Onderweg. Pinksteren: ademen en opstaan. Herinrichting Duinzichtkerk. Hemelvaart met Marienbrunn. Musical: Ester die Hadassa heette

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderweg. Pinksteren: ademen en opstaan. Herinrichting Duinzichtkerk. Hemelvaart met Marienbrunn. Musical: Ester die Hadassa heette"

Transcriptie

1 Onderweg Protestantse Wijkgemeente Archipel / Benoordenhout Nummer 4, 38e jaargang, april/mei/juni 2015 Pinksteren: ademen en opstaan Herinrichting Duinzichtkerk Hemelvaart met Marienbrunn Musical: Ester die Hadassa heette

2 Colofon Dit kerkblad wordt uitgegeven door de wijkgemeente Archipel-Benoordenhout. Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC Den Haag, tel Redactie: Anne-Helene Borgts-Kooijmans (eindredacteur), com, Corrie Kleijnendorst, Peter Sas Administratie-adres/bezorging/ abonnementen: Kerkelijk Bureau, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC, tel.: Bijdragen Onderweg: NL69INGB t.n.v. Beheersstichting Duinzichtkerk/ Vredeskapel onder vermelding van Bijdrage Onderweg. U kunt uw kopij tot uiterlijk op de aangegeven data vóór uur inleveren. U kunt de kopij sturen of mailen naar én naar het Kerkelijk Bureau: Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC, Den Haag, Bij het onderwerp graag vermelden kopij Onderweg. ESTER DIE HADASSA HEETTE Overzicht data Onderweg 2015 Een musical over de dilemma s van een jonge vrouw die het lot van een heel volk in haar handen heeft. Gespeeld door leden van de Christus Triumfatorkerk en de Duinzichtkerk onder leiding van regisseuse Aubrey Snell. Vrijdag 12 juni 2015, uur Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 Zaterdag 13 juni 2015, uur Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89/91 Toegang is vrij Nummer Deadline Verschijningsdatum 5 Dubbelnummer, Zomer 17 juni 30 juni 6 12 augustus 25 augustus 7 16 september 29 september 8 14 oktober 27 oktober 9 11 november 24 november 10 Kerstnummer 9 december 22 december Vacature medewerker kerkelijk bureau Zie pagina 15. 2

3 De beenderen komen tot leven - Fresco uit de Synagoge van Dura Europos, beschouwd als de oudst bewaarde synagoge ter wereld (244 n. Chr.). Nationaal Museum van Syrië, Damascus. Meditatie Pinksteren: ademen en opstaan Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen Ezechiël 37: 14a In de Haagse Hout en de Archipel zijn we er de types niet naar om met de armen over elkaar te gaan zitten. We zijn doeners en verrichten met elkaar heel wat werk. Week in week uit wordt er in beide kerken vergaderd en geklust, gestudeerd, gezongen en gevierd. Er worden mensen bezocht en een musical geoefend. Het bruist van de activiteiten. Dat is de ene kant. Aan de andere kant zien we dat minder mensen al het kerkenwerk draaiende moeten houden. Het lukt allemaal nog wel, maar het gevaar is aanwezig dat je vermoeid en op den duur opgebrand raakt. Als dat gebeurt komt er niets meer uit je handen. Onlangs zei een gemeentelid tegen me: De fut is eruit. Hij sprak over zichzelf, maar doelde ook op het kerkelijke leven. Hij had zich jaren lang ingezet voor het kerkenwerk, maar vond geen energie en inspiratie meer. Hoe krijg je de fut er weer in, vroeg hij me. Ook voor mij is dat een vraag. Bij die vraag moest ik denken aan de vraag die aan de profeet Ezechiël gesteld wordt. In een visioen krijgt hij een aangrijpend beeld te zien: een dal vol beenderen. Het zijn de stoffelijke resten van duizenden mensen. Het is een troosteloos gezicht. Dit beeld duidt op de situatie van het volk Israël dat in ballingschap leeft, ver weg van huis. Ze zijn moedeloos geworden, zonder hoop, zonder toekomst en voelen zich dor en droog van binnen. Dan klinkt de vraag van God aan Ezechiël: Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Wat moet ik antwoorden, zal de profeet gedacht hebben. Wat valt er nu nog te verwachten van moedeloze mensen, in een situatie zonder uitzicht? Zouden zij inderdaad weer kunnen leven en opstaan? Uiteindelijk zegt hij: Heer, mijn God, dat weet u alleen. De profeet laat het dus open, maar toch ook weer niet helemaal. Hij laat het antwoord aan God, die moet het maar zeggen. Is het een uitvlucht of klinkt er ook het vertrouwen in, dat als er één is die mensen kan doen opstaan, het God is? Ik denk het laatste. Ezechiël krijgt vervolgens de opdracht om tot de beenderen te spreken. Een verbazingwekkend schouwspel is het gevolg: geruis, beweging, beenderen voegen zich aaneen. Spieren, vlees, huid. Adem. Ze herleven en gaan staan. Het is een enorme hoeveelheid mensen. Met dat visioen gaat Ezechiël naar zijn geloofsgenoten toe en zegt namens God: Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen, ik zal jullie terugbrengen naar je land, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben (vs. 14). Met zijn Geest geeft hij nieuwe moed en inspiratie. Het volk krijgt hoop voor de toekomst. Als dat gebeurt dan kun je niet blijven zitten en doelloos voor je uitstaren, dan laat je je niet knechten door de moedeloosheid, maar kom je in beweging en ga je op weg. De beloften uit dit visioen hebben gestalte gekregen in de terugkeer van het volk. In Babel maakt de oude politiek onverwacht plaats voor nieuwe politiek. De ballingen krijgen toestemming om naar huis terug te gaan en om de stad Jeruzalem te herbouwen. Ze zien dat God zijn beloften na komt. Wat Hij zegt, dat doet Hij ook! De vraag die God aan Ezechiël stelt, is een vraag die me aan het denken zet. Het is een wedervraag, van God aan ons: Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Waar wij vragen: Hoe krijg je de fut er weer in, doet God met zijn vraag een appèl op ons geloof, op ons vertrouwen. Vertrouwen we er op dat God bij machte is, ook vandaag zijn Geest te schenken? Geloven we dat Hij ook vandaag de kerk nieuw leven in kan blazen? Ezechiël antwoordde: Heer, mijn God, dat weet u alleen. Zou dat ook niet ons antwoord mogen wezen? Juist waar wij het niet meer weten, vertrouwen wij het toe aan Hem, de Heer van de schepping, de Heer van de Kerk. Hij die bij machte is zijn volk te doen opstaan, ja die bij machte is zijn Zoon uit het graf te wekken, is ook bij machte om vandaag zijn gemeente te vervullen met zijn adem! (vervolg op pagina 4) 3

4 (vervolg van pagina 3) De Geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar God dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood. Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt, kom Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt. Lied 686: 3 ds. R. E. Stiemer Pastoraat Paastijd Wij leven deze weken in de gemeenschap van de kerk van Pasen, van nieuw leven, van God die met je is, en blijft, ook in de dood. Dat geloof tilt mensen op, en draagt hen. Dat geloof troost, geeft moed, laat je opnieuw ademhalen. Dat geloof vraagt om vertrouwen en aanvaarding dat is wat je niet ziet. Voor sommigen is dat lastig, zo bepaald als wij zijn bij de concreetheid van het leven. Maar wat onder al die bijzondere geloofsuitspraken de centrale, en zeer concrete boodschap is, is het geloof dat Jezus leeft. Dat zijn leven ons uitdaagt, en vraagt om navolging. Zo eindigt ieder evangelie niet bij het open graf, en ook niet bij de verschijning van Jezus. Het evangelie eindigt bij die oproep om Jezus na te volgen. Om met hem de wereld in te trekken. Ga met God, en Hij zal met je zijn. Zondag 5 juli: twaalfjaarmoment Een bijzonder moment voor kinderen en hun ouders! Het is een mijlpaal in je leven als je afscheid gaat nemen van de basisschool en op weg gaat naar het voortgezet onderwijs. Ouders zien hun kinderen groot groeien, en voor kinderen is het een spannende en nieuwe fase in hun leven. In de gemeenschap van de kerk is er dan het twaalfjaarmoment. We bereiden deze bijzondere dienst voor met de kinderen en hun ouders. Een vast element in de dienst is wat de ouders aan hun kinderen meegeven aan zegenwensen. Wilt u met uw kind meedoen dan kunt u dat doorgeven aan mij, ds. Corrie van Duinen (uiterlijk 12 mei). In de weken voorafgaand aan de dienst zelf is er een kort inhoudelijk traject met de kinderen van drie of vier bijeenkomsten. De beenderen herrezen - Fresco uit de synagoge van Dura Europa (244 n. Chr.) Wij gedenken Meer dan anders was het dit jaar een bijzondere weg naar Pasen. Wij droegen veel verdriet met ons mee. En dan klinken de woorden rond opstanding anders, en misschien wel nieuw in onze oren. Dat God met ons is, en in de dood je leven zal sparen (lied 416 vers 3) kreeg voor velen van ons nieuwe inhoud. Op dinsdag 17 maart overleed Renée Barbara Suijver-Smit, 65 jaar oud. Haar dood kwam onverwacht, net toen de mensen om haar heen, ook in onze gemeente, opgelucht ademhaalden dat zij een zware operatie goed had doorstaan. Haar man Jan, en zoon Ernest en zijn gezin namen afscheid van haar op 24 maart. Krachtig, dapper, zorgzaam, middelpunt waren de woorden die bij haar hoorden. We lazen in de dienst ter nagedachtenis aan haar over de HEER als de betrouwbare herder op al je wegen, in leven en in sterven. Renée werd in kleine kring begraven, bij Mathilde. Op zondag 22 maart is gestorven Frederika Bernardina Bouhuijs, Riek, weduwe van Kees Gorlee. Boven aan de rouwbrief stond geschreven: Ik ga naar huis. Het afscheid van deze moeder en oma was op zaterdag 28 maart in de aula van de begraafplaats Duinrust te Beverwijk. Mevrouw Gorlee-Bouhuijs is 95 jaar oud geworden. Verdriet in de kerk: lichtjes voor Rinske Op maandag 23 maart is tot ieders ontzetting plotseling gestorven Rinske Sjoukje Nutma, 15 jaar oud. Dochter van Idelette en Fokke, zus van Wietske en Aukje. In een grote kring van familie, klasgenoten, vrienden, vriendinnen en gemeenteleden klonken in de dienst op 30 maart verhalen over wie zij was voor haar zussen, haar vader en moeder, haar beste vriendin, haar nichtje, de leraar op school, en nog zoveel anderen. Wietske zong, Aukje las met humor het prachtige bijbelverhaal over de kameel die zich pas door het kleine poortje kon wurmen nadat hij zich van alle opsmuk en ballast had ontdaan. Want gewoon zoals je bent, ben je voor God goed genoeg: een parel in Gods hand. 4

5 Op eerste Paasdag, 5 april, is gestorven Johanna Dorothea Bazuin-Verheul. De gemeenschap rond de Vredeskapel gedenkt haar in grote dankbaarheid voor wie zij was, en wat zij in al haar bescheidenheid zo rijk heeft bijgedragen aan het gemeenteleven. De dankdienst voor haar leven werd gehouden op 10 april in Reeuwijk, waar Jo sinds een paar jaar woonde, dicht bij haar dochter en haar gezin. Jo Bazuin is 93 jaar oud geworden. Boven aan de rouwbrief stond geschreven: Dit broze menseleven, verloren in de tijd, zal God een lichaam geven van onvergankelijkheid (Gezang 93: 3). Onze gebeden gaan uit naar deze families. Wij bidden hen toe dat de gedachtenis aan hun dierbare gestorvene hen tot zegen zijn mag. Zo zingen wij ook door onze tranen heen van God die met je is, in leven en in sterven. Samenvatting van de preek Er is vaak gevraagd naar een kopie van mijn preken op schrift. Er zijn vele redenen waarom ik daar terughoudend in ben. Sinds al onze diensten op internet terug te zien en te horen zijn verwijs ik graag daarnaar. Maar de vraag naar teruglezen is gebleven. Als tussenvorm heb ik nu gekozen voor het maken van een samenvatting van de preek, aangevuld met een lied, of een deel van een gebed. Een papieren kopie daarvan is na de dienst beschikbaar (u vindt het stapeltje in de kerkenraadskamer direct na de dienst). Maar ook op de website kunt u dat terugvinden onder de tab kerkdiensten en dan bij de dienst van bij de betreffende datum. De samenvatting is zo gemaakt dat het ook een coherent geheel is voor wie niet bij de dienst aanwezig was, of voor degene die het vindt op de website. Hoezo herinrichting Duinzichtkerk? Er is over die herinrichting op dit moment nog weinig te melden, behalve dat er een groep mensen is die samen met een kerkelijke architect hierover nadenkt. We hopen direct na de zomer met wat concrete ideeën te kunnen komen. De aanleiding om hierover na te denken ligt in de sluiting van de Vredeskapel. Uitgangspunt is de vraag hoe we in de Duinzichtkerk, ook zichtbaar, ruimte kunnen maken voor wat uit de Vredeskapel mee is gekomen. Het is u wellicht opgevallen dat we vanaf de stille week het antependium uit de Vredeskapel nu in de Duinzichtkerk op de avondmaalstafel terugzien. U heeft misschien ook meegemaakt hoe een glasplaat op het doopvont het nu mogelijk maakt daarop een lichtje te branden, in de Paaswake ter herinnering aan onze eigen doop, op vrijdag 27 maart tijdens de open kerk voor Rinske Nutma. Dat zijn een paar voorbeelden van herinrichting of herschikking van wat al is. Zo zoeken we met elkaar naar een gastvrij huis voor iedereen die zich met onze gemeente verbonden voelt. Dopen De zondagen 12 juli en 11 oktober staan gereserveerd als doopzondagen. Wilt u van die gelegenheid gebruik maken dan kunt u daarvoor contact opnemen met mij, ds. Corrie van Duinen, graag minimaal vier weken van te voren. Afwezigheid Tot en met maandag 11 mei ben ik met vakantie, waargenomen wordt door collega s Ruud Stiemer (van 25 april t/m 4 mei) en Berit Bootsma (vanaf 5 mei). Van 1 t/m 8 juni ga ik een week studeren. Ik zal in Groningen studiedagen volgen bij filosoof Renee van Riessen, met als thema Denken over de ziel. Deze week wordt waargenomen door collega Berit Bootsma. Tenslotte Ik wens u een goede Paastijd toe. Met hartelijke groet, ds. Corrie van Duinen Consistorie Duinzichtkerk Van uw kerkenraad Afgelopen kerkenraad hebben wij stilgestaan bij de nieuwe wijze van werken in het pastoraat: Pastoraat op maat. Veel waardering voor de collega s die deze nieuwe werkwijze zo oppakken. De pastorale ouderlingen met het Team Meeleven richten zich op specifieke leeftijdsgroepen. Ik herhaal dat hier nog maar een keer: De jeugd - Volkert Ebbink (tot Pinksteren 2015) Dertigers en veertigers - Alie Kortleve Vijftigers en zestigers - Ruerd Ruben en een nog nieuw te bevestigen ouderling Zeventigplussers - Frank Beumer sr., Lida Fijn van Draat en Marijke Mootz Ook hebben we gesproken over het voorstel om gezamenlijk met de Christus Triumfatorkerk een jeugdwerker te benoemen. Na enige discussie en verduidelijking werd dit voorstel unaniem aanvaard. Met de Christus Triumfatorkerk zal nu een duidelijke prioriteitsstelling worden gemaakt over wat we deze jeugdwerker hoofdzakelijk willen laten doen. Dit zal in overleg met het JOP van de PKN gebeuren. Wij spraken verder over de aanstaande gezamenlijke kerkenraadsvergadering op zaterdag 18 april met de collega s van de Christus Triumfatorkerk en over de gemeentevergadering op zondag 12 april. Omdat het onderwerp financiën op 12 april op de agenda staat, zal er door de kerkrentmeesters opnieuw gekeken worden of het niet mogelijk is om aan onze gemeenteleden een richtbedrag te adviseren. Dit komt in een volgende kerkenraad opnieuw aan de orde. (vervolg op pagina 6) 5

6 (vervolg van pagina 5) Er zijn nog een aantal openstaande vacatures en wel voor diaken en jeugdouderling; dus wanneer u in de komende weken benaderd wordt, dan vragen we u om goede aandacht. De voorzitter kon rapporteren over het jaargesprek dat hij met twee mede-ambtsdragers gehad heeft met onze predikant Corrie. Hij kon in dankbaarheid terugzien op een goed gesprek, met daarin naast de zorg over de ziekte afgelopen jaar, ook de vreugde van het weer volop aanwezig zijn en de grote toewijding en zorg die wij bij Corrie in de uitoefening van haar ambt mogen constateren. In de junivergadering van de kerkenraad zullen wij dan het werkverslag van onze predikant bespreken. Tot slot doe ik ook hier nog de oproep om alvast na te denken over uw bijdrage aan de veertig dagenkalender voor volgend jaar. U hoeft niet te wachten tot dan. Heeft u een ingeving, geef die dan door aan onze predikant Corrie van Duinen. We mogen toch elke dag van het jaar naar Pasen toe leven! Rein Willems Foto: Corrie Kleijnendorst Uw pastorale ouderlingen. V.l.n.r.: Frank Beumer sr., Alie Kortleve, Marijke Mootz, Ruerd Ruben, Lida Fijn van Draat Van uw pastorale ouderlingen Vond u in de vorige Onderweg de brief Pastoraat op maat? Zo niet, of heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons weten! Hierbij zoals gebruikelijk weer onze contactgegevens. Frank Beumer sr., Burnierstraat 30, 2596 HW. Telefoon: Lida Fijn van Draat, Hart Nibbrigkade 71/55, 2597 XS. Telefoon: Marijke Mootz, Van Nijenrodestraat 66, 2597 RN. Telefoon: Deze drie richten zich vooral op gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Ruerd Ruben (vooral voor de groep vijftigers en zestigers), Waalsdorperweg 51, 2597HP. Telefoon: Alie Kortleve (vooral voor de groep dertigers en veertigers): Jan van Nassaustraat 49, 2596 BP. Telefoon: Van de diaconie Kerkennacht Op zaterdag 20 juni vindt wederom de Kerkennacht plaats. Een fenomeen dat overwaaide uit Duitsland en inmiddels Europees wordt gevierd. Het thema van dit jaar is Kerk Binnenstebuiten. Meer informatie komt op Zomerstek Het zomerprogramma van STEK bestaat tien jaar! In samenwerking met verschillende Haagse kerken organiseert Zomerstek diverse activiteiten tijdens de zomer. Het programma is voor mensen die niet met vakantie (kunnen) gaan. Vanaf 10 juli is het programma te vinden op STEK, stichting voor stad en kerk. STEK wil mensen stimuleren, om zich met elkaar te verbinden en elkaar te versterken en te bezielen. Aandachtscentrum Kent u het Oecumenisch Aandachtscentrum in de stad? Het Aandachtscentrum is een open huis, voor hen die een moment van rust en stilte zoeken in het leven van alledag. Vele vrijwilligers staan klaar voor een kop koffie, een gesprek of stil zijn met elkaar. De openingstijden zijn maandag uur, dinsdag tot en met vrijdag uur en zaterdag van tot Het Aandachtscentrum heeft een samenwerking met de Protestantse Gemeente s-gravenhage. Het adres is Schoolstraat 18. Wilt u meer weten, om bijvoorbeeld Vriend (donateur) te worden? Informatie is te vinden op Willemien de Vlieger 6

7 Van de ZWO-commissie Wij delen geloof, wij delen de hoop, die wij ontvangen van God Met deze woorden opent het lied dat voor Kerk in Actie is gemaakt. Een lied dat laat horen dat wij geloven in delen. Wij zijn geïnspireerd en geraakt door Jezus Christus die deelde wat er was en vijf broden en twee vissen zegende en deelde met degenen die niets hadden. Het maakt niet uit of we weinig of veel kunnen delen. Wij vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. Delen doen wij samen, met mensen ver weg en dichtbij. Partnerorganisaties en medewerkers, diakenen, gemeenteleden en vrijwilligers. Samen zijn wij kerk in actie. Reisgids Door Kerk in Actie is een reisgids uitgegeven voor jong en oud met reizen naar Colombia, Ruanda, Israël/Palestina Filippijnen en Indonesië. Als het goed is, ligt deze op de leestafel of in het folderrek. U/je kunt de gids ook aanvragen bij Hanneke van den Biggelaar, telefoon of via mail Hieronder volgt een overzicht over de bijdragen over 2014 van Den Haag. Zo te zien is er sprake van een goede vooruitgang. Helaas krijgen wij geen afzonderlijk overzicht van de wijkgemeenten. Namens Kerk in Actie hartelijk dank voor uw bijdragen Ook voor 2015 mogen wij ons inzetten voor onze naasten en wij hopen dat u daaraan ook veel plezier beleeft. Bijdragen KiA 2014 Ontvangen van de kerk Diaconaat buitenland , ,48 Diaconaat in Nederland , ,01 Het Zendingswerk , ,57 Totaalprogramma en interactief 3.682, ,36 Totaal , ,42 Ontvangen van particulieren Diaconaat buitenland , ,94 Diaconaat in Nederland 1.642, ,70 Het Zendingswerk 13.70, ,24 Totaalprogramma en interactief , ,39 Totaal , ,27 Totaal ontvangen , ,69 Twee collecten De komende periode vragen twee collecten onze bijzondere aandacht: 24 mei is de zendingscollecte onder de titel Geef de Bijbel een eigen taal. De opbrengst is het vertalen van de Bijbel voor de Krim-Tataren. 7 juni is collecte voor het werelddiaconaat onder de titel Geef een fiets aan gezondheidswerker. In Kenia kan de fiets zelfs levens redden. Voor de komende feestdagen wens ik u veel genoegen. Eric Ebbink PS: Toen de contacten met de Oost-Duitse kerken begonnen stond het werelddiaconaat nog in de kinderschoenen. Zij waren dan ook tot elkaar veroordeeld. Thans leiden zij hun eigen leven. Reden om nu na 30 jaar toch eens mee te doen met de activiteiten van onze Werkgroep Marienbrunn. 7

8 Herinrichting Duinzichtkerk - 1 De komende maanden gaat de commissie herinrichting Duinzichtkerk samen met architect Dolf Floors aan de slag om plannen te ontwikkelen voor de herinrichting van de Duinzichtkerk. De gemeente zal daar steeds nauw bij betrokken worden, o.a. door berichtgeving in Onderweg en op de website. We beginnen bij het begin: in 1935 werd de Duinzichtkerk gebouwd, waarover in de media met regelmaat werd gerapporteerd. Onderstaande stukken komen uit Het Vaderland. Er werden wekelijks grote groepen mensen verwacht in de nieuwe kerk, dat is wel duidelijk uit de stukken. Wij kunnen ons dat vandaag nauwelijks meer voorstellen. Vandaar dat we met elkaar aan de slag gaan om te kijken of we de inrichting intiemer kunnen maken - aangepast voor een eredienst met een (veel) kleinere gemeente. Doe maar gewoon mee 15 maart 2015 vond de tweede gezinsdienst plaats en net als de eerste keer werd ook deze dienst een groot succes met de centrale boodschap 'Doe maar gewoon mee, iedereen is welkom'. Jullie zullen allemaal wel weten dat we sinds 8 februari een aantal nieuwe bewoners in de kerk hebben, van de soort Kerkrius Muisius oftewel de kerkmuis. Ze zijn erg nieuwsgierig en willen graag weten wat wij mensen zoal doen op zondag in de kerk. Nou zei ik: 'Doe maar gewoon mee, iedereen is welkom' Dat wilden ze natuurlijk allemaal, maar ze vroegen zich wel af of dat ook moest met die witte dingetjes die ze wel eens zien in de kerk, vooral tijdens de uitleg van die belangrijke verhalen. De kinderen wisten natuurlijk meteen dat de muizen hiermee pepermuntjes bedoelden en Erik haalde vijf mintjes uit zijn zak. Dit was niet genoeg om de hele kerk van mintjes te voorzien. Maar net als in Johannes 6, waar Jezus vijfduizend man te eten geeft met vijf broden en twee vissen, lukte het de kinderen om met deze vijf mintjes de kerk te voorzien van perpermunt. En net als in het bijbelverhaal bleef d`r genoeg over om zichzelf helemaal ziek te eten. 'Doe maar gewoon mee, iedereen is welkom' Net als bij ons zijn er in de muizenfamilie ook verlegen muizen. En omdat deze verlegen muis klein was durfde hij ook niet zo goed. Maar hij had toch een vraag en onder het mom van 'iedereen is welkom' stelde hij hem. Ik heb ook nog een vraag als het mag Dat bidden dat u doet wilt u ook bidden voor de dieren? En voor deze aarde waar wij allemaal samen op wonen? En wilt u aan God vragen of we allemaal ons best willen doen om goed voor elkaar te zorgen? Dit werd gedaan want in het huis van de Heer is Uit Het Vaderland, 13 April 1935 Hedenmiddag is de Duinzichtkerk op den hoek van v. Hoogenhoucklaan en Van Soutelandelaan ingewijd. Morgen komen we op deze plechtigheid terug. De kerk is de eersteling van architect W. Verschoor op het gebied der kerkelijke bouwkunst. Zijn opdracht was heel lastig, omdat in één complex allerlei dingen vereenigd moesten worden, welke onderling zeer verschillende eischen stellen. Heelemaal heeft hij alle moeilijkheden niet kunnen overwinnen en de kerk met annex biedt daarom van (vervolg op pagina 13) iedereen welkom Groet, Volkert Ebbink PENSIOEN Na meer dan 18 jaar gaat onze Ria Kranenburg met pensioen. We zullen haar aanwezigheid op het kantoor boven de ingang van de kerk missen. Iedereen in onze gemeente kent haar en bijna iedereen is weleens voor het een of ander bij haar op kantoor geweest. Ria weet alles, de straatroutes, de wijkindelingen, wie verhuist of wie er in de wijk komt wonen en nog veel meer. Ze is zeer betrokken bij het wel en wee van de Duinzichtkerk. Het is een grote wens van Ria om na haar pensionering samen met Toon in een camper door Europa te trekken. Het zou mooi zijn als wij Ria kunnen helpen deze wens te realiseren met een mooi afscheidscadeau. U kunt uw bijdrage storten op de rekening van de Beheersstichting DZK/VK NL69INGB onder vermelding cadeau Ria. 8

9 Ter herinnering aan ds. Van den Bosch - zondag 3 mei De langste plakker van Onderweg Vijfenveertig jaar lang plakte ze bandjes. Kerkbandjes wel te verstaan. Oftewel wikkels met daarin steeds verse kerkblaadjes die met lijm en een kwastje werden dichtgeplakt. Nu legt Klara Steunebrink haar werk als schakeltje in de uitgave van de kerkkrant neer. In de herfst van 1940 schreef de predikant van de Duinzichtkerk een boek met de titel '666, het getal eens menschen'. Vlak na de verschijning werd dit boek verboden en belandde de schrijver in de gevangenis van Scheveningen. Volgens de SS had ds. D.A. van den Bosch met zijn boek Hitler beledigd maar op de achtergrond speelden zijn hulp aan Joden en zijn afkeer van de nazi s. De beroemde predikant kwam niet weer vrij maar overleed in 1942 in Kamp Amersfoort. Terugrekenend naar het begin brengt ze in herinnering dat ze geen vrijwilligerswerk deed zolang de kinderen nog thuis waren. Maar toen ook de jongste zoon Frank (1963) naar de lagere school ging, kon Klara ook door de week s morgens naar de kerk. Dat zal dus in 1970 zijn geweest, stelt ze vast. Ze weet ook nog goed dat, voordat de uit vrijwilligers bestaande plakploeg aantrad, oud-kosteres mevrouw Huistra en de medewerkster van het kantoor mevrouw Bree het tel- en plakwerk met z n tweeën deden. Zij waren er elke maand een complete werkdag aan kwijt. Het krantachtige kerkblaadje De Luchter werd later Onderweg. Een beetje doorrekenend moet Klara in die 45 jaar (maal 10 uitgaven per jaar maal 1500 exemplaren) toch al gauw kerkblaadjes hebben langs zien komen. Het was erg fijn om te doen, blikt ze terug na de vraag wat haar zo lang heeft doen volhouden. En ik ben nu eenmaal een gezelligheidsmens. Klara blééf plakken. Nooit ging ze met tegenzin weer een hele ochtend naar de kerk. Zelfs niet als het blad op het moment suprême nog even op zich liet wachten, wat volgens een jolige koster de benaming Onderweg verklaarde. Ze was nog graag een tijdje doorgegaan met het aftellen van stapeltjes voor de bezorgers: Ik zou best nog willen. Maar de leeftijd, met daarbij een duim die steeds meer opspeelt, begint nu toch ook te tellen. Klara wenst de groep die het nu zonder haar moet stellen nog veel gelukkige jaren toe. En als ze eens omhoog zitten, kunnen ze haar altijd bellen, zegt ze erbij. Waarna ze, om de afsluiting van deze vijfenveertig jaar compleet te maken, spontaan nog even uit eigen werk voordraagt: In zijn nieuwe boek 'Inzicht in 666 en Mysterie Babylon' heeft auteur Klaas de Jong de geschiedenis en de uitleg van het getal 666 van ds. Van den Bosch verwerkt. Dit boek zal op 3 mei na de ochtenddienst in de Duinzichtkerk worden overhandigd aan Herman van den Bosch, een kleinzoon van de predikant die tot eind 1940 de Duinzichtkerk diende. De datum past bij de dodenherdenking op 4 mei. Ds. Van den Bosch was de eerste hervormde predikant die slachtoffer werd van de naziterreur. Voor geïnteresseerden is er een exemplaar van het boek beschikbaar voor de introductieprijs van 15 euro. Als u dit bedrag overmaakt aan Uitgeverij Toetssteen op bankrekening NL92INGB dan kunt u op 3 mei uw bestelling meenemen. Alweer een stapje terug. Ik zeg het maar een beetje vlug. Voel ik mij nu pover? Och nee, het rijmen blijft nog over! 9

10 Werkgroep Marienbrunn Niet zomaar een dagje uit Zaterdag 16 mei kunt u samen met onze gasten uit Duitsland genieten van een bijzondere excursie. Het is niet zomaar een dagje uit! Want het wordt een grensoverschrijdende belevenis, die u niet snel zal vergeten. We trekken niet alleen over de provinciale grens van Zuid- naar Noord- Holland, maar intensiveren ook over onze landsgrens heen het contact met onze Duitse vrienden. 2014, te gast in Marienbrunn We overschrijden zelfs de grenzen van de tijd, want het wordt een historisch uitje. De dag maakt deel uit van de feestelijke viering van 30 jaar partnerschap met de gemeente Leipzig-Marienbrunn en bij een jubileum is er ook aandacht voor het verleden. Daarom willen we onze gasten een stukje van onze geschiedenis laten zien. We zullen met elkaar ervaren hoe er in ons waterland werd gereisd en geleefd. En waar kan dit beter dan in het Zuiderzeegebied? U moet wel vroeg uit de veren! De bus vertrekt om 8.45 uur vanaf de Duinzicht kerk. Hij brengt ons naar Hoorn, vanwaar we met een heuse stoomtrein naar Medemblik rijden. Hier stappen we over op de boot naar Enkhuizen om te genieten van het Hollandse water. In Enkhuizen wacht ons een bezoek aan het cultuurhistorische Zuiderzeemuseum, waar we ons binnen en buiten laten verrassen door de tradities uit deze waterrijke streek. Gedurende de dag is er volop te eten en te drinken. Maar op de terugreis is er nog een verrassing in de sfeer van het water. De bus stopt dan bij de Kaag, waar we een diner krijgen aangeboden. Om circa uur zijn we weer terug bij de Duinzichtkerk. U bent allen van harte uitgenodigd om mee te gaan. Het is een unieke gelegenheid voor een nadere kennismaking met de leden van uw gemeente en met geloofsgenoten van over de grens. Voor de jongeren en de kinderen van onze gasten zou het fijn zijn als er veel leeftijdgenoten mee zullen gaan! Er is voor elke leeftijd genoeg te beleven. De intekenlijst ligt in de kerk voor u klaar op de tafel onder de toren. Komische Leute Corrie Kleijnendorst Marienbrunn, met muziek in de kerk Zuiderzeemuseum Enkhuizen 10

11 Programma Hemelvaartweekend PROGRAMMA BEZOEK LEIPZIG MARIENBRUNN AAN DEN HAAG 14 mei 18 mei 2015 Dit jaar het thema FEEST omdat het partnerschap met de wijkgemeente Marienbrunn uit Leipzig 30 jaar bestaat. Hemelvaartsdag 14 mei uur Aankomst op Centraal Station Ontvangst in Duinzichtkerk Buffetmaaltijd (soep+broodje+salade voor gasten/gastgezinnen) Aanbieden welkomstpakket Vertrek naar de gastgezinnen Vrijdag 15 mei uur Duinzichtkerk open, inloop met koffie uur Dagopening in de kapel van de Duinzichtkerk Workshop activiteiten van bloem schikken, zang, uur collage maken tot schilderen uur Lunch uitgeserveerd in kerkenraadskamer Vrijdagmiddag vrij programma uur Inloop voor de gemeentemaaltijd, bij mooi weer op het kerkplein uur Aanvang maaltijd Avond verder gevuld met beelden van het Partnerschap over de jaren Terug naar gastgezinnen Zaterdag 16 mei uur Vertrek excursie naar Hoorn met bus, vervolgens met stoomtram naar Medemblik en met de boot naar Enkhuizen Bezoek aan Zuiderzee museum met bus terug naar de Kaag alwaar we getrakteerd worden op een diner circa uur Aankomst bus bij Duinzichtkerk Terug naar gastgezinnen Zondag 17 mei uur Kerkdienst in Duinzichtkerk, ds. C. van Duinen uur Koffie drinken na de dienst met eigen gebakken koek Terug naar gastgezinnen voor vrij programma Met een luxe bus op reis! Stoomtram Bello Maandag 18 mei uur Vertrek vanaf Den Haag CS naar Leipzig Uitzwaaien bij spoor 3 Komende doopzondagen 12 juli 11 oktober Overweegt u uw kind te laten dopen, dan kunt u dat (graag een week of vier van tevoren) aangeven bij ds. C. van Duinen. Foto Paul Prakken,

12 Musical: Ester die Hadassa heette Zoals u kunt zien, de musicalgroep is druk aan het repeteren. De rollen zijn grotendeels verdeeld en het grote moment komt steeds dichterbij! Vrijdagavond 12 en zaterdagavond 13 juni is het dan zover: De uitvoering van de musical: Ester die Hadassa heette! Tijdens de repetities gaan hard werken en genieten hand in hand. Dat is niet moeilijk. De melodieën en teksten zijn bijzonder mooi en we genieten ervan ze te zingen. De gezellige oefenavonden staan onder leiding van regisseusse Aubrey Snell. Het verhaal gaat over Ester. Een heel gewoon Joods meisje dat voor een moeilijk keuze komt te staan. Kiest ze voor lijfsbehoud of durft ze het aan haar eigen leven op het spel te zetten voor de toekomst van anderen? Er moet nog veel werk verzet worden, maar we zien uit naar het moment dat alle puzzelstukjes in elkaar gaan vallen. Zangers, muzikanten, decorbouwers, kostuummakers en alle anderen werken hard om iets moois op de planken te brengen. U komt toch ook naar het eindresultaat kijken?! De musicalgroep, Bo Rodenhuis (adverten)e) NOTARISKANTOOR BOELENS Oude Del( 62, 2611 CD Del( - tel website: Voor een deskundig en vertrouwd advies over testamenten, erven en schenken bent u bij mijn kantoor hartelijk welkom. Tip! Denkt u er eens over wat er gebeurt als u om welke reden dan ook uw zaken niet meer zelf kunt regelen. Als u hiervoor niet op Djd maatregelen hebt genomen, gee( de wet voor die situade als enige mogelijkheden dat u onder curatele of uw vermogen onder bewind wordt gesteld. De rechter gaat zich dan met u en uw zaken bemoeien, wat u en uw naasten waarschijnlijk helemaal niet willen! Een notariële algemene volmacht biedt uitkomst. Als u iemand die u zoals ik aldjd zeg niet voor honderd maar voor duizend procent vertrouwt een algemene volmacht gee(, krijgen u en uw naasten niet met curatele of onder bewindstelling te maken. Let u er op dat zo'n volmacht pas geldt als deze bij de notaris is getekend! Ik raad u dan ook aan om hier niet te lang mee te wachten maar dit op korte termijn te regelen. Ik vertel u er graag alles over. U bent bij mij welkom om al uw vragen en wensen te bespreken. Neemt u daarvoor gerust contact met mijn kantoor op. Ik bezoek u als u dat wilt ook thuis. Graag tot ziens! Met vriendelijke groet, Wim Boelens en collega's P.S. Wij feliciteren de redacde van Onderweg met de prachdge nieuwe vormgeving van dit blad en wensen haar veel succes toe bij het maken ervan! 12

13 Herinrichting Duinzichtkerk (vervolg van pagina 8) het eene standpunt uit beter aesthetisch geheel dan van een ander, maar niettemin kan van een artistiek geheel gesproken worden en is het een debuut als kerkbouwer, dat den bekenden architect alle eer aan doet. Ons lukt het gebouw het beste te voldoen, gezien van het punt aan de Van Hoogenhoucklaan tegenover de derde deur. De lagere rechtervleugel verspringt dan rhythmisch in hoogte, zonder weg te zakken. De architectuur onderscheidt zich door eenvoud, rust, stemmigheid en waardigheid. De toren in het hoekpunt is het centrale punt van den bouw, ook al ligt de hoofdingang van de kerk aan de v. Hoogenhoucklaan. Hij is lichtelijk Romaansch geïnspireerd, gesloten tot op een aanmerkelijk deel van de totale hoogte van 32 meter en in de hoogte een Romaansche loggia, waarboven het korte pyramidevormige dak, bekroond door een modern verguld kruis. Naast den hoofdtoren is een kleine halfcirkelvormige toren ontworpen, die niet het gelukkigste deel van het geheel uitmaakt maar de eischen der noodzakelijkheld prevaleerden hierbij boven die der aesthetlek en Verschoor heeft er van gemaakt wat er van te maken was. Deze kleine toren bevat namelijk de toegang tot de "loge" van de Koninklijke familie en geeft verder toegang tot de speciale galerij voor de diaconessen, wier eigen kapel deze kerk overigens geenszins vervangt, tot de consistoriekamer en tot de hooge kap der kerk, vanwaar het hoogste deel van den vierkanten toren bereikbaar is. In den toren verleenen zware gele deuren toegang tot een halfduistere, tamelijk lage ruimte, welke zich dra splitst. Links naar de kerk, rechts naar de andere localiteiten. De hoofdingang der kerk bestaat uit drie gekoppelde poorten aan de Van Hoogenhoucklaan, welke poorten evenals de omlijstingen der hooge langwerpige ramen, welke van de helft van den gevel tot de daklijst stijgen van Fransche zandsteen zijn gemaakt De kerk zelve is een liturgische kerk. Men weet, dat de Duinzichtkerk een eigenaardige plaats in de Ned. Herv. gemeente inneemt: ze is een kerk met zoogenoemde halve zelfstandigheid, d.w. z. dat het ministerie van predikanten slechts de helft van de diensten bezet en dat ze voor de overige diensten zelf de predikanten kiest, van welke diensten natuurlijk haar eigen predikant ds. Poot uit den aard der zaak het grootste deel vervult. Bij het liturgische karakter, waardoor de kerk meer Duitsch is georiënteerd, is gestreefd naar een kerkelijk gebouw, dat geheel voor den liturgischen eeredienst is ingericht en zoowel het zuiver reformatorisch karakter als het echt kerkelijk karakter bewaart. En daarin is de architect wonderwel geslaagd. Tot uiting is gebracht dat de gemeente vergadert rondom Gods woord en tegelijkertijd de beide sacramenten er bij vertegenwoordigd zijn in de vaste avondmaalstafel en de vaste doopvont terwijl voorts door de meubileering en een gebrandschilderd raam getracht is naar het verkrijgen van een devotioneele sfeer. Alleen die aesthetiek is gevolgd, welke liturgisch gemotiveerd was - hetgeen dus den architect bizondere grenzen stelde - maar wel is gestreefd naar behaaglijkheid en geschiktheid. Over de geschiktheid kan slechts het gebruik oordeelen maar de behaaglijkheid is zeer stellig bereikt. De geschiktheid houdt, gelijk vanzelf spreekt nauw verband met de accoustiek. De predikant is de man, die daar het beste over oordeelen kan, want zijn stem moet de kerkruimte bespreken en volgens den predikant is de accoustiek bizonder goed. Er is dan ook alle zorg, aan besteed en een speciale autoriteit in Delft op dit gebied is geraadpleegd, aan wiens advies te danken is dat dempoplaten in het renaissanceplafond zijn aangebracht welke der geluidsoverbrenging zeer te stade komen. De verlichting van de kerk is uitnemend, rustig, egaal, blank en niet kil. De ramen hebben alleen een taak als lichtdoorlaters te vervullen, voor de luchtverversching dienen ze niet, vandaar dat ze ook niet geopend kunnen worden. Die temperatuur regelende taak is overgenomen door een machinale installatie. De verwarming geschiedt door roosters in den vloer. De wanden van de kerk zijn tot raamhoogte geheel betimmerd met eikenhout in de was, dat in paneelen is aangebracht, welke door variatie in de plaatsing van de teekening van het hout, een aangename afwisseling bieden. De banken, eveneens van eiken in de was, zijn ruim en breed, zoodat het zitten op den langen duur geen gevaar loopt in een marteling te veranderen en men zit er niet met zijn parapluie tot last. Jenny du Pon en Aart Stevens Dit artikel wordt vervolgd in het volgende nummer van Onderweg. Heeft u suggesties of vragen rond de herinrichting van de Duinzichtkerk aarzel dan niet om de commissie Herinrichting Duinzichtkerk daarover te benaderen. 13

14 PREEKROOSTER Duinzichtkerk Aanvang uur 03/05 ds. R. van Zwieten 10/05 dr. H.E. Wevers 14/05 Hemelvaartsdag: dienst in CTK 17/05 ds. C. van Duinen, H.A. 24/05 Pinksteren, ds. C. van Duinen 31/05 ds. C. van Duinen 07/06 ds. R.L. Algera 14/06 ds. C. van Duinen, H.A. 21/06 ds. C. van Duinen Bronovo Aanvang uur 03/05 ds. J.W. Steenbergen 10/05 past. J.C. Koeleman, w+c 17/05 ds. E. Hulsman 24/05 Pinksteren, ds. J.W. Steenbergen, H.A. 31/05 ds. E. Hulsman 07/06 ds. J.W. Steenbergen 14/06 past. J.C. Koeleman, w+c 21/06 ds. E. Hulsman 28/06 ds. J.W. Steenbergen, H.A. Nebo Aanvang uur 03/05 ds. J.W. Steenbergen, H.A. 10/05 past. J.C. Koeleman, w+c 17/05 ds. E. Hulsman 24/05 Pinksteren op t Plein, ds. J.W. Steenbergen 31/05 ds. E. Hulsman 07/06 ds. J.W. Steenbergen 14/06 past. J.C. Koeleman, w+c 21/06 ds. E. Hulsman 28/06 Mevr. W. Witte 28/06 dr. R.E. Stiemer 05/07 ds. C. van Duinen, 12 jaar moment COLLECTEROOSTER 3 mei Missionair werk en kerkgroei Wijkgemeente 10 mei Diaconie Wijkgemeente 14 mei Diaconie Wijkgemeente 17 mei Kinderwinkel Wijkgemeente 24 mei KerkinActie / Pinksterzending Wijkgemeente 31 mei Diaconie Wijkgemeente 7 juni KerkinActie / Werelddiaconaat Wijkgemeente 14 juni Roosevelthuis Wijkgemeente 21 juni Diaconie Wijkgemeente 28 juni De Halte en Tussenvoorziening HAASTU 5 juli Jeugdwerk PKN Wijkgemeente 12 juli Diaconie Wijkgemeente 19 juli Aandachtcentrum Wijkgemeente Preekstoel Groote Kerk Maassluis Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 26 juli Jeugdwerk in eigen wijk Wijkgemeente 14

15 Gegevens betreffende de gemeente Predikant: Ds. C. (Corrie) van Duinen, Malakkastraat 5, 2585 SG Den Haag, tel.: Op maandag rustdag. Scriba: Gerrit van Straalen, Oostduinlaan 81, 2596 JJ Den Haag, tel.: Organisten: Duinzichtkerk: Gert Boersma, Meerburgstraat 8, 2804 ZE Gouda, tel.: ; Vervanging: Roelfien Folkersma, Hemsterhuisstraat 10, 2513 RD Den Haag, tel: Kerkelijk bureau: Mevrouw R. Kranenburg-van der Pal. Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van uur. Buiten deze uren en bij afwezigheid contact via voic op tel Alle correspondentie en nota s naar het Kerkelijk Bureau. Ook bereikbaar via Adres voor doopbediening, huwelijksbevestiging en attestaties: Scriba of Kerkelijk Bureau Duinzichtkerk Auto-rijdienst Duinzichtkerk: Mevrouw Henriëtte Laméris-van den Berg, Stevinstraat 277, 2587 EJ Den Haag, tel en Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel: Vrijwillige bijdragen, bijdragen in het kader van de Aktie Kerkbalans, giften of legaten ten behoeve van de Wijkgemeente Archipel Benoordenhout gaarne overmaken op rekening NL69 INGB t.n.v. Beheersstichting DZK/VK. Penningmeester: Kerst K. Troost, tel of Penningmeester ZWO-commissie DZK/VK: Rekening NL92 INGB Vacature De Beheersstichting Duinzichtkerk-- Vredeskapel te Den Haag nodigt kandidaten uit te solliciteren naar de functie van Medewerker kerkelijk bureau (m/v) voor 20 uren per week, bij voorkeur verdeeld over 5 dagen De functie houdt onder andere in het up to date houden van de ledenadministratie, uitvoeren van financiele en administratieve werkzaamheden en meewerken aan geldwervingsacties. Wij vragen: MBO werk en denkniveau, Kennis en ervaring met geautomatiseerde systemen en kantoorapplicaties, Goede communicatieve eigenschappen, Zelfstandig kunnen werken, accuraat en flexibel zijn, Betrokken lid van de Protestantse Kerk Nederland zijn. Voor nadere inlichtingen en sollicitaties kunt u contact opnemen met G.J. Wubs-Postma Nieuwe Parklaan LA Den Haag E mail Onderhoudscommissie DZK/VK: Stan Butijn Penningmeester Wijkdiaconie: Rekening NL63 INGB Informatie bij Henriëtte Laméris-van den Berg, Stevinstraat 277, 2587 EJ Den Haag, tel en Werkgroep Marienbrunn De Werkgroep Marienbrunn onderhoudt de contacten met onze Partnergemeente in Leipzig. Rekening NL81 INGB Kosterij Duinzichtkerk: Sylvia Huijboom, Van Hogenhoucklaan 93, 2596 TC, tel Malakkahuis, Wijkcentrum Vredeskapel: Malakkastraat 7, 2585 SC Den Haag 15

16 A G E N D A MEI Zondag uur Aanbieding boek van Klaas de Jong ter nagedachtenis aan ds. D.A. van den Bosch die in 1942 overleed in kamp Amersfoort, zie evt. artikel op p. 9 Maandag inloop Maaltijdgroep, aan tafel ca uur, kosten ca. EUR 3,75/ pers., Malakkahuis, Malakkastraat 7 Woensdag uur Bijbels leerhuis, Duinzichtkerk Donderdag uur Hemelvaartsdag, kerkdienst in Christus Triumfatorkerk Voorganger ds. C. van Duinen uur Gasten van Partnergemeente Leipzig-Marienbrunn van station halen Aankomst trein op spoor uur Ontvangst van gasten in kapel van de Duinzichtkerk Vrijdag uur Start workshops, werkgroep Marienbrunn, zie pagina 8 en uur Gemeentemaaltijd na drankje op kerkplein, Duinzichtkerk Opgeven via lijsten in de kerk Zaterdag Gemeente-uitje naar Hoorn/Medemblik/Enkhuizen, vertrek vanaf uur Duinzichtkerk, opgeven via lijsten in de kerk Zondag uur Kerkdienst met H.A. in de Duinzichtkerk o.l.v. ds. C. van Duinen, Nederlandse Kaffee und Kuchen na de dienst in de kapel Maandag uur Afscheid van onze gasten op Den Haag CS, spoor 3. Zondag uur Pinksteren in de Duinzichtkerk m.m.v. de cantorij o.l.v. Gert Boersma Donderdag uur Bij de dominee aan tafel, voor tieners van 12 tot 16 jaar, predikantenkamer Duinzichtkerk Zondag uur Bevestiging van ambtsdragers in de dienst, Duinzichtkerk JUNI Maandag inloop Maaltijdgroep, aan tafel ca uur, kosten ca. EUR 3,75/ pers., Malakkahuis Woensdag uur Bijbels leerhuis, Duinzichtkerk Zondag uur Kerkdienst in de Duinzichtkerk m.m.v. de cantorij o.l.v. Gert Boersma JULI Zondag uur Twaalfjaarmoment in de Duinzichtkerk Woensdag uur Bijbels leerhuis, Duinzichtkerk

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN DUINZICHTKERK - STARTZONDAG zondag 21 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Van harte welkom in de Duinzichtkerk op startzondag. De activiteiten rond deze

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst: V. van Bijlert; diaken van dienst: H.J. Laméris; organist: Gert Boersma Vierde zondag van de Advent

Nadere informatie

Viering Heilig Avondmaal

Viering Heilig Avondmaal DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst: G. van Straalen; diaken van dienst: S. van Gend; organist: Gert Boersma, m.m.v. de cantorij Tweede zondag

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

DUINZICHTKERK - PAASTIJD 2015 Zondag 3 mei 2015 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout

DUINZICHTKERK - PAASTIJD 2015 Zondag 3 mei 2015 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout DUINZICHTKERK - PAASTIJD 2015 Zondag 3 mei 2015 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger : ds. Ruben van Swieten Ouderling van dienst : Renny Steinvoort Diaken van dienst : Willemien de Vlieger Organist

Nadere informatie

Doop van Joep Johan Anne Zwaanswijk zoon van Dolf en Deborah Zwaanswijk-den Boer

Doop van Joep Johan Anne Zwaanswijk zoon van Dolf en Deborah Zwaanswijk-den Boer DUINZICHTKERK zondag 3 november 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: V. Ebbink; diaken van dienst: S.J.A.M. van Gend; organist Gert Boersma. Doop

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. In samenwerking met Kerk Zonder Grenzen Orgelspel. Welkom en mededelingen

ORDE VAN DIENST. In samenwerking met Kerk Zonder Grenzen  Orgelspel. Welkom en mededelingen No. B3 ORDE VAN DIENST voor de viering van zondag 22 februari 2015 in de Grote of Sint Joriskerk Torenstraat 1 in Westzaan. Deze dienst wordt uitgezonden via Radio Bloemendaal op zondag 8 maart a.s. om

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de zomer 10 augustus 2014 Dienst van Schrift en Tafel Kleitablet, Zimbabwe, juli 1990 Petrus wordt gered uit de golven Voorganger Ouderling Diaken Organist

Nadere informatie

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds B. Bootsma; ouderling van dienst: Mw. R.Tj. Steinvoort-de Groot; diaken van dienst: Mevr. W. de Vlieger-Moll, organist Gert Boersma Derde

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

LB 833 Take, o take me as I am 1x in het engels en 1 x in het nederlands.

LB 833 Take, o take me as I am 1x in het engels en 1 x in het nederlands. Orde van dienst voor 2 april 2017, 5 e zondag van de 40 dagentijd zondag Judica, in de Witte kerk te Lochem Voorganger: ds. Corien Veenhuizen Organist: Gerrit te Rietstap Toenadering Orgelspel Verstilling

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Zondag 28 september 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van Jezus. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist:

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013

Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013 Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013 Woord vooraf: We zijn deze zondag zingend begonnen met gemeenteleden die een bijzondere muzikale bijdrage aan deze dienst gaan leveren. Tijdens de dienst zullen

Nadere informatie

Bemoediging en gebed van toenadering:

Bemoediging en gebed van toenadering: VREDESKAPEL zondag 6 oktober 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst V. van Bijlert ; diaken van dienst Th. Smit; organist Roelfien Folkersma. M.m.v.

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Duinzichtkerk zondag 24 februari 2013 Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk deze zondagmorgen voorgangers: Ds. C. van Duinen, Ds. I. Zuurmond; ouderling

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk. Aanvang uur dinsdag 11 april Sterk en dapper

Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk. Aanvang uur dinsdag 11 april Sterk en dapper Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk Voorbereid door gemeenteleden Aanvang 19.30 uur dinsdag 11 april 2017 Sterk en dapper Sterk en dapper is jezelf, anderen en situaties accepteren.

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 10 e zondag van de zomer 25 augustus 2013 dienst van Schrift en Tafel voorganger: ds. Nico Pronk organiste: Līga Vilmane ouderling: mevr. Mannie Molderink koster:

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn,

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn, Dienstnummer: 1259 zondag: 8 e zondag van de herfst datum: 12-11-2017 plaats: De Bron, Assen Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): 1 Korintiërs 10:16-17; Johannes 6:51-57 liederen: ps 25:2,4; Weerklank

Nadere informatie

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Psalm 78 : 1 7 1 Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. 2 Ik open

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Graankorrels in de aarde 5 e zondag van de veertigdagentijd ( "zondag "Schaf mij recht" - 1 e passiezondag) 22 maart 2015 voorganger: ds. N.J. Pronk organist: Līga

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

zondag 26 april 2015 ORDE VAN DIENST

zondag 26 april 2015 ORDE VAN DIENST ORDE VAN DIENST zondag 26 april 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Cantor-organist: Maurice van Elven m.m.v. de Thomascantorij Ouderling van dienst: Jan Piek Diaken van dienst: Nel Hagemeijer PROTESTANTSE

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah. : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector/Lectrice Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. R.A. Ferwerda Lied voor de dienst: 546 vers 1, 2, 3, 4 en 5.

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Zeven weken verbinden en ontmoeten rond. het kruikje van de weduwe. Handreiking voor het bezinningsproces. voor de wijkgemeente oost van

Zeven weken verbinden en ontmoeten rond. het kruikje van de weduwe. Handreiking voor het bezinningsproces. voor de wijkgemeente oost van Zeven weken verbinden en ontmoeten rond het kruikje van de weduwe Handreiking voor het bezinningsproces voor de wijkgemeente oost van de Gereformeerde Kerk in Woerden 17 april 9 juni 2013 1 2 De kruik

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Jonggezinnedienst 24 sept 2017 10.00 uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Welkom en afkondigingen: Zingen: Heb je al een kaartje voor de koninklijk trein

Nadere informatie

Altijd dichtbij. Liturgie van de dienst op biddag 11 maart 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld.

Altijd dichtbij. Liturgie van de dienst op biddag 11 maart 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Altijd dichtbij Liturgie van de dienst op biddag 11 maart 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger Ouderling van dienst Organist : ds. S.J. Verheij :

Nadere informatie

KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis. Opnieuw beginnen

KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis. Opnieuw beginnen KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis Opnieuw beginnen voorganger: ds. Hans van Solkema i.s.m. de Linde, de Springplank en de Gouden Emmer begeleiding: Ons Genoegen ONTMOETEN welkom

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer Dienst in de Dorpskerk Heemskerk 3 mei 2015 en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer voorganger: ds Marco Visser vleugel: David Rip voorlezer: Corry van Gemeren ouderling: Feija Stuart diaken:

Nadere informatie

Oogstdankdienst voor jong en oud(-er)

Oogstdankdienst voor jong en oud(-er) Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de Herfst 10 november 2013 Oogstdankdienst voor jong en oud(-er) voorganger: ds. Bob Wijnbergen ouderling: Riek Klumpers diaken: Hennie Canrinus en

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING Orde voor de dienst bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar Ontmoetingskerk Noordeloos 20 november 2016 Thema: Wees ons nabij Voorgangers: drs. Lizanne Bak en ds. Annette Driebergen Organist: Pim

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Erediensten. Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april 6 mei 2016

Erediensten. Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april 6 mei 2016 Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april 6 mei 2016 Lichtbron-inspiratie Een gebed op weg naar Hemelvaart; kom Heilige Geest Kom, heilige Geest wanneer het me niet meer kan schelen, wanneer het genoeg is geweest,

Nadere informatie

Bevestiging ouderling-kerkelijk werker (met bijzondere bevoegdheid)

Bevestiging ouderling-kerkelijk werker (met bijzondere bevoegdheid) Bevestiging ouderling-kerkelijk werker (met bijzondere bevoegdheid) Dienstboek 256 Bekendmaking Vertegenwoordiger van de kerkenraad: Tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de naam bekend gemaakt van onze

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

zondag 17 april 2016 Welkom in Het Centrum Voorganger: ds. Inge Eckhardt uit Ingen Ouderling van dienst: Gerhard Nijhoff Organist: Gerjan Kamerling

zondag 17 april 2016 Welkom in Het Centrum Voorganger: ds. Inge Eckhardt uit Ingen Ouderling van dienst: Gerhard Nijhoff Organist: Gerjan Kamerling zondag 17 april 2016 Welkom in Het Centrum Voorganger: ds. Inge Eckhardt uit Ingen Ouderling van dienst: Gerhard Nijhoff Organist: Gerjan Kamerling Foto bloemsch. Liturgische bloemschikking. Thema: @@@@

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Witte Donderdag. Duinzichtkerk, 28 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL

Witte Donderdag. Duinzichtkerk, 28 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Witte Donderdag Duinzichtkerk, 28 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Onderweg. Het mysterie van Pasen. Paasontbijt in de kerk. Musical: Esther die Hadassa heette. 30 jaar Marienbrunn- Den Haag

Onderweg. Het mysterie van Pasen. Paasontbijt in de kerk. Musical: Esther die Hadassa heette. 30 jaar Marienbrunn- Den Haag Onderweg Protestantse Wijkgemeente Archipel / Benoordenhout Nummer 3, 38e jaargang, maart/april 2015 Het mysterie van Pasen Paasontbijt in de kerk Musical: Esther die Hadassa heette 30 jaar Marienbrunn-

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse. Gereformeerde kerk van Haaksbergen

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse. Gereformeerde kerk van Haaksbergen Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Gereformeerde kerk van Haaksbergen Geloven met hart en ziel Dertiende zondag de zomer 15 september 2013 Startzondag winterwerk ingebruikname nieuw liedboek voorgangers:

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst 533: 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 Lied voor de

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 31 mei voorganger: ds Jessa van der Vaart organist: Erik Visser

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 31 mei voorganger: ds Jessa van der Vaart organist: Erik Visser Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 31 mei 2015 voorganger: ds Jessa van der Vaart organist: Erik Visser ! Orde van de dienst. orgelspel Dietrich Buxtehude, Toccata in F. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Gedachtenis van de gestorvenen

Gedachtenis van de gestorvenen Gedachtenis van de gestorvenen Duinzichtkerk zondag 24 november 2013 Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Een bijzonder welkom aan wie vandaag speciaal zijn gekomen omdat de naam van een geliefd en dierbaar

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Tonny Nap Laatste kans! Meld je snel aan voor de 26 e via jacdrachten@hotmail.com Punteren in - Zie voor meer informatie de Flyer & Facebook - Welkom in de Hoeksteen

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

LITURGIE voor de kinderdienst op zondag 15 februari Oude Jeroenskerk Noordwijk. Thema: Spoorzoekers: Bram: David Baak

LITURGIE voor de kinderdienst op zondag 15 februari Oude Jeroenskerk Noordwijk. Thema: Spoorzoekers: Bram: David Baak LITURGIE voor de kinderdienst op zondag 15 februari Oude Jeroenskerk Noordwijk Thema: Spoorzoeken Voorganger: Organist: Spoorzoekers: ds Ad van Houwelingen Jaco van Leeuwen Sara: Sanne Heemskerk Bram:

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om uur. 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg

ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om uur. 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om 10.00 uur 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg voorganger: ds. Harry Gijsen organist: Peter de Rijke Orgelspel voor de

Nadere informatie

Beleidsplan Kinderkerk

Beleidsplan Kinderkerk Beleidsplan Kinderkerk Grote Kerk Hoogeveen, hervormde wijkgemeenten 1 en 2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 1.1 Bijbelse opdracht... 2 1.2 Doelgroep... 2 1.3 Beleidsplan... 2 2 Leiding kinderkerk... 3

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 7e zondag van Pasen / wezenzondag exaudi / hoor 17 mei 2015

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 7e zondag van Pasen / wezenzondag exaudi / hoor 17 mei 2015 Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 7e zondag van Pasen / wezenzondag exaudi / hoor 17 mei 2015 voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Herman Nijhuis Herman Langerak

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

MEI Geliefde broeders en zusters,

MEI Geliefde broeders en zusters, MEI 2016 Geliefde broeders en zusters, Eerste reis De kop is er weer af, de eerste reis zit er weer op. We vertrokken op vrijdag 25 maart en waren op vrijdag 15 april weer thuis. Tussen deze twee data

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis

Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis Mozes Jezus Thema: Wijs Hem niet af! In de dienst vieren we ook het Heilig Avondmaal. Voorganger: ds. Gonda Elzenga 1 ste

Nadere informatie

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Zondag 21 mei 2017 kinderdienst Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet INTOCHT Binnenkomst kerkenraad Vóór de dienst, als de dominee al binnen is,

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie