Zumtobel Research. Eindverslag van de Afdeling Energie- en Gebouwtechniek, Dienst Hoogbouw van de stad Zürich, Zumtobel Licht AG, Zürich

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zumtobel Research. Eindverslag van de Afdeling Energie- en Gebouwtechniek, Dienst Hoogbouw van de stad Zürich, Zumtobel Licht AG, Zürich 27. 10."

Transcriptie

1 Zumtobel Research LED-pilootproject VZ Werd. Vergelijking van twee verlichtingsinstallaties in twee identieke gangen met conventionele fluorescentielamptechniek en met LED-techniek en geoptimaliseerd lichtmanagement. Eindverslag van de Afdeling Energie- en Gebouwtechniek, Dienst Hoogbouw van de stad Zürich, Zumtobel Licht AG, Zürich ISBN

2

3 Zumtobel Research LED-pilootproject VZ Werd Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Probleemstelling 8 2 Stand van de wetenschap 3 Onderzoekshypothesen 4 Onderzoeksmethoden 4.1 Meetmethode en installatie Verloop van het onderzoek en globale resultaten 11 5 Discussie en toekomstperspectief 16 6 Literatuur 7 Partners 17

4 Administratief Centrum Werd

5 Voorwoord 5 De Dienst Hoogbouw van de stad Zürich realiseerde samen met Eteam GmbH en Zumtobel Licht AG een pilootmeetproject: in een tijdspanne van vier maanden werden in het Administratief Centrum Werd de lichtoplossingen van twee vergelijkbare gangen beoordeeld. De ene gang bleef ongewijzigd: de conventionele fluorescentielampen met aanwezigheidsmelders schakelden zichzelf uit wanneer zich tien minuten lang niemand in de gang had opgehouden. De andere gang werd omgeschakeld naar LED-armaturen. Bovendien werd de uitschakelvertraging van de aanwezigheidsmelders in meerdere stappen tot één minuut gereduceerd. Het frequent schakelen en dimmen resulteert bij LED s niet in comfortbeperkingen of slijtage. Het gemeten stroomverbruik lag bij de LED-oplossing met geoptimaliseerde aanwezigheidsbewaking ongeveer 81 procent lager dan bij vergelijkbare armaturen met fluorescentielampen.

6 Samenvatting In het Administratief Centrum Werd werd de verlichting van twee identieke gangen onderzocht op het energiebesparingspotentieel van de LED-techniek en een geoptimaliseerde aanwezigheidsregeling: Gang 1 met fluorescentielampen en aanwezigheidsmelders met een interval van 10 minuten Gang 2 met een LED-lichtlijn en aanwezigheidsmelders met variabele intervallen Bovendien moest ook nagegaan worden in welke mate het systeem door de gebruikers wordt aanvaard. In beide gangen heersten dezelfde verlichtingssterktes en lichtverdelingen. De instelling en bewaking van de installatie gebeurde met de Zumtobel automatiseringscalculator Litenet flexis N2. Terwijl de verlichting en de regeling in gang 1 (8 ste verdieping) gedurende de hele meetperiode van 4 maanden ongewijzigd bleef, werden bij de LED-verlichting (7 de verdieping) de vertragingsintervallen van de aanwezigheidsmelders in meerdere stappen gereduceerd. Dankzij het slijtagevrije onmiddellijke startprocédé van de LED-armaturen is een verkorting van de vertragingstijd, in tegenstelling tot bij fluorescentielampen, zonder enig probleem mogelijk. De LED-verlichting bespaart in de optimale bedrijfsmodus (interval van 1 minuut zonder restlicht in de uit-status, meetperiode 3) meer dan 80 % elektrische energie ten opzichte van de huidige fluorescentielamptechniek. Ten eerste werd het geïnstalleerde vermogen teruggebracht van 5,9 W/m² naar 2,6 W/m², ten tweede daalde ook de dagelijkse bedrijfstijd van 13,2 h/d bij de verlichting met fluorescentielampen naar 5,7 h/d bij de LED s. De reductie van de vertragingstijd van 10 naar 5 minuten (meetperiode 2) levert praktisch geen energiebesparing op zodat deze instelling niet aan te bevelen is. In meetperiode 4 werd gedurende de dag bij afwezigheid een dimniveau van 15 % gedefinieerd; dit zou de aanvaarding van de abrupte verlichtingsschakeling moeten verbeteren. Het besparingseffect daalde met deze restlichtinstelling slechts in heel beperkte mate van 81 % naar 77 % zodat in dit geval een hoge aanvaarding van de installatie gepaard gaat met een zeer goede energiebesparing.

7 7 Dit resultaat toont heel duidelijk dat de LED-techniek met een gepaste lichtregeling een enorm besparingspotentieel biedt tegenover de huidige gewone en ook als energie-efficiënt geldende gangverlichtingsconcepten. Gangverlichting fluorescentielampen versus LED 19,5 kwh/m² 3,6 kwh/m² 5,9 kwh/m² 2,6 kwh/m² Energieverbruik (-81 %) Geïnstalleerd vermogen (-56 %) Fluorescentielampen met aanwezigheidsregeling LED met geoptimaliseerde regeling Een goed rendement van LED-armaturen met een geoptimaliseerde lichtregeling in doorgangszones is momenteel ondanks de zeer hoge en aangetoonde energiebesparing niet altijd gegarandeerd. Om een afschrijvingstijd van 5 tot 8 jaar te kunnen halen, mag de meerprijs van de LED-oplossing ca. CHF 50,- tot CHF 100,- per downlight of per lopende meter lichtbalk bedragen.

8 1 Probleemstelling 2 Stand van de wetenschap Probleemstelling Het VZ Werd is het eerste administratieve centrum van de stad Zürich. Het voormalige bankgebouw werd gerenoveerd en in december 2004 in bedrijf genomen. Het omvat 620 werkplekken van het departement sociale zaken en financiën. Door de renovatie kon het energieverbruik van het gebouw met ongeveer de helft worden gereduceerd. Het VZ Werd draagt het Minergie label. In energetisch geoptimaliseerde Minergie gebouwen wordt in eerste instantie door een verbeterde warmte-isolatie en het interne hergebruik van restwarmte het verbruik van verwarmingsenergie gereduceerd. Tegelijk kan hierdoor ook het procentuele aandeel van het elektriciteitsverbruik in de energiebalans stijgen wanneer niet ook op het vlak van elektriciteit efficiëntieverhogende maatregelen worden genomen. In gebouwen zoals het Administratief Centrum Werd vertegenwoordigt de kunstmatige verlichting een aanzienlijk aandeel van het stroomverbruik. De vraag was derhalve of geoptimaliseerde lichtoplossingen nog een noemenswaardig besparingspotentieel opleveren wanneer vandaag reeds zeer efficiënte technologieën worden toegepast. Stand van de wetenschap Niet zozeer wetenschappelijke inzichten maar veeleer praktische ervaringen tonen aan dat in gangen van administratieve gebouwen een groot energiebesparingspotentieel schuilt. Het gaat hier louter om doorgangszones of ook om zones voor informele korte communicatie. Bij een gebrekkige daglichtinval is zodoende gedurende vele uren van de werkdag en ook s morgens en s avonds het kunstlicht in werking. Aanwezigheidsbewaking biedt in combinatie met de LEDtechnologie uitstekende mogelijkheden voor het besparen van energie; in gangen met een goede daglichtinval kan daglichtsturing bijkomend potentieel bieden. Het gebruikerscomfort of de levensduur van deze innovatieve lichtbronnen worden door het frequent schakelen of dimmen niet geschaad. Over de energiebalans van aanwezigheidsbewaking geeft ook de volgende studie een heel goed overzicht: The performance of occupancy-based lighting control systems: A review X. Guo, DK Tiller, GP Henze and CE Waters Lighting Research and Technology 2010

9 3 Onderzoekshypothesen 9 Onderzoekshypothesen Vermoed wordt dat de innovatieve LED Slotlight armaturen bij eenzelfde lichtkwaliteit tot de energiebesparing in gangen bijdragen, ook wanneer de reeds zeer efficiënte armaturen op basis van fluorescentielampen als referentiebasis worden gebruikt. De tweede hypothese was dat naast de armaturen ook de aanwezigheidsbewaking bijkomende energiebesparing in het torengebouw Werd oplevert, dat een verandering van de vertragingstijden echter niet altijd met een corresponderende energiebesparing verbonden moet zijn. Er dient te worden geanalyseerd welke bedrijfswijze van armaturen en lichtsturing de beste energiebalans oplevert.

10 4 Onderzoeksmethoden 4.1. Meetmethode en installatie De pilootmeting zag er als volgt uit: Van twee identieke gangen met lichtlijnen werd met behulp van dataloggers gedurende meerdere maanden continu het elektrische vermogen opgetekend (opslaginterval: 1 minuut). De verlichtingssterktes in beide gangen waren vergelijkbaar. In beide gangen werd het licht met bewegingsmelders geregeld. De gang op de 8 ste verdieping was uitgerust met conventionele lichtlijnen met fluorescentielampen, de sturing van deze verlichting bleef gedurende de hele meetperiode ongewijzigd zoals ze tot dan toe altijd al was geweest. De gang op de 7 de verdieping was uitgerust met LED-lichtlijnen; de lichtsturing werd tijdens de meetperiode meermaals veranderd. Beschrijving van de armaturen 7 de verdieping Zumtobel LED-lichtlijn SLOTLIGHT 1/57 W, 28 m à 23 Watt. Maximaal vermogen in werking voor 100 lux: 187 W of 2,6 W/m² gangoppervlak. 8 ste verdieping Zumtobel SLOTLIGHT 1/35 W T16, 19 lampen à 35 Watt (+ 3 W elektronische ballast (EB)). Maximaal vermogen in werking voor 100 lux: 420 W of 5,9 W/m² gangoppervlak. In de deelzones op de 7 de en 8 ste verdieping van het administratief gebouw werd telkens een elektriciteitsmeter geïnstalleerd die uitsluitend de verlichting in de gang meet. De meters beschikken over een datalogger die de individuele meetwaarden op geheugenkaarten registreert. Voor de meting werd een opslaginterval van één minuut ingesteld. Per dag en per gang werden zo 1440 individuele vermogenswaarden opgetekend, in totaal gaat het om meer dan meetwaarden. Naast de automatische registratie werden ook nog manuele steekproeven uitgelezen.

11 Verloop van het onderzoek en globale resultaten Verloop van meting A B C D E Gang 1 Hele meetperiode 0 % 0 sec. 10 min 0 sec. 0 % T16 Gang 2 1 ste meetperiode 0 % 0 sec. 10 min 0 sec. 0 % LED 2 de meetperiode 0 % 1 sec. 5 min 5 sec. 0 % 3 de meetperiode 0 % 1 sec. 1 min 5 sec. 0 % 4 de meetperiode 15 % 1 sec. 1 min 5 sec. 0 % A: Dimniveau in de gang zonder aanwezigheid van personen B: Inschakeltijd van het licht bij aanwezigheidsdetectie C: Nalooptijd geen personen aanwezig D: Uitschakeltijd van het licht aan het einde van de nalooptijd E: Nacht en weekend

12 Samenvatting van de resultaten Meetperiode 1 Meetperiode 2 Meetperiode 3 Meetperiode tot tot tot tot T16 LED T16 LED T16 LED T16 LED Uitschakelvertraging in minuten Gemiddeld aantal bedrijfsuren/dag 12, ,8 9,7 13,2 5,7 12,8 6,5 Besparing -21 % -24 % -57 % -49 % Stroomverbruik/dag in kwh 5,3 1,9 5,4 1,8 5,6 1, ,2 Besparing -65 % -66 % -81 % -77 % Schakelfrequentie/dag 4,1 32,8 3,4 29,3 3,9 100,1 4,3 101,5 In de 1 ste meetperiode lag het aantal bedrijfsuren van de LED-verlichting 21 % (2,6 h/d) lager dan bij de conventionele verlichting. Het energieverbruik van de LED-verlichting lag 65 % lager. De LED-armaturen schakelden gemiddeld 33 keer, de T16 armaturen 4 keer per dag. In de 2 de meetperiode lag het aantal bedrijfsuren van de LED-verlichting 24 % (3,1 h/d) lager dan bij de conventionele verlichting. Het energieverbruik van de LED-verlichting lag 66 % lager. De verkorting van de uitschakelvertraging van 10 naar 5 minuten levert dus nagenoeg geen bijkomende energiebesparing op. De LED-armaturen schakelden gemiddeld 30 keer, de T16 armaturen 3,4 keer per dag. In de 3 de meetperiode lag het aantal bedrijfsuren van de LED-verlichting 57 % (7,5 h/d) lager dan bij de conventionele T16-verlichting. Het energieverbruik van de LED-verlichting lag 81 % lager. De verkorting van de uitschakelvertraging van 10 naar 1 minuten levert dus een aanzienlijke bijkomende energiebesparing op. De LED-armaturen schakelden gemiddeld 100 keer, de T16 armaturen 4 keer per dag. De 4 de meetperiode komt overeen met de derde, alleen werden de LED-armaturen overdag niet volledig uitgeschakeld maar tot ca. 15 % gedimd. Dit verhoogt het verlichtingscomfort maar reduceert de energiebesparing. In plaats van een besparing van 81 % werd zo nog slechts 77 % gehaald; de besparing tijdens de uren met volledige belasting bedroeg tijdens de 4de meetperiode nog 5,7 uur in plaats van 7,5 uur bij volledige uitschakeling. De LED-armaturen schakelden gemiddeld 100 keer, de T16 armaturen 4,3 keer per dag.

13 4.1 Überblick Die unten stehende Grafik zeigt die täglichen Energieverbräuche für die Korridorbeleuchtungen während den ersten drei Messperioden. Die blauen Säulen stehen für die konventionelle Beleuchtung mit Leuchtstofflampen (8. OG); die rote für die neue Beleuchtung mit dem LED- Lichtband (7.OG). Durch die rund halb so hohe Anschlussleistung der LED-Beleuchtung ist deren Verbrauch bereits in der Anfangsphase mit gleicher Regelung deutlich tiefer als bei der konventionellen Beleuchtung. Während die Herabsetzung der Verzögerungszeit von 10 Minuten auf 5 Minuten bei der LED-Beleuchtung am 22. April keine zusätzliche Einsparung brachte, wird die Reduktion durch ein weiteres Heruntersetzen der Verzögerungszeit bei der LED-Beleuchtung am 28. Mai auf 1 Minute deutlich sichtbar. In der Grafik ebenfalls sichtbar ist der Umstand, dass die LED-Beleuchtung wegen des Eigenverbrauchs der DALI-Steuerung einen minimalen Standby (6 Watt für die gesamte Lichtleiste von 28 Metern) verursacht, während dieser Verbrauch bei der Leuchtstofflampen- Beleuchtung mit direkter Relaisabschaltung durch die Präsenzmelder entfällt kwh Energieverbräuche pro Tag 5.0 kwh 4.0 kwh 3.0 kwh 2.0 kwh 1.0 kwh 0.0 kwh Leuchtstofflampen LED Abbildung Energieverbruik 8: Tägliche Energieverbräuche per dag tijdens während de den eerste ersten drie drei meetperioden Messperioden Fluorescentielampen LED Deze grafiek toont het dagelijkse energieverbruik voor de beide lichtoplossingen in de gangen tijdens de eerste drie meetperioden. De blauwe balken staan voor de conventionele verlichting met fluorescentielampen (8ste verdieping), de rode voor de nieuwe verlichting met de LED-lichtlijn (7de verdieping). Ingevolge het ongeveer half zo hoge aangesloten vermogen van de LED-verlichting is het verbruik hiervan al in de aanvangsfase met eenzelfde regeling duidelijk lager dan bij de conventionele verlichting. Terwijl de verlaging van de vertragingstijd van 10 minuten naar 5 minuten bij de LED-verlichting op 22 april geen bijkomende besparing opleverde, wordt de reductie door het verder verkorten van de vertragingstijd bij de LED-verlichting op 28 mei tot 1 minuut wel duidelijk zichtbaar. In de grafiek is ook duidelijk te zien dat de LED-verlichting vanwege het energieverbruik van de DALI-sturing een minimaal stand-byverbruik (6 Watt voor de hele lichtbalk van 28 meter) veroorzaakt terwijl dit verbruik bij de verlichting met fluorescentielampen met directe relaisuitschakeling door de aanwezigheidsmelder wegvalt. 10

14 Abbildung 15: Leistung zwischen 10 und 13 Uhr an einem typischen Werktag in der 3. Messperiode Hierna volgt een vergelijking van vier typische voorbeelddagen voor de vier meetperioden. Zoals de meetresultaten hebben getoond, gaat energie-efficiëntie in combinatie met aanwezigheidsbewaking in gangen gepaard met het frequent in- en uitschakelen van de installatie. Dit tonen ook de vier grafieken. Ausgewählter Werktag in der 1. Messperiode Verloop van het vermogen over een typische werkdag in de 1 ste meetperiode Tagesgang der Leistung Vermogen Leistung (Watt) :00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 Ausgewählter Werktag in der 2. Messperiode 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 Donnerstag, Donderdag, 14. April 2011 FL LED Verloop van het vermogen over een typische werkdag in de 2 de meetperiode Verloop van het vermogen over een typische werkdag in de 3 de meetperiode Verloop van het vermogen over een typische werkdag in de 4 de meetperiode Abbildung 10: Tagesgang der Leistung an einem typischen Werktag in der 1. Messperiode Tagesgang der Leistung Leistung (Watt) Leistung Vermogen (Watt) (Watt) 350 Leistung zwischen 10 und 13 Uhr Ausgewählter 0:00 2:00 Werktag 4:00 in 6:00 der 3. 8:00 Messperiode 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 50 Mittwoch, Woensdag 4. Mai mei 2011 FL LED 0 in Abbildung 12: Tagesgang 10:00 der Leistung 10:30 an Tagesgang einem 11:00 typischen der Werktag Leistung 11:30 der 2. 12:00 Messperiode 12:30 13: Donnerstag, 14. April 2011 FL LED 400 Abbildung 11: Leistung zwischen 10 und 13 Uhr an einem typischen Werktag in der 1. Messperiode 350 Leistung zwischen 10 und 13 Uhr Leistung Vermogen (Watt) (Watt) Leistung (Watt) :00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 Ausgewählter Werktag in der 4. Messperiode 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 Freitag, Vrijdag 24. Juni juni 2011 FL LED 50 Abbildung 0 14: Tagesgang der Leistung an einem typischen Werktag in der 3. Messperiode Tagesgang der Leistung 50010:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13: 00 Mittwoch, 4. Mai 2011 FL LED 450 Abbildung : Leistung zwischen Leistung 10 und 13 Uhr zwischen an einem 10 typischen und 13 Werktag Uhr in der 2. Messperiode Leistung Vermogen (Watt) (Watt) Leistung (Watt) :00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 Donnerstag, Donderdag Juli juli FL LED 50 Abbildung 0 16: Tagesgang der Leistung an einem typischen Werktag in der 4. Messperiode 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13: Freitag, 24. Juni 2011 FL LED

15 15 Verlichting gang: Wanneer men de werking van de energetisch meest optimale LEDverlichting (1 minuut vertraging, geen restlicht) naar een heel jaar projecteert, komen we tot de volgende vergelijkende cijfers: LED T16 fluorescentielampen max. bedrijfsvermogen 187 Watt 420 Watt Bedrijfsuren h/a h/a Energieverbruik 274 kwh/a kwh/a Energiekarakteristiek 3,8 kwh/m² = CHF 0,60/m² a 19,5 kwh/m² = CHF 3,10/m² a Grenswaarde SIA 380/4 19,5 kwh/m² Doelwaarde SIA 380/4 Minergie vereiste 7,5 kwh/m² 10,5 kwh/m² Zo komen we tot een jaarlijkse elektriciteitsbesparing van 15,7 kwh/ m² of CHF 2,50/m², dat komt overeen met CHF 6,- per jaar en per lopende meter gang. Omdat LED-armaturen gedurende de hele gebruikstijd (15 jaar) niet vervangen moeten worden, verminderen ook de onderhoudskosten uit ervaring weten we dat dit ongeveer hetzelfde bedrag vertegenwoordigt als de besparing in energiekost. Bij een aangenomen meerinvestering van CHF 100,- per lopende meter LED-licht in de gang komen we dus tot een afschrijvingstijd van de LED-verlichting van 8 jaar. Verlichting van liftvestibule: Parallel met de gangverlichting werden op de 7de verdieping ook de downlights met compacte fluorescentielampen door LED-varianten vervangen. Die via bewegingsmelders geregelde lampen bleven geregeld aan de bestaande vertragingstijd van 10 minuten. Uit de vergelijking van de liftvestibule met LED-verlichting enerzijds en met de conventionele verlichting anderzijds blijkt over de gehele meetperiode een elektriciteitsbesparing van 66 %. Zoals de tabel aangeeft, daalt de energiekarakteristiek voor de verlichting van de liftvestibule van 16 kwh/m² (SIA grenswaarde = 19,5 kwh/m²) naar 7,2 kwh/m², zodat bij de LED-oplosing zelfs de strenge SIA doelwaarde kan worden gerealiseerd. LED max. bedrijfsvermogen 56 Watt 125 Watt Bedrijfsuren h/a h/a T16 fluorescentielampen Energieverbruik 155 kwh/a 346 kwh/a Energiekarakteristiek 7,2 kwh/m² = CHF 1,15/m² a 16 kwh/m² = CHF 2,55/m² a Grenswaarde SIA 380/4 19,5 kwh/m² Doelwaarde SIA 380/4 Minergie vereiste 7,5 kwh/m² 10,5 kwh/m² De LED-downlights realiseren in de 16 m² grote liftvestibule een jaarlijkse stroomkostbesparing van CHF 5,20 per armatuur. Rekening houdend met de wegvallende onderhoudskosten kan een meerprijs van CHF 50,- voor een LED-downlight in ongeveer 5 jaar worden afgeschreven.

16 5 Discussie en toekomstperspectief 6 Literatuur 5 Discussie en toekomstperspectief Elke noemenswaardige energiebesparing gaat onvermijdelijk gepaard met het frequent in- en uitschakelen of dimmen van de installatie. LED s bieden in vergelijking met de T16-technologie niet alleen technische voordelen zoals bijvoorbeeld op het vlak van de belasting van het systeem door schakel- en dimprocessen. Ook het lichtcomfort in deze toepassing stijgt, vooral ook omdat lichtdioden geen merkbaar vertraagd aanloopgedrag vertonen. In combinatie met passende lichtbronnen en een precies afgestemd lichtmanagementsysteem worden op die manier innovatieve, energetisch optimale en goed aanvaarde lichtoplossingen voor de toekomst gecreëerd die in korte tijdspannen kunnen worden afgeschreven. 6 Literatuur MINERGIE Zwitserland Programma ter ondersteuning van energie-efficiënte lichtoplossingen in de utiliteitsbouw Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (Duits Instituut voor Duurzaam Bouwen) Greenbuilding Lighting Research and Technology

17 7 Partners 17 7 Partners Opdrachtgever: Stad Zürich Dienst Hoogbouw Afdeling energie- en gebouwtechniek Amtshaus III, Lindenhofstr Zürich Uitwerking: elight GmbH Schaffhauserstr. 34 CH-8006 Zürich +41 (44) Projectmanagement: Markus Simon Afdeling energie- en gebouwtechniek Dienst Hoogbouw Projectteam: Franz Sprecher (Stad Zürich, Dienst Hoogbouw) Stefan Gasser (elight GmbH, Zürich)

18 België ZG Lighting Benelux Rijksweg 47 Industriezone Puurs Nr Puurs T +32/(0)3/ F +32/(0)3/ zumtobel.be Nederland ZG Lighting Benelux Zinkstraat AD Breda T +31/(0)76/ F +31/(0)76/ zumtobel.nl Headquarters Zumtobel Lighting GmbH Schweizer Strasse 30 Postfach Dornbirn, AUSTRIA T +43/(0)5572/390-0 zumtobel.com zumtobel.nl/office

LICHT VOOR INDUSTRIE EN TECHNIEK LICHT VOOR INDUSTRIE EN TECHNIEK. zumtobel.com/industrie

LICHT VOOR INDUSTRIE EN TECHNIEK LICHT VOOR INDUSTRIE EN TECHNIEK. zumtobel.com/industrie LICHT VOOR INDUSTRIE EN TECHNIEK LICHT VOOR INDUSTRIE EN TECHNIEK zumtobel.com/industrie Licht voor industrie en techniek Een hoge productiviteit hangt voor het grootste deel af van de werknemers. Door

Nadere informatie

Waargenomen lichtkwaliteit op kantoor

Waargenomen lichtkwaliteit op kantoor Zumtobel Research Waargenomen lichtkwaliteit op kantoor Fase 1 Evaluatie Europa Fraunhofer IAO, Stuttgart DE Zumtobel Lighting GmbH, Dornbirn AT Maart 2014 Zumtobel Research ISBN 978-3-902940-52-0 . Waargenomen

Nadere informatie

Studie naar de energie efficiëntie van een gebouw

Studie naar de energie efficiëntie van een gebouw Studie naar de energie efficiëntie van een gebouw Hoe lichtsturings- en zon weringsystemen het energieverbruik van een kantoorgebouw beïnvloeden Januari 2012 Real-time metingen bevestigen een energiebesparing

Nadere informatie

MAK DESIGN LABORATO- RIUM

MAK DESIGN LABORATO- RIUM MAK DESIGN LABORATO- RIUM Vooraf In de voormalige "studiecollectie" van het Museum voor Toegepaste Kunst (MAK) deden noch het expositieconcept, noch de ruimtes recht aan de grote verscheidenheid aan expositiestukken.

Nadere informatie

Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder.

Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder. Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder. Dat vergt een doordacht lichtontwerp: >> Maak optimaal gebruik van daglicht door: >> Goed ontwerp van ramen en andere lichtopeningen

Nadere informatie

De stooklijn onder het mes

De stooklijn onder het mes De stooklijn onder het mes Optimalisering van installaties in de gezondheidszorg >> Als het gaat om energie en klimaat Inleiding en inhoud Deze brochure geeft u inzicht in actuele kennis en ervaringen

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES

ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl ELEKTRICITEITS- BESPARING ALS ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES tel +31 (0)30 280

Nadere informatie

In het teken van de tijd

In het teken van de tijd REPLACE TECHNOLOGY In het teken van de tijd Van de uitfasering van R22 tot de nieuwste klimaattechniek PRODUCTCATALOGUS VOOR PROFESSIONALS 01 HET GESCHIKTE MOMENT 2000 2010 2015 Mitsubishi Electric schakelt

Nadere informatie

Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen

Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen 1 Bebouwmonitoring met energieprofielen Inhoud De energieprofielaanpak 3 1. Waarom energieprofielen? 4 2. Hoe werkt

Nadere informatie

Ketenkaart ICT-gebruik kantoortoepassingen

Ketenkaart ICT-gebruik kantoortoepassingen Laan van Nieuw Oost-Indië 25 2593 BJ Den Haag Postbus 16029 2500 BA Den Haag Telefoon 070 348 09 11 Fax 070 348 06 45 denhaag@tebodin.nl www.tebodin.com Opdrachtgever: AgentschapNL Project: Contactpersoon

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag 28-2-2014 Eindredactie: Ingrid Bakker Nicky van den Bosch Astrid kroes Cheyenne Ligtenberg Léon Pereboom Gebruik- en

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener CE CE Oplossingen voor milieu, Oplossingen economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 150 150 150 fax:

Nadere informatie

NU ZORG(EN) VOOR MORGEN. Schetsen voor een routekaart naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Zorgsector

NU ZORG(EN) VOOR MORGEN. Schetsen voor een routekaart naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Zorgsector NU ZORG(EN) VOOR MORGEN Schetsen voor een routekaart naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Zorgsector Yvonne Knegt september 2011 Colofon Titel: NU ZORG(EN) VOOR MORGEN Schetsen voor een routekaart

Nadere informatie

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk -

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk - SKB-project WKO waar voor je geld! SKB-project WKO waar voor je geld! Januari 2014 Hoofdauteurs OD NZKG/ Marlies Lambregts en Patrick Teunissen Co-auteurs IF Technology/ Marc Koenders en DWA/ Hans Buitenhuis

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2013

Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2013 Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2013 N.J.A. van der Velden en P.X. Smit Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2013 N.J.A. van der Velden en P.X. Smit Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Milieu Federatie Noord Holland Kom van dat gas af

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Milieu Federatie Noord Holland Kom van dat gas af Organisatie: Datum: Locatie: Presentaties: Verslag: EnergieLokaal Wij krijgen Kippen en Servicepunt Hier opgewekt Noord- Holland 15 mei 2015 MiniRondeel Gaasterlandstraat 7 1079RH Amsterdam Bart Triep

Nadere informatie

HET GÜNTNER KLANTENTIJDSCHRIFT 14. EDITIE 12 2009

HET GÜNTNER KLANTENTIJDSCHRIFT 14. EDITIE 12 2009 HET GÜNTNER KLANTENTIJDSCHRIFT 14. EDITIE 12 2009 IN DE FOCUS De nieuwe condensor GVX met microox -technologie en Güntner Motor Management GMM in een praktische wandmontage in een biomarkt bij Nürnberg

Nadere informatie

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland Bert Daniëls (ECN) Robert Koelemeijer (PBL) Francesco Dalla Longa (ECN) Gerben Geilenkirchen (PBL) Jamilja van der Meulen (ECN) Koen Smekens (ECN)

Nadere informatie

Active House - Een internationale richtlijn

Active House - Een internationale richtlijn Active House - Een internationale richtlijn Specificaties voor woningen die meer produceren dan ze verbruiken 2e Editie 2 Inhoudsopgave Page Inleiding 4 Active House een stap voorwaarts! Visie 8 Gebouwen

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

Betaalbaarheid zuivering lozingswater glastuinbouw

Betaalbaarheid zuivering lozingswater glastuinbouw Betaalbaarheid zuivering lozingswater glastuinbouw Addendum bij LEI-rapport 2013-044 Jan Buurma 1, Ruud van der Meer 1, Erik van Os 2 en Hennie van der Veen 1 1 LEI Wageningen UR 2 Wageningen UR Glastuinbouw

Nadere informatie