UGUSTUS 2014 JULI - A GANG 5 NUMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UGUSTUS 2014 JULI - A GANG 5 NUMMER"

Transcriptie

1 JAARGANG 5 NUMMER 4 JULI - AUGUSTUS 2014 BIJZONDERHEDEN IN DE PAROCHIE De Paskerk: 10 Vragen én antwoorden Nieuw onderkomen woongroep H. Tiemessen als budgethouder Geld voor de kinderafdeling Eerste communieviering Anders en toch hetzelfde een religieus kunstobject Zie pagina 15 Foto s: Ton Harbers

2 Belangrijk om te weten Inhoud Weekwachtnummer: Tel (uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving, ziekenzegen en melding van overlijden). Pastoraal team: Drs. P. B. Ambting, pr. Dr. Ariënsstraat 3, 7071 AH Ulft. Tel Drs. L. Daalhuizen Zwanenveld 37-26, 6538 XX Nijmegen. Tel M. Tankink Nyssinckkampstraat 14, 7256 AL Keijenborg. M Diakens: J. J. M. Brugman Vormerijstraat 48, 7011 VE Gaanderen. Tel J. B. H. M. Visser Rondweg 2, 7075 EM Etten. Tel Internet: HH Maria en Laurentiusparochie ook op internet. Kijk op met o.a. veel informatie over de parochie, de vier locaties en kerkelijk nieuws. Centraal secretariaat parochie HH Maria en Laurentius Postbusnummer 664, 7000 AR Doetinchem Kantoor: Prins Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem Dinsdag- en vrijdagochtend van uur en verder volgens afspraak. Tel / Mobiel: NL40 ABNA Locaties: adressen en bankgegevens H. Augustinus / H. Martinus Gaanderen Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen. Tel Rekeningnummer H. Martinus: NL76 RABO (rek. courant) NL17 RABO (kerkbalans) Rekeningnummer H. Augustinus: NL67 RABO (rek. courant) Secretariaat: dinsdag uur; donderdag uur. H. Georgius Terborg Hoofdstraat 75, 7061 CH Terborg. Tel NL19 ABNA (kerkbalans) NL97 RABO (rek. courant) Secretariaat: woensdag uur en volgens afspraak. H. Martinus Etten Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten. Tel NL23 RABO (rek. courant) NL82 RABO (kerkbalans) Secretariaat: woensdag uur en na vieringen. H. Martinus Wijnbergen / De Huet Doetinchem Doetinchemseweg 11, 7007 CA Doetinchem. Tel ING NL45 INGB (rek. courant) NL16 ABNA NL20 RABO (rek. courant Wijnbergen) NL36 RABO (rek. courant/kerkbalans De Huet) Secretariaat: woensdag en vrijdag van uur. OLV. Tenhemelopneming / H. Geest Doetinchem Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem. Tel Rekeningnummer OLV. Tenhemelopneming: NL 95 ABNA (kerkbalans) NL49 RABO (rek. courant) Rekeningnummer H. Geest: NL88 INGB NL37 ABNA NL82 RABO Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van uur. Niet opdringen... Gastvrijheid in stijl Nieuwe website Present Hebt u kopij voor het eerstvolgende nummer van de Bethlehembode, dan kunt u dit voor 10 AUGUSTUS a.s. per zenden naar een van de locatiecorrespondenten (zie pagina 30). Het eerstvolgende nummer is bestemd voor de periode van 5 SEPTEMBER t/m 16 OKTOBER Foto s dienen in een hoge resolutie en in het originele formaat als aparte bijlage (JPG) bij uw tekst te worden meegestuurd Pastorale column door Berrie Daalhuizen 4 Op weg naar Interview met Judith Goeman uit Gaanderen 6 Pelgrimage per bus of op de fiets naar Kevelaer 9 Gastvrijheid in benedictijner geest 10 Van de bestuurstafel 11 Meldpunt Vrijwillige Dienstverlening 12 Walter Rovers als parochiemedewerker in het zonnetje gezet 13 Paus Franciscus, het concilie en wij 15 Overzicht weekendvieringen en dooprooster 16 en 17 Veel gestelde vragen nu de H. Geestkerk is onttrokken aan de eredienst 18 Stichting Present Doetinchem heeft nu een projectcoördinator 19 Pinksteren 7 juni Pinksteren met primeur in Paskerk 21 Aanmelding bezoekersmiddag 22 Eerste H. Communie uit de geloofsgemeenschappen Etten en Terborg 23 Het omgekeerde bezoekwerk 24 Vrienden van Jezus 25 Eerste H. Communie uit de geloofsgemeenschappen St. Martinus/de Huet 26 In memoriam: Antoon Holleman 27 Anders en toch hetzelfde: ervaringen van Ria en Hennie Kock 28 Maandelijks familieviering vanaf 20 september Nieuws voor jongeren en kinderen door Katholieke Jongerengroep Impulz 29 Torentje, torentje bussekruit: heilige huisjes 30 Colofon Hoofdredacteur : pastoor Redacteur : diaken J. Visser Eindredactie : J. Hillebrand Eindcontrole : B. Kothuis Advertenties : G. Bomers Vormgeving : John Spekschoor, Creatief in Vormgeving - Terborg Druk : Senefelder/Misset - Doetinchem Oplage : 8000 exemplaren Verspreiding : 7 x per jaar. Een exemplaar per ingeschreven adres in parochieadministratie, locale gemeenschappelijke openbare plaatsen (bibliotheek, Trefkuul, etc.). 2 BETHLEHEMBODE JULI-AUGUSTUS 2014 BETHLEHEMBODE JULI-AUGUSTUS

3 Pastorale column door Berrie Daalhuizen 4 BETHLEHEMBODE JULI-AUGUSTUS 2014 Vakantie: vrij van vrij voor De zomervakantie staat voor de deur. Vakantie roept herinneringen op. Zo was ik in de zomer van 1996 in Italië. We wandelden in de prachtige natuur van Toscane. Ook steden als Florence en Siëna bezochten we. Een van de belangrijkste herinneringen aan deze vakantie was het feit dat ik voor het eerst overal op straat bellende mensen zag. De mobiele telefoon was op dat moment in Nederland nog nauwelijks in gebruik. In de Italiaanse steden zag ik het voor de eerste keer op grote schaal. Nu is het ook hier de gewoonste zaak van de wereld. Er wordt mobiel gebeld op de fiets, in de auto en in de trein. Zelfs in een restaurant ligt de mobiele telefoon op tafel. Het lijkt er soms op dat er geen gesprekken met elkaar meer gevoerd worden. Foto s, filmpjes worden uitgewisseld onder het eten en ook wordt er voortdurend gekeken of er nieuwe berichtjes binnenkomen. Twitter en Facebook behoren tot het gewone dagelijkse verkeer. Je kunt iedereen volgen en het lijkt erop dat hoe meer volgers/vrienden je hebt op de sociale media, hoe belangrijker je bent. Van alles op de hoogte willen zijn, snel en gevat reageren, altijd en overal bereikbaar willen/moeten zijn, brengt ook veel spanning en druk met zich mee. Digistress heet dat tegenwoordig. Druk, druk, druk, kun je overal horen. Het is dan ook niet gek dat veel mensen manieren zoeken om aan de drukte van alledag te ontkomen. Wandelen, pelgrimstochten, meditatie, yoga en het bezoeken van kloosters zijn voorbeelden van wegen die mensen gaan op zoek naar rust en stilte. In de bekende Kloosterserie van de KRO bezoekt Leo Fijen kloosters in binnen- en buitenland. Een van de meest opvallende zaken is wellicht dat je telkens ziet hoe het aantal kloosterlingen in vrijwel alle kloosters in getal afneemt, terwijl het aantal bezoekers toeneemt. Op zoek naar stilte en rust zijn kloosters geworden tot plekken waar mensen op adem komen, zichzelf proberen terug te vinden, los van de hectiek van het dagelijkse leven. De vakantietijd breekt aan. Voor velen van ons betekent dit een paar weken vrij van het werk. Gewend aan de drukte en de hectiek is het nog een hele kunst om het werk, het internet, de telefoon echt achter je te laten, om hier werkelijk vrij van te komen. Dit vrij komen van is nodig om vrij te zijn voor. Alleen als je werkelijk vrij bent, ben je vrij voor de mensen om je heen en zo voor nieuwe ontmoetingen, voor de natuur die je opnieuw gaat zien. Het gewone om je heen zie je met nieuwe ogen. Wanneer je vrij bent, open voor wat er nu op je toe komt, wordt verwondering je deel; je wordt gevoelig voor het Geheim van het leven, dat je ieder moment wordt aangereikt. Als je vrij bent voor wat op je toe komt, heb je echt vakantie. Daarvoor hoef je niet ver weg te gaan, dat kan overal! Ik wens u allen, ook namens mijn collega s, een goede vakantie toe! Pastor Berrie Daalhuizen Nieuw reglement Op weg naar 2016 Harmonisering begraafplaatsenbeleid In verband met aanpassing van de wet op de lijkbezorging en harmonisering van beleid binnen de parochie wordt er met ingang van juli behoudens goedkeuring van het parochiebestuur, na consultering van de locatieraden en goedkeuring van het aartsbisdom - een nieuw begraafplaatsreglement van kracht voor de HH. Maria en Laurentiusparochie. Tevens vindt er een harmonisering van begraafplaatstarieven plaats binnen de parochie. Het nieuwe reglement was nodig omdat het oude niet meer voldeed na wijziging van de wet op de lijkbezorging. Voor onze parochie betekent dit tevens dat er voortaan één reglement is voor alle begraafplaatsen van de parochie. De harmonisering van tarieven wordt de komende jaren gefaseerd doorgevoerd, zodat ze over enkele jaren geharmoniseerd zijn voor begraafplaatsen binnen onze parochie. Namens het parochiebestuur, Pastoor Peter Ambting Vieringen thuis meeluisteren Sinds enige tijd kunt u de vieringen in de kerken van Etten, Gaanderen en OLV in Doetinchem meeluisteren of terugluisteren via internet. Door op de website de plaatsnaam van de betreffende kerk in te toetsen, verschijnt er een rijtje met kerken in die plaats. Door vervolgens op de betreffende kerk te klikken, kunt u in de rij met datums de viering aanklikken die u wilt horen. U kunt op het moment van uitzending direct meeluisteren of de viering later oproepen. Ouderen die niet handig zijn met internet kunnen een webradio aanschaffen en via de webradio de vieringen volgen. Voor meer informatie over de webradio kunt u contact opnemen met het secretariaat. Het parochiebestuur hoopt met deze eigentijdse mogelijkheid een goede keuze te hebben gemaakt en zo het parochieleven nog toegankelijker te maken. Met de benoeming van ondergetekende als pastoor van De Verrijzenis Parochie is er een proces van samenwerking gestart tussen de HH. Maria en Laurentiusparochie en De Verrijzenis Parochie. In dit kader zijn de twee besturen en de twee pastorale teams met elkaar op weg gegaan. Over de bestuurlijke samenwerking heeft aspirant-bestuurslid van de HH. Maria en Laurentiusparochie, Ben Preijer, al een keer verslag gedaan in de Bethlehembode en De Verbinding, maar omdat het proces voortgaat, willen we u ook nu weer even bijpraten. Eerst iets over de integratie van het pastoraat in de twee parochies, waartoe de pastorale teams in dit eerste halfjaar van samenwerking de nodige stappen hebben gezet. Zo is er sinds het voorjaar nog maar één teamvergadering binnen de parochies en beschouwen we ons op dit moment als één team dat werkzaam is in twee parochies. Het zal niet lang meer duren voor teamleden ook over de grenzen van de parochies heen gaan werken en u dus nieuwe pastores in de parochie kunt tegenkomen. We bekijken nog hoe we het team voor de twee parochies kunnen presenteren. Verder vindt er harmonisering van het pastorale aanbod plaats en is er afgesproken dat al het nieuwe beleid vanaf nu voor de twee parochies gaat gelden. Uit het bestuurlijke overleg kan ik melden dat er voorlopig twee besturen blijven voor de twee parochies. Maar omdat er voor De Verrijzenis Parochie op dit moment, naast de voorzitter, nog maar één bestuurslid is, is het nodig dat er snel een nieuw voltallig bestuur komt. Besloten is om in de aanloop naar een fusie met de HH. Maria en Laurentiusparochie een interim-bestuur in te stellen voor De Verrijzenis Parochie. Voor mij deze zomer de taak om mensen te vinden voor dit interim-bestuur, dat zich na installatie bezig gaat houden met de verdere effectuering van het beleidsplan in De Verrijzenis Parochie en de voorbereiding op de fusie. Het streven is dat medio 2016 de fusie tussen de twee parochies kan plaatsvinden. Een gezonde financiële situatie zal daarbij bijzondere aandacht krijgen. Om als team en besturen op elkaar betrokken te blijven in het proces van samenwerking, zijn we op 7 juni bijeen geweest om met elkaar over de toekomst te spreken. Gespreksleider van de ochtend was Henk Timmermans, oud-voorzitter van het parochiebestuur van Wijnbergen. Hij hielp ons op deze ochtend lijnen naar de toekomst te trekken. De beide besturen werken een en ander in eigen parochie uit en in het najaar komen we weer in deze formatie bijeen en praten we verder. De besturen van beide parochies en het pastorale team zijn in gezamenlijkheid bezig om de overgang naar een nieuwe situatie mogelijk te maken. Ondanks de vele kerksluitingen en de kerkelijke krimp zijn we hoopvol aan het werk om het RK geloof te behouden voor onze regio. Hier hebben we u natuurlijk bij nodig! Wij houden u op de hoogte. Namens het pastorale team en de parochiebesturen, Pastoor P.B. Ambting Parochie HH Maria en Laurentius Toediening H. Vormsel in Doetinchem Het H. Vormsel in de vier Doetinchemse locaties wordt, zoals gebruikelijk in onze parochie, in het najaar toegediend en wel op 16 november om uur in het Eucharistisch Centrum (locatie: OLV Tenhemelopneming). De kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober 2002 en 30 september 2003 komen in principe in aanmerking voor het H. Vormsel. Het gaat dus om de kinderen die in november 2014 in groep 8 zitten. Aanmelding De kinderen die in aanmerking komen voor het H. Vormsel worden aangeschreven door middel van een brief van de Vormselwerkgroep Doetinchem, die zich baseert op de gegevens van de administraties van de locaties. U ontvangt deze aanmeldingsbrief voor de grote vakantie. Hebt u geen brief ontvangen van de Vormsel werkgroep en wilt u graag dat uw kind het H. Vormsel ontvangt, dan kunt u uw kind opgeven bij het secretariaat van de locatie (zie Bethlehembode) of bij de coördinator van de Vormselwerkgroep (Ada Loeven, tel ). Wij vragen u om uw kind per omgaande op te geven door het ontvangen aanmeldingsformulier in te sturen of uw kind aan te melden bij het secretariaat van uw locatie of de coördinator van de vormselwerkgroep. Informatieavond Woensdag 3 september is er een informatieavond over het H. Vormsel. Deze avond wordt gehouden op de locatie H. Martinus in Wijnbergen en begint om uur. Ook als u er nog niet zeker van bent of uw kind deel gaat nemen aan het H. Vormsel, bent u van harte welkom op de informatieavond. Behalve de ouders zijn ook de jongeren van harte welkom op deze avond! De kinderen worden op het H. Vormsel voorbereid door Vormselwerkgroep Doetinchem in nauwe samenwerking met de ouders van de vormelingen. De inzet van zowel de werkgroep als de ouders is belangrijk voor het slagen van een goede voor bereiding! Vormselwerkgroep Doetinchem Pastor Berrie Daalhuizen BETHLEHEMBODE JULI-AUGUSTUS

4 Interview met Judith Goeman door Ton Notten Parochie HH Maria en Laurentius Ze is gedreven, maar bedachtzaam tegelijk. Ze kiest haar woorden zorgvuldig. Soms valt er even een stilte. Daarna nuanceert ze een uitlating van even tevoren. Ik praat met Judith Goeman, sinds negen jaar als geestelijk verzorger verbonden aan het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Judith Goeman woont in Gaanderen, is gehuwd en heeft drie kinderen, van respectievelijk vijftien, dertien en zes jaar oud. Judith Goeman is min of meer toevallig in aanraking gekomen met het ziekenhuispastoraat. Het was december Ze was in Utrecht met het laatste jaar van haar studie theologie bezig, toen ze een telefoontje kreeg van de ziekenhuispastor van het Diaconessen Ziekenhuis. De man was ziek geworden, zocht iemand die hem zou kunnen vervangen en was zo terechtgekomen bij Judith. Het ging om een baan voor twaalf uur in de week. Die zou ze goed kunnen combineren met haar afstudeerscriptie. Het ging aanvankelijk om een job voor maximaal een half jaar. Het werd een heel jaar. Daarna belandde Judith in het parochiepastoraat, het doel dat zij zich ooit voor ogen had gesteld toen ze aan de studie begon. Daar kwam ze in aanraking met zo n beetje alle leeftijdsgroepen en dat boeide haar wel, vooral omdat ze in het ziekenhuis toch voornamelijk met ouderen te maken had gehad. Na een poos vond Judith het tijd om, zoals ze dat noemt, haar situatie te herijken. Ik was in de parochie wel heel erg veel met vieringen, werkgroepen en vergaderingen bezig. Aan persoonlijke contacten met mensen kwam ik amper toe. Op het laatst kwam ik alleen nog maar bij mensen thuis voor een uitvaart. Toen negen jaar geleden de functie van geestelijk verzorger in het Slingeland vacant kwam, stapte ze erin. Judith heeft hier nu een baan van 32 uur per week. Ze is in dienst van het ziekenhuis, maar wel met een zending van de bisschop. Het mag misschien lijken dat hier sprake is van twee heel verschillende bazen, van een spagaat, maar zo ervaart ze dat zelf niet. De constructie heeft in de afgelopen negen jaar in ieder geval niet tot wrijvingen geleid. We hebben een beleidsplan ingediend bij de directie en we leggen verantwoording af over waar we mee bezig zijn. Ik vind dat de gewoonste zaak van de wereld. We zijn in het ziekenhuis aan het werk, worden door het ziekenhuis betaald. Mag dat dan ook iets over ons werk te zeggen hebben? De geestelijke verzorging in het Slingeland doet ze samen met haar protestantse collega Kim Jansen. Ze hebben de verschillende ziekenhuisafdelingen ook onder elkaar verdeeld. Dit betekent overigens niet dat patiënten geen vrije keuze hebben. Als een katholiek op de afdeling van Kim met Judith wil praten, kan dat geregeld worden. Primair Ons gesprek gaat aanvankelijk alleen over de zorg voor patiënten. Zo gek is dat ook niet. De geestelijke verzorger is er primair voor de patiënt, zegt Judith aan het begin. Later in het gesprek zal blijken dat ze vindt dat daarmee een veel te eenzijdig beeld van haar werk wordt geschetst. Maar daarover verderop meer. Het laatste wat ik zou doen, is me opdringen aan een patiënt. Het liefst heb ik dat het initiatief van hem of haar komt. Het is ook nog wel eens zo dat een arts of verpleegkundige me adviseert met deze of gene contact op te nemen. In die gevallen vind ik het wel fijn als men daarover vooraf met de patiënt heeft gesproken. Hoe loopt zo n gesprek? Judith: Dat bepaalt de patiënt in principe zelf. Mijn rol is vooral een luisterende. Ik heb meestal meer vragen dan antwoorden. Trouwens, we werken als geestelijk verzorger niet per se vanuit een probleem. Dit onderscheidt ons van artsen en andere zorgverleners. Die moeten een probleem oplossen. Zorgen dat iemand beter wordt of ten minste niet nog zieker. En verpleegkundigen hebben de taak een patiënt goed te verzorgen. Een oplossing voor problemen waarmee we geconfronteerd worden, heb ik ook niet. En als er al een oplossing is, dan kan ik hooguit de patiënt helpen die zelf te vinden. Judith is er goed van doordrongen dat mensen die in een ziekenhuis terechtkomen, heel wat meemaken. Het leven wordt helemaal op de kop gezet. Je voelt je machteloos. Je moet je helemaal overgeven. Dat is nogal wat. Hoe ga je daarmee om? Judith: In Twente, waar ik vandaan kom, zeggen we dan: Dat je er met hen mot doon. Dat vind ik beter uitgedrukt dan te zeggen dat je het een plek moet geven. Die uitdrukking suggereert dat je iets als het ware in een doos kunt doen en in de kast kunt zetten. Alsof het dan klaar is. Maar zo is het niet. Het gaat erom dat de patiënt voor zichzelf een manier vindt om om te gaan met wat er in zijn leven gebeurt. Daarbij willen we helpen. Gelovig of niet, patiënten krijgen allemaal te maken met existentiële vragen, met vragen rond zingeving. In het ziekenhuis komen ze tot rust. Ze gaan nadenken, piekeren vaak. Waarom moest mij dit overkomen? Waar heb ik dit nou aan te danken? Het antwoord of troost zoeken ze alleen niet allemaal op dezelfde plek. Wanneer een arts heeft aangegeven dat hij niet zoveel meer kan doen, is de opstelling van de geestelijk verzorger sterk afhankelijk van de reactie van de patiënt. Vaak zal die het heel erg vinden, wat hij te horen heeft gekregen. Ik beaam dat dan ook. Het is ook heel erg, zeg ik dan. Soms is de reactie ook die van berusting. Zo van Ik ben 88 jaar en heb een mooi leven gehad. Eens gaan we allemaal dood. Hoe er ook gereageerd wordt, ik ben aanvankelijk heel stil. Als een zieke zich kan schikken in zijn lot, ga ik hem niets aanpraten. Mensen zeggen ook wel eens: Ik weet waar ik naartoe ga, als ik sterf. Ik zie mijn man, ik zie mijn kind weer terug, of ik ga naar God. Ik vul dat dan niet in vanuit mijn eigen geloof. Ik tast af wat mensen daarmee bedoelen. En daarover kunnen we in gesprek gaan. Alleen als ik het gevoel heb, dat iemand echt last heeft van een godsbeeld of gelovige regels, misschien wel vanuit vroeger, dan zal ik proberen daar op in te gaan en te kijken of er ook godsbeelden aan te reiken zijn die mensen wat meer rust kunnen geven. Bang Judith komt regelmatig mensen tegen die aangeven bang te zijn voor de dood. Ik vraag dan vaak waarvoor ze bang zijn. Is dat voor de pijn? Voor de doodstrijd? Voor de onzekerheid over wat er gaat gebeuren? Of zijn ze bang voor een oordeel? Als blijkt dat de grootste angst de wijze van sterven betreft, dan kan ik daar als geestelijk verzorger niet zoveel mee. Daarover moet de patiënt dan vooral met de arts praten. Maar wanneer angsten te maken hebben met loslaten van dierbaren, of met geloofsthema s, of verwante zaken, is het vaak zinvol om daarover in gesprek te gaan. Natuurlijk krijgt Judith soms ook te maken met euthanasie. Als dit ter sprake komt, probeer ik af te tasten, waarom mensen daar juist met mij over willen praten. Wat willen ze weten van mij? Hoe de kerk erover denkt of hoe ik erover denk. Het standpunt van de Kerk is heel helder. Die verbiedt het. Maar soms wil men weten hoe ik erover denk. Toch gaat het eigenlijk niet om mijn mening hierover. Daarom stel ik vaak een wedervraag: Hoe denkt u er zelf over? In die gevallen heb ik een aanknopingspunt om er met de betrokkene serieus over te praten. Waarom wil iemand euthanasie? Wat ligt er achter die vraag? En hoe past die vraag in het leven en bij de overtuiging van die patiënt? Hij mag erom vragen, maar het is aan anderen, de artsen, om er al dan niet op in te gaan. In ieder geval zie ik het gesprek over euthanasie als een allerlaatste optie en vind ik het belangrijk dat de vraag erom van de patiënt zelf komt. Het moet niet van buitenaf worden aangereikt als een gewone mogelijkheid. En dan is er nog de kwestie van de ziekenzalving. Iemand die erom vraagt, verwijs ik meestal in eerste instantie naar de eigen parochie. Maar het komt steeds vaker voor dat mensen daar al niet zo n band meer mee hebben. Ze kennen de pastoor niet en weten niet wie ze moeten benaderen. In die gevallen kunnen geestelijk verzorgers de ziekenzegen geven. Judith legt uit: Na het Tweede Vaticaans Concilie is er ten aanzien van de ziekenzalving ook wel wat veranderd. Daarvoor was het gebruik dat de laatste heilige sacramenten pas in de eindfase van een ziekteproces werden toegediend. Het leek daarmee een soort toegangsbewijs voor de hemel geworden. Sinds dat concilie wordt het in een eerder stadium toegediend. Het sacrament is meer een steuntje in de rug in het geval van een ernstige ziekte of voortschrijdende ouderdom geworden. Familie Contacten met de familie van patiënten zijn er vele. Judith komt zelden of nooit bij hen aan huis, maar ontmoet hen aan het ziekbed. Dan wordt er gepraat over onderwerpen die door die familieleden zelf worden aangedragen. En ook dan wil de geestelijk verzorger graag een luisterend oor zijn, aandacht hebben voor de zorgen en vragen van de familieleden van een patiënt. We komen ook te spreken over de vieringen op zondag in het auditorium van het ziekenhuis. Eens per maand gaat Lees verder op pagina 9 6 BETHLEHEMBODE JULI-AUGUSTUS 2014 BETHLEHEMBODE JULI-AUGUSTUS

5 Vervolg van het interview van pagina 7 Parochie HH Maria en Laurentius Wij zijn er voor u. Wij nemen graag uw zorgen rondom het regelen van de uitvaart uit handen. Monuta Achterhoek. We zijn 24 uur per dag bereikbaar op Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons op afspraak bezoeken op de Keppelseweg 40 te Doetinchem. Kijk ook op De steun bij iedere uitvaart. Judith daarin voor. Ze vindt die vieringen belangrijk, vooral omdat ze voor de mensen die in het ziekenhuis liggen een rustpunt zijn. Dit geldt niet alleen voor degenen die er lijfelijk bij aanwezig zijn, maar ook voor hen die de viering vanuit hun bed via de tv volgen. Het bezoek aan de vieringen in het ziekenhuis wisselt heel sterk. Vroeger kon je elke zondag toch wel op zo n twintig mensen rekenen. Toen lagen mensen gemiddeld twee dagen langer in het ziekenhuis en gingen ze in een betere conditie naar huis dan nu. Vrijdags gaan de vrijwilligers de ziekenzalen af om te vragen wie op zondag opgehaald wil worden. Het komt voor dat mensen die dit aangeven, zondags al thuis zijn of dat hun gezondheidstoestand intussen is verslechterd, zodat het bezoeken van de viering uitgesloten is. Kort gezegd, tegenwoordig is er geen peil op te trekken hoeveel mensen je in de viering mag verwachten. Scholing en ethiek Ik kom op het moment in het gesprek dat ik aangeef een compleet beeld denk te hebben van het werk van Judith. Zij verstoort die illusie. Jij hebt geen idee van wat we allemaal nog meer doen. Het schiet me te binnen dat Judith, nog voor ons gesprek in de stilteruimte van het ziekenhuis was begonnen, een opmerking had gemaakt over een voorlichting aan verplegenden over multiculturaliteit. Ja, dat is zo n aspect. We geven scholing aan verpleegkundigen en artsen in opleiding over multiculturaliteit en de gevolgen die verschillende geloofsovertuigingen kunnen hebben voor de zorg, over de inhoud van ons eigen vak en over ethiek. We zijn in de praktijk ook veel bezig met ethiek. Dat gebeurt in gesprekken aan het bed, vooral als het gaat over de vraag of iemand door wil gaan met behandelen of niet. Die vraag komt door alle medische mogelijkheden steeds meer naar boven. Veel patiënten worstelen daarmee en hun dokters niet zelden ook. De vraag tot hoever ga je? is actueel, het antwoord is niet voor iedereen hetzelfde. En de vraag naar euthanasie komt in dit verband dus ook wel eens aan de orde. Daarnaast zijn we betrokken bij het ethiekbeleid van het ziekenhuis. Een van de geestelijk verzorgers is lid van de Medisch Ethische Commissie van het Slingeland. Op dit moment ben ik dat. We zijn bezig vragen rond ethiek in beeld te brengen en denken na over ethische thema s die leven in de zorg van ons ziekenhuis. Zowel in situaties aan het bed als in het maken van beleid geldt: ethische kwesties vragen om nadenken en een genuanceerd antwoord. Judith rondt ons gesprek af met dezelfde reactie die ze gaf, toen ze voorafgaand daaraan gauw nog een paar dingetjes wilde regelen. Yes, never a dull moment here (Ja, nooit een saai ogenblik hier). Ton Notten Pelgrimage per bus of op de fiets Op bedevaart naar Maria in Kevelaer Het Broederschap van Kevelaer Oude IJsselstreek gaat zondag 7 september met en ke le bussen en per fiets op bedevaart naar Ke ve laer. Voor buspelgrims is er ook nog gelegenheid om de laatste vijf kilometer te voet af te leggen, vanaf kasteel Wissen bij Weeze. Ze zijn dan op tijd in Kevelaer voor de eucharistieviering. Na aankomst in Kevelaer trekken de overige pelgrims in processie naar de Genadekapel. Daar wordt de broederschapskaars gezegend en aangeboden. Het is voor de 128ste keer dat deze bedetocht wordt gemaakt. In de Biechtkapel wordt om uur de eucharistie gevierd. Om uur wordt gemediteerd bij de kruiswegstaties in het park en in Forum Pax Christi. Tijdens het sluitingslof, om uur in Forum Pax Christi, worden de devotionalia gezegend. Thema Het thema van de bedevaart is dit jaar: Een huis vol glorie ziet men al over onze aarde. Het is de eerste regel uit een pelgrimslied onderweg naar Kevelaer. Het thema is gekozen vanwege het 150-jarig bestaan van de Mariabasiliek op de Kapellenplatz. Bedevaartrector Rolf Lohmann: Het ontwerp van de basiliek en de neogotische architectuur nodigen ons uit om hier de vreugde van ons geloof te vieren. De basiliek biedt ons met al haar schilderingen en beelden de mogelijkheid om vertrouwd te raken met de geheimen van ons geloof. De rector nodigt ons uit het lied te zingen en eraan mee te werken dat het geloof in Jezus Christus authentiek en overtuigend wordt geleefd en doorgegeven. Maria helpt ons haar Magnificat, haar loflied op de Heer, mee te zingen en het tot de melodie van ons leven te laten worden. Zo laten wij ons als levende bouwstenen invoegen in het huis van de Kerk, aldus de rector. Informatie De kosten voor de buspelgrims zijn 19,25 (inclusief 3,50 organisatiekosten) voor volwassenen en 9,75 voor kinderen van de basisschool. Gebruikers van inklapbare rolstoelen kunnen ook mee. Volledig rol stoel gebonden pelgrims kunnen mee op basis van beschikbaarheid van een aangepaste bus. Indien nodig dient zelf voor begeleiding te worden gezorgd. Lees verder op pagina 10 BETHLEHEMBODE JULI-AUGUSTUS

6 Vervolg van pagina 9 Gastvrijheid in benedictijner geest Parochie HH Maria en Laurentius Van de bestuurstafel De opstaptijden voor buspelgrims zijn: uur Wijnbergen, kerk; uur Doetinchem, treinstation De Huet; uur Doetinchem, Graafschapcollege (Dr. Huber Noodtstraat); uur Gaanderen, Martinuskerk; uur Gaanderen, Ganderije; uur Terborg, Rabobank; uur Etten, parkeerplaats naast de kerk. Opgave pelgrims Bij opgave kunnen ook intenties worden afgegeven in een gesloten envelop. Daarin kan tevens een vrijwillige bijdrage worden gedaan. Bij de voorbede in de eucharistieviering worden de overledenen genoemd. De overige intenties worden genoemd in het sluitingslof. Opgave is mogelijk tot en met zondag 31 augustus bij: - Doetinchem en Wijnbergen: Ineke Koeleman, Slotlaan 28, tel , en Fien Weijenberg, Mozartlaan 17, tel Gaanderen: René Bouwmeister, Leuverinkstraat 13, tel Terborg: kerksecretariaat, Hoofdstraat 71, tel Etten: diaken Johan Visser, Rondweg 2, tel , en Wim Westerhof, Oldenhove 15, tel Op genoemde adressen kunnen zich ook pelgrims melden die op eigen gelegenheid gaan en in Kevelaer bij de bedevaart willen aansluiten. Van hen wordt een bijdrage verwacht van 3,50 vanwege de organisatiekosten, zoals koor, misdienaars en processiekaars. Hiervoor ontvangen zij tevens een boekje met het dagprogramma en de teksten van de vieringen. Fietsbedevaart De fietsbedevaart start om 6.45 uur op het Kerkplein in Gendringen. In Kevelaer wordt samen met de buspelgrims de eucharistie gevierd en de kruisweg gelopen. Het vertrek uit Kevelaer is rond uur. De bedevaart wordt onderweg afgesloten bij een Mariakapel. De kosten zijn 7,50, te voldoen bij vertrek. Zowel op de heen- als terugreis is er een koffiepauze, waarbij een versnapering wordt aangeboden. De bedevaart wordt begeleid door een volgauto met EHBO-materiaal en reservefietsen. Opgave en meer informatie tot en met zondag 31 augustus bij Maurice Hoksbergen, tel , of Esther Oude Elberink, tel Zij nemen ook intenties in ontvangst. Gastheren en gastvrouwen gezocht voor Kasteel Slangenburg Al ruim zestig jaar biedt Kasteel Slangenburg een vorm van exclusieve gastvrijheid die voor iedereen toegankelijk is. In de periode werd Slangenburg bewoond door een groep jeugdige benedictijner monniken, die van daaruit eigenhandig elders op het landgoed een nieuw klooster bouwden: de huidige Sint Willibrordsabdij. Het kasteel konden de broeders van de staat blijven huren om er een bijzonder gastenhuis in te richten, in aanvulling op de gastenvoorzieningen in en bij het klooster zelf, zoals het huidige veelbezochte Stiltecentrum Bethlehem. Iedere gast moet opgenomen worden als de Heer zelf, zo zegt Benedictus Regel voor monniken, en dat principe wordt ook in Slangenburg serieus genomen. In de openingstoespraak in juni 1953 door de toenmalige overste pater Cees Tholens wordt een voor die tijd opmerkelijk ruime doelgroep aangegeven: een gastenhuis voor mannen en vrouwen, voor katholieken, protestanten en andersdenkenden, voor arbeiders en intellectuelen, voor gehuwden en alleenstaanden. Sindsdien is er op Slangenburg natuurlijk veel veranderd op het gebied van inrichting, voorzieningen en comfort, maar de band met de abdij en de ruime doelstelling zijn gebleven. In de soms eenvoudige en soms ook zeer grote en weelderig beschilderde gastenkamers logeren jaarlijks ruim gasten voor enkele of soms ook meer dagen, in een rustig, mooi, digiluw en evenwichtig geordend klimaat. De samenstelling is nog steeds zo gevarieerd als de openingstoespraak van pater Tholens al aangaf: in de eetzaal zie je soms personen uit vier generaties zitten, van oudere tieners tot gasten die in de negentig zijn, succesvolle ondernemers en mensen met een uitkering, geleerden die een nieuwe publicatie voorbereiden en een groep vriendinnen die gewoon van een goed verzorgd weekend in de mooie natuur willen genieten, frequente abdijgangers en gasten zonder enige kerkelijke binding. Iemand noemde Slangenburg eens een écht feestje van nivellering. Er is een kleine professionele staf voor de dagelijkse leiding, de keuken, de huishouding en de boekhouding. Maar de zorg voor de eigenlijke gastvrijheid ligt in de handen (en harten) van een groot aantal vrijwilligers die als gastheer en gastvrouw werkzaam zijn. Zij ontvangen de gasten, laten hen kennismaken met het kasteel (voor zover nodig, want 80 procent van de gasten komt minstens jaarlijks terug), zorgen voor thee, koffie en een aperitiefje, gaan met gasten in gesprek, openen en sluiten de maaltijd, en bieden enige ondersteuning van de huishouding. Daarnaast is er steeds een inwonend lid uit een team van pastores als vrijwilliger werkzaam, om zonodig wat extra aandacht te schenken aan gasten die een ervaren en getraind pastoraal oor kunnen gebruiken. Onze gastvrouwen en gastheren zijn gelukkig heel verschillend, maar ze hebben enkele kwaliteiten gemeen: heel wat levenservaring, teneinde zo goed om te kunnen gaan met de eveneens zeer verschillende gasten en om het klimaat in huis waakzaam te bewaren, een dienstbare instelling, regelmatige beschikbaarheid, en niet in het minst affiniteit met de ideële en spirituele doelstellingen van het gastenhuis. Een deel van hen, de zogeheten internen, verblijft ook zelf vier (of soms meer) etmalen op Slangenburg, een ander deel is regelmatig beschikbaar om een of twee dagdelen de internen af te lossen en bij te staan. Onze vrijwilligers zijn minstens zo trouw als de gasten, maar door leeftijd, verhuizing, of nieuwe andere taken, is er ook een natuurlijk verloop in deze groep. Gastenhuis Kasteel Slangenburg is dan ook op zoek naar nieuwe gastheren en gastvrouwen. Mocht u zich door deze taak aangesproken voelen, neem dan contact op met een van ons beiden, voor nadere informatie (zie alvast nl) of voor een kennismakingsbezoek. Wil Derkse: directeur Gastenhuis Kasteel Slangenburg en oblaat van de Sint Willibrordsabdij. Tel , Gerry Schuurman: hoofd gastvrouwen en -heren, coördinator reserveringen. Tel , p de dag van het schrijven van deze column (11 juni) O staan we letterlijk aan de vooravond van het WK voetbal in Brazilië. Als u deze column leest, zijn we bijna aan de finale toe (13 juli). Een voor velen zeer interessante en inspirerende tijd. Dat hebben we op zondag 29 juni ook weer beleefd. We hebben ons parochiefeest gevierd in een mooie en inspirerende viering met medewerking van het pastorale team, de gezamenlijke koren en andere vrijwilligers van de diverse locaties binnen onze parochie. Met daarna een feest van en voor alle parochianen. Het parochiefeest is tevens de afsluiting van het werkjaar De vakantie staat immers voor de deur. We hopen na een fraai voorjaar op voortzetting van het mooie weer. Ook in het afgelopen werkjaar is er binnen onze parochie het nodige gebeurd. Zonder uitputtend te willen en kunnen zijn, wil het parochiebestuur toch een aantal zaken benoemen waaraan in het afgelopen werkjaar is gewerkt. Na de eerdere sluiting en verkoop van De Wingerd aan de Protestantse Gemeente Doetinchem is dit jaar de Heilige Geestkerk gesloten en verkocht aan de Nederlands Gereformeerde Kerk. Verder is dit voorjaar de laatste in de Augustinuskerk in Gaanderen gehouden. Net als voor de - eerder - gesloten Georgiuskerk in Terborg, wordt er voor dit gebouw een goede herbestemming gezocht. Hoewel u er misschien niet zoveel van hoort en ziet, werken verschillende mensen hard aan een passende herbestemming voor deze gebouwen. Door de sluiting van kerken zijn diverse werkgroepen geïntegreerd (locatieraden, koren, voorbereidingsgroepen etc.). Gelukkig hebben heel veel mensen de verandering als uitdaging gezien en weten zij zich nu betrokken in een andere kerk. De sluiting van de Heilige Geestkerk bracht ook met zich mee dat het Centrale Secretariaat is verhuisd naar de kerk van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming en dat pastoor Ambting is verhuisd naar Ulft. De verhuizing van pastoor Ambting hing ook samen met zijn benoeming als pastoor van buurtparochie De Verrijzenis. Deze benoeming vormde tevens het begin van een samenwerking van de twee parochies die in de toekomst op een fusie moet uitlopen. Om dit proces goed op gang te brengen is er op bestuurlijk vlak overleg tussen beide parochiebesturen. Vanzelfsprekend zijn er ook zaken die u als parochiaan helemaal niet waarneemt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan overleg met de locatieraden, het maken van een financiele begroting en de verantwoording door middel van de jaarrekening en de veiligheid in en om de gebouwen. Het parochiebestuur kan al deze en nog veel meer activiteiten niet doen zonder de vele vrijwilligers die de parochie telt. Daarvoor wederom onze hartelijke dank. Mocht u graag als vrijwilliger binnen de parochie een taak op u willen nemen, dan kunt u zich bij de locale secretariaten melden. Zij ontvangen u met open armen. Namens het parochiebestuur wens ik u een hele fijne vakantieperiode toe! Rob Eijkelkamp 10 BETHLEHEMBODE JULI-AUGUSTUS 2014 BETHLEHEMBODE JULI-AUGUSTUS

7 12 BETHLEHEMBODE JULI-AUGUSTUS 2014 Diaconie in vele vormen: omzien naar elkaar... Diaconale markt Meldpunt Vrijwillige Dienstverlening op zaterdag 8 Schakel tussen hulpvraag en aanbod november Elf november is het weer de feestdag van St. Martinus, waar drie kerken van onze parochie naar vernoemd zijn. In die kerken wordt jaarlijks aandacht aan die patroonheilige besteed, ook rond komende 11 november. Maar dit jaar krijgt de feestdag daarnaast een parochieel karakter, nl. met een diaconale markt op zaterdag 8 november van uur in de OLV-kerk. Hieronder een eerste informatie daarover. Het plan is dat alle groepen die binnen de Maria-Laurentiusparochie actief zijn op het gebied van diaconie, zich presenteren, iets laten zien en horen van wat ze doen. Ook diaconale activiteiten die niet direct vanuit de kerk worden georganiseerd, maar wel een band hebben met mensen uit de kerk, zijn er te zien en te horen, zoals voedselbank en wereldwinkel. We denken aan een soort markt, met marktkramen, geplaatst tussen de buitenmuren en de grote pilaren in de OLV-kerk. Het is bedoeld voor de hele parochie en ook koren zal gevraagd worden aan deze manifestatie mee te werken. Het doel is om door middel van deze markt vol informatie en uitwisseling duidelijk te maken, dat diaconie een van de hoofdpijlers is van onze Maria-Laurentiusparochie.. Mensen kunnen zien dat diaconie een heel breed veld van vrijwilligers en aandachtspunten heeft binnen onze parochie. Zo kunnen mensen kennis maken met wat diaconie is en ervaren dat de kerk naast een vierende, lerende ook een dienende kerk is! Er moet nog heel wat georganiseerd worden; we denken dat wel meer dan 20 groepen zich kunnen presenteren. Er gebeurt meer in en vanuit de kerk dan velen beseffen. Het is goed om dat eens te laten zien en het is goed daar kennis van te kunnen nemen als informatie, maar mogelijk ook als uitnodiging daar een bijdrage aan te leveren. Een vastenactie van de MOV bij voorbeeld komt dan nog dichterbij. Maar ook het bezoekwerk komt zo meer in beeld. De BeleidsAdviesgroep Diaconie van de parochie is o.l.v. pastor Mia Tankink de dag aan het voorbereiden. In een volgende BethlehemBode leest u er meer over. BeleidAdviesgroep Diaconie van de parochie Ruim twee jaar geleden heeft een tiental organisaties in Doetinchem het Meldpunt Vrijwillige Dienstverlening (MVD) opgezet. Bij dit meldpunt kunnen inwoners van Doetinchem terecht met (hulp)vragen. Vrijwilligers van het MVD fungeren als schakel tussen vraag en aanbod van vrijwillige hulp- en dienstverlening door vragenstellers in contact te brengen met de juiste persoon of organisatie. Ook de kerken zijn betrokken bij dit meldpunt via WORLD (Werkoverleg Overheid, Religies en Levensbeschouwingen Doetinchem). Het Meldpunt Vrijwillige Dienstverlening is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Doetinchem, met name voor kwetsbare mensen en groepen in de samenleving. De kwetsbaarheid kan een gevolg zijn van een fysieke of psychische beperking of van een maatschappelijke beperking, bijvoorbeeld door minimale inkomsten. De hulpvragen zijn zeer uiteenlopend. Voorbeelden zijn: begeleiding naar arts/ziekenhuis, bezoek aan huis, boodschappen doen, kleine klus, gesprek van mens tot mens, formulieren invullen, hulp bij de pc, Nederlandse taalles, oppas, steun bij verlies en rouw, telefonisch contact, vervoer met begeleiding, wandelen met of zonder rolstoel of rollator, hulp bij verhuizing, middagje er tussenuit, informatie over hulpmogelijkheden, on der steuning bij tuinonderhoud, ophalen van voed selpak ket of hulp bij instellen van apparaten. Een aanvraag kan worden gedaan door de hulpvrager zelf, maar ook door familie, kennissen of instanties, zoals thuiszorg, WMO en dergelijke. Het Meldpunt Vrijwillige Dienstverlening, MVD, werkt vanuit Wijkservicecentrum t Trefpunt, Nieuweweg 143, 7009 HB Doetinchem. Het is van maandag t.e.m. donderdag van uur bereikbaar per telefoon: (0314) of per Bericht uit en over Wijnbergen en de Huet De eerste vergadering is al weer achter de rug. Het programma voor de komende ziekendag voor Wijnbergen en de Huet staat al weer in grote lijnen vast. Op donderdag 16 oktober beginnen wij in de Wingerd met een eucharistieviering. Pastoor Ambting zal in de viering voorgaan. Er is ook gelegenheid om het Sacrament der zieken te ontvangen. Het belooft een fijne dag te worden. U hoort nog wel meer over deze dag. Maar wilt u alvast de datum in uw agenda noteren? Van harte welkom. Namens de groep, Pastor Mia Tankink Als je 75 jaar wordt Voor dinsdag 17 juni is Walter Rovers uitgenodigd in de vergadering van ons team. Hij vraagt van tevoren nog even welke ingang hij in de PP kerk van Ulft moet nemen. Want wat hem bijna nooit overkomt, deze kerk is voor Walter vreemd. Al snel komen wij samen in gesprek en Walter laat in een notendop voorbijkomen, wat hij als parochiemedewerker aan werkzaamheden verricht heeft. Ongelofelijk in hoeveel werkgroepen en organisaties hij in de afgelopen jaren actief was. Een man, een mens met een enorm groot diaconaal hart. Altijd in de weer voor de mensen in de samenleving die hulp nodig hebben. De mensen om hem heen enthousiast maken en wakker houden, altijd op zoek naar samenwerking en in gesprek blijven. Toen ik ruim twee jaar geleden in onze parochie mijn werk begon, was daar Walter. Hij heeft mij mee op reis genomen door het grote landschap van de diaconie. Mijn linker- en rechterhand, voortrekker en adviseur. Bedankt daarvoor Walter. Nu is hij 75 jaar geworden en dan volgt er automatisch leeftijdsontslag voor een parochiemedewerker. En Walter vertelde zelf dat hij dit ook goed vond. Voor hem de tijd om ook eens naar zijn takenpakket te kijken en ook her en der wat taken af te stoten. Maar het takenpakket dat over blijft, is op zijn minst indrukwekkend te noemen. Dus we worden hem niet kwijt. Hij zal zijn ervaringen en kennis blijven inbrengen, vooral op het gebied van communicatie en beleid. Wij hebben Walter heel hartelijk bedankt voor al zijn werk, inzet en bevlogenheid, zijn grote diaconale hart en zijn liefdevol omzien naar mensen in nood. Een handdruk en een kleine blijk van attentie voor de vele uren van inzet. Namens alle werkgroepen diaconie, Pastor Mia Tankink Bijzonder bezoek bij viering in Gaanderen In verband met een werkbezoek was er eind mei een delegatie uit La Libertad (Nicaragua) in Doetinchem, dit in het kader van de stedenband van Doetinchem met La Libertad. In Doetinchem is dit onder de naam DOS, Doetinchemse OntwikkelingsSamenwerking. Zaterdagavond namen zij deel aan de eucharistieviering in de St. Martinus in Gaanderen, mensen van DOS samen met de burgemeester van La Libertad, Damarys Lopez en Hector Kauffman, de voorzitter van de stedenband daar. Ze zijn speciaal verwelkomd, ook in het Spaans en mevouw Damarys Lopez heeft de eerste lezing gelezen Caritas uit Handelingen 8, in het Spaans. Ze vond het fijn zo bij de viering betrokken te worden. Het gemengde koor zong in verband met de bijzondere gasten o.l.v. Ben Simmes de Missa Criolla. Ze zongen de sterren van de hemel, zo zei een van hen nadien. In 2010 heeft het koor dezelfde Missa Criolla gezongen tijdens een benefietconcert voor La Libertad, met een opbrengst van 5.000,-. Na de viering hebben de gasten nog gezellig koffie gedronken samen met mensen van de locatie. Coventry Gebed ook in Doetinchem Walter Rovers Iedere vrijdag om komen wij samen in de Drie koningenkapel om te bidden voor vrede en verzoening. De voorgangers komen uit de RK parochie en uit de PKN gemeente. U bent van harte welkom. De viering duurt ongeveer 15 minuten. In Nederland bestaat een netwerk van kerken met ervaringen van oorlog en geweld, die werken en ijveren voor vrede en verzoening. Ze zijn lid van de internationale Gemeenschap van het Cross of Nails (spijkerkruis, Nagelkreuz) van Coventry, een wereldwijd netwerk van plaatsen waar mensen hiermee bezig zijn. Soms zijn er vier, soms zijn er tien mensen. Breekt ergens in de wereld oorlog uit, dan komen er zomaar opeens meer mensen. Het zijn fijne bijeenkomsten, even een moment van rust, bidden voor vrede. U bent van harte welkom. Hulp nodig? Misschien via de PCI. De PCI (Parochiële Caritas Instelling) van de parochie kan mogelijk bijspringen, hulp bieden, als andere instanties daar geen mogelijkheden meer voor hebben. Voor diaconale (materiële) noden kunt u contact opnemen met: Forty Elbers - Doetinchem (Loc. OLV / H. Geest) Telefoon : Martin Liefrink - Doetinchem (Loc. OLV / H. Geest) Telefoon : Wim Loeven - Wijnbergen (Loc. H. Martinus / De Huet) Telefoon : Gerard Branderhorst - Gaanderen (Loc. H. Aug. / H. Mart.) Telefoon : Wilma Elfrink - Terborg (Loc. H. Georgius) Telefoon : Ben Preijer - Etten (Loc. H. Martinus) Telefoon : BETHLEHEMBODE JULI-AUGUSTUS

8 Wij verkopen uitsluitend Scharrelvlees VOOR PUUR EN (H)EERLIJK VLEES Wilhelminastraat 22, 7001 GW Doetinchem. Tel dragen uit liefde Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, uit liefde. Bel of kijk op agelinkuitvaart.nl Jansen Terborg Aannemingsbedrijf B.V. Ettensestraat 1, 7061 AA Terborg Tel Voor al uw verbouw, aanbouw, nieuwbouw, renovatie en onderhoud Paus Franciscus, het concilie en wij Zo kort als het bezoek van paus Franciscus aan het Heilige Land was, zo kort zijn ook zijn boodschappen. Het is kenmerkend voor de nieuwe paus dat hij niet houdt van lange weinigzeggende betogen, maar van korte doch heel inhoudsvolle boodschappen. Tijdens zijn reis aan het Heilige Land bracht hij een aantal van die boodschappen. De belangrijkste boodschap van de paus was volgens hemzelf een oecumenische boodschap. Deze boodschap werd bekrachtigd in de ontmoeting met de oecumenische patriarch Bartholomeus van Constantinopel (het huidige Istanboel), bij gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de historische ontmoeting van paus Paulus VI met de oecumenische patriarch Athenagoras. Het historische treffen van de paus en de patriarch, ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie, was een eerste belangrijke stap in de toenadering tussen de kerk van het Oosten en de kerk van het Westen. Franciscus en Bartholomeus hebben bij hun ontmoeting op 25 mei nadrukkelijk de wens uitgesproken, dat de moeilijke maar voortgaande toenadering uiteindelijk mag leiden tot eenheid onder de christenen. Een andere belangrijke boodschap van de paus is zijn oproep aan religies om, in en buiten het Heilige Land, te dialogiseren. Franciscus weet dat alleen door het gesprek aan te gaan met andere godsdiensten begrip en waardering kunnen ontstaan voor elkaar en voor wat heilig is bij de ander. De paus gaf zelf het goede voorbeeld, want hij werd op zijn reis vergezeld door twee vrienden uit Argentinië, een imam en een rabbi. Aandacht voor de dialoog tussen religies is nodig om het hoofd te bieden aan mensen en groepen binnen religies die andere religies en de leden daarvan liever zien verdwijnen. Dat juist De Paskerk: een religieus kunstobject Parochie HH Maria en Laurentius Franciscus bezoek aan het Heilige Land door sommige ultra-orthodoxe joden als een provocatie werd opgevat en reden werd om brand te stichten in een kerk, maakt de noodzaak van dialoog des te meer duidelijk. Met zijn pleidooi voor eenheid onder de christenen en voor interreligieuze dialoog benadrukt paus Franciscus twee belangrijke thema s van het Tweede Vaticaans Concilie, dat nu vijftig jaar geleden gaande was. De paus onderstreept de oecumene en bidt met zijn Heer dat alle christenen een mogen zijn. Ook de interreligieuze dialoog kreeg een impuls op het concilie. De daar besproken nieuwe en meer open kijk naar andere religies heeft de dialoog een flinke impuls gegeven. Volgend jaar viert de kerk dat het vijftig jaar geleden is, dat het document waarin de nieuwe kijk op andere religies beschreven staat, Nostra Aetate, het daglicht zag. Als we naar de houding van paus Franciscus kijken, zien we dat het een houding is die naar buiten gericht is. Een houding die niet bang is voor het vreemde of de vreemdeling. In plaats van weg te kruipen achter de muren van het Vaticaan wil hij in gesprek met christenen van andere kerken, met joden en met moslims. De loftuitingen in ons land en ook in onze parochie voor deze paus zijn groot, omdat zijn naar buiten gekeerde houding blijkbaar veel mensen aanspreekt. Wat echter minder goed gezien wordt, is dat Franciscus ons een grote spiegel voorhoudt. Hebben wij immers niet vaak de neiging tot het tegenovergestelde, tot een naar binnen gerichte en verkrampte houding? Een houding die door de paus wordt vergeleken met iemand die krom loopt en daardoor naar zichzelf kijkt en ziek is. Pastoor Peter Ambting BIJZONDERHEDEN IN DE PAROCHIE Hoewel de Doetinchemse Paskerk weinig kunstobjecten van bijzondere waarde kent, is de kerk zelf als religieus kunstobject zeer de moeite waard om gezien te worden. De monumentale kerk, van architect H.W. Valk uit Den Bosch (zie de houtsnede van de valk op de foto van de voorpagina), dateert van 1934, maar doet vanwege de klassieke, massieve bouw (neo-romaans), de breedtewerking (het middenschip betrekkelijk kort, de dwarsbeuken met basilicale opbouw erg breed, het koor laag), de vorm en de kleur van de gebruikte steen en het metselwerk, klassiek en veel ouder aan. De kerk is een kruiskerk volgens het grondmodel van een Latijns kruis. Valk noemt kerken als deze Christocentrische kerken. De hele architectuur vindt zowel van buiten als van binnen haar zwaartepunt op het snijpunt van de kruisbalken en is daarmee gericht op de plaats waar de Eucharistie gevierd wordt. Daar, in het centrum van het bouwwerk en niet in de apsis, is ook het altaar geplaatst en wordt de Heer present gesteld in de eucharistie. Om de vieringtoren met tentdak boven de centrale plaats beter tot zijn recht te laten komen, is de hoofdtoren in verhouding tot de vieringtoren betrekkelijk laag gehouden. De vieringtoren is 25,5 meter, de klokkentoren 37,5 meter hoog. De gedrongen, massieve klokkentoren (De naam des Heren is een sterke toren; Spr. 18,10) kent vier geledingen en overhoekse steunberen die de toren extra zwaar maken. Met de bouw van de kerk werd in 1933 begonnen en reeds op de vierde zondag van de advent in 1934 heeft de inwijding plaatsgevonden. Bouwpastoor was W. F. Amse (van 1933 tot 1965 pastoor in Doetinchem) en de aannemer was NV S. J. van der Kemp en zonen uit Silvolde. (Tekst Bert Lamers, bewerkt door pastoor Peter Ambting) BETHLEHEMBODE JULI-AUGUSTUS

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Standpunt van parochiebestuur en pastoraal team over de toekomst van de geloofsgemeenschappen en de kerkgebouwen van de parochie. Amersfoort, september 2012.

Nadere informatie

Aandacht voor zingeving bij leven, ziekte en gezondheid

Aandacht voor zingeving bij leven, ziekte en gezondheid Aandacht voor zingeving bij leven, ziekte en gezondheid Dienst Geestelijke Verzorging Ik vind het best, ik vind het best, als je niet komt maar smst, of als je op het internet, een leuk gesprekje met mij

Nadere informatie

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude 0294 281335 secretariaat@cosmasendamianus.nl www.stjandedoper-vechtenvenen.nl Aan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING 252 29 juli 2016 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Reactie Nederlandse Bisschoppenconferentie

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> wie ben ik? waarom gebeurt dit? wat maakt mijn leven zinvol? Wie dit soort vragen heeft of met zijn ziel onder de arm loopt,

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien

Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien Bezoekwerk Aartsbisdom Utrecht Diocesane diaconale dienstverlening Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien? Bezoekwerk van uit de katholieke geloofsgemeenschap Inzicht in: soorten van bezoekwerk

Nadere informatie

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ter gelegenheid van het 50 ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie werd door Paus Benedictus XVI het kerkelijke

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem

Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem Beste inwoner van Mariënheem, Wij nodigen u uit om mee te doen aan dit plaatselijke onderzoek naar Geloven in een leefbare gemeenschap Mariënheem. Dit onderzoek

Nadere informatie

NIEUWS UIT REGIO DE NOORDKOP

NIEUWS UIT REGIO DE NOORDKOP NIEUWS UIT REGIO DE NOORDKOP Regio breed? Omarm het! Ziekenzalving Een keer per jaar houden wij een eucharistieviering in de Keyzershof te Anna Paulowna waarin de mensen het H. Oliesel kunnen ontvangen.

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> Levens- en geloofsvragen Het gaat steeds om dezelfde kernvragen: wat maakt het leven de moeite waard? Wat maakt het leven zinvol?

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit:

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit: Nikola-kommuniteit De Nikola-kommuniteit is een religieuze leefgemeenschap van mannen en vrouwen die een viertal huizen bewonen in Utrecht. De gemeenschap werd opgericht in 1964. Zij ontstond als de kerngroep

Nadere informatie

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden WELKOM! Per 1 januari 2015 Emmaus, West Willibrord, Maaspoort San Salvator, Orthen Waarom zijn we hier bij elkaar? Vanwege onze opdracht als gedoopten: Staand

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging ALGEMEEN Geestelijke verzorging Op verhaal komen Geestelijke verzorging is er voor u als patiënt en uw naasten. In deze folder vindt u meer informatie over: Wat Geestelijke verzorging is Een persoonlijk

Nadere informatie

Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk. te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018

Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk. te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018 Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018 januari 2015 Waarom dit 'beleidsplan'? We kunnen discussiëren over het nut, maar dat heeft niet zoveel zin. Wel

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Verjaardagen van kinderen: Specifieke informatie voor ouders en verzorgers: Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015

Verjaardagen van kinderen: Specifieke informatie voor ouders en verzorgers: Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015 Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015 Verjaardagen van kinderen: De komende 14 dagen vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. Te beginnen in groep 1/2 B, daar is Tijn binnenkort het feestvarken.

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Vacature overzicht vrijwilligers Dominicanenkerk

Vacature overzicht vrijwilligers Dominicanenkerk Vacature overzicht vrijwilligers Dominicanenkerk 2014-2015 Begeleider Kindernevendienst B Leuk, boeiend, verrijkend, gezellig, zinvol, uitdagend. Zomaar wat kreten die wij, de vrijwilligers van de kindernevendienst

Nadere informatie

Hand in hand door het leven gaan.

Hand in hand door het leven gaan. Ziekenzalving Hand in hand door het leven gaan. PZ Sancta Maria de pastorale dienst 1 KRUISTEKEN OPENING L: Hartelijk welkom iedereen en dank je wel voor jullie aanwezigheid bij dit sacrament van nabijheid

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

Gerecht van je keuze. Kaarten op tafel. Hartstochten en verlangens. Uit je eigen keuken. Om aan te proeven. je eigen onderwerp

Gerecht van je keuze. Kaarten op tafel. Hartstochten en verlangens. Uit je eigen keuken. Om aan te proeven. je eigen onderwerp Uit je eigen keuken Gerecht van je keuze je eigen onderwerp We gaan rond de tafel met elkaar in gesprek over dat onderwerp dat jij graag aan wil kaarten in gezelschap van een groep vrienden en bekenden

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015)

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Voor informatie en opgave E opgave@sintfranciscuscentrum.nl of T 076 5223444 (alleen ochtenden) Beste lezer, VOORWOORD Voor

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

DIAKEN: VOOR DE WERELD, VAN DE KERK

DIAKEN: VOOR DE WERELD, VAN DE KERK DIAKEN: VOOR DE WERELD, VAN DE KERK MA AR DA ARMEE KAN IK TOCH NIET BIJ EEN KATHOLIEKE KERK A ANKLOPPEN? Mensen van de katholieke kerk houden zich toch vooral bezig met zaken die zich in of rond het kerkgebouw

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

Preek bij de uitvaart van monseigneur Bluyssen

Preek bij de uitvaart van monseigneur Bluyssen Preek bij de uitvaart van monseigneur Bluyssen In de wereld, maar niet van de wereld Broeders en zusters, de Kerk is in de wereld, maar niet van de wereld. Immers, Jezus Christus zit aan de rechterhand

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Kees Baanstra

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Kees Baanstra Welkom in de Hoeksteen Voorganger: Kees Baanstra Lezen : Lezen Johannes 15: 1-17 Gezang 167 : 1, 2 en 3 Breng ons samen (Sela) Gezang 179a Gezang 119 : 3 en 5 Gezang 132 : 2, 4 en 6 Lied 456 : 2 Welkom

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje.

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje. Nieuwsbrief Nummer 11 jaargang 6 ALGEMEEN Agenda Activiteiten Wat hebben we komende tijd voor de kinderen in petto: 25 april - Duinendag/Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 - Sport voor kleuters 13-23

Nadere informatie

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Intredelied: ZJ nr. 540: Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig, strofe 1, 2 en 3. Begroeting P. Welkom zusters en broeders,

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Juni 2013

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Juni 2013 Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Juni 2013 Inleidend woord : Open kerk In de loop van de maand (de 22 e ) houden we in Hengelo met een aantal kerken kerkennacht.

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Geestelijke verzorging &

Geestelijke verzorging & Geestelijke verzorging & Ethiek Geestelijke verzorging & Ethiek www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl GVE003 / Geestelijke verzorging & Ethiek

Nadere informatie

Het sacrament van de ziekenzalving.

Het sacrament van de ziekenzalving. Het sacrament van de ziekenzalving. Vooraf rustige muziek. 1. Kruisteken en vredeswens door pater Gerard. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen Vrede zij u allen en allen die u lief

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik heb een boek in de kast staan, met de titel: Wat doen wij als we bidden? Ik moest aan dit boek denken bij de voorbereiding van deze dienst. Afgelopen

Nadere informatie

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus Zondag 27 september Markus 9, 30-37 Overdenking Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus 1) Ongemakkelijk gevoel Ik kreeg een beetje een ongemakkelijk gevoel toen ik dat gedeelte

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 11 e zondag van de zomer 31 augustus 2014 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Herman Nijhuis : Nelleke van Schaardenburgh : Līga Vilmane

Nadere informatie

Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus

Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen Gemeente van onze Heer Jezus Christus - Drie wijzen uit het Oosten komen om Jezus te aanbidden. - Drie vreemdelingen, uit een andere cultuur,

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Oncologie. Psychosociale begeleiding in het Oncologie Centrum

Oncologie. Psychosociale begeleiding in het Oncologie Centrum Oncologie Psychosociale begeleiding in het Oncologie Centrum Belangrijke telefoonnummers Algemeen nummer umcg (050) 361 61 61 U kunt hier ook terecht met algemene vragen over het UMCG. Bijvoorbeeld over

Nadere informatie

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD De ochtend is nog pril, de zon gaat op in pastelkleuren als Maria van Magdala doet wat haar hart haar ingeeft: de

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Heeft onze kerk toekomst?

Heeft onze kerk toekomst? Heeft onze kerk toekomst? Visie op kerk en pastoraat in 2024 De parochie. Een korte terugblik Het kerkelijk leven in Twente en Oldenzaal in de laatste decennia Hoe nu verder? Kerk-zijn in de toekomst Stellingen

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Voorganger Organist : ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst een lichtje

Nadere informatie

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn,

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn, Dienstnummer: 1259 zondag: 8 e zondag van de herfst datum: 12-11-2017 plaats: De Bron, Assen Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): 1 Korintiërs 10:16-17; Johannes 6:51-57 liederen: ps 25:2,4; Weerklank

Nadere informatie

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt Daden van geloof Heb je naaste lief HDe inzet voor een betere wereld komt voort uit de inspiratie van Jezus van Nazareth. Mensen die lopen in het voetspoor van Jezus hebben van Hem een duidelijke richtingaanwijzer

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

HC zd. 42 nr. 31. dia 1

HC zd. 42 nr. 31. dia 1 HC zd. 42 nr. 31 weinig mensen zullen zeggen dat ze leven voor het geld geld maakt niet gelukkig toch zeggen we er graag achteraan: wel handig als je het hebt want waar leef ik voor? een christen mag zeggen:

Nadere informatie

Van Jan Willem s tekentafel April 2011

Van Jan Willem s tekentafel April 2011 Van Jan Willem s tekentafel April 2011 paasdagen Gezegende gewenst Op het werk Ons eigen kinderblad Deze zomer zal voor de eerste keer ons eigen kinderblad uitkomen. Hier ben ik sinds februari druk voor

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie