Nationaal Park De Meinweg en Roerdalen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nationaal Park De Meinweg en Roerdalen"

Transcriptie

1 Natuur, cultuur en recreatie in Nationaal Park en Roerdalen GRATIS meeneem exemplaar vrijetijdskrant VOOR TOERISME EN RECREATIE IN Midden-Limburg / jaargang 009 Inhoudsopgave 0-0 Welkom in Nationaal Park 05 Pittoresk Herkenbosch Kasteel Daelenbroeck 06 Wegwijs in Melick Prins Bernard Molen 07 Activiteiten- en evenementenkalender januari t/m 8 juli 009 uni Overzichtskaart Nationaal Park en gemeente Roerdalen 0 Activiteiten- en evenementenkalender 9 juli t/m december 009 Ridders in Montfort Kasteel Montfort De boer op in Posterholt Boerengolf Rondstruinen in St. Odilienberg De Basiliek Vlodrop in vogelvlucht Kermis 5 Kids Only Diersporen, natuurraadsels, en spelletjes. 6 Handige adressen Recept: Asperges op Limburgse wijze Colofon Ontdek een uniek stukje Midden-Limburg Voor u ligt de eerste editie van de natuur-, cultuur- en vrijetijdskrant Roerdalen, anno 009. Een gezamenlijk initiatief van Nationaal Park, Staatsbosbeheer, het IVN Consulentschap Limburg, de ondernemers van Gastvrij Roerdalen en de gemeente Roerdalen. Deze krant geeft informatie over een uniek stukje Midden-Limburg. Typisch Roerdalen Roerdalen is rijk aan natuur en cultuur. Het Roerdal is een lager liggend gebied dat gedomineerd wordt door de rivier de Roer. Het is een glooiend landschap met akkers, weilanden, kleine bossen en houtwallen. U zult versteld staan van de afwisseling in landschappen, de vele mooie uitzichten en de prachtige plekjes die hier te vinden zijn. Natuur Het Nationaal Park ligt in het noordoosten van de gemeente, is internationaal bekend en geliefd vanwege haar grootte, de diersoorten, vennen en het plateaulandschap. De bijzondere flora en fauna in het Nationaal Park zijn uniek voor Nederland. Zo is dit gebied, samen met de Veluwe, het enige gebied in Nederland waar het wild zwijn voorkomt, terwijl het in Limburg de enige plek is waar de adder, een van de drie in Nederland voorkomende slangensoorten kan worden gevonden. Het gebied is door de grote afwisseling in terreintypen rijk aan amfibieën en reptielen. Samen met het Roerdal is een unieke locatie voor libellen: nergens in Nederland, komen zo veel (zeldzame) soorten voor in zo n relatief klein gebied. Bij het Nationaal Park hoort een bezoekerscentrum, waar u terecht kunt voor informatie, voor diverse route- en overzichtskaarten, of voor een leuk souvenir als aandenken aan en Roerdalen. Naast het Nationaal Park zijn er nog kleinere natuurgebieden in de gemeente. Bekend zijn: het Hoosden, de Turfkoelen en de Melicker Ohé, het Munnichsbos, het Sweeltje en het Rozendaal. Cultuur in en rondom de dorpen Dwalend door dit gebied komt u door aantrekkelijke dorpen met elk hun eigen karakter. De gemeente Roerdalen bestaat uit zes kerkdorpen: Melick, Herkenbosch, Vlodrop, Montfort, Posterholt en St. Odiliënberg. Deze dorpen zijn verbonden door de meanderende rivier de Roer en liggen aan de rand van het Roerdal. Zij kenmerken zich door een rijke historie, met verschillende kerken en cultuurhistorisch interessante gebouwen. Wij hopen dat u een plezierige tijd door zult brengen in ons Roerdalen! Laat u verrassen door de mooie dorpjes, de uitgestrekte heidevelden op, wandelend door de bossen of fietsend door de velden. Bewaar de krant daarom ook goed, ze kan u gedurende het hele jaar van pas komen. Het activiteiten- en evenementenprogramma van Staatsbosbeheer en het VVV staan vermeld, misschien vindt er wel een leuk evenement plaats tijdens uw bezoek aan Roerdalen. Er is een overzichtskaart afgedrukt van de gehele gemeente. Wandelen, fietsen of paardrijden maakt soms wel eens hongerig of dorstig. Vergeet dan vooral niet te genieten van een van de vele streekgerechten. Op de laatste pagina vindt u enkele handige adressen. In het Bezoekerscentrum kunt u zich op een leuke en interactieve manier laten informeren over de ontstaanswijze, de cultuurhistorie en de natuurwaarden van en het Roerdal. De cultuurhistorie van de dorpen gaat pas ècht leven als deze wordt verteld, de natuur wordt pas ècht mooi als gidsen u wijzen op dingen waar u normaal gewoon aan voorbij zou zijn gelopen. Hiervoor kunt u met een van onze enthousiaste en deskundige vrijwilligers meefietsen of wandelen. De mensen van Staatsbosbeheer en het VVV, gidsen, VVV-gidsen en de leden van Gastvrij Roerdalen staan voor u klaar. Roerdalen heeft veel groen, rust en ruimte te bieden. U bent met uw kinderen, familie of vrienden van harte welkom!

2 Welkom in Nationaal Park Wat is een Nationaal Park? In het stelsel van Nationale Parken in Nederland zijn alle bijzondere vormen van de natuur terug te vinden. Karakteristiek voor een nationaal park is het landschap in combinatie met de planten en diersoorten die er voorkomen. Rond de jaren 0 in de vorige eeuw ontstonden uit particulier initiatief de eerste nationale parken op de Veluwe. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft sinds de jaren 80 de overige 8 parken officieel ingesteld. De Nationale Parken vormen twintig prachtige plekken in Nederland. Niet alle natuurgebieden zijn een nationaal park; is dat wel. Is dan zo bijzonder? Ja, omdat een karakteristiek terrassenlandschap heeft met steile overgangen tussen de terrassen. Deze terrassen zijn onder andere ontstaan door breuken in de aardkorst. Daarnaast kent het gebied veel bijzondere en/of zeldzame plant- en diersoorten. bestaat uit ongeveer.700 ha aaneengesloten bos- en natuurterrein. Het Nationaal Park en het Roerdal met een stukje van het Vlootbeekdal genieten ook Europese bescherming. is tevens onderdeel van het grensoverschrijdende natuurpark Maas-Swalm-Nette. Kortom: in De Meinweg ben je echt in een bijzonder stukje natuur. Sinds 995 heeft het gebied dan ook de status van Nationaal Park. Het is voor circa 65 % in eigendom bij Staatsbosbeheer, maar de gemeente heeft ook een aanzienlijk deel in eigendom. Verder zijn de Waterleidingmaatschappij Limburg, De Nederlandse Spoorwegen en DSM eigenaren van delen van. En tot slot zijn er nog veel kleine snippers van particulieren. Ontstaan van Oorspronkelijk was een gebied met uitgestrekte loofbossen van eiken en beuken. Het gebied is van oudsher bewoond, er zijn gebruiksvoorwerpen uit de Steentijd gevonden. De naam Meinweg komt van gemeine weide : het gebied was gemeenschappelijk eigendom van in totaal dorpen. Hier hoedde men het vee, men kapte er bomen en er werden plaggen gestoken voor de potstallen. Omdat er eigenlijk alleen gehaald werd uit (hout, humus) werd de bodem steeds armer en veranderde dit uitgestrekte bosgebied langzaam maar zeker in één groot heideveld. In de tijd van Napoleon, in het begin van de 9 e eeuw toen onder andere het Kadaster werd opgericht en alle mensen een achternaam kregen, werd dit gebied opgedeeld onder de dorpen. Hierbij werd gewoon de meetlat gehanteerd, wat nog steeds te zien is aan de rechte grens van het Beatrixplateau. Hierdoor werd het Meinweggebied verdeeld over nu 8 Duitse en 6 Nederlandse dorpen. Rond 900 werden de woeste gronden, waar bijna geen bos meer over was, opnieuw beplant met bomen. Vooral met grove dennen, want die groeien goed op zandgronden en men had bovendien het hout nodig als stutten voor de inmiddels in Nederland opgekomen kolenmijnen. Zo is de huidige Meinweg aan haar uiterlijk gekomen: veel bos, maar gelukkig zijn op een aantal plekken nog heidevelden bewaard gebleven. Al met al zorgt dit, samen met de hoogteverschillen en het hier en daar voorkomen van open water (beekjes, vennen, kwelzones) voor een gevarieerd landschap waar tal van bijzondere dieren en planten een leefgebied hebben gevonden. Flora en fauna Natuurbehoud en -ontwikkeling staan in Nationale Parken voorop. Overal lezen we, dat er zoveel bijzondere plant- en diersoorten in het natuurgebied voorkomen. Hoeveel het er precies zijn weten we nog steeds niet. Tot 007 zijn er in ieder geval 685 soorten aangetroffen. Je zult het niet geloven maar het is wel waar. Dit is onderzocht door de Stichting Koekeloere, een groep vrijwilligers die zich speciaal richt op. Wanneer je bedenkt dat lang niet alles uitvoerig is onderzocht, zal het soortenaantal in werkelijkheid dus veel groter zijn. 7 vogels spinnen 6 reptielen slakken 66 6 vissen bloedzuiger de Peelrandbreuk in 99 verantwoordelijk was voor de zwaarste beving ooit gemeten in Nederland: 5.6 op de schaal van Richter. Deze aardbeving werd veroorzaakt door fricties langs de breuklijnen, die overigens nog steeds plaatsvinden. een adder heel zuinig is met zijn energie? Hij heeft ongeveer 0 muizen per jaar nodig om te kunnen overleven! paddestoelen amfibieën 89 insecten zoogdieren 767 planten Zoogdieren, kruipers en vliegers... Van alle dieren vallen de grootste natuurlijk het meest op. Het kan zó maar voorkomen, dat u in ineens oog-in-oog met een ree komt te staan, of zelfs met een wild zwijn. Beide soorten komen in redelijke aantallen in dit gebied voor, maar het zijn schuchtere dieren die zich overdag het liefst schuilhouden. Dergelijke ontmoetingen zijn vaak spontaan en meestal is het moment al voorbij voordat u er erg in hebt. Maar naast grote dieren komen er ook talloze kleinere dieren voor. Een mooi voorbeeld is de mestkever. Dit is een vrij grote blauw-zwarte kever, die u ongetwijfeld zult tegenkomen bij uw bezoek aan. Hoewel ze, zoals de naam al zegt, veelal met mest (poep!) bezig zijn, zijn het toch schone diertjes. Dat komt ook omdat de mest van de dieren in niet te vergelijken is met de permanente diaree van de koeien in de boerenweilanden of de smeuïge hondenpoep waar we ons rondom ons huis zo aan ergeren. De mest van de dieren in is namelijk vast. Omdat deze mest voor een groot deel bestaat uit nog onverteerde plantenresten, is hij bruikbaar voor de mestkever. Een mestkevervrouwtje snijdt een stukje van een hoop af en vormt hiervan een bal. Deze duwt ze naar een van tevoren gegraven holletje. Dat holletje is tot,0 meter (!) diep en heeft enkele zijgangen. In iedere zijgangetje wordt een mestbal gedeponeerd en daarop legt het vrouwtje een eitje. Door de warmte die vrijkomt als de mest verder verteerd komt het eitje uit en de larve kan gelijk beginnen met eten van de mest. Pak eens voorzichtig een mestkever op tijdens uw wandeling en voel eens wat er een kracht schuilt in die kleine pootjes. Dat moet ook wel, wil je een nestgang van meer dan een meter kunnen graven! Ook tal van vliegers komen voor in. Het Meinweggebied behoort tot de soortenrijkste libellengebieden in Nederland. Er zijn in dit gebied veertig verschillende libellensoorten waargenomen, waaronder waterjuffers, beekjuffer en glazenmakers. Libellen houden van warmte en zijn te vinden nabij het water, onder andere langs de beken, bij de poelen en de vennen. Vanaf mei kan men de eerste volwassen libellen tegenkomen. Nadat ze uit de laatste larvehuid zijn gekropen, wat meestal s nachts of in de vroege ochtend gebeurt, vliegen ze rond om te eten en uit te kleuren. Libellen kunnen niet steken; in het achterlijf liggen slechts spijsverteringsen geslachtsorganen. Libellen kunnen wèl bijten en de grotere soorten kunnen u dan ook redelijk pijn doen als u probeert om ze vast te pakken! is ook een belangrijk gebied voor vogels. De laatste vijf jaar zijn er tussen de negentig en honderdtien vogelsoorten waargenomen. Zestig soorten zijn broed- of standvogels. Op de heide zien we als meest opvallende vogels de fitis, de boompieper, de graspieper, de geelgors, de roodborsttapuit en de nachtzwaluw. In de bossen broeden onder andere havik, buizerd, grote bonte specht, koolmees, pimpelmees, vink, vlaamse gaai en gekraagde roodstaart, en bij de vennen leven wilde eend, fuut, waterhoen en waterral. Adriaan is de naam! De adder is afgebeeld in het logo van het Nationaal Park, omdat dit een van de typische soorten is in dit gebied. Hoewel de adder het moeilijk heeft, komen er hier toch nog vrij veel voor. Het huidige beheer is er op gericht om de omstandigheden voor deze soort optimaal te maken. Een adder is herkenbaar aan een donkergekleurde zigzagstreep op de rug en een verticale pupil in de ogen. Het is de enige giftige slang die in Nederland voorkomt. Maar u hoeft niet bang te zijn: adders vermijden het liefst contact met mensen en vaak hebben ze zich al verscholen voordat u hen heeft opgemerkt. Maar als ooit een adder uw pad kruist, hou dan een gepaste afstand en geniet van dit dier; u maakt iets bijzonders mee, want lang niet iedere bezoeker van krijgt een adder te zien! Laat ze vooral met rust; als u hen niets doet, doen ze u ook niks en bovendien zijn het beschermde dieren. Adriaan is uw begeleider bij een jeugdnatuurtocht met dezelfde naam. Voor meer informatie kunt u bij het bezoekerscentrum terecht. 0 0

3 Kijken kun je leren! Wie in het nationaal park gaat wandelen, kan van alles te zien krijgen. Maar je moet wel een beetje weten wat je kunt verwachten en waar je op moet letten. Regelmatig gaan er gidsen op pad, waarbij u zich kunt aansluiten. Kijkt u maar eens op pagina 7 en 0 wat er allemaal georganiseerd wordt. Maar u kunt ook zelf op pad gaan met een kaartje. Of u kiest voor een van de uitgezette tochten. Zo zijn daar de al eerder genoemde Adriaan-de-Addertocht, of de Expeditie Meinweg, of het Dierenvriendjespad enzovoorts. Dit zijn allemaal belevingstochten voor kinderen, die u geheel zelfstandig kunt doen. Informeer maar eens aan de balie van het Bezoekerscentrum. Voor de jeugd zijn in een aantal tochten ontwikkeld: Speurtocht door de tentoonstelling Speciaal ontwikkeld om kinderen gericht door de tentoonstelling te laten lopen, verkrijgbaar in versies: jonge versie voor 7 tot 9 jaar met meerkeuzevragen en de oudere versie voor 0 tot jarigen met dezelfde vragen, maar dan open. Alle antwoorden zijn in principe in de tentoonstelling te vinden. Adriaan de Adder Kinderen van 7 jaar gaan (met ouders/ begeleiders) met een koffertje op stap voor een tocht van ca.,5 km. Duur ongeveer uur. In de koffer zitten materialen om onderweg 6 opdrachten uit te voeren, variërend van boomhoogte meten via bladvormen tot het leven in een poel. Te huur vanaf ca. half mei tot half oktober. Een koffer bevat materiaal voor kinderen. Recreatie in de natuur begint met een bezoek aan het bezoekerscentrum De Meinweg onder het motto Binnen kijken is buiten meer zien. Het karakteristieke gebouw is geïnspireerd door de omgeving en het is gebouwd van natuurlijke materialen (hout, steen, staal en glas). Binnen krijgt de bezoeker een duidelijk beeld van het ontstaan van de natuur in en de invloed van de mens hierop. Dit gebeurt door middel van een interactieve vaste tentoonstelling, terwijl er tweemaal per jaar ook een wisseltentoonstelling te zien is. Voor dit jaar zijn dat Help, een spin over spinnen Kinderavonturentochten Bezoekerscentrum Dierenvriendjespad Speciaal ontwikkeld voor kinderen van tot 6 jaar. Tijdens deze tocht beleven de kinderen (en hun ouders/begeleiders) op hun eigen niveau de grote verscheidenheid en schoonheid van de natuur. Duur ca. uur en het hele jaar te huur tijdens de openingstijden. Expeditie Meinweg met een rugzak, gevuld met een kompas, kaart en (foto-)expeditieboek gaan jongeren van tot jaar op avontuur in De Meinweg en de expeditie is pas geslaagd als men niet verdwaalt! Onderweg worden opdrachten uitgevoerd. Duur ca. uur en ook het hele jaar te huur tijdens de openingstijden. Expeditie Boswachterscode Aan de hand van het verhaal van boswachter Benno Buitenpret en fictieve locaties op een kaart van het Niet-Gebied gaan kinderen van 7 tot 0 jaar op stap. Aan de hand van 5 actieve belevingsopdrachten, gericht in de periode april tot en met 8 juni en een in eigen beheer gemaakte tentoonstelling over de amfibieën en reptielen van (van 5 juli tot het einde van het jaar). In het nationaal park zijn tal van ruiterpaden, wandelpaden, fietsmogelijkheden en een rolstoelpad uitgezet, waar u naar hartenlust gebruik van kunt maken. Informatie over deze routes is bij het bezoekerscentrum te krijgen. Behalve Staatsbosbeheer is in het gebouw ook het Meinwegterras gevestigd, waar u terecht kunt voor een kopje koffie, een stuk Limburgse vlaai of een kleine hap. Zie achterpagina voor openingstijden. op de 5 zintuigen gaan de kinderen op zoek naar hun 6e zintuig. Door belevingsopdrachten buiten te doen kunnen zij raadsels oplossen en de boswachtercode kraken. Duur tot,5 uur en het hele jaar te huur tijdens de openingstijden. Natuurpad Thema van deze route is kijken naar het landschap. Om dit te geleiden zijn langs de route enkele gedichten geplaatst, die wellicht tot enig nadenken stemmen. Ook wordt de wandelaar op diverse rustplaatsen uitgedaagd om op een andere manier het landschap te bekijken, te ervaren en te horen. Lengte van de route ca. km. Ook zeer geschikt voor volwassenen. De paaltjes die de route markeren zijn geïnspireerd door de in Bern geboren kunstenaar Paul Klee (879-90): het zijn paaltjes met daarop vele kleuren als kleurrijke lappendekens. Zandbergenroute Route gemarkeerd met dikke, ongeverfde palen met bovenin pijlen gezaagd. Onderweg zijn diverse speelelementen voor kinderen geplaatst. Lengte ca. km. Perfect te combineren met het Natuurpad tot één rondgaande wandeling van zo n 5 km. Georoute Een fietstocht van km rond het thema geologie en geomorfologie. De route is beschreven in een boekje en op een kaartje ingetekend. In het veld zijn op markante punten dikke maaskeien gelegd; in het boekje is beschreven wat hier te zien is. Deze grote-mensentaal is vervolgens omgezet in een paar zinnen met voor kinderen begrijpelijke taal. Bij deze route is een rugzak te huur, waarmee onderweg enkele eenvoudige opdrachten gedaan kunnen worden. de wilde zwijnen in geen natuurlijke vijanden hebben en dat het daardoor noodzakelijk is om jaarlijks een deel van de dieren af te schieten? Zo wordt voorkomen dat de dieren gaan zwerven buiten het Nationaal Park (met alle gevaren van verkeersonge lukken) en dat er schade ontstaat aan de landbouwgebieden. het Bezoekerscentrum in 999 werd geopend en dat betekent dat dit jaar het tweede lustrum wordt gevierd! Staatsbosbeheer voor het open houden van geholpen wordt door paarden, koeien en schapen, die er voor zorgen dat eventuele kiemplanten van bomen worden afgevreten?... sommige felle kleuren in de natuur je waarschuwen voor gevaar. Kijk maar naar bijen of wespen of de rood-met-witte-stippen-paddestoel in het bos; zeer giftig! Daarnaast zijn er een aantal tochten die worden aangeboden (zie pagina s 7 en 0) en die gedaan worden mèt begeleiding van een gids: Roverstocht Kinderen van 7 tot jaar gaan de (natuur-) schatten van de bende de Zwarte Raven zoeken. Ze worden zelf als rover geschminkt om niet uit de toon te vallen bij de echte rovers, die deze schatten moeten bewaken. Duur ca. uur. Safaritour Kinderen gaan in groepjes onder leiding van een gids de wereld van de insecten verkennen (metamorfose, camouflage). De doelgroep zijn 7 tot 0 jarigen en de duur is ca. uur. Heksentocht In groepjes gaan de kinderen met elk een gids op pad en komen in aanraking met allerlei herfstverschijnselen. De doelgroep zijn de 7 tot 0 jarigen en de duur is ca. uur. Zwijnentocht Bij deze tocht komen de kinderen in aanraking met de natuur en specifiek met de wereld van de wilde zwijnen. De doelgroep zijn wederom de 7 tot 0 jarigen en het duurt ca. uur. Banjeren Een tocht voor jongeren van 9 tot jaar, die met name is gericht op het aspekt beleving en die een aantal intensieve belevingsmomenten kent. De duur is ca. uur Diederik Das Avonturentocht voor de kleintjes ( t/m 7 jaar). Samen met ouders/begeleiders volgen de kinderen een uitgezette route en doen onderweg diverse eenvoudige opdrachtjes. De duur van deze tocht is tot uur. pittoresk herkenbosch (Limburgs: Het dorp heeft 5 inwoners en ligt net als Melick op een heuvelrug langs het Roerdal. Herkenbosch kan terugzien op een oude en rijke historie. In het begin van de elfde eeuw komen we voor het eerst de naam Herckenbusch tegen, die vanaf dat moment onafscheidelijk met Melick verbonden was in één Schepenbank (burgemeester en wethouders). Kasteel Daelenbroeck Dit Landgoed dateert uit het begin van de e eeuw en is momenteel na een aantal verbouwingen en restauraties, in gebruik als specialiteitenrestaurant en hotel. Godfried van Heinsberg; de Gulickse leenheer van Wassenberg, kocht in een aantal gronden van Jan van Asenray in Roermond en besloot in dat jaar in het moerassig gebied ( broeck ) van het Roerdal een woon- en jachtslot te bouwen. In de loop der jaren is dit slot in handen van verschillende edellieden geweest, die er allen op hun eigen manier hun Asperges snoepen Hoe oud de asperge ook is: pas in de Middeleeuwen maakte Nederland er kennis mee. De asperge was toen nog bepaald geen volksvoedsel. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd het productieproces steeds beter en kon ook de burgerij zich deze lekkernij veroorloven. Asperges werden vroeger met de vingers gegeten. Het bestek was toen niet roestvrij en als je asperges sneed met een dergelijk mes begon het direct te roesten. Men pakte de asperge bij het uiteinde vast met de vingers of een vork en bracht de punt voorzichtig naar de mond. Chique liefhebbers maakten gebruik van speciale asperge-etertjes: een ringetje aan een stokje om het uiteinde van de asperge mee vast te houden. Tegenwoordig mag je een asperge gewoon met je mes snijden. Maar wie toch met de handen wil eten: in aspergeland wordt dit niet als onfatsoenlijk beschouwd. Agrarisch dorp Typisch aan Herkenbosch is de kleinschalige landbouw. Vroeger bestond dit uit kleine gemengde bedrijven. Behalve in het Roerdal, is zandgrond de overheersende grondsoort. Dit is uitstekend geschikt voor aspergeteelt. Buiten het aspergeseizoen, wordt met de verbouw van andere gewassen, vaak tuinbouwgewassen zoals prei, voor de overige inkomsten gezorgd. stempel op drukten. In 598 werd het kasteel belegerd en dit betekende de ondergang van de ondergang van de Hoofdburcht. Na de dood van de toenmalige kasteelheer van begin 600, Hattardt van Pallandt, ontstond er een strijd tussen zijn schoonzonen om het kasteel. Toen het kasteel uiteindelijk werd toegewezen aan schoonzoon Jan Ernest van Rollingen, was deze door de procesvoering zo berooid, dat er geen geld was om het kasteel volledig te restaureren. Hij besloot in de Voorburcht te gaan wonen en restaureerde deze, maar sloopte de vervallen Hoofdburcht en gebruikte de kelders als voorraadschuur. Door bouwhistorisch onderzoek in de ruïne naast de Voorburcht kwam echter de voormalige Hoofdburcht tevoorschijn. De huidige eigenaar dhr. J. Dolmans besloot toen om de voormalige Hoofdburcht te restaureren in originele stijl met behoud van historische bouwelementen. Donker Pimpoernelblauwtje HERKENBOSCH N570 / Keulsebaan De Staatsmijn Beatrix was de laatste Nederlandse steenkolenmijn die gebouwd werd. De bouw startte in 95 in Herkenbosch en werd in 96 stilgelegd. Deze mijn, die werd aangelegd door DSM, is nooit in gebruik genomen. Tijdens de bouw van de schachten werd al duidelijk dat aardgas en aardolie de rol van steenkool zouden overnemen. Mijnbouw in Nederland was niet meer rendabel. De locatie Herkenbosch werd gekozen om het feit dat de kolen hier het minst diep zaten. In de omgeving was er weinig bebouwing zodat een mogelijke uitbreiding geen probleem zou vormen. De schachten werden afgedekt met betonnen deksels. Een mogelijke toekomstige winning, zou dan een voorsprong van jaar geven. DSM bezit de concessie nog steeds. De omgeving van het terrein is onderdeel van Nationaal Park. hoge waterstanden karakteristiek zijn voor dit gebied en daarmee het voorkomen van de Grote pimpernel; een mooie paarse naar vanille of chocolade ruikende plant. De Grote pimpernel bloeit in juli en augustus en is beschermd samen met het vlindertje, het Donker Pimpernelblauwtje, dat deze plant nodig heeft voor de ei-afzetting ) Café de Sjmeed: Bruin Café met kleine kaart. Vanaf uur geopend en op woensdag gesloten. Tel: Hirkebosj) ) Landgoed Kasteel Daelenbroeck: Hotel, Restaurant, Terras. Het Kasteelmuseum is vanaf Pasen 009 t/m Herfstvakantie 009 dagelijks geopend I Tel: ) Burggolf Herkenbosch: Mooie golfbaan met terras. I Tel: ) Minicamping t Haldert: Minicamping in een bloemrijke omgeving. I Tel: ) Café/Restaurant Rijstal Venhof: Café met terras, wandelruitersportmogelijkheden. Tel: ) Recreatiepark Elfenmeer: Camping met zwembad I Tel: ) Paardenpension Jagerhof: Met overnachtingsmogelijkheden. voor ruiter en paard. I Tel: t Meinweg terras: Café met terras bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer 0 05

4 Activiteitenkalender januari - juli 009 M = Meinweg H = Holtmühle R = Roerdalen D = de Doort WEGWIJS IN MELICK (Limburgs: Melick ligt op een heuvelrug langs het Roerdal, en om precies te zijn, op de rechteroever van de Roer, ten zuiden van de stad Roermond. Het dorp telt circa 650 inwoners en kan met trots terugzien op een oud en rijk verleden. De Romeinen ontdekken Melick Naast de vele vondsten uit de prehistorie - vanaf het Paleolithicum - is Roerdalen rijk aan overblijfselen uit het Romeinse De Prins Bernard Molen Melick heeft één heel bijzondere karakteristieke molen, namelijk de Prins Bernard Molen. Fietsend of wandelend tussen de dorpen Melick en Herkenbosch kom je molen vanzelf tegen. Gelegen op de Molenberg aan het buurtschap de Waterschei staat deze prachtige standerdmolen er statig en fier bij, weer en wind trotserend. Vrijwillig molenaar Clemens Dresselaars vertelt meer over de molen. Wat is er zo speciaal aan de PBM? De Prins Bernard Molen is van het type standerdmolen. De standerdmolen is het eerste type molen dat rond 00 in Nederland verschijnt. Daarmee is de standerdmolen ook het oudste type molen in ons land. Hoe oud is de Prins Bernard Molen? Deze Prins Bernard Molen is een replica van de standerdmolens die hier vroeger gestaan hebben. Eigenlijk is de huidige molen de vierde molen op deze plek. Eerdere molens zijn vervallen geraakt door ouderdom, afgebrand of verwoest in de Tweede Wereldoorlog. Pas in de jaren 90 heeft men besloten de Prins Bernard Molen te laten herbouwen. MELICK verleden. Voornamelijk in Melick zijn enkele Romeinse grafvelden blootgelegd en zijn sporen aangetroffen van Romeinse bewoning. Op de Lorberg bij Melick heeft een Romeinse villa gelegen. Ten zuiden van deze villa heeft men een grafveld gevonden, waar vermoedelijk de bewoners van de villa werden begraven. Er zijn wel dertig graven gevonden op dit grafveld, wisselend van wat rijkere graven tot hele arme. In elk graf was een gecremeerde dode bijgezet. Er zijn ook bijgiften in de graven gevonden, zoals potten, Op 8 mei 999 kon de huidige molen feestelijk worden geopend. De Molen van vandaag Wanneer er voldoende wind is, draait de molen voluit op zondag en wordt er ook graan gemalen; gerst, tarwe of rogge. Dit graan wordt aangeleverd, zodat molenaar Clemens de bezoekers kan laten zien hoe de molen haar werk doet en hoe de bakker vroeger aan zijn meel kwam. Vroeger. Want vanwege hygiënevoorschriften mag het gemalen meel in deze molen helaas niet gebruikt worden voor consumptie. Daarom wordt het meel dat u nu ziet, gebruikt als veevoer. Roerdalen in Melick: ) Minicamping van Kempenhof: kamperen tussen de blauwe bessen die je zelf mag plukken. I Tel: ) Oetsjpanning de Meuleberg: huisgemaakte Limburgse vlaai, pannenkoekenhuis, restaurant met kleine kaart, terras in het groen met uitzicht op de molen. Op vertoon van deze krant krijgt u pannenkoek voor de helft van de prijs. I Tel: ) Cafetaria t Heukske: Cafetaria met terrasje. Dorpstraat A Melik) Herinneringen aan een tractorloos verleden Aan de overkant van de molen ligt een expositieruimte. Dit museum is ingericht met historische landbouwwerktuigen van vóór het tijdperk van de tractor en de machines. Ze geven een goed beeld van de agrarische werkzaamheden, van zaaien tot oogsten- in de eerste helft van de vorige eeuw, en allemaal uit de tijd dat er nog met echte mankracht werd gewerkt. Voor meer informatie, arrangementen en openingstijden kunt u bij naastgelegen Oetsjpanning de Meuleberg terecht. munten en mantelspelden. Het grafveld geeft een goede indruk van de traditionele Romeinse begrafeniswijze. Zoals Romeinse traditie luidt, krijgen de overledenen een set aardewerk mee, zoals een kruik, een beker en een bord om voedsel mee te kunnen nemen voor de reis na de dood. De dode krijgt eveneens een munt mee om de veerman van te betalen. Enkele van deze vondsten zijn te zien in het Roerstreekmuseum. de naam Melick van het Romeinse Mederiacum is afgeleid? de wieken van een molen altijd tegen de klok in draaien! de heuvel waar de Prins Bernard molen op staat Molenberg ofwel Meulebelt heet; en in het dialect is dat Meuleberg. Fietsdaagse de Roerstreek 5 t/m 8 augustus 009 De naam zegt het al; dagen fietsen door de mooie Roerstreek. De fiets- daagse in Roerdalen is een jaarlijks terugkerend evenement, dat met veel enthousiasme wordt georganiseerd door Stichting Fietsdaagse de Roerstreek. Zij doen dat met groot succes want in 008 heeft zij haar 0-jarig jubileum gevierd. De routes brengen u door heel Midden Limburg en enkele routes zijn zelfs grensoverschrijdend door Duitsland. Het leuke is dat iedereen kan meedoen aan de fietsdaagse want deelnemers fietsen op eigen tempo. Er zijn routes van 5, 0 en 60 km en de routes wisselen per dag. U kunt er ook voor kiezen minder dagen deel te nemen. Bij het startpunt ontvangt u een deelnemerskaart, een programmaboekje met de routes en een korte beschrijvingen van de bezienswaardigheden die u onderweg tegenkomt. Voor inlichtingen of inschrijving: Tel. 00 (0) Datum Activiteit Kosten Vertrekpunt Tijd Januari zo Winterwandeling met snert, roggebrood en spek volwassenen: m7,50 / kinderen: m6,50 Parkeerplaats t.o. Camping Elfenmeer, Meinweg, Herkenbosch :00 7:00 uur M zo Winter in de Holtmühle volwassenen: m,- / kinderen: m,- Café Mariahoef, Broekstraat, Belfeld :00 6:00 uur H za 0 (Bijna) volle maanwandeling volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats spoorwegovergang in verharde Meinweg 9:00 :00 uur M zo Winterdagwandeling volwassenen: m,50 / kinderen: m,50 Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch 0:00 6:00 uur M zo Vollemaanwandeling in het Swalmdal volwassenen: m,- / kinderen: m,- Café de Bos, Bosstraat 5, Swalmen 9:0 :0 uur S wo Kinderwandeling met thema Overwinteren op m,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :00 6:00 uur M zo 8 Schemerwandeling door volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats spoorwegovergang in verharde Meinweg 6:00 8:0 uur M zo 8 Annendaalloop Posterholt R zo 8 Snuffelmarkt / vlooienmarkt Appollohal, Melick R zo 5 Winterwandeling in het Groenewoud met snert, roggebrood en spek volwassenen: m7,50 / kinderen: m6,50 Café de Bos, Bosstraat 5, Swalmen :00 7:00 uur S Februari zo Winterse stiltewandeling volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats t.o. Camping Elfenmeer, Meinweg, Herkenbosch :00 6:00 uur M zo Schemerwandeling door het Swalmdal volwassenen: m,- / kinderen: m,- Infobord Groenewoud, Groenewoud 8, Swalmen 6:00 8:0 uur S zo 8 Wintergasten op volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats Rijstal Venhof, Venhof, Herkenbosch :00 6:00 uur M zo 8 (Bijna) volle maanwandeling volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats spoorwegovergang in verharde Meinweg 0:00 :00 uur M zo 8 Joekskapellen treffen Deelnemende café s Montfort R wo Diersporenwandeling voor kinderen m,- Parkeerplaats spoorwegovergang in verharde Meinweg :0 6:0 uur M zo 5 Schemerwandeling door volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats spoorwegovergang in verharde Meinweg 6:00 8:00 uur M vr 0 Kinderoptocht Melick, Montfort, Posterholt, St. Odiliënberg, Vlodrop R vr 0 Pyamabal Biej de Vogel, bekendj in de ganse regio Café Biej de Vogel, Montfort R za Start kermis t/m februari Posterholt R za / zo Kinder- en grote carnavalsoptocht Herkenbosch, Melick en St. Odiliënberg R zo Nawinteren in het Swalmdal volwassenen: m,- / kinderen: m,- Infobord Groenewoud, Groenewoud 8, Swalmen :00 6:00 uur S ma Carnavalsoptocht Montfort, Posterholt, Vlodrop en Herkenbosch R di Boerebroelof Biej de Vogel Café Biej de Vogel, Montfort R wo 5 Katjestocht - kanoën op de Asseltse Plassen m5,- Parkeerplaats einde Buggenumerweg, Roermond - Leeuwen :00 7:0 uur S Maart zo Dagwandeling - proef de lente! volwassenen: m,50 / kinderen: m,50 Parkeerplaats t.o. Camping Elfenmeer, Meinweg, Herkenbosch 09:0 6:00 uur M zo Schemerwandeling door het Swalmdal volwassenen: m,- / kinderen: m,- Café de Bos, Bosstraat 5, Swalmen 7:00 9:00 uur S zo 8 Wandeling met aansl. diner met abdijbier en rode kool mit zoer vleisch m7,50 Parkeerplaats t.o. Hotel St. Ludwig, Vlodrop-Station 5:00 9:00 uur M zo 8 Schemerwandeling door volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats spoorwegovergang in verharde Meinweg 8:00 0:00 uur M wo Volle maanwandeling volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats spoorwegovergang in verharde Meinweg 0:00 :00 uur M do (Net niet meer) volle maanwandeling in het Swalmdal volwassenen: m,- / kinderen: m,- Café de Bos, Bosstraat 5, Swalmen 0:00 :00 uur S zo 5 Voor de liefhebbers: wandeling van zo n 5 km door volwassenen: m,50 / kinderen: m,50 Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch 09:0 6:0 uur M zo Voorjaar rondom het klooster St. Ludwig met bezoek aan kapel volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats t.o. Hotel St. Ludwig, Vlodrop-Station :00 6:00 uur M zo Mofers dictee Biej de Vogel Café Biej de Vogel, Montfort R zo 9 Dagwandeling rond Boukoul (Hillenraed, Zuidewijck, Spick) volwassenen: m,50 / kinderen: m,50 Parkeerplaats kerk Boukoul 0:00 6:00 uur S April wo Begeleide wandeling over het rolstoelpad volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats Rijstal Venhof, Venhof, Herkenbosch :00 6:00 uur M wo Paasknutsels maken m,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :0 6:0 uur M zo 5 Wisseltentoonstelling Help, een spin gratis Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch vanaf 0:00 uur M zo 5 Wandeling rond het thema ontluikende natuur volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats Rijstal Venhof, Venhof, Herkenbosch :00 6:00 uur M vr 0 Ochtendneveltocht - kanoën op de Asseltse Plassen m5,- Parkeerplaats einde Buggenumerweg, Roermond - Leeuwen 07:00 0:0 uur S zo Paaseieren zoeken bij het Bezoekerscentrum m,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :00 5:0 uur M ma Voorjaarskriebels volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats t.o. Camping Elfenmeer, Meinweg, Herkenbosch :00 6:00 uur M ma Middagtocht - kanoën op de Asseltse Plassen m5,- Parkeerplaats einde Buggenumerweg, Roermond - Leeuwen :00 7:0 uur S wo 5 Kinderwandeling in het Swalmdal: speuren naar het voorjaar m,- Infobord Groenewoud, Groenewoud 8, Swalmen :0 6:0 uur S zo 9 Bladknoppen en bladvormen op volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats t.o. Hotel St. Ludwig, Vlodrop-Station :00 6:00 uur M wo Nestkastjes timmeren m6,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :0 5:0 uur M za 5 Bezoek de kerker vd Bokkenrijders: eeuwenoude gevangnis geopend Kasteel Montfort R zo 6 Voorjaar in het Beeselsbroek volwassenen: m,- / kinderen: m,- hoek Eikenbroeklaan - Schoolbroek Beesel :00 6:00 uur S di 8 Nestkastjes timmeren m6 Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :0 5:0 uur M wo 9 Avond van het Nederlandse lied Café Biej de Vogel, Montfort R Mei Meimaand - fietsmaand Regio hele maand R zo Schapen rond het Bezoekerscentrum (themamiddag) gratis Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :00 7:00 uur M wo 6 Begeleide wandeling over het rolstoelpad volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats Rijstal Venhof, Venhof, Herkenbosch :00 6:00 uur M za 9 Nationale molen- en gemalendag Regio R za 9 / zo 0 Oldtimer treffen Montfort R zo 0 Voorjaar in de Holtmühle volwassenen: m,- / kinderen: m,- Café Mariahoef, Broekstraat, Belfeld :00 6:00 uur H wo Grootouder/kleinkindwandeling rondom het thema voorjaar volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats Rijstal Venhof, Venhof, Herkenbosch :0 6:0 uur M zo 7 Fleurige bosbodems in de Doort volwassenen: m,- / kinderen: m,- Infopaneel aan de Parkeerplaats Doorderweg, Echt :00 6:00 uur D do Dauwtrappen in volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats t.o. Hotel St.Ludwig Vlodrop-Station 07:00 09:0 uur M do Hemelvaartavontuur in Asselt - wandelen en kanoën m,50 Parkeerplaats einde Buggenumerweg, Roermond - Leeuwen 09:00 7:00 uur S za Start kermis t/m 6 mei Melick R zo Voorjaar in het Groenewoud/De Hout volwassenen: m,- / kinderen: m,- Café de Bos, Bosstraat 5, Swalmen :00 6:00 uur S wo 7 Nieuw leven op de grote stille heide. (kinderwandeling) m,- Parkeerplaats Rijstal Venhof, Venhof, Herkenbosch :0 6:0 uur M Juni ma Pinksterwandeling door volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats t.o. Camping Elfenmeer, Meinweg, Herkenbosch 0:00 :00 uur M ma Pinkstermarkt St. Odilienberg R ma Dag van het kasteel - kinderactiviteiten Kasteel Montfort R wo Begeleide wandeling over het rolstoelpad volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats Rijstal Venhof, Venhof, Herkenbosch :00 6:00 uur M za 6 Vollemaanstocht - kanoën op de Asseltse Plassen m5,- Parkeerplaats einde Buggenumerweg, Roermond - Leeuwen 0:00 :0 uur S za 6 Start kermis 6 t/m 9 juni Montfort, Vlodrop R zo 7 Ochtendwandeling met aansluitend koffie en vlaai volwassenen: m6,50 / kinderen: m,50 Parkeerplaats t.o. Camping Elfenmeer, Meinweg, Herkenbosch 09:0 :00 uur M zo 7 Avontuurlijke avondwandeling in de Doort volwassenen: m,- / kinderen: m,- Infopaneel aan de Parkeerplaats Doorderweg, Echt 0:00 :0 uur D wo 0 Insektensafari voor kinderen m,- Parkeerplaats Rijstal Venhof, Venhof, Herkenbosch :0 6:0 uur M zo Feest: 0 jaar BC - Festa natura!!! gratis Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :00 7:00 uur M zo Meibaum zege Deelnemende café s Montfort R wo 7 Nachtzwaluwen op volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats spoorwegovergang in verharde Meinweg :00 :00 uur M zo Kruidenwandeling in volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats t.o. Camping Elfenmeer, Meinweg, Herkenbosch :00 6:00 uur M zo Vaderdagbraderie Posterholt R wo Nachtzwaluwen op volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats spoorwegovergang in verharde Meinweg :00 :00 uur M zo 8 Wandeling door Wieler en Donderberg volwassenen: m,- / kinderen: m,- Picknickplaats Eind te Swalmen - Asselt :00 6:00 uur S zo 8 St. Jansmarkt Herkenbosch R Juli wo Begeleide wandeling over het rolstoelpad volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats Rijstal Venhof, Venhof, Herkenbosch :00 6:00 uur M za Kermis Herkenbosch R zo 5 Opening wisseltentoonstelling Amfibieën en reptielen van gratis Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :00 uur M zo 5 Grensoverschrijdende wandeling door de bossen van Du-Ned. grensgebied volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats t.o. Hotel St.Ludwig Vlodrop-Station :00 7:00 uur M zo 5 Niederrheinischer radwandertag gratis Startplaatsen in kernen Vlodrop en Montfort vanaf 0:00 uur R zo 5 Vleermuizen op volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats Rijstal Venhof, Venhof, Herkenbosch :00 :00 uur M di 7 Zwijnentocht voor kinderen in het Swalmdal m,- Café de Bos, Bosstraat 5, Swalmen :0 6:0 uur S wo 8 Safaritour voor kinderen m,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :0 6:0 uur M do 9 Vollemaanstocht - kanoën op de Asseltse Plassen m5,- Parkeerplaats einde Buggenumerweg, Roermond - Leeuwen 0:00 :0 uur S do 9 Zomeravondwandeling volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats t.o. Camping Elfenmeer, Meinweg, Herkenbosch 0:0 :0 uur M za Start kermis t/m juli St. Odilienberg R zo Wandeling door het Groenewoud volwassenen: m,- / kinderen: m,- Infobord Groenewoud, Groenewoud 8, Swalmen 0:00 :00 uur S zo Middagtocht - kanoën op de Asseltse Plassen m5,- Parkeerplaats einde Buggenumerweg, Roermond - Leeuwen :00 7:0 uur S zo Zomerse avondsferen langs de steilrand van de Holtmühle volwassenen: m,- / kinderen: m,- Café Mariahoef, Broekstraat, Belfeld 0:00 :00 uur H zo Aezele mert Montfort R wo 5 Roverspad voor kinderen m,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :0 6:0 uur M za 8 Morgentocht - kanoën op de Asseltse Plassen m5,- Parkeerplaats einde Buggenumerweg, Roermond - Leeuwen 09:00 :0 uur S 06 07

5 Gemeente Roerdalen en Nationaal Park Gemeente Roerdalen is op januari 007 ontstaan door samenvoeging van de oude gemeente Roerdalen en de gemeente Ambt Montfort. De gemeente bestaat uit de zes kerkdorpen Melick, Herkenbosch, Vlodrop, Posterholt, Montfort en St. Odiliënberg. De gemeente Roerdalen telt.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 9 km. Het gebied ligt in een landschap dat zich uitstekend leent voor vele out-door activiteiten waarbij wandelen en fietsen het meest populair zijn. In de dorpskernen maakt u kennis met de Middenlimburgse gastvrijheid en tal van streekproducten. Kanoën op de Roer Leuke dagtochten in een mooie omgeving. Het gebied leent zich ideaal om kanotochten te maken. De Roer is een zijrivier van de Maas. Er zijn een zestal kanotochten, waaronder een afvaart van de Roer. De Roer mag maar beperkt bevaren worden en er is een vergunning voor nodig. Ossa in St. Odiliënberg kan u er meer over vertellen. Golfen Burggolf Herkenbosch is een golfbaan, die ligt op een terrein van 60 hectare met een hoogteverschil van vele meters. Golf en natuur zijn op deze golfbaan goed in elkaar overgegaan, zoals golf in zijn oorspronkelijke vorm bedoeld moet zijn. Zo komt u vele fairways tegen, omringd door bomen, waarbij u niets anders ziet of hoort dan de natuur. drie struik bremmers bosch Nordic Walking Nordic Walking is trendy. Ook in Roerdalen kunt u voor Nordic Walking terecht. Het NatureActivePark is speciaal ingericht voor Nordic Walkers; een grensoverschrijdend gebied met in totaal 50 km aan routes voor elke moeilijkheidsgraad. herkenboscher ven herkenboscher heide Zwemmen Melick; Apollozwembad: Overdekt zwembad met een 5 m lange waterglijbaan, een zonneweide en bubbelbaden. Montfort; Zwembad t Sweeltje: openluchtzwembad. Vlodrop; Het Ploensjbad: openluchtzwembad. Elfenmeer / Herkenbosch; heeft een openlucht zwembad en een natuurbad. Montfort Kasteel Montfort Informatie Uitgebreide informatie over de recreatieve en toeristische mogelijkheden, voor brochures, fiets-, wandel- en ruiterroutekaarten kunt u terecht bij het bezoekerscentrum, het VVV kantoor in Herkenbosch of een van de twee VVV informatieposten in Posterholt en Vlodrop. Adressen en contactgegevens vindt u op de laatste pagina van deze krant. N57 / Waarderweg linnerheid W a n d e l b o s t Sweeltje Hindernisbaan De nieuwste aanwinst voor paardenliefhebbers is een speciale hindernisbaan. Deze is bedoeld voor ruiters en menners. Hierop zijn hindernissen in de vorm van grote eikenhouten stammen geplaatst. De zwaarte van de hindernissen is zo gekozen dat zowel recreanten als topsporters er gebruik van kunnen maken. Roer St. Odiliënberg Munnichsbosch Basiliek Roskam N9 / Heinsbergerweg Reutje Melick Kasteel Aerwinkel Paardrijden Vanuit Rijstal Venhof zit u direct met uw paard in het Nationale Park De Meinweg. Hier zijn ruiterpaden aangelegd over een lengte van 5 km zodat u een flinke buitenrit kunt maken. Ruiterfolders zijn onder andere verkrijgbaar bij het bezoekerscentrum De Meinweg. Ook buiten zijn er diverse ruiterroutes uitgezet. roerdal N9 / Karkenerweg Prins Bernard molen Paarlo Roer Holst Posterholt de muytert N570 / Keulsebaan Herkenbosch Kasteel Daelenbroeck Vlodrop zandbergen Bezoekerscentrum de meinweg turf koelen Roer Etsberg Wandelen Midden-Limburg is een wandelgebied bij uitstek! Laat u verrassen door de afwisseling in natuur en cultuur, bos en heide, weilanden en akkers, historische gebouwen en kleinschalige landschapselementen. In ieder kerkdorp zijn overzichtsborden met diverse wandelroutes geplaats. In het Nationaal Park zijn een zevental gemarkeerde wandelingen van elk zo n 5 km lang, maar u kunt ook uw eigen wandeling maken, want het hele gebied is opengesteld op wegen en paden. Sinds 008 is er een rolstoelroute; deze start vanaf Rijstal Venhof. Daarnaast kunt u ook kiezen voor een aantal bewegwijzerde routes in het buitengebied. Zo zijn daar bijvoorbeeld het Roer- en Kerkenpad (8 km), Welkom in de heerlijkheid Montfort (diverse routes) en Wandelen in het dal van Roer en Vlootbeek (eveneens diverse routes). Fietsen Wie Roerdalen en het Nationaal Park op de fiets wil verkennen, heeft tal van mogelijkheden om een mooie route uit te stippelen. U fietst door pittoreske dorpjes met tal van rijks- en gemeentelijke monumenten, door kleinschalig agrarisch gebied en door de natuur. Kortom er is voor elk wat wils! De basis hiervoor is het fietsknooppuntennetwerk. Verder zijn er fietsroutes uitgegeven die voor een deel gebruik maken van de knooppunten. Dit zijn onder andere: de Kunst- en cultuurfietsroute (8 km), de Georoute ( km), de Fietsroute De Meinweg (6 km), de Streekproducten fietsroute ( km) en de Molenfietstocht ( km). Tot slot zijn er jaarlijkse fietsevenementen, zoals de Fietsdaagse De Roerstreek en de Niederrheinische Radwandertag. Nationaal Park Behalve de hoogteverschillen maken ook een aantal diersoorten dit gebied bijzonder. Zo zijn daar de al eerder genoemde adder en het wilde zwijn, maar het Nationaal Park biedt jaarlijks ook leefruimte aan bijvoorbeeld een aantal nachtzwaluwen. Op de grens van heide en bos laten deze zich vooral op zwoele zomeravonden in de maand juni horen. Hoewel er in principe niet aan soortenbeheer wordt gedaan, wordt er door de beheerders van het gebied, Staatsbosbeheer en de gemeente Roerdalen, wel degelijk rekening gehouden met de bijzondere diersoorten van. Daarom zult u ook zien dat er werkzaamheden uitgevoerd worden in dit gebied. Huifkar Kunt u zelf niet paardrijden of wilt u met een groepje de natuur in, dan is een huifkartocht met een huifkar misschien iets voor u. Hiervoor kunt u op verschillende plaatsten terecht. Ook voor aangespannen wagens zijn routes uitgezet in het Nationaal Park waardoor u een mooie tocht door de natuur kunt maken. Let op: wanneer u met eigen aangespannen wagen de weg op gaat dient u hiervoor een vergunning van de gemeente te hebben

6 Activiteitenkalender juli - december 009 M = Meinweg H = Holtmühle R = Roerdalen D = de Doort Datum Activiteit Kosten Vertrekpunt Tijd zo 9 Dagvlinders op volwassenen: m,- / kinderen: m,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :00 6:00 uur M zo 9 Middeleeuws festijn en spektakel met ruim 50 acteurs Kasteel Montfort R di Roverspad voor kinderen in het Swalmdal m,- Café de Bos, Bosstraat 5, Swalmen :0 6:0 uur S di Zomeravondwandeling door het Meerlebroek volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats Muyterdijk 0:00 :00 uur S wo Zwijnentocht voor kinderen m,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :0 6:0 uur M do Poelenonderzoek voor kinderen (fiets mee) m,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :0 6:0 uur M do Avondspiegeltocht - kanoën op de Asseltse Plassen m5,- Parkeerplaats einde Buggenumerweg, Roermond - Leeuwen 9:00 :0 uur S do Zomeravondwandeling volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats t.o. Camping Elfenmeer, Meinweg, Herkenbosch 0:0 :0 uur M zo 6 Reptielenexcursie op volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats t.o. Camping Elfenmeer, Meinweg, Herkenbosch 0:00 :00 uur M zo 6 Morgentocht - kanoën op de Asseltse Plassen m5,- Parkeerplaats einde Buggenumerweg, Roermond - Leeuwen 09:00 :0 uur S zo 6 Avondwandeling: gesnuif en gesnuffel in de Vuilbemden volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats bij kerkje te Swalmen - Asselt 0:00 :0 uur S wo 9 Safaritour voor kinderen m,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :0 6:0 uur M do 0 Kindertheater: Theater Patricia Suer speelt Boze bomen gratis Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :05:00 uur M Augustus zo Puf-puf dagwandeling in het Duits-Nederlandse grensgebied volwassenen: m,50 / kinderen: m,50 Parkeerplaats t.o. Hotel St. Ludwig, Vlodrop-Station 09:0 6:00 uur M zo Nachtvlinders op volwassenen: m,- / kinderen: m,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :0 :0 uur M di Safaritour voor kinderen in het Swalmdal m,- Café de Bos, Bosstraat 5, Swalmen :0 6:0 uur S wo 5 Begeleide wandeling over het rolstoelpad volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats Rijstal Venhof, Venhof, Herkenbosch :0 6:0 uur M wo 5 Roverspad voor kinderen m,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :0 6:0 uur M do 6 Kindertheater: Sterk Verhaal speelt Het verhaal van Wind en Konijn gratis Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :0 & 5:00 uur M do 6 Zomeravondwandeling volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats t.o. Hotel St. Ludwig, Vlodrop-Station 9:0 :0 uur M zo 9 Ochtendwandeling in het Blankwater volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats kerk Boukoul, Boukoul 0:00 :00 uur S zo 9 Middagtocht - kanoën op de Asseltse Plassen m5,- Parkeerplaats einde Buggenumerweg, Roermond - Leeuwen :00 7:0 uur S wo Zwijnentocht voor kinderen m,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :0 6:0 uur M do Kindertheater: Peter Freijsen speelt Kabouter Pierelier gratis Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :05:00 uur M do Avondspiegeltocht - kanoën op de Asseltse Plassen m5,- Parkeerplaats einde Buggenumerweg, Roermond - Leeuwen 8:0 :00 uur S za 5 Middagtocht - kanoën op de Asseltse Plassen m5,- Parkeerplaats einde Buggenumerweg, Roermond - Leeuwen :00 7:0 uur S zo 6 Dagwandeling (6 uur) met een consumptie na afloop volwassenen: m6,- / kinderen: m,50 Parkeerplaats t.o. Hotel St. Ludwig, Vlodrop-Station 09:0 6:00 uur M zo 6 Bijen rond het Bezoekerscentrum (themamiddag) gratis Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :00 7:00 uur M zo 6 Trekkertrek Café Biej de Vogel, Montfort R wo 9 Safaritour voor kinderen m,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :0 6:0 uur M do 0 Avondspiegeltocht - kanoën op de Asseltse Plassen m5,- Parkeerplaats einde Buggenumerweg, Roermond - Leeuwen 8:0 :00 uur S do 0 Zomeravondwandeling volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats Rijstal Venhof, Venhof, Herkenbosch 9:0 :0 uur M za Flower power party Biej de Vogel Café Biej de Vogel, Montfort R zo Morgentocht - kanoën op de Asseltse Plassen m5,- Parkeerplaats einde Buggenumerweg, Roermond - Leeuwen 09:00 :0 uur S zo Dagwandeling van Boukoul naar het Blankwater over Duitsland volwassenen: m,50 / kinderen: m,50 Parkeerplaats kerk Boukoul, Boukoul 09:0 6:00 uur S zo Heidebeheer in volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats Rijstal Venhof, Venhof, Herkenbosch :00 6:00 uur M di 5 Start fietsdaagse 5 t/m 8 augustus Melick R wo 6 Roverspad voor kinderen m,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :0 6:0 uur M za 9 Morgentocht - kanoën op de Asseltse Plassen m5,- Parkeerplaats einde Buggenumerweg, Roermond - Leeuwen 09:00 :0 uur S zo 0 Maas-swalm-nettedag met valkerij rond het bezoekerscentrum gratis Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :00 7:00 uur M zo 0 Fietstocht langs poelen - amfibieënbeheer op volwassenen: m,- / kinderen: m,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :00 6:00 uur M September wo Voor de kleintjes: Okki de eekhoorn in het Swalmdal m,- Café de Bos, Bosstraat 5, Swalmen :0 6:0 uur S wo Begeleide wandeling over het rolstoelpad volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats Rijstal Venhof, Venhof, Herkenbosch :00 6:00 uur M wo Zwijnentocht voor kinderen m,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :0 6:0 uur M do Zomeravondwandeling volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats t.o. Camping Elfenmeer, Meinweg, Herkenbosch 9:00 :00 uur M do Vollemaanstocht - kanoën op de Asseltse Plassen m5,- Parkeerplaats einde Buggenumerweg, Roermond - Leeuwen 9:0 :00 uur S za 5 Kermis Posterholt R zo 6 Ochtendneveltocht - kanoën op de Asseltse Plassen m5,- Parkeerplaats einde Buggenumerweg, Roermond - Leeuwen 07:00 0:0 uur S zo 6 Nazomeren tijdens een dagwandeling in volwassenen: m,50 / kinderen: m,50 Parkeerplaats t.o. Camping Elfenmeer, Meinweg, Herkenbosch 09:0 6:00 uur M wo 6 Braderie Melick R wo 9 Heksentocht voor kinderen m,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :0 6:0 uur M za / zo Open monumentendag kunststroom Roerdalen R zo Nazomeren Rijkelse Bemden met bezoek aan molen de Grauwe Beer volwassenen: m,- / kinderen: m,- Molen de Grauwe Beer, Drakenweg, Beesel :00 7:00 uur S wo 6 Heksentocht voor kinderen m,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :0 6:0 uur M za 9 Ochtendneveltocht - kanoën op de Asseltse Plassen m5,- Parkeerplaats einde Buggenumerweg, Roermond - Leeuwen 07:00 0:0 uur S zo 0 Internationale fietstocht naar Brüggen (D) volwassenen: m,50 / kinderen: m,50 Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch 0:00 6:00 uur M zo 0 Wienfees Biej de Vogel Café Biej de Vogel, Montfort R wo Nestkastjes timmeren m6,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :0 6:00 uur M zo 7 Nazomerwandeling met aansluitend herfstsoep volwassenen: m7,50 / kinderen: m6,50 Parkeerplaats t.o. Hotel St. Ludwig, Vlodrop-Station :0 7:0 uur M wo 0 Heksentocht voor kinderen in het Swalmdal m,- Café de Bos, Bosstraat 5, Swalmen :0 6:0 uur S Oktober za Vollemaanstocht - kanoën op de Asseltse Plassen m5,- Parkeerplaats einde Buggenumerweg, Roermond - Leeuwen 9:00 :0 uur S zo Limburgse molendag Roerdalen R zo Ochtendwandeling met aansluitend koffie en vlaai volwassenen: m6,50 / kinderen: m,50 Café de Bos, Bosstraat 5, Swalmen 09:0 :00 uur S wo 7 Begeleide wandeling over het rolstoelpad volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats Rijstal Venhof, Venhof, Herkenbosch :00 6:00 uur M wo 7 Dierenvriendjesdag voor kleuters van -6 jaar m,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :0 6:00 uur M zo Paddenstoelen van volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats t.o. Camping Elfenmeer, Meinweg, Herkenbosch :00 6:00 uur M wo Kinderactiviteit: paddenstoelen zoeken in het Swalmdal m,- Café de Bos, Bosstraat 5, Swalmen :0 6:0 uur S wo Kikkers verven voor kinderen m,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :0 6:0 uur M za 7 Oktoberfest Biej de Vogel Café Biej de Vogel, Montfort R zo 8 Wandeling, rondleiding, proeverij en genieten van shii-takes volwassenen: m7,50/ kinderen: m6,50 Pension Groenewoud, Groenewoud 8, Swalmen :00 6:0 uur S wo Nestkastjes timmeren m6,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :0 6:00 uur M do Schemerwandeling door volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats spoorwegovergang in verharde Meinweg 7:00 9:00 uur M zo 5 Herfstige dagwandeling in volwassenen: m,50 / kinderen: m,50 Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch 09:0 6:00 uur M zo 5 Paddenstoelen, bessen en andere vruchten van de Holtmühle volwassenen: m,- / kinderen: m,- Café Mariahoef, Broekstraat, Belfeld :00 6:00 uur H di 7 Paddenstoelenwandeling voor kinderen m,- Parkeerplaats spoorwegovergang in verharde Meinweg :0 6:0 uur M wo 8 Wanddecoratie maken voor het BC: kikkers en slangen m,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :0 6:0 uur M wo 8 Voor de kleintjes: Okki de eekhoorn in het Swalmdal m,- Café de Bos, Bosstraat 5, Swalmen :0 6:0 uur S do 9 Paddenstoelenwandeling voor kinderen m,- Parkeerplaats spoorwegovergang in verharde Meinweg :0 6:0 uur M ma 0 (Bijna) volle maanwandeling in het Swalmdal volwassenen: m,- / kinderen: m,- Café de Bos, Bosstraat 5, Swalmen 0:00 :00 uur S November zo Volle maanwandeling volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats spoorwegovergang in verharde Meinweg 0:00 :00 uur M wo Knutselen aan een lampionnetje voor kinderen m,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :00 6:00 uur M zo 8 Boomsoortenexcursie in volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats t.o. Hotel St. Ludwig, Vlodrop-Station :00 6:00 uur M za Start kermis t/m 7 november Vlodrop R za Prinsebal Biej de Vogel Café Biej de Vogel, Montfort R zo 5 Woningmarkt bij Staatsbosbeheer Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch 0:00 7:00 uur M zo 5 Schemerwandeling door het Swalmdal volwassenen: m,- / kinderen: m,- Café de Bos, Bosstraat 5, Swalmen 6:00 8:00 uur S za Start kermis t/m november Montfort R zo Knutselen o.l.v. Zwarte Piet gratis Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :00 6:00 uur M zo Zuurkool met worstwandeling volwassenen: m0,- / kinderen: m8,- Café de Bos, Bosstraat 5, Swalmen 5:00 8:0 uur S zo 9 Uitwaaiwandeling (6 uur) in volwassenen: m,50 / kinderen: m,50 Parkeerplaats werkschuur de Kievit, Hooibaan, Vlodrop 09:0 6:00 uur M December di (Bijna) volle maanwandeling volwassenen: m,- / kinderen: m,- Café de Bos, Bosstraat 5, Swalmen 0:00 :00 uur S wo Volle maanwandeling volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats spoorwegovergang in verharde Meinweg 0:00 :00 uur M zo 6 Winterwandeling ( uur) met aansl. lawaaisoep volwassenen: m7,50 / kinderen: m6,50 Parkeerplaats t.o. Hotel St. Ludwig, Vlodrop-Station 0:00 :0 uur M zo Schemerwandeling door volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats spoorwegovergang in verharde Meinweg 5:0 8:00 uur M wo 6 Knutselen voor de kerst voor kinderen m,- Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch :00 6:00 uur M zo 0 Winterwandeling in volwassenen: m,- / kinderen: m,- Parkeerplaats t.o. Camping Elfenmeer, Meinweg, Herkenbosch :00 6:00 uur M zo 7 Winterwandeling in het Groenewoud met na afloop warme chocomel volwassenen: m,50 / kinderen: m,50 Café de Bos, Bosstraat 5, Swalmen :00 6:0 uur S do Dagwandeling: dàààààààààg 009 volwassenen: m,50 / kinderen: m,50 Bezoekerscentrum, Meinweg, Herkenbosch 0:00 6:00 uur M ridders in montfort (Limburgs: Montfort was tot 007 een van de drie kernen van de gemeente Ambt Montfort, nu een van de zes kerkdorpen van de gemeente Roerdalen en telt ongeveer 00 inwoners. Een legende over Montfort Onze Lieve Heer was met Zijn schepping gereed. Hij had Limburg niet vergeten en ook de Maas ruiste al door heel de lengte van die streek. Het was er nog eenzaam en nu 750 jaar geschiedenis In 6 kreeg Montfort stadsrechten. Het kasteel van Montfort werd rond 60 gebouwd door Hendrik van Gelre, op een heuvelrug in het waterrijke Vlootbeekdal. Door deze ligging, het veelhoekige grondplan en de dikke natuurstenen muren was het praktisch onneembaar. Na Hendrik s dood in 85 hoorde kasteel Montfort bij het graafschap Gelre. Graaf Reinoud I voltooide waarschijnlijk de hoofdtoren van het kasteel: de Grauwert. Deze heeft een ronde achterkant en een scherpe punt aan de voorzijde, destijds een bouwkundige noviteit. Reinoud werd door zijn oudste zoon van 0 tot z n dood in 6 in deze Grauwert (of hoofdtoren) opgesloten. Onder Reinoud II groeide het belang van kasteel Montfort. Vanaf 7 verbleef hij er regelmatig met zijn hofhouding. Dit stelde hogere eisen aan de woonvertrekken, die in - werden uitgebreid en vernieuwd. Tot het eind van de 5 e eeuw deed Montfort nog regelmatig dienst als residentie van de landsheer. Verder woonde hier de drossaard, die met 7 man personeel zorgde voor de verdediging en het bestuur van het ambt Montfort, een bestuursdistrict van het Overkwartier van Gelre. Door de opkomst van het kanon werd kasteel Montfort rond 56 uitgebreid met vestingwerken. Dit kon echter niet verhinderen dat het ten tijde van de veldtocht van keizer Karel V in 5 zwaar beschadigd werd en volledig uitbrandde. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog vervulde het kasteel nog een (bescheiden) militaire rol. In werden de vestingwerken gesloopt en de grachten gedempt. De resterende gebouwen bleven woning voor de drossaard, die aan de zuidzijde een prachtig tuinencomplex liet aanleggen. moesten er mensen en woningen komen, grote hofsteden en kleine hutten voor de mindere man. Onze Lieve Heer zond de Aartsengel Gabriël met een zak hofsteden en huisjes er op uit, om ze in Limburg te zaaien. Maar Beëlzebub, de duivel, die bang was dat het te mooi zou worden, vloog ongezien mee en sneed, juist toen Gabriël boven de plaats was waar Montfort nu staat, met een scherp mes een opening in de zak. Een veertigtal huizen vielen nu dwarrelend door elkaar naar beneden. Rond 780 volgde ook de sloop van het woonkasteel, waarna een ruïne overbleef. Rond 850 bouwde een Roermondse papierfabrikant op de noordoostelijke torenvoet een achthoekig bakstenen buitenverblijf, als uitvalsbasis voor jachtpartijen. In de volksmond is dit torentje het Jachtslot gaan heten. In de Tweede Wereldoorlog is Montfort vrijwel geheel platgebombardeerd. Ook het kasteel raakte daarbij beschadigd. Het Jachtslot is in gerestaureerd, waarna er een informatiecentrum voor bezoekers is gerealiseerd rondom het thema een kasteel en zijn landschap. Het kasteel is geopend voor publiek van 5 april t/m 7 september: iedere wo, do, zaen zo van.00 tot 7.00 uur. In juli en augustus zijn in het weekend doorlopend gidsen aanwezig. Groepsbezoeken met gids ook mogelijk op andere dagen/tijdstippen, op afspraak. MONTFORT N57 / Waarderweg Het Montforter Oldtimer Treffen Dit van oorsprong kleinschalige evenement is uitgegroeid tot een drukbezochte dag. In 00 ontstond dit idee bij de Montforter Tractor Vrienden. Sinds 008 is er een nieuwe sensatie bijgekomen: het koesjiete : een koe loopt over een met vakken gemarkeerde wei. De vakken corresponderen met lotnummers en dáár waar zij haar behoefte doet vallen de prijzen! In 008 was er een groter deelnemersveld met vrachtwagens en organiseerde de Saurer club het tweede Nederlandse Berna en Saurer treffen. (Berna en Saurer zijn Zwitserse vrachtwagenmerken) Hiervoor kwamen zelfs deelnemers vanuit Zwitserland! Kortom: het oldtimer treffen is een groot succes met in 008 zo n 800 tot 900 voertuigen! Naar alle verwachting zal dit jaar de grens van 000 voertuigen gehaald worden! Het Montforter Oldtimer treffen wordt dit jaar georganiseerd op 9 en 0 mei, op het terrein gelegen aan de Huysdijk. Zie voor meer informatie. 5 Mofert) Gabriël merkte het tot zijn schrik en hield dadelijk een hand voor de opening. Intussen was het leed al geschied: de hofsteden en huizen lagen in wanorde door elkaar. Dat werd Montfort. Jos Verstappen, Nederlands autocoureur, op maart 97 in Montfort werd geboren?!... de meeste gebouwen van het dorp uit de late jaren 50 stammen, omdat Montfort in de Tweede Wereldoorlog nagenoeg geheel werd verwoest. de naam Ambt Montfort dateert uit de Middeleeuwen? ) Café biej de Vogel: Bruin café, eetcafé, veel activiteiten en leuke evenementen: zie de website voor een actueel overzicht voor I Tel: ) Kasteel Montfort: Kasteelruïne met informatiecentrum, activiteiten en rondleidingen. I Tel: ) Dancing Housmans Café Two Spirits Montfort: Café en danszaal. Op vertoon van deze krant ontvangt u een cadeautje bij besteding vanaf 0,- Tel: ) Bed & Breakfast de Groene Gast: Bed & Breakfast Tel: ) Minicamping Biej de Vogel: Camping en huifkartochten. Tel:

7 De Boer op in posterholt(limburgs: Posterholt ligt vlak aan de grens met Duitsland, en is met circa 50 inwoners de grootste plaats van de gemeente Roerdalen. De omgeving van het dorp is afwisselend landelijk en bosrijk. In de omringende bossen ligt een vakantiebungalowpark en het monumentale Kasteel Aerwinkel. De bossen, voornamelijk naaldbos, zijn geplant op zandgronden die tot duinen zijn verstoven. Daardoor is er in dit gebied veel reliëf, met hoogteverschillen tot maximaal 0 meter. de naam Posterholt letterlijk hogergelegen bos betekent. Kasteel Aerwinkel Het huidige kasteel is gebouwd in 856 door de familie Geradts. De naam Aerwinkel betekent waterhoek. In 5 was er al sprake van een kasteel Aerwinkel, dit was waarschijnlijk een hoeve waar niets meer van bewaard is gebleven. Het werd in het midden van de 9 e eeuw afgebroken. De exacte locatie waar het gebouwencomplex moet hebben gestaan, is niet te achterhalen. Het moet in elk geval vlakbij het huidige gebouw gestaan hebben. Het neo-gotische kasteeltje ligt in een fraai landschapspark in buurtschap de Donck. Het kasteel blijft tot ongeveer 958 in privébezit. Dan wordt het aangekocht door de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. In 990 verkopen de zusters het complex aan de toenmalige gemeente Posterholt. Na de herindeling van 99 wordt het complex het gemeentehuis van de nieuwe gemeente. Na de bouw van een nieuw gemeentehuis in de kern van St.Odiliënberg verkoopt de gemeente het terrein en de gebouwen aan een particulier. Het kasteel is niet te bezoeken, maar wel te bezichtigen vanuit het opengestelde landgoed. (tekst van website van Thei Hermanns, inwoner van Posterholt) Postert) Lang leve Postert! In het Vlootbeekdal zijn bewoningssporen gevonden die dateren van ca jaar voor Christus. Mensen met een nomadisch bestaan lieten sporen van een jachtkamp achter. De oudste vermelding van de naam Posterholt wordt teruggevonden in een akte uit het jaar 7 en typisch is dat de naam toen al werd geschreven zoals we die vandaag de dag nog schrijven. In de tussenliggende periode zijn vele varianten op de naam bekend, zoals Postert, een naam die Boerengolf Vurenhof nog steeds gebruikt wordt in het hedendaagse Posterholtsen Limburgs dialect. Boerengolf is een nieuwe variant van het bekende golfspel. Het grote verschil is echter dat het decor voor boerengolf het weiland is, met koeienvlaaien en waar de melkkoeien van de boer grazen! Met een klomp aan een stok (de golfclub) moet de bal in zo weinig mogelijk slagen in 0 melkemmertjes (de holes) belanden. Boerengolf is voor iedereen, van jong tot oud, die wil genieten van rust en ontspanning in de vrije natuur. Er is een origineel parcours uitgezet in de wei met verschillende handicaps en u zult hier veel plezier beleven tussen de koeien en met elkaar! Boerenbedrijf Vurenhof is van generatie op generatie een agrarisch bedrijf met veeteelt en akkerbouw. Boer Jos Roubroeks is geboren en getogen op het erfgoed van deze boerderij en houdt zich uitsluitend met zijn koeien en gewassen bezig, terwijl de familie zich verder heeft verdiept in de mogelijkheden voor het organiseren van een nevenactiviteit op het boerenerf. Naast boerengolf is er een indoor-beugelbaan en een boerderij terras. U kunt hier terecht POSTERHOLT voor volledig verzorgde dagarrangementen. Wandeltochten, het huren van steps, boerendart of boerengolf by night zijn ervaringen die u eigenlijk niet mag missen. De familie Roubroeks en medewerkers beleven veel plezier aan het verzorgen van deze activiteiten en vinden het leuk om hun gasten ook een kijkje in de keuken van het boerenbedrijf te gunnen. Vooral voor kinderen is het leuk te ontdekken dat de melk niet in de supermarkt wordt gemaakt! N9 / Karkenerweg Meiboom Het planten van een meiboom op mei is in vele plaatsen in Limburg nog traditie. Van oorsprong is dit een Germaans gebruik dat voorkwam in grote delen van Europa. Het is een rite om bij het begin van de zomer de natuur te huldigen. Het planten van de boom leidde tot vruchtbaarheid voor vee, akkers en mensen, zo geloofde men vroeger. Bovenin de boom hangt een groene krans ten teken van de cyclische rondgang van het leven. ) Café de Sport: (eet)café met dartbaan. Tel: ) Vurenhof Boerengolf / terras: Boerengolf, boerderijterras, step verhuur en indoor beugelbaan. Tel: ) Kinderspeeldorp PEEWEE: Binnen- en buitenspeeltuin. I Tel: ) Landal Landgoed Aerwinkel: Bungalowpark met diverse voorzieningen, ook voor gasten van buiten het park, zoals bowling. Op vertoon van deze krant krijgt u na het nuttigen van een -gangendiner een uitgebreide koffie van het huis. Reserveren gewenst. I Tel: Rondstruinen in sint odiliënberg Het dorp St. Odiliënberg wordt gedomineerd door de beide torens van de romaanse basiliek. Deze basiliek, gelegen op een heuvel aan de rand van het Roerdal, is van De Basiliek van de H.H. Wiro, Plechelmus en Otgerus Deze voormalige in romaanse stijl gebouwde abdijkerk werd in 957 tot basiliek verheven. Reden: deze kerk was van grote invloed bij de kerstening van het gebied tussen Maas en Rijn. Heemkundevereniging Roerstreek en haar Roerstreekmuseum Direct naast de basiliek bevindt zich het Roerstreekmuseum met een uitgebreide collectie op het gebied van archeologie en heemkunde. Het museum is eigendom van de Heemkunde Vereniging Roerstreek. Er staan een aantal voorwerpen permanent geëxposeerd. In het museum is een museumgids verkrijgbaar om zelf een rondleiding te maken. Openingstijden: di t/m do en zo van :0-7:00 uur. grote kunst- en cultuurhistorische waarde. Het Pieterpad brengt vele toeristen naar Sint Odiliënberg. Bijzonder zijn de drie kasteelachtige gebouwen die St.Odiliënberg rijk is: Huis Frymerson, Huis Hoosden en In de 8 e eeuw werd op een heuvel; de Sint- Petrusberg, aan de voet waarvan later het dorp Sint Odiliënberg ontstond, een abdij gesticht door drie Anglo-Saksische priesters Plechelmus, Wiro en Otgerus. Van de oorspronkelijke abdijkerk zijn bovengronds geen resten bewaard gebleven. De huidige kerk is slechts gedeeltelijk nog origineel. Na eeuwen te zijn verwaarloosd, werd het gebouw tussen 880 en 88 gerestaureerd. Toen Duitse troepen begin 95 de koortorens opbliezen, resteerde een ruïne. Na de oorlog werd de kerk herbouwd, maar met een sterk versoberd interieur. Naast de basiliek staat de O.L. Vrouwekapel. Hoewel ook dit gebouw vele wijzigingen heeft ondergaan, wordt het thans van grotere historische waarde geacht dan de basiliek. St. Odiliënberg Roer 5 Huis Overen. In het dorp staat tevens een beltmolen uit 88. ) B&B BergOpwaerts: Bed & Breakfast. Tel: ) Roerstreekmuseum: Heemkunde Vereniging Roerstreek. Tel: ) Kampeerboerderij Base Camp OSSA: Minicamping, kano- outdooren groepsactiviteiten. Dierenverblijf met pony s, speeltuintje, terras en een gezellige blokhut met open haard. Op vertoon van deze krant 5,- korting op een kanotocht. Tel: I ) Landgoed Klein Paarlo: Vakantiewoning, honden toegestaan. Tel: (Limburgs: Berg ane Roer) Molen van Verbeek De Molen van Verbeek is een korenmolen. De molen heeft haar naam te danken aan de familie Verbeek, die de molen vanaf 99 in haar bezit had. De molen is zeker een bezoek waard. De vrijwilligers van de molen geven u graag een rondleiding. 5) Kampeerboerderij de Holsterhof: Minicamping en groepsaccommodatie. I Tel: Atelier-Galerie TriVidha: Ook voor teken- en schilderlessen. Tel: Natuurbegraafplaats Bergerbos Al wandelend door dit bijzondere bos merk je niet op dat je op een begraafplaats bent. Bergerbos ademt dan ook een heel andere sfeer uit dan een traditionele begraafplaats. De natuurbegraafplaats wordt niet omringd door hekken. Er is geen toegangspoort en net zo min kent men openings- en sluitingstijden. Mensen en dieren zijn er dag en nacht welkom. Vrijheid is dan ook het sleutelwoord voor deze unieke plek. Wie Bergerbos bezocht heeft, is geraakt door het natuurschoon, het rustieke karakter en de vertrouwde omgeving. Doorgezaagde boomstammen die mensen gebruiken om met een kannetje koffie, een glaasje wijn of een leesboek bij het graf te zitten. In een dalletje is van louter hout een openluchtdienstplaats gebouwd. Hier worden bezoekers en nabestaanden in de gelegenheid gesteld om ceremonies te houden of gewoon om te zitten en stil te zijn. Op enkele meters afstand van de openluchtdienstplaats ligt een grafheuvel prominent in het hart van Bergerbos. Omringd door twaalf grote keien die verwijzen naar de twaalf tekens van de dierenriem. Door het taboe op de dood wordt er toch nog weinig gedacht aan begraven in de natuur. Voor veel mensen is het een raar idee dat je hier kunt picknicken terwijl je tegelijkertijd op een begraafplaats bent. Toch zijn de reacties van de mensen zonder uitzondering positief. Vooral jongeren en natuurliefhebbers kloppen hier aan en ook mensen die toevallig voorbij fietsen, afstappen en nieuwsgierig zijn naar wat hier gebeurt. Bent u al nieuwsgierig? Kasteeltje Overen Het eeuwenoude landgoed van Kasteeltje Overen, ligt op een verhoging aan de rand van het Roerdal. Bij de monumentale hoeve behoort een vakwerkschuur die door een grote brand gedeeltelijk werd verwoest. Recentelijk is deze weer helemaal in zijn oude glorie hersteld. De huidige eigenaar van het landgoed heeft ook meegewerkt aan de realisatie van het nabij gelegen natuurgebied het Hoosden. deze bekende personen uit St. Odiliënberg komen? Connie Palmen, schrijfster en Jeroen Latijnhouwers, journalist en nieuwslezer.

8 vlodrop in vogelvlucht(limburgs: Vlórp) Vlodrop ligt aan de rivier de Roer en het dorp telt circa 650 inwoners. Het kerkdorp bestaat uit het dorp Vlodrop, buurtschap Etsberg met de Gitstappermolen en het gehucht Vlodrop-Station met het voormalige Sint Ludwig College. Kerkmis, Kerkemis, Jaarmarkt: Kermis! Twee keer per jaar is er kermis op der Platz in Vlodrop. s Zomers op de eerste zondag na Pinksteren, wanneer ook Sacramentsdag wordt gevierd met processie door het dorp. En s winters is er kermis in november op de zondag na het feest van Sint Maarten. Kermis is afkomstig van kerkmis; een feestelijke mis ter viering en herdenking van de stichting van de kerk of een feestdag van de patroon (beschermheer). Uit deze traditie is het tegenwoordig een gewoonte dat de familie bij elkaar komt in de plaats waar kermis is, en men begint met koffie en vlaai. Daarna bezoekt men de kermis waarna er gezamenlijk wordt gegeten. De opening van de kermis in het voorjaar in Gitstappermolen Deze oude watermolen dateert uit 77 en staat op de grens van Nederland en Duitsland. De molen wordt gevoed door de Rode Beek. Bij de molen ligt een klein winkeltje met ambachtelijke producten en enkele restaurants en een speeltuin. Roer legt stokoude boomstam bloot In de Roer bij Vlodrop is een boomstam van enkele duizenden jaren oud ontdekt. De stam is aan het licht gekomen doordat het water de oever van de Roer, waaronder het hout al die tijd verstopt lag, de afgelopen jaren sterk heeft afgekalfd. Volgens de eerste schattingen is de boom tussen de en jaar oud. De stam wordt uit het water gevist en in stukken gezaagd voor onderzoek. Enkele schijven van de stam gaan dan naar de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten voor verder onderzoek. Informatie daarover kan bijdragen aan de kennis over het ontstaan van het Roerdal. Dagblad de Limburger: Hallo Roer, kom binnen! De Roer is in Nederland een benedenstroom van de Duitse Rur, niet te verwarren met de Ruhr van het Roergebied. De Roer ontspringt in de Eifel (Duitsland) en de Hoge Venen (België). Bij Vlodrop komt de Roer Nederland binnen. Zij meandert via Herkenbosch, Melick en Sint Odiliënberg naar het noordwesten en mondt bij Roermond uit in de Maas. Dankzij de verbeterde waterkwaliteit in de laatste decennia heeft de Roer een grote diversiteit aan planten en dieren. Vlodrop gaat gepaard met de processie door het dorp; diverse rustaltaren op de route zijn versierd met bloemen, door de fanfare wordt er gespeeld en door de aanwezigen gebeden. Lopend van het ene altaar naar het andere wordt er door iemand het Wees Gegroet en het Onze Vader voorgebeden en de deelnemers aan de processie antwoorden dan. Bij het hoofdaltaar worden figuren van gekleurd zand op de straat gemaakt. een bekende Vlodropper was Maharishi Mahesi Yogi (97-008), religieus leider en grondlegger van de Transcendente Meditatie-beweging die in Vlodrop woonde. Deze beweging heeft een eigen geldsoort die in Vlodrop wordt geaccepteerd; de Raam ( raam = 0 euro). VLODROP Vlodrop-station Vlodrop-Station is een klein gehucht in de bosrijke omgeving van het Nationaal Park. Het bestaat uit enkele huizen en horecabedrijven en grenst aan het Duitse landgoed Dahlheim. In Vlodrop-Station stond het voormalige station Vlodrop (879) aan de spoorlijn Antwerpen-Mönchengladbach. Het traject staat bekend onder de naam IJzeren Rijn en loopt dwars door het Nationaal Park. In 9 raakte het station beschadigd door oorlogshandelingen en werd hierna niet meer hersteld, maar in de loop der jaren stapsgewijs afgebroken. De laatste trein reed er in 99. Landwinkel Schurenhof Vlakbij de Roerbrug ligt Landwinkel Schurenhof, een boerderij winkel. Naast verse groenten, fruit, eieren en zuivelproducten verkoopt de boerderijwinkel ook typische streekproducten zoals appelverssap, Elfenbier, verschillende soorten fruitwijn, boerderij-ijs en geschenkpakketten met streekproducten. In de boerderij winkel is tevens een informatiepost van het VVV gevestigd. Hiermee is deze rivier een van de meest soortenrijke stromende wateren van Nederland. Na 5 jaar is in 00 voor het eerst de zalm opnieuw gesignaleerd in de Roer. Ook het voorkomen van de bever en de ijsvogel, de grote gele kwikstaart en de oeverzwaluw maken de rivier bijzonder. ) Lunchroom/Restaurant de Platz: Lunchroom/restaurant met terras. I Tel: ) Restaurant de Lindeboom: Restaurant met terras. I Tel: ) Landwinkel Schurenhof: Boerderijwinkel met Limburgse streekproducten, boerderijterras met nostalgische uitstraling bij een monumentale boerderij. Op vertoon van deze krant wordt u een glas heerlijk huisgemaakt natuursap voor,5 aangeboden. I Tel: ) Boshotel Vlodrop: Hotel, restaurant, wellness en fitness. I Tel: Nordic Walking NFIN: Wekelijkse toertochten voor beginners en gevorderden, start punten vanaf diverse horeca gelegenheden in alle kerkdorpen van Roerdalen. I Tel: Kids Only Expeditie Meinweg Wie durft het rijk van de wilde zwijnen en adders te betreden? Wie slaagt er in om niet te verdwalen? Wie volbrengt alle opdrachten? Dit komt allemaal voorbij tijdens de Expeditie Meinweg, een nieuwe natuurtocht. Uitgerust met een rugzak met expeditieboek, een kaart en kompas ga je op pad om een -tal opdrachten uit te voeren. Je leert bijvoorbeeld hoe je eenvoudig zonder hulpmiddelen de hoogte van een boom kunt meten en hoe een kompas werkt. Voor meer informatie kunt u bellen met Staatsbosbeheer in Bezoekerscentrum. Herfstpuzzel Hieronder staan spreekwoorden en gezegdes. Weet jij welke woorden van zes letters hierin ontbreken? Je krijgt de te gebruiken lettergrepen alvast cadeau. In de witte hokjes ontstaat een toepasselijke herfstspreuk. DE OPLOSSINGEN VIND JE OP DE ACHTERPAGINA Nieuw! Blaffende bijten niet Achter de schijnt de zon Elk vogeltje zingt zoals hij is maken de man 5 Nieuwe vegen schoon 6 Zoals het thuis tikt, tikt het nergens 7 Als de kat van huis is, dansen de 8 Een ongeluk zit in een klein 9 In het land der blinden is éénoog 0 Spreken is, zwijgen is goud Als er één over de dam is, volgen er meer Al is de nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel Het oog is dan de maag Kleine hebben grote oren 5 Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn 6 Wie niet horen wil, moet 7 Men moet het ijzer als het heet is 8 Alle gekheid op een 9 Wie zijn billen brandt, moet op de zitten 0 Eén maakt nog geen zomer Het kan vriezen en het kan Beter een goede buur dan een verre Twee op één buik De lettergrepen: be - bekt - bla - den - den - den - dooi - en - gas ge - gen - gro - han - hoek - hon - je - je - je jes - ken - kle - klok - ko - len - leu - luw - mui ning - pot - ren - ren - schaap - sme - stok - ten ter - ver - voe - vriend - wol - zems - zen - zil - zwa Woon- en rustplaatsen Elk dier heeft zijn eigen plek, waar hij rustig kan slapen, zijn jongen groot kan brengen enzovoorts. Maar er zijn diverse soorten bewoning. Kun jij van de onderstaande dierenbehuizingen aangeven, welke soort er woont? De dieren de we zoeken zijn: merel, bij, kikker, konijn, das, kruisspin, haas, specht burcht: hol: nest: raat: spinsel: leger: poel: holte: Woordzoeker r k f r r o e r f s h k n v r f y d s p e u r t o c h t o t c n r t t l q d f n l i o l x e i w r r m i a d r i a a n s d t e p a o e j a i y j g c n i h z k i w e i s c j w r o u e d r e e m a r n v r i z e k r z i a a r p n d w o i g p g s u w j i d m e d a e g b t u p r g i s t d i r e l g e b e o l g z j j n e s n l e z l p r v p j a n e f r l e e n c x e m k m h k s j v m s l n l q n x x v k s s d t b u e x v p f c s u d q t t w b b v i k b heleboel POOTJES Mensen lopen op twee poten. Dieren op vier, soms op zes, soms op nòg meer, denk maar eens aan een duizendpoot! Kun je hieronder wat soorten opnoemen die twee, vier, zes of acht poten hebben?? Twee poten: Vier poten: Zes poten: Acht poten: Wilde zwijnen Op kun je pootafdrukken tegenkomen van een wild zwijn. Wilde zwijnen behoren tot de eenhoevigen en ze laten een duidelijk te herkennen afdruk achter. Alle eenhoevigen hebben vier tenen, maar ze lopen alleen op de uiteinden van de voorste tenen, de hoeven. Aan de achterzijde van de poot bevinden zich de veel kleinere bijtenen, de bijhoeven. Meestal zitten deze zo hoog aan de poot, dat ze bij het gewone lopen de grond niet raken. Bij zwijnen echter zitten die bijhoeven zó laag, dat ze ook bij het gewone lopen de grond raken. Daarom kun je de sporen van een wild zwijn goed herkennen. De beste manier om te zien of er wilde zwijnen zijn geweest is de omgeploegde grond. De dieren zetten hun snuit in de grond en woelen deze helemaal om op zoek naar vruchten, wortels en wormen. meinweg zwijn speurtocht hert pimpernel adder adriaan roerdalen kermis ijsje ijsvogel roer diersporen rugzak wandelen Gipsafdruk maken Van diersporen kun je zelf een afdruk maken. Hieronder kun je zien hoe je dat doet. Leuk voor op je kamer, een leuke herinnering aan een mooi moment buiten!. Maak van een stuk stevig karton een rand, die je om het gevonden spoor kunt zetten en smeer de binnenkant van het karton in met groene zeep of vaseline.. Maak van meegebracht gips (te koop bij de drogist) en water (uit veldfles) een papje zo dik als yoghurt en giet dit in het randje van karton. Je kunt eventueel zout aan het papje toevoegen, dan droogt het gips sneller; dan moet je wel snel handelen, anders is je gips te snel gedroogd!. Laat dit staan (kwartier tot twintig minuten) tot het gips goed hard geworden is en haal dan voorzichtig het karton eromheen weg. Maak het harde stukje gips goed schoon. Dit is het negatief.. Smeer het stuk karton weer goed in met vaseline of groene zeep en zet de gipsafdruk er weer in. Verwijder wel alle losse deeltjes! 5. Maak weer een nieuw papje en giet dit binnen de rand. Buig een stukje ijzerdraad, en prik dat in het gips; hieraan kun je later de afdruk ophangen. 6. Haal de rand weer weg. Borstel het stuk gips schoon. Dit is de positieve afdruk, net zoals je het spoor gezien hebt. Het gips kun je als het heel goed droog is wat bijschuren tot een mooie vorm. Probeer te ontdekken van welk dier het spoor is en kras de naam in de onderkant. 5

9 Handige adressen Bezoekerscentrum Meinweg 6075 NA Herkenbosch Tel: Fax: Openingstijden: van april t/m oktober: tentoonstelling en balie geopend van dinsdag t/m zondag van 0:00 tot 7:00 uur horeca geopend van dinsdag t/m zondag van :00 tot 8:00 uur Dialect Iedere streek, zelfs ieder dorp kent zijn eigen dialect. Een paar voorbeelden zonder compleet te willen zijn: Karboet: balkenbrij (streekgerecht gemaakt van boekweit, varken spoulet en varkensbloed) Sjottelsplak: vaatdoek Sjperjes, sperves: asperges Krosjele: Kruisbessen Kluntjesmik: suikerbrood Zeiverlap: praatjesmaker van november t/m maart: tentoonstelling geopend op zondag van 0:00 tot 7:00 uur infobalie geopend van dinsdag t/m donderdag van 0:00 tot 6:00 uur horeca geopend op zaterdag en zondag van :00 tot 7:00 uur Op Nieuwjaarsdag, tijdens de carnaval en op e kerstdag is het Bezoekerscentrum gesloten. VVV kantoor Roerdalen Europalaan Centrum 6075 BV Herkenbosch Tel: Voor actuele openingstijden verwijzen wij u naar de website van het VVV kantoor. VVV agentschap Posterholt Postagentschap Hoofdstraat 7A 606 CC Posterholt Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag: van 8:0 tot :00 uur / van :0 tot 7:0 uur woensdag en zaterdag: 8:0 tot :00 uur zondag gesloten Ook Gastvrij Roerdalen heet u van harte welkom in Roerdalen! Gastvrij Roerdalen is een ondernemersvereniging die zich samen met de gemeente bezig houdt met de ontwikkeling van recreatie en toerisme. De gemeente heeft recreatie en toerisme als speerpunt van beleid. Landschap, landbouw, natuur, cultuur en monumenten zijn in ruime mate aanwezig en daarmee is genieten van rust en ruimte in harmonie met het landschap voor iedereen gegarandeerd. Gastvrij Roerdalen wil het steunpunt zijn voor mensen die dit willen beleven. Wij willen gastheer zijn voor uw familie, vrienden of kennissen. Heeft u vragen, opmerkingen of tips n.a.v. deze krant dan horen wij die graag van u! Uw mening is van groot belang voor verbetering van de krant. U kunt deze richten aan Gastvrij Roerdalen via het contactformulier op de website. Smullen en genieten! Asperges op Limburgse wijze Ingrediënten voor personen: kg asperges 0 gr zout 00 gr boter eieren 600 gr beenham in dunne plakken el fijngehakte peterselie Tip: Als u twee asperges over elkaar wrijft en u hoort een piepend geluid, dan weet u zeker dat u verse asperges te pakken heeft. Colofon Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de provincie Limburg. Redactie: Staatsbosbeheer: J. Bogaerts IVN Consulentschap Limburg: M. Straver Gemeente S. de Rooi Gastvrij M. Nijpjes Concept: Tourism Impuls (www.tourism-impuls.com) Vormgeving: Studio Denk (www.studiodenk.nl) Fotografie: Dhr. P. Ermers, Staatsbosbeheer, Illustraties: Staatsbosbeheer; Koen Middeljans Drukwerk: Design Graphics, Vlodrop Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de redactie worden overgenomen. VVV agentschap Vlodrop Landwinkel Schurenhof Grootestraat AK Vlodrop Voorbereiding: Zet de asperges een uur voor het schillen in koud water. Spoel ze goed af onder de kraan en schil ze zorgvuldig; vanaf het topje naar beneden. Snij ongeveer anderhalve cm van de onderzijde af. Kook de eieren in kokend water hard (8 min.) en laat ze onder de koude kraan schrikken. Pel en verkruimel de eieren. Openingstijden: maandag: gesloten dinsdag t/m vrijdag: 9:00 tot 8:00 zaterdag: 9:00 tot 7:00 zondag: alleen geopend bij mooi terrasweer van 0:00 tot 7:00 uur OPLOSSINGEN KIDS ONLY Oplossing woon- en rustplaatsen burcht: das / hol: konijn / nest: merel / raat: bij / spinsel: kruisspin / leger: haas / poel: kikker / holte: specht Oplossing heleboel pootjes... twee: mens, alle vogelsoorten / vier: alle zoogdieren zes: alle spinnen / acht: alle insecten Bereidingwijze: Leg de geschilde asperges in een ruime pan. Giet er zoveel koud water bij dat de asperges goed onder water staat en voeg 50 gram boter en het zout toe. Breng het water aan de kook, draai het vuur laag en houd het geheel met gesloten deksel tegen de kook aan. Haal na 8 à 0 min. de pan van het vuur. Als u van stevige groenten houdt zijn de asperges nu klaar. Laat de asperges doorgaren in het kookvocht (circa 0 min.) als u ze zacht wenst. Laat de resterende boter klaren: de boter langzaam warm laten worden en de bovenste witte laag er met een lepel van af scheppen. Laat de asperges goed uitlekken en verdeel de asperges over de ham op de borden en decoreer met de rest van de ham. Strooi wat peterselie over de asperges. De gehakte eieren over de asperges verdelen en de geklaarde boter over de asperges scheppen. Nog wat peterselie over het ei strooien. Serveertip: Heerlijk met gekookte krieltjes en rundvlees.

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept

Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Concept a Toekomst voor eeuwenoud bos Samenvatting van het beheerplan Norgerholt Colofon Deze samenvatting is een uitgave van de

Nadere informatie

Gratis vrijetijdskrant voor natuur & recreatie in het nationaal park De Meinweg en de gemeente Roerdalen. Avontuur in de natuur

Gratis vrijetijdskrant voor natuur & recreatie in het nationaal park De Meinweg en de gemeente Roerdalen. Avontuur in de natuur Meinweg 2010 krant Gratis vrijetijdskrant voor natuur & recreatie in het nationaal park De Meinweg en de gemeente Roerdalen Met activiteitenkalender Avontuur in de natuur wandelen fietsen ontdekken genieten

Nadere informatie

Gierzwaluw. Boomleeuwerik. Witte kwikstaart. Nachtzwaluw

Gierzwaluw. Boomleeuwerik. Witte kwikstaart. Nachtzwaluw Boomleeuwerik Leeft in droge, schrale heidevelden met losse boompjes en boomgroepen. Broedt ook in jonge aanplant van naaldbos (spar of den). Gierzwaluw Broedt onder daken van oudere gebouwen in Roermond.

Nadere informatie

Datum Startlocatie Tijd Thema Opmerking Januari

Datum Startlocatie Tijd Thema Opmerking Januari Wandelarrangement Maeszicht: Gratis flesje water en een knapzak voor onderweg Kom wandelen in Nationaal Park De Maasduinen. De Maasduinen vormen de langste rivierduinengordel van Nederland en zijn ontstaan

Nadere informatie

Dongen s Gravenmoer Klein-Dongen Vaart. Wandel mee in Dongen en s Gravenmoer! MET KALENDER 2015!

Dongen s Gravenmoer Klein-Dongen Vaart. Wandel mee in Dongen en s Gravenmoer! MET KALENDER 2015! Dongen s Gravenmoer Klein-Dongen Vaart Wandel mee in Dongen en s Gravenmoer! MET KALENDER 2015! 1 Laat je rondleiden in Dongen en s Gravenmoer! In de gemeente Dongen kun je heerlijk wandelen. Zelf of onder

Nadere informatie

Meinweg. Het groene goud van Roerdalen. wandelen, fietsen, ontdekken en genieten. 4 Een weekend grenzeloos op stap. 12 De blauwe bessen camping

Meinweg. Het groene goud van Roerdalen. wandelen, fietsen, ontdekken en genieten. 4 Een weekend grenzeloos op stap. 12 De blauwe bessen camping Meinweg april 2012 april 2013 krant Gratis vrijetijdskrant voor natuur & recreatie in het nationaal park De Meinweg en de gemeente Roerdalen wandelen, fietsen, ontdekken en genieten Met activiteitenkalender

Nadere informatie

routes Mooie natuur Nationale Parken Makkelijk fietsen via knooppunten NATIONALE PARKEN afstanden tussen 25 en 55 km FIETS LANGS EN DOOR 12

routes Mooie natuur Nationale Parken Makkelijk fietsen via knooppunten NATIONALE PARKEN afstanden tussen 25 en 55 km FIETS LANGS EN DOOR 12 NR. 03 / 2014 fiets routes afstanden tussen 25 en 55 km Makkelijk fietsen via knooppunten FIETS LANGS EN DOOR 12 Nationale Parken 12 NATIONALE PARKEN fietsroutes Mooie natuur Fietsen in Weerribben-Wieden,

Nadere informatie

WERKBLAD OPDRACHTEN. Locatie: De Drie Linden Giersbergen 8 Drunen. 2008 Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen

WERKBLAD OPDRACHTEN. Locatie: De Drie Linden Giersbergen 8 Drunen. 2008 Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen Dassenwerk WERKBLAD OPDRACHTEN Locatie: De Drie Linden Giersbergen 8 Drunen 2008 Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen 1. Waar ben je? Je gaat een onderzoek doen in een klein gebied van Nationaal

Nadere informatie

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen om

Nadere informatie

Route.nl - Meer dan 1900 gratis fietsroutes

Route.nl - Meer dan 1900 gratis fietsroutes 1 van 6 Nederland Gelderland Barneveld 58.1 (ongeveer 3:25 u.) Fietsroute 137339 1km 2015 Falkplan BV 2 van 6 Nederland Gelderland Barneveld 58.1 (ongeveer 3:25 u.) Fietsroute 137339 In deze gevarieerde

Nadere informatie

Het Diemerbos. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB Amsterdam T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen

Nadere informatie

De schaapskudde Een educatief programma voor groep 5 en 6 Handleiding Deel 3 Locatie Hoog-Buurlo

De schaapskudde Een educatief programma voor groep 5 en 6 Handleiding Deel 3 Locatie Hoog-Buurlo De schaapskudde Een educatief programma voor groep 5 en 6 Handleiding Deel 3 Locatie Hoog-Buurlo Inhoudsopgave Deel 3: De schaapskudde van Hoog-Buurlo 1. Aanmeldgegevens 2. Achtergrondinformatie Hoog-Buurlo

Nadere informatie

1.2 landschap, natuur en recreatie. Landschap

1.2 landschap, natuur en recreatie. Landschap 1.2 landschap, natuur en recreatie Landschap Radio Kootwijk vormt een belangrijke schakel in een aaneengesloten open tot halfopen droog tot vochtig stuifzand- en heidegebied dat zich uitstrekt van het

Nadere informatie

Het liefst woon je toch buiten!

Het liefst woon je toch buiten! Het liefst woon je toch buiten! 12 betaalbare gezinswoningen Normannenstraße 1 Rothenbach-Wassenberg www.hr-makelaardij.nl Tel. +49(0)2432 8929265 / +31(0)475 311466 Het liefst woon je toch buiten! Buiten

Nadere informatie

Staatsbosbeheer Trompsingel 1, 9724 CX Groningen T Landgoed Mensinge. Drenthe in een notendop.

Staatsbosbeheer Trompsingel 1, 9724 CX Groningen T Landgoed Mensinge. Drenthe in een notendop. Staatsbosbeheer Trompsingel 1, 9724 CX Groningen T 050 707 44 44 www.staatsbosbeheer.nl Wandelen Landgoed Mensinge Drenthe in een notendop Mensinge Drenthe in een notendop In een wedstrijd om de titel

Nadere informatie

DE CACHE MEER POLDER. De volgende attributen zul je zeker nodig hebben: - natuurlijk een GPS (al dan niet in de vorm van een smartphone),

DE CACHE MEER POLDER. De volgende attributen zul je zeker nodig hebben: - natuurlijk een GPS (al dan niet in de vorm van een smartphone), Met de cache Meer Polder beleef je het heden en verleden van de Meerpolder. Het is een prachtige tocht van ca. 9 km die je lopend of met de fiets kunt doen. Bij Zoetermeer ligt een polder die is heel bijzonder

Nadere informatie

Lang leve de buitenkids!

Lang leve de buitenkids! Contact Bezoekerscentrum Oisterwijk Natuurmonumenten Van Tienhovenlaan 4 5062 SK Oisterwijk Tel. (013) 591 5000 @ bc.oisterwijk@natuurmonumenten.nl i www.natuurmonumenten.nl facebook.com/natuurmonumenten

Nadere informatie

Kennisnet community 5-6 / herfst 2006

Kennisnet community 5-6 / herfst 2006 HERFSTWEER Als de zomer voorbij is begint de herfst. Dat merk je niet direct. Er verandert wel steeds meer. Het wordt kouder. Je kunt niet meer zonder jas naar buiten. Er komen herfstbuien. Het waait en

Nadere informatie

Route.nl - Meer dan 1900 gratis fietsroutes

Route.nl - Meer dan 1900 gratis fietsroutes 1 van 5 Nederland Gelderland Ede 31 (ongeveer 1:49 u.) Fietsroute 140575 1km 2015 Falkplan BV 2 van 5 Nederland Gelderland Ede 31 (ongeveer 1:49 u.) Fietsroute 140575 Falk-VVV fietskaarten, een serie van

Nadere informatie

Natuurpad De Mient. Wandelen. In het Nationaal Park Duinen van Texel

Natuurpad De Mient. Wandelen. In het Nationaal Park Duinen van Texel Staatsbosbeheer Duinen van Texel Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog T 0222-312228 www.staatsbosbeheer.nl Wandelen Natuurpad De Mient In het Nationaal Park Duinen van Texel Natuurpad De Mient De Mient was een

Nadere informatie

Lang leve de buitenkids!

Lang leve de buitenkids! Contact Bezoekerscentrum Oisterwijk Natuurmonumenten van Tienhovenlaan 5 5062 SK Oisterwijk Tel. 013-5231800 @ i bc.oisterwijk@natuurmonumenten.nl www.natuurmonumenten.nl facebook.com/natuurmonumenten

Nadere informatie

Wandelroute Sprengenberg, op de Sallandse Heuvelrug

Wandelroute Sprengenberg, op de Sallandse Heuvelrug Wandelroute Sprengenberg, op de Sallandse Heuvelrug 5.6 km wandelen Wandel op de heuvelachtige Sprengenberg en laat je verrassen door de uitgestrekte bossen, glooiende heidevelden en vele planten en dieren.

Nadere informatie

Het liefst woon je toch buiten!

Het liefst woon je toch buiten! Het liefst woon je toch buiten! 12 betaalbare gezinswoningen Normannenstraße 1 Rothenbach-Wassenberg www.hr-makelaardij.nl Tel. 0475 311466 Het liefst woon je toch buiten! Buiten wonen. Genieten van de

Nadere informatie

Bungalowpark Hoge Hexel

Bungalowpark Hoge Hexel Bungalowpark Hoge Hexel Uw tweede thuis in Twente Rustig gelegen Overdekt zwembad Luxe bungalows Speeltuinen Visvijver Thuiskomen bij bungalowpark Hoge Hexel Graag verwelkomen wij u op ons prachtig gelegen

Nadere informatie

De Berk en Kelsdonk. Wandelen. Twee prachtige natuurgebieden ten noorden van Etten-Leur

De Berk en Kelsdonk. Wandelen. Twee prachtige natuurgebieden ten noorden van Etten-Leur Wandelen Twee prachtige natuurgebieden ten noorden van Etten-Leur De Berk en Kelsdonk Staatsbosbeheer Regio Zuid Spoorlaan CH Tilburg T - www.staatsbosbeheer.nl Rust, vogels en natte voeten Wie even de

Nadere informatie

Snippentocht. Activiteiten (bouwsteen 4) De hele groep heeft zich prima vermaakt.

Snippentocht. Activiteiten (bouwsteen 4) De hele groep heeft zich prima vermaakt. De Biesbosch leent zich uitstekend om met een groep actief bezig te zijn. Gezellig een dagje weg met vrienden of familieleden. Peddelend met een kano of al varend met een fluisterboot door de kronkelende

Nadere informatie

pagina 2 van 6 keur aan flora en fauna. Pruimen Onderweg kom je weinig horeca tegen. Alleen bij café Bruggink kun je op het terras neerzinken. Of je k

pagina 2 van 6 keur aan flora en fauna. Pruimen Onderweg kom je weinig horeca tegen. Alleen bij café Bruggink kun je op het terras neerzinken. Of je k pagina 1 van 6 Rondje Sinderen: gratis fiets- en wandelroutes 04 aug 2011 start printen SINDEREN - Het Achterhoeks Bureau voor Toerisme (ABT) heeft een nieuwe website geopend met daarop een overzicht van

Nadere informatie

Struinen door De Stille Kern

Struinen door De Stille Kern 58 Horsterwold Struinen door De Stille Kern Een 900 hectare groot natuurgebied waar natuurlijke processen volop de ruimte krijgen. Het gebied wordt begraasd door een kudde konikpaarden, die zorgen voor

Nadere informatie

LUZENKAMPROUTE. Beschrijving van deze wandeling.

LUZENKAMPROUTE. Beschrijving van deze wandeling. LUZENKAMPROUTE Deze route voert door het Bremmersbos, de Luzenkamp en een gedeelte van de Melickerheide. Houdt u bij het volgen van de route ook het bijgevoegde kaartje bij de hand. Beschrijving van deze

Nadere informatie

2017 versie 1 ( )

2017 versie 1 ( ) 2017 versie 1 (01-01-2017) WANDELEN DOOR NATIONAAL PARK WEERRIBBEN-WIEDEN Etappe A 12 km * = bezienswaardigheid (meer informatie vindt u achterin) Vertrek Het Doevehuis 0561 47 73 94 1. Met uw rug naar

Nadere informatie

A.van Beerendonk. marketing Verzonden: maandag 7 juli 2014 9:32. Onderwerp: FW: Nieuwsbrief juni 2014

A.van Beerendonk. marketing <marketing@vvvmiddenlimburg.nl> Verzonden: maandag 7 juli 2014 9:32. Onderwerp: FW: Nieuwsbrief juni 2014 A.van Beerendonk Van: marketing Verzonden: maandag 7 juli 2014 9:32 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Nieuwsbrief juni 2014 1 Inhoud juni 2014 Liberation Route Toeristische

Nadere informatie

Ooit lagen in het heuvelachtige. Veluwe immense gletsjers.

Ooit lagen in het heuvelachtige. Veluwe immense gletsjers. H I K E &T r e k k i n g Ooit lagen in het heuvelachtige gebied van de Veluwe immense gletsjers. Natuur is er niet alleen om beschermd te worden, maar ook om beleefd te worden. Met deze quote onderstrepen

Nadere informatie

Voorbereiding post 5. Iedere vogel zijn eigen plekje Groep 4-5-6-7-8

Voorbereiding post 5. Iedere vogel zijn eigen plekje Groep 4-5-6-7-8 Voorbereiding post 5 Iedere vogel zijn eigen plekje Groep 4-5-6-7-8 Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre Dit is de digitale voorbereiding op post 5: Iedere vogel zijn eigen plekje, voor groep 4 t/m 8. Inhoud:

Nadere informatie

Roeivereniging "De Meije", Nieuwkoop

Roeivereniging De Meije, Nieuwkoop Roeivereniging "De Meije", Nieuwkoop Het Nieuwkoopse plassengebied. Informatie en vaarroutes voor bezoekende roeiers. (editie 2014) Nieuwkoopse plassen algemeen. Het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen

Nadere informatie

De Gooren en Krochten

De Gooren en Krochten Staatsbosbeheer Regio Zuid Spoorlaan 444 5038 CH Tilburg T 013-7074800 www.staatsbosbeheer.nl Wandelen De Gooren en Krochten Afwisselende natuur langs de grens bij Zundert Grenzenloze natuur aan de grens

Nadere informatie

P Parkeerplaats. Natuurwandelpad Halfmijl. Halfmijl. Wandelroute. Bebouwing. Informatiebord. Bos. Verharde weg. Weiland. Onverharde weg.

P Parkeerplaats. Natuurwandelpad Halfmijl. Halfmijl. Wandelroute. Bebouwing. Informatiebord. Bos. Verharde weg. Weiland. Onverharde weg. prijs ƒ 2,50 e 1,25 VESSEMSEDIJK Wintelre Oerle Groote Vliet KLEINE VLIET Papegaaiencentrum KLEIN E Kleine Vliet VLIET Hoogeloon-Vessem Vessem Halfmijl Postelsche Weijer WEIJERSEWEG VESSEMSE DIJK HOOGELOONSE

Nadere informatie

Lekker biken vanaf. 2 x HTH HTH x 3

Lekker biken vanaf. 2 x HTH HTH x 3 Lekker biken vanaf Château le Verdoyer Tijdelijk wonen in je tweede huis kan al langer op het park Château le Verdoyer in de buurt van de Franse Dordogne. Een chalet voor een paar weken welverdiende vakantie

Nadere informatie

Wandelroute Heerenduinen Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Wandelroute Heerenduinen Nationaal Park Zuid-Kennemerland Wandelroute Heerenduinen Nationaal Park Zuid-Kennemerland 4.5 km wandelen Hoge duintoppen met fantastisch uitzicht, bossen met eeuwenoude eiken en zingende nachtegalen in het voorjaar. Dat is landgoed

Nadere informatie

GPS Wandeling Kootwijkerzand

GPS Wandeling Kootwijkerzand In deze folder vindt u de beschrijving van een gps route door het Kootwijkerzand, een prachtig stuifzandgebied in Kootwijk. Deze route is ontwikkeld door het IVN, een vereniging die zich inzet voor natuur-

Nadere informatie

Verkavelingspatroon Regelmatige blokverkaveling (door houtwallen omgeven)

Verkavelingspatroon Regelmatige blokverkaveling (door houtwallen omgeven) 4.5 Landduinen Landschapskenmerken Reliëfvorm Mozaïek van hogere zandduinen meestal bebost en lager en vlakker gelegen vennen en schrale graslanden Water Lage grondwaterstanden Bodem Zandgronden Wegenpatroon

Nadere informatie

Strubben Kniphorstbosch

Strubben Kniphorstbosch Staatsbosbeheer T 0592 248984 www.staatsbosbeheer.nl Strubben Kniphorstbosch Wandelen in de prehistorie - 9 km Terug naar toen Bij iedere stap die u in Strubben Kniphorstbosch zet, past een verhaal uit

Nadere informatie

Staatsbosbeheer de Meierij Haanwijk 4a 5271 VG St. Michielsgestel T 073-55 13 036 www.staatsbosbeheer.nl. De Geelders in het Groene Woud

Staatsbosbeheer de Meierij Haanwijk 4a 5271 VG St. Michielsgestel T 073-55 13 036 www.staatsbosbeheer.nl. De Geelders in het Groene Woud Staatsbosbeheer de Meierij Haanwijk 4a 5271 VG St. Michielsgestel T 073-55 13 036 www.staatsbosbeheer.nl De Geelders in het Groene Woud De Geelders in het Groene Woud Niet voor niets is de Geelders een

Nadere informatie

3 hectare groot veenweide gebied, Amsterdam Westerpark st. Hart voor de Natuur

3 hectare groot veenweide gebied, Amsterdam Westerpark st. Hart voor de Natuur 3 hectare groot veenweide gebied, Amsterdam Westerpark st. Hart voor de Natuur Activiteiten en bereik 2011: Vrije bezoekers: 23.119 NME activiteiten: 1046 Avonturenclubs: 1474 Speciale doelgroepen 20 Openbare

Nadere informatie

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap.

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. NATUURVERBINDING HOORNEBOEG GOOIS NATUURRESERVAAT Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. PRODUCTIEBOS MAAKT PLAATS VOOR OORSPRONKELIJK HEIDELANDSCHAP TEN ZUIDEN VAN HILVERSUM LIGGEN

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Collectie archeologie Laatst aangepast zondag 23 maart 2008 00:33. De Steentijd

Collectie archeologie Laatst aangepast zondag 23 maart 2008 00:33. De Steentijd De Steentijd Het HVR museum beschikt over een uitgebreide steentijdcollectie waarvan een representatief gedeelte permanent wordt tentoongesteld. De collecties zijn gevormd uit schenkingen en bruiklenen

Nadere informatie

U zult genieten van uw bezoek aan de bezoekersmijn Fell! Bezoekersmijn Fell

U zult genieten van uw bezoek aan de bezoekersmijn Fell! Bezoekersmijn Fell Bezoekersmijn Fell een plaats waar geschiedenis tot leven komt een plaats vol liefde voor de natuur een plaats vol plezier een plaats waar jong en oud elkaar ontmoeten U zult genieten van uw bezoek aan

Nadere informatie

Meinweg 2011. Natuur kent geen grenzen. wandelen fietsen ontdekken genieten in Roerdalen. 8 Altijd iets te beleven in Roerdalen en De Meinweg

Meinweg 2011. Natuur kent geen grenzen. wandelen fietsen ontdekken genieten in Roerdalen. 8 Altijd iets te beleven in Roerdalen en De Meinweg Meinweg 2011 krant Gratis vrijetijdskrant voor natuur & recreatie in het nationaal park De Meinweg en de gemeente Roerdalen Mit deutscher Zusammenfassung Met activiteitenkalender Natuur kent geen grenzen

Nadere informatie

genieten in een groen buitengebied

genieten in een groen buitengebied Broekstraat Oirschot genieten in een groen buitengebied 2 riante bouwkavels in Oirschot ruime bouwkavels in landelijk Brabant De gemeente Oirschot telt maar liefst 320 Rijks- en gemeentelijke monumenten

Nadere informatie

AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS

AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS NATUURBELEVEN AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET NatuurBeleven b.v. dr. M. Kuiper Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen 020/4720777 mark@natuurbeleven.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bergen in het vlakke land

Bergen in het vlakke land Wandelnetwerk Noord-Holland Bergen in het vlakke land Openlucht skibaan Il Primo, waar het hele jaar kan worden geskied. Tekst en foto s: Joop Duijs E en van de mooiste stukjes natuur van Noord-Holland

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

De Balij en het Bieslandse Bos

De Balij en het Bieslandse Bos Staatsbosbeheer Westvoorden Boslaan 12, 2594 NB Den Haag T 070-3851050 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen

Nadere informatie

Zuid-Beveland Wandelen, Nederland

Zuid-Beveland Wandelen, Nederland Zuid-Beveland Wandelen, Nederland Samenstelling: Esther Vigneron Foto: Buiten Beeld Het gebied Zwaarte/moeilijkheidsgraad Navigeren Markering Beste tijd Er naar toe Overnachten Eten, drinken, inkopen Tips

Nadere informatie

De Dennen. Wandelen. Paardrijden. Fietsen. Onderedeel van Nationaal Park Duinen van Texel

De Dennen. Wandelen. Paardrijden. Fietsen. Onderedeel van Nationaal Park Duinen van Texel Staatsbosbeheer Nationaal Park Duinen van Texel Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog T 0222-317741 www.staatsbosbeheer.nl Wandelen Fietsen Paardrijden De Dennen Onderedeel van Nationaal Park Duinen van Texel

Nadere informatie

OPDRACHTEN bij de FIETSEXCURSIE van het project MOOI HOOGLAND-WEST!

OPDRACHTEN bij de FIETSEXCURSIE van het project MOOI HOOGLAND-WEST! ietsroute Hoogland West OPDRACHTEN bij de FIETSEXCURSIE van het project MOOI HOOGLAND-WEST! 5 4 6 3 2 1 Let op het verkeer en zet je fiets goed aan de kant! Mooi Hoogland-West! 1 Bolle akker locatie 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Natuurmonumenten Nieuwkoopse Plassen... 3. Schoolreisjes en excursies. Programma voor groep 1+2...5. Programma voor groep 3+4...

Inhoudsopgave. Natuurmonumenten Nieuwkoopse Plassen... 3. Schoolreisjes en excursies. Programma voor groep 1+2...5. Programma voor groep 3+4... Inhoudsopgave Natuurmonumenten Nieuwkoopse Plassen..... 3 Schoolreisjes en excursies..... 4 Programma voor groep 1+2......5 Programma voor groep 3+4......6 Programma voor groep 5+6..7 Programma voor groep

Nadere informatie

Panoramapad, vlak bij Bergeijk

Panoramapad, vlak bij Bergeijk Panoramapad, vlak bij Bergeijk 7.3 km wandelen De 'gele' route loopt langs de meeste hoogtepunten van De Plateaux - Hageven. Voor een deel steek je zelfs de grens over en wandel je in België. Je wandelt

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op Fietsroute Raalte, Hellendoorn en Luttenberg

Vind de mooiste fietsroutes op  Fietsroute Raalte, Hellendoorn en Luttenberg Fietsroute 122274 Raalte, Hellendoorn en Luttenberg Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats kotermeerstal Kotermeerstalpad 7701 Hardenberg Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt kotermeerstal

Nadere informatie

Expeditie Boswachterscode

Expeditie Boswachterscode Boswachterscode Ontdek jij je zesde zintuig? Kinderen tussen de 7 en 10 jaar opgelet! Zet je zintuigen op scherp. Volg het spoor van Benno Buitenpret. Speciaal voor jou heeft hij zijn persoonlijke en buitengewoon

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op Fietsroute Doesburg, Brummen en De Steeg

Vind de mooiste fietsroutes op  Fietsroute Doesburg, Brummen en De Steeg Fietsroute 122288 Doesburg, Brummen en De Steeg Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats Voerweg 6511 RT Nijmegen Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt Voerweg 6511 RT Nijmegen Dichtstbijzijnde

Nadere informatie

Programma Go-out wandel midweek Cochem 2 tot en met 6 november 2015

Programma Go-out wandel midweek Cochem 2 tot en met 6 november 2015 Programma Go-out wandel midweek Cochem 2 tot en met 6 november 2015 Cochem ligt midden in de vulkaan Eifel. Het landschap kenmerkt zich door heuvels, akkerlanden en kleine dorpjes. Dwars door Cochem stroomt

Nadere informatie

Recreatieve routenetwerken. Recreatieve Routenetwerken

Recreatieve routenetwerken. Recreatieve Routenetwerken Recreatieve routenetwerken Frans Meijdam TeVoet Jeanette van t Zelfde ANWB Wie is de recreant? Wandelaar Fietser Watersporter Type recreant: Ommetjes Dagrondjes Kilometermaker Wat wil de recreant? Beleving

Nadere informatie

6+ 10 WAT MAAKT EEN BOS TOT EEN BOS? 3+ 8 + Opdracht EDUKIT 3

6+ 10 WAT MAAKT EEN BOS TOT EEN BOS? 3+ 8 + Opdracht EDUKIT 3 WAT MAAKT EEN BOS TOT EEN BOS? 6+ 10 + Wanneer is een bos een bos? Een paar bomen samen vormen pas een bos als ze een oppervlakte van 1/2 hectare beslaan. Je zou dit kunnen vergelijken met een voetbalvel

Nadere informatie

De Vuursche. Scootmobiel. Door de bossen met de scootmobiel

De Vuursche. Scootmobiel. Door de bossen met de scootmobiel Staatsbosbeheer Regio West Naritaweg 221, 1043 CB Amsterdam T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Scootmobiel De Vuursche Door de bossen met de scootmobiel Scootmobielroute in De Vuursche In deze folder

Nadere informatie

Natuur op Eerde uniek in Nederland

Natuur op Eerde uniek in Nederland Natuur op Eerde uniek in Nederland Eerde is méér dan mooi. Tijdens een wandeling met boswachter Jos Schouten van Natuurmonumenten wordt pas echt duidelijk hoe bijzonder de natuur op het historische landgoed

Nadere informatie

Montfort I: t Sweeltje

Montfort I: t Sweeltje Montfort I: t Sweeltje Deze rondlopende wandelroute uit de NatuurGenotRoute voert door het bosgebied "'t Sweeltje", dat ten noordoosten van het plaatsje Montfort ligt en overgaat in het "Munnichsbos".

Nadere informatie

BEELDHOUWEN EN SCHILDEREN IN NOORD FRANKRIJK ATELIER MOOI WERK. Na lang voorbereiden gaat in deze zomer mijn eerste cursus in Frankrijk van start.

BEELDHOUWEN EN SCHILDEREN IN NOORD FRANKRIJK ATELIER MOOI WERK. Na lang voorbereiden gaat in deze zomer mijn eerste cursus in Frankrijk van start. BEELDHOUWEN EN SCHILDEREN IN NOORD FRANKRIJK ATELIER MOOI WERK Na lang voorbereiden gaat in deze zomer mijn eerste cursus in Frankrijk van start. In Noord Frankrijk, 385 km van Den Haag, net onder de Franse

Nadere informatie

Dag van het Kasteel 2012

Dag van het Kasteel 2012 Dag van het Kasteel 2012 wandelen rond Zeeuwse kastelen en buitenplaatsen Schouwen-Duiveland Slot Moermond, Renesse Zuid-Beveland De Hellenburg, Baarland Walcheren Westhove, Oostkapelle Zeeuws-Vlaanderen

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 122254 Scheveningen, Den Haag en Leidschendam

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 122254 Scheveningen, Den Haag en Leidschendam Fietsroute 122254 Scheveningen, Den Haag en Leidschendam Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats de kuil Wassenaarseslag 2242 PG Wassenaar Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt de

Nadere informatie

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: Het Merkske. een landschap zonder grenzen

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: Het Merkske. een landschap zonder grenzen Dit project is mede mogelijk gemaakt door: Het Merkske een landschap zonder grenzen De vallei / beekdal van het Merkske Het Merkske, een zijriviertje van de Mark, vormt de natuurlijke grens tussen Nederland

Nadere informatie

Gastenverblijf Eenink

Gastenverblijf Eenink Gastenverblijf Eenink Bed & Breakfast Verhuur ruimte voor vergaderingen, bijeenkomsten en workshops Welkom Genieten in het groene hart van de Achterhoek, ook wel de parel van Gelderland genoemd, een veelzijdig

Nadere informatie

Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit.

Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit. Ecoduct Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit. Ecoduct Wat is dat dan precies, een ecoduct? Zo vroeg een jonge

Nadere informatie

Lang leve de buitenkids!

Lang leve de buitenkids! Contact Bezoekerscentrum Oisterwijk Natuurmonumenten Van Tienhovenlaan 4 5062 SK Oisterwijk Tel. (013) 591 5000 @ bc.oisterwijk@natuurmonumenten.nl i www.natuurmonumenten.nl/bcoisterwijk facebook.com/oisterwijksebossenenvennen

Nadere informatie

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi!

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi! De Stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel De stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel is opgericht door Landschap Overijssel en Natuurlijk Platteland Oost (de koepelorganisatie van Agrarische

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014-2024 2 3 foto s: ruud maaskant, pwn, kenneth stamp, mark kras Vooraf Nationaal Park Zuid-Kennemerland behoort met zijn duinen en bossen tot de mooiste en waardevolste natuurgebieden van

Nadere informatie

Coevorden, vólop in beweging!

Coevorden, vólop in beweging! Coevorden, vólop in beweging! Tekst: Stiana Sibon - Foto s: Jan Sibon, Dianne Dijenborgh, Anneke Bloema Een unieke combinatie van een historische stad met een prachtig plattelandsgebied, dat is de gemeente

Nadere informatie

Uw tweede (t)huis in Brabant. voor 4, 6, 8, 10 of 12 personen

Uw tweede (t)huis in Brabant. voor 4, 6, 8, 10 of 12 personen Uw tweede (t)huis in Brabant voor 4, 6, 8, 10 of 12 personen Het genieten kan beginnen! Vakantiepark Duinlust start met de verkoop van villapark De Loonse Hoeve. Een luxe uitbreiding van ons park met 43

Nadere informatie

bungalowpark in de Achterhoek

bungalowpark in de Achterhoek Hoe kunt u het bungalowpark vinden! Het bungalowpark is te bereiken via de weg Winterswijk-Groenlo. Ca. 3 km. buiten de bebouwde kom van Winterswijk vindt u aan uw linker hand Autobedrijf Hijink. De afslag

Nadere informatie

de Zanderij dat is meer dan kamperen

de Zanderij dat is meer dan kamperen de Zanderij dat is meer dan kamperen welkom op de Zanderij een lange traditie van Veluws gastheerschap Verscholen in de uitgestrekte bossen van de Veluwe, vlakbij fraaie heidevelden, zandverstuivingen

Nadere informatie

Dieren in de vrije natuur in het Park Berg en Bos door Henk Otto

Dieren in de vrije natuur in het Park Berg en Bos door Henk Otto Dieren in de vrije natuur in het Park Berg en Bos door Henk Otto Ter voorbereiding van de toekomstplannen voor het Park Berg en Bos is in opdracht van de gemeente Apenheul een natuurtoets uitgevoerd. Een

Nadere informatie

9Sommige stukken van beken en rivieren bieden nog extra charme, Prachtige oorspronkelijke stukken van beken

9Sommige stukken van beken en rivieren bieden nog extra charme, Prachtige oorspronkelijke stukken van beken Prachtige oorspronkelijke stukken van beken 9Sommige stukken van beken en rivieren bieden nog extra charme, doordat daar de werking van de elementen goed zichtbaar is, of omdat de sfeer er gewoonweg sprookjesachtig

Nadere informatie

Schwäbische Alb. 24 oktober t/m 1 november 2009

Schwäbische Alb. 24 oktober t/m 1 november 2009 Schwäbische Alb 24 oktober t/m 1 november 2009 Zaterdag 24 oktober Heel - Tuttlingen 560 km Na het ontbijt vertrekken we richting de Schwäbische Alb, een gebied waar we nog nooit zijn geweest. Het is rustig

Nadere informatie

Heerlijk wonen, werken, leven en recreëren? In Luchen, waar anders.

Heerlijk wonen, werken, leven en recreëren? In Luchen, waar anders. Heerlijk wonen, werken, leven en recreëren? In Luchen, waar anders. www.luchenwaaranders.nl Lekker leven. Het kan, gewoon hier! Als u straks door Luchen fietst, ziet u een mooie, groene wijk. Ruim opgezet.

Nadere informatie

COLMONT PANORAMACAMPING

COLMONT PANORAMACAMPING PANORAMACAMPING U B A C H S B E R G Z U I D - L I M B U R G van harte welkom Op een bijzondere plek, aan de rand van het fraaie dorpje Ubachsberg, gelegen tussen Heerlen en Valkenburg, midden in het prachtige

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

Vraag 1a. Wat is de hoofdstad van Gelderland? ... Vraag 1b. Wat is de grootste stad in Gelderland? Vraag 1c. Wat is de Veluwe?

Vraag 1a. Wat is de hoofdstad van Gelderland? ... Vraag 1b. Wat is de grootste stad in Gelderland? Vraag 1c. Wat is de Veluwe? Naam: _ GELDERLAND BOS EN WATER Gelderland is een provincie in Midden-Nederland en is de grootste provincie van Nederland. Arnhem is de hoofdstad van de provincie. Nijmegen is de grootste stad. Gelderland

Nadere informatie

De Kraanvogel. Kansen voor kraanvogels in Limburg en Brabant

De Kraanvogel. Kansen voor kraanvogels in Limburg en Brabant De Kraanvogel Kansen voor kraanvogels in Limburg en Brabant De kraanvogel komt er aan! Binnen een paar jaar zouden ze zo maar in Brabant en Limburg kunnen broeden. Stel je voor, staand aan de rand van

Nadere informatie

Brookkank. Wandelen Fietsen en tourisme. Wandel en Fiets routes. Wandelen.

Brookkank. Wandelen Fietsen en tourisme. Wandel en Fiets routes. Wandelen. Ruimte voor mens plant en dier Maak je erf goed Dat doen we samen Bakens in de tijd Brookkank. Belfeld. wwpm.van.kessel@das.nl Wandelen Fietsen en tourisme Colofon. Uitgave stichting Brookkank Belfeld.

Nadere informatie

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron:

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: www.eropuit.nl) Introductie Zuidlaren maakt deel uit van de Drentse gemeente Tynaarlo, en is daarvan met 10.000 inwoners de op een na grootste kern. Zuidlaren is gesitueerd

Nadere informatie

Strijbeekse Heide - Elsakker en - Chaamse Beek

Strijbeekse Heide - Elsakker en - Chaamse Beek Dit project is mede mogelijk gemaakt door: Strijbeekse Heide - Elsakker en - Chaamse Beek Landschap zonder grenzen Landschap zonder grenzen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Agentschap voor Natuur

Nadere informatie

La Madrinie La Madrinie

La Madrinie La Madrinie La Madrinie La Madrinie Het is inmiddels 1 november. Al lijkt het qua temperatuur nog niet zo, we breken een warmterecord vandaag. De winter is dichtbij en de vakantie lijkt ver weg. Deze blog gaat over

Nadere informatie

Wandeling De Kleine Kievit ruim 4 uren (in te korten tot 3 uren).

Wandeling De Kleine Kievit ruim 4 uren (in te korten tot 3 uren). Wandeling De Kleine Kievit ruim 4 uren (in te korten tot 3 uren). Start bij dorpshuis de Spil; U verlaat het dorpshuis en steekt over bij de oversteekplaats; Ga het fiets-/voetpad op (Zoomweg), langs de

Nadere informatie

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Goirle-Tilburg Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Nadere informatie

De ringslang een bijzondere bewoner van Gouda

De ringslang een bijzondere bewoner van Gouda De ringslang een bijzondere bewoner van Gouda Uit de serie Natuur in Gouda 10 2 colofon tekst: Cyclus, gemeente Gouda en RAVON lay-out: Steenbergen Ontwerp Studio foto s: André van Kleinwee en Richard

Nadere informatie

Ommen (Archem) Wandelroute: 5 km

Ommen (Archem) Wandelroute: 5 km Ommen (Archem) Wandelroute: 5 km 1 Es Oude buurtschap Archem De weg die u volgt loopt door het oude buurtschap Archem. Steek vanaf de parkeerplaats van de Lemeleresch de grote weg over en loop Archem in.

Nadere informatie

Op stap op Terschelling

Op stap op Terschelling Activiteiten Wandelingen Rondleidingen Op stap op Terschelling Excursies van Staatsbosbeheer op Terschelling Exclusief! In samenwerking met eilander ondernemers heeft Staatsbosbeheer een aantal spannende

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 122144 Brunssum, Kerkrade en Heerlen

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 122144 Brunssum, Kerkrade en Heerlen Fietsroute 122144 Brunssum, Kerkrade en Heerlen Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats mondo verde Groene Wereld Landgraaf Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt mondo verde Groene

Nadere informatie