vereniging van nederlandse verkeersvliegers april 2009 uit de tijd april 1969

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vereniging van nederlandse verkeersvliegers april 2009 uit de tijd april 1969"

Transcriptie

1 uit de tijd april 1969 vereniging van nederlandse verkeersvliegers april 2009 Als vijftiende hoofdredacteur van Op de Bok in een periode van tien jaar is W.J. Kroon door het nieuw gekozen bestuur aangesteld. Hij volgt de heer Fogelberg op die in zijn column laat blijken niet helemaal op dezelfde lijn als het nieuwe bestuur te zitten. Nog meer bijzonderheden in deze editie: het verslag van de 150e ledenraadsvergadering een zeer beknopt verslag aangezien er wegens omstandigheden geen verslaggever van Op de Bok bij de vergadering aanwezig was en veel aandacht voor de 24th Annual Conference of IFALPA in het RAI Congrescentrum in Amsterdam. Een van de onderwerpen waarover wordt gesproken tijdens de conferentie is het probleem van vliegtuigkapingen. Nederland is inmiddels een van de negen landen die de Tokyo Convention on hijacking ondertekend heeft.

2 inhoud April 2009 Rubrieken 04 Woord en wederwoord 09 Uit de post geplukt 13 Bespreking 21 Op de hoogte 36 Mededelingen van de ledenraad 05 Terug naar de basis Het nieuwe presidentiële team, bestaande uit Steven Verhagen en Evert van Zwol, wordt geïnterviewd. Columns 03 Voorwoord 20 Uitvergroot 30 Hamerslag Raadsverslagen 31 transavia.com-raadsverslag 32 KLM-raadsverslag 34 Martinair-raadsverslag 11 Amendare necesse est De grote hoeveelheid amenderingen bij KLM zijn gespreksstof in de ledenraad, maar ook aanleiding voor onze columniste om dit onderwerp bij de horens te pakken. 18 VNV 80 jaar De Feestcommissie laat weer van zich horen.

3 edwin van rij Terug naar de basis Interview met het nieuwe presidentiële team 5 Eind van deze maand zullen Evert van Zwol als president en Steven Verhagen als vicepresident worden beëdigd als opvolgers van René de Groot en Hans Tettero. Beiden hebben ruime ervaring binnen het bestuur van de VNV. Een goed moment om met hen te praten over hun beleidsplan en hun voornemens hoe de vereniging te gaan besturen. Allereerst gefeliciteerd met jullie benoeming. Hebben jullie er zin in? Evert: Ja, ik heb er zin in. Zelfs na vier jaar vicepresidentschap? Evert: Ik weet nu tenminste wat het inhoudt. Dat wist ik toen ik samen met Henk de Vries begon nog niet. Dan moet het werk wel heel leuk zijn. Evert: Dat is het ook. Niet elk deelonderwerp is even leuk, maar het geheel wel. Het interessante van de functie is dat je heel veel zaken meemaakt buiten je normale werk om, dat je veel beter weet hoe de bedrijven werken, hoe de politiek in elkaar zit, hoe juridische processen lopen. Je leert er veel van, het verruimt je blik. Jullie beleidsplan heeft als titel Back to basics. Wat bedoelen jullie daarmee? Steven: Tijdens het schrijven zijn meerdere titels de revue gepasseerd. Maar waar het op neerkomt en het beleidsplan straalt dat ook uit is dat we terug moeten gaan naar de uitgangspunten van de VNV in het licht van de arbeidsvoorwaarden in deze tijd van economische teruggang. Er valt bij de maatschappijen op dit moment niet veel te halen, er zal eerder gesneden worden. Het is belangrijk werkgelegenheid te behouden en onzekerheid te bestrijden. En dan moet je je afvragen waar je als vakorganisatie het meest voor staat, en dat is behoud van werkgelegenheid. Dat sluit natuurlijk niet uit dat waar verbeteringen mogelijk zijn, je deze als bestuur wel moet proberen te behalen. Evert: We hebben de luchtvaart in een jaar tijd zien veranderen van een situatie waarin de bomen tot aan de hemel groeiden tot een diep dal. Het is ongekend snel gegaan. Toen we begonnen met schrijven van het beleidsplan speelden zaken als boventalligheid nog helemaal niet. Dan hebben we het met name over Martinair. Hoe kijken jullie aan tegen de toetreding van Martinair tot de KLM-groep? Evert: Martinair en KLM hebben een grote stap gemaakt door tot overname over te gaan.

4 6 Het lijkt wel of de bedrijven daarna pas zijn gaan nadenken over hoe dat te gaan doen. Er komt op het moment niet veel nieuws vanuit die hoek. Dat betekent dat je zelf ook moet gaan nadenken over de positionering van Martinair in de KLM-groep. Het is natuurlijk fijn als dan blijkt dat onze visies en die van het bedrijf overeenkomen, want dan kan je iets gaan bouwen. Waar we zelf in dat kader naar neigen is de constatering dat de grootste synergieën tussen Martinair en KLM toch wel te bereiken zijn op vrachtgebied. Ik kan me voorstellen dat in de toekomst een nieuwe vrachtentiteit gaat ontstaan waarin alle full-freighters zijn samengebracht. Het maakt dan in feite niet zoveel uit in welke kleuren die toestellen geschilderd zijn. Je zult wel wat moeten doen met de vliegers, want die zitten misschien in een situatie waarbij twee cao s van toepassing zouden zijn. Zoals wij het inschatten zal op enige termijn de operatie met vliegers worden gedaan vanuit beide groeperingen. Daarbij moeten we er voor zorgen dat de arbeidsvoorwaarden en het carrièreperspectief van beide bloedgroepen zo goed mogelijk geborgd zijn. Wat we ons ook kunnen voorstellen is dat de oorspronkelijke Martinair-vliegers steeds meer door de groep worden opgenomen en dat nieuw aan te nemen vliegers als KLM er instromen. En het zou dan helemaal mooi zijn als we daarbij iedereen binnenboord weten te houden en dat het bij boventalligheid blijft, dat we dat met creatieve maatregelen kunnen oplossen. Steven: Met daarbij de kanttekening dat dit scenario wel is beredeneerd vanuit werkgeversoogpunt, geënt op een economisch voordeel voor het bedrijf van één vrachtentiteit. Maar het geeft de essentie weer van ons beleidsplan: back to basics, behoud van werkgelegen- heid en carrièreperspectief, in dit geval voor de Martinair-vliegers maar natuurlijk óók voor de KLM-vliegers. Het is denkbaar dat het bedrijf deze kant op wil. Hoe we daar arbeidsvoorwaardelijk mee omgaan, moeten we tegen die tijd goed bekijken en er zal zeker nog heel wat water door de Rijn stromen voordat we daar uit zijn. Evert: De synergie in de groep voor wat betreft het passagedeel van Martinair is wat minder voor de hand liggend dan het vrachtdeel. Daar zijn ook wat bewegingen richting Transavia. Wij voorzien dat dat voornamelijk op organisatorisch vlak zal gebeuren. Hoe dat met de vliegergroeperingen zou kunnen, zien we nog niet. De passagetak van Martinair bevindt zich ook in een moeilijke markt. Het langeafstands-leisurevervoer zit al jaren in de verdrukking. Dat zie je ook bij ArkeFly en buitenlandse maatschappijen als LTU. Het blijkt in deze markt toch lastig te zijn om geld te verdienen. Het is goed om te zien dat KLM vanuit werkgelegenheidsperspectief op dit moment daar toch aan vast wil houden. Nu moeten we kijken hoe we daar handen en voeten aan kunnen geven. De passagemarkt van Martinair is wat dat betreft een grotere uitdaging dan de vrachtoperatie. Steven: Je zou je kunnen voorstellen dat Martinair meer een netwerkfunctie krijgt binnen de KLM-groep, dat bijvoorbeeld mensen vanuit Finland naar de verre vakantieoorden vervoerd worden. Daar kunnen misschien synergieën ontstaan. Het is wat lastiger om dat aan het Transavia-product te koppelen, want dat is geen netwerkorganisatie.

5 We moeten hierbij niet op de directiestoelen gaan zitten van de bedrijven, maar het is, denk ik, zeker wel aardig om ook langs deze lijnen te denken. De sfeer tussen de ledenraad van Transavia en het bestuur is al een tijdje niet zo goed. Hebben jullie concrete ideeën om dat te verbeteren? Evert: Laat ik eerst zeggen dat het moet, niet alleen geredeneerd vanuit het bestuur, maar ook vanuit de ledenraad en de leden van Transavia. Je kunt nu eigenlijk zeggen dat het Transavia-gedeelte van de VNV onbestuurbaar is geworden, en dat gaat zijn weerslag krijgen op de resultaten daar. Ingewikkelde problemen zouden wel eens heel moeilijk oplosbaar kunnen blijken als de verhoudingen zo blijven. Ik hoop dan maar dat de gedeeltelijke vernieuwing van spelers aan onze kant daar een bijdrage toe kan zijn. Het bestuur is ook niet foutloos. Maar ik denk wel dat we met elkaar in gesprek moeten gaan over hoe de laatste ledenraadsvergaderingen zijn verlopen. Hopelijk komen we dan tot een beter wederzijds begrip. De vereniging werkt toch met een bestuur dat gekozen is, de lijnen uitzet en bestuurt en daarbij gecontroleerd wordt door de ledenraden. Maar als je dat omdraait en via de ledenraad probeert te gaan onderhandelen met de maatschappij, dan blijkt dat niet te werken. Een vrij groot gedeelte van jullie beleidsplan is gewijd aan pensioenen, niet zo verwonderlijk met de achtergrond van Evert. Maar de discussie over de pensioenleeftijd bij KLM speelt natuurlijk weer. Jullie standpunt is duidelijk te lezen in het beleidsplan, maar hoe gaan jullie dat verkopen in de ledenraad? Evert: Het is een discussie die constant gevoerd wordt, het is niet nieuw. De discussie zal ook niet verdwijnen. Ik denk wel dat we het er binnen de vereniging over eens zijn met elkaar dat als je gaat sleutelen aan de pensioenleeftijd je het hele pensioengebouw omvertrekt. Er ontstaat dan schade aan de carrière van veel vliegers. Er is geen makkelijke oplossing voor. Wat we in het beleidsplan hebben gezet is: laten we ons concentreren op andere belangrijke zaken en de pensioenleeftijd in stand houden zolang dat kan. Alleen als je door externe factoren gedwongen wordt, zul je misschien mee moeten bewegen. Als zoals het huidige kabinet wil bijvoorbeeld de AOW-leeftijd in de toekomst omhoog mocht gaan, dan moeten we kijken hoe we dat in het systeem kunnen inpassen. Dat zou een moment zijn waardoor je door externe omstandigheden opnieuw naar de regeling zou moeten kijken. 7 Steven: Ik ben daar vrij direct bij betrokken, heb daar ook al een paar trajecten doorlopen. We zien ook wel dat er problemen zijn geweest waarin de ledenraad niet altijd ongelijk had. Maar in mijn optiek ontbreekt het bij de Transavia-ledenraad wel eens aan realiteitsbesef. De perceptie heerst, daar lijkt het althans op, dat het makkelijk is om een motie te amenderen. Het bestuur moet daar dan wel weer mee naar de maatschappij. Op die manier probeert de ledenraad met het bedrijf te onderhandelen en schiet zich daarmee regelmatig in de voet. Ik proef ook onnodige en contraproductieve animositeit jegens het bestuur. We zijn allemaal collega s van elkaar en hebben meestal dezelfde belangen, dus waarom zoeken ze het conflictmodel? Evert: Een mogelijke oplossing biedt wellicht een iets andere inrichting van het dagelijks bestuur. Daar komt nu ook een Martinair- en een Transavia-bestuurder in te zitten. We hebben daar bewust voor gekozen om zo de banden tussen de drie groepen wat aan te halen. Steven: We hebben natuurlijk net een traject doorlopen waarbij we door externe omstandigheden het financieringsmodel hebben moeten aanpassen. In die zin is dat nu helemaal gecorrigeerd.

6 8 Om nu door het veranderen van de pensioenleeftijd dit systeem weer op de helling te zetten en bij wijze van spreken die helling nog in te zepen ook, daarvan moet je wel eerst een heel gedegen afweging maken of je dat wel wilt. Wat zien jullie als de belangrijkste uitdaging? Steven: Nu we de drie maatschappijen van de ledenraadsgroeperingen KLM, Martinair en Transavia in één groep hebben vliegen, vinden we het ook belangrijk dat we als vereniging met deze drie groeperingen onder één dak blijven. Dat we als groeperingen een eenheid bewaren, omdat dat met name op arbeidsvoorwaardelijk vlak gezien belangrijk is. En dat is best wel een uitdaging. Ik denk ook wel dat het kan, maar daar is wel veel realiteitszin en medewerking voor nodig van alle deelgroeperingen. Evert: Je ziet in tijden dat het goed gaat de onderwerpen vaak gaan over mooie dingen, een Bastionakkoord. Hoe belangrijk een dergelijk akkoord ook is, het is geboren uit luxe. De komende tijd staan we voor heel andere discussies. Mijn grote wens is dat we dat met elkaar op kunnen lossen. In tijden dat het niet goed gaat zie je sneller de roep om het dan maar zelf te doen, die discussie zie je ook bij Martinair ontstaan. Maar dat zou de collectieve kracht die we nu hebben verminderen en het zou een desastreus effect hebben voor de afgescheiden vliegers in het bijzonder. Het ergste zou zijn als mensen gedwongen afscheid van hun baan moeten nemen. Dat moeten we boven alles proberen te voorkomen. Daarvoor kan, ik zeg niet alles, maar wel veel voor wijken. Ik vraag de achterban dan ook om hier met een open blik naar te kijken, mocht het zover komen. VLIEGEND NAAR KINGMA Binnenluiendijk 33, Vraagprijs: ,- k.k. Hoorn 4-kamerappartement van circa 175m 2 met een balkon op het zuidwesten, 2 badkamers en een parkeerplaats. Met uitzicht over o.a. de havens, het IJsselmeer en de Hoofdtoren. VVR 2...? Of er even tussenuit! VAKANTIE VILLA TE HUUR MORAIRA Spanje Joh. Verhulststraat 206 Amsterdam In chique Oud Zuid, nabij Vondelpark, recent gerenoveerd 3-kamer app. (ca. 75 m2). Via de ruime entree bereikt men de lichte woonkamer aan de voorzijde. De luxe open keuken is v.v. alle moderne gemakken. Tevens hier 3 ruime bergkasten voor o.a. wasmachine en droger. In de woonkamer en hal ligt een mooie massieve Frans eikenhouten vloer. In de hal is een garderobe ruimte en een apart toilet met fontein. Aan de achterzijde zijn 2 slaapkamers waarvan de hoofdslaapkamer openslaande deuren heeft naar het Frans balkon. De luxe badkamer is v.v. natuursteen tegels, luxe wasbak en ligbad. Een parkeervergunning is eenvoudig en zonder wachttijd te verkrijgen. Vraagprijs ,- k.k. Inl: Van Vliet Makelaars, Elandsgracht TV Amsterdam, tel

7 feestcommissie 18 VNV 80 jaar Zoals u wellicht reeds heeft opgevangen zal 4 september 2009 op spectaculaire wijze het 80-jarig bestaan van de VNV gevierd worden in het Concertgebouw te Amsterdam. Het thema van deze avond zal zijn: Around the World in 80 years. Dit thema zullen we kracht bijzetten met de hiernaast genoemde artiesten die u mee zullen nemen op een reis door de verschillende lagen van de muziekwereld. Wij hopen hiermee jong en oud op de dansvloer te krijgen om het feest tot één werelds spektakel te maken. De vaste stoelen in de Hoofdzaal zullen worden verwijderd om plaats te bieden aan Club Magenta. Daarnaast zal de Spiegelzaal als Club Magenta Herensociëteit de plek zijn waar het jubileum gevierd kan worden bij een iets lager geluidsniveau. Hier kan men borrelen, genieten en lekker ontspannen. Ook op culinair gebied zullen wij de meridianen passeren. Voor de culinaire versnaperingen hebben wij wederom Grand Catering ingehuurd, zij waren ook verantwoordelijk voor de fantastische catering bij het VNV-feest in De Lichtfabriek. Website: (www.vnv-dalpa.nl/feest2009) De website is inmiddels al een paar weken in de lucht. Hier kunt u vanaf vandaag inschrijven voor het gala. Tevens zal op de site steeds meer nieuwe informatie gegeven worden van parkeergelegenheid tot hotelarrangementen. De feestcommissie zal de komende maanden nog bezig zijn het feest tot in de puntjes uit te werken. We houden u via de site, Nieuwsflitsen en Op de Bok graag op de hoogte.

8 Galafeest 4 september 19 Artiesten VNV-gala Around the World in 80 years 4 september 2009: Om special guest performance LAS VEGAS SHOW ORCHESTRA THE CLASSIC CROONERS DJ KOOT BERGET LEWIS JEROEN VAN DER BOOM De VNV feestcommissie hoopt u op 4 september in het Concertgebouw te verwelkomen: Wil Jaski, Christophe Knaepen, Ruud Jurgens, Cees Tanja en Ernst Wiesman.

9 op de hoogte uitvergroot Afscheid René de Groot president mededelingen van het bestuur Zo ongeveer twaalf jaar geleden werd Hans Tettero door het toenmalige presidentiële team Griffioen-Blom gevraagd het bestuur te versterken als bestuurslid KLM-zaken. Kort daarna werd ik gevraagd om bestuurslid Sint Jago te helpen als assistent-bestuurslid professionele zaken. Met ieder een ruime periode als bestuurder binnen onze vereniging, waarvan de laatste vier jaar als presidentieel team, gaan we op 29 april het stokje overdragen aan de heren Van Zwol en Verhagen. Voor Hans en mij breken na deze datum rustiger tijden aan. Voor de vereniging is het geweldig te constateren dat weer nieuwe mensen bereid zijn de schouders eronder te zetten. Dat is toch wel de kracht van onze vereniging. Voortdurend zijn mensen bereid zich hard te maken voor de gezamenlijke doelstellingen en belangen. Ik schreef het ook al in mijn voorwoord voor het jaarverslag. Bij het terugblikken op voorbije periodes wordt vooral aandacht besteed aan de vele onderwerpen, dossiers, protocollen en contracten waaraan gewerkt is. Onderbelicht blijft meestal dat dit werken aan gezamenlijke doelstellingen leidt tot onderling respect en hechte vriendschappen, dat dit werken soms gepaard gaat met fikse discussies en soms conflicten, en dat het leidt tot verbroedering. Met name dit zijn de eigenschappen die de vereniging zo sterk maken. De vereniging is van en voor de leden en het werk wordt gedaan door de leden. Conflicten worden niet uit de weg gegaan en er is plaats voor verschillende meningen. Uiteindelijk wordt met respect voor elkaar een gezamenlijke weg bepaald. Zo wordt intern gewerkt en extern opgetreden. Dat deze aanpak werkt, blijkt onder meer uit de groei van de vereniging. Tegen maatschappelijke bewegingen in, waarbij vakbonden en verenigingen het moeilijk hebben, lukt het de VNV voortdurend om met een groeiende luchtvaartsector mee te blijven groeien. Nieuw in dienst getreden collega s worden nagenoeg allemaal lid van de VNV en het lukt daarmee de organisatiegraad op peil te houden of zelfs te verbeteren. De belangrijkste boodschap aan onze opvolgers zou ook zijn deze specifieke kenmerken te waarborgen. Tevens zou ik ze mee willen geven ervoor te zorgen dat de VNV een rol van betekenis blijft spelen in de Nederlandse luchtvaartsector, maar zeker ook daarbuiten. Door zorgvuldig, kordaat, goed geïnformeerd en goed gefundeerd te werken en op te treden heeft onze vereniging een uitstekende positie weten te verwerven. Deze werkwijze en positie zijn ook in de toekomst essentieel om de belangen van de verkeersvliegers in Nederland zo optimaal mogelijk te behartigen. Gelukkig weet ik dat onze opvolgers geen boodschappen nodig hebben. Het zijn ervaren mannen, uit het juiste hout gesneden. Het nieuwe presidentiële team draait op de achtergrond al even mee en ook aan het nieuwe dagelijks bestuur raken we intern al aardig gewend. Volgens mij zijn ze er helemaal klaar voor. Bijzonder veel mensen hebben Hans en mij de afgelopen jaren ondersteund en geholpen met het vele werk en de complexe afwegingen. Ik ben dankbaar dat we gedurende de twee periodes als presidentieel team zulke kundige, kritische en bereidwillige mensen om ons heen hebben gehad. Zonder hen hadden we de klus nooit kunnen klaren. Ik wil al deze mensen, onder wie de staf van de VNV, van harte bedanken voor de steun, het geduld en het vertrouwen. Hans en ik hebben genoten van het werken voor de VNV. Het is voor ons een geweldige tijd geweest. Mede namens Hans dank ik ook u hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen en de vele blijken van waardering over de afgelopen jaren. Ik zie u graag terug als collega in het bemanningencentrum of op de bok.

Heerlijk dubbel bovenhuis met groot dakterras

Heerlijk dubbel bovenhuis met groot dakterras Heerlijk dubbel bovenhuis met groot dakterras Wilhelminastraat 104 C te Amsterdam Eerste indruk: Recent gerenoveerd dubbel bovenhuis van ca. 118 m² met een prachtig dakterras (ca. 40 m²) te bereiken via

Nadere informatie

Een statig herenhuis gelegen in een prachtige straat!

Een statig herenhuis gelegen in een prachtige straat! Een statig herenhuis gelegen in een prachtige straat! Emmastraat 26 te Amsterdam Eerste indruk: Een statig herenhuis gelegen in een prachtige straat in het chique Amsterdam Oud-Zuid. Het herenhuis bestaat

Nadere informatie

Michelangelostraat 23-3 1077 BP Amsterdam

Michelangelostraat 23-3 1077 BP Amsterdam Michelangelostraat 23-3 1077 BP Amsterdam Michelangelostraat 23-3 1077 BP Amsterdam Vraagprijs 639.000,-- k.k. Dakterras In het populaire Amsterdam Zuid is dit prachtige, sfeervolle en gerenoveerde ¾ kamer

Nadere informatie

Cees Seepad 16 ROTTERDAM

Cees Seepad 16 ROTTERDAM Cees Seepad 16 ROTTERDAM Vraagprijs: 265.000 k.k. MAARTENMakelaardij T 010 818 14 87 E karin@maartenmakelaardij.nl Weena 290 M 06 283 00 447 I www.maartenmakelaardij.nl 3012 NJ ROTTERDAM CEES SEEPAD 16,

Nadere informatie

Delfgaauwstraat 35B ROTTERDAM

Delfgaauwstraat 35B ROTTERDAM Delfgaauwstraat 35B ROTTERDAM Vraagprijs: 157.500 k.k. MAARTENMakelaardij E karin@maartenmakelaardij.nl Vestigingsadres Bezoekadres (op afspraak) T 010 818 1487 Burgemeester Hoffmanplein 51 Weena 290 M

Nadere informatie

Vraagprijs 169.500,- k.k.

Vraagprijs 169.500,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HET LEIWERK 22 3451 VJ TE VLEUTEN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HET LEIWERK 22 3451 VJ TE VLEUTEN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HET LEIWERK 22 3451 VJ TE VLEUTEN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze digitale

Nadere informatie

Geweldig appartement met 2 dakterrassen en uitzicht op de Amstel!

Geweldig appartement met 2 dakterrassen en uitzicht op de Amstel! Geweldig appartement met 2 dakterrassen en uitzicht op de Amstel! Eerste Oosterparkstraat 11-IV te Amsterdam Eerste indruk: Schitterend gerenoveerd 3-kamerappartement van circa 65 m² met een goede indeling

Nadere informatie

Vraagprijs 189.000,- k.k.

Vraagprijs 189.000,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie. Nederhoven 29 Amsterdam

Vrijblijvende objectinformatie. Nederhoven 29 Amsterdam Vrijblijvende objectinformatie Nederhoven 29 Amsterdam Vraagprijs 975.000,- k.k. Deze tekening en bijbehorende informatie en gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen

Nadere informatie

Een zeer luxe 4-kamerappartement

Een zeer luxe 4-kamerappartement Een zeer luxe 4-kamerappartement in de gezellige Beethovenstraat in Amsterdam Algemeen: Een prachtig 4-kamerappartement (ca. 120 m²) gelegen op de 1ste verdieping in een van de gezelligste winkelstraten

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR. Amaliagaarde 10 Bussum Vraagprijs 157.500,= K.K. Huurprijs 850,= per Maand

TE KOOP / TE HUUR. Amaliagaarde 10 Bussum Vraagprijs 157.500,= K.K. Huurprijs 850,= per Maand TE KOOP / TE HUUR Amaliagaarde 10 Bussum Vraagprijs 157.500,= K.K. Huurprijs 850,= per Maand woningmakelaars bedrijfsmakelaars rental service vastgoedbeheer Direct aan de rand van de Bussummerheide, met

Nadere informatie

Dromen worden werkelijkheid in dit magnifieke driedubbel benedenhuis met tuin!

Dromen worden werkelijkheid in dit magnifieke driedubbel benedenhuis met tuin! Dromen worden werkelijkheid in dit magnifieke driedubbel benedenhuis met tuin! Breughelstraat 9-huis in Amsterdam Eerste indruk: Je staat werkelijk versteld van de schoonheid van dit magnifieke recentelijk

Nadere informatie

Waanzinnig dubbel bovenhuis met super groot dakterras!

Waanzinnig dubbel bovenhuis met super groot dakterras! Waanzinnig dubbel bovenhuis met super groot dakterras! Joh. Verhulststraat 126-boven te Amsterdam Eerste indruk: Een heerlijk licht dubbel bovenhuis (ca. 165 m²) gelegen in één van de mooiste straten van

Nadere informatie

Super appartement met prachtig uitzicht!

Super appartement met prachtig uitzicht! Super appartement met prachtig uitzicht! Realengracht 172 te Amsterdam Algemeen: Een fantastisch uitzicht, dé perfecte plek, met voorbij varende bootjes en met 's winters ijspret voor de deur! Wie wil

Nadere informatie

Te koop. Complex Buiten Staete. Ruim 4-kamer appartement met inpandige garage gelegen aan de Boezem. Dokter Kroesenring 56, 3261 CG Oud-Beijerland

Te koop. Complex Buiten Staete. Ruim 4-kamer appartement met inpandige garage gelegen aan de Boezem. Dokter Kroesenring 56, 3261 CG Oud-Beijerland Te koop Complex Buiten Staete Ruim 4-kamer appartement met inpandige garage gelegen aan de Boezem Dokter Kroesenring 56, 3261 CG Oud-Beijerland Wilt u centraal, vrij en luxueus wonen? Dan biedt deze woning

Nadere informatie

Roelof Hartstraat 23 III-IV-V 1071 VG Amsterdam Zeer ruim en stijlvol gerenoveerd bovenhuis in Oud Zuid. Totale oppervlakte ca. 260 m², verdeeld over drie verdiepingen. Twee balkons en een zeer riant en

Nadere informatie

Havenstad Makelaars, Zernikenlaan 648, 3356XS Papendrecht, info@havenstadmakelaars.nl. Te Koop 150.000,- Vondelweg 75, 3031 PT, Rotterdam

Havenstad Makelaars, Zernikenlaan 648, 3356XS Papendrecht, info@havenstadmakelaars.nl. Te Koop 150.000,- Vondelweg 75, 3031 PT, Rotterdam Havenstad Makelaars, Zernikenlaan 648, 3356XS Papendrecht, info@havenstadmakelaars.nl Te Koop 150.000,- Vondelweg 75, 3031 PT, Rotterdam Inleiding In het centrum van Rotterdam vindt u hier een kant en

Nadere informatie

Groot en zeer verzorgd bovenhuis circa 150 m² met eigen trapopgang, 2 balkons en een dakterras

Groot en zeer verzorgd bovenhuis circa 150 m² met eigen trapopgang, 2 balkons en een dakterras Groot en zeer verzorgd bovenhuis circa 150 m² met eigen trapopgang, 2 balkons en een dakterras Valeriusstraat 70 II-III te Amsterdam Eerste indruk: Groot en zeer verzorgd bovenhuis circa 150 m² met eigen

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie Van de Mortelstraat 54 Noordwijk

Vrijblijvende informatie Van de Mortelstraat 54 Noordwijk Vrijblijvende informatie Van de Mortelstraat 54 Noordwijk Bonnike Makelaardij BV www.bonnike.nl 071-3619365 Omschrijving Zeer centraal nabij uitvalswegen, openbaar vervoer en winkel- centrum gelegen geheel

Nadere informatie

Gerard Doustraat 4-bov te AMSTERDAM

Gerard Doustraat 4-bov te AMSTERDAM Gerard Doustraat 4-bov te AMSTERDAM Omschrijving: Prachtig gerenoveerd dubbel bovenwoning met 3 slaapkamers, terras op het zuiden en eigen entree! On top of the world is de juiste benaming voor dit ongelooflijke

Nadere informatie

Een waanzinnig dubbel benedenhuis in Amsterdam Oud-Zuid met tuin!

Een waanzinnig dubbel benedenhuis in Amsterdam Oud-Zuid met tuin! Een waanzinnig dubbel benedenhuis in Amsterdam Oud-Zuid met tuin! Valeriusplein 5-D Amsterdam Valeriusplein 5-D 4 slaapkamers, luxe keuken, natuurlijke materialen, licht en twee verdiepingen De eerste

Nadere informatie

twee appartementen helmerbuurt amsterdam oud-west jacob van lennepkade 175-1 en 175-2 vraagprijs 495.000,- k.k.

twee appartementen helmerbuurt amsterdam oud-west jacob van lennepkade 175-1 en 175-2 vraagprijs 495.000,- k.k. twee appartementen helmerbuurt amsterdam oud-west jacob van lennepkade 175-1 en 175-2 vraagprijs 495.000,- k.k. 1 DeKoninkVastgoed info@dekonink.nl 06651414727 Het grote appartement (2 e en 3 e verd.)

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie. Stadionkade 71-II Amsterdam

Vrijblijvende objectinformatie. Stadionkade 71-II Amsterdam Vrijblijvende objectinformatie Stadionkade 71-II Amsterdam Vraagprijs 500.000,- k.k. Deze tekening en bijbehorende informatie en gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij

Nadere informatie

TE KOOP TILBURG, EUROPALAAN 65

TE KOOP TILBURG, EUROPALAAN 65 Droomhuistilburg.nl TE KOOP TILBURG, EUROPALAAN 65 LICHT EN COMFORTABEL APPARTEMENT IN TILBURG-WEST. INSTAPKLAAR MET SCHITTEREND UITZICHT OP BREDE GROENSTROOK. EEN ABSOLUTE BUITENKANS! DEZE LICHTE EN ZONNIGE

Nadere informatie

KERSTANT VAN DEN BERGELAAN 8A

KERSTANT VAN DEN BERGELAAN 8A KERSTANT VAN DEN BERGELAAN 8A KERSTANT VAN DEN BERGELAAN 8A OMSCHRIJVING Waanzinnig leuk dubbel benedenhuis met een heerlijke achtertuin. De woning is gelegen in het hart van de oude dorpskern van Hillegersberg

Nadere informatie

Heyendaalseweg 32 6524 SM Nijmegen

Heyendaalseweg 32 6524 SM Nijmegen Heyendaalseweg 32 6524 SM Nijmegen Geachte geïnteresseerde, In uw handen heeft u de brochure van de woning: Heyendaalseweg 32, 6524 SM, Nijmegen Middels deze brochure lichten wij u zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Jacob van Lennepkade 21-Bov

Jacob van Lennepkade 21-Bov Bosboom Toussaintstraat 31 BTW NL8148.95.001.B01 WWW.HUISMAN-MAKELAARDIJ.NL 1054 AN Amsterdam KvK Amsterdam 34234002 INFO@HUISMAN-MAKELAARDIJ.NL Tel 020 550 3456 Fax 020 550 34 55 Object: Het appartementsrecht

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DE GRAUWERT 2 3451 KL TE VLEUTEN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DE GRAUWERT 2 3451 KL TE VLEUTEN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DE GRAUWERT 2 3451 KL TE VLEUTEN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze digitale

Nadere informatie

Een luxe appartement met uitzicht op het Amsterdamse bos!

Een luxe appartement met uitzicht op het Amsterdamse bos! Een luxe appartement met uitzicht op het Amsterdamse bos! Amstelveenseweg 982-B te Amsterdam Algemeen: Aan de rand van het Amsterdamse bos ligt dit prachtige 2-kamerappartement van ca. 70 m² gelegen op

Nadere informatie

Lizzy Ansinghstraat 49 Amsterdam

Lizzy Ansinghstraat 49 Amsterdam Lizzy Ansinghstraat 49 Amsterdam Lizzy Ansinghstraat 49 Zeer goed onderhouden 3 kamer appartement van ca. 80m2 met ruim balkon op het zuiden! Deze goed ingedeelde woning uit 1986 bevindt zich in het bruisende

Nadere informatie

Schiedamsedijk 62 B ROTTERDAM

Schiedamsedijk 62 B ROTTERDAM Schiedamsedijk 62 B ROTTERDAM Vraagprijs: 162.000 k.k. MAARTENMakelaardij E maarten@maartenmakelaardij.nl Vestigingsadres Bezoekadres (op afspraak) T 010 818 14 87 Burgemeester Hoffmanplein 51 Weena 290

Nadere informatie

TE KOOP. Patrijsplantsoen 3 2496 MC te 'S-GRAVENHAGE. Vraagprijs 250.000,- k.k. Van Oosterom en Verhagen

TE KOOP. Patrijsplantsoen 3 2496 MC te 'S-GRAVENHAGE. Vraagprijs 250.000,- k.k. Van Oosterom en Verhagen TE KOOP Patrijsplantsoen 3 2496 MC te 'S-GRAVENHAGE Vraagprijs 250.000,- k.k. Van Oosterom en Verhagen Vestiging Rijswijk Willemstraat 27 2282 CB Rijswijk t (070) 399 51 41 e info@ovmak.nl Den Haag Ypenburg

Nadere informatie

Fantastisch geheel herenhuis in Componistenbuurt

Fantastisch geheel herenhuis in Componistenbuurt Fantastisch geheel herenhuis in Componistenbuurt Schubertstraat 2 te Amsterdam Betreft: Brochure Schubertstraat 2 te Amsterdam Eerste indruk: Bijzonder mooi gerenoveerd geheel pand van vier verdiepingen

Nadere informatie

St. Nicasiusstraat 11 Eindhoven

St. Nicasiusstraat 11 Eindhoven St. Nicasiusstraat 11 Eindhoven Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Karakteristieke bovenwoning met eigen entree gelegen in de gewilde wijk tuindorp VRAAGPRIJS 192.500,- (k.k.) Algemeen:

Nadere informatie

Nabij centrum gelegen hoekwoning met 3 zijden fraai aangelegde tuin op zonzijde.

Nabij centrum gelegen hoekwoning met 3 zijden fraai aangelegde tuin op zonzijde. V O O R S C H O T E N Wijngaardenlaan 43 Vraagprijs: 349.500,- k.k. Nabij centrum gelegen hoekwoning met 3 zijden fraai aangelegde tuin op zonzijde. Hoekwoning met 3 zijden fraai aangelegde tuin op zonzijde

Nadere informatie

Kees Pijlstraat 104 ROTTERDAM

Kees Pijlstraat 104 ROTTERDAM Kees Pijlstraat 104 ROTTERDAM Vraagprijs: 450.000 k.k. MAARTENMakelaardij E karin@maartenmakelaardij.nl Vestigingsadres Bezoekadres (op afspraak) T 010 818 1487 Burgemeester Hoffmanplein 51 Weena 290 M

Nadere informatie

Super appartement in hartje Jordaan!

Super appartement in hartje Jordaan! Super appartement in hartje Jordaan! Tichelstraat 30-huis in Amsterdam Algemeen: Een zeer leuk 2-kamerappartement met tuin op het westen gelegen in hartje Jordaan! Het appartement is verdeeld over anderhalve

Nadere informatie

Vondelkerkstraat 12 1054 KZ AMSTERDAM

Vondelkerkstraat 12 1054 KZ AMSTERDAM Vondelkerkstraat 12 1054 KZ AMSTERDAM VRAAGPRIJS: 895.000,-- KOSTEN KOPER Burger Elkerbout Makelaars en Taxateurs o.z. B.V. Blasiusstraat 66 hs 1091 CV Amsterdam t 020 622 21 99 info@burgerelkerbout.nl

Nadere informatie

Magnifieke bovenwoning in de Concertgebouwbuurt

Magnifieke bovenwoning in de Concertgebouwbuurt Magnifieke bovenwoning in de Concertgebouwbuurt Van Breestraat 26 boven te Amsterdam Eerste indruk: Een prachtige, ruime en lichte bovenwoning met drie verdiepingen en met maar een enkele trap vanaf de

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie Van de Mortelstraat 70 Noordwijk

Vrijblijvende informatie Van de Mortelstraat 70 Noordwijk Vrijblijvende informatie Van de Mortelstraat 70 Noordwijk Bonnike Makelaardij BV www.bonnike.nl 071-3619365 Omschrijving Zeer centraal nabij uitvalswegen, openbaar vervoer en winkel- centrum gelegen geheel

Nadere informatie

Informatiebrochure Platte Knoop 10 1319 GR Almere. Vraagprijs: 387.000 k.k.

Informatiebrochure Platte Knoop 10 1319 GR Almere. Vraagprijs: 387.000 k.k. Informatiebrochure Platte Knoop 10 1319 GR Almere Vraagprijs: 387.000 k.k. algemene informatie foto s situatieoverzicht aanvullende informatie plattegrond Deze brochure is met zorg samengesteld uit de

Nadere informatie

Een zéér luxe 4-kamer appartement met balkon in Oud-Zuid!

Een zéér luxe 4-kamer appartement met balkon in Oud-Zuid! Een zéér luxe 4-kamer appartement met balkon in Oud-Zuid! Beethovenstraat 48-II te Amsterdam Algemeen: Een prachtig 4-kamerappartement (ca. 120 m²) gelegen op de 2 de verdieping in één van de gezelligste

Nadere informatie

Royaal benedenhuis met tuin!

Royaal benedenhuis met tuin! Royaal benedenhuis met tuin! Johannes Verhulststraat 76-huis te Amsterdam Algemeen: Heerlijk ruim benedenhuis van ca. 268 m² met tuin in de zéér geliefde Concertgebouwbuurt. Het benedenhuis bestaat uit

Nadere informatie

3-kamerappartement circa 120m² met lift, een balzaal van een woonkamer en 2 balkons

3-kamerappartement circa 120m² met lift, een balzaal van een woonkamer en 2 balkons 3-kamerappartement circa 120m² met lift, een balzaal van een woonkamer en 2 balkons Nieuwe Kerkstraat 439 te Amsterdam Eerste indruk: Gelegen in aantrekkelijke woonomgeving, in rustig straatje en tegelijk

Nadere informatie

Burg. Pabstlaan 8-45 te Hoofddorp

Burg. Pabstlaan 8-45 te Hoofddorp Burg. Pabstlaan 8-45 te Hoofddorp Vraagprijs: 249.000,- kosten koper Koophuis Makelaars NieuwVennep Schoolstraat 12, 2151 AA Nieuw-Vennep Telefoon: 0252-68 18 25 info@vmp-advies.nl www.koophuis.nl * Aan

Nadere informatie

3-kamerappartement met uniek uitzicht!

3-kamerappartement met uniek uitzicht! 3-kamerappartement met uniek uitzicht! Houtmankade 33-D te Amsterdam Eerste indruk: Een heerlijk licht 3-kamerappartement van circa 80 m² op de 3 de verdieping met een fantastisch uitzicht over het Westerkanaal

Nadere informatie

Waterfront 41 Eindhoven

Waterfront 41 Eindhoven Waterfront 41 Eindhoven WATERFRONT 41, EINDHOVEN AAN DE RAND VAN MEERHOVEN, IN WATERRIJK (HOLLANDS LICHT), LIGT DEZE RUIME EN MODERNE WONING MET INPANDIGE BERGING EN EEN EIGEN PARKEERPLAATS IN DE PARKEERGARAGE.

Nadere informatie

TE KOOP. Kaiserstraat 63 BN 22 - Leiden Vraagprijs: 419.000 v.o.n.

TE KOOP. Kaiserstraat 63 BN 22 - Leiden Vraagprijs: 419.000 v.o.n. TE KOOP Kaiserstraat 63 BN 22 - Leiden Vraagprijs: 419.000 v.o.n. Op unieke locatie, in historische omgeving, binnen de singels, nabij het Rapenburg, Hortus Botanicus en Universiteit Leiden. 3-kamer appartement

Nadere informatie

Archimedeslaan 30 Amsterdam

Archimedeslaan 30 Amsterdam Archimedeslaan 30 Amsterdam Vraagprijs 339.000,- k.k. Omschrijving Archimedeslaan 30 - Amsterdam Inleiding: Aangeboden in de Watergraafsmeer wordt deze sfeervolle jaren '30 drie-kamerwoning van ca. 85m

Nadere informatie

Elzewal 20 - Drachten

Elzewal 20 - Drachten Elzewal 20 - Drachten Vraagprijs 649.000,-- kosten koper Omschrijving Elzewal 20 - Drachten ZEER COMFORTABEL WONEN OP EEN FANTASTISCHE LOCATIE! Op een zeer goede locatie gelegen, aan de rand van villawijk

Nadere informatie

Een licht appartement op de 1 ste verdieping met eigen opgang!

Een licht appartement op de 1 ste verdieping met eigen opgang! Een licht appartement op de 1 ste verdieping met eigen opgang! Koninginneweg 263-I in Amsterdam Eerste indruk: Wonen op de eerste verdieping maar door de eigen ruime entree op de begane grond stapt u gelijk

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE SALAMANDERWEIDE 7 3437 VH TE NIEUWEGEIN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE SALAMANDERWEIDE 7 3437 VH TE NIEUWEGEIN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE SALAMANDERWEIDE 7 3437 VH TE NIEUWEGEIN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze

Nadere informatie

TE KOOP. diepeveenmakelaars.nl. Veenendaal Schrijverspark 111-2. Inzetprijs* : 99.900,- k.k.

TE KOOP. diepeveenmakelaars.nl. Veenendaal Schrijverspark 111-2. Inzetprijs* : 99.900,- k.k. TE KOOP diepeveenmakelaars.nl Veenendaal Schrijverspark 111-2 In het centrum, op een steenworp afstand van winkels en tal van andere voorzieningen, is dit verzorgde 4- KAMERAPPARTEMENT gelegen. Het appartement

Nadere informatie

Churchilllaan 159-II Amsterdam Vraagprijs: 415.000 k.k.

Churchilllaan 159-II Amsterdam Vraagprijs: 415.000 k.k. Churchilllaan 159-II Amsterdam Vraagprijs: 415.000 k.k. Churchilllaan 159-II Fraai 3-kamer appartement (92 m²) met balkon op het zuiden, gelegen op een prachtige locatie in de Rivierenbuurt. Het pand is

Nadere informatie

Waalstraat 78 - II Amsterdam Vraagprijs: 445.000 k.k.

Waalstraat 78 - II Amsterdam Vraagprijs: 445.000 k.k. Waalstraat 78 - II Amsterdam Vraagprijs: 445.000 k.k. Waalstraat 78 - II In de Rivierenbuurt gelegen bevindt zich op de 2e verdieping dit keurig onderhouden 4-kamerappartement (90 m2) met 3 ruime slaapkamers

Nadere informatie

Realengracht 168 te Amsterdam

Realengracht 168 te Amsterdam Op prachtige locatie aan het water een mooi verbouwd 3-k.appartement circa 82m² Realengracht 168 te Amsterdam Eerste indruk: Gelegen op een verrukkelijke locatie aan het water, op de Westelijke Eilanden

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE JULIANAWEG 119 3525 VC TE UTRECHT

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE JULIANAWEG 119 3525 VC TE UTRECHT VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE JULIANAWEG 119 3525 VC TE UTRECHT Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze digitale

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE KROMWIJKERKADE 12 3442 EG TE WOERDEN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE KROMWIJKERKADE 12 3442 EG TE WOERDEN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE KROMWIJKERKADE 12 3442 EG TE WOERDEN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze

Nadere informatie

Kanaalstraat 15 II + III

Kanaalstraat 15 II + III Bosboom Toussaintstraat 31 BTW NL8148.95.001.B01 WWW.HUISMAN-MAKELAARDIJ.NL 1054 AN Amsterdam KvK Amsterdam 34234002 INFO@HUISMAN-MAKELAARDIJ.NL Tel 020 550 3456 Fax 020 550 34 55 Object: Het appartementsrecht

Nadere informatie

Brochure Lekdijk Oost 2 - Wijk Bij Duurstede Vraagprijs 595.000,-- k.k.

Brochure Lekdijk Oost 2 - Wijk Bij Duurstede Vraagprijs 595.000,-- k.k. Brochure Lekdijk Oost 2 - Wijk Bij Duurstede Vraagprijs 595.000,-- k.k. Omschrijving Lekdijk Oost 2 - Wijk Bij Duurstede Langs het vaarwater van de rivier de Lek en aan de rand van de historische binnenstad

Nadere informatie

Paganinistraat 130 2551ME, 'S-GRAVENHAGE. Vraagprijs. 0900-9100100 (lokaal tarief) info@deplaatselijkemakelaar.nl www.deplaatselijkemakelaar.

Paganinistraat 130 2551ME, 'S-GRAVENHAGE. Vraagprijs. 0900-9100100 (lokaal tarief) info@deplaatselijkemakelaar.nl www.deplaatselijkemakelaar. Paganinistraat 130 2551ME, 'S-GRAVENHAGE Vraagprijs Soort woning : eengezinswoning Type woning : hoekwoning Bouwjaar : 1978 Aantal kamers : 5 Woonoppervlakte : 98 m² Inhoud : 300 m³ 0900-9100100 (lokaal

Nadere informatie

TE KOOP ETTEN-LEUR SCHIPPERSTRAAT 193

TE KOOP ETTEN-LEUR SCHIPPERSTRAAT 193 TE KOOP ETTEN-LEUR SCHIPPERSTRAAT 193 In de jonge kindvriendelijke woonwijk Schoenmakershoek gelegen over de volledige breedte uitgebouwde woning met o.a. 3 ruime slaapkamers en een moderne, compleet uitgeruste

Nadere informatie

Provincialeweg 11 HAZERSWOUDE-DORP

Provincialeweg 11 HAZERSWOUDE-DORP Provincialeweg 11 HAZERSWOUDE-DORP U bent toe aan de volgende stap in uw wooncarriëre. U zoekt luxe, stijl en het jaren-30 gevoel. Uiteraard zonder concessies te hoeven doen aan comfort, kwaliteit, ruimte

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie Beeklaan 94 Noordwijk

Vrijblijvende informatie Beeklaan 94 Noordwijk Vrijblijvende informatie Beeklaan 94 Noordwijk Bonnike Makelaardij BV www.bonnike.nl 071-3619365 Omschrijving Unieke kans voor de handige starter op de woningmarkt! Zeer centraal nabij uitvalswegen, openbaar

Nadere informatie

Van Breestraat 26-huis in Amsterdam

Van Breestraat 26-huis in Amsterdam Volop woonplezier in Oud-Zuid in dit fantastisch gerenoveerde benedenhuis met tuin! Van Breestraat 26-huis in Amsterdam Eerste indruk: WAUW! Wat een licht en wat is het schitterend gerenoveerd! Dit is

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie Ruijgenhoeck 17 Noordwijk

Vrijblijvende informatie Ruijgenhoeck 17 Noordwijk Vrijblijvende informatie Ruijgenhoeck 17 Noordwijk Bonnike Makelaardij BV www.bonnike.nl 071-3619365 Omschrijving Op perfecte locatie nabij de oude dorpskern gelegen uitgebouwd, zeer ruim en goed onderhouden

Nadere informatie

Te koop. Vrij gelegen ruime eengezinswoning met aan de voorzijde een stenen berging. Zoomwijcklaan 204, 3263 RH Oud-Beijerland

Te koop. Vrij gelegen ruime eengezinswoning met aan de voorzijde een stenen berging. Zoomwijcklaan 204, 3263 RH Oud-Beijerland Te koop Vrij gelegen ruime eengezinswoning met aan de voorzijde een stenen berging. Zoomwijcklaan 204, 3263 RH Oud-Beijerland Algemeen Een heerlijk vrij uitzicht aan de voorzijde van de woning, vrije parkeerplaatsen

Nadere informatie

Uniek gelegen aan de VLIET. Appartement van 160 m2 met een groot terras.

Uniek gelegen aan de VLIET. Appartement van 160 m2 met een groot terras. V O O R S C H O T E N Buizerderf 45 Vraagprijs: 569.000,- k.k. Uniek gelegen aan de VLIET. Appartement van 160 m2 met een groot terras. Ruim licht hoek appartement met vrij uitzicht groen, water en recreatiegebied

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie. Raphaelstraat 14-I Amsterdam

Vrijblijvende objectinformatie. Raphaelstraat 14-I Amsterdam Vrijblijvende objectinformatie Raphaelstraat 14-I Amsterdam Vraagprijs 650.000,- k.k. Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid

Nadere informatie

Prins Hendrikstraat 25b ROTTERDAM

Prins Hendrikstraat 25b ROTTERDAM Prins Hendrikstraat 25b ROTTERDAM Vraagprijs: 139.000 k.k. MAARTENMakelaardij T 010 818 14 87 E karin@maartenmakelaardij.nl Weena 290 M 06 28 300 447 I www.maartenmakelaardij.nl 3012 NJ ROTTERDAM Prins

Nadere informatie

Groenlandstraat 36 Amsterdam, Noord-Holland

Groenlandstraat 36 Amsterdam, Noord-Holland Vraagprijs: 389.000 1 / 17 Omschrijving Te koop, 1060 MG Amsterdam, Osdorp De Aker, 5-kamer eengezinswoning, ca. 150 m2., bouwjaar 2001, vraagprijs 389.000,- k.k. In Amsterdam (Aker 5/6) gelegen zonnige,

Nadere informatie

Molenlaan 182 3055GJ, ROTTERDAM. Vraagprijs. 0900-9100100 (lokaal tarief) info@deplaatselijkemakelaar.nl www.deplaatselijkemakelaar.

Molenlaan 182 3055GJ, ROTTERDAM. Vraagprijs. 0900-9100100 (lokaal tarief) info@deplaatselijkemakelaar.nl www.deplaatselijkemakelaar. Molenlaan 182 3055GJ, ROTTERDAM Vraagprijs Soort woning : eengezinswoning Type woning : tussenwoning Bouwjaar : 1922 Aantal kamers : 6 Woonoppervlakte : 137 m² Inhoud : 489 m³ 0900-9100100 (lokaal tarief)

Nadere informatie

Vrolikstraat 222 II, 1092 TV Amsterdam Vraagprijs 175.000,- v.o.n.

Vrolikstraat 222 II, 1092 TV Amsterdam Vraagprijs 175.000,- v.o.n. Vraagprijs 175.000,- v.o.n. Omschrijving Licht twee (voormalig 3) kamerappartement van 52 m² gelegen op de tweede verdieping met breed balkon aan de achterzijde op het zonnige zuiden. Gesitueerd in een

Nadere informatie

Eerste Van Swindenstraat 203, 1093 GB Amsterdam Vraagprijs 162.500,- k.k.

Eerste Van Swindenstraat 203, 1093 GB Amsterdam Vraagprijs 162.500,- k.k. Eerste Van Swindenstraat 203, 1093 GB Amsterdam Vraagprijs 162.500,- k.k. Kuijs Reinder Kakes Valkenburgerstraat 67 a + b 1011 MG, Amsterdam Tel: 020-6265361 amsterdam@krk.nl www.krk.nl Omschrijving Centraal

Nadere informatie

LEIDERDORP Lokhorst 123

LEIDERDORP Lokhorst 123 LEIDERDORP Lokhorst 123 Op een rustige locatie met leuk uitzicht over een waterpartij, nabij winkelcentra Santhorst en Winkelhof gelegen riante 4 kamer maisonnette woning met zonnig gelegen balkon (zuid/west).

Nadere informatie

Amsterdam Valeriusstraat 233 III + IV. Uw makelaar. Aranka Verheij Makelaar o.g. T 020 671 72 72 M 06 50 208 205

Amsterdam Valeriusstraat 233 III + IV. Uw makelaar. Aranka Verheij Makelaar o.g. T 020 671 72 72 M 06 50 208 205 Uw makelaar Aranka Verheij Makelaar o.g. T 020 671 72 72 M 06 50 208 205 info@vandenbrink.nl carlavandenbrink.nl Amsterdam Valeriusstraat 233 III + IV Valeriusstraat 233 III + IV VHeerlijk lichte, in 2012

Nadere informatie

Mathenesserdijk 404b ROTTERDAM

Mathenesserdijk 404b ROTTERDAM Mathenesserdijk 404b ROTTERDAM Vraagprijs: 275.000 k.k. MAARTENMakelaardij E patrick@maartenmakelaardij.nl Vestigingsadres Bezoekadres (op afspraak) T 010 818 14 87 Burgemeester Hoffmanplein 51 Weena 290

Nadere informatie

Schiedamseweg Beneden 505 B ROTTERDAM

Schiedamseweg Beneden 505 B ROTTERDAM Schiedamseweg Beneden 505 B Vraagprijs: 89.000 k.k. MAARTENMakelaardij E michael@maartenmakelaardij.nl Vestigingsadres Bezoekadres (op afspraak) T 010 818 14 87 Burgemeester Hoffmanplein 51 Weena 290 M

Nadere informatie

BROCHURE. Emmer-Compascuum. Runde ZZ 120

BROCHURE. Emmer-Compascuum. Runde ZZ 120 Emmer-Compascuum Runde ZZ 120 In deze mooie Rundeflat wordt dit prachtige hoekappartement aangeboden! Het complex is in 2008 gebouwd en is voorzien van alle gemakken als lift, inpandige berging en garage

Nadere informatie

Huizen. Ruime, tuingerichte woonkamer. Kindvriendelijke buurt. Luxe keuken en badkamer. Diepe, zonnige achtertuin.

Huizen. Ruime, tuingerichte woonkamer. Kindvriendelijke buurt. Luxe keuken en badkamer. Diepe, zonnige achtertuin. Huizen vanhendriks Tuinkamp 3, 3829 GL Amersfoort Kindvriendelijke buurt Diepe, zonnige achtertuin Luxe keuken en badkamer Ruime, tuingerichte woonkamer Gunstige ligging H47 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

Vraagprijs 260.000,- k.k.

Vraagprijs 260.000,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE LAARDERSCHANS 22 3432 EC TE NIEUWEGEIN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE LAARDERSCHANS 22 3432 EC TE NIEUWEGEIN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE LAARDERSCHANS 22 3432 EC TE NIEUWEGEIN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze

Nadere informatie

Perfecte plek met fantastisch uitzicht!

Perfecte plek met fantastisch uitzicht! Perfecte plek met fantastisch uitzicht! Realengracht 170 te Amsterdam Algemeen: Een fantastisch uitzicht, dé perfecte plek, voorbij varende bootjes en 's winters het ijspret voor de deur, wie wil dit uitzicht

Nadere informatie

WERNHOUTSEWEG 56 TE WERNHOUT. www.vanhasselmakelaars.nl

WERNHOUTSEWEG 56 TE WERNHOUT. www.vanhasselmakelaars.nl WERNHOUTSEWEG 56 TE WERNHOUT Vraagprijs : 200.000,00 k.k. Perceelsoppervlakte : ca. 367 m². Woonoppervlakte : ca. 98 m². Inhoud : ca. 438 m³ (inclusief hobbyruimte). Algemeen: Halfvrijstaand huis met 3

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE MADAMEPERENLAAN 65 3452 ES TE VLEUTEN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE MADAMEPERENLAAN 65 3452 ES TE VLEUTEN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE MADAMEPERENLAAN 65 3452 ES TE VLEUTEN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze

Nadere informatie

TE KOOP Joos de Moorstraat 17 II+III 1056 TV Amsterdam

TE KOOP Joos de Moorstraat 17 II+III 1056 TV Amsterdam TE KOOP Joos de Moorstraat 17 II+III 1056 TV Amsterdam Vraagprijs 399.000,= k.k. Nadere inlichtingen bij: Silvan Telgenkamp Isaak Makelaardij o.g. B.V. AMSTERDAM Omschrijving Superlicht en goed ingedeeld

Nadere informatie

Magistraal appartement op een bijzondere plek

Magistraal appartement op een bijzondere plek Magistraal appartement op een bijzondere plek Henri Polaklaan 21 A te Amsterdam Eerste indruk: Bijzonder mooie grote woonkamer met hoge plafonds en hoge ramen op het zuidwesten en drie slaap- en studeerkamers

Nadere informatie

Capelle aan den IJssel, Schollevaar Charlotte van Pallandtrade 1

Capelle aan den IJssel, Schollevaar Charlotte van Pallandtrade 1 Capelle aan den IJssel, Schollevaar Charlotte van Pallandtrade 1 Deze 5 kamerhoekwoning is gelegen in de wijk Schollevaar. De woning is totaal gerenoveerd met o.a. nieuwe inbouwkeuken, badkamer, wc, laminaat

Nadere informatie

Petrus Dondersstraat 100

Petrus Dondersstraat 100 Moderne en karakteristieke benedenwoning met diverse authentieke elementen, een ruime woonkamer, open keuken, 2 slaapkamers, design badkamer en grote zonnige achtertuin. Gelegen in het mooie Oud Stratum

Nadere informatie

Karakteristiek pand gelegen in de Concertgebouwbuurt

Karakteristiek pand gelegen in de Concertgebouwbuurt Karakteristiek pand gelegen in de Concertgebouwbuurt Jacob Obrechtstraat 19 in Amsterdam Algemeen: Een beeldbepalend, geheel pand met een karakteristieke uitstraling. Het pand is in 1994 gesplitst in drie

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie. Admiraal de Ruijterweg 513-II Amsterdam

Vrijblijvende objectinformatie. Admiraal de Ruijterweg 513-II Amsterdam Vrijblijvende objectinformatie Admiraal de Ruijterweg 513-II Amsterdam Vraagprijs 250.000,- k.k. Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele

Nadere informatie

Brochure. Teldershof 84 te Oosterhout WWW.VDPLAS.NL. Te koop

Brochure. Teldershof 84 te Oosterhout WWW.VDPLAS.NL. Te koop Brochure Teldershof 84 te Oosterhout WWW.VDPLAS.NL Te koop Omschrijving Luxe appartementencomplex gelegen op een mooie locatie aan het water. Het appartement heeft een fraai uitzicht en is gelegen in de

Nadere informatie

Zaagmolenstraat 138 ROTTERDAM

Zaagmolenstraat 138 ROTTERDAM Zaagmolenstraat 138 ROTTERDAM Vraagprijs: 269.000 k.k. MAARTENMakelaardij T 010 818 14 87 E maarten@maartenmakelaardij.nl Burgemeester Hoffmanplein 51 M 06 415 58 485 I www.maartenmakelaardij.nl 3071 XD

Nadere informatie

Zonnebloemstraat 68b Rotterdam

Zonnebloemstraat 68b Rotterdam Zonnebloemstraat 68b Rotterdam Deze ruime 3 kamer bovenwoning staat te koop in Hillegersberg- Zuid,Kleiwegkwartier, aan de Kleiweg met alle denkbare voorzieningen. Vraagprijs: 189.000,= k.k. WITTE WONING

Nadere informatie

Herman Robbersstraat 114d ROTTERDAM

Herman Robbersstraat 114d ROTTERDAM Herman Robbersstraat 114d ROTTERDAM Vraagprijs: 158.500 k.k. MAARTENMakelaardij E karin@maartenmakelaardij.nl T 010 818 1487 Maaskade 121 M 06 28 300 447 3071 NK ROTTERDAM I www.maartenmakelaardij.nl Herman

Nadere informatie

MAKELAARSGILDE. Antoniusstraat 10 te Zoeterwoude. 595.000,- k.k. www.remax.nl

MAKELAARSGILDE. Antoniusstraat 10 te Zoeterwoude. 595.000,- k.k. www.remax.nl MAKELAARSGILDE Antoniusstraat 10 te Zoeterwoude 595.000,- k.k. www.remax.nl Op een schitterende locatie gelegen, vrijstaande villa met garage en tuin rondom. De woning is gelegen op 1075m² eigen grond.

Nadere informatie

Royale hoekwoning aan een groot plantsoen in De Aker.

Royale hoekwoning aan een groot plantsoen in De Aker. Royale hoekwoning aan een groot plantsoen in De Aker. Forintplantsoen 11 te Amsterdam Eerste indruk: Een ruime en lichte hoekwoning (circa 145 m²) met een woonkamer met grote open keuken, vier slaapkamers

Nadere informatie

Breitnerlaan 16 te Utrecht

Breitnerlaan 16 te Utrecht T: 035-631 91 91 F: 035-621 03 08 Groest 22 1211 EC HILVERSUM info@wvmakelaardij.nl www.wvmakelaardij.nl ALGEMENE OMSCHRIJVING Nabij de Kromme Rijn in Utrecht-Oost gelegen licht herenhuis met inpandige

Nadere informatie

Kinkerstraat 350B te AMSTERDAM

Kinkerstraat 350B te AMSTERDAM Kinkerstraat 350B te AMSTERDAM Omschrijving: FRAAI GERENOVEERD RUIM 2-KAMER APPARTEMENT VAN CIRCA 43 M2 MET VERDIEPT BALKON GELEGEN OP EIGEN GROND, NABIJ DE HALLEN! Indeling: Tweede verdieping: Ruime lichte

Nadere informatie