EEN SAMENVATTING VAN RESULTATEN VAN HET PROJECT CENTRUMONDERNEMEN & MEDIA TECHNOLOGIE ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN SAMENVATTING VAN RESULTATEN VAN HET PROJECT CENTRUMONDERNEMEN & MEDIA TECHNOLOGIE (2010-2012)"

Transcriptie

1 2 15:23 #medi heid en meer jeugd. Onze keuze is gem et de beker weer naar Enschede Presentaties van de Mediabattle tussen Hog Ben benieuwd waar de studenten mee gaan ns Quote QR codes zijn de ponskaarten uit 1962, maar dan #m n werk als opdrachtgever in de #mediabattle #kennisoverdracht & #inspiratie volop! HA is me mentaal aan het voorbereiden op de #mediabattle morgen. Erg veel zin Vand chede: Hogeschool Utrecht vs. Vriendschappen groeien en breken tijdens juryberaad #mediaba De mediabattle 2012 is gestart. De creatieve spanning is te Geniale oplossingen edacht! De jury staat op scherp, de pitches gaan van start, de #mediabattle Het is weer een feestje! 155 studenten uit Twentuh en Utregg pitchen hun concept tijdens de #mediabattle EEN SAMENVATTING VAN RESULTATEN VAN HET PROJECT CENTRUMONDERNEMEN & MEDIA TECHNOLOGIE ( ) Net startsein gegeven voor #mediabattle studenten: kruisbestuiving cultuur en Wat een week, dank jewel team10! Ik zag er in het begin tegenop maar het was uiteindelijk best oké... #Mediabattle #Minor D spanning stijgt voorde studenten. Wie gaat er overnaar de finale? :23 #mediabattle advies voor invulling leegstand in de binnenstad 053. Goede creatieve invulling: zet er kunstenaars in :29 Midden in #mediabattle met #kunstvolkspark. Leuke ideeën voor nationale bekendheid en meer jeugd. Onz de pitch en Finale van de #mediabattle en straks gezellig met de beker weer naar #seriousrequest aan bod met innovatief plan Presen trecht en Enschede. Mooie samenwerking ondernemers en t de #mediabattle Vast iets heel Quote QR codes zij e Weer op m n werk als opdrachtgeve arco053 In een warm huis me mentaal aan het voorb diabattle in Enschede: Hogeschool Utrecht De med je! 155 s

2 #mediaba DaveBNano e is gemaakt nu de pitch en jury. uicnl #serio tle tussen Hogeschool Utrecht en Enschede. Mooie sam nten mee gaan komen met de #mediabattle Vast iets heel gaafs! #mediabattle Weer op m n werk als iratie volop! In een warm huis me mentaal aan het voorbereid dirareynaert Vandaag naar #mediabattle in Enschede: Hogeschool Utrecht vs. ns juryberaad #mediabattle De mediabattle 2012 is gestart. De creatieve spanning rst Geniale oplossingen bedacht! De jury staat op scherp, de pitches gaan van start, de Het is weer een feestje! 155 studenten uit Twentuh en Utregg pitchen hun concept tijdens de #mediabattle #2012 am_de_rijk Net startsein gegeven voor #mediabattle studenten: kruisbestuiving cultuur en Wat een dankjewel team10! Ik zag er in het begin tegenop maar het was uiteindelijk best oké... #Mediabattle #Minor De nning stijgt voorde studenten. Wie gaat er overnaar de finale? :23 #mediabattle goed advies voor vulling leegstand in de binnenstad 053. Goede creatieve invulling: zet er kunstenaars in :29 Midden in #mediabattle met #kunstvolkspark. Leuke ideeën voor nationale bekendheid en meer jeugd. Onze keuze is gemaakt nu de pitch en jury. ajoins Quote QR codes zijn de ponskaarten uit 1962, maar dan #mediabattle achtgever in de #mediabattle #kennisoverdracht & #inspiratie volop! In een mediabattle morgen. Erg veel zin Vandaag naar #mediabattle in Endschappen groeien breken tijdens juryberaad #mediabattle Geniale oplossingen bedacht! battle Het is weer een feestje! 155 studenten de_rijk Net startsein gegeven voor #mediabattle & #mu- st aan bod met innovatief plan Presentaties van de Mediabattle tussen Hogeschool Utrecht en Enscheg ondernemers en Ben benieuwd waar de studenten mee gaan komen met de #mediabat- brandenburg Finale van de #mediabattle en straks gezellig met de beker weer naar Enschede ACTMediaLab Trends, impact & participatie Dit boek is een speciale eenmalige uitgave van Saxion Academie Creatieve Technologie en Lectoraat Media Technology Design ter afsluiting van het project Centrumondernemen & Media Technologie ( ). Mede mogelijk gemaakt door een subsidie van RAAK-SIA. De teksten in deze publicatie zijn gebaseerd op door Saxion verzamelde informatie die zo zorgvuldig mogelijk is verwerkt. Als er desondanks toch wat is misgegaan of als er verzuimd is bij specifiek materiaal rechthebbende te vermelden, dan kunt u contact opnemen met Saxion. Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg kan noch de redactie noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. In deze uitgaven komen namen voor van gedeponeerde handelsmerken. Deze namen zijn in de tekst niet voorzien van een handelsmerksymbool, omdat ze slechts fungeren als aanduiding van de besproken producten of diensten. Hierbij wordt op geen enkele wijze getracht inbreuk te maken op de rechten van de handelsmerkhouder. orde studenten. Wie gaat er overnaar de, dankjewel team10! Ik zag er in het begin tegenop CREATE THE NEXT STEP

3 VOORWOORD RAAK-SIA CROSSMEDIA ATELIER HET PROJECT MEDIA BATTLE INHOUD BETROKKEN LECTOREN 14 MEDIA BATTLE RESULTATEN 18 BETROKKEN STUDENTEN 26 BETROKKEN OPDRACHTGEVERS BETROKKEN JURYLEDEN 38 BETROKKEN ORGANISATIES PROJECTRESULTATEN 40

4 VOORWOORD Het SIA RAAK project Crossmedia Atelier startte in Dit project was het begin van een samenwerking tussen Hogeschool Utrecht, Saxion, Stichting Fris, Novay en Syntens. Het project Crossmedia Atelier werd afgesloten met de eerste Media Battle. Deze eerste Battle bleek een groot succes voor alle betrokken partijen. De battle is afwisselend in Utrecht en Enschede. Het is een echte wedstrijd, met als inzet de felbegeerde Media Battle Bokaal. Deze formule blijkt steeds weer een succes voor alle betrokken partijen. Vandaar dat we u, na drie jaar tijd en zes Media Battles, graag een kijkje willen geven in de opdrachten, de resultaten en de ervaringen van de betrokken partijen. In 2011 ging het SIA RAAK project Centrumondernemen & Media Technologie van start. Dit project was een vervolg op Crossmedia Atelier. Saxion, Hogeschool Utrecht en Stichting Fris werkten hierin samen met de Gemeente Enschede en de Federatie Centrumondernemers Enschede. Gedurende de looptijd van dit project werden vier Media Battles gehouden. Het thema van elke Battle werd gekoppeld aan een thema uit het project Centrumondernemen & Media Technologie. Wij hopen dat u een goed beeld krijgt van de resultaten die studenten in korte tijd kunnen neerzetten en de meerwaarde van de samenwerking tussen bedrijfsleven, instellingen en hogescholen. Wij kijken met veel plezier terug op de inspirerende resultaten van de Media Battles en de prettige samenwerking met opdrachtgevers en projectpartners. Stephan Brandenburg, Irene Sijgers en Tim Roosen 6 Tijdens de Media Battle worden studenten uitgedaagd om in één week een concept te bedenken en te presenteren als oplossing voor een probleem van een bedrijf of instelling. In de finale strijden de teams uit Utrecht en Enschede tegen elkaar om het beste concept. Saxion Academie Creatieve Technologie en Lectoraat Media TechnologY Design

5 STICHTING INNOVATIE ALLIANTIE CROSSMEDIA ATELIER Toegepast onderzoek heeft zich mede kunnen versterken in moeite om de kennis te verkrijgen die zij nodig hebben voor Het Crossmedia Atelier was een door het RAAK gesubsidieerd project Crossmedia Atelier en de eerste Media Battle was de de beroepspraktijk door middel van het RAAK-programma. het toepassen van innovaties. Een verbeterde samenwerking onderzoeksproject van twee jaar ( ) waarin Saxion aanleiding om een vervolgproject aan te vragen en ieder half Met deze regelingen worden samenwerkingsprojecten tussen tussen hogescholen, intermediaire organisaties en kennis- en Hogeschool Utrecht samen met Novay, Stichting Fris en jaar een Media Battle uit te voeren. hogescholen en werkveld gestimuleerd. instellingen kan die drempels slechten. Syntens samenwerkten in een consortium. De uitvoering van het RAAK-programma is in handen van Het uiteindelijke resultaat is een snelle toepassing van nieuwe Dit project heeft zich de afgelopen jaren gericht op de veran- Meer informatie over de deelprojecten en resultaten zijn Stichting Innovatie Alliantie (SIA). Deze stichting is een samen- kennis door het werkveld. De resultaten van deze projecten dering van de wijze waarop wij met elkaar communiceren. beschikbaar op de website werkingsverband van MKB-Nederland, VNO-NCW, Syntens, werken ook door in het onderwijs van de hogeschool. RAAK Jongere generaties weten wel raad met nieuwe en sociale TNO, HBO-raad en Novay. SIA is opgericht om de kenniscircu- draagt hiermee bij aan een goede kruisbestuiving tussen be- media. Dat vergt een forse omslag in het marketingdenken latie tussen regionale kennisinstellingen (zoals hogescholen), roepspraktijk, kennisinstellingen en hogescholen. Bovendien van bedrijven en instellingen. Zij stelden zichzelf de vraag het mkb en publieke instellingen te bevorderen. De financiën zorgt de wisselwerking tussen deze drie partijen ervoor dat hoe zij hun producten en diensten het beste zouden kunnen worden beschikbaar gesteld door het ministerie van OC&W. afgestudeerden met vernieuwende kennis en onderzoekend aanbieden via deze nieuwe platformen. Wordt de doelgroep vermogen uitstromen naar de arbeidsmarkt. RAAK is hierdoor bereikt en wat is de impact van de communicatie? Eén van de regelingen binnen het programma is RAAK-mkb. als een mes dat aan twee kanten snijdt. Deze regeling richt zich op het bevorderen van kennisuitwis- Binnen dit onderzoeksproject zijn in totaal zeven deelprojec- seling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen Zie voor meer informatie over SIA ten uitgevoerd in samenwerking met diverse MKB-bedrijven, te vergroten. Organisaties en ondernemingen hebben vaak en RAAK-programma s. gebruikers en ontwikkelaars. Eén van deze deelprojecten was de eerste Media Battle in februari Alle consortiumpartners waren betrokken bij deze battle. Het succes van het RAAK-SIA 9

6 CENTRUMONDERNEMEN & MEDIA TECHNOLOGIE In het project Centrumondernemen & Media Technologie werkten Saxion, Hogeschool Utrecht en Stichting Fris van begin 2011 tot eind 2012 samen met de Gemeente Enschede en de Federatie Centrumondernemers Enschede. Doel van het project was ondernemers in stadscentra inzicht te verschaffen in het effectief inzetten van crossmedia voor hun onderneming. Een groep ondernemers uit de stadscentra van Enschede en Utrecht gaf aan meer inzicht te willen krijgen in de rol die crossmedia kan hebben in het versterken van de continuïteit en het rendement van hun onderneming. Het probleem was echter dat zij wel het belang van crossmedia inzagen, maar niet wisten hoe zij crossmedia effectief zouden kunnen inzetten voor hun eigen onderneming. Met de opkomst van nieuwe media zijn er andere mogelijkheden ontstaan om online en offline ondernemerschap te combineren. Het koopgedrag van consumenten is tegenwoordig een combinatie van online en offline activiteiten. Door gebruik te maken van de combinatie van verschillende media in de communicatie (crossmedia) kan de consument meer betrokken worden bij de onderneming. Dat leidt tot meer aankopen en grotere tevredenheid. In het project is daarom onderzoek gedaan naar het mediagedrag van consumenten en ondernemers. Daarnaast zijn crossmedia concepten ontwikkeld, gericht op directe vragen van centrumondernemers naar methodes voor versterking van de band met de consument. De resultaten hiervan zijn divers en beslaan diverse onderzoeksrapporten, beschrijvingen van businessmodellen, publicaties en vanzelfsprekend vier Media Battles. Een selectie van de resultaten waarop wij het meest trots zijn, is op de volgende pagina s kort samengevat. Op de website staat een uitgebreid overzicht van alle overige resultaten. 10 HET PROJECT 11

7 MEDIA BATTLE EEN WEEK MEDIA BATTLE Gezamenlijke briefing voor studenten van opdrachtgevers op een centrale plaats in Enschede of Utrecht. Maandag Alle teams presenteren in precies vijf minuten de concepten aan opdrachtgevers, docenten en een professionele jury. De studenten van de winnende groep mogen zich een half jaar winnaars van de Media Battle noemen. Vrijdag De Media Battle is een onderwijsvorm waarin groepen studenten in een onderlinge competitie binnen een week een concept ontwikkelen op basis van een concrete vraag van opdrachtgevers uit de praktijk. De Media Battle wordt twee keer per jaar georganiseerd voor studenten van Saxion en Hogeschool Utrecht. De vier Battles binnen het project Centrumondernemen & Media Technologie kenden een gemiddelde deelname van 125 derde- en vierdejaars studenten. Zij streden in groepen om de vakjury te overtuigen van de crossmediale kwaliteiten van hun concept, met als inzet de felbegeerde Media Battle Bokaal. De ervaring van deze competitie is dat er in korte tijd een grote hoeveelheid aan creativiteit ontstaat. Een impuls die studenten de mogelijkheid biedt om hun kennis in praktijk te brengen, die ondernemers concrete nieuwe ideeën oplevert en die het onderwijs inzicht geeft in de relatie tussen deze twee actoren.bovendien levert elke battle vervolgvragen op die binnen het project Centrumondernemen verder uitgewerkt zijn. Di. Wo. Do. Studenten bezoeken de opdrachtgevers en gaan aan de slag met de conceptontwikkeling op eigen locatie

8 Ondernemers verrast Prof. dr. Theo Huibers De Media Battle is belangrijk voor het contact tussen hoge- wel een website, maar weet niet hoe je die op een creatieve school en bedrijfsleven. De strijd tussen verschillende studen- manier kunt gebruiken. De Media Battle is voor lectoraat en tenteams van de Hogeschool Utrecht en Saxion laat namelijk kenniskring zowel een onderzoeksproject als een leerproject. op een supersnelle en toegankelijke manier zien wat het hbo We zijn op diverse terreinen actief en dat geeft ons mogelijk- in huis heeft op het gebied van nieuwe media. heden om verschillende thema s voor de battles te formuleren. Bij het thema centrumondernemerschap bijvoorbeeld, Tijdens de battle ontstaan gave interacties tussen de op- vragen we winkeliers in de binnenstad om vraagstukken voor drachtgevers en de deelnemers. Dat is mooi om te zien. De te leggen aan de studenten. Docenten haken vervolgens aan opdrachten van de ondernemers zijn heel realistisch. De uit- en denken mee. Het leuke van de Media Battle vind ik dat de werking van de studenten is vaak verrassend. Een commerci- ondernemers met eigen ogen zien dat onze studenten veel in eel communicatiebedrijf buigt zich meestal eerst over budget- hun mars hebben. ten en kostenplaatjes. Studenten beginnen meteen vrijuit te denken en komen daardoor tot hele vindingrijke oplossingen. 14 Onze studenten hebben een totaal andere blik op communicatie dan de klassieke ondernemer. Die heeft bijvoorbeeld Theo Huibers was vier jaar lang nauw betrokken bij de Media Battle als lector van Saxion. BETROKKEN LECTOREN 15

9 dr. Harry van Vliet Jezelf laten zien Voor ons lectoraat is de Media Battle een hele mooie manier om samen te werken met het onderwijs en een band op te bouwen met opdrachtgevers. Het is ook een goede manier om jezelf zichtbaar te maken aan de buitenwereld. Bedrijven zijn steeds beter bekend met nieuwe media, maar nog altijd weten ze vaak niet hoe ze deze het beste kunnen inzetten voor hun zakelijk doeleinden. Ze worden vaak verrast door de crossmediale plannen van de studenten. De battle is een echte wedstrijd, met aan het eind van de week het uitroepen van een winnaar en de uitreiking van een beker. Dat levert publiciteit op. In de loop van de jaren hebben we steeds beter geleerd hoe we de battle aan moeten pakken. Zo praten we nu lang van tevoren met opdrachtgevers over hun wensen. Wij stimuleren studenten overigens om bij het opstellen van een marketingplan ook te denken aan bijvoorbeeld het maken van een radiospotje of het organiseren van een event. De Media Battle tussen studenten uit Utrecht en studenten uit Enschede heeft nog meer gebracht dan we verwacht hadden. We begonnen met zo n vijftig studenten. Aan de laatste battle hebben meer dan 200 studenten meegedaan! Studenten, opdrachtgevers en onderzoekers zijn enthousiast. 16 BETROKKEN LECTOREN Harry van Vliet was lector van Crossmedialab Hogeschool Utrecht. Hij bedacht het concept van de Media Battle. 17

10 DE PITCH Deelnemers hebben 5 min voor hun pitch 3 3 van De vier Media Battles in het kader van het project Centrumondernemen zijn met een gelijke stand van 3-3 afgerond. De Battles hebben een groot aantal verrassende en creatieve resultaten opgeleverd. Een kleine selectie resultaten staan hierna kort beschreven feb 10 sep 10 feb 11 sep11 feb 12 sep 12 Aantal concepten Jury Deelnemer Ons Concept MEDIA BATTLE RESULTATEN feb 10 sep 10 feb 11 sep11 feb 12 sep 12 Aantal opdrachtgevers Dagvoorzitter feb 10 sep 10 feb 11 sep11 feb 12 sep 12 Aantal deelnemers 19

11 Enschede Promotie Corio/Hoog Catharijne Tijdens evenementen worden binnensteden bezocht door In de dokterskoffer zitten kant-en-klare marketing-, social me- Hoog Catharijne, Nederlandse drukste overdekte winkelcom- Het winnende studententeam (Hogeschool Utrecht) ontwikkel- grote aantallen bezoekers. Behalve horeca en centraal gelegen dia- en actiestrategieën, die met vrijwillige hulp van de student plex, wordt de komende jaren drastisch verbouwd. De ver- de een applicatie voor de smartphone waarin dit concept tot ondernemingen zijn er maar weinig ondernemers net buiten in korte tijd eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. Zo kunnen bouwing gebeurt letterlijk tussen de bedrijven door en leidt uiting komt, met als toevoeging een vijfde F, die van Future. de stadskern die profiteren van deze piekende bezoekersaan- studenten de ondernemers bijvoorbeeld helpen bij het aanma- naar verwachting tot irritatie en wegblijven van het winkelend Na activering hiervan, wordt de smartphone-gebruiker op de tallen. Tijdens één van de Media Battles werden de studenten ken van een Twitteraccount of een Facebookpagina met bij- publiek vanwege bouwoverlast en verplaatsing en sluiting van hoogte gebracht van de laatste bouwontwikkelingen en de op uitgedaagd om met behulp van (nieuwe) mediatechnologie behorende handleiding en strategieën. Deze middelen helpen winkels. stapel staande projecten. En ook vindt het winkelende publiek creatieve concepten te ontwikkelen voor dit probleem. de ondernemer zowel voor, tijdens als na het evenement, om onder deze knop omleidingen in looproutes en alternatieve meer aandacht te trekken voor zijn of haar onderneming en Corio, de eigenaar van het complex, anticipeert hierop door routes naar verplaatste winkels. Corio overweegt momenteel Saxion studenten ontwikkelden specifiek voor het Serious tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan het evenement. studenten op te roepen ideeën te ontwikkelen om het winke- de applicatie uit te voeren. Request evenement het EHBO concept. EHBO staat voor lende publiek toch een prettige winkelervaring te verschaffen. Enschede Helpt Baby s Overleven. Gekleed in verpleegkundige De afronding van de verbouwing is gepland in Corio outfit en uitgerust met een dokterskoffer gaan studenten ruim heeft voor deze lange verbouwingsperiode een communica- voor aanvang van het evenement langs ondernemers in de tiestrategie ontwikkeld, waarin de begrippen Fashion, Food, binnenstad. Free time, Fun centraal staan. 20 MEDIA BATTLE RESULTATEN

12 Project Voorstraat (Utrecht) De Voorstraat/Wittevrouwenstraat verbindt het Neude met de singel en grenst aan het universiteitskwartier. De straat kent problemen die typerend zijn voor een grote stad. Maar de afgelopen vijf jaar is de leegstand afgenomen en is er een concentratie gekomen van mode designers, boetiekjes en winkeltjes voor design accessoires. De ondernemersvereniging wil de straat profileren als winkel- en bezoekstraat voor een cultureel en sociaal maatschappelijk geëngageerd publiek. Regelmatig worden evenementen georganiseerd als modeshows, een muziekfestival (LeGuessWho) en fun acties voor klanten. De studenten ontwikkelden de straat als een trendy, kunstzinnige en grootstedelijke buurt met een duidelijke branding en een zichtbare stilistische eenheid. Het concept SOVO, het ruwe randje (winnaars mediabattle september 2012) maakt slim gebruik van het image van SOHO als creatieve en ondernemende buurt. De Art and Light road creëert een herkenbaar visueel imago met behulp van sticker art, wild breien en lichtsculpturen als deel van Trajectum Lumen die een bijdrage leveren aan de veiligheid s avonds. MEDIA BATTLE RESULTATEN Winnaars Media Battle september 2012 (v.l.n.r.) Marloes Pennings, Robbie Kusters, Sofie Bernhagen en Nina Hagg (Hogeschool Utrecht) 23

13 Kunst in het Volkspark Kunst in het Volkspark is een jaarlijks evenement dat grote aantallen bezoekers naar het Volkspark in Enschede trekt. De organisatie heeft de ambitie om de komende jaren nog groter te groeien en meer naamsbekendheid te krijgen buiten de regio Twente. Hiervoor moeten nieuwe doelgroepen worden aangeboord en een daarbij nieuwe, passende marketingstrategie worden ontwikkeld. Met de huidige strategie denkt de organisatie een grote groep potentiële bezoekers van de binnenstad mis te lopen, aangezien het evenement aan de rand van het centrum is gesitueerd. een creatieve marketingstrategie een nieuwe, jongere doelgroep bereikt en via een slimme on- en offline strategie en vernieuwde uitstraling meer bezoekers zal trekken binnen en buiten de regio. Eén van de offline (guerilla) marketingmiddelen was een kunstzinnig ontworpen bank van gras die op verschillende plaatsen in de binnenstad van Enschede kan worden neergezet. Studenten kregen de opdracht om een mediaconcept te bedenken dat niet alleen bijdraagt aan een betere verbinding tussen het Volkspark en het stadscentrum, maar ook resulteert in een grotere naamsbekendheid buiten de regio. Studenten van Saxion ontwikkelden een winnend mediaconcept dat via 24 Winnaars Media Battle februari 2012 v.l.n.r. Piotrek Klawikowski, Eduard Kisner, Christopher Tietz (Saxion) en opdrachtgever Dave Blank MEDIA BATTLE RESULTATEN

14 Eduard Kisner Laurentius Judhianto Eduard Kisner (27) uit Duitsland studeert Kunst en Techniek aan Saxion Ik zat in een leuk team met studenten uit verschillende landen. Onze opdracht was om meer jongeren te trekken naar de manifestatie Kunst in het Volkspark. Gezien het budget dat we ter beschikking hadden, konden we geen al te spectaculaire plannen maken. We moesten efficiënt en realistisch werken. De manifestatie is een geweldig evenement dat jaarlijks wel mensen trekt, maar er komen haast geen jongeren. De bezoekers zijn gezinnen met kinderen en ouderen. Ons idee was om jongeren via opvallende objecten in Enschede en omliggende plaatsen te wijzen op de manifestatie. Ook wilden we facebook en twitter beter inzetten. Tijdens de battle heb ik een klein marktonderzoekje gehouden. Vóór onze presentatie hadden maar twee van de honderd studenten gehoord van Kunst in het Volkspark. Na onze presentatie vroeg ik wie er de manifestatie zou willen bezoeken. Alle handen gingen de lucht in. De studenten realiseerden zich dat het een ideaal evenement is voor jongeren: Je kunt gratis genieten van kunst, muziek en de natuur en je kunt er andere jongeren ontmoeten. We hebben veel geleerd van de battle. Het was de eerste keer dat we met een echte klant werkten. Ik kijk met een goed gevoel terug op de Media Battle. Het was leerzaam maar ook best zwaar. Ik zat namelijk in een groep met maar drie studenten, terwijl in de andere groepen vijf of zes studenten zaten. Dat betekende voor ons dat we extra hard moesten werken. Winkeliersvereniging De Klanderij in Enschede was onze opdrachtgever. We hadden een concept bedacht met concrete tips voor het gebruik van diverse media om het winkelcentrum te promoten. Eén van de ideeën was om full colour flyers met mooie foto s en wervende teksten tussen de kranten te leggen die in de trein worden gelezen. Zo kunnen Duitsers en Nederlanders die met de trein reizen, kennismaken met het winkelcentrum. Een andere tip was het gebruik van narrow casting om mensen langer vast te houden in De Klanderij. Onze groep werd uitgekozen om het plan te presenteren tijdens de pitch in het theater. Dat vond ik eervol. We hadden niet veel tijd om te oefenen voor de presentatie, maar het ging goed. We deden het in precies 4 minuten en 55 seconden. BETROKKEN STUDENTEN Laurenthius Judhianto (22) uit Indonesië is onlangs afgestudeerd bij Saxion 27

15 Larissa Komen Nadia van den Arend Het meedoen aan de Media Battle vond ik een echte uitdaging. Normaal gesproken werk je wekenlang aan een opdracht die een leraar heeft bedacht. Daar krijg je dan een cijfer voor. Bij de Media Battle werk je voor een echte opdrachtgever. Dat is veel spannender. Je wilt het zo goed mogelijk doen en bent echt gemotiveerd om te winnen. Bij de battle moet je in een hele korte tijd iets neerzetten. Dat ligt mij wel, want ik presteer beter wanneer ik onder druk sta. Het was spannend om mee te doen aan de Media Battle. Ik had het gevoel dat ik in het diepe werd gegooid. Samen met vier andere studenten, die ik helemaal niet kende, moest ik gaan brainstormen over een plan om het imago van Hoog Catharijne op te poetsen. De samenwerking verliep heel goed. De één komt met een idee, de ander vult het aan. Op de eerste dag zaten we om de tafel met de winkeliers. Enkele dagen later moesten we ons idee al presenteren. De winkeliersvereniging was enthousiast over ons idee: een applicatie voor de telefoon en het aanbrengen van gekleurde lijnen in het winkelcentrum. Door middel van een spel wordt het winkelend publiek door het winkelcentrum geleid. We hadden een leuke opdracht. De winkeliersvereniging van de Biltstraat in Utrecht wilde deze straat promoten, want de Biltstraat wordt nogal eens overgeslagen door het winkelend publiek. Iedereen kent de straat van het populaire monopolyspel, dus wij hebben flyers en een app over de Biltstraat ontworpen, gebaseerd op dit spel. Larissa Komen (21) studeerde aan de Hogeschool Utrecht De winkeliersvereniging was over ons concept het meest enthousiast. Wij hebben de opdracht in onze minor verder uitgewerkt en onder meer een website voor de winkeliersvereniging gemaakt. Voor mij was de battle een hele nuttige ervaring. Het was leuk om samen te werken met de winkeliers. Ze zijn toch van een andere generatie. De winkeliers maakten graag gebruik van onze kennis van nieuwe media. Door de Media Battle krijg je echt een goed idee hoe het is om in de praktijk te werken. Nadia van den Arend (24) is afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht 28 BETROKKEN STUDENTEN

16 Judith Damveld Hoe kun je nou met een crossmediaal concept zowel Duitse als Nederlandse bezoekers naar ons winkelcentrum De Klanderij trekken? Dat was de opdracht die we voorlegden aan drie groepen studenten. De eerste groep bestond uit Nederlandse studenten, de tweede uit Duitsers en de derde uit Aziaten. Alle deelnemers waren enorm gedreven en gemotiveerd. Wij kozen uiteindelijk voor het concept van de Aziaten. Zij hadden hun plan tot in de puntjes uitgewerkt en zij hadden heel goed nagedacht over de probleemstelling die wij hadden voorgelegd. De vormgeving was perfect en de presentatie was ook goed. Bovendien werden we door deze studenten heel hartelijk benaderd, dat vonden we heel bijzonder. De studenten hadden bedacht om de verschillende groepen klanten via diverse social media kanalen te benaderen. Ook wilden ze flyers in de trein verspreiden. De studenten hebben het concept na de battle verder uitgewerkt. Ja, we hebben veel aan hun plan en we zijn nog steeds bezig om de ideeën verder te stroomlijnen. Judith Damveld is marketingcommunicatiemanager van de winkeliersvereniging De Klanderij in Enschede. Hermannus Stegeman Via de Media Battle maken bedrijven kennis met de hogeschool. Zo ontdekken ze dat er aan het hbo jongeren studeren die bijzonder creatief zijn. Bedrijven worden geprikkeld om hun onderzoeksvragen neer te leggen bij de hogeschool. Een bedrijfsvereniging als de onze beschikt niet altijd over de financiële middelen om een professioneel bedrijf in te schakelen voor een opdracht. Onze opdrachten zijn vaak bij uitstek geschikt voor studenten van de hogeschool. Deze studenten kunnen oplossingen aandragen die misschien niet onmiddellijk heel veel geld genereren, maar die wel heel effectief zijn. Tijdens de Media Battle hebben vijf groepen studenten zich gebogen over onze opdracht: het inrichten van een vignet voor het communiceren van duurzaamheid door Utrechtse horecaondernemers. We hebben de groep die zich het beste aan de opdracht heeft gehouden laten winnen. Het grappige is dat de groep die zich niet aan de opdracht hield juist met hele verrassende en bruikbare oplossingen op de proppen kwam. Met deze oplossingen zijn wij aan de slag gegaan. Hermannus Stegeman is bestuurslid van Koninklijke Horeca Nederland-Utrecht. BETROKKEN OPDRACHTGEVERS 31

17 Dave Blank De Media Battle heeft voor de manifestatie Kunst in het Volkspark veel opgeleverd. Onze opdracht was om een plan te bedenken waardoor Kunst in het Volkspark meer jongeren gaat trekken en een internationale uitstraling krijgt. Ik vond de plannen van de drie teams die voor ons aan het werk zijn gegaan heel verrassend. Een van de teams won uiteindelijk de Media Battle, dat was natuurlijk sowieso leuk. Het team had een concept bedacht waarin al onze wensen aan bod kwamen. Art in the park was de naam die de studenten bedacht hadden. De studenten wilden in de aanloop naar de manifestatie gewone voorwerpen in de stad veranderen in kunstobjecten. Ook stelden de studenten voor om de manifestatie te combineren met een internationaal festival. We zijn van plan om een aantal ideeën daadwerkelijk uit te voeren. Zo krijgen we een moderner logo, want de studenten vonden het bestaande logo ouderwets. Het valt me op dat de deelnemers aan de battle veel aandacht besteden aan de presentatie. Dit wordt ook hoog gewaardeerd door de jury. Ik vind dat de presentatie goed moet zijn, maar dat het vooral om de inhoud moet gaan. Bij de meeste groepen was daar een onbalans. Marjolein van Alfen is eigenaar van AYA living Woonwinkel en meubelstoffering en voorzitter van de Biltstraat Ondernemersvereniging Marjolein van Alfen Het was erg leuk om met creatieve studenten samen te werken. Op de eerste bijeenkomst van de Media Battle in de Central Studios in Utrecht hebben we de studenten verteld over de geschiedenis van onze Biltstraat. Vervolgens hebben we uitgelegd wat onze wensen waren: We wilden meer betrokkenheid van de bewoners en een beter imago. Twee groepen studenten gingen enthousiast aan de slag met het maken van een marketingplan. Na een week gaven ze een presentatie van hun plannen. Wij vonden de ideeën van beide groepen heel inspirerend. Vooral het plan van de studenten uit Utrecht zat goed in elkaar. Met deze studenten hebben we de afspraak gemaakt om samen verder aan de slag te gaan met hun marketingplan. Zo willen we hun idee uitvoeren om ondernemers tijdelijk te laten proefdraaien in een leegstaande winkel. Zelf ben ik goed op de hoogte van het gebruik van nieuwe media voor marketingdoeleinden, maar veel andere ondernemers in onze straat zijn dat niet. Zij waren erg onder de indruk van de ideeën van de studenten over het combineren van gevestigde massamedia met social media. 32 Dave Blank is voorzitter van de manifestatie Kunst in het Volkspark. BETROKKEN OPDRACHTGEVERS

18 Betrokken organisaties Marc Woesthuis is voorzitter van stichting Fris en directeur van TriMM Voor de bedrijven in de creatieve industrie in Twente is de Academie Creatieve Technologie van Saxion van groot belang. Hier worden de mensen opgeleid die de technologie en de slimme dingen van morgen zullen gaan ontwikkelen. Het speelveld waarop de bedrijven acteren is al lang niet meer regionaal, maar nationaal en internatonaal. Tijdens de Media Battle leren de studenten wat er speelt bij bedrijven en wat ze kunnen betekenen voor een onderneming. Die ervaring is heel waardevol. Het niveau van de deelnemers is over het algemeen goed. Natuurlijk zie je verschillen. Er zitten echt supertalenten tussen. In de week van de battle zie je dat deze voortrekkers de rest op sleeptouw nemen. Ondernemers komen absoluut compleet nieuwe ontwikkelingen tegen, Marc Woesthuis of nieuwe ontwikkelingen waar ze soms wel van gehoord hebben maar waarover ze nooit dieper hebben nagedacht. Het is fijn om met studenten te werken. Ze zijn onbevangen en ze zijn niet bang om vragen te stellen. Als mensen eenmaal bij een bedrijf werken wordt de nieuwsgierigheid vaak minder. Dat is jammer, want het stellen van de waarom-vraag zet je aan het denken. Persoonlijk vind ik dat ondernemers zich meer zouden moeten openstellen voor het contact met studenten. Ze hebben de mogelijkheid om studenten mediavraagstukken voor te leggen, waarover deze zich kunnen buigen. Dit zou op veel grotere schaal moeten gebeuren. Samen met Saxion zet de stichting Fris zich hiervoor in. BETROKKEN ORGANISATIES 35

19 Henk de Poot Henk de Poot is onderzoeker bij onderzoeks- en adviesorganisatie Novay en is betrokken bij de monitoring van de regeling RAAK Het organisatievermogen van de studenten wordt bij de Media Battle nadrukkelijk op de proef gesteld. Studenten moeten in een hele korte tijd een idee bedenken, onderzoeken of hun plan inhoudelijk klopt en vervolgens dit plan kernachtig presenteren. Als jury merk je al gauw de teams op die op alle fronten goed scoren. Bij het oordeel van de jury weegt vooral mee of het idee dat de studenten bedenken uitvoerbaar is voor de opdrachtgevers. interessante ontwikkeling. Ik stel vast dat de onderzoeksrol van de hogescholen wordt onderkend door steeds meer bedrijven. Ja, ondernemers nemen hogescholen buitengewoon serieus als kennispartner. Zo n Media Battle draagt daar nadrukkelijk toe bij. Bedrijven maken via de battle in een hele korte tijd kennis met wat de hogeschool in huis heeft. De Media Battle is een bijzonder goede formule. Ik merk dat hogescholen de laatste jaren zelfbewuster zijn geworden ten opzichte van bedrijven. Via de stages van studenten was er altijd al een relatie met bedrijven, maar je merkt dat deze relatie intensiever en meer gelijkwaardig wordt. Dat is een BETROKKEN ORGANISATIES 37

20 Martha Riemsma Indira Reynaert De Media Battle is uitgegroeid tot een echt merk. Ik ben drie keer jurylid geweest en kan goed zien dat de Media Battle steeds groter en professioneler wordt. De sfeer is serieus. De studenten beseffen goed dat ze voor echte opdrachtgevers aan het werk zijn. Die ervaring is voor de studenten heel stimulerend. Ze moeten in een hele korte tijd een plan bedenken, uitwerken en presenteren, net zoals het in de praktijk gebeurt. Ook dan moet je pitchen. Ook dan is de concurrentie groot. Ik vind het een leuk idee dat studenten uit Enschede het opnemen tegen studenten uit Utrecht. Het valt me op dat de studenten zich vaak focussen op één aspect. Ze houden bijvoorbeeld een geweldig goede presentatie, maar het concept blijft achter. Of andersom. Het valt me ook op dat ze voor hun campagne veel gebruik maken van nieuwe media. Facebook en Twitter zitten standaard in het pakket. Maar ze hebben ook geleerd dat er meer middelen zijn om de doelgroep te bereiken, zoals een advertentie in de krant. Martha Riemsma heeft een bedrijf Twinkeling voor strategie, marketing en media. Het idee van de Media Battle vind ik helemaal te gek. De deelnemers moeten in een heuse competitie onder grote druk presteren. Daar heb ik wel iets mee. Ik heb drie Media Battles meegemaakt en elke keer was er wel een team dat er bovenuit sprong. Dat het niveau van de crossmediale concepten die de studenten in een week tijd ontwikkelen zo wisselend is, ligt vooral aan de opdrachten. Als de opdracht goed is omschreven, is het niveau hoger. Dan kunnen studenten zich beter focussen op het basisidee en de strategie. Op het gebied van het creatieve proces voor het ontwikkelen van een concept valt nog winst te behalen. Maar ik ben onder de indruk van de visuele uitwerking van de concepten. Daar sta ik echt van te kijken. De presentaties zien er goed uit en zijn boven verwachting. Vooral die van de studenten van Saxion. De opdrachtgevers gaan na afloop met kippenvel naar huis. Indira Reynaert heeft een trainingsbureau The Janeway voor communicatiemedia- en entertainmentconcepten. 38 BETROKKEN JURYLEDEN

21 PROJECTRESULTATEN Naast de Media Battle zijn er gedurende het project Centrumondernemen & Media Technologie diverse andere projecten uitgevoerd. Een kleine selectie van resultaten van deze projecten staan hier beschreven. Media Strategie Spel Als ondernemer is de verleiding groot om social media uitsluitend te zien als een gemakkelijk in te zetten communicatiemiddel. Er gaat altijd wel een aansprekend voorbeeld rond, dat omarmd kan worden en als piketpaaltje in de grond kan worden geslagen met de aanduiding zoiets willen wij ook. We hebben een model ontwikkeld dat helpt om beslissingen te nemen over social media activiteiten, door deze in combinatie te zien met doelen, instrumenten en impact. Daarvoor hebben we een bordspel ontworpen. De bedoeling is om kwartetten te maken van vier aspecten (doelen, instrumenten, activiteiten, impact), waarbij het zaak is om tot een goede combinatie te komen. Het Media Strategie Spel wakkert de discussie aan, legt verbanden tussen strategie, tactiek en resultaat en zorgt ervoor dat er scherpe keuzes gemaakt worden. Crossmedia Monitor Een groeiende groep ondernemers maakt actief gebruik van social media kanalen om zich te profileren, aanbiedingen bekend te maken of in contact te komen met (potentële) kopers. Om meer inzicht te krijgen in die activiteiten, volstaat een snapshot van het hier en nu niet meer. Binnen het Crossmedialab hebben we de Crossmedia Monitor Centrumondernemers ontwikkeld. Een online instrument waarbij je de activiteiten op Twitter, Facebook en Foursquare kunt bekijken en vergelijken. Ontwikkelingen in tijd en activiteiten van vergelijkbare ondernemers kunnen inzicht geven in de kansen en mogelijkheden die digitale media bieden. In combinatie met offline activiteiten, zoals een mailing, event of advertentie, krijg je een beter beeld van het effect van de in te zetten media. De monitor houdt nu de publieke activiteiten bij van meer dan 500 Utrechtse binnenstedelijke ondernemers op genoemde netwerken. De monitor is te vinden via

22 Als spin-off van de Media Battle hebben Saxion studenten in opdracht van de Federatie Centrumondernemers Enschede twee concepten ontwikkeld en uitgevoerd: Tweets4Sweets en Munten Pakken. Beide concepten dragen op een creatieve manier bij aan een betere verbinding tussen online en offline (winkel)activiteiten in de binnenstad van Enschede. Tweets4Sweets Munten Pakken Het concept Tweets4Sweets stimuleert winkelend Munten Pakken is een smartphone applicatie die publiek aankopen te delen via Twitter in ruil voor het winkelend publiek beloont met virtuele munten voor bekende ouderwetse snoepje op de toonbank van de verschillende activiteiten in de binnenstad. Consumenten ontvangen bijvoorbeeld bij aankoop van winkelier. Het snoepje is een door de ondernemer vrij te kiezen beloning voor een consument die met vooraf producten papieren muntjes met unieke codes. Deze bepaalde Twitter hashtags een positieve Tweet plaatst codes kunnen via de applicatie worden geregistreerd over een aankoop in de winkel. als virtuele munten. Met deze virtuele munten zijn prijzen te winnen die beschikbaar worden gesteld door binnenstadondernemers. PROJECTRESULTATEN Onderzoeken Nieuwe Media & Horeca Binnen het project Centrumondernemen is onderzoek gedaan naar de huidige inzet van nieuwe media door horecagelegenheden en de aansluiting hiervan op het gedrag en de verwachtingen van de consument. Acht horecaondernemingen in het centrum van Enschede namen deel. Ze brachten communicatieproblemen in rondom het bereiken van nieuwe doelgroepen, het aantrekken van bezoekers op specifieke dagen en het communiceren van evenementen. Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de ondernemingen al gebruik maakt van een website, Facebook of Twitter om te communiceren. In veel gevallen ontbreekt echter een communicatieplan en heeft de ondernemer geen inzicht in de effecten van de communicatie. De doelgroep is het meest actief op Facebook en ontvangt communicatie van horecagelegenheden bij voorkeur via social media. 43

23 BEDANKT! Wij danken graag de opdrachtgevers, juryleden en alle betrokken organisaties die Media Battle afgelopen jaren telkens weer tot een geweldige en enerverende week hebben gemaakt. Federatie Centrumondernemers Enschede

24 Colofon Redactie Stephan Brandenburg Irene Sijgers Tim Roosen Eind-redactie Anne Velthausz Vormgeving & dtp Tim Roosen Uitgave Saxion, Maart 2013 Fotografie Remco Mikkers (pag. 7) Roy te Lintelo (pag. 20) Jan Willem Groen (pag. 16, 23) Joost van Manen (pag. 31) Marjo Baas (pag. 43) Infographics Els :23 #med stenaars in 10- Adres Lectoraat Media Technology Academie Creatieve Technologie Van Galenstraat 19 Postbus KB Enschede heid en meer jeugd. Onze keuze is gemaakt nu de pitch en j weer naar Enschede # sentaties van de Mediabattle tussen Hogeschool Utrecht en Enschede. Mooie benieuwd waar de studenten mee gaan komen met de #mediabattle Vast iets heel gaaf 1962, maar dan #mediabattle Weer op m n werk overdracht & #inspiratie volop! In een warm huis me mentaal aan het voorbe veel zin Vandaag naar #mediabattle in Enschede: Hogeschool Utrecht vs. en breken tijdens juryberaad #mediabattle De mediabattle 2012 is gestart. De creatieve spann marcravenhorst Geniale oplossingen bedacht! De jury staat op scherp, de pitches gaan van star battle Het is weer een feestje! 155 studenten uit Twentuh en Utregg pitchen hun concept tijdens de #mediabattle Net startsein gegeven voor #mediabattle studenten: kruisbestuiving cultuur en Wat een week, dankjewel team10! Ik zag er in het begin tegenop maar het was uiteindelijk best oké... #Mediabattle #Minor spanning stijgt voorde studenten. Wie gaat er overnaar de finale? :23 #mediabattle goed advi invulling leegstand in de binnenstad 053. Goede creatieve invulling: zet er kunstenaars in : den in #mediabattle met #kunstvolkspark. Leuke ideeën voor nationale bekendheid en meer jeugd. Onze keuze is gemaakt nu de pitch e scabrandenburg Finale van de #mediabattle en straks gezellig met de beker weer naar Enschede quest aan bod met innovatief plan Presentaties van de Mediabattle tussen Hogeschool Utre rking ondernemers en Ben benieuwd waar de studenten mee gaan komen m essicajoins Quote QR codes zijn de ponskaarten uit 1962, maar dan #media pdrachtgever in de #mediabattle #kennisoverdracht & #inspiratie volop! HAL16) de #mediabattle morgen. Erg veel zin Vandaag na riendschappen groeien breken tijdens juryberaad #mediabat e Geniale oplossingen b ediabattle Het is am_de_rijk Net startsein ge week, dankjewel t gt voo

25 15:23 #med 10- ze keuze is gemaakt nu de pitch en # ediabattle tussen Hogeschool Utrecht en Enschede. Mooie de studenten mee gaan komen met de #mediabattle Vast iets heel gaaf n #mediabattle Weer op m n werk & #inspiratie volop! In een warm huis me mentaal aan het voorbe Vandaag naar #mediabattle in Enschede: Hogeschool Utrecht vs. en tijdens juryberaad #mediabattle De mediabattle 2012 is gestart. De creatieve spann ravenhorst Geniale oplossingen bedacht! De jury staat op scherp, de pitches gaan van star ttle Het is weer een feestje! 155 studenten uit Twentuh en Utregg pitchen hun concept tijdens de #mediabattle Net startsein gegeven voor #mediabattle studenten: kruisbestuiving cultuur en W week, dankjewel team10! Ik zag er in het begin tegenop maar het was uiteindelijk best oké... #Mediabattle #Minor spanning stijgt voorde studenten. Wie gaat er overnaar de finale? :23 #mediabattle go invulling leegstand in de binnenstad 053. Goede creatieve invulling: zet er kunstenaars in den in #mediabattle met #kunstvolkspark. Leuke ideeën voor nationale bekendheid en meer jeugd. Onze keuze is gemaakt nu de scabrandenburg Finale van de #mediabattle en straks gezellig met de beker weer naar Enschede #mediabattl quest aan bod met innovatief plan Presentaties van de Mediabattle tussen Hogesch rking ondernemers en Ben benieuwd waar de studenten mee gaan ko jessicajoins Quote QR codes zijn de ponskaarten uit 1962, maar dan # pdrachtgever in de #mediabattle #kennisoverdracht & #inspiratie volop! H de #mediabattle morgen. Erg veel zin Vand riendschappen groeien breken tijdens juryberaad #m e Geniale oplos ediabattle am_de_rijk Net star week, dank

Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht

Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht Probleemomgeving Online winkelen groeit in Nederland enorm; tegelijkertijd is er een verschuiving

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Crossmediaformat. Situatie

Crossmediaformat. Situatie Crossmediaformat Situatie Crossmedia is bijna een toverwoord geworden voor spannende en innovatieve communicatie. Wanneer je ook de vakliteratuur leest dan merk je dat bureaus en klanten continu op zoek

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

LANG LEVE DE VERENIGING Scholen in de Kunst + Citymarketing Amersfoort + L5 communicatie + design april 2016

LANG LEVE DE VERENIGING Scholen in de Kunst + Citymarketing Amersfoort + L5 communicatie + design april 2016 LANG LEVE DE VERENIGING Scholen in de Kunst + Citymarketing Amersfoort + L5 communicatie + design april 2016 LANG LEVE DE VERENIGING Scholen in de Kunst + Citymarketing Amersfoort + L5 communicatie + design

Nadere informatie

Bedrijvenpakket Glazen Huis 2009

Bedrijvenpakket Glazen Huis 2009 Bedrijvenpakket Glazen Huis 2009 Industrieel Ontwerpen De opleiding Industrieel Ontwerpen aan de faculteit Construerende Technische Wetenschappen van de Universiteit Twente bestaat op dit moment zeven

Nadere informatie

PROJECT 2014 FLL WORLD CLASS SM

PROJECT 2014 FLL WORLD CLASS SM PROJECT 2014 FLL WORLD CLASS SM In het FLL World Class SM Project zal jullie team: Een onderwerp kiezen waar jullie enthousiast over zijn of altijd al meer over hebben willen weten. Een innovatieve oplossing

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2016

Het Fair Fashion Festival 2016 Het Fair Fashion Festival 2016 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor Fair Trade fashion te vergroten door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Bedrijvenpakket Glazen Huis 2008

Bedrijvenpakket Glazen Huis 2008 Bedrijvenpakket Glazen Huis 2008 S.G. Daedalus S.G. Daedalus is de studievereniging van de opleiding Industrieel Ontwerpen (IO) aan de Universiteit Twente. Momenteel telt zij 550 leden, waarvan ruim een

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

MEER TRAFFIC MEER KLANTEN MEER OMZET

MEER TRAFFIC MEER KLANTEN MEER OMZET MEER TRAFFIC MEER KLANTEN MEER OMZET EN MEER BELEVING! Retail acties ONTDEK DE KRACHT VAN SCAN & WIN Meer cross-selling Lokale of branche specifieke variaties Centraal staat Ivooh! s unieke Scan & Win

Nadere informatie

WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT!

WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT! WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT! 6 Social Media tips voor de ondernemer. Dat Social Media een belangrijk marketingcommunicatie instrument is, is duidelijk. Hoe begin ik echter aan zo n

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 HAVO

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 HAVO DEEL 1 DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 In Nederland wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Maar wie bepaalt wat er onderzocht wordt? In het voorjaar van 2015 hebben Nederlanders

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Reclameproject 2010. Maandag 25 januari t/m 29 januari 2010. Van 09.00 uur tot 14.00 uur. Cypressehout 100. EINDOPDRACHT RECLAMEPROJECT 2009-2010

Reclameproject 2010. Maandag 25 januari t/m 29 januari 2010. Van 09.00 uur tot 14.00 uur. Cypressehout 100. EINDOPDRACHT RECLAMEPROJECT 2009-2010 1 Pagina 1 Maandag 25 januari t/m 29 januari 2010. Van 09.00 uur tot 14.00 uur. Cypressehout 100. EINDOPDRACHT RECLAMEPROJECT 2009-2010 MBO ECONOMIE BRIEFING: Elke groep maakt een reclamecampagne voor

Nadere informatie

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers Contact: Geesje Philippi 06 2292 3459 g.philippi@pioneering.nl Claasje Reijers 06 1645 2080 c.reijers@pioneering.nl TV 1 De kans om de bouw te vernieuwen De vele kansen in de bouwsector om te innoveren

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Probleemomgeving De exponentiële opkomst van smart phones, met als (voorlopige) koploper de iphone van

Nadere informatie

www.uitgeverscongres.nl

www.uitgeverscongres.nl Donderdag 7 juni Thema: Battle in the Channels Hét congres over strategie & online & business modellen & facts & trends en ontwikkelingen voor decisionmakers uit crossmediale uitgeverijen, mediabedrijven

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Krachtstroom voor het genereren van leads. tijdens uw beursdeelname

Krachtstroom voor het genereren van leads. tijdens uw beursdeelname Krachtstroom voor het genereren van leads tijdens uw beursdeelname Al 12 jaar standervaring; Zo spannend is het acteren op beurzen toch allemaal niet? hoor ik wel eens vaker een trotse standmanager zeggen

Nadere informatie

9 FEB Locatie: Campus Uithof, Utrecht TALENT DAT DE TOEKOMST DURFT VORM TE GEVEN. 6 e EDITIE

9 FEB Locatie: Campus Uithof, Utrecht TALENT DAT DE TOEKOMST DURFT VORM TE GEVEN. 6 e EDITIE 9 FEB 2017 Locatie: Campus Uithof, Utrecht TALENT DAT DE TOEKOMST DURFT VORM TE GEVEN 6 e EDITIE Nieuwe uitdagingen vragen om nieuw talent Het Sustainability Career Event (SCE2017) is het enige nationale

Nadere informatie

TheMagica The Creations Experience

TheMagica The Creations Experience Graphica s Grafisch Ontwerp Powered by: TheMagica The Creations Experience Ik was op zoek naar een uniek uiterlijk voor mijn product. Dankzij Themagica s grafische diensten heeft Hanisha Design een gezicht

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint

De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint Inhoud Inleiding De kracht van social media Wanneer komt social media van pas? Social

Nadere informatie

Foursquare handleiding voor de Groenteman

Foursquare handleiding voor de Groenteman Foursquare handleiding voor de Groenteman In deze speciale Foursquare handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist

Nadere informatie

Interview met de Nederlandse studenten in de werkgroepen.

Interview met de Nederlandse studenten in de werkgroepen. Wie zijn wij: Daag! Mijn naam is Jorrit en ik ben 23 jaar jong. Ik ben geboren en getogen in Leeuwarden. Ik zit nu in het 2e jaar van de lerarenopleiding Economie. Bij deze wil ik jullie veel plezier en

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Krachtstroom voor het genereren van leads. tijdens EvenementContact

Krachtstroom voor het genereren van leads. tijdens EvenementContact Krachtstroom voor het genereren van leads tijdens EvenementContact Dank allereerst voor alle reacties en vragen naar aanleiding van mijn vorige reeks Tips on Strips. Verschillende partijen vroegen mij

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Jan Willem Huisman

Curriculum Vitae. Jan Willem Huisman Curriculum Vitae Jan Willem Huisman Jan Willem Huisman haalde zijn master in interaction design aan de Royal College of Arts in Londen. Met twee mede-studenten richtte hij in 1997 IJsfontein op, gespecialiseerd

Nadere informatie

10 DIRECT TOEPASBARE TIPS VOOR MEER KLANTEN

10 DIRECT TOEPASBARE TIPS VOOR MEER KLANTEN 10 DIRECT TOEPASBARE TIPS VOOR MEER KLANTEN Ervaar zelf hoe je met weinig moeite, meer klanten krijgt! Door Theo de Kleijn helpt zelfstandig ondernemers aan meer klanten Theo de Kleijn www.theodekleijn.nl

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Projectgroep 8: Briefing. CDE Muziekatelier. Eva Thomas & Silke Lauwers

Projectgroep 8: Briefing. CDE Muziekatelier. Eva Thomas & Silke Lauwers Projectgroep 8: Briefing CDE Muziekatelier Eva Thomas & Silke Lauwers Grafische en digitale media 2013-2014 Inhoud Inleiding...3 1. Logo en huisstijl...4 2. Folder...5 3. Poster zomerworkshop...6 4. Advertentie...7

Nadere informatie

RobbieNetworks YOUR ONLINE AVATAR FASHION STORE

RobbieNetworks YOUR ONLINE AVATAR FASHION STORE RobbieNetworks YOUR ONLINE AVATAR FASHION STORE WAT IS ROBBIENETWORKS? RobbieNetworks is een innovatief bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het leveren van avatars (alter ego). Onze missie is: het

Nadere informatie

Communicatieplan Kids in Movement

Communicatieplan Kids in Movement Timo de Bresser Semester 6 Communicatieplan Juni 2017 Communicatieplan Kids in Movement In dit communicatieplan staat alle informatie met betrekking tot de campagne die we in werking hebben gezet in de

Nadere informatie

Wie zijn wij? Overal leesbaar

Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Metaal360 is hét kennisplatform op het gebied van metaalbewerking, innovaties en verspaning in Nederland en België. Wij houden u altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

10 DIRECT TOEPASBARE TIPS VOOR MEER KLANTEN

10 DIRECT TOEPASBARE TIPS VOOR MEER KLANTEN 10 DIRECT TOEPASBARE TIPS VOOR MEER KLANTEN Ervaar zelf hoe je met weinig moeite, meer klanten krijgt! Door Theo de Kleijn helpt zelfstandig ondernemers aan meer klanten Theo de Kleijn www.theodekleijn.nl

Nadere informatie

dé communicatiekans van 2015

dé communicatiekans van 2015 - OVER INNOVATION CHALLENGE dé communicatiekans van 2015 X-OVER X-OVER OVERSTEKENDE ONDERNEMERS De Cross-over Innovation Challenge is hét innovatie congres voor de Regio Zwolle. Ondernemers worden gestimuleerd

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Stageverslag Danique Beeks

Stageverslag Danique Beeks Stageverslag Danique Beeks Waarom deze stage en hoe zag de stage eruit? Ik heb via Mirthe informatie gekregen over deze stage. Haar achterneef is een van de eigenaren van dat bedrijf. Ze heeft mij deze

Nadere informatie

Sterk in presentatie

Sterk in presentatie Sterk in presentatie CUSTOM MADE valt in de prijzen Designing Haaker ontwerpt en maakt etalagepoppen op maat, o.a voor: V & D, Hunkemöller, De Bijenkorf, Claudia Strater, The Society Shop en nog vele andere

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren 7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren European Merchant Services 2015 1. Zorg ervoor dat u met de smartphone gevonden wordt Ondanks dat de groei van de smartphone inmiddels stabiliseert

Nadere informatie

DORPSGESPREK BALKBRUG 2025

DORPSGESPREK BALKBRUG 2025 VRIJDAG 19 juni 2015 DORPSGESPREK BALKBRUG 2025 01 mei 2015 Hoi! EVEN VOORSTELLEN Wij zijn een groep enthousiaste dorpelingen die samen willen bouwen aan de toekomst van Balkbrug en daarop slim samenwerken.

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Innoveren met sociale netwerken

Innoveren met sociale netwerken Sociale media Bedrijvenvereniging Leek Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innoveren met sociale netwerken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

Case Landal GreenParks

Case Landal GreenParks Case Landal GreenParks Marketing en communicatie Tot stand gekomen in het kader van RAAK Vitale Oudere Auteurs Ing. Karin Overbeek; onderzoeker lectoraat Industrial Design Redactie L. Koopmans MSc; onderzoeker

Nadere informatie

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren.

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. 1/5 Fase 1: Wat wilde ik bereiken? Handelen/ ervaring opdoen Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. De opdracht wilde ik zo ontwikkelen,

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

PR-team, stand van zaken

PR-team, stand van zaken Beste deelnemer, Ditmaal ontvang je een update van het PR-team. Deze update staat voornamelijk in het teken van de kaartverkoop ten behoeve van ons thuisconcert op 24 mei a.s.. We vragen je deze dan ook

Nadere informatie

DDW. Verslag Dutch Design Week. Michel Janse

DDW. Verslag Dutch Design Week. Michel Janse DDW Verslag Dutch Design Week Michel Janse Inleiding In de herfstvakantie was het mogelijk om met de klas naar de Dutch Design Week. In deze week zijn vele tentoonstellingen beschikbaar op verschillende

Nadere informatie

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni 13/6/2012 INTERVIEW TRANSCRIPT RIET Naam interviewer Naam respondent Pseudoniem respondent Datum interview 30-05-2012 Plaats interview Alkmaar Begintijd interview 12.00 Eindtijd interview 13.20 Leeftijd

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Evaluatierapport Workshop ADHD Fontys PABO Limburg Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 2 2. Deelnemers/respondenten 2 3. Opzet en inhoud evaluatie 2 4. Resultaten 2

Nadere informatie

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Programma De vraag van Jackie Chan beantwoord Citymarketing Basics Strategie bij promotie van Veenendaal De vraag van Kees beantwoord Verschillen en overeenkomsten

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Anne-Marie Poorthuis en Sjanneke Werkhoven De netwerkmultiloog is een methode om veel mensen in een organisatie te betrekken bij een organisatiethema

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen Onderwijsbrochure Rotterdam Voor de ontwerpers van morgen Inhoud Aangenaam kennis te maken 4 5 Onderwijs in 6 Foto-impressie 7 Programma s 11 Docent aan het woord: Tessa Smal 12 Boekingsinformatie 13 Educatie

Nadere informatie

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal Het Nieuwe Winkelen mobiel sociaal lokaal Het nieuwe winkelen van de consument Filmpje Het Nieuwe Winkelen Winkelen is van alle tijden. Maar de manier waarop een klant zijn aankopen doet verandert. De

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

saleskit digitale mogelijkheden LINDA.

saleskit digitale mogelijkheden LINDA. saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat.

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat. Klantbeoordelingen 2015 - zakelijke taaltrainingen januari t/m december 2015, n = 1.247 Klantenwaardering Vraagstelling Uitstekend Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Wat vindt u van het gebruikte lesmateriaal?

Nadere informatie

Bedrijfsinformatie 1 september 2014

Bedrijfsinformatie 1 september 2014 1 september 2014 Wie ben ik? Even voorstellen Mijn naam is Niek Scholtes, geboren op 29 april 1986 in Den Haag. In 2009 heb ik mijn HBO studie Human Technology afgerond aan de Haagse Hogeschool. Human

Nadere informatie

De Nieuwe Buren. Creatieve vrijheid

De Nieuwe Buren. Creatieve vrijheid De Nieuwe Buren Zoals al eerder gezegd, wij zijn De Nieuwe Buren B.V. Wij doen het graag een beetje anders. Iedereen die bij ons werkt zit nog op school. In 2007 zijn wij opgericht door het Mediacollege

Nadere informatie

Een beter imago begint bij jezelf

Een beter imago begint bij jezelf Een beter imago begint bij jezelf David Kok in gesprek met Thomas Marzano Gemeenten, ambtenaren, de politiek, de overheid als geheel: we kampen met een imagoprobleem. We doen ons werk (vaak) niet goed,

Nadere informatie

10 tips voor reclame maken

10 tips voor reclame maken 10 tips voor reclame maken met weinig budget 10 tips voor reclame maken met weinig budget Reclame maken is belangrijk voor het vinden van nieuwe klanten. Maar een grote reclamecampagne of een mooie tv-commercial

Nadere informatie

Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden. Inhoudsopgave Pagina. Bron 1 Design Marcel Wanders. 2. Bron 2 ADHD in de klas. 2

Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden. Inhoudsopgave Pagina. Bron 1 Design Marcel Wanders. 2. Bron 2 ADHD in de klas. 2 Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden Inhoudsopgave Pagina Bron 1 Design Marcel Wanders. 2 Bron 2 ADHD in de klas. 2 Bron 3 Recensie over Boijmans van Beunigen 3 Bron 4 Flip in de klas. 4 Bron

Nadere informatie

Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013

Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013 Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013 Vanaf 9.15 werd het druk bij Cubiss in Tilburg. Zo n 45 co-creanten verzamelden zich in de vergaderruimte om mee te denken over de Online Academy,

Nadere informatie

Stand van zaken en plannen WP3. Consortiumbijeenkomst WP3 26 augustus 2013

Stand van zaken en plannen WP3. Consortiumbijeenkomst WP3 26 augustus 2013 Stand van zaken en plannen WP3 Consortiumbijeenkomst WP3 26 augustus 2013 WP 3 WP3: Doelgroep en beleving 3.1 Beleving: onderzoek / studentenprojecten rond winkelproces en beleving, identiteit, marketing,

Nadere informatie

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Installatie360 is de digitale bestemming voor bouwprofessionals in Nederland en België. Ons online kennisplatform belicht alle facetten van de installatie-industrie. De redactie besteedt

Nadere informatie

In twee dagen een jaar verder

In twee dagen een jaar verder In twee dagen een jaar verder The 48 hrs by Laboratorivm Met The 48 hrs introduceert Laboratorivm een nieuwe methode om binnen 48 uur een diepgaande merkstrategie te ontwikkelen, inclusief creatieve vertalingen

Nadere informatie

BINK 36 RUIMTE TONEN: ENTREE

BINK 36 RUIMTE TONEN: ENTREE BINK 36 BINK 36 RUIMTE TONEN: ENTREE BINK 36 RUIMTE TONEN: GANG BINK 36 RUIMTE TONEN: BINK 36 VESTIA EN JOHAN DE WITT SCHOLENGROEP PRESENTEREN: MEDIA OPEN/INSPIREREND GALERIERUIMTES/PRESENTATIES INDUSTRIEEL/WERKEN

Nadere informatie

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI H.A.N.G. PLEKKEN Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI Binnenkort ga je met je klas op bezoek bij het Nederlands Architectuur instituut (NAi). Daar zal je het programma H.A.N.G. plekken volgen.

Nadere informatie

Website voor mkb-ondernemers en ontwerpers die met hun producten willen innoveren voor Vitale Ouderen

Website voor mkb-ondernemers en ontwerpers die met hun producten willen innoveren voor Vitale Ouderen Support innovatieprijs 2012: 55plustoolbox.nl Ingestuurd door: Onderwerp: Kenniscentrum Design en Technologie Lectoraat Industrial Design Lector ir. Karin van Beurden Website voor mkb-ondernemers en ontwerpers

Nadere informatie

Gelderland Arbeidswijs

Gelderland Arbeidswijs Gelderland Arbeidswijs Inspiratiedocument 2017 v2.0 Heb jij een goed idee voor Gelderland Arbeidswijs? 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Gelderland Arbeidswijs in het kort... 4 3. Gelderland Arbeidswijs...

Nadere informatie

Service Design. Denise van der Burg (0840384)

Service Design. Denise van der Burg (0840384) Service Design Denise van der Burg (0840384) 1 Inhoud 3 Inleiding 4 Huidige costumer journey 5 Toelichting 6 Doelgroep 6 persona 7 Brainstorm 8 Nieuwe service 8 Conceptbeschrijving 11 Verantwoording 13

Nadere informatie

Onze passie branding en design

Onze passie branding en design Amber & Marloes November 2015 Introductie Welkom bij de guidelines van Amber & Marloes. Dit document is opgesteld zodat je een beter beeld krijgt van wie Amber & Marloes zijn en wat hun passie is. Tevens

Nadere informatie

Reflectieverslag mondeling presenteren

Reflectieverslag mondeling presenteren Reflectieverslag mondeling presenteren Naam: Registratienummer: 900723514080 Opleiding: BBN Groepsdocente: Marjan Wink Periode: 2 Jaar: 2008 Inleiding In dit reflectieverslag zal ik evalueren wat ik tijdens

Nadere informatie

Shoeby Fashion groeit gestaag STARTERS THEMA. Dé marktplaats voor de samenwerkende ondernemer. www.franchiseplus.nl. losse nummers 6,75

Shoeby Fashion groeit gestaag STARTERS THEMA. Dé marktplaats voor de samenwerkende ondernemer. www.franchiseplus.nl. losse nummers 6,75 www.franchiseplus.nl 16e jaargang nummer 2 april 2008 losse nummers 6,75 Dé marktplaats voor de samenwerkende ondernemer THEMA STARTERS Shoeby Fashion groeit gestaag In dit nummer: Bestaande vestiging

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden 6 De wereld verandert: om ons heen zien we langzaam systemen en instituties omvallen. Wat daarvoor in de plaats komt? Hbo-onderzoek

Nadere informatie

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046 Sporthuis/GoSport 1570046 Document Informatie Versie Datum Status Aanpassingen Getroffen pagina s 1.0 20-06-2013 Definitief Colofon Soort document: Versie: 1.0 Afstudeerscriptie Opdrachtgever: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

uitgeverij buro70 crossmediaal activiteiten

uitgeverij buro70 crossmediaal activiteiten ter info buro70 De uitgeverij - handelend onder de naam BURO70 / Uitgeverij Neuféglise - werd opgericht in september 2006. Het eerste nummer van Hap&Tap Magazine verscheen begin december dat jaar. Nog

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden. INKOM Maastricht

Samenwerkingsmogelijkheden. INKOM Maastricht Samenwerkingsmogelijkheden INKOM Maastricht Nieuwe start voor duizenden studenten Voor de aankomende student is in Maastricht vaak alles nieuw: Een nieuwe stad, nieuwe mensen. De INKOM betekent voor velen

Nadere informatie