EEN SAMENVATTING VAN RESULTATEN VAN HET PROJECT CENTRUMONDERNEMEN & MEDIA TECHNOLOGIE ( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN SAMENVATTING VAN RESULTATEN VAN HET PROJECT CENTRUMONDERNEMEN & MEDIA TECHNOLOGIE (2010-2012)"

Transcriptie

1 2 15:23 #medi heid en meer jeugd. Onze keuze is gem et de beker weer naar Enschede Presentaties van de Mediabattle tussen Hog Ben benieuwd waar de studenten mee gaan ns Quote QR codes zijn de ponskaarten uit 1962, maar dan #m n werk als opdrachtgever in de #mediabattle #kennisoverdracht & #inspiratie volop! HA is me mentaal aan het voorbereiden op de #mediabattle morgen. Erg veel zin Vand chede: Hogeschool Utrecht vs. Vriendschappen groeien en breken tijdens juryberaad #mediaba De mediabattle 2012 is gestart. De creatieve spanning is te Geniale oplossingen edacht! De jury staat op scherp, de pitches gaan van start, de #mediabattle Het is weer een feestje! 155 studenten uit Twentuh en Utregg pitchen hun concept tijdens de #mediabattle EEN SAMENVATTING VAN RESULTATEN VAN HET PROJECT CENTRUMONDERNEMEN & MEDIA TECHNOLOGIE ( ) Net startsein gegeven voor #mediabattle studenten: kruisbestuiving cultuur en Wat een week, dank jewel team10! Ik zag er in het begin tegenop maar het was uiteindelijk best oké... #Mediabattle #Minor D spanning stijgt voorde studenten. Wie gaat er overnaar de finale? :23 #mediabattle advies voor invulling leegstand in de binnenstad 053. Goede creatieve invulling: zet er kunstenaars in :29 Midden in #mediabattle met #kunstvolkspark. Leuke ideeën voor nationale bekendheid en meer jeugd. Onz de pitch en Finale van de #mediabattle en straks gezellig met de beker weer naar #seriousrequest aan bod met innovatief plan Presen trecht en Enschede. Mooie samenwerking ondernemers en t de #mediabattle Vast iets heel Quote QR codes zij e Weer op m n werk als opdrachtgeve arco053 In een warm huis me mentaal aan het voorb diabattle in Enschede: Hogeschool Utrecht De med je! 155 s

2 #mediaba DaveBNano e is gemaakt nu de pitch en jury. uicnl #serio tle tussen Hogeschool Utrecht en Enschede. Mooie sam nten mee gaan komen met de #mediabattle Vast iets heel gaafs! #mediabattle Weer op m n werk als iratie volop! In een warm huis me mentaal aan het voorbereid dirareynaert Vandaag naar #mediabattle in Enschede: Hogeschool Utrecht vs. ns juryberaad #mediabattle De mediabattle 2012 is gestart. De creatieve spanning rst Geniale oplossingen bedacht! De jury staat op scherp, de pitches gaan van start, de Het is weer een feestje! 155 studenten uit Twentuh en Utregg pitchen hun concept tijdens de #mediabattle #2012 am_de_rijk Net startsein gegeven voor #mediabattle studenten: kruisbestuiving cultuur en Wat een dankjewel team10! Ik zag er in het begin tegenop maar het was uiteindelijk best oké... #Mediabattle #Minor De nning stijgt voorde studenten. Wie gaat er overnaar de finale? :23 #mediabattle goed advies voor vulling leegstand in de binnenstad 053. Goede creatieve invulling: zet er kunstenaars in :29 Midden in #mediabattle met #kunstvolkspark. Leuke ideeën voor nationale bekendheid en meer jeugd. Onze keuze is gemaakt nu de pitch en jury. ajoins Quote QR codes zijn de ponskaarten uit 1962, maar dan #mediabattle achtgever in de #mediabattle #kennisoverdracht & #inspiratie volop! In een mediabattle morgen. Erg veel zin Vandaag naar #mediabattle in Endschappen groeien breken tijdens juryberaad #mediabattle Geniale oplossingen bedacht! battle Het is weer een feestje! 155 studenten de_rijk Net startsein gegeven voor #mediabattle & #mu- st aan bod met innovatief plan Presentaties van de Mediabattle tussen Hogeschool Utrecht en Enscheg ondernemers en Ben benieuwd waar de studenten mee gaan komen met de #mediabat- brandenburg Finale van de #mediabattle en straks gezellig met de beker weer naar Enschede ACTMediaLab Trends, impact & participatie Dit boek is een speciale eenmalige uitgave van Saxion Academie Creatieve Technologie en Lectoraat Media Technology Design ter afsluiting van het project Centrumondernemen & Media Technologie ( ). Mede mogelijk gemaakt door een subsidie van RAAK-SIA. De teksten in deze publicatie zijn gebaseerd op door Saxion verzamelde informatie die zo zorgvuldig mogelijk is verwerkt. Als er desondanks toch wat is misgegaan of als er verzuimd is bij specifiek materiaal rechthebbende te vermelden, dan kunt u contact opnemen met Saxion. Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg kan noch de redactie noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. In deze uitgaven komen namen voor van gedeponeerde handelsmerken. Deze namen zijn in de tekst niet voorzien van een handelsmerksymbool, omdat ze slechts fungeren als aanduiding van de besproken producten of diensten. Hierbij wordt op geen enkele wijze getracht inbreuk te maken op de rechten van de handelsmerkhouder. orde studenten. Wie gaat er overnaar de, dankjewel team10! Ik zag er in het begin tegenop CREATE THE NEXT STEP

3 VOORWOORD RAAK-SIA CROSSMEDIA ATELIER HET PROJECT MEDIA BATTLE INHOUD BETROKKEN LECTOREN 14 MEDIA BATTLE RESULTATEN 18 BETROKKEN STUDENTEN 26 BETROKKEN OPDRACHTGEVERS BETROKKEN JURYLEDEN 38 BETROKKEN ORGANISATIES PROJECTRESULTATEN 40

4 VOORWOORD Het SIA RAAK project Crossmedia Atelier startte in Dit project was het begin van een samenwerking tussen Hogeschool Utrecht, Saxion, Stichting Fris, Novay en Syntens. Het project Crossmedia Atelier werd afgesloten met de eerste Media Battle. Deze eerste Battle bleek een groot succes voor alle betrokken partijen. De battle is afwisselend in Utrecht en Enschede. Het is een echte wedstrijd, met als inzet de felbegeerde Media Battle Bokaal. Deze formule blijkt steeds weer een succes voor alle betrokken partijen. Vandaar dat we u, na drie jaar tijd en zes Media Battles, graag een kijkje willen geven in de opdrachten, de resultaten en de ervaringen van de betrokken partijen. In 2011 ging het SIA RAAK project Centrumondernemen & Media Technologie van start. Dit project was een vervolg op Crossmedia Atelier. Saxion, Hogeschool Utrecht en Stichting Fris werkten hierin samen met de Gemeente Enschede en de Federatie Centrumondernemers Enschede. Gedurende de looptijd van dit project werden vier Media Battles gehouden. Het thema van elke Battle werd gekoppeld aan een thema uit het project Centrumondernemen & Media Technologie. Wij hopen dat u een goed beeld krijgt van de resultaten die studenten in korte tijd kunnen neerzetten en de meerwaarde van de samenwerking tussen bedrijfsleven, instellingen en hogescholen. Wij kijken met veel plezier terug op de inspirerende resultaten van de Media Battles en de prettige samenwerking met opdrachtgevers en projectpartners. Stephan Brandenburg, Irene Sijgers en Tim Roosen 6 Tijdens de Media Battle worden studenten uitgedaagd om in één week een concept te bedenken en te presenteren als oplossing voor een probleem van een bedrijf of instelling. In de finale strijden de teams uit Utrecht en Enschede tegen elkaar om het beste concept. Saxion Academie Creatieve Technologie en Lectoraat Media TechnologY Design

5 STICHTING INNOVATIE ALLIANTIE CROSSMEDIA ATELIER Toegepast onderzoek heeft zich mede kunnen versterken in moeite om de kennis te verkrijgen die zij nodig hebben voor Het Crossmedia Atelier was een door het RAAK gesubsidieerd project Crossmedia Atelier en de eerste Media Battle was de de beroepspraktijk door middel van het RAAK-programma. het toepassen van innovaties. Een verbeterde samenwerking onderzoeksproject van twee jaar ( ) waarin Saxion aanleiding om een vervolgproject aan te vragen en ieder half Met deze regelingen worden samenwerkingsprojecten tussen tussen hogescholen, intermediaire organisaties en kennis- en Hogeschool Utrecht samen met Novay, Stichting Fris en jaar een Media Battle uit te voeren. hogescholen en werkveld gestimuleerd. instellingen kan die drempels slechten. Syntens samenwerkten in een consortium. De uitvoering van het RAAK-programma is in handen van Het uiteindelijke resultaat is een snelle toepassing van nieuwe Dit project heeft zich de afgelopen jaren gericht op de veran- Meer informatie over de deelprojecten en resultaten zijn Stichting Innovatie Alliantie (SIA). Deze stichting is een samen- kennis door het werkveld. De resultaten van deze projecten dering van de wijze waarop wij met elkaar communiceren. beschikbaar op de website werkingsverband van MKB-Nederland, VNO-NCW, Syntens, werken ook door in het onderwijs van de hogeschool. RAAK Jongere generaties weten wel raad met nieuwe en sociale TNO, HBO-raad en Novay. SIA is opgericht om de kenniscircu- draagt hiermee bij aan een goede kruisbestuiving tussen be- media. Dat vergt een forse omslag in het marketingdenken latie tussen regionale kennisinstellingen (zoals hogescholen), roepspraktijk, kennisinstellingen en hogescholen. Bovendien van bedrijven en instellingen. Zij stelden zichzelf de vraag het mkb en publieke instellingen te bevorderen. De financiën zorgt de wisselwerking tussen deze drie partijen ervoor dat hoe zij hun producten en diensten het beste zouden kunnen worden beschikbaar gesteld door het ministerie van OC&W. afgestudeerden met vernieuwende kennis en onderzoekend aanbieden via deze nieuwe platformen. Wordt de doelgroep vermogen uitstromen naar de arbeidsmarkt. RAAK is hierdoor bereikt en wat is de impact van de communicatie? Eén van de regelingen binnen het programma is RAAK-mkb. als een mes dat aan twee kanten snijdt. Deze regeling richt zich op het bevorderen van kennisuitwis- Binnen dit onderzoeksproject zijn in totaal zeven deelprojec- seling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen Zie voor meer informatie over SIA ten uitgevoerd in samenwerking met diverse MKB-bedrijven, te vergroten. Organisaties en ondernemingen hebben vaak en RAAK-programma s. gebruikers en ontwikkelaars. Eén van deze deelprojecten was de eerste Media Battle in februari Alle consortiumpartners waren betrokken bij deze battle. Het succes van het RAAK-SIA 9

6 CENTRUMONDERNEMEN & MEDIA TECHNOLOGIE In het project Centrumondernemen & Media Technologie werkten Saxion, Hogeschool Utrecht en Stichting Fris van begin 2011 tot eind 2012 samen met de Gemeente Enschede en de Federatie Centrumondernemers Enschede. Doel van het project was ondernemers in stadscentra inzicht te verschaffen in het effectief inzetten van crossmedia voor hun onderneming. Een groep ondernemers uit de stadscentra van Enschede en Utrecht gaf aan meer inzicht te willen krijgen in de rol die crossmedia kan hebben in het versterken van de continuïteit en het rendement van hun onderneming. Het probleem was echter dat zij wel het belang van crossmedia inzagen, maar niet wisten hoe zij crossmedia effectief zouden kunnen inzetten voor hun eigen onderneming. Met de opkomst van nieuwe media zijn er andere mogelijkheden ontstaan om online en offline ondernemerschap te combineren. Het koopgedrag van consumenten is tegenwoordig een combinatie van online en offline activiteiten. Door gebruik te maken van de combinatie van verschillende media in de communicatie (crossmedia) kan de consument meer betrokken worden bij de onderneming. Dat leidt tot meer aankopen en grotere tevredenheid. In het project is daarom onderzoek gedaan naar het mediagedrag van consumenten en ondernemers. Daarnaast zijn crossmedia concepten ontwikkeld, gericht op directe vragen van centrumondernemers naar methodes voor versterking van de band met de consument. De resultaten hiervan zijn divers en beslaan diverse onderzoeksrapporten, beschrijvingen van businessmodellen, publicaties en vanzelfsprekend vier Media Battles. Een selectie van de resultaten waarop wij het meest trots zijn, is op de volgende pagina s kort samengevat. Op de website staat een uitgebreid overzicht van alle overige resultaten. 10 HET PROJECT 11

7 MEDIA BATTLE EEN WEEK MEDIA BATTLE Gezamenlijke briefing voor studenten van opdrachtgevers op een centrale plaats in Enschede of Utrecht. Maandag Alle teams presenteren in precies vijf minuten de concepten aan opdrachtgevers, docenten en een professionele jury. De studenten van de winnende groep mogen zich een half jaar winnaars van de Media Battle noemen. Vrijdag De Media Battle is een onderwijsvorm waarin groepen studenten in een onderlinge competitie binnen een week een concept ontwikkelen op basis van een concrete vraag van opdrachtgevers uit de praktijk. De Media Battle wordt twee keer per jaar georganiseerd voor studenten van Saxion en Hogeschool Utrecht. De vier Battles binnen het project Centrumondernemen & Media Technologie kenden een gemiddelde deelname van 125 derde- en vierdejaars studenten. Zij streden in groepen om de vakjury te overtuigen van de crossmediale kwaliteiten van hun concept, met als inzet de felbegeerde Media Battle Bokaal. De ervaring van deze competitie is dat er in korte tijd een grote hoeveelheid aan creativiteit ontstaat. Een impuls die studenten de mogelijkheid biedt om hun kennis in praktijk te brengen, die ondernemers concrete nieuwe ideeën oplevert en die het onderwijs inzicht geeft in de relatie tussen deze twee actoren.bovendien levert elke battle vervolgvragen op die binnen het project Centrumondernemen verder uitgewerkt zijn. Di. Wo. Do. Studenten bezoeken de opdrachtgevers en gaan aan de slag met de conceptontwikkeling op eigen locatie

8 Ondernemers verrast Prof. dr. Theo Huibers De Media Battle is belangrijk voor het contact tussen hoge- wel een website, maar weet niet hoe je die op een creatieve school en bedrijfsleven. De strijd tussen verschillende studen- manier kunt gebruiken. De Media Battle is voor lectoraat en tenteams van de Hogeschool Utrecht en Saxion laat namelijk kenniskring zowel een onderzoeksproject als een leerproject. op een supersnelle en toegankelijke manier zien wat het hbo We zijn op diverse terreinen actief en dat geeft ons mogelijk- in huis heeft op het gebied van nieuwe media. heden om verschillende thema s voor de battles te formuleren. Bij het thema centrumondernemerschap bijvoorbeeld, Tijdens de battle ontstaan gave interacties tussen de op- vragen we winkeliers in de binnenstad om vraagstukken voor drachtgevers en de deelnemers. Dat is mooi om te zien. De te leggen aan de studenten. Docenten haken vervolgens aan opdrachten van de ondernemers zijn heel realistisch. De uit- en denken mee. Het leuke van de Media Battle vind ik dat de werking van de studenten is vaak verrassend. Een commerci- ondernemers met eigen ogen zien dat onze studenten veel in eel communicatiebedrijf buigt zich meestal eerst over budget- hun mars hebben. ten en kostenplaatjes. Studenten beginnen meteen vrijuit te denken en komen daardoor tot hele vindingrijke oplossingen. 14 Onze studenten hebben een totaal andere blik op communicatie dan de klassieke ondernemer. Die heeft bijvoorbeeld Theo Huibers was vier jaar lang nauw betrokken bij de Media Battle als lector van Saxion. BETROKKEN LECTOREN 15

9 dr. Harry van Vliet Jezelf laten zien Voor ons lectoraat is de Media Battle een hele mooie manier om samen te werken met het onderwijs en een band op te bouwen met opdrachtgevers. Het is ook een goede manier om jezelf zichtbaar te maken aan de buitenwereld. Bedrijven zijn steeds beter bekend met nieuwe media, maar nog altijd weten ze vaak niet hoe ze deze het beste kunnen inzetten voor hun zakelijk doeleinden. Ze worden vaak verrast door de crossmediale plannen van de studenten. De battle is een echte wedstrijd, met aan het eind van de week het uitroepen van een winnaar en de uitreiking van een beker. Dat levert publiciteit op. In de loop van de jaren hebben we steeds beter geleerd hoe we de battle aan moeten pakken. Zo praten we nu lang van tevoren met opdrachtgevers over hun wensen. Wij stimuleren studenten overigens om bij het opstellen van een marketingplan ook te denken aan bijvoorbeeld het maken van een radiospotje of het organiseren van een event. De Media Battle tussen studenten uit Utrecht en studenten uit Enschede heeft nog meer gebracht dan we verwacht hadden. We begonnen met zo n vijftig studenten. Aan de laatste battle hebben meer dan 200 studenten meegedaan! Studenten, opdrachtgevers en onderzoekers zijn enthousiast. 16 BETROKKEN LECTOREN Harry van Vliet was lector van Crossmedialab Hogeschool Utrecht. Hij bedacht het concept van de Media Battle. 17

10 DE PITCH Deelnemers hebben 5 min voor hun pitch 3 3 van De vier Media Battles in het kader van het project Centrumondernemen zijn met een gelijke stand van 3-3 afgerond. De Battles hebben een groot aantal verrassende en creatieve resultaten opgeleverd. Een kleine selectie resultaten staan hierna kort beschreven feb 10 sep 10 feb 11 sep11 feb 12 sep 12 Aantal concepten Jury Deelnemer Ons Concept MEDIA BATTLE RESULTATEN feb 10 sep 10 feb 11 sep11 feb 12 sep 12 Aantal opdrachtgevers Dagvoorzitter feb 10 sep 10 feb 11 sep11 feb 12 sep 12 Aantal deelnemers 19

11 Enschede Promotie Corio/Hoog Catharijne Tijdens evenementen worden binnensteden bezocht door In de dokterskoffer zitten kant-en-klare marketing-, social me- Hoog Catharijne, Nederlandse drukste overdekte winkelcom- Het winnende studententeam (Hogeschool Utrecht) ontwikkel- grote aantallen bezoekers. Behalve horeca en centraal gelegen dia- en actiestrategieën, die met vrijwillige hulp van de student plex, wordt de komende jaren drastisch verbouwd. De ver- de een applicatie voor de smartphone waarin dit concept tot ondernemingen zijn er maar weinig ondernemers net buiten in korte tijd eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. Zo kunnen bouwing gebeurt letterlijk tussen de bedrijven door en leidt uiting komt, met als toevoeging een vijfde F, die van Future. de stadskern die profiteren van deze piekende bezoekersaan- studenten de ondernemers bijvoorbeeld helpen bij het aanma- naar verwachting tot irritatie en wegblijven van het winkelend Na activering hiervan, wordt de smartphone-gebruiker op de tallen. Tijdens één van de Media Battles werden de studenten ken van een Twitteraccount of een Facebookpagina met bij- publiek vanwege bouwoverlast en verplaatsing en sluiting van hoogte gebracht van de laatste bouwontwikkelingen en de op uitgedaagd om met behulp van (nieuwe) mediatechnologie behorende handleiding en strategieën. Deze middelen helpen winkels. stapel staande projecten. En ook vindt het winkelende publiek creatieve concepten te ontwikkelen voor dit probleem. de ondernemer zowel voor, tijdens als na het evenement, om onder deze knop omleidingen in looproutes en alternatieve meer aandacht te trekken voor zijn of haar onderneming en Corio, de eigenaar van het complex, anticipeert hierop door routes naar verplaatste winkels. Corio overweegt momenteel Saxion studenten ontwikkelden specifiek voor het Serious tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan het evenement. studenten op te roepen ideeën te ontwikkelen om het winke- de applicatie uit te voeren. Request evenement het EHBO concept. EHBO staat voor lende publiek toch een prettige winkelervaring te verschaffen. Enschede Helpt Baby s Overleven. Gekleed in verpleegkundige De afronding van de verbouwing is gepland in Corio outfit en uitgerust met een dokterskoffer gaan studenten ruim heeft voor deze lange verbouwingsperiode een communica- voor aanvang van het evenement langs ondernemers in de tiestrategie ontwikkeld, waarin de begrippen Fashion, Food, binnenstad. Free time, Fun centraal staan. 20 MEDIA BATTLE RESULTATEN

12 Project Voorstraat (Utrecht) De Voorstraat/Wittevrouwenstraat verbindt het Neude met de singel en grenst aan het universiteitskwartier. De straat kent problemen die typerend zijn voor een grote stad. Maar de afgelopen vijf jaar is de leegstand afgenomen en is er een concentratie gekomen van mode designers, boetiekjes en winkeltjes voor design accessoires. De ondernemersvereniging wil de straat profileren als winkel- en bezoekstraat voor een cultureel en sociaal maatschappelijk geëngageerd publiek. Regelmatig worden evenementen georganiseerd als modeshows, een muziekfestival (LeGuessWho) en fun acties voor klanten. De studenten ontwikkelden de straat als een trendy, kunstzinnige en grootstedelijke buurt met een duidelijke branding en een zichtbare stilistische eenheid. Het concept SOVO, het ruwe randje (winnaars mediabattle september 2012) maakt slim gebruik van het image van SOHO als creatieve en ondernemende buurt. De Art and Light road creëert een herkenbaar visueel imago met behulp van sticker art, wild breien en lichtsculpturen als deel van Trajectum Lumen die een bijdrage leveren aan de veiligheid s avonds. MEDIA BATTLE RESULTATEN Winnaars Media Battle september 2012 (v.l.n.r.) Marloes Pennings, Robbie Kusters, Sofie Bernhagen en Nina Hagg (Hogeschool Utrecht) 23

13 Kunst in het Volkspark Kunst in het Volkspark is een jaarlijks evenement dat grote aantallen bezoekers naar het Volkspark in Enschede trekt. De organisatie heeft de ambitie om de komende jaren nog groter te groeien en meer naamsbekendheid te krijgen buiten de regio Twente. Hiervoor moeten nieuwe doelgroepen worden aangeboord en een daarbij nieuwe, passende marketingstrategie worden ontwikkeld. Met de huidige strategie denkt de organisatie een grote groep potentiële bezoekers van de binnenstad mis te lopen, aangezien het evenement aan de rand van het centrum is gesitueerd. een creatieve marketingstrategie een nieuwe, jongere doelgroep bereikt en via een slimme on- en offline strategie en vernieuwde uitstraling meer bezoekers zal trekken binnen en buiten de regio. Eén van de offline (guerilla) marketingmiddelen was een kunstzinnig ontworpen bank van gras die op verschillende plaatsen in de binnenstad van Enschede kan worden neergezet. Studenten kregen de opdracht om een mediaconcept te bedenken dat niet alleen bijdraagt aan een betere verbinding tussen het Volkspark en het stadscentrum, maar ook resulteert in een grotere naamsbekendheid buiten de regio. Studenten van Saxion ontwikkelden een winnend mediaconcept dat via 24 Winnaars Media Battle februari 2012 v.l.n.r. Piotrek Klawikowski, Eduard Kisner, Christopher Tietz (Saxion) en opdrachtgever Dave Blank MEDIA BATTLE RESULTATEN

14 Eduard Kisner Laurentius Judhianto Eduard Kisner (27) uit Duitsland studeert Kunst en Techniek aan Saxion Ik zat in een leuk team met studenten uit verschillende landen. Onze opdracht was om meer jongeren te trekken naar de manifestatie Kunst in het Volkspark. Gezien het budget dat we ter beschikking hadden, konden we geen al te spectaculaire plannen maken. We moesten efficiënt en realistisch werken. De manifestatie is een geweldig evenement dat jaarlijks wel mensen trekt, maar er komen haast geen jongeren. De bezoekers zijn gezinnen met kinderen en ouderen. Ons idee was om jongeren via opvallende objecten in Enschede en omliggende plaatsen te wijzen op de manifestatie. Ook wilden we facebook en twitter beter inzetten. Tijdens de battle heb ik een klein marktonderzoekje gehouden. Vóór onze presentatie hadden maar twee van de honderd studenten gehoord van Kunst in het Volkspark. Na onze presentatie vroeg ik wie er de manifestatie zou willen bezoeken. Alle handen gingen de lucht in. De studenten realiseerden zich dat het een ideaal evenement is voor jongeren: Je kunt gratis genieten van kunst, muziek en de natuur en je kunt er andere jongeren ontmoeten. We hebben veel geleerd van de battle. Het was de eerste keer dat we met een echte klant werkten. Ik kijk met een goed gevoel terug op de Media Battle. Het was leerzaam maar ook best zwaar. Ik zat namelijk in een groep met maar drie studenten, terwijl in de andere groepen vijf of zes studenten zaten. Dat betekende voor ons dat we extra hard moesten werken. Winkeliersvereniging De Klanderij in Enschede was onze opdrachtgever. We hadden een concept bedacht met concrete tips voor het gebruik van diverse media om het winkelcentrum te promoten. Eén van de ideeën was om full colour flyers met mooie foto s en wervende teksten tussen de kranten te leggen die in de trein worden gelezen. Zo kunnen Duitsers en Nederlanders die met de trein reizen, kennismaken met het winkelcentrum. Een andere tip was het gebruik van narrow casting om mensen langer vast te houden in De Klanderij. Onze groep werd uitgekozen om het plan te presenteren tijdens de pitch in het theater. Dat vond ik eervol. We hadden niet veel tijd om te oefenen voor de presentatie, maar het ging goed. We deden het in precies 4 minuten en 55 seconden. BETROKKEN STUDENTEN Laurenthius Judhianto (22) uit Indonesië is onlangs afgestudeerd bij Saxion 27

15 Larissa Komen Nadia van den Arend Het meedoen aan de Media Battle vond ik een echte uitdaging. Normaal gesproken werk je wekenlang aan een opdracht die een leraar heeft bedacht. Daar krijg je dan een cijfer voor. Bij de Media Battle werk je voor een echte opdrachtgever. Dat is veel spannender. Je wilt het zo goed mogelijk doen en bent echt gemotiveerd om te winnen. Bij de battle moet je in een hele korte tijd iets neerzetten. Dat ligt mij wel, want ik presteer beter wanneer ik onder druk sta. Het was spannend om mee te doen aan de Media Battle. Ik had het gevoel dat ik in het diepe werd gegooid. Samen met vier andere studenten, die ik helemaal niet kende, moest ik gaan brainstormen over een plan om het imago van Hoog Catharijne op te poetsen. De samenwerking verliep heel goed. De één komt met een idee, de ander vult het aan. Op de eerste dag zaten we om de tafel met de winkeliers. Enkele dagen later moesten we ons idee al presenteren. De winkeliersvereniging was enthousiast over ons idee: een applicatie voor de telefoon en het aanbrengen van gekleurde lijnen in het winkelcentrum. Door middel van een spel wordt het winkelend publiek door het winkelcentrum geleid. We hadden een leuke opdracht. De winkeliersvereniging van de Biltstraat in Utrecht wilde deze straat promoten, want de Biltstraat wordt nogal eens overgeslagen door het winkelend publiek. Iedereen kent de straat van het populaire monopolyspel, dus wij hebben flyers en een app over de Biltstraat ontworpen, gebaseerd op dit spel. Larissa Komen (21) studeerde aan de Hogeschool Utrecht De winkeliersvereniging was over ons concept het meest enthousiast. Wij hebben de opdracht in onze minor verder uitgewerkt en onder meer een website voor de winkeliersvereniging gemaakt. Voor mij was de battle een hele nuttige ervaring. Het was leuk om samen te werken met de winkeliers. Ze zijn toch van een andere generatie. De winkeliers maakten graag gebruik van onze kennis van nieuwe media. Door de Media Battle krijg je echt een goed idee hoe het is om in de praktijk te werken. Nadia van den Arend (24) is afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht 28 BETROKKEN STUDENTEN

16 Judith Damveld Hoe kun je nou met een crossmediaal concept zowel Duitse als Nederlandse bezoekers naar ons winkelcentrum De Klanderij trekken? Dat was de opdracht die we voorlegden aan drie groepen studenten. De eerste groep bestond uit Nederlandse studenten, de tweede uit Duitsers en de derde uit Aziaten. Alle deelnemers waren enorm gedreven en gemotiveerd. Wij kozen uiteindelijk voor het concept van de Aziaten. Zij hadden hun plan tot in de puntjes uitgewerkt en zij hadden heel goed nagedacht over de probleemstelling die wij hadden voorgelegd. De vormgeving was perfect en de presentatie was ook goed. Bovendien werden we door deze studenten heel hartelijk benaderd, dat vonden we heel bijzonder. De studenten hadden bedacht om de verschillende groepen klanten via diverse social media kanalen te benaderen. Ook wilden ze flyers in de trein verspreiden. De studenten hebben het concept na de battle verder uitgewerkt. Ja, we hebben veel aan hun plan en we zijn nog steeds bezig om de ideeën verder te stroomlijnen. Judith Damveld is marketingcommunicatiemanager van de winkeliersvereniging De Klanderij in Enschede. Hermannus Stegeman Via de Media Battle maken bedrijven kennis met de hogeschool. Zo ontdekken ze dat er aan het hbo jongeren studeren die bijzonder creatief zijn. Bedrijven worden geprikkeld om hun onderzoeksvragen neer te leggen bij de hogeschool. Een bedrijfsvereniging als de onze beschikt niet altijd over de financiële middelen om een professioneel bedrijf in te schakelen voor een opdracht. Onze opdrachten zijn vaak bij uitstek geschikt voor studenten van de hogeschool. Deze studenten kunnen oplossingen aandragen die misschien niet onmiddellijk heel veel geld genereren, maar die wel heel effectief zijn. Tijdens de Media Battle hebben vijf groepen studenten zich gebogen over onze opdracht: het inrichten van een vignet voor het communiceren van duurzaamheid door Utrechtse horecaondernemers. We hebben de groep die zich het beste aan de opdracht heeft gehouden laten winnen. Het grappige is dat de groep die zich niet aan de opdracht hield juist met hele verrassende en bruikbare oplossingen op de proppen kwam. Met deze oplossingen zijn wij aan de slag gegaan. Hermannus Stegeman is bestuurslid van Koninklijke Horeca Nederland-Utrecht. BETROKKEN OPDRACHTGEVERS 31

17 Dave Blank De Media Battle heeft voor de manifestatie Kunst in het Volkspark veel opgeleverd. Onze opdracht was om een plan te bedenken waardoor Kunst in het Volkspark meer jongeren gaat trekken en een internationale uitstraling krijgt. Ik vond de plannen van de drie teams die voor ons aan het werk zijn gegaan heel verrassend. Een van de teams won uiteindelijk de Media Battle, dat was natuurlijk sowieso leuk. Het team had een concept bedacht waarin al onze wensen aan bod kwamen. Art in the park was de naam die de studenten bedacht hadden. De studenten wilden in de aanloop naar de manifestatie gewone voorwerpen in de stad veranderen in kunstobjecten. Ook stelden de studenten voor om de manifestatie te combineren met een internationaal festival. We zijn van plan om een aantal ideeën daadwerkelijk uit te voeren. Zo krijgen we een moderner logo, want de studenten vonden het bestaande logo ouderwets. Het valt me op dat de deelnemers aan de battle veel aandacht besteden aan de presentatie. Dit wordt ook hoog gewaardeerd door de jury. Ik vind dat de presentatie goed moet zijn, maar dat het vooral om de inhoud moet gaan. Bij de meeste groepen was daar een onbalans. Marjolein van Alfen is eigenaar van AYA living Woonwinkel en meubelstoffering en voorzitter van de Biltstraat Ondernemersvereniging Marjolein van Alfen Het was erg leuk om met creatieve studenten samen te werken. Op de eerste bijeenkomst van de Media Battle in de Central Studios in Utrecht hebben we de studenten verteld over de geschiedenis van onze Biltstraat. Vervolgens hebben we uitgelegd wat onze wensen waren: We wilden meer betrokkenheid van de bewoners en een beter imago. Twee groepen studenten gingen enthousiast aan de slag met het maken van een marketingplan. Na een week gaven ze een presentatie van hun plannen. Wij vonden de ideeën van beide groepen heel inspirerend. Vooral het plan van de studenten uit Utrecht zat goed in elkaar. Met deze studenten hebben we de afspraak gemaakt om samen verder aan de slag te gaan met hun marketingplan. Zo willen we hun idee uitvoeren om ondernemers tijdelijk te laten proefdraaien in een leegstaande winkel. Zelf ben ik goed op de hoogte van het gebruik van nieuwe media voor marketingdoeleinden, maar veel andere ondernemers in onze straat zijn dat niet. Zij waren erg onder de indruk van de ideeën van de studenten over het combineren van gevestigde massamedia met social media. 32 Dave Blank is voorzitter van de manifestatie Kunst in het Volkspark. BETROKKEN OPDRACHTGEVERS

18 Betrokken organisaties Marc Woesthuis is voorzitter van stichting Fris en directeur van TriMM Voor de bedrijven in de creatieve industrie in Twente is de Academie Creatieve Technologie van Saxion van groot belang. Hier worden de mensen opgeleid die de technologie en de slimme dingen van morgen zullen gaan ontwikkelen. Het speelveld waarop de bedrijven acteren is al lang niet meer regionaal, maar nationaal en internatonaal. Tijdens de Media Battle leren de studenten wat er speelt bij bedrijven en wat ze kunnen betekenen voor een onderneming. Die ervaring is heel waardevol. Het niveau van de deelnemers is over het algemeen goed. Natuurlijk zie je verschillen. Er zitten echt supertalenten tussen. In de week van de battle zie je dat deze voortrekkers de rest op sleeptouw nemen. Ondernemers komen absoluut compleet nieuwe ontwikkelingen tegen, Marc Woesthuis of nieuwe ontwikkelingen waar ze soms wel van gehoord hebben maar waarover ze nooit dieper hebben nagedacht. Het is fijn om met studenten te werken. Ze zijn onbevangen en ze zijn niet bang om vragen te stellen. Als mensen eenmaal bij een bedrijf werken wordt de nieuwsgierigheid vaak minder. Dat is jammer, want het stellen van de waarom-vraag zet je aan het denken. Persoonlijk vind ik dat ondernemers zich meer zouden moeten openstellen voor het contact met studenten. Ze hebben de mogelijkheid om studenten mediavraagstukken voor te leggen, waarover deze zich kunnen buigen. Dit zou op veel grotere schaal moeten gebeuren. Samen met Saxion zet de stichting Fris zich hiervoor in. BETROKKEN ORGANISATIES 35

19 Henk de Poot Henk de Poot is onderzoeker bij onderzoeks- en adviesorganisatie Novay en is betrokken bij de monitoring van de regeling RAAK Het organisatievermogen van de studenten wordt bij de Media Battle nadrukkelijk op de proef gesteld. Studenten moeten in een hele korte tijd een idee bedenken, onderzoeken of hun plan inhoudelijk klopt en vervolgens dit plan kernachtig presenteren. Als jury merk je al gauw de teams op die op alle fronten goed scoren. Bij het oordeel van de jury weegt vooral mee of het idee dat de studenten bedenken uitvoerbaar is voor de opdrachtgevers. interessante ontwikkeling. Ik stel vast dat de onderzoeksrol van de hogescholen wordt onderkend door steeds meer bedrijven. Ja, ondernemers nemen hogescholen buitengewoon serieus als kennispartner. Zo n Media Battle draagt daar nadrukkelijk toe bij. Bedrijven maken via de battle in een hele korte tijd kennis met wat de hogeschool in huis heeft. De Media Battle is een bijzonder goede formule. Ik merk dat hogescholen de laatste jaren zelfbewuster zijn geworden ten opzichte van bedrijven. Via de stages van studenten was er altijd al een relatie met bedrijven, maar je merkt dat deze relatie intensiever en meer gelijkwaardig wordt. Dat is een BETROKKEN ORGANISATIES 37

20 Martha Riemsma Indira Reynaert De Media Battle is uitgegroeid tot een echt merk. Ik ben drie keer jurylid geweest en kan goed zien dat de Media Battle steeds groter en professioneler wordt. De sfeer is serieus. De studenten beseffen goed dat ze voor echte opdrachtgevers aan het werk zijn. Die ervaring is voor de studenten heel stimulerend. Ze moeten in een hele korte tijd een plan bedenken, uitwerken en presenteren, net zoals het in de praktijk gebeurt. Ook dan moet je pitchen. Ook dan is de concurrentie groot. Ik vind het een leuk idee dat studenten uit Enschede het opnemen tegen studenten uit Utrecht. Het valt me op dat de studenten zich vaak focussen op één aspect. Ze houden bijvoorbeeld een geweldig goede presentatie, maar het concept blijft achter. Of andersom. Het valt me ook op dat ze voor hun campagne veel gebruik maken van nieuwe media. Facebook en Twitter zitten standaard in het pakket. Maar ze hebben ook geleerd dat er meer middelen zijn om de doelgroep te bereiken, zoals een advertentie in de krant. Martha Riemsma heeft een bedrijf Twinkeling voor strategie, marketing en media. Het idee van de Media Battle vind ik helemaal te gek. De deelnemers moeten in een heuse competitie onder grote druk presteren. Daar heb ik wel iets mee. Ik heb drie Media Battles meegemaakt en elke keer was er wel een team dat er bovenuit sprong. Dat het niveau van de crossmediale concepten die de studenten in een week tijd ontwikkelen zo wisselend is, ligt vooral aan de opdrachten. Als de opdracht goed is omschreven, is het niveau hoger. Dan kunnen studenten zich beter focussen op het basisidee en de strategie. Op het gebied van het creatieve proces voor het ontwikkelen van een concept valt nog winst te behalen. Maar ik ben onder de indruk van de visuele uitwerking van de concepten. Daar sta ik echt van te kijken. De presentaties zien er goed uit en zijn boven verwachting. Vooral die van de studenten van Saxion. De opdrachtgevers gaan na afloop met kippenvel naar huis. Indira Reynaert heeft een trainingsbureau The Janeway voor communicatiemedia- en entertainmentconcepten. 38 BETROKKEN JURYLEDEN

21 PROJECTRESULTATEN Naast de Media Battle zijn er gedurende het project Centrumondernemen & Media Technologie diverse andere projecten uitgevoerd. Een kleine selectie van resultaten van deze projecten staan hier beschreven. Media Strategie Spel Als ondernemer is de verleiding groot om social media uitsluitend te zien als een gemakkelijk in te zetten communicatiemiddel. Er gaat altijd wel een aansprekend voorbeeld rond, dat omarmd kan worden en als piketpaaltje in de grond kan worden geslagen met de aanduiding zoiets willen wij ook. We hebben een model ontwikkeld dat helpt om beslissingen te nemen over social media activiteiten, door deze in combinatie te zien met doelen, instrumenten en impact. Daarvoor hebben we een bordspel ontworpen. De bedoeling is om kwartetten te maken van vier aspecten (doelen, instrumenten, activiteiten, impact), waarbij het zaak is om tot een goede combinatie te komen. Het Media Strategie Spel wakkert de discussie aan, legt verbanden tussen strategie, tactiek en resultaat en zorgt ervoor dat er scherpe keuzes gemaakt worden. Crossmedia Monitor Een groeiende groep ondernemers maakt actief gebruik van social media kanalen om zich te profileren, aanbiedingen bekend te maken of in contact te komen met (potentële) kopers. Om meer inzicht te krijgen in die activiteiten, volstaat een snapshot van het hier en nu niet meer. Binnen het Crossmedialab hebben we de Crossmedia Monitor Centrumondernemers ontwikkeld. Een online instrument waarbij je de activiteiten op Twitter, Facebook en Foursquare kunt bekijken en vergelijken. Ontwikkelingen in tijd en activiteiten van vergelijkbare ondernemers kunnen inzicht geven in de kansen en mogelijkheden die digitale media bieden. In combinatie met offline activiteiten, zoals een mailing, event of advertentie, krijg je een beter beeld van het effect van de in te zetten media. De monitor houdt nu de publieke activiteiten bij van meer dan 500 Utrechtse binnenstedelijke ondernemers op genoemde netwerken. De monitor is te vinden via

22 Als spin-off van de Media Battle hebben Saxion studenten in opdracht van de Federatie Centrumondernemers Enschede twee concepten ontwikkeld en uitgevoerd: Tweets4Sweets en Munten Pakken. Beide concepten dragen op een creatieve manier bij aan een betere verbinding tussen online en offline (winkel)activiteiten in de binnenstad van Enschede. Tweets4Sweets Munten Pakken Het concept Tweets4Sweets stimuleert winkelend Munten Pakken is een smartphone applicatie die publiek aankopen te delen via Twitter in ruil voor het winkelend publiek beloont met virtuele munten voor bekende ouderwetse snoepje op de toonbank van de verschillende activiteiten in de binnenstad. Consumenten ontvangen bijvoorbeeld bij aankoop van winkelier. Het snoepje is een door de ondernemer vrij te kiezen beloning voor een consument die met vooraf producten papieren muntjes met unieke codes. Deze bepaalde Twitter hashtags een positieve Tweet plaatst codes kunnen via de applicatie worden geregistreerd over een aankoop in de winkel. als virtuele munten. Met deze virtuele munten zijn prijzen te winnen die beschikbaar worden gesteld door binnenstadondernemers. PROJECTRESULTATEN Onderzoeken Nieuwe Media & Horeca Binnen het project Centrumondernemen is onderzoek gedaan naar de huidige inzet van nieuwe media door horecagelegenheden en de aansluiting hiervan op het gedrag en de verwachtingen van de consument. Acht horecaondernemingen in het centrum van Enschede namen deel. Ze brachten communicatieproblemen in rondom het bereiken van nieuwe doelgroepen, het aantrekken van bezoekers op specifieke dagen en het communiceren van evenementen. Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de ondernemingen al gebruik maakt van een website, Facebook of Twitter om te communiceren. In veel gevallen ontbreekt echter een communicatieplan en heeft de ondernemer geen inzicht in de effecten van de communicatie. De doelgroep is het meest actief op Facebook en ontvangt communicatie van horecagelegenheden bij voorkeur via social media. 43

23 BEDANKT! Wij danken graag de opdrachtgevers, juryleden en alle betrokken organisaties die Media Battle afgelopen jaren telkens weer tot een geweldige en enerverende week hebben gemaakt. Federatie Centrumondernemers Enschede

24 Colofon Redactie Stephan Brandenburg Irene Sijgers Tim Roosen Eind-redactie Anne Velthausz Vormgeving & dtp Tim Roosen Uitgave Saxion, Maart 2013 Fotografie Remco Mikkers (pag. 7) Roy te Lintelo (pag. 20) Jan Willem Groen (pag. 16, 23) Joost van Manen (pag. 31) Marjo Baas (pag. 43) Infographics Els :23 #med stenaars in 10- Adres Lectoraat Media Technology Academie Creatieve Technologie Van Galenstraat 19 Postbus KB Enschede heid en meer jeugd. Onze keuze is gemaakt nu de pitch en j weer naar Enschede # sentaties van de Mediabattle tussen Hogeschool Utrecht en Enschede. Mooie benieuwd waar de studenten mee gaan komen met de #mediabattle Vast iets heel gaaf 1962, maar dan #mediabattle Weer op m n werk overdracht & #inspiratie volop! In een warm huis me mentaal aan het voorbe veel zin Vandaag naar #mediabattle in Enschede: Hogeschool Utrecht vs. en breken tijdens juryberaad #mediabattle De mediabattle 2012 is gestart. De creatieve spann marcravenhorst Geniale oplossingen bedacht! De jury staat op scherp, de pitches gaan van star battle Het is weer een feestje! 155 studenten uit Twentuh en Utregg pitchen hun concept tijdens de #mediabattle Net startsein gegeven voor #mediabattle studenten: kruisbestuiving cultuur en Wat een week, dankjewel team10! Ik zag er in het begin tegenop maar het was uiteindelijk best oké... #Mediabattle #Minor spanning stijgt voorde studenten. Wie gaat er overnaar de finale? :23 #mediabattle goed advi invulling leegstand in de binnenstad 053. Goede creatieve invulling: zet er kunstenaars in : den in #mediabattle met #kunstvolkspark. Leuke ideeën voor nationale bekendheid en meer jeugd. Onze keuze is gemaakt nu de pitch e scabrandenburg Finale van de #mediabattle en straks gezellig met de beker weer naar Enschede quest aan bod met innovatief plan Presentaties van de Mediabattle tussen Hogeschool Utre rking ondernemers en Ben benieuwd waar de studenten mee gaan komen m essicajoins Quote QR codes zijn de ponskaarten uit 1962, maar dan #media pdrachtgever in de #mediabattle #kennisoverdracht & #inspiratie volop! HAL16) de #mediabattle morgen. Erg veel zin Vandaag na riendschappen groeien breken tijdens juryberaad #mediabat e Geniale oplossingen b ediabattle Het is am_de_rijk Net startsein ge week, dankjewel t gt voo

25 15:23 #med 10- ze keuze is gemaakt nu de pitch en # ediabattle tussen Hogeschool Utrecht en Enschede. Mooie de studenten mee gaan komen met de #mediabattle Vast iets heel gaaf n #mediabattle Weer op m n werk & #inspiratie volop! In een warm huis me mentaal aan het voorbe Vandaag naar #mediabattle in Enschede: Hogeschool Utrecht vs. en tijdens juryberaad #mediabattle De mediabattle 2012 is gestart. De creatieve spann ravenhorst Geniale oplossingen bedacht! De jury staat op scherp, de pitches gaan van star ttle Het is weer een feestje! 155 studenten uit Twentuh en Utregg pitchen hun concept tijdens de #mediabattle Net startsein gegeven voor #mediabattle studenten: kruisbestuiving cultuur en W week, dankjewel team10! Ik zag er in het begin tegenop maar het was uiteindelijk best oké... #Mediabattle #Minor spanning stijgt voorde studenten. Wie gaat er overnaar de finale? :23 #mediabattle go invulling leegstand in de binnenstad 053. Goede creatieve invulling: zet er kunstenaars in den in #mediabattle met #kunstvolkspark. Leuke ideeën voor nationale bekendheid en meer jeugd. Onze keuze is gemaakt nu de scabrandenburg Finale van de #mediabattle en straks gezellig met de beker weer naar Enschede #mediabattl quest aan bod met innovatief plan Presentaties van de Mediabattle tussen Hogesch rking ondernemers en Ben benieuwd waar de studenten mee gaan ko jessicajoins Quote QR codes zijn de ponskaarten uit 1962, maar dan # pdrachtgever in de #mediabattle #kennisoverdracht & #inspiratie volop! H de #mediabattle morgen. Erg veel zin Vand riendschappen groeien breken tijdens juryberaad #m e Geniale oplos ediabattle am_de_rijk Net star week, dank

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG 1-5-2013 ADVANCED BUSINESS CREATION ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG Jos Kleinloog Inhoud Leerdoelen uitgewerkt... 2 Business school:... 2 Management School... 3 Project Raisin Hope:... 3 Science School, leengedrag

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC Crossmedia concepting Crossmedia concept voor minor ABC Susan Rijkers 2049597 Sander de Bruijn 2053946 Dennis Janssen 2047212 Troy Rondon Guasque 2047863 Kim Timmermans 2048380 Thomas Vermolen 2036931

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Deze trend zien we ook terug in het Nederlandse bedrijfsleven.

Deze trend zien we ook terug in het Nederlandse bedrijfsleven. M(e)ER weten 02/11 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Talenten in de MER p.2 MER en Maatschappij Bericht van de Klankbordgroep

Nadere informatie

Nieuwe Energie op de Creatieve As

Nieuwe Energie op de Creatieve As Nieuwe Energie op de Creatieve As 1 virtueel informatieplatform voor starters 1 verbeterde netwerksite 400.000 page views 80.000 unieke bezoekers 6 startersdagen 12 innovatiesessies 13 startersworkshops

Nadere informatie

verder met Met een deeltijdopleiding je droom waarmaken Er gaat een wereld open Toegangspoort beschikbare kennis

verder met Met een deeltijdopleiding je droom waarmaken Er gaat een wereld open Toegangspoort beschikbare kennis verder met Magazine over een leven lang leren bij Fontys FONTYS. Met een deeltijdopleiding je droom waarmaken Toegangspoort tot alle beschikbare kennis Er gaat een wereld open Nooit te oud om te leren

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Imagine... Stay in Touch > alumni@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine

Imagine... Stay in Touch > alumni@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine 2010 Stay in Touch > alumni@nhtv.nl Imagine... NHTV Alumni Magazine NHTV P.O. Box 3917 NL-4800 DX Breda The Netherlands T +31 (0)76 533 22 03 F +31 (0)76 533 22 05 alumni@nhtv.nl www.nhtv.nl 02 What s

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken volgens Generatie

Het Nieuwe Werken volgens Generatie Het Nieuwe Werken volgens Generatie Y 2 Het Nieuwe Werken volgens Generatie Y Tamar van der Riet Sofia Skoblikov Peter Becker Gerben Jacobs Ronald Katoen Jan Krans 3 2011 Twitteren over dit boek? De officiële

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

TECHKNOW ALLES OVER JONGEREN VAN NU TECHKNOW 2013 TECHKNOW ALLES OVER JONGEREN VAN NU 2013. www.techniektalent.nu TRENDS VOL.

TECHKNOW ALLES OVER JONGEREN VAN NU TECHKNOW 2013 TECHKNOW ALLES OVER JONGEREN VAN NU 2013. www.techniektalent.nu TRENDS VOL. TECHKNOW ALLES OVER JONGEREN VAN NU TRENDS VOL. #02 2013 TECHKNOW 2013 TechKnow 2013 ondersteunt het technisch bedrijfsleven bij de communicatie met jongeren vanaf het moment dat zij een keuze maken voor

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvA-studenten

HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvA-studenten HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvAstudenten FERNANDO MCDOUGAL CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JULI 204 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

Food Concept Inspiration

Food Concept Inspiration BUSINESS EDITION Relatiemagazine van HAS Den Bosch en HAS KennisTransfer Jaargang 2 Nummer 3 Mei 2012 Nick Twaalfhoven Food Concept Inspiration Kennismaker Varkenshouderij Samenwerken met VIC Sterksel

Nadere informatie

nummer 4 - februari 2014

nummer 4 - februari 2014 nummer 4 - februari 2014 Soufyan weet nu wat het begin van succes is Emile Roemer in gesprek met K!X-leerlingen Microsoft: met een goed idee kom je ver! Geen bla-bla, maar doen: dat is de kracht van K!X

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

WERKPLAATS JONGEREN ONDERNEMEN IN RHENEN

WERKPLAATS JONGEREN ONDERNEMEN IN RHENEN WERKPLAATS JONGEREN ONDERNEMEN IN RHENEN Jongerenwerkers Mohand Elkhoulati en Kees de Bree In 2010 thema: Jongeren thuis in Rhenen In 2010 zijn we gestart met het netwerkprogramma ivm jongeren. In eerste

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND NAAM: ANOUK SLUIS - 0833947 STUDIE: COMMUNICATIE BEGELEIDER: MEVROUW K. STOLK INSTITUUT:

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie

Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie onderwijs dat werkt Inhoud Voorwoord 5 Praktijk. Hoezo? 6 De praktijk aan het woord 9 Zes casussen

Nadere informatie