Bridgedistrict Noord-Holland. NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 25 oktober 2014 te Koog aan de Zaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bridgedistrict Noord-Holland. NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 25 oktober 2014 te Koog aan de Zaan"

Transcriptie

1 NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 25 oktober 2014 te Koog aan de Zaan Aanwezige bestuursleden: Ingrid de Bijl, voorzitter Theo Martijt, vice voorzitter, voorzitter TC Bert Ouwerkerk, secretaris Namens de Technische Commissie: Rob de Beer Ereleden: Marian Beemster Michel van Litsenburg Fred Roos Wim Sam Aanwezige verenigingen (14): Alkmaarse B.C., B.C. Bricas, R.K.A.B.C., B.C. de Waard, B.C. Oudorp, B.C. S.A.N.S., B.C. Cross Ruff, B.C. Alkmaar Noord,B.C. Coenstad, B.C. Krommenie B.C., Bridge Zonder Nicotine; B.C. de Breg, Passageclub Alkmaar, Bridge in de Boed Afbericht ontvangen van (28): B.K. Den Helder, B.C. Wieringen, B.C. Sans Atout Heiloo, B.C. Akersloot, B.C. Never Down Schagen, B.C. Wieringermeer, B.C. Egmond, B.C. Heijermans, B.C. Abbekerk, B.C. Limmen, Julianadorper B.C., B.C. Wikken en Wegen, B.C. Texel Alert, Schoorlse B.C, B.C. Avenhorn e.o., B.K. H.B.C. 45/W.S.O.V., B.C. de Zaan, Oostzaanse B.C., B.C. Pubriso, B.C. De Schildersbuurt, B.C. Wognum, B.C. Roken Pas, B.C. Gevangenpoort, B.C. Drie onder de Tram, B.C. de Rijp, GBO-Bridge, B.C. Golfclub Dirkshorn, B.C. de Kwaker, Zonder afbericht (27): Berger B.C., B.C. Groot Slem, Langedijker B.C, Enkhuizer B.C., B.C. Kompas, B.C. t Roode Hert, B.C. de Schakel, B.C. de Bosmolen,B.K. 84 Den Helder, B.C. de Heerlijkheid, Bridge Centrum Bergen, B.C. Andijk, B.C. Lutjebroek, B.C. St. Pancras 94, B.C. Never Down Hoogkarspel, B.C. Sans Atout Assendelft, Landmeerse B.C., B.C. Uitgeest, Wormerveerse B.C., B.C. Wardy, B.C. Never Down 76, B.C. Monnickendam & Katwoude, B.V. de Hoornsche Compagnie, B.C. Assendelft, B.C. de Hoofdtoren,, Dubbel en Dwars, Breezandse B.C., 1

2 1. Opening De voorzitter opent om 10:00 uur de vergadering. Ze heet de aanwezigen welkom. Een speciaal welkom aan Rob de Beer van de Technische Commissie en de aanwezige ereleden. Ook Margriet Jansze die afscheid neemt van de NBB wordt hartelijk welkom geheten. Er wordt een punt aan de agenda toegevoegd: 5e. verslag bijeenkomst clubadviseurs en onderwijsadviseurs 2. Notulen ALV van 12 april 2014 N.a.v. de vraag van Miep van Diggelen op blz. 5 merkt de voorzitter op dat de gevraagde beleidsvisie wedstrijdbridge nog niet gereed is. Ze hoopt dat het concept op de volgende ALV kan worden gepresenteerd. N.a.v. blz. 6 vraagt Jaap de Bijl of de begroting overeenkomstig is bijgesteld. Het antwoord is bevestigend. N.a.v. blz. 8 over het spannender maken van de vergadering zegt de voorzitter toe dat dit de volgende vergadering aan de orde zal komen. De notulen worden zonder verdere opmerkingen vastgesteld. 3. Ingekomen stukken Er is een ontvangen van Erwin Witteveen n.a.v. de verzonden agenda en bijbehorende stukken. De voorzitter wijst erop dat de stukken ook op de website te vinden zijn. Verder spreekt hij zijn zorg uit over het ontbreken van belangstelling voor de district-parencompetitie. Michel van Litsenburg merkt op dat Erwin Witteveen in het verleden zijn diensten heeft aangeboden dit nieuw leven in te blazen. De voorzitter is verheugd over dit aanbod en zal contact met Erwin opnemen. Er is ook een ontvangen van B.C. de Schildersbuurt met een aantal vragen. Een eerste vraag betreft het resultaat van de bridgecursus MAX. Helaas moeten we vaststellen dat ondanks de vele inspanningen het weinig heeft opgeleverd. Zeker heeft het niet geleid tot meer leden bij de clubs. De verdere vragen over de 4-tallen competitie en de dankjeweldrive zijn terug te vinden in het verslag van de vorige vergadering. 4. Mededelingen John van Voorst is met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Er gaat een kaart voor hem rond. Coen van der Molen is helaas door verblijf in het buitenland verhinderd. Verder spreekt de voorzitter haar teleurstelling uit over het wegblijven van zo veel clubs. Wel worden er keien en sturen aangevraagd en uitgereikt 2

3 door districtbestuurders, maar de clubs blijven toch weg van de ALV. De bestuursovereenkomst tussen de NBB en het district is getekend. Er is een nieuwe voorzitter van de Commissie Jeugdbridge aangesteld in de persoon van Willem Jan Maas. Ook is er een vaste contactpersoon vanuit het bestuur NBB aangewezen voor de districten. Voor ons is dat Jan Stavast. Wij zullen hem de volgende vergadering uitnodigen. De voorzitter memoreert de vele onderscheidingen waarmee Wim Sam is geëerd. Toch willen we nog iets speciaals toevoegen in de vorm van een WIM SAM trofee. Deze trofee zal op de dankjeweldrive (een initiatief van Wim Sam) worden uitgereikt. Wim Sam heeft toegezegd de eerste trofee zelf uit te reiken op de dankjeweldrive die op 10 januari 2015 zal worden gehouden in Berkhout. Tot slot bedankt de voorzitter Margriet Jansze voor haar verdiensten voor het district. Ze is lid van Bricas en 7 jaar werkzaam geweest bij de NBB, waar ze nu afscheid neemt. Ze heeft in de afgelopen jaren veel bestuurstaken van het district voor haar rekening genomen. Daarvoor spreekt de voorzitter onze dank uit en overhandigd Margriet een bloemetje en een bloemenbon. 5. Financiële zaken a. Begroting 2015 Ton Laeven (RKABC) spreekt zijn verbazing uit over de stijging van de kosten voor de district ledenvergaderingen. Die bedroegen in ,00 en staat nu voor 1500,00 op de begroting. Ook is er plotseling een onvoorzien van 655,00 opgevoerd. De voorzitter stelt dat het een begroting is waarbij gehoopt wordt op meer deelname van clubs en onvoorzien is een technisch middel om inkomsten en uitgaven in balans te brengen. Ton Laeven constateert wel dat het niet lukt om de kosten terug te brengen. De voorzitter antwoordt dat het lastig is om voor de georganiseerde activiteiten meer inkomsten te genereren. Michel van Litsenburg ziet dat de 4-tallen zijn begroot op basis van de aantallen van 2013/2014, terwijl de aantallen in 2014/2015 minder zijn. Theo Marijt onderschrijft dat, er zijn 6 4-tallen minder, maar de begroting was al klaar voordat dit feit bekend was. Michel ziet ook een vertekend beeld bij de kampioenendrive. Theo Marijt wijst erop dat ook hier de belangstelling afneemt. Michel vraagt zich af of met deze aantallen de 4-tallen competitie nog wel te handhaven is. Immers de kosten 1400,00 komen ten goede aan een klein groepje leden. Je moet je afvragen of we dat nog wel willen. Theo wijst erop dat we op grond van de bestuursovereenkomst verplicht zijn de wedstrijden te organiseren. 3

4 Jaap van der Jagt merkt op dat er vanuit het zuidelijk deel van het district weinig belangstelling is mede doordat men er weinig voor voelt om naar Hoorn te reizen. Wim de Lange wijst op de kosten van de NBB-R cursussen, inkomsten 800,00, kosten 1200,00. De voorzitter antwoordt dat het niet altijd lukt kostendekkend te werken. Overigens is het geven van de cursus afhankelijk van de ontwikkeling van het NBB Rekenprogramma. Annemarie van Twuijver (RKABC) vraagt waartoe de subsidies bestemd zijn. De voorzitter geeft aan dat de subsidieregeling van het district van toepassing is. Dat is een tekort subsidie voor spelverbeteringscursussen (o.b.v. lesbrieven NBB). Het maximum subsidiebedrag is 150,00. Nico Glandorf (B.C. Oudorp) vraagt zich af waarom een eigen bijdrage moet worden gevraagd. Bij B.C. Oudorp gaat men er vanuit dat dit uit de contributie kan worden betaald. De voorzitter kan dit begrijpen, als het aan de orde is zullen we een aanvraag met die opmerking beoordelen. b. Meerjarenbegroting Michel van Litsenburg wijst erop dat in het bestuur van de BAN geen enkele toezegging is gedaan over de jaren 2016 en De toezeggingen voor 2014 en 2015 zijn gedaan, voor de latere jaren niet. De voorzitter onderkent dit maar hoopt en verwacht dat het wel goed komt. Maar ze weet dat er geen formele toezeggingen zijn. Jaap van der Jagt kent de Stichting BAN niet. Jaap de Bijl geeft een toelichting op het ontstaan en doelstellingen van de stichting Bridge Activiteiten Noord-Holland. Op initiatief van Jan Smit is de stichting opgericht met als doel bridgereizen naar Frankrijk te organiseren. Dit is onder auspiciën van het district gebracht en de baten komen ook ten gunste van activiteiten van het district. De subsidies worden gegeven voor activiteiten van algemeen belang (voor alle clubs toegankelijk) zoals bijvoorbeeld de dankjeweldrive en de kaderdag. Wim de Lange (B.C. Alkmaar Noord) vraagt waaruit de opbrengsten dan bestaan. Jaap licht toe dat er betaald moet worden door de deelnemers (voor caravans 200,00 per week, voor huisjes 350,00 per week). Er worden 6 weken in het voorjaar georganiseerd. Als de inschrijvingen goed gaan blijft er geld in kas voor de subsidies. Volgend jaar zijn de bridgereizen gepland van 23 mei 2015 t/m 4 juli De flyers zijn binnenkort beschikbaar. Marian Beemster ziet dat er in 2015 geen toekomstdrive is voorzien. Theo Marijt antwoordt dat er weinig reacties van bridgedocenten zijn gekomen. Mogelijk dat in de toekomst vanuit de Denken en Doen projecten en de passageclubs weer belangstelling ontstaat. 4

5 c. Tarievenoverzicht Michel van Litsenburg vraagt wanneer de tarieven voor 2015/2016 worden vastgesteld. Theo Marijt antwoordt dat dit in de ALV van het voorjaar 2015 zal plaatsvinden. Op de vraag van Rob de Beer of de verrekening van kosten via de penningmeesters verlopen wordt bevestigend geantwoord. In het tarievenoverzicht is een foutje geslopen, de bijdrage voor de kaderdag is 15, Technische zaken a. Stand van zaken TC Margreet Tushuizen vraagt hoe de aansprakelijkheid geregeld is bij bijvoorbeeld een fietsbridgedrive. Theo Marijt heeft dit onderwerp bij de NBB aan de orde gesteld. Clubs zijn, voor activiteiten die zij organiseren volledig gedekt v.w.b. de aansprakelijkheid. De verzekering dekt ook materialen e.d. Wel is het verstandig vooraf toestemming voor de drive te vragen bij het district. Theo geeft aan dat de deelname aan de 4-tallen competitie dit jaar zijn uitgekomen op 10 Hoofdklasse teams en 11 teams voor de 1e en 2e klasse. Die terugloop in de aantallen teams is verontrustend en betekent ook dat teams tussen Alkmaar en Hoorn moeten pendelen. Zijn er suggesties hoe je de belangstelling kunt verhogen? Eigenlijk ziet men alleen bezwaren want de leden worden ouder en zien er tegenop om 's avonds te reizen. Marga Dogger (Alkmaarse B.C.) suggereert dat een middag dan misschien uitkomst kan brengen. Rob de Beer ziet ook wel heil in het spelen van uit- en thuiswedstrijden. Dat betekent ook dat er minder kosten gemaakt hoeven te worden. De voorzitter reageert dat op het decentraal spelen weinig reacties zijn gekomen. Piet Schrekker (B.C. Krommenie) ziet wat in de beperking van het aantal avonden. Maar ook de middag is een goede optie. Rob de Beer en Robert vd Gulik (B.C. S.A.N.S.) constateren dat er een antipathie is tegen het 4-tallen. Margreet Tushuizen heeft ervaren dat beginnende 4-tal teams tegen veel te sterke tegenstanders moeten spelen. Dat is zo constateert Rob de Beer maar dan zou je zwakkere paren in een eigen lijn moeten kunnen indelen. Robert vd Gulik vraagt waarom locatie Wognum niet is overwogen. Theo 5

6 geeft aan dat er vanuit de teams in Hoorn bezwaar was. Als die basis wegvalt is er weinig meer over. Ank Joris (BC Coenstad) kan zich de bezwaren nauwelijks voorstellen. Nico Glandorf vraagt zich af of het niet mogelijk is losse paren te koppelen. Theo Marijt geeft aan dat dit een probleem geeft bij de doorstroming, teams worden geacht één club te vertegenwoordigen. Maar op districtniveau zou het geen bezwaar zijn. Neem de suggestie mee. Margriet Jansze vraagt wie de district senioren competitie organiseert. De voorzitter zoekt naar een organisator voor de middagcompetities. Margriet is bereid die rol op zich te nemen. Theo Marijt meldt dat het aantal aanmeldingen voor districtparen nihil is. We wisten dat er weinig animo was, maar in overleg met Kennemerland konden we de paren wel onderbrengen. Het is frustrerend dat er zo weinig respons komt. Wim Sam haakt in op de workshops 4-tallen. Hieruit zou toch een stimulans moeten komen. Fred Roos geeft aan dat het niveau daartoe veel te hoog was. Ton Laeven vraagt zich af of het verhaal van Jet Pasman/Chris Niemeijer wel goed is overgekomen. Het was beslist niet voor gezelligheidbridgers. De voorzitter beaamt dit daarvoor was het niveau inderdaad te hoog. Het was bedoeld voor teams die goed voorbereid waren en voor ervaren 4-tal spelers. We zullen bezien of we iets voor beginnende 4-tal spelers kunnen organiseren. b. Nieuwsbrieven Theo Marijt deelt mee dat nu 2 maal via de mailservice van de NBB nieuwsbrieven zijn verzonden. Er komen veel foute adressen terug. Hij vraagt alle clubs dan ook hun leden te wijzen op het bijhouden van de adressen via MijnNBB of via het secretariaat van de club. Ank Joris (B.C. Coenstad) heeft een slechte ervaring met een reactie op een nieuwsbrief. Er kwam geen antwoord op haar en ook telefonische kreeg ze geen gehoor. Theo Marijt verontschuldigt zich, mogelijk is er iets tussendoor geslipt. Wim de Lange merkt op dat de datums op de website niet kloppen. Volgens Theo is dat op het laatste moment gewijzigd, de website zal worden aangepast. Nico Glandorf geeft aan dat de nieuwsbrief vrij veel informatie bevat en dat is op een beeldscherm lastig te lezen. Hij stelt voor dat de volgende nieuwsbrieven in een groter lettertype verschijnen. Theo zal de lettergrootte aanpassen. 6

7 c. Denken en Doen Bert Ouwerkerk licht het project "Door Bridge in Beweging" in de gemeente Medemblik toe. In samenwerking met Sportservice West- Friesland is een opzet bedacht die start met een bridgecursus gevolgd door bewegingsactiviteiten. Het project is door het ministerie beloond met een subsidie van ruim ,00. Er zijn inmiddels meer dan 130 aanmeldingen. Die worden verdeeld over de 3 NBB clubs die vanaf november de cursussen zullen starten. d. Jeugdbeleidsplan De voorzitter geeft aan dat in de vorige vergadering door Kees Mosch is gevraagd naar een plan voor jeugdbridge. Er blijkt een NBB jeugdbeleidsplan te zijn dat er in voorziet clubs te ondersteunen met geld en materiaal. Het district heeft hierin hooguit een adviserende rol. Theo Marijt vult aan dat de aanpak afhankelijk is van de medewerking van de school. De bridgedocent kan dan zorgen voor de cursus en doorgeleiding naar clubs. Wim Sam geeft aan dat het altijd verstandig is een docent van de school bij de bridgelessen aanwezig te laten zijn. e. Bijeenkomst clubadviseurs en onderwijsadviseurs De voorzitter meldt een aantal saillante punten uit de bijeenkomt: * clubs worden geadviseerd naast hun avondcompetities ook een middagcompetitie op te zetten; * BTW voor zaalhuur bridgeactiviteiten kan worden gesteld op 6%; * clubs worden geadviseerd een nieuwe functionaris aan te stellen: Club coördinator nieuwe leden; * Er wordt gewerkt aan een handboek met "best practices". Er zijn een aantal clubs die succesvol aan ledenwerving hebben gedaan. Deze clubs zullen worden bezocht en hun ervaring zullen in het handboek worden opgenomen. Er is ook gevraagd of er clubs zijn met een wachtlijst. Uit de reacties van de aanwezigen blijkt dat niet. 7. Vacatures bestuur NBB district Noord-Holland De melding van het aftreden is een formele kwestie aldus de voorzitter. Helaas heeft zich ook nu nog niemand gemeld voor de vacature van onderwijsadviseur meldt de voorzitter. De functiebeschrijving staat op de website en belangstellenden worden graag uitgenodigd zich te melden. Eigenlijk zouden we, gezien de omvang van het district, twee onderwijsadviseurs willen hebben (1 voor het noordelijk, 1 voor het zuidelijk deel van Noord-Holland). 7

8 8. Voorbespreking ALV NBB De voorzitter wijst op de procedure afspraak dat vragen vooraf per of tijdens het vragenuurtje kunnen worden gesteld. Er zijn op dit moment geen vragen bij de aanwezigen. 9. Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag Wim Sam complimenteert Jaap de Bijl met het succes van de cursus NBB- Rekenprogramma. Hij vervolgt dat hij het jammer vindt dat er overwogen is de dankjeweldrive af te schaffen. Hij ervaart dat als negatief want we moeten zuinig zijn op de vrijwilligers die het bridgen mogelijk maken. Vervolgens geeft hij aan dat hij een artikel voor het blad Bridge heeft geschreven. Dit bepleit de opzet van drives voor mensen met een niet aangeboren hersenafwijking. Bridgetravelling heeft speciale bridgereizen voor deze mensen. Nico Glandorf ziet wel iets in een speciale middag voor deze mensen. Margriet Jansze zal nadenken of ze bij de organisatie van seniorendrives rekening kan houden met deze categorie. Wim Sam heeft over dit onderwerp ook contact met de Vereniging van Bridgedocenten want het vraagt speciale vaardigheden van docenten om deze groep mensen (bij) te scholen. Wim de Lange vraagt hoe de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders is geregeld bij liquidatie van een club. De voorzitter antwoordt dat er geen speciale regeling is. In de Statuten van de vereniging zal het een en ander geregeld zijn. Theo Marijt adviseert de clubs altijd een financiële reserve te houden die tenminste de verplichtingen over één jaar omvat. Michel van Litsenburg vraagt zich af waarom de kaderdag met de Vereniging van Bridgedocenten was opgezet. Theo Marijt antwoordt dat die samenwerking niet is doorgegaan door problemen met de communicatie. De voorzitter heeft wel overleg met de VBD over mogelijke inbreng in de volgende kaderdag. Michel van Litsenburg vraagt aandacht voor de stichting BAN. Het verlenen van subsidies aan het district verdient meer aandacht van de clubs. Hij pleit er dan ook voor dat clubs in toernooi- of driveboekjes reclame maken voor de BAN. Jaap de Bijl vult aan dat ook flyers beschikbaar kunnen worden gesteld. Ook zou hij het op prijs stellen als op clubsites de link naar de website van de BAN wordt opgenomen. Marian Beemster komt nog even terug op de mensen met een niet aangeboren hersenafwijking. Bridgetravelling organiseert de reizen voor deze groep in een aparte lijn erbij. Dat zou ook voor clubs een oplossing 8

9 zijn om een apart lijntje in te stellen voor deze mensen. Er is meer begrip nodig voor deze groep van mensen. Jaap van der Jagt meldt dat het programma Picolo goed te koppelen is met het NBB-Rekenprogramma. Het zorgt ervoor dat paren zo veel mogelijk andere paren ontmoeten. Het is te vinden via de volgende link: PICOLO Fred Roos bepleit dat de website beter bijgehouden wordt voor wat betreft de 4-tallen spelers. De voorzitter geeft aan dat dit aan Niek Snoek de webmaster moet worden aangegeven. Verder vraagt Fred wanneer de nieuwe versie van het NBB- Rekenprogramma wordt verwacht. Margriet Jansze weet dat versie 3.1 in het seizoen 2015/2016 zal verschijnen. 11. Vaststellen datum ALV voorjaar 2015 De volgende vergadering zal worden gehouden op 18 april De locatie is De Swan in Heerhugowaard. 12. Sluiting De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 12:45 uur. 9

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering MHC Oss d.d. 22 april 2013

Verslag Algemene Leden Vergadering MHC Oss d.d. 22 april 2013 Verslag Algemene Leden Vergadering MHC Oss d.d. 22 april 2013 Aanwezig bestuur: Henk de Bruijn, Hans Terpstra, Ad Kerkhof, Stephan Bombeeck, Rob Teerink, Willem-Jan Derijks Notulist: Ad Kerkhof Aanwezige

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14-12-2002 te Utrecht

Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14-12-2002 te Utrecht Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14-12-2002 te Utrecht Presentie: Vertegenwoordigers van de districten: Bridge Federatie Regio Amsterdam, Utrecht, s-gravenhage e.o., Noord- Holland Noord, Rotterdam

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008 De vergadering wordt voorgezeten door de heer A.M. Breijman. Locatie Aanvangstijd : 2-B Home,

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

FOTOBOND ALGEMENE VERGADERING AMERSFOORT. zaterdag 12 april aanvang 10.30 uur te. Zalencentrum Amershof Snouckaertlaan 11, 3811 MA

FOTOBOND ALGEMENE VERGADERING AMERSFOORT. zaterdag 12 april aanvang 10.30 uur te. Zalencentrum Amershof Snouckaertlaan 11, 3811 MA FOTOBOND ALGEMENE VERGADERING 2014 zaterdag 12 april aanvang 10.30 uur te AMERSFOORT Zalencentrum Amershof Snouckaertlaan 11, 3811 MA ALGEMENE VERGADERING FOTOBOND 2014 AMERSFOORT, zalencentrum Amershof

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

Notulen ALV van 25-04-2007 te Rotterdam blad 1 van 9

Notulen ALV van 25-04-2007 te Rotterdam blad 1 van 9 Notulen ALV van 25-04-2007 te Rotterdam blad 1 van 9 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 25 april 2007 in de Rustburcht te Rotterdam. Aanwezig zijn 48 leden, waaronder:

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is.

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is. Verslag van de 77 e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap Het Huis Utrecht in Utrecht op 16 november 2014 in Aanwezige bestuursleden: Meerten Welleman (waarnemend voorzitter en secretaris), Erwin

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van Hockeyvereniging HTC Son op 22 april 2013 in het clubhuis.

Notulen Algemene Ledenvergadering van Hockeyvereniging HTC Son op 22 april 2013 in het clubhuis. Notulen Algemene Ledenvergadering van Hockeyvereniging HTC Son op 22 april 2013 in het clubhuis. Aanwezig: 34 personen, zie presentielijst (in te zien bij secretaris) 1 en 2. Opening/mededelingen De voorzitter

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie