Bridgedistrict Noord-Holland. NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 25 oktober 2014 te Koog aan de Zaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bridgedistrict Noord-Holland. NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 25 oktober 2014 te Koog aan de Zaan"

Transcriptie

1 NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 25 oktober 2014 te Koog aan de Zaan Aanwezige bestuursleden: Ingrid de Bijl, voorzitter Theo Martijt, vice voorzitter, voorzitter TC Bert Ouwerkerk, secretaris Namens de Technische Commissie: Rob de Beer Ereleden: Marian Beemster Michel van Litsenburg Fred Roos Wim Sam Aanwezige verenigingen (14): Alkmaarse B.C., B.C. Bricas, R.K.A.B.C., B.C. de Waard, B.C. Oudorp, B.C. S.A.N.S., B.C. Cross Ruff, B.C. Alkmaar Noord,B.C. Coenstad, B.C. Krommenie B.C., Bridge Zonder Nicotine; B.C. de Breg, Passageclub Alkmaar, Bridge in de Boed Afbericht ontvangen van (28): B.K. Den Helder, B.C. Wieringen, B.C. Sans Atout Heiloo, B.C. Akersloot, B.C. Never Down Schagen, B.C. Wieringermeer, B.C. Egmond, B.C. Heijermans, B.C. Abbekerk, B.C. Limmen, Julianadorper B.C., B.C. Wikken en Wegen, B.C. Texel Alert, Schoorlse B.C, B.C. Avenhorn e.o., B.K. H.B.C. 45/W.S.O.V., B.C. de Zaan, Oostzaanse B.C., B.C. Pubriso, B.C. De Schildersbuurt, B.C. Wognum, B.C. Roken Pas, B.C. Gevangenpoort, B.C. Drie onder de Tram, B.C. de Rijp, GBO-Bridge, B.C. Golfclub Dirkshorn, B.C. de Kwaker, Zonder afbericht (27): Berger B.C., B.C. Groot Slem, Langedijker B.C, Enkhuizer B.C., B.C. Kompas, B.C. t Roode Hert, B.C. de Schakel, B.C. de Bosmolen,B.K. 84 Den Helder, B.C. de Heerlijkheid, Bridge Centrum Bergen, B.C. Andijk, B.C. Lutjebroek, B.C. St. Pancras 94, B.C. Never Down Hoogkarspel, B.C. Sans Atout Assendelft, Landmeerse B.C., B.C. Uitgeest, Wormerveerse B.C., B.C. Wardy, B.C. Never Down 76, B.C. Monnickendam & Katwoude, B.V. de Hoornsche Compagnie, B.C. Assendelft, B.C. de Hoofdtoren,, Dubbel en Dwars, Breezandse B.C., 1

2 1. Opening De voorzitter opent om 10:00 uur de vergadering. Ze heet de aanwezigen welkom. Een speciaal welkom aan Rob de Beer van de Technische Commissie en de aanwezige ereleden. Ook Margriet Jansze die afscheid neemt van de NBB wordt hartelijk welkom geheten. Er wordt een punt aan de agenda toegevoegd: 5e. verslag bijeenkomst clubadviseurs en onderwijsadviseurs 2. Notulen ALV van 12 april 2014 N.a.v. de vraag van Miep van Diggelen op blz. 5 merkt de voorzitter op dat de gevraagde beleidsvisie wedstrijdbridge nog niet gereed is. Ze hoopt dat het concept op de volgende ALV kan worden gepresenteerd. N.a.v. blz. 6 vraagt Jaap de Bijl of de begroting overeenkomstig is bijgesteld. Het antwoord is bevestigend. N.a.v. blz. 8 over het spannender maken van de vergadering zegt de voorzitter toe dat dit de volgende vergadering aan de orde zal komen. De notulen worden zonder verdere opmerkingen vastgesteld. 3. Ingekomen stukken Er is een ontvangen van Erwin Witteveen n.a.v. de verzonden agenda en bijbehorende stukken. De voorzitter wijst erop dat de stukken ook op de website te vinden zijn. Verder spreekt hij zijn zorg uit over het ontbreken van belangstelling voor de district-parencompetitie. Michel van Litsenburg merkt op dat Erwin Witteveen in het verleden zijn diensten heeft aangeboden dit nieuw leven in te blazen. De voorzitter is verheugd over dit aanbod en zal contact met Erwin opnemen. Er is ook een ontvangen van B.C. de Schildersbuurt met een aantal vragen. Een eerste vraag betreft het resultaat van de bridgecursus MAX. Helaas moeten we vaststellen dat ondanks de vele inspanningen het weinig heeft opgeleverd. Zeker heeft het niet geleid tot meer leden bij de clubs. De verdere vragen over de 4-tallen competitie en de dankjeweldrive zijn terug te vinden in het verslag van de vorige vergadering. 4. Mededelingen John van Voorst is met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Er gaat een kaart voor hem rond. Coen van der Molen is helaas door verblijf in het buitenland verhinderd. Verder spreekt de voorzitter haar teleurstelling uit over het wegblijven van zo veel clubs. Wel worden er keien en sturen aangevraagd en uitgereikt 2

3 door districtbestuurders, maar de clubs blijven toch weg van de ALV. De bestuursovereenkomst tussen de NBB en het district is getekend. Er is een nieuwe voorzitter van de Commissie Jeugdbridge aangesteld in de persoon van Willem Jan Maas. Ook is er een vaste contactpersoon vanuit het bestuur NBB aangewezen voor de districten. Voor ons is dat Jan Stavast. Wij zullen hem de volgende vergadering uitnodigen. De voorzitter memoreert de vele onderscheidingen waarmee Wim Sam is geëerd. Toch willen we nog iets speciaals toevoegen in de vorm van een WIM SAM trofee. Deze trofee zal op de dankjeweldrive (een initiatief van Wim Sam) worden uitgereikt. Wim Sam heeft toegezegd de eerste trofee zelf uit te reiken op de dankjeweldrive die op 10 januari 2015 zal worden gehouden in Berkhout. Tot slot bedankt de voorzitter Margriet Jansze voor haar verdiensten voor het district. Ze is lid van Bricas en 7 jaar werkzaam geweest bij de NBB, waar ze nu afscheid neemt. Ze heeft in de afgelopen jaren veel bestuurstaken van het district voor haar rekening genomen. Daarvoor spreekt de voorzitter onze dank uit en overhandigd Margriet een bloemetje en een bloemenbon. 5. Financiële zaken a. Begroting 2015 Ton Laeven (RKABC) spreekt zijn verbazing uit over de stijging van de kosten voor de district ledenvergaderingen. Die bedroegen in ,00 en staat nu voor 1500,00 op de begroting. Ook is er plotseling een onvoorzien van 655,00 opgevoerd. De voorzitter stelt dat het een begroting is waarbij gehoopt wordt op meer deelname van clubs en onvoorzien is een technisch middel om inkomsten en uitgaven in balans te brengen. Ton Laeven constateert wel dat het niet lukt om de kosten terug te brengen. De voorzitter antwoordt dat het lastig is om voor de georganiseerde activiteiten meer inkomsten te genereren. Michel van Litsenburg ziet dat de 4-tallen zijn begroot op basis van de aantallen van 2013/2014, terwijl de aantallen in 2014/2015 minder zijn. Theo Marijt onderschrijft dat, er zijn 6 4-tallen minder, maar de begroting was al klaar voordat dit feit bekend was. Michel ziet ook een vertekend beeld bij de kampioenendrive. Theo Marijt wijst erop dat ook hier de belangstelling afneemt. Michel vraagt zich af of met deze aantallen de 4-tallen competitie nog wel te handhaven is. Immers de kosten 1400,00 komen ten goede aan een klein groepje leden. Je moet je afvragen of we dat nog wel willen. Theo wijst erop dat we op grond van de bestuursovereenkomst verplicht zijn de wedstrijden te organiseren. 3

4 Jaap van der Jagt merkt op dat er vanuit het zuidelijk deel van het district weinig belangstelling is mede doordat men er weinig voor voelt om naar Hoorn te reizen. Wim de Lange wijst op de kosten van de NBB-R cursussen, inkomsten 800,00, kosten 1200,00. De voorzitter antwoordt dat het niet altijd lukt kostendekkend te werken. Overigens is het geven van de cursus afhankelijk van de ontwikkeling van het NBB Rekenprogramma. Annemarie van Twuijver (RKABC) vraagt waartoe de subsidies bestemd zijn. De voorzitter geeft aan dat de subsidieregeling van het district van toepassing is. Dat is een tekort subsidie voor spelverbeteringscursussen (o.b.v. lesbrieven NBB). Het maximum subsidiebedrag is 150,00. Nico Glandorf (B.C. Oudorp) vraagt zich af waarom een eigen bijdrage moet worden gevraagd. Bij B.C. Oudorp gaat men er vanuit dat dit uit de contributie kan worden betaald. De voorzitter kan dit begrijpen, als het aan de orde is zullen we een aanvraag met die opmerking beoordelen. b. Meerjarenbegroting Michel van Litsenburg wijst erop dat in het bestuur van de BAN geen enkele toezegging is gedaan over de jaren 2016 en De toezeggingen voor 2014 en 2015 zijn gedaan, voor de latere jaren niet. De voorzitter onderkent dit maar hoopt en verwacht dat het wel goed komt. Maar ze weet dat er geen formele toezeggingen zijn. Jaap van der Jagt kent de Stichting BAN niet. Jaap de Bijl geeft een toelichting op het ontstaan en doelstellingen van de stichting Bridge Activiteiten Noord-Holland. Op initiatief van Jan Smit is de stichting opgericht met als doel bridgereizen naar Frankrijk te organiseren. Dit is onder auspiciën van het district gebracht en de baten komen ook ten gunste van activiteiten van het district. De subsidies worden gegeven voor activiteiten van algemeen belang (voor alle clubs toegankelijk) zoals bijvoorbeeld de dankjeweldrive en de kaderdag. Wim de Lange (B.C. Alkmaar Noord) vraagt waaruit de opbrengsten dan bestaan. Jaap licht toe dat er betaald moet worden door de deelnemers (voor caravans 200,00 per week, voor huisjes 350,00 per week). Er worden 6 weken in het voorjaar georganiseerd. Als de inschrijvingen goed gaan blijft er geld in kas voor de subsidies. Volgend jaar zijn de bridgereizen gepland van 23 mei 2015 t/m 4 juli De flyers zijn binnenkort beschikbaar. Marian Beemster ziet dat er in 2015 geen toekomstdrive is voorzien. Theo Marijt antwoordt dat er weinig reacties van bridgedocenten zijn gekomen. Mogelijk dat in de toekomst vanuit de Denken en Doen projecten en de passageclubs weer belangstelling ontstaat. 4

5 c. Tarievenoverzicht Michel van Litsenburg vraagt wanneer de tarieven voor 2015/2016 worden vastgesteld. Theo Marijt antwoordt dat dit in de ALV van het voorjaar 2015 zal plaatsvinden. Op de vraag van Rob de Beer of de verrekening van kosten via de penningmeesters verlopen wordt bevestigend geantwoord. In het tarievenoverzicht is een foutje geslopen, de bijdrage voor de kaderdag is 15, Technische zaken a. Stand van zaken TC Margreet Tushuizen vraagt hoe de aansprakelijkheid geregeld is bij bijvoorbeeld een fietsbridgedrive. Theo Marijt heeft dit onderwerp bij de NBB aan de orde gesteld. Clubs zijn, voor activiteiten die zij organiseren volledig gedekt v.w.b. de aansprakelijkheid. De verzekering dekt ook materialen e.d. Wel is het verstandig vooraf toestemming voor de drive te vragen bij het district. Theo geeft aan dat de deelname aan de 4-tallen competitie dit jaar zijn uitgekomen op 10 Hoofdklasse teams en 11 teams voor de 1e en 2e klasse. Die terugloop in de aantallen teams is verontrustend en betekent ook dat teams tussen Alkmaar en Hoorn moeten pendelen. Zijn er suggesties hoe je de belangstelling kunt verhogen? Eigenlijk ziet men alleen bezwaren want de leden worden ouder en zien er tegenop om 's avonds te reizen. Marga Dogger (Alkmaarse B.C.) suggereert dat een middag dan misschien uitkomst kan brengen. Rob de Beer ziet ook wel heil in het spelen van uit- en thuiswedstrijden. Dat betekent ook dat er minder kosten gemaakt hoeven te worden. De voorzitter reageert dat op het decentraal spelen weinig reacties zijn gekomen. Piet Schrekker (B.C. Krommenie) ziet wat in de beperking van het aantal avonden. Maar ook de middag is een goede optie. Rob de Beer en Robert vd Gulik (B.C. S.A.N.S.) constateren dat er een antipathie is tegen het 4-tallen. Margreet Tushuizen heeft ervaren dat beginnende 4-tal teams tegen veel te sterke tegenstanders moeten spelen. Dat is zo constateert Rob de Beer maar dan zou je zwakkere paren in een eigen lijn moeten kunnen indelen. Robert vd Gulik vraagt waarom locatie Wognum niet is overwogen. Theo 5

6 geeft aan dat er vanuit de teams in Hoorn bezwaar was. Als die basis wegvalt is er weinig meer over. Ank Joris (BC Coenstad) kan zich de bezwaren nauwelijks voorstellen. Nico Glandorf vraagt zich af of het niet mogelijk is losse paren te koppelen. Theo Marijt geeft aan dat dit een probleem geeft bij de doorstroming, teams worden geacht één club te vertegenwoordigen. Maar op districtniveau zou het geen bezwaar zijn. Neem de suggestie mee. Margriet Jansze vraagt wie de district senioren competitie organiseert. De voorzitter zoekt naar een organisator voor de middagcompetities. Margriet is bereid die rol op zich te nemen. Theo Marijt meldt dat het aantal aanmeldingen voor districtparen nihil is. We wisten dat er weinig animo was, maar in overleg met Kennemerland konden we de paren wel onderbrengen. Het is frustrerend dat er zo weinig respons komt. Wim Sam haakt in op de workshops 4-tallen. Hieruit zou toch een stimulans moeten komen. Fred Roos geeft aan dat het niveau daartoe veel te hoog was. Ton Laeven vraagt zich af of het verhaal van Jet Pasman/Chris Niemeijer wel goed is overgekomen. Het was beslist niet voor gezelligheidbridgers. De voorzitter beaamt dit daarvoor was het niveau inderdaad te hoog. Het was bedoeld voor teams die goed voorbereid waren en voor ervaren 4-tal spelers. We zullen bezien of we iets voor beginnende 4-tal spelers kunnen organiseren. b. Nieuwsbrieven Theo Marijt deelt mee dat nu 2 maal via de mailservice van de NBB nieuwsbrieven zijn verzonden. Er komen veel foute adressen terug. Hij vraagt alle clubs dan ook hun leden te wijzen op het bijhouden van de adressen via MijnNBB of via het secretariaat van de club. Ank Joris (B.C. Coenstad) heeft een slechte ervaring met een reactie op een nieuwsbrief. Er kwam geen antwoord op haar en ook telefonische kreeg ze geen gehoor. Theo Marijt verontschuldigt zich, mogelijk is er iets tussendoor geslipt. Wim de Lange merkt op dat de datums op de website niet kloppen. Volgens Theo is dat op het laatste moment gewijzigd, de website zal worden aangepast. Nico Glandorf geeft aan dat de nieuwsbrief vrij veel informatie bevat en dat is op een beeldscherm lastig te lezen. Hij stelt voor dat de volgende nieuwsbrieven in een groter lettertype verschijnen. Theo zal de lettergrootte aanpassen. 6

7 c. Denken en Doen Bert Ouwerkerk licht het project "Door Bridge in Beweging" in de gemeente Medemblik toe. In samenwerking met Sportservice West- Friesland is een opzet bedacht die start met een bridgecursus gevolgd door bewegingsactiviteiten. Het project is door het ministerie beloond met een subsidie van ruim ,00. Er zijn inmiddels meer dan 130 aanmeldingen. Die worden verdeeld over de 3 NBB clubs die vanaf november de cursussen zullen starten. d. Jeugdbeleidsplan De voorzitter geeft aan dat in de vorige vergadering door Kees Mosch is gevraagd naar een plan voor jeugdbridge. Er blijkt een NBB jeugdbeleidsplan te zijn dat er in voorziet clubs te ondersteunen met geld en materiaal. Het district heeft hierin hooguit een adviserende rol. Theo Marijt vult aan dat de aanpak afhankelijk is van de medewerking van de school. De bridgedocent kan dan zorgen voor de cursus en doorgeleiding naar clubs. Wim Sam geeft aan dat het altijd verstandig is een docent van de school bij de bridgelessen aanwezig te laten zijn. e. Bijeenkomst clubadviseurs en onderwijsadviseurs De voorzitter meldt een aantal saillante punten uit de bijeenkomt: * clubs worden geadviseerd naast hun avondcompetities ook een middagcompetitie op te zetten; * BTW voor zaalhuur bridgeactiviteiten kan worden gesteld op 6%; * clubs worden geadviseerd een nieuwe functionaris aan te stellen: Club coördinator nieuwe leden; * Er wordt gewerkt aan een handboek met "best practices". Er zijn een aantal clubs die succesvol aan ledenwerving hebben gedaan. Deze clubs zullen worden bezocht en hun ervaring zullen in het handboek worden opgenomen. Er is ook gevraagd of er clubs zijn met een wachtlijst. Uit de reacties van de aanwezigen blijkt dat niet. 7. Vacatures bestuur NBB district Noord-Holland De melding van het aftreden is een formele kwestie aldus de voorzitter. Helaas heeft zich ook nu nog niemand gemeld voor de vacature van onderwijsadviseur meldt de voorzitter. De functiebeschrijving staat op de website en belangstellenden worden graag uitgenodigd zich te melden. Eigenlijk zouden we, gezien de omvang van het district, twee onderwijsadviseurs willen hebben (1 voor het noordelijk, 1 voor het zuidelijk deel van Noord-Holland). 7

8 8. Voorbespreking ALV NBB De voorzitter wijst op de procedure afspraak dat vragen vooraf per of tijdens het vragenuurtje kunnen worden gesteld. Er zijn op dit moment geen vragen bij de aanwezigen. 9. Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag Wim Sam complimenteert Jaap de Bijl met het succes van de cursus NBB- Rekenprogramma. Hij vervolgt dat hij het jammer vindt dat er overwogen is de dankjeweldrive af te schaffen. Hij ervaart dat als negatief want we moeten zuinig zijn op de vrijwilligers die het bridgen mogelijk maken. Vervolgens geeft hij aan dat hij een artikel voor het blad Bridge heeft geschreven. Dit bepleit de opzet van drives voor mensen met een niet aangeboren hersenafwijking. Bridgetravelling heeft speciale bridgereizen voor deze mensen. Nico Glandorf ziet wel iets in een speciale middag voor deze mensen. Margriet Jansze zal nadenken of ze bij de organisatie van seniorendrives rekening kan houden met deze categorie. Wim Sam heeft over dit onderwerp ook contact met de Vereniging van Bridgedocenten want het vraagt speciale vaardigheden van docenten om deze groep mensen (bij) te scholen. Wim de Lange vraagt hoe de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders is geregeld bij liquidatie van een club. De voorzitter antwoordt dat er geen speciale regeling is. In de Statuten van de vereniging zal het een en ander geregeld zijn. Theo Marijt adviseert de clubs altijd een financiële reserve te houden die tenminste de verplichtingen over één jaar omvat. Michel van Litsenburg vraagt zich af waarom de kaderdag met de Vereniging van Bridgedocenten was opgezet. Theo Marijt antwoordt dat die samenwerking niet is doorgegaan door problemen met de communicatie. De voorzitter heeft wel overleg met de VBD over mogelijke inbreng in de volgende kaderdag. Michel van Litsenburg vraagt aandacht voor de stichting BAN. Het verlenen van subsidies aan het district verdient meer aandacht van de clubs. Hij pleit er dan ook voor dat clubs in toernooi- of driveboekjes reclame maken voor de BAN. Jaap de Bijl vult aan dat ook flyers beschikbaar kunnen worden gesteld. Ook zou hij het op prijs stellen als op clubsites de link naar de website van de BAN wordt opgenomen. Marian Beemster komt nog even terug op de mensen met een niet aangeboren hersenafwijking. Bridgetravelling organiseert de reizen voor deze groep in een aparte lijn erbij. Dat zou ook voor clubs een oplossing 8

9 zijn om een apart lijntje in te stellen voor deze mensen. Er is meer begrip nodig voor deze groep van mensen. Jaap van der Jagt meldt dat het programma Picolo goed te koppelen is met het NBB-Rekenprogramma. Het zorgt ervoor dat paren zo veel mogelijk andere paren ontmoeten. Het is te vinden via de volgende link: PICOLO Fred Roos bepleit dat de website beter bijgehouden wordt voor wat betreft de 4-tallen spelers. De voorzitter geeft aan dat dit aan Niek Snoek de webmaster moet worden aangegeven. Verder vraagt Fred wanneer de nieuwe versie van het NBB- Rekenprogramma wordt verwacht. Margriet Jansze weet dat versie 3.1 in het seizoen 2015/2016 zal verschijnen. 11. Vaststellen datum ALV voorjaar 2015 De volgende vergadering zal worden gehouden op 18 april De locatie is De Swan in Heerhugowaard. 12. Sluiting De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 12:45 uur. 9

Bridgedistrict Noord-Holland. NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 31 oktober 2015 te Egmond aan de Hoef

Bridgedistrict Noord-Holland. NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 31 oktober 2015 te Egmond aan de Hoef NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 31 oktober 2015 te Egmond aan de Hoef Aanwezige bestuursleden: Ingrid de Bijl, voorzitter Theo Marijt, vice voorzitter, voorzitter TC Rob Hallewas,

Nadere informatie

Bridgedistrict Noord-Holland. NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 18 april 2015 te Heerhugowaard

Bridgedistrict Noord-Holland. NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 18 april 2015 te Heerhugowaard NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 18 april 2015 te Heerhugowaard Aanwezige bestuursleden: Ingrid de Bijl, voorzitter Theo Marijt, vice voorzitter, voorzitter TC Bert Ouwerkerk, secretaris

Nadere informatie

Bridgedistrict Noord-Holland. NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 8 april 2017 te Alkmaar

Bridgedistrict Noord-Holland. NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 8 april 2017 te Alkmaar NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 8 april 2017 te Alkmaar Aanwezige bestuursleden: Ingrid de Bijl, voorzitter Theo Marijt, vice voorzitter, voorzitter TC Rob Hallewas, penningmeester

Nadere informatie

Bridgedistrict Noord-Holland. NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 19 oktober 2013 te Castricum

Bridgedistrict Noord-Holland. NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 19 oktober 2013 te Castricum NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 19 oktober 2013 te Castricum Aanwezige bestuursleden: Ingrid de Bijl, voorzitter Theo Marijt, vice voorzitter/tc/ban Coen van der Molen, penningmeester

Nadere informatie

Secretariaat: Margreet Tushuizen Dromerstraat 53 1511 CM Oostzaan Tel. 075-6846415 secretaris@bridgedistrict-noord-holland.nl

Secretariaat: Margreet Tushuizen Dromerstraat 53 1511 CM Oostzaan Tel. 075-6846415 secretaris@bridgedistrict-noord-holland.nl Concept Notulen Algemene Districtsvergadering d.d. 14 mei 2011 Aanwezige verenigingen: De Alkmaarsche BC, B.C. Alkmaar Noord, B.C. Bricas, Bridge Zonder Nicotine, B.C. Coenstad, B.C. De Compagnie, B.C.

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

Notulen Jaarvergadering Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland. Luc Overman

Notulen Jaarvergadering Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland. Luc Overman Notulen Jaarvergadering Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland Locatie: Dorpshuis De Hanswijk te Egmond aan de Hoef Datum: 10 mei 2012 Aanwezig namens PDNH: Adviseurs PDNH: Doarpswurk: Jacques Nagelmaeker,

Nadere informatie

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010.

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Secretariaat District Kennemerland J. Vermeerstraat 40 2102 BW Heemstede Tel: 023-5286656 E-Mail: helenedeklerk@hotmail.com Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Aanwezig: Ron Jedema

Nadere informatie

5. PR-aangelegenheden, inclusief Website Bridgedistrict Noord-Holland en NBB-portal www.nbbportal.nl.

5. PR-aangelegenheden, inclusief Website Bridgedistrict Noord-Holland en NBB-portal www.nbbportal.nl. Agenda (onder voorbehoud) van de Algemene Districtsvergadering d.d. zaterdag 24 november 2007. Plaats: PartyCentrum Concordia, Purmerend Aanvang: 10.30 uur. 1. Opening en vaststelling agenda 2. Mededelingen

Nadere informatie

District Groningen 2015 / 2016

District Groningen 2015 / 2016 APIH, clubavond District Groningen 2015 / 2016 ALV 25 september 2015 Bestuur district Groningen 1 Informatie over NBB en district Groningen De Nederlandse Bridge Bond (NBB) heeft sinds 2010 de bridge verenigingen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Notulen ALV District Dordrecht NBB 11 april 2015

Notulen ALV District Dordrecht NBB 11 april 2015 Notulen ALV District Dordrecht NBB 11 april 2015 Aanwezig: B.C. De Devel B.C. t Ambacht Sans Fumer B.C. Hoornaar B.C. ter Merwe N.R.B.C. Drechtsteden Willemien Dingemans Bas van der Jagt Jacqueline Willemse

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

media We connect locals! MEDIA DOCUMENTATIE Heerhugowaard.nl Zaanstreek & Wormerland Zaandam TARIEVEN EN MOGELIJKHEDEN

media We connect locals! MEDIA DOCUMENTATIE Heerhugowaard.nl Zaanstreek & Wormerland Zaandam TARIEVEN EN MOGELIJKHEDEN media We connect locals! MEDIA DOCUMENTATIE Heerhugowaard.nl Zaanstreek & Wormerland Zaandam 2017 TARIEVEN EN MOGELIJKHEDEN oplage: 33.749 exemplaren mm-tarief 0,48 Spread 3.202,72 1/1 pagina 1.480,00

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering 14-11-2011 Vanuit het bestuur aanwezig; Paul, Wim, Hans, Niek, Henk, Caroline en Monique Presentielijst leden, zie bijlage. Welkom 1. Paul opent de vergadering maar schorst hem

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststelling notulen ALV 20 april 2010 4. Bezetting en vacatures cies & bestuur 2010-2011 5. Begroting & contributies

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering 13 oktober 2016 Aanwezig: 30 leden (inclusief bestuursleden) Voorzitter: Wil Koot Secretaris: Vacant Penningmeester: André Kramer Algemeen bestuurslid: Robert-Jan Post

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

SKI VERENIGING GELDERSE VALLEI Postbus 2008 6710 CA Ede

SKI VERENIGING GELDERSE VALLEI Postbus 2008 6710 CA Ede Ede, 24 oktober 2011 Geacht lid van skivereniging Gelderse Vallei, Hierbij nodig ik u namens de voorzitter van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op Vrijdag 28 oktober 2011 De vergadering vindt

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Basketbalvereniging Jump 80. Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014

Basketbalvereniging Jump 80. Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014 Basketbalvereniging Jump 80 Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014 Agenda: Welkom en opening Verslag seizoen 2013/2014 Financieel verslag seizoen 2013/2014 Doelstellingen seizoen 2014/2015 Begroting

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts Bekijk het archief online

Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts Bekijk het archief online Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts nieuwsbrief@bridgedocent.nl Bekijk het archief online Nieuwsbrief 53 december 2016 Kerst- en Nieuwjaarsgroet Beste bridgedocent(e), Met veel plezier kijken we graag samen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. De voorzitter vraagt een moment stilte ter nagedachtenis aan Bas van Horssen

BESLUITENLIJST. De voorzitter vraagt een moment stilte ter nagedachtenis aan Bas van Horssen BESLUITENLIJST vergadering, cluster 9 veldvoetbal gehouden op 14 april 2010 bij de vereniging Unitas te Gorinchem Aanwezig: De verenigingen: Ameide, Arkel, Drechtstreek, G.J.S., Hardinxveld, Lekvogels,

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012

IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012 IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012 Secretariaat: Westbroekerweg 81 1991 LX Velserbroek Tel. 023-5389451 e-mail adres: michael@dejump.nl Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse

Nadere informatie

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN 1 Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 18 november 2015 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden Aanwezige leden

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011

Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011 ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 14 NOVEMBER 2011 1 Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011 1. Opening door de voorzitter en mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 11 april 2011.

Nadere informatie

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV Het bestuur van tafeltennisvereniging Rapidity nodigt u hierbij uit om de Algemene Ledenvergadering van Rapidity bij te wonen die zal worden gehouden in het clubgebouw aan het Kuenenplein 1, 1944 RK Beverwijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Aanwezig: Afgemeld: 16 leden incl. bestuur 4 leden/ouders van leden De volgende punten zijn besproken: 1. Opening en vaststellen agenda Voorzitter Henk Dibbets

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Locatie: Turnhal TurnAround, 1 e straat 52 Afwezig met afmelding: Lisanne Krul, Rob van Hellemond, Chantal Beekman, Tine Noordman, Rina Oudenaarde,

Nadere informatie

BIJLAGEN voor vergadering Bewonersvereniging 29 januari 2013

BIJLAGEN voor vergadering Bewonersvereniging 29 januari 2013 BIJLAGEN voor vergadering Bewonersvereniging 29 januari 2013 Verslag van 5 nov 2012 1 Rooster van aftreden bestuur 2 Rooster van aftreden, afpraken 3 Rooster geplande vergaderingen 2013 Samenvatting van

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw

Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw Algemeen Artikel 1: 1. De organisatie en inrichting van de competities *) van de vereniging zijn een taak van de Technische Commissie (hierna T.C.) 2.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Bridgeseizoen 2014-2015

Bridgeseizoen 2014-2015 Bridgeseizoen 2014-2015 Maak uw clubagenda met hulp van de NBB Beloning na gedane arbeid! Ruitenboertoernooi Uw clubavond is de voorronde! Districtscompetities Leuk om mee te doen Bridgecongres Zorg dat

Nadere informatie

Daarom adverteert u. Formaten. Waarom? Adverteren 5. Bereik 1,1 miljoen huishoudens. Tabloid advertentiepagina. Tabloid redactiepagina:

Daarom adverteert u. Formaten. Waarom? Adverteren 5. Bereik 1,1 miljoen huishoudens. Tabloid advertentiepagina. Tabloid redactiepagina: Adverteren 5 Waarom? Daarom adverteert u Optimaal rendement uit uw mediabudget behalen betekent: meer offerte-aanvragen, meer klanten in uw zaak, meer verkopen en uiteindelijk uw omzet verhogen. Rodi Media

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland.

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Aanvang: 16.00 uur 1. Opening 2. Verslag van de vergadering van het algemeen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Plaats & datum: Brekers, 7 mei 2016 Aanwezigen: Ivan Louer (IL, vz), Max de Groot (MdG, algemeen bestuurslid, Jan Snoek

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

Aanvang: uur in de Hofstaete. 22 oktober 2007

Aanvang: uur in de Hofstaete. 22 oktober 2007 Onderwerp: Notulen Algemene Ledenvergadering van 29 oktober 2008. Bladzijde: 1 van 5. Aanvang: 19.15 uur in de Hofstaete. 22 oktober 2007 Aanwezig : 68 leden (=88,3%) aanwezig) Afwezig : Rob Bottelier,

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA (CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA DATUM 16 februari 2015 PLAATS Roelofarendsveen TIJDSTIP 20.00 uur VOORZITTER Danny Loos AANWEZIGE BESTUURSLEDEN ACHTER TAFEL VOOR PAUZE AANWEZIGE BESTUURSLEDEN

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Aanwezig: 40 leden Afwezig m.k.: Margriet Hensema, Monique Lanjouw 1. Opening De voorzitter opent de

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

ALGEMENE LEDEN VERGADERING ALGEMENE LEDEN VERGADERING Wanneer 17 mei 2011 Locatie Tijd De Poort, naast de Hervormde Kerk (achter tandarts Roseboom) 20.15 uur Beste leden en ouders/verzorgers van de jeugdleden, In het afgelopen jaar

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS Datum: dinsdag 21 april 2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: De Wissel AGENDA 1. Opening 2. Bestuur mededelingen 3. Notulen ALV 8 april 2015 4.

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van. Klootschietvereniging De Toekomst.

Huishoudelijk reglement van. Klootschietvereniging De Toekomst. Huishoudelijk reglement van Klootschietvereniging De Toekomst. Art. 1 De vereniging stelt zich ten doel: A: Het bevorderen van het saamhorigheidgevoel van de leden; B: Het behartigen van de ontspanningsmogelijkheden

Nadere informatie

Commissie Jeugdzaken Carambole

Commissie Jeugdzaken Carambole Commissie Jeugdzaken Carambole Verslag nationale jeugdleidersvergadering 21 september 2012 Aanwezig commissie jeugd: Cees Benschop (vz), Gerrit de Jong, Bert van den Hooff en Nico de Goede (verslag). Aanwezig:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Admiraliteitsraad

Uitnodiging voor de Admiraliteitsraad Datum: 21-10-15 Ref: UVAR1511 Opgesteld: 24-10-2015 Aan: T.k.a.: Alle (team) leid(st)ers waterwerk Leden admiraliteit 6 van de Maze Regiobestuur Ronde de Rotte Cirkel coördinatoren Admiraliteit 1,4,8,9

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Aanwezig: Tycho van der Wal - voorzitter Mark de Munter - secretaris Stephanie van Eijk - penningmeester Engel Dorst - ledenadministrateur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGLEMENT Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement is opgesteld op grond van het artikel 18 van de statuten van de Personeelsvereniging EPZ (verder de vereniging genoemd) bepaalde. Artikel 2. Alle leden

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf Notulen ledenvergadering Jump 80 Datum 9-9-2015 Van 19.30 uur tot 21.30 uur Voorzitter: Nicole van Apeldoorn Notulist: Jeannette van der Graaf Aanwezig : Nicole, Chantal, Jeannette, Angelique, Arie, Stefan,

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 26 april 2006

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 26 april 2006 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 26 april 2006 De vergadering wordt voorgezeten door de heer A.M. Breijman. Locatie Aanvangstijd : Bridgehome,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Definities Artikel 1 De Achtbaan: Dalton Openbare Basisschool de Achtbaan; Locatie: een van de 4 locaties van De Achtbaan te weten: 1. De Achtbaan locatie

Nadere informatie

De Bridgeclub Centraal

De Bridgeclub Centraal De Bridgeclub Centraal reorganisatievoorstel Nederlandse Bridge Bond Advies aan de algemene ledenvergadering Commissie Herstructurering Utrecht, 2 mei 2010 De bridgeclub centraal. Advies Commissie Herstructurering.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

ALV AGV S.H.E.L.L GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014

ALV AGV S.H.E.L.L GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014 ALV AGV S.H.E.L.L. 2014 GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014 1 AGENDA 20 MAART 2014 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen ALV 21 maart 2013 4. Verslag van de kascommissie 5. Resultaat 2013

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen

Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen 25-4-2012 Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen van 25-4- 2012 Aanwezig: Bestuur: Leden: Afwezig met Kennisgeving: E. v Hoije M. de Kok W. Kimenai

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie