Citymarketing Den Helder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Citymarketing Den Helder"

Transcriptie

1 Citymarketing Den Helder Jaarplan Citymarketing 2014 Stichting Top van Holland

2 2

3 E: W: W: 3

4 Inhoudsopgave 1. Wat is City Marketing? Den Helder als product Citymarketing als middel voor Den Helder De gebruikersgroepen 4 2. Wonen Huidige inwoners Toekomstige inwoners 5 3. Werken Belangrijke sectoren voor Den Helder Toekomstige bedrijven Het nieuwe winkelen 7 4. Vrije tijd 8 5. Bestuurders/ initiatiefrijke personen 8 6. Kwaliteiten van Den Helder De kwaliteiten van Den Helder omgeschreven door mensen van binnen en 9 buiten Den Helder De identiteit in een zin De basiskarakteristieken volgens inwoners en bezoekers Den Helder in een gevoel van woord en beeld Wat citymarketing tot nu toe heeft bereikt in Den Helder Communicatie De organisatie Financiën 16 Bijlagen 4

5 1. Wat is Citymarketing? Citymarketing is een marktgerichte inspanning om alle stedelijke actoren zoals de gemeentelijke organisatie, bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen zover te krijgen dat een stad zich als geheel naar buiten kan profileren. 1.1 Den Helder als product Het begrip product klinkt wellicht wat afstandelijk, maar het geeft wel de samenhang aan. Waar gesproken wordt over Den Helder bedoelen we het grondgebied, dus inclusief Julianadorp en Huisduinen. Om Den Helder in de markt te plaatsen zijn drie factoren van absoluut belang: Klanten; wie zijn de (toekomstige) gebruikers van het product? Producteigenschappen; wat heeft het product te bieden, waarop onderscheidt het zich van andere producten? Communicatie; hoe dragen we het product uit? Citymarketing vergt meer dan een mooie stadsbrochure of het bedenken van een beeldmerk, een slogan of een nieuwe naam. Deze aspecten zijn ook belangrijk, maar zijn onderdeel van de communicatie, ofwel de verpakking van het product. Citymarketing is een middel en geen doel op zichzelf. 1.2 Citymarketing als middel voor Den Helder Citymarketing ondersteunt en bundelt de inzet van alle bij Den Helder betrokken partijen om de economische welvaart, het woon- en leefklimaat en het zelfbewustzijn van Den Helder en van de regio te bevorderen. Het verbeteren van het imago van Den Helder, zowel binnen als buiten de gemeente. Het bevorderen van de economische ontwikkeling van Den Helder, door: o Het aantrekken van nieuwe ondernemers en investeerders; o Het ondersteunen van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen; o Het aantrekken van een hoogwaardig opgeleid arbeidspotentieel. Het ondersteunen van de inspanningen om meer toeristen naar Den Helder en de regio te trekken, zowel voor dagrecreatie als vakantieverblijf; Het ondersteunen van het tegengaan van krimp en vergrijzing door nieuwe gezinnen als bewoners van de stad aan te trekken. 1.3 De gebruikersgroepen Er zijn drie hoofddoelgroepen; de bewoners, de bedrijven en de bezoekers. Om het product Den Helder optimaal af te stemmen op de behoeften, verwachtingen en wensen van de gebruikers van de stad onderscheiden wij drie hoofddoelgroepen, de zogenaamde drie B s; Huidige en toekomstige Bewoners van Den Helder (Wonen) Huidige en toekomstige Bedrijven en investeerders in Den Helder (Werken) Huidige en toekomstige Bezoekers aan Den Helder (Vrije Tijd en Recreëren) 5

6 2. Wonen De bevolking van Den Helder kent sinds 1995 een langzame daling. Tegelijk met deze daling is ook sprake van een geleidelijke vergrijzing. Deze trend van krimp en vergrijzing volgt de demografische ontwikkeling van de Nederlandse bevolking. 2.1 Huidige inwoners De huidige inwoners zijn een belangrijke doelgroep voor de marketinginspanning omdat wij ze zien als toekomstige ambassadeurs. Wij hebben ervoor gekozen een onderscheid te maken tussen de inwoners die in Den Helder zijn geboren en opgegroeid en de inwoners die zich hier op latere leeftijd hebben gevestigd. De laatste groep heeft namelijk voor de kwaliteiten en waarden van Den Helder gekozen. Belangrijke groepen waar bezoekers als veelal eerste in aanraking mee komen en waar wij onze interne communicatie op richten zijn bijvoorbeeld bus- en taxichauffeurs, winkelpersoneel, horecapersoneel, openbare ambtsdragers en (vrijwillige) medewerkers in het veld van cultuur, sport, recreatie en woonwijken. 2.2 Toekomstige inwoners Belangrijk is dat wij ons ook op de toekomstige inwoners richten. Om toekomstige inwoners aan te trekken hebben wij ervoor gekozen om ons te richten op onder andere de nieuwe lichting marine- en offshore personeel naar onze stad. Zij vormen een interessante doelgroep als toekomstige inwoner van Den Helder. Om het inwoneraantal te laten stijgen, gaan wij ons natuurlijk niet alleen op de toekomstige werknemer richten maar ook op zijn of haar partner/ gezin. Doelstelling Huidige bewoners zelfbewust maken van de kwaliteiten van Den Helder. De inwoners die zich op latere leeftijd in Den Helder hebben gevestigd worden gebruikt als steunzenders en wij gaan een speciale aanpak ontwikkelen voor het inzetten van visitekaartjes en ambassadeurs. Toekomstige bewoners overtuigen van de vestigingswaarde van Den Helder. Wij geven specifiek aandacht aan de jaarlijkse lichtingen marinepersoneel in combinatie met arbeidscommunicatie. 6

7 Sectoren Opmerkingen Havensector De belangrijkste economische drager De Koninklijke Marine Van alle offshore activiteiten op het Nederlandse continentale plat wordt 95% ondersteund vanuit Den Helder. Toerisme, cultuur en recreatie De toeristische markt van Den Helder is nu nog vooral verbonden met strandrecreatie. Watersport en cultuur historie De regio telt 6 miljoen toeristische overnachtingen per jaar, waarvan 4 miljoen op Texel. Bollencultuur De kalkrijke zandgronden tussen Den Helder en Julianadorp maken deel uit van het grootste aaneengesloten bloembollengebied ter wereld. Gezondheid en welzijnszorg De voorzieningen in deze sector zijn belangrijke dragers van de regiofunctie van Den Helder. Onderwijs Den Helder beschikt over onderwijsinstellingen die primair-. vervolg- en beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en (bedrijfs) cursussen aanbieden. Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM). Aspirant officieren van de marine worden opgeleid op bachelor niveau. Den Helder is de basis voor het Maritime Campus Netherlands (MCN) dat zich richt op de offshore en maritiem technologische innovatie. Handel en transport De detailhandel en winkeliers zijn gevestigd in het centrum van Den Helder, de wijken De Schooten en Nieuw Den Helder en Julianadorp. Het personeel van deze winkels is een belangrijke drager van de gastvrije en klantvriendelijke uitstraling van de stad. 3. Werken De economische bedrijvigheid van Den Helder is in belangrijke mate verbonden met de zee, via de haven (marine, offshore en visserij), maar ook via strandtoerisme. Beide sectoren hebben veel potentie voor nieuwe impulsen in de toekomst. 3.1 Belangrijke sectoren voor Den Helder De sectoren met belangrijkste doelgroepen binnen het Helderse bedrijfsleven: 3.2 Toekomstige bedrijven De haven vormt de economische motor van Den Helder. De ontwikkeling van de haven als Maintenance Mainport voor marine, offshore en windmolenparken op zee biedt een zeer kansrijk perspectief. Den Helder kent een sterke concentratie van maritiem onderzoek en kennisontwikkeling. De verdere ontwikkeling van dit kenniscluster gaat hand in hand met de doorgroei naar een Maintenance Mainport. De komende jaren wordt een samenhangende 7

8 inspanning geleverd naar investeerders, overheden en partners om deze ontwikkeling vorm te geven. Een andere belangrijke ontwikkeling is de kwalitatieve opwaardering van de binnenstad en het winkelaanbod in het centrum van Den Helder. Ook bij deze ontwikkeling gaat citymarketing ondersteuning bieden door toekomstige investeerders te interesseren voor de kwaliteiten van Den Helder. 3.3 Het nieuwe winkelen Het winkel- en koopgedrag van consumenten verandert door het gebruik van nieuwe technologie zoals mobiel internet. Consumenten kunnen hierdoor winkels en winkelgebieden veel gerichter gaan bezoeken en hebben nu ook onderweg alle informatie bij de hand. De detailhandel in Den Helder speelt hierop in door gezamenlijk digitaal naar buiten te treden. Social media spelen hierbij ook een belangrijke rol. Doelstelling De havensector: profileren als krachtige economische motor van Den Helder door het benadrukken van de kracht van het maritieme cluster in de Maintenace Mainport en het ondersteunen van arbeidscommunicatie. Toerisme, cultuur, recreatie en horeca: profileren als aantrekkelijke stad om te verblijven en te bezoeken door het uitdragen van de rijkdom van het aanbod en het leggen van verbindingen daartussen. Gezondheid en welzijnzorg: profileren als hoogwaardig en compleet voorzieningenpakket in de regio door het ondersteunen van arbeidsmarktcommunicatie. Handel en transport: overtuigen van de vestigingswaarde van Den Helder via het maritiem cluster en het winkelbestand. 8

9 4. Vrije tijd Het is een uitdaging bezoekers kennis te laten maken met de kwaliteiten van Den Helder en hen ertoe te verleiden deze ook zelf te ervaren. Om deze doelgroep te bereiken wordt gebruik gemaakt van een effectieve regionale aanpak, gebaseerd op het besef dat de regio als een breed en daardoor aantrekkelijk aanbod wordt vertegenwoordigd. Een voorbeeld hiervan is het Helders Dagje. Dit arrangement gaat bezoekers van Texel verleiden om een dag naar Den Helder te gaan. Den Helder heeft nog een marktpositie te winnen als het gaat om het aantrekken van een stroom van watersporters. Ook hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een regionale aanpak. De kwaliteit van de voorzieningen in de passantenjachthaven gaan wij een bredere bekendheid geven. Dit kan alleen door, in samenwerking met de andere jachthavens aan de Nederlandse kust, de aantrekkelijkheid van Den Helder uit te dragen als uitvalbasis voor zeerecreatie op het kruispunt van Noordzee en Waddenzee. Daarnaast kent Den Helder ook veel zakelijke bezoekers, die vaak op dagbasis bedrijven en instellingen in Den Helder aandoen. Ook dit is een interessante doelgroep om de interesse voor de stad te wekken, zowel recreatief als zakelijk. Om deze doelgroep te bereiken gaan wij ondernemers in Den Helder bij onze aanpak betrekken. Doelstelling Toekomstige bezoekers overhalen tot een verblijf of dagbezoek. Dit gaan wij behalen door het inzetten van een regionale aanpak. Wij gaan ons richten op de reeds bestaande stroom van zes miljoen toeristische overnachtingen in de regio en op de watersporters. 5. Zakelijke bezoekers kennis laten maken met de kwaliteiten van Den Helder. Bestuurders/ initiatiefrijke personen Een doelgroep die ook belangrijk is zijn de bestuurders met een netwerk dat voor de stad van belang is. Ook vergeten wij niet de initiatiefrijke personen van binnen en buiten Den Helder, met hart voor onze stad, waarvan wij willen dat ze meedenken en meehelpen. Wij achten het van belang aan deze doelgroep aandacht te besteden, mede met het oogmerk gunstige besluiten voor Den Helder en de regio te helpen bevorderen. Deze doelgroep gaan wij overtuigen op basis van het succes richting bewoners, bedrijven en bezoekers. Doelstelling Bestuurders en meedenkers van buiten de stad overtuigen van het succes en de potentie van de stad. 9

10 6. De kwaliteiten van Den Helder Den Helder is een van de weinige steden van rond inwoners die een grote naamsbekendheid geniet. In Nederland is de stad vooral bekend als de thuisbasis van de Koninklijke Marine en van de veerboot naar Texel. Welke kwaliteiten de stad te bieden heeft voor bewoners, bedrijven en bezoekers is van buiten de stad minder bekend. Gebleken is dat zelfs de huidige gebruikers van de stad niet volledig de waarden van Den Helder onderkennen. Dit geldt niet alleen voor de huidige inwoners, maar ook voor de inwoners van de omliggende gemeenten voor wie Den Helder een belangrijke centrumfunctie vervult. Den Helder is bezig met een vernieuwingsslag om de haven te ontwikkelen voor toekomstige duurzame economische activiteiten en om de stad aantrekkelijker te maken. Wat tot nu toe is bereikt: Op het voormalige marinewerf Willemsoord zijn aantrekkelijke horecagelegenheden, een bioscoop en een passantenhaven gerealiseerd. De komst van de nieuwe schouwburg in de historische gebouwen zal een belangrijke impuls geven aan de ontwikkeling van Willemsoord als integraal en bruisend onderdeel van de stad. Ook de bibliotheek komt op een nieuwe locatie op een markante plaats in de stad. Het centrum krijgt een compleet ander gezicht; een netwerk van straten, pleintjes en een stadspark zorgen voor aantrekkelijke wandelverbindingen in het centrum. De woonwijk Nieuw Den Helder heeft een kwalitatieve opwaardering van het woon- en winkelaanbod en van de sociale omgeving ondergaan. De haven en de luchthaven worden intensiever gebruikt dankzij de offshore- industrie. In hetzelfde natuurgebied is een prachtige fiets- en kanoroute aangelegd die de stad met de bollenvelden en de stellingwerken uit de Napoleontische periode verbind Langs de stranden van Julianadorp en Den Helder is een forse uitbreiding van toeristische verblijfsmogelijkheden gerealiseerd. Kortom, Den Helder heeft nu al ontzettend veel te bieden en dit aanbod zal in de toekomst alleen nog maar toenemen. 6.1 De kwaliteiten van Den Helder omschreven door mensen van binnen en buiten Den Helder Wij hebben een groot aantal gesprekken gevoerd met mensen van binnen en buiten Den Helder om tot een beschrijving van de kwaliteiten van Den Helder te komen. Voor een stad is het vanwege de vele concurrerende steden belangrijk een positionering aan te nemen. Een positionering houdt in dat je jezelf (in dit geval de stad Den Helder) onderscheidt ten opzichte van andere steden. Het resultaat is een aansprekende en waarheidsgetrouwe beschrijving van de kwaliteiten die de stad te bieden heeft. Het is een tekst die het breed gedragen gevoel over Den Helder weerspiegelt. Het is bedoeld als basisdocument waarin de kernwaarden - of de unique selling points - van onze stad zijn opgetekend. In die zin biedt het houvast voor producten van folders, magazines, promotiefilms et cetera. In ruimere zin biedt het houvast en focus aan alle communicatie over het product Den Helder. 10

11 6.1.1 De identiteit in een zin: De band met de zee is de kracht van de stad Den Helder en dat maakt het aantrekkelijk om er te wonen, te werken en te recreëren De basiskarakteristieken volgens inwoners en bezoekers Onderstaande karakteristieken zijn voortgekomen uit de gesprekken die wij gevoerd hebben met mensen van binnen en buiten Den Helder: Den Helder heeft een sterke band met de zee die bepaalt de sfeer en de levendigheid van de stad. Dit is de kracht van Den Helder. Den Helder heeft een rijke geschiedenis met de zee vanwege onder andere de walvisvaart. De stad heeft zich ontwikkeld van vissersdorp tot marinestad en havenstad. De band met de zee biedt Den Helder ook nieuwe kansen. Maritieme technologie, kennis en innovatie vormen de motor van de economie. De offshore heeft voor een nieuwe groei van de haven gezorgd. Bedrijven, ook internationale topbedrijven, hebben belang bij de ligging aan zee en de concentratie van ervaring en kennis die hieruit voortkomt. Vanwege de strategische ligging in het centrum van de Noordzee bouwt Napoleon een ring van verdedigingsforten om de stad. Ook geeft hij opdracht tot de bouw van een scheepswerf, de latere Rijkswerf Willemsoord. Willemsoord en de historische haven zijn prachtig gerestaureerd. Op de gezellige terrasjes en in de gastvrije restaurantjes is het goed vertoeven. Vanaf de negentiende eeuw is Den Helder thuisbasis voor de Koninklijke Marine. We wandelen en fietsen allemaal regelmatig door de duinen De vele toeristen komen naar Den Helder en Julianadorp voor de zonuren, de zee, de zeven kilometer schone stranden, de duinen, het wad, de jachthavens, de bollenvelden en natuurlijk ook de goede voorzieningen. Voor surfers is er geen mooiere plek denkbaar dan het onstuimige Kaap Hoofd. Behalve voor de vele evenementen komen ook veel dagjesmensen voor de Juttersmarkten. De band met de zee heeft Den Helder gemaakt tot wat ze nu is: een complete stad met moderne voorzieningen. Inwoners koesteren zowel de bedrijvige als de rustige sfeer, waar de natuur, de zee en de ruimte in en rond de stad zo duidelijk voelbaar zijn. Het woonklimaat is prettig. Je hoort geen lawaai van drukke snelwegen en toch is de stad goed bereikbaar. Slechts een uur vanaf Amsterdam, zonder files. Als centrumstad van de regio heeft Den Helder vele goede culturele voorzieningen. In Den Helder, Julianadorp en Huisduinen worden jaarlijks vele evenementen georganiseerd zoals: Dag van de Muziek, Historisch weekend, Tour de Lasalle, Botterwedstrijd, Clipperrace, Flora- en Visserijdagen, Pasar Malam, FORTuin, Jazzweekend, Zomerdromen, Winterdromen, Last Minute Summer Event, Racing Aeolus, Vliegerfeest aan Zee, Julianapop, Pleinfeesten, Rondje Cultuur Huisduinen en Paas- en Lentefair. 11

12 6.1.3 Den Helder in een gevoel van woord en beeld Alle informatie die wij uit de gesprekken hebben verzameld, hebben wij verwerkt tot de onderstaande punten die het gevoel van Den Helder weergeven. Wij noemen het: de vijf zeesterren: Centrum van de Noordzee en Poort naar de Waddenzee Den Helder en de zee zijn onafscheidelijk. Centraal gelegen in de Noordzee en aan drie kanten omringd door water vormt Den Helder de poort naar het Werelderfgoed Waddenzee. Oase van zon, zee, natuur, rust, ruimte en recreatie Den Helder kust de zee met zeven kilometer aaneengesloten schone witte stranden en heeft de zonnigste zomer van Nederland. Het centrum van de stad is omringd door stervormige forten die door uitgestrekte parken, polders en duingebieden met elkaar verbonden zijn. De Stelling van Den Helder heeft een unieke flora en fauna. Aangrenzende duinen en de waddenzeekust zijn unieke natuurgebieden die een grote biodiversiteit vertegenwoordigen. Stoere stelling met een maritiem hart De Stelling van Den Helder, de oudste Nederlandse militaire verdedigingslinie, bepaalt nog steeds de structuur van de stad. Deze structuur is ontworpen door Jan Blanken Jansz. De Liniedijk biedt een mooie wandelroute langs historische vestingen. De oude Rijkswerf Willemsoord is een prachtig gerestaureerd attractief stadsdeel in ontwikkeling en biedt een met de zee verbonden jachthaven en diverse recreatiemogelijkheden. Vanaf Amsterdam is het Noord-Hollands kanaal een aantrekkelijke vaarroute naar Willemsoord. Wie hier neerstrijkt, ontdekt gezellige terrassen te midden van het historisch erfgoed, de nautische tradities en recreatieve schatten. Aantrekkelijk woonomgeving met complete voorzieningen en vele evenementen Goed betaalbare woningen, ruimte en kwaliteit in de directe omgeving van zee en duinen. Goede culturele voorzieningen en uitgaansgelegenheden, breed aanbod van scholen, vele sportvoorzieningen, allround ziekenhuis en geen files. Centrum van maritieme kennis en technologie De motor van de economie van Den Helder. De haven van Den Helder is de thuisbasis van een van de modernste marines ter wereld, van offshore bedrijven en de vissersvloot. De luchthaven is belangrijk voor het transport naar de booreilanden en reddingen op zee. De technische opleidingen van het ROC en de Koninklijke Marine staan hoog aangeschreven. Ook heeft Den Helder de potentie om uit te groeien tot Maintenance Mainport, met veel ruimte en een gunstig vestigingsklimaat voor schone, technologierijke en innoverende bedrijven. 12

13 Centrum van de Noordzee en Poort naar de Waddenzee De band met de zee is de kracht van de stad Den Helder en dat maakt het aantrekkelijk om er te Oase wonen, van zon, zee, te rust, werken ruimte, recreatie en te recreëren Complete stad om in te wonen Stoere stelling - maritiem hart Maritieme kennis en technologie Stad met een bijzonder ontstaan 13

14 7. Wat citymarketing tot nu toe heeft bereikt in Den Helder Er zijn belangrijke stappen gezet in de vormgeving van deze citymarketing structuur en wij hebben kunnen vaststellen dat dankzij gebundelde kracht veel is bereikt: Een uitgebreide inventarisatie van de doelgroepen die we met citymarketing willen bereiken en hun belangen; De kwaliteiten waarop Den Helder zich onderscheidt zijn in kaart gebracht en uitgewerkt in een aansprekende beschrijving van de identiteit van de stad; Wij hebben ons eerst op de eigen inwoners gericht om vervolgens de focus op de bewoners buiten onze gemeentegrenzen te richten; Het initiatief is aan een breed publiek gepresenteerd, via de media, met een promotiestand tijdens de Marinedagen, met het uitgeven van een brochure die de kernwaarden van Den Helder benoemt en is er een blijvend thema ontwikkeld dat de kapstok vormt voor evenementen en activiteiten: Den Helder kust de zee. In 2011 hebben wij bijvoorbeeld het thema Den Helder 200 jaar na Napoleon omarmd en is met succes het internationale Napoleoncongres naar Den Helder gehaald; Er is gemeenschappelijke website gelanceerd: die met meerdere partijen verder wordt ontwikkeld; Een beeldmerk en slogan zijn ontwikkeld: den helder kust de zee; De vormgeving van welkomstborden (matrixborden en komborden) bij de stadsgrenzen en binnen de stad zijn gerealiseerd; De basis voor een citymarketingorganisatie, die vorm heeft gekregen in een rechtspersoon (stichting) als voorloper op de definitieve professionele organisatievorm, is gelegd. Citydressing; banieren 14

15 8. Communicatie Onze strategie richt zich op de thema s wonen, werken en vrije tijd. Deze aanpak maakt het mogelijk om over meerdere sporen gerichte actieprogramma s op te zetten, die elkaar onderling kunnen versterken. Deze programma s zijn een bundeling van alle bestaande ideeën die wij met alle spelers hebben ontwikkeld en worden nu in overleg met alle betrokken partners in een prioriteitsstelling en tijdsplanning gebracht. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de partners hun draagvlak voor de ideeën vertalen naar een investering van tijd, capaciteit en middelen, om deze ideeën van dit plan om te zetten in acties met concrete resultaten. Wij kiezen hierbij vooral voor kwaliteit boven kwantiteit. Acties 2014 In 2014 worden 3 platforms opgericht (Wonen, Werken en Vrije tijd). Algemeen Uitgeven regiomagazine voor de eigen inwoners en regio (1 keer per twee maanden) ter promotie van Den Helder op het gebied van Wonen, Werken en Vrije tijd. Een toolkit wordt ontwikkeld en het DKDZ logo wordt ter beschikking gesteld aan ondernemers Aanstellen City marketeer Opstellen van een script t.h.v. deelname aan het RTL 4 programma Trips en Travel Mediacommunicatie via verschillende lokale en regionale media/ free publicity Promotiestand/ banners Werken Het nieuwe winkelen ondersteunen van de detailhandel. Maritieme opleidingen in Den Helder Wonen Woningaanbod centraal aanbieden en verpakken. Het ontwikkelen van een busrondleiding voor de doelgroepen personeel Marine/ offshore en Gemini. Vaststellen waar werknemers van regionale bedrijven wonen. Doel om ze te benaderen in gemeente Den Helder te gaan wonen Vaststellen woningbehoefte jongeren. o Opstellen marketingplan waarbij de positieve punten van Den Helder (geen files, schitterende omgeving, alle voorzieningen en relatief goedkoop woningaanbod) goed vermarkt worden. o Promotie in Noord-Holland via Vrij Event en andere woon- & lifestyle beurzen. o Promotie via online campagnes zoals Google en Facebook. Vrije tijd De 3 Texel arrangementen Clipper Race (5-6 juli) Plattegronden Den Helder en Julianadorp Een volledig overzicht van alle actieprogramma s is terug te vinden in de bijlagen. 15

16 9. De organisatie Om de uitvoering van het jaarplan ter hand te nemen is de Stichting Top van Holland opgericht. De belangrijkste taak voor de interim-stichting is het tot uitvoering brengen van het jaarplan, het creëren van een duurzame financieringsstructuur voor citymarketing en het opzetten van de uiteindelijk benodigde organisatie en de bemensing daarvan. Bij het failleren van de Regionale VVV Kop van Noord-Holland heeft TvH zich ingezet om de werkzaamheden van de door ieder als belangrijk en onmisbaar beoordeelde organisatie voort te zetten. De curator was en is van mening dat TvH daarvoor de meest interessante partij was en de drie gemeentebesturen hebben dat initiatief ten volle ondersteund. Tot en met 2015 is een bijdrage toegezegd. Daarmee kreeg TvH twee werkgebieden: De Citymarketing van Den Helder De VVV-taken van Schagen, Hollands Kroon en Den Helder. Met de gemeentebesturen is afgesproken om de structuur van de Stichting TvH zodanig aan te passen dat beide taken weliswaar duidelijk gescheiden, maar door synergievoordelen zo efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Voorop staat dat er, zowel voor de functie als regionale VVV, als voor de functie van Citymarketing Den Helder op een goede wijze inbreng kan worden geleverd door zowel bedrijfsleven, maatschappelijk organisaties als gemeentelijke overheden. De organisatie moet op een professionele wijze en slagvaardig kunnen functioneren. Er doen zich op de werkgebieden forse ontwikkelingen voor waarop niet alleen gereageerd, maar vooral geanticipeerd moet worden. Daarnaast is het ook zeer noodzakelijk dat het gekrenkte vertrouwen in de regionale VVV-organisatie snel wordt hersteld. We staan, zoals gezegd, een professionele organisatie voor, maar willen waarborgen dat die is ingebed in de samenleving. Daarom laat de professionele kern zich adviseren door advieseenheden, die gevraagd en ongevraagd adviseren en meedenken over de taken en ontwikkelingen. Wij kiezen voor een moderne Raad van Toezicht-structuur met een directeur/bestuurder. In onze visie is de directeur/bestuurder het hart van de organisatie. De twee werkgebieden die de directeur aanstuurt worden intern gescheiden, maar kunnen elkaar positief versterken. De twee werkgebieden worden administratief gescheiden gehouden onder controle van een registeraccountant. We onderkennen twee adviesraden: Een voor de regionale VVV-taken en Een voor de citymarketingtaken ten behoeve van Den Helder. Platforms In de adviesraden heeft een beperkt aantal leden zitting. Als klankbord voor de adviesraden zien wij zogeheten platforms, waarmee elders goede ervaringen zijn opgedaan. Platform Regio-VVV In het Platform Regio-VVV nemen deel: 16

17 Ondernemers, vertegenwoordigers van overheden en maatschappelijke organisaties die binding hebben met en voeding kunnen geven aan het beleid en de taken van de VVV. Een platform kan breed samengesteld zijn en een aantal malen per jaar met een inspirerende agenda bij elkaar komen. Het is belangrijk dat alle sectoren, maar ook alle gebieden waar de VVV voor werkt goed vertegenwoordigd zijn. Uit het platform wordt de Adviesraad Regio-VVV samengesteld van bijvoorbeeld 6 leden die ook een afspiegeling vormen van de regio. Deze raad komt regelmatig en zeer doelgericht bij elkaar om met de directeur de belangrijke ontwikkelingen door te nemen en de directeur te adviseren Platform Citymarketing Den Helder In de Platforms voor de Citymarketing Den Helder nemen, gericht op de drie thema s, diverse vertegenwoordigers uit de drie aandachtsgebieden wonen, werken en vrije tijd deel die elk twee leden aanwijzen voor de Adviesraad Citymarketing. De Raad van Toezicht dient te bestaan uit ten hoogste 5 leden die vooral op grond van hun bestuurlijke, financiële, juridische, bedrijfskundige en beleidsinhoudelijke ervaring worden geselecteerd om toezicht te houden op, en waar vastgelegd ook goedkeuring te verlenen aan, de directeur/bestuurder. Daartoe zal er een directiestatuut worden opgesteld. Dit alle volgens de bekende en steeds breder toegepaste Governance-regels. Wij zijn - geheel volgens die regels - van mening dat er geen politiek verantwoordelijke bestuurders in de Raad van Toezicht zitting zouden moeten nemen. Dat kan uiteraard wel in Platforms en Adviesraad. Deze opzet kan simpel en snel aan de hand van al bekende voorbeelden in een statuut- en reglementvorm worden uitgewerkt. In de bijlagen is een organogram opgenomen. 10. Financiën Dit alles laat onverlet dat ons initiatief alleen kan worden voortgezet en uitgebouwd wanneer we zicht hebben op een structurele financiering vanuit gemeente, ondernemersfonds en andere fondsen. 17

18 Bijlagen Actieprogramma s Doelgroep Activiteiten De verpakking van Den Vergroten van de naamsbekendheid buiten Den Beeldmerk, slogan Helder Helder De toegang tot Den Bezoekers, toekomstige bezoekers. Toegang via het internet; website denhelderkustdezee.nl Helder Toegang via de weg Toegang via het water De trots van Den Helder De inwoners van de stad; Mediacommunicatie (via verschillende lokale media, free publicity) bewust maken van de kwaliteiten Den Helder Social media (Twitter, Facebook) Citymarketing brochure (Brochure volgt een keer per twee maanden voor inwoners en de regio met de kwaliteiten van Den Helder en wordt huis aan huis verspreid) Promotiefilm (m.b.t. wonen, werken en vrije tijd) Promotiestand/banner (o.a. tijdens de Marinedagen) Advertentieprogramma (Breder publiek, kranten/ radio en tv, vrachtauto s/ bussen) Één stad, één team De Helderse bevolking als een team met een krachtige boodschap die ondersteunend is aan de doelstellingen van City Marketing; het draait hierbij om klantvriendelijkheid en gastvrijheid De ambassadeurs van Den Helder (inwoners die vrienden, kennissen en familie enthousiast maken over de stad) De visitekaartjes van Den Helder (bus- en taxichaffeurs, winkel/horeca personeel, medewerkers cultuur/ sport/ recreatie en woonwijken, en natuurlijk stadgidsen) De businesspartners van Den Helder (netwerk van ondernemers, bestuurders en invloedrijke functionarissen in de regio Den Helder bij elkaar brengen als dragers van het Citymarketing initiatief) Stadsgidsen De inwoners van de stad Inwoners inzetten als gids voor andere inwoners, toekomstige bewoners of toeristen. Toekomstige bewoners Toekomstige bewoners Samen met grote werknemers (Koninklijke Marine, offshore bedrijven, Gemini ziekenhuis en de gemeente Den Helder) een programma opzetten gericht op dat werknemers zich van buiten de stad zich in Den Helder gaan vestigen. Informatiepakket met woon- en leefkwaliteiten Woningaanbod centraal aanbieden en verpakken Vaststellen waar werknemers van regionale bedrijven wonen 18

19 Vaststellen woningbehoefte jongeren Den Helder uw bezoek Aantrekken van meer bezoekers Bezoekers Texel verleiden om een dag Den Helder te bezoeken waard Uitbreiding watersport, Den Helder als passantenhaven voor zeezeilers Aanstellen City Marketeer Ontwikkelen Trips & Travel programma Texel arrangementen Clipper race Plattegronden Den Helder en Julianadorp Het nieuwe winkelen Ondernemers Ondersteuning bieden aan de detailhandel Overig Toolkit ontwikkelen Maritieme opleidingen in Den Helder 19

20 20

citymarketing Terneuzen mei 2014

citymarketing Terneuzen mei 2014 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente

Nadere informatie

Is Bergen merkwaardig?

Is Bergen merkwaardig? Is Bergen merkwaardig? Advies over de te volgen merkstrategie voor de gemeente Bergen (NH) Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Stuurgroep Toerisme en Recreatie Bergen Leisure Result Datum: Mei 2009 INHOUD SAMENVATTING

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 VOORWOORD Almelo profileren als aantrekkelijke stad met kwalitatief hoogwaardige, attractieve en opvallende evenementen, zo luidt de missie van Stichting

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Citymarketingstrategie Goes

Citymarketingstrategie Goes Citymarketingstrategie Goes Goes, economisch knooppunt van Zeeland Dr. Ward Rennen Drs. Arnoud van der Kolk Drs. Miriam Brouwer 12 november 2009 Citymarketingstrategie Goes Goes, economisch knooppunt van

Nadere informatie

- Hoe kunnen we het beste inspelen op economische trends, bij branchering van detailhandel en werving.

- Hoe kunnen we het beste inspelen op economische trends, bij branchering van detailhandel en werving. Besturing en Controlllng w Gemeente Delft Besturing De Torenhove Martinus Nijhoííiaan 2 2624 ES Delff Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delff Retouradres : Besturing, Postbus TB, 2600 ME Delft

Nadere informatie

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013 JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014 December 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord door de directie 3 1. Doelstellingen 2014 5 2. Werkwijze Citymarketing 2014 7 3. Strategie 2014 9 4. Externe Marketing 9 4.1

Nadere informatie

Beleidsnota toerisme 2011-2015 Vlissingen, stad aan zee een zee aan beleving Gemeente Vlissingen

Beleidsnota toerisme 2011-2015 Vlissingen, stad aan zee een zee aan beleving Gemeente Vlissingen Beleidsnota toerisme 2011-2015 Vlissingen, stad aan zee een zee aan beleving Gemeente Vlissingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding 03 1.1 Doelstelling 03 1.2 Positionering 04 1.3 Proces 05 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Citymarketing visie 2014-2018

Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Woerden Marketing Strategisch marketingplan van Stichting Woerden Marketing Maart 2014 Stichting Woerden Marketing De Bleek 6 3447 GV Woerden

Nadere informatie

2. Identiteit van de organisatie 6. 3. Doelgroepen en doelstellingen 7

2. Identiteit van de organisatie 6. 3. Doelgroepen en doelstellingen 7 CONCEPT Meerjarenplan 2012 2014 Januari 2012 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Identiteit van de organisatie 6 3. Doelgroepen en doelstellingen 7 4. Beleidsgestuurde Contract Financiering: taakafspraken

Nadere informatie

Dwaande-campagne wonen en werken. Investeren in verbinding, samenwerking en ontwikkeling. Strategie 2015-2018

Dwaande-campagne wonen en werken. Investeren in verbinding, samenwerking en ontwikkeling. Strategie 2015-2018 Dwaande-campagne wonen en werken Investeren in verbinding, samenwerking en ontwikkeling Strategie 2015-2018 Auteur: Eelkje Idsardi, Trainee wonen en werken Versie: 5 Burgum, 7 november 2014 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Regio Alkmaar: Parel aan Zee Toeristisch recreatieve visie Regio Alkmaar 2025

Regio Alkmaar: Parel aan Zee Toeristisch recreatieve visie Regio Alkmaar 2025 Regio Alkmaar: Parel aan Zee Toeristisch recreatieve visie Regio Alkmaar 2025 1 Colofon Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, eindconcept 6 mei 2014 Rapport: Auteurs: Regio Alkmaar, werkgroep Recreatie en Toerisme

Nadere informatie

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum Marketing/Communicatie Plan ten behoeve van de promotie van Leidschendam - Centrum Door : Tekst en fotografie Preneurl. BV Aakwerf 2, 2725 CN Zoetermeer, T:079 3433996 E:info@preneurl.com Van : Ing. Datum

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Tussenrapportage Programma Economie 2013

Tussenrapportage Programma Economie 2013 Tussenrapportage Programma Economie 2013 Evaluatie beleid 2003 Kaders nieuw beleid Voorstellen van gezamenlijke werkgroepen bedrijven, organisaties en gemeenten 8 maart 2013 Samenstelling: Tjeerd Leistra

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

Recreatie en toerisme midden in Limburg

Recreatie en toerisme midden in Limburg Regiopromotie Midden-Limburg 2012-2016 Recreatie en toerisme midden in Limburg Verenigen Verbinden Verleiden December 2011 VVV Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Een sterke regio 1.2 Regiopromotie

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

VVV Maastricht Marketingplan 2014. Inhoudsopgave

VVV Maastricht Marketingplan 2014. Inhoudsopgave Marketingplan 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Onze visie, missie en organisatie 4 Kerncijfers toerisme Maastricht 8 Trends 9 Onze omgeving 11 Marketingvisie en doelstellingen 12 Speerpunten 2014 14 Regiefunctie

Nadere informatie

Stadsvisie Heerlen 2026 Centrumstad Ondernemende stad Jeugdige stad Netwerkstad Energiek hart van Parkstad

Stadsvisie Heerlen 2026 Centrumstad Ondernemende stad Jeugdige stad Netwerkstad Energiek hart van Parkstad Stadsvisie Heerlen 2026 Centrumstad Ondernemende stad Jeugdige stad Netwerkstad Energiek hart van Parkstad Stadsvisie Heerlen 2026 Inhoud 5 Van stadsdebat naar stadsvisie 9 Van volgend naar sturend - Geschiedenis

Nadere informatie

Zuid-Limburg: het verhaal

Zuid-Limburg: het verhaal Zuid-Limburg is een complete stad in een wijds landschap. Op een drielandenpunt - België, Duitsland en Nederland - wonen 600.000 mensen in vier stadsdelen, die onderling zeer van karakter verschillen:

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Nota van B&W. Bestuurlijke context

Nota van B&W. Bestuurlijke context Nota van B&W Portefeuille B. B. Schneiders Auteur E.P.A. Evertse Telefoon 5113566 E-mail: e.evertse@haarlem.nl STZ/EC Reg.nr. 2008/16556 Bijlagen: A Onderwerp Principebesluit City Marketing Haarlem B &

Nadere informatie

Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010

Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010 Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010 VOORWOORD Het toeristisch beleid is de laatste acht jaar consistent uitgebouwd. We hebben ons met name gericht op de ontwikkeling

Nadere informatie

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Heerlen, maart 2012 Gemeente Heerlen Afdeling Stadsplanning Bureau Economie 2 Inhoud 1. Inleiding.. 5 2.

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie