Citymarketing Den Helder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Citymarketing Den Helder"

Transcriptie

1 Citymarketing Den Helder Jaarplan Citymarketing 2014 Stichting Top van Holland

2 2

3 E: W: W: 3

4 Inhoudsopgave 1. Wat is City Marketing? Den Helder als product Citymarketing als middel voor Den Helder De gebruikersgroepen 4 2. Wonen Huidige inwoners Toekomstige inwoners 5 3. Werken Belangrijke sectoren voor Den Helder Toekomstige bedrijven Het nieuwe winkelen 7 4. Vrije tijd 8 5. Bestuurders/ initiatiefrijke personen 8 6. Kwaliteiten van Den Helder De kwaliteiten van Den Helder omgeschreven door mensen van binnen en 9 buiten Den Helder De identiteit in een zin De basiskarakteristieken volgens inwoners en bezoekers Den Helder in een gevoel van woord en beeld Wat citymarketing tot nu toe heeft bereikt in Den Helder Communicatie De organisatie Financiën 16 Bijlagen 4

5 1. Wat is Citymarketing? Citymarketing is een marktgerichte inspanning om alle stedelijke actoren zoals de gemeentelijke organisatie, bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen zover te krijgen dat een stad zich als geheel naar buiten kan profileren. 1.1 Den Helder als product Het begrip product klinkt wellicht wat afstandelijk, maar het geeft wel de samenhang aan. Waar gesproken wordt over Den Helder bedoelen we het grondgebied, dus inclusief Julianadorp en Huisduinen. Om Den Helder in de markt te plaatsen zijn drie factoren van absoluut belang: Klanten; wie zijn de (toekomstige) gebruikers van het product? Producteigenschappen; wat heeft het product te bieden, waarop onderscheidt het zich van andere producten? Communicatie; hoe dragen we het product uit? Citymarketing vergt meer dan een mooie stadsbrochure of het bedenken van een beeldmerk, een slogan of een nieuwe naam. Deze aspecten zijn ook belangrijk, maar zijn onderdeel van de communicatie, ofwel de verpakking van het product. Citymarketing is een middel en geen doel op zichzelf. 1.2 Citymarketing als middel voor Den Helder Citymarketing ondersteunt en bundelt de inzet van alle bij Den Helder betrokken partijen om de economische welvaart, het woon- en leefklimaat en het zelfbewustzijn van Den Helder en van de regio te bevorderen. Het verbeteren van het imago van Den Helder, zowel binnen als buiten de gemeente. Het bevorderen van de economische ontwikkeling van Den Helder, door: o Het aantrekken van nieuwe ondernemers en investeerders; o Het ondersteunen van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen; o Het aantrekken van een hoogwaardig opgeleid arbeidspotentieel. Het ondersteunen van de inspanningen om meer toeristen naar Den Helder en de regio te trekken, zowel voor dagrecreatie als vakantieverblijf; Het ondersteunen van het tegengaan van krimp en vergrijzing door nieuwe gezinnen als bewoners van de stad aan te trekken. 1.3 De gebruikersgroepen Er zijn drie hoofddoelgroepen; de bewoners, de bedrijven en de bezoekers. Om het product Den Helder optimaal af te stemmen op de behoeften, verwachtingen en wensen van de gebruikers van de stad onderscheiden wij drie hoofddoelgroepen, de zogenaamde drie B s; Huidige en toekomstige Bewoners van Den Helder (Wonen) Huidige en toekomstige Bedrijven en investeerders in Den Helder (Werken) Huidige en toekomstige Bezoekers aan Den Helder (Vrije Tijd en Recreëren) 5

6 2. Wonen De bevolking van Den Helder kent sinds 1995 een langzame daling. Tegelijk met deze daling is ook sprake van een geleidelijke vergrijzing. Deze trend van krimp en vergrijzing volgt de demografische ontwikkeling van de Nederlandse bevolking. 2.1 Huidige inwoners De huidige inwoners zijn een belangrijke doelgroep voor de marketinginspanning omdat wij ze zien als toekomstige ambassadeurs. Wij hebben ervoor gekozen een onderscheid te maken tussen de inwoners die in Den Helder zijn geboren en opgegroeid en de inwoners die zich hier op latere leeftijd hebben gevestigd. De laatste groep heeft namelijk voor de kwaliteiten en waarden van Den Helder gekozen. Belangrijke groepen waar bezoekers als veelal eerste in aanraking mee komen en waar wij onze interne communicatie op richten zijn bijvoorbeeld bus- en taxichauffeurs, winkelpersoneel, horecapersoneel, openbare ambtsdragers en (vrijwillige) medewerkers in het veld van cultuur, sport, recreatie en woonwijken. 2.2 Toekomstige inwoners Belangrijk is dat wij ons ook op de toekomstige inwoners richten. Om toekomstige inwoners aan te trekken hebben wij ervoor gekozen om ons te richten op onder andere de nieuwe lichting marine- en offshore personeel naar onze stad. Zij vormen een interessante doelgroep als toekomstige inwoner van Den Helder. Om het inwoneraantal te laten stijgen, gaan wij ons natuurlijk niet alleen op de toekomstige werknemer richten maar ook op zijn of haar partner/ gezin. Doelstelling Huidige bewoners zelfbewust maken van de kwaliteiten van Den Helder. De inwoners die zich op latere leeftijd in Den Helder hebben gevestigd worden gebruikt als steunzenders en wij gaan een speciale aanpak ontwikkelen voor het inzetten van visitekaartjes en ambassadeurs. Toekomstige bewoners overtuigen van de vestigingswaarde van Den Helder. Wij geven specifiek aandacht aan de jaarlijkse lichtingen marinepersoneel in combinatie met arbeidscommunicatie. 6

7 Sectoren Opmerkingen Havensector De belangrijkste economische drager De Koninklijke Marine Van alle offshore activiteiten op het Nederlandse continentale plat wordt 95% ondersteund vanuit Den Helder. Toerisme, cultuur en recreatie De toeristische markt van Den Helder is nu nog vooral verbonden met strandrecreatie. Watersport en cultuur historie De regio telt 6 miljoen toeristische overnachtingen per jaar, waarvan 4 miljoen op Texel. Bollencultuur De kalkrijke zandgronden tussen Den Helder en Julianadorp maken deel uit van het grootste aaneengesloten bloembollengebied ter wereld. Gezondheid en welzijnszorg De voorzieningen in deze sector zijn belangrijke dragers van de regiofunctie van Den Helder. Onderwijs Den Helder beschikt over onderwijsinstellingen die primair-. vervolg- en beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en (bedrijfs) cursussen aanbieden. Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM). Aspirant officieren van de marine worden opgeleid op bachelor niveau. Den Helder is de basis voor het Maritime Campus Netherlands (MCN) dat zich richt op de offshore en maritiem technologische innovatie. Handel en transport De detailhandel en winkeliers zijn gevestigd in het centrum van Den Helder, de wijken De Schooten en Nieuw Den Helder en Julianadorp. Het personeel van deze winkels is een belangrijke drager van de gastvrije en klantvriendelijke uitstraling van de stad. 3. Werken De economische bedrijvigheid van Den Helder is in belangrijke mate verbonden met de zee, via de haven (marine, offshore en visserij), maar ook via strandtoerisme. Beide sectoren hebben veel potentie voor nieuwe impulsen in de toekomst. 3.1 Belangrijke sectoren voor Den Helder De sectoren met belangrijkste doelgroepen binnen het Helderse bedrijfsleven: 3.2 Toekomstige bedrijven De haven vormt de economische motor van Den Helder. De ontwikkeling van de haven als Maintenance Mainport voor marine, offshore en windmolenparken op zee biedt een zeer kansrijk perspectief. Den Helder kent een sterke concentratie van maritiem onderzoek en kennisontwikkeling. De verdere ontwikkeling van dit kenniscluster gaat hand in hand met de doorgroei naar een Maintenance Mainport. De komende jaren wordt een samenhangende 7

8 inspanning geleverd naar investeerders, overheden en partners om deze ontwikkeling vorm te geven. Een andere belangrijke ontwikkeling is de kwalitatieve opwaardering van de binnenstad en het winkelaanbod in het centrum van Den Helder. Ook bij deze ontwikkeling gaat citymarketing ondersteuning bieden door toekomstige investeerders te interesseren voor de kwaliteiten van Den Helder. 3.3 Het nieuwe winkelen Het winkel- en koopgedrag van consumenten verandert door het gebruik van nieuwe technologie zoals mobiel internet. Consumenten kunnen hierdoor winkels en winkelgebieden veel gerichter gaan bezoeken en hebben nu ook onderweg alle informatie bij de hand. De detailhandel in Den Helder speelt hierop in door gezamenlijk digitaal naar buiten te treden. Social media spelen hierbij ook een belangrijke rol. Doelstelling De havensector: profileren als krachtige economische motor van Den Helder door het benadrukken van de kracht van het maritieme cluster in de Maintenace Mainport en het ondersteunen van arbeidscommunicatie. Toerisme, cultuur, recreatie en horeca: profileren als aantrekkelijke stad om te verblijven en te bezoeken door het uitdragen van de rijkdom van het aanbod en het leggen van verbindingen daartussen. Gezondheid en welzijnzorg: profileren als hoogwaardig en compleet voorzieningenpakket in de regio door het ondersteunen van arbeidsmarktcommunicatie. Handel en transport: overtuigen van de vestigingswaarde van Den Helder via het maritiem cluster en het winkelbestand. 8

9 4. Vrije tijd Het is een uitdaging bezoekers kennis te laten maken met de kwaliteiten van Den Helder en hen ertoe te verleiden deze ook zelf te ervaren. Om deze doelgroep te bereiken wordt gebruik gemaakt van een effectieve regionale aanpak, gebaseerd op het besef dat de regio als een breed en daardoor aantrekkelijk aanbod wordt vertegenwoordigd. Een voorbeeld hiervan is het Helders Dagje. Dit arrangement gaat bezoekers van Texel verleiden om een dag naar Den Helder te gaan. Den Helder heeft nog een marktpositie te winnen als het gaat om het aantrekken van een stroom van watersporters. Ook hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een regionale aanpak. De kwaliteit van de voorzieningen in de passantenjachthaven gaan wij een bredere bekendheid geven. Dit kan alleen door, in samenwerking met de andere jachthavens aan de Nederlandse kust, de aantrekkelijkheid van Den Helder uit te dragen als uitvalbasis voor zeerecreatie op het kruispunt van Noordzee en Waddenzee. Daarnaast kent Den Helder ook veel zakelijke bezoekers, die vaak op dagbasis bedrijven en instellingen in Den Helder aandoen. Ook dit is een interessante doelgroep om de interesse voor de stad te wekken, zowel recreatief als zakelijk. Om deze doelgroep te bereiken gaan wij ondernemers in Den Helder bij onze aanpak betrekken. Doelstelling Toekomstige bezoekers overhalen tot een verblijf of dagbezoek. Dit gaan wij behalen door het inzetten van een regionale aanpak. Wij gaan ons richten op de reeds bestaande stroom van zes miljoen toeristische overnachtingen in de regio en op de watersporters. 5. Zakelijke bezoekers kennis laten maken met de kwaliteiten van Den Helder. Bestuurders/ initiatiefrijke personen Een doelgroep die ook belangrijk is zijn de bestuurders met een netwerk dat voor de stad van belang is. Ook vergeten wij niet de initiatiefrijke personen van binnen en buiten Den Helder, met hart voor onze stad, waarvan wij willen dat ze meedenken en meehelpen. Wij achten het van belang aan deze doelgroep aandacht te besteden, mede met het oogmerk gunstige besluiten voor Den Helder en de regio te helpen bevorderen. Deze doelgroep gaan wij overtuigen op basis van het succes richting bewoners, bedrijven en bezoekers. Doelstelling Bestuurders en meedenkers van buiten de stad overtuigen van het succes en de potentie van de stad. 9

10 6. De kwaliteiten van Den Helder Den Helder is een van de weinige steden van rond inwoners die een grote naamsbekendheid geniet. In Nederland is de stad vooral bekend als de thuisbasis van de Koninklijke Marine en van de veerboot naar Texel. Welke kwaliteiten de stad te bieden heeft voor bewoners, bedrijven en bezoekers is van buiten de stad minder bekend. Gebleken is dat zelfs de huidige gebruikers van de stad niet volledig de waarden van Den Helder onderkennen. Dit geldt niet alleen voor de huidige inwoners, maar ook voor de inwoners van de omliggende gemeenten voor wie Den Helder een belangrijke centrumfunctie vervult. Den Helder is bezig met een vernieuwingsslag om de haven te ontwikkelen voor toekomstige duurzame economische activiteiten en om de stad aantrekkelijker te maken. Wat tot nu toe is bereikt: Op het voormalige marinewerf Willemsoord zijn aantrekkelijke horecagelegenheden, een bioscoop en een passantenhaven gerealiseerd. De komst van de nieuwe schouwburg in de historische gebouwen zal een belangrijke impuls geven aan de ontwikkeling van Willemsoord als integraal en bruisend onderdeel van de stad. Ook de bibliotheek komt op een nieuwe locatie op een markante plaats in de stad. Het centrum krijgt een compleet ander gezicht; een netwerk van straten, pleintjes en een stadspark zorgen voor aantrekkelijke wandelverbindingen in het centrum. De woonwijk Nieuw Den Helder heeft een kwalitatieve opwaardering van het woon- en winkelaanbod en van de sociale omgeving ondergaan. De haven en de luchthaven worden intensiever gebruikt dankzij de offshore- industrie. In hetzelfde natuurgebied is een prachtige fiets- en kanoroute aangelegd die de stad met de bollenvelden en de stellingwerken uit de Napoleontische periode verbind Langs de stranden van Julianadorp en Den Helder is een forse uitbreiding van toeristische verblijfsmogelijkheden gerealiseerd. Kortom, Den Helder heeft nu al ontzettend veel te bieden en dit aanbod zal in de toekomst alleen nog maar toenemen. 6.1 De kwaliteiten van Den Helder omschreven door mensen van binnen en buiten Den Helder Wij hebben een groot aantal gesprekken gevoerd met mensen van binnen en buiten Den Helder om tot een beschrijving van de kwaliteiten van Den Helder te komen. Voor een stad is het vanwege de vele concurrerende steden belangrijk een positionering aan te nemen. Een positionering houdt in dat je jezelf (in dit geval de stad Den Helder) onderscheidt ten opzichte van andere steden. Het resultaat is een aansprekende en waarheidsgetrouwe beschrijving van de kwaliteiten die de stad te bieden heeft. Het is een tekst die het breed gedragen gevoel over Den Helder weerspiegelt. Het is bedoeld als basisdocument waarin de kernwaarden - of de unique selling points - van onze stad zijn opgetekend. In die zin biedt het houvast voor producten van folders, magazines, promotiefilms et cetera. In ruimere zin biedt het houvast en focus aan alle communicatie over het product Den Helder. 10

11 6.1.1 De identiteit in een zin: De band met de zee is de kracht van de stad Den Helder en dat maakt het aantrekkelijk om er te wonen, te werken en te recreëren De basiskarakteristieken volgens inwoners en bezoekers Onderstaande karakteristieken zijn voortgekomen uit de gesprekken die wij gevoerd hebben met mensen van binnen en buiten Den Helder: Den Helder heeft een sterke band met de zee die bepaalt de sfeer en de levendigheid van de stad. Dit is de kracht van Den Helder. Den Helder heeft een rijke geschiedenis met de zee vanwege onder andere de walvisvaart. De stad heeft zich ontwikkeld van vissersdorp tot marinestad en havenstad. De band met de zee biedt Den Helder ook nieuwe kansen. Maritieme technologie, kennis en innovatie vormen de motor van de economie. De offshore heeft voor een nieuwe groei van de haven gezorgd. Bedrijven, ook internationale topbedrijven, hebben belang bij de ligging aan zee en de concentratie van ervaring en kennis die hieruit voortkomt. Vanwege de strategische ligging in het centrum van de Noordzee bouwt Napoleon een ring van verdedigingsforten om de stad. Ook geeft hij opdracht tot de bouw van een scheepswerf, de latere Rijkswerf Willemsoord. Willemsoord en de historische haven zijn prachtig gerestaureerd. Op de gezellige terrasjes en in de gastvrije restaurantjes is het goed vertoeven. Vanaf de negentiende eeuw is Den Helder thuisbasis voor de Koninklijke Marine. We wandelen en fietsen allemaal regelmatig door de duinen De vele toeristen komen naar Den Helder en Julianadorp voor de zonuren, de zee, de zeven kilometer schone stranden, de duinen, het wad, de jachthavens, de bollenvelden en natuurlijk ook de goede voorzieningen. Voor surfers is er geen mooiere plek denkbaar dan het onstuimige Kaap Hoofd. Behalve voor de vele evenementen komen ook veel dagjesmensen voor de Juttersmarkten. De band met de zee heeft Den Helder gemaakt tot wat ze nu is: een complete stad met moderne voorzieningen. Inwoners koesteren zowel de bedrijvige als de rustige sfeer, waar de natuur, de zee en de ruimte in en rond de stad zo duidelijk voelbaar zijn. Het woonklimaat is prettig. Je hoort geen lawaai van drukke snelwegen en toch is de stad goed bereikbaar. Slechts een uur vanaf Amsterdam, zonder files. Als centrumstad van de regio heeft Den Helder vele goede culturele voorzieningen. In Den Helder, Julianadorp en Huisduinen worden jaarlijks vele evenementen georganiseerd zoals: Dag van de Muziek, Historisch weekend, Tour de Lasalle, Botterwedstrijd, Clipperrace, Flora- en Visserijdagen, Pasar Malam, FORTuin, Jazzweekend, Zomerdromen, Winterdromen, Last Minute Summer Event, Racing Aeolus, Vliegerfeest aan Zee, Julianapop, Pleinfeesten, Rondje Cultuur Huisduinen en Paas- en Lentefair. 11

12 6.1.3 Den Helder in een gevoel van woord en beeld Alle informatie die wij uit de gesprekken hebben verzameld, hebben wij verwerkt tot de onderstaande punten die het gevoel van Den Helder weergeven. Wij noemen het: de vijf zeesterren: Centrum van de Noordzee en Poort naar de Waddenzee Den Helder en de zee zijn onafscheidelijk. Centraal gelegen in de Noordzee en aan drie kanten omringd door water vormt Den Helder de poort naar het Werelderfgoed Waddenzee. Oase van zon, zee, natuur, rust, ruimte en recreatie Den Helder kust de zee met zeven kilometer aaneengesloten schone witte stranden en heeft de zonnigste zomer van Nederland. Het centrum van de stad is omringd door stervormige forten die door uitgestrekte parken, polders en duingebieden met elkaar verbonden zijn. De Stelling van Den Helder heeft een unieke flora en fauna. Aangrenzende duinen en de waddenzeekust zijn unieke natuurgebieden die een grote biodiversiteit vertegenwoordigen. Stoere stelling met een maritiem hart De Stelling van Den Helder, de oudste Nederlandse militaire verdedigingslinie, bepaalt nog steeds de structuur van de stad. Deze structuur is ontworpen door Jan Blanken Jansz. De Liniedijk biedt een mooie wandelroute langs historische vestingen. De oude Rijkswerf Willemsoord is een prachtig gerestaureerd attractief stadsdeel in ontwikkeling en biedt een met de zee verbonden jachthaven en diverse recreatiemogelijkheden. Vanaf Amsterdam is het Noord-Hollands kanaal een aantrekkelijke vaarroute naar Willemsoord. Wie hier neerstrijkt, ontdekt gezellige terrassen te midden van het historisch erfgoed, de nautische tradities en recreatieve schatten. Aantrekkelijk woonomgeving met complete voorzieningen en vele evenementen Goed betaalbare woningen, ruimte en kwaliteit in de directe omgeving van zee en duinen. Goede culturele voorzieningen en uitgaansgelegenheden, breed aanbod van scholen, vele sportvoorzieningen, allround ziekenhuis en geen files. Centrum van maritieme kennis en technologie De motor van de economie van Den Helder. De haven van Den Helder is de thuisbasis van een van de modernste marines ter wereld, van offshore bedrijven en de vissersvloot. De luchthaven is belangrijk voor het transport naar de booreilanden en reddingen op zee. De technische opleidingen van het ROC en de Koninklijke Marine staan hoog aangeschreven. Ook heeft Den Helder de potentie om uit te groeien tot Maintenance Mainport, met veel ruimte en een gunstig vestigingsklimaat voor schone, technologierijke en innoverende bedrijven. 12

13 Centrum van de Noordzee en Poort naar de Waddenzee De band met de zee is de kracht van de stad Den Helder en dat maakt het aantrekkelijk om er te Oase wonen, van zon, zee, te rust, werken ruimte, recreatie en te recreëren Complete stad om in te wonen Stoere stelling - maritiem hart Maritieme kennis en technologie Stad met een bijzonder ontstaan 13

14 7. Wat citymarketing tot nu toe heeft bereikt in Den Helder Er zijn belangrijke stappen gezet in de vormgeving van deze citymarketing structuur en wij hebben kunnen vaststellen dat dankzij gebundelde kracht veel is bereikt: Een uitgebreide inventarisatie van de doelgroepen die we met citymarketing willen bereiken en hun belangen; De kwaliteiten waarop Den Helder zich onderscheidt zijn in kaart gebracht en uitgewerkt in een aansprekende beschrijving van de identiteit van de stad; Wij hebben ons eerst op de eigen inwoners gericht om vervolgens de focus op de bewoners buiten onze gemeentegrenzen te richten; Het initiatief is aan een breed publiek gepresenteerd, via de media, met een promotiestand tijdens de Marinedagen, met het uitgeven van een brochure die de kernwaarden van Den Helder benoemt en is er een blijvend thema ontwikkeld dat de kapstok vormt voor evenementen en activiteiten: Den Helder kust de zee. In 2011 hebben wij bijvoorbeeld het thema Den Helder 200 jaar na Napoleon omarmd en is met succes het internationale Napoleoncongres naar Den Helder gehaald; Er is gemeenschappelijke website gelanceerd: die met meerdere partijen verder wordt ontwikkeld; Een beeldmerk en slogan zijn ontwikkeld: den helder kust de zee; De vormgeving van welkomstborden (matrixborden en komborden) bij de stadsgrenzen en binnen de stad zijn gerealiseerd; De basis voor een citymarketingorganisatie, die vorm heeft gekregen in een rechtspersoon (stichting) als voorloper op de definitieve professionele organisatievorm, is gelegd. Citydressing; banieren 14

15 8. Communicatie Onze strategie richt zich op de thema s wonen, werken en vrije tijd. Deze aanpak maakt het mogelijk om over meerdere sporen gerichte actieprogramma s op te zetten, die elkaar onderling kunnen versterken. Deze programma s zijn een bundeling van alle bestaande ideeën die wij met alle spelers hebben ontwikkeld en worden nu in overleg met alle betrokken partners in een prioriteitsstelling en tijdsplanning gebracht. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de partners hun draagvlak voor de ideeën vertalen naar een investering van tijd, capaciteit en middelen, om deze ideeën van dit plan om te zetten in acties met concrete resultaten. Wij kiezen hierbij vooral voor kwaliteit boven kwantiteit. Acties 2014 In 2014 worden 3 platforms opgericht (Wonen, Werken en Vrije tijd). Algemeen Uitgeven regiomagazine voor de eigen inwoners en regio (1 keer per twee maanden) ter promotie van Den Helder op het gebied van Wonen, Werken en Vrije tijd. Een toolkit wordt ontwikkeld en het DKDZ logo wordt ter beschikking gesteld aan ondernemers Aanstellen City marketeer Opstellen van een script t.h.v. deelname aan het RTL 4 programma Trips en Travel Mediacommunicatie via verschillende lokale en regionale media/ free publicity Promotiestand/ banners Werken Het nieuwe winkelen ondersteunen van de detailhandel. Maritieme opleidingen in Den Helder Wonen Woningaanbod centraal aanbieden en verpakken. Het ontwikkelen van een busrondleiding voor de doelgroepen personeel Marine/ offshore en Gemini. Vaststellen waar werknemers van regionale bedrijven wonen. Doel om ze te benaderen in gemeente Den Helder te gaan wonen Vaststellen woningbehoefte jongeren. o Opstellen marketingplan waarbij de positieve punten van Den Helder (geen files, schitterende omgeving, alle voorzieningen en relatief goedkoop woningaanbod) goed vermarkt worden. o Promotie in Noord-Holland via Vrij Event en andere woon- & lifestyle beurzen. o Promotie via online campagnes zoals Google en Facebook. Vrije tijd De 3 Texel arrangementen Clipper Race (5-6 juli) Plattegronden Den Helder en Julianadorp Een volledig overzicht van alle actieprogramma s is terug te vinden in de bijlagen. 15

16 9. De organisatie Om de uitvoering van het jaarplan ter hand te nemen is de Stichting Top van Holland opgericht. De belangrijkste taak voor de interim-stichting is het tot uitvoering brengen van het jaarplan, het creëren van een duurzame financieringsstructuur voor citymarketing en het opzetten van de uiteindelijk benodigde organisatie en de bemensing daarvan. Bij het failleren van de Regionale VVV Kop van Noord-Holland heeft TvH zich ingezet om de werkzaamheden van de door ieder als belangrijk en onmisbaar beoordeelde organisatie voort te zetten. De curator was en is van mening dat TvH daarvoor de meest interessante partij was en de drie gemeentebesturen hebben dat initiatief ten volle ondersteund. Tot en met 2015 is een bijdrage toegezegd. Daarmee kreeg TvH twee werkgebieden: De Citymarketing van Den Helder De VVV-taken van Schagen, Hollands Kroon en Den Helder. Met de gemeentebesturen is afgesproken om de structuur van de Stichting TvH zodanig aan te passen dat beide taken weliswaar duidelijk gescheiden, maar door synergievoordelen zo efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Voorop staat dat er, zowel voor de functie als regionale VVV, als voor de functie van Citymarketing Den Helder op een goede wijze inbreng kan worden geleverd door zowel bedrijfsleven, maatschappelijk organisaties als gemeentelijke overheden. De organisatie moet op een professionele wijze en slagvaardig kunnen functioneren. Er doen zich op de werkgebieden forse ontwikkelingen voor waarop niet alleen gereageerd, maar vooral geanticipeerd moet worden. Daarnaast is het ook zeer noodzakelijk dat het gekrenkte vertrouwen in de regionale VVV-organisatie snel wordt hersteld. We staan, zoals gezegd, een professionele organisatie voor, maar willen waarborgen dat die is ingebed in de samenleving. Daarom laat de professionele kern zich adviseren door advieseenheden, die gevraagd en ongevraagd adviseren en meedenken over de taken en ontwikkelingen. Wij kiezen voor een moderne Raad van Toezicht-structuur met een directeur/bestuurder. In onze visie is de directeur/bestuurder het hart van de organisatie. De twee werkgebieden die de directeur aanstuurt worden intern gescheiden, maar kunnen elkaar positief versterken. De twee werkgebieden worden administratief gescheiden gehouden onder controle van een registeraccountant. We onderkennen twee adviesraden: Een voor de regionale VVV-taken en Een voor de citymarketingtaken ten behoeve van Den Helder. Platforms In de adviesraden heeft een beperkt aantal leden zitting. Als klankbord voor de adviesraden zien wij zogeheten platforms, waarmee elders goede ervaringen zijn opgedaan. Platform Regio-VVV In het Platform Regio-VVV nemen deel: 16

17 Ondernemers, vertegenwoordigers van overheden en maatschappelijke organisaties die binding hebben met en voeding kunnen geven aan het beleid en de taken van de VVV. Een platform kan breed samengesteld zijn en een aantal malen per jaar met een inspirerende agenda bij elkaar komen. Het is belangrijk dat alle sectoren, maar ook alle gebieden waar de VVV voor werkt goed vertegenwoordigd zijn. Uit het platform wordt de Adviesraad Regio-VVV samengesteld van bijvoorbeeld 6 leden die ook een afspiegeling vormen van de regio. Deze raad komt regelmatig en zeer doelgericht bij elkaar om met de directeur de belangrijke ontwikkelingen door te nemen en de directeur te adviseren Platform Citymarketing Den Helder In de Platforms voor de Citymarketing Den Helder nemen, gericht op de drie thema s, diverse vertegenwoordigers uit de drie aandachtsgebieden wonen, werken en vrije tijd deel die elk twee leden aanwijzen voor de Adviesraad Citymarketing. De Raad van Toezicht dient te bestaan uit ten hoogste 5 leden die vooral op grond van hun bestuurlijke, financiële, juridische, bedrijfskundige en beleidsinhoudelijke ervaring worden geselecteerd om toezicht te houden op, en waar vastgelegd ook goedkeuring te verlenen aan, de directeur/bestuurder. Daartoe zal er een directiestatuut worden opgesteld. Dit alle volgens de bekende en steeds breder toegepaste Governance-regels. Wij zijn - geheel volgens die regels - van mening dat er geen politiek verantwoordelijke bestuurders in de Raad van Toezicht zitting zouden moeten nemen. Dat kan uiteraard wel in Platforms en Adviesraad. Deze opzet kan simpel en snel aan de hand van al bekende voorbeelden in een statuut- en reglementvorm worden uitgewerkt. In de bijlagen is een organogram opgenomen. 10. Financiën Dit alles laat onverlet dat ons initiatief alleen kan worden voortgezet en uitgebouwd wanneer we zicht hebben op een structurele financiering vanuit gemeente, ondernemersfonds en andere fondsen. 17

18 Bijlagen Actieprogramma s Doelgroep Activiteiten De verpakking van Den Vergroten van de naamsbekendheid buiten Den Beeldmerk, slogan Helder Helder De toegang tot Den Bezoekers, toekomstige bezoekers. Toegang via het internet; website denhelderkustdezee.nl Helder Toegang via de weg Toegang via het water De trots van Den Helder De inwoners van de stad; Mediacommunicatie (via verschillende lokale media, free publicity) bewust maken van de kwaliteiten Den Helder Social media (Twitter, Facebook) Citymarketing brochure (Brochure volgt een keer per twee maanden voor inwoners en de regio met de kwaliteiten van Den Helder en wordt huis aan huis verspreid) Promotiefilm (m.b.t. wonen, werken en vrije tijd) Promotiestand/banner (o.a. tijdens de Marinedagen) Advertentieprogramma (Breder publiek, kranten/ radio en tv, vrachtauto s/ bussen) Één stad, één team De Helderse bevolking als een team met een krachtige boodschap die ondersteunend is aan de doelstellingen van City Marketing; het draait hierbij om klantvriendelijkheid en gastvrijheid De ambassadeurs van Den Helder (inwoners die vrienden, kennissen en familie enthousiast maken over de stad) De visitekaartjes van Den Helder (bus- en taxichaffeurs, winkel/horeca personeel, medewerkers cultuur/ sport/ recreatie en woonwijken, en natuurlijk stadgidsen) De businesspartners van Den Helder (netwerk van ondernemers, bestuurders en invloedrijke functionarissen in de regio Den Helder bij elkaar brengen als dragers van het Citymarketing initiatief) Stadsgidsen De inwoners van de stad Inwoners inzetten als gids voor andere inwoners, toekomstige bewoners of toeristen. Toekomstige bewoners Toekomstige bewoners Samen met grote werknemers (Koninklijke Marine, offshore bedrijven, Gemini ziekenhuis en de gemeente Den Helder) een programma opzetten gericht op dat werknemers zich van buiten de stad zich in Den Helder gaan vestigen. Informatiepakket met woon- en leefkwaliteiten Woningaanbod centraal aanbieden en verpakken Vaststellen waar werknemers van regionale bedrijven wonen 18

19 Vaststellen woningbehoefte jongeren Den Helder uw bezoek Aantrekken van meer bezoekers Bezoekers Texel verleiden om een dag Den Helder te bezoeken waard Uitbreiding watersport, Den Helder als passantenhaven voor zeezeilers Aanstellen City Marketeer Ontwikkelen Trips & Travel programma Texel arrangementen Clipper race Plattegronden Den Helder en Julianadorp Het nieuwe winkelen Ondernemers Ondersteuning bieden aan de detailhandel Overig Toolkit ontwikkelen Maritieme opleidingen in Den Helder 19

20 20

Citymarketing Den Helder. Den Helder kust de zee. Masterplan Stichting Top van Holland

Citymarketing Den Helder. Den Helder kust de zee. Masterplan Stichting Top van Holland Citymarketing Den Helder Den Helder kust de zee Masterplan Stichting Top van Holland 1 Versie 0.1.3 d.d. 21 oktober 2011 2 Versie 0.1.3 d.d. 21 oktober 2011 Inleiding Als brede groep van belanghebbenden

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Van VVV naar REGIO MARKETING

Van VVV naar REGIO MARKETING Van VVV naar REGIO MARKETING PRESENTATIE OFS R&T Marlies Groot 8 oktober 2013 een vroeg OUD en NIEUW van een faillissement naar een nieuwe toeristische marketing organisatie 2 3 De huidige VVV n 12 maart

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) VVV, kansen voor Valkenswaard Door Peter Moezelaar (voorzitter VVV Valkenswaard) De LTA en haar doelstellingen door Henk Wessels (voorzitter LTA) Stijlgids Veelzijdig

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Samen werken in / aan het Land van Cuijk

Samen werken in / aan het Land van Cuijk WERKPLAN 2017 Samen werken in / aan het Land van Cuijk De ambitie van het RBT Land van Cuijk Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk wil meer toeristen en recreanten verleiden om naar het Land

Nadere informatie

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Startbijeenkomst Felix Wigman, BRO 205X00691 Programma Opening wethouder Presentatie BRO Centrumschouw met 4 verhalen: verblijven, retail, cultuur en wonen

Nadere informatie

Citymarketingplan 2016

Citymarketingplan 2016 Citymarketingplan 2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 1.1 Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

panel: : Stadsvisie 2030

panel: : Stadsvisie 2030 Uitkomsten 1 e peiling Enkhuizer stadspanel panel: : Stadsvisie 2030 Concept, 4 februari 2009 Samenvatting Inwoners van de gemeente Enkhuizen hebben in januari 2009 op verzoek van het gemeentebestuur hun

Nadere informatie

Marketingplan 2015-2016 StadsMarketing Delfzijl

Marketingplan 2015-2016 StadsMarketing Delfzijl Marketingplan 2015-2016 StadsMarketing Delfzijl Foto: David Woltinge Voorwoord Voor u ligt het eerste marketingplan van de stichting StadsMarketing Delfzijl. In dit plan wordt beschreven hoe wij denken

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017

Nadere informatie

Het Winkelhart van Vlissingen

Het Winkelhart van Vlissingen E e n n i e u w s t a d s h a r t d a t b r u i s t a l s n o o i t t e v o r e n Het Winkelhart van Vlissingen W i n k e l u n i t s t e h u u r! Dynamiek en sfeer krijgen de ruimte! De Fonteyne biedt

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Programma De vraag van Jackie Chan beantwoord Citymarketing Basics Strategie bij promotie van Veenendaal De vraag van Kees beantwoord Verschillen en overeenkomsten

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes.

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes. Marketing voor bedrijvenparken Samen bouwen aan succes. Grond en stenen met waarde Een vol bedrijvenpark zorgt voor een hogere grond- en steenprijs. Precies wat u als eigenaar van een bedrijvenpark wilt,

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

De motie van de raad roept het college op de volgende aspecten aandacht te geven/uit te voeren:

De motie van de raad roept het college op de volgende aspecten aandacht te geven/uit te voeren: PLAN VAN AANPAK CITYMARKETING 1 Inleiding In de behandeling van de Perspectiefnota in juli 2013 is bij motie door de gemeenteraad aangedrongen op een voortvarende aanpak van het onderwerp citymarketing.

Nadere informatie

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds In het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Zwollefonds Binnenstad is het organiseren en aanjagen van goede evenementen en activiteiten in

Nadere informatie

Het binnenstadsplan van Dokkum

Het binnenstadsplan van Dokkum Het binnenstadsplan van Dokkum Werkgroep Binnenstadsmanagement (gestart in 2013) o Ondernemers o Gemeente o Bewoners (sinds 2014) Prachtig stadje: een parel Binnenstad: overleven o Dokkum 15.000inw, verzorgingsgebied

Nadere informatie

Oosterhout EEN STAD MET VISIE

Oosterhout EEN STAD MET VISIE Oosterhout EEN STAD MET VISIE Oosterhout is een bruisende stad vol ambitie. De stad onderscheidt zich door haar uitstekende geografische ligging, haar prachtige winkel- en uitgaanscentrum, het vele groen

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft:

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Motie CDA (pro)motie Portefeuillehouder: mevrouw L.A.M. Kompier Afstemming: ja Vraagsteller:

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad

Voorstel Gemeenteraad *16vra00082* 16vra00082 Voorstel Gemeenteraad Datum B&W vergadering: 09-05-2016 Datum Raadsvergadering: 07-07-2016 Afdeling: WZO Raadscie: Portefeuillehouder: Steller: P.P.M.H. Voncken Onderwerp Raadsvoorstel

Nadere informatie

Stad Lommel. Citymarketing

Stad Lommel. Citymarketing Stad Lommel Citymarketing 1 Wat is citymarketing? Citymarketing = gestructureerd en geïntegreerd beheer van Merkimago en naamsbekendheid van stad / gemeente Ontwikkeling van initiatieven en projecten Levenskwaliteit

Nadere informatie

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies inretail.nl vermeulensteenbergen.nl Juni 2016 1 AANBOD & DOELGROEPEN TOP 5 BENODIGD AANBOD TOEKOMST 1. Kinderspeelgelegenheid 2. Speelgoedwinkel 3. Restaurant

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen

Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen 1. Doelstellingen De Stichting Centrummanagement Haaksbergen heeft als doel om namens de ondernemers, het centrum van Haaksbergen op

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Zeeland Recreatieland

Zeeland Recreatieland Zeeland Recreatieland Presentatie onderzoeksresultaten 25 februari 2015 Economisch belang toeristisch cluster Bestedingen 1,72 miljard Economisch belang toeristisch cluster Huidige werkgelegenheid 15.872

Nadere informatie

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022

Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 voorstel voor Growing Green Citizens Kansen in Meedoen voor Floriade2022 Voorstellen van de bewoners van Almere Centrum in het kader van de Floriade Aan Van : Gemeente Almere Wethouders Ed Anker en Henk

Nadere informatie

OPDRACHT "CITYMARKETING"

OPDRACHT CITYMARKETING OPDRACHT "CITYMARKETING" Ting Yuen 0777483 DE OPDRACHT "CITY MARKETING" Achtergrondinformatie Rotterdam is een multiculturele stad en er valt veel te doen. Je kunt er behalve veel winkelen ook aan sightseeing

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Marketing Zaanstreek 2016. donderdag 16 juni

Marketing Zaanstreek 2016. donderdag 16 juni Marketing Zaanstreek 2016 donderdag 16 juni Marketing Zaanstreek Activiteitenprogramma 2016 Januari t/m maart: Marketingstrategie + Activiteitenprogramma April t/m december: Uitvoering activiteitenprogramma

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Centrale vraag De regionale organisaties hebben vaak een belangrijke rol in de promotie van het gebied. De subsidies voor promotie zijn er niet

Nadere informatie

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AANHEF

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AANHEF BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 nummer: 2013_BW_00788 Onderwerp Merknaam en huisstijl Regiomarketing Recreatie en Toerisme Bollenstreek - vormend Beknopte samenvatting In juli 2012 is

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

10-punten plan VNG - Gastvrij Nederland: basis voor nieuw toeristisch-recreatief beleid

10-punten plan VNG - Gastvrij Nederland: basis voor nieuw toeristisch-recreatief beleid 10-punten plan VNG - Gastvrij Nederland: basis voor nieuw toeristisch-recreatief beleid Gastvrij Nederland 1, Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd en de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Alles draait om beleving

Alles draait om beleving Samen ondernemen Alles draait om beleving Samen beleven Samenvatting Strategisch Businessplan Ondernemersfonds Tilburg Het is 2020 experience marketing horeca dienstensector beleving detailhandel events

Nadere informatie

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010.

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1201 SUBSIDIEVERLENING CITY MONDIAL 2010 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien: - het belang van de versterking van de economische vitaliteit van Stationsbuurt,

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

IJmuiden Rauw aan Zee. Thea Olivier, beleidsadviseur Economische Zaken, gemeente Velsen

IJmuiden Rauw aan Zee. Thea Olivier, beleidsadviseur Economische Zaken, gemeente Velsen IJmuiden Rauw aan Zee Thea Olivier, beleidsadviseur Economische Zaken, gemeente Velsen Indeling presentatie Aanleiding voor deelname aan identiteitstraject Toelichting op brandconcept IJmuiden Rauw aan

Nadere informatie

STAPPEN. moet je beleven. Ondernemend Vitaal Uitnodigend. Kwaliteitsimpuls economie CAL. Recreatie & toerisme Beleving Identiteit

STAPPEN. moet je beleven. Ondernemend Vitaal Uitnodigend. Kwaliteitsimpuls economie CAL. Recreatie & toerisme Beleving Identiteit STAPPEN 2008 Kwaliteitsimpuls economie CAL Ondernemend Vitaal Uitnodigend 2010 City marketing strategie CAL Recreatie & toerisme Beleving Identiteit 2012 Heerlijkheid CAL Zichtbaar Herkenbaar + Managerial

Nadere informatie

Samenmet de betrokkenen de toekomstvisie op hetkiic verderontwikkelen. Verkennen van de mogelijkheden voor het werven van partners voor bouw

Samenmet de betrokkenen de toekomstvisie op hetkiic verderontwikkelen. Verkennen van de mogelijkheden voor het werven van partners voor bouw Onderzoek: opdracht Samenmet de betrokkenen de toekomstvisie op hetkiic verderontwikkelen enaanscherpenals basis voorfondsenwerving Verkennen van de mogelijkheden voor het werven van partners voor bouw

Nadere informatie

Marketingplan Bedrijventerrein Hondsgemet

Marketingplan Bedrijventerrein Hondsgemet Marketingplan Bedrijventerrein Hondsgemet Inleiding: In de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van 8 maart 2011 heeft de commissie Bestuur en Middelen ons college verzocht een marketingplan

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 Welkom Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 1 Inhoud Terugblik uitkomst naamsbekendheid onderzoek t.b.v. promotie campagne Ingezette promotie campagne Gemeente Soest

Nadere informatie

TE KOOP K.K. Dominee C.W. van de Poelstraat AE Den Bommel

TE KOOP K.K. Dominee C.W. van de Poelstraat AE Den Bommel TE KOOP 112.500 K.K. Dominee C.W. van de Poelstraat 14 3258 AE Den Bommel Ds. C.W. van de Poelstraat 14 3258 AE Den Bommel Inleiding In het rustige plaatsje Den Bommel, vlak bij het Haringvliet gelegen

Nadere informatie

Fabiusstraat AJ Melissant TE KOOP K.K.

Fabiusstraat AJ Melissant TE KOOP K.K. Fabiusstraat 6 3248 AJ Melissant TE KOOP 184.000 K.K. Fabiusstraat 6 3248 AJ Melissant Inleiding In rustige straat gelegen, goed onderhouden en UITGEBOUWDE EENGEZINSWONING met veel ruimte, diverse extra's

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016)

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Datum: 30 januari 2016 gemeente Hoogeveen, cluster SBC, Bert Hansma PAGINA 2 VAN 9

Nadere informatie

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring Geheim van Soest April 2013 Lex Bergers Pauline Maring Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Wat doen wij? 3. Waar ligt onze kracht? 4. Waar hebben we behoefte aan? 2 Wie zijn wij? Óók in Soest woonachtig en belangeloos

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Nieuwsbrief April 2015 Toeristische Gids Land van Cuijk 2015 Deze week wordt de Toeristische Gids 2015 verspreid. De gids is een handig naslagwerk voor toeristen en

Nadere informatie

Voorzieningen Leidsche Rijn

Voorzieningen Leidsche Rijn De wijkraad, de ogen en oren van de wijk Voorzieningen Leidsche Rijn maart 2012 Voorzieningen Leidsche Rijn inhoud Tussenstand wijkraadpleging voorzieningen 2012 Winkel Centrum Terwijde Leidsche Rijn Centrum

Nadere informatie

Onderwerp Benoeming Margot Cooymans tot bestuurslid St. Citymarketing Regio Amersfoort en herbenoeming bestuur St. Citymarketing Regio Amersfoort

Onderwerp Benoeming Margot Cooymans tot bestuurslid St. Citymarketing Regio Amersfoort en herbenoeming bestuur St. Citymarketing Regio Amersfoort Collegevoorstel Sector : SB Reg.nr. : 4423145 Opsteller : L. Meeder Telefoon : (033) 469 44 40 User-id : MEEL Onderwerp Benoeming Margot Cooymans tot bestuurslid St. Citymarketing Regio Amersfoort en herbenoeming

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Limburgse Ontmoetingsdag Sport; welkomstwoord. Wim Dupont. Polfermolen

Limburgse Ontmoetingsdag Sport; welkomstwoord. Wim Dupont. Polfermolen Limburgse Ontmoetingsdag Sport; welkomstwoord Wim Dupont Directeur Exploitatiemaatschappij Polfermolen Limburgse Ontmoetingsdag Sport John Wauben Projectmanager Evenementen, Citymarketing en Communicatie

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door

Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door Landelijk NBT 2,9 miljoen vakanties in Gelderland 15,7 miljoen Overnachtingen Europees/Marketing via Visit Veluwe To Do, To See, To

Nadere informatie

Toekomst binnenstad Oosterhout

Toekomst binnenstad Oosterhout Toekomst binnenstad Oosterhout Bijeenkomst 12 mei 2016 Stefan van Aarle Wie ben ik? Zelfstandig ondernemer Kwartiermaker binnenstad Tilburg Adviseur retail en centrummanagement Zes jaar ervaring in consultancy

Nadere informatie

Meerwaarde van het gebruik van. Citymarketing. het regio-merk voor lokale bedrijven. Wim Beernaert Wim Beernaert 10 april 2012

Meerwaarde van het gebruik van. Citymarketing. het regio-merk voor lokale bedrijven. Wim Beernaert Wim Beernaert 10 april 2012 Meerwaarde van het gebruik van Citymarketing het regio-merk voor lokale bedrijven Wim Beernaert Wim Beernaert 10 april 2012 1 INHOUD 1. Wat is plaatsmarketing? 2. Opkomst & belang van plaatsmarketing 3.

Nadere informatie

ECONOMISCHE STRATEGIE

ECONOMISCHE STRATEGIE ECONOMISCHE STRATEGIE S m a r t W a t e r Smart technologie: connected, interactief en intelligente systemen die door betere communicatie, toezicht en controle, gebruikers een significant verhoogde gebruikswaarde

Nadere informatie

Gebiedsfinanciering op andere leest. Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie

Gebiedsfinanciering op andere leest. Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie Gebiedsfinanciering op andere leest Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie Ontwikkelingsbedrijf NHN Doel: Ontwikkelen van economisch potentieel NHN Aandeelhouders

Nadere informatie

DORPSHART LEIMUIDEN. Passantenhaven aan het dorpsplein.

DORPSHART LEIMUIDEN. Passantenhaven aan het dorpsplein. DORPSHART LEIMUIDEN Passantenhaven aan het dorpsplein. INLEIDING In opdracht van Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden (WDML) is een masterplan op hoofdlijnen uitgewerkt voor de herinrichting van de

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel Titel Evaluatie Economisch Actieplan 8/12 Subtitel Doel van het Economisch Actieplan behouden en stimuleren van de bedrijvigheid; verbeteren van het (gemeentelijk)ondernemersklimaat; onderhouden van goede

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

D e n H a a g 10 maart 2015

D e n H a a g 10 maart 2015 Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Aan de voorzitter en (plv.) leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Amersfoort voor Delft. Jos van Winkel, 4 september 2015

Amersfoort voor Delft. Jos van Winkel, 4 september 2015 Amersfoort voor Delft Jos van Winkel, 4 september 2015 EERST de CIJFERS: quizz! 1. Inwonertal, aantal bedrijven 2. Hoe oud is de stad? 3. Hoeveel studenten? 4. Hoeveel raadsleden, hoeveel ambtenaren? kenmerken

Nadere informatie