Beleidsplan Belevingsmuseum en Landschapscentrum Natura Docet Wonderryck Twente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2013-2016 Belevingsmuseum en Landschapscentrum Natura Docet Wonderryck Twente"

Transcriptie

1 Beleidsplan Belevingsmuseum en Landschapscentrum Natura Docet Wonderryck Twente 26 oktober 2012 Stichting Natura Docet Jeroen Ottink & Stans van der Veen

2 Natura Docet Wonderryck Twente Beleidsplan

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Inleiding 5 Samenvatting a 5.3b 5.3c 5.3d a 5.5b 5.5c Natura Docet Wonderryck Twente - Belevingsmuseum en Landschapscentrum Missie Visie Doelstellingen De natuur zien en beleven Funky Forest uniek in Nederland Twentse groond is oale groond Verbinding met het gebied - Noordoost Twente Cultureel ondernemerschap als bedrijfsmodel Programmering: de motor van de organisatie Beweeg door Twente - Projectplan voor Binnen en buiten door Twente bewegen Tijdelijke exposities Synopsis Arrangementen en Evenementen Marketing & PR Doelgroepen Doelgroepmarketing Middelen per doelgroep Nieuwe website & sociale media Bedrijfsvoering Bestuurlijk model Zelfanalyse en Museumregistratie Personeel Vaste Medewerkers Vrijwilligers Op zoek naar de vrijwilliger Stagiaires en studenten Huisvesting Kennis & Collectie Terug naar de kern A-status Beheer en behoud Natura Docet Wonderryck Twente Beleidsplan

4 6 Publieksinformatie Educatie Nieuw lesprogramma Educatief en recreatief Koppelingen Creatief talent Nieuwe bedrijfsactiviteiten VVV / Winkel Horeca Locatieverhuur Netwerk- en ontwikkelingstaken Delen van expertise Cultuurcafé Financiën & Begroting Baten Kosten Bijlagen Meerjarenbegroting Natura Docet Wonderryck Twente Prestatie overzicht Natura Docet Wonderryck Twente Het Creatief Kinderspeelparadijs - een eventvoorbeeld Marketing & PR - Publiciteitscampagne Organogram Team Natura Docet Wonderryck Twente De Collectie Natura Docet Vernieuwd onderwijsprogramma (concept) Contactgegevens 55 Natura Docet Wonderryck Twente Beleidsplan

5 Inleiding In mei 2013 staat de start van het belevingsmuseum en landschapscentrum Natura Docet Wonderryck Twente gepland, met 7 juni als datum voor de officiële opening. Tot dat moment staat er nog het een en ander te gebeuren; het afronden van de ver(nieuw)bouw, de inrichting van de nieuwe presentaties en het in gebruik nemen van het complex waarin ook de VVV en een horecavoorziening wordt opgenomen. Tussendoor verhuizen de medewerkers en de collectie van Natura Docet terug naar het gebouw aan de Oldenzaalsestraat; naar Wonderryck Twente. Een procedure die ook de medewerkers van het agentschap VVV-Denekamp met hun inventaris zullen gaan ondernemen. Momenteel vindt de onderbouwing van de nieuwe culturele onderneming plaats. De organisatie krijgt vorm en de programmering, die straks zo belangrijk wordt in de exploitatie van het belevingsmuseum en landschapscentrum, wordt allengs duidelijker. In het voorjaar van 2010 is door de betrokken partijen het visiedocument vastgesteld met daarin geformuleerd de doelen en functies van Wonderryck Twente. Deze visie is vertaald naar een Masterplan met daarin het concept in uitgewerkte vorm, de basis schetsontwerpen, een programma van eisen voor de bouw en inrichting, een begroting van de investeringskosten (bouw en inrichting) en de jaarlijkse exploitatielasten van Wonderryck Twente. Ook een voorstel voor de bestuurlijke vormgeving wordt gedaan. Een projectorganisatie is samengesteld bestaande uit een stuurgroep, een kernteam en verschillende werkgroepen. Tevens werden de partners geselecteerd voor het (bouw)-projectmanagement, de architectuur, constructie, installatie, bouw/aannemer en ook de kunstobjecten in de buitenruimte. Veel werd er al geschreven en ontwikkeld voor het vernieuwde project. Belangrijk houvast daarvoor zijn het Masterplan Twente van Dichtbij, de business case Landschapscentrum Wonderryck Twente (versie1.1.) en het Plan van Aanpak Realisatiefase Natura Docet. Naast die fundamenten zijn onderzoeken uitgevoerd ter onderbouwing en controle van de exploitatieramingen, zoals een second opinion kostenraming/exploitatieraming, Second Opinion Horecaplan en er is een meerjarenbegroting opgesteld. Het is zaak nu verder te werken richting de uiteindelijke opening van het landschapscentrum. Vele zaken krijgen structuur, zowel intern binnen het belevingsmuseum als extern met de partners met wie samengewerkt gaat worden. De structuur van het huis wordt gebouwd, zowel letterlijk als figuurlijk. Dit beleidsplan is geschreven als vervolg op het masterplan, de businesscase en het bedrijfsplan van Jeroen Ottink. De bestaande documenten zijn uitgebreid bestudeerd; Masterplan, Businesscase, plan van aanpak, Second Opinion SBM, Second Opinion Kanters, Jaarplan 2012 Natura Docet, Landschapscentrum Twente van Dichtbij (S. van der Veen), opzet marketing plan (A. Dullaert en V. Engelbertink), exploitatieramingen, meerjarenbegroting (KG Lugtenborg), accountantsrapport 2011 Natura Docet, begroting Natura Docet 2012, Intentieverklaring Landschapscentrum en VVV. De in de verschillende geschreven stukken benoemde onderdelen; collectie en presentatie; jaarlijkse tentoonstellingen; educatie; marketing en communicatie; commerciële functies; horeca, winkel en locatieverhuur worden verder beschreven in dit plan. Ook de Cultuurnota De Kracht van Cultuur van de Provincie Overijssel en het uitvoeringsprogramma daarop geven richting aan de invulling van missie en activiteiten binnen Natura Docet Wonderryck Twente. Natura Docet Wonderryck Twente Beleidsplan

6 De werk- en overlegstructuur om tot de voltooiing en voering van Wonderryck Twente te komen is binnen de organisatie. De medewerkers van de gemeente Dinkelland gaan taken die zij in de ontwikkelingsfase van Wonderryck Twente invullen overdragen aan de medewerkers van Wonderryck Twente die uiteindelijk de organisatie gaan uitvoeren en continueren. Dit plan beschrijft de te belopen weg richting de opening en de eerste jaren daarna. Het geeft inzicht in de ontwikkelingen, die ingezet worden en de prestaties, die behaald willen worden. Het geeft aan welke stappen er genomen worden en hoe een sterke organisatie wordt neergezet om Natura Docet Wonderryck Twente vanaf het startmoment te laten slagen en op de kaart te zetten. Er wordt benoemd op welke manier dit wordt gerealiseerd en hoe de gewenste bezoekersaantallen worden gehaald door een juiste mix van gebouw(en), inrichting, medewerkers, omgeving, beleving en (financiële) onderbouwing. Stans van der Veen & Jeroen Ottink directie Natura Docet Wonderryck Twente 26 oktober 2012 Natura Docet Wonderryck Twente Beleidsplan

7 Samenvatting Het beleidsplan toont de nieuwe bedrijfsactiviteiten, de exploitatie van het horecagedeelte binnen het belevingsmuseum en de nadrukkelijke samenwerking met de VVV Dinkelland. Deze vormen belangrijke peilers in de bedrijfsvoering van Wonderryck Twente. Het behalen van de bezoekersaantallen (eerste jaar , tweede jaar , derde jaar en vierde jaar ) staat in de gehele planvorming rond het belevingsmuseum en landschapscentrum in alle gevallen voorop, naast de uitvoering van de reguliere (museale) bedrijfstaken en activiteiten binnen de bedrijfsvoering. Om de exploitatiebegroting te halen en te voldoen aan de wensen van de partners, Provincie Overijssel en gemeente Dinkelland, wordt de omslag naar cultureel ondernemerschap met volle vaart ingezet. De opgedane ervaring kan worden gedeeld met een grote groep partners uit cultuuren erfgoedorganisaties binnen de regio. In en rond het belevingsmuseum en landschapscentrum is de programmering de motor van de organisatie. Een grote rol daarbij is weggelegd voor de tijdelijke exposities, arrangementen en evenementen en het themaproject Beweeg door Twente. Het chassis van de behuizing wordt gevormd door de (museale) basistaken, die zich binnen de nieuwe huls van Natura Docet Wonderryck Twente kunnen ontplooien. Dit alles gaat gevoerd worden door een gespecialiseerd team van vaste medewerkers, bijgestaan door een enthousiaste groep van vrijwilligers, stagiaires en studenten onder leiding van een capabel bestuur. De brandstof voor de motor is een enthousiasmerend marketingbeleid gericht op de beoogde doelgroepen en gebruikmakend van zeer diverse instrumenten. Het beleidsplan is onderbouwd met een gegronde financiële analyse, omgevormd tot een meerjarenbegroting voor de periode die bewijst dat Wonderryck Twente kan functioneren als florerende onderneming. Een overzicht van de prestaties wordt gegeven in bijlage 2. Natura Docet Wonderryck Twente Beleidsplan

8 Natura Docet Wonderryck Twente Beleidsplan

9 1 Natura Docet Wonderryck Twente Belevingsmuseum en Landschapscentrum In en rondom Natura Docet Denekamp opent in 2013 een uniek belevingsmuseum en landschapscentrum met de naam Natura Docet Wonderryck Twente haar deuren. In dit nieuwe concept gaan recreatie, cultuur, dienstverlening en educatie hand in hand. 1.1 Missie Wonderryck Twente is een plek van betovering. Een belevingsmuseum en landschapscentrum waar de bijzondere collectie van Meester Bernink naadloos overgaat in informatie over het landschap. Het laat de bezoeker zich verwonderen door met een andere blik naar de natuur te kijken. De bezoeker wordt verleid om mee te gaan in de unieke beleving van het Noordoost-Twentse landschap. 1.2 Visie Voor 2020 heeft Wonderryck Twente de toekomstdroom om het volgende te zijn: Een van de belangrijkste attracties in Twente die de toestroom van bezoekers aan de regio vergroot, de verblijfsduur verlengt en herbezoek genereert. Een belevingsmuseum en landschapscentrum die de bezoeker informeert over het Noordoost-Twentse landschap en inspireert het verder te gaan ontdekken, bekeken door de ogen van de dieren en mensen in Twente Een organisator en faciliteit van bijzondere evenementen en activiteiten in samenwerking met anderen Een multifunctionele plek waar ondernemers, het onderwijs, verenigingen en instellingen samen kunnen komen Natura Docet Wonderryck Twente Beleidsplan

10 1.3 Doelstellingen De doelstellingen van Wonderryck Twente zijn gebaseerd op de bestaande kwaliteiten van de moederorganisaties zoals de collectie van Natura Docet, de informatievoorzieningen van de VVV en het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. De doelstellingen voor Wonderryck Twente zijn: het toenemen van het aantal bezoeken aan Noordoost Twente door dagjesmensen en toeristen uit de regio, de rest van Nederland en Duitsland aan te trekken het behouden en presenteren van de collectie van meester Bernink en het bundelen van de kennis en informatie over de unieke kenmerken van het Noordoost-Twentse landschap. het versterken van de positie van het belevingsmuseum en landschapscentrum in Twente een culturele onderneming zijn met een gezonde exploitatie meer samenwerking met organisaties en instellingen die betrokken zijn bij het landschap Noordoost-Twente het vergroten van het bewustzijn over de unieke kwaliteiten van het gebied bij Twentenaren en bezoekers van buiten de regio 1.4 De natuur zien en beleven Wonderryck Twente is het startpunt om Noordoost Twente te ontdekken. De bezoeker krijgt hier een andere visie op de wonderen van de natuur en de rol van de mens daarin geboden. De natuur anders zien is dan ook heel belangrijk in dit centrum: de manier waarop bewoners, dieren of mensen, naar hun' landschap kijken staat centraal. Bezoekers kijken letterlijk door de ogen van de bewoners van de streek en van de dieren zoals de roofvogel, vlinder of kikker naar het landschap. Laat je verwonderen door de natuur, door Twente van Dichtbij. Dat is de boodschap van Natura Docet Wonderryck Twente. 1.5 Funky Forest uniek in Nederland Verwonderen in Wonderryck Twente gebeurt op een actuele en inspirerende manier. Funky Forest is een interactieve presentatie die helemaal past in deze nieuwe tijd. Na het succes in New York komt dit concept nu naar Nederland. Kinderen worden in een simpel ogende ruimte deel van een digitale wereld die ze zelf maken. Water stroomt, bomen groeien en vlinders vliegen. Ook gaan kinderen in een speelse en spannende 3D film met Meester Bernink, de grondlegger van het museum, op zoek naar een vlinder voor zijn verzameling. 1.6 Twentse groond is oale groond De vernieuwde presentaties op de begane grond nemen bezoekers straks mee in een ontdekkingstocht naar vroeger en nu; een ontmoeting met wolken vol vlinders en bijzondere fossielen en mineralen die gidsvoorwerpen zijn bij een miljoenen jaren durende reis die Twente maakte van een gebied aan de Tropen tot bij de Noordzee. Twente bij Nacht is de zaal waar nachtuulkes de weg wijzen door het duister en de Wonderkamers, boven, tonen de fascinatie van Bernink voor alle mogelijke diversiteit die de natuur maar bieden kan. Een bezoek waarbij de Twentenaar het verhaal van de oorsprong van het landschap, waar hij of zij is opgegroeid, in zich opneemt. Voor de een n kennismaking, voor de ander herkenning. Altijd verrassend, en wonderlijck! Natura Docet Wonderryck Twente Beleidsplan

11 1.7 Verbinding met het gebied - Noordoost Twente Er is meer dan Wonderryck Twente in Denekamp. Straks zijn er ook zeven informatiepunten, verspreid over heel Noordoost Twente, gekoppeld aan het belevingsmuseum en landschapscentrum. Hier kan de bezoeker informatie krijgen over het gebied en bijvoorbeeld starten met een fiets- of wandeltocht. Als partners van Wonderryck Twente spelen deze informatiepunten een belangrijke rol. Ze fungeren als toegangspoort voor een bezoek aan de regio. De informatiepunten zijn: Openluchtmuseum, Ootmarsum Watermolen Bels, Mander Historische Steenfabriek, Losser Centrum voor Kunst, cultuur en ambacht t Vosseveen, Albergen Schaapskooi Erve Huiskes, Deurningen Familiecamping Molenhof, Weerselo Arboretum Poort Bulten, De Lutte Wonderryck Twente zal een verbindende rol spelen richting deze informatiepunten. Het centrum is verantwoordelijk voor het opstellen en verzorgen van de betreffende arrangementen. Tevens wordt de invulling van de te plaatsen touchscreens bij de informatiepunten vanuit Wonderryck Twente verzorgd. De informatiepunten gaan daarbij mee in de totale marketingfunctie, die Wonderryck Twente zal uitdragen. De verschillende informatiepunten behouden overigens hun eigen exploitatie en marketingidentiteit. Kortom, Twente heeft er straks een attractie bij die ongetwijfeld veel bezoekers uit binnen- en buitenland naar Noordoost Twente trekt. Natura Docet Wonderryck Twente Beleidsplan

12 Natura Docet Wonderryck Twente Beleidsplan

13 2 Cultureel ondernemerschap als bedrijfsmodel Wonderryck Twente is een compleet nieuwe organisatie met aan het hoofd het bestuur van de Stichting Museum en Landschapscentrum Natura Docet Wonderryck Twente. Het is het product van samenwerking van meerdere organisaties, te weten Provincie Overijssel, gemeente Dinkelland en de Stichting Museum en Landschapscentrum Natura Docet Wonderryck Twente. Kortweg benoemd, en zoals in de businesscase beschreven, is Wonderryck Twente: Een ondernemende, actieve en programmerende organisatie waar aan de hand van een aantal thema s verdieping, vermaak en ontspanning hand in hand gaan. Concreet, een nieuwe werkorganisatie onder één leiding. Allianties met ondernemers en de bedrijfswereld geven kracht aan het cultureel ondernemerschap waar Wonderryck Twente op draait. Ervaring die hierin opgedaan wordt kan weer via het netwerk teruggegeven worden aan (museale) erfgoedinstellingen in de regio. Wonderryck Twente zal daarin ook als vraagbaak en informatiebron dienen hierover. Een actieve en ondernemende directie neemt initiatieven voor het programmeren van activiteiten, tentoonstellingen en evenementen en het vormen van netwerken rondom Wonderryck Twente. 2.1 Programmering: de motor van de organisatie Het nieuwe belevingsmuseum en landschapscentrum bestaat uit een vaste presentatie met geactualiseerde opstellingen zoals Twente van Dichtbij, Planten en dieren van Twente, Funky Forest, Geologie van Twente, Twente bij Nacht, de 3D Filmzaal en de Wonderkamers van Bernink waar onderdelen uit de collectie van Meester Bernink te zien zijn. De onderliggende magie van Wonderryck Twente is echter de totale programmering (waartoe de genoemde onderdelen van Wonderryck Twente ook behoren).om aan te geven hoe belangrijk de programmering is voor Wonderryck Twente een aantal regels uit de businesscase: Zoals aangegeven is het Landschapscentrum een actieve, ondernemende en programmerende organisatie. De programmering loopt als een rode draad door alle beschreven functies heen. Programmering geeft het centrum smoel, draagt de visie uit, bepaalt grotendeels de bezoekersaantallen, bevordert herhalingsbezoek en geeft bekendheid. Programmering betreft zowel de vaste onderdelen van het centrum, als de tijdelijke exposities, evenementen, educatieve activiteiten, landschapstochten et cetera. Programmering bepaalt het kwaliteitsniveau van het centrum en daarmee ook de continuïteit. Voldoende kennis en inzet van personeel en de mogelijkheden telkenmale derden te betrekken bij (tijdelijke) activiteiten zijn van groot belang. De neuzen moeten één kant op staan om een ambitieniveau te bereiken dat recht doet aan de doelstellingen en zorgt voor een constant aanbod van nieuwe, bijzondere en voor een breed publiek aantrekkelijke activiteiten. Programmering vereist daarom grote aandacht en zorg. Programmering is de motor van de exploitatie van Natura Docet Wonderryck Twente en bestaat uit de volgende onderdelen die in de bedrijfsvoering de werkzaamheden van de vaste medewerkers voor een groot deel zullen bepalen het Project Beweeg door Twente de tijdelijke exposities arrangementen en evenementen de vaste presentatie van Natura Docet Wonderryck Twente Natura Docet Wonderryck Twente Beleidsplan

14 3 Beweeg door Twente - Projectplan voor Vanuit Wonderryck Twente wordt vanaf het moment van opening het project Beweeg door Twente gevoerd. Dit thema is de eerste vier jaar ( ) vast verbonden aan de activiteiten van het belevingsmuseum en landschapscentrum. Het project brengt op een originele manier het landschap en het belevingsmuseum bij elkaar. Het biedt haar gasten de mogelijkheid door middel van verschillende programma s en arrangementen de diverse vormen van bewegen door Twente te ervaren. Het themaproject Beweeg door Twente, in het bijzonder de expositie, biedt een uitgelezen kans voor instellingen, verenigingen en bedrijven om zich te verbinden aan Wonderryck Twente. Via Beweeg door Twente kan men zich koppelen aan de visie van Wonderryck Twente, en zich in een unieke setting aan een breed publiek presenteren. Voor het project en de samenhangende eerste (tijdelijke) expositie wordt een bidboek geschreven. Hierin worden concreet de plannen, kosten en opbrengsten opgevoerd. Op onderdelen wordt een aparte subsidieaanvraag gedaan bij passende landelijke fondsen en overheden. Beweeg door Twente kan in al haar facetten als een festival gezien worden en ook vanuit die optiek zal naar mogelijkheden binnen projectsubsidies bij de Provincie Overijssel gekeken worden. 3.1 Binnen en buiten door Twente bewegen Het project Beweeg door Twente biedt een uniek combinatie van recreatieve, informatieve, museale en educatieve aspecten die het belevingsmuseum en landschapscentrum, èn het buitengebied (Noordoost Twente) in een ander daglicht stellen. In het belevingsmuseum en landschapscentrum beweegt de bezoeker zich door de ruimtes en leert het verhaal van het landschap en haar bewoners kennen. De andere zijde van bewegen door Twente is het daadwerkelijke fysieke bewegen. De gasten van Wonderryck Twente worden, fysiek bewegend door het Twentse coulisselandschap, geïnformeerd over de bijzonderheden van natuur en cultuur van het gebied. Ze maken via beleving, beweging en inspanning kennis met specifieke kenmerken van het gebied. Via wandel-, fiets- en mountainbikeroutes die langs bijzondere (en ook voor Twentenaren onbekende) plekken voeren wordt als het ware een verhaallijn geweven. In de opbouw van de routes wordt ook het kijken door de ogen van, de grondgedachte voor Twente van Dichtbij, meegenomen. De routes zullen niet alleen mensen die onbekend zijn met de schoonheid van Twente verrassen maar ook de bewoners van Overijssel (meer in het bijzonder de Twentenaren en de Euregiobewoners) een hernieuwde kennismaking bieden op het gebied waarin zij zich dagelijks bevinden. Een belangrijke rol hierbij hebben de infopunten in het Nationaal Landschap Noordoost Twente die als het ware de hoekpunten vormen voor de routes die langs unieke plekken in het landschap gaan ontstaan. Een perfecte combinatie tussen Wonderryck Twente binnen en Wonderryck Twente buiten! Een bijzonder onderdeel van Beweeg door Twente is de moderne variant op de ouderwetse sportdag voor scholen en bedrijven. Er wordt een compleet verzorgde dag vol beweging en beleving aangeboden, startend bij of komend naar Wonderryck Twente in Denekamp. De educatieve component bestaat uit inzicht krijgen in de fysieke beweging van dieren die in het Twentse landschap leven. De fysieke beweging van de deelnemer (denk aan een zeskamp waarin de beweging van de dieren nagebootst wordt) biedt invulling aan het element sport en gezondheid. Natura Docet Wonderryck Twente Beleidsplan

15 3.2 Tijdelijke exposities Vanuit het concept Beweeg door Twente / Kijken door de ogen van worden in de periode de exposities in Wonderryck Twente georganiseerd. Jaarlijks staan er 2 tentoonstellingen op het programma. De grote tentoonstelling vindt plaats in de periode Pasen tot en met september, de kleine tentoonstelling vanaf de herfstvakantie tot en met maart. De kwaliteit van de tentoonstellingen moet zich kunnen spiegelen aan de vaste presentatie. Bij de ontwikkeling van de tentoonstellingen kan de creatieve kracht van (jonge) ontwerpers ingezet worden, bijvoorbeeld via ARTEZ. De tijdelijke tentoonstellingen zijn speels en informatief. Bij de tentoonstellingen worden educatieve activiteiten en evenementen ontwikkeld die passen bij het thema en ruimte bieden voor marketing-activiteiten. 3.3 Synopsis De eerste expositie bij de opening van het Wonderryck Twente dient als aftrap voor het project en zal gevoerd worden onder de titel Beweeg door Twente. Bekende Twentenaren, die zich op verschillende manieren bewegen, zullen zich associëren met of verbinden aan een dier uit de collectie Natura Docet. Waarom voelt deze bewegende of zelfs bewogen persoon zich verbonden met net dat ene dier of ziet men zichzelf er in terug? Is er een lijn in de fysieke beweging van het gekozen dier naar de manier waarop de ander zich beweegt? Zo worden op een onverwachte wijze deze mensen en dieren samengebracht. Opmerkelijke keuzes van bekende mensen met vaak een treffend verhaal, niet alleen over henzelf maar ook over het gebied waar ze zijn geboren, zich in bevinden, aan terugdenken en zich verbonden mee voelen. Het is hervonden (Overijsselse) identiteit van een bekende bewoner via een vertegenwoordiger in de natuur. De thema s van de volgende tentoonstellingen worden nog nader bepaald. Natura Docet Wonderryck Twente Beleidsplan

16 3.4 Arrangementen en Evenementen Verreweg het grootste gedeelte van het aanbod wordt ingevuld door vernieuwende arrangementen speciaal geschreven voor en door Wonderryck Twente. Deze zijn op dit moment volledig in ontwikkeling. Een arrangement bestaat altijd (grotendeels) uit meerdere onderdelen: Welkom, entree belevingmuseum, overige activiteit(en), catering en een aandenken (giveaway). De arrangementen zijn vooral geschikt voor groepen, zowel zakelijk en particulier. Ook aan de individuele bezoeker wordt gedacht door middel van passende arrangementen. Hiermee worden zodoende verschillende posten binnen Wonderryck Twente in één keer ingevuld (entree, activiteit/ gidsprogramma, horeca en winkel). De arrangementen worden ingedeeld, en zijn te boeken, in een aantal verschillende categorieën: Beweeg door Twente Educatieve arrangementen voor het onderwijs (lessen, schoolreisjes, buitentochten) Culturele arrangementen (met de musea in Dinkelland, Duitsland en Twente/Oost Nederland, met specifiek museum Twentse Welle en het bezoekerscentrum Sallandse Heuvelrug van Staatsbosbeheer in Nijverdal) Informatiepunten; speciale arrangementen tussen de informatiepunten met bijzondere voertuigen (meerdere partners; informatiepunten en activiteitenverzorgers) Naast de arrangementen, die bij Wonderryck Twente kunnen worden afgenomen, wordt er ook samengewerkt met overige partners die voor hun eigen klanten tegen een speciaal tarief arrangementen aanbieden, zoals busmaatschappijen en verblijflocaties. De creatie van de arrangementen is nog volledig in de ontwikkeling, er vinden voortdurend gesprekken plaats met mogelijke partners. Naar aanleiding daarvan worden afspraken gemaakt en de definitieve invulling van de arrangementen bepaald. Een ander onderdeel dat deel uit maakt van de programmering zijn de (jaarlijks terugkerende) evenementen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een speciale Museumnacht (Wonderryck Twente by Night), een alternatief op de bestaande Twentse haringparty s of het Wonderryck Twente streekproductenconcept; Slowfood in Dinkelland. Deze events passen geheel bij de uitstraling en gedachte van Wonderryck Twente en zijn self supporting. De entree of opbrengsten van het event dekken de ontwikkel- en uitvoerkosten. Dit onderdeel is zoals aangegeven volledig in ontwikkeling. Doelstelling binnen de komende vier jaar gaat worden dat er jaarlijks een zestal evenementen zal plaatsvinden. Een voorbeeld voor een evenement is het Creatief Kinderspeelparadijs (zie bijlage 3 ) Natura Docet Wonderryck Twente Beleidsplan

17 4 Marketing & PR De samenvoeging van Natura Docet met een landschapscentrum en de VVV werkt drempelverlagend en biedt kansen verschillende (nieuwe) doelgroepen te bereiken. 4.1 Doelgroepen Grofweg kunnen de volgende bezoekersgroepen worden onderscheiden: Bewoners: inwoners Twente Traditionele museumbezoekers: senioren 55+ Gezinnen met (klein)kinderen Toeristen & natuurliefhebbers Naast deze indeling wordt gebruik gemaakt van de doelgroeptypering van Motivaction (zie Masterplan Twente van Dichtbij, deel 2 toelichting). 4.2 Doelgroepmarketing Per doelgroep worden specifieke middelen ingezet om het publiek te bereiken. Voor alle doelgroepen geldt dat een bezoekersdatabase wordt ingericht, om nieuwe doelgroepen vast te leggen en bestaande bezoekers tot herhaalbezoek te verleiden. Op dit moment heeft Natura Docet een bezoekersdatabase met enkele honderden adressen, gewerkt wordt aan een uitbreiding van dit aantal o.a. door de samenwerking met de VVV binnen het landschapscentrum. 4.3 Middelen per doelgroep Bewoners In samenwerking met Artica Communicatie in Ootmarsum en BuroMax creative services in Beuningen (Ov.) is een plan gemaakt voor de openingscampagne van Wonderryck Twente. Hierin komen verschillende media-uitingen en acties van onverwachte aard aan de orde die de nieuwsgierigheid en interesse van de toekomstige bezoekers (en gebruikers) uit de regio op een inventieve manier prikkelen. ( Zie bijlage 4: Openingscampagne) Traditionele museumbezoekers Huidige museumbezoekers zijn voornamelijk 55-plussers. Deze worden bereikt via het huidige bezoekersbestand, de website en de digitale nieuwsbrief. Ook wordt deze groep bereikt via de openingscampagne. Gezinnen met (klein)kinderen Kinderen buiten schoolverband worden aangesproken via arrangementen en lezersaanbiedingen in specifieke media. Zie voor een lijst hiervan bijlage 4. Kinderen in schoolverband worden bereikt via: docentendatabase van Natura Docet met daarin op dit moment circa 250 scholen uit de regio; regionale docentenbijeenkomsten zoals educatieve kennisdagen; terugkeeracties voor kinderen na deelname aan educatieve programma s. Natura Docet Wonderryck Twente Beleidsplan

18 Toeristen en natuurliefhebbers Voor het bereik van toeristen haakt Wonderryck aan bij de promotie en marketingactiviteiten van Twente en Noordoost Twente. Belangrijk daarin is de rol van het Twents Buro voor Toerisme. Ook wordt samengewerkt met branchevertegenwoordigers als ANWB of NBT. Voor het bereiken van de natuurliefhebbers, zoals de wandelaars en fietsers, worden o.a. lezersaanbiedingen i.s.m. natuurtijdschriften en -websites ontwikkeld (zie bijlage 4). 4.4 Nieuwe website & sociale media Eind 2012 wordt de nieuwe website gelanceerd. Deze website sluit aan bij de verschillende doelgroepen. Naast de website worden sociale media ingezet. Facebookpagina s voor Natura Docet zijn in ontwikkeling. Op dit moment heeft het twitteraccount van Natura Docet enkele honderden volgers, gewerkt wordt aan een uitbreiding van het aantal volgers. Natura Docet Wonderryck Twente Beleidsplan

19 5 Bedrijfsvoering Natura Docet heeft een transformatie ondergaan naar Natura Docet Wonderryck Twente. Met eerbied voor de herkomst is de uiterlijke vorm vernieuwd, de inhoud opnieuw gepresenteerd, de organisatie naar het cultureel ondernemerschap gebracht. 5.1 Bestuurlijk model De Stichting Natura Docet, formeel opdrachtgever van het gehele project, ontwikkelt zich door naar de Stichting Museum en Landschapscentrum Natura Docet Wonderryck Twente. De huidige bestuurders blijven aan het roer en blijven verantwoordelijk. Tevens zullen er minimaal vijf nieuwe personen het bestuur versterken. Zij zullen uiteindelijk de verschillende zaken en taken van de huidige bestuurders gaan overnemen. Ze stappen dus in een rijdende trein. De stichting Collectie Natura Docet is opgericht met het doel het beheren en uitbreiden van een museale collectie ten behoeve van het museum Natura Docet, gevestigd in Denekamp. In de zomer van 2012 is een nieuwe (zakelijk) mededirecteur benoemd, in de persoon van Jeroen Ottink, naast Stans van der Veen, die haar taak als algemeen directeur vervult. Er is bestuurlijke en organisatorische ervaring en kennis toegevoegd aan de expertise die al aanwezig is binnen de huidige bezetting van het natuurhistorisch museum Natura Docet. Tussen de beide directeuren is een duidelijke taakverdeling opgesteld. Stans van der Veen is verantwoordelijk voor museale taken als de collectie, de inhoud en de presentatie. Tevens is ze verantwoordelijk voor het educatiebeleid, culturele en wetenschappelijke contacten. Toezicht op de algemene zaken en personeelsbeleid vallen eveneens onder haar hoede. Jeroen Ottink draagt de verantwoordelijkheid over de commerciële en zakelijke kant van het nieuwe belevingsmuseum. Hieronder vallen de horeca, de VVV, de winkel, arrangementen en evenementen en daarbij horende samenwerkingspartners en de toeristische invalshoeken. Ook alle baten en fondsen vallen onder zijn hoede. Gezamenlijk sturen zij de financiën, marketing, planning en organisatie aan. In de uitwerking van taken begeleiden zij ieder de FTE s die tot hun eigen specialisatiegebied behoren. (zie bijlage 5 - Organogram) 5.2 Zelfanalyse en Museumregistratie Natura Docet Wonderryck Twente heeft de opdracht vanuit het Museumregister om jaarlijks een zelfanalyse uit te voeren op onderwerpen als het in update houden van calamiteitenplannen, de doorwerking van Cultural Gouvernance in de organisatie, collectieregistratie, toetsing op bedrijfshulpverlening etc. In 2015 zal Natura Docet Wonderryck Twente weer het traject van herijking voor registratie in het Museumregister in gaan. De herijking kan gezien worden als een audit waaruit blijkt of de museumstatus gecontinueerd kan worden. Het is vooral een goed middel om inzichtelijk te krijgen op welke terreinen van de bedrijfsvoering formele zaken nog geregeld moeten worden (bezoekersvoorwaarden, vrijwilligersovereenkomst etc). Ook zijn er een aantal fondsen die bedragen alleen toekennen aan musea die deel uitmaken van het Museumregister. Natura Docet Wonderryck Twente Beleidsplan

20 5.3 Personeel 5.3a Vaste Medewerkers Om de doelstellingen voor Natura Docet Wonderryck Twente te behalen groeit de opbouw van het personeelsbestand. De prognoses in de begroting zijn daar op gebaseerd. Het personeelsbestand bestaat vanaf 2013 uit: Directeur algemene zaken (0,8 FTE) Directeur zakelijk (0,6 FTE) Conservator en collectiebeheer (1 Fte) Financieel medewerker, facilitair- en gebouwbeheer (1 FTE) Educatief medewerker (0,8 FTE) Marketing en sales (0,6 FTE) Banqueting sales, arrangementen en logistiek (0,8 FTE) Fondsenwerving (op ZZP basis) Om het aantal nieuwe medewerkers binnen de perken te houden, gaat de directie taken op zich nemen, die in eerste instantie voor nieuwe medewerkers zijn uitgeschreven. Hierbij valt o.a. te denken aan de ontwikkeling en uitvoering van arrangementen en events, als ook de benadering en het concreet maken van daartoe behorende samenwerkingspartners. Om het huidige personeel goed voor te bereiden op de veranderingen die gaan komen zal Liesbeth Tonkens (museumconsulent/gelders Erfgoed) het team als coach begeleiden in het proces van verandering van museumbedrijf naar cultureel/toeristisch ondernemend bedrijf. Verder zal iedereen van het team een BHV-cursus volgen met scholing van gebruik van AEDapparatuur. Daarnaast volgt elke medewerker een bijscholingstraject op zijn expertisegebied zoals het beheer van financiële administratie, presenteren met digitale middelen, Hospitality-dagen en een cursus Duits voor de baliemedewerkers en leden van het team. Een organogram van team Wonderryck Twente is bijgevoegd onder bijlage b Vrijwilligers Om tot uitvoering en begeleiding van alle plannen en activiteiten te komen is duidelijke dat er naast de vaste medewerkers een actieve groep vrijwilligers nodig is voor allerlei voorkomende werkzaamheden. Op dit moment bestaat de vrijwilligersgroep van Natura Docet uit 30 personen waarvan er 10 echt actief zijn. Binnen de groep hebben velen al een respectabele leeftijd bereikt waardoor hun inzet uiteindelijk zal verminderen. Er is dus een grote noodzaak vele nieuwe vrijwilligers te vinden. Binnen team Natura Docet Wonderryck Twente behoren de vrijwilligers allemaal tot het expertisegebied van een van de medewerkers (wat ook bij de begeleiding van stagiaires en studenten het geval is). 5.3c Op zoek naar de vrijwilliger De ondersteuning in taken door vrijwilligers moet in de komende jaren uitgebreid gaan worden. Op alle vlakken van het museum- en wonderryckwerk zijn handen, ogen en voeten nodig. Technische handen, oplettende ogen en wandelende natuurvoeten. Er zullen acties om tot nieuwe namen te komen uitgezet worden maar wellicht valt er ook te denken aan de een samenvoeging van Culturele vrijwilligers binnen de erfgoedsector. In eerste instantie wordt gekeken naar capaciteit in Denekamp, met mogelijke uitbreiding naar Dinkelland en Nordhorn. Natura Docet Wonderryck Twente Beleidsplan

21 Alle in Dinkelland aanwezige culturele instellingen zoals Natura Docet, Landgoed Singraven, Heemkunde Denekamp, de Culturele Raad / Huize Keizer, Molenstichting Lattrop/Tilligte en Cosmos Sterrenwacht benutten de kracht van vrijwilligers. Voor ieder van deze erfgoedinstellingen wordt het steeds moeilijker om goede en gemotiveerde vrijwilligers te vinden. Daarbij vissen al deze instanties spreekwoordelijk in dezelfde vijver. Door het samenvoegen van de bestaande vrijwilligersgroepen ontstaat er een flexibel bestand met zeer veel mensen die allen ervaring en kennis hebben op verschillende gebieden. Op deze manier kan van elkaars kracht en mogelijkheden gebruik gemaakt worden. Daarnaast worden automatisch de werkzaamheden voor de vrijwilligers interessanter, gevarieerder en afwisselender. Ze komen immers regelmatig op een andere plek met een ander verhaal terecht. Dit is ook een zeer belangrijk instrument voor de werving van nieuwe vrijwilligers. Uiteraard wordt de uiteindelijke keuze om mee te doen aan de vrijwilligers zelf overgelaten; willen de mensen alleen verbonden blijven aan hun huidige instantie, dan zijn ze geheel vrij om dit te beslissen. De vrijwilligerspool die zo ontstaat, wordt actief aangestuurd vanuit een centrale plek (bij een van de deelnemers) eventueel bestaande uit de verschillende vrijwilligerscoördinatoren van de afzonderlijke instellingen. Overleg kan bijvoorbeeld plaatsvinden binnen het overleg Musea in Dinkelland. Alle aanvragen voor het uitvoeren van klussen of entreediensten kunnen daar geplaatst worden en ook kan uitwisselbaar talent kan via deze plek geregeld worden. Een belangrijk stap in de richting van gezamenlijkheid hierin zou het gebruiken van dezelfde vrijwilligersovereenkomst voor alle erfgoedinstellingen zijn. Ook de voorwaarden voor vrijwilligersvergoeding moeten dan uniform geregeld worden. Een eensluidend standpunt over de eisen die gesteld worden aan vrijwilligers die betrokken zijn bij de begeleiding van kinderen in relatie tot de verklaring van goed gedrag moet helder zijn. Via deelnemers uit het (museale) erfgoednetwerk, die elkaar ontmoeten tijdens de Cultuurcafé bijeenkomsten, kan ervaring met dit systeem gedeeld worden. 5.3d Stagiaires en studenten Om jong talent de kans te geven hun geest en creativiteit te scherpen wil Natura Docet Wonderryck Twente zich actief aanbieden als leer- en werkplek voor studenten uit alle vormen van het voortgezet- en beroepsonderwijs. Via de ROC Twente zijn met enige regelmaat jonge gezichten in Natura Docet Wonderryck Twente aanwezig dat kunnen er meer worden. Leerlingen en studenten van ROC Twente, Saxion en het Carmel College (voor invulling van hun Maatschappelijk Stage) kunnen worden geplaatst bij alle afdelingen van Wonderryck Twente. Hospitality aan de entree/vvv balie, detailhandel in de winkel en bij het voorraadbeheer, toerisme bij de medewerker publieksbegeleiding. Met de coördinatoren van verschillende scholen is contact opgenomen om te horen welke eisen er van de scholen uit gesteld worden. Studenten van opleidingen op HBO-nivo kunnen werken aan publieksonderzoeken of opdrachten om nieuwe activiteiten in Wonderryck Twente te ontwikkelen en te testen. Een samenwerkingsvorm van andere aard gaat zich tussen Natura Docet Wonderryck Twente en verschillende universiteiten in het land afspelen. De lijn volgend die door Meester Bernink is uitgezet en doorgezet door zijn dochter Heleen Bernink, kan er plaats zijn voor studenten van opleidingen die als assistent in de begeleiding van bezoekers willen optreden gedurende de zomermaanden. Ook zijn er gesprekken gaande over het hervatten van de, in vooral botanische en geologische kringen befaamde, werkweken voor studenten waarbij veel veldwerk werd gedaan. Daarnaast kan worden overwogen om de expertise binnen Natura Docet Wonderryck Twente uit te zetten naar de verschillende opleidingen in Twente maar ook landelijk. Natura Docet Wonderryck Twente Beleidsplan

22 5.4 Huisvesting Wonderryck Twente start in een bijzonder gebouw dat al veel meegemaakt heeft. Aanbouw, ombouw, opbouw en bijbouw in 100 jaar bewoning van het monumentale pand is veel gebeurd. Mogelijk zijn er kinderziektes te verwachten in de techniek die aan het gebouw is toegevoegd. Ook het monitoren van het juiste klimaat qua temperatuur en luchtvochtigheid voor de geëxposeerde objecten, in combinatie met vocht meebrengende bezoekers en uitdampen van het gebouw na de verbouw kan een uitdaging zijn, De beveiliging van het gebouw en de collectie moet serieus benaderd worden en gehandhaafd blijven. Niet alleen de mechanische beveiliging maar ook de zichtbeveiliging. Er wordt een verdubbeling van het bezoekersaantal verwacht wat inhoudt dat er een grotere vraag op de alertheid van medewerkers en assistenten wordt gelegd. De kritische plekken in de routing moeten goed bepaald. Na een aantal maanden is duidelijk waar zich veel mensen kunnen ophouden op een bepaald moment. Het gaat dan niet zozeer om beveiliging van Natura Docet-objecten maar om bewaking van de veiligheid van de bezoekers. Er gaan regelmatig brand- en alarmoefeningen in het gebouw gehouden worden en het calamiteitenpan wordt geactualiseerd. 5.5 Kennis & Collectie Natura Docet Wonderryck Twente biedt onderdak aan, en is gebaseerd op de natuurhistorische collectie van Meester J.B. Bernink. Ruim voor de datum van de opening van het eerste museum Natura Docet startte hij met het bijeenbrengen van allerlei zaken van natuurhistorische aard. Van gedroogde pinksterbloemen tot zwerfkeien, opgezette ijsvogels en uilen en een uitgebreide vlinderen insectencollectie. Bernink begon zijn verzamelwerk letterlijk vanuit de achterdeur van het ouderlijk huis. Hij verzamelde Twente. Van lieverlee kwamen er voorwerpen bijeen uit exotische oorden; een tijgervel en de hoorns van een buffel uit Kenia kon hij niet afslaan natuurlijk. 5.5a Terug naar de kern Anno 2013 krijgt het collectiebeleid weer de focus op het gebied waar het allemaal begonnen is: (Noordoost) Twente en het aangrenzende Euregiogebied. Een belangrijke reden daarvoor is om focus te brengen in het verzamelbeleid, een andere reden is puur pragmatisch: ruimtegebrek. Bij de bouw van Wonderryck Twente is de voormalige (nood)depotruimte achter het museumgebouw afgestoten. Onder het museumcafé heeft de Stichting Natura Docet een depotkelder laten plaatsen waarin de vogel- en zoogdierencollectie onderdak zal vinden. Om niet tot afstoting van collectiedelen over te moeten gaan is bij de herinrichting besloten de presentatie als depot te zien. Hoe meer collectiemateriaal zichtbaar hoe beter. En, zodoende wordt ook steeds beter het beeld van de oorspronkelijke overvloedige inrichting door Meester Bernink benaderd. 5.5.b A-status Bij de revisie van de collectie uitgevoerd in 2011 is bezien welke status aan de verschillende collectieonderdelen toegewezen kan worden. Alle voorwerpen verzameld door Bernink en verkregen tijdens zijn leven hebben een A-status gekregen. Deze worden achter glas getoond. Daarnaast zijn er belangrijke deelcollecties te benoemen zoals de collectie fossielen van Dhr. Enck. Een categorie die in feite statusloos is vormen de opgezette dierentuindieren en volièrevogels. De dieren hebben meestal geen herkomstgegevens en staan niet in een bewuste lijn van verzamelen. Wel zijn ze door hun diverse aard ideaal didactisch materiaal en buitengewoon bewonderbaar (want exotisch of veelkleurig). Natura Docet Wonderryck Twente Beleidsplan

23 Deze dieren en voorwerpen worden in de open ruimtes in Wonderryck Twente opgesteld waar de kans groter is dat zij op den duur nadelig gevolgen hiervan hebben door verkleuring, aantasting door stof ed. Wellicht niet museaal terecht maar wel verdedigbaar. De belangrijkheid van de kerncollectie Natura Docet komt op deze manier veel duidelijker naar voren. Onder bijlage 6 is een uitgebreid overzicht van collectieonderdelen en aantallen items toegevoegd. 5.5c Beheer en behoud Werken aan het beheer en behoud van een verzameling is ongoing business. Registratieprogramma s worden vervangen, de ordening van het dierenrijk staat op zijn kop, digitale fotografie wordt toegepast in de voorwerpkaarten. Omdat twee meer weten dan een is er samenwerking op het gebied van registratie aangegaan met Twentse Welle. Om tot een zogenaamde Twente Natuur Collectie te komen wordt de registratie van alle gegevens gestroomlijnd opgenomen in het Ad-Lib systeem. De server voor opslag van gegevens is ondergebracht bij Twentse Welle. Gegevens zijn over en weer zichtbaar en zo ontstaat uitwisseling van collectie- en kennisgegevens die tot allerlei mooie vondsten en samenwerkingsvormen kan leiden. Gezamenlijk gebruik van serverruimte en systeembeheer levert ook een bescheiden financieel voordeel op. Op termijn is de aanschaf van een nieuw systeem niet nodig. 6 Publieksinformatie Informeren en kennis doorgeven is inherent aan het voeren van een museaal bedrijf. In de doorontwikkelde vorm van het oorspronkelijk Natura Docet waarbij de component landschapscentrum toegevoegd is komt daar een nieuwe infovorm bij: wegwijs maken in Noordoost Twente, informeren over activiteiten en toeristische mogelijkheden in het gebied. De samenwerking met de VVV Ootmarsum Dinkelland is hierbij van groot belang. Samen treden Wonderryck Twente en VVV op als vraagbaak en proactief raadgever voor de bezoekers van Wonderryck Twente en degenen die specifiek om toeristische informatie vragen. Er wordt gezamenlijk een geïntegreerd aanbod verzorgd waarbij de marketing van het landschap Noordoost Twente wordt versterkt. Wonderryck Twente is de verbindende factor in een netwerk van informatie waarbij ook de zeven benoemde infopunten in het Nationaal Landschap Noordoost Twente een kernfunctie hebben. 7 Educatie Onderwijzen, al dan niet in geleide vorm en vooral gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd is functie die Natura Docet van oudsher bezat en nu ook weer een wezenlijk onderdeel van de core business vormt. 7.1 Nieuw lesprogramma Er is een nieuw onderwijsprogramma ontwikkeld bestaande uit lesprogramma s die aansluiten bij het leerplan en de tussendoelen van het curriculum van het basis- en voortgezet onderwijs. De onderwerpen voor de lessen komen voort uit de thematiek en visie voor Wonderryck Twente en de mogelijkheden die de collectie Natura Docet biedt. In bijlage 7 is de matrix te zien op basis waarvan de keuze voor lesonderwerpen gemaakt is. Natura Docet Wonderryck Twente Beleidsplan

24 7.2 Educatief en recreatief Ook voor de tijdelijke tentoonstellingen zullen begeleidende lessen ontstaan, bijvoorbeeld ontwikkeld in samenwerking met Productiehuis Tetem. Binnen de arrangementen en events biedt educatie ondersteuning bij het toevoegen van de kenniscomponent in de activiteiten. Tussen educatie en arrangementen zal een wisselwerking ontstaan die tot een inspirerend aanbod voor de onderwijssector zal leiden. Te denken valt aan schoolreisjes, schoolkampen en landschapstochten maar ook aan verjaardagsfeestjes en vakantieactiviteiten. 7.3 Koppelingen In de uitvoering van lessen in de buitenruimte zal de (bos)tuin rondom Wonderryck Twente benut worden. Ook wordt een samenwerking aangegaan met Landgoed Singraven om delen van het vernieuwde programma uit te voeren in de natuur van het landgoed. Het is ook mogelijk dat Wonderryck Twente en Landgoed Singraven samen natuuractiviteiten zullen gaan ontwikkelen die op Singraven uitgevoerd gaan worden. Het Waterschap Regge en Dinkel vormt daarbij een logische partner vanwege de doorstroming van het landgoed met de rivier de Dinkel. Wonderryck Twente, het Waterschap en de gemeente Dinkelland zijn uitgenodigd deel te nemen in het vervolg van het Natuur- en Milieu Educatief programma WET (Water Energie Twente). WET is het resultaat van samenwerking van de gemeenten Hengelo, Enschede, Almelo en het Waterschap Regge en Dinkel. Met de activiteiten uit WET willen partners de bevolking betrekken bij het beleid op gebied van water en energie. Gezamenlijk, met Singraven, kan binnen WET de educatieve begeleiding van de tweede versie van Beweeg door Twente (het Water) voorbereid worden. 7.4 Creatief talent Gekoppeld aan Beweeg door Twente komt een educatief programma tot stand dat samen met productiehuis Tetem ontwikkeld wordt. Jonge kunstenaars uit de stal van Tetem kunnen hun talent aanwenden om het fysieke bewegen creatief te vertalen. Het hart van Wonderryck Twente slaat weliswaar voor de natuur maar de overdrachtsvorm van beleving en kennis zou wel eens heel goed in cultuur kunnen zitten. Immers, zintuigen moeten op volle toeren werken om kennis en beleving toe te passen in ervaring. En, waar zintuigen in actie zijn is verbeelding van die beleving niet ver verwijderd. Het onderwijs (zowel aan de Nederlandse als de Duitse zijde van de grens) wordt uitgenodigd de tentoonstelling en Wonderryck Twente te komen bezoeken en deel te nemen aan een (les)programma dat naadloos aansluit op tussendoelen en leerlijnen vanuit het curriculum. De kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de Wereld en Kunstzinnige oriëntatie liggen erg voor de hand maar onderdelen uit kerndoel Nederlands, Rekenen en Wiskunde zullen zeker in te passen zijn. In de ontwikkelfase wordt een klankbordgroep met deelnemende leerkrachten, cultuurcoördinatoren en lesvoorbereiders gevraagd feedback te geven. Natura Docet Wonderryck Twente Beleidsplan

25 8 Nieuwe bedrijfsactiviteiten Uiterst belangrijk wordt de integratie van het winkel- en horecagedeelte binnen de bedrijfsvoering van het belevingsmuseum en landschapscentrum evenals de integratie met de VVV. Verder wordt de programmering van Wonderryck Twente essentieel om de gewenste bezoekersaantallen te halen. 8.1 VVV / Winkel Alle bezoekers van Wonderryck Twente zullen via de entree, waar entreebalie, winkel en VVV zijn gecombineerd, het complex betreden. Dit is de plek waar het publiek welkom wordt geheten en het bezoek aan Noordoost Twente op een andere, belevende manier start. De fysieke combinatie van het Landschapscentrum met de VVV biedt mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering, synergie en optimalisering van de bedrijfsvoering. Ondanks dat het merk VVV gehandhaafd blijft, wordt alles gevoerd vanuit één organisatie. Zowel voor de medewerkers van de VVV als van Natura Docet geldt dat ze vanaf de start werken in de gedachtegang van Wonderryck Twente. Verschillen in arrangementen, als ook in producten uit de winkel, zijn niet meer herkenbaar voor de bezoeker. Op zowel bestuurlijk- als managementniveau vinden gesprekken plaats over het gezamenlijke assortiment en de gezamenlijke taken van de medewerkers. In constant overleg worden deze zaken geoptimaliseerd. Een gezamenlijke doelstelling van zowel de Wonderryck - als VVV medewerkers wordt de standaard VVV bezoeker te interesseren en te bewegen het belevingsmuseum te bezoeken. Het assortiment van de winkel is een goede mix van producten van de VVV en van de producten van Natura Docet. Deze worden allen in de belevingsgedachte van Wonderryck Twente aangeboden. Via het bestaande kassasysteem kan nauwkeurig worden nagegaan waar de baten terecht komen (bij de VVV of bij Wonderryck Twente). Uiteraard gelden voor de VVV de eisen die gesteld worden aan het voeren van een VVV agentschap en de verkoop van VVV artikelen die daarbij horen. Om tot meer marge te komen en de inkoopkosten van 40% (businesscase) te verlagen vinden er gesprekken plaats met een aantal nieuwe inkooporganisaties. In eerste instantie geschiedt de inkoop van de winkel door verkoop van de huidige voorraad van Natura Docet. Tevens hebben inkooporganisaties al aangegeven bereid te zijn hun producten in consignatie te geven en pas af te rekenen indien er ook daadwerkelijk verkocht is. Ook zullen er producten worden ontwikkeld die als merchandise voor het eigen merk gaan dienen. Het nieuwe logo voor Natura Docet Wonderryck Twente zal daarbij gebruikt gaan worden. Als extra inkomstenbron voor de winkelexploitatie wordt op een nader tijdstip binnen de komende vier jaar een webshop Wonderryck Twente gecreëerd. Deze is zowel separaat te vinden op internet, maar ook bereikbaar via de website van Wonderryck Twente. Via deze webshop worden producten uit de winkel van Wonderryck Twente aangeboden, met een duidelijk overzicht in verschillende categorieën. Afzonderlijke producten zijn zichtbaar via een afbeelding, direct te bestellen en te betalen via de shop. Het systeem stuurt na betaling een mail naar de beheerder en de uitvoerende persoon zorgt dat het product wordt verstuurd richting de klant. Op deze manier kunnen ook publicaties worden besteld met betrekking tot Noordoost Twente of bv deelcatalogi over de collectie van Natura Docet. Drukwerk kan daarmee direct bij de drukker afgenomen worden via online printing. Zo ontstaan er geen hoge productiekosten of liggende voorraad. De bezoeker, wellicht ook de leerling of student die informatie nodig heeft, zou op deze manier zelf een combinatie van hoofdstukken kunnen maken voor een eigen (E)boek. Natura Docet Wonderryck Twente Beleidsplan

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad 2017-2020 16 juni 2016 Femke Smeets Hoofd educatie SCHUNCK* Wat is SCHUNCK*? We schakelen over naar de film > SCHUNCK*

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Bezoekersmanagementplan 2010-2015 investeren in beleving

Bezoekersmanagementplan 2010-2015 investeren in beleving Bezoekersmanagementplan 2010-2015 investeren in beleving Hoofdlijnen van beleid, doelstellingen en randvoorwaarden Vastgesteld 11 december 2009 1. Inleiding Het is voor het eerst dat de Stichting Het Nationale

Nadere informatie

centree een cultuurplein wordt wakker gekust

centree een cultuurplein wordt wakker gekust centree een cultuurplein wordt wakker gekust Hoe het begon Centree, de Culturele Entree van Schouwen- Duiveland Midden in Zierikzee vinden we rondom de Nieuwe Kerk en de St. Lievensmonstertoren -in de

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Ontstaan van Stichting TinH Stichting TinH is opgericht in oktober 2015 door een

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Resultaten workshop Gebiedsmarketing

Resultaten workshop Gebiedsmarketing Resultaten workshop Gebiedsmarketing De meeste bezoekers die het Hondsruggebied bezoeken behoren tot de leefstijl groepen groen en geel. De paarse groep zoekt meer kwaliteit en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

Stichting Het Klederdrachtmuseum

Stichting Het Klederdrachtmuseum Stichting Het Klederdrachtmuseum Museum voor Nederlandse klederdracht Bedrijfsplan 2016-2020 (verkorte versie) Jolanda van den Berg November 2016 1.1 Doelstelling: De stichting heeft ten doel het tot stand

Nadere informatie

Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012

Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012 Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012 Programma 1 2 3 4 Doel presentatie Concept Business case Vervolgstappen Doel vandaag: Informeren over proces en resultaat Informeren over vervolgstappen

Nadere informatie

Nota voor burgemeester en wethouders

Nota voor burgemeester en wethouders gemeente Dinkelland Nota voor burgemeester en wethouders Reg.nr. DIV: Datum vergadering, 6 februari 2007 Onderwerp: Cultuurprogramma 2007-2008 Advies Instemmen met het Cultuurprogramma 2007-2008. De raad

Nadere informatie

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT In december gaat Stichting Jacques van Mourik het twintigste jaar in. Er is een unieke verzameling van bijna 650 werken

Nadere informatie

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Activiteit Doelstelling Samenwerking Prestatie-Indicatoren 2012-2015 1) Campagne Algemene imagocampagne waarbij het betere landleven, kwaliteit

Nadere informatie

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO WELKOM IN HET NIEUWE HART VAN ALMELO! Sinds enige tijd werkt de stad Almelo aan een ambitieuze transformatie van de westelijke binnenstad. Met het doortrekken van het Overijssels

Nadere informatie

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Probleemomgeving Roots2Share is een internationaal samenwerkingsverband van twee Nederlandse musea (Museum Volkenkunde

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF 3 de Notitie (versie 30 april 2015) Culturele Hoofdstad 2018 Kansen voor SWF Culturele Hoofdstad 2018 biedt de gemeente Súdwest-Fryslân kansen! Kansen om het gebied te profileren en kansen om als gebied

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 19 december Nummer: Sector: Ruimte en Economie. Veendam, 15 november Onderwerp: VVV Veendam

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 19 december Nummer: Sector: Ruimte en Economie. Veendam, 15 november Onderwerp: VVV Veendam GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 19 december 2011 Nummer: Sector: Ruimte en Economie Veendam, 15 november 2011 Onderwerp: VVV Veendam Voorstel 1. Stemmen in met de realisatie van een VVV agentschap in het Veenkoloniaal

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

PROGRAMMAPLAN 2015 OP HOOFDLIJNEN

PROGRAMMAPLAN 2015 OP HOOFDLIJNEN Postbus 85 7070 AB ULFT www.nederlandsijzermuseum.nl info@nederlandsijzermuseum.nl PROGRAMMAPLAN 2015 OP HOOFDLIJNEN Het jaar 2015 zal voor de stichtingen vooral in het teken staan van uitbouwen en professionaliseren

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

In een later stadium is ook via de klankbordgroep een belangrijke input gegeven door het reageren op een ruwe versie.

In een later stadium is ook via de klankbordgroep een belangrijke input gegeven door het reageren op een ruwe versie. Antwoorden op vragen van de jongerenraad ingediend tijdens de informatieve raad op 20 oktober 2011. Beantwoording door wethouder L. van der Meijs in samenspraak met directeur van de Gruitpoort E. van de

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Kwartiermaker gebiedsmarketing De Langstraat

Collegevoorstel. Zaaknummer Kwartiermaker gebiedsmarketing De Langstraat Zaaknummer 00464139 Onderwerp Kwartiermaker gebiedsmarketing De Langstraat Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 is het Economisch Programma De Langstraat (EPL) opgesteld. De vrijetijdseconomie

Nadere informatie

Henny Schaapman, kunstenaar, coach, creatief ondernemer

Henny Schaapman, kunstenaar, coach, creatief ondernemer Een leven lang creëren Henny Schaapman, kunstenaar, coach, creatief ondernemer Creativiteit is iets van kunstenaars, vaak warrig en niet altijd te begrijpen voor de buitenwereld. Georganiseerde creativiteit

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Teamtrainingen & ouderavond

Teamtrainingen & ouderavond Teamtrainingen & ouderavond Een teamtraining is een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur voor een heel schoolteam. Op actieve en enthousiasmerende wijze verdiep je je samen in een onderwerp. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Betreft: Culture activiteiten Beuningen

Betreft: Culture activiteiten Beuningen Betreft: Culture activiteiten Beuningen Titel activiteit: Hierbij willen we een aanvraag doen voor de activiteit: Culturele activiteiten Beuningen! Datum & locatie: Deze activiteit zal plaatsvinden in

Nadere informatie

Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012

Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012 Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012 Programma 1 2 3 4 Doel presentatie Concept Business case Vervolgstappen Doel vandaag: Informeren over proces en resultaat Informeren over vervolgstappen

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag Natura Docet Wonderryck Twente 2016

Inhoudelijk jaarverslag Natura Docet Wonderryck Twente 2016 Inhoudelijk jaarverslag Natura Docet Wonderryck Twente 2016 Denekamp, 30 juni 2017 / Esther Bánki Natura Docet Wonderryck Twente Oldenzaalsestraat 39 7591 GL Denekamp T 0541 351 325 www.wonderryck.nl /

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O. 2012-2013 CultuurlinC, marktplaats cultuureducatie Roosendaal biedt de cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw Voortgezet Onderwijs aan. Aanleiding

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015.

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 't Fiskershúske. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015. Overzicht ingevulde Museana 2014 't Fiskershúske Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente geschiedenis (incl.

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Design & Styling

Wat maak jij. morgen mee MBO. Design & Styling Wat maak jij morgen mee MBO Design & Styling Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed kunnen

Nadere informatie

DE KNOPPEN GAAN OPEN!

DE KNOPPEN GAAN OPEN! DE KNOPPEN GAAN OPEN! Jaarplan 2016 Stichting Belmonte Arboretum Inleiding 2016 wordt een jaar van overgang, van een tuin zonder veel mogelijkheden naar een tuin met een verbouwd Koetshuis, een tuin waar

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

historischcentrumoverijssel

historischcentrumoverijssel Met de klas... Educatief aanbod voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs Eikenstraat 20 8021 WX Zwolle T 038 426 63 00 twitter: @HCOverijssel educatie@.nl volg ons! Met de klas... Educatie bij het

Nadere informatie

Nr. 42 van de agenda 2002 van Provinciale Staten van Overijssel

Nr. 42 van de agenda 2002 van Provinciale Staten van Overijssel Nr. 42 van de agenda 2002 van Provinciale Staten van Overijssel Aan Provinciale Staten onderwerp datum: 8 oktober 2002 Bijgesteld toekomstplan provinciaal natuurhistorisch ons kenmerk: ZC/2002/2112 museum

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog Statenmededeling Onderwerp Militair erfgoed Tweede Wereldoorlog en Oorlogsmuseum Overloon Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken Overzicht ingevulde Museana 2015 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan en meerjarenbegroting. coöperatie Erfgoed Gelderland -----

Beleidsplan en meerjarenbegroting. coöperatie Erfgoed Gelderland ----- Beleidsplan en meerjarenbegroting coöperatie Erfgoed Gelderland 2014 2016 ----- Activiteitenplan 2014 Erfgoed Gelderland Westervoortsedijk 67-D 6827 AT Arnhem info@erfgoedgelderland.nl 1. Coöperatie Erfgoed

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Reglement museumregistratie

Reglement museumregistratie Reglement museumregistratie Stichting Het Nederlands Museumregister 1. Inleiding 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek,

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen WORKSHOP LEERLIJNEN Welkom en inleiding Wat is een leerlijn? Voorbeelden en achtergronden van leerlijnen cultuuronderwijs Leerlijnen in Flevoland: KIDD en De Culturele Haven Hoe bouw je een leerlijn? WORKSHOP

Nadere informatie

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Het Zeeuws Museum verbindt nieuwe generaties met het erfgoed van Zeeland. De collectie en de Zeeuwse cultuur bieden op verschillende niveaus aanknopingspunten aan huidige

Nadere informatie

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die een aanvraag wil indienen

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

JAARPLANNING IKC Copyright: Hanny Voskuylen gemeente Leeuwarden

JAARPLANNING IKC Copyright: Hanny Voskuylen gemeente Leeuwarden JAARPLANNING IKC Copyright: Hanny Voskuylen hanny.voskuylen@leeuwarden.nl gemeente Leeuwarden atum Versie 1 / oktober 2015 Auteurs verklaring tekens: = irecteur B= Bestuur K = Kinderopvang PLAN O ACT Onderwerp

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Informatie Brochure. Pulchri Studio. Monumentaal, modern en verrassend. Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag

Informatie Brochure. Pulchri Studio. Monumentaal, modern en verrassend. Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag Informatie Brochure Pulchri Studio Monumentaal, modern en verrassend Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag Hartelijk dank voor u interesse in Pulchri Studio! Museum Catering biedt diverse culinaire mogelijkheden

Nadere informatie

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing LEIDEN MARKETING Presentatie 30 september 2010 John Kroes, directeur Leiden Marketing Wat is Leiden Marketing? Stichting Stadspartners Stichting Visitor Center Leiden Stichting Leiden Congresstad Leids

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

ONDERWERP: Bijdrage bezoekerscentrum Nationaal Park Lauwersmeer

ONDERWERP: Bijdrage bezoekerscentrum Nationaal Park Lauwersmeer Agendapunt: 8 No. 65/'10 Dokkum, 13 juli 2010 ONDERWERP: Bijdrage bezoekerscentrum Nationaal Park Lauwersmeer Aan de gemeenteraad, INHOUDELIJKE TOELICHTING Het Nationaal Park Lauwersmeer is al enkele jaren

Nadere informatie

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen Onderwijsbrochure Rotterdam Voor de ontwerpers van morgen Inhoud Aangenaam kennis te maken 4 5 Onderwijs in 6 Foto-impressie 7 Programma s 11 Docent aan het woord: Tessa Smal 12 Boekingsinformatie 13 Educatie

Nadere informatie

Ontmoet nieuwe klanten tijdens ONZE sfeervolle events! WORKSHOPAVONDEN THEMA EVENTS. Waarde voor ondernemers POWERED BY

Ontmoet nieuwe klanten tijdens ONZE sfeervolle events! WORKSHOPAVONDEN THEMA EVENTS. Waarde voor ondernemers POWERED BY Ontmoet nieuwe klanten tijdens ONZE sfeervolle events! WORKSHOPAVONDEN THEMA EVENTS Waarde voor ondernemers POWERED BY Stop met adverteren met events bereik je meer! Hoe bereik ik nieuwe klanten voor mijn

Nadere informatie

Artikel. Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord

Artikel. Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord Artikel Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord 1 Introductie Bij het samenstellen van content voor een leadgeneratie campagne is de doelstelling altijd

Nadere informatie

Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod

Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod Project: Van Geologisch museum naar Geologisch Museaal Educatief Centrum van het Geologisch Museum

Nadere informatie

Nationaal Park Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde Nationaal Park Oosterschelde Communicatie & Educatie; Overzicht resultaten 2012 Algemeen Informatievoorziening aan bezoekers van Nationaal park Oosterschelde door middel van het parelsnoer van voorzieningen

Nadere informatie

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur Hoe ontwikkel ik Ineke Strouken een ijzersterk volkscultuurproject? Geachte dames en heren, Welkom op deze studiedag Hoe ontwikkel ik een ijzersterk volkscultuurproject. Sinds een tweetal jaren staat volkscultuur

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je komst naar de Kick-off van de Museumnacht 2015!

Hartelijk dank voor je komst naar de Kick-off van de Museumnacht 2015! Amsterdam, 18 juni 2015 Beste Museumnachter, Hartelijk dank voor je komst naar de Kick-off van de Museumnacht 2015! In deze map vind je een aantal bijlagen die je kunnen ondersteunen in de voorbereidingen

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Creatief Denken. Een huis vol verhalen Groep 1 en Groep 2

Creatief Denken. Een huis vol verhalen Groep 1 en Groep 2 Creatief Denken Een huis vol verhalen Groep 1 en Groep 2 Inleiding Creativiteit is een proces waardoor je laat zien dat alles wat is ook altijd anders kan zijn. Kijken naar de werkelijkheid, dat koppelen

Nadere informatie