Marketingplan StadsMarketing Delfzijl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marketingplan 2015-2016 StadsMarketing Delfzijl"

Transcriptie

1 Marketingplan StadsMarketing Delfzijl

2 Foto: David Woltinge

3 Voorwoord Voor u ligt het eerste marketingplan van de stichting StadsMarketing Delfzijl. In dit plan wordt beschreven hoe wij denken dat het 'merk' Delfzijl ontwikkeld en versterkt kan worden. Dit houdt in dat wij keuzes maken. Het bekende marketinggezegde is immers: 'wie niet kiest, wordt niet gekozen'. Het maken van deze keuzes is geen eenvoudige opgave. Wat voor de één een kernwaarde is van Delfzijl (water, rust, ruimte) kan voor een ander een zeer andere relevantie hebben (winkelen, uitgaan, werk). Het bestuur van de stichting ziet dit marketingplan dan ook als een eerste stap in een proces. Het is dus niet: zo moet het. Het is: zo zou het kunnen. Bijsturen, veranderen en aanpassen zal zeker gebeuren op basis van discussies en informatie van onze stakeholders (ondernemers, bewoners, bezoekers, gemeente). Daarom heeft dit plan een relatief korte looptijd, van september 2015 tot december Marketing is natuurlijk een zaak van een lange adem en gaat gepaard met vallen en opstaan. Wij zullen struikelen, maar ook weer opstaan omdat wij vertrouwen hebben in de kracht, de kansen en de toekomst van Delfzijl. Bestuur Stichting StadsMarketing Delfzijl Augustus 2015

4 Foto: David Woltinge

5 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 Definitie, doelstellingen 2. Positionering SMD 7 3. Profiel centrum Delfzijl 8 4. Marketingstrategie 10 Mission Statement, doelgroepen 5. Marketingactiviteiten 11 Beeldmerk en slogan, productontwikkeling en promotie, draagvlak 6. Financiering 15 Financiële bijdrageregeling 7. Organisatie 18 Organogram, toelichting, ZZP, adviescommissie 8. Begroting Slotopmerkingen 21

6 1 Inleiding StadsMarketing Delfzijl kiest voor de volgende definitie: Stadsmarketing is een marktgerichte manier om betrokken partijen systematisch te laten werken aan een samenhangende en onderscheidende profilering en positionering van een stad met als doel de sociale en economische vitaliteit te behouden en te versterken door relevante doelgroepen, kapitaal en investeringen aan te trekken en vast te houden. Deze werkwijze gaat uit van een nauwe samenwerking tussen bedrijven, organisaties en bewoners. Uit deze definitie kan worden geconcludeerd dat stadsmarketing niet iets is van één partij, maar door meerdere partijen gedragen wordt. Delfzijl is niet van één partij. Met sociale en economische vitaliteit wordt bedoeld dat stadsmarketing niet alleen over de economie van Delfzijl gaat, maar ook over sociale verhoudingen. Goede onderlinge verhoudingen komen de economie ten goede en omgekeerd. Duidelijk is ook dat stadsmarketing een langetermijnproces is waar systematisch en consequent aan gewerkt moet worden voordat er resultaten geboekt worden. Op basis van bovenstaande draagt SMD bij aan de volgende doelstellingen: 1. Versterken van het profiel van Delfzijl bij huidige en toekomstige bezoekers, bewoners, bedrijven en werknemers. Daardoor neemt de bekendheid en de motivatie van deze groepen om te kiezen voor Delfzijl toe. 2. Versterken van de binding met, en trots van de inwoners op Delfzijl. Een scherp profiel maakt duidelijk waar de stad voor staat. Dit maakt het voor de inwoners eenvoudig zich positief te verbinden met Delfzijl. Concreet houdt dit in: - Een duidelijke lijn brengen in de promotie van Delfzijl. Wie vertelt wat aan wie, en op welke manier. - Het maken van een afwegingskader voor financiële ondersteuning voor evenementen en activiteiten, die voldoen aan het gewenste profiel van Delfzijl. - Invulling geven aan het merk Delfzijl. 6

7 2 Positionering SMD In de afgelopen twee jaar is duidelijk geworden waar SMD zich op gaat richten: SMD zal zich gedurende de looptijd van dit marketingplan concentreren op het centrum van Delfzijl, met de volgende motivatie. Zie kaart. - Het invoeren van een ondernemersfonds (middels reclamebelasting) in het centrum van Delfzijl. - De ombouw van het centrum in het kader van Actieplan Centrum. - Een positieve uitstraling voor de regio en omliggende dorpen en wijken. SMD focust zich op het centrum van Delfzijl. In een breder verband maakt Delfzijl (en daarmee SMD) deel uit van het regiomarketingplan van het samenwerkingsverband DEAL Dit regiomarketingplan van Bureau EZ is weer een onderdeel van Marketing Groningen, 7

8 3 Profiel centrum Delfzijl Stadsmarketing is meer dan promotie. Dat betekent dat het werken aan een onderscheidend profiel van het centrum van Delfzijl meer inhoud dan een nieuwe slogan en een nieuw beeldmerk. Het belang is om de huidige kwaliteiten van het centrum van Delfzijl als uitgangspunt te nemen. Een (eerste) aanzet tot een scherpe profilering van Delfzijl is gemaakt door de regiomarketing Eemsdelta van Bureau EZ. In deze marketinganalyse worden 5 profileringen voor de regio gemaakt: Het Hoogeland, Werelderfgoed Wadden, Energie Port Eemshaven, Historisch Appingedam en Maritiem Delfzijl (met als subtitel: vestingstad met roemruchte geschiedenis). SMD neemt deze analyse over. De ligging aan het water (haven, strand) en de vestingstad met haar unieke en onderscheidende karakteristieken. In het kader van het Marconi-plan zullen deze kenmerken van Delfzijl verder versterkt worden. SMD onderscheidt daarnaast nog een unieke karakteristiek voor het centrum van Delfzijl: kunst en cultuur. In en rondom het centrum is een grote hoeveelheid en diversiteit aan materieel erfgoed, kunst en cultuur, te vinden. Zoals de architectuur van de Amsterdamse school, de kerken, de beeldende kunst in de openbare ruimte, de schouwburg en bibliotheek, het kunstencentrum, het museum, de molen en diverse galerieën. Ook kan Delfzijl trots zijn op haar immaterieel erfgoed zoals de Pinksterfeesten en Delfsail. Het versterkt de unieke positie van het centrum als 'culturele hoofdstad van de regio'. Vanuit marketingoogpunt is het echter niet gewenst meerdere unieke karakteristieken te benoemen. Het gaat om een scherpe, duidelijke profilering. Daarom maakt SMD de volgende keuze voor de profilering van het centrum van Delfzijl: SMD wil het verhaal van het centrum van Delfzijl vertellen door zich te richten op de kernkwaliteiten: maritiem (water, haven, strand) en vestingstad (geschiedenis). Daarbij zal de kernkwaliteit: kunst en cultuur de verbindende schakel zijn. 8

9 Foto s: David Woltinge 9

10 4 Marketingstrategie Mission Statement: SMD streeft ernaar om via de pijlers Maritiem en Vestingstad, verbonden door cultuur, het centrum van Delfzijl te profileren als aantrekkelijke plaats om te bezoeken, te wonen en te werken. Doelgroepen: SMD brengt een segmentatie aan tussen doelgroepen: extern en intern. Extern: Intern: Bezoekers van buiten (het centrum van) Delfzijl: winkelend publiek, dagjesmensen, recreanten, meerdaagse toeristen, bezoekers (culturele) activiteiten. Inwoners, bedrijven en instellingen binnen het centrum in Delfzijl. Voor een nieuwe organisatie als SMD is draagvlak van bedrijven, inwoners en instellingen in het centrum van primair belang. Zij zijn de belangrijkste ambassadeurs. Het is van belang dat de invulling van het merk Delfzijl door de pijlers breed gedragen wordt ('internal branding'). SMD maakt de volgende keuze: Gedurende de looptijd van dit marketingplan, zonder externe doelgroepen te verwaarlozen, richt de marketingstrategie van SMD zich op het creëren van draagvlak bij de interne doelgroepen. Dit is een logische keuze omdat er marketingproducten ontwikkeld moeten worden, voordat SMD de externe doelgroep kan benaderen. SMD gaat actief op zoek naar aanvullende financiële middelen (sponsoring, fondsen) om de marketingstrategie verder te ontwikkelen. 10

11 5 Marketingactiviteiten Om de eerder genoemde doelstellingen en keuzes vorm en inhoud te geven worden deze vertaald naar praktische activiteiten die SMD gaat uitvoeren, begeleiden of initiëren: 1. Beeldmerk & Slogan 2. Productontwikkeling en promotie 3. Draagvlak 1. Beeldmerk & slogan SMD ontwikkelt een beeldmerk (logo) en slogan. Het beeldmerk en de slogan worden structureel bij alle marketinguitingen gebruikt (promotie). SMD stelt onderstaand beeldmerk en slogan voor: Delfzijl, mooi vooruitzicht 11

12 2. Productontwikkeling en promotie Website De website is online en wordt verder ontwikkeld en uitgebreid door een webredacteur. Een activiteitenkalender (promotie) en de gelegenheid te reageren via de website (draagvlak) maken deel uit van de website. Bij alle uitingen van SMD wordt de site vermeld. Sociale media SMD zal actief zijn op Twitter en Facebook. Structureel zullen activiteiten/evenementen en bijzonderheden over het centrum van Delfzijl op deze media vermeld worden (promotie) en kunnen stakeholders reageren (draagvlak). Nieuwsbrieven SMD verzorgt per kwartaal een digitale nieuwsbrief met daarin de activiteitenkalender, nieuws etc. (promotie). De nieuwsbrief zal worden verzonden aan stakeholders en andere belangstellenden (draagvlak). Website Marketing Groningen Het onderdeel Maritiem Delfzijl van de website van Marketing Groningen heeft een CMS systeem. Dit wordt beheerd door de webredacteur van SMD (promotie). Bedrijven en instellingen hebben de mogelijkheid hun eigen gegevens toe te voegen en te beheren (draagvlak). Brochure SMD ontwikkelt een 'glossy' brochure waarin het verhaal van Delfzijl op basis van de genoemde pijlers vertelt wordt. Deze brochure kan als promomateriaal ingezet worden door de verschillende stakeholders (draagvlak). Ook kan deze brochure gezonden worden aan VVV's en externe partners. Activiteitenkalender SMD zal zorg dragen voor het opstellen, coördineren, beheren en verspreiden van de activiteiten/evenementen kalender. Dit gebeurt in overleg met organisatoren en heeft afstemming met activiteiten en evenementen in naburige gemeenten, zowel in digitale als papieren versie (promotie). Promotiemateriaal SMD ontwikkelt promotiemateriaal en zal dit gratis verspreiden onder bezoekers van het centrum. De materialen zullen bedrukt worden met het beeldmerk van het centrum van Delfzijl. 12

13 Gratis publiciteit (free publicity) SMD zal proactief gratis publiciteit genereren door middel van interviews, redactionele stukken en presentaties bij de lokale en regionale media. Overige SMD zal initiatieven initiëren en ondersteunen, en advies geven om de aantrekkelijkheid van het centrum te versterken. Hierbij valt te denken aan: Gratis WIFI in het centrum van Delfzijl (bijvoorbeeld app stadswandeling). Stadswandelingen onder leiding van gidsen. Suggestie is om de aanmeldingen en de administratieve afhandeling te laten verlopen via de website van SMD. Aanbieden van arrangementen. Bijvoorbeeld: Hotelovernachting in combinatie met een fietstocht of een vaartocht door de haven. In combinatie met cultuur liggen hier volop kansen. Een mogelijkheid is om de arrangementen via de website van SMD aan te bieden. Het ontwikkelen van wandel- en fietsroutes in combinatie met de ontwikkeling van App's. Een ontwikkeling die genoemd wordt in het gemeentelijke beleid over toerisme en recreatie. SMD ondersteunt dit beleid. Een betere routeverwijzing tussen centrum, (jacht)haven en vesting. Onderlinge promotie tussen bedrijven en (culturele) instellingen stimuleren. Dit draagt bij aan de verbetering van de sociale verhoudingen in het centrum. Het plaatsen van een demontabel en 'hufterproof' muziekkoepeltje op het Molenbergplein in de zomermaanden. Kleine concerten en optredens kunnen daar plaatsvinden. 13

14 3. Draagvlak In bovenstaande marketingactiviteiten is aangegeven hoe draagvlak bij de stakeholders (inwoners, bedrijven, instellingen en gemeente) georganiseerd wordt. SMD vindt draagvlak voor de pijlers (Maritiem en Vestingstad) en de keuzes daarin van groot belang. Daartoe zullen extra activiteiten georganiseerd worden. Het organiseren van een 'start'-bijeenkomst in september Inwoners, ondernemers, gemeente en instellingen worden uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen en SMD zal de plannen en keuzes toelichten. Bijvoorbeeld een werkontbijt op locatie. Het organiseren van een evaluatiebijeenkomst met dezelfde stakeholders in mei De 'bloedgroepen' van SMD (zie organogram op blz. 18) informeren hun achterban structureel over SMD (via eigen informatiekanalen). Stakeholders kunnen het beeldmerk en logo zichtbaar opplakken als teken dat zij de SMD steunen. Foto: David Woltinge 14

15 6 Financiering Een marketingactiviteit van SMD bestaat uit het (mee) financieren van activiteiten en evenementen in het centrum van Delfzijl die het merk Delfzijl versterken op basis van de pijlers: Maritiem en Vestingstad, verbonden door cultuur. SMD organiseert, vanuit haar eigen verantwoordelijkheid, geen activiteiten of evenementen. Wanneer SMD een activiteit of evenement ondersteunt, zal promotie worden gemaakt. De financiële bijdrage zal nooit 100% zijn. Voorafgaand aan het evenement kan maximaal 80% van het toegekende bedrag worden aangevraagd als voorschot. In schema: Merk Pijlers Begrippen Vestingstad geschiedenis, erfgoed, kracht Centrum Delfzijl Verbinding kunst & c ultuur Maritieme stad zee, haven, strand, dynamisch 15

16 SMD stelt de navolgende financiële bijdrageregeling voor: 1. Algemeen Een aanvraag voor de financiële ondersteuning tijdens een evenement wordt getoetst op de volgende punten: - Draagt bij aan het profiel van het centrum van Delfzijl en de pijlers Maritiem en Vestingstad, verbonden door cultuur - Evenementen leveren een bijdrage aan de sfeer en dynamiek van Delfzijl - Werkt samen met anderen binnen en buiten de eigen sector - Heeft een groot en breed publieksbereik en trekken bezoekers van binnen en buiten Delfzijl - Is zichtbaar en draagt bij aan de levendigheid van de stad - Versterken de economische kant van Delfzijl SMD is sponsor en daarom moet in publicaties het logo worden opgenomen. 2. Aanvraag De aanvraag voldoet aan de volgende punten: - Projectplan (PR/Publiciteitsplan) - Datum evenement + tijdstippen - Begroting van de kosten en baten - Overige inkomsten van sponsoring - Ingevuld aanvraagformulier - Aanvraag evenementenvergunning 3. Tijdstip indienen aanvraag De aanvraag moet minimaal in het voorafgaande jaar (uiterlijk november) ingediend worden. 4. Beoordeling aanvraag De aanvraag wordt beoordeeld tijdens een vergadering van SMD. Indien een aanvraag komt vanuit één of meerdere organisaties die deel uit maken van SMD zullen deze geen deel uit maken van de beraadslagingen. Het staat ondernemers, bewoners en instellingen vrij om activiteiten en evenementen te organiseren in het centrum die niet passen binnen het gekozen profiel (bijvoorbeeld: kofferbakverkoop, autoshow, Harleydag). SMD zal deze activiteiten niet financieel ondersteunen. 16

17 5. Toewijzing/afwijzing financiële bijdrage SMD zal de aanvrager in een gemotiveerd besluit de toewijzing, dan wel afwijzing van de financiële bijdrage kenbaar maken. 6. Evaluatie evenement SMD zal na het evenement met de organisatie een evaluatie houden en ontvangt een schriftelijke verslaglegging van het evenement. Indien er sprake is van een evenement in het centrum van Delfzijl waarbij bovenregionale en/of landelijke aandacht van de media verwacht wordt, zal de SMD dit ondersteunen. 17

18 7 Organisatie SMD Organogram Toelichting SMD bestaat onder andere uit een aantal leden dat in 2013 het initiatief genomen heeft om cultuur en economie met elkaar te verbinden. Om continuïteit te waarborgen is afgesproken dat lidmaatschap van het bestuur van SMD onlosmakelijk verbonden is met de functie binnen de eigen organisatie. De bestuursleden hebben mandaat van hun achterban om besluiten te nemen binnen SMD. De voorzitter van het bestuur is onafhankelijk en is het 'gezicht' van SMD. De voorzitter wordt benoemd op basis van een profielschets. Lidmaatschap van SMD is onbezoldigd. 18

19 ZZP Voor de uitvoerende taken die in dit plan genoemd worden overweegt SMD een betaalde kracht in te schakelen, in de vorm van een zzp'er. Daarmee wordt de professionaliteit en de continuïteit van SMD versterkt en gewaarborgd. Het bestuur van SMD heeft inmiddels een profielschets en takenpakket ontwikkeld. Adviescommissie Om de deskundigheid te bevorderen, het draagvlak te vergroten en de doelstellingen te toetsen zal SMD een adviescommissie instellen. De leden (maximal 8 personen) van deze commissie bestaan uit medewerkers van organisaties en instellingen die een direct en indirect belang hebben bij het centrum van Delfzijl. De adviescommissie zal gevraagd en ongevraagd advies geven aan SMD. Twee keer per jaar zal plenair vergaderd worden. 19

20 8 Begroting

21 9 Slotopmerkingen Het marketingplan van SMD is tot stand gekomen door middel van gesprekken en discussies met, en informatie vanuit de diverse stakeholders. Een proces dat in 2013 in gang is gezet en dat nu geleid heeft tot een concreet startpunt. Dat startpunt is mede mogelijk gemaakt door het instellen van reclamebelasting ( gemeenteraadbesluit van 1 juli 2015). SMD is blij met het brede politieke draagvlak dat uit deze raadsvergadering naar voren is gekomen en neemt de kritische geluiden uit de raad serieus. SMD is zich er van bewust dat met het instellen van een ondernemersfonds (door middel van reclamebelasting) er verplichtingen en verwachtingen op haar afkomen. SMD doet haar uiterste best om hieraan te voldoen. 21

Marketingplan 2017 Stichting StadsMarketing Delfzijl

Marketingplan 2017 Stichting StadsMarketing Delfzijl Marketingplan 2017 Stichting StadsMarketing Delfzijl 1 Voorwoord Na een jaar van verkenning kan StadsMarketing Delfzijl (hierna SMD) de komende periode haar strategie actief uitdragen. Van belang daarbij

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar

waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar waar je kunt zien en zijn, daar ontstaat zicht STICHTING PROMOTIE WADDENLAND

Nadere informatie

Gemeente Eemsmond September 2009. Notitie Sponsorbeleid

Gemeente Eemsmond September 2009. Notitie Sponsorbeleid Gemeente Eemsmond September 2009 Notitie Sponsorbeleid Inhoud 1 Aanleiding.. 3 2 Definitie sponsoring en sponsorbeleid... 3 3 Visie & Doel.. 4 4 Toetsingskader. 5 5 Financieel kader 6 6 Uitvoeringskader..

Nadere informatie

Sponsorbeleid gemeente Aalten

Sponsorbeleid gemeente Aalten gemeente Aalten December 2013 1. Aanleiding 3 2. Definities 3 3. 4 4. Doel van sponsoring 4 5. Toetsingskader (afwegingen) 5 6. Financieel kader 6 7. Uitvoeringskader 7 8. Procedure sponsorverzoeken 8

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014 De doelstelling van Almelo Promotie is om Almelo op de kaart te zetten als een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. Om dit te bereiken willen we iedereen Almelo maximaal laten beleven.

Nadere informatie

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur:

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur: Kerkennacht 2017 - Meer dan een dak Communicatieplan Dit document bevat een globale opzet voor de planmatige aanpak van de landelijke communicatie rond de Kerkennacht 2017. Deze communicatie wordt verzorgd

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds In het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Zwollefonds Binnenstad is het organiseren en aanjagen van goede evenementen en activiteiten in

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

Aanvraag subsidie en facilitaire ondersteuning evenementen

Aanvraag subsidie en facilitaire ondersteuning evenementen Aanvraag subsidie en facilitaire ondersteuning evenementen Het project wordt getoetst aan de Algemene Subsidieverordening (ASV) en de subsidieregel Evenementen. Subsidieaanvragen moeten minimaal 6 weken

Nadere informatie

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft:

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Motie CDA (pro)motie Portefeuillehouder: mevrouw L.A.M. Kompier Afstemming: ja Vraagsteller:

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2011

Visiedocument en Activiteitenplan 2011 Visiedocument en Activiteitenplan 2011 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden , versie 2.3

Algemene Voorwaarden , versie 2.3 Algemene Voorwaarden 29.03.2017, versie 2.3 Gegevens van de regeling Organisatie Organisatietype Eigen onderwerp Heerlen mijn Stad Stichting Ondersteuning projecten VOORWAARDEN ONDERSTEUNING PROJECTEN

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief *17.I000475* 17.I Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot. Geachte raadsleden,

Raadsinformatiebrief *17.I000475* 17.I Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot. Geachte raadsleden, ** Raadsinformatiebrief Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot Geachte raadsleden, In december 2016 heeft u met elkaar afgesproken om in 2017 te komen tot een standpunt over de bestuurlijke

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Centrale vraag De regionale organisaties hebben vaak een belangrijke rol in de promotie van het gebied. De subsidies voor promotie zijn er niet

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam 1. Algemeen Het scheepvaartmuseum in Amsterdam is het belangrijkste maritieme museum van Nederland. Het is gevestigd in s Lands

Nadere informatie

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM OPGAVE Tijdens het werken aan binnenstedelijke opgaven merken wij een grote betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Zij spreken vaak vol passie over hun stad en komen met

Nadere informatie

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Programma De vraag van Jackie Chan beantwoord Citymarketing Basics Strategie bij promotie van Veenendaal De vraag van Kees beantwoord Verschillen en overeenkomsten

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2013-2017 Stichting Maatschappelijke Betrokkenheid Zwijndrechtse Waard (hierna af te korten als MBZ) IJsselmeer27 3332EX Zwijndrecht info@mbz.nl http://www.stichtingmbz.nl 06 294 556 56 (Tineke

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 15.503343 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer Geheim Nee Perspectief Toerisme

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Strategisch Plan 2013 2015

Strategisch Plan 2013 2015 Strategisch Plan 2013 2015 Westfriese Omringdijk www.westfrieseomringdijk.nl Je koike d r je ouge uit 13 november 2012 1 WESTFRIESE OMRINGDIJK REGIONAAL PROGRAMMA VOOR VRIJETIJDSECONOMIE 1. Inleiding,

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) VVV, kansen voor Valkenswaard Door Peter Moezelaar (voorzitter VVV Valkenswaard) De LTA en haar doelstellingen door Henk Wessels (voorzitter LTA) Stijlgids Veelzijdig

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Eerste ondernemerstafel 29 september 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik ondernemersavond, uitdagingen

Nadere informatie

Beste Goese ondernemers, managers, bedrijfsleiders en medewerkers,

Beste Goese ondernemers, managers, bedrijfsleiders en medewerkers, SNELPOST email: info@oogfocus.nl website: www.oogfocus.nl Oktober 2017 In deze snelpost Uitslag Enquête Street Sale Kerstmarkt met extra koopavond Van de voorzitter Halloween Koopzondag Nieuwe leden Wat

Nadere informatie

Stichting Peelpromotie. Beleidsplan

Stichting Peelpromotie. Beleidsplan Stichting Peelpromotie Beleidsplan 2017-2020 Maart 2017 Inhoud pag. Inleiding 3 2. Pijlers 5 2.1 Digitale vindbaarheid 5 2.2 Verhalen van De Peel 6 2.3 Regionale initiatieven en producten 7 2.4 Gebiedspromotie

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen 1 Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen De Regionale Cultuurplannen (RCP) omvatten een subsidiebudget voor het vergroten van cultuurparticipatie, bedoeld voor amateurkunst (alle kunst- en

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

Waterloo Napoleon & Abba

Waterloo Napoleon & Abba Waterloo Napoleon & Abba Poolse Export Chopin & Mr. Polska Do Culture Your Way City- en regiomarketing anders if then is now is een online schatkist van geschiedenis en cultuur met toeristische diensten

Nadere informatie

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Toeristische agenda 2016-2023 Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Waar we vandaan komen; visie uit 2005 De Bevelanden recreëert Thematische regiovisie (Wonen,

Nadere informatie

VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 Agendapunt 11 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014

VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 Agendapunt 11 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014 VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 Agendapunt 11 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014 Voorbereid door Anja Brands, zzp communicatie Bijlagen 2014-2018 RAUM COMMUNICATIESTRATEGIE

Nadere informatie

Samen werken in / aan het Land van Cuijk

Samen werken in / aan het Land van Cuijk WERKPLAN 2017 Samen werken in / aan het Land van Cuijk De ambitie van het RBT Land van Cuijk Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk wil meer toeristen en recreanten verleiden om naar het Land

Nadere informatie

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 Inhoudsopgave 1 Doel van de vereniging 1.1. Doelomschrijving Vereniging... 3 1.2. Doelgroepen... 3 1.3. Missie...

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Onze missie is mensen Almelo maximaal laten beleven. Ons motto: Wij brengen Almelo samen!

Onze missie is mensen Almelo maximaal laten beleven. Ons motto: Wij brengen Almelo samen! Onze missie is mensen Almelo maximaal laten beleven. Ons motto: Wij brengen Almelo samen! 2 Voorwoord Geachte lezer, Het jaar 2014 was in vele opzichten een positief jaar. Hoogtepunten waren een groot

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

MELD UW (IDEE VOOR EEN) EVENEMENT

MELD UW (IDEE VOOR EEN) EVENEMENT MELD UW (IDEE VOOR EEN) EVENEMENT DEZE OPROEP IS BESTEMD VOOR ALLE ORGANISATOREN DIE IN 2015 EEN PUBLIEKS- EVENEMENT WILLEN ORGANISEREN. IN DEZE OPROEP VINDT U BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET EVENEMENTENPROGRAMMA,

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma

Aanvullende voorwaarden NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma Aanvullende voorwaarden NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma Het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma is onderdeel van Kansrijk Groningen. Via dit programma wordt tot en met 2018 25 miljoen

Nadere informatie

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die een aanvraag wil indienen

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 September --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Workshop Kinderactiviteiten Kinderen zijn een belangrijke doelgroep

Nadere informatie

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Kennismakingsgids 2012 Dit is ZEF Magazine! ZEF Magazine is een online magazine voor jonge mensen die wonen in Limburg. ZEF draait niet alleen om nieuwtjes

Nadere informatie

DEFINITIES EN AFBAKENING VAN SPONSORING

DEFINITIES EN AFBAKENING VAN SPONSORING Beleidsplan sponsoring Antares 2015-2019 pagina : 2 van 6 1. INLEIDING In deze notitie benoemen we de uitgangspunten die gelden bij sponsoring. Daarmee hebben we een kader om sponsorvragen te beoordelen

Nadere informatie

Sponsorbijdrage Stichting Goes Marketing

Sponsorbijdrage Stichting Goes Marketing Sponsorbijdrage Stichting Goes Marketing Inleiding Goes kiest voor een evenementvriendelijk klimaat dat bijdraagt aan een levendige stad, aantrekkelijk voor de eigen inwoners, voor toeristen en voor het

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING Algemeen Als regio komt het er op aan zich te onderscheiden. Het aantrekken en vasthouden van de juiste bedrijven, bezoekers en bewoners

Nadere informatie

Veluwse Hanze. Bezoek Statenleden. Wethouder Doret Tigchelaar gemeente Hattem. Elburg Harderwijk Hattem Doesburg Zutphen. De Veluwe. HanZe.

Veluwse Hanze. Bezoek Statenleden. Wethouder Doret Tigchelaar gemeente Hattem. Elburg Harderwijk Hattem Doesburg Zutphen. De Veluwe. HanZe. Veluwse Hanze Bezoek Statenleden Wethouder Doret Tigchelaar gemeente Hattem De Veluwe Elburg Harderwijk Hattem Doesburg Zutphen HanZe StedeN Wat is De Hanze Wereldzeeën werden bedwongen door de Hanzekooplieden

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018

SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 RIS297616 SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Toelichting Op basis van het collegebesluit Uitgangspunten Subsidieregeling Culturele projecten Den Haag 2018 RIS297300 van 27 juni 2017 is

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring Geheim van Soest April 2013 Lex Bergers Pauline Maring Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Wat doen wij? 3. Waar ligt onze kracht? 4. Waar hebben we behoefte aan? 2 Wie zijn wij? Óók in Soest woonachtig en belangeloos

Nadere informatie

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017

Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Subsidieregeling evenementen en culturele activiteiten gemeente Schiedam 2017 Burgemeester en Wethouders van Schiedam; Overwegende dat het gewenst is activiteiten, die bijdragen aan een sterker imago van

Nadere informatie

4 spot subsidies Algemene informatie

4 spot subsidies Algemene informatie 4 spot subsidies Algemene informatie De spot subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van

Nadere informatie

Programma Aan het Werk

Programma Aan het Werk Programma Aan het Werk Ambities van het college op het gebied Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs Benen op tafelsessie raad 27-1-2015 Programma Opening Toelichting Programma en werken met een programma

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018

UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Ons kenmerk RIS297300 UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Het College van Burgemeester en Wethouders Overwegende dat: - in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Notitie van het college voor een discussie in de raadscommissie van 23 oktober 2007

Notitie van het college voor een discussie in de raadscommissie van 23 oktober 2007 EnVErderNEMENTEN vanaf 2008 Notitie van het college voor een discussie in de raadscommissie van 23 oktober 2007 Inleiding Terwijl iedereen nog in de feestroes zit van alle activiteiten in het kader van

Nadere informatie

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Augustus 2012 Karina Brouwer 2 Inhoudsopgave Wat is Uit-in-Noord-Holland?... 5 Bezoekersaantallen...5 Agenda...7 Editorial...7 Tips...7 Acties...7 Nieuwsbrief...7

Nadere informatie

MISSIE EN VISIE DOCUMENT. de wijk welgelegen. Auteurs: Remko Sietsma (Outing Holland) Bibi Altink (Jong en Klasse)

MISSIE EN VISIE DOCUMENT. de wijk welgelegen. Auteurs: Remko Sietsma (Outing Holland) Bibi Altink (Jong en Klasse) MISSIE EN VISIE DOCUMENT de wijk welgelegen Auteurs: Remko Sietsma (Outing Holland) Bibi Altink (Jong en Klasse) Inhoudsopgave Aanleiding Over het ondernemersfonds Klankbordgroep Over JK creatives Missie

Nadere informatie

Citymarketingplan 2016

Citymarketingplan 2016 Citymarketingplan 2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 1.1 Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK : RSINnr:

Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK : RSINnr: Beleidsplan januari 2017 februari 2018 KvK :67403611 RSINnr: 856971091 http://www.stichtingkokai.nl secretariaat M.S van der Heide Kwartelstraat 28 8916 BN Tevens bezoekadres Tel. 06 41134599 1 Inhoud

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

UPDATE EVENEMENTENBELEID

UPDATE EVENEMENTENBELEID UPDATE EVENEMENTENBELEID Beste organisator, Achter de schermen wordt op dit moment invulling gegeven aan de invulling van het nieuwe evenementenbeleid dat eind november 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Nadere informatie

Vragen van de statenleden Lia Lievaart-Kist en Loes Passieux-Echtermeijer van de SP-fractie Zeeland ingevolge artikel 44 reglement van orde

Vragen van de statenleden Lia Lievaart-Kist en Loes Passieux-Echtermeijer van de SP-fractie Zeeland ingevolge artikel 44 reglement van orde Provinciale Staten Vragen van de statenleden Lia Lievaart-Kist en Loes Passieux-Echtermeijer van de SP-fractie Zeeland ingevolge artikel 44 reglement van orde AANHANGSEL tot de notulen van de provinciale

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie