Didactisch groepsoverzicht Rekenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Didactisch groepsoverzicht Rekenen"

Transcriptie

1 groepsoverzicht Rekenen Groep: 6a datum: oktober/november 2011 Rekendomein: vermenigvuldigen en getalbegrip tot leerkracht: XXXXXXXX periode: sept. 2011/ febr methode: Wereld in getallen Naam leerling S Kwantitatieve analyses Kwalitatieve analyse van de toetsen Observaties Toets 1 Toets 2 Toets 3 Gesprekken met kinderen Cito Ka E5 69 VS 88 DLE 40 G E5 76 VS 101 DLE 51 T E5 69 VS 88 DLE 40 WIG : 5 7: 4 3: 12 8: 4 4: 11 9: 5 5: : 0 11: 3 2: 10 7: 5 3: 15 8: 5 4: 14 9: 9 5: 35 10: 5 11: 3 2: 5 7: 4 3: 15 8: 5 4: 13 9: 8 5: 33 10: 10 11: 5 WIG blok : 138 6: 4 3: 4 8: 9 4: 10 9: 4 5: 10 10: 14 1: 64 6: 5 2: 4 7: 10 4: 10 9: 4 5: 9 10: 15 1: 32 6: 5 Aftrekken doet Ka niet goed doet hij: = 205 Bij de kalender maakt hij de fout dat hij er soms van uit gaat dat een week 6 dagen heeft. Oppervlakte en omtrek is helemaal niet duidelijk voor Ka. Opvallend dat G een onvoldoende scoort voor zijn tempotoets terwijl hij de rest van de toets erg goed heeft gemaakt. Bij de inhouden heeft hij twee uitkomsten met elkaar verwisseld. G is erg vooruit gegaan bij de tempotoets. Dit blijft nog wel een aandachtspunt. Aftrekken doet T op dezelfde manier als Ka. Ook T heeft een onvoldoende voor zijn tafeltoets. T. is niet vooruit gegaan bij de tempotoets. Alle andere onderdelen heeft T. foutloos gemaakt Hoog werktempo Is goed in keersommen, kan deze ook op tempo Oefent met breuken Vindt rekenen niet leuk Doet actief mee met de instructie Steekt zijn vinger op Werkt graag zelfstandig. Vindt rekenen leuk en makkelijk Thuis wordt geoefend met klokkijken Staat veel, snel afgeleid (door bijvoorbeeld de computers Start laat met zijn werk, krijgt het daardoor niet altijd af Onderwijsbehoeften Uitdagende werkvormen Extra begeleiding bij aftrekken. Reken motivatie verhogen door bijvoorbeeld activerende werkvormen Verkorte instructie Uitdagende werkvormen Uitdagende werkvormen

2 Nih E5 40 VS 64 DLE 22 D IV 1: 7 6: 4 2: 5 7: 4 3: 14 8: 1 4: 15 9: 4 5: 83 10: 5 11: 0 1: 107 6: 4 4: 5 9: 5 5: 9 10: 15 Nih had niet gezien dat het aftrekken was en had de getallen opgeteld. Nih weet niet hoeveel seconden er in een minuut zitten. Nih weet niet hoe ze de omtrek moet berekenen. Nih heeft geen idee welke inhoud bij welk plaatje hoort. Bij som 4 heeft Nih. i.p.v. :10, x 10 gedaan. Vindt rekenen leuk en makkelijk Oefent thuis soms keersommen voor de snelheid Doet niet actief mee met instructie, steekt geen vinger op Vraagt nog een keer om uitleg na de instructie Geeft vaak aan dat de stof niet begrepen word Werkt alleen Vindt zichzelf goed in de tempotoets zegt ze als deze wordt uitgedeeld Rustige werkplek, alleen de benodigde materialen op tafel. Aansporen tot beginnen. Korte uitleg na de instructie. Bij de instructie betrekken. Even langs lopen om te checken hoe er gestart wordt met de taak. Zelfvertrouwen vergroten d.m.v. Br E5 72 VS 92 DLE 42 Ma E5 62 VS 80 DLE 33 B II 2: 10 7: 3 3: 14 8: 5 4: 15 9: 8 5: 89 10: 5 11: 3 1: 10 6: 4 2: 10 7: 5 3: 13 8: 0 4: 15 9: 7 5: 79 10: 5 11: 2 1: 103 6: 5 2: 4 7: 10 1: 96 6: 5 5: 8 10: 15 Br. heeft moeite met het berekenen van de omtrek van een figuur. Nu heeft Br. Het berekenen van omtrek foutloos gemaakt. Te weinig sommen in de tempotoets. Ma. weet niet hoe je tijd in seconden om moet zetten. Ma. kan de omtrek niet berekenen. De inhouden zijn ook onduidelijk. Ma. is vooruit gegaan bij de tempotoets. Ma. kan nu wel de omtrek berekenen. Doet actief mee met de instructie, steekt haar vinger op en geeft goede antwoorden Werkt alleen Vindt rekenen soms leuk en soms niet, je moet snel dingen begrijpen. Hoofdrekenen zorgt voor hoofdpijn Doet actief mee met de instructie, steekt haar vinger op maar zegt het verkeerde antwoord Werkt samen maar kletst ook over andere zaken dan rekenen Vindt rekenen leuk Verdiepen en verrijken Uitdagende werkvormen Werkdruk verminderen bij hoofdrekenen. Zelfstandig laten werken Het samenwerken begeleiden/controleren. Zelfstandigheid vergroten

3 AF E5 55 VS 75 DLE 30 B III I E5 72 VS 92 DLE 42 2: 10 7: 0 3: 15 8: 3 4: 8 9: 8 5: 75 10: 10 11: 2 1: 9 6: 5 2: 8 7: 5 3: 15 8: 3 4: 12 9: 5 5: 56 10: 5 11: 4 1: 90 6: 5 4: 9 9: 5 5: 5 10: 15 1: 56 6: 5 4: 10 9: 4 AF. heeft moeite met de digitale tijden. Ze had de tijden helemaal uitgeschreven. Bijvoorbeeld: half 2 ipv Ook het delen met rest is niet duidelijk. AF. doet bijvoorbeeld: 20:3= 7 rest 1. 3 x 7 is 21 dus dan nog 1 erbij optellen. AF. is vooruit gegaan bij de tempotoets. I. heeft de gemaakte opgave van de tempotoets goed. Haar tempo ligt te laag. I. heeft moeite met de datum te bepalen van een week eerder. I. kan geen omtrek opmeten. Die heeft ze allemaal fout gedaan. I. is niet vooruit gegaan bij de tempotoets. Speelt met haar spullen in haar laatje Werkt samen maar kletst ook over andere zaken dan rekenen Vindt rekenen leuk Speelt tijdens instructie met haar spullen in haar laatje Doet niet actief mee met instructie Vindt rekenen leuk en soms ook niet Extra begeleiding bij delen met rest. Het samenwerken begeleiden/controleren. Zorgen dat de materialen in de la blijven. Zelfstandigheid vergroten Uitdagende werkvormen Zorgen dat de materialen in de la blijven. Actief bij de instructie betrekken. Ko E5 73 VS 94 DLE 43 A X E5 39 VS 64 DLE 22 D IV 1: 10 6: 3 2: 10 7: 2 3: 13 8: 4 4: 14 9: 8 5: 20 10: 4 11: 1 1: 8 6: 2 2: 7 7: 5 3: 0 8: 5 4: 0 9: 7 5: 14 10: 4 11: 0 1: 40 6: 5 2: 4 7: 10 3: 5 8: 8 1: 36 6: 0 2: 2 7: 10 4: 7 9: 5 5: 5 10: 15 Ko. beheerst tafels onvoldoende. Hij heeft maar 20 opgaven gemaakt. Ko. heeft moeite met digitale tijden. Ko. kan geen omtrek berekenen en hij heeft moeite met inhouden in te schatten. Ko. Heeft zijn score voor de tempotoets verdubbeld, maar dit blijft nog een aandachtspunt. Kan nu wel de omtrek berekenen. A. heeft opdracht 3,4 en 11 niet gemaakt. Hij beheerst tafels onvoldoende. Hij heeft maar 14 opgaven gemaakt. Bij het geld teruggeven vult hij eerst de euro s aan en daarna nog de centen zo heb je altijd teveel. A. kan geen omtrek opmeten. Deze opgaven heeft hij Snel afgeleidt Delen en keersommen en zijn moeilijk Optellen en aftrekken zijn makkelijk Wil hulp bij tafels, oefent daar thuis ook al mee Zie bijlage diagnostisch gesprek Zwakke rekenaar Doet niet mee met de instructie, steekt geen vinger op en zoekt contact met medeleerlingen Zit in de instructiegroep Extra begeleiding voor tafels en deelsommen Rustige werkplek, alleen de benodigde materialen op tafel. Verlengde instructie (herhaling na basisinstructie, helpen bij keuze juiste oplossingsstrategie) Bijwerkboek

4 Bi X E5 35 VS 61 DLE 21 D V S X E5 45 VS 68 DLE 24 C IV 1: 8 6: 4 2: 9 7: 3 3: 14 8: 3 4: 3 9: 5 5: 45 10: 1 11: 1 1: 8 6: 0 2: 10 7: 0 3: 6 8: 0 4: 0 9: 2 5: 25 10: 3 11: 0 1: 64 6: 2 2: 4 7: 10 5: 0 10: 15 1: 39 6: 1 3: 2 8: 10 4: 5 9: 2 5: 4 10: 10 helemaal fout. A. Is erg vooruit gegaan bij de tempotoets, maar dit blijft een aandachtspunt. Heeft moeite met geschreven getallen in positieschema s zetten. - zeshonderdvijfentwingtig duizend veertig viertienhonderdvijftien 1450 Keersommen zijn moeilijk. 15 x 10 = x 10 = x 10 = 118 Heeft moeite met de omtrek en oppervlakte berekenen. Bi. doet het delen met rest op een verkeerde manier. 15: 2 doet hij 2x8 = 16. Dus zijn antwoord is 8 r 1. Bi. heeft 45 opgaven gemaakt bij de tempotoets. Deze heeft hij allemaal goed. Zijn tempo ligt te laag. Bi. heeft moeite met het gebruik van de kalender. Bi. kan geen oppervlakte en omtrek opmeten. Deze heeft hij allemaal fout. Bi. kan geen inhouden inschatten. Bi. is erg vooruit gegaan bij de tempotoets, maar dit blijft een aandachtspunt. Bi. blijft moeite houden met het berekenen van oppervlakte en inhoud. De basisbewerking gaan redelijk bij S. De sommen delen met rest heeft hij niet gemaakt. S. beheerst tafels niet voldoende, vandaar zijn lage score bij de tempotoets. S. snapt niks van geld, tijd en meten. S. is vooruit gegaan bij de tempotoets, maar dit blijft een aandachtspunt. Maakt bij het kolomsgewijs optellen slordigheidfouten. Doet bij : 10, x 10 S. blijft moeite houden met het berekenen van oppervlakte en inhoud. Werkt alleen, dan werkt hij goed door Vindt rekenen niet leuk omdat ik er moeite mee heb. Keersommen (tafel van 8 en 9) optellen en delen zijn moeilijk Wil extra hulp voor delen Zie bijlage diagnostisch gesprek Zwakke rekenaar Zit in instructiegroep Goede werkhouding Vindt rekenen leuk, maar soms wat lastig Optellen en delen is makkelijk Zie bijlage diagnostisch gesprek Zwakke rekenaar Oefent thuis sommen tot 1000 Gebruikt tafelkaart Kijkt af bij de buurman Doet niet actief mee met instructie, steekt geen vinger op Zit in instructiegroep Extra begeleiding voor delen en vermenigvuldigen. Rustige werkplek, plekje alleen. Belonen voor goed werk Succeservaringen creëren. Verlengde instructie (herhaling na basisinstructie, helpen bij keuze juiste oplossingsstrategie) Bijwerkboek Extra begeleiden bij deelsommen. Belonen voor goed werk Verlengde instructie (herhaling na basisinstructie, helpen bij keuze juiste oplossingsstrategie) Tafels trainen voor keersommen en delen. Zelfvertrouwen vergroten, Succes ervaringen creëren.

5 L E5 74 VS 96 DLE 44 Ni D E5 gedaan M6 gedaan E6 91 VS 111 DLE 58 E5 gedaan M6 77 VS 93 DLE 43 I Ja X E5 61 VS 79 DLE 32 B II Jo E5 gedaan M6 79 1: 10 6: 4 2: 10 7: 2 3: 15 8: 5 4: 15 9: 1 5: 65 10: 10 11: 5 1: 9 6: 5 2: 10 7: 5 3: 15 8: 5 4: 15 9: 5 5: 65 10: 10 11: 5 2: 10 7: 5 3: 15 8: 5 4: 15 9: 7 5: : 10 11: 5 2: 10 7: 2 3: 15 8: 4 4: 11 9: 9 5: 37 10: 5 11: 0 1: 9 6: 5 2: 10 7: 2 1: 79 6: 5 4: 10 9: 4 5: 9 10: 14 1: 78 6: 5 1: 119 6: 5 4: : 86 6: 5 5: 10 10: 14 1: 53 6: 4 L. zijn tempo is te laag voor de tempotoets van de tafels. L. heeft moeite met de digitale tijden in de avond, de ochtend begrijpt hij wel. De kalender opdracht heeft L. niet gemaakt. L. is vooruit gegaan bij de tempotoets, maar gezien zijn niveau mag de score nog beter. N. heeft alle opdrachten goed gemaakt behalve de tempotoets. Hij heeft 65 opgaven gemaakt, deze had hij allemaal goed. Zijn tempo ligt dus te laag. Ni. is vooruit gegaan bij de tempotoets, maar gezien zijn niveau mag de score nog beter. Ja. heeft 43 tafelsommen gemaakt en 37 goed. Dat zijn te weinig opgaven binnen de tijd en te veel fout. Bij de digitale tijden heeft J. bij 3 opgaven dezelfde tijd geschreven bij de ochtend en de middag. Ja. snapt de inhouden niet. Ja. is er vooruit gegaan bij de tempotoets. Jo. heeft 35 opgaven gemaakt waarvan 1 fout. Hij Werkt graag samen met Ni Vindt rekenen leuk en makkelijk Oefent thuis soms keersommen voor de snelheid Werkt graag samen met L Vindt rekenen leuk en makkelijk. De nieuwe methode is leuker. Oefent thuis soms keersommen voor de snelheid Stelt veel vragen Vindt rekenen leuk omdat er veel leuke sommen bij zitten. Helpt graag andere leerlingen Zie bijlage diagnostisch gesprek Werkt graag met kladblaadje Stelt veel vragen Oefent thuis soms met tafels Geeft aan keersommen en delen lastig te vinden Moeite met verhaaltjes sommen Samenwerkingsopdrachten. Samenwerkingsopdrachten. Zelfvertrouwen vergroten, Leerlingen laten helpen. Extra begeleiden bij delen en keersommen. Zelfvertrouwen vergroten, Succeservaringen creëren. Regelmatig langslopen, kijken wat er wordt gedaan.

6 VS 94 DLE 43 V X E5 45 VS 68 DLE 24 C IV 3: 13 8: 3 4: 10 9: 7 5: 34 10: 7 11: 3 1: 6 6: 4 2: 10 7: 2 3: 0 8: 0 4: 13 9: 3 5: 11 10: 5 11: 2 5: 8 10: 15 1: 16 6: 4 2: 4 7: 10 3: 5 8: 9 4: 2 9: 5 5: 7 10: 15 beheerst tafels, maar is te langzaam. Digitale tijden beheerst Jo. niet voldoende. Hij weet wat de bedoeling is maar maakt niet consequent alles goed. Dat geldt ook voor de tijd omzetten van minuten naar seconden en de inhouden. Jo. is vooruit gegaan bij de tempotoets, maar dit blijft een aandachtspunt. Bij 5 x 12 doet V. eerst 5 x 10 = 50 en daar telt ze 12 bij op. Ze heeft 14 opgaven gemaakt en 3 fout. V. heeft moeite met digitale tijden en het gebruik van de kalender. Ze kan wel de oppervlakte berekenen maar niet de omtrek. Ze kan geen inhouden inschatten. V. is niet vooruit gegaan bij de tempotoets. Doet bij : 10, x 10 Moeite met het bereken van de omtrek komt van een cluster twee school Vindt rekenen leuk, want je kan lekker met getallen werken. Wil graag hulp bij delen Vindt het fijn om alleen te werken Zie bijlage diagnostisch gesprek Zwakke rekenaar Gebruikt tafelkaart Dyslectisch Krijgt RT Stelt veel vragen Werkt graag met kladblaadje Wil graag extra hulp en werk meenemen naar huis Extra begeleiding voor delen. Sommen voorlezen/ anders formuleren. Opdrachten die alleen gemaakt kunnen worden. Verlengde instructie (herhaling na basisinstructie, helpen bij keuze juiste oplossingsstrategie) Bijwerkboek RT Zelfvertrouwen vergroten, Succes ervaringen creëren Regelmatig langslopen, kijken wat er wordt gedaan. F E5 63 VS 81 DLE 34 B II 2: 10 7: 5 3: 11 8: 5 4: 8 9: 5 5: 96 10: 3 11: 3 1: 127 6: 10 2: 5 7: 5 4: 5 9: 4 Het delen met rest is onduidelijk voor F. F. weet niet wat een week ervoor of erna is. Ze heeft twee antwoorden niet ingevuld. F. kan geen omtrek berekenen, dit terwijl ik het haar nog heb uitgelegd tijdens te toets. Kan nu wel omtrek berekenen. Moeite met:10 en x 10 Werkt graag met kladblaadje Stelt veel vragem Vindt rekenen leuk, omdat je veel moet nadenken. Aftrekken is moeilijk Moeite met:10 en x 10 Extra begeleiding bij keersommen. :10 en x10 Zelfvertrouwen vergroten, Regelmatig langslopen, kijken wat er wordt gedaan.

7 P E5 67 VS 85 DLE 37 I 1: 9 6: 5 2: 10 7: 4 3: 11 8: 5 4: 11 9: 5 5: 21 10: 6 11: 5 1: 46 6: 4 3: 4 8: 10 P. heeft 21 opgaven bij de tempotoets gemaakt, deze heeft hij allemaal goed. Zijn tempo ligt te laag. P. weet niet wat een week ervoor of erna komt bij een datum. Hij heeft ook wat moeite met het berekenen van de omtrek P. is vooruit gegaan bij de tempotoets, maar dit blijft een aandachtspunt Vindt rekenen leuk Oefent thuis met heel veel met tafels. Goede werkhouding WIG 26 augustus 2011 aantal opgaven goed twijfel Getalbegrip tot Basisbewerking: optellen en aftrekken Basisbewerking: tafels toepassen Basisbewerking: delen met rest Tempotoets: basisbewerkingen alle tafelsommen Geld: hoeveel krijg je terug? Tijd: digitale tijd Tijd: in minuten en seconden Kalender: vul de datum in Meten: oppervlakte en omtrek Meten: inhoud 5 4 3

8 WIG aantal opgaven goed twijfel Tempotoets: tafels 0 tot en met Getallen: structuur van de getallen t/m Bewerkingen: kolomsgewijs optellen t/m Bewerkingen: vermenigvuldigen en delen met de factor Meten: uitrekenen van oppervlakte in m² en omtrek in m Meten: uitrekenen van oppervlakte in m² Grafieken: samenstellen van een staafdiagram Getallen: structuur van de getallen t/m Bewerkingen kolomsgewijs optellen t/m Getallen: oriëntatie in de getallen t/m

9 Leerlijn beschrijving van de methode Wereld in getallen Bij het plaatsen van de leerlingen op de leerlijn heb ik hun gemiddelde niveau genomen waar ze zich nu bevinden. Het spreekt voor zich dat ze op bepaalde gebieden beter of juist slechter presteren. Blok 2 week 2 Blok 2 week 3 Blok 3 week 1 Schattend optellen tot Kolomsgewijs optellen. Handig optellen (vier getallen) Delen & vermenigvuldigen met de factor 10. Tijd: digitale tijden. Het interpreteren en het samenstellen van een staafdiagram. Handig rekenen Schattend rekenen (afronden) Plaatsen van de getallen ( tot op de getallenlijn). Verkennen van de telrij tot Oefenen tempotoets tafels tot en met 10. Aftrekken tot (kleine verschillen). Herhalen liter, deciliter en milliliter. Ruimtelijke oriëntatie en herkennen van afbeeldingen op een plattegrond in vogelvluchtperspectief. Handig rekenen vermenigvuldigingstrategieën. Optellen tot 1000 (handig rekenen) Getallen tot getallen maken van Vermenigvuldigen en delen 300 x 3/ 30 x 40 12: 3/ 1200: 3 Handig optellen van meerdere getallen waarbij plaats van het cijfer een belangrijke rol speelt Tijd, digitale klok, reeksen Inhoud, introductie centiliter en samenhang tussen inhoudsmaten en lengtematen. Handig rekenen tot Kommagetallen bij meters Ad. S. V. Bi.

10 Blok 3 week 2 Blok 3 week 3 Blok 3 week cm = m 3,28 m =. cm Hoofdrekenen optellen en aftrekken tot Getallen tot afronden op een honderd/duizendtal Delen: hoe vaak moet de taxi rijden? Vermenigvuldigen (verdubbelen/halveren) 5 x 8 = 10 x Lengtematen mm, cm, dm,m Tijd: berekenen van tijdsduur en koppelen van digitale analoge tijden Buurgetallen Tellen met sprongen van Introductie van het kolomsgewijs aftrekken. Delen 240: 12 Optellen en vermenigvuldigen van geldbedragen. Teruggeven van bedragen tot 100 euro Lezen van een kaart introductie van veldcoördinaten en schaal. Handig rekenen (aftrekken en optellen) Schatten met behulp van referentiematen. Schattend vermenigvuldigen 6 x 96 Vermenigvuldigen 2 sommen maken bij het antwoord 36 Kolomsgewijs aftrekken Hoofdrekenen, optellen en aftrekken (eenvoudige sommen rond het duizendtal / / Uitrekenen van korting Lengtematen en gewichten (huidig blok) Nih. Ja. F. (cursieve onderdelen zij nog niet eerder behandeld) Ko. (denk om de extra hulp bij deelsommen en vermenigvuldigen) Jo. P. I. (cursieve onderdelen zij nog niet eerder behandeld) Ka. G. Ma. AF. L.

11 Blok 4 week 1 Introductie windroos en windrichtingen Schatten bij vermenigvuldigen Optellen en aftrekken tot Positiewaarde van cijfers in getallen tot Vermenigvuldigen 6 x 80 6 x x 80 Handig rekenen, optellen en aftrekken tot Herhalen inhoudsmaten (ml, cl, dl,l) 20 cl + = 1 l Herhalen inhoud en gewicht Schatten bij vermenigvuldigen 5 x 203 Kommagetallen bij gewicht en inhoud. T. Ni. Br. Da.

Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen 1 REKENEN Boek 6a: Blok 1 - week 1 - buurgetallen - oefenen op de getallenlijn Geld - optellen van geldbedragen - aanvullen tot 10 105 : 5 = 2 x 69 = - van digitaal

Nadere informatie

Aanbod rekenstof augustus t/m februari. Groep 3

Aanbod rekenstof augustus t/m februari. Groep 3 Aanbod rekenstof augustus t/m februari Groep 3 Blok 1 Oriëntatie: tellen van hoeveelheden tot 10, introductie van de getallenlijn tot en met 10, tellen en terugtellen t/m 20, koppelen van getallen aan

Nadere informatie

Leerlijnen rekenen: De wereld in getallen

Leerlijnen rekenen: De wereld in getallen Leerlijnen rekenen: De wereld in getallen Groep 7(eerste helft) Getalbegrip - Telrij tot en met 1 000 000 - Uitspraak en schrijfwijze van de getallen (800 000 en 0,8 miljoen) - De opbouw en positiewaarde

Nadere informatie

Groep 3. Getalbegrip hele getallen. Optellen en aftrekken. Geld

Groep 3. Getalbegrip hele getallen. Optellen en aftrekken. Geld Groep 3 Getalbegrip hele getallen De leerlingen werken de eerste periode in het getallengebied tot 20 en 40. De tweede helft van het jaar ook tot 100. De leerlingen leren het verder- en terugtellen, tellen

Nadere informatie

Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4

Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4 Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4 Blok 1A en 2A Telrij, uitspraak en notatie Getallenlijn en getalvolgorde Opbouw getallen tot 100 Sprongen van 1, 2 en 5 tussen 10 en 20 t/m

Nadere informatie

Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen 1 2 REKENEN Boek 7a: Blok 1 - week 1 in geldcontext 2 x 2,95 = / 4 x 2,95 = Optellen en aftrekken tot 10.000 - ciferend; met 2 of 3 getallen 4232 + 3635 + 745 = 1600

Nadere informatie

Inhoud kaartenbak groep 8

Inhoud kaartenbak groep 8 Inhoud kaartenbak groep 8 1 Getalbegrip 1.1 Ligging van getallen tussen duizendvouden 1.2 Plaatsen van getallen op de getallenlijn 1.3 Telrij t/m 100 000 1.4 Telrij t/m 100 000 1.5 Getallen splitsen en

Nadere informatie

Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 5a: Blok 1 - week 1 Oriëntatie - Getallen tot en met 1000 - Tafels 0 t/m 6 en 10 - Herhalen strategieën - Herhalen hele, halve uren en kwartieren

Nadere informatie

Leerlijnenmatrix De wereld in getallen 4 e editie

Leerlijnenmatrix De wereld in getallen 4 e editie 3a 3b 4a 4b 5a 5b Getalbegrip Oriëntatie op de getallen - Verder- en terugtellen tot en met 40 - Cijfers schrijven - Structuur van de getallen tot en met 20 (één tiental en wisselende eenheden) Resultatief

Nadere informatie

Leerlijnenoverzicht groep 3 t/m 8

Leerlijnenoverzicht groep 3 t/m 8 3a 3b 4a 4b 5a 5b Getalbegrip Oriëntatie op de getallen - Verder- en terugtellen tot en met 40 - Cijfers schrijven - Structuur van de getallen tot en met 20 (één tiental en wisselende eenheden) Resultatief

Nadere informatie

Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 8 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 8a: Blok 1 - week 1 Oriëntatie - uitspreken en schrijven van getallen rond 1 miljoen - introductie miljard - helen uit een breuk halen 5/4 = -

Nadere informatie

Lesbrief groep 5/6. Beste ouders,

Lesbrief groep 5/6. Beste ouders, Lesbrief groep 5/6 Beste ouders, We starten met rekenen, taal en spelling weer met een nieuw blok. Hier dus weer een lesbrief om u op de hoogte te houden over wat uw kind de komende tijd zal leren/oefenen.

Nadere informatie

Lesbrief 2, groep 5/6. 27 oktober 2017

Lesbrief 2, groep 5/6. 27 oktober 2017 Lesbrief 2, groep 5/6. 27 oktober 2017 Beste ouders, De toetsen van het tweede blok zullen deze week en volgende week weer afgenomen worden. Een mooi moment voor een nieuwe lesbrief om jullie op de hoogte

Nadere informatie

Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok 1

Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok 1 Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok Legenda kleuren Getalbegrip Optellen en aftrekken Vermenigvuldigen en delen Verhoudingen Meten Meten Tijd Meten Geld Meetkunde Verbanden Legenda

Nadere informatie

DIDACTISCH GROEPSPLAN

DIDACTISCH GROEPSPLAN SBO De Boei DIDACTISCH GROEPSPLAN GROEP: Kof LEERKRACHT(EN): Anke Heijs/Margriet Wouda VAKGEBIED: Rekenen PERIODE: Jan.-juni Samenstelling van de groep: Stimulerende factoren: Belemmerde factoren: Beginsituatie:

Nadere informatie

Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen 1 REKENEN Boek 4a: Blok 1 - week 1 - optellen en aftrekken t/m 10 (3 getallen, 4 sommen) 5 + 4 = / 4 + 5 = 9 5 = / 9 4 = - getallen tot 100 Telrij oefenen met kralenstang

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 3, les 1 blok 3, les 3 blok 3, les 8. blok 1, les 1 blok 1, les 3 blok 1, les 6 blok 1, les 8 blok 1, les 11 blok 2, les 11

Aandachtspunten. blok 3, les 1 blok 3, les 3 blok 3, les 8. blok 1, les 1 blok 1, les 3 blok 1, les 6 blok 1, les 8 blok 1, les 11 blok 2, les 11 Aandachtspunten 307 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 Kommagetallen. Het kind kan geen steunpunten plaatsen op de getallenlijn. Het kind heeft weinig inzicht in de positiewaarde van cijfers

Nadere informatie

Leerlijnenpakket STAP incl. WIG. Rekenen Rekenen. Datum: 08-05-2014. Schooltype BAO (Regulier) Herkomst Landelijk Periode DL -20 t/m 200

Leerlijnenpakket STAP incl. WIG. Rekenen Rekenen. Datum: 08-05-2014. Schooltype BAO (Regulier) Herkomst Landelijk Periode DL -20 t/m 200 Leerlijnenpakket STAP incl. WIG Schooltype BAO (Regulier) Herkomst Landelijk Periode DL -20 t/m 200 Rekenen Rekenen 1.1 Getallen - Optellen en aftrekken tot 10 - Groep 3 BB/ KB GL + PRO 1.1.1 zegt de telrij

Nadere informatie

Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1

Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1 Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1 Normgerichte doelen: De kinderen behalen op de methodegebonden toetsen Maatschrift een 60% score. Blok 1: De kinderen kennen/kunnen/beheersen:

Nadere informatie

Kennis van de telrij De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2.

Kennis van de telrij De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2. Rekenrijk doelen groep 1 en 2 De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2. Aantallen kunnen tellen De kinderen kunnen kleine aantallen tellen. De kinderen kunnen eenvoudige

Nadere informatie

Lesbrief 4, groep 5/6. 24 januari 2018

Lesbrief 4, groep 5/6. 24 januari 2018 Lesbrief 4, groep 5/6. 24 januari 2018 Beste ouders, We zijn inmiddels druk met de CITO toetsen. Altijd een spannende periode voor de kinderen. Als leerkracht kijken we in deze periode vooral naar de voortgang

Nadere informatie

Werken naar fundamenteel niveau 1F met. De wereld in getallen. Verantwoording en 1F-routeboekje. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Werken naar fundamenteel niveau 1F met. De wereld in getallen. Verantwoording en 1F-routeboekje. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Werken naar fundamenteel niveau 1F met De wereld in getallen Verantwoording en 1F-routeboekje SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Werken naar fundamenteel niveau 1F met De wereld in getallen

Nadere informatie

Leerstofoverzicht groep 3

Leerstofoverzicht groep 3 Leerstofoverzicht groep 3 Getallen en relaties Basisbewerkingen Verhoudingen Leerlijn Groep 3 uitspraak, schrijfwijze, kenmerken begrippen evenveel, minder/meer cijfer 1 t/m 10, groepjes aanvullen tot

Nadere informatie

Lesopbouw: instructie. 2 Instructie. 1 Start. Blok 4 Week 2 Les 1

Lesopbouw: instructie. 2 Instructie. 1 Start. Blok 4 Week 2 Les 1 Blok Week 2 Les 1 0 70 30 0 35 5 20 10 1 36 2 11 12 1 0 739 00 96 325 10 71 02 9 327 330 69 56 1 210 332 700 566 20 212 59 29 3 599 76 551 300 5 1 770 99 0 00 109 3 991 10 02 111 350 70 270 96 596 150

Nadere informatie

Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3.

Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3. Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3. Het rekenonderwijs van tegenwoordig ziet er anders uit dan vroeger. Dat komt omdat er nieuwe inzichten zijn over hoe kinderen het beste leren. Vroeger lag

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 6 AFRONDEN Inleiding Cijfers Verstandig afronden 48 BLZ

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 6 AFRONDEN Inleiding Cijfers Verstandig afronden 48 BLZ INHOUDSOPGAVE BLZ HOOFDSTUK 1 DOMEIN A: GETALLEN 15 1.1. Inleiding 15 1.2. Cijfers en getallen 15 1.3. Gebroken getallen 16 1.4. Negatieve getallen 17 1.5. Symbolen en vergelijken van getallen 19 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Groep 6. Uitleg voor ouders (en kinderen) over de manieren waarop rekenen in groep 6 aan bod komt. Don Boscoschool groep 6 juf Kitty

Groep 6. Uitleg voor ouders (en kinderen) over de manieren waarop rekenen in groep 6 aan bod komt. Don Boscoschool groep 6 juf Kitty Groep 6 Uitleg voor ouders (en kinderen) over de manieren waarop rekenen in groep 6 aan bod komt. Getalbegrip Ging het in groep 5 om de hele getallen tot 1000, nu wordt de getallenwereld uitgebreid. Naast

Nadere informatie

REKENZWAK VMBO-MBO. Lonneke Boels - Christelijk Lyceum Delft Rekencoördinator, docent rekenen, technator RT-praktijk Alaka rekenen basisschool en pabo

REKENZWAK VMBO-MBO. Lonneke Boels - Christelijk Lyceum Delft Rekencoördinator, docent rekenen, technator RT-praktijk Alaka rekenen basisschool en pabo REKENZWAK VMBO-MBO Lonneke Boels - Christelijk Lyceum Delft Rekencoördinator, docent rekenen, technator RT-praktijk Alaka rekenen basisschool en pabo Oorzaken rekenproblemen En wat kun je eraan doen? Oorzaak

Nadere informatie

Reken zeker: leerlijn kommagetallen

Reken zeker: leerlijn kommagetallen Reken zeker: leerlijn kommagetallen De gebruikelijke didactische aanpak bij Reken Zeker is dat we eerst uitleg geven, vervolgens de leerlingen flink laten oefenen (automatiseren) en daarna het geleerde

Nadere informatie

Begin situatie Wiskunde/Rekenen. VMBO BB leerling

Begin situatie Wiskunde/Rekenen. VMBO BB leerling VMBO BB leerling Verbanden en Hoge -bewerkingen onder 100 -tafels t/m 10 (x:) -bewerkingen met eenvoudige grote en -makkelijk rekenen -vergelijken/ordenen op getallenlijn -makkelijke breuken omzetten -deel

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 1, les 1 blok 1, les 6 blok 2, les 1 blok 3, les 8. blok 1, les 3 blok 1, les 11 blok 3, les 1

Aandachtspunten. blok 1, les 1 blok 1, les 6 blok 2, les 1 blok 3, les 8. blok 1, les 3 blok 1, les 11 blok 3, les 1 Aandachtspunten 313 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 De telrij tot en met en boven 10 000. Het kind kan geen getallen plaatsen op de getallenlijn met steunpunten. Het kind heeft weinig inzicht

Nadere informatie

Lesbrief groep 5/6. Beste ouders,

Lesbrief groep 5/6. Beste ouders, Lesbrief groep 5/6 Beste ouders, Het is al weer een tijdje geleden dat we een lesbrief aan jullie hebben gestuurd. Maar met de start op onze prachtige nieuwe school, ook gelijk maar een doorstart met de

Nadere informatie

REKENEN OP MAAT GROEP 4

REKENEN OP MAAT GROEP 4 REKENEN OP MAAT GROEP 4 REKENEN OP MAAT GROEP 4 RICHT ZICH OP DE BELANGRIJKSTE VAARDIGHEDEN DIE NODIG ZIJN VOOR HET REKEN-WISKUNDEONDERWIJS. ER WORDT NAUW AANGESLOTEN BIJ DE OEFENSTOF VAN DE VERSCHILLENDE

Nadere informatie

Reken zeker: leerlijn kommagetallen

Reken zeker: leerlijn kommagetallen Reken zeker: leerlijn kommagetallen De gebruikelijke didactische aanpak bij Reken Zeker is dat we eerst uitleg geven, vervolgens de leerlingen flink laten oefenen (automatiseren) en daarna het geleerde

Nadere informatie

Leerlijnen voor groep 3-8

Leerlijnen voor groep 3-8 Leerlijnen voor groep 3-8 Groep 3, eerste half jaar de begrippen meer, minder, evenveel juist toepassen de ontbrekende getallen op de getallenlijn t/m 12 invullen van hoeveelheden t/m 20 groepjes van 5

Nadere informatie

Rekenfolder o.b.s. Henri Dunant groep 7

Rekenfolder o.b.s. Henri Dunant groep 7 Extra informatie blok 1 Rekenfolder o.b.s. Henri Dunant groep 7 Bij getallen en bewerkingen verkennen de kinderen in dit blok o.a. de getallen tot 100.000 met behulp van de getallenlijn. Verder komen er

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 7

LESSTOF. Rekenen op maat 7 LESSTOF Rekenen op maat 7 2 Lesstof Rekenen op maat 7 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 7 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

Lesopbouw: instructie. Lesinhoud. 1 Start. 2 Instructie. Blok 4 Week 2 Les 1. Vermenigvuldigen: rekenen met de factor 10, 100 en

Lesopbouw: instructie. Lesinhoud. 1 Start. 2 Instructie. Blok 4 Week 2 Les 1. Vermenigvuldigen: rekenen met de factor 10, 100 en Blok Week Les 6 6 7 7 6 7 96 7 6 6 7 9 a 7 c 76 e 7 6 g 7 79 b d f h 7 7 9 9 () 6 7 6 6 6 9 7 7 6 799 9 6 6 77 6 6 79 7 6 66 6 6 6 7 9 6 Lesinhoud Vermenigvuldigen: rekenen met de factor, en Bewerkingen:

Nadere informatie

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren?

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren? Checklist Rekenen Groep 3 1. Tellen tot 20 Als kleuters, in groep 1 en groep 2, zijn de kinderen bezig met de zogenaamde voorbereidende rekenvaardigheid. Onderdelen hiervan zijn ordenen en seriatie. Dit

Nadere informatie

Toetswijzer M7 - E7 - M8

Toetswijzer M7 - E7 - M8 Toetswijzer M7 - E7 - M8 Stap 1: Bij afnamemoment M7 - E7 - M8 wordt Automatiseringstoets 5 ; dan wordt de "speed" van de tafels (drempel 5a en 5b) en deeltafels (drempel 5c en 5d) in kaart Screening Hoofdbewerkingen

Nadere informatie

TOELICHTING ALGEMEEN. voor de leerkracht

TOELICHTING ALGEMEEN. voor de leerkracht TOELICHTING ALGEMEEN voor de leerkracht TOELICHTING ALGEMEEN INLEIDING Rekenkikker biedt domeinspecifieke oefenstof op minimumniveau die de zeer zwakke rekenaars kan helpen bij het zelfstandig en zelfsturend

Nadere informatie

Lesbrief 1, groep 5/6. 22 september 2017

Lesbrief 1, groep 5/6. 22 september 2017 Lesbrief 1, groep 5/6. 22 september 2017 Beste ouders, De eerste vier weken van het schooljaar zijn voorbij gevlogen. We hebben een fijne start gehad met deze leuke klas. Inmiddels hebben we al een projectweek

Nadere informatie

Rekenen op maat 4. Doelgroepen Rekenen op maat 4. Omschrijving Rekenen op maat 4

Rekenen op maat 4. Doelgroepen Rekenen op maat 4. Omschrijving Rekenen op maat 4 Rekenen op maat 4 Rekenen op maat 4 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het rekenwiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken van

Nadere informatie

Groep 8, blok 1, week 1 Passende Perspectieven, leerroute 2. Groep 8, blok 1, week 2 Passende Perspectieven, leerroute 2

Groep 8, blok 1, week 1 Passende Perspectieven, leerroute 2. Groep 8, blok 1, week 2 Passende Perspectieven, leerroute 2 Groep 8, blok 1, week 1 Passende Perspectieven, leerroute 2 LES 1 LES 2 LES 3 LES 4 LES 5 (hele getallen tot 1000) (meter, decimeter, centimeter, millimeter, kilometer, decameter, hectometer) (begrip kilo)

Nadere informatie

2016 W. Danhof / P. Bandstra Bandstra Speciaal Rekenadvies

2016 W. Danhof / P. Bandstra  Bandstra Speciaal Rekenadvies Blad 1: Optellen Optellen Antwoord Tijd Overschr. IT1 Fase 1a M3 A. D. M. H. Voorbeeld: 3 + 5 = Check evt. getalbegrip tot 10 8 + 1 O Gebruik makend van omkering 3 + 5 >> 5 + 3 = 8 2 + 5 O Doortellend

Nadere informatie

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Eerste versie 2015-2016 Het volgen van - en begeleiding bij ernstige rekenproblemen en dyscalculie Stappenplan bij (ernstige ) rekenproblemen en dyscalculie De vier

Nadere informatie

Rekenen op maat 7. Doelgroepen Rekenen op maat 7. Doelgroepen Rekenen op maat 7

Rekenen op maat 7. Doelgroepen Rekenen op maat 7. Doelgroepen Rekenen op maat 7 Rekenen op maat 7 Rekenen op maat 7 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het rekenwiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken van

Nadere informatie

Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt voor groep 7 en 8 van de basisschool

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 7, les 1 blok 7, les 3 blok 7, les 6 blok 7, les 8 blok 7, les 11 blok 9, les 1

Aandachtspunten. blok 7, les 1 blok 7, les 3 blok 7, les 6 blok 7, les 8 blok 7, les 11 blok 9, les 1 Aandachtspunten 291 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 1 Getalbegrip. Het kind ziet de structuur niet tussen getallen boven en beneden 1 miljoen. uitspreken en opschrijven van grote getallen boven

Nadere informatie

Rekenen op maat 5. Doelgroepen Rekenen op maat 5. Omschrijving Rekenen op maat 5

Rekenen op maat 5. Doelgroepen Rekenen op maat 5. Omschrijving Rekenen op maat 5 Rekenen op maat 5 Rekenen op maat 5 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het reken-wiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken

Nadere informatie

Toelichting bij het rapport van groep 3 t/m 8

Toelichting bij het rapport van groep 3 t/m 8 Toelichting bij het rapport van groep 3 t/m 8 De volgende items vindt u terug in de rapporten van alle groepen 3 t/m 8 De cognitieve vakken zijn per groep aangegeven. SOCIALE VAARDIGHEDEN WERKHOUIDNG CITO-LOVS

Nadere informatie

Groep 7, blok 1, week 1 Passende Perspectieven, leerroute 3

Groep 7, blok 1, week 1 Passende Perspectieven, leerroute 3 Groep 7, blok 1, week 1 Passende Perspectieven, leerroute 3 LES 1 LES 2 LES 3 LES 4 LES 5 (tot 1000 en boven 1000 getallen herkennen, benoemen en noteren) (tot 1000) (1/10) (1/2 en 1/5) (10 cm = 0,10 m,

Nadere informatie

Namen MTG CITO B,W,M OBSERVATIES DOELEN & ONDERWIJSBEHOEFTEN

Namen MTG CITO B,W,M OBSERVATIES DOELEN & ONDERWIJSBEHOEFTEN Violenschool Groepsoverzicht, observaties en onderwijsbehoeften. MTG = Vakken: Spelling Lezen Rekenen methoden gebonden toetsen; B = basisgroep; W = weergroep; M = meergroep Groep: 3A, W. Bakker; IB-er

Nadere informatie

Toetswijzer M6. Screening Hoofdbewerkingen

Toetswijzer M6. Screening Hoofdbewerkingen Toetswijzer M6 versie 2.0 (12-12-17) Stap 1: Bij afnamemoment M6 wordt Automatiseringstoets 4 afgenomen. Deze checkt de "speed" van drempel 3, de sommen tot 20 (met doorbreking tiental), drempel 4, de

Nadere informatie

Cursus voor Rekenondersteuners rekenen de 3 e slag. Bijeenkomst 3 28 februari 2012 Ceciel Borghouts & Monica Wijers Freudenthal Instituut

Cursus voor Rekenondersteuners rekenen de 3 e slag. Bijeenkomst 3 28 februari 2012 Ceciel Borghouts & Monica Wijers Freudenthal Instituut Cursus voor Rekenondersteuners rekenen de 3 e slag Bijeenkomst 3 28 februari 2012 Ceciel Borghouts & Monica Wijers Freudenthal Instituut deel 0 EVEN DE KRANT 1. Huiswerk Programma 16 februari doen

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 8

LESSTOF. Rekenen op maat 8 LESSTOF Rekenen op maat 8 2 Lesstof Rekenen op maat 8 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 10 Lesstof Rekenen op maat 8 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

Getallen en breuken. 1 Doel: helen in breuken verdelen en helen uit de breuk halen. Herhalen

Getallen en breuken. 1 Doel: helen in breuken verdelen en helen uit de breuk halen. Herhalen Getallen en breuken Basisstof structuur van de getallen tot 000 000 breuken Lesdoelen De leerlingen kunnen: helen in breuken verdelen en helen uit de breuk halen; helen en breuken verdelen; getallen op

Nadere informatie

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor eind groep 5

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor eind groep 5 Domein GETALLEN, subdomein Getalbegrip beheerst de doelen van groep 2 t/m 4, ook op het niveau van groep 5 en HELE GETALLEN kan willekeurige delen van de telrij tot ten minste 1000 opzeggen en vanuit elk

Nadere informatie

Toetswijzer E6. Stap 1: Bij afnamemoment E6 wordt Automatiseringstoets 4 afgenomen.

Toetswijzer E6. Stap 1: Bij afnamemoment E6 wordt Automatiseringstoets 4 afgenomen. Toetswijzer E6 Stap 1: Bij afnamemoment E6 wordt Automatiseringstoets 4 afgenomen. Screening Hoofdbewerkingen versie 2.0 (12-12-17) Deze checkt de "speed" van drempel 3, de sommen tot 20 (met doorbreking

Nadere informatie

Takenoverzicht. Rekenrijk Groep 6.

Takenoverzicht. Rekenrijk Groep 6. 2011-2012 Takenoverzicht Rekenrijk Groep 6 http://www.correctaleerhulp.nl Rekenrijk 6A, blok 1, les 1 Rekenrijk 6A, blok 1, les 2 Rekenrijk 6A, blok 1, les 3 Rekenrijk 6A, blok 1, les 4 Rekenrijk 6A, blok

Nadere informatie

Lesopbouw: instructie. Start. Instructie. Blok 4

Lesopbouw: instructie. Start. Instructie. Blok 4 Week Les Bijwerkboek Rekenboek Lessen 0 6900 640 709 3308 37 690 80 407 730 30 300 4 76 9 7 800 60 3 737 40 0 0 3 87 40 70 8 0 30 3 67 800 400 30 70 8 400 40 6 34 800 0 30 90 9 600 60 7 33 600 0 40 90

Nadere informatie

Groep 8, blok 1, week 1 Passende Perspectieven, leerroute 3. Groep 8, blok 1, week 2 Passende Perspectieven, leerroute 3

Groep 8, blok 1, week 1 Passende Perspectieven, leerroute 3. Groep 8, blok 1, week 2 Passende Perspectieven, leerroute 3 Groep 8, blok 1, week 1 Passende Perspectieven, leerroute 3 LES 1 LES 2 LES 3 LES 4 LES 5 (meter, decimeter, centimeter, millimeter, kilometer, decameter, hectometer) (begrip kilo) opdracht 4 (hele getallen

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 7

LESSTOF. Rekenen op maat 7 LESSTOF Rekenen op maat 7 Inhoud INLEIDING... 3 DOELGROEP... 3 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 6 Lesstof Rekenen op maat 7 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs. De programma s zijn

Nadere informatie

Screening Hoofdbewerkingen

Screening Hoofdbewerkingen Toetswijzer versie 3.0 (1-2-19) M6-E6 Screening Hoofdbewerkingen IT (= item / somcategorie) Blad 2: Groepsoverzicht Speed M6-E6 Optellen Voorbeeld Fase Breuken Voorbeeld Fase Blad 3: Groepsoverzicht Power

Nadere informatie

Aandachtspunten. Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9. Specifieke aandachtspunten/observaties. Leerinhoud/ Observatie

Aandachtspunten. Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9. Specifieke aandachtspunten/observaties. Leerinhoud/ Observatie Aandachtspunten 291 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 1 Doortellen en terugtellen onder 100. Het kind vergeet steeds getallen. Het kind hapert bij bepaalde getallen. Het kind heeft moeite met

Nadere informatie

Les 20: gelijknamige breuken, gelijkwaardige breuken en breuken vereenvoudigen

Les 20: gelijknamige breuken, gelijkwaardige breuken en breuken vereenvoudigen Getallenkennis Target 1 Les 1: getalbegrip to 10 000 000 wb. p. 1+2, sb 1 Les 5: kommagetallen tot 0,001 wb. p. 8-9, sb 5 Les 12: breuken vergelijken en sorteren wb. p. 15-16, sb 10 Les 13: breuk als operator,getal,verhouding,

Nadere informatie

Het onderzoeken van problemen met vermenigvuldigen en delen? Zo doe je dat!

Het onderzoeken van problemen met vermenigvuldigen en delen? Zo doe je dat! Het onderzoeken van problemen met vermenigvuldigen en delen? Zo doe je dat! Mariska van der Vliet-de Keizer 10 december 2014 Doel van de bijeenkomst Een direct inzetbaar document om het vermenigvuldigen

Nadere informatie

Leerdoelen groep 8. Pluspunt rekenen

Leerdoelen groep 8. Pluspunt rekenen Leerdoelen groep 8 Pluspunt rekenen NB. De leerdoelen van deze rekenmethode bieden wij de kinderen aan middels Denken in Doelen. Dat betekent dat we niet exact de blokken van de methode volgen, maar dat

Nadere informatie

Screening Hoofdbewerkingen

Screening Hoofdbewerkingen Toetswijzer versie 3.0 (1-2-19) M7 - E7 Screening Hoofdbewerkingen IT (= item / somcategorie) Blad 2: Groepsoverzicht Speed M7-E7 Voorbeeld Fase Breuken Voorbeeld Fase Blad 3: Groepsoverzicht Power M7-E7

Nadere informatie

Optellen en aftrekken tot 100 Kommagetallen

Optellen en aftrekken tot 100 Kommagetallen Dat is duidelijk! Optellen en aftrekken tot 100 Kommagetallen Door Anneke van Gool en Anke Fourdraine Panama Conferentie 2011 Stapsgewijze opbouw Instructie oefenen toetsen remediëren/herhalen/plus Elk

Nadere informatie

Leerdoelen groep 7. Pluspunt rekenen

Leerdoelen groep 7. Pluspunt rekenen Leerdoelen groep 7 Pluspunt rekenen NB. De leerdoelen van deze rekenmethode bieden wij de kinderen aan middels Denken in Doelen. Dat betekent dat we niet exact de blokken van de methode volgen, maar dat

Nadere informatie

Leerstofoverzicht groep 6

Leerstofoverzicht groep 6 Leerstofoverzicht groep 6 Getallen en relaties Basisbewerkingen Leerlijn Groep 6 Uitspraak, schrijfwijze, kenmerken getallen boven 10 000 in cijfers schrijven haakjesnotatie deler en deeltal breuknotatie

Nadere informatie

Nummer 21 29 januari 2015

Nummer 21 29 januari 2015 Datum Activiteit Datum Activiteit Nummer 21 29 januari 2015 29-01 Groep 8: Adviesgesprekken 13-02 Afsluiting Duif s In 30-01 Duif s In 3 17 en 19-2 Groep 3: Rapportgesprekken 06-02 Duif s In 4 18-2 Rapport

Nadere informatie

Screening Hoofdbewerkingen

Screening Hoofdbewerkingen Toetswijzer versie 3.0 (1-2-19) E5-M6 Screening Hoofdbewerkingen IT (= item / somcategorie) Blad 2: Groepsoverzicht Speed E5-M6 Optellen Voorbeeld Fase Breuken Voorbeeld Fase Blad 3: Groepsoverzicht Power

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 8, les 3 blok 8, les 11. blok 8, les 3 blok 9, les 6 blok 9, les 11. blok 7, les 3 blok 7, les 8 blok 9, les 6

Aandachtspunten. blok 8, les 3 blok 8, les 11. blok 8, les 3 blok 9, les 6 blok 9, les 11. blok 7, les 3 blok 7, les 8 blok 9, les 6 Aandachtspunten 299 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 1 De telrij tot en met en boven 100 000. plaatsen van getallen op de getallenlijn. Het kind kan zich geen voorstelling maken van een hoeveelheid.

Nadere informatie

Vervolgcursus Proeftuin Rekenen Tweede bijeenkomst 3 februari 2016 vincent jonker & monica wijers

Vervolgcursus Proeftuin Rekenen Tweede bijeenkomst 3 februari 2016 vincent jonker & monica wijers Vervolgcursus Proeftuin Rekenen Tweede bijeenkomst 3 februari 2016 vincent jonker & monica wijers 1 league is. miles 1 mile is.. furlongs 1 furlong is. chains 1 foot is.. inches 1 yard is inches 1 league

Nadere informatie

Scoreblad bewis 01. naam cursist: naam afnemer: werkpunt. niet goed. tellen. getalbegrip. algemeen 01 04. bewerking en. optellen en.

Scoreblad bewis 01. naam cursist: naam afnemer: werkpunt. niet goed. tellen. getalbegrip. algemeen 01 04. bewerking en. optellen en. Scoreblad bewis naam cursist: datum: naam afnemer: inhoud vraag opmerkingen OK werkpunt niet goed tellen eieren tellen in dozen van 10 getallen verder aanvullen in kralenketting getalbegrip getallen ertussen

Nadere informatie

drs. W.M.F. Beuker, training en begeleiding in onderwijs

drs. W.M.F. Beuker, training en begeleiding in onderwijs Stadsdeel zuidoost H1 Getallen een 1 tien 10 honderd 100 duizend 1 000 tienduizend 10 000 honderdduizend 100 000 een miljoen 1 000 000 tien miljoen 10 000 000 honderd miljoen 100 000 000 een miljard 1

Nadere informatie

spiekboek De beste basis voor het rekenen

spiekboek De beste basis voor het rekenen spiekboek rekenen plus spiekboek De beste basis voor het rekenen groep 3 COLOFON DiKiBO presenteert het spiekboek complete reken-zakboek rekenen voor groep voor 5 groep 5 & 6 3 Auteur: DiKiBO behandelt

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond. Groep 5 en 6 Dinsdag 22 september 2015

Welkom op de informatieavond. Groep 5 en 6 Dinsdag 22 september 2015 Welkom op de informatieavond. Groep 5 en 6 Dinsdag 22 september 2015 Indeling van de avond: Kennismakingsronde Normen en waarden RDW Vakgebieden Algemene informatie Normen en waarden opgesteld voor leerkrachten,

Nadere informatie

Lesbrief groep 5/6. Beste ouders,

Lesbrief groep 5/6. Beste ouders, Lesbrief groep 5/6 Beste ouders, De vakantie is weer voorbij en we gaan nu het laatste deel van het schooljaar in. Een periode waarin we bezig gaan met de laatste blokken van rekenen, taal en spelling.

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 4

LESSTOF. Rekenen op maat 4 LESSTOF Rekenen op maat 4 2 Lesstof Rekenen op maat 4 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 4 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

Getallen en getalrelaties

Getallen en getalrelaties Leerlijnenoverzicht In de leerlijnenmatrix staat een overzicht van alle leerinhouden, die in groep 3 tot en met 8 aan de orde komen. Per jaargroep zijn er ruim zestig leerdoelen, deze zijn niet één op

Nadere informatie

Dyscalculieprotocol Het volgen van - en begeleiding bij

Dyscalculieprotocol Het volgen van - en begeleiding bij Dyscalculieprotocol 2017-2018 Het volgen van - en begeleiding bij ernstige rekenproblemen en dyscalculie Stappenplan bij (ernstige ) rekenproblemen en dyscalculie De vier fasen vanuit het protocol ERWD

Nadere informatie

Takenoverzicht. Wis en Reken v1 Groep 5. versie

Takenoverzicht. Wis en Reken v1 Groep 5.  versie Takenoverzicht versie 20120702 Wis en Reken v1 Groep 5 http://www.correctaleerhulp.nl Wis en reken 5, blok 1, dag 1 Maak vandaag alleen: 2. Bij de bakker keersommen (geen plattegrond-opgaven) Sla de rest

Nadere informatie

Toetswijzer examen Cool 2.1

Toetswijzer examen Cool 2.1 Toetswijzer examen Cool 2.1 Cool 2.1 1 Getallenkennis: Grote natuurlijke getallen 86 a Ik kan grote getallen vlot lezen en schrijven. 90 b Ik kan getallen afronden. 91 c Ik ken de getalwaarde van een getal.

Nadere informatie

Leerjaar 4: Doelenlijst Rekenen/Wiskunde voor leerroute A, B en C

Leerjaar 4: Doelenlijst Rekenen/Wiskunde voor leerroute A, B en C Leerjaar 4: Doelenlijst Rekenen/Wiskunde voor leerroute A, B en C Getallen, Verhoudingen, Meten en meetkunde, Verbanden GETALLEN Onderdeel 1 Optellen en aftrekken (inclusief getalverkenning en schatten)

Nadere informatie

Routeboekje. bij Rekenrijk. Groep 7 Blok 6. Van...

Routeboekje. bij Rekenrijk. Groep 7 Blok 6. Van... Routeboekje bij Rekenrijk Groep 7 Blok 6 Van... Groep 7 Blok 6 Les 1 Leerkrachtgebonden LB 7a 142 1 Hoeveel bussen? meedoen LB 7a 142 2 Reken uit - LB 7a 142 3 Reken uit maken LB 7a 143 4 Schat eerst,

Nadere informatie

PARAGRAAF Protocol bij ernstige rekenwiskunde-problemen en/of dyscalculie 1. Doel van het protocol. 2. Signalering

PARAGRAAF Protocol bij ernstige rekenwiskunde-problemen en/of dyscalculie 1. Doel van het protocol. 2. Signalering Samengesteld door BZT WPC Versie 23-06-2015 Bestuur Door DO vastgesteld op 02-07-2015 DO Door BG als voorgenomen besluit vastgesteld op 09-07-2015 GMR Door GMR van advies/instemming voorzien op nvt Medewerkers

Nadere informatie

Doorgaande lijn rekenen - een voorbeeld

Doorgaande lijn rekenen - een voorbeeld Doorgaande lijn rekenen - een voorbeeld Groep 1-2: rekendoelen Checklist Tellen en Getalbegrip Medio groep 2 (bron: 'effectief omgaan met verschillen in het rekenonderwijs') Telrij: opzeggen van de telrij

Nadere informatie

Hoe is SmartRekenen opgebouwd?

Hoe is SmartRekenen opgebouwd? Hoe is SmartRekenen opgebouwd? Onderstaand figuur toont de opbouw van SmartRekenen: SmartRekenen 1F Instaptoets IT 2A 2F Referentieniveau Deel 1 Deel 3F Deel 2 Hoofdstuk 1 Paragraaf Eindtoets 2 Theorie

Nadere informatie

Tafelplan 2015-2016. Werkwijze voor het aanleren en automatiseren van de keertafels (en de deeltafels). in groep 4, 5 en 6.

Tafelplan 2015-2016. Werkwijze voor het aanleren en automatiseren van de keertafels (en de deeltafels). in groep 4, 5 en 6. Tafelplan 2015-2016 Werkwijze voor het aanleren en automatiseren van de keertafels (en de deeltafels). in groep 4, 5 en 6. 1 Groep 4 Doelen eind groep 4: - De kinderen hebben de tafel van 1, 10, 2, 4,

Nadere informatie

Uit De Ophaalbrug, werkmateriaal bij de overstap basisonderwijs voortgezet onderwijs, sept. 2003

Uit De Ophaalbrug, werkmateriaal bij de overstap basisonderwijs voortgezet onderwijs, sept. 2003 Uit De Ophaalbrug, werkmateriaal bij de overstap basisonderwijs voortgezet onderwijs, sept. 2003 REKENEN-WISKUNDE VERSLAG Samenstelling De BOVO-kwaliteitsgroep rekenen-wiskunde bestond uit: Sira Kamermans,

Nadere informatie

Lesopbouw: instructie. Start. Instructie. Blok 4. Lesinhoud Kommagetallen: vermenigvuldigen met kommagetallen Kommagetallen: delen met kommagetallen

Lesopbouw: instructie. Start. Instructie. Blok 4. Lesinhoud Kommagetallen: vermenigvuldigen met kommagetallen Kommagetallen: delen met kommagetallen Week Blok Bijwerkboek 0 Les Rekenboek Lessen 0 0, 0 0, 0, keer 0, 0,, flesjes 0,, 0, 0 0 plankjes stukjes 0 0 Lesinhoud Kommagetallen: vermenigvuldigen met kommagetallen Kommagetallen: delen met kommagetallen

Nadere informatie

Toets gecijferdheid augustus 2005

Toets gecijferdheid augustus 2005 Toets gecijferdheid augustus 2005 Naam: Klas: score: Datum: Algemene aanwijzingen: - Noteer alle berekeningen en oplossingen in dit boekje - Blijf niet te lang zoeken naar een oplossing - Denk aan de tijd

Nadere informatie

Tussendoelen domein GETALLEN, subdomein Getalbegrip

Tussendoelen domein GETALLEN, subdomein Getalbegrip Tussendoelen domein GETALLEN, subdomein Getalbegrip HELE GETALLEN kan de telrij opzeggen tot ten minste 20. kan vanuit elk getal tot 20 verder tellen en vanuit elk getal onder 10 terugtellen. herkent en

Nadere informatie

Zwakke rekenaars sterk maken

Zwakke rekenaars sterk maken Zwakke rekenaars sterk maken Bijeenkomst 5 28 september 2011 monica wijers, ceciel borghouts Freudenthal Instituut Programma vandaag Diagnostiek Presentatie Welke onderwerpen in kaart? Voorbeelden Werken

Nadere informatie

Toelichting bij de kaartjes van het opzoekboekje Rekenen

Toelichting bij de kaartjes van het opzoekboekje Rekenen Toelichting bij de kaartjes van het opzoekboekje Rekenen Algemene opmerkingen De volgorde van de toelichting bij van de kaartjes is willekeurig en heeft niets te maken met de volgorde waarop de kaartjes

Nadere informatie

tussendoelen: Hoeveelheden & getallen: Koppelen van hoeveelheden aan getallen (tot en met 20) Hoeveelheden d.m.v. getallen (tot en met 20) noteren

tussendoelen: Hoeveelheden & getallen: Koppelen van hoeveelheden aan getallen (tot en met 20) Hoeveelheden d.m.v. getallen (tot en met 20) noteren Kerndoel: 1. De leerlingen leren hoeveelheidbegrippen gebruiken en herkennen. 1.1. ze leren begrippen toepassen voor het aangeven van aantallen en het uitvoeren van bewerkingen. 1.2. ze leren hoeveelheden

Nadere informatie

kwartaaltoetsen groep 3 t/m 8

kwartaaltoetsen groep 3 t/m 8 kwartaaltoetsen groep 3 t/m 8 handleiding groep 4 kwartaaltoetsen handleiding groep 4 Kwartaaltoetsen bij Pluspunt Per jaargroep zijn er vier kwartaaltoetsen, iedere toets bestaat uit 2 delen. 1 Het eerste

Nadere informatie