ASVA marketingplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASVA marketingplan 2011-2012"

Transcriptie

1 ASVA marketingplan

2 Inhoudsopgave Inleiding De uitdaging Situatie Analyse Organisatie analyse Bestuur Medewerkers Vrijwilligers Doelen Cultuur Leden analyse Value drivers Touchpoints Wie zijn onze partners? Marketing Strategie Jaarplanning Het ASVA krantje Intern stappenplan Interne cultuur versterken ASVA Mascotte Korte termijn & lange termijn Korte termijn planning Langetermijnvisie Conclusie Bijlage 1: Jaarplanning 2: Intern Stappenplan 3: Marketing & Communicatie medewerker Witboek 4: VSPA enquête 1

3 Inleiding Dit marketingplan is een sjabloon om het bestuur en medewerkers van ASVA te helpen om een gestructureerd plan te volgen om ASVA het hele jaar door het best te kunnen promoten. Dit plan bevat een overzicht van de uitdaging die ASVA heeft om de naam van ASVA wat bekender te laten worden onder studenten in Amsterdam. Een inzicht van de players die een indruk hebben van ASVA en vice versa. Het is belangrijk om de focus en doelen te weten om het plan uit te werken en resultaten te krijgen. Er is ook een volledig lijst van de mogelijke touchpoints waarmee ASVA studenten kan benaderen, zoals social media (Facebook en Twitter), fysiekaal methoden (posters en flyers) en door de universiteit kanalen (Allmail en Intranet). Als het landschap duidelijk is, dan is het makelijker om het marketingplan te begrijpen en goed uit te voeren. Het marketingplan van ASVA bevat een jaarplanning waarmee het bestuur weet hoe en wanneer de verschillende acties te promoten. Er is dan ook een interne planning om de procedures van promotie-ideeën en vormgeving beter op elkaar aan te laten sluiten. Hierbij is een suggestie om twee keer per jaar een ASVA-krantje te sturen aan alle ASVA-leden. Tenslotte is er een idee om de interne cultuur van AVSA te versterken. Daarnaast is er een korte- en langetermijnplanning voor ASVA. Hoe het bestuur en medewerkers het ASVA brand en activiteiten het best kunnen promoten en versterken op de korte termijn, maar dan ook hoe de langetermijnvisie van ASVA uitgevoerd kan worden. Dit marketingplan is bedoeld om een goed overzicht van ASVA te geven en een is uiteindelijk een blauwdruk om ieder jaar opnieuw in te vullen. 2

4 De uitdaging Het ASVA brand beter naar voren brengen Het is nooit makkelijk om de brand-awareness van een bedrijf of merk zomaar te creëren. Het vereist tijd, energie en geld. ASVA heeft een sterke huisstijl en is bekend in de onderwijssector. Maar ASVA moet wel goed bekend zijn onder de studenten waarvan zij de belangen behartigt. De uitdaging voor ASVA ligt vooral in de bekendheid over de dingen die zij doet. Hoewel we merken dat veel mensen de naam ASVA wel bekend in de oren klinkt, zijn er weinig mensen die begrijpen wat ASVA precies doet. De uitdaging voor ASVA is een moeilijke. Aan de ene kant is ASVA een belangenbehartiger en is naamsbekendheid dus nooit een doel op zich. ASVA biedt diensten aan en doet dingen voor studenten uit de overtuiging dat ze hiermee studenten kunnen helpen, niet om de naam ASVA bekender te maken. Aan de andere kant is naamsbekendheid en begrip onder studenten van de functie van ASVA belangrijk om haar taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de vele dingen die ASVA organiseert, maar waar relatief weinig mensen naartoe komen. Een ander voorbeeld is het vinden van een nieuw bestuur onder een relatief onbekende achterban die vaak ver van ASVA staat. Een andere uitdaging voor ASVA is het gelijkmatig en continue promoten en communiceren van haar activiteiten. Door de vele verschillende portefeuilles en acties die ASVA organiseert, is promotie vaak ad hoc en komt neer op het promoten van een specifieke activiteit. Daardoor ontbreekt basispromotie voor diensten, lobby of andere activiteiten die ASVA onderneemt. Om studenten een beter inzicht te geven in haar activiteiten, zou ASVA meer moeten inzetten op middelen om algemene en ook kleinere projecten de aandacht te geven. In dit marketingplan zijn de basis jaarplanning en het ASVA-krantje daar de twee belangrijkste suggesties voor. 3

5 Situatie Analyse Organisatie analyse Bestuur: De bestuursleden van ASVA zijn verantwoordelijk voor de gehele organisatie. De bestuursleden moeten vooral het beleid bepalen en uitzetten. Wat wil ASVA bereiken, waar moeten we dit jaar heen en welke doelen worden gesteld? Ook moet het bestuur er natuurlijk op toezien dat deze doelen vervolgens behaald worden en dat de juiste boodschap wordt uitgedragen. Ze doen dit door medewerkers aan te sturen. De belangrijkste taken van het bestuur zijn het externe beleid (pers, media, debatten, etc.), meedenken over landelijk onderwijsbeleid, beleid schrijven en uitvoeren, medewerkers aanvoeren en de financiën beheren. Medewerkers: ASVA is veel meer dan een bestuur. Achter de bestuursleden staat een organisatie met ruim 20 betaalde medewerkers die parttime werken en meer dan 50 actieve vrijwilligers. Daar zijn 27 portefeuilles waaronder de medewerkers zijn verdeeld. Die zijn: Algemeen projectmedewerker; Cursusweek; Docent van het Jaar prijs HvA; Internationaal studenten; Intreeweek; ISO; Kennismedewerker; KersVers; LSVb; Marketing en Communicatie medewerker; Onderwijs; Onderzoeksbureau; Openbaar vervoer, Platform; Rechtsbureau; Secretariaat; Studentenhuisvesting; Studentenverenigingen; Studentenparticipatie HvA; Studieverenigingen; Systeembeheer & website; Vormgeving; ZoekCommissie; Sollicitatiecommissie; Interne activiteiten; Medewerkerweekend; Inwerken. De medewerkers van ASVA werken circa 8-10 uur per week en zijn het actieve studenten bij ASVA. Vrijwilligers: Er zijn ongeveer 50 vrijwilligers en 21 medewerkers werkzaam bij ASVA. De vrijwilligers worden deels via vacatures op de website en via social media aangetrokken. Een ander groot deel van de vrijwilligers bij ASVA komt uit het directe sociale netwerk van ASVA, zoals de Raad van Advies, de Sollicitatiecommissie en de Kascommissie. Doelen: ASVA is de belangenbehartiger van de Amsterdamse student. Die belangen worden via drie pijlers behartigt. De eerste pijler is belangen, hieronder vallen de onderwerpen waar ASVA zich mee bezig houdt om de collectieve belangen van studenten te vertegenwoordigen, zowel op lokaal als op landelijk niveau. Hier vallen de volgende portefeuilles onder: onderwijs, studentenhuisvesting, de Docent van het Jaar prijs en het onderzoeksbureau. De tweede pijler is diensten. Als belangenbehartiger van studenten in Amsterdam biedt ASVA diensten aan studenten aan. Deze diensten vormen een concrete en direct manier om het leven van een student makkelijker, leuker en beter te maken. Hier valt onder andere de studentenbalie onder: de front office van ASVA waar studenten gebruik kunnen maken van de diensten die zij biedt. Dit zijn niet alleen de fysieke balies, maar ook het kamerbureau, de fietsverkoop en het bijlesbureau. Ook externe kennisdeling is een concrete dienst voor studenten, omdat ASVA studenten via externe kennisdeling van informatie voorziet. Verder vindt u onder deze pijler de cursusweek en het rechtsbureau; beide concrete diensten die ASVA aan studenten aanbiedt. De derde en laatste pijler is studentenleven. Omdat ASVA het belangrijk vindt dat studenten ook naast hun studie actief kunnen deelnemen aan het studentenleven is de laatste pijler is gericht op het faciliteren en ondersteunen van een actief studentenleven. Hieronder vallen studieverenigingen, HvA participatie, KersVers, studentenverenigingen en internationaal. 4

6 Cultuur: De cultuur bij ASVA is er typisch een van dat van andere studenten- en studieverenigingen. Het is erg informeel en sociaal op kantoor. Wij nodigen uit tot discussie, debatten en het delen van opvattingen over hoe wij beter kunnen werken en zo de belangen van Amsterdamse studenten te kunnen behartigen. Elke maand is er een MO (maandelijkse overleg) waar alle medewerkers en vrijwilligers de voortgang van hun werkzaamheden bespreken. De informele cultuur die er bij ASVA is en waarbij je je gemakkelijk kunt aansluiten is erg belangrijk. Door de huidige maatregelen en het klimaat in onderwijsland is het steeds moeilijker om studenten aan je organisatie te binden die zich vrijwillig verbonden voelen met ASVA. Een idee is daarom om weer wekelijkse borrels te gaan organiseren zodat meer mensen zich met de organisatie verbonden voelen, zelfs als ze geen medewerker of directe vrijwilliger zijn. Leden analyse alyse ASVA heeft rond de leden Waar studeren ons leden? Amsterdam University College 12 Gerrit Rietveld academie 24 Hogeschool van Amsterdam 221 Hogeschool van de Kunsten Amsterdam 37 Inholland 13 Universiteit van Amsterdam 1134 Vrije Universiteit 128 Value drivers: Veel studenten (33%) worden lid van ASVA door het aanschaffen van een fiets. En 7% worden lid door het meeloten met een kamer. Touch points De touch points waarmee ASVA haar leden kan benaderen zijn heel belangrijk om te weten en goed te gebruiken. Alle tastbare en ontastbare punten waarmee ASVA haar naam en visie kan promoten zijn mogelijkheden om het ASVA brand bekender te laten maken. Het is niet alleen bedoeld om nieuwe leden te trekken, maar ook om huidige leden te blijven informeren over wat ASVA doet en wat wij voor hen kunnen betekenen. Evenementen Intreeweek Kersvers Cursusweek (twee keer per jaar) Onderwijsdebat (drie keer per jaar) Promotie materiaal Folia Magazine Posters/flyers Intree Gelegraaf ISN international student guide to Amsterdam Social Media ASVA website Facebook pagina Twitter account Vimeo (filmpjes website) Pers Kranten Persberichten (perslijst van 800 personen) TV & radio (vooral regionaal AT5 en Amsterdam FM) Folia Magazine Wie zijn onze partners? 5

7 - LSVb en aangesloten studentenvakbonden - ISO en aangesloten studentenraden - Centrale Studentenraad (CSR) en facultaire studentenraden - Centrale medezeggenschapsraad HvA - ISN - Commissie Intree - Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV) - Studieverenigingen (UvA en HvA) 6

8 Marketing strategie Jaarplanning Bijlage 1 is een jaarplanning van alle promoactiviteiten bij ASVA. Dit plan illustreert hoe de verschillende portefeuilles binnen ASVA het hele jaar (sept t/m aug) goed gepromoot kunnen worden. Dit plan bevat vier niveaus van promotie. Het eerste niveau is de algemene promo (oranje) waar ASVA wordt gepromoot bij Open Dagen van de UvA en HvA, de Intreeweek, KersVers en een tweejaarlijkse nieuwsbrief bijvoorbeeld. Het tweede niveau is de standaard promo (geel) voor vaste evenementen zoals de drie debatten, Docent van het Jaar op de HvA en het Onderwijscongres dat elke jaar plaatsvindt. De standaard promo wordt uitgevoerd door posters op hangen en flyers uit te delen op verschillende locaties (bij de UvA en HvA) en soms door een kleine promostunt of -actie, bijvoorbeeld door een minicursus op straat geven om de cursusweek te promoten. Het derde niveau is de extra promo (groen) en is niet gekoppeld aan een specifiek evenement of actie, maar is aparte promotie om bepaalde portefeuilles van ASVA te promoten en aan het licht te brengen. Deze extra promo is bijvoorbeeld de HBO College study survival pakketjes uitgeven of in toga staan om het rechtsbureau te promoten. Het vierde en laatste niveau is de promo boost (blauw). Hierbij wordt gefocust op social media en zijn kleine maar belangrijke tactieken om de verschillende portefeuilles gedurende het jaar een boost te geven. Een Facebook-berichtje of een website-banner opzetten zijn voorbeelden, of nieuwe posters ophangen bij de verschillende HvA- en UvA-locaties om ASVA in het blikveld van de student te houden. Het is belangrijk om, ook al is er geen actie of evenement gepland, te blijven promoten, praten en delen wat ASVA doet en hoe wij iets kunnen betekenen voor studenten. De jaarplanning geeft suggesties ten aanzien van het wanneer van de extra and promo boost te doen. Dit staat niet vast maar geeft een idee hoe ASVA elke portefeuille continu kan promoten. Die suggesties zijn gebaseerd op vakantieperiodes, vaste evenementen en om een goede verspreiding van promotie te krijgen en te zorgen dat elke portefeuille minimaal twee keer per jaar wordt gepromoot (door een of meer van de promotieniveaus). Het ASVA Krantje Het eerste niveau van promotie in de jaarplanning is de algemene promo. Hieronder vallen de standjes bij Opendagen en de Intreeweek studentenbeurs, maar ook het idee om een ASVA krantje te hebben. Dit is niet per se een nieuwe idee, want ASVA had tot 2005 een eigen krantje voor alle Amsterdamse studenten. Het was eerst een volledig ASVA krantje en werd daarna een samenwerking met Folia. Nu hebben wij alleen de Peper in de Folia, wat maar een pagina is en meer een advertentie is geworden. Sinds 2005 bestaat er geen ASVA krantje meer en dat vinden wij erg zonde. Andere studie verenigingen zoals SEFA en FSA sturen elke zes weken per post een ledenboekje naar al hun leden en dat is een hele actieve manier om je leden op de hoogte te houden. Het is een manier om studenten te informeren over de belangrijke onderwerpen waar ASVA zich mee bezighoudt zoals de onderwijsbezuinigingen en het kamertekort, maar ook evenementen zoals debatten, het onderwijscongres en KersVers. Elke zes weken is misschien veel, maar zo n krantje twee of drie keer per jaar op te sturen naar alle leden is een hele effectieve manier om AVSA leden geïnformeerd te houden over hun studieleven, wat ASVA biedt en welke leuke acties in de agenda staan. Zo n infoboekje of krantje met samenvattingen van wat ASVA doet in de politiek, op de UvA en HvA, en wat ASVA überhaupt is en kan betekenen voor studenten is een leuke manier om leden te benaderen. Met een agenda daarbij kunnen leden op de hoogte blijven van toekomstige evenementen waar zij misschien heen willen en kan dan gelinkt worden aan posters, flyers en andere promoacties die wij door het jaar uitvoeren. Het is jammer dat ASVA leden heeft maar alsnog bezorgd zijn of er bij elk debat of ludieke actie genoeg mensen komen. Het blijkt uit een 7

9 onderzoek van de VSPA (bijlage 4) dat meer dan 50% van respondenten niet weet wat ASVA doet. Daarom is onze suggestie om het ASVA krantje weer te starten, en dit keer helemaal apart van de Folia omdat de Folia tegenwoordig meer een glossy magazine is geworden en zich niet meer specifiek richt op Amsterdamse studenten. Het idee is ook om die krantjes echt op te sturen in plaats van ze alleen bij verschillende locaties neer te leggen en naast alle andere flyers, magazines en krantjes. Intern stappenplan Bijlage 2 bevat een intern stappenplan om de functie van de Vormgever, Bestuur en Marketing en Communicatie Medewerker uiteen te zetten in verband met de promotie van ASVA en de verschillende activiteiten. Het is een strak plan van hoe het proces gaat vanaf het promo-idee tot het afdrukken en uitvoeren van de actie. Er is gevraagd om dit te doen, aangezien het niet duidelijk was wie welke rol had en wanneer de vormgever en Marketing en Communicatie medewerker moesten samenwerken. Dit intern stappenplan zorgt voor een simpel maar nuttig proces van zes stappen: 1. Probleem signaleren 2. Praten met de medewerkers in de betreffende portefeuille(s) 3. Vormen nadenken 4. Toestemming krijgen 5. Doen 6. Mensen verzamelen en actie uitvoeren. Bekijk bijlage 2 voor een uitgebreide beschrijving van de zes stappen. Intern cultuur versterken De interne cultuur is bij iedere vereniging of organisatie erg belangrijk. De medewerkers en vrijwilligers van ASVA moeten zich betrokken voelen en zich daardoor ook meer inzetten voor ASVA. Het gevoel van bij de organisatie te horen en van waarde te zijn helpt een organisatie hun medewerkers gemotiveerd te houden en enthousiast te maken over wat de organisatie doet en betekent. Bij ASVA zijn er al twee medewerkerweekenden per jaar waar alle medewerkers samen een weekend weg gaan om elkaar beter te leren kennen buiten het werkomgeving. Daarnaast is er de wekelijkse ASVA Insider; dit is een update naar alle medewerkers met berichten van het bestuur, roddels op kantoor en een interview met een van de medewerkers. Daarbij is het misschien ook een leuk idee om een smoelenboek te maken van alle medewerkers (en vrijwilligers). Dit kan een of twee keer per jaar gemaakt worden, aangezien veel medewerkers niet een heel jaar blijven. Nieuwe medewerkers kunnen zo hun collega s sneller leren kennen door middel van een foto en kleine omschrijving. Het kunnen ook grappig foto s zijn die op kantoor genomen zijn of met een ASVA mascotte. Poster/flyer dienst Het is ook voorgekomen dat het best moeilijk is om medewerkers te krijgen om een poster- en flyerdienst te draaien. Bij de Standaard Promo zoals voor vaste evenementen is er meestal een flyerschema gemaakt, maar voor de Promo Boost is het een idee om UvA/HvA locaties aan elke medewerker te koppelen. Zo kan ASVA zorgen dat er op elke locatie posters en flyers zijn. Dit zijn de locaties waar ASVA meestal posters ophangt en flyert: UvA Oudemanhuispoort Roeterseiland 11 Atrium Science Park PC Hoofthuis Binnengastenhuis HvA Leeuwenburg Frijlemaborg 133 Dr. Meurerlaan 8 Duivendrechtsekade Mauritskade 11 (AMFI) Kohnstammhuis 8

10 Theo Thijsenhuis Rhijnspoortplein 1 Tafelbergweg 51 H.J.E. Wenckebachweg Wibautstraat ASVA Mascotte De ASVA logo bevat het zogenaamde happertje dat een beetje de mascotte van ASVA is geworden. Het zou een leuk idee zijn om die in een kostuumvorm te krijgen die op Intreeweek en KersVers kan rondlopen. De mascotte hoeft op zich niets meer te doen dan gewoon aanwezig zijn en een symbool zijn voor studenten om ASVA beter te herinneren. Bijvoorbeeld bij de fietsverkoop tijdens de Intreeweek zijn er 500 studenten die daar een fiets kopen en meer dan XXX studenten die daar überhaupt zijn. Als de mascotte daar rondloopt tussen de XXX studenten, zijn die studenten zich meer bewust van wie ASVA is. Als ze dan een poster, flyer of andere promo materiaal zien met de oranje happertje erop, maken zij veel sneller de link met ASVA. ASVA bij de HvA Coen??? 9

11 Korte termijn en lange termijn Korte termijnplanning Op de korte termijn is het nodig dat ASVA dit nieuwe marketingplan gaat volgen. Als het bestuur en de medewerkers de jaarplanning en het interne stappenplan volgen is dat al een stap in de goede richting. Bij het uitvoeren van de jaarplanning, met de vier niveaus van promotie, kan ASVA heel goed hun acties in orde krijgen in plaats van last-minute of random promotie te doen. Bij het volgen van het interne stappenplan kunnen de processen (van ideeën en marketing medewerker en vormgever) veel soepeler worden - wat tijd, energie en geld bespaart. Hiernaast kan het creëren van een smoelenboek of iets dergelijks de interne cultuur versterken, hetgeen de medewerkers ook meer gemotiveerd zal maken. De korte termijnplanning zal leiden tot een meer gestructureerde vorm van promotie en daardoor hopelijk een grotere bekendheid onder Amsterdamse studenten. Langetermijn etermijnvisie Op de lange termijn kan ASVA werken aan het bouwen van haar brand. Het is belangrijk dat de promotie goed wordt verspreid over het hele jaar en dat ASVA beter gebruikmaakt van social media om de studenten makkelijker te benaderen. De grootste marketinguitdaging voor ASVA ligt vooral in de bekendheid over de dingen die ASVA doet. Hoewel we merken dat veel mensen de naam ASVA wel bekend in de oren klinkt, zijn er weinig mensen die begrijpen wat ASVA precies doet. En daar moeten wij samen aan werken om dit te veranderen; Door het creëren van een sterke interne cultuur, het verzorgen van belangrijke partnerships en het volgen van een gelijkmatige en continue promotie en communicatieplan. 10

12 Conclusie Tot nu toe is ASVA de Amsterdamse studentenvakbond die de belangen van studenten behartigt, maar er zijn veel te veel studenten die niet eens weten wat ASVA is en wat wij doen. De twee grootste (marketing) uitdagingen voor ASVA zijn om (1) de naam ASVA bekender te maken onder Amsterdamse studenten en (2) het gelijkmatig en continue promoten en communiceren van ASVA-activiteiten te verbeteren. Dit marketingplan geeft een overzicht van de interne cultuur en doelen bij ASVA, de belangrijke touchpoints en partners waarmee wij kunnen samenwerken om studenten te benaderen, en manieren zoals het ASVA krantje om de naam ASVA bekender te maken onder leden en niet-leden. Verder bevat dit marketingplan de basisjaarplanning waarmee ASVA haar activiteiten het hele jaar door kan promoten en communiceren. 11

13 Bijlagen Bijlage 1: Jaarplanning 12

14 Bijlage 2: : Intern Stappenplan S (decision-making process) 1. Problemen signaleren Het bestuur heeft het beste overzicht van alle diensten en activiteiten binnen ASVA. Zij moet problemen signaleren en aan de coördinator marketing en communicatie doorgeven. 2. Praten met de mensen in die groep/commissie De coördinator marketing en communicatie gaat met de geschikte mensen praten over de problemen binnen die doelgroepen (rechtsbureau, platform, balie, huisvesting, enz.). Samen met die groepen kan de coördinator marketing en communicatie het ASVA-gevoel beter articuleren. Hier gaat ze ook nadenken over het tekst die gebruikt kan worden. 3. Vormen bedenken Samen met de grafisch vormgever kan de coördinator marketing en communicatie nadenken over hoe dit gevoel goed gecommuniceerd kan worden en gaat vervolgens nadenken over ideeën voor posters, flyers, acties, gadgets, etcetera. 4. Toestemming krijgen Als ze een idee hebben, kunnen de coördinator marketing en communicatie en grafisch vormgever naar het bestuur om toestemming vragen (over het idee zelf maar ook financieel en praktische dingen). 5. Doen De grafisch vormgever gaat aan de slag met het design en creëren van de poster/flyer/boekje met beeld en tekst. Vanaf dit punt is het de taak van de vormgever om dit af te maken (design, printen, op ASVA kantoor hebben voor een betaalde datum). De Coördinator marketing en communicatie gaat aan de slag met plannen (datums voor flyeren, locaties uitkiezen, andere gadgets of non-grafische materialen verzamelen). 6. Mensen verzamelen en actie uitvoeren Als alle promomaterialen af zijn of in productie zijn is het de taak van de coördinator marketing en communicatie om mensen te verzamelen om te gaan flyeren en de hele actie (met de geschikte groep) uit te voeren. 13

15 Bijlage 3: Coordinator Marketing & Communicatie Witboek Wat is de functie De taak van de Coördinator Marketing en Communicatie is om ASVA algeheel te promoten, om studenten te kunnen voorlichten, om de diensten van ASVA bekend te maken en om informatie te verkrijgen. - Jaarplanning volgen en zorgen dat de verschillende niveaus van promotie in gang gaan - Signaleert voor de doorlopende basisdiensten wanneer zij promotie nodig acht - Samen met de grafisch vormgever bespreekt zij de vorm van de promotie - Persberichten verzamelen Praktische en inhoudelijke zaken Promotie doelen voor jaar 2011/2012: HvA Balie en HBO Colleges Kamerbureau Bijlesbureau Kenniscentrum Cursusweek Rechtsbureau Platform Langetermijnvisie voor ASVA Afspraken en deadlines - Een keer per week overleg hebben met de ASVA Voorzitter. - Deadlines wisselen per project. Advies voorgangers - Bedenk originele ideeën voor promotie - Krijg begeleiding van het bestuur maar blijft ook zelf signaleren - Veel samenwerken met de grafisch vormgever en de algemene projectmedewerker - Zelf mensen (vrijwilligers) regelen om te flyeren 14

16 Bijlage 4: VSPA enquête Ben jij lid van de Algemene Studenten Vereniging Amsterdam (ASVA)? Ja, maar niet actief 16 (11.19 %) Ja, actief 0 (0 %) Nee, ik weet niet wat de 24 (16.78 %) ASVA is Nee, ik ben geen lid 103 (72.03 %) n = 143 # 143 Wat is jouw beeld van de ASVA? Erg handig voor 11 (8.27 %) bezuinigingen Heb er geen connectie mee 32 (24.06 %) Gezellig 3 (2.26 %) Maak alleen gebruik van de 14 (10.53 %) fietsenverkoop Ik zou er graag wat meer over 16 (12.03 %) willen weten Ze zetten zich goed in voor de 32 (24.06 %) Amsterdamse student Enthousiast 8 (6.02 %) Ik weet niet wat ze doen 67 (50.38 %) n = 133 #

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

De Landelijke Studenten Vakbond is

De Landelijke Studenten Vakbond is De Landelijke Studenten Vakbond is Voorwoord Beste geïnteresseerde, Terwijl wij als huidig bestuur nog volop bezig zijn, is de zoektocht naar nieuwe bestuursleden gestart. Vanuit de bestuurskamer typ ik

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Stichting Studenten Activiteiten Zernikeplein 11 kantoor A2.11 9747 AS Groningen 050-595 4094 www.ssa-web.nl www.facebook.com/stichting.studentenactiviteiten Stichting

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches Toolkit Sterk Netwerk Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Eet je Gezond. Werkmap Voedingsprogramma voor SW bedrijven. Gezond & Veilig werken. Gezond & Veilig werken

Eet je Gezond. Werkmap Voedingsprogramma voor SW bedrijven. Gezond & Veilig werken. Gezond & Veilig werken Eet je Gezond Werkmap Voedingsprogramma voor SW bedrijven Gezond & Veilig werken Gezond & Veilig werken 1 Werkmap Eet je Gezond! voor SW-bedrijven Deze werkmap biedt een goede basis voor het ontwikkelen

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

opdrachten leerlingen

opdrachten leerlingen HAVO - VWO opdrachten leerlingen lespakket voor een culturele maatschappelijke stage / CKV Het was leuk dat wij zoveel dingen mochten doen en echt zelf verantwoordelijkheid hadden. De openingsavond kwam

Nadere informatie

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Tips en handreikingen ten behoeve van zorgverbeteringstrajecten Versie 1.0 Inhoud INLEIDING 3 Waarom ervaringsdeskundigen inzetten? 3 Wat is ervaringsdeskundigheid?

Nadere informatie

Intern Communicatieplan Albert Heijn 1579. Ricardo den Brinker Margarita Zharova Niels Koster Casper Overkleeft

Intern Communicatieplan Albert Heijn 1579. Ricardo den Brinker Margarita Zharova Niels Koster Casper Overkleeft Intern Communicatieplan Albert Heijn 1579 Ricardo den Brinker Margarita Zharova Niels Koster Casper Overkleeft Klas CDM2A Docent W. Goderie Onderwijsperiode 2 Hogeschool Rotterdam Februari 2011 Voorwoord

Nadere informatie

Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch

Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch In 2009 werkte ik als communicatie manager bij de dienst Economische Zaken van de Gemeente Amsterdam. Samen met vijf andere diensten uit de

Nadere informatie

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND NAAM: ANOUK SLUIS - 0833947 STUDIE: COMMUNICATIE BEGELEIDER: MEVROUW K. STOLK INSTITUUT:

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Van zorg naar sport en bewegen

Van zorg naar sport en bewegen Van zorg naar sport en bewegen Interviews met zorgverleners en sportaanbieders over de doorstroom van BeweegKuur-deelnemers vanuit de eerstelijns gezondheidszorg naar het lokale sport- en beweegaanbod

Nadere informatie

HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvA-studenten

HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvA-studenten HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvAstudenten FERNANDO MCDOUGAL CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JULI 204 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie

Geïntegreerde communicatie Colofon AfstudeerprojectterafrondingvandeopleidingCommunicatiemanagementaande HogeschoolUtrecht Onderzoek DavidSleeking,oktober2010 en adviesrapport naar verbetering communicatie het Gewest Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, In dit informatiepakket vind je informatie over een fulltime bestuursjaar bij SWU Thymos. Allereerst een algemeen stuk over de stichting waarin beschreven staat wat Thymos is en

Nadere informatie