ASVA marketingplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASVA marketingplan 2011-2012"

Transcriptie

1 ASVA marketingplan

2 Inhoudsopgave Inleiding De uitdaging Situatie Analyse Organisatie analyse Bestuur Medewerkers Vrijwilligers Doelen Cultuur Leden analyse Value drivers Touchpoints Wie zijn onze partners? Marketing Strategie Jaarplanning Het ASVA krantje Intern stappenplan Interne cultuur versterken ASVA Mascotte Korte termijn & lange termijn Korte termijn planning Langetermijnvisie Conclusie Bijlage 1: Jaarplanning 2: Intern Stappenplan 3: Marketing & Communicatie medewerker Witboek 4: VSPA enquête 1

3 Inleiding Dit marketingplan is een sjabloon om het bestuur en medewerkers van ASVA te helpen om een gestructureerd plan te volgen om ASVA het hele jaar door het best te kunnen promoten. Dit plan bevat een overzicht van de uitdaging die ASVA heeft om de naam van ASVA wat bekender te laten worden onder studenten in Amsterdam. Een inzicht van de players die een indruk hebben van ASVA en vice versa. Het is belangrijk om de focus en doelen te weten om het plan uit te werken en resultaten te krijgen. Er is ook een volledig lijst van de mogelijke touchpoints waarmee ASVA studenten kan benaderen, zoals social media (Facebook en Twitter), fysiekaal methoden (posters en flyers) en door de universiteit kanalen (Allmail en Intranet). Als het landschap duidelijk is, dan is het makelijker om het marketingplan te begrijpen en goed uit te voeren. Het marketingplan van ASVA bevat een jaarplanning waarmee het bestuur weet hoe en wanneer de verschillende acties te promoten. Er is dan ook een interne planning om de procedures van promotie-ideeën en vormgeving beter op elkaar aan te laten sluiten. Hierbij is een suggestie om twee keer per jaar een ASVA-krantje te sturen aan alle ASVA-leden. Tenslotte is er een idee om de interne cultuur van AVSA te versterken. Daarnaast is er een korte- en langetermijnplanning voor ASVA. Hoe het bestuur en medewerkers het ASVA brand en activiteiten het best kunnen promoten en versterken op de korte termijn, maar dan ook hoe de langetermijnvisie van ASVA uitgevoerd kan worden. Dit marketingplan is bedoeld om een goed overzicht van ASVA te geven en een is uiteindelijk een blauwdruk om ieder jaar opnieuw in te vullen. 2

4 De uitdaging Het ASVA brand beter naar voren brengen Het is nooit makkelijk om de brand-awareness van een bedrijf of merk zomaar te creëren. Het vereist tijd, energie en geld. ASVA heeft een sterke huisstijl en is bekend in de onderwijssector. Maar ASVA moet wel goed bekend zijn onder de studenten waarvan zij de belangen behartigt. De uitdaging voor ASVA ligt vooral in de bekendheid over de dingen die zij doet. Hoewel we merken dat veel mensen de naam ASVA wel bekend in de oren klinkt, zijn er weinig mensen die begrijpen wat ASVA precies doet. De uitdaging voor ASVA is een moeilijke. Aan de ene kant is ASVA een belangenbehartiger en is naamsbekendheid dus nooit een doel op zich. ASVA biedt diensten aan en doet dingen voor studenten uit de overtuiging dat ze hiermee studenten kunnen helpen, niet om de naam ASVA bekender te maken. Aan de andere kant is naamsbekendheid en begrip onder studenten van de functie van ASVA belangrijk om haar taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de vele dingen die ASVA organiseert, maar waar relatief weinig mensen naartoe komen. Een ander voorbeeld is het vinden van een nieuw bestuur onder een relatief onbekende achterban die vaak ver van ASVA staat. Een andere uitdaging voor ASVA is het gelijkmatig en continue promoten en communiceren van haar activiteiten. Door de vele verschillende portefeuilles en acties die ASVA organiseert, is promotie vaak ad hoc en komt neer op het promoten van een specifieke activiteit. Daardoor ontbreekt basispromotie voor diensten, lobby of andere activiteiten die ASVA onderneemt. Om studenten een beter inzicht te geven in haar activiteiten, zou ASVA meer moeten inzetten op middelen om algemene en ook kleinere projecten de aandacht te geven. In dit marketingplan zijn de basis jaarplanning en het ASVA-krantje daar de twee belangrijkste suggesties voor. 3

5 Situatie Analyse Organisatie analyse Bestuur: De bestuursleden van ASVA zijn verantwoordelijk voor de gehele organisatie. De bestuursleden moeten vooral het beleid bepalen en uitzetten. Wat wil ASVA bereiken, waar moeten we dit jaar heen en welke doelen worden gesteld? Ook moet het bestuur er natuurlijk op toezien dat deze doelen vervolgens behaald worden en dat de juiste boodschap wordt uitgedragen. Ze doen dit door medewerkers aan te sturen. De belangrijkste taken van het bestuur zijn het externe beleid (pers, media, debatten, etc.), meedenken over landelijk onderwijsbeleid, beleid schrijven en uitvoeren, medewerkers aanvoeren en de financiën beheren. Medewerkers: ASVA is veel meer dan een bestuur. Achter de bestuursleden staat een organisatie met ruim 20 betaalde medewerkers die parttime werken en meer dan 50 actieve vrijwilligers. Daar zijn 27 portefeuilles waaronder de medewerkers zijn verdeeld. Die zijn: Algemeen projectmedewerker; Cursusweek; Docent van het Jaar prijs HvA; Internationaal studenten; Intreeweek; ISO; Kennismedewerker; KersVers; LSVb; Marketing en Communicatie medewerker; Onderwijs; Onderzoeksbureau; Openbaar vervoer, Platform; Rechtsbureau; Secretariaat; Studentenhuisvesting; Studentenverenigingen; Studentenparticipatie HvA; Studieverenigingen; Systeembeheer & website; Vormgeving; ZoekCommissie; Sollicitatiecommissie; Interne activiteiten; Medewerkerweekend; Inwerken. De medewerkers van ASVA werken circa 8-10 uur per week en zijn het actieve studenten bij ASVA. Vrijwilligers: Er zijn ongeveer 50 vrijwilligers en 21 medewerkers werkzaam bij ASVA. De vrijwilligers worden deels via vacatures op de website en via social media aangetrokken. Een ander groot deel van de vrijwilligers bij ASVA komt uit het directe sociale netwerk van ASVA, zoals de Raad van Advies, de Sollicitatiecommissie en de Kascommissie. Doelen: ASVA is de belangenbehartiger van de Amsterdamse student. Die belangen worden via drie pijlers behartigt. De eerste pijler is belangen, hieronder vallen de onderwerpen waar ASVA zich mee bezig houdt om de collectieve belangen van studenten te vertegenwoordigen, zowel op lokaal als op landelijk niveau. Hier vallen de volgende portefeuilles onder: onderwijs, studentenhuisvesting, de Docent van het Jaar prijs en het onderzoeksbureau. De tweede pijler is diensten. Als belangenbehartiger van studenten in Amsterdam biedt ASVA diensten aan studenten aan. Deze diensten vormen een concrete en direct manier om het leven van een student makkelijker, leuker en beter te maken. Hier valt onder andere de studentenbalie onder: de front office van ASVA waar studenten gebruik kunnen maken van de diensten die zij biedt. Dit zijn niet alleen de fysieke balies, maar ook het kamerbureau, de fietsverkoop en het bijlesbureau. Ook externe kennisdeling is een concrete dienst voor studenten, omdat ASVA studenten via externe kennisdeling van informatie voorziet. Verder vindt u onder deze pijler de cursusweek en het rechtsbureau; beide concrete diensten die ASVA aan studenten aanbiedt. De derde en laatste pijler is studentenleven. Omdat ASVA het belangrijk vindt dat studenten ook naast hun studie actief kunnen deelnemen aan het studentenleven is de laatste pijler is gericht op het faciliteren en ondersteunen van een actief studentenleven. Hieronder vallen studieverenigingen, HvA participatie, KersVers, studentenverenigingen en internationaal. 4

6 Cultuur: De cultuur bij ASVA is er typisch een van dat van andere studenten- en studieverenigingen. Het is erg informeel en sociaal op kantoor. Wij nodigen uit tot discussie, debatten en het delen van opvattingen over hoe wij beter kunnen werken en zo de belangen van Amsterdamse studenten te kunnen behartigen. Elke maand is er een MO (maandelijkse overleg) waar alle medewerkers en vrijwilligers de voortgang van hun werkzaamheden bespreken. De informele cultuur die er bij ASVA is en waarbij je je gemakkelijk kunt aansluiten is erg belangrijk. Door de huidige maatregelen en het klimaat in onderwijsland is het steeds moeilijker om studenten aan je organisatie te binden die zich vrijwillig verbonden voelen met ASVA. Een idee is daarom om weer wekelijkse borrels te gaan organiseren zodat meer mensen zich met de organisatie verbonden voelen, zelfs als ze geen medewerker of directe vrijwilliger zijn. Leden analyse alyse ASVA heeft rond de leden Waar studeren ons leden? Amsterdam University College 12 Gerrit Rietveld academie 24 Hogeschool van Amsterdam 221 Hogeschool van de Kunsten Amsterdam 37 Inholland 13 Universiteit van Amsterdam 1134 Vrije Universiteit 128 Value drivers: Veel studenten (33%) worden lid van ASVA door het aanschaffen van een fiets. En 7% worden lid door het meeloten met een kamer. Touch points De touch points waarmee ASVA haar leden kan benaderen zijn heel belangrijk om te weten en goed te gebruiken. Alle tastbare en ontastbare punten waarmee ASVA haar naam en visie kan promoten zijn mogelijkheden om het ASVA brand bekender te laten maken. Het is niet alleen bedoeld om nieuwe leden te trekken, maar ook om huidige leden te blijven informeren over wat ASVA doet en wat wij voor hen kunnen betekenen. Evenementen Intreeweek Kersvers Cursusweek (twee keer per jaar) Onderwijsdebat (drie keer per jaar) Promotie materiaal Folia Magazine Posters/flyers Intree Gelegraaf ISN international student guide to Amsterdam Social Media ASVA website Facebook pagina Twitter account Vimeo (filmpjes website) Pers Kranten Persberichten (perslijst van 800 personen) TV & radio (vooral regionaal AT5 en Amsterdam FM) Folia Magazine Wie zijn onze partners? 5

7 - LSVb en aangesloten studentenvakbonden - ISO en aangesloten studentenraden - Centrale Studentenraad (CSR) en facultaire studentenraden - Centrale medezeggenschapsraad HvA - ISN - Commissie Intree - Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV) - Studieverenigingen (UvA en HvA) 6

8 Marketing strategie Jaarplanning Bijlage 1 is een jaarplanning van alle promoactiviteiten bij ASVA. Dit plan illustreert hoe de verschillende portefeuilles binnen ASVA het hele jaar (sept t/m aug) goed gepromoot kunnen worden. Dit plan bevat vier niveaus van promotie. Het eerste niveau is de algemene promo (oranje) waar ASVA wordt gepromoot bij Open Dagen van de UvA en HvA, de Intreeweek, KersVers en een tweejaarlijkse nieuwsbrief bijvoorbeeld. Het tweede niveau is de standaard promo (geel) voor vaste evenementen zoals de drie debatten, Docent van het Jaar op de HvA en het Onderwijscongres dat elke jaar plaatsvindt. De standaard promo wordt uitgevoerd door posters op hangen en flyers uit te delen op verschillende locaties (bij de UvA en HvA) en soms door een kleine promostunt of -actie, bijvoorbeeld door een minicursus op straat geven om de cursusweek te promoten. Het derde niveau is de extra promo (groen) en is niet gekoppeld aan een specifiek evenement of actie, maar is aparte promotie om bepaalde portefeuilles van ASVA te promoten en aan het licht te brengen. Deze extra promo is bijvoorbeeld de HBO College study survival pakketjes uitgeven of in toga staan om het rechtsbureau te promoten. Het vierde en laatste niveau is de promo boost (blauw). Hierbij wordt gefocust op social media en zijn kleine maar belangrijke tactieken om de verschillende portefeuilles gedurende het jaar een boost te geven. Een Facebook-berichtje of een website-banner opzetten zijn voorbeelden, of nieuwe posters ophangen bij de verschillende HvA- en UvA-locaties om ASVA in het blikveld van de student te houden. Het is belangrijk om, ook al is er geen actie of evenement gepland, te blijven promoten, praten en delen wat ASVA doet en hoe wij iets kunnen betekenen voor studenten. De jaarplanning geeft suggesties ten aanzien van het wanneer van de extra and promo boost te doen. Dit staat niet vast maar geeft een idee hoe ASVA elke portefeuille continu kan promoten. Die suggesties zijn gebaseerd op vakantieperiodes, vaste evenementen en om een goede verspreiding van promotie te krijgen en te zorgen dat elke portefeuille minimaal twee keer per jaar wordt gepromoot (door een of meer van de promotieniveaus). Het ASVA Krantje Het eerste niveau van promotie in de jaarplanning is de algemene promo. Hieronder vallen de standjes bij Opendagen en de Intreeweek studentenbeurs, maar ook het idee om een ASVA krantje te hebben. Dit is niet per se een nieuwe idee, want ASVA had tot 2005 een eigen krantje voor alle Amsterdamse studenten. Het was eerst een volledig ASVA krantje en werd daarna een samenwerking met Folia. Nu hebben wij alleen de Peper in de Folia, wat maar een pagina is en meer een advertentie is geworden. Sinds 2005 bestaat er geen ASVA krantje meer en dat vinden wij erg zonde. Andere studie verenigingen zoals SEFA en FSA sturen elke zes weken per post een ledenboekje naar al hun leden en dat is een hele actieve manier om je leden op de hoogte te houden. Het is een manier om studenten te informeren over de belangrijke onderwerpen waar ASVA zich mee bezighoudt zoals de onderwijsbezuinigingen en het kamertekort, maar ook evenementen zoals debatten, het onderwijscongres en KersVers. Elke zes weken is misschien veel, maar zo n krantje twee of drie keer per jaar op te sturen naar alle leden is een hele effectieve manier om AVSA leden geïnformeerd te houden over hun studieleven, wat ASVA biedt en welke leuke acties in de agenda staan. Zo n infoboekje of krantje met samenvattingen van wat ASVA doet in de politiek, op de UvA en HvA, en wat ASVA überhaupt is en kan betekenen voor studenten is een leuke manier om leden te benaderen. Met een agenda daarbij kunnen leden op de hoogte blijven van toekomstige evenementen waar zij misschien heen willen en kan dan gelinkt worden aan posters, flyers en andere promoacties die wij door het jaar uitvoeren. Het is jammer dat ASVA leden heeft maar alsnog bezorgd zijn of er bij elk debat of ludieke actie genoeg mensen komen. Het blijkt uit een 7

9 onderzoek van de VSPA (bijlage 4) dat meer dan 50% van respondenten niet weet wat ASVA doet. Daarom is onze suggestie om het ASVA krantje weer te starten, en dit keer helemaal apart van de Folia omdat de Folia tegenwoordig meer een glossy magazine is geworden en zich niet meer specifiek richt op Amsterdamse studenten. Het idee is ook om die krantjes echt op te sturen in plaats van ze alleen bij verschillende locaties neer te leggen en naast alle andere flyers, magazines en krantjes. Intern stappenplan Bijlage 2 bevat een intern stappenplan om de functie van de Vormgever, Bestuur en Marketing en Communicatie Medewerker uiteen te zetten in verband met de promotie van ASVA en de verschillende activiteiten. Het is een strak plan van hoe het proces gaat vanaf het promo-idee tot het afdrukken en uitvoeren van de actie. Er is gevraagd om dit te doen, aangezien het niet duidelijk was wie welke rol had en wanneer de vormgever en Marketing en Communicatie medewerker moesten samenwerken. Dit intern stappenplan zorgt voor een simpel maar nuttig proces van zes stappen: 1. Probleem signaleren 2. Praten met de medewerkers in de betreffende portefeuille(s) 3. Vormen nadenken 4. Toestemming krijgen 5. Doen 6. Mensen verzamelen en actie uitvoeren. Bekijk bijlage 2 voor een uitgebreide beschrijving van de zes stappen. Intern cultuur versterken De interne cultuur is bij iedere vereniging of organisatie erg belangrijk. De medewerkers en vrijwilligers van ASVA moeten zich betrokken voelen en zich daardoor ook meer inzetten voor ASVA. Het gevoel van bij de organisatie te horen en van waarde te zijn helpt een organisatie hun medewerkers gemotiveerd te houden en enthousiast te maken over wat de organisatie doet en betekent. Bij ASVA zijn er al twee medewerkerweekenden per jaar waar alle medewerkers samen een weekend weg gaan om elkaar beter te leren kennen buiten het werkomgeving. Daarnaast is er de wekelijkse ASVA Insider; dit is een update naar alle medewerkers met berichten van het bestuur, roddels op kantoor en een interview met een van de medewerkers. Daarbij is het misschien ook een leuk idee om een smoelenboek te maken van alle medewerkers (en vrijwilligers). Dit kan een of twee keer per jaar gemaakt worden, aangezien veel medewerkers niet een heel jaar blijven. Nieuwe medewerkers kunnen zo hun collega s sneller leren kennen door middel van een foto en kleine omschrijving. Het kunnen ook grappig foto s zijn die op kantoor genomen zijn of met een ASVA mascotte. Poster/flyer dienst Het is ook voorgekomen dat het best moeilijk is om medewerkers te krijgen om een poster- en flyerdienst te draaien. Bij de Standaard Promo zoals voor vaste evenementen is er meestal een flyerschema gemaakt, maar voor de Promo Boost is het een idee om UvA/HvA locaties aan elke medewerker te koppelen. Zo kan ASVA zorgen dat er op elke locatie posters en flyers zijn. Dit zijn de locaties waar ASVA meestal posters ophangt en flyert: UvA Oudemanhuispoort Roeterseiland 11 Atrium Science Park PC Hoofthuis Binnengastenhuis HvA Leeuwenburg Frijlemaborg 133 Dr. Meurerlaan 8 Duivendrechtsekade Mauritskade 11 (AMFI) Kohnstammhuis 8

10 Theo Thijsenhuis Rhijnspoortplein 1 Tafelbergweg 51 H.J.E. Wenckebachweg Wibautstraat ASVA Mascotte De ASVA logo bevat het zogenaamde happertje dat een beetje de mascotte van ASVA is geworden. Het zou een leuk idee zijn om die in een kostuumvorm te krijgen die op Intreeweek en KersVers kan rondlopen. De mascotte hoeft op zich niets meer te doen dan gewoon aanwezig zijn en een symbool zijn voor studenten om ASVA beter te herinneren. Bijvoorbeeld bij de fietsverkoop tijdens de Intreeweek zijn er 500 studenten die daar een fiets kopen en meer dan XXX studenten die daar überhaupt zijn. Als de mascotte daar rondloopt tussen de XXX studenten, zijn die studenten zich meer bewust van wie ASVA is. Als ze dan een poster, flyer of andere promo materiaal zien met de oranje happertje erop, maken zij veel sneller de link met ASVA. ASVA bij de HvA Coen??? 9

11 Korte termijn en lange termijn Korte termijnplanning Op de korte termijn is het nodig dat ASVA dit nieuwe marketingplan gaat volgen. Als het bestuur en de medewerkers de jaarplanning en het interne stappenplan volgen is dat al een stap in de goede richting. Bij het uitvoeren van de jaarplanning, met de vier niveaus van promotie, kan ASVA heel goed hun acties in orde krijgen in plaats van last-minute of random promotie te doen. Bij het volgen van het interne stappenplan kunnen de processen (van ideeën en marketing medewerker en vormgever) veel soepeler worden - wat tijd, energie en geld bespaart. Hiernaast kan het creëren van een smoelenboek of iets dergelijks de interne cultuur versterken, hetgeen de medewerkers ook meer gemotiveerd zal maken. De korte termijnplanning zal leiden tot een meer gestructureerde vorm van promotie en daardoor hopelijk een grotere bekendheid onder Amsterdamse studenten. Langetermijn etermijnvisie Op de lange termijn kan ASVA werken aan het bouwen van haar brand. Het is belangrijk dat de promotie goed wordt verspreid over het hele jaar en dat ASVA beter gebruikmaakt van social media om de studenten makkelijker te benaderen. De grootste marketinguitdaging voor ASVA ligt vooral in de bekendheid over de dingen die ASVA doet. Hoewel we merken dat veel mensen de naam ASVA wel bekend in de oren klinkt, zijn er weinig mensen die begrijpen wat ASVA precies doet. En daar moeten wij samen aan werken om dit te veranderen; Door het creëren van een sterke interne cultuur, het verzorgen van belangrijke partnerships en het volgen van een gelijkmatige en continue promotie en communicatieplan. 10

12 Conclusie Tot nu toe is ASVA de Amsterdamse studentenvakbond die de belangen van studenten behartigt, maar er zijn veel te veel studenten die niet eens weten wat ASVA is en wat wij doen. De twee grootste (marketing) uitdagingen voor ASVA zijn om (1) de naam ASVA bekender te maken onder Amsterdamse studenten en (2) het gelijkmatig en continue promoten en communiceren van ASVA-activiteiten te verbeteren. Dit marketingplan geeft een overzicht van de interne cultuur en doelen bij ASVA, de belangrijke touchpoints en partners waarmee wij kunnen samenwerken om studenten te benaderen, en manieren zoals het ASVA krantje om de naam ASVA bekender te maken onder leden en niet-leden. Verder bevat dit marketingplan de basisjaarplanning waarmee ASVA haar activiteiten het hele jaar door kan promoten en communiceren. 11

13 Bijlagen Bijlage 1: Jaarplanning 12

14 Bijlage 2: : Intern Stappenplan S (decision-making process) 1. Problemen signaleren Het bestuur heeft het beste overzicht van alle diensten en activiteiten binnen ASVA. Zij moet problemen signaleren en aan de coördinator marketing en communicatie doorgeven. 2. Praten met de mensen in die groep/commissie De coördinator marketing en communicatie gaat met de geschikte mensen praten over de problemen binnen die doelgroepen (rechtsbureau, platform, balie, huisvesting, enz.). Samen met die groepen kan de coördinator marketing en communicatie het ASVA-gevoel beter articuleren. Hier gaat ze ook nadenken over het tekst die gebruikt kan worden. 3. Vormen bedenken Samen met de grafisch vormgever kan de coördinator marketing en communicatie nadenken over hoe dit gevoel goed gecommuniceerd kan worden en gaat vervolgens nadenken over ideeën voor posters, flyers, acties, gadgets, etcetera. 4. Toestemming krijgen Als ze een idee hebben, kunnen de coördinator marketing en communicatie en grafisch vormgever naar het bestuur om toestemming vragen (over het idee zelf maar ook financieel en praktische dingen). 5. Doen De grafisch vormgever gaat aan de slag met het design en creëren van de poster/flyer/boekje met beeld en tekst. Vanaf dit punt is het de taak van de vormgever om dit af te maken (design, printen, op ASVA kantoor hebben voor een betaalde datum). De Coördinator marketing en communicatie gaat aan de slag met plannen (datums voor flyeren, locaties uitkiezen, andere gadgets of non-grafische materialen verzamelen). 6. Mensen verzamelen en actie uitvoeren Als alle promomaterialen af zijn of in productie zijn is het de taak van de coördinator marketing en communicatie om mensen te verzamelen om te gaan flyeren en de hele actie (met de geschikte groep) uit te voeren. 13

15 Bijlage 3: Coordinator Marketing & Communicatie Witboek Wat is de functie De taak van de Coördinator Marketing en Communicatie is om ASVA algeheel te promoten, om studenten te kunnen voorlichten, om de diensten van ASVA bekend te maken en om informatie te verkrijgen. - Jaarplanning volgen en zorgen dat de verschillende niveaus van promotie in gang gaan - Signaleert voor de doorlopende basisdiensten wanneer zij promotie nodig acht - Samen met de grafisch vormgever bespreekt zij de vorm van de promotie - Persberichten verzamelen Praktische en inhoudelijke zaken Promotie doelen voor jaar 2011/2012: HvA Balie en HBO Colleges Kamerbureau Bijlesbureau Kenniscentrum Cursusweek Rechtsbureau Platform Langetermijnvisie voor ASVA Afspraken en deadlines - Een keer per week overleg hebben met de ASVA Voorzitter. - Deadlines wisselen per project. Advies voorgangers - Bedenk originele ideeën voor promotie - Krijg begeleiding van het bestuur maar blijft ook zelf signaleren - Veel samenwerken met de grafisch vormgever en de algemene projectmedewerker - Zelf mensen (vrijwilligers) regelen om te flyeren 14

16 Bijlage 4: VSPA enquête Ben jij lid van de Algemene Studenten Vereniging Amsterdam (ASVA)? Ja, maar niet actief 16 (11.19 %) Ja, actief 0 (0 %) Nee, ik weet niet wat de 24 (16.78 %) ASVA is Nee, ik ben geen lid 103 (72.03 %) n = 143 # 143 Wat is jouw beeld van de ASVA? Erg handig voor 11 (8.27 %) bezuinigingen Heb er geen connectie mee 32 (24.06 %) Gezellig 3 (2.26 %) Maak alleen gebruik van de 14 (10.53 %) fietsenverkoop Ik zou er graag wat meer over 16 (12.03 %) willen weten Ze zetten zich goed in voor de 32 (24.06 %) Amsterdamse student Enthousiast 8 (6.02 %) Ik weet niet wat ze doen 67 (50.38 %) n = 133 #

Agenda ALV 20 juni. 1. Opening (19.00) 2. Mededelingen 3. Vaststellen notulen 4. Vaststellen agenda

Agenda ALV 20 juni. 1. Opening (19.00) 2. Mededelingen 3. Vaststellen notulen 4. Vaststellen agenda Agenda ALV 20 juni 1. Opening (19.00) 2. Mededelingen 3. Vaststellen notulen 4. Vaststellen agenda 5. Bestuursupdate 6. Marketingplan 7. Evaluatie kennismedewerker 8. Pauze 9. Begrotingswijziging 10. Voordracht

Nadere informatie

HART VOOR STUDENTEN. Beleidsplan 2011

HART VOOR STUDENTEN. Beleidsplan 2011 HART VOOR STUDENTEN Beleidsplan 2011 Bestuur 10 11 Amsterdam, december 2010 Lodewijk Berkhout Charlotte Dijkstra Maarten Markus Lex Sietses Frans van Heest Voorwoord Na een maand inwerken waren wij al

Nadere informatie

www.asva.nl 020 525 31 37 De centrale belangenbehartiger van Amsterdamse studenten

www.asva.nl 020 525 31 37 De centrale belangenbehartiger van Amsterdamse studenten www.asva.nl 020 525 31 37 De centrale belangenbehartiger van Amsterdamse studenten Interesse in het ASVA bestuur? In dit boekje vind je alle informatie over een potentiële bestuursfunctie bij ASVA Inhoud

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR

VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR VIDIUS ZOEKT NIEUW BESTUUR VOORWOORD Beste Utrechtse student, Momenteel is het vijfde bestuur van VIDIUS nog hard aan het werk om jouw belangen te behartigen. Gevraagd en ongevraagd laten wij horen wat

Nadere informatie

Zet jij je in voor 100.000 medestudenten? Solliciteer voor het bestuur van ASVA!

Zet jij je in voor 100.000 medestudenten? Solliciteer voor het bestuur van ASVA! De centrale belangenbehartiger van Amsterdamse studenten www.asva.nl 020 622 57 71 Zet jij je in voor 100.000 medestudenten? Solliciteer voor het bestuur van ASVA! In dit boekje vind je alle informatie

Nadere informatie

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN Introductie Weet jij al wat voor activiteit jij organiseert voor het proefsporten? In dit hoofdstuk helpen we je hiermee op weg. We bieden je een handig

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

Tilburg Studentenstad

Tilburg Studentenstad Tilburg Studentenstad Je doet een bestuursjaar of bent lid van een commissie bij een Tilburgse studentenorganisatie. Dan wil je iets betekenen voor je vereniging. Misschien wil je jouw vereniging nog meer

Nadere informatie

Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor

Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor 2 Voorwoord Beste LOF-coördinator in spe, Het is maart en hoewel wij ons als LOF-coördinatoren nog een half jaar voor de medezeggenschap inzetten, is de zoektocht naar nieuwe LOF-coördinatoren inmiddels

Nadere informatie

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN Introductie Iedereen is tegenwoordig sociaal en dat maakt Social Media een krachtig middel om het proefsporten op jouw sportclub te promoten. Jij weet als geen ander hoe

Nadere informatie

Informatiepakket Commissies TOP Week

Informatiepakket Commissies TOP Week Informatiepakket Commissies TOP Week 2017 Inhoud TOP Week algemeen 3 Organisatie 4 Wat houdt een TOP commissielid zijn in? 5 Commissieperiode Structuur Vergaderingen Making memories Vergoeding Welke commissies

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

HGSR-Enquê tê. Cijfergegevens en bespreking

HGSR-Enquê tê. Cijfergegevens en bespreking HGSR-Enquê tê Cijfergegevens en bespreking In januari 2013 heeft de HGSR een enquête afgenomen onder de (oud-)studenten van HoGent. In dit document kan u de resultaten vinden en de analyse er van. Inhoudstafêl

Nadere informatie

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Introductie Jobfabriekautomotive.nl is een vacaturesite, specifiek ingericht rond

Nadere informatie

Promotieplanning Darren Arendse

Promotieplanning Darren Arendse Promotieplanning Darren Arendse 1 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Hoofdstuk 1 Onderzoek Blz. 4,5,6 Hoofdstuk 2 Strokenplanning ZIE EXCEL BESTAND Hoofdstuk 3 Uitvoering ZIE EXCEL BESTAND, 7,8,9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Lodewijk Berkhout Charlotte Dijkstra Maarten Markus Lex Sietses Frans van Heest

Lodewijk Berkhout Charlotte Dijkstra Maarten Markus Lex Sietses Frans van Heest 2010 2011 Bestuur 10 11 Amsterdam, september 2011 Lodewijk Berkhout Charlotte Dijkstra Maarten Markus Lex Sietses Frans van Heest Een jaar lang hebben wij als bestuur samen met alle medewerkers, vrijwilligers

Nadere informatie

Studentenvereniging S.V.A.A. NoNoMes Samenwerkingsmogelijkheden 2013

Studentenvereniging S.V.A.A. NoNoMes Samenwerkingsmogelijkheden 2013 Studentenvereniging Samenwerkingsmogelijkheden 2013 Email pr@nonomes.nl NoNoMes NoNoMes is een snel groeiende studentenvereniging voor alle studenten die in Amsterdam studeren. Meer dan 350 actieve leden

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand

Parttime bestuursjaar bij Integrand Parttime bestuursjaar bij Integrand Integrand verbindt en stimuleert ambitie 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand in? a. Voorzitter b. Vice voorzitter/hr-manager

Nadere informatie

KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan

KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan KINDERBOEKENWEEK Communicatieplan 1 augustus 2017 2 1 AANLEIDING: KINDERBOEKENWEEK 2017 Van 4 tot en met 15 oktober 2017 vindt de jaarlijkse Kinderboekenweek plaats. Het thema is dit jaar Gruwelijk eng!.

Nadere informatie

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER Communicatieplan juni 2017 2 1 AANLEIDING: ZOMERVAKANTIE Van 8 juli (regio zuid) t/m eind augustus 2017 is het weer zomervakantie, een periode waarin iedereen net wat meer

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

PR-BEGELEIDING. Na initiatie van een evenement

PR-BEGELEIDING. Na initiatie van een evenement PR-BEGELEIDING Na initiatie van een evenement Voorwoord Jouw evenement gaat er komen bij SETUP! Naast de productie en inhoud is de PR & Communicatie van het evenement bij SETUP een belangrijk onderdeel.

Nadere informatie

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats Onderzoeksdocument Creatieve Bloeiplaats HVA Instituut voor Interactieve Media Amsterdam oktober 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...4 Doelgroep...5 De vragen...6 De resultaten...7

Nadere informatie

Projectkosten ophalen met fondsenwerving

Projectkosten ophalen met fondsenwerving Projectkosten ophalen met fondsenwerving Het is soms ook best duur om vrijwilligerswerk te doen in het buitenland, of stage te lopen over de grens. Voor Local Dreamers, en voor onze Ecuadoriaanse partnerorganisaties,

Nadere informatie

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT Jaimy Rademakers, Commissaris PR 2012-2013 Elza Kwekkeboom, Commissaris PR 2013-2014 Beste lezer, Voor je ligt het promotiebeleid van Magister JFT. Lees dit document zorgvuldig

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Wat staat er in?

PROJECTPLAN. Wat staat er in? PROJECTPLAN Er zijn heel veel manieren hoe je een projectplan (of plan van aanpak) maakt. Een projectplan hoeft echt niet uit heel veel pagina s te bestaan, als je maar over een aantal dingen goed hebt

Nadere informatie

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 17 december 2014 Notitie Studeren in het buitenland

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 17 december 2014 Notitie Studeren in het buitenland Adresgegevens Oude Kijk in t Jatstraat 39 9712 EB GRONINGEN E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 ING Bank NV 5061564 Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening:

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder plan CO 2 -prestatieladder T.b.v. certificering CO 2 -prestatieladder (nr 3.C.1) U vindt in dit document de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen

Nadere informatie

Jouw marketingplan voor 2015 opstellen? 5 tips!

Jouw marketingplan voor 2015 opstellen? 5 tips! Jouw marketingplan voor 2015 opstellen? 5 tips! 1. Communiceer slim² x slimmer² x slimst² S.M.A.R.T. betekent communiceren met een duidelijk doel. Door elke communicatievorm van jouw bedrijf te linken

Nadere informatie

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes.

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes. Marketing voor bedrijvenparken Samen bouwen aan succes. Grond en stenen met waarde Een vol bedrijvenpark zorgt voor een hogere grond- en steenprijs. Precies wat u als eigenaar van een bedrijvenpark wilt,

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015 Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West Werkteam Communicatie Venray Centrum-West 1 1. Doelstelling Wat ik niet weet kan ik ook niet doen. Dit geldt

Nadere informatie

Samenwerken met S.v. Communiqué

Samenwerken met S.v. Communiqué Samenwerken met S.v. Communiqué Studievereniging Communiqué is de studievereniging van de studie Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente in Enschede. Communiqué telt ongeveer 850 leden. Doordat

Nadere informatie

Trans 10 3512 JK Utrecht www.albionutrecht.nl

Trans 10 3512 JK Utrecht www.albionutrecht.nl Trans 10 3512 JK Utrecht www.albionutrecht.nl DE VERENIGING LEDENPAS Albion is de studievereniging van de studie Engelse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Als studievereniging is het onze taak

Nadere informatie

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zoekt opvolging!

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zoekt opvolging! 2015 Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) zoekt opvolging! Landelijk Overleg Fracties (LOF) Contactpersoon: Leonie Kuhlmann Vacature: Coo rdinator Landelijk Overleg Fracties (LOF) 20 of 40 uur per week

Nadere informatie

3.4 Het vergroten van de naamsbekendheid van de familieraad

3.4 Het vergroten van de naamsbekendheid van de familieraad Om als een rol van betekenis te kunnen spelen bij het bevorderen van de implementatie van familiebeleid in de instelling, is het een voorwaarde dat de bekend is. Niet alleen bij de Raad van Bestuur, maar

Nadere informatie

Over werving De juiste persoon op de juiste plaats Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatiebeeld/imago

Over werving De juiste persoon op de juiste plaats Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatiebeeld/imago Over werving 1.1. De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Peize

Voetbal Vereniging Peize Voetbal Vereniging Peize Communicatieplan Juni 2012 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Waarom een communicatieplan 3 3 Doelgroepen 4 4 Hoofdactiviteit per doelgroep 5 5 Verantwoordelijkheden 6 6 Communicatiemiddelen

Nadere informatie

AEGEE Amsterdam sponsormogelijkheden

AEGEE Amsterdam sponsormogelijkheden AEGEE Amsterdam sponsormogelijkheden Door met AEGEE-Amsterdam samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE telt momenteel rond de 620 leden en ruim 75

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Begin met het formeren van een werkgroep/projectteam en verdeel onderling de werkzaamheden. Inhoud 1. Planning en programma... 2 2. Organisatie...

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Aspect(en): 3.B.2, 3.C.2

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Aspect(en): 3.B.2, 3.C.2 CO 2 Prestatieladder Communicatieplan Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 3.B.2, 3.C.2 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 04-04-2014 Inhoudsopgave 1.0 Communicatieplan...3 2.0 Doelstelling...3

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Digitale Toolkit. Social Media. voor sportclubs,gemeenten en sportbonden

Digitale Toolkit. Social Media. voor sportclubs,gemeenten en sportbonden Digitale Toolkit Social Media voor sportclubs,gemeenten en sportbonden 2 De kracht van Social Media voor, tijdens en na de Nationale Sportweek Deze toolkit is gemaakt voor sportclubs, gemeenten, sportbonden

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

PROMOTIEPLAN. The Bounty Hunter. Groep 13 Abyian Zimmerman, Daphne van Schie, Lisanne Niessen, Tim van Dam, Cardy Wirosono

PROMOTIEPLAN. The Bounty Hunter. Groep 13 Abyian Zimmerman, Daphne van Schie, Lisanne Niessen, Tim van Dam, Cardy Wirosono PROMOTIEPLAN The Bounty Hunter Groep 13 Abyian Zimmerman, Daphne van Schie, Lisanne Niessen, Tim van Dam, Cardy Wirosono Opdracht Wij gaan een eigen filmproject opzetten de bedoeling is dat we zelf gaan

Nadere informatie

Jaarplan Fractie UR - VUUR 16-17

Jaarplan Fractie UR - VUUR 16-17 Jaarplan Fractie UR - VUUR 16-17 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Doelen 4 Projecten 5 Commissies 6 Jaarplanning 7 2 Voorwoord Dit jaar heeft de Universiteit Utrecht een nieuwe koers uitgezet. Tijdens de presentatie

Nadere informatie

#HETNIEUWEASVA Praktisch waardevol voor de Amsterdamse student

#HETNIEUWEASVA Praktisch waardevol voor de Amsterdamse student #HETNIEUWEASVA Praktisch waardevol voor de Amsterdamse student ASVA Beleidsplan 2014 Bestuur 13 14 1 Esther Crabbendam Lizzy Entjes Nina van Douwen Alex Peters Donne Engelbertink Voorzitter Vice-Voorzitter

Nadere informatie

Talentenverkenning. Wat kan jij? Enthousiasmeren

Talentenverkenning. Wat kan jij? Enthousiasmeren Enthousiasmeren Talentenverkenning Mensen willen best graag wat doen voor hun buurt, maar dan moet u ze er wel voor vragen. Een algemene oproep voor vrijwilligers is niet altijd even effectief. Het werkt

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2016

Het Fair Fashion Festival 2016 Het Fair Fashion Festival 2016 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor Fair Trade fashion te vergroten door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Media- en Contentstrategie TEAM UP

Media- en Contentstrategie TEAM UP Media- en Contentstrategie TEAM UP Groep C - 18 april 2016 Inhoudsopgave 1. Mediastrategie 1. Mediastrategie 1.1 Doelstellingen 1.2 Doelgroep 1.3 Media 1.4 Weekplanning 1.5 Customer Journey 2. Contentstrategie

Nadere informatie

LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN. Communicatieplan

LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN. Communicatieplan LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN Communicatieplan 1 april 2016 2 1 INLEIDING Dit communicatieplan dient ter ondersteuning van bibliotheken bij het plannen en uitvoeren van hun communicatie-activiteiten

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

verbetering van het speelgoedassortiment onderhoud website en social media Automatisering

verbetering van het speelgoedassortiment onderhoud website en social media Automatisering Resultaten en Conclusies VSN Enquête 2014 In het 2 de kwartaal 2014 hield de VSN een enquête onder haar leden. 28 personen namen de moeite om de digitale vragenlijst in te vullen: slechts 28!. Het overgrote

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

welkom SOCIAL MEDIA WORKSHOP

welkom SOCIAL MEDIA WORKSHOP welkom SOCIAL MEDIA WORKSHOP EVEN VOORSTELLEN. WIE? NICOLE ADRIAENS EVENTORGANISATOR SOLOPRENEUR SOCIAL MEDIA FREAK BEDRIJF? BIZZIBEE EVENTS BIZZIBEE SOCIAL MEDIA BIZZIBEE BUSINESS SUPPORT WAT DOE IK?

Nadere informatie

Tanja Sierkstra 17-10-2014

Tanja Sierkstra 17-10-2014 MEDIACOLLEGE AMSTERDAM STAGEBEDRIJF: DICHTBIJ Beroepsopdracht Formulier een advies voor een mediaproductie Tanja Sierkstra 17-10-2014 2 1. Beschrijf je stagebedrijf... 3 2. Maak een SWOT-analyse voor jouw

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Facebook Win & Promotie-acties

Facebook Win & Promotie-acties on- en offline voorlichting en preventie Facebook Win & Promotie-acties www.hollandsch-welvaren.nl facebook.com/hollandschwelvaren Prinsengracht 679 1017 JT Amsterdam info@hollandsch-welvaren.nl 020 260

Nadere informatie

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Dit stappenplan voor het organiseren van een buurtbijeenkomst is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld

Nadere informatie

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF Klantenbinding Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport Introductie Toolkit Jij hebt als

Nadere informatie

Bestuursjaar bij Integrand Amsterdam. Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Bestuursjaar bij Integrand Amsterdam. Integrand verbindt en stimuleert ambitie Bestuursjaar bij Integrand Amsterdam Integrand verbindt en stimuleert ambitie 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand Amsterdam in? 4. Functies a. Voorzitter

Nadere informatie

VRIJDAG 05 SEPTEMBER 2014

VRIJDAG 05 SEPTEMBER 2014 DE SPONSOR, OPENING VAN ADVERTENTIE JE STUDIEJAAR & STANDHOUDER MOGELIJKHEDEN VRIJDAG 05 SEPTEMBER 2014 ACKU CULTUURBURO POSTBUS 13336 // 2501 EH DEN HAAG 070 44 58 885 // 070 31 20 585 WWW.ACKU.NL //

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Portfolio 2010. Communicatieplan. Aspect(en): 2.A.3-1.B.2

CO 2 Prestatieladder. Portfolio 2010. Communicatieplan. Aspect(en): 2.A.3-1.B.2 CO 2 Prestatieladder Portfolio 2010 Communicatieplan Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 2.A.3-1.B.2 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 31 januari 2012 Inhoud Communicatieplan... 3 Doelstelling...

Nadere informatie

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Communicatieplan JOVD Friesland Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Versie 1.0 Bestuur Rigter Leeuwarden, November 2013 Achtergrond JOVD Friesland

Nadere informatie

De wereld van pr!! Les 7! 3 maart 2017!!

De wereld van pr!! Les 7! 3 maart 2017!! De wereld van pr!! Les 7! 3 maart 2017!! Programma! Het pr-plan: de opdracht! De onderdelen van een plan! Uitleg aan de hand van voorbeeld! The Big Idea! Opdracht! Het pr-plan: de opdracht nog een keer

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ASVA 2015 BIJ ZIJN IS MEEMAKEN

BELEIDSPLAN ASVA 2015 BIJ ZIJN IS MEEMAKEN BELEIDSPLAN ASVA 2015 BIJ ZIJN IS MEEMAKEN VOORWOORD Beste student, Voor je ligt het beleidsplan van de ASVA studentenunie voor 2015. Een bijzonder jaar voor de student, maar ook een bijzonder jaar voor

Nadere informatie

Contentmarketing voor evenementen. Eenvoudige stappen om een start maken met je contentstrategie.

Contentmarketing voor evenementen. Eenvoudige stappen om een start maken met je contentstrategie. Contentmarketing voor evenementen Eenvoudige stappen om een start maken met je contentstrategie. Voor wie ga je content schrijven? Om te beginnen moet je duidelijk voor ogen hebben voor wie je de content

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Aspect(en): 2.A.3-1.B.2

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Aspect(en): 2.A.3-1.B.2 CO 2 Prestatieladder Communicatieplan Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 2.A.3-1.B.2 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 23 februari 2012 Inhoud Communicatieplan... 3 Doelstelling... 3

Nadere informatie

Lesbrief: Klanten winnen, een spel? Thema: Waar ga ik heen?

Lesbrief: Klanten winnen, een spel? Thema: Waar ga ik heen? Lesbrief: Klanten winnen, een spel? Thema: Waar ga ik heen? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Een winkel is erg afhankelijk van haar klanten. Wanneer je geen

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

LANDELIJKE CAMPAGNE DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER. Communicatieplan

LANDELIJKE CAMPAGNE DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER. Communicatieplan LANDELIJKE CAMPAGNE DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER Communicatieplan 1 september 2016 2 1 DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER Vanaf 24 oktober is overal in Nederland te zien waar de bibliotheek voor staat: wat

Nadere informatie

Awareness. Informatiebeveiliging. en privacy. Ga naar de url op je mobiel. Vul de volgende Game Pin in:

Awareness. Informatiebeveiliging. en privacy. Ga naar de url  op je mobiel. Vul de volgende Game Pin in: Awareness Informatiebeveiliging en privacy Ga naar de url www.kahoot.it op je mobiel Vul de volgende Game Pin in: 1 Awareness Willem Flink Informatiebeveiliging en privacy Jack Haagen Ga naar de url www.kahoot.it

Nadere informatie

sponsorbrochure Gepidae Wordt u onze nieuwe sponsor?

sponsorbrochure Gepidae Wordt u onze nieuwe sponsor? sponsorbrochure Gepidae Wordt u onze nieuwe sponsor? Gepidae? Gepidae! Waar staat Gepidae voor? T.S.V.V. Gepidae is opgericht in 1968. Opgericht door een paar jongemannen om af en toe te volleyballen,

Nadere informatie

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden

AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden AEGEE- Leiden sponsormogelijkheden Door met AEGEE- Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep studenten en afgestudeerden. AEGEE- Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring

Nadere informatie

Heel Nederland ontmoet elkaar op

Heel Nederland ontmoet elkaar op Heel Nederland ontmoet elkaar op Foto: Tom Baas INFORMATIE VOOR GEMEENTEN WAAROM? Er is niet alleen een kloof tussen arm en rijk, maar ook tussen mensen van verschillende opleidingsniveaus, tussen culturen

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

Masterclass Rotterdam Case Study: Promotie

Masterclass Rotterdam Case Study: Promotie Masterclass Rotterdam Case Study: Promotie Panelists: Moderator: Angeline Bommer, Congress Company Jillian Sant-Barendregt MSc, Stadshavens Rotterdam Catherine Kalamidas, Rotterdam Partners Het waarde

Nadere informatie

Samenwerking brochure Stichting Studentensteden biedt het grootste online studentenplatform 2015/2016

Samenwerking brochure Stichting Studentensteden biedt het grootste online studentenplatform 2015/2016 Stichting Samenwerking brochure Stichting Studentensteden biedt het grootste online studentenplatform 2015/2016 Met de diverse advertentiemogelijkheden die wij bieden, kunt u zelf uw eigen promotiecampagne

Nadere informatie

Stappenplan voor een rookvrij schoolterrein

Stappenplan voor een rookvrij schoolterrein Stappenplan voor een rookvrij schoolterrein Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak verhoogd van 16 naar 18 jaar. Uit onderzoek blijkt dat het zien roken van anderen,

Nadere informatie

WORD JIJ HET NIEUWE ASVA BESTUURSLID?

WORD JIJ HET NIEUWE ASVA BESTUURSLID? WORD JIJ HET NIEUWE ASVA BESTUURSLID? inleiding Misschien ken je ASVA van de maagdenhuisbezetting en de strijd voor inspraak van studenten in de universiteit, misschien ken je ASVA van de wekelijkse advertentie

Nadere informatie

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur:

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur: Kerkennacht 2017 - Meer dan een dak Communicatieplan Dit document bevat een globale opzet voor de planmatige aanpak van de landelijke communicatie rond de Kerkennacht 2017. Deze communicatie wordt verzorgd

Nadere informatie

Promotie plan. Doelen -de doelgroep informeren over de mogelijkheden van de site. -de doelgroep motiveren om zich aan te melden.

Promotie plan. Doelen -de doelgroep informeren over de mogelijkheden van de site. -de doelgroep motiveren om zich aan te melden. Promotie plan Het promotie plan dient de volgende punten te omschrijven. Ten eerste moeten we de doelen stellen. Hierna volgt de realisatie en het budget en de manier waarop wij onze doelgroep benaderen.

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Integrand verbindt en stimuleert ambitie

Parttime bestuursjaar Integrand Groningen. Integrand verbindt en stimuleert ambitie Parttime bestuursjaar 2017-2018 Integrand Groningen Integrand verbindt en stimuleert ambitie Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Algemeen 4. Wat houdt een bestuursjaar Integrand Groningen in? a.

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Voorzitter Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen zorg je ervoor dat de vergadering gestructureerd verloopt, er goede conclusies

Nadere informatie

Social Media whitepaper

Social Media whitepaper Social Media Social Media whitepaper 1. Inleiding 3 2. Social Media Platforms 4 3. Contentstrategie 6 4. Planning 7 5. Adverteren 8 6. Tools 9 7. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

STAPPENPLAN CROWDFUNDING MET ENERGIEKE SCHOLEN

STAPPENPLAN CROWDFUNDING MET ENERGIEKE SCHOLEN STAPPENPLAN CROWDFUNDING MET ENERGIEKE SCHOLEN 1. De school voert de basislessen van Energieke Scholen uit. 2. Formuleer, op basis van de uitkomsten van de scan en de wensen van de school, de crowdfundvraag

Nadere informatie

Marketing voor een Succesvolle praktijk

Marketing voor een Succesvolle praktijk Marketing voor een Succesvolle praktijk Marketing is iets dat je eigenlijk continu doet als je met vreemden over jouw dienst praat. Marketing is namelijk het communiceren van de waarde van jouw dienst

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie