21 maart 21 april. 28 maart mei doof de lichten op 31 maart. Schrijf nu al in voor INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "21 maart 21 april. 28 maart. 17-20 mei doof de lichten op 31 maart. Schrijf nu al in voor INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST"

Transcriptie

1 RANSTINFO verschijnt 6 maal per jaar n 2 Maart - April 12 INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST Schrijf nu al in voor 21 maart 21 april 28 maart mei doof de lichten op 31 maart VER. UITGEVER L. HOFMANS, BURGEMEESTER EN NATUURLIJK OOK: Speelpleinwerking en sportkampen tijdens de paasvakantie!

2 Inhoud Gemeenteraad 2 Gemeenteberichten 4 Duurzaamheid 8 Verkeer en veiligheid 11 Nieuws voor senioren 13 OCMW 13 sport 15 Nieuws voor de jeugd 17 Cultuur 18 Nieuws van de bibliotheek 21 Toerisme 22 Uit in Ranst 22 VOLGENDE UITGAVE: 2 MEI 2012 Teksten dienen ten laatste op 24 MAART 2012 toe te komen op de dienst communicatie en gemeenschapsleven: Dit gemeentelijk informatieblad werd gedrukt op gerecycleerd papier. GEMEENTERAAD Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens de gemeenteraadszitting werden besproken. Het volledig verslag van de gemeenteraad kan u verkrijgen op het secretariaat (zie gegevens achterkant). GEMEENTERAADSZITTING DECEMBER 2011 Gemeentelijke adviesraad Senioren: kennisname wijziging samenstelling Door een aantal wijzigingen in het bestuur van seniorenwerking Alliers Emblem, maakt de heer Jef Fierens geen deel meer uit van de gemeentelijke adviesraad voor senioren (G.A.S). Hierdoor wordt de jongste ondervoorzitter, de heer Chris De Queker aangesteld als voorzitter van de G.A.S tot er nieuwe verkiezingen zijn voor de adviesraad of de adviesraad in haar midden een nieuwe voorzitter kiest. Beheersorgaan Den Boomgaard: vervanging afgevaardigde Cd&V-fractie De gemeenteraad wordt verzocht om als vertegenwoordiger van de Cd&V-fractie in het beheersorgaan van Den Boomgaard, de kandidatuur van de heer Alain Netens, als opvolger van mevrouw Rein Boets goed te keuren. Terbeschikkingstelling pastorij Gemeenteplein De gemeenteraad keurde de gebruiksovereenkomst met de kerkfabriek van Broechem goed voor het verhuren van de pastorij, gelegen aan het gemeenteplein. De gemeente huurt het gebouw van de kerkfabriek en stelt het gebouw tegen dezelfde voorwaarden ter beschikking van de VOR. Leveren boeken aan POB Ranst Op 1 januari 2012 loopt het huidige contract af voor het leveren van boeken aan de plaatselijke openbare bibliotheek van Ranst. De gemeenteraad start de procedure (via een openbare aanbesteding) om een nieuw contract af te sluiten voor de jaren 2012 tot en met De totale uitgave wordt geraamd op Aankoop apparaten schrijnwerkerij In het budget 2012 wordt er een krediet van voorzien voor de vervanging en aankoop van nieuwe machines in de gemeentelijke schrijnwerkerij. Hierdoor kan veiliger en efficiënter worden gewerkt. Deze apparaten kunnen bij de latere verhuis naar de nieuwe magazijnen probleemloos worden verplaatst. De aankoop zal gebeuren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

3 Wegschildering : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze Het huidige contract voor wegschilderingen op gemeentelijke wegen loopt af. De gemeenteraad start een procedure om een nieuw contract aan te gaan voor de jaren 2012 tot en met De totale uitgave wordt geraamd op ongeveer Het nieuwe contract zal toegewezen worden na openbare aanbesteding. Politiereglement betreffende de inzameling van textielafval Het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van Afvalstoffen stelt de gemeente verantwoordelijk voor de textielinzameling op haar grondgebied. De gemeente kan hiervoor kiezen uit drie methoden: containerpark, huis-aan-huis ophaling en/of textielcontainers. Een degelijk politiereglement is dan ook van belang voor het regelen van de manier van inzameling en de gevolgen van bijvoorbeeld sluikstorten van textielafval. Venusstraat - Terbeschikkingstelling pastorij De pastoor van Oelegem is in juli 2011 op pensioen gegaan waardoor de gemeentelijke plicht tot residentie voor de pastoor wegvalt. De gemeente dient nog wel werkruimtes ter beschikking te stellen voor de kerkfabriek. In dit geval wordt de ruimte rechts vooraan exclusief ter beschikking gesteld voor de kerkfabriek en is er een gezamenlijk gebruik van het sanitair en in speciale gevallen van de ruimte links vooraan. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om deze woning met uitzondering van de behoeften van de kerkfabriek (wettelijk en decretaal bepaald) ter beschikking te stellen aan de ere-priester voor een bedrag van 600 omwille van de minwaarde van de gebruiksovereenkomst (minder rechten als een huurovereenkomst), de bijkomende functies van het gebouw voor de parochiale werking (doopvoorbereiding, ondertrouw, catechese, ) en omwille van het gezamenlijk gebruik van de keuken. De gemeenteraad wordt verzocht deze gebruiksovereenkomst goed te keuren. OCMW: dotatie 2012 De gemeenteraad keurde de gemeentelijke dotatie goed voor de werking van het OCMW, die binnen de goedgekeurde meerjarenplanning valt ( ). Politiezone Zara: dotatie 2012 De gemeenteraad keurde de gemeentelijke dotatie van goed voor de werking van de politiezone ZARA, wat een stijging t.o.v betekent met circa 8%. Gemeente Ranst: financiële nota van het budget 2012 en beleidsnota 2012 De gemeenteraad keurde het budget 2012 van de gemeente goed met inbegrip van de financiële en beleidsnota. Meer info kan u hierover terugvinden onder de rubriek gemeenteberichten. GEMEENTERAADSZITTING JANUARI 2012 Aanduiding vertegenwoordiger PWA Naar aanleiding van het overlijden van de heer Faes diende de gemeenteraad - via geheime stemming - een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden voor het PWA van Ranst. Wegentracé + lastvoorwaarden uitrusting weg verkaveling Bistweg - Hoger Goed bvba Door Hoger Goed bvba, Mollentstraat 3 te 2520 Broechem (Ranst) werd een verkavelingsaanvraag ingediend tot het verkavelen van gronden gelegen te Broechem (Ranst), aan de Bistweg. Om deze verkaveling te realiseren, is de gedeeltelijke aanleg van een nieuwe straat noodzakelijk. De gemeenteraad keurde, met het oog op gratis grondafstand, het voorgestelde stratentracé voor de verkavelingsaanvraag goed. Ook de lastvoorwaarden met betrekking tot de uitrusting van de weg werden vastgesteld. Ereloon opmaak ontwerp nieuwe gemeentelijke magazijnen In het budget 2012 zijn de nodige bedragen voorzien voor het oprichten van de nieuwe gemeentelijke magazijnen op het voormalig militair domein aan de Van den Nestlaan. Een eerste stap is het aanstellen van een ontwerper. Er wordt een prijsvraag voor ontwerp georganiseerd. Via een beperkte offerteaanvraag kunnen kandidaturen worden ingediend, waaruit een jury maximaal 5 ontwerpers zal weerhouden, die dan effectief een ontwerp zullen mogen indienen. Voor het ereloon incl. veiligheidscoördinatie is een budget van voorzien. Weg- en rioleringswerken verkaveling Schawijkstraat (erven De Schutter-Weymans) De gemeenteraad keurde het ontwerp en de lastvoorwaarden goed te keuren van de weg- en rioleringswerken van de verkaveling Kleine Schawijk. Het wegtracé en de uitrusting van de weg werden reeds goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 29 augustus Aankoop 2 bestelwagens In het budget 2012 is voor de aankoop van 2 bestelwagens, nl. een vervanging van een bestelwagen van de groendienst en een bijkomend voertuig voor de gebouwenploeg, telkens een bedrag voorzien van incl. BTW. De totale raming bedraagt dus ,70 excl. btw of incl. 21% btw. De bestelwagens worden aangekocht via een algemene offerteaanvraag. Informatieblad maart - april

4 Gemeentelijke toelagen 2012 De gemeenteraad keurde de gemeentelijke toelagen, voorzien in het budget 2012, als volgt goed: Subsidie voor jumelage Subsidie Vrienden van de kerstmarkt Subsidie Broechem kerstverlichting Subsidie middenstand Ranst kerstverlichting Subsidie Gezellig Oelegem kerstverlichting 1250 Subsidie middenstand Emblem kerstverlichting Raad Toerisme Ranst De Nachtegaal, De Netezonen, Concertband: elk Vzw VOR Gemeentelijke jeugdraad Gemeentelijke jeugdraad Dag van de jeugd Gemeentelijke sportraad FC Ranst, FC Broechem, RC Emblem, S Oelegem SK elk Raad voor Kunst en Cultuur Gemeentelijke documentatieraad (OMD) Gemeentelijke documentatieraad DVC Zevenbergen VZW Leef Gemeentelijke seniorenraad Gemeentelijke seniorenraad - feest senioren Wereld-delen Centrum Basiseducatie Gemeentelijke raad voor ontwikkelingshulp Gemeentelijke milieuraad Gecoro Kalender Gemeenteraad De gemeenteraad vergadert in principe elke derde maandag van de maand om uur in de raadzaal van het VRIESELHOF, Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen gemeenteraadszittingen. De eerstvolgende zittingen vinden (onder voorbehoud) plaats op 19 maart en 30 april > Hou uw berm vrij! GEMEENTEBERICHTEN Is het u ook al overkomen? U gaat wandelen met uw hond of u brengt uw kleuter te voet naar school en halverwege struikelt u over een steen in het midden van de berm. Heel wat inwoners plaatsen stenen, paaltjes, struiken of andere obstakels op de berm tussen hun voortuin en de rijweg om zo de berm voor hun perceel te beschermen tegen verkeer dat erover rijdt. Dit is echter wettelijk verboden. De bermen moeten immers om verschillende redenen vrij gehouden worden. Zo moeten ze steeds toegankelijk zijn voor de nutsmaatschappijen en moeten ze ook altijd dienst kunnen doen als uitwijkstrook voor het verkeer, en dus altijd vrij zijn! Is dat niet het geval, dan zouden er wel eens ongevallen kunnen gebeuren. Als het obstakel, dat werd aangebracht op de berm daar de oorzaak van is, dan kan de eigenaar van het desbetreffende perceel hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Heeft u dus dergelijke obstakels op de berm staan, dan willen wij u - rekening houdend met de veiligheid van de weggebruikers vriendelijk vragen om deze zo snel mogelijk te verwijderen. Mooi en verzorgd Wij hebben natuurlijk niets liever dan dat u uw berm mooi onderhoudt en verzorgt. Gras zaaien of overrijdbare bodembedekkers leggen, is uiteraard geen enkel probleem. Als dit pas gebeurd is, kunt u eventueel tijdelijk een rood-wit lint langs uw berm spannen. Nadien moet dat natuurlijk ook weer verwijderd worden! Wij danken u alvast voor uw medewerking! De agenda van de gemeenteraad is een week voor de zitting verkrijgbaar op het gemeentehuis en is ook steeds raadpleegbaar (en downloadbaar) op onze website 4 Informatieblad maart - april 2012

5 > Budget 2012: wat gebeurt er met de centen van het gemeentebestuur? Het budget of begroting geeft aan wat de gemeente van plan is met haar centen voor het komende jaar weer. Op welke inkomsten voor 2012 rekent het gemeentebestuur en welke uitgaven wil het daarmee doen? Het budget werd in de gemeenteraad van 19 december 2011 goedgekeurd. Het budget van 2012 sluit samen met de overschotten van de vorige jaren af met een positief saldo van 4,4 miljoen. BELANGRIJKSTE INKOMSTEN De totale ontvangsten bedragen 17 miljoen. Gemeentelijke belastingen Dit zijn de belangrijkste bron van inkomsten: met 10,1 miljoen zorgen zij voor meer dan de helft van de middelen. De gemeente heft zelf een aantal belastingen (o.a. rioolbelasting, drijfkracht, reclamedrukwerk, ) en krijgt een deel van de belastingen die de hogere overheid int, zoals o.a. de opcentiemen op onroerende voorheffi ng en de aanvullende personenbelasting. De ontvangsten uit deze laatste twee worden voor 2012 geschat op 8,8 miljoen, de overige belastingen brengen 1,3 miljoen op. De belastingtarieven blijven op hetzelfde niveau als in Bijdragen van de hogere overheid Het gemeentefonds en de aanvullende dotatie vanuit het lokaal pact zijn samen goed voor 2,8 miljoen. Dividenden De ontvangsten uit dividenden van o.a. Iveka en IKA worden voor 2012 geraamd op Tenslotte zijn er ook nog de ontvangsten uit de verhuring van gemeentelijke patrimonium, de verkoop van vuilniszakken en diverse retributies, die voor 2012 worden geraamd op UITGAVEN VOOR DE DAGELIJKSE WERKING De totale uitgaven bedragen 16,9 miljoen. De personeelskosten ( 6,6 miljoen) zijn goed voor bijna 40% van alle gemeentelijke uitgaven. Ook de weddenlast van het onderwijzend personeel nl. 1,4 miljoen zit hierin vervat. Deze kosten worden echter ten laste genomen door de Vlaamse Gemeenschap. De werkingskosten (onderhoud gebouwen, voertuigen en wegen, energiekosten, opleidingen, kantoormateriaal, ) bedragen 3,5 miljoen. In 2012 wordt er 5,3 miljoen aan toelagen besteed: het OCMW ontvangt een dotatie van ruim 1 miljoen en de bijdrage voor de werking van de politiezone Zara bedraagt De bijdrage in de werkingskosten gedragen door IGEAN bedraagt De leninglasten komen op 1,5 miljoen. INVESTERINGSPROJECTEN In 2012 worden er voor investeringen gepland. De belangrijkste investeringen zijn: circa voor de realisatie van de verbindingriolering Ranstsesteenweg voor de eerste fase van de verhuis van de gemeentelijke magazijnen (technische dienst). De realisatie van de effectieve verhuis zal uiteraard afhangen van de verschillende procedures en vergunningen. In dit kader zal de gemeente ook de laatste loods op het voormalig militair domein (Van Den Nestlaan), waarvan ze sinds vorig jaar het precair gebruik heeft, aankopen voor een bedrag van circa circa voor het periodieke onderhoud van buurt- en voetwegen en de realisatie van maatregelen voor het bevorderen van de verkeersveiligheid voor de uitbreiding en modernisering van het wagenpark voor de arbeiders, voor de schrijnwerkerij en voor het uitrustingsmateriaal voor arbeiders voor de vernieuwing van het dak en de vloer van de sporthal, waarbij er een beroep zal gedaan worden op het pas opgerichte subsidiefonds van de Vlaamse gemeenschap ( ) voor de renovatie- en herstellingswerken van de hoofdbibliotheek in Ranst, voor de outdoor sportinfrastructuur voor de uitbreiding en optimalisering van de uitrusting van het GC den Boomgaard in functie van de eigen programmering. Vernieuwend ten opzichte van de voorbije jaren zijn, in uitvoering van het algemeen beleidsprogramma: investeringen in duurzame energie met zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen voor in het kader van duurzame energie wenst het bestuur ook een duurzame en degelijke oplossing voor de verlichting van het Safi pad, waarvoor een krediet van voorzien wordt. Als laatste vernieuwing wenst het gemeentebestuur de boot van de digitalisering van het onderwijs niet te missen en te investeren in digitale schoolborden met geschikt randapparatuur (circa ). i Tel.: of Informatieblad maart - april

6 GEMEENTEBERICHTEN > Toelage aanpassing woning van ouderen De provinciale individuele toelage voor aanpassing van de woning van ouderen helpt jarigen om langer zelfstandig in hun woning te kunnen verblijven. Zij stelt ouderen fi nancieel in staat om een aantal aanpassingen te laten doen, zoals bijvoorbeeld de aanpassing van het sanitair: vervanging van een bad door een douche, de installatie van een traplift, de overbrugging van niveauverschillen, het aanpassen van de keuken, het bijbouwen of (ver)bouwen van een ruimte om een slaapkamer, badkamer of een toilet in te richten zodat op een gelijk niveau kan worden geleefd. Wat zijn de voorwaarden voor de aanvrager? - de aanvrager en/of zijn partner heeft de volle eigendom, het vruchtgebruik of een ander zakelijk recht op de woning waar de aanpassingswerken worden uitgevoerd. Indien de aanvrager de aan te passen woning huurt, moet de woning gehuurd worden op de private woningmarkt op basis van de private huurwetgeving. - de toelage kan niet aangevraagd worden voor sociale woningen, huurwoningen van een gemeente, een OCMW, een sociaal verhuurkantoor, sociale huisvestingsmaatschappij of van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, een bejaardenwoning en serviceflat. - de aanvrager en/of zijn partner mogen geen volle eigendom, vruchtgebruik of ander zakelijk recht op een andere woning bezitten. - de toelage kan per woning slechts één keer worden toegekend aan dezelfde bewoners. - het netto belastbaar inkomen ( terug te vinden op uw laatste belastingsbrief ) van de aanvrager en van zijn/ haar partner samen, van twee jaar voor de aanvraag, mag niet hoger zijn dan het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het jaar, voorafgaand aan de aanvraagdatum van de woning waar de werken worden uitgevoerd, mag niet hoger zijn dan de aanpassingswerken dienen plaats te vinden in een woning gelegen in de provincie Antwerpen. - de aanvrager dient door de provincie Antwerpen aangeduide personen toe te laten om ter plaatse na te gaan of de werken werden uitgevoerd zoals voorgesteld bij de aanvraag U dient de aanvraag op te sturen naar: Provincie Antwerpen, Cel Wonen Boomgaardstraat 22, bus 101 te 2600 Berchem U kan het aanvraagformulier en reglement downloaden via de website of verkrijgen op de dienst bevolking/burgerlijke stand, G.Peetersstraat 7, 2520 Ranst De provincie Antwerpen geeft ook andere toelagen: - individuele toelage voor thuisverzorging van ouderen ( mantelzorg ). Meer info op of via Toelage ter ondersteuning van de thuisverzorging van gehandicapte kinderen. Meer info op of via Voor deze toelagen kan u het aanvraagformulier, reglement en benodigde attest downloaden via de vermelde websites. U kan deze ook verkrijgen op de dienst bevolking/burgerlijke stand, G.Peetersstraat 7, 2520 Ranst. > Ze zijn er weer Vanaf 26 maart 2012 mag je, als je in Emblem-centrum woont, een enquêteur van de Federale Overheidsdienst Economie aan je deur verwachten. Emblem-centrum werd toevallig gekozen uit het rijksregister om deel te nemen aan een enquête rond de werksituaties in uw huishouden. Normaal kregen de betrokken huishoudens reeds een schrijven met extra informatie. Langs deze weg willen wij toch nog even benadrukken dat u VERPLICHT bent aan deze enquête deel te nemen en we hopen dan ook dat u uw volle medewerking aan dit project wil verlenen. Alvast bedankt! 6 Informatieblad maart - april 2012

7 > Bewegen tegen kanker Met de computer werken, achter het stuur zitten, televisie kijken... bewegingsloze activiteiten zijn overal aanwezig in onze maatschappij. Daardoor verdwijnt fysieke activiteit al wel eens naar de achtergrond. Toch weten we al lang dat regelmatige fysieke activiteit helpt om het risico op cardiovasculaire aandoeningen te beperken. Maar de laatste jaren wordt er ook steeds meer nadruk gelegd op fysieke activiteit bij de preventie van andere ziektebeelden zoals gewrichtsproblemen, rugpijn, diabetes, botontkalking, angstaanvallen, depressie en zelfs sommige types kanker. We geven u alvast enkele suggesties voor uw lijstje met goede voornemens! Fysieke activiteit voor de preventie van kanker Vrouwen kunnen hun risico op borst-, eierstok- en baarmoederkanker verminderen door regelmatig fysiek actief te zijn, maar ook voor mannen biedt dit voordelen. Prostaatkankers bijvoorbeeld, zijn vaak minder ernstig bij mannen die voldoende bewegen. Het aantal prostaatkankers ligt dan wel niet lager bij mannen die fysiek actief zijn, maar bepaalde kankers zullen minder agressief zijn of niet uitzaaien bij mannen die voldoende bewegen. En recente studies hebben ook aangetoond dat regelmatig fysiek actief zijn, het risico op darmkanker gevoelig verlaagt. Stevig wandelen zou optimaal zijn. Een zo groot mogelijk effect bekomt u pas als u dit ook combineert met een gezonde leefstijl: niet roken, met mate drinken, u niet teveel blootstellen aan natuurlijke (zon) en kunstmatige (zonnebank) UV-stralen... Wat is voldoende bewegen precies? Een preventief effect begint al bij kleine reflexen, zoals het nemen van de trap in plaats van de lift. Of, als u bijvoorbeeld het openbaar vervoer gebruikt, door enkele haltes vroeger af te stappen voor een stevige wandeling. Oudere mensen of mensen met aandoeningen gaan wel best eerst langs bij hun arts voor een consultatie. Jongeren van 6 tot 20 jaar zouden elke dag minstens 60 minuten matig fysiek actief moeten zijn. Daarnaast ook nog tweemaal per week meer intensief bewegen, behoudt of verbetert de lichamelijke conditie. Volwassenen van 20 tot 64 doen er goed aan om 3 à 5 keer per week gedurende 30 minuten licht tot matig fysiek actief te zijn. U kunt oefeningen van een tiental minuten over de hele week spreiden om aan het totale aantal te komen ( minuten). Ook oefeningen om Istockphoto de spierkracht, soepelheid en botkapitaal te behouden, worden ten stelligste aangeraden op deze leeftijd. Senioren van 65 of meer kunnen best lichte fysieke activiteit verwerken in hun dagelijkse leven: de trap nemen, te voet gaan winkelen etc. Daarnaast ook aangeraden: oefeningen om de spiermassa te onderhouden, soepel te blijven en het evenwicht en de hand-oogcoördinatie te behouden. Vergeet u niet beschermen tegen de zon als u in de buitenlucht sport (lichte kleding, hoofddeksel, zonnebril en zonnecrème) en drink voldoende om uitdroging te vermijden. Pas op voor teken als u gaat sporten in bosrijke gebieden. Bewegen bij kanker en ook erna Stichting tegen Kanker organiseert in heel België het gratis bewegingsprogramma Rekanto. Dat biedt aangepaste fysieke activiteit aan mensen in behandeling tegen kanker en aan mensen die hun behandeling net achter de rug hebben. Rekanto werd uitgewerkt door professionals. Het doel van Rekanto is om de conditie van (ex-)patiënten stapsgewijs te verbeteren. Zo vinden zij meer kracht en goede moed voor de dagdagelijkse activiteiten. Bovendien heeft de fysieke activiteit ook een positieve weerslag op psychologisch vlak: mensen gaan zich beter voelen in hun vel, kunnen zich makkelijker ontspannen en zelfs even de ziekte vergeten. Er zijn al meer dan mensen ingeschreven voor Rekanto! i Bron: Stichting tegen Kanker Informatieblad maart - april

8 DUURZAAMHEID AFVAL Kringloopcentrum Opnieuw & Co vzw GRATIS ophaling van herbruikbare goederen Tel.: Website: Zelf brengen kan ook: Antwerpsesteenweg 387 te Lier en Borsbeeksebinnenweg 51 te 2640 Mortsel Hondiuslaan 46 te 2570 Duffel open van ma. t/m zat. van tot uur. + = BELANGRIJK!! Verandering ophaling GFT+! In de deelgemeente Emblem wordt het GFT+ afval opgehaald op dinsdag 10/04/2012 (i.p.v. maandag 09/04/2012) Herinnering: GRATIS afvalzakken van 2 tot en met 30 APRIL 2012 Net zoals vorige jaren geeft het gemeentebestuur gratis vuilzakken aan haar inwoners: per gezinslid krijgt u 5 restafval- en 5 PMD- zakken. In de loop van de maand maart krijgt u hiervoor een waardebon die u, na vertoon van identiteitskaart kan omruilen in het gemeentehuis en het OCMW. Op het gemeentehuis kan dit alle werkdagen, van 9.00 tot uur en op dinsdag bijkomend van tot uur. Op het OCMW kan u terecht van 8.30 tot uur en op dinsdag ook van tot uur. > Voorkom afval en klim omhoog op de ladder van Lansink Laat uw kat steriliseren/castreren!!!! Doe er iets aan voor het te laat is. Contacteer uw dierenarts Eén kat steriliseren is elk jaar 10 katjes redden van de dood! Doe er iets aan voor het te laat is. Zijn er zwerfpoezen in uw omgeving? Dan kan u op de volgende nummers terecht: Milieudienst Ranst: Mevr. Bonjean: Wist je dat elke Vlaming ongeveer 540 kg afval per jaar produceert? De enige mogelijkheid om het afvalprobleem bij de wortel aan te pakken is afvalpreventie. Enkel de industrie als schuldige aanwijzen, is niet correct. Ook wij als consumenten kopen vaak zaken die overbodig verpakt zijn, dingen die we niet echt nodig hebben en die snel in de vuilnisbak belanden. Niettegenstaande alle inspanningen moet de afvalberg verkleinen en daarvoor kijken we naar de Ladder van Lansink. Deze ladder leert ons hoe we moeten omgaan met afval: hoe hoger we erop klimmen, hoe beter voor het milieu en dus ook voor onszelf. 8 Informatieblad maart - april 2012

9 Afvalpreventie Afvalpreventie staat bovenaan de ladder. De beste manier om met afval om te gaan is afval vermijden. Kies voor duurzame producten zodat je ze niet snel hoeft te vervangen. Denk ook maar aan de stickers met de boodschap geen reclamedrukwerk voor op de brievenbus. Zo kan je de hoeveelheid papierafval sterk beperken. Hergebruik Hergebruik vereist weinig of geen energie of nieuwe grondstoffen. De mooiste voorbeelden hier zijn de kringloopwinkels, tweedehands computers, retourflessen, navulbare potloden of vulpennen. Sorteren en recycleren Veel afvalsoorten worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden in tal van toepassingen. Denk hierbij aan het schrijven op gerecycleerd papier of aan de selectieve inzameling van glas, papier, PMD,... hetwelke nadien gerecycleerd wordt. Verbranden Restafval kan verbrand worden in moderne, aangepaste installaties met reiniging van de rookgassen en energierecuperatie. Storten Storten staat onderaan de ladder en moet zoveel mogelijk vermeden worden. De huidige stortplaatsen hebben voorzieningen om geurhinder en verontreiniging van de bodem te voorkomen maar ze nemen veel ruimte in beslag. Tips & tricks Koop bv. geen overbodige producten, kies producten die geen afval produceren of na gebruik niet voor teveel afval zorgen, kies voor producten die makkelijk te recycleren zijn, opteer voor retourflessen, oplaadbare batterijen, katoenen zakdoeken Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Maatregelen hoeven niet altijd spectaculair te zijn. Voor afvalpreventie is elke stap er één! Wie afval vermijdt, moet het niet kwijt > Sluikstorten vs zwerfvuil In 2011 heeft onze gemeente een nieuwe straatveger aangekocht om de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil. Zwerfvuil is niet enkel hinderlijk, maar het opruimen brengt ook hoge beheerskosten met zich mee. Wat? Sluikstorten is het storten van afvalstoffen op plaatsen waar dit wettelijk of reglementair verboden is. Zwerfafval daarentegen is afval dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn m.a.w. al het afval dat rondslingert op straat, in de berm, op het strand... Het bestaat voornamelijk uit verpakkingsmateriaal van consumpties: blikjes, flesjes, papiertjes e.d. Ook sigarettenpeuken, kauwgomresten en kranten, folders en fl yers slingeren vaak op straat, in parken of in de bermen rond. Gevolgen zwerfafval Zwerfafval is niet zozeer een milieuprobleem als wel een probleem in de leefomgeving. Velen ergeren zich aan zwerfafval omdat het bijdraagt aan de verloedering van gemeenten. Een schone omgeving is voor het imago van onze gemeente van groot belang. Daarnaast kan zwerfafval langs de weg gevaren opleveren voor de verkeersveiligheid maar kan het ook gevolgen hebben voor dieren. Vogels en andere dieren kunnen sterven door zwerfafval te eten of erin verstrikt te raken. Vaak duurt het heel lang voordat zwerfafval uit het milieu verdwijnt. Zo duurt het soms tot een half jaar voordat papier en karton volledig is afgebroken. Andere voorbeelden van de afbreektijd van producten: Sigarettenpeuk: 1 tot 5 jaar Bananenschil: 3 jaar Kauwgum: 20 tot 25 jaar Plastic frisdrankfl es: 5 tot 10 jaar Aluminium blikje: 80 tot 1 miljoen jaar Draag jij ook je steentje bij om het zwerfvuil uit ons straatbeeld te bannen? Begin dan met zelf niets op de grond te gooien maar in de vuilbak en nergens anders. Want zeg nu zelf, wie houdt niet van een nette buurt? Informatieblad maart - april

10 MILIEU > Duurzaam bouwen en wonen meer dan zonnepanelen alleen Duurzaam bouwen en wonen is meer dan alleen zonnepanelen op je dak. Het heeft onder meer te maken met de ruimte die je in beslag neemt, de manier waarop je naar je werk pendelt, de hoeveelheid energie en water die je dagelijks gebruikt en de keuze voor milieuverantwoorde en gezonde (bouw)materialen. We zetten de belangrijkste principes van duurzaam bouwen en wonen op een rijtje. Waar en hoe ga ik wonen? - Kies je woonplaats dichtbij het werk en de school. Op die manier beperk je het transport en bespaar je veel tijd en geld - Bouw compact en oriënteer je huis zo dat de zon maximaal rendeert - Verbouwen vraagt minder grondstoffen dan een nieuwbouw en palmt minder van de nog beschikbare, schaarse ruimte in Eerst isoleren! - Isoleren is veruit de belangrijkste ingreep om energie te besparen. Overisoleren bestaat niet! Let er wel op dat je voldoende ventileert - Om je huis in de zomer koel te houden, kan je schaduw creeren door bomen en struiken aan te planten, een efficiënte buitenzonnewering, een groendak Materialen en grondstoffen - Voorkom verspilling van materialen door op voorhand de juiste hoeveelheid te berekenen - Geef, waar mogelijk, gebruikte bouwmaterialen een tweede leven - Hout is één van de meest ecologische en best bruikbare materialen. Kies bij voorkeur voor hout met een FSC-label (afkomstig uit verantwoord beheerd bos) Zuinig verwarmen - Kies een zuinig verwarmingssysteem. De helft van het energieverbruik gaat naar verwarming - Zorg voor een korte afstand tussen de ketel en de radiatoren of kranen, isoleer de leidingen, gebruik zuinige kranen en spaardouchekoppen en plaats een zonneboiler Gebruik regenwater - Gebruik het juiste water op de juiste plaats. Voor het toilet en de wasmachine is regenwater beter - Regenwater dat je niet gebruikt, kan je opnieuw laten insijpelen in je tuin De investeringskosten liggen bij duurzaam (ver)bouwen vaak hoger dan bij klassiek bouwen. Op termijn zal je geld terugverdienen door energie en water te besparen! Bovendien zijn er subsidies te verkrijgen via de gemeente en de distributienetbeheerder Eandis. Meer info vind je op of Ook kan je in het najaar terecht bij de openstellers voor meer info i.v.m. duurzaam (ver) bouwen in het kader van Ecobouwers, een campagne van Bond Beter Leefmilieu. Meer info omtrent deze actie volgt later dit jaar! > Met Belgerinkel naar de Winkel editie 2012 Van zaterdag 5 mei tot en met zaterdag 9 juni 2012 organiseren de Bond Beter Leefmilieu, UNIZO, CM en de Gezinsbond de elfde editie van de grootste fietspromotiecampagne van Vlaanderen, Met belgerinkel naar de Winkel. Met deze actie willen we het winkelen met de fiets aanmoedigen want dat is goed voor je gezondheid, je portemonnee én het milieu. Je wint met andere woorden altijd! We koppelen telkens een thema aan de campagne. Dit jaar is dat... retro. Stijlvolle outfits, swingende muziek, retrofietsen,... De tijd van toen is weer in. Een tijd waarin iedereen met de fiets de boodschappen deed. Concreet betekent dit dat je dit jaar weer kunt sparen voor een uniek fietsproduct, nl. een klassieke rieten fietsmand met retrobekleding. Daarenboven kan je via de spaaractie deelnemen aan de tombola en zelfs kans maken op een exclusieve Belgerinkelfiets van het merk Achielle. Dit Vlaamse merk van retrofietsen maakt zelfs furore tot in Amerika waar de New Yorkse jetset er zich graag mee laat zien! i een campagne van Bond Beter Leefmilieu Wat? Met belgerinkel naar de Winkel Wanneer? van 5 mei tot 9 juni of 10 Informatieblad maart - april 2012

11 > Eikenprocessierups Sinds enkele jaren krijgen we tijdens de zomermaanden te maken met eikenprocessierupsen. Naast kaal gevreten eikenbomen, veroorzaken deze rupsen vooral ernstige jeukhinder bij mensen die in contact komen met hun brandharen. Eikenprocessierupsen trekken voornamelijk s avonds in processie vanuit spinsels of dikke takken naar de bladeren van de boom. Het zijn vooral eikenbomen (inlandse, maar soms ook Amerikaanse) die hun voorkeur genieten. Tussen half april en begin mei komen de oranjeachtig gekleurde jongen uit de eitjes. Omdat zij nog geen brandharen hebben, is er dan nog geen risico op hinder. Het is pas vanaf half mei dat de rupsen brandharen krijgen en het zijn deze haren die kunnen zorgen voor problemen. Welke problemen veroorzaken de rupsen? Wie in aanraking komt met de brandharen van de eikenprocessierups krijgt vooral hevige jeuk. De brandharen behouden meer dan 5 jaar hun schadelijke werking. Daarom wordt aangeraden om de oude nesten te laten verwijderen. Doe dit zeker niet zelf! Naast hinder voor de mens kunnen grote groepen processierupsen eikenbomen volledig kaal eten. Wat mag je vooral NIET doen? - De rupsen en nesten aanraken en zelf trachten te bestrijden. Gebruik zeker geen insecticiden want deze middelen kunnen schadelijk zijn voor de mens en het milieu. - Wegspuiten met bijvoorbeeld een hogedrukreiniger. De brandharen van de rupsen kunnen dan immers via de lucht verspreid geraken VERKEER EN VEILIGHEID > Ranst - geplande snelheidscontroles maart - april 2012 DATUM VAN TOT LOCATIE maandag 5 maart :00 11:00 Zandhovensesteenweg dinsdag 6 maart :00 11:30 Schildesteenweg woensdag 7 maart :00 12:45 Doggenhoutstraat donderdag 8 maart :00 9:00 Ranstsesteenweg vrijdag 9 maart :00 11:30 Dorpstraat maandag 19 maart :00 15:30 Massenhovensesteenweg dinsdag 20 maart :30 16:00 N14 woensdag 21 maart :00 12:45 Doggenhoutstraat donderdag 22 maart :00 9:00 Jozef Simonslaan vrijdag 23 maart :30 11:00 Broechemlei maandag 2 april :00 14:30 Zandhovensesteenweg dinsdag 3 april :00 15:30 Dorpstraat woensdag 4 april :00 12:45 Doggenhoutstraat donderdag 5 april :30 18:00 Herentalsebaan vrijdag 6 april :00 13:00 N14 maandag 16 april :00 9:00 Ranstsesteenweg dinsdag 17 april :30 18:00 Jozef Simonslaan woensdag 18 april :00 12:45 Doggenhoutstraat donderdag 19 april :00 11:30 Schildesteenweg vrijdag 20 april :00 10:00 Massenhovensesteenweg maandag 30 april :00 15:00 Oelegemsesteenweg Wat doe je dan best wel? - Vermijd elk contact met de rupsen en de nesten. - Na contact met rupsen of brandharen mag je niet krabben of wrijven. - Was of spoel de huid en ogen goed met water. - Was zo nodig al je kleren. Sinds 2010 heeft onze gemeente een samenwerkingsovereenkomst met de brandweer van Lier voor het wegnemen van processierupsen, wespennesten en bijenkorven. U kan de brandweer van Lier bereiken op het nummer De vergoeding voor het verwijderen van de rupsen neemt de gemeente op zich. Of neem contact op met de milieudienst van de gemeente, of 03/ Informatieblad maart - april

12 VERKEER EN VEILIGHEID > Een efficiënte alarminstallatie kiezen > Lokale Politie ZARA en Voorkempen ondertekenen samenwerkingsakkoord De politiezone Zara, die de lokale korpsen van de gemeente Zandhoven en Ranst verenigt, gaat samenwerken met de zone Voorkempen. Hiervoor werd op vrijdag 3 februari een overeenkomst ondertekend in het Oelegemse Vrieselhof. Sinds 2009 moeten alarminstallaties voor inbraakpreventie, voorzien van een buitensirene of communicatiemodule, op de site policeonweb geregistreerd worden. Als het systeem aan een alarmcentrale aangesloten is, zorgt deze laatste voor de registratie. U wilt een anti-inbraak alarm installeren Informeer u bij erkende installateurs: een efficiënt systeem moet aangepast zijn aan het te beschermen gebouw en aan uw activiteiten. Sommige installaties zijn daarenboven niet toegestaan. Bij de dienst technopreventie van uw lokale politie kan u gratis (zie gegevens onderaan) raad en uitleg krijgen. Een alarmsysteem met het INCERT-label kan recht geven op een verlaagde verzekeringspremie. Denk eraan om inbraakbeveiliging te koppelen aan brandpreventie. Koop niet aan de deur. Dergelijke verkopen zijn trouwens illegaal als de waarde van het verkochte goed 250 overschrijdt. Laat de installatie uitvoeren door een firma die door de minister van Binnenlandse Zaken is erkend. Om meer te weten te komen kan je de brochure van de FOD Binnenlandse Zaken nalezen op de onderstaande website. i Technopreventieadviseur Lokale Politie ZARA voor de gemeente Ranst: Inspecteur Frans Bungeneers tel.: Bron: https://besafe.ibz.be Het samenwerkingsakkoord moet ervoor zorgen dat beide korpsen effi ciënter en interactiever kunnen samenwerken en zo hun politiewerking versterken (veiligheid verbeteren, samenaankopen doen en maximaal benutten van de aanwezige infrastructuur). Hierbij wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een winwinsituatie voor beide zones, zonder hun autonomie en respectievelijke diversiteit in het gedrang te brengen. > Ranst - Resultaten snelheidscontroles van november - december 2011 PLAATS Max. Aantal Aantal snelheid gecontr. PV s voertuigen RANST Broechemlei 50 km/uur Doggenhoutsstr 50 km/uur Ranstsesteenweg 50 km/uur Vaartstraat 50 km/uur OELEGEM Schildesteenweg 50 km/uur J. Simonslaan 50 km/uur Zandhovenstwg 50 km/uur EMBLEM Dorpstraat 50 km/uur Oostmalsesteenweg 70 km/uur Informatieblad maart - april 2012

13 NIEUWS VOOR SENIOREN OCMW > Workshopreeks 55+ Hoe blijf jij fit in je hoofd? Voel je goed in je vel! Naast een gezond lichaam is een gezonde geest heel belangrijk bij het ouder worden. Ben je fit in je hoofd, dan zal dit leiden tot een gezonder en gelukkiger leven. Daarom organiseren we binnen de gemeente een workshopreeks rond Fit in je hoofd. De reeks bestaat uit 3 workshops die op verschillende tijdstippen zullen doorgaan. Tijdens de eerste workshop komt een deskundige spreken over gelukkig ouder worden. De tweede workshop is een sessie rond bewegen en ontspanning, een gezonde geest in een gezond lichaam. Tijdens de derde workshop tot slot wordt er een gesprek gevoerd rond 10 tips voor een gezonde geest en wordt besproken hoe je deze tips op jouw leven kan toepassen. Wanneer? Workshop 1: 9 mei om uur in de polyvalente zaal van Den Boomgaard Workshop 2: 16 mei om uur in de polyvalente zaal van Den Boomgaard Workshop 3: 23 mei om uur in de polyvalente zaal van Den Boomgaard Wij vragen om u, bij voorkeur, voor de volledige reeks workshop in te schrijven, maar u kan ze natuurlijk ook altijd apart volgen. Elke workshop duurt ongeveer 2 uur. INSCHRIJVINGSFORMULIER FIT IN JE HOOFD (volledig ingevuld terug te bezorgen aan het onthaal van het gemeentehuis, G. Peetersstraat 7 of u kan uw gegevens ook doormailen naar Naam, Voornaam:... Adres: Telefoon: Schrijft in voor: De volledige workshopreeks op woensdagen 9, 16 en 23 mei 2012 Workshop 1 (9 mei): Gelukkig en gezond ouder worden Workshop 2 (16 mei): Pure ontspanning Workshop 3 (23 mei): 10 tips om fit in je hoofd te blijven OCMW Ranst Schildesteenweg 16 te 2520 Oelegem Tel.: Fax Openingsuren en de telefonische bereikbaarheid van de sociale dienst: alle werkdagen van 9.00 tot uur NAMIDDAG NA AFSPRAAK Dinsdagavond van tot uur. > Enthousiaste vrijwilligers gezocht Minder Mobielen centrale Mensen die minder mobiel of slecht te been zijn, hebben nood aan aangepaste vervoersmogelijkheden. De chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale of MMC zorgen hiervoor! Zij helpen een groot aantal mensen uit de gemeente hun isolement te doorbreken en brengen hen naar plaatsen die anders onbereikbaar zijn voor hen. De chauffeurs zijn de onmisbare schakel in deze hulpverlening! De MMC van Ranst is een groot succes! Omdat het ledenaantal en dus de vraag aan aangepast vervoer blijft stijgen, zijn wij op zoek naar enthousiaste chauffeurs die de MMC willen versterken. Onze vrijwilligers beschikken over een eigen wagen en rijden volgens hun eigen mogelijkheden en uurschema. Ze brengen mensen uit onze gemeente en omstreken naar de hobbyclub, kapper, kaartclub, familie en vrienden. Hiervoor ontvangen ze een kilometervergoeding. Het OCMW zorgt voor de coördinatie en een goede verzekering. Heb je interesse? Neem dan contact op met onderstaande personen voor bijkomende informatie. Alle MMC- gebruikers zijn u alvast zeer dankbaar en zullen u met open armen ontvangen! i Karin Vermeulen, maatschappelijk assistent 03/ , ma t.e.m. do tussen Interesse? Meer informatie kan je verkrijgen bij dienst communicatie, Neem ook alvast eens een kijkje op de website tinjehoofd.be Annelies Peeters, coördinatie & administratie 03/ , alle werkdagen tussen Informatieblad maart - april

14 > Informatie mantelzorgdag 23 juni is uitgeroepen tot nationale Dag van de Mantelzorger. Op deze dag staan de mantelzorgers zelf centraal en ook in onze gemeente worden dan activiteiten georganiseerd om hen in de bloemetjes te zetten. Het is een dag van erkenning en waardering voor alle mensen die zorg dragen voor een huisgenoot, familielid, vriend, buur of kennis. Mantelzorgers zorgen onbetaald en op regelmatige basis voor een zorgbehoevende in hun omgeving. Het gaat om zorg die nodig is, zodat de zorgbehoevende zo lang mogelijk kan verder leven in zijn/haar vertrouwde thuisomgeving. Niet zeker of u een mantelzorger bent? Kijkt u dan even na of één van onderstaande situaties op u van toepassing zijn. Indien u op 1 of meerdere vragen ja antwoordt, dan bent u een mantelzorger. - Ik sta s morgens op en zorg niet alleen dat ik zelf aan de dag kan beginnen (wassen, aankleden, eten ) maar ook dat mijn hulpbehoevende partner, ouder, mijn kind met een handicap of kennis de dag kan starten. - Ik heb mijn professionele werksituatie moeten aanpassen omdat de zorgsituatie te veel tijd opeiste. - Ik zorg ervoor dat mijn zieke tante, oma, mama, buurvrouw steeds alle levensmiddelen in huis heeft omdat ze zelf niet meer kan gaan winkelen. - Ik weiger soms uitstapjes of afspraakjes omdat ik de zorg opneem voor mijn zorgbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, chronisch zieke vriend of kennis. - Gebrek aan opvang belemmert mij om activiteiten buitenshuis te doen. - Ben jij de persoon die dag en nacht door een zorgbehoevende in je omgeving kan worden opgebeld als deze hulp nodig heeft? - Worden de huishoudelijke taken voor u wat te veel omdat u ook helpt in het huishouden van een chronisch zieke buur, een familielid of kennis? - Neem jij de zorg voor de kinderen van een chronisch zieke of alleenstaande ouder over wanneer het voor hem/haar te zwaar wordt? - Ik heb mijn eigen activiteiten opgegeven en mijn eigen leven moeten aanpassen omwille van de zorg voor mijn ouders, zieke tante, buur, - Ik voel me vaak vermoeid door de vele tijd en energie die ik in de zorgen voor mijn zorgbehoevende partner, kind, buur of kennis steek. - Elke dag zorg ik ervoor dat de zorgbehoevende die ik graag zie, lekker eten heeft omdat hij of zij daar zelf niet meer voor kan zorgen. Bent u een mantelzorger en wenst u graag deel te nemen aan de Dag van de Mantelzorg 2012 op dinsdag 19 juni 2012, neem dan contact op met Kim Michiels van het OCMW van Ranst op het nummer 03/ De mantelzorgers die er vorig jaar bij waren, mogen nog een brief van ons verwachten. Gelieve voor uiterlijk 15 mei 2012 te reageren. De concrete invulling van de Dag van de Mantelzorg verneemt u later. SLUITINGSDAGEN: Het OCMW is gesloten op: Maandag 9 april: Paasmaandag Dinsdag 1 mei: Feest van de Arbeid 14 Informatieblad maart - april 2012

15 SPORT > Belangrijke data DESPORTDIENST IS GEVESTIGD IN SPORTHAL HET LOO Antwerpsesteenweg 59, 2520 Broechem Tel. : fax : , Website: > Paaskamp Tijdens de paasvakantie organiseren wij een vierdaags sportkamp. Dit zal doorgaan van maandag 2 april t/m donderdag 5 april. Er wordt een gevarieerd aanbod van verschillende sporten en spelen voorzien. Er zijn verschillende leeftijdsgroepen voor deelnemers van 6 tot 12 jaar. Ook voor de kleuters met geboortejaar en voor oktober 2008 is er een sportaanbod. Voor hen voorzien we 4 halve dagen. Meer info in de folder (verkrijgbaar op de sportdienst) of op > Wieler-schaatsdag In samenwerking met de regio Midden-Provincie Wanneer: donderdag 12 april 2012 Waar: Provinciaal wielercentrum en ijsbaan Antarctica Wilrijk Programma: Voormiddag fietsen met BMX of PISTEfiets, namiddag schaatsinitiatie en vrij schaatsen Voor wie: jarigen (geboren tussen 1996 en 2001 ) Deelnameprijs: 15 / deelnemer (inbegrepen: busvervoer, verzekering, drankje en materialen) Inschrijvingen: sportdienst Ranst Benodigdheden: Verplichte kledij dragen op wielerbaan: helm, lange mouwen, lange broek, handschoenen (ook nodig voor schaatsen) en sportschoenen Lunchpakket Zakgeld Identiteits- of SIS-kaart (schaatsbaan) Sportagenda 2012 Activiteiten van de sportdienst of in samenwerking met sportraad BLOSO of de regio Midden- Provincie Beweeg gezond SAMEN zetten we SPORT IN RANST op de kaart. Vr 2/03/12 KAMPIOENENVIERING Sportraad Wo 21/3-21/4 Mijn korte ritten Sportdienst Wo 21/03/12 Afsluiting kleutersportacademie Sportdienst Wo 28/03/12 Afsluiting sportacademie buitenspeeldag Sportdienst jeugddienst 2/04-5/04/12 Sportkamp paasvakantie sportdienst Wo 4/04/12 Jeugdolympiade: zilveren fase - Bornem BLOSO Vr 6/4/12 Monitorenbijscholing Sportdienst -clubs Do 12/4/12 Wieler-schaatsdag Regio Zo 29/4/12 Jeugdolympiade: gouden fase - Herentals BLOSO Zo 6/5/12 Fortengordel Provincie Do 24/05/12 Seniorensportdag Herentals Provincie - Bloso Wo 6/6/12 Mindervalidensportdag Zandhoven Regio Wo 8/08/12 Sportdag jongeren en kleuters sportdienst Do 9/08/12 Sportdag jongeren en kleuters sportdienst 16-17/08/12 Sport-2daagse jongeren en kleuters sportdienst 20/8 24/8/12 Sportkamp jongeren kleuters Sportdienst Wo 29/08/12 Sportdag jongeren kleuters Sportdienst Terugkerende activiteiten Seniorengym: elke vrijdag (behalve tijdens vakanties) Informatieavonden en bijscholingen i.s.m. Regio Midden-Provincie Vormingen: voorjaar Informatieblad maart - april

16 > Foto s Kerstvakantie > Mijn korte ritten Ik fiets of ik stap! Wat? De campagne Mijn korte ritten wil iedereen oproepen om van 21 maart tot en met 21 april de auto zo veel mogelijk te laten staan voor korte verplaatsingen. Deelnemen doe je bij voorkeur in groep, met je vereniging, je collega s, je vrienden, je buurt,. Fietsen of te voet gaan is immers: - gezonder - goedkoper - sneller - milieuvriendelijker De sportdienst van Ranst geeft het goede voorbeeld. Inschrijven kan je op Je kan je als individuele deelnemer inschrijven bij vrienden van de sportdienst of je kan ook als groep deelnemen. Als deelnemer noteer je gedurende de campagnemaand de uitgespaarde autokilometers. De bedoeling is om in groep te proberen zoveel mogelijk korte ritten op een duurzame manier af te leggen: hetzij te voet, hetzij met de fiets. Deze kilometers noteer je in een logboekje of op de campagnewebsite. Op het einde van de campagneperiode lever je het logboekje in, zodat het effect van de campagne berekend kan worden. Bovendien maak je kans op één van de mooie prijzen. Voor meer info kan je altijd contact opnemen met de sportdienst Blijf op de hoogte van het sportnieuws in onze gemeente!! Neem regelmatig een kijkje op onze website of op onze facebookpagina. Je kan je ook steeds aanmelden op onze nieuwsbrief > Seniorengym Voor alle 50-plussers. Aangepast turnen met gebruik van verschillende materialen (gewichtjes, stokken, ), soms ook op muziek. Elke vrijdag van 9.00 tot uur in Sporthal Het Loo. Niet tijdens schoolvakanties. i Sportdienst Ranst Informatieblad maart - april 2012

17 NIEUWS VOOR DE JEUGD DE JEUGDDIENST IS GEVESTIGD IN DEN BOOMGAARD Antwerpsesteenweg 57 te 2520 Ranst Tel.: gsm: of Zie ook (rubriek diensten of vrije tijd) > Het leven zoals het is maart en april 2012 > Buitenspeeldag Op 28 maart 2012 spelen we van tot uur weer met z n allen buiten! Weer of geen weer, die korte broek aan, zonnebrandolie op ons gelaat, sportieve sneakers aan en hup op ons stalen ros, richting parking van Den Boomgaard sporthal. De jeugddienst huurt ongeloofl ijk spannende attracties en de sportdienst bouwt de sporthal om tot een geweldige binnenspeeltuin. Alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar zijn welkom om zich speels en sportief uit te leven. Deelname is gratis, inschrijven is niet nodig. Tot buitenspeels In de aanloop naar de paas- en zomervakantie zijn we druk bezig om onze speelplein- en grabbelpaswerking in de paas- en zomervakantie 2012 en Swap (enkel in de zomervakantie 2012) bekend te maken. Met als thema we vliegen er (weer) in gaan we op heuse vogelkastjestoer langs alle scholen in onze gemeente. Alle 4de leerjaren staan te popelen om samen met ons vogelkastjes te bouwen (hoe gekker, hoe beter) om deze dan later in het weekend van 26 en 27 mei tentoon te stellen. Daarnaast zoeken we enthousiaste begeleiding, gaan we met hen op weekend van 2 tot en met 4 maart en ondersteunen we hen om de juiste vorming (monitorencursus) te volgen. Vogeltje, gij zijt gevangen, wie kent deze hit niet? Alle 15 tem 18- jarigen kregen de songtekst van dit lied in hun brievenbus met een oproep erbij om bij ons te solliciteren. Alle info is te vinden op De deadline om te solliciteren voor de paasvakantie is reeds voorbij (15 februari), voor onze werkingen tijdens de zomervakantie kan je jezelf nog kandidaat stellen voor de 1 mei > Grabbelpas paasvakantie De grabbelpaswerking staat helemaal los van de speelpleinwerking en toch weer niet. We delen dezelfde locatie nl. de gemeenteschool De Knipoog te Ranst en werken met dezelfde begeleiding. Maar er zijn twee grote verschillen! Ten eerste wordt de grabbelpas steeds aangeboden door een externe organisatie - specialisten in hun vakgebied (bv. dansen, knutselen ) die door onze jongeren worden ondersteund - en ten tweede duurt de grabbelpas maar een halve dag (voor speelpleinwerking is dit steeds een ganse dag). Er is GEEN optie om na de halve dag grabbelpas over te stappen naar het speelplein. De grabbelpas gaat steeds door op een woensdagvoormiddag en de doelgroep zijn kleuters van 4 tot 6 jaar. We organiseren concreet op 4 april zeezotterij en op 11 april de regenboogslang in samenwerking met Artforum. Informatieblad maart - april

18 > Speelpleinwerking paasvakantie Heb je al eens gesurft naar We vatten de belangrijkste zaken hier even voor je samen Wie? Vanuit de jeugddienst en de stuurgroep speelpleinwerking heten we alle kinderen die 4 jaar worden tot en met de 12-jarigen van harte welkom! Waar en wanneer? Thuisbasis van de speelpleinwerking is de gemeentelijke lagere school De Knipoog te Ranst. Tijdens de paasvakantie opent het speelplein zijn deuren op 4, 5, 6, 10 en 11 april NIEUW! - We splitsen de guppies (onze kleintjes) voortaan op in de joppies (zij die 4 jaar worden en 4 jaar zijn) en de guppies (5- en 6-jarigen). - Op vraag van heel wat ouders stoppen we voortaan om uur (i.p.v. om uur). Kinderen kunnen uiteraard nog steeds onder begeleiding in de nabewaking blijven tot uur. - Minder nieuw, maar we willen hier toch nog even de aandacht op vestigen: u kan uw kind digitaal inschrijven op via het desbetreffende formulier. We proberen deze manier van inschrijven te stimuleren en daarom is er nog slechts 1 inschrijvingsmoment live op de jeugddienst. Op dinsdag 6 maart 2012 voorzien we tussen en uur tijd om al jullie vragen over de speelpleinwerking en de grabbelpas te beantwoorden en eventueel jullie kinderen in te schrijven. Vragen kunnen uiteraard ook steeds telefonisch ( ) of via mail ranst.be) gesteld worden. CULTUUR DE CULTUURDIENST IS GEVESTIGD IN DEN BOOMGAARD (1ste verdieping) Antwerpsesteenweg 57 te 2520 Broechem, tel. 03/ , Zie ook: (rubriek diensten of vrije tijd) > Programmering GC Den Boomgaard Theater Froe Froe - Bobke Billemans (gezinsvoorstelling / 2,5 tot 5 jaar) Zaterdag 7 april 2012 om uur deuren open om uur Prijs: Volwassenen: VVK: 8, Kassa: jaar: VVK: 6, Kassa: 8 Reservatie via Bobke Billemans is een bloot jongetje dat aankomt met een piepkleine trein. Een ingetogen funky-punkie danser. Bobke ontfutselt iemand een zitkussentje en knipt er een marcelleke en sokken uit. En uit de mousse vulling knipt Bobke een spunkie- konijntje! O zo snuffelzacht en schattig! En nog een knip hier, een knip daar en Ai een oor eraf. Konijnenpaniek! Vlucht weg in de holle boom. Hoe krijgt Bobke zijn knuffelkonijn terug? Een woordloze, swingende, poëtische kleuter-poppenvoorstelling vol ritsel, droom, en funky beeld- en dansmuziek. Een reuze wortel op een heuveltje en een knotwilg met punkie- sprieten en een gat. Konijn giet zijn plantje als hij niet knuffel moet zijn. Van en met: Patrick Maillard Coaching : Randomira Dostal Les Argonautes - Pas Perdus (gezinsvoorstelling / 8+) Vrijdag 4 mei uur deuren open vanaf uur Prijs: Volwassenen: VVK: 10, Kassa: 12/ -26 jaar: VVK: 8, Kassa: 10 Reservatie via Een circusvoorstelling die theater en schrijnwerkerij met zachtheid vermengt... De kisten herinneren zich de tijd dat ze bomen waren. De mannen herinneren er zich aan dat ze in een kist zullen eindigen. Ondertussen spelen ze, lachend dat ze in de bomen klimmen, dat ze vloten bouwen en op houten paarden 18 Informatieblad maart - april 2012

19 rijden met passie, met virtuositeit, met u, gekruid en met een vrolijke honger, om de wereld af te schuimen met een grote lach. Oproep vrijwilligers GC eigen programmering Als u graag de handen uit de mouwen steekt en meewerkt aan allerhande culturele activiteiten, dan kan u vrijwilliger worden bij GC Den Boomgaard. We hebben verschillende nieuwe activiteiten en zoeken mensen die ons bij de uitvoering daarvan willen helpen. De vrijwilliger moet een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. De taken waarvoor we vrijwilligers zoeken zijn o.a. barmedewerker, vestiairemedewerker, stagehand, catering, backstage opruimen... Heb je belangstelling? Stuur dan een mailtje naar met je gegevens. > Tat12 Theater Anti-Tankgracht Intergemeentelijk kunsten project Tijdens het Hemelvaartweekend (17 t/m 20 mei) kan u in Brasschaat, Brecht, Ranst en Schilde genieten van vier theatervoorstellingen op vier verschillende locaties! Net als bij de Beeldenroute Antitankgracht 2010, is ook bij deze opvolger de Antitankgracht de rode draad. Vier Vlaamse theatergezelschappen brengen voorstellingen voor een breed publiek op een geheime locatie in de gemeenten van het samenwerkingsverband. Als je een ticket koopt voor een voorstelling, word je verwacht op de centrale verzamelplaats van de gemeente waar je het ticket hebt gekocht (bij ons is dat op de parking van GC Den Boomgaard), en rijden we met z n allen met de autobus naar de voorstelling van je keuze! Reservatie via Voordeeltarief bij aankoop tickets meerdere voorstellingen: Aantal voorstellingen Volwassenen jaar Donderdag 17 mei 2012 om uur: Compagnie KAiET! Vieze Verol Tjes +16-jarigen Witte Peper is het eerste deel van een drieluik muzikale vertellingen rond vieze verhaaltjes. Geert Hautekiet vertelt, zingt én musiceert in zijn dooie eentje vanop een vuile kiosk en uitsluitend vanuit zijn onderbuik. Het sappige relaas van zijn ontmoeting met Grote Gust. Een waardige opvolger voor Gotf!, Tour de Force en In die dagen. Vrijdag 18 mei 2012 om uur: Kokliko Theatre en de Zeepcompagnie This appearing life +16-jarigen Woordloos theater. Een verstilde ode aan het samenzijn. Maar wat als de ander er op een dag niet meer zal zijn? Twee mannen leven samen in complete symbiose, ze hebben zelfs geen woorden nodig om elkaar te begrijpen. Het leven is simpel en goed geordend. Alles lijkt perfect. Tot het moment dat één van hen verdwijnt. Zaterdag 19 mei 2012 om uur: Kinderenvandevilla en Diep in het bos Hek +6-jarigen Het stuk draait rond 2 kinderen die op een hek in een wei zitten en die zich vragen stellen die kinderen bezig houden: Ben je alles wat je zegt zelf? Druppelt het echt in Brussel als het regent in Parijs? Schieten alle indianen met bananen? Is met twee beter dan alleen? Is met drie beter dan met twee? Of is met drie weer iemand alleen? Hoe word je iemand zijn vriend, en is dat dan voor altijd? (familievoorstelling) Zondag 20 mei om uur: Theater Stap - Airshow +6-jarigen Het Turnhoutse Theater Stap brengt een gevarieerd avondprogramma in open lucht. Het kloppend hart van deze revue is de projectie van de film: sterven en leven van Jan Devroey. Het is een mooi gevoelig portret van een man die de grond onder zijn voeten ziet verdwijnen terwijl hij met zijn hoofd in de wolken vertoeft. Een Elvisfan met een passie voor het vliegwezen. Een levensverhaal vol verrassende omwentelingen, een verkwikkend drama. OPROEP Vrijwilligers parkevenement gezocht voor vrijdag 6 juli! Net als de vorige jaren wensen wij onze verenigingen de kans te geven hun groepskas te spijzen! Door mee te werken aan het parkevenement kunnen jullie dit verwezenlijken! Ook individuele medewerkers zijn welkom (vanaf 16 jaar). Wat valt er allemaal te doen? De taken zijn verdeeld als volgt: - Voor de opbouw van het festivalplein hebben we minstens een 10-tal personen nodig, - Voor de afbraak van het festivalplein hebben we ook minstens een 10-tal personen nodig. - 2 helpers om de PA te helpen opbouwen EN afbreken - 3 backstage mensen - 6 stewards waarvan 2 tussen de optredens als roadie ingezet - 4 parkingbegeleiders - Onthaal (aan de ingang van het domein): 2 personen Contacteer voor 15 mei de cultuurdienst: tel Informatieblad maart - april

20 > Tweejaarlijkse prijs voor socio-culturele verdienste Bent u een persoon, vereniging of organisatie die zich in 2010 en/of 2011 op welke manier ook heeft ingezet voor het socio-culturele leven in de gemeente Ranst? Of kent u een persoon, vereniging of organisatie die volgens u erkenning verdient voor zijn/haar bijdrage op cultureel vlak in de ruime zin: een bijzondere artistieke prestatie, een reeks van culturele activiteiten, een jarenlange werking? Aarzel in dat geval niet en stuur uw, zijn of haar kandidatuur in! De tweejaarlijkse gemeentelijke prijs voor socio-culturele verdienste richt zich immers niet alleen tot verenigingen of inwoners van Ranst die de afgelopen 2 jaren ( ) actief waren op vlak van De Kunsten (theater, dans, fotografie, zang, letteren, muziek ). Ook Ranstse personen of verenigingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt inzake socio-cultureel vormings- of ontwikkelingswerk (vorming, educatie ) of culturele vrijetijdsbesteding (hobbybeoefening, ontmoetingsactiviteiten ) komen in aanmerking voor de prijs. Kortom, het maakt niet uit wat je in 2010 en/of 2011 hebt gedaan, zolang het maar met cultuur in de ruime zin te maken heeft en: in enige mate heeft bijgedragen tot de bloei van het lokale verenigingsleven (bv. door de bijzondere inzet voor een vereniging of activiteit ); of de bekendheid van de lokale kunst- of cultuurbeoefening buiten de gemeentegrenzen heeft vergroot (bv. door een activiteit te organiseren die persaandacht heeft gekregen; bv. door het winnen van een prijs of wedstrijd ); of de samenhorigheid tussen inwoners (van een straat, wijk, deelgemeente ) heeft bevorderd (bv. door een bepaalde groep mensen geregeld samen te brengen voor een culturele activiteit ); of opvalt door originaliteit en/of creativiteit. De winnaar ontvangt een geldprijs ter waarde van 650! Interesse? Vraag het reglement aan bij cultuurdienst Ranst, Antwerpsesteenweg 57, 2520 Broechem-Ranst, tel , of surf naar (prijs voor cultuurverdienste). De kandidaturen dienen uiterlijk op 30 JULI 2012 toe te komen bij de cultuurdienst van Ranst (zie boven). > Verenigingenbeurs Op zondag 22 april 2012 wordt er een heuse verenigingsbeurs georganiseerd door de cultuurkoepel van de gemeente Ranst. Deze beurs zal doorgaan in het gemeenschapscentrum Den Boomgaard te Broechem. De verenigingenbeurs is ideaal om aan alle inwoners van Ranst te tonen waarmee de verenigingen bezig zijn, zoals bijvoorbeeld het profiel van de organisatie, welke activiteiten zij organiseren, eventuele samenwerking met andere organisaties, hoe de sfeer is onder de leden,... Tijdens deze dag zal er animatie zijn door de verenigingen zelf (muziek, toneel, demonstraties, ). Verder zal er ook ruimte zijn om initiaties bij te wonen over sieraden maken of bloemschikken en heb je de kans om informatie in te zamelen bij de verschillende standen. Wie weet ontdek jij wel jouw ideale vereniging! > Erfgoeddag Helden Tentoonstelling Tokopesa Saluti! 125 jaar Belgisch-Congolees militair verleden Waar? GC Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57 te Ranst zondag 22 april 2012 doorlopend open tussen 10:00 en 18:00 uur, nadien wordt de tentoonstelling opgesteld in de raadzaal van het oud gemeentehuis van Emblem (Dorpstraat 43) Ontdek hoe een Belgische piloot tijdens de Eerste Wereldoorlog het Duitse leger in Oost-Afrika een eerste nederlaag toebrengt. Ontmoet de 27 Congolezen die aan de IJzer vechten en trek van Nigeria naar de Egyptische piramiden met het expeditiekorps. 125 Jaar Belgisch- Congolees militair verleden wordt uitgelicht aan de hand van historische bronnen en prachtig visueel materiaal. Dit jaar blijft erfgoeddag niet beperkt tot 1 dag, maar uitgebreid tot een heuse erfgoedmaand. De tentoonstelling wordt na de erfgoeddag zelf (22 april) opgesteld in de raadzaal van het oud gemeentehuis van Emblem (Dorpstraat 43, Emblem) waar hij door het publiek kan bezichtigd worden op volgende dagen: Zondag 29 april, uur. Gidsbeurt om uur en doorlopend kan een databank met alle gesneuvelden van WO I geconsulteerd worden. Maandag 7 mei, uur Woensdag 9 mei, uur Zondag 13 mei, uur + doorlopend filmvoorstelling over missionarissen 20 Informatieblad maart - april 2012

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK?

I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK? I LOVE AFVAL SCHEIDEN! JIJ OOK? Hoi, ik ben Maarten Milieu. Ik werk voor Cyclus en haal bij jou thuis het afval op. De ene dag leeg ik groene minicontainers met een zijlader. De andere dag zie je me zakken

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

OCMW ZEMST. Handleiding voor de gebruikers en vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale.

OCMW ZEMST. Handleiding voor de gebruikers en vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale. OCMW ZEMST Handleiding voor de gebruikers en vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale. 1.1. Bereikbaarheid De Minder Mobielen Centrale is een dienst die wordt georganiseerd door het OCMW van Zemst.

Nadere informatie

Zomervakantie 2017 Knuffelpas

Zomervakantie 2017 Knuffelpas V.U. Gemeente Sint-Gillis-Waas, Chris Lippens (burgemeester), Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas Zomervakantie 2017 Knuffelpas Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Tijdelijke verhuis

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Hey. FAQ voor animatoren

Hey. FAQ voor animatoren Hey FAQ voor animatoren Dit documentje geeft je een overzichtje van de enkele vragen die je als (kandidaat)animator kan hebben als je tewerkgesteld wordt bij stad Vilvoorde. We hebben geprobeerd een zo

Nadere informatie

Uittreksel verkorte versie schoolreglement

Uittreksel verkorte versie schoolreglement Uittreksel verkorte versie schoolreglement Beste ouders, Deze bijlage is een uittreksel, met de meeste praktische afspraken die op onze school toegepast worden, uit het volledige schoolreglement van onze

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 VAKANTIEOPVANG BIJ KINDEROPVANG PINKELTJE Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 - Kinderopvang op vakantiedagen doorlopend van 07.00 uur tot 18.30 uur. - Voor- en naopvang op vakantiedagen voor

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS Hutselknutselstraat Grabbelpas kan je vergelijken met een uitgebreide menukaart. Met een grabbelpasje kan je kiezen uit verschillende gerechtjes:

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad 9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad I. Identificatiegegevens Zwembad: Leeftijd: jaar Beroep: O Arbeider O Bediende O Zelfstandige O Werkloos O Gepensioneerde O Student O Anders, nl.: Geslacht:

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE vrijetijdsaanbod voor kinderen aangeboden door team ontspannen en BKO t Buitenbeentje gemeente Langemark-Poelkapelle Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle www.langemark-poelkapelle.be PAASVAKANTIE

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 Beste ouders, In de eerste nieuwsbrief van 2015 bezorgen wij jullie de nodige informatie i.v.m. de geplande activiteiten van de komende weken. Het schoolteam Agenda Vrijdag 30

Nadere informatie

De Gloob-Fanfare. tweede leerjaar CORRECTIESLEUTEL - WATER

De Gloob-Fanfare. tweede leerjaar CORRECTIESLEUTEL - WATER De Gloob-Fanfare tweede leerjaar CORRECTIESLEUTEL - WATER De Gloob-Fanfare! Onze uitdagingen: 1. Wat verspillen wij dat blauw en vloeibaar is en veel meer waard dan goud? 2. Zet een groot emmer spektakel

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

NAAM VAN DE WERKING: "Speelplein Guustje"

NAAM VAN DE WERKING: Speelplein Guustje Huishoudelijk reglement speelpleinwerking. GR 17.12.2013 De raad in openbare zitting, Gelet op Lokaal Jeugdbeleid Vlaamse beleidsprioriteit 01 (LJBVBP01) De ondersteuning van het jeugdwerk in algemene

Nadere informatie

Netheidsverantwoordelijke

Netheidsverantwoordelijke Netheidsverantwoordelijke Infobrochure Dienst leefomgeving Tel.: 053 640 653 leefomgeving@denderleeuw.be 1. Waarom het project netheidsverantwoordelijken? Een buurt die er niet proper bij ligt zorgt voor

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN PROVINCIE ANTWERPEN Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 Fax : 03-240 61 62 Provinciale Directie INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN INDIVIDUELE TOELAGE

Nadere informatie

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?...

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?... TAAK 1 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt graag een straatfeest organiseren. U zoekt informatie in de folder van de gemeente over de organisatie van straatfeesten. Lees het

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Wie is voor wat verantwoordelijk? Wie lid wil worden van de Minder Mobielen Centrale kan voor een aanvraag terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING LOVENDEGEM - T VEEPEE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING LOVENDEGEM - T VEEPEE HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING LOVENDEGEM - T VEEPEE ARTIKEL 1 ORGANISEREND BESTUUR De gemeentelijke speelpleinwerking wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Lovendegem. De uitvoering

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Vakantiegids. 2,5 18 jaar 2016. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst

Vakantiegids. 2,5 18 jaar 2016. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst Vakantiegids 2,5 18 jaar 2016 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Afval vroeger en nu. Naam: Vroeger was alles anders. De mensen leefden heel primitief. Dat heb je gezien in het filmpje van Schooltv.

Afval vroeger en nu. Naam: Vroeger was alles anders. De mensen leefden heel primitief. Dat heb je gezien in het filmpje van Schooltv. Afval vroeger en nu Naam: Vroeger was alles anders. De mensen leefden heel primitief. Dat heb je gezien in het filmpje van Schooltv. 1. Wat betekent primitief? 3 antwoorden zijn goed. eenvoudig simpel

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

De Zorgmakelaar aan huis. Zonder zorgen thuis blijven wonen

De Zorgmakelaar aan huis. Zonder zorgen thuis blijven wonen De Zorgmakelaar aan huis Zonder zorgen thuis blijven wonen Mijn vrouw en ik kunnen onszelf nog goed uit de slag trekken. Wel organiseert Debbie al wat praktische hulp bij ons thuis waardoor we nu opnieuw

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Binnen het OCMW van Hove worden heel wat vrijwilligers in verschillende diensten ingeschakeld. Ook jij kan je steentje bijdragen in het dienstencentrum om maaltijden

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief december 2017 Nieuwsbrief december 2017 Appwijs - ontdek tientallen onmisbare apps voor je tablet en smartphone Heb je een smartphone of een tablet? Dan heb je ongetwijfeld al enkele apps uitgeprobeerd! Maar zo zijn

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor erkende sportclubs in Vleteren

Aanvraag van een subsidie voor erkende sportclubs in Vleteren Aanvraag van een subsidie voor erkende sportclubs in Vleteren Gemeentebestuur Vleteren Dienst jeugd en sport Veurnestraat 4 8640 Vleteren 057/400 901 Jeugd_sport@vleteren.be www.vleteren.be Ontvangstdatum:

Nadere informatie

JEUGDDIENST. Speelplein. Regels en afspraken. Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015. Jeugddienst Gemeenveldstraat 3

JEUGDDIENST. Speelplein. Regels en afspraken. Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015. Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 JEUGDDIENST Speelplein Regels en afspraken Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046 1652 Alsemberg 1652

Nadere informatie

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015

Informatiefolder Speciaal voor hoogbouwbewoners december 2015 Het gaat beginnen! Per 1 januari 2016 gaat u betalen per keer dat u gebruik maakt van de brengcontainer. Dit is een ondergrondse of bovengrondse container waar u uw afval naartoe brengt en meerdere huishoudens

Nadere informatie

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/ MINDER MOBIELEN CENTRALE MMC Zedelgem LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ 25 22 40 Fax. 050/ 25 22 41 REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

OCMW-raad van 25 oktober 2012

OCMW-raad van 25 oktober 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING AGENDA MET TOELICHTING

OPENBARE ZITTING AGENDA MET TOELICHTING AGENDA MET TOELICHTING De voorzitter van de gemeenteraad van Ichtegem verzoekt voor de eerste maal de gemeenteraad in zitting te vergaderen in de raadzaal van het gemeentehuis in Ichtegem op donderdag

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN Je kan deze premie voor de aanpassing van je woning aanvragen als je ouder bent dan 65 jaar. Vul het aanvraagformulier volledig en duidelijk

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Speelfijne zomer. Wereld. Met superhelden en een romantisch sprookjesliefde, het Vliegend Varken zet de wereld op zijn kop!

Speelfijne zomer. Wereld. Met superhelden en een romantisch sprookjesliefde, het Vliegend Varken zet de wereld op zijn kop! Speelfijne zomer Hey hallo! het centrale thema van het speelplein. Als ruimteschip maakt het verschillende tijdreizen, maar ook als cruiseschip ter land ter zee en in de lucht beleeft het zotte avonturen.

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Nieuwstraat 21 9570 Lierde 055/43.10.31 jeugddienst@lierde.be 12 Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus Vakantiewerking Geetbets 2017 Maandag 3 14 juli Maandag 31 juli 25 augustus HET SPEELPLEIN De Poel Voor kinderen van 4 tot 14 jaar. 5 hele dag, 3 halve dag In de Poel, Vijverstraat 37 te Grazen van 9u

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

Vragenlijst kinderen

Vragenlijst kinderen Vragenlijst kinderen Algemene vragen Waar woon jij? Eerst willen we graag weten waar je woont. Sommige kinderen wonen in 2 huizen, bij mama en papa. Als dat zo is, dan mag je één huis kiezen. Jouw school

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

8. Vragenlijst tevredenheid gebruikers sporthal

8. Vragenlijst tevredenheid gebruikers sporthal 8. Vragenlijst tevredenheid gebruikers sporthal I. Identificatiegegevens Sporthal: Leeftijd: jaar Beroep: O Arbeider O Bediende O Zelfstandige O Werkloos O Gepensioneerde O Student Geslacht: man/vrouw

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

Maak eerst een aantal schetsen van het bord over welk verbod voor welk soort afval. Kies binnen de groep er één uit en werk deze in het groot uit

Maak eerst een aantal schetsen van het bord over welk verbod voor welk soort afval. Kies binnen de groep er één uit en werk deze in het groot uit 2 Maak verbods borden Maak ter grote van het karton een soort verkeersbod tegen het dumpen van afval. Aantal regels waar dit aan moet beantwoorden: Groot met signaal kleuren (Rood) Geen tekst Eenvoudige

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus

pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus INITIATIELESSEN POTTENDRAAIEN Wil je leren pottendraaien met klei op een echte draaischijf? In 5 lessen maken we tasjes, schaaltjes of

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be WETGEVING GEEN VUUR ZONDER ROOK Een vuurtje stoken in de tuin is nooit zonder risico s. De rook is het grootste probleem. Die is ongezond,

Nadere informatie

Tovergevogel. nieuwsbrief van. Terburghtweg 1a - 5061 LA Oisterwijk - telefoon: 013-5234236 - e-mail: info@detovervogel.nl.

Tovergevogel. nieuwsbrief van. Terburghtweg 1a - 5061 LA Oisterwijk - telefoon: 013-5234236 - e-mail: info@detovervogel.nl. Tovergevogel nieuwsbrief van Terburghtweg 1a - 5061 LA Oisterwijk - telefoon: 013-5234236 - e-mail: info@detovervogel.nl Inschrijven avondvierdaagse Agenda van 23 t/m 29 mei 2015 Plastic flessen inleveren

Nadere informatie

Vragenlijst tieners. Algemene vragen. Waar woon jij?

Vragenlijst tieners. Algemene vragen. Waar woon jij? Vragenlijst tieners Algemene vragen Waar woon jij? Eerst willen we graag weten waar je woont. Sommige kinderen wonen in 2 huizen, bij mama en papa. Als dat zo is, dan mag je één huis kiezen. Woon jij in..?

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE

INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE Speelkrant INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL SPORT ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour?

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? FAQ BIKETOUR 2015 1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? 2. Hoe kan ik mijn profielpagina delen met anderen? 3. Hoe kan ik mijn profielfoto wijzigen? 4. Hoe kan ik de naam

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs

Nadere informatie

WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN

WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN 15 bouwkavels en 19 koopwoningen Mathieu Corstjens HET NIEUWE WONINGPROJECT VAN ONS DAK IN T KRAMELT IS ER EEN VAN UITZONDERLIJKE KWALITEIT. Het verenigt in zich de twee

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

ook altijd in beweging? dé specialist in arbeid en gezondheid

ook altijd in beweging? dé specialist in arbeid en gezondheid ook altijd in beweging? dé specialist in arbeid en gezondheid Test: Beweeg jij voldoende? 1. Wat is beter: iedere dag een half uur achter elkaar bewegen, of 3 keer 10 minuten bewegen verspreid over de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

Departement Personeel & Organisatie jobstudent@roeselare.be 051/26 24 63

Departement Personeel & Organisatie jobstudent@roeselare.be 051/26 24 63 Beschikbare vakantiejobs 1. Speelpleinwerkingen... 2 1.1. Animator speelpleinwerkingen... 2 1.2. Hoofdanimator speelpleinwerkingen.... 2 1.3. EHBO speelpleinwerkingen... 3 1.4. Voor- of na opvang + kleuterwerking...

Nadere informatie

Wat moet je doen? Lees de informatie in dit pakketje

Wat moet je doen? Lees de informatie in dit pakketje AFVAL Wat moet je doen? Lees de informatie in dit pakketje Zoek meer informatie op de computer en bekijk filmpjes over het onderwerp (achterin deze lesbrief staan websites en links voor filmpjes) Overleg

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie