De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie"

Transcriptie

1 De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie

2 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

3 De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie

4

5 Inleiding In 2016 is er een nieuwe basisregistratie: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Dit is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland, die voor uiteenlopende doelen geschikt is. Die kaart komt er echter niet vanzelf. Daar wordt de komende jaren hard aan gewerkt. Evenals de andere basisregistraties, wordt de BGT wettelijk geregeld. De invoering van de wet BGT raakt ook uw organisatie: zowel bestuurlijk, als in de uitvoering. Want vrijwel alle overheidsorganisaties krijgen met de BGT te maken. Zo bent u bijvoorbeeld als bronhouder wettelijk verantwoordelijk voor het inwinnen en bijhouden van topografische gegevens in uw eigen gebied. En uw organisatie gaat informatie uit de BGT gebruiken in de dagelijkse werkpraktijk. In deze brochure voor bronhouders leest u onder meer waarom de BGT er komt. Daarnaast vertelt een aantal organisaties waar zij de BGT gaan toepassen en hoe zij de invoering ervan aanpakken. De BGT komt eraan 3

6 4 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

7 Inhoud Wat is de BGT? 6 Interview BGT en Openbare orde en veiligheid 8 Waarom is de BGT nodig? 10 Interview BGT en Ruimtelijke ordening 12 Wie maken de BGT? 14 Hoe komt de BGT tot stand? 16 Eerste stadium: onderlinge afstemming tussen bronhouders 17 Interview BGT en regionale samenwerking 18 Tweede stadium: gezamenlijke realisatie van het landelijk bestand 20 Interview BGT en de aanpak van een kleine gemeente 22 Derde stadium: inbedding van gebruik en beheer in werkprocessen 24 Wanneer kan iedereen de BGT gebruiken? 25 Interview BGT en het beheer van de openbare ruimte 26 Hoe bereidt u uw organisatie voor op de BGT? 28 Interview BGT en de integrale aanpak 30 Meer weten 33 De BGT komt eraan 5

8 Wat is de Basisregistratie Grootschalige Topografie? De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) leidt tot een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. Objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen zijn in de registratie op een eenduidige manier vastgelegd. Als deze digitale kaart klaar is, dan kunnen alle overheden deze basiskaart gebruiken als ondergrond bij verschillende taken. Bijvoorbeeld voor het aanbesteden en inplannen van groenbeheer, het verwerken van meldingen openbare ruimte, het maken van bestemmingsplannen, of het maken van veiligheidsplannen. De kaart wordt de komende jaren gemaakt en dat gaat niet vanzelf. Daarvoor is een nieuwe wet nodig en zullen alle bronhouders, die de BGT maken, intensief moeten samenwerken. In 2012 zal het landelijke BGT-programma de wet BGT in procedure brengen en verder uitwerken hoe de transitie naar de BGT gestalte krijgt. Actuele informatie hierover vindt u in de nieuwsbrief, de BGT-info, die periodiek verschijnt. 6 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

9 ???? De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties maken eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik mogelijk. Door de gegevens in de BGT eenduidig op te slaan, zijn ze herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze gegevens nodig hebben. Opnieuw inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens is dus niet meer nodig. De BGT is een bouwsteen van het inup, het Nationaal Uitvoeringsprogramma om de elektronische overheid mogelijk te maken: Eén digitale overheid. Betere service, meer gemak De overheid wil haar dienstverlening aan burgers en bedrijven op peil houden en verbeteren. Het doel is een compacte en efficiënte overheid. Een overheid die dicht bij burgers en bedrijven staat. Een overheid die door optimale samenwerking ook als één overheid wordt ervaren. Digitaal zaken doen met de overheid loont: het bespaart kosten en zorgt voor een betere dienstverlening. De BGT komt eraan 7

10 De BGT en... openbare orde en veiligheid Eigenlijk komt de BGT voor de sector openbare orde en veiligheid (OOV) te laat. Rob Peters, chief information officer van de Veiligheidsregio Kennemerland, had gehoopt dat de BGT al veel eerder beschikbaar zou zijn. Want de systemen van die sector zijn daar al helemaal klaar voor. Tegelijk snapt hij dat het opzetten van zo n informatie-infrastructuur een ingewikkelde klus is. Hij pleit er dan ook voor om het goed aan te pakken. Hoe komen jullie op dit moment aan je gegevens? Wat wij nu doen, is het bij elkaar harken van gegevens, vertelt Rob. We zijn informatieverzamelaars in de regio. We collecteren nieuwe kaartlaagjes. Hebben we ergens weer wat gegevens losgepeuterd, dan pompen we dat van server naar server. Of we krijgen het op een cd tje. Eigenlijk is dat natuurlijk niet meer van deze tijd. Voor iedere gegevensset die we bemachtigen, richten we een apart systeempje in. Dat is niet handig. Wat kan de BGT daaraan veranderen? Met de BGT kunnen we gebruik maken van een grote, landelijke kaart die gestandaardiseerd, actueel en uitwisselbaar is. Die basiskaart kunnen wij gebruiken als ondergrond voor het projecteren van onze eigen gegevens. Om optimaal te profiteren van die ondergrond, willen wij een informatiemodel voor onze sector ontwikkelen. Het ministerie van IenM wil die ontwikkeling ondersteunen. Als veiligheidsregio moeten wij bijvoorbeeld in beeld hebben waar zich risico-objecten bevinden. Dat moet heel nauwkeurig. Als we onze risicomodellen naadloos op de BGT en de 8 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

11 risicokaart kunnen laten aansluiten, is het mogelijk op de landelijke kaart in te zoomen en zo de details, zeg maar de plusinfo, te bekijken van onze regionale kaarten. Die verdere standaardisatie, maakt het dan ook makkelijker om gegevens uit te wisselen over plekken waar verschillende regio s aan elkaar grenzen. Wij willen van de BGT zo de kapstok maken waaraan we onze eigen informatie ophangen. En daar kijken we al lang naar uit. Wat is de uitdaging van de invoering van de BGT? Gemeenten en andere overheden moeten zich realiseren dat de BGT een informatieinfrastructuur is. Iedereen snapt dat wegen geld kosten, dat een spoorwegnet kosten met zich meebrengt. Maar dat een BGT eigenlijk precies hetzelfde is, dat wordt niet altijd ingezien. En àls men dat al inziet, is er ook nog de angst om er alleen voor te moeten opdraaien. Om de kosten ervoor te moeten dragen. Daarom moet je het samen doen. Waarom is de invoering van de BGT belangrijk? Vroeger stond er één grote database in het midden van het land: de alwetende database. Daar haalde iedereen zijn informatie uit. Maar onze wereld is inmiddels zo complex geworden dat we niks meer hebben aan een statische database. Informatie ligt bij verschillende bronhouders op verschillende plekken in het land. Bovendien is de informatie constant in beweging. Tot slot zegt Rob: Onze wereld is niet zomaar complex, maar exponentieel complex. Als er ergens één dingetje misgaat, dan heeft dat een veelvoud van gevolgen. In zo n wereld is een goede informatie-infrastructuur van vitaal belang. De BGT komt eraan 9

12 Waarom is de BGT nodig? Het doel van de BGT is de hele overheid gebruik te laten maken van dezelfde basisgegevens over de grootschalige topografie van Nederland. Als alle overheidspartijen in Nederland werken met dezelfde gegevens, dan zorgt dat voor: een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de gegevens zijn altijd actueel en betrouwbaar; administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens aan te leveren; een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken eenvoudige uitwisseling mogelijk; kostenbesparing, door minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen. 10 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

13 ???? Vanzelfsprekend heeft de BGT een grote meerwaarde voor werkzaamheden waarbij een gedetailleerde kaart nodig is. Door aan de BGT andere gegevens te koppelen krijgt u snel een gedetailleerd overzicht van een bepaald thema in een specifiek gebied. De BGT is een basiskaart: een ondergrond waarop u informatie thematisch kunt projecteren en presenteren. Dat geeft u nieuwe inzichten op verschillende beleidsterreinen. De BGT heeft een enorme meerwaarde op alle overheidsgebieden. De sector Openbare Orde en Veiligheid zit bijvoorbeeld al heel lang op de BGT te wachten. Op pagina 8 vertelt Rob Peters van de Veiligheidsregio Kennemerland hoe dat zit. Ook voor de sector Ruimtelijke Ordening betekent de BGT efficiënter en goedkoper werken. U leest erover op pagina 12. De BGT komt eraan 11

14 De BGT en ruimtelijke ordening De sector Ruimtelijke Ordening heeft aardig wat ervaring met de overgang van analoog naar digitaal. Elf jaar geleden werd daar al mee begonnen, en sinds een kleine twee jaar worden alle nieuwe ruimtelijke plannen volgens een wettelijke verplichting digitaal. Wat kan de BGT daar nog aan toevoegen? Fokke Plantinga, adviseur digitalisering bij Buro Vijn, deelt graag zijn visie. Welke nieuwe mogelijkheden biedt de BGT straks aan de RO-sector? Een bestemmingsplan maak je altijd op een bepaalde ondergrond, legt Fokke uit. Die ondergrond halen we uit de GBKN, en tijdens bijvoorbeeld het vaststellen van een bestemmingsplan fixeren we deze op dat moment. Die kaart uit de GBKN is je basis, je referentie. Ook al maakt die formeel geen deel uit van je bestemmingsplan, een gemeente moet te allen tijde de ondergrond kunnen tonen die is gebruikt tijdens het vaststellen. Probleem is dat op de kaarten uit de GBKN copyright rust. Die mogen we dus niet openbaar maken, terwijl een bestemmingsplan dat nou juist wel is. Straks hebben we daar geen last meer van: dan leggen we eenvoudig een link naar de BGT. Op basis van een peildatum is daar heel gemakkelijk de uitgangssituatie terug te vinden waarop we ons bestemmingsplan baseren. Wat zie je nog meer als voordelen van de BGT? Fokke: Je kunt enorm veel informatie halen uit de BGT en overige basisregistraties. Bovendien is die informatie actueel en betrouwbaar. Dat betekent dat wij in het voortraject van een bestemmingsplan niet 12 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

15 meer langs allerlei verschillende partijen hoeven te gaan om informatie te verzamelen over een bepaald gebied. Wij kunnen dus sneller en beter onze bestemmingsplannen en structuurvisies maken. Bovendien kunnen we objecten uit de BGT hergebruiken in onze plannen. Ook dat scheelt een hoop tijd en geld. Welke invloed heeft de digitalisering op het vakgebied van ruimtelijke ordening? Door de digitalisering is het ambacht van het tekenen van kaarten helaas bijna helemaal verdwenen, vertelt Fokke. Nu alles met de computer gebeurt, zijn kaarten geen kunstwerkjes meer. Je kunt niet meer zien wie welke kaart gemaakt heeft. Feit is wel dat we nu veel sneller kunnen werken. Tegelijk wordt de vraag naar informatie groter, omdat het aanbod ook groter wordt. Verder vragen de digitale ontwikkelingen om een andere manier van denken: we moeten steeds meer in objecten gaan denken. Kaarten gaan we opbouwen vanuit een specifiek object: van klein naar groot. Terwijl we gewend zijn om van groot naar klein te denken. Wat verwacht je van de BGT voor gemeenten? Bij gemeenten is het kaartbeheer vaak ondergebracht bij het specifieke werkveld, zoals groenbeheer of wegbeheer. Dat wordt straks gecentraliseerd in de BGT. Enerzijds prettig: dan kan een groenbeheerder zich weer op zijn kerntaak richten. Maar die omslag kost tijd en geld. Zeker voor een kleine gemeente is dat een uitdaging. Daarom is uitbesteden verstandig. Of, nog beter, samenwerken met andere gemeenten. Glimlachend besluit Fokke: Misschien zien gemeenten nu de toegevoegde waarde van de BGT nog niet, maar die gaan ze zeker zien als de BGT er eenmaal is. Daar ben ik van overtuigd. De BGT komt eraan 13

16 Wie maken de BGT? Gemeenten, provincies en waterschappen maken de BGT samen met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail. Al deze partijen zijn bronhouder. Iedere bronhouder is verantwoordelijk voor het aanleveren en onderhouden van zijn eigen stukje van de digitale kaart. Bronhouders kunnen de BGT op verschillende manieren realiseren. Sommige bronhouders registreren zelf, anderen besteden het uit. Zonder samenwerking is de realisatie van de BGT echter onmogelijk. 14 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

17 ???? In de regio Noordwest-Overijssel hebben verschillende bronhouders elkaar al in 2010 opgezocht rond de BGT. Hoe zij samen nadenken over hun aanpak van de BGT leest u op pagina 18. Ook een kleine gemeente als Wijdemeren zoekt de samenwerking om de BGT te realiseren. Bovendien hebben zij van de invoering van de BAG geleerd dat uitbesteden voor hen de beste optie is. Op pagina 22 vindt u de BGT-visie van John van Dongen, medewerker geo-informatie in Wijdemeren. Een concrete toepassing van de BGT op gemeentelijk niveau is het beheer van de openbare ruimte. Hoe kan de BGT daar een rol in spelen? De gemeente s-hertogenbosch laat zien wat de mogelijkheden zijn op pagina 26. Bij de gemeente Venray hebben ze de BGT integraal aangepakt. Een hele klus, maar zeker de moeite waard, volgens Rudolf van Summeren, medewerker geo-informatie in Venray. Op pagina 30 leest u zijn verhaal en dat van zijn collega s. De BGT komt eraan 15

18 Hoe komt de BGT tot stand????? De BGT wordt opgebouwd uit verschillende objecten van verschillende bronhouders. Alle losse objecten samen, moeten uiteindelijk een aaneengesloten kaart opleveren. Dat vereist overleg tussen bronhouders over wie de gegevens van welk object beheert en standaardisatie om ervoor te zorgen dat alle losse elementen samen één geheel kunnen vormen. De invoering van de BGT kent drie stadia: onderling overleg tussen bronhouders realisatie van het landelijk bestand inbedding van gebruik in werkprocessen en bijhouding van de BGT In deze brochure wordt ingegaan op de stappen die een individuele organisatie doorloopt. Voor het programma BGT als geheel gelden vergelijkbare stappen. Deze zijn in beeld gebracht in onderstaand planningsoverzicht: Ontwerp BGT (2010 en 2011) Realisatie van de BGT (2012 t/m 2015, met een tweede tranche 2016 t/m 2019) Ingebruikname van de BGT (2016) De realisatie van de BGT vindt plaats per gebied. Dit betekent dat de BGT niet overal tegelijk beschikbaar komt. De ingebruikname kan starten zodra in een gebied de BGT is gerealiseerd. De formele ingebruikname betreft het jaar waarin de gebruiksplicht wordt ingevoerd. Daarvoor is het nodig dat de BGT landsdekkend beschikbaar is. Deze brochure beschrijft het beeld voor organisaties, die de BGT in gebruik gaan nemen, zodra de BGT voor hun gebied beschikbaar is. 16 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

19 1 ste Het eerste stadium: onderlinge afstemming tussen bronhouders Om tot een sluitende objectgerichte kaart te komen, moeten de bronhouders hun gegevensbestanden op elkaar afstemmen. Elk object heeft één eigenaar : de verantwoordelijke bronhouder. Dat voorkomt dat er overlap optreedt, of dat er gaten vallen in de uiteindelijke basisregistratie. Voor veel objecten is het duidelijk onder wiens verantwoordelijkheid ze vallen. Zo vallen de waterwegen onder Rijkswaterstaat, en alle spoorlijnen onder ProRail. Maar er zijn ook objecten die zowel op de kaart van een gemeente staan als op de kaart van het ministerie van EL&I: bijvoorbeeld een kinderboerderij in de stad. Of een afwaterende sloot in het landelijk gebied: daar overlappen het waterschap en het ministerie van EL&I. Over dit soort overlap is onderling overleg nodig om eenduidig vast te leggen wie bronhouder is van het object. De onderlinge afstemming van bronhouderschap is een belangrijke eerste stap op weg naar de BGT. Uit de afzonderlijke kaarten en gegevensbestanden van alle bronhouders moet één sluitend bestand worden gecreëerd. Een kaart zonder overlap en zonder gaten. Op sommige punten is dit een ingewikkeld proces, dat om nauwe samenwerking vraagt. Zodra u deze hobbel hebt genomen, is de weg vrij om de BGT te realiseren. De BGT komt eraan 17

20 De BGT en regionale samenwerking Sinds mei 2010 praten een stuk of tien buurgemeenten in Noordwest-Overijssel samen met waterschappen en de provincie regelmatig met elkaar over de BGT. Gezamenlijk onderzoeken zij wat de invoering van de BGT voor hen betekent. Dat levert een hoop voordelen op, vertellen Peter van Capelleveen (gemeente Zwolle, rechts) en Roelof Keppel (projectleider vanuit Grontmij, links). Maar de warmste pleitbezorger van regionaal samenwerken voor de BGT is Bort Koelewijn (midden), de burgemeester van Kampen. Hoe en waarom is deze samenwerking ontstaan? Burgemeester Koelewijn neemt het woord: Na onze ervaringen met de invoering van de BAG waren we ervan overtuigd dat je bij dit soort projecten meer moet samenwerken. De gemeente Zwolle heeft toen het initiatief genomen om samen op te trekken in de aanloop naar de BGT. We hebben een bijeenkomst georganiseerd in de raadszaal van Kampen met alle geïnteresseerde gemeenten. En van daaruit gaan we nu verder. Wat zijn de concrete voordelen van samenwerking? Als eerste natuurlijk het delen van kennis en ervaring, vertelt de burgemeester verder. Sommige gemeenten zijn al wat verder dan andere gemeenten op het gebied van geo-informatie. Zo hoef je het wiel niet in elke gemeente opnieuw uit te vinden. Keppel: Daarnaast is er een duidelijk kostenvoordeel. Zo is het inkopen van luchtfoto s en diensten aanzienlijk goedkoper als je dat met een aantal partijen samen doet. Hetzelfde geldt voor een onderzoek naar de kwaliteit van de bestaande data. Van Capelleveen vult aan: En wat je ook ziet: samenwerken geeft energie. Als je als enige ambtenaar van een gemeente de hele BGT op je bord krijgt, kun je daar best tegenop zien. Maar als je weet dat je er niet 18 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

21 alleen voor staat, kun je zo n project met veel meer plezier aanpakken. Waarom bent u als burgemeester zo enthousiast over deze samenwerking? Koelewijn: Als bestuurder, maar ook als gemeente, ben je compleet afhankelijk van informatie. Op basis daarvan neem je beslissingen en maak je beleid. Een goede informatievoorziening is dus van onschatbare waarde voor je werkproces. De BGT biedt ons straks veel meer informatie, die we in één oogopslag kunnen overzien. Met behulp van de objectenkaart BGT kunnen we straks andere thema s - zoals de WMO - eenvoudig koppelen. Dat geeft inzichten en analysemogelijkheden die we tot op de dag van vandaag niet hebben. Bijvoorbeeld: waar zit de huisarts in een wijk? Is die voor alle wijkbewoners goed bereikbaar? Nog tips voor gemeenten die aan het begin van het BGT-traject staan? Gewoon beginnen, meent Roelof Keppel. Niet afwachten totdat alle details helemaal uitgekristalliseerd zijn. Dat komt wel. Probeer ook niet meteen alles te formaliseren. Ook daar is straks nog genoeg tijd voor. Ook belangrijk is dat gemeenten zich realiseren dat de BGT alleen maar een basis is, legt Van Capelleveen uit. De BGT is de taartbodem waarmee elke gemeente zijn eigen taart gaat maken. Die taart is voor iedereen weer anders. Maar de bodem is voor iedereen hetzelfde. Door ook de niet-verplichte elementen uit de voor de BGT ontwikkelde standaard in te voeren, kan je de registratie in veel meer werkprocessen benutten. Burgemeester Koelewijn, tot slot: Redeneer altijd vanuit de gebruikerskant. Wat is relevante beleidsinformatie? Hou je dus niet bezig met de techniek. Die is secundair. En hou tijdens het hele proces voor ogen voor wie je het doet: dat is de burger. Uiteindelijk moeten we die beter en sneller van dienst zijn. De BGT komt eraan 19

22 Het tweede stadium: gezamenlijke realisatie van het landelijk bestand 2 de Vanaf 2013 realiseren de bronhouders gezamenlijk de landelijke BGT. Zij doen dit door allemaal hun stukje van de kaart aan te leveren. In een landelijke voorziening komen alle stukjes bij elkaar en ontstaat een hooggedetailleerde kaart van Nederland. Om van alle losse objecten een landelijke BGT te kunnen maken, moeten bronhouders ervoor zorgen dat hun gegevens voldoen aan de afgesproken standaarden. Deze standaarden zijn vastgelegd in een informatiemodel. Het informatiemodel bestaat uit een verplicht deel en een facultatief deel. Wanneer u de standaarden uit het facultatieve deel toepast, kunt u de gegevens van de BGT makkelijker gebruiken als basis voor bijvoorbeeld uw beheertaken of een koppeling met de WOZ-registratie. Voor bronhouders is de transitie naar de BGT daarom ook het moment om in beeld te brengen aan welke informatie er behoefte is in uw organisatie. Moet een groenbeheerder voor zijn beheertaken weten of een wandelpad van schelpen of van stoeptegels is gemaakt? Dan kunt u dit soort specificaties direct meenemen in de registratie. 20 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

23 De BGT komt eraan 21

24 De BGT en de aanpak van een kleine gemeente Met inwoners is de gemeente Wijdemeren relatief klein. Hoe kijken ze daar tegen de invoering van de BGT aan? Samenwerken en uitbesteden, is het devies van John van Dongen, medewerker geo-informatie bij deze gemeente. Zelf doen is geen optie. Wat voor gemeente is de gemeente Wijdemeren? De gemeente Wijdemeren bestaat sinds Het is een fusiegemeente die ontstaan is uit twee Noord-Hollandse gemeenten ( s-graveland en Nederhorst den Berg) en de Utrechtse gemeente Loosdrecht. Wij zijn de grootste gemeente uit de regio qua oppervlakte, maar we hebben maar inwoners. Naar verhouding hebben we dus weinig budget tot onze beschikking om mee te doen met de BGT. Voor welk soort problemen is de BGT wat jou betreft de oplossing? We zijn al bijna 10 jaar een gefuseerde gemeente. Toch krijg ik nog steeds verschillende gegevensbestanden van het Kadaster. De Utrechtse gegevens krijg ik eens in de 3 maanden, en de Noord-Hollandse elke maand. Bovendien is de kwaliteit van die gegevens nogal verschillend. Met de BGT krijgen we straks één dataset die precies aan alle wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Daar kunnen we dan rechtstreeks uit putten, in plaats van dat we elke maand een nieuwe set gegevens moeten inlezen. Zo werken we steeds met de meest actuele informatie. Hoe gaan jullie om met de invoering van de BGT? We werken samen met gemeenten in de omgeving, want je kunt het niet alleen. 22 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

25 Zeker niet als je de enige medewerker geo-informatie binnen de hele gemeente bent. Samen sta je sterker en weet je meer. En we besteden alles uit. Zelf doen is geen optie! Dat hebben we uit de BAG geleerd. Daarvan dachten we: dat kunnen we zelf wel. Maar dat viel vies tegen. Vandaar dat we bij de BGT vanaf het eerste moment gezegd hebben dat we een ingenieursbureau inhuren voor het specialistische werk. Dat kun je nooit zelf. Dat zorgt voor een grote uniformiteit: een adres kan bijvoorbeeld nog maar op één manier geschreven worden in plaats van op 32 manieren, wat vroeger nog wel gebeurde. Die nieuwe manier van werken heeft als voordeel dat alles volgens afspraken en wettelijke normen gaat. Bovendien kunnen mijn inhoudelijke collega s zich weer met hun vak bezighouden: met milieu, belastingen of bouwen en wonen. Dat is een grote winst. Wat leveren de basisregistraties jullie als gemeente op? Door de BAG zijn we heel anders gaan werken. De authentieke registraties vinden nu allemaal plaats binnen de afdeling Dienstverlening cluster Informatisering en niet meer op de inhoudelijke afdelingen. De BGT komt eraan 23

26 3 de Het derde stadium: inbedding van gebruik in werkprocessen en bijhouding van de BGT Als uw deel van de BGT eenmaal is gerealiseerd, dan breekt voor u de gebruiksfase aan. Uw organisatie krijgt als gebruiker toegang tot de BGT, zodat u ook de objecten van de andere bronhouders centraal kunt ophalen. Misschien is het nodig dat u uw eigen informatiearchitectuur daaraan aanpast. Bij de ingebruikname treedt ook meteen de bijhouding van de BGT in werking: de gegevens in de BGT moeten immers actueel gehouden worden. De bronhouders die in de invoeringsfase zijn aangewezen als eigenaar van een object zijn ook verantwoordelijk voor het actueel houden van de gegevens over dat object in de BGT. 24 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

27 Wanneer kan iedereen de BGT gebruiken????? De realisatie van de BGT verloopt gefaseerd. Eind 2015 is er een landsdekkend bestand waarin de ligging van alle objecten is vastgelegd. Eind 2019 is van alle objecten ook de nadere beschrijving beschikbaar: bijvoorbeeld of een weg verhard is met klinkers of met asfalt. Het verplicht gebruik van de BGT door de overheid gaat in op 1 januari De BGT komt eraan 25

28 De BGT en het beheer van de openbare ruimte Groot of klein, landelijk of stedelijk: voor elke gemeente in Nederland is het beheer van de openbare ruimte een belangrijke taak. Welke rol kan de BGT daarin spelen? Een gesprek met Jeroen van Logtenstein (projectleider Topografie binnen het team Geo-informatie van de gemeente s-hertogenbosch) en Tibor du Crocq (adviseur Beheer van openbare ruimte, ingenieursbureau Oranjewoud). Waarom is het beheer van de openbare ruimte voor een gemeente zo belangrijk? Stadsbeheer heeft veel raakvlakken met de burger, legt Jeroen van Logtenstein uit. Bovendien gaat er veel geld in om. Tibor du Crocq vult aan: Het beheer van de openbare ruimte heeft een één-op-éénrelatie met het veiligheidsgevoel van burgers. Mensen voelen zich minder veilig in een straat met kapotte stoeptegels, graffiti of zwerfvuil. Daarom is het voor gemeenten een continu aandachtspunt. En: beheer kost veel geld. Daarop kun je besparen door planmatig onderhoud uit te voeren. Dat is goedkoper dan wachten tot er iets kapot gaat. Wat is de meerwaarde van de BGT voor de afdeling Beheer van de gemiddelde gemeente? Jeroen: Bij de afdelingen Beheer van gemeenten zie je vaak dat elke beheerder zijn eigen kastje met kaarten en gegevens heeft. Iedereen wint zijn eigen gegevens in en houdt die op zijn eigen manier bij. Efficiënt is dat natuurlijk niet. Bij de gemeente s-hertogenbosch zijn we bezig om een topografisch basisbestand te maken 26 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

29 waar alle beheerders gebruik van kunnen maken. Daarmee sluiten we aan op de BGT; dat is de universele ondergrond waarop we de specifieke onderdelen van onze openbare ruimte kunnen projecteren. Zo n eenduidige ondergrond is voor iedere gemeente een vooruitgang. De kaart is altijd actueel en betrouwbaar. Dat voorkomt fouten. En je kunt gemakkelijker gegevens uitwisselen met andere partijen als waterschappen of provincies. Is de BGT voldoende om de beheerstaken van gemeenten te vergemakkelijken? Eigenlijk niet, vindt Tibor. Voor alle onderdelen die je in de openbare ruimte tegenkomt - zoals lantaarnpalen, bomen of verkeersborden - bestaan er geen definities in de BGT. Zo bekeken is de BGT dus nog vrij globaal. Toch moeten we juist voor dat soort onderdelen van de openbare ruimte eenduidige definities afspreken. Daarom werken wij naast de BGT met het informatiemodel IMGeo. Daarin leggen we al die beheersspecifieke standaarden vast. Gaat elke gemeente met dezelfde beheersstandaarden werken? Jeroen: De BGT is verplicht. Maar gemeenten mogen zelf kiezen of ze met IMGeo, en dus met specifieke standaarden, willen werken. De gemeente s-hertogenbosch heeft er al voor gekozen om dat te doen. De invoering van de BGT is voor ons een duwtje in de rug om dit in één keer goed aan te pakken. De BGT komt eraan 27

30 Hoe bereidt u uw organisatie voor op de BGT? Als bronhouder van de BGT kunt u zich voorbereiden door afstemming te zoeken met de andere bronhouders die in uw gebied actief zijn. Bovendien is het goed om nu al na te denken over hoe u de informatie uit de BGT straks gaat gebruiken. Kortom: wie zijn de beheerders, en wie zijn de gebruikers? De beheerders in kaart brengen Voor een sluitende objectgerichte kaart is het belangrijk dat verschillende bronhouders in één gebied hun gegevensbestanden op elkaar afstemmen. Voor uw gebied kunt u nu al de beheersverantwoordelijkheid van de verschillende bronhouders in kaart brengen. In grote lijnen ziet dat proces er als volgt uit: Ga na welke andere bronhouders er in uw gebied actief zijn. Bepaal met welke bronhouders uw organisatie raakvlakken of overlap heeft. Ga met deze bronhouders om tafel zitten en definieer de raakvlakken of de overlap. Beslis samen wie de eigenaar is van objecten op het raakvlak of in het overlapgebied. De eigenaar is verantwoordelijk voor het aanleveren van objectgegevens aan de BGT, en het actueel houden van die gegevens in de BGT. 28 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

31 ???? De gebruikers in kaart brengen De BGT levert een schat aan gegevens, die op vele manieren toepasbaar zijn in uw dagelijkse werkpraktijk. Het is goed om nu al na te denken over de manieren waarop u die gegevens straks gaat inpassen in de werkprocessen van uw organisatie. Om hier inzicht in te krijgen, kunt u de volgende vragen stellen: Voor welke werkprocessen gaat u de informatie uit de BGT gebruiken? Wie zijn de gebruikers binnen uw organisatie? Wat voor informatie hebben zij precies nodig om hun werk goed te kunnen doen? Wat betekent dit voor het inwinnen, opslaan en beheren van de gegevens? Zodra bekend is waarvoor de gegevens gebruikt gaan worden, wordt ook duidelijk aan welke eisen de gegevens moeten voldoen. Moet een groenbeheerder precies weten hoeveel bomen er langs een fietspad staan? Dan is alleen de aanduiding groen niet voldoende. En is een wandelpad van schelpen, keien of stoeptegels? Dat is van belang als het om onderhoud gaat. Er moeten dus meer gegevens worden opgeslagen dan alleen de objectomschrijving wandelpad. De BGT komt eraan 29

32 De BGT en de integrale aanpak Bij de gemeente Venray hebben ze de wettelijke invoering van de BGT aangegrepen om de gemeentelijke behoeften op het gebied van gegevensregistratie in kaart te brengen. Uiteindelijk is er één geïntegreerd systeem opgezet waarin alle gegevens centraal worden beheerd. Beleidsmedewerker geo-informatie Rudolf van Summeren ziet dit huzarenstukje nadrukkelijk als een gemeenschappelijk succes van verschillende afdelingen en externe leveranciers. Samen met een aantal collega s licht hij toe wat de voordelen zijn van zo n integrale aanpak. Hoe zijn jullie hiermee begonnen? In 2007 was al duidelijk dat er veel op ons af zou komen wat betreft geo-informatie, vertelt Rudolf. De BAG werd ingevoerd, maar ook de BGT zat er al aan te komen. We zijn toen gaan nadenken: hoe gaan we dat organiseren? En hoe gaan we dat beheren? We wilden niet voor elk wetje een pakketje, we wilden een integrale oplossing. Toen hebben we de paraplu geschetst: de samenhang van alle systemen waar we als gemeente mee te maken hebben. Op basis daarvan hebben we besloten om één geïntegreerde kaart te realiseren waar de verschillende werkvelden in samenkomen. In de eerste fase kozen we de werkvelden die het meest voor de hand lagen: beheer openbare ruimte, het riool en het aanlegvergunningenstelsel. Wat levert de BGT voor voordelen op bij rioolbeheer? Erik Weijzen, beleidsmedewerker riool en water in Venray, licht toe: Rudolf wist dat ik 30 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n) > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070 456

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

De BGT: de kaart van Nederland

De BGT: de kaart van Nederland De BGT: de kaart van Nederland AGIV 27 november 2014 Ruud van Rossem, Programmamanager BGT 1 december 2014 Waarom de BGT? 2 1 december 2014 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

GBKN 1937 BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders

GBKN 1937 BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders GBKN 1937 BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders 10 veel gestelde vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie In 1937 hield dijkgraaf J. Glerum in de Tweede Kamer een pleidooi voor een grootschalige

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44665 8 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 7 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/161734,

Nadere informatie

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 Agenda Kennismaken Relatie basisregistraties / BAG / BGT Wat is de BGT LSV-BGT Relatie BAG BGT Relatie BGT / Maatschappij en binnengemeentelijke

Nadere informatie

FAZ: Ja 15-5-2013. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 15-5-2013. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Realisatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Nummer: Bestuursstukken\1365 Agendapunt: 8 DB: Ja 22-4-2013 BPP: Nee Workflow Opsteller: Schelte Kooistra, 0598-693280 Beleid, Projecten

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Basisregistratie Grootschalige Topografie Basisregistratie Grootschalige Topografie Brandende Vraag 27 mei 2010 Drs. J.A.B. Walschots MPIM Dr. Ir. F. Penninga 22-6-2010 Opzet presentatie 1. Doel van de BGT 2. Programma-aanpak 3. Stand van zaken

Nadere informatie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie De GBK Rotterdam en de GBK (stad en haven) Topografie Producerende Gemeente voor eigen risico/rekening, volledig eigenaar

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen De Technisch / Inhoudelijk uitdagingen tijdens de mars Gebruikersmiddag Stichting GBKN Zuid-Holland en Utrecht 2008 "Qui audet adipiscitur" Woensdag

Nadere informatie

PRESENTATIE WOZ KAART

PRESENTATIE WOZ KAART PRESENTATIE WOZ KAART 1) Ontwikkeling Vanaf 1 juli 2011 moet de BAG-gegevens opslag in de WOZ administratie worden gebruikt. De WOZ-objecten worden afgeleid van het BAG-adres. In de toekomst worden de

Nadere informatie

BGT in de keten van inwinning en beheer

BGT in de keten van inwinning en beheer BGT in de keten van inwinning en beheer Bart van der Lely bart.vanderlely@grontmij.nl 1 Grontmij Intranet Internet GeoWeb Ruimtelijke Ordening Beheer Openbare Ruimte Belastingen Raadpleeg Milieuvergunningen

Nadere informatie

BEL Combinatie. Peter Veldkamp. 6 november 2014

BEL Combinatie. Peter Veldkamp. 6 november 2014 BEL Combinatie Peter Veldkamp 6 november 2014 De Bel Combinatie Ambtelijke samenwerking tussen drie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren 3 besturen 2 provincies 30.000 inwoners 6160 ha 170 collega s De

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Basisregistratie Grootschalige Topografie Basisregistratie Grootschalige Topografie 12 november 2015, Provero bijeenkomst Irina Entrop (Geonovum)& Coby Arts (I&M) 17 november 2015 Er was eens 2 30 januari 2014 3 Doel van de BGT De hele overheid

Nadere informatie

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg Ad Balemans, Coördinator/specialist vastgoedinformatie gemeente Maastricht Matty Lakerveld, directeur, Crotec 03/11/2014 Programma Proces

Nadere informatie

ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035

ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Basisregistratie Grootschalige Topografie en Geo-informatie uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035

Nadere informatie

HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015

HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015 HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015 Assetmanagement met ruimtelijke modellen Antea Group Emiel Huizinga & Cesar Blaauwgeers 2D en 3D mutatiesignalering Asset Management met ruimtelijke modellen Agenda Intermezzo

Nadere informatie

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 bijlage(n) -

Nadere informatie

Stichting GBKN-Zuid. Contactmiddag GBKN Zuid 2010. Frans Olthof

Stichting GBKN-Zuid. Contactmiddag GBKN Zuid 2010. Frans Olthof Stichting GBKN-Zuid Contactmiddag GBKN Zuid 2010 Frans Olthof Programma 1. Opening (Harrie Nuijten, voorzitter Stichting GBKN-Zuid) 2. Bijhouding 2010 en Aanbesteding 2011 (Frans Olthof - Manager RIB GBKN-Zuid)

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag

De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Bijlage(n) 3 Datum

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

Gebruikersdag Beatrixgebouw, Utrecht 6 juni, 2012

Gebruikersdag Beatrixgebouw, Utrecht 6 juni, 2012 Gebruikersdag Beatrixgebouw, Utrecht 6 juni, 2012 Plenair ochtendprogramma 09.30-10.00 uur: Registratie/koffie en informatieplein 10.00-10.30 uur: Introductie, Bart van der Lely, Grontmij Welkomstwoord,

Nadere informatie

De stand van de BGT. Monitorrapportage november 2015 (light versie)

De stand van de BGT. Monitorrapportage november 2015 (light versie) De stand van de BGT Monitorrapportage november 2015 (light versie) Inleiding De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt de gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland.

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

Hoe maak je de BGT succesvol

Hoe maak je de BGT succesvol Hoe maak je de BGT succesvol in jouw organisatie? Hoe succesvol geworden bij de provincie Johan Janzen Succes vertalen naar jouw organisatie Willy Bakker Hoe het allemaal begon (Landmeten) Instrumentarium/hulpmiddelen

Nadere informatie

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterschap Brabantse Delta T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Datum 6 mei 2015 Betreft De BGT: ligt

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Bronhouders overzicht met de twee kernen van de gemeente

Bronhouders overzicht met de twee kernen van de gemeente PILOT BGT Bronhouders overzicht met de twee kernen van de gemeente Waarom een pilot!!! Biedt duidelijkheid en inzicht Snelle uitvoering met leerrijke momenten Goed inzicht over data-kwaliteit Levert nuttige

Nadere informatie

De stand van de BGT. Monitorrapportage maart 2016

De stand van de BGT. Monitorrapportage maart 2016 De stand van de BGT Monitorrapportage maart 2016 1 De stand van de BGT Monitorrapportage maart 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 6 1 Stand van de transitie 10 2 Planning en afronding 20 3 Beheer

Nadere informatie

Gelderland Flevoland en Overijssel

Gelderland Flevoland en Overijssel Gelderland Flevoland en Overijssel Rijn en IJssel Rivierenland Groot Salland Reest en Wieden Vallei en Veluwe Provincie Gelderland Provincie Overijssel Twente IJsselland Flevoland Flevoland - Koploper

Nadere informatie

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT. Voortgang transitiepilots BGT

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT. Voortgang transitiepilots BGT SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT en Voortgang transitiepilots BGT Adrie Noorlander Bouwteam SVB-BGT Deelnemersbijeenkomst Stichting GBKN Gelderland/Flevoland, 5 oktober 2011 Inhoud deel SVB-BGT Belang

Nadere informatie

Digitale Plannen en de nieuwe WRO

Digitale Plannen en de nieuwe WRO Digitale Plannen en de nieuwe WRO Afstemming tussen Geo-Informatiemodellen Paul Janssen, Geonovum Presentatie Wie is Geonovum? Wat is een geo-informatiemodel? Rol van een geo-informatiemodel Stelsel van

Nadere informatie

PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE. 3 juli 2012

PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE. 3 juli 2012 PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE 3 juli 2012 INHOUD Inleiding Opzet Controle/mutaties Fasering Weg- en groenbeheer DOELSTELLING Bepaal visie Regie behouden Maak gebruik van bestaande omgeving BGT-proof

Nadere informatie

Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland. Jeroen Brakel Flip van der Valk

Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland. Jeroen Brakel Flip van der Valk Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland Jeroen Brakel Flip van der Valk 9 juni 2011 Visie, creativiteit, vakmanschap, degelijkheid en betrouwbaarheid zijn leidende waarden we zijn actief sinds

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

BGT-keten in opbouw. Marcel Reuvers Ernst Koperdraat

BGT-keten in opbouw. Marcel Reuvers Ernst Koperdraat BGT-keten in opbouw Marcel Reuvers Ernst Koperdraat 16 september 2013 Agenda Vertikale keten 1. Stapsgewijs naar een volledig werkende keten 2. De plateauplanning 2013-2016 3. Het komende jaar 4. Wat betekent

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella 20 14-35 1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 23-09-2014 inzake aanleveren bodemgegevens BRO per 1 jan. 2016 (zie 2014-301) Afdeling

Nadere informatie

gemeente Steenbergen

gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen - Welberg Bestuursopdracht/Plan van Aanpak Titel: Implementatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 1. Aanleiding

Nadere informatie

BGT-info. Jaargang 2, juli 2010 nummer 5

BGT-info. Jaargang 2, juli 2010 nummer 5 BGT-info Jaargang 2, juli 2010 nummer 5 Dit informatieblad over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt uitgegeven door het programmabureau van de BGT. Het geeft achtergrondinformatie

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager Kadaster Henk Polet Key accountmanager Wie, wat en hoe Organisatie Taken Kadaster Uitvoering Continuering Rechtzekerheid Gids Platform 2 Organisatie 3 Taken Wettelijke taken het bijhouden van de openbare

Nadere informatie

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Rudolf van Summeren Adviseur informatisering Marco Kok Adviseur Geotax Bas Eenhoorn Digicommissaris: De overheid moet aansluiten op de ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

BGT-info. Impressie van de stuurgroep van 15 december. jaargang 3 januari 2011 nummer 8. In dit nummer:

BGT-info. Impressie van de stuurgroep van 15 december. jaargang 3 januari 2011 nummer 8. In dit nummer: BGT-info jaargang 3 januari 2011 nummer 8 Dit informatieblad over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt uitgegeven door het programmabureau van de BGT. Het geeft achtergrondinformatie

Nadere informatie

PDOK: winstpakker voor planologen?

PDOK: winstpakker voor planologen? 15-03-2012 PDOK: winstpakker voor planologen? Theo Overduin (Geonovum, PDOK, provincie Utrecht, ZPP-er, planoloog van huis uit,...). PROVERO-congres, Apeldoorn, 15 maart 2012. Hoofddoelstelling PDOK Aan

Nadere informatie

Informatievoorziening met BIM de basis voor assetmanagement

Informatievoorziening met BIM de basis voor assetmanagement Informatievoorziening met BIM de basis voor assetmanagement GeoBuzz BIM Programma - 24 november 2015 Niels Reyngoud Provincie Gelderland 1 Assetmanagement Assetmanagement Pijlers (1/2) Assetmanagement

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT

verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT Wat kunt u van het SVB BGT verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT lleoverheden gebruiken de zelfde basisset aan gegevens lle overheden gebruiken de zelfde

Nadere informatie

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder Offerte Transitie en bijhouding BGT Bronhouder Amersfoort, 6 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. B2014.0764

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. B2014.0764 7 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. B2014.0764 Nota I advies van: Bram Verrips Behandelende afdeling: Intern Beleid 8L Projecten Datum: 01-07-2014 TITEL: Projectkrediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

3D in het informatie model van BGT (IMGeo)

3D in het informatie model van BGT (IMGeo) RWS Prov NB 3D in het informatie model van BGT (IMGeo) Jantien Stoter Kadaster, Geonovum, TU Delft TNO Gemeente Rotterdam ! Hoe zit 3D in BGT?! Toolkit voor 3D in BGT! 3D IMGeo: waar staan we? 3D is praktijk,

Nadere informatie

Wat kan linked data betekenen voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie?

Wat kan linked data betekenen voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie? Het project: BGT Linked Data Wat kan linked data betekenen voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie? Linda van den Brink, 12-2-2015 Door: In opdracht van Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem Basisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem 8 oktober 2008 Basisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - Basisregistraties -BGT 8 oktober

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond De rol van GEO-ICT bedrijven Stephan Gruijters Geologische Dienst van Nederland - TNO 1 Stelsel van Basisregistraties uitkering (BLAU) Inkomen (BRI) Persoon (RNI) Persoon (GBA)

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Wat is een Versneller?

Wat is een Versneller? I-versneller Geo-informatie Ernst Koperdraat projectleider 1 Wat is een Versneller? Intensivering van de ondersteuning aan gemeenten waarmee een significante stijging van het aantal aansluitingen op NUP-bouwstenen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Raadsvoorstel Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouders Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2013.0086428 drs. Th.L.N. Weterings, S. Bak en J.J. Nobel Roos de Jong 14 januari 2014 1.

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Pauze. Frans Olthof en Ingrid Hugen 21 November 2013

Pauze. Frans Olthof en Ingrid Hugen 21 November 2013 Pauze Frans Olthof en Ingrid Hugen 21 November 2013 Stand van zaken BGT Financiën Plan van aanpak / detailplanning TMT - Transitie Monitor Tool BRAVO 1 en 2 Werkconferenties BGT in a day (Assembleren)

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Maart 2008 VROM en de elektronische overheid Het ministerie van VROM wil bijdragen aan een betere dienstverlening door de overheid.

Nadere informatie

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013 Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 Hoe spreek je het uit? Péé Déé Ooo Kaa PuhDOK Péé DOK Publieke Dienstverlening Op de Kaart 1 Programma 1. Inleiding 2. Het merk PDOK 3. Beleidskader

Nadere informatie

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007

Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal. Juni 2007 Voortgang ICT Gemeente Bloemendaal Juni 2007 Uitgangspunten: ICT beleidsplan 2006 Lange termijnvisie Planmatig werken Het ontwikkelen van een ICT strategie, niet alleen voor de korte, maar ook voor de

Nadere informatie

CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN

CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN CIVISION OPERATIONELE OVERZICHTEN BESCHRIJVING VAN DE OPLOSSING Makelaarsuite is het centrale platform dat u in staat stelt om basisregistraties te koppelen en informatiestromen en ketens op te zetten

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen 2 TAX Onze organisatie is inmiddels een decennium geleden begonnen met het ontwikkelen van geautomatiseerde hulpmiddelen in het kader van

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO Onderwerpen GDN/TNO, Wie zijn wij? De Basisregistratie Ondergrond BRO in vogelvlucht

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

BGT migratie Spijkenisse

BGT migratie Spijkenisse BGT migratie Spijkenisse Erwin van Leiden Teamcoördinator Geo-informatie Plv directeur Syntrophos Matty Lakerveld, directeur, Crotec 12/11/2014 Even voorstellen: 2 Korte introductie Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Zwaluwstaarten naar de BGT. Regio Brabant en Limburg 21 November 2013 Jan Bruijn, directeur SVB-BGT Martin Peersmann directeur LSV GBKN

Zwaluwstaarten naar de BGT. Regio Brabant en Limburg 21 November 2013 Jan Bruijn, directeur SVB-BGT Martin Peersmann directeur LSV GBKN Zwaluwstaarten naar de BGT Regio Brabant en Limburg 21 November 2013 Jan Bruijn, directeur SVB-BGT Martin Peersmann directeur LSV GBKN 2 Inhoud Oude versus nieuwe situatie SVB-BGT Gevolgen tijdens transitie

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ons kenmerk. BABVI/U Lbr. 12/035

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ons kenmerk. BABVI/U Lbr. 12/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Basisregistratie Grootschalige Topografie en Geo-informatie ons kenmerk

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

GBKN het einde van een tijdperk. BGT contactdag Zuid, 1 oktober 2015 Harrie Nuijten voorzitter St GBKN Zuid

GBKN het einde van een tijdperk. BGT contactdag Zuid, 1 oktober 2015 Harrie Nuijten voorzitter St GBKN Zuid GBKN het einde van een tijdperk GBKN de route naar uniforme grootschalige topografie In de 30 er jaren, zorgen over schade aan kabels en leidingen 1975-1985: Kadaster taakstelling GBKN vervaardiging Fotogrammetrie

Nadere informatie

Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT

Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT Bestuursvergadering St. GBKN Utrecht Zuid-Holland. 01 december 2011 Zwaluwstaarten Uitgangspunten Stuurgroep BGT Werkvoorraad Landelijk Gebied Transitie plan SVB RSVs

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Provincies op de Kaart

Provincies op de Kaart Provincies op de Kaart Gerard Beukema, 30-11-2011, Congres Geografische Informatie Nederland In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet zijn de contouren geschetst van een omvangrijke decentralisatie.

Nadere informatie

Ministerie van infrastructuur en Milieu. f áf. Beleid Geo-informatie Datum 6 mei 2015.. _. " ` l i. e g l «...,-.,, \\ W,,, _ t.

Ministerie van infrastructuur en Milieu. f áf. Beleid Geo-informatie Datum 6 mei 2015.. _.  ` l i. e g l «...,-.,, \\ W,,, _ t. ~ ' Projectleider l _ Ministerie van infrastructuur en Milieu Waterschap Noorderzijlvest T.a.v. Algemeen bestuur i Pøstbug 18 M _ B lff liieffi l Directoraat-Generaal Ruimte en Water 9700 AA GRONINGEN

Nadere informatie

De rol van PDOK binnen BGT. Reinier Balt Leveranciersoverleg Gebruikers BGT

De rol van PDOK binnen BGT. Reinier Balt Leveranciersoverleg Gebruikers BGT De rol van PDOK binnen BGT Reinier Balt Leveranciersoverleg Gebruikers BGT 15 mei 2014 Inhoud Wat is PDOK BGT via PDOK Demo Vragen PDOK Hoofddoelstelling van PDOK Toegevoegde waarde bieden aan afnemers,

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding. Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT

SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding. Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT Generiek Proces Bijhouding Mutatiesignalering bij bronhouder Mutatiemelding Opdracht aan marktpartij Inwinning

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Ronde Tafel

Kernregistratie Openbare Ruimte Ronde Tafel Arthur made the Round Table, so reputed of the Britons. This Round Table was ordained of Arthur that when his fair fellowship sat to [eat] meat their chairs should be high alike, their service equal, and

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Managementsamenvatting. Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen Managementsamenvatting Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen Managementsamenvatting Afnemersonderzoek BAG Uitvoering 2013 In opdracht van het Ministerie van I en M is door Statisfact

Nadere informatie

We weten nu hoe duur natuur in Drenthe is

We weten nu hoe duur natuur in Drenthe is We weten nu hoe duur natuur in Drenthe is De provincie Drenthe voert de Digitale Keten Natuur stapsgewijs in. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de digitalisering van natuurbeheerplannen. Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Transitie BGT / IMGEO. gemeente s Hertogenbosch & Sint-Michielsgestel

Transitie BGT / IMGEO. gemeente s Hertogenbosch & Sint-Michielsgestel Transitie BGT / IMGEO gemeente s Hertogenbosch & Sint-Michielsgestel Jeroen van Logtenstein, gemeente s-hertogenbosch Mark Jan Grevink, ARCADIS Presentatie: Agenda Inhoud van de opdracht Uitgangssituatie

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Digitalisering en de Omgevingswet wat betekent dat in de praktijk?

Digitalisering en de Omgevingswet wat betekent dat in de praktijk? Digitalisering en de Omgevingswet wat betekent dat in de praktijk? BWT congres 29 oktober 2015 Even voorstellen.. Monique van Scherpenzeel Geonovum Provero Ruimtelijke ordening en ICT Digitale aspecten

Nadere informatie

PDOK. Publieke Dienstverlening op de Kaart

PDOK. Publieke Dienstverlening op de Kaart PDOK De PDOK partners werken dagelijks met ruimtelijke vraagstukken. Om deze vraagstukken op te lossen, hebben zij elkaars gegevens nodig. Gezamenlijk realiseren zij daarom een geo-informatie voorziening

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie