Totaal. Driezorg. Het nieuwe zomerprogramma is uit! Special: ontwikkelingen in de ouderenzorg. Column: Pantry

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Totaal. Driezorg. Het nieuwe zomerprogramma is uit! Special: ontwikkelingen in de ouderenzorg. Column: Pantry"

Transcriptie

1 Magazine van Driezorg, wonen welzijn zorg zomer 2014 Totaal Driezorg 10 Het nieuwe zomerprogramma is uit! 14 Special: ontwikkelingen in de ouderenzorg 20 Column: Pantry

2 04 Inhoud Korte berichten 4 Wim Rave: wonen en zorg horen bij elkaar! 7 Cliëntgerichte zorg in de buurt 8 Nieuw bij Welzijn: Kledinglijn4 en De Zwembus! 10 Het nieuwe zomerprogramma is uit! 13 Peter Vader: de zorg in beweging! Zorgelijk? 14 Special: ontwikkelingen in de ouderenzorg 20 Alie Weerman: pantry 23 Reisverslag Thuringerwald 24 Driezorg in beeld 27 Colofon

3 Special: ontwikkelingen in de ouderenzorg Er wordt veel over gesproken: de veranderingen in de ouderenzorg. U leest erover in de krant, hoort berichten op de radio en televisie en misschien praat u er zelf al wel eens over met familie, buren of mantelzorgers Maar, waar gaan deze artikelen, programma s en gesprekken nu eigenlijk ècht over? Wat gaat er allemaal veranderen? En wat betekent dat voor u? Laten we voorop stellen: nog niet alle besluitvorming is afgerond en ook de concretisering van de diverse plannen moet op veel punten nog plaatsvinden. Toch blikken we - via de special in deze editie van DriezorgTotaal - vast vooruit op de veranderingen die komen gaan. PREZO-gouden keurmerk voor locaties Arcadia, De Kievitsbloem en Rivierenhof In het tweede kwartaal van 2014 hebben Driezorg-locaties De Kievitsbloem, Arcadia en Rivierenhof het PREZOgouden keurmerk behaald. Dit kwaliteitskeurmerk meet de prestaties in de zorg; enerzijds door de tevredenheid van cliënten te meten en anderzijds door te kijken hoe de organisatie de zorg en diensten levert. Op basis hiervan zijn genoemde locaties 5 keer bekroond met goud: - Driezorgwoningen Arcadia: 1x goud, voor extramurale zorg - Woonzorgcentrum De Kievitsbloem: 2x goud, voor intramurale- en extramurale zorg - Woonzorgcentrum Rivierenhof: 2x goud, voor intramurale- en extramurale zorg Bouwvergunning voor Hof van Blom is binnen! Op 12 mei jl. heeft de gemeenteraad van Hattem zich positief uitgesproken over de door Driezorg aangevraagde omgevingsvergunning (lees: bouwvergunning), voor de al zo lang gewenste ver- en nieuwbouw van de Hof van Blom. Daarmee komt de realisatie van 24 zorgwoningen en 32 verpleeghuisplaatsen een belangrijke stap dichterbij! Ook al werden hun bezwaren afgewezen, toch werd door de raadsleden aangedrongen om opnieuw met omwonenden in gesprek te gaan, over een gezamenlijke aanpak van de tuin en het terrein. Ondertussen hebben deze gesprekken plaatsgevonden en heeft Driezorg toegezegd dat er absoluut en waar maar mogelijk, medewerking gegeven zal worden om het tuinplan zo vorm te geven, dat de privacy van de omwonenden maximaal gewaarborgd wordt. Er is vertrouwen dat de omwonenden af zullen zien van een gang naar de rechter. De planning is om nog dit najaar te starten met de bouw. Voorafgaand daaraan zullen de cliënten van de Hof van Blom tijdelijk verhuizen naar locatie De Venus. Gezien op tv: Nieuwe serie met Gerard Joling en Gordon Misschien herinnert u het zich nog: Gerard Joling en Gordon die zich samen met het Nationaal Ouderenfonds inzetten voor de ouderen in ons land. Dit jaar doen ze dat opnieuw. In plaats van situaties uit het dagelijks leven, gaan ze nu met senioren op reis. Kandidaten gezocht Op het moment van schrijven zijn de programmamakers nog op zoek naar kandidaten! Bent u 65 jaar of ouder en koestert u de diepe wens om nog een keer een bijzondere plaats te bezoeken, die mooie herinneringen bij u oproept? Of wilt u nog één keer een reis maken, waar u uw hele leven al van droomt? Meld u dan aan, via tel. (035) , of de website Een brief schrijven kan ook: Geer en Goor, Postbus 154, 1250 AD Laren. Let op: Vermeld bij uw inzending duidelijk uw motivatie/verhaal, naam en telefoonnummer. Deelname is kostenloos; wanneer u wordt genomineerd om mee te gaan op reis, dan wordt deze volledig vergoed. korte berichten 3

4 Wonen en zorg horen bij elkaar! In een tijd waarin veel mensen voordeel zien in het scheiden van wonen en zorg is het, dunkt mij, goed om juist het tegendeel te beweren. Wanneer iemand zorg nodig heeft, dan hoort daar wonen bij. Daarom vinden we bij Driezorg dat we ons heel sterk moeten maken om wonen en zorg juist samen te brengen. Misschien niet altijd op de manier zoals we dat decennia lang gewend zijn. Maar wel op moderne wijze, door een voor ieder zo gewenst mogelijk woonaanbod te creëren en in die omgeving als professionele zorgaanbieder de ondersteuning op ons te nemen. Wim J. Rave is sinds 1986 directeurbestuurder van Driezorg Wij kunnen daarin een belangrijke rol vervullen. In Zwolle bevindt zich in bijna iedere wijk een Driezorg-vestiging en vanuit deze plekken willen we ook meer en meer iets voor zelfstandig wonende ouderen betekenen. Zo zullen bijvoorbeeld de faciliteiten van onze locaties - zoals de grand café s of de sociale activiteiten - vaker worden bezocht door wijkbewoners. Daarnaast hoort ook een logeerfunctie tot de mogelijkheden; voor mensen die tijdelijk wat zorg of aandacht nodig hebben. En ook onze receptionisten, niet te vergeten, die fungeren als vraagbaak voor ouderen in de locatie en in de wijk. Slechts enkele voorbeelden, waaruit blijkt dat woonzorgcentra nog wel degelijk toekomstwaarde hebben! Want, ondanks dat mensen langer zelfstandig blijven wonen, blijft de vraag naar een woonplek in een woonzorgcentrum bestaan. Deels omdat de vergrijzing oorzaak is van meer mensen met een zwaardere zorgvraag. En deels omdat mensen met een lichtere zorgvraag toch graag in een beschermende omgeving willen wonen, ook als zij daarvoor zelf de huur moeten betalen. Gevaar loert echter om de hoek! De hervorming van de zorg gaat te snel. Er moet voldoende tijd zijn om samenwerking tussen zorgorganisaties onderling én met woningcorporaties, zorgkantoren en gemeenten goed vorm te geven. Dat is belangrijk omdat - zoals gezegd - de vraag naar beschermende woonruimte niet zal dalen. De Provincie Overijssel heeft onlangs een notitie uitgebracht waarin de zorg wordt geuit over het feit dat er de komende jaren te weinig geschikte woonruimte voor mensen met een zorgvraag zal zijn. ABN AMRO becijfert in het sectorrapport zorgbouw een tekort van geschikte woningen voor de nieuwe generatie ouderen. Iets om je ook als zorgorganisatie nu al mee bezig te houden ter voorkoming van toekomstige problemen! Driezorg anticipeerde jaren geleden al op de ontwikkelingen van deze tijd. Zorginstellingen die daar nu pas mee zijn begonnen hebben het zwaar. Misschien zijn zij zelfs te laat om nog te schakelen. Recente nieuwbouwprojecten van Driezorg zijn 100% gericht op zelfstandig wonen met de mogelijkheid voor huurders om diensten en zorg dichtbij te halen. In Hattem hebben we de ultieme versie van het woonzorgcentrum nieuwe stijl bedacht: een plek voor mensen met een 4

5 zware zorgvraag, zorgappartementen voor mensen met een lichte zorgvraag en in de omgeving aanleunwoningen voor mensen die nog zelfstandiger (kunnen) functioneren. Tel daarbij op een volwaardige huisartsenpraktijk en de openbare bibliotheek en het plaatje is bijna compleet. Bijna? Ja, omdat een verdere uitrol van thuiszorg vanuit de Hof van Blom nog verder gestalte moet gaan krijgen. Maar, door intensieve samenwerking met thuiszorgorganisatie Sanitas gaat daar snel verandering in komen! Er staat veel op de agenda voor de komende jaren. De eigen regie van de zorgvrager staat ergens bovenaan en dat is goed. Kwaliteit van leven wordt misschien wel belangrijker dan kwaliteit van zorg. Daar moet elke organisatie zich klaar voor maken, dus zullen er veel reorganisaties binnen zorginstellingen nodig zijn, waarbij de zelforganisatie van de zorgvragers gelijk oploopt met de zelforganisatie van zorgverleners. De opdracht voor ons is om meer te doen met minder middelen en dat is een geweldige uitdaging. Maar ook een uitdaging die niet zonder pijn zal verlopen. Immers, in het ideale plaatje lossen burgers hun problemen zo veel mogelijk zelf op, is de rol van de overheid minimaal en zijn zorgverleners vooral faciliterend. Dat betekent dat wij niet naar binnen gericht moeten zijn maar ons aanbod en onze kracht naar buiten, naar de samenleving toe inzichtelijk moeten maken. De samenleving is echter geen abstract begrip, maar bestaat concreet uit mensen die verantwoordelijk zijn voor zichzelf en voor elkaar. Jammer is dat het collectieve verantwoordelijkheidsbesef de laatste jaren sterk verminderd is door een te ruime interpretatie van de eigen-ikgedachte. We moeten met ons allen veel meer aandacht hebben voor zingeving en welzijn voor onszelf én voor de ander. Een mooie opdracht en perfect in lijn met onze drijfveer Aandacht van mens tot mens. Dat is de basis voor heel veel beleidsplannen die wij momenteel bedenken. Wij zijn blij dat wij niet alleen zorgaanbieder zijn, maar ook welzijnsorganisatie en eigenaar/ verhuurder van woningen. Vanuit de domeinen wonen, welzijn en zorg kunnen we onze bijdrage leveren om - daar waar het nodig is - wonen en zorg bij elkaar te brengen! 5

6 De leukste vakantie begint bij ons! uw specialist in beweging Telefoon Het is leuk bij ons! Onder het genot van een kopje koffie zoeken wij de vakantie die bij je past. Met ons persoonlijk reisadvies kom je nooit voor verrassingen te staan. Maken we ook nog even een prijsvergelijking tussen aanbiedingen van touroperators, zodat je nooit teveel betaalt. Stadshagen: Werkerlaan AA-landen: Rijnlaan Zwolle-Zuid: V.d. Capellenstraat Kijk ook eens op Het leukste reisburo van Zwolle Bredewold activeert! Bredewold is uw betrokken, creatieve en productieve partner in offline & online communicatie. Communicatie die informeert, prikkelt, enthousiasmeert, overtuigt en activeert. a Rondweg 76, Wezep t (038) w

7 Cliëntgerichte zorg in de buurt Je bent jong en je hebt je idealen. Ervan dromen is één, deze idealen in de praktijk brengen is twee! Het is gepaard gegaan met vallen en opstaan, ik heb tegenwerking het hoofd moeten bieden Maar waar het om gaat, is te blijven geloven in jezelf en in het verschil dat je kunt maken in het leveren van cliëntgerichte zorg, zegt Jennifer Koopmans, directeur/eigenaar van thuiszorgorganisatie Sanitas. Op 1 juni jl. tekenden Sanitas en Driezorg een samenwerkingsovereenkomst, waarmee zij de handen ineenslaan voor zorg aan kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Tot 2003 ben ik werkzaam geweest als verpleegkundige op de spoedeisende hulp van de Isala klinieken. Een uitdagende baan, waar ik een schat aan ervaring heb opgedaan in het omgaan met mensen in vaak moeilijke, emotionele en hectische omstandigheden. Maar, ik wilde meer! vertelt Jennifer. Ik wilde een eigen thuiszorgorganisatie opzetten, waarmee ik me wilde onderscheiden in het aanbod van de thuiszorg van destijds: de cliënt centraal stellen, zorg op maat bieden, een vast team van zorgverleners rondom de cliënt inrichten en afspraken maken over de zorgmomenten en deze vervolgens ook nakomen. Zo gezegd, zo gedaan. Succesformule Intussen is de formule van hoe ze zorg wilde bieden, in 2014 succesvol uitgegroeid tot een bedrijf met zo n 50 enthousiaste medewerkers. Dagelijks bieden ze zorg in Zwolle en een straal van zo n 25 kilometer rondom. Wij stellen de cliënt met zijn zorgvraag centraal, bieden het totaal pakket aan zorg van hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging tot specialistische verpleging. Een concept dat absoluut in een behoefte voorziet: In de afgelopen elf jaar heeft het team van Sanitas zich verzekerd van een tevreden klantenkring die het concept van Sanitas, het bieden van cliëntgerichte zorg, van harte onderschrijven. Speerpunten van Sanitas zijn: de zorg in de laatste levensfase, de palliatieve en terminale zorg. Alle verpleegkundigen hebben de opleiding tot palliatief verpleegkundige gevolgd. Daarnaast is er de individuele begeleiding van cliënten met een beperking, de zorg aan dementerenden en de ondersteuning aan mantelzorgers, aldus een bevlogen Jennifer, die er niet voor terugdeinst om - waar nodig - zelf in de praktijk de handen uit de mouwen te steken, haar medewerkers te ondersteunen en te coachen. Samenwerking met Driezorg Vanaf 1 juni 2014 werkt Sanitas samen met zorgpartner Driezorg, om zo het totale pakket aan zorg te kunnen bieden aan de cliënt. Intentie is om te komen tot een breed zorg- en dienstenaanbod voor alle ouderen die in de thuissituatie een zorg- of ondersteuningsvraag hebben. In eerste instantie richten we ons op senioren die woonachtig zijn in of nabij Driezorg-locatie Berkumstede/De Wissel en in de wijk Wijthmen. Bedoeling is om vervolgens de samenwerking geleidelijk aan uit te breiden naar andere wijken in Zwolle en ook Hattem, aldus Jennifer. Het belangrijkste verschil ten opzichte van de huidige situatie is, dat we inzetten op innovatie op het gebied van palliatief terminale zorg en (dementerende) ouderen. Nu ouderen langer thuis blijven wonen en dus scheiden van wonen en zorg belangrijker wordt, is de verwachting dat beide partijen hiermee beter in de vraag van zelfstandig wonende ouderen en hun naasten/mantelzorgers kunnen voorzien. De medewerkers van Sanitas en Driezorg zijn het hier van harte mee eens zij zetten zich daar dagelijks met grote toewijding voor in. 7

8 Nieuw bij Welzijn: Kledinglijn4 en De Zwembus! Welzijn is bij Driezorg onlosmakelijk verbonden met wonen en zorg. Vanuit die visie worden er door de welzijnsmedewerkers talloze activiteiten georganiseerd. De afgelopen periode werden er twee nieuwe projecten gelanceerd: Kledinglijn4 en De Zwembus. Kledinglijn4: unieke samenwerking rondom het thema kleding Kledinglijn4 is een gezamenlijk project van InteraktContour, Frion, RIBW Groep Overijssel en Driezorg. In het project werken verschillende cliënten en bewoners samen rondom het thema kleding. De werkzaamheden variëren van inzamelen tot sorteren en van strijken tot prijzen. De kleding voorraad wordt aangevuld door onder andere tweedehands kledingwinkel Robbedoes uit Heino en vele anderen. Waarom Kledinglijn4? De samenwerking tussen de vier zorgorganisaties is ontstaan nadat er een grotere vraag ontstond naar betaalbare, mooie kleding voor een smallere beurs. Met Kledinglijn4 willen de vier organisaties laten zien dat tweedehands kleding niet wordt gedragen uit armoede, maar dat het hip, duurzaam en slim kopen is en dat het in alle lagen van de bevolking en door alle leeftijden gedragen wordt. Kledingbeurs Samen is toegewerkt naar de eerste kledingbeurs van Kledinglijn4 op 11 juni jl. De opbrengst van deze beurs vloeit terug in het project voor nieuwe investeringen en voor nieuwe beurzen. Niet verkochte kleding gaat weer door naar een ander goed doel. Tijdens de eerste kledingbeurs van Kledinglijn4 konden de bezoekers ook terecht bij de schoonheidsspecialisten-inopleiding van het Deltion college. Zij boden deze middag - mede mogelijk gemaakt door de Etos in de Aa-landen - gratis make-up- en kleuradvies aan. Ook was er de mogelijkheid om de nagels te laten lakken. Meer weten over het verloop van de eerste kledingbeurs? Kijk op 8

9 De zwembus: een heerlijke ochtend samen zwemmen In mei zijn negen (buurt-)bewoners van Driezorg meegeweest met de vier proeflessen van het project De Zwembus. Het doel? Ouderen activeren om meer te bewegen en tegelijkertijd kijken hoe groot de vraag naar de mogelijkheid om te zwemmen is. Klaske Oosterhoff, beweegmedewerker bij Driezorg, blikt samen met één van de deelnemers terug: Per luxe taxi werden we bij Rivierenhof en Fermate opgehaald en naar zwembad De Marke in Hattem gereden. Hier kregen we in - een heerlijk warm therapiebad - les van één van de medewerkers van Driezorg: na een warming-up en een aantal spelvormen was er genoeg tijd om baantjes te trekken en vrij te zwemmen. Een heerlijke ochtend, waarbij we ons geen moment zorgen hoefden te maken en alles werd geregeld. De deelnemers vonden het vooral heerlijk om in het water te zijn. Ook het vervoer bleek een uitkomst; Zelf zou ik niet in het zwembad komen, nu word ik gebracht en gehaald; fijn! aldus één van de deelnemers. Als laatste was er ook veel aandacht voor de individuele situatie van bewoners: er waren voldoende hulpmiddelen aanwezig en ook de bodem van het bad was in hoogte verstelbaar. Op deze manier kon een ieder een goed plekje vinden in het bad vinden en voelde men zich echt veilig en op zijn/haar gemak. Als er iets niet ging zoals gedacht, zochten we daar samen een oplossing voor. Evaluatie: rapportcijfer een dikke 8! Uiteraard is het project na afloop samen met de deelnemers geëvalueerd. Op de vraag Wat voor een cijfer zou u dit project geven?, werd dan ook een dikke 8 gegeven. Vervolg? Het project - opgezet door PMT-stagiaire Robert Bruintjes - was in eerste instantie vooral gericht op (buurt-)bewoners van Driezorg-locaties, met een lichte zorg- en ondersteuningsvraag. Vraag is nu of en hoe we De zwembus in de toekomst kunnen continueren. Gezien de positieve ervaringen en geluiden, hopen we het project te kunnen vervolgen danwel zelfs uit te kunnen breiden naar andere kwetsbare ouderen. Blijkbaar is zwemmen blijkbaar nog erg geliefd onder ouderen; we gaan ons best doen om hier een mooi aanbod voor te creëren. Voor wie: Seniorenfmetflichtefzorg-fenfondersteuningsvraag.fRollatorgebruikersfkunnenfmee,f rolstoelgebruikersfvooralsnogfnietfmogelijkfi.v.m.fvervoer.f Wat: Zemmenfvanf10.00ftotf11.00fuurfinfhetftherapiebadfvanfDefMarkefinfHattemfj32fgradenVf Incl.fprofessionelefbegeleidingfdoorfpsychomotorischeftherapeut Retour Vanaffzwembadfretourf11.30fuur Aanmelden tjm dinsdag V9 april x&,tt uur via de recepties: x, Rivierenhof Hvoor bewoners van Rivierenhofz tel,w&pdwi wxx V, Fermate Hvoor bewoners van Havezate 8 Fermate tel,w&i-wiiw&t U kunt zich per losse zwemles aanmeldenuw mag uiteraard voor alle vier tegelijk Data 7 tijden xuw-uwxp en VV mei Taxibusje x: Vertrek Rivierenhof: T9,xP uur Taxibusje V: Vertrek Havezate: T9,xT uur Vertrek Fermate: T9,xP uur Prijs: Inclusief vervoeru entree en les xpuk p, p, per keer,w Wordt achteraf via factuur betaald 9

10 Nu verkrijgbaar: zomerprogrammaboekje 2014 Het nieuwe zomerprogramma is uit! Met Driezorg de zomer door ; net als voorgaande jaren organiseert Driezorg opnieuw een zomerprogramma voor senioren. Verschil is alleen dat het programma dit jaar niet uitkomt in de vorm van een krant, maar in twee programmaboekjes: één kleine, specifiek voor locatie Hof van Blom in Hattem en één gezamenlijke, voor de locaties in Zwolle. Micha Baksteen, hoofd welzijn bij Driezorg, legt uit waarom. We merken dat de zomer voor ouderen een lastige periode is: familieleden en mantelzorgers gaan dikwijls op vakantie en het reguliere activiteitenaanbod valt tijdelijk weg. Vanuit Driezorg willen we daar graag iets in betekenen door laagdrempelige activiteiten te organiseren. Voorgaande jaren bundelden we al deze juli augustus 2014 Zomer programma HATTEM Woonzorgcentrum Hof van Blom activiteiten in één krant; op datumvolgorde dat wel, maar locaties, wijken, verder stond alles door elkaar. Hoewel we blij waren dat we zo n breed aanbod konden presenteren, merkten we dat ouderen het lastig vonden hun weg erin te vinden; ze zagen door de bomen het bos niet meer. Nieuwe programmaboekjes In de nieuwe programmaboekjes staan alle activiteiten per wijk, per locatie en op datum vermeld. Zo kunnen deelnemers heel eenvoudig terugvinden wat er wanneer bij de locatie om de hoek te doen is. Uiteraard staat het mensen geheel vrij om ook aan de activiteiten van andere locaties deel te nemen; in de praktijk zal het echter niet snel voorkomen dat iemand vanuit De Kievitsbloem in Zwolle-Zuid naar Rivierenhof in de Aa-landen zal gaan. Vandaar dat we denken dat dit in de praktijk veel beter zal werken. Activiteitenaanbod Net als voorgaande jaren is er voor ieder wat wils. Van samen een spelletje doen tot een dagje uit en eigenlijk alles wat daar tussenzit licht Micha het activiteitenaanbod toe. Wat we graag willen, is ouderen een leuke daginvulling geven; zowel diegenen die in onze locaties wonen, alsook de mensen van drie deuren verderop, in de wijk. Ook al hebben ze normaalgesproken misschien wel een heel andere daginvulling, dat maakt niets uit. Integendeel! Het gaat erom dat ze anderen kunnen ontmoeten, iets om handen hebben en niet ongewild alleen thuis zitten. 10

11 Kruudmoesdagen Houdt u van kruudmoes; een overheerlijk oud-overijssels streekgerecht, gemaakt van onder andere gort, karnemelk, spek, rookworst, rozijnen en verse kruiden als kervel, kruizemunt, peterselie en dille? Na het overweldigende succes van voorgaande jaren, organiseert woonzorgcentrum Berkumstede/De Wissel ook deze zomer weer een aantal Kruudmoesdagen. Er zijn er nog twee te gaan: op vrijdag 11 juli en op donderdag 14 augustus! Beide dagen kunt u - voor afhalen - vanaf uur terecht in de toko (= het winkeltje) van de locatie. Prijs per liter: 4,75. Voor vragen of het doorgeven van een bestelling kunt u - tot 8 juli resp. 11 augustus, beide voor uur - contact opnemen met de receptie van de locatie, tel. (038) Alleen - omdat er soms nog geen lijntje is naar Driezorg - zijn deze mensen bij ons niet altijd in beeld. Ik kan dan ook alleen maar zeggen: nodig gerust collega-senioren uit en zegt het voort! Ook een exemplaar ontvangen? De nieuwe zomerprogrammaboekjes worden verspreid in de locaties en (deels) ook in de omliggende woningen. Heeft u geen exemplaar ontvangen? Of wilt u iemand een exemplaar geven? Neem dan contact op met één van de locaties en we zorgen ervoor dat hij thuis wordt bezorgd. Daarnaast liggen de boekjes ook voor u klaar bij de recepties en staan ze op de website Prijsuitreiking Week van Zorg & Welzijn / De Elfstedentocht van 2014 Tijdens de Nationale Week van Zorg & Welzijn in maart, organiseerde Driezorg De Elfstedentocht van Een week met verschillende activiteiten voor bewoners en gelegenheid voor bezoekers om een kijkje te nemen in het hart van zorg en welzijn bij Driezorg. Alle bezoeken konden worden afgestempeld op een heuse stempelkaart; een volle kaart gaf vervolgens kans op de hoofdprijs: een overnachting in één van de Friese Elfsteden. Uit alle inzendingen werd een gelukkige winnaar getrokken: mevrouw Jeanet Tonnema-Rusch. De prijsuitreiking vond plaats op 12 mei jl., de Dag van de Verpleging. ik zong. De Elfstedentocht van 2014 was voor mij een mooi moment daar om ook de andere locaties aan te doen. En dan ook nog deze prijs winnen, dat is natuurlijk helemaal leuk: we gaan m zeker goed besteden, de waardecheque! Wat ik met de Elfstedentocht heb? Nou, ik ben in Friesland geboren, vertelt Jeanet lachend. Maar dat is niet direct de aanleiding dat ik heb meegedaan. Wel vond ik het leuk om op alle locaties een kijkje te nemen. Zo had ik bijvoorbeeld al wel een connectie met Rivierenhof, waar mijn opa en oma Rusch een aantal jaren in de aanleunwoningen van de Haringvliet hebben gewoond. En ook De Havezate en Fermate kende ik al, van optredens en oefenmomenten van de koren waarin Elfstedentocht met DeKoor Nog leuk om te benoemen: in 2009 hebben we zelf iets vergelijkbaars gedaan, met ons koor, DeKoor: We gingen met de bus naar Friesland om op één dag in alle elf steden een optreden te verzorgen, met de liederen: It giet oan en fietsen. Na afloop ervan brachten we ze zelfs uit op CD: een dag waar ik met veel plezier op terugkijk! 11

12 Hoveniersbedrijf Reusken Poppenallee 38, 7722 KX Dalfsen, M , tuinvormgeving. aanleg. onderhoud. boomverzorging

13 De zorg in beweging! ZORGELIJK? Florence Nightingale laat nog éénmaal uw licht schijnen over de zorg. Deze kan zo mooi en liefdevol zijn. column Er zijn momenten in het leven dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Vaak ontstaat het gevoel omdat anderen beslissingen nemen, waar jij dan de consequenties van moet dragen. Een dergelijk gevoel heb ik nu bij alle veranderingen in de zorg. Om maar eens een paar bomen te noemen: De AWBZ houdt - op termijn - op te bestaan, taken van de rijksoverheid gaan naar de gemeentes en zorgverzekeraars, enz. Dat heeft als gevolg dat zorgorganisaties moeten veranderen, sterker nog: sommigen zullen moeten sluiten. Maar ook dat mensen langer zelfstandig thuis blijven en afhankelijker worden van mantelzorgers, vrijwilligers en buren. En ook de medewerkers en vrijwilligers in de verzorgingshuizen, zullen meemoeten in die veranderingen. Hoe zal dat gaan? Het moet mij - als simpele burger - toch van het hart; vele ouderen en werkers in de zorg gaan tussen wal en schip vallen. Is of wordt daar wel goed over nagedacht? Politici beseft u wel dat het al tientallen jaren bekend is dat er een grote groep ouderen zou zijn in deze periode? Dat is niks nieuws. Immers, vele geleerden hebben dit aangegeven. Het resultaat? U bent mede verantwoordelijk voor de zorg zoals deze er nu uit ziet. U bepaalde de budgetten. U bepaalde hoe de zorg georganiseerd is. U heeft een controlefunctie bij het uitvoeren van het beleid. U hebt korte-termijn-politiek bedreven, waarschijnlijk om stemmen te winnen. Prima. Om stemmen te winnen worden er voor verkiezingen beloftes uitgesproken. Maar hoe geloofwaardig zijn die? Ik zeg weleens: Maak de helft van de beloftes waar; in wat voor wereld zouden we dan leven? In het bedrijfsleven noemt men dit wanbeleid. In de politiek krijg je als beloning voor het maken van dit soort beleid een goede functie cadeau. Ik besef dat dit een erg zwart-witte kijk is, maar ik moet het toch kwijt. Het gaat hier om mensen en niet om stemmen c.q. macht. Maak van onze staat nu eens een land waar menswaardige en betaalbare zorg ontstaat en niet steeds reageren als mosterd na de maaltijd. Het is flauw om alleen maar de politiek de schuld te geven. Uiteraard hebben de beleidsmakers en specialisten ook geen schone handen. Hopelijk kom ik nu niet over als een oude mopperkont maar ik wil het toch maar even gezegd hebben. Florence Nightingale laat nog éénmaal uw licht schijnen over de zorg. Deze kan zo mooi en liefdevol zijn. Getekend Peter Vader Oud verpleegkundige en CliniClown peter vader Peter Vader is 56 jaar, werkt als communicatietrainer in zijn eigen bedrijf Peter Vader Producties. Hij is vooral ook bekend als Stadsomroeper van Zwolle en stadionspeaker bij PEC Zwolle. Hij woont in de Zwolse wijk Assendorp. 13

14 Wmo-begrippen begrepen Participatie Meedoen in de maatschappij: wonen, werken en contact met anderen. Zelfregie In hoeverre kan iemand de touwtjes in handen houden? Ook als hij zorg of begeleiding nodig heeft. Keukentafelgesprek Consulent van de gemeente voert intakegesprek bij iemand thuis. Alle levensgebieden Belangrijke terreinen waarop iemands leven zich afspeelt, zoals wonen, werken, sociale contacten. Compensatieplicht Plicht van gemeenten om mensen met een beperking te ondersteunen als ze niet meer goed kunnen meedoen in de maatschappij. Of niet meer op eigen benen kunnen staan. Eigen kracht Zelf problemen kunnen oplossen. Integraal werken Bij begeleiding of ondersteuning uitgaan van alle levensgebieden. Kanteling Anders gaan werken en daarbij uitgaan van behoeftes en mogelijkheden van mensen. Ontschotting Meer samenwerken en uitgaan van samenhang. Respijtzorg Hierop kan de mantelzorger een beroep doen als hij even een pauze nodig heeft. Samenredzaamheid Mensen staan niet alleen, maar kunnen samen met andere - op eigen kracht - meedoen. Transitie Overgang of verandering. Gemeenten werken nu bijvoorbeeld aan transities in de jeugdzorg en Wmo. Informele zorg Vrijwillige, onbetaalde hulp. Wederkerigheidprincipe Mensen die een uitkering krijgen moeten daarvoor iets terug doen. Wmo Afkorting voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Zelfredzaam Op eigen benen kunnen staan: lichamelijk, verstandelijk, geestelijk en financieel. Copyright RIBW 2014 all rights reserved 14

15 Special: ontwikkelingen in de ouderenzorg Veranderingen in de zorg; een onderwerp waar de laatste tijd veel over wordt gesproken. Maar wat verandert er nou precies? En wat betekenen deze veranderingen voor u - als bewoner, cliënt of deelnemer - van Driezorg? Via deze special brengen we u graag op de hoogte. Aanpassing zorgstelsel De zorg in Nederland wordt te duur. Om deze beweging te remmen, heeft het kabinet besloten het zorgstelsel aan te passen. Huidige situatie Tot nu toe regelde de overheid de meeste zorg en ondersteuning voor senioren. De overheid betaalde dit vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Van hieruit konden veel ouderen en andere kwetsbare doelgroepen een beroep doen op de door de gemeenschap betaalde hulpmiddelen, persoonlijke zorg en ondersteuning èn zonodig een plek in een verzorgingshuis. Nieuwe situatie Vanaf 2015 wijzigt de wet. De overheid geeft de gemeenten meer verantwoordelijkheid; onder andere als het gaat om vervoer, de begeleiding bij zelfstandig wonen, huishoudelijke hulp en dagbesteding. De nieuwe wet Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vormt daartoe het nieuwe uitgangspunt. Voor de 24-uurszorg blijft de overheid aansprakelijk. Maar ook deze zorg wil de overheid anders organiseren. Dat gebeurt via een andere nieuwe wet, de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Als laatste is er de verpleging en verzorging, die - in de vorm van de ZorgverzekeringsWet (ZVW) - overgaat naar de zorgverzekeraars. Verpleging en verzorging wordt een basisvoorziening in de ZVW. Zelfredzaamheid & participatie Doel is om burgers zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Om dat te realiseren is soms echter wel zorg en hulp nodig. In het nieuwe zorgstelsel is die zorg en hulp - in tegenstelling tot de huidige situatie - echter niet meer geheel vanzelfsprekend! De nieuwe wetgeving is gebaseerd op het uitgangspunt van de regering dat burgers zelfredzaam moeten zijn. Dat betekent dat men meer zelf moet doen, zelf moet betalen en zelf verantwoordelijkheid moet dragen voor de eigen gezondheid en zorg. In plaats van de zorg over te nemen, zullen zorgorganisaties cliënten/bewoners/burgers en hun familie meer ondersteunen bij wat ze zèlf kunnen realiseren. Alleen wanneer mensen niet goed in staat zijn om zelfredzaam te zijn - vanwege materiële beperkingen, beperkt sociaal netwerk of beperkte capaciteiten - is er een vangnet in de vorm van inzet van zorgprofessionals. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat ouderen alleen nog in een zorginstelling kunnen worden opgenomen als ze een indicatie hebben voor 24-uurszorg. In andere situaties wordt ingezet op ondersteuning/begeleiding in de thuissituatie. Voorgaande betekent dat er een kentering gaande is: van aanbod- naar vraagsturing. Burgers krijgen meer en meer de eigen regie en zeggenschap over de hulp/zorg die ze nodig hebben en meer keuzevrijheid. Brief van Ministerie van VWS Omstreeks september van dit jaar ontvangen alle cliënten die zorg zonder verblijf hebben een brief van het ministerie. In deze brief staat dat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen van het zorgkantoor naar de gemeente. De gemeente heeft uw gegevens nodig om voortaan uw hulp/zorg te kunnen realiseren. De overdracht van uw gegevens heeft geen gevolgen voor de zorg, zoals u deze op dit moment ontvangt. Wel kunt u indien gewenst bezwaar maken tegen deze gegevensoverdracht. De werkwijze daartoe vindt u in de brief zoals u die thuis ontvangt. 15

16 Daartegenover staat de participatie-gedachte ; iedere burger heeft - voor zover mogelijk - een actieve rol in de maatschappij via werk, mantelzorg of een maatschappelijke bijdrage. Zo wordt een draagvalk gecreëerd voor solidariteit in de zorg, waar wederkerigheid - de voor wat hoort wat -gedachte - een essentieel onderdeel van uitmaakt. Wet Langdurige Zorg, Wlz (nieuw) De huidige AWBZ wordt vervangen door de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Deze wet biedt een vangnet voor wie ook met de steun van de sociale omgeving, de gemeenten en de zorgverzekeraars niet (meer) zelfredzaam is. Er zijn drie leveringsvormen, te weten: Zorg met verblijf, Volledig Pakket Thuis (VPT) en PersoonsGebondenBudget (PGB). De Wlz moet straks onder andere de kwaliteit van leven garanderen voor de meest kwetsbare ouderen en andere doelgroepen, die vanwege hun hoge zorgvraag in instellingen verblijven. Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wmo (aanpassing) Het kabinet vindt dat gemeenten beter kunnen inspelen op de zorgbehoefte van de burgers. Om die reden worden gemeenten straks verantwoordelijk voor veel zorg- en ondersteunende taken. Zo bepaalt de gemeente straks wie er hulp nodig heeft bij zelfstandig wonen of hoe de dagbesteding wordt georganiseerd. In deze nieuwe situatie is het niet vanzelfsprekend dat burgers de zorg krijgen die ze gewend zijn (zie ook: zelfredzaamheid & participatie). Gemeenten gaan vaststellen of en hoeveel huishoudelijke hulp en begeleiding burgers krijgen en welke voorzieningen uit de Wmo er echt nodig zijn. Om bovenstaande te kunnen realiseren wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) aangepast. Nieuwe vormen van dagbesteding De nieuwe Wmo heeft ook consequenties voor bijvoorbeeld de dagbesteding. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma van de gemeente Zwolle heeft als titel: Verbonden met de samenleving. Daarmee geeft de gemeente invulling aan de participatie van kwetsbare burgers; ook in de toekomst blijft dagbesteding belangrijk om burgers een zinvolle daginvulling te laten hebben en contacten met anderen te laten onderhouden. In tegen stelling tot de huidige situatie - waarin verschillende organisaties hun eigen aanbod hebben - is het de bedoeling dat organisaties op dit punt intensiever gaan samenwerken. Er ligt een gezamenlijke opdracht om de dagbesteding anders te gaan organiseren, zodat er op stedelijk èn vooral op wijkniveau een integraal dagbestedingsaanbod wordt gerealiseerd. Vanuit Driezorg wordt al langere tijd samenwerking gezocht met andere lokale partijen, in de vorm van bijvoorbeeld: LAB1870, Jong Belegen, het Bevrijdingsfestival en sinds kort ook Kledinglijn4 en De Zwembus (zie pagina s 8 en 9 in dit magazine). Een ander recent voorbeeld is het nieuwe project Zorg Natuurlijk en De Zilveren Ladder Breeduit. Wat dat inhoudt? Dat leest u hier! Zorg Natuurlijk; bindmiddel tussen jong & oud Hoe bedenk je een nieuwe activiteit voor ouderen die wonen in een woonzorgcentrum? Hoe organiseer je praktijkuren voor studenten Medewerker Maatschappelijke Zorg? En hoe kun je deze twee verbinden? Het antwoord werd gevonden in het unieke project Zorg Natuurlijk. Vanuit dit project beleefden 20 senioren en 10 jongeren op vrijdag 9 mei een onvergetelijke middag op schapenmelkerij De Vreugdenhoeve in de Zwolse wijk Westenholte. Het bezoek aan de schapenmelkerij is de afsluiting van een reeks lessen, verzorgd door de Stichting Veldwerk 16

17 Nederland; een toonaangevend kennis- en praktijkcentrum voor natuureducatie. In deze lessen hebben de studenten geleerd om de natuur te gebruiken als professionele activiteitenomgeving. Een waardevolle aanvulling, omdat de studenten later - in hun werk als welzijnswerker - moeten kunnen terugvallen op een breed repertoire, vertelt Patrick Pekelder, leraar Sociaal Agogisch Werk bij het Deltion College. Zorgorganisatie Driezorg is een enthousiaste partner in het project. De twintig vrijwillige deelnemers waren snel gevonden in woonzorgcentrum Westenhage. Pekelder: We merkten al gauw dat senioren enorm veel weten over de natuur en dat ze hun kennis maar al te graag delen met hun jeugdige begeleiders van vandaag. Dat is prachtig om te zien, want de zorgbehoeftige stapt uit zijn afhankelijkheidsrol, hij is even een onderwijzer. En daarbij, bij activiteitenbegeleiding draait het allemaal om activeren: het houdt zorgbehoeftigen in beweging en aangesloten bij de maatschappij. Duurzame opbrengst Het project - mogelijk gemaakt door de inzet van de Stichting Veldwerk Nederland, Driezorg, Deltion College en een bijdrage van de gemeente Zwolle - is weliswaar afgerond, maar van de opbrengsten zullen veel mensen blijven profiteren. Zo blijven Deltion-studenten en Driezorg-cliënten elkaar structureel ontmoeten in de natuur; beide organisaties hebben het initiatief opgenomen in hun curriculum en het activiteitenprogramma. Daarnaast wordt het ontwikkelde lesprogramma ook aan andere mbo-instellingen beschikbaar gesteld. De Zilveren Ladder Breeduit De Zilveren Ladder Breeduit is een onderdeel van het project de Zilveren Ladder. Doel van Woodlog dit project is om - middels samenwerking tussen Driezorg en Odeon de Spiegel Theaters - cultuur en theaterbeleving onder senioren in en rond woonzorgcentra te stimuleren. Het bezoeken van voorstellingen in het theater wordt gestimuleerd door goede persoonlijke begeleiding van (senior) vrijwilligers, vervoer op maat en een ontvangst op maat in de Zilveren Lounge. Voor senioren die om diverse redenen niet naar het theater kunnen is er sinds kort De Zilveren Ladder Breeduit; door optredens te verzorgen in diverse woonzorgcentra, buurthuizen en andere ontmoetingsplekken in de stad, kan ook deze doelgroep met muziek, dans en andere vormen van theater in aanraking komen. In juni is - ondersteund door De Gasthuizen - De Zilveren Ladder Breeduit van start gegaan met tien optredens van: De Pauwergirls, Woodlog en chansonnière Annemiek van Bussel. Stuk voor stuk artiesten die garant stonden voor aantrekkelijke voorstellingen, waarin ontmoeting, verbazing en verbinding centraal stond. Het eerste optreden was op 5 juni in woonzorgcentrum Berkumstede/ De Wissel. De Pauwergirls Annemiek van Bussel 17

18 Zorgverzekeringswet, ZW (aanpassing) In de nieuwe situatie wordt verpleging en verzorging overgeheveld van de AWBZ naar de zorgverzekering. Beide zorgvormen gaan verder onder de noemer wijkverpleging en gaan behoren tot het basispakket van de zorgverzekeraars. Zo zijn mensen dicht bij huis verzekerd van goede zorg. De huisarts en wijkverpleegkundige vormen daarmee samen een belangrijke, makkelijk toegankelijke voorziening in de buurt en zijn het eerste aanspreekpunt voor alle patiënten. De wijkverpleegkundige zal straks beoordelen wat mensen nodig hebben aan zorg om langer thuis te kunnen blijven wonen en zal - zonodig - verwijzen en coördineren naar andere hulpverleners. Invoering en overgangsregime De aangepaste Wmo en de nieuwe Zorgverzekeringswet zullen beiden vanaf 1 januari 2015 ingaan. De nieuwe Wlz wordt begin juli behandeld in de Tweede Kamer. Of deze ook op per 1 januari ingaat, is op het moment dat deze tekst wordt geschreven nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er vanuit genoemde wetten sprake van een overgangsregime voor Hierin is vastgelegd dat de overgang tussen de huidige en de nieuwe situatie zorgvuldig dient te gebeuren; het is dus niet zo dat per 1 januari de zorg die u nu ontvangt wordt stopgezet. Wel kunnen er zoals aangegeven veranderingen plaatsvinden in de wijze waarop de zorg wordt georganiseerd. Hervormingen gepaard met flinke bezuinigingen Het feit dat mensen langer thuis blijven wonen, meer beroep doen op de inzet van familie/ vrienden en meer eigen financiële middelen inbrengen, levert voor de overheid een flinke kostenreductie op. Daarnaast gaan er met de plannen echter ook nog eens flinke bezuinigingen gepaard. In totaal gaat het om maar liefst 1,5 miljard euro! Zo gaat bijvoorbeeld het huidige budget voor de begeleiding/ dagbesteding met 25 procent omlaag. Ook het budget op de huishoudelijke hulp wordt met 40 procent teruggeschroefd en het overgaan van de persoonlijke verzorging naar de zorgverzekeraars gaat eveneens gepaard met een bezuiniging van 15 procent. Vraag is nog in hoeverre de kosten op het gemeentelijke budget zullen drukken; afhankelijk hiervan kunnen op gemeentelijk niveau aanvullende ingrijpende budgettaire maatregelen nodig zijn. Wat betekenen de veranderingen voor u? U ziet: de veranderingen op landelijk, politiek niveau zijn ingrijpend. Tegelijkertijd zijn ze echter ook nog heel onduidelijk, omdat de definitieve besluitvorming nog niet is afgerond. Om die reden is het op dit moment dan ook nog niet mogelijk om de gevolgen voor uw situatie te kunnen inschatten. We hopen u daarover zo spoedig mogelijk nader te kunnen berichten. In ieder geval zal het onderwerp in het oktober-nummer van DriezorgTotaal opnieuw aan de orde komen. Meer weten? Voor meer informatie over de veranderingen, kunt u terecht op de website van Driezorg Ook kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of de zorgmanager van de locatie. Handige links: - Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport: > onderwerpen > ouderenzorg - Actiz, brancheorganisatie ouderenzorg: - Gemeente Zwolle: > sociaal domein 18

19 Projectinrichting Presentatie apparatuur Kantoormachines Office supplies Persoonlijk advies... van uw persoonlijke expert! Meppel Industrieweg 9 Tel Zwolle Branderweg 1 Tel Emmeloord Ecu 21 Tel Den helder Industrieweg 27 Tel Heino Raalte Hattem Heerde Heino L.J. Costerstraat 35 T Raalte Praamstraat 34 T Hattem Postbus 68 T Heerde Molenweg 1a T _10245_190x133.indd :47

20 Pantry Vader had vroeger een bakkerij. Hij was gewend hard te werken, vroeg op te staan, broden te bakken en ook koek en cake èn - met de feestdagen - kerstkransjes of paashaasjes. En dan s ochtends met de kar met brood op pad. Zij was toen nog een baby. De onrust zit in zijn lijf, in zijn hele systeem, nog steeds, misschien zelfs al vóórdat hij bakker werd. Bakker is een beroep voor beweeglijke types die graag hun eigen gang gaan. Hij maakte natuurlijk wel het verplichte sociale praatje, maar eigenlijk interesseert hij zich meer voor eten dan voor mensen. Zelfs zij, zijn dochter, kwam op de tweede plaats. Eerst het brood, dan het gezin. Alie Weerman Alie Weerman (1960) is psycholoog en werkzaam als docent psychiatrie en verslavingskunde en onderzoeker op Hogeschool Windesheim in Zwolle. Zij woont met man, kind en hond op het Drentse platteland. Hij verstond zijn vak en deed verder wat hij wilde, hij maakt een grap, rookte zijn sigaret, bakte het brood en ging zijn weg. Soms bleef hij ergens hangen, dan had hij plezier en vergat de tijd. Moeder zorgde ervoor dat alles in de winkel en thuis op rolletjes liep. Hij hield niet van systemen, van georganiseer en gedoe. Moeder wel. Toen moeder een hersenbloeding kreeg en naar het verpleeghuis moest, is vader gestopt met brood eten. Hij at alleen nog havermoutpap. Bijna drie jaar leefde hij op doorgekookte havermoutpap uit het geëmailleerde grijsgewolkte melkpannetje en op Gauloise-sigaretten. Ook zonder gezond eten kun je het blijkbaar nog lang volhouden. En elke dag liep hij vijf keer dezelfde gang naar het verpleeghuis, naar zijn vrouw. Zij vormde nog steeds het systeem, de structuur waarin hij verder kon. Ze is nu overleden. En nu zit hij óók in een verpleeghuis. De vrije vogel is weer gevangen in een zorgsysteem. En wát voor systeem! Al die schrikbarende beelden van half leegstaande armetierige tehuizen Ze gaan echter voor vader niet op. Hij zit in een prachtig verbouwd verpleeghuis, met roomservice, een ipad, een pantry en een restaurant. Hij heeft een indicatie en mag er blijven. Dankzij de havermout raakte vader uiteindelijk verzwakt en kreeg hij een delier. Uit onderzoek bleek dat hij dementeerde. Zij woonde te ver weg om alles te organiseren. Toen ze de informatie kreeg over het mooie tehuis waar vader heen ging was ze in één klap van haar schuldgevoel af dat zij hem niet in huis nam. Ze woont in een ander deel van het land waar vader niet thuis hoort. En in de nieuwbouwwijk waar zij woont verstaan, de mensen zijn dialect niet als hij aan de wandel gaat en een praatje wil maken. Het is goed dat hij in het verpleeghuis in zijn eigen buurt kan blijven, waar ze zijn taal spreken. Nu is de havermoutpap van de baan - de Gauloises zijn dat op wonderbaarlijke wijze ook - en 20

21 verorbert hij dagelijks een driegangendiner. In een mooi aangekleed restaurant eet je natuurlijk op wat je voorgeschoteld krijgt en vader hield wel van een feestje. Als ze aankomt neemt ze de lift naar boven en loopt door de brede gang. Vaders kamer is gemakkelijk te vinden: elke voordeur heeft een duidelijke naamplaat. Vader zit op zijn bed, met de ipad in beide handen. Die ipad hangt vast aan zijn bed, zodat hij binnen het tehuis en binnen de kamer blijft. Vader staart naar het scherm. Er staan plaatjes op zoals een gordijn, een telefoon, een televisie, een lamp een bord eten en een bel. Er staan ook woorden op, zoals pantry ; een voor vader onbekend woord. Zij kende het ook niet. De verzorging vertelde dat het het gangetje en de ruimte bij het keukentje is. Als vader pantry aantikt op de ipad gaat automatisch het licht in het gangetje aan. Hoe komen ze erop! Als je het plaatje van de telefoon aanraakt verschijnen er cijfers en ziet ze haar naam en die van haar broer. Kijk vader, zegt ze zo kun je mij bellen. Hij kijkt en zegt: Goed kind. Hij snapt het apparaat nog niet. Dat die ipad een afstandsbediening is vol met gemakken en mogelijkheden wil er bij hem nog niet in. Het plaatje met het gordijn combineert hij niet met het gordijn op zijn eigen kamer, die hij met een druk op dat plaatje automatisch kan openen. Het is een mogelijkheid die niet in zijn hoofd opkomt. Ook het plaatje met de televisie koppelt vader niet aan de televisie die in zijn kamer staat. Ze probeert het vader uit te leggen, maar sommige dingen snapt ze zelf ook niet. Als ze op roomservice drukt, blijkt dat niet de bedoeling te zijn. Roomservice is er voor als je ziek bent. Haar vader legt het ding weg en staat op. Hij wil zijn ronde doen. Ze lopen door de gang, verstrooid groet vader de mensen, snel en gebogen loopt hij door. Bij het restaurant staat een karretje met brood en melk. Hij pakt het vast en duwt het vooruit, de eetzaal in. Hé bakker! roept een dame, Ben je er weer!?! Iemand van de verzorging pakt de kar over. Dank u wel, zegt ze. Vader staat en staart en loopt verder. Terug op zijn kamer pakt hij de ipad weer in zijn handen en beeft. Ze staat er onthand naast. Zijn kamer is net een tijdmachine waarin je vooruit gaat in de tijd, naar de tijd van zijn kleinkinderen. De tijd van de ipads, de afstandsbediening en de pantry s. Maar vader wil juist terug in de tijd. Hij zoekt het systeem van vroeger dat hem houvast gaf. De tijd voor iemand die dementeert moet niet vooruitgaan, maar achteruit. Iemand die dement wordt denkt niet futuristisch, maar antiek. Vader zoekt niet de ipad maar zijn broodkar. 21

22 Het biologische assortiment van Deli XL maakt Kies ook voor smaakvol, verantwoord en lekker! duurzame inkoop Biologisch mogelijk. Kies voor biologisch! Want dat is kiezen voor smaak, aandacht en liefde voor het product. Omdat de meeste biologische producten beter zijn voor dierenwelzijn en voor het milieu geeft Deli XL biologische producten alle aandacht die ze verdienen. Inmiddels hebben we en breed assortiment aan smaakvolle biologische producten van hoge kwaliteit. Een assortiment dat zich voortdurend uitbreidt. Vraag de folder Biologisch aan, tel. ( 0318) of kijk op Ja, stuur mij gratis de uitgebreide brochure over: Oogmeting & montuur uitzoeken aan huis Sta-op stoelen Lichtgewicht rollators Hoog/laagbedden Scootmobielen Trapliften Kwaliteit Naam M / V Gemak Uitgebreide keus Service, ook na aankoop! Voorletter(s) Adres Postcode/plaats Telefoon Driezorg 2011 De coupon in een envelop zonder postzegel verzenden naar: Vitalis Nederland BV, Antwoordnummer 1071, 9200 VB Drachten Steenboerweg AT Zwolle - Westenholte tel Jaap Herkert Opticien Oogzorg op maat bij u thuis Vitalis Nederland BV Jade GL Drachten Tel. (088)

23 Meerdaagse reis naar Thuringerwald Van 22 t/m 25 april organiseerden ANBO en Driezorg een meerdaagse reis naar het Thüringerwald, Duitsland. Een reisverslag Dag 1: dinsdag 22 april In alle vroegte vertrokken we vanaf verschillende opstaplocaties naar Duitsland! Met de zon op de ramen was het heerlijk rijden en genieten van de omgeving. Na een korte stop bij Van der Valk (nabij Oberhausen) gingen we door richting Edersee, voor een boottocht en lunch. Terug in de bus was het tijd voor de laatste etappe, die voerde naar het Berghotel Ahorn in Friedrichroda. Hier aangekomen konden we direct door naar de kamers en het diner. Daarna was iedereen zo moe dat er van aan de bar hangen niets meer kwam. Dag 2: woensdag 23 april Om uur het ontbijt: het was heerlijk, genoeg èn voor elk wat wils. Daarna hadden we nog even tijd voor onszelf, om vervolgens met de bus naar het dorpje Friedrichroda te gaan. Hier werd lekker gewinkeld, gewandeld of op een terrasje een drankje genomen. Nadat de groepsfoto was gemaakt, was het tijd voor een busrit door de omgeving: glooiende heuvels met geel koolzaad en dan de zon erop we keken onze ogen uit!! Toen door richting Erfurt. Wat een prachtige stad, met de Domplatz en de mooie geveltjes rondom het plein. Na een heerlijke lunch in een Italiaans eethuisje, opnieuw enige tijd ter vrije besteding en aansluitend een busrondrit, waarin een gids ons alles vertelde over de stad en haar geschiedenis. Prachtig! Daarna terug naar het hotel, nog even vrije tijd en weer eten. De avond werd afgesloten met een dia-avond over het Thuringerwald. Dag 3: donderdag 24 April Na weer een heerlijk ontbijt, vertrokken we naar de Glasstad, met verschillende glasfabrieken. Er was gelegenheid om te winkelen, de lunch te gebruiken en wat rond te kijken. Daarna ging de bus - door de bergen en langs steile afgronden - richting Cursdorf, waar we een afdaling met het bergtreintje maakten (dalingspercentage: 25 %). Beneden aangekomen, wachtten Cor en Linda van MMTravel ons op, met een ijsje of een broodje bradwurst. Heerlijk!! Na een kleine wandeling gingen we weer terug in de bus richting het hotel, om helaas alweer de koffers te pakken. Na het diner was het nog tijd voor een spelletje en een drankje aan de bar en dan toch echt bedtijd Dag 4: vrijdag 25 April Iedereen is vroeg uit de veren. We ontbijten, brengen de koffers naar de hal en de bus wordt ingepakt. Rond uur vertrekken we al zingend lang zal ze leven, voor de jarige Maria Wijnen. Onderweg is het weer genieten van de prachtige omgeving. Met zo n 300 km voor de boeg zetten we een muziek-dvd op met allemaal Nederlandse liedjes, die iedereen uit volle borst meezingt. Tussendoor is er koffie, thee èn ook de zelfgemaakte broodjes mogen niet ontbreken. Het is echt vakantie. En voordat we het weten komen we aan bij het safaripark Stuckenbrock. Met de bus rijden we tussen de wilde dieren door; wat een belevenis, om de leeuwen en de tijgers van zo dichtbij te kunnen zien! Verderop in het park verlaten we de bus voor een kopje koffie met gebak, aangeboden door de jarige. Heerlijk!! Na het bezichtigen van de andere dieren is het tijd om koers te zetten naar Nordhorn, waar we worden verrast met een overheerlijk koud buffet: soep, verschillende broodjes, kaas, ei gekookt of gebakken, komkommer en tomaat salades en vleeswaren èn als toetje een heerlijke pudding. Dan terug in de bus, voor de laatste etappe naar Zwolle, waar we rond uur veilig aankomen. Wat was het gezellig en wat hebben we samen geweldige dagen gehad! Voor een ieder die erbij was: fijn dat u mee was! En (ook) voor alle anderen: we hopen u ook graag te zien op onze reizen. De nieuwe folder ligt voor u klaar 23

Magazine van Driezorg, Wonen, Welzijn & Zorg NAJAAR 2013

Magazine van Driezorg, Wonen, Welzijn & Zorg NAJAAR 2013 Magazine van Driezorg, Wonen, Welzijn & Zorg NAJAAR 2013 C O L U M N I N H O U D 3 Korte berichten 4 Vraag en aanbod 7 Project: Wijkleerbedrijf 9 5 generaties 10 Diëtiek: feiten & fabels 14 Recensie Jos

Nadere informatie

keer in je leven IK ZIE STERREN De zorg als groeimarkt Ook in tijden van recessie ZOMER 2012 Magazine van Driezorg, Wonen, Welzijn & Zorg

keer in je leven IK ZIE STERREN De zorg als groeimarkt Ook in tijden van recessie ZOMER 2012 Magazine van Driezorg, Wonen, Welzijn & Zorg Magazine van Driezorg, Wonen, Welzijn & Zorg ZOMER 2012 A N A L Y S E De zorg als groeimarkt Ook in tijden van recessie INTERVIEW De passies van MIJNHEER Meyer Specialist ouderengeneeskunde V E R S L A

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

In de Buurt. Palliatief verpleegkundige Meer dan regelneef Het zorghotel Klopt uw beeld Dagbehandeling Napoleon zat er nog op

In de Buurt. Palliatief verpleegkundige Meer dan regelneef Het zorghotel Klopt uw beeld Dagbehandeling Napoleon zat er nog op In de Buurt verhalen & voordeel van Aafje Nr. 3 2014 Palliatief verpleegkundige Meer dan regelneef Het zorghotel Klopt uw beeld Dagbehandeling Napoleon zat er nog op thuiszorg huizen zorghotels Erik van

Nadere informatie

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk Mantel Maggezien Gratis tijdschrift voor Utrechtse mantelzorgers voorjaar 2014 Van je familie moet je het (niet) hebben Als je in je eentje voor de zorg opdraait Veranderingen in zorg en welzijn Nieuws

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

DEN HAAG TRANSMURAAL

DEN HAAG TRANSMURAAL Nummer 2 juni 2015 T DEN HAAG MURAAL VOOR PROFESSIONALS IN DE ZORG HAAGSE WIJK- EN WOONZORG Het verhaal van wijkverpleegkundige Michelle Jansen NETWERKTHEMA: OMGAAN MET VERANDERING Dubbelinterview over

Nadere informatie

Ruim 100 professionals te gast in PW Jansen

Ruim 100 professionals te gast in PW Jansen Magazine voor medewerkers en vrijwilligers van Zorggroep Solis # 4 juli/augustus 2014 Solis thuiszorg. Een nieuwe naam die je al lang kent. 10 Onze rots in de branding 35 Ruim 100 professionals te gast

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg WIJ(Z) VOORUIT! Alles over werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg WIJ(Z) VOORUIT! Alles over werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg WIJ(Z) VOORUIT! Alles over werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 specialistische behandeling [ voor cliënten van 0 tot 100 ] De Baalderborg Groep is gespecialiseerd

Nadere informatie

Jaargang 01 Juni 2013

Jaargang 01 Juni 2013 Jaargang 01 Juni 2013 Breed aanbod bij De Waard De nieuwe Notenhoff Brand meester in 2012 Het menu van restaurant De Waard wisselt regelmatig. U kunt dagelijks terecht voor voedzame maaltijden, eventueel

Nadere informatie

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten?

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger... Hoe is het voor patiënten of

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân DE ZORG IS VAN ONS ALLEMAAL! 2 4 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Inhoud Voorwoord Vrienden van Zorgbelang Fryslân Interview Jannie Soepboer Het belang van: de jeugdzorg Interview

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS

Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS Kantelen in de praktijk Ambities en ervaringen van de ambassadeurs Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

Actualiteitenmagazine van SCIO Consult over het sociale domein

Actualiteitenmagazine van SCIO Consult over het sociale domein Actualiteitenmagazine van SCIO Consult over het sociale domein november 2014 Investeren in kennis over het sociale domein? Bekijk onze nieuwe cursussen voor 2015 en schrijf u in! Er bestaat geen verschil

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO.

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Jaarverslag 2014 1 Inleiding Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Veel vragen worden bij de SWOM opgevangen, opgepakt en opgelost. Als er binnen de context

Nadere informatie

De dag van... Ruben Lindenmulder (34)

De dag van... Ruben Lindenmulder (34) De dag van... Ruben Lindenmulder (34) Ruben Lindenmulder werkte eerst bij Twinkel in Leek. Tegenwoordig gaat hij vierenhalve dag per week aan de slag bij Albert Heijn in zijn woonplaats Marum. Het bevalt

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Zorg voor zorg. Participatie & ik. Op de werkvloer Een bijzonder afscheid. Kunst Verzoening met de sterfelijkheid. Interview Margriet Vroomans

Zorg voor zorg. Participatie & ik. Op de werkvloer Een bijzonder afscheid. Kunst Verzoening met de sterfelijkheid. Interview Margriet Vroomans humanistischverbond.nl nummer 3 2014 Zorg voor zorg Participatie & ik Op de werkvloer Een bijzonder afscheid Kunst Verzoening met de sterfelijkheid Interview Margriet Vroomans HUMANIST AAN HET WOORD Roeland

Nadere informatie

met Odion TUSSEN KRACHT EN KWETSBAARHEID

met Odion TUSSEN KRACHT EN KWETSBAARHEID TUSSEN KRACHT EN KWETSBAARHEID (Advertenties) Een bijzonder plek voor een goed verzorgde lunch of een heerlijk diner. Wij streven ernaar om alles zelf te maken. Zo bakken wij zelf onze appeltaart en maken

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Minister Plasterk: "Elke generalist heeft recht op een team van specialisten"

Minister Plasterk: Elke generalist heeft recht op een team van specialisten MOVISIES Relatieblad voor het sociaal domein * maart 2014 * nr 19 Minister Plasterk: "Elke generalist heeft recht op een team van specialisten" Minister Ronald Plasterk heeft er alle vertrouwen in dat

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk

Kantelen in de praktijk Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten met de gekantelde Wmo-werkwijze Gemeente Breda Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten

Nadere informatie