Zuinig op zorg. Ideeën uit de stad. Mei 2014 De cartoons zijn gemaakt door Peter Nagelkerke (tevens inzender van een aantal ideeën).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zuinig op zorg. Ideeën uit de stad. Mei 2014 De cartoons zijn gemaakt door Peter Nagelkerke (tevens inzender van een aantal ideeën)."

Transcriptie

1 Zuinig op zorg Ideeën uit de stad Zuinig op zorg Mei 2014 De cartoons zijn gemaakt door Peter Nagelkerke (tevens inzender van een aantal ideeën). Ideeën uit de stad

2 Inhoudsopgave Zuinig op zorg, inleiding door Aline Zwierstra, voorzitter platform 5 1 Aanbevelingen 6 2 Verloop actie 10 3 Het financiële plaatje 12 4 Categorieën reacties 14 Bijlage: alle ingekomen reacties 18 Zuinig op zorg - 3

3 Zuinig inleiding op Zorg Zuinig op Zorg De gemeente Eindhoven geeft ongeveer 150 miljoen euro uit aan zorg en welzijn, jeugd en onderwijs en (woon)voorzieningen. Dit geld gaat naar mensen die dit nodig hebben. Omdat de gemeente Eindhoven ook na de decentralisatie van taken van de rijks- en provinciale overheid naar de gemeente haar inwoners zorg wil bieden waar dat nodig is, moet bezuinigd worden. Want niet alleen worden de bedragen die voor zorg beschikbaar zijn lager; de zorgvraag wordt (oa vanwege ver grijzing) groter. De inschatting is dat de gemeente Eindhoven ongeveer 28 miljoen moet bezuinigen (als gevolg van kortingen op jeugdzorg, hulp bij het huishouden en AWBZ). Het platform Zuinig op zorg is opgericht omdat wij in Eindhoven zuinig op zorg zijn. Dat willen we blijven, ondanks alle bezuinigingen die op ons afkomen. Wij hebben zelf ideeën over mogelijke bezuinigingen, maar zijn vooral aan Eindhovenaren gaan vragen of zij ideeën hebben. Eindhovenaren die nu zorg ontvangen, Eindhovenaren die werkzaam zijn in de zorg, en gewoon betrokken Eindhovenaren. Via de website en het adres, via bijeenkomsten, en via één op één gesprekken hebben we naar boven gehaald wat anders bij de koffie-automaat, op een verjaardagsfeestje of bij de bushalte blijft hangen. Wij hebben de afgelopen maanden meer dan 250 ideeën (ongeveer 175 reacties) mogen ontvangen. Alle reacties samen hebben geleid tot een aantal aanbevelingen die wij aan het nieuwe college van B&W van Eindhoven willen doen. In het volgende deel treft u allereerst onze aanbevelingen aan. Daarna leest u hoe de actie verlopen is en de financiële achtergrond. Vervolgens vindt u een samenvatting van de ideeën (in categorieën) en tot slot zijn alle reacties integraal opgenomen. Laat u verwonderen, verbazen én inspireren. Namens het platform Zuinig op zorg, Aline Zwierstra, voorzitter 4 - Zuinig op zorg Zuinig op zorg - 5

4 1 Aanbevelingen Ik wens u heel veel succes met deze actie. Die m.i. een goed middel zou kunnen zijn in het verder doorvoeren van nood zakelijke bezuinigingen. Succes met jullie actie Enne Ik ben blij met hulpmiddelen Op basis van de ingebrachte ideeën door inwoners en professionals heeft het platform Zuinig op zorg de volgende aanbevelingen aan B&W van Eindhoven. 1 Leg de verantwoordelijkheid bij inwoners Mensen doen snel een beroep op de gemeente, terwijl er ook andere mogelijkheden/oplossingen zijn. De professionaliteit van zorgvragers en zorggebruikers moet meer en beter ingezet worden. Veel mensen hebben niet de ondersteuning nodig die ze nu automatisch krijgen. Dit sluit aan bij WIJeindhoven: meer zelf doen en zelf organiseren. Bovendien wordt zo meer gebruik gemaakt van de ervaring van de betrokkenen waardoor er meer maatwerk geleverd wordt. Daarbij is de weg wijzen en de weg kennen van belang. Voor cliënten, voor zorgverleners, voor ondersteuners. Zorg voor betere samenwerking en afstemming tussen formele en informele zorg. Dat begint bij elkaar (leren) kennen. Het maken van een breed toegankelijke en actuele sociale kaart kan hierbij behulpzaam zijn. Lilian Linders, lid platform: We hebben het voortdurend over de inzet van de burger en hun eigen kracht. Als er één groep is die weet waar verspilling plaatsvindt en die praktische ideeën kan aandragen dan zijn het de gebruikers! Laten we dan ook vertrouwen op hun kennis en ervaring en schiet niet door in buitenproportionele controleerdrang, want dat kost vooral veel tijd en geld. 2 Regel de inkoop van hulpmiddelen via PGB s Wanneer iemand zelf verantwoordelijk is voor de keuze die hij of zij maakt en de hiermee gemoeide kosten, wordt zuiniger met (hulp)middelen omgegaan. Via persoonsgebonden budgetten (PGB s) kan dit goed geregeld worden. Zorgvragers zouden graag zelf hun materialen kunnen kiezen en kopen. De angst bij sommige professionals dat ze dit niet kunnen is door gebruikers keer op keer in gesprekken weggenomen: er worden immers ook auto s gekocht of huizen gehuurd zonder dat een instelling hier een advies over heeft gegeven. Dit betreft veel grotere uitgaven/ complexere besluiten met gevolgen en dat kunnen mensen ook zelf. Stop met betuttelen en vertrouw op de eigen kracht, is het devies. Wanneer mensen een budget krijgen waar ze zelf de benodigde middelen mee kunnen aanschaffen snijdt het mes aan meerdere kanten: je hebt het zelf gekozen dus het voelt meer als van jou dan wanneer je het van iemand anders toegewezen hebt gekregen. Je hebt zelf contact met de leverancier, kan hem er dus ook makkelijker op aanspreken wanneer het product niet aan je verwachtingen voldoet. En omdat je weet wat het gekost heeft ben je er zuiniger op. Er zijn veel mensen die aangeven dat ze het belangrijk vinden om zicht te hebben op wat iets kost of geven aan dat ze schrikken van de kosten. Daarnaast zijn mensen ook bereid om zelf te controleren of facturen wel kloppen en of feitelijk wel geleverd is wat gevraagd is. Zuinig op zorg - 7

5 3 Buurtwerkplaatsen Er zijn veel ideeën binnengekomen over beheer en onderhoud van materialen. Daarom lijkt het ons een goed idee om te kijken of werkplaatsen in de buurt hierin een rol kunnen spelen. Klein onderhoud aan de scootmobiel, even de banden oppompen, kijken of er een ander kussen voorradig is voor jouw rolstoel: kleinschalig en dichtbij. In veel gevallen is de zorgvraag een vraag om aandacht, om eenzaamheid tegen te gaan. Door het creëren van buurtwerkplaatsen ontstaan bovendien spontane ontmoetingsplaatsen in de wijk. Tevens kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hier werkervaring opdoen. Ook valt te denken aan het combineren van een clubje ZZP ers in een wijk die hulp in het huishouden aanbieden. Dit gaat gepaard met lage overhead (dus uurtarief), veel betrokkenheid van huishoudsters in de buurt. Daarmee kunnen we gemakkelijk inspelen op de veranderende behoefte van de wijkbewoners. Ook andere initiatieven kunnen wijkgericht worden opgepakt, waardoor ontmoetingsplekken in de buurt ontstaan (preventief effect). 5 Indicaties Wanneer de zorgvraag wordt gesteld, moet nog beter gekeken worden wat het passende antwoord is. Meer tijd hierin investeren aan de voorkant bespaart enorm veel geld in de rest van het traject. Vervolg aanbevelingen Wij zijn ons er terdege van bewust dat veel van onze aanbevelingen grote gevolgen kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid in de sector. Dit is een logisch gevolg van de doorgeslagen professionalisering in/op dit vakgebied, maar daarom niet minder vervelend wanneer het juist jouw baan betreft. Onze aanbevelingen creëren echter volop nieuwe werkgelegenheid. Neem succesvolle voorbeelden zoals: WIJeindhoven, BuurtZorg en Zorg Voor Elkaar. Het is belangrijk dat deze aanbevelingen leiden tot innovatieve en duurzame oplossingen die gericht zijn op de behoefte van de inwoners van Eindhoven. Hiermee kunnen de bezuinigingen op verantwoorde wijze gerealiseerd worden. Tegelijkertijd zal er een solide basis ontstaan voor structurele werkgelegenheid, hoge betrokkenheid van de inwoners en een positief toekomstperspectief. Gerard de Nooij, lid platform: Ik vind het bijzonder om een bijdrage te kunnen leveren aan een onderwerp dat zovelen aanspreekt. Honderden hebben op onze oproep gereageerd met ideeën, plannen en soms gewoon klachten. Natuurlijk kwamen de gebruikelijke clichés voorbij, maar veel ideeën zijn absoluut levensvatbaar. Wat een inventief volkje, die Eindhovenaren! Het geeft hoop dat we met ervaringsdeskundigheid zover kunnen komen. En dat er zelfs in deze tijden van bezuiniging lichtpuntjes aan de horizon zijn. Die geven hoop en doen ons streven naar verbetering. Want daar gaat het om in Eindhoven: dingen beter maken. Tot ziens Platform Zuinig op Zorg. Goed dat je er was. Er is geld genoeg, als het maar verantwoord besteed wordt. Aline Zwierstra, voorzitter platform: Stop de betutteling!, dat is voor mij de samenvatting van de gesprekken die ik gevoerd heb, met zowel zorgvragers als zorggevers. Zorgvragers kunnen zoveel meer zelf dan dat we ze nu laten doen! Zorggevers zien veel ruimte voor bezuinigingen, zodat de mensen die het echt nodig hebben ook in de toekomst goede zorg kunnen blijven ontvangen, maar zijn uiteraard bang om hun baan te verliezen wanneer hun ideeën ook werkelijkheid worden. Veel mensen hebben niet zozeer behoefte aan de hulp die ze krijgen (die mag ook op een andere manier geleverd worden), maar wel aan het persoonlijke contact dat hiermee gepaard gaat. Eenzaamheid is een groot probleem maar moet mijns inziens niet via de zorg opgelost worden. 4 Beschikbaarheid middelen Vraag en aanbod moeten en kunnen beter op elkaar afgestemd worden. Maatwerk lijkt soms duurder maar een slecht afgestemd aanbod leidt op de langere termijn juist tot hogere kosten. 8 - Zuinig op zorg Het platform meent met deze aanbevelingen een aantal punten te hebben aangedragen waarmee gemeente en andere partijen hun voordeel kunnen doen. De aanbevelingen bieden aanknopingspunten voor verdere verdieping, gesprekken met organisaties, het opzetten van pilots, of het instellen van werkgroepen. Bovenal moet er nu gewoon gedaan worden: niet praten maar handelen! Het platform wil hier desgewenst graag een rol in blijven spelen. Er worden nu te veel boterhammen gesmeerd, uit een steeds kleiner wordend brood. Ik hoop een heel klein beetje te hebben bijgedragen aan het beter verdelen van het brood. Laat u er ook maar eens de wind door blazen en uw gedachten over laten gaan, wie weet, komen er meer sneetjes brood uit als nu het geval is. Zuinig op zorg - 9

6 2 Verloop actie Zuinig op Zorg Daarnaast heb ik gewoon een handige man die zelf de rolstoel maakt als hij kapot is... scheelt jullie weer kosten in het onderhoud en ik hoef niet te wachten op een onderhoudsman. Tussen half februari en april 2014 liep de actie Zuinig op zorg. Doel van de actie was om ideeën op te halen uit de stad over hoe zorg en welzijn goedkoper kan. Een onafhankelijk platform bestaande uit vier personen boog zich over de ingebrachte ideeën. Het platform Zuinig op zorg bestaat uit: Aline Zwierstra (voorzitter platform). Aline is directeur van een Tilburgse woningcorporatie en voorheen actief in de Eindhovense politiek. Gerard de Nooij. Gerard is ondernemer en bedenker van ongehinderd.nl. Jos van Balveren. Jos is adviseur en interimmanager voor het maatschappelijk middenveld. Lilian Linders, lector Fontys Hogescholen en voorheen lid van het comité Eindhoven de sociaalste. Inititatief en ondersteuning Lenie Scholten, wethouder jeugd, welzijn, zorg (initiatiefnemer) Boudewijn van Lieshout, bestuursadviseur en Tanja van de Wiel (communicatie-adviseur) van de gemeente Eindhoven, ondersteuning van het platform. Ophaalacties De ideeën zijn via een aantal lijnen opgehaald. Een groot aantal partijen heeft via eigen website en intranet de actie onder de aandacht gebracht van professionals en cliënten. Denk aan Fontys Hogescholen (studenten social studies), Zuidzorg, MEE, OVO enzovoorts. Ook de generalisten van de WIJeindhoven-teams hebben cliënten geattendeerd op de actie. Via de site en het speciale adres konden mensen vervolgens hun ideeën kwijt. Dit was een tijdelijke website. Daarnaast zijn de eigen netwerken van de platformleden benaderd. Er is een aantal workshops gehouden, onder andere bij de werkconferentie van Mantelzorg heb je nooit respijt. Via eigen media van de gemeente is aandacht voor de actie gevraagd: pagina s in Groot Eindhoven, Facebook. Ook free publicity is ingezet (o.a. Eindhovens Dagblad, bijvoorbeeld rond de aftrap op 18 februari). Ten slotte is een mailing gestuurd naar meer dan gebruikers van hulpmiddelen (bijvoorbeeld scootmobielen en rolstoelen). Jos van Balveren, lid platform: Ik heb in drie sessies bewoners en professionals gevraagd naar hoe het zuiniger kan. Professionals willen meedenken, maar vinden het moeilijk in eigen vlees te snijden. Beide groepen kenden niet het budget voor welzijn en zorg dat in Eindhoven wordt besteed, men is niet kostenbewust. De bereidheid om mee te denken was bij iedereen aanwezig, bewoners voelden zich gehoord. Grootste gemene deler uit de sessies: Met zeggenschap en doe-ruimte creëren burgers en profes sionals een gemeenschappelijk eigendom, namelijk de samenkracht in de buurt waar ze wonen. Zuinig op zorg - 11

7 3 Het financiële plaatje Hoe wij met deze hulpmiddelen omgaan? Daar kunnen we heel kort over zijn: we zijn er superzuinig op, en gaan er mee om, of dat het gewoon onze spullen zijn, zuinig dus. In Eindhoven gaat veel geld om in de zorgsector. En daar komt nog meer geld bij, omdat er ook meer taken die nu nog door het rijk of de provincie worden uitgevoerd - bij komen. Helaas gaan de bijbehorende budgetten niet één op één over; er wordt ongeveer 25% gekort. Voor Eindhoven betreft het grote getallen. Voor de zaken waar de gemeente invloed op heeft of kan hebben (dus bijvoorbeeld medicijnverstrekking of kosten van een ziekenhuisopname zitten hier niet in) gaat het om de volgende bedragen: In Eindhoven geven we nu 79 miljoen aan zorg en welzijn uit (excl uitkeringen) In Eindhoven geven we nu 69 miljoen aan Jeugd en onderwijs uit In Eindhoven rijden ongeveer 5000 scootmobielen en rolstoelen rond dat kost jaarlijks ongeveer 2,5 miljoen. Aan bus- en taxivervoer van deur-tot-deur voor mensen die als gevolg van een handicap geen gebruik kunnen maken van openbaar vervoer wordt ongeveer een miljoen per jaar besteed. Er zijn ongeveer 7500 Eindhovenaren die hulp bij hun huishouding krijgen. De jaarlijkse kosten hiervan bedragen ongeveer 25 miljoen. En aan woonvoorzieningen besteedt Eindhoven jaarlijks ruim 2 miljoen. U moet hierbij denken aan een douchezitje, een verhoogd toilet of een beugel bij het toilet. Het kan ook gaan om grotere aanpassingen, zoals een aanbouw aan de woning of het aanpassen van de keuken of de badkamer. Alles met het oog op het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Om ook na de overheveling van de taken van Den Haag naar Eindhoven zuinig op zorg te kunnen zijn, moeten er keuzes gemaakt worden. De gemeente kan niet alles doen of overnemen daar is simpelweg het geld niet voor. Welke taken is de gemeente verplicht om uit te voeren? Na de decentralisaties: Komt met de Jeugdzorg ongeveer 45 miljoen over naar Eindhoven. Een bezuiniging ten opzichte van de huidige uitgaven met zo n 4,5 miljoen Komt met de AWBZ ongeveer 68 miljoen van Den Haag naar de gemeente over. Een bezuiniging ten opzichte van de huidige uitgaven met zo n 22 miljoen Van het AWBZ budget wordt het grootste deel (ruim 53 miljoen) besteed om mensen die nu nog in een instelling wonen zelfstandig hun plek in de stad te laten vinden (het scheiden van wonen en zorg ) Komen er naar verwachting AWBZ cliënten over naar de Wmo in Eindhoven De totale jaarlijkse kosten voor Begeleiding (bedoeld om de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen, te behouden of te compenseren zodat een verblijf in een instelling zo lang mogelijk wordt uitgesteld) bedragen ongeveer 35 miljoen. Het gaat om zo n 3500 Eindhovenaren De totale kosten voor persoonlijke verzorging bedragen zo n 1,5 miljoen Ten aanzien van deze bedragen moeten wel de nodige slagen om de arm gehouden worden, omdat deze nog steeds niet definitief duidelijk zijn. Maar om kort te gaan: Eindhoven moet 28 miljoen bezuinigen op zorg en welzijn (als gevolg van kortingen op jeugdzorg, hulp bij het huishouden en AWBZ). Zuinig op zorg - 13

8 4 Categorieën reacties We hopen dat er iets wakker wordt bij de mensen die hier voor zijn, alvast bedankt, een fijne zonnige dag nog. Foto v.l.n.r. Gerard, Lilian, Jos, Aline Via de website, , de workshops en soms per brief kwamen vele reacties binnen. U leest alle reacties integraal achterin dit boekje. Het platform heeft de reacties geanalyseerd en in categorieën ingedeeld. Hierop zijn later de aanbevelingen gebaseerd. U kunt onderstaande categorieën lezen als een samenvatting van de ingebrachte ideeën. 1 Materialen Veel ideeën kwamen binnen over materialen. Een veel gehoord idee is dat bepaalde middelen via internet veel goedkoper worden aangeboden dan via de gewone aanbieders. Sommige gebruikers zijn bovendien voor het aanbieden van tweedehands middelen, omdat de kwaliteit daarvan ook voldoende kan zijn. Anderen zijn daar overigens geen voorstander van. Nu wordt vaak gekozen voor materialen waarbij hulp nodig is om ze aan te brengen of te vervangen. Hier zijn alternatieven voor, maar zoals werd opgemerkt die gaan we natuurlijk niet voorschrijven, want dan zet ik mijn eigen baan op de tocht. Technische mogelijkheden Ook de technische mogelijkheden van materiaal kunnen besparingen opleveren. Maak daarbij meer gebruik van innovatieve toepassingen. Ingebrachte ideeën bijvoorbeeld: laat een defect aan een hulpmiddel melden via een app. maak een systeem waarbij vrijwilligers een seintje Boudewijn van Lieshout, bestuurssecretaris, ondersteuner van het platform: Ik was blij verrast door de vele reacties en ideeën. Het viel mij op dat veel mensen graag zelf willen bepalen waar zij hun hulpmiddelen willen kopen. Mensen gaan vaak zelf op onderzoek en geven aan dat zij dezelfde hulpmiddelen goedkoper kunnen kopen. Ook hier komt duidelijk naar voren dat mensen zelf goed in staat zijn om keuzes te maken en minder kant-en-klaar geregeld willen hebben. krijgen als er een zorgvraag in de buurt is. Bijv voor een ritje naar het ziekenhuis. digitaliseer de gehandicaptenparkeerkaart (pasje of app). Doel is misbruik tegengaan en heeft efficiencyvoordeel. zet een gebruiksurenteller of km-teller op de scootmobielen, zodat je kunt zien of ze wel gebruikt worden. Het moet mogelijk zijn om hulpmiddelen efficiënter in te zetten, zo laten veel ideeëninzenders weten. Een greep uit de ideeën: Laat senioren in verzorgingshuizen op basis van inschrijving gebruik maken van scootmobielen. Richt een beheer- en reparatieteam op voor niet-gebruikte scootmobielen en rolstoelen. Bevordert hergebruik en kan gebruik maken van vrijwillige inzet van mensen. Zorg voor een tweedehands- of ruilwinkel in rollators, rolstoelen, trapliften e.d. Haal ongebruikte scootmobielen terug en ga ze opnieuw inzetten zorg dat monteurs niet van heel ver moeten komen, is inefficiënt. Zuinig op zorg - 15

9 2 Overhead terugbrengen Een aantal mensen roept op om minder geld naar de top van organisaties te laten gaan en meer naar de mensen die het nodig hebben. Zorg voor minder overhead. En zorg voor minder verantwoording en minder registratie. Voorbeelden: je kunt besparen op de kosten, door in de kostprijs te proberen de overhead terug te brengen. Minder overhead is te realiseren door meer met zzp ers te gaan werken. Geef vertrouwen aan de professional. Laat de urenverantwoording en registratie onder de loep nemen. Het zou goed zijn als organisaties worden opgeroepen om hier met ideeën te komen. Wethouder Lenie Scholten, initiatiefnemer platform: Op mijn spreekuur spreek ik regelmatig mensen die ideeën hebben over hoe zorg en welzijn beter en goedkoper kan. Daarom liep ik al enige tijd rond met het idee om een grotere actie te houden richting met name gebruikers en cliënten en te vragen waar zíj vinden waar bespaard kan worden. Zij maken de dagelijkse praktijk mee. Ik ben heel blij met de mensen die vervolgens vrijwillig zitting hebben genomen in het platform om deze actie op te zetten. Wat een energie elke keer als we elkaar zagen! De opbrengst mag er wezen. Ik hoop dat dit een inspiratiebron vormt voor de nabije toekomst. 3 Indicaties en keuringen anders vormgeven Zorg dat indicaties en keuringen meer op maat gebeuren, wordt een aantal keren als idee ingebracht. Laat bijvoorbeeld de beoordeling van de zorg over aan mensen die dichtbij de zorgvrager staan, baseer iemands pgb op de gemiddelde behoefte (indiceer dus iets lager), maar reserveer een marge voor slechte dagen, of kijk eerst naar het medisch dossier om te zien of de (her)indicatie opweegt tegen de kosten van het hulpmiddel. En soms is het goed om te kijken naar de vraag achter de vraag. Gaat het echt om die steunkousen of om het praatje dat de persoon die de steunkousen om komt doen? Want misschien kan de zorgvrager best zelf steunkousen met klittenband omdoen, en is daar geen hulp voor nodig. Uit de reacties blijkt dat zorgvragers vaak beter weten wat ze nodig hebben dan de aanbieders. Toch kunnen ze niet zelf kiezen en moeten ze het advies van de aanbieders accepteren. Hierdoor worden zelfredzaamheid en kostenbewustzijn niet gestimuleerd. 4 Samenwerking en afstemming ( samenkracht ) verbeteren Uit de reacties blijkt dat de samenwerking en afstemming nog beter kan. Dit kan leiden tot besparingen. Veel gehoord is het beter laten samenwerken van formele en informele hulp. Ideeën om dit anders te doen zijn er ook: Netwerkbijeenkomsten organiseren waarbij reguliere hulp zich voorstelt aan vrijwillige hulp Stimuleren van betrokkenheid in de wijken, bijv buren boodschappenservice maak voorzieningen laagdrempeliger zodat ook mantelzorgers er gebruik van kunnen maken verlaag de drempels voor hulpvragers door makkelijke ontmoetingsplekken 5 Efficiency Ga efficiënter om met de zorgvraag van mensen, door één gezin, één regisseur. Luister naar de gebruiker, zodat er geen tijd en energie verloren gaat. Maak projectgroepjes met medewerkers; zij weten wat de mogelijkheden zijn. En andere ideeën hoe het slimmer kan: maak de toewijzing huishoudelijke hulp flexibel per kwartaal zodat de medewerker en gebruiker efficiënt om kunnen gaan me de uren onderzoek de mogelijkheid om met dienstencheques slimmer huishoudelijke hulp in te kopen zorg voor een betere overgang van WMO-middelen naar AWBZ-middelen. Bijv rolstoel die moet worden ingeruild voor een andere op het moment dat de persoon naar een AWBZ-instelling gaat. maak hulpmiddelen persoonsvolgend als iemand naar een andere gemeente verhuist. Tanja van de Wiel, communicatie-adviseur, ondersteuner van de actie: Vooral de betrokkenheid van mensen bij de zorg in hun persoonlijke situatie, maar ook in de situatie van anderen, valt mij op. Ik zou het geweldig vinden als we niet deze ene keer, maar vaker en beter kunnen luisteren naar wat gebruikers vinden. Want, wat we al dachten: zij weten heel goed wat er beter kan. Beter luisteren, betere bejegening en misschien soms wat harde noten kraken, dan komen we echt verder. Goed idee, dit platform! 6 Dure zorg vervangen door goedkopere. geef hulp in de huishouding alleen aan mensen die het echt nodig hebben sommige mensen hebben voldoende financiële middelen om zelf voor ondersteuning te zorgen verzekering laten betalen door de mensen die de scootmobiel rijden. Alleen de laagste inkomens ontzien Zuinig op zorg Zuinig op zorg - 17

10 Reacties Zuinig op Zorg Zuinig op Zorg 18 - Zuinig op zorg Hieronder staan zoveel mogelijk integraal alle reacties die zijn binnengekomen voor de actie Zuinig op zorg. Alle reacties zijn anoniem gemaakt. 1 Vele miljarden winst van Pharma en verzekeraars verplicht investeren in zorg, in plaats van geld verspillen aan megasalarissen, bonussen en winstuitkeringen. Kortom menswerking in plaats van marktwerking. 2 Zorgers laten zorgen en niet buitenproportioneel laten verantwoorden / registreren. Hier valt naar mijn mening enorm veel tijd te halen. Zoals blauw op straat bij politie heeft gewerkt. 3 Incontinente mensen of mensen met plasproblemen hebben een verblijfscatheter met urinezak voor de dag en voor de nacht. Voor mensen die nog mobiel zijn zou de urinezak voor de dag vervallen en vervangen worden door een katheterkraan. 4 Mensen met dementie: begeleiding door zorgtrajectbegeleider en meer inzet huishoudelijke hulp. Is goedkope zorg en zorgt voor langer thuis wonen. Dagopvang toegankelijk voor cliënten met dementie. 5 Als eerste, dat er bezuinigd moet worden ok! Daar kan ik in komen. Maar niet op de plannen die er zijn om thuiszorgmedewerkers te ontslaan. Als ik in verzorgingshuizen kom en zie bv hoeveel scootmobiels daar staan aan opladers. Dan denk ik vaak waarom? Ieder bejaardenhuis zou het met veel minder kunnen doen bv door inschrijving als je hem nodig hebt. Veel ouderen zouden best meer kunnen betalen aan zorg. Niet iedereen maar sommigen betalen echt heel weinig. Het liefst laten ze het achter als erfenis voor de kinderen, maar ik zeg dan altijd, U HEBT TOCH OOK GESPAARD VOOR UW OUDE DAG? Het kan toch niet allemaal voor niks? In de zorg zitten teveel dure bestuursleden, die iedere keer ook nog eens met flinke premies vertrekken. Die halen veel geld weg in de zorg, ik vind het schandalig. Het meeste verspilde geld zit hem in het bestuur en die gaan er geen euro op achter uit. Ik denk dat daar flink op bezuinigd kan worden, geen dure etentjes en lange vergaderingen. Dan willen ze ons ontslaan, en kunnen we op onze eigen baan terug solliciteren voor 3 euro minder! Dat is gewoon diefstal! Is verkeerde bezuiniging! Als ze ons eruit gaan halen, gaan mensen bevuilen, geloof mij. Kinderen werken tegenwoordig en vrouwen ook. Veel ouderen hebben weinig contact met de kinderen omdat ze ver weg wonen. Die kunnen niet op de kinderen terugvallen. Buren willen echt weleens iets doen, maar niet standaard iedere week. Dan wordt het een verplichting. Stel dat wij er met zovele collega s uit moeten, dan krijgen we op een gegeven moment een uitkering, die moet ook betaald worden laat ons gewoon het werk doen en bezuinig niet op de verkeerde dingen! Dat is rampzalig. 6 Waar ik tegen aanloop met mijn scootmobiel dat het soms met koud weer hij het ineens niet meer doet. Het zou handig zijn om wat oplaadpunten in Eindhoven neer te zetten zodat er geen bussen hoeven komen om hem weer aan de gang te krijgen. Ook vind ik dat een tweedehandscootmobiel goed moet worden nagekeken ik heb er nu een die weer van alles mankeert dus ik heb wel liever een nieuwe. 7 Ik zag het verzoek voor ideeën om zuiniger met zorg om te gaan. Nu ben ik momenteel zelf net begonnen met een LinkedIn groep innovatie binnen (gemeentelijke) overheid. Doel van deze LinkedIn groep is het delen van innovaties. Interessant om ideeën over de zorg vanuit Eindhoven straks te delen. Maar vooral interessant voor nu om te kijken naar de innovaties die al plaatsvinden in andere gemeenten. Daarbij kwam ik een website tegen die jullie misschien al kennen: Maar voor de zekerheid zal ik hem delen met jullie! 8 Binnen de wijk een dagbestedingscentrum opzetten waar zowel de mantelzorger als diegene die begeleiding nodig heeft naar toe kunnen gaan. Zelf ben ik coördinator binnen een dagbehandeling voor mensen met dementie en merk dat er voor de clienten en mantelzorgers veel behoefte is aan ondersteuning en begeleiding. Zelf woon ik dicht bij een wijkcentrum en daar zou je samen kunnen werken met de fysiotherapeut, huisartsenpraktijk, welzorg de Archipel enz enz. Nu gebeurt dit nog vaak bij een instelling maar om het laagdrempelig te maken zou het voor meerdere doelgroepen beschikbaar moeten zijn. Gezien de veranderingen in 2015 zijn wij aan onderzoeken hoe wij toch goede dagbesteding en begeleiding kunnen bieden met de ervaring die we nu al hebben zowel voor de cliënt als de mantelzorger. Zuinig op zorg - 19

11 9 Veel meer werken vanuit de wijk; dus een soort wijkpunt waar vrijwilligers en professionals korte lijnen hebben om hulp te bieden aan hulpvragers. Daar waar noodzakelijk door professionals; daar waar kan door vrijwilligers. Vanavond hebben we een eerste overleg wij(k)kracht Oud Woensel. Hopelijk krijgen we voldoende krachten om met hen en professionals hulp in de wijk op te starten. 10 Diverse tandartsen geven hun cliënten advies, waardoor andere cliënten hogere premies en eigen bijdrage moeten gaan betalen. Er wordt wel over artsen en specialisten negatief gepraat, maar tandartsen maken dus van een zgn lek ook druk gebruik. 1. cliënt komt op controle, tandarts zegt neem meer gewoon een verzekering zonder tandartskosten want je hebt zo n goed gebit dat je toch alleen maar de jaarlijkse controle hoeft te doen en betalen en dat scheelt 12x de maandpremie. Indien ik eerder wat bij je ziet of bij je man of kinderen meld ik dat, je kan dan vlug de verzekering nog aanpassen. 2. cliënt komt met haar kind voor een beugel, tot een bepaald bedrag is dat gratis. Kinderen tot 18 jaar hoeven al geen premie te betalen. Tegen de tijd dat deze kostenpost over het budget gaat, zegt deze tandarts STAP MAAR OVER NAAR EEN ANDERE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING. DAN HEB JE WEER TOT 1500 OF 1800 EURO DE BEUGELKOSTEN VERZEKERD. Zo is dit gezin dus overgestapt en JA ALLES WERD WEER VERGOED er zou bij een normale verzekring een clausule ingebouwd zitten van binnen bepaalde tijd of alles naar waarheid ingevuld. Dit houdt voor onze samenleving weer in dat bepaalde groepen die deze keuze door omstandigheden/ niet hebben omdat er dan bepaalde ziektes wel uitgesloten worden of therapie of ergo, of vul maar in. DEZE MENSEN MOETEN DAN ONDANKS TOCH AL HUN MEERKOSTEN OOK NOG EENS DE DUURDERE PREMIES EN EIGEN RISICOS VAN de samenleving gaan betalen omdat zij NIET ZOMAAR KUNNEN SWITCHEN. 11 Afgelopen jaar kwam ik bij toeval een factuur tegen van mijn huidige electr. rolstoel. Deze werd toevallig achtergelaten bij mij aan tafel, door het wmo. Daarop zag ik tot mijn verbazing dat de wmo een kleine 6 maanden voor het leveren van mijn electr. stoel deze factuur moest voldoen. In het normale betalingsverkeer zou een kleine aanbetaling van goede wil kunnen betekenen, maar niet het totale bedrag. 2. na het doorspitten van allerlei zg techn. gegevens zag ik tot mijn verbazing beensteunen staan. MIJN ELEKTRISCHE ROLSTOEL HEEFT GEEN BEENSTEUNEN. 3. Buiten de te HOGE KOSTENDECLARATIES zou het dus verstandig zijn deze evt door degene die de stoel gebruikt na te laten kijken. Als ze de stoel nl zelf zouden moeten betalen, zouden ze ook alert reageren indien mogelijk. 4. En ook niet een half jaar van tevoren betalen. Eerst goed werk laten leveren. Als een electr. stoel na 2 en half jaar total loss wordt verklaard, dan zal deze ook niet prettig hebben gezeten en hier mee hebben kunnen rijden met allerlei MEERDERE GEZONDHEIDSPROBLEMEN STABILITEITS ERBIJ. 12 Door minder overhead kan er meer geld besteed worden aan de directe zorg aan cliënten: zelfsturende teams zouden een oplossing zijn. Wellicht kan de gemeente initiatieven financieren om deze zelfsturende teams, los van een grote organisatie, op te zetten. Denk aan: computers, systeem, etc. 13 Gebruik maken v.d. nog aanwezige kracht bij mensen met een uitkering voor diverse gebieden, met een klein persoonlijk aantal uren. Men kan dit de groep ook voorleggen, waardoor men zich hiervoor vrijwillig/met behoud uitkering kan opgeven. Zeker gezien de verlangde participatiesamenleving. Genoeg mensen doen dit, als dat gevraagd wordt. Nu wacht men af, organiseer de potentie, op vnl de vrijwillige basis!! Nu droogt deze potentie krachteloos op!! Er moet toch een model te vinden zijn om dit te realiseren, potentie op alle gebieden van onze samenleving!!! 14 Uit ervaring weet ik dat veel hulpmiddelen zoals rolstoelen en rollators bij verpleeg- en verzorgingshuizen achterblijven bij verhuizingen en overlijden van bewoners. Familie heeft vaak niets meer aan deze, vaak nog prima bruikbare spullen. Je zou er zelfs een Beheer en reparatieteam voor kunnen oprichten. Zo help je mensen aan een (vrijwillige) job en worden dure hulpmiddelen hergebruikt. Hier worden volgens mij meerdere partijen vrolijk van. 15 Opmerking: Als ik mij niet vergis dan staat de Archipel voor zorg. Zorg voor mensen, vooral ouderen en lichamelijk zwakkeren in onze samenleving. Als ik dan merk dat er gruwelijk wordt bezuinigd op b.v. ouderenzorg, of dat nou in een verzorgingshuis is of in de thuiszorg, dan maak ik mij kwaad dat een instelling als de Archipel, die geld steekt in sponsoring en organisatie van een muziekconcours met ter beschikkingstelling van ook nog prijzengeld. Die hoogbejaarde, die misschien al een aantal jaren gewend is aan een praatje met een verzorgende en een kopje koffie of thee met een koekje, die krijgt van dit alles niets meer omdat de verzorgende geen tijd meer heeft en de koffieronde is afgeschaft vanwege de bezuinigingen. De stofzuigronde in huis wordt ingekort en het afstoffen van de tafels is deze week niet aan de beurt wordt ijskoud gezegd. Jammer dan, lieve hardwerkende, deze welvaartsmaatschappij opgebouwd hebbende oude mensen, gaan jullie maar lekker zitten vervuilen en vereenzamen of liever nog, neem maar een aanloop naar de springplank van de container. Wij stoppen ons geld in de toekomst van de jeugd. Bedankt overheid! Bedankt Archipel. 16 Laat bestaande sportverenigingen voorstellen doen om bewoners in beweging te krijgen en daarmee ook tastbaar preventief iets te doen voor verminderen van de huidige zorgkosten: beloon de voorstellen met een korting op huurtarief of contributie van de nog gezonde bewoners. Veel ouderen gebruiken het maar beperkt: veelal komen ze niet op zolder en soms ook (bijna) niet meer op overige verdiepingen. Maak (bij renovatie) woningen deelbaar, zodat starters op de woonmarkt (oa studenten, migranten en expats) het huis kunnen delen. Bijkomend voordeel is de informele sociale controle en hulp (bv hulp bij vuilniscontainers buiten zetten of lampje maken) Vele medicijnen worden niet gebruikt weggegooid. Het Just-In- Time -principe geldt bij het innemen en de voorraden bij de gebruikers moeten en kunnen kleiner door de toelevering te verkleinen in wekelijkse bezorging en dat kan via postbedrijf of zorgbegeleiding. 17 Creëer lokaties waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Bijv elke tweede dinsdag van de maand, indien nodig frequenter of juist minder, een inloopmoment overdag en s avonds. Maak er wel iets gezelligs van zodat men elkaar vrijblijvend kan ontmoeten waardoor drempels voor hulpvragen verdwijnen. WIJ ehv werker van betreffende wijk dient dan ook aanwezig te zijn. 18 Papieren post vervangen door digitale post bij de afdeling zorg en inkomen. 19 Bepaalde hulpmiddelen zijn via internet goedkoper dan bij thuiszorg/welzorg/bosman. Collectieve ziektekostenverzekering voldoende incontinentiemateriaal laten leveren. Dit voorkomt liesproblemen/decubitus. Als mensen er maar 3 op 1 dag mogen gebruiken veroorzaakt dit juist meer problemen: meer zorg nodig, zalf 3x per dag, medicatie enz. 20 Mensen kunnen sneller, beter en goedkoper defecten melden aan hun hulpmiddel. Eén mobiele app (ook voor Ipad) die een paar snelle, korte diagnose-vragen stelt over het probleem, zorgt voor veel efficiency. 21 Ik omarm jullie initiatief, en denk door mijn ervaring in het veld en opgebouwde netwerk, mogelijk wel een bijdrage te kunnen leveren. Graag zou ik een keer persoonlijk met jullie het hier over hebben. Er zijn heel veel initiatieven die raakvlakken hebben met jullie praktische voorstellen. 22 Pleeggezinnen, worden deze straks betaald voor hun zorg door de gemeenten Eindhoven? Beperk deze uitgaven, zodat het weer liefdewerk wordt, geen bijbaan voor pleegouders. Uithuisplaatsing, controleren of het voor behoud van baan bij de jeugdzorg is, of is er sprake van nalatigheid, onmacht, mishandeling van opvoeders? Vele mensen verdienen hun brood door een uithuisplaatsing, dus kost het de gemeenten veel geld. En in de tehuizen is er ook veel mis. Trauma door holding, isoleerkamers, en misbruik van kinderen. Wat tot gevolg heeft volwassen geworden patiënt van de ggz. 23 Wanneer traplopen een probleem wordt, heb je traditioneel keuze uit 3 prijzige oplossingen: traplift, verbouwen of verhuizen. Nu is er een simpele en goedkopere 4de mogelijkheid bijgekomen: de Easysteppers! De Easysteppers bestaan uit stevige tussentreden voor uw eigen trap waardoor u met halve treden de trap op en af kunt lopen. U heeft minder kracht nodig en hoeft uw knieën, enkels en heupen minder te buigen en daardoor worden de gewrichten minder belast. Zo kunt u gemakkelijker traplopen. De Easysteppers zijn van hoogwaardige meubelkwaliteit en zijn geschikt voor: trappen met bocht(en), rechte, open, spil, wentel, zolder, kelder en kleine trappen zoals in split-level woningen. Bewegen zorgt ervoor dat u langer fit blijft en dat u uw bewegingsvaardigheden traint. Dagelijkse activiteiten, zoals traplopen, zijn daarbij erg belangrijk. Easysteppers bieden u de mogelijkheid om uw eigen trap te blijven gebruiken en dagelijks te trainen Zuinig op zorg Zuinig op zorg - 21

12 24 Zomaar een paar ideeën: een tweedehands of - ruilwinkel in rollators, rolstoelen, trapliften, speciale bedden etc etc medicijnen eerst in een proefverpakking meegeven in plaats van meteen de volle mep. bijstandsgerechtigden die zelf niet meer volledig kunnen werken maar wel nog iets kunnen doen tegen vrijwilligers vergoeding zorg laten dragen voor andere mensen die dat nodig hebben. 25 In het blok waar ik woon waren enkele benedenwoningen aangepast. Grote badkamer en zo. De aanpassingen zijn eruit gesloopt en de woningen aan jongeren verkocht. Idem voor de beganegrondwoningen waar nu langzamerhand allemaal jongeren in komen. 26 Beoordeling van de zorg overlaten aan mensen die er verstand van hebben en de situatie van dichtbij kunnen beoordelen en in de gaten houden (wijkverpleegkundige). De beoordeling gaat nu eerst via allerlei kanalen die de cliënt zelf niet zien. 27 Verbeter de vergadercultuur van sociale dienstverleners. 1. Zorg voor heldere informatie vooraf, afgestemd op de deelnemers. 2. Verwerk reacties en actuele informatie vooraf in de digitale agenda. 3. Maak alle informatie beschikbaar in de Cloud, overzichtelijk gelabeld. 4. Laat niet-aanwezige deelnemers inloggen en mee chatten. 5. Vergader als het kan staand! 6. Leg de acties vast in een gedeeld document. Er zijn ongetwijfeld meer methoden, tools en strategieën om de overleggen te verbeteren, maar begin met dit of iets anders, en doe dat periodiek, systematisch. Gebruik Sociale Media als een piraat! Wees onverschrokken en daadkrachtig in de communicatie en uitvoering! Eventueel meet je het resultaat met een feedback poll. En daag betrokkenenen uit met een challenge of peer-ranking. 28 Mensen die nu nog vanuit de AWBZ een PGB ontvangen, willen dit graag behouden. Echter de indicatiestelling kan veel beter. Mensen die geïndiceerd worden, baseren hun verhaal en zorgbehoefte altijd op de worst case scenario. Dit doen zij zodat ze tijdens die slechte dagen (wanneer zij extra hulp/zorg nodig hebben), genoeg PGB tot hun beschikking hebben om in te kopen. Op alle andere dagen (wanneer zij minder zorg nodig hebben), maken ze vaak tóch het budget op. Ze zijn bang dat ze anders gekort gaan worden. Idee: baseer iemands PGB voor zorg op de gemiddelde behoefte (indiceer dus iets lager), maar reserveer een marge die verbruikt mag worden op de slechte dagen. Dit zou bv. een tegoed kunnen zijn, wat ieder jaar opnieuw toegekend wordt. 29 Het BuurtZorg concept is een succes in het gehele land. Doe hetzelfde voor hulp in de huishouding: BuurtPoets. Per wijk een clubje ZZP-ers die mensen hulp in de huishouding bieden. Lage overhead (dus uurtarief), veel betrokkenheid van huishoudsters in de buurt, gemakkelijk inspelen op de veranderende behoefte van de wijkbewoners. 30 Werkende in de thuisbegeleiding, ben ik van mening dat men inderdaad zuiniger kan zijn in het leveren van zorg. Ik bied ondersteuning en hulp binnen multiproblemgezinnen, waarbij er binnen het gezin sprake is van meerdere problematieken op psychisch en psychosociaal gebied. De ervaring is dat men met verschillende personeelsleden het gezin ondersteuning biedt. Denk hierbij aan contactmomenten met 6 verschillende personeelsleden. Momenteel werken wij binnen de organisatie met het doel: 1 gezin, 1 regisseur. Ten eerste kadert dit de werkzaamheden voor iedere werknemer, kan het meer continuïteit bieden binnen het gezin en er staat simpelweg maar een personeelslid centraal binnen het gezin. Ik denk dat wanneer dit verwezenlijkt kan worden, op de lange termijn kosten kunnen worden bespaard. 31 Tijdens de alumnidag zorgtraject ontwerp is het volgende voorstel gepresenteerd voor het vervoer van ouderen naar een activiteit. Een systeem (kastje) waarmee in een straal van 2 km vrijwilligers een seintje krijgen of ze de persoon bijvoorbeeld naar het ziekenhuis of de bingo willen brengen. Andere ouderen in de buurt krijgen ook een melding en zouden ook gebruik kunnen maken van de auto van de vrijwilliger. 32 Zorgen voor ontschotte/grensoverstijgende goed geregelde zorg, waarin de patiënt centraal staat. Effectiviteit van de zorg meten. Een zorgtrajectontwerper te laten kijken naar de hervormingen van de langdurige zorg. Wederkerigheid in de zorg creëren, zodat de cliënt ook een bijdrage kan leveren. Kennis en kennisoverdracht in de zorg behouden, door senior verzorgenden en verpleegkundigen in dienst te houden en de junioren te coachen. 33 Maak projectgroepjes met de medewerkers uit de praktijk die ervaring op de werkvloer per deelactiviteit (zorginstellingen thuiszorg enz. ) hebben. Zij weten waar mogelijkheden wel en niet zijn. 34 Maak de toewijzing huishoudelijke uren flexibel per kwartaal zodat medewerker en gebruiker samen een efficiënte dienstverlening organiseren. 35 Onderzoek de mogelijkheid om met dienstencheques slimmer WMO huishoudelijk hulp in te kopen. De Gascogne Groep heeft ervaring in het leveren van huishoudelijke hulp. 36 Een aantal jaren geleden was de zitting van bovengenoemde aangepaste stoel echt versleten ook ivm het aanbrengen van de tilbanden en het advies van de zuidzorg toendertijd was een nieuwe. Ivm de zorghulp die ik ontvang zou een hoog/laag stoel dan de beste optie zijn. Maar door een zgn standaardstoel te verlengen komt het zwaartepunt verkeerd te liggen en durfde de gevestigde douche/toiletstoelleverancier het niet aan hun standaardstoel te veranderen. Mede daarom en ivm omkiepgevaar/stabiliteitsgevaar en omdat een standaarstoel niet de optie zou zijn. Maar volgens de thuiszorg was het OPNIEUW BEKLEDEN TE DUUR. Ben ik naar de leverancier gegaan en heb hun gevraagd wat het zou gaan kosten incl impregneren tegen al het water ed plus opnieuw bekleden en wat er nog voor nodig was zou niet meer kosten dan 500. Dus toen ik het advies kreeg van het wmo/en de zuidzorg om een nieuwe aan te schaffen waarop totaal geen verantwoord gebruik/ te realiseren viel (stabiel gewicht, wielen uitbouwen enz.) heb ik dus naar voren gebracht dat de herbekleding goedkoper zou zijn. Hierop heeft toen de wmo dus met de leverancier contact gezocht EN MOEST IN DIT GEVAL DE ZUIDZORG ALS LEVERANCIER/ ONDERHOUD dit gaan doen. Dus het heeft dus ook zin om als cliënt wanneer het je geestelijk lukt met andere firmas in contact te gaan. Want het bleek dat degene dus die de aanbesteding had gedaan dus TOCH DUURDER WAS DAN DE ANDEREN. Nu heb ik dus gelukkig nog steeds de zgn oude stoel en ik hoop dat hij de volgende x weer als het lukt bekleed kan worden indien hij technisch nog goed is en dat is hij nu nog. Dus de aanbester is dus niet altijd de beste en goedkoopste en adequaatste oplossing. 37 Ik vind dat het beter kan. 38 Graag wil ik mijn aanbevelingen/tips onder de aandacht brengen. Ik geloof in een samenleving die elkaar steunt. Dat het anders kan als we: investeren in preventieve en innovatieve zorg. Laagdrempelige toegang tot zorg. Scholing en bewustwording van vrijwilligers en/of belangrijke sleutelfiguren van (allochtone-) verenigingen/gemeenschappen. Nauwere samenwerking met scholen, huisartsen, Wijteams, hulpverlening en specialistische hulpverlening in de wijk. Dus 0de lijn, 1 e lijn- en 2 e lijnszorg dichterbij elkaar brengen. Netwerkbijeenkomsten organiseren waarbij reguliere hulpverlening zich voorstelt en waarbij vrijwillige hulpverlening zich voorstelt. Geïnitieerd vanuit de gemeente. Zodat de weg naar elkaar makkelijker gevonden wordt en iedereen kennis krijgt over elkaars werk. Bijvoorbeeld: de Combinatie jeugdzorg stelt zich voor aan de voetbalclubs van Eindhoven en andersom. Of Humanitas stelt zich voor aan thuiszorgmedewerkers en hun organisaties. Turkse kapper vertelt over zijn ervaringen als vertrouwenspersoon aan mensen van een Wijteams. Aandacht, scholing en kennisoverdracht tav.(interculturele-) communicatie. Aandacht voor ontwikkeling van interculturele sensitiviteit binnen scholen, gemeente en Wijteams. Aandacht voor herstelrecht binnen scholen en gezinssystemen, en anderstaligen- en/of religieuze gemeenschappen. Bewustwording, zingeving en gelijkwaardigheid. Integreren is een actief en bewust proces voor de gehele samenleving. Naar mijn mening is gelijkwaardigheid een voorwaarde om doelgroepen beleid los te kunnen laten. 39 Ik maak van dichtbij mee hoe zorgmensen voor een habbekrats moeten werken. Echter: ik zie nu dat hulpmiddelen tegen woekerprijzen geleverd worden Mijn vader had een steunkous, 89 Euro. Een plastic hoesje als hulpmiddel, 30 Euro. Hij moest een 2 e kous weer 89 Euro. Zo n kous KAN niet meer kosten dan 5-10 Euro? Zeer dik betaald en dat plastic ding 5 Euro, of de helft ervan? Wat ik wil zeggen is dat er woekerwinsten gemaakt worden (misbruik). Heb nog iemand anders gesproken (en kan het weten) die zegt dat de winsten op % liggen. Je hebt eigen bijdrage of daarna via de verzekering Het is bijna pikkerij. Een analyse hoe dat werkt zou vlgs mij een nare bijsmaak veroorzaken. In elk geval een grote discrepantie tussen produktiekosten en verkoopkosten Zuinig op zorg Zuinig op zorg - 23

13 Geen wonder dat de zorg duurder is geworden maar dat er bedrijven er dik van profiteren. Ook verband, pleisters etc en andere middelen kosten goud, goud en moet uit eigen zak betaald worden. De patiënten hebben geen weerwoord en moeten aanschaffen (of zonder??). Ik vraag me af hoe dat gaat met mensen met een minimum?? Het hele gedoe stinkt wel (maar ja geld stinkt niet zeggen ze) 40 Digitaliseer de gehandicaptenparkeerkaart (pasjes of parkeerapps). Doel is misbruik tegen te gaan omdat kaarten van overledenen nagenoeg niet worden teruggebracht. Digitale vergunningen kunnen op afstand worden gedeactvieerd. Controleurs kunnen dan ook meteen zien of de kaart nog geldig is. 41 Ik ben blij en tevreden dat ik jullie mag informeren over de activiteiten die we de komende periode gaan aanbieden. In de bijlage vind je de primeur, een prachtige flyer met overzicht. Het zou geweldig zijn als jullie deze flyer willen verspreiden binnen jullie organisatie of netwerk. Heb je graag fysieke flyers? Laat dan even iets weten, zorgen wij daar de komende week voor. 42 Onderstaand wat tips: Iemand aanstellen vanuit de gemeente die gaat bepalen of een rolstoel aan vervanging toe is. Nu is het zo dat de leverancier dit bepaalt en dat er bij een klein euvel bij een rolstoel van 5 jaar oud, het advies is dat de rolstoel vervangen moet worden omdat deze stoel afgeschreven zou zijn? Weet uit eigen ervaring dat een rolstoel in veel gevallen veel langer mee kan gaan. Iemand (inkoper) aanstellen die goede prijsafspraken maakt met leveranciers en grossiers van materialen t.b.v. aanpassingen/zorg. Zo voorkom je dat er extreme prijzen worden gevraagd. Men handhaaft over het algemeen de advies-verkoopprijs van de fabrikant. Bij leveranciers echter worden zeer hoge kortingen gegeven. Ik weet dit uit ervaring. Ik denk dat ze mensen (slimme inkopers) in zeer korte tijd hun salaris hebben terugverdiend Voorlichting over wat er te koop is; er is regelmatig sprake van alternatieve materialen die zelfde werking hebben maar veel goedkoper zijn. 43 Op de eerste plaats een compliment voor de werkwijze van de leverancier. Een verademing vergeleken bij de thuiszorg vroeger. Ik gebruik mijn scootmobiel dagelijks maar ik ken ook mensen die hem niet of nauwelijks gebruiken. Ik stel voor om gebruiksurentellers of km tellers op scootmobielen te monteren om te zien of ze wel gebruikt worden. 44 Mijn moeder heeft in 2011 een nieuwe rolstoel gekregen van WMO, in 2012 is ze overgeplaatst naar Brunswijk, daar moest ze deze stoel inruilen voor een nieuwe rolstoel van de AWBZ. Wat een onzin, de andere stoel was nog zo goed als nieuw en die ze daarna kreeg was precies dezelfde. GELDVERSPILLING!!!!!!! 45 Ontving heden uw brief voor wat betreft zuinig op zorg. Ik deel u echter mede dat ik niet in het bezit ben van een rolstoel of scoot mobiel Dit ter uwer informatie. 46 TIP 1. Misschien moeten jullie al die ongebruikte scootmobielen die de afgelopen jaren zijn uitgedeeld en nu onder het stof staan in menig schuurtje in Eindhoven, terughalen en opnieuw inzetten. Onderzoek leert m.i. dat met name ouderen vaak toch wat angst hebben een scootmobiel te gebruiken (men is bijvoorbeeld een keer gevallen toen men schuin het trottoir wilde afrijden ) en daarna de scootmobiel heeft gestald in de schuur. Indien u dus onderzoekt welke scootmobielen niet meer gebruik worden, kunt u deze inzetten indien iemand een scootmobiel nodig heeft. Tijdens een proefperiode kan men de gebruikte scootmobiel uitproberen en indien blijkt dat men serieus gebruik hiervan maakt, dan pas een nieuwe scootmobiel verstrekken. Weet niet of men een eigen bijdrage moet betalen voor een scootmobiel, maar dat zou dan in de proefperiode ( zeg 6 maanden) niet nodig zijn. TIP 2. Overigens zou het ook een prima zaak zijn om regelmatig te controleren of de verstrekte middelen (dat kunnen dus ook rolstoelen e.d. zijn) überhaupt nog gebruikt worden en indien dit niet het geval is, dan terughalen. Indien als argument wordt aangegeven dat hiervoor geen mankracht is, dan zou dat uitbesteed kunnen worden aan de sociale werkplaatsen danwel het inzetten van mensen die een bijstandsuitkering hebben (dit in het kader van het leveren van een maatschappelijke bijdrage). En misschien nog een tip: denk in mogelijkheden in plaats van problemen dus niet meteen tips aan de kant schuiven omdat het wat lastig zou kunnen zijn, maar in oplossingen denken en aan de gang gaan!) 47 Telefonische reactie: meneer geeft aan heel veel ideeën te hebben, maar hij beschikt niet over een computer en kan dus ook niet en. Hij vindt het heel erg jammer dat er niet gedacht wordt aan de ouderen, die niet in staat zijn om een bericht te sturen, maar die wel initiatieven nemen om anderen te helpen. Zo heeft de heer Schellens al verschillende oplossingen bedacht voor het gebruik en onderhoud van scootmobielen. 48 Door een ander inkoop beleid. Voorbeeld: 4 jaar geleden vroeg ik een offerte voor 2 spinergy spoxwielen met flexrims ivm artrose in mijn vingers. Bij double performance kwam dit op ruim 1500 euro met standaard banden. Ik bestel ze zelf via 650 euro incl verzend belastingen en met duurdere banden. Rolstoel kost bij leverancier nu standaard 3295 euro. Via sportaid incl verzend en belastingen 2100 euro. Laatst vertelde mij de case manager dat mijn rolstoelkussen ruim 600 euro kost. Bij sportaid incl verzend en belastingen 250 euro (varilite met psv ventiel). En dan heb ik het erover dat ik het als 1 persoon daar bestel. Laat staan als je afspraken maakt met zo n bedrijf over grote getalen, dan valt er veel meer te behalen. Ik koop daar al jaren de extra s die ik nodig heb zonder gemeente lastig te vallen. Trok het van de belasting af, dat gaat helaas niet meer, dus toekomst zal ik wel bij jullie aankloppen. 49 Door meer controle op scootmobielen die in bruikleen zijn, maar bijna geen gebruik van wordt gemaakt en op mensen die hulp hebben van de zorg terwijl ze het soms niet echt nodig hebben. Ik heb dat van heel dichtbij meegemaakt dus het is echt wel de moeite daar controle op uit te voeren. 50 geef scootmobielen individuele startsleutels zodat niet alle sleutels van het zelfde model scootmobiel op iedere scootmobiel passen. Scheelt diefstal. Haal scootmobielen die niet meer gebruikt worden op, gebeurt niet altijd. geef scootmobielen goede sevicebeurten, dan gaan ze langer mee (mijn scootmobiel heeft nog nooit sevicebeurt gehad. maak bevestigingspunten aan scootmobiel zodat je er een kabelslot aan kunt bevestigen en zorg dan ook voor bevestigingspunten bij bv winkels/gebouwen waar de scootmobiel kan worden vastgelegd. 51 De goedkoopst adequate oplossing en niet gebonden zijn aan een standaard pakket. De marges op voorzieningen moeten naar beneden. Verschillen tussen inkoop bij leverancier of bedragen die in de offerte via gemeente/leverancier zichtbaar worden zijn enorm. Minder overhead. Waarom bij een passing met een eigen ergotherapeut en iemand van leverancier voor een standaardvoorziening nog een casemanager en ergo van de gemeente erbij? Inzien dat aanvullingen op de meest sobere voorziening niet altijd een luxe is maar een noodzaak. Zorgt voor meer onafhankelijkheid van de gebruiker en is dus goedkoper. 52 Mijn idee kost wellicht in eerste instantie wat geld maar kan op den duur veel besparen. Verzeker alle scootmobielen tegen diefstal. Iedere gestolen scootmobiel kost de gemeente een hoop geld. Of, wellicht nog beter, geef de gebruikende burger de plicht of het recht zelf een verzekering af te sluiten. Dat mag nu nl ook niet. 53 Kies een bedrijf dat zorgvuldig en klantgericht te werk gaat voor de gehandicapten. Betrek gehandicapten mensen er zelf bij omdat deze weten hoe het is om afhankelijk te zijn van hulpmiddelen. Leverancier verzorgt nu de hulpmiddelen en service, nu dat lijkt helemaal nergens op dat bedrijf is totaal niet betrokken bij de gehandicapte. Zo zijn er erg veel kosten te besparen en ook een heleboel ergernissen. Wij als gehandicapten blijven toch nog steeds de KLANT waar het om gaat. 54 Mijn vrouw heeft enkele voorzieningen. Nadat ze was gekeurd door de gemeente kreeg ze enkele voorzieningen. Twee jaar terug moest een douchestoeltje worden vervangen. Hiervoor moest ze opnieuw worden gekeurd. Het stoeltje kost ongeveer 100 euro. De keuring door een arts en de bureaucratie erom heen kostte nog veel meer. Het leek erop alsof men ons niet vertrouwde, maar wie belazert nu de zaak om een douchestoeltje. Mijn idee is: kijk eerst goed naar een medisch dossier voor men iemand opnieuw laat keuren voor een kleinigheid als een douchestoeltje. 55 Resultaten enquête onder gebruikers van intensieve zorg serieus nemen, evenals de verwerking van de concrete aanbevelingen pilot kennismakingsbezoeken. Tevens zorgdragen voor een gedegen klachtenregeling WIJeindhoven. Zorg voor een goed behandelplan op schrift bij WIJeindhoven waarin de mantelzorger en/of vrijwilliger die meegenomen worden in dit soort indicatiestelling aan de keukentafel gepositioneerd/vermeld worden. Voorkom hierdoor onnodige klachten en bezwaarschriften die afgehandeld dienen te worden, hetgeen veel tijd/energie en dus geld kost. Zorg voor een goed lopende koppeling/registratie met de uitkeringsinstantie indien de vrijwilliger of mantelzorger 24 - Zuinig op zorg Zuinig op zorg - 25

14 problemen ondervindt tijdens een uitkerings periode i.r.t. de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt die verwacht wordt. Ook dit voorkomt veel onnodige verspilling van tijd, ergernis en geld. 56 werken met ZZP of MKB i.p.v. grote zorginstellingen. Stimuleren van betrokkenheid bij wijken zodat buren elkaar kunnen ondersteunen. Misschien een soort burenproject? Buren boodschappenservice? Mensen preventief helpen met financiële problemen (bijv. voorlichtingen en huisbezoeken met vrijwilligers) Hierdoor kun je gezondheidsklachten voorkomen. Tip: voor alle projecten die uitgevoerd worden, denk aan diversiteit bij zorgteams/professionals. Een hulpverlener met dezelfde of vergelijkbare achtergrond heeft minder tijd nodig om de situatie van de cliënt te begrijpen. 57 Ik woon in een gewoon rijtjeshuis met een smalle gang en ook zijn de kamer en keuken niet erg groot. Toch ben ik hier kunnen blijven wonen, toen ik twintig jaar geleden in een rolstoel terecht kwam. Ten eerste zorg ik ervoor dat ik niet dikker word, anders moet ik weer een bredere rolstoel aanvragen, die niet meer in mijn gang past en ten tweede hergebruik ik mijn oude handbewogen rolstoel op de eerste verdieping. Ik ga namelijk met een trapliftje naar boven en stap daar over in de oude rolstoel. Dit geldt eveneens voor de zolderverdieping. Ik heb zelf ooit een tweedehands liftje kunnen kopen voor de zoldertrap en op de overloop van de zolder staat inmiddels mijn alleroudste rolstoel. Weliswaar met goedwerkende remmen, want dat is natuurlijk een voorwaarde. Dat hij verder wat versleten is qua stoffering etc is niet erg. Overigens hebben mijn rolstoelen wel allemaal massieve banden. Dan hoeven ze nl nooit opgepompt te worden. Ik zou ook, als gemeente, meer herplaatsbare trapliftjes in bruikleen verschaffen. Het lijkt mij namelijk voor veel gehandicapten erg fijn als ze die voor zichzelf zouden kunnen overnemen, om daarmee toch ook op de tweede verdieping te kunnen komen. Op deze manier hoef je niet te verhuizen naar een dure aangepaste flat. Dit is voor jezelf ook veel fijner. Je blijft gewoon in je eigen buurt wonen. Ook bestaan er elektrische binnenrolstoelen met een heel kleine draaicirkel, die tevens omhoog en omlaag kunnen. Een magazijn waar dit soort tweedehands rolstoelen opgeslagen kunnen worden en dus ter overname zijn, lijkt mij erg fijn. 58 Collectief gebruik van voorzieningen. Ik wil voor in de winter als het glad is graag een scootmobiel. De rest van het jaar zal deze stilstaan; dit is zonde. 59 Voor zover mij bekend kan bij iedere scootmobiel middels meting de kilometerstand afgelezen worden. Dit is een eenmalige kostenpost maar ik weet vanuit mijn vorige woonplaats dat er veel nieuwe scootmobielen uitgegeven werden/worden die nooit of nauwelijks gebruikt werden/worden. Ik kan u een voorbeeld noemen van een mevrouw die vlak bij mij woonde: Toen zij mij zag rijden wilde zij ook een scootmobiel voor het gemak. Ze ging naar de keuringarts en begon daar te huilen omdat ze zogenaamd veel pijn had aan haar benen, ik weet dat ze niets mankeerde. Ze kreeg een scootmobiel toegewezen. De hal moest aangepast worden zodat deze scootmobiel binnen kon staan. Zes jaar daarna is zij overleden en de teller stond op 3 km. Haal deze scootmobielen uit die bergingen en maak daar andere mensen blij mee die het echt nodig hebben. Het volgende punt is de keuring die volgt op de aanvraag. Dit was mijn persoonlijk overkomen: Ik heb een ernstige vergroeiing in mijn wervelkanaal, wat pijnlijke uitstraling geeft aan mijn rechterbeen. De keuringsarts trok een keer aan mijn linkerbeen, wat toen nog goed was, en die arts heeft de gemeente opdracht gegeven om z.s.m. mij te voorzien van een scootmobiel. Mijn slechte rechterbeen heeft hij niet aangeraakt of bekeken. Zorg ervoor dat de keuringen strenger worden en neem contact op met de betreffende huisarts. Ik denk dat deze 2 voorbeelden een forse besparing op zal leveren. 60 Begin met het sturen van een mailtje, ipv deze brief Scheelt tijd, papier en dus geld verzamel dus mailadressen En dan nog dit 5 jr geleden kreeg ik ernstige loopproblemen tijdens vakantie in Zweden. Naar de orthopeed.. Zij belde met een soort Zuidzorg, binnen de week hadden we contact Rolstoel en andere hulpmiddelen werden gebracht, en een gesprek over scoot mobiel, huisaanpassing en huis.hulp Dat gold natuurlijk niet voor ons, vakantiegangers. Maar wel het lenen van de hulpmiddelen, we mochten ze ook meenemen op de terugreis. En de volgende keer terugbrengen. Bij het terugbrengen direct een aanbod gedurende de andere vakantieperiode te lenen wat noodzakelijk was. Hier in Eindh. kwamen er keuringsartsen aan te pas. In Zweden was een telefoontje van de specialist voldoende. Scheelt een hoop tijd, ergernis en veel geld en vooral een prettiger leven. Nu heb ik, met veel plezier een scootmobiel in bruikleen. De maandelijkse eigen bijdrage wordt automatisch afgeschreven. Toch krijg ik elke 4 weken een brief van het Cak, waarin staat dat het bedrag automatisch wordt afgeschreven. Ook dat kost weer een hoop tijd, papier en dus geld. In een een telefoontje hierover zeiden ze dat het zo van de gemeente moest Kan toch niet waar zijn Ik weet het het gaat om niet zo heel veel geld.. Maar al die euro s samen Ik heb zelf gevraagd om een tweedehands scootmobiel omdat ik niet zoveel km maak. Was niet mogelijk, moest een nieuwe afnemen. 2. Bij de scootmobiel wordt standaard een soort jas geleverd. Kijk eens om u heen, wie draagt deze jas? Ik denk nog geen 10% van de gebruikers. Afschaffen dus! 3. Met meerdere mensen gebruik maken van één scootmobiel, ik rijd b.v. alleen in de zomer. 4. Verzekering laten betalen door de mensen die de scootmobiel rijden, alleen laagste inkomens ontzien. Sowieso, ook voor andere hulpmiddelen veel meer tweedehands uitzetten. Wil men die niet, dan pech gehad. 62 Maak wmo hulpmiddelen zoals rolstoelen en fietsen persoonsvolgend als iemand naar andere gemeente verhuist. Nu moet iemand in de ene gemeente zijn hulpmiddelen inleveren en bij de volgende gemeente weer aanvragen, weer met hetzelfde ritueel van passingen, levertijd etc. Gemeenten hebben veelal verschillende leveranciers waardoor er ook geen overname kan plaatsvinden plus dat gemeenten allen verschillende criteria hebben. Gevolg is dat mn jongeren die bijv naar een andere gemeente willen verhuizen ivm werk of opleiding dit niet kunnen omdat er indien er na een paar maanden toch weer naar huis moet worden verhuisd hetzelfde ritueel in omgekeerde volgorde weer moet plaatsvinden. Dit kost veel geld, terwijl m.i. een persoonsvolgend hulpmiddel en eventueel wijziging in eigen bijdrage een goedkopere oplossing is wat ook de mobiliteit verhoogt (participatiewet?), maak dit in ieder geval mogelijk binnen de SRE, daarmee worden echt kosten bespaard. 63 Ik ben rolstoelgebruiker (WMO) daarnaast heb ik een scootmobiel zelf privé aangeschaft. Regelmatig kom ik in verzorgingshuizen. In de gangen en hallen zie ik een behoorlijk aantal scootmobielen die ongebruikt staan te wachten op klandizie. Ik vind dit zonde. Waarom niet het scootmobiel gebruik delen met medebewoners die een indicatie hebben collectief gebruik te realiseren. Met een pasje zou de scootmobiel gereserveerd kunnen worden via de receptie of anderszins. Verzorgingshuizen hebben daardoor minder scootmobielen in huis die niet of weinig gebruikt worden. Naar mijn mening kan hier een heel behoorlijke besparing worden gerealiseerd. 64 Op dit moment kan het zomaar zijn dat, wanneer ik hulp nodig heb van de leverancier, er een monteur uit Zaandam komt. Deze mensen zijn dus al veel reistijd kwijt. Volgens mij kost dat veel geld, terwijl dat beter gespendeerd zou kunnen worden aan de reparaties van de hulpmiddelen. Ik denk dat dit komt, doordat er een samenwerkingsverband is met verschillende leveranciers. 65 Voorbeeld: begin 2013 had ik een nieuw zitkussen nodig voor mijn handbewogen rolstoel. Ik wist heel goed welk kussen ik weer nodig zou hebben, omdat ik daar het beste in kon zitten en de minste pijn had. Dit wordt zelfs via mijn aanvraag door WMO aan de leverancier doorgegeven. Toch komt er eerst een adviseur langs. Hij heeft allerlei geweldige ideeën over een totaal ander kussen. Er komt dus eerst het kussen wat hij voor mij in zijn hoofd had. Vanaf de eerste dag wil het maar niet goed gaan en heb ik veel rugpijn. Nadat ik dat gemeld heb is hij nog steeds niet overtuigd en komt hij weer aan huis om iets aan het kussen te doen. Nee, dat kwam ook niet goed, dat zag hij ook wel. Toch besloot hij, nog één ander kussen te proberen. Weer twee weken verder krijg ik dit kussen en ik kan er niet mee vooruit. Ik laat het erbij en zie wel hoe lang ik het volhoud. De man is dus drie keer bij mij geweest, mét verschillende kussens en het resultaat is nog steeds niet oké. Een half jaar later komt een andere adviseur ivm met mijn aanvraag voor de vervanging van mijn electrische rolstoel. Toen vond ik het welletjes. Aan hem heb ik opnieuw het drama van mijn handbewogen rolstoel verteld en aangegeven dat ik het nu echt snel opgelost wilde zien. Hij had de pasklare oplossing. Gewoon, dicht bij huis, een plaatselijk stoffeerbedrijf, wat met mij en mijn rolstoel bij de hand een nieuw kussen maakt. Dezelfde dag is de afspraak gemaakt en de klus is geklaard terwijl ik er op wachtte. Mijn advies zou zijn, dat leveranciers goed inschatten of de cliënt weet wat hij/zij nodig heeft. Als dat zo is, dan hoeven dit soort dingen niet duur te zijn en niet zo lang te duren. Bovendien voorkomt dat veel ergernis. 66 Op de eerste plaats GEEN tweedehands scootmobielen meer maar goede nieuwe en duurzame modellen zodat er weinig of gen onderhoud aan te doen is. Ik heb nu een tweedehandsje en altijd stuk of onderweg hopeloos. Het onderhoud is zeer summier en erg slecht, en vooral zeer traag, was voorheen zeer veel beter en vlugger, ik vind de leverancier erg slecht. Ook zullen er oplaadpunten in de huizen en appartementen gemaakt moeten worden, ik woon persoonlijk in een appartement midden in het centrum van Eindhoven en ik moet mijn scootmobiel binnen in mijn hal zetten om op te laden, en kan erg moeilijk, vooral gezien mijn handicap Zuinig op zorg Zuinig op zorg - 27

15 67 Ofschoon U onderstaande ideeën waarschijnlijk al meer hebt ontvangen: 1. Ik heb destijds van de gemeente een z.g. opsta-stoel ontvangen die ik sinds enige tijd niet meer gebruik. Ik wilde deze inleveren, maar mij werd tot mijn verbazing medegedeeld dat deze hulpmiddelen sinds 2009 niet meer worden ingenomen maar als eigendom van de gebruiker kunnen worden beschouwd! Ik vind dat onzin want met weinig moeite en kosten kan zo n stoel voor een ander op maat worden gemaakt; het frame is voor al deze stoelen hetzelfde. Nu zit mijn man er in maar niet erg makkelijk want het is zijn maat niet. Hij zou graag (op eigen kosten uiteraard) een stoel op maat willen aanschaffen en dan de mijne inleveren. Dergelijke stoelen kosten toch al gauw of meer. 2. Ik weet dat hier in het verzorgingshuis en elders scootmobielen staan die destijds zijn aangevraagd maar nooit (meer) gebruikt worden. Anderen zitten er op te wachten! En dit geldt in het algemeen: als de gemeente eens wat actiever was met het controleren op het gebruik, en het terughalen van ongebruikte hulpmiddelen zouden m.i. aanzienlijke besparingen kunnen worden gerealiseerd. 68 Als er 10 randvoorwaarden voor een rolstoelontwerp worden vastgesteld dan moet de gemeente geen rolstoel (laten) leveren die alleen maar aan de twee minst belangrijke factoren voldoet: zwart van kleur en een plastic houder voor stokken. Aan geen enkele voorwaarde zoals gewicht, toepassing door gebruiker (sportief), handling zoals opklappen met een hand etc was voldaan. Resultaat: onbruikbare rolstoel die afgekeurd werd, 8 A4-tjes met op elke twee regels een telefoontjes of gesprekken of bezoeken wat mij heel veel energie heeft gekost en immobiliteit om alsnog na 12 maanden een correcte rolstoel te krijgen. Conclusie: verbeter luisteren naar klant en uitvoeren van eigen opgestelde randvoorwaardenlijsten en doe serviceverlening veel sneller en beter. Strijp-S toegankelijkheid voor rolstoelers ver beneden pijl: Ik kan met mijn rolstoel niet of slechts met moeite of hulp de winkels aan de Torenallee in. Geen enkele!!!! winkel heeft toegang zonder drempels tov van de bestrating met sommige drempels zelf 20 cm hoog (fietsenzaak)! Verder kan ik met mijn rolstoel niet van het klokgebouw, langs area 51 naar de winkels van de torenallee komen omdat er betonblokken op de weg liggen die dichter dan 90 cm van elkaar liggen. Ik moet nu over het plein en dan een zandgreppel of een greppel met opstap van 20 cm overbruggen. Bij GLOW op strijp-s kan ik in bijna 60% van de gevallen niet bij de uitstelling komen omdat er bijvoorbeeld 8 treden overwonnen moeten worden of een afstap van 50 cm. Kortom HEEL Strijp-S is totaal ontoereikend toegankelijk voor rolstoelers. Wie heeft ooit deze plannen goedgekeurd wbt de straat en winkeltoegangen want dat is allemaal nieuw en zou toch aan algemene toegankelijkheidseisen moeten voldoen zodat ook rolstoelers zonder moeite naar de - en de winkels etc in kunnen komen. Het helpt ook niet om een brief op de 21ste maart in de brievenbus te krijgen met daarin een deadline van 2 april om te reageren. Dan weet je zeker dat je geen goede feedback krijgt want mensen krijgen niet voldoende de tijd. De feedback tijd had minimaal een maand moeten zijn ook ivm potentiële vakanties 69 Omdat ik op langere afstanden genoodzaakt ben de rolstoel te nemen wordt het met de dag erger om te gaan winkelen, alleen gaat al helemaal niet meer. Overal staan reclameborden op de stoepen, of je nu in de stad bent of bij de supermarkt, omdat de stoel zwaar is kom je nergens verder als 3 x steken om binnen te komen, de pret gaat er wel van af en blijf je maar thuis. Dan de vreselijke hondepoep die aan de wielen blijft zitten en waar je dan lekker met je handen in komt, vreselijk. Mijn man en ik gaan dan ook als we kleding moeten kopen over de grens, daar heb je er bijna geen last van en is er ruimte genoeg. Maar ik denk dat het hier in Nederland niet mogelijk is, of je wordt horendol van de muziek die je tegemoet komt of je breekt de nek over de platen. Hoe moeten zich blinde mensen voelen, ik denk niet dat die zonder hond weg kunnen, gezonde mensen kunnen best zonder al die reklame, een beetje respekt wij hebben na 39 jaar werken ook niet gevraagd om ziek te worden, omdat we al met 14 zijn begonnen en hard hebben moeten werken hebben we nu de vruchten ervan er was nog geen arbowet en je moest je niet aanstellen als je rug pijn deed van het tillen. 70 Met betrekking tot aanvragen voor woningaanpassing / woonvoorziening: laat cliënten die dat kunnen meer meedenken over hun aanpassing of voorziening. Vaak weten ze zelf heel goed wat er nodig is en hoeft het niet onnodig duur te zijn. Voorbeeld: onlangs is bij mij de aanvraag afgewezen. In de tijd dat mijn aanvraag en daarna een bezwaarprocedure liep heb ik mij een heel goed beeld kunnen vormen over de benodigde aanpassing in de keuken en een voorziening in de douche. Ik heb uiteindelijk zelf de benodigde, adequate voorzieningen aan laten brengen voor 370,00. In plaats van een starre Wmo uitvoering te handhaven, zou men beter, voordat er een afwijzing komt, eens goed kijken waar de cliënt om vraagt. Andersom kan er dan ook kritisch, per geval gekeken worden wat er noodzakelijk en redelijk is. Ik denk dat deze weg kosten besparend zou kunnen zijn, want vaak worden aanpassingen en voorzieningen die wel uit de Wmo worden verstrekt met allerlei overdaad uitgevoerd. 71 Ik heb deze brief van U ontvangen omdat ik gebruiker zou zijn van een hulpmiddel in de vorm van een scootmobiel. Perfect dat iedereen mee zou doen qua bezuiniging, maar dan zou er administratief toch een keer wat nagekeken moeten worden. Ik krijg al 3 jaar op rij een verzekeringsplaatje toegezonden voor mijn scootmobiel. Ten eerste heb ik een visuele beperking, ik heb nog 1procent zicht, dus levensgevaarlijk in zo n scootmobiel. Ten tweede heb ik daar ook verscheidene keren voor gebeld, naar gemeente, leverancier en verzekeraar. Dus wat betreft zuinig op zorg, lijkt me een goed idee bepaalde wegen uit te zoeken. 72 Materiaal: oneigenlijk gebruik van scootmobielen enz. verminderen. Hulp: aanspraak maken op huishoudelijke hulp terwijl dat veel minder kan. 73 Ik heb een idee voor ouderen in een zorginstelling: samen de scootmobielen enz. gebruiken. Er zijn in deze instellingen denk ik veel ouderen die hem niet zo vaak gebruiken, en dan is samen delen een goede bezuiniging volgens mij. 74 Op onderhoud van rolstoelen kan volgens mij niet bezuinigd worden, want er is hier al jaren geen onderhoudsman meer langs geweest (kan volgens mij nooit jullie bedoeling zijn, maar het is toch echt zo). Maar ik heb wel gehoord dat je na 10 jaar een nieuwe rolstoel krijgt. Nu zit ik dit jaar toevallig op die 10 jaar en mijn rolstoel vertoont weliswaar wat slijtage, maar wat mij betreft kan hij nog prima heel wat jaartjes mee. Daarnaast heb ik gewoon een handige man die zelf de rolstoel maakt als hij kapot is scheelt jullie weer kosten in het onderhoud en ik hoef niet te wachten op een onderhoudsman. 75 Ik vind het fijn als de scootmobiel op slot gezet kan worden, hier was een paar weken geleden een scootmobiel in het gangetje en die was weggehaald. Gelukkig was de eigenaar weer gevonden. 76 Waarom wordt er nog steeds geen goede voorlichting gegeven bij de lessen voor een scootmobiel? Afgelopen week ben ik met een mede flatbewoonster gaan rijden om haar iets beter vertrouwd te maken met haar scootmobiel. Op een gegeven moment gingen wij een stoep op waar als oprit een schuine stoeptegel lag. Dat was geen probleem maar zij verschoot ervan en gaf meer gas omdat zij dacht, daar kan ik niet tegen op. omdat zij gas gaf zat zij meteen tegen mijn linker spatbord aan waar een gedeelte van afbrak. Zij snapte niet dat haar rem niet werkte. Er was niet tegen haar gezegd waarvoor die eigenlijk was. Ik heb zelf mijn scootmobiel al 5 jaar en toen is er tegen mij ook niets van gezegd en moest het toen ook al zelf uitzoeken. Nu na al die jaren is het schijnbaar nog niet verbeterd. Ik heb een nieuw spatbord gekregen, maar dit had natuurlijk voorkomen kunnen worden als haar duidelijk gezegd was waar die rem voor nodig is (dus niet voor te remmen als je aan het rijden bent). Dit zijn kleine dingen die weer nodig zijn om veiliger te kunnen rijden. Het te hard rijden op stoepen en in winkelcentra: Laat de politie daar een bekeuring voor geven dan zal het vlug afgelopen zijn. Veel scootmobielers(sters) denken het alleenrecht te hebben maar zij horen net als iedereen zich aan te passen. 77 Omdat wij, man en vrouw, beiden gebruik maken van een hulpmiddel, resp. een scootmobiel en een electrische rolstoel, kunnen wij u helaas alleen maar berichten, dat wij voor de stalling van deze (kostbare) hulpmiddelen aangewezen zijn op de huur van een garagebox, dichtbij onze woning gelegen. Omdat de betreffende hulpmiddelen beslist niet achterom gestald konden worden, heb ik al vanaf eind jaren 80 een garagebox moeten huren, de huur bedraagt momenteel ruim 60 euro p/md. Ook is er destijds een electrische aansluiting gerealiseerd door het nutsbedrijf, en waar wij nu maandelijks een voorschotbedrag van 20 euro voor moeten betalen: kostenplaatje per jaar, inclusief huur en electra: 12x 20 euro= 240 euro en 12 x 60 euro= 720 euro: Per jaar dus een extra onkostenplaatje alleen voor stalling en laden: 960 euro Voordeel is wel, dat de hulpmiddelen geheel vocht- en condensvrij gestald kunnen worden na gebruik, wat een veel langere levensduur van een hulpmiddel zeker ten goede komt. Hoe wij met deze hulpmiddelen omgaan? Daar kunnen we heel kort over zijn: We zijn er superzuinig op, en gaan er mee om, of dat het gewoon onze spullen zijn, zuinig dus. Helaas heb ik van de leverancier nog nooit iemand spontaan langs zien komen voor jaarlijks onderhoud, nu kan ik ze natuurlijk wel gaan bellen, maar daar schieten we niet echt veel mee op. Waarom werkt de leverancier niet zo efficiënt, en controleert men niet jaarlijks de hulpmiddelen, die immers onder hun verantwoording dienen te worden onderhouden. Dat kan en moet dus echt beter (aanbeveling). In 2011 kreeg ik een gebruikte scootmobiel uit 2009, die had 8500 km op de teller staan, na enige dagen bleek de motor defect te zijn, en is er een vrij dure reparatie gedaan, na veel heen en weer gebeld, en meerdere monteurs hier te zijn geweest. Deze reparatie 28 - Zuinig op zorg Zuinig op zorg - 29

16 zou enige duizenden euro s hebben gekost. Aldus de leverancier. Meedenken: omdat ik enige boodschappen wilde meenemen, heb ik via veel omwegen, aan een originele tas en montagebeugel kunnen komen voor bevestiging aan de scootmobiel, kosten: 250 euro totaal, 150 euro voor de tasbeugel, 100 euro voor de tas. Dit heb ik uiteraard zelf betaald. Gemak: Omdat ik heel slecht ter been ben, en absoluut niet kan fietsen, is deze scootmobiel werkelijk een fantastische uitkomst voor mij. Het is geen milieuvervuiler, en als je er goed mee om kunt gaan, ook mbt. verkeersregels en het omgaan met de juiste snelheden, dan is het voor de medeburger ook nooit geen obstakel, dat mag het ook nooit zijn natuurlijk. Veiligheid hulpmiddel: persoonlijk ben ik van mening, dat de leverancier van het hulpmiddel in bruikleen, ervoor moet zorgen dat elk jaar een gedegen controle plaats dient te vinden, zoals het remmen etc. van zo n hulpmiddel, maar ook of het profiel van de banden nog voldoende is, helaas gebeurt dit nooit niet door de leverancier. Rijtest scootmobiel 3 wielers: Ik ben van mening, dat eenieder die gebruik maakt van een in bruikleen gegeven hulpmiddel, vooral de 3 wiel scootmobielen, in principe om de drie of vijf jaar een rijtest zou moeten ondergaan, dit kan op een aangewezen terrein, met meerdere gebruikers bij elkaar, zodat de kosten beperkt kunnen blijven, veiligheid staat dus bij mij heel hoog op het lijstje! (Denk aan mensen die een terugval hebben gehad, op wat voor manier dan ook.) Jaarlijks gebeuren er heel veel ongelukken met vooral de 3 wiel scootmobielen, terwijl dit sterk teruggedrongen kan worden, door de juiste aanwijzingen te geven aan de bestuurders van een scootmobiel. (Ik ga ze hier niet opnoemen) Verder is het de normaalste zaak van de wereld, dat bij het bouwen van nieuwe panden, rekening wordt gehouden met gehandicapten, evenals sanitaire voorzieningen voor deze groep: Als het er is dan behoef je daar later niet nogmaals voor te investeren. En inderdaad: Er is heel veel leegstand van kantoren en gebouwen: Gebruik die voor verenigingen en clubs. 78 Het is héél belangrijk om bandenspanning op peil te houden. Hierdoor minder bandenslijtage, minder kapotte banden. Ook het gebruik van energie wordt hierdoor verminderd. En zeker niet het minste is de onmacht dat men bij een lekke band niet hoeft te wachten op de service wagen van de leverancier. Want door het niet extra uitrukken van de servicewagen bespaart men ook veel kosten. 79 Telefonische reactie: meneer heeft al diverse malen geschreven naar de gemeente met betrekking tot een ongebruikte scootmobiel. De gemeente heeft hier geen actie op ondernomen. Hij vind het onterecht dat iemand een scootmobiel heeft, die al 5 jaar niet gebruikt wordt. 80 Er kan volgens mij enorm bezuinigd worden in het Woud van de Thuiszorg Eindhoven. Op internet heb ik summier wat gegoogeld op deze vorm van Hulpverlening en Thuiszorg instanties. Tot mijn grote verbazing zijn er volgens Google een 50 tal organisaties in Eindhoven bij betrokken. Dus ook een 50 tal bedrijven en of bedrijfjes met ieder een Directie kantoor. Ook zal ieder bedrijf(je) een directeur hebben met een salaris, tevens een of meerdere auto s, eigen briefpapier, eigen kopieer app., eigen telefoonnetwerk, eigen uniformen enz. Dit nu vind ik een een geweldige geldverspilling. Veel van die bedrijven eten uit de pot van het gezondheidssysteem. Er is geen Geld meer! Er is geld genoeg, als het maar verantwoord besteed wordt. Ik zie het bijna dagelijks, hier in het gebouw, waar vanaf ong uur meerdere verschillende dames en heren hulpdiensten komen verrichten, een in het groen de ander in het wit en weer een blauwe uniform enz. Geen 50 instellingen maar hooguit twee of beter: een Centraal kantoor vanwaaruit de gehele hulp gecoördineerd kan worden. Er worden nu te veel boterhammen gesmeerd, uit een steeds kleiner wordend brood. Ook de inkoop van vele hulpartikelen zou veel meer kritischer, moeten worden bekeken. De prijzen van vele leveranciers zijn vaak beduidend lager als bij meerdere huidige leveranciers. Ook het ophalen van Scootmobiel waarvan de gebruiker is overleden is een van de kleine acties die het budget voordelig kunnen beïnvloeden. 81 Om te bezuinigen op zorg hebben wij een idee om te besparen op scootmobielen. Mijn man en ik hebben er allebei een en gebruiken hem elke dag kunnen niet zonder, maar om hierin te besparen zou er een betere controle op moeten zijn naar de mensen die er wel een hebben gekregen maar nooit gebruiken en die zijn er hoor. Ook de controle op de scootmobielen zelf die misschien eens per jaar gecotroleerd kunnen worden zodat de leverancier niet het hele jaar reparaties hoeft op te lossen. 82 Er zijn zeker manieren om te bezuinigen. Bijvoorbeeld: a. Stimuleer de leverancier én de cliënt om een rolstoel/scootmobiel zo lang mogelijk in orde te houden. Mijn rolstoel was vorig jaar al afgekeurd. Ik had geen zin in een nieuwe rolstoel en op mijn verzoek zijn er andere (tweedehands) motoren ondergezet. De stoel loopt weer als een trein! b. Kijk als gemeente goed met welke leverancier je in zee gaat. Bij mijn leverancier werken er echt monteurs die niet weten waar ze mee bezig zijn en daardoor steeds weer terug moeten komen. Dat is niet alleen irritant voor de gebruiker, maar dat móét de gemeente handen vol geld kosten. c. In het verlengde van b: zorg ervoor dat gebruikers bij de gemeente kunnen klagen en niet (alleen) bij de leverancier. Pas dan krijg je als gemeente zicht op wat er speelt. d. Wat mij het beste lijkt is dat de gemeente gaat kijken hoe er een PGB voor hulpmiddelen ingevoerd kan worden. Met een PGB kan een gebruiker gaan shoppen bij verschillende leveranciers. Gebruikers worden zich dan bewust van wat het kost en leveranciers gaan dan de klant als koning zien waardoor de prijs scherp wordt en de service optimaal. 83 Wetende dat ze niet in elk geval direct tot bezuinigingen leiden, denken wij dat aandacht ervoor de zorg aan inwoners van Eindhoven ten goede komt en daarmee uiteindelijk tot minder kosten leidt. 1. het weer openstellen van Oes Hoes in het Drentsdorp voor buurtactiviteiten. Zuinig op zorg betekent ook zuinig op ruimte, de (her)opening komt de samenhang in de buurt ten goede. 2. De vorige vervoerder functioneerde goed. Daar deden wij een beroep op bij acitviteiten/uitstapjes. Sinds de gemeente dit vervoer gegund heeft aan een andere leverancier is sprake van een inflexibele houding (van deze vervoerder). E.e.a. leidt voor ons tot een sterke stijging van de kosten. 84 Geen nieuwe scootmobielen aanbieden, maar goede tweedehandse scootmobielen uitgeven. 85 In uw brief met betrekking tot de actie zuinig op zorg vraagt u of wij als gebruikers manieren kunnen bedenken om met neme waar het hulpmiddelen zoals scootmobielen en rolstoelen betreft, de kosten te drukken. Ik kan er wel een paar bedenken: Kijk eens naar de scootmobielen die verstrekt zijn aan ouderen en hoeveel scootmobielen daarvan daadwerkelijk gebruikt worden. Ik hoor nog steeds te vaak verhalen van ouderen die er niet met hun scootmobiel op uit durven en waarvan deze dus staat te verstoffen in de schuur. Geef deze mensen een cursus scootmobiel rijvaardigheid en/of haal deze scootmobielen terug, kijk in hoeverre ze gereviseerd moeten worden en gebruik ze voor herverstrekking. Het is ten slotte zonde om een eigenlijk nieuwe scootmobiel, die jaren heeft stil gestaan en wellicht met een paar nieuwe banden en accu s een nieuw en lang leven ingeblazen kan worden, stil te laten staan of weg te doen. Kijk bij de verstrekking van hulpmiddelen goed naar wat de individuele persoon nodig heeft, zo voorkom je dat iemand een hulpmiddel verstrekt krijgt dat na korte tijd toch niet blijkt te voldoen, waar mogelijk nog voor veel geld aan versleuteld wordt tot blijkt dat wat nodig is met dat hulpmiddel niet haalbaar is en het alsnog vervangen moet worden door een ander exemplaar dat wél aan de juiste voorwaarden kan voldoen. Goedkoopst adequaat volgens de gemeente, is in de praktijk lang niet adequaat voor de gebruiker en daarmee uiteindelijk voor de gemeente ook niet het goedkoopst. Hierbij denk ik vooral aan handbewogen en elektrische rolstoelen. Verstrek zeker rolstoelen voor langdurig gebruik niet zomaar uit depot. Ik ben geheel voor hergebruik van hulpmiddelen, maar rolstoelen moeten vaak toch aan vrij specifieke dingen voldoen. Ik kan mezelf hierbij als voorbeeld nemen: Mijn rugleuning moet hoog genoeg zijn. Echter, ik ben in mijn bovenrug en schouders smaller dan in mijn heupen. Om te voorkomen dat ik met hoepelen telkens tegen de rugbuizen zou komen met mijn ellebogen, moest de rugleuning dus bovenin smaller zijn dan onderin. Dan kom je al gauw uit buiten het basispakket van de gemeente. Ik heb nu wel een rolstoel met vrijwel levenslange garantie op het frame, waar ik goed in kan zitten en waar ik goed mee uit de voeten kan. Handbewogen rolstoelen: als iemand goed uit de voeten kan met zijn of haar handbewogen rolstoel, dan is het risico op ongelukken kleiner. Overleg eens met Revalidatiecentrum Blixembosch. Zij bieden hun revalidanten de mogelijk een rolstoelvaardigheidstraining te volgen. Hierbij leer je goed en veilig obstakels te overwinnen, wat je moet doen als je onverhoopt achterover valt, hoe je dan weer in je rolstoel kunt komen, met of zonder hulp en na die training gaan veel mensen met een veel fijner en veiliger gevoel met hun rolstoel op stap. Voor elektrische rolstoelen en scootmobielen geldt eigenlijk hetzelfde; leer mensen hier goed mee omgaan, zodat enerzijds een hulpmiddel niet verstoft, omdat men bang is het te gebruiken en anderzijds schade beperkt wordt, doordat mensen vaardiger zijn en beter met hun hulpmiddel overweg kunnen. Schadeafhandeling en onderhoud: op dit moment is het zo dat als je de leverancier belt, er eerst een monteur langs moet komen om de schade op te nemen, indien er niet ter plekke een oplossing voorhanden is, moeten de juiste onderdelen besteld worden en dan moet de monteur nog een keer terug komen. Dit kost natuurlijk een flink bedrag aan voorrijdkosten en de cliënt moet twee maal een dag of een dagdeel thuisblijven voor de reparatie en zit eventueel zelfs een tijdje zonder hulpmiddel als er niet direct vervanging beschikbaar is. Bij duidelijk zichtbare 30 - Zuinig op zorg Zuinig op zorg - 31

17 schade, zoals bv. een voetplaat die afbreekt, zou het mooi zijn als de cliënt foto s van de schade zou kunnen maken en mailen naar de leverancier, zodat aan de hand van de foto s telefonisch het plan van aanpak bepaald kan worden. Mijn persoonlijke ervaring is dat er van de kant van de leverancier helaas veel mis gaat bij het bestellen van onderdelen. Zo zijn voor mijn ex-partner eerst 3 of 4 keer het verkeerde type buitenband besteld, alvorens het juiste type werd besteld. Het verschil: smartguard of geen smartguard. Smartguard beschermt tegen lek rijden, waardoor er minder vaak banden verwisseld moeten worden. Ze zouden dus eigenlijk een must moeten zijn voor elke rolstoel voor dagelijks gebruik en ze zouden standaard op voorraad moeten zijn. Op mijn eigen rolstoel zitten standaard special, nylongespaakte wielen, omdat ik op redelijk sportief niveau handbike en je dan bij normale wielen sneller spaken verliest. Enige nadeel: áls er een keer een spaak los schiet, dan moeten deze machinaal opgespannen worden en daarvoor moeten ze opgestuurd worden. Toen dit probleem zich voordeed, zijn er reservewielen voor me besteld, zodat ik bij problemen met de wielen of zelfs de banden zelf even de wielen zou kunnen wisselen en er niet altijd met spoed gereageerd hoefde te worden. Hier stuiten we op een probleem; mijn standaard wielen zijn 24 inch, mijn reservewielen zijn 25 inch. Dat betekent dat om deze op mijn stoel te kunnen zetten, mijn remmen opnieuw afgesteld moeten worden. Daarbij komt de achterkant van mijn rolstoel dan ook hoger te staan, waardoor mijn stoel niet meer lekker zit. Als er nu met mijn standaard wielen wat gebeurt, moet er dus alsnog gelijk een monteur komen om te helpen wielen te wisselen en met de reservewielen zit ik ineens niet meer goed in de rolstoel. Ik heb dit zowel bij de leverancier als bij de unit WMO aangekaart, maar tot op heden is er geen passende oplossing gevonden, terwijl deze heel simpel is: een paar reservewielen in de juiste maat en de huidige bij de leverancier in depot voor iemand anders of andere noodgevallen. Hulpmiddelen in zorgcentra: in zorgcentra zijn vaak veel hulpmiddelen op een klein oppervlak verzameld. Het zou mooi zijn als, in goed overleg met de instelling kleine reparaties zoals het vervangen van lekke bandjes, kapotte spiegels etc. Intern opgelost kunnen worden. Zo wordt de druk op de leverancier kleiner en kan er bespaard worden op voorrijdkosten. Er hoeft dan alleen voor gezorgd te worden dat ter plekke voldoende voorraad is. Bij elke rolstoel en/of scootmobiel zou een pomp geleverd moeten worden waarmee zonder al te veel moeite door gebruiker of bv. een vriendelijk buur, de banden van het hulpmiddel op spanning gehouden kunnen worden. Dit is iets dat geregeld gecontroleerd moet worden, ten goede komt aan de rij eigenschappen, maar wat veelmensen niet zelf kunnen, omdat ze geen geschikte pomp hebben die tot het juiste aantal bar komt. Mijn banden moeten bv. minimaal 6 en maximaal 10 bar druk hebben. Dat haal ik met een simpele voetpomp voor de auto niet en zelfs de compressors in de bussen van de leverancier halen net aan de 6 bar. Ik heb zelf via via een goede compressor kunnen regelen, maar veel mensen rijden door met te slappe banden of laten hier mogelijk de leverancier voor komen. 86 Een van de mogelijkheden zou kunnen zijn een plaatselijk onderhoudsbedrijf met kennis van de juiste techniek. Ik denk hier aan een fietsen cq bromfiets hesrteller. Deze zou de techniek moeten leren scootmobielen en andere gehandicapte vervoermiddelen te onderhouden. De huidige leverancier moet dikwijls grote afstanden afleggen (dus erg duur) om de scootmobiel te kunnen repareren. 87 Is het nog een idee om een witte scootmobielplan te hebben waarbij iedereen met een pasje gebruik kan maken van witte scootmobielen? (bv maximum instellen van dag, week, maand Dan zie je ook frequentie en bij welke mensen. Dus ook als ze NIET gebruikt of misbruikt worden? 88 Mijn vader moest 89 euro betalen voor 1 kous. Daarna moest hij er nog 1 hebben=dus 180 euro samen en voor hem meer dan 400 oude guldens. Op deze site voor een paar en vlgs mij nog veel te duur. Rolletje tape 20 euro? Hoezo Zuinig met zorg? 89 Hieronder draag ik graag een steentje bij aan de mogelijkheden die ik zie. Mijn input richt zich op de Jeugdzorg. Er is natuurlijk al een flinke slag gemaakt door Wijkgericht te gaan werken maar ik zie nog veel meer mogelijkheden om de kosten te verlagen: Idee: minder coördinatoren per gezin In gezinnen zijn regelmatig meerdere hulpverleners actief. De bedoeling is dat met ingang van 2015 alle gezinnen in Eindhoven geholpen worden door 1 persoon. Dit om te voorkomen dat hulpverleners naast elkaar heen werken. Los van het feit of dit de bestaande kwaliteit waarborgt, is er in mijn optiek nog een slag te maken op een ander nivo: nl de regie-functie. Er zijn te veel verschillende dure coördinatiefuncties die in stand worden gehouden door zichzelf. Elke organisatie ziet het belang in van zijn eigen coördinatiefunctie zonder deze af te stemmen met de andere belangrijke coördinatiefuncties. Ik weet niet hoe het precies georganiseerd gaat worden per maar tot op heden kunnen de volgende regisseurs, coördinatoren naast elkaar bestaan. Ook is er geen hiërarchische duidelijkheid. Voorbeeld: in een multi-problem gezin kunnen de volgende coördinatoren betrokken zijn: De CJG-coördinator (verleent geen directe hulp) De ketencoordinator Zorg voor Jeugd (verleent geen directe hulp) De coördinator vanuit meldpunt AMK/ huiselijk geweld (verleent geen directe hulp) De gezinscoach (is veelal de schakel, maar verleent niet veel directe hulp) De ambulante hulpverlener die op eigen initiatief een coördinerende rol op zich neemt (verleent ook directe hulp) Het zou veel goedkoper zijn als er maar 1 coördinator per gezin in beeld is. Mochten er meer noodzakelijk zijn vanuit juridische overwegingen dan is het aan te bevelen een hiërarchie aan te geven. Idee: werken met maatjes, ook binnen professionele instellingen. Niet 1 gezin, 1 hulpverlener maar 1 gezin 1 hulpverlener met vaste achterwacht. Dat heeft enorme voordelen voor het gezin zelf, de werknemers en de organisatie: Bij ziekte, vakantie ed is er een bekende achterwacht voor ouders De kwetsbaarheid wordt gehalveerd bij 2 personen ipv 1 persoon waarvan verwacht er altijd te zijn voor de klant De veiligheid wordt vergroot indien twee personen elkaar kennen, samen inschatten of een huisbezoek veilig is en snel samen beschikbaar zijn. Het team en de organisatie in zijn geheel wordt veel minder snel belast met het moeten regelen van inval Er kan direct feedback gegeven worden door het maatje bij het bespreken van de casus Werken wordt meer samenwerken ipv alleen werken De werkvreugde wordt erg vergroot blijkt uit onderzoek als je er niet louter alleen voorstaat (in teamvergaderingen wordt veelal stil gestaan bij de noodzakelijke en acute zaken ipv dat er verdieping plaatsvindt) De achterwacht zou ook de coördinator kunnen zijn indien een uitvoerder deze taak op zich moet gaan nemen 90 Ik herken de kloof van niet alleen ambtenaren, maar van 80% van onze Westerse medemens naar gehandicapten. Mijn eerste suggesties voor het goed besteden van geld: Laat de keuze over waar niet en waar wel bezuinigd kan worden niet over aan mensen die niet weten wat echt belangrijk is en wat minder belangrijk is voor mensen met een handicap. Minder denken in gescheiden potjes. De ene bezuiniging moet niet leiden tot een verhoging van kosten op een andere plek. Minder werkplekken op sociale werkplaatsen moet bijv. niet leiden tot meer mensen met een uitkering zonder dagbesteding. (Social Return zal dat voor een deel kunnen ondervangen. Maar ik weet ook dat helaas niet voor iedereen die bij een sociale werkplaats werkt via Social Return een werkplek gevonden kan worden buiten de sociale werkplaats.) 91 Mijn vader is net overleden. De laatste paar weken had hij intensieve zorg nodig. Daarbij kwamen ook allerlei produkten. Een kous van 89 euro en even later nog eentje van 89 euro. Tape 20 euro. Plastic zakken voor de po (ik betaalde 24 Euro daarvoor) en een pedaalemmerzak zou al voldoende zijn maar nu (onnodig) voorgevormd met een touwtje? Luierbroekjes of hoe die inserts mogen heten. Mijn zusje MOEST dat via de apotheek bestellen en kopen. Ik ging naar dezelfde merken Googlen en kon zowieso al minstens 50% besparen op die artikelen. Een PAAR dezelfde sokken voor 29 Euro (ipv 180 euro) en nog veel meer voorbeelden zoals de tape 7 Euro. En dat is nog allemaal teveel. Nu hij overleden is hebben we een boel onaangebroken spul en wilde dat teruggeven, gratis natuurlijk. De zorg mag geen depot houden omdat dan te hergebruiken (waarom niet?). Ik zie wel een soort mafia van de apotheken, leveranciers, maar ook de dokters om dat cirkeltje in stand te houden terwijl maakkosten minimaal zouden zijn maar allemaal afgeschermd met duurklinkende patenten, bij ideetjes van niks en met een beetje creativiteit te omzeilen en uit het verre oosten te halen volgens eenzelfde specificatie. Het is NU Duitsland, Frankrijk, Zwitserland (duur duur duur kunstmatig duur). Mijn voorstel zou zijn om een soort wereldwinkel te hebben maar voor ongebruikte medische hulpmiddelen (sokken natuurlijk niet) en een depot te installeren bij Zuidzorg of elders. De mensen worden op kosten gejaagd omdat er geen keuzemogelijkheid is als de dokter het voorschrijft. Meestal gaat het dan ook eerst van de eigen bijdrage van het ziekenfonds (Misschien maken de verzekeringen wel dealtjes?). Al met al ligt er een uitdaging als je ook naar de mensen van de zorg luistert en die een boel belachelijk vinden vooral als ze zelf voor een habbekrats moeten werken. En ongelooflijk wat ze allemaal doen uit persoonlijke motivatie. Ik zie dat ook als een soort misbruik want die mensen relateren die hoge materiaalkosten ook aan wat ze zelf verdienen. Ze zullen een gemeenschappelijk- raam -inkoop -beleid wel niet rekenen tot hun taken, maar je kan wel als gemeente wel de goedkoopste produkten en kortingen bedingen als je dat voor heel Eindhoven zou doen. Een analyse daarover zou helderheid kunnen verschaffen Zuinig op zorg Zuinig op zorg - 33

18 Maar daar is wel goud te verdiene. Hoezo Zuinig met zorg? Bakken met geld over de balk bedoel je. 92 Een boel artikelen in de medische zorg zijn duur door de vele patenten afgeschermd om te behouden voor namaak. Natuurlijk zou je mensen bij elkaar kunnen zetten die creatief andere alternatieven zouden kunnen bedenken met eenzelfde specifiekatie als die ergens aan MOET voldoen. Ik denk dan aan de eerste produkten met een basisbehoefte die voor vele mensen zou gelden (bv de tape, luiers, plastic PO- zakjes en waarschijnlijk veel meer. Wat kan er nog mooier zijn, dan als je fabrikanten erop aanspreekt om juist die produkten licentievrij te maken en vragen om hun bijdrage aan sociaal ondernemerschap om bv de patenten vrij te geven. Kan zelfs ook reklame voor hen zijn. Het is toch loffelijk als ze produkten maken voor mensen en er dan niet exorbitant aan hoeven te verdienen Ze zullen wel niet juichen wegens winstdervingsverlies, maar toch!! Je hoeft maar een paar fabrikanten te hebben die mee willen doen. Meestal hebben ze al goud verdiend (meestal jaren lang) 93 De grote zorgverzekeraars hebben een cloud oplossing voor het contacteren van Zorgaanbieders. De digitale contracten worden gematched met de declaraties van de Zorgaanbieders. Dat is belangrijk omdat er nog wel eens wat onterecht gedeclareerd wordt. Op deze manier hebben de Zorgverzekeraars juridisch en wettelijk correcte en up to date contracten. TotalWeb heeft deze oplossing ontwikkeld voor VGZ, CZ en Achmea. De oplossing voor VGZ is de meest uitgebreide. Het contracteren van Zorgaanbieder wordt nu nog belangrijker voor Gemeenten. De geldstromen worden nog groter. Wij denken dat Gemeenten beslist ook digitaal moeten gaan contracteren en bijv. maar 1 contract per zorgaanbieder afsluiten voor alle gemeenten. 94 Inzet ervaringsdeskundigen. Zijn al enkele initiatieven in Brabant (Zorgbelang). Bevordert WMO-transitie: minder en anders; eigen regie en eigen kracht; motivatie voor verandering en innovatie; wederkerige inzet van vrijwillige en betaalde ervaringsdeskundigen. Trainingen zijn noodzakelijk. 95 Indringende verbinding/samenwerking tussen Zuidzorg, Lumensgroep en ambulant/generalistisch deel Jeugdzorg en GGZ. 96 Wijkbevolking mede eigenaar maken van de WIJ-teams; soort OR/ MR met uitgebreide adviesfunctie en beperkte instemmingsfunctie. 97 De buurt aan zet: WIJeindhoven belegt met de buurtbewoners buurtcongressen waar bewoners en professionals zich buigen over de organisatie en verbetering van informele en formele ondersteuningsvormen. WIJeindhoven biedt buurten aan om samen met hen een buurtplan te maken, dat wensen en behoeften omzet in concrete acties teneinde de eigen kracht te versterken. 98 De samenwerking tussen de zorgverleners beter organiseren: wie doet wat? 99 Zorginstellingen mogen niet zelf indiceren. 100 Zorg beter aan laten sluiten bij zorgbehoefte van zorgvrager a. Indicaties moeten (tussentijds) vaker gecontroleerd worden b. Indicaties moeten (indien nodig) vaker aangepast worden c. Pgb s en zorg in natura moeten anders verstrekt worden: misbruik moet tegengegaan worden. d. boete op onrechtmatig gebruik van zorgvoorzieningen? 101 Inzet van vrijwilligers en mantelzorgers bij kwetsbare groepen ouderen: eenzame ouderen en bij ouderen die slachtoffer zijn van mishandeling 102 Opleiden en begeleiden van vrijwilligers door vrijwilligersorganisaties (b.v. Humanitas). 103 Buurtzorg naast thuiszorg in de eigen omgeving. 104 Gebruik buurthuizen ook als wijkvoorziening voor ouderen en gebruik (deels leegstaande) verzorgingstehuizen als buurthuizen. Zie hiervoor o.a. het project Buurthuis van de toekomst binnen de gemeente den Haag. 105 Processen om te komen tot woningaanpassingen en het verstrekken van hulpmiddelen moeten goedkoper worden. Alternatieven moeten goed onderzocht worden. 106 Delen van informatie (weetjes) bij creatieve oplossingen voor eigen hulpmiddelen via website of anderszins (nieuwsbrief?), voorbeeld steuntjes aan rolstoel via fietsenmaker. 107 Opvang (dagbesteding) groepen ouderen (licht dementerenden). Particulier initiatief uit Helmond, de reikende hand is een voorbeeld. Vrijwilligers vangen licht dementerenden op en mantelzorgers worden ontlast. Men wil de vrijwilligers af en toe in het zonnetje kunnen zetten. Alle kosten meegerekend bedragen deze circa 1/30 van de reguliere kosten nu binnen de zorg. Dit zou ook voor andere doelgroepen een mogelijkheid zijn (eenzame ouderen?). 108 Gemeenten moeten samenwerken, ook waar het gaat om suggesties voor bezuinigingen. 109 Niet sparen voor je kinderen, maar sparen voor de financiering van je ouwe dag. 110 Maak gebruik van moderne technologie. 111 Ga kritisch om met PGB s en WMO-voorzieningen. Als voorbeeld buiten de WMO worden genoemd: opa s en oma s hoeven geen geld te vangen voor opvang kleinkinderen. 112 De organisatiegraad/-dichtheid van voorzieningen tegen het licht houden (overlappingen; geografisch werkgebied; het aantal waaruit een keuze kan worden gemaakt; etc.). 113 In het algemeen wordt gesteld dat het projectenbeheer (ook buiten de zorg) binnen gemeenten efficiënter kan en dat dit geld oplevert. 114 Diverse hulpmiddelen zijn in aanschaf duur, zoals de scoot mobiel. Deze worden, evenals vele andere hulpmiddelen, inefficiënt gebruikt. Vaak is er meer dan de helft van de tijd sprake van stilstand. Het moet mogelijk zijn dat hulpmiddelen door meerdere personen gebruikt kunnen worden. 115 Inkoop van hulpmiddelen. Er is onvoldoende aandacht om scherp in te kopen. Er moeten mogelijkheden worden gecreëerd om de monopoliepositie van aanbieders te doorbreken. Wat kan het bedrijfsleven voor een betaalbare zorg betekenen en wat kunnen non- profitorganisaties daarin betekenen. Denk hierbij om aan bedrijfjes faciliteiten te scheppen om hulpmiddelen voor hergebruik gereed te maken en betaalbaar onderhoud te plegen. 116 Woonunits. Het moet mogelijk zijn ouderen bij kinderen te laten wonen, waarbij ze toch enige mate van zelfstandigheid kunnen blijven behouden. Huurmogelijkheden, lease of mogelijkheid tot koop van woonunits creëren. Wat kan het bedrijfsleven en wat kunnen de banken hierin betekenen? En kan de gemeente wat vergunningen betreft hierin een positief aandeel hebben. Het is de moeite waard te onderzoeken in hoeverre hier vraag naar is en wat het bedrijfsleven hierin samen met de gemeente kan betekenen. 117 Fraude aanpakken. Fraude wordt onvoldoende aangepakt. Er wordt op grote schaal misbruik gemaakt van o.a. pgb s. Worden de beschikbare gelden wel voor de bedoelde doelen besteed? Terugdringen van wildgroei. Te veel aanbieders met dubieuze bedoelingen storten zich op de zorgmarkt. Denk hierbij aan de verslavingszorg. 118 Overhead in de zorg. Er is sprake van een enorme overhead in de zorg. Terugdringen hiervan zou prioriteit moeten hebben. Terugkeer naar een kleinere (gemeentelijke) schaal zou de voorkeur moeten hebben. 119 Uitgaven. Er is geen splitsing van de verschillende uitgaven in percentages. Waar gaan de gelden naar toe? Het is de moeite waard te kijken naar de grootste uitgaven en de mogelijkheden tot bezuinigen hierop en te onderzoeken waar uitgaven het beste op kunnen worden bezuinigd zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. 120 Het moet mogelijk zijn van gesubsidieerde instellingen een tegenprestatie te verlangen wat ideeën betreft de zorg betaalbaar te houden. Denk hierbij aan onderwijsinstellingen maar ook aan instellingen in andere sectoren Of dit al dan niet op vrijwillige basis kan dient te worden onderzocht Zuinig op zorg Zuinig op zorg - 35

19 121 Aandacht voor medicijnverstrekking (te grote hoeveelheden / weggooien / terugnemen) 122 Wat mag een zorgverzekeraar wel/niet? Sponsoring van zaken die niets met zorg te maken hebben? Balans tussen premie en eigen risico? 123 Hergebruik hulpmiddelen. Te lange procedures hulpmiddelen, je loopt achter de feiten aan. 124 Gemeente heeft nu de kans aanbieders opnieuw te kiezen. 125 Goed nadenken over consequenties bezuiniging zorg. Kettingreactie: bezuiniging op het ene terrein heeft extra kosten op een ander tot gevolg. 126 Ondersteunen en samenbundelen burgerinitiatieven (WIJeindhoven). Eén regisseur per cliënt. 127 Gebruikmaken van al aanwezige expertise, ook bij niet-zorg instanties. 128 Duidelijke (her)indicatie i.v.m. hulpmiddelen/zorg. 129 Bezem door bureaucratie/protocollen/administratieve rompslomp (overbureaucratisering). 130 Kanttekeningen bij participatiemaatschappij: aansprakelijkheid / verantwoordelijkheid/duidelijke grenzen. 131 Elke gemeente een eilandje? Samenwerkingsverbanden / ICT op elkaar afstemmen. 132 Mijn vader had maaltijden via Tympaan. Hij kon dan kiezen uit vele gerechten, soepen enzo en maakte een lijstje voor de gehele week. Prima en werd op maandagen gebracht voor de gehele week, 5-6 pakketten en kon hij in de microwave bereiden. De bezorgdienst kan je ook uitbreiden met een doosje voor eerste levensbehoeften. Beetje brood, goed verpakt, boterkuipjes, fruit, goedblijvend broodbeleg enzo. Dus eigenlijk een soort overlevings-pakket? Zelf kon hij niet naar de winkel en moesten anderen voor hem doen (en dus meer afhankelijk van anderen). Kan me voorstellen dat het pakket uitgebreid in samenwerking met een supermarkt en het lijstje wat breder trekken. Het belangrijkste vond hij altijd het sociale contact en werd liever een keertje minder gewassen en een sigaretje roken met de Zuidzorgster (wat niet mocht blijkbaar? maar voor hem een high-light) en natuurlijk het praatje. Ik weet dat ze afgerekend worden op de minuten maar mn vader vond het vooral leuk dat ze langskwamen. Wilde ze ook meer verwennen met zn koffie en zijn verhaaltjes dan verwend. cq verzorgd worden. Dat behoeven natuurlijk ook niet de hoogst gekwalificeerde mensen te wezen met alle opleiding en qualificaties maar wel het (lieve) gezelschap Controleer de kilometers van de scootmobielen. Aangezien het gaat om een leenovereenkomst blijft de scootmobiel eigendom van de gemeente. Ik merk dat meerdere mensen een scootmobiel hebben maar er zo goed als geen gebruik van maken. Waarom dan niet de kilometerstand bijhouden zodat de gemeente gelijk ziet wie er wel gebruik van maakt en wie niet? Misschien kun je als gemeente verplichten een x aantal kilometers te rijden per jaar. Pak 1000 km per jaar, dat is ongeveer 3 km per dag. Dat is toch te doen?? Je hebt een scootmobiel om er op te rijden niet om te laten verstoffen!!! Tevens zie ik vaak dat mensen een scootmobiel krijgen terwijl ze ook een auto (en rijbewijs) hebben, waarom dan ook een scootmobiel? Geef deze mensen dan gratis openbaar vervoer in de gemeente. 2 Ben strenger met het verstrekken van een scootmobiel en een taxbus-pas. Ik ken meerdere mensen die zowel een scootmobiel als een taxbus-pas hebben (en gratis met het openbaar vervoer kunnen), waarom beide? Als je een scootmobiel hebt, kun je toch in de gemeente overal naar toe rijden waarom dan ook een taxbus-pas? Snap ik niet. Daarnaast hebben mensen een scootmobiel, een auto (en rijbewijs) maar laten lopend de hond uit?? Ook hebben mensen een partner (die hele dagen thuis is) met een rijbewijs en een auto, maar krijgen wel een scootmobiel?? Deze mensen kunnen dan toch samen met de partner in de auto boodschappen doen??? Daarnaast waarom een scootmobiel en gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen??? Doe dan 1 van beide, wel een scootmobiel maar niet gratis met het openbaar vervoer, of andersom. 3 Dit gaat over het PGB (weet niet of dit ook onder de gemeente valt). Als mensen samenwonen en de partner is iedere dag thuis waarom dan ook een PGB?? Je houdt dan toch van die persoon, waarom dan betaald krijgen voor persoonlijke verzorging of om hulp te bieden?? Hiervoor is dan toch het mantelzorgcompliment??? Als je van iemand houdt zeg je toch in voorspoed en tegenslagen zal ik van je houden??? Ik ben een voorstander van het PGB maar wel voor mensen die nu zelfstandig wonen en zonder PGB in een instelling zouden moeten gaan wonen. Deze mensen hebben hulp nodig van andere mensen om alsnog zelfstandig te kunnen wonen. Maar van mensen die samenwonen mag je toch verlangen dat ze het uit liefde doen voor hun geliefde te zorgen waarom dan betalen, als de partner toch hele dagen thuis is?? Mocht het zo zijn dat de partner werkt dan is het een ander verhaal. Dit zijn mijn ideeën om zuiniger om te gaan met zorg, aangezien het om heel veel geld gaat!! Ook willen wij toch met z n alle dat de volgende generaties ook zorg kunnen krijgen??? Dan zullen wij nu met z n allen zuiniger om moeten gaan met het geld en bewust moeten worden wat wij doen met het geld, alleen zo blijft zorg betaalbaar. 134 Huurwoningen die zijn aangepast bv.stoeljeslift en douchestoel etc. bij verhuur aan nieuwe bewoners niet alles afbreken en weggooien (zonde), maar het pand verhuren aan mensen die die aanpassingen ook nodig hebben. Voordat er een scootmobiel wordt aangepast aan een persoon er zeker van zijn dat hij/zij die ook kan gebruiken. Meegemaakt bij mijn zus, weggegooid geld. Jeugdzorg. Kinderen niet te snel een etiket opplakken, voor het kind niet goed en het hoeft dan ook niet door die molen van jeugdzorg, en al wat erbij komt. 135 Geef mensen die een voorziening hebben (scootmobiel, driewielfiets etc) een budget waarmee ze die zelf kunnen aanschaffen en onderhouden. 136 Er staan teveel scootmobiel stil die jaren niet rijden. Dat kost geld. Van de ongeveer 50 rijden er meestal 10 stuks de rest staat aan de oplader en rijdt voor geen jaren. Daar kunt u op besparen ik heb er ook een op drie jaar tijd heb ik ongeveer km gereden. 137 Laat mensen indien mogelijk samen reizen. Ik zie wekelijks bij het revalidatiecentrum dat 2 mensen die bij elkaar om de hoek wonen ieder apart met een taxi komen om samen te sporten. Zelf had ik een aanpassing aan mijn scootmobiel nodig, daar kwam een adviseur voor thuis die opschreef wat er gedaan moest worden. Vervolgens ging de scootmobiel naar de werkplaats met de geschreven instructie, waarvan ik al meteen zei, dat lijkt me niet duidelijk voor degene die de aanpassing moet uitvoeren. Enkele weken later kwam de scootmobiel terug, met een foute aanpassing, dus weer terug en zelfs de 2 e keer was de aanpassing niet goed. Na 3 pogingen heb ik gevraagd of ik niet zelf naar de werkplaats mocht komen om te laten zien aan de monteur wat er nodig was. Na een hoop gedoe werd er in toegestemd. De monteur zag meteen het probleem en loste het ter plekke binnen het uur op. Het kostte uiteindelijk iemand die thuis moest komen, reistijd, 3x halen en brengen van de scootmobiel, 3x werkuren door de monteur een hoop ergernis en uiteindelijk zat ik ruim 4 maanden zonder scootmobiel. Laat de adviseur, de monteur en de cliënt samen komen en kijk dan wat er mogelijk is. Dat bespaart een hoop kosten en ergernis voor iedereen. 138 Wat ik regelmatig hoor van mantelzorgers is dat de huidige dagopvang niet geschikt is voor hoger opgeleide zorgontvangers. Hierdoor gaan deze in mindere mate naar de dagopvang waardoor de belasting van mantelzorger groot is. En, een hoge belasting verhoogt de kans op uitval. Het zou mooi zijn als er ook voor deze groep aangepaste dagopvang zou zijn. 139 Van wijkbewoners wordt er nu en in de nabije toekomt participatie en inzet in het zorgen voor elkaar verwacht. Maar wordt er nu ECHT aan wijkbewoners gevraagd hoe zij dit zien? En hoe zij dit in hun wijk willen invullen? Weten zij wat er aan bestaande mogelijkheden zijn? Nog steeds zijn we (te veel) aanbodgericht bezig. En, vragen wij te weinig. Ik zou graag, samen met WIJeindhoven, en wijkpartners, starten met discussies op kleinschalig niveau. Met wijkbewoners (toekomstige en huidige zorgontvangers en mantelzorgers). 140 Bij dezen wil ik een idee insturen om onze ervaringen van de afgelopen 5jaar bij ACT, afdeling vroeg psychose (GGzE) verder uit te rollen. Hier hebben wij in samenwerking met hulpverleners nieuwe naasten bij de voordeur opgevangen. Dit heeft zoveel goeds opgeleverd dat we dit aan alle nieuwe en bestaande naasten willen bieden. Dit in goede samenwerking met de hulpverleners en de familie-organisaties. We bereiken hiermee dat de cliënt de ruimte krijgt voor zijn eigen herstel en wij als naasten in onze kracht blijven. Ook zorgen wij ervoor dat de naasten (mantelzorgers) nog hun eigen dingen blijven doen en er zelf niet onderdoor gaan. We laten ze ook ervaren in naasten avonden dat ze zelf ook een vorm van herstel hebben door te maken, hierbij gebruiken we de zelfmanagement punten van Trimbos Zuinig op zorg Zuinig op zorg - 37

20 141 Om de doelgroep vrijwilligers goed te kunnen bereiken moet de PR worden verbeterd. 142 De organisaties voor informele zorg moeten meer en beter kenbaar maken wat ze doen. 143 Er zijn te veel professionele en informele organisaties bezig met de ondersteuning van mantelzorgers. 144 Burgers doen te snel een beroep op de gemeente, bijvoorbeeld voor vervoer. Waarom bestaat er geen overzicht met vrijwilligers die willen rijden. Er komt hieromtrent te weinig vraag van de gemeente door (voorbeeld boodschappenplusbus van het Ouderenfonds). 145 Mensen met een uitkering inzetten in de buurt/wijk. 146 Duidelijk maken wat iets kost, veel mensen weten dat niet. Het bedrag van 181 miljoen voor uitgaven voor welzijn en zorg was voor menigeen al een verassing. Meer concreet: wat kost een rolstoel voor jou; wat kost jouw huishoudelijke zorg; wat kost de buurtwerker; wat kost het open houden van een buurtvoorziening; etc. Het kostenbewustzijn bevorderen; nu denken velen het komt uit de grote pot met geld. Op medicijnen staat ook de prijs. 147 Grote opdrachten splitsen in een paar kleinere en openbaar aanbesteden waarbij ook commerciële bedrijven kunnen inschrijven. 148 Het invoeren van een inkomensgrens aan de tegemoetkoming verhuiskosten. 149 Maatwerk! Niet wat de aanbieder noodzakelijk vindt maar wat de vrager vindt moet centraal staan. Te veel is standaard. Regelmatig wil de vrager minder dan de standaard van de aanbieder. 150 Het netwerk kan vaak beter en goedkoper iets aanpassen dan een bedrijf. Bv. Trapliften installeren, drempels weghalen; kleine verbouwing, etc. Dan alleen de materialen vergoeden. 151 Automatisering kan de kosten sterk verminderen. 152 Personen in een re-integratietrajecten meer inschakelen voor aanpassingen in en aan woningen, materieel als rollaters, rolstoelen, etc. 153 In welzijn en zorg meer vooruitblikken. Wat valt over enkele jaren te verwachten? Dat voorkomt dubbele uitgaven, o.a. door te stoppen wat niet meer nodig is. Huidige voorzieningen/aanbieders zijn over enkele jaren wellicht overbodig. 154 Professionals moeten (nog) meer kijken naar de kracht van burgers. 155 Via internet moet er een site komen waarin alle Eindhovenaren via zoektermen naar hulpbronnen kunnen zoeken. Een intelligent systeem dat je niet gek maakt van het aanbod. 156 Door de gemeente is nog niet goed de omslag gemaakt om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen. Vrijwilligersorganisaties voelen zich overvraagd (bureaucratie). Het moet veel regelarmer, een lichte verantwoording moet voldoende zijn. Om waarborgen te bewerkstelligen kan een kwaliteitskeurmerk voor vrijwilligersorganisaties worden ingevoerd. 157 Vertrouwen in plaats van beheersen. Er werden voorbeelden gegeven van mensen, bijvoorbeeld een gediagnosticeerde alzheimerpatiënt, waarvoor ieder jaar weer hetzelfde formulier moet worden ingevuld als iets wordt gevraagd. 158 Opleiding op Mbo- en Hbo-niveau moeten de studenten sociaal werk leren uit te gaan van de kracht van burgers en leren dat het niet meer zorgen voor is maar zorgen dat. 159 Recht op zorg, dat is nu het uitgangspunt. Er moet een mentaliteitsverandering komen. 160 Mensen moeten de keuze krijgen het zelf op te lossen, met een financiële ondersteuning door de gemeente. 161 Welzijn op recept is een uitgeschreven methodiek waarbij in iedere huisartsenpraktijk een welzijnswerker (generalist) zit die de wijk kent en mensen met een psychosociale vraag mee kan nemen naar of kan wijzen op voorzieningen waardoor het leven voor diegene prettiger wordt, c.q. het welbevinden en welbehagen toe neemt. 162 Telefonische reactie: meneer is zwaar gehandicapt en hij heeft veel zorg nodig. Bezuinigen is voor hem geen optie. Naar aanleiding van de flyer had hij gereageerd, omdat hij niet over internet beschikt en dat even wilde melden. 163 Telefonische reactie: Meneer vindt het onterecht dat iemand een scootmobiel heeft, die al 5 jaar niet gebruikt wordt. Deze scootmobiel staat bij een dame die deze niet nodig heeft en ook niet gebruikt. Deze zou beter door iemand die echt een scootmobiel nodig heeft, gebruikt kunnen worden. Hij heeft een klacht ten aanzien van het niet reageren van de gemeente op zijn melding die hij al eerder heeft gedaan per post. 164 Telefonische reactie: meneer heeft verschillende oplossingen bedacht voor het gebruik en onderhoud van scootmobielen. Hij is van huis uit technisch aangelegd en wil zijn kennis graag inzetten voor het onderhouden van scootmobielen van anderen, zodat hier geen kosten aan verbonden zijn. 165 Telefonische reactie: Heeft een scootmobiel maar mag deze niet meer gebruiken in zijn woning. Hij wil zijn scootmobiel daarom ruilen voor een rolstoel. Hij heeft geen internet en kan dus niet reageren via de website Nog geen contact gehad met WMO loket 166 Ik heb mijn scootmobiel nieuw gekocht voor 1.500,- Nog nooit iets mee gehad. Mijn scootmbiel staat dag en nacht in de huiskamer. Scootmobielen met 2 wielen achter en 1 voor, dus in huis geen 5 wielige. Heel goed dat er geen dorpels meer in huis zijn. over ruimtes meer gemeenschappelijk gebruiken: er ligt vaak vertrouwelijk iets in, daarom s avonds niet open stellen Er staat in mijn badkamer al 2 jaar een rollator ongebruikt. Ondanks dat ik na de koop meteen gezegd heb deze te willen ruilen maar dat deden ze niet. Naar aanleiding van uw verzoek ben ik zo vrij u dit antwoord te sturen op uw eigen briefpapier. Behalve het knipsel hier ingesloten waarbij ik u laat weten dat ik uiterst tevreden ben met de badgreep, verder heb ik de indruk dat vaak een hulp van de zorg overbodig nodig is in bepaalde gevallen (soms ikzelf) bij het helpen van het aantrekken van steunkousen. Toevallig heb ik het adres gekregen van een instantie die hulpmiddelen levert hiervoor, maar bovendien iemand stuurt naar de patiënt om de kousen met dat hulpmiddel te leren aantrekken. Degene die mij de kousen via de zorg levert, had naar een hupmiddel dressbuddy gekeken, maar had geen idee hoe daar mee om te gaan, terwijl deze persoon wel de kousen kan aanmeten en bestellen. De handelingen met de sterk uitgevoerde solide dressbudddy zijn niet eenvoudig en ik was blij met 2x een uitleg, die ik toen kreeg van de firma. De badgreep bestelde ik via een postorder, goedkoper dan de winkel van de zorg, daar kon ik een tweedehandse krijgen. De dressbuddy kreeg ik zonder kosten van de firma die de verzekering betaalde met de levering van de kousen. Ik hoop dat u wat heeft aan mijn bevindingen. 167 Ik maak al sinds april 2008 dankbaar gebruik van huishoudelijke hulp vanuit de WMO. Dit omdat ik een chronische ziekte heb en ik geen mensen om mij heen heb die mij zouden kunnen helpen bij het huishouden. Uit de media heb ik vernomen dat in 2015 de WMO overgeheveld wordt naar de gemeente. Echter krijgt de gemeente hiervoor veel minder geld van het rijk. Mijn idee is, om de eigen bijdrage voor de hulp bij het huishouden aanzienlijk te verhogen. Maar dan alleen voor díe mensen die dat kunnen betalen. Mensen die écht (aantoonbaar) niet meer zouden kunnen betalen dan ze nu al betalen, zouden echter moeten worden ontzien en een lagere bijdrage betalen. 168 Met deze actie sta ik volkomen achter, maar laat ik mij eerst even voorstellen en daarvoor heb ik mijn cv bijgesloten. Gezien mijn adres word ik verzorgd in Peppelrode en wel om de volgende reden. (Red: persoonlijk stukje eruit gelaten). Het bleek mij toen dat ik al mijn vrienden en kennisen in die omgeving had overleefd en besloot, toen mee gelet op mijn hoge leeftijd en daarbij behorende gezondheid te gaan wonen in het verzorgingshuis Peppelrode. In december 2012 kreeg ik via de wet Maatschappelijke Ondersteuning mijn eerste scootmobiel. Voor die tijd had ik voor mijn mobiliteit een Volvo Sedan, die ik de laatste jaren, gezien mijn hoge leeftijd alleen gebruikte voor boodschappen en familie bezoeken, maar op aandrang van mijn kinderen heb ik met grote tegenzin de auto weggedaan en toen ontstond een tijd van eenzaamheid. Ik kon nergens naartoe! 38 - Zuinig op zorg Zuinig op zorg - 39

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!!

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!! Oktober 2012 Zó! Zoetermeer heeft aan scootmobielgebruikers gevraagd wat zij vinden van de bezuinigingen op de Wmo en vooral wat ze vinden van het voorstel om scootmobielen te verstrekken die een stuk

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Whereplantsoen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Whereplantsoen zijn de afgelopen 2 jaren

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er op gericht dat gemeenten

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID Werkconferentie 6 juli 2017 VOORWOORD DE WERKCONFERENTIE Mens onder de mensen zijn, meedoen en meetellen. Dingen voor jezelf of anderen

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven. De zorg in onze buurten 1

Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven. De zorg in onze buurten 1 De zorg in onze buurten. Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven De zorg in onze buurten 1 Verantwoordelijkheid nemen..?? Wie van u heeft reeds een aandeel geleverd in de wijze

Nadere informatie

In de Haagse Context

In de Haagse Context Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt In de Haagse Context 10 december 2013 Loes Hulsebosch en Karen Duys Thematafel Haagse Context, programma Wat is de Haagse Context? Inhoudelijk, organisaties,

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen 191 formulieren verstuurd 109 formulieren retour = 57,7% Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Vragenlijst gemeente Wieringermeer maart 2011 Vragen

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaren regie in de zorg

Vragenlijst Ervaren regie in de zorg Vragenlijst Ervaren regie in de zorg versie voor mondelinge afname Introductie Zwart = tekst interviewer Schuingedrukt = ter ondersteuning interviewer (niet hardop lezen) De vragen uit deze vragenlijst

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire.

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire. Sensire Thuiszorg is onderdeel van Sensire. Dagelijks kom ik bij verschillende mensen thuis. De één heeft natuurlijk meer zorg en aandacht nodig dan de ander. Daarom werk ik ook niet volgens een strak

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Uw collectieve zorgverzekering

Uw collectieve zorgverzekering Uw collectieve zorgverzekering CZ en Stichting CVEZ bieden u verschillende diensten en handige tools bij uw collectieve zorgverzekering. Meer dan alleen zorg verzekeren CZ doet meer dan alleen zorg verzekeren.

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan?

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Inleiding Voorzitter Voorjaarsnota 2017 De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Het scenario ziet er voor de gemeente Stadskanaal een stuk minder rooskleurig uit. De transitie jaren

Nadere informatie

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent.

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. 1. Zelfstandig Westvoorne Als heel veel dorpen bij elkaar

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg.

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Bestuurslid op de TV bij L1. 7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Begin januari werd het ROL via de provincie gevraagd een bijdrage te leveren

Nadere informatie

De Keukentafel Uitdaging

De Keukentafel Uitdaging De Keukentafel Uitdaging MAG HET WAT RUSTIGER AAN DE KEUKENTAFEL Gemaakt in het kader van het Swing project Een cliëntproces; tools voor samenwerking Door Nic Drion Aan de keukentafel Aan de keukentafel

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wat is het gebruik van respijt en wat zijn de wensen?

Wat is het gebruik van respijt en wat zijn de wensen? Onderzoeksresultaten Mogelijkheden tot respijt, December 2016 Wat is het gebruik van respijt en wat zijn de wensen? Aan de leden van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo is gevraagd wat hun mogelijkheden

Nadere informatie

Ervaringen mantelzorgers gemeente Zwolle

Ervaringen mantelzorgers gemeente Zwolle Ervaringen mantelzorgers gemeente Zwolle Ervaringen van een 83 jarige cliënt: Ik ben gevraagd door de verzorging van het bejaardenhuis of ik met OZOverbindzorg wilde werken. Mij werd gezegd dat ik dan

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Bijeenkomst van de participatieraad gemeente Buren: PGB in Wmo en jeugdhulp voor (psychisch) kwetsbare mensen

Bijeenkomst van de participatieraad gemeente Buren: PGB in Wmo en jeugdhulp voor (psychisch) kwetsbare mensen Bijeenkomst van de participatieraad gemeente Buren: PGB in Wmo en jeugdhulp voor (psychisch) kwetsbare mensen Spreker van Per Saldo*: Kristine Durksz *Per saldo is een vereniging van PGB budgethouders

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS Yvette Paludanus 2 Dit boekje is tot stand gekomen dankzij de vragen en verhalen van medewerkers in de zorg. Wil je een exemplaar van dit boekje bestellen? Wil je begeleiding

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Ondersteuning thuis Mensen

Nadere informatie

NIEUWE RIJKDOM. Maaltijd afhalen? Ik heb teveel gekookt. WIJKEN IN DE. Kan ik wat voor je doen? De hond uitlaten, boodschappen doen?

NIEUWE RIJKDOM. Maaltijd afhalen? Ik heb teveel gekookt. WIJKEN IN DE. Kan ik wat voor je doen? De hond uitlaten, boodschappen doen? Maaltijd afhalen? Ik heb teveel gekookt. NIEUWE RIJKDOM WIJKEN IN DE Kan ik wat voor je doen? De hond uitlaten, boodschappen doen? Tuinspullen lenen? WAAROM DIT ONDERZOEK? DEELECONOMIE EN DOE-HET-ZELF

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

\ Thuiszorg. Zorg en hulp bij u thuis. BrabantZorg, met aandacht

\ Thuiszorg. Zorg en hulp bij u thuis. BrabantZorg, met aandacht \ Thuiszorg Zorg en hulp bij u thuis BrabantZorg, met aandacht 2 Alle aandacht en zorg bij u thuis \ Thuiszorg Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft. BrabantZorg

Nadere informatie

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21. 19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.00 uur : Pauze 21.00-21.30 uur : Veranderingen in de AWBZ 21.30-22.30 uur

Nadere informatie

Bij ons draait het om u.

Bij ons draait het om u. Bij ons draait het om u. En om de mensen die voor u belangrijk zijn. Als u wilt, kunnen wij u en uw naasten ondersteunen. Bijvoorbeeld met goede zorg, hulp bij het huishouden of een personenalarm. En alles

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013 PowerPoint Expertmeeting presentatie Lelystad AWBZ Juni/ juli 2013 Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 Veranderingen AWBZ AWBZ wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke kern. kern-awbz alleen

Nadere informatie

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt:

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt: Gemeente Amsterdam Wethouder E. van der Burg Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Amsterdam, 22 januari 2015 Betreft: Evaluatie Wijkzorgteams Geachte heer Van der Burg, De Stedelijke Wmo-Adviesraad is een aantal

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers Veranderingen Veranderingen zorg in en de en werk ouderenzorg Informatiebijeenkomsten [Naam 24 en bijeenkomst] 25 november [Datum] 2014 Jacqueline Poelen Jolande Schevers Programma 1. Voor welke zorg moet

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Stelling 1: De samenleving is prima in staat de Hulp bij het huishouden vorm te geven.

Stelling 1: De samenleving is prima in staat de Hulp bij het huishouden vorm te geven. Uitwerking marktoriëntatie Hulp bij het huishouden door 14 Twentse gemeenten met zorgaanbieders HH en de Wmo raden over de toekomst van hulp bij het huishouden vanaf 2015. Stelling 1: De samenleving is

Nadere informatie

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter?

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Inleiding In deze notitie staan de tips en adviezen uit het project Samen op zoek naar verandering. Ze zijn het resultaat

Nadere informatie

Kleinschalig Zorgen. Terug. 09.15 Ontvangst met koffie en thee. 09.45 Opening door dagvoorzitter Angèle Jonkers

Kleinschalig Zorgen. Terug. 09.15 Ontvangst met koffie en thee. 09.45 Opening door dagvoorzitter Angèle Jonkers Terug Kleinschalig Zorgen 09.15 Ontvangst met koffie en thee 09.45 Opening door dagvoorzitter Angèle Jonkers 09.55 Kleinschalig wonen: kans of kwetsbaarheid? Het traditionele verpleeghuis is uit. Kleinschalig

Nadere informatie

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark.

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. Afdeling IJsselstein Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. September/oktober 2013 Inleiding In de laatste week van augustus en de eerste week

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012 Anders doen Carolien de Jong, 21 januari 2012 Aanleiding De organisatorische opgave in tijden van crisis, bezuinigingen en decentralisatie: meer met minder in het sociaal domein van Amsterdam Doel een

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Hulp vinden? Kom in contact met vrijwilligers en professionals

Hulp vinden? Kom in contact met vrijwilligers en professionals Hulp vinden? Kom in contact met vrijwilligers en professionals 1. Plaats gratis en veilig een opdracht 2. Ontvang reacties van vrijwilligers of professionals 3. Kies de hulpaanbieder die bij u past Of

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan

Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan In de week van 13 tot en met 21 september trok de Wijkenkaravaan door alle stadsdelen van Nijmegen. Onderwerp van gesprek: de toekomst van de wijken en de stad.

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie