Bruno Verbergt Wauw, hier leest men boeken!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bruno Verbergt Wauw, hier leest men boeken!"

Transcriptie

1 Non-Fictie Bruno Verbergt Wauw, hier leest men boeken! Wauw, hier leest men boeken! : inspiratiegids voor bibliotheek en boekhandel / Bruno Verbergt, Lieselotte De Snijder, Danie De Sadeleer. - Lueven : LannooCampus, [2013]. 135 pagina's : illustraties ; 24 cm cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : 031 : 12 Communicatie : : De boekensector bevindt zich in woelig water. Niet alleen moet het boek het opnemen tegen allerlei spectaculaire vrijetijdsbestedingen, ook de stijgende populariteit van digitale boeken en online verkoop betekent extra concurrentie voor bibliotheek en boekhandel. Toch zijn het boeiende en kansrijke tijden voor bibliothecarissen en boekverkopers die van de platgetreden paden willen treden. Er zijn immers nog steeds genoeg boekenliefhebbers, alleen willen ze op een andere manier aangesproken worden: ze willen meer inspraak en verwachten - al is het onbewust - niets minder dan een onvergetelijke belevenis. Dat is ook exact wat dit boek doet: lezers bijzondere ervaringen bezorgen. En dat houdt veel meer in dan goochelen met commerciële trucjes, want het zijn onze ervaringen die ons maken tot wie we zijn Verhaaren, Rik Wegwijs in kennis Wegwijs in kennis : vaardig zijn in wetenschapscommunicatie / Rik Verhaaren. Volledig vernieuwde 2e ed. - Leuven ; Den Haag : Acco, p : ill ; 25 cm. - 1e dr.: Met lit. opg. ISBN Omgaan met informatie is een onmisbare vaardigheid, zowel voor studenten als afgestudeerden. Vertrekkend vanuit de verhouding tussen wetenschap en wetenschappelijke literatuur, wil deze totaal herwerkte en up-to-date uitgave van Wegwijs in kennis de lezer opnieuw wegwijs en vaardig maken in wetenschapscommunicatie. Het eerste doel van dit boek is het bijbrengen van informatiegeletterdheid, een basisvaardigheid die verre van evident is door de veelheid en complexiteit van (digitale) bronnen, programma's en technologieën. Het aanleren ervan is echter cruciaal omdat meer informatie enkel kan leiden tot meer kennis mits efficiënt informatiegebruik. Het aanscherpen van een kritische zin is het tweede objectief van dit boek. Kennis van de spelers en spelregels van wetenschapscommunicatie en de vele mechanismen die leiden tot bias (vooringenomenheid), zullen de lezer toelaten bias te bestrijden en zo een bijdrage te leveren aan ethisch verantwoorde wetenschap. Het boek is geslaagd in zijn finale opzet wanneer de lezer beschikt over de autonome informatiedeskundigheid en het kritisch kennisbeheer die nodig zijn om ook zelf aan wetenschapscommunicatie te doen. 1

2 Non-Fictie Massamedia Massamedia Massamedia / Jasper van den Broeke... et al.]. - 2e dr. - [Wormerveer] : Essener, p : ill ; 28 cm. - ([Thema's maatschappijleer]. Maatschappijwetenschappen). - 1e dr.: Met reg. ISBN : 090 : 10 Mens en Maatschappij I : : Dit katern Maatschappijwetenschappen gaat over massamedia. Hiervan zijn er in de loop der jaren heel wat bijgekomen, zoals internet. Als je de massamedia bestudeert, krijg je ook zicht op het doen en denken van mensen. De massamedia hebben namelijk alles te maken met de cultuur in onze samenleving; de cultuur heeft invloed op de media en de media beïnvloeden ons en onze cultuur. Teksten en opdrachten die alleen voor vwo bestemd zijn, kun je herkennen aan het aparte tekentje v. Aan het eind van ieder hoofdstuk zijn enkele eindexamenopgaven opgenomen, zodat je alvast kunt oefenen voor het examen. Achterin vind je nog twee proefexamens. 2

3 Non-Fictie Huizinga-de Jong, Sonja Gehoord, gezien en geheeld worden Gehoord, gezien en geheeld worden : 'je kunt je leven helen' in de praktijk / Sonja Huizinga-de Jong, Kees Vermeer. - Groningen : Uitgeverij de Zaak, cop p ; 22 cm ISBN : 172 : 01 Geestelijk leven I : : Duizenden mensen hebben in Nederland de Je kunt je leven helen cursus gevolgd, die gebaseerd is op de gelijknamige everseller van Louise Hay. Deze cursus is gericht op persoonlijke groei, bewustwording en verandering. In Gehoord, gezien en geheeld worden vertelt een aantal van hen hoe hun leven door deze cursus is verbeterd. 3

4 Non-Fictie Bullinger, E.W. Getallen in de Bijbel Getallen in de Bijbel / Ethelbert W. Bullinger ; vertaling uit het Engels: H.B. Slagter ; redactie: C. Wols-Leusink en H.B. Slagter. - Wijk bij Duurstede : Everread Uitgevers, pagina's ; 21 cm. - Oorspronkelijke titel: Number in scripture. - Grand Rapids, Michigan : Kregel Publications, Eerste uitgave:1894. ISBN : : 27 Religie : : : : 27 Religie I : : 'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen. Nu, in 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) komt de Nederlandse vertaling beschikbaar! Het boek is tweeën verdeeld. Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel Trouwborst, G.A. Gewoon anders Gewoon anders : kerk zijn volgens Leviticus 19 / G.A. Trouwborst. - Nieuwleusen : Sifron, [2013] pagina's ; 20 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Dit boek gaat over kerk zijn. De gemeente is geroepen heilig - ofwel anders te zijn, maar wat betekent dat nu concreet? Voor een antwoord op deze vraag wordt de oproep tot heiliging in Leviticus 19:1-18 bestudeerd, de belangrijke gebodstekst voor Israel, die ook regelmatig in menig kerkdienst klinkt. Op basis van de joodse uitlegtraditie komt de auteur tot een zorgvuldige en verrassende uitleg van dit gedeelte. Hierbij laat hij zien dat kerk zijn helemaal niet moeilijk is. Veeleer gaat het om heel gewone zaken. De kerk hoeft niet uit te blinken in allerlei bijzonderheden, maar mag 'gewoon' anders zijn. Door deze bemoedigende bezinning op de kerntaak van de kerk is dit boekje ook zeer geschikt voor de kleiner wordende gemeente. Met het oog op bespreking in groepen of kringen zijn bij ieder hoofdstuk concrete gespreksvragen toegevoegd. Deze vragen willen gemeenteleden helpen om de besproken stof zelf te vertalen naar de eigen situatie. 4

5 Non-Fictie Verlichting Verlichting in Nederland Verlichting in Nederland : vrede tussen rede en religie? / Jan Wim Buisman (redactie). - Nijmegen : Uitgeverij Vantilt, [2013] pagina's : illustraties ; 24 cm. Met literatuuropgave en index. ISBN : : 27 Religie : : : 254 : 27 Religie : IV : : De relatie tussen Verlichting en religie is nog steeds een punt van heftige discussie. Voor de een vormt de Verlichting het verzamelpunt van alle antigodsdienstigheid, voor de ander probeert zij juist het traditionele christendom aan te passen aan het moderne, seculiere denken. Verlichting in Nederland schetst een genuanceerd en niet zelden verrassend beeld - daarbij geholpen door het veelal gematigde karakter van de historische Verlichting in Nederland. Spannend wordt het vooral wanneer de tweedeling tussen rede en religie wordt losgelaten. Met al zijn rationalisme leefde Spinoza bijvoorbeeld in een mystieke tijd: hij wist zich omringd door 'vrije' christenen voor wie de nieuwe redelijkheid geen bedreiging vormde, maar eerder een uitdaging. En honderd jaar later kon zelfs een predikant te boek staan als een verlichte vriend van duisterlingen. Aan de hand van een combinatie van historische essays en bronteksten wil Verlichting in Nederland op goed verlichte wijze de lezer zelf laten oordelen Kamp, Wilkin van de De droom van God De droom van God / Wilkin van de Kamp. - Aalten : Crosslight Media, p : ill ; cm. - Grotendeels eerder verschenen in: God speelt geen enkele rol in mijn leven en: Geboren om vrij te zijn ISBN God heeft een bijzondere droom: een wereld vol mensen die zijn bovennatuurlijke liefde ontvangen, beantwoorden en aan elkaar doorgeven. Omdat God liefde is, dwingt Hij mensen niet om zijn liefde te beantwoorden. Echte liefde kun je immers niet opeisen. Ware liefde komt van twee kanten. Hierin ligt een zeker risico. God besloot in zijn liefde onze keuze altijd te respecteren, hoe die ook uit zou pakken. In dit boek schildert Wilkin op meesterlijke wijze hoe de droom van God is veranderd in een heuse nachtmerrie en hoe God ons niet aan ons lot heeft overgelaten. In Jezus kwan God zelf onze gebroken wereld binnen om ons te laten zien dat wij de droom van God zijn.hij moet er niet aan denken dat wij zijn liefde niet willen ontvangen. 5

6 Non-Fictie Hollebeek, Jeremias Gods woord in zijn dierbaarheid aangeprezen Gods woord in zijn dierbaarheid aangeprezen : een heilbegerig Christen tot een naarstig en godvruchtig onderzoek en betrachting voorgesteld en aangeprezen / door Jeremias Hollebeek ; overgezet in hedendaags Nederlands door Joh. A. Bunt. Leerdam : Gereformeerde Bijbelstichting, [2013] p ; 21 cm ISBN : 255 : 27 Religie I : 3.75 : : 255 : 27 Religie : : Gods Woord in zijn dierbaarheid aangeprezen. Deze verhandeling verscheen voor het eerst in 1746 en is daarna, behoudens een fotomechanische uitgave, niet meer herdrukt. De heer joh. A. Bunt uit Rhenen heeft de verhandeling in de hedendaagse spelling overgezet Visser, P.J. Alleen samen Alleen samen : leven in relatie, 52 overdenkingen / Paul J. Visser ; [eindred.: Arie Harteveld]. - Zoetermeer : Boekencentrum, [2013] p ; cm ISBN Wij mensen zijn geschapen om samen te leven met God en met de ander: binnen huwelijk, gezin, gemeente, vriendschappen en samenleving. Leven is relatie. Relaties kunnen een bron van geluk zijn wanneer ze gedragen worden door liefde. In de praktijk is het echter nogal eens ingewikkelder dan het lijkt. Dit boekje zet in met de relatie die God met ons aangaat. In korte overdenkingen komen verschillende aspecten hiervan aan de orde. Daarnaast besteedt de auteur aandacht aan liefdesrelaties die tussen mensen ontstaan en aan relaties in het gezin, in de gemeente en in de samenleving. Op pastorale wijze staat hij stil bij zowel het begin van een relatie (partnerkeuze) als bij het einde van een relatie, als het tot een breuk komt of als een geliefde overlijdt. Dit pastoraal-meditatieve boek is bedoeld voor persoonlijke lezing en voor gebruik in het pastoraat. 6

7 Non-Fictie Continu Continu onderzoek burgerperspectieven Continu onderzoek burgerperspectieven : kwartaalbericht... / SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau. - [Editie] / Paul Dekker, Josje den Ridder. - Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, cop p ; 30 cm. - Verschijnt 1 per 3 maanden. - Ook o.d.t.: COB. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij I : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven Mannheim, Karl Het generatieprobleem Het generatieprobleem / Karl Mannheim ; vert. [uit het Duits] Hans Driessen ; naw. Ruud Abma. - Nijmegen : Vantilt, [2013] p ; 22 cm. - Vert. van: Das Problem der Generationen. - Oorspr. verschenen in: Wissenssoziologie. - Berlin ; Neuwied : Luchterhand, Met lit. opg. ISBN Het gemak waarmee we over generaties praten, illustreert dat het een bruikbaar begrip is om maatschappelijke verschijnselen te duiden. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat het in het dagelijks gebruik vooral aantrekkelijk is als we het losjes hanteren. Generaties kunnen tegenover elkaar staan, jonge generaties kunnen een maatschappij vernieuwen, en thuis kunnen we een generatiekloof ervaren. Karl Mannheim zag scherp hoe deze losse begripsopvatting verwarring veroorzaakte. In zijn essay Das Problem der Generationen (1927-'28) werkte hij daarom een nauwkeurig, gedifferentieerd generatiebegrip uit. In dezelfde tijd geboren zijn zegt op zich nog niet zoveel, aldus Mannheim. Pas als jongeren ook dezelfde culturele invloeden ondergaan, kan de ontwikkeling tot een maatschappelijke actieve 'generatieeenheid' werkelijk haar beslag krijgen. Voor dat laatste is het echter ook nodig dat bestaande culturele vormen door een versnelde maatschappelijke ontwikkeling zijn ontworteld. Anders gezegd: jongeren kunnen pas dan een eigen rol op het maatschappelijke toneel krijgen. Mannheims generatiebegrip heeft in de loop van de tijd vele auteurs en onderzoekers geïnspireerd, zowel in de geschiedwetenschap als in de sociale wetenschappen. 7

8 Non-Fictie Mackrell, Judith Flappers Flappers : six women of a dangerous generation / Judith Mackrell. - London : Macmillan, XV, 488 p., 16 ongenummerde pagina's platen : illustraties, foto's ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : : Glamorized, mythologized and demonized - the women of the 1920s prefigured the 1960s in their determination to reinvent the way they lived. Flappers is in part a biography of that restless generation: starting with its first fashionable acts of rebellion just before the Great War, and continuing through to the end of the decade when the Wall Street crash signal led another cataclysmic world change. It focuses on six women who between them exemplified the range and daring of that generation's spirit. Diana Cooper, Nancy Cunard, Tallulah Bankhead, Zelda Fitzgerald, Josephine Baker and Tamara de Lempicka were far from typical flappers. Although they danced the Charleston, wore fashionable clothes and partied with the rest of their peers, they made themselves prominent among the artists, icons, and heroines of their age. Talented, reckless and wilful, with personalities that transcended their class and background, they re-wrote their destinies in remarkable, entertaining and tragic ways. And between them they blazed the trail of the New Woman around the world Mierlo, J.J.M. van Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en ondernemingsrecht Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en ondernemingsrecht / Josephus Johannes Maria van Mierlo. - Deventer : Kluwer, XI, 399 p : ill ; 25 cm. - (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen ; dl. 117). - Auteursnaam elders in boek: Joost van Mierlo. - Proefschrift Universiteit Nijmegen. - Met lit. opg. - Met samenvatting in het Engels. ISBN Van Mierlo onderzocht de spanning tussen het medezeggenschapsrecht in de Wet op de ondernemingsraden en het ondernemingsrecht in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet financieel toezicht. Na een bespreking van het algemene begrippenkader, gaat hij in op de vraag wanneer men kan spreken van een besluit in voorbereiding, en wanneer het de ondernemer is die een besluit in voorbereiding heeft. Daarbij besteedt hij ook aandacht aan de spanning tussen verplichtingen uit hoofde van art. 24 WOR en de Wft. Aan de hand van uitspraken van de OK en de HR volgt dan een heldere analyse van toerekening, vereenzelviging en medeondernemerschap. Tenslotte bespreekt hij concrete besluiten: de overdracht van de zeggenschap in de ondernemer, een belangrijke wijziging van de verdeling van de bevoegdheden binnen de ondernemer, en de benoeming van een bestuurder van de vennootschap. Van Mierlo maakt inzichtelijk dat twee uiteenlopende rechtsgebieden moeilijk te combineren zijn. Zijn proefschrift is niet alleen juridisch verhelderend, het is ook voor de praktijk zeer waardevol. 8

9 Non-Fictie Vonk, G.J. Hoofdzaken socialezekerheidsrecht Hoofdzaken socialezekerheidsrecht / G.J. Vonk. - 8e dr. - Deventer : Kluwer, XX, 312 p : ill ; 25 cm. - 1e dr.: Met lit. opg., reg. ISBN : 329 : 10 Mens en Maatschappij : : : : : Hoofdzaken biedt vanuit breed perspectief een niet al te gedetailleerde uiteenzetting van het socialezekerheidsrecht. Het is bovenal een juridisch leerboek dat het rechtsgebied op systematische, toegankelijke en levendige wijze ontsluit. Na drie inleidende hoofdstukken is het boek opgezet langs de assen van de thema's ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden, kinderen, gezondheid en bestaansminimum. Hierna komen nog vier hoofdstukken aan bod over: re-integratie, handhaving, rechtsbescherming en het internationale socialezekerheidsrecht. Om de begrijpelijkheid te vergroten zijn voorbeelden opgenomen uit de rechtspraak en wordt er gewerkt met schema's. Ook wordt vaak kort gewezen op de achtergronden van rechtsregels. Het boeiende van het socialezekerheidsrecht is dat het zich ontwikkelt in een onstuimige maatschappelijke en politieke context. Om studenten verder bewust te maken van deze context en hen te stimuleren tot nadenken is aan het eind van de hoofdstukken een discussieparagraaf opgenomen. Alle hoofdstukken sluiten af met een samenvatting. Hoofdzaken socialezekerheidsrecht wordt zowel gebruikt in het universitaire onderwijs als op hbo-opleidingen. Het boek wordt jaarlijks geactualiseerd Levitt, Matthew Hezbollah Hezbollah : the global footprint of Lebanon's party of God / Matthew Levitt. - London : Hurst & Company, XIII, 407 p ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN Hezbollah - Lebanon's 'Party of God' - is a multifaceted organisation: it is a powerful political party in Lebanon, a Shia religious and social movement, Lebanon's largest militia, a close ally of Iran, and a terrorist organisation. Drawing on a wide range of sources, including recently declassified government documents, court records, and personal interviews with intelligence officials, Matthew Levitt examines Hezbollah's beginnings, its first violent forays in Lebanon, and then its terrorist activities and criminal enterprises abroad in Europe, the Middle East, South America, Southeast Asia, Africa, and finally in North America. He also discusses Hezbollah's unit dedicated to supporting Palestinian militant groups and the group's involvement in training and supporting insurgents who fought US troops in post-saddam Iraq. The book concludes with a look at Hezbollah's integral and ongoing role in Iran's 'shadow war' with Israel and the West, including plots targeting civilians around the world. Levitt shows convincingly that Hezbollah's willingness to deploy violence at home and abroad, its global reach, and its proxy-patron relationship with the Iranian regime are all matters worthy of the utmost concern. 9

10 Non-Fictie Rutte, Mark Nederland bij de tijd: verandering voor zekerheid Nederland bij de tijd: verandering voor zekerheid / Mark Rutte ; [red. Joppe Gloerich]. - 1e dr. - Amsterdam : Elsevier Boeken, p : ill ; 20 cm. - (H.J. Schoo-lezing ; 2013). - Bevat tevens: Popperlezing Met reg. ISBN : 332 : 10 Mens en Maatschappij I : 9.95 : Nederland bij de tijd: verandering voor zekerheid Van de hightech-campus in Eindhoven tot de agrarische kennis in Wageningen. In de vijfde H.J. Schoo-lezing stak premier Mark Rutte (VVD) vooral de loftrompet over de vaderlandse kenniseconomie. Maar ondanks de goede basis, zal Nederland moeten veranderen en meegaan in de technologische en geopolitieke verandereingen die de samenleving de komende jaren zullen treffen. Dat is de basis van het betoog dat Rutte op maandag 2 september 2013 in De Rode Hoed afstak. Het boek Nederland bij de tijd brengen: verandering én zekerheid bevat de uitgebreide en geannoteerde tekst van de H.J. Schoolezing 10

11 Non-Fictie Recht Recht van de Islam Recht van de Islam : teksten van het op 28 september 2012 te Leiden gehouden 30ste RIMO-symposium gewijd aan Islam, recht en geld: vermogensrechtelijke kwesties van moslims in Nederland / onder redactie van Pauline Kruiniger. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's ; 25 cm. - (RIMO-reeks ; 27). - Tekst in het Nederlands en Engels. - aan de kop van de titelpagina: Vereniging tot bestudering van het Recht van de Islam en het Midden-Oosten. - Met literatuuropgave. ISBN : 345 : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Teksten van het op 28 september 2012 te Leiden gehouden 30ste RIMOsymposium gewijd aan Islam, recht en geld: vermogensrechtelijke kwesties van moslims in Nederland Graaf, A.C.G.A.C. de Internationaal belastingrecht Internationaal belastingrecht / A.C.G.A.C. de Graaf, P. Kavelaars, A.J.A. Stevens. - 7e herz. dr. - Deventer : Kluwer, XVII, 544 p ; 25 cm. - (Fed fiscale studieserie, ISSN ; nr. 39). - 1e dr.: Met lit. opg., reg. ISBN In dit boek komt de problematiek van de voorkoming van internationaal dubbele belasting aan de orde. Leidraad vormt de structuur van het OESO-modelverdrag. De bespreking van de diverse toewijzingsregels is vooral bezien vanuit Nederlands perspectief zodat een nauwe band is gelegd met de nationale fiscale regelgeving. Daarnaast komt een aantal meer specifieke en bijzondere onderwerpen aan de orde zoals de fiscale faciliteiten in de Nederlandse regelgeving, die vooral van betekenis zijn bij grensoverschrijdende werkzaamheden, alsmede bepalingen ter zake van inlichtingenuitwisseling e.d. 11

12 Non-Fictie Marcel Snippe Belastingcontrole Belastingcontrole / Marcel Snippe, Robert Kamerling. - 9e herz. dr. - Deventer : Kluwer, XXI, 531 p ; 21 cm. - (Kluwer belastingwijzers, ISSN ; 17). - Oorspr. uitg. door Robert Kamerling: Met reg. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Met de nieuwe controleaanpak kan de Belastingdienst het toezicht tevens efficiënter uitvoeren. Echter, voor een belastingcontrole gelden wel spelregels. De term spelregel is met opzet gekozen. De spelregels, de rechten en verplichtingen, de niet zelden met elkaar conflicterende belangen van belastingbetaler enerzijds en Belastingdienst anderzijds, veroorzaken een zeker spanningsveld. Kennis van die spelregels is onontbeerlijk. Want hoever reiken de bevoegdheden van de fiscus? Dit boek beschrijft de spelregels waaraan zowel de belastingbetaler als de fiscus zich moeten houden. Uitvoerig gaat de auteur in op de gang van zaken bij een belastingcontrole. Zij bespreken stap voor stap de praktijk van een onderzoek, te beginnen bij de aankondiging. Aan welke voorschriften moet een administratie voldoen? Welke gegevens is de ondernemer verplicht te verstrekken en welke informatie hoeft hij niet te geven? Hoe zijn de bewaarplicht, de conversie en het meewerken aan een belastingcontrole geregeld? Ook de procedure rond derdenonderzoeken en waarnemingen ter plaatse wordt besproken. Het boek geeft tevens antwoord op de vraag wat de consequenties kunnen zijn van het verwerpen van een administratie en gaat in op de sancties en verweermiddelen Lawrence, Peter Enterprise in action Enterprise in action : a guide to entrepreneurship / Peter Lawrence. - Chichester : Wiley, [2013] pagina's ; 23 cm. - Met index. ISBN Where do entrepreneurial opportunities arise? How do successful entrepreneurs exploit trends? What is the role of innovation in entrepreneurship? How do companies get started and become self-sustaining? Based on studies of 80 companies, including 30 Sunday Times Fast Track Companies, and 20 highly successful US entrepreneurial firms, this book answers these and many other key questions about entrepreneurship. This authoritative guide to the world of entrepreneurship offers valuable lessons for MBA students and established entrepreneurs alike. Shows practitioners how success is influenced by factors such as industry dynamics, entry barriers, reconfiguration, and core competencies elivers practical coverage of an array of key issues, including how to exploit trends, how to foster innovation, how to get additional funding for expansion, and much more Provides expert guidance on how to successfully address each of the factors or core competencies covered An excellent supplement to standard graduate texts on the subject, it breathes new life into standard curriculum topics by presenting them within the context of real-world success stories 12

13 Non-Fictie McDonough, William De upcycle De upcycle : voorbij duurzaamheid - ontwerpen voor overvloed / William McDonough en Michael Braungart ; met een voorwoord van Bill Clinton ; eindredactie: Linda Modderkolk ; vertaling [uit het Engels]: WTS Vertalingen. - [Schiedam] : Scriptum Search Knowledge, [2013] pagina's : illustraties ; 21 cm. - Vertaling van: The upcycle : beyond sustainability - designing for abundance. - New York : North Point Press, ISBN : 354 : 10 Mens en Maatschappij I : : : 363 : 10 Mens en Maatschappij : : Van Michael Braungart en William McDonough, de auteurs van Cradle to Cradle, misschien wel het meest invloedrijke ecologische manifest van onze tijd, komt een indringende nieuwe oproep om een nieuwe voorstelling te maken van de maatschappij. Een praktisch en uitdagend plan om voorbij duurzaamheid te denken, aan een wereld waarin elke menselijke handeling een positief effect heeft en overvloed creëert. Duurzaamheid gaat niet over minder dingen slecht doen, maar over méér dingen goed doen. Dit boek toont aan hoe we kunnen bijdragen aan een gezonder en kwalitatief hoogwaardiger leven. Zonder de angst dat we daarmee de planeet tekort doen. 'De Upcycle is een boek over creativiteit, over groots denken, zelfs als we klein moeten handelen, en over het aanpakken van problemen met een voorkeur voor actie. Het spoort ons aan om tot oplossingen te komen door nauwkeurige observatie en innovatie, en het bestuderen van de feitelijke omstandigheden en behoeften ter plaatse. De optimist zegt dat het glas halfvol is en de pessimist zegt dat het halfleeg is. Braungart en McDonough zeggen dat het altijd helemaal vol zit, met water en lucht, en werken er voortdurend aan om dat volle glas nog groter te maken om het met meer mensen te delen en om de overvloed te vieren van alles waardoor wij in voorspoed kunnen leven.' Vergoossen, Ruud G.A. De nieuwe jaarverslaggeving De nieuwe jaarverslaggeving / R.G.A. Vergoossen. - 10e dr. - Deventer : Kluwer, XI, 248 p : ill ; 25 cm. - (Fiscale studieserie, ISSN ; nr. 37). - 1e dr. door J. Klaassen en G.H. Zevenboom. - Deventer : FED ; Amsterdam : Klynveld Kraayenhof, (Fed's fiscale actualiteiten ; nr. 2). ISBN Het bespreekt het gewijzigde verslaggevingslandschap in Nederland en gaat systematisch en in detail in op de wettelijke bepalingen met betrekking tot iedere post in de jaarrekening. Het gaat dan om de voorschriften opgenomen in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, 'De jaarrekening en het jaarverslag'. Daarnaast komen de algemene uitgangspunten en grondslagen van waardering en resultaatbepaling aan de orde en is er aandacht voor de inhoud van het jaarverslag (directieverslag), de publicatie van de jaarstukken, de concernverhoudingen, de consolidatieproblematiek, de rechtspraak, het toezicht op de financiële verslaggeving en de accountantscontrole. De toepassing van verslaggevingsvoorschriften wordt geïllustreerd aan de hand van casussen - in de vorm van een vraag met bijbehorend antwoord. De nieuwe jaarverslaggeving is nuttig voor allen die met jaarverslaggeving te maken hebben, waarbij in het bijzonder wordt gedacht aan financiële directeuren, bedrijfsjuristen, controllers, administrateurs, accountants en fiscalisten. Ook is het boek geschikt om studenten aan met name de economische, bedrijfskundige en juridische faculteiten van universiteiten en hogescholen vertrouwd te maken met het systeem en de werking van de wetgeving op het gebied van de externe financiële verslaggeving. 13

14 Non-Fictie Boomen, Fer van den Van hamer tot houvast Van hamer tot houvast : uit de gereedschapskist van de coach / Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout, Rinus Merkies. - Neer : Kloosterhof Neer, cop p : ill ; 21 cm. - Gebaseerd op de gelijknamige rubriek uit: Tijdschrift voor Coaching. - Met lit. opg. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : In coaching kom je regelmatig momenten tegen die ertoe doen. Momenten waarop sprake is van een zekere ambiguïteit, waarin nog niet zo gemakkelijk valt te beslissen wat je precies als coach te doen staat: 'Meerdere 'afslagen' zijn mogelijk. Tegelijkertijd is sprake van situationele druk om iets te doen, want zo'n moment is ook zo weer voorbij. Op dit soort momenten toont de rijkdom van het vak zich. In dit boek komen een aantal opgaven van de coach in de praktijk aan bod. Opgaven die zich voor doen op diffuse momenten waarin het uitmaakt wat voor keuze je als coach maakt. Steeds beschrijven de auteurs waar je in zo'n situatie houvast aan kunt ontlenen en hoe dan. Dat doen zij vanuit het besef dat 'hoe je naar die situatie kijkt, maakt wat je ziet'. En dat dat ook -min of meer- bepaalt wat je doet en laat. Het gereedschap dat zij ter beschikking stellen bestaat niet zozeer uit instrumenten zoals hamers dat zijn: Voorschriften of recepten in de vorm van 'als situatie A, doe dan B'. Zij formuleren 'reflectief gereedschap': houvasten die je manier van waarnemen en betekenis geven verrijken, en je handelingsruimte als coach Verruimen. Dit boek biedt een groot aantal kleine inkijkjes in de professionele praktijk van coaching. Coaches kunnen er inspiratie aan ontlenen voor onvoorspelbare momenten in hun eigen praktijk Burger, Yvonne Spiegel aan de top Spiegel aan de top : over de praktijk van executive coaching / Yvonne Burger. Amsterdam : Mediawerf, cop p : ill ; 24 cm. - Met lit. opg. ISBN Coaching is nog altijd bezig aan een opmars, executive coaching in het bijzonder. Waar het over gaat, wat er aan de top wordt besproken, blijft echter vaak binnenskamers. Ook de kennisvorming is tot op heden een onontgonnen terrein. Waarom en wanneer gaan leiders met coaches in zee? Wat is hun toegevoegde waarde? Vervullen toezichthouders een coachende rol of is dat juist onwenselijk? Over executive coaching bestaan veel vragen en onduidelijkheden. Spiegel aan de top biedt een antwoord op vele vragen, destilleert kennis en geeft zo een inkijkje in de praktijk. Yvonne Burger ging in gesprek met bestuurders van grote organisaties, executive coaches en commissarissen. Het resultaat is een rijk beeld van de diversiteit van executive coaching. Maar ook van de mores aan de top, de valkuilen, de do's en don'ts en de vraagstukken waar elke leider mee worstelt. Voor ambitieuze coaches is Spiegel aan de top een leerzame en boeiende reflectie op de eigen praktijk. 'Voor het eerst het echte, onopgesmukte verhaal van coaching in organisaties, zoals ervaren door de 3 partijen: leiders, opdrachtgevers en de coaches zelf. Een liefdevol relaas van het ambacht, de kunstjes, kundes en kunsten.' - Erik de Haan, directeur van het Center of Coaching van Ashridge Business School en hoogleraar organisatieontwikkeling en coaching aan de VU. 14

15 Non-Fictie Ruler, Betteke van Reflectieve Communicatie Scrum Reflectieve Communicatie Scrum : zo ben je accountable / [concept en tekst] Betteke van Ruler ; [medew. Amanda Kragten... et al ; eindred. Cindy Lammers]. - 1e dr. Amsterdam : Adfo Groep, p : ill ; cm ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Prof. dr. Betteke van Ruler is één van de vooraanstaande wetenschappers in corporate communicatie en communicatiemanagement. Zij ontving onlangs een hoge koninklijke onderscheiding voor de manier waarop zij de brug weet te slaan tussen theorie en praktijk. Dat bleek al vroeg met het Communicatiekruispunt, en recent met Met het oog op communicatie, reflecties op het communicatievak, en Communicatie NU, grootboek van het communicatievak. In dit beknopte boekje biedt zij een alternatieve methode om communicatie te plannen, één waarin flexibiliteit wordt omarmd en geformaliseerd. Dynamiek en verandering zijn geen obstakels meer maar gewoon onderdelen van de methode. Scrum wordt in veel gebieden gebruikt maar nog nauwelijks in het communicatievak. De verwachting is dat dit snel gaat veranderen. Er wordt inmiddels mee geëxperimenteerd en de gebruikers zijn erg enthousiast Halderen, M.D. van Thought leadership Thought leadership : vernieuwende inzichten en waardecreatie op het snijvlak van markt en maatschappij / Mignon van Halderen, Kym Kettler-Paddock, Craig Badings ; [vert.: Natasha Ziada ; eindred.: Lies Meiboom]. - Amsterdam : Adformatie Groep, [2013] p : ill ; cm. - (Communicatie.serie). - Met lit. opg. ISBN Veel bedrijven willen tegenwoordig een thoughtleadershippositie opbouwen. Het is vaak echter niet duidelijk wat thought leadership precies inhoudt, laat staan hoe bedrijven er vorm aan geven. Centraal in 'thought leadership' is het uitdragen van een novel point of view waarmee de organisatie haar medewerkers en stakeholders op een vernieuwende manier naar relevante thema's in de industrie of maatschappij laat kijken. Door het novel point of view te vertalen naar concrete ideeën en oplossingen creërt het bedrijf waarde voor medewerkers, klanten en andere stakeholders. Hoe komen bedrijven tot een novel point of view? Hoe vertalen ze dit in hun gedrag en communicatie? Hoe delen ze hun kennis en expertise rondom dit point of view? Wat zijn concrete uitkomsten van thoughtleadershipstrategieën? Dit zijn vragen die worden beantwoord in dit boek. De auteurs doen dit aan de hand van het Thought Leadership FrameworkTM dat zij uitleggen met behulp van praktijkvoorbeelden van vijf verschillende bedrijven. Dit boek is voor directeuren, managers, consultants en studenten die op het punt staan een thoughtleadershippositie te creëren en een strategisch denkkader kunnen gebruiken om hier op een systematische manier vorm aan te geven. 15

16 Non-Fictie Bogers, Jan-Peter Versimpelen Versimpelen / Jan-Peter Bogers ; illustraties: Bas Bakker. - [Delft] : Delftdigitalpress, [2013]. - XI, 198 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Ondertitel op omslag: projecten realiseren zonder gedoe. - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Kan het simpeler? Jazeker! Wij maken projecten en organisaties vaak onnodig ingewikkeld. En als we dat zelf niet doen, doen anderen het wel voor ons. Voor je het weet is een mooi plan of project veranderd in gedoe en raakt de vaart eruit. Versimpelen is een manier om focus aan te brengen in projecten, om van complex naar simpel en van gedoe naar flow te komen. Ontrafel een project, ontdoe het van alle bijzaken en je ziet weer waar het écht om draait. Hiermee worden de vervolgstappen om het project te realiseren kraakhelder. Voor organisaties is versimpelen een manier om de kern van hun bestaan te (her)ontdekken: waarom doen we wat we doen? Versimpelen is speels en bloedserieus tegelijk. Het begint met de mindset dat eenvoudiger vaak beter is en eindigt met het makkelijker realiseren van projecten en dynamischer maken van organisaties. In Versimpelen vertelt Jan-Peter Bogers hoe je onnodig gedoe herkent en complexiteit doorgrondt. Vijf kernvragen, zes gedoefactoren en een toolbox met 27 technieken helpen je om te versimpelen. Talloze voorbeelden en cases laten zien hoe versimpelen in de praktijk werkt Beek, Daan van De intelligente organisatie De intelligente organisatie : prestatieverbetering en organisatie-ontwikkeling met business intelligence / Daan van Beek. - 4e druk. - Den Bosch : Tutein Nolthenius, pagina's : illustraties, tabellen, schema's ; 25 cm. - 1e druk: Met literatuuropgave, index. ISBN De intelligente organisatie richt zijn zintuigen op relevante zaken, verwerkt met het brein de signalen tot zinvolle informatie en kennis en voert met de ledematen gerichte acties uit. Dit concept begint met het goed registreren van gegevens en het bepalen van welke informatie nu echt relevant is om betere resultaten te bereiken. Business Intelligence (BI) en prestatiemanagement kunnen daarin hèt verschil maken. Door slimme filters, betekenisvolle indicatoren, rolgebaseerde rapportages, integrale dashboards, klant A4'tjes en flexibele analyses.. De organisatie kan kantelen en markt- en procesgericht denken én werken. De klant krijgt uiteindelijk het heft in eigen handen. Via Internet verkrijgt hij direct toegang tot relevante informatie en applicaties in de backoffice. De slagkracht van de organisatie kan zo enorm vergroot worden: niet alleen de relatief kleine groep managers mag sturen, ook medewerkers, klanten, leveranciers en andere zakenpartners worden betrokken bestuurders. Zo kan beheersing van bovenaf en betrokkenheid van onderop samengaan. Op basis van het BI concept kunnen we niet alleen anders gaan denken en veel beter samenwerken, maar ons ook veel meer organiseren rondom processen en doelgroepen. 16

17 Non-Fictie Bushnell, Nolan Finding the next Steve Jobs Finding the next Steve Jobs : how to find, keep and nurture talent / Nolan Bushnell ; with Gene Stone ; performed by Joseph C. Wilson. - Grand Haven, MI : Brilliance Audio, [2013]. - 1 mp3 cd (4 uur, 16 min.). - Integrale weergave van het boek. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : A celebrated visionary and iconoclast, Nolan Bushnell founded the groundbreaking gaming company Atari before he went on to found Chuck E. Cheese's and two dozen other companies. He also happened to launch the career of the late Steve Jobs, along with those of many other brilliant creatives over the course of his five decades in business. With refreshing candor, keen psychological insight, and robust humor, Bushnell explains in this audiobook how to think boldly and differently about companies and organizations - and specifically the people who work within them. For anyone trying to turn a company into the next Atari or Apple, build a more creative workforce, or fashion a career in a changing world, this book will enlighten, challenge, surprise, and amuse Je Je 2de carrie re Je 2de carrie re : nieuwe loopbaankeuzes voor 45-plussers na herbezinning of ontslag / [red. Pien Heuts... et al ; fotogr. & ill. Vincent Boon... et al.]. - 1e dr. - Utrecht : BigBusinessPublishers, p : ill ; 23 cm ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : Ongeveer 600 duizend hoger opgeleide 45-plussers zouden graag een carrièreswitch maken, maar de kansen op een andere baan zijn momenteel niet erg groot. Van hen zijn er ruim 50 duizend werkloos, en dat aantal groeit snel. Dit denk- en doeboek haalt je uit je dip, helpt om je oogkleppen af te zetten en alternatieven te bekijken. Ben ik ondernemer? Is uitzendwerk een optie? Vind ik andere dingen belangrijk dan toen ik 25 was? Je tweede carrière staat vol met openhartige ervaringsverhalen, informatieve overzichtsartikelen en praktische tips. Invuloefeningen en checklists zetten je aan het werk. Is een carrièrecoach iets voor mij, en hoe vind je een goede? Hoe ontdek je eigenlijk je talent? Loopbaancoaches vertellen hoe je je kansen - en je plezier - vergroot. Volgens deskundigen heeft de vaste baan zijn langste tijd gehad. We zijn op weg naar een 'klusseneconomie'. Wie wil werken, moet goed kunnen formuleren wat hij te bieden heeft, en goed kunnen samenwerken in wisselende netwerken. Wat betekent die ontwikkeling voor jou? En hoe verkoop jij jezelf in de nieuwe economie? 17

18 Non-Fictie Christiaens, Tim Win tijd op jouw manier Win tijd op jouw manier / Tim Christiaens. - 2e dr. - Tielt : Lannoo, p : ill ; 25 cm. - Ondertitel op omslag: Ontdek de beproefde EFFECT-methode. - 1e dr.: Met lit. opg. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : 368 : 11 Bedrijf en Beroep : : Klassieke cursussen timemanagement houden weinig rekening met persoonlijke kenmerken. De EFFECTmethode van Tim Christiaens stelt wel de persoon zelf centraal, en leidt zo tot opmerkelijke resultaten. Via een handig stappenplan, concrete cases en praktische oefeningen leert dit boek je je tijd beter en effectiever te gebruiken. Win tijd op jouw manier bevat ook tien inspirerende verhalen van mensen als Herman Van Rompuy, Christian Van Thillo en Geert Noels. Zij tonen hoe zij een goede work-life balance weten te bewaren Boogaart, J.C. van den Verbredingsvakken en communicatie Verbredingsvakken en communicatie : voor VPS / auteur J.C. van den Boogaart ; eindredactie O. Koppenhagen. - Editie 2013/ Dordrecht : Convoy Uitgevers, XI, 278 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN Dit studieboek is specifiek gericht op het examen Verbredingsvakken en Communicatie van de Vakopleiding Payroll Services (VPS). Het doel van dit boek is om de student inzicht te geven in de basisbeginselen van strategisch management, financiele administratie, administratieve organisatie en automatisering, Human Resources Management en communicatie. Na een inleidend eerste hoofdstuk over strategisch beleid wordt uitvoerig ingegaan op de rol die de financiele administratie hierbij speelt, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan kostprijscalculatie, budgetteren en het opstellen van de jaarstukken (hoofdstuk 2 en 3). Vervolgens komt in de hoofdstukken 4, 5 en 6 het belang van een goede informatievoorziening en een goede administratieve organisatie en automatisering aan bod, waarna in de hoofdstukken 7 en 8 wordt stilgestaan bij de financiele administratie en de verwerking van de lonen hierin. In hoofdstuk 9 wordt vervolgens aandacht besteed aan de inkomstenbelasting. De hoofdstukken 10 en 11 vormen een inleiding op het thema Human Resources Management, dat in de hoofdstukken 12 tot en met 14 in praktische zin wordt uitgewerkt door de behandeling van de diverse HRM-instrumenten. In de hoofdstukken 15 tot en met 19 wordt tot slot aandacht besteed aan de basisbeginselen van communicatie. 18

19 Non-Fictie Handboek Handboek secretaresse assistent Handboek secretaresse assistent / onder red. van: Marianne H.M. Smits... [et al.]. - 3e dr. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet, p : ill ; 24 cm. - Omslag vermeldt: Management support. - Onderdeel van de Secretaresse assistent. - 1e dr.: Alphen aan den Rijn [etc.] : Kluwer, Met lit. opg., reg. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Het 'Handboek Secretaresse Assistent' biedt u stevig houvast op de belangrijkste aandachtsgebieden van uw vakgebied. Het Handboek helpt u uw werk sneller en efficiënter te doen. Een standaardwerk met praktische informatie op het gebied van: - Administreren - Archiveren en post verwerkenagendabeheer - Communiceren - Faciliteren - Vergaderingen voorbereiden en notuleren- Organiseren - Zakelijk schrijven - Coördineren van het secretariaat In aanvulling op dit Handboek verschijnt vier keer per jaar een Secretaresse Assistent Wijzer. Deze boekjes gaan dieper op een bepaald deel van je werk in. De Secretaresse Assistent is uw persoonlijke oplossing om bij te blijven en uw competenties te blijven ontwikkelen Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA. - 2e [gew.] dr. - Groningen ; Houten : Noordhoff Uitgevers bv, [2013]. - XI, 611 pagina's : illustraties ; 24 cm + schema. - [Theorieboek]: / Henk Fuchs, Sarina van Vlimmeren ISBN De MBA-opleiding, zoals geëxamineerd door de Associatie vanaf 2013, bestaat uit de volgende onderdelen. Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie, Belastingwetgeving en Financiële rapportage & Analyse. Voor al deze vakken biedt Noordhoff de student een compleet pakket om zich optimaal voor te bereiden op de examens. Op vindt u alle informatie over deze methode.bedrijfsadministratie MBA (journaalposten) is gebaseerd op de nieuwe MBA-exameneisen van de Associatie. De onderwerpen worden in eerste instantie aan de hand van invoerschermen en de daaruit voortvloeiende journaalposten besproken. Vervolgens laat de auteur zien hoe de financiële feiten in een ERP-omgeving moeten worden gejournaliseerd. In het hoofdboek wordt de theorie afgesloten met zelftoetsen per hoofdstuk. Daarnaast kan de student zich voorbereiden op het examen met het Opgaven- en Werkboek. Alle uitwerkingen zijn te vinden in het bijbehorende uitwerkingenboek. 19

20 Non-Fictie Boudreaux, Chris The most powerful brands on earth The most powerful brands on earth : how to transform teams, empower employees, integrate partners and mobilize customers to beat the competition in digital and social media / Chris Boudreaux and Susan F. Emerick. - Upper Sadle River, NJ : Prentice Hall, [2013]. - XIV, 215 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Brands that thrive and profit from employee and customer empowerment generate significantly greater awareness and revenues, while also decreasing the costs of marketing, selling, and customer service. However, employees must engage in public, real-time conversations. And most people are not professional communicators. Achieving those outcomes requires new skills, business processes, governance, measurement, and infrastructure. In addition, leaders must learn new ways of managing risk, while helping employees build and manage external relationships in real time. Now, in The Most Powerful Brand on Earth, social business pioneers Chris Boudreaux and Susan Emerick help you successfully manage all these changes Erwin, Kim Communicating the new Communicating the new : methods to shape and accelerate innovation / Kim Erwin. - Hoboken, NJ : Wiley, [2014]. - XIII, 256 pagina's : illustraties, foto's ; 24 cm. - Met index. ISBN This book describes and demonstrates methods for communication in the design thinking/innovation process throughout all stages of the process, not just the end. It introduces core concepts and methods that help manage complexity, accelerate synthesis, bring clarity and diffuse important knowledge to the people who need to act on it 20

21 Non-Fictie Montague, Ty True story True story : how to combine story and action to transform your business / Ty Montague. - Boston, Massachuchetts : Harvard Business Review Press, [2013] pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met index, literatuur opgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 10 Mens en Maatschappij : : The old way to market a business was storytelling. But in today's world, simply communicating your brand's story in the hope that customers will listen is no longer enough. Instead, your authentic brand must be evident in every action the organization undertakes. Today's most successful businesses are storydoers. These companies create products and services that, from the very beginning, are manifestations of an authentic and meaningful story-one told primarily through action, not advertising. In True Story, creative executive Ty Montague argues that any business, regardless of size or industry, can embrace the principles of storydoing. Indeed, our best-run companies-from small start-ups to global conglomerates-organize around a coherent narrative that is then broadcast through every action they take (from product design to customer service to marketing). Montague shows why storydoing firms are nimble, more adaptive to change, and more efficiently run businesses Bruins Slot, W. Leasing Leasing / W. Bruins Slot. - Deventer : Kluwer, X, 124 pagina's : illustraties, tabellen ; 25 cm. - (Fiscale brochures. Div.). - Met register. ISBN In deze brochure worden de vele fiscale kanten van leasing in kaart gebracht. Het belangrijkste probleem bij leasing is de kwalificatie van de leaseovereenkomst: betreft het een operationele lease (huur) of een financiële lease (koop op termijn)? Nadat is uiteengezet op welke wijze men in Nederland het onderscheid tussen beide leasevormen pleegt te maken, worden de gevolgen van de beide kwalificaties besproken. Naast de gevolgen voor de vennootschapsbelasting komen ook de consequenties voor de omzetbelasting, de overdrachtsbelasting en de invordering aan de orde. Niet alleen de kwalificatie van de leaseovereenkomsten brengt pennen en tongen in beweging: ook het feit dat vennootschappen en instellingen van het (operationele) leasetraject gebruikmaken maakt het nodige los. Om die reden is ook aan het morele aspect van leasing een hoofdstuk gewijd. 21

22 Non-Fictie Himpe, Tom #Inthemoment #Inthemoment : de geheimen, valstrikken, mythes en tools van real-time content / Tom Himpe & Pieter Goiris ; Nederlandese vertaling: Erik Ros. - Leuven : LannooCampus, [2013] pagina's : illustraties ; 21 cm. - Ondertitel op omslag: de kunst van het campagnevoeren in real-time. - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : 377 I : : Waarom zou het 9 maanden moeten duren om een reclamespot van 30 seconden te maken? De output van de reclamebranche is opvallend klein. Het gemiddelde reclamebureau produceert op jaarbasis wellicht niet eens genoeg tekst en foto's om één enkele krant of één televisieprogramma te vullen. En dit in een tijd waarin content slechts even waardevol is als het publiek dat hij bereikt, de aandacht die hij trekt of de band die hij tot stand brengt. #inthemoment introduceert u in de geheimen van real-time content. In realtime analyseren, plannen, creëren en verspreiden zorgt voor meer dynamiek. Je past immers aan en leert bij terwijl je bezig bent Proost, Stef De verkeersknoop De verkeersknoop / Stef Proost & Chris Tampe re ; auteurs: Johan Driesen, Andre Loeckx, Benoit Nemery, Stef Proost, The re se Steembergen, Chris Tampe re, Tom Truyts & Eric Van den Bulck. - Leuven : LannooCampus, [2013] pagina's : illustraties ; 21 cm. - (Wat met-reeks). - Met literatuuropgave. ISBN Monsterfiles, slecht onderhouden wegen, stampvolle treinen, gevaarlijke fietspaden, een gebrek aan parkeergelegenheid, fijn stof... Personenmobiliteit is één van de continue pijnpunten in onze maatschappij. Ondanks veel beloftes krijgen we dit nog steeds niet goed georganiseerd. In dit boek worden de inzichten uit verschillende disciplines samengebracht en worden concrete aanbevelingen gegeven die het courante, steriele discours overstijgen. Centraal staan onder meer volgende vragen: Waarheen met ons wegennet? Hoe voortaan betere beslissingen nemen? Hoe bestaande infrastructuur beter benutten? Wat kunnen we oplossen via betere voertuigen? Wat met de verkeersknoop? ontrafelt de belangrijkste mobiliteitsproblemen en gaat op zoek naar realistische oplossingen. Want, de organisatie van onze mobiliteit kan beter. 22

Harris, Harlan D. Analyzing the analyzers

Harris, Harlan D. Analyzing the analyzers Non-Fictie - 000 2013-34-5584 Harris, Harlan D. Analyzing the analyzers Analyzing the analyzers : an introspective survey of data scientists and their work / Harlan D. Harris, Sean Patrick Murphy and Marck

Nadere informatie

FondsenDisk FondsenDisk 2015

FondsenDisk FondsenDisk 2015 Non-Fictie - 000 2015-03-1952 FondsenDisk FondsenDisk 2015 FondsenDisk 2015 : het fondsenboek op cd-rom. - [Zutphen] : Walburg Pers, [2015]. - 1 cd-rom : kleur ; 12 cm + 1 tekst (7 pagina's). - (Fondsendisk).

Nadere informatie

Waals, Ad van der Muziek lezen met de vingers

Waals, Ad van der Muziek lezen met de vingers Non-Fictie - 000 2015-03-2037 Waals, Ad van der Muziek lezen met de vingers Muziek lezen met de vingers : de geschiedenis van het muziekbibliotheekwerk voor mensen met een visuele beperking / Ad van der

Nadere informatie

Contemporary Contemporary culture

Contemporary Contemporary culture Non-Fictie - 000 2013-02-0705 Contemporary Contemporary culture Contemporary culture : new directions in arts and humanities research / ed. by Judith Thissen, Robert Zwijnenberg and Kitty Zijlmans. - [Amsterdam]

Nadere informatie

Kuhn, Thomas S. The structure of scientific revolutions

Kuhn, Thomas S. The structure of scientific revolutions Non-Fictie - 000 2015-16-4804 Kuhn, Thomas S. The structure of scientific revolutions The structure of scientific revolutions / Thomas S. Kuhn. - Fourth edition / with an introductory essay by Ian Hacking.

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn

IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Non-Fictie - 100 2014-32-5765 IJsseling, Samuel Heidegger, denken en danken, geven en zijn Heidegger, denken en danken, geven en zijn / Samuel IJsseling ; redactie Henk Hoeks. - Nijmegen : Vantilt, [2015].

Nadere informatie

Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie

Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie Non-Fictie - 200 2014-52-0711 Luyn, A.H. van Omwille van het Evangelie Omwille van het Evangelie / Mgr. A.H. van Luyn s.d.b. - Baarn : Adveniat, [2015]. 196 pagina's ; 22 cm. - Ondertitel op omslag: preken

Nadere informatie

Global Global standards and publications

Global Global standards and publications Non-Fictie - 000 2012-24-2555 Global Global standards and publications Global standards and publications : edition 2012/2013 / [eds.: Jane Chittenden... et al.]. - Second edition, first impression. - [Zaltbommel]

Nadere informatie

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Non-Fictie - 000 2015-24-3246 Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Museums, migration and cultural diversity : Swedish museums in tune with the times? / Christina Johansson. -

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Rijnja, Guido Kleur bekennen

Rijnja, Guido Kleur bekennen Non-Fictie - 000 2014-41-4936 Rijnja, Guido Kleur bekennen Kleur bekennen : overheidscommunicatie in vijf spanningsbogen / Guido Rijnja, Vera de Witte ; eindredactie: Lies Meiboom. - Amsterdam : Adfo Groep,

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan

Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan Non-Fictie - 100 2014-32-5611 Kimmerle, H. Filosofie van het verstaan Filosofie van het verstaan : een dialoog / Heinz Kimmerle & Renate Schepen. Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, 2014. - 143 pagina's ;

Nadere informatie

Book The book of Jezebel

Book The book of Jezebel Non-Fictie - 000 2014-26-0683 Book The book of Jezebel The book of Jezebel : an illustrated encyclopedia of lady things / edited by Anna Holmes ; written by: Kate Harding, Amanda Hess ; contributing writers:

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2015 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING NAJAAR 2015

TRAINING & OPLEIDING NAJAAR 2015 Onmisbare opleidingen voor ambitieuze financials BEOORDEELD ALS BESTE FINANCIËLE OPLEIDER Bron: Springest.nl (120+ ervaringen) 8,4 TRAINING & OPLEIDING NAJAAR 2015 Controlling & Risicomanagement, Financiële

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie Wetenschapscommunicatie, een kennisbasis

Wetenschapscommunicatie Wetenschapscommunicatie, een kennisbasis Non-Fictie - 000 2014-22-4229 Wetenschapscommunicatie Wetenschapscommunicatie, een kennisbasis Wetenschapscommunicatie, een kennisbasis / redactie: Frans van Dam, Liesbeth de Bakker, Anne M. Dijkstra.

Nadere informatie

Openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants

Openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per

Nadere informatie

Special 2011 LEIDERSCHAP

Special 2011 LEIDERSCHAP Special 2011 LEIDERSCHAP What s in it for me? Voor u ligt de derde special van AAA (Triple A) Total Facility Management Het lezen en gebruiken van deze special kan u helpen met; Index Leiders gezocht m/v,

Nadere informatie

Collaboration: the next step

Collaboration: the next step Collaboration: the next step A whitepaper on the foundations of an Enterprise Social Network. Een whitepaper door DMC-studenten van de Hogeschool Utrecht als onderdeel van de cursus E-organisation gegeven

Nadere informatie

Schnapp, Jeffrey T. The library beyond the book

Schnapp, Jeffrey T. The library beyond the book Non-Fictie - 000 2014-50-5607 Schnapp, Jeffrey T. The library beyond the book The library beyond the book / Jeffrey T. Schnapp, Matthew Battles. - Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2014.

Nadere informatie

Maatschappij Themarapport

Maatschappij Themarapport Maatschappij Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Jeroen Boon; Jack Simons Deelnemers: Diederik van der Burg; Peter Daub; Marc van der Hijden; Iteke van

Nadere informatie

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Samenwerken in projecten De teamrollen van Belbin voor studenten

Samenwerken in projecten De teamrollen van Belbin voor studenten Samenwerken in projecten De teamrollen van Belbin voor studenten Rob Groen, Ed Feijen, Peter Hennevanger, André Meester Eerste druk met officiële Belbin teamrollentest Noordhoff Uitgevers bv Samenwerken

Nadere informatie

drs. Gerard van Vliet MBA Vitality Matters! drs. Paul Harts Waarom doen ze het niet gewoon in één keer goed?

drs. Gerard van Vliet MBA Vitality Matters! drs. Paul Harts Waarom doen ze het niet gewoon in één keer goed? ACADEMY MAG A Z I N E OVER SPREKERS DIE E - M A G A Z I N E drs. Paul Harts Waarom doen ze het niet gewoon in één keer goed? drs. Eveline Brandt De gelukkige voorzitter Paul Gerbrands De club van 10 miljoen

Nadere informatie

McCandless, David Knowledge is beautiful

McCandless, David Knowledge is beautiful Non-Fictie - 000 2015-12-1456 McCandless, David Knowledge is beautiful Knowledge is beautiful / David McCandless. - [1e oplage]. - London : William Collins, 2014. - 255 pagina's : illustraties ; 26 cm.

Nadere informatie

Making The making of the humanities

Making The making of the humanities Non-Fictie - 000 2014-17-1413 Making The making of the humanities The making of the humanities. - Amsterdam : Amsterdam University Press, [2014]. 715 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Vol. III: The modern

Nadere informatie

Masterscriptie Communicatie van IT Governance

Masterscriptie Communicatie van IT Governance Masterscriptie Communicatie van IT Governance Een taxonomie van bedrijven op basis van hun jaarverslagen Mark Tissink - s0718467 - IK128 Masterscriptie Openbare versie Communicatie van IT Governance Een

Nadere informatie