Bruno Verbergt Wauw, hier leest men boeken!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bruno Verbergt Wauw, hier leest men boeken!"

Transcriptie

1 Non-Fictie Bruno Verbergt Wauw, hier leest men boeken! Wauw, hier leest men boeken! : inspiratiegids voor bibliotheek en boekhandel / Bruno Verbergt, Lieselotte De Snijder, Danie De Sadeleer. - Lueven : LannooCampus, [2013]. 135 pagina's : illustraties ; 24 cm cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : 031 : 12 Communicatie : : De boekensector bevindt zich in woelig water. Niet alleen moet het boek het opnemen tegen allerlei spectaculaire vrijetijdsbestedingen, ook de stijgende populariteit van digitale boeken en online verkoop betekent extra concurrentie voor bibliotheek en boekhandel. Toch zijn het boeiende en kansrijke tijden voor bibliothecarissen en boekverkopers die van de platgetreden paden willen treden. Er zijn immers nog steeds genoeg boekenliefhebbers, alleen willen ze op een andere manier aangesproken worden: ze willen meer inspraak en verwachten - al is het onbewust - niets minder dan een onvergetelijke belevenis. Dat is ook exact wat dit boek doet: lezers bijzondere ervaringen bezorgen. En dat houdt veel meer in dan goochelen met commerciële trucjes, want het zijn onze ervaringen die ons maken tot wie we zijn Verhaaren, Rik Wegwijs in kennis Wegwijs in kennis : vaardig zijn in wetenschapscommunicatie / Rik Verhaaren. Volledig vernieuwde 2e ed. - Leuven ; Den Haag : Acco, p : ill ; 25 cm. - 1e dr.: Met lit. opg. ISBN Omgaan met informatie is een onmisbare vaardigheid, zowel voor studenten als afgestudeerden. Vertrekkend vanuit de verhouding tussen wetenschap en wetenschappelijke literatuur, wil deze totaal herwerkte en up-to-date uitgave van Wegwijs in kennis de lezer opnieuw wegwijs en vaardig maken in wetenschapscommunicatie. Het eerste doel van dit boek is het bijbrengen van informatiegeletterdheid, een basisvaardigheid die verre van evident is door de veelheid en complexiteit van (digitale) bronnen, programma's en technologieën. Het aanleren ervan is echter cruciaal omdat meer informatie enkel kan leiden tot meer kennis mits efficiënt informatiegebruik. Het aanscherpen van een kritische zin is het tweede objectief van dit boek. Kennis van de spelers en spelregels van wetenschapscommunicatie en de vele mechanismen die leiden tot bias (vooringenomenheid), zullen de lezer toelaten bias te bestrijden en zo een bijdrage te leveren aan ethisch verantwoorde wetenschap. Het boek is geslaagd in zijn finale opzet wanneer de lezer beschikt over de autonome informatiedeskundigheid en het kritisch kennisbeheer die nodig zijn om ook zelf aan wetenschapscommunicatie te doen. 1

2 Non-Fictie Massamedia Massamedia Massamedia / Jasper van den Broeke... et al.]. - 2e dr. - [Wormerveer] : Essener, p : ill ; 28 cm. - ([Thema's maatschappijleer]. Maatschappijwetenschappen). - 1e dr.: Met reg. ISBN : 090 : 10 Mens en Maatschappij I : : Dit katern Maatschappijwetenschappen gaat over massamedia. Hiervan zijn er in de loop der jaren heel wat bijgekomen, zoals internet. Als je de massamedia bestudeert, krijg je ook zicht op het doen en denken van mensen. De massamedia hebben namelijk alles te maken met de cultuur in onze samenleving; de cultuur heeft invloed op de media en de media beïnvloeden ons en onze cultuur. Teksten en opdrachten die alleen voor vwo bestemd zijn, kun je herkennen aan het aparte tekentje v. Aan het eind van ieder hoofdstuk zijn enkele eindexamenopgaven opgenomen, zodat je alvast kunt oefenen voor het examen. Achterin vind je nog twee proefexamens. 2

3 Non-Fictie Huizinga-de Jong, Sonja Gehoord, gezien en geheeld worden Gehoord, gezien en geheeld worden : 'je kunt je leven helen' in de praktijk / Sonja Huizinga-de Jong, Kees Vermeer. - Groningen : Uitgeverij de Zaak, cop p ; 22 cm ISBN : 172 : 01 Geestelijk leven I : : Duizenden mensen hebben in Nederland de Je kunt je leven helen cursus gevolgd, die gebaseerd is op de gelijknamige everseller van Louise Hay. Deze cursus is gericht op persoonlijke groei, bewustwording en verandering. In Gehoord, gezien en geheeld worden vertelt een aantal van hen hoe hun leven door deze cursus is verbeterd. 3

4 Non-Fictie Bullinger, E.W. Getallen in de Bijbel Getallen in de Bijbel / Ethelbert W. Bullinger ; vertaling uit het Engels: H.B. Slagter ; redactie: C. Wols-Leusink en H.B. Slagter. - Wijk bij Duurstede : Everread Uitgevers, pagina's ; 21 cm. - Oorspronkelijke titel: Number in scripture. - Grand Rapids, Michigan : Kregel Publications, Eerste uitgave:1894. ISBN : : 27 Religie : : : : 27 Religie I : : 'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen. Nu, in 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) komt de Nederlandse vertaling beschikbaar! Het boek is tweeën verdeeld. Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel Trouwborst, G.A. Gewoon anders Gewoon anders : kerk zijn volgens Leviticus 19 / G.A. Trouwborst. - Nieuwleusen : Sifron, [2013] pagina's ; 20 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Dit boek gaat over kerk zijn. De gemeente is geroepen heilig - ofwel anders te zijn, maar wat betekent dat nu concreet? Voor een antwoord op deze vraag wordt de oproep tot heiliging in Leviticus 19:1-18 bestudeerd, de belangrijke gebodstekst voor Israel, die ook regelmatig in menig kerkdienst klinkt. Op basis van de joodse uitlegtraditie komt de auteur tot een zorgvuldige en verrassende uitleg van dit gedeelte. Hierbij laat hij zien dat kerk zijn helemaal niet moeilijk is. Veeleer gaat het om heel gewone zaken. De kerk hoeft niet uit te blinken in allerlei bijzonderheden, maar mag 'gewoon' anders zijn. Door deze bemoedigende bezinning op de kerntaak van de kerk is dit boekje ook zeer geschikt voor de kleiner wordende gemeente. Met het oog op bespreking in groepen of kringen zijn bij ieder hoofdstuk concrete gespreksvragen toegevoegd. Deze vragen willen gemeenteleden helpen om de besproken stof zelf te vertalen naar de eigen situatie. 4

5 Non-Fictie Verlichting Verlichting in Nederland Verlichting in Nederland : vrede tussen rede en religie? / Jan Wim Buisman (redactie). - Nijmegen : Uitgeverij Vantilt, [2013] pagina's : illustraties ; 24 cm. Met literatuuropgave en index. ISBN : : 27 Religie : : : 254 : 27 Religie : IV : : De relatie tussen Verlichting en religie is nog steeds een punt van heftige discussie. Voor de een vormt de Verlichting het verzamelpunt van alle antigodsdienstigheid, voor de ander probeert zij juist het traditionele christendom aan te passen aan het moderne, seculiere denken. Verlichting in Nederland schetst een genuanceerd en niet zelden verrassend beeld - daarbij geholpen door het veelal gematigde karakter van de historische Verlichting in Nederland. Spannend wordt het vooral wanneer de tweedeling tussen rede en religie wordt losgelaten. Met al zijn rationalisme leefde Spinoza bijvoorbeeld in een mystieke tijd: hij wist zich omringd door 'vrije' christenen voor wie de nieuwe redelijkheid geen bedreiging vormde, maar eerder een uitdaging. En honderd jaar later kon zelfs een predikant te boek staan als een verlichte vriend van duisterlingen. Aan de hand van een combinatie van historische essays en bronteksten wil Verlichting in Nederland op goed verlichte wijze de lezer zelf laten oordelen Kamp, Wilkin van de De droom van God De droom van God / Wilkin van de Kamp. - Aalten : Crosslight Media, p : ill ; cm. - Grotendeels eerder verschenen in: God speelt geen enkele rol in mijn leven en: Geboren om vrij te zijn ISBN God heeft een bijzondere droom: een wereld vol mensen die zijn bovennatuurlijke liefde ontvangen, beantwoorden en aan elkaar doorgeven. Omdat God liefde is, dwingt Hij mensen niet om zijn liefde te beantwoorden. Echte liefde kun je immers niet opeisen. Ware liefde komt van twee kanten. Hierin ligt een zeker risico. God besloot in zijn liefde onze keuze altijd te respecteren, hoe die ook uit zou pakken. In dit boek schildert Wilkin op meesterlijke wijze hoe de droom van God is veranderd in een heuse nachtmerrie en hoe God ons niet aan ons lot heeft overgelaten. In Jezus kwan God zelf onze gebroken wereld binnen om ons te laten zien dat wij de droom van God zijn.hij moet er niet aan denken dat wij zijn liefde niet willen ontvangen. 5

6 Non-Fictie Hollebeek, Jeremias Gods woord in zijn dierbaarheid aangeprezen Gods woord in zijn dierbaarheid aangeprezen : een heilbegerig Christen tot een naarstig en godvruchtig onderzoek en betrachting voorgesteld en aangeprezen / door Jeremias Hollebeek ; overgezet in hedendaags Nederlands door Joh. A. Bunt. Leerdam : Gereformeerde Bijbelstichting, [2013] p ; 21 cm ISBN : 255 : 27 Religie I : 3.75 : : 255 : 27 Religie : : Gods Woord in zijn dierbaarheid aangeprezen. Deze verhandeling verscheen voor het eerst in 1746 en is daarna, behoudens een fotomechanische uitgave, niet meer herdrukt. De heer joh. A. Bunt uit Rhenen heeft de verhandeling in de hedendaagse spelling overgezet Visser, P.J. Alleen samen Alleen samen : leven in relatie, 52 overdenkingen / Paul J. Visser ; [eindred.: Arie Harteveld]. - Zoetermeer : Boekencentrum, [2013] p ; cm ISBN Wij mensen zijn geschapen om samen te leven met God en met de ander: binnen huwelijk, gezin, gemeente, vriendschappen en samenleving. Leven is relatie. Relaties kunnen een bron van geluk zijn wanneer ze gedragen worden door liefde. In de praktijk is het echter nogal eens ingewikkelder dan het lijkt. Dit boekje zet in met de relatie die God met ons aangaat. In korte overdenkingen komen verschillende aspecten hiervan aan de orde. Daarnaast besteedt de auteur aandacht aan liefdesrelaties die tussen mensen ontstaan en aan relaties in het gezin, in de gemeente en in de samenleving. Op pastorale wijze staat hij stil bij zowel het begin van een relatie (partnerkeuze) als bij het einde van een relatie, als het tot een breuk komt of als een geliefde overlijdt. Dit pastoraal-meditatieve boek is bedoeld voor persoonlijke lezing en voor gebruik in het pastoraat. 6

7 Non-Fictie Continu Continu onderzoek burgerperspectieven Continu onderzoek burgerperspectieven : kwartaalbericht... / SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau. - [Editie] / Paul Dekker, Josje den Ridder. - Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, cop p ; 30 cm. - Verschijnt 1 per 3 maanden. - Ook o.d.t.: COB. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij I : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven Mannheim, Karl Het generatieprobleem Het generatieprobleem / Karl Mannheim ; vert. [uit het Duits] Hans Driessen ; naw. Ruud Abma. - Nijmegen : Vantilt, [2013] p ; 22 cm. - Vert. van: Das Problem der Generationen. - Oorspr. verschenen in: Wissenssoziologie. - Berlin ; Neuwied : Luchterhand, Met lit. opg. ISBN Het gemak waarmee we over generaties praten, illustreert dat het een bruikbaar begrip is om maatschappelijke verschijnselen te duiden. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat het in het dagelijks gebruik vooral aantrekkelijk is als we het losjes hanteren. Generaties kunnen tegenover elkaar staan, jonge generaties kunnen een maatschappij vernieuwen, en thuis kunnen we een generatiekloof ervaren. Karl Mannheim zag scherp hoe deze losse begripsopvatting verwarring veroorzaakte. In zijn essay Das Problem der Generationen (1927-'28) werkte hij daarom een nauwkeurig, gedifferentieerd generatiebegrip uit. In dezelfde tijd geboren zijn zegt op zich nog niet zoveel, aldus Mannheim. Pas als jongeren ook dezelfde culturele invloeden ondergaan, kan de ontwikkeling tot een maatschappelijke actieve 'generatieeenheid' werkelijk haar beslag krijgen. Voor dat laatste is het echter ook nodig dat bestaande culturele vormen door een versnelde maatschappelijke ontwikkeling zijn ontworteld. Anders gezegd: jongeren kunnen pas dan een eigen rol op het maatschappelijke toneel krijgen. Mannheims generatiebegrip heeft in de loop van de tijd vele auteurs en onderzoekers geïnspireerd, zowel in de geschiedwetenschap als in de sociale wetenschappen. 7

8 Non-Fictie Mackrell, Judith Flappers Flappers : six women of a dangerous generation / Judith Mackrell. - London : Macmillan, XV, 488 p., 16 ongenummerde pagina's platen : illustraties, foto's ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : : Glamorized, mythologized and demonized - the women of the 1920s prefigured the 1960s in their determination to reinvent the way they lived. Flappers is in part a biography of that restless generation: starting with its first fashionable acts of rebellion just before the Great War, and continuing through to the end of the decade when the Wall Street crash signal led another cataclysmic world change. It focuses on six women who between them exemplified the range and daring of that generation's spirit. Diana Cooper, Nancy Cunard, Tallulah Bankhead, Zelda Fitzgerald, Josephine Baker and Tamara de Lempicka were far from typical flappers. Although they danced the Charleston, wore fashionable clothes and partied with the rest of their peers, they made themselves prominent among the artists, icons, and heroines of their age. Talented, reckless and wilful, with personalities that transcended their class and background, they re-wrote their destinies in remarkable, entertaining and tragic ways. And between them they blazed the trail of the New Woman around the world Mierlo, J.J.M. van Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en ondernemingsrecht Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en ondernemingsrecht / Josephus Johannes Maria van Mierlo. - Deventer : Kluwer, XI, 399 p : ill ; 25 cm. - (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen ; dl. 117). - Auteursnaam elders in boek: Joost van Mierlo. - Proefschrift Universiteit Nijmegen. - Met lit. opg. - Met samenvatting in het Engels. ISBN Van Mierlo onderzocht de spanning tussen het medezeggenschapsrecht in de Wet op de ondernemingsraden en het ondernemingsrecht in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet financieel toezicht. Na een bespreking van het algemene begrippenkader, gaat hij in op de vraag wanneer men kan spreken van een besluit in voorbereiding, en wanneer het de ondernemer is die een besluit in voorbereiding heeft. Daarbij besteedt hij ook aandacht aan de spanning tussen verplichtingen uit hoofde van art. 24 WOR en de Wft. Aan de hand van uitspraken van de OK en de HR volgt dan een heldere analyse van toerekening, vereenzelviging en medeondernemerschap. Tenslotte bespreekt hij concrete besluiten: de overdracht van de zeggenschap in de ondernemer, een belangrijke wijziging van de verdeling van de bevoegdheden binnen de ondernemer, en de benoeming van een bestuurder van de vennootschap. Van Mierlo maakt inzichtelijk dat twee uiteenlopende rechtsgebieden moeilijk te combineren zijn. Zijn proefschrift is niet alleen juridisch verhelderend, het is ook voor de praktijk zeer waardevol. 8

9 Non-Fictie Vonk, G.J. Hoofdzaken socialezekerheidsrecht Hoofdzaken socialezekerheidsrecht / G.J. Vonk. - 8e dr. - Deventer : Kluwer, XX, 312 p : ill ; 25 cm. - 1e dr.: Met lit. opg., reg. ISBN : 329 : 10 Mens en Maatschappij : : : : : Hoofdzaken biedt vanuit breed perspectief een niet al te gedetailleerde uiteenzetting van het socialezekerheidsrecht. Het is bovenal een juridisch leerboek dat het rechtsgebied op systematische, toegankelijke en levendige wijze ontsluit. Na drie inleidende hoofdstukken is het boek opgezet langs de assen van de thema's ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, overlijden, kinderen, gezondheid en bestaansminimum. Hierna komen nog vier hoofdstukken aan bod over: re-integratie, handhaving, rechtsbescherming en het internationale socialezekerheidsrecht. Om de begrijpelijkheid te vergroten zijn voorbeelden opgenomen uit de rechtspraak en wordt er gewerkt met schema's. Ook wordt vaak kort gewezen op de achtergronden van rechtsregels. Het boeiende van het socialezekerheidsrecht is dat het zich ontwikkelt in een onstuimige maatschappelijke en politieke context. Om studenten verder bewust te maken van deze context en hen te stimuleren tot nadenken is aan het eind van de hoofdstukken een discussieparagraaf opgenomen. Alle hoofdstukken sluiten af met een samenvatting. Hoofdzaken socialezekerheidsrecht wordt zowel gebruikt in het universitaire onderwijs als op hbo-opleidingen. Het boek wordt jaarlijks geactualiseerd Levitt, Matthew Hezbollah Hezbollah : the global footprint of Lebanon's party of God / Matthew Levitt. - London : Hurst & Company, XIII, 407 p ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN Hezbollah - Lebanon's 'Party of God' - is a multifaceted organisation: it is a powerful political party in Lebanon, a Shia religious and social movement, Lebanon's largest militia, a close ally of Iran, and a terrorist organisation. Drawing on a wide range of sources, including recently declassified government documents, court records, and personal interviews with intelligence officials, Matthew Levitt examines Hezbollah's beginnings, its first violent forays in Lebanon, and then its terrorist activities and criminal enterprises abroad in Europe, the Middle East, South America, Southeast Asia, Africa, and finally in North America. He also discusses Hezbollah's unit dedicated to supporting Palestinian militant groups and the group's involvement in training and supporting insurgents who fought US troops in post-saddam Iraq. The book concludes with a look at Hezbollah's integral and ongoing role in Iran's 'shadow war' with Israel and the West, including plots targeting civilians around the world. Levitt shows convincingly that Hezbollah's willingness to deploy violence at home and abroad, its global reach, and its proxy-patron relationship with the Iranian regime are all matters worthy of the utmost concern. 9

10 Non-Fictie Rutte, Mark Nederland bij de tijd: verandering voor zekerheid Nederland bij de tijd: verandering voor zekerheid / Mark Rutte ; [red. Joppe Gloerich]. - 1e dr. - Amsterdam : Elsevier Boeken, p : ill ; 20 cm. - (H.J. Schoo-lezing ; 2013). - Bevat tevens: Popperlezing Met reg. ISBN : 332 : 10 Mens en Maatschappij I : 9.95 : Nederland bij de tijd: verandering voor zekerheid Van de hightech-campus in Eindhoven tot de agrarische kennis in Wageningen. In de vijfde H.J. Schoo-lezing stak premier Mark Rutte (VVD) vooral de loftrompet over de vaderlandse kenniseconomie. Maar ondanks de goede basis, zal Nederland moeten veranderen en meegaan in de technologische en geopolitieke verandereingen die de samenleving de komende jaren zullen treffen. Dat is de basis van het betoog dat Rutte op maandag 2 september 2013 in De Rode Hoed afstak. Het boek Nederland bij de tijd brengen: verandering én zekerheid bevat de uitgebreide en geannoteerde tekst van de H.J. Schoolezing 10

11 Non-Fictie Recht Recht van de Islam Recht van de Islam : teksten van het op 28 september 2012 te Leiden gehouden 30ste RIMO-symposium gewijd aan Islam, recht en geld: vermogensrechtelijke kwesties van moslims in Nederland / onder redactie van Pauline Kruiniger. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's ; 25 cm. - (RIMO-reeks ; 27). - Tekst in het Nederlands en Engels. - aan de kop van de titelpagina: Vereniging tot bestudering van het Recht van de Islam en het Midden-Oosten. - Met literatuuropgave. ISBN : 345 : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Teksten van het op 28 september 2012 te Leiden gehouden 30ste RIMOsymposium gewijd aan Islam, recht en geld: vermogensrechtelijke kwesties van moslims in Nederland Graaf, A.C.G.A.C. de Internationaal belastingrecht Internationaal belastingrecht / A.C.G.A.C. de Graaf, P. Kavelaars, A.J.A. Stevens. - 7e herz. dr. - Deventer : Kluwer, XVII, 544 p ; 25 cm. - (Fed fiscale studieserie, ISSN ; nr. 39). - 1e dr.: Met lit. opg., reg. ISBN In dit boek komt de problematiek van de voorkoming van internationaal dubbele belasting aan de orde. Leidraad vormt de structuur van het OESO-modelverdrag. De bespreking van de diverse toewijzingsregels is vooral bezien vanuit Nederlands perspectief zodat een nauwe band is gelegd met de nationale fiscale regelgeving. Daarnaast komt een aantal meer specifieke en bijzondere onderwerpen aan de orde zoals de fiscale faciliteiten in de Nederlandse regelgeving, die vooral van betekenis zijn bij grensoverschrijdende werkzaamheden, alsmede bepalingen ter zake van inlichtingenuitwisseling e.d. 11

12 Non-Fictie Marcel Snippe Belastingcontrole Belastingcontrole / Marcel Snippe, Robert Kamerling. - 9e herz. dr. - Deventer : Kluwer, XXI, 531 p ; 21 cm. - (Kluwer belastingwijzers, ISSN ; 17). - Oorspr. uitg. door Robert Kamerling: Met reg. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Met de nieuwe controleaanpak kan de Belastingdienst het toezicht tevens efficiënter uitvoeren. Echter, voor een belastingcontrole gelden wel spelregels. De term spelregel is met opzet gekozen. De spelregels, de rechten en verplichtingen, de niet zelden met elkaar conflicterende belangen van belastingbetaler enerzijds en Belastingdienst anderzijds, veroorzaken een zeker spanningsveld. Kennis van die spelregels is onontbeerlijk. Want hoever reiken de bevoegdheden van de fiscus? Dit boek beschrijft de spelregels waaraan zowel de belastingbetaler als de fiscus zich moeten houden. Uitvoerig gaat de auteur in op de gang van zaken bij een belastingcontrole. Zij bespreken stap voor stap de praktijk van een onderzoek, te beginnen bij de aankondiging. Aan welke voorschriften moet een administratie voldoen? Welke gegevens is de ondernemer verplicht te verstrekken en welke informatie hoeft hij niet te geven? Hoe zijn de bewaarplicht, de conversie en het meewerken aan een belastingcontrole geregeld? Ook de procedure rond derdenonderzoeken en waarnemingen ter plaatse wordt besproken. Het boek geeft tevens antwoord op de vraag wat de consequenties kunnen zijn van het verwerpen van een administratie en gaat in op de sancties en verweermiddelen Lawrence, Peter Enterprise in action Enterprise in action : a guide to entrepreneurship / Peter Lawrence. - Chichester : Wiley, [2013] pagina's ; 23 cm. - Met index. ISBN Where do entrepreneurial opportunities arise? How do successful entrepreneurs exploit trends? What is the role of innovation in entrepreneurship? How do companies get started and become self-sustaining? Based on studies of 80 companies, including 30 Sunday Times Fast Track Companies, and 20 highly successful US entrepreneurial firms, this book answers these and many other key questions about entrepreneurship. This authoritative guide to the world of entrepreneurship offers valuable lessons for MBA students and established entrepreneurs alike. Shows practitioners how success is influenced by factors such as industry dynamics, entry barriers, reconfiguration, and core competencies elivers practical coverage of an array of key issues, including how to exploit trends, how to foster innovation, how to get additional funding for expansion, and much more Provides expert guidance on how to successfully address each of the factors or core competencies covered An excellent supplement to standard graduate texts on the subject, it breathes new life into standard curriculum topics by presenting them within the context of real-world success stories 12

13 Non-Fictie McDonough, William De upcycle De upcycle : voorbij duurzaamheid - ontwerpen voor overvloed / William McDonough en Michael Braungart ; met een voorwoord van Bill Clinton ; eindredactie: Linda Modderkolk ; vertaling [uit het Engels]: WTS Vertalingen. - [Schiedam] : Scriptum Search Knowledge, [2013] pagina's : illustraties ; 21 cm. - Vertaling van: The upcycle : beyond sustainability - designing for abundance. - New York : North Point Press, ISBN : 354 : 10 Mens en Maatschappij I : : : 363 : 10 Mens en Maatschappij : : Van Michael Braungart en William McDonough, de auteurs van Cradle to Cradle, misschien wel het meest invloedrijke ecologische manifest van onze tijd, komt een indringende nieuwe oproep om een nieuwe voorstelling te maken van de maatschappij. Een praktisch en uitdagend plan om voorbij duurzaamheid te denken, aan een wereld waarin elke menselijke handeling een positief effect heeft en overvloed creëert. Duurzaamheid gaat niet over minder dingen slecht doen, maar over méér dingen goed doen. Dit boek toont aan hoe we kunnen bijdragen aan een gezonder en kwalitatief hoogwaardiger leven. Zonder de angst dat we daarmee de planeet tekort doen. 'De Upcycle is een boek over creativiteit, over groots denken, zelfs als we klein moeten handelen, en over het aanpakken van problemen met een voorkeur voor actie. Het spoort ons aan om tot oplossingen te komen door nauwkeurige observatie en innovatie, en het bestuderen van de feitelijke omstandigheden en behoeften ter plaatse. De optimist zegt dat het glas halfvol is en de pessimist zegt dat het halfleeg is. Braungart en McDonough zeggen dat het altijd helemaal vol zit, met water en lucht, en werken er voortdurend aan om dat volle glas nog groter te maken om het met meer mensen te delen en om de overvloed te vieren van alles waardoor wij in voorspoed kunnen leven.' Vergoossen, Ruud G.A. De nieuwe jaarverslaggeving De nieuwe jaarverslaggeving / R.G.A. Vergoossen. - 10e dr. - Deventer : Kluwer, XI, 248 p : ill ; 25 cm. - (Fiscale studieserie, ISSN ; nr. 37). - 1e dr. door J. Klaassen en G.H. Zevenboom. - Deventer : FED ; Amsterdam : Klynveld Kraayenhof, (Fed's fiscale actualiteiten ; nr. 2). ISBN Het bespreekt het gewijzigde verslaggevingslandschap in Nederland en gaat systematisch en in detail in op de wettelijke bepalingen met betrekking tot iedere post in de jaarrekening. Het gaat dan om de voorschriften opgenomen in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, 'De jaarrekening en het jaarverslag'. Daarnaast komen de algemene uitgangspunten en grondslagen van waardering en resultaatbepaling aan de orde en is er aandacht voor de inhoud van het jaarverslag (directieverslag), de publicatie van de jaarstukken, de concernverhoudingen, de consolidatieproblematiek, de rechtspraak, het toezicht op de financiële verslaggeving en de accountantscontrole. De toepassing van verslaggevingsvoorschriften wordt geïllustreerd aan de hand van casussen - in de vorm van een vraag met bijbehorend antwoord. De nieuwe jaarverslaggeving is nuttig voor allen die met jaarverslaggeving te maken hebben, waarbij in het bijzonder wordt gedacht aan financiële directeuren, bedrijfsjuristen, controllers, administrateurs, accountants en fiscalisten. Ook is het boek geschikt om studenten aan met name de economische, bedrijfskundige en juridische faculteiten van universiteiten en hogescholen vertrouwd te maken met het systeem en de werking van de wetgeving op het gebied van de externe financiële verslaggeving. 13

14 Non-Fictie Boomen, Fer van den Van hamer tot houvast Van hamer tot houvast : uit de gereedschapskist van de coach / Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout, Rinus Merkies. - Neer : Kloosterhof Neer, cop p : ill ; 21 cm. - Gebaseerd op de gelijknamige rubriek uit: Tijdschrift voor Coaching. - Met lit. opg. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : In coaching kom je regelmatig momenten tegen die ertoe doen. Momenten waarop sprake is van een zekere ambiguïteit, waarin nog niet zo gemakkelijk valt te beslissen wat je precies als coach te doen staat: 'Meerdere 'afslagen' zijn mogelijk. Tegelijkertijd is sprake van situationele druk om iets te doen, want zo'n moment is ook zo weer voorbij. Op dit soort momenten toont de rijkdom van het vak zich. In dit boek komen een aantal opgaven van de coach in de praktijk aan bod. Opgaven die zich voor doen op diffuse momenten waarin het uitmaakt wat voor keuze je als coach maakt. Steeds beschrijven de auteurs waar je in zo'n situatie houvast aan kunt ontlenen en hoe dan. Dat doen zij vanuit het besef dat 'hoe je naar die situatie kijkt, maakt wat je ziet'. En dat dat ook -min of meer- bepaalt wat je doet en laat. Het gereedschap dat zij ter beschikking stellen bestaat niet zozeer uit instrumenten zoals hamers dat zijn: Voorschriften of recepten in de vorm van 'als situatie A, doe dan B'. Zij formuleren 'reflectief gereedschap': houvasten die je manier van waarnemen en betekenis geven verrijken, en je handelingsruimte als coach Verruimen. Dit boek biedt een groot aantal kleine inkijkjes in de professionele praktijk van coaching. Coaches kunnen er inspiratie aan ontlenen voor onvoorspelbare momenten in hun eigen praktijk Burger, Yvonne Spiegel aan de top Spiegel aan de top : over de praktijk van executive coaching / Yvonne Burger. Amsterdam : Mediawerf, cop p : ill ; 24 cm. - Met lit. opg. ISBN Coaching is nog altijd bezig aan een opmars, executive coaching in het bijzonder. Waar het over gaat, wat er aan de top wordt besproken, blijft echter vaak binnenskamers. Ook de kennisvorming is tot op heden een onontgonnen terrein. Waarom en wanneer gaan leiders met coaches in zee? Wat is hun toegevoegde waarde? Vervullen toezichthouders een coachende rol of is dat juist onwenselijk? Over executive coaching bestaan veel vragen en onduidelijkheden. Spiegel aan de top biedt een antwoord op vele vragen, destilleert kennis en geeft zo een inkijkje in de praktijk. Yvonne Burger ging in gesprek met bestuurders van grote organisaties, executive coaches en commissarissen. Het resultaat is een rijk beeld van de diversiteit van executive coaching. Maar ook van de mores aan de top, de valkuilen, de do's en don'ts en de vraagstukken waar elke leider mee worstelt. Voor ambitieuze coaches is Spiegel aan de top een leerzame en boeiende reflectie op de eigen praktijk. 'Voor het eerst het echte, onopgesmukte verhaal van coaching in organisaties, zoals ervaren door de 3 partijen: leiders, opdrachtgevers en de coaches zelf. Een liefdevol relaas van het ambacht, de kunstjes, kundes en kunsten.' - Erik de Haan, directeur van het Center of Coaching van Ashridge Business School en hoogleraar organisatieontwikkeling en coaching aan de VU. 14

15 Non-Fictie Ruler, Betteke van Reflectieve Communicatie Scrum Reflectieve Communicatie Scrum : zo ben je accountable / [concept en tekst] Betteke van Ruler ; [medew. Amanda Kragten... et al ; eindred. Cindy Lammers]. - 1e dr. Amsterdam : Adfo Groep, p : ill ; cm ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Prof. dr. Betteke van Ruler is één van de vooraanstaande wetenschappers in corporate communicatie en communicatiemanagement. Zij ontving onlangs een hoge koninklijke onderscheiding voor de manier waarop zij de brug weet te slaan tussen theorie en praktijk. Dat bleek al vroeg met het Communicatiekruispunt, en recent met Met het oog op communicatie, reflecties op het communicatievak, en Communicatie NU, grootboek van het communicatievak. In dit beknopte boekje biedt zij een alternatieve methode om communicatie te plannen, één waarin flexibiliteit wordt omarmd en geformaliseerd. Dynamiek en verandering zijn geen obstakels meer maar gewoon onderdelen van de methode. Scrum wordt in veel gebieden gebruikt maar nog nauwelijks in het communicatievak. De verwachting is dat dit snel gaat veranderen. Er wordt inmiddels mee geëxperimenteerd en de gebruikers zijn erg enthousiast Halderen, M.D. van Thought leadership Thought leadership : vernieuwende inzichten en waardecreatie op het snijvlak van markt en maatschappij / Mignon van Halderen, Kym Kettler-Paddock, Craig Badings ; [vert.: Natasha Ziada ; eindred.: Lies Meiboom]. - Amsterdam : Adformatie Groep, [2013] p : ill ; cm. - (Communicatie.serie). - Met lit. opg. ISBN Veel bedrijven willen tegenwoordig een thoughtleadershippositie opbouwen. Het is vaak echter niet duidelijk wat thought leadership precies inhoudt, laat staan hoe bedrijven er vorm aan geven. Centraal in 'thought leadership' is het uitdragen van een novel point of view waarmee de organisatie haar medewerkers en stakeholders op een vernieuwende manier naar relevante thema's in de industrie of maatschappij laat kijken. Door het novel point of view te vertalen naar concrete ideeën en oplossingen creërt het bedrijf waarde voor medewerkers, klanten en andere stakeholders. Hoe komen bedrijven tot een novel point of view? Hoe vertalen ze dit in hun gedrag en communicatie? Hoe delen ze hun kennis en expertise rondom dit point of view? Wat zijn concrete uitkomsten van thoughtleadershipstrategieën? Dit zijn vragen die worden beantwoord in dit boek. De auteurs doen dit aan de hand van het Thought Leadership FrameworkTM dat zij uitleggen met behulp van praktijkvoorbeelden van vijf verschillende bedrijven. Dit boek is voor directeuren, managers, consultants en studenten die op het punt staan een thoughtleadershippositie te creëren en een strategisch denkkader kunnen gebruiken om hier op een systematische manier vorm aan te geven. 15

16 Non-Fictie Bogers, Jan-Peter Versimpelen Versimpelen / Jan-Peter Bogers ; illustraties: Bas Bakker. - [Delft] : Delftdigitalpress, [2013]. - XI, 198 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Ondertitel op omslag: projecten realiseren zonder gedoe. - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Kan het simpeler? Jazeker! Wij maken projecten en organisaties vaak onnodig ingewikkeld. En als we dat zelf niet doen, doen anderen het wel voor ons. Voor je het weet is een mooi plan of project veranderd in gedoe en raakt de vaart eruit. Versimpelen is een manier om focus aan te brengen in projecten, om van complex naar simpel en van gedoe naar flow te komen. Ontrafel een project, ontdoe het van alle bijzaken en je ziet weer waar het écht om draait. Hiermee worden de vervolgstappen om het project te realiseren kraakhelder. Voor organisaties is versimpelen een manier om de kern van hun bestaan te (her)ontdekken: waarom doen we wat we doen? Versimpelen is speels en bloedserieus tegelijk. Het begint met de mindset dat eenvoudiger vaak beter is en eindigt met het makkelijker realiseren van projecten en dynamischer maken van organisaties. In Versimpelen vertelt Jan-Peter Bogers hoe je onnodig gedoe herkent en complexiteit doorgrondt. Vijf kernvragen, zes gedoefactoren en een toolbox met 27 technieken helpen je om te versimpelen. Talloze voorbeelden en cases laten zien hoe versimpelen in de praktijk werkt Beek, Daan van De intelligente organisatie De intelligente organisatie : prestatieverbetering en organisatie-ontwikkeling met business intelligence / Daan van Beek. - 4e druk. - Den Bosch : Tutein Nolthenius, pagina's : illustraties, tabellen, schema's ; 25 cm. - 1e druk: Met literatuuropgave, index. ISBN De intelligente organisatie richt zijn zintuigen op relevante zaken, verwerkt met het brein de signalen tot zinvolle informatie en kennis en voert met de ledematen gerichte acties uit. Dit concept begint met het goed registreren van gegevens en het bepalen van welke informatie nu echt relevant is om betere resultaten te bereiken. Business Intelligence (BI) en prestatiemanagement kunnen daarin hèt verschil maken. Door slimme filters, betekenisvolle indicatoren, rolgebaseerde rapportages, integrale dashboards, klant A4'tjes en flexibele analyses.. De organisatie kan kantelen en markt- en procesgericht denken én werken. De klant krijgt uiteindelijk het heft in eigen handen. Via Internet verkrijgt hij direct toegang tot relevante informatie en applicaties in de backoffice. De slagkracht van de organisatie kan zo enorm vergroot worden: niet alleen de relatief kleine groep managers mag sturen, ook medewerkers, klanten, leveranciers en andere zakenpartners worden betrokken bestuurders. Zo kan beheersing van bovenaf en betrokkenheid van onderop samengaan. Op basis van het BI concept kunnen we niet alleen anders gaan denken en veel beter samenwerken, maar ons ook veel meer organiseren rondom processen en doelgroepen. 16

17 Non-Fictie Bushnell, Nolan Finding the next Steve Jobs Finding the next Steve Jobs : how to find, keep and nurture talent / Nolan Bushnell ; with Gene Stone ; performed by Joseph C. Wilson. - Grand Haven, MI : Brilliance Audio, [2013]. - 1 mp3 cd (4 uur, 16 min.). - Integrale weergave van het boek. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : A celebrated visionary and iconoclast, Nolan Bushnell founded the groundbreaking gaming company Atari before he went on to found Chuck E. Cheese's and two dozen other companies. He also happened to launch the career of the late Steve Jobs, along with those of many other brilliant creatives over the course of his five decades in business. With refreshing candor, keen psychological insight, and robust humor, Bushnell explains in this audiobook how to think boldly and differently about companies and organizations - and specifically the people who work within them. For anyone trying to turn a company into the next Atari or Apple, build a more creative workforce, or fashion a career in a changing world, this book will enlighten, challenge, surprise, and amuse Je Je 2de carrie re Je 2de carrie re : nieuwe loopbaankeuzes voor 45-plussers na herbezinning of ontslag / [red. Pien Heuts... et al ; fotogr. & ill. Vincent Boon... et al.]. - 1e dr. - Utrecht : BigBusinessPublishers, p : ill ; 23 cm ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : Ongeveer 600 duizend hoger opgeleide 45-plussers zouden graag een carrièreswitch maken, maar de kansen op een andere baan zijn momenteel niet erg groot. Van hen zijn er ruim 50 duizend werkloos, en dat aantal groeit snel. Dit denk- en doeboek haalt je uit je dip, helpt om je oogkleppen af te zetten en alternatieven te bekijken. Ben ik ondernemer? Is uitzendwerk een optie? Vind ik andere dingen belangrijk dan toen ik 25 was? Je tweede carrière staat vol met openhartige ervaringsverhalen, informatieve overzichtsartikelen en praktische tips. Invuloefeningen en checklists zetten je aan het werk. Is een carrièrecoach iets voor mij, en hoe vind je een goede? Hoe ontdek je eigenlijk je talent? Loopbaancoaches vertellen hoe je je kansen - en je plezier - vergroot. Volgens deskundigen heeft de vaste baan zijn langste tijd gehad. We zijn op weg naar een 'klusseneconomie'. Wie wil werken, moet goed kunnen formuleren wat hij te bieden heeft, en goed kunnen samenwerken in wisselende netwerken. Wat betekent die ontwikkeling voor jou? En hoe verkoop jij jezelf in de nieuwe economie? 17

18 Non-Fictie Christiaens, Tim Win tijd op jouw manier Win tijd op jouw manier / Tim Christiaens. - 2e dr. - Tielt : Lannoo, p : ill ; 25 cm. - Ondertitel op omslag: Ontdek de beproefde EFFECT-methode. - 1e dr.: Met lit. opg. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : 368 : 11 Bedrijf en Beroep : : Klassieke cursussen timemanagement houden weinig rekening met persoonlijke kenmerken. De EFFECTmethode van Tim Christiaens stelt wel de persoon zelf centraal, en leidt zo tot opmerkelijke resultaten. Via een handig stappenplan, concrete cases en praktische oefeningen leert dit boek je je tijd beter en effectiever te gebruiken. Win tijd op jouw manier bevat ook tien inspirerende verhalen van mensen als Herman Van Rompuy, Christian Van Thillo en Geert Noels. Zij tonen hoe zij een goede work-life balance weten te bewaren Boogaart, J.C. van den Verbredingsvakken en communicatie Verbredingsvakken en communicatie : voor VPS / auteur J.C. van den Boogaart ; eindredactie O. Koppenhagen. - Editie 2013/ Dordrecht : Convoy Uitgevers, XI, 278 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN Dit studieboek is specifiek gericht op het examen Verbredingsvakken en Communicatie van de Vakopleiding Payroll Services (VPS). Het doel van dit boek is om de student inzicht te geven in de basisbeginselen van strategisch management, financiele administratie, administratieve organisatie en automatisering, Human Resources Management en communicatie. Na een inleidend eerste hoofdstuk over strategisch beleid wordt uitvoerig ingegaan op de rol die de financiele administratie hierbij speelt, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan kostprijscalculatie, budgetteren en het opstellen van de jaarstukken (hoofdstuk 2 en 3). Vervolgens komt in de hoofdstukken 4, 5 en 6 het belang van een goede informatievoorziening en een goede administratieve organisatie en automatisering aan bod, waarna in de hoofdstukken 7 en 8 wordt stilgestaan bij de financiele administratie en de verwerking van de lonen hierin. In hoofdstuk 9 wordt vervolgens aandacht besteed aan de inkomstenbelasting. De hoofdstukken 10 en 11 vormen een inleiding op het thema Human Resources Management, dat in de hoofdstukken 12 tot en met 14 in praktische zin wordt uitgewerkt door de behandeling van de diverse HRM-instrumenten. In de hoofdstukken 15 tot en met 19 wordt tot slot aandacht besteed aan de basisbeginselen van communicatie. 18

19 Non-Fictie Handboek Handboek secretaresse assistent Handboek secretaresse assistent / onder red. van: Marianne H.M. Smits... [et al.]. - 3e dr. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet, p : ill ; 24 cm. - Omslag vermeldt: Management support. - Onderdeel van de Secretaresse assistent. - 1e dr.: Alphen aan den Rijn [etc.] : Kluwer, Met lit. opg., reg. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Het 'Handboek Secretaresse Assistent' biedt u stevig houvast op de belangrijkste aandachtsgebieden van uw vakgebied. Het Handboek helpt u uw werk sneller en efficiënter te doen. Een standaardwerk met praktische informatie op het gebied van: - Administreren - Archiveren en post verwerkenagendabeheer - Communiceren - Faciliteren - Vergaderingen voorbereiden en notuleren- Organiseren - Zakelijk schrijven - Coördineren van het secretariaat In aanvulling op dit Handboek verschijnt vier keer per jaar een Secretaresse Assistent Wijzer. Deze boekjes gaan dieper op een bepaald deel van je werk in. De Secretaresse Assistent is uw persoonlijke oplossing om bij te blijven en uw competenties te blijven ontwikkelen Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA. - 2e [gew.] dr. - Groningen ; Houten : Noordhoff Uitgevers bv, [2013]. - XI, 611 pagina's : illustraties ; 24 cm + schema. - [Theorieboek]: / Henk Fuchs, Sarina van Vlimmeren ISBN De MBA-opleiding, zoals geëxamineerd door de Associatie vanaf 2013, bestaat uit de volgende onderdelen. Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie, Belastingwetgeving en Financiële rapportage & Analyse. Voor al deze vakken biedt Noordhoff de student een compleet pakket om zich optimaal voor te bereiden op de examens. Op vindt u alle informatie over deze methode.bedrijfsadministratie MBA (journaalposten) is gebaseerd op de nieuwe MBA-exameneisen van de Associatie. De onderwerpen worden in eerste instantie aan de hand van invoerschermen en de daaruit voortvloeiende journaalposten besproken. Vervolgens laat de auteur zien hoe de financiële feiten in een ERP-omgeving moeten worden gejournaliseerd. In het hoofdboek wordt de theorie afgesloten met zelftoetsen per hoofdstuk. Daarnaast kan de student zich voorbereiden op het examen met het Opgaven- en Werkboek. Alle uitwerkingen zijn te vinden in het bijbehorende uitwerkingenboek. 19

20 Non-Fictie Boudreaux, Chris The most powerful brands on earth The most powerful brands on earth : how to transform teams, empower employees, integrate partners and mobilize customers to beat the competition in digital and social media / Chris Boudreaux and Susan F. Emerick. - Upper Sadle River, NJ : Prentice Hall, [2013]. - XIV, 215 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Brands that thrive and profit from employee and customer empowerment generate significantly greater awareness and revenues, while also decreasing the costs of marketing, selling, and customer service. However, employees must engage in public, real-time conversations. And most people are not professional communicators. Achieving those outcomes requires new skills, business processes, governance, measurement, and infrastructure. In addition, leaders must learn new ways of managing risk, while helping employees build and manage external relationships in real time. Now, in The Most Powerful Brand on Earth, social business pioneers Chris Boudreaux and Susan Emerick help you successfully manage all these changes Erwin, Kim Communicating the new Communicating the new : methods to shape and accelerate innovation / Kim Erwin. - Hoboken, NJ : Wiley, [2014]. - XIII, 256 pagina's : illustraties, foto's ; 24 cm. - Met index. ISBN This book describes and demonstrates methods for communication in the design thinking/innovation process throughout all stages of the process, not just the end. It introduces core concepts and methods that help manage complexity, accelerate synthesis, bring clarity and diffuse important knowledge to the people who need to act on it 20

21 Non-Fictie Montague, Ty True story True story : how to combine story and action to transform your business / Ty Montague. - Boston, Massachuchetts : Harvard Business Review Press, [2013] pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met index, literatuur opgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 10 Mens en Maatschappij : : The old way to market a business was storytelling. But in today's world, simply communicating your brand's story in the hope that customers will listen is no longer enough. Instead, your authentic brand must be evident in every action the organization undertakes. Today's most successful businesses are storydoers. These companies create products and services that, from the very beginning, are manifestations of an authentic and meaningful story-one told primarily through action, not advertising. In True Story, creative executive Ty Montague argues that any business, regardless of size or industry, can embrace the principles of storydoing. Indeed, our best-run companies-from small start-ups to global conglomerates-organize around a coherent narrative that is then broadcast through every action they take (from product design to customer service to marketing). Montague shows why storydoing firms are nimble, more adaptive to change, and more efficiently run businesses Bruins Slot, W. Leasing Leasing / W. Bruins Slot. - Deventer : Kluwer, X, 124 pagina's : illustraties, tabellen ; 25 cm. - (Fiscale brochures. Div.). - Met register. ISBN In deze brochure worden de vele fiscale kanten van leasing in kaart gebracht. Het belangrijkste probleem bij leasing is de kwalificatie van de leaseovereenkomst: betreft het een operationele lease (huur) of een financiële lease (koop op termijn)? Nadat is uiteengezet op welke wijze men in Nederland het onderscheid tussen beide leasevormen pleegt te maken, worden de gevolgen van de beide kwalificaties besproken. Naast de gevolgen voor de vennootschapsbelasting komen ook de consequenties voor de omzetbelasting, de overdrachtsbelasting en de invordering aan de orde. Niet alleen de kwalificatie van de leaseovereenkomsten brengt pennen en tongen in beweging: ook het feit dat vennootschappen en instellingen van het (operationele) leasetraject gebruikmaken maakt het nodige los. Om die reden is ook aan het morele aspect van leasing een hoofdstuk gewijd. 21

22 Non-Fictie Himpe, Tom #Inthemoment #Inthemoment : de geheimen, valstrikken, mythes en tools van real-time content / Tom Himpe & Pieter Goiris ; Nederlandese vertaling: Erik Ros. - Leuven : LannooCampus, [2013] pagina's : illustraties ; 21 cm. - Ondertitel op omslag: de kunst van het campagnevoeren in real-time. - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : 377 I : : Waarom zou het 9 maanden moeten duren om een reclamespot van 30 seconden te maken? De output van de reclamebranche is opvallend klein. Het gemiddelde reclamebureau produceert op jaarbasis wellicht niet eens genoeg tekst en foto's om één enkele krant of één televisieprogramma te vullen. En dit in een tijd waarin content slechts even waardevol is als het publiek dat hij bereikt, de aandacht die hij trekt of de band die hij tot stand brengt. #inthemoment introduceert u in de geheimen van real-time content. In realtime analyseren, plannen, creëren en verspreiden zorgt voor meer dynamiek. Je past immers aan en leert bij terwijl je bezig bent Proost, Stef De verkeersknoop De verkeersknoop / Stef Proost & Chris Tampe re ; auteurs: Johan Driesen, Andre Loeckx, Benoit Nemery, Stef Proost, The re se Steembergen, Chris Tampe re, Tom Truyts & Eric Van den Bulck. - Leuven : LannooCampus, [2013] pagina's : illustraties ; 21 cm. - (Wat met-reeks). - Met literatuuropgave. ISBN Monsterfiles, slecht onderhouden wegen, stampvolle treinen, gevaarlijke fietspaden, een gebrek aan parkeergelegenheid, fijn stof... Personenmobiliteit is één van de continue pijnpunten in onze maatschappij. Ondanks veel beloftes krijgen we dit nog steeds niet goed georganiseerd. In dit boek worden de inzichten uit verschillende disciplines samengebracht en worden concrete aanbevelingen gegeven die het courante, steriele discours overstijgen. Centraal staan onder meer volgende vragen: Waarheen met ons wegennet? Hoe voortaan betere beslissingen nemen? Hoe bestaande infrastructuur beter benutten? Wat kunnen we oplossen via betere voertuigen? Wat met de verkeersknoop? ontrafelt de belangrijkste mobiliteitsproblemen en gaat op zoek naar realistische oplossingen. Want, de organisatie van onze mobiliteit kan beter. 22

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Impact vereist focus, focus, focus Frank Körver 176 Hoe ontwikkel je een communicatiefunctie die

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

om innerlijke rijkdom en vrijheid te creëren

om innerlijke rijkdom en vrijheid te creëren tips 11 om innerlijke rijkdom en vrijheid te creëren Mandy Israel Fantastisch dat je dit ebook hebt aangevraagd! Ontbreekt er wat in je leven? Voel je je niet voldaan? Wil jij RIJK zijn? Rijkdom gaat voor

Nadere informatie

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Maatschappelijk verantwoord omgaan met klanten Dr. Jenny van Doorn Prof. dr. P.C. Verhoef Rapport CIC-2012-01 ISBN 978-90-367-5486-6 Onderzoeksrapport maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks?

Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks? Sneeuwwitje, de zeven dwergen en de boze heks? Over de rol van de Operational Auditor in sturen op kernwaarden, cultuur en gedrag Olof Bik Behavioral & Cultural Governance Trophy Games, 28 nov 2013, Hilversum

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

De evolutie-sprong van management naar leiderschap

De evolutie-sprong van management naar leiderschap De evolutie-sprong van management naar leiderschap What got you here, won't get you there - Marshall Goldsmith Als ervaren manager heb je het allemaal al eerder gehoord Als effectief manager gebruik je

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Exploitant. CM-Bureau

Exploitant. CM-Bureau Van Exploitant Naar CM-Bureau You do not lead by hitting people over the head that s assault, not leadership MT MediaGroep BV 2014, Berend Jan Veldkamp Dwight D. Eisenhouwer Over MT MediaGroep boeit en

Nadere informatie

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan.

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Interactive Grammar Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Doelgroep Interactive Grammar Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van

Nadere informatie

New Business Development Programma s

New Business Development Programma s New Business Development Programma s Leer de business van morgen te creëren Incompany Portfolio 2017 Ons Verhaal. Incompany Portfolio 2017 TimeLabz We leven in bijzondere tijden. De snelle opkomst en adoptie

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Spreek de taal van de bestuurskamer Piet Hein Coebergh 148 De communicatieprofessionals van vandaag

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Voorwoord. Erik Sterk Guido Walraven

Voorwoord. Erik Sterk Guido Walraven Voorwoord Erik Sterk Guido Walraven Ondernemende burgers in lokale gemeenschappen kunnen sociale, economische en ecologische impact hebben, zo is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. De verschillende

Nadere informatie

In twee dagen leer je wat scrum betekent, hoe je het doet en hoe je het intern kunt introduceren.

In twee dagen leer je wat scrum betekent, hoe je het doet en hoe je het intern kunt introduceren. Ben je het oude communicatieplan zat? Wil je flexibeler werken en meer plezier beleven aan de projecten waarin je meedraait? In twee dagen leer je wat scrum betekent, hoe je het doet en hoe je het intern

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe business modellen

Op zoek naar nieuwe business modellen Op zoek naar nieuwe business modellen Oegstgeest, 15 november 2012 Vandaag leg ik uit waarom business as usual dood is Centrale vraag Wie voegt op welk moment waarde toe? Welk gereedschap kunnen we hiervoor

Nadere informatie

Verstevigen van je positie als MD adviseur

Verstevigen van je positie als MD adviseur Verstevigen van je positie als MD adviseur Workshop voor de NFMD 21 november 2013 Monique van der Meer en Jessica Godijn Agenda 9.00 9.15 Opening NFMD door Myrte Ferwerda 9.15 9.45 Veranderingen en gevolgen

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

P e r s o n a l C a r e e r P l a n

P e r s o n a l C a r e e r P l a n P e r s o n a l C a r e e r P l a n If you can dream it, you can do it. Walt Disney First comes thought; then organization of that thought, into ideas and plans; then transformation of those plans into

Nadere informatie

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image Management Accounting 1/2 Cost accounting: a managerial emphasis C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Externe verslaggeving

Nadere informatie

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 1 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 4 8 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 Plan voor Vandaag Praktische dingen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. SQL Aantekeningen 2 Tabellen. Theorie

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world

Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world HOE GAAT HET NU? We zetten allemaal verschillende methoden in om vraagstukken op te lossen, oplossingen te ontwerpen

Nadere informatie

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 4 8 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 1 Plan voor Vandaag Praktische dingen Huiswerk 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. SQL Aantekeningen 2 Tabellen.

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

Principles of AI. Images of the Future Positive Images Positive Actions. Stories unite across generations

Principles of AI. Images of the Future Positive Images Positive Actions. Stories unite across generations Principles of AI Constructionist Principle Principle of Simultaneity Open Book Poetic Principle Anticipatory Principle Positive Principle Narrative Principle Words Create Worlds: We move in the direction

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Menu 1. Het platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network 2. New

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

Propositie van de werkgroep Agile Architecting. Louis Stevens Niklas Odding Herman van den Berg Frank Langeveld

Propositie van de werkgroep Agile Architecting. Louis Stevens Niklas Odding Herman van den Berg Frank Langeveld Propositie van de werkgroep Agile Architecting Louis Stevens Niklas Odding Herman van den Berg Frank Langeveld Hanoi traffic Factsheet Werkgroep AA Probleem: Agile zijn is moeilijk. Behoefte aan praktijk

Nadere informatie

Learn like a startup. Next Learning 2014 16 April 2014

Learn like a startup. Next Learning 2014 16 April 2014 Learn like a startup Next Learning 2014 16 April 2014 Rob Hermans Founder Achieved @hermans85 rob@achieved.co Achievements: Setup game startup incubator. Helped 10 startups go to market. Learned to code

Nadere informatie

In twee dagen leer je wat scrum betekent, hoe je het doet en hoe je het intern kunt introduceren.

In twee dagen leer je wat scrum betekent, hoe je het doet en hoe je het intern kunt introduceren. Ben je het oude communicatieplan zat? Wil je flexibeler werken en meer plezier beleven aan de projecten waarin je meedraait? In twee dagen leer je wat scrum betekent, hoe je het doet en hoe je het intern

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460 Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image Quantitative techniques Literatuur wordt tijdens de colleges verstrekt Commerciële rekenkunde Commerciële calculaties 2* G. Minnaar & N. van der Sluijs

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc Leer ze omgaan met onzekerheid Nils de Witte - StudentsInc Programma en introductie Leer ze omgaan met onzekerheid verkennende discussie en ideeën nils de witte wat bedoel ik met onzekerheid waarom is

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan.

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. merkpaspoort Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. Dit paspoort is voor iedereen die op een of andere

Nadere informatie

7 tips voor een onverslaanbare. LinkedIn showcasestrategie

7 tips voor een onverslaanbare. LinkedIn showcasestrategie 7 tips voor een onverslaanbare LinkedIn showcasestrategie Hoe bereik je de klant met LinkedIn showcasepagina s? Sommige producten, diensten of merken die onder een organisatie vallen zijn dusdanig speciaal

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

SMA Sales Café Challenger Sales. Rick de Rijk, Gooiconsult Twan Bijsterveld, VDS training consultants

SMA Sales Café Challenger Sales. Rick de Rijk, Gooiconsult Twan Bijsterveld, VDS training consultants 1 SMA Sales Café Challenger Sales Rick de Rijk, Gooiconsult Twan Bijsterveld, VDS training consultants Agenda 2 Kennismaken Introductie op het thema Voorbeelden uit jouw en onze praktijk Een kijkje in

Nadere informatie

Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch

Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch Need To Know info Introductie Kennismaking Opzet van colleges, hoe wordt er getoetst Wat gaan we de

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Meetellen? Dromen, Durven, Doen!

Meetellen? Dromen, Durven, Doen! The Core of the Matter Haalbaarheid en effectiviteit van gedragsgerichte dual system-interventies bij verandering in organisaties Ben Tiggelaar Meetellen? Dromen, Durven, Doen! Dr. Ben Tiggelaar Adfiz

Nadere informatie

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 Ontwikkeling en groei van binnenuit We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van

Nadere informatie

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ==> Download: ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF - Are you searching for Echte Mannen Eten Geen Kaas Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg Aanscherping vereisten accountantscontrole: kwaliteit is het sleutelbegrip! Hoe ziet aanscherping

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF

BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF ==> Download: BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF - Are you searching for Bijbel In Gewone Taal Books? Now, you will be happy that at this time Bijbel In Gewone

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF

TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF ==> Download: TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF - Are you searching for Taal Actief Groep 8 Spelling 2 Books? Now, you will be happy

Nadere informatie

De Corporate University als strategisch instrument Symposium DNB Toezichtacademie Amsterdam, 3 juni 2013

De Corporate University als strategisch instrument Symposium DNB Toezichtacademie Amsterdam, 3 juni 2013 De Corporate University als strategisch instrument Symposium DNB Toezichtacademie Amsterdam, 3 juni 2013 Dr. Martijn Rademakers Corporate universities Het aantal organisaties met een corporate university

Nadere informatie

S S r r. o v. o S. S m.v n. n o m p.m o S m mens enwerk p S mens enwerk

S S r r. o v. o S. S m.v n. n o m p.m o S m mens enwerk p S mens enwerk FAVV Ruud Buyl, L&D Manager Wat we vandaag willen delen hoe het begon, de moeilijkheden met het duidelijk krijgen wat we willen, het traject & onze aanpak, de successen, de failures en de lessen die wij

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Hoe combineer je Mindfullness, Passie en Power (onderscheidend) om een

Hoe combineer je Mindfullness, Passie en Power (onderscheidend) om een Hi Paul, Robin, Bram, Jan, Wat ik wil voorstellen om bij de launch, waarom we samenwerken en wat we gaan doen, ook een (link naar) Ebook mee te geven met - ons onderscheidend vermogen en een tip van de

Nadere informatie

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren Els De Paepe Hans Vandenberghe 1 OVER BARCO 90+ 3,250 +1 billion Presence in more than 90 countries Employees Sales for 4 consecutive years

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie