Tijd Rapport KLEIN(ER) MAAR ONDERNEMEND DE TIJD WOENSDAG 10 NOVEMBER p11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijd Rapport KLEIN(ER) MAAR ONDERNEMEND DE TIJD WOENSDAG 10 NOVEMBER 2010. p11"

Transcriptie

1 Tijd Rapport KLEIN(ER) MAAR ONDERNEMEND 6 OVERDRACHT WITDOUCK ENERGIETECHNIEK Van secretaresse tot gedelegeerd bestuurder 7 GAËTAN HANNECART Marktleider in woningbouw Matexi geeft eerste interview Apple heeft de lat hoog gelegd voor goed design,gebruiksvriendelijkheideninteractiviteit. IT p2 Een actieve raad van bestuur wendt het gevaar op navelstaarderij of tunnelvisies af. DEUGDELIJK BESTUUR p4 De rapportering moest verregaander dan voorheen,en we moesten een CFO aanwerven. EXTERNEFINANCIER p3 We werken in een markt die macro-economischnietbelangrijk is,maar micro-economisch wel. NICHE p8 p3 Onze eigen rendementsmetingen moesten gestaafd worden,opdat we meer overtuigingskracht zouden hebben. INNOVATIE p11 Is de eigenaar ookde zaakvoerder, danisdoorzijnoverlijden het schip plots zonder kapitein. OPVOLGING p10 Alsjehet louter met Engels wil klaren,leg je het altijd aftegen lokale spelers. HR p7 Kmo ssterkste motor Belgische economie l Kleine en middelgrote ondernemingen leveren ruim de helft van onze welvaart ANALYSE WOUTER VERVENNE Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo s) spelen een moeilijk te overschatten rol in de Belgische economie. Ze creëren meer dan de helft van onze welvaart en hun aandeel in de totale economische activiteit en werkgelegenheid stijgt jaar na jaar. België wordt dikwijls bestempeld als een land van kmo s. Cijfers tonen inderdaad aan dat kleine en middelgrote bedrijven ons economisch landschap domineren. Als we de ruime Europese definitie van een kmo hanteren, een bedrijf metminder dan 250 personeelsleden, is liefst 99,8procent van de ondernemingen in België klein of middelgroot, blijktuit cijfers van Eurostat. De beste maatstaf om de bijdrage van kmo stot de welvaart te meten, is echter de toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde van een onderneming is gelijk aan de omzet min de aankopen en omvat vooral de loonmassa endebedrijfswinst. Kmo s staan in voor bijna 58 procent van de toegevoegde waarde van de niet-financiële bedrijven. De privésector met uitzondering van de financiële instellingen is natuurlijk maar een deel van de hele economie. Maar de overheid en door de overheid gefinancierde sectoren als onderwijsengezondheidszorg kunnen maar functioneren dankzij de opbrengst van de belastingen en sociale bijdragen die worden betaald door de privésector.het is dus niet overdreven te stellen dat ruim de helft van onze welvaart te danken is aan kmo s. Het aandeel van de kmo sinde werkgelegenheid is nog groter dan de bijdrage tot de toegevoegde waarde. Kmo s tekenen voor iets meer dan twee derde van hetaantal banen bij niet-financiële bedrijven. Bovendien stijgt het belang van de kmo s nagenoeg elk jaar. Het aantal bedrijven dat een verkorte jaarrekening neerlegt bij de Nationale Bank, een maatstaf van het aantal kmo s, steeg tussen 1998 en 2008 met49procent. Het aantal grote ondernemingen dat een volledige jaarrekening indiende, groeide in dezelfde periode slechts met19procent. De cijfers over de toegevoegde waarde vertonen dezelfde trend. De toegevoegde waarde van bedrijven met een verkorte jaarrekening steeg de jongste tien jaar met 79 procent en die van ondernemingen met een volledige jaarrekening slechts met 49 procent. Tijd voor kmo s WERKGELEGENHEID Ook de werkgelegenheid stijgt sneller bij kmo sdan bij grotere bedrijven. Het aantal jobs in voltijdse equivalenten bij ondernemingen metminder dan 100 personeelsleden steeg sinds begin 2005 met 8,8 procent. Daardoor zijn er bij kmo s weer evenveel jobs als net voor de recessie, blijkt uit cijfers van SD Worx, hetgrootste sociaal secretariaat. Het aantal gewerkte uren van alle loontrekkenden, een indicatie van de evolutie van de voltijdse banen in de hele economie, groeide in die periode slechts met4,3 procent. Kmo sdomineren dus de economische activiteit in ons land en hun overwicht wordt steeds groter. Toch mogen we België geen typisch kmo-land noemen. Als we de cijfers van België vergelijken met die van de hele Europese Unie, zijn kmo sinons land even belangrijk als in de unie van 27 lidstaten. Overigens is er nog ruimte voor verdere groei van de kmo sals België erin slaagt enkele zwakke punten weg te werken. Onderzoek van de Europese Commissie bevestigt dat ons land inzakeondernemerschap zwakker scoort dan het Europese gemiddelde. Voorts slorpen administratieveformaliteiten meer tijd op dan elders en hebben we een achterstand in de omzetting vaneuropese richtlijnen die verband houden met deinterne markt. Die handicaps hinderen vooral kmo s. Gelukkig heeft België ook enkele troeven voor kandidaat-ondernemers.deoprichting van een onderneming vergt minder tijd dan in de meeste andere AANTAL BEDRIJVEN Europese landen, personeel aanwerven (en ontslaan) is relatief gemakkelijk en kmo skrijgen meer overheidssteun. Kmo shadden in 2009 relatief minder lastvan de recessie dan de Economisch belang kmo's (2008) Cijfersvoor niet-financiëlebedrijfseconomie, in procent* Aantal personeelsleden < >250 WERKGELEGEN- HEID België EU27 België EU27 België TOEGEVOEGDE WAARDE EU27 *Hele economie zonder financiële sector,overheid en door overheid gefinancierde sectoren als onderwijs en gezondheidszorg Bronnen: EIM Onderzoek voor Bedrijf en Beleid en Eurostat 100% 75% 50% 25% 0% grote bedrijven. Volgens de jaarrekeningen die al beschikbaar zijn, daalde de toegevoegde waarde van kleine en middelgrote bedrijven VERVOLG OP PAGINA 2

2 2 Tijd Rapport kmo Apple heeft hetons makkelijker gemaakt l Digitaal reclamekantoor doet geen recht aan veelzijdige activiteit Nascom DIETER SNOECK ste vennootschap. Daarna volgt de naamloze vennootschap (nv). De winst van de Vlaamse kmo sdaalde in 2008 tot 8,8 procent van heteigen vermogen. De rendabiliteit was het hoogst inde sectoren gezondheidszorg (15%), communicatie en informatietechnologie (14,3%) en financiële diensten (13,4%). De bedrijfstakkentextiel (3,5%) en landbouw en horeca (elk 4,5%) boekten de laagsterendabiliteit. Op desite C-Mine in Genk, metzicht op de voormalige steenkoolmijn van Winterslag, ontwerptnascom digitale campagnes,applicaties voor mobiele telefoons en websites. Allerlei digitale ervaringen, noemt CEO Filip Coenen het. Nascom is stilaan een referentie in zijn sector en dankt dat deels aan Steve Jobs. Apple heeft het ons makkelijker gemaakt. De kantoren van Nascom zijn die van een zichzelf respecterend creatief bedrijf: een grote open ruimte, minimalistisch design, geen apart kantoor voor de baas,veel lichtinval en een hippe omgeving. Of toch één verschil: wanneer topman Filip Coenen erbij komt zitten, heeft hij nietdein reclamekringen alomtegenwoordige Mac-computer maar een Sonybij zich. De computerbouwer is een klant van Nascom. Via een powerpointpresentatie toont hij ons meteen enkele van hun recentste projecten. Coenen is trots op een campagne voor Duyvis, deborrelnootjes van de Pepsi-groep.Duyvis verkoos het hipste café van België. Cafés konden zich inschrijven bij Duyvis en kregen gratis nootjes. Destemming verliep via Facebook. Meer dan bezoekers stemden voor hun favoriete café, een ongezien succes in België, zegt Coenen. De campagne won zilver op de Mixx Awards voor digitale en interactievecampagnes. Internationaal scoorde Nascom met delancering voor de Sony Vaio-laptop. We namen alle content voor onze rekening, zowel hetdigitale deel als hetselecteren van de modellen of het drukken van de posters.toch snel een budgetvan 6cijfers.Uiteraard doen Profiel Nascom Omzet 2009: 5,5 miljoen euro (prognose 2010: 6 miljoen euro). Nettowinst (2009): euro 65 medewerkers. Kantoren in Genk en Diegem. Aandeelhouders: LRM (30%), management (50%), en businessangels Jan De Schepper (voorzitter Raad vanbestuur) en Yvan Morel (samen 20%). we niet alles zelf, we blijven bij onze corebusiness en besteden de rest uit. De ene keer legt Nascom rechtstreeks contact metdeklant, een andere keer wordt het Limburgse bedrijf ingeschakeld door klassieke reclamebureaus zoals Duval-Guillaume. Toch houdt Filip Coenen er nietvan als we Nascom een digitaal reclamebureau noemen. We doen zoveel meer dan dat: websites efficiënter organiseren en in een aantrekkelijk jasje steken (Mobistar of Havenvan Antwerpen), applicaties maken voor aanraakschermen (Saudi Telecom) of mobiele telefoons (KBC), en dat alles onderhouden. DOTCOMCRISIS Nascom werd in 2001 opgericht, net ophet moment dat de dotcomzeepbel barstte. Wij weten dus wat het is om tegen de stroom in te roeien, om elkedag te knokken. De bedoeling was dat we watapplicaties gingen ontwerpen voor andere kmo s. Maar via een medewerker kwam Sony bij ons aankloppen. We kregen een week de tijd om voor hen een probleem op te lossen. Vandaag werken we nog steeds samen met het Japanse concern. Coenen en zijn team werken vandaag enkel nog voor dergelijke A-merken. Jekan aanspraak makenopeuropese budgetten. Dat biedt nu eenmaal meer mogelijkheden. Maar hetismoeilijk op een andere manier,omdat je metcomplexere bedrijven te doen hebt. Volgens Coenen worden hij en zijn 64 medewerkers gedreven door een passie voor het digitale. Dit is geen 9-to-5-job, als het nodig is, werken we s nachts en in de weekends. Filip Coenen wasnietbetrokkenbij de opstart van Nascom. Het waszijn naamgenoot( en verre familie ) Jonas Coenen die de eerste stappen deed. Sinds vier jaar is Filip verantwoordelijk voor het operationele. Hij kwam over van MineVision, een bedrijf Wij weten wathet is om tegen de stroom in te roeien, om elkedag te knokken. FILIP COENEN, CEONascom dat aan de slag gaat met degegevens van websitebezoekers en inmiddels in handen is van Cegeka. Ik had het zelf nooit gedacht, maar er zit wel degelijk een ondernemer in me. Sinds eind vorig jaar valt de volledige dagelijks activiteit van het digitale bureau onder zijn verantwoordelijkheid. Jonas is nog bestuurder en verantwoordelijk voor enkele belangrijkeklanten. NORM Nascom is de voorbije jaren fel gegroeid. De budgetten in bedrijven verschuiven snel van analoge naar digitale media. Apple heeft ons daarbij geholpen, zegt Coenen. Vandaag weten bedrijven of overheden goed wat er digitaal kan en hoe hetmoetzijn. Apple heeft de lat hoog gelegd. Zij hebben de norm voor goed design, gebruiksvriendelijkheid en interactiviteit gezet. En daar profiteren wij van. Want de tijd dat je meteen eenvoudige HTML-website naar buiten konkomen, is gedaan. Ook andere IT-bedrijven zien dat in. Cegeka en RealDolmen vragen ons de gebruiksvriendelijkheid van de websites die zij ontwerpen te verbeteren. Eigenlijk hebben wij geen rechtstreekse concurrenten, zegt Coenen lachend. Dat is slecht nieuws, zeker? Laat me stellen dat we in bepaalde markten kleinere concurrenten hebben. Ondanks de geringe concurrentie boekte Nascom vorig jaar toch een nettoverlies. In 2009,bij de instap van LRM, zijn we anders gaan werken. Voordien deden we vooral projecten voor klanten, nu mikken we op een langetermijnrelatie met bedrijven zoals Mobistar of Sony. Dat luktnietzomaar. We hebben een volledig nieuwe structuur en bedrijfsvisie gebouwd, onder meer dankzij het aantrekken van verse managementkrachten. Dat kost geld. Dat we in 2009 verlies gingen maken, was doorgesproken met deaandeelhouders.wehebben een aanloop genomen en zijn klaar om de volgende jaren te groeien. Filip Coenen verwacht dat tegen 2014 deomzet van Nascom kan verdubbelen tot10à12miljoen euro.als dat eenmaal achter de rug is,volgt de internationalisering, met deopening van enkele kantoren in de buurlanden. Al kan dat ook sneller, merktcoenen op. Devolledigecommunicatie van een bedrijf op zich nemen, inclusief slogan en kernwaarden, zal Nascom nietdoen. Dat is ons metier niet. Filip Coenen: Als je werkt vora-merken, kanjeaanspraak maken op Europese budgetten. Je hebtdan welmet complexere bedrijvente doen. EMY ELLEBOOG ADVERTENTIE Aantal ondernemingen index 1998 = 100 Kmo's* Grote** Totaal Toegevoegde waarde bedrijven index 1998 = 100 Kmo's* Grote** Totaal Werkgelegenheid in voltijdse banen index 1/1/2005 = 100 Kmo's*** Totaal * Kmo's: bedrijven die verkorte jaarrekening neerleggen ** Grote: bedrijven die volledige jaarrekening neerleggen Bronnen: NBB en eigen berekeningen *** Kmo's: bedrijven met maximaal 100 werknemers Bronnen: NBB en SD Worx Met de juiste HR-oplossingen worden uw ideeën realiteit Realiseer uw ambities Uw mensen zijn de kracht achter uw kmo. Alleen is het realiseren van een goed en motiverend HR-beleid niet zo makkelijk. Hoe houdt udejuiste mensen aan boord entevreden? Wat kunt udoen om nieuwe medewerkers aan te trekken? Hoe zorgt uvoor een vlekkeloze loonadministratie en een heldere rapportering? En hoe neemt u juridisch correcte beslissingen? Onze payroll-, HR- en juridische specialisten flankeren uw organisatie met de juiste ondersteuning. Altijd met dat éne doel voor ogen: een HR-beleid dat resultaat oplevert. Voor u, uw mensen én uw kmo. Ontdek op hoe onze payroll-, HRen juridische specialisten uw ambities helpen realiseren. VERVOLG VANPAGINA 1 vorig jaar slechts met 1,5 procent. Grote bedrijven zagen 4,9 procent van hun toegevoegde waarde verloren gaan. De veerkracht van kmo swas groter,omdat zij vooral dominant zijn in de dienstensector en de bouwnijverheid. Zij richten zich daardoor vooral op de binnenlandse markt. Grote bedrijven daarentegen zijn meer actief in de industrie en daardoor gevoeliger voor schommelingen van de uitvoer.aangezien de internationale handel tijdens de recessie veel sterker terugviel dan de consumptie, konden de meeste kmo s de schade beperken. Het valt op dat zowel kmo sals grote ondernemingen vorig jaar hun rendabiliteit konden verhogen. Bij beide groepen bedrijven steegdenettowinst tot 7 procent van het eigen vermogen. Toch hebben veel kmo seen erg moeilijk jaar achter de rug. Consultant Deloitte meldde twee weken geleden dat 34 procent van de kmo sin 2009 verlies boekte, tegenover 27 procent in 2007,het jaar voor de crisis. Door hun relatief sterke positie in de minder productieve dienstensector en de gemiddeld lagere scholing van hetpersoneel is de arbeidsproductiviteit van kmo s lager dan die van grote bedrijven. Daardoor zijn de lonen in kmo s gemiddeld lager dan in grote ondernemingen KMO S Het wellicht meest gedetailleerde rapport over kmo s isde studie die de ondernemersorganisatie Unizo en de informatieleverancier Graydon sinds 2008 elk jaar publiceren. Zij definiëren een kmo als eenvennootschap met ten hoogste 50 werknemers of een een- Ook in de hele Europese Unie zijn kmo seven belangrijk als in ons land. manszaak. Volgens deze definitie telde België in 2008 ruim kmo s, waarvan de grote helft vennootschappen en de kleine helfteenmanszaken. Vlaanderen telt 59 procent van de Belgische kmo s, Wallonië 28 procent, Brussel 12 procent en van de rest isderegio onbekend. Het aantal Belgische kmo s groeide tussen 2000 en 2008 met 10 procent. De toename van het aantal kleine vennootschappen met 30procent compenseerde ruimschoots de daling van het aantal eenmanszaken met6procent. Het valt op dat liefst85procent van de vennootschappen behalve de zaakvoerder geen personeel in dienst heeft. De sectoren met demeeste kleine en middelgrote ondernemingen zijn zakelijkediensten en vastgoed, de bouwnijverheid en de kleinhandel. Bijna 30 procent van de kmo sisjonger dan 4jaar,een even grootpercentage bestaat tussen 10 en 19 jaar en 20 procent tussen 5 en 9 jaar. Amper 2procent bestaat al minstens 50 jaar.debesloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) is veruit de populair-

3 Tijd Rapport kmo 3 Professionele investeerder gaf ons een push l Conny Vandendriessche, oprichtster Accent Jobs for People, over samenwerken met financier zoals Gimv INTERVIEW ERIKARACQUET Er moest een CFO komen, en externe bestuurders,en we waren nauwelijks verloofd of ze spraken van al scheiden!, vertelde Conny Vandendriessche enkele wekengeleden op hetverjaardagsfeestvan de investeringsmaatschappij Gimv. Dat maakte ons nieuwsgierig naar het hele verhaal. We trokken naar Roeselare om haar uit te vragen. Wat verandert het voor een kmo een externe financier binnen te halen, in casu Gimv? dat je bij Accent geen glas Ganunietschrijven krijgt, hè!, lacht Conny Vandendriessche, COO,medeoprichtster en -eigenares van The House of HR, waarvan Accent Jobs for People het grootste onderdeel is. Maar dit is een bedrijf waar de vrouwen ruim in de meerderheid zijn, en wij houden nietvan afwassen. Een papieren bekertje doet hetprima, dank u. En de toon is gezet: efficiënt, daadkrachtig. Vandendriessche en haar zakenpartner Philip Cracco zijn ondernemers pur sang, op het ongeduldige af-het zijn háár woorden. Hij is de man van de visie en de langetermijnstrategie, zij gaat voor de uitvoering. In 1995 richtten ze, beiden met ervaring in de uitzendwereld, een eigen uitzendbedrijf op.dat groeide gestaag. Eind 2006 deed de Gimv zijn intrede in het kapitaal. Accent was toen goed voor 90 miljoen omzetmet ongeveer 200 medewerkers. Waarom zocht ueen investeerder zoals Gimv? ConnyVandendriessche: We waren op een punt gekomen dat we onze internationalisering een flinkezet wilden geven. In België was ons netwerk goed uitgebouwd. Je kan stap voor stap buiten de grenzen kantoren openen, maar dat is een traag en intensief proces. We verkozen op buitenlandse markten enkele kleine spelers te kopen, zodat we meteen de vergunning, een (klein) kantorennet en de lokale knowhowbinnenhaalden. Tot dan toe waren we organisch gegroeid, zonder kapitaalverhoging, maar nu was een andere stap nodig. Had uergeen moeite mee een buitenstaander inzage te geven indeboeken en de strategie? Vandendriessche: Dat waren we al gewend. We hadden immers van bij het begin een business angel, Aimé Desimpel, die via zijn investeringsfonds Eurofina in tientallen bedrijfjes heeft geïnvesteerd. Sinds zijn overlijden in 2002 voelden we wel dat we de bezieler van het fonds kwijt waren. Maar belangrijker wasdat de focus van Eurofina Belgisch is. Zij hadden weinig ervaring metinternationale activiteiten. Wij hebben geen moeite met transparantie. Ook tegenover onze medewerkers communiceren we open. Maandelijks komen onze 150 kantoorverantwoordelijken samen en praten we over cijfers,strategie, pijnpunten. Mijn agenda is letterlijk zichtbaar voor alle medewerkers. Transparantie is een van de fundamenten van groei. Je kan de neuzen nietinéén richting krijgen als je geheimen hebt. Watveranderde er dan nog door de komstvan Gimv? Vandendriessche: De begeleiding werd veel professioneler en gestructureerder.aimé Desimpel kon pertinente vragen stellen waarmee je even zoet was, maar zijn aanpak kwam meer uit de buik. Hij daagde ons wel uit, duwde ons om te geloven inonszelf en ambitieus te zijn. Maar hij vloog in vijf minuten binnen en buiten. Gimvstelde enkele voorwaarden. De rapportering moesttoch wel verdergaan dan voorheen. We moesten een CFO aanwerven. Dat was even slikken - doen we het niet goed genoeg, misschien? - maar goed. En er moesten externe bestuurders komen. Dat werden Paul Thiers (ex-unilin), een echte ondernemer,en Gerard Van Acker, de gewezen topman van Gimven heel sterk met cijfers. Dat alles heeft ons een push gegeven. Er kwamen enkele erg goede mensen aan boord. Mensen die een klankbord voor ons zijn, en ons in balans houden. Voor ons als ondernemers kan het soms niet Je kande neuzen niet in één richting krijgen als je geheimen hebt. CONNY VANDENDRIESSCHE, Accent Jobs forpeople snel genoeg gaan. Zij checken de fundamenten, stellen de juiste vragen. Het dwingt je om nog eens goed na te denken. Je gaat beter voorbereid en scherper naar die vergaderingen toe. We becijferden altijd al alles op voorhand, maar zulke ervaren mensen slagen er vaak in nog iets te vinden waar je niet aan gedacht had. Uiteindelijk zetten we onze zin toch door,maar dan doordachter. (lacht) Is het internationaliseren doorgegaan? Vandendriessche: Zeker,begin 2007 deden we de overname van Grupo Activa in Spanje en Intervention in Nederland. Nu, in Nederland viel het nog mee, maar in Spanje heeft de crisis vreselijk toegeslagen. De dagomzetten vielen daar met driekwart terug! Ondertussen draaien we er break-even, maar het moetveel beter.lastig is dat we moeilijk kunnen beoordelen of we de juiste acquisitie hebben gedaan. We hebben het nog nooit slecht gedaan, en in Spanje is het moeilijk: ligt hetnuaan ons,aan de taal, aan ons concept? Of aan de crisis? Conny Vandendriessche: Voor ons als ondernemers kanhet soms nietsnel genoeg gaan. Onzeexterne bestuurders houden ons in balans. NERVEUS Werd uw investeerder daar niet lichtjes nerveus van? Vandendriessche: Wij wel, maar Gimvniet. Onze bestuurders bleven veel rustiger dan wij. Ze checkten nog eens alles, stelden nog eens de vragen die gesteld moesten worden maar poogden ons ook gerust te stellen. Ze brachten zelfs knipsels en documentatie mee om ons ervan te overtuigen dat hetecht aan de toestand van de Spaanse economie lag. Voor de restmag je een beroep doen op al hun internationale ervaring en contacten. De databases zijn toegankelijk, ze hebben de juridische knowhowinhuis.enop tijd en stond brengen ze de toplui van al hun portefeuillebedrijven samen, voor interessante lezingen en om ervaringen te delen. Het klikt gewoon. Sommigen beweren dat het niet goed mag klikken tussen management en bestuurders,maar ik geloof daar niet in. Een aangename omgang staat de objectiviteit nietindeweg. Ik zou nietgoed functioneren metbestuurders die me zodanig aanpakkendat ik denk: Doe hetdan zelf, hè! We zijn in de afgelopen jaren gegroeid van 90 miljoen euro omzetnaar 240miljoen, en van 200 medewerkers naar ruim 600. Ik denk niet dat we dat al ruziemakend hadden gekund. Die groei ligt nietaan de raad van bestuur alleen. Maar het is gewoon leuk ondersteund te worden in watjedoeteneens een schouderklopje te krijgen. Iedereen is toch gevoelig voor aandacht? Wel, Gimv is daar heel goed in. IN BEWEGING Niets dan lof dus, maar de Gimv-inbreng is niet voor eeuwig. De deadline ligt in Vandendriessche: Ja, dat komt aan bod van bij het begin. Nog nietverloofd en ze spreken al vanscheiden, hetisecht zo.dat is deel van het contract. Dat choqueerde even. Maar we begrijpen waarom ze hetzodoen. Zowel zij als wij moeten in beweging blijven. Om de inspiratie levendig te houden, is er af en toe nood aan nieuwe mensen. Je moet jezelf ook eens helemaal ter discussie stellen. Nu, EMY ELLEBOOG in 2013 ligt de deadline voor een grondigeevaluatie, nietnoodzakelijk voor een exit. Wie weet, komt er een vervolgparticipatie, of gaan we samen op zoek naar een financiële of industriële partner.zelfs een beursgang is nietuitgesloten, al is dat zeker niet de eerste optie. Philip en ik minder dan de helft overhouden? Kanook. Alles kan, behalvestoppen! VITOloktmeer kmo s l Promotie- en demonstratiecentrum Prodem voert haalbaarheidsstudies uit BERTVOET Voor haalbaarheidsstudies over milieuof energievriendelijke technologieën krijgen kmo s 66 procent subsidie. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) wil volgend jaar honderd kmo s bijstaan via het promotie- en demonstratiecentrum Prodem. De onderzoeksinstelling presenteerde onlangs een selectie van recente projecten. In 2008 richtte Jelle Zijlstra met zijn broer Lieuwe Solar Clean op,een bedrijfje dat zonnepanelen reinigt. Bij de verkoop wordt vaak beweerddat die panelen zelfreinigend zijn, vertelt hij. Wij ontwikkelden een reinigingsmethode, als eerste in de Benelux. Onze eigen metingen dat daardoor hetrendement stijgt, moesten gestaafd worden, opdat we meer overtuigingskracht zouden hebben. Vito heeft een meetmethode ontwikkeld, en voor en na reiniging het rendement gemeten, zegt Zijlstra. In landbouwbedrijven kwamen ze tot een gemiddelde rendementsverbetering van 2,2 procent bij minder vervuilde en van 11,93 procent bij sterk vervuilde panelen. In de industrie lag de verbetering tussen 1 en 5 procent. Omgerekend is dat 30 tot euro per jaar.zeven van de tien onderzochte installaties konden rendabel gereinigdworden. Volgend jaar gaan ze testen doen op grotere installaties. De meetmethode die Prodem ontwikkelde,bewees watsolar Clean beweerde: zonnepanelen reinigen levert een rendementsverbetering op. RV SNELPROCEDURE De kmo-afdeling Prodem telt intussen drie kantoren die een snelprocedure voor kmo s behartigen. Coördinatrice Carine Van Hove: Het gaat om haalbaarheidsstudies,tests op laboschaal of piloottests rond milieu- of energievriendelijketechnologieën. Voor de periode is er jaarlijks een budget van 2,1 miljoen. In 2009 hielpen we 80 kmo s, dit jaar worden dat er 90 en voor 2011 is de doelstelling aan 100 te komen, in lijn metdeopdracht van de Vlaamse overheid aan Vito. Er is nietenkel de subsidie, Vito neemt ook de administratie bij de aanvraagprocedure op zich. Doorgaans komen kmo sdie de afgelopen drie jaar minder dan euro overheidssteun kregen in aanmerking. En soms kan zo n korting tellen. De doorlichting van de poederlakstraat van Vero Duco, een producent van ventilatieroosters en architecturale zonwering in Veurne, kostte zowat euro. Het bedrijf kampte meteen hoge gasfactuur.de restwarmte die via de schoorstenen ontsnapte, wordt intussen in het productieproces benut, wattussen en euro op jaarbasis oplevert, zonder bijkomende steunmaatregelen zoals de investeringsaftrek. KLUWEN Bedrijfsleiders hebben niet altijd de tijd om uit te vlooien welke steun ze kunnen krijgen voor innovatie. Albij al is hetvrij transparant, sust Van Hove. Zo n haalbaarheidsstudie eindigt met een blik op de investering en premies die je kan krijgen. Wij weten wie watdoetenverwijzen door.alisde werkelijkheid soms anders dan het ideaal, dat is in elk geval onze filosofie. Ook bij hetvlaams Innovatienetwerk leeft die mentaliteit. Wat ons betreft maakt het niet uit waar je eerst aanklopt, zegt Rik Ampe, groepsdirecteur Technologische Innovatie bij VITO. Wij zijn partners van de innovatiecentra. Ook hetvlaams Agentschap Ondernemen verwijst naeen gratis energiescan soms door naar ons. Dan gaan we het probleem karakteriseren, ontmantelen en de beste partner zoeken. Ook dat kunnen externen zijn, zoals OVAM voor bodemsaneringstechnieken. Het is een keten. Al blijven er pijnpunten. Subsidies zijn een belangrijk duwtje, zeker voor risicovolle projecten, maar hetgaat over meer dan centen, weet ook Peter Janssen, CEO van ijsfabrikant Glacio. Een dossier indienen bij het IWT is voor een kmo te complex. Grote jongens hebben er mensen voor,ikmoet dat s nachts doen metvrijwilligers. Vaak worden duurdere investeringen die economisch en ecologisch lonen over het hoofd gezien, zegt Ampe. De groep Lintor/Verbinnen in Olen omvat een kippenslachterij (Lintor), een uitsnijderij en een verpakkingsbedrijf (Verbinnen), en een slachtafvalverwerkend bedrijf (Verlirend). Ze investeerde -toen ze nog minder grootwas -met steun 12 miljoen euro in de spin-off Proliver, die hoogwaardige eiwitpreparaten maakt. In 1970 verbruikte de consument nog zowat 75procent van een kip, nuwil hij panklare producten en verbruikt hij minder dan de helft van een kip, zegt managing director Constant Vanneste. Veel restproducten zijn nog te goed voor veevoeder. Klassiek werd er mechanisch ontbeend vlees van gemaakt, voor de snackindustrie. Wij zochten een alternatieve verwerking en kwamen bij functional meat proteins terecht. Met enzymen maken we nu een soort bouillon, die we indrogen tot hoogwaardig eiwitpoeder. We schakelden Prodem in voor de controle op de Subsidies zijn een belangrijk duwtje, maar het gaat over meer dan centen. PETER JANSSEN, Glacio slaagkansen. Het project bleek haalbaar,zowel nutritioneel als qua voedselveiligheid. Voor een goede werking waren wel technologische aanpassingen vereist. Erkwamen verschillende producten uit voort, waaronder eiwitten voor vetloze sport- en dieetvoeding, en natuurlijkekippenbouillon en onverzadigde vetten voor kiparoma in soepen, sauzen, kanten-klaarmaaltijden en charcuterie. Door de poedervorm is heteindproduct makkelijk houdbaar en transporteerbaar,endoordat de eiwitten van kip komen, kunnen we ze afzetten in alle culturen, zegt Vanneste. Er wordt weer meer van de kip gebruikt voor een gezond dieet, en we werken energievriendelijker dan andere oplossingen.

4 4 Tijd Rapport kmo Actieve raad en deugdelijk bestuur helpen kmo echt vooruit l Guberna, Voka en kamers van koophandel Oost-Vlaanderen en Halle-Vilvoorde starten sensibiliseringsproject ELLEN CLEEREN Dewerkgeversorganisatie Voka lanceert samen met de kamers van koophandel van Oost-Vlaanderen en Halle-Vilvoorde enmet het Instituut voor Bestuurders Guberna een project om ondernemers te helpen hun bedrijf deugdelijk te besturen. Het gaat om een proefproject, een onderdeel van Vlaanderen in Actie, dat later wordt uitgerold over heel Vlaanderen. De bedoeling is deugdelijk bestuur bij kmo s tepromoten, zegt Voka-voorzitter Luc De Bruyckere. Als voorzitter van de voedingsproducent TerBeke kan ik getuigen dat deugdelijk bestuur echt bijdraagt tot decontinuïteit van de onderneming en ook helptdeprofessionalisering van een familiebedrijf te bestendigen. Netals de koekjesfabrikant Lotus Bakeries of de lingeriefabrikant Vandevelde heeft Ter Beke zijn bestuurlijke omgeving de jongste decennia gestructureerd. We hebben allemaal vastgesteld dat dat nog helpt ook. In de eerste plaats willen de organisatoren kmo ssensibiliseren. Wewillen niet-beursgenoteerde ondernemingen duidelijk maken waarom het zobelangrijk is dat ze hun bedrijf deugdelijk besturen, ook al zijn ze daar wettelijk niettoe verplicht en zijn nogal watkmobedrijfsleiders afkerig van externe bestuurders in hun raad van bestuur, zegt Lutgart Vanden Berghe, afgevaardigd-bestuurder van Guberna. Het instituut ontwikkelde zelf al een reeks argumenten (lees inzet). Die wil het instituut eerst toetsen bij een klankbordgroep van een 50-tal groeiondernemingen in Oost-Vlaanderen en in Vlaams-Brabant. Aan de hand daarvan zullen we zien welkeargumenten kmo-bedrijfsleiders over de streep trekken om voor corporate governance te opteren. Vervolgens gaat Guberna, steeds in nauwe samenwerking met dedoelgroep, instrumenten ontwikkelen die kmo s nodig hebben om daar invulling aan te geven. Hoemoeten ze de agenda voor de raad van bestuur samenstellen? Hoe moeten ze een raad van bestuur organiseren die meer betekent dan een loutere formaliteit? Hoe moeten ze externe bestuurders aantrekken? Waar kunnen ze die vinden? De deelnemers -bedrijven en potentiële bestuurders -krijgen ook een opleiding en kunnen deelnemen aan workshops. In de derde fase komen de kamers van koophandel op de proppen. Vanuit hun ervaring metlerende netwerken zullen zij kleine groepen van ondernemingen gedurende een jaar begeleiden bij de implementatie van deugdelijk bestuur.bedrijfsleiders zullen ook de kans krijgen hun ervaringen met andere ondernemers te delen. Bedrijven die een individuele begeleiding willen, betalen 800 euro als ze lid zijn van Voka of Guberna, voor niet-leden is dat euro exclusief btw. Er is wel een korting mogelijk van 50 procent via de kmoportefeuille. De voorgaande twee fases (opbouwen van argumenten, workshops en opleiding)zijn gratis. VERGOEDING Op verzoek van Voka onderzoektguberna ook welkecriteria meespelen om de vergoeding van de (externe) bestuurders te bepalen. We willen een benchmarking doen en onderzoeken welkecriteria bepalend zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de grootte endecomplexiteit van het bedrijf, de aandeelhoudersstructuur,het aantal vergaderingen, enzovoort. Kmo s weten nu nietwat ze zoal aan een externe bestuurder moeten betalen. Omgekeerd bieden we ook bestuurders houvast. Vandaag bestaan weinig referenties over de Lutgart Vanden Berghe (Guberna), rechtsnaastluc De Bruyckere(Voka): Een goed bestuurder moettegengas durventegeven. vergoeding van externe bestuurders in kmo s. Nochtans is dat de eerste vraag van bedrijfsleiders: Hoeveel zal zo n externe bestuurder mij kosten? Blijkbaar is er geen tekort aan externe bestuurders. Er is meer nood aan bedrijven die bereid zijn hun schroom jegens externe bestuurders te overwinnen, bevestigt De Bruyckere. Kmo s moeten het niet altijd bij de klassieke profielen zoeken. Een externe bestuurder hoeft niet altijd een voormaligeceo zijn. Een operationeel directeur kan voor een productiebedrijf misschien veel meer betekenen. En voor een dienstverlenend bedrijf in volle groei kan een marketeer een goede externe adviseur zijn. Het komt er dus op aan eersthet profiel duidelijk te definiëren en pas dan op zoek te gaan naar een geschikte kandidaat. Nu gebeurt het nog te vaak dat men eerstindekennissenkring rondkijkt wie in aanmerking kan komen, stelt Van den Berghe vast. Volgens haar moeten bedrijfsleiders ook beseffen dat een goede vriend niet altijd de beste raadgeveris. Een goed bestuurder moet tegengas durven te geven, het moet iemand zijn die voldoende kritische zin aan de dag kan leggen. Unizo heeft een vergelijkbaar LIEVEN VANASSCHE Waarom kiezen voor deugdelijk bestuur? Het Instituut voor Bestuurders Guberna werkte zelf al een rist argumenten uit die kmo s tot deugdelijk bestuurkunnen overhalen. We zetten de belangrijksteargumenten op een rij. Deugdelijk bestuur ondersteunt de vooruitgang van groeiondernemingen. Het verbetert het risicoprofiel tegenover externe financiers. Een actieve raad van bestuur helpt de onderneming het hoofdtebieden aan haar groeiende complexiteit, schaalgrootte enreikwijdte. Expansie kan nopen tot een verbreding van dealaanwezigeexpertise. Een actieve raad kan een kritisch klankbord zijn en vormt een essentieel onderdeel van een professioneel besluitvormingsproces. Hij bevordert leiderschap en de opvolging op langetermijn. Hij bevordert het strategisch denken en wendt het gevaar op navelstaarderij of tunnelvisies af. Hij vraagt de nodige aandacht voor het op één lijn brengen van verschillende aandeelhoudersvisies. Hij kan een antwoord bieden op de sterk toegenomen maatschappelijke verwachtingen. project lopen voor adviesraden. We sluiten een samenwerking met Unizo nietuit. Maar ons project is vooral gericht op de al watgrotere ondernemingen, naamloze vennootschappen die wettelijk over een raad van bestuur moeten beschikken en die ook voldoende open van geestzijn om die stap te doen, zegt De Bruyckere. Guberna heeft wel de ambitie ook metunizo en met de Franstalige bedrijfsassociaties samen te werken om de stap naar deugdelijk bestuur zo breed mogelijk te promoten en te ondersteunen. ADVERTENTIE Drukkerij Leën in Hasselt verwacht van externe bestuurder kijk van buiten naar binnen Stijn Leën is samen met zijn nicht Liesbeth gedelegeerd bestuurder van drukkerij Leën in Hasselt. Het bedrijf werd in 1891 opgericht door hun overgrootvader en Vlaams voorvechter Eugeen Leën. Ondertussen is de drukkerij in handen vandevierde generatie. Stijn Leën is al enkele maanden op zoek naar externe bestuurders. We willen dat de raad van bestuur een actievere rol speelt en dat ook niet-familiale aandeelhouders erdeel van uitmaken. We werken in een sector die volop in beweging is. De input van externe bestuurders kan belangrijk zijn voor onzestrategie. Watkunnen we als drukkerij nog betekenen over enkele jaren? Detoekomst van papieren communicatievormen staat steeds meer onder druk. Nu bestaat onze raad van bestuur bijna uitsluitend uit werkende vennoten. Die kijken alleen van binnen naar buiten, en het grote overzicht kan aleens ontbreken. We hebben behoefte aan Stijn Leën. RV mensen die vanbuiten naar binnen kijken. SCHEIDSRECHTER Een andere reden voor de zoektocht naar externe bestuurdersis hun mogelijke rol als scheidsrechter. Soms hebben we ook nood aan mensen met een neutrale visie, mensen die als bestuurder kunnen functioneren tussen de twee familietakken, zegt Leën. De kostprijs vanzo nexterne bestuurder vormt niet meteen een struikelblok. Latenwe eerlijk zijn. Als je een externe consultant aantrekt, kost dat ook geld. Veel hangt ook af vanhet aantal kerendat je vergadert. En het moeten niet noodzakelijk kleppers van bestuurderszijn. Een voorwaarde is wel dat het geen ja-knikkerszijn. Tegelijkertijd moet het met alle bestaande bestuurders klikken. Want je krijgt natuurlijk een inmenging in de interne keuken. Dat kan gevoelig liggen. De huidige bestuurders moetenook bereid zijn hun ziel bloot te leggen. Drukkerij Leën realiseert met zo n 45 werknemers een omzet van 8 miljoen euro per jaar.het bedrijf is actief in de niche vanhet luxedrukwerk. De drukkerij werd in 2005 door Sappi zelfs uitgeroepen tot beste boekdrukker ter wereld, een vandehoogstewaarderingen in de grafische sector. Ervaringen delen met starters l Verschillende initiatieven maken mensen warm voor eigen bedrijf Innovatieve IT solutions: dat is waar wij sterk in zijn! In optimalisatie van IT infrastructuren, in detachering van hoogopgeleide IT-duizendpoten en in krachtige IT-oplossingen voor bouw, retail en supply chain. Wij werken met zijn allen gepassioneerd aan een relatie waarin uals klant centraal staat. Vitaliteit, korte communicatielijnen en nuchterheid: dat zijn onze kernwaarden. En die bepalen onze passie voor uw IT! Centric Belgium N.V. Frankrijklei Antwerpen Tel: Fax: Op zoek naar een flexibele en toffe werkgever. Surf dan naar Diverse initiatieven pogenmensen metoriginele ideeën te helpen bij de stap naar zelfstandig ondernemerschap.recent vielen nog drie aankondigingen in onze post. Het concept van Bryo is uitgetestinoost- en West-Vlaanderen en netgisteren werd aangekondigd dat het wordt doorgetrokken naar de rest van Vlaanderen. Bryo verzamelt jongemensen van 18 tot36 jaar die wel goesting hebben om te ondernemen maar hulp kunnen gebruiken bij hetopstarten. Ze delen ervaringen, ook metbeslagen ondernemers,enkrijgen individuele begeleiding. In de proefperiode leidde dat al tot 50start-ups in Oost- en West-Vlaanderen. Het is nu de bedoeling in hetvoorjaar opnieuw een traject te starten met 125 geïnteresseerden, en er elk half jaar een nieuwe groep aan toe te voegen. Streefdoel: 150 starters. Gunnar Michielsen houdt het bij 100 starters. Maar hij wil die wel vinden in 100 dagen tijd. Hij schreef hetboek Eindelijk Eigen Baas enverbindt daar gratis seminaries aan voor studenten, werknemers of werkzoekenden die overwegen een eigen onderneming te starten. Michielsen is naar eigen zeggen een ervaringsdeskundige van twaalf stielen en dertien ongelukken in een gevarieerde zelfstandigecarrière. Ook de vzw SO Kwadraat heeft neteen boek uit: Vlaanderen in start-up mode. Die vzw richt zich specifiek tothigh-tech start-ups, waarvan heternaar eigen zeggen in de voorbije vijf jaar al 45 hielp starten. SOKwadraat organiseert eveneens een kennisoverdracht van ervaren ondernemers naar beginnende collega s. Voorts is er een business club voor de opgestarte bedrijven. en

5 "Ook al is Groep H. Essers internationaal actief, ze is nog steeds een familiebedrijf. Helemaal in die lijn denkt onze relatiebeheerder actief mee." Veerle Ronsyn Relationship manager Ivo Marechal CEO Groep H. Essers V.U.: Elodie Dufrane, Fortis Bank n.v., Warandeberg 3, 1000 Brussel. Sinds haar start in 1928, groeide Groep H. Essers uit tot het grootste logistiek- en transportbedrijf in België, met vestigingen in 12 Europese landen. Haar flexibiliteit, eigen aan familiebedrijven, is een van de sleutels van dit grensoverschrijdend succes. BNP Paribas Fortis voelt zich al tientallen jaren thuis bij de onderneming en denkt actief met haar mee. Bent uook op zoek naar een partner die uoplossingen op maat aanbiedt? Met BNP Paribas Fortis kiest uvoor een Belgische bank en de ervaring van een groep die actief is in meer dan 80 landen. Neem contact met uw relatiebeheerder of surf naar

6 6 Tijd Rapport kmo Zonder veel poeha verhuisd vandevloer naar de leiding l Secretaresse van toen is nu gedelegeerd bestuurder l Werknemers wennen aan eigenaarswissel en nieuwe stijl ERIKARACQUET Het klinkt wat als de American Dream : van secretaresse naar gedelegeerd bestuurder.maar hetishet droomverhaal op zijn Vlaams. Zonder poeha, metdevoeten op de grond. Mijn verhaal? Zo bijzonder ben ik nu ook niet, is de eerste reactie van Hilde De Rore, gedelegeerd bestuurder van Witdouck Energietechniek. Toch willen we hetneerschrijven. Omdat hetinspiratie kan bieden voor kmo ers die hetopvolgingsprobleem herkennen, voor leidinggevenden die van de vloer komen, voor directieteams die metbesluitvorming sukkelen. Witdouck is een kmo gespecialiseerd in HVAC-installaties,klimaatregeling, droogtechnieken en proceskoeling. BehalveHilde De Rore werken er twee projectingenieurs die ook mede-eigenaar zijn, vijf vaste installateurs,eneen administratievemedewerkster.voor projecten wordt de hulp ingeroepen van tijdelijkekrachten en vaste onderaannemers. Enlast but not least blijft de voormalige eigenaar,laurent Witdouck, die een deel van de aandelen behield, deeltijds meewerken als consultant en bestuurslid. Witdouck RealiseertHVAC-installaties, koeling, klimaatregeling, droogtechniek. Jaarlijkse omzet 2 à 2,5 miljoen. Vier vennoten, zes werknemers Aandeelhouders: Laurent Witdouck (voormalige zaakvoerder), Hilde De Rore,Lieven Dupont, Philippe Vanden Abeele. U begon in de firma als secretaresse toen Laurent Witdouck nog eigenaarzaakvoerder was. Hilde De Rore: Klopt. Negen jaar geleden kwam ik hier werken als secretaresse. Al snel werd ik de rechterhand van Laurent Witdouck. Hij betrok me heel nauw bij zijn werk. In de zomer van 2006 bracht hij te berde dat hij geen familiale opvolger had. Of ik hetnietzag zitten de zaak mee over te nemen? Dat schrikte me af. Ik voelde me voor zo n stap niet klaar,noch voor hetfinanciële risico,noch qua managementcapaciteiten. Uiteindelijk werd de zaak aan een externe overnemer verkocht, die echter de sector nietkende. De fouten stapelden zich op. Naeen half jaar konden we hetnietlanger aanzien hoe de zaken slechter draaiden en klanten afhaakten. Samen metmijn twee collega s, de projectingenieurs Lieven Dupont en Philippe Vanden Abeele, besloten we de zaak over te nemen. Op voorwaarde dat Laurent medeeigenaar bleef. In 2007 waagden we de stap. Uzelf nam nietenkel heteigendom, maar ook de taken van Laurent Witdouck over. De Rore: Het eigendom samen metlieven en Philippe. Mijn takenpakket groeide fors aan: heel het financiële beheer,personeelsbeleid, verzekeringsportefeuille De administratieveopvolging bleef ik voortdoen. Voor Lieven en Philippe, die al het technische werk van offertes en werfopvolging doen, veranderde hun dagtaak wat minder. Door mede-eigenaar te worden, verandert ook de mate van betrokkenheid. Vroeger wilde ik uiteraard ook dat hetgoed ging met de zaak, maar dat is nog versterkt. Je mag niet permanent denken aan de verantwoordelijkheid die je draagt, of je functioneert niet meer. Als maar niemand onderweg naar de werf een ongeval krijgt, als die installatie nu maar foutloos verloopt, als die klant nu maar toehapt : als zulke bekommernissen constant door je hoofd spoken, sla je op den duur in paniek. Maar loslaten is héél moeilijk geworden. In eerste instantie namen de vier eigenaars samen de leiding op,dagelijks en voor de langere termijn. De Rore: Ja,ieder had zijn taken, en wekelijks vergaderden we over de beslissingen waarbij iedereen betrokken moet zijn. Maar na een tijd merkten we dat de communicatie nietgoed zat. De agendapunten kwamen wel op tafel, maar de uiteindelijke beslissing viel niet. Die bleef tussen onze vier hoofden zweven. Via via leerde ik een externe coach kennen die zulkesituaties helptuit te klaren. Zij voerde een MBTI-persoonlijkheidsanalyse (Myers-Briggs Type Indicator) uit. Daaruit blijkt ofjeintrovert dan wel extravert bent, of je nood hebt aan planmatig werken en dergelijke,endus ook bij welketaken en aanpak je je het comfortabelst voelt. Er kwam naar voren dat ik van ons vieren hetgeschiktstwas om de rol van gedelegeerd bestuurder op te nemen. En de anderen gingen meteen akkoord? De Rore: Geloof hetofniet, in ADVERTENTIE HildeDe Rore: Mijn collega s enikkondenniet langeraanzienhoedezakenslechterdraaiden. Daarom waagdenwe tochde stapomdezaak over te nemen. EMY ELLEBOOG een paar grondige gesprekken was hetbeklonken. Ik heb hetgevoel dat de anderen door die beslissing een zekere rust terugkregen. Het is nu duidelijk. Ik structureer nu de wekelijkse vergaderingen en heb de opdracht gekregen de strategie uit te zetten, die dan natuurlijk bekrachtigdmoetworden door alle eigenaars. Nog wat werk erbovenop De Rore: Wehebben dan ook besloten een deeltijdse administratieve medewerkster aan te werven. Zodat ik me eens enkele uren kan vrijmaken van hetoperationele om bijvoorbeeld audits voor te bereiden of aan langetermijnplannen te werken. Vroeger wilde ik ook dat hetgoed ging methet bedrijf.maar de betrokkenheid als eigenaar is veel sterker. HILDE DE RORE, gedelegeerdbestuurder Witdouck Energietechniek Veranderingen? De Rore: Ja, geen revoluties maar toch. We zijn begonnen met de huisstijl op te frissen, van briefpapier over bestelwagens tot de gevel endeontvangstruimte - de website is hetlaatste loodje. Voorts voeren we bijvoorbeeld stap voor stap in dat ieder van de arbeiders de verantwoordelijkheid heeft over iets.de ene over de gereedschapskisten, de andere over de afvalverwerking, nog eentje over de toestand van de bestelwagens,of over de stock aan filters, enzovoort. Het wasevenwennen om al eens een collega totdeorde te moeten roepen, maar ik denk dat ze er blij mee zijn dat we iedereen au sérieux nemen. Ze doen het allemaal erg toegewijd. Het houdt ook in dat de medewerkers hetwaarom kennen, dus bijvoorbeeld dat ze weten hoeveel budget er ging naar het telkens vervangen van gereedschap. Er is transparantie, ze weten hoe het met het bedrijf gaat. Wij halen onze omzetvoor 80 procent bij industriële klanten, dus vorig jaar washet wel moeilijk. Gelukkig is hetin2010voor ons al redelijk gekeerd. Uhebtwel de ambitie om het bedrijf te laten groeien. De Rore: Zeker,endevraag is er.het grote knelpunt is hetvinden van personeel. We proberen allerlei kanalen en methodes, maar het is een groot probleem. Zelf opleiden komt er altijd nog aan te pas, maar in een klein team is dat niet vanzelfspre- altijd kend. Hoe is uw band met de werknemers? De Rore: Opnieuw goed. Het is aanpassen geweest. Vroeger wasikdegene bij wie ze al eens hun hart kwamen luchten, de go-between tussen de vloer en de baas.altijd tussen de mensen, en nu stond ik plots aan de andere kant. De communicatie liep moeilijker.het is hier de regel dat iedereen s avonds binnenkomt om te vertellen hoe de dag is verlopen. Dat ging ineens veel stroever. Ik vind veel steun en goede raad in enkele ondernemersnetwerken waarin ik gestapt ben, waaronder een Plato-groep voor vrouwelijkeondernemers.onder meer die omslag in de communicatie bleek herkenbaar. Leg je erbij neer dat het tijd vergt, drukte men mij op het hart. De eerste zes maanden verwachten ze dat je op je bek gaat, de volgende zes kijken ze de kat uit de boom of je hetmisschien toch haalt. Pasnaeen jaar komt hetweer goed. Enzoishet precies gegaan. Eerst wantrouwen of uhet welkon? De Rore: Ze kenden me, hè, dus ze wisten ook watiknog niet beheerste. Een gebrek aan technische detailkennis is nietzozeer het probleem, het volstaat dat ik in grote lijnen volg. Maar konikeen kmo runnen? En hoe zou ik me gedragen als baas? Zou ik mijn macht uitspelen? Het wasook voor hen aftasten. Ikdenk dat ze nu oordelen dat ik streng maar rechtvaardig kan zijn. Ik ben nietbang van communicatie, al heb ik moeten leren een heikel punt meteen aan te snijden en niet uit te stellen omdat het conflictstof kan opleveren. Al bij al hou ik van de mannelijke stijl hier, redelijk direct maar zonder verborgen agenda s. Al moet ikzelf soms nog leren niet te emotioneel te reageren. Ook heb ik geleerd dat hetoké is toe te gevendat ik op een vraag niet meteen het antwoord heb. Ik weet het niet, dat is geen schande. Het is wel een constant zoeken naar de balans. Tussen je kwetsbaar tonen en de teugels in handen houden. Tussen betrokkenheid bij hetwel en wee van de collega sen het belang van het bedrijf. En voor mezelf tussen hetongeduld en de ambitie, en je toch niet schuldig voelen als je eens een weekend niet werkt.

7 Tijd Rapport kmo 7 BIO GAËTAN HANNECART 46 jaar. Burgerlijk ingenieur werktuigkunde, KULeuven. MBA HarvardBusinessSchool, VS. Gehuwdmet BénédicteVande Vyvere,kleindochter vanmedestichter GerardVande Vyvere. Onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder bij Cofinimmo en Home Invest. Vrije tijd: zeilen, architectuur en wandelen in de natuur. INTERVIEW PATRICK LUYSTERMAN, WAREGEM Tienduizenden Belgen wonen vandaag in een woning gebouwd door een van de ondernemingen van Matexi Group uit Waregem. Voor het eerst inzijn 65- jarige bestaan staat Matexi een interviewtoe. Gedelegeerd bestuurder Gaëtan Hannecart: Groei moet het resultaat zijn van de juiste dingen goed doen. Hard werken in stilte is altijd het motto geweest van de familie Vande Vyvere uit Meulebeke. Wat onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog begon als een handel in landbouwgrond, is uitgegroeid tot de grootste residentiële projectontwikkelaar en woningbouwer in België. In 2009 was het familiebedrijf goed voor 616 percelen bouwgrond, 996 wooneenheden en een omzetvan 253 miljoen euro met 350 medewerkers, van wie 260 hooggeschoold. Hoe groeit een klein familiebedrijf in een uithoek van hetland uit totmarktleider in residentiële projectontwikkeling en woningbouw? Gaëtan Hannecart: Matexi Group heeft nooit een expliciete groeistrategie gehad. De groei van een projectontwikkelaar is het resultaat van hetrealiseren van kwaliteitsvolle projecten op de juiste plaats. Groei mag geen doel op zich zijn, het moet het resultaat zijn van de juiste dingen goed doen. Een gebouw is het resultaat van een ambachtelijk proces, in weer en wind, metheel watlogistiekeentechnische uitdagingen. Ons engagement is te leveren wat we met de klant zijn overeengekomen. Groei volgt dan automatisch. Heel wat grote woningontwikkelaars zoals Amelinckx gingen aan het eind van de jaren zeventig over de kop. HoeisMatexi door die grote crisis gekomen? Hannecart: Matexi zag zijn omzettoen kelderen totnog amper 20 tot30procent van twee jaar voordien. We hebben het overleefd omdat we steeds een conservatieve financieringsstrategie hebben gevoerd, gekoppeld aan een lagekostenstructuur.dat heeft natuurlijk ook te maken metonze familiale betrokkenheid en onze langetermijnvisie. Tijdens de boomjaren hebben we ons af en toe een beetje dom gevoeld toen we zagen hoe andere bedrijven zich in de schulden staken voor de financiële en fiscale hefbomen. Vandaag voelen we ons juist een tikkeltje slimmer. Wat ishet grootste risico voor een ontwikkelaar van uw kaliber? GaëtanHannecart: Alsmarktleiderzijnwij goed vooreenmarktaandeel van 2 tot 2,5procent. We moeten dus concurrerenineen zeer competitieve marktmet honderdenbedrijven. Marktleider in woningbouw worden wasnooit ons doel Hannecart: Geen enkele ontwikkelaar blijft overeind als hij geregeld verkeerde investeringsbeslissingen neemt. Vorig jaar hebben we woningen opgeleverd. Zo n 400 op contractbasis, op verzoek en dus op maat van de klant. 600 woningen ontwikkelden we zelf. Toen we metdebouw van die 600 woningen begonnen, was slechts voor zowateen op de drie een verkoopovereenkomst ondertekend. Ongeveer 40 procent van de woningen bouwden we dus op risico. l Gedelegeerd bestuurder Gaëtan Hannecart geeft eerste interview in 65 jaar Matexi 400 woningen op risico starten vertegenwoordigt een investering van 100 miljoen euro. Hannecart: Naastdegeografische spreiding is er per project de spreiding in de tijd. Elke maand beginnen we in heel België aan 50 tot 60 woningen op risico. Werealiseren nietalleen verkavelingen, maar ook binnenstedelijke (her)ontwikkelingen met ons bedrijf Wilma Project Development, zoals het Militair Hospitaal in Antwerpen. Er is de houtskeletbouw van Sibomat en de villabouw van Tradiplan. Deze twee gespecialiseerde producten realiseren we met50eigen arbeiders. Derestvan onze woningen wordt gebouwd door vooral kleine, onafhankelijkebouwbedrijven die samen zo n dagelijkse arbeidsplaatsen vertegenwoordigen. Sinds enkele jaren diversifiëren we onze investeringen ook buiten de bouw-envastgoedsector. SPECULATIE Projectontwikkelaars wordt wel eens verweten vooral winsttemaken door grondspeculatie. Hannecart: Ons vak is woonbuurten creëren, waar hetaangenaam wonen, winkelen, werken en ontspannen is. Daarvoor heb je nietalleen grond nodig, maar ook vergunningen, infrastructuur, kwalitatievewoningen, tuinen, een mooi aangelegd publiek domein, En je kan daar alleen maar in slagen als je vertrekt vanuit de behoefte van de klant. We moeten altijd een evenwicht zoeken tussen de wensen van een doelgroep,delocatie en de mogelijkheden die de toe- wetgeving laat. Geworteld in de naoorlogse geschiedenis Matexiwerdin1945inMeulebekeopgericht door Gerard, Robert enherman Vande Vyvere,dedrie zonen uit een landbouwersgezin met negen kinderen. Nadat hun vader overleden was, moedigde de moeder haar zonen aan een eigen bedrijf op te richten. De Maatschappij Tot Exploitatie van Immobiliën (Matexi) ging van start als een handel in landbouwgronden. Families, onder wie heel watfranse edellieden, die oorlogsschade hadden geleden, wilden gronden verkopen om die schade te herstellen. Boeren die geld hadden verdiend tijdens de oorlog, warenbest geïnteresseerd om grond bij te kopen. Op dat ogenblik bestond ook nog geen onderscheid tussen landbouw- en bouwgrond. De ondernemende familie wasindejaren 50 ook al actief in koffie in Belgisch Congo, fruit, jenever, hout, beton en bakstenen. Matexirealiseerde pas in 1953 zijn eerste verkaveling (20 ha) in Mariakerke in Oost- Vlaanderen. De verkoop van bouwgronden nam meteen een hoge vlucht. Christian, BernardenPhilippe, de zonen van de stichters, bouwden Matexi vanaf de jaren 60 samen met hun neef Carlos Vanderheeren verder uit. Begin jaren 90 stapte de tak van Bernard uit het bedrijf. WAREGEM Gaëtan Hannecart, gehuwdmet Bénédicte Vande Vyvere (dochter van Christian), keerde eind 1994 terug uit de Verenigde Staten. Als eerste van de derde generatie begon hij samen met Christian en Philippe aan de professionalisering van de groep. De cluster van familiebedrijvenwerd geleidelijk gereorganiseerd in een holdingmodel met autonome businessunits. Verdient een ontwikkelaar enkel maar aan de grond? Hannecart: De waardestijging van grond over langere periodes Wie de aandeelhouders zijn, doet er niettoe. Wattelt, is een ondernemende instelling. GAËTAN HANNECART, gedelegeerdbestuurder wordt nogal eens overschat, maar helpteen beetje om hetsteeds langere doorloopproces van een project draaglijker te maken. In Nijvel kunnen we 800 tot woningen bouwen. We zijn er nu al 12 jaar aan het werken en we zullen nog 15 tot 25 jaar nodig hebben om alle woningen tebouwen en op de markt te brengen. Overigens is Matexi niet altijd eigenaar van de grond. Volgens sommige politici is de druk van de grote woningbouwers en ontwikkelaars op de markt te groot. Hannecart: In België worden In 2005 werd Waregem de nieuwe thuisbasis voor de groep. Decluster van familiebedrijven werd in 2007 ondergebracht in de pas opgerichte private familiale holding Matexi Group met drie pijlers. Vastgoedontwikkeling omvat Matexi (gebieds- en grondontwikkelingen), Matexi Projects (residentiële ontwikkelingen) en Wilma Project Development (binnenstedelijke (her)ontwikkelingen). Woningbouw wordt gerealiseerd door Sibomat (houtskeletbouw), Entro(traditionele woningbouw) en Tradiplan (villabouw en renovaties). CREAFUND De investeringstak omvatbrufin, Quaeroq (zowat 25 participaties waaronder RealDolmen, Kinepolis en Natuzzi, de grootste producent vanzetels en salons in Italië) en Depatri. Matexi stond ook mee aan de wieg LIEVEN VANASSCHE zowat tot nieuwe wooneenheden per jaar gebouwd. Matexi is de zogenaamde marktleider met woningen. We zijn dus goed voor een marktaandeel van 2 tot 2,5 procent. De Belgische markt is bijzonder gefragmenteerd. Er zijn in België vijf, misschien tien private bedrijven, die er jaar na jaar in slagen ten minste enkele honderden woningen te bouwen (o.m. Groep H, Bostoen, Durabrik, Blavier,Thomas &Piron, red.). De grootste tien bedrijven samen realiseren nog geen 10 procent van de totale markt. We moeten dus concurreren in een zeer competitieve markt met honderden bedrijven. Wat is voor u de ideale regelgeving? Hannecart: Elkesamenleving heeft regelgeving nodig. Wetgeving moetliefstwel doeltreffend, duidelijk en afdwingbaar zijn. Ik vancreafund, dat investeertinniet-beursgenoteerde Vlaamse ondernemingen. In de raad vanbestuur zetelen voor de familie Bruno, zijn zus Bénédicte enzijn oom Philippe Vande Vyvere (intussen stille vennoot) als bestuurder en Gaëtan Hannecart alsgedelegeerdbestuurder.deonafhankelijke(niet-uitvoerende) bestuurders zijn Luc Vandewalle (voorzitter raad van bestuur ING België ), Arthur Goethals (ex-topman DelhaizeBelgië) en Michel Delloye (voorzittervan EVS en van Compagnie du Bois Sauvage, gewezen ceo van RTL). De geconsolideerde omzet van Matexi Group steeg van 182,5 miljoen in 2005 naar 253,1miljoen in 2009.MatexiGroup realiseerde in 2009 een geconsolideerde bedrijfscashflowvan 46 miljoen euro. Het eigen vermogen bedroeg 125 miljoen euro en de financiële schuldgraad 50 procent. heb geen probleem met isolatie- of veiligheidsnormen. De overheid moet wel garanderen dat die worden nageleefd. Zo niet, krijg je binnen de kortste keren concurrentievervalsing en prijsconcurrentie tussen de bonafide ondernemingenenzij die hetnietzonauw nemen. Ook de juiste doelstelling van regelgeving is zeer belangrijk. Er gaan te veel aandacht en subsidies naar het opwekken van groene stroom en te weinig naar hetbesparen van energie. Zonnepanelen subsidiëren op een slecht geïsoleerde woning is uit den boze. Wat is de strategie bij investeringen buiten de bouw-en vastgoedsector? Hannecart: Weinvesteren enkelindingen waarvan we denken dat we ze ongeveer kunnen begrijpen. We blijven dus weg uit de Verenigde Staten en Azië, en schuwen afgeleide producten, grondstoffen, enzovoort. We tonen wel interesse voor small en midcaps in Europa. We zijn een van de medeoprichters van Creafund, metparticipaties in niet-beursgenoteerde bedrijven. Via Quaeroq investeren we in 20 tot30beursgenoteerde ondernemingen. BEURS Denkt Matexi Group wel eens aan een beursgang? Hannecart: Er zijn drie redenen waarom bedrijven naar de beurs gaan. De eerste is het verwerven van naambekendheid. De tweede is hetorganiseren van liquiditeit voor de bestaande aandeelhouders.dederde is hetaantrekken van bijkomende financiële middelen die je niet zelf kan opbrengen. De vraag is of je dat via de beurs moet doen. Private equity lijkt me in vele gevallen een minstens even volwaardig denkspoor. We houden hetbij Matexi Group graag eenvoudig. We kunnen onze financiële behoeften voorlopig nog steeds zelf invullen. Waarom heeft Matexi Group ooit overwogen in Immobel te stappen? Hannecart: We hebben Immobel in 1997 bekeken omdat we toen actiever wensten te worden in de steden. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen in hetmarktsegment van de binnenstedelijkeherontwikkelingen actief te worden via Wilma Project Development. Is de komst van een privateequitypartnerdenkbaar? Hannecart: Zeg nooit nooit, maar zo nintrede is vandaag in elk geval nietaan de orde. Ik zie goede private-equity-ondernemingen maar ook niet-ondernemende families. Het doetereigenlijk niet toe wie de aandeelhouders zijn. Wattelt, is de ondernemende instelling van de aandeelhouder. Heeft de aandeelhouder een langetermijnversie? Is er begrip en steun voor de uitdagingen van het management in goede en in slechte dagen? Geld is gewoon een grondstof. De vraag is wat je ermee doet.

Dialoog. Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren. Geen overname zonder goede voorbereiding Een professionele aanpak loont

Dialoog. Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren. Geen overname zonder goede voorbereiding Een professionele aanpak loont Accountancy - Tax & Legal Consulting - Financieel Management Dialoog magazine voor kmo-bedrijfsleiders voorjaar 2008 nr. 2 Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren Geen overname zonder goede

Nadere informatie

Universiteit HasseltMagazine

Universiteit HasseltMagazine België - Belgique PB 3500 Hasselt 1 12/867 afgiftekantoor 3500 Hasselt 1 erkenning: P303505 Universiteit HasseltMagazine Nummer 1 januari 2011 jaargang 6 Verschijnt viermaal per jaar Inhoud Edito More

Nadere informatie

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels Inhoud 004 VOORWOORD Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse regering Vlaams minister van Economie

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion):

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Accountancy - Tax & Legal Consulting - Financial Management - Mergers & Acquisitions Dialoog magazine voor kmo-bedrijfsleiders zomer 2008 nr. 3 Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Ondernemen

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

Tijd Rapport BANKIEREN VOOR BEDRIJVEN. FAMILIEBEDRIJF Bankier denkt mee over opvolging en overdracht DE TIJD WOENSDAG 26 MEI 2010.

Tijd Rapport BANKIEREN VOOR BEDRIJVEN. FAMILIEBEDRIJF Bankier denkt mee over opvolging en overdracht DE TIJD WOENSDAG 26 MEI 2010. Tijd Rapport 1 BANKIEREN VOOR BEDRIJVEN 3 GROTEONDERNEMINGEN Crisis leerde bedrijven communiceren met bank 4 FAMILIEBEDRIJF Bankier denkt mee over opvolging en overdracht 6 STARTENDE ONDERNEMERS Ook voorbij

Nadere informatie

midden van het tumult over opzegvergoedingen

midden van het tumult over opzegvergoedingen BIJLAGE BIJ DE TIJD DINSDAG 2 DECEMBER 2008 P2 ELKE STRATEGIE STAAT OF VALT MET DE UITVOERING ERVAN Prof. dr. Philippe Haspeslagh P3 DE CFO IS HET GEWETEN VAN HET BEDRIJF Prof. dr. Filip Roodhooft P4-5

Nadere informatie

4 op de 10 werknemers willen binnen de 2 jaar een nieuwe werkgever HOE MOET HET NU VERDER? KOEN BUYSE

4 op de 10 werknemers willen binnen de 2 jaar een nieuwe werkgever HOE MOET HET NU VERDER? KOEN BUYSE Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be ANDERS HOE MOET HET NU VERDER? 4 scenario s gewikt en gewogen blz. 4 KOEN BUYSE Zornik na het sabbatjaar

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx.

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx. Contact SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com www.sdworx.com Dos s i e r Strategie Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i

Nadere informatie

time to grow! 8-9 Duurzame, winstgevende groei is essentieel Graaf Paul Buysse, juryvoorzitter Onderneming van het Jaar

time to grow! 8-9 Duurzame, winstgevende groei is essentieel Graaf Paul Buysse, juryvoorzitter Onderneming van het Jaar 28 2 Duurzame groei als evenwichtsoefening Interview met Hans Crijns (Vlerick Business School), Marc Cosaert (vennoot EY) en Lieven Danneels (CEO Televic). EEN INITIATIEF VAN EY IN SAMENWERKING MET TIJD

Nadere informatie

ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters. Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT FINANCIERING FISCALITEIT

ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters. Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT FINANCIERING FISCALITEIT # 201 Januari > maart 2013 INGOnderneming ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT Bemiddeling: een doeltreffende conflictbeheersingsmethode

Nadere informatie

Bas van de Kreeke, nieuwe voorzitter. Met het hoofd in de wolken. Het product als het begin van de oplossing

Bas van de Kreeke, nieuwe voorzitter. Met het hoofd in de wolken. Het product als het begin van de oplossing jaargang 16, nr.4 - afgiftekantoor 3500 Hasselt 1, P209543 - driemaandelijks juni-juli-augustus 2014 Bas van de Kreeke, nieuwe voorzitter Met het hoofd in de wolken Theo Vanheusden, site manager Polyvision

Nadere informatie

Een inspirerende partner

Een inspirerende partner Jaarverslag 2009 2 Een inspirerende partner 1900 medewerkers telt SD Worx vandaag. Ongetwijfeld staan sommigen onder hen dicht bij u. Via het kantoor in uw buurt, misschien. Of via het aanbod dat ze voor

Nadere informatie

Verloop. o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2008

Verloop. o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2008 D o s s i e r Verloop 21 Sco A f g i f t e k a n t o o r : An t w e r p e n X E r k e n n i n g : P303742 o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n

Nadere informatie

DENKEN & DOEN OVER BEDRIJFSSTRATEGIE, JURIDISCHE STRUCTUUR EN KRITISCHE SUCCESFACTOREN

DENKEN & DOEN OVER BEDRIJFSSTRATEGIE, JURIDISCHE STRUCTUUR EN KRITISCHE SUCCESFACTOREN DENKEN & DOEN OVER BEDRIJFSSTRATEGIE, JURIDISCHE STRUCTUUR EN KRITISCHE SUCCESFACTOREN DENKEN & DOEN ONDERNEMEN IS netwerken, communiceren en onderhandelen ONDERNEMEN IS omgaan met externe factoren ONDERNEMEN

Nadere informatie

Bedrijfsadvies: met blik vooruit

Bedrijfsadvies: met blik vooruit Het is duidelijk dat de vertrouwde controle over het eigen bezit zaakvoerders ervan weerhoudt om zaken los te laten. Zelfs als zij die stap al zetten, is het nog de vraag of die al dan niet op tijd wordt

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

ONZE MAN VAN 250 MILJARD. Karel De Boeck op weg naar Dexia GEORGE SOROS: EUROPA GAAT EEN LANGE STAGNATIEPERIODE TEGEMOET

ONZE MAN VAN 250 MILJARD. Karel De Boeck op weg naar Dexia GEORGE SOROS: EUROPA GAAT EEN LANGE STAGNATIEPERIODE TEGEMOET GEORGE SOROS: EUROPA GAAT EEN LANGE STAGNATIEPERIODE TEGEMOET BARCO ZOEKT OPVOLGER VOOR DIGITALE CINEMA www.trends.be FINANCIEEL-ECONOMISCH WEEKBLAD VAN 17 TOT 23 MEI 2012 JEAN STÉPHENNE (GSK BIOLOGICALS)

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK GEZOND BEDRIJF VERNIEUWEND LEIDERSCHAP FEBRUARI 2015 Karel Van Eetvelt Gezondheid meer

Nadere informatie

Duurzaam HRM Business of fata morgana?

Duurzaam HRM Business of fata morgana? Business of fata morgana? Mogen we gewagen van duurzaam HRM? Tijdens de crisis bleek HRM vaak juist niet duurzaam. Onder financiële druk gingen tal van uitstekende én nuttige initiatieven al gauw voor

Nadere informatie

MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 IN 10 JAAR BINNEN. Ik was binnen zonder dat ik het besefte

MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 IN 10 JAAR BINNEN. Ik was binnen zonder dat ik het besefte Zaterdag 7 en zondag 8 juli 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be KASSA, KASSA Knelpunt kleinhandel Blz. 6 MIJN LOON Op reis gaan doe ik niet meer Blz. 9 COLUMN Niets

Nadere informatie

+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder

+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Z A T E R D A G 2 2 T / M V R I J D A G 2 8 S E P T E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Sven Gatz

Nadere informatie

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG JE COLLEGA- GROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders

Nadere informatie

Interview Marianne Thyssen, EU-commissaris Economische groei is de beste remedie tegen armoede

Interview Marianne Thyssen, EU-commissaris Economische groei is de beste remedie tegen armoede Een maandelijkse uitgave van Voka - VEVIA Jaargang 9 - juni 2015 - Verschijnt niet in jan. en aug. Afgiftekantoor: Gent X - Erkenningsnummer: P708123 Interview Marianne Thyssen, EU-commissaris Economische

Nadere informatie

Tijd Rapport INTERNATIONAAL ONDERNEMEN DE TIJD DONDERDAG 10 FEBRUARI 2011 INVOER. Europa is zeer toegankelijk als invoerregio

Tijd Rapport INTERNATIONAAL ONDERNEMEN DE TIJD DONDERDAG 10 FEBRUARI 2011 INVOER. Europa is zeer toegankelijk als invoerregio Tijd Rapport *1 INTERNATIONAAL ONDERNEMEN NICHE Drinkwater uit de container veel goedkoper dan uit de helikopter INVOER Europa is zeer toegankelijk als invoerregio p2 p3 PRIJSZETTING Welkeprijs je vraagt,

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

Wie betaalt morgen de energiefactuur? Zonder ingreep zal de totale elektriciteits factuur met 20 procent stijgen

Wie betaalt morgen de energiefactuur? Zonder ingreep zal de totale elektriciteits factuur met 20 procent stijgen Een maandelijkse uitgave van Voka - VEVIA Jaargang 8 - april 2014 - Verschijnt niet in jan. en aug. Afgiftekantoor: Gent X - Erkenningsnummer: P708123 Wie betaalt morgen de energiefactuur? Zonder ingreep

Nadere informatie

theo verovert het hart van de wereld met zotte brillen

theo verovert het hart van de wereld met zotte brillen Magazine voor internationaal ondernemen September 2012 nr. 45 Magazine van Flanders Investment & Trade, Afgiftekantoor Gent X, BC21170 Gaucheretstraat 90, 1030 BRUSSEL tel. 02 504 87 11 fax 02 504 88 99

Nadere informatie