een gouden visie die werkt MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2012 DUSSELDORP GROEP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een gouden visie die werkt MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2012 DUSSELDORP GROEP"

Transcriptie

1 een gouden visie die werkt MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2012 DUSSELDORP GROEP

2 MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2012 De gouden visie van Dusseldorp Dusseldorp is al ruim zestig jaar bezig met het verduurzamen van de leefomgeving. Met gekwalifi ceerde medewerkers, diverse specialismen en duurzame klantrelaties werken we dagelijks aan het toevoegen van duurzame waarde aan de processen van onze klanten. Daarbij zijn people, planet en profi t in balans zodat voor allen een lange termijn belang voorop staat. 2 Samen met klanten en medewerkers, in plaats van werken voor opdrachtgevers en werkgevers. Groen denken is geel doen! Dat is de gouden visie van Dusseldorp. F.J.M. (Frank) Dusseldorp

3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Leeswijzer 6 Highlights 6 Profi el Dusseldorp Groep 7 Verslag Raad van Commissarissen 11 Verslag Ondernemingsraad 12 Afvalpreventie en recycling 14 Transparant zaken doen 16 Energie- en emissiereductie 19 Goed personeelsbeleid 21 Maatschappelijke betrokkenheid 24 3 Blik op Verklarende begrippenlijst 27 Over dit verslag 28

4 MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2012 INZAMELING EN RECYCLING RIOOL- SERVICE INFRA-, SLOOP- EN MILIEUTECHNIEK Voorwoord 4 Duurzaamheid is allang geen trend meer en is inmiddels bij veel bedrijven onderdeel van de bedrijfsvoering. Bij Dusseldorp is dat al sinds haar oprichting in 1949 het geval, omdat een gezonde en schone leefomgeving gewoonweg onze corebusiness is. Impliciet geven wij hiermee de relevantie van een duurzame ontwikkeling voor onze organisatie aan; het vormt ons bestaansrecht. Afgelopen jaar presenteerden wij het eerste maatschappelijke jaarverslag van de Dusseldorp Groep over Een mooi begin dat goed werd ontvangen bij onze stakeholders. Ook dit jaar zijn onze vijf duurzaamheidissues - tevens kortetermijndoelen - leidend voor het verslag, dat dit maal op niveau B van de Global Reporting Initiative (GRI)-richtlijnen is, een niveau hoger dan het eerste maatschappelijk jaarverslag. Onze langetermijnvisie gaat hand in hand met een bredere betekenis van het begrip waarde. Winst, dus financiële waarde, is belangrijk voor continuïteit omdat het mogelijk maakt om te investeren en te groeien. Het begrip waarde kennen wij toe aan relaties voor de lange(re) termijn en de plaats die wij nu en in de toekomst in de maatschappij innemen. In onze business gaat het om onze gemeenschappelijke leefomgeving en het welzijn van velen. Idealiter is deze in balans. In de dagelijkse bedrijfsvoering ondervinden wij dat het in balans brengen en houden van deelbelangen op het gebied van People, Planet en Profit een continue uitdaging is. Graag delen wij met u wat ons binnen deze thema s bezighoudt, vandaar dit verslag. Onze overtuiging is dat duurzaamheid en ons zicht op waarde tijdloze betekenis heeft. Hoe wij dit doen? Door dicht bij onze drie kernwaarden te blijven; service & gemak, kwaliteit en betrouwbaarheid. Gedragen door onze pijlers: Infra, Sloop en Milieutechniek, Inzameling en Recycling, Rioolservice.

5 Met Dusseldorp door het leven gaan, zegt wat over haar belanghebbenden. Het zegt wat over onze gemeenschappelijke waarden en normen. Onze medewerkers, we noemen ze liever ambassadeurs, hebben het afgelopen jaar weer hard gewerkt om samen met vele betrokkenen aan een duurzame toekomst te werken. Ondanks, misschien ook wel dankzij, de moeilijke economische situatie en de hectiek van de milieubranche. Zo hebben ze het afgelopen jaar onder andere gewerkt aan de CO 2 -prestatieladder. Net voor het ter perse gaan van ons eerste maatschappelijk jaarverslag in maart vorig jaar, werd de gehele Dusseldorp Groep op niveau 3 gecertificeerd. Meteen daarna zijn werkzaamheden gestart om door te gaan naar niveau 4, dat we verwachten in de zomer van 2013 binnen te halen. We houden nog steeds vast aan onze doelstellingen voor 2015, met 2010 als basisjaar. We werken eraan het brandstofverbruik met 3% per voertuig terug te dringen. Op onze website vindt u een overzicht van de maatregelen die we treffen om als bedrijf nog duurzamer te worden. Eén aspect willen wij in het bijzonder belichten, en dat is de start van de bouw in oktober van een duurzame was- en werkplaats voor Dusseldorp Wagenpark Beheer te Lichtenvoorde. Het nieuwe onderkomen biedt straks voldoende ruimte om het periodiek onderhoud en de verplichte APK-keuringen van de circa 90 lichte bedrijfswagens en ruim 200 vrachtwagens van de diverse Dusseldorp-bedrijven uit te voeren. De nieuwe was- en werkplaats wordt gebouwd volgens de BREEAM-NL richtlijnen voor een duurzaam gebouw. Voor de verwarming is bijvoorbeeld geen verbruik van aardgas nodig en het hemelwater wordt opgevangen en hergebruikt in de wasplaats. Ook zal er via zonnepanelen in een deel van de eigen stroombehoefte kunnen worden voorzien. Daarnaast hebben we ook het hoogste niveau (3) behaald van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit certificaat geeft aan dat Dusseldorp zich bovengemiddeld inzet voor werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Certificering op de PSO-ladder was geen doel op zich, maar wel een kroon op ons werk. Duurzaam ondernemen betekent ook de organisatie tijdig aanpassen. Groei dient beheersbare groei te zijn. In 2012 heeft dan ook een aantal wijzigingen in de directie plaatsgehad; op groepsniveau en facilitair niveau. Daarnaast werden er zelfsturende managementteams ingesteld, belast met de dagelijkse, operationele bedrijfsvoering. Zie hiervoor het organigram verderop in het verslag. Naast een aantal functionele wijzigingen, zijn op 31 december 2012 de fusie-akten gepasseerd waardoor de Jager-bedrijven met de Dusseldorp-bedrijven zijn gefuseerd. De fusie draagt bij aan de door ons gewenste verdergaande integratie van bedrijfsprocessen, benutting synergievoordelen, transparantie en verlaging administratieve kosten. In het najaar van 2012 hebben wij de rioolactiviteiten van Limitec uit Hardenberg overgenomen. De overname betekent een vergroting van ons marktaandeel in Oost- en Noord-Nederland. Niet alles verliep naar wens. Zo zijn de -overigens zeer constructieve- gesprekken tussen Dusseldorp, provincie Groningen en de gemeente Leek in het najaar gestaakt, nu de door allen -en in het bijzonder de belangenbehartigers van omwonenden- gewenste bedrijfsverplaatsing voor alle partijen financieel niet haalbaar bleek te zijn. In december 2012 is derhalve de milieuvergunning voor onze locatie te Midwolde afgegeven door de provincie Groningen, maar daarmee is de discussie of de huidige locatie een duurzame oplossing biedt nog niet beslecht. Middellange termijn: In de komende jaren zullen wij hard werken aan onze naamsbekendheid in het Noorden. In Oost-Nederland heeft Dusseldorp een goede reputatie; deze moeten wij in het Noorden van Nederland nog verdienen. Dit doen wij door het leveren van kwaliteit. Tegelijkertijd is dit een grotere uitdaging dan ooit, want veel overheden en bedrijven selecteren hun leverancier nog altijd voor een belangrijk deel op prijs. Een algemene tendens in de markt is, dat er door de opdrachtgever meer gevraagd wordt voor minder. Dit kan ten koste gaan van bijvoorbeeld veiligheid of de zorg voor leefomgeving en maatschappij. Dusseldorp distantieert zich hiervan en zet onveranderd in op kwaliteit en duurzame relaties. Dusseldorp zal nadrukkelijker inzetten op klanten die bij haar passen en waaraan ze haar toegevoegde waarde kan laten zien door het aanbieden van op de situatie toegesneden innovatieve totaaloplossingen, waarbij synergievoordelen tussen onze drie business units Infra, Sloop en Milieutechniek, Rioolservice en Inzameling en Recycling optimaal worden benut. Hier ligt dan ook onze kracht en komt het aan op gebruikmaking van jarenlange ervaring en inzet van specifieke know how. Onze innovatiekracht ligt bij ons personeel. Het is dan ook om die reden, dat wij trachten mensen - waar verantwoord - aan ons te binden. Snel kunnen schakelen en kwaliteit leveren kunnen gemakkelijker worden nagekomen als je zelf over voldoende kennis en kunde in huis beschikt. Ons doel is om met onze stakeholders te delen voor welke uitdagingen wij ons gesteld zien, wat ons beweegt, wie of wat wij (kunnen) zijn en wat de door ons behaalde (positieve en negatieve) resultaten zijn. Voor nu en in de toekomst. Wij hopen dat u als lezer ons daarbij wederom helpt door het geven van feedback in welke vorm dan ook. Namens de directie van de Dusseldorp Groep, F.J.M. (Frank) Dusseldorp Algemeen directeur 5

6 MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2012 Leeswijzer Het verslag over 2012 is opgebouwd rondom een vijftal duurzaamheidissues en de bijbehorende kortetermijndoelen. Dit verslag is tot stand gekomen door gesprekken met klanten, adviseurs, leveranciers, medewerkers en andere geïnteresseerden. Verbeterpunten die werden genoemd na ons eerste maatschappelijk jaarverslag waren: Begrippenlijst toevoegen Klanten en medewerkers aan het woord laten Highlights toevoegen Voor de rubricering van thema s zijn in belangrijke mate de GRI-richtlijnen op niveau B gevolgd. De GRI content index voor niveau B is, net als het verslag, te vinden op Een verklarende begrippenlijst treft u achterin het verslag aan. Highlights 6 In 2012 is het volgende bereikt: CO 2 -prestatieladder niveau 3 certificering PSO-ladder niveau 3 certificering Aanschaf schone euro-6 vrachtwagens Start bouw nieuwe duurzame was-/werkplaats 2,55% brandstofreductie bij vrachtwagens Daling CO 2 -uitstoot bij leaseauto s van gemiddeld 131 gram/kilometer naar 121 gram/kilometer Juridische fusie tussen Jager Groep en bestaande Dusseldorp-bedrijven Overname riooltechniek-activiteiten Limitec B.V. Klachten- en suggestietool Uitbreiding faciliteiten webshop afzetcontainers Opening milieubrengpark Nijkerk Vervanging brandblusinstallatie depot gevaarlijk afval Verkoop deelneming in Centrale BewerkingsEenheid Verkoop deelneming in Grondbereik

7 Profiel Visie en ambities Familiebedrijf Dusseldorp bestaat sinds Het in de bouw-, riool- en milieubranche werkzame service- en dienstverlenende bedrijf is in de loop der jaren uitgegroeid tot een modern, middelgroot concern, met meerdere locaties in Nederland. De Dusseldorp Groep is altijd in beweging. We bewegen mee met de continu veranderende wet- en regelgeving en de behoeften van onze afnemers. Zonder klant geen toekomst tenslotte. Ondanks de doorgemaakte groei, ook naar andere delen van Nederland, kenmerkt Dusseldorp zich door (Achterhoekse) nuchterheid. Waar staan we voor? De Dusseldorp Groep bundelt activiteiten op het gebied van de inzameling, op- en overslag en recycling van alle soorten afval, wegenbouw, sloop, sanering en riolering in Oost- en Noord-Nederland. We streven er naar om dit tot volle tevredenheid van onze klanten uit te voeren, tegen bedrijfseconomisch verantwoorde tarieven. Door de aanwezige kennis bij onze medewerkers, en de bereidheid om deze te delen met onze klanten, wordt Dusseldorp gezien als partner. Hierdoor zijn we in staat om een leidende rol binnen onze branche te vervullen. We kijken actief met de klant door de keten om zo tot een gezamenlijke en pragmatische aanpak van vraagstukken te komen. Waar gaan we voor? De consoliderende en (door technologische vernieuwing) veranderende markten vragen om nauwe betrokkenheid bij de klanten om zodoende duurzame innovatieve en ketengerichte oplossingen te kunnen bieden. Hiervoor zet het familiebedrijf Dusseldorp gemotiveerde en kundige medewerkers in bij haar diensten en zorgen we ervoor dat deze oplossinggerichte medewerkers via vestigingen verspreid over Oost- en Noord-Nederland dicht bij onze klanten staan. De Dusseldorp Groep beschikt over specifieke kennis, verkregen door jarenlange ervaring en interne kennisoverdracht. De kennis van de verschillende activiteiten wordt gebundeld in zogenaamde totaal pakketten op milieugebied waarmee we de afnemer ontzorgen. Wat ons betreft is uw vraag of probleem onze zorg. Onze ambitie is niet om de grootste te worden, maar om een duurzame plaats in de samenleving in te nemen. Door de interne synergie te benutten willen wij ons marktaandeel in Oost- en Noord-Nederland verantwoord vergroten. Het aanbieden van innovatieve totaalconcepten draagt eraan bij dat we goede marges kunnen hanteren, waardoor wij ons bedrijf gezond kunnen houden. Aanpassingsvermogen is onze kracht. Inzameling en Recycling Onze ambitie is even eenvoudig als uitdagend: continu mee - be wegen met wat de markt van ons vraagt en de afvalketen optimaal beheersen, van inzameling tot afzet, zelfstandig dan wel in partnership. De milieubranche is een kennis- en kapitaals intensieve branche. Samen met onze partners zijn wij actief op de gehele Nederlandse markt. Dusseldorp werkt continu aan onderscheidend vermogen, door haar afnemers extra s te bieden. Dit doen we door de interne synergie optimaal te benutten en door totaaloplossingen te bieden. Innoveren en creëren zit onze mensen in de genen; wij zoeken klanten die bij ons passen en dit weten te waarderen. Afval is geen afval meer, maar -door verhoging van het recyclingpercentage- een grondstof die duurzaam ingezet kan worden. In Oost-Nederland hebben wij een gevestigde naam. In Noord- Nederland gaan we ons marktaandeel de komende jaren vergroten door ook hier ons totaalpakket uit te rollen. Infra, Sloop en Milieutechniek Een duurzame leefomgeving vraagt om een duurzame wijze van opereren. Voor Dusseldorp reden om in te zetten op design & construct en duurzaam slopen. Ook binnen de huidige economische omstandigheden is er ruimte voor partijen met jarenlange expertise, een duurzame bedrijfsvoering en strikte kwaliteitsprincipes. Hierdoor worden ons uitdagende projecten toevertrouwd, zoals de sloop van industriële bedrijven en universiteiten, waarbij veiligheid en een hoog recyclingpercentage van vrijkomende afvalstromen hoog in het vaandel staan. Rioolservice Onze interne bedrijfsprocessen zijn in de achterliggende jaren vergaand geautomatiseerd. Dit stelt ons in staat om onze opdracht gevers optimaal en tegen passende tarieven (door beperking faalkosten) te bedienen. Onze jarenlange expertise leert dat onze klanten zich willen bezighouden met hun corebusiness en rapportages over staat en onderhoud van riolen bij voorkeur uitbesteden. Via onze website hebben onze klanten beschermde toegang tot real-time informatie. Onze relatief nieuwe vestigingen in Midwolde en Hardenberg ondersteunen onze ambitie om te groeien richting het Noorden. 7

8 MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2012 Marktgerichte organisatiestructuur Dusseldorp Groep (clustering naar activiteit) op 31 december 2012 Dusseldorp Groep Frank Dusseldorp (algemeen directeur) Heidy Deegens (adjunct directeur) Facilitaire bedrijven Corporate staf Werkgebied en doelgroepen Familiebedrijf Dusseldorp is hoofdzakelijk actief in Noord- en Oost-Nederland, inclusief het Duitse grensgebied. Per 1 januari 2011 hebben we onze marktpositie versterkt door de volledige overname van de in Midwolde (provincie Groningen) gevestigde Jager Groep. Landelijke dekking wordt bereikt door partnership. Onze doelgroepen zijn het bedrijfsleven, particulieren en (semi) overheden. Onze opdrachtgevers worden bediend vanuit een groot aantal regionale vestigingen. Dit bevestigt ook onze merkbelofte: Dusseldorp. De oplossing dichtbij. Organisatiestructuur: clustering naar activiteit 8 Business unit Inzameling en Recycling BU-directeur Frank Dusseldorp Managementteam Gerard Kuipers Mark Holm Chris van Berkel Bram Boonman Business unit Rioolservice BU-directeur Bert Lensink Managementteam Maurice Hoekstra Henk Samberg Corstiaan Baars Dennis Meijer Arjan ter Bogt Business unit Infra, Sloop en Milieutechniek BU-directeur Bert Lensink Managementteam Eric Schildkamp René Plaggenburg Jos Haukes Benno Klein Gunnewiek Aan het hoofd van de organisatie staat Dusseldorp Groep B.V. met daaronder een drietal business units, geclusterd naar activiteit. Het beeldmerk van de zonnebloemen staat voor de business unit Inzameling en Recycling, de watergolf voor Rioolservice en met de zandsporen beelden we Infra, Sloop en Milieutechniek uit. Het hoofdkantoor van de Dusseldorp Groep is gevestigd aan de Galileïstraat 18 te Lichtenvoorde. De themabeelden duiden de business units aan die worden aangestuurd door de BU-directie samen met het managementteam. Onder de business units valt een groot aantal vestigingen, reststoffencentra, steunpunten en deelnemingen c.q. samenwerkingsverbanden. Corporate staf en facilitaire bedrijven staan ten dienste van de business units. Met ingang van 1 september 2012 is Jan Kempers aangesteld als directeur Dusseldorp Wagenpark Beheer B.V. = Dusseldorp vestiging = Dusseldorp reststoffencentrum = Dusseldorp deelneming

9 Juridisch Organigram Dusseldorp Groep Per 31 december % Dusseldorp deelneming (beperkt aandelenpakket en beperkte zeggenschap) Dusseldorp Beheer B.V. Dusseldorp Groep B.V. Te Kloeze Reiniging B.V. Terborg Dusseldorp Holding Infra, Sloop en Milieutechniek B.V. Dusseldorp Materieel Beheer B.V. Dusseldorp Wagenpark Beheer B.V. Dusseldorp Holding Inzameling en Recycling B.V. Dusseldorp Vastgoed- en Fin.mij. B.V. Dusseldorp Holding Rioolservice B.V. Dusseldorp Infra. Sloop en Milieutechniek B.V. Dusseldorp Tiefbau, Abbruch und Umwelttechnik GmbH Dusseldorp ISM Transport B.V. Dusseldorp Projectparticipatie B.V. Dusseldorp Inzameling en Recycling B.V. Dusseldorp Ullerberg B.V. Dusseldorp Gevaarlijk Afval B.V. Dusseldorp Rioolservice B.V. Borculo 1 B.V. DDKL Exploitatie B.V. Stabilizer Benelux B.V. Reststoffencentrum Zutphen B.V. Wiltershaar Holding B.V. Winterswijk RnnShanks B.V. Sortiva Oost B.V. Aconov B.V. De BU Infra, Sloop en Milieutechniek kent de volgende locaties: De BU Inzameling en Recycling kent de volgende locaties: De BU Rioolservice kent de volgende locaties: Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, vestiging Lichtenvoorde Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, vestiging Borne Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, vestiging Deventer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, vestiging Doetinchem Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, vestiging Midwolde Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, reststoffencentrum Borne Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, reststoffencentrum Eibergen Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, reststoffencentrum Doetinchem Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, reststoffencentrum Oudehaske Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, steunpunt Winterswijk Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, steunpunt Arnhem Dusseldorp Inzameling en Recycling, vestiging Lichtenvoorde Dusseldorp Inzameling en Recycling, vestiging Nijmegen Dusseldorp Inzameling en Recycling, vestiging Deventer Dusseldorp Inzameling en Recycling, vestiging Ermelo Dusseldorp Inzameling en Recycling, vestiging Borne Dusseldorp Inzameling en Recycling, vestiging Midwolde Dusseldorp Inzameling en Recycling, reststoffencentrum Borne Dusseldorp Inzameling en Recycling, reststoffencentrum Doetinchem Dusseldorp Inzameling en Recycling, reststoffencentrum Nijkerk Dusseldorp Inzameling en Recycling, reststoffencentrum Tubbergen Dusseldorp Inzameling en Recycling, reststoffencentrum Leeuwarden Dusseldorp Inzameling en Recycling, reststoffencentrum Veendam Dusseldorp Rioolservice, vestiging Lichtenvoorde Dusseldorp Rioolservice, vestiging Ermelo Dusseldorp Rioolservice, vestiging Midwolde Dusseldorp Rioolservice, vestiging Hardenberg 9 Duurzaamheidswerkgroepen De besloten vennootschap Dusseldorp Groep B.V. is een zogenaamde structuurvennootschap. Het bestuur en toezicht zijn gebaseerd op de structuurregeling. Op het niveau van Dusseldorp Beheer B.V. (houdstermaatschappij van Dusseldorp Groep B.V. waaronder alle activiteiten vallen) is een Raad van Commissarissen ingesteld bestaande uit vier leden, te weten de heren Anjo Joldersma (voorzitter), Theo Dusseldorp, Steven Spiekhout en Wim van Lieshout. De vennootschap wordt bestuurd door de directie. Daarnaast kent de Dusseldorp Groep een ondernemingsraad met afgevaardigden per business unit. De Raad van Commissarissen, de directie en de ondernemingsraad zijn onafhankelijk van elkaar functionerende organen. De algemene directie van Dusseldorp heeft aan het begin van het jaar 2011 een vijftal issues vastgesteld waarop de komende jaren de aandacht wordt gevestigd, namelijk; Energie- en emissiereductie Afvalpreventie en recycling Transparant zaken doen Goed personeelsbeleid Maatschappelijke betrokkenheid Per issue is een werkgroep opgericht die periodiek samen komt om actieplannen in te brengen, te bespreken en uit te voeren. In het kader van transparant zaken doen en energie- en emissiereductie zijn we volop bezig uitleg te geven over onze reductiemaatregelen. De directie bespreekt de voortgang op het gebied van duurzaamheid maandelijks met de duurzaamheidscoördinator. De werkgroepen hebben allemaal inbreng in het maatschappelijk jaarverslag. Dusseldorp was in 2012 lid van verschillende brancheverenigingen en neemt zitting in verschillende commissies: Vereniging Afvalbedrijven, NVRD, TLN, BRBS Recycling, Bouwend Nederland, Veras en RIONED.

10 MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG in kengetallen De mens (people) Aantal medewerkers Aantal FTE Flexwerkers FTE 46,40 45,48 46,85 Verhouding man/vrouw 91/9 % 92/8 % 92/8 % Medewerkers jaar 5,6 % 5,6 % 5,3 % Medewerkers jaar 20,2 % 18,8 % 19,9 % Medewerkers jaar 35,3 % 32,6 % 29,7 % Medewerkers jaar 31,6 % 32,9 % 33,7 % Medewerkers jaar 7,4 % 10,0 % 11,5 % Ziekteverzuim 5,21 % 4,89 % 5,12 % (Bijna) ongevallen De aarde (planet) Brandstofverbruik (liters) Brandstofverbruik (ton CO 2 -uitstoot) Gas (m 3 ) Gas ( ton CO 2 -uitstoot) 611,95 567, Water (m 3 ) Water (ton CO 2 -uitstoot) 3,28 3,40 3,93 Elektriciteit (kwh) Elektriciteit (ton CO 2 -uitstoot) 707,36 739,2 813 Duurzaam Dusseldorp (profit) Netto omzet EBITDA Eigen vermogen Investeringen Solvabiliteit 39,7 39,5 37,3

11 Verslag Raad van Commissarissen Dusseldorp Beheer B.V. Duurzaamheid wordt vaak gedefinieerd als: aandacht voor People, Planet en Profit. Om met dat laatste te beginnen: samen met de directie heeft de Raad van Commissarissen het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het handhaven van de winstgevendheid. Deze is immers van groot belang voor de continuïteit van de onderneming en dus voor de letterlijke duurzaamheid van de onderneming. Daarbij kwamen het aanscherpen van stra te gische en operationele aspecten aan de orde. Aandacht voor sommige activiteiten die perspectief bieden voor de toekomst, werd vergroot, en andere activiteiten werden kritisch bekeken op hun bijdrage aan het resultaat. Dat is een benadering die eigenlijk altijd noodzakelijk is, maar des te meer van belang in deze toch moeilijke tijd van economische stagnatie. Een trend van lagere opbrengsten en hogere kosten is geen duurzame. Dusseldorp werkt met goed uitgewerkte jaarplannen. Soms is de weerbarstige werkelijkheid echter anders dan gepland, en moeten deze plannen bijgesteld worden. Dit sturingsmodel geeft aan waar Dusseldorp naar toe wil, maar biedt ook de flexibiliteit om de koers, indien gewenst of nodig, bij te stellen. 11 Aandacht voor de planet, ons leefmilieu dus, behoort tot de corebusiness van Dusseldorp. Je zou het haar vak kunnen noemen. Directie en commissarissen zijn zich hiervan terdege bewust, en besteden hier eveneens alle aandacht aan. Een voorbeeld van een innovatieve nieuwe activiteit is de inzameling en recycling van zogenaamde Nespresso-capsules die dit jaar opgestart is. V.l.n.r. Wim, Anjo, Theo, Steven Mensen (people) zijn de kern van ons bedrijf. Hun kwaliteiten, inzet en betrokkenheid maken het bedrijf. De Raad wil haar waardering uitspreken voor de inzet en betrokkenheid van directie en medewerkers. Vaak zien we in hun functioneren een vierde P: die van Passie, een ander woord voor: hart voor de zaak. Door medewerkers jaarlijks te betrekken bij de informatie over het afgelopen jaar en aan te geven wat de plannen zijn, probeert de directie deze betrokkenheid in een open overlegcultuur in stand te houden. De Dusseldorp-cultuur is gericht op duurzame relaties met alle stakeholders, in een stuurzame organisatie. Wat dat laatste betreft zijn verdere stappen gezet in de effectiviteit in de samenwerking tussen Dusseldorp en - het inmiddels met de Dusseldorp-bedrijven gefuseerde - Jager, en in de centralisatie van de aansturing van de diverse overige vestigingen. De Raad van Commissarissen bestaat uit vier personen, van wie de individuele competenties elkaar aanvullen. Het samenspel met de directie is open en constructief. Naast de formele verga de ringen worden leden van de Raad regelmatig ingezet om de directie van advies te voorzien bij te nemen of te overwegen stappen. De Raad houdt ook goed contact met de Ondernemingsraad. Hun functie wordt als belangrijk gezien. Deze vorm van bijdragen vinden wij passend in de huidige tijd, waarin de rol van de commissaris als toezichthouder en raadgever een actief karakter heeft. Namens de Raad van Commissarissen, Anjo Joldersma, voorzitter De raad wordt tevens gevormd door: Theo Dusseldorp Wim van Lieshout Steven Spiekhout

12 MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2012 Verslag ondernemingsraad Dusseldorp Groep Medezeggenschap 12 De medezeggenschap door werknemers is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden. Hieraan is binnen Dusseldorp invulling gegeven door een ondernemingsraad, opgebouwd uit vijf kiesgroepen vanuit de diverse werkmaatschappijen. De samen stelling bestaat uit twee vrouwen en elf mannen in de leeftijd tussen 37 en 60 jaar. Deze mensen zijn werkzaam bij Dusseldorp Rioolservice, Infra Sloop en Milieutechniek, Inzameling en Recycling, Wagenpark, Materieel Beheer. Deze raad vertegenwoordigt de werknemers door wie zij is gekozen in het overleg met het bestuur van de onderneming. De ondernemingsraad is in 2012 vijf maal bijeen geweest voor overleg met de bestuurder. Onderwerpen van gesprek hierbij zijn onder andere strategie en cijfers, maar ook veilig werken en duurzaam HRM-beleid. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur overleg gehad met een afvaardiging van de Raad van Commissarissen. Hier is onder andere gesproken over de rol van de OR en het takenpakket van de RvC, alsook het bereiken van een optimale communicatie tussen OR en bestuurder. Naast de geplande overleggen met het bestuur van de onderneming heeft het dagelijks bestuur van de onder nemingsraad regelmatig (informeel) overleg met de directie. Dit om korte communicatielijnen te waarborgen en snel op situaties te kunnen reageren. Om op de hoogte te blijven van de toepassingen van de wet- en regelgeving volgt de OR jaarlijks enkele trainingsdagen. Deze trainingen staan tevens in het teken van persoonlijke ontwikkeling op het gebied van vergadertechnieken, beargumenteren en onderhandelen. De ondernemingsraad adviseerde de bestuurder in 2012 onder andere over de volgende issues: De herbenoeming van de heer S. Spiekhout tot lid van de Raad van Commissarissen; De overname van de bedrijfsactiviteiten van de firma Limitec; De juridische fusie en verdere integratie van Jager Midwolde tot de bestaande Dusseldorp bedrijfsonderdelen; De beëindiging van de deelneming in CBE/North Refinery; De aanschaf en invoering van een nieuw HRM en Payroll pakket; De aanpassing en optimalisatie van de organisatiestructuur en organisatiewijze binnen de BU Inzameling en Recycling; De optimalisatie van het werkkledingpakket binnen geheel Dusseldorp. Kortom: een veelheid aan onderwerpen. Namens de ondernemingsraad, Danny Woerts, voorzitter Jerry Bouwmeester, secretaris De OR bestaat voorts uit: Inge Doddema Gerard Venema Yvonne van Koot-Nijenhuis Hans Kooijenga Jacco Nagel Frank Stegers Wilfried Wopereis Ronald Wubbels Arjan Stronks Jacob Smits Freddy Oesterholt V.l.n.r. Danny, Jerry

13

14 MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2012 Afvalpreventie & recycling 14 Roof2Roof In december 2011 is de gemeente Groningen samen met Dusseldorp en andere partners gestart met het Roof2Roof project. Het doel van dit project was het sluiten van de kringloop van bitumen daken in de provincie Groningen, wat betekent dat oude bitumineuze dakbedekkingen gebruikt worden als grondstof voor nieuwe dakbedekkingen. Essentieel hierin was het ont wikkelen van een economisch haalbare businesscase voor het recyclen van oude dakbedekkingen die vrijkomen bij de sloop van gebouwen. Het project heeft geheel 2012 doorlopen en is in januari 2013 opgeleverd. De Roof2Roof aanpak sluit goed aan bij het Cradle2Cradle gedachtegoed, waarin afval als grondstof wordt gezien die eenvoudig kan worden hergebruikt en verwerkt in nieuwe producten (zonder kwaliteitsverlies). De gebruikte methode is de enige manier om dakbedekking in de keten te behouden zonder kwaliteitsverlies van de grondstoffen. Bij andere manieren worden de grondstoffen gebruikt in bijvoorbeeld asfalt, waardoor er sprake is van downcyclen. De haalbaarheid van het project is aangetoond door de sloop van een onderwijsinstelling in Groningen, waar het dak is geïnspecteerd en gesloopt. Het bitumen afval is ingezameld en geshredderd en verwerkt tot nieuwe bitumen dakrollen. In het pilotproject is 70 ton dakafval gerecycled, wat een CO 2 -reductie heeft opgeleverd van 45 ton! Sloop Universiteit Utrecht Bij de sloop van een aantal gebouwen aan de Universiteit Utrecht komen 28 verschillende soorten afvalstromen vrij. Voorwaarde bij de aanbesteding was dat minimaal 8 producten voor 80% hoogwaardig hergebruikt moest worden. Dusseldorp heeft de lat op 97% hoogwaardig hergebruik voor alle afvalstromen gelegd. Het project is in twee clusters gestart die beide in 2012 zijn opgeleverd. Het duurzaam amoveren van de in totaal negen gebouwen heeft van 2011 tot medio 2012 geduurd. Het uitgangspunt van het duur zaam amoveren is een maximaal hoogwaardig hergebruik te realiseren van de afkomende materiaalstromen. Bij duurzaam amoveren worden op locatie de materiaalstromen zoveel mogelijk gescheiden, waardoor er meer materiaalsoorten ontstaan dan bij conventionele werkmethoden. Hoogwaardig hergebruik vrijkomende materialen Alle bij onze werkzaamheden vrijkomende en onbruikbare klinkers, tegels en stoepbanden worden afgevoerd naar onze eigen duur zame reststoffencentra verspreid over ons werkgebied. De mate rialen worden hier dusdanig bewerkt dat ze weer geschikt zijn als grondstof voor een nieuw hoogwaardig product. Door maximaal hergebruik van alle secundaire materialen wordt bespaard op de inzet van primaire grondstoffen. Zo wordt asfalt geschikt gemaakt om te hergebruiken in nieuw asfalt. Doordat Dusseldorp ook mobiel kan breken, wordt het aantal transportbewegingen beperkt. Duurzame rioolreiniging met Recycler Dusseldorp loopt voorop in het duurzaam reinigen van rioleringen. Ruim tien jaar geleden introduceerden wij de rioolreiniger met waterrecycling op de Nederlandse markt. Vanaf april 2012 heeft Dusseldorp een nieuwe, doorontwikkelde Recycler in het wagenpark opgenomen. Traditioneel worden er twee wagens ingezet voor het rioolreinigen: één zuigwagen en één spuitwagen. De rioolreiniger met waterrecycling is een gecombineerde zuig-/ spuitwagen waardoor het werk met één wagen kan worden uitgevoerd. Hiermee wordt de CO 2 -uitstoot bij het transport van en naar de werklocaties gehalveerd. Riool- en spuitwater worden gezamenlijk met het vrijkomende rioolslib door een vacuümpomp opgezogen en verzameld in een opslagtank. Met een speciaal ontworpen filter wordt het rioolwater gescheiden van het slib. Vervolgens wordt het rioolwater door middel van een gepatenteerd procedé gereinigd en hergebruikt als spuitwater. Door dit systeem is geen oppervlaktewater nodig voor het reinigen van de riolen en verbruikt spuitwater hoeft ook niet in een waterzuiveringsinstallatie te worden behandeld. Dusseldorp realiseert een CO 2 -besparing van 43,3% door dit innovatieve voertuig, aldus onderzoek van Tauw.

15 Wij zijn gaan pionieren! Interview met Marijke Weustink en Andreas de Heij (Universiteit Utrecht) Het slopen van een gebouw is niet duurzaam, beter is het gebouw een tweede leven te geven. Maar wanneer dat om uiteenlopende redenen niet mogelijk blijkt, kan slopen toch noodzakelijk zijn. Met dit gegeven zijn Marijke Weustink (programmamanager) en Andreas de Heij (projectmanager) van de Universiteit Utrecht in 2008 aan het werk gegaan. Leidend daarbij is de strategische ambitie om zo duurzaam mogelijk te opereren. De Universiteit Utrecht heeft voor zichzelf de keuze gemaakt wat duurzaamheid bij een sloopproject inhoudt. Dit kan vanuit meerdere invalshoeken benaderd worden. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de prestatie objectief meetbaar moet zijn. De sloop van, in dit geval een deel van de faculteit Diergeneeskunde, moest namelijk Europees aanbesteed worden. Na een grondige inventarisatie van de mogelijkheden is uiteindelijk gekozen voor het terugbrengen van materialen in grondstofketens, het percentage hoogwaardig hergebruik werd leidend in de aanbesteding. En toen gingen we naar de markt herinnert Weustink zich. En die bleek nog niet zo ver te zijn als dat wij hadden gedacht en gehoopt. Er waren slechts drie partijen die konden voldoen aan onze eisen uit de selectiefase. Andreas de Heij vult aan: Inmiddels is er in die markt wel veel veranderd trouwens. Bij onze laatste aanbesteding konden nagenoeg alle partijen voldoen aan onze eis om contracten voor grondstofhergebruik door producenten te kunnen overleggen. Overigens bleven verbaasde reacties uit de markt uit vertelt Marijke Weustink. We hebben geen reacties gehad dat we onmogelijke eisen stelden. Het is een zeer leerzaam traject geweest waarbij de ervaringen met duurzaam slopen zijn meegenomen in het nieuwe aanbestedings traject. Deze aanbesteding, voor de duurzame sloop van het Wentgebouw, is overigens compleet anders geweest. We hebben de traditionele aanbestedingssystematiek losgelaten en hebben de nieuwe aanbesteding gedaan op basis van Design en (De)Construct. Alle partijen hebben drie getallen ingeleverd die samen tot een totale prestatie hebben geleid, aldus De Heij. Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek kwam hierbij opnieuw als beste partij uit de bus. Bij Dusseldorp is het een plusje meer! Op een universiteitsterrein draait alles om onderwijs en onderzoek. De directie Vastgoed en Campus is daarbij facilitair aan dit primaire proces. Dus ook werk - zaam heden die uitgevoerd worden, moeten ten dienste staan van en rekening houden met het onderwijs en onderzoek dat in de directe omgeving plaatsvindt. De aannemer moet dit begrijpen! legt Weustink uit. Dusseldorp straalt een bepaalde warmte uit als bedrijf. En dat heeft zijn weerslag op de mensen die voor ze werken. Daarmee is er continu de houding we willen er samen wat moois van maken, er is een constructieve samenwerking waarbij de belangen van de omgeving zeer goed meegewogen worden, vult Andreas de Heij aan. Innovatief zijn! Dusseldorp ontplooit diverse activiteiten om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Wat merken jullie hiervan in de praktijk? Andreas de Heij: Er wordt continu nagedacht over hoe kunnen we dit slimmer doen. Er is een permanente drive om dingen beter te doen, efficiënter aan te pakken etc. Dat heeft niet altijd met kostenbesparing te maken, maar er is permanent overleg over nieuwe ideeën. Dat stimuleert enorm. Het is ons ook opgevallen dat mensen echt voor Dusseldorp willen werken, ze hebben een band met het bedrijf. Ze werken er dan ook vaak lang is mijn indruk. En veelal zie je die drive, die wij op ons project gezien hebben, ook terug. De wil om te verbeteren, een stapje meer te zetten. Er straalt een enorme kracht vanuit, merkt Weustink op. De mensen willen echt voor Dusseldorp werken, ze hebben een band met het bedrijf. Toekomst De Heij en Weustink zijn stellig: Het draait om mensen. En die klik was er in het eerste project absoluut. We kunnen en mogen dit niet meewegen in nieuwe aanbestedingen. Maar voor het nieuwe project, de sloop van het Wentgebouw, hebben we alle vertrouwen dat Dusseldorp ook dit project zorgvuldig uitvoert. De betrokkenheid vanuit alle lagen van de onderneming bij de projecten is hier vanaf het eerste moment groot geweest. Dat zou de samenwerking opnieuw tot een succes moeten maken! 15

16 MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2012 Transparant zaken doen 16 Transparant zaken doen gaat hand in hand met (duidelijke) communicatie. Om zoveel mogelijk externe stakeholders te bereiken, gebruiken wij vooral internet en social media. Klachten en suggestietool Dusseldorp communiceert interactief met vele stakeholders. Om trends te kunnen vaststellen, introduceerden wij eind 2012 een tool op onze website. Onze belanghebbenden kunnen hier hun aanbevelingen, tips of klachten achterlaten. We vinden het belangrijk dat iedereen met een mindere ervaring dat op een laagdrempelige manier kan melden. Vervolgens kunnen we hier adequaat op reageren. Door deze wisselwerking tussen Dusseldorp en haar stakeholders kunnen we beter inspelen op allerlei behoeften. Het stelt ons in staat onze stakeholders te ontzorgen en onze dienstverlening te optimaliseren. Dit alles met het doel om bestaande klanten te behouden, nieuwe opdrachtgevers voor ons te winnen, omwonenden deelgenoot te maken van onze gezamenlijke toekomst en onze (toekomstige) medewerkers te betrekken in onze bedrijfsvoering. Vergunningen Borne In 2011 is een start gemaakt met het actualiseren van de omgevingsvergunning voor de locatie Azeloseweg 115 te Borne. De bestaande vergunning voorzag o.a. niet in het plaatsen van twee overkappingen om geluid- en stofhinder voor de omgeving te voorkomen. Om hiervoor een vergunning te kunnen afgeven, was een Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nodig van de gemeente Borne, omdat de geplande aanpassingen niet passen binnen het bestaande bestemmingsplan. Overleg met gemeente Borne en omwonenden heeft tot plannen geleid om de inrichting uit te breiden. Hierdoor kunnen we het puin op verdere afstand van de woningen opslaan en breken, wat een verdere positieve uitwerking heeft op de omgeving. Hiervoor is een aangepaste aanvraag ingediend en zal ook het bestemmingsplan aangepast worden, aansluitend op de activiteiten. Een voor de inrichting uitgewerkte landschapskaart, geschetst na uitbreiding van de inrichting, is goedgekeurd door zowel Dusseldorp als de gemeente Borne. We verwachten dat in 2013 een beschikking wordt afgegeven op de aanvraag. Nijkerk Werknemers die Dusseldorp verlaten wordt verzocht een enquête in te vullen. Hiervoor hebben wij een zogenaamde exit-tool ontworpen, zodat de medewerker het vragenformulier digitaal kan invullen. Door deze gestructureerde wijze van informatie vergaren, trachten wij trends te ontdekken waar wij mee aan de slag gaan en die daarmee tot verbeteringen kunnen leiden. Social media In juni 2012 is de milieustraat Nijkerk geopend: burgers van de gemeente Nijkerk kunnen hier hun afval aanleveren. Deze activiteiten worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Nijkerk. Voor deze inrichting is het Activiteitenbesluit van kracht en voor een beperkt aantal stromen de Wabo (Wet algemene bepa lingen omgevingsrecht, die in 2010 het inrichtingsbesluit (Ivb) heeft vervangen). Omwonenden hebben bezwaren ingediend tegen de beschikking die de provincie Gelderland heeft afge geven voor de activiteiten die onder de Wabo vallen. De omwonenden zijn van de inrichting afgeschermd door een grondwal en door het weegkantoor van de inrichting. In verschillende behandelingen van het bezwaarschrift (hoorzittingen en behandeling door rechtbank) zijn de bezwaren tegen de afgegeven beschikking ongegrond verklaard. Als één van de belangrijkste redenen hiervoor wordt aangeven, dat de gemeente Nijkerk en Dusseldorp met de aanleg van de grondwal voldoende hebben gedaan om de mogelijke hinder te beperken. Momenteel zijn gesprekken gaande om naast de milieustraat een inrichting op te starten voor de beperkte opslag van afvalstoffen van bedrijven. Hiervoor zal een omgevingsvergunning worden aange vraagd waarin beide activiteiten (milieustraat en overslag afval van bedrijven) zijn opgenomen.

17 Midwolde Op 11 december 2012 heeft de provincie Groningen voor onze locatie aan de Hoofdstraat te Midwolde een milieuvergunning afgegeven. Sinds enkele jaren draaide het voormalige en in 1919 opgerichte Jager op een partiële handhavingsbeschikking nadat twee eerdere milieuvergunningen na langdurige procedures door de Raad van State werden vernietigd. Aanleiding voor eerdere vernietigingen en partiële handhavingsbeschikkingen waren de klachten (geluid en geur) die omwonenden - ondanks de vele door Dusseldorp getroffen voorzieningen - ondervinden van de dagelijkse bedrijfsvoering. Het bedrijf ligt in de nabijheid van een woonwijk en als de wind ongunstig staat kan er voor direct omwonenden hinder optreden. Vanaf het moment dat Dusseldorp het voormalige Jager volledig overnam (2011) is gepoogd het overleg met betrokken stakeholders, zoals provincie Groningen, gemeente Leek en (vertegenwoordigers) van omwonenden nieuw leven in te blazen. En dit is, door de constructieve opstelling van allen, gelukt. Vele scenario s zijn de revue gepasseerd en beoordeeld, waaronder het verplaatsen van het bedrijf naar een nabij gelegen locatie. Uiteindelijk bleek het een onhaalbare kaart; het financiële gat bleek onoverbrugbaar te zijn. Nog steeds wordt regelmatig met elkaar overlegd, waardoor er meer inzicht is in elkaars belangen en meer begrip is ontstaan voor elkaars situatie en belangen. De door omwonenden ondervonden problemen zijn slechts verminderd maar nog niet verdwenen. Wat bereikt is? We kunnen er met z n allen wel beter mee omgaan door te denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en we weten elkaar gemakkelijk te vinden bij nieuwe inzichten of ontwikkelingen. Onze hoop is erop gevestigd dat dit leidt tot een voor allen duurzame oplossing. Dat laatste is ons heel veel waard; tenslotte staan we middenin de samenleving. Depot Gevaarlijk Afval Vanaf dat moment zijn we met het bevoegd gezag in gesprek gegaan over te maken stappen om te voldoen aan de nieuwste eisen. Doordat er geen prioriteit vanuit het bevoegd gezag leek te zijn, zijn de verbetervoorstellen vanuit Dusseldorp niet verder gekomen. Nadat de rijksoverheid papieren controles uitvoerde, waardoor we op een landelijke lijst van niet-gecertificeerde bedrijven belandden, voelde het bevoegd gezag voldoende druk om aan de slag te gaan. Door de zeer uiteenlopende kennis bij de diverse betrokken partijen nam de daadwerkelijke vaststelling van het Uitgangspunten Document (UPD) nog lange tijd in beslag. Begin 2012 werd het UPD uiteindelijk goedgekeurd door alle betrokken partijen. Inmiddels zijn alle werkzaamheden uitgevoerd. Alle compartimenten van de opslag voor brandgevaarlijke stoffen zijn voorzien van een 100% dichte afsluitmogelijkheid. Daarnaast is de stalen constructie in deze compartimenten behandeld zodat deze 60 minuten brandwerend is. Ook is er een CO 2 -blusinstallatie geïnstalleerd die ieder half jaar volledig getest wordt. Hiermee voldoet Dusseldorp weer aan alle actuele vergunningseisen voor de locatie aan de Albert Schweitzerstraat in Lichtenvoorde. Overigens is de veiligheid nooit in het gedrang geweest. Tot en met 2012 is de aanwezige schuimblusinstallatie correct onderhouden door de leverancier, zodat in geval van calamiteiten de functionaliteit gegarandeerd was. In het hierboven beschreven proces heeft Dusseldorp alles gedaan om de relatie met het bevoegd gezag goed te houden. Terugkijkend kunnen we concluderen dat dit wellicht niet altijd de juiste houding is geweest. We hebben geleerd dat, vanuit de wil om onze zaken goed op orde te hebben, een harde opstelling het resultaat had kunnen bespoedigen. Een les die we ons voor de toekomst ter harte zullen nemen. 17 Dusseldorp beschikt sinds de jaren 80 over een overslaglocatie voor gevaarlijke afvalstoffen. Een deel van deze afvalstoffen is brandgevaarlijk. De opslagruimte van deze afvalstoffen moet voldoen aan specifieke bouwkundige eisen. Daarom is in 1994 een schuimblusinstallatie geïnstalleerd die een aantal compartimenten van de opslagruimte direct kan blussen in geval van brand. Sinds de bouw van de locatie zijn er veel zaken gewijzigd in de weten regelgeving. Dit is mede ingegeven door de ervaringen van provincies en brandweerkorpsen bij incidenten op vergelijk bare locaties. Concreet betekende dit, dat de aanwezige blusinstallatie volgens de huidige eisen niet langer gecertificeerd kon worden.

18 MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2012 Overzicht interne communicatiekanalen: Middel Frequentie Doelgroepen Inhoud Dusseldorp DUS interne versie Halfjaarlijks Medewerkers en oud-medewerkers Wetenswaardigheden Intranet en prikborden Maandelijks Medewerkers Duurzaamheid Intranet en prikborden Wekelijks Medewerkers en oud-medewerkers Groepsinfo en BU-info Personeel informatieavond Jaarlijks Medewerkers Terugblik op afgelopen jaar en vooruitblik aan aankomend jaar OR-nieuwsbrief Tweemaandelijks Medewerkers Bedrijfsinformatie OR-managementletter Tweemaandelijks Directie en management- (ter doorvertaling aan werkvloer) Bedrijfsinformatie Managementletter Vierwekelijks Directie- en management (ter doorvertaling aan werkvloer) Besluiten aangaande de bedrijfsvoering 18 Website Continu Alle interne en externe belanghebbenden Bedrijfsinformatie Continu Alle interne en externe belanghebbenden Bijdrage van alle interne belanghebbenden Overzicht externe communicatiekanalen: Middel Frequentie Doelgroepen Inhoud Dusseldorp DUS externe versie Elk kwartaal Alle externe belanghebbenden Relatiemagazine Website en sociale media Continu Alle interne en externe belanghebbenden Bedrijfsinformatie Continu Alle interne en externe belanghebbenden Bijdrage van alle externe belanghebbenden Persberichten Continu Alle interne en externe belanghebbenden Nieuws Open dagen Continu Alle interne en externe belanghebbenden Relatiemarketing

19 Energie- en emissiereductie Reductiedoelstellingen Het milieubeleid van Dusseldorp is erop gericht om zodanig met grondstoffen en afvalstoffen om te gaan, dat hinder in de vorm van lucht-, water-, en bodemverontreiniging zoveel mogelijk beperkt wordt. Een groot deel van de milieubelasting komt door CO 2 -uitstoot als gevolg van brandstofverbruik. Daarom hebben we onder andere doelstellingen vastgesteld om de CO 2 -uitstoot te reduceren. De reductiedoelstellingen zijn gebaseerd op het referentiejaar Het doel is om de beoogde reductie in 2015 behaald te hebben. Onderwerp Reductie op verbruik in 2015 Gas, water en elektra (GWE) 6 % Brandstof voertuigen en werktuigen 3 % Aandacht voor het wagenpark: Het brandstofverbruik van onze voertuigen en materieel draagt voor een groot deel bij aan onze CO 2 -footprint. Bij de aanschaf van nieuw materieel wordt daarom altijd gekeken naar de nieuwste voertuigen die voldoen aan de strengste emissienormen. In 2012 heeft Dusseldorp daarom de eerste twee euro-6 vrachtwagens aangeschaft, die voldoen aan de laatste normen voor de uitstoot van schadelijke stoffen. In combinatie met de aanschaf van nieuwe, op maat gemaakte, driedelige aanhang wagens kunnen deze voertuigen in de toekomst worden ingezet als LZV s (Lang en Zwaar Voertuig). De sinds 2001 opgedane ervaring met LZV s is dusdanig positief dat tot uitbreiding is besloten, met LZV s kan 30% meer lading worden vervoerd. In de loop van 2012 zijn alle zware bedrijfswagens afgesteld op een maximale snelheid van 85km/h, wat heeft geresulteerd in een brandstofreductie van 2,55%. Bij de lichte bedrijfswagens is het brandstofverbruik ook een belang rijk aandachtspunt. Er zijn diverse gesprekken geweest met leveranciers voor technische hulpmiddelen om het brandstofverbruik beter in kaart te brengen en de bestuurder te helpen zo zuinig mogelijk te rijden. In 2013 gaan we hier mee verder. tegen elkaar en tegen de 15 andere deelnemende organisaties. Na de proefmaand oktober, waar iedereen kon wennen aan het precies invoeren van kilometerstanden, is de challenge in november echt van start gegaan. In november en december zijn ruim kilometers verreden met minder dan liter brandstof. Uiteindelijk blijft de CO 2 -uitstoot van het wagenpark 4% onder het landelijk gemiddelde, met uitschieters tot 20% onder het gemiddelde! De challenge duurde tot en met 31 mei Net zoals in voorgaande jaren is er over 2012 ook weer een wagen parkscan gemaakt van onze leaseauto s. Ten opzichte van 2011 heeft Dusseldorp de gemiddelde CO 2 -uitstoot van 131 gram/kilometer teruggedrongen naar 121 gram/kilometer. De totale CO 2 -uitstoot is gedaald met 10 ton, en dat ondanks de toename met 4 leaseauto s. Het reductiepotentieel is gezakt van 16% naar 14%. CO 2 -prestatieladder In april 2012 is de gehele Dusseldorp Groep op niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder gecertificeerd. Dit betekent dat we de uitstoot van schadelijke stoffen als gevolg van eigen bedrijfsvoering in kaart hebben gebracht, dat we doelstellingen hebben gedefinieerd om deze te reduceren en dat we de maatregelen hiertoe ook daadwerkelijk uitvoeren. Na de zomer zijn de werkzaamheden gestart om de gehele groep te certificeren op niveau 4. Dit impliceert dat we onze kennis van CO 2 -reductie transparant moeten delen en dat we ook de uitstoot van onze leveranciers in kaart moeten brengen. Samen met onze leveranciers en klanten zoeken we actief naar mogelijkheden en oplossingen om de CO 2 -uitstoot terug te dringen. Beperken reisafstand personeel Wij beschikken over diverse vestigingen, die verspreid zijn over ons werkgebied. Onze werknemers worden zoveel mogelijk ingezet vanuit de vestiging het dichtst bij de projectlocatie, waardoor we het woon-werkverkeer beperken. Daarnaast reizen/carpoolen zoveel mogelijk collega s samen in een vervoersmiddel. Hierdoor wordt de CO 2 -uitstoot als gevolg van het reizen van het personeel naar de werklocatie beperkt. Hetzelfde geldt voor het aan- en afvoeren van materieel van en naar onze vestigingen en projecten. 19 Vanaf oktober zijn er 54 leaserijders van Dusseldorp gestart in de Green Driver Challenge. De Green Driver Challenge is een rijstijlcompetitie waarmee organisaties hun wagenpark verduur zamen en tegelijkertijd een aantrekkelijke brandstof besparing kunnen realiseren. De deelnemers strijden individueel en in teamverband

20 MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2012 CO 2 -footprint Ton CO 2 Deel van totaal Elektriciteit * 3,2 3,3 3,8 Gas * 2,7 2,4 3 Water Vrachtwagens en bussen ,1 63,6 65,7 Mobiele werktuigen ,6 27,3 24,8 Overig ,4 3,4 2,7 Totaal % 100 % 100 % * Toename in CO 2 -uitstoot van gas en elektra in 2012: deze wordt veroorzaakt door de ingebruikname, per 2012, van de nieuwe capsules-recyclinginstallatie in Lichtenvoorde. Hierbij worden koffiecapsules machinaal bewerkt van één restproduct tot drie gescheiden grondstoffen. Er vindt permanent onderzoek plaats naar een zo efficiënt mogelijke afstelling van de bewerkingslijn. Afgevoerde hoeveelheid afvalstoffen (Kton)* Index CO 2 -emissie (ton CO 2 /ton afval) Index vermeden CO 2 - emissie (ton CO 2 /ton afval * De afgevoerde hoeveelheid afvalstoffen is exclusief het voormalige Jager. Vanaf 1 januari 2013 worden alle gegevens via één systeem bijgehouden. Dusseldorp kan voor een deel van haar afval zelf bepalen waar de verwerking plaatsvindt. Hierbij zoeken we naar steeds duurzamere verwerkingsmethoden. De vermeden CO 2 -emissie is voornamelijk het gevolg van de toepassing van duurzame energie uit afvalverbranding of door de inzet van directe warmte uit verbranding. Hierdoor is de CO 2 -emissie per ton afval de afgelopen jaren steeds verder gedaald en nam de vermeden CO 2 -emissie per ton afval toe: CO 2 -emissie als gevolg van verbranding (Kton) Vermeden CO 2 - emissie uit verwerking van afvalstoffen (Kton)

Inhoud. Energiemanagementprogramma Dusseldorp Groep B.V. 2015 2

Inhoud. Energiemanagementprogramma Dusseldorp Groep B.V. 2015 2 Energiemanagementprogramma Dusseldorp Groep B.V. 29 januari 2015 Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1: Organisatie... 4 Hoofdstuk 2: Carbon Footprint Analyse... 5 Hoofdstuk 3: Maatregelen, acties, status

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris,

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): Dhr. Ruud Egas, Directeur & CO

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1

Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Marjan Giezen, CO₂-functionaris,

Nadere informatie

Energie management actieplan. Newae B.V.

Energie management actieplan. Newae B.V. Energie management actieplan Newae B.V. Aspect van de CO2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 22 maart 2017 Versie: 01 Auteur: Vrijgegeven: P. Cleijne T.J. Crum Voorwoord Voor u ligt het Energie Management

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Pannekoek GWW B.V. Auteur(s): Carolien Degen, CO 2 -functionaris,

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2, 3.D.1 (4.C en 4.D n.v.t. - alleen voor grote-categorie bedrijven) Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1

Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van ZVS Eemnes B.V. Auteur(s): W. Vorenhout, CO 2 -functionaris,

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 Naam opdrachtgever: Raedthuys Holding B.V. Adres: Hengelosestraat 569 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 16 januari 2016 Versie: 2.0 Status: Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Onderzoek

Nadere informatie

Footprint eerste helft 2014:

Footprint eerste helft 2014: September 2014 Vanaf vorig jaar november is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen. Pilkes heeft

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Versie 6. Contactpersoon Gert Molenaar

CO2-reductieplan. Versie 6. Contactpersoon Gert Molenaar CO2-reductieplan Versie 6 Contactpersoon Gert Molenaar Hasselt Naam Functie Datum Opgesteld door G.J. Molenaar KAM-manager Gecontroleerd door H. Dolstra Adj. directeur 18 februari 2016 Vastgesteld door

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. Auteur(s): Dhr.

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Sector en keteninitiatieven

Sector en keteninitiatieven Sector en keteninitiatieven Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen Kenmerk 1.D.1_1, 3.D.1_1, 3.D.1_2 en 3.D.2_1 Sector en keteninitiatieven Datum 13 maart 2015 Versie

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma

Energiemanagementprogramma Energiemanagementprogramma Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V. 10 februari 2016 Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1: Organisatie... 4 Hoofdstuk 2: Carbon Footprint Analyse... 5 Hoofdstuk 3: Maatregelen,

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 Energie Management Actieplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 2.4 Energiebalansen 4 3. Gebieden

Nadere informatie

1 Reductiedoelstellingen

1 Reductiedoelstellingen 1 Reductiedoelstellingen De algemene bedrijfsdoelstelling is het reduceren van ruim 6% CO2 emissie in 2015-2016 ten opzichte van de uitstoot van het basisjaar nov2013-nov2014. Voor de planperiode 2017-2020

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 3 2.1 Organisatiegrenzen... 3 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 4 3 Inventarisatie CO2-emissies...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-reductie

Communicatieplan CO2-reductie Communicatieplan CO2-reductie Erp, aug 2017, versie 2 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. van Oorschot (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Keiser Holding B.V. Auteur(s): Dhr. Marko Keiser, CO

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Reijm Groep I B.V. Auteur(s): Fred Reijm, CO 2-functionaris,

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Maart 2014-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Management review CO 2-prestatieladder 2014

Management review CO 2-prestatieladder 2014 Grouttech Management review 2014 Inleiding Grouttech heeft in november 2014 het CO 2-bewust certificaat niveau 3 voor de CO 2-Prestatieladder behaald. Halfjaarlijks worden in een managementreview de energieprestaties,

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Duurzaamheid en Stern juni 2013. Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4

Duurzaamheid en Stern juni 2013. Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4 1 Duurzaamheid en Stern juni 2013 Jeffrey Eijking Manager Business Sales Stern4 Agenda Stern in vogelvlucht People Planet Vragen? 2 Stern Groep Retailgroep in automobiliteit 2.000 medewerkers 90 verkooppunten

Nadere informatie

CO2-update februari 2016

CO2-update februari 2016 CO2-update 2015 29 februari 2016 CO 2 -RAPPORTAGE 2015 Deze rapportage beslaat het gehele jaar 2015 inzake de CO 2 uitstoot van de Groep. WIJZIGINGEN IN DE ORGANISATIE Medio april 2015 is het hoofdkantoor

Nadere informatie

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Ketenanalyse project Kluyverweg Oranje BV Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 3-12-2015 Naam

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief December 2013-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

Emissie-inventarisatie 2014 en 2015 t.b.v. de CO2 prestatieladder

Emissie-inventarisatie 2014 en 2015 t.b.v. de CO2 prestatieladder Emissie-inventarisatie 2014 en 2015 t.b.v. de CO2 prestatieladder Gebr. Swinkels Grondwerken BV Speltdijk 2 5704 RJ HELMOND Aldus opgemaakt te Helmond d.d. Accoord d.d. KAM Coördinator Directeur 1. INLEIDING

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V.

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V. Communicatieplan CO 2 -reductie B.V. Leusden, november 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Over dit communicatieplan

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Nistelrode, maart 2016 Opgesteld door: M Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: Dhr. A Strijbosch Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

Energiebeoordelingsverslag 2016

Energiebeoordelingsverslag 2016 Energiebeoordelingsverslag 2016 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3. Jade Beheer Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.0 Document : Communicatieplan CO 2-prestatieladder Auteur : Jade

Nadere informatie

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

Inventarisatie en bijdrage aan Sectorinitiatieven Verkade Vlaardingen B.V.

Inventarisatie en bijdrage aan Sectorinitiatieven Verkade Vlaardingen B.V. Inventarisatie en bijdrage aan Sectorinitiatieven Verkade Vlaardingen B.V. 1. INVALSHOEK D: PARTICIPATIE Stichting SKAO vraagt middels de CO 2 -Prestatieladder om deelname aan een sector- of keteninitiatief.

Nadere informatie

CO2 jaarverslag 2012* * Dit betreft alleen de A.Hak bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3

CO2 jaarverslag 2012* * Dit betreft alleen de A.Hak bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3 CO2 jaarverslag 2012* * Dit betreft alleen de A.Hak bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 1 2. Beleid en doelstellingen 1 2.1

Nadere informatie

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V.

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Betrokkenen 3 1.3 Doelstelling 3 2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 4 3 Rapportage management overleg 5 3.1. Algemeen

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Klanttevredenheid Doelstellingen Colofon Maatschappelijke doelen RGS Slooptechnieken Samenstelling & ontwerp Tekstbijdrage Cradle to Cradle Drukwerk

Klanttevredenheid Doelstellingen Colofon Maatschappelijke doelen RGS Slooptechnieken Samenstelling & ontwerp Tekstbijdrage Cradle to Cradle Drukwerk Jaargang - 2 Geachte relatie, Het doet ons genoegen het Maatschappelijk Jaarverslag (MJV) over het jaar 2010 te presenteren. Na het eerste jaarverslag over 2009 begint er al iets vertrouwds te leven. Dat

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: Emissie inventaris Hemmen bv De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: S. Jonker/R. Gerdes/D. Niland Datum: maart 2015 Versie 1 Pagina 1 van 13 Emissie

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

BIJLAGE B REDUCTIE 2015

BIJLAGE B REDUCTIE 2015 BIJLAGE B REDUCTIE 2015 Versie 1 april 2015 v1.0 Managementsysteem Fugro GeoServices B.V. Blz. 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 2015 3 3. Vaststelling van de reductiedoelstellingen

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2016

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2016 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN DRAAGT EEN STEENTJE BIJ CO 2 -PRESTATIELADDER Index Datum Redactie Goedgekeurd door 22-03-2015 B. de Klerk P.J. Blokzijl 22-03- Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beleid... 3 3. Borging...

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling energieverbruik 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 September 2016 Energie Management Actieplan 2015-2020 (versie 3.0) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope

Nadere informatie

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE Erp, december 2014 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Scope

Nadere informatie

Voortgangsverslag 2014 Hexta

Voortgangsverslag 2014 Hexta Voortgangsverslag 09/07/2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Verantwoordelijkheden... 3 2.2. Basisjaar... 3 2.3. Rapportageperiode... 3 2.4. Verificatie...

Nadere informatie

CO-2 Prestatieladder

CO-2 Prestatieladder CO-2 Prestatieladder Jaarplan 2015/2016 W. van den Heuvel en Zoon Infra B.V. Rhoon Inleiding Inn 2013 hebben wij ons tot doel gesteld om minimaal te voldoen aan de CO-2 prestatieladder niveau 3. Om dit

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan februari 2017

Energiemanagement actieplan februari 2017 Energiemanagement actieplan 2017 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Reductiedoelstellingen 5 3. Plan van Aanpak 6 3.1 Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling

Nadere informatie

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord (werkvoorbereider)

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Overview 2012-2015 energiemanagement VolkerRail. Organisatie: VolkerRail Nederland

Overview 2012-2015 energiemanagement VolkerRail. Organisatie: VolkerRail Nederland Overview 2012-2015 energiemanagement VolkerRail Organisatie: VolkerRail Nederland Publicatiedatum: 01-02-2016 ton CO2 CO2 Footprint VolkerRail Medio 2008 is VolkerRail begonnen met de monitoring van haar

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015:

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Pagina: 323.6-1 / 7 3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Periode: januari 2014 t/m december 2015 Versie: 2 Pagina: 323.6-2 / 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Reductiedoelstellingen... 2 3.

Nadere informatie

CO2 footprint rapportage e half jaar

CO2 footprint rapportage e half jaar CO2 footprint rapportage 2017 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon: 038 85

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie