beste dienstverleners van 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "beste dienstverleners van 2014"

Transcriptie

1 de 50 beste dienstverleners van 2014

2 Beste dienstverlener voor de overheid In de categorie Bestuur & Organisatie Wij bedanken al onze opdrachtgevers die ons dagelijks het vertrouwen geven. Het vertrouwen om de voor hen zo belangrijke vraagstukken te mogen helpen oplossen. Door dat vertrouwen halen wij het maximale uit ons zelf. Het creëert een setting van betrokkenheid, energie en resultaat. We zien er naar uit om dat ook in 2015 weer te mogen doen. Namens ons hele team, dank voor deze uitverkiezing. Arno Seinstra en Stan van de Laar Onze kijk op dienstverlening Wij zien het als de kern van ons bestaan om lastige vraagstukken binnen de publieke sector op te lossen en daarmee een maatschappelijke bijdrage te leveren. Wij zetten ons in omdat we het belangrijk, maar vooral ook leuk vinden. Omdat we ons betrokken voelen met de sector en met de mensen die daarin werken. Bestuurders en ambtenaren. Mensen met talenten, met visie, maar ook met vragen. Wij denken mee over oplossingsrichtingen. Dat doen we door ons te verdiepen. Te verdiepen in landelijke ontwikkelingen, door het doen van eigenstandig onderzoek en door met mensen in gesprek te blijven. Daarbij luisteren we vooral. Pas nadat we begrijpen wat er speelt, kunnen wij een rol spelen. Een bijdrage leveren. Onze bijdrage kan de vorm aannemen van een kritische reflectie, de begeleiding van een complex oprichtings- of veranderproces, een scherpe analyse op grond van onderzoek of een tijdelijke aanvulling op uw talenten of capaciteit. Helderheid en resultaat daar draait het wat ons betreft om. Met energie en betrokkenheid tot stand gekomen. Zo verbinden we ons aan mensen en aan hun vraagstukken. Dat doen we niet voor iedereen. We kunnen een meerwaarde leveren omdat we een focus hebben. Onze focus ligt bij provincies, gemeenten, bureaus jeugdzorg, omgevingsdiensten en samenwerkingsverbanden. Binnen die markten hebben wij jarenlange ervaring. En die zetten we graag voor u in. Thema s waaraan SeinstravandeLaar in 2015 graag met u samen invulling geeft: Gemeenten; vormgeving uitvoeringsorganisaties van de 3D s Gemeenten; onderdelen samenvoegen, ambtelijk fuseren of herindelen? Gemeenten; versterken interne bedrijfsvoering en externe dienstverlening Bureaus Jeugdzorg; professionalisering en positionering tijdens de transitie Provincies; versterken van bestuur en organisatie, met visie naar 2020 Omgevingsdiensten; doorontwikkeling naar hoog presterende organisaties Meer informatie over onze dienstverlening:

3 editorial Colofon Presteren De overheid vraagt, de markt voert uit. Dat is de klassieke rolverdeling tussen overheid en markt. Maar in deze tijden van bezuinigingen moet er slimmer samengewerkt worden. De overheid kan de creatieve kracht van de markt ook goed gebruiken. Bijvoorbeeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen of om de ambities op het terrein van energie en duurzaamheid te realiseren. Slimme oplossingen voor strategische doelen zijn nodig om meer met minder te kunnen doen. De markt zou uitgedaagd moeten worden om creatief mee te denken. Maar tijdens het parlementaire onderzoek van de commissie-elias hebben we andere verhoudingen tussen overheid en markt mogen aanschouwen. Verdeeld en soms onprofessioneel opdrachtgeverschap van het Rijk leidde ertoe dat ict-leveranciers vaak makkelijk weg kwamen met de levering van inferieure producten tegen veel te hoge kosten, met als gevolg verspilling van miljarden. Dat is dus eerder minder met meer. Hoe kan de relatie tussen overheid en markt omgebogen worden naar een samenwerkingsrelatie? Kan de overheid via de inkoopfunctie sturen op betere oplossingen en diensten? Dat waren de vragen aan de rondetafel die we voor deze achtste editie van de PM Top Beste Dienstverleners organiseerden (p. 18). Volgens de markt, vertegenwoordigd door Arno Seinstra van SeinstravandeLaar en Harry ter Braak van WagenaarHoes, is een betere inrichting van het inkoopproces nodig. Bij het aanbesteden zou ruimte moeten zijn voor de klik (aldus Seinstra), er moet een vraag op tafel gelegd worden waar ook een innovatief antwoord op kan komen (aldus Ter Braak). Het komt erop neer dat aanbesteden een echte uitwisseling moet zijn; partijen moeten elkaars nieren kunnen proeven. Zal de nieuwe Aanbestedingswet, die voor 2016 gepland staat, nieuwe aanknopingspunten bieden voor beter opdrachtgeverschap? Aanbestedingsexpert Jan Telgen is positief over de mogelijkheden van het nieuwe aanbestedingskader uit Brussel. Voor opdrachtgevers komt er ruimte om rekening te houden met eerdere positieve ervaringen en ook het innovatiepartnership, waar een gemeenschappelijke visie van markt en overheid sturend is, vindt hij hoopvol. Maar de overheid moet zelf ook veranderen, meent de hoogleraar, die pleit voor veel meer training (p. 12) Uiteraard presenteren we in dit magazine rond het jaarlijkse onderzoek naar de prestaties van externen ook de lijst van dienstverleners die goed werk hebben geleverd, volgens de respondenten die de onderzoeksvragen hebben ingevuld. Dit zijn overheidsprofessionals die nauw samenwerken met de betrokken externe bureaus of ze inhuren. Op basis van deze beoordelingen kwamen we dit jaar tot een top van de vijftig beste dienstverleners en een winnaar (p. 7). Dat was JS Consultancy, die met een rapportcijfer van 8,4 de hoogste score behaalde. Eerdere (goede) ervaringen zijn geen garantie voor de toekomst, maar het is natuurlijk een stuk beter de prestaties te kennen dan nagenoeg niets van elkaar te weten. Doe er dus uw voordeel mee! Ik wens u het komende jaar veel geslaagde projecten toe. De PM Top Beste Dienstverleners is een uitgave van Sdu het onderzoek voor de PM top 50 beste dienstverleners werd verricht door I&O ResearcH Redactieadres Postbus EA Den Haag Tel Hoofdredactie Chris van de Wetering Redactie Maurits van den Toorn, Rianne Waterval en René Zwaap Medewerkers aan dit nummer Joep Auwerda, Heleen Hupkens, Ana Karadarevic en Arenda Oomen Vormgeving KSMT visual design - Uitgever Willeke de Groot Marketing Eveline van Eijsden Drukkerij Senefelder Verschijning Dit special magazine verschijnt op 20 december 2014 als bijlage bij PM Public Mission en VNG Magazine in een oplage van exemplaren Advertenties Marianne Hangelbroek, AdNovus BV en Boyke Rajbalsing Mediaservice Advertentiereserveringen: Advertentiemateriaal: Sdu Uitgevers, Afdeling Mediaservice PM, postbus 34, 2501 AG Den Haag Meer info? Sdu Klantenservice, Postbus 20014, 2500 EA Den Haag, , Vanwege de aard van de uitgave gaat Sdu uit van een zakelijke overeenkomst; deze overeenkomst valt onder het algemene verbintenissenrecht. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding in het blad Sdu Uitgevers chris van de wetering Hoofdredacteur PM specials SDU 3

4 inhoud PM top beste dienstverleners 2014 pagina 6 > winnaar: JS consultancy Hoogleraar Telgen duidt de resultaten pagina 12 Strategisch inkopen houdt overheid nog weinig bezig rondetafel: naar een goed opdrachtgeverschap pagina 18 dialoog markt en overheid legt leemten bloot 4

5 inhoud de lijst pagina 28 categorie bestuur en organisatie Externe moet waarde toevoegen pagina 30 categorie ict Branche reageert op rapport-elias pagina 32 categorie hrm Op naar de lerende organisatie pagina 36 categorie ruimtelijke ordening Fysiek domein is sociaal domein pagina 38 categorie finance AcCountant verwerkt de kater pagina 40 categorie opleiding en training migreren naar hoger bewustzijn pagina 44 categorie juridisch Het aanbesteden dejuridiseren column pagina 46 Peter Kanne (I&O Research): Schizofrenie van een overheidsinkoper specials 11 js consultancy en waterschapstalent 16 caop helpt verschillen overbruggen 27 telengy pakt zaken integraal aan 34 WagenaarHOES en risicomanagement 35 companen gaat voor partnerships 42 start People zet in op samenwerking 43 hiemstra & De Vries maakt van samenwerken geen dogma 5

6 De Beste Dienstverleners van de overheid 2014 Deskundig, klantgericht en betrouwbaar Met een waarderingscijfer van 8,4 is de hrm-dienstverlener JS Consultancy de winnaar van deze editie van de PM Top Beste Dienstverleners van de overheid geworden. De lijst is opgesteld op basis van een grootschalig marktonderzoek, verricht door onderzoeksbureau I&O Research, naar de waardering voor zakelijke dienstverleners onder overheidsheidsprofessionals. In het onderzoek is het oordeel gevraagd over de prestaties van de externe zakelijke dienstverleners in zeven categorieën. Naast hrm zijn dit ruimtelijke ordening, mobiliteit en wonen, ict, opleiding en training, bestuur, en organisatie, finance en juridische dienstverlening. JE Consultancy wordt met een 8,3 het beste beoordeeld in de categorie finance en is daarmee een goede tweede in het algemene klassement. Tekst René Zwaap Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft JS Consultancy de eerste plek in de lijst van beste dienstverleners die voor de overheid werken in de wacht gesleept. De hrm-dienstverlener is met een 8,4 de winnaar van de PM Top Beste Dienstverleners en tevens winnaar in de categorie hrm. Vooral de deskundigheid, de klantgerichte service en de betrouwbaarheid van het hrm-bureau worden gewaardeerd door de opdrachtgevers van de overheid die het onderzoek invulden. JS Consultancy haalt hoogste waarderingscijfer in HRM Het onderzoek voor de beste dienstverlenerslijst van PM, dat I&O Research in opdracht van Sdu uitvoerde, brengt de klanttevredenheid in kaart van overheidsprofessionals over de externe bureaus van wier diensten ze gebruik maken. Meer dan 2300 ambtenaren vulden de vragenlijsten in. Nieuwkomers Nieuwkomer in de PM Top Beste Dienstverleners het managementadviseur en ict-leverancier Telengy scoorde het hoogst in de categorie ict met een 8,1. Dat is precies evenveel als bureau CROW, ook een nieuwkomer op de lijst van dit jaar. CROW werd de winnaar in de categorie ruimtelijke ordening, mobiliteit en wonen. Telengyy en CROW delen de derde plaats op de lijst van beste dienstverleners. In de categorie bestuur en organisatie scoorde winnaar Seinstravandelaar een 8,0, ex aequo gevolgd door WagenaarHoes en Twynstra Gudde, die beide werden gewaardeerd met een 7,7. In de categorie opleiding en training werd bureau Loo van Eck het hoogst gewaardeerd met een 8,0, op de voet gevolgd door Segment Opleidingen (7,9) en Leeuwendaal (7,8). Landsadvocaat Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn werd met een waarderingscijfer van 7,8 de winnaar in de categorie van juridische dienstverlening, op de voet gevolgd door Capra Advocaten (7,7). Gunningsfactoren Niet alleen de waardering voor de prestaties van de externe bureaus komt met dit onderzoek in beeld. Ook maakt het onderzoek helder waar aanbestedende diensten en opdrachtgevers van de overheid waarde aan hechten bij 6

7 de lijst de inhuur van externe deskundigheid. Waar vinden zij het in het bestaande aanbod nog aan schorten en wat zijn in hun ogen juist de sterke punten? I&O Research keek in het onderzoek naar dertien aspecten, variërend van de betrouwbaarheid tot condities en tarieven. Overheidsprofessionals konden aangeven hoe de dienstverlener waarmee ze samenwerkten op deze dertien punten scoorde. Daarnaast is gekeken welk belang werd gehecht aan de betrokken aspecten. Zo konden per sector sterke en zwakke punten benoemd worden en daarnaast ook de verborgen verbeterpunten. Dat zijn verbeteringen waar de meeste winst mee is te halen, omdat de waardering op dit aspect van grote invloed is op het eindoordeel (zie de aanbevelingen voor de diverse sectoren in het bijgevoegde kader). Over de externe dienstverleners als groep oordelen de overheidsprofessionals aldus. Sterke punten van externen die in het onderzoek naar voren komen zijn: hun deskundigheid, de betrokkenheid, betrouwbaarheid en een klantgerichte service. Deze kwaliteiten worden hogelijk gewaardeerd en de impact op het eindoordeel is ook groot. Prijs en in mindere mate innovativiteit krijgen een lage waardering, maar de invloed hiervan op het eindoordeel is relatief ook laag. Overheidsprofessionals geven in het onderzoek aan dit niet zo belangrijk te vinden. Voor dienstverleners die hun klanttevredenheid willen verhogen heeft het dan ook weinig zin om de prijzen te verlagen of zich te onderscheiden door innovativiteit. Volgens het onderzoek heeft het wel zin in te zetten op het nemen van verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk oplossen van problemen, een betere kwaliteit van voorstellen en tenders en een proactieve houding. Dit zijn de kwaliteiten die zwaar meewegen in het uiteindelijke oordeel. De opdrachtgever bij de overheid lijkt vooral ontzorgd te willen worden. Dat betekent voor dienstverleners dat ze hun opdrachtgever beter niet met al te veel losse eindjes moeten laten zitten, maar zelf met oplossingen moeten komen. Proactiviteit van externen wordt gewaardeerd en de opdrachtgever heeft ook graag een concrete beschrijving van wat hij kan verwachten. Maatschappelijke doelen Het onderzoek geeft dit jaar inzicht in problemen waarmee de aanbestedende partijen worstelen. Zo blijkt dat aanbestedingen door de overheid nog steeds maar beperkt worden ingezet om verduurzaming en maatschappelijke of andere strategische overheidsdoelstellingen te bereiken. Zbo s stellen in 40 procent van de gevallen wel of meestal maatschappelijke doelstellingen te laten meewegen in de keuze voor een bepaald bureau. Bij gemeenten ligt dat percentage op 37, bij waterschappen 35 procent, bij provincies 27 procent en het Rijk sluit de rij met 29 procent. Zo n 40 procent van de opdrachtgevers bij het Rijk laat weten zelfs nooit iets te maken te hebben gehad met deze manier van werken. 1. JS Consultancy winnaar HRM 8,4 2. JE Consultancy winnaar Finance 8,3 3. Telengy winnaar ICT 8,1 CROW winnaar Ruimtelijke ordening 8,1 5. Loo van Eck winnaar Opleiding en training 8,0 SeinstravandeLaar winnaar Bestuur en organisatie 8,0 7. Segment Opleidingen 7,9 8. JS Consultancy (Ruimtelijke ordening) 7,8 Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn winnaar Juridisch 7,8 Leeuwendaal (Opleiding en training) 7,8 11. Twynstra Gudde 7,7 Capra Advocaten 7,7 WagenaarHoes 7,7 14. Leeuwendaal (HRM) 7,6 Driessen HRM 7,6 De Baak 7,6 Nyenrode Business Universiteit 7,6 18. Randstad HR Solutions 7,5 PBLQ (ICT) 7,5 Start 7,5 Schouten & Nelissen (Bestuursacademie) 7,5 22. De Langhenkel Groep 7,4 Grontmij 7,4 24. Hiemstra & De Vries 7,3 PBLQ (Bestuur en organisatie en Opleiding en training) 7,3 Companen 7,3 Goudappel Coffeng 7,3 28. BMC (Finance) 7,2 Congres- en Studiecentrum VNG 7,2 NCOI 7,2 Tempo-Team 7,2 32. Leeuwendaal (Bestuur en organisatie) 7,1 BMC (Bestuur en organisatie) 7,1 Oranjewoud / Antea Group 7,1 Royal Haskoning DHV 7,1 BMC (HRM) 7,1 37. PWC (Bestuur en organisatie) 7,0 KPN Lokale Overheid 7,0 39. Microsoft 6,9 Capgemini 6,9 Deloitte (Bestuur en organisatie) 6,9 42. Berenschot Groep 6,8 PWC (Finance) 6,8 Ordina 6,8 45. Arcadis 6,7 46. Deloitte (Finance) 6,6 Centric 6,6 Oracle 6,6 49. Sim Groep 6,4 50. PinkRoccade Local Government 6,0 7

8 Aanbevelingen per sector Bestuur en organisatie De categorie als geheel scoort hoog op deskundigheid, betrokkenheid van medewerkers, betrouwbaarheid en klantgerichte service. De impact op het eindoordeel van deze sterke punten is hoog, zo blijkt in het onderzoek. Ook op integriteit en onafhankelijkheid scoort de sector hoog, maar van overheidszijde wordt daar binnen deze context minder waarde aan gehecht. De meeste winst valt te behalen met het nemen van meer verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk oplossen van problemen en investeringen in de kwaliteit van het eindproduct. Verlagen van de prijzen heeft weinig zin; de impact daarvan zal laag zijn. Juridische dienstverlening Klanten bij de overheid van de juridische bureaus willen graag beter op de hoogte worden gehouden van het verloop van een procedure door de juridische dienstverleners, zo komt uit het onderzoek naar voren. Er kunnen ook nog stappen worden gemaakt met meer verantwoordelijkheid nemen bij het daadwerkelijk oplossen van problemen. Beide aspecten hebben ook een grote invloed op het oordeel van opdrachtgevers, dus verbetering op deze punten levert de meeste winst op. De sterke punten zijn hier de deskundigheid, de betrouwbaarheid en integriteit, de onafhankelijkheid en de kwaliteit van het eindproduct, een klantgerichte service en de kwaliteit van voorstellen en offertes. Hrm Finance Sterke punten die genoemd worden zijn de kwaliteit van het eindproduct, een klantgerichte service en de betrokkenheid van medewerkers. Opdrachtgevers van de overheid hechten hier ook veel waarde aan. De meeste winst voor de financiële dienstverleners zit in meer verantwoordelijkheidszin voor het daadwerkelijk oplossen van problemen en het vergroten van de proactiviteit. Deze aspecten worden minder goed beoordeeld, evenals de kwaliteit van tenders. De sector als geheel scoort hier laag op, maar de beoordeling van deze punten heeft veel impact op het totaaloordeel. Prijs is ook in deze sector minder van belang. De opdrachtgever hecht hier relatief weinig waarde aan. De betrokkenheid van medewerkers, deskundigheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening en de klantgerichte service van de hrm-bureaus zijn zaken waar de sector als geheel hoog op scoort en die de opdrachtgevers ook heel belangrijk vinden. Het bureau dat zich beter wil positioneren bij de opdrachtgever doet er goed aan in te zetten op de kwaliteit van voorstellen en offertes en van het eindproduct. De hrm-bureaus worden op deze punten minder goed beoordeeld, maar de het oordeel over deze aspecten is van grote invloed op de eindbeoordeling. 8

9 Ruimtelijke ordening, mobiliteit en wonen Ict Hoewel ict vaak wordt ervaren als een aparte tak van sport, is het opvallend hoe de sterktes en zwaktes de pas houden met de visies van de ondervraagden op de andere sectoren. De sector moet vooral meer verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van problemen. Een meer pro-actieve houding zou worden gewaardeerd, evenals een meer klantgerichte service. De sterke punten hier zijn, na de commissie-elias toch enigszins verrassend: integriteit, de kwaliteit van het eindproduct en betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid wordt door de opdrachtgevers als een sterk punt ervaren. Aan dit aspect wordt ook veel waarde gehecht. De sector scoort ook goed op betrokkenheid, integriteit en onafhankelijkheid, maar dit wordt door de opdrachtgevers iets minder belangrijk gevonden. De meeste winst in deze categorie is te behalen bij het verbeteren van de kwaliteit van het eindproduct, een proactievere houding, de kwaliteit van offertes en het nemen van meer verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk oplossen van problemen. Hier schort het in de ogen van de opdrachtgevers bij de overheid soms nog aan. Opleiding en training De meeste winst in deze sector valt te behalen met een meer proactieve houding en het nemen van meer verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen. De sector als geheel scoort hier minder op, maar deze aspecten wegen wel zwaar in de beoordeling door overheidsprofessionals. Als sterke punten gelden in dit segment de deskundigheid van de betrokken aanbieders, hun integriteit, de betrouwbaarheid en een klantgerichte service. De sector scoort minder op prijs en het op de hoogte houden van de opdrachtgever. Deze aspecten wegen echter minder zwaar mee in het oordeel. Onderzoeksverantwoording Het onderzoek naar de PM Top Beste Dienstverleners werd dit jaar uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research, in opdracht van Sdu. In het onderzoek worden de prestaties van de externe dienstverleners die voor de overheid werken, beoordeeld. De doelgroep van het onderzoek zijn overheidsprofessionals die in het afgelopen jaar direct betrokken zijn geweest bij het inschakelen van externe zakelijke dienstverleners en/of direct samenwerkten met externe zakelijke dienstverleners in het publieke domein. Om deze gerichte doelgroep te benaderen gebruikten we twee methoden. Allereerst hebben we naar ongeveer overheidsprofessionals een vragenlijst per gestuurd. Daarnaast hebben we via wervingscampagnes vanuit Sdu (via VNG Magazine, PM Public Mission, SC en re.public) en sociale media overheidsprofessionals aangespoord om mee te doen aan het onderzoek. Ook is een aantal respondenten van vorig jaar (met toestemming) opnieuw benaderd. Het veldwerk vond plaats tussen 1 september 2014 en 26 oktober In totaal vulden respondenten de vragenlijst in en zijn de dienstverleners door deze groep uiteindelijk keer beoordeeld. Een groot deel van de respondenten kon meerdere sectoren van zakelijke dienstverleners beoordelen. In dit onderzoek ligt de minimale steekproefgrootte op n = 15. Alle prestatiecijfers dienen derhalve met de nodige voorzichtigheid te worden gelezen. Zo scoort BMC (in de categorie finance) een 7,2 bij n = 27. De nauwkeurigheidsmarge hierbij is plus of min 0,8 punt. In het onderzoek is gekeken naar dertien aspecten (variërend van de betrouwbaarheid tot condities en tarieven) en hoe belangrijk deze zijn in de waardering van de klant. De correlaties werden afgezet tegen de waardering van de dertien aspecten. 9

10 Kennis van de Overheid Wim Lochtenberg Algemeen Directeur JS Consultancy Opnieuw Beste Dienstverlener voor de Overheid Hartelijk dank voor uw vertrouwen! Voor het vierde achtereenvolgende jaar zijn we verkozen tot Beste Dienstverlener voor de Overheid. Dit jaar gaf u ons het mooie cijfer van 8,4. We willen u hartelijk bedanken voor uw vertrouwen, de plezierige samenwerking en uw keuze voor JS Consultancy. Partner In 2015 zetten we ons wederom volop in als waardevolle partner van uw organisatie bij uw vragen rond decentralisaties, schaalvergroting, regievoeringen en persoonlijke mobiliteit. Inspiratie Behoefte aan inspiratie? Wij nodigen u van harte uit om uw organisatievraagstukken met ons te delen. Een goed gesprek brengt u altijd verder. Marktonderzoek uitgevoerd door I&O Research in opdracht van Beste Dienstverlener voor de Overheid ADVIES INTERIM OPLEIDINGEN WERVING & SELECTIE MOBILITEIT AMSTERDAM DEN HAAG DEN BOSCH HAARLEM ZWOLLE 10

11 JS Consultancy faciliteert traineepool Waterschapstalent Kennis van de Overheid Waterschappen slaan handen ineen voor trainees Zestien jonge talenten werken en leren op dit moment bij verschillende waterschappen. Onder de naam Waterschapstalent hebben de hoogheemraadschappen Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard, Hollands Noorderkwartier en de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland gezamenlijk een traineepool opgezet. De deelnemende organisaties en de trainees zijn uitermate enthousiast. De trainees zijn pas afgestudeerde, jonge mensen met een afgeronde hbo- of wo-opleiding in richtingen als civiele techniek, hydrologie, land- en watermanagement en aardwetenschappen. Zij werken in 2014 en 2015 steeds acht maanden bij verschillende waterschappen. De kwaliteit van de opleiding en de persoonlijke begeleiding waren doorslaggevend. Ook volgen ze gedurende de gehele periode een opleiding rond persoonlijke en professionele ontwikkeling bij JS Consultancy. Energie Miriam van Kuijk, secretarisdirecteur Schieland en de Krimpenerwaard: De jonge talenten hebben onze harten gestolen met hun aanstekelijke energie, de vele vragen die ze stellen en de manier waarop ze zaken ter discussie stellen. Maar ook doordat ze bijvoorbeeld de kennis over het ene waterschap meenemen naar het andere. Wat de talenten bijzonder leuk vinden, is het In Waterschapstalent werken de waterschappen samen met JS Consultancy, dit jaar voor het vierde achtereenvolgende jaar verkozen als beste dienstverlener voor de overheid. Naast programma s rond jong talent verzorgt dit bureau advies en interim-diensten, opleidingen, werving & selectie en mobiliteit. Neem voor een oriënterend en inspirerend gesprek contact op met directeur Wim Lochtenberg via (023) Zie voor meer info ook hoppen van de ene naar de andere organisatie. Ook de opleidingsdagen die in het teken staan van persoonlijke ontwikkeling en samenwerking motiveren hen enorm. En dat is belangrijk: natuurlijk hebben we de mensen met dertig jaar ervaring nodig, maar óók die nieuwe, frisse blik. Daarvoor willen we ons nadrukkelijk richten op jonge medewerkers. Ons werk blijft nu eenmaal noodzakelijk; denk maar eens aan het Deltaplan dat net is vastgesteld. Samenwerken De waterschappen trekken gezamenlijk op om het traineeship goed te borgen en de naamsbekendheid van waterschappen als aantrekkelijke werkgever te versterken. Volgens Miriam van Kuijk: vormt de samenwerking tussen de waterschappen een belangrijke meerwaarde. Dat horen we ook van de trainees. Doordat de trainees bij verschillende organisaties werken, krijgen medewerkers eigenlijk vanzelf meer over elkaar en elkaars manier van werken te horen, zegt trainee José Kooi. En ook wij blijven alert en flexibel doordat we merken dat iedere organisatie een andere cultuur en een eigen aanpak heeft, voegt trainee Ruud Leibbrand toe. Professioneel De kracht van de samenwerking is verder dat je het uitermate professioneel kunt aanpakken. Programmamanager Arlette Malawau coördineert de implementatie en uitvoering van de traineepool. Een jaar voor de aanvangsdatum zijn we met het project gestart, vertelt ze. Uiteraard hebben we daarbij veel gesproken over de inhoud van het traject. Wat bieden we de jonge talenten? Hoe gaan we samenwerken? Sowieso wilden de waterschappen meer samen gaan doen en dit project past daar uitstekend in. Ruim van tevoren is er gestart met de voorbereiding van de werving, onder andere via sociale media. JS Consultancy heeft verder ondersteuning verleend bij het inrichten van de website nl en bij de werving via advertenties en hogescholen en universiteiten. De selectie omvatte onder meer een informatiemiddag, een assessment, een interview en een finale selectiedag met de verschillende opdrachtgevers. Malawau: Bij de keuze voor JS Consultancy waren de kwaliteit van de opleiding en de persoonlijke begeleiding doorslaggevend. Onze relatie heeft zich in korte tijd ontwikkeld van die van opdrachtgever/opdrachtnemer naar een gelijkwaardige partnerrelatie waar we zeer tevreden over zijn. 11

12 Tevredenheidsonderzoek naar dienstverleners legt frustraties bloot Strategisch inkopen houdt overheid nog weinig bezig Hoe verhouden de resultaten van het marktonderzoek van de PM Top Beste Dienstverleners zich tot de actuele ontwikkelingen in het aanbesteden? Hoogleraar inkoopmanagement Jan Telgen signaleert dat de Nederlandse overheid nog altijd moeite heeft maatschappelijke of duurzame doelstellingen mee te nemen in het inkoopproces. Ook het toezicht zou scherper kunnen, meent hij. Tekst René Zwaap De Nederlandse overheid en zbo s zetten aanbestedingen nog steeds maar beperkt in om maatschappelijke doelen of verduurzaming te bewerkstelligen, zo blijkt uit deze editie van het onderzoek naar de prestaties van de dienstverleners van de Nederlandse overheid. Zbo s stellen in 40 procent van de gevallen wel of meestal maatschappelijke doelstellingen te laten meewegen in de keuze voor een bepaald bureau, zo blijkt uit het onderzoek dat I&O Research dit jaar voor Sdu uitvoerde. Bij gemeenten ligt dat op 37 procent, gevolgd door waterschappen (35 procent), provincies (27 procent) en tot slot het Rijk (29 procent). Zo n 40 procent van de opdrachtgevers van het Rijk beweert zelfs nooit te maken te hebben gehad met deze manier van werken. De Europese aanbestedingsprocedures zijn een gedrocht, aldus een respondent Volgens Jan Telgen, hoogleraar Inkoopmanagement voor de publieke sector aan de Universiteit Twente, heeft de Nederlandse overheid nog steeds een grote slag te maken voordat strategisch inkopen en aanbesteden daadwerkelijk tussen de oren komt te zitten van de inkopers. In Nederland was de aandacht veel te gefixeerd op de laagste prijs; sinds 2013 is dat vervangen door een voorkeur voor de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Dat is een combinatie van een aantal criteria die nevendoelen kunnen betreffen, maar even zo goed betrekking kunnen hebben op extra kenmerken van de inkoop zelf, zoals levertijd of garantietermijn. Dat zal moeten veranderen met de nieuwe Europese richtlijn voor aanbestedingen die binnen twee jaar moet zijn ingevoerd, aldus Telgen. hekkensluiter De oude richtlijn is vooral gebaseerd op het open breken van de Europese binnenmarkt, de nieuwe vraagt juist heel veel aandacht voor het inkopen als beleidsinstrument voor het bereiken van nevendoelen op het gebied van verduurzaming, innovatie, energiepolitiek, gezondheid, maatschappelijke integratie en nog veel meer. Terecht, want hier liggen natuurlijk kolossale mogelijkheden. De overheid geeft op jaarbasis nu ongeveer 120 miljard euro aan aanbestedingen uit op een totale begroting van 300 miljard euro. Als je dat geld weet in te zetten als beleidsinstrument heb je natuurlijk een zee aan mogelijkheden. Dat begint dan wel met het correct naleven van de aanbestedingsregels. Voorlopig zijn we volgens de OESO nog steeds de op een na slechtste van de klas. Volgens een onderzoek dat de OESO in 2009 publiceerde, was Nederland samen met Duitsland in Europa de hekkensluiter met slechts 7 procent van de aanbestedingen die werden vermeld in Tenders Electronic Daily (TED), de online-versie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, bestemd voor Europese openbare aanbestedingen. Koplopers Estland (45 procent), Polen (38 procent) en Slovenië (35) lieten Nederland ver achter zich. Maar zijn de betrokken ambtenaren wel toegerust op de taken die op ze afkomen? Als we de randopmerkin- 12

13 gen van de 1100 respondenten op de thematische vragen nader beschouwen, komen we toch vooral klachten tegen over de nu al zeer zwaar geachte last van de Europese wet- en regelgeving. Het wettelijk aanbestedingskader leidt soms tot grote wanhoop, zo blijkt uit de reacties bij de open vragen in het onderzoek. Aanbestedingen zijn al moeilijk genoeg en daar komen ook nog eens allerlei andere perspectieven bij, klaagt een van de respondenten. Een ander zegt te worstelen met administratieve verzwaring, veel dossiervorming en dit jaar werd de motivatie van afwijzingen weer uitgebreid, met name bij het MKB. Weer een andere respondent klaagt over het Europese kader: De Europese aanbestedingsprocedures zijn een gedrocht, belastend voor aanbesteders en aanbieders. Dat zijn verontrustende geluiden van de frontlijnwerkers aan overheidszijde. Men lijkt de kritische grens nu al te hebben bereikt. De wetgeving is dermate rigide dat iedereen tot hoge kosten wordt gedwongen. De aanbestedingsgrenzen zijn zodanig dat je er al heel snel overheen gaat, signaleert een andere deelnemer aan ons onderzoek. Door de nieuwe aanbestedingsregels word je toch een beetje in een keurslijf gedwongen. Een verontrustende kwart van de betrokken ambtenaren bij Rijk en gemeenten is zelfs van mening dat de strategie van het bereiken van nevendoelen via inkoop wel helemaal kan worden losgelaten. Bij de waterschappen geeft zelfs 43 procent van de deelnemers aan het helemaal of in grote lijnen eens te zijn met de stelling dat deze aanpak maar het beste kan worden losgelaten. Training Te vrezen valt dat het er straks, als de nieuwe Europese richtlijn (zie kader op p. 15) op 18 april 2016 dient te zijn geïmplementeerd, niet makkelijker op gaat worden. Telgen: Het is helemaal niet zo makkelijk om het veranderde perspectief van de nieuwe aanbestedingsregels in de Nederlandse wet en in de praktijk te implementeren. Mij lijkt enige training in strategisch denken op dit gebied een zinvolle zaak. Kortom, het lijkt tijd te worden dat de regie over aanbestedingen beter bij de teugels wordt genomen, meent de hoogleraar. Wij hebben in Nederland geen toezichthoudend orgaan als het om aanbesteden gaat. Veel Europese landen hebben zo n toezichthouder in het leven geroepen. Nederland heeft zich bij het vaststellen van de nieuwe Europese richtlijn ingespannen in het lobbywezen om te voorkomen dat zo n toezichthouder wettelijk verplicht zou worden gesteld. Dat heeft als nadeel dat er in Nederland een sfeer bestaat in de trant van: Als niemand klaagt, mag alles. Of er een directe relatie mee is, weten we natuurlijk niet, maar het is wel opvallend dat de publieke opinie in Nederland er voor 64 procent van overtuigd is dat er bij aanbestedingen sprake is van corruptie, steekpenningen en misbruik van macht. Dat blijkt tenminste uit de cijfers over 2013 van de Eurobarometer. Nederland staat daarmee op nummer twee, alleen in Tsjechië is men nog meer overtuigd van misbruik, 69 procent. Het is wel opvallend dat Nederland landen die traditioneel op dit gebied in een kwade reuk staan, achter zich laat. In Italië vermoedt 55 procent van de bevolking dat er massaal wordt gesjoemeld met overheidsopdrachten, in Griekenland 53. Het zal ermee te maken hebben dat zaken als de parlementaire enquête naar de bouwfraude hun sporen hebben nagelaten in de publieke opinie. Mogelijk is de Nederlander ook wat paranoïde geworden in zijn kijk op het landsbestuur. Maar niettemin zijn dit cijfers die eigenlijk om actie vragen. Innovatie-partnerschap Opmerkelijk in het onderzoek van I&O Research is ook hoe weinig het idee van innovatief partnerschap tussen overheid en partners, een van de nieuwe elementen in de Europese richtlijn, nog wortel heeft geschoten. In alle overheidslagen geeft meer dan de helft van de respondenten aan geen idee te hebben van de mogelijkheden van dit nieuwe instrument. Rond de 10 procent is regelrecht tegen, terwijl het percentage enthousiastelingen slechts tussen de 27 (gemeenten) en 36 (zbo s) schommelt. Toch lijkt er vanuit de Tweede Kamer druk te komen om Jan Telgen Telgen: Enige training in strategisch denken zou zinvol zijn 13

14 NU VERKRIJGBAAR 19,95 EXCLUSIEF BTW De Dynamische Gemeente gaat over dynamiek in de gemeentelijke organisatie. Beweging die nodig is om al die turbulentie die van buitenaf op uw gemeente afkomt, goed tegemoet te kunnen treden. Het boek gaat over de lastige vraag hoe de gemeentelijke organisatie en haar medewerkers de arbeidsrelatie met elkaar kunnen dynamiseren. Het bevat tevens concrete handvatten en voorbeelden van koplopers. ISBN

15 de overheid bij aanbestedingen veel meer te laten luisteren naar wat de markt te bieden heeft. De parlementaire onderzoekscommissie naar de knelpunten van ict-projecten bij de rijksoverheid kwam in haar eindrapport met tal van aanbevelingen voor marktconsultaties, ook wel precompetitieve dialoog geheten. Voorafgaand aan een aanbestedingsprocedure kan de opdrachtgever geïnteresseerde bedrijven uitnodigen mee te denken over de haalbaarheid en de randvoorwaarden van de voorgenomen opdracht, aldus een van de aanbevelingen van de commissie-elias. De informatie-uitwisseling met belanghebbende partijen kan zicht geven op mogelijke oplossingen voor een probleem. De uitkomsten van de marktconsultatie worden openbaar gemaakt. opdrachtgeverschap Uit de antwoorden op de onderzoeksvragen blijkt ict nu inderdaad al de sector te zijn waar de overheid het meest de dialoog met marktpartijen aangaat om tot een gezamenlijke koers te komen. De notie dat veel opdrachtgevers tekort schieten en daarmee problemen over zichzelf afroepen lijkt hier al breed te leven. Een van de respondenten merkt op: Zoals onder meer uit het parlementair onderzoek blijkt, mislukken veel projecten door slecht opdrachtgeverschap. Ditzelfde opdrachtgeverschap leidt vaak tot een naïeve, te ambitieuze of nauwelijks onderbouwde vraag aan de markt. Leveranciers zijn gedwongen hierin mee te gaan, maar het resultaat is vaak een teleurstelling voor de opdrachtgever, die dit zelf heeft veroorzaakt. Als de aanbevelingen van de commissie-elias leiden tot aanpassingen van het wettelijk aanbestedingskader per 2016 dat is nadrukkelijk de bedoeling van de Kamercommissie zal dat grote gevolgen hebben over de gehele linie van het aanbestedingsfront, zo meent hoogleraar Telgen. Wat geldt voor de ict-sector, moet dan ook gelden voor alle andere sectoren, dat is nu eenmaal inherent aan het principe van de rechtsgelijkheid. Uitsluitingsgronden De aanbesteders krijgen dankzij de nieuwe Europese richtlijn een extra wapen in handen, in ieder geval in theorie. De regels om partners in geval van wanprestatie uit te sluiten bij een volgende aanbestedingsronde zijn aangescherpt. Ook in het rapport van de commissie-elias wordt hoog opgegeven van die mogelijkheid. Volgens de nieuwe richtlijn mag een onderneming die bij een eerdere opdracht aanzienlijk of herhaaldelijk is tekortgeschoten, worden uitgesloten. Een aanbestedende dienst mag een onderneming waarop een uitsluitingsgrond van toepassing is, toch toelaten als maatregelen zijn genomen, bijvoorbeeld om herhaling te voorkomen. Toch waarschuwt hoogleraar Telgen voor al te hooggespannen verwachtingen over de reikwijdte van dit instrument. Het zal in de praktijk nooit makkelijk te bewijzen zijn dat een aanbiedende partij doelbewust de boel in het ootje heeft genomen. Er is met deze nieuwe richtlijn zeker een verruiming van de definitie van wat een verwijtbare wanprestatie is, maar niettemin moet Europese richtlijn 2014 in hoofdlijnen Tot 18 april 2016 heeft de Nederlandse overheid de tijd om de dit jaar van kracht geworden nieuwe Europese richtlijn voor aanbestedingen wettelijk te implementeren. De belangrijkste vernieuwingen: Een onderneming die bij een eerdere opdracht aanzienlijk of herhaaldelijk tekortgeschoten is, mag worden uitgesloten. Een aanbestedende dienst mag een onderneming waarop een uitsluitingsgrond van toepassing is, toch toelaten als maatregelen zijn genomen, bijvoorbeeld om herhaling te voorkomen. Lidstaten moeten passende maatregelen nemen om belangenverstrengeling bij inschrijvers te voorkomen. Dit kan een grond zijn voor uitsluiting. Er komt meer ruimte voor de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en de concurrentiegerichte dialoog. Voor het ontwikkelen en aankopen van innovatieve werken, leveringen en diensten komt er de procedure van het innovatie partnerschap. De toepassing van het dynamisch inkoopsysteem is vereenvoudigd; de verplichte aankondiging van elke nieuwe aankoop is geschrapt. Het gebruik van elektronische catalogi is geregeld in een nieuw artikel. Marktconsultatie voorafgaand aan een aanbestedingsprocedure krijgt meer ruimte. De onderhandelingsprocedure is meer ingekaderd dan voorheen: de aanbestedende dienst moet minimumeisen bepalen. Voor gemeenten, provincies, waterschappen en publiekrechtelijke instellingen kunnen procedures vereenvoudigd worden. men het wel heel bont hebben gemaakt eer een partij daadwerkelijk kan worden uitgesloten. Wie bij aanbestedingsselectie de eerste horde heeft genomen door aan alle uitsluitingsgronden en selectiecriteria te voldoen, heeft in principe een blanco blazoen, want in de procedure mag Telgen: Als niemand klaagt mag alles daar tijdens de gunning verder geen rekening mee worden gehouden. Innovatie Niet weinig deelnemers aan het onderzoek waarschuwen overigens voor al te blind vertrouwen op de intensivering van de dialoog tussen de overheid en haar dienstverleners. Een respondent uit gemeentelijke kringen waarschuwt bijvoorbeeld dat het bedrijfsleven onder de vlag van innovatie de overheid graag laat opdraaien voor de kosten: Innovatie betekent niet dat bijvoorbeeld de lokale overheid alle risico s en ontwikkelingskosten gaat dragen. Vaak wordt dit door de zakelijke markt als innovatie gezien. De lokale overheid wordt door grote zakelijke dienstverleners gedwongen om fysiek te betalen voor innovatie. Dit door bijvoorbeeld de onderhoudskosten van software jaarlijks met 25 procent te verhogen. Dit gaat landelijk gezien om enorme substantiële bedragen. In mijn ogen echt een ongekende manier van innovatie. 15

16 CAOP heeft deskundigheid in publieke en private sector Samenwerken en fuseren betekent verschillen overbruggen In deze tijden waarin slimme combinaties nodig zijn fuseren overheidsorganisaties soms met private ondernemingen of ze gaan er nauw mee samenwerken. Het CAOP adviseert over het tot stand komen van een eenduidig personeelsbeleid en draagvlak daarvoor. Projectleider Hans Bouma: Het is een boeiend proces, ook voor ons. Decentralisaties, bezuinigingen, de wens om efficiënter te werken en krachten te bundelen, stellen overheidsorganisaties en private ondernemingen vaker voor de vraag: willen wij met elkaar fuseren of nauw samenwerken en hoe doen we dat goed? Het voormalige gemeentelijk muziekcentrum Vredenburg en het private poppodium Tivoli besloten bijvoorbeeld om samen het nieuwe concertgebouw TivoliVredenburg te vormen. Het ineenschuiven van twee verschillende organisaties op personeelsgebied neemt veel voorbereiding en tijd in beslag. Centrale vraag bij zo n project is hoe je de gevolgen voor het personeel, met zijn uiteenlopende achtergronden, zo goed mogelijk samen kan vorm geven. Organisaties hoeven niet altijd nieuwe functiebeschrijvingen te ontwerpen Het CAOP ondersteunt organisaties bij dit soort samenwerkings- en fusieprocessen met advies en diensten op gebieden als de cao-keuze, de functiebeschrijvingen en de medezeggenschap. Volgens projectleider Hans Bouma van het CAOP vereist dat een team van deskundigen dat het werk nauwkeurig op elkaar afstemt en steeds de juiste verbindingen legt. Je moet regelmatig de koppen bij elkaar steken om bij een bepaalde dienst op de rem Diensten bij samenwerkingsprojecten en fusies Het CAOP verleent advies en diensten die aansluiten op het hele proces: arbeidsvoorwaarden (en cao-keuze) medezeggenschap organisatie-inrichting functiebeschrijvingen plaatsingsplan hrm-diensten (o.a. arbeidsovereenkomsten formuleren) communicatieadvies. te trappen of die juist te versnellen om de verschillende processen steeds goed op elkaar te laten ingrijpen. Het is een boeiend proces, ook voor onszelf, aldus Bouma. Overbruggen Organisaties vragen zich bij een voorgenomen samenwerking en fusie allereerst af: hoe combineren we een gemeentelijke instelling met een private onderneming? Moeten we één organisatie vormen en wat voor soort organisatie moet dat dan zijn? Hoe richt je die in en wat doe je met de verschillende rechtsposities van medewerkers, en met de diverse soorten dienstverbanden? Voor welke cao kies je (mits er keuze is) en hoe regel je de medezeggenschap goed? Samenwerken en fuseren betekent verschillen overbruggen en veel afstemmen. Bij een gemeente zijn vaak meerdere afdelingen betrokken. De ene gaat over financiering, de andere weer over huisvesting of stadsplanning. Onafhankelijke partij Het geven van advies en de uiteenlopende diensten vragen veel verschillende expertise van de externe expert. Jolanda Dekker van het CAOP zet bij fusies haar deskundigheid op het terrein van het arbeidsrecht en de medezeggenschap in. Je moet thuis zijn in zowel de publieke als in de private sector, in zowel het ambtenarenrecht als in het (private) arbeidsrecht. De integriteit moet gewaarborgd zijn en de plaatsingen en functiebeschrijvingen van medewerkers moeten toetsbaar en gemotiveerd worden. Je moet ook stevige discussies aankunnen. Twee culturen en twee organisaties willen samen verder maar wat willen zij daarvoor inleveren en terugkrijgen? Hoe regel je alles naar ieders tevredenheid en welke zorgen moet je wegnemen? Medewerkers kunnen bang zijn voor ontslag of voor een minder gunstige cao. De OR zet ergens vraagtekens bij. Hoe zorg je ervoor dat de OR op tijd betrokken is? Het is voor een goede start en werking van de nieuwe organisatie belangrijk dat het draagvlak breed is. Medezeggenschap Om tot een geschikte vorm van medezeggenschap te komen, krijgen fusiepartijen naar wens advies over de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (Wor). De ondernemingsraad krijgt scholing en eventueel kan het CAOP ook leiding geven aan het overleg tussen een tijdelijke OR en de ondernemer. Daaraan kan behoefte zijn omdat nog geen bestuurder is aangewezen in de nieuwe organisatie. Omdat je tussen de verschillende 16

17 Foto: Rob Huibers/HH De popzaal van TivoliVredenburg groepen werknemers en werkgevers veel divers gerichte belangen kan bespeuren, vereist het tact om het overleg als extern voorzitter in goede banen te leiden, vertelt Dekker. Vanwege uiteenlopende belangen en protocollen is de kans groot dat het besluitvormingsproces veel tijd inneemt. Als je in een vroeg stadium een onafhankelijke projectorganisatie instelt en de daaraan verbonden professionals krijgen ruimte en het mandaat om aan de slag te gaan op basis van goede afspraken, dan kun je dat proces helpen versnellen. Cao s toetsen Om het juiste effect van een fusie en draagvlak te krijgen, adviseert het CAOP ook om een aantal verschillende cao s op de financiële gevolgen en flexibiliteit te toetsen. Bouma: Een organisatie kan als uitgangspunt willen nemen dat de nieuwe cao voldoende flexibel moet zijn om een efficiënte bedrijfsvoering mogelijk te maken. Of dat in de nieuwe situatie functies herkenbaar moeten zijn voor beide groepen medewerkers. Organisaties hoeven niet altijd nieuwe functiebeschrijvingen te ontwerpen, maar kunnen ze wel eenduidiger maken. Bouma erkent dat het opstellen van een nieuwe arbeidsovereenkomst heel secuur moet gebeuren en vaak het slotstuk van de fusie is. Pluspunt Een goede samenwerking is essentieel voor een effectieve dienstverlening. Het helpt om met vaste contactpersonen te werken en regelmatig de klok gelijk te zetten. De fusies kunnen ook een politieke en bestuurlijke component hebben en bijvoorbeeld op de agenda van de gemeente staan. Ook dat vereist afstemming. Overheidsmedewerkers maken zich mogelijk zorgen over hun rechtspositie op een vrije markt en medewerkers van een private organisatie vragen zich af of ze zich thuis gaan voelen in een meer ambtelijke omgeving. Je moet cultuurverschillen overbruggen en met goede communicatie houd je iedereen betrokken bij het fusieproces. Bouma: Diversiteit heeft als pluspunt dat de innovatiekracht en kwaliteit van een organisatie stijgen. Vreemde ogen dwingen je Een arbeidsovereenkomst is vaak het sluitstuk van de fusie om opnieuw te kijken naar hoe je als organisatie je toegevoegde waarde voor de samenleving kan vergroten. Om het even of je nu meer van de markt of meer van de overheid bent. Vertrouwd met arbeidszaken Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Overheidsorganisaties maken gebruik van expertise op maat op gebieden als: modernisering arbeidsvoorwaarden en cao s (inhoud en proces) reorganisatie en invulling Van-Werk-Naar-Werk duurzame inzetbaarheid en strategisch gezondheidsmanagement voor vitale, gemotiveerde en goedopgeleide medewerkers opleidingen en trainingen medezeggenschap en medezeggenschapsadvies op maat flexibele ambtelijke ondersteuning voor o.a. OR-vergaderingen en het georganiseerd overleg juridisch loket of meldpunt voor het melden van bezwaren, klachten en vermoede misstanden werkbezoeken en netwerken in Europees verband arbeidsmarktonderzoek en online enquêtes. Het CAOP heeft vijf leerstoelen voor het bevorderen van de verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk. Wilt u meer weten? Kijk dan op of 17

18 Rondetafel over professionalisering van aanbestedingen en inkoop Meer dialoog tussen overheid en markt In het nieuwe aanbesteden gaat de overheid meer de dialoog aan met de markt. Waar liggen de kansen? Een rondetafelgesprek met ex-directeur Inkoop Rijk Siep Eilander, hoogleraar Elisabetta Manunza, de Haagse gemeentesecretaris Annet Bertram, Marieke van Putten (Economische Zaken), Tjeerd Roozendaal (gemeente Amsterdam) en twee vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, Arno Seinstra en Harry ter Braak. Tekst Rianne Waterval beeld Arenda Oomen Met de aanbevelingen van de commissie-elias voor geïntensiveerde marktconsultatie bij het aanbestedingsproces nog vers in het geheugen, verzamelen zeven experts en ervaringsdeskundigen zich op het ministerie van Economische Zaken voor een rondetafelgesprek. Centrale vraag: waar kunnen overheden en private partijen slimmer samenwerken om te komen tot een betere dienstverlening voor de burger? Al snel blijkt dat de huidige situatie verre van optimaal is. Zo worden aanbestedingsprocedures nog vaak als tijdrovend en geldverslindend ervaren bij de aanwezige externe dienstverleners. Wij beginnen er vaak niet aan, zegt Arno Seinstra, partner bij organisatieadviesbureau SeinstravandeLaar. We richten ons nu op de opdrachten die onder de Europese aanbestedingsgrens vallen en waar soms meer dan dertig organisaties op inschrijven. Dat is een te grote investering voor te veel partijen. Er bestaat een duidelijk onderscheid tussen het inkopen van bulkdiensten zoals groenvoorziening en ict en kleinschalige, hoogwaardige adviesdiensten, maar dit zie je helaas nog niet altijd terug in de procedures. De waarde van de relatie die zo belangrijk is in onze dienstverlening, is moeilijk te vertalen naar protocollen. Volgens Seinstra worden hierdoor kansen gemist. Wij worden geselecteerd op basis van onze kennis van de markt; we verdiepen ons in de opdracht, weten wat er speelt en kennen de issues waar managers mee worstelen, legt hij uit. Wij zoeken het partnerschap en merken bij onze opdrachtgevers dat daar ook grote behoefte aan is: aan iemand die voorbeelden vanuit andere organisaties kan aandragen, iemand die helpt reflecteren en met wie je kunt sparren. De vertrouwensband is hierbij heel belangrijk. We investeren enorm in een goede vertrouwensrelatie. Van daaruit kijken we dan hoe we de opdrachtgever het beste kunnen helpen. De vertrouwensfactor ziet de adviseur echter nauwelijks terug in de aanbestedingsprocedures. Hoe kwantificeer en kwalificeer je vertrouwen? Dat wordt soms wel gedaan door naar de cv s van mensen te kijken, maar als dit gebeurt op basis van leeftijd zoals we weleens hebben meegemaakt, geeft dit eigenlijk heel weinig inzicht. Inkopers zijn te ver doorgeschoten in het rationaliseren; het gevoel, de menselijke maat, is uit het inkoopproces verdwenen, constateert Seinstra. En dat zou terug moeten, vindt hij. De oplossing ligt volgens hem in meer ruimte bij inkoop- en aanbestedingsprocessen voor partijen om elkaar te leren kennen. Bijvoorbeeld door marktpartijen een dagje mee te laten lopen of door een ontmoeting of uitwisseling te organiseren waarin je kunt onderzoeken met wie je zaken gaat doen. Dat zouden overheden niet met 18

19 19

20 Arno Seinstra: De menselijke maat is uit het inkoopproces verdwenen één partij moeten doen, maar met drie of vier aanbieders die in een voorselectie naar voren komen. Op die manier krijgen beide partijen de kans om op een professionele manier een vertrouwensrelatie op te bouwen. Harry ter Braak, partner bij adviesbureau WagenaarHoes, is het daarmee eens. Hij vindt dat de meeste inkoopprocedures ook niet erg bevorderlijk zijn voor de vernieuwing die zo gewenst is. Als je zoals wij met innovatie bezig bent, stuit je vaak op forse weerstand, ervaart Ter Braak. Dit merkten we bijvoorbeeld toen we in Groningen de ambtelijke organisatie van Ten Boer hebben geoutsourced naar de gemeente Groningen. Toen wij dit concept elders presenteerden, werd er in eerste instantie heel raar opgekeken. Het bestond nog niet, dus dan wordt al snel gedacht dat het niet kan. Dat is inmiddels na de succesvolle evaluatie wel veranderd. formuleren Deze houding ziet de adviseur ook terug in hoe overheidsopdrachtgevers een opdracht formuleren of een inschrijving beoordelen. Daar bestaat vaak heel weinig ruimte voor innovatie. Men is traditionele combinaties gewend, want die bieden veiligheid en zekerheid. Maar innovatie vraagt nu juist om recombinatie. Een eerste stap om hier uit te komen is dat je je als opdrachtgever ervan bewust bent dat de eigen mentale programmering een oplossing in de weg kan staan. Maar dat besef is nog maar bij weinig overheidsorganisaties aanwezig en dit maakt het zo ingewikkeld om in een inkoopproces voor een hele andere oplossing te kiezen. Ik heb me dan ook zeer verbaasd over de aanbevelingen van de commissie-elias waarin deze adviseert om de werkprocessen te standaardiseren alvorens de ict aan te pakken. Bij de ontwikkeling van de omgevingsdiensten heeft dat ertoe geleid dat de medewerkers in dezelfde regio nogal eens met drie verschillende systemen moeten werken voor dezelfde activiteit. Strategisch inkoopbeleid vraagt een aanpak waarin het besef een plek krijgt dat innoveren alleen kan met een ongekende oplossing als ambitie. Er schuilen risico s in het centraliseren en standaardiseren van inkoop, stelt Ter Braak. Innovatie vraagt om het afwijken van standaarden en out-of-the-box denken. Dit gebeurt gelukkig al wel in de praktijk. Zo hebben wij het proces begeleid naar de zogenoemde BEL-combinatie, de samenwerking van Blaricum, Eemnes en Laren waarbij van drie ambtelijke organisaties één organisatie is gemaakt, terwijl de gemeenten zelfstandig bleven. Ook hebben we onlangs voor vijf waterschappen in het stroomgebied van Rijn-Oost een virtuele shared service organisatie gerealiseerd: Waterkracht. Op die manier bleef de kracht van iedere organisatie, maar konden we wel gebruik maken van de massa. Drie bureaus waren destijds bij de aanbesteding uitgenodigd hun aanpak weer te geven. Op basis daarvan heeft men, mede op het gevoel, gekozen voor de aanpak die hen het meeste aanstond. Uiteindelijk begint het allemaal bij een opdrachtgever die goed weet wat hij wil en bereid is daar een passende veranderstrategie voor zijn organisatie voor op te stellen. Mentaliteitsverandering Elisabetta Manunza, hoogleraar Internationaal en Europees aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht, signaleert dat de markt de aanbesteder nog vaak als niet rechtvaardig ervaart. Een mentaliteitsverandering is volgens haar noodzakelijk. Het opdrachtgeverschap moet minder verstorend en meer stimulerend gaan werken, stelt Manunza. En daar zijn volop mogelijkheden voor. Binnen de huidige wet- en regelgeving zit veel meer ruimte om te innoveren dan opdrachtgevers denken. Daarvoor is ook een beter samenspel tussen juristen en inkopers van belang. Juist om de uitwisseling tussen de juridische praktijk en de inkoopexpertise samen te brengen heeft Manunza daarom samen met professor Jan Telgen het Public Procurement Research Centre opgericht. In het onderzoek dat hier wordt gedaan worden de beide perspectieven samen genomen. Een van de mogelijkheden die Manunza ziet is vaker functioneel aanbesteden. Ook met standaardopdrachten kun je innovatie stimuleren, stelt ze. Vraag bijvoorbeeld Harry ter Braak: Innovatie stuit al snel op weerstand 20

Publiek en privaat komen samen

Publiek en privaat komen samen marktonderzoek Werken voor de overheid 2012 pm select is een uitgave van sdu uitgevers - december 2012 tns nipo meet prestaties externen Publiek en privaat komen samen Zzp ers en ZPP ers winnen prijzenslag

Nadere informatie

Forte#11. Jaargang 04, april 2009 - www.pianoo.nl - info@pianoo.nl

Forte#11. Jaargang 04, april 2009 - www.pianoo.nl - info@pianoo.nl Forte#11 Inkoopsamenwerking, een kwestie van organiseren 06 ICT met de i van inkoop 08 Rijksbouwmeester: Weg met die strenge eisen 10 Leidraad aanbesteden: professionele standaard 12 Hoe werf je inkoopprofessionals?

Nadere informatie

SDU SELECT OPENBAAR BESTUUR Werken voor de overheid 2008

SDU SELECT OPENBAAR BESTUUR Werken voor de overheid 2008 pag.: 1 van 61 code: SPE-OVH-ebk-003-bl SDU SELECT OPENBAAR BESTUUR Werken voor de overheid 2008 Bron: SDU UITGEVERS, 2008 Auteur(s): SDU UITGEVERS P&O Services Groep dé specialist in personeelsvraagstukken

Nadere informatie

Forte#14. PIANOo omhelst marktplaats 07

Forte#14. PIANOo omhelst marktplaats 07 PIANOo omhelst marktplaats 07 Forte#14 Toegevoegde waarde van Innovatiegerichte inkopers 08 Duurzaamheidkeurmerken als gunningscriterium 11 Gemeente Heerlen scherpt integriteitsbeleid aan na omkopingsaffaire

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011-2012

Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord: weten waarvoor je het doet.......................................... 4 2. Medezeggenschap: er valt veel te winnen........................................

Nadere informatie

een gouden combinatie

een gouden combinatie Een gouden combinatie 1 een gouden combinatie Toekomstbeelden en verkenningen in de lokale overheid 2 Een gouden combinatie Actuele HRM-oplossingen voor de overheid Driessen biedt praktische HRM-diensten.

Nadere informatie

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Voorwoord 2 Leendert-Jan Visser Directeur MKB-Nederland Beste ondernemer, Aanbestedingen zijn een grote

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

GOED BESTEEDʔ. Maatschappelijk verantwoord aanbesteden binnen de Europese regels. Ieke van den Burg

GOED BESTEEDʔ. Maatschappelijk verantwoord aanbesteden binnen de Europese regels. Ieke van den Burg AANDACHT VOOR AANBESTEDEN: GOED BESTEED Ieke van den Burg AANDACHT VOOR AANBESTEDEN: GOED BESTEEDʔ Maatschappelijk verantwoord aanbesteden binnen de Europese regels Ieke van den Burg AANDACHT VOOR AANBESTEDEN:

Nadere informatie

in luxemburg bewaakt daniel koerhuis de stabiliteit van de euro henk sterk werkt op het turkse ministerie van milieu Gouden handdruk Proeftijd

in luxemburg bewaakt daniel koerhuis de stabiliteit van de euro henk sterk werkt op het turkse ministerie van milieu Gouden handdruk Proeftijd over de grens in luxemburg bewaakt daniel koerhuis de stabiliteit van de euro henk sterk werkt op het turkse ministerie van milieu oktober 2011 Nummer 9 jaargang 7 www.pm.nl Bezwaar Aanstelling Opzegtermijn

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

geeft overheid een menselijk gezicht special Informele aanpak september 2013 Nationale ombudsman alex Brenninkmeijer

geeft overheid een menselijk gezicht special Informele aanpak september 2013 Nationale ombudsman alex Brenninkmeijer special Informele aanpak september 2013 Prettig contact geeft overheid een menselijk gezicht Regeringscommissaris Michiel Scheltema Directeur CBR Susi Zijderveld Nationale ombudsman alex Brenninkmeijer

Nadere informatie

Verduurzaming MKB: drijfveren en de rol van gemeenten

Verduurzaming MKB: drijfveren en de rol van gemeenten Verduurzaming MKB: drijfveren en de rol van gemeenten Onderzoek in opdracht van Agentschap NL Uitgevoerd door mauritsgroen.mgmc (drs W. Verhoog) Datum: 1-5-2011 1 Inhoud 1.Inleiding Opdracht en kader Het

Nadere informatie

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009 Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009 Het sociaal beleid van tweehonderd gemeenten FNV Lokaal Lobby Diversiteit WMO Wet maatschappelijke ondersteuning Re-integratie Arbeidsmarktbeleid Decent Work Economisch

Nadere informatie

jklmnopq Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en bouwsector

jklmnopq Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en bouwsector Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Jaargang 2 nummer 8 december 2003 Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en

Nadere informatie

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Meeting 16 Een uitgave van FNV Formaat Voorjaar 2013 De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Rechtspraak Reorganisatie en medezeggenschap TOPcollege Over de macht van aandeelhouders OR poptempel Paradiso

Nadere informatie

Toekomst voor de flexibele schil

Toekomst voor de flexibele schil Toekomst voor de flexibele schil To e k o m s t vo o r d e u n i q u e p o c k e t F l e x i b e l e s c h i l 4 Jeannine Peek Nog flexibeler VOORWOORD Flexibiliteit is de reden van ons bestaan. Het lijkt

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

magazine > Lerarentekort komt nu snel dichtbij > De gewijzigde ketenregeling: externe oplossingen

magazine > Lerarentekort komt nu snel dichtbij > De gewijzigde ketenregeling: externe oplossingen 7 oktober 2015 Beatrixtheater Jaarbeurs Utrecht LERAAR IN PLEZIERIG WERKKLIMAAT INCLUSIEF TABLET ALS ACTIEVE DAG- PROGRAMMA Als ik met goede ideeën kom, dan krijg ik alle ruimte en zelfs financiële ondersteuning

Nadere informatie

Hoogbegaafd. Help! Gelukkige bedrijven presteren beter. 5 Jaar AKC Pagina 14. Chief Happiness Officer in opkomst. inclusiviteit. jobcoach?

Hoogbegaafd. Help! Gelukkige bedrijven presteren beter. 5 Jaar AKC Pagina 14. Chief Happiness Officer in opkomst. inclusiviteit. jobcoach? Vakblad over mens, werk en inkomen 36 e jaargang oktober 2014 nummer 5 Help! Hoogbegaafd Chief Happiness Officer in opkomst 5 Jaar AKC Pagina 14 Gelukkige bedrijven presteren beter > Stuurloos zonder jobcoach?

Nadere informatie

Nieuw pand, nieuw elan

Nieuw pand, nieuw elan Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle actuele HR ontwikkelingen? Meldt u zich dan nu aan voor de CBE nieuwsbrief op www.cbe.nl CBE GROUP HERENGRACHT 250 1016 BV AMSTERDAM TEL +31 (0)20 5217400 FAX

Nadere informatie

Voorkom valse verwachtingen. Green & Fun Testdag: Karren in een zomerse karavaan. Ondernemen in de zorg: Geen business as usual

Voorkom valse verwachtingen. Green & Fun Testdag: Karren in een zomerse karavaan. Ondernemen in de zorg: Geen business as usual Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen oost-gelderland regionaal zakenmagazine

Nadere informatie