HAAL HET BESTE UIT UZELF EN UW MEDEWERKERS.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HAAL HET BESTE UIT UZELF EN UW MEDEWERKERS."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG ACERTA HR-DIENSTENGROEP talent HAAL HET BESTE UIT UZELF EN UW MEDEWERKERS.

2 Acerta Buro & Design Center Heizelesplanade PB 65 B-1020 Brussel

3 acerta in een notendop 02 Acerta steekkaart 04 Onze missie 05 Visie en strategie bij acerta 08 Woord van de voorzitter en de CEO 10 Belangrijkste feiten in 2009 en begin onze klantenservice 16 Ondernemingsloket 18 Sociaal verzekeringsfonds 20 SOCIAAL SECRETARIAAT - PUBLIC 22 Kinderbijslagfonds 26 consult 28 onze klantengroepen 30 Starters 32 Zelfstandigen en vrije BEROEPEN 36 KMO s 40 Grote ondernemingen 44 Boekhouders EN ACCOUNTANTS 48 De publieke sector 52 De social profitsector 56 ons beleid 60 Werken bij Acerta 62 Acerta groepscompetenties 64 De Acerta waarden 65 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 66 Corporate Governance 68 Financieel gedeelte 80 Balans 82 resultatenrekening 83 01

4 acerta in een notendop 01 Professional 02

5 Acerta is een geïntegreerde HR-dienstengroep, die menselijk kapitaal optimaal valoriseert voor al zijn klanten. Met ons totaalaanbod, onze praktische en pragmatische aanpak en het talent van al onze mensen streven wij in onze sector een leidinggevende positie na. advies ondernemend ervaren 03

6 01.1 acerta steekkaart Acerta is een dynamische en toonaangevende HR-dienstengroep in België, met een groeiende aanwezigheid in Brussel en Wallonië. Acerta biedt professionele HR-diensten voor een brede doelgroep en heeft een gepersonaliseerde aanpak voor startende of gevestigde ondernemers, HRprofessionals in kleine, middelgrote en grote bedrijven, boekhouders, de overheid en de social profitsector. Acerta is als HR-dienstengroep in België gespecialiseerd in het advies, de informatisering en de verwerking van administratieve processen rond loonverwerking, sociale zekerheid, kinderbijslag en vestigingsformaliteiten. De groep ondersteunt de ondernemer in elke groeifase en elk HR-proces en is ook een actieve speler op de markt van werving & selectie en het beheer en de ontwikkeling van menselijk kapitaal. Acerta streeft naar het marktleiderschap in zijn sector. Om die strategische doestelling te realiseren steunt Acerta op 'de kracht van mensen'. De groep wil de talenten, de expertise en het enthousiasme van haar eigen medewerkers inzetten om het menselijk kapitaal van de klanten maximaal te valoriseren. Het Acerta-netwerk bestaat uit 23 kantoren, gespreid over geheel België. De groep telt medewerkers en haalde in 2009 een bedrijfsopbrengst van 139 miljoen EUR. 04

7 acerta in een notendop onze missie 05

8 01.2 onze missie Powered by P.E.O.P.L.E. Acerta wil de beste HR-partner zijn van alle in België opererende bedrijven en organisaties, zowel in de private- als de overheidssector. Acerta wil ook de beste partner zijn van zelfstandigen, starters en hun directe raadgevers. Acerta munt daarbij uit door een praktische en pragmatische aanpak. _ Professional Met professionele HR-services, advies, tools en administratieve ondersteuning Excellence en met de kracht van onze mensen, die teamspirit, integriteit en respect uitdragen en doordrongen zijn van operational excellence en verantwoordelijkheidszin tegenover klant en collega, Overall stellen wij als leidende, geïntegreerde HR-dienstengroep _ Partnership onze expertise en ervaring praktisch en pragmatisch ter beschikking van ondernemers en ondernemingen uit de private, social profi t en overheidssector in België _ Lifelong zodat zij in elke fase van hun onderneming _ Engagement de kracht van hun mensen optimaal kunnen valoriseren en zich kunnen focussen op hun business en ambities. ± 06

9 acerta in een notendop visie en strategie Acerta is een geïntegreerde HRdienstengroep die menselijk kapitaal optimaal valoriseert voor zijn klanten. P Wij streven naar marktleiderschap P Wij gaan voor operational excellence P P België is onze markt Opererend als één groep P Wij gaan klantgericht naar specifieke segmenten zoals de overheid, de social profit en port & logistics 07

10 bij acerta Partnership 08

11 Het voorbije boekjaar vormde een grondige test en een grote uitdaging voor de slagkracht van de HR-dienstensector. Hoewel de economische crisis duidelijke sporen naliet, hield Acerta stand en waren er voldoende lichtpunten om met veel vertrouwen vooruit te blikken. teamgericht nauwgezet expertise 09

12 02.1 Woord van de voorzitter en de ceo 10

13 2009 bij acerta zal op economisch vlak voor altijd geboekstaafd blijven als een moeilijk jaar. De globale conjunctuur hapte naar adem onder druk van de aanhoudende crisis en het moeizame herstel na een periode van economische recessie. Ook voor onze eigen sector bracht 2009 een aantal specifieke uitdagingen, die ons een jaar lang genoodzaakt hebben om alert te reageren en voortdurend kort op de bal te spelen. Na afloop van het voorbije boekjaar kunnen we met tevredenheid vaststellen dat Acerta er in geslaagd is om ook in deze moeilijke omstandingheden een positieve prestatie neer te zetten. De uitdagingen voor de sector waren nochtans groot. De intrestinkomsten, die voor een groot gedeelte bepalend zijn voor het resultaat van onze activiteiten, bereikten een dieptepunt. De krimpende arbeidsmarkt leidde onvermijdelijk tot een daling van het globale aantal loonberekingen, en de economische recessie had een ontradend effect op nieuwe starters. Onder invloed van al deze factoren kende onze sector in 2009 een structurele daling van de markt. Als Acerta er in de loop van het jaar toch in geslaagd is om zijn marktaandeel in een aantal strategische segmenten uit te breiden en zijn omzet met ruim 8% op te trekken, is dat in de eerste plaats te danken aan doortastende ingrepen en een gewijzigde attitude. In een dalende markt kwam de globale kostenstructuur sneller onder druk en vooral de automatische index-aanpassing zorgde in volle crisiperiode voor een valse noot. Acerta had reeds in 2008 op deze situatie geanticipeerd. De maatregelen die toen werden uitgetekend om onze efficiëntie te verhogen en onze kostenstructuur te optimaliseren, hebben ons in 2009 voldoende gewapend om het hoofd te bieden aan een situatie die niet bij alle spelers in onze sector even snel zal worden vergeten. Voor de toekomst blijven de uitdagingen minstens even groot. De intrestinkomsten glijden verder weg en de tekenen van economisch herstel blijven schuchter. De periode waarin onze sector in opdracht van de overheid vanuit een comfortpositie kon opereren, lijkt dan ook stilaan achter de rug. Meer en meer evolueren we in de richting van retail-bedrijven, die rekening moeten houden met een scherpere concurrentie, kleinere marges, de nood aan een bijzonder kwalitatieve dienstverlening en aan een flexibele en efficiënte aanpak. In deze moeilijke context is Acerta de goede weg ingeslagen. De kostenstructuur werd geoptimaliseerd en de positieve cijfers die we als groep in 2009 hebben neergezet, geven aan dat we gewapend zijn om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. De overname van Shéhérazade in 2009 en de overeenkomst met Cepa Sociaal Secretariaat in april 2010 bieden ons extra troeven om de kwaliteit van onze dienstverlening nog verder op te drijven, precies zoals onze opdrachtgevers en onze klanten dat eisen. In dit streven naar kwaliteit zal de klant meer dan ooit centraal komen te staan. Voor Acerta is deze benadering niet nieuw, maar toch zullen we voluit moeten focussen op een integrale klantenbediening. Het is een uitdagend vooruitzicht, dat in 2010 de grootste aandacht zal vergen in alle geledingen van ons bedrijf. Acerta blikt met vertrouwen vooruit en weet zich gesteund door het enthousiasme van al zijn belangengroepen, opdrachtgevers zowel als klanten, medewerkers, moederorganisaties en alle andere partners. Wij willen ieder van hen daar van harte voor danken. Karel Plasman gedelegeerd bestuurder Chris Botterman voorzitter Raad van Bestuur P 11

14 02.2 Belangrijkste feiten in 2009 en begin 2010 Maart 2009 Acerta International Februari 2009 Presa Acerta lanceert samen met Van Roey Automation de Presa-webtool voor opvoedings- en huisvestingsinstellingen. Presa laat medewerkers toe om hun prestaties zelf te registereren. Gegevens als gepresteerde uren, afwezigheden, woon-werkverkeer en toeslagen worden ook automatisch overgenomen in de loonverwerking. In de Acerta-kantoren in het Buro & Design Center in Brussel gaat de eerste editie door van Acerta International. Met dit nieuwe evenement wil Acerta een specifi ek dienstenpakket promoten voor bedrijven die internationaal actief zijn en duidelijk maken dat het HR-expertise kan bieden in materies die het Belgische niveau overstijgen. Op deze manier wil Acerta bewijzen dat het ook voor grotere multinationals een talentvolle HR-partner kan zijn. Maart 2009 Talent Coaching BCT Coaching & Training, een afdeling van Acerta, lanceert samen met Golazo het project Talent Coaching. Vijf topcoaches uit de sportwereld stellen zich ter beschikking van het bedrijfsleven om via een inspirerend betoog werknemers bewust te maken van hun kracht en mogelijkheden. April 2009 Mobi-Construct Acerta lanceert Mobi-Construct, een toepassing voor bedrijven in de bouwsector met maximum 30 arbeiders. De nieuwe en betaalbare online-tool berekent snel en makkelijk de mobiliteitsvergoeding voor kleine bedrijven in de bouwsector. Met deze stap verstevigt Acerta zijn positie in de bouwsector. 12

15 bij acerta Juli 2009 Foire de Libramont Acerta is één van de hoofdsponsors van de landbouw-, bosbouw- en agrovoedingsbeurs van Libramont. Door zijn prominente aanwezigheid op deze grootschalige en unieke tentoonstelling promoot Acerta zijn geïntegreerde dienstenaabod en merkimago in het Franstalige landsgedeelte, dat een strategische pijler vormt in de toekomstige ontwikkeling van de groep. 13

16 02.2 Belangrijkste feiten in 2009 en Begin 2010 Oktober 2009 Shéhérazade September 2009 Acerta Brussels Ekiden Acerta is hoofdsponsor van de afl ossingsmarathon in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, waaraan teams van bedrijven en verenigingen uit het hele land deelnemen. Met zijn steun aan dit sportief evenement wil Acerta zijn merkimago en dienstenaanbod duidelijk in de schijnwerpers plaatsen, maar tegelijk ook de link leggen met zijn groepswaarden, waarin de kracht van mensen de meest prominente plaats inneemt. Acerta neemt Shéhérazade over, een Belgisch bedrijf dat een krachtige loonmotor heeft ontwikkeld voor de publieke sector en de social profi t. De overname versterkt de positie van Acerta in beide segmenten en biedt ook mogelijkheden voor het optimaliseren van de loonberekeningen voor bestaande klanten. Leerstoel social profit Aan de Universiteit van Antwerpen vindt de feestelijke lancering plaats van de Acerta leerstoel Social Profi t. Met dit initiatief wil Acerta een aantal typische aspecten van de sector verder uitdiepen en zijn leidinggevende rol in de HR-dienstverlening aan de social profi t- sector nog meer kracht bijzetten. November 2009 Opening kantoor Roeselare Acerta opent een nieuw kantoor in Roeselare, waar ten behoeve van de lokale klanten zowel het Acerta Ondernemingsloket als Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, Acerta Sociaal Secretariaat en Kern Selection (het vroegere Carl Adams) een plaats krijgen onder één dak. 14

17 bij acerta Oktober 2009 Talent Congres Acerta maakt op het Talent Congres de resultaten bekend van het Grote Talentonderzoek, dat uitgevoerd werd in samenwerking met Vacature, de KULeuven en HR Magazine. Met deelnemers werd nooit eerder een dergelijk grootschalig onderzoek rond Talent Management gedaan. Februari 2010 RNCI-dag Mei 2010 Leerstoel talent management Acerta ondertekent een overeenkomst met de K.U.Leuven voor de oprichting van een nieuwe leerstoel Talent Management & Employability. De leerstoel heeft tot doel de banden tussen onderzoek, beleid en bedrijfspraktijk sterker aan te halen en de bestaande samenwerking tussen Acerta en de K.U.Leuven verder uit te diepen. Cepa Acerta organiseert de allereerste Dag van het Remuneratiecomité, een tweetalig topseminarie voor bestuurders over alle belangrijke aspecten van een degelijk en verantwoord remuneratiebeleid in beursgenoteerde vennootschappen en internationale ondernemingsgroepen. Met dit initiatief wil Acerta de deelnemers informeren over de nieuwste ontwikkelingen, en zijn expertise in corporate governance verder uitdragen. Acerta neemt Cepa Sociaal Secretariaat over en bundelt de krachten van beide partijen in Acerta Port & Logistics. De nieuwe entiteit wordt meteen een toonaangevende speler in de loonberekeningen voor de toekomstgerichte sectoren havens, transport en logistiek, die een drijvende kracht vormen achter de Vlaamse en Belgische economie. Februari 2010 Opening kantoor Namen Acerta opent een nieuw kantoor in Jambes, bij Namen. Met deze stap versterkt Acerta zijn aanwezigheid in Wallonië, dat een groeiregio vormt in de toekomstige ontwikkeling van de groep. 15

18 onze klantenservice 03 Engagement 16

19 Door zijn grote diversiteit en brede expertise kan Acerta een uitgebreide waaier HR-diensten bieden. Wij zijn aanwezig in alle segmenten van het economisch leven en zijn er voor iedereen die de kracht van mensen door een professionele HR-omkadering wil valoriseren. valoriserend integriteit vertrouwen 17

20 03.1 ondernemingsloket Zelfstandige ondernemers, ongeacht of ze aan het hoofd staan van een kleine, een middelgrote of grote onderneming, vormen voor Acerta een cruciale doelgroep. Om de bindingen met deze groep van bij de start op te bouwen, is Acerta op de markt actief als erkend ondernemingsloket. Het ondernemingsloket is een wettelijk gereglementeerde activiteit, die instaat voor een duidelijk omschreven dienstverlening. Meestal gaat het om administratieve verplichtingen waarvoor vroeger contact moest worden opgenomen met verschillende instanties. Typische voorbeelden van dit takenpakket zijn de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), het afl everen van uittreksels uit de KBO, de BTW activatie, enz. De vergoedingen die het ondernemingsloket van de klant ontvangt en die betrekking hebben op dit gereglementeerde basisaanbod, zijn wettelijk geregeld en dezelfde voor alle aanbieders. Enkel voor aanvullende diensten, zoals het samenstellen van dossiers of het aanvragen van specifi eke vergunningen, geldt een vrije tarifering. Het ondernemingsloket van Acerta richt zich tot startende zelfstandigen en ondernemers via verschillende kanalen, zoals het kantoren-netwerk, het telefonische service center en een website (www.ikwilstarten.be) maar het belangrijkste distributiekanaal is de samenwerking met boekhouders en accountants die hun klanten naar ons doorverwijzen. 18

21 03 onze klantenservice marktaandeel in belgië Ondernemingsloket (aantal verrichtingen) in % 20,94 _ Evolutie in 2009 De kwaliteitsvereisten die de overheid oplegt aan haar externe partners en die ook gelden voor de kinderbijslagfondsen of de sociale verzekeringsfondsen, zijn eveneens van toepassing op de ondernemingsloketten. De kwaliteitsparameters vormen het voorwerp van een doorgedreven controle, die de basis vormt voor een kwaliteitsscore. Anders dan bij de kinderbijslagfondsen heeft deze evaluatie nog niet geleid tot de invoering van een sanctiesysteem. In de loop van het jaar werden binnen de groep reeds tal van maatregelen genomen of voorbereid die de kwaliteit van de diensten die de ondernemingsloketten van Acerta bieden, nog verder moeten aanscherpen. omzet Ondernemingsloket in duizend euro Door de roep naar administratieve vereenvoudiging krijgen zelfstandige ondernemers steeds vaker de mogelijkheid om zelf administratieve verrichtingen uit te voeren waarvoor ze vroeger afhankelijk waren van het ondernemingsloket, zoals beperkte aanpassingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Op 1 januari 2010 ging het Eén-loket van start, met de bedoeling dat startende zelfstandigen of ondernemers vanuit de ganse EU op één plek terecht kunnen voor alle administratieve verplichtingen, ongeacht of het om een federale, regionale of gemeenschapsmaterie handelt. Vermits de erkende ondernemingsloketten als ideale partner gezien werden om deze functie in de praktijk te vervullen, liepen reeds in 2009 de nodige voorbereidingen om het Acerta Ondernemingsloket op deze nieuwe taak voor te bereiden. ± aantal VERRICHTINGEN Ondernemingsloket

22 03.2 sociaal verzekeringsfonds Net zoals het ondernemingsloket vervult het sociaal verzekeringsfonds een wettelijke rol, die strikt omschreven is en die een aantal diensten biedt aan ondernemers. De aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds is voor zelfstandigen een verplichting, en legt de band met het stelsel van sociale zekerheid. Sociale verzekeringsfondsen behartigen niet alleen het sociaal statuut van zelfstandigen, maar voeren een takenpakket uit dat strikt genomen uiteenvalt in vier grote pijlers. In de eerste plaats staan sociale verzekeringsfondsen in voor het berekenen van de sociale bijdragen van hun klanten. Vervolgens zorgen ze voor de inning van deze bijdragen. De derde functie heeft betrekking op de rechten van de zelfstandigen, en voorziet in de uitbetaling van een aantal uitkeringen zoals kinderbijslag of pensioenen, het uitschrijven van dienstencheques voor specifi eke toepassingen, enz. Tot slot houden de sociale verzekeringsfondsen ook de loopbaan van de zelfstandige bij, zodat zij voortdurend een overzicht bewaren op het beroepstraject van de ondernemer. Voor hun financiering zijn de sociale verzekeringsfondsen afhankelijk van een percentage op de bijdrage die door de zelfstandige wordt betaald. De verschillende sociale verzekeringsfondsen hanteren daarvoor uiteenlopende tarieven, waarbij het een bewuste strategie is van Acerta om zich op deze markt als goedkoopste aanbieder te profileren, nl 3,05 % tov de duurste met 4.20 %. 20

23 03 onze klantenservice marktaandeel in belgië Sociaal verzekeringsfonds (aantal zelfstandigen) in % 27,88 _ Evolutie in 2009 In de kwaliteitsvereisten die de overheid aan de HRdienstengroepen oplegt en die van toepassing zijn op het kinderbijslagfonds en de ondernemingsloketten, werden ook de sociale verzekeringsfondsen geïntegreerd. In een studie die door de overheid werd gemaakt rond de kwaliteit van de sociale verzekeringsfondsen, behaalde Acerta een plek in de top 5. Belangrijk is dat correcte berekeningen, inningen en uitkeringen, wat deel uitmaakt van het standaard takenpakket van de sociale verzekeringsfondsen, slechts voor 40% meetellen in deze kwaliteitscontrole. Het verstrekken van correcte en kwaliteitsvolle informatie, zowel aan de overheid als aan de klanten, weegt even zwaar door in deze evaluatie. Vooral dit laatste aspect, dat een grotere openheid nastreeft naar de klant toe, vormde de aanzet voor intensievere voorlichtingscampagnes. Acerta heeft op dit vlak grote inspanningen geleverd en ziet de kwalitatieve informatieverstrekking naar zijn klanten als een maatschappelijke opdracht die het met veel enthousiasme wil vervullen. ± omzet Sociaal verzekeringsfonds in duizend euro aantal klantenportfolios Sociaal verzekeringsfonds (aantal zelfstandigen)

24 03.3 sociaal secretariaat - public Als grote en betrouwbare HRdienstengroep is Acerta gespecialiseerd in de loonberekening voor de medewerkers van duizenden klanten. Het Acerta Sociaal Secretariaat, een activiteit waarin het bedrijf al meer dan vijftig jaar actief is, neemt voor zijn klanten het volledige proces van loonberekingen en afwikkeling in handen, met inbegrip van de aangiften aan de RSZ, de inning en het doorstorten van gelden. De klanten voor wie Acerta de functie van sociaal secretariaat waarneemt, behoren zowel tot de privé-sector als tot het segment van de social profi t. Daarnaast reikt de groep via Acerta Public en Shéhérazade software-oplossingen aan, die vooral gericht zijn naar de publieke en de social profi t sector en die klanten moeten toelaten om de loonberekening op een correcte manier zelf uit te voeren. In tegenstelling tot sommige andere activiteiten, waarin Acerta voor zijn opbrengsten gebonden is aan vooraf vastgelegde vergoedingen of commissies, geldt in het segment van de loonberekening een vrije tarifering. De opbrengsten zijn afhankelijk van de aard en de omvang van de geleverde diensten en onderworpen aan de concurrentiële benadering van de markt. _ Evolutie in 2009 De drastische daling van de rentevoeten heeft in 2009 een heel nieuw licht geworpen op de werkwijze van de sector in het algemeen. De ingrijpende terugval van de rentevoeten, die voor de meeste spelers de ruggengraat vormt van hun financiële opbrengsten en die lange tijd garant stond voor een solide kasstroom, heeft de druk op de sociale secretariaten in aanzienlijke mate verhoogd. 22

25 03 onze klantenservice marktaandeel in belgië Sociaal secretariaat (aantal privé werkgevers) (aantal werknemers publieke sector) in % 21,91 13,00 Daar bovenop leed de sector nog steeds onder de aanhoudende economische crisis, die een terugval van het globale aantal loonberekingen tot gevolg had. Ondanks de weinig gunstige marktomstandigheden hield Acerta goed stand. Ingrijpende maatregelen om de kostenstructuur te beheersen werden tijdig van kracht, zodat ze in de loop van 2009 reeds hun positieve impact lieten gevoelen. Het stelde de groep in staat om de gederfde rente-inkomsten gedeeltelijk op te vangen en haar organisatie aan te passen aan de nieuwe marktrealiteit. omzet Sociaal secretariaat (privé en publieke sector) in duizend euro Ook operationeel gaf de groep blijk van een doeltreffende aanpak. Aan het einde van het boekjaar stelde Acerta met tevredenheid vast dat het in tegenstelling tot de globale tendens een stijging kon voorleggen in het aantal loonberekeningen, waardoor het zijn marktaandeel en zijn omzet in een krimpende markt had weten uit te breiden De overname van Shéhérazade was een positieve stimulans. Door deze acquisitie kreeg Acerta een sterk en rendabel bedrijf in de groep, dat een krachtige IT-oplossing kan bieden voor loonberekeningen en dat bovendien actief was in een geografi sch complementaire markt. De overname bracht niet alleen een groei van de omzet met zich mee, maar biedt de groep ook een krachtig technologisch instrument dat haar zal toelaten om haar marktpositie verder te consolideren en uit te bouwen. P aantal klantenportfolios (privé en publieke sector) WG WN WG WN WG WN WG WN

26 03.3 sociaal secretariaat - public _ Vooruitzichten voor 2010 HR Business Process Outsourcing Voor 2010 wordt geen positieve ontwikkeling verwacht van de rente-inkomsten. De druk op de markt van de sociale secrateriaten zal daardoor aanhouden. Het spreekt voor zich dat de aanhoudende, ongunstige marktomstandigheden nieuwe opportuniteiten zullen openen voor marktconsolidatie. Acerta zal met aandacht de mogelijkheden bestuderen die zich in deze context zullen aandienen. Het genereren van operationele winsten wordt een absolute voorwaarde en prioriteit voor de rendabiliteit van de sector. Acerta zal zijn inspanningen om zijn operationele effi ciëntie en productiviteit op te drijven onverminderd verderzetten. De bedoeling is om met een correcte prijszetting de rendabiliteit van deze activiteit te ondersteunen en uit te pakken met hoge service levels, een snelle reactietijd en een kortere time-tomarket voor nieuwe producten of diensten. Tegelijk zal Acerta werk maken van het aanleggen van de financiële reserves die nodig zijn om ook in de toekomst de grote investeringen te kunnen realiseren die voortvloeien uit de verplichtingen die de overheid voortdurend aan deze sector oplegt, en die ook tegemoet moeten komen aan de bredere verwachtingen van onze klanten. Om tegemoet te komen aan de vraag van bedrijven naar de mogelijkheid om HR-processen te kunnen uitbesteden, heeft Acerta enkele jaren geleden de afdeling HR BPO opgericht. HR Business Process Outsourcing kan voor bedrijven het beheer en de uitvoering van alle adminsitratieve formaliteiten voor zijn rekening nemen die voortvloeien uit een hedendaags personeelsbeleid. In die context gaat het niet enkel om loonbereking, maar ook om een breder administratief takenpakket, waaronder: - de opvolging van werknemersgegevens - de opvolging van opleidingen voor het personeel - registratie van aan- en afwezigheden - het verzorgen van een HR service desk voor de werknemers met het oog op info over allerhande HR-gerelateerde zaken - begeleiding van strategische HR-projecten - begeleiding bij recrutering ± 24

27 03 onze klantenservice Acerta Port & Logistics In mei 2010 sloot Acerta een definitief akkoord met Cepa Sociaal Secretariaat, dat gespecialiseerd is in loonberekeningen voor de haven en de logistieke sector. Beide partijen zullen, vanaf 1 januari 2011, hun krachten bundelen in de nieuwe entiteit Acerta Port & Logistics. Cepa Sociaal Secretariaat, een spin-off van de gelijknamige werkgeverskoepel in de Antwerpse haven, verzorgt de loonberekening van havenarbeiders en werknemers uit andere logistieke bedrijven, zowel geconcentreerd rond de haven zelf als elders in Vlaanderen. Ook Acerta was voordien reeds actief in dezelfde sector. Door het samenvoegen van de gezamenlijke activiteiten komt Acerta Port & Logistics in de logistieke sector aan een totaal van loonberekeningen, goed voor een marktaandeel van 20%. De integratie van de activiteiten van Cepa is een nieuwe stap in de marktconsolidatie die binnen de HR-dienstensector in het algemeen en de erkende sociale secretariaten in het bijzonder, wellicht niet aan zijn eindpunt toe is. Voor Acerta creëert het alleszins een interessante schaalvergroting, wat een extra troef betekent om de negatieve gevolgen van de economische crisis op te vangen. Bovenal bezorgt het de groep een stevige positie in de logistieke sector en de havenactiviteiten, die een belangrijke pijler vormen in het Vlaamse en Belgische economische landschap 25

28 03.4 kinderbijslagfonds Het kinderbijslagfonds van Acerta is een HR-dienst die in opdracht van de overheid kinderbijslag uitbetaalt aan de gezinnen die via hun werkgever bij Acerta zijn aangesloten. Derhalve staat het kinderbijslagfonds in voor de uitvoering van een geprivatiseerde overheidsopdracht die strikt wettelijk is geregeld. De kinderbijslag vormt een pijler van het sociale beleid van de overheid en vervult zowel een wettelijke verplichting als een maatschappelijke rol. Een deel van de vergoedingen gaat trouwens niet naar de gezinnen, maar wordt uitgekeerd aan andere belangengroepen zoals werklozen, zieken, gehandicapten, enz. Binnen de activiteiten van Acerta vormt het kinderbijslagfonds om verschillende redenen een buitenbeentje. Aan de ene kant is er de sterke band tussen de keuze van een sociaal secretariaat en het kinderbijslagfonds waarmee gewerkt wordt. De klant kiest bewust voor een sociaal secretariaat maar beschouwt de verplichting om aan te sluiten bij een kinderbijslagfonds als een vervolg op deze keuze en zal dus bijna nooit voor verschillende leveranciers kiezen. Deze binding tussen sociale secretariaten en kinderbijslagfonds heeft een grote invloed op de commerciële strategie van Acerta, waarin het kinderbijslagfonds eerder een defensieve rol te spelen heeft om het dienstenpakket volledig te maken. Aan de andere kant staat de omzet van het kinderbijslagfonds volledig los van de commerciële strategie van de groep. Het kinderbijslagfonds is immers afhankelijk van een wettelijk gereglementeerde vergoeding waarin voorzien wordt door de overheid en die hoofdzakelijk bestaat uit een percentage van het bedrag dat aan kinderbijslag wordt uitgekeerd. Ook wat de klantencontacten betreft vormt het kinderbijslagfonds een uitzondering op de andere activiteiten van Acerta. Het kinderbijslagfonds heeft in de eerste plaats contact met de gezinnen, die de begunstigde zijn van de uitkeringen, en niet met hun werkgevers of de overheid zelf. Dit persoonlijk contact stelt Acerta wel in staat om met zijn expertise rechtstreeks ten dienste te staan van de gezinnen zelf. 26

29 03 onze klantenservice marktaandeel in belgië Kinderbijslagfonds (aantal rechthebbenden) in % 12,56 _ Evolutie in 2009 De overheid hanteert strikte criteria voor de selectie van haar externe partners, waaronder de kinderbijslagfondsen. De kwaliteit van de geleverde diensten is één van de parameters die daarbij streng worden geëvalueerd. De vergoeding die door de overheid aan de kinderbijslagfondsen wordt uitgekeerd, is gedeeltelijk afhankelijk van de mate waarin de opgelegde kwaliteitsnormen worden ingevuld en gerespecteerd. omzet Kinderbijslagfonds in duizend euro Om aan de vereisten van haar opdrachtgever tegemoet te komen, heeft Acerta in 2009 een doorgedreven kwaliteitssysteem opgestart. Het bouwt voort op de vroegere inspanningen van de groep, maar wil het kwaliteitsniveau van de geleverde diensten nog verder optillen. Op die manier wil Acerta zich naar de overheid profileren als een betrouwbare en loyale partner, die actief meehelpt om het streven van de overheid naar een kwaliteitsvolle dienstverlening in de praktijk om te zetten Omdat het berekenen van de kinderbijslag een gespecialiseerde materie is, waarin rekening moet worden gehouden met vaak complexe gezinssituaties, zijn krachtige tools nodig om deze taak correct in te vullen. In de loop van 2008 heeft Acerta een nieuw informatica-systeem in gebruik genomen, dat de mogelijkheid biedt om de functie van kinderbijslagfonds op de meest minutieuze manier uit te voeren. In 2009 werd het systeem gestroomlijnd, waardoor Acerta vandaag beschikt over één van de meest performante technologische middelen voor de uitvoering van deze maatschappelijke taak aantal klantenportfolios Kinderbijslagfonds (aantal werkgevers) ±

30 03.5 consult Acerta Consult biedt uiteenlopende diensten die de strategische en inhoudelijke invulling van het HR-beleid van de klanten ondersteunen. Belangrijk is dat Consult daarbij meer en meer mikt op het hoogste HR-niveau. Het stelt zich bij het uitstippelen van de HR-strategie immers op als partner van de bedrijfsleiding en de Raad van Bestuur. Consult wil zich profileren als een geïntegreerde en complete HRdienstengroep en past daardoor perfect in het profiel van de Acerta-groep in het algemeen. De diensten die consult biedt, in sommige gevallen via specifi eke afdelingen, hebben betrekking op tal van aspecten van het HR-beleid: - recrutering op maat van de klant (Kern Selection, Executive Research, Corgo executive search) - het uitvoeren van assessment-, development - en talent centers - outplacement-oplossingen en -begeleiding - HR Interim-management en tijdelijke ondersteuning (HR Flex, Acerta InHouse) - juridisch advies over sociaal juridische onderwerpen (Legal Consult) en advies inzake compensations & benefi ts - open opleidingen rond zowel sociaal juridische als HR-thema s, bestemd voor HR-managers en hun medewerkers - coaching en training rond HR-thema s (BCT Coaching & Training) - advies en begeleiding inzake Corporate Governance (Corgo) - abonnementen op juridische publicaties rond personeelsbeleid en sociale wetgeving - uitgebreide programma s rond HR consulting en talent management voor alle medewerkers (HR Consult) 28

31 03 onze klantenservice omzet Consult in duizend euro _ Evolutie in 2009 De terugval in de recruteringsmarkt, die zich onder invloed van de economische crisis reeds in 2008 had ingezet, speelde consult in 2009 nog steeds parten. Vooral de sourcing en recruteringsactiviteiten, waaronder de diensten van Kern Selection, Executive Research en HR Flex, hadden te lijden onder de negatieve conjunctuur en slaagden er niet in om de budgettaire verwachtingen in te lossen. Ook andere consulting activiteiten hadden te lijden onder de economische crisis, vooral omwille van de kostenbesparingen bij de klanten. HR consulting, Legal Consult en BCT Coaching & Training hadden hiervan te lijden. In de loop van het jaar werd duidelijk merkbaar dat klanten onder druk van de crisis voor hun HR-beleid gingen terugvallen op het invullen van de noodzakelijke basisbehoeften, en dat de ruimte voor bijkomende externe diensten eerder beperkt bleef. Goede prestaties waren er voor de afdeling open opleidingen, die de vruchten plukte van een inhoudelijke en geografische uitbreiding, en voor de outplacement-activiteiten. In een teruglopende arbeidsmarkt wisten beide activiteiten een deel van het omzetverlies in de andere segmenten te compenseren. Ook Acerta InHouse, dat specialisten afvaardigt die bij de klant basistaken (payroll en personeelsadminstratie) van het personeelsbeleid kunnen opnemen, zette een positief resultaat neer. Het maakte daardoor duidelijk dat er ook in moeilijke tijden ruimte is voor groei wanneer het de basics van de HR-dienstverlening betreft. Ondanks de terugval van de markt en de tegenvallende omzet, bleef Acerta Consult veerkrachtig en werden een aantal inititatieven genomen om de negatieve spiraal te doorbreken Wat de eigen werking betreft, werd er flink wat aandacht besteed aan de kostenstructuur. Het aantal externe werknemers werd beperkt en via een intern programma werden medewerkers ingezet in die activiteiten die het best aansloten bij hun eigen talenten en het potentieel van de markt. Daardoor werd een hogere efficiëntie gehaald, die ook in de toekomst haar vruchten zal afwerpen. Tegelijk werd heel wat aandacht besteed aan de verdere integratie van de bedrijven die in de loop van 2008 en voordien werden overgenomen. Consult heeft daarmee een structuur uitgebouwd die klaar is om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien en de ambitieuze omzetverwachtingen voor 2012 waar te maken. Daarnaast werd er gewerkt aan het inhoudelijke aanbod. Diverse projecten rond talent management verrijken de mogelijkheden van de groep en zullen ervoor zorgen dat het totaalpakket dat Acerta kan bieden, nog verder wordt versterkt. Tot slot verwacht Acerta Consult dat ook de kansen op geografische expansie de groei van de groep in het algemeen en van deze activiteit in het bijzonder, verder kunnen ondersteunen. Het potentieel ligt in de eerste plaats in de Franstalige en Brusselse markt, waar in de nabije toekomst een verdere ontwikkeling van de activiteiten wordt beoogd. Daarnaast ziet Acerta Consult ook verdere groei in de publieke en social profitsector. De toenemende druk op de begroting zal ook in deze sectoren het HR-beleid meer sturen naar performantie en het maximaal inzetten van alle beschikbare talenten ± 29

32 onze klantengroepen 04 Overall 30

33 Het aanbod van Acerta richt zich op een breed publiek en meerdere sectoren. Startende ondernemers of grote bedrijven zijn voor ons even belangrijk. Daarnaast bieden wij een unieke expertise voor zowel de privé en de publieke sector als voor de social profit.. bereikbaar professioneel proactief 31

34 04.1 starters 32

35 04 onze klantengroepen Wie een nieuwe zaak wil opstarten, heeft een heleboel verplichtingen te vervullen. De uitdagingen in die prille beginfase zijn van tweeërlei aard. Aan de ene kant moeten starters heel precies weten welke administratieve vereisten op hun situatie van toepassing zijn, en anderzijds is er ook de praktische afwikkeling. Acerta wil het starters gemakkelijk maken door een groot gedeelte van die taken voor zijn rekening te nemen. Op de specifieke website krijgen starters via een stappenplan een duidelijk overzicht van de belangrijkste aspecten die met de opstart van een onderneming gepaard gaan. Tegelijk worden ook de voorwaarden opgesomd waaraan starters moeten voldoen vooraleer ze een zaak uit de grond kunnen stampen. De taken die de startersconsulenten in het Acerta Ondernemingsloket voor hun rekening nemen, zijn onder andere: - de verplichte inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) - de activering van het BTW-nummer - eventuele andere contacten met de overheid - de aanvraag van de benodigde vergunningen - eventuele registraties, indien nodig (b.v. voor aannemers) Behalve de wettelijke verplichtingen, staan de startersconsulenten ook garant voor een goede adviesverstrekking m.b.t. al de relevante aspecten van de sociale wetgeving. Voor juridische vraagstukken of knelpunten kunnen zij de hulp inroepen van collega s die een bijzondere expertise hebben in dit competentiedomein. Uiteraard kunnen starters ook een beroep doen op de diensten van het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, die de verplichte sociale bijdrage berekent en opvolgt. Het dossier van de starter wordt via een on-line module ook ter beschikking gesteld van diens boekhouder. Op die manier blijven alle betrokkenen voortdurend op de hoogte van de meest actuele stand van zaken in het persoonlijk dossier. P 33

36 04.1 starters Raymond Caemerlinck van AC Advice in Aartselaar Bij de opstart kreeg ik meteen ook nuttig juridisch advies. Raymond Caemerlinck uit Aartselaar werd op 61-jarige leeftijd geconfronteerd met een herstructurering en zijn ontslag als bediende. In plaats van voor brugpensioen te kiezen, besloot hij zijn talenten en expertise nog eens opnieuw in de weegschaal te werpen. Vandaag is Raymond Caemerlinck terug aan de slag, als zelfstandige in bijberoep. Om zijn nieuwe eenmanszaak op poten te zetten, kon hij rekenen op de diensten van Acerta, dat meteen ook waardevol juridisch advies meegaf. Alles liep zo vlot dat het gevoel van bureaucratie geen enkele kans kreeg. raymond caemerlinck Zaakvoerder AC Advice Gedurende mijn loopbaan was ik actief als ontwerper van airco-installaties, vooral voor cabines van grote voertuigen, vertelt Raymond Caemerlinck. Toen mijn job verloren ging, had ik kunnen kiezen voor brugpensioen. Ik besloot mijn expertise echter verder te benutten, en als zelfstandig raadgever in dezelfde sector actief te blijven. De eerste stap was het bezoek aan een boekhouder. Ik kreeg er de nodige steun voor mijn plannen en de raad om mij naar een ondernemingsloket te begeven. Ik volgde de aanbevelingen van mijn accountant en kwam terecht bij Acerta. Een eenmanszaak starten is geen tijdrovende klus. Ik werd zeer vriendelijk ontvangen en stond versteld van de snelheid en het professionalisme waarmee mijn dossier werd aangepakt, zegt Ramond Caemerlinck. In een mum van tijd waren de administratieve formaliteiten achter de rug en kon ik me zelfstandige noemen. Daar bovenop kreeg ik heel wat nuttig advies over juridische aspecten en de sociale wetgeving rond mijn nieuwe statuut. Als je een dergelijke doorstart neemt, rijzen er vooraf in je hoofd soms wel wat twijfels over de administratieve consequenties. Toen de hele operatie achter de rug was, ontdekte ik echter bij mezelf dat alles zo snel en effi ciënt was verlopen, dat het gevoel van bureaucratie niet eens een kans had gekregen. ± 34

37 04 onze klantengroepen Olivier Stalmans van Kosmonaut in Antwerpen De overzichtelijke website maakte mijn keuze voor Acerta evident. Olivier Stalmans heeft een voltijdse functie als dispatcher op een ziekenwagendienst in het Antwerpse. Als 26-jarige creatieveling was hij al langere tijd geboeid door grafische vormgeving en het creatieve ontwerp van allerlei documenten en media. Wat aanvankelijk een hobby was, leek een interessante piste om een zelfstandige activiteit op te starten. Vandaag is Olivier zelfstandige in bijberoep. Dankzij Acerta, dat alle formaliteiten voor hem in orde bracht. Je stapt binnen met een boel vragen en komt als goed ingelichte zelfstandige weer naar buiten. olivier stalmans Zaakvoerder Kosmonaut Het leiden van een eigen activiteit was al langere tijd een droom, en eigenlijk is het allemaal een beetje organisch gegroeid, blikt Olivier Stalmans terug. Je bent geïnteresseerd in grafi sche vormgeving, volgt de technische mogelijkheden binnen dat vakgebied op de voet, en op een dag ben je puur uit hobby bezig met het ontwerpen van documenten en kaartjes, zonder echter te kunnen werken voor een vast en professioneel kliënteel. Mijn voltijdse dagtaak biedt mij een grote fl exibiliteit. Ik werk namelijk in een ploegenstelsel, waardoor er soms langere periodes van beschikbare tijd vrijkomen, die mij toelaten om een zelfstandige activiteit in bijberoep te ontwikkelen. Ik sprak erover met mijn vader, die mij administratief en boekhoudkundig op weg kon zetten. Mijn vader had zelf al zeer positieve ervaringen met Acerta, zodat we eerst en vooral te rade gingen op de website. We vonden er een zeer overzichtelijke pagina, specifi ek bestemd voor starters, die ons al een heel eind op weg hielp. Het heeft onze keuze voor Acerta zeker vergemakkelijkt. Het bezoek aan het ondernemingsloket was een spannend moment. Je stapt naar binnen en drie kwartier later kom je als zelfstandige weer naar buiten. Het ging allemaal verbluffend snel. Het onthaal was zeer vriendelijk en professioneel. Al onze vragen werden duidelijk beantwoord, en alle formaliteiten waren binnen de kortste keren in orde. Toen ik van het ondernemingsloket thuis kwam, kon ik meteen aan de slag en nog diezelfde dag waren mijn eerste offertes reeds de deur uit!. ± 35

38 04.2 Zelfstandigen en vrije beroepen 36

39 04 onze klantengroepen De zelfstandige ondernemer begint vaak op kleine schaal met het uitwerken van een persoonlijke zaak. Hoewel sommigen van hen geen specifieke groei beogen, is het in de meeste gevallen de bedoeling om de zaak na verloop van tijd uit te breiden, zowel door organische groei als door eventuele overnames. De aanwerving van personeel is één van de factoren die onvermijdelijk verbonden zijn aan de groei van de onderneming. Acerta staat de zelfstandige ondernemers bij met tips en advies over allerlei HRgerelateerde onderwerpen die bij de groei van een onderneming aan de orde zijn. Daarbij gaat het zowel om wettelijke aspecten, zoals de rechten en plichten van de zelfstandige, als op vaardigheden die voor elke bedrijfsleider onontbeerlijk zijn. In dit laatste geval handelt het in de eerste plaats om het aanbod van Acerta Consult, dat helpt om in de meeste HR-domeinen de nodige competenties op te doen of aan te scherpen. P De overige diensten die Acerta aan zelfstandigen kan aanbieden, zijn onder andere: - advies bij aanwerving - advies inzake loon- en arbeidsvoorwaarden - het uitwerken van competitieve loonpakketten - administratieve aangifte van nieuwe medewerkers - informatie over aanvullende verzekeringen en het sociale vangnet - het geven van een leidraad i.v.m. subsidiemaatregelen Daarbij komen de diensten van het sociaal secretariaat, dat de loonbereking en de salarisadministratie voor zijn rekening kan nemen, en het kinderbijslagfonds. De website bundelt al de relevante informatie en geeft antwoorden op de vragen die het meest aan de orde zijn. 37

40 04.2 ZelfstanDigen en vrije Beroepen Ludovicus Vochten, Brecht Een uitgebreide samenwerking die meegroeit. Ludovicus Vochten begon op 1 januari 1990 met een zelfstandige onderneming. Zijn zaak is gespeciliseerd in de herstelling van militair materieel, met de klemtoon op wielvoertuigen. Militaire vervoermiddelen van tal van Europese landen komen bij hem terecht en vertrekken na een grondige restauratie en revisie opnieuw naar andere uithoeken van de wereld, een tweede loopbaan tegemoet. Het bedrijf is in al die jaren gezond gegroeid, onder de vleugels van Acerta dat het HR-gebeuren voor Ludovicus Vochten in goede banen leidt. Als je met personeel werkt en je bent zelf geen HRexpert, dan kan je maar beter vertrouwen op specialisten. ludovicus vochten Zaakvoerder Ludovicus Vochten Wat aanvankelijk als een eerste zelfstandige activiteit begon, is uitgegroeid tot een volwassen bedrijf, vertelt Ludovicus Vochten. Mijn zoon heeft de zaak inmiddels overgenomen, maar we zijn er allebei actief mee bezig. De groei van het bedrijf heeft zijn weerslag gekend op het personeelsbestand. We werken met vijf vaste werknemers, één deeltijdse medewerker en dan nog een deeltijdse leerlingchauffeur. Zelf hebben we dan weer het statuut van zelfstandigen, wat maakt dat we voor de afhandeling van onze personeelszaken rekening moeten houden met verschillende sociale statuten en situaties. Acerta vervult voor onze medewerkers de rol van sociaal secretariaat en kinderbijslagfonds. Wij zelf, de zaakvoerders, werken met Acerta als sociaal verzekeringsfonds. De personeelsgegevens en de maandelijkse input worden aan Acerta doorgegeven per mail of per fax. We krijgen een overzichtelijke loonberekening die voor ons als basis dient om de betalingen aan het personeel uit te voeren. Voor zelfstandige ondernemers is het niet altijd evident om de HR-afwikkeling tot in de kleinste details onder de knie te krijgen. Als je met personeel werkt en je bent zelf geen specialist in personeelszaken of sociale wetgeving, dan heb je er alle belang bij om met een expert in zee te gaan. We houden vrij intensief contact met Acerta en kunnen steeds terecht bij onze dossierbeheerder die ons snel en effi ciënt op weg helpt. Bij Acerta hebben we dat gevoel van comfort en zekerheid. Ze krijgen van ons een 10 op 10 over de ganse lijn. ± 38

41 04 onze klantengroepen Jean Rousseau uit Namen Op een dag moet je personeel aanwerven en sta je plots met een pak vragen. Jean Rousseau voelde het ondernemerschap al langere tijd kriebelen en besloot begin 2005 een eigen zaak te beginnen in voeding en delicatessen. Na een bezoek aan de boekhouder kwam hij terecht bij het ondernemingsloket, waar Acerta zijn intrede deed als HR-partner van zijn zaak. Vijf jaar later runt Jean Rousseau een bloeiend bedrijf met drie medewerkers, en is Acerta voor hem een vast aanspreekpunt geworden. Acerta heeft op elk scharniermoment voor ons bedrijf een ondersteunende rol gespeeld. jean rousseau Zaakvoerder Jean Rousseau De start van de zaak liep van een leien dakje, herinnert Jean Rousseau zich. Het bezoek aan het ondernemingsloket bewees dat sommige dingen echt vlot kunnen lopen, zolang je ze maar aan de juiste mensen overlaat. Toen ik het ondernemingsloket buiten kwam, kon ik me voor het eerst zelfstandige noemen. Met de inschrijving in de kruispuntbank en de activering van het BTW-nummer was nog niet alles in kannen en kruiken. Als bedrijf in de voedingssector kon ik bij Acerta terecht voor advies over alle vergunningen die nodig zijn. Gelukkig dat je als beginner kan terugvallen op de expertise van specialisten. Ik kan terecht zeggen dat ik bij de start voor een goot deel verlost werd van juridische en administratieve bekommernissen. De delicatessenzaak trekt inmiddels een groeiend klienteel, waardoor Jean Rousseau al snel handen te kort kwam. Op een dag moet je de hulp inroepen van vaste medewerkers. Op dat moment komen de vragen bij tientallen op je af. Gelukkig was er Acerta om mij wegwijs te maken in de sociale wetgeving. Zij konden een perfect beeld schetsen van de consequenties van deze stap, zowel op financieel als op sociaal-juridisch vlak. Het heeft er alleszins voor gezorgd dat ik na de aanwerving niet voor grote verrassingen kwam te staan. Vandaag vervult Acerta de rol van ondernemingsloket voor drie vaste medewerkers, waarvan één deeltijdse, en van kinderbijslagfonds. Voor de zaakvoerder zelf fungeert Acerta nog steeds als sociaal verzekeringsfonds. Daar bleef het niet bij, want op aanraden van de boekhouder hebben we Acerta ook aangesproken voor bijkomende diensten, zoals het gewaarborgd inkomen en andere sociale vangnetten. Acerta is in de loop van de jaren met het bedrijf meegegroeid. Als ik er na vijf jaar op terugblik, moet ik vaststellen dat Acerta op elk scharnierpunt in de groei van onze onderneming een ondersteunende rol heeft gespeeld. Aan de start, bij de groei, en wellicht ook op het moment dat ik mijn actieve loopbaan kan afronden. Bijna zoiets als een partner voor het leven dus. ± 39

42 04.3 kmo's 40

43 04 onze klantengroepen Als kleine ondernemingen uitgroeien tot KMO s, groeit het personeelsbestand onvermijdelijk mee. Deze nieuwe ontwikkeling gaat gepaard met een hele reeks uitdagingen die van ondernemers extra energie vragen, maar ook kennis en vaardigheden die zij misschien liever aan specialisten overlaten. Terwijl de ondernemer zich focust op de uitbouw van de zaak, helpt Acerta bij alle aspecten van het personeelsbeleid. Op die manier neemt het de ondernemer een aantal taken uit handen en zorgt het voor een professionele HR-omkadering, die het menselijk kapitaal, ook in de allerkleinste KMO, optimaal valoriseert. Op de website geeft Acerta een volledig overzicht van alle aspecten inzake HR-dienstverlening die het aan KMO s kan bieden. De taken die Acerta voor KMO s voor zijn rekening kan nemen, omvatten onder andere de volgende competenties: - payrolling - advies bij aanwerving - advies inzake loon- en arbeidsvoorwaarden - het uitwerken van competitieve loonpakketten - administratieve aangifte van nieuwe medewerkers - aanvraag van tewerkstellingsmaatregelen - aanvraag van andere steunmaatregelen - optimalisatie van processen en administratie Daarbij komen de diensten van het sociaal secretariaat, dat de loonbereking en de salarisadministratie voor zijn rekening kan nemen, en het kinderbijslagfonds. Uiteraard kunnen ook de diensten van Acerta Consult voor KMO s ondersteuning bieden bij specifi eke, HR-gerelateerde behoeften zoals coaching, advies bij ontslag, outplacement, sociaal juridische adviesverlening en zoveel meer. P 41

44 04.3 kmo's A&D Naenen uit Boechout Acerta verzorgt reeds jaar en dag onze loonverwerking. In 1988 werd A&D Naenen opgericht. De tomatenplantage, aanvankelijk een eenmanszaak, groeide inmiddels uit tot een familiebedrijf. Vakkennis is vaak een doorslaggevend argument voor een langdurende professionele relatie. Dat geldt ook voor de band die A&D Naenen al sinds 1988 met Acerta heeft. Als we zaakvoerder Danny Naenen polsen naar het waarom van die relatie, blijkt dat Acerta en A&D Naenen eigenlijk al veel langer samenwerken. Je kan er op rekenen dat je vraag snel wordt beantwoord door iemand met expertise in je vakgebied. danny naenen Zaakvoerder A&D Naenen Acerta is gewoon meegenomen in de omschakeling van eenmanszaak naar familiebedrijf, zegt Danny Naenen. Mijn vader en ik zijn altijd heel tevreden geweest over de samenwerking en dan sta je niet lang stil bij die overdracht. Laat ons zeggen dat Acerta op natuurlijke wijze is meegegroeid met ons bedrijf. Mijn vrouw, die zich bezighoudt met de lonen, kan dat zeker bevestigen. Voor elk bedrijf is het belangrijk dat het sociaal secretariaat vertrouwd is met de sector. Acerta heeft de expertises van de tuinbouwsector gegroepeerd. Voor de samenwerking is dat een hele stap vooruit geweest, vindt Kristien Tielemans. Op die manier kan je er ook echt op rekenen dat je vraag heel snel wordt beantwoord door iemand met veel ervaring in je eigen vakgebied. Kristien Tielemans behandelt de lonen van de 15 à 30 arbeidskrachten die de tomatenplantage jaarlijks bevolken. Zij maakt daarvoor gebruik van e-twist en kan ook rekenen op de hulp van het sociaal secretariaat van Acerta. Het gaat om 15 vaste medewerkers, die s zomers worden aangevuld met 15 à 20 seizoenskrachten. Een hele klus, weet Kristien Tielemans, want in de loop van zo n jaar veranderen er wel eens mensen van werkregime. Daarom is het belangrijk om met een vertrouwde partij als Acerta te werken. Als ik het kantoor bel, word ik spontaan geholpen. Er zijn voldoende mensen die onze sector of ons bedrijf voldoende kennen om ons te woord te staan. Ook de communicatie verloopt bijzonder vlot. In een rustige periode kan ik nog wel wat zaken afhandelen via de telefoon, maar als ik zelf buiten meewerk, stuur ik s ochtends een mailtje. Ik weet dat er altijd iemand op het Acerta-kantoor is die mijn vraag zal kunnen beantwoorden. Wanneer ik later op de dag mijn mails natrek, is mijn vraag meestal beantwoord. Het is een voorbeeld van effi ciëntie. ± 42

Een inspirerende partner

Een inspirerende partner Jaarverslag 2009 2 Een inspirerende partner 1900 medewerkers telt SD Worx vandaag. Ongetwijfeld staan sommigen onder hen dicht bij u. Via het kantoor in uw buurt, misschien. Of via het aanbod dat ze voor

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2014. Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces.

Activiteitenverslag 2014. Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Activiteitenverslag 2014 Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Acerta-steekkaart 1. Acerta in het kort 4 2. Onze missie, visie en strategie 5

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

2012-2013 koersvast en wendbaar

2012-2013 koersvast en wendbaar 2012-2013 koersvast en wendbaar 2012-2013 koersvast en wendbaar 5 STRATEGIE Een jaar van verandering SD Worx zette in 2012 sterke prestaties neer. Ondanks de moeilijke economische omstandigheden steeg

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

uitzendkrachten / werkzoekenden VERTROUWELIJK overheid als aanbieder overheid als regisseur regulator uitzendarbeid werkgevers- vakbonden federaties

uitzendkrachten / werkzoekenden VERTROUWELIJK overheid als aanbieder overheid als regisseur regulator uitzendarbeid werkgevers- vakbonden federaties Zoals uitzendwerk echt is Angelique was een van de mensen die ik begeleid heb in het kader van Werk Welzijn. In het begin van het traject was zij zeer gedemotiveerd en was zij niet bezig met solliciteren;

Nadere informatie

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be Inhoud I. Ons derde duurzaamheidsverslag II. Realisaties & doelstellingen 2.1 CSR objectieven 2014 2.2 CSR objectieven 2015 2.3 CSR budget 2014 2.4 Cijfers III. Woord van onze CEO 3.1. In memoriam: Professor

Nadere informatie

acerta in-house In Praktijk testimonials www.acerta.be 1001 In House A5.indd 1 11/02/2010 15:29:58

acerta in-house In Praktijk testimonials www.acerta.be 1001 In House A5.indd 1 11/02/2010 15:29:58 acerta in-house In Praktijk testimonials www.acerta.be 1001 In House A5.indd 1 11/02/2010 15:29:58 1001 In House A5.indd 2 11/02/2010 15:29:58 3 Inhoud Voorwoord Zo verscheiden als uw HR-praktijk is, zo

Nadere informatie

2011-2012 bewust ondernemen

2011-2012 bewust ondernemen 2011-2012 bewust ondernemen Onze sterke resultaten zijn het gevolg van zeer bewust ondernemen! We realiseerden groei in onze drie activiteitenpijlers: Payroll, HR en Tax & Legal. In zo goed als al onze

Nadere informatie

VOORWOORD... 2. Missie, kernwaarden en strategie... 5. Een sterk financieel resultaat... 8. Samenwerking en beleidsondersteuning...

VOORWOORD... 2. Missie, kernwaarden en strategie... 5. Een sterk financieel resultaat... 8. Samenwerking en beleidsondersteuning... JAARVERSLAG 2014 INHOUDSTABEL VOORWOORD... 2 Missie, kernwaarden en strategie... 5 Een sterk financieel resultaat... 8 Samenwerking en beleidsondersteuning...12 Softwareoplossingen en IT-expertise...19

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY jaarverslag 2014 1 4 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY 2 0 1 4, het jaar van de chemie... tussen landen, tussen mensen INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD...4 2. KERNCIJFERS...8

Nadere informatie

Brussels: Key issues in 2011

Brussels: Key issues in 2011 Brussels: Key issues in 2011 Membership & Business Relations Brussels Metropolitan International Economie & lobbying Onderwijs & Werkgelegenheid Business support & Mediation Communicatie Events BECI Activities

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Woord vooraf

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Woord vooraf Woord vooraf Toen ik drie jaar geleden met mijn opleiding startte, leek het eindwerk mijn uiteindelijke doel. Vandaag is het zover! Dit eindwerk vorm het sluitstuk binnen mijn opleiding als Maatschappelijk

Nadere informatie

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion):

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Accountancy - Tax & Legal Consulting - Financial Management - Mergers & Acquisitions Dialoog magazine voor kmo-bedrijfsleiders zomer 2008 nr. 3 Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Ondernemen

Nadere informatie

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx.

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx. Contact SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com www.sdworx.com Dos s i e r Strategie Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i

Nadere informatie

34 _epm _bi _postafhaling _pay@finpost _ebm of budgetbeheer _archiveringsnormen

34 _epm _bi _postafhaling _pay@finpost _ebm of budgetbeheer _archiveringsnormen Jaarverslag 2011 Harmonieus samenspel en vooruitgang Jaarverslag 2011 Harmonieus samenspel en vooruitgang 04 Voorwoord _Voor u ligt het jaarverslag 2011! 06 this is the story of julie 08 onze klanten 12

Nadere informatie

Growing in the future

Growing in the future Growing in the future jaarverslag activiteitenverslag 0 kerncijfers 2005 2006 2007 2008 2009 // Hoogtepunten Winst- en Verliesrekening in miljoen euro Opbrengsten 733,5 813,5 931,9 1.018,8 1.197,4 Brutowinst

Nadere informatie

Duurzaam HRM Business of fata morgana?

Duurzaam HRM Business of fata morgana? Business of fata morgana? Mogen we gewagen van duurzaam HRM? Tijdens de crisis bleek HRM vaak juist niet duurzaam. Onder financiële druk gingen tal van uitstekende én nuttige initiatieven al gauw voor

Nadere informatie

+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder

+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Z A T E R D A G 2 2 T / M V R I J D A G 2 8 S E P T E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Sven Gatz

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 HET GEBRUIK VAN INTERIM MANAGEMENT ALS MANAGEMENTINSTRUMENT: THEORETISCH- EN EMPIRISCH ONDERZOEK Scriptie voorgedragen tot het

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

Mark Leysen Executive Chairman. Pedro Matthynssens Managing Director. Beste cliënt,

Mark Leysen Executive Chairman. Pedro Matthynssens Managing Director. Beste cliënt, Beste cliënt, Vanbreda Risk & Benefits is als Vlaams bedrijf uitgegroeid tot een volbloed Benelux-organisatie met wereldwijde vertakkingen, wat nodig is om u ook tot ver buiten de landsgrenzen optimaal

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK

SC OOP OP MENS EN WERK 13 A F G IF T E K A N T O O R: A N T W E R P E N X E R K E NNING: P 303742 SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR.1113 J U N I - J U L I - A U G U

Nadere informatie