HAAL HET BESTE UIT UZELF EN UW MEDEWERKERS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HAAL HET BESTE UIT UZELF EN UW MEDEWERKERS."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG ACERTA HR-DIENSTENGROEP talent HAAL HET BESTE UIT UZELF EN UW MEDEWERKERS.

2 Acerta Buro & Design Center Heizelesplanade PB 65 B-1020 Brussel

3 acerta in een notendop 02 Acerta steekkaart 04 Onze missie 05 Visie en strategie bij acerta 08 Woord van de voorzitter en de CEO 10 Belangrijkste feiten in 2009 en begin onze klantenservice 16 Ondernemingsloket 18 Sociaal verzekeringsfonds 20 SOCIAAL SECRETARIAAT - PUBLIC 22 Kinderbijslagfonds 26 consult 28 onze klantengroepen 30 Starters 32 Zelfstandigen en vrije BEROEPEN 36 KMO s 40 Grote ondernemingen 44 Boekhouders EN ACCOUNTANTS 48 De publieke sector 52 De social profitsector 56 ons beleid 60 Werken bij Acerta 62 Acerta groepscompetenties 64 De Acerta waarden 65 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 66 Corporate Governance 68 Financieel gedeelte 80 Balans 82 resultatenrekening 83 01

4 acerta in een notendop 01 Professional 02

5 Acerta is een geïntegreerde HR-dienstengroep, die menselijk kapitaal optimaal valoriseert voor al zijn klanten. Met ons totaalaanbod, onze praktische en pragmatische aanpak en het talent van al onze mensen streven wij in onze sector een leidinggevende positie na. advies ondernemend ervaren 03

6 01.1 acerta steekkaart Acerta is een dynamische en toonaangevende HR-dienstengroep in België, met een groeiende aanwezigheid in Brussel en Wallonië. Acerta biedt professionele HR-diensten voor een brede doelgroep en heeft een gepersonaliseerde aanpak voor startende of gevestigde ondernemers, HRprofessionals in kleine, middelgrote en grote bedrijven, boekhouders, de overheid en de social profitsector. Acerta is als HR-dienstengroep in België gespecialiseerd in het advies, de informatisering en de verwerking van administratieve processen rond loonverwerking, sociale zekerheid, kinderbijslag en vestigingsformaliteiten. De groep ondersteunt de ondernemer in elke groeifase en elk HR-proces en is ook een actieve speler op de markt van werving & selectie en het beheer en de ontwikkeling van menselijk kapitaal. Acerta streeft naar het marktleiderschap in zijn sector. Om die strategische doestelling te realiseren steunt Acerta op 'de kracht van mensen'. De groep wil de talenten, de expertise en het enthousiasme van haar eigen medewerkers inzetten om het menselijk kapitaal van de klanten maximaal te valoriseren. Het Acerta-netwerk bestaat uit 23 kantoren, gespreid over geheel België. De groep telt medewerkers en haalde in 2009 een bedrijfsopbrengst van 139 miljoen EUR. 04

7 acerta in een notendop onze missie 05

8 01.2 onze missie Powered by P.E.O.P.L.E. Acerta wil de beste HR-partner zijn van alle in België opererende bedrijven en organisaties, zowel in de private- als de overheidssector. Acerta wil ook de beste partner zijn van zelfstandigen, starters en hun directe raadgevers. Acerta munt daarbij uit door een praktische en pragmatische aanpak. _ Professional Met professionele HR-services, advies, tools en administratieve ondersteuning Excellence en met de kracht van onze mensen, die teamspirit, integriteit en respect uitdragen en doordrongen zijn van operational excellence en verantwoordelijkheidszin tegenover klant en collega, Overall stellen wij als leidende, geïntegreerde HR-dienstengroep _ Partnership onze expertise en ervaring praktisch en pragmatisch ter beschikking van ondernemers en ondernemingen uit de private, social profi t en overheidssector in België _ Lifelong zodat zij in elke fase van hun onderneming _ Engagement de kracht van hun mensen optimaal kunnen valoriseren en zich kunnen focussen op hun business en ambities. ± 06

9 acerta in een notendop visie en strategie Acerta is een geïntegreerde HRdienstengroep die menselijk kapitaal optimaal valoriseert voor zijn klanten. P Wij streven naar marktleiderschap P Wij gaan voor operational excellence P P België is onze markt Opererend als één groep P Wij gaan klantgericht naar specifieke segmenten zoals de overheid, de social profit en port & logistics 07

10 bij acerta Partnership 08

11 Het voorbije boekjaar vormde een grondige test en een grote uitdaging voor de slagkracht van de HR-dienstensector. Hoewel de economische crisis duidelijke sporen naliet, hield Acerta stand en waren er voldoende lichtpunten om met veel vertrouwen vooruit te blikken. teamgericht nauwgezet expertise 09

12 02.1 Woord van de voorzitter en de ceo 10

13 2009 bij acerta zal op economisch vlak voor altijd geboekstaafd blijven als een moeilijk jaar. De globale conjunctuur hapte naar adem onder druk van de aanhoudende crisis en het moeizame herstel na een periode van economische recessie. Ook voor onze eigen sector bracht 2009 een aantal specifieke uitdagingen, die ons een jaar lang genoodzaakt hebben om alert te reageren en voortdurend kort op de bal te spelen. Na afloop van het voorbije boekjaar kunnen we met tevredenheid vaststellen dat Acerta er in geslaagd is om ook in deze moeilijke omstandingheden een positieve prestatie neer te zetten. De uitdagingen voor de sector waren nochtans groot. De intrestinkomsten, die voor een groot gedeelte bepalend zijn voor het resultaat van onze activiteiten, bereikten een dieptepunt. De krimpende arbeidsmarkt leidde onvermijdelijk tot een daling van het globale aantal loonberekingen, en de economische recessie had een ontradend effect op nieuwe starters. Onder invloed van al deze factoren kende onze sector in 2009 een structurele daling van de markt. Als Acerta er in de loop van het jaar toch in geslaagd is om zijn marktaandeel in een aantal strategische segmenten uit te breiden en zijn omzet met ruim 8% op te trekken, is dat in de eerste plaats te danken aan doortastende ingrepen en een gewijzigde attitude. In een dalende markt kwam de globale kostenstructuur sneller onder druk en vooral de automatische index-aanpassing zorgde in volle crisiperiode voor een valse noot. Acerta had reeds in 2008 op deze situatie geanticipeerd. De maatregelen die toen werden uitgetekend om onze efficiëntie te verhogen en onze kostenstructuur te optimaliseren, hebben ons in 2009 voldoende gewapend om het hoofd te bieden aan een situatie die niet bij alle spelers in onze sector even snel zal worden vergeten. Voor de toekomst blijven de uitdagingen minstens even groot. De intrestinkomsten glijden verder weg en de tekenen van economisch herstel blijven schuchter. De periode waarin onze sector in opdracht van de overheid vanuit een comfortpositie kon opereren, lijkt dan ook stilaan achter de rug. Meer en meer evolueren we in de richting van retail-bedrijven, die rekening moeten houden met een scherpere concurrentie, kleinere marges, de nood aan een bijzonder kwalitatieve dienstverlening en aan een flexibele en efficiënte aanpak. In deze moeilijke context is Acerta de goede weg ingeslagen. De kostenstructuur werd geoptimaliseerd en de positieve cijfers die we als groep in 2009 hebben neergezet, geven aan dat we gewapend zijn om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. De overname van Shéhérazade in 2009 en de overeenkomst met Cepa Sociaal Secretariaat in april 2010 bieden ons extra troeven om de kwaliteit van onze dienstverlening nog verder op te drijven, precies zoals onze opdrachtgevers en onze klanten dat eisen. In dit streven naar kwaliteit zal de klant meer dan ooit centraal komen te staan. Voor Acerta is deze benadering niet nieuw, maar toch zullen we voluit moeten focussen op een integrale klantenbediening. Het is een uitdagend vooruitzicht, dat in 2010 de grootste aandacht zal vergen in alle geledingen van ons bedrijf. Acerta blikt met vertrouwen vooruit en weet zich gesteund door het enthousiasme van al zijn belangengroepen, opdrachtgevers zowel als klanten, medewerkers, moederorganisaties en alle andere partners. Wij willen ieder van hen daar van harte voor danken. Karel Plasman gedelegeerd bestuurder Chris Botterman voorzitter Raad van Bestuur P 11

14 02.2 Belangrijkste feiten in 2009 en begin 2010 Maart 2009 Acerta International Februari 2009 Presa Acerta lanceert samen met Van Roey Automation de Presa-webtool voor opvoedings- en huisvestingsinstellingen. Presa laat medewerkers toe om hun prestaties zelf te registereren. Gegevens als gepresteerde uren, afwezigheden, woon-werkverkeer en toeslagen worden ook automatisch overgenomen in de loonverwerking. In de Acerta-kantoren in het Buro & Design Center in Brussel gaat de eerste editie door van Acerta International. Met dit nieuwe evenement wil Acerta een specifi ek dienstenpakket promoten voor bedrijven die internationaal actief zijn en duidelijk maken dat het HR-expertise kan bieden in materies die het Belgische niveau overstijgen. Op deze manier wil Acerta bewijzen dat het ook voor grotere multinationals een talentvolle HR-partner kan zijn. Maart 2009 Talent Coaching BCT Coaching & Training, een afdeling van Acerta, lanceert samen met Golazo het project Talent Coaching. Vijf topcoaches uit de sportwereld stellen zich ter beschikking van het bedrijfsleven om via een inspirerend betoog werknemers bewust te maken van hun kracht en mogelijkheden. April 2009 Mobi-Construct Acerta lanceert Mobi-Construct, een toepassing voor bedrijven in de bouwsector met maximum 30 arbeiders. De nieuwe en betaalbare online-tool berekent snel en makkelijk de mobiliteitsvergoeding voor kleine bedrijven in de bouwsector. Met deze stap verstevigt Acerta zijn positie in de bouwsector. 12

15 bij acerta Juli 2009 Foire de Libramont Acerta is één van de hoofdsponsors van de landbouw-, bosbouw- en agrovoedingsbeurs van Libramont. Door zijn prominente aanwezigheid op deze grootschalige en unieke tentoonstelling promoot Acerta zijn geïntegreerde dienstenaabod en merkimago in het Franstalige landsgedeelte, dat een strategische pijler vormt in de toekomstige ontwikkeling van de groep. 13

16 02.2 Belangrijkste feiten in 2009 en Begin 2010 Oktober 2009 Shéhérazade September 2009 Acerta Brussels Ekiden Acerta is hoofdsponsor van de afl ossingsmarathon in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, waaraan teams van bedrijven en verenigingen uit het hele land deelnemen. Met zijn steun aan dit sportief evenement wil Acerta zijn merkimago en dienstenaanbod duidelijk in de schijnwerpers plaatsen, maar tegelijk ook de link leggen met zijn groepswaarden, waarin de kracht van mensen de meest prominente plaats inneemt. Acerta neemt Shéhérazade over, een Belgisch bedrijf dat een krachtige loonmotor heeft ontwikkeld voor de publieke sector en de social profi t. De overname versterkt de positie van Acerta in beide segmenten en biedt ook mogelijkheden voor het optimaliseren van de loonberekeningen voor bestaande klanten. Leerstoel social profit Aan de Universiteit van Antwerpen vindt de feestelijke lancering plaats van de Acerta leerstoel Social Profi t. Met dit initiatief wil Acerta een aantal typische aspecten van de sector verder uitdiepen en zijn leidinggevende rol in de HR-dienstverlening aan de social profi t- sector nog meer kracht bijzetten. November 2009 Opening kantoor Roeselare Acerta opent een nieuw kantoor in Roeselare, waar ten behoeve van de lokale klanten zowel het Acerta Ondernemingsloket als Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, Acerta Sociaal Secretariaat en Kern Selection (het vroegere Carl Adams) een plaats krijgen onder één dak. 14

17 bij acerta Oktober 2009 Talent Congres Acerta maakt op het Talent Congres de resultaten bekend van het Grote Talentonderzoek, dat uitgevoerd werd in samenwerking met Vacature, de KULeuven en HR Magazine. Met deelnemers werd nooit eerder een dergelijk grootschalig onderzoek rond Talent Management gedaan. Februari 2010 RNCI-dag Mei 2010 Leerstoel talent management Acerta ondertekent een overeenkomst met de K.U.Leuven voor de oprichting van een nieuwe leerstoel Talent Management & Employability. De leerstoel heeft tot doel de banden tussen onderzoek, beleid en bedrijfspraktijk sterker aan te halen en de bestaande samenwerking tussen Acerta en de K.U.Leuven verder uit te diepen. Cepa Acerta organiseert de allereerste Dag van het Remuneratiecomité, een tweetalig topseminarie voor bestuurders over alle belangrijke aspecten van een degelijk en verantwoord remuneratiebeleid in beursgenoteerde vennootschappen en internationale ondernemingsgroepen. Met dit initiatief wil Acerta de deelnemers informeren over de nieuwste ontwikkelingen, en zijn expertise in corporate governance verder uitdragen. Acerta neemt Cepa Sociaal Secretariaat over en bundelt de krachten van beide partijen in Acerta Port & Logistics. De nieuwe entiteit wordt meteen een toonaangevende speler in de loonberekeningen voor de toekomstgerichte sectoren havens, transport en logistiek, die een drijvende kracht vormen achter de Vlaamse en Belgische economie. Februari 2010 Opening kantoor Namen Acerta opent een nieuw kantoor in Jambes, bij Namen. Met deze stap versterkt Acerta zijn aanwezigheid in Wallonië, dat een groeiregio vormt in de toekomstige ontwikkeling van de groep. 15

18 onze klantenservice 03 Engagement 16

19 Door zijn grote diversiteit en brede expertise kan Acerta een uitgebreide waaier HR-diensten bieden. Wij zijn aanwezig in alle segmenten van het economisch leven en zijn er voor iedereen die de kracht van mensen door een professionele HR-omkadering wil valoriseren. valoriserend integriteit vertrouwen 17

20 03.1 ondernemingsloket Zelfstandige ondernemers, ongeacht of ze aan het hoofd staan van een kleine, een middelgrote of grote onderneming, vormen voor Acerta een cruciale doelgroep. Om de bindingen met deze groep van bij de start op te bouwen, is Acerta op de markt actief als erkend ondernemingsloket. Het ondernemingsloket is een wettelijk gereglementeerde activiteit, die instaat voor een duidelijk omschreven dienstverlening. Meestal gaat het om administratieve verplichtingen waarvoor vroeger contact moest worden opgenomen met verschillende instanties. Typische voorbeelden van dit takenpakket zijn de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), het afl everen van uittreksels uit de KBO, de BTW activatie, enz. De vergoedingen die het ondernemingsloket van de klant ontvangt en die betrekking hebben op dit gereglementeerde basisaanbod, zijn wettelijk geregeld en dezelfde voor alle aanbieders. Enkel voor aanvullende diensten, zoals het samenstellen van dossiers of het aanvragen van specifi eke vergunningen, geldt een vrije tarifering. Het ondernemingsloket van Acerta richt zich tot startende zelfstandigen en ondernemers via verschillende kanalen, zoals het kantoren-netwerk, het telefonische service center en een website (www.ikwilstarten.be) maar het belangrijkste distributiekanaal is de samenwerking met boekhouders en accountants die hun klanten naar ons doorverwijzen. 18

21 03 onze klantenservice marktaandeel in belgië Ondernemingsloket (aantal verrichtingen) in % 20,94 _ Evolutie in 2009 De kwaliteitsvereisten die de overheid oplegt aan haar externe partners en die ook gelden voor de kinderbijslagfondsen of de sociale verzekeringsfondsen, zijn eveneens van toepassing op de ondernemingsloketten. De kwaliteitsparameters vormen het voorwerp van een doorgedreven controle, die de basis vormt voor een kwaliteitsscore. Anders dan bij de kinderbijslagfondsen heeft deze evaluatie nog niet geleid tot de invoering van een sanctiesysteem. In de loop van het jaar werden binnen de groep reeds tal van maatregelen genomen of voorbereid die de kwaliteit van de diensten die de ondernemingsloketten van Acerta bieden, nog verder moeten aanscherpen. omzet Ondernemingsloket in duizend euro Door de roep naar administratieve vereenvoudiging krijgen zelfstandige ondernemers steeds vaker de mogelijkheid om zelf administratieve verrichtingen uit te voeren waarvoor ze vroeger afhankelijk waren van het ondernemingsloket, zoals beperkte aanpassingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Op 1 januari 2010 ging het Eén-loket van start, met de bedoeling dat startende zelfstandigen of ondernemers vanuit de ganse EU op één plek terecht kunnen voor alle administratieve verplichtingen, ongeacht of het om een federale, regionale of gemeenschapsmaterie handelt. Vermits de erkende ondernemingsloketten als ideale partner gezien werden om deze functie in de praktijk te vervullen, liepen reeds in 2009 de nodige voorbereidingen om het Acerta Ondernemingsloket op deze nieuwe taak voor te bereiden. ± aantal VERRICHTINGEN Ondernemingsloket

22 03.2 sociaal verzekeringsfonds Net zoals het ondernemingsloket vervult het sociaal verzekeringsfonds een wettelijke rol, die strikt omschreven is en die een aantal diensten biedt aan ondernemers. De aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds is voor zelfstandigen een verplichting, en legt de band met het stelsel van sociale zekerheid. Sociale verzekeringsfondsen behartigen niet alleen het sociaal statuut van zelfstandigen, maar voeren een takenpakket uit dat strikt genomen uiteenvalt in vier grote pijlers. In de eerste plaats staan sociale verzekeringsfondsen in voor het berekenen van de sociale bijdragen van hun klanten. Vervolgens zorgen ze voor de inning van deze bijdragen. De derde functie heeft betrekking op de rechten van de zelfstandigen, en voorziet in de uitbetaling van een aantal uitkeringen zoals kinderbijslag of pensioenen, het uitschrijven van dienstencheques voor specifi eke toepassingen, enz. Tot slot houden de sociale verzekeringsfondsen ook de loopbaan van de zelfstandige bij, zodat zij voortdurend een overzicht bewaren op het beroepstraject van de ondernemer. Voor hun financiering zijn de sociale verzekeringsfondsen afhankelijk van een percentage op de bijdrage die door de zelfstandige wordt betaald. De verschillende sociale verzekeringsfondsen hanteren daarvoor uiteenlopende tarieven, waarbij het een bewuste strategie is van Acerta om zich op deze markt als goedkoopste aanbieder te profileren, nl 3,05 % tov de duurste met 4.20 %. 20

23 03 onze klantenservice marktaandeel in belgië Sociaal verzekeringsfonds (aantal zelfstandigen) in % 27,88 _ Evolutie in 2009 In de kwaliteitsvereisten die de overheid aan de HRdienstengroepen oplegt en die van toepassing zijn op het kinderbijslagfonds en de ondernemingsloketten, werden ook de sociale verzekeringsfondsen geïntegreerd. In een studie die door de overheid werd gemaakt rond de kwaliteit van de sociale verzekeringsfondsen, behaalde Acerta een plek in de top 5. Belangrijk is dat correcte berekeningen, inningen en uitkeringen, wat deel uitmaakt van het standaard takenpakket van de sociale verzekeringsfondsen, slechts voor 40% meetellen in deze kwaliteitscontrole. Het verstrekken van correcte en kwaliteitsvolle informatie, zowel aan de overheid als aan de klanten, weegt even zwaar door in deze evaluatie. Vooral dit laatste aspect, dat een grotere openheid nastreeft naar de klant toe, vormde de aanzet voor intensievere voorlichtingscampagnes. Acerta heeft op dit vlak grote inspanningen geleverd en ziet de kwalitatieve informatieverstrekking naar zijn klanten als een maatschappelijke opdracht die het met veel enthousiasme wil vervullen. ± omzet Sociaal verzekeringsfonds in duizend euro aantal klantenportfolios Sociaal verzekeringsfonds (aantal zelfstandigen)

24 03.3 sociaal secretariaat - public Als grote en betrouwbare HRdienstengroep is Acerta gespecialiseerd in de loonberekening voor de medewerkers van duizenden klanten. Het Acerta Sociaal Secretariaat, een activiteit waarin het bedrijf al meer dan vijftig jaar actief is, neemt voor zijn klanten het volledige proces van loonberekingen en afwikkeling in handen, met inbegrip van de aangiften aan de RSZ, de inning en het doorstorten van gelden. De klanten voor wie Acerta de functie van sociaal secretariaat waarneemt, behoren zowel tot de privé-sector als tot het segment van de social profi t. Daarnaast reikt de groep via Acerta Public en Shéhérazade software-oplossingen aan, die vooral gericht zijn naar de publieke en de social profi t sector en die klanten moeten toelaten om de loonberekening op een correcte manier zelf uit te voeren. In tegenstelling tot sommige andere activiteiten, waarin Acerta voor zijn opbrengsten gebonden is aan vooraf vastgelegde vergoedingen of commissies, geldt in het segment van de loonberekening een vrije tarifering. De opbrengsten zijn afhankelijk van de aard en de omvang van de geleverde diensten en onderworpen aan de concurrentiële benadering van de markt. _ Evolutie in 2009 De drastische daling van de rentevoeten heeft in 2009 een heel nieuw licht geworpen op de werkwijze van de sector in het algemeen. De ingrijpende terugval van de rentevoeten, die voor de meeste spelers de ruggengraat vormt van hun financiële opbrengsten en die lange tijd garant stond voor een solide kasstroom, heeft de druk op de sociale secretariaten in aanzienlijke mate verhoogd. 22

25 03 onze klantenservice marktaandeel in belgië Sociaal secretariaat (aantal privé werkgevers) (aantal werknemers publieke sector) in % 21,91 13,00 Daar bovenop leed de sector nog steeds onder de aanhoudende economische crisis, die een terugval van het globale aantal loonberekingen tot gevolg had. Ondanks de weinig gunstige marktomstandigheden hield Acerta goed stand. Ingrijpende maatregelen om de kostenstructuur te beheersen werden tijdig van kracht, zodat ze in de loop van 2009 reeds hun positieve impact lieten gevoelen. Het stelde de groep in staat om de gederfde rente-inkomsten gedeeltelijk op te vangen en haar organisatie aan te passen aan de nieuwe marktrealiteit. omzet Sociaal secretariaat (privé en publieke sector) in duizend euro Ook operationeel gaf de groep blijk van een doeltreffende aanpak. Aan het einde van het boekjaar stelde Acerta met tevredenheid vast dat het in tegenstelling tot de globale tendens een stijging kon voorleggen in het aantal loonberekeningen, waardoor het zijn marktaandeel en zijn omzet in een krimpende markt had weten uit te breiden De overname van Shéhérazade was een positieve stimulans. Door deze acquisitie kreeg Acerta een sterk en rendabel bedrijf in de groep, dat een krachtige IT-oplossing kan bieden voor loonberekeningen en dat bovendien actief was in een geografi sch complementaire markt. De overname bracht niet alleen een groei van de omzet met zich mee, maar biedt de groep ook een krachtig technologisch instrument dat haar zal toelaten om haar marktpositie verder te consolideren en uit te bouwen. P aantal klantenportfolios (privé en publieke sector) WG WN WG WN WG WN WG WN

26 03.3 sociaal secretariaat - public _ Vooruitzichten voor 2010 HR Business Process Outsourcing Voor 2010 wordt geen positieve ontwikkeling verwacht van de rente-inkomsten. De druk op de markt van de sociale secrateriaten zal daardoor aanhouden. Het spreekt voor zich dat de aanhoudende, ongunstige marktomstandigheden nieuwe opportuniteiten zullen openen voor marktconsolidatie. Acerta zal met aandacht de mogelijkheden bestuderen die zich in deze context zullen aandienen. Het genereren van operationele winsten wordt een absolute voorwaarde en prioriteit voor de rendabiliteit van de sector. Acerta zal zijn inspanningen om zijn operationele effi ciëntie en productiviteit op te drijven onverminderd verderzetten. De bedoeling is om met een correcte prijszetting de rendabiliteit van deze activiteit te ondersteunen en uit te pakken met hoge service levels, een snelle reactietijd en een kortere time-tomarket voor nieuwe producten of diensten. Tegelijk zal Acerta werk maken van het aanleggen van de financiële reserves die nodig zijn om ook in de toekomst de grote investeringen te kunnen realiseren die voortvloeien uit de verplichtingen die de overheid voortdurend aan deze sector oplegt, en die ook tegemoet moeten komen aan de bredere verwachtingen van onze klanten. Om tegemoet te komen aan de vraag van bedrijven naar de mogelijkheid om HR-processen te kunnen uitbesteden, heeft Acerta enkele jaren geleden de afdeling HR BPO opgericht. HR Business Process Outsourcing kan voor bedrijven het beheer en de uitvoering van alle adminsitratieve formaliteiten voor zijn rekening nemen die voortvloeien uit een hedendaags personeelsbeleid. In die context gaat het niet enkel om loonbereking, maar ook om een breder administratief takenpakket, waaronder: - de opvolging van werknemersgegevens - de opvolging van opleidingen voor het personeel - registratie van aan- en afwezigheden - het verzorgen van een HR service desk voor de werknemers met het oog op info over allerhande HR-gerelateerde zaken - begeleiding van strategische HR-projecten - begeleiding bij recrutering ± 24

27 03 onze klantenservice Acerta Port & Logistics In mei 2010 sloot Acerta een definitief akkoord met Cepa Sociaal Secretariaat, dat gespecialiseerd is in loonberekeningen voor de haven en de logistieke sector. Beide partijen zullen, vanaf 1 januari 2011, hun krachten bundelen in de nieuwe entiteit Acerta Port & Logistics. Cepa Sociaal Secretariaat, een spin-off van de gelijknamige werkgeverskoepel in de Antwerpse haven, verzorgt de loonberekening van havenarbeiders en werknemers uit andere logistieke bedrijven, zowel geconcentreerd rond de haven zelf als elders in Vlaanderen. Ook Acerta was voordien reeds actief in dezelfde sector. Door het samenvoegen van de gezamenlijke activiteiten komt Acerta Port & Logistics in de logistieke sector aan een totaal van loonberekeningen, goed voor een marktaandeel van 20%. De integratie van de activiteiten van Cepa is een nieuwe stap in de marktconsolidatie die binnen de HR-dienstensector in het algemeen en de erkende sociale secretariaten in het bijzonder, wellicht niet aan zijn eindpunt toe is. Voor Acerta creëert het alleszins een interessante schaalvergroting, wat een extra troef betekent om de negatieve gevolgen van de economische crisis op te vangen. Bovenal bezorgt het de groep een stevige positie in de logistieke sector en de havenactiviteiten, die een belangrijke pijler vormen in het Vlaamse en Belgische economische landschap 25

28 03.4 kinderbijslagfonds Het kinderbijslagfonds van Acerta is een HR-dienst die in opdracht van de overheid kinderbijslag uitbetaalt aan de gezinnen die via hun werkgever bij Acerta zijn aangesloten. Derhalve staat het kinderbijslagfonds in voor de uitvoering van een geprivatiseerde overheidsopdracht die strikt wettelijk is geregeld. De kinderbijslag vormt een pijler van het sociale beleid van de overheid en vervult zowel een wettelijke verplichting als een maatschappelijke rol. Een deel van de vergoedingen gaat trouwens niet naar de gezinnen, maar wordt uitgekeerd aan andere belangengroepen zoals werklozen, zieken, gehandicapten, enz. Binnen de activiteiten van Acerta vormt het kinderbijslagfonds om verschillende redenen een buitenbeentje. Aan de ene kant is er de sterke band tussen de keuze van een sociaal secretariaat en het kinderbijslagfonds waarmee gewerkt wordt. De klant kiest bewust voor een sociaal secretariaat maar beschouwt de verplichting om aan te sluiten bij een kinderbijslagfonds als een vervolg op deze keuze en zal dus bijna nooit voor verschillende leveranciers kiezen. Deze binding tussen sociale secretariaten en kinderbijslagfonds heeft een grote invloed op de commerciële strategie van Acerta, waarin het kinderbijslagfonds eerder een defensieve rol te spelen heeft om het dienstenpakket volledig te maken. Aan de andere kant staat de omzet van het kinderbijslagfonds volledig los van de commerciële strategie van de groep. Het kinderbijslagfonds is immers afhankelijk van een wettelijk gereglementeerde vergoeding waarin voorzien wordt door de overheid en die hoofdzakelijk bestaat uit een percentage van het bedrag dat aan kinderbijslag wordt uitgekeerd. Ook wat de klantencontacten betreft vormt het kinderbijslagfonds een uitzondering op de andere activiteiten van Acerta. Het kinderbijslagfonds heeft in de eerste plaats contact met de gezinnen, die de begunstigde zijn van de uitkeringen, en niet met hun werkgevers of de overheid zelf. Dit persoonlijk contact stelt Acerta wel in staat om met zijn expertise rechtstreeks ten dienste te staan van de gezinnen zelf. 26

29 03 onze klantenservice marktaandeel in belgië Kinderbijslagfonds (aantal rechthebbenden) in % 12,56 _ Evolutie in 2009 De overheid hanteert strikte criteria voor de selectie van haar externe partners, waaronder de kinderbijslagfondsen. De kwaliteit van de geleverde diensten is één van de parameters die daarbij streng worden geëvalueerd. De vergoeding die door de overheid aan de kinderbijslagfondsen wordt uitgekeerd, is gedeeltelijk afhankelijk van de mate waarin de opgelegde kwaliteitsnormen worden ingevuld en gerespecteerd. omzet Kinderbijslagfonds in duizend euro Om aan de vereisten van haar opdrachtgever tegemoet te komen, heeft Acerta in 2009 een doorgedreven kwaliteitssysteem opgestart. Het bouwt voort op de vroegere inspanningen van de groep, maar wil het kwaliteitsniveau van de geleverde diensten nog verder optillen. Op die manier wil Acerta zich naar de overheid profileren als een betrouwbare en loyale partner, die actief meehelpt om het streven van de overheid naar een kwaliteitsvolle dienstverlening in de praktijk om te zetten Omdat het berekenen van de kinderbijslag een gespecialiseerde materie is, waarin rekening moet worden gehouden met vaak complexe gezinssituaties, zijn krachtige tools nodig om deze taak correct in te vullen. In de loop van 2008 heeft Acerta een nieuw informatica-systeem in gebruik genomen, dat de mogelijkheid biedt om de functie van kinderbijslagfonds op de meest minutieuze manier uit te voeren. In 2009 werd het systeem gestroomlijnd, waardoor Acerta vandaag beschikt over één van de meest performante technologische middelen voor de uitvoering van deze maatschappelijke taak aantal klantenportfolios Kinderbijslagfonds (aantal werkgevers) ±

30 03.5 consult Acerta Consult biedt uiteenlopende diensten die de strategische en inhoudelijke invulling van het HR-beleid van de klanten ondersteunen. Belangrijk is dat Consult daarbij meer en meer mikt op het hoogste HR-niveau. Het stelt zich bij het uitstippelen van de HR-strategie immers op als partner van de bedrijfsleiding en de Raad van Bestuur. Consult wil zich profileren als een geïntegreerde en complete HRdienstengroep en past daardoor perfect in het profiel van de Acerta-groep in het algemeen. De diensten die consult biedt, in sommige gevallen via specifi eke afdelingen, hebben betrekking op tal van aspecten van het HR-beleid: - recrutering op maat van de klant (Kern Selection, Executive Research, Corgo executive search) - het uitvoeren van assessment-, development - en talent centers - outplacement-oplossingen en -begeleiding - HR Interim-management en tijdelijke ondersteuning (HR Flex, Acerta InHouse) - juridisch advies over sociaal juridische onderwerpen (Legal Consult) en advies inzake compensations & benefi ts - open opleidingen rond zowel sociaal juridische als HR-thema s, bestemd voor HR-managers en hun medewerkers - coaching en training rond HR-thema s (BCT Coaching & Training) - advies en begeleiding inzake Corporate Governance (Corgo) - abonnementen op juridische publicaties rond personeelsbeleid en sociale wetgeving - uitgebreide programma s rond HR consulting en talent management voor alle medewerkers (HR Consult) 28

31 03 onze klantenservice omzet Consult in duizend euro _ Evolutie in 2009 De terugval in de recruteringsmarkt, die zich onder invloed van de economische crisis reeds in 2008 had ingezet, speelde consult in 2009 nog steeds parten. Vooral de sourcing en recruteringsactiviteiten, waaronder de diensten van Kern Selection, Executive Research en HR Flex, hadden te lijden onder de negatieve conjunctuur en slaagden er niet in om de budgettaire verwachtingen in te lossen. Ook andere consulting activiteiten hadden te lijden onder de economische crisis, vooral omwille van de kostenbesparingen bij de klanten. HR consulting, Legal Consult en BCT Coaching & Training hadden hiervan te lijden. In de loop van het jaar werd duidelijk merkbaar dat klanten onder druk van de crisis voor hun HR-beleid gingen terugvallen op het invullen van de noodzakelijke basisbehoeften, en dat de ruimte voor bijkomende externe diensten eerder beperkt bleef. Goede prestaties waren er voor de afdeling open opleidingen, die de vruchten plukte van een inhoudelijke en geografische uitbreiding, en voor de outplacement-activiteiten. In een teruglopende arbeidsmarkt wisten beide activiteiten een deel van het omzetverlies in de andere segmenten te compenseren. Ook Acerta InHouse, dat specialisten afvaardigt die bij de klant basistaken (payroll en personeelsadminstratie) van het personeelsbeleid kunnen opnemen, zette een positief resultaat neer. Het maakte daardoor duidelijk dat er ook in moeilijke tijden ruimte is voor groei wanneer het de basics van de HR-dienstverlening betreft. Ondanks de terugval van de markt en de tegenvallende omzet, bleef Acerta Consult veerkrachtig en werden een aantal inititatieven genomen om de negatieve spiraal te doorbreken Wat de eigen werking betreft, werd er flink wat aandacht besteed aan de kostenstructuur. Het aantal externe werknemers werd beperkt en via een intern programma werden medewerkers ingezet in die activiteiten die het best aansloten bij hun eigen talenten en het potentieel van de markt. Daardoor werd een hogere efficiëntie gehaald, die ook in de toekomst haar vruchten zal afwerpen. Tegelijk werd heel wat aandacht besteed aan de verdere integratie van de bedrijven die in de loop van 2008 en voordien werden overgenomen. Consult heeft daarmee een structuur uitgebouwd die klaar is om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien en de ambitieuze omzetverwachtingen voor 2012 waar te maken. Daarnaast werd er gewerkt aan het inhoudelijke aanbod. Diverse projecten rond talent management verrijken de mogelijkheden van de groep en zullen ervoor zorgen dat het totaalpakket dat Acerta kan bieden, nog verder wordt versterkt. Tot slot verwacht Acerta Consult dat ook de kansen op geografische expansie de groei van de groep in het algemeen en van deze activiteit in het bijzonder, verder kunnen ondersteunen. Het potentieel ligt in de eerste plaats in de Franstalige en Brusselse markt, waar in de nabije toekomst een verdere ontwikkeling van de activiteiten wordt beoogd. Daarnaast ziet Acerta Consult ook verdere groei in de publieke en social profitsector. De toenemende druk op de begroting zal ook in deze sectoren het HR-beleid meer sturen naar performantie en het maximaal inzetten van alle beschikbare talenten ± 29

32 onze klantengroepen 04 Overall 30

33 Het aanbod van Acerta richt zich op een breed publiek en meerdere sectoren. Startende ondernemers of grote bedrijven zijn voor ons even belangrijk. Daarnaast bieden wij een unieke expertise voor zowel de privé en de publieke sector als voor de social profit.. bereikbaar professioneel proactief 31

34 04.1 starters 32

35 04 onze klantengroepen Wie een nieuwe zaak wil opstarten, heeft een heleboel verplichtingen te vervullen. De uitdagingen in die prille beginfase zijn van tweeërlei aard. Aan de ene kant moeten starters heel precies weten welke administratieve vereisten op hun situatie van toepassing zijn, en anderzijds is er ook de praktische afwikkeling. Acerta wil het starters gemakkelijk maken door een groot gedeelte van die taken voor zijn rekening te nemen. Op de specifieke website krijgen starters via een stappenplan een duidelijk overzicht van de belangrijkste aspecten die met de opstart van een onderneming gepaard gaan. Tegelijk worden ook de voorwaarden opgesomd waaraan starters moeten voldoen vooraleer ze een zaak uit de grond kunnen stampen. De taken die de startersconsulenten in het Acerta Ondernemingsloket voor hun rekening nemen, zijn onder andere: - de verplichte inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) - de activering van het BTW-nummer - eventuele andere contacten met de overheid - de aanvraag van de benodigde vergunningen - eventuele registraties, indien nodig (b.v. voor aannemers) Behalve de wettelijke verplichtingen, staan de startersconsulenten ook garant voor een goede adviesverstrekking m.b.t. al de relevante aspecten van de sociale wetgeving. Voor juridische vraagstukken of knelpunten kunnen zij de hulp inroepen van collega s die een bijzondere expertise hebben in dit competentiedomein. Uiteraard kunnen starters ook een beroep doen op de diensten van het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, die de verplichte sociale bijdrage berekent en opvolgt. Het dossier van de starter wordt via een on-line module ook ter beschikking gesteld van diens boekhouder. Op die manier blijven alle betrokkenen voortdurend op de hoogte van de meest actuele stand van zaken in het persoonlijk dossier. P 33

36 04.1 starters Raymond Caemerlinck van AC Advice in Aartselaar Bij de opstart kreeg ik meteen ook nuttig juridisch advies. Raymond Caemerlinck uit Aartselaar werd op 61-jarige leeftijd geconfronteerd met een herstructurering en zijn ontslag als bediende. In plaats van voor brugpensioen te kiezen, besloot hij zijn talenten en expertise nog eens opnieuw in de weegschaal te werpen. Vandaag is Raymond Caemerlinck terug aan de slag, als zelfstandige in bijberoep. Om zijn nieuwe eenmanszaak op poten te zetten, kon hij rekenen op de diensten van Acerta, dat meteen ook waardevol juridisch advies meegaf. Alles liep zo vlot dat het gevoel van bureaucratie geen enkele kans kreeg. raymond caemerlinck Zaakvoerder AC Advice Gedurende mijn loopbaan was ik actief als ontwerper van airco-installaties, vooral voor cabines van grote voertuigen, vertelt Raymond Caemerlinck. Toen mijn job verloren ging, had ik kunnen kiezen voor brugpensioen. Ik besloot mijn expertise echter verder te benutten, en als zelfstandig raadgever in dezelfde sector actief te blijven. De eerste stap was het bezoek aan een boekhouder. Ik kreeg er de nodige steun voor mijn plannen en de raad om mij naar een ondernemingsloket te begeven. Ik volgde de aanbevelingen van mijn accountant en kwam terecht bij Acerta. Een eenmanszaak starten is geen tijdrovende klus. Ik werd zeer vriendelijk ontvangen en stond versteld van de snelheid en het professionalisme waarmee mijn dossier werd aangepakt, zegt Ramond Caemerlinck. In een mum van tijd waren de administratieve formaliteiten achter de rug en kon ik me zelfstandige noemen. Daar bovenop kreeg ik heel wat nuttig advies over juridische aspecten en de sociale wetgeving rond mijn nieuwe statuut. Als je een dergelijke doorstart neemt, rijzen er vooraf in je hoofd soms wel wat twijfels over de administratieve consequenties. Toen de hele operatie achter de rug was, ontdekte ik echter bij mezelf dat alles zo snel en effi ciënt was verlopen, dat het gevoel van bureaucratie niet eens een kans had gekregen. ± 34

37 04 onze klantengroepen Olivier Stalmans van Kosmonaut in Antwerpen De overzichtelijke website maakte mijn keuze voor Acerta evident. Olivier Stalmans heeft een voltijdse functie als dispatcher op een ziekenwagendienst in het Antwerpse. Als 26-jarige creatieveling was hij al langere tijd geboeid door grafische vormgeving en het creatieve ontwerp van allerlei documenten en media. Wat aanvankelijk een hobby was, leek een interessante piste om een zelfstandige activiteit op te starten. Vandaag is Olivier zelfstandige in bijberoep. Dankzij Acerta, dat alle formaliteiten voor hem in orde bracht. Je stapt binnen met een boel vragen en komt als goed ingelichte zelfstandige weer naar buiten. olivier stalmans Zaakvoerder Kosmonaut Het leiden van een eigen activiteit was al langere tijd een droom, en eigenlijk is het allemaal een beetje organisch gegroeid, blikt Olivier Stalmans terug. Je bent geïnteresseerd in grafi sche vormgeving, volgt de technische mogelijkheden binnen dat vakgebied op de voet, en op een dag ben je puur uit hobby bezig met het ontwerpen van documenten en kaartjes, zonder echter te kunnen werken voor een vast en professioneel kliënteel. Mijn voltijdse dagtaak biedt mij een grote fl exibiliteit. Ik werk namelijk in een ploegenstelsel, waardoor er soms langere periodes van beschikbare tijd vrijkomen, die mij toelaten om een zelfstandige activiteit in bijberoep te ontwikkelen. Ik sprak erover met mijn vader, die mij administratief en boekhoudkundig op weg kon zetten. Mijn vader had zelf al zeer positieve ervaringen met Acerta, zodat we eerst en vooral te rade gingen op de website. We vonden er een zeer overzichtelijke pagina, specifi ek bestemd voor starters, die ons al een heel eind op weg hielp. Het heeft onze keuze voor Acerta zeker vergemakkelijkt. Het bezoek aan het ondernemingsloket was een spannend moment. Je stapt naar binnen en drie kwartier later kom je als zelfstandige weer naar buiten. Het ging allemaal verbluffend snel. Het onthaal was zeer vriendelijk en professioneel. Al onze vragen werden duidelijk beantwoord, en alle formaliteiten waren binnen de kortste keren in orde. Toen ik van het ondernemingsloket thuis kwam, kon ik meteen aan de slag en nog diezelfde dag waren mijn eerste offertes reeds de deur uit!. ± 35

38 04.2 Zelfstandigen en vrije beroepen 36

39 04 onze klantengroepen De zelfstandige ondernemer begint vaak op kleine schaal met het uitwerken van een persoonlijke zaak. Hoewel sommigen van hen geen specifieke groei beogen, is het in de meeste gevallen de bedoeling om de zaak na verloop van tijd uit te breiden, zowel door organische groei als door eventuele overnames. De aanwerving van personeel is één van de factoren die onvermijdelijk verbonden zijn aan de groei van de onderneming. Acerta staat de zelfstandige ondernemers bij met tips en advies over allerlei HRgerelateerde onderwerpen die bij de groei van een onderneming aan de orde zijn. Daarbij gaat het zowel om wettelijke aspecten, zoals de rechten en plichten van de zelfstandige, als op vaardigheden die voor elke bedrijfsleider onontbeerlijk zijn. In dit laatste geval handelt het in de eerste plaats om het aanbod van Acerta Consult, dat helpt om in de meeste HR-domeinen de nodige competenties op te doen of aan te scherpen. P De overige diensten die Acerta aan zelfstandigen kan aanbieden, zijn onder andere: - advies bij aanwerving - advies inzake loon- en arbeidsvoorwaarden - het uitwerken van competitieve loonpakketten - administratieve aangifte van nieuwe medewerkers - informatie over aanvullende verzekeringen en het sociale vangnet - het geven van een leidraad i.v.m. subsidiemaatregelen Daarbij komen de diensten van het sociaal secretariaat, dat de loonbereking en de salarisadministratie voor zijn rekening kan nemen, en het kinderbijslagfonds. De website bundelt al de relevante informatie en geeft antwoorden op de vragen die het meest aan de orde zijn. 37

40 04.2 ZelfstanDigen en vrije Beroepen Ludovicus Vochten, Brecht Een uitgebreide samenwerking die meegroeit. Ludovicus Vochten begon op 1 januari 1990 met een zelfstandige onderneming. Zijn zaak is gespeciliseerd in de herstelling van militair materieel, met de klemtoon op wielvoertuigen. Militaire vervoermiddelen van tal van Europese landen komen bij hem terecht en vertrekken na een grondige restauratie en revisie opnieuw naar andere uithoeken van de wereld, een tweede loopbaan tegemoet. Het bedrijf is in al die jaren gezond gegroeid, onder de vleugels van Acerta dat het HR-gebeuren voor Ludovicus Vochten in goede banen leidt. Als je met personeel werkt en je bent zelf geen HRexpert, dan kan je maar beter vertrouwen op specialisten. ludovicus vochten Zaakvoerder Ludovicus Vochten Wat aanvankelijk als een eerste zelfstandige activiteit begon, is uitgegroeid tot een volwassen bedrijf, vertelt Ludovicus Vochten. Mijn zoon heeft de zaak inmiddels overgenomen, maar we zijn er allebei actief mee bezig. De groei van het bedrijf heeft zijn weerslag gekend op het personeelsbestand. We werken met vijf vaste werknemers, één deeltijdse medewerker en dan nog een deeltijdse leerlingchauffeur. Zelf hebben we dan weer het statuut van zelfstandigen, wat maakt dat we voor de afhandeling van onze personeelszaken rekening moeten houden met verschillende sociale statuten en situaties. Acerta vervult voor onze medewerkers de rol van sociaal secretariaat en kinderbijslagfonds. Wij zelf, de zaakvoerders, werken met Acerta als sociaal verzekeringsfonds. De personeelsgegevens en de maandelijkse input worden aan Acerta doorgegeven per mail of per fax. We krijgen een overzichtelijke loonberekening die voor ons als basis dient om de betalingen aan het personeel uit te voeren. Voor zelfstandige ondernemers is het niet altijd evident om de HR-afwikkeling tot in de kleinste details onder de knie te krijgen. Als je met personeel werkt en je bent zelf geen specialist in personeelszaken of sociale wetgeving, dan heb je er alle belang bij om met een expert in zee te gaan. We houden vrij intensief contact met Acerta en kunnen steeds terecht bij onze dossierbeheerder die ons snel en effi ciënt op weg helpt. Bij Acerta hebben we dat gevoel van comfort en zekerheid. Ze krijgen van ons een 10 op 10 over de ganse lijn. ± 38

41 04 onze klantengroepen Jean Rousseau uit Namen Op een dag moet je personeel aanwerven en sta je plots met een pak vragen. Jean Rousseau voelde het ondernemerschap al langere tijd kriebelen en besloot begin 2005 een eigen zaak te beginnen in voeding en delicatessen. Na een bezoek aan de boekhouder kwam hij terecht bij het ondernemingsloket, waar Acerta zijn intrede deed als HR-partner van zijn zaak. Vijf jaar later runt Jean Rousseau een bloeiend bedrijf met drie medewerkers, en is Acerta voor hem een vast aanspreekpunt geworden. Acerta heeft op elk scharniermoment voor ons bedrijf een ondersteunende rol gespeeld. jean rousseau Zaakvoerder Jean Rousseau De start van de zaak liep van een leien dakje, herinnert Jean Rousseau zich. Het bezoek aan het ondernemingsloket bewees dat sommige dingen echt vlot kunnen lopen, zolang je ze maar aan de juiste mensen overlaat. Toen ik het ondernemingsloket buiten kwam, kon ik me voor het eerst zelfstandige noemen. Met de inschrijving in de kruispuntbank en de activering van het BTW-nummer was nog niet alles in kannen en kruiken. Als bedrijf in de voedingssector kon ik bij Acerta terecht voor advies over alle vergunningen die nodig zijn. Gelukkig dat je als beginner kan terugvallen op de expertise van specialisten. Ik kan terecht zeggen dat ik bij de start voor een goot deel verlost werd van juridische en administratieve bekommernissen. De delicatessenzaak trekt inmiddels een groeiend klienteel, waardoor Jean Rousseau al snel handen te kort kwam. Op een dag moet je de hulp inroepen van vaste medewerkers. Op dat moment komen de vragen bij tientallen op je af. Gelukkig was er Acerta om mij wegwijs te maken in de sociale wetgeving. Zij konden een perfect beeld schetsen van de consequenties van deze stap, zowel op financieel als op sociaal-juridisch vlak. Het heeft er alleszins voor gezorgd dat ik na de aanwerving niet voor grote verrassingen kwam te staan. Vandaag vervult Acerta de rol van ondernemingsloket voor drie vaste medewerkers, waarvan één deeltijdse, en van kinderbijslagfonds. Voor de zaakvoerder zelf fungeert Acerta nog steeds als sociaal verzekeringsfonds. Daar bleef het niet bij, want op aanraden van de boekhouder hebben we Acerta ook aangesproken voor bijkomende diensten, zoals het gewaarborgd inkomen en andere sociale vangnetten. Acerta is in de loop van de jaren met het bedrijf meegegroeid. Als ik er na vijf jaar op terugblik, moet ik vaststellen dat Acerta op elk scharnierpunt in de groei van onze onderneming een ondersteunende rol heeft gespeeld. Aan de start, bij de groei, en wellicht ook op het moment dat ik mijn actieve loopbaan kan afronden. Bijna zoiets als een partner voor het leven dus. ± 39

42 04.3 kmo's 40

43 04 onze klantengroepen Als kleine ondernemingen uitgroeien tot KMO s, groeit het personeelsbestand onvermijdelijk mee. Deze nieuwe ontwikkeling gaat gepaard met een hele reeks uitdagingen die van ondernemers extra energie vragen, maar ook kennis en vaardigheden die zij misschien liever aan specialisten overlaten. Terwijl de ondernemer zich focust op de uitbouw van de zaak, helpt Acerta bij alle aspecten van het personeelsbeleid. Op die manier neemt het de ondernemer een aantal taken uit handen en zorgt het voor een professionele HR-omkadering, die het menselijk kapitaal, ook in de allerkleinste KMO, optimaal valoriseert. Op de website geeft Acerta een volledig overzicht van alle aspecten inzake HR-dienstverlening die het aan KMO s kan bieden. De taken die Acerta voor KMO s voor zijn rekening kan nemen, omvatten onder andere de volgende competenties: - payrolling - advies bij aanwerving - advies inzake loon- en arbeidsvoorwaarden - het uitwerken van competitieve loonpakketten - administratieve aangifte van nieuwe medewerkers - aanvraag van tewerkstellingsmaatregelen - aanvraag van andere steunmaatregelen - optimalisatie van processen en administratie Daarbij komen de diensten van het sociaal secretariaat, dat de loonbereking en de salarisadministratie voor zijn rekening kan nemen, en het kinderbijslagfonds. Uiteraard kunnen ook de diensten van Acerta Consult voor KMO s ondersteuning bieden bij specifi eke, HR-gerelateerde behoeften zoals coaching, advies bij ontslag, outplacement, sociaal juridische adviesverlening en zoveel meer. P 41

44 04.3 kmo's A&D Naenen uit Boechout Acerta verzorgt reeds jaar en dag onze loonverwerking. In 1988 werd A&D Naenen opgericht. De tomatenplantage, aanvankelijk een eenmanszaak, groeide inmiddels uit tot een familiebedrijf. Vakkennis is vaak een doorslaggevend argument voor een langdurende professionele relatie. Dat geldt ook voor de band die A&D Naenen al sinds 1988 met Acerta heeft. Als we zaakvoerder Danny Naenen polsen naar het waarom van die relatie, blijkt dat Acerta en A&D Naenen eigenlijk al veel langer samenwerken. Je kan er op rekenen dat je vraag snel wordt beantwoord door iemand met expertise in je vakgebied. danny naenen Zaakvoerder A&D Naenen Acerta is gewoon meegenomen in de omschakeling van eenmanszaak naar familiebedrijf, zegt Danny Naenen. Mijn vader en ik zijn altijd heel tevreden geweest over de samenwerking en dan sta je niet lang stil bij die overdracht. Laat ons zeggen dat Acerta op natuurlijke wijze is meegegroeid met ons bedrijf. Mijn vrouw, die zich bezighoudt met de lonen, kan dat zeker bevestigen. Voor elk bedrijf is het belangrijk dat het sociaal secretariaat vertrouwd is met de sector. Acerta heeft de expertises van de tuinbouwsector gegroepeerd. Voor de samenwerking is dat een hele stap vooruit geweest, vindt Kristien Tielemans. Op die manier kan je er ook echt op rekenen dat je vraag heel snel wordt beantwoord door iemand met veel ervaring in je eigen vakgebied. Kristien Tielemans behandelt de lonen van de 15 à 30 arbeidskrachten die de tomatenplantage jaarlijks bevolken. Zij maakt daarvoor gebruik van e-twist en kan ook rekenen op de hulp van het sociaal secretariaat van Acerta. Het gaat om 15 vaste medewerkers, die s zomers worden aangevuld met 15 à 20 seizoenskrachten. Een hele klus, weet Kristien Tielemans, want in de loop van zo n jaar veranderen er wel eens mensen van werkregime. Daarom is het belangrijk om met een vertrouwde partij als Acerta te werken. Als ik het kantoor bel, word ik spontaan geholpen. Er zijn voldoende mensen die onze sector of ons bedrijf voldoende kennen om ons te woord te staan. Ook de communicatie verloopt bijzonder vlot. In een rustige periode kan ik nog wel wat zaken afhandelen via de telefoon, maar als ik zelf buiten meewerk, stuur ik s ochtends een mailtje. Ik weet dat er altijd iemand op het Acerta-kantoor is die mijn vraag zal kunnen beantwoorden. Wanneer ik later op de dag mijn mails natrek, is mijn vraag meestal beantwoord. Het is een voorbeeld van effi ciëntie. ± 42

SD Worx blijft investeren in de social profit sector. Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België

SD Worx blijft investeren in de social profit sector. Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België SD Worx blijft investeren in de social profit sector Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België Agenda Marktsituatie Missie, visie en strategie SD Worx Strategisch belang social profit voor SD Worx SSC

Nadere informatie

Hoog ziekteverzuim in Limburg

Hoog ziekteverzuim in Limburg PERSBERICHT Hoog ziekteverzuim in Limburg Limburgse werknemers zijn meest ziek in vergelijking met andere Vlaamse provincies Hasselt, 24 november 2016 Limburgse werknemers hebben het meest aantal ziekte-uren

Nadere informatie

Acerta. De kracht van mensen. Flandria Groentevakman Seminarie Hoogstraten 26 april 2017

Acerta. De kracht van mensen. Flandria Groentevakman Seminarie Hoogstraten 26 april 2017 Acerta. De kracht van mensen. Flandria Groentevakman Seminarie Hoogstraten 26 april 2017 Wij ondersteunen u in elke groeifase van uw onderneming U bent zo gestart: Het ondernemingsloket regelt alle formaliteiten

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING UITZENDARBEID (gepresteerde uren) +9,64% +4,09% VERHOOGDE ECONOMISCHE ACTIVITEIT STIMULEERT WERKGELEGENHEID De Belgische economie groeide in het eerste

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap Tentoo vindt dat je als ondernemer moet kunnen springen en vliegen. Dat niets je klein of tegen mag houden. En als je wilt vliegen, moet je kunnen loslaten

Nadere informatie

Organisatie in cijfers. Resultaten van het onderzoek. Uitzonderlijke werkomstandigheden

Organisatie in cijfers. Resultaten van het onderzoek. Uitzonderlijke werkomstandigheden ONDERZOEK Buro & Design Center - Heizel Esplanade PB 65-1020 Brussel Telefoon: 016/24 53 99 Website: www.acerta.be E-mail: info@acerta.be Organisatie in cijfers Branche: Zakelijke dienstverlening Jaaromzet

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit ACCOUNTANCY MEDEWERKER Bachelor Accountancy of Master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Enkele jaren ervaring in een boekhoudkantoor of in de volledige boekhouding van een

Nadere informatie

Starten als zelfstandige in 10 stappen

Starten als zelfstandige in 10 stappen Starten als zelfstandige in 10 stappen Hoe begin ik eraan? Wil je een eigen zaak starten, maar zit je met de handen in het haar omdat je niet weet waar eerst beginnen? De volgende 10 stappen leiden je

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo.

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Payrolling Human resources Salarisadministratie tentoo.nl U bent er voor uw medewerkers. Wij zijn er voor u. De diensten van Tentoo Payrolling Salarisadministratie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN!

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! LIJKT UW EIGEN ZAAK EEN ONMOGELIJKE TAAK? ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! WAAROM U ALS STARTER GOED ZIT BIJ SMARTSTART Een eigen zaak opstarten is een belangrijke stap in uw leven.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist op het gebied van werving & selectie en de

Nadere informatie

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren software consultancy training De markt heeft nood aan een flexibele en complete planningsoplossing. De invoering van de dienstencheques

Nadere informatie

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo.

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Payrolling Human resources Salarisadministratie tentoo.nl Ondernemers zijn altijd op zoek naar de ideale voorwaarden voor succes. Steeds meer werk gevers kiezen

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken 1 sur 5 23/12/2014 14:54 Tag Archives: Werken CULTUUR, SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP, WERKEN CREATIEF WERKEN: SMART 2014/06/23 LEAVE A COMMENT Wat doe je als je van je talent je beroep wil maken wanneer er nog

Nadere informatie

Strategisch loonbeheer

Strategisch loonbeheer Strategisch loonbeheer Uw thuis voor loonbeheer Meesterschap in loonberekening, sociaal-juridisch advies en elektronische datawerken. Het Centrum voor Loonbeheer mag met 15 jaar ervaring wel degelijk beschouwd

Nadere informatie

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden Dagvan de Social Profit Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie P E R S O O N L I J K E U I T N O D I G I N G Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Nadere informatie

NIET OPGEWASSEN TEGEN PERSONEELSPAPERASSEN?

NIET OPGEWASSEN TEGEN PERSONEELSPAPERASSEN? NIET OPGEWASSEN TEGEN PERSONEELSPAPERASSEN? GEEN PANIEK, PARTENA PROFESSIONAL HEEFT EEN TACTIEK! WAAROM U ALS WERKGEVER GOED ZIT BIJ PAY N PEOPLE Iemand in dienst nemen is een grote stap. Hoeveel zal het

Nadere informatie

BEVOORRECHTE PARTNER VAN ONDERNEMERS

BEVOORRECHTE PARTNER VAN ONDERNEMERS BEVOORRECHTE PARTNER VAN ONDERNEMERS ONZE AANPAK MAAKT HET VERSCHIL Onze visie maakt het verschil Transparantie op vlak van werking en erelonen Voordelige abonnementsformules Gepersonaliseerd, op maat

Nadere informatie

ondernemers B&R Bouwgroep Een buitenbeentje in de traditionele bouwwereld

ondernemers B&R Bouwgroep Een buitenbeentje in de traditionele bouwwereld Voka Kamer van Koophandel Kempen maandelijks magazine jaargang 29 nr 4 april 2014 B&R Bouwgroep Een buitenbeentje in de traditionele bouwwereld Verschijnt maandelijks (niet in juli en augustus) P. 309988

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen financieren = werkgelegenheid en inkomen creëren In ontwikkelingslanden

Nadere informatie

Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO)

Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) Prof. Hans Crijns Impulscentrum Groeimanagement 1. Inleiding Dit is de eerste editie van de Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) een overzicht van de trends in ondernemingsgroei

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC Starterfonds Deze vragenlijst is bestemd voor handelsondernemingen of voor personen die hun project wensen te ontwikkelen via een handelsbedrijf. Indien u raad wenst

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Onderzoek over de planning van de bedrijfsoverdracht uitgevoerd met de steun van Agentschap Ondernemen: Executive summary Prof. dr. Tensie Steijvers drs. Ine Umans Universiteit

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt Pak uw personeelsbeleid op een gestructureerde manier aan en creëer een werkplek waar uw business floreert en medewerkers met goesting en engagement komen

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Stageverslag Michaël Deslypere

Stageverslag Michaël Deslypere Stageverslag Michaël Deslypere MANPOWER Stagementor: Valerie Milissen Stagebegeleider: Pieterjan Bonne 2 Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2.Situering/voorstelling van de stageplaats... 4 3.Beschrijving van

Nadere informatie

Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll starters, zelfstandigen en werkgevers

Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll starters, zelfstandigen en werkgevers Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Beheer vlot uw payrollprocessen met Acerta Connect!

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze!

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze! V O L WA S S E N E N O N D E R W I J S KMO-management Een praktijkgerichte opleiding in management Persoonlijke groei is mijn keuze! Voor wie is de opleiding bestemd? KMO-bedrijfsleiders die hun managementvaardigheden

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Uw menselijk kapitaal beheren

Uw menselijk kapitaal beheren Uw menselijk kapitaal beheren Ongeveer 1 miljoen werknemers in de overheidssector Zeer arbeidsintensieve organisaties 40% van het budget = personeelskosten Medewerkers = uw belangrijkste kapitaal!!! P&O

Nadere informatie

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien Road to Growth Als ambitieuze ondernemer sta je vaak voor nieuwe uitdagingen. Die hoef je niet alleen aan te pakken. Ontdek hier een individueel begeleidingstraject om te groeien in wat je doet en hoe

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017 Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017 VKW Limburg en UNIZO Limburg houden de vinger aan de pols van de Limburgse economie POL Themabevraging januari 2017 Outlook 2017 1 Evaluatie 2016 volgens sector

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

KBC-service voor starters

KBC-service voor starters KBC-Product KBC-service voor starters we hebben het voor u Een idee vorm geven Een creatief idee Waarom kies ik voor een zelfstandig beroep? Wat wil ik aanbieden en wat is het doel van mijn project? Wat

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Zakendoen met China via Hong Kong

Zakendoen met China via Hong Kong Zakendoen met China via Strategische Overwegingen en Praktijkvoorbeelden Bart Horsten 3 mei 2011 Steenweg op Mol 129 B-2360 Oud-Turnhout Belgium Tel: +32 (0)14 720275 Fax: +32 (0)14 720299 www.horsten.be

Nadere informatie

I. Wie is de uitzendkracht?

I. Wie is de uitzendkracht? I. Wie is de uitzendkracht? 01. De uitzendmarkt in cijfers (2013) 534.460 uitzendkrachten 162,49 miljoen gepresteerde uren 4.044,7 miljoen euro omzet Elke dag worden gemiddeld 82.819 uitzendkrachten tewerkgesteld

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Ervaren kracht. Starter

Ervaren kracht. Starter Ervaren kracht Starter Wie zijn wij? Bureau Kooimeer is sinds 1999 specialist in het uitzenden van ervaren en gekwalificeerd personeel: werknemers waarop u kunt rekenen. Bureau Kooimeer beschikt over een

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Federatie van partners voor werk

Federatie van partners voor werk Federgon Federatie van partners voor werk 28 november 2008 Naar een federatie van partners voor werk De voorgeschiedenis Oprichting van Upedi (Union professionnelle des entreprises de dépannage par l Intérimat

Nadere informatie

Verkopen met vertrouwen.

Verkopen met vertrouwen. Verkopen met vertrouwen. Uw partner in onroerend goed. RESIDENTIE VASTGOED Mijn woning verkopen vanuit mijn luie zetel? Bij Residentie Vastgoed zit ik alvast goed... Wegwijs Vriendelijke service, passie

Nadere informatie

Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen. SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank

Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen. SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank Meer weten? Neem contact op met Legal Consulting Tel.: +32 (0)78 15 90 23 E-mail: legalconsulting@sdworx.com www.sdworx.be/geschillenbegeleiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, TUSSENTIJDS ADVIES. betreffende DE DIENSTENCHEQUES ***

Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, TUSSENTIJDS ADVIES. betreffende DE DIENSTENCHEQUES *** Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, 12.10.1999 MH/FD/LC TUSSENTIJDS ADVIES betreffende DE DIENSTENCHEQUES *** 2 Na bespreking in de vaste commissie Reglementeringen dd. 22.9.1999, brengt de Hoge Raad voor de

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Life@Ease Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Zelf uw professionele loopbaan bepalen, uw eigen baas zijn, klanten blij maken, uw eigen zaak

Nadere informatie

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT S20150874 UITZENDARBEID IN DE OPENBARE SECTOR Sinds de zesde staatshervorming zijn zowel de federale regering als de gewesten bevoegd.

Nadere informatie

Hoe creëert u vooruitgang?

Hoe creëert u vooruitgang? Hoe creëert u vooruitgang? advies & interim training & coaching opleiding & loopbaan assessments Erkende kwaliteit Advance Groep maakt zich sinds haar oprichting sterk voor de kwaliteit van haar consultants,

Nadere informatie

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend Iedere ochtend in Afrika ontwaakt een leeuw met de wetenschap dat hij sneller moet lopen dan de traagste gazelle Productiebedrijven in Vlaanderen met uitsterven bedreigd springlevend of? Benchmark uw productielogistiek

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Social profit is in volle groei. Welke uitdagingen brengt dit mee en hoe speelt u hierop in met uw personeelsbeleid?

Social profit is in volle groei. Welke uitdagingen brengt dit mee en hoe speelt u hierop in met uw personeelsbeleid? Social profit is in volle groei. Welke uitdagingen brengt dit mee en hoe speelt u hierop in met uw personeelsbeleid? Prof. Dr. Luc Dekeyser, Directeur Kenniscentrum SD Worx François Lombard, Consultant

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

PERSONEELSBEHEER ZONDER ZORGEN

PERSONEELSBEHEER ZONDER ZORGEN PERSONEELSBEHEER ZONDER ZORGEN comfohrt powered by HRonline essential Anticipeer vandaag op de HR-uitdagingen van morgen Onze maatschappij evolueert voortdurend. De lat komt steeds hoger te liggen, de

Nadere informatie

Federgon kwaliteitscharter

Federgon kwaliteitscharter N2010 100 Federgon kwaliteitscharter Het kwaliteitscharter van Federgon is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen. Het beoogt

Nadere informatie

3.1 Personeelsbeleid. telenet // jaarverslag 2009 : activiteitenverslag

3.1 Personeelsbeleid. telenet // jaarverslag 2009 : activiteitenverslag 3.1 Personeelsbeleid 28 3 BEDRIJFSCULTUUR Telenet heeft sinds zijn ontstaan een exponentiële groei doorgemaakt. De snelle toename van het aantal personeelsleden vereiste de voorbije jaren een grondige

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Economische werkloosheid bedienden

Economische werkloosheid bedienden Economische werkloosheid bedienden Overzicht basisvoorwaarden Januari 2016 Sinds 1 januari 2012 heeft de economische werkloosheid voor bedienden een definitief karakter gekregen. In deze infonota leest

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Voluit ondernemen is stappen zetten zonder ballast

Voluit ondernemen is stappen zetten zonder ballast Voluit ondernemen is stappen zetten zonder ballast Ontzorgen, ontlasten, ontplooien Personal payrolling van Stafflease Als ondernemer of manager wordt u dagelijks geconfronteerd met een volle agenda. Met

Nadere informatie

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Wat is payrolling? Bij het runnen van een bedrijf komt veel kijken. Alleen al de inzet van personeel levert een hoop extra werk en administratieve rompslomp

Nadere informatie