GRONDBEGINSELEN VAN DE GRAMMATICA VAN HET ENGELS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GRONDBEGINSELEN VAN DE GRAMMATICA VAN HET ENGELS"

Transcriptie

1 GRONDBEGINSELEN VAN DE GRAMMATICA VAN HET ENGELS Grammatica is niets meer dan de manier waarop woorden worden gecombineerd tot zinnen. De toepassing is de manier waarop de woorden gebruikt worden door een netwerk van mensen, in dit geval alle zakenmensen die Engels gebruiken. Je zult merken dat je je gemakkelijker beweegt in die gemeenschap als je de algemeen geaccepteerde regels en het gebruik van de grammatica kent. Hier herhalen we de grondbeginselen en het gebruik van de grammatica van het Engels, regels die je waarschijnlijk al eens hebt geleerd, maar mogelijk weer bent vergeten. Als je deze grondbeginselen niet onder de knie hebt, loop je het risico verkeerd begrepen te worden, maar het kan ook nadelig zijn voor het imago van je bedrijf, het kan je bedrijf geld kosten en het zou zelfs kunnen leiden tot je ontslag. GRAMMATICA Onderstaande zin ziet er simpel uit, maar is dat ook zo? We sell tuxedos as well as rent. Je zou eventueel huur kunnen verkopen, maar dat is zeer onwaarschijnlijk. Maar wat je ook verkoopt, er zijn mensen die de boodschap negeren vanwege deze blunder. In de volgende zin speelt hetzelfde probleem: Vice President Eldon Neale told his chief engineer that he would no longer be with Avix, Inc. as of June 30. Wie vertrekt? Eldon of de ingenieur? Het maakt eigenlijk niet uit, de zin kan op twee manieren worden geïnterpreteerd. Het zal je moeilijk vallen de twee mannen ervan te overtuigen dat dit foutje geen zet was in een partij kantoorschaak. Kijk eens naar de volgende zin: The year before we budgeted more for advertising sales were up. In verwarring gebracht? Misschien bedoelde je dit: The year before, we budgeted more for advertising. Sales were up. Of bedoelde je dit: The year before we budgeted more for advertising, sales were up. Taal is opgebouwd uit elementen die bij elkaar horen. De elementen die bij elkaar horen en zo een bepaalde betekenis hebben, noemen we zinnen. Een luisteraar of lezer kan slechts een bepaalde hoeveelheid betekenis opnemen voordat hij die opslaat en klaar is voor de volgende. Als schrijver moet je dus weten wat een zin is. Je moet weten waar de ene zin eindigt en de volgende begint. Als je wilt weten wat een ding is, moet je uitzoeken waar het uit bestaat, wat de ingrediënten zijn. Gelukkig zijn de basisingrediënten van een Engelse zin eenvoudig. Ze worden zinsdelen genoemd en de elementen die een betekenis hebben, worden zelfstandige naamwoorden, voornaamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden genoemd. Als ze met elkaar gecombineerd

2 worden, krijgen ze een betekenis. De betekenis wordt ook overgedragen door interpunctie, constructie en vocabulaire. Zelfstandige naamwoorden Een zelfstandig naamwoord benoemt een persoon, plaats of een ding. Voor alles wat je kunt zien of waarnemen met je zintuigen bestaat een zelfstandig naamwoord om het te benoemen. Sommige dingen die je niet kunt waarnemen zijn ook zelfstandig naamwoorden, zoals bijvoorbeeld ionen of de ruimte. Zo zijn er ook zaken die niet stoffelijk of tastbaar zijn, maar een idee of notie van iets, zoals bijvoorbeeld nauwkeurigheid en hoogte. (Je kunt zien dat iets nauwkeurig is of dat een gebouw hoog is, maar je kunt niet het idee nauwkeurigheid of hoogte zien.) Deze namen voor ideeën noemen we abstracte zelfstandige naamwoorden. De gemakkelijkste zelfstandige naamwoorden zijn de namen van dingen die je kunt zien of aanraken: auto, gebouw, wolk, baksteen. Eigennamen en soortnamen Tot nu toe zijn alle voorbeelden van zelfstandige naamwoorden soortnamen, ze verwijzen naar een algemeen soort van dingen. Het woord gebouw verwijst naar een groep van bouwwerken. Soortnamen zoals building worden niet met een hoofdletter geschreven. Maar als je het over een specifiek gebouw hebt, Buckingham Palace bijvoorbeeld, schrijf je het wel met een hoofdletter en dat geeft aan dat het een eigennaam is. Vergelijk de volgende rijtjes: SOORTNAAM city company store EIGENNAAM Kansas City Blaisden Company Books Galore Het meervoud van zelfstandige naamwoorden Zelfstandige naamwoorden zijn enkelvoud of meervoud. De gebruikelijke manier om van enkelvoud meervoud te maken is: een s toevoegen aan het enkelvoud: ENKELVOUD rock picture song MEERVOUD rocks pictures songs Veel zelfstandige naamwoorden hebben een afwijkende meervoudsvorm. Letters, getallen en woorden die als losse woorden worden gebruikt, krijgen in het meervoud soms een apostrof en een s. Vaak wordt s gebruikt bij afkortingen die eindigen met een punt, kleine letters die zelfstandig worden gebruikt en hoofdletters die verward kunnen worden met woorden, als ze in het meervoud worden gebruikt: Spell out all St. s and Ave. s. He divided the page with a row of x s. Sarah will register the A s through the I s at the convention. Maar in andere gevallen kan de apostrof worden weggelaten: They ll review their ABCs. The stock market climbed through most of the 1980s.

3 Circle all these in the paragraph. In enkele van deze voorbeelden worden de zelfstandig gebruikte letters en woorden gecursiveerd (dit wordt later behandeld). Andere zelfstandige naamwoorden zijn zogenaamde onregelmatige zelfstandige naamwoorden; het meervoud daarvan wordt niet gevormd door een s achter het enkelvoud te zetten: ENKELVOUD tax speciality cargo shelf child woman tooth mouse parenthesis son-in-law editor-in-chief MEERVOUD taxes specialities cargoes shelves children women teeth mice parentheses sons-in-law editors-in-chief Het is handiger een woordenboek te raadplegen bij het gebruik van het meervoud dan een hoop regels uit je hoofd te leren. Als er in het woordenboek niets staat over het meervoud van een woord, wordt het op de gebruikelijke manier gevormd: door er een s aan toe te voegen. Als het meervoud onregelmatig is, dan wordt het meervoud genoemd in het woordenboek of er staat een opmerking bij zoals: ples. Bezittelijke zelfstandige naamwoorden Een zelfstandig naamwoord wordt bezittelijk als het wordt gebruikt om aan te tonen dat het iets bezit. Je zet dan s achter het woord: the man s car the woman s apartment Het bezit hoeft echter niet wettelijk te zijn: the secretary s desk the company s assets Het bezit kan ook een automatische associatie zijn: a day s work a job s prestige Een uitzondering op deze regel: als het woord in het enkelvoud al op twee sisklanken eindigt. Bij de volgende voorbeelden volstaat dan een apostrof: crisis dimensions Mr. Moses application Als het zelfstandig naamwoord aan het eind slechts één s klank heeft, voeg je s toe: Chris s book Carolyn Nuss s office Samengestelde zelfstandige naamwoorden (woorden die door een koppelteken met elkaar verbonden zijn) krijgen s na het laatste woord:

4 SAMENGESTELD ZELFSTANDIG NAAMWOORD BEZITTELIJK ZELFSTANDIG NAAMWOORD mother-in-law mayor-elect mother-in-law s mayor-elect s Om de bezittelijke vorm van het meervoud te krijgen, pas je dezelfde regel toe als bij het enkelvoud: zet s achter het woord. Als het meervoud echter al op een s eindigt (en dat doen de meeste) voeg je alleen de apostrof toe: the clients complaints employees benefits Voornaamwoorden Een voornaamwoord is een woord dat gebruikt wordt in plaats van een zelfstandig naamwoord; je hoeft het zelfstandig naamwoord dan niet te herhalen: Drivers have some choice of weeks for vacation, but they must notify this office of their preference by March 1. De voornaamwoorden they en their worden in plaats van drivers gebruikt. Het zelfstandig naamwoord dat door een voornaamwoord wordt vervangen wordt, wordt het antecedent van het voornaamwoord genoemd; drivers is het antecedent van they en their. Als het antecedent meervoud is, moet het vervangende voornaamwoord ook meervoud zijn; they en their zijn meervoudsvormen omdat drivers meervoud is. Dit geldt ook voor het enkelvoud. Als het antecedent enkelvoud is, is het voornaamwoord dat ook: We thought the contract had been signed, but we soon learned that it had not been. Meerdere antecedenten Soms heeft een voornaamwoord een dubbel (of zelfs een drievoudig) antecedent: Kathryn Boettcher and Luis Gutierrez went beyond their sales quotas for January. Op zich is Kathryn Boettcher een enkelvoudig antecedent. Net zoals Luis Gutierrez. Samen vormen ze echter het antecedent van het voornaamwoord, ze zijn samen meervoud en dus moet het voornaamwoord ook in het meervoud staan. Vandaar het voornaamwoord their in plaats van her of his. Onduidelijke antecedenten In sommige zinnen is het antecedent van het voornaamwoord onduidelijk: Sandy Wright sent Jane Brougham her production figures for the previous year. She thought they were too low. Naar wie verwijst het voornaamwoord her? Iemand die Sandy en Jane en hun zakelijke relatie zou kennen, zou er misschien achter kunnen komen wie het antecedent van her is. Maar zelfs met die voorkennis zou een lezer het nog verkeerd kunnen begrijpen. Het is praktisch onmogelijk dat welke lezer dan ook weet welke naam het antecedent is van she. Als onduidelijk is wat het antecedent van een voornaamwoord is, kun je het beste de zin herschrijven en indien nodig zelfstandige naamwoorden herhalen: Sandy Wright sent her production figures for the previous year to Jane Brougham. Jane thought they were too low.

5 Het zelfstandig naamwoord hoeft alleen herhaald te worden als niet duidelijk is wie of wat het antecedent is. Geslachtsneutrale voornaamwoorden De mannelijke voornaamwoorden zijn: he, his en him. De vrouwelijke voornaamwoorden zijn: she, hers en her. Je zult echter vaak geconfronteerd worden met het probleem welk voornaamwoord je voor een zelfstandig naamwoord moet gebruiken dat naar allebei de geslachten verwijst: Each manager must make up (his, her, his or her, its, their) own mind about stocking this item and about the quantity that (he, she, he or she, it, they) can sell. Deze zin heeft een voornaamwoord nodig dat noch vrouwelijk noch mannelijk is. Hier volgen enkele manieren om dit vraagstuk op te lossen: Each manager must make up his (Niet alle managers zijn mannen.) Each manager must make up her (Niet alle managers zijn vrouwen.) Each manager must make up his or her (Deze oplossing is acceptabel maar doet vreemd aan als hij meerdere malen in een document wordt gebruikt.) Each manager must make up her Every manager will receive his A manager may send her (Het geslacht van een manager verandert meestal niet!) Each manager must make up their (Het voornaamwoord kan nooit de meervoudsvorm hebben als het antecedent enkelvoud is.) Each manager must make up its (It verwijst nooit naar personen.) De beste oplossing is het meervoud van het zelfstandig naamwoord te gebruiken of de passage te herschrijven: Managers must make up their minds Each manager must decide whether Let er op dat de betekenis van de boodschap niet verandert. Naamval van de voornaamwoorden De naamval van een voornaamwoord maakt duidelijk of er gehandeld wordt door iets of iemand of dat iets of iemand de handeling ondergaat: She sells an average of five packings each week.

6 In deze zin is she de verkoopster. Omdat she de handelende persoon is, staat she in de eerste naamval (het onderwerp) Wat gebeurt er als het voornaamwoord de handeling ondergaat: After six months Ms. Browning promoted her. In deze zin ondergaat het voornaamwoord her de handeling. Het voornaamwoord her wordt de voorwerpsnaamval genoemd (kan zijn lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp of voorzetselvoorwerp). Vergelijk de verschillende naamvallen van de voornaamwoorden: EERSTE NAAMVAL I we he she they who whoever VOORWERPSNAAMVAL me us him her them whom whomever De voornaamwoorden in de voorwerpsnaamval kunnen worden gebruikt als (lijdend of meewerkend) voorwerp van een werkwoord (zoals promoted) én als voorwerp van een voorzetsel (zoals with): Rob worked with them until the order was filled. In dit voorbeeld is them het (voorzetsel)voorwerp van het voorzetsel with omdat Rob de handeling verrichtte (worked with them.) De volgende zin heeft drie voornaamwoorden; het eerste is een eerste naamval (onderwerp), het tweede is het (meewerkend) voorwerp van een werkwoord en het derde is het voorwerp van een voorzetsel (voorzetselvoorwerp: He paid us as soon as the check came from them. Iedere schrijver vraagt zich soms af of hij who of whom moet gebruiken: (Who, Whom) will you hire? Omdat deze zin in de vragende vorm staat, is het moeilijk te zien dat whom (lijdend) voorwerp is van het werkwoord hire. Je kunt erachter komen welk voornaamwoord je moet gebruiken door de vraag te veranderen en even she en her in plaats van who en whom te gebruiken: Will you hire she? of Will you hire her? Her en whom zijn allebei een voorwerpsnaamval, dus het moet zijn Whom will you hire? Een ander voorbeeld: (Who, whom) logged so much travel time? Als je de vragende zin verandert in een bevestigende zin krijg je: He logged so much travel time. Daarom moet je hier who gebruiken: Who logged so much travel time?

7 Bezittelijke voornaamwoorden Bezittelijke voornaamwoorden worden op dezelfde manier gebruikt als bezittelijke zelfstandige naamwoorden: Ze geven eigendom of een automatische associatie aan. her job his account their preferences its equipment Bezittelijke voornaamwoorden worden echter anders geschreven. Ze krijgen namelijk nooit een apostrof. BEZITTELIJK ZELFSTANDIG NAAMWOORD the woman s estate Roger Franklin s plans the shareholders feelings the vacuum cleaner s attachments BEZITTELIJK VOORNAAMWOORD her estate his plans their feelings its attachments Het woord its is de bezittelijke vorm van it. Net als alle andere bezittelijke voornaamwoorden heeft its geen apostrof. Sommige mensen verwarren its met it s, de samentrekking van it is. Samentrekkingen worden later besproken. Werkwoorden Een werkwoord beschrijft een handeling: They all quit in disgust. Het kan ook een toestand beschrijven: Working conditions were substandard. De Engelse taal kent erg veel werkwoorden die een handeling uitdrukken. Hier volgen er een paar die je in de zakenwereld vaak zult tegenkomen: verify perform fulfill hire succeed send leave improve receive accept develop pay Je kunt er ongetwijfeld nog veel meer toevoegen. Het meest voorkomende werkwoord dat een toestand uitdrukt in plaats van een handeling is to be en alle vormen ervan: I am, was, of will be; you are, were, of will be Andere werkwoorden die ook een toestand uitdrukken zijn: It seemed a good plan at the time. She sounds impressive at a meeting. Zulke werkwoorden verbinden wat er voor staat met wat volgt; ze beschrijven geen handeling. (Zie voor een meer complete bespreking van koppelwerkwoorden.)

8 Tijden van het werkwoord Het Engels kent drie enkelvoudige werkwoordstijden: tegenwoordige tijd, verleden tijd en toekomende tijd. Tegenwoordige tijd: Verleden tijd: Toekomende tijd: Our branches in Hawaii stock other items. When we stocked Purquil pens, we received a great many complaints. Rotex Tire Stores will stock your line of tires when you begin a program of effective national advertising. De verleden tijd van de meeste werkwoorden (de regelmatige werkwoorden) eindigt op ed; in de toekomende tijd staat altijd will of shall voor het werkwoord. De tegenwoordige tijd is wat ingewikkelder: ENKELVOUD I stock you stock he, she, it stocks MEERVOUD we stock you stock they stock Na he, she of it komt er achter de basisvorm van het werkwoord een s. Behalve de drie enkelvoudige tijden bestaan er drie voltooide tijden die gevormd worden met het hulpwerkwoord have. De voltooid tegenwoordige tijd wordt gevormd met het voltooid deelwoord (de vorm van het voltooid deelwoord van regelmatige werkwoorden is precies hetzelfde als de vorm van de verleden tijd) van het hoofdwerkwoord, stocked, voorafgegaan door de tegenwoordige tijd have of has: (I, we, you, they) have stocked. (He, she, it) has stocked. De voltooid verleden tijd wordt gevormd met het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord, stocked, voorafgegaan door de verleden tijd had: (I, you, he, she, it, we, they) had stocked. De voltooid tegenwoordige toekomende tijd wordt ook gevormd met het voltooid deelwoord, stocked, maar wordt nu voorafgegaan door will have: (I, you, he, she, it, we, they) will have stocked. Als de handelingen tegelijk gebeuren, gebruik je dezelfde tijd: When the payroll checks came in, everyone showed up for work. We have found that everyone has pitched in to help. Als de handelingen niet tegelijkertijd gebeuren, mag je de tijd aanpassen: A shipment came last Wednesday, so when another one comes in today, please return it. The new employee had been ill at ease, but now she has become a full-fledged member of the team. Onregelmatige werkwoorden Veel werkwoorden volgen niet helemaal het beschreven patroon. Het meest onregelmatige werkwoord is to be:

9 TIJD ENKELVOUD MEERVOUD Tegenwoordige tijd: I am we are you are you are he, she, it is they are Verleden tijd: I was we were you were you were he, she, it was they were De toekomende tijd van to be wordt op dezelfde manier gevormd als de toekomende tijd van een regelmatig werkwoord. De voltooide tijden van to be worden ook op dezelfde manier gevormd als de voltooide tijden van een regelmatig werkwoord, alleen heeft het voltooid deelwoord van to be een speciale vorm, been (dus de vorm van het voltooid deelwoord is niet hetzelfde als de vorm van de verleden tijd): Voltooid tegenwoordige tijd you have been Voltooid verleden tijd you had been Voltooid tegenwoordige toekomende tijd: you will have been Voorbeelden van andere onregelmatige werkwoorden zijn: TEGENWOORDIGE TIJD VERLEDEN TIJD VOLTOOID DEELWOORD begin began begun shrink shrank shrunk know knew known rise rose risen become became become go went gone do did done In woordenboeken kun je een lijst vinden van alle onregelmatige werkwoorden. Overgankelijke en onovergankelijke werkwoorden Veel mensen vinden het moeilijk om de volgende werkwoorden van elkaar te onderscheiden: lie/lay sit/set rise/raise Het is veel makkelijker om deze werkwoorden correct te gebruiken als je het verschil weet tussen overgankelijke en onovergankelijke werkwoorden. Overgankelijke werkwoorden voeren hun handeling uit op een voorwerp; ze drukken uit dat de handeling overgaat op een voorwerp. Onovergankelijke werkwoorden doen dat niet. Enkele voorbeelden zijn: ONOVERGANKELIJK We should include in our new offices a place to lie down for a nap. Even the way an interviewee sits is important. Salaries at Compu-Link, Inc., rise swiftly. OVERGANKELIJK The workers will be here on Monday to lay new carpeting. That crate is full of stemware, so set it down carefully. They raise their level of production every year. The workers lay carpeting, you set down a crate, they raise production; elke handeling wordt overgedragen op iets. In de onovergankelijke zinnen, one lies down, an interviewee sits, salaries rise

10 zonder iets anders te beïnvloeden (tenminste in grammaticaal opzicht). Onovergankelijke zinnen zijn complete zinnen ook al bestaan ze slechts uit een onderwerp en een werkwoord; overgankelijke zinnen zijn niet compleet tenzij ze ook een (lijdend) voorwerp omvatten of iets anders waar de handeling op wordt overgedragen. De tijden van lie/lay dragen ook bij aan de verwarring: TEGENWOORDIGE TIJD VERLEDEN TIJD VOLTOOID DEELWOORD I lie I lay I have lain I lay (something down) I laid (something down) I have laid (something down) De verleden tijd van lie en de tegenwoordige tijd van lay zien er niet alleen hetzelfde uit, maar ze klinken ook hetzelfde. Toch zijn het verschillende werkwoorden. Modus van werkwoorden Werkwoorden staan óf in de bedrijvende (actieve) vorm óf in de lijdende (passieve) vorm. Actief: Passief: The buyer paid a large amount. A large amount was paid by the buyer. In de lijdende vorm komt altijd een vorm van to be voor. Ook bestaat de lijdende zin uit acht woorden, terwijl de bedrijvende zin precies hetzelfde uitdrukt in maar zes woorden. De woorden was en by zijn niet nodig om de betekenis van de zin over te brengen. Extra woorden maken de betekenis vaak onduidelijk. Kies dus altijd de bedrijvende vorm als de keuze aan jou is. Maar soms kun je niet anders: Several items have been taken, but so far we don t know who took them Je moet de lijdende vorm gebruiken als je niet weet (of niet wilt zeggen) wie de handeling verricht heeft; de bedrijvende vorm is veel directer. Aantonende/gebiedende en aanvoegende wijs van werkwoorden Afhankelijk van wat je wilt uitdrukken kun je kiezen uit drie wijzen. Meestal gebruik je de aantonende wijs: The secretary mailed a letter to each supplier. Did the secretary mail a letter to each supplier? Als je je tot iemand richt met een opdracht of verzoek, gebruik je de gebiedende wijs: Please mail a letter to each supplier. Soms, vooral in de zakenwereld, heeft een hoffelijk verzoek de vorm van een vraag; je gebruikt dan geen vraagteken: Would you mail a letter to each supplier. De aanvoegende wijs, die meestal gebruikt wordt in formele teksten of bij het brengen van slecht nieuws, drukt een mogelijkheid of aanbeveling uit. De aanvoegende wijs gaat vaak gebruikt samen met woorden als if of that. In de volgende voorbeelden heeft de aanvoegende wijs een speciale werkwoordsvorm: If the secretary were to mail a letter to each supplier, we might save some money.

11 I suggested that the secretary mail a letter to each supplier. De aanvoegende wijs wordt tegenwoordig niet meer zo vaak gebruikt, maar komt nog wel veel voor in uitdrukkingen als Come what may en If I were you. De aanvoegende wijs drukt vaak een nietwerkelijkheid uit: If iron were lighter than air. Bijvoeglijke naamwoorden Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een zelfstandig naamwoord of voornaamwoord: an efficient staff brisk trade a heavy price poor you Deze zinsdelen zeggen veel meer dan het zelfstandig naamwoord of voornaamwoord alleen. Bijvoeglijke naamwoorden vertellen ons iets wat we anders niet zouden weten. Je hoeft dus geen bijvoeglijk naamwoord te gebruiken als het niets toevoegt aan het zelfstandig naamwoord, of een ander zelfstandig naamwoord: a company employee (Een werknemer werkt al voor een bedrijf) a crate-type container (Type voegt niets toe aan crate.) Soms staan er meer bijvoeglijke naamwoorden achter elkaar: It was a long, and active workday. Meer bijvoeglijke naamwoorden achter elkaar moeten allemaal iets anders bijdragen aan de betekenis van het zinsdeel. Werkwoorden die eindigen op ing (het tegenwoordig deelwoord) kunnen ook gebruikt worden als bijvoeglijk naamwoord.: A boring job can sometimes turn into a fascinating career. Dit geldt ook voor het voltooid deelwoord: A freshly painted house is a sold house. Bijvoeglijke naamwoorden zeggen vaker iets over zelfstandige naamwoorden dan over voornaamwoorden. Als bijvoeglijke naamwoorden iets zeggen over een voornaamwoord staat er meestal een verbindend werkwoord in de zin: They were attentive. He seems interested. It looked appropriate. You are skillful. Van de meeste bijvoeglijke naamwoorden bestaan drie vormen: de basisvorm, de vergrotende trap en de overtreffende trap. De basisvorm zegt iets over één zelfstandig naamwoord of voornaamwoord. De vergrotende trap gebruik je als je twee personen of dingen vergelijkt en de overtreffende trap bij drie of meer personen of dingen. BASISVORM VERGROTENDE TRAP OVERTREFFENDE TRAP

12 hard harder hardest safe safer safest dry drier driest De vergrotende en overtreffende trap vorm je door respectievelijk er en est achter basisvorm van het bijvoeglijke naamwoord te zetten. (De y aan het eind van een woord verandert vaak in i voor er en est). Een klein aantal bijvoeglijke voornaamwoorden is onregelmatig. Een paar voorbeelden zijn: BASISVORM VERGROTENDE TRAP OVERTREFFENDE TRAP good better best bad worse worst little less least Als de basisvorm van een bijvoeglijk naamwoord uit twee of meer lettergrepen bestaat, gebruik je meestal more en most vóór het woord om de vergrotende en overtreffende trap te vormen: BASISVORM VERGROTENDE TRAP OVERTREFFENDE TRAP useful more useful most useful exhausting more exhausting most exhausting expensive more expensive most expensive De meest voorkomende uitzonderingen zijn bijvoeglijke naamwoorden die twee lettergrepen hebben en eindigen op y: BASISVORM VERGROTENDE TRAP OVERTREFFENDE TRAP happy happier happiest costly costlier costliest Bijwoorden Een bijwoord zegt iets over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord, of een ander bijwoord: Zegt iets over een werkwoord: Our marketing department works efficiently. Zegt iets over een bijvoeglijk naamwoord: She was not dependable, although she was highly intelligent. Zegt iets over een ander bijwoord: His territory was too broadly diversified, so he moved extremely cautiously. De meeste van bovengenoemde bijwoorden worden gevormd door ly achter het bijvoeglijk naamwoord te zetten. Datzelfde geldt voor veel andere bijwoorden: BIJVOEGLIJK NAAMWOORD efficient high extreme special official separate BIJWOORD efficiently highly extremely specially officially separately

13 Soms verandert of vervalt de laatste letter van een bijvoeglijk naamwoord voor ly: BIJVOEGLIJK NAAMWOORD busy due BIJWOORD busily duly Dan zijn er ook nog bijwoorden die helemaal niet op ly eindigen. Enkele voorbeelden zijn: often fast too soon very so Andere zinsdelen Zelfstandige naamwoorden, voornaamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, en bijwoorden hebben de meeste betekenis in een zin. Vier andere zinsdelen smeden ze aaneen tot zinnen: voorzetsels, voegwoorden, lidwoorden en tussenvoegsels. Voorzetsels Enkele voorbeelden van voorzetsels zijn: of to for with at by from about Ze staan meestal aan het begin van een voorzetselgroep die de functie heeft van een bijvoeglijk naamwoord of bijwoord doordat ze meer zeggen over een voornaamwoord, zelfstandig naamwoord of werkwoord: of a type to the point by Friday with characteristic flair Voegwoorden, lidwoorden en tussenvoegsels Voegwoorden zijn woorden die meestal zinsdelen met elkaar verbinden. Een paar voorbeelden zijn: and but because yet although if Het gebruik van voegwoorden wordt besproken in en In het Engels bestaan slechts drie lidwoorden: the, a, en an. Deze woorden worden op dezelfde manier gebruikt als bijvoeglijke naamwoorden en specificeren waar je over praat. Tussenvoegsels zijn woorden die geen feitelijke informatie verschaffen maar emotie uitdrukken: Wow! Oh, no! Well, well! Good! Dergelijk emotioneel taalgebruik kun je wel in je privé-leven en in reclameteksten gebruiken, maar liever niet in zakelijke correspondentie. Zinnen Zinnen bestaan uit zinsdelen. Money talks.

14 Deze zin bestaat uit twee woorden: een zelfstandig naamwoord (money) en een werkwoord (talks).op deze manier gebruikt, functioneert het zelfstandig naamwoord als de eerste vereiste van een zin, het onderwerp, en het werkwoord als de tweede vereiste, het gezegde. Bekijk nu eens de volgende zin: They merged. In dit geval is het onderwerp een voornaamwoord (they) en het gezegde is een werkwoord (merged). Dit is een zin omdat het een onderwerp en gezegde bevat. Hier volgt nog een zin: The plans are ready. Deze zin heeft een ingewikkelder onderwerp, het zelfstandig naamwoord plans en het lidwoord the. Het volledige gezegde bestaat uit een werkwoord dat een toestand uitdrukt (are) en een bijvoeglijk naamwoord (ready). Geen enkele verzameling van woorden is een zin als onderwerp (wie of wat iets doet) of gezegde (het doen) afwezig is. Bevelen In bevelen wordt het onderwerp (altijd you) wel niet uitdrukkelijk genoemd, maar is toch stilzwijgend aanwezig. (You) Move your desk to the better office. (You) Please try to finish by six o clock. Langere zinnen Ingewikkelder zinnen hebben ingewikkelder onderwerpen en gezegden, maar toch hebben ze maar één onderwerp en één werkwoord dat gezegde is. In de volgende voorbeelden is het onderwerp enkel onderstreept en het hoofdwerkwoord van het gezegde dubbel: Marex and Contron enjoy higher earnings each quarter. (Marex [and] Contron did something; enjoy is what they did.) My interview, coming minutes after my freeway accident, did not impress or move anyone. (Interview is what did something. What did it do? It did [not] impress [or] move.) In terms of usable space, a steel warehouse, with its extremely long span of roof unsupported by pillars, makes more sense. (Warehouse is what makes.) Deze drie zinnen tonen verschillende dingen aan. (1) In alledrie de zinnen drukken het kale onderwerp en het hoofdwerkwoord van het gezegde de kerngedachte van de zin uit. Als je probeert het onderwerp en het hoofdwerkwoord van het gezegde te vinden, moet je geen aandacht schenken aan lidwoorden, voegwoorden, voorzetsel voorwerpen, bijwoorden et cetera. (2) In de derde zin heeft het werkwoord de enkelvoudsvorm (makes) omdat het onderwerp enkelvoud is (warehouse). Ook al staat het meervoud pillars dichter bij het werkwoord, warehouse is het onderwerp. Dus warehouse bepaalt of het werkwoord de enkelvoudsvorm of de meervoudsvorm krijgt. Onderwerp en gezegde moeten overeenstemmen. (3) Het onderwerp in de eerste zin is een samengesteld onderwerp (Marex [and] Contron). Een samengesteld onderwerp dat door middel van and met elkaar verbonden is, vereist de meervoudsvorm van het werkwoord (enjoy). In de tweede zin zie je dat ook samengestelde gezegdes mogelijk zijn (did [not] impress [or] move).

15 (4) De tweede zin bevat een groep woorden coming minutes after my freeway accident waarin een vorm van een werkwoord voorkomt (coming) en een zelfstandig naamwoord (accident). Toch vormen deze woorden geen complete zin: Accident is niet het onderwerp van coming. Een zelfstandig naamwoord is niet automatisch het onderwerp. Een werkwoord dat op ing eindigt, kan nooit het gezegde van een zin zijn (tenzij het voorafgegaan wordt door een vorm van to be, zoals in was coming). Niet alle werkwoorden hebben de functie van gezegde. Omdat het zinsdeel coming minutes after my freeway accident geen onderwerp en gezegde bevat, kun je het geen zin noemen. Het zinsdeel kan namelijk niet alleen staan; het kan niet beginnen met een hoofdletter of eindigen met een punt. Dus een zinsdeel kan alleen maar een deel zijn van een zin. Soms staan er in een zin twee of meer groepen woorden die wel een onderwerp en gezegde bevatten: My interview, because it came minutes after my freeway accident, did not impress or move anyone. Een groep woorden kan alleen staan zonder iets te wijzigen: My interview did not impress or move anyone. De andere groep woorden kan alleen als je because verwijdert zelfstandig staan; je moet dus iets wijzigen: (because) It came minutes after my freeway accident. Als een groep woorden ongewijzigd alleen kan staan en een onderwerp en gezegde bevat, noemen we dat een (onafhankelijke) hoofdzin. Een groep woorden die niet ongewijzigd alleen kan staan, ook al bestaat die groep uit onder meer een onderwerp en gezegde, noemen we een (afhankelijke) bijzin. Fragmenten Een onvolledige zin (een zinsdeel of afhankelijke bijzin) die geschreven wordt alsof het een volledige zin is, noemen we een fragment. Kijk eens naar de volgende fragmenten: Marilyn Sanders, having had pilferage problems in her store for the past year. Refuses to accept the results of our investigation. Deze ernstige fout kan makkelijk gecorrigeerd worden door de twee fragmenten samen te voegen: Marilyn Sanders, having had pilferage problems in her store for the past year, refuses to accept the results of our investigation. Niet alle fragmenten kunnen zo makkelijk verbeterd worden. Hier volgt nog meer informatie over het problem van Marilyn. Employees a part of it. No authority or discipline. Alleen de schrijver weet wat hij met deze twee woordgroepen bedoelt. Misschien werken de werknemers mee aan de winkeldiefstal. Als dat zo is, zou je krijgen: Some employees are part of the pilferage problem. Maar het is ook mogelijk dat werknemers meehelpen bij het onderzoek.dan zou je krijgen:

16 Some employees are taking part in our investigation. Het kan echter net zo goed zijn dat het gedrag van de werknemers die bij de diefstallen betrokken zijn, nader onderzocht wordt: Those employees who are part of the pilferage problem will accept no authority or discipline. En zo zou je nog meer betekenissen kunnen bedenken. Omdat fragmenten zo veel dingen kunnen betekenen, betekenen ze in feite niets. Geen enkele goedgeschreven memo, brief of verslag verwacht dat de lezer een fantasierijk genie is. Een afhankelijke bijzin is een ander soort fragment. Kijk maar eens wat because verandert als het toegevoegd wordt aan een eenduidige zin: Our stock of sprinklers is depleted. Because our stock of sprinklers is depleted. Door because toe te voegen aan de zin krijg je een fragment, ook al staan er een onderwerp en gezegde in. Woorden als because maken deel uit van een speciale groep die we onderschikkende voegwoorden noemen. Hier volgen er enkele: since though whenever although if unless while even if after Als zo n soort woord aan het begin van een bijzin staat, is het een afhankelijke bijzin en die kan niet als zin alleen staan. Als je echter een afhankelijke bijzin combineert met een onafhankelijke (hoofd)zin, kan de bijzin wel een volwaardige betekenis overbrengen. De onafhankelijke zin kan vóór of na de afhankelijke bijzin staan. We are unable to fill your order because our stock of sprinklers is depleted. Because our stock of sprinklers is depleted, we are unable to fill your order. Een fragment dat bestaat uit een afhankelijke bijzin kan ook gecorrigeerd worden door het onderschikkend voegwoord te verwijderen. Het resultaat is een eenvoudige maar volledige zin: Our stock of sprinklers is depleted. Als je problemen met fragmenten moet oplossen, kun je het beste naar alle gegevens van de transactie kijken. Fragmenten zijn alleen acceptabel in de reclamewereld. Vaak worden ze daar gebruikt om een bepaald ritme over te brengen. Gefuseerde zinnen en kommasplitsingen Net als er te weinig woorden kunnen zijn in een zin, kunnen er ook te veel zijn: All our mail is run through a postage meter every afternoon someone picks it up. Dit voorbeeld bevat twee zinnen, maar ze zijn in elkaar gevlochten, dus het is moeilijk te zeggen waar de ene zin ophoudt en de andere begint. Gaat de post elke middag door een frankeerautomaat? Zo ja, dan moeten de zinnen als volgt gelezen worden: All our mail is run through a postage meter every afternoon. Someone picks it up.

17 Misschien wordt de post wel op een ander tijdstip gefrankeerd ( s morgens bijvoorbeeld) en wordt altijd s middags opgehaald: All our mail is run through a postage meter. Every afternoon someone picks it up. In alle drie de gevallen is de volgorde van de woorden hetzelfde; opdeling in zinnen maakt het verschil. De laatste twee zinnen zijn allebei grammaticaal correct. De keuze hangt af van de situatie. Soms hebben dergelijke gefuseerde zinnen een duidelijker scheidingspunt: Several large orders arrived within a few days of one another, too many came in for us to process by the end of the month. Hier staat de komma tussen twee onafhankelijke zinnen in een poging om ze aan elkaar te breien. Als een komma twee volledige zinnen scheidt, heet dat een kommasplitsing. Er bestaan drie manieren om een kommasplitsing te corrigeren: Vervang de komma door een punt en begin het volgende woord met een hoofdletter:... one another. Too many... Vervang de komma door punt komma en begin het volgende woord niet met een hoofdletter:... one another; too many... Dit kan alleen maar als de twee zinnen vrijwel dezelfde betekenis hebben. Verander een van de twee zinnen in een woordgroep of afhankelijke bijzin. Dit is arbeidsintensief maar vormt vaak de beste oplossing. Het derde alternatief kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Je kunt de desbetreffende zin beginnen met een onderschikkend voegwoord: Whenever several large orders arrived within a few days of one another, too many came in for us to process by the end of the month. Je kunt ook een deel van het onderwerp of het hoofdwerkwoord van het gezegde uit een van de hoofdzinnen verwijderen. Je creëert zo dus een woordgroep: Several large orders arrived within a few days of one another, too many for us to process by the end of the month. Ten slotte kun je een van de hoofdwerkwoorden in de ing vorm zetten: Several large orders arrived within a few days of one another, too many coming in for us to process by the end of the month. In andere gevallen kan een simpel nevenschikkend voegwoord (bijvoorbeeld or, and of but) gefuseerde zinnen scheiden: You can fire them, or you can make better use of their abilities. Margaret drew up the designs, and Matt carried them out. We will have three strong months, but after that sales will taper off. Wees voorzichtig als je een nevenschikkend voegwoord gebruikt: gebruik ze alleen om simpele zinnen die elkaar aanvullen samen te voegen. Omdat ze betrekkelijk weinig zeggen over het verband tussen de twee zinsdelen die ze aan elkaar smeden, moet je ze niet te vaak gebruiken: and is slechts een plusteken; but een teken dat je een

18 andere richting uitgaat; or geeft slechts een alternatief aan. Onderschikkende voegwoorden zoals because en whenever vertellen de lezer veel meer. Zinnen met koppelwerkwoorden Koppelwerkwoorden zijn al kort besproken in 1.3. Hier bespreken we de manier waarop ze functioneren in een zin. Het model van een zin met een koppelwerkwoord is: A (werkwoord) B. Laten we aannemen dat het werkwoord een vorm van to be is. A is B. In zo n zin zijn A en B altijd zelfstandige naamwoorden, voornaamwoorden of bijvoeglijke naamwoorden. Als het ene woord een zelfstandig naamwoord is en het andere is een voornaamwoord, of als het allebei zelfstandige naamwoorden zijn, zegt de zin dat de een hetzelfde is als de ander: She is president. Rachel is president. Als een woord een bijvoeglijk naamwoord is, beschrijft of bepaalt het dat andere woord. She is forceful. Als één woord een bijvoeglijk naamwoord is, zegt het iets over het andere woord op dezelfde manier als elk ander bijvoeglijk naamwoord iets zegt over een zelfstandig naamwoord of voornaamwoord. Het verschil is dat er nu een koppelwerkwoord staat tussen het bijvoeglijk naamwoord en het woord waar het iets over zegt. Foutgeplaatste bepalingen De plaats van een bepaling is erg belangrijk. Afhankelijk van de positie in de zin verandert de betekenis van only: Only we are obliged to supply those items specified in your contract. We are obliged only to supply those items specified in your contract. We are obliged to supply only those items specified in your contract. We are obliged to supply those items specified only in your contract. Afhankelijk van de omstandigheden is maar een van deze zinnen juist. De andere zullen waarschijnlijk problemen veroorzaken. Om te voorkomen dat je verkeerd begrepen wordt, moet je bepalingen als only zo dicht mogelijk bij het zelfstandig naamwoord of werkwoord zetten waar ze iets over zeggen. Om dezelfde reden moet je complete bepalende zinsneden zo dicht mogelijk bij het juiste zelfstandig naamwoord of werkwoord zetten. Zinsdelen op de verkeerde plaats werken vaak op de lachspieren. Antia Information Systems has bought new computer chairs for the programmers with more comfortable seats. Normaal gesproken houden schrijvers van zakelijke correspondentie zich niet bezig met de anatomie van programmeurs. Het ging hier dus duidelijk om het comfort van de stoelen:

19 Antia Information Systems has bought new computer chairs with more comfortable seats for the programmers. Hier is nog een voorbeeld: I asked him to file all the letters in the cabinet that had been answered. In deze zin is de kast beantwoord. Er is in de hele geschiedenis geen kast te vinden die ooit een vraag gesteld heeft. That had been answered staat te ver weg van letters en te dicht bij cabinet. Het is dus beter om het volgende te doen: I asked him to file in the cabinet all the letters that had been answered. Soms is het beter om het woord dichter bij het bepalende zinsdeel te zetten dan andersom. INTERPUNCTIE Op de snelweg staan borden die aangeven of je moet afremmen stoppen, waar je moet afslaan en wanneer je moet invoegen. Zo helpt interpunctie lezers om jouw proza goed te interpreteren. Correct gebruik van interpunctie helpt de lezer je tekst goed te begrijpen. Punten Gebruik een punt (1) om een zin die geen vraag is, af te sluiten, (2) bij bepaalde afkortingen en (3) tussen dollars en centen in een geldbedrag (in het Nederlands gebruik je in dit laatste geval een komma). Vraagtekens Gebruik een vraagteken na iedere directe vraag die een antwoord vereist : Are you planning to enclose a check, or shall we bill you? Gebruik geen vraagteken na bevelen die om beleefdheidsredenen de vorm van een vraag hebben: Will you send us a check today. Uitroeptekens Gebruik uitroeptekens na zeer emotioneel taalgebruik. Omdat er bij zakelijke correspondentie zelden emotionele taal wordt gebruikt, zul je bijna nooit een uitroepteken gebruiken. Puntkomma s Puntkomma s worden op drie manieren gebruikt. Een ervan is het scheiden van twee hoofdzinnen die nauw verband met elkaar houden: The outline for the report is due within a week; the report itself is due at the end of the month. De puntkomma moet ook worden gebruikt in plaats van een komma als tussen de delen van een reeks komma s worden gebruikt:

20 Our previous meetings were on November 11, 1998; February 20, 1999; and April 28, Ten slotte moet een puntkomma gebruikt worden om twee hoofdzinnen te scheiden als de tweede begint met woorden als however, therefore, of nevertheless of een zinsnede als for example of in that case: Our supplier has been out of part D712 for 10 weeks; however, we have found another source that can ship the part right away. His test scores were quite low; on the other hand, he has a lot of relevant experience. Paragraaf 4.4 bevat meer informatie over overgangswoorden en zinsneden. Dubbele punten Gebruik een dubbele punt na de aanhef in een zakelijke brief. Je moet ook een dubbele punt gebruiken aan het eind van een zin of een zinsnede die een opsomming of (soms) een citaat inleidt: Our study included the three most critical problems: insufficient capital, incompetent management, and inappropriate location. In sommige inleidende zinnen worden zinsneden als the following of that is uitgedrukt door een dubbele punt. Er mag geen dubbele punt worden gebruikt als de opsomming, het citaat of het idee het lijdend voorwerp of een deel van de inleidende zin is: We are able to supply staples wood screws nails toggle bolts This shipment includes 9 videotapes, 12 CDs, and 14 cassette tapes. Je kunt een dubbele punt ook gebruiken om de hoofdzin te scheiden van een ander zinsdeel als het zinsdeel de hoofdzin verklaart, illustreert of versterkt: Management was unprepared for the union reps demands: this fact alone accounts for their arguing well into the night. In hedendaags taalgebruik wordt in dergelijke gevallen echter vaak een puntkomma gebruikt. Komma s Een komma heeft heel veel functies. (1) De komma scheidt onderdelen van een reeks: He took the job, learned it well, worked hard, and succeeded. Put paper, pencils, and paper clips on the requisition list. Een bedrijfsstijl schrijft vaak het weglaten van de laatste komma in een opsomming voor. Als je echter zelf mag beslissen, gebruik de komma; het voorkomt misverstanden.

21 (2) De komma scheidt twee hoofdzinnen die met elkaar verbonden zijn door middel van een nevenschikkend voegwoord (and, but, of or). Gebruik geen komma als een zin of allebei de zinnen erg kort zijn: She spoke to the sales staff, and he spoke to the production staff. I was advised to proceed and I did. (3) Als een samengestelde zin begint met een bijzin plaats je de komma voor de hoofdzin: Because of our lead in the market, we may be able to risk introducing a new product. Een bijzin aan het eind van de zin van de hoofdzin wordt alleen voorafgegaan door een komma als de bijzin niet van belang is voor de hoofdbetekenis van de zin: We may be able to introduce a new product, although it may involve some risk. (4) Na een inleidende zinsnede of woord: Starting with this amount of capital, we can survive in the red for one year. Through more careful planning, we may be able to serve more people. Yes, you may proceed as originally planned. Er komt meestal geen komma na korte, inleidende zinsdelen die beginnen met een voorzetsel en bij sommige eenlettergrepige woorden (zoals hence and thus): Before January 1 we must complete the inventory. Thus we may not need to hire anyone. In short the move to Tulsa was a good idea. (5) Tussen niet beperkende zinsdelen of woorden (uitdrukkingen die kunnen worden weggelaten zonder dat de betekenis verandert): The new owners, the Kowacks, are pleased with their purchase. (6) Tussen bijvoeglijke naamwoorden die hetzelfde zelfstandig naamwoord bepalen (nevenschikkende bijvoeglijke naamwoorden): She left Monday for a long, difficult recruiting trip. Om de juistheid van zo n komma te testen kun je proberen de volgorde van de bijvoeglijke naamwoorden te verwisselen: a difficult, long recruiting trip. Als je de volgorde niet kunt veranderen laat je de komma weg (a good old friend is niet hetzelfde als an old good friend). Er wordt ook geen komma gebruikt als een van de bijvoeglijke naamwoorden onderdeel is van het zelfstandig naamwoord. Vergelijk deze twee zinsdelen: a distinguished, well-known figure a distinguished public figure

22 De combinatie public en figure wordt zo vaak samen gebruikt dat het een eenheid is geworden: public figure. Dus geen komma. (7) Voor Inc., Ltd. en soortgelijke afkortingen: Cloverdell, Inc. Beamer, Ltd. Binnen een zin staat de komma ook ná de afkorting: Belle Brown, Ph.D., is the new tenant. (8) Zowel voor als achter het jaar in zinnen die maand, dag en jaar vermelden. It will be sent by December 15, 1999, from our Cincinnati plant. Sommige bedrijven schrijven data op een andere manier: 15 December Hier hoeven geen komma s gebruikt te worden. Ook niet als alleen de maand en het jaar genoemd worden (December 2000). (9) Bij een informele aanhef in een brief aan een persoonlijke vriend. (In zakelijke brieven wordt de aanhef gevolgd door een dubbele punt.) (10) Om een citaat van de rest van de zin te scheiden: Your warranty reads, These conditions remain in effect for one year from date of purchase. Gebruik geen komma als het hele citaat in de zin is ingebed: He hurried off with an angry Look where you re going. (11) Om verwarring of een onbedoelde betekenis te vermijden. Vergelijk maar eens: Ever since they have planned new ventures more carefully. Ever since, they have planned new ventures more carefully. Liggende streepjes Gebruik streepjes bij een plotselinge verandering van gedachtegang: Membership in the IBSA it s expensive but worth it may be obtained by applying to our New York office. Streepjes worden ook gebruikt om een woord of zinsdeel tussen haakjes te benadrukken: Third-quarter profits in excess of $2 million are up sharply. Ten slotte worden streepjes gebruikt om een zinsdeel dat komma s bevat te scheiden: All our offices Milwaukee, New Orleans, and Phoenix have sent representatives. Verwar de streepjes niet met een koppelteken. Liggende streepjes scheiden en benadrukken woorden, uitdrukkingen en deelzinnen sterker dan een komma of haakjes; een koppelteken zorgt ervoor dat twee woorden als een geheel worden gezien. Liggende streepjes zijn iets langer dan afbreekstreepjes.

23 Koppeltekens Koppeltekens kunnen op drie manieren worden gebruikt. (1) Om de delen van samengestelde woorden die met een voorvoegsel beginnen als self-, ex-, quasi- en all te scheiden: self-assured ex-wife quasi-official all-important Bij de voorvoegsels pro, anti, non, un, inter, en extra wordt het koppelteken echter niet gebruikt: prolabor antifascist nonunion interdepartmental (2) Als het voorvoegsel voor een eigennaam staat of als de klinker aan het eind van een voorvoegsel identiek is aan de eerste letter van het stamwoord gebruik je het koppelteken wel. pro-republican anti-inflammatory ant-american extra-atmospheric Raadpleeg het woordenboek als je twijfelt. (3) Koppeltekens komen ook voor in samengestelde bijvoeglijke naamwoorden (bijvoeglijke naamwoorden die uit twee of meer woorden bestaan). Je moet het koppelteken zeker gebruiken in samengestelde bijvoeglijke naamwoorden die voor het zelfstandig naamwoord staan: an interest-bearing account well-informed executives Je gebruikt het koppelteken niet als het bijvoeglijke naamwoord na een koppelwerkwoord staat: This account is interest bearing. Their executives are well informed (4) Je kunt zinnen die een opsomming van soortgelijke woorden bevatten, inkorten. Dit doe je op dezelfde wijze als in het Nederlands: je breekt het woord af op de plaats waar het deel van het woord komt dat je in de rest van de opsomming ook nodig hebt. In een woordenboek staat hoe je de woorden in lettergrepen verdeelt. Check the costs of first-, second-, and third-class postage. (5) Tot slot worden koppeltekens gebruikt bij het afkorten aan het eind van de regel. Apostrof Gebruik de apostrof bij de bezittelijke vorm van een zelfstandig naamwoord (niet bij een voornaamwoord): On his desk was a reply to Bette Ainsley s application for the manager s position. De apostrof staat op de plaats van de letter(s) die er worden weggelaten bij een samentrekking: VOLUIT SAMENTREKKING

24 we will do not they are we ll don t they re Aanhalingstekens Gebruik aanhalingstekens om woorden die precies zoals ze werden gezegd of geschreven worden herhaald: The collection letter ended by saying, "This is your third and final notice." Onthoud: (1) Als het geciteerde materiaal een complete zin is, wordt het eerste woord met een hoofdletter geschreven. (2) De afsluitende komma of punt staat binnen de aanhalingstekens. (3) Gebruik alleen dubbele aanhalingstekens als je citeert. In de overige gevallen is het mooier om enkele aanhalingstekens te gebruiken. Aanhalingstekens worden ook gebruikt om de titel van een artikel uit een krant of tijdschrift of een hoofdstuk uit een boek uit te laten komen: You should read Legal Aspects of the Collection Letter in Today s Credit. De titel van het boek staat hier cursief. Voor namen van kranten en tijdschriften geldt hetzelfde. (Zie bijlage B Bronvermelding in het boek.) Aanhalingstekens kunnen ook gebruikt worden om een speciale behandeling van woorden of uitdrukkingen aan te geven, bijvoorbeeld ongebruikelijke of ironisch bedoelde uitdrukkingen: Our management team spends more time squabbling than working to solve company problems. Aanhalingstekens moet je zowel om te openen als om af te sluiten gebruiken. Punten en komma s staan binnen de aanhalingstekens, maar dubbele punten en puntkomma s staan erbuiten. Een vraagteken staat alleen binnen de aanhalingstekens als het citaat een vraag is: All that day we wondered, "Is he with us?" Als het citaat geen vraag is maar de zin waarin het citaat staat wel, staat het vraagteken buiten de tekens: What did she mean by "You will hear from me"? Haakjes Terloopse opmerkingen zet je tussen haakjes (doe dit echter niet te vaak: op den duur wordt het verwarrend): Our figures do not match yours, although (if my calculations are correct) they are closer than we thought. Haakjes worden in juridische documenten ook gebruikt rond getallen in Arabische cijfers die op volgen op hetzelfde voluit geschreven bedrag: Remittance will be One Thousand Two Hundred Dollars ($1,200) Zorg ervoor dat de interpunctie (punt, komma etc.) buiten de haakjes staat tenzij deze bij de opmerking binnen de haakjes hoort.

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg Je ziet hier een plaatje van een man die aan het lopen is. Over de manier van lopen kun je aanvullende informatie geven. The man is walking fast. The man is walking slowly. De man loopt snel. De man loopt

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

Het Engels kent vier woorden om personen/zaken aan te wijzen: this / that / these / those (zie hoofdstuk 9).

Het Engels kent vier woorden om personen/zaken aan te wijzen: this / that / these / those (zie hoofdstuk 9). OPZOEKGRAMMATICA In deze Opzoekgrammatica komt een aantal grammaticale woorden en uitdrukkingen aan bod in alfabetische volgorde. Voorbeelden worden zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven. In

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Inhoud. 1 Spelling 5. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. 1 Spelling 5. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud 1 Spelling 5 1 geschiedenis van de nederlandse spelling in vogelvlucht 11 2 spellingregels 13 Klinkers en medeklinkers 13 Spelling van werkwoorden 14 D De stam van een werkwoord 14 D Tegenwoordige

Nadere informatie

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan.

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Interactive Grammar Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Doelgroep Interactive Grammar Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van

Nadere informatie

We gaan het hebben over de woordvolgorde in Engelse zinnen.

We gaan het hebben over de woordvolgorde in Engelse zinnen. Wordorder. We gaan het hebben over de woordvolgorde in Engelse zinnen. 2. SVO In de taalkunde wordt Engels als een SVO-taal beschouwd, vanwege de volgorde van woorden in een zin. SVO staat voor Subject,

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Engels Nederlands Dear Mr. President, Geachte heer President Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde,

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Nederlands Engels Geachte heer President Dear Mr. President, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Geachte heer Formeel, mannelijke geadresseerde,

Nadere informatie

Compacte taalgids Nederlands (basis en gevorderd) les- en werkboek

Compacte taalgids Nederlands (basis en gevorderd) les- en werkboek Compacte taalgids Nederlands (basis en gevorderd) les- en werkboek Bezoek- en postadres: Bredewater 16 2715 CA Zoetermeer info@uitgeverijbos.nl www.uitgeverijbos.nl 085 2017 888 Aan de totstandkoming van

Nadere informatie

De bovenkamer. Het gebruik van De bovenkamer bij Taal actief. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands

De bovenkamer. Het gebruik van De bovenkamer bij Taal actief. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands Josée Coenen De bovenkamer een kleurrijke grammatica van het Nederlands Het gebruik van De bovenkamer bij Taal actief Bij de verschillende onderdelen van Taal actief kunt u onderdelen uit De bovenkamer

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15. Deel 1 Spelling 18

Inhoud. Inleiding 15. Deel 1 Spelling 18 Inhoud Deel 1 Spelling 18 Inleiding 15 1 Grondbeginselen van de Nederlandse spelling 21 1.1 Verschil tussen klank en letter 22 1.2 Hoofdregels 22 1.3 Interactie tussen de regels 24 1.4 Belang van de regel

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

Taalbeschouwelijke termen bao so 2010

Taalbeschouwelijke termen bao so 2010 1 Bijlage: Vergelijking taalbeschouwelijke termen leerplannen basisonderwijs en secundair onderwijs In deze lijst vindt u in de linkerkolom een overzicht van de taalbeschouwelijke termen uit het leerplan

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels

Examen Moderne Vreemde Taal Engels Examen Moderne Vreemde Taal Engels Niveau : KSE Opgavenummer : EN(0) Examenduur : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 6 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in Beantwoord de vragen zo

Nadere informatie

De bovenkamer. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands. colofon

De bovenkamer. Josée Coenen. een kleurrijke grammatica van het Nederlands. colofon Josée Coenen De bovenkamer een kleurrijke grammatica van het Nederlands colofon Dit overzicht is samengesteld door Josée Coenen, auteur van De bovenkamer. Vormgeving Marjo Starink Bazalt 2016 Voor meer

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Afstudeerproduct Spelen in een band

Afstudeerproduct Spelen in een band Afstudeerproduct Spelenineenband PhilippeThijs DoMuIV 2009 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les1:Gewenning 6 Les2:Stopsencues 9 Les3:EenstapjeverderI 11 Les4:EenstapjeverderII 15 Les5:Uptempo 17 Les6:Fade

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Grammar Book 1KGT. Name: Class:

Grammar Book 1KGT. Name: Class: Grammar Book 1KGT Name: Class: Persoonlijke voornaamwoorden (1)... 2 Persoonlijke voornaamwoorden (2)... 2 Bezittelijke voornaamwoorden... 2 Het werkwoord zijn (be)... 2 Het werkwoord kunnen (can)... 2

Nadere informatie

Aan het einde van de unit kennen de leerlingen woorden in de woordvelden: kleding uiterlijk emoties landen

Aan het einde van de unit kennen de leerlingen woorden in de woordvelden: kleding uiterlijk emoties landen 1 Doelstellingen unit 1 Het thema van deze unit is describing people (mensen beschrijven). De leerlingen leren mensen te beschrijven aan de hand van hun kleding en uiterlijk. vragen en vertellen hoe iemand

Nadere informatie

present perfect simple.

present perfect simple. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON SIX Beste leerling. Toch nog één keer een tip voor het leren van Engelse woordjes en zinnetjes. Voor het studeren geldt iets heel bijzonders: bij studeren is 3 X 1 meer

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

Read this story in English. My personal story. I: But you are planning to built up a professional career? As an independent or employee?

Read this story in English. My personal story. I: But you are planning to built up a professional career? As an independent or employee? My personal story Netherlands 23 Female Primary Topic: PROFESSIONAL CAREER Topics: IDENTITY Year: 2010 age appearance/physical beauty career path competences promotion/selection reconciliation private/professional

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord.

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Listen a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Leo is a kid / a teenager / a grown-up. 2 Tina is a kid / a teenager / a grown-up. 3 Martin is a kid / a teenager

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

2 Правописание Spelling 11 Hoofdletters en kleine letters 11 Klinkers na de sisklanken ж, ч, ш, щ / г, к, х / ц 12 Interpunctie 12

2 Правописание Spelling 11 Hoofdletters en kleine letters 11 Klinkers na de sisklanken ж, ч, ш, щ / г, к, х / ц 12 Interpunctie 12 Inhoudsopgave 1 Русский алфавит Het Russische alfabet 10 2 Правописание Spelling 11 Hoofdletters en kleine letters 11 Klinkers na de sisklanken ж, ч, ш, щ / г, к, х / ц 12 Interpunctie 12 3 Фонетика Fonetiek

Nadere informatie

1.2.3 Trappen van vergelijking 20

1.2.3 Trappen van vergelijking 20 INHOUD DEEL I Woord voor woord 13 1.1 Zelfstandig naamwoord (substantief) 16 1.1.1 Definitie 16 1.1.2 Soorten 16 1.1.2.1 Soortnaam of eigennaam 16 1.1.2.2 Concrete of abstracte zelfstandige naamwoorden

Nadere informatie

Mooie Engelse zinnen vormen, hoe doe je dit?

Mooie Engelse zinnen vormen, hoe doe je dit? Engelse zinnen Mooie Engelse zinnen vormen, hoe doe je dit? Schrijven in het Engels begint met het vormen van een zin. Op deze pagina bespreken we eerst de 4 soorten Engelse zinnen, nadien komt de zinsstructuur

Nadere informatie

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%)

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%) Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten A Vocabulary 2 6 8 8 B Vocabulary 2 4 2 8 8 C Grammar 2 5 1 8 8 D Grammar 1 8 1 10 10 E Grammar 3 7 10 10 F Grammar 1 7 8 8 G Grammar 7

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

k ga naar school go to school

k ga naar school go to school Nederlandstalig onderwijs k ga naar school go to school Nederlands English k ga naar school go to school Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat ik mijn knuffel

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

they stay they are staying they will stay Past Simple Past Continuous Future Continuous

they stay they are staying they will stay Past Simple Past Continuous Future Continuous 74 stay (ver)blijven Present Simple Present Continuous Future I stay I am staying I will stay you stay you are staying you will stay he/she/it stays he/she/it is staying he/she/it will stay we stay we

Nadere informatie

Choices elementary GRAMMAR

Choices elementary GRAMMAR Choices elementary GRAMMAR Module 1 present simple p.15 Vorm Hele werkwoord (zonder to) Derde persoon (he/she/it) + (e)s I eat pizza. The cat eats fish. Mom washes my dirty clothes. Module 1 present simple

Nadere informatie

Kernwoord Uitleg Voorbeeld

Kernwoord Uitleg Voorbeeld Aanhalingstekens Accenttekens Achtervoegsel Afbreekteken Gebruik je voor een citaat of als iets niet letterlijk is bedoeld. Gebruik je om iets nadruk te geven of om dubbelzinnigheid te voorkomen. Een nietzelfstandig

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Discover FILE 6 DISCOVER BK 2

Discover FILE 6 DISCOVER BK 2 Discover FILE 6 DISCOVER BK 2 Your favourite pizza, a Rolls Royce, your favourite movie... All these things have to be made before we can eat or enjoy them! In this file you will discover how things are

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Inhoud. 1 Spelling 10

Inhoud. 1 Spelling 10 Inhoud 1 Spelling 10 1 geschiedenis van de friese spelling (stavering) in het kort 10 2 spellingregels 12 Hulpmiddelen 12 Klinkers en medeklinkers 12 Lettergrepen 13 Stemhebbend en stemloos 13 Basisregels

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

Z I N S O N T L E D I N G

Z I N S O N T L E D I N G - 1 - Z I N S O N T L E D I N G Waarom is zinsontleding zo belangrijk? Elke scholier op de middelbare school maar ook de kinderen op de lagere school, komen veelvuldig met zinsontleding in aanraking, eigenlijk

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie