Jaarverslag AB-er Thijmen de Vries

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009. AB-er Thijmen de Vries"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 AB-er Thijmen de Vries

2 Samen zijn wij AB Fryslân & Noord-Holland Het kan u alleen al door de omslag van dit jaarverslag niet zijn ontgaan: de AB s Fryslân en Noord- Holland zijn in 2009 gefuseerd tot de Coöperatie AB Fryslân & Noord- Holland. Samen kunnen we beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen Willem Tabak en vragen vanuit de markt. En daardoor zijn we in de toekomst in staat onze kerntaak, die van de bedrijfsverzorging maar ook het brede pakket van personeeldiensten, nog beter waar te maken. Aan het fusieproces hebben beide ledenraden in juni hun definitieve goedkeuring gegeven. Daarmee was de fusie rond en de samenvoeging werd met terugwerkende kracht per 1 januari 2009 een feit. Dit is dan ook het eerste jaarverslag van het nieuwe AB Fryslân & Noord-Holland. Het goede gevoel is over en weer alleen maar gegroeid. Het type mensen aan weerszijden van de Afsluitdijk blijkt goed bij elkaar te passen. We delen een zelfde mentaliteit en er is in alle opzichten een korte afstand tussen Middenmeer en Sneek. Maar vooral de geweldige inzet van onze medewerkers heeft eraan bijgedragen dat de twee organisaties snel en harmonieus zijn gegroeid tot een nieuwe, stevige organisatie: samen zijn wij nu één AB! En daar mogen we met recht trots op zijn. In de nieuw gekozen structuur vinden de bedrijfsactiviteiten plaats in werkmaatschappijen die functioneren onder 100% verantwoording van de coöperatie. Daarnaast blijven de handelsnamen AB Fryslân en AB Noord-Holland overeind voor alle dienstverlening zodat de regionale herkenbaarheid bij leden en medewerkers gewaarborgd blijft. Hoewel we in dit economisch moeilijke jaar de gebudgetteerde omzet niet hebben gerealiseerd hebben we 2009 toch met een positief financieel resultaat kunnen afsluiten. Hiermee heeft de nieuwe coöperatie een alleszins bewogen jaar op een goede manier kunnen afronden. Willem Tabak Voorzitter coöperatie AB Fryslân & Noord-Holland 2 AB-er Oedzen Paauw

3 AB Fryslân & Noord-Holland komt crisisjaar 2009 goed door Dat AB als uitzendorganisatie actief is in een zeer conjunctuurgevoelige markt is in 2009 duidelijk naar voren gekomen. Bij een neergaande economie schrappen bedrijven als eerste in tijdelijke, flexibele arbeidsplaatsen. Tegen die achtergrond is AB tevreden met het resultaat over Positief is dat de fusie van AB Fryslân en AB Noord-Holland in 2009 uitstekend is verlopen. Profijt van nieuwe diensten Over 2009 kende AB Fryslân & Noord-Holland binnen de agrarische sector een stabiele afname van uren. Het verlies aan omzet in arbeidsuren boekten we vooral buiten de agrarische sector. Dit verlies werd deels gecompenseerd door omzetgroei van nieuwe diensten als HRM en Payroll. Daaruit blijkt dat het ingezette beleid om onze dienstverlening te verbreden succes boekt. Deze nieuwe diensten dragen bij aan de winstgevendheid van AB. Ook konden we profiteren van de groeiende vraag naar re-integratiedienstverlening, die zich voordoet in een neergaande economie. Fusie loont Van de fusie hebben we de eerste vruchten al kunnen plukken. Schaalvoordelen leveren een besparing op de inkoop. Nieuwe diensten nemen een grote vlucht en hebben bijgedragen aan de winstgevendheid van onze organisatie. AB Fryslân & Noord-Holland profiteert ervan dat het met een breed pakket aan diensten actief is in heel verschillende sectoren, markten en regio s. In totaal zijn er in 2009 bij AB 3,3 miljoen arbeidsuren afgenomen, tegenover 3,5 miljoen uren in 2008 van de twee oude AB s samen. het een wankel evenwicht. Door vergrijzing en natuurlijk verloop kan de vraag naar arbeid binnen enkele jaren weer snel toenemen. Om die reden steunt AB projecten als het Mobiliteitscentrum Friesland (MF) en het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw (MG). Het MG doet er alles aan om ontslagen werknemers voor de agrarische sector te behouden. Uiteraard investeert AB continu in eigen medewerkers, of het nu gaat om scholingsmogelijkheden of arbeidsvoorwaarden: goed werkgeverschap en behoud van kennis en vakmanschap binnen de eigen organisatie staan voorop. Europese medewerkers De markt voor Europese medewerkers heeft zich in 2009 gestabiliseerd. Nu schaarste afneemt, neemt de kwaliteit van de beschikbare medewerkers uit Europa toe. En dat is positief. Er is voldoende woningaanbod om de buitenlandse medewerkers goed te huisvesten. AB zorgt ervoor dat de woningen voldoen aan het keurmerk Certified Flex Home dat de kwaliteit van fatsoenlijke huisvesting borgt. Recessie De economische crisis begon in 2008 en zette door in 2009 tot een recessie. Harde klappen vielen er met name in de land- en tuinbouw en in de bouw- en transportsector. Voor het eerst sinds jaren daalde bij AB de omzet, maar met slechts 4%. AB presteerde veel beter dan de rest van de uitzendbranche die 23% minder uren omzette dan in AB koos ervoor in bepaalde omstandigheden mee te bewegen met de markt en daarmee klanten en leden van dienst te zijn. Wankel evenwicht op arbeidsmarkt Wisten we een paar jaar terug bij wijze van spreken niet waar we de mensen vandaan moesten halen om aan de vraag te voldoen, nu is er meer rust op de arbeidsmarkt. Dit komt het selectieproces bij de werving van vaste en tijdelijke arbeidskrachten ten goede. Er is een betere balans tussen vraag en aanbod ontstaan. Al is AB Fryslân & Noord-Holland integreert CBAB De CBAB is in de loop van 2009 geïntegreerd in AB Fryslân & Noord-Holland, in 2010 volgt de verdere formalisering. De CBAB ondersteunde als backoffice verschillende AB s in Nederland. Tot de taken behoorden onder meer de financiële- en personeelsadministratie en IT. Door deze taken binnenshuis te halen, is AB in staat de leden en klanten beter van dienst te zijn en kan sneller ingespeeld worden op ontwikkelingen in de markt. Naast AB Noord- Holland en AB Fryslân maken nog drie AB s gebruik van deze nieuwe afdeling. 3

4 Samen sterk in verschillende markten In 2009 fuseerden AB Fryslân en AB Noord-Holland tot AB Fryslân & Noord-Holland. Aan de voorkant verandert er voor klanten en leden weinig. Afgezien van de betere dienstverlening dankzij de samenwerking achter de schermen. De twee gefuseerde AB s blijven onder hun eigen namen opereren, dichtbij de klant. In Beverwijk is de elfde vestiging geopend waarmee de gebiedsdekking nog beter gewaarborgd is. AB-er Ronald Dortmund Eén organisatie in verschillende markten De fusie had geen personele consequenties. Ook onveranderd bleven de verschillen tussen de markten in Friesland en Noord-Holland. Deze werden duidelijk zichtbaar bij de gevolgen van de economische recessie. In Noord- Holland ligt het accent vooral op land- en tuinbouw: 60 procent van de personeelsdienstverlening van AB is er agrarisch georiënteerd, tegenover 25 procent in Friesland. De agrarische bedrijven in Noord-Holland, zoals de glastuinbouw en de bollensector, zijn arbeidsintensiever dan die in Friesland met z n vele melkveehouderijen. In Friesland liggen de activiteiten van AB voornamelijk buiten de agrarische sector; vooral in de techniek, transport en bouw. Sectoren die in 2009 harde klappen te verduren kregen. Al in de eerste helft van 2009 werden hier door onze klanten veel minder arbeidsuren afgenomen. In Noord-Holland was van een verminderde vraag naar arbeidskrachten toen nog niets te merken. Integendeel, de continue vraag naar arbeid in de agrarische sector bleef stabiel en er was in de breedte zelfs nog sprake van groei. Deze stijgende vraag compenseerde voor een deel de teruggang in de Friese regio. Pas in de tweede helft van 2009 verminderde ook in Noord-Holland de vraag. De daling ging wel minder hard dan gemiddeld in de rest van Nederland. Noord-Holland is relatief gezien Grafiek 1. Omzetontwikkeling AB Fryslân & Noord-Holland (x1000 ) Grafiek 2. Omzetontwikkeling AB HRM (x1000 ) n HRM n Bedrijfsverzorging n Detachering n STAP n Uitzenden n Payroll n Totaal Grafiek 3. Marktontwikkeling ABU/AB per periode van 4 weken 10% 4 Toelichting grafiek 2 De omzet van de AB HRM groeit gestaag. Deze adviesorganisatie behartigt voornamelijk zaken als Re-integratie (zowel detachering van consulenten als het zelfstandig uitvoeren van iro-trajecten), Werving & Selectie en het uitvoeren van advies (veiligheidsadvies R.I.&.E / verzuimbegeleiding). Toelichting grafiek 3 In 2009 daalde de urenomzet van de landelijke uitzendbranche met gemiddeld maar liefst 21% (ABU). AB daarentegen wist dit te beperken tot een kleine 4,4%. % urenontwikkeling 5% 0% % -10% -15% -20% -25% -30% n AB Fryslân & Noord-Holland n ABU urenontwikkeling

5 Fusie uit kracht Dat de twee organisaties achter de voordeur samenwerken, samen inkopen en investeren is uiteindelijk in het belang van onze afnemers. De dienstverlening wordt alleen maar beter en professioneler. Het is daarmee echt een fusie uit kracht. een economisch sterke regio: over de hele breedte van de arbeidsmarkt reageert Noord-Holland wat trager op neergang dan gemiddeld. Daar staat tegenover dat in Friesland de economie sneller verslechtert. Waar al in de eerste helft van 2009 Friesland de wind tegen had, volgde Noord-Holland in het tweede halfjaar. Opmerkelijk genoeg op een moment dat in Friesland de neergang zich al stabiliseerde en er zelfs weer sprake was van lichte groei. Deze tegengestelde bewegingen in Friesland en Noord-Holland droegen bij aan de stabiliteit van AB als geheel. De fusie bewijst daarmee in de praktijk in moeilijke tijden z n meerwaarde. Het lijkt erop dat als in de ene regio de vraag afneemt er in de andere regio juist sprake is van groei. AB-er Gerrit Huurneman Agrarische sector: moeilijk jaar Dat de vraag naar arbeid vanuit de land- en tuinbouw in 2009 constant is gebleven, wil niet zeggen dat het goed gaat met de agrarische sector. Integendeel. Bij veel agrarische ondernemers stond het inkomen sterk onder druk. Zo daalde de melkprijs naar een diepterecord. De melkveehouderij had het dan ook zwaar te verduren. Waar in andere sectoren al snel de productie vermindert, arbeidstijdverkorting wordt ingevoerd, banen worden geschrapt en investeringen worden uitgesteld, is in de agrarische sector de reactietijd op economische ontwikkelingen een stuk trager. Het werk moet nu eenmaal af, de koeien gemolken en de oogst van het land. De recessie zorgde vanuit de agrarische sector dus niet voor substantieel minder vraag naar arbeidskrachten. Maar het effect van de inkomensdruk kan zich in de toekomst nog gaan manifesteren. 4. Omzetranglijst Nr. Naam Omzet 2009 Omzet 2009 t.o.v Ondanks recessie, veel aandacht voor leden en klanten Hoewel het economisch misschien een minder jaar is geweest, heeft AB toch veel aandacht besteed aan haar leden en klanten. Zo zijn er een aantal ledenseminars georganiseerd en hebben we met diverse salesacties onze dienstverlening onder de aandacht gebracht. We vinden het tenslotte belangrijk te blijven investeren in onze leden en klanten, in goede en in minder goede tijden. 6. Opbouw medewerkers AB Fryslân & Noord-Holland 1 (1) Randstad % 2 (2) USG People % 11% 5% 20% 3 (4) Manpower % 4 (3) Adecco Group Nederland % 5 (5) AB Nederland 364-5% 6 (6) IT-Staffing Groep 347-6% 13% 7 (8) Timing 187-8% 8 (-) Harvey Nash % 9 (-) Maandag % 10 (10) Brunel % 5. Kerngegevens Reductieregeling % n Bedrijfsverzorging n Detachering n Uitzenden n STAP n Payroll Aantal Deelnemers % Deelnemers gebruik gemaakt van hulp 10,63% 10,83% Uren hulp per deelnemer 39,27 42,31 Uren per ziektegeval 369,38 390,63 Toelichting tabel 5 Inherent aan de afname van het aantal landbouwbedrijven daalt het aantal deelnemers aan de ziekte reductie regeling. 5

6 We blijven er samen voor gaan AB Fryslân & Noord-Holland streeft naar goed werkgeverschap. De nieuwe organisatie behoudt ook op dit punt de kernwaarden van z n twee voorgangers. Op de huidige, snel veranderende, arbeidsmarkt blijft investeren in onze medewerkers een speerpunt. Samen met onze klanten en leden gaan we voor de lange termijn. De waardering voor onze AB ers laten we waar mogelijk blijken. AB-er Johan Idema Goede en veilige werkomgeving AB biedt de medewerkers volop de mogelijkheid zichzelf te laten scholen en te ontwikkelen. Dat is in het belang van de werknemers zelf en noodzakelijk omdat er zich op de werkvloer continu veranderingen voordoen. Daarbij luisteren we ook goed naar de wensen van onze opdrachtgevers. Ook aan de zorg voor een goede en veilige werkomgeving wordt veel aandacht besteed. Naast het verstrekken van veilige kleding en materiaal is ook op dit punt voorlichting en scholing aan werknemers van wezenlijk belang. In navolging van Noord-Holland is de cursus Veiligheid langs de weg, bedoeld voor iedereen die op of langs de weg werkt afgelopen jaar ook in Friesland van start gegaan. Ook verzorgen we zelf de opleiding voor het VCA-certificaat. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Met het doorlopen van deze opleiding raken werknemers bekend met de risico s op de werkplek en weten hoe ze veilig kunnen werken. en BBL Bedrijfsverzorging. Ruim 120 medewerkers nemen deel aan deze opleidingen. Voor AB een belangrijke ontwikkeling om in de toekomst aan de vraag naar specialisme te kunnen blijven voldoen. Arbeidsvoorwaarden In 2009 vonden er geen ingrijpende wijzigingen plaats in de arbeidsvoorwaarden. De in 2008 afgesloten CAO Bedrijfsverzorgingsdiensten is van kracht tot juli In deze periode stijgen de salarissen in totaal met 6,75%, een fors percentage maar conform de arbeidsmarkt van het moment van onderhandelingen. Ook voor de ondernemingsraad een bewogen jaar Voor de leden van de twee fuserende ondernemingsraden was het een druk en bewogen jaar. Gedurende het fusieproces heeft er intensief overleg plaatsgevonden tussen de directie en de ondernemingsraden. Maar net als de directie ziet de nieuwe OR grote kansen en meerwaarde voor AB Fryslân & Noord-Holland. Naast de reguliere cursussen is er ook veel belangstelling voor de opleidingen Young Greens, Young Farmers AB-er Bozena Kozielski 6

7 De fusie in 2009 viel samen met de viering van het 50-jarige bestaan van AB Fryslân: We gaan er met z n allen voor, zegt een bedrijfsverzorger in het boekje dat is uitgegeven ter gelegenheid van dit halve eeuwfeest. Deze opmerking hadden we ook in Noord-Holland kunnen optekenen. Net als we vieren samen de successen en onze medewerkers zijn nuchtere, harde werkers die van aanpakken houden. Deze uitspraken zijn betekenisvol voor heel AB Fryslân & Noord-Holland. Onze naam is veranderd, onze missie blijft hetzelfde. En de twee organisaties integreren snel en dat is een prestatie van formaat. Gert Worm 7

8 Organogram AB Fryslân & Noord-Holland Ledenraad Bestuur Coöperatie Raad van Commissarissen Directie Staf HRM Werving & Selectie Re-integratie Advies Payroll Regio 1 Dokkum Drachten Wolvega Regio 2 Beverwijk Centrale EU-Planning Hoogkarspel Purmerend Regio 3 Sneek Berlikum (incl. Europoint) Obdam Middenmeer Organogram deelnemingen AB Fryslân & Noord-Holland AB Nederland B.V. 18,21% AB Job Service 20% Forens Recruitment 38% 8 AB-er Jantine Bokma

9 Organisatorische gegevens Bestuur Coöperatie / Commissarissen B.V. W. Tabak (vz) Opeinde H.A.M. Beelen Breezand Y.C.M. van Saase Slootdorp W. van Vulpen Drachtstercompagnie E.J.P. Weel Castricum L. Westra Oudemirdum Ledenraad Coöperatie T. van Arkel S. Baas J.D. Bron L.L. Bouthoorn J. Faber G. Holtrop- Hoekstra J. van der Hulst J. van Kempen R.T. Koopmansvan Dalen J.A. Lorist G. Miedema J.J.N. Roskam J.J. Sap G. Schrale N. Spaans M.H. v.d. Stee R.A. Steensma M. Vendrig G.J. Vink J. de Vries A. Wiarda B.A. Zijlmans Kl. Zijp G. de Boer ontbreekt bij deze foto s Directie L.W. Fopma J.P. Schipper 9

10 Geconsolideerde balans per 31 december 2009 (in euro s) ACTIVA 31 december december 2008 Vaste activa Immateriële vaste activa Kosten van intellectueel eigendom Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Machines en installaties Overige vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa Overige deelnemingen Overige vorderingen Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal PASSIVA Groepsvermogen Onverdeeld resultaat Voorzieningen Overige voorzieningen Kortlopende schulden Reductieregeling Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden Totaal In het kader van de fusie heeft er restitutie van het Eigen Vermogen plaatsgevonden. De geconsolideerde balans en de geconsolideerd exploitatierekening per 31 december 2009 omvatten de activiteiten van de Coöperatie voor Agrarische Bedrijfsverzorging Noordwest u.a. en de aan haar gelieerde dochters. 10

11 Geconsolideerde exploitatierekening over 2009 (in euro s) 31 december december 2008 Opbrengsten Dienstverlening Contributiebijdrage Overige opbrengsten Directe kosten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige directe bedrijfskosten Brutomarge Indirecte kosten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige indirecte bedrijfskosten Afschrijvingen op vaste activa Bijzondere baten en lasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Aandeel resultaat deelnemingen Exploitatieresultaat voor belastingen Belastingen over het resultaat Exploitatieresultaat na belastingen Balans De verhoging van de post bedrijfsgebouwen en terreinen vindt voornamelijk zijn oorzaak in de investering van de grond in Zwaagdijk. De daling bij overige vaste bedrijfsmiddelen is een voornamelijk gevolg van desinvesteringen in hardware. Bij de Financiële vaste activa zijn de resultaten van de minderheids deel nemingen van AB Fryslân & Noord-Holland toegevoegd aan de balanspost. Er bestonden per eind 2009 geen vorderingen meer vanwege belastingen en sociale lasten. De post Debiteuren bestaat in hoofdzaak uit vorderingen op leden en klanten. Het Groepsvermogen is verhoogd met de toevoeging aan het eigen vermogen van het resultaat uit 2008 en het nog onverdeelde resultaat uit Het eigen vermogen bedraagt 51,5% per eind 2009 van het balanstotaal (2008: 52,39%). Voor wat betreft de liquiditeitspositie kan vermeld worden dat de current ratio per eind ,6 bedroeg (2008: 1,7) en kan daarmee ruim voldoende genoemd worden. Resultatenrekening Vooral als gevolg van de economische recessie is de omzet versus 2008 met 4,4% licht gedaald, maar in veel mindere mate dan geldt voor de concurrenten. De bruto marge in totaal is ten opzichte van 2008 gedaald met 0,5 mln, maar kon per uur ondanks de recessie op een bevredigend niveau gehandhaafd worden. In percentage van de omzet bedroeg de bruto marge in ,7% (2008: 14,8%) en blijkt dus ook in dat opzicht redelijk stabiel te zijn. De stijging van de indirecte kosten is een gevolg van hogere personeelskosten en een bijdrage in de kosten van de reorganisatie van de CBAB. AB Fryslân & Noord-Holland heeft geïnvesteerd in versterking van kennis en kwaliteit van de organisatie om toekomstige groei te kunnen realiseren met een verbreed pakket aan dienstverlening. Het exploitatieresultaat voor belastingen is als gevolg van de lagere omzet en de hogere indirecte kosten 1,2 mln lager dan in 2008, maar mag alleszins bevredigend genoemd worden in het licht van de economische recessie, die verschillende onderdelen van AB zwaar heeft getroffen. De rentabiliteit op het gemiddelde eigen vermogen bedroeg in ,48%. 11

12 Uitzenden Detacheren Payroll Hrm Adresgegevens AB Fryslân Sneek Zeilmakersstraat 19 T. (0515) Berlikum Hofsleane 57 T. (0518) Dokkum Betterwird 28 T. (0519) Drachten Het Anker 1 T. (0512) Wolvega Hoofdweg 10 T. (0561) AB Noord-Holland Middenmeer Industrieweg 60 T. (0227) Beverwijk Noorderweg 44 A T. (0251) Hoogkarspel Streekweg 222 T. (0228) Obdam Dorpsstraat 88 T. (0226) Purmerend Einsteinstraat 7 T. (0299) Texel (Den Hoorn) Redoute 12 T. (0222) AB-er Pieter van der Valk

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Werk inuitvoering Jaarverslag 2014

Werk inuitvoering Jaarverslag 2014 Werkinuitvoering Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Is goed goed genoeg?... Pagina 3 Werk in uitvoering!... Pagina 4 Sociaal Jaarverslag... Pagina 5 Organogram AB Vecht en Amstel... Pagina 9 Jaarcijfers...

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur Jaarrekening 2016 Rapportageperiode 31 dec 2016 31 december 2016 Benchmarkperiode 31 dec 2015 31 december 2015 Printdatum 07-06-2017 om 15:55 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur Jaarrekening 2015 Rapportageperiode 31 december 2015 Benchmarkperiode 31 december 2014 Printdatum 24-06-2016 om 15:39 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 4 Financiële positie 6 Jaarrekening

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle Jaarrekening 2014 Hebbus Meppelerstraatweg 15 8022 AE Voorblad 0 Inhoud Resultaatvergelijk 2 Balans 4 V en W 6 Vlottende activa 7 Langlopende schulden 8 Kortlopende schulden 9 Toelichting V&W 10 1 Pagina

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 22-04-2015 Bedrijf Adres AMSTERDAM - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,6 Betalingsscore 7,8 Rating Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Stichting United Bikers Against Abuse Europe Grindweg EG Wolvega

Stichting United Bikers Against Abuse Europe Grindweg EG Wolvega Stichting United Bikers Against Abuse Europe Grindweg 7 8471 EG Wolvega 2015 Inhoud Opdracht 3 Balans per 31 december 2015 5 Winst- en verliesrekening over 2015 7 Toelichting op de balans 8 Toelichting

Nadere informatie

TITEL HALFJAAR CIJFERS NPEX

TITEL HALFJAAR CIJFERS NPEX TITEL HALFJAAR CIJFERS NPEX 1 HALFJAAR CIJFERS CTOUCH 2017 Over het eerste halfjaar 2017 wordt er een groepsbedrijfsresultaat voor belastingen gerapporteerd van 591.800 ten opzichte van 616.436 over het

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Plus Datum 29-04-2016 Naam Groesman International BV Samenvatting Bedrijfsnaam Groesman International B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,5 Betalingsscore 7,8 Rating

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2015 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792 Kredietrapport Plus Rapport datum 15-08-2013 Bedrijf Adres Am sterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam G roen Verhuur B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Rating 7,3 Betalingsscore 7 Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Groendomein Wasven Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

GEREGULEERDE JAARREKENING 2011

GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 GEREGULEERDE JAARREKENING 2011 KERNCIJFERS Ratio s besluit financieel beheer netbeheerder *1 (Artikel 2, lid 1a tot en met lid 1d) Norm Eenheid 2011 2010 EBIT x mln. 236,8

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

AB Vakwerk. www.abvakwerk.nl

AB Vakwerk. www.abvakwerk.nl www.abvakwerk.nl 04 05 Inhoudsopgave : een bewogen jaar waarin veel veranderde 06 Ontwikkelingen 10 Sociaal jaarverslag 16 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, 22 vanzelfsprekend Controleverklaring

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Buurtspeeltuinvereniging Amsterdam zuid. W&V Administratie

Jaarrekening 2016 Buurtspeeltuinvereniging Amsterdam zuid. W&V Administratie 1 Jaarrekening 2016 Buurtspeeltuinvereniging Amsterdam zuid W&V Administratie Amsterdam 15 maart 2017 G.Winkel Inhoud 2 Bestuursverslag pag. 3 Algemene grondslagen pag. 4 Balans pag. 5 Resultatenrekening

Nadere informatie

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer:

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer: Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteldatum: 3 januari 214 Periode: 1 januari 212 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

- Resultaten halfjaar 2010 -

- Resultaten halfjaar 2010 - HALFJAARVERSLAG 2010 Amsterdam, 27 augustus 2010 Highlights eerste halfjaar 2010 De omzet DPA Group in het eerste halfjaar was 19,8 miljoen zijnde een afname met 29% in vergelijking tot het eerste halfjaar

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Alert Fond voor Jongerenactiviteiten Nicolaas Maesstraat RB Amsterdam

Jaarrekening Stichting Alert Fond voor Jongerenactiviteiten Nicolaas Maesstraat RB Amsterdam Jaarrekening 2015 Stichting Alert Fond voor Jongerenactiviteiten Nicolaas Maesstraat 46 1071RB Voorblad 0 0 Inhoud 1 Jaarrekening 2 Balans 3 Resultatenrekening 5 Toelichting balans 6 Toelichting resultatenrekening

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Consolideren: elimineren voor een juister beeld

Consolideren: elimineren voor een juister beeld Consolideren: elimineren voor een juister beeld Sjef Willockx Iedere onderneming is verplicht om een jaarrekening op te stellen. Wanneer een aantal bedrijven samen een groep vormen, moeten ze tevens een

Nadere informatie

Basisprognose

Basisprognose Bedrijfsnaam: RestauRanto Vestigingsplaats: Voorwoord Opsteldatum: 28 oktober 216 Periode: 1 januari 215 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Opsteller: Telefoonnummer: E-mail adres: RestauRanto

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

VERKORTE JAARCIJFERS Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans PZ Dokkum

VERKORTE JAARCIJFERS Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans PZ Dokkum VERKORTE JAARCIJFERS 2015 Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans 10 9101 PZ Dokkum De gegevens zijn ontleend aan de vastgestelde jaarrekening 2015 van de stichting. blad Inhoudsopgave 1 Algemeen 2

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Joni. Keurhorsterweg a blz. 1/ BS Sinderen

Stichting Joni. Keurhorsterweg a blz. 1/ BS Sinderen Keurhorsterweg a blz. 1/7 JAARSTUKKEN 2013 IN EURO'S xan/hp/blz. 1 Keurhorsterweg a blz. 2/7 INHOUD Blad 1. Samenstellingsverklaring 3 2. Balans per 31 december 2013 4 3. Winst- en Verliesrekening voor

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1 Woensdag 30 mei 9.00 12.00 uur

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1 Woensdag 30 mei 9.00 12.00 uur Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Boekje met informatie Tijdvak 1 Woensdag 30 mei 9.00 12.00 uur 20 01 100016 28A Begin Formuleblad Te gebruiken formules

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Voorbeeld Dhr A. Voorbeeld Van Boetelaerlaan 131 2581 AG DEN HAAG. Jaarrekening 2015

Voorbeeld Dhr A. Voorbeeld Van Boetelaerlaan 131 2581 AG DEN HAAG. Jaarrekening 2015 Voorbeeld Dhr A. Voorbeeld Van Boetelaerlaan 131 2581 AG DEN HAAG Jaarrekening 2015 Voorbeeld Dhr A. Voorbeeld Van Boetelaerlaan 131 2581 AG DEN HAAG Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 30 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Wasven Boerderij Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa 272

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage 1: Resultaat 2005

Bijlagen. Bijlage 1: Resultaat 2005 Jaarrekening 25 Koetser CV 1. Balans per 31 december 25 2. Winst- en verliesrekening over 25 3. Toelichting op algemene zaken 4. Toelichting op de balans 5. Toelichting winst- en verliesrekening Bijlagen

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden JAARREKENING 2013 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. Apolloweg 22-a 8938 AT Leeuwarden INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 JAARREKENING 3 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Winst- en Verliesrekening over

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2015 4 Winst- en Verliesrekening 2015 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

rapport Jaarrekening 2016

rapport Jaarrekening 2016 rapport Jaarrekening 2016 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele,

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009

grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009 08 Wisselende 0s signalen bij grote ondernemingen nemingen in eerste kwartaal aal 2009 Frank Bonger en Hen Pustjens Publicatiedatum CBS-website: 17 juli 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 20 mei 2010

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 20 mei 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders 20 mei 2010 Agenda Terugblik 2009 Algemene financiën Brutomarge per BU Resultaten Prestatie indicatoren Terugblik 2009 Zeer sterke afname van het aantal opdrachten

Nadere informatie

Examen PC 2 Cash Management

Examen PC 2 Cash Management Examen PC 2 Cash Management Instructieblad Examen : Professional Controller 2 leergang 8 Vak : Cash Management Datum : 18 december 2014 Tijd : 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw

Nadere informatie

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Resultaten: Het boekjaar 2013 is afgesloten met een verlies van 2.131 Terwijl het boekjaar 2012 is afgesloten met een winst van 40.301, hoofdzakelijk ontstaan door

Nadere informatie

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 CiTG, minor Mining and Resource Engineering Economie college 1: Grip op Geldstromen Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Energy & Industry Group December

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

C.A.S. het Noorden. gevestigd te. Jaarrekening 2015

C.A.S. het Noorden. gevestigd te. Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2015 Datum: 19 februari 2017 Opgesteld door: Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten 2015 5

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

financieel management les 2 interactive marketing communications

financieel management les 2 interactive marketing communications financieel management les 2 leerdoelen 1. inzicht krijgen in de totale financiele huishouding van een bureau 2. wat is een balans, een winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht 3. begrippen:

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 21 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 V0.3 Inhoud presentatie Highlights Cijfers IFRS Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Highlights 2005 Omzet gestegen

Nadere informatie

Financieel overzicht / / (x 1 miljoen) Netto omzet 64,9 74,4 Bedrijfslasten 66,3 67,4

Financieel overzicht / / (x 1 miljoen) Netto omzet 64,9 74,4 Bedrijfslasten 66,3 67,4 Persbericht AFC AJAX NV Amsterdam, 18 oktober 2007 JAARCIJFERS AFC AJAX NV PER 30 JUNI 2007 Ajax heeft in het boekjaar 2006/2007 niet deelgenomen aan de lucratieve UEFA Champions League, maar aan het UEFA

Nadere informatie

Groesman International

Groesman International Uitgebreid kredietonderzoek Rapport datum 24-02-2015 Bedrijf Adres Groesman International Amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7.3 Betalingsscore 7.8

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Jaarcijfers Stichting LIZ Vrouwe Udasingel GT LENT. Inhoudsopgave:

Jaarcijfers Stichting LIZ Vrouwe Udasingel GT LENT. Inhoudsopgave: Jaarcijfers 2015 Vrouwe Udasingel 235 6663 GT LENT Inhoudsopgave: - Balans (en toelichting op de balans) - Winst- en verliesrekening - Kengetallen Balans per 31-12-2015 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag van het bestuur 1 Algemeen 4 2 Resultaatvergelijking 5 Financieel verslag 1 Balans per 30 juni

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017 De directie van Stichting de Ster Jaarrekening 2016 Relatiebeheerder: Frank Kanen Datum: 28 februari 2017 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Kengetallen 2 1.2 Grafieken 4 2 Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

De Beer ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS

De Beer ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS Hasseltplein 7 5042 AB Tilburg Tilburg, 10 april 2015 Directie: Drs. C.W.J.M. de Beer RA Mr. W.1.M. Vennix RB Drs. J.M.P. van der Laak RA J.P.F. Gommers RA J.H. Belterman AA Drs.1.0.F.H. Huls RA F.J.M.

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012

Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Amsterdam, 24 mei 2013 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

VIKARIËN B.V. Financieel resultaat

VIKARIËN B.V. Financieel resultaat VIKARIËN B.V. Financieel resultaat 2014 Putten, april 2015 E.R. Woltinge Vikariën B.V. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA PASSIVA Vaste activa 31-12-2014 31-12-2013 Eigen vermogen 31-12-2014 31-12-2013

Nadere informatie