Jaarverslag AB-er Thijmen de Vries

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009. AB-er Thijmen de Vries"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 AB-er Thijmen de Vries

2 Samen zijn wij AB Fryslân & Noord-Holland Het kan u alleen al door de omslag van dit jaarverslag niet zijn ontgaan: de AB s Fryslân en Noord- Holland zijn in 2009 gefuseerd tot de Coöperatie AB Fryslân & Noord- Holland. Samen kunnen we beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen Willem Tabak en vragen vanuit de markt. En daardoor zijn we in de toekomst in staat onze kerntaak, die van de bedrijfsverzorging maar ook het brede pakket van personeeldiensten, nog beter waar te maken. Aan het fusieproces hebben beide ledenraden in juni hun definitieve goedkeuring gegeven. Daarmee was de fusie rond en de samenvoeging werd met terugwerkende kracht per 1 januari 2009 een feit. Dit is dan ook het eerste jaarverslag van het nieuwe AB Fryslân & Noord-Holland. Het goede gevoel is over en weer alleen maar gegroeid. Het type mensen aan weerszijden van de Afsluitdijk blijkt goed bij elkaar te passen. We delen een zelfde mentaliteit en er is in alle opzichten een korte afstand tussen Middenmeer en Sneek. Maar vooral de geweldige inzet van onze medewerkers heeft eraan bijgedragen dat de twee organisaties snel en harmonieus zijn gegroeid tot een nieuwe, stevige organisatie: samen zijn wij nu één AB! En daar mogen we met recht trots op zijn. In de nieuw gekozen structuur vinden de bedrijfsactiviteiten plaats in werkmaatschappijen die functioneren onder 100% verantwoording van de coöperatie. Daarnaast blijven de handelsnamen AB Fryslân en AB Noord-Holland overeind voor alle dienstverlening zodat de regionale herkenbaarheid bij leden en medewerkers gewaarborgd blijft. Hoewel we in dit economisch moeilijke jaar de gebudgetteerde omzet niet hebben gerealiseerd hebben we 2009 toch met een positief financieel resultaat kunnen afsluiten. Hiermee heeft de nieuwe coöperatie een alleszins bewogen jaar op een goede manier kunnen afronden. Willem Tabak Voorzitter coöperatie AB Fryslân & Noord-Holland 2 AB-er Oedzen Paauw

3 AB Fryslân & Noord-Holland komt crisisjaar 2009 goed door Dat AB als uitzendorganisatie actief is in een zeer conjunctuurgevoelige markt is in 2009 duidelijk naar voren gekomen. Bij een neergaande economie schrappen bedrijven als eerste in tijdelijke, flexibele arbeidsplaatsen. Tegen die achtergrond is AB tevreden met het resultaat over Positief is dat de fusie van AB Fryslân en AB Noord-Holland in 2009 uitstekend is verlopen. Profijt van nieuwe diensten Over 2009 kende AB Fryslân & Noord-Holland binnen de agrarische sector een stabiele afname van uren. Het verlies aan omzet in arbeidsuren boekten we vooral buiten de agrarische sector. Dit verlies werd deels gecompenseerd door omzetgroei van nieuwe diensten als HRM en Payroll. Daaruit blijkt dat het ingezette beleid om onze dienstverlening te verbreden succes boekt. Deze nieuwe diensten dragen bij aan de winstgevendheid van AB. Ook konden we profiteren van de groeiende vraag naar re-integratiedienstverlening, die zich voordoet in een neergaande economie. Fusie loont Van de fusie hebben we de eerste vruchten al kunnen plukken. Schaalvoordelen leveren een besparing op de inkoop. Nieuwe diensten nemen een grote vlucht en hebben bijgedragen aan de winstgevendheid van onze organisatie. AB Fryslân & Noord-Holland profiteert ervan dat het met een breed pakket aan diensten actief is in heel verschillende sectoren, markten en regio s. In totaal zijn er in 2009 bij AB 3,3 miljoen arbeidsuren afgenomen, tegenover 3,5 miljoen uren in 2008 van de twee oude AB s samen. het een wankel evenwicht. Door vergrijzing en natuurlijk verloop kan de vraag naar arbeid binnen enkele jaren weer snel toenemen. Om die reden steunt AB projecten als het Mobiliteitscentrum Friesland (MF) en het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw (MG). Het MG doet er alles aan om ontslagen werknemers voor de agrarische sector te behouden. Uiteraard investeert AB continu in eigen medewerkers, of het nu gaat om scholingsmogelijkheden of arbeidsvoorwaarden: goed werkgeverschap en behoud van kennis en vakmanschap binnen de eigen organisatie staan voorop. Europese medewerkers De markt voor Europese medewerkers heeft zich in 2009 gestabiliseerd. Nu schaarste afneemt, neemt de kwaliteit van de beschikbare medewerkers uit Europa toe. En dat is positief. Er is voldoende woningaanbod om de buitenlandse medewerkers goed te huisvesten. AB zorgt ervoor dat de woningen voldoen aan het keurmerk Certified Flex Home dat de kwaliteit van fatsoenlijke huisvesting borgt. Recessie De economische crisis begon in 2008 en zette door in 2009 tot een recessie. Harde klappen vielen er met name in de land- en tuinbouw en in de bouw- en transportsector. Voor het eerst sinds jaren daalde bij AB de omzet, maar met slechts 4%. AB presteerde veel beter dan de rest van de uitzendbranche die 23% minder uren omzette dan in AB koos ervoor in bepaalde omstandigheden mee te bewegen met de markt en daarmee klanten en leden van dienst te zijn. Wankel evenwicht op arbeidsmarkt Wisten we een paar jaar terug bij wijze van spreken niet waar we de mensen vandaan moesten halen om aan de vraag te voldoen, nu is er meer rust op de arbeidsmarkt. Dit komt het selectieproces bij de werving van vaste en tijdelijke arbeidskrachten ten goede. Er is een betere balans tussen vraag en aanbod ontstaan. Al is AB Fryslân & Noord-Holland integreert CBAB De CBAB is in de loop van 2009 geïntegreerd in AB Fryslân & Noord-Holland, in 2010 volgt de verdere formalisering. De CBAB ondersteunde als backoffice verschillende AB s in Nederland. Tot de taken behoorden onder meer de financiële- en personeelsadministratie en IT. Door deze taken binnenshuis te halen, is AB in staat de leden en klanten beter van dienst te zijn en kan sneller ingespeeld worden op ontwikkelingen in de markt. Naast AB Noord- Holland en AB Fryslân maken nog drie AB s gebruik van deze nieuwe afdeling. 3

4 Samen sterk in verschillende markten In 2009 fuseerden AB Fryslân en AB Noord-Holland tot AB Fryslân & Noord-Holland. Aan de voorkant verandert er voor klanten en leden weinig. Afgezien van de betere dienstverlening dankzij de samenwerking achter de schermen. De twee gefuseerde AB s blijven onder hun eigen namen opereren, dichtbij de klant. In Beverwijk is de elfde vestiging geopend waarmee de gebiedsdekking nog beter gewaarborgd is. AB-er Ronald Dortmund Eén organisatie in verschillende markten De fusie had geen personele consequenties. Ook onveranderd bleven de verschillen tussen de markten in Friesland en Noord-Holland. Deze werden duidelijk zichtbaar bij de gevolgen van de economische recessie. In Noord- Holland ligt het accent vooral op land- en tuinbouw: 60 procent van de personeelsdienstverlening van AB is er agrarisch georiënteerd, tegenover 25 procent in Friesland. De agrarische bedrijven in Noord-Holland, zoals de glastuinbouw en de bollensector, zijn arbeidsintensiever dan die in Friesland met z n vele melkveehouderijen. In Friesland liggen de activiteiten van AB voornamelijk buiten de agrarische sector; vooral in de techniek, transport en bouw. Sectoren die in 2009 harde klappen te verduren kregen. Al in de eerste helft van 2009 werden hier door onze klanten veel minder arbeidsuren afgenomen. In Noord-Holland was van een verminderde vraag naar arbeidskrachten toen nog niets te merken. Integendeel, de continue vraag naar arbeid in de agrarische sector bleef stabiel en er was in de breedte zelfs nog sprake van groei. Deze stijgende vraag compenseerde voor een deel de teruggang in de Friese regio. Pas in de tweede helft van 2009 verminderde ook in Noord-Holland de vraag. De daling ging wel minder hard dan gemiddeld in de rest van Nederland. Noord-Holland is relatief gezien Grafiek 1. Omzetontwikkeling AB Fryslân & Noord-Holland (x1000 ) Grafiek 2. Omzetontwikkeling AB HRM (x1000 ) n HRM n Bedrijfsverzorging n Detachering n STAP n Uitzenden n Payroll n Totaal Grafiek 3. Marktontwikkeling ABU/AB per periode van 4 weken 10% 4 Toelichting grafiek 2 De omzet van de AB HRM groeit gestaag. Deze adviesorganisatie behartigt voornamelijk zaken als Re-integratie (zowel detachering van consulenten als het zelfstandig uitvoeren van iro-trajecten), Werving & Selectie en het uitvoeren van advies (veiligheidsadvies R.I.&.E / verzuimbegeleiding). Toelichting grafiek 3 In 2009 daalde de urenomzet van de landelijke uitzendbranche met gemiddeld maar liefst 21% (ABU). AB daarentegen wist dit te beperken tot een kleine 4,4%. % urenontwikkeling 5% 0% % -10% -15% -20% -25% -30% n AB Fryslân & Noord-Holland n ABU urenontwikkeling

5 Fusie uit kracht Dat de twee organisaties achter de voordeur samenwerken, samen inkopen en investeren is uiteindelijk in het belang van onze afnemers. De dienstverlening wordt alleen maar beter en professioneler. Het is daarmee echt een fusie uit kracht. een economisch sterke regio: over de hele breedte van de arbeidsmarkt reageert Noord-Holland wat trager op neergang dan gemiddeld. Daar staat tegenover dat in Friesland de economie sneller verslechtert. Waar al in de eerste helft van 2009 Friesland de wind tegen had, volgde Noord-Holland in het tweede halfjaar. Opmerkelijk genoeg op een moment dat in Friesland de neergang zich al stabiliseerde en er zelfs weer sprake was van lichte groei. Deze tegengestelde bewegingen in Friesland en Noord-Holland droegen bij aan de stabiliteit van AB als geheel. De fusie bewijst daarmee in de praktijk in moeilijke tijden z n meerwaarde. Het lijkt erop dat als in de ene regio de vraag afneemt er in de andere regio juist sprake is van groei. AB-er Gerrit Huurneman Agrarische sector: moeilijk jaar Dat de vraag naar arbeid vanuit de land- en tuinbouw in 2009 constant is gebleven, wil niet zeggen dat het goed gaat met de agrarische sector. Integendeel. Bij veel agrarische ondernemers stond het inkomen sterk onder druk. Zo daalde de melkprijs naar een diepterecord. De melkveehouderij had het dan ook zwaar te verduren. Waar in andere sectoren al snel de productie vermindert, arbeidstijdverkorting wordt ingevoerd, banen worden geschrapt en investeringen worden uitgesteld, is in de agrarische sector de reactietijd op economische ontwikkelingen een stuk trager. Het werk moet nu eenmaal af, de koeien gemolken en de oogst van het land. De recessie zorgde vanuit de agrarische sector dus niet voor substantieel minder vraag naar arbeidskrachten. Maar het effect van de inkomensdruk kan zich in de toekomst nog gaan manifesteren. 4. Omzetranglijst Nr. Naam Omzet 2009 Omzet 2009 t.o.v Ondanks recessie, veel aandacht voor leden en klanten Hoewel het economisch misschien een minder jaar is geweest, heeft AB toch veel aandacht besteed aan haar leden en klanten. Zo zijn er een aantal ledenseminars georganiseerd en hebben we met diverse salesacties onze dienstverlening onder de aandacht gebracht. We vinden het tenslotte belangrijk te blijven investeren in onze leden en klanten, in goede en in minder goede tijden. 6. Opbouw medewerkers AB Fryslân & Noord-Holland 1 (1) Randstad % 2 (2) USG People % 11% 5% 20% 3 (4) Manpower % 4 (3) Adecco Group Nederland % 5 (5) AB Nederland 364-5% 6 (6) IT-Staffing Groep 347-6% 13% 7 (8) Timing 187-8% 8 (-) Harvey Nash % 9 (-) Maandag % 10 (10) Brunel % 5. Kerngegevens Reductieregeling % n Bedrijfsverzorging n Detachering n Uitzenden n STAP n Payroll Aantal Deelnemers % Deelnemers gebruik gemaakt van hulp 10,63% 10,83% Uren hulp per deelnemer 39,27 42,31 Uren per ziektegeval 369,38 390,63 Toelichting tabel 5 Inherent aan de afname van het aantal landbouwbedrijven daalt het aantal deelnemers aan de ziekte reductie regeling. 5

6 We blijven er samen voor gaan AB Fryslân & Noord-Holland streeft naar goed werkgeverschap. De nieuwe organisatie behoudt ook op dit punt de kernwaarden van z n twee voorgangers. Op de huidige, snel veranderende, arbeidsmarkt blijft investeren in onze medewerkers een speerpunt. Samen met onze klanten en leden gaan we voor de lange termijn. De waardering voor onze AB ers laten we waar mogelijk blijken. AB-er Johan Idema Goede en veilige werkomgeving AB biedt de medewerkers volop de mogelijkheid zichzelf te laten scholen en te ontwikkelen. Dat is in het belang van de werknemers zelf en noodzakelijk omdat er zich op de werkvloer continu veranderingen voordoen. Daarbij luisteren we ook goed naar de wensen van onze opdrachtgevers. Ook aan de zorg voor een goede en veilige werkomgeving wordt veel aandacht besteed. Naast het verstrekken van veilige kleding en materiaal is ook op dit punt voorlichting en scholing aan werknemers van wezenlijk belang. In navolging van Noord-Holland is de cursus Veiligheid langs de weg, bedoeld voor iedereen die op of langs de weg werkt afgelopen jaar ook in Friesland van start gegaan. Ook verzorgen we zelf de opleiding voor het VCA-certificaat. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Met het doorlopen van deze opleiding raken werknemers bekend met de risico s op de werkplek en weten hoe ze veilig kunnen werken. en BBL Bedrijfsverzorging. Ruim 120 medewerkers nemen deel aan deze opleidingen. Voor AB een belangrijke ontwikkeling om in de toekomst aan de vraag naar specialisme te kunnen blijven voldoen. Arbeidsvoorwaarden In 2009 vonden er geen ingrijpende wijzigingen plaats in de arbeidsvoorwaarden. De in 2008 afgesloten CAO Bedrijfsverzorgingsdiensten is van kracht tot juli In deze periode stijgen de salarissen in totaal met 6,75%, een fors percentage maar conform de arbeidsmarkt van het moment van onderhandelingen. Ook voor de ondernemingsraad een bewogen jaar Voor de leden van de twee fuserende ondernemingsraden was het een druk en bewogen jaar. Gedurende het fusieproces heeft er intensief overleg plaatsgevonden tussen de directie en de ondernemingsraden. Maar net als de directie ziet de nieuwe OR grote kansen en meerwaarde voor AB Fryslân & Noord-Holland. Naast de reguliere cursussen is er ook veel belangstelling voor de opleidingen Young Greens, Young Farmers AB-er Bozena Kozielski 6

7 De fusie in 2009 viel samen met de viering van het 50-jarige bestaan van AB Fryslân: We gaan er met z n allen voor, zegt een bedrijfsverzorger in het boekje dat is uitgegeven ter gelegenheid van dit halve eeuwfeest. Deze opmerking hadden we ook in Noord-Holland kunnen optekenen. Net als we vieren samen de successen en onze medewerkers zijn nuchtere, harde werkers die van aanpakken houden. Deze uitspraken zijn betekenisvol voor heel AB Fryslân & Noord-Holland. Onze naam is veranderd, onze missie blijft hetzelfde. En de twee organisaties integreren snel en dat is een prestatie van formaat. Gert Worm 7

8 Organogram AB Fryslân & Noord-Holland Ledenraad Bestuur Coöperatie Raad van Commissarissen Directie Staf HRM Werving & Selectie Re-integratie Advies Payroll Regio 1 Dokkum Drachten Wolvega Regio 2 Beverwijk Centrale EU-Planning Hoogkarspel Purmerend Regio 3 Sneek Berlikum (incl. Europoint) Obdam Middenmeer Organogram deelnemingen AB Fryslân & Noord-Holland AB Nederland B.V. 18,21% AB Job Service 20% Forens Recruitment 38% 8 AB-er Jantine Bokma

9 Organisatorische gegevens Bestuur Coöperatie / Commissarissen B.V. W. Tabak (vz) Opeinde H.A.M. Beelen Breezand Y.C.M. van Saase Slootdorp W. van Vulpen Drachtstercompagnie E.J.P. Weel Castricum L. Westra Oudemirdum Ledenraad Coöperatie T. van Arkel S. Baas J.D. Bron L.L. Bouthoorn J. Faber G. Holtrop- Hoekstra J. van der Hulst J. van Kempen R.T. Koopmansvan Dalen J.A. Lorist G. Miedema J.J.N. Roskam J.J. Sap G. Schrale N. Spaans M.H. v.d. Stee R.A. Steensma M. Vendrig G.J. Vink J. de Vries A. Wiarda B.A. Zijlmans Kl. Zijp G. de Boer ontbreekt bij deze foto s Directie L.W. Fopma J.P. Schipper 9

10 Geconsolideerde balans per 31 december 2009 (in euro s) ACTIVA 31 december december 2008 Vaste activa Immateriële vaste activa Kosten van intellectueel eigendom Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Machines en installaties Overige vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa Overige deelnemingen Overige vorderingen Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal PASSIVA Groepsvermogen Onverdeeld resultaat Voorzieningen Overige voorzieningen Kortlopende schulden Reductieregeling Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden Totaal In het kader van de fusie heeft er restitutie van het Eigen Vermogen plaatsgevonden. De geconsolideerde balans en de geconsolideerd exploitatierekening per 31 december 2009 omvatten de activiteiten van de Coöperatie voor Agrarische Bedrijfsverzorging Noordwest u.a. en de aan haar gelieerde dochters. 10

11 Geconsolideerde exploitatierekening over 2009 (in euro s) 31 december december 2008 Opbrengsten Dienstverlening Contributiebijdrage Overige opbrengsten Directe kosten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige directe bedrijfskosten Brutomarge Indirecte kosten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige indirecte bedrijfskosten Afschrijvingen op vaste activa Bijzondere baten en lasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Aandeel resultaat deelnemingen Exploitatieresultaat voor belastingen Belastingen over het resultaat Exploitatieresultaat na belastingen Balans De verhoging van de post bedrijfsgebouwen en terreinen vindt voornamelijk zijn oorzaak in de investering van de grond in Zwaagdijk. De daling bij overige vaste bedrijfsmiddelen is een voornamelijk gevolg van desinvesteringen in hardware. Bij de Financiële vaste activa zijn de resultaten van de minderheids deel nemingen van AB Fryslân & Noord-Holland toegevoegd aan de balanspost. Er bestonden per eind 2009 geen vorderingen meer vanwege belastingen en sociale lasten. De post Debiteuren bestaat in hoofdzaak uit vorderingen op leden en klanten. Het Groepsvermogen is verhoogd met de toevoeging aan het eigen vermogen van het resultaat uit 2008 en het nog onverdeelde resultaat uit Het eigen vermogen bedraagt 51,5% per eind 2009 van het balanstotaal (2008: 52,39%). Voor wat betreft de liquiditeitspositie kan vermeld worden dat de current ratio per eind ,6 bedroeg (2008: 1,7) en kan daarmee ruim voldoende genoemd worden. Resultatenrekening Vooral als gevolg van de economische recessie is de omzet versus 2008 met 4,4% licht gedaald, maar in veel mindere mate dan geldt voor de concurrenten. De bruto marge in totaal is ten opzichte van 2008 gedaald met 0,5 mln, maar kon per uur ondanks de recessie op een bevredigend niveau gehandhaafd worden. In percentage van de omzet bedroeg de bruto marge in ,7% (2008: 14,8%) en blijkt dus ook in dat opzicht redelijk stabiel te zijn. De stijging van de indirecte kosten is een gevolg van hogere personeelskosten en een bijdrage in de kosten van de reorganisatie van de CBAB. AB Fryslân & Noord-Holland heeft geïnvesteerd in versterking van kennis en kwaliteit van de organisatie om toekomstige groei te kunnen realiseren met een verbreed pakket aan dienstverlening. Het exploitatieresultaat voor belastingen is als gevolg van de lagere omzet en de hogere indirecte kosten 1,2 mln lager dan in 2008, maar mag alleszins bevredigend genoemd worden in het licht van de economische recessie, die verschillende onderdelen van AB zwaar heeft getroffen. De rentabiliteit op het gemiddelde eigen vermogen bedroeg in ,48%. 11

12 Uitzenden Detacheren Payroll Hrm Adresgegevens AB Fryslân Sneek Zeilmakersstraat 19 T. (0515) Berlikum Hofsleane 57 T. (0518) Dokkum Betterwird 28 T. (0519) Drachten Het Anker 1 T. (0512) Wolvega Hoofdweg 10 T. (0561) AB Noord-Holland Middenmeer Industrieweg 60 T. (0227) Beverwijk Noorderweg 44 A T. (0251) Hoogkarspel Streekweg 222 T. (0228) Obdam Dorpsstraat 88 T. (0226) Purmerend Einsteinstraat 7 T. (0299) Texel (Den Hoorn) Redoute 12 T. (0222) AB-er Pieter van der Valk

Vakwerk in verbinding

Vakwerk in verbinding Vakwerk in verbinding De medewerkers van AB zijn gemotiveerd en weten wat er van ze verwacht wordt. Inhoudsopgave Colofon Voorwoord 2 Interview econoom Wim Davidse 4 Sturen op bevlogenheid levert meer

Nadere informatie

AB Vakwerk. www.abvakwerk.nl

AB Vakwerk. www.abvakwerk.nl www.abvakwerk.nl 04 05 Inhoudsopgave : een bewogen jaar waarin veel veranderde 06 Ontwikkelingen 10 Sociaal jaarverslag 16 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, 22 vanzelfsprekend Controleverklaring

Nadere informatie

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! Jaarverslag 2012 Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! 5 Larcom Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Raad van Commissarissen Stichting Larcom 2 2. Jaarverslag van de directie 5 3. Personeel & Organisatie 9 3.1.

Nadere informatie

Vakblad. Een nieuwe lente?! Duurzaamheid biedt kansen! Achtergrondartikel Arbeidsanalyse geeft inzicht in mogelijkheden

Vakblad. Een nieuwe lente?! Duurzaamheid biedt kansen! Achtergrondartikel Arbeidsanalyse geeft inzicht in mogelijkheden Vakblad Ledenmagazine AB Noord-Holland Jaargang 07 Nummer 15 Maart 2010 Een nieuwe lente?! Duurzaamheid biedt kansen! Achtergrondartikel Arbeidsanalyse geeft inzicht in mogelijkheden Vakblad Ledenmagazine

Nadere informatie

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! Jaarverslag 2011 Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! 5 Larcom Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1. Raad van Commissarissen Stichting Larcom 2 2. Jaarverslag van de directie 5 2.1. ArbeidsToeleiding en Coaching

Nadere informatie

Vakblad. Geen risico s en meer gemak met Payroll van AB. Voorzitter Jorrit Jorritsma: Kerntaak AB staat nog steeds overeind!

Vakblad. Geen risico s en meer gemak met Payroll van AB. Voorzitter Jorrit Jorritsma: Kerntaak AB staat nog steeds overeind! Vakblad Relatiemagazine AB Fryslân & Noord-Holland Jaargang 08 Nummer 4 maart 2011 Geen risico s en meer gemak met Payroll van AB Voorzitter Jorrit Jorritsma: Kerntaak AB staat nog steeds overeind! Flexibiliteit

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarverslag en Jaarrekening Jaarverslag en Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. Deel 1: Jaarverslag 2010 1. Bericht van het dagelijks bestuur 4 2. Directieverslag en programmaverantwoording 2.1 Inleiding 5 2.2 Wsw en WWB 6 3. Financieel

Nadere informatie

Inhoudsopgave I JAARVERSLAG JAARREKENING. 3 Ondernemingsprofiel. 4 Juridische structuur. 5 Bestuur, Raad van Commissarissen, Directie.

Inhoudsopgave I JAARVERSLAG JAARREKENING. 3 Ondernemingsprofiel. 4 Juridische structuur. 5 Bestuur, Raad van Commissarissen, Directie. Inhoudsopgave I JAARVERSLAG 3 Ondernemingsprofiel 4 Juridische structuur 5 Bestuur, Raad van Commissarissen, Directie 7 Kerncijfers 8 Bericht van het Bestuur CoopCodis u.a. 10 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD 3 4. ONDERNEMINGSRAAD 18 5. SAMENVATTING JAARREKENING 22

Inhoud VOORWOORD 3 4. ONDERNEMINGSRAAD 18 5. SAMENVATTING JAARREKENING 22 Jaarverslag 2012 Inhoud VOORWOORD 3 1. INLEIDING 4 1.1 LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 4 1.2 SAMENWERKING IN DE REGIO 4 1.3 INSTROOM 4 1.4 BRANCHECODE 5 1.5 EXPLOITATIERESULTAAT 5 2. PERSONEEL EN TRAJECTBEHEER

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

1/126. Jaarverslag USG People 2009

1/126. Jaarverslag USG People 2009 1/126 Jaarverslag USG People 2009 Inhoudsopgave Verslag Raad van Commissarissen Verslag van de Raad van Commissarissen... 5 Verslag Executive Board Financiële paragraaf 15 Ontwikkelingen per land.. 23

Nadere informatie

2 j a a r v e r s l a g 2 0 0 0 LA U R U S

2 j a a r v e r s l a g 2 0 0 0 LA U R U S 000- jaarverslag 2 jaarverslag 2000 LA U R U S 3 DE BELANGRIJKSTE FORMULES IN DE VERSCHILLENDE LANDEN IN 2000 Nederland Konmar: Super De Boer: Groenwoudt/Nieuwe Weme: Edah: Lekker & Laag: 29 grootschalige

Nadere informatie

Werkmaatschappijen. Financiële kengetallen. Geconsolideerde balans. verliesrekening. Geconsolideerde kasstroomoverzicht. Algemene toelichting

Werkmaatschappijen. Financiële kengetallen. Geconsolideerde balans. verliesrekening. Geconsolideerde kasstroomoverzicht. Algemene toelichting Jaarverslag 214 INHOUD 2 Voorwoord 3 Werkmaatschappijen 15 Toelichting op de geconsolideerde winsten verliesrekening 31 De crisis voorbij(?) 4 Financiële kengetallen 17 Vennootschappelijke balans 32 Algemeen

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

shaping the world of work

shaping the world of work shaping the world of work R jaarverslag inhoud profiel 2 missie 2 wat Randstad doet 2 waar we werken 2 good to know you 2 wat ons anders maakt 4 wat we doen (overzicht segmenten en merken) 5 wat we doen

Nadere informatie

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60% persbericht Jaarresultaten 2003 United Services Group N.V. 2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV De markt in beweging pagina 10 Sociaal bewogen pagina 20 Inhoud Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Klanten vasthouden 16 Energiewacht, aangenaam 7 Werkprocessen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Jaarverslag 2013 EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN Postbus 2040 7801 CA Emmen Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Email Internet algemeen@emco-groep.nl www.emco-groep.nl 1 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Vakblad. Steve kwam na ongeluk niet terug op het werk Re-integratie via AB biedt hem een nieuwe kans

Vakblad. Steve kwam na ongeluk niet terug op het werk Re-integratie via AB biedt hem een nieuwe kans Vakblad Relatiemagazine AB Fryslân & Noord-Holland Jaargang 07 Nummer 3 november 2010 Steve kwam na ongeluk niet terug op het werk Re-integratie via AB biedt hem een nieuwe kans Kantoorpersoneel op de

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. Rechtspersoonlijkheid Met rechtspersoonlijkheid

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. Rechtspersoonlijkheid Met rechtspersoonlijkheid Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Bron: SRA-Bouwscan BiZ bouwbedrijf Branche 412 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Rechtsvorm BV Plaats Bleskensgraaf Boekjaar 213 Omzet 3.321.79 Referentiegroep

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Inhoud. AB Werkt op de kaart jaarverslag 2013. Inhoudsopgave pagina 1. Voorwoord Eric Hubers pagina 4. Voorwoord Jack Janssen pagina 6

Inhoud. AB Werkt op de kaart jaarverslag 2013. Inhoudsopgave pagina 1. Voorwoord Eric Hubers pagina 4. Voorwoord Jack Janssen pagina 6 Inhoud AB Werkt op de kaart jaarverslag 2013 Inhoudsopgave pagina 1 Voorwoord Eric Hubers pagina 4 Voorwoord Jack Janssen pagina 6 Ontwikkelingen Coöperatie AB Werkt pagina 8 Fusie: AB Werkt en AB Zeeland

Nadere informatie

Vakblad Uitzendkrachten de beste oplossing voor kortstondig personeel Ondernemen met idealen: van Friesland naar Vietnam Poolse werkers in Nederland

Vakblad Uitzendkrachten de beste oplossing voor kortstondig personeel Ondernemen met idealen: van Friesland naar Vietnam Poolse werkers in Nederland Vakblad Relatiemagazine AB Fryslân & Noord-Holland Jaargang 08 Nummer 6 november 2011 Relatiebeheerder Jacob van der Bij: We zoeken net zolang totdat we de juiste medewerkers hebben gevonden Uitzendkrachten

Nadere informatie

Holland Colours van nature duurzaam.

Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam.

Nadere informatie

Professionaliteit en betrokkenheid

Professionaliteit en betrokkenheid Jaarverslag 2001 Professionaliteit en betrokkenheid An English version of this report is available. 3 Profiel van United Services Group 3 Bedrijfsprofiel 3 Organisatieprofiel 4 Missie & visie 4 Missie

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud Source Group N.V. Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

Goudappel Groep. Experts in mobiliteit. jaarverslag 2011

Goudappel Groep. Experts in mobiliteit. jaarverslag 2011 Goudappel Groep Experts in mobiliteit jaarverslag 2011 Organogram Stichting Goudappel Coffeng Beheer Stichting Administratiekantoor Goudappel Coffeng MINT NV (

Nadere informatie

Omzetranglijst 2011 Terug bij af

Omzetranglijst 2011 Terug bij af Omzetranglijst 2011 Terug bij af Zo optimistisch als 2011 begon, zo dramatisch eindigde het. De overtuigende groei waar Flexmarkt vorig jaar nog over repte, liep uit in een tweede seizoen van krimp, die

Nadere informatie