2012 H2. Terugblik op H1&H2 EMVI. Jaargang 3 NR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012 H2. Terugblik op 2012 2012 H1&H2 EMVI. Jaargang 3 NR. 5 17-01-13"

Transcriptie

1 2012 H H1&H2 EMVI Terugblik op 2012 Jaargang 3 NR

2 Een terugblik op 2012 Begin 2012 heeft Baggerbedrijf de Boer Holding B.V. haar CO₂-bewust certificaat behaald. Hierdoor kunnen we aantonen dat we op niveau 3 van de CO₂-prestatieladder zijn gecertificeerd. Hierdoor kunnen we gunningsvoordeel krijgen bij het inschrijven voor EMVIprojecten. Dit heeft reeds zijn vruchten afgeworpen. Vorig jaar is ons het project Perceel 5 in Zeeland al gegund en dit jaar hebben we De Boontjes bij Harlingen uitgebaggerd. Ook dit was een zogenaamd EMVI-project. Dit project is ook apart gemonitord. Verderop in deze communicatie-uiting kunt u de footprint van dit project zien. Begin 2012 zijn we overgestapt op groene stroom van Eneco en nu zijn er al vergaande plannen om het kantoor en de loods op het terrein te voorzien van zonnepanelen. Als we hier genoeg stroom mee opwekken kunnen we zelfs wat verdienen aan de teruggave van de stroom. In 2012 is de Van de Graaf sr. omgebouwd tot hopperzuiger. Goed om te zien is dat de verlichting bij zo n verbouwing nu ook al groen wordt uitgevoerd. Eind 2012 is er begonnen om de voortstuwingsmotoren van de Seine te vervangen. Hier komen nu motoren in die voldoen aan de huidige emissie-eisen. Als dit schip weer vaart is de verwachting dat we dat goed kunnen merken in de footprint van het schip. Eind 2011 is de Elbe in navolging van de Amazone voorzien van verhoogde kalfsdekken. Hierdoor kan het schip nu meer kuubs wegbrengen in dezelfde tijd. Op onze site staat een overzicht van de reductie die we dit jaar hebben behaald. Dit kunt u bekijken door op de volgende link te klikken: In deze communicatie-uiting zien we de footprints van het tweede semester van 2012, de footprints van de EMVI projecten Perceel 5 en De Boontjes. Eind januari van dit jaar worden we weer ge-audit om ons certificaat te behouden. CO 2 -Footprint tweede semester 2012 De CO 2 -footprint over het tweede halfjaar van 2012 bedraagt ton CO 2. Dit is 2367 ton minder dan de uitstoot in het eerste semester van Hiervan komt 96,4% (14338 ton CO 2 ) voor rekening van scope 1 emissies, terwijl 3,6% (536 ton) van de uitstoot bestaan uit scope 2 emissies. De grootste uitstoot wordt bepaald door onze schepen: deze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 94% van onze CO 2 -uitstoot. In vergelijking met het eerste semester is reizen per vliegtuig nu de op één na grootste uitstoter met 2,9%, terwijl het overige materieel nu op een derde plaats staat (2,2%). Als we dit vergelijken met het eerste semester van 2012 valt het op dat de uitstoot door de vliegkilometers met 40% is gestegen in het tweede semester. Baggerbedrijf de Boer krijgt steeds meer werk wat niet in de buurt ligt, waardoor er dus meer gevlogen moet worden. De uitstoot van het materieel is met 114 ton. Dit is volledig toe te schrijven op de betere inzichten die zijn verkregen bij Zandhandel Van der Waal. Voor het eerst is er inzicht verkregen in de verbruiken

3 van verschillende shovels en een overslagkraan. In totaal ging het hierbij om bijna liter diesel wat aardig overeenkomt met die 114 ton CO₂-uitstoot. Schepen: 94% Vliegtuigkilometers: 2,9% Materieel: 2,2% Schepen: 94% (13978,8 ton CO₂) Gedeclareerde kilometers: 0,5% Vliegtuigkilometers: 2,9% (436,7 ton CO₂) Elektriciteit: 0,0% Gas: 0,1% Wagenpark: 0,2% Materieel: 2,2% (333,6 ton CO₂) Gedeclareerde kilometers: 0,5% (68,5 ton CO₂) Wagenpark: 0,2% (34,9 ton CO₂) Gas: 0,1% (20,5 ton CO₂) Elektriciteit: 0,0% (1 ton CO₂) Figuur 1. Samenstelling van de CO 2 -footprint H van Baggerbedrijf De Boer Holding B.V. De totale uitstoot komt op ton CO 2. Hierin zijn Baggerbedrijf De Boer en Zandhandel Van der Waal meegenomen. De footprint over H2 is hiermee bijna 12% (2374 ton CO₂) kleiner dan de berekende footprint over het eerste half jaar van Een verklaring hiervoor is te vinden in het varen van onze grootste hopper. Het eerste half jaar heeft de Seine liter gasolie verbruikt. In het tweede half jaar heeft de Seine liter gasolie verbruikt. Het verschil hiertussen is bijna liter. Als je dit verrekent met de bijbehorende conversiefactor kom je al op bijna 2000 ton CO₂. De overige 300 á 400 ton kun je terug vinden in de brandstofverbruiken van de andere schepen met de Amazone en de Elbe voorop. De Amazone heeft in de tweede helft van 2012 een keer op de werf gelegen en heeft daar dus (bijna) geen gasolie verbruikt. In het tweede semester heeft de Amazone bijna liter minder verbruikt. Van deze footprint komt 2607 ton, 17,5%, voor rekening van Zandhandel Van der Waal. De overige ton, 82,5% komt voor rekening van Baggerbedrijf De Boer.

4 Schepen: 95,7% Vliegtuigkilometers: 3,6% Gedeclareerde kilometers: 0,5% Elektriciteit: 0,0% Gas: 0,1% Materieel: 0,0% Wagenpark: 0,1% Schepen: 95,7% (11737,3 ton CO₂) Vliegtuigkilometers: 3,6% (436,7 ton CO₂) Gedeclareerde kilometers: 0,5% (66,4 ton CO₂) Wagenpark: 0,1% (13,4 ton CO₂) Gas: 0,1% (11,5 ton CO₂) Materieel: 0,0% (1,6 ton CO₂) Elektriciteit: 0,0% (0,4 ton CO₂) Figuur 2. Samenstelling van de CO₂-footprint H van Baggerbedrijf de Boer. De totale uitstoot hiervan komt op ton CO₂. Hieronder staat de footprint voor Van der Waal. Het valt op dat die footprint met 1146 ton is toegenomen in vergelijking met het eerste semester. Schepen: 86% Materieel: 12,7% Gas: 0,3% Wagenpark: 0,8% Gedeclareerde kilometers: 0,1% Elektriciteit: 0,0% Schepen: 86% (2241,5 ton CO₂) Materieel: 12,7% (332 ton CO₂) Wagenpark: 0,8% (21,5 ton CO₂) Gas: 0,3% (9 ton CO₂) Gedeclareerde kilometers: 0,1% (2,1 ton CO₂) Elektriciteit: 0,0% (0,6 ton CO₂) Figuur 3. Samenstelling van de CO₂-footprint H van Zandhandel & Overslagbedrijf Van der Waal. De totale uitstoot hiervan komt op 2607 ton CO₂.

5 Bij Zandhandel Van der Waal is de footprint fors gestegen in vergelijking met het eerste semester van Dit komt doordat de vaarafstanden voor de schepen langer zijn geworden. Door de economische crisis is het eigen werk in de buurt van Rotterdam afgenomen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om de schepen te verhuren aan derden om zodoende toch werk te houden. Hiervoor moeten de schepen dus langere afstanden varen voor het werk wat de stijging in CO₂-uitstoot verklaard. De daling bij Baggerbedrijf de Boer kan verklaard worden door de werfbeurten die de twee grootste uitstoters in de tweede helft van 2012 hadden. Hieronder de link naar de samenvatting en het overzicht van de scopes in de footprint van H2 2012: Totale CO₂ -Footprint van 2012 Met het binnenhalen van de data van het tweede semester van 2012 kunnen we ook de totale footprint over 2012 bepalen. De totale CO₂-uitstoot over 2012 bedraagt ton. De grafiek hiervan is hieronder weergegeven. Schepen: 95,1% Vliegtuigkilometers: 2,4% Elektriciteit: 0,0% Gas: 0,2% Wagenpark: 0,2% Materieel: 1,7% Gedeclareerde kilometers: 0,5% Schepen: 95,1% (30530,9 ton CO₂) Vliegtuigkilometers: 2,4% (756,2 ton CO₂) Materieel: 1,7% (553 ton CO₂) Gedeclareerde kilometers: 0,5% (162 ton CO₂) Wagenpark: 0,2% (61,1 ton CO₂) Gas: 0,2% (49,1 ton CO₂) Elektriciteit: 0,0% (2,2 ton CO₂) Figuur 4. Samenstelling van de CO 2 -footprint 2012 van Baggerbedrijf De Boer Holding B.V. De totale uitstoot komt op ton CO 2. Hierin zijn Baggerbedrijf De Boer en Zandhandel Van der Waal meegenomen.

6 Als we de totale footprint van 2012 vergelijken met de totale footprint van 2012 zien we dat de footprint van 2011 met 5,5% is gedaald ten opzichte van Dit komt neer op bijna 1800 ton CO₂ daling. Als je beide footprints naast elkaar zet, zie je dat dit volledig te wijten valt aan de uitstoot van onze schepen. Dit betekent dat we in 2012 minder productie hebben gedraaid dan in Dat valt ook te zien in het EEOI cijfer onder deze paragraaf. Met het EEOI cijfer zetten we de CO₂-uitstoot af tegen de gebaggerde kuubs in een jaar. Het valt op dat we in 2012 een toename van 150 ton CO₂-uitstoot hebben op de vliegtuigkilometers. Dus de vermindering van 175 ton in 2011 ten opzichte van 2010 is weer tenietgedaan. De vermindering in 2011 had te maken met het niet meer op en neer vliegen naar Vietnam. De toename in 2012 heeft te maken met de werken die Baggerbedrijf de Boer binnenhaalt in het verre buitenland. Hierdoor moeten er meer vluchten worden gemaakt door het zeegaande personeel. De stijging komt vooral door de toename van middellange vluchten. EEOI cijfer 2010: / EEOI 2010 = 0,00124 EEOI cijfer 2011: / EEOI 2011 = 0,00148 EEOI cijfer 2012: / EEOI 2012 = 0,00157 Dit wil zeggen dat er in 2010 bijna 1,3 kilo CO₂ is uitgestoten per gebaggerde kuub, in ,5 kilo CO₂ en in 2012 is er bijna 1,6 kilo CO₂ uitgestoten per gebaggerde kuub. Link naar samenvatting footprint: Hieronder zijn de footprints van 2012 opgesplitst in Baggerbedrijf de Boer en Zandhandel Van der Waal. 87,2% van de totale footprint komt voor rekening van Baggerbedrijf de Boer ( ton) en 12,8% komt op naam van Van der Waal (4068 ton). Schepen: 96,6% Vliegtuigkilometers: 2,7% Elektriciteit: 0,0% Gedeclareerde kilometers: 0,6% Gas: 0,1% Wagenpark: 0,0% Materieel: 0,0% Schepen: 96,6% (27089,2 ton CO₂) Vliegtuigkilometers: 2,7% (756,2 ton CO₂) Gedeclareerde kilometers: 0,6% (156,4 ton CO₂) Gas: 0,1% (28 ton CO₂) Wagenpark: 0,0% (13,4 ton CO₂) Materieel: 0,0% (3,2 ton CO₂) Elektriciteit: 0,0% (0,7 ton CO₂) Figuur 5. Samenstelling van de CO₂-footprint van Baggerbedrijf de Boer. De totale uitstoot hiervan komt op ton CO₂.

7 Schepen: 84,6% Materieel: 13,5% Gas: 0,5% Wagenpark: 1,2% Elektriciteit: 0,0% Gedeclareerde kilometers: 0,1% Schepen: 84,6% (3441,7 ton CO₂) Materieel: 13,5% (549,9 ton CO₂) Wagenpark: 1,2% (47,7 ton CO₂) Gas: 0,5% (21,1 ton CO₂) Gedeclareerde kilometers: 0,1% (5,7 ton CO₂) Elektriciteit: 0,0% (1,5 ton CO₂) Figuur 6. Samenstelling van de CO₂-footprint van Zandhandel & Overslagbedrijf Van der Waal. De totale uitstoot hiervan komt op 4068 ton CO₂. Footprint van EMVI project Grote Geulen In september 2011 is Baggerbedrijf de Boer begonnen aan het Grote Geulen project. Dit is een EMVI project. EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Rijkswaterstaat heeft besloten de gunning van opdrachten zoveel mogelijk op basis van de 'economisch meest voordelige inschrijving' (EMVI) te doen. Daarbij wordt niet alleen naar de prijs gekeken, maar eveneens veel waarde gehecht aan (kwalitatieve) criteria, zoals publieksgerichtheid, duurzaamheid en/of projectbeheersing. Het Grote Geulen project slaat op perceel 5 in de Westerschelde. Dit is het eerste project voor Baggerbedrijf de Boer wat op basis van EMVIcriteria is binnengehaald. Elke maand monitoren wij de data voor dit project. Dit wordt ook verwerkt in het CO₂ -management programma. In oktober 2012 is project De Boontjes van start gegaan. Dit betrof een drempelverwijdering in de vaargeul van Kornwerderzand naar Harlingen. Dit project is halverwege december opgeleverd. Ook De Boontjes was een EMVI-project en ook deze gegevens voor de footprint zijn apart gemonitord. De resultaten hiervan en de grafieken zijn op de volgende bladzijde weergegeven.

8 Amazone: 31,8% Jetsets: 21% Albatros: 37,6% Gedeclareerde kilometers: 0,1% Alk: 5,5% Alcyon: 3,9% Hopper Albatros: 37,6% (216,5 ton CO₂) Hopper Amazone: 31,8% (183,1 ton CO₂) Jetsets: 21,0% (121 ton CO₂) Ploegboot Alcyon: 3,9% (22,4 ton CO₂) Surveyboot Alk: 5,5% (31,3 ton CO₂) Gedeclareerde kilometers: 0,1% (0,7 ton CO₂) Figuur 7. Samenstelling van de CO 2 -footprint 2012 van het Grote Geulen project. De totale uitstoot komt op 575 ton CO 2. Hierin zijn Baggerbedrijf De Boer en Zandhandel Van der Waal meegenomen. In deze grafiek kunt u zien welk schip, hoeveel aandeel heeft in de uitstoot voor dit project. Er is te zien dat de uitstoot voor meer dan de helft op rekening komt van de Albatros en Amazone. Dit is in die zin logisch omdat de Amazone de grootste hopper is die op dat project zit en heeft dus het hoogste gasolie verbruik. De Albatros is een kleiner schip maar heeft langer op het project gezeten en heeft daarom veel uitstoot. Footprint van EMVI project De Boontjes Van 1 oktober tot 20 december 2012 heeft Baggerbedrijf de Boer op het project De Boontjes gezeten. Dit project betrof een drempelverwijdering in de vaarweg tussen Kornwerderzand en Harlingen. Voor dit project is een hopperzuiger, een kraanponton, een surveyboot, een ploegboot en verschillende duwbakken ingezet. Vanwege de geringe diepgang in deze vaarweg was dit een uitgelezen project voor deze schepen omdat zij niet diep steken. Als bedrijf zijnde waren we erg trots op het gegund krijgen van dit project omdat het ook aangeeft dat men wel fiducie heeft in de manier van werken van Baggerbedrijf de Boer en omdat het ook hier een EMVI project betrof. Op de volgende bladzijde is de footprint met bijbehorende grafiek te zien van dit project.

9 Friendship: 17,4% Adelaar: 60,7% Obelix: 13,9% Gedeclareerde kilometers: 0,5% Elco: 3,9% Alk: 2,4% Hopper Adelaar: 60,7% (717,6 ton CO₂) Duwboot Friendship: 17,4% (206 ton CO₂) Kraanponton Obelix: 13,9% (163,9 ton CO₂) Ploegboot Elco: 3,9% (58,8 ton CO₂) Surveyboot Alk: 2,4% (28,9 ton CO₂) Gedeclareerde kilometers: 0,5% (6,1 ton CO₂) Figuur 8. Samenstelling van de CO 2 -footprint 2012 van het De Boontjes project. De totale uitstoot komt op 1181 ton CO 2. Hierin zijn Baggerbedrijf De Boer en Zandhandel Van der Waal meegenomen. In de toekomst blijven we deze projecten apart monitoren en als er meer EMVI projecten worden binnengehaald zullen we ook die apart monitoren. Link naar samenvatting footprint:

10 Vergelijk De volgende tabel geeft, per label, de CO₂-uitstoot door de jaren heen is ons basisjaar. Labels 2010 (ton CO₂) 2011 (ton CO₂) 2012 (ton CO₂) Schepen 24505, , ,9 Vliegtuigkilometers ,9 756,2 Materieel 315, Gedeclareerde kilometers 194,4 200,7 162 Wagenpark 55,7 40,2 61,1 Elektriciteit 70,2 75,1 2,2 Gas 49,1 55,7 49,1 Totaal (ton CO₂): Zo op het eerste gezicht lijkt dit een significante stijging in onze uitstoot. Zoals bekend is, is onze grootste uitstoter het label schepen. Van de schepen kunnen we berekenen hoeveel liter gasolie er is verstookt per gewerkt uur. De volgende twee tabellen geven het verbruik per gewerkt uur weer in 2010 en : Verbruiker Energieverbruik 2010 Gewerkte uren 2010 Verbruik per gewerkt uur 2010 liter % (h) (liter/gu) Adelaar , ,3 Airset , ,5 Albatros , ,9 Amazone , ,4 Delta Queen , ,5 Elbe , ,6 Mahury , ,9 Seine , ,2 Grevelingen ,6 - - Maasstad ,0 - - Prinsenstad ,9 - - Oosterschelde ,5 - - Rival ,8 - - Waal (kraanschip) ,2 - - vd Graaf sr ,6 - - Westerschelde ,4 - - Totaal jaarverbruik % ,7

11 2012: Verbruiker Energieverbruik 2012 Gewerkte uren 2012 Verbruik per gewerkt uur 2012 liter % (h) (liter/gu) Adelaar , ,9 Airset , ,6 Albatros , ,9 Amazone , ,6 Delta Queen , ,1 Elbe , ,6 Mahury , ,8 Seine , ,4 Grevelingen ,8 - - Maasstad ,7 - - Prinsenstad ,9 - - Oosterschelde ,2 - - Rival ,3 - - Waal (kraanschip) ,2 - - vd Graaf sr , ,1 Westerschelde ,8 - - Totaal jaarverbruik % ,8 We zien dus dat in 2010 de schepen gemiddeld 315 liter per gewerkt uur verbruikten en in 2012 is dit gereduceerd tot 260 liter per gewerkt uur. Onze doelstelling voor de scope 1 emissies (waar dit label in valt) was een reductie van 4% tot Dit was weergegeven als een absoluut getal maar doordat baggeren geen constante is (verschillende projecten, verschillende baggergronden, het weer, enz.) is het verbruik per gewerkt uur ons inziens een goede graadmeter voor de efficiëntie van onze schepen. Hieruit concluderen we dat er reeds een reductie is behaald van een goede 17%. Dit sterkt ons zeer in de gedachte dat we de goede weg zijn ingeslagen en dat de maatregelen die we in hebben gezet, aanslaan.

12 CO 2 -reductie In de vorige communicatie-uitingen is reeds vermeld dat we een aantal maatregelen willen treffen om 4% reductie te behalen in onze directe (scope 1) uitstoot en 8% in onze indirecte (scope 2) uitstoot. Hieronder nog even de maatregelen waarmee we deze acties willen gaan bereiken op een rijtje: - Programma efficiënter varen. Hierin zullen we de schepen op een zodanige manier gebruiken dat het altijd zo energie-efficiënt mogelijk is. - Energiebewust aankopen schepen en onderdelen. Door niet alleen naar de aanschafprijs te kijken, maar ook met het energieverbruik van de aan te schaffen schepen en onderdelen te rekenen zullen we energie-efficiënter gaan inkopen. Deze manier van inkopen zal ook gelden voor de facilitaire inkoop. - Gedragsmaatregelen. Door zowel scheepsbemanning als kantoormedewerkers energiebewust te maken verwachten we een verdere daling in het energieverbruik. - Inkopen groene stroom. Vanaf 2012 zal Baggerbedrijf De Boer volledig groene stroom inkopen, die aan de strenge eisen van SKAO voldoet. Begin 2012 is Baggerbedrijf de Boer Holding B.V. overgestapt op HollandseWind van Eneco waarmee we nu 100% groene stroom afnemen. Het inkopen van groene stroom levert een besparing op van ~77 ton CO 2. Dat is een reductie van 96,7% op de CO 2 -uitstoot van elektriciteit en 7,4% op de totale CO 2 -emissie in Scope 2. Hiermee is onze doelstelling voor de reductie van CO₂-emissie in Scope 2 bijna volledig bereik. De rest hopen we te bereiken door meer bewustwording. De reductie in Scope 1 willen we bereiken door bij de bouw van nieuwe schepen meer op de hydrodynamica te letten en door het plaatsen van schonere motoren die aan de laatste eisen voldoen. De Seine krijgt nu twee nieuwe hoofdmotoren en de verwachting is dat we dat goed gaan terugzien in de footprint van dit schip. In 2013 is het plan om de zonnepanelen op kantoor en de loods op het terrein te plaatsen. Hiermee is dan de doelstelling van 8% in reductie op de Scope 2 uitstoot behaald. Een schrijven met de behaalde en gedane reductiemaatregelen is te vinden op onze site: Uw hulp Het mooie van deze CO 2 -reductiemaatregelen is dat ze als ze goed uitgevoerd worden, ze nog geld opleveren ook. We nodigen ook u van harte uit bij te dragen aan onze CO 2 -reductie. Heeft u een idee hoe Baggerbedrijf De Boer of Zandhandel Van der Waal CO 2 -reductie kan bereiken, dan nodigen we u van harte uit dit te mailen naar: CO 2

Energie Management Plan

Energie Management Plan BAGGERBEDRIJF DE BOER HOLDING B.V. Energie Management Plan CO₂ Prestatieladder 3.B.2 01-10-14 Dit document beschrijft de aanpak voor de reductie van de CO2 -emissies van Baggerbedrijf de Boer Holding B.V.

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2011 Rapportage CO2 emissie Auteur: J.H. van Mierlo Eindverantwoordelijke: J.H. van Mierlo Jansen Venneboer Datum: maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2014-2016

Energiemanagement actieplan 2014-2016 Energiemanagement actieplan 2014-2016 Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 1 Versie datum: 16 september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Periodieke rapportage t/m december 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 30-1-2014, Geactualiseerd d.d.

Periodieke rapportage t/m december 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 30-1-2014, Geactualiseerd d.d. Periodieke rapportage t/m december 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 30-1-2014, Geactualiseerd d.d. 18-4-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

Footprint eerste helft 2014:

Footprint eerste helft 2014: September 2014 Vanaf vorig jaar november is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen. Pilkes heeft

Nadere informatie

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012 September 2013 BBV nr: 2013/336972 Gemeente Haarlem monitor 2012 Gemeente Haarlem monitor 2012 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Voor het vijfde jaar op rij worden hier de energie- en -gegevens

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2.

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. CARBON FOOTPRINT -EMISSIE INVENTARIS 4 DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: 3A1-2A3-1B2 CO2-VERSLAG 2014 Hakkers KAM B 21-05-2015 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR:

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Werkinstructie. voor het Portfolio CO 2. -Prestatieladder

Werkinstructie. voor het Portfolio CO 2. -Prestatieladder Werkinstructie voor het Portfolio CO 2 -Prestatieladder 2 inhoud 1 Inleiding 4 2 Voorbereiding 8 3 Inzicht 12 4 Reductie 22 5 Transparantie 26 6 Participatie 32 7 Afronding 36 8 In stand houden 40 2 3

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 Haarlem

CO2-monitor 2013 Haarlem CO2-monitor 2013 Haarlem 1. Samenvatting en conclusies. Zes jaar monitoring Voor u ligt de zesde editie van de CO2-monitor van Haarlem. Hierin ziet u een verloop van het energieverbruik vanaf 2008, het

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt

Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO 14064-1 ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie

De Boer Burgum BV 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De Boer Burgum BV 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: De Boer Burgum BV 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: a.p. scheltinga organisatieadvies Ing. Arno Scheltinga Datum: Februari 2014 Status: Definitief

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. EMISSIE INVENTARIS 2013 OPDRACHTGEVER DATUM 21 mei 2014 OPGESTELD DOOR GEAUTORISEERD LEIDER

Nadere informatie

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 ~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013 er T e - 4 bf/ S-.; WE 1 Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 Inhoudsopgave : - 1.. ~1 ~..

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 DIRECTIE ARCADIS NEDERLAND ARNHEM 2 september 2014 077754000:F - Definitief C05011.201402.0300 Voorwoord Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt in de bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014

Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV 01-01-2014 tot en met 30-06-2014 Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 CO2-PRESTATIELADDER, niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie

Nadere informatie

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Versiebeheer Opgesteld door: Functie: Versie: Datum: Aernout Kamst Kwaliteitscoördinator 1 31-01-2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail 2012. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot 2012 en doelstelling

CO 2 -emissie Strukton Rail 2012. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. CO 2 -uitstoot 2012 en doelstelling CO 2 -emissie Strukton Rail 2012 1. Samenvatting CO 2 -uitstoot van 18.362 ton 5% daling CO 2 -uitstoot in absolute zin 4,4 % daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Stijging brandstofverbruik

Nadere informatie