2012 H2. Terugblik op H1&H2 EMVI. Jaargang 3 NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012 H2. Terugblik op 2012 2012 H1&H2 EMVI. Jaargang 3 NR. 5 17-01-13"

Transcriptie

1 2012 H H1&H2 EMVI Terugblik op 2012 Jaargang 3 NR

2 Een terugblik op 2012 Begin 2012 heeft Baggerbedrijf de Boer Holding B.V. haar CO₂-bewust certificaat behaald. Hierdoor kunnen we aantonen dat we op niveau 3 van de CO₂-prestatieladder zijn gecertificeerd. Hierdoor kunnen we gunningsvoordeel krijgen bij het inschrijven voor EMVIprojecten. Dit heeft reeds zijn vruchten afgeworpen. Vorig jaar is ons het project Perceel 5 in Zeeland al gegund en dit jaar hebben we De Boontjes bij Harlingen uitgebaggerd. Ook dit was een zogenaamd EMVI-project. Dit project is ook apart gemonitord. Verderop in deze communicatie-uiting kunt u de footprint van dit project zien. Begin 2012 zijn we overgestapt op groene stroom van Eneco en nu zijn er al vergaande plannen om het kantoor en de loods op het terrein te voorzien van zonnepanelen. Als we hier genoeg stroom mee opwekken kunnen we zelfs wat verdienen aan de teruggave van de stroom. In 2012 is de Van de Graaf sr. omgebouwd tot hopperzuiger. Goed om te zien is dat de verlichting bij zo n verbouwing nu ook al groen wordt uitgevoerd. Eind 2012 is er begonnen om de voortstuwingsmotoren van de Seine te vervangen. Hier komen nu motoren in die voldoen aan de huidige emissie-eisen. Als dit schip weer vaart is de verwachting dat we dat goed kunnen merken in de footprint van het schip. Eind 2011 is de Elbe in navolging van de Amazone voorzien van verhoogde kalfsdekken. Hierdoor kan het schip nu meer kuubs wegbrengen in dezelfde tijd. Op onze site staat een overzicht van de reductie die we dit jaar hebben behaald. Dit kunt u bekijken door op de volgende link te klikken: In deze communicatie-uiting zien we de footprints van het tweede semester van 2012, de footprints van de EMVI projecten Perceel 5 en De Boontjes. Eind januari van dit jaar worden we weer ge-audit om ons certificaat te behouden. CO 2 -Footprint tweede semester 2012 De CO 2 -footprint over het tweede halfjaar van 2012 bedraagt ton CO 2. Dit is 2367 ton minder dan de uitstoot in het eerste semester van Hiervan komt 96,4% (14338 ton CO 2 ) voor rekening van scope 1 emissies, terwijl 3,6% (536 ton) van de uitstoot bestaan uit scope 2 emissies. De grootste uitstoot wordt bepaald door onze schepen: deze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 94% van onze CO 2 -uitstoot. In vergelijking met het eerste semester is reizen per vliegtuig nu de op één na grootste uitstoter met 2,9%, terwijl het overige materieel nu op een derde plaats staat (2,2%). Als we dit vergelijken met het eerste semester van 2012 valt het op dat de uitstoot door de vliegkilometers met 40% is gestegen in het tweede semester. Baggerbedrijf de Boer krijgt steeds meer werk wat niet in de buurt ligt, waardoor er dus meer gevlogen moet worden. De uitstoot van het materieel is met 114 ton. Dit is volledig toe te schrijven op de betere inzichten die zijn verkregen bij Zandhandel Van der Waal. Voor het eerst is er inzicht verkregen in de verbruiken

3 van verschillende shovels en een overslagkraan. In totaal ging het hierbij om bijna liter diesel wat aardig overeenkomt met die 114 ton CO₂-uitstoot. Schepen: 94% Vliegtuigkilometers: 2,9% Materieel: 2,2% Schepen: 94% (13978,8 ton CO₂) Gedeclareerde kilometers: 0,5% Vliegtuigkilometers: 2,9% (436,7 ton CO₂) Elektriciteit: 0,0% Gas: 0,1% Wagenpark: 0,2% Materieel: 2,2% (333,6 ton CO₂) Gedeclareerde kilometers: 0,5% (68,5 ton CO₂) Wagenpark: 0,2% (34,9 ton CO₂) Gas: 0,1% (20,5 ton CO₂) Elektriciteit: 0,0% (1 ton CO₂) Figuur 1. Samenstelling van de CO 2 -footprint H van Baggerbedrijf De Boer Holding B.V. De totale uitstoot komt op ton CO 2. Hierin zijn Baggerbedrijf De Boer en Zandhandel Van der Waal meegenomen. De footprint over H2 is hiermee bijna 12% (2374 ton CO₂) kleiner dan de berekende footprint over het eerste half jaar van Een verklaring hiervoor is te vinden in het varen van onze grootste hopper. Het eerste half jaar heeft de Seine liter gasolie verbruikt. In het tweede half jaar heeft de Seine liter gasolie verbruikt. Het verschil hiertussen is bijna liter. Als je dit verrekent met de bijbehorende conversiefactor kom je al op bijna 2000 ton CO₂. De overige 300 á 400 ton kun je terug vinden in de brandstofverbruiken van de andere schepen met de Amazone en de Elbe voorop. De Amazone heeft in de tweede helft van 2012 een keer op de werf gelegen en heeft daar dus (bijna) geen gasolie verbruikt. In het tweede semester heeft de Amazone bijna liter minder verbruikt. Van deze footprint komt 2607 ton, 17,5%, voor rekening van Zandhandel Van der Waal. De overige ton, 82,5% komt voor rekening van Baggerbedrijf De Boer.

4 Schepen: 95,7% Vliegtuigkilometers: 3,6% Gedeclareerde kilometers: 0,5% Elektriciteit: 0,0% Gas: 0,1% Materieel: 0,0% Wagenpark: 0,1% Schepen: 95,7% (11737,3 ton CO₂) Vliegtuigkilometers: 3,6% (436,7 ton CO₂) Gedeclareerde kilometers: 0,5% (66,4 ton CO₂) Wagenpark: 0,1% (13,4 ton CO₂) Gas: 0,1% (11,5 ton CO₂) Materieel: 0,0% (1,6 ton CO₂) Elektriciteit: 0,0% (0,4 ton CO₂) Figuur 2. Samenstelling van de CO₂-footprint H van Baggerbedrijf de Boer. De totale uitstoot hiervan komt op ton CO₂. Hieronder staat de footprint voor Van der Waal. Het valt op dat die footprint met 1146 ton is toegenomen in vergelijking met het eerste semester. Schepen: 86% Materieel: 12,7% Gas: 0,3% Wagenpark: 0,8% Gedeclareerde kilometers: 0,1% Elektriciteit: 0,0% Schepen: 86% (2241,5 ton CO₂) Materieel: 12,7% (332 ton CO₂) Wagenpark: 0,8% (21,5 ton CO₂) Gas: 0,3% (9 ton CO₂) Gedeclareerde kilometers: 0,1% (2,1 ton CO₂) Elektriciteit: 0,0% (0,6 ton CO₂) Figuur 3. Samenstelling van de CO₂-footprint H van Zandhandel & Overslagbedrijf Van der Waal. De totale uitstoot hiervan komt op 2607 ton CO₂.

5 Bij Zandhandel Van der Waal is de footprint fors gestegen in vergelijking met het eerste semester van Dit komt doordat de vaarafstanden voor de schepen langer zijn geworden. Door de economische crisis is het eigen werk in de buurt van Rotterdam afgenomen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om de schepen te verhuren aan derden om zodoende toch werk te houden. Hiervoor moeten de schepen dus langere afstanden varen voor het werk wat de stijging in CO₂-uitstoot verklaard. De daling bij Baggerbedrijf de Boer kan verklaard worden door de werfbeurten die de twee grootste uitstoters in de tweede helft van 2012 hadden. Hieronder de link naar de samenvatting en het overzicht van de scopes in de footprint van H2 2012: Totale CO₂ -Footprint van 2012 Met het binnenhalen van de data van het tweede semester van 2012 kunnen we ook de totale footprint over 2012 bepalen. De totale CO₂-uitstoot over 2012 bedraagt ton. De grafiek hiervan is hieronder weergegeven. Schepen: 95,1% Vliegtuigkilometers: 2,4% Elektriciteit: 0,0% Gas: 0,2% Wagenpark: 0,2% Materieel: 1,7% Gedeclareerde kilometers: 0,5% Schepen: 95,1% (30530,9 ton CO₂) Vliegtuigkilometers: 2,4% (756,2 ton CO₂) Materieel: 1,7% (553 ton CO₂) Gedeclareerde kilometers: 0,5% (162 ton CO₂) Wagenpark: 0,2% (61,1 ton CO₂) Gas: 0,2% (49,1 ton CO₂) Elektriciteit: 0,0% (2,2 ton CO₂) Figuur 4. Samenstelling van de CO 2 -footprint 2012 van Baggerbedrijf De Boer Holding B.V. De totale uitstoot komt op ton CO 2. Hierin zijn Baggerbedrijf De Boer en Zandhandel Van der Waal meegenomen.

6 Als we de totale footprint van 2012 vergelijken met de totale footprint van 2012 zien we dat de footprint van 2011 met 5,5% is gedaald ten opzichte van Dit komt neer op bijna 1800 ton CO₂ daling. Als je beide footprints naast elkaar zet, zie je dat dit volledig te wijten valt aan de uitstoot van onze schepen. Dit betekent dat we in 2012 minder productie hebben gedraaid dan in Dat valt ook te zien in het EEOI cijfer onder deze paragraaf. Met het EEOI cijfer zetten we de CO₂-uitstoot af tegen de gebaggerde kuubs in een jaar. Het valt op dat we in 2012 een toename van 150 ton CO₂-uitstoot hebben op de vliegtuigkilometers. Dus de vermindering van 175 ton in 2011 ten opzichte van 2010 is weer tenietgedaan. De vermindering in 2011 had te maken met het niet meer op en neer vliegen naar Vietnam. De toename in 2012 heeft te maken met de werken die Baggerbedrijf de Boer binnenhaalt in het verre buitenland. Hierdoor moeten er meer vluchten worden gemaakt door het zeegaande personeel. De stijging komt vooral door de toename van middellange vluchten. EEOI cijfer 2010: / EEOI 2010 = 0,00124 EEOI cijfer 2011: / EEOI 2011 = 0,00148 EEOI cijfer 2012: / EEOI 2012 = 0,00157 Dit wil zeggen dat er in 2010 bijna 1,3 kilo CO₂ is uitgestoten per gebaggerde kuub, in ,5 kilo CO₂ en in 2012 is er bijna 1,6 kilo CO₂ uitgestoten per gebaggerde kuub. Link naar samenvatting footprint: Hieronder zijn de footprints van 2012 opgesplitst in Baggerbedrijf de Boer en Zandhandel Van der Waal. 87,2% van de totale footprint komt voor rekening van Baggerbedrijf de Boer ( ton) en 12,8% komt op naam van Van der Waal (4068 ton). Schepen: 96,6% Vliegtuigkilometers: 2,7% Elektriciteit: 0,0% Gedeclareerde kilometers: 0,6% Gas: 0,1% Wagenpark: 0,0% Materieel: 0,0% Schepen: 96,6% (27089,2 ton CO₂) Vliegtuigkilometers: 2,7% (756,2 ton CO₂) Gedeclareerde kilometers: 0,6% (156,4 ton CO₂) Gas: 0,1% (28 ton CO₂) Wagenpark: 0,0% (13,4 ton CO₂) Materieel: 0,0% (3,2 ton CO₂) Elektriciteit: 0,0% (0,7 ton CO₂) Figuur 5. Samenstelling van de CO₂-footprint van Baggerbedrijf de Boer. De totale uitstoot hiervan komt op ton CO₂.

7 Schepen: 84,6% Materieel: 13,5% Gas: 0,5% Wagenpark: 1,2% Elektriciteit: 0,0% Gedeclareerde kilometers: 0,1% Schepen: 84,6% (3441,7 ton CO₂) Materieel: 13,5% (549,9 ton CO₂) Wagenpark: 1,2% (47,7 ton CO₂) Gas: 0,5% (21,1 ton CO₂) Gedeclareerde kilometers: 0,1% (5,7 ton CO₂) Elektriciteit: 0,0% (1,5 ton CO₂) Figuur 6. Samenstelling van de CO₂-footprint van Zandhandel & Overslagbedrijf Van der Waal. De totale uitstoot hiervan komt op 4068 ton CO₂. Footprint van EMVI project Grote Geulen In september 2011 is Baggerbedrijf de Boer begonnen aan het Grote Geulen project. Dit is een EMVI project. EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Rijkswaterstaat heeft besloten de gunning van opdrachten zoveel mogelijk op basis van de 'economisch meest voordelige inschrijving' (EMVI) te doen. Daarbij wordt niet alleen naar de prijs gekeken, maar eveneens veel waarde gehecht aan (kwalitatieve) criteria, zoals publieksgerichtheid, duurzaamheid en/of projectbeheersing. Het Grote Geulen project slaat op perceel 5 in de Westerschelde. Dit is het eerste project voor Baggerbedrijf de Boer wat op basis van EMVIcriteria is binnengehaald. Elke maand monitoren wij de data voor dit project. Dit wordt ook verwerkt in het CO₂ -management programma. In oktober 2012 is project De Boontjes van start gegaan. Dit betrof een drempelverwijdering in de vaargeul van Kornwerderzand naar Harlingen. Dit project is halverwege december opgeleverd. Ook De Boontjes was een EMVI-project en ook deze gegevens voor de footprint zijn apart gemonitord. De resultaten hiervan en de grafieken zijn op de volgende bladzijde weergegeven.

8 Amazone: 31,8% Jetsets: 21% Albatros: 37,6% Gedeclareerde kilometers: 0,1% Alk: 5,5% Alcyon: 3,9% Hopper Albatros: 37,6% (216,5 ton CO₂) Hopper Amazone: 31,8% (183,1 ton CO₂) Jetsets: 21,0% (121 ton CO₂) Ploegboot Alcyon: 3,9% (22,4 ton CO₂) Surveyboot Alk: 5,5% (31,3 ton CO₂) Gedeclareerde kilometers: 0,1% (0,7 ton CO₂) Figuur 7. Samenstelling van de CO 2 -footprint 2012 van het Grote Geulen project. De totale uitstoot komt op 575 ton CO 2. Hierin zijn Baggerbedrijf De Boer en Zandhandel Van der Waal meegenomen. In deze grafiek kunt u zien welk schip, hoeveel aandeel heeft in de uitstoot voor dit project. Er is te zien dat de uitstoot voor meer dan de helft op rekening komt van de Albatros en Amazone. Dit is in die zin logisch omdat de Amazone de grootste hopper is die op dat project zit en heeft dus het hoogste gasolie verbruik. De Albatros is een kleiner schip maar heeft langer op het project gezeten en heeft daarom veel uitstoot. Footprint van EMVI project De Boontjes Van 1 oktober tot 20 december 2012 heeft Baggerbedrijf de Boer op het project De Boontjes gezeten. Dit project betrof een drempelverwijdering in de vaarweg tussen Kornwerderzand en Harlingen. Voor dit project is een hopperzuiger, een kraanponton, een surveyboot, een ploegboot en verschillende duwbakken ingezet. Vanwege de geringe diepgang in deze vaarweg was dit een uitgelezen project voor deze schepen omdat zij niet diep steken. Als bedrijf zijnde waren we erg trots op het gegund krijgen van dit project omdat het ook aangeeft dat men wel fiducie heeft in de manier van werken van Baggerbedrijf de Boer en omdat het ook hier een EMVI project betrof. Op de volgende bladzijde is de footprint met bijbehorende grafiek te zien van dit project.

9 Friendship: 17,4% Adelaar: 60,7% Obelix: 13,9% Gedeclareerde kilometers: 0,5% Elco: 3,9% Alk: 2,4% Hopper Adelaar: 60,7% (717,6 ton CO₂) Duwboot Friendship: 17,4% (206 ton CO₂) Kraanponton Obelix: 13,9% (163,9 ton CO₂) Ploegboot Elco: 3,9% (58,8 ton CO₂) Surveyboot Alk: 2,4% (28,9 ton CO₂) Gedeclareerde kilometers: 0,5% (6,1 ton CO₂) Figuur 8. Samenstelling van de CO 2 -footprint 2012 van het De Boontjes project. De totale uitstoot komt op 1181 ton CO 2. Hierin zijn Baggerbedrijf De Boer en Zandhandel Van der Waal meegenomen. In de toekomst blijven we deze projecten apart monitoren en als er meer EMVI projecten worden binnengehaald zullen we ook die apart monitoren. Link naar samenvatting footprint:

10 Vergelijk De volgende tabel geeft, per label, de CO₂-uitstoot door de jaren heen is ons basisjaar. Labels 2010 (ton CO₂) 2011 (ton CO₂) 2012 (ton CO₂) Schepen 24505, , ,9 Vliegtuigkilometers ,9 756,2 Materieel 315, Gedeclareerde kilometers 194,4 200,7 162 Wagenpark 55,7 40,2 61,1 Elektriciteit 70,2 75,1 2,2 Gas 49,1 55,7 49,1 Totaal (ton CO₂): Zo op het eerste gezicht lijkt dit een significante stijging in onze uitstoot. Zoals bekend is, is onze grootste uitstoter het label schepen. Van de schepen kunnen we berekenen hoeveel liter gasolie er is verstookt per gewerkt uur. De volgende twee tabellen geven het verbruik per gewerkt uur weer in 2010 en : Verbruiker Energieverbruik 2010 Gewerkte uren 2010 Verbruik per gewerkt uur 2010 liter % (h) (liter/gu) Adelaar , ,3 Airset , ,5 Albatros , ,9 Amazone , ,4 Delta Queen , ,5 Elbe , ,6 Mahury , ,9 Seine , ,2 Grevelingen ,6 - - Maasstad ,0 - - Prinsenstad ,9 - - Oosterschelde ,5 - - Rival ,8 - - Waal (kraanschip) ,2 - - vd Graaf sr ,6 - - Westerschelde ,4 - - Totaal jaarverbruik % ,7

11 2012: Verbruiker Energieverbruik 2012 Gewerkte uren 2012 Verbruik per gewerkt uur 2012 liter % (h) (liter/gu) Adelaar , ,9 Airset , ,6 Albatros , ,9 Amazone , ,6 Delta Queen , ,1 Elbe , ,6 Mahury , ,8 Seine , ,4 Grevelingen ,8 - - Maasstad ,7 - - Prinsenstad ,9 - - Oosterschelde ,2 - - Rival ,3 - - Waal (kraanschip) ,2 - - vd Graaf sr , ,1 Westerschelde ,8 - - Totaal jaarverbruik % ,8 We zien dus dat in 2010 de schepen gemiddeld 315 liter per gewerkt uur verbruikten en in 2012 is dit gereduceerd tot 260 liter per gewerkt uur. Onze doelstelling voor de scope 1 emissies (waar dit label in valt) was een reductie van 4% tot Dit was weergegeven als een absoluut getal maar doordat baggeren geen constante is (verschillende projecten, verschillende baggergronden, het weer, enz.) is het verbruik per gewerkt uur ons inziens een goede graadmeter voor de efficiëntie van onze schepen. Hieruit concluderen we dat er reeds een reductie is behaald van een goede 17%. Dit sterkt ons zeer in de gedachte dat we de goede weg zijn ingeslagen en dat de maatregelen die we in hebben gezet, aanslaan.

12 CO 2 -reductie In de vorige communicatie-uitingen is reeds vermeld dat we een aantal maatregelen willen treffen om 4% reductie te behalen in onze directe (scope 1) uitstoot en 8% in onze indirecte (scope 2) uitstoot. Hieronder nog even de maatregelen waarmee we deze acties willen gaan bereiken op een rijtje: - Programma efficiënter varen. Hierin zullen we de schepen op een zodanige manier gebruiken dat het altijd zo energie-efficiënt mogelijk is. - Energiebewust aankopen schepen en onderdelen. Door niet alleen naar de aanschafprijs te kijken, maar ook met het energieverbruik van de aan te schaffen schepen en onderdelen te rekenen zullen we energie-efficiënter gaan inkopen. Deze manier van inkopen zal ook gelden voor de facilitaire inkoop. - Gedragsmaatregelen. Door zowel scheepsbemanning als kantoormedewerkers energiebewust te maken verwachten we een verdere daling in het energieverbruik. - Inkopen groene stroom. Vanaf 2012 zal Baggerbedrijf De Boer volledig groene stroom inkopen, die aan de strenge eisen van SKAO voldoet. Begin 2012 is Baggerbedrijf de Boer Holding B.V. overgestapt op HollandseWind van Eneco waarmee we nu 100% groene stroom afnemen. Het inkopen van groene stroom levert een besparing op van ~77 ton CO 2. Dat is een reductie van 96,7% op de CO 2 -uitstoot van elektriciteit en 7,4% op de totale CO 2 -emissie in Scope 2. Hiermee is onze doelstelling voor de reductie van CO₂-emissie in Scope 2 bijna volledig bereik. De rest hopen we te bereiken door meer bewustwording. De reductie in Scope 1 willen we bereiken door bij de bouw van nieuwe schepen meer op de hydrodynamica te letten en door het plaatsen van schonere motoren die aan de laatste eisen voldoen. De Seine krijgt nu twee nieuwe hoofdmotoren en de verwachting is dat we dat goed gaan terugzien in de footprint van dit schip. In 2013 is het plan om de zonnepanelen op kantoor en de loods op het terrein te plaatsen. Hiermee is dan de doelstelling van 8% in reductie op de Scope 2 uitstoot behaald. Een schrijven met de behaalde en gedane reductiemaatregelen is te vinden op onze site: Uw hulp Het mooie van deze CO 2 -reductiemaatregelen is dat ze als ze goed uitgevoerd worden, ze nog geld opleveren ook. We nodigen ook u van harte uit bij te dragen aan onze CO 2 -reductie. Heeft u een idee hoe Baggerbedrijf De Boer of Zandhandel Van der Waal CO 2 -reductie kan bereiken, dan nodigen we u van harte uit dit te mailen naar: CO 2

2011 H2. Certificatie CO2-prestatieladder 2011 H1&H2 EMVI. Jaargang 2 NR. 3 24-02-12

2011 H2. Certificatie CO2-prestatieladder 2011 H1&H2 EMVI. Jaargang 2 NR. 3 24-02-12 2011 H2 2011 H1&H2 EMVI Certificatie CO2-prestatieladder Jaargang 2 NR. 3 24-02-12 Certificatie CO 2 -prestatieladder Halverwege 2011 is Baggerbedrijf de Boer Holding B.V. begonnen met het vaststellen

Nadere informatie

2012 H1. Het eerste half jaar EMVI H1 2012. Jaargang 2 NR. 4 08-10-12

2012 H1. Het eerste half jaar EMVI H1 2012. Jaargang 2 NR. 4 08-10-12 Het eerste half jaar 2012 H1 EMVI H1 2012 Jaargang 2 NR. 4 08-10-12 Het eerste half jaar Op 23 januari van dit jaar heeft Baggerbedrijf de Boer B.V. haar CO₂-certificaat behaald. Inmiddels zijn we alweer

Nadere informatie

CO₂-footprint Baggerbedrijf de Boer B.V.

CO₂-footprint Baggerbedrijf de Boer B.V. CO₂-footprint Baggerbedrijf de Boer B.V. Carbon Footprint 214 Over alle bedrijven die zich bevinden onder Baggerbedrijf De Boer Holding B.V. is operational control. Er is geen sprake van aanvullende concernleveranciers.

Nadere informatie

CO₂-footprint Baggerbedrijf de Boer B.V.

CO₂-footprint Baggerbedrijf de Boer B.V. CO₂-footprint Baggerbedrijf de Boer B.V. Carbon Footprint 216 Over alle bedrijven die zich bevinden onder Baggerbedrijf De Boer Holding B.V. is operational control. Er is geen sprake van aanvullende concernleveranciers.

Nadere informatie

Onderhoudsbaggerwerk Zeeuwse Havens Perceel 5

Onderhoudsbaggerwerk Zeeuwse Havens Perceel 5 BAGGERBEDRIJF DE BOER HOLDING B.V. Onderhoudsbaggerwerk Zeeuwse Havens Perceel 5 CO₂ Prestatieladder - EMVI Project 2.A.1-3.B.2-3.C.1-3.C.2 In deze rapportage staat beschreven hoe de CO₂-footprint voor

Nadere informatie

Onderhoudsbaggerwerk Zeeuwse Havens Perceel E

Onderhoudsbaggerwerk Zeeuwse Havens Perceel E BAGGERBEDRIJF DE BOER HOLDING B.V. Onderhoudsbaggerwerk Zeeuwse Havens Perceel E CO₂ Prestatieladder - EMVI Project 2.A.1-3.B.2-3.C.1-3.C.2 In deze rapportage staat beschreven hoe de CO₂-footprint voor

Nadere informatie

Meerjarig onderhoud vaargeulen Noordzee 2011-2014 Eindrapportage

Meerjarig onderhoud vaargeulen Noordzee 2011-2014 Eindrapportage Eindrapportage CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 8 Van Oord CO 2 -Presatieladder Meerjarig onderhoud vaargeulen Noordzee 2011-2014 Eindrapportage 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. -

Nadere informatie

Exploitatie Baggerspeciedepot Hollandsch Diep

Exploitatie Baggerspeciedepot Hollandsch Diep BAGGERBEDRIJF DE BOER HOLDING B.V. Exploitatie Baggerspeciedepot Hollandsch Diep CO₂ Prestatieladder - EMVI Project 2.A.1-3.B.2-3.C.1-3.C.2 In deze rapportage staat beschreven hoe de CO₂-footprint voor

Nadere informatie

Emissie-inventaris scope 1 en scope 2 over 2016 (3.A.1)

Emissie-inventaris scope 1 en scope 2 over 2016 (3.A.1) Emissie-inventaris scope 1 en scope 2 over (3.A.1) Bovenstaande afbeelding geeft de verdeling van CO 2-emissies naar de verschillende scopes weer. Scope 1 emissies of directe emissies zijn emissies door

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Onderhoudsbaggerwerk Maasgeulen & IJmuiden Voortgangsrapport CO 2 -Prestatieladder 2014 2015

Onderhoudsbaggerwerk Maasgeulen & IJmuiden Voortgangsrapport CO 2 -Prestatieladder 2014 2015 Voortgangsrapport CO 2 -Prestatieladder 2014 2015 Pagina 1 van 9 CO 2 -Presatieladder Onderhoudsbaggerwerk Maasgeulen & IJmuiden Voortgangsrapport CO 2 -Prestatieladder 2014 2015 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2.

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

CO₂ Footprint Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus CB Lopik

CO₂ Footprint Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2015 Pagina 1 van 8 Inhoud

Nadere informatie

CO2-footprint Priva B.V.

CO2-footprint Priva B.V. 2011 CO2-footprint Priva B.V. Priva B.V. 10/9/2012 Inleiding Duurzaamheid is het bestaansrecht van Priva, dus geen etiket of modetrend. Priva ontwikkelt en levert producten en diensten voor duurzame, vernieuwende

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

184406 Onderhoud Nederrijn en Lek Datum 28-8-2015 Projectvoortgangsrapport CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 9

184406 Onderhoud Nederrijn en Lek Datum 28-8-2015 Projectvoortgangsrapport CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 9 Projectvoortgangsrapport CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 9 CO 2 -Presatieladder Onderhoud Nederrijn en Lek Voortgangsrapportage CO 2 -Prestatieladder 2012-week 1 t/m 2015-week 26 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2.

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder 2014

CO2 Prestatieladder 2014 CO2 Prestatieladder 2014 Brouwers Holding BV en daarmee de bedrijven Adhetec BV en Pro-Emium BV hebben de doelstelling om te voldoen aan niveau één, twee, drie, vier en vijf van de CO2 Prestatieladder

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2016, eerste helft]

Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Basisgegevens... 3 2.1 Beschrijving van de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Referentiejaar... 3 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Energiebeoordelingsverslag 2016

Energiebeoordelingsverslag 2016 Energiebeoordelingsverslag 2016 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Onderhoudsbaggerwerk Maasgeulen & IJmuiden Voortgangsrapport CO 2 -Prestatieladder 2014 2015 week 26

Onderhoudsbaggerwerk Maasgeulen & IJmuiden Voortgangsrapport CO 2 -Prestatieladder 2014 2015 week 26 Voortgangsrapport CO 2 -Prestatieladder 2014 2015 week 26 Pagina 1 van 9 CO 2 -Presatieladder Onderhoudsbaggerwerk Maasgeulen & IJmuiden Voortgangsrapport CO 2 -Prestatieladder 2014 2015 week 26 2.A.1.

Nadere informatie

Energie Managementprogramma t.b.v. externe communicatie.

Energie Managementprogramma t.b.v. externe communicatie. Energie Managementprogramma t.b.v. externe communicatie. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemene reductiedoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 2/6

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KvV Vrijgegeven : RBe Referentie : Periodieke rapportage 1e helft 2015 Versie : 1.0 Status : Definitief

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 -Prestatieladder 2016

Voortgangsrapportage CO 2 -Prestatieladder 2016 Voortgangsrapportage CO 2 -Prestatieladder 2016 Datum: 21-03-2017 Versie: 2 In samenwerking met: Will2Sustain: Adviesbureau in Duurzaam Ondernemen 1. Inleiding Dit document omvat de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 CO2-prestatieladder niveau 3. Voortgang reductiedoelstellingen Breukelen, 18 november 2016 Peggy Nab Akkoord namens directie Datum:

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFN heeft, samen met OFS, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 Versienummer: 4 Versie datum: 05-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Inzicht - Footprint. Jaaroverzicht 2016

Inzicht - Footprint. Jaaroverzicht 2016 Inzicht - Footprint Jaaroverzicht 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Uitbreiding organisatie... 4 3. Directe en indirecte emissies (scope 1 en 2)... 4 3.1 Emissie jaar 2016 per

Nadere informatie

Inzicht - Footprint Q4 2016

Inzicht - Footprint Q4 2016 Inzicht - Footprint Q4 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Uitbreiding organisatie... 4 3. Directe en indirecte emissies (scope 1 en 2)... 4 3.1 Emissie 2016 Q4 per categorie...

Nadere informatie

Ontgrondingskuilen Oosterscheldekering Eindrapport CO 2 -Prestatieladder 2015

Ontgrondingskuilen Oosterscheldekering Eindrapport CO 2 -Prestatieladder 2015 Eindrapport CO 2 -Prestatieladder 2015 Pagina 1 van 9 CO 2 -Presatieladder Ontgrondingskuilen Oosterscheldekering Eindrapport CO 2 -Prestatieladder 2015 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2.

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFS heeft, samen met OFN, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

1 van 10. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014

1 van 10. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 1 van 10 Periodieke rapportage: CO2 Rapportage 2014 eerste helft Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 2 van 10 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag

Energie beoordelingsverslag Energie beoordelingsverslag 2016 14-02-2017 Energie Beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014

Carbon Footprint Rapportage 2014 Carbon Footprint Rapportage 2014 Versiedatum: 19 februari 2015 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 2014 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Gasverbruik... 5 2.2 Zakelijk verkeer in

Nadere informatie

CO 2 -update H1 2014. versie 2, 16 maart 2015

CO 2 -update H1 2014. versie 2, 16 maart 2015 CO 2 -update H1 2014 versie 2, 16 maart 2015 INLEIDING De belangrijkste milieu-impact van Beelen is haar CO 2 -uitstoot. Daarom hebben wij reeds in 2011 reductiedoelstellingen voor onze CO 2 -uitstoot

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

Onderhoudsbaggerwerk Maasgeulen en IJmuiden

Onderhoudsbaggerwerk Maasgeulen en IJmuiden CO 2 -projectrapportage 2014 2016-H1 Pagina 1 van 8 CO 2 -Projectrapportage 2016-H1 Onderhoudsbaggerwerk Maasgeulen en IJmuiden 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. - 5.C.3. Van Oord Nederland

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief

CO 2 Nieuwsbrief CO 2 Nieuwsbrief 2-2015 Inleiding Roelofs registreert en rapporteert zijn CO2-emissies conform de NEN-ISO 14064-1. Het energieverbruik en diens resulterende emissies zijn opgedeeld in drie groepen. Emissies

Nadere informatie

Energie Managementprogramma t.b.v. externe communicatie voortgang in 2015.

Energie Managementprogramma t.b.v. externe communicatie voortgang in 2015. Energie Managementprogramma t.b.v. externe communicatie voortgang in 2015. Dit Energie Managementprogramma is vastgesteld op 22 mei 2015 1/9 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemene reductiedoelstelling

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief

CO 2 Nieuwsbrief CO 2 Nieuwsbrief 1-2016 Inleiding Roelofs registreert en rapporteert zijn CO2-emissies conform de NEN-ISO 14064-1. Het energieverbruik en diens resulterende emissies zijn opgedeeld in drie groepen. Emissies

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 2 Versie datum: 2-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Energie Managementprogramma t.b.v. externe communicatie.

Energie Managementprogramma t.b.v. externe communicatie. Energie Managementprogramma t.b.v. externe communicatie. juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemene reductiedoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Energie-efficiëntie

Nadere informatie

2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. - 5.C.3.

2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. - 5.C.3. Projectvoortgangsrapport CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 8 CO 2 -Prestatieladder Bestortingen Ontgrondingskuilen in en nabij de Oosterscheldekering 2014 Eindrapportage 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 -emissie Ministerie IenM januari - juni 2016

Voortgangsrapportage CO 2 -emissie Ministerie IenM januari - juni 2016 Voortgangsrapportage CO 2 -emissie Ministerie IenM januari - juni 2016 Versie 1.0 Datum 8 november 2016 Status Definitief Colofon Bestuurskern Integrale Bedrijfsvoering IenM Koningskade 4, Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

1. Inleiding. 4.B.2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 / 30 juni 2015. CO2 prestatieladder. 25 augustus 2015 versie 1. Inhoud. 1.

1. Inleiding. 4.B.2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 / 30 juni 2015. CO2 prestatieladder. 25 augustus 2015 versie 1. Inhoud. 1. 4.B.2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 / 30 juni 2015 CO2 prestatieladder 25 augustus 2015 versie 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Voortgang CO2-emissies 3. Voortgang ten opzichte van reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO2-footprint Priva B.V.

CO2-footprint Priva B.V. 2012 CO2-footprint Priva B.V. Priva B.V. 1/13/2014 Inleiding Duurzaamheid is het bestaansrecht van Priva, dus geen etiket of modetrend. Priva ontwikkelt en levert producten en diensten voor duurzame, vernieuwende

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

CO2 footprint rapportage e half jaar

CO2 footprint rapportage e half jaar CO2 footprint rapportage 2017 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon: 038 85

Nadere informatie

# B.2 Energiemanagementprogramma

# B.2 Energiemanagementprogramma #303530 3.B.2 Energiemanagementprogramma 2017 2021 Inhoudsopgave 1. Energiemanagementprogramma... 3 2. Uitvoering... 4 3. Monitoren en meetmethodiek... 4 4. Rol omschrijving CO2 verantwoordelijke... 5

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 Energie Management Actieplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 1 e helft 2016

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 1 e helft 2016 1 e helft 2016 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/5 Voortgangsrapportage Carbon footprint 1 e helft 2015 l versie 1.0 Verantwoording Titel : 1 e helft 2016 Revisie : 1.0 Datum : 22 juli 2016 Auteur(s)

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl

Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl A. B. Emissie CO2-reductie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/12 Inhoudsopgave Invalshoek B. CO2-reductie...

Nadere informatie

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 T&A-APG Dynamostraat 48 1001 NR Amsterdam T&A Bedrijvenpark Twente 305 7602 KL Almelo Laatste wijzigingen : december 2014 Versie : 1

Nadere informatie

Van Oord Nederland bv 2013 CO 2 -footprint & voortgang reductiedoelstelling 4.B.2 5.B.1. CO 2 -Presatieladder. edocs#3294765. Van Oord Nederland bv

Van Oord Nederland bv 2013 CO 2 -footprint & voortgang reductiedoelstelling 4.B.2 5.B.1. CO 2 -Presatieladder. edocs#3294765. Van Oord Nederland bv 2013 CO 2-footprint & voortgang behalen reductiedoelstelling Pagina 1 van 17 CO 2 -Presatieladder Van Oord Nederland bv 2013 CO 2 -footprint & voortgang reductiedoelstelling 4.B.2 5.B.1 Van Oord Nederland

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2017 H1

Periodieke rapportage 2017 H1 Periodieke rapportage 2017 H1 20-07-2017 Periodieke rapportage 2017 H1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 04-12-2013 F. Wuts Draft 0.2 1-2-2014 F. Wuts Aanpassing naar aanleiding van Audit

Nadere informatie

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten:

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten: CO2 inventarisatie 2011 Scope 1 & 2 Inleiding: Om te voldoen aan de CO2 prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (afgekort skao) heeft Klaver Fietsparkeervoorziening

Nadere informatie