GRUNDFOS INSTRUCTIES. Gassensoren. Installatie- en bedieningsinstructies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GRUNDFOS INSTRUCTIES. Gassensoren. Installatie- en bedieningsinstructies"

Transcriptie

1 GRUNDFOS INSTRUCTIES Gassensoren Installatie- en bedieningsinstructies

2 Nederlands (NL) Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies INHOUD Pagina 1. Symbolen die in dit document gebruikt worden 2 2. Identificatie 2 3. Algemene informatie Garantie 2 4. Toepassingen 3 5. Veiligheid Verplichtingen van de eigenaar/ operations manager Voorkomen van gevaar 3 6. Technische gegevens Amperometrische meting, in combinatie met Conex DIS-G of Conex DIA-G Potentiostatische meting in combinatie met Conex DIA-G 4 7. Transport en opslag Uitpakken 5 8. Installatie Installatievereisten Voorbereiding voor installatie Installeren van de sensoren 7 9. Elektrische aansluitingen Bediening Functie Opsporen van storingen Onderhoud Amperometrische sensoren Potentiostatische sensoren Reservedelen Afvalverwijdering 9 Waarschuwing Deze installatie- en bedieningsinstructies zijn ook beschikbaar op Lees voor installatie deze installatie- en bedieningsinstructies door. De installatie en bediening dienen bovendien volgens de locaal geldende voorschriften en regels plaats te vinden. 1. Symbolen die in dit document gebruikt worden Voorzichtig N.B. Waarschuwing Als deze veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, kan dit resulteren in persoonlijk letsel! Als deze veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, kan dit resulteren in technische fouten en schade aan de installatie! Opmerkingen of instructies die het werk eenvoudiger maken en zorgen voor een veilige werking. 2. Identificatie Zie voor de identificatie van de gassensoren paragraaf 6. Technische gegevens. 3. Algemene informatie Deze installatie- en bedieningsinstructies bevatten alle belangrijke informatie voor gebruikers van de Grundfos gassensoren: Technische gegevens Aanwijzingen voor de ingebruikname, gebruik en onderhoud Veiligheidsinformatie. Wanneer u nadere informatie wenst of tegen problemen aan loopt die niet uitgebreid genoeg in deze handleiding worden besproken, neem dan contact op met Grundfos Water Treatment. Wij ondersteunen u graag met onze uitgebreide kennis op het gebied van meet- en regeltechniek alsmede waterbehandeling. Eventuele suggesties voor het optimaliseren van onze installatie - en bedieningsinstructies zien wij graag tegemoet. 3.1 Garantie Een garantieclaim overeenkomstig onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is alleen geldig als aan de volgende eisen voldaan wordt: Het product wordt gebruikt overeenkomstig de informatie in deze handleiding. Het product is niet gedemonteerd of onjuist gehanteerd geweest. Typische slijtdelen zijn uitgezonderd van de garantie. 2

3 4. Toepassingen De Grundfos gassensoren zijn ontworpen voor het bewaken van gasconcentraties via a aangesloten op microprocessor gebaseerd Conex DIS-G of Conex DIA-G gaswaarschuwingsapparaat. De gassensoren zijn beschikbaar als amperometrische gassensoren voor chloor (Cl 2 ), chloordioxide (ClO 2 ) of ozon (O 3 ). potentiostatische gassensoren voor chloor (Cl 2 ), chloordioxide (ClO 2 ), ozon (O 3 ), ammoniak (NH 3 ) of zoutzuur (HCl). Waarschuwing Andere toepassingen zijn niet goedgekeurd en niet toegestaan. Grundfos kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit onjuist gebruik. 5.2 Voorkomen van gevaar Waarschuwing De sensoronderdelen niet demonteren! Het installeren en aansluiten van de sensore en de bijbehorende accessoires dient uitsluitend te worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel! De lokale veiligheidsregels moeten worden aangehouden! De sensor wordt gebruikt voor controle op lekkages. Constante concentraties kunnen niet worden bewaakt m.b.v. deze sensor. Installatie en onderhoud mag uitsluitend worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel! Nederlands (NL) 5. Veiligheid De eigenaar/operations manager van het systeem is verantwoordelijk voor het volgende: het aanhouden van de lokale veiligheidsregelgeving training van het bedieningspersoneel het voorzien in de voorgeschreven beschermende kleding implementatie van regelmatig onderhoud. 5.1 Verplichtingen van de eigenaar/ operations manager De eigenaar/operations manager moet waarborgen dat personen die met de sensoren werken aan de volgende vereisten voldoen: Ze zijn bekend met de regelgeving omtrent veiligheid op het werk en ongevallenpreventie. Ze zijn getraind in het gebruik van de sensor. Ze hebben de waarschuwingsinformatie en handling-symbolen gelezen en begrepen. Bovendien dient de eigenaar/operations manager ervoor te zorgen dat deze bedieningshandleiding zich altijd in de onmiddellijke omgeving van de sensor bevindt en voor het bedienend personeel altijd toegankelijk is. 6. Technische gegevens 6.1 Amperometrische meting, in combinatie met Conex DIS-G of Conex DIA-G Amperometrische sensoren Nauwkeurigheid: ± 10 % Temperatuurbereik: +5 C tot +45 C Responsetijd: 2 seconden Hersteltijd: 10 tot 15 minuten Verwachte levensduur: 12 maanden Opslagtemperatuur: +5 C tot +30 C Maximale opslagduur: 9 maanden Gewicht: 260 g Sensor Cl 2, ClO 2 Identificatie: keramiek wit Meetbereik: 0,00 tot 5,00 ppm Sensor O 3 Identificatie: keramiek roze Meetbereik: 0,00 tot 5,00 ppm Maatschets 52 Ø TM Afb. 1 Maatschets 3

4 Nederlands (NL) Toebehoren Kabels voor amperometrische gassensoren Omschrijving Aansluitkabel, 10 m Aansluitkabel, 20 m Aansluitkabel, 50 m Artikelnummer ( /10) ( /20) ( /50) 6.2 Potentiostatische meting in combinatie met Conex DIA-G Potentiostatische sensoren Hersteltijd: 1 minuut Temperatuurbereik: -20 C tot +40 C Opslagtemperatuur: +4 C tot +10 C Maximale opslagduur: 3 maanden Gewicht: 150 g Sensor Cl 2 Identificatie (label op de sensor + kleurcode): Geel Meetbereik: 0,00 tot 20,00 ppm Resolutie: < 0,05 ppm/20 C Lineariteit: < 5 % van schaaleindwaarde Gevoeligheidsdrift: < 10 % per 6 maand Responstijd t 90 : < 30 seconden Verwachte levensduur: 24 maanden Sensor NH 3 Identificatie (label op de sensor + kleurcode): Bruin Meetbereik: 0 tot 100 ppm Resolutie: < 1 ppm/20 C Lineariteit: < 10 % van schaaleindwaarde Gevoeligheidsdrift: < 5 % per 6 maanden Responstijd t 90 : < 60 seconds Verwachte levensduur: 24 maanden Sensor HCl Identificatie (label op de sensor + kleurcode): Roze Meetbereik: 0,0 tot 30,0 ppm Resolutie: < 0,7 ppm/20 C Lineariteit: < 5 % van schaaleindwaarde Gevoeligheidsdrift: < 3 % per 6 maanden Responstijd t 90 : < 70 seconden Verwachte levensduur: 24 maanden Sensor O 3 Identificatie (label op de sensor + kleurcode): Grijs Meetbereik: 0,00 tot 1,00 ppm Resolutie: < 0,02 ppm/20 C Lineariteit: < 10 % van schaaleindwaarde Gevoeligheidsdrift: < 10 % per 6 maanden Responstijd t 90 : < 60 seconden Verwachte levensduur: 18 maanden Sensorinterface Een potentiostatische sensor moet worden aangesloten op de Conex DIA-G via een aparte sensorinterface. Zie voor maatschetsen de installatie- en bedieningsinstructies voor Conex DIA-G Toebehoren Kabels voor potentiostatische gassensoren Omschrijving CAN aansluitkabel, 10 m CAN aansluitkabel, 20 m CAN aansluitkabel, 50 m Sensorinterface Artikelnummer ( /10) ( /20) ( /50) ( ) Sensor ClO 2 Identificatie (label op de sensor + kleurcode): Grijs Meetbereik: 0,00 tot 1,00 ppm Resolutie: < 0,03 ppm/20 C Lineariteit: < 10 % van schaaleindwaarde Gevoeligheidsdrift: < 10 % per 6 maand Responstijd t 90 : < 120 seconden Verwachte levensduur: 24 maanden. 4

5 7. Transport en opslag De sensor niet gooien of laten vallen. De sensor moet op een droge en koele plek word-en opgeslagen. Houd de toegestane opslagtemperatuurbereiken aan! 7.1 Uitpakken Controleer de sensor op beschadigingen. Beschadigde sensoren niet installeren of aansluiten! Installeer de sensor zo snel mogelijk na levering. De sensorschijf en het sensorelement worden geleverd in afzonderlijke verpakkingen. Voorzichtig N.B. Open de verpakking van de sensorschijf of het sensorelement pas kort voor montage. Bewaar het verpakkingsmateriaal voor toekomstige opslag of retour zenden, of voer het verpakkingsmateriaal af in overeenstemming met de lokale regelgeving. 8.2 Voorbereiding voor installatie Amperometrische gassensoren in combinatie met Conex DIS-G of Conex DIA-G De amperometrische sensoren mogen N.B. niet worden geïnstalleerd wanneer de maximale opslagtijd is overschreden. 1. Haal de sensorschijf (1) uit de verpakking. 2. Verwijder de kortsluit-jumper (6). 3. Plaats de sensorschijf in de sensorsteun (2) me de uitsparing naar achteren gericht. De sensorschijf moet worden geplaatst tussen de contactoppervlakken (3). 4. Plaats de lagerringafdichting (4) en draai de schroefplug (5) met de hand aan. De lagerringafdichting moet boven het contact liggen. 6 Nederlands (NL) 8. Installatie 8.1 Installatievereisten Droge ruimte. De sensor moet worden geïnstalleerd in een positie waar deze niet geraakt kan worden door water, bijv. door de sprinkler-installatie. Omgevingstemperatuur overeenkomstig de technische gegevens van de specifieke sensor. Trillingsvrije locatie. De sensor mag niet zijn blootgesteld aan directe warmte of zonlicht of aan sterke luchtcirculatie. Toelaatbare luchtvochtigheid: Max. relatieve vochtigheid: 80 % (niet condenserend). Voorzichtig Voorzichtig Wanneer de installatievereisten niet worden aangehouden, kan de sensor beschadigd raken, hetgeen kan leiden tot onjuiste metingen. De sensor moet worden vervangen nadat een gasuitbraak het meetbereik heeft overschreden. De sensor niet blootstellen aan een hogere gasconcentratie, zelfs niet tijdens het opstarten en testen. Afb. 2 Pos Voorbereiding van amperometrische gassensor Omschrijving 1 Sensorschijf 2 Sensorsteun 3 Contactoppervlakken 4 Lagerringafdichting 5 Schroefplug 6 Kortsluit-jumper 5 TM

6 Nederlands (NL) Aansluitkabel naar de sensor 1. Schroef de connector open. 2. Plaats de kabel. 3. Sluit de bruine ader (+) aan op klem Sluit de witte ader (-) aan op klem 2. Kleur van de aders van de Grundfos kabel voor amperometrische meting (2-draads kalbe met enkelvoudige bescherming). Maximale kabellengte: 100 m. 5. Assembleer de connector en steek deze in de sensorsteun. 4. Schroef de wartelmoer (3) los van de sensorsteun (4). Zie afb Verifieer of de afdichtingsinsert (5) juist is aangebracht. 6. Steek het sensorelement (1) in de steun (4). 7. Draai de wartelmoer (3) met de hand aan. 1 Afb. 3 Pos. 2 Elektrische aansluiting van amperometrische gassensor Omschrijving 1 Bruin (+) 2 Wit (-) Potentiostatische gassensoren in combinatie met Conex DIA-G 1. Haal het sensorelement (1) uit de verpakking. 2. Lees de sensorhelling af van het sensorelement (aangegeven door een pijl in afb. 4) en noteer deze voor latere instelling van het gaswaarschuwingselement. 3. Pas op: verwijder de kortsluit-jumper (2) uit het sensorelement (1). Zie afb TM Afb. 5 Pos. Monteren van de sensor in de sensorinterface Omschrijving 1 Sensorelement 3 Wartelmoer 4 Sensorsteun 5 Afdichtingsinsert TM TM N.B. Maximale kabellengte tussen de sen-sorinterface en Conex DIA-G: 500 m. Afb. 4 Verwijder de kortsluit-jumper Pos. Omschrijving 1 Sensorelement 2 Kortsluit-jumper 6

7 8.3 Installeren van de sensoren Amperomatrische gassensoren 1. Bevestig de meegeleverde montagetoebehoren aan de wand, zodat de sensor ca. 30 cm boven de grond is geplaatst. Zie afb Monteer de sensor. Het sensorelement moet naar beneden zijn gericht Potentiostatische gassensoren Installeer de sensorinterface op de volgende wijze. Zie afb. 6. Voor Cl 2, ClO 2, O 3, HCl: ong. 30 cm boven de grond. Voor NH 3 : ong. 30 cm onder het plafond. Het sensorelement moet naar beneden zijn gericht. Voor installatieprocedure, zie installatie- en bedieningsinstructies voor Conex DIA-G. Nederlands (NL) NH3: 30 cm 30 cm Cl2, ClO2, O3, HCl: 30 cm TM Afb. 6 Monteren van de sensor 9. Elektrische aansluitingen Waarschuwing Houd de lokale veiligheidsvoorschriften aan! Kabelaansluitingen en stekers beschermen tegen corrosie en vocht. Houd de installatie- en bedieningsinstructies aan voor het Conex DIS-G of Conex DIA-G gaswaarschuwingsapparaat. Om de elektromagnetische Voorzichtig compatibiliteit (EMC) te waarborgen, moeten de ingangs- en uitgangsstroomkabels zijn afgeschermd. De afscherming moet worden geaard. Sluit de afscherming aan één zijde aan op de aarde. Sluit de afscherming aan één kant aan op PE (aarde). Zie het aansluitschema. Zie de installatie- en bedieningsinstructies, of het klemmendeksel van de Conex DIS-G of Conex DIA-G. Sluit de sensor of de sensorinterface aan op de Conex DIS-G of Conex DIA-G. 10. Bediening Voorzichtig De sensor moet worden vervangen nadat een gasuitbraak het meetbereik heeft overschreden. De sensor niet blootstellen aan een hogere gasconcentratie, zelfs niet tijdens het opstarten en testen Functie De gassensoren zijn ontworpen voor het bewaken van concentraties chloor (Cl 2 ), chloordioxide (ClO 2 ), ozon (O 3 ), ammoniak (NH 3 ) of zoutzuur (HCl) in combinatie met het op een microprocessor gebaseerde Conex DIS-G of Conex DIA-G gaswaarschuwingsapparaat. In de sensor wordt een elektrische stroom geproduceerd door een elektrochemische reactie met het gas. De elektrische stroom wordt versterkt en bewaakt door Conex DIS-G of Conex DIA-G. In geval van een te hoge gasconcentratie, zal waarschuwings- en veiligheidsapparatuur worden geactiveerd (via de uitgang van de Conex DIS-G of Conex DIA-G). 7

8 Nederlands (NL) 11. Opsporen van storingen N.B. Voor storingen tijdens de meting in voor weergegeven fouten, zie de installatie- en bedieningsinstructies van de Conex DIS-G of Conex DIA-G! Storing Oorzaak Oplossing 1. Display van Conex DIS-G of Conex DIA-G permanent op nul. 2. Meetwaarde display van Conex DIS-G of Conex DIA-G niet stabiel. 3. Sensorfout met Conex DIS-G of Conex DIA-G is ingeschakeld. a) Onderbreking in kabel tussen sensor en gaswaarschuwingsapparaat. a) Interferenties op kabel van sensor. Controleer de aansluitkabel en maak de verbinding. Controleer of de afscherming goed is aangesloten. b) Sensor defect. Vervang de sensor. a) Sensor niet aangesloten. Sluit de sensor aan. b) Kabel defect. Vervang de kabel. c) Sensor defect. Vervang de sensor. 12. Onderhoud 12.1 Amperometrische sensoren Vervangen van sensorschijf Zie ook paragraaf 6.1. De sensorschijf moet worden vervangen Na de verwachte levensduur van het sensorelement Na een gasuitbraak die het meetbereik heeft overschreden In geval van schade. Een "Change sensor" (sensor vervangen) melding wordt weergegeven in Conex DIA-G na de verwachte levensduur, wanneer de datum van de sensorinstallatie is bevestigd. Zie voor meer informatie over de "Change sensor" melding, de installatie en bedieningsinstructies voor de Conex DIA-G Potentiostatische sensoren Vervangen van het sensorelement Zie ook paragraaf 6.2. De potentiostatische sensor moet worden vervangen na de verwachte levensduur van het sensorelement na een gasuitbraak die het meetbereik heeft overschreden in geval van schade. Een "Change sensor" melding wordt weergegeven in Conex DIA-G na productiedatum + maximal opslagduur + verwachte levensduur. Zie voor meer informatie over de "Change sensor" melding, de installatie en bedieningsinstructies voor de Conex DIA-G. 8 Waarschuwing Onderhoud mag uitsluitend worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel! 13. Reservedelen Amperometrische gassensoren voor Cl 2, ClO 2 en O 3 Artikelnummer ( ) ( ) ( ) ( ) Beschrijving Amperometrische sensor voor Cl 2, ClO 2, compleet met wandbevestiging Amperometrische sensor voor O 3, compleet met wandbevestiging Reserve sensorschijf voor Cl 2, ClO 2 Reserve sensorschijf voor O 3 Potentiostatische gassensoren voor Cl 2, ClO 2, O 3, NH 3 en HCl Artikelnummer ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Beschrijving Cl 2 gassensor zonder sensorinterface Cl 2 gassensor met sensorinterface ClO 2 gassensor zonder sensorinterface ClO 2 gassensor met sensorinterface O 3 gassensor zonder sensorinterface O 3 gassensor met sensorinterface NH 3 gassensor zonder sensorinterface NH 3 gassensor met sensorinterface HCl gassensor zonder sensorinterface HCl gassensor met sensorinterface

9 14. Afvalverwijdering Dit product of delen ervan dienen te worden afgevoerd op een milieuverantwoorde wijze. Maak gebruik van de juiste afvalverwerkingsdiensten. Als dat niet mogelijk is, neem dan contact op met Grundfos. Nederlands (NL) Wijzigingen voorbehouden. 9

10 Grundfos bedrijven Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Lote 34A Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belorussia Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф Тел.: +(37517) Факс: (37517) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2) 278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 22 Floor, Xin Hua Lian Building Huai Hai Rd, (M) Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: Telefax: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS Water Treatment GmbH Reetzstraße 85 D Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr. 33 D Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, Japan Phone: Telefax:

11 Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: México Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: România GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 24 Tuas West Road Jurong Town Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: South Africa Grundfos (PTY) Ltd. Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box 333) Lunnagårdsgatan Mölndal Tel.: +46(0) Telefax: +46(0) Switzerland GRUNDFOS ALLDOS International AG Schönmattstraße 4 CH-4153 Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:( ) Фах.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Usbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте Ташкент ул.усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) Факс: (3712) Addresses revised Grundfos bedrijven Addresses revised

12 Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence V7.0 Repl V Repl ECM: NL The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be Think Innovate are registrated trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

BOSCH TDN1010BE. Gebruiksaanwijzing

BOSCH TDN1010BE. Gebruiksaanwijzing BOSCH TDN1010BE Gebruiksaanwijzing TDN10xx sensixx B65L Home professional Gebrauchsanleitung operating instructions Notice d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Nadere informatie

Gebfuiksaanwijzing analysezeefmachine AS 200

Gebfuiksaanwijzing analysezeefmachine AS 200 Gm Rgtsch GmbH Rheinische StraBe 36 42781 Haan, Germany % retsch.com '.--' V 63181 Gebfuiksaanwijzing analysezeefmachine AS 200 Rertsch GmbH, 42781 Haan, Rheinische Str.36, Germany Doc.nr. NL 98.014-016.9999

Nadere informatie

Handleiding. Belangrijkste eigenschappen. Paneel omschrijving. In gebruik. De DB-30 als metronoom gebruiken. Met de referentietoon werken

Handleiding. Belangrijkste eigenschappen. Paneel omschrijving. In gebruik. De DB-30 als metronoom gebruiken. Met de referentietoon werken Handleiding Gefeliciteerd met de aanschaf van de Boss DB-30 Dr. Beat metronoom. Voordat u dit apparaat gebruikt, raden we u aan de delen Het apparaat op een veilige manier gebruiken en Belangrijke instructies

Nadere informatie

NAVMAN DEPTH 2100. Installation and Operation Manual. www.navman.com

NAVMAN DEPTH 2100. Installation and Operation Manual. www.navman.com DEPTH 2100 Installation and Operation Manual English...3 Français... 11 Deutsch... 18 Nederlands... 25 Svenska... 32 Español...39 www.navman.com NAVMAN Inhoud Specificaties... 26 Installatie... 27 Instrument

Nadere informatie

Krystal Clear Model 604G Filterpomp 12 V~, 50 Hz, 5 A Hmax 1.0 m, H min 0.19 m, IPX7 Max. Water Temperatuur 35 C

Krystal Clear Model 604G Filterpomp 12 V~, 50 Hz, 5 A Hmax 1.0 m, H min 0.19 m, IPX7 Max. Water Temperatuur 35 C GEBRUIKERSHANDLEIDING () MODEL 604G FILTER PUMP DUTCH 7.5 X 0.3 PANTONE 295U 08/8/200 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees de handleiding zorgvuldig voordat u het product gebruikt. Volg alle instructies

Nadere informatie

Monolaserprinter Gebruikershandleiding

Monolaserprinter Gebruikershandleiding ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Gebruikershandleiding mogelijkheden die tot de verbeelding spreken Bedankt voor uw aankoop van dit Samsung-product. contact SAMSUNG worldwide If you have

Nadere informatie

Wilo-Rain System AF Basic

Wilo-Rain System AF Basic Wilo-Rain System AF Basic NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften 2 533 217-Ed.01/2010-11-Wilo fig. 1: fig. 2: fig. 3: fig. 4: fig. 5: fig. 6: fig. 7: fig. 8: Inbouw- en bedieningsvoorschriften Legenda's

Nadere informatie

News. Fijnchemie. Productiviteit vergroten met cgmp weegoplossingen. Industrieel wegen en meten

News. Fijnchemie. Productiviteit vergroten met cgmp weegoplossingen. Industrieel wegen en meten Fijnchemie Industrieel wegen en meten 8 News Productiviteit vergroten met cgmp weegoplossingen Voldoe aan de voorschriften voor een goed productieprocédé (cgmp) en een efficiënter productieproces van uw

Nadere informatie

xp-30 64 voice expandable synthesizer Nederlandstalige handleiding

xp-30 64 voice expandable synthesizer Nederlandstalige handleiding xp-30 64 voice expandable synthesizer Nederlandstalige handleiding Informatie Indien u een herstellingsdienst nodig hebt, gelieve het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Rolandverdeler

Nadere informatie

SQC. Maximale prestaties bij statistische kwaliteitscontrole

SQC. Maximale prestaties bij statistische kwaliteitscontrole SQC Maximale prestaties bij statistische kwaliteitscontrole SQC Naleving van de wet Kostenverlaging Optimale en constante productkwaliteit is de hoeksteen van een succesvolle productie van consumentenproducten,

Nadere informatie

www.philips.com/welcome NL Gebruikershandleiding 1 Klantenzorg en garantie 39 Problemen oplossen & veelgestelde vragen 42

www.philips.com/welcome NL Gebruikershandleiding 1 Klantenzorg en garantie 39 Problemen oplossen & veelgestelde vragen 42 Cloud monitor base SB4B1927VB www.philips.com/welcome NL Gebruikershandleiding 1 Klantenzorg en garantie 39 Problemen oplossen & veelgestelde vragen 42 Inhoudsopgave 1. Belangrijk...1 1.1 Voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Verkoper Internationaal Basiscontract

Verkoper Internationaal Basiscontract Verkoper Internationaal Basiscontract Dit is de Nederlandstalige versie van het CarNext International Basiscontract. De Engelse en Franse versie kunnen worden gevonden op de www.leaseplan.be website. This

Nadere informatie

Trend Control Systems Ltd

Trend Control Systems Ltd Trend Control Systems Ltd Trend Approved Partner Network: Australia Germany ** Malaysia * Portugal Sweden ** Austria * Belgium China ** Croatia Czech Republic Denmark ** Estonia Faroe Islands Finland *

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding Versie: 1.6 (Nederlands) ALTENERGY POWER SYSTEM, INC. All rights reserved Pag. 1 Niets uit dit document mag worden gekopieerd zonder schriftelijke

Nadere informatie

Toebehoren voor SMA omvormers Ventilator-uitbreidingsset FANKIT01-10

Toebehoren voor SMA omvormers Ventilator-uitbreidingsset FANKIT01-10 Toebehoren voor SMA omvormers Ventilator-uitbreidingsset FANKIT01-10 Installatiehandleiding FANKIT01-IA-nl-12 IMNL-FANK-TL21 Versie 1.2 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek geldt voor omvormers voor zonne-energie met modelaanduiding SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek kan op elk moment

Nadere informatie

INHOUD (1000TL/1600TL/2200TL/2500TL/3000TL)... 10

INHOUD (1000TL/1600TL/2200TL/2500TL/3000TL)... 10 INHOUD 1. OVER DEZE HANDLEIDING... 3 1.1. TOEPASSING... 3 1.2. DOELGROEP... 3 1.3. UITLEG SYMBOLEN... 3 2. VEILIGHEID... 4 2.1. REGLEMENTAIR GEBRUIK... 4 2.2. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 2.3.

Nadere informatie

SNOWFLAKE K/F 605/1305

SNOWFLAKE K/F 605/1305 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Gebruiksaanwijzing 765041600 Rev. 000 1 765041600 Rev. 000 2 Inhoud Toepassingsgebied... 4 Veiligheidsinformatie... 5 Installatie... 6 Algemene beschrijving van het product... 9

Nadere informatie

S3000 All in One MAXI. S1000 All in One. S3000 All in One. Gebruiksaanwijzing Manual Mode d'emploi

S3000 All in One MAXI. S1000 All in One. S3000 All in One. Gebruiksaanwijzing Manual Mode d'emploi S3000 All in One MAXI S3000 All in One NL GB F Gebruiksaanwijzing Manual Mode d'emploi Inhoudsopgave WOORD VOORAF...4 Gebruiksdoel...6 Veiligheidinstructies en waarschuwing voor gevaren...7 Veiligheidsvoorzieningen...8

Nadere informatie

203V5. www.philips.com/welcome NL Gebruikershandleiding 1 Klantenzorg en garantie 26 Problemen oplossen & veelgestelde vragen 31

203V5. www.philips.com/welcome NL Gebruikershandleiding 1 Klantenzorg en garantie 26 Problemen oplossen & veelgestelde vragen 31 203V5 www.philips.com/welcome NL Gebruikershandleiding 1 Klantenzorg en garantie 26 Problemen oplossen & veelgestelde vragen 31 Inhoudsopgave 1. Belangrijk...1 1.1 Voorzorgsmaatregelen en onderhoud.1 1.2

Nadere informatie

700.340. Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L. Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42

700.340. Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L. Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42 700.340 Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L Seite 3 bis 22 Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42 Mode d emploi Armoire de congélation 205 L de page 43 à page 62 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening

Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening Toren/montage in rek 5U 5000 VA 208/230 Vac Nederlands 990-8500A 04/2008 Inhoudsopgave Inleiding...................................................... 1 Over

Nadere informatie

Wireless Audio - Soundbar

Wireless Audio - Soundbar HW-H750 HW-H751 Gebruikershandleiding Wireless Audio - Soundbar Ongekende mogelijkheden Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product. Registreer uw product op www.samsung.com/register PROGRAMMAONDERDELEN

Nadere informatie

Installatiehandleiding SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT DATAMODULE

Installatiehandleiding SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT DATAMODULE Installatiehandleiding SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT DATAMODULE A B FA: FA: xxxxx xxxxx SER: SER: xx xx SPWDM-10.BG1 SPWDM-10.BG1 SWWEBCONDM-IA-nl-16 Versie 1.6 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology

Nadere informatie

DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD. nl Beknopte installatiehandleiding

DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD. nl Beknopte installatiehandleiding DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD nl Beknopte installatiehandleiding DIVAR IP 6000 1U nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheidsmaatregelen 4 1.1 Algemene veiligheidsmaatregelen 4 1.2 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

Domotica panel PC WMK-PPC1710. Installatiehandleiding

Domotica panel PC WMK-PPC1710. Installatiehandleiding Domotica panel PC WMK-PPC1710 Installatiehandleiding 11-2014 Inhoud van de verpakking Inbouwdoos Panel PC (kan afzonderlijk geleverd zijn) 12V power supply 230V aansluitkabel 2 Geachte heer/mevrouw, NL

Nadere informatie

Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS

Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS Gebruiksaanwijzing 1.1 1.2 1 2.1 2.2 2.3 2 2.4 3 4 5 6 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 Fig. / Abb. 1 2 01/2007 (rev 6) Afmetingen / Dimentions / Maße: OptiVend CHOCO,

Nadere informatie

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P33 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

273E3L. www.philips.com/welcome NL Gebruikershandleiding 1 Klantenzorg en garantie 29 Problemen oplossen & veelgestelde vragen 34

273E3L. www.philips.com/welcome NL Gebruikershandleiding 1 Klantenzorg en garantie 29 Problemen oplossen & veelgestelde vragen 34 273E3L www.philips.com/welcome NL Gebruikershandleiding 1 Klantenzorg en garantie 29 Problemen oplossen & veelgestelde vragen 34 Inhoudsopgave 1. Belangrijk...1 1.1 Voorzorgsmaatregelen en onderhoud...1

Nadere informatie