GRUNDFOS INSTRUCTIES. Gassensoren. Installatie- en bedieningsinstructies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GRUNDFOS INSTRUCTIES. Gassensoren. Installatie- en bedieningsinstructies"

Transcriptie

1 GRUNDFOS INSTRUCTIES Gassensoren Installatie- en bedieningsinstructies

2 Nederlands (NL) Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies INHOUD Pagina 1. Symbolen die in dit document gebruikt worden 2 2. Identificatie 2 3. Algemene informatie Garantie 2 4. Toepassingen 3 5. Veiligheid Verplichtingen van de eigenaar/ operations manager Voorkomen van gevaar 3 6. Technische gegevens Amperometrische meting, in combinatie met Conex DIS-G of Conex DIA-G Potentiostatische meting in combinatie met Conex DIA-G 4 7. Transport en opslag Uitpakken 5 8. Installatie Installatievereisten Voorbereiding voor installatie Installeren van de sensoren 7 9. Elektrische aansluitingen Bediening Functie Opsporen van storingen Onderhoud Amperometrische sensoren Potentiostatische sensoren Reservedelen Afvalverwijdering 9 Waarschuwing Deze installatie- en bedieningsinstructies zijn ook beschikbaar op Lees voor installatie deze installatie- en bedieningsinstructies door. De installatie en bediening dienen bovendien volgens de locaal geldende voorschriften en regels plaats te vinden. 1. Symbolen die in dit document gebruikt worden Voorzichtig N.B. Waarschuwing Als deze veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, kan dit resulteren in persoonlijk letsel! Als deze veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, kan dit resulteren in technische fouten en schade aan de installatie! Opmerkingen of instructies die het werk eenvoudiger maken en zorgen voor een veilige werking. 2. Identificatie Zie voor de identificatie van de gassensoren paragraaf 6. Technische gegevens. 3. Algemene informatie Deze installatie- en bedieningsinstructies bevatten alle belangrijke informatie voor gebruikers van de Grundfos gassensoren: Technische gegevens Aanwijzingen voor de ingebruikname, gebruik en onderhoud Veiligheidsinformatie. Wanneer u nadere informatie wenst of tegen problemen aan loopt die niet uitgebreid genoeg in deze handleiding worden besproken, neem dan contact op met Grundfos Water Treatment. Wij ondersteunen u graag met onze uitgebreide kennis op het gebied van meet- en regeltechniek alsmede waterbehandeling. Eventuele suggesties voor het optimaliseren van onze installatie - en bedieningsinstructies zien wij graag tegemoet. 3.1 Garantie Een garantieclaim overeenkomstig onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is alleen geldig als aan de volgende eisen voldaan wordt: Het product wordt gebruikt overeenkomstig de informatie in deze handleiding. Het product is niet gedemonteerd of onjuist gehanteerd geweest. Typische slijtdelen zijn uitgezonderd van de garantie. 2

3 4. Toepassingen De Grundfos gassensoren zijn ontworpen voor het bewaken van gasconcentraties via a aangesloten op microprocessor gebaseerd Conex DIS-G of Conex DIA-G gaswaarschuwingsapparaat. De gassensoren zijn beschikbaar als amperometrische gassensoren voor chloor (Cl 2 ), chloordioxide (ClO 2 ) of ozon (O 3 ). potentiostatische gassensoren voor chloor (Cl 2 ), chloordioxide (ClO 2 ), ozon (O 3 ), ammoniak (NH 3 ) of zoutzuur (HCl). Waarschuwing Andere toepassingen zijn niet goedgekeurd en niet toegestaan. Grundfos kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit onjuist gebruik. 5.2 Voorkomen van gevaar Waarschuwing De sensoronderdelen niet demonteren! Het installeren en aansluiten van de sensore en de bijbehorende accessoires dient uitsluitend te worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel! De lokale veiligheidsregels moeten worden aangehouden! De sensor wordt gebruikt voor controle op lekkages. Constante concentraties kunnen niet worden bewaakt m.b.v. deze sensor. Installatie en onderhoud mag uitsluitend worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel! Nederlands (NL) 5. Veiligheid De eigenaar/operations manager van het systeem is verantwoordelijk voor het volgende: het aanhouden van de lokale veiligheidsregelgeving training van het bedieningspersoneel het voorzien in de voorgeschreven beschermende kleding implementatie van regelmatig onderhoud. 5.1 Verplichtingen van de eigenaar/ operations manager De eigenaar/operations manager moet waarborgen dat personen die met de sensoren werken aan de volgende vereisten voldoen: Ze zijn bekend met de regelgeving omtrent veiligheid op het werk en ongevallenpreventie. Ze zijn getraind in het gebruik van de sensor. Ze hebben de waarschuwingsinformatie en handling-symbolen gelezen en begrepen. Bovendien dient de eigenaar/operations manager ervoor te zorgen dat deze bedieningshandleiding zich altijd in de onmiddellijke omgeving van de sensor bevindt en voor het bedienend personeel altijd toegankelijk is. 6. Technische gegevens 6.1 Amperometrische meting, in combinatie met Conex DIS-G of Conex DIA-G Amperometrische sensoren Nauwkeurigheid: ± 10 % Temperatuurbereik: +5 C tot +45 C Responsetijd: 2 seconden Hersteltijd: 10 tot 15 minuten Verwachte levensduur: 12 maanden Opslagtemperatuur: +5 C tot +30 C Maximale opslagduur: 9 maanden Gewicht: 260 g Sensor Cl 2, ClO 2 Identificatie: keramiek wit Meetbereik: 0,00 tot 5,00 ppm Sensor O 3 Identificatie: keramiek roze Meetbereik: 0,00 tot 5,00 ppm Maatschets 52 Ø TM Afb. 1 Maatschets 3

4 Nederlands (NL) Toebehoren Kabels voor amperometrische gassensoren Omschrijving Aansluitkabel, 10 m Aansluitkabel, 20 m Aansluitkabel, 50 m Artikelnummer ( /10) ( /20) ( /50) 6.2 Potentiostatische meting in combinatie met Conex DIA-G Potentiostatische sensoren Hersteltijd: 1 minuut Temperatuurbereik: -20 C tot +40 C Opslagtemperatuur: +4 C tot +10 C Maximale opslagduur: 3 maanden Gewicht: 150 g Sensor Cl 2 Identificatie (label op de sensor + kleurcode): Geel Meetbereik: 0,00 tot 20,00 ppm Resolutie: < 0,05 ppm/20 C Lineariteit: < 5 % van schaaleindwaarde Gevoeligheidsdrift: < 10 % per 6 maand Responstijd t 90 : < 30 seconden Verwachte levensduur: 24 maanden Sensor NH 3 Identificatie (label op de sensor + kleurcode): Bruin Meetbereik: 0 tot 100 ppm Resolutie: < 1 ppm/20 C Lineariteit: < 10 % van schaaleindwaarde Gevoeligheidsdrift: < 5 % per 6 maanden Responstijd t 90 : < 60 seconds Verwachte levensduur: 24 maanden Sensor HCl Identificatie (label op de sensor + kleurcode): Roze Meetbereik: 0,0 tot 30,0 ppm Resolutie: < 0,7 ppm/20 C Lineariteit: < 5 % van schaaleindwaarde Gevoeligheidsdrift: < 3 % per 6 maanden Responstijd t 90 : < 70 seconden Verwachte levensduur: 24 maanden Sensor O 3 Identificatie (label op de sensor + kleurcode): Grijs Meetbereik: 0,00 tot 1,00 ppm Resolutie: < 0,02 ppm/20 C Lineariteit: < 10 % van schaaleindwaarde Gevoeligheidsdrift: < 10 % per 6 maanden Responstijd t 90 : < 60 seconden Verwachte levensduur: 18 maanden Sensorinterface Een potentiostatische sensor moet worden aangesloten op de Conex DIA-G via een aparte sensorinterface. Zie voor maatschetsen de installatie- en bedieningsinstructies voor Conex DIA-G Toebehoren Kabels voor potentiostatische gassensoren Omschrijving CAN aansluitkabel, 10 m CAN aansluitkabel, 20 m CAN aansluitkabel, 50 m Sensorinterface Artikelnummer ( /10) ( /20) ( /50) ( ) Sensor ClO 2 Identificatie (label op de sensor + kleurcode): Grijs Meetbereik: 0,00 tot 1,00 ppm Resolutie: < 0,03 ppm/20 C Lineariteit: < 10 % van schaaleindwaarde Gevoeligheidsdrift: < 10 % per 6 maand Responstijd t 90 : < 120 seconden Verwachte levensduur: 24 maanden. 4

5 7. Transport en opslag De sensor niet gooien of laten vallen. De sensor moet op een droge en koele plek word-en opgeslagen. Houd de toegestane opslagtemperatuurbereiken aan! 7.1 Uitpakken Controleer de sensor op beschadigingen. Beschadigde sensoren niet installeren of aansluiten! Installeer de sensor zo snel mogelijk na levering. De sensorschijf en het sensorelement worden geleverd in afzonderlijke verpakkingen. Voorzichtig N.B. Open de verpakking van de sensorschijf of het sensorelement pas kort voor montage. Bewaar het verpakkingsmateriaal voor toekomstige opslag of retour zenden, of voer het verpakkingsmateriaal af in overeenstemming met de lokale regelgeving. 8.2 Voorbereiding voor installatie Amperometrische gassensoren in combinatie met Conex DIS-G of Conex DIA-G De amperometrische sensoren mogen N.B. niet worden geïnstalleerd wanneer de maximale opslagtijd is overschreden. 1. Haal de sensorschijf (1) uit de verpakking. 2. Verwijder de kortsluit-jumper (6). 3. Plaats de sensorschijf in de sensorsteun (2) me de uitsparing naar achteren gericht. De sensorschijf moet worden geplaatst tussen de contactoppervlakken (3). 4. Plaats de lagerringafdichting (4) en draai de schroefplug (5) met de hand aan. De lagerringafdichting moet boven het contact liggen. 6 Nederlands (NL) 8. Installatie 8.1 Installatievereisten Droge ruimte. De sensor moet worden geïnstalleerd in een positie waar deze niet geraakt kan worden door water, bijv. door de sprinkler-installatie. Omgevingstemperatuur overeenkomstig de technische gegevens van de specifieke sensor. Trillingsvrije locatie. De sensor mag niet zijn blootgesteld aan directe warmte of zonlicht of aan sterke luchtcirculatie. Toelaatbare luchtvochtigheid: Max. relatieve vochtigheid: 80 % (niet condenserend). Voorzichtig Voorzichtig Wanneer de installatievereisten niet worden aangehouden, kan de sensor beschadigd raken, hetgeen kan leiden tot onjuiste metingen. De sensor moet worden vervangen nadat een gasuitbraak het meetbereik heeft overschreden. De sensor niet blootstellen aan een hogere gasconcentratie, zelfs niet tijdens het opstarten en testen. Afb. 2 Pos Voorbereiding van amperometrische gassensor Omschrijving 1 Sensorschijf 2 Sensorsteun 3 Contactoppervlakken 4 Lagerringafdichting 5 Schroefplug 6 Kortsluit-jumper 5 TM

6 Nederlands (NL) Aansluitkabel naar de sensor 1. Schroef de connector open. 2. Plaats de kabel. 3. Sluit de bruine ader (+) aan op klem Sluit de witte ader (-) aan op klem 2. Kleur van de aders van de Grundfos kabel voor amperometrische meting (2-draads kalbe met enkelvoudige bescherming). Maximale kabellengte: 100 m. 5. Assembleer de connector en steek deze in de sensorsteun. 4. Schroef de wartelmoer (3) los van de sensorsteun (4). Zie afb Verifieer of de afdichtingsinsert (5) juist is aangebracht. 6. Steek het sensorelement (1) in de steun (4). 7. Draai de wartelmoer (3) met de hand aan. 1 Afb. 3 Pos. 2 Elektrische aansluiting van amperometrische gassensor Omschrijving 1 Bruin (+) 2 Wit (-) Potentiostatische gassensoren in combinatie met Conex DIA-G 1. Haal het sensorelement (1) uit de verpakking. 2. Lees de sensorhelling af van het sensorelement (aangegeven door een pijl in afb. 4) en noteer deze voor latere instelling van het gaswaarschuwingselement. 3. Pas op: verwijder de kortsluit-jumper (2) uit het sensorelement (1). Zie afb TM Afb. 5 Pos. Monteren van de sensor in de sensorinterface Omschrijving 1 Sensorelement 3 Wartelmoer 4 Sensorsteun 5 Afdichtingsinsert TM TM N.B. Maximale kabellengte tussen de sen-sorinterface en Conex DIA-G: 500 m. Afb. 4 Verwijder de kortsluit-jumper Pos. Omschrijving 1 Sensorelement 2 Kortsluit-jumper 6

7 8.3 Installeren van de sensoren Amperomatrische gassensoren 1. Bevestig de meegeleverde montagetoebehoren aan de wand, zodat de sensor ca. 30 cm boven de grond is geplaatst. Zie afb Monteer de sensor. Het sensorelement moet naar beneden zijn gericht Potentiostatische gassensoren Installeer de sensorinterface op de volgende wijze. Zie afb. 6. Voor Cl 2, ClO 2, O 3, HCl: ong. 30 cm boven de grond. Voor NH 3 : ong. 30 cm onder het plafond. Het sensorelement moet naar beneden zijn gericht. Voor installatieprocedure, zie installatie- en bedieningsinstructies voor Conex DIA-G. Nederlands (NL) NH3: 30 cm 30 cm Cl2, ClO2, O3, HCl: 30 cm TM Afb. 6 Monteren van de sensor 9. Elektrische aansluitingen Waarschuwing Houd de lokale veiligheidsvoorschriften aan! Kabelaansluitingen en stekers beschermen tegen corrosie en vocht. Houd de installatie- en bedieningsinstructies aan voor het Conex DIS-G of Conex DIA-G gaswaarschuwingsapparaat. Om de elektromagnetische Voorzichtig compatibiliteit (EMC) te waarborgen, moeten de ingangs- en uitgangsstroomkabels zijn afgeschermd. De afscherming moet worden geaard. Sluit de afscherming aan één zijde aan op de aarde. Sluit de afscherming aan één kant aan op PE (aarde). Zie het aansluitschema. Zie de installatie- en bedieningsinstructies, of het klemmendeksel van de Conex DIS-G of Conex DIA-G. Sluit de sensor of de sensorinterface aan op de Conex DIS-G of Conex DIA-G. 10. Bediening Voorzichtig De sensor moet worden vervangen nadat een gasuitbraak het meetbereik heeft overschreden. De sensor niet blootstellen aan een hogere gasconcentratie, zelfs niet tijdens het opstarten en testen Functie De gassensoren zijn ontworpen voor het bewaken van concentraties chloor (Cl 2 ), chloordioxide (ClO 2 ), ozon (O 3 ), ammoniak (NH 3 ) of zoutzuur (HCl) in combinatie met het op een microprocessor gebaseerde Conex DIS-G of Conex DIA-G gaswaarschuwingsapparaat. In de sensor wordt een elektrische stroom geproduceerd door een elektrochemische reactie met het gas. De elektrische stroom wordt versterkt en bewaakt door Conex DIS-G of Conex DIA-G. In geval van een te hoge gasconcentratie, zal waarschuwings- en veiligheidsapparatuur worden geactiveerd (via de uitgang van de Conex DIS-G of Conex DIA-G). 7

8 Nederlands (NL) 11. Opsporen van storingen N.B. Voor storingen tijdens de meting in voor weergegeven fouten, zie de installatie- en bedieningsinstructies van de Conex DIS-G of Conex DIA-G! Storing Oorzaak Oplossing 1. Display van Conex DIS-G of Conex DIA-G permanent op nul. 2. Meetwaarde display van Conex DIS-G of Conex DIA-G niet stabiel. 3. Sensorfout met Conex DIS-G of Conex DIA-G is ingeschakeld. a) Onderbreking in kabel tussen sensor en gaswaarschuwingsapparaat. a) Interferenties op kabel van sensor. Controleer de aansluitkabel en maak de verbinding. Controleer of de afscherming goed is aangesloten. b) Sensor defect. Vervang de sensor. a) Sensor niet aangesloten. Sluit de sensor aan. b) Kabel defect. Vervang de kabel. c) Sensor defect. Vervang de sensor. 12. Onderhoud 12.1 Amperometrische sensoren Vervangen van sensorschijf Zie ook paragraaf 6.1. De sensorschijf moet worden vervangen Na de verwachte levensduur van het sensorelement Na een gasuitbraak die het meetbereik heeft overschreden In geval van schade. Een "Change sensor" (sensor vervangen) melding wordt weergegeven in Conex DIA-G na de verwachte levensduur, wanneer de datum van de sensorinstallatie is bevestigd. Zie voor meer informatie over de "Change sensor" melding, de installatie en bedieningsinstructies voor de Conex DIA-G Potentiostatische sensoren Vervangen van het sensorelement Zie ook paragraaf 6.2. De potentiostatische sensor moet worden vervangen na de verwachte levensduur van het sensorelement na een gasuitbraak die het meetbereik heeft overschreden in geval van schade. Een "Change sensor" melding wordt weergegeven in Conex DIA-G na productiedatum + maximal opslagduur + verwachte levensduur. Zie voor meer informatie over de "Change sensor" melding, de installatie en bedieningsinstructies voor de Conex DIA-G. 8 Waarschuwing Onderhoud mag uitsluitend worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel! 13. Reservedelen Amperometrische gassensoren voor Cl 2, ClO 2 en O 3 Artikelnummer ( ) ( ) ( ) ( ) Beschrijving Amperometrische sensor voor Cl 2, ClO 2, compleet met wandbevestiging Amperometrische sensor voor O 3, compleet met wandbevestiging Reserve sensorschijf voor Cl 2, ClO 2 Reserve sensorschijf voor O 3 Potentiostatische gassensoren voor Cl 2, ClO 2, O 3, NH 3 en HCl Artikelnummer ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Beschrijving Cl 2 gassensor zonder sensorinterface Cl 2 gassensor met sensorinterface ClO 2 gassensor zonder sensorinterface ClO 2 gassensor met sensorinterface O 3 gassensor zonder sensorinterface O 3 gassensor met sensorinterface NH 3 gassensor zonder sensorinterface NH 3 gassensor met sensorinterface HCl gassensor zonder sensorinterface HCl gassensor met sensorinterface

9 14. Afvalverwijdering Dit product of delen ervan dienen te worden afgevoerd op een milieuverantwoorde wijze. Maak gebruik van de juiste afvalverwerkingsdiensten. Als dat niet mogelijk is, neem dan contact op met Grundfos. Nederlands (NL) Wijzigingen voorbehouden. 9

10 Grundfos bedrijven Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Lote 34A Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belorussia Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф Тел.: +(37517) Факс: (37517) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2) 278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 22 Floor, Xin Hua Lian Building Huai Hai Rd, (M) Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: Telefax: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS Water Treatment GmbH Reetzstraße 85 D Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr. 33 D Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, Japan Phone: Telefax:

11 Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: México Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: România GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 24 Tuas West Road Jurong Town Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: South Africa Grundfos (PTY) Ltd. Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box 333) Lunnagårdsgatan Mölndal Tel.: +46(0) Telefax: +46(0) Switzerland GRUNDFOS ALLDOS International AG Schönmattstraße 4 CH-4153 Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:( ) Фах.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Usbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте Ташкент ул.усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) Факс: (3712) Addresses revised Grundfos bedrijven Addresses revised

12 Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence V7.0 Repl V Repl ECM: NL The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be Think Innovate are registrated trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

GRUNDFOS GEÏLLUSTREERDE SERVICE INSTRUCTIE. 50/60 Hz

GRUNDFOS GEÏLLUSTREERDE SERVICE INSTRUCTIE. 50/60 Hz GRUNDFOS GEÏLLUSTREERDE SERVICE INSTRUCTIE MQ 50/60 Hz INHOUD Montage van de terugslagklep in de aanzuigleiding... 4 Het pomphuis verwijderen... 5 Demonteren van de pomp... 12 Vervangen van de condensator...

Nadere informatie

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 LON Module Fitting instructions Montageanleitung Instrukcja montażu Notice de montage Istruzioni di montaggio Instrucciones de montaje ËÁ Â ÙÔðÔı ÙËÛË Montage instructies Monteringsanvisning

Nadere informatie

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions 2 NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Nadere informatie

GRUNDFOS INSTRUCTIES. Tanks. Doseertank en toebehoren. Installatie- en bedieningsinstructies

GRUNDFOS INSTRUCTIES. Tanks. Doseertank en toebehoren. Installatie- en bedieningsinstructies GRUNDFOS INSTRUCTIES Tanks Doseertank en toebehoren Installatie- en bedieningsinstructies Nederlands (NL) Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies Vertaling van de oorspronkelijke Engelse

Nadere informatie

Starre zuiglansen RSL en voetkleppen FV

Starre zuiglansen RSL en voetkleppen FV GRUNDFOS INSTRUCTIES Starre zuiglansen RSL en voetkleppen FV Installatie- en bedieningsinstructies 2 Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies Vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie.

Nadere informatie

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC GRUNDFOS INSTRUCTIES SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Installatie- en bedieningsinstructies Nederlands (NL) Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies Vertaling van de oorspronkelijke

Nadere informatie

GRUNDFOS INSTRUCTIES GRUNDFOS APHA2 L. Installatie- en bedieningsinstructies GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.

GRUNDFOS INSTRUCTIES GRUNDFOS APHA2 L. Installatie- en bedieningsinstructies GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos. GRUNDFOS INSTRUCTIES GRUNDFOS APHA2 L Installatie- en bedieningsinstructies GRUNDFOS INSTRUCTIONS ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l Overeenkomstigheidsverklaring Wij Grundfos verklaren geheel onder eigen

Nadere informatie

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management GRUNDFOS INSTRUCTIONS Grundfos Remote Management Installation and operating instructions 2 Grundfos Remote Management English (GB) Installation and operating instructions.................................

Nadere informatie

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. DDI met PROFIBUS-DP. Aanvulling op de installatie- en bedieningsinstructies

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. DDI met PROFIBUS-DP. Aanvulling op de installatie- en bedieningsinstructies GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS DDI met PROFIBUS-DP Aanvulling op de installatie- en bedieningsinstructies INHOUD Pagina. Symbolen die in dit document gebruikt worden. Algemeen. Technische gegevens. Aansluiten

Nadere informatie

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Service ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions www.besam.be Service van wereldniveau Kiest u voor Besam, dan kunt u rekenen op onze wereldwijde service met lokale, gecertificeerde en deskundige

Nadere informatie

GRUNDFOS INSTRUCTIES. Installatie- en bedieningsinstructies

GRUNDFOS INSTRUCTIES. Installatie- en bedieningsinstructies GRUNDFOS INSTRUCTIES SP Installatie- en bedieningsinstructies Overeenkomstigheidsverklaring Overeenkomstigheidsverklaring EC overeenkomstigheidsverklaring Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

E-Ready? Wordt de Vlaamse consument reeds warm van het e-boek?

E-Ready? Wordt de Vlaamse consument reeds warm van het e-boek? E-Ready? Wordt de Vlaamse consument reeds warm van het e-boek? De verkoopcijfers Cindy Van Mulders Business Unit Manager GfK Retail and Technology GfK introductie GfK Group actief in meer dan 100 landen

Nadere informatie

Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN. 0 ct

Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN. 0 ct Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN 1 NL DE BE UK FR CN USA SE ES PT BR Abonnementskosten FirmTel MOBILE Per maand 5.00 Firmtel SENS Per maand 14.75

Nadere informatie

Trend Control Systems Ltd

Trend Control Systems Ltd Trend Control Systems Ltd Trend Approved Partner Network: Australia Germany ** Malaysia * Portugal Sweden ** Austria * Belgium China ** Croatia Czech Republic Denmark ** Estonia Faroe Islands Finland *

Nadere informatie

FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import jan-may 2015

FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import jan-may 2015 IMPORT IN MILLION DOLLAR Factsheet RUSSIA cut flowers FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com RUSSISCHE IMPORT SNIJBLOEMEN BEGIN DIT

Nadere informatie

FACTSHEETshort PEPPERS

FACTSHEETshort PEPPERS FACTSHEETshort PEPPERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts15@gmail.com Paprika s: Nederland verliest terrein aan Spanje Export Nederland dit jaar fors gedaald De Nederlands export

Nadere informatie

Cutflowers: Export Netherlands and other countries - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cutflowers: Export Netherlands and other countries - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 in million euro Factsheet cutflowers export worldwide november 2015 FACTSHEET CUTFLOWERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WERELDHANDEL SNIJBLOEMEN: 7 MILJARD EURO

Nadere informatie

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 NEDERLANDS - Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsaan wijzingen Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing door en berg deze binnen handbereik

Nadere informatie

Presentatie Smits. Vendor Solutions. Hajo Kuperus Accountmanager Vendorlease 2 december 2014

Presentatie Smits. Vendor Solutions. Hajo Kuperus Accountmanager Vendorlease 2 december 2014 Presentatie Smits Vendor Solutions Hajo Kuperus Accountmanager Vendorlease 2 december 2014 Agenda Wie zijn wij? Wat gaan wij samen doen? Hoe werkt dat? Leasevormen Acties Onze ambitie 2 In het kort Opgericht

Nadere informatie

ShowTex Handleiding AutoReveal

ShowTex Handleiding AutoReveal ShowTex Handleiding AutoReveal Inhoud Introductie 03 Veiligheidsinstructies 04 Onderdelen 05 Installatie 07 1 Open de flight case 07 2 Bevestig het gordijn 07 3 Verbind de motor met de linkkabel 07 4 Verbind

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

CCTV SECURITY AND PROTECTION BY COMELIT MAART - APRIL - MEI 2014. Prijzen netto installateur geldig van 01 maart t/m 31 mei 2014.

CCTV SECURITY AND PROTECTION BY COMELIT MAART - APRIL - MEI 2014. Prijzen netto installateur geldig van 01 maart t/m 31 mei 2014. MAART - APRIL - MEI 2014 CCTV SECURITY AND PROTECTION BY COMELIT Prijzen netto installateur geldig van 01 maart t/m 31 mei 2014. SECURITY AND PROTECTION BY COMELIT COMPACTE CAMERA 600TVL, 3.6MM, IR 20M,

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

ONLINE DATENBLATT PHT-CB1X0ST10S0AMS0Z PHT DRUKSENSOREN

ONLINE DATENBLATT PHT-CB1X0ST10S0AMS0Z PHT DRUKSENSOREN ONLINE DATENBLATT PTCBX0ST0S0AS0Z PT PTCBX0ST0S0AS0Z PT A B C D E F Afbeelding kan afwijken Bestelinformatie Type Artikelnr. PTCBX0ST0S0AS0Z 60409 eer apparaatuitvoeringen en accessoires www.sick.be/pt

Nadere informatie

HUIDIGE STATUS. HuidigeBlue&MeTomTom geïntroduceerdop PuntoEvo in 2009 en nuleverbaarop 6 modellen

HUIDIGE STATUS. HuidigeBlue&MeTomTom geïntroduceerdop PuntoEvo in 2009 en nuleverbaarop 6 modellen BLUE&ME TOMTOM 2 Parts&Services Accessoire Marketing Fiat Group Automobiles Nertherlands B.V. Accessories Marketing, Mei 2011 20 Novembre, 2010 HUIDIGE STATUS MITO GIULIETTA 500 PUNTO EVO DOBLO QUBO F.L.

Nadere informatie

The Right Tool at the Right Time. High performance extra korte boren voor roestvaststaal YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913

The Right Tool at the Right Time. High performance extra korte boren voor roestvaststaal YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 The Right Tool at the Right Time High performance extra korte boren voor roestvaststaal YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 2 Eigenschappen & Voordelen Materiaal Vervaardigd uit een Cobalt-gelegeerd HSS-E

Nadere informatie

ONLINE DATA SHEET VL18-3P3140 V18 PRODUCTPORTFOLIO

ONLINE DATA SHEET VL18-3P3140 V18 PRODUCTPORTFOLIO ONLINE DATA SHEET VL8-P40 V8 VL8-P40 V8 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Afbeelding kan afwijken Bestelinformatie Gedetailleerde technische specificaties Kenmerken Sensor-/detectieprincipe Behuizingsvorm

Nadere informatie

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco

Nadere informatie

Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit

Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit In 2012 bereikte het tienerouderschapscijfer in Vlaanderen een historisch laagterecord van 6 bevallingen per 1000 tieners (15-19 jaar). Ook in

Nadere informatie

Professionele beveiligingskabel

Professionele beveiligingskabel Professionele beveiligingskabel CQR Fire & Security Portfolio professionele beveiligingskabel FIRE & SECURITY First Choice for Quality FIRE & SECURITY CQR Fire & Security In samenwerking met CQR biedt

Nadere informatie

GfK 2014 WGOIR 8 april 2014 1

GfK 2014 WGOIR 8 april 2014 1 GfK 2014 WGOIR 8 april 2014 1 Marco Wolters Director Retail & Services Benelux GfK marco.wolters@gfk.com www.gfk.com/nl @MarcoWoltersGfK GfK 2014 WGOIR 8 april 2014 2 Our big thinking is at home in more

Nadere informatie

Honeywell Safety Products LEID ZE NAAR VEILIGHEID. Hoofdbescherming

Honeywell Safety Products LEID ZE NAAR VEILIGHEID. Hoofdbescherming Honeywell Safety Products LEID ZE NAAR VEILIGHEID Ogen, gezicht, hoofd en lassen Veiligheidshelmen en accessoires van North bieden veilige, comfortabele bescherming die uw medewerkers zullen willen gebruiken.

Nadere informatie

Naar een zorgcontinuüm : het Protocol 3 en het RAI-instrument

Naar een zorgcontinuüm : het Protocol 3 en het RAI-instrument Naar een zorgcontinuüm : het Protocol 3 en het RAI-instrument PATRICK MAGGI SAM DELYE PROF. CHRISTIANE GOSSET OUDERENZORG BEST PRACTICES UIT DE EUROMETROPOOL LILLE-KORTRIJK-TOURNAI 16/09/2014 Komt uit

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

Samenwerken rond dak- en thuislozen. De eerste ervaringen met de InterRAI Community Health vragenlijst

Samenwerken rond dak- en thuislozen. De eerste ervaringen met de InterRAI Community Health vragenlijst Samenwerken rond dak- en thuislozen De eerste ervaringen met de InterRAI Community Health vragenlijst 2 Disclosure (PotenDële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relades met bedrijven

Nadere informatie

Prijsstijging goud in 75 verschillende valuta

Prijsstijging goud in 75 verschillende valuta Prijsstijging goud in 75 verschillende valuta Frank Knopers 03-10-2012 Op GoldSilver.com verscheen begin deze week een uitgebreide tabel die inzichtelijk maakt hoe de goudprijs zich heeft ontwikkeld van

Nadere informatie

Elk project begint met KNX

Elk project begint met KNX Elk project begint met KNX Woning- en gebouwautomatisering voor een toekomstvaste investering Toekomstbestendig Toekomstbestendig vastgoed een flexibel, energie-efficiënt en duurzaam gebouw dat veel comfort

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013 XL 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Ju i 2014 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR VERBLIJFSMOTIEF,

Nadere informatie

Online-datasheet WF3T-B4210 WF VORKSENSOREN

Online-datasheet WF3T-B4210 WF VORKSENSOREN Online-datasheet WF3T-B4210 WF A B C D E F WF3T-B4210 WF Afbeelding kan afwijken Bestelinformatie Type Artikelnr. WF3T-B4210 6020874 Meer apparaatuitvoeringen en accessoires www.sick.be/wf H I J K L M

Nadere informatie

LIGHTHOUSE: CO2 NEUTRALE WONINGBOUW

LIGHTHOUSE: CO2 NEUTRALE WONINGBOUW LIGHTHOUSE: CO2 NEUTRALE WONINGBOUW JAAP WIEDENHOFF/14-3-2010 INHOUD 1. ARUP EN DUURZAAMHEID 2. ARUP EN KINGSPAN LIGHTHOUSE Concept Leermomenten Vooruitblik NATIONALE PROJECTEN Building Design - Economics

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat INSTALLATIE HANDLEIDING

it500 Internet Thermostaat INSTALLATIE HANDLEIDING it500 Internet Thermostaat INSTALLATIE HANDLEIDING 1. Product & veiligheidsinformatie Deze instructies zijn bedoeld voor het SALUS Controls model dat is afgebeeld op de voorkant van deze handleiding. De

Nadere informatie

Wereldwijde productie van bananen nu vrijwel stabiel; export groeit nog

Wereldwijde productie van bananen nu vrijwel stabiel; export groeit nog FACTSHEET BANANEN Fruit&VegetabelFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Wereldwijde productie van bananen nu vrijwel stabiel; export groeit nog Exportwaarde wereldwijd: 9 miljard dollar

Nadere informatie

Team TIME Bedrijfsprofiel

Team TIME Bedrijfsprofiel Team TIME Bedrijfsprofiel NL Vernieuwers sinds het begin... Sommige dingen veranderen nooit... dezelfde vernieuwers die meer dan 40 jaar geleden een behoefte zagen en daar ook een oplossing voor gecreëerd

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Handleiding. Netwerk Audio Player N-70A/N-50A USB-audiostuurprogramma (voor Mac)

Handleiding. Netwerk Audio Player N-70A/N-50A USB-audiostuurprogramma (voor Mac) Handleiding Netwerk Audio Player N-70A/N-50A USB-audiostuurprogramma (voor Mac) Informatie over deze handleiding Wanneer een USB-kabel wordt gebruikt om de USB DAC-poort van het apparaat te verbinden met

Nadere informatie

RECA Group RECA CONNECTS, PERFORMS, INSPIRES RECA CPS. C-Parts Management Solutions

RECA Group RECA CONNECTS, PERFORMS, INSPIRES RECA CPS. C-Parts Management Solutions RECA Group RECA CONNECTS, PERFORMS, INSPIRES RECA CPS C-Parts Management Solutions RECA Group RECA CONNECTS, PERFORMS, INSPIRES C-Parts Management oplossingen Een kleine moeite voor ons betekent een wereld

Nadere informatie

ONLINE DATA SHEET. FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor MOTION CONTROL-VEILIGHEIDSCONTROLLERS

ONLINE DATA SHEET. FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor MOTION CONTROL-VEILIGHEIDSCONTROLLERS ONLINE DATA SHEET FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Bestelinformatie Gedetailleerde technische specificaties Kenmerken Module Type configuratie Veiligheidstechnische

Nadere informatie

GPP - General Purpose Tracking Parameter

GPP - General Purpose Tracking Parameter GPP - General Purpose Tracking Parameter Productbeschrijving zanox B.V. 1e Weteringdwarsstraat 4 1017 TN te Amsterdam T +31.2055589-00 F +31.2055589-99 info@zanox.nl www.zanox.nl blog.zanox.com wiki.zanox.com

Nadere informatie

Installatiehandleiding. DEVIreg 132. Elektronische thermostaat. www.devi.com

Installatiehandleiding. DEVIreg 132. Elektronische thermostaat. www.devi.com Installatiehandleiding DEVIreg 132 Elektronische thermostaat www.devi.com Inhoudsopgave 1 Inleiding................. 3 1.1 Technische specificaties..... 4 1.2 Veiligheidsinstructies...... 5 2 Montage-instructies..........

Nadere informatie

Inkten van Domino. Geavanceerde inkten voor optimale productcodering en de beste printerprestaties

Inkten van Domino. Geavanceerde inkten voor optimale productcodering en de beste printerprestaties Inkten van Domino Geavanceerde inkten voor optimale productcodering en de beste printerprestaties De juiste inkt kiezen is net zo belangrijk als de keuze van een printer. De inktkeuze bepaalt niet alleen

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

management van diversity is een business case bij TNT Post

management van diversity is een business case bij TNT Post management van diversity is een business case bij TNT Post Presentatie voor Utrechtse werkgeversalliantie 26-11-08 Bart Beek, Manager Diversity 2 Ontwikkelingen in Nederland 20% van Nederlandse bevolking

Nadere informatie

PORTEO. Het pluspunt voor deuren.

PORTEO. Het pluspunt voor deuren. PORTEO Het pluspunt voor deuren. GESELECTEERD EN VERZORGD DOOR info@optilo.com 078 6170707 2 PORTEO. Geeft deuren meer comfort. De PORTEO, de nieuwe comfortabele aandrijving van DORMA, opent en sluit deuren

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

1. WAT IS ZENAPAX EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 2 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ZENAPAX TOEGEDIEND WORDT 2 3. HOE WORDT ZENAPAXTOEGEDIEND?

1. WAT IS ZENAPAX EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 2 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ZENAPAX TOEGEDIEND WORDT 2 3. HOE WORDT ZENAPAXTOEGEDIEND? Roche Nederland B.V. Patiëntenbijsluiter Zenapax Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg

Nadere informatie

Mango: Exporters 2013 (besed on quantity) Other 23% Peru 8%

Mango: Exporters 2013 (besed on quantity) Other 23% Peru 8% FACTSHEET Mangoes Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Nederland spil in EU handel van mango s Wereldhandel stabiel De wereldhandel in mango s is stabiel. De laatste

Nadere informatie

Energiebesparing voor vastgoedmanagers in de Zorg

Energiebesparing voor vastgoedmanagers in de Zorg Energiebesparing voor vastgoedmanagers in de Zorg Hoe kan ik energiebesparing realiseren en financieren? George Müller 06-34855943 george.muller@energymatters.nl www.energymatters.nl Voorstellen: George

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

ENGLISH ELECTRONIC TIME RECORDER ESPAÑOL OPERATION MANUAL FRANCAIS DEUTSCH ITALIANO NEDERLANDS

ENGLISH ELECTRONIC TIME RECORDER ESPAÑOL OPERATION MANUAL FRANCAIS DEUTSCH ITALIANO NEDERLANDS ELECTRONIC TIME RECORDER ENGLISH OPERATION MANUAL NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH FRANCAIS ELECTRONIC TIME RECORDER 12 9 6 3 NEDERLANDSE VERSIE NEDERLANDS Belangrijke veiligheidsinformatie De voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Verpakking en Etikettering: Het perfecte huwelijk. Elly Spies AOAC-LL symposium, 21 November 2013

Verpakking en Etikettering: Het perfecte huwelijk. Elly Spies AOAC-LL symposium, 21 November 2013 Verpakking en Etikettering: Het perfecte huwelijk Elly Spies AOAC-LL symposium, 21 November 2013 FrieslandCampina brands Consumer products Professional market Ingredients 2 Wereldwijd Europe Netherlands

Nadere informatie

Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Sensormodule (ph, redox/orp, temperatuur) DXMaM

Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Sensormodule (ph, redox/orp, temperatuur) DXMaM Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Sensormodule (ph, redox/orp, temperatuur) DXMaM DXMa Vul hier de identcode van uw regelaar in! Lees deze voorschriften voor gebruik goed door! Bewaar

Nadere informatie

HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN

HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG MODELE LEAKAGE CLAMP 8141/8142/8143 SENSOR Series KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN Dit instrument werd ontworpen, vervaardigd

Nadere informatie

Credit Risk Management in een internationale omgeving

Credit Risk Management in een internationale omgeving in een internationale omgeving 5 e Jaarcongres Credit Management Algemeen LeasePlan Corporation: Historie Profiel Internationale omgeving Risk Management Historie LeasePlan Corporation 1963 - Start LeasePlan

Nadere informatie

S9 Wireless Module. User Guide. Nederlands. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Nederlands. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Dank u voor uw keuze voor de S9 draadloze module. Bij gebruik met ResMed S9- apparaten in de thuisomgeving verzendt de S9 draadloze

Nadere informatie

The Right Tool at the Right Time. Roltappen. Metrische serie

The Right Tool at the Right Time. Roltappen. Metrische serie The Right Tool at the Right Time Roltappen Metrische serie Eigenschappen & Voordelen Materiaal Vervaardigd uit premium High Speed Kobalt (HSS-E) voor: Hogere hardheid en taaiheid Verhoogde stabiliteit

Nadere informatie

Volhardmetalen Draadfrezen

Volhardmetalen Draadfrezen Volhardmetalen Draadfrezen Inleiding Het prograa volhardmetalen draadfrezen van Dormer is een complete range hoogproductieve gereedschappen met een indrukwekkende prijs-kwaliteitsverhouding, De premium

Nadere informatie

Unilift CC 5, CC 7, CC 9

Unilift CC 5, CC 7, CC 9 GRUNDFOS INSTRUCTIONS Unilift CC 5, CC 7, CC 9 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the products Unilift CC 5, CC 7 and

Nadere informatie

simple deurintercom 3 M M. D E M A A T V A N E L E G A N T I E.

simple deurintercom 3 M M. D E M A A T V A N E L E G A N T I E. simple deurintercom M M. D E M A A T V A N E L E G A N T I E. MINIMALE RUIMTE MAXIMALE PRESTATIES. Alle technologie die u nodig hebt is, met weglating van al het overtollige, in slechts mm bijeengebracht.

Nadere informatie

Corneel Geerts Transportgroup heeft 12 kantoren en depots in de Benelux en verder ook filialen in Roemenië, Bulgarije, en Slovakije.

Corneel Geerts Transportgroup heeft 12 kantoren en depots in de Benelux en verder ook filialen in Roemenië, Bulgarije, en Slovakije. Corneel Geerts Transportgroup staat voor betrouwbaarheid, zekerheid en flexibiliteit. Wij zijn als Corneel Geerts Transportgroup een van de leidinggevende logistieke dienstverleners in België. Reeds meer

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

De jungle in kaart. De opmars van retail & reisbureau. Laurens van den Oever Division Manager Media & Leisure

De jungle in kaart. De opmars van retail & reisbureau. Laurens van den Oever Division Manager Media & Leisure 1 De jungle in kaart De opmars van retail & reisbureau Laurens van den Oever Division Manager Media & Leisure GfK Group actief in meer dan 100 landen 2 Algeria Argentina Australia Austria Azerbaijan Bahrain

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleidingen

Aanvulling op de technische handleidingen Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service Aanvulling op de technische handleidingen SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 750 Fax

Nadere informatie

www.mwm.net Energy. Efficiency. Environment.

www.mwm.net Energy. Efficiency. Environment. www.mwm.net Energy. Efficiency. Environment. in samenwerking Onze hoge kwaliteitsnormen zijn uw succes! Bij MWM kunt u profiteren van de meer dan 1150 toegewijde medewerkers die over de hele wereld bij

Nadere informatie

Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller

Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller IP2030-NL/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller Beknopte installatiegids WAARSCHUWING Het niet naleven van de richtlijnen voor veilige installatie kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Gebruiksaanwijzing (Dutch) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Nadere informatie

Korsakov in België: veel zorg of veel zorgen?

Korsakov in België: veel zorg of veel zorgen? Korsakov in België: veel zorg of veel zorgen? Bart Schepers UPC Sint-Kamillus Bierbeek Doel 1. Is België een goede leerling? Hoe goed is de zorg voor korsakovpatiënten vandaag georganiseerd? 2. Beschrijven

Nadere informatie

Online data sheet UE23-2MF2D3 UE23-2MF VEILIGHEIDSRELAIS

Online data sheet UE23-2MF2D3 UE23-2MF VEILIGHEIDSRELAIS Online data sheet UE23-2MF2D3 UE23-2MF A B C D E F Afbeelding kan afwijken Bestelinformatie Type Artikelnr. UE23-2MF2D3 6026146 Meer apparaatuitvoeringen en accessoires www.sick.be/ue23-2mf H I J K L M

Nadere informatie

L-force Controller 3200 C. Besturen en visualiseren in één

L-force Controller 3200 C. Besturen en visualiseren in één L-force Controller 3200 C Besturen en visualiseren in één L-force Uw toekomst is onze drive 2 Kostenefficiëntie, tijdsbesparing en kwaliteitsverbetering daar draait het om in de toekomst. Lenze is er klaar

Nadere informatie

Kosten buitenlandse bank

Kosten buitenlandse bank Kosten buitenlandse bank Ingangsdatum 1 september 2011 Land Muntsoort Kosten buitenlandse bank (in EUR) Afghanistan alle muntsoorten 12,50 Albania alle muntsoorten 12,50 Algeria alle muntsoorten 7,50 Andorra

Nadere informatie

NEDERLANDS CAASE. Met ingebouwde elektronica. Digicode met ingebouwde elektronica CAASE. Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING.

NEDERLANDS CAASE. Met ingebouwde elektronica. Digicode met ingebouwde elektronica CAASE. Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING. NL NEDERLANDS Met ingebouwde elektronica Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING Group Company NL I. Presentatie A. Beschrijving Presentatie: Codebediendeel met 12 toetsen en zoemer. Voeding: 12V tot 24V

Nadere informatie

IMEC: Hubert De Neve EVP Human Resources

IMEC: Hubert De Neve EVP Human Resources IMEC: PASSIE VOOR TALENT Hubert De Neve EVP Human Resources HUBERT DE NEVE THE EMBEDDED INTERNET: 4 DE GENERATIE 15B Devices Pervasive Ubiquitous Researchers Many Mainframes Servers, PC s Cell Phones Embedded

Nadere informatie

Lichtregulering BREEAM-NL

Lichtregulering BREEAM-NL Lichtregulering BREEAM-NL Lichtregulering Wat is BREEAM-NL BREEAM-NL is een beoordelingsmethode waarmee de duurzaamheidsprestaties van een gebouw kunnen worden bepaald. BREEAM is ontwikkeld door de Engelse

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave)

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave) Technische handleiding Versie 11/11 PLC-INTERFACE (slave) Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de PLC-interface (slave) zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Nederlands Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Alarmsysteem & Sensorpleister Dutch version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad, Sweden www.redsensemedical.com

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr. Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter 365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter PN 3622684 August 2010 (Dutch) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing allstor Bufferboiler NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1 Aanvullend geldende documenten... 3 1.2 Documenten bewaren... 3 1.3

Nadere informatie

Home Control Deur-/Venstercontact Eerste stappen

Home Control Deur-/Venstercontact Eerste stappen Home Control Deur-/Venstercontact Eerste stappen 2 Hartelijk dank voor uw vertrouwen! Lees voor de inbedrijfstelling van het apparaat de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze zodat u ze op een later

Nadere informatie

Dit document bevat enkel een beknopte werkwijze. Lees ook de gebruikershandleiding die u op de website vindt voor meer informatie over deze printer.

Dit document bevat enkel een beknopte werkwijze. Lees ook de gebruikershandleiding die u op de website vindt voor meer informatie over deze printer. TOSHIBA KASSABONPRINTER MET AFSTANDSBESTURING TRST-A15 REEKS BEKNOPTE INSTALLATIEPROCEDURE Dit document bevat enkel een beknopte werkwijze. Lees ook de gebruikershandleiding die u op de website vindt voor

Nadere informatie

SQC. Maximale prestaties bij statistische kwaliteitscontrole

SQC. Maximale prestaties bij statistische kwaliteitscontrole SQC Maximale prestaties bij statistische kwaliteitscontrole SQC Naleving van de wet Kostenverlaging Optimale en constante productkwaliteit is de hoeksteen van een succesvolle productie van consumentenproducten,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CANON CANOSCAN N670U http://nl.yourpdfguides.com/dref/536338

Uw gebruiksaanwijzing. CANON CANOSCAN N670U http://nl.yourpdfguides.com/dref/536338 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Document vertaald uit het Engels -NL 2013-06-25 A003 Inhoudsopgave 1 Conformiteitsverklaring... 1 2 Waarschuwingen... 2 3 Inleiding product... 3 3.1 Algemeen... 3 3.1.1 Beschrijving van de ruimteregeling...

Nadere informatie

FREE INTERNET ACCESS: DO S AND DONT S

FREE INTERNET ACCESS: DO S AND DONT S Belnet Networking Conference 2012 FREE INTERNET ACCESS: DO S AND DONT S Francis Devriendt, City of Kortrijk History Wifi is an acquired right Most people are willing to use it but not willing to pay it

Nadere informatie

Stad en Haven. De haven en kansen voor de stedelijke economie. Bart Kuipers RHV / Smart Port 26 Februari 2014 S M A R T P O R T

Stad en Haven. De haven en kansen voor de stedelijke economie. Bart Kuipers RHV / Smart Port 26 Februari 2014 S M A R T P O R T Stad en Haven. De haven en kansen voor de stedelijke economie. Bart Kuipers RHV / Smart Port 26 Februari 2014 Het Rotterdamse haven en industriecomplex Container hub: #1 in Europa, #11 in de wereld Chemisch

Nadere informatie

Online-datasheet UE43-3MF2D3 UE43-3MF VEILIGHEIDSRELAIS

Online-datasheet UE43-3MF2D3 UE43-3MF VEILIGHEIDSRELAIS Online-datasheet UE43-3MF2D3 UE43-3MF A B C D E F Afbeelding kan afwijken Bestelinformatie Type Artikelnr. UE43-3MF2D3 6024897 Meer apparaatuitvoeringen en accessoires www.sick.be/ue43-3mf H I J K L M

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarming

Quality Heating elektrische vloerverwarming 1 Quality Heating elektrische vloerverwarming Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING TIMER SCHAKELAAR Sleutelschakelaar met timerfunctie 230/380V / 4 x 10 Amp - 1 x 2 AMP inschakelbaar incl. LED controle, uitvoering opbouw ASW BV 2011 Technische Handleiding Documentversie

Nadere informatie