GRUNDFOS INSTRUCTIES. Gassensoren. Installatie- en bedieningsinstructies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GRUNDFOS INSTRUCTIES. Gassensoren. Installatie- en bedieningsinstructies"

Transcriptie

1 GRUNDFOS INSTRUCTIES Gassensoren Installatie- en bedieningsinstructies

2 Nederlands (NL) Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies INHOUD Pagina 1. Symbolen die in dit document gebruikt worden 2 2. Identificatie 2 3. Algemene informatie Garantie 2 4. Toepassingen 3 5. Veiligheid Verplichtingen van de eigenaar/ operations manager Voorkomen van gevaar 3 6. Technische gegevens Amperometrische meting, in combinatie met Conex DIS-G of Conex DIA-G Potentiostatische meting in combinatie met Conex DIA-G 4 7. Transport en opslag Uitpakken 5 8. Installatie Installatievereisten Voorbereiding voor installatie Installeren van de sensoren 7 9. Elektrische aansluitingen Bediening Functie Opsporen van storingen Onderhoud Amperometrische sensoren Potentiostatische sensoren Reservedelen Afvalverwijdering 9 Waarschuwing Deze installatie- en bedieningsinstructies zijn ook beschikbaar op Lees voor installatie deze installatie- en bedieningsinstructies door. De installatie en bediening dienen bovendien volgens de locaal geldende voorschriften en regels plaats te vinden. 1. Symbolen die in dit document gebruikt worden Voorzichtig N.B. Waarschuwing Als deze veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, kan dit resulteren in persoonlijk letsel! Als deze veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen, kan dit resulteren in technische fouten en schade aan de installatie! Opmerkingen of instructies die het werk eenvoudiger maken en zorgen voor een veilige werking. 2. Identificatie Zie voor de identificatie van de gassensoren paragraaf 6. Technische gegevens. 3. Algemene informatie Deze installatie- en bedieningsinstructies bevatten alle belangrijke informatie voor gebruikers van de Grundfos gassensoren: Technische gegevens Aanwijzingen voor de ingebruikname, gebruik en onderhoud Veiligheidsinformatie. Wanneer u nadere informatie wenst of tegen problemen aan loopt die niet uitgebreid genoeg in deze handleiding worden besproken, neem dan contact op met Grundfos Water Treatment. Wij ondersteunen u graag met onze uitgebreide kennis op het gebied van meet- en regeltechniek alsmede waterbehandeling. Eventuele suggesties voor het optimaliseren van onze installatie - en bedieningsinstructies zien wij graag tegemoet. 3.1 Garantie Een garantieclaim overeenkomstig onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is alleen geldig als aan de volgende eisen voldaan wordt: Het product wordt gebruikt overeenkomstig de informatie in deze handleiding. Het product is niet gedemonteerd of onjuist gehanteerd geweest. Typische slijtdelen zijn uitgezonderd van de garantie. 2

3 4. Toepassingen De Grundfos gassensoren zijn ontworpen voor het bewaken van gasconcentraties via a aangesloten op microprocessor gebaseerd Conex DIS-G of Conex DIA-G gaswaarschuwingsapparaat. De gassensoren zijn beschikbaar als amperometrische gassensoren voor chloor (Cl 2 ), chloordioxide (ClO 2 ) of ozon (O 3 ). potentiostatische gassensoren voor chloor (Cl 2 ), chloordioxide (ClO 2 ), ozon (O 3 ), ammoniak (NH 3 ) of zoutzuur (HCl). Waarschuwing Andere toepassingen zijn niet goedgekeurd en niet toegestaan. Grundfos kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit onjuist gebruik. 5.2 Voorkomen van gevaar Waarschuwing De sensoronderdelen niet demonteren! Het installeren en aansluiten van de sensore en de bijbehorende accessoires dient uitsluitend te worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel! De lokale veiligheidsregels moeten worden aangehouden! De sensor wordt gebruikt voor controle op lekkages. Constante concentraties kunnen niet worden bewaakt m.b.v. deze sensor. Installatie en onderhoud mag uitsluitend worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel! Nederlands (NL) 5. Veiligheid De eigenaar/operations manager van het systeem is verantwoordelijk voor het volgende: het aanhouden van de lokale veiligheidsregelgeving training van het bedieningspersoneel het voorzien in de voorgeschreven beschermende kleding implementatie van regelmatig onderhoud. 5.1 Verplichtingen van de eigenaar/ operations manager De eigenaar/operations manager moet waarborgen dat personen die met de sensoren werken aan de volgende vereisten voldoen: Ze zijn bekend met de regelgeving omtrent veiligheid op het werk en ongevallenpreventie. Ze zijn getraind in het gebruik van de sensor. Ze hebben de waarschuwingsinformatie en handling-symbolen gelezen en begrepen. Bovendien dient de eigenaar/operations manager ervoor te zorgen dat deze bedieningshandleiding zich altijd in de onmiddellijke omgeving van de sensor bevindt en voor het bedienend personeel altijd toegankelijk is. 6. Technische gegevens 6.1 Amperometrische meting, in combinatie met Conex DIS-G of Conex DIA-G Amperometrische sensoren Nauwkeurigheid: ± 10 % Temperatuurbereik: +5 C tot +45 C Responsetijd: 2 seconden Hersteltijd: 10 tot 15 minuten Verwachte levensduur: 12 maanden Opslagtemperatuur: +5 C tot +30 C Maximale opslagduur: 9 maanden Gewicht: 260 g Sensor Cl 2, ClO 2 Identificatie: keramiek wit Meetbereik: 0,00 tot 5,00 ppm Sensor O 3 Identificatie: keramiek roze Meetbereik: 0,00 tot 5,00 ppm Maatschets 52 Ø TM Afb. 1 Maatschets 3

4 Nederlands (NL) Toebehoren Kabels voor amperometrische gassensoren Omschrijving Aansluitkabel, 10 m Aansluitkabel, 20 m Aansluitkabel, 50 m Artikelnummer ( /10) ( /20) ( /50) 6.2 Potentiostatische meting in combinatie met Conex DIA-G Potentiostatische sensoren Hersteltijd: 1 minuut Temperatuurbereik: -20 C tot +40 C Opslagtemperatuur: +4 C tot +10 C Maximale opslagduur: 3 maanden Gewicht: 150 g Sensor Cl 2 Identificatie (label op de sensor + kleurcode): Geel Meetbereik: 0,00 tot 20,00 ppm Resolutie: < 0,05 ppm/20 C Lineariteit: < 5 % van schaaleindwaarde Gevoeligheidsdrift: < 10 % per 6 maand Responstijd t 90 : < 30 seconden Verwachte levensduur: 24 maanden Sensor NH 3 Identificatie (label op de sensor + kleurcode): Bruin Meetbereik: 0 tot 100 ppm Resolutie: < 1 ppm/20 C Lineariteit: < 10 % van schaaleindwaarde Gevoeligheidsdrift: < 5 % per 6 maanden Responstijd t 90 : < 60 seconds Verwachte levensduur: 24 maanden Sensor HCl Identificatie (label op de sensor + kleurcode): Roze Meetbereik: 0,0 tot 30,0 ppm Resolutie: < 0,7 ppm/20 C Lineariteit: < 5 % van schaaleindwaarde Gevoeligheidsdrift: < 3 % per 6 maanden Responstijd t 90 : < 70 seconden Verwachte levensduur: 24 maanden Sensor O 3 Identificatie (label op de sensor + kleurcode): Grijs Meetbereik: 0,00 tot 1,00 ppm Resolutie: < 0,02 ppm/20 C Lineariteit: < 10 % van schaaleindwaarde Gevoeligheidsdrift: < 10 % per 6 maanden Responstijd t 90 : < 60 seconden Verwachte levensduur: 18 maanden Sensorinterface Een potentiostatische sensor moet worden aangesloten op de Conex DIA-G via een aparte sensorinterface. Zie voor maatschetsen de installatie- en bedieningsinstructies voor Conex DIA-G Toebehoren Kabels voor potentiostatische gassensoren Omschrijving CAN aansluitkabel, 10 m CAN aansluitkabel, 20 m CAN aansluitkabel, 50 m Sensorinterface Artikelnummer ( /10) ( /20) ( /50) ( ) Sensor ClO 2 Identificatie (label op de sensor + kleurcode): Grijs Meetbereik: 0,00 tot 1,00 ppm Resolutie: < 0,03 ppm/20 C Lineariteit: < 10 % van schaaleindwaarde Gevoeligheidsdrift: < 10 % per 6 maand Responstijd t 90 : < 120 seconden Verwachte levensduur: 24 maanden. 4

5 7. Transport en opslag De sensor niet gooien of laten vallen. De sensor moet op een droge en koele plek word-en opgeslagen. Houd de toegestane opslagtemperatuurbereiken aan! 7.1 Uitpakken Controleer de sensor op beschadigingen. Beschadigde sensoren niet installeren of aansluiten! Installeer de sensor zo snel mogelijk na levering. De sensorschijf en het sensorelement worden geleverd in afzonderlijke verpakkingen. Voorzichtig N.B. Open de verpakking van de sensorschijf of het sensorelement pas kort voor montage. Bewaar het verpakkingsmateriaal voor toekomstige opslag of retour zenden, of voer het verpakkingsmateriaal af in overeenstemming met de lokale regelgeving. 8.2 Voorbereiding voor installatie Amperometrische gassensoren in combinatie met Conex DIS-G of Conex DIA-G De amperometrische sensoren mogen N.B. niet worden geïnstalleerd wanneer de maximale opslagtijd is overschreden. 1. Haal de sensorschijf (1) uit de verpakking. 2. Verwijder de kortsluit-jumper (6). 3. Plaats de sensorschijf in de sensorsteun (2) me de uitsparing naar achteren gericht. De sensorschijf moet worden geplaatst tussen de contactoppervlakken (3). 4. Plaats de lagerringafdichting (4) en draai de schroefplug (5) met de hand aan. De lagerringafdichting moet boven het contact liggen. 6 Nederlands (NL) 8. Installatie 8.1 Installatievereisten Droge ruimte. De sensor moet worden geïnstalleerd in een positie waar deze niet geraakt kan worden door water, bijv. door de sprinkler-installatie. Omgevingstemperatuur overeenkomstig de technische gegevens van de specifieke sensor. Trillingsvrije locatie. De sensor mag niet zijn blootgesteld aan directe warmte of zonlicht of aan sterke luchtcirculatie. Toelaatbare luchtvochtigheid: Max. relatieve vochtigheid: 80 % (niet condenserend). Voorzichtig Voorzichtig Wanneer de installatievereisten niet worden aangehouden, kan de sensor beschadigd raken, hetgeen kan leiden tot onjuiste metingen. De sensor moet worden vervangen nadat een gasuitbraak het meetbereik heeft overschreden. De sensor niet blootstellen aan een hogere gasconcentratie, zelfs niet tijdens het opstarten en testen. Afb. 2 Pos Voorbereiding van amperometrische gassensor Omschrijving 1 Sensorschijf 2 Sensorsteun 3 Contactoppervlakken 4 Lagerringafdichting 5 Schroefplug 6 Kortsluit-jumper 5 TM

6 Nederlands (NL) Aansluitkabel naar de sensor 1. Schroef de connector open. 2. Plaats de kabel. 3. Sluit de bruine ader (+) aan op klem Sluit de witte ader (-) aan op klem 2. Kleur van de aders van de Grundfos kabel voor amperometrische meting (2-draads kalbe met enkelvoudige bescherming). Maximale kabellengte: 100 m. 5. Assembleer de connector en steek deze in de sensorsteun. 4. Schroef de wartelmoer (3) los van de sensorsteun (4). Zie afb Verifieer of de afdichtingsinsert (5) juist is aangebracht. 6. Steek het sensorelement (1) in de steun (4). 7. Draai de wartelmoer (3) met de hand aan. 1 Afb. 3 Pos. 2 Elektrische aansluiting van amperometrische gassensor Omschrijving 1 Bruin (+) 2 Wit (-) Potentiostatische gassensoren in combinatie met Conex DIA-G 1. Haal het sensorelement (1) uit de verpakking. 2. Lees de sensorhelling af van het sensorelement (aangegeven door een pijl in afb. 4) en noteer deze voor latere instelling van het gaswaarschuwingselement. 3. Pas op: verwijder de kortsluit-jumper (2) uit het sensorelement (1). Zie afb TM Afb. 5 Pos. Monteren van de sensor in de sensorinterface Omschrijving 1 Sensorelement 3 Wartelmoer 4 Sensorsteun 5 Afdichtingsinsert TM TM N.B. Maximale kabellengte tussen de sen-sorinterface en Conex DIA-G: 500 m. Afb. 4 Verwijder de kortsluit-jumper Pos. Omschrijving 1 Sensorelement 2 Kortsluit-jumper 6

7 8.3 Installeren van de sensoren Amperomatrische gassensoren 1. Bevestig de meegeleverde montagetoebehoren aan de wand, zodat de sensor ca. 30 cm boven de grond is geplaatst. Zie afb Monteer de sensor. Het sensorelement moet naar beneden zijn gericht Potentiostatische gassensoren Installeer de sensorinterface op de volgende wijze. Zie afb. 6. Voor Cl 2, ClO 2, O 3, HCl: ong. 30 cm boven de grond. Voor NH 3 : ong. 30 cm onder het plafond. Het sensorelement moet naar beneden zijn gericht. Voor installatieprocedure, zie installatie- en bedieningsinstructies voor Conex DIA-G. Nederlands (NL) NH3: 30 cm 30 cm Cl2, ClO2, O3, HCl: 30 cm TM Afb. 6 Monteren van de sensor 9. Elektrische aansluitingen Waarschuwing Houd de lokale veiligheidsvoorschriften aan! Kabelaansluitingen en stekers beschermen tegen corrosie en vocht. Houd de installatie- en bedieningsinstructies aan voor het Conex DIS-G of Conex DIA-G gaswaarschuwingsapparaat. Om de elektromagnetische Voorzichtig compatibiliteit (EMC) te waarborgen, moeten de ingangs- en uitgangsstroomkabels zijn afgeschermd. De afscherming moet worden geaard. Sluit de afscherming aan één zijde aan op de aarde. Sluit de afscherming aan één kant aan op PE (aarde). Zie het aansluitschema. Zie de installatie- en bedieningsinstructies, of het klemmendeksel van de Conex DIS-G of Conex DIA-G. Sluit de sensor of de sensorinterface aan op de Conex DIS-G of Conex DIA-G. 10. Bediening Voorzichtig De sensor moet worden vervangen nadat een gasuitbraak het meetbereik heeft overschreden. De sensor niet blootstellen aan een hogere gasconcentratie, zelfs niet tijdens het opstarten en testen Functie De gassensoren zijn ontworpen voor het bewaken van concentraties chloor (Cl 2 ), chloordioxide (ClO 2 ), ozon (O 3 ), ammoniak (NH 3 ) of zoutzuur (HCl) in combinatie met het op een microprocessor gebaseerde Conex DIS-G of Conex DIA-G gaswaarschuwingsapparaat. In de sensor wordt een elektrische stroom geproduceerd door een elektrochemische reactie met het gas. De elektrische stroom wordt versterkt en bewaakt door Conex DIS-G of Conex DIA-G. In geval van een te hoge gasconcentratie, zal waarschuwings- en veiligheidsapparatuur worden geactiveerd (via de uitgang van de Conex DIS-G of Conex DIA-G). 7

8 Nederlands (NL) 11. Opsporen van storingen N.B. Voor storingen tijdens de meting in voor weergegeven fouten, zie de installatie- en bedieningsinstructies van de Conex DIS-G of Conex DIA-G! Storing Oorzaak Oplossing 1. Display van Conex DIS-G of Conex DIA-G permanent op nul. 2. Meetwaarde display van Conex DIS-G of Conex DIA-G niet stabiel. 3. Sensorfout met Conex DIS-G of Conex DIA-G is ingeschakeld. a) Onderbreking in kabel tussen sensor en gaswaarschuwingsapparaat. a) Interferenties op kabel van sensor. Controleer de aansluitkabel en maak de verbinding. Controleer of de afscherming goed is aangesloten. b) Sensor defect. Vervang de sensor. a) Sensor niet aangesloten. Sluit de sensor aan. b) Kabel defect. Vervang de kabel. c) Sensor defect. Vervang de sensor. 12. Onderhoud 12.1 Amperometrische sensoren Vervangen van sensorschijf Zie ook paragraaf 6.1. De sensorschijf moet worden vervangen Na de verwachte levensduur van het sensorelement Na een gasuitbraak die het meetbereik heeft overschreden In geval van schade. Een "Change sensor" (sensor vervangen) melding wordt weergegeven in Conex DIA-G na de verwachte levensduur, wanneer de datum van de sensorinstallatie is bevestigd. Zie voor meer informatie over de "Change sensor" melding, de installatie en bedieningsinstructies voor de Conex DIA-G Potentiostatische sensoren Vervangen van het sensorelement Zie ook paragraaf 6.2. De potentiostatische sensor moet worden vervangen na de verwachte levensduur van het sensorelement na een gasuitbraak die het meetbereik heeft overschreden in geval van schade. Een "Change sensor" melding wordt weergegeven in Conex DIA-G na productiedatum + maximal opslagduur + verwachte levensduur. Zie voor meer informatie over de "Change sensor" melding, de installatie en bedieningsinstructies voor de Conex DIA-G. 8 Waarschuwing Onderhoud mag uitsluitend worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel! 13. Reservedelen Amperometrische gassensoren voor Cl 2, ClO 2 en O 3 Artikelnummer ( ) ( ) ( ) ( ) Beschrijving Amperometrische sensor voor Cl 2, ClO 2, compleet met wandbevestiging Amperometrische sensor voor O 3, compleet met wandbevestiging Reserve sensorschijf voor Cl 2, ClO 2 Reserve sensorschijf voor O 3 Potentiostatische gassensoren voor Cl 2, ClO 2, O 3, NH 3 en HCl Artikelnummer ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Beschrijving Cl 2 gassensor zonder sensorinterface Cl 2 gassensor met sensorinterface ClO 2 gassensor zonder sensorinterface ClO 2 gassensor met sensorinterface O 3 gassensor zonder sensorinterface O 3 gassensor met sensorinterface NH 3 gassensor zonder sensorinterface NH 3 gassensor met sensorinterface HCl gassensor zonder sensorinterface HCl gassensor met sensorinterface

9 14. Afvalverwijdering Dit product of delen ervan dienen te worden afgevoerd op een milieuverantwoorde wijze. Maak gebruik van de juiste afvalverwerkingsdiensten. Als dat niet mogelijk is, neem dan contact op met Grundfos. Nederlands (NL) Wijzigingen voorbehouden. 9

10 Grundfos bedrijven Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Lote 34A Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belorussia Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф Тел.: +(37517) Факс: (37517) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2) 278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 22 Floor, Xin Hua Lian Building Huai Hai Rd, (M) Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: Telefax: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS Water Treatment GmbH Reetzstraße 85 D Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr. 33 D Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, Japan Phone: Telefax:

11 Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: México Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: România GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 24 Tuas West Road Jurong Town Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: South Africa Grundfos (PTY) Ltd. Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box 333) Lunnagårdsgatan Mölndal Tel.: +46(0) Telefax: +46(0) Switzerland GRUNDFOS ALLDOS International AG Schönmattstraße 4 CH-4153 Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:( ) Фах.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Usbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте Ташкент ул.усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) Факс: (3712) Addresses revised Grundfos bedrijven Addresses revised

12 Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence V7.0 Repl V Repl ECM: NL The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be Think Innovate are registrated trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

GRUNDFOS GEÏLLUSTREERDE SERVICE INSTRUCTIE. 50/60 Hz

GRUNDFOS GEÏLLUSTREERDE SERVICE INSTRUCTIE. 50/60 Hz GRUNDFOS GEÏLLUSTREERDE SERVICE INSTRUCTIE MQ 50/60 Hz INHOUD Montage van de terugslagklep in de aanzuigleiding... 4 Het pomphuis verwijderen... 5 Demonteren van de pomp... 12 Vervangen van de condensator...

Nadere informatie

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 LON Module Fitting instructions Montageanleitung Instrukcja montażu Notice de montage Istruzioni di montaggio Instrucciones de montaje ËÁ Â ÙÔðÔı ÙËÛË Montage instructies Monteringsanvisning

Nadere informatie

Elektronische membraanlekkagesensor

Elektronische membraanlekkagesensor GRUNDFOS INSTRUCTIES Elektronische membraanlekkagesensor Installatie- en bedieningsinstructies, bijlage 2 Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies Vertaling van de oorspronkelijke Engelse

Nadere informatie

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Ethernet module. CU 401 accessory. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Ethernet module. CU 401 accessory. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS Ethernet module CU 401 accessory Installation and operating instructions 2 Ethernet module CU 401 accessory Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Nadere informatie

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions 2 NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Nadere informatie

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS INSTRUCTIES, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 High temperature (air-cooled top) Installatie- en bedieningsinstructies Nederlands (NL) Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies

Nadere informatie

GRUNDFOS INSTRUCTIES. Tanks. Doseertank en toebehoren. Installatie- en bedieningsinstructies

GRUNDFOS INSTRUCTIES. Tanks. Doseertank en toebehoren. Installatie- en bedieningsinstructies GRUNDFOS INSTRUCTIES Tanks Doseertank en toebehoren Installatie- en bedieningsinstructies Nederlands (NL) Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies Vertaling van de oorspronkelijke Engelse

Nadere informatie

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC GRUNDFOS INSTRUCTIES SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Installatie- en bedieningsinstructies Nederlands (NL) Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies Vertaling van de oorspronkelijke

Nadere informatie

Starre zuiglansen RSL en voetkleppen FV

Starre zuiglansen RSL en voetkleppen FV GRUNDFOS INSTRUCTIES Starre zuiglansen RSL en voetkleppen FV Installatie- en bedieningsinstructies 2 Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies Vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie.

Nadere informatie

GSM antenna for desk CIM accessory GRUNDFOS INSTRUCTIONS

GSM antenna for desk CIM accessory GRUNDFOS INSTRUCTIONS GSM antenna for desk CIM 250-299 accessory GRUNDFOS INSTRUCTIONS GSM antenna for desk English (GB) Installation and operating instructions.................4 Deutsch (DE) Montage- und Betriebsanleitung......................8

Nadere informatie

GRUNDFOS INSTRUCTIES GRUNDFOS APHA2 L. Installatie- en bedieningsinstructies GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.

GRUNDFOS INSTRUCTIES GRUNDFOS APHA2 L. Installatie- en bedieningsinstructies GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos. GRUNDFOS INSTRUCTIES GRUNDFOS APHA2 L Installatie- en bedieningsinstructies GRUNDFOS INSTRUCTIONS ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l Overeenkomstigheidsverklaring Wij Grundfos verklaren geheel onder eigen

Nadere informatie

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS INSTRUCTIS, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Installatie- en bedieningsinstructies 2 Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies Vertaling

Nadere informatie

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Nadere informatie

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. DDI met PROFIBUS-DP. Aanvulling op de installatie- en bedieningsinstructies

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. DDI met PROFIBUS-DP. Aanvulling op de installatie- en bedieningsinstructies GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS DDI met PROFIBUS-DP Aanvulling op de installatie- en bedieningsinstructies INHOUD Pagina. Symbolen die in dit document gebruikt worden. Algemeen. Technische gegevens. Aansluiten

Nadere informatie

Multi-functie ventiel

Multi-functie ventiel GRUNDFOS INSTRUCTIES Multi-functie ventiel Installatie- en bedieningsinstructies Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies INHOUD Pagina 1. Veiligheidsinstructies 3 1.1 Symbolen die in dit

Nadere informatie

GRUNDFOS INSTRUCTIES LC, LCD 115. Installatie- en bedieningsinstructies

GRUNDFOS INSTRUCTIES LC, LCD 115. Installatie- en bedieningsinstructies GRUNDFOS INSTRUCTIES LC, LCD 115 Installatie- en bedieningsinstructies Nederlands (NL) Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies Vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie. INHOUD 1. Symbolen

Nadere informatie

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management GRUNDFOS INSTRUCTIONS Grundfos Remote Management Installation and operating instructions 2 Grundfos Remote Management English (GB) Installation and operating instructions.................................

Nadere informatie

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIES. Agitators 509. Elektrische mixer. Installatie- en bedieningsinstructies

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIES. Agitators 509. Elektrische mixer. Installatie- en bedieningsinstructies GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIES Agitators 509 Elektrische mixer Installatie- en bedieningsinstructies Conformiteitsverklaring Wij,, verklaren als alleenverantwoordelijke, dat de producten 509, elektrische

Nadere informatie

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUCTIES Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Installatie- en bedieningsinstructies Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96894217 Nederlands (NL) Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies

Nadere informatie

Sololift2 WC-1, WC-3. Installatie- en bedieningsinstructies GRUNDFOS INSTRUCTIES. Other languages

Sololift2 WC-1, WC-3. Installatie- en bedieningsinstructies GRUNDFOS INSTRUCTIES. Other languages GRUNDFOS INSTRUCTIES Sololift2 WC-1, WC-3 Installatie- en bedieningsinstructies Other languages Sololift2 WC-1, WC-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771615 Nederlands (NL) Nederlands (NL) Installatie- en

Nadere informatie

GRUNDFOS INSTRUCTIES. Sololift2 CWC-3. Installatie- en bedieningsinstructies. Other languages. Sololift2 CWC-3

GRUNDFOS INSTRUCTIES. Sololift2 CWC-3. Installatie- en bedieningsinstructies. Other languages. Sololift2 CWC-3 GRUNDFOS INSTRUCTIES Sololift2 CWC-3 Installatie- en bedieningsinstructies Other languages Sololift2 CWC-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771616 Nederlands (NL) Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies

Nadere informatie

GRUNDFOS INSTRUCTIES. Sololift2 C-3. Installatie- en bedieningsinstructies. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUCTIES. Sololift2 C-3. Installatie- en bedieningsinstructies. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUCTIES Sololift2 C-3 Installatie- en bedieningsinstructies Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Nederlands (NL) Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies

Nadere informatie

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Service ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions www.besam.be Service van wereldniveau Kiest u voor Besam, dan kunt u rekenen op onze wereldwijde service met lokale, gecertificeerde en deskundige

Nadere informatie

GRUNDFOS INSTRUCTIES. Drukhoudventielen. Installatie- en bedieningsinstructies

GRUNDFOS INSTRUCTIES. Drukhoudventielen. Installatie- en bedieningsinstructies GRUNDFOS INSTRUCTIES Drukhoudventielen Installatie- en bedieningsinstructies Nederlands (NL) Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies INHOUD Pagina 1. Veiligheidsinstructies 2 1.1 Symbolen

Nadere informatie

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Nadere informatie

DDI with Flow Monitor

DDI with Flow Monitor DDI with Flow Monitor Additional Instruction NL De aanvullende instructies aandachtig lezen en goed bewaren. Wijzigingen voorbehouden. 15.720162-V6.0 FlowMonitor Denmark GRUNDFOS DK A/S Canada Germany

Nadere informatie

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 1 P.R. of China 317,601 2 United Kingdom 313,998 3 U.S. of America 303,541 4 Austria 300,036 5 Singapore 299,143 6 Korea 294,383 7 Chinese Taipei 292,39 8 Czech

Nadere informatie

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 CRT 2, 4, 8, 16

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 CRT 2, 4, 8, 16 GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 CRT 2, 4, 8, 16 Removal of transport bracket and fitting of motor CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN

Nadere informatie

GRUNDFOS INSTRUCTIES RMQ-B. Installatie- en bedieningsinstructies

GRUNDFOS INSTRUCTIES RMQ-B. Installatie- en bedieningsinstructies GRUNDFOS INSTRUCTIES RMQ-B Installatie- en bedieningsinstructies Nederlands (NL) Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies Vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie INHOUD 1. Symbolen

Nadere informatie

GRUNDFOS INSTRUCTIES. Overdrukventielen. Installatie- en bedieningsinstructies

GRUNDFOS INSTRUCTIES. Overdrukventielen. Installatie- en bedieningsinstructies GRUNDFOS INSTRUCTIES Overdrukventielen Installatie- en bedieningsinstructies 2 Nederlands (N) Installatie- en bedieningsinstructies INHOUD Pagina 1. Veiligheidsinstructies 3 1.1 Symbolen die in dit document

Nadere informatie

Cranes for SMD, SMG, SFG, SRG, AMD, AMG, AFG and SRP

Cranes for SMD, SMG, SFG, SRG, AMD, AMG, AFG and SRP GRUNDFOS INSTRUCTIES Cranes for SMD, SMG, SFG, SRG, AMD, AMG, AFG and SRP Installatie- en bedieningsinstructies Nederlands (NL) Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies Vertaling van de oorspronkelijke

Nadere informatie

GRUNDFOS INSTRUCTIES GRUNDFOS APHA2 L. Installatie- en bedieningsinstructies ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com

GRUNDFOS INSTRUCTIES GRUNDFOS APHA2 L. Installatie- en bedieningsinstructies ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com GRUNDFOS INSTRUCTIES GRUNDFOS APHA2 L Installatie- en bedieningsinstructies ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com EC overeenkomstigheidsverklaring Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen

Nadere informatie

GRUNDFOS INSTRUCTIES. Installatie- en bedieningsinstructies

GRUNDFOS INSTRUCTIES. Installatie- en bedieningsinstructies GRUNDFOS INSTRUCTIES SP Installatie- en bedieningsinstructies Overeenkomstigheidsverklaring Overeenkomstigheidsverklaring EC overeenkomstigheidsverklaring Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10)

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) Summery India was sinds 2000 sterk in opkomst als exporteur van druiven. In 2000 ging het nog om een hoeveelheid van 16.000 ton en in 2008 bereikte

Nadere informatie

Walkie Talkie APMP100. Gebruiksaanwijzing

Walkie Talkie APMP100. Gebruiksaanwijzing Walkie Talkie APMP100 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1. Veiligheid 1.1 Beoogd gebruik 1. Pictorgrammen in deze handleiding 1. Algemene veiligheidsvoorschriften. Voorbereiding voor gebruik.1 Uitpakken.

Nadere informatie

Trend Control Systems Ltd

Trend Control Systems Ltd Trend Control Systems Ltd Trend Approved Partner Network: Australia Germany ** Malaysia * Portugal Sweden ** Austria * Belgium China ** Croatia Czech Republic Denmark ** Estonia Faroe Islands Finland *

Nadere informatie

E-Ready? Wordt de Vlaamse consument reeds warm van het e-boek?

E-Ready? Wordt de Vlaamse consument reeds warm van het e-boek? E-Ready? Wordt de Vlaamse consument reeds warm van het e-boek? De verkoopcijfers Cindy Van Mulders Business Unit Manager GfK Retail and Technology GfK introductie GfK Group actief in meer dan 100 landen

Nadere informatie

GRUNDFOS INSTRUCTIES GRUNDFOS APHA2. Installatie- en bedieningsinstructies

GRUNDFOS INSTRUCTIES GRUNDFOS APHA2. Installatie- en bedieningsinstructies GRUNDFOS INSTRUCTIES GRUNDFOS APHA2 Installatie- en bedieningsinstructies Overeenkomstigheidsverklaring Wij Grundfos verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de produkten GRUNDFOS ALPHA2 waarop

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

Clicks & Bricks. Patrick Langley. Feiten over het on- en offline kopen. Director Retail Operations & Servicing

Clicks & Bricks. Patrick Langley. Feiten over het on- en offline kopen. Director Retail Operations & Servicing Clicks & Bricks Feiten over het on- en offline kopen Patrick Langley Director Retail Operations & Servicing GfK Retail and Technology Benelux B.V. - Amstelveen GfK 2012 Bricks&Clicks Market Monitor March

Nadere informatie

Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN. 0 ct

Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN. 0 ct Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN 1 NL DE BE UK FR CN USA SE ES PT BR Abonnementskosten FirmTel MOBILE Per maand 5.00 Firmtel SENS Per maand 14.75

Nadere informatie

Rosemount 5400 Series

Rosemount 5400 Series Snelstartgids 00825-0511-4026, Rev AA Rosemount 5400 Series Kegelantenne met geschroefde aansluiting Snelstartgids WAARSCHUWING Negeren van deze richtlijnen voor veilige installatie en veilig onderhoud

Nadere informatie

FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import jan-may 2015

FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import jan-may 2015 IMPORT IN MILLION DOLLAR Factsheet RUSSIA cut flowers FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com RUSSISCHE IMPORT SNIJBLOEMEN BEGIN DIT

Nadere informatie

AVANTI ANCHOR VEILIGHEIDSPUNT Gebruikershandleiding en installatievoorschriften

AVANTI ANCHOR VEILIGHEIDSPUNT Gebruikershandleiding en installatievoorschriften 1 AVANTI ANCHOR VEILIGHEIDSPUNT Gebruikershandleiding en installatievoorschriften AVANTI ANCHOR VEILIGHEIDSPUNT Gebruikershandleiding en installatievoorschriften Publicatiedatum: 1 editie juni 2007 Producent:

Nadere informatie

De connected shopper journey

De connected shopper journey Over mij Nienke Smit Director Retail & Shopper TNS NIPO TNS NIPO Grote Bickersstraat 74 PO box 247 Amsterdam 1000 AE Amsterdam 020 5225 444 www.tns-nipo.com 2 Het was ooit heel simpel Behoefte Aankoop

Nadere informatie

FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code ) (8 februari 2013)

FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code ) (8 februari 2013) FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code 08 10 50) (8 februari 2013) Summery De wereldproductie van kiwi s was in de eerste heft van het vorige decennium redelijk stabiel op een niveau van ruim 1 miljoen ton daarna

Nadere informatie

KENNISREGIO VLAANDEREN: STERKTES EN UITDAGINGEN IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF

KENNISREGIO VLAANDEREN: STERKTES EN UITDAGINGEN IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF KENNISREGIO VLAANDEREN: STERKTES EN UITDAGINGEN IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF Dirk Van Damme OECD/EDU/IMEP Twitter: @VanDammeEDU Korea Russian Federation Poland Slovenia Czech Republic Slovak Republic

Nadere informatie

Welkom. Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster

Welkom. Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster Welkom Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster Reach the ultimate balance between maximized sales and minimized risks. 4 Weet met wie je zaken doet Controleer klant voor overeenkomst Financïele

Nadere informatie

FACTSHEETshort PEPPERS

FACTSHEETshort PEPPERS FACTSHEETshort PEPPERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts15@gmail.com Paprika s: Nederland verliest terrein aan Spanje Export Nederland dit jaar fors gedaald De Nederlands export

Nadere informatie

Print en Apply Oplossingen Applicatoroverzicht

Print en Apply Oplossingen Applicatoroverzicht Print en Apply Oplossingen Applicatoroverzicht De techniek van het etiketteren... Als u een Domino-product kiest, kunt u er van op aan dat wij de kennis in huis hebben om u de best mogelijke oplossing

Nadere informatie

Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem. White paper

Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem. White paper Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem White paper Flamco B.V. November 2016 Gesloten tegenover open verwarmingssystemen Verwarmings- en koelinstallaties maken gebruik van water voor de energieoverdracht

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika-Nederland 1 Tabel 2A: Voornaamste exportpartners Zuid-Afrika (bedragen x 1.000 euro) Importers Exported value in 2014 Exported value in 2015 Exported value in

Nadere informatie

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 NEDERLANDS - Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsaan wijzingen Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing door en berg deze binnen handbereik

Nadere informatie

ERIFLEX. FLEXIBAR Plooi & Buig Gereedschap

ERIFLEX. FLEXIBAR Plooi & Buig Gereedschap ERIFLEX FLEXIBAR Plooi & Buig Gereedschap ERIFLEX FLEXIBAR plooi gereedschap gereedschap MFF gereedschap voor U-vormen - MFFU gereedschap Fixeer element - MFFV Zie pagina 4 Zie pagina 5 Zie pagina 5 gereedschap

Nadere informatie

Cutflowers: Export Netherlands and other countries - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cutflowers: Export Netherlands and other countries - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 in million euro Factsheet cutflowers export worldwide november 2015 FACTSHEET CUTFLOWERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WERELDHANDEL SNIJBLOEMEN: 7 MILJARD EURO

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de installateur

ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de installateur ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de installateur Handleiding voor de gebruiker z.o.z. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering ZGNL-Manual_8849051062, V0913, NL, Onderhevig aan verandering Asia (China)

Nadere informatie

ShowTex Handleiding AutoReveal

ShowTex Handleiding AutoReveal ShowTex Handleiding AutoReveal Inhoud Introductie 03 Veiligheidsinstructies 04 Onderdelen 05 Installatie 07 1 Open de flight case 07 2 Bevestig het gordijn 07 3 Verbind de motor met de linkkabel 07 4 Verbind

Nadere informatie

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Dirk Van Damme Hoofd van het Centre for Educational Research and Innovation - OECD 1. EEN HO-KWALIFICATIE HEEFT EEN

Nadere informatie

Presentatie Smits. Vendor Solutions. Hajo Kuperus Accountmanager Vendorlease 2 december 2014

Presentatie Smits. Vendor Solutions. Hajo Kuperus Accountmanager Vendorlease 2 december 2014 Presentatie Smits Vendor Solutions Hajo Kuperus Accountmanager Vendorlease 2 december 2014 Agenda Wie zijn wij? Wat gaan wij samen doen? Hoe werkt dat? Leasevormen Acties Onze ambitie 2 In het kort Opgericht

Nadere informatie

GRUNDFOS INSTRUCTIES SCALA. Installatie- en bedieningsinstructies

GRUNDFOS INSTRUCTIES SCALA. Installatie- en bedieningsinstructies GRUNDFOS INSTRUCTIES SCALA Installatie- en bedieningsinstructies Nederlands (NL) Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies Vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie Deze installatie-

Nadere informatie

HANDLEIDING VOICE/DATA SIM USA

HANDLEIDING VOICE/DATA SIM USA HANDLEIDING VOICE/DATA SIM USA Copyright 2017. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 01 aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR LOGIESVORM,

Nadere informatie

Installatie-instructies SoliriS ModuliS SliM receiver rts Ref A PATENT EP

Installatie-instructies SoliriS ModuliS SliM receiver rts Ref A PATENT EP www.somfy.com Installatie-instructies NL SoliriS ModuliS SliM receiver rts Ref. 5061170A PATENT EP1387034 Inhoudsopgave pagina 1. Veiligheid en verantwoordelijkheid:...3 2. Installatie:...3 3. In bedrijf

Nadere informatie

KNX: De wereldwijde STANDAARD voor woning- en gebouwcontrole

KNX: De wereldwijde STANDAARD voor woning- en gebouwcontrole KNX: De wereldwijde STANDAARD voor woning- en gebouwcontrole KNX is de Standaard CENELEC EN 50090 de enige Europese Standaard voor Elektronische Huisen gebouwsystemen (HBES) gebaseerd op KNX. CEN EN 13321-1

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL AANKOMSTEN NAAR LOGIESVORM, 2011 Tabel P.

Nadere informatie

CCTV SECURITY AND PROTECTION BY COMELIT MAART - APRIL - MEI 2014. Prijzen netto installateur geldig van 01 maart t/m 31 mei 2014.

CCTV SECURITY AND PROTECTION BY COMELIT MAART - APRIL - MEI 2014. Prijzen netto installateur geldig van 01 maart t/m 31 mei 2014. MAART - APRIL - MEI 2014 CCTV SECURITY AND PROTECTION BY COMELIT Prijzen netto installateur geldig van 01 maart t/m 31 mei 2014. SECURITY AND PROTECTION BY COMELIT COMPACTE CAMERA 600TVL, 3.6MM, IR 20M,

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL www.milo-profi.com 2014 Toerisme in cijfers Tourism in figures XL overnachtingen huurlogies via verhuurkantoren aan de kust 2014 overnight stays in accommodations for rent by rental agencies at the coast

Nadere informatie

Rosemount golfgeleide radar

Rosemount golfgeleide radar 00825-0311-4530, Rev AB Rosemount golfgeleide radar Montage-instructies voor de gesegmenteerde sonde WAARSCHUWING Als u deze installatie- en onderhoudsrichtlijnen niet aanhoudt, kan ernstig letsel het

Nadere informatie

Marketsurvey ONIONS. UIEN: Wereldproduct Wereldhandel groeit met ton per jaar. Marketsurvey onions

Marketsurvey ONIONS. UIEN: Wereldproduct Wereldhandel groeit met ton per jaar. Marketsurvey onions Marketsurvey ONIONS UIEN: Wereldproduct Wereldhandel groeit met 350.000 ton per jaar De productie en internationale handel van uien groeit wereldwijd gezien nog steeds. De FAO schat dat er jaarlijks meer

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Alles wat u nodig heeft voor een propere, veilige en efficiënte autoherstelplaats

Alles wat u nodig heeft voor een propere, veilige en efficiënte autoherstelplaats Alles wat u nodig heeft voor een propere, veilige en efficiënte autoherstelplaats Verbeter uw werkplaats Uitlaatgassen en lasrook, schuur- en slijpstof, olielekken en vuile slangen - dit zijn maar een

Nadere informatie

Het nieuwe Dormer logo een toelichting

Het nieuwe Dormer logo een toelichting Het nieuwe Dormer logo een toelichting Het nieuwe Dormer logo een toelichting In 2014 zijn Dormer Tools en Pramet Tools samen gegaan onder de naam Dormer Pramet. Waardoor een nieuw bedrijfslogo is ontstaan.

Nadere informatie

HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS: TOEKOMST-BESTENDIG?

HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS: TOEKOMST-BESTENDIG? HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS: TOEKOMST-BESTENDIG? Dirk Van Damme OECD/EDU twitter @VanDammeEDU Het Vlaamse secundair onderwijs: toekomstbestendig? Wat bedoelen we met toekomstbestendig: Efficiëntie:

Nadere informatie

ONLINE DATENBLATT PHT-CB1X0ST10S0AMS0Z PHT DRUKSENSOREN

ONLINE DATENBLATT PHT-CB1X0ST10S0AMS0Z PHT DRUKSENSOREN ONLINE DATENBLATT PTCBX0ST0S0AS0Z PT PTCBX0ST0S0AS0Z PT A B C D E F Afbeelding kan afwijken Bestelinformatie Type Artikelnr. PTCBX0ST0S0AS0Z 60409 eer apparaatuitvoeringen en accessoires www.sick.be/pt

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

HUIDIGE STATUS. HuidigeBlue&MeTomTom geïntroduceerdop PuntoEvo in 2009 en nuleverbaarop 6 modellen

HUIDIGE STATUS. HuidigeBlue&MeTomTom geïntroduceerdop PuntoEvo in 2009 en nuleverbaarop 6 modellen BLUE&ME TOMTOM 2 Parts&Services Accessoire Marketing Fiat Group Automobiles Nertherlands B.V. Accessories Marketing, Mei 2011 20 Novembre, 2010 HUIDIGE STATUS MITO GIULIETTA 500 PUNTO EVO DOBLO QUBO F.L.

Nadere informatie

GRUNDFOS INSTRUCTIES. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Installatie- en bedieningsinstructies

GRUNDFOS INSTRUCTIES. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Installatie- en bedieningsinstructies GRUNDFOS INSTRUCTIES Grundfos GO Remote Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301 Installatie- en bedieningsinstructies Nederlands (NL) Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies Vertaling van de oorspronkelijke

Nadere informatie

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2015 gesteld op 46.000. In totaal zijn 5.462 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2015 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Asparagus: Acreage and companies in the Netherlands

Asparagus: Acreage and companies in the Netherlands FACTSHEET ASARAGUS Areaal Nederland groeit niet meer In 2012 is er een einde gekomen aan het gestaag groeien van het areaal asperges in Nederland. Het CBS registreerde vorig jaar een areaal van 2.890 ha.

Nadere informatie

The Right Tool at the Right Time. High performance extra korte boren voor roestvaststaal YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913

The Right Tool at the Right Time. High performance extra korte boren voor roestvaststaal YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 The Right Tool at the Right Time High performance extra korte boren voor roestvaststaal YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 2 Eigenschappen & Voordelen Materiaal Vervaardigd uit een Cobalt-gelegeerd HSS-E

Nadere informatie

www.nilfisk-alto.com HEADQUARTER DENMARK Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 2605 Brøndby Denmark Tel.: (+45) 43 23 81 00 Fax: (+45) 43 43 77 00 E-mail: mail@nilfisk-advance.dk SALES COMPANIES AUSTRALIA

Nadere informatie

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco

Nadere informatie

FACTSHEET VERWERKTE GROENTEN Incl. aardappelproducten

FACTSHEET VERWERKTE GROENTEN Incl. aardappelproducten FACTSHEET VERWERKTE GROENTEN Incl. aardappelproducten Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; jankeesboon15@gmail.com; www.fruitandvegetablefacts.com Nederland grote producent en exporteur verwerkte

Nadere informatie

GRUNDFOS INSTRUCTIES RMQ-A. Installatie- en bedieningsinstructies

GRUNDFOS INSTRUCTIES RMQ-A. Installatie- en bedieningsinstructies GRUNDFOS INSTRUCTIES RMQ-A Installatie- en bedieningsinstructies Nederlands (NL) Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies Vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie INHOUD Pagina 1. Symbolen

Nadere informatie

ONLINE DATA SHEET VL18-3P3140 V18 PRODUCTPORTFOLIO

ONLINE DATA SHEET VL18-3P3140 V18 PRODUCTPORTFOLIO ONLINE DATA SHEET VL8-P40 V8 VL8-P40 V8 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Afbeelding kan afwijken Bestelinformatie Gedetailleerde technische specificaties Kenmerken Sensor-/detectieprincipe Behuizingsvorm

Nadere informatie

Handelssstromen appelen veranderen; groeimarkten vooral buiten Europa

Handelssstromen appelen veranderen; groeimarkten vooral buiten Europa FACTSHEET Apples Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Handelssstromen appelen veranderen; groeimarkten vooral buiten Europa Polen in afgelopen seizoen (12/13) s werelds

Nadere informatie

Aardbeien voor Nederland groeiproduct, maar in 2013 even niet

Aardbeien voor Nederland groeiproduct, maar in 2013 even niet FACTSHEET AARDBEIEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Aardbeien voor Nederland groeiproduct, maar in 2013 even niet Aan de groei van de Nederlandse aardbeien productie

Nadere informatie

De connected shopper journey

De connected shopper journey Het was ooit heel simpel Behoefte Aankoop 2 maar het beïnvloeden van shoppers wordt een steeds complexere taak Behoefte Aankoop 3 ... die zich in toenemende mate buiten de winkel afspeelt 4 We leven in

Nadere informatie

Professionele beveiligingskabel

Professionele beveiligingskabel Professionele beveiligingskabel CQR Fire & Security Portfolio professionele beveiligingskabel FIRE & SECURITY First Choice for Quality FIRE & SECURITY CQR Fire & Security In samenwerking met CQR biedt

Nadere informatie

Honeywell Safety Products LEID ZE NAAR VEILIGHEID. Hoofdbescherming

Honeywell Safety Products LEID ZE NAAR VEILIGHEID. Hoofdbescherming Honeywell Safety Products LEID ZE NAAR VEILIGHEID Ogen, gezicht, hoofd en lassen Veiligheidshelmen en accessoires van North bieden veilige, comfortabele bescherming die uw medewerkers zullen willen gebruiken.

Nadere informatie

Einde aan "roaming-afzetterij": tarieven voor sms-en, bellen en internetten vanuit het buitenland vanaf vandaag een stuk lager dankzij EU-maatregelen

Einde aan roaming-afzetterij: tarieven voor sms-en, bellen en internetten vanuit het buitenland vanaf vandaag een stuk lager dankzij EU-maatregelen IP/09/1064 Brussel, 1 juli 2009 Einde aan "roaming-afzetterij": tarieven voor sms-en, bellen en internetten vanuit het buitenland vanaf vandaag een stuk lager dankzij EU-maatregelen Met ingang van vandaag

Nadere informatie

Changer CDC A03. Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding.

Changer CDC A03. Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding. Changer CDC A3 7 67 7 2 Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding http://www.blaupunkt.com Aanwijzingen... 31 Aanwijzingen voor de veiligheid... 31 Bediening... 32 Technische gegevens... 34 Inbouw... 35

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

4e Post EAUN Meeting. Men s Health. Willem de Blok Verpleegkundig specialist oncologie-urologie Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam Board member EAUN

4e Post EAUN Meeting. Men s Health. Willem de Blok Verpleegkundig specialist oncologie-urologie Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam Board member EAUN 4e Post EAUN Meeting Men s Health Willem de Blok Verpleegkundig specialist oncologie-urologie Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam Board member EAUN Weergave presentatie Ian Banks 14-6-2011 Brussel Men s Health

Nadere informatie

BESCHEIDEN ROL NEDERLAND IN WERELDMARKT WALNOTEN

BESCHEIDEN ROL NEDERLAND IN WERELDMARKT WALNOTEN FACTSHEET WALNOTEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com BESCHEIDEN ROL NEDERLAND IN WERELDMARKT WALNOTEN Wereldhandel in noten: 20 miljard euro waarvan 2 miljard walnoten.

Nadere informatie

Naar een zorgcontinuüm : het Protocol 3 en het RAI-instrument

Naar een zorgcontinuüm : het Protocol 3 en het RAI-instrument Naar een zorgcontinuüm : het Protocol 3 en het RAI-instrument PATRICK MAGGI SAM DELYE PROF. CHRISTIANE GOSSET OUDERENZORG BEST PRACTICES UIT DE EUROMETROPOOL LILLE-KORTRIJK-TOURNAI 16/09/2014 Komt uit

Nadere informatie

Statistieken 2013 97 ste Vierdaagse

Statistieken 2013 97 ste Vierdaagse Statistieken 2013 97 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2013 gesteld op 46.000. In totaal zijn 4.314 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2013 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

More info: ,

More info: , FACTSHEET MUSHROOMS More info: JanKeesBoon15@gmail.com, +31 6 54 687 684, www.fruitandvegetablefacts.com CHAMPIGNONS Nederland wereldwijd een belangrijke speler Wereldwijd gezien laat de grensoverschrijdende

Nadere informatie