INFORMATIE VOOR EXPOSANTEN. NOV JAARCONGRES 2014 World Trade Center Rotterdam Beursplein AA Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE VOOR EXPOSANTEN. NOV JAARCONGRES 2014 World Trade Center Rotterdam Beursplein 37 3011 AA Rotterdam"

Transcriptie

1 INFORMATIE VOOR EXPOSANTEN NOV JAARCONGRES 2014 World Trade Center Rotterdam Beursplein AA Rotterdam

2 INHOUD INTRODUCTIE ALGEMENE INFORMATIE BEPALINGEN & VOORSCHRIFTEN NOV CONGRES INFORMATIE EXPOSANTEN AANVRAAG BADGES EN KAARTEN DONDERDAGAVOND SEPARAAT MAAR ONLOSMAKELIJK MET DIT HANDBOEK VERBONDEN: Bijlage 1: Bijlage 1: Laad- en losruimte WTC Rotterdam Bijlage 2: Gebruiksregels voor standhouders Bijlage 3: Standbestellingen Catering Bijlage 4: Standbestellingen: electra, AV faciliteiten en Rigging Bijlage 5: Voorlopige plattegrond expositie De volgende informatie is door de organisatoren van het NOV jaarcongres opgesteld om exposanten te assisteren bij de promotie van bedrijf en product. Hoewel met de grootste zorg samengesteld, zijn de organisatoren niet aansprakelijk en nemen zij geen enkele verantwoordelijkheid voor een mogelijke onnauwkeurigheid of weglating in de nu volgende informatie, of zijn zij verantwoordelijk voor de diensten van enige persoon of firma die in deze informatie worden aanbevolen als officiële leverancier van goederen of diensten. 1

3 INTRODUCTIE Geachte exposant, Wij bieden u dit Exposantenhandboek aan om het voortraject van de organisatie van het NOV 2014 Jaarcongres te Rotterdam zo voorspoedig en soepel mogelijk te laten verlopen. Dit handboek is uitsluitend beschikbaar in de Nederlandse taal. Voor uw evt. buitenlandse standbouwer zult u zelf een vertaling moeten opstellen. Wij zijn u graag tot hulp bij eventuele aanvullende vragen, verzoeken of bij het oplossen van eventuele problemen. U kunt daartoe contact opnemen met Excel Congresservice Odette CM de Beer Kock. Voor contactgegevens zie onder. Op de site kunt u informatie vinden over het wetenschappelijk programma, het sociaal programma en overige zaken. Deze site wordt regelmatig bijgewerkt en het is de moeite waard hier af en toe eens een kijkje te nemen. Mocht u informatie missen, laat u ons dat dan weten? Graag maken wij u er op attent dat gedurende het congres er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt bij congresdeelnemers tussen artsen en niet- artsen. Met name exposanten dienen rekening te houden met de bestaande regelgeving dat zij zich niet mogen richten tot niet- artsen. Het zich niet houden aan deze regeling is voor eigen rekening en risico. Op de site service kunt u alle online invulformulieren vinden voor het aanvragen van extra badges, kaarten donderdagavond, plattegronden, e.d. Wij verheugen ons op een succesvol evenement en een prettige samenwerking met u en uw eventuele standbouwer. Veel succes met de voorbereidingen en tot ziens in Rotterdam! Odette C.M. de Beer Kock Nieuwe Bosscheweg JJ Tilburg E. Tel Mob

4 ALGEMENE INFORMATIE Datum Donderdag 6 en vrijdag 7 februari 2014 Congreslokatie WTC ROTTERDAM Beursplein AA Rotterdam Locatie expositie: De expositie van het NOV jaarcongres 2014 wordt opgebouwd in Shipping Mercurius en Exchange Hall van het Beurs WTC. Alle hallen zijn voorzien van een marmeren vloer (grijs/wit). En wordt niet van vloerbedekking voorzien. De maximale bouwhoogte in de hallen is 7,50 meter. De licht grijs gearceerde gebieden, geven aan dat er een beperking is in hoogte. Hotelaccommodatie: Wij hebben prijsafspraken gemaakt met diverse hotels in Rotterdam waar u rechtstreeks tegen gereduceerd tarief kunt reserveren. Een overzicht van deze hotels kunt u vinden op service 3

5 BEPALINGEN & VOORSCHRIFTEN NOV CONGRES SPONSOR OVEREENKOMST Voorafgaand aan het congres dient u een sponsor contract te hebben afgesloten met de NOV. Zonder dit contract is het niet mogelijk deel te nemen als exposant. Opbouw is slechts mogelijk indien alle betreffende gelden m.b.t. het sponsorcontract betaalbaar zijn gesteld. Catering vanuit de stand Non alcoholische dranken zoals sappen en koffie mogen vanuit alle stands geschonken worden. WTC Catering heeft binnen het gebouw exclusief recht van catering. Voor het serveren van een van een hapje of een (niet alcoholisch) drankje vanuit de stand kunt u het online aanvraagformulier invullen. Uitdrukkelijk geldt dat geen alcoholhoudende drank geschonken mag worden. Indien een standhouder zich hier niet aan houdt, zullen er acuut maatregelen worden genomen, waarbij eventuele sancties als uitsluiting voor de lopende en volgende exposities niet uit de weg zullen worden gegaan. Op donderdag na afloop van het wetenschappelijk programma wordt een aperitief geserveerd tussen de stands dat wordt aangeboden door het bestuur NOV. Deze dranken worden vanuit de stands van de gouden pakkethouders geserveerd. Overige standhouders kunnen toestemming krijgen gelijktijdig vanuit hun stand dranken te serveren echter eerst na toestemming en overeenstemming van de penningmeester NOV. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek doen via Kosten bedragen 1.500,- excl. de kosten voor de borrel. Het NOV bestuur voorziet niet in bittergarnituur. Het staat alle standhouders vrij dit te verzorgen. U kunt dit regelen via het online aanvraagformulier catering. Deadline aanvraag extra badges en kaarten feest De uiterste datum om extra badges en kaarten aan te vragen is dinsdag 7 januari. Alle tarieven, die vermeld staan op de formulieren zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld. Betaling U ontvangt voorafgaand aan het congres een factuur voor de gereserveerde m2. Deze dient u voor woensdag 1 januari te betalen. De extra s zoals badges en kaarten voor donderdagavond worden separaat gefactureerd. U ontvangt uiterlijk vrijdag 10 januari hiervoor een factuur. Deze laatste dient voor aanvang van het congres betaald te zijn. Indien de betalingen niet zijn ontvangen kunt u niet opbouwen en dus niet exposeren. Annulering van standruimte Voor annulering gelden de richtlijnen die in het sponsor contract staan dat u met de NOV heeft gesloten. Wijzigingen in afmetingen standruimte U kunt de afmeting van de door u gereserveerde standruimte voor het congres wijzigen tot maandag 30 december, mits de situatie dit toelaat. Daarna kunnen wijzigingen niet meer 4

6 doorgevoerd worden. Wijzigingen in expositie plattegrond U ontvangt uiterlijk vrijdag 10 januari een definitieve plattegrond. Eerder aan u toegestuurde plattegronden of op de website getoonde plattegronden zijn voorlopig en aan eventuele wijzigingen onderhevig. Contact met congresdeelnemers Alle congresdeelnemers zijn verplicht een badge zichtbaar te dragen. Er zijn verschillende kleurstellingen per badge: NOV leden (herkenbaar aan witte strook NOV leden onder aan de badge): 1. Beroepsbeoefenaar/arts: wit (donderdag) en geel (vrijdag) 2. Niet arts: oranje (donderdag) en groen (vrijdag) Niet NOV leden (herkenbaar aan rode strook gasten onder aan de badge) 1. Beroepsbeoefenaar/arts: wit (donderdag) en geel (vrijdag) 2. Niet arts: oranje (donderdag) en groen (vrijdag) Niet alle deelnemers zijn BIG geregistreerd. Deze deelnemers dragen een oranje / groene badge. De exposanten dienen rekening te houden met de bestaande regelgeving dat zij zich niet mogen richten tot niet- artsen. Het zich niet houden aan deze regeling is voor eigen rekening en risico. Gebruik van gangpaden en doorgang van congresdeelnemers Niets mag de vrije doorgang van congresdeelnemers in de weg staan. Het plaatsen van materialen in de gangpaden is verboden. Het geplaatste reclamemateriaal wordt direct verwijderd tegen betaling van een boete. Delen van standruimte Het is niet toegestaan de door u gereserveerde standruimte te delen met andere firma s en/of organisaties. Verstoring van andere stands De activiteiten op uw stand noch het gedrag van uw standpersoneel mag de overige aanwezige standhouders verstoren. Dit is ter beoordeling aan de organisatie. Aansprakelijkheid De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor vermissingen en schades aan stand van exposanten. Schade aan de expositieruimte ten gevolge van standbouw worden aan de betreffende exposant in rekening gebracht. De exposant dient zich te houden aan de bouwvoorschriften van de locatie. Schade aan de eigendommen van de locatie die voortvloeit uit overtreding van deze voorschriften komen direct voor rekening van de exposant. Deelname aan de tentoonstelling geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. De deelnemer vrijwaart de NOV en Excel Congresservice voor alle aanspraken (van derden) als gevolg van schade veroorzaakt door de deelnemer tijdens de tentoonstelling. 5

7 De NOV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer zal lijden als gevolg van zijn aanwezigheid bij deelname aan de tentoonstelling, waaronder vermissing en schade aan goederen van de deelnemer. Badges standpersoneel Door de organisatie worden conform uw contract gratis toegangskaarten/badges beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de standbemanning. U kunt zelf maximaal het zelfde aantal bijkopen als in vermeld in uw contract: Pakket Goud 10 Pakket Zilver 6 Pakket Brons 3 Losse intekening 2 De kosten hiervoor zijn 150,- per persoon per dag. Indien u extra m2 heeft gekocht buiten het pakket dan ontvangt u 1 gratis badges per 6 m2 extra standruimte. Al het standpersoneel moet voor aanvang van het congres aangemeld zijn bij de congresorganisatie. Ieder ontvangt een persoonlijke badge en moet deze gedurende de congresdagen zichtbaar dragen. De badges zijn per dag verschillend en dienen in de ochtend door iedereen persoonlijk te worden opgehaald bij de daartoe bestemde registratiebalie. Op vrijdag ontvangt men uitsluitend een nieuwe badge na inlevering van de badge van de vorige dag. Tevoren dient u de namen van uw standbemanning online in te voeren op service Privacy congresbezoekers De NOV respecteert de privacy van de congresbezoekers en kan om die reden geen deelnemerslijst ter beschikking stellen. Het is ook niet toegestaan zonder toestemming van de NOV foto s te maken. Restituties standhuur bij annulering door NOV Indien het congres geen doorgang heeft volgt restitutie volgens de bepalingen in het sponsor contract dat u met de NOV heeft afgesloten. Slotbepaling Door het invullen en ondertekenen van het contract voor exposanten verklaart de exposant zich te houden aan de bepalingen en voorschriften en richtlijnen van de NOV. In alle gevallen waarin deze bepalingen en voorschriften niet voorzien beslist de organisatie. 6

8 INFORMATIE EXPOSANTEN Exposanten service: Via de Excel Exposantenservice op de website kunt u een compleet pakket bestellen voor de uitvoering van uw stand. Te denken valt aan: Uniforme standbouw Rigging Stroomvoorziening Internet Catering Watervoorziening De kosten voor deze faciliteiten worden door het WTC rechtstreeks aan u in rekening gebracht. De expositie vindt plaats in Shipping Mercurius en Exchange Hall. Uw standplaats is aangegeven op de bijgevoegde expositieplattegrond in deze handleiding. De expositieplattegrond is een voorlopige plattegrond. Hierin kunnen in de loop van de tijd nog wijzigingen doorgevoerd worden. De definitieve plattegrond ontvangt u donderdag 7 januari Openingstijden expositie De openingstijden voor de expositie zijn als volgt: Donderdag 6 februari 2014 van uur Vrijdag 7 februari 2014 van uur Opbouwdagen: Dinsdag 4 februari 2014: Alleen goud en zilver pakkethouders v.a Opbouw stands gouden pakkethouders: Laad- en losruimte Expeditie Meentzijde (zie bijlage 1) v.a Opbouw stands zilveren pakkethouders Laad- en losruimte Expeditie Meentzijde (zie bijlage 1) Woensdag 5 februari 2014: Alle standhouders v.a uur Opbouw gouden en zilveren pakkethouders Laad- en losruimte Expeditie Meentzijde (zie bijlage 1) V.a uur Opbouw bronzen pakkethouders Laad en losruimte, Expeditie Rodezandzijde (zie bijlage 1) 7

9 Gezien het feit dat het WTC zeer beperkt aantal laad- en losplekken heeft is het laden en lossen aan strenge regels gebonden. Dit om lange wachttijden voor uw standbouwer te voorkomen. Voor de opbouw wordt gebruik gemaakt van een tijdsindeling. Deze ontvangt u in een later stadium. Om opstoppingen te voorkomen wordt u verzocht in één keer uw complete lading te lossen en direct na het lossen van uw goederen de auto/ vrachtauto te verwijderen bij de goedereningang en te parkeren op de parkeerplaats. Er is ter plaatse een verkeersregelaar aanwezig. U bent verplicht zijn aanwijzingen op te volgen. Afbouwtijden Vrijdag 7 februari uur Vanwege het feit dat de congreszaal zijn in en uitgang heeft in de expositieruimte mag u de stand pas afbreken na vertrek van alle congresdeelnemers. Het wetenschappelijk programma duurt tot uur en daarna wordt nog de mogelijkheid geboden voor een drankje ter afsluiting van het congres op de expositievloer. Vanaf uur kan er afgebroken worden. Aan de exposant wordt direct na de sluiting (18.00 uur op vrijdag 8 februari) van het congres gelegenheid gegeven tot ontruiming van de stand. Het achterlaten of storten in rolcontainers van grof standbouwmateriaal, zoals grote houtschotten, friezen en vloerbedekking is strikt verboden. Indien er na afbraak van de stand grof afval door de standbouwer op de locatie wordt achtergelaten, worden de afval- en verwijderingkosten die aan de organisatie in rekening zijn gebracht aan de exposant doorbelast. Voor het afbreken gelden de volgende richtlijnen: Gouden sponsoren: Laden en lossen aan de Meentzijde Zilveren sponsoren: Laden van materialen aan de Rode Zand Bronzen sponsoren: Beurs WTC garage & lift Losse standhouders: Beurs WTC garage & lift. Op vrijdag 8 februari 2013 om uur dienen alle stands en standmaterialen afgevoerd te zijn. Catering Tijdens de opbouwdagen is koffie en thee beschikbaar. Voor broodjes/warme maaltijden kunnen bouwers (tegen betaling) terecht bij het restaurant in het WTC. N.B. catering tijdens de congresdagen is voorbehouden aan het WTC. U kunt catering aanvragen en voor meer specifieke wensen direct contact opnemen met het WTC, Ellis Nieuwlaat T: +31 (0) E: Stroomvoorziening per stand De stand worden voorzien van de volgende stroomaansluitingen: Gouden standhouders: 10 stroomaansluitingen van 220 V Zilveren standhouders: 6 stroomsaansluitingen van 220 V Bronzen standhouders: 3 stroomaansluitingen van 220 V Losse standhouders: 2 stroomaansluiting van 220 V Extra voorzieningen kunt u aanvragen via het online formulier. 8

10 Opslag/Transport De mogelijkheden voor opslag van materialen tijdens de congresdagen is beperkt aanwezig. Aanvoer en afvoer materialen Wij adviseren u om zelf een kar(retje) voor transport mee te nemen (deze worden niet beschikbaar gesteld door WTC). Aansprakelijkheid Alle goederen van de exposant blijven voor rekening en risico van de exposant. Het WTC is 24 uur open en wordt dus niet afgesloten, wel is het zo dat s avonds/ s nachts de deuren dicht gaan en de beveiliging alleen mensen binnen laat op vertoon van hun pas. NOV/Excel Congresservice noch WTC aanvaardt aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van goederen en/of persoonlijk letsel van de exposant, diens medewerkers, gasten en/of gebruikers. Calamiteiten Bij calamiteiten kunt u ter plekke contact opnemen met de dutymanager. De dutymanager zal vervolgens de betreffende instantie inlichten. 9

11 AANVRAAG BADGES EN KAARTEN DONDERDAGAVOND Congresbadges: Het aantal badges dat u bij uw standruimte ontvangt is als volgt bepaald: Gouden pakkethouders 10 badges per dag Zilveren pakkethouders 6 badges per dag Bronzen pakkethouders 3 badges per dag Losse standhouders 2 badges per dag In geval u extra m2 heeft gereserveerd ontvangt u een badges per 6 m2. Mocht dit niet voldoende zijn dan kunt u uiteraard extra badges bestellen. De kosten voor extra badges zijn 150,- per badge per dag. Dit bedrag wordt door de NOV aan u in rekening gebracht. U kunt extra badges aanvragen en de namen van uw standbemanning doorgeven via het online formulier op: service Dit formulier is beschikbaar tot 15 januari. Kaarten donderdagavond: Op donderdagavond vindt in het Westelijk Handelsterrein organiseert de NOV een feest voor alle congresdeelnemers en standhouders van het NOV congres. Dit feest heeft een informeel karakter en biedt u de mogelijkheid om nader kennis te maken met de congresdeelnemers danwel met uw collega s. Deze kaarten worden verstrekt a 75,- per kaart. Het maximaal aantal kaarten dat voor uw bedrijf kan worden gereserveerd is conform het aantal badges dat u heeft afgenomen voor de expositie. Indien u de kaarten wil ontvangen dient u dat aan te geven op het online aanvraagformulier. Als u de kaarten niet aanvraagt zijn ze ook ter plaatse niet voor u beschikbaar. 10

12 Bijlage 1: Laad- en losruimte WTC Rotterdam 1. Laad en losruimte, Expeditie Meentzijde Expeditie Meentzijde is een ingang voor groot materiaal en wordt in de regel standaard gebruikt. Adres: Beurs- World Trade Center Meent JS ROTTERDAM Deze expeditie- ingang is gelegen aan de Meentzijde van het Beurs- WTC. U herkent Expeditie Meentzijde aan de grote zwarte schuifdeuren. Laad- en losplaatsen zijn aangegeven op de straat en bevinden zich tegenover McDonald s. Deze doorgang heeft een hoogte van 220 cm en breedte van 185 cm. De algemene regels voor laden en lossen zijn hier van toepassing. Let dus goed op, de politie controleert hier streng. Eventuele boetes kunt u bij ons niet reclameren. U dient direct na het laden en lossen uw voertuig te verplaatsen naar de betaalde parkeerplaatsen aan de overzijde. (betaling alleen via Chipknip). U kunt, tegen betaling, ook parkeren in de WTC- V&D Parkeergarage (meerdere betaalmogelijkheden). De expeditielift heeft de volgende afmetingen: - 5,50 meter lang - 2,19 meter breed - 2,30 meter hoog De maximale belasting van de expeditielift is KG. Drukt u in de lift op de knop met nummer 2 (Main Hall) en houdt u rekening met de sensoren in de lift (geel gearceerd). De beursvloer bevindt zich op de tweede etage. Dit is uit de lift linksaf en de lange gang volgen. 2. Laad en losruimte, Expeditie Rodezandzijde Expeditie Rodezandzijde is een extra ingang voor kleiner materiaal Adres: Beurs- World Trade Center Rodezand AM ROTTERDAM Deze expeditie- ingang is gelegen aan de Rodezandzijde van het Beurs- WTC (ter hoogte van de Leeuwenstraat). Bij de deuren staat een bewaker/controleur. U kunt door middel van het tonen van uw laad- en lospas toegang krijgen tot de laad- en losruimte. 11

13 Laad- en losplaatsen zijn aangegeven op de straat en bevinden zich tegenover Dansclub Cinema. U herkent Expeditie Rodezandzijde aan een groot uithangbord met de tekst Expeditie Beurs- WTC. De algemene regels voor laden en lossen zijn hier van toepassing. Let dus goed op, de politie controleert hier streng. Eventuele boetes kunt u bij ons niet reclameren. Na het laden en lossen wordt u verzocht uw auto te verplaatsen en te parkeren in de WTC- V&D Parkeergarage (meerdere betaalmogelijkheden). De expeditielift heeft de volgende afmetingen: - 2,10 meter lang - 1,66 meter breed - 2,25 meter hoog Afmetingen van de deur: hoogte 2,09 meter, breedte 1,48 meter. De maximale belasting van de expeditielift is KG. De lift bevindt zich aan het einde van de expeditiegang aan de linkerzijde. Voor de beursvloer drukt u in de lift op de knop met nummer 1 (u bevindt zich dan in de Shipping Hall). 12

14 Bijlage 2: Gebruiksregels voor standbouwers van het WTC Rotterdam Hierna te noemen gebruiker 1. De gebruiker maakt tijdig een afspraak omtrent datum en tijdstip voor de aan- en afvoer van goederen en materialen. 2. Beurs- WTC Congress & Event Center zal: a) de toegang aanwijzen waar de materialen en goederen kunnen worden binnengebracht en na afloop kunnen worden afgevoerd. b) in overleg het tijdstip vaststellen waarop het transport kan plaatsvinden. De gebruiker is verplicht zich hieraan te houden. Aan- en afvoer op het niet afgesproken tijden zijn niet toegestaan. 3. De gebruiker dient alle aanwijzingen van Beurs- WTC Congress & Event Center stipt op te volgen. 4. De gebruiker zal uitsluitend gebruik maken van de hem toegewezen lift om de goederen te transporteren. 5. De verplaatsing van materialen dient zo geruisloos mogelijk te geschieden. 6. Het is absoluut verboden tijdens het transport materialen tegen wanden of deuren te plaatsen of met behulp van wiggen, deuren open te zetten. 7. De te gebruiken transportmiddelen dienen voorzien te zijn van luchtbanden en of een soort wielen welke geen lawaai maken en waarmee geen beschadigingen aan een marmeren vloer kunnen worden aangebracht. 8. De afvoer van etensresten dient in lekvrije verpakkingen, dus geen plasticzakken, plaatsvinden. 9. In gebruik gegeven sleutels dienen nog dezelfde dag, derhalve direct na de beëindiging van de werkzaamheden te worden teruggegeven. 10. Na het verlaten van de ruimte dient deze schoon en voorzien van alle bij de aanvang van de bijeenkomst aanwezige inventarisdelen te worden opgeleverd, tenzij m.b.t. het schoonhouden met Beurs- WTC Congress & Event Center is afgesproken dat zij de ruimte voor rekening van de gebruiker zal schoonmaken. 11. Geconstateerde beschadigingen en noodzakelijk extra schoonmaakwerk zullen aan de betreffende gebruiker worden doorberekend. 12. Het is niet toegestaan te werken met materialen die beschadigingen aan stands en gebouw kunnen veroorzaken. 13. Het is verboden zonder afspraak vooraf goederen tijdelijk op te slaan in ingangen, de parkeergarage of voor de liften. 14. De gebruiker draagt er zorg voor dat hij zijn goederen en materialen zodanig aan- en afvoert dat de huurders van de kantoorruimten en hun bezoekers hiervan geen hinder ondervinden. Hij zal er steeds voor zorgdragen dat de toegangen tot de nooduitgangen vrij gehouden worden en dat de brandweervoorschriften worden nageleefd. 15. De gebruiker zal uitsluitend gebruik maken van de hem toegewezen standaard aansluiting voor elektra. 16. De gebruiker is verantwoordelijk en derhalve aansprakelijk voor het veilig gebruik van de elektronische apparatuur. 17. Energiekosten en eventuele kosten voor assistentie door functionarissen van Beurs- WTC Congress & Event Center zullen aan de gebruiker worden doorberekend. 18. Voor zover bovenstaand niet genoemd, zijn de Algemene Voorwaarden voor huur- en verhuur congres-, vergader-, en tentoonstellingsruimte van toepassing. 13

15 Bijlage 3: Standbestellingen: Catering Catering Het recht van catering is voorbehouden aan het WTC. Zoete lekkernijen, bestellen vanaf 10 personen Huisgebakken cake, diverse soorten Petitfour Petitfour met logo Cupcakes (mini) Cupcakes (medium) Petit Glacés Muffins, diverse soorten Gebak (assortiment van Dudok) Celebrations Koekjes Etagère met mini croissant en diverse zoete en hartige lekkernijen 1,20 per persoon 2,65 per persoon 3,45 per persoon 2,00 per persoon 2,40 per persoon 2,40 per persoon 2,15 per persoon 3,25 per persoon 1,35 per persoon 0,80 per persoon 4,25 per persoon Bittergarnituren, Bestellen vanaf 15 personen WTC Tafelgarnituur Hartige banketbakkerskoekjes en versgebrande gemengde noten WTC Hollands Selectie van Hollandse kaas en worst met crudités Selectie van verschillende soorten kleine groenten geserveerd met yoghurtdip, mosterd en chilisaus Rotterdamse bitterballen en vegetarische mini loempia s WTC Tapas Tapas met onder andere olijven, courgette gevuld met tonijn, geitenkaasworstjes, Manchego kaas, gevulde pimentos, pesto, tomatentapenade en verschillende soorten Italiaanse crackers 1,90 per persoon 5,10 per persoon 5,50 per persoon WTC Deluxe Trammazine brood met gerookte zalm en gegarneerd met crème fraîche en zalmeitjes Amuselepel met Hollandse garnalen en avocadocrème Amuselepel met geitenkaas, rode sla en chutney van rode vruchten Amuselepel met lomo en meloenkaviaar Medjool dadels gevuld met pesto- roomkaas 11,75 per persoon 14

16 WTC Exquis Cocktailtjes van Hollandse garnalen op palingbavarois Mousse van gerookte zalm en mierikswortel Ravioli van gerookte rib- eye met vijgen en gemarineerde mango Gebakken appel en rozijnen met hierop ganzenleverpaté met balsamicojus Mousse van zontomaat met basilicumdressing en geitenkaas 16,20 per persoon WTC warme hapjes Pittige gehaktballetjes Butterfly garnalen Bitterballen Vietnamese mini groenteloempia Mozzarella sticks 6,50 per persoon WTC Oosters Mini yakitori sateh Mini loempia van eend Malse kipstukjes in een krokant omhulsel van knoflook en gember Assortiment dim sum 6,00 per persoon U kunt catering aanvragen via service. 15

17 Bijlage 4: Standbestellingen: AV faciliteiten, Electra en Rigging AV / ICT bestellingen: Omschrijving Plasmascherm 42 inch Plasmascherm 42 inch incl. DVD player Plasmascherm 42 inch incl. laptop* Plasmascherm 42 inch incl. macbook pro* Plasmascherm 50 inch Plasmascherm 50 inch incl. DVD player Plasmascherm 50 inch incl. laptop* Plasmascherm 50 inch incl. macbook pro* Prijs (excl. BTW) 200,00 225,00 300,00 350,00 300,00 325,00 400,00 450,00 Ook grotere afmetingen plasmaschermen zijn mogelijk Prijs op aanvraag. Projector met scherm Projector met scherm en laptop* Wii spelcomputer incl. wii sports en 42 inch plasmascherm Wii spelcomputer incl. wii sports en 50 inch plasmascherm Laptop* windows 7 office 2010 Macbook pro* incl. keynote Internet draadloos (pakket C) 1 megabit down/0,5 megabit up** Internet draadloos (pakket B) 3 megabit down/1megabit up** Internet bedraad (pakket A) 10 megabit down/5megabit up** inclusief support Toeslag bekabeling pakket B en C 350,00 425,00 325,00 425,00 100,00 150,00 33,00 93,95 157,50 31,00 * het artikel is gratis voorzien van draadloos internet ** prijs per aansluiting (computer), inloggen via de wtc hotspot portel, overbrenging 1:5 Alle producten worden voor u geïnstalleerd. Prijs per dag ex btw. 50% vervolgdag korting 16

18 RIGGING De expohal van het WTC heeft een hoogte van maximaal 7,5 meter. Het is mogelijk om b.v. een banner boven de stand te hangen. U moet rigging laten plaatsvinden door het WTC. De kosten voor rigging worden per geval bepaald. Om een rigging plan te maken zijn moet u het volgende vermelden op het online aanvraagformulier: 1. Het gewicht van het op te hangen onderdeel 2. Een omschrijving 3. Een maatvoering 4. Het aantal bevestigingspunten Alle objecten die wij riggen, moeten volgens de evenementen normen voldoen. Onderstaand een instructie voor het maken van banners: 17

19 Exposantenhandboek NOV 2014; 6 & 7 februari 2014 Positie spanten 18

20 Elektriciteit De stand worden voorzien van de volgende stroomaansluitingen: Gouden standhouders: 10 stroomaansluitingen van 220 V Zilveren standhouders: 6 stroomsaansluitingen van 220 V Bronzen standhouders: 3 stroomaansluitingen van 220 V Losse standhouders: 2 stroomaansluiting van 220 V Stroompunten (prijs per stroompunt): 500 Watt: 29, Watt: 32, Watt: 35,55 Watervoorziening bij stands i.v.m. koffiemachines. U kunt water cans van 19 liter bestellen à 20,- per can (dit is dan gewoon koud water). Standhouders dienen dan zelf een dompelpomp mee te nemen Extra voorzieningen kunt u aanvragen via het online formulier dat u vindt op service. 19

21 Exposantenhandboek NOV 2014; 6 & 7 februari 2014 Bijlage 5: Voorlopige standindeling K/T$ 9$ 7$ 18$ 16$ 15$ K/T$ 8$ K/T$ 10$ 12$ 4$ 34$ 33$ 32$ 31$ 30$ K/T$ 21$ $ 11$ 29$ 28$ 26$ 6$ 27$ K/T$ 17$ 14$ 13$ 2$ 10$ 19$ 10$ $ 20$ 25$ 5$ 3$ K/T$ 1$ Registra-e$ K/T$ 24$ 23$ 22$ 35$ 20$ 36$ 37$ 20

22 Lijst standnummers Standnummer Naam Bedrijf 1 Stryker 2 Johnson & Johnson Medical BV, DePuy Synthes 3 Zimmer Netherlands B.V. 4 Smith & Nephew Nederland C.V. 5 Biomet Nederland B.V. 6 Link Nederland 7 Tornier NV 8 Mathys Orthopaedics BV 9 Tigenix 10 Arthrex 11 Pro- Morion Orthopediscs 12 Wellspect HealthCare 13 Bayer B.V. 14 Bauerfeind Benelux B.V. 15 Ossur 16 Implantcast Benelux bv 17 ConMed Linvatec Nederland BV 18 Oudshoorn chirurgische techniek 19 Stopler Instrumenten & Apparaten BV 20 Bioventus Cooperatief U.A. 21 Bewegingsvisie 22 TAUREON BV 23 Mediphos Medical Supplies B.V. 24 Globus Medical Netherlands B.V. 25 Integra Benelux 21

23 26 BRAINLAB 27 BISLIFE Foundation 28 Neoligaments 29 Livit Orthopedie 30 HB- Medical 31 Mobelife 32 B&Co NV NL 33 La Mer 35 BdH Medical bv 36 J.B. Implants Services BV 37 Cazander Medical BV 22

Inhoudsopgave. 3. Standbouw 3.1. Op- en afbouwvoorschriften 3.2. U bouwt zelf uw stand 3.3. Verhuur standaard stands 3.4. Expeditie 3.5.

Inhoudsopgave. 3. Standbouw 3.1. Op- en afbouwvoorschriften 3.2. U bouwt zelf uw stand 3.3. Verhuur standaard stands 3.4. Expeditie 3.5. Handboek 2015 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1.1. Tijdschema 1.2. Voortgang / Werkzaamheden buiten aangegeven tijden 1.3. Veiligheid / Aansprakelijkheid 1.4. Verzekeringen 1.5. Brandweervoorschriften

Nadere informatie

Deelnemingsvoorwaarden STRAKS! EVENT 2015

Deelnemingsvoorwaarden STRAKS! EVENT 2015 Deelnemingsvoorwaarden STRAKS! EVENT 2015 De bepalingen waaronder aan STRAKS! EVENT (hierna ook te noemen: Het Evenement) kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze deelnemingsvoorwaarden. Indien

Nadere informatie

9.1 STAP 1 INLOGGEN MIJN EASYFAIRS... 17 9.2 DOCUMENTEN & MATERIALEN VAN EASYFAIRS... 19 9.3 STAP 2 PAS CATEGORIE(EN) AAN... 19 9.4 MATCHMAKING...

9.1 STAP 1 INLOGGEN MIJN EASYFAIRS... 17 9.2 DOCUMENTEN & MATERIALEN VAN EASYFAIRS... 19 9.3 STAP 2 PAS CATEGORIE(EN) AAN... 19 9.4 MATCHMAKING... INHOUDSOPGAVE 1. CONTACTGEGEVENS... 4 ORGANISATIE... 4 OPERATIONS... 4 SALES... 4 MARKETING... 4 LOCATIE... 4 OV... 4 AUTO... 4 HANDLING / LOGISTIEK... 4 CATERING... 5 2. STAND INFORMATIE... 6 ALL-IN STAND...

Nadere informatie

13,14 & 15 MAART 2015 VOORWOORD. In dit handboek treft u de benodigde informatie aan over Vrouw! 2015

13,14 & 15 MAART 2015 VOORWOORD. In dit handboek treft u de benodigde informatie aan over Vrouw! 2015 DEELNEMERSHANDBOEK 13,14 & 15 MAART 2015 VOORWOORD Geachte deelnemer, 4,5 & 6 APRIL 2008 In dit handboek treft u de benodigde informatie aan over Vrouw! 2015 Mocht u vragen hebben over het handboek of

Nadere informatie

Belangrijke algemene informatie & huishoudelijk reglement

Belangrijke algemene informatie & huishoudelijk reglement Belangrijke algemene informatie & huishoudelijk reglement 1. Data, openingstijden en entreeprijzen: 1.1. De Taart&Trends beurs wordt gehouden in de Americahal, Laan van Erica 50 te Apeldoorn. Data: vrijdag

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JAARBEURS B.V. BEURSDEELNAME. versie 14.1 / juni 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN JAARBEURS B.V. BEURSDEELNAME. versie 14.1 / juni 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN JAARBEURS B.V. BEURSDEELNAME versie 14.1 / juni 2014 ALGEMEEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover

Nadere informatie

Exposanten Handboek. Material Xperience 2015 9 13 februari 2015, Jaarbeurs Utrecht

Exposanten Handboek. Material Xperience 2015 9 13 februari 2015, Jaarbeurs Utrecht Exposanten Handboek Material Xperience 2015 9 13 februari 2015, Jaarbeurs Utrecht Versie 1.0, 22 januari 2015 Inhoudsopgave Checklist & deadlines Material Xperience 2015 4 1. Concept Material Xperience

Nadere informatie

Algemeen Tarief en Afhandeling Instructies Logistieke Diensten 2014 Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs Utrecht

Algemeen Tarief en Afhandeling Instructies Logistieke Diensten 2014 Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs Utrecht Algemeen Tarief en Afhandeling Instructies Logistieke Diensten 2014 Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs Utrecht Pre alerts Pre alerts dienen gestuurd te worden aan: CEVA Showfreight, Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Exposantenhandboek Home Trade Center. Editie mei 2013

Exposantenhandboek Home Trade Center. Editie mei 2013 Exposantenhandboek Home Trade Center Editie mei 2013 Geachte exposant, Dit Exposantenhandboek informeert u over de diensten die het Home Trade Center u aanbiedt en over de vorm waarin dat gebeurt. Wij

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

7 juli 2014 Omring Kraamzorg Zwanger & jonge gezinnenbeurs Omring Kraamzorg ALGEMENE VOORWAARDEN EXPOSANTEN

7 juli 2014 Omring Kraamzorg Zwanger & jonge gezinnenbeurs Omring Kraamzorg ALGEMENE VOORWAARDEN EXPOSANTEN 7 juli 2014 Omring Kraamzorg Zwanger & jonge gezinnenbeurs Omring Kraamzorg ALGEMENE VOORWAARDEN EXPOSANTEN ALGEMEEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Omring Kraamzorg:

Nadere informatie

Exposantenhandboek De Woonindustrie. Editie Augustus 2014

Exposantenhandboek De Woonindustrie. Editie Augustus 2014 Exposantenhandboek De Woonindustrie Editie Augustus 2014 Geachte exposant, Dit Exposantenhandboek informeert u over de diensten die De Woonindustrie u aanbiedt en over de vorm waarin dat gebeurt. Wij vertrouwen

Nadere informatie

DEELNEMERS REGLEMENT

DEELNEMERS REGLEMENT DEELNEMERS REGLEMENT International Whisky Festival / Whisky Live Leiden 2009 Openingstijden bezoekers: Vrijdag 13 november 2009 van 13.00 tot 17.00 uur (VIP sessie) van 19.00 tot 23.00 uur Zaterdag 14

Nadere informatie

Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015

Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015 Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 30 oktober van 18.00-22.00u Zaterdag 31 oktober van 11.00-21.00u Zondag 1 november 11.00-18.00u LOCATIE Eusebiuskerk, Kerkplein

Nadere informatie

Woonbeurs Amsterdam 2014

Woonbeurs Amsterdam 2014 CEVA Showfreight Woonbeurs Amsterdam 2014 Algemeen Tarief en Afhandeling Instructies Logistieke Diensten Pre alerts Pre alerts dienen gestuurd te worden aan: CEVA Showfreight, Telefoon: +31 (0) 88 028

Nadere informatie

Thema 2015 (RE)BUILDING THE BUSINESS

Thema 2015 (RE)BUILDING THE BUSINESS Thema 2015 (RE)BUILDING THE BUSINESS Uitvoeringsvoorschriften 2015 Uitvoeringsvoorschriften (onder voorbehoud van wijzigingen) Algemene voorwaarden van het Digitaal Deelnemershandboek voor wie deelneemt

Nadere informatie

Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015

Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015 Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015 Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Tina: Sanoma Netherlands B.V. te Hoofddorp, zijn de de organisator

Nadere informatie

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl I. Algemene Voorwaarden II. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot OneSpace III. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot DaySpace IV. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking

Nadere informatie

DEELNEMERSHANDBOEK. dddde

DEELNEMERSHANDBOEK. dddde dddde DEELNEMERSHANDBOEK INHOUDSOPGAVE 1. Belangrijke beursgegevens Credit Expo 2013 2. Routebeschrijving Nieuwegein Business Center 3. Deelnemingsvoorwaarden Credit Expo 2013 4. Informatie over uw stand

Nadere informatie

ENERGY FORUM 14-15/11/2012. Toolbox. all you need to succeed

ENERGY FORUM 14-15/11/2012. Toolbox. all you need to succeed ENERGY FORUM 14-15/11/2012 Toolbox all you need to succeed ALGEMENE INLICHTINGEN 1 PRODUCTEN EN DIENSTEN BESTELBONNEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENTEN 2 3 4 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 1.1 ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden standhouders Midwinter Fair in Archeon

Algemene voorwaarden standhouders Midwinter Fair in Archeon Algemene voorwaarden standhouders Midwinter Fair in Archeon 1. Inleiding / Het voorkomen van schade Ten aanzien hiervan willen wij, om schade zoveel mogelijk te voorkomen, dan ook alvast de belangrijkste

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME EVENEMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME EVENEMENT ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME EVENEMENT Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan door (of in samenwerking met) Amsterdam RAI georganiseerde beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen.

Nadere informatie

HEB Markt Algemene Voorwaarden

HEB Markt Algemene Voorwaarden HEB Markt Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HEB Markt Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met de HEB Markt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend

Nadere informatie

ALGEMENE BEURSVOORWAARDEN RAI EXHIBITIONS

ALGEMENE BEURSVOORWAARDEN RAI EXHIBITIONS ALGEMENE BEURSVOORWAARDEN RAI EXHIBITIONS Deze Algemene Voorwaarden RAI Exhibitions zijn van toepassing bij deelname aan door (of in samenwerking met) RAI Exhibitions georganiseerde beurzen. ARTIKEL 1

Nadere informatie

Deelnamevoorwaarden GroenTechniek Holland 2015

Deelnamevoorwaarden GroenTechniek Holland 2015 Deelnamevoorwaarden GroenTechniek Holland 2015 Inschrijving Per inschrijving zijn inschrijvingskosten van 450,- (exclusief BTW) verschuldigd. Deze kunnen niet worden teruggevorderd. Iedere exposant dient

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TROTS 2015

Algemene voorwaarden TROTS 2015 Algemene voorwaarden TROTS 2015 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle markten en locaties. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME HORECA BEURS NOORD BRABANT

ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME HORECA BEURS NOORD BRABANT ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME HORECA BEURS NOORD BRABANT Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan door (of in samenwerking met) Horeca Beurs Noord Brabant georganiseerde beurzen en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden GÉRS entertainment! Algemene voorwaarden GÉRS entertainment!

Algemene voorwaarden GÉRS entertainment! Algemene voorwaarden GÉRS entertainment! 1. Waar in deze algemene voorwaarden staat geschreven opdrachtgever kan hiervoor ook het meervoud worden gelezen. 2. Opdrachtgever verklaart door ondertekening van de overeenkomst of door akkoord te geven

Nadere informatie

Expositie- en demonstratiereglement GroenTechniek Holland 2013

Expositie- en demonstratiereglement GroenTechniek Holland 2013 Expositie- en demonstratiereglement GroenTechniek Holland 2013 Dit expositiereglement bevat regels en aanwijzingen die voor alle deelnemers van toepassing zijn krachtens artikel 8.2 van de deelnamevoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HUURDERS VAN DE WESTERGASFABRIEK

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HUURDERS VAN DE WESTERGASFABRIEK ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HUURDERS VAN DE WESTERGASFABRIEK WESTERGASFABRIEK B.V. Deze Algemene Bepalingen zijn van toepassing op overeenkomsten aangegaan door Beheer- en Exploitatiemaatschappij Westergasfabriek

Nadere informatie