INFORMATIE VOOR EXPOSANTEN. NOV JAARCONGRES 2014 World Trade Center Rotterdam Beursplein AA Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE VOOR EXPOSANTEN. NOV JAARCONGRES 2014 World Trade Center Rotterdam Beursplein 37 3011 AA Rotterdam"

Transcriptie

1 INFORMATIE VOOR EXPOSANTEN NOV JAARCONGRES 2014 World Trade Center Rotterdam Beursplein AA Rotterdam

2 INHOUD INTRODUCTIE ALGEMENE INFORMATIE BEPALINGEN & VOORSCHRIFTEN NOV CONGRES INFORMATIE EXPOSANTEN AANVRAAG BADGES EN KAARTEN DONDERDAGAVOND SEPARAAT MAAR ONLOSMAKELIJK MET DIT HANDBOEK VERBONDEN: Bijlage 1: Bijlage 1: Laad- en losruimte WTC Rotterdam Bijlage 2: Gebruiksregels voor standhouders Bijlage 3: Standbestellingen Catering Bijlage 4: Standbestellingen: electra, AV faciliteiten en Rigging Bijlage 5: Voorlopige plattegrond expositie De volgende informatie is door de organisatoren van het NOV jaarcongres opgesteld om exposanten te assisteren bij de promotie van bedrijf en product. Hoewel met de grootste zorg samengesteld, zijn de organisatoren niet aansprakelijk en nemen zij geen enkele verantwoordelijkheid voor een mogelijke onnauwkeurigheid of weglating in de nu volgende informatie, of zijn zij verantwoordelijk voor de diensten van enige persoon of firma die in deze informatie worden aanbevolen als officiële leverancier van goederen of diensten. 1

3 INTRODUCTIE Geachte exposant, Wij bieden u dit Exposantenhandboek aan om het voortraject van de organisatie van het NOV 2014 Jaarcongres te Rotterdam zo voorspoedig en soepel mogelijk te laten verlopen. Dit handboek is uitsluitend beschikbaar in de Nederlandse taal. Voor uw evt. buitenlandse standbouwer zult u zelf een vertaling moeten opstellen. Wij zijn u graag tot hulp bij eventuele aanvullende vragen, verzoeken of bij het oplossen van eventuele problemen. U kunt daartoe contact opnemen met Excel Congresservice Odette CM de Beer Kock. Voor contactgegevens zie onder. Op de site kunt u informatie vinden over het wetenschappelijk programma, het sociaal programma en overige zaken. Deze site wordt regelmatig bijgewerkt en het is de moeite waard hier af en toe eens een kijkje te nemen. Mocht u informatie missen, laat u ons dat dan weten? Graag maken wij u er op attent dat gedurende het congres er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt bij congresdeelnemers tussen artsen en niet- artsen. Met name exposanten dienen rekening te houden met de bestaande regelgeving dat zij zich niet mogen richten tot niet- artsen. Het zich niet houden aan deze regeling is voor eigen rekening en risico. Op de site service kunt u alle online invulformulieren vinden voor het aanvragen van extra badges, kaarten donderdagavond, plattegronden, e.d. Wij verheugen ons op een succesvol evenement en een prettige samenwerking met u en uw eventuele standbouwer. Veel succes met de voorbereidingen en tot ziens in Rotterdam! Odette C.M. de Beer Kock Nieuwe Bosscheweg JJ Tilburg E. Tel Mob

4 ALGEMENE INFORMATIE Datum Donderdag 6 en vrijdag 7 februari 2014 Congreslokatie WTC ROTTERDAM Beursplein AA Rotterdam Locatie expositie: De expositie van het NOV jaarcongres 2014 wordt opgebouwd in Shipping Mercurius en Exchange Hall van het Beurs WTC. Alle hallen zijn voorzien van een marmeren vloer (grijs/wit). En wordt niet van vloerbedekking voorzien. De maximale bouwhoogte in de hallen is 7,50 meter. De licht grijs gearceerde gebieden, geven aan dat er een beperking is in hoogte. Hotelaccommodatie: Wij hebben prijsafspraken gemaakt met diverse hotels in Rotterdam waar u rechtstreeks tegen gereduceerd tarief kunt reserveren. Een overzicht van deze hotels kunt u vinden op service 3

5 BEPALINGEN & VOORSCHRIFTEN NOV CONGRES SPONSOR OVEREENKOMST Voorafgaand aan het congres dient u een sponsor contract te hebben afgesloten met de NOV. Zonder dit contract is het niet mogelijk deel te nemen als exposant. Opbouw is slechts mogelijk indien alle betreffende gelden m.b.t. het sponsorcontract betaalbaar zijn gesteld. Catering vanuit de stand Non alcoholische dranken zoals sappen en koffie mogen vanuit alle stands geschonken worden. WTC Catering heeft binnen het gebouw exclusief recht van catering. Voor het serveren van een van een hapje of een (niet alcoholisch) drankje vanuit de stand kunt u het online aanvraagformulier invullen. Uitdrukkelijk geldt dat geen alcoholhoudende drank geschonken mag worden. Indien een standhouder zich hier niet aan houdt, zullen er acuut maatregelen worden genomen, waarbij eventuele sancties als uitsluiting voor de lopende en volgende exposities niet uit de weg zullen worden gegaan. Op donderdag na afloop van het wetenschappelijk programma wordt een aperitief geserveerd tussen de stands dat wordt aangeboden door het bestuur NOV. Deze dranken worden vanuit de stands van de gouden pakkethouders geserveerd. Overige standhouders kunnen toestemming krijgen gelijktijdig vanuit hun stand dranken te serveren echter eerst na toestemming en overeenstemming van de penningmeester NOV. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek doen via Kosten bedragen 1.500,- excl. de kosten voor de borrel. Het NOV bestuur voorziet niet in bittergarnituur. Het staat alle standhouders vrij dit te verzorgen. U kunt dit regelen via het online aanvraagformulier catering. Deadline aanvraag extra badges en kaarten feest De uiterste datum om extra badges en kaarten aan te vragen is dinsdag 7 januari. Alle tarieven, die vermeld staan op de formulieren zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld. Betaling U ontvangt voorafgaand aan het congres een factuur voor de gereserveerde m2. Deze dient u voor woensdag 1 januari te betalen. De extra s zoals badges en kaarten voor donderdagavond worden separaat gefactureerd. U ontvangt uiterlijk vrijdag 10 januari hiervoor een factuur. Deze laatste dient voor aanvang van het congres betaald te zijn. Indien de betalingen niet zijn ontvangen kunt u niet opbouwen en dus niet exposeren. Annulering van standruimte Voor annulering gelden de richtlijnen die in het sponsor contract staan dat u met de NOV heeft gesloten. Wijzigingen in afmetingen standruimte U kunt de afmeting van de door u gereserveerde standruimte voor het congres wijzigen tot maandag 30 december, mits de situatie dit toelaat. Daarna kunnen wijzigingen niet meer 4

6 doorgevoerd worden. Wijzigingen in expositie plattegrond U ontvangt uiterlijk vrijdag 10 januari een definitieve plattegrond. Eerder aan u toegestuurde plattegronden of op de website getoonde plattegronden zijn voorlopig en aan eventuele wijzigingen onderhevig. Contact met congresdeelnemers Alle congresdeelnemers zijn verplicht een badge zichtbaar te dragen. Er zijn verschillende kleurstellingen per badge: NOV leden (herkenbaar aan witte strook NOV leden onder aan de badge): 1. Beroepsbeoefenaar/arts: wit (donderdag) en geel (vrijdag) 2. Niet arts: oranje (donderdag) en groen (vrijdag) Niet NOV leden (herkenbaar aan rode strook gasten onder aan de badge) 1. Beroepsbeoefenaar/arts: wit (donderdag) en geel (vrijdag) 2. Niet arts: oranje (donderdag) en groen (vrijdag) Niet alle deelnemers zijn BIG geregistreerd. Deze deelnemers dragen een oranje / groene badge. De exposanten dienen rekening te houden met de bestaande regelgeving dat zij zich niet mogen richten tot niet- artsen. Het zich niet houden aan deze regeling is voor eigen rekening en risico. Gebruik van gangpaden en doorgang van congresdeelnemers Niets mag de vrije doorgang van congresdeelnemers in de weg staan. Het plaatsen van materialen in de gangpaden is verboden. Het geplaatste reclamemateriaal wordt direct verwijderd tegen betaling van een boete. Delen van standruimte Het is niet toegestaan de door u gereserveerde standruimte te delen met andere firma s en/of organisaties. Verstoring van andere stands De activiteiten op uw stand noch het gedrag van uw standpersoneel mag de overige aanwezige standhouders verstoren. Dit is ter beoordeling aan de organisatie. Aansprakelijkheid De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor vermissingen en schades aan stand van exposanten. Schade aan de expositieruimte ten gevolge van standbouw worden aan de betreffende exposant in rekening gebracht. De exposant dient zich te houden aan de bouwvoorschriften van de locatie. Schade aan de eigendommen van de locatie die voortvloeit uit overtreding van deze voorschriften komen direct voor rekening van de exposant. Deelname aan de tentoonstelling geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. De deelnemer vrijwaart de NOV en Excel Congresservice voor alle aanspraken (van derden) als gevolg van schade veroorzaakt door de deelnemer tijdens de tentoonstelling. 5

7 De NOV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer zal lijden als gevolg van zijn aanwezigheid bij deelname aan de tentoonstelling, waaronder vermissing en schade aan goederen van de deelnemer. Badges standpersoneel Door de organisatie worden conform uw contract gratis toegangskaarten/badges beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de standbemanning. U kunt zelf maximaal het zelfde aantal bijkopen als in vermeld in uw contract: Pakket Goud 10 Pakket Zilver 6 Pakket Brons 3 Losse intekening 2 De kosten hiervoor zijn 150,- per persoon per dag. Indien u extra m2 heeft gekocht buiten het pakket dan ontvangt u 1 gratis badges per 6 m2 extra standruimte. Al het standpersoneel moet voor aanvang van het congres aangemeld zijn bij de congresorganisatie. Ieder ontvangt een persoonlijke badge en moet deze gedurende de congresdagen zichtbaar dragen. De badges zijn per dag verschillend en dienen in de ochtend door iedereen persoonlijk te worden opgehaald bij de daartoe bestemde registratiebalie. Op vrijdag ontvangt men uitsluitend een nieuwe badge na inlevering van de badge van de vorige dag. Tevoren dient u de namen van uw standbemanning online in te voeren op service Privacy congresbezoekers De NOV respecteert de privacy van de congresbezoekers en kan om die reden geen deelnemerslijst ter beschikking stellen. Het is ook niet toegestaan zonder toestemming van de NOV foto s te maken. Restituties standhuur bij annulering door NOV Indien het congres geen doorgang heeft volgt restitutie volgens de bepalingen in het sponsor contract dat u met de NOV heeft afgesloten. Slotbepaling Door het invullen en ondertekenen van het contract voor exposanten verklaart de exposant zich te houden aan de bepalingen en voorschriften en richtlijnen van de NOV. In alle gevallen waarin deze bepalingen en voorschriften niet voorzien beslist de organisatie. 6

8 INFORMATIE EXPOSANTEN Exposanten service: Via de Excel Exposantenservice op de website kunt u een compleet pakket bestellen voor de uitvoering van uw stand. Te denken valt aan: Uniforme standbouw Rigging Stroomvoorziening Internet Catering Watervoorziening De kosten voor deze faciliteiten worden door het WTC rechtstreeks aan u in rekening gebracht. De expositie vindt plaats in Shipping Mercurius en Exchange Hall. Uw standplaats is aangegeven op de bijgevoegde expositieplattegrond in deze handleiding. De expositieplattegrond is een voorlopige plattegrond. Hierin kunnen in de loop van de tijd nog wijzigingen doorgevoerd worden. De definitieve plattegrond ontvangt u donderdag 7 januari Openingstijden expositie De openingstijden voor de expositie zijn als volgt: Donderdag 6 februari 2014 van uur Vrijdag 7 februari 2014 van uur Opbouwdagen: Dinsdag 4 februari 2014: Alleen goud en zilver pakkethouders v.a Opbouw stands gouden pakkethouders: Laad- en losruimte Expeditie Meentzijde (zie bijlage 1) v.a Opbouw stands zilveren pakkethouders Laad- en losruimte Expeditie Meentzijde (zie bijlage 1) Woensdag 5 februari 2014: Alle standhouders v.a uur Opbouw gouden en zilveren pakkethouders Laad- en losruimte Expeditie Meentzijde (zie bijlage 1) V.a uur Opbouw bronzen pakkethouders Laad en losruimte, Expeditie Rodezandzijde (zie bijlage 1) 7

9 Gezien het feit dat het WTC zeer beperkt aantal laad- en losplekken heeft is het laden en lossen aan strenge regels gebonden. Dit om lange wachttijden voor uw standbouwer te voorkomen. Voor de opbouw wordt gebruik gemaakt van een tijdsindeling. Deze ontvangt u in een later stadium. Om opstoppingen te voorkomen wordt u verzocht in één keer uw complete lading te lossen en direct na het lossen van uw goederen de auto/ vrachtauto te verwijderen bij de goedereningang en te parkeren op de parkeerplaats. Er is ter plaatse een verkeersregelaar aanwezig. U bent verplicht zijn aanwijzingen op te volgen. Afbouwtijden Vrijdag 7 februari uur Vanwege het feit dat de congreszaal zijn in en uitgang heeft in de expositieruimte mag u de stand pas afbreken na vertrek van alle congresdeelnemers. Het wetenschappelijk programma duurt tot uur en daarna wordt nog de mogelijkheid geboden voor een drankje ter afsluiting van het congres op de expositievloer. Vanaf uur kan er afgebroken worden. Aan de exposant wordt direct na de sluiting (18.00 uur op vrijdag 8 februari) van het congres gelegenheid gegeven tot ontruiming van de stand. Het achterlaten of storten in rolcontainers van grof standbouwmateriaal, zoals grote houtschotten, friezen en vloerbedekking is strikt verboden. Indien er na afbraak van de stand grof afval door de standbouwer op de locatie wordt achtergelaten, worden de afval- en verwijderingkosten die aan de organisatie in rekening zijn gebracht aan de exposant doorbelast. Voor het afbreken gelden de volgende richtlijnen: Gouden sponsoren: Laden en lossen aan de Meentzijde Zilveren sponsoren: Laden van materialen aan de Rode Zand Bronzen sponsoren: Beurs WTC garage & lift Losse standhouders: Beurs WTC garage & lift. Op vrijdag 8 februari 2013 om uur dienen alle stands en standmaterialen afgevoerd te zijn. Catering Tijdens de opbouwdagen is koffie en thee beschikbaar. Voor broodjes/warme maaltijden kunnen bouwers (tegen betaling) terecht bij het restaurant in het WTC. N.B. catering tijdens de congresdagen is voorbehouden aan het WTC. U kunt catering aanvragen en voor meer specifieke wensen direct contact opnemen met het WTC, Ellis Nieuwlaat T: +31 (0) E: Stroomvoorziening per stand De stand worden voorzien van de volgende stroomaansluitingen: Gouden standhouders: 10 stroomaansluitingen van 220 V Zilveren standhouders: 6 stroomsaansluitingen van 220 V Bronzen standhouders: 3 stroomaansluitingen van 220 V Losse standhouders: 2 stroomaansluiting van 220 V Extra voorzieningen kunt u aanvragen via het online formulier. 8

10 Opslag/Transport De mogelijkheden voor opslag van materialen tijdens de congresdagen is beperkt aanwezig. Aanvoer en afvoer materialen Wij adviseren u om zelf een kar(retje) voor transport mee te nemen (deze worden niet beschikbaar gesteld door WTC). Aansprakelijkheid Alle goederen van de exposant blijven voor rekening en risico van de exposant. Het WTC is 24 uur open en wordt dus niet afgesloten, wel is het zo dat s avonds/ s nachts de deuren dicht gaan en de beveiliging alleen mensen binnen laat op vertoon van hun pas. NOV/Excel Congresservice noch WTC aanvaardt aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van goederen en/of persoonlijk letsel van de exposant, diens medewerkers, gasten en/of gebruikers. Calamiteiten Bij calamiteiten kunt u ter plekke contact opnemen met de dutymanager. De dutymanager zal vervolgens de betreffende instantie inlichten. 9

11 AANVRAAG BADGES EN KAARTEN DONDERDAGAVOND Congresbadges: Het aantal badges dat u bij uw standruimte ontvangt is als volgt bepaald: Gouden pakkethouders 10 badges per dag Zilveren pakkethouders 6 badges per dag Bronzen pakkethouders 3 badges per dag Losse standhouders 2 badges per dag In geval u extra m2 heeft gereserveerd ontvangt u een badges per 6 m2. Mocht dit niet voldoende zijn dan kunt u uiteraard extra badges bestellen. De kosten voor extra badges zijn 150,- per badge per dag. Dit bedrag wordt door de NOV aan u in rekening gebracht. U kunt extra badges aanvragen en de namen van uw standbemanning doorgeven via het online formulier op: service Dit formulier is beschikbaar tot 15 januari. Kaarten donderdagavond: Op donderdagavond vindt in het Westelijk Handelsterrein organiseert de NOV een feest voor alle congresdeelnemers en standhouders van het NOV congres. Dit feest heeft een informeel karakter en biedt u de mogelijkheid om nader kennis te maken met de congresdeelnemers danwel met uw collega s. Deze kaarten worden verstrekt a 75,- per kaart. Het maximaal aantal kaarten dat voor uw bedrijf kan worden gereserveerd is conform het aantal badges dat u heeft afgenomen voor de expositie. Indien u de kaarten wil ontvangen dient u dat aan te geven op het online aanvraagformulier. Als u de kaarten niet aanvraagt zijn ze ook ter plaatse niet voor u beschikbaar. 10

12 Bijlage 1: Laad- en losruimte WTC Rotterdam 1. Laad en losruimte, Expeditie Meentzijde Expeditie Meentzijde is een ingang voor groot materiaal en wordt in de regel standaard gebruikt. Adres: Beurs- World Trade Center Meent JS ROTTERDAM Deze expeditie- ingang is gelegen aan de Meentzijde van het Beurs- WTC. U herkent Expeditie Meentzijde aan de grote zwarte schuifdeuren. Laad- en losplaatsen zijn aangegeven op de straat en bevinden zich tegenover McDonald s. Deze doorgang heeft een hoogte van 220 cm en breedte van 185 cm. De algemene regels voor laden en lossen zijn hier van toepassing. Let dus goed op, de politie controleert hier streng. Eventuele boetes kunt u bij ons niet reclameren. U dient direct na het laden en lossen uw voertuig te verplaatsen naar de betaalde parkeerplaatsen aan de overzijde. (betaling alleen via Chipknip). U kunt, tegen betaling, ook parkeren in de WTC- V&D Parkeergarage (meerdere betaalmogelijkheden). De expeditielift heeft de volgende afmetingen: - 5,50 meter lang - 2,19 meter breed - 2,30 meter hoog De maximale belasting van de expeditielift is KG. Drukt u in de lift op de knop met nummer 2 (Main Hall) en houdt u rekening met de sensoren in de lift (geel gearceerd). De beursvloer bevindt zich op de tweede etage. Dit is uit de lift linksaf en de lange gang volgen. 2. Laad en losruimte, Expeditie Rodezandzijde Expeditie Rodezandzijde is een extra ingang voor kleiner materiaal Adres: Beurs- World Trade Center Rodezand AM ROTTERDAM Deze expeditie- ingang is gelegen aan de Rodezandzijde van het Beurs- WTC (ter hoogte van de Leeuwenstraat). Bij de deuren staat een bewaker/controleur. U kunt door middel van het tonen van uw laad- en lospas toegang krijgen tot de laad- en losruimte. 11

13 Laad- en losplaatsen zijn aangegeven op de straat en bevinden zich tegenover Dansclub Cinema. U herkent Expeditie Rodezandzijde aan een groot uithangbord met de tekst Expeditie Beurs- WTC. De algemene regels voor laden en lossen zijn hier van toepassing. Let dus goed op, de politie controleert hier streng. Eventuele boetes kunt u bij ons niet reclameren. Na het laden en lossen wordt u verzocht uw auto te verplaatsen en te parkeren in de WTC- V&D Parkeergarage (meerdere betaalmogelijkheden). De expeditielift heeft de volgende afmetingen: - 2,10 meter lang - 1,66 meter breed - 2,25 meter hoog Afmetingen van de deur: hoogte 2,09 meter, breedte 1,48 meter. De maximale belasting van de expeditielift is KG. De lift bevindt zich aan het einde van de expeditiegang aan de linkerzijde. Voor de beursvloer drukt u in de lift op de knop met nummer 1 (u bevindt zich dan in de Shipping Hall). 12

14 Bijlage 2: Gebruiksregels voor standbouwers van het WTC Rotterdam Hierna te noemen gebruiker 1. De gebruiker maakt tijdig een afspraak omtrent datum en tijdstip voor de aan- en afvoer van goederen en materialen. 2. Beurs- WTC Congress & Event Center zal: a) de toegang aanwijzen waar de materialen en goederen kunnen worden binnengebracht en na afloop kunnen worden afgevoerd. b) in overleg het tijdstip vaststellen waarop het transport kan plaatsvinden. De gebruiker is verplicht zich hieraan te houden. Aan- en afvoer op het niet afgesproken tijden zijn niet toegestaan. 3. De gebruiker dient alle aanwijzingen van Beurs- WTC Congress & Event Center stipt op te volgen. 4. De gebruiker zal uitsluitend gebruik maken van de hem toegewezen lift om de goederen te transporteren. 5. De verplaatsing van materialen dient zo geruisloos mogelijk te geschieden. 6. Het is absoluut verboden tijdens het transport materialen tegen wanden of deuren te plaatsen of met behulp van wiggen, deuren open te zetten. 7. De te gebruiken transportmiddelen dienen voorzien te zijn van luchtbanden en of een soort wielen welke geen lawaai maken en waarmee geen beschadigingen aan een marmeren vloer kunnen worden aangebracht. 8. De afvoer van etensresten dient in lekvrije verpakkingen, dus geen plasticzakken, plaatsvinden. 9. In gebruik gegeven sleutels dienen nog dezelfde dag, derhalve direct na de beëindiging van de werkzaamheden te worden teruggegeven. 10. Na het verlaten van de ruimte dient deze schoon en voorzien van alle bij de aanvang van de bijeenkomst aanwezige inventarisdelen te worden opgeleverd, tenzij m.b.t. het schoonhouden met Beurs- WTC Congress & Event Center is afgesproken dat zij de ruimte voor rekening van de gebruiker zal schoonmaken. 11. Geconstateerde beschadigingen en noodzakelijk extra schoonmaakwerk zullen aan de betreffende gebruiker worden doorberekend. 12. Het is niet toegestaan te werken met materialen die beschadigingen aan stands en gebouw kunnen veroorzaken. 13. Het is verboden zonder afspraak vooraf goederen tijdelijk op te slaan in ingangen, de parkeergarage of voor de liften. 14. De gebruiker draagt er zorg voor dat hij zijn goederen en materialen zodanig aan- en afvoert dat de huurders van de kantoorruimten en hun bezoekers hiervan geen hinder ondervinden. Hij zal er steeds voor zorgdragen dat de toegangen tot de nooduitgangen vrij gehouden worden en dat de brandweervoorschriften worden nageleefd. 15. De gebruiker zal uitsluitend gebruik maken van de hem toegewezen standaard aansluiting voor elektra. 16. De gebruiker is verantwoordelijk en derhalve aansprakelijk voor het veilig gebruik van de elektronische apparatuur. 17. Energiekosten en eventuele kosten voor assistentie door functionarissen van Beurs- WTC Congress & Event Center zullen aan de gebruiker worden doorberekend. 18. Voor zover bovenstaand niet genoemd, zijn de Algemene Voorwaarden voor huur- en verhuur congres-, vergader-, en tentoonstellingsruimte van toepassing. 13

15 Bijlage 3: Standbestellingen: Catering Catering Het recht van catering is voorbehouden aan het WTC. Zoete lekkernijen, bestellen vanaf 10 personen Huisgebakken cake, diverse soorten Petitfour Petitfour met logo Cupcakes (mini) Cupcakes (medium) Petit Glacés Muffins, diverse soorten Gebak (assortiment van Dudok) Celebrations Koekjes Etagère met mini croissant en diverse zoete en hartige lekkernijen 1,20 per persoon 2,65 per persoon 3,45 per persoon 2,00 per persoon 2,40 per persoon 2,40 per persoon 2,15 per persoon 3,25 per persoon 1,35 per persoon 0,80 per persoon 4,25 per persoon Bittergarnituren, Bestellen vanaf 15 personen WTC Tafelgarnituur Hartige banketbakkerskoekjes en versgebrande gemengde noten WTC Hollands Selectie van Hollandse kaas en worst met crudités Selectie van verschillende soorten kleine groenten geserveerd met yoghurtdip, mosterd en chilisaus Rotterdamse bitterballen en vegetarische mini loempia s WTC Tapas Tapas met onder andere olijven, courgette gevuld met tonijn, geitenkaasworstjes, Manchego kaas, gevulde pimentos, pesto, tomatentapenade en verschillende soorten Italiaanse crackers 1,90 per persoon 5,10 per persoon 5,50 per persoon WTC Deluxe Trammazine brood met gerookte zalm en gegarneerd met crème fraîche en zalmeitjes Amuselepel met Hollandse garnalen en avocadocrème Amuselepel met geitenkaas, rode sla en chutney van rode vruchten Amuselepel met lomo en meloenkaviaar Medjool dadels gevuld met pesto- roomkaas 11,75 per persoon 14

16 WTC Exquis Cocktailtjes van Hollandse garnalen op palingbavarois Mousse van gerookte zalm en mierikswortel Ravioli van gerookte rib- eye met vijgen en gemarineerde mango Gebakken appel en rozijnen met hierop ganzenleverpaté met balsamicojus Mousse van zontomaat met basilicumdressing en geitenkaas 16,20 per persoon WTC warme hapjes Pittige gehaktballetjes Butterfly garnalen Bitterballen Vietnamese mini groenteloempia Mozzarella sticks 6,50 per persoon WTC Oosters Mini yakitori sateh Mini loempia van eend Malse kipstukjes in een krokant omhulsel van knoflook en gember Assortiment dim sum 6,00 per persoon U kunt catering aanvragen via service. 15

17 Bijlage 4: Standbestellingen: AV faciliteiten, Electra en Rigging AV / ICT bestellingen: Omschrijving Plasmascherm 42 inch Plasmascherm 42 inch incl. DVD player Plasmascherm 42 inch incl. laptop* Plasmascherm 42 inch incl. macbook pro* Plasmascherm 50 inch Plasmascherm 50 inch incl. DVD player Plasmascherm 50 inch incl. laptop* Plasmascherm 50 inch incl. macbook pro* Prijs (excl. BTW) 200,00 225,00 300,00 350,00 300,00 325,00 400,00 450,00 Ook grotere afmetingen plasmaschermen zijn mogelijk Prijs op aanvraag. Projector met scherm Projector met scherm en laptop* Wii spelcomputer incl. wii sports en 42 inch plasmascherm Wii spelcomputer incl. wii sports en 50 inch plasmascherm Laptop* windows 7 office 2010 Macbook pro* incl. keynote Internet draadloos (pakket C) 1 megabit down/0,5 megabit up** Internet draadloos (pakket B) 3 megabit down/1megabit up** Internet bedraad (pakket A) 10 megabit down/5megabit up** inclusief support Toeslag bekabeling pakket B en C 350,00 425,00 325,00 425,00 100,00 150,00 33,00 93,95 157,50 31,00 * het artikel is gratis voorzien van draadloos internet ** prijs per aansluiting (computer), inloggen via de wtc hotspot portel, overbrenging 1:5 Alle producten worden voor u geïnstalleerd. Prijs per dag ex btw. 50% vervolgdag korting 16

18 RIGGING De expohal van het WTC heeft een hoogte van maximaal 7,5 meter. Het is mogelijk om b.v. een banner boven de stand te hangen. U moet rigging laten plaatsvinden door het WTC. De kosten voor rigging worden per geval bepaald. Om een rigging plan te maken zijn moet u het volgende vermelden op het online aanvraagformulier: 1. Het gewicht van het op te hangen onderdeel 2. Een omschrijving 3. Een maatvoering 4. Het aantal bevestigingspunten Alle objecten die wij riggen, moeten volgens de evenementen normen voldoen. Onderstaand een instructie voor het maken van banners: 17

19 Exposantenhandboek NOV 2014; 6 & 7 februari 2014 Positie spanten 18

20 Elektriciteit De stand worden voorzien van de volgende stroomaansluitingen: Gouden standhouders: 10 stroomaansluitingen van 220 V Zilveren standhouders: 6 stroomsaansluitingen van 220 V Bronzen standhouders: 3 stroomaansluitingen van 220 V Losse standhouders: 2 stroomaansluiting van 220 V Stroompunten (prijs per stroompunt): 500 Watt: 29, Watt: 32, Watt: 35,55 Watervoorziening bij stands i.v.m. koffiemachines. U kunt water cans van 19 liter bestellen à 20,- per can (dit is dan gewoon koud water). Standhouders dienen dan zelf een dompelpomp mee te nemen Extra voorzieningen kunt u aanvragen via het online formulier dat u vindt op service. 19

21 Exposantenhandboek NOV 2014; 6 & 7 februari 2014 Bijlage 5: Voorlopige standindeling K/T$ 9$ 7$ 18$ 16$ 15$ K/T$ 8$ K/T$ 10$ 12$ 4$ 34$ 33$ 32$ 31$ 30$ K/T$ 21$ $ 11$ 29$ 28$ 26$ 6$ 27$ K/T$ 17$ 14$ 13$ 2$ 10$ 19$ 10$ $ 20$ 25$ 5$ 3$ K/T$ 1$ Registra-e$ K/T$ 24$ 23$ 22$ 35$ 20$ 36$ 37$ 20

22 Lijst standnummers Standnummer Naam Bedrijf 1 Stryker 2 Johnson & Johnson Medical BV, DePuy Synthes 3 Zimmer Netherlands B.V. 4 Smith & Nephew Nederland C.V. 5 Biomet Nederland B.V. 6 Link Nederland 7 Tornier NV 8 Mathys Orthopaedics BV 9 Tigenix 10 Arthrex 11 Pro- Morion Orthopediscs 12 Wellspect HealthCare 13 Bayer B.V. 14 Bauerfeind Benelux B.V. 15 Ossur 16 Implantcast Benelux bv 17 ConMed Linvatec Nederland BV 18 Oudshoorn chirurgische techniek 19 Stopler Instrumenten & Apparaten BV 20 Bioventus Cooperatief U.A. 21 Bewegingsvisie 22 TAUREON BV 23 Mediphos Medical Supplies B.V. 24 Globus Medical Netherlands B.V. 25 Integra Benelux 21

23 26 BRAINLAB 27 BISLIFE Foundation 28 Neoligaments 29 Livit Orthopedie 30 HB- Medical 31 Mobelife 32 B&Co NV NL 33 La Mer 35 BdH Medical bv 36 J.B. Implants Services BV 37 Cazander Medical BV 22

Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015

Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015 Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 30 oktober van 18.00-22.00u Zaterdag 31 oktober van 11.00-21.00u Zondag 1 november 11.00-18.00u LOCATIE Eusebiuskerk, Kerkplein

Nadere informatie

Voor beurs 020-549 34 40

Voor beurs 020-549 34 40 OP- EN AFBOUW vt wonen&design beurs 2015 HANDIGE LINKS & CONTACTGEGEVENS Logistiek coördinator Deelnemerssite Deelnemershandboek Lees hier alles dat je als deelnemer moet weten m.b.t. de beurs. Ook vind

Nadere informatie

Beursinformatie ArtArnhem 2014

Beursinformatie ArtArnhem 2014 Beursinformatie ArtArnhem 2014 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 21 november van 18.00-22.00u Zaterdag 22 november van 11.00-21.00u Zondag 23 november 11.00-18.00u LOCATIE Eusebiuskerk, Kerkplein 1 Arnhem

Nadere informatie

TT05 - Brochure verhuur + Prijslijst Taart & Trends 2015. Opbouw dag: donderdag 1 oktober. Beursdagen: vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober.

TT05 - Brochure verhuur + Prijslijst Taart & Trends 2015. Opbouw dag: donderdag 1 oktober. Beursdagen: vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober. TT05 - Brochure verhuur + Prijslijst Taart & Trends 2015 Opbouw dag: donderdag 1 oktober. Beursdagen: vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober. 1. Omschrijving tariefopbouw standruimtes: Standruimtes zijn er in

Nadere informatie

Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten

Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Salland Natuur Fair: De Salland Natuur Fair 2015. Standhouder:

Nadere informatie

STANDHOUDERSHANDBOEK. Land- & Tuinbouwbeurs Oost-Nederland / Achterhoek. 3, 4 en 5 juni 2015. Zelhem

STANDHOUDERSHANDBOEK. Land- & Tuinbouwbeurs Oost-Nederland / Achterhoek. 3, 4 en 5 juni 2015. Zelhem Locatie: Ruurloseweg Hoek Petersdijk Zelhem Data: Woensdag 3 juni 2015 Donderdag 4 juni 2015 Vrijdag 5 juni 2015 STANDHOUDERSHANDBOEK Land- & Tuinbouwbeurs Oost-Nederland / Achterhoek Organisatie: CNO-Expo

Nadere informatie

BTW nummer (voor exposanten gevestigd in het buitenland) Naam op kaart: Kaart nummer: CvC code (achterzijde pas): Geldig tot:

BTW nummer (voor exposanten gevestigd in het buitenland) Naam op kaart: Kaart nummer: CvC code (achterzijde pas): Geldig tot: NAW GEGEVENS (verplicht in te zenden voorblad bij al uw bestellingen!) Geachte exposant, De organisatie verzoekt u de onderstaande gegevens volledig in te vullen en deze pagina als voorblad mee te sturen

Nadere informatie

Vuur... 10 Brandvoorschriften... 10 Schoonmaak... 10 Side events... 10 Nationale en internationale matchmaking... 10 Bijlage 1...

Vuur... 10 Brandvoorschriften... 10 Schoonmaak... 10 Side events... 10 Nationale en internationale matchmaking... 10 Bijlage 1... Inhoud Datum en locatie... 2 Contact... 2 Beursmanager... 2 Programma/congres... 2 Bereikbaarheid... 2 Timetable... 3 Bezichtigingsdagen voor exposanten... 3 Opbouw... 3 Afbreken... 3 Openingstijden...

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR EXPOSANTEN

INFORMATIE VOOR EXPOSANTEN INFORMATIE VOOR EXPOSANTEN Hierin vindt u alle informatie die u nodig heeft voor uw deelname aan de Dag van de Openbare Ruimte. Onderdeel Pagina OPERATIONEEL Inlogpagina exposanten 2 Locatie, tijden, routebeschrijving

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

Technische faciliteiten Evenementenhal Gorinchem BV

Technische faciliteiten Evenementenhal Gorinchem BV Technische faciliteiten Evenementenhal Gorinchem BV Elektriciteitsaansluiting Standaard 220 volt Standaard 10 Ampère 2.000 Watt. Wanneer u meer vermogen nodig heeft, dient u een krachtaansluiting te nemen.

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op contacta.nl

Kijk voor meer informatie op contacta.nl Formulier : Bedrijfsprofiel en Naamsvermelding Formulier 2: Standinrichting Formulier 3: Ophangen van materialen Formulier 4: Demovoertuig op het buitenterrein/demoruimte binnen Formulier 5: Exposantenkaarten/

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR EXPOSANTEN

INFORMATIE VOOR EXPOSANTEN INFORMATIE VOOR EXPOSANTEN Hierin vindt u alle informatie die u nodig heeft voor uw deelname aan de Dag van Verkeer & Mobiliteit. Onderdeel Pagina OPERATIONEEL Inlogpagina exposanten 2 Locatie, tijden,

Nadere informatie

BELANGRIJKE STANDBOUWINFORMATIE

BELANGRIJKE STANDBOUWINFORMATIE BELANGRIJKE STANDBOUWINFORMATIE Hieronder vindt u zeer belangrijke standbouwinformatie ten behoeve van alle standbouwers en leveranciers van de Huishoudbeurs 2016. Let op! Wij vragen uw speciale aandacht

Nadere informatie

Beoordelingscommissie De Beoordelingscommissie bestaat uit Organisatoren vanuit Amsterdam RAI en beursmanager Roelant Groen.

Beoordelingscommissie De Beoordelingscommissie bestaat uit Organisatoren vanuit Amsterdam RAI en beursmanager Roelant Groen. Specifieke Voorwaarden Deelname De bepalingen waaronder aan Fleet Expo 2013 (hierna te noemen: het Evenement) kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in de Specifieke Voorwaarden (met inbegrip van later

Nadere informatie

ALL-INCLUSIEF SPORTBEURS-ARRANGEMENTEN SPORT-NET ZONDAG 09 MAART 2014 1. BASIS SPORT-NET STANDHUUR BEURSARRANGEMENT

ALL-INCLUSIEF SPORTBEURS-ARRANGEMENTEN SPORT-NET ZONDAG 09 MAART 2014 1. BASIS SPORT-NET STANDHUUR BEURSARRANGEMENT ALL-INCLUSIEF SPORTBEURS-ARRANGEMENTEN SPORT-NET ZONDAG 09 MAART 2014 Er zijn op de beurs Sport-Net 3 varianten van beursarrangementen: 1. Basis Arrangement 2. Sportbond Arrangement 3. VIP Arrangement

Nadere informatie

Brochure verhuur + Prijslijst Taart & Trends 2014

Brochure verhuur + Prijslijst Taart & Trends 2014 Brochure verhuur + Prijslijst Taart & Trends 2014 Opbouw dag: donderdag 2 oktober. Beursdagen: vrijdag 3 en zaterdag 4 oktober. 1. Omschrijving tariefopbouw standruimtes: Standruimtes zijn er in verschillende

Nadere informatie

HORECABEURSGOES Dé vakbeurs van Zuid-West Nederland en Vlaanderen 10 t/m 12 maart 2014

HORECABEURSGOES Dé vakbeurs van Zuid-West Nederland en Vlaanderen 10 t/m 12 maart 2014 HORECABEURSGOES Formulier : Formulier 2: Formulier 3: Formulier 4: Formulier 5: Formulier 6: Formulier 7: Formulier 8: Bedrijfsprofiel en naamsvermelding Exposantenkaarten / parkeerkaarten / uitnodigingskaarten

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013. Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17.

Inschrijfformulier. Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013. Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17. Inschrijfformulier Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013 Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17.00 uur Inschrijven kan door onderstaand formulier in te vullen en op

Nadere informatie

Denk in kansen! succes. Persoonlijk. Naamsbekendheid. Reclame. Wat kunt u als exposant verwachten? Netwerken. Ontspannen. sfeer.

Denk in kansen! succes. Persoonlijk. Naamsbekendheid. Reclame. Wat kunt u als exposant verwachten? Netwerken. Ontspannen. sfeer. Wat kunt u als exposant verwachten? - De beste promotie die u kunt hebben! - Duizenden bezoekers van Goeree-Overflakkee en omstreken langs úw stand! Denk in kansen! Naamsbekendheid - Uitgebreide reclamecampagne,

Nadere informatie

Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux

Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux Via dit document willen wij u bijkomende informatie geven betreffende uw deelname aan LaboramaLux. U kunt hier een overzicht terugvinden van alle praktische

Nadere informatie

Uw bedrijf op de Hippiade 2015

Uw bedrijf op de Hippiade 2015 Uw bedrijf op de Hippiade 2015 Nationaal Hippisch Centrum Ermelo 29 augustus Hippiade pony s en voltige - 4 & 5 september Hippiade paarden De KNHS organiseert ieder jaar de Hippiade. Dit zijn dé KNHS outdoorkampioenschappen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Op alle reserveringen zijn van toepassing de algemene voorwaarden Congres- & Vergadercentrum Domus Medica en de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze voorwaarden zijn bindend voor een ieder die van onze

Nadere informatie

Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012

Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012 Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012 Aan de rand van het station van Utrecht CS is het hoofdkantoor van de Algemene Onderwijsbond (AOb) gevestigd. De AOb is hierdoor goed bereikbaar met openbaar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Artikel 1: Annulering a) Dit dient schriftelijke of per E-mail te geschieden. b) Indien de reservering tot 10 dagen, voordat de huurperiode

Nadere informatie

STANDHOUDERSHANDBOEK

STANDHOUDERSHANDBOEK STANDHOUDERSHANDBOEK Dé vakbeurs voor agrarisch Noord Oost Nederland dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 24 t/m 27 november 2015 2 3 Almelo, oktober 2015 Beste exposant, U gaat exposeren op de Landbouw

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden We Love Festivals VOF

Algemene Voorwaarden We Love Festivals VOF Artikel 1 Definities 1 De organisatie: We Love Festivals VOF die jaarlijks in verschillende steden in Nederland de festivals Rrrollend, Cirque du Manger en Grill organiseert en ten behoeve hiervan het

Nadere informatie

STANDHOUDERSHANDBOEK

STANDHOUDERSHANDBOEK STANDHOUDERSHANDBOEK dinsdag, woensdag, donderdag 16 t/m 18 december 2014 2 Almelo, november 2014 Beste exposant, U gaat exposeren op de AgroExpo Assen. Voor een optimaal resultaat van uw deelname is het

Nadere informatie

Ruimteverhuur Universiteit voor Humanistiek

Ruimteverhuur Universiteit voor Humanistiek Ruimteverhuur Universiteit voor Humanistiek Prijzen en voorwaarden vanaf 1 januari 2014 Contact: 030-2390100 of rv@uvh.nl Welkom bij de UvH! Sinds enige tijd is het voor iedereen mogelijk om bij de UvH

Nadere informatie

TALX 2016. The Amsterdam Leadership Xchange 21 en 22 april. Beursinformatie

TALX 2016. The Amsterdam Leadership Xchange 21 en 22 april. Beursinformatie TALX 2016 The Amsterdam Leadership Xchange 21 en 22 april Beursinformatie The Amsterdam Leadership Xchange B.V. WTC F toren 3e verdieping Strawinskylaan 381 1077 XX Amsterdam Tel: +31 20 7239 777 E-mail:

Nadere informatie

Informatiemap WFC Beursplaza

Informatiemap WFC Beursplaza Informatiemap WFC Beursplaza FACT SHEET WFC Beursplaza WFC Beursplaza T 020-5110173 Koningin Wilhelminaplein 13 F 020-5110180 Postbus 69000 info@worldfashioncentre.nl 1060 CC Amsterdam www.wfcbeursplaza.nl

Nadere informatie

Café Faber kan voor u diverse vergaderarrangementen samenstellen van 6 tot 30 personen in onze bovenzaal. Gebaseerd op 4 uren

Café Faber kan voor u diverse vergaderarrangementen samenstellen van 6 tot 30 personen in onze bovenzaal. Gebaseerd op 4 uren Café Faber kan voor u diverse vergaderarrangementen samenstellen van 6 tot 30 personen in onze bovenzaal. Gebaseerd op 4 uren Ontvangst met koffie en petitfours. Koffie, thee, tafelwater en een snack tijdens

Nadere informatie

Zaalverhuur Prijzen 1 april 2010 31 december 2010

Zaalverhuur Prijzen 1 april 2010 31 december 2010 Zaalverhuur Prijzen 1 april 2010 31 december 2010 Aan de rand van het station van Utrecht CS is het hoofdkantoor van de Algemene Onderwijsbond (AOb) gevestigd. De AOb is hierdoor goed bereikbaar met openbaar

Nadere informatie

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers. Huurvoorwaarden Seizoen 2014 2015 Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de wet, tussen de Deventer Schouwburg

Nadere informatie

Wijn arrangementen: Half Heel Bijpassende wijnarrangement per glas 3.25 6.50

Wijn arrangementen: Half Heel Bijpassende wijnarrangement per glas 3.25 6.50 Geachte gast, Graag dagen wij onszelf uit om voor u een ultiem moment te creëren vol culinair avontuur in een ontspannen sfeer. Ook willen we u een functionele ambiance bieden voor een succesvolle zakelijke

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

Openingen & recepties

Openingen & recepties Cateringservice `t Noorden Openingen & recepties Tevens te gebruiken voor viering, eerste paal, jubelaria, bedrijfsfeestjes e.d. Receptie Naast het verzorgen van u borrel- en bittergarnituur, kunt u ook

Nadere informatie

Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012

Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012 Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012 Aan de rand van het station van Utrecht CS is het hoofdkantoor van de Algemene Onderwijsbond (AOb) gevestigd. De AOb is hierdoor goed bereikbaar met openbaar

Nadere informatie

Denk in kansen! service Zintuigen prikkelend. Kostenbesparend. Ontspannen sfeer Personeel werving Direct contact met bezoekers succes Uw bedrijf in de

Denk in kansen! service Zintuigen prikkelend. Kostenbesparend. Ontspannen sfeer Personeel werving Direct contact met bezoekers succes Uw bedrijf in de Wat kunt u als exposant verwachten? - De beste promotie die u kunt hebben! - Duizenden bezoekers van Goeree-Overflakkee en omstreken langs úw stand! - Uitgebreide reclamecampagne, o.a. via social media

Nadere informatie

VERHUURVOORWAARDEN VOOR RUIMTEN EN FACILITEITEN deze versie: van toepassing m.i.v. 1 juni. 2014

VERHUURVOORWAARDEN VOOR RUIMTEN EN FACILITEITEN deze versie: van toepassing m.i.v. 1 juni. 2014 VERHUURVOORWAARDEN VOOR RUIMTEN EN FACILITEITEN deze versie: van toepassing m.i.v. 1 juni. 2014 In dit document wordt onder huurder verstaan: de persoon aan wie of de organisatie aan welke door de Badcuyp

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MIE 2013

Algemene Voorwaarden MIE 2013 Algemene Voorwaarden MIE 2013 Inhoud 1. Algemeen/ Inschrijving..1 2. Opbouw/ afbouw van de stands.....1 3. Algemeen stands 1 3.1 Specificaties stand..1 3.2 Standbemanning.2 3.3 Stroom en AV-middelen..2

Nadere informatie

STANDAARD OFFERTE - MAIL Pagina 1 van 6. Algemene Informatie

STANDAARD OFFERTE - MAIL Pagina 1 van 6. Algemene Informatie STANDAARD OFFERTE - MAIL Pagina 1 van 6 Behandeld door: Xander Heineke, Gastheer. Onze referentie: Standaard Offerte Uw feest en/of partij organiseren bij Lunchroom Rentrée te Baarn. Baarn, 29 januari

Nadere informatie

UW EVENEMENT IN OMNIVERSUM

UW EVENEMENT IN OMNIVERSUM Specials 2015 UW EVENEMENT IN OMNIVERSUM Omniversum is een grootbeeldfilm theater dat op een spectaculaire wijze informatieve films vertoont. De films worden door een geavanceerde techniek op een enorm

Nadere informatie

De Boelelaan 1109-b, 1081 HV Amsterdam 020 205 0966 amsterdam@thebasket.nl 1

De Boelelaan 1109-b, 1081 HV Amsterdam 020 205 0966 amsterdam@thebasket.nl 1 De Boelelaan 1109-b, 1081 HV Amsterdam 020 205 0966 amsterdam@thebasket.nl 1 Voorwoord The Basket is dé locatie op de Vu-Campus in Amsterdam voor een lekkere kop koffie, snelle lunch, gezellige borrel,

Nadere informatie

Formulier evenementenvergunning

Formulier evenementenvergunning Bestuursondersteuning Formulier evenementenvergunning 1. Organisator / contactpersoon Voorletters en achternaam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer werk Contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

FILMZAAL Zaalhuur voorwaarden

FILMZAAL Zaalhuur voorwaarden FILMZAAL Zaalhuur voorwaarden Stichting De Pelikaan Pelikaanhof 52 2312 EC Leiden 071-5128922 www.pelibar.nl KvK Leiden nummer: 41165787 BTW-nummer: NL005362635B01 Naam: Huurdatum: - -2014 Handtekening:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Adres: Ons adres is Halvemaanstraat 30, 5651 BP te Eindhoven.

Adres: Ons adres is Halvemaanstraat 30, 5651 BP te Eindhoven. Het vergader- en dinerhuisje van Piet Hein Eek is gelegen op het perron achter het restaurant. Deze ruimte is te huur voor een vergadering of een gezellig privé dinertje. Info facts: De huur voor het vergader-

Nadere informatie

IRONMAN SportExpo IRONMAN Maastricht-Limburg 2015 in Maastricht

IRONMAN SportExpo IRONMAN Maastricht-Limburg 2015 in Maastricht IRONMAN SportExpo IRONMAN Maastricht-Limburg 2015 in Maastricht Het voorprogramma van IRONMAN Maastricht Limburg 2015 is voorzien van een sportieve verkoop beurs. Tal van exposanten zullen zich net naast

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Dinsdag t/m zondag onbeperkt tapas. Bezorgmenu/afhaalmenu voor 2 personen: 22,50 p.p. en kinderen tot 9 jaar 7,50 p.p.

Dinsdag t/m zondag onbeperkt tapas. Bezorgmenu/afhaalmenu voor 2 personen: 22,50 p.p. en kinderen tot 9 jaar 7,50 p.p. Dinsdag t/m zondag onbeperkt tapas 22,50 p.p. en kinderen tot 9 jaar 7,50 p.p. Bezorgmenu/afhaalmenu voor 2 personen: 5 verschillende tapas naar keuze voor 11,50 p.p. en à la carte is natuurlijk ook mogelijk!

Nadere informatie

formulier evenenementenvergunning

formulier evenenementenvergunning Bestuursondersteuning Formulier evenementenvergunning 1. Organisator / contactpersoon Voorletters en achternaam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer werk Contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR EXPOSANTEN DRONGO talenfestival vrijdag 25 en zaterdag 26 september

INFORMATIE VOOR EXPOSANTEN DRONGO talenfestival vrijdag 25 en zaterdag 26 september INFORMATIE VOOR EXPOSANTEN DRONGO talenfestival vrijdag 25 en zaterdag 26 september INHOUD Algemene informatie en contactgegevens pag. 2 Opbouw en afbouw pag. 3 Route en parkeren pag. 4 De stand pag. 5

Nadere informatie

209 e NOG Jaarvergadering 2015 Exposantenhandboek

209 e NOG Jaarvergadering 2015 Exposantenhandboek 209 e NOG Jaarvergadering 2015 Exposantenhandboek Inhoud blz. 1 Algemeen blz. 2 Bereikbaarheid/logistiek blz. 3+4 Bepalingen blz. 5 Horeca blz. 6 t/m 8 Schoonmaak en vuilafvoer blz. 9 Standvoorzieningen

Nadere informatie

Dinsdag t/m zondag onbeperkt tapas. Bezorgmenu/afhaalmenu voor 2 personen: Leuke locatie voor een zakelijke lunch en gezellige bedrijfsuitjes!

Dinsdag t/m zondag onbeperkt tapas. Bezorgmenu/afhaalmenu voor 2 personen: Leuke locatie voor een zakelijke lunch en gezellige bedrijfsuitjes! Dinsdag t/m zondag onbeperkt tapas 22,50 p.p. en kinderen tot 9 jaar 7,50 p.p. Bezorgmenu/afhaalmenu voor 2 personen: 5 verschillende tapas naar keuze voor 23,00 en à la carte is natuurlijk ook mogelijk!

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Deelnamereglement januari 2015

Deelnamereglement januari 2015 Artikel 1. Standplaatsruimte; hierna te noemen: de stand, wordt toegewezen door de Santa s Village coöperatie UA. ; hierna te noemen: organisatie. Met de wensen van de standhouder; hierna te noemen: exploitant,

Nadere informatie

meervaart: congres & event

meervaart: congres & event meervaart: congres & event meervaart: contact meer en vaart 300 1068 le amsterdam t +31 20.410 77 20 sales@meervaart.nl www.meervaart.nl/congres-event meervaart: inhoudsopgave algemeen 2 arrangementen

Nadere informatie

DEELNEMERS REGLEMENT

DEELNEMERS REGLEMENT DEELNEMERS REGLEMENT International Whisky Festival / Whisky Live Leiden 2009 Openingstijden bezoekers: Vrijdag 13 november 2009 van 13.00 tot 17.00 uur (VIP sessie) van 19.00 tot 23.00 uur Zaterdag 14

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur

Algemene voorwaarden verhuur Algemene voorwaarden verhuur evenementenzaal Museum MORE Melmuseum Explotatie B.V. (h.o.d. Museum MORE) Hoofdstraat 28 7213 CW Gorssel 7 oktober 2015 1 Algemeen Het museum MORE, gevestigd aan de Hoofdstraat

Nadere informatie

Intakeformulier Collectieve stand VHZC Hiswa 2014 Klassieke Schepen ~ 5 t/m 9 maart ~ Amsterdam RAI

Intakeformulier Collectieve stand VHZC Hiswa 2014 Klassieke Schepen ~ 5 t/m 9 maart ~ Amsterdam RAI 1 Intakeformulier Collectieve stand VHZC Hiswa 2014 Klassieke Schepen ~ 5 t/m 9 maart ~ Amsterdam RAI Uitvoering : Stichting Verenigde Hollandse Zeil Compagnie Datum intake : Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam

Nadere informatie

HANDLEIDING STANDHOUDERS NOA JAARDAG. Stukadoor en Afbouw Vloeren en Terrazzo

HANDLEIDING STANDHOUDERS NOA JAARDAG. Stukadoor en Afbouw Vloeren en Terrazzo HANDLEIDING STANDHOUDERS NOA JAARDAG Stukadoor en Afbouw Vloeren en Terrazzo 5 november 2015 DATUM/LOCATIE/TIJD De beurs wordt gehouden op 5 november 2015 van 14.00 uur tot 20.00 uur in het Hart van Holland

Nadere informatie

Aan de potentiële deelnemers en sponsors Speeldag NL op zondag 15 september 2013 te Hoorn (NH)

Aan de potentiële deelnemers en sponsors Speeldag NL op zondag 15 september 2013 te Hoorn (NH) Aan de potentiële deelnemers en sponsors Speeldag NL op zondag 15 september 2013 te Hoorn (NH) Betreft: Informatie over deelname en sponsoring voor VIJFDE editie van Speeldag NL 2013 Hoorn, januari 2013

Nadere informatie

Soesjes gevuld met; - Kaas crème - Hammousse - Zalmmousse - Room paté

Soesjes gevuld met; - Kaas crème - Hammousse - Zalmmousse - Room paté Bittergarnituur koud: Bittergarnituur koud 1: (Amsterdams) - Ossenworst met Amsterdamse uien - Salami met zilver uit - Oude kaas met appelstroop - Jonge kaas met mosterd Bittergarnituur koud 2: ( 3 hapjes

Nadere informatie

KERST 2013. 3 KALKOENMENU. 3 SPAANSE KERST. 4 KERSTMENU LUXE. 4 KERST LUNCH 1. 5 KERST LUNCH 2. 5 LUXE KERSTHAPJES. 6 LOSSE TE BESTELLEN GERECHTEN.

KERST 2013. 3 KALKOENMENU. 3 SPAANSE KERST. 4 KERSTMENU LUXE. 4 KERST LUNCH 1. 5 KERST LUNCH 2. 5 LUXE KERSTHAPJES. 6 LOSSE TE BESTELLEN GERECHTEN. Kerst 2013 Inhoud KERST 2013... 3 KALKOENMENU... 3 SPAANSE KERST... 4 KERSTMENU LUXE... 4 KERST LUNCH 1... 5 KERST LUNCH 2... 5 LUXE KERSTHAPJES... 6 LOSSE TE BESTELLEN GERECHTEN... 8 2 Kerst 2013 Voor

Nadere informatie

Voor groepen serveren wij in overleg met u drie gangen verschillende voor- hoofd en nagerechten op schalen.

Voor groepen serveren wij in overleg met u drie gangen verschillende voor- hoofd en nagerechten op schalen. Welkom bij De Lichtboei in Harlingen. Hét adres in Harlingen voor bruiloften, recepties, bedrijfspresentaties en live muziek. Of gewoon voor een drankje of een hapje eten in ons café... De keuken van de

Nadere informatie

Ondernemersbeurs De Kempen, dat zijn wij! 4 en 5 juni 2015

Ondernemersbeurs De Kempen, dat zijn wij! 4 en 5 juni 2015 Ondernemersbeurs De Kempen, dat zijn wij! 4 en 5 juni 2015 Kempisch Bedrijvenpark te Hapert - - Bankrekening NL04RABO.0302.0666.16 Inhoudsopgave ALGEMENE INFORMATIE DEELNAMEMOGELIJKHEDEN PRAKTISCHE INFORMATIE

Nadere informatie

FysioExpo 2013 FysioCongres 2013 15 november Jaarbeurs, Beatrixgebouw Utrecht. Informatie voor standhouders

FysioExpo 2013 FysioCongres 2013 15 november Jaarbeurs, Beatrixgebouw Utrecht. Informatie voor standhouders FysioExpo 2013 FysioCongres 2013 15 november Jaarbeurs, Beatrixgebouw Utrecht Informatie voor standhouders Inhoud FysioExpo 2013 5 Opties en Prijzen 7 Breng uw organisatie in contact met de fysiotherapeut!

Nadere informatie

Koffie en thee, per kopje 1,70. Koffie en thee per persoon per dagdeel 3,90. Melk, karnemelk 1,25. Vruchtensappen per glas 1,50

Koffie en thee, per kopje 1,70. Koffie en thee per persoon per dagdeel 3,90. Melk, karnemelk 1,25. Vruchtensappen per glas 1,50 Dranken Koffie en thee, per kopje 1,70 Koffie en thee per persoon per dagdeel 3,90 Melk, karnemelk 1,25 Vruchtensappen per glas 1,50 Frisdrank per glas 1,50 Frisdranken per flesje 1,70 Mineraalwater per

Nadere informatie

A R R A N G EMENTEN S EL EC T C A T E R I N G

A R R A N G EMENTEN S EL EC T C A T E R I N G A R R A N G EMENTEN S EL EC T C A T E R I N G Voor de catering van uw evenement werkt EYE sinds de opening in april 2012 samen met Select Catering. Al uw cateringwensen kunnen worden verwezenlijkt. Door

Nadere informatie

Iets te vieren? Driezorg helpt u graag!

Iets te vieren? Driezorg helpt u graag! Catering & Zaalhuur Iets te vieren? Driezorg helpt u graag! Een verjaardag, huwelijksjubileum of een andere (feestelijk) moment organiseren? Binnen Driezorg zijn er vele mogelijkheden om een feestelijke

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009

Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 Algemene voorwaarden voor de verhuur van Ruimten YourMeeting 1 december 2009 1. BEGRIPPEN 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van ruimten en/of faciliteiten van Your

Nadere informatie

Brochure cateringservice op locatie

Brochure cateringservice op locatie Brochure cateringservice op locatie Algemene informatie cateringservice op locatie Gedurende het winterseizoen biedt Romex Restate de mogelijkheid om optioneel cateringservice op locatie bij te bestellen.

Nadere informatie

HANDLEIDING STANDHOUDERS JAARDAG. Plafond en Wand

HANDLEIDING STANDHOUDERS JAARDAG. Plafond en Wand HANDLEIDING STANDHOUDERS JAARDAG Plafond en Wand 6 november 2015 DATUM/LOCATIE/TIJD De beurs wordt gehouden op 6 november 2015 van 14.00 uur tot 20.00 uur in het Hart van Holland te Nijkerk. De adresgegevens

Nadere informatie

De Voorjaarsbeurs Oldambt

De Voorjaarsbeurs Oldambt 17, 18, 19 april 2015 Eextahal Scheemda De Voorjaarsbeurs Oldambt Wilt u zich als ondernemer presenteren bij een breed publiek? Meld u dan nu aan voor de voorjaarsbeurs Oldambt. In het voorjaar van 2015

Nadere informatie

Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde

Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde De onderwerpen die aan bod komen zijn: 1. Toepasselijkheid 2. Stallingjaar/ openingstijden 3. Geboden, verboden 4. Aansprakelijkheid/ verzekering 5. Betalingen

Nadere informatie

Final communication Exposanten. Zorg & ICT 2013 13 t/m 15 maart

Final communication Exposanten. Zorg & ICT 2013 13 t/m 15 maart Final communication Exposanten Zorg & ICT 2013 13 t/m 15 maart Inhoudsopgave Algemene beursinformatie... 4 Belangrijke telefoonnummers... 5 Telefoonnummers projectteam voor de beurs vanaf maandag 29 oktober

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Totaal beschikbaar ca. 1.433 m² v.v.o. Begane grond,

Nadere informatie

MX Member 1x2. Wat hebben we van jullie nodig? Material Xperience 2016. 27 28 29 januari 2016, Ahoy Rotterdam

MX Member 1x2. Wat hebben we van jullie nodig? Material Xperience 2016. 27 28 29 januari 2016, Ahoy Rotterdam MX Member 1x2 Wat hebben we van jullie nodig? Material Xperience 2016 27 28 29 januari 2016, Ahoy Rotterdam MX Member 1x2 Wat hebben we van jullie nodig? Wat? Wanneer? Zie pagina 1. Content catalogus uiterlijk

Nadere informatie

Zalencapaciteit - 2 - Café XO Grote Markt 8 2011 RD Haarlem 023-5511350 info@xo-haarlem.nl. Dagelijks geopend vanaf 9.00 uur

Zalencapaciteit - 2 - Café XO Grote Markt 8 2011 RD Haarlem 023-5511350 info@xo-haarlem.nl. Dagelijks geopend vanaf 9.00 uur Café XO Grote Markt 8 2011 RD Haarlem 023-5511350 info@xo-haarlem.nl Dagelijks geopend vanaf 9.00 uur Zalencapaciteit Bent u op zoek naar een unieke locatie in het stadscentrum van Haarlem voor uw feestavond,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Exposanten

Algemene voorwaarden Exposanten Algemene voorwaarden Exposanten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Elektroraad: Elektroraad Opleidingen B.V. 2. Exposant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon

Nadere informatie

62,00 88,00 124,00 5 tot 24 personen Zaal 7. 62,00 88,00 124,00 10 tot 32 personen Bovenfoyer

62,00 88,00 124,00 5 tot 24 personen Zaal 7. 62,00 88,00 124,00 10 tot 32 personen Bovenfoyer Tarieven 2015 Vergaderen 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen Zaal 5 62,00 88,00 124,00 5 tot 24 personen Zaal 7 62,00 88,00 124,00 10 tot 32 personen Bovenfoyer 62,00 88,00 124,00 5 tot 40 personen Engelenbak

Nadere informatie

Feesten in Dommelzicht

Feesten in Dommelzicht Feesten in biedt de mogelijkheid tot de complete organisatie van feesten, bruiloften en partijen. In overleg kan alles geregeld worden. De feestruimte biedt plek aan maximaal 150 gasten. Op zaterdagavond

Nadere informatie

Huis van de Ondernemer [ Accommodatie ]

Huis van de Ondernemer [ Accommodatie ] [ Accommodatie ] DE GROTE NETE 100 M 2 DE KLEINE NETE 80 M 2 Even buiten het centrum van Geel en makkelijk bereikbaar ligt het Huis van de Ondernemer, thuisbasis van werkgeversorganisatie Voka - Kamer

Nadere informatie

Mamaplaats Webshop Paviljoen Negenmaandenbeurs2013 5 e editie

Mamaplaats Webshop Paviljoen Negenmaandenbeurs2013 5 e editie Mamaplaats Webshop Paviljoen Negenmaandenbeurs2013 5 e editie Feiten & Cijfers Negenmaandenbeurs Impressie eerdere edities Of bekijk de volgende video-compilatievan het Webshop Paviljoen in 2010: http://www.youtube.com/watch?v=d4dpq7arkxe

Nadere informatie

Vergaderruimtes LSNed

Vergaderruimtes LSNed Vergaderruimtes LSNed Leidingenstraat Nederland, oftewel LSNed is gevestigd in Roosendaal. Roosendaal ligt tussen Rotterdam en Antwerpen in en is hierdoor voor veel mensen gemakkelijk bereikbaar. Het kantoor

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Totaal beschikbaar ca. 1.433 m² v.v.o. Begane grond ca. 354 m² v.v.o. 1

Nadere informatie

SPONSORMOGELIJKHEDEN VNSG CONGRES 2015. 1931 Congrescentrum s-hertogenbosch OKTOBER. 13, 14 en 15

SPONSORMOGELIJKHEDEN VNSG CONGRES 2015. 1931 Congrescentrum s-hertogenbosch OKTOBER. 13, 14 en 15 SPONSORMOGELIJKHEDEN VNSG CONGRES 2015 1931 Congrescentrum s-hertogenbosch 13, 14 en 15 OKTOBER 2015 ALGEMENE CONGRES INFORMATIE Congreslocatie Het congres wordt gehouden op 13, 14 en 15 oktober 2015 in

Nadere informatie

De Verdieping hét kenniscentrum van Sardes

De Verdieping hét kenniscentrum van Sardes De Verdieping hét kenniscentrum van Sardes Vergaderruimtes in het centrum van Utrecht De vertrouwde diensten van Sardes zijn uitgebreid met De Verdieping, een vergader- en kenniscentrum op onderwijsgebied.

Nadere informatie

Vergaderarrangement Dagdeel/dag

Vergaderarrangement Dagdeel/dag Vergaderarrangement Dagdeel/dag Standaard vergaderarrangement 9,75 / 16,50 Onbeperkt koffie en thee Onbeperkt plat en bruisend water Friandises Koekjes en mints Frisdranken in de zaal Naar afname In de

Nadere informatie

Horeca. Arrangementen CONTACT:

Horeca. Arrangementen CONTACT: Je kunt kiezen uit een aantal standaard Horeca arrangementen. Uiteraard kunnen alle arrangementen op verzoek worden aangepast. Wij adviseren je graag over de vele mogelijkheden. Neem hiervoor contact op

Nadere informatie

DEELNEMERSREGLEMENT. International Whisky Festival Den Haag / Whisky Live Holland 2011

DEELNEMERSREGLEMENT. International Whisky Festival Den Haag / Whisky Live Holland 2011 Mei 2011 DEELNEMERSREGLEMENT International Whisky Festival Den Haag / Whisky Live Holland 2011 Openingstijden bezoekers: Vrijdag 18 november 2011 van 13.00 tot 17.00 uur (VIP sessie) van 19.00 tot 23.00

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MFA DE MOLENWIEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MFA DE MOLENWIEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT MFA DE MOLENWIEK Pagina 1 van 6 Huishoudelijk reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. ALGEMEEN Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle gebruiksovereenkomsten en geldt

Nadere informatie

Uit onderstaande kunt u zelf uw arrangement samenstellen waarmee we een offerte op maat voor u maken.

Uit onderstaande kunt u zelf uw arrangement samenstellen waarmee we een offerte op maat voor u maken. Telstar Horeca Menukaart 15-16 Uit onderstaande kunt u zelf uw arrangement samenstellen waarmee we een offerte op maat voor u maken. Drank Gedurende de dag Kan Koffie (10 kopjes) 15,00 Kan Thee (10 kopjes)

Nadere informatie

Noble Markt: selectiecriteria en algemene voorwaarden

Noble Markt: selectiecriteria en algemene voorwaarden Noble Markt is een initiatief van Restaurant Noble en stelt zich ten doel een succesvol & inspirerend event te introduceren waarmee we een podium bieden voor en het zichtbaar maken van leveranciers en

Nadere informatie

Handleiding Passenger Terminal Amsterdam

Handleiding Passenger Terminal Amsterdam Handleiding Passenger Terminal Amsterdam INHOUD Huisregels PTA Pag. 2 Stroomvoorzieningen PTA Pag. 3 Liften PTA Pag. 4 Diverse afmetingen pand, plafonds & deuren Pag. 5 Vloer & dak Pag. 7 Internet Pag.

Nadere informatie

Standbouwvoorschriften

Standbouwvoorschriften +31(0)634045122 Standbouwvoorschriften Perfect Serve Barshow Amsterdam 2016 Standbouwvoorschriften Perfect Serve Barshow Amsterdam 2015 Perfect Serve Barshow Amsterdam wil door middel van het vaststellen

Nadere informatie

HANDBOEK EXPOSANTEN Hét netwerk evenement voor ondernemers 11 oktober 2007 Zalencentrum Torenzicht te Lienden

HANDBOEK EXPOSANTEN Hét netwerk evenement voor ondernemers 11 oktober 2007 Zalencentrum Torenzicht te Lienden HANDBOEK EXPOSANTEN 2 e BEDRIJVENBEURS Hét netwerk evenement voor ondernemers 11 oktober 2007 Zalencentrum Torenzicht te Lienden BEDRIJVENBEURS draaiboek 2007.doc 1 INHOUDSOPGAVE HANDBOEK EXPOSANTEN BEDRIJVENBEURS

Nadere informatie