Diane DELEN (FR) Voorstelling. 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL. Erik BEUNCKENS (NL)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diane DELEN (FR) Voorstelling. 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL. Erik BEUNCKENS (NL)"

Transcriptie

1 Diane DELEN (FR) Voorstelling Erik BEUNCKENS (NL)

2 Inhoud I. Inleiding II. Echte crisis in de sector III. Het forfaitair taxatiesysteem IV. Neen aan de electronische kassa (GKS) V. De Self-Tap Bar VI. VII. Voorstelling De anti tabak wetgeving Voorstelling door Meester Hans VAN DE CAUTER Het rookverbod

3 I. Inleiding 2011 : ± cafés op ons grondgebied 15 Maart 2011 : Schrapping van de uitzondering die het roken in cafés toeliet tot door het Grondwettelijk Hof Paasweekend : Betoging in Brussel door de caféhouders

4 I. Inleiding 2011 : Oprichting FedCaf Belgium (Federatie van Cafés van Belgie) in juni 2011

5 I. Inleiding 2011 : De hoofdreden : het rookverbod & geen enkele steun van de bestaande Fed. HoReCa! Waarom geen enkele steun : de bestaande federaties zijn gepolitiseerd en gesubsidieerd dus gecontroleerd door onze bewindslieden (de overheid) De bestaande HoReCa federaties hebben ons nooit ernstig genomen en ons een levensduur van maximaal 6 maand toegedicht. Velen hadden het immers voor ons geprobeerd. FedCaf heeft zijn relanceplan voorbereid op basis van de dagdagelijkse realiteit in de sector en deze voorgesteld aan de Eerste Minister, aan de 150 volksvertegenwoordigers en aan alle nederlandstalige en franstalige partijen.

6 I. Inleiding : Sinds de start van onze strijd hebben wij tot op heden 64 politieke onderhouden gehad.

7 I. Inleiding 2013 : Voor zijn werk en zijn strijd voor de sector en de aanverwante sectoren kreeg FedCaf in 2013 de 1ste prijs van FeBed : de FeBed Award. (Federatie van Belgische Drankenhandelaars)

8 2013 : I. Inleiding Verdediging van onze leden voor de correctionele rechtbanken (Rookverbod) Juridische actie bij de Raad van State tegen de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Noode. Vraag tot opheffing van een buitensporige gemeentelijke belasting ( 2.500) teneinde een gecertifieerd attest te bekomen om een aanvraag tot bekoming van een licentie voor een bingo te kunnen indienen (Kansspelen Klasse III)

9 I. Inleiding 2014 : Resultaat : Zoals FedCaf in 2011 aan de pers voorspeld heeft zijn er vandaag ± 4000 ondernemers die failliet zijn of hun activiteit stopgezet hebben, en dit zonder rekening te houden met de toeleveringssector. Waarom? Omdat de politiek potdoof gebleven is ondanks de compensatie beloftes, omdat ze de wereld van de HoReCa niet respecteert en er geen rekening mee houdt. Omdat ze tot op vandaag doorgaat met het nemen van vernietigende maatregelen in onze sector (o.a. De Electronische Kassa, verhoging van de taksen op kansspelen,...) Omdat de bestaande HoReCa federaties (NL+FR) geen enkele inspanning gedaan hebben om onze strijd te ondersteunen, gezien ze ons eerder als concurrenten dan als bondgenoten zien. Conclusie : Hoe is het mogelijk dat buiten FedCaf niemand iets onderneemt terwijl iedereen zich tegen een blinde muur te pletter aan het rijden is.

10 II. Echte crisis in de sector Tijdens het FeBeD congres in 2013 toonde Prof. Dr. Ghislain Houben (economist aan de Universiteit van Hasselt) tijden zijn presentatie aan dat het heden ten dage onmogelijk geworden is om een HoReCa zaak (rendabel) uit te baten in België. Op de volgende slides vindt U hieruit enkele verduidelijkingen. (Met akkoord van Prof. Dr. Houben)

11 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Bron van werkgelegenheid (arbeidsintensief, laag geschoolden, deeltijds,..) Bron van inkomsten (BTW, belastingen, sociale lasten )

12 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben 1. Hoge faillissementsgraad 2. Hoge concurrentiegraad

13 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben 3. Te lage rentabiliteit 4. Negatief imago, fraudeurs, zwart werk, lage lonen, 5. Weinig professioneel management 6. Opgeleiden ontvluchten de sector 7. Haat-liefde verhouding met brouwerijen 8. Te vermijden sector voor elke bankier Sector uitvoerig bestudeerd in 2001, 2002 en 2011 Hiva-studie ( niet officiële arbeid ) Studie Minister Daems (knelpunten in de sector) Studie Uhasselt - doorlichting Euregionaal perspectief

14 Euroregionale Case-Study Uitgangspunt: Brasseries met omzet van 1 miljoen euro en 5 vaste werknemers op de volgende toplocaties: Grote Markt Hasselt (B) Vrijthof Maastricht (NL) Marktplatz Aachen (D) Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben

15 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Gemiddeld aantal werknemers per horeca onderneming

16 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Prijsniveau biertje

17 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben BTW incl. Nederland Omzet excl BTW (% omzet incl BTW) 19% - 6% (91,4%) Duitsland 19% - 19% (84%) België 21% - 12% (86,3%) Personeelskost (% van omzet excl BTW) (33,3%) (35,4%) (43,3 %) Personeelskost in % van omzet over alle sectoren (cijfers Eurostat) 31% 32% 45% Resultaat voor belastingen Resultaat na belastingen (% van resultaat voor belast) (74,4%) (85%) 690 (65,9%)

18 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Officiële verloning Verloning bestuurder Omzet excl. BTW Variabele kosten Diverse goed & diensten Personeelskosten Afschrijvingen Financiële kosten Resultaat voor belastingen

19 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Gezien de huidige hoge loonkosten & fiscale druk is het economisch niet mogelijk om een horecabedrijf officieel rendabel uit te baten. Horeca-uitbaters nemen noodgedwongen toevlucht tot zwartwerk & BTW-ontwijking om het hoofd boven water te houden. Er is wel nog rentabiliteit bij de toeleveranciers (dranken, voedingsproducten, energie, eigenaars van onroerende goederen )

20 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Is er een vicieuze Belgische horeca-cirkel? Overheid Heeft baat bij hoge lasten (BTW, taksen, soc. lasten) Werknemer consument Hebben baat bij officieus circuit Horeca-ondernemer Is genoodzaakt om officieus circuit in stand te houden teneinde te overleven (gem. 26 % van de omzet en 38 % van de gepresteerde uren)

21 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Exploitant Horeca Officieus circuit komt zwaar onder druk (2013) Er komt geen verandering in de arbeidswetgeving (versoepeling) noch in de fiscaliteit (lastenverlaging) Industrie haalt rentabiliteit verder weg uit de sector (dranken- en voedingstoeleveranciers, energie en immobiliën) GEVOLG Massale golf van stopzettingen en falingen (+50 %) te verwachten in segment van de micro en kleine bedrijven (koude sanering).

22 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Wat valt er aan te doen? 1. Overheid Is de overheid bereid om vicieuze cirkel te doorbreken? Zo niet gezinnen weg uit de sector 2. Consument «Belgisch pilsje» wordt 3 i.p.v. 2 (+50%)

23 3. Sector Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Starters Opstartbegeleiding/ondersteuning Eénmanszaken Aandacht voor de eigen prijszetting Hoog percentage eigen arbeid (geen extra tewerkstelling) teneinde hoofd boven water te houden

24 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Markttendenzen om rekening mee te houden Rookverbod verminderend cafébezoek Stijgende thuisconsumptie verkeerswet op alcoholverbruik Consumptiepatroon jeugd Stijgend aandeel groot-distributie Black box bij de drankenhandelaars.

25 Sociale Bijdragen zelfstandigen hebben in 2013 een aanvraag tot vrijstelling van de sociale lasten ingediend. Dit wilt simpelweg zeggen dat deze zich op dit ogenblik in een onverzekerde staat bevinden (zonder mutualiteit) Op heden betalen zelfstandigen nog steeds hun sociale bijdragen berekend op hun inkomen van drie jaar geleden. Hoe kunnen wij een systeem aanvaarden dat recht op gezondheidszorgen geeft aan niet-werkenden (werklozen, personen afhankelijk van het OCMW, politieke vluchtelingen,...) en niet aan zelfstandigen die meer dan 62 uur per week werken en die bovendien werk verschaffen aan anderen.

26 Falingen Sinds 2011 zijn er meer dan 4000 cafés gesloten (faling of stopzetting van hun activiteit). In februari 2014 hebben 984 bedrijven de boeken neergelegd. Dit is een verhoging van 6,2 % ten opzichte van dezelfde maand in het jaar ervoor. Het UCM (Union des Classes Moyennes) schat dat «ondernemingen twee maal lijden onder de abnormaal hoge belastingen die wegen op werken in België». «De parafiscaliteit, via de sociale bijdragen, schaadt de tewerkstelling en de fiscaliteit vermindert de consumptie».

27 III. Het forfaitair taxatiesysteem HET HUIDIGE FORFAITAIRE TAXATIESYSTEEM IS NIET CORRECT FEDCAF EIST EEN AANPASSING Toelichting: Sedert lange tijd gebruikt het leeuwendeel van de cafés het forfaitair taxatiesysteem en vooral zij die het statuut van «fysiek persoon» hebben... Dit systeem voorziet in een ambtshalve taxatie van de café-uitbater op basis van zijn aankoopfacturen (inkomende facturen). Dit wilt zeggen dat hij sowieso BTW en inkomstenbelasting betaalt op alle aangekochte goederen, verkocht of niet. Dit systeem laat toe om geen goederenstock te hebben op het einde van het boekjaar.

28 III. Het forfaitair taxatiesysteem Ambtshalve taxatie op vatenbier: Op heden wordt voor de taxatie van een vat bier van 50 liter een verkoop van 192 glazen van 25cl gerekend. Deze voorziet en aanvaard een «tapverlies» van 4%, m.a.w. 8 glazen van 25 cl bij het aftappen van een vat. Dit systeem werd onderhandeld tussen de klassieke HoReCa federaties en de fiscus. Zoals voor elke professionele onderhandeling werd dit systeem lichtzinnig ingevoerd zonder met de dagdagelijkse realiteit van het beroep rekening te houden. Dit is uiteraard rampzalig voor de uitbaters want dit systeem werkt nooit in hun voordeel. Wij hebben door een deurwaarder officiëel laten vaststellen hoeveel glazen men exact kan tappen uit één vat bier van 50L. De officiële vaststelling was : 168 glazen Wij ondervinden dus een nadeel van 24 glazen per vat Berekening voor een zaak die wekelijks 10 vaten bier tapt aan een verkoopprijs van 1,60 per glas (nationaal gemiddelde).

29 III. Het forfaitair taxatiesysteem Een café dat wekelijks 10 vaten van 50 liter aftapt zal getaxeerd worden op 192 glazen per vat, maar zal er in realiteit slechts 168 per vat kunnen schenken, een verschil van 24 glazen. Jaarlijks verlies : we vermenigvuldigen deze 24 glazen/vat x 10 (vaten) per week x 52 weken/jaar = onbestaande glazen. Gerekend aan een verkoopprijs van 1,60 euro per consumptie x glazen vertegenwoordigt dit een «onbestaand inkomen» van : ,00. Op dit onbestaand inkomen van : ,00 zal de uitbater 21% BTW betalen = 3.466,00 Vervolgens rekenen we de fiscale taxatie op dit «onbestaand inkomen» aan de hoogste schaal van 50%. Dit fictief inkomen exclusief BTW bedraagt ,00 waarop een inkomstenbelasting van : 8.251,00 betaald zal worden. De uitbater zal dan aan de staat betaald hebben : 3.466,00 BTW ,00 belastingen = ,00 op een onbestaand inkomen! Beeldt U in wat dit voor de staat vertegenwoordigt op een exploitatieperiode van 10 jaar voor één onderneming waarvan we er op heden nog zo n ± tellen.

30 III. Het forfaitair taxatiesysteem Hetzelfde probleem stelt zich met koffie. Een café dat wekelijks 2 kg koffie verkoopt zal belast worden op 175 tassen koffie per kg, maar zal er in realiteit slechts 142 verkocht hebben per kg koffie. (Geadviseerd grammage door de leveranciers van koffiemachines : ±7g / koffie). Jaarlijks verlies : we vermenigvuldigen deze 33 tassen per kg x 2 (kg) per week x 52 weken/jaar = onbestaande tassen. Gerekend aan een verkoopprijs van 1,80 euro per consumptie x tasses, vertegenwoordigt dit «een onbestaand inkomen» van : 6.177,60. Op dit onbestaand inkomen van : 6.177,60 zal de uitbater 21% BTW betalen = 1.072,15 Vervolgens rekenen we de fiscale taxatie op dit «onbestaand inkomen» aan de hoogste schaal van 50%. Dit fictief inkomen exclusief BTW bedraagt 5.105,45 waarop een belasting van : betaald zal worden. De uitbater zal dan aan de staat betaald hebben : 1.072,15 BTW ,00 belastingen = 3.625,15 op een onbestaand inkomen! Pils + koffie : ,15 belastingen op een onbestaand inkomen!

31 III. Het forfaitair taxatiesysteem ±100 MILJOEN EURO ONTERECHT DOOR DE HORECA BETAALD PER JAAR AAN DE STAAT EN DIT ENKEL OP VATENBIER We kennen de juiste cijfers aangaande de verkoop van vatenbier (pils) in De volumes worden steeds berekend in hectoliters hectoliters = vaten van 50L Verkoopspalmares : 1ste : AB Inbev met +/- 60% 2de : Maes-Pils met +/-14% 3de : Haacht met +/-6% Onterecht betaalde taksen aan de staat door de HoReCa sector : vaten x 24 onbestaande glazen x 1,60 = onbestaande inkomsten 21% BTW op 167,884,800 = % belastingen op = Dit brengt het totaal aan onterecht betaalde belastingen voor het jaar 2011 op :

32 III. Het forfaitair taxatiesysteem WAT KOST EEN VOLTIJDSE WERKNEMER (PC 302) Een café is gemiddeld 12 tot 14 uur per dag geopend zonder rekening te houden met het WE waar deze uren regelmatig overschreden worden. De uitbater is hierdoor verplicht om beroep te doen op extern personeel.

33 III. Het forfaitair taxatiesysteem WAT KOST EEN VOLTIJDSE WERKNEMER (PC 302) SALARIS : 1) COMMIS : GEMIDDELD BRUTO SALARIS Uurloon : 10,4990 Maandloon : 1.728,82 2) KELNER : GEMIDDELD BRUTO SALARIS Uurloon : 11,4590 Maandloon : 1.886,90

34 III. Het forfaitair taxatiesysteem WAT KOST EEN VOLTIJDSE WERKNEMER (PC 302) KOST PATRONALE LASTEN RSZ : 44.75% van het gemiddeld maandloon Jaarlijkse vakantie : 11.08% van het gemiddeld maandloon Sociaal Fonds (eindejaarspremie): 14.04% van het gemiddeld maandloon Verzekeringen : 5.00% van het gemiddeld maandloon Diversen (sociaal secrétariat, enz ) : 5.00% van het gemiddeld maandloon De patronale lasten op een gemiddeld maandloon lopen op tot : 79.87% van het oorspronkelijke maandloon

35 III. Het forfaitair taxatiesysteem WAT KOST EEN VOLTIJDSE WERKNEMER (PC 302) Totale kost werkgever voor een voltijdse werknemer : COMMIS GEMIDDELD SALARIS = 3.109,62 KELNER GEMIDDELD SALARIS = 3.393,96 De kost van een voltijds maandloon wordt berekend op basis van 38 uur per week van maandag tot vrijdag Er is geen rekening gehouden met de kost van absenteïsme, overuren en WE vergoedingen!!!

36 III. Het forfaitair taxatiesysteem HET REËEL EN NIET THEORETISCH VERKOOPSOBJECTIEF De werknemer moet rendabel zijn om minstens de kosten van zijn loon en de patronale lasten te kunnen dekken. We gaan U hier dan ook voorrekenen hoeveel klanten hoeveel consumpties dienen te verbruiken tijdens zijn werkuren dewelke 38 uur per week bedragen, dus omgerekend 7u30 per dag. Het rapport van de deurwaarder heeft ons geleerd dat we per vat 168 pintjes kunnen tappen.

37 III. Het forfaitair taxatiesysteem HET REËEL EN NIET THEORETISCH VERKOOPSOBJECTIEF Op heden bedraagt de nationaal gemiddelde prijs van een glas bier van 25cl : 1,60 1,60 per glas 21% BTW= 1,32 excl. BTW 1,32 per glas x 168 glazen = 221,76 bruto ontvangsten excl. BTW per vat Aankoopprijs van één vat = 100,63 excl. BTW 221,76 ontvangsten 100,63 (aankoopprijs) = ontvangsten per vat excl. BTW Het maandloon van een voltijdse arbeider bedraagt : 3.393,96 patronale lasten inbegrepen 3.393,96 : 121,13 ontvangsten per vat = 28 vaten te verkopen

38 III. Het forfaitair taxatiesysteem HET REËEL EN NIET THEORETISCH VERKOOPSOBJECTIEF De werknemer moet per maand minimum 28 vaten verkopen. 28 vaten op 21 maandelijkse prestatiedagen à 7u30 per dag = 28 vaten x 168 glazen per vat = 4704 glazen : 21 werkdagen = 224 glazen te verkopen per dag Dit wilt zeggen dat er gemiddeld 56 klanten dagelijks minstens 4 consumpties dienen te verbruiken tijdens zijn diensturen We houden geen rekening met de CO2 prijs en het onderhoud van de leidingen. Voor de uitbater : Deze moet minimum hetzelfde verkopen als zijn werknemer om een inkomen van : 3.393,96 te genereren wat wederom 56 klanten vertegenwoordigt die elk 4 consumpties verbruiken. Dit brengt ons op 112 klanten die dagelijks gemiddeld 4 consumpties per klant dienen te verbruiken, en dit van maandag tot vrijdag. Waar vindt u op heden nog zulke omzetten?

39 III. Het forfaitair taxatiesysteem HET ABSENTEÏSME VAN ONS PERSONEEL Niemand spreekt erover, niemand houdt er rekening mee, en nochtans vertegenwoordigt dit enorme verliezen voor de ondernemer met grote financiële problemen tot gevolg. Wij leven in een maatschappij waar stress, depressies en andere psychische problemen meer en meer voorkomen. Meer om meer werknemers geven deze psychische redenen aan om afwezig te blijven van hun werk, eerder dan echt «ziek» te zijn. Waarom kan/mag men er van uitgaan dat deze psychische problemen in directe relatie staan met de werkdruk en niet privé gebonden zijn? Waarom moeten de werkgevers opdraaien voor de lonen van hun zieke werknemers?

40 III. Het forfaitair taxatiesysteem HET ABSENTEÏSME VAN ONS PERSONEEL Het absenteïsme is de laatste jaren met meer dan 30% opgelopen en de werknemer is gemiddeld 12 dagen ziek per jaar. Dit zijn hallucinante cijfers! Maar wie kost dit in de eerste plaats? Aan de werkgever! Niet alleen moet de werkgever hierdoor nog meer werken, ook zijn eventuele andere werknemers draaien hiervoor op met bijkomende kosten voor de werkgever tot gevolg. Laat ons niet vergeten dat een zieke werknemer in het begin verder betaald wordt door zijn werkgever alsof hij aan het werk is. Daarenboven dient de werkgever beroep te doen op interim personeel (kost : 20% meer dan een normale werknemer), hij dient zijn andere werknemers te vragen om overuren te presteren (te betalen aan 150%), hij draagt de kosten om een controle-arts ter plaatse te sturen. Dit alles veroorzaakt rentabiliteitsverlies

41 III. Het forfaitair taxatiesysteem DIEFSTAL IN DE ONDERNEMING Vandaag nog steeds een taboe! Waarom? Omdat het delicaat is iemand officiëel te beschuldigen van diefstal als men deze niet op heterdaad kan betrappen, en dan nog! De werkgever ziet zich al snel gedagvaard voor de rechtbank voor valse beschuldigingen en wordt «gelyncht» door de vakbonden, of bedreigd en slachtoffer van vandalisme. Nochtans zegt een oud franstalig spreekwoord in onze sector : «une bonne serveuse est une bonne voleuse» :

42 III. Het forfaitair taxatiesysteem DIEFSTAL IN DE ONDERNEMING Gratis consumpties «voor de vrienden» of dubbele dosissen, enz... Wij lijden ook onder diefstal door werknemers van onze leveranciers (ontbrekende bakken bij levering, leeggoed niet (correct) verrekend bij terugname, enz). DIt alles zijn factoren waar de overheid geen rekening mee houdt maar waarop we wel belast worden met enorme jaarlijkse verliezen tot gevolg. Met al deze bedrijfsverliezen dient men niet verbaasd te zijn dat een werkgever twee maal nadenkt alvorens personeel aan te nemen.

43 III. Het forfaitair taxatiesysteem DE KANSSPELEN ( BINGO') Hernieuwing vergunning klasse C De aanvraag tot verlenging dient gedateerd en getekend aangetekend verzonden te worden binnen de 14 dagen naar de Kansspelcommissie. Na de vervaldatum mag geen kansspel meer uitgebaat worden. Het is dus in belang van de uitbater om deze data strict te respecteren bij terugzending van de aanvraag. Sinds 1 januari 2011 dienen 2 attesten van de FOD Financiën (BTW en Directe Belastingen) toegevoegd ter bevestiging dat aan alle niet betwiste schulden voldaan is.

44 III. Het forfaitair taxatiesysteem Conclusie : DE KANSSPELEN ( BINGO') De uitbater die op heden financiëel niet in orde is met BTW en/of directe belastingen zal zijn vergunning klasse C niet verlengd zien en mag deze spelen niet meer uitbaten. De uitbater die op heden wel in orde is met BTW en directe belastingen, en die vroeger 119,00 per jaar betaalde, moet op heden onmiddellijk zijn volledige 5 jaarlijkse vergunning betalen, zijnde 600,00. De uitbater die niet meer voldoende clienteel heeft (hoofdzakelijk door het rookverbod, meestal zijn bingospelers immers ook rokers) ziet zijn zakencijfer ineenstorten. Velen kunnen zelfs de jaarlijkse taks niet meer betalen, die jaar na jaar verhoogt, en zien hun bingo verdwijnen. Dit veroorzaakt enorme verliezen, zowel voor de uitbater als de plaatsers van deze spelen die ook meer en meer in de problemen komen

45 III. Het forfaitair taxatiesysteem DE KANSSPELEN ( BINGO') Daarentegen : Is het logisch dat een uitbater die voor de eerste maal een aanvraag tot vergunning klasse C indient, moet bewijzen dat aan zijn verplichtingen inzake BTW en Directe Belastingen voldaan is. Maar het is onlogisch dat een uitbater, die zijn zaak sinds jaren uitbaat en een verlenging van zijn vergunning klasse C aanvraagt, bewijzen dient te leveren dat hij schuldenvrij is inzake BTW en DIrecte Belastingen, goed wetende dat de volledige sector getroffen is door destructieve wetten, goedgekeurd door onze beleidsmensen, en de algemene crisis. Heden ten dage wordt het moeilijk om nog ondernemers zonder schulden te vinden, maar de inkomsten van de kansspelen dienen nog meer dan vroeger om in de mogelijkheid te zijn om hun schulden aan te zuiveren. Indien de uitbater schulden heeft bij de overheid is dit omdat hij winsten aangeeft. Het is dan ook niet logisch dat een uitbater die geen belastingen betaalt omdat hij geen winsten aangeeft, wel probleemloos zijn vergunning kan verlengen.

46 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS) «In 2009 sloot de horecasector met de regering een akkoord: btw-verlaging op ter plaatse verbruikte maaltijden naar 12%, in ruil voor samenwerking aan een effectievere fraudebestrijding in de sector. Het middel het GKS» (Bron : website FOD Financien) het-geregistreerd-kassasysteem-de-horeca-deweg-van-de-publiek-private-dialoog

47 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS) Bij het in voege gaan van het rookverbod stelden de klassieke HoReCa federaties voor om «het café van de toekomst» uit te vinden d.m.v. het aanbieden van maaltijden en snacks. De uitbaters, die hun in deze redenering gevolgd hebben, zien zich vandaag geconfronteerd met een zakencijfer dat voor meer dan 10% uit voeding bestaat. Hierdoor hebben zij nu de verplichting om te investeren in de plaatsing van een GKS! FedCaf bestond toen nog niet. Wij willen u aantonen dat het op heden ONMOGELIJK is om economisch gezien deze GKS in te voeren in de huidige fiscale, patronale en sociale omstandigheden!

48 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS) Waarom? De prijs van de kassa Wie gaat dit financieren? De meerderheid van de ondernemers heeft de nodige middelen niet beschikbaar. Geen enkele bank zal hiertoe leningen verstrekken : om een lening te bekomen dient men een meer dan positief financieel overzicht te kunnen voorleggen. Een maandelijks onderhoudscontract? Besluit : de overheid bezondigt zich aan commerciële discriminatie door een wet uit te vaardigen (fiscale fraude black box) en bevoordeligt hiermee een plots bruisende sector, t.t.z. de enkele erkende verkopers van deze GKS die dit land telt.

49 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS) Waarom? Patronale lasten Kost van de werknemer (Zie hoofdstuk III) Zakencijfer dat de werknemer dient te realiseren teneinde zijn eigen salaris en de patronale lasten te dekken (Zie hoofdstuk III) Zakencijfer dat de uitbater dient te realiseren om zijn algemene kosten te dekken (huur, gas, electriciteit, mutualiteit, taksen, enz.) en ook nog zelf een inkomen te hebben Besluit : Op dit ogenblik onmogelijk Verhoging van de prijzen = vermindering van clienteel

50 IV. Neen aan de geregistreerde kassa Waarom? (GKS) Forfaitair systeem incoherent aan de dagdagelijkse realiteit Berekeningen zie hoofdstuk III Absenteïsme (ziekte) en diefstal door personeel

51 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS) CONCLUSIE FedCaf kan de invoering van een GKS niet aanvaarden tenzij aan alle hierna vermelde voorwaarden voldaan is : Verlaging van de sociale personeelslasten met 40% Geen enkele loon- en patronale kost ingevolge het absenteïsme Daling van de BTW van 21% resp. 12% naar 6% Aanpassing van het forfaitair taxatiesysteem naar de dagdagelijkse realiteit en herziening van de vijf laatste jaren inzake belastingen en BTW (zie ook hoofdstuk III.) Totale annulatie van alle boetes, verhogingen, deurwaarderkosten,... voor uitbaters in moeilijkheden Probleemoplossend systeem voor de afbetaling van schulden via uitvoerbare afbetalingsplannen. Een dekking voor de gezondheidszorgen in afwachting van de afbetaling van de schulden (Sociale lasten zelfstandige). Het kan NIET dat onze ondernemers dienen te werken zonder enige dekking ingeval van ziekte.

52 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS) CONCLUSIE FedCaf werd opgericht om onze zelfstandige uitbaters te helpen, niet om werkgelegenheid te scheppen noch om aan sociale werken te doen. Onze sector bevindt zich vandaag in zulkdanige moeilijkheden dat indien aan de omstandigheden door de nieuwe regering niets onmiddellijk en ingrijpend gedaan wordt ons geen andere keuze gelaten wordt dan onze uitbaters aan te raden om self-service bars te installeren waardoor ze hun zaak zonder personeel kunnen runnen. Heden ten dage is dit de enige manier om het hoofd financiëel boven water te kunnen houden, gezien zulke maatregel de lasten met 45% verlaagt.

53 IV. De Self-Tap Bar voorstelling

54 VI. Voorstelling aangaande de antitabak wetgeving Voorstelling door Meester Hans Van de Cauter

55 VII. Het Rookverbod De wetgeving dient niet te worden aangepast. Een openbare ruimte in onze verstedelijkte samenleving, is het geheel van doorgangs- en verzamelplaatsen, tot gebruik van iedereen, die aan geen enkele persoon toebehoort (in rechte bvb.), gefinancierd met gemeenschapsmiddelen Een HoReCa zaak is geen openbare ruimte, maar een prive-plaats die toegang verleent tot een (bepaald) publiek, en wordt zeker niet gefinancierd met gemeenschapsmiddelen. De wetgever moet dit principe aanvaarden.

56 Copie van de presentatie downloadbaar : In het Frans : Formaat Powerpoint Show : Formaat PDF : In het Nederlands : Formaat Powerpoint Show : Formaat PDF :

57 Vragen? Contact FR Diane DELEN Contact NL Erik BEUNCKENS

College voor de strijd tegen de sociale en de fiscale fraude, Bouwstenen voor de fraudebestrijding tijdens de volgende legislatuur.

College voor de strijd tegen de sociale en de fiscale fraude, Bouwstenen voor de fraudebestrijding tijdens de volgende legislatuur. Wetsvoorstel tot aanpassing van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, voor overuren gepresteerd door voltijds vast tewerkgesteld personeel in

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing

De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing Fiscale Wenken nr. 2014/10 Met ingang van 1 januari 2010 werd het tarief van de btw voor restaurant-

Nadere informatie

Nr. 204 22 oktober 2015

Nr. 204 22 oktober 2015 Nr. 204 22 oktober 2015 Informatief Een (gewijzigd) arbeidsreglement is niet onmiddellijk van toepassing! Bij de opmaak en wijziging van het arbeidsreglement dient een specifieke procedure te worden gevolgd.

Nadere informatie

Debatavond De witte kassa

Debatavond De witte kassa Debatavond De witte kassa INLEIDING België horecaland bij uitstek Horeca belangrijke economische sector Eén van de grootste werkgevers in ons land 55.000 horecazaken en 125.000 personeelsleden Zeer arbeidsintensief

Nadere informatie

FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR!

FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! De wet betreffende de nieuwe horecamaatregelen werd op 26 november 2015 gepubliceerd. Sinds 1 december

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING 4. FAILLISSEMENT: BEGRIP EN GEVOLGEN 4.1.Wat is een faillissement? ---------------------------------- Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer)

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Horeca - Rookverbod A2 Brussel, 17 oktober 2011 MH/EDJ/AS 668.2011 ADVIES over DE GEVOLGEN VAN HET ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF OVER HET INVOEREN VAN EEN

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Introductie van de witte kassa. Een geregistreerde kassa voor de horeca

Introductie van de witte kassa. Een geregistreerde kassa voor de horeca Introductie van de witte kassa Een geregistreerde kassa voor de horeca Wat er vooraf ging KB 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding...

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding... Inhoudstafel 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1 1.1. In principe een terugbetaling van kosten door uw vennootschap... 1 1.1.1. U heeft betaald voor uw vennootschap en zij betaalt u dat terug...

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Menukaart Open Vld ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Alexander De Croo Maggie De Block MENU_HORECA_2015CC_OPENVLD_8PAG.indd 1 Bart Tommelein Gwendolyn Rutten 30/11/15 15:58 Woord van de Chef Beste Horeca,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Uitwerken van een pc- privéplan

Hoofdstuk 1: Begrip. Uitwerken van een pc- privéplan Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen we met een pc-privéplan? We hebben hier de situatie voor ogen waarin een werknemer een pc koopt en waarin u een deel van de aankoopprijs terugbetaalt. Bij een pc-privéplan

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

GD&A studienamiddag 22 september 2015. Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems

GD&A studienamiddag 22 september 2015. Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems GD&A studienamiddag 22 september 2015 Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems GD&A studienamiddag 22 september 2015 Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems Wat is een Witte Kassa? Welke regels zijn

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

DE HORECA. José Pattyn, Erkend boekhouder - fiscalist Ondervoorzitter BIBF

DE HORECA. José Pattyn, Erkend boekhouder - fiscalist Ondervoorzitter BIBF José Pattyn, Erkend boekhouder - fiscalist Ondervoorzitter BIBF Inkomstenbelasting Belasting op de toegevoegde waarde Dienst Levering en Verbruik ter plaatse 1. Dienst: Elke handeling die geen levering

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Kempische verzekeringskring 16 maart 2010 Aandachtspunten bij de overdracht van een verzekeringskantoor

Kempische verzekeringskring 16 maart 2010 Aandachtspunten bij de overdracht van een verzekeringskantoor Kempische verzekeringskring 16 maart 2010 Aandachtspunten bij de overdracht van een verzekeringskantoor Paul Rimaux AG Insurance Paul Rimaux - 16 maart 2010 - Kempische Verzekeringskring page 1 Inleiding

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

"De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015" dd. 28.01.2015

De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015 dd. 28.01.2015 "De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015" dd. 28.01.2015 Het nieuwe jaar brengt voor de horeca een grote verandering met zich mee. Vanaf

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Resultaten van de nationale enquête door Belgian Restaurants Association over de Black Box in de horeca november 2015

Resultaten van de nationale enquête door Belgian Restaurants Association over de Black Box in de horeca november 2015 Resultaten van de nationale enquête door Belgian Restaurants Association over de Black Box in de horeca november 2015 1 1. Is het voor uw restaurant/traiteurszaak verplicht de Black Box te installeren

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2011 - I

Eindexamen m&o havo 2011 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. Café De Wijde Blik is een eenmanszaak die tot 2008 volgens de eigenaar goede financiële resultaten behaalde. Per 1 juli 2008 is de Tabakswet

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

De RVA legt een uitermate strikte interpretatie op van de reglementen voor de werkloosheidsuitkeringen voor kunstenaars. Hebben ze dat recht?

De RVA legt een uitermate strikte interpretatie op van de reglementen voor de werkloosheidsuitkeringen voor kunstenaars. Hebben ze dat recht? De RVA legt een uitermate strikte interpretatie op van de reglementen voor de werkloosheidsuitkeringen voor kunstenaars. Hebben ze dat recht? De specifieke reglementen voor de werkloosheid van kunstenaars

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 : Het geïntegreerd impulsreglement voor het nemen van handelskernversterkende maatregelen wordt goedgekeurd. Het reglement luidt als volgt : HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 : Doelstelling

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC)

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) 1. Wanneer starten de solden onder de WMPC? De bestaande soldenperiodes werden onder de nieuwe wet niet gewijzigd.

Nadere informatie

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden Schijnzelfstandigheid 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden (HA) HA voor de lonen Welke fase: Gepubliceerd in Staatsblad van

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

GELD. Tijs Vastesaeger,js@doenker.be. www.doenker.be

GELD. Tijs Vastesaeger,js@doenker.be. www.doenker.be GELD Tijs Vastesaeger,js@doenker.be Hoeveel geld heb je nodig? Voor je zaak Om van te leven Om te investeren Om te starten Waar ga je geld halen? Uit je ac,viteiten Loon, winst, kosten vergoeding Leningen

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December 2014 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

FAQ s sociale maribel 329.01

FAQ s sociale maribel 329.01 FAQ s sociale maribel 329.01 Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor subsidies? Je organisatie dient te behoren tot de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap (PC 329.01) en minstens 5,5

Nadere informatie

Deel I - Wat gebeurt er na de controle?

Deel I - Wat gebeurt er na de controle? Inhoudstafel Deel I - Wat gebeurt er na de controle? 1. U bekent... 3 1.1. Hoe doet u dat?... 3 1.2. Wat is een samengestelde erkenning?...................... 4 1.3. Kunt u terugkomen op uw bekentenis?...

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST B.E.W. Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING in het kader van de ordonnantie van 18 maart

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN

DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN Versie december 2015 Content Inleiding... 1 Wanneer vallen de verkiezingen? Wat is een verkiezingskalender?... 2 In welke bedrijven worden verkiezingen gehouden? Wanneer

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

2. Loontrekker of zelfstandige?

2. Loontrekker of zelfstandige? 2. Loontrekker of zelfstandige? Meer en meer kaderleden krijgen van hun onderneming een statuut als zelfstandige voorgesteld. De werkgever heeft belang bij de vele mogelijke voordelen (geen vooropzeg bij

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

HUMO enquête naar de koopkracht

HUMO enquête naar de koopkracht HUMO enquête naar de koopkracht Steekproef N= 1000 respondenten representatief voor de Nederlandstalige 20-plussers (geen studenten) Methode Combinatie van telefonisch (23%; bij 65-plussers) en online

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPRAT - Fitness A04 Brussel, 29 september 2010 MH/SL/AS A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE FITNESS- EN WELLNESSCONTRACTEN

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 357 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere regels inzake de aanduiding van de hoeveelheid bij het op de markt brengen van sommige motorbrandstoffen

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje Bijlage HAVO 2011 tijdvak 1 management & organisatie Informatieboekje HA-0251-a-11-1-b Formuleblad Voor de beantwoording van de vragen 8 en 14 is de volgende formule beschikbaar. 8 en 14 Rendement op het

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Trainers

HOOFDSTUK 2. Trainers HOOFDSTUK 2. Trainers 1. Definitie. Wordt als trainer aanzien, hij die van de Jockey Club de toelating gekregen heeft om de training van galoprenpaarden te leiden. 2. Algemene voorschriften. a. Alle paarden

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0 [#VK2014] Verlagen sociale lasten Venn.B : lager tarief ipv NIA -6,3-3,0 Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3 Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0-3,0 +6,0 Verlaging nominaal

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie 1 van 5 19-1-2014 16:19 fisconetplus Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie Home > Recente wijzigingen

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy; Informatief 2009/043 - bijlage Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/03/2014

Datum van inontvangstneming : 13/03/2014 Datum van inontvangstneming : 13/03/2014 Vertaling C-65/14-1 Zaak C-65/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 februari 2014 Verwijzende rechter: Arbeidsrechtbank te Nijvel (België)

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

Welkom. Wie zijn wij? Wat doen wij voor u? Onze bedoeling: basisbegrippen boekhouding meegeven van het apothekersberoep. Isabel Delodder Maddy Tanghe

Welkom. Wie zijn wij? Wat doen wij voor u? Onze bedoeling: basisbegrippen boekhouding meegeven van het apothekersberoep. Isabel Delodder Maddy Tanghe Welkom Onze bedoeling: basisbegrippen boekhouding meegeven van het apothekersberoep Wie zijn wij? Isabel Delodder Maddy Tanghe Accountancy KOVAG BOA Wat doen wij voor u? Begeleiding, advies bij : - Opstarten

Nadere informatie

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Persconferentie Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Bijlage 1. Geografische spreiding van de aanvragen Sinds het begin van de activiteit (september 2008) zijn er 160 leningen toegekend die als volgt

Nadere informatie

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Inhoud Hoofdstuk I : Definities... 2 Hoofdstuk II : Aanvraag van de tap- en exploitatievergunning... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012.

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. 1. In het Belgisch Staatsblad van 28 april 2011 verscheen de Wet houdende aanpassing van de wet van 01 februari 2011 houdende verlenging

Nadere informatie

De JetStar bestaat uit een reeks onderdelen die in de onderneming JetFun bvba worden geproduceerd.

De JetStar bestaat uit een reeks onderdelen die in de onderneming JetFun bvba worden geproduceerd. De onderneming JetFun bvba produceert één type jetski, de JetStar. De JetStar bestaat uit een motor die de jetski aandrijft. De motor is een Kawasaki 23 pk die wordt aangekocht. De JetStar bestaat uit

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts per cheque

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

FAQ Sociaal Statuut van de Kunstenaar

FAQ Sociaal Statuut van de Kunstenaar FAQ Sociaal Statuut van de Kunstenaar Sinds 1 juli 2003 is de wetgeving rond het sociaal statuut van de kunstenaar van kracht. Hieronder worden kort enkele prangende vragen beantwoord. Wie graag wat uitgebreidere

Nadere informatie

Er zit meer in de horeca

Er zit meer in de horeca Er zit meer in de horeca Het versterken van het toerisme in Vlaanderen, voldoende en geschoolde horecamedewerkers, makkelijker ondernemen en een btw-verlaging voor de hele horeca. Dat moeten de speerpunten

Nadere informatie

DE GRENS BEREIKT. De worsteling van pomphouders in de grensstreek

DE GRENS BEREIKT. De worsteling van pomphouders in de grensstreek DE GRENS BEREIKT De worsteling van pomphouders in de grensstreek Emile Roemer, voorzitter SPTweede Kamerfractie Februari 2014 INHOUD INLEIDING 3 ACHTERGROND 4 STEEKPROEF 5 RESULTATEN 6 REACTIES POMPHOUDERS

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. BRUGEL-Advies-20140314-187

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. BRUGEL-Advies-20140314-187 REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies BRUGEL-Advies-20140314-187 Betreffende De toekenning van een leveringsvergunning voor gas en een leveringsvergunning voor

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers (B.S.

Nadere informatie

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers.

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers. je rechten op zak Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers

Nadere informatie

ZWARTE OF WITTE KASSA IN DE SPORTKANTINE, DANNY VAN ASSCHE

ZWARTE OF WITTE KASSA IN DE SPORTKANTINE, DANNY VAN ASSCHE ZWARTE OF WITTE KASSA IN DE SPORTKANTINE, DANNY VAN ASSCHE INFOSESSIE BLACKBOX Een geregistreerde kassa voor de horeca INHOUD De geregistreerde kassa met blackbox? Wie? Wat? Hoe? Begeleidende maatregelen

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie