Diane DELEN (FR) Voorstelling. 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL. Erik BEUNCKENS (NL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diane DELEN (FR) Voorstelling. 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL. Erik BEUNCKENS (NL)"

Transcriptie

1 Diane DELEN (FR) Voorstelling Erik BEUNCKENS (NL)

2 Inhoud I. Inleiding II. Echte crisis in de sector III. Het forfaitair taxatiesysteem IV. Neen aan de electronische kassa (GKS) V. De Self-Tap Bar VI. VII. Voorstelling De anti tabak wetgeving Voorstelling door Meester Hans VAN DE CAUTER Het rookverbod

3 I. Inleiding 2011 : ± cafés op ons grondgebied 15 Maart 2011 : Schrapping van de uitzondering die het roken in cafés toeliet tot door het Grondwettelijk Hof Paasweekend : Betoging in Brussel door de caféhouders

4 I. Inleiding 2011 : Oprichting FedCaf Belgium (Federatie van Cafés van Belgie) in juni 2011

5 I. Inleiding 2011 : De hoofdreden : het rookverbod & geen enkele steun van de bestaande Fed. HoReCa! Waarom geen enkele steun : de bestaande federaties zijn gepolitiseerd en gesubsidieerd dus gecontroleerd door onze bewindslieden (de overheid) De bestaande HoReCa federaties hebben ons nooit ernstig genomen en ons een levensduur van maximaal 6 maand toegedicht. Velen hadden het immers voor ons geprobeerd. FedCaf heeft zijn relanceplan voorbereid op basis van de dagdagelijkse realiteit in de sector en deze voorgesteld aan de Eerste Minister, aan de 150 volksvertegenwoordigers en aan alle nederlandstalige en franstalige partijen.

6 I. Inleiding : Sinds de start van onze strijd hebben wij tot op heden 64 politieke onderhouden gehad.

7 I. Inleiding 2013 : Voor zijn werk en zijn strijd voor de sector en de aanverwante sectoren kreeg FedCaf in 2013 de 1ste prijs van FeBed : de FeBed Award. (Federatie van Belgische Drankenhandelaars)

8 2013 : I. Inleiding Verdediging van onze leden voor de correctionele rechtbanken (Rookverbod) Juridische actie bij de Raad van State tegen de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Noode. Vraag tot opheffing van een buitensporige gemeentelijke belasting ( 2.500) teneinde een gecertifieerd attest te bekomen om een aanvraag tot bekoming van een licentie voor een bingo te kunnen indienen (Kansspelen Klasse III)

9 I. Inleiding 2014 : Resultaat : Zoals FedCaf in 2011 aan de pers voorspeld heeft zijn er vandaag ± 4000 ondernemers die failliet zijn of hun activiteit stopgezet hebben, en dit zonder rekening te houden met de toeleveringssector. Waarom? Omdat de politiek potdoof gebleven is ondanks de compensatie beloftes, omdat ze de wereld van de HoReCa niet respecteert en er geen rekening mee houdt. Omdat ze tot op vandaag doorgaat met het nemen van vernietigende maatregelen in onze sector (o.a. De Electronische Kassa, verhoging van de taksen op kansspelen,...) Omdat de bestaande HoReCa federaties (NL+FR) geen enkele inspanning gedaan hebben om onze strijd te ondersteunen, gezien ze ons eerder als concurrenten dan als bondgenoten zien. Conclusie : Hoe is het mogelijk dat buiten FedCaf niemand iets onderneemt terwijl iedereen zich tegen een blinde muur te pletter aan het rijden is.

10 II. Echte crisis in de sector Tijdens het FeBeD congres in 2013 toonde Prof. Dr. Ghislain Houben (economist aan de Universiteit van Hasselt) tijden zijn presentatie aan dat het heden ten dage onmogelijk geworden is om een HoReCa zaak (rendabel) uit te baten in België. Op de volgende slides vindt U hieruit enkele verduidelijkingen. (Met akkoord van Prof. Dr. Houben)

11 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Bron van werkgelegenheid (arbeidsintensief, laag geschoolden, deeltijds,..) Bron van inkomsten (BTW, belastingen, sociale lasten )

12 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben 1. Hoge faillissementsgraad 2. Hoge concurrentiegraad

13 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben 3. Te lage rentabiliteit 4. Negatief imago, fraudeurs, zwart werk, lage lonen, 5. Weinig professioneel management 6. Opgeleiden ontvluchten de sector 7. Haat-liefde verhouding met brouwerijen 8. Te vermijden sector voor elke bankier Sector uitvoerig bestudeerd in 2001, 2002 en 2011 Hiva-studie ( niet officiële arbeid ) Studie Minister Daems (knelpunten in de sector) Studie Uhasselt - doorlichting Euregionaal perspectief

14 Euroregionale Case-Study Uitgangspunt: Brasseries met omzet van 1 miljoen euro en 5 vaste werknemers op de volgende toplocaties: Grote Markt Hasselt (B) Vrijthof Maastricht (NL) Marktplatz Aachen (D) Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben

15 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Gemiddeld aantal werknemers per horeca onderneming

16 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Prijsniveau biertje

17 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben BTW incl. Nederland Omzet excl BTW (% omzet incl BTW) 19% - 6% (91,4%) Duitsland 19% - 19% (84%) België 21% - 12% (86,3%) Personeelskost (% van omzet excl BTW) (33,3%) (35,4%) (43,3 %) Personeelskost in % van omzet over alle sectoren (cijfers Eurostat) 31% 32% 45% Resultaat voor belastingen Resultaat na belastingen (% van resultaat voor belast) (74,4%) (85%) 690 (65,9%)

18 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Officiële verloning Verloning bestuurder Omzet excl. BTW Variabele kosten Diverse goed & diensten Personeelskosten Afschrijvingen Financiële kosten Resultaat voor belastingen

19 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Gezien de huidige hoge loonkosten & fiscale druk is het economisch niet mogelijk om een horecabedrijf officieel rendabel uit te baten. Horeca-uitbaters nemen noodgedwongen toevlucht tot zwartwerk & BTW-ontwijking om het hoofd boven water te houden. Er is wel nog rentabiliteit bij de toeleveranciers (dranken, voedingsproducten, energie, eigenaars van onroerende goederen )

20 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Is er een vicieuze Belgische horeca-cirkel? Overheid Heeft baat bij hoge lasten (BTW, taksen, soc. lasten) Werknemer consument Hebben baat bij officieus circuit Horeca-ondernemer Is genoodzaakt om officieus circuit in stand te houden teneinde te overleven (gem. 26 % van de omzet en 38 % van de gepresteerde uren)

21 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Exploitant Horeca Officieus circuit komt zwaar onder druk (2013) Er komt geen verandering in de arbeidswetgeving (versoepeling) noch in de fiscaliteit (lastenverlaging) Industrie haalt rentabiliteit verder weg uit de sector (dranken- en voedingstoeleveranciers, energie en immobiliën) GEVOLG Massale golf van stopzettingen en falingen (+50 %) te verwachten in segment van de micro en kleine bedrijven (koude sanering).

22 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Wat valt er aan te doen? 1. Overheid Is de overheid bereid om vicieuze cirkel te doorbreken? Zo niet gezinnen weg uit de sector 2. Consument «Belgisch pilsje» wordt 3 i.p.v. 2 (+50%)

23 3. Sector Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Starters Opstartbegeleiding/ondersteuning Eénmanszaken Aandacht voor de eigen prijszetting Hoog percentage eigen arbeid (geen extra tewerkstelling) teneinde hoofd boven water te houden

24 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Markttendenzen om rekening mee te houden Rookverbod verminderend cafébezoek Stijgende thuisconsumptie verkeerswet op alcoholverbruik Consumptiepatroon jeugd Stijgend aandeel groot-distributie Black box bij de drankenhandelaars.

25 Sociale Bijdragen zelfstandigen hebben in 2013 een aanvraag tot vrijstelling van de sociale lasten ingediend. Dit wilt simpelweg zeggen dat deze zich op dit ogenblik in een onverzekerde staat bevinden (zonder mutualiteit) Op heden betalen zelfstandigen nog steeds hun sociale bijdragen berekend op hun inkomen van drie jaar geleden. Hoe kunnen wij een systeem aanvaarden dat recht op gezondheidszorgen geeft aan niet-werkenden (werklozen, personen afhankelijk van het OCMW, politieke vluchtelingen,...) en niet aan zelfstandigen die meer dan 62 uur per week werken en die bovendien werk verschaffen aan anderen.

26 Falingen Sinds 2011 zijn er meer dan 4000 cafés gesloten (faling of stopzetting van hun activiteit). In februari 2014 hebben 984 bedrijven de boeken neergelegd. Dit is een verhoging van 6,2 % ten opzichte van dezelfde maand in het jaar ervoor. Het UCM (Union des Classes Moyennes) schat dat «ondernemingen twee maal lijden onder de abnormaal hoge belastingen die wegen op werken in België». «De parafiscaliteit, via de sociale bijdragen, schaadt de tewerkstelling en de fiscaliteit vermindert de consumptie».

27 III. Het forfaitair taxatiesysteem HET HUIDIGE FORFAITAIRE TAXATIESYSTEEM IS NIET CORRECT FEDCAF EIST EEN AANPASSING Toelichting: Sedert lange tijd gebruikt het leeuwendeel van de cafés het forfaitair taxatiesysteem en vooral zij die het statuut van «fysiek persoon» hebben... Dit systeem voorziet in een ambtshalve taxatie van de café-uitbater op basis van zijn aankoopfacturen (inkomende facturen). Dit wilt zeggen dat hij sowieso BTW en inkomstenbelasting betaalt op alle aangekochte goederen, verkocht of niet. Dit systeem laat toe om geen goederenstock te hebben op het einde van het boekjaar.

28 III. Het forfaitair taxatiesysteem Ambtshalve taxatie op vatenbier: Op heden wordt voor de taxatie van een vat bier van 50 liter een verkoop van 192 glazen van 25cl gerekend. Deze voorziet en aanvaard een «tapverlies» van 4%, m.a.w. 8 glazen van 25 cl bij het aftappen van een vat. Dit systeem werd onderhandeld tussen de klassieke HoReCa federaties en de fiscus. Zoals voor elke professionele onderhandeling werd dit systeem lichtzinnig ingevoerd zonder met de dagdagelijkse realiteit van het beroep rekening te houden. Dit is uiteraard rampzalig voor de uitbaters want dit systeem werkt nooit in hun voordeel. Wij hebben door een deurwaarder officiëel laten vaststellen hoeveel glazen men exact kan tappen uit één vat bier van 50L. De officiële vaststelling was : 168 glazen Wij ondervinden dus een nadeel van 24 glazen per vat Berekening voor een zaak die wekelijks 10 vaten bier tapt aan een verkoopprijs van 1,60 per glas (nationaal gemiddelde).

29 III. Het forfaitair taxatiesysteem Een café dat wekelijks 10 vaten van 50 liter aftapt zal getaxeerd worden op 192 glazen per vat, maar zal er in realiteit slechts 168 per vat kunnen schenken, een verschil van 24 glazen. Jaarlijks verlies : we vermenigvuldigen deze 24 glazen/vat x 10 (vaten) per week x 52 weken/jaar = onbestaande glazen. Gerekend aan een verkoopprijs van 1,60 euro per consumptie x glazen vertegenwoordigt dit een «onbestaand inkomen» van : ,00. Op dit onbestaand inkomen van : ,00 zal de uitbater 21% BTW betalen = 3.466,00 Vervolgens rekenen we de fiscale taxatie op dit «onbestaand inkomen» aan de hoogste schaal van 50%. Dit fictief inkomen exclusief BTW bedraagt ,00 waarop een inkomstenbelasting van : 8.251,00 betaald zal worden. De uitbater zal dan aan de staat betaald hebben : 3.466,00 BTW ,00 belastingen = ,00 op een onbestaand inkomen! Beeldt U in wat dit voor de staat vertegenwoordigt op een exploitatieperiode van 10 jaar voor één onderneming waarvan we er op heden nog zo n ± tellen.

30 III. Het forfaitair taxatiesysteem Hetzelfde probleem stelt zich met koffie. Een café dat wekelijks 2 kg koffie verkoopt zal belast worden op 175 tassen koffie per kg, maar zal er in realiteit slechts 142 verkocht hebben per kg koffie. (Geadviseerd grammage door de leveranciers van koffiemachines : ±7g / koffie). Jaarlijks verlies : we vermenigvuldigen deze 33 tassen per kg x 2 (kg) per week x 52 weken/jaar = onbestaande tassen. Gerekend aan een verkoopprijs van 1,80 euro per consumptie x tasses, vertegenwoordigt dit «een onbestaand inkomen» van : 6.177,60. Op dit onbestaand inkomen van : 6.177,60 zal de uitbater 21% BTW betalen = 1.072,15 Vervolgens rekenen we de fiscale taxatie op dit «onbestaand inkomen» aan de hoogste schaal van 50%. Dit fictief inkomen exclusief BTW bedraagt 5.105,45 waarop een belasting van : betaald zal worden. De uitbater zal dan aan de staat betaald hebben : 1.072,15 BTW ,00 belastingen = 3.625,15 op een onbestaand inkomen! Pils + koffie : ,15 belastingen op een onbestaand inkomen!

31 III. Het forfaitair taxatiesysteem ±100 MILJOEN EURO ONTERECHT DOOR DE HORECA BETAALD PER JAAR AAN DE STAAT EN DIT ENKEL OP VATENBIER We kennen de juiste cijfers aangaande de verkoop van vatenbier (pils) in De volumes worden steeds berekend in hectoliters hectoliters = vaten van 50L Verkoopspalmares : 1ste : AB Inbev met +/- 60% 2de : Maes-Pils met +/-14% 3de : Haacht met +/-6% Onterecht betaalde taksen aan de staat door de HoReCa sector : vaten x 24 onbestaande glazen x 1,60 = onbestaande inkomsten 21% BTW op 167,884,800 = % belastingen op = Dit brengt het totaal aan onterecht betaalde belastingen voor het jaar 2011 op :

32 III. Het forfaitair taxatiesysteem WAT KOST EEN VOLTIJDSE WERKNEMER (PC 302) Een café is gemiddeld 12 tot 14 uur per dag geopend zonder rekening te houden met het WE waar deze uren regelmatig overschreden worden. De uitbater is hierdoor verplicht om beroep te doen op extern personeel.

33 III. Het forfaitair taxatiesysteem WAT KOST EEN VOLTIJDSE WERKNEMER (PC 302) SALARIS : 1) COMMIS : GEMIDDELD BRUTO SALARIS Uurloon : 10,4990 Maandloon : 1.728,82 2) KELNER : GEMIDDELD BRUTO SALARIS Uurloon : 11,4590 Maandloon : 1.886,90

34 III. Het forfaitair taxatiesysteem WAT KOST EEN VOLTIJDSE WERKNEMER (PC 302) KOST PATRONALE LASTEN RSZ : 44.75% van het gemiddeld maandloon Jaarlijkse vakantie : 11.08% van het gemiddeld maandloon Sociaal Fonds (eindejaarspremie): 14.04% van het gemiddeld maandloon Verzekeringen : 5.00% van het gemiddeld maandloon Diversen (sociaal secrétariat, enz ) : 5.00% van het gemiddeld maandloon De patronale lasten op een gemiddeld maandloon lopen op tot : 79.87% van het oorspronkelijke maandloon

35 III. Het forfaitair taxatiesysteem WAT KOST EEN VOLTIJDSE WERKNEMER (PC 302) Totale kost werkgever voor een voltijdse werknemer : COMMIS GEMIDDELD SALARIS = 3.109,62 KELNER GEMIDDELD SALARIS = 3.393,96 De kost van een voltijds maandloon wordt berekend op basis van 38 uur per week van maandag tot vrijdag Er is geen rekening gehouden met de kost van absenteïsme, overuren en WE vergoedingen!!!

36 III. Het forfaitair taxatiesysteem HET REËEL EN NIET THEORETISCH VERKOOPSOBJECTIEF De werknemer moet rendabel zijn om minstens de kosten van zijn loon en de patronale lasten te kunnen dekken. We gaan U hier dan ook voorrekenen hoeveel klanten hoeveel consumpties dienen te verbruiken tijdens zijn werkuren dewelke 38 uur per week bedragen, dus omgerekend 7u30 per dag. Het rapport van de deurwaarder heeft ons geleerd dat we per vat 168 pintjes kunnen tappen.

37 III. Het forfaitair taxatiesysteem HET REËEL EN NIET THEORETISCH VERKOOPSOBJECTIEF Op heden bedraagt de nationaal gemiddelde prijs van een glas bier van 25cl : 1,60 1,60 per glas 21% BTW= 1,32 excl. BTW 1,32 per glas x 168 glazen = 221,76 bruto ontvangsten excl. BTW per vat Aankoopprijs van één vat = 100,63 excl. BTW 221,76 ontvangsten 100,63 (aankoopprijs) = ontvangsten per vat excl. BTW Het maandloon van een voltijdse arbeider bedraagt : 3.393,96 patronale lasten inbegrepen 3.393,96 : 121,13 ontvangsten per vat = 28 vaten te verkopen

38 III. Het forfaitair taxatiesysteem HET REËEL EN NIET THEORETISCH VERKOOPSOBJECTIEF De werknemer moet per maand minimum 28 vaten verkopen. 28 vaten op 21 maandelijkse prestatiedagen à 7u30 per dag = 28 vaten x 168 glazen per vat = 4704 glazen : 21 werkdagen = 224 glazen te verkopen per dag Dit wilt zeggen dat er gemiddeld 56 klanten dagelijks minstens 4 consumpties dienen te verbruiken tijdens zijn diensturen We houden geen rekening met de CO2 prijs en het onderhoud van de leidingen. Voor de uitbater : Deze moet minimum hetzelfde verkopen als zijn werknemer om een inkomen van : 3.393,96 te genereren wat wederom 56 klanten vertegenwoordigt die elk 4 consumpties verbruiken. Dit brengt ons op 112 klanten die dagelijks gemiddeld 4 consumpties per klant dienen te verbruiken, en dit van maandag tot vrijdag. Waar vindt u op heden nog zulke omzetten?

39 III. Het forfaitair taxatiesysteem HET ABSENTEÏSME VAN ONS PERSONEEL Niemand spreekt erover, niemand houdt er rekening mee, en nochtans vertegenwoordigt dit enorme verliezen voor de ondernemer met grote financiële problemen tot gevolg. Wij leven in een maatschappij waar stress, depressies en andere psychische problemen meer en meer voorkomen. Meer om meer werknemers geven deze psychische redenen aan om afwezig te blijven van hun werk, eerder dan echt «ziek» te zijn. Waarom kan/mag men er van uitgaan dat deze psychische problemen in directe relatie staan met de werkdruk en niet privé gebonden zijn? Waarom moeten de werkgevers opdraaien voor de lonen van hun zieke werknemers?

40 III. Het forfaitair taxatiesysteem HET ABSENTEÏSME VAN ONS PERSONEEL Het absenteïsme is de laatste jaren met meer dan 30% opgelopen en de werknemer is gemiddeld 12 dagen ziek per jaar. Dit zijn hallucinante cijfers! Maar wie kost dit in de eerste plaats? Aan de werkgever! Niet alleen moet de werkgever hierdoor nog meer werken, ook zijn eventuele andere werknemers draaien hiervoor op met bijkomende kosten voor de werkgever tot gevolg. Laat ons niet vergeten dat een zieke werknemer in het begin verder betaald wordt door zijn werkgever alsof hij aan het werk is. Daarenboven dient de werkgever beroep te doen op interim personeel (kost : 20% meer dan een normale werknemer), hij dient zijn andere werknemers te vragen om overuren te presteren (te betalen aan 150%), hij draagt de kosten om een controle-arts ter plaatse te sturen. Dit alles veroorzaakt rentabiliteitsverlies

41 III. Het forfaitair taxatiesysteem DIEFSTAL IN DE ONDERNEMING Vandaag nog steeds een taboe! Waarom? Omdat het delicaat is iemand officiëel te beschuldigen van diefstal als men deze niet op heterdaad kan betrappen, en dan nog! De werkgever ziet zich al snel gedagvaard voor de rechtbank voor valse beschuldigingen en wordt «gelyncht» door de vakbonden, of bedreigd en slachtoffer van vandalisme. Nochtans zegt een oud franstalig spreekwoord in onze sector : «une bonne serveuse est une bonne voleuse» :

42 III. Het forfaitair taxatiesysteem DIEFSTAL IN DE ONDERNEMING Gratis consumpties «voor de vrienden» of dubbele dosissen, enz... Wij lijden ook onder diefstal door werknemers van onze leveranciers (ontbrekende bakken bij levering, leeggoed niet (correct) verrekend bij terugname, enz). DIt alles zijn factoren waar de overheid geen rekening mee houdt maar waarop we wel belast worden met enorme jaarlijkse verliezen tot gevolg. Met al deze bedrijfsverliezen dient men niet verbaasd te zijn dat een werkgever twee maal nadenkt alvorens personeel aan te nemen.

43 III. Het forfaitair taxatiesysteem DE KANSSPELEN ( BINGO') Hernieuwing vergunning klasse C De aanvraag tot verlenging dient gedateerd en getekend aangetekend verzonden te worden binnen de 14 dagen naar de Kansspelcommissie. Na de vervaldatum mag geen kansspel meer uitgebaat worden. Het is dus in belang van de uitbater om deze data strict te respecteren bij terugzending van de aanvraag. Sinds 1 januari 2011 dienen 2 attesten van de FOD Financiën (BTW en Directe Belastingen) toegevoegd ter bevestiging dat aan alle niet betwiste schulden voldaan is.

44 III. Het forfaitair taxatiesysteem Conclusie : DE KANSSPELEN ( BINGO') De uitbater die op heden financiëel niet in orde is met BTW en/of directe belastingen zal zijn vergunning klasse C niet verlengd zien en mag deze spelen niet meer uitbaten. De uitbater die op heden wel in orde is met BTW en directe belastingen, en die vroeger 119,00 per jaar betaalde, moet op heden onmiddellijk zijn volledige 5 jaarlijkse vergunning betalen, zijnde 600,00. De uitbater die niet meer voldoende clienteel heeft (hoofdzakelijk door het rookverbod, meestal zijn bingospelers immers ook rokers) ziet zijn zakencijfer ineenstorten. Velen kunnen zelfs de jaarlijkse taks niet meer betalen, die jaar na jaar verhoogt, en zien hun bingo verdwijnen. Dit veroorzaakt enorme verliezen, zowel voor de uitbater als de plaatsers van deze spelen die ook meer en meer in de problemen komen

45 III. Het forfaitair taxatiesysteem DE KANSSPELEN ( BINGO') Daarentegen : Is het logisch dat een uitbater die voor de eerste maal een aanvraag tot vergunning klasse C indient, moet bewijzen dat aan zijn verplichtingen inzake BTW en Directe Belastingen voldaan is. Maar het is onlogisch dat een uitbater, die zijn zaak sinds jaren uitbaat en een verlenging van zijn vergunning klasse C aanvraagt, bewijzen dient te leveren dat hij schuldenvrij is inzake BTW en DIrecte Belastingen, goed wetende dat de volledige sector getroffen is door destructieve wetten, goedgekeurd door onze beleidsmensen, en de algemene crisis. Heden ten dage wordt het moeilijk om nog ondernemers zonder schulden te vinden, maar de inkomsten van de kansspelen dienen nog meer dan vroeger om in de mogelijkheid te zijn om hun schulden aan te zuiveren. Indien de uitbater schulden heeft bij de overheid is dit omdat hij winsten aangeeft. Het is dan ook niet logisch dat een uitbater die geen belastingen betaalt omdat hij geen winsten aangeeft, wel probleemloos zijn vergunning kan verlengen.

46 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS) «In 2009 sloot de horecasector met de regering een akkoord: btw-verlaging op ter plaatse verbruikte maaltijden naar 12%, in ruil voor samenwerking aan een effectievere fraudebestrijding in de sector. Het middel het GKS» (Bron : website FOD Financien) het-geregistreerd-kassasysteem-de-horeca-deweg-van-de-publiek-private-dialoog

47 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS) Bij het in voege gaan van het rookverbod stelden de klassieke HoReCa federaties voor om «het café van de toekomst» uit te vinden d.m.v. het aanbieden van maaltijden en snacks. De uitbaters, die hun in deze redenering gevolgd hebben, zien zich vandaag geconfronteerd met een zakencijfer dat voor meer dan 10% uit voeding bestaat. Hierdoor hebben zij nu de verplichting om te investeren in de plaatsing van een GKS! FedCaf bestond toen nog niet. Wij willen u aantonen dat het op heden ONMOGELIJK is om economisch gezien deze GKS in te voeren in de huidige fiscale, patronale en sociale omstandigheden!

48 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS) Waarom? De prijs van de kassa Wie gaat dit financieren? De meerderheid van de ondernemers heeft de nodige middelen niet beschikbaar. Geen enkele bank zal hiertoe leningen verstrekken : om een lening te bekomen dient men een meer dan positief financieel overzicht te kunnen voorleggen. Een maandelijks onderhoudscontract? Besluit : de overheid bezondigt zich aan commerciële discriminatie door een wet uit te vaardigen (fiscale fraude black box) en bevoordeligt hiermee een plots bruisende sector, t.t.z. de enkele erkende verkopers van deze GKS die dit land telt.

49 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS) Waarom? Patronale lasten Kost van de werknemer (Zie hoofdstuk III) Zakencijfer dat de werknemer dient te realiseren teneinde zijn eigen salaris en de patronale lasten te dekken (Zie hoofdstuk III) Zakencijfer dat de uitbater dient te realiseren om zijn algemene kosten te dekken (huur, gas, electriciteit, mutualiteit, taksen, enz.) en ook nog zelf een inkomen te hebben Besluit : Op dit ogenblik onmogelijk Verhoging van de prijzen = vermindering van clienteel

50 IV. Neen aan de geregistreerde kassa Waarom? (GKS) Forfaitair systeem incoherent aan de dagdagelijkse realiteit Berekeningen zie hoofdstuk III Absenteïsme (ziekte) en diefstal door personeel

51 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS) CONCLUSIE FedCaf kan de invoering van een GKS niet aanvaarden tenzij aan alle hierna vermelde voorwaarden voldaan is : Verlaging van de sociale personeelslasten met 40% Geen enkele loon- en patronale kost ingevolge het absenteïsme Daling van de BTW van 21% resp. 12% naar 6% Aanpassing van het forfaitair taxatiesysteem naar de dagdagelijkse realiteit en herziening van de vijf laatste jaren inzake belastingen en BTW (zie ook hoofdstuk III.) Totale annulatie van alle boetes, verhogingen, deurwaarderkosten,... voor uitbaters in moeilijkheden Probleemoplossend systeem voor de afbetaling van schulden via uitvoerbare afbetalingsplannen. Een dekking voor de gezondheidszorgen in afwachting van de afbetaling van de schulden (Sociale lasten zelfstandige). Het kan NIET dat onze ondernemers dienen te werken zonder enige dekking ingeval van ziekte.

52 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS) CONCLUSIE FedCaf werd opgericht om onze zelfstandige uitbaters te helpen, niet om werkgelegenheid te scheppen noch om aan sociale werken te doen. Onze sector bevindt zich vandaag in zulkdanige moeilijkheden dat indien aan de omstandigheden door de nieuwe regering niets onmiddellijk en ingrijpend gedaan wordt ons geen andere keuze gelaten wordt dan onze uitbaters aan te raden om self-service bars te installeren waardoor ze hun zaak zonder personeel kunnen runnen. Heden ten dage is dit de enige manier om het hoofd financiëel boven water te kunnen houden, gezien zulke maatregel de lasten met 45% verlaagt.

53 IV. De Self-Tap Bar voorstelling

54 VI. Voorstelling aangaande de antitabak wetgeving Voorstelling door Meester Hans Van de Cauter

55 VII. Het Rookverbod De wetgeving dient niet te worden aangepast. Een openbare ruimte in onze verstedelijkte samenleving, is het geheel van doorgangs- en verzamelplaatsen, tot gebruik van iedereen, die aan geen enkele persoon toebehoort (in rechte bvb.), gefinancierd met gemeenschapsmiddelen Een HoReCa zaak is geen openbare ruimte, maar een prive-plaats die toegang verleent tot een (bepaald) publiek, en wordt zeker niet gefinancierd met gemeenschapsmiddelen. De wetgever moet dit principe aanvaarden.

56 Copie van de presentatie downloadbaar : In het Frans : Formaat Powerpoint Show : Formaat PDF : In het Nederlands : Formaat Powerpoint Show : Formaat PDF :

57 Vragen? Contact FR Diane DELEN Contact NL Erik BEUNCKENS

College voor de strijd tegen de sociale en de fiscale fraude, Bouwstenen voor de fraudebestrijding tijdens de volgende legislatuur.

College voor de strijd tegen de sociale en de fiscale fraude, Bouwstenen voor de fraudebestrijding tijdens de volgende legislatuur. Wetsvoorstel tot aanpassing van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, voor overuren gepresteerd door voltijds vast tewerkgesteld personeel in

Nadere informatie

FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR!

FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! De wet betreffende de nieuwe horecamaatregelen werd op 26 november 2015 gepubliceerd. Sinds 1 december

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Debatavond De witte kassa

Debatavond De witte kassa Debatavond De witte kassa INLEIDING België horecaland bij uitstek Horeca belangrijke economische sector Eén van de grootste werkgevers in ons land 55.000 horecazaken en 125.000 personeelsleden Zeer arbeidsintensief

Nadere informatie

De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing

De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing De implementatie van het geregistreerd kassasysteem: definitieve regeling toegelicht in recente beslissing Fiscale Wenken nr. 2014/10 Met ingang van 1 januari 2010 werd het tarief van de btw voor restaurant-

Nadere informatie

ZUURSTOF VOOR DE HORECA

ZUURSTOF VOOR DE HORECA ZUURSTOF VOOR DE HORECA INLEIDING België horecaland bij uitstek Uniek in Europa Horeca belangrijke economische sector: Eén van de grootste werkgevers in ons land 55.000 horecazaken en 120.000 personeelsleden

Nadere informatie

Aanvraag huurprijsherziening.

Aanvraag huurprijsherziening. Aanvraag huurprijsherziening. Geachte heer, mevrouw Via dit aanvraagformulier wenst u gebruik te maken van de mogelijkheid om minder huur te betalen. In overeenstemming met de wet 1 moet uw huidig inkomen

Nadere informatie

Nr. 204 22 oktober 2015

Nr. 204 22 oktober 2015 Nr. 204 22 oktober 2015 Informatief Een (gewijzigd) arbeidsreglement is niet onmiddellijk van toepassing! Bij de opmaak en wijziging van het arbeidsreglement dient een specifieke procedure te worden gevolgd.

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding...

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding... Inhoudstafel 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1 1.1. In principe een terugbetaling van kosten door uw vennootschap... 1 1.1.1. U heeft betaald voor uw vennootschap en zij betaalt u dat terug...

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Horeca - Rookverbod A2 Brussel, 17 oktober 2011 MH/EDJ/AS 668.2011 ADVIES over DE GEVOLGEN VAN HET ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF OVER HET INVOEREN VAN EEN

Nadere informatie

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING 4. FAILLISSEMENT: BEGRIP EN GEVOLGEN 4.1.Wat is een faillissement? ---------------------------------- Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer)

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Zuurstof voor de horeca

Zuurstof voor de horeca Zuurstof voor de horeca INLEIDING België horecaland bij uitstek Uniek in Europa Horeca belangrijke economische sector: Eén van de grootste werkgevers in ons land 55.000 horecazaken en 120.000 personeelsleden

Nadere informatie

Introductie van de witte kassa. Een geregistreerde kassa voor de horeca

Introductie van de witte kassa. Een geregistreerde kassa voor de horeca Introductie van de witte kassa Een geregistreerde kassa voor de horeca Wat er vooraf ging KB 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

De loonkosten in de land- en tuinbouw

De loonkosten in de land- en tuinbouw De loonkosten in de land- en tuinbouw anno 2015 Een vast werknemer in dienst nemen is vaak minder duur dan gevreesd! Enkele weken geleden gaven we in een beeld van de te verwachten evolutie van de loonkosten

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Persbericht van de ministerraad van 30 april 2009 Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Tijdelijke maatregelen tegen de crisis De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle

Nadere informatie

In de bestaande regeling voor de bedienden is dit nu al het geval.

In de bestaande regeling voor de bedienden is dit nu al het geval. II. Jaarlijkse vakantie 1. De sociale partners zullen een eenvormige berekeningswijze voor het vakantiegeld uitwerken. De elementen daarvoor kunnen als volgt worden samengevat. a. Het enkel vakantiegeld

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

GD&A studienamiddag 22 september 2015. Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems

GD&A studienamiddag 22 september 2015. Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems GD&A studienamiddag 22 september 2015 Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems GD&A studienamiddag 22 september 2015 Marc Strackx Zaakvoerder Alfa-Zet Systems Wat is een Witte Kassa? Welke regels zijn

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Menukaart Open Vld ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Alexander De Croo Maggie De Block MENU_HORECA_2015CC_OPENVLD_8PAG.indd 1 Bart Tommelein Gwendolyn Rutten 30/11/15 15:58 Woord van de Chef Beste Horeca,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Uitwerken van een pc- privéplan

Hoofdstuk 1: Begrip. Uitwerken van een pc- privéplan Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen we met een pc-privéplan? We hebben hier de situatie voor ogen waarin een werknemer een pc koopt en waarin u een deel van de aankoopprijs terugbetaalt. Bij een pc-privéplan

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de witte kassa

Nieuwe regels voor de witte kassa Newsflash Nieuwe regels voor de witte kassa Ondertussen is het systeem van de geregistreerde kassa al enige tijd in werking. Toch blijven er problemen opduiken: zo had de Raad van State problemen met de

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Wat is tax shift? Man, man, wanneer zitten daar eens belezen mensen bij de VRT?

Wat is tax shift? Man, man, wanneer zitten daar eens belezen mensen bij de VRT? Wat is tax shift? Man, man, wanneer zitten daar eens belezen mensen bij de VRT? De vraag is wat zou je doen in een 'onbelaste wereld' en waarom belast je iets zodanig dat mensen foute keuzes maken. Wegwerpeconomie

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

AANVRAAG HERZIENING HUURPRIJS

AANVRAAG HERZIENING HUURPRIJS Pagina 1 van 5 AANVRAAG HERZIENING HUURPRIJS Beste huurder, Via dit formulier kan je een herziening van de huurprijs aanvragen. De huurprijs wordt nu berekend op het referentie-inkomen 1 (2014). Als jouw

Nadere informatie

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken. Loon berekening Deel 1 : De periodieke Bezoldiging basis berekening 0 Inleiding Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je bvb. kinderen ten laste hebt, worden

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR 3 1 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 Bijkomende informatie... 10 28/02/2013 Administratieve instructies - Werkloosheid

Nadere informatie

Oefeningen: Break-even analyse

Oefeningen: Break-even analyse Oefeningen: Break-even analyse Oefening 1: Een onderneming produceert een bepaald product dat verkocht wordt tegen een prijs van 50 EUR per stuk. Per eenheid dat gemaakt wordt, kost het de onderneming

Nadere informatie

Registreren tot 30 april

Registreren tot 30 april Sinds 1 januari 2015 is het systeem van de geregistreerde kassa in de horeca eindelijk in werking getreden. Ondertussen heeft de fiscus nog wat aan de details gemorreld. Tijd dus om nog eens een stand

Nadere informatie

DE HORECA. José Pattyn, Erkend boekhouder - fiscalist Ondervoorzitter BIBF

DE HORECA. José Pattyn, Erkend boekhouder - fiscalist Ondervoorzitter BIBF José Pattyn, Erkend boekhouder - fiscalist Ondervoorzitter BIBF Inkomstenbelasting Belasting op de toegevoegde waarde Dienst Levering en Verbruik ter plaatse 1. Dienst: Elke handeling die geen levering

Nadere informatie

"De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015" dd. 28.01.2015

De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015 dd. 28.01.2015 "De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015" dd. 28.01.2015 Het nieuwe jaar brengt voor de horeca een grote verandering met zich mee. Vanaf

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

Inhoudstafel. Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen

Inhoudstafel. Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen Financiering van de thuiszorg: het perspectief van de voorzieningen Prof. dr. Jozef Pacolet, Annelies De Coninck & Frederic De Wispelaere Studiedag SWVG Integrale zorg en ondersteuning 19 november 2015

Nadere informatie

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit. KONINKLIJK BESLUIT van 24 JUNI 1998 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen,

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Evaluatie van het nieuwe opvolgingsststelsel voor werkzoekenden: Tabellenboek Luik 2: Geschorsten

Evaluatie van het nieuwe opvolgingsststelsel voor werkzoekenden: Tabellenboek Luik 2: Geschorsten Vraag 1: Heeft u vorige week gedurende minstens 1 uur betaald werk verricht? (Q1) Vlaanderen Wallonië Brussel Ja, als werknemer 62 18% 31 27% 24 13% 7 17% Ja, als PWA'er 7 2% 2 2% 3 2% 2 5% Ja, als zelfstandige

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Resultaten van de nationale enquête door Belgian Restaurants Association over de Black Box in de horeca november 2015

Resultaten van de nationale enquête door Belgian Restaurants Association over de Black Box in de horeca november 2015 Resultaten van de nationale enquête door Belgian Restaurants Association over de Black Box in de horeca november 2015 1 1. Is het voor uw restaurant/traiteurszaak verplicht de Black Box te installeren

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN 6. Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers worden benadeeld.

Nadere informatie

GELD. Tijs Vastesaeger,js@doenker.be. www.doenker.be

GELD. Tijs Vastesaeger,js@doenker.be. www.doenker.be GELD Tijs Vastesaeger,js@doenker.be Hoeveel geld heb je nodig? Voor je zaak Om van te leven Om te investeren Om te starten Waar ga je geld halen? Uit je ac,viteiten Loon, winst, kosten vergoeding Leningen

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 127 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Kempische verzekeringskring 16 maart 2010 Aandachtspunten bij de overdracht van een verzekeringskantoor

Kempische verzekeringskring 16 maart 2010 Aandachtspunten bij de overdracht van een verzekeringskantoor Kempische verzekeringskring 16 maart 2010 Aandachtspunten bij de overdracht van een verzekeringskantoor Paul Rimaux AG Insurance Paul Rimaux - 16 maart 2010 - Kempische Verzekeringskring page 1 Inleiding

Nadere informatie

Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats

Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats Inleiding 1 - Inleiding Door deze aangifte maakt u maandelijks aan de sector werkloosheid de gegevens

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr...

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr... Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF DE INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE

Nadere informatie

WETSVOORSTEL. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied.

WETSVOORSTEL. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied. WETSVOORSTEL Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied Artikel 2 Deze wet is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers. Voor de

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 Halmstraat 3 3600 Genk 7-Bonderstr 78A 3600 Genk Tel: 089/38.02.34 Fax: 089/84.38.32 www.kdvfamilia.be Beste ouders In deze financiële bijdrage gezinnen bijlage trachten

Nadere informatie

Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen?

Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen? 2.3.1. Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen? Als ondernemer wilt u graag weten welke afzet of omzet u moet realiseren om ten minste quitte te spelen. Iedere onderneming heeft vaste kosten (constante

Nadere informatie

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK Voor werknemers die overuren presteren die recht geven op een overurentoeslag, kan de werkgever sinds

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2011 - I

Eindexamen m&o havo 2011 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. Café De Wijde Blik is een eenmanszaak die tot 2008 volgens de eigenaar goede financiële resultaten behaalde. Per 1 juli 2008 is de Tabakswet

Nadere informatie

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 1/6 TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016 I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 Het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat werd voorgesteld door de Regering

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC Starterfonds Deze vragenlijst is bestemd voor handelsondernemingen of voor personen die hun project wensen te ontwikkelen via een handelsbedrijf. Indien u raad wenst

Nadere informatie

Het loonbonusplan in de horeca

Het loonbonusplan in de horeca Het loonbonusplan in de horeca Wist je dat een werkgever aan zijn medewerkers een bonus kan toekennen die gekoppeld is aan bepaalde resultaten in de (horeca)onderneming? Met deze folder willen we je laten

Nadere informatie

De forfaitaire kostenvergoedingen van de RSZ

De forfaitaire kostenvergoedingen van de RSZ Vergoedingen van kosten eigen aan de werkgever die u terugbetaalt aan uw werknemer, zijn niet belastbaar en niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. Voor kleine en moeilijk bewijsbare kosten kan

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

De RVA legt een uitermate strikte interpretatie op van de reglementen voor de werkloosheidsuitkeringen voor kunstenaars. Hebben ze dat recht?

De RVA legt een uitermate strikte interpretatie op van de reglementen voor de werkloosheidsuitkeringen voor kunstenaars. Hebben ze dat recht? De RVA legt een uitermate strikte interpretatie op van de reglementen voor de werkloosheidsuitkeringen voor kunstenaars. Hebben ze dat recht? De specifieke reglementen voor de werkloosheid van kunstenaars

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290104 Integratiecentra Overwerk... 1 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 3 Eindejaarspremie... 4 Vervoerskosten...

Nadere informatie

Versie DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel

Versie DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel Versie 12-07-2017 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling III Terbeschikkingstelling van ICT-devices Inhoudstafel 1 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Terbeschikkingstelling van een ICT-device

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Duitstalige Gemeenschap

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Duitstalige Gemeenschap Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp 3180130 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit?

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Seminarie voor leerkrachten economie van het middelbaar onderwijs Brussel, 11 oktober 2017 Departement Algemene Statistieken Hans De Dyn 2 / 24 Inhoud

Nadere informatie

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden Schijnzelfstandigheid 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden (HA) HA voor de lonen Welke fase: Gepubliceerd in Staatsblad van

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje Bijlage HAVO 2011 tijdvak 1 management & organisatie Informatieboekje HA-0251-a-11-1-b Formuleblad Voor de beantwoording van de vragen 8 en 14 is de volgende formule beschikbaar. 8 en 14 Rendement op het

Nadere informatie

Paritair Comité voor de casinobedienden

Paritair Comité voor de casinobedienden 2170000 Paritair Comité voor de casinobedienden kledingsfonds... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 1976... 2 Bijdrage van de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers... 3 Collectieve

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 : Het geïntegreerd impulsreglement voor het nemen van handelskernversterkende maatregelen wordt goedgekeurd. Het reglement luidt als volgt : HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 : Doelstelling

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (onbepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (onbepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (onbepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. -

Nadere informatie

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst)

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) In dit verband kan verwezen worden naar de Programmawet van 10 augustus 2015 ( B.S. 18 augustus 2015), alsook naar de Programmawet van 18

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie