Diane DELEN (FR) Voorstelling. 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL. Erik BEUNCKENS (NL)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diane DELEN (FR) Voorstelling. 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL. Erik BEUNCKENS (NL)"

Transcriptie

1 Diane DELEN (FR) Voorstelling Erik BEUNCKENS (NL)

2 Inhoud I. Inleiding II. Echte crisis in de sector III. Het forfaitair taxatiesysteem IV. Neen aan de electronische kassa (GKS) V. De Self-Tap Bar VI. VII. Voorstelling De anti tabak wetgeving Voorstelling door Meester Hans VAN DE CAUTER Het rookverbod

3 I. Inleiding 2011 : ± cafés op ons grondgebied 15 Maart 2011 : Schrapping van de uitzondering die het roken in cafés toeliet tot door het Grondwettelijk Hof Paasweekend : Betoging in Brussel door de caféhouders

4 I. Inleiding 2011 : Oprichting FedCaf Belgium (Federatie van Cafés van Belgie) in juni 2011

5 I. Inleiding 2011 : De hoofdreden : het rookverbod & geen enkele steun van de bestaande Fed. HoReCa! Waarom geen enkele steun : de bestaande federaties zijn gepolitiseerd en gesubsidieerd dus gecontroleerd door onze bewindslieden (de overheid) De bestaande HoReCa federaties hebben ons nooit ernstig genomen en ons een levensduur van maximaal 6 maand toegedicht. Velen hadden het immers voor ons geprobeerd. FedCaf heeft zijn relanceplan voorbereid op basis van de dagdagelijkse realiteit in de sector en deze voorgesteld aan de Eerste Minister, aan de 150 volksvertegenwoordigers en aan alle nederlandstalige en franstalige partijen.

6 I. Inleiding : Sinds de start van onze strijd hebben wij tot op heden 64 politieke onderhouden gehad.

7 I. Inleiding 2013 : Voor zijn werk en zijn strijd voor de sector en de aanverwante sectoren kreeg FedCaf in 2013 de 1ste prijs van FeBed : de FeBed Award. (Federatie van Belgische Drankenhandelaars)

8 2013 : I. Inleiding Verdediging van onze leden voor de correctionele rechtbanken (Rookverbod) Juridische actie bij de Raad van State tegen de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Noode. Vraag tot opheffing van een buitensporige gemeentelijke belasting ( 2.500) teneinde een gecertifieerd attest te bekomen om een aanvraag tot bekoming van een licentie voor een bingo te kunnen indienen (Kansspelen Klasse III)

9 I. Inleiding 2014 : Resultaat : Zoals FedCaf in 2011 aan de pers voorspeld heeft zijn er vandaag ± 4000 ondernemers die failliet zijn of hun activiteit stopgezet hebben, en dit zonder rekening te houden met de toeleveringssector. Waarom? Omdat de politiek potdoof gebleven is ondanks de compensatie beloftes, omdat ze de wereld van de HoReCa niet respecteert en er geen rekening mee houdt. Omdat ze tot op vandaag doorgaat met het nemen van vernietigende maatregelen in onze sector (o.a. De Electronische Kassa, verhoging van de taksen op kansspelen,...) Omdat de bestaande HoReCa federaties (NL+FR) geen enkele inspanning gedaan hebben om onze strijd te ondersteunen, gezien ze ons eerder als concurrenten dan als bondgenoten zien. Conclusie : Hoe is het mogelijk dat buiten FedCaf niemand iets onderneemt terwijl iedereen zich tegen een blinde muur te pletter aan het rijden is.

10 II. Echte crisis in de sector Tijdens het FeBeD congres in 2013 toonde Prof. Dr. Ghislain Houben (economist aan de Universiteit van Hasselt) tijden zijn presentatie aan dat het heden ten dage onmogelijk geworden is om een HoReCa zaak (rendabel) uit te baten in België. Op de volgende slides vindt U hieruit enkele verduidelijkingen. (Met akkoord van Prof. Dr. Houben)

11 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Bron van werkgelegenheid (arbeidsintensief, laag geschoolden, deeltijds,..) Bron van inkomsten (BTW, belastingen, sociale lasten )

12 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben 1. Hoge faillissementsgraad 2. Hoge concurrentiegraad

13 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben 3. Te lage rentabiliteit 4. Negatief imago, fraudeurs, zwart werk, lage lonen, 5. Weinig professioneel management 6. Opgeleiden ontvluchten de sector 7. Haat-liefde verhouding met brouwerijen 8. Te vermijden sector voor elke bankier Sector uitvoerig bestudeerd in 2001, 2002 en 2011 Hiva-studie ( niet officiële arbeid ) Studie Minister Daems (knelpunten in de sector) Studie Uhasselt - doorlichting Euregionaal perspectief

14 Euroregionale Case-Study Uitgangspunt: Brasseries met omzet van 1 miljoen euro en 5 vaste werknemers op de volgende toplocaties: Grote Markt Hasselt (B) Vrijthof Maastricht (NL) Marktplatz Aachen (D) Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben

15 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Gemiddeld aantal werknemers per horeca onderneming

16 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Prijsniveau biertje

17 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben BTW incl. Nederland Omzet excl BTW (% omzet incl BTW) 19% - 6% (91,4%) Duitsland 19% - 19% (84%) België 21% - 12% (86,3%) Personeelskost (% van omzet excl BTW) (33,3%) (35,4%) (43,3 %) Personeelskost in % van omzet over alle sectoren (cijfers Eurostat) 31% 32% 45% Resultaat voor belastingen Resultaat na belastingen (% van resultaat voor belast) (74,4%) (85%) 690 (65,9%)

18 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Officiële verloning Verloning bestuurder Omzet excl. BTW Variabele kosten Diverse goed & diensten Personeelskosten Afschrijvingen Financiële kosten Resultaat voor belastingen

19 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Gezien de huidige hoge loonkosten & fiscale druk is het economisch niet mogelijk om een horecabedrijf officieel rendabel uit te baten. Horeca-uitbaters nemen noodgedwongen toevlucht tot zwartwerk & BTW-ontwijking om het hoofd boven water te houden. Er is wel nog rentabiliteit bij de toeleveranciers (dranken, voedingsproducten, energie, eigenaars van onroerende goederen )

20 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Is er een vicieuze Belgische horeca-cirkel? Overheid Heeft baat bij hoge lasten (BTW, taksen, soc. lasten) Werknemer consument Hebben baat bij officieus circuit Horeca-ondernemer Is genoodzaakt om officieus circuit in stand te houden teneinde te overleven (gem. 26 % van de omzet en 38 % van de gepresteerde uren)

21 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Exploitant Horeca Officieus circuit komt zwaar onder druk (2013) Er komt geen verandering in de arbeidswetgeving (versoepeling) noch in de fiscaliteit (lastenverlaging) Industrie haalt rentabiliteit verder weg uit de sector (dranken- en voedingstoeleveranciers, energie en immobiliën) GEVOLG Massale golf van stopzettingen en falingen (+50 %) te verwachten in segment van de micro en kleine bedrijven (koude sanering).

22 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Wat valt er aan te doen? 1. Overheid Is de overheid bereid om vicieuze cirkel te doorbreken? Zo niet gezinnen weg uit de sector 2. Consument «Belgisch pilsje» wordt 3 i.p.v. 2 (+50%)

23 3. Sector Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Starters Opstartbegeleiding/ondersteuning Eénmanszaken Aandacht voor de eigen prijszetting Hoog percentage eigen arbeid (geen extra tewerkstelling) teneinde hoofd boven water te houden

24 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben Markttendenzen om rekening mee te houden Rookverbod verminderend cafébezoek Stijgende thuisconsumptie verkeerswet op alcoholverbruik Consumptiepatroon jeugd Stijgend aandeel groot-distributie Black box bij de drankenhandelaars.

25 Sociale Bijdragen zelfstandigen hebben in 2013 een aanvraag tot vrijstelling van de sociale lasten ingediend. Dit wilt simpelweg zeggen dat deze zich op dit ogenblik in een onverzekerde staat bevinden (zonder mutualiteit) Op heden betalen zelfstandigen nog steeds hun sociale bijdragen berekend op hun inkomen van drie jaar geleden. Hoe kunnen wij een systeem aanvaarden dat recht op gezondheidszorgen geeft aan niet-werkenden (werklozen, personen afhankelijk van het OCMW, politieke vluchtelingen,...) en niet aan zelfstandigen die meer dan 62 uur per week werken en die bovendien werk verschaffen aan anderen.

26 Falingen Sinds 2011 zijn er meer dan 4000 cafés gesloten (faling of stopzetting van hun activiteit). In februari 2014 hebben 984 bedrijven de boeken neergelegd. Dit is een verhoging van 6,2 % ten opzichte van dezelfde maand in het jaar ervoor. Het UCM (Union des Classes Moyennes) schat dat «ondernemingen twee maal lijden onder de abnormaal hoge belastingen die wegen op werken in België». «De parafiscaliteit, via de sociale bijdragen, schaadt de tewerkstelling en de fiscaliteit vermindert de consumptie».

27 III. Het forfaitair taxatiesysteem HET HUIDIGE FORFAITAIRE TAXATIESYSTEEM IS NIET CORRECT FEDCAF EIST EEN AANPASSING Toelichting: Sedert lange tijd gebruikt het leeuwendeel van de cafés het forfaitair taxatiesysteem en vooral zij die het statuut van «fysiek persoon» hebben... Dit systeem voorziet in een ambtshalve taxatie van de café-uitbater op basis van zijn aankoopfacturen (inkomende facturen). Dit wilt zeggen dat hij sowieso BTW en inkomstenbelasting betaalt op alle aangekochte goederen, verkocht of niet. Dit systeem laat toe om geen goederenstock te hebben op het einde van het boekjaar.

28 III. Het forfaitair taxatiesysteem Ambtshalve taxatie op vatenbier: Op heden wordt voor de taxatie van een vat bier van 50 liter een verkoop van 192 glazen van 25cl gerekend. Deze voorziet en aanvaard een «tapverlies» van 4%, m.a.w. 8 glazen van 25 cl bij het aftappen van een vat. Dit systeem werd onderhandeld tussen de klassieke HoReCa federaties en de fiscus. Zoals voor elke professionele onderhandeling werd dit systeem lichtzinnig ingevoerd zonder met de dagdagelijkse realiteit van het beroep rekening te houden. Dit is uiteraard rampzalig voor de uitbaters want dit systeem werkt nooit in hun voordeel. Wij hebben door een deurwaarder officiëel laten vaststellen hoeveel glazen men exact kan tappen uit één vat bier van 50L. De officiële vaststelling was : 168 glazen Wij ondervinden dus een nadeel van 24 glazen per vat Berekening voor een zaak die wekelijks 10 vaten bier tapt aan een verkoopprijs van 1,60 per glas (nationaal gemiddelde).

29 III. Het forfaitair taxatiesysteem Een café dat wekelijks 10 vaten van 50 liter aftapt zal getaxeerd worden op 192 glazen per vat, maar zal er in realiteit slechts 168 per vat kunnen schenken, een verschil van 24 glazen. Jaarlijks verlies : we vermenigvuldigen deze 24 glazen/vat x 10 (vaten) per week x 52 weken/jaar = onbestaande glazen. Gerekend aan een verkoopprijs van 1,60 euro per consumptie x glazen vertegenwoordigt dit een «onbestaand inkomen» van : ,00. Op dit onbestaand inkomen van : ,00 zal de uitbater 21% BTW betalen = 3.466,00 Vervolgens rekenen we de fiscale taxatie op dit «onbestaand inkomen» aan de hoogste schaal van 50%. Dit fictief inkomen exclusief BTW bedraagt ,00 waarop een inkomstenbelasting van : 8.251,00 betaald zal worden. De uitbater zal dan aan de staat betaald hebben : 3.466,00 BTW ,00 belastingen = ,00 op een onbestaand inkomen! Beeldt U in wat dit voor de staat vertegenwoordigt op een exploitatieperiode van 10 jaar voor één onderneming waarvan we er op heden nog zo n ± tellen.

30 III. Het forfaitair taxatiesysteem Hetzelfde probleem stelt zich met koffie. Een café dat wekelijks 2 kg koffie verkoopt zal belast worden op 175 tassen koffie per kg, maar zal er in realiteit slechts 142 verkocht hebben per kg koffie. (Geadviseerd grammage door de leveranciers van koffiemachines : ±7g / koffie). Jaarlijks verlies : we vermenigvuldigen deze 33 tassen per kg x 2 (kg) per week x 52 weken/jaar = onbestaande tassen. Gerekend aan een verkoopprijs van 1,80 euro per consumptie x tasses, vertegenwoordigt dit «een onbestaand inkomen» van : 6.177,60. Op dit onbestaand inkomen van : 6.177,60 zal de uitbater 21% BTW betalen = 1.072,15 Vervolgens rekenen we de fiscale taxatie op dit «onbestaand inkomen» aan de hoogste schaal van 50%. Dit fictief inkomen exclusief BTW bedraagt 5.105,45 waarop een belasting van : betaald zal worden. De uitbater zal dan aan de staat betaald hebben : 1.072,15 BTW ,00 belastingen = 3.625,15 op een onbestaand inkomen! Pils + koffie : ,15 belastingen op een onbestaand inkomen!

31 III. Het forfaitair taxatiesysteem ±100 MILJOEN EURO ONTERECHT DOOR DE HORECA BETAALD PER JAAR AAN DE STAAT EN DIT ENKEL OP VATENBIER We kennen de juiste cijfers aangaande de verkoop van vatenbier (pils) in De volumes worden steeds berekend in hectoliters hectoliters = vaten van 50L Verkoopspalmares : 1ste : AB Inbev met +/- 60% 2de : Maes-Pils met +/-14% 3de : Haacht met +/-6% Onterecht betaalde taksen aan de staat door de HoReCa sector : vaten x 24 onbestaande glazen x 1,60 = onbestaande inkomsten 21% BTW op 167,884,800 = % belastingen op = Dit brengt het totaal aan onterecht betaalde belastingen voor het jaar 2011 op :

32 III. Het forfaitair taxatiesysteem WAT KOST EEN VOLTIJDSE WERKNEMER (PC 302) Een café is gemiddeld 12 tot 14 uur per dag geopend zonder rekening te houden met het WE waar deze uren regelmatig overschreden worden. De uitbater is hierdoor verplicht om beroep te doen op extern personeel.

33 III. Het forfaitair taxatiesysteem WAT KOST EEN VOLTIJDSE WERKNEMER (PC 302) SALARIS : 1) COMMIS : GEMIDDELD BRUTO SALARIS Uurloon : 10,4990 Maandloon : 1.728,82 2) KELNER : GEMIDDELD BRUTO SALARIS Uurloon : 11,4590 Maandloon : 1.886,90

34 III. Het forfaitair taxatiesysteem WAT KOST EEN VOLTIJDSE WERKNEMER (PC 302) KOST PATRONALE LASTEN RSZ : 44.75% van het gemiddeld maandloon Jaarlijkse vakantie : 11.08% van het gemiddeld maandloon Sociaal Fonds (eindejaarspremie): 14.04% van het gemiddeld maandloon Verzekeringen : 5.00% van het gemiddeld maandloon Diversen (sociaal secrétariat, enz ) : 5.00% van het gemiddeld maandloon De patronale lasten op een gemiddeld maandloon lopen op tot : 79.87% van het oorspronkelijke maandloon

35 III. Het forfaitair taxatiesysteem WAT KOST EEN VOLTIJDSE WERKNEMER (PC 302) Totale kost werkgever voor een voltijdse werknemer : COMMIS GEMIDDELD SALARIS = 3.109,62 KELNER GEMIDDELD SALARIS = 3.393,96 De kost van een voltijds maandloon wordt berekend op basis van 38 uur per week van maandag tot vrijdag Er is geen rekening gehouden met de kost van absenteïsme, overuren en WE vergoedingen!!!

36 III. Het forfaitair taxatiesysteem HET REËEL EN NIET THEORETISCH VERKOOPSOBJECTIEF De werknemer moet rendabel zijn om minstens de kosten van zijn loon en de patronale lasten te kunnen dekken. We gaan U hier dan ook voorrekenen hoeveel klanten hoeveel consumpties dienen te verbruiken tijdens zijn werkuren dewelke 38 uur per week bedragen, dus omgerekend 7u30 per dag. Het rapport van de deurwaarder heeft ons geleerd dat we per vat 168 pintjes kunnen tappen.

37 III. Het forfaitair taxatiesysteem HET REËEL EN NIET THEORETISCH VERKOOPSOBJECTIEF Op heden bedraagt de nationaal gemiddelde prijs van een glas bier van 25cl : 1,60 1,60 per glas 21% BTW= 1,32 excl. BTW 1,32 per glas x 168 glazen = 221,76 bruto ontvangsten excl. BTW per vat Aankoopprijs van één vat = 100,63 excl. BTW 221,76 ontvangsten 100,63 (aankoopprijs) = ontvangsten per vat excl. BTW Het maandloon van een voltijdse arbeider bedraagt : 3.393,96 patronale lasten inbegrepen 3.393,96 : 121,13 ontvangsten per vat = 28 vaten te verkopen

38 III. Het forfaitair taxatiesysteem HET REËEL EN NIET THEORETISCH VERKOOPSOBJECTIEF De werknemer moet per maand minimum 28 vaten verkopen. 28 vaten op 21 maandelijkse prestatiedagen à 7u30 per dag = 28 vaten x 168 glazen per vat = 4704 glazen : 21 werkdagen = 224 glazen te verkopen per dag Dit wilt zeggen dat er gemiddeld 56 klanten dagelijks minstens 4 consumpties dienen te verbruiken tijdens zijn diensturen We houden geen rekening met de CO2 prijs en het onderhoud van de leidingen. Voor de uitbater : Deze moet minimum hetzelfde verkopen als zijn werknemer om een inkomen van : 3.393,96 te genereren wat wederom 56 klanten vertegenwoordigt die elk 4 consumpties verbruiken. Dit brengt ons op 112 klanten die dagelijks gemiddeld 4 consumpties per klant dienen te verbruiken, en dit van maandag tot vrijdag. Waar vindt u op heden nog zulke omzetten?

39 III. Het forfaitair taxatiesysteem HET ABSENTEÏSME VAN ONS PERSONEEL Niemand spreekt erover, niemand houdt er rekening mee, en nochtans vertegenwoordigt dit enorme verliezen voor de ondernemer met grote financiële problemen tot gevolg. Wij leven in een maatschappij waar stress, depressies en andere psychische problemen meer en meer voorkomen. Meer om meer werknemers geven deze psychische redenen aan om afwezig te blijven van hun werk, eerder dan echt «ziek» te zijn. Waarom kan/mag men er van uitgaan dat deze psychische problemen in directe relatie staan met de werkdruk en niet privé gebonden zijn? Waarom moeten de werkgevers opdraaien voor de lonen van hun zieke werknemers?

40 III. Het forfaitair taxatiesysteem HET ABSENTEÏSME VAN ONS PERSONEEL Het absenteïsme is de laatste jaren met meer dan 30% opgelopen en de werknemer is gemiddeld 12 dagen ziek per jaar. Dit zijn hallucinante cijfers! Maar wie kost dit in de eerste plaats? Aan de werkgever! Niet alleen moet de werkgever hierdoor nog meer werken, ook zijn eventuele andere werknemers draaien hiervoor op met bijkomende kosten voor de werkgever tot gevolg. Laat ons niet vergeten dat een zieke werknemer in het begin verder betaald wordt door zijn werkgever alsof hij aan het werk is. Daarenboven dient de werkgever beroep te doen op interim personeel (kost : 20% meer dan een normale werknemer), hij dient zijn andere werknemers te vragen om overuren te presteren (te betalen aan 150%), hij draagt de kosten om een controle-arts ter plaatse te sturen. Dit alles veroorzaakt rentabiliteitsverlies

41 III. Het forfaitair taxatiesysteem DIEFSTAL IN DE ONDERNEMING Vandaag nog steeds een taboe! Waarom? Omdat het delicaat is iemand officiëel te beschuldigen van diefstal als men deze niet op heterdaad kan betrappen, en dan nog! De werkgever ziet zich al snel gedagvaard voor de rechtbank voor valse beschuldigingen en wordt «gelyncht» door de vakbonden, of bedreigd en slachtoffer van vandalisme. Nochtans zegt een oud franstalig spreekwoord in onze sector : «une bonne serveuse est une bonne voleuse» :

42 III. Het forfaitair taxatiesysteem DIEFSTAL IN DE ONDERNEMING Gratis consumpties «voor de vrienden» of dubbele dosissen, enz... Wij lijden ook onder diefstal door werknemers van onze leveranciers (ontbrekende bakken bij levering, leeggoed niet (correct) verrekend bij terugname, enz). DIt alles zijn factoren waar de overheid geen rekening mee houdt maar waarop we wel belast worden met enorme jaarlijkse verliezen tot gevolg. Met al deze bedrijfsverliezen dient men niet verbaasd te zijn dat een werkgever twee maal nadenkt alvorens personeel aan te nemen.

43 III. Het forfaitair taxatiesysteem DE KANSSPELEN ( BINGO') Hernieuwing vergunning klasse C De aanvraag tot verlenging dient gedateerd en getekend aangetekend verzonden te worden binnen de 14 dagen naar de Kansspelcommissie. Na de vervaldatum mag geen kansspel meer uitgebaat worden. Het is dus in belang van de uitbater om deze data strict te respecteren bij terugzending van de aanvraag. Sinds 1 januari 2011 dienen 2 attesten van de FOD Financiën (BTW en Directe Belastingen) toegevoegd ter bevestiging dat aan alle niet betwiste schulden voldaan is.

44 III. Het forfaitair taxatiesysteem Conclusie : DE KANSSPELEN ( BINGO') De uitbater die op heden financiëel niet in orde is met BTW en/of directe belastingen zal zijn vergunning klasse C niet verlengd zien en mag deze spelen niet meer uitbaten. De uitbater die op heden wel in orde is met BTW en directe belastingen, en die vroeger 119,00 per jaar betaalde, moet op heden onmiddellijk zijn volledige 5 jaarlijkse vergunning betalen, zijnde 600,00. De uitbater die niet meer voldoende clienteel heeft (hoofdzakelijk door het rookverbod, meestal zijn bingospelers immers ook rokers) ziet zijn zakencijfer ineenstorten. Velen kunnen zelfs de jaarlijkse taks niet meer betalen, die jaar na jaar verhoogt, en zien hun bingo verdwijnen. Dit veroorzaakt enorme verliezen, zowel voor de uitbater als de plaatsers van deze spelen die ook meer en meer in de problemen komen

45 III. Het forfaitair taxatiesysteem DE KANSSPELEN ( BINGO') Daarentegen : Is het logisch dat een uitbater die voor de eerste maal een aanvraag tot vergunning klasse C indient, moet bewijzen dat aan zijn verplichtingen inzake BTW en Directe Belastingen voldaan is. Maar het is onlogisch dat een uitbater, die zijn zaak sinds jaren uitbaat en een verlenging van zijn vergunning klasse C aanvraagt, bewijzen dient te leveren dat hij schuldenvrij is inzake BTW en DIrecte Belastingen, goed wetende dat de volledige sector getroffen is door destructieve wetten, goedgekeurd door onze beleidsmensen, en de algemene crisis. Heden ten dage wordt het moeilijk om nog ondernemers zonder schulden te vinden, maar de inkomsten van de kansspelen dienen nog meer dan vroeger om in de mogelijkheid te zijn om hun schulden aan te zuiveren. Indien de uitbater schulden heeft bij de overheid is dit omdat hij winsten aangeeft. Het is dan ook niet logisch dat een uitbater die geen belastingen betaalt omdat hij geen winsten aangeeft, wel probleemloos zijn vergunning kan verlengen.

46 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS) «In 2009 sloot de horecasector met de regering een akkoord: btw-verlaging op ter plaatse verbruikte maaltijden naar 12%, in ruil voor samenwerking aan een effectievere fraudebestrijding in de sector. Het middel het GKS» (Bron : website FOD Financien) het-geregistreerd-kassasysteem-de-horeca-deweg-van-de-publiek-private-dialoog

47 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS) Bij het in voege gaan van het rookverbod stelden de klassieke HoReCa federaties voor om «het café van de toekomst» uit te vinden d.m.v. het aanbieden van maaltijden en snacks. De uitbaters, die hun in deze redenering gevolgd hebben, zien zich vandaag geconfronteerd met een zakencijfer dat voor meer dan 10% uit voeding bestaat. Hierdoor hebben zij nu de verplichting om te investeren in de plaatsing van een GKS! FedCaf bestond toen nog niet. Wij willen u aantonen dat het op heden ONMOGELIJK is om economisch gezien deze GKS in te voeren in de huidige fiscale, patronale en sociale omstandigheden!

48 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS) Waarom? De prijs van de kassa Wie gaat dit financieren? De meerderheid van de ondernemers heeft de nodige middelen niet beschikbaar. Geen enkele bank zal hiertoe leningen verstrekken : om een lening te bekomen dient men een meer dan positief financieel overzicht te kunnen voorleggen. Een maandelijks onderhoudscontract? Besluit : de overheid bezondigt zich aan commerciële discriminatie door een wet uit te vaardigen (fiscale fraude black box) en bevoordeligt hiermee een plots bruisende sector, t.t.z. de enkele erkende verkopers van deze GKS die dit land telt.

49 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS) Waarom? Patronale lasten Kost van de werknemer (Zie hoofdstuk III) Zakencijfer dat de werknemer dient te realiseren teneinde zijn eigen salaris en de patronale lasten te dekken (Zie hoofdstuk III) Zakencijfer dat de uitbater dient te realiseren om zijn algemene kosten te dekken (huur, gas, electriciteit, mutualiteit, taksen, enz.) en ook nog zelf een inkomen te hebben Besluit : Op dit ogenblik onmogelijk Verhoging van de prijzen = vermindering van clienteel

50 IV. Neen aan de geregistreerde kassa Waarom? (GKS) Forfaitair systeem incoherent aan de dagdagelijkse realiteit Berekeningen zie hoofdstuk III Absenteïsme (ziekte) en diefstal door personeel

51 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS) CONCLUSIE FedCaf kan de invoering van een GKS niet aanvaarden tenzij aan alle hierna vermelde voorwaarden voldaan is : Verlaging van de sociale personeelslasten met 40% Geen enkele loon- en patronale kost ingevolge het absenteïsme Daling van de BTW van 21% resp. 12% naar 6% Aanpassing van het forfaitair taxatiesysteem naar de dagdagelijkse realiteit en herziening van de vijf laatste jaren inzake belastingen en BTW (zie ook hoofdstuk III.) Totale annulatie van alle boetes, verhogingen, deurwaarderkosten,... voor uitbaters in moeilijkheden Probleemoplossend systeem voor de afbetaling van schulden via uitvoerbare afbetalingsplannen. Een dekking voor de gezondheidszorgen in afwachting van de afbetaling van de schulden (Sociale lasten zelfstandige). Het kan NIET dat onze ondernemers dienen te werken zonder enige dekking ingeval van ziekte.

52 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS) CONCLUSIE FedCaf werd opgericht om onze zelfstandige uitbaters te helpen, niet om werkgelegenheid te scheppen noch om aan sociale werken te doen. Onze sector bevindt zich vandaag in zulkdanige moeilijkheden dat indien aan de omstandigheden door de nieuwe regering niets onmiddellijk en ingrijpend gedaan wordt ons geen andere keuze gelaten wordt dan onze uitbaters aan te raden om self-service bars te installeren waardoor ze hun zaak zonder personeel kunnen runnen. Heden ten dage is dit de enige manier om het hoofd financiëel boven water te kunnen houden, gezien zulke maatregel de lasten met 45% verlaagt.

53 IV. De Self-Tap Bar voorstelling

54 VI. Voorstelling aangaande de antitabak wetgeving Voorstelling door Meester Hans Van de Cauter

55 VII. Het Rookverbod De wetgeving dient niet te worden aangepast. Een openbare ruimte in onze verstedelijkte samenleving, is het geheel van doorgangs- en verzamelplaatsen, tot gebruik van iedereen, die aan geen enkele persoon toebehoort (in rechte bvb.), gefinancierd met gemeenschapsmiddelen Een HoReCa zaak is geen openbare ruimte, maar een prive-plaats die toegang verleent tot een (bepaald) publiek, en wordt zeker niet gefinancierd met gemeenschapsmiddelen. De wetgever moet dit principe aanvaarden.

56 Copie van de presentatie downloadbaar : In het Frans : Formaat Powerpoint Show : Formaat PDF : In het Nederlands : Formaat Powerpoint Show : Formaat PDF :

57 Vragen? Contact FR Diane DELEN Contact NL Erik BEUNCKENS

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Een uitgave van edito Rechtvaardige belastingen: debat dringend nodig

Nadere informatie

Campagne Sociale Zekerheid 2004-2005. Ons sociale patrimonium Een erfgoed om over te dragen

Campagne Sociale Zekerheid 2004-2005. Ons sociale patrimonium Een erfgoed om over te dragen Campagne Sociale Zekerheid 2004-2005 Ons sociale patrimonium Een erfgoed om over te dragen Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Hoofdstuk 1: Een rechtvaardige en welvarende maatschappij p. 7 1. Recht op een inkomen

Nadere informatie

Nieuwskrant. INHOUD (Nieuwskrant nr 10)

Nieuwskrant. INHOUD (Nieuwskrant nr 10) Nieuwskrant INHOUD (Nieuwskrant nr 10) Dipecount: Inleiding 1-2 2014 vs 2015 3 Data mining 3-4 De woonbonus 4-5 Bedrijfskredieten herzien? 5 Deltaworx : het uitzendbureau voor studenten 6 De bezoldigingstheorie

Nadere informatie

Een zeer geslaagde SDZ-conferentie! fiscale hervorming. Dossier. Politiek. Vraag-Antwoord

Een zeer geslaagde SDZ-conferentie! fiscale hervorming. Dossier. Politiek. Vraag-Antwoord Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO fiscale hervorming Een zeer geslaagde SDZ-conferentie! mei - juni 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Politiek Actieplan 2015 tegen

Nadere informatie

ABVVvoorstellen. voor meer. koopkracht en rechtvaardiger belastingen

ABVVvoorstellen. voor meer. koopkracht en rechtvaardiger belastingen ABVVvoorstellen voor meer koopkracht en rechtvaardiger belastingen 1 INHOUDSTAFEL ABVV-voorstellen voor meer koopkracht en rechtvaardiger belastingen...3 Voor meer koopkracht en voor rechtvaardiger belastingen...5

Nadere informatie

actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen Werk Fiscaal Juridisch

actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen Werk Fiscaal Juridisch Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen november - december 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Werk Welk eenheidsstatuut

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK JANUARI 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE

Nadere informatie

HORECA. Juridisch. Tips. Dossier. januari - februari 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be. Het tijdschrift van het

HORECA. Juridisch. Tips. Dossier. januari - februari 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be. Het tijdschrift van het Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO HORECA Een plan om de horecasector te ondersteunen januari - februari 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Dossier Welk statuut

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

Newsletter mei 2014 BTW VRIJSTELLINGSREGELING KLEINE ONDERNEMINGEN. Geachte lezer,

Newsletter mei 2014 BTW VRIJSTELLINGSREGELING KLEINE ONDERNEMINGEN. Geachte lezer, Newsletter mei 2014 Geachte lezer, In deze nieuwsbrief wordt stilgestaan bij de recentste ontwikkelingen in de fiscale wetgeving. We behandelen de nieuwe BTW vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen,

Nadere informatie

Dossier Eenheidsstatuut

Dossier Eenheidsstatuut Dossier Eenheidsstatuut 1 Table of Contents Algemeen... 5 1. Historische schets... 6 2. De nieuwe ontslagregels... 8 2.1. NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN... 8 2.1.1. Opzegging door de werkgever... 8 2.1.2.

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie Het tijdschrift van het Reglementering Een student aanwerven tijdens de vakantie mei - juni 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Tewerkstelling Webwinkels werven aan Verkoopstrategie 6 tips

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Trimestriële nieuwsbrief van verzekeringsmaatschappij Protect

Trimestriële nieuwsbrief van verzekeringsmaatschappij Protect PROTECT BULLETIN Trimestriële nieuwsbrief van verzekeringsmaatschappij Protect JAARGANG 8 NUMMER 31 2004 31 DE ACHTERGRONDEN BIJ DE WET OP DE AAN- VULLENDE PENSIOENEN VAN 23 APRIL 2003 VOORWOORD De overheid

Nadere informatie

Thema 8: Gezinnen 1 Waar komt al mijn geld vandaan?

Thema 8: Gezinnen 1 Waar komt al mijn geld vandaan? Thema 8 Gezinnen 1 Waar komt al mijn geld vandaan? Wat zul je leren? De voornaamste bronnen van inkomsten van een gezin kunnen opsommen. De verschillende stelsels van vergoedingen verklaren en beoordelen.

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

Je Rechten. Kaderleden

Je Rechten. Kaderleden Je Rechten Kaderleden To be or not to be een kaderlid?... 10 De kaderleden: bevoorrecht?...12 Bestaat er een wettelijke definitie van het begrip kaderlid?...13 Leidinggevend en vertrouwenspersoneel, wat

Nadere informatie

Aandeelhouder van je werkgever

Aandeelhouder van je werkgever www.abvv.be Aandeelhouder van je werkgever Schone schijn EURO 15,00 14,50 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 J F M A M J J A S O N D

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

FAQ: checklist eindejaar

FAQ: checklist eindejaar 2012 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe factureringsvoorschriften vanaf 1 januari 2013 FAQ: checklist eindejaar Interessante ruling in het kader van de overdracht van een familiebedrijf PAGINA

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie