15 jaar. Jubileum uitgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "15 jaar. Jubileum uitgave"

Transcriptie

1 15 jaar Jubileum uitgave Jaargang 15 september 2012

2 Van de redactie Het is voor ons een groot genoegen geweest om deze jubileumuitgave te realiseren. Wij danken alle leden en oud-leden die op ons verzoek zijn ingegaan om hun ervaringen bij de Smarties op papier te zetten. Wij wensen jullie allen veel leesplezier toe. Bestuur Voorzitter (P.R.) Ger Vogelaar Secretariaat Wim Barendse Penningmeester George Gelderblom bankreknr Leden Henk van der Graaf Geluidsinstallatie Piet van Wijnen Geluidsinstallatie Jopie Hofwegen Ledenadministratie Ria Hennep Redactie Franca Zeeman Herman Ferdinandusse Anna de Knijf Caroline Panen Ron Sonneveld Redactieadres Rubensstraat JT Papendrecht telefoon Copy gaarne inleveren voor 1 december Jaargang 15 september

3 Van de Voorzitter Papendrechts smartlappenkoor de Smarties opgericht 24 september Dit was de aanschrijftitel die prijkte boven het briefpapier in Het begin van een uit de hand lopende hobby om te kunnen zingen. Met in onze herinnering Joke Honsbeek aan het roer: vol met ideeën en één koers. Trots zou zij geweest zijn, wetende dat haar bouwstenen nog steeds overeind staan. De naam van het koor hebben we een beetje aangepast aan de tijd. Aan het concept is weinig of bijna niets veranderd en dat is: Zingen! Koorleden die mede aan de wieg stonden zijn nog steeds met veel passie en inzet vaak hoorbaar aanwezig met: Zingen! Muzikanten van bijna het eerste uur vullen de repetities en uitvoeringen nog steeds aan met hun mooie klanken in combinatie met: Zingen! Hendrik-Jan, onze dirigent, ook hij tovert telkens wel een compositie uit zijn brein die uitnodigt tot: Zingen! Hoe trots kunnen we zijn op een koor dat al vele jaren in de regio en daarbuiten menig burger uitnodigt om heerlijk mee te Zingen! Als voorzitter al diverse jaren mee mogen draaien binnen zo`n club geeft telkens voldoening als de veranderingen en successen gewaardeerd worden door de koorleden, toehoorders en medeorganisatoren. Bestuurlijk telkens de juiste mensen weten te vinden geeft, terugkijkend, een goed gevoel, vol met vaak leuke herinneringen. Natuurlijk, soms met een lach en soms met een traan. Mijn voorganger Wim Hobé had me gewaarschuwd en wijze lessen mee gegeven tijdens mijn sollicitatie en mijn toekomstvisie aanhorend. Veranderingen gaan vaak gepaard met voor- en tegenstanders. Repetities iets strakker, muzikaler en ook in een andere taal; dit gaf en geeft stof tot discussiëren. Het zijn tenslotte heel veel neuzen. Nu in 2012 bestaan we precies 15 jaar; een mijlpaal om even bij stil te staan. Met het huidige bestuur gezamenlijk een bescheiden feestje mogen organiseren. Hoe mooi en leuk kan het bij en met de Smarties zijn. Zoals in de opening van dit voorwoord reeds aangetipt: Papendrechts (gezelligheids) koor de Smarties opgericht 24 september Zo heten we nu in de volksmond. De directe verbinding met smartlappen mag dan verdwenen zijn, het enthousiasme in zang en muzikaliteit is gelukkig niet veranderd. Zingen en muziek: voor iedereen nog steeds om blij van te worden. Gezelligheid en saamhorigheid: dat proberen we telkens hoog in het vaandel te houden. Precies die warme deken! Het klinkt misschien ver weg, maar de koers is nu - 24 september 2017! Van harte gefeliciteerd! Tot ziens en zings, Ger Vogelaar. Jaargang 15 september

4 Hoe het allemaal zo begon en zo,,ik wil een smartlappenkoor oprichten''! Als een donderslag bij heldere hemel klapte het op de tafel. Van schrik verslikte ik mij bijna in een heerlijk stukje vlees dat ik juist in mijn mond stak. ''Ik wil een smartlappenkoor oprichten''. Nadrukkelijk herhaalde Joke Honsbeek deze woorden, want zij was het die mij zo wreed stoorde tijdens een uitstekend Italiaans etentje. Aanvankelijk was mijn stilzwijgende reactie:,,ik wens je er veel succes mee'', maar zo eenvoudig kwam ik daarmee niet weg! Joke was een bijtertje en wat zij in gedachte had, had ze niet ergens anders! De aanleiding tot deze historische woorden ligt in het feit dat Joke lid had willen worden van het Sliedrechtse smartlappenkoor. Tot haar teleurstelling had men daar echter een gigantische wachtlijst en zag het er niet naar uit dat zij binnen korte tijd lid kon worden. Maar Joke zou Joke niet zijn geweest als ze voor haar probleem geen oplossing zou hebben gehad.,,dan richt ik zelf een koor op'' moet zij hebben gedacht. Maar hoe pak je zoiets aan? Nu wilde het toeval dat Joke juist in die tijd jarig was. En hoe krijg je de beoogde mensen het best bij elkaar? Juist; door hen voor een verjaardagsetentje uit te nodigen. Joke stelde voor dat diegenen onder ons die mee wilden doen eens bij haar langs zouden komen om e.e.a. te bespreken. Aanvankelijk voelde ik er niet zoveel voor, ik ben nou eenmaal niet zo`n smartlappenliefhebber zoals ik al eens duidelijk maakte. Maar ja, je laat een goede vriendin niet zomaar in de steek! Zo kwam het dat op een goede dag alleen Jan van den Sigtenhorst en ondergetekende bij Joke op de thee kwamen. Gedrieën hebben wij die middag wat zitten brainstormen. De vraag was daarbij: hoe richt je een koor op? Wij waren het er al snel over eens dat je dan moest proberen leden aan te trekken, dat je een locatie moest hebben en een dirigent en natuurlijk muzikanten. Wat voor muziek? Hoe dat alles aan te pakken? Afgesproken werd dat wij er alle drie eens goed over na zouden denken en we zeer binnenkort weer bij elkaar zouden komen wanneer ook Jo Schippers aanwezig zou zijn. Tijdens de volgende bijeenkomst werd afgesproken een oproep te plaatsen in de plaatselijke pers met onze namen en telefoonnummers erbij. Intussen zou ik een gesprek hebben met de voorzitter van het Sliedrechts koor. Zij hadden immers al een jaar ervaring en waarom zouden wij het wiel opnieuw gaan uitvinden? Het enige dat mij van dat gesprek is bij gebleven is dat we volgens deze voorzitter niet al te grote ambities moesten hebben en dat wij zeker niet tweestemmig zouden moeten gaan zingen. Dat laatste was nou juist, als ik nou toch zou gaan zingen, wat ik het liefst wilde, indachtig die heerlijke tweestemmige liedjes die wij vroeger op school zongen, zoals,,bergen gaan wij beklimmen'', `t Is Meie'', enz. enz. Inmiddels was ook Ina v.d. Werf zich bij ons komen aansluiten en bespraken wij de voortgang, zoals bijv. de samenstelling van het bestuur enz. Jaargang 15 september

5 Intussen stond de telefoon bij ons allen roodgloeiend'' en binnen de kortste keren hadden we al zo`n 60 potentiële leden. Bij deze reacties was gelukkig ook een aantal damesmuzikanten en dus bleef het zoeken naar een dirigent en een locatie over. Joke, die inmiddels ook haar huiswerk had gemaakt, kwam met de mededeling dat zij waarschijnlijk wel iemand als dirigent wist. Die iemand bleek Hendrik-Jan te zijn die er wel oren naar leek te hebben. En daar was dan plotseling Wim Versteeg, de toenmalige directeur van de Knotwilg. Hij had wel ruimte in zijn school aan de Moerbeihof. Deze ruimte was echter niet ècht geschikt voor een (groot) koor, bovendien waren er ook niet voldoende stoelen beschikbaar. Teleurstelling dus. Maar zo zei Wim, binnenkort komt de nieuwe school aan de Boeieraak gereed, dus of we nog even konden wachten. Niet lang daarna werden wij uitgenodigd eens een kijkje te komen nemen. En dat was een schot in de roos! Wij vielen van de ene verbazing in de andere. Er was een ruime gymnastiekzaal die uitstekend als repetitieruimte kon dienen. Er tegenover was een klaslokaal dat kon worden ingericht als een soort kantine. De tafeltjes en de stoeltjes van de kinderen moesten dan wel opzij geschoven worden. Maar dat was voor Wim geen probleem, zolang alles na de repetitie maar weer in de oude staat werd teruggezet. Zelfs mochten wij daar koffie schenken en na afloop een biertje, of wijntje, etc. Aanvankelijk hadden wij een groot tekort aan stoelen, maar Ad Matena bracht hier uitkomst. Op een zolder in zijn bedrijf had hij er nog voldoende staan en zo was dat probleem ook weer opgelost. En zo kwam het dat wij op 24 september 1997 de oprichtingsvergadering konden beleggen. De vergadering ging akkoord met het bestuur zoals zich dat op dat moment presenteerde en zo was het smartlappenkoor,,de Smarties'' een feit. Vele lange uren heb ik daarna nog moeten besteden aan de samenstelling van de statuten en huishoudelijk reglement, maar ook dat kwam in orde en konden wij in oktober dat jaar bij de notaris onze handtekening gaan zetten. Er valt natuurlijk nog heel veel te vertellen over de wederwaardigheden van,,de Smarties'', maar om niet in doublures te vervallen (is toch al gebeurd!) verwijs ik graag naar de jubileumuitgave t.g.v. het 10 jarig bestaan. Daarin heeft Bets van den Sigtenhorst zeer, zeer uitgebreid verslag gedaan van de eerste 10 jaar Smarties. O ja, het is misschien wel leuk hier eens uit de doeken te doen hoe de naam ''De Smarties'' in de wereld kwam. Wij, het bestuur hadden de leden gevraagd een naam te verzinnen. Tijdens een bestuursvergadering bij mij thuis, kwam dit onderwerp ter sprake. Ieder van ons had wel een idee, totdat Nel, mijn vrouw, die ik nou eenmaal tijdens de vergadering niet de kamer kon uitsturen (zou ze ook niet hebben geaccepteerd!) de naam Smarties liet vallen. Meteen vonden wij allemaal dat dat een zeer geschikte en toepasselijke naam zou zijn. Nadat deze naam bij wat andere leden had gecirculeerd, bleek tijdens de ledenvergadering dat de naam,, De Smarties'' het meest voorkwam op de ingeleverde briefjes En zo is het gekomen. Wim Hobé Ik wens bestuur en leden van harte geluk met het behalen van deze nieuwe mijlpaal en hoop dat het koor nog tot in lengte van jaren mag bestaan. Jaargang 15 september

6 In de zomer van 1997 las ik een artikel in, ik meen, het Papendrechts Nieuwsblad, dat Papendrecht in navolging van Sliedrecht een smartlappenkoor zou krijgen. Een vriendenclubje had op een verjaardag het initiatief genomen. Zou ik? Het lijkt me ontzettend leuk, zingen doe ik graag, vroeger thuis werd er veel muziek gemaakt, maar mijn niveau? Ik besluit het erop te wagen en bel met Joke. Het wordt direct een heel gezellig en geanimeerd gesprek. Omdat ik in een fase zit dat de kinderen groter worden, ik wel weer wil gaan werken en graag mijn secretariële en administratieve vaardigheden wat op wil krikken, bied ik aan te helpen met het opzetten van ledenadministratie en secretariaat. Iets wat Joke met beide handen aanneemt. Ze nodigt me uit voor een eerste bijeenkomst met de initiatiefnemers bij haar thuis. Hoewel de mensen elkaar al jaren kennen word ik op deze avond direct hartelijk in de club opgenomen. De taken worden verdeeld en deze club wordt dus het koorbestuur. Hendrik-Jan is ook aanwezig. Hij heeft zich bereid getoond de muzikale leiding van het koor op zich te nemen. Zo worden op deze avond de eerste bouwstenen gelegd voor het Papendrechts Smartlappenkoor, dat later De Smarties zal gaan heten. Er volgen nog vele besprekingen met elkaar over muziek, muzikanten benaderen, teksten, boeken, koffie, repetitieruimte, financiën, contributie, statuten, ledenadministratie enz. enz. maar.. Op een woensdagavond in september is het dan eindelijk zover! De aanmeldingen waren overweldigend, tegen de honderd belangstellenden. We besluiten met zo n veertig leden te starten en geleidelijk aan er een aantal in te laten stromen. Ik vind het een spannende avond. Niet alleen hoe zou het zingen gaan, maar ook het kennismaken met onze leden, het uitreiken van de boeken, de koffie. Zou alles lopen zoals we het gepland hebben? Het wordt een heerlijke avond. De ontvangst, het zingen, alles loopt prima. De details van die eerste woensdagavond zoals de datum, met welk lied zijn we begonnen en dergelijke kan ik me niet meer herinneren, maar wat me altijd bij zal blijven is het plezier, de samenhorigheid en de gezelligheid, die er vanaf het allereerste begin bij het koor was. Papendrecht, juni 2012 Ina van der Werf Jaargang 15 september

7 De Smarties Zo n 15 jaar geleden liep ik op een dag op het winkelcentrum Westpolder toen een keurig geklede rijpere dame zich tot mij wendde en in uiterst net en vriendelijk doch resoluut ABN zei; Ik lig al weken bij u voor de deur! Nou liggen er.. nee flauwekul natuurlijk maar ik antwoordde; Mevrouw, ik kan me niet herinneren dat er bij mij iemand al zolang op de stoep ligt, maar ligt u wel op het goede adres.? Dat bleek het geval.. Enfin om een lang verhaal kort te maken, deze vrouw Joke Honsbeek, had met een aantal zanglustigen het plan opgevat om een Smartlappenkoor op te richten.. Zij hadden gehoord dat ik muzikaal was, in diverse bandjes speelde en ook als dirigent van Melange-Rood de scepter zwaaide.. U bent de perfecte man om dit koor te gaan leiden; besloot zij haar pleidooi Gevleid was ik zeker. Ik heb toen bedenktijd gevraagd want dat was natuurlijk wel even een totale omslag... Ik was een rock n roller met lange haren ( toen nog wel haha ) en een dirigent van een maatschappij-kritisch koor waar het zingen van Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Portugees en Zuid-Afrikaans schering en inslag was en nu moest ik terug naar de basis., en wel Nederlandstalig.. Verder vond ik het smartlappen-genre vrij beperkt. Na een gesprek met het bestuur heb ik uiteindelijk ja gezegd omdat ik het echt een uitdaging vond om nu aan een groot koor leiding te geven Er hadden zich, meen ik, al meer dan tachtig mensen aangemeld om lid te worden. Gelukkig wisten we al snel een repetitie ruimte te vinden, in het speellokaal, op mijn school en al snel diende zich de eerste repetitie aan. Om ( zangtechnisch ) het overzicht te behouden hadden we afgesproken om, tijdens de eerste avond met veertig mensen te starten.. Om de paar weken zou er dan een aantal leden bij komen Zo gezegd zo gedaan. Toen ik het speellokaal betrad stond iedereen verwachtingsvol te kijken, waaronder een aantal met een wit neusje Nadat we 3 Schuintamboers, een oud Nederlands soldatenlied uit de 17 e eeuw, in diverse muzikale settingen hadden doorgenomen en gezongen was het ijs gebroken De rest is historie.. De Smarties hebben zich in de loop der jaren op een indrukwekkende wijze ontwikkeld en hun professionele visitekaartje bij diverse gelegenheden, afgegeven. Natuurlijk gaan onze gedachten bij zo n jubileum allereerst uit naar Joke, die op een prachtige, enigszins geaffecteerde wijze kon zeggen; Hendrik- Jan, als ze weer iets wilde verduidelijken. Ik kon dat altijd wel plaatsen, want vaak sneden deze opmerkingen ook hout. Maar, we moeten ook stilstaan bij de prachtige andere leden die ons in de loop der jaren ontvallen zijn. Ook zij moeten in ere gehouden worden want ook zij hebben er voor gezorgd dat de Smarties deze plek aan het firmament hebben weten te veroveren. Iedereen gefeliciteerd met dit jubileum en we plakken er, wat mij betreft, nog heel veel jaartjes aan vast.. HENDRIK-JAN Jaargang 15 september

8 Hoe ben je bij de SMARTIES gekomen? Ja, deze vraag werd mij in april jl. gesteld door een lid van de redactiecommissie. Zij waren bezig met het samenstellen van het jubileumnummer ter gelegenheid van ons 15-jarig bestaan. Zij hadden ontdekt dat ik ook vanaf de oprichting lid was. Waarom had ik me toen als lid aangemeld en dan nog wel als muzikant? Nou eerlijk gezegd weet je sommige dingen ook niet meer precies. Een ding is zeker: IK HEB ER NOOIT SPIJT VAN GEHAD. Stiekem weg weet ik nog wel waarom. Ik heb vanaf mijn zevende jaar accordeon gespeeld. Eerst privé les, zoals dat toen gebruikelijk was. Toen ik iets meer kon spelen, mocht ik meedoen in de jeugdafdeling van een accordeonorkest. Mijn muziekleraar was daar dirigent van. Op een bepaald moment word je te oud voor deze groep. Je wordt dan bevorderd en mag bij de senioren gaan meespelen. Dat heb ik gedaan tot 74. We waren getrouwd; k was moeder geworden, woonde in Dordrecht en door het werk van Herman vaak alleen thuis. Door mijn werk bleef ik echter wel spelen. Dat was een heel gevarieerd repertoire. Wat kinderliedjes: Er is er een jarig, Lang zal hij leven en.. daar hield het mee op. In de decembermaand kwamen daar de Sint- en kerstliedjes bij. Elk jaar gingen we naar de jaarlijkse uitvoering van mijn accordeonclub. Elk jaar weer kwam dat gevoel van zal ik weer lid worden wel terug. Maar er werd niets mee gedaan. Oppas heb je op een bepaald moment niet meer nodig en dan komt er zoiets van: waar kan ik nou terecht om weer eens te spelen? Natuurlijk: die accordeonclub vraagt nog elk jaar: kom nou! Maar tot nu toe heb ik nee gezegd. Op een keer lees je dan in een plaatselijke krant dat er een smartlappenkoor wordt opgericht. Voor inlichtingen. jawel: er staan een paar telefoonnummers bij. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en Jan van de Sigtenhorst gebeld. Op de vraag of ze eventueel ook nog een accordeoniste nodig hadden, werd bevestigend geantwoord. En zo is het dus gekomen. Er was alleen een probleem. Ik had geen accordeonkoffer meer. Ik hoefde nooit met mijn accordeon over straat. In een plastic vuilniszak vervoeren???? Dan zou ik nooit door de ballotagecommissie van de Smarties komen. Dus.. eerst een koffer gekocht. We zijn nu zo n 15 jaar verder; ook 15 jaar ouder. Ik mocht dus blijven. Als ik dan mijn plakboek eens doorblader, hebben we toch al een heel leven achter de rug. We begonnen met 3 accordeons en een gitariste: Ria Oosterhof, mijn maatje van het prille begin. Willy Faasse, zij heeft tot oktober 2002 meegespeeld met ons. Rina Snel speelde gitaar. Zij verliet al snel de club. Inmiddels hadden we ook al een drummer in de groep en ook Piet was al met zijn keyboard van de partij. Onze eerste repetities hadden we in de gymzaal van de Knotwilg aan de Boeieraak. Dat was wel sjouwen met onze accordeon die steile trap op. Ons eerste optreden was 1998 in de muziektent. Het kleine café aan de haven was een van de topnummers. Wat was het een succes! Dat is het tot op heden nog steeds. Onder welke omstandigheden we er ook zijn; het was en is altijd feest. Ook toen we het er zo heel koud hadden, dat we bijna niet meer konden spelen. Onze vingers leken wel bevroren. Dat is meerdere keren voorgekomen, maar de gezelligheid blijft. Jaargang 15 september

9 Vooral deze factor is denk ik de lijm van ons koor. Waar we ook komen; het is altijd leuk. Slechts één keer hebben we te horen gekregen, dat we na de pauze niet meer terug hoefden te komen. Daar was ook niemand verdrietig om. Het zegt meer van het gastadres dan van ons. Met heel veel plezier kijk ik terug op alle optredens. We reisden naar Goor op een tweede paasdag. Koud, maar... gezellig. Havenfestival in Alblasserdam, met 700 mensen zingen in de bloedhitte. Samen met Bagger op het Baggerfestival. Een totaal ander koor dan wij. Ja, zij zingen ook leuke liedjes, maar voor ons als muziekgroep moeilijk mee te spelen. Je went aan je eigen clubje, je eigen dirigent; het Smarties eigen. Leuke, gekke dingen. Jawel we hebben ze meegemaakt. 5 mei 2000; bevrijdingsfeest. Wij zouden op een boot spelen die langs de oevers van de Drechtsteden zou varen. Gelukkig was het die dag heel mooi weer en ook de avond was perfect. We hadden alleen geen dirigent. Dat wisten we en Joke Honsbeek zou het stokje ter hand nemen. Het ging allemaal goed. Een eventueel foutje:... de mensen op de kades hoorden het toch niet. Wat werd het een chaos toen Joke vroeg welk nummer we zouden gaan zingen. Zoveel verschillende zangers. zoveel verschillende verzoeken. Onze optredens bij de Wereldhavendagen waren ook altijd een succes. Zo zelfs dat Hans Boskamp wel wilde meedoen bij ons eerste lustrum feest. Zo hebben we meer leuke optredens gehad. Denk aan TV Rijnmond, maar ook Vox was een succes. Wat een ervaring was het met Bart van Gerwen te mogen werken. Ook fijne herinneringen komen naar boven, als ik denk aan de 3 optredens die we mochten verzorgen bij de Hans den Ouden Marathon. Alle 3 heel verschillend, ondanks het zelfde goede doel. En de kou die we ook bij het 2e optreden hadden, staat dan in geen verhouding met het leed van de mensen waar we het voor doen. Zo ook de ervaring die ik heb bij het optreden bij een begrafenis of crematie. De eerste keer was voor mij een heel vreemde. Voor mij is er ook een koppeling van de accordeon met gezelligheid. Toen ik dan ook de eerste keer bij de Essenhof liep met mijn instrument, was dat een vreemde gewaarwording. Ik had het idee dat alle mensen naar me keken met het idee: wat moet dat nou hier? Na de afsluiting had ik een heel ander gevoel. Ik vond het een plechtige afsluiting van een periode die wij met deze persoon hadden meegemaakt. Al met al zijn we met elkaar voor elkaar. Tot nu een leuke club, een fantastisch bestuur. Zij geven door hun attenties de waardering aan de leden. Ik denk aan de laatste gezellige repetities voor de vakanties, de Nieuwjaarsborrel, de mooie kaarten en ga zo maar door. Graag doe ik dan aan ALLE leden toch een oproep wat meer op de repetities te komen. Ik probeer er altijd te zijn, want ik ben LID. Ik ben ook weleens moe!! Maar als we dan weer een hele avond op het zelfde liedje moeten studeren, omdat de helft het vergeten is of er de vorige keer niet was. JAMMMMMMER van de tijd. Laten we gezellig verder gaan. Ik geniet er nog veel van. Kijk maar naar onze laatste successen met o.a. PHIL GOOD, het concert met Koninginnedag, enz. Dat moet zo blijven. Op naar de volgende 15 jaar. Anneke van der Poel Jaargang 15 september

10 Hallo Smarties Ik ben Ria Oosterhof en 15 jaar accordeoniste bij ons koor. Ik ben geboren in Nieuwehorne (Friesland) en woon sinds 1974 in Papendrecht. Als het om muziek gaat, ga ik even terug naar mijn jeugd. In de derde klas van de lagere school kregen wij muziekles. Het begon met blokfluit spelen, daarna maakte mijn vader eigenhandig een gitaar voor mij. Dit instrument was het ook niet helemaal voor mij. Op mijn 10 e verjaardag kreeg ik mijn eerste accordeon met 24 bassen. Later werden dat er 36, daarna 80 en dan de grote 120 bassen. Nu spelen wij weer op een 80-bassen- accordeon. Dit was mijn instrument; hier kon ik mij in uitleven. Op het platteland was er niet zoveel om uit te gaan, maar er waren wel veel gezellige familie- en andere avondjes waar wij dan kwamen spelen en dat was dan natuurlijk altijd met bal na. Op mijn 18 de jaar verhuisden wij naar de stad zoals dat toen heette: Heerenveen en kwam ik bij een toneelvereniging terecht. Wij traden veel op, alleen met de muziek was het altijd een probleem. Tot wij ontdekten, dat wij eigenlijk best veel instrumenten dichtbij huis hadden en wij besloten om zelf maar een bandje op te richten. Dit werd een groot succes. Daarna kwamen er steeds meer aanvragen en speelden wij op bruiloften en partijen en ook voor bejaardenhuizen. Dit was een hele leuke tijd. Helaas daar kwam een eind aan toen ik uit Friesland wegging. De accordeon kwam achter in de kast terecht en raakte eigenlijk een beetje in de vergetelheid. Jammer, want ik miste het spelen wel, maar dit instrument had in het Westen ook geen groot aanzien. Tot mij in 1997 werd gevraagd of ik mee wilde spelen bij een op te richten smartlappenkoor. Dit vond ik helemaal geweldig, maar ook heel spannend. Zou ik het nog wel kunnen? Gelukkig dacht iedereen er zo over en zo begonnen wij: accordeon Anneke, Willie en Ria, Rina met de gitaar en Theo op de drums. Later werd het uitgebreid met John Bouman op keyboard (semie-prof) helaas was dit van korte duur door drukke werkzaamheden kon hij dit niet goed combineren. Het was in het begin allemaal best pittig, H.J. maakte zelf de muziek. Hij wist alles van gitaar, maar met accordeons had hij niet veel. Samen met H.J. oefenden wij veel en daarnaast bij elkaar thuis waardoor wij goed op elkaar in leerden spelen en wij H.J. beter gingen begrijpen. Zo ontstond er een gezellige hechte groep. Later kwam Leny als accordeoniste erbij en vielen Willie en Rina af. Piet van Gelder bleek goed keyboard te kunnen spelen. Hij kwam af en toe ook bij ons thuis mee oefenen. Vooraf aan de repetities gingen wij ook altijd nog een uur oefenen samen met H.J. Voor ons was het dus een hele avond, maar heel leuk en gezellig. Na afloop speelden Willie en ik nog wel een half uur na en werd er nog uit volle borst meegezongen of gedanst; dit kon allemaal in de eerste jaren. Jaargang 15 september

11 Natuurlijk zijn er in de afgelopen 15 jaar heel veel veranderingen geweest met vele hoogtepunten en soms een dieptepunt of verdrietige momenten, maar dat hoort er allemaal bij. De laatste jaren hebben wij toch wel een hecht muzikaal groepje gevormd: Emma, Anneke en ik met de accordeons, Wil de gitaar, Piet keyboard en drummer Martin. Enkele hoogtepunten wil ik toch wel noemen: de gezellige optredens samen met de Klinkers. De koordagen waren altijd heel gezellig, ook het optreden op de Rotterdamse Havendagen. Ons 5- jarig bestaan en onze uitjes 1x per jaar o.a. de boottocht. Daar genoten wij allemaal van. In 2004 kregen wij zelfs bijscholing van Bart van Gerwen en Maria Kroeze. Wat een onderneming en ervaring was dat. Geweldig om mee te maken. Ons 10- jarig bestaan met het concert niet te vergeten. Wat ook zeker een hoogtepunt is: het jaarlijkse optreden in de muziektent voor Dorpsbehoud met Margré. H.J. laat dit elk jaar uitgroeien tot een knaller. Je voelt de adrenaline door het hele koor stromen. Geweldig is dat. We bestaan nu al weer 15 jaar en worden wij bijna een bejaardenkoor. Toch blijven we er altijd nog veel plezier in houden en hopelijk mag dit voor ons en het koor nog lang zo blijven. Ria. Jaargang 15 september

12 De Smarties: midden in de Papendrechtse samenleving Het begon inderdaad tijdens een verjaardagsfeestje bij Joke Honsbeek helaas te vroeg overleden en leverde uiteindelijk De Smarties op. Veel optredens zijn er geweest in de eerste 10 jaar. Ik noem er een paar die voor mij zelf waarneembaar waren. Als toeschouwer tijdens het Smulpaapfestival in Papendrecht in juli 1998 zag en hoorde ik een/het koor voor het eerst in de muziektent. We hadden onze vrienden uit Blomberg te logeren en zij waren gelijk begeistert toen ter afsluiting Het kleine Café aan de haven werd gezongen. Een van hen gooide toen een munt richting muziektent. Of dat het kwartje van Barend Faasse geweest is weet ik niet, maar zelf was ik enthousiast en ben na afloop gelijk naar Jan van den Sigtenhorst gelopen die mij vertelde waar ik mij kon aanmelden: bij Ina van der Werf. Ik zou in september gaan stoppen met werken en dacht nu s avonds een zee van tijd te hebben om wat anders te gaan doen. Ik meldde me aan, werd aangenomen en ben gaan zingen zonder stemproef overigens - bij de bassen en zo is het gebleven. Voor dit overzicht put ik uit het zeer uitgebreide verslag dat Bets van den Sigtenhorst maakte van de eerste tien jaar uit de Jubileumuitgave van De Notenkraker van september De eerste jaren zongen we in de gymzaal van de Knotwilg aan de Boeieraak: steile trap naar boven; de koffieketel van Frits Feenstra, de pauze al of niet buiten op het dakterras en het gesleep met de stoelen en het afdekken ervan na afloop. We droegen allemaal een naamkaartje speld of koordje - om elkaar snel te leren kennen. Helaas konden we hier niet blijven en vonden we onderdak in basisschool De Wielen maar te krap voor ons daarna het verblijf in de repetitieruimte van Excelsior en aansluitend in het vroegere museum De Rietgors thans Kunstuitleen een sfeerloze ruimte en toen de overstap naar De Palm waar we alle ruimte hebben en het inrichten en opruimen een fluitje van een cent is en we niet meer voor de eigen catering hoeven te zorgen; deze was in goede handen bij Jaap en Tonny van der Schaaf. Ik herinner me het super-combinatie-optreden met Ice-Cream in Winkelcentrum Westpolder en bij Melkwegpop in Bleskensgraaf: optredens die m.i. voor herhaling vatbaar zijn, maar ook het optreden in Geldermalsen vanuit een grote oplegger: verzorging prima, maar de omwonenden deden ramen en deuren en gordijnen dicht: we stoorden kennelijk: dus. niet voor herhaling vatbaar. Jaargang 15 september

13 Met veel plezier denk ik ook terug aan het gastvrije onthaal op de camping in Ierse : Yerseke; prima voorbereid en georganiseerd door Kees Buyzert: het ontbrak ons werkelijk aan niets: ook niet aan regen! Voor de pauze in de overvolle kantine gelukkig geen brandweercontrole en de tweede helft buiten in het bijna pikkedonker; maar we hielden het droog en het was oergezellig! De vele optredens in de Stolpe, de Waalburcht, de Lange Wei, Alblashof, Sterrenlanden, De Wieken, Thureborg, Polderwiel, een optreden onder de vlag van Oranje Trouw in Hardinxveld-Giessendam, waar we kennis maakten met het Dussens Smartlappenkoor Uit volle Borsten ja inderdaad: een dameskoor en uiteraard de vele optredens in WC Westpolder op uitnodiging van Paul de Vlaming en C Deze Westpolder-optredens laat ik hier maar verder buiten beschouwing; ik wil alleen maar vermelden dat dat uiterst plezierige optredens waren en nog steeds zijn. En natuurlijk: onze optredens in de muziektent - in het kader van de Zomeravondconcerten van de Stichting Dorpsbehoud - zijn altijd weer een schot in de roos: niet alleen voor ons, maar vooral ook voor het aanwezige publiek, waarbij Margré van Wijngaarden als smaakmaker een niet te overtreffen fan van ons koor is. Ook namen we deel aan het Havenfestival in Alblasserdam, zongen we in het kader van de Havendagen en bij de Oude Delft. Verder traden we in Rotterdam ook op in het Zeemanshuis met medewerking van Hans Boskamp, en namen we deel aan Dordt in Stoom. Verder traden we ook eenmalig op in de kantine van de voetbalvereniging Papendrecht en verzorgden we in samenwerking met Excelsior sfeervolle kerstconcerten in de Bethlehemkerk. Ook traden we op bij vestigingen van Albert Heijn in Dordrecht en s-gravendeel; geheel gesponsord door Cees van der Poel met een prima catering. Verder namen we deel aan een aantal Korenfestivals, b.v. in Hendrik-Ido-Ambacht en in wijkgebouw de Larenkamp in Rotterdam-Zuidwijk; elk koor met zijn eigen repertoire en eigen setting en publiek. Vermeldenswaard zijn verder onze bijdragen aan de akties van Hans den Ouden voor het KWF; b.v. in het rokerige en luidruchtige Trefpunt in Oud-Alblas en op een grote drijvende ponton midden in de Alblas op een koude maartavond. Ja, waar waren we eigenlijk niet? De Smarties zijn veel en graag gevraagd: ook op bruiloften zoals b.v. het huwelijk van Jolanda Geerlof- waarbij we door de kelder van Campagne naar binnen slopen en bij Jaargang 15 september

14 andere activiteiten b.v. bij de heropening van Bouwmaat in Rotterdam, waar we super gastvrij werden onthaald en het zeer gezellig was. Maar we verlieten ook de provincie; we traden b.v. op in Goor, Almkerk en Varsseveld. Deze eerste tien jaar overziend kunnen we met recht zeggen: Waar wat te vieren is, zijn de Smarties met groot enthousiasme aanwezig! Met dank aan onze geluidstechnici, muzikale medewerkers, dirigent HJ, een enthousiast en inspirerend bestuur en natuurlijk: JIJ / WIJ: >>>>> ZANGERESSEN EN ZANGERS!! Herman Ferdinandusse Jaargang 15 september

15 VIJFTIEN JAAR DE SMARTIES PERIODE Nu 5 jaar na 2007 is mij, Bets van den Sigtenhorst, verzocht opnieuw een overzicht te maken van de laatste 5 jaar. Dus ga ik opnieuw de Notenkrakers doorbladeren op zoek naar bijzonderheden uit de afgelopen 5 jaar. Mijn overzicht in 2007 eindigde met: Kortom alle noodzakelijke voorbereidingen waren gedaan voor een mooie jubileumavond en een geslaagde boottocht de volgende dag. De jubileumavond in de Willem op 28 september 2007 was een groot succes. We hadden een zaal die tot de laatste plaats bezet was met een enthousiast publiek. Onze optredens verliepen goed; voor de pauze in onze oude en na de pauze verschenen we in een nieuwe groene outfit. Deze dag vergeten we niet snel, ook vanwege de spanning of alles goed zou gaan. De volgende dag, zaterdag 29 september, genoten we van een prachtig jubileumfeest op het Partyschip Frisia. Wat hebben we genoten; we moesten zelfs nog partypuzzelvragen oplossen. We kregen een speldje in de vorm van een muzieksleutel. Een mooie groepsfoto aangeboden door Foto Van Veen herinnerde ons aan het 10- jarig jubileum. We hebben er nog vaak aan terug gedacht. Er verschenen enthousiaste verslagen in de volgende Notenkraker: Tini Luyten die behalve heel enthousiast was over de avond, nog meemaakte dat ze de volgende dag door de zoon van de voorzitter persoonlijk in Rotterdam op de boot gebracht werd. Marian Vonk die iedereen bedankte en blij was met de reactie van Bart van Gerwen die zeer positief was. Ze is vast van plan er nog 10 jaar aan vast te plakken bij de Smarties; nou Marian, je bent al op de helft. Zo vlug kan het gaan. Janny van de Haterd, leuk enthousiaste kreten. Riet Pors; zij moest in de zaal zitten vanwege haar keel, maar had daar toch genoten. Lenie Schillemans, door het overlijden van haar man dat jaar, kwamen bij haar veel herinneringen op; aan het optreden zelf hield ze goede herinneringen over. U allen wil ik aanraden nog even de Notenkraker van december 2007 te lezen. (de bijdrage van Herman Ferdinandusse). Hier staat in wat er komt kijken om zo n jubileum te organiseren. Het bestuur kreeg nog een etentje aangeboden van de leden. Hiervoor was op de boot met de pet rondgegaan. Dit is zeer gewaardeerd door het bestuur. Van Joop Baars kwam ik een artikel tegen bij de ingezonden mededelingen. Hij zit in het bestuur en is zeer actief met het promoten van de Merwebolder. Als penningmeester is hij bezig gelden bij elkaar te sprokkelen voor allerlei extra s voor cliënten van de Merwebolder. Hij raadde in december 2007 iedereen al aan eens een bezoekje te brengen aan de manege en kinderboerderij van de Merwebolder en ik geef toe er nog geen gebruik van gemaakt te hebben, maar we gaan het zeker op de agenda zetten dit jaar. Joop wil het allemaal graag laten zien. Jaargang 15 september

16 Optredens in 2007 Een week na ons jubileum begon al een periode met veel optredens. Ons eerste optreden was in Wokrestaurant The Bridge in Papendrecht voor de ANBO, op zaterdag 6 oktober Veel leden van ons koor hadden nu een vakantie gepland, dus het koor was niet op volle sterkte. Wij traden uiteraard op in onze nieuwe outfit. Er waren ongeveer 200 leden van de ANBO aanwezig. De mensen reageerden enthousiast. Een goed gevoel over een geslaagde middag. Woensdag 17 oktober gingen we Ger een serenade brengen voor zijn 60-ste verjaardag. Iedereen die kon was er bij aanwezig en zo gaven we uiting aan onze waardering voor zijn hele inzet voor ons koor. Vrijdag 19 oktober traden we op in verzorgingshuis Dubbelmonde in Dordrecht. We waren hier met 80 mensen paraat. Onze maestro HJ was in vol ornaat, Riet van Wijngaarden deed zoals gewoonlijk de aankondiging, zij memoreerde de sponsor. Voor ons jubileum kregen we van de Rabobank een bedrag om in verschillende verpleeg-en verzorgingshuizen te zingen. Vrijdagavond 26 oktober stonden we tegenover het nieuwe winkelcentrum de Meent. s Middags hadden we in de tent gezongen voor een geselecteerd publiek, hier hadden we niet zo n goed gevoel over. Zondagmiddag 4 november optreden in Sterrenwiel in Dordrecht; het dreigde bijna niet door te gaan door miscommunicatie, maar gelukkig kwam het goed met maar liefst 70 leden die kwamen zingen. De woensdag er voor hadden we gerepeteerd met onze invaldirigent Eno Hennep. Donderdagavond 8 november zongen we in Polderwiel. Het was een gedenkwaardige avond, want sinds 36 jaar was er die avond dijkbewaking langs de hele Nederlandse kust, vanwege storm en hoog water. Gelukkig hadden wij daar niets mee te maken. Wij gingen zingen in Polderwiel; het was een beetje moeilijk binnen komen met de harde storm en regen, maar eenmaal binnen was het heerlijk warm en genoten we van een lekker bakje koffie. Ja, ook hier een goed gevoel over een geslaagde avond. Zaterdag 17 november gingen we naar de Sterrenlanden in Dordrecht. We waren hier voor de derde keer. Het repertoire viel in de smaak en de sponsoring door de RABObank was de 3 e in een serie. Er waren veel vrijwilligers paraat, ons bestuur en de koorleden die altijd assisteren bij het opzetten en afbreken van de geluidsinstallatie deden weer hun zeer gewaardeerde werk. De activiteiten begeleidster sprak aan het eind lovende woorden voor onze kunstfluiter en de man achter het schakelpaneel Huig van Garderen. In Rotterdam traden we zaterdag 1 december op in het woonzorgcentrum Antonius Binnenweg. Met de bus gingen we er heen. Ook hier vertrokken we met een goed gevoel, we hebben er zelfs nog St. Nicolaas liedjes gezongen. Jaargang 15 september

17 Donderdag 20 december waren we in het Woon-zorgcentrum Waalburcht. De Kerstman stond buiten om ons te begroeten en er brandden vuurpotten, binnen was alles in kerstsfeer. Wij zongen boven bij de overloop, maar het viel niet mee oogcontact met de dirigent te houden. Ook voor de bewoners was het lastig ons te zien. Na ons zingen werden we getrakteerd op erwtensoep en Glühwein, dit werd zeer gewaardeerd. Ik geef de pen door en een interview zijn vaste rubrieken in de Notenkraker. Verder een anonieme bijdrage over een blindganger. Ook verscheen in december 2007 al vast een artikel van Hans den Ouden voor zijn muzikale marathon op 14 en 15 maart 2008 in Oud-Alblas. Hij vroeg ons ook al vast loten te verkopen voor het K.W.F. Een gedichtje over rimpels van Ria Hennep. Verder een paar heerlijke recepten: een zalmtaartje van Nellie de Bie en een luxe gevulde oliebol van Anna de Knijf besloten onze eerste Notenkraker na het jubileum. Bij onze regelmatige adverteerders in de Notenkraker zijn ook enkele leden van de Smarties: Centrum voor Fysiotherapie en Manuele Therapie Kraaihoek Gespecialiseerd Pedicure Pro Voet van Marianne van Halm Gecertificeerd lid ProVoet Ria Oosterhof Metaalhandel K.Buyzert. Op de jaarvergadering waren Ina van de Werf, Riet van Wijngaarden en Ger Vogelaar aftredend. Van Ina en Riet werd onder veel dankzegging en met bloemen afscheid genomen. Ook voor Gijske waren er bloemen en een applaus. Ger werd herkozen voor 4 jaar. Er werd een verslag voorgelezen van Egbert Lichtenberg, duo raadslid van het CDA. Hij heeft een lovend rapport geschreven over de Smarties voor het Platform Maatschappelijke Verkenning. Het levert financieel verder niets op. De contributie wordt verhoogd met 10,00 tot 75,00 per jaar. Er wordt afgesproken dat de leden een briefje mogen inleveren over welke liedjes ze geschrapt willen zien en over liedjes die ze graag willen zingen. Door lief en leed werden we op de hoogte gehouden van de verschillende jubilea en de lichamelijke toestand van onze koorleden. Er kwam een grote letterboek en er werden liedjes geschrapt. Jaargang 15 september

18 Zo kwamen we in Januari gingen we naar Thureborgh; dit was de laatste keer dat we een gastconcert gaven dat gesponsord werd door de RABO Bank. Op 1 februari kwamen we echt op TV in het programma bij TV Rijnmond DAVE ON STAGE. De TV opnamen zijn gemaakt tijdens ons optreden in Thureborg; de filmploeg was van te voren nog even bij Wim en Marja Barendse thuis geweest. Wim schreef er nog een enthousiast stukje over in de Notenkraker nr 1 jaargang Februari een optreden s middags in het Woon-Zorg-Centrum de Lange Wei in Hardinxveld. Er was weer veel belangstelling, zowel in de zaal als ook door de koorleden zelf. Het is altijd een huis waar we graag heen gaan. 13 Maart gingen we naar Oud-Alblas. We zongen voor het goede doel: het Koningin Wilhelmina Fonds op uitnodiging van Hans den Ouden. Met de bus, gesponsord, gratis vervoerd, gingen we naar onze zanglocatie: een grote tent op een ponton. Wat een werk wordt daar ieder jaar weer verricht door vrijwilligers. Het was een heel koude avond. We keken allemaal met bewondering naar onze muzikanten, met name de accordeonisten, dat zij nog beweging in hun vingers konden krijgen om te spelen, verwonderde ons. Op speciaal verzoek van Hans zongen we ook het Graafstroomlied. Door onze voorzitter werd een cheque overhandigd van ons koor. Er waren fakkeldragers na de toespraak van de burgemeester: een buitengewoon indrukwekkend moment. Het hele weekeind met alle optredens bracht een geweldig bedrag van op. 24 Mei een geslaagde uitvoering op Winkelcentrum Westpolder. Het was een prachtige dag, mooi weer, voldoende ventilatie, enthousiast winkelend publiek. Weer veel trouwe luisteraars die nu en dan enthousiast meezongen. Bovendien, zoals altijd, is daar een goede consumptieverstrekking. Een heerlijke middag. Ria Oosterhof werd nog even toegezongen, omdat ze jarig was en van de voorzitter kreeg ze een mooie bos bloemen. Ook ons oud-koorlid Bep van Pelt kreeg aandacht omdat ze onwel werd en van haar rollator viel. Gelukkig liep het goed af. 30 Mei. De vaste jaarlijkse avond: onze aanwezigheid in de muziektent in de Eilandstraat. Het weer was mooi, Margré van Wijngaarden weer in opperbeste stemming, heerlijk zoals zij deze avonden van de Stichting Dorpsbehoud aan elkaar praat en zo een gezellige stemming weet te kweken. De koren zijn een genot om naar te luisteren en wij als laatste koor doen het altijd goed. De absolute top was wel het optreden van alle 4 koren aan het eind van de avond op, in en voor de tent. Op 7 juni gingen we naar Overslydrecht; dit was tijdens het Baggerfestival in Sliedrecht. Er waren meerdere activiteiten overal in de omgeving, maar wij kwamen met een redelijke bezetting, de meeste leden van ons koor kwamen lekker op de fiets. We hadden een enthousiast publiek en ook onze dirigent straalde tevredenheid uit. De muziek kreeg applaus, evenals dhr. Geerlof, die een sponsor gevonden had in de firma. Bakker. Tot slot applaudisseerden wij voor de enthousiaste zaal met bewoners uit Overslydrecht, de aanleunwoningen en bezoekers. Jaargang 15 september

19 Op de laatste warme repetitieavond voor de zomervakantie waren onze sponsoren uitgenodigd. Wij zongen die avond in onze Smarties kleding verzoeknummers en na afloop was er een ijsbuffet, heel goed verzorgd door Tonny en Jaap van der Schaaf. Er waren ongeveer 30 sponsoren aanwezig. Deze avond werd zeer gewaardeerd door onze sponsoren. De Notenkraker van juli 2008 bevatte weer een paar gezellige gedichtjes van Hans van Wijnen en Ria Hennep. Het 2de deel van het verhaal van De oude man en de bult van Henk van de Graaf en ik geef de pen door van Ria Hennep. Een voetenadvies van de gezamenlijke pedicures. Een verhaal over een werkweek door anonymus en over een vakantiehulp door Jaap Roosenburg. Een recept van een zomerstamppot met postelein, niet zo bekend in onze regio van het land. Door de Lief en Leed commissie werden we geïnformeerd over de knie operaties van Corrie Faro en Rian Timmermans en Corrie van Gelderen die haar middenvoetsbeentje had gescheurd. De moeilijke periode waar Cockey Lagerwaard doorheen ging, ook had ze zelf nog een bedankje geschreven. Zaterdag 20 september gingen we naar Alblasserdam om daar samen met De Klinkers een onderdeel van het Havenfestival te verzorgen. Het was een heerlijke dag, velen van ons waren dan ook met de fiets gekomen. We stonden op de trappen van het amfitheater. Onze gezamenlijke dirigent Hendrik Jan had weinig moeite het publiek, dat in zeer grote getale aanwezig was, mee te laten zingen. De instrumentale verzorging was weer heel goed geregeld,( altijd weer een hele klus), ook dank zij de altijd hulpvaardige Ron Sonneveld. Er waren zelfs Smarties-leden die zich zeer snel moesten omkleden om met de Klinkers mee te zingen. Het kon even niet op: de volgende dag op 21 september al weer verzamelen voor een reisje naar het Brabantse Dongen. Met 2 bussen vertrokken we. Hoewel het er toen we er aankwamen niet naar uit zag dat het zo n geslaagde middag zou gaan worden viel achteraf alles erg mee. Er traden verschillende andere koren op. We bleken toch in de zaal te passen en al gauw sloeg de Brabantse gezelligheid over en lukte het iedereen te genieten van de optredens en de gezellige sfeer. Na afloop kregen we nog een koud en warm buffet aangeboden, er werd gezongen, gedanst, polonaise gelopen, kortom een dag waarop we met heel veel plezier terug keken. 11 Oktober een optreden in Parkzicht in Sliedrecht. Het begin was een beetje stroef en het leek zelfs even onvriendelijk, maar naar mate bleek dat iedereen er toch in kon, de bewoners konden zitten en iedereen koffie en thee had, werden de vrijwilligers minder nerveus en werd het toch nog gezellig en viel alleen Fred Geerlof zijn kleindochtertje Mette-Marit in slaap. Zaterdag 1 november op naar De Open Hof in Hendrik-Ido-Ambacht. De Hypotheker was op zoek naar het beste koor in de regio. Wij zongen als eerste koor, we deden Jaargang 15 september

20 ons best, we kregen een goede beoordeling, maar winnen deden we niet. Route Sixteen uit Dordrecht werd eerste en de Brulboei uit Zwijndrecht tweede. Vrijdag 14 november waren we bij het feesie van de Stichting Dorpsbehoud. Samen met Excelsior en de Pontonniers zongen we die avond. De opkomst was zo groot, dat we onze zitplaatsen gingen afstaan en we een lang groen lint vormden van staande Smarties aan de rechterkant in de Bethlehemkerk. Jaap van der Schaaf schatte de opkomst op 900 personen. Margré van Wijngaarden praatte de avond weer heel gezellig aan elkaar. Ver over de geplande eindtijd kwam het einde van een zeer geslaagde avond. Zaterdag 22 november verdrongen zich ruim 70 koorleden achter de muziek in de grote zaal van de Waalburcht in Papendrecht; dit was beter dan langs de balustrade, zoals bij een vorig optreden. De jarige heer van Wijngaarden kreeg ons optreden aangeboden door zijn dochter Wilma. Het werd weer een enthousiaste middag, we zongen nog het lievelingslied van de Heer van Wijngaarden Daar was laatst een meisje loos. De consumptie was weer heel goed verzorgd en er was na afloop zelfs een broodje. Zeven leden van de Smarties deden weer mee met de jaarlijkse Super Voices in de Doelen in Rotterdam; na afloop werd er nog heerlijk gegeten in het Doelencafé en nog na geborreld bij Joop en Hannie( Ek). Een verhaal van Janny Bijkerk hoe ze bij de Smarties is gekomen. Ik geef de pen door van Mini Visser, een vervolgverhaal over onze mannequin Tini Kroese, een gedichtje van Jaap Roosenburg, een kerstverhaal van Hans van Wijnen en een uitleg over Reiki van Nellie de Bie. Een recept van een heerlijk bijgerecht voor het kerstdiner en weer veel lief en leed nieuws van ons vaste team, Ria, Nellie en Anna. Een kerstgroet van het bestuur, medewerkers en de redactie besloten deze laatste Notenkraker van Jaargang 15 september

21 2009 We begonnen met de herkansing voor het beste koor in de regio met een optreden op 31 januari bij de Hypotheker in Hendrik-Ido Ambacht. De uitslag was: Route Sixteen uit Dordrecht Les Chantres uit Papendrecht Pop-up uit Oud Beijerland. Jammer dat we niet bij de prijswinnaars waren, maar we houden de herinnering aan een gezellige middag met veel zangplezier. Een waarderend ingezonden mededeling van Margré van Wijngaarden over de avond van de Stichting Dorpsbehoud, stond in de eerste notenkraker van Verder een verhaal over een sprookje, een stukje met woordspelingen, een grappige bijdrage van Willy Bijl over ons ouderen en een bedankje van Ria Vangeleijn voor de reacties die ze kreeg toen ze uit het ziekenhuis kwam. Een wijze les over hoe de aandelenmarkt werkt door Arie Vergeer. Ook enkele waardevolle bijdragen van Franca Zeeman over hoe je je huid moet verzorgen. Ook weer een grappig stukje van Piets Kornet en twee recepten, een heerlijk nagerecht, tiramisu van Ria van der Zijden en een ovenschotel van rode kool van Henk Zegelaar. De lief en leed commissie konden Bas en Heleen van Vuren feliciteren met hun 50- jarig huwelijk. Op dinsdag 14 april waren de Smarties voor een heus televisie programma bij DAVE ON STAGE in de Willem, er was een mistery guest: George Baker. Jaargang 15 september

22 Na de pauze traden Internos uit Hendrik- Ido- Ambacht en Sandra Reemer op. Onze voorzitter en Anny en Wout van Hemert werden in de spotlights gezet. Het was een plezierige avond, waarbij tevens duidelijk werd dat bij TV- opnamen wel iets meer komt kijken dan met een gewoon optreden. 3 en 24 mei werden de opnamen op TV uitgezonden. De Smarties in Kamperland op 18 april. Met 2 volle bussen vertrokken we naar Kamperland om daar te zingen voor de Stichting On Wheels. Kees Buyzert stond ons al op te wachten. Het was heerlijk weer, afwisselend gingen we luisteren naar een ander optreden of we zochten een plekje in de zon. De Pontonniers waren er ook; we zongen samen of afzonderlijk en we hadden een heel goed doel, n.l. de kas te spekken van de Stichting On Wheels. Het is helemaal gelukt met een prachtig bedrag. Wij hadden bovendien een uitje en een heel gezellige dag. Zaterdagmiddag 16 mei waren we in Waerthoven in Sliedrecht; we hadden hier ook het gevoel een goede middag te hebben gehad, zelfs de kleindochter Mette-Marit van Fred Geerlof was weer aanwezig. Vrijdag 5 juni ons jaarlijks optreden in de muziektent was ook dit jaar weer een succes. Wij mogen altijd als laatste optreden, dus de stemming zit er dan al goed in. Onze vaste aanhang is er dan nog wel; ja het wordt meestal wel laat zo n avond, maar het was weer de moeite waard. Op zaterdag 13 juni traden we zelfs 2 keer 30 minuten op in het Vondelpark.Het was erg warm. Pleun de Vlaming probeerde wat leven in de Papendrechtse brouwerij te brengen, maar de publieke belangstelling viel wat tegen. Weer heel geestige bijdragen van Piets Kornet; waar haalt ze het vandaan? Een ik geef de pen door.van Frans van de Water, we kwamen weinig meer van hem te weten dan dat hij het van lichtmatroos tot duikbootkapitein heeft geschopt. Inmiddels zijn we van korenbond veranderd. De nieuwe bond is hier in de regio en is ook voordeliger. De penningmeester beheert ons budget nog steeds met grote zorgvuldigheid en ziet kans wat over te houden en te sparen. 30 Augustus zongen we voor Bep en Ton Winkelman bij recreatiecentrum Binnenmaas in Mijnsheerenland. Bep was 75 en Ton 80 jaar geworden en ze waren ook nog eens 50 jaar getrouwd geweest. Wat hebben we daar ook genoten: ten eerste waren zij tweeën erg verrast en het was schitterend weer op een heel mooie locatie. Zaterdagmiddag 5 september de Meent. Westwaard Wonen bestond 90 jaar, ook daar waren wij paraat. Op zaterdagmiddag 19 september Havenfestival Alblasserdam. Op de trappen van Landvast zongen we met de Klinkers. Jaargang 15 september

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool St. Aloysiusschool Boskamp 19 8121CW Olst Tel: 0570-561564 E-mail: aloysius@mijnplein.nl LEEF LEER LACH NIEUWSBRIEF Januari 2016 Sinterklaas opent de Bieb op school en leent het eerste boek op de St. Aloysiusschool.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER APRIL 2011

ACTIVITEITENKALENDER APRIL 2011 ACTIVITEITENKALENDER APRIL 2011 Uitgelicht Vrijdag 1 april 16.00-17.00 uur Receptie 25-jarig bestaan Schoorwijckkoor Donderdag 7 april 10.00-12.00 uur Seniyour truien Donderdag 7 april 19.30-21.30 uur

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

Lignum nieuwsbrief 2012-2 1

Lignum nieuwsbrief 2012-2 1 Lignum nieuwsbrief 2012-2 1 Aan: Vrienden van Lignum U ontvangt onze nieuwsbrief omdat u belangstelling heeft getoond in Lignum. Als u deze gratis digitale nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, kijk dan

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Inhoud van dit nummer: Al drie jaar..

Inhoud van dit nummer: Al drie jaar.. Inhoud van dit nummer: Al drie jaar.. (gedicht) Kinderen met verslaafde ouders Even voorstellen. Verslag van het Voorjaarsfeest 28 Mei Budgetrecept van Hinke Buitenveldertgroep - Hoogeveen Contactgegevens

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school!

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school! WAT EEN AFSCHEID! Er kan in de jaarplanning dan wel staan, dat er afscheid van meester Verduin wordt genomen, op de 2 e en 3 e juli, maar dan er ook nog voor zorgen dat dit perfect geregeld is, is andere

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

AGENDA MEDEDELINGEN. Stichting Vrienden HSV: Nieuwe keyboards voor juf Floor. Borrel stichting Vrienden HSV. de HSV. Vast noteren: Do 10 dec

AGENDA MEDEDELINGEN. Stichting Vrienden HSV: Nieuwe keyboards voor juf Floor. Borrel stichting Vrienden HSV. de HSV. Vast noteren: Do 10 dec Vrijdag 2 oktober 2015 week 40 AGENDA Ma 5 oktober Vrij 6 nov 20.00 uur Vast noteren: Do 10 dec Dag van de Leraar Stichting Vrienden van de HSV-borrel op de HSV. ALV MEDEDELINGEN Stichting Vrienden HSV:

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

was het echt veel werk! Want Omie werd steeds waziger en ze werd incontinent. Ze moest luiers dragen en s nachts bond mijn tante haar vast in bed,

was het echt veel werk! Want Omie werd steeds waziger en ze werd incontinent. Ze moest luiers dragen en s nachts bond mijn tante haar vast in bed, Zo kan het ook Zouden er nog meer leuke oude mensen bestaan? vroeg ik me inmiddels af. Ja hoor, zei mijn yogaleraar, mijn oma. Die is achtentachtig en ze rijdt nog auto en als het moet, slingert ze ook

Nadere informatie

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Thema 2 De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Niemand

Nadere informatie

SCHEEPSJOURNAAL. Als extraatje waren het weekend de havendagen in Rotterdam.

SCHEEPSJOURNAAL. Als extraatje waren het weekend de havendagen in Rotterdam. SCHEEPSJOURNAAL Als extraatje waren het weekend de havendagen in Rotterdam. DAGBOOT 6 SEPTEMBER 2013 Eindelijk is het dan weer zo ver. Op een zonovergoten vrijdag zijn we op een ietwat stoffige kade aan

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

Schoolkrant. Juli 2015

Schoolkrant. Juli 2015 Schoolkrant Juli 2015 Inleiding Shakira Naar de middelbare school! Interview juf Sanne over het kamp van groep 7/8. Interview juf Femke over bruiloft 25 jaar jubileum Over ons Spelletjes Shakira Geschreven

Nadere informatie

www.dobbemuziek.nl Sint ruimt op

www.dobbemuziek.nl Sint ruimt op Sint ruimt op Een Sinterklaasmusical voor de middenbouw ( vanaf een jaar of 8) Duur: ongeveer een half uur met 5 liedjes. 18 uitgeschreven rollen waarvan het aantal eenvoudig te variëren is. Sinterklaas

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Augustus 2015. Juli 2015

Augustus 2015. Juli 2015 Jaargang 67 Uitgave 5 26 juni 2015 Voorzitter: 06-16889012 Jo Paffen 045-5743084 voorzitter@ssovh.nl Secretariaat: Schaesbergerweg 157 6415 AG Heerlen secretaris@ssovh.nl Penningmeester: Jo Ampts 06-47252779

Nadere informatie

Daar komt de boegieman!

Daar komt de boegieman! Daar komt de boegieman! Lesbrief bij het theaterconcert Daar komt de boegieman! van Jeroen Schipper en de Boegieman-band voor groep 1 tot en met 4 Inleiding Hallo, Mijn naam is Jeroen Schipper. Ik ben

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 3 e jaargang - februari 2015 - nr. 2 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z.

NIEUWSBRIEF. 3 e jaargang - februari 2015 - nr. 2 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. NIEUWSBRIEF 3 e jaargang - februari 2015 - nr. 2 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Een nieuwe start. Na de beschadigende brand van december zijn we al weer een paar weken met zijn allen aan

Nadere informatie

Het bestuur van BV de Oranjehoek wenst u: MET DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS

Het bestuur van BV de Oranjehoek wenst u: MET DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS Het bestuur van BV de Oranjehoek wenst u: "Met vlag en wimpel" is het orgaan van buurtvereniging "DE ORANJEHOEK". Het blad wordt gratis toegezonden aan de leden van de vereniging. De contributie bedraagt

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief oktober 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a.

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 12, Nummer 51, December 2013 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. De voorzitter aan het woord... 3 3. FNRS Wedstrijd

Nadere informatie

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen.

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen. De week op de morgenster, Maurits cleijne. Ik begon de week met een heel goed gevoel over deze tocht naar engeland, had er zeer veel zin in, en ging er voor. Toen ik de eerste dag op de morgenster kwam

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Decembermail. Pepernoten bakken

Decembermail. Pepernoten bakken Decembermail Pepernoten bakken Wat rook het heerlijk in de school! Kinderen van groep 1 en 2 hebben de eerste week van december pepernoten gebakken. In kleine groepjes onder leiding van een ouder hebben

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 13 jaargang 15 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 5 Directiepraatje Beste ouders, verzorgers, Schilderwerk: Het

Nadere informatie

Quotes TFG & FRIENDS 2015

Quotes TFG & FRIENDS 2015 Xander de Buisonje: Rob de Nijs: The Future Group & Friends! Alleen de naam al! Het was een warm bad top organisatie en fijne sferen. Ik kus jullie! Zoveel liedjes uit het verleden, op het feest van de

Nadere informatie

Voor Cootje. de vuurtoren

Voor Cootje. de vuurtoren Voor Cootje de vuurtoren De Koos Meinderts vuurtoren Lemniscaat & Annette Fienieg Nederlandse rechten Lemniscaat b.v. Rotterdam 2007 isbn 978 90 5637 909 4 Tekst: Koos Meinderts, 2007 Illustraties: Annette

Nadere informatie

Editienummer 3 december 2013/ januari 2014

Editienummer 3 december 2013/ januari 2014 Editienummer 3 december 2013/ januari 2014 Schooljaar 2013-2014 Datum 19 december 2013 Op de kalender Vrijdag 20 december Begin Kerstvakantie Maandag 6 januari 2014 Studiedag team Dinsdag 7 januari Eerste

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Beeldverslag Scholingstraject 21 januari - 5 juni 2008 in het Evean Douwes Dekkerhuis Les 1. tekenen. Leuk hoe iedereen hierin opgaat.

Beeldverslag Scholingstraject 21 januari - 5 juni 2008 in het Evean Douwes Dekkerhuis Les 1. tekenen. Leuk hoe iedereen hierin opgaat. Les 1 Direct in de creatieve activiteit en samenwerken. Vanuit de ervaring van het doen, de waarnemingen die je zelf doet en opschrijft, je vragen ontwikkelen. De waarnemingen en vragen met de anderen

Nadere informatie

Lieve Buurtgenoten, Periodiek van Buurtvereniging Bosscheweg Boxtel Nr. 3-2009

Lieve Buurtgenoten, Periodiek van Buurtvereniging Bosscheweg Boxtel Nr. 3-2009 Periodiek van Buurtvereniging Bosscheweg Boxtel Nr. 3-2009 Lieve Buurtgenoten, Ons Gouden jaar loopt ten einde! Een jaar met vele hoogtepunten, maar helaas ook dieptepunten. 1959 2009 Tijdens het jubileumfeest

Nadere informatie

Vakantie Onur Frankrijk september 2010

Vakantie Onur Frankrijk september 2010 Vakantie Onur Frankrijk september 2010 Inleiding Midden juni begon ons als team op te vallen dat Onur zich erg begon terug te trekken. Hij wilde vaak alleen op zijn kamer blijven terwijl heel Nederland

Nadere informatie

Nieuws. Nieuws. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december

Nieuws. Nieuws. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december Maart 2011 1 Nieuws Nieuws De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar: Begin maart juni eind september begin december Heb je informatie voor de nieuwsbrief? Deadline is 14 dagen voor de volgende nieuwsbrief

Nadere informatie

organiseert Kroonsmart 2013 Grand - Café de Kroon

organiseert Kroonsmart 2013 Grand - Café de Kroon organiseert Kroonsmart 2013 in samenwerking met Grand - Café de Kroon op zondag 09 juni 2013 aanvang 13.00 uur op de Marktstraat te Wormerveer Deelnemers dit jaar: Smartlappenkoor Ontroerend Goed Popkoor

Nadere informatie

MAART 2015. Vernieuwde website

MAART 2015. Vernieuwde website MAART 2015 Vernieuwde website Misschien heeft u het al gezien, de website van onze basisschool is vernieuwd. Alle scholen die vallen onder Stichting Kempenkind hebben eenzelfde opzet van de website gekregen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2015

NIEUWSBRIEF JUNI 2015 NIEUWSBRIEF JUNI 2015 Proost Sieto! Je had m verdiend!!! LESSEN RONDOM DE ZOMERVAKANTIE. Om ervoor te kunnen zorgen dat de lessen in de zomervakantie goed gevuld zijn, willen we graag weten wanneer jullie

Nadere informatie

WERKWEEK AMELAND 2015

WERKWEEK AMELAND 2015 De eerste dag van de werkweek Veel regen gehad, maar de meeste tijd zaten we droog in de bus. Op de Afsluitdijk werd nog even de topografische kennis getest en daarover waren de juffen en meesters tevreden.

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

Voor Olaf Bremer: bedankt voor de gezellige en leuke dagen in Spanje!

Voor Olaf Bremer: bedankt voor de gezellige en leuke dagen in Spanje! Voor Olaf Bremer: bedankt voor de gezellige en leuke dagen in Spanje! Proloog: 7 januari Van harte gefeliciteerd! Lindy sloeg haar armen om Mariëlle heen. Zestien! Nu mag je eindelijk op een scooter rijden.

Nadere informatie

Amusementsprogramma 2014 RSZK Mariahof en RSZK Lindenhof

Amusementsprogramma 2014 RSZK Mariahof en RSZK Lindenhof Amusementsprogramma 2014 en 1 Betekenis pictogrammen Spel Inhoudsopgave Winkel Programma Amusement t/m pagina 15 Programma Amusement vanaf pagina 16 Cliënten die in de RSZK woonzorgcentra wonen hebben

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Verjaardag Klaverweide

Verjaardag Klaverweide 1 NIEUWSBRIEF 4 17-10-2014 Verjaardag Klaverweide In februari zijn wij jarig. Klaverweide wordt dan 35 jaar. Reden voor een feestje. In deze nieuwsbrief staat wat informatie die met de verjaardag te maken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 11 december 2015 / NUMMER 524. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!!

NIEUWSBRIEF. 11 december 2015 / NUMMER 524. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!! 11 december 2015 / NUMMER 524 NIEUWSBRIEF In de komende weken zijn jarig: op 18-12 Mike van Bakel uit groep 4 op 20-12 Kim de Groot uit groep 7 op 21-12 Djuna Gersen uit groep 4 op 25-12 Senna de Waal

Nadere informatie

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda.

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda. Sinterklaasfeest 5 december 2014 Vandaag was het eindelijk zover: Sinterklaas en zijn Pieten brachten een bezoek aan obs Akkrum! Toen om 8.30 uur alle leerlingen en een groot aantal ouders op het plein

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

A G E N D A. Kerstviering. Denkt u nog even aan het meegeven van glazen potjes. Vrij. 18 dec. Speelgoedochtend groep 1/2, 3 en 4

A G E N D A. Kerstviering. Denkt u nog even aan het meegeven van glazen potjes. Vrij. 18 dec. Speelgoedochtend groep 1/2, 3 en 4 W E E K B R I E F Nr. 15 04 december 2015 Datum Omschrijving A G E N D A Woe. 16 dec. Kerstviering. Denkt u nog even aan het meegeven van glazen potjes. Vrij. 18 dec. Speelgoedochtend groep 1/2, 3 en 4

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

tje was saai. Haar ouders hadden een caravan, waarmee ze ieder jaar in de zomer naar Frankrijk gingen. Ook voor deze zomer was de camping al

tje was saai. Haar ouders hadden een caravan, waarmee ze ieder jaar in de zomer naar Frankrijk gingen. Ook voor deze zomer was de camping al Hoofdstuk 1 Echt? Saartjes mond viel open van verbazing. Maar dat is supergoed nieuws! Ze sloeg haar armen om haar vriendin heen. Waaah, helemaal te gek. We gaan naar Frankrijk. Zon, zee, strand, leuke

Nadere informatie

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1 Algemeen In deze nieuwsbrief hebben we weer informatie voor u op een rij gezet en kunnen we u laten meegenieten van allerlei leuke activiteiten die onlangs bij ons op school hebben plaatsgevonden. Cito-vo

Nadere informatie

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin Luciano en Hans Christiaan en Richard Jena en Arianne Bianca en Gerrit Danielle en Jan Jules en Martin Het was vroeg.6 uur verzamelen op station Utrecht Centraal. Vandaar gingen we via Rotterdam naar Brussel.

Nadere informatie

Computer Club Weesp. Zomer

Computer Club Weesp. Zomer Zomer Computer Club Weesp 2011 De Computer Club Weesp is een Vereniging die is opgericht door vijf enthousiaste vrijwilligers die veel vrije tijd hebben gestoken in het op zetten van een club voor de minder

Nadere informatie

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia archeologen, Tuinstraat 27a, 1544 RS Zaandijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg'

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' NIEUWSBRIEF 3 JULI 2011 Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' Eikenlaan 34 9697 RW Blijham tel 0597-565500 www.blanckenborg.nl VRIJWILLIGERSPRAAT Clarie de Boer Vrijwilligerscoördinator clarie.deboer@blanckenborg.nl

Nadere informatie

De Schoolkrant. De Schoolkrant

De Schoolkrant. De Schoolkrant De Schoolkrant De Schoolkrant December 2014 SO Alphons Laudy Van de redactie Dit is de tweede schoolkrant van dit schooljaar Deze keer zijn de volgende thema s aan bod geweest: Herfst, Sint en Kerst. Deze

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Seizoen 2012-2013 Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Liefde voor muziek De Zeister Muziekschool is hèt trefpunt voor muziek in Zeist. Iedereen die iets met muziek wil doen - van spelen tot luisteren,

Nadere informatie

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl Leekerweide Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking www.leekerweide.nl Logeren en opvang voor kinderen/jongeren met een beperking Inhoud Doordeweekse

Nadere informatie

is er ook voor de Somerense jeugd... Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag.

is er ook voor de Somerense jeugd... Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag. Het Bronnetje 2013 is er ook voor de Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag. Somerense Op dinsdag is alles al anders, op woensdag kan het niemand

Nadere informatie

Reacties van ouders en scholen op de masterclasses

Reacties van ouders en scholen op de masterclasses Reacties van ouders en scholen op de masterclasses De leerlingen zijn nog steeds erg enthousiast. Ik heb ze allemaal even geïnterviewd. Ze vinden het ook erg leuk om andere kinderen te leren kennen, en

Nadere informatie

n Lach & n Traan De Nieuwsbrief van Februari maart 2015

n Lach & n Traan De Nieuwsbrief van Februari maart 2015 De Nieuwsbrief van n Lach & n Traan maart 2015 Februari De kortste maand van het jaar, maar wat hadden we het druk! - Robert werd verwend uit de Lief&Leedpot. Hij zat al 40 jaar met zijn Ineke in de huwelijksboot!

Nadere informatie

Najaarsnieuwsbrief van het manegepaarden pensioenfonds,

Najaarsnieuwsbrief van het manegepaarden pensioenfonds, Najaarsnieuwsbrief van het manegepaarden pensioenfonds, Sinds de laatste nieuwsbrief is er weer veel gebeurd, hoog tijd dus om al dit nieuws weer eens met u te delen. Diana Om te beginnen hebben we 12

Nadere informatie

Weeknieuws week 41. Peutercollege weetjes

Weeknieuws week 41. Peutercollege weetjes Weeknieuws week 41 Peutercollege weetjes o De locaties hebben weer nieuwe ouder- kindkisten ontvangen. Zo heeft t Kasteeltje de kist van het thema regen en het Kwetternest heeft nu de kist van Wat heb

Nadere informatie

Veenendaal Rhenen Wageningen

Veenendaal Rhenen Wageningen Veenendaal Rhenen Wageningen Op 3 december kwam Sinterklaas op Zideris in Rhenen. Sint bracht een hele hoop Pieten met zich mee. Joost, de directeur, heette hem hartelijk welkom. In het Forum werd voor

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Jaarprogramma Amusement RSZK Kerkebogten. 1 Amusement RSZK Kerkebogten

Jaarprogramma Amusement RSZK Kerkebogten. 1 Amusement RSZK Kerkebogten Amusement Welzijn Mei Jaarprogramma Amusement 1 Amusement Amusement Welzijn Mei Betekenis pictogrammen Betekenis iconen: Spel Muziek/theater Winkel Verwen Cliënten die in de RSZK woonzorgcentra wonen hebben

Nadere informatie

KWAKKELKRAANT. - februari 2015 - Verkiezing van het Sterrebos drietal. Beste Sterrebos Tullepetaonen, ALAAF!

KWAKKELKRAANT. - februari 2015 - Verkiezing van het Sterrebos drietal. Beste Sterrebos Tullepetaonen, ALAAF! - februari 2015 - DEZE KRANT IS EEN UITGAVE VAN DE AFDELING VRIJE TIJD EN EVENEMENTEN S&L ZORG. CONTACTPERSOON: JOOP VERKERK, TEL. 06 41 72 40 28. OPLAGE 200 STUKS Beste Sterrebos Tullepetaonen, Kend t

Nadere informatie

WEEK 1. we zetten de deur open voor onze vrienden. sleutel van. gastvrijheid. Godsdienst OV 1 - advent 2008 - LC

WEEK 1. we zetten de deur open voor onze vrienden. sleutel van. gastvrijheid. Godsdienst OV 1 - advent 2008 - LC WEEK 1 we zetten de deur open voor onze vrienden sleutel van gastvrijheid WEEK 1 Het verhaal van de oude poortwachter laat de sleutel blinken zoals die van Simeon zo kan je de deur openen om Jezus welkom

Nadere informatie

WO DER ELBLING WÄCHST Concertreis 2008 Maastrichts Mannenkoor naar Trier deel 1.

WO DER ELBLING WÄCHST Concertreis 2008 Maastrichts Mannenkoor naar Trier deel 1. WO DER ELBLING WÄCHST Concertreis 2008 Maastrichts Mannenkoor naar Trier deel 1. Wat hebben we een fantastisch weer gehad op onze concertreis naar Trier. Al vanaf de opstapplaatsen zat de stemming er al

Nadere informatie

Deze week zijn Ramona, Fleur, Christiano, Bregt, Lara en Dean jarig. Alvast een hele fijne dag gewenst en van harte gefeliciteerd!

Deze week zijn Ramona, Fleur, Christiano, Bregt, Lara en Dean jarig. Alvast een hele fijne dag gewenst en van harte gefeliciteerd! Agenda Di. 08-12 : MR vergadering Do. 17-12 : Inloopochtend (8.15 9.15 uur) en inloopmiddag (14.30 15.30 uur) voor informatie over dagopvang en groep D (peuterkleutergroep) Do. 17-12 : Kerstviering 18.30

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Bouwdorp Sint pancras

Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint Pancras 2015 Hallo jongens en meisjes! De zomer is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. De dagen worden korter en de nachten worden langer. Stom he?! Toch komen

Nadere informatie

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie

De beslissing. Aan mij zal het niet liggen, antwoordde Jens. Maar jij

De beslissing. Aan mij zal het niet liggen, antwoordde Jens. Maar jij De beslissing De winter daarvoor was de beslissing gevallen. We zaten met een glas wijn bij mijn ouders in de woonkamer en vertelden over Kreta, en ook dat we van plan waren naar Zuid- Duitsland te verhuizen.

Nadere informatie

Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014

Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014 Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014 Voorwoord Over dit boekje We wilden graag een boekje maken. Samen met de cursisten van Prago. De vraag was: Wil je iets moois maken voor ons boekje? Je mag zelf weten

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie