HET CONCERTGEBOUW N.V. JAARREKENING 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET CONCERTGEBOUW N.V. JAARREKENING 2012"

Transcriptie

1 HET CONCERTGEBOUW N.V. JAARREKENING 2012

2 Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Inleiding 4 Terugblik Personeel en Organisatie 13 Risico's en verwachtingen Verslag van de Raad van Commissarissen aan de aandeelhouders van Het Concertgebouw N.V. 14 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 17 Winst- en verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 20 Overige gegevens 44 Nevenfuncties directieleden Het Concertgebouw N.V. 45 Controle verklaring van de onafhankelijke accountant 46 (2)

3 JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE Omtrent de toestand van Het Concertgebouw N.V. en zijn handelingen in het boekjaar Uitgebracht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 juni 2013 in Het Concertgebouw te Amsterdam. Raad van Commissarissen Het Concertgebouw N.V. Prof. Dr. A.H.G. Rinnooy Kan, voorzitter Mr. G.V.H. Doeksen Mevr. Mr. L.Y. Gonçalves-Ho Kang You Mr. Drs. B. Habets (aangetreden per 21 juni 2012) Mevr. Drs. C.M.L. Hijmans van den Bergh Drs. Ir. J. van der Veer Dr. G.J. Wijers Bestuur Stichting Comité voor Het Concertgebouw (tot 31 december 2012) Prof. Dr. A.H.G. Rinnooy Kan, voorzitter Mevr. Mr. L.Y. Gonçalves-Ho Kang You Prof. Dr. L.J. Gunning-Schepers Mr. C.P.A.J. Leenaars Mevr. Mr. M.J. Oudeman MBA Prof. Mr. J.W. Winter Directie Het Concertgebouw N.V. Mr. S.A. Reinink, voorzitter Mevr. Drs. G.A. Zantinge Directie Stichting Comité voor het Concertgebouw (tot 31 december 2012) Mr. S.A. Reinink, voorzitter Mevr. Drs. G.A. Zantinge (3)

4 Inleiding Het Concertgebouw N.V. kent een heldere missie: Mensen verrijken met muziek die optimaal profiteert van de unieke kwaliteiten van Het Concertgebouw. Statutair heeft Het Concertgebouw N.V. de volgende doelstelling: het stichten, in stand houden en exploiteren van een gebouw te Amsterdam, in hoofdzaak geschikt tot het geven van concertuitvoeringen; het organiseren van concerten en het zonodig daartoe in stand houden van een orkest; het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin met het voorafgaande verband houden en daaraan bevorderlijk kunnen zijn, zulks met inbegrip van het deelnemen in of op andere wijze financieel belang verwerven in andere vennootschappen en ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel. Na de scheiding in 1952 tussen Het Concertgebouw en het, later Koninklijk, Concertgebouworkest, werd Het Concertgebouw een bedrijf dat zijn concertzalen uitsluitend verhuurde aan organisaties die (klassieke) muziek op het podium presenteerden. Voor de Kleine Zaal bestond een traditie voor een beperkt aantal eigen series, maar als verhuurorganisatie had Het Concertgebouw nauwelijks invloed op de programmering. Om de programmering te kunnen verdiepen en verbreden, werd in 1988 de Stichting Comité voor Het Concertgebouw (SCC) opgericht, die sindsdien voor een aanzienlijke uitbreiding van de programmering en het aantal concerten in Het Concertgebouw heeft zorg gedragen. In verband met een gewenste vereenvoudiging van de juridische structuur rond het Concertgebouw zijn per eind 2012 de rechten en verplichtingen van de Stichting Comité voor het Concertgebouw overgenomen door Het Concertgebouw NV. De activiteiten zullen worden voortgezet als Eigen Programmering van het Concertgebouw. Het Concertgebouw kent een groot aantal zaalhuurders, waaronder het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO), het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO), Stichting KAM, de NTR ZaterdagMatinee, Riaskoff Concertmanagement, diverse Amsterdamse amateurgezelschappen en vele anderen. Zij dragen allen bij aan de programmering van Het Concertgebouw. De akoestiek van de Grote en Kleine Zaal van Het Concertgebouw is alom geroemd. Vanwege de volgens velen superieure akoestiek wordt Het Concertgebouw beschouwd als één van de drie mooist klinkende zalen ter wereld voor symfonische muziek (naast de Musikverein in Wenen en de Symphony Hall in Boston). Het gebouw raakte echter, na de formele scheiding tussen gebouw en orkest, in verval. Eind jaren 70 dreigde zelfs faillissement en sluiting. Vanaf de jaren 80 is het gebouw grondig gerenoveerd. Daarna zijn stelselmatig alle ruimtes in het gebouw hernieuwd en is einde 2012 met de renovatie van de entreehal het masterplan afgerond, waardoor vanaf 2013 in het gehele gebouw hetzelfde hoge kwaliteitsniveau is gerealiseerd. (4)

5 Terugblik 2012 De laatste jaren vindt ongeveer 50% van alle bezoeken aan klassieke concerten in Nederland bij een bij de Vereniging van Schouwburg- en Concertzaal Directies aangesloten zaal, plaats in Het Concertgebouw. In 2012 heeft Het Concertgebouw bezoekers mogen verwelkomen ( in 2011). Een daling met 5% ten opzichte van 2011, die voor het grootste deel wordt verklaard door de afname van het aantal concerten in de Grote Zaal. Het totale aantal concerten, educatie- en overige activiteiten is iets gestegen en bedroeg 922 in 2012 (908 in 2011). In 2012 is een resultaat gerealiseerd voor Het Concertgebouw N.V. ten bedrage van (2011: negatief). Het eigen vermogen per ultimo 2012 bedraagt (2011: ). Jubileumemissie Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum in 2013 hebben de besturen van Het Concertgebouw N.V. en Het Concertgebouw Fonds in gezamenlijkheid een uitzonderlijk besluit genomen. Om het gebouw - een muzikaal monument van wereldklasse - door te geven aan de volgende generaties heeft Het Concertgebouw N.V. besloten een gelimiteerd aantal aandelen uit te geven, waarvan certificaten van aandeel (Jubileumaandelen) werden aangeboden aan het publiek, indien zij een gift deden van aan Het Concertgebouw Fonds. De inschrijving sloot op 11 april De Jubileumemissie van Het Concertgebouw heeft opgebracht aan bij particulieren geplaatste aandelen. De doelstelling om daarmee de basis te leggen voor een omvangrijk fonds voor een veilige toekomst van Het Concertgebouw is daarmee gerealiseerd. Door particulieren, op wie de emissie gericht was, is er ingetekend op 702 Jubileumaandelen; uiteindelijk zijn 684 certificaten afgenomen. Daarnaast heeft Het Concertgebouwfonds 100 aandelen aangeschaft uit zijn vrije bestemmingsfonds, die mogelijk nog in de komende jaren bij geïnteresseerde particulieren geplaatst kunnen worden. Dit eindresultaat overtreft het percentage aandelen dat in 1888 werd verkocht ten behoeve van de oprichting van Het Concertgebouw. Werd in % van de beschikbare aandelen geplaatst, in 2012 komt dit percentage op 68%. De jubileumaandeelhouders maken het door hun gift mogelijk een endowmentfonds te vormen binnen Het Concertgebouw Fonds, waardoor continuïteit van schenkingen ten behoeve van renovatie en educatie uit dit fonds in de toekomst gewaarborgd blijven. Het totale vermogen van het in 2009 opgerichte endowmentfonds bedraagt, inclusief de reeds toegezegde bijdrage in samenhang met de jubileumemissie, circa per ultimo Met deze gift genieten de jubileumaandeelhouders van een exclusief Muzikaal Dividend. Hierdoor konden jubileumaandeelhouders in juni een kinderconcert bijwonen. Op 3 december 2012 heeft het eerste dividendconcert plaatsgevonden in de Grote Zaal. Meer dan aandeelhouders en hun gasten woonden het concert bij. Hieraan voorafgaand hebben 800 genodigden een rondleiding door Het Concertgebouw gevolgd. (5)

6 Programmering In Het Concertgebouw is ieder jaar de wereldtop van de klassieke muziek te beluisteren; of het nu gaat om symfonische muziek of om kamermuziek. Daarnaast zijn ook andere genres zoals pop en jazz vertegenwoordigd, waarbij het uitgangspunt steeds is dat het past binnen de technische en akoestische mogelijkheden van de zalen. Eigen programmering De SCC heeft in (2011: 274) concerten georganiseerd. De rechten en verplichtingen van de SCC zijn per einde 2012 overgenomen door Het Concertgebouw. De Eigen Programmering van Het Concertgebouw bood een divers en kwalitatief hoogwaardig aanbod van concerten in Richtinggevende principes bij de programmering zijn te herleiden tot de afkorting STAIR : Sterren, Traditie, Actualiteit, Inspiratie en Reliëf. Al deze elementen zijn ruimschoots terug te vinden in onderstaande terugblik. In de Grote en de Kleine Zaal waren ook dit jaar de vertrouwde series terug te vinden als Wereldberoemde Symfonie Orkesten, Grote Solisten, Strijkkwartetten, Vocale serie I en II en de Zondagochtendconcerten. In februari 2012 keerde Bernard Haitink en het Chamber Orchestra of Europe terug voor de afronding van de in 2012 ingezette Beethoven-cyclus. Met 3 concerten kwam het symfonische oeuvre van Beethoven tot voltooiing in uitvoeringen die uitblonken in vitaliteit en dynamiek. Andere internationale orkesten en grote dirigenten die van zich deden spreken in 2012 waren de New York Philharmonic o.l.v. Alan Gilbert (2 concerten) en Riccardo Chailly met zijn Gewandhausorchester Leipzig. Masaaki Suzuki liet met zijn Bach Collegium Japan horen dat de muziek van Bach geen geheimen voor hem heeft. Dit laatste gegegeven westerse klassieke muziek als universele taal - werd ook op overtuigende wijze ten toon gespreid door het Simón Bolívar Symphony Orchestra uit Venezuela onder leiding van Gustavo Dudamel. De repetitie op de ochtend voorafgaand aan het concert werd door vele Amsterdamse schoolkinderen bijgewoond. Het concert s avonds een co-productie tussen SCC en het Holland Festival - werd live gestreamd over de hele wereld en was ook op schermen te horen en te zien in het Oosterpark in Amsterdam. De serie Het Zondagochtendconcert kende een bijzondere seizoensafsluiting in juni 2012 met de uitvoering van Mahlers Klagende Lied door het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van hun nieuwe chef Markus Stenz. In de Kleine Zaal werd de eerste helft van 2012 gekenmerkt door o.a. minifestivals rondom Alexei Ogrintchouk (januari) en Jonathan Biss (mei). Uiteraard waren er in de maanden juli en augustus de Robeco Zomerconcerten. Hoogtepunten dit jaar waren het openingsconcert door jazzlegende Al Jarreau met het Metropole Orkest en de uitverkochte Beethoven-cyclus van Ronald Brautigam in de Kleine Zaal. Verder bracht de violist Pekka Kuusisto drie spannende programma s in de Kleine Zaal. De seizoensopening van 2012/2013 in september 2012 was een bijzonder concert dat vooruitblikte op het jubileumjaar La Sfera Armoniosa speelde repertoire dat geklonken heeft in het Amsterdamse muziekleven vóór de opening van Het Concertgebouw. Historicus Geert Mak voorzag het concert van een historische context. Andere hoogtepunten in de Grote Zaal in het najaar waren het sensationele concert van Cecilia Bartoli in november, het opmerkelijke soloconcert van (6)

7 jazzpianist Herbie Hancock en de prachtige concertante uitvoering van Iolanta met de wereldster sopraan Anna Netrebko in de hoofdrol. In de Kleine Zaal vierde Pieter Wispelwey in september zijn vijftigste verjaardag met uitverkochte concerten. Bijzonder was verder het Beethoven-programma dat Leonidas Kavakos en Enrico Pace uitvoerden en het afscheidsconcert van het Tokyo Kwartet. De zoektocht naar nieuwe wegen voor nieuw publiek ging ook in 2012 door. Er was weer een sprankelende reeks concerten Tracks in de Kleine Zaal, een formule waarvan inmiddels bewezen is dat die werkt. In de Grote Zaal bezocht een grotendeels nieuw publiek de serie Classics. Deze concerten kenmerken zich door een toegankelijk programma met korte stukken, ingeleid door een presentator (Gregor Bak). Het publiek wordt feestelijk ontvangen met rode loper en een feestelijk glas. Ook dit concept lijkt aan te slaan en zal worden gecontinueerd in Koninklijk Concertgebouworkest, Nederlands Philharmonisch Orkest, Riaskoff en andere huurders De vaste bespelers van de Grote Zaal, het Koninklijk Concertgebouworkest en het Nederlands Philharmonisch Orkest, zorgden weer voor veel mooie concerten die goed werden bezocht. Hetzelfde geldt voor de NTR ZaterdagMatinee met de prachtige en altijd interessant geprogrammeerde reeks concerten op zaterdagmiddag en de KAM die weer veel concerten in de Kleine Zaal organiseerde. Een andere huurder, Marco Riaskoff, vierde in 2012 een bijzonder jubileum. Al 25 jaar organiseert hij de alom geprezen serie Meesterpianisten in de Grote Zaal. Op het verrassingsconcert op 12 maart 2012 trad een ongekend aantal toppianisten op waaronder Severin von Eckardstein, Arthur en Lucas Jussen, Jean-Yves Thibaudet, Yevgeni Kissin, Alexander Gravylyuk, Nicolai Luganski en Aldo Ciccolini op. Vrijkaartenbeleid De SCC hanteert een zeer terughoudend beleid ten aanzien van vrijkaarten. Slechts voor die concerten, waar een week voorafgaand aan de concertdatum nog ruim voldoende kaarten beschikbaar zijn, wordt een beperkt contingent kaarten vrijgegeven aan medewerkers van Het Concertgebouw N.V., tegen een bijdrage voor het pauzedrankje. Muziekeducatie en -participatie Het Concertgebouw voelt zich in hoge mate verantwoordelijk voor een goede muziekeducatie van kinderen, alsmede voor een actieve participatie van zoveel mogelijk mensen m.b.t. de activiteiten in Het Concertgebouw. Daarmee bouwt Het Concertgebouw aan een breed draagvlak binnen de Nederlandse samenleving. Om dit te bereiken heeft Het Concertgebouw een uitgebreid educatieen participatieprogramma opgezet. Het Concertgebouw zet hier haar uitgebreide faciliteiten, expertise en de contacten met de uitvoerende orkesten, ensembles en musici in. (7)

8 In het kalenderjaar 2012 hebben (2011: ) leerlingen, afkomstig uit primair en voortgezet onderwijs, deelgenomen aan onze educatieprojecten. De verschillen in bezoekersaantallen voor de educatieve projecten ten opzichte van kalenderjaar 2011 worden beïnvloed door een seizoenspatroon. Het aantal kinderen dat jaarlijks Het Concertgebouw bezoekt in het kader van een educatief programma is stabiel. De educatie activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van corporate partner Deutsche Bank en Het Concertgebouw Fonds. In nauwe samenwerking met de Amsterdamse Stadsdelen realiseert Het Concertgebouw een speciaal aanbod voor binnenschoolse muziekeducatie. De zes muziekvakdocenten van Het Concertgebouw, die allen professioneel geschoold zijn en de scholen drie of meerdere dagen bezoeken, richten zich op het overbrengen van muzikale vaardigheden op de leerkrachten zodat zij zelfstandig muzieklessen kunnen geven. In 2012 werden er 107 scholen (2011: 121) en in totaal 1209 leerkrachten (2011: 1.206) gecoacht. Dit naar grote tevredenheid van de deelnemende scholen/instellingen. In 2012 is opnieuw besloten de voorziening binnenschoolse muziekeducatie met 1 jaar voort te zetten tot 1 augustus Momenteel is met de stadsdelen en collega-muziekinstellingen overleg gaande op welke wijze de voorziening zal worden gecontinueerd. Voortzetting van deze voorziening behoeft aparte financiering, buiten de Kunstenplansubsidie. Het spreekt vanzelf dat Het Concertgebouw graag nauw betrokken wil blijven bij de binnenschoolse muziekeducatie. Amateurkunst Het Concertgebouw heeft van oudsher een grote betrokkenheid bij het amateurveld. Zo heeft Het Concertgebouw in 2012 de Grote Zaal 24 keer (2011: 16 keer) verhuurd aan amateur-gezelschappen tegen een aangepast tarief. De amateurverenigingen zijn geïnformeerd dat in verband met de bezuinigingen - het amateurtarief binnen enkele jaren gelijk zal worden aan het tarief voor culturele verhuringen. Voor veel mensen maakt muziek niet automatisch deel uit van hun culturele ontwikkeling. Het Concertgebouw wil in deze leemte voorzien door activiteiten te ontwikkelen die kinderen (buitenschools) en volwassenen in staat stellen actief deel te nemen aan een muzikale activiteit. Het programma Tempel zonder Drempel richt zich op amateurmusici en op die mensen uit de samenleving waarvoor cultuurparticipatie binnen een formele setting niet automatisch onderdeel van hun leven uitmaakt. Het Concertgebouw zet de kennis en vaardigheden van professionele musici in ten behoeve van amateurmusici. Hiervoor zijn in totaal vier programma s ontwikkeld, waaronder de open dag: Het Concertgebouw Open. In de aanloop naar deze open dag volgen diverse amateurgezelschappen, op uitnodiging van Het Concertgebouw, workshops ter voorbereiding op en verdieping van de uitvoering. In 2012 vond Het Concertgebouw Open plaats op 16 juni, die bezocht werd door bezoekers. Tijdens deze open dag vond ook de talentjacht plaats, mede mogelijk gemaakt door de genereuze ondersteuning van de Van den Broek Foundation, via Het Concertgebouw Fonds. (8)

9 Helaas kunnen we, wegens onvoldoende financiële middelen, het programma Tempel zonder Drempel na 2012 niet onverkort continueren. De programma onderdelen Het Concertgebouw Open, alsook Muziek voor de Allerkleinsten zullen we niet voortzetten. We gaan wel door met de programma s Zing met ons mee en Zing & Beleef. In samenwerking met de gemeente Amsterdam werken we aan het realiseren van een participatieplatform, dat zich richt op iedereen die bezig is met actieve kunstbeoefening, zoals instellingen, bedrijven, organisaties en podia, maar ook koren, ensembles, bands en harmonieorkesten. Iedereen krijgt de gelegenheid zich te presenteren, gegevens op te vragen, agenda-items te vragen of vraag en aanbod te delen. Corporate partner Deutsche Bank In december 2010 maakten Deutsche Bank en Het Concertgebouw N.V. bekend dat zij een exclusief partnership aan zijn gegaan voor een periode van ten minste 5 jaar. Daarmee verbindt Deutsche Bank zich tevens als corporate partner aan het 125-jarig jubileum van Het Concertgebouw in Het partnership tussen Het Concertgebouw en Deutsche Bank richt zich met name op de bijzondere activiteiten die Het Concertgebouw sinds tien jaar ontwikkelt op het gebied van educatie en participatie. De Deutsche Bank Young Talent Award is in 2011 voor het eerst uitgereikt, aan Arthur en Lucas Jussen en werd in januari 2013 uitgereikt aan Noa Wildschut. De slogan van Deutsche Bank, Passion to Perform, sluit naadloos aan bij die van Het Concertgebouw: Mensen verrijken met de mooiste muziek. Het corporate partnership stelt Deutsche Bank in staat haar wens tot het uitdragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid verder vorm te geven. Het Digitale Concertgebouw Dankzij een éénmalige bijzondere bijdrage van de BankGiro Loterij aan Het Concertgebouw Fonds konden we in 2011 starten met de voorbereidingen om in 2012 het Digitale Concertgebouw te lanceren. Middels streamingtechnologie willen we wereldwijd zoveel mogelijk mensen bereiken en laten zien wat er in en om Het Concertgebouw gebeurt. In het najaar van 2012 zijn na de eerste zeer succesvol verlopen livestream op 24 Juni met Gustavo Dudamel en zijn Simon Bolívar Symphony Orchestra- nog 7 uiteenlopende concerten gestreamd. Met de live streaming zijn inmiddels ruim kijkers/luisteraars bereikt en is het ons gelukt om gratis, live concert registraties aan te bieden op de meest gangbare digitale platvormen, zoals smart phones en tablets. Middels Digital Signage (gebruik van schermen) willen we (toekomstige) bezoekers in en om Het Concertgebouw zo goed mogelijk informeren, met verkoopbevordering en verbetering van de service/informatieverstrekking aan het publiek als doel. In een aantal foyers, Het Concertgebouw Café en de Entreehal zijn schermen geïnstalleerd, waarop informatie aan bezoekers wordt gegeven. In oktober 2012 werd het houten gevelbord vervangen door een digitaal gevelbord, waarmee op een meer eigentijdse wijze aandacht kan worden gegeven aan de concerten. (9)

10 Service en hospitality Uit klanttevredenheidsonderzoeken kwam naar voren dat onze bezoekers niet tevreden waren over de kwaliteit van de koffie tijdens de pauzes. In het voorjaar 2012 hebben we zes partijen uitgenodigd ons een aanbod te doen dat moest leiden tot een verbeterd koffie aanbod tijdens de inloop en de pauzes, alsook in de Artiestenfoyer. We realiseerden ons dat dit ertoe zou moeten leiden dat 26 koffieapparaten vervangen moesten worden. Na een uitgebreide offerte ronde en een blinde smaaktest in Het Concertgebouw, waarbij ook frequente bezoekers alsook vertegenwoordigers van het Koninklijk Concertgebouworkest waren uitgenodigd om te proeven, is een langjarig contract met Douwe Egberts afgesloten en is met ingang van het nieuwe seizoen het assortiment aangepast en verbeterd. Alle medewerkers, die direct contact hebben met de concertbezoekers, hebben in 2012 een uitgebreide training gehad in hostmanship. Deze training heeft tot doel de service aan onze bezoekers verder te verbeteren, met name door goed gastheerschap. Vooruitlopend op het jubileum in 2013 is aan couturier Mart Visser gevraagd nieuwe bedrijfskleding te ontwerpen. Deze bedrijfskleding is vanaf 1 januari 2013 in gebruik. Renovatie en groot onderhoud In 2012 is onder leiding van het architectenbureau Merkx + Girod de Entreehal geheel gerenoveerd. Zo zijn onder meer het kassagebied gemoderniseerd, hospitalitymeubels vervangen, een nieuw lichtplan geïnstalleerd en is de toegang naar de Koorzaal verfraaid. Als blikvanger is een zogenaamde Exploded Kroonluchter opgehangen die is samengesteld uit onderdelen van de Venetiaanse kroonluchters die voor de renovatie in Het Concertgebouw hingen. In 2011 werd vochtschade geconstateerd aan de dakconstructie van de circa 25 jaar geleden gerealiseerde aanbouw aan de zuidoostzijde van Het Concertgebouw. Na onderzoek bleek dat de aantasting zo ernstig was dat voor de stabiliteit en consistentie van de marmerbeplating moest worden gevreesd. Er bleek een fundamentele aanpassing van de dakconstructie noodzakelijk. Vanaf mei 2012 tot en met november 2012 is de gehele dakconstructie van de aanbouw vervangen. Conform het Meerjarig Onderhoudsplan is in 2012 de ontruimingsinstallatie vervangen en is een plan uitgewerkt om de trekmotoren en lieren in de Grote Zaal te vervangen. Voorts is gestart met vervanging van de gloeilampen in de monnikskappen van de Grote Zaal door energievriendelijker en duurzame LED verlichting. Voornoemde renovaties en groot onderhoudsprojecten zijn mede mogelijk gemaakt dankzij financiering door de Provincie Noord-Holland en Het Concertgebouw Fonds. (10)

11 Het Concertgebouw N.V. heeft sinds 1990 een voorziening groot onderhoud opgebouwd om de noodzakelijke renovatie- en onderhoudswerkzaamheden aan het monument te kunnen financieren. Uit een opnieuw opgesteld meerjarig onderhoudsplan bleek dat de voorziening was gebaseerd op inmiddels achterhaalde aannames. Dit betekent dat in de komende jaren de oormerking van de onderhoudsprojecten mogelijk zal wijzigen. Duurzaamheid Er is geen scenario denkbaar dat Het Concertgebouw in de toekomst niet zal bestaan. Het Concertgebouw heeft de ambitie om de komende jaren een belangrijke bijdrage te leveren in de CO2 reductie. Met het verduurzamen van Het Concertgebouw beogen we twee doelen te realiseren; - het realiseren van een energiebesparing van 40% binnen de komende vijf jaar; - bezoekers, musici en medewerkers te informeren en inspireren omtrent de verduurzaming van Het Concertgebouw en zo het draagvlak voor bewust omgaan met energiebronnen te verbreden. We hebben hiertoe in 2012 een plan ontwikkeld dat binnen vijf jaar gerealiseerd zou kunnen worden en is gericht op het voorkomen van onnodig gebruik van grondstoffen, gebruik van hernieuwbare bronnen (bijvoorbeeld plaatsing van zonnepanelen en vernieuwen van de parketvloer) alsook het efficiënt gebruiken van bronnen (bijvoorbeeld door transitie van gloeilampen naar LED-verlichting. Deze plannen vergen een investering van ongeveer Om deze investering mogelijk te maken heeft Het Concertgebouw Fonds in nauwe samenspraak met de directie van Het Concertgebouw N.V. om een structurele bijdrage van de BankGiroLoterij verzocht. Wij verwachten hierover in 2013 uitsluitsel. In 2011 is gestart met vervanging van de gloeilampen in de monnikskappen van de Grote Zaal door energievriendelijker en duurzame LED-verlichting. Het Concertgebouw is één van de Amsterdamse podia die het initiatief heeft genomen om een convenant te sluiten met een aantal andere podia en de Amsterdamse Stadsdelen en zich daarmee actief wil inzetten om de klimaatdoelstellingen van de gemeente Amsterdam te realiseren en een duurzame bedrijfsvoering te stimuleren. Daarnaast zal worden samengewerkt met betrekking tot collectieve duurzame inkoop voor bijvoorbeeld energie, afval, papier en voedsel en dranken. Op basis van een nulmeting zal worden vastgesteld welke acties er nodig zijn. De ondertekenaars zullen regelmatig bijeenkomen om kennis en ervaring uit te wisselen over duurzame technieken en innovaties. Er wordt nu een belangrijke innovatieslag gemaakt in de culturele sector; de actieve verduurzaming van gebouw en organisatie. Het convenant is uiteindelijk getekend in maart (11)

12 Bijdragen van derden Wij ontvingen financiële steun van de Vereniging Vrienden van Het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest. Deze bijdrage is aangewend voor groot onderhoud aan het orgel en vervanging van het parket op het podium in de Grote Zaal. Daarnaast ontvingen wij de jaarlijkse bijdrage ten behoeve van renovatie en educatie van onze vaste subsidiënt, de Gemeente Amsterdam. De Amsterdamse Stadsdelen hebben het programma voor binnenschoolse muziekeducatie gefinancierd. Onze corporate sponsor, de Deutsche Bank, heeft de sponsorbijdrage geschonken aan de Stichting Steun Het Concertgebouw. In 2012 heeft deze Stichting bijgedragen in de programmering. Ook hebben de giften van vele gulle schenkers, via Het Concertgebouw Fonds, in hoge mate bijgedragen aan de verwezenlijking van de grote renovatie- en investeringsprojecten, educatieprojecten en de investeringen in nieuw en jeugdig publiek. Wij noemen in dit verband opnieuw de bijdragen van de VandenEnde Foundation en de BankGiro Loterij. Cultural Governance De statuten van Het Concertgebouw schrijven de aanwezigheid van een Bestuur en Raad van Commissarissen voor. Daarbij worden de principes, genoemd in het Raad van Toezicht-model van de Code Cultural Governance, als uitgangspunt genomen. Gelieerde rechtspersonen Directie en Raad van Commissarissen van Het Concertgebouw N.V. zijn in 2012 een proces gestart om te komen tot een vereenvoudiging van de juridische structuur ten aanzien van de activiteiten rond Het Concertgebouw. Gestreefd is naar het vergroten van de transparantie onder andere door het aantal bij Het Concertgebouw betrokken rechtspersonen te verkleinen. Eén van de belangrijkste veranderingen is dat de activiteiten van de Stichting Comité voor Het Concertgebouw op 31 december 2012 zijn opgegaan in Het Concertgebouw N.V.. Daardoor zal de Stichting Comité per deze datum ophouden te bestaan als zelfstandige entiteit; alle rechten en verplichtingen van de Stichting Comité zijn per 31 december 2012 overgenomen door Het Concertgebouw N.V.. Het Concertgebouw N.V. is hierdoor de rechtspersoon, die door middel van een gezonde exploitatie verantwoordelijk is voor de continuïteit van Het Concertgebouw en die tevens een programmeringstaak heeft. Voorts is de Stichting Steun Het Concertgebouw met ingang van 2013 ontbonden. Het vermogen van de Stichting Steun Het Concertgebouw is ondergebracht binnen de Stichting Het Concertgebouw Fonds, dat daarmee de enige steunstichting van Het Concertgebouw is. (12)

13 Personeel en Organisatie Op 31 december 2012 waren er 346 medewerkers (2011: 337) in dienst. Deze aantallen betreffen 172 medewerkers (2011: 167) met vast overeengekomen werktijden en 174 afroepmedewerkers (2011: 170), waarvan (60%) vrouwen en (40%) mannen. Omgerekend naar Fulltime Time Equivalent (fte s) betrof het gemiddeld aantal aangesteld vast personeel 143 fte (2011: 140 fte) en afroep personeel 52 fte (2011: 54 fte). Er waren per ultimo 2012 geen vacatures. Het ziekteverzuimpercentage, exclusief zwangerschapsverlof, betrof over ,7 % (2011: 4,0%). Risico s en Verwachtingen 2013 Voor Het Concertgebouw N.V. is de verwachting dat de kosten op een vergelijkbaar niveau zullen zijn met de situatie van eind De bijdrage van de Gemeente Amsterdam zal ingevolge het Kunstenplan met 13% dalen. Mogelijk zullen het aantal activiteiten in Het Concertgebouw dalen ten gevolge van de bezuinigingen op cultuur en de veranderende marktomstandigheden (o.a. door een sterke toename van de concurrentie op het gebied van kaartverkoop, sponsoring, fondsenwerving en commerciële zaalverhuur). Het risico bestaat dan ook dat de bezoekersaantallen zullen dalen als gevolg van de economische crisis en de prijsverhogingen die wij genoodzaakt zijn door te voeren. De directie heeft een, in samenwerking met de Boston Consulting Group, opgestelde scenarioplanning gereed voor het geval de ontwikkelingen nopen tot ingrijpen in de bedrijfsvoering om daarmee de continuïteit van de exploitatie veilig te stellen. Wij verwachten geen significante veranderingen in de financieringsstructuur. Directie Het Concertgebouw N.V. Mr. S.A. Reinink, voorzitter Mevr. Drs. G.A. Zantinge (13)

14 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AAN DE AANDEELHOUDERS VAN HET CONCERTGEBOUW N.V. De Raad van Commissarissen is in het verslagjaar 2012 vier keer bijeen geweest. Onderwerpen van gesprek vormden onder andere: - de strategische heroriëntatie alsook de opstelling van een scenarioplanning, rekening houdend met de effecten van de bezuinigingen in de culturele sector en de economische recessie; - vereenvoudiging van de juridische structuur van de activiteiten van en rond Het Concertgebouw N.V.; - resultaten van de jubileumaandelenemissie; - artistiek beleid; - prijsbeleid; - plannen betreffende het jubileum in 2013; - ontwikkelingen rond het Digitaal Concertgebouw; - voortzetting van het pensioencontract voor deelnemers van Het Concertgebouw N.V.; - de plannen inzake groot onderhoud, renovatie en educatie die leiden tot aanvragen voor financiële bijdragen van Het Concertgebouw Fonds. De raad van Commissarissen wordt geadviseerd door een aantal commissies, te weten een Financiële, Sociale en Artistieke Commissie, waarin specifieke onderwerpen worden voorbereid. De volgende leden van de Raad van Commissarissen maken deel uit van voornoemde commissies: Mevrouw Drs. C.M.L. Hijmans van den Bergh, Mr. C.P.A.J. Leenaars en Dr. G.J. Wijers hebben zitting in de Financiële Commissie en mevrouw Mr. L.Y. Gonçalves-Ho Kang You heeft zitting in de Sociale Commissie en in de Artistieke Commissie. Prof. Mr. J.W. Winter heeft de Raad van Commissarissen en directie geadviseerd inzake de vereenvoudiging van de juridische structuur van de activiteiten van Het Concertgebouw. De voorzitter van de Raad van Commissarissen houdt toezicht op de remuneratie van de directieleden. De Raad van Commissarissen stelt met genoegen vast dat er ondanks het lastige financiële klimaat in 2012 opnieuw goede prestaties zijn geleverd, dankzij de inzet en motivatie van alle medewerkers. De Raad van Commissarissen heeft grote waardering voor de betrokkenheid en loyaliteit van de medewerkers, waardoor Het Concertgebouw in staat is invulling te geven aan haar missie en strategie. Overeenkomstig artikel 16 lid 2 van de statuten biedt de Raad van Commissarissen u de balans per 31 december 2012 aan, en de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2012 benevens de toelichting als door de Wet voorgeschreven. Deze jaarrekening is opgemaakt door de Directie, en door de Raad van Commissarissen goedgekeurd. Ten bewijze daarvan is de jaarrekening ondertekend door de Directie en alle leden van de Raad van Commissarissen. (14)

15 De jaarrekening gaat vergezeld van de controleverklaring van de onafhankelijke accountant, die ingevolge artikel 16 lid 3 van de statuten door de vennootschap is aangesteld. De Raad van Commissarissen stelt voor: - de jaarrekening van Het Concertgebouw N.V. over het boekjaar 2012 vast te stellen overeenkomstig het voorstel; - de Directie en de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het door hen gevoerde beleid dan wel het gehouden toezicht daarop; - geen dividend vast te stellen en uit te keren, ingevolge artikel 17 van de statuten. Amsterdam, 2 april 2013 Raad van Commissarissen Het Concertgebouw N.V. Prof. Dr. A.H.G. Rinnooy Kan, voorzitter Mr. G.V.H. Doeksen Mevr. Mr. L.Y. Gonçalves-Ho Kang You Mr. Drs. B. Habets (aangetreden per 21 juni 2012) Mevr. Drs. C.M.L. Hijmans van den Bergh Drs. Ir. J. van der Veer Dr. G.J. Wijers (15)

16 JAARREKENING 2012 (16)

17 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) 31 december december 2011 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen PASSIVA Eigen Vermogen 7 Gestort en opgevraagd kapitaal Wettelijke reserves Overige reserves Onverdeelde winst (60.644) Belang van de AVRO Voorzieningen Kortlopende schulden (17)

18 Winst- en verliesrekening over 2012 Realisatie Realisatie Netto omzet Overige bedrijfsopbrengsten Subsidie Gemeente Amsterdam Som der bedrijfsopbrengsten Directe inkoopkosten Personeelskosten Regulier afschrijvingen op materiële vaste activa Afschrijvingen op gesubsidieerde materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (59.579) voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering 0 0 Netto resultaat (59.579) Toerekenbaar aan: 7 Eigenaren van de vennootschap (60.644) Belang van de AVRO (59.579) (18)

19 Kasstroomoverzicht over Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen en financieel resultaat en na belang AVRO (78.007) ( ) Aanpassingen voor: Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bruto mutatie voorzieningen 8 ( ) Belang van de AVRO Verandering in werkkapitaal: Vorderingen ( ) Voorraden ( ) Kortlopende schulden ( ) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen rente Betaalde rente Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteit Investering ( ) ( ) Desinvestering 0 0 ( ) ( ) Toename/ (Afname) geldmiddelen (79.222) Mutatie geldmiddelen: Geldmiddelen per 1 januari Toename/(Afname) geldmiddelen (79.222) Geldmiddelen per 31 december (19)

20 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Algemeen Vestigingsplaats De statutaire vestigingsplaats van Het Concertgebouw N.V. is op het Concertgebouwplein 2-10, 1071 LN Amsterdam. In de cijfers van Het Concertgebouw N.V. is het samenwerkingsverband met de AVRO opgenomen betreffende het Zondagochtendconcert. In dit samenwerkingsverband draagt de NV voor 50% het financiële risico. De activiteiten zijn geconsolideerd in de jaarrekening op basis van een 50% belang, waarbij de exploitatie is opgenomen voor 100% en als afdracht aan derden is het 50% winstaandeel van de AVRO verantwoord. Activiteiten De activiteiten van Het Concertgebouw N.V. bestaan voornamelijk uit: het instandhouden en exploiteren van een gebouw te Amsterdam hoofdzakelijk voor het verhuren van het gebouw voor concertuitvoeringen; het organiseren en produceren van concerten/evenementen met een algemeen cultureel belang welke niet door derden in Het Concertgebouw of elders in Nederland zouden worden georganiseerd. Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangen en betaalde rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Het Concertgebouw N.V. zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. (20)

21 Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro s. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting. Vergelijking met voorgaand jaar In de jaarrekening 2012 worden de concerten uit de programma serie Romantisch Solo opgenomen in de exploitatie. In het verleden werden deze concerten via de balans verwerkt, aangezien het risico van deze concerten met name bij de concertuitvoerder ligt. Omdat ook de NV met een variabele zaalverhuur een risico loopt en de serie opgenomen is in de eigen programmering, is met ingang van 2012 voor gekozen deze concerten als partage contracten te verwerken. De Zondagochtendconcerten, die samen met de AVRO worden georganiseerd, zijn vanaf 2012 volledig in de exploitatie opgenomen en is het 50%-aandeel van de AVRO opgenomen als afdracht aan derden. De herziene omzet in 2011 als gevolg van 100% presentatie van de omzet van de Samenwerking Zondagochtendconcerten en de opname van de Romantisch Solo - concerten bedraagt totaal Aangezien de verhoging kostenneutraal werkt zijn de bedrijfskosten overeenkomstig gemuteerd. Verwerking van de Fusie tussen Het Concertgebouw N.V. en de Stichting Comité voor Het Concertgebouw (SCC) De fusie is gebaseerd op de werkelijk waarde van de activiteiten van de SCC en is er geen sprake van opgenomen goodwill. Vreemde valuta Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening, tenzij hedge-accounting wordt toegepast. (21)

22 Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroom genererende eenheid waartoe het behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. Computersoftware Gekochte softwarelicenties worden geactiveerd tegen de verkrijgingsprijs en afgeschreven over de geschatte toekomstige gebruiksduur. Uitgaven samenhangend met onderhoud van softwareprogramma s en uitgaven van onderzoek worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. Materiële vaste activa Voor zover niet gefixeerd, worden materiële vaste activa gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. Met op balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden. Vervangingsinvesteringen waar tegenover gelijke bijdragen en/of subsidies staan worden gepresenteerd als investering en worden in het zelfde jaar in zijn geheel afgeschreven. In de winsten verliesrekening is de eenmalige afschrijving opgenomen bij afschrijvingen en de bijdrage gepresenteerd onder overige bedrijfsopbrengsten. Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. Per balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. (22)

23 Voorraden De voorraden betreffen de aanwezige horeca-, educatie en cd-voorraad. De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van een eventuele voorziening voor het risico van incourantheid of, indien van toepassing, tegen lagere opbrengstwaarde. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde. Handelsvorderingen worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito s met een looptijd korter dan 1 jaar en staan ter vrije beschikking. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen Algemeen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Onderhoudsvoorziening De voorziening groot onderhoud is bestemd om het grote onderhoud aan het gebouw over de jaren te egaliseren en is gebaseerd op de geprognosticeerde onderhoudskosten. Personeelsvoorzieningen Voorziening Jubilea en Langdurig zieken De voorzieningen worden opgenomen voor verwachte lasten gedurende het dienstverband. (23)

24 Overige voorzieningen De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven. Latente belastingvorderingen en verplichtingen De belasting over het resultaat wordt berekend door toepassing van het geldende tarief op het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en volgens de fiscale winstberekening. Deze verschillen worden verwerkt in de belasting over het resultaat uit gewone bedrijfsvoering. De eventuele hieruit voortvloeiende latente belastingvorderingen wordt verwerkt afhankelijk van de waarschijnlijkheid van toekomstige fiscale winsten. Aangezien het niet de verwachting is, dat op de middellange termijn fiscale winsten worden gerealiseerd, is geen latente belastingvordering opgenomen. Leasing Operationele leasing Leasecontracten waarbij een geheel of nagenoeg geheel deel van de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom niet bij de vennootschap ligt, worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract. 2 Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op de transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd en verliezen zodra zij voorzienbaar zijn. Het resultaat bij éénmalige evenementen wordt in aanmerking genomen nadat het evenement heeft plaatsgevonden; bij een serie van evenementen worden directe kosten en opbrengsten aan de respectievelijke evenementen toegerekend en indirecte kosten pro-rata toegerekend. (24)

25 Opbrengstverantwoording Onder bedrijfsopbrengsten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten, exclusief omzetbelasting. De diensten worden geacht geleverd te zijn nadat de betreffende muziekuitvoering heeft plaatsgevonden. Donaties en bijdragen met een bestemming worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben; indien er sprake is van een vrije bestemming dan worden desbetreffende baten verantwoord in het jaar van ontvangst. Kosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Directe inkoopkosten Onder directe inkoopkosten wordt verstaan de inkoop betreffende de buffetten en catering alsmede de honoraria van de gecontracteerde artiesten. Personeelsbeloningen Periodiek betaalbare beloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Pensioenen Het Concertgebouw heeft een tweetal pensioenregelingen, waaronder een toegezegde bijdrageregeling en een bedrijfstakpensioen, zijnde het Pensioenfonds voor Horeca en Catering. Voor de toegezegde bijdrageregeling betaalt Het Concertgebouw op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan de verzekeringsmaatschappij. De salarisgrondslag is op basis van middenloon. De indexatie van 2% is in 2012 ook toegepast voor de inactieven. Behalve de betaling van premies heeft Het Concertgebouw geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. De vennootschap heeft de toegezegde pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. (25)

26 Overheidssubsidies Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarop de door de overheid afgegeven beschikking betrekking heeft. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening. Afschrijvingen Immateriële en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Bij bepaling van de afschrijvingswaarde wordt rekening gehouden met de restwaarde. Voor zover vaste activa niet gefixeerd zijn, vinden afschrijvingen plaats op basis van de verkrijgingswaarde. Over terreinen en bedrijfsgebouwen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de verwachte toekomstige gebruiksduur worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Dit is in het onderhavige verslagjaar niet aan de orde geweest. Voor investeringen waar een directe bijdrage van derden tegenover staat wordt de betreffende investering in hetzelfde jaar in zijn geheel afgeschreven. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. Belastingen De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, na aftrek van het gebruik van fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Hierbij worden de thans geldende belastingtarieven gehanteerd. (26)

27 Financiële instrumenten en risicobeheersing Balansposities Per ultimo 2012 zijn de volgende kengetallen van toepassing: 31 december december 2011 Liquiditeit Current Ratio 1,1 1,2 Quick Ratio 1,1 1,2 Netto Werkkapitaal Solvabiliteit T.V./ V.V. 1,35 1,41 De liquiditeit van de organisatie is goed te noemen. Doordat abonnementen en losse kaartverkoop van de eigen programmering voor aanvang van de concerten worden verrekend en veelal de gerelateerde kosten achteraf dienen te worden afgedragen, ontstaat een positieve liquiditeitspositie. Inzake verhuringen worden de losse kaartverkopen verrekend met de te ontvangen huur, waarmee het openstaande vorderingssaldo beperkt is. Het Netto Werkkapitaal betreft de Vlottende activa minus de Vlottende Passiva. De Solvabiliteit van de organisatie is beperkt, maar wordt ondersteund door niet uit de balans blijkende toezeggingen van Het Concertgebouw Fonds voor bepaalde toekomstige uitgaven. Kredietrisico Het Concertgebouw heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Verhuringen vinden plaats aan afnemers die voldoen aan de kredietwaardigheidstoets van de onderneming. De krediettermijn is in principe 30 dagen. De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een AA-rating hebben. Liquiditeitsrisico Het Concertgebouw maakt geen gebruik van kredietfaciliteiten. Valutarisico Het Concertgebouw beschikt niet over vorderingen in schulden in vreemde valuta en loopt daarmee geen valutarisico. (27)

28 3 Immateriële en materiële vaste activa Materieel Materieel Materieel Immaterieel Bedrijfsgebouwen en terreinen Bedrijfsgebouwen Andere vaste bedrijfsmiddelen Website Totaal In Stand per 1 januari 2012 Aanschafprijs Cum. Afschrijvingen ( ) ( ) ( ) (44.793) ( ) Boekwaarde Mutaties in boekwaarde Investeringen Gesubsidieerde investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen regulier 0 ( ) ( ) (44.792) ( ) Afschrijvingen op gesubsidieerde afschrijvingen 0 ( ) ( ) 0 ( ) 0 ( ) Stand per 31 december 2012 Aanschafprijs Cum. Afschrijvingen ( ) ( ) ( ) (89.585) ( ) Boekwaarde (28)

HET CONCERTGEBOUW N.V. JAARREKENING 2014

HET CONCERTGEBOUW N.V. JAARREKENING 2014 HET CONCERTGEBOUW N.V. JAARREKENING 2014 Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Inleiding 4 Terugblik 2014 5 Verwachting 2015 12 Personeel en Organisatie 12 Verslag van de Raad van Commissarissen aan de

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014

JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014 JAARVERSLAG CARRÉ FONDS 2014 Inhoud Voorwoord... 4 I.1 Inleiding... 5 I.2 Doelstelling... 5 I.3 Organisatie en bestuur... 6 I.4 Communicatie... 8 II. Activiteiten en besteding giften... 8 II.1 Theaterinnovaties

Nadere informatie

PONTMEYER JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013

PONTMEYER JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 PONTMEYER JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2 3 4 5 5 6 8 10 12 14 15 Vestigingen Kerncijfers Ondernemingsprofiel Strategie Personalia Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

WELKOM JAARVERSLAG 2011

WELKOM JAARVERSLAG 2011 J AARVERSLAG 2011 WELKOM JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE IN HEEL 5 6 8 8 11 12 12 17 20 23 24 KERNCIJFERS ONDERNEMINGSPROFIEL STRATEGIE BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN PERSONALIA VERSLAG VAN DE R

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014. De Staffing Groep BV

Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014. De Staffing Groep BV Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014 De Staffing Groep BV Inhoudsopgave Pagina Kerngegevens 3 Verslag van de directie 1 Profiel en historie De Staffing Groep 4 2 Organisatie 4 3 Het jaar 2014 6 4 Toekomstverwachtingen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Op de cover: Karin Elenbaas met Tim

Op de cover: Karin Elenbaas met Tim Jaarverslag 2013 Op de cover: Karin Elenbaas met Tim EPZ moet op de kleintjes letten. Dat is dan ook het thema van dit jaarverslag. Wij vroegen een aantal van onze medewerk(st)ers om met hun kleintjes

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2013 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2013... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. ecn.nl

Jaarstukken 2014. ecn.nl Jaarstukken 2014 ecn.nl 1 Directieverslag 2 Algemeen De geconsolideerde jaarrekening van Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) omvat de jaarrekening van ECN en de jaarrekening van de groepsmaatschappijen:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Arnhem. Jaarverslaggeving over 2012

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Arnhem. Jaarverslaggeving over 2012 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2012 3 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 5 Jaarrekening 20 Balans per 31 december 2012.21 Winst- en verliesrekening over 2012.23

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Jaarstukken 2013. ecn.nl

Jaarstukken 2013. ecn.nl Jaarstukken 2013 ecn.nl 1 Directieverslag Algemeen De geconsolideerde jaarrekening van Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) omvat de jaarrekening van ECN en de jaarrekening van de groepsmaatschappijen:

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING RTV OOST

JAARREKENING 2013 STICHTING RTV OOST JAARREKENING 2013 STICHTING RTV OOST INHOUDSOPGAVE Mission Statement Pag. 2 Verslag Raad van Toezicht Pag. 3 Verslag Bestuur Pag. 4 Jaarrekening Samengevoegde balans Stichting RTV Oost per 31 december

Nadere informatie

DURA VERMEER WERKT JAARVERSLAG

DURA VERMEER WERKT JAARVERSLAG DURA VERMEER WERKT JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 INHOUD 2 3 5 7 8 9 13 14 15 16 17 26 34 36 37 39 46 47 Kerncijfers Wie zijn wij Organogram Bestuur Dura Vermeer Groep NV Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Directieverslag en jaarrekening

Directieverslag en jaarrekening Directieverslag en jaarrekening 213 Directieverslag 213 Inhoud Directieverslag 213 3 Jaarrekening 213 13 Balans per 31 december 213 14 Staat van baten en lasten over 213 16 Kasstroomoverzicht 18 Grondslagen

Nadere informatie

De Woonplaats. Jaarrekening 2013

De Woonplaats. Jaarrekening 2013 De Woonplaats Jaarrekening 2013 2 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Kasstroomoverzicht 2013 6 Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Directieverslag. Op 1 november 2011 is door het Gerechtshof Amsterdam een

Directieverslag. Op 1 november 2011 is door het Gerechtshof Amsterdam een 2011 Jaarstukken 1 Directieverslag Algemeen ECN, een privaatrechtelijke instelling, is een instituut dat door zijn kennisaanbod op het gebied van (duurzame) energie een unieke plaats inneemt in Europa.

Nadere informatie