Lastenboek onderaannemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lastenboek onderaannemers"

Transcriptie

1 METRO NV ZUIDKAAI 33 B 8870 IZEGEM Tel 051/ Fax 051/ Lastenboek onderaannemers 1. Doel Dit lastenboek dient integraal als aanvulling aan de samenwerking / het samenwerkingscontract tussen Metro en zijn onderaannemer. 2. Metro Mission 1. Metro maakt deel uit van de groep Vandemoortele en specialiseert zich in : a. Kwaliteitsvervoer b. Transport en distributie van gekoelde en ongekoelde levensmiddelen c. Algemeen transport van volle ladingen en deelvrachten 2. De sector waarvoor Metro distribueert wordt gekenmerkt door concentratie in grote distributiecentra die strenge normen hanteren qua: d. Leveringstijd e. Volledigheid van de levering f. Correctheid van informatie g. Snelheid en informatieverstrekking h. Voedselveiligheid en hygiëne 3. De klanten situeren zich voornamelijk in volgende sectoren : i. Industrie j. Retail k. Bakery l. Catering 4. Aangezien metro zich profileert als kwaliteitstransportbedrijf en de klanten hoge eisen stellen, wordt van alle medewerkers alsook chauffeurs een hoog kwaliteitsbewustzijn verwacht. 3. Activiteiten 1. Metro heeft 3 types van activiteiten : a. Transport uitvoering b. Transport beheer c. Logistieke ondersteuning 2. Metro doet voor de uitvoering en het beheer een beroep op : a. Eigen chauffeurs b. Onderaannemers die dagelijks een wagen exclusief voor Metro beschikbaar houden c. Charters

2 4. Organisatie en structuur 1. Organogram : Operations Manager Mngmt Ass. & Quality Assurance IT Project Manager Assistant Accounting IT Development Key Account Manager Transport Team Manager Fleet & WH Manager Pallets & Admin Assistant Sales Invoicing Transport Management Planning France Planning Belux Fleet & Warehouse QESS 2. Contactpersonen : Dispatch Frigo Frankrijk 051/ / Dispatch Charterdienst 051/ / Dispatch Frigo binnenland 051/ / Dispatch Huif binnenland 051/ / Vloot- en claimbeheer 051/ / CDC 051/ / Magazijn Kampenhout 016/ / Faxnummers 051/ / Bij ernstige gevallen kunt u terecht bij: Vandekerckhove Ivan 051/ / Sermon Iskra 051/ / Beleid inzake uitrusting 1. Trekkers : a. Motor : dient te voldoen aan de van kracht zijnde richtlijnen inzake milieu b. Chassis : Europese normen hanteren c. Plateau : 1.20 meter hoogte

3 d. Vering : achteras integraal luchtgeveerd e. Elektrische uitrusting : 24 V systeem Europese stekker f. Remsysteem : Europees remsysteem g. Cabine : geen buitensporige gadgets h. Gewicht leeg : kg i. Schildering en publiciteit : na afspraak met Metro indien in Metro uitvoering a. Spatborden : ral 8017 b. Cabine : superwit ral 9016 of standaardwit c. Strepenversie : rood ral 3000 oranje ral 2008 d. Wielen : michelin zilver (niet geschilderd) 2. Opleggers : a. Assen : luchtgeveerd b. Afmetingen : volgens Europese normen c. Laadkast : FRC gekeurd d. Binnen maten : 13m e. Remsysteem : Europees remsysteem f. Gewicht leeg : kg g. Schildering en publiciteit : na afspraak met Metro indien in Metro uitvoering a. Chassis : donkerbruin ral 8017 b. Kast : superwit ral 9016 of standaardwit c. Strepenversie : rood ral 3000 oranje ral 2008 d. Wielen : michelin zilver (niet geschilderd) 3. Koelgroep : a. ATP gekeurd b. Moet voldoen aan de wettelijke- en milieu reglementering 6. Operationele afspraken 1. Basis principes : a. De onderaannemer verbindt zich ertoe vervoer te verrichten volgens de CMR voorwaarden en wettelijke voorschriften, volgens de opdrachten die hem worden opgegeven door het Metro personeel. Dit omvat ondermeer het laden, lossen, afleveren, ruilen of terugnemen van leeggoed, het gebeurlijk innen van gelden, het opstellen en laten aftekenen van de nodige documenten en deze binnen de 5 werkdagen aan Metro te bezorgen. b. De onderaannemer verbindt zich ertoe om ook in verlofperiodes minstens 2/3 van het gecontracteerd materieel ter beschikking van Metro te zetten. c. Metro verbindt er zich toe het gecontracteerd materieel in te zetten. 2. Facturatie/betaling : a. Na ontvangst van alle door de bestemmeling ondertekende documenten, maakt Metro kostenramingen op voor een rit en stuurt deze wekelijks naar de onderaannemer. b. De tarieven worden jaarlijks door Metro vastgelegd en gecommuniceerd. c. De onderaannemer stuurt een factuur met het corresponderende bedrag. d. Metro betaalt op 45 dagen ontvangst factuur, bestelwagens op 30 dagen. e. De betalingen gebeuren steeds de 10e en 25e van de maand. 3. Kosten, verzekering en taksen : a. Kosten De onderaannemer draagt alle kosten, eigen aan de uitbating van zijn trekker, oplegger of bestelwagen, evenals verkeersbelasting, tol, of andere b. Burgerlijke verantwoordelijkheid De onderaannemer is steeds de burgerlijke verantwoordelijke voor zijn personeel. c. Burgerlijke aansprakelijkheid voertuigen

4 De vervoerder dient de volledige combinatie te verzekeren voor het maximaal toegelaten gewicht op de grond van het ganse Europese grondgebied (inc Zwitserland). Deze regel geldt eveneens voor wie enkel trekwerk verricht met Metro opleggers. d. Omnium verzekering Metro opleggers Alle opleggers zijn door Metro verzekerd in brand en diefstal maar niet in omnium stoffelijke schade. De onderaannemer die trekwerk verricht voor Metro moet een omnium polis afsluiten in eerste risico voor voor een frigo oplegger en voor een huifoplegger. e. Vervoerde goederen De onderaannemer is verplicht een CMR verzekering te nemen ter waarde van 8,33 STR/kg (speciale trekkingsrechten) voor schade aan de vervoerde goederen bij een maatschappij die lid is van de vereniging van Belgische transportverzekeraars (BVT) Verantwoordelijkheid : 1. De opdrachtgever is geenszins verantwoordelijk voor ongevallen, van welke aard ook, waarvan de vervoerder en/of zijn personeel het slachtoffer kan worden tijdens de uitvoering van de opdrachten 4. Service parameters : a. Kwaliteit prestaties Alle afwijkingen worden per trekkende eenheid geregistreerd. Op basis hiervan wordt 1 keer per kwartaal een service level per onderaannemer uitgestuurd met het aantal afwijkingen en het soort afwijking. Indien het service level te laag is, dient de onderaannemer corrigerende maatregelen voor te stellen. b. Attitude De onderaannemers en chauffeurs van onderaannemers moeten zich ten allen tijde correct gedragen en steeds het kwaliteitsimago van Metro uitdragen. Dit behelst : 1. Verzorgd voorkomen 2. Correcte attitude 3. Veilig rijgedrag c. Onderhoud voertuigen 1. De wagens moeten steeds zuiver, droog en in perfecte staat aangeboden worden op de laadplaatsen. Bij het niet naleven van deze regel wordt er geweigerd te laden zonder schadeloosstelling. 2. Netheid buitenzijde : regelmatig wassen, voldoende proper 3. Netheid binnenzijde : voor iedere laadopdracht uitvegen en indien nodig laten reinigen. 4. Zowel trekker, oplegger, koelgroep, eventueel lift dienen regelmatig onderhouden te worden. 5. De koelopleggers voor meerdaagse reizen moeten FRC gekeurd zijn. 6. Metro behoudt zich het recht om ten allen tijde registratie op te vragen van onderhoud en reiniging van de voertuigen. d. Temperatuur 1. In navolging van de Europese richtlijn ivm de voedselveiligheid dient er apparatuur aanwezig te zijn in elke koeloplegger om de temperatuur te registreren. 2. De chauffeurs moeten op elke laadplaats de temperatuurvereisten opvragen en de koelgroep correct instellen. 3. De chauffeurs moeten elk defect aan de koelgroep onmiddellijk melden. 4. Metro behoudt zich het recht om ten allen tijde registratie op te vragen. 5. Europaletten : Algemeen a. De onderaannemer is verantwoordelijk voor het ruilen van europaletten. b. De onderaannemer moet ten allen tijde een ONMIDDELLIJKE ruil nastreven. c. De onderaannemer moet de kwaliteit van de europaletten die hij terugneemt controleren en is ervoor verantwoordelijk dat hij degelijke europaletten terugneemt. d. De onderaannemer mag nooit teveel lege paletten afzetten, indien dit niet expliciet gevraagd werd door Metro. In dit geval kan Metro immers op geen enkele manier tussenkomen voor de recuperatie. e. Wie paletten tegoed heeft (onderaannemer of laadplaatsen) moeten deze claimen aan Metro met een origineel document als bewijs dat door beide partijen getekend is.

5 Onderaannemer krijgt geen paletten terug bij lossen f. Indien geen paletten op de bestemmingen beschikbaar zijn, moet de onderaannemer : i. Metro verwittigen ii. alle gegevens op de vrachtbrief (CMR) invullen (aantal geladen en gelost op laadplaats EN op losplaats) + type palet. iii. een bedrijfseigen bon vragen van de plaats die geen paletten ruilt iv. deze bon binnen de week aan Metro tegen handtekening van ontvangst bezorgen (NIET ZOMAAR OPSTUREN). v. deze bon zal op de maandelijkse Metro paletafrekening vermeld staan als nog te recupereren, maar het saldo zal slechts worden aangepast nadat de paletten daadwerkelijk in ruil voor de bon gerecupereerd zijn kunnen worden. Metro neemt in geen geval de verantwoordelijkheid over voor de niet geruilde paletten. g. Metro helpt bij de organisatie van de recuperatie : i. zodra de paletten gerecupereerd zijn, worden zij aan de onderaannemer bezorgd. Onderaannemer of charter ruilt geen paletten bij het laden h. De laadplaatsen (= Metro klanten) sturen overzichten naar Metro. i. Metro ventileert het overzicht uit naar de verschillende onderaannemers en chauffeurs toe. ii. de claims worden opgenomen in de paletafrekening en onmiddellijk in mindering gebracht iii. de onderaannemer controleert de paletafrekening. Metro onderzoekt gemelde verschillen en zet recht indien nodig. Administratieve verwerking en paletafrekening i. alle bonnen worden tegen handtekening in ontvangst genomen door Metro. Hiervoor wordt een standaardformulier gebruikt. Enkel de bonnen voor bewezen overdracht kunnen worden geclaimd. j. Metro mag paletbonnen met vervaldatum of te korte datum weigeren. k. Metro stuurt maandelijks een paletafrekening uit : i. de afrekening bevat de claims van de laadplaatsen en de saldi werden in mindering gebracht. ii. de afrekening bevat de ingediende paletbonnen van de onderaannemers, maar de saldi worden slechts toegevoegd als de paletten daadwerkelijk gerecupereerd werden. l. De onderaannemer moet binnen de 14 dagen negatieve saldi aanzuiveren (dus paletten terugbrengen). De onderaannemer dient verschillen binnen de 14dagen te melden zodat Metro het verschil kan controleren en recht zetten indien nodig. m. Eventuele positieve saldi worden overgedragen naar de volgende maandafrekening. n. Indien binnen de 14 dagen na datum van de paletafrekening geen aanzuivering gebeurt, stuurt Metro een factuur voor het corresponderende bedrag.

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering Algemene voorwaarden Toepassingsgebied Art. 1 : Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de BVBA LET S CONNECT (ondernemingsnummer 0828.823.824)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MBT UITLEEN VAN AUTO. Bijlage bij de overeenkomst m.b.t. uitleen van auto d.d..

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MBT UITLEEN VAN AUTO. Bijlage bij de overeenkomst m.b.t. uitleen van auto d.d.. HUISHOUDELIJK REGLEMENT MBT UITLEEN VAN AUTO Bijlage bij de overeenkomst m.b.t. uitleen van auto d.d.. 1. Aansluitingsvoorwaarden 1.1. Men wordt gebruiker en kan de auto reserveren na ondertekening van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

DM 1314 - SMS/IVR DIENSTEN

DM 1314 - SMS/IVR DIENSTEN VRT Bestek DM 1314 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV van publiek recht Aankoopdienst Media DM 1314 - SMS/IVR DIENSTEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum definitief ontwerp: 13 februari 2014 Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Gedeelde Autovloot Gent, verder genoemd Dégage! vzw, Fuchsiastraat 81, 9000 Gent, vertegenwoordigd door :

De Gedeelde Autovloot Gent, verder genoemd Dégage! vzw, Fuchsiastraat 81, 9000 Gent, vertegenwoordigd door : CONTRACT Tussen enerzijds : (1) de autogebruiker(s) (2) de autogebruiker(s) en auto-eigenaar(s) Naam : Straat + nr: postcode + plaats : Tel. : GSM : e-mail : verder genoemd de autodeler en anderzijds De

Nadere informatie

Reglement Keurmerk Transport & Logistiek. Versie 8.2, Juli 2014. Reglement Keurmerk Transport & Logistiek, versie 8.2, juli 2014 1

Reglement Keurmerk Transport & Logistiek. Versie 8.2, Juli 2014. Reglement Keurmerk Transport & Logistiek, versie 8.2, juli 2014 1 Reglement Keurmerk Transport & Logistiek Versie 8.2, Juli 2014 Reglement Keurmerk Transport & Logistiek, versie 8.2, juli 2014 1 Reglement voor de toekenning van het Keurmerk Transport & Logistiek Publicatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Beschrijving van de Dienst(en) Artikel 3. Toepassing van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Beschrijving van de Dienst(en) Artikel 3. Toepassing van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Backbone: het Geheel van telecommunicatiemiddelen waarvan de eindpunten de Knooppunten van Telenet zijn, met inbegrip van de Uitrusting van Telenet op deze

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden inzake Isabel 6

Bijzondere voorwaarden inzake Isabel 6 Bijzondere voorwaarden inzake Isabel 6 1. Algemeen Gebruik van Isabel-Producten, geïdentificeerd in Sectie 2, wordt bepaald door de volgende bijzondere voorwaarden ( Bijzondere voorwaarden ). Krachtens

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER. Versie 25 maart 2009

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER. Versie 25 maart 2009 OVH BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER Versie 25 maart 2009 ARTIKEL 1 : DOEL De onderhavige bijzondere voorwaarden vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden voor dienstverlening

Nadere informatie

Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux

Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux 2) Algemene Verkoopvoorwaarden Michelin Belux 1) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK

Nadere informatie

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing. Algemene en Specifieke voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Sharp-IT (vanaf hier aangeduid als Sharp-IT, of "verkoper", of leverancier ) en alle klanten die een dienst of product bestellen

Nadere informatie

Reseller Application Form

Reseller Application Form Reseller Application Form Graag ingevuld document en een kopie van de bedrijfsstatuten terugsturen naar Tech Data Per fax : 02 / 583.86.54 Per post : Tech Data bvba t.a.v. Business Development Assesteenweg

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene aankoopvoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door NV Bekaert SA en/of door

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV INHOUD 0. Formulier algemene veiligheidsinformatie 1. Algemene aannemingsvoorschriften 2. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor aannemers 3. Verzekering 4.

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"). Lees in ieder geval Sectie 1 Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Raamovereenkomst Algemene voorwaarden Operationele leasing. oktober 2011

Raamovereenkomst Algemene voorwaarden Operationele leasing. oktober 2011 Raamovereenkomst Algemene voorwaarden Operationele leasing oktober 2011 Raamovereenkomst Algemene voorwaarden Operationele leasing Versie 10/11 1 Inhoud 1 Totstandkoming van het leasecontract.... 4 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PostNL Pakketten België NV/SA

Algemene voorwaarden. PostNL Pakketten België NV/SA Algemene voorwaarden PostNL Pakketten België NV/SA Inhoud 1. Definities 2. Toepasselijke regelgeving 3. Tegenstrijdige bepalingen 4. Aanbiedingsvoorwaarden 5. Vergoeding 6. Betaling 7. Wijgering, Opschorting

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden Pagina 1 van 6

Algemene inkoopvoorwaarden Pagina 1 van 6 Algemene inkoopvoorwaarden Pagina 1 van 6 1. DEFINITIES 1.1. In deze inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Sarens: om het even welk lid of leden of afdelingen van de Sarens Groep; Sarens Nederland B.V.,

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2005 TRANSPORTPOLIS BLZ.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2005 TRANSPORTPOLIS BLZ. TRANSPORTPOLIS BLZ. 1 Begrippen In deze polis wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer en zijn meewerkende gezinsleden; - de zaakvoerders, bestuurders en vennoten van de verzekerde onderneming in

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VIO BVBA - Krijgsbaan 241-2070 Zwijndrecht - Tel: 03/253 20 10 - Fax: 03/253 20 19 BTW BE 0828.941.412 RPR ANTWERPEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ARTIKEL 1: STAAT VAN HET VOERTUIG OVERHANDIGING EN TERUGGAVE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden No cure, No pay Webshop 1 Assistance

Algemene voorwaarden No cure, No pay Webshop 1 Assistance Algemene voorwaarden No cure, No pay Webshop 1 Assistance DD. 17.01.2011 Inhoudstafel Algemene voorwaarden 1 Assistance... 1-2 Art. 1 Aanvaarding... 3 Art. 2 Offerte en overeenkomst... 3 Art. 3 Gebruikersvoorwaarden...

Nadere informatie