College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 mei 2015"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 mei 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, schepen; de heer Peter Buysrogge, schepen; mevrouw Sofie Heyrman, schepen; mevrouw Annemie Charlier, schepen; de heer Gaspard Van Peteghem, schepen; mevrouw Marijke Henne, schepen; de heer Wout De Meester, schepen; de heer Carl Hanssens, schepen; de heer Mike Nachtegael, schepen; de heer Johan Verhulst, stadssecretaris; de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris De voorzitter opent de zitting om 15 uur. Algemene financiering. Dienst belastingen. Tijdelijke privatisering van het openbaar domein voor het maken en verspreiden van commerciële reclame: toelating aan E-Demonstrations toelating te verlenen aan E-Demonstrations, Brownfieldlaan 5, 2830 Willebroek, om op zaterdag 16 mei 2015 in de buurt van de Telenet-winkel, Mercatorstraat 13, 9100 Sint-Niklaas, flyers uit te delen om reclame te maken voor de Summer Boost campagne, op voorwaarde dat: - de flyers ter beschikking worden gelegd in een standje; - eventueel weggegooide flyers worden opgeruimd; - de betreffende belasting t.b.v. 100 EUR wordt betaald. Algemene financiering. Dienst belastingen. Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring van een kohier een kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein (containers), belastingjaar 2014, 127 artikelen voor een totaalbedrag van EUR vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren.

2 Algemene financiering. Dienst belastingen. Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring van een kohier het tweede kohier inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling schuttingen, aanslagjaar 2014, 252 artikelen voor een bedrag van ,55 EUR, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren. Algemene financiering. Dienst boekhouding. Stadsbudget 2015: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: vaststelling de lijsten van de definitieve vastleggingen vast te stellen vanaf donderdag vóór de vorige collegezitting tot en met dinsdag voorafgaand aan deze collegezitting, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. Algemeen beleid en veiligheid. Dienst beleidsondersteuning. Presentatie aandachtspunten stadsmonitor 2014 en plan van aanpak: goedkeuring kennis te nemen van de aandachtspunten van de stadsmonitor 2014 en ermee in te stemmen dat de voorgestelde themawerkgroepen samenkomen om acties op te stellen om de negatieve punten aan te pakken. Eind juni 2015 wordt hierover aan het college gerapporteerd en worden de acties die goedgekeurd worden desgevallend meegenomen bij de voorstellen tot opmaak van het budget Algemeen beleid en veiligheid. Dienst communicatie. 'De Sint komt', kinderprogramma op regionale televisiezenders: principieel akkoord 2

3 principieel akkoord te gaan om het kinderprogramma De Sint komt, dat van 9 november tot 6 december 2015 wordt uitgezonden op verschillende regionale zenders, mee te financieren voor het bedrag van EUR. bij TV OOST een samenwerkingsvoorstel op te vragen voor de promotie van de grote evenementen voor een totaalprijs van EUR, incl. btw. Algemeen beleid en veiligheid. Dienst communicatie. Opname gegevens stadsdiensten in de Gids en bij inlichtingendienst 1207: toewijzing aan de firma Proximus de opdracht voor het opnemen van de contactgegevens van de stadsdiensten, de brandweer, de politie en het stedelijk onderwijs in de Gids en bij de inlichtingendienst 1207 toe te wijzen aan de firma Proximus nv, Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel voor het bedrag van 2.964,50 EUR, incl. btw. Algemeen beleid en veiligheid. Dienst communicatie. Stadstelevisie: uitzendingen op 6, 7, 12 en 13 mei 2015 kennis te nemen van het programma van stadstelevisie op 6, 7, 12 en 13 mei Algemeen beleid en veiligheid. Dienst communicatie. Bezoek aan vernieuwd kantoorgebouw stadswerkplaatsen door gemeenteraadsleden: goedkeuring de gemeenteraadsleden uit te nodigen voor een geleid bezoek aan het vernieuwd kantoorgebouw op de site van de stadswerkplaatsen op vrijdag 5 juni 2015 om 14 uur. 3

4 Algemeen beleid en veiligheid. Dienst logistiek. Raamovereenkomst voor leveren wit papier: firma PaperlinX in moeilijkheden: vaststelling kennis te nemen van het feit dat de firma PaperlinX bv, Duwijckstraat 17, 2500 Lier, in financiële moeilijkheden verkeert. Er werd echter tot nu toe nog geen officiële melding aan de stad bezorgd. akkoord te gaan om voorlopig wit papier te bestellen bij de vroegere leverancier Canon Belgium nv, Imaging Supplies, Berkenlaan 3, 1831 Diegem tegen dezelfde voorwaarden als vroeger. Artikel 3 zijn beslissing ter kennisneming te bezorgen aan het OCMW. Algemeen beleid en veiligheid. Dienst logistiek. Overname afgedankte materialen: aanpassing toewijzingen akkoord te gaan met volgende bijkomende toewijzingen in het dossier overname afgedankte materialen: - perceel 1: het ganse lot nadar aan VTS 3, Breedstraat 104, 9100 Sint-Niklaas voor een bedrag van 153 EUR; - perceel 1: metsersstelling aan Beterams F. voor een bedrag van 500 EUR; - perceel 3: 1 doos kweekpotjes aan Pauwels R. voor een bedrag van 10 EUR; - perceel 5: lot van 3 plastieken vuilnisbakken aan S. El Khattabi voor een bedrag van 15 EUR; - perceel 5: lot van 2 koffiemachines aan S. El Khattabi voor een bedrag van 20 EUR. akkoord te gaan met volgende wijzigingen in de toewijzing van 13 april 2015: - perceel 5: 1 leeg vat in plaats van het vat met olie aan S. El Khattabi voor een bedrag van 40 EUR; - perceel 4: combine schrijnwerkmachine: gelet op de diefstal van toebehoren (waarvan door de politie een PV tegen onbekenden werd opgemaakt) aan de firma Algemene Bouwwerken Kegels, Sportpleinstraat 61, 9130 Kieldrecht, voor een bedrag van 500 EUR in plaats van het initieel bod van EUR. Indien de verdwenen onderdelen toch nog boven water zouden komen, is de inschrijver bereid om zijn initieel voorstel te handhaven. 4

5 Algemeen beleid en veiligheid. Dienst openbare werken. Renovatie stadswerkplaatsen (fase 1A): goedkeuring verrekeningen 29, 34 en 35 de verrekeningen 29, 34 en 35 in het kader van de renovatie van de stadswerkplaatsen (fase 1A) goed te keuren ten gunste van Mevaco Bouwbedrijf nv, Durmelaan 6 te 9880 Aalter, voor een bedrag van ,60 EUR, btw verlegd. De btw t.b.v ,77 EUR wordt rechtstreeks aan de Belgische Staat betaald. Algemeen beleid en veiligheid. Dienst logistiek. Gebouwen: leveren van beamers voor de stadswerkplaatsen: opmaken bestelbon akkoord te gaan met het opmaken van een bestelbon voor het leveren van 4 beamers NECM311WWXGA3100ALUMEN met beugels voor de vergaderzalen van de vernieuwde stadswerkplaatsen voor een totaalbedrag van 3.208,72 EUR + 673,83 EUR (21 % btw) = 3.882,55 EUR. Algemeen beleid en veiligheid. Dienst logistiek. Gebouwen: stedelijke openbare bibliotheek: leveren van armaturen en lampen: vaststellen van de wijze van gunning, de indicatieve raming en de voorwaarden door de gemeenteraad de aankoop van armaturen en lampen voor de stedelijke openbare bibliotheek voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 29 mei 2015 voor het vaststellen van de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking), de indicatieve raming ( EUR, incl. btw) en de voorwaarden. 5

6 Algemeen beleid en veiligheid. Dienst bevolking. Sluiting deelgemeentehuizen in de zomervakantie van 6 juli 2015 tot en met 21 juli 2015: goedkeuring de drie deelgemeentehuizen Sinaai, Belsele en Nieuwkerken te sluiten van 6 juli 2015 tot en met 21 juli Algemeen beleid en veiligheid. Dienst internationale samenwerking. Initiatieven ten voordele van de ramp in Nepal: principebeslissing mogelijke benefietacties ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving in Nepal op 25 april 2015 logistiek en promotioneel te ondersteunen. na advies van de AAS noodhulp vrij te maken. Algemeen beleid en veiligheid. Dienst boekhouding. Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en vastgestelde rechten: vaststelling de definitieve vastleggingen en de rechten vast te stellen en de facturen goed te keuren vanaf donderdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van 2223 tot en met 2449 van het dienstjaar 2014 en van 615 tot en met 658 van het dienstjaar 2015; - facturen: van 2755 tot en met 2984 van het dienstjaar 2014 en van 639 tot en met 665 van het dienstjaar 2015; - vastgestelde rechten: van 1285 tot en met 1289 van het dienstjaar

7 Algemeen beleid en veiligheid. Dienst secretariaat. Interne taakafspraken opvolging dossiers kerkfabrieken: goedkeuring de taakverdeling tussen de betrokken administratieve diensten (secretariaat, financiën, openbare werken, monumentenzorg) m.b.t. de opvolging van de dossiers van de kerkfabrieken en het centraal kerkbestuur goed te keuren. de interne taakafspraken met brief mee te delen aan het centraal kerkbestuur met de vraag dat het centraal kerkbestuur deze afspraken zou communiceren aan alle kerkfabrieken aangezien deze afspraken belangrijk zijn in de contacten tussen de kerkfabrieken en de administratie. Ruimte, milieu en economie. Dienst mobiliteit. Vervangen dynamische palen: principebeslissing de helft van de subsidie, nl ,89 EUR, voor de aanleg van fietspaden Vijfstraten te reserveren voor het vervangen van de dynamische palen. Het resterend bedrag zal worden voorzien van actienummer : inzetten op een kwalitatieve inrichting voor openbaar en duurzaam vervoer. dat de dienst logistiek het nodige zal doen om de vervanging van de dynamische palen toe te wijzen. Ruimte, milieu en economie. Dienst openbare werken. Rioproject Raapstraat - Bellestraat: betaalbaarstelling vorderingsstaat 6 en goedkeuring verrekening 3 de vorderingsstaat 6 in het kader van het rioproject Raapstraat - Bellestraat, samen met het bijbehorend proces-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door studiebureau Evolta uit Moerbeke, goed te keuren en een bedrag van ,32 EUR, btw 7

8 verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van Vangeel Wegenbouw bvba, Bleukenlaan 19 te 2300 Turnhout. De btw t.b.v ,30 EUR wordt rechtstreeks aan de Belgische Staat betaald. de verrekening 3 in het kader van het rioproject Raapstraat - Bellestraat goed te keuren voor een bedrag van ,40 EUR, btw verlegd, ten gunste van de firma Vangeel Wegenbouw bvba, Bleukenlaan 19 te 2300 Turnhout. De btw t.b.v ,22 EUR wordt rechtstreeks aan de Belgische Staat betaald. Ruimte, milieu en economie. Dienst milieu. Beslissing afwijking pesticidengebruik 2015: kennisneming kennis te nemen van de goedkeuring door de Vlaamse Milieumaatschappij inzake de afwijking voor pesticidengebruik met de bijbehorende gestelde voorwaarden voor het voetbalterrein VOS Reinaert en het voetbalterrein FC Gerda, geldig voor Ruimte, milieu en economie. Dienst economie. Weigeren vestigingsvergunning Ellahi & Sons bvba de vestigingsvergunning aangevraagd door Ellahi & Sons bvba, Truweelstraat 58, 9100 Sint- Niklaas, voor de uitbating van een nachtwinkel aan vermeld adres te weigeren. Ruimte, milieu en economie. Dienst belastingen. Wekelijkse rustdag: vraag bijkomende afwijking: toelating in toepassing van artikel 15 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, afwijking te verlenen van de wettelijke verplichting tot wekelijkse rustdag aan de handelszaken gelegen langs de N70 (Lokerse Baan, Nieuwe Baan, 8

9 Gentse Baan, Prinses Josephine Charlottelaan, Koningin Astridlaan, Prins Boudewijnlaan, Heidebaan en Grote Baan) voor de periode van zondag 10 mei tot en met zaterdag 16 mei Ruimte, milieu en economie. Dienst ruimtelijke planning. Ontwerp rup 'Burm' te Waasmunster: advies vermits er geen negatieve gevolgen te verwachten zijn voor het grondgebied van Sint-Niklaas zich niet verder inhoudelijk uit te spreken over het dossier ontwerp rup 'Burm' te Waasmunster. Ruimte, milieu en economie. Dienst ruimtelijke planning. Ontwerp rup 'wijziging bpa Haegemolen' te Beveren: advies vermits er geen negatieve gevolgen te verwachten zijn voor het grondgebied van Sint-Niklaas zich niet verder inhoudelijk uit te spreken over het dossier ontwerp rup 'wijziging bpa Haegemolen' te Beveren. Ruimte, milieu en economie. Dienst stedenbouw. Machtigingen bpa/rup/verkaveling: vergunnen afwijkingen de afwijkingen toe te staan en een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan volgende aanvrager op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar: - Sofibo vzw, Kleine Laan 29 te 9100 Sint-Niklaas, tot het bouwen van een meergezinswoning, kantoren, een eengezinswoning en aanleggen van parking na het slopen van de bestaande gebouwen, Stationsstraat/Stationsplein/Kleine Laan/Broodstraat te Sint-Niklaas, sectie B nrs. 442 t6, 443 m², n², y, 444 c², e², r², 445 f5, k5, l5, m5, 461 c8, h7, k6, l7, T6, t7, y6. 9

10 Ruimte, milieu en economie. Dienst stedenbouw. Machtigingen bpa/rup/verkaveling: vergunningen een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan volgende aanvrager op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar: - Beernaerts Werken, Anthonis De Jonghestraat 84 te 9100 Nieuwkerken, tot het slopen van een loods, Anthonis De Jonghestraat te Nieuwkerken, sectie A nr. 951 h. Ruimte, milieu en economie. Dienst huisvesting. Pilootproject dakisolatie bij huurders SNMH: betaalbaarstelling facturen twee facturen voor het aanbrengen van dakisolatie bij huurders van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting in het kader van het pilootproject dakisolatie betaalbaar te stellen. Het gaat om een totaalbedrag van EUR (inclusief btw) te betalen aan EPA vzw (Energieprojecten Azalee), Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Cultuurcentrum. Vrije Ateliers: studiereis naar Brussel op 28 mei 2015: goedkeuring akkoord te gaan met het bezoek van de cursisten van het open atelier van de Vrije Ateliers op donderdag 28 mei 2015 aan de tentoonstelling Retrospectieve Marc Chagall' in Bozar te Brussel. De cursisten dragen de eigen kosten zelf. De kosten van de begeleiding vallen ten laste van ACCSI vzw (artikelnummer 344/124-06). Vermits de verplaatsing met de trein gebeurt, gelden de waarborgen van de verzekeringspolis die de stad m.b.t. de activiteiten van de Vrije Ateliers heeft afgesloten. 10

11 Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst bibliotheek. Deelname aan bekroningsfeest Kinder- en Jeugdjury op 10 mei 2015 in Gent akkoord te gaan met deelname aan het bekroningsfeest van de Kinder- en Jeugdjury op zondag 10 mei 2015 in de Gentse binnenstad en dit voor 40 deelnemers van Sint-Niklaas. Hiervoor wordt 200 EUR contant ter beschikking gesteld van Kris Heylen, KJV-verantwoordelijke, voor de kost van de treintickets (Sint-Niklaas - Gent). Aan de dienst verzekeringen wordt opdracht gegeven de 40 deelnemers te verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst openbare werken. Stedelijke openbare bibliotheek Hendrik Heymanplein: renovatie buitenschrijnwerk: aanstellen ontwerper: toewijzing op basis van de uitslag van de prijsvraag, de opdracht voor de renovatie van het buitenschrijnwerk van de stedelijke openbare bibliotheek aan het Hendrik Heymanplein toe te wijzen aan arq_architectenstudio bvba, Regentiestraat 74 te 9100 Sint-Niklaas, tegen een ereloonpercentage van 6,95 %. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst cultuur. Tussenkomst kansenpastarief: goedkeuring akkoord te gaan met de betaalbaarstelling van een toelage van 108,50 EUR als terugbetaling van de helft van gederfde ontvangsten door de toepassing van het kansenpastarief aan danscenter Clapaja, Kardinaal Cardijnlaan 25, 9100 Sint-Niklaas. 11

12 Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst evenementen en plechtigheden. Patriottische verenigingen: toelagen 2015: goedkeuring het in het budget 2015 voorziene bedrag van EUR voor de betoelaging van de patriottische verenigingen als volgt te verdelen: - Sint-Niklaas: - patriottisch comité: EUR. - vereniging niet aangesloten bij het comité, nl. Oud-strijders UNO-troepen Korea, vriendenkring Sint-Niklaas: 125 EUR; - deelgemeenten: - Nieuwkerken, Oud-strijders : 125 EUR; - Belsele, Nationale Strijdersbond van België: 125 EUR; - Belsele, Vlaamse Oudstrijders: 125 EUR. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst evenementen en plechtigheden. Uitnodiging tot het bijwonen van de ballonmeeting in Bristol: aanduiding schepen Christel Geerts af te vaardigen naar het Bristol International Balloon Fiesta van 6 tot 9 augustus Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst evenementen en plechtigheden. 12de Sneukeltocht door KVLV Puivelde : goedkeuring akkoord te gaan met de organisatie van de 12de Sneukeltocht door KVLV Puivelde op zondag 31 mei 2015 met vertrek en aankomst in Basisschool De Ritsheuvel, Kemzekestraat 20, 9111 Belsele, en een tussenstop in de Leestraat 45, 9112 Sinaai, en daarvoor toestemming te geven voor: - het uitbaten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; - het uitbaten van een eetgelegenheid. 12

13 Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst evenementen en plechtigheden. Schoolfeest Don Boscoschool : goedkeuring akkoord te gaan met de organisatie van een schoolfeest door Don Boscoschool vzw in de Don Boscoschool, Tulpenstraat 16, 9100 Sint-Niklaas op zaterdag en daarvoor: - een parkeerverbod te voorzien in de Begoniastraat vanaf huisnummer 13 tot de Tulpenstraat en tussen de Goudenregenlaan en de Gladiolenstraat vanaf huisnummer 13 tot einde straat op van tot uur; - een verbod van doorrij te voorzien tussen de Goudenregenlaan en de Gladiolenstraat en de Begoniastraat op van tot uur; - een toelating te verlenen voor het uitbaten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; - een toelating te verlenen voor het uitbaten van een eetgelegenheid. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst evenementen en plechtigheden. 10 jaar tweedehandswinkel Oxfam-Solidariteit : goedkeuring akkoord te gaan met de organisatie van 10-jaar tweedehandswinkel Oxfam-Solidariteit door Oxfam-Solidariteit op vrijdag 8 mei 2015 in de winkel Ankerstraat 44, 9100 Sint-Niklaas, en daarvoor toelating te geven voor: - het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; - het inrichten van een eetgelegenheid; - het plaatsen van een vlag met voetstuk op het voetpad voor de winkel op voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst evenementen en plechtigheden. Slotfeest Jeugdtheater Ondersteboven : goedkeuring 13

14 akkoord te gaan met de organisatie van het slotfeest Jeugdtheater Ondersteboven vzw op zaterdag op de terreinen van Jeugdtheater Ondersteboven, Driegaaienstraat 117, 9100 Sint-Niklaas, en daarvoor toestemming te verlenen voor: - het uitbaten van een gelegenheidstapperij zonder sterke drank; - een muziekactiviteit luider dan 85 db(a). Een exemplaar van het advies van de milieudienst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst evenementen en plechtigheden. Het Wase Paard - Jumping Sint-Niklaas - 28 tot 31 mei 2015: goedkeuring akkoord te gaan met de organisatie van de jumping Sint-Niklaas door Het Wase Paard vzw van donderdag 28 tot zondag 31 mei 2015 op de terreinen van Recreatiepark De Ster, Vossekotstraat te Sint-Niklaas, en daarvoor toestemming te geven voor: - het uitbaten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; - het uitbaten van een eetgelegenheid; - een muziekactiviteit luider dan 85 db(a). Een exemplaar van het advies van de milieudienst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst evenementen en plechtigheden. Kermis Belsele: detail animatieprogramma 12 t.e.m. 14 juni 2015: goedkeuring het animatieprogramma tijdens het weekend 12 tot en met 14 juni 2015 van kermis Belsele goed te keuren. toelating te verlenen aan Vrije Radio Belsele vzw tot het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterke dranken. Artikel 3 toelating te verlenen voor het afpijlen van een mountainbiketocht op zondag 14 juni

15 Artikel 4 toelating te verlenen aan Vrije Radio Belsele vzw om een kabel te spannen over de rijbaan van Belseledorp voor de vaste internetverbinding in de container. Artikel 5 een tussenkomst van EUR betaalbaar te stellen aan Vrije Radio Belsele vzw, Pastorijstraat 78-1, 2018 Antwerpen, voor de artiesten, licht en geluid. Betalingswijze: - een voorschot van EUR te storten na voorlegging factuur; - het saldo van EUR te storten vóór 20 juni Artikel 6 een vergoeding van 650 EUR betaalbaar te stellen voor 20 juni 2015 aan de Koninklijke Fanfare Sinte-Cecilia Belsele, Schoonhoudtstraat 107, 9111 Belsele, voor het verzorgen van een concert samen met de doedelzakgroep Un Deagh op 14 juni Artikel 7 akkoord te gaan met de aanwezigheid van de wijkagent tijdens het leveren en ophalen van de containers. Artikel 8 parkeerverbod te voorzien op het pleintje Hof van Belsele van 12 tot en met 14 juni 2015 en toelating te verlenen om, indien nodig, bij grote opkomst de rijbaan vanaf kruispunt Kerkstraat/ Hof van Belsele tot aan het kruispunt Belseledorp/Molendreef verkeersvrij te maken. Artikel 9 afvalcontainers ter beschikking te stellen en deze te laten ledigen op 14 juni 2015 om 7 uur evenals het plein diagonaal te vegen. 0 akkoord te gaan met het verzorgen van de drukwerken (200 kleurenaffiches en folders op gekleurd papier) in eigen beheer. 1 toelating te verlenen aan Vrije Radio Belsele vzw om een muziekactiviteit te organiseren op 13 en 14 juni 2015 mits het opgelegd advies wordt nageleefd. Een exemplaar van het advies van de milieudienst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst evenementen en plechtigheden. Straatfeest Burrelstraat : goedkeuring 15

16 aan buurtcomité Burrelstraat een subsidie buurtgerichte actie toe te kennen voor de organisatie van een buurtfeest in de Burrelstraat 82, 9100 Sint-Niklaas, op zondag 30 augustus Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst evenementen en plechtigheden. Fietstocht Gavermolenstraat Belsele Buurtcomité : goedkeuring aan buurtcomité 456 een subsidie buurtgerichte actie toe te kennen voor de organisatie van een fietstocht op zondag 28 juni Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst evenementen en plechtigheden. Barbecue en fuif door Comité-Zwaanaarde : goedkeuring akkoord te gaan met de organisatie van een barbecue met fuif door Comité Zwaanaarde op zaterdag 9 mei 2015 op het terrein Vos Reinaert, Hondsneststraat, 9112 Sinaai, en daarvoor: - een toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een geluidsniveau luider dan 85 db(a); - een toelating te verlenen voor het uitbaten van een eetgelegenheid; - een toelating te verlenen voor het uitbaten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken; - een subsidie buurtgerichte actie toe te kennen. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst evenementen en plechtigheden. Beenhesp babbel buurtavond door Hooimanstraat-team : goedkeuring aan Hooimanstraat-team een subsidie buurtgerichte actie toe te kennen voor de organisatie van een barbecue voor de bewoners van de Hooimanstraat in de Populierenstraat 9, 9112 Sinaai, op vrijdag 26 juni

17 Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst evenementen en plechtigheden. Kermis Sint-Niklaas: betaalbaarstelling gages artiesten en producties een voorschot van 50 % namelijk EUR voor het optreden van de Ultimate Eagles op te storten aan Fame International, Terlaemen 2, 3350 Heusden-Zolder, bij ondertekening van de overeenkomst voor en het saldo ten bedrage van EUR voor EUR EUR (21 %) = EUR voor het event 'Disney Channel zomertour' op te storten de eerste werkdag na het event op op rekening van Dansevent bvba, Hoge Weg 28, 2600 Berchem. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst evenementen en plechtigheden. Ontvangst Centrum voor Basiseducatie vzw n.a.v. de "Vlaamse Ambassadeursdag" op vrijdag 12 juni 2015: goedkeuring de groep ambassadeurs, stafmedewerkers en directeuren van de verschillende Centra voor Basiseducatie (+/- 60 personen) op vrijdag 12 juni 2015 om uur te ontvangen in het stadhuis na afloop van de "Vlaamse Ambassadeursdag" die plaatsvindt in zaal Familia. schepen Henne af te vaardigen om de groep te verwelkomen. Artikel 3 de groep een drankje aan te bieden. Algemeen beleid en veiligheid. Dienst logistiek. Evenementen: huren zittribunes voor het beachvolleybaltornooi: principe 17

18 akkoord te gaan met het opstarten van een procedure (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) voor het huren van zittribunes voor het beachvolleybaltornooi editie De beoordeling van de offertes zal gebeuren door een beoordelingscommissie samengesteld uit een vertegenwoordiging van de dienst evenementen en de dienst logistiek. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst openbare werken. Monumenten: restauratie conciërgewoning Walburg: betaalbaarstelling vorderingsstaten 9 en 9bis de vorderingsstaten 9 en 9bis in het kader van de restauratie van de conciërgewoning Walburg, samen met de bijbehorende processen-verbaal van voor betaling in aanmerking te nemen werken, opgemaakt door het architectenbureau Van Severen uit Dendermonde, goed te keuren en de respectieve bedragen van ,24 EUR en ,41 EUR betaalbaar te stellen ten gunste van Geert Versluys nv, Urselseweg 35 te 9910 Knesselare. De btw t.b.v. respectievelijk 8.771,75 EUR en 2.283,63 EUR wordt rechtstreeks aan de Belgische Staat betaald. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst openbare werken. Sporthal Sinbad: renovatie kleedkamers en sanitair: aanstellen ontwerper: toewijzing op basis van de uitslag van de prijsvraag, de opdracht voor de renovatie van de kleedkamers en het sanitair van de sporthal in Sinbad toe te wijzen aan arq_architectenstudio bvba, Regentiestraat 74 te 9100 Sint-Niklaas, tegen een ereloonpercentage van 7,9 %. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst sport. Steratlon 2015: bepaling deelnametarieven: goedkeuring de tarieven voor deelname aan de Steratlon op 16 augustus 2015 als volgt vast te stellen: 18

19 1) bij voorinschrijving voor: - formule 'small': 7,5 EUR; - formules 'medium', 'large' en 'X-large': 10 EUR; - formule 'trio medium' en 'trio large': 15 EUR; 2) bij inschrijving op de dag zelf voor: - formule 'small': 9 EUR; - formules 'medium', 'large' en 'X-large': 12 EUR; - formule 'trio medium' en 'trio large': 18 EUR. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst sport. Ruimer sportaanbod in aandachtswijk: buurtvoetbal in samenwerking met Xtratime: kennisneming en goedkeuring tarieven kennis te nemen van dit bijkomend aanbod buurtvoetbal in samenwerking met Xtratime om een ruimer sportaanbod in aandachtswijken te realiseren. kennis te nemen van de aangepaste tarieven van 3 EUR en 1,5 EUR als kansenpastarief en deze definitief goed te keuren. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst openbare werken. Renovatie voetbalterreinen na het seizoen : toewijzing op basis van de uitslag van de prijsvraag, de renovatie van de voetbalterreinen na het speelseizoen toe te wijzen aan de firma De Ceuster, Fortsesteenweg 30 te 2860 Sint- Katelijne-Waver, voor een bedrag van EUR, btw verlegd. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst jeugd. Opening speelterrein Kleibeekstraat: kennisneming 19

20 kennis te nemen van het openingsmoment van het nieuw speelterrein aan de Kleibeekstraat op zondag 10 mei 2015 om 11 uur. Er wordt een uitnodiging verstuurd naar de buurtbewoners en alle raadsleden. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst jeugd. Sluiten samenwerkingsovereenkomst 2015 met JOMI vzw betreffende het onderhoud en de veiligheid van speelterreinen: agendering gemeenteraad de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst 2015 met JOMI vzw betreffende het onderhoud en de veiligheid van de speelterreinen waarvan de stad verantwoordelijke uitbater is voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 29 mei Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst jeugd. Projectsubsidie jeugdcultuur aan JOC Troelant voor Mudfest: goedkeuring conform het stedelijk subsidiereglement voor de ondersteuning van projecten rond jeugdcultuur een projectsubsidie van EUR aan JOC Troelant voor Mudfest goed te keuren. Voor gesubsidieerde projecten kan tijdens de duur van het project feestmateriaal worden ontleend of stedelijke infrastructuur worden gehuurd aan het jeugdtarief. Algemeen beleid en veiligheid. Dienst logistiek. Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: leveren van een buffetpiano (wijkafdeling Nieuwkerken): toewijzing het leveren van een buffetpiano Yamaha U3 voor de wijkafdeling Nieuwkerken van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans toe te wijzen aan de firma Piano's Maene nv, Industriestraat 42, 8755 Ruiselede, voor een totaalbedrag van EUR EUR (21 % btw) = EUR. 20

21 Algemeen beleid en veiligheid. Dienst logistiek. Stedelijke academie voor schone kunsten: drukken jaarboek 2015: toewijzing akkoord te gaan om het drukken van exemplaren van het jaarboek 2015 voor de stedelijke academie voor schone kunsten toe te wijzen aan drukkerij Albe De Coker nv, Boombekelaan 12, 2660 Hoboken, voor een totaalbedrag van EUR + 354,60 EUR (6 % btw) = 6.264,60 EUR. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst evenementen en plechtigheden. Gebruik trouwzaal door Newtec op donderdag 18 juni 2015: goedkeuring de trouwzaal in het stadhuis ter beschikking te stellen van Newtec, Laarstraat 5, 9100 Sint- Niklaas, voor de organisatie van een personeelsvergadering op donderdag 18 juni 2015 vanaf 16 uur. hiervoor het commercieel tarief aan te rekenen, namelijk 276 EUR. Algemene financiering. Dienst belastingen. Tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling mobiele verkoopsruimten: principiële toelating aan Green Cuisine bvba principieel toelating te verlenen aan Green Cuisine bvba, Magerstraat 200, 9070 Heusden, om op zaterdag om de twee weken een standplaats in te nemen op de boerenmarkt te Sinaai mits het algemeen politiereglement van de stad wordt aangepast. opdracht te geven het algemeen politiereglement van de stad aan te passen dat mits gunstig advies van de landbouwraad een afwijking mogelijk is van volgende bepaling: 'Deze markt wordt gereserveerd voor producenten die de producten van hun eigen teelt rechtstreeks aan de 21

22 consumenten te koop aanbieden. Voorrang wordt verleend aan producenten van land- en tuinbouwproducten.' Algemene financiering. Dienst boekhouding. Uitstel opmaak en agendering op de gemeenteraad van de jaarrekeningen 2014 AGB 't Bau-huis en EVA-vzw Centrummanagement Sint-Niklaas: principieel akkoord principieel akkoord te gaan met het uitstellen van de opmaak en de agendering op de gemeenteraad van de jaarrekeningen 2014 van het AGB t Bau-huis en van de EVA-vzw Centrummanagement Sint-Niklaas. een overleg te houden met het OCMW in verband met het ter beschikking stellen van een boekhouder. Algemeen beleid en veiligheid. Dienst secretariaat. Notulen collegezitting 27 april 2015: goedkeuring de notulen van de zitting van het college van 27 april 2015 goed te keuren. Algemeen beleid en veiligheid. Dienst personeel. Personeelsreizen 2015: programma: goedkeuring akkoord te gaan met de organisatie van de personeelsreizen naar Namen voor het stads- en OCMW-personeel en het personeel van AZ Waasland (actieve en gepensioneerde personeelsleden) op: - vrijdag 28 augustus donderdag 3 september

23 - vrijdag 4 september donderdag 10 september vrijdag 11 september donderdag 17 september vrijdag 25 september vrijdag 2 oktober akkoord te gaan met volgende reservaties: - koffiepauze in restaurant Den Boomgaard, Driesstraat 120, 1861 Meise: 5 EUR per persoon x 100 p. x 8 = 4.480EUR (incl. btw) - geleid bezoek aan Citadel buitenwandeling Citadel en parfumerie- atelier, Route Merveilleuse 60, 5000 Namen: - 4 EUR per persoon x 100 p. x 8 = EUR - 3 EUR per persoon x 100 p. x 8 = EUR Totaal: EUR (incl. btw) - middagmaal (broodmaaltijd) in restaurant Les Tanneurs, Rue des Tanneurs 13, 5000 Namen: 8 EUR per persoon x 100 p. x 8 = EUR (incl. btw, per 25 deelnemers 1 deelnemer gratis) - keuzeprogramma: - geleid bezoek tuinen van Annevoie: 7 EUR per persoon x 100 p. x 8 = EUR + 4 gidsen per reis aan 50 EUR per gids: 200 EUR x 8 = EUR - Totaal: maximum EUR (incl. btw) - geleide historische stadswandeling in Namen: 4 EUR per persoon x 100 p. x 8 = EUR (incl. btw) - avondmaal in Salons De Romree, Beiaardlaan 31, 1850 Grimbergen: 55 EUR per persoon x 100 x 8 = EUR EUR (12 % btw) = EUR. Artikel 3 akkoord te gaan met het feit dat zodra het programma goedgekeurd is een onderhandelingsprocedure opgestart wordt voor het busvervoer van de personeelsreizen door de dienst logistiek, die het bestek en het offerteformulier in een latere collegezitting zal voorleggen. Ruimte, milieu en economie. Dienst milieu. Instap in de derdebetalersregeling van het Blue-bike fietsuitleensysteem: agendering gemeenteraad - aanvraag voor extra fietsuitleenpunt ter hoogte van het Waasland Shopping Center akkoord te gaan met de instap in de derdebetalersregeling van het Blue-bike fietsuitleensysteem, waarbij de kostprijs van een ontlening voor de gebruiker wordt teruggebracht van 3 EUR naar 1 EUR (opleg van 1 EUR door de stad en 1 EUR door de Vlaamse overheid). 23

24 De overeenkomst met Blue-mobility nv omtrent de instap in de derdebetalersregeling zal op 29 mei 2015 ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Voor de derdebetalersregeling wordt jaarlijks een budget van EUR uitgetrokken. door Blue-mobility nv de mogelijkheid te laten onderzoeken voor de inplanting van een extra Blue-bike fietsuitleenpunt ter hoogte van het openbaarvervoersknooppunt Waasland Shopping Center. Indien voldaan wordt aan de nodige voorwaarden omtrent het aantal vervoersbewegingen ter hoogte van het Waasland Shopping Center neemt De Lijn de kosten voor de installatie van het extra fietsuitleenpunt volledig op zich. Ruimte, milieu en economie. Dienst milieu. Ondersteuning Scholengemeenschap Sint-Nicolaas voor aanstellen energiecoach een energiecoach voor Sint-Niklase scholen te financieren in functie van de effectieve loonkost met ,99 EUR in 2016 en EUR in 2017, 2018 en De energiecoach zal tewerkgesteld worden door de Scholengemeenschap Sint-Nicolaas. Ruimte, milieu en economie. Dienst milieu. Besteding dekkingsbijdrage aan MIWA 2014 de minderuitgave van de dekkingsbijdrage 2014 aan MIWA, t.w.v EUR te besteden aan: 1) de gratis bedeling van plantjes op 9 juli 2015 in het kader van de zomeractie op de marktdag (6.000 EUR); 2) de uitbreiding van de compostvloer en de aanleg van een TOP op de site van de serres ( EUR); 3) de prefinanciering voor de aankoop van ondergrondse afvalcontainers voor de Clementwijk2 ( EUR). De besteding van de overige EUR zal opnieuw worden voorgelegd aan het college. 24

25 Ruimte, milieu en economie. Dienst ruimtelijke planning. Ontwerp provinciaal rup Reconversie verblijfsrecreatie Stekene en Sint-Gillis-Waas fase 2: advies: agendering gemeenteraad volgend besluit voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 29 mei 2015: De gemeenteraad beslist vermits er geen negatieve gevolgen te verwachten zijn voor het grondgebied van Sint-Niklaas zich niet verder inhoudelijk uit te spreken over het dossier ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Reconversie verblijfsrecreatie Stekene en Sint- Gillis-Waas fase 2. Ruimte, milieu en economie. Dienst ruimtelijke planning. Ontwerp provinciaal rup Reconversie verblijfsrecreatie fase 1d Z-vormige bosstructuur: advies: agendering gemeenteraad volgend besluit voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 29 mei 2015: De gemeenteraad beslist een gunstig advies uit te brengen over het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Reconversie verblijfsrecreatie fase 1d Z-vormige bosstructuur te Sint- Niklaas en Beveren. Ruimte, milieu en economie. Dienst ruimtelijke planning. Stadsvernieuwingsproject Stationsomgeving Noord: goedkeuring masterplan en aanvraag projectsubsidie principieel akkoord te gaan met het masterplan Stationsomgeving Noord. in te gaan op de suggestie om een financiële, technische en mobiliteitsstudie uit te voeren. Artikel 3 een toelichting te geven over het masterplan aan de gecoro en de gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing in juni

26 Artikel 4 een aanvraagdossier voor projectsubsidie in te dienen voor het stadsvernieuwingsproject Stationsomgeving Noord. Ruimte, milieu en economie. Dienst stedenbouw. Verkavelingen: Heritage Real Estate: Sparrenhofstraat: tracé, aanleg en uitrusting wegenis: vaststelling: agendering gemeenteraad kennis te nemen van de aanvraag van Heritage Real Estate, Kapellestraat 117 te 8020 Oostkamp, tot het verkavelen van een grond in 21 loten, Sparrenhofstraat te Sint-Niklaas, sectie B nr. 290 c², e², 311, en de bezwaren deels te weerleggen en deels bij te treden op basis van het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, en het ontwerp te agenderen voor de zitting van de gemeenteraad van 29 mei Ruimte, milieu en economie. Dienst huisvesting. Paterssite: vragen tot tijdelijk gebruik kerk kennis te nemen van de noodzakelijke aanpassingswerken om de kerk op de Paterssite ter beschikking te stellen aan culturele verenigingen van de stad en opdracht te geven om deze werken uit te voeren. toestemming te geven om de kerk op de Paterssite ter beschikking te stellen: - op mei 2015 voor de tentoonstelling van de kunsthumaniora Koninklijk Atheneum; - op 1, 8, 15 en 22 augustus 2015 voor Ciné Leopold (afhankelijk van de weersomstandigheden). Artikel 3 dat in de toekomst elke aanvraag voor gebruik van de kerk op de Paterssite individueel aan het college moet worden voorgelegd. 26

27 Ruimte, milieu en economie. Dienst patrimonium en landbouw. Europark-Zuid 7c: gedeeltelijke verhuur: principieel akkoord: agendering gemeenteraad ingevolge artikel 11 van de verkoopakte d.d. 28 oktober 1998 er principieel mee akkoord te gaan dat SDW nv, met maatschappelijke zetel gelegen Nieuwkerkenstraat 100, 9100 Nieuwkerken, eigenaar van het onroerend goed gelegen Europark-Zuid 7c, 9100 Sint-Niklaas, zijn eigendom deels verhuurt als kantoorruimte. SDW nv is hierbij, ingevolge artikel 12 van de verkoopakte, verplicht aan de huurders kennis te geven van de door de stad opgelegde voorwaarden opgenomen in de verkoopakte, deze in de akte van verhuring in te lassen en van hen de verbintenis te eisen zich te gedragen naar alle persoonlijke verplichtingen erin vervat. deze aangelegenheid voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 29 mei Ruimte, milieu en economie. Dienst openbare werken. Gebiedsontwikkeling: groendienst - site serres opdracht te geven aan de technische dienst om een bouwaanvraag in te dienen en een bestek op te maken voor: - het slopen van de grote serres van de groendienst; - het uitbreiden van de compostvloer tot aan het containerveld (fase 1); - het inrichten van een TOP (tijdelijke opslagplaats), en na goedkeuring van de bouwaanvraag zo snel mogelijk over te gaan tot uitvoering van de werken. aan alle externe instanties die groenafval aanvoeren op de compostvloer vanaf juni 2015 het tarief aan te rekenen dat vermeld is in het retributiereglement. Artikel 3 kennis te nemen van de mogelijke langetermijnmaatregelen die de verwerking van materialen op de site van de compostwerf verder optimaliseren. 27

28 Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst evenementen en plechtigheden. Budget en concept Sint- Niklaas Wintert: goedkeuring het budget en het concept van Sint-Niklaas Wintert 2015 goed te keuren. de afsprakennota kerstmarkt Grote Markt 2015 goed te keuren. Artikel 3 de opdracht voor de kerstchalets toe te wijzen aan de firma All-events bvba, Schatting 64, 8210 Zedelgem, voor een bedrag van EUR ,50 EUR (21 % btw) = ,50 EUR. Artikel 4 de opdracht voor de muziekkiosken toe te wijzen aan de firma Duurt en Co, 2e Schansstraat te XP Rotterdam, Nederland, voor een bedrag van EUR + 561,75 EUR (21 % btw) = 3.236,75 EUR. Cultuur, vrije tijd en onderwijs. Dienst openbare werken. Stedelijk zwembad Sinbad: inrichten gelijkvloers linkervleugel: stopzetting huidige procedure de huidige procedure voor het inrichten van het gelijkvloers van de linkervleugel van Sinbad stop te zetten en op een later tijdstip de aangepaste gunningsvoorwaarden en -wijze vast te stellen, waarna een nieuwe procedure zal opgestart worden. De voorzitter sluit de zitting om uur. Namens het college van burgemeester en schepenen: In opdracht: Johan Verhulst stadssecretaris Lieven Dehandschutter burgemeester-voorzitter 28

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 10-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 18 mei 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 18 mei 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 18 mei 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 februari 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 februari 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 februari 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== 1. Renovatie van cc Het SPOOR - studieopdracht. Goedkeuren bestek, raming (77.272,72 euro +

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 11-09-2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 11-09-2014 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== 1. Aanstelling vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur Imog en Algemene Vergadering WIV naar

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 15 SEPTEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 15 SEPTEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 15 SEPTEMBER 2015. ===================================== Juridische dienst 1. Voorstelling en kennismaking nieuwe zonechef

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 29 mei 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 29 mei 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-05-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 juni 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 juni 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 juni 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter Mevrouw

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 9 JUNI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 9 JUNI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 9 JUNI 2015. ===================================== DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN Milieu 1. Groepsaankoop spouwmuurisolatie.

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 september 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 september 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 september 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 21 APRIL 2014. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 21 APRIL 2014. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 21 APRIL 2014. ===================================== 1. Uitbreiden van Centrumschool en Academie Muziek, Woord en Dans met

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 05-06-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 05-06-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 08-02-2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 08-02-2012 Dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 12 januari 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 12 januari 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 12 januari 2015 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter Mevrouw

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 september 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 september 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 september 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter Mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

OCMW-raad van 25 oktober 2012

OCMW-raad van 25 oktober 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015 20.00 uur AGENDA OPENBAAR FINANCIËN 1. Stad Aarschot: budgetwijziging 1-2015 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019 2. Politiezone Aarschot: begrotingswijziging 1-2015

Nadere informatie

GEMEENTERAAD TOEGELICHT VOORSTEL VAN BESLISSING (bijlage bij de agenda ingevolge art. 21 gemeentedecreet) Korte toelichting

GEMEENTERAAD TOEGELICHT VOORSTEL VAN BESLISSING (bijlage bij de agenda ingevolge art. 21 gemeentedecreet) Korte toelichting DATUM : 22 maart 2010 GEMEENTERAAD TOEGELICHT VOORSTEL VAN BESLISSING (bijlage bij de agenda ingevolge art. 21 gemeentedecreet) DAG- ORDE Korte toelichting 1 Opheffing politiereglement tijdens de wekelijkse

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 juli 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 juli 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 juli 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 9 DECEMBER 2014. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 9 DECEMBER 2014. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 9 DECEMBER 2014. ===================================== DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN Grondgebiedszaken - Management 1. Verslag van de Beperkte Mobilteitscommissie

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT Zoutleeuw, 21 november 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 30 juni 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 30 juni 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 30 juni 2014 Aanwezig: Mevrouw Sofie Heyrman, schepen; mevrouw Annemie Charlier, schepen;

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 16 JUNI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 16 JUNI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 16 JUNI 2015. ===================================== Personeel 1. Eventuele beëindiging arbeidsovereenkomst. Oproeping naar de hoorzitting. Juridische

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname.

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname. OCMW Waasmunster RD 2012/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 19 september 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Sociale kruidenier

Nadere informatie

DIRECTIECOMITÉ BESLISSINGEN

DIRECTIECOMITÉ BESLISSINGEN DIRECTIECOMITÉ BESLISSINGEN 22 APRIL 2015 A = AANWEZIG VO = VERONTSCHULDIGD AFW = AFWEZIG NAAM ORGANISATIE / FUNCTIE STATUS Luc Vanparys voorzitter A Kris Declercq ondervoorzitter A Eric De Keyser ondervoorzitter

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 11 mei 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 11 mei 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 11 mei 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 30 maart 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 30 maart 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 30 maart 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Dit is het reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken.

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 april 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 april 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 april 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 10 augustus 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 10 augustus 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 10 augustus 2015 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, schepen; mevrouw Sofie Heyrman,

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Dagorde Zitting van 6 oktober 2014 VINCENT VAN QUICKENBORNE Communicatie en Recht 1 2014_CBS_02280 Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst - Overweging tot

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. ===================================== 1. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Activiteitenkorrels

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 december 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 december 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 december 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter Mevrouw

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 16 DECEMBER 2014. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 16 DECEMBER 2014. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 16 DECEMBER 2014. ===================================== DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 1. Onderhoud en heraanleg wegen 2015 - Deel 1 : Kapelstraat,

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 23/08/2012

Vergadering schepencollege van 23/08/2012 Vergadering schepencollege van 23/08/2012 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Pauly Marina, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Thewissen Francine, Secretaris, wd Laat zich verontschuldigen

Nadere informatie

OCMW-raad van 26 februari 2015

OCMW-raad van 26 februari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Zaventem, 15 juni 2007. M. / Mw. wordt, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, die zal plaatsgrijpen

Nadere informatie

De voorzitter deelt mee dat punt 11 wordt afgevoerd omdat het document nog onvolledig was.

De voorzitter deelt mee dat punt 11 wordt afgevoerd omdat het document nog onvolledig was. OCMW-raad van 25 oktober 2012 Aanvang van de zitting om 19.03 uur aanwezig : Jef Foubert, voorzitter Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Marc Van de Velde (tot en met punt 18), Antoine

Nadere informatie

Specifieke gebruiksvoorwaarden

Specifieke gebruiksvoorwaarden Specifieke gebruiksvoorwaarden M a t e riaal DIPOD en het verbruik van energie. Hoofdstuk 1: Voorwerp van verhuur Het college van burgemeester en schepenen wenst het verenigingsleven ten volle te ondersteunen.

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 21 september 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 21 september 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 21 september 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraag:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de renovatie

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 14 juli 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 14 juli 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 14 juli 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter Mevrouw

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 21 augustus 2014. 3.023.830,78-0,00 Netto vastgestelde rechten Vastgelegde uitgaven

Toelichting gemeenteraad van 21 augustus 2014. 3.023.830,78-0,00 Netto vastgestelde rechten Vastgelegde uitgaven Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 21 augustus 2014. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 23 juni 2014. Toelichting: De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT 1 Zoutleeuw, 15 mei 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Zaventem, 19 januari 2007. M. / Mw. wordt, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, die zal plaatsgrijpen

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 28 augustus 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Luc Haine, Marc Verheyen,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 januari 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 januari 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 januari 2015 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter Mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 11 augustus 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 11 augustus 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 11 augustus 2014 Aanwezig: Mevrouw Christel Geerts, schepen-voorzitter mevrouw Sofie

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 1 oktober 2013 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in

Nadere informatie

Directiecomité Beslissingen van de vergadering op 08-01-2014

Directiecomité Beslissingen van de vergadering op 08-01-2014 baron ruzettelaan 35 8310 Brugge tel 050 36 71 71 fax 050 35 68 49 e-mail: wvi@wvi.be Directiecomité Beslissingen van de vergadering op 08-01-2014 Aanwezig 9 bestuurders - voorzitter Luc Vanparys, - ondervoorzitters

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

1.1 Algemene dienstenbelasting voor de dienstjaren 2010-2013.

1.1 Algemene dienstenbelasting voor de dienstjaren 2010-2013. Toelichting GEMEENTERAAD 7 april 2010 1 FINANCIEN 1.1 Algemene dienstenbelasting voor de dienstjaren 2010-2013. Van de algemene dienstenbelasting worden vrijgesteld : de gezinnen waarvan het gezinshoofd

Nadere informatie

OCMW-raad van 26 maart 2015

OCMW-raad van 26 maart 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel Aan de leden van de gemeenteraad van en te 9200 DENDERMONDE datum 2013-02-13 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\gjc Geertje Corthals (052)25 10 09 agenda gemeenteraad

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN 1.1 Goedkeuring jaarrekening 2010 gemeente. De jaarrekening 2010, omvattende de budgettaire rekening 2010, balans, resultatenrekening,

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan U GAAT (VER)BOUWEN Als u gaat (ver)bouwen, moet u met heel

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke administratieve sancties reglement

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Bogaert Tom Jules Moretuslei 342 2610 WILRIJK uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie