DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN"

Transcriptie

1 DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : Autohuis J. Middeldorp B.V. Berkelseweg AK Bergschenhoek Faillissementsnummer : C/10/13/962 F Datum uitspraak : 17 september 2013 Curator : mw. mr. M.G. van den Boogerd R-C : mr. W. Reinds Activiteiten onderneming : garage, in- en verkoop van occasions Omzetgegevens : 2013: EUR (cfm. liquiditeitsoverzicht, t/m 31 juli) 2012: EUR (cfm. liquiditeitsoverzicht) Personeel gemiddeld aantal : 6 Verslagperiode : 17 tot en met 30 september 2013 Gerealiseerd actief : EUR 548,81 Saldo boedelrekening : EUR 548,81 Bestede uren in verslagperiode : 14 uren en 6 minuten Bestede uren Totaal : Idem Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder van gefailleerde is de heer P.N. Middeldorp. Het volledige aandelenkapitaal wordt gehouden door P.N. Middeldorp Holding B.V. De heer P.N. Middeldorp is enig aandeelhouder en tevens bestuurder van laatstgenoemde vennootschap. 1.2 Winst en verlies : 2013: EUR verlies (cfm. liquiditeitsoverzicht, t/m 31 juli).

2 : EUR verlies (cfm. liquiditeitsoverzicht). 1.3 Balanstotaal : 2013: onbekend. 2012: onbekend. 1.4 Lopende procedures : Nog niet van gebleken. 1.5 Verzekeringen : Gefailleerde hield de gebruikelijke verzekeringen aan. Deze zijn zoveel mogelijk per faillissementsdatum beëindigd. 1.6 Huur : De huurovereenkomst ter zake de bedrijfsruimte aan de Berkelseweg 17 te Bergschenhoek is ruim een maand voorafgaand aan het faillissement door de rechter ontbonden. Op 5 september 2013 heeft gefailleerde de sleutel ingeleverd en het pand verlaten. De achterstallige huur tot en met augustus 2013 bedroeg EUR ,00. Zie ter zake de nog in de bedrijfsruimte aanwezige activa ook Oorzaak faillissement : Het faillissement is aangevraagd door diverse pensioenfondsen uit hoofde van vorderingen met een totaal beloop van EUR ,62. Op de dag van de faillietverklaring heeft de curator een bezoek gebracht aan de bedrijfsruimte aan de Berkelseweg 17 te Bergschenhoek, welke zij verlaten aantrof. Na telefonisch contact te hebben gehad met de directie heeft nog diezelfde middag een bespreking plaatsgevonden op diens privéadres. Tijdens deze bespreking kwam als reden voor het faillissement naar voren de aanhoudende economische crisis en daarmee gepaard gaande terugloop in omzet, in combinatie met hoge kosten als gevolg van langdurig zieken.

3 - 3 - De curator zal nog eigen onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement doen en daar, waar nodig, in komende verslaglegging op terugkomen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Volgens het Handelsregister: 11; feitelijk waren er per datum faillissement nog zes werknemers in dienst, waaronder de directie. 2.2 Aantal in jaar voor faill. : Onbekend. 2.3 Datum ontslagaanzegging : 18 september : Ontslagaanzegging personeel, diverse contact UWV inzake loongarantieregeling e.d. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom. 3.2 Verkoopopbrengst : N.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek : N.v.t. 3.4 Boedelbijdrage : N.v.t. : Geen. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : De volledige inrichting van de werkplaats zou zich nog op locatie aan de Berkelseweg 17 te Bergschenhoek moeten bevinden. De eigenaar van het pand heeft nog geen medewerking willen verlenen aan inventarisatie c.q. inspectie daarvan door de curator. Zodra de curator hiertoe in de gelegenheid is gesteld, zal het verkooptraject worden opgestart.

4 - 4 - Op de parkeerplaats bij de bedrijfsruimte is een Audi 80 aangetroffen die ten name van gefailleerde geregistreerd is. De curator heeft deze aan diverse opkopers te koop aangeboden. 3.6 Verkoopopbrengst : Nog nihil. 3.7 Boedelbijdrage : N.v.t., zie Bodemvoorrecht fiscus : Ja, want deels bodemzaken. : Overleg eigenaar bedrijfsruimte, inname Audi 80, benaderen en onderhandelen opkopers e.d. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Afgezien van wat losse onderdelen die in de 3.10 Verkoopopbrengst : Nog nihil Boedelbijdrage : N.v.t., zie 5.3. werkplaats moeten liggen, zou er geen voorraad van noemenswaardige omvang aanwezig zijn. De curator kan dit pas controleren zodra zij toegang heeft verkregen tot de werkplaats. Eventueel aangetroffen voorraad zal tegelijk met de overige bedrijfsmiddelen worden verkocht. : Nog (vrijwel) geen. Andere activa 3.12 Beschrijving : Afgezien van de handelsnaam, zijn geen overige 3.13 Verkoopopbrengst : Nog nihil. activa aangetroffen. : Geen. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : De debiteurenadministratie werd handmatig bijgehouden en is nog niet volledig op juistheid gecontroleerd (zie in dat kader ook 7.1). Uit de administratie lijkt op dit moment een openstaande saldo van EUR 6357,36 te volgen. De betreffende debiteuren zijn aangeschreven

5 - 5 - en is verzocht op de boedelrekening te betalen. Uit de eerste reacties lijkt te volgen dat een groot deel van hen al betaald heeft. 4.2 Opbrengst : Nog nihil. 4.3 Boedelbijdrage : N.v.t., zie 5.3. : Inventarisatie, bestuderen stukken, mailing en diverse contacten debiteuren e.d. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Gefailleerde hield rekeningen aan bij de ABN AMRO Bank en de ING bank. De rekening bij de ABN AMRO Bank vertoonde per faillissementsdatum een positief saldo van EUR 548,81. Dit bedrag is overgeboekt naar de boedelrekening. De rekening die door gefailleerde bij de ING Bank werd aangehouden beliep per datum faillissement een debetsaldo van EUR 78,26. Dit bedrag is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. 5.2 Leasecontracten : Gefailleerde leasde een water- en koffiemachine van BNP Paribas Leasing Solutions N.V. De curator heeft de betreffende contracten opgezegd. 5.3 Beschrijving zekerheden : Geen van beide betrokken banken heeft zekerheden gevestigd ten aanzien van mogelijke debetstanden op de door gefailleerde aangehouden rekeningen. 5.4 Separatistenpositie : N.v.t. 5.5 Boedelbijdragen : N.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Enkele crediteuren hebben een beroep gedaan op een door hen bedongen eigendomsvoorbehoud. De curator handelt deze met behulp van de directie af.

6 Reclamerechten : Er hebben zich geen crediteuren met reclamerechten gemeld. 5.8 Retentierechten : Er hebben zich geen crediteuren met retentierechten gemeld. : Inventarisatie bancaire positie, contact banken, afwikkeling eigendomsvoorbehouden e.d. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : De activiteiten van gefailleerde lagen per datum faillissement feitelijk al stil, zodat van een voortzetting daarvan geen sprake is geweest. 6.2 Financiële verslaglegging : N.v.t. : Geen. Doorstart 6.3 Beschrijving : Aangezien de activiteiten van gefailleerde reeds vóór datum faillissement stillagen, is een doorstart ook niet aan de orde. 6.4 Verantwoording : N.v.t. 6.5 Opbrengst : N.v.t. 6.6 Boedelbijdrage : N.v.t. : Geen. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De administratie is vanaf 1 september/oktober 2011 niet meer boekhoudkundig verwerkt. De curator heeft van de directie diverse mappen met fysieke documenten in ontvangst genomen, waaronder in- en uitgaande facturen, bankafschriften e.d. De curator zal op een later tijdstip onderzoeken in hoeverre op voornoemde wijze aan de boekhoudplicht voldaan is.

7 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen over de jaren 2010 en 2011 waren per datum faillissement nog niet gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Niet vereist. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Gelet op de oprichtingsdatum en de huidige stand van de jurisprudentie: niet relevant. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Nog in onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen : Nog in onderzoek. : Inventarisatie en eerste onderzoek administratie. 7.7 Garantstellingsregeling Garantstelling : Nee Bedrag : EUR 0, Verstrekt d.d. : N.v.t. : Geen 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Salaris curator, UWV: PM. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : EUR , Pref. vord. van het UWV : Nog niet bekend. 8.4 Andere pref. crediteuren : Nog niet bekend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : EUR 8.886, Verwachte wijze van afwikkeling : Nog onbekend, mede afhankelijk van de met verkoop van de bedrijfsmiddelen te realiseren actief, het verloop van de debiteurenincasso en de omvang van de boedelschulden. : Verificatie crediteuren. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog onbekend. 9.2 Plan van aanpak : Inventarisatie en verkoop bedrijfsmiddelen, debiteurenincasso, nader onderzoek naar

8 - 8 - oorzaken en achtergronden faillissement en eventuele vervolgstappen. 9.3 Indiening volgend verslag : Medio januari Status van dit openbare verslag : Dit openbare verslag is gebaseerd op de informatie die de curator in de afgelopen verslagperiode heeft ontvangen. Aanvullende informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat de in dit verslag opgenomen feitelijke en financiële gegevens op enig moment aangepast kunnen worden. Aan de inhoud van dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. : Zie 9.2. Rotterdam, d.d. 15 oktober 2013 mr. M.G. van den Boogerd, curator

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 januari 2015 Gegevens onderneming : Bouwen

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITAAL INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITAAL INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITAAL INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 8 oktober 2010 Gegevens onderneming : Uitzendbureau

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 1. Algemeen Mr. A. Koene Curator: Datum uitspraak: NL:Tz:00000004o9:Fool F.16/1 5/380 Insolventienummer: R-C Mr. L. Kuiper 1905-2015 Toezichtzaaknummer: Pagina 1 van 7 Aandelenbeheer De Eijckenhorst is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 mei 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 mei 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 mei 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 5 Datum: 28 maart 2013 Gegevens gefailleerde: Datum faillissement: 2 november 2010 Bewindvoerder/curator: mr. J.P. Davids

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 Gegevens onderneming : Synchronicity/Design B.V., gevestigd te (2012 NH) Haarlem aan de Wagenweg 98 zwart Insolventienummer : F12/533

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 april 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604)

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 de openbare verslag Datum 8 juli 2011 Gegevens onderneming V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) Faillissementsnummer 11/75 F Rb Breda

Nadere informatie