JAARVERSLAG Tennisvereniging Tanthof Delft

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013. Tennisvereniging Tanthof Delft"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Mei 2014 Tennisvereniging Tanthof Delft Straat van Malakka 74 Inschrijving Handelsregister 2622 KM Delft K.v.K. Haaglanden Nr ING t.n.v. TV Tanthof Delft

2 Inleiding In dit jaarverslag 2013 is in hoofdlijn het jaar beschreven van activiteiten en ontwikkelingen binnen onze tennisvereniging. Puntsgewijs zal beknopt het afgelopen jaar worden beschreven ten aanzien van de belangrijkste onderwerpen/activiteiten. Verderop in dit verslag vindt u de verslagen van de diversen commissies. Vrijwilligers Binnen elke vereniging zijn vrijwilligers van groot belang. Als bestuur van de tennisvereniging zijn wij dan ook bijzonder trots op onze leden die hun steentje meer dan bijdragen aan het succes van deze vereniging. Wij willen dan ook als bestuur maar ook namens de leden iedereen heel hartelijk bedanken voor ieder zijn inzet en bijdrage het afgelopen jaar. Vrijwilligers coördinator Met trots wil ik graag in dit verslag melden dat we in 2013 Wim Kroon bereid hebben gevonden om de functie van vrijwilligers coördinator op zich te nemen. De hoofdtaak van deze coördinator is het planmatig aandacht besteden aan de vrijwilliger binnen onze vereniging. Ben je benieuwd hoe Wim hier invulling aan geeft? Kijk dan eens op ons prikbord of voer een gesprekje met Wim! Clubhuis commissie Het zal niet onopgemerkt zijn maar er is weer een volwaardige clubhuis commissie actief. Met veel enthousiasme wordt er door deze commissie hard gewerkt om alles wat binnen ons clubhuis gebeurt onder handen te nemen. Zo hebben zij een voorstel uitgewerkt voor een stukje modernisering van de bar welke in 2014 zal worden gerealiseerd en hebben zij een aantal wijzigingen in het assortiment doorgevoerd om zo nog meer te kunnen voldoen aan de behoeftes van de leden. Heb je ideeën, wensen, suggesties, neem contact op met de clubhuis commissie! Aantal leden Op stond de teller op totaal 260 leden. Eind 2012 hadden we nog 271 leden. De trend naar beneden is helaas verder ingezet het afgelopen jaar. Wij zullen met elkaar onverminderd hard moeten werken om het aantal leden weer te laten groeien. Ook de komende jaren zal onze energie moeten gaan zitten in het binnen halen van nieuwe leden maar ook in het behouden van leden. Zijn er goede ideeën en/of wil je je hiervoor inzetten neem dan even contact op met Wim kroon. Goed bestuur Mede ingegeven door een programma van de KNLTB wat heet besturen met een visie hebben we naar een aantal vraagstukken gekeken waar je als bestuur tegen aanloopt. Eén van de conclusies die we getrokken hebben is dat we als bestuur te weinig besturen en teveel aan het managen zijn. De focus van het bestuur ligt teveel op de dagelijkse gang van zaken en te weinig op lange termijn doelen. Voor de operationele activiteiten werken we juist met het principe van commissies. De commissies zijn verantwoordelijk voor uitvoering van alle structurele dagelijkse maar ook jaarlijkse (als voorbeeld ons open toernooi) activiteiten. Naast deze verantwoordelijkheid hebben ook alle leden (los van de commissies) de verantwoordelijkheid om onze vereniging levend te houden. Vanaf 2014 zullen we als bestuur meer ruimte geven aan eigen inbreng van commissies maar ook vanuit de leden zelf. Heel concreet houdt dit in dat de commissies vanuit het bestuur kaders (budget, doelen) krijgen waarbinnen zij zelf de ruimte hebben om met de commissie leden te bepalen hoe zij deze doelen gaan realiseren. Ook leden die niet in een commissie zitten maar het wel belangrijk/leuk vinden om zaken te organiseren, denk aan onze klaverjasavonden of zaken die je nog mist of graag anders

3 geregeld wilt hebben, krijgen veel meer ruimte om hier zelf invulling aan te kunnen geven. Ik vertrouw erop dat we met de nieuwe weg die we inslaan als bestuur weer een stapje verder zetten in een vereniging van en voor de leden. Laten we met elkaar zorgen voor een mooie, leuke, moderne en gezellige vereniging waar we nog jaren met veel plezier elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar kunnen tennissen en kunnen genieten van andere activiteiten. Peter Keemink Voorzitter Tennis Vereniging Tanthof Delft. Peter van der Knaap Penningmeester Jos van der Aa Secretaris

4 JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE Samenstelling De samenstelling van de jeugdcommissie zag er in 2013 als volgt uit: Marian Hannewijk (voorzitter) Mariska van Diem Rene van Puffelen Samira Ouddouche Algemeen Er werd 8 keer vergaderd. Er waren ook vergaderingen met andere commissies. Tijdens de clubwedstrijden voor de jeugd was er een ouder informatie bijeenkomst. Eind 2012 hadden we 43 Jeugdleden, eind 2013 hadden we 54 jeugdleden. Jeugdbeleidsplan Er is een nieuw beleidsplan ( ) gemaakt, een plan met daaraan gekoppelde actiepunten om de vereniging voor de actieve jeugdleden uitdagend genoeg te houden, om de overige jeugdleden meer bij de vereniging te betrekken, en nieuwe jeugdleden te werven en te behouden. Uitwisseling met DTB Op 10 Maart heeft een mixteam en een meisjesteam van DTB bij ons op t park wedstrijden gespeeld tegen onze teams. Dit was een leuke voorbereiding voor de competitie. Bijeenkomst 12+ jeugdleden Deze jeugdleden kregen de kans om vragen te stellen en activiteiten werden geëvalueerd. Er werd ook aandacht besteed aan t verbeteren van de communicatie. Trainingen/tennislessen/overleg met de tennisleraar Ramon de Vries Ook dit jaar heeft Ramon de Vries alle tennislessen verzorgd. Dit jaar zijn de tennislessen weer gesplitst in zomer en winterlessen. Bij de voorjaar/zomerlessen kregen 34 jeugdleden les en voor de winterlessen 36. Ad blom en Bert van Holst verzorgde op vrijdagavond een taktiektraining voor competitiespelers. De jeugdcommissie heeft 2 x samen met de technische commissie overlegd/ geëvalueerd met Ramon over de gang van zaken, verder heeft de jeugdcie. regelmatig informeel overlegd. Jeugdsubsidie In dit jaar werd er voor de winterlessen jeugdsubsidie van de vereniging gegeven, aan jeugdleden die geselecteerd werden voor deelname aan de KNLTB jeugdcompetitie. Er is subsidie ontvangen van de Gemeente Delft voor deelname aan het Brede Schoolproject 2013 (voor basisscholieren) Schooltennis Dit jaar hebben we meegedaan aan het Brede School project, dit is een naschoolse activiteit voor basisscholieren, georganiseerd door de Gemeente. 56 kinderen kregen 5 kennismaking tennislessen van Ramon. 7 kinderen zijn lid geworden. Mentortennis Dit jaar kregen 7 jeugdleden mentor les van 4 seniorleden. Dankzij de inzet van senior leden konden 7 jeugdleden 1 keer per week extra hun tennisslagen oefenen. Dit bevordert het spelniveau van de pupil en integratie tussen jeugd en senioren.

5 Clubkampioenschappen In Maart hebben 25 jeugdleden meegedaan aan de jeugdclubkampioenschappen.er werden enkel- en dubbelspelen gespeeld. Er was een A categorie en B categorie. De clubkampioenen waren : Lindy Kok en Patrick vd Knaap, zij wonnen de wisselbeker. In de B categorie won Nienke Goeman en Dirk van Leipsig. KNLTB competitie In het voorjaar deden er 2 teams mee. Een woensdagmiddag mixteam speelde in de eerste klasse gemengd t/m 13 jaar (2 e plaats). En op zaterdagochtend speelde een meisjesteam (1 e klasse district) zij werden 7e. Herfstcompetitie: jongensteam : jongens t/m 17 Open klasse en een meisjesteam t/m 17 jaar open klasse. De 2 teams speelden op zondag. Open dag en Open dag Tanthof Enkele commissieleden en jeugdleden deden hieraan mee. Mini en Maxi toernooi Op 8 September deden 16 koppels (jeugdlid en papa of mama, seniorlid met zoon of dochter) mee aan dit toernooi. Er waren 3 categorieën. De wisselbekers werd gewonnen door Evelien en Walter (beginners) en Piet en Joëlle (halfgevorderden) en Lindy en Remy (Gevorderden). Introduktie nieuwe jeugdleden Groepjes nieuwe jeugdleden kregen gedurende het jaar een introduktie. Woensdagmiddagtossen De jeugdcommissie verzorgde op een aantal woensdagmiddagen een extra trainingsmogelijkheid voor jeugdleden. Er maakten gemiddeld 5 jeugdleden hiervan gebruik. Halloweentoernooi Er deden 21 kinderen mee aan dit leuke griezelige toernooi. Wintercompetitie We hadden in de wintermaanden gemiddeld 12 deelnemers, voornamelijk beginners. Er kon 6 zondagmiddagen gespeeld worden. Deze competitievorm bevordert het spelplezier, het oefenen van de tennisslagen en het wedstrijdtennis en de betrokkenheid tussen de huidige jeugdleden. Nieuwsbrief en website Iedere 5 a 6 weken stuurt de jeugdcommissie Nieuwsbrieven per naar alle jeugdleden als extra informatievoorziening over geplande activiteiten. De inschrijving voor activiteiten gaat ook via het adres van de jeugdcommissie: Op onze website: een jeugdrubriek foto s en informatie. De jeugdcommissie.

6 JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE Samenstelling. In 2013 is de samenstelling van de TC, zoals al vele jaren ongewijzigd gebleven en bestond uit: Greta Hesseling(voorzitter) Martin Boele Ad Blom Angela van der Valk. De Technische Commissie heeft zich in 2013 beziggehouden met onder genoemde activiteiten en taakvelden. Daarnaast heeft er afstemming plaatsgevonden met de jeugdcommissie en de trainer. KNLTB Voorjaarscompetitie. In 2013 hebben 13 senioren teams meegedaan aan de KNLTB-competitie. Aan de landelijke competitie op zondag heeft TV Tanthof met 3 gemengd 35+teams deelgenomen. Waarvan één in de 1 ste klasse, één in de 2 e en 1 in de 3 de klasse. Op zaterdag speelden: 3 mixteams in de 4 de klasse, een herenteam in de 2 de klasse, één in de derde klasse en 1 herenteam 35+ in eerste klasse speelden. Het herenteam 3 de klasse dat het jaar daarvoor nog gemakkelijk kampioen werd in de 4 de klasse degradeerde helaas weer uit de 3 de klasse. Op de dinsdag hebben er twee damesteams gespeeld in de 2 ste klasse. Eén damesteam is kampioen geworden en gaat dus in 2014 eerste klasse spelen. Op de donderdag speelden 1 damesteams in de hoofdklasse en één team in de 3 de klasse. KNLTB-Herfstcompetitie De belangstelling voor de herfstcompetitie blijft groeien. Daarom heeft de KNLTB nu ook de mogelijkheid geboden om op vrijdagavond Herfstcompetitie te spelen. Op de vrijdagavond heeft er een mixteam meegedaan. Op de donderdag deden 3 damesteams mee. Het eerste damesteam is kampioen geworden. Op de zaterdag drie mixteams, waarvan één in de eerste klasse en 2 in de derde klasse, 2 herenteams en 1 damesteam. Het eerste mixteam en het damesteam zijn kampioen geworden. Wintercompetitie. Door de afnemende interesse voor de wintercompetitie is in 2011 gestart met een andere vorm met als doel om de animo weer een boost te geven. De vorm die voor de dinsdag en de donderdag was bedacht, was het spelen in 2 blokken. In het eerste blok van tot uur speelden een aantal teams op twee banen 4 wedstrijden van ieder drie kwartier en in het tweede blok van tot speelden de overige teams ook weer. Het voordeel hiervan was dat niemand hoefde te wachten. Hoewel deze vorm van spelen wel is aangeslagen. neemt de belangstelling toch weer af. Op de dinsdagavond hebben nog maar 6 herenteams gespeeld en op de donderdagavond 4 damesteams. In 2013 hebben tien koppels ingeschreven voor de gemengde competitie op zaterdagmiddag. Voor singles op de zondagmiddag bleek maar minimaal interesse te bestaan en is dan ook niet doorgegaan. Competitietraining. Er blijft animo voor de gesubsidieerde training die vooraf gaat aan de competitie. Dit verslagjaar is deze training gegeven aan 6 competitieteams (ca. 25 deelnemers). Het doel hiervan van de TC is om de trainingen voor competitieteams te stimuleren waarbij het accent vooral ligt op tactiek en spelinzicht.

7 Trainer We hebben het contract dat was afgesloten met Ramon de Vries weer voor een jaar verlengd. Hij heeft ook in 2013 als zelfstandig trainer zowel de competitietraining als de individuele lessen heeft verzorgd. Met de trainer heeft in 2013 eenmaal een evaluatiegesprek plaatsgevonden samen met de JC. De technische commissie JAARVERSLAG TOERNOOICOMMISSIE Samenstelling De commissie bestond eind 2013 uit de volgende personen: Jos Straathof (voorzitter), Peter Buitendijk, Kevin Immers, Patrick van Luit, Frerik Witte en Michel Ketelaars. Algemeen Als commissie hebben wij het snerttoernooi, ck-singel, mens/ladies evening, sarah en abraham, ck-dubbel/mix en het invitatietoernooi georganiseerd. Met de kosten en uitgaven zijn wij met een positief resultaat geëindigd Is het jaar geworden waarin wij toernooi voor toernooi hebben bekeken waar wij eventueel veranderingen moeten doorvoeren. Binnen de vereniging merken wij dat er een steeds grotere doelgroep boven de 50 jaar ontstaat die minder deelneemt aan evenementen. Wij staan ook open voor positieve en negatieve kritiek en hopen dat de leden mee willen denken hoe wij de toernooien kunnen verbeteren. Dit ook te hebben vermeld in het jaarverslag van 2012 waar geen reactie van onze leden komt heeft ons doen besluiten in 2013 de toernooien te organiseren met enkele verbeteringen, zoals de wedstrijden alleen doordeweeks te laten spelen. De toernooicommissie blijft verbeteren en heeft vertrouwen in Heeft u nog suggesties dan kunt u ons altijd bereiken. De Toernooicommissie

8 JAARVERSLAG SPONSORCOMMISSIE De samenstelling van de sponsorcommissie in 2013: Marius van Vlijmen(voorzitter) Willem van der Berg Wil Groen Frans van Rheenen Jeanne Meijer Peter Keemink (per slapend) Martin Boele (tot ) Doelstelling De sponsorcommissie stelt zich ten doel om sponsoren een duidelijker plaats te geven binnen de vereniging en daardoor de sponsorinkomsten voor de vereniging structureel te verhogen. Ook wordt gestimuleerd om op basis van wederkerigheid onze sponsoren zo veel mogelijk bij activiteiten van TV Tanthof te betrekken. Nieuwe sponsorcontracten werken goed Het toepassen van de nieuwe sponsorcontracten gaat goed. Het werkt prettig voor zowel de leden van de commissie als voor de (potentiële) sponsoren. Iedereen weet exact wat er door TV Tanthof kan worden geboden en wat er als tegenprestatie wordt verwacht. Met name de langdurige relatie die tussen de partijen wordt aangegaan, biedt stabiliteit en een hechte samenwerking. Ook blijkt het op maat maken op basis van de standaard contracten goed te werken. Omzetten bestaande contracten Er zijn in 2013 geen bestaande contracten omgezet naar nieuwe contracten. Beëindigde sponsorovereenkomsten Eind 2013 is er geen nieuw contract ontstaan tussen TV Tanthof en Fiering Koeriers. Dit betekent dat Fiering koeriers na jarenlange aanwezigheid op onze banen geen officiële sponsor meer is. Wel zijn we blij dat we nog voor 2014 een aparte afspraak hebben kunnen maken voor het laten hangen van het doek op baan 5 en een bijdrage aan ons Open Toernooi voor ons jubileumjaar Wij danken Peter Fiering voor zijn jarenlange steun die soms zelfs ongemerkt plaatsvond. Ondanks dat er een vooruitzicht was op voortzetting van het contract met onze hoofdsponsor (Platinum) Concrete Projects, is dit op de valreep niet doorgegaan. Doordat het bedrijf is verkocht heeft Leen Huisman aangegeven dat het daardoor niet meer zinvol is om het contract voort te zetten. We hebben alle respect voor dit besluit en danken Leen zeer voor zijn jarenlange structurele financiële ondersteuning van onze vereniging. Wij vinden het dan ook een erg mooi gebaar dat Leen heeft aangegeven om in dit jubileumjaar toch nog eenmaal uit eigen middelen ons Open Toernooi te steunen. Ook hebben we na vele jaren trouwe aanwezigheid als adverteerder op de achterkant van onze Baselines, van Chips Away afscheid moeten nemen. Wij danken hen allen nogmaals zeer voor de bijdrage die zij aan onze vereniging hebben geleverd. Nieuwe sponsoren 2013 Stond 2012 in het teken van het mislukken van een groot sportsponsorcontract met TennisArena, 2013 is het ons gelukt om itennis Westland voor 3 jaar aan onze vereniging te verbinden. Naast diverse afspraken over af te nemen en te leveren producten, wordt er ook een jaarlijkse financiële bijdrage van 250,-- gedaan. Tot slot verzorgt itennis ook het spectaculaire prijzenpakket voor ons Open Toernooi. We heten hen van harte welkom!

9 Sponsoropbrengsten 2013 Ten opzichte van 2012 is de sponsorbijdrage in 2013 zo goed als gelijk gebleven. De sponsorinkomsten voor 2013 bedragen zo n 5.400,--. Daarnaast zijn er diverse sponsorbijdragen in natura gedaan. Wij danken alle sponsoren voor hun verbinding met onze vereniging en zullen alles in het werk blijven stellen om hen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen op ons park. Sponsorbord bij hoofdingang Sinds het voorjaar van 2013 worden alle sponsoren met een contract, met naam en logo op ons sponsorbord aan de ingang van ons park gepresenteerd. Overige sponsoruitingen In 2013 is er een geheel nieuwe webomgeving voor TV Tanthof gelanceerd. Op deze nieuwe website hebben de sponsoren de gelegenheid zich te presenteren en indien mogelijk te linken naar hun eigen webomgeving. Tot slot gaat er in 2014, op basis van zogenoemde Narrow Casting, een presentatie getoond worden van onze sponsoren op het nieuwe scherm in ons clubhuis. Activiteiten Sponsoren worden zoveel mogelijk betrokken bij onze vereniging. Bij speciale gelegenheden zullen zij specifiek worden uitgenodigd. Bij de Open Dag en het Open Toernooi 2013 is dit wederom gebeurd, mede doordat Keurslager Van Winden voor extra versnaperingen heeft gezorgd. Ook de Sponsordag 2013 was een groot succes. Door een combinatie van activiteiten op het park, was er veel leven en gezelligheid. Over de opkomst mogen we meer dan tevreden zijn. Tijdens deze bijeenkomst is ook ons sponsorbord officieel geopend. Vooruitblik 2013 We willen in 2014 alle bestaande sponsoren goed op ons park blijven presenteren. Ook hebben we goede vooruitzichten op nog meer nieuwe sponsoren. Onder ander heeft Jumbo toegezegd voor de komende drie jaar onze sponsor te willen zijn. Overzicht van al onze sponsoren en adverteerders in 2013 Naam contractant Ingangsdatum Type contact Concrete Projects 1-apr-11 Platinum contract itennis Westland new 1-apr-13 Goud contract Parkethof 1-apr-11 Goud contract Vrumona (Gatorate) 1-okt-10 Zilver contract Karlas Fietsen 1-jan-2012 Zilver contract Van Winden 1-jan-2012 Zilver contract Groenewegen 1-apr-11 Zilver (natura) La Staffa 1-nov-11 Zilver (natura) P. Vonk Rijwielen new 1-jan-2013 Zilver (natura) Casa del Sol new 1-jan-2013 Zilver (natura) Heineken nvt Sponsor Fiering nvt Sponsor Paintball nvt Sponsor VIPcode nvt Sponsor Biosoil nvt Sponsor Chips Away nvt Adverteerder De Sponsorcommissie

10 JAARVERSLAG PR COMMISSIE De commissie bestaande uit Marius van Vlijmen, Ton Lalesse, Robert Holkers en Irma Bonnamy is dit jaar 10 keer bijeen gekomen. Er zijn weer heel wat onderwerpen aan de orde geweest, waaronder: De ICT-zaken zijn vooral aangepakt door Robert en Marius, zoals het aanpassen en in gebruik nemen van de nieuwe web-omgeving. Frerik is onlangs aangehaakt om het operationele circuit op te pakken. Aan de contactpersonen van de diverse commissies zal uitleg worden gegeven over het gebruik van de website. Na het beëindigen van de Baselines is de Nieuwsbrief het medium om de leden te informeren over het wel en wee van de club. De Nieuwsbrief wordt door Ton op de website geplaatst. In juni hebben we veel energie gestoken in de Open Sportdag Tanthof, daar waren toen helaas maar weinig belangstellenden uit de wijk aanwezig. Als er opnieuw een wijkactiviteit gaat plaatsvinden, dan zullen we goed afwegen of we daarbij aanwezig willen zijn. Ook hebben we in juni o.l.v. Ramon de Vries onze eigen Opendag georganiseerd. Er hebben zich toen 8 nieuwe leden aangemeld, een mooi resultaat. De diverse publicaties in ons clubhuis hebben we nauwlettend bekeken. Met de voorgenomen aanpassing van de bar, zullen ook de publicatieborden in een nieuw jasje worden gestoken. Nuttige info zal in een ABC-map achter de bar terug te vinden zijn en daarnaast zal alle info een plekje op de website krijgen. PR en Jubileumcommissie hebben de koppen bij elkaar gestoken. Uit die samenwerking is de glossy 25 jaar TV Tanthof tot stand gekomen. Vooral Ton en Marius hebben daar hun schouders onder gezet. Ook zijn er mooie banieren aangeschaft, die voor iedereen duidelijk zichtbaar op ons parkeerterrein hangen. Wij zullen ons dit jaar verbinden aan de organisatie Pink Ribbon, met het doel daar een zinvolle bijdrage aan te leveren. Om inwoners van Delft te informeren over clubactiviteiten, zijn er diverse artikelen in de Delftse Post, Krant op Zondag en het AD verschenen. Voorafgaand aan activiteiten zijn er ook posters verspreid bij winkels, bedrijven,scholen en bij onze leden thuis. Het plan lag klaar om voorafgaand aan de competitie nieuwe shirtjes met een jubileumopdruk aan te schaffen, maar dat is door problematische levering niet gerealiseerd. In het najaar wordt de bestelling van nieuwe shirtjes opgepakt. Ons grote speerpunt voor dit jaar is de clinic. We zijn nu druk bezig met de voorbereiding en de activiteiten rond de clinic van Miriam Oremans op zaterdag 5 juli. Kortom het was een boeiend jaar. De PR commissie

11 JAARVERSLAG BEHEER EN ONDERHOUDSCOMMISSIE Samenstelling De commissie bestaat uit Jan Lukas (voorzitter), Jos van der Aa, Peter Buitendijk, Jan Mertens, Joop de Bruin, Arie Mol, Dick Immers, Anne Kronshorst, Michel Weeber, Willem Goudappel en Erik Pluimers. Activiteiten Afgelopen jaar is er 6 maal regulier onderhoud gepleegd aan banen, buitenruimte en clubgebouw. Bijna wekelijks worden door Michel en Fons de banen gesleept. Door Firma Ubbink is eenmaal grootonderhoud aan de banen uitgevoerd, waarbij ook het zand wordt ververst. Naast regulier onderhoud is tweemaal een groot onderhoudsdag georganiseerd. Naast de commissieleden zijn hiervoor ook alle leden benaderd om mee te komen helpen. Jammer genoeg heeft dit niet geleidt tot een groot aantal aanmeldingen. Slechts een aantal trouwe vrijwilligers waren bereid de onderhoudscommissie te helpen bij deze klus. Een grote onderhoudsklus is toch wel het snoeien van de coniferen aan de slootzijde geweest. Al meerdere keren was besproken dat deze coniferen gesnoeid moesten worden. Ja, maar hoe kom je daarbij. De oplossing kwam in de winter. Op een zaterdagochtend na een week vorst konden we via het ijs de sloot op om de coniferen te lijf gaan. De mannen van de onderhoudsploeg en een aantal leden met groene (bevroren) vingers stonden te popelen om met de kettingzaag aan de slag te gaan. Een week vorst bleek uiteindelijk niet genoeg en een aantal mensen zijn toch nog door het ijs gezakt. Uiteindelijk is het toch nog gelukt zie resultaat. Mannen bedankt. Andere resultaten van het grootonderhoud zijn o.a. het snoeien van de bomen op de schapenwei, het maken van een natuurlijke compostbak naast de minibaan en het planten van 1000 cotoneasters aan de Noord en zuid zijde in de taluds van de sloten. Een belangrijke actie is geweest de aanleg van het toegangscontrole system met de KNLTB pas. Het hele systeem hebben wij in eigen beheer kunnen aanleggen. Hulde aan iedereen die daaraan heeft meegewerkt. Ook bij andere clubactiviteiten heeft de onderhoudscommissie zijn diensten aangeboden, zoals bijvoorbeeld het opbouwen en afbreken van de overkapping van het terras. De Beheer- en Onderhoudscommissie

12 JAARVERSLAG CLUBHUISCOMMISSIE Samenstelling De samenstelling van de clubhuiscommissie (CC) in 2013: Ger de Graaf (voorzitter) Els van Hal Paulien Goeman Frans van Rheenen Hans van der Zwart Anne Kronshorst Wim van den Berg Algemeen De nieuwe commissie is gestart met een vergadering op 11 november Er werd 2 keer vergaderd in Activiteiten in 2013 Er is wat achterstallig onderhoud gepleegd in het clubhuis, en er zijn wat nieuwe aanschaffingen gedaan ( stofzuiger, kerstspullen, koffiemachine ). Het assortiment is kritisch bekeken en van ieder artikel is nu bekend: de inkoopprijs, verkoopprijs en de marge. Er zijn slecht lopende of dubbele producten afgevoerd en nieuwe gekomen. Er is een telling gedaan van onze magazijnvoorraad ivm. het financiële overzicht eind december. Er is een taakverdeling gemaakt tussen de CC leden Naast de clubhuiscommissie is ook een lijst met personen gemaakt die incidenteel willen helpen in het clubhuis ( Clubhuisvrijwilligers ) Vooruitblik en activiteiten in 2014 De clubcommissie verleent hulp, waar nodig, bij de Lustrum activiteiten en ook het Open Toernooi. Er zal worden gewerkt aan een verbouwing achterzijde van de bar: De sauna-look van het clubhuis en ook de tap blijft gehandhaafd. In samenspraak met de Onderhoudscommissie (Jan Lukas) is er een nieuwe opzet gemaakt en met tekeningen uitgewerkt. Deze zijn inmiddels goedgekeurd door het bestuur. Volgende stap is het maken van een goede planning om zoveel mogelijk overlast tijdens de verbouwing voor de clubdiensten te vermijden en gaan we stapsgewijs de plannen realiseren. De bestaande kassa is verbeterd, maar zal dit jaar worden vervangen door een touchscreen PC kassa. De prikborden worden vervangen door magnetische whiteboards. Ook het voorraadhok moet nog worden verbeterd qua indeling. De clubcommissie probeert weer extra catering (broodjes, frituur) te gaan verzorgen op drukke dagen. In 2014 is de Clubhuiscommissie uitgebreid met Rien Kremer (Clubdienst coördinator ) en Dick Bakker. De clubhuiscommissie

13 TOELICHTING OP DE FINANCIELE VERANTWOORDING 2013 Resultatenrekening Voor de vereniging was 2013 onverwacht toch weer een goed financieel jaar. De sponsoropbrengsten vielen hoger uit dan begroot, terwijl er ook nog een aanzienlijk bedrag aan subsidies is binnen gekomen (vanuit de gemeente is overigens aangegeven dat dit echt het laatste jaar is geweest). Daarnaast zijn een aantal uitgaven meegevallen (o.a. pr- en energiekosten). Verder waren er geen grote verschillen tussen de begroting voor 2013 en de gerealiseerde uitgaven en inkomsten. Balans Het saldo van de liquide middelen is gestegen ten opzichte van Zoals afgelopen jaar al werd besloten is er een bedrag voor het lustrum gereserveerd van ,--. Verder is besloten een bedrag van 1.500,-- te reserveren als bijdrage voor het aanschaffen van clubshirts. Begroting Begroting inkomsten Voor de contributie wordt rekening gehouden met een lichte daling van het aantal leden, dit wordt echter deels gecompenseerd door de in 2012 afgesproken aanpassing van de contributie voor het daglidmaatschap. In de begroting is rekening gehouden met extra uitgaven door de PR-commissie om onder andere door middel van het organiseren van open dagen extra leden aan te trekken. Ook door de jeugdcommissie is rekening gehouden met extra activiteiten om met name nieuwe jeugdleden aan onze vereniging te binden. Voor de kantine opbrengsten zullen in 2014 geen noemenswaardige prijsverhogingen worden doorgevoerd. Tevens zal de contributie niet verhoogd worden. Begroting uitgaven De huur die betaald wordt aan de Stichting is niet verhoogd en bedraagt voor 2014 afgerond ,--. De uitgaven voor PR-activiteiten zijn wederom hoger begroot. Het bestuur wil voldoende financiële middelen vrijmaken om daarmee nieuwe leden te werven in een poging daarmee de komende jaren tenminste een kostendekkende exploitatie te kunnen waarborgen. Besloten is om een nieuw kassasysteem aan te schaffen en om in eigen beheer een aantal verbeteringen door te voeren aan de bar, waardoor praktischer gewerkt kan worden en het geheel een moderne en verzorgde uitstraling krijgt. Tevens is besloten om de internetvoorziening (o.a. Wifi) en het netwerk te verbeteren en aan te passen voor het nieuwe toegangssysteem en de alarminstallatie. De Penningmeester

14 RESULTATENREKENING EN BEGROTING 2014 BATEN realisatie begroot realisatie begroot realisatie 80 contributie 8010 contributie inschrijfgeld introducees totaal verkopen 8100 ontvangen bankrente verkopen Bar BTW laag verkopen Bar BTW hoog kredietbeperking opbrengst kantine totaal competitie/toernooien 8310 competitiebijdragen opbrengst TOC Opbrengst open toernooi totaal bardienst 8410 bardienst totaal sponsoren/subsidies 8500 opbrengst sponsors/adv ontvangen subsidies subsidies nieuwe leden vergoeding delftplassen totaal bijzondere baten 8999 bijzondere baten totaat TOTAAL

15 LASTEN realisatie begroot realisatie begroot realisatie 40 bestuurlijke kosten 4009 vrijwilligersbeleid bestuurskosten bankkosten kosten KNLTB/sportraad kosten PR * 4060 kosten telefoon kosten clubblad representatie totaal park en gebouwen 4110 huur tennispark kosten energie kosten beveiliging kosten keuken onderhoud gebouw/baan ** 4160 gemeentelijke heffingen schoonmaakkosten totaal inkopen bar 4210 inkopen bar BTW laag inkopen bar BTW hoog kosten tapservice verschillen barafrekening totaal competitie/toernooien 4310 competitiekosten kosten techn. Commissie kosten toernooicomm kosten barcommissie kosten jeugdcommissie kosten open toernooi totaal bardienst 4410 vergoeding bardienst totaal sponsoring 4500 kosten sponsoring totaal overige kosten 4950 overige algemene kosten *** totaal winst/verlies 9999 winst of verlies totaal TOTAAL * incl. kosten open dag ** incl. extra investeringen in verbouwing bar en nieuw kassasysteem *** incl. extra investeringen in netwerk/toegangssysteem

16 Balans per 31 december 2012 ACTIVA PASSIVA liquide middelen ,97 Algemene reserves ,20 kas 75,00 Reservering Lustrum 4.000,00 ING 2.295,14 Reservering PR 3.500,00 rentemeerrekening ,83 ING Bonus Spaarrek ,00 Debiteuren 2.213,00 Terug te vorderen OB 658,50 Transitorische posten ,00 contributie ,00 Kantine voorraden 824,94 goederen 700,00 emballage 124,94 Transitorische posten ,51 Crediteuren 471,75 Huur park ,00 nog te ontvangen bedragen 1.216,51 overig 400,00 Winst ,97 Totaal ,92 Totaal ,92 Balans per 31 december 2013 ACTIVA PASSIVA liquide middelen ,74 Algemene reserves ,17 kas 0,00 Reservering Lustrum ,00 ING 1.886,10 Reservering bijdrage clubshirts 1.500,00 rentemeerrekening ,11 ING Bonus Spaarrek ,53 Debiteuren 1.901,25 Terug te vorderen OB -200,50 Transitorische posten ,60 contributie ,60 Kantine voorraden 1.489,00 goederen 1.315,00 emballage 174,00 Transitorische posten ,84 Crediteuren 598,99 Huur park ,00 nog te ontvangen bedragen 1.200,39 overig 187,45 Winst ,57 Totaal ,33 Totaal ,33

JAARVERSLAG 2014. Tennisvereniging Tanthof Delft

JAARVERSLAG 2014. Tennisvereniging Tanthof Delft JAARVERSLAG 2014 Mei 2015 versie 2.0 Tennisvereniging Tanthof Delft Straat van Malakka 74 Inschrijving Handelsregister 2622 KM Delft K.v.K. Haaglanden Nr. 40398262 015-2624589 ING 1534602 t.n.v. TV Tanthof

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2012-2013 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2013 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2011-2012 2012-2013 Voorraden Voorraad shuttles 2.299 815 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN TENNIS VERENIGING VOERENDAAL 2013

JEUGDBELEIDSPLAN TENNIS VERENIGING VOERENDAAL 2013 JEUGDBELEIDSPLAN TENNIS VERENIGING VOERENDAAL 2013 April 2013 Versie 2.0 Jeugdcommissie Jeugdbeleidsplan Tennis Vereniging Voerendaal 2013 1. Inleiding Een gezonde vereniging schenkt voldoende aandacht

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht INHOUD: Bladzijde: Balans per 31 december 2011 1-2 Staat van baten en lasten 2011 3 Toelichting op balans 4-6 OVERIGE TOELICHTINGEN Toelichting

Nadere informatie

Informatieboekje van TC Noordwijk

Informatieboekje van TC Noordwijk Informatieboekje van TC Noordwijk In dit boekje: 1.Tennis Club (TC) Noordwijk... 4 2. Het bestuur en commissies... 4 2.1 Bestuur... 4 2.2 Commissies en aanspreekpunten... 4 3. Clubhuis... 5 4. Contributie...

Nadere informatie

In de wintermaanden zijn vele dames en heren op zondagochtend actief in hun wintercompetitie.

In de wintermaanden zijn vele dames en heren op zondagochtend actief in hun wintercompetitie. FIJN DAT JE BELANGSTELLING HEBT VOOR ONZE VERENIGING. DEZE INFORMATIE IS BEDOELD OM JE KENNIS TE LATEN MAKEN MET ONZE TENNISCLUB. KOM OOK GERUST EENS EEN KIJKJE NEMEN OP DE BANEN. WE HOPEN VAN HARTE DAT

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

WINST & VERLIES REKENING AVH

WINST & VERLIES REKENING AVH WINST & VERLIES REKENING AVH OPBRENGSTEN KOSTEN werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk 2007 begroot 2007 Leden Kader Inschrijfgeld 368 875 Vergoeding trainers 14.906 23.000 Contributie Mini pupillen 311

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

TOPSPIN SPONSOR PROSPECTUS. Sponsormogelijkheden voor bedrijven

TOPSPIN SPONSOR PROSPECTUS. Sponsormogelijkheden voor bedrijven TOPSPIN SPONSOR PROSPECTUS Sponsormogelijkheden voor bedrijven TOPSPIN BOXMEER TOPSPIN is een zeer actieve tennisvereniging met meer dan 800 seniorleden en ruim 200 jeugdleden. TOPSPIN heeft 13 verlichte

Nadere informatie

Een goede sfeer bind en verbind onze leden

Een goede sfeer bind en verbind onze leden Projectplan Tennisvereniging Mijdrecht Een goede sfeer bind en verbind onze leden Opdrachtgever(s): Het bestuur van Tennisvereniging Mijdrecht Auteur(s): Rosemarie Groot (voorzitter sponsorcommissie) Datum:

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

juli 2015 Rood/oranje event met andere verenigingen Davis Cup met diverse verenigingen vanaf 11 jaar

juli 2015 Rood/oranje event met andere verenigingen Davis Cup met diverse verenigingen vanaf 11 jaar juli 2015 Evenementenoverzicht Tennisintensief week V&P Rood/oranje event met andere verenigingen Davis Cup met diverse verenigingen vanaf 11 jaar Tussen de Rivieren in Woudrichem Halloween Pietentennis

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Welkom bij TC Rijpwetering

Welkom bij TC Rijpwetering Welkom bij TC Rijpwetering 1 1. Even kennismaken TC Rijpwetering is een recreatieve tennisvereniging. De vereniging is in 1979 opgericht en is destijds gestart met 3 onverlichte mateco (=betonsoort) tennisbanen.

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Ledentevredenheidsonderzoek 4 e kwartaal 2014

Ledentevredenheidsonderzoek 4 e kwartaal 2014 Ledentevredenheidsonderzoek 4 e kwartaal 2014 In december heeft onze vereniging gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een ledentevredenheidsonderzoek te doen onder onze leden. Het onderzoek is een initiatief

Nadere informatie

Sponsorplan Tafeltennisvereniging BKS Sittard

Sponsorplan Tafeltennisvereniging BKS Sittard Sponsorplan Tafeltennisvereniging BKS Sittard Inhoudsopgave Missie, beleid en doelstellingen Visie op sponsoring Sponsormogelijkheden Hoofdsponsor Co-sponsoren Bordsponsoring in accommodatie Club van vijftig

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin Page 1 Inhoudsopgave: Technisch beleid: 1.1 Jeugdbeleid: 1.2 Plan van aanpak Jeugd selectieplan

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Jeugd bij Oranje Nassau.

Jeugd bij Oranje Nassau. . Datum: 08 april 2006 Sietze Ketelaar Inleiding. Ongeveer 10 jaar geleden is ON gestopt met het geven van trainingen aan jeugdspelers. Destijds is ON hiermee gestopt omdat de instroom van nieuwe jeugd

Nadere informatie

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag van het bestuur 1 Algemeen 4 2 Resultaatvergelijking 5 Financieel verslag 1 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Sponsorboek TV Nieuwland

Sponsorboek TV Nieuwland Sponsorboek TV Nieuwland 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrondinformatie... 4 Doel van de tennisvereniging... 4 Organisatie van de vereniging... 4 Onze leden... 4 Visie op sponsoring... 5 Sponsormogelijkheden...

Nadere informatie

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen!

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Welkom van onze voorzitter Open dag & Openingstoernooi Trainingen Jan de Rook Nieuwe tennispasjes Nieuwe website Welkom Op 28 maart is het nieuwe tennisseizoen

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

2. De activiteiten. 3. Toernooien

2. De activiteiten. 3. Toernooien Sponsoring 1 2 1. De vereniging Tennisvereniging De Hogt is opgericht op 1october 1985 Op 1 april 2007 telde de vereniging onderstaande leden: - 110 jeugdleden (mini s) t/m 17 jaar - 540 senioren De vereniging

Nadere informatie

Basketbalvereniging Jump 80. Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014

Basketbalvereniging Jump 80. Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014 Basketbalvereniging Jump 80 Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014 Agenda: Welkom en opening Verslag seizoen 2013/2014 Financieel verslag seizoen 2013/2014 Doelstellingen seizoen 2014/2015 Begroting

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

SPONSORBROCHURE. Clubhuis en Parkadres Europalaan 3 5691 EL Son en Breugel T (0499) 472 583. E-mailadres: sponsorcommissie@tvsonenbreugel.

SPONSORBROCHURE. Clubhuis en Parkadres Europalaan 3 5691 EL Son en Breugel T (0499) 472 583. E-mailadres: sponsorcommissie@tvsonenbreugel. SPONSORBROCHURE Clubhuis en Parkadres Europalaan 3 5691 EL Son en Breugel T (0499) 472 583 E-mailadres: sponsorcommissie@tvsonenbreugel.nl Bankrekeningnr.: IBAN NL81RABO014.82.06.352 t.n.v. TV Son en Breugel

Nadere informatie

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015 Bijgaand doen wij u de begroting 2013/2014 toekomen inclusief de prognose 2014/2015 waarin de consequenties van de voorgestelde verbouwing van het clubhuis zijn verwerkt. Voorafgaand aan de presentatie

Nadere informatie

SPONSOR BROCHURE T.V. DE WITTE SCHARE SCHAIJK

SPONSOR BROCHURE T.V. DE WITTE SCHARE SCHAIJK SPONSOR BROCHURE T.V. DE WITTE SCHARE SCHAIJK Versie 2.0 28 Maart 2009 Over onze vereniging Tennisvereniging De Witte Schare in Schaijk is opgericht op 5 februari 1974 en is sindsdien een gezellige vereniging

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Sponsorplan TV Columbae P L E Z I E R M A K E N M O E T, P R E S T E R E N M A G

Sponsorplan TV Columbae P L E Z I E R M A K E N M O E T, P R E S T E R E N M A G Sponsorplan TV Columbae P L E Z I E R M A K E N M O E T, P R E S T E R E N M A G Inleiding Het bedrijfsleven is een belangrijke steun voor verenigingen in Nederland. Om de tennissport voor zoveel mogelijk

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2012

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2012 2012 Opgesteld op 28-3-2013 door penningmeester: Erik Borgonjen Gecontroleerd op 01-4-2013 door Kascommissaris: Hanneke Landman 1 Inhoudsopgave 2012...1 Inleiding...3 Toelichting op de cijfers van 2012...4

Nadere informatie

HLTC HOOGERHEIDE. sponsorpresentatie 2011

HLTC HOOGERHEIDE. sponsorpresentatie 2011 HLTC HOOGERHEIDE sponsorpresentatie 2011 Introductie In de huidige tijd is sportsponsoring niet meer weg te denken In deze presentatie wil de sponsorcommissie nader ingaan op de mogelijkheden die onze

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

Beleid Disnierats 26-08-2013. Pagina 1 van 9

Beleid Disnierats 26-08-2013. Pagina 1 van 9 Beleid Disnierats 26-08-2013 Pagina 1 van 9 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Missie en Ambities... 3 2.1 Missie... 3 2.2 Ambities... 3 3. Financieel... 3 4. Ledenaantal... 3 5. Sponsoring... 3

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten 2014

Verslag van uitgeoefende activiteiten 2014 Verslag van activiteiten en financiële verantwoording 2014 Verslag van uitgeoefende activiteiten 2014 Het productieteam van De Grote Prijs kijkt terug op een prachtig jaar 2014 en wil haar artiesten, gasten,

Nadere informatie

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 Inhoud: Balans per 1-6-2009 Realisatieoverzicht 2008-2009 Toelichting op het overzicht en begroting Meerjarenbegroting 2005-2017 Voorstel

Nadere informatie

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2015

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2015 Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2015 Algemene Tennis Club Dronten RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. Opdracht 1. 2. Algemeen 1. JAARREKENING 2015 Balans per 31

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Welkom bij TC de Helze!

Welkom bij TC de Helze! ! Welkom bij TC de Helze! Met dit informatieboekje brengen we u op de hoogte van de activiteiten en regels bij TC de Helze. TC de Helze is een dynamische vereniging. Dit betekent dat de Helze er veel aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2010/2011 van de Bestuurssectie Financiële Zaken, T.V. P.A.F. te Zwolle

Jaarverslag 2010/2011 van de Bestuurssectie Financiële Zaken, T.V. P.A.F. te Zwolle Jaarverslag 2010/2011 van de Bestuurssectie Financiële Zaken, T.V. P.A.F. te Zwolle Bijgaand doen wij u de balans per 31 oktober 2011, de resultatenrekening over 2010/2011 en de begroting 2011/2012 toekomen.

Nadere informatie

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen.

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Manger Cats is een bloeiende tennisvereniging met een sterk familiekarakter. Bij ons staat het prestatieve maar ook het recreatieve tennis

Nadere informatie

Jaarverslag Tennis Technnische Commissie 2014

Jaarverslag Tennis Technnische Commissie 2014 Jaarverslag Tennis Technnische Commissie 2014 De Tennis Technische Commissie bestond in 2014 uit: Anita en Tom Slootman en Heidi Castricum. De commissie kwam eens per 3 maanden bijeen. Januari December

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 pagina 0 van 10 1. INHOUD pagina 1. Inhoud... 1 2. Algemeen... 1 3. Balans... 2 4. Winst-

Nadere informatie

Tennisvereniging A.L.T.C. DDV. Sponsorpresentatie 2012

Tennisvereniging A.L.T.C. DDV. Sponsorpresentatie 2012 Tennisvereniging A.L.T.C. DDV Sponsorpresentatie 2012 24 feb 2012 De Grootste vereniging van Nederland Op de Zuidas in Amsterdam Oud-Zuid, vlak naast het Olympische Stadion, vindt u een van de modernste

Nadere informatie

JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR

JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR Opgericht: 28 januari 1970 Uitgave: 2015-1 - Inhoudsopgave. Blz. Vooraf 2 Adres en bereikbaarheid 2 Nieuwsbrief 2 EHBO en AED 2 Regeling tenniskleding

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Baten en lasten 2013

Baten en lasten 2013 Baten en lasten 2013 Monsterse Reddingsbrigade Jaarcijfers 2013 Uitgaven Begroting 2013 Def. 2013 Ten laste van veiligheid 2013 Ten laste van vereniging 2013 01 Exploitatie gebouw 28.650 26.127 13.204

Nadere informatie

Beleidsplan Tennisvereniging LTC Steenwijk 2014 2019

Beleidsplan Tennisvereniging LTC Steenwijk 2014 2019 1 Beleidsplan Tennisvereniging LTC Steenwijk 2014 2019 Tennisvereniging LTC Steenwijk / KNLTB 68809 Oprichtingsdatum : 16 maart 1923 Parklocatie : J.H.W. Pasmanweg 10 te Tuk ( Overijssel ) Accommodatie

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari

Algemene ledenvergadering 2011. vrijdag 28 januari Algemene ledenvergadering 2011 vrijdag 28 januari agenda Opening en Mededelingen Verslag ALV 19 januari 2010 Terugblik op 2010 Financieel verslag Verslag kascommissie 2009/2010 Vaststellen contributie

Nadere informatie

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs ALV d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs 1. Opening Hartelijk welkom iedereen. 2. Vaststelling agenda De agenda voor deze vergadering is als volgt: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond Financieel jaarverslag 2014 Nederlandse Go Bond Balans Na voorgestelde resultaatbestemming. Bedragen in euro. ACTIVA 31 december 2014 1 januari 2014 31 december 2013 na bestemming resultaat na bestemming

Nadere informatie

RAPPORT. aan TAFELTENNISVERENIGING S.V.E. UTRECHT. inzake het FINANCIEEL VERSLAG 2014/2015

RAPPORT. aan TAFELTENNISVERENIGING S.V.E. UTRECHT. inzake het FINANCIEEL VERSLAG 2014/2015 RAPPORT aan TAFELTENNISVERENIGING S.V.E. te UTRECHT inzake het FINANCIEEL VERSLAG 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag 1. Algemeen 3 2. Bespreking van de resultaten 4 3. Bespreking van de

Nadere informatie

Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014

Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014 Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014 Aan de leden van zwemvereniging de watertrappers Haarlem, 14 april 2015 Geachte leden, Bijgaand vindt u het financieel

Nadere informatie

Bij een niet-commerciële organisatie is vooral het kassaldo belangrijk.

Bij een niet-commerciële organisatie is vooral het kassaldo belangrijk. www.jooplengkeek.nl Niet-commerciële organisaties Bij een niet-commerciële organisatie is vooral het kassaldo belangrijk. Met een goed overzicht van de ontvangsten en de uitgaven bewaken we dat de liquide

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014 Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verslag van de activiteiten 4 Financieel verslag 6 - Resultaten 2014 6 - Begroting 2015 6 - Aanschaf nieuwe bus 7 - Tabel 1: Financieel overzicht

Nadere informatie

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof.

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof. Algemene gegevens De vereniging draagt de naam Rooms Katholieke Jongerenvereniging Wortel en Stam Principe. Bij afkorting ook genaamd RK Jongerenvereniging WESP of WESP. Postadres: Dorpsstraat 26 2712

Nadere informatie

SPONSORBROCHURE WWW.WAESBEECK.NL

SPONSORBROCHURE WWW.WAESBEECK.NL SPONSORBROCHURE WWW.WAESBEECK.NL OVER ONZE VERENIGING Tennisvereniging WAESBEECK is de tennisvereniging van Waspik (Gemeente Waalwijk) en bestaat al meer dan 40 jaar. Het jubileumjaar 2009 is dan ook op

Nadere informatie

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige SVZ 2015/2016 Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige bijzonderheden Financiën Verslag kascommissie

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64. jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.776 Het bevorderen van eerlijke handel en het steunen van producenten

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012 Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2012 AANWEZIG BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuursleden W.P. van Rijn P.M. Alblas R. Imthorn H. Janssen, J. Pijnacker, J. van der Nagel, J.P.

Nadere informatie

Wij wensen ieder weer veel leesplezier! Het bestuur..

Wij wensen ieder weer veel leesplezier! Het bestuur.. Slenkflits 2012 no.1. www.tvdeslenk.nl Beste Slenkleden, Eigenlijk is het seizoen al gestart met de klusochtend op de Slenk op 17 maart. In het zonnetje en met veel animo waren we met zijn veertienen en

Nadere informatie

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang 1 Werkplan Onderdeel: algemene zaken Opgesteld door: Gabriëlle Kluwen d.d.: 11 mei 09 doelstelling acties middelen Verantwoordelijke evaluatie d.d. 1:samenwerking met BSO wordt definitief Uitvoeren projectplan

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Regio Noord Veluwe / Flevoland

Jaarrekening 2013 Regio Noord Veluwe / Flevoland Jaarrekening 2013 Regio Noord Veluwe / Flevoland Vastgesteld door het bestuur op: 22 mei 2014 Stichting Scouting Nederland District Noord Veluwe / Flevoland Postbus 296 8250 AG Dronten Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Het programma voor het 50-jarig jubileum werd niet alleen beperkt tot een jubileum weekend. De jubileum

Nadere informatie

Sportvereniging BLAUW-WIT

Sportvereniging BLAUW-WIT Sportvereniging BLAUW-WIT Opgericht 14 november 1914, K.v.K. nr. 40144551 Pagina 1 Algemeen: Onderstaand bieden wij u het jaarverslag aan over het seizoen 2014-2015. Met dit verslag willen wij zoals gewoonlijk

Nadere informatie

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.?

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.? Algemene Leden Vergadering 2014 MHC-Liberty Vereniging of n B.V.? dinsdag 2 december 2014, aanvang 20.00 uur Het programma van de avond 1: Opening door de voorzitter. Vaststellen notulen van de vorige

Nadere informatie

SPONSORBOEK T.V. RICO ST. WILLEBRORD

SPONSORBOEK T.V. RICO ST. WILLEBRORD SPONSORBOEK T.V. RICO ST. WILLEBRORD 2015 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Sponsoring 4 Pakket A: Hoofdsponsoring open indoor en/of outdoor toernooi 4 Pakket B: Subsponsoring open indoor en/of outdoor toernooi.

Nadere informatie

Sponsoring PVC Voetbal

Sponsoring PVC Voetbal Sponsoring PVC Voetbal Doel De sponsorcommissie heeft zich ten doel gesteld het genereren van gelden ten behoeve van de PVC Voetbal. Met de gelden die bijeengebracht worden kan PVC Voetbal de kwaliteit

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 13 september 2011 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Eigen vermogen Eigen vermogen 11.380,75 Eigen vermogen totaal 11.380,75 Verlies 8.755,55 TOTAAL 51.951,02 51.951,02

Eigen vermogen Eigen vermogen 11.380,75 Eigen vermogen totaal 11.380,75 Verlies 8.755,55 TOTAAL 51.951,02 51.951,02 Balans Vereniging 17-12-2011 Omschrijving Debet Credit Liquide middelen Kas 126,11 ING Girorekening 1.528,90 ING Plusrekening 14.075,00 Liquide middelen totaal 15.730,01 Vorderingen Debiteuren 2.571,00

Nadere informatie

Financiele rapportage 2012

Financiele rapportage 2012 Financiele rapportage 2012 Vastgesteld door de algemene ledenvergadering op vrijdag 26 april 2013 Om de financiële rapportage van COC Zwolle over 2012 beter te kunnen beoordelen, tref je onderstaand een

Nadere informatie

Cijfers 2013 (derde concept) 3 april 2014

Cijfers 2013 (derde concept) 3 april 2014 Realisatie Begroting Realisatie Begroting Realisatie 2011 2012 2012 2013 2.013 OMZET Contributies 137.761 139.050 136.590 138.250 134.807 Kantine 26.900 22.000 12.618 12.000 16.002 Reclame en advertenties

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen JAARREKENING 2014 Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Veldhoven, februari 2015 Adres: Postbus 46 5500 AA Veldhoven E-mail: info@leergeldveldhovendekempen.nl

Nadere informatie

Welkom bij De Gooische Vallei

Welkom bij De Gooische Vallei Welkom bij De Gooische Vallei Welkom door de voorzitter Namens het bestuur heet ik je van harte welkom bij onze tennisvereniging de Gooische Vallei. Onze vereniging staat vooral bekend om zijn gemoedelijkheid

Nadere informatie

LTC Ouddorp Activiteiten kalender 2015

LTC Ouddorp Activiteiten kalender 2015 De zon schijnt, de lente is in aantocht, dus vandaar deze extra nieuwsbrief om jullie enthousiast te maken voor een nieuw jaar, vol leuke sportieve activiteiten binnen onze vereniging! LTC bruist!! LTC

Nadere informatie

Media en pers. Daarbij spelen lokale en regionale kranten, maar ook lokale TV en radio, kabelkrant en sociale media een belangrijke rol.

Media en pers. Daarbij spelen lokale en regionale kranten, maar ook lokale TV en radio, kabelkrant en sociale media een belangrijke rol. Media en pers Mediacontacten en persberichten Het KNLTB Schooltennistraject gaat starten in uw gemeente ism. tennisvereniging [naam tennisvereniging]. Het is van groot belang dat dit in uw eigen omgeving

Nadere informatie

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!!

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! ENQUETE TENNISVERENIGING DE HELLEKENS HAPERT februari 2010 WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! Naam: M / V Datum:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA 17 April 2014 Inhoudsopgave Inleiding Secretariaat o Lesaanbod o Wedstrijden & Evenementen o Huisvesting o Vooruitblik 2014 Technische Commissie o Kaderleden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 t/m 2017 Tennisvereniging Kontakt

BELEIDSPLAN 2013 t/m 2017 Tennisvereniging Kontakt BELEIDSPLAN 2013 t/m 2017 Tennisvereniging Kontakt 1. Inleiding Bestuur en commissies hebben hun visie voor de periode 2013 tot en met 2017 in dit beleidsplan opgenomen. Inmiddels is duidelijk geworden

Nadere informatie

Invulling Commissies HRC 14

Invulling Commissies HRC 14 Invulling Commissies HRC 14 Naast het gebruikelijke hoofdbestuur hebben we ervoor gekozen om de structuur van voetbalvereniging HRC 14 op te bouwen uit een aantal commissies. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk

Nadere informatie

3. Financieel jaarverslag

3. Financieel jaarverslag 3. Financieel jaarverslag 3.1. Algemeen Zoals zich al liet aankondigen is er in het afgelopen jaar een verlies gemaakt. Het resultaat over afgelopen boekjaar is - 1.614,14,-. Dit bedrag is gecorrigeerd

Nadere informatie