JAARVERSLAG Tennisvereniging Tanthof Delft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013. Tennisvereniging Tanthof Delft"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Mei 2014 Tennisvereniging Tanthof Delft Straat van Malakka 74 Inschrijving Handelsregister 2622 KM Delft K.v.K. Haaglanden Nr ING t.n.v. TV Tanthof Delft

2 Inleiding In dit jaarverslag 2013 is in hoofdlijn het jaar beschreven van activiteiten en ontwikkelingen binnen onze tennisvereniging. Puntsgewijs zal beknopt het afgelopen jaar worden beschreven ten aanzien van de belangrijkste onderwerpen/activiteiten. Verderop in dit verslag vindt u de verslagen van de diversen commissies. Vrijwilligers Binnen elke vereniging zijn vrijwilligers van groot belang. Als bestuur van de tennisvereniging zijn wij dan ook bijzonder trots op onze leden die hun steentje meer dan bijdragen aan het succes van deze vereniging. Wij willen dan ook als bestuur maar ook namens de leden iedereen heel hartelijk bedanken voor ieder zijn inzet en bijdrage het afgelopen jaar. Vrijwilligers coördinator Met trots wil ik graag in dit verslag melden dat we in 2013 Wim Kroon bereid hebben gevonden om de functie van vrijwilligers coördinator op zich te nemen. De hoofdtaak van deze coördinator is het planmatig aandacht besteden aan de vrijwilliger binnen onze vereniging. Ben je benieuwd hoe Wim hier invulling aan geeft? Kijk dan eens op ons prikbord of voer een gesprekje met Wim! Clubhuis commissie Het zal niet onopgemerkt zijn maar er is weer een volwaardige clubhuis commissie actief. Met veel enthousiasme wordt er door deze commissie hard gewerkt om alles wat binnen ons clubhuis gebeurt onder handen te nemen. Zo hebben zij een voorstel uitgewerkt voor een stukje modernisering van de bar welke in 2014 zal worden gerealiseerd en hebben zij een aantal wijzigingen in het assortiment doorgevoerd om zo nog meer te kunnen voldoen aan de behoeftes van de leden. Heb je ideeën, wensen, suggesties, neem contact op met de clubhuis commissie! Aantal leden Op stond de teller op totaal 260 leden. Eind 2012 hadden we nog 271 leden. De trend naar beneden is helaas verder ingezet het afgelopen jaar. Wij zullen met elkaar onverminderd hard moeten werken om het aantal leden weer te laten groeien. Ook de komende jaren zal onze energie moeten gaan zitten in het binnen halen van nieuwe leden maar ook in het behouden van leden. Zijn er goede ideeën en/of wil je je hiervoor inzetten neem dan even contact op met Wim kroon. Goed bestuur Mede ingegeven door een programma van de KNLTB wat heet besturen met een visie hebben we naar een aantal vraagstukken gekeken waar je als bestuur tegen aanloopt. Eén van de conclusies die we getrokken hebben is dat we als bestuur te weinig besturen en teveel aan het managen zijn. De focus van het bestuur ligt teveel op de dagelijkse gang van zaken en te weinig op lange termijn doelen. Voor de operationele activiteiten werken we juist met het principe van commissies. De commissies zijn verantwoordelijk voor uitvoering van alle structurele dagelijkse maar ook jaarlijkse (als voorbeeld ons open toernooi) activiteiten. Naast deze verantwoordelijkheid hebben ook alle leden (los van de commissies) de verantwoordelijkheid om onze vereniging levend te houden. Vanaf 2014 zullen we als bestuur meer ruimte geven aan eigen inbreng van commissies maar ook vanuit de leden zelf. Heel concreet houdt dit in dat de commissies vanuit het bestuur kaders (budget, doelen) krijgen waarbinnen zij zelf de ruimte hebben om met de commissie leden te bepalen hoe zij deze doelen gaan realiseren. Ook leden die niet in een commissie zitten maar het wel belangrijk/leuk vinden om zaken te organiseren, denk aan onze klaverjasavonden of zaken die je nog mist of graag anders

3 geregeld wilt hebben, krijgen veel meer ruimte om hier zelf invulling aan te kunnen geven. Ik vertrouw erop dat we met de nieuwe weg die we inslaan als bestuur weer een stapje verder zetten in een vereniging van en voor de leden. Laten we met elkaar zorgen voor een mooie, leuke, moderne en gezellige vereniging waar we nog jaren met veel plezier elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar kunnen tennissen en kunnen genieten van andere activiteiten. Peter Keemink Voorzitter Tennis Vereniging Tanthof Delft. Peter van der Knaap Penningmeester Jos van der Aa Secretaris

4 JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE Samenstelling De samenstelling van de jeugdcommissie zag er in 2013 als volgt uit: Marian Hannewijk (voorzitter) Mariska van Diem Rene van Puffelen Samira Ouddouche Algemeen Er werd 8 keer vergaderd. Er waren ook vergaderingen met andere commissies. Tijdens de clubwedstrijden voor de jeugd was er een ouder informatie bijeenkomst. Eind 2012 hadden we 43 Jeugdleden, eind 2013 hadden we 54 jeugdleden. Jeugdbeleidsplan Er is een nieuw beleidsplan ( ) gemaakt, een plan met daaraan gekoppelde actiepunten om de vereniging voor de actieve jeugdleden uitdagend genoeg te houden, om de overige jeugdleden meer bij de vereniging te betrekken, en nieuwe jeugdleden te werven en te behouden. Uitwisseling met DTB Op 10 Maart heeft een mixteam en een meisjesteam van DTB bij ons op t park wedstrijden gespeeld tegen onze teams. Dit was een leuke voorbereiding voor de competitie. Bijeenkomst 12+ jeugdleden Deze jeugdleden kregen de kans om vragen te stellen en activiteiten werden geëvalueerd. Er werd ook aandacht besteed aan t verbeteren van de communicatie. Trainingen/tennislessen/overleg met de tennisleraar Ramon de Vries Ook dit jaar heeft Ramon de Vries alle tennislessen verzorgd. Dit jaar zijn de tennislessen weer gesplitst in zomer en winterlessen. Bij de voorjaar/zomerlessen kregen 34 jeugdleden les en voor de winterlessen 36. Ad blom en Bert van Holst verzorgde op vrijdagavond een taktiektraining voor competitiespelers. De jeugdcommissie heeft 2 x samen met de technische commissie overlegd/ geëvalueerd met Ramon over de gang van zaken, verder heeft de jeugdcie. regelmatig informeel overlegd. Jeugdsubsidie In dit jaar werd er voor de winterlessen jeugdsubsidie van de vereniging gegeven, aan jeugdleden die geselecteerd werden voor deelname aan de KNLTB jeugdcompetitie. Er is subsidie ontvangen van de Gemeente Delft voor deelname aan het Brede Schoolproject 2013 (voor basisscholieren) Schooltennis Dit jaar hebben we meegedaan aan het Brede School project, dit is een naschoolse activiteit voor basisscholieren, georganiseerd door de Gemeente. 56 kinderen kregen 5 kennismaking tennislessen van Ramon. 7 kinderen zijn lid geworden. Mentortennis Dit jaar kregen 7 jeugdleden mentor les van 4 seniorleden. Dankzij de inzet van senior leden konden 7 jeugdleden 1 keer per week extra hun tennisslagen oefenen. Dit bevordert het spelniveau van de pupil en integratie tussen jeugd en senioren.

5 Clubkampioenschappen In Maart hebben 25 jeugdleden meegedaan aan de jeugdclubkampioenschappen.er werden enkel- en dubbelspelen gespeeld. Er was een A categorie en B categorie. De clubkampioenen waren : Lindy Kok en Patrick vd Knaap, zij wonnen de wisselbeker. In de B categorie won Nienke Goeman en Dirk van Leipsig. KNLTB competitie In het voorjaar deden er 2 teams mee. Een woensdagmiddag mixteam speelde in de eerste klasse gemengd t/m 13 jaar (2 e plaats). En op zaterdagochtend speelde een meisjesteam (1 e klasse district) zij werden 7e. Herfstcompetitie: jongensteam : jongens t/m 17 Open klasse en een meisjesteam t/m 17 jaar open klasse. De 2 teams speelden op zondag. Open dag en Open dag Tanthof Enkele commissieleden en jeugdleden deden hieraan mee. Mini en Maxi toernooi Op 8 September deden 16 koppels (jeugdlid en papa of mama, seniorlid met zoon of dochter) mee aan dit toernooi. Er waren 3 categorieën. De wisselbekers werd gewonnen door Evelien en Walter (beginners) en Piet en Joëlle (halfgevorderden) en Lindy en Remy (Gevorderden). Introduktie nieuwe jeugdleden Groepjes nieuwe jeugdleden kregen gedurende het jaar een introduktie. Woensdagmiddagtossen De jeugdcommissie verzorgde op een aantal woensdagmiddagen een extra trainingsmogelijkheid voor jeugdleden. Er maakten gemiddeld 5 jeugdleden hiervan gebruik. Halloweentoernooi Er deden 21 kinderen mee aan dit leuke griezelige toernooi. Wintercompetitie We hadden in de wintermaanden gemiddeld 12 deelnemers, voornamelijk beginners. Er kon 6 zondagmiddagen gespeeld worden. Deze competitievorm bevordert het spelplezier, het oefenen van de tennisslagen en het wedstrijdtennis en de betrokkenheid tussen de huidige jeugdleden. Nieuwsbrief en website Iedere 5 a 6 weken stuurt de jeugdcommissie Nieuwsbrieven per naar alle jeugdleden als extra informatievoorziening over geplande activiteiten. De inschrijving voor activiteiten gaat ook via het adres van de jeugdcommissie: Op onze website: een jeugdrubriek foto s en informatie. De jeugdcommissie.

6 JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE Samenstelling. In 2013 is de samenstelling van de TC, zoals al vele jaren ongewijzigd gebleven en bestond uit: Greta Hesseling(voorzitter) Martin Boele Ad Blom Angela van der Valk. De Technische Commissie heeft zich in 2013 beziggehouden met onder genoemde activiteiten en taakvelden. Daarnaast heeft er afstemming plaatsgevonden met de jeugdcommissie en de trainer. KNLTB Voorjaarscompetitie. In 2013 hebben 13 senioren teams meegedaan aan de KNLTB-competitie. Aan de landelijke competitie op zondag heeft TV Tanthof met 3 gemengd 35+teams deelgenomen. Waarvan één in de 1 ste klasse, één in de 2 e en 1 in de 3 de klasse. Op zaterdag speelden: 3 mixteams in de 4 de klasse, een herenteam in de 2 de klasse, één in de derde klasse en 1 herenteam 35+ in eerste klasse speelden. Het herenteam 3 de klasse dat het jaar daarvoor nog gemakkelijk kampioen werd in de 4 de klasse degradeerde helaas weer uit de 3 de klasse. Op de dinsdag hebben er twee damesteams gespeeld in de 2 ste klasse. Eén damesteam is kampioen geworden en gaat dus in 2014 eerste klasse spelen. Op de donderdag speelden 1 damesteams in de hoofdklasse en één team in de 3 de klasse. KNLTB-Herfstcompetitie De belangstelling voor de herfstcompetitie blijft groeien. Daarom heeft de KNLTB nu ook de mogelijkheid geboden om op vrijdagavond Herfstcompetitie te spelen. Op de vrijdagavond heeft er een mixteam meegedaan. Op de donderdag deden 3 damesteams mee. Het eerste damesteam is kampioen geworden. Op de zaterdag drie mixteams, waarvan één in de eerste klasse en 2 in de derde klasse, 2 herenteams en 1 damesteam. Het eerste mixteam en het damesteam zijn kampioen geworden. Wintercompetitie. Door de afnemende interesse voor de wintercompetitie is in 2011 gestart met een andere vorm met als doel om de animo weer een boost te geven. De vorm die voor de dinsdag en de donderdag was bedacht, was het spelen in 2 blokken. In het eerste blok van tot uur speelden een aantal teams op twee banen 4 wedstrijden van ieder drie kwartier en in het tweede blok van tot speelden de overige teams ook weer. Het voordeel hiervan was dat niemand hoefde te wachten. Hoewel deze vorm van spelen wel is aangeslagen. neemt de belangstelling toch weer af. Op de dinsdagavond hebben nog maar 6 herenteams gespeeld en op de donderdagavond 4 damesteams. In 2013 hebben tien koppels ingeschreven voor de gemengde competitie op zaterdagmiddag. Voor singles op de zondagmiddag bleek maar minimaal interesse te bestaan en is dan ook niet doorgegaan. Competitietraining. Er blijft animo voor de gesubsidieerde training die vooraf gaat aan de competitie. Dit verslagjaar is deze training gegeven aan 6 competitieteams (ca. 25 deelnemers). Het doel hiervan van de TC is om de trainingen voor competitieteams te stimuleren waarbij het accent vooral ligt op tactiek en spelinzicht.

7 Trainer We hebben het contract dat was afgesloten met Ramon de Vries weer voor een jaar verlengd. Hij heeft ook in 2013 als zelfstandig trainer zowel de competitietraining als de individuele lessen heeft verzorgd. Met de trainer heeft in 2013 eenmaal een evaluatiegesprek plaatsgevonden samen met de JC. De technische commissie JAARVERSLAG TOERNOOICOMMISSIE Samenstelling De commissie bestond eind 2013 uit de volgende personen: Jos Straathof (voorzitter), Peter Buitendijk, Kevin Immers, Patrick van Luit, Frerik Witte en Michel Ketelaars. Algemeen Als commissie hebben wij het snerttoernooi, ck-singel, mens/ladies evening, sarah en abraham, ck-dubbel/mix en het invitatietoernooi georganiseerd. Met de kosten en uitgaven zijn wij met een positief resultaat geëindigd Is het jaar geworden waarin wij toernooi voor toernooi hebben bekeken waar wij eventueel veranderingen moeten doorvoeren. Binnen de vereniging merken wij dat er een steeds grotere doelgroep boven de 50 jaar ontstaat die minder deelneemt aan evenementen. Wij staan ook open voor positieve en negatieve kritiek en hopen dat de leden mee willen denken hoe wij de toernooien kunnen verbeteren. Dit ook te hebben vermeld in het jaarverslag van 2012 waar geen reactie van onze leden komt heeft ons doen besluiten in 2013 de toernooien te organiseren met enkele verbeteringen, zoals de wedstrijden alleen doordeweeks te laten spelen. De toernooicommissie blijft verbeteren en heeft vertrouwen in Heeft u nog suggesties dan kunt u ons altijd bereiken. De Toernooicommissie

8 JAARVERSLAG SPONSORCOMMISSIE De samenstelling van de sponsorcommissie in 2013: Marius van Vlijmen(voorzitter) Willem van der Berg Wil Groen Frans van Rheenen Jeanne Meijer Peter Keemink (per slapend) Martin Boele (tot ) Doelstelling De sponsorcommissie stelt zich ten doel om sponsoren een duidelijker plaats te geven binnen de vereniging en daardoor de sponsorinkomsten voor de vereniging structureel te verhogen. Ook wordt gestimuleerd om op basis van wederkerigheid onze sponsoren zo veel mogelijk bij activiteiten van TV Tanthof te betrekken. Nieuwe sponsorcontracten werken goed Het toepassen van de nieuwe sponsorcontracten gaat goed. Het werkt prettig voor zowel de leden van de commissie als voor de (potentiële) sponsoren. Iedereen weet exact wat er door TV Tanthof kan worden geboden en wat er als tegenprestatie wordt verwacht. Met name de langdurige relatie die tussen de partijen wordt aangegaan, biedt stabiliteit en een hechte samenwerking. Ook blijkt het op maat maken op basis van de standaard contracten goed te werken. Omzetten bestaande contracten Er zijn in 2013 geen bestaande contracten omgezet naar nieuwe contracten. Beëindigde sponsorovereenkomsten Eind 2013 is er geen nieuw contract ontstaan tussen TV Tanthof en Fiering Koeriers. Dit betekent dat Fiering koeriers na jarenlange aanwezigheid op onze banen geen officiële sponsor meer is. Wel zijn we blij dat we nog voor 2014 een aparte afspraak hebben kunnen maken voor het laten hangen van het doek op baan 5 en een bijdrage aan ons Open Toernooi voor ons jubileumjaar Wij danken Peter Fiering voor zijn jarenlange steun die soms zelfs ongemerkt plaatsvond. Ondanks dat er een vooruitzicht was op voortzetting van het contract met onze hoofdsponsor (Platinum) Concrete Projects, is dit op de valreep niet doorgegaan. Doordat het bedrijf is verkocht heeft Leen Huisman aangegeven dat het daardoor niet meer zinvol is om het contract voort te zetten. We hebben alle respect voor dit besluit en danken Leen zeer voor zijn jarenlange structurele financiële ondersteuning van onze vereniging. Wij vinden het dan ook een erg mooi gebaar dat Leen heeft aangegeven om in dit jubileumjaar toch nog eenmaal uit eigen middelen ons Open Toernooi te steunen. Ook hebben we na vele jaren trouwe aanwezigheid als adverteerder op de achterkant van onze Baselines, van Chips Away afscheid moeten nemen. Wij danken hen allen nogmaals zeer voor de bijdrage die zij aan onze vereniging hebben geleverd. Nieuwe sponsoren 2013 Stond 2012 in het teken van het mislukken van een groot sportsponsorcontract met TennisArena, 2013 is het ons gelukt om itennis Westland voor 3 jaar aan onze vereniging te verbinden. Naast diverse afspraken over af te nemen en te leveren producten, wordt er ook een jaarlijkse financiële bijdrage van 250,-- gedaan. Tot slot verzorgt itennis ook het spectaculaire prijzenpakket voor ons Open Toernooi. We heten hen van harte welkom!

9 Sponsoropbrengsten 2013 Ten opzichte van 2012 is de sponsorbijdrage in 2013 zo goed als gelijk gebleven. De sponsorinkomsten voor 2013 bedragen zo n 5.400,--. Daarnaast zijn er diverse sponsorbijdragen in natura gedaan. Wij danken alle sponsoren voor hun verbinding met onze vereniging en zullen alles in het werk blijven stellen om hen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen op ons park. Sponsorbord bij hoofdingang Sinds het voorjaar van 2013 worden alle sponsoren met een contract, met naam en logo op ons sponsorbord aan de ingang van ons park gepresenteerd. Overige sponsoruitingen In 2013 is er een geheel nieuwe webomgeving voor TV Tanthof gelanceerd. Op deze nieuwe website hebben de sponsoren de gelegenheid zich te presenteren en indien mogelijk te linken naar hun eigen webomgeving. Tot slot gaat er in 2014, op basis van zogenoemde Narrow Casting, een presentatie getoond worden van onze sponsoren op het nieuwe scherm in ons clubhuis. Activiteiten Sponsoren worden zoveel mogelijk betrokken bij onze vereniging. Bij speciale gelegenheden zullen zij specifiek worden uitgenodigd. Bij de Open Dag en het Open Toernooi 2013 is dit wederom gebeurd, mede doordat Keurslager Van Winden voor extra versnaperingen heeft gezorgd. Ook de Sponsordag 2013 was een groot succes. Door een combinatie van activiteiten op het park, was er veel leven en gezelligheid. Over de opkomst mogen we meer dan tevreden zijn. Tijdens deze bijeenkomst is ook ons sponsorbord officieel geopend. Vooruitblik 2013 We willen in 2014 alle bestaande sponsoren goed op ons park blijven presenteren. Ook hebben we goede vooruitzichten op nog meer nieuwe sponsoren. Onder ander heeft Jumbo toegezegd voor de komende drie jaar onze sponsor te willen zijn. Overzicht van al onze sponsoren en adverteerders in 2013 Naam contractant Ingangsdatum Type contact Concrete Projects 1-apr-11 Platinum contract itennis Westland new 1-apr-13 Goud contract Parkethof 1-apr-11 Goud contract Vrumona (Gatorate) 1-okt-10 Zilver contract Karlas Fietsen 1-jan-2012 Zilver contract Van Winden 1-jan-2012 Zilver contract Groenewegen 1-apr-11 Zilver (natura) La Staffa 1-nov-11 Zilver (natura) P. Vonk Rijwielen new 1-jan-2013 Zilver (natura) Casa del Sol new 1-jan-2013 Zilver (natura) Heineken nvt Sponsor Fiering nvt Sponsor Paintball nvt Sponsor VIPcode nvt Sponsor Biosoil nvt Sponsor Chips Away nvt Adverteerder De Sponsorcommissie

10 JAARVERSLAG PR COMMISSIE De commissie bestaande uit Marius van Vlijmen, Ton Lalesse, Robert Holkers en Irma Bonnamy is dit jaar 10 keer bijeen gekomen. Er zijn weer heel wat onderwerpen aan de orde geweest, waaronder: De ICT-zaken zijn vooral aangepakt door Robert en Marius, zoals het aanpassen en in gebruik nemen van de nieuwe web-omgeving. Frerik is onlangs aangehaakt om het operationele circuit op te pakken. Aan de contactpersonen van de diverse commissies zal uitleg worden gegeven over het gebruik van de website. Na het beëindigen van de Baselines is de Nieuwsbrief het medium om de leden te informeren over het wel en wee van de club. De Nieuwsbrief wordt door Ton op de website geplaatst. In juni hebben we veel energie gestoken in de Open Sportdag Tanthof, daar waren toen helaas maar weinig belangstellenden uit de wijk aanwezig. Als er opnieuw een wijkactiviteit gaat plaatsvinden, dan zullen we goed afwegen of we daarbij aanwezig willen zijn. Ook hebben we in juni o.l.v. Ramon de Vries onze eigen Opendag georganiseerd. Er hebben zich toen 8 nieuwe leden aangemeld, een mooi resultaat. De diverse publicaties in ons clubhuis hebben we nauwlettend bekeken. Met de voorgenomen aanpassing van de bar, zullen ook de publicatieborden in een nieuw jasje worden gestoken. Nuttige info zal in een ABC-map achter de bar terug te vinden zijn en daarnaast zal alle info een plekje op de website krijgen. PR en Jubileumcommissie hebben de koppen bij elkaar gestoken. Uit die samenwerking is de glossy 25 jaar TV Tanthof tot stand gekomen. Vooral Ton en Marius hebben daar hun schouders onder gezet. Ook zijn er mooie banieren aangeschaft, die voor iedereen duidelijk zichtbaar op ons parkeerterrein hangen. Wij zullen ons dit jaar verbinden aan de organisatie Pink Ribbon, met het doel daar een zinvolle bijdrage aan te leveren. Om inwoners van Delft te informeren over clubactiviteiten, zijn er diverse artikelen in de Delftse Post, Krant op Zondag en het AD verschenen. Voorafgaand aan activiteiten zijn er ook posters verspreid bij winkels, bedrijven,scholen en bij onze leden thuis. Het plan lag klaar om voorafgaand aan de competitie nieuwe shirtjes met een jubileumopdruk aan te schaffen, maar dat is door problematische levering niet gerealiseerd. In het najaar wordt de bestelling van nieuwe shirtjes opgepakt. Ons grote speerpunt voor dit jaar is de clinic. We zijn nu druk bezig met de voorbereiding en de activiteiten rond de clinic van Miriam Oremans op zaterdag 5 juli. Kortom het was een boeiend jaar. De PR commissie

11 JAARVERSLAG BEHEER EN ONDERHOUDSCOMMISSIE Samenstelling De commissie bestaat uit Jan Lukas (voorzitter), Jos van der Aa, Peter Buitendijk, Jan Mertens, Joop de Bruin, Arie Mol, Dick Immers, Anne Kronshorst, Michel Weeber, Willem Goudappel en Erik Pluimers. Activiteiten Afgelopen jaar is er 6 maal regulier onderhoud gepleegd aan banen, buitenruimte en clubgebouw. Bijna wekelijks worden door Michel en Fons de banen gesleept. Door Firma Ubbink is eenmaal grootonderhoud aan de banen uitgevoerd, waarbij ook het zand wordt ververst. Naast regulier onderhoud is tweemaal een groot onderhoudsdag georganiseerd. Naast de commissieleden zijn hiervoor ook alle leden benaderd om mee te komen helpen. Jammer genoeg heeft dit niet geleidt tot een groot aantal aanmeldingen. Slechts een aantal trouwe vrijwilligers waren bereid de onderhoudscommissie te helpen bij deze klus. Een grote onderhoudsklus is toch wel het snoeien van de coniferen aan de slootzijde geweest. Al meerdere keren was besproken dat deze coniferen gesnoeid moesten worden. Ja, maar hoe kom je daarbij. De oplossing kwam in de winter. Op een zaterdagochtend na een week vorst konden we via het ijs de sloot op om de coniferen te lijf gaan. De mannen van de onderhoudsploeg en een aantal leden met groene (bevroren) vingers stonden te popelen om met de kettingzaag aan de slag te gaan. Een week vorst bleek uiteindelijk niet genoeg en een aantal mensen zijn toch nog door het ijs gezakt. Uiteindelijk is het toch nog gelukt zie resultaat. Mannen bedankt. Andere resultaten van het grootonderhoud zijn o.a. het snoeien van de bomen op de schapenwei, het maken van een natuurlijke compostbak naast de minibaan en het planten van 1000 cotoneasters aan de Noord en zuid zijde in de taluds van de sloten. Een belangrijke actie is geweest de aanleg van het toegangscontrole system met de KNLTB pas. Het hele systeem hebben wij in eigen beheer kunnen aanleggen. Hulde aan iedereen die daaraan heeft meegewerkt. Ook bij andere clubactiviteiten heeft de onderhoudscommissie zijn diensten aangeboden, zoals bijvoorbeeld het opbouwen en afbreken van de overkapping van het terras. De Beheer- en Onderhoudscommissie

12 JAARVERSLAG CLUBHUISCOMMISSIE Samenstelling De samenstelling van de clubhuiscommissie (CC) in 2013: Ger de Graaf (voorzitter) Els van Hal Paulien Goeman Frans van Rheenen Hans van der Zwart Anne Kronshorst Wim van den Berg Algemeen De nieuwe commissie is gestart met een vergadering op 11 november Er werd 2 keer vergaderd in Activiteiten in 2013 Er is wat achterstallig onderhoud gepleegd in het clubhuis, en er zijn wat nieuwe aanschaffingen gedaan ( stofzuiger, kerstspullen, koffiemachine ). Het assortiment is kritisch bekeken en van ieder artikel is nu bekend: de inkoopprijs, verkoopprijs en de marge. Er zijn slecht lopende of dubbele producten afgevoerd en nieuwe gekomen. Er is een telling gedaan van onze magazijnvoorraad ivm. het financiële overzicht eind december. Er is een taakverdeling gemaakt tussen de CC leden Naast de clubhuiscommissie is ook een lijst met personen gemaakt die incidenteel willen helpen in het clubhuis ( Clubhuisvrijwilligers ) Vooruitblik en activiteiten in 2014 De clubcommissie verleent hulp, waar nodig, bij de Lustrum activiteiten en ook het Open Toernooi. Er zal worden gewerkt aan een verbouwing achterzijde van de bar: De sauna-look van het clubhuis en ook de tap blijft gehandhaafd. In samenspraak met de Onderhoudscommissie (Jan Lukas) is er een nieuwe opzet gemaakt en met tekeningen uitgewerkt. Deze zijn inmiddels goedgekeurd door het bestuur. Volgende stap is het maken van een goede planning om zoveel mogelijk overlast tijdens de verbouwing voor de clubdiensten te vermijden en gaan we stapsgewijs de plannen realiseren. De bestaande kassa is verbeterd, maar zal dit jaar worden vervangen door een touchscreen PC kassa. De prikborden worden vervangen door magnetische whiteboards. Ook het voorraadhok moet nog worden verbeterd qua indeling. De clubcommissie probeert weer extra catering (broodjes, frituur) te gaan verzorgen op drukke dagen. In 2014 is de Clubhuiscommissie uitgebreid met Rien Kremer (Clubdienst coördinator ) en Dick Bakker. De clubhuiscommissie

13 TOELICHTING OP DE FINANCIELE VERANTWOORDING 2013 Resultatenrekening Voor de vereniging was 2013 onverwacht toch weer een goed financieel jaar. De sponsoropbrengsten vielen hoger uit dan begroot, terwijl er ook nog een aanzienlijk bedrag aan subsidies is binnen gekomen (vanuit de gemeente is overigens aangegeven dat dit echt het laatste jaar is geweest). Daarnaast zijn een aantal uitgaven meegevallen (o.a. pr- en energiekosten). Verder waren er geen grote verschillen tussen de begroting voor 2013 en de gerealiseerde uitgaven en inkomsten. Balans Het saldo van de liquide middelen is gestegen ten opzichte van Zoals afgelopen jaar al werd besloten is er een bedrag voor het lustrum gereserveerd van ,--. Verder is besloten een bedrag van 1.500,-- te reserveren als bijdrage voor het aanschaffen van clubshirts. Begroting Begroting inkomsten Voor de contributie wordt rekening gehouden met een lichte daling van het aantal leden, dit wordt echter deels gecompenseerd door de in 2012 afgesproken aanpassing van de contributie voor het daglidmaatschap. In de begroting is rekening gehouden met extra uitgaven door de PR-commissie om onder andere door middel van het organiseren van open dagen extra leden aan te trekken. Ook door de jeugdcommissie is rekening gehouden met extra activiteiten om met name nieuwe jeugdleden aan onze vereniging te binden. Voor de kantine opbrengsten zullen in 2014 geen noemenswaardige prijsverhogingen worden doorgevoerd. Tevens zal de contributie niet verhoogd worden. Begroting uitgaven De huur die betaald wordt aan de Stichting is niet verhoogd en bedraagt voor 2014 afgerond ,--. De uitgaven voor PR-activiteiten zijn wederom hoger begroot. Het bestuur wil voldoende financiële middelen vrijmaken om daarmee nieuwe leden te werven in een poging daarmee de komende jaren tenminste een kostendekkende exploitatie te kunnen waarborgen. Besloten is om een nieuw kassasysteem aan te schaffen en om in eigen beheer een aantal verbeteringen door te voeren aan de bar, waardoor praktischer gewerkt kan worden en het geheel een moderne en verzorgde uitstraling krijgt. Tevens is besloten om de internetvoorziening (o.a. Wifi) en het netwerk te verbeteren en aan te passen voor het nieuwe toegangssysteem en de alarminstallatie. De Penningmeester

14 RESULTATENREKENING EN BEGROTING 2014 BATEN realisatie begroot realisatie begroot realisatie 80 contributie 8010 contributie inschrijfgeld introducees totaal verkopen 8100 ontvangen bankrente verkopen Bar BTW laag verkopen Bar BTW hoog kredietbeperking opbrengst kantine totaal competitie/toernooien 8310 competitiebijdragen opbrengst TOC Opbrengst open toernooi totaal bardienst 8410 bardienst totaal sponsoren/subsidies 8500 opbrengst sponsors/adv ontvangen subsidies subsidies nieuwe leden vergoeding delftplassen totaal bijzondere baten 8999 bijzondere baten totaat TOTAAL

15 LASTEN realisatie begroot realisatie begroot realisatie 40 bestuurlijke kosten 4009 vrijwilligersbeleid bestuurskosten bankkosten kosten KNLTB/sportraad kosten PR * 4060 kosten telefoon kosten clubblad representatie totaal park en gebouwen 4110 huur tennispark kosten energie kosten beveiliging kosten keuken onderhoud gebouw/baan ** 4160 gemeentelijke heffingen schoonmaakkosten totaal inkopen bar 4210 inkopen bar BTW laag inkopen bar BTW hoog kosten tapservice verschillen barafrekening totaal competitie/toernooien 4310 competitiekosten kosten techn. Commissie kosten toernooicomm kosten barcommissie kosten jeugdcommissie kosten open toernooi totaal bardienst 4410 vergoeding bardienst totaal sponsoring 4500 kosten sponsoring totaal overige kosten 4950 overige algemene kosten *** totaal winst/verlies 9999 winst of verlies totaal TOTAAL * incl. kosten open dag ** incl. extra investeringen in verbouwing bar en nieuw kassasysteem *** incl. extra investeringen in netwerk/toegangssysteem

16 Balans per 31 december 2012 ACTIVA PASSIVA liquide middelen ,97 Algemene reserves ,20 kas 75,00 Reservering Lustrum 4.000,00 ING 2.295,14 Reservering PR 3.500,00 rentemeerrekening ,83 ING Bonus Spaarrek ,00 Debiteuren 2.213,00 Terug te vorderen OB 658,50 Transitorische posten ,00 contributie ,00 Kantine voorraden 824,94 goederen 700,00 emballage 124,94 Transitorische posten ,51 Crediteuren 471,75 Huur park ,00 nog te ontvangen bedragen 1.216,51 overig 400,00 Winst ,97 Totaal ,92 Totaal ,92 Balans per 31 december 2013 ACTIVA PASSIVA liquide middelen ,74 Algemene reserves ,17 kas 0,00 Reservering Lustrum ,00 ING 1.886,10 Reservering bijdrage clubshirts 1.500,00 rentemeerrekening ,11 ING Bonus Spaarrek ,53 Debiteuren 1.901,25 Terug te vorderen OB -200,50 Transitorische posten ,60 contributie ,60 Kantine voorraden 1.489,00 goederen 1.315,00 emballage 174,00 Transitorische posten ,84 Crediteuren 598,99 Huur park ,00 nog te ontvangen bedragen 1.200,39 overig 187,45 Winst ,57 Totaal ,33 Totaal ,33

JAARVERSLAG 2014. Tennisvereniging Tanthof Delft

JAARVERSLAG 2014. Tennisvereniging Tanthof Delft JAARVERSLAG 2014 Mei 2015 versie 2.0 Tennisvereniging Tanthof Delft Straat van Malakka 74 Inschrijving Handelsregister 2622 KM Delft K.v.K. Haaglanden Nr. 40398262 015-2624589 ING 1534602 t.n.v. TV Tanthof

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

JAARVERSLAG Februari 2016 versie 1.0. Tennisvereniging Tanthof Delft

JAARVERSLAG Februari 2016 versie 1.0. Tennisvereniging Tanthof Delft JAARVERSLAG 2015 Februari 2016 versie 1.0 Tennisvereniging Tanthof Delft Straat van Malakka 74 Inschrijving Handelsregister 2622 KM Delft K.v.K. Haaglanden Nr. 40398262 015-2624589 ING 1534602 t.n.v. TV

Nadere informatie

Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015

Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015 Tennis Vereniging Voerendaal Verslag boekjaar 2015 Januari 2016 TV Voerendaal V&W per 30/11/2015 Opmerkingen: Inkomsten kantine zonder "toewijzing" gratis consumpties Aangepaste opzet lasten per commissie/budget

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Jaarverslag Financiële Zaken 2013

Jaarverslag Financiële Zaken 2013 Bijgaand doen wij u de balans per 31 oktober 2013, de resultatenrekening over 2012/2013 toekomen. Voorafgaand aan de presentatie van de cijfers geven wij u een korte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen.

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010-2011

Jaarcijfers 2010-2011 Jaarcijfers 2010-2011 Voor u liggen de balansen per 31 oktober 2011 en de exploitatieoverzichten over de periode 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2011 van Stichting Tennispark Vinkebaan en TC Bakkum.

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN TENNIS VERENIGING VOERENDAAL 2013

JEUGDBELEIDSPLAN TENNIS VERENIGING VOERENDAAL 2013 JEUGDBELEIDSPLAN TENNIS VERENIGING VOERENDAAL 2013 April 2013 Versie 2.0 Jeugdcommissie Jeugdbeleidsplan Tennis Vereniging Voerendaal 2013 1. Inleiding Een gezonde vereniging schenkt voldoende aandacht

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2012-2013 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2013 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2011-2012 2012-2013 Voorraden Voorraad shuttles 2.299 815 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Sponsorbeleidsplan. TV "De Peppelieren"

Sponsorbeleidsplan. TV De Peppelieren Sponsorbeleidsplan TV "De Peppelieren" Inhoudsopgave: 1. Verenigingsbeleid... 3 2. Sterk en Zwakke Punten... 4 3. Kansen en bedreigingen... 4 3.1 Kansen... 4 3.2 Bedreigingen... 4 4. Doelen... 4 5. Doelgroepen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors...

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors... Tennisvereniging Puttershoek Park: Sportlaan 9, Maasdam Tel: 078-6763205 Postadres: Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek E-mail: info@tvputtershoek.nl Website: www.tvputtershoek.nl Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht INHOUD: Bladzijde: Balans per 31 december 2011 1-2 Staat van baten en lasten 2011 3 Toelichting op balans 4-6 OVERIGE TOELICHTINGEN Toelichting

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

WINST & VERLIES REKENING AVH

WINST & VERLIES REKENING AVH WINST & VERLIES REKENING AVH OPBRENGSTEN KOSTEN werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk 2007 begroot 2007 Leden Kader Inschrijfgeld 368 875 Vergoeding trainers 14.906 23.000 Contributie Mini pupillen 311

Nadere informatie

TOPSPIN SPONSOR PROSPECTUS. Sponsormogelijkheden voor bedrijven

TOPSPIN SPONSOR PROSPECTUS. Sponsormogelijkheden voor bedrijven TOPSPIN SPONSOR PROSPECTUS Sponsormogelijkheden voor bedrijven TOPSPIN BOXMEER TOPSPIN is een zeer actieve tennisvereniging met meer dan 800 seniorleden en ruim 200 jeugdleden. TOPSPIN heeft 13 verlichte

Nadere informatie

Sponsor Arrangementen

Sponsor Arrangementen Sponsormogelijkheden TV Menheerse 2015 Sponsor Arrangementen TV Menheerse biedt bedrijven de ideale gelegenheid om op een sociaal verantwoorde wijze aandacht te vragen voor een product of bedrijf. De sponsorinkomsten

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie

Exploitatieoverzicht SV Austerlitz

Exploitatieoverzicht SV Austerlitz Exploitatieoverzicht SV Austerlitz 2014-2015 INKOMSTEN: INKOMSTEN: Toelichtingen en overige opmerkingen Contributie 44.070 41.851 44.936 Overige opbrengsten 2.000 8.301 3.155 Oliebollen, opleidingsvergoeding

Nadere informatie

ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V. BEGROTING 2014 ATV

ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V. BEGROTING 2014 ATV ATV ALGEMEEN Overeenkomstig art. 13 van de statuten van de vereniging hebben wij de begroting voor het jaar 2014 opgesteld. Deze begroting sluit met een negatief resultaat van: - 410 Er is rekening gehouden

Nadere informatie

Hieronder vindt u de toelichting van de exploitatie over het jaar 2016 en wordt de begroting van 2017 toegelicht.

Hieronder vindt u de toelichting van de exploitatie over het jaar 2016 en wordt de begroting van 2017 toegelicht. Verslag van de penningmeester 2016 Er is afgelopen jaar veel gebeurd binnen de vereniging; wederom een verschuiving van de ledenadministratie, subsidieaanvragen bij de gemeente én bij het Schipholfonds,

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 130.261 161.206 Eigen Vermogen 90.824 89.160 Clubhuis 14.179 17.897 Resultaat boekjaar 2.992 1.663 Inventaris 218 770 93.816 90.824

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

De buffer van de vereniging is voldoende om een dergelijk verlies alsmede eventuele tegenvallers in de begroting te kunnen dragen.

De buffer van de vereniging is voldoende om een dergelijk verlies alsmede eventuele tegenvallers in de begroting te kunnen dragen. Algemeen Dit document bevat de uitgangspunten van de begroting voor 2016. Zoals in het Financieel Verslag 2015 is aanbevolen, is in deze begroting een aanzienlijk deel van het positieve resultaat van 2015

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE

STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE SPONSOR MOGELIJKHEDEN TC DEURNE STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE Inhoudsopgave: Pagina 3 STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE - Doel en Missie Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 9 Bestuur Stichting

Nadere informatie

In de wintermaanden zijn vele dames en heren op zondagochtend actief in hun wintercompetitie.

In de wintermaanden zijn vele dames en heren op zondagochtend actief in hun wintercompetitie. FIJN DAT JE BELANGSTELLING HEBT VOOR ONZE VERENIGING. DEZE INFORMATIE IS BEDOELD OM JE KENNIS TE LATEN MAKEN MET ONZE TENNISCLUB. KOM OOK GERUST EENS EEN KIJKJE NEMEN OP DE BANEN. WE HOPEN VAN HARTE DAT

Nadere informatie

Informatieboekje van TC Noordwijk

Informatieboekje van TC Noordwijk Informatieboekje van TC Noordwijk In dit boekje: 1.Tennis Club (TC) Noordwijk... 4 2. Het bestuur en commissies... 4 2.1 Bestuur... 4 2.2 Commissies en aanspreekpunten... 4 3. Clubhuis... 5 4. Contributie...

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Belangrijke vaststellingen

Belangrijke vaststellingen Visie Philten 2020 Belangrijke vaststellingen Teruglopend ledental Verdwijnen financiele steun Teruglopende inzet door leden Negatieve exploitatie Leidt tot de noodzaak om ons over de toekomst te bezinnen

Nadere informatie

Een goede sfeer bind en verbind onze leden

Een goede sfeer bind en verbind onze leden Projectplan Tennisvereniging Mijdrecht Een goede sfeer bind en verbind onze leden Opdrachtgever(s): Het bestuur van Tennisvereniging Mijdrecht Auteur(s): Rosemarie Groot (voorzitter sponsorcommissie) Datum:

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa Balans Activa d.d. 11-02-2016 Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 161.206 194.593 Eigen Vermogen 89.160 102.723 Clubhuis 17.897 18.127 Resultaat boekjaar 1.663-13.563 Inventaris 770

Nadere informatie

SPONSORMAP. Tennis & Squash club Haren. www.tsharen.nl. ref. 1202.6.0

SPONSORMAP. Tennis & Squash club Haren. www.tsharen.nl. ref. 1202.6.0 SPONSORMAP Tennis & Squash club Haren www.tsharen.nl ref. 1202.6.0 Informatie TS Haren De vereniging Tennis- en Squashclub Haren (TSH) bestaat sinds 15 januari 1936. Momenteel heeft de vereniging dertien

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN TENNISCLUB MAASNIEL

ACTIVITEITENPLAN TENNISCLUB MAASNIEL ACTIVITEITENPLAN TENNISCLUB MAASNIEL 2017 ALGEMEEN BESTUUR ALV 30 JANUARI 2017 Inhoud Algemeen Beleid Commissies... 2 1 Toernooi & Competitie Commissie (TCC)... 3 1.1 Competities... 3 1.2 RegioBank Toernooi...

Nadere informatie

SPONSORPLAN TENNISVERENIGING PST

SPONSORPLAN TENNISVERENIGING PST SPONSORPLAN TENNISVERENIGING PST Kennismaking met PST Tennisvereniging PST Sponsorplan 2016 Tennisvereniging PST (Plantage Speelt Tennis) viert in Mei 2016 haar 30-jarig bestaan. In 1986 zijn we opgericht

Nadere informatie

Jaarrekening Begroting

Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2015-2016 (1 oktober 2015-30 september 2016) & Begroting 2017-2018 (1 oktober 2017-30 september 2018) Ter behandeling bij ALV dd 26 januari 2017 Balans Bedragen in ACTIVA 30-9-2016 30-9-2015

Nadere informatie

LAWN TENNIS CLUB LISSE REKENING BEGROTING

LAWN TENNIS CLUB LISSE REKENING BEGROTING LAWN TENNIS CLUB LISSE REKENING 2016 BEGROTING 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding Algemene toelichting 3 Begroting 2017 5 Contributies 2017 6 Exploitatierekening Exploitatierekening 1 Toelichting exploitatierekening

Nadere informatie

Sponsorplan Tafeltennisvereniging BKS Sittard

Sponsorplan Tafeltennisvereniging BKS Sittard Sponsorplan Tafeltennisvereniging BKS Sittard Inhoudsopgave Missie, beleid en doelstellingen Visie op sponsoring Sponsormogelijkheden Hoofdsponsor Co-sponsoren Bordsponsoring in accommodatie Club van vijftig

Nadere informatie

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen!

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Welkom van onze voorzitter Open dag & Openingstoernooi Trainingen Jan de Rook Nieuwe tennispasjes Nieuwe website Welkom Op 28 maart is het nieuwe tennisseizoen

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015

ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015 ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015 TV De Delftse Hout Jaarverslag 2015 pag. 13 januari 2016 Jaarverslag Jeugdcommissie 2015 Het jaar begon met ons jaarlijks bezoek aan de Kidsday van het ABN AMRO Toernooi. Op

Nadere informatie

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden.

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden. Van de voorzitter Inmiddels hebben wij de clubkampioenschappen achter de rug en wat was dat heerlijk met elke dag mooi weer!! Alleen op de finaledag iets minder maar het mocht de pret niet drukken met

Nadere informatie

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014.

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014. Exploitatie overzicht Flevostar Dronten 2014 Omschrijving Begroting Uitkomst Uitkomst 2014 2014 2013 Inkomsten Contributies 6.400,00 6.747,50 5.912,50 Rente 150,00 95,03 140,95 Donaties 400,00 1.507,77

Nadere informatie

juli 2015 Rood/oranje event met andere verenigingen Davis Cup met diverse verenigingen vanaf 11 jaar

juli 2015 Rood/oranje event met andere verenigingen Davis Cup met diverse verenigingen vanaf 11 jaar juli 2015 Evenementenoverzicht Tennisintensief week V&P Rood/oranje event met andere verenigingen Davis Cup met diverse verenigingen vanaf 11 jaar Tussen de Rivieren in Woudrichem Halloween Pietentennis

Nadere informatie

Ledentevredenheidsonderzoek 4 e kwartaal 2014

Ledentevredenheidsonderzoek 4 e kwartaal 2014 Ledentevredenheidsonderzoek 4 e kwartaal 2014 In december heeft onze vereniging gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een ledentevredenheidsonderzoek te doen onder onze leden. Het onderzoek is een initiatief

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Elburger Volleybal Vereniging

Elburger Volleybal Vereniging EXPLOITATIE OVERZICHT 2013-2014 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 UITGAVEN exploitatie begroting exploitatie begroting ONTVANGSTEN exploitatie begroting exploitatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte

Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte Uit de afdelingen CRT is een multidisciplinaire fietsvereniging met 4 afdelingen waarin verschillende takken van de wielersport worden bedreven.

Nadere informatie

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep A-B-C ABC voor nieuwe leden Tennisvereniging Nieuw-Vennep Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep In deze folder geven wij U zo veel mogelijk informatie over allerlei zaken waarmee U te maken

Nadere informatie

Inhoud Aan de leden Van het bestuur

Inhoud Aan de leden Van het bestuur Inhoud Aan de leden Van het bestuur Jaargang 9 Nummer 2 AAN ONZE LEDEN.. Beste vrienden van GSM, Woord vanuit het Bestuur TV GSM sponsoren Wij willen jullie graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen

Nadere informatie

1 Tevero enquête Algemeen. Ben je 0 vrouw 0 man. Ben je 0 junior 0 senior

1 Tevero enquête Algemeen. Ben je 0 vrouw 0 man. Ben je 0 junior 0 senior 1 Tevero enquête 2018 Algemeen Ben je 0 vrouw 0 man Ben je 0 junior 0 senior Hoeveel jaar ben je lid? 0 korter dan 5 jaar 0 tussen 5 en 1ar 0 langer dan 1ar Nieuwe leden Ben je recent lid geworden van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IJSBAAN

NIEUWSBRIEF IJSBAAN NIEUWSBRIEF 01-2012 IJSBAAN Velen van u zullen er geweest zijn, of het gehoord hebben maar voor de genen die het niet weten, onze tennisbaan is 2 weken lang een IJsbaan geweest. Het was een groot succes

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Opvang Ezels

Jaarverslag 2016 Stichting Opvang Ezels Jaarverslag 2016 Stichting Opvang Ezels verslag van de voorzitter Het jaar 2016 was voor Stichting Opvang Ezels een bijzonder Jaar. Het jaar startte met een bestuur van geheel andere samenstelling dan

Nadere informatie

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014.

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. BESTE SCHAPEKOLKERS, Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. Wat kun je allemaal in deze nieuwsbrief lezen Nieuws van de Technische commissie Sponsorcommissie Jeugdcommissie mbt een jeugdtoernooi

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2012

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2012 2012 Opgesteld op 28-3-2013 door penningmeester: Erik Borgonjen Gecontroleerd op 01-4-2013 door Kascommissaris: Hanneke Landman 1 Inhoudsopgave 2012...1 Inleiding...3 Toelichting op de cijfers van 2012...4

Nadere informatie

Welkom bij TC Rijpwetering

Welkom bij TC Rijpwetering Welkom bij TC Rijpwetering 1 1. Even kennismaken TC Rijpwetering is een recreatieve tennisvereniging. De vereniging is in 1979 opgericht en is destijds gestart met 3 onverlichte mateco (=betonsoort) tennisbanen.

Nadere informatie

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden ABC STV Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden Van harte welkom bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Door middel van dit abc tje maken we je alvast een beetje wegwijs binnen

Nadere informatie

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen.

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Manger Cats is een bloeiende tennisvereniging met een sterk familiekarakter. Bij ons staat het prestatieve maar ook het recreatieve tennis

Nadere informatie

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag van het bestuur 1 Algemeen 4 2 Resultaatvergelijking 5 Financieel verslag 1 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Golfvereniging De Drentsche. Jaarrekening April Pagina 1

Golfvereniging De Drentsche. Jaarrekening April Pagina 1 Golfvereniging De Drentsche Jaarrekening 2014 April 2015 Pagina 1 Voorwoord Hierbij treft u het jaarverslag aan over 2014 van Golfvereniging De Drentsche dit ter goedkeuring en vaststelling in de Algemene

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2016 Jaarrapport Het verslagjaar 2016 is met een positief resultaat van 17.378, - afgesloten. (2015: 23.888, -) Wanneer wij dit vergelijken met vorig jaar, zijn het de opbrengsten die stegen

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Jaarverslag Tennisvereniging Walenburg. Olaf Koops, 27 januari 2017

Jaarverslag Tennisvereniging Walenburg. Olaf Koops, 27 januari 2017 Tennisvereniging Walenburg Contactpersoon: Olaf Koops (06-41252799) Adres: Schepenstraat 14 3039 NG Rotterdam Website: www.tennisparkwalenburg.nl Email: tennisparkwalenburg@gmail.com IBAN: NL39 INGB 0002582719

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1 februari 2016 blad 1 Algemene ledenvergadering op woensdag 17 februari Op deze ledenvergadering blikken we terug op 2015 en geven we u de nodige informatie over het nieuwe tennisseizoen. De commissies

Nadere informatie

Jaarverslag badminton seizoen

Jaarverslag badminton seizoen Jaarverslag badminton seizoen 2016-2017 BESTUUR Dit seizoen bestond het bestuur uit de volgende leden: Henk Zonnenberg : voorzitter Patrick de Jong : secretaris Frans Verschuren : penningmeester / ledenadministratie

Nadere informatie

Basketbalvereniging Jump 80. Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014

Basketbalvereniging Jump 80. Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014 Basketbalvereniging Jump 80 Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014 Agenda: Welkom en opening Verslag seizoen 2013/2014 Financieel verslag seizoen 2013/2014 Doelstellingen seizoen 2014/2015 Begroting

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015 Bijgaand doen wij u de begroting 2013/2014 toekomen inclusief de prognose 2014/2015 waarin de consequenties van de voorgestelde verbouwing van het clubhuis zijn verwerkt. Voorafgaand aan de presentatie

Nadere informatie

Sponsorboek TV Nieuwland

Sponsorboek TV Nieuwland Sponsorboek TV Nieuwland 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrondinformatie... 4 Doel van de tennisvereniging... 4 Organisatie van de vereniging... 4 Onze leden... 4 Visie op sponsoring... 5 Sponsormogelijkheden...

Nadere informatie

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk ABC Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk Van harte welkom bij TC Noordwijk. In deze folder geven wij informatie over allerlei zaken waar je mee te maken krijgt bij onze vereniging Activiteitenkalender

Nadere informatie

2. De activiteiten. 3. Toernooien

2. De activiteiten. 3. Toernooien Sponsoring 1 2 1. De vereniging Tennisvereniging De Hogt is opgericht op 1october 1985 Op 1 april 2007 telde de vereniging onderstaande leden: - 110 jeugdleden (mini s) t/m 17 jaar - 540 senioren De vereniging

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 pagina 0 van 10 1. INHOUD pagina 1. Inhoud... 1 2. Algemeen... 1 3. Balans... 2 4. Winst-

Nadere informatie

Sponsorboek. T.V. De Spatter Spatterstraat AD Wormer

Sponsorboek. T.V. De Spatter Spatterstraat AD Wormer Sponsorboek T.V. De Spatter Spatterstraat 19 1531 AD Wormer Inleiding Om te beginnen willen wij u bedanken dat u overweegt onze tennisvereniging te sponsoren. Om een en ander te verduidelijken presenteren

Nadere informatie

juni 2013 Bestuur Voorzitter Boudewijn Strikwerda 0224-583589 Secretaris Marlous Peetoom 0224 296395 Penningmeester Reinder stramrood 0224-581392

juni 2013 Bestuur Voorzitter Boudewijn Strikwerda 0224-583589 Secretaris Marlous Peetoom 0224 296395 Penningmeester Reinder stramrood 0224-581392 juni 2013 Bestuur Voorzitter Boudewijn Strikwerda 0224-583589 Secretaris Marlous Peetoom 0224 296395 Penningmeester Reinder stramrood 0224-581392 Voorzitter T.C Patrick Bergman Voorzitter J.C Marc Bregman

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora.

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis  Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. Nieuwsbrief nr.8 SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. De nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is. VOOR IN JE AGENDA: Elke dinsdag v.a. 19.30 uur

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

SPONSORBROCHURE. Clubhuis en Parkadres Europalaan 3 5691 EL Son en Breugel T (0499) 472 583. E-mailadres: sponsorcommissie@tvsonenbreugel.

SPONSORBROCHURE. Clubhuis en Parkadres Europalaan 3 5691 EL Son en Breugel T (0499) 472 583. E-mailadres: sponsorcommissie@tvsonenbreugel. SPONSORBROCHURE Clubhuis en Parkadres Europalaan 3 5691 EL Son en Breugel T (0499) 472 583 E-mailadres: sponsorcommissie@tvsonenbreugel.nl Bankrekeningnr.: IBAN NL81RABO014.82.06.352 t.n.v. TV Son en Breugel

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang 1 Werkplan Onderdeel: algemene zaken Opgesteld door: Gabriëlle Kluwen d.d.: 11 mei 09 doelstelling acties middelen Verantwoordelijke evaluatie d.d. 1:samenwerking met BSO wordt definitief Uitvoeren projectplan

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

Competitie Jeugd Najaar 2013

Competitie Jeugd Najaar 2013 Competitie Jeugd Najaar 2013 Aan alle jeugdleden van T.V. De Punt Zeewolde, mei 2013 Beste Jeugdspelers, Komend najaar 2013 zal onze vereniging meedoen met de jeugd najaarscompetitie van de KNLTB, in de

Nadere informatie

FEBRUARI Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres:

FEBRUARI Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: FEBRUARI 2013 Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.nl VAN DE BESTUURSTAFEL Beste mensen, Wat is het jammer dat badminton

Nadere informatie

Beleid Disnierats 26-08-2013. Pagina 1 van 9

Beleid Disnierats 26-08-2013. Pagina 1 van 9 Beleid Disnierats 26-08-2013 Pagina 1 van 9 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Missie en Ambities... 3 2.1 Missie... 3 2.2 Ambities... 3 3. Financieel... 3 4. Ledenaantal... 3 5. Sponsoring... 3

Nadere informatie

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs ALV d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs 1. Opening Hartelijk welkom iedereen. 2. Vaststelling agenda De agenda voor deze vergadering is als volgt: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3.

Nadere informatie

HLTC HOOGERHEIDE. sponsorpresentatie 2011

HLTC HOOGERHEIDE. sponsorpresentatie 2011 HLTC HOOGERHEIDE sponsorpresentatie 2011 Introductie In de huidige tijd is sportsponsoring niet meer weg te denken In deze presentatie wil de sponsorcommissie nader ingaan op de mogelijkheden die onze

Nadere informatie