Maatschappelijk overzicht 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk overzicht 2010"

Transcriptie

1 Maatschappelijk overzicht 00 Voorwoord, Feiten & cijfers, Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, Toegang voor iedereen, Be scher ming van minder jarigen, 7 Garanderen van de privacy en veiligheid van onze klanten, Het terugbrengen van onze impact op het milieu, 8 onze medewerkers goed en eerlijk behandelen, Duurzaam ketenbeheer, 9 Verantwoorde marketing en verkoop,

2 VOOrWOOrd Voor iedereen UPC Nederland werkt aan de wereld van morgen. Een wereld waarin het digitale leven versmelt met het niet-digitale leven. Dit heeft gevolgen voor iedereen, in alle lagen van onze maatschappij. Om iedereen deel te laten nemen aan deze digitale wereld, staat bij UPC niet de techniek, maar de gebruiker centraal. We vertalen snelle technologische ontwikkelingen in nieuwe, praktische toepassingen op het gebied van telefonie, internet en televisie. Deze diensten zijn belangrijk in het dagelijks leven van veel mensen. Alleen al om die reden is maatschappelijk ondernemen een onlosmakelijk deel van ons werk. Tot nu toe werd alleen door ons moederbedrijf Liberty Global over de maatschappelijke activiteiten gerapporteerd. Gezien de vele samenwerkingsverbanden die we in Nederland aangaan, brengen wij nu ons eerste eigen maatschappelijk verslag uit. In dit kleurrijke overzicht leest u hoe wij enerzijds geïnspireerd worden door de ambities van Liberty Global en haar andere dochterondernemingen wereldwijd op het gebied van maatschappelijk ondernemen. Anderzijds zijn alle activiteiten die we met partners in Nederland invullen een belangrijke drijfveer. Onze initiatieven worden gedreven door economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan klimaatverandering, vergrijzing of het belang van privacy. Oplossingen proberen we dicht bij onszelf te vinden. Zo leest u in dit verslag over onze toekomstige duurzame vestiging in Leeuwarden en over de bijdrage van medewerkers aan ons Climate Challenge programma. Of hoe wij ruimte creëren voor maatschappelijke en commerciële innovatie. Voorbeelden hiervan zijn zorgop-afstand, telewerken en e-learning. Net als de digitale agenda van EU-commissaris Kroes, willen wij zo iedereen toegang bieden tot de digitale wereld. Veiligheid en goede begeleiding van de consument staan daarbij voorop. We zijn ons ervan bewust dat de hoeveelheid initiatieven in dit eerste maatschappelijke overzicht nog niet voldoende zegt over de impact die wij als organisatie hebben. Ook zullen onze commerciële, maatschappelijke en duurzame initiatieven soms op gespannen voet staan. Immers, meer internetgebruik betekent ook meer energieverbruik. Onze uitdaging en ons streven ligt in een efficiënter gebruik. De juiste balans moet daarbij steeds weer worden gezocht. In 0 ligt de focus op het formuleren van concrete doelstellingen, zodat we onze resultaten beter meetbaar en vergelijkbaar maken. Om ons beleid vorm te geven gaan we bewust de dialoog aan met onze belanghebbenden. Op die manier hopen we onze initiatieven om te zetten in een duurzame strategie. Robert Dunn Algemeen Directeur UPC Nederland

3 FEITEN & CIJFERS Aantal diensten Upc Nederland analoge televisie digitale televisie digitale telefonie breedband internet Omzet 00 (In EURO) 870 miljoen Omzet 009 (In EURO) 8 miljoen Medewerkers UPC NEDErLAND.70 Over UPC UPC biedt huishoudens via internet, televisie en telefonie op een zo makkelijk mogelijke manier toegang tot de digitale wereld. UPC bereikt,8 miljoen huishoudens en bedient,9 miljoen klanten met, miljoen diensten. Feiten & cijfers Innovatief Al sinds de jaren 90 doorbreken we technologische barrières. Als eerste aanbieder in Nederland brachten wij internet, interactieve digitale televisie en telefonie via de kabel. Ons landelijke kabelnetwerk van 97% glasvezel (tussen aansluiting en UPC netwerk) is dan ook het uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen. Via de kabel hebben onze klanten toegang tot een wereld aan digitale diensten. Van entertainmentdiensten zoals interactieve digitale televisie, HDTV, video on demand en DTV tot alle mogelijke maatschappelijke diensten. Ons netwerk stelt ons in staat om een uitgebreid digitaal televisiepakket te bieden. Duurzaam Voor onze toekomst investeren we in een duurzaam Nederland. Dat betekent investeren in breedband voor iedereen en overal. Met toepassingen voor internet, televisie en telefonie faciliteren we niet alleen onze klanten, maar helpen we ook ouderen en kinderen om beter gebruik te maken van onze diensten. UPC heeft tevens een bedrijfsbreed Climate Challenge-programma, waarmee we investeren in de vergroening van ons bedrijf. Kantoren Amsterdam, Leeuwarden, Zutphen, Nijmegen, Helmond en Capelle aan den ijssel Inhouse Call Centers Leeuwarden, Nijmegen en Capelle aan den ijssel UPC Centers Almere Stad, Amsterdam (Kabelweg en Ceintuurbaan), Arnhem, Eindhoven, Nijmegen, Haarlem, Leeuwarden, Rotterdam (Lijnbaan en Zuidplein) en Dordrecht

4 ONZE maatschappelijke verantwoordelijkheid UPC levert toegang tot de digitale wereld van televisie, telefoon en internet. Doordat het dagelijks leven van burgers steeds verder digitaliseert, groeit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Internettoegang voor iedereen is hét speerpunt van ons beleid. Kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen krijgen daarbij extra aandacht.

5 Liberty Global: met verschillende merken actief in diverse markten Europa Noord Amerika Australië Het bedrijf upc Wat is UPC? UPC Nederland is een dochterbedrijf van Liberty Global, het tweede grootste kabel bedrijf ter wereld. Liberty Global verzorgt betrouwbare breedbandcommunicatie in Europa: België, Duitsland, Hongarije, Ierland, Nederland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slowakije, Tsjechië en Zwitserland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Denver, Colorado. Het Europese hoofdkantoor, gevestigd in Schiphol-Rijk, is voor Liberty Global een belangrijk centrum voor netwerkmanagement en technologieen productontwikkeling. Wat doet UPC? UPC levert via een hoogwaardig netwerk toegang tot internet, televisie en telefoon aan bijna twee miljoen klanten in Nederland. Dat doen we via een hoogwaardig kabelnetwerk dat tussen aansluiting en UPC netwerk voor 97 procent uit glasvezel bestaat. UPC is in de eerste plaats een leverancier van technologische infrastructuur. Door middel van die infrastructuur vormen we een brug tussen technische innovaties en onze klanten die hiervan gebruik maken. Bedrijfsfilosofie: UPC, Gewoon Voor Iedereen Gewoon voor iedereen, dat is de bedrijfsfilosofie van UPC. Internet en andere digitale diensten moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Voor alle groepen in de samenleving. Gewoon voor iedereen is de basis van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Management Team UPC Nederland Robert Dunn, Algemeen Directeur Guido Nap, Chief Financial Officer Yvonne Schers, VP Public Affairs & General Counsel Mark Giesbers, VP Marketing Eva Slack, VP Sales & Customer Service Kees Bosman, VP Network Services Mick Fernhout, VP Strategy & Corporate Development Ruben Uppelschoten, VP it & Operations Ronald Borgers, VP Human Resources Erik Wiechers, VP UPC Business Organisatie UPC Nederland UPC Nederland Legal & Public Affairs Marketing Sales & Customer Service Network Services Strategy & Corporate Development IT & Operations Human Resources UPC Business Finance ONZE maatschappelijke VErANTWOOrDELIJKHEID

6 Mike Fries, President en CEO van Liberty Global: Bij Liberty Global bedienen we meer dan 8 miljoen klanten over de hele wereld, met Europa als belangrijkste markt. We zorgen niet alleen voor onze klanten, maar dragen als wereldwijde onderneming ook verantwoordelijkheid voor de manier waarop wij zaken doen. Onze visie moet zorgen voor duurzame groei en het creëren van economische meerwaarde. Onze rol in de samenleving Wat betekent technologie voor onze samenleving? Het is nauwelijks nog nodig om uit te leggen hoezeer technologie onze samenleving in hoog tempo beïnvloedt. Telefoon en televisie helpen ons dagelijks met informatie en communicatie. En de komst van internet heeft ons leven compleet veranderd. Vijftien jaar geleden had nog maar een op de zeven bedrijven in Nederland een internetaansluiting. Nu speelt internet een cruciale rol in de bedrijfsvoering van bijna elk bedrijf. Voor de burger zijn de gevolgen net zo groot. Winkelen, werken, bankieren, reizen, communiceren, vrijetijdsbesteding - op alle terreinen in het leven heeft internet zijn intrede gedaan. Voor iedereen, met speciale aandacht voor KInderen en ouderen Onze producten en diensten stellen mensen in staat om zelf te kiezen wat ze wanneer en waar doen. Toch is de digitale wereld nog niet voor alle mensen even gewoon. UPC zet zich actief in voor iedereen die wat extra hulp nodig heeft. Wij vinden het belangrijk dat ouderen de mogelijkheid hebben om aansluiting te vinden tot de digitale wereld. Een deel van de ouderen heeft moeite om de snelle technologische ontwikkelingen bij te benen en daarom verrichten wij extra inspanningen om het voor deze groep makkelijker te maken. Het belang hiervan wordt in de nabije toekomst waarschijnlijk steeds groter, nu allerlei zorgaanbieders experimenteren met zorg-op-afstand, UPC zet zich actief in voor iedereen die wat extra hulp nodig heeft waarbij digitale toegang noodzakelijk is. Ook kinderen geven wij speciale aandacht. Hoewel zij opgroeien met moderne technologie, zijn zij zich niet altijd bewust van de mogelijke risico s van de digitale wereld. UPC neemt de verantwoordelijkheid voor een goede voorlichting en is nadrukkelijk actief op het gebied van bescherming van minderjarigen. 6 ONZE maatschappelijke VErANTWOOrDELIJKHEID

7 Diederik Karsten, Managing Director, European Broadband Operations van Liberty Global: Nederland is een van de grootste markten voor Liberty Global. UPC heeft dan ook meestal de wereldwijde primeur van nieuwe producten en diensten die binnen Liberty Global zijn ontwikkeld. Governance zeven PIjlers van de zeven pijlers van ons maatschappelijk beleid Duurzaam ketenbeheer Verantwoorde marketing en verkoop van onze producten en diensten Onze medewerkers goed en eerlijk behandelen 6 OVERIGE PIJLERS MaatschaPPelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) UPC ziet MVO als het zoeken naar een balans tussen markt, mens en milieu. Liberty Global, het moederbedrijf van UPC Nederland, heeft haar MVO beleid gebaseerd op 7 pijlers. Deze worden ook door UPC omarmd en vormen het raamwerk van ons maatschappelijk beleid. In dit verslag staan deze zeven pijlers centraal. Elke pijler wordt in een apart hoofdstuk beschreven. Daarin gaan we dieper in op 7 Toegang tot digitale voorzieningen voor iedereen DIGTAAL VERTROUWEN de betekenis ervan en op de vraag hoe UPC in Nederland invulling geeft aan dit beleid. De hoeksteen van ons maatschappelijk beleid is het vergroten van digitaal vertrouwen. Digitaal vertrouwen bestaat in onze ogen uit drie pijlers: Toegang tot digitale voorzieningen voor iedereen. Beschermen en helpen van minderjarigen en ouderen. Garanderen van de privacy en veiligheid van onze klanten. Naast het vergroten van het digitaal vertrouwen heeft UPC nog vier andere pijlers van maatschappelijke verantwoordelijkheid geformuleerd in de bedrijfsdoelstellingen. Het terugbrengen van onze impact op het milieu. Onze medewerkers goed en eerlijk behandelen. 6 Duurzaam ketenbeheer. 7 Verantwoorde marketing en verkoop van onze producten en diensten. Beschermen en helpen van minderjarigen en ouderen Garanderen van de privacy en veiligheid van onze klanten Het terugbrengen van onze impact op het milieu 7 ONZE maatschappelijke VErANTWOOrDELIJKHEID

8 Manuel Kohnstamm, Managing Director Public Policy & Communications Liberty Global: Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid legt de nadruk op het zorgen voor digitaal vertrouwen, internettoegang voor iedereen, het zorgen voor digitale vaardigheden en mogelijkheden, en het waarborgen van de privacy en veiligheid binnen de digitale omgeving. Internationale richtlijnen met een lokale invulling Liberty Global zet zich in om koploper te zijn op het gebied van technologische innovaties die de digitale wereld voor iedereen beter, veiliger en eenvoudiger maken. Liberty Global werkt actief aan maatschappelijke onderwerpen die daarbij komen kijken. Alle dochters van Liberty Global hanteren daarbij dezelfde algemene richtlijnen voor het maatschappelijk beleid (corporate responsibility). Elke dochter is zelf verantwoordelijk voor de praktische invulling van het maatschappelijk beleid, afhankelijk van de nationale situatie. De wensen en behoeften van klanten verschillen immers per land. Corporate Responsibility Committee Liberty Global Om ervoor te zorgen dat het maatschappelijk beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd binnen alle dochterondernemingen van Liberty Global is het Corporate Responsibility Committee in het leven geroepen. De voorzitter hiervan rapporteert rechtstreeks aan Mike Fries, President en CEO van Liberty Global. In het overzicht aan de rechterkant worden de leden van het committee genoemd. Rick Westerman (Chairman of the Committee), Senior Vice President, Investor Relations and Corporate Communications, Liberty Global Amy Blair, Senior Vice President, Global Human Resources, Liberty Global Diederik Karsten, Managing Director, European Broadband Operations, Liberty Global Manuel Kohnstamm, Managing Director, Public Policy and Communications, Liberty Global Europe Balan Nair, Senior Vice President and Chief Technology Officer, Liberty Global Shane O Neill, Senior Vice President, Chief Strategy Officer, Liberty Global and President, Chellomedia Mauricio Ramos, President, Liberty Global Latin America and Chief Executive Officer, VTR Globalcom 8 ONZE maatschappelijke VErANTWOOrDELIJKHEID

9 Rob van Esch, Directeur NLKabel: De sector is duidelijk gegroeid de afgelopen jaren. Niet alleen qua innovatie en nieuwe producten, maar ook in het nemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid. belangen- en samenwerkingsorganisaties & stakeholders UPC Nederland participeert in diverse belangenorganisaties. Aan deze belangenorganisaties nemen medewerkers van UPC deel. Via brancheorganisatie NLKabel is UPC indirect ook aangesloten bij belangenorganisaties. De belangen- en samenwerkingsorganisaties variëren van technische clubs zoals het Platform Netbeheerder en veiligheidsorganisaties zoals Nationaal Coördinatie Overleg-Telecom, tot meer maatschappelijke samenwerkingsorganisaties zoals ECP-EPN. Natuurlijk zijn ook de klanten, leveranciers, werknemers, aandeelhouders en de gemeenschappen waarin wij werken voor ons van wezenlijk belang om een vitaal bedrijf te zijn en te blijven. Door voor deze groepen na te gaan wat hen drijft, kunnen wij ons beleid formuleren en zorgen dat de producten en diensten van UPC hierop zo goed mogelijk aansluiten. «GoedTV Samen met de andere Nederlandse kabelbedrijven is upc partner van GoedTV. GoedTV biedt een brede groep aan charitatieve organisaties een platform om sociaal maatschappelijke initiatieven bij het Nederlandse publiek onder de aandacht te brengen. Op de zender zijn indringende documentaires uit de hele wereld te zien, maar ook programma s van goede initiatieven om de hoek, die impact hebben in straat, wijk of dorp. Omdat alle kabelbedrijven deelnemen, ontstaat een nationaal platform met miljoenen kijkers. GoedTV wordt verspreid via de digitale kabel en zit bij alle kabelbedrijven standaard in het basispakket. 9 ONZE maatschappelijke VErANTWOOrDELIJKHEID

10 YVONNE SCHERS VP Public Affairs & General Counsel: Om de digitale mogelijkheden voor iedereen bereikbaar te maken, stellen we niet de techniek, maar de gebruiker centraal. De relatie tot onze klanten is er een van mens tot mens. Wij zijn koploper in technologische innovaties en vertalen deze naar praktische toepassingen voor onze klanten, naar diensten die begrijpelijk, overzichtelijk en toegankelijk zijn. 0 ONZE maatschappelijke VErANTWOOrDELIJKHEID

11 TOEGANG VOOR IEDEREEN 6 7 toegang voor iedereen Toegang voor iedereen tot de digitale wereld is een belangrijke doelstelling van UPC. Daarbij is aansluiting net zo belangrijk als de vaardigheden om de digitale wereld veilig te gebruiken. 6 7

12 Iedereen digitaal De drie stappen van effectieve toegang tot de digitale wereld TOEGANG VOOR IEDEREEN 6 7 TOEGANG Iedereen de mogelijkheid bieden deel te nemen aan de digitale wereld via een snel en betrouwbaar netwerk. VAARDIGHEDEN Zorgen dat mensen in staat zijn effectief en veilig gebruik te maken van digitale diensten. KANSEN Voordurend innoveren en investeren in nieuwe, digitale maatschappelijke diensten. Mijlpalen in 00 Introductie Orion webbox voor blinden en slechtzienden in samenwerking met SolutionsRadio. ZuidZorg Eindhoven start zorg op afstand via de kabelverbinding van UPC. Toegang voor iedereen Toegang voor iedereen betekent een zo laag mogelijke drempel om gebruik te maken van de digitale wereld. We willen dat onze diensten en producten eenvoudig te gebruiken en te installeren zijn. Mensen voor wie deze lage drempels alsnog te hoog zijn, bieden we extra hulp. VaardIG en bewust Niet iedereen is direct vertrouwd met alle digitale mogelijkheden. Sommige mensen hebben nieuwe vaardigheden nodig. Om hen mee te nemen in de snelle digitalisering van de samenleving, is digitaal vertrouwen van het grootste belang. UPC zet zich in voor de vergroting van het digitale vertrouwen. We steunen veel maatschappelijke initiatieven om het digibewustzijn en digivaardigheden te vergroten. Nieuwe kansen mogelijk maken UPC ontwikkelt nieuwe diensten waarbij het digitale netwerk een cruciale rol speelt. We kijken naar actuele vraagstukken zoals vergrijzing en mobiliteit. Waar mogelijk innoveert en investeert UPC De digitale agenda van Neelie Kroes Het belang van digitale aansluiting voor individuele burgers wordt ook verwoord in de beleidsplannen van de Europese Commissie. In mei 00 presenteerde Eurocommissaris Neelie Kroes haar Digital Agenda for Europe. Snel en veilig internet voor iedereen en het voorkomen van digitale uitsluiting zijn speerpunten in deze agenda. De Eurocommissaris kwantificeert haar doelstellingen als volgt: in 00 moeten alle inwoners van de EU kunnen beschikken over een internet snelheid van meer dan 0 Mbps. Nederland heeft een uitstekend uitgangspunt zich als positief voorbeeld van de realisatie van de Digitale Agenda te bewijzen, want Nederland loopt op diverse fronten ver voorop. Het beter benutten van maatschappelijke breedbanddiensten op het gebied van zorg, onderwijs en wonen, die mogelijk zijn door de huidige moderne breedbandinfrastructuur in ons land, staan bij ons hoog op de agenda. We willen iedereen de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan de digitale wereld om toepassingen van derden technisch mogelijk te maken. Ook worden wij vaak gevraagd als gesprekspartner om nieuwe maatschappelijke diensten te verkennen.

13 TOEGANG VOOR IEDEREEN 6 7 Riet Schroven, Senior Strategy Manager: Ons netwerk staat open voor allerlei soorten maatschappelijke diensten. De vereisten hiervoor kunnen variëren van beperkte tot volledig afgeschermde breedbandige datadiensten. Ambities 0 UPC richt zich in 0 ook op senioren. Samen met SeniorWeb ontwikkelt UPC een methodiek om cursisten van de SeniorWeb Leercentra (00 locaties) te helpen bewuster te internetten. Om dit thema Veilig internetten voor iedereen en de ontwikkelde lesmaterialen te introduceren wordt een aantal docententrainingen georganiseerd. Ons netwerk is klaar voor nieuwe kansen Op Europees niveau is UPC koploper op het gebied van snelle internetverbindingen. Zo waren wij de eerste aanbieder van internet via de kabel (in 997) en introduceerden we in 008 Fiber Power Internet met downloadsnelheden tot 0 Mbps. Hiermee bieden we onze klanten de toegang tot een toekomstvast breedbandnetwerk met supersnel internet, een uitgebreid interactief tv-aanbod en digitale telefonie. Begin 00 kondigde UPC Nederland aan haar netwerk binnen een paar jaar te vernieuwen in gemeenten, zoals in de Betuwe, waar nog geen interactieve breedbanddiensten werden aange boden. We blijven in ons netwerk investeren. De investering in ons netwerk bedroeg miljoen euro ten opzichte van miljoen euro in 009. Nog eens een miljoeneninvestering deden wij in randapparatuur. Met dat netwerk hebben we tevens een betrouwbaar platform voor maatschappelijke breedbanddiensten van de toekomst. Kortom, onze initiatieven vinden plaats vanuit de visie dat onze infrastructuur en ons bedrijf klaar zijn voor de toekomst en wij in samenwerking met anderen ook duurzaam investeren in de maatschappelijke kansen die dat biedt. UPC heeft de ambitie toonaangevend te blijven in deze ontwikkelingen op de convergerende markten waarop wij actief zijn. Investeren in onrendabele gebieden Op een aantal plekken in Nederland kunnen consumenten nu nog geen gebruik maken van breedbandinternet. Veelal is dit in afgelegen gebieden waar het voor internetaanbieders niet rendabel is om diensten aan te bieden. UPC heeft zich met andere aanbieders verenigd in NLKabel en streeft gezamenlijk naar een verbeterde toegang. UPC hoopt samen met andere partijen en de overheid te werken aan techniekneutrale oplossingen voor de onrendabele gebieden. Met de nieuwste technologie hebben wij innovaties gerealiseerd die sociaal-maatschappelijke toepassingen zoals zorg-opafstand, telewerken, onderwijs, en andere toepassingen via ons netwerk mogelijk maken. Inmiddels zijn meerdere partijen op het UPC-netwerk actief, waaronder Viedome/ZuidZorg (woon- en zorgconcept) en de OrionWebbox, waarmee UPC speciale internettoegang voor blinden en slechtzienden biedt. Wij bieden een platform dat open staat voor aanbieders van maatschappelijke diensten.

14 TOEGANG VOOR IEDEREEN 6 7 Anderen over UPC Toon van de Looy, manager thuiszorgorganisatie ZuidZorg te Eindhoven over UPC: Dankzij een rechtstreekse beeldverbinding met de zorgcentrale is er direct contact tussen onze cliënt en hun zorgverlener. Zo kunnen we bijvoorbeeld via beeldcontact beter bepalen of het wenselijk is dat een zorgverlener langskomt. Het netwerk van UPC maakt dit mogelijk op een makkelijke en betrouwbare manier, voor de cliënt en voor ons. Wij willen met dit open platform de keuze van telecomleverancier aan de cliënt laten. Een open platform is voor ons een voorwaarde voor een succesvol product. Karel Raven, directeur van SolutionsRadio over UPC: Het initiatief van UPC, om voor mensen met een leesbeperking een laagdrempelig internetabonnement te ontwikkelen, is door alle andere kabelmaatschappijen overgenomen en wordt door NLKabel, de overkoepelende brancheorganisatie ondersteund. Dat de kabelbedrijven dit voor de relatief kleine doelgroep hebben opgepakt is een mooi voorbeeld van maatschappelijk ondernemen. Belangrijkste is dat de doelgroep is geholpen. Kansen in de praktijk Case : Thuiszorg via de kabel Thuiszorgaanbieders experimenteren momenteel met digitale thuiszorg. UPC speelt hierbij een belangrijke rol op de achtergrond. Wij bieden de technische voorzieningen die nodig zijn om deze projecten van zorg op afstand tot een succes te maken. De Eindhovense thuiszorgorganisatie ZuidZorg lanceerde in februari 00 één van de eerste toepassingen van zorg op afstand in ons land. ZuidZorg biedt haar cliënten een zorgplatform aan waarop direct beeldcontact met hulpverleners is te leggen vanuit de eigen woning. Dit platform maakt gebruik van een beveiligde verbinding via de bestaande kabel van UPC. De cliënten van ZuidZorg zijn door deze ondersteuning in staat om langer comfortabel en verantwoord in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Het mes snijdt aan twee kanten. Dankzij de beeldverbinding is er vaker en langduriger persoonlijk contact tussen zorgverlener en zorgcliënt. De netto zorgtijd gaat omhoog. Tegelijkertijd daalt de bruto zorgtijd, doordat er bespaard wordt op de reistijd van de thuiszorgmedewerkers. In hoofdstuk 7 zal verder uitgebreid worden ingegaan op UPC en zorg op afstand. Case : Luisteren naar internet In januari 009 lanceerde het bedrijf Solutions Radio de OrionWebbox, een apparaat waarmee blinden en slechtzienden toegang krijgen tot gesproken informatie. Het bijzondere aan deze Webbox is, dat deze is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de doelgroep. Ook het contentaanbod werd in overleg bepaald: de dagelijkse gesproken krant, tijdschriften, boeken en actuele informatie, die dankzij de Webbox online toegankelijk is. Maar ook bijvoorbeeld de ondertiteling van tien Nederlandse televisiezenders wordt uitgesproken, waardoor het volgen van series en actualiteitsprogramma s weer tot de mogelijk behoort. De bediening van de OrionWebbox is uiterst eenvoudig: met vier toetsen en een draaiknop voor het volume is deze bediening volledig afgestemd op de doelgroep. Tot voor kort was internet alleen interessant voor blinden en slechtzienden die een computer konden bedienen. Voor de Webbox is wel een internetaansluiting, maar geen pc nodig. Speciaal voor de OrionWebbox heeft UPC, als eerste kabelmaatschappij, een voordelig en laagdrempelig internetabonnement ontwikkeld.

15 TOEGANG VOOR IEDEREEN 6 7 UPC & sponsoring In dit jaaroverzicht wordt een aantal sponsorschappen beschreven die direct gerelateerd zijn aan onze maatschappelijke pijlers, waaronder Cinekid en de Kindertelefoon (hoofdstuk ). Daarnaast toonde UPC in 00 haar betrokkenheid door het sponsoren van de volgende activiteiten. Spijkenisse sponsor van het Spijkenisse Festival Oosterbeek het Airborne museum in Oosterbeek Almere sponsor van de UPC Holland Triathlon in Almere Amsterdam het Amsterdams Uitburo de Uitmarkt in Amsterdam de lokale radio- en televisiezender Salto Stichting Sint (intocht Sinterklaas in Amsterdam) Art Amsterdam Gouden sponsor van TEDx Amsterdam Premium sponsor van PICNIC Rotterdam het Rotterdams Uitburo Wageningen het Bevrijdingsfestival en het bijbehorende defilé. Van beide activiteiten verzorgen we de opnamen en zenden we deze uit via ons netwerk Hilversum sponsor van het Mediapark Jaarcongres War Child UPC is sinds 007 Business Ambassador. WCIT UPC was in 00 sponsor van het WCIT (World Congress on Information Technology). Het congres stond in het teken van ICT als belangrijke motor voor economische groei en maatschappelijke participatie en werd gebruikt om belangrijke innovaties op het gebied van televisie en internet te tonen. «Tijdens WCIT heeft UPC een prijs weggegeven aan het team van de Hogeschool van Amsterdam dat The Battle heeft gewonnen, een wedstrijd van UPC voor het maken van een vernieuwend concept voor TV in 0.

16 MiCK FERNHOut VP Strategy & Corporate Development: TOEGANG VOOR IEDEREEN 6 7 Commercie en MVO gaan heel goed samen. Als commercieel bedrijf proberen we zoveel mogelijk toegang te verkopen aan zoveel mogelijk mensen. En dat doen we goed. Maar soms merk je dat die toegang niet voor iedereen even goed werkt: blinden en slechtzienden, ouderen, kinderen. Dan zetten we al onze kennis en ervaring in om onze dienstverlening aan te passen, zodat ook deze groepen aan bod komen. En daar gaan we ver in. Zo geven we gestalte aan onze lijfspreuk: UPC, gewoon voor iedereen. 6

17 BESCHErmING VAN minderjarigen 6 7 Bescherming van minderjarigen Na toegang voor iedereen, is veilig gebruik van de digitale wereld een tweede speerpunt in ons maatschappelijk beleid. We geven daarbij extra aandacht aan kinderen. Zij zijn enthousiast en leergierig, maar zijn zich nog niet bewust van de risico s van de digitale wereld. Samen met onze maatschappelijke partners zetten wij ons in om kinderen veilig te laten internetten en tv-kijken

18 BESCHErmING VAN minderjarigen 6 7 Mijlpalen in 00 januari 00 UPC zet sponsorschap voort van de Kindertelefoon, een organisatie die we al sinds 007 ondersteunen. 9 februari 00 lancering van de Online e-safety Kit, de gratis digitale variant van het Gezinspakket e-safety: 9 februari 00 Safer Internet Day, met als thema Think B U Post. mei 00 upc lanceert kidszone, een kindvriendelijk digitaal platform. juli 00 Introductie Magic Desktop, gratis computeromgeving waarmee kinderen en hun ouders veilig gebruik kunnen maken van internet. BescherMIng in drie stappen Om kinderen zo veilig mogelijk te laten internetten en tv-kijken, gebruiken we een strategie die uitgaat van drie stappen: Bijbrengen: kinderen de instrumenten geven om veilig gebruik te maken van tv en internet en hen begeleiden bij het verstandig gebruik ervan. Bewust maken: kinderen in staat stellen digitale vaardigheden te ontwikkelen en daardoor te handelen tegen mogelijke gevaren op internet. Afdwingen: waar nodig actief ingrijpen. bijbrengen We leren kinderen en hun ouders omgaan met internet door hen vaardigheden te bieden om veilig te internetten en digitale televisie te gebruiken. Mediawijsheid noemen we dat. Met Kidszone en met Magic Desktop heeft UPC twee unieke instrumenten waarbij kinderen in een zeer beschermde omgeving veilig kennis kunnen maken met televisie en internet. Kidszone Voor digitale televisie is Kidszone ontwikkeld, een tv-overzichtsscherm, speciaal voor kinderen. Hier zijn uitsluitend tvprogramma s te zien die geschikt zijn voor kinderen tot jaar. Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid om de tv te voorzien van een pincode, zodat ouders controle houden over wanneer de tv aan gaat en wat er gekeken wordt. Sponsoring Cinekid upc sponsort Cinekid, het film-, televisie- en nieuwe mediafestival voor de jeugd. upc sponsort de juryprijs upc Beste Nederlandse Kinderfilm en de upc Gouden Kinderkast, de televisieprijs van Cinekid. Als gevolg van de samenwerking heeft upc samen met Cinekid een groot aantal kinderfilms in haar On Demand aanbod voor digitale TV opgenomen. Cinekid en upc hebben de krachten gebundeld om kinderen meer mediawijs te maken. Bezoekende scholieren in de leeftijd van 6- jaar hebben tijdens het festival een workshop gevolgd waar zij aan de hand van verschillende thema s rondom internet en televisie zelf een kort filmpje hebben gemaakt. 8

19 BESCHErmING VAN minderjarigen 6 7 Magic Desktop Magic Desktop is een leuke en veilige omgeving waarin kinderen kunnen leren met de pc te werken. Magic Desktop biedt een brede selectie van leuke en leerzame websites voor kinderen van tot en met 0 jaar in een afgeschermde omgeving. De magie van het internet blijft behouden, maar de ouders hebben de controle welke websites kinderen wel en niet kunnen bezoeken. En met wie de kinderen wel en niet kunnen mailen. Deloitte deed onderzoek in opdracht van de Europese Commissie en noemde Magic Desktop de beste software voor kinderen tussen de en 0 jaar. De Magic Desktop was gratis te downloaden via Bewust maken Een ander belangrijk punt in onze aanpak is het bewust maken van de risico s die er zijn en hoe kinderen zich daartegen kunnen wapenen. We investeren hiertoe in speciaal op kinderen gericht lesmateriaal, dat gratis wordt verspreid via scholen, bibliotheken en uiteraard via onze eigen website. Ook helpen we kinderen via educatieve advertenties in jeugdbladen. Daarnaast werken we samen met De Kindertelefoon en Stichting Kinderconsument. E-safety Het Gezinspakket e-safety is in 008 door UPC ontwikkeld, in samenwerking met Digivaardig & Digibewust en Insafe. Dit pakket helpt kinderen in de leeftijd van 6 tot jaar de risico s van internet te herkennen en ouders hun kinderen veilig te laten internetten. Met stickers, vragen en oefeningen leren de kinderen spelenderwijs zich veilig te begeven in de digitale wereld. We merkten dat ouders behoefte hebben om met hun kinderen te praten over hun activiteiten op internet en hen te kunnen wijzen op eventuele gevaren. Het pakket wordt via onder meer de Openbare Bibliotheken verspreid. De verantwoordelijkheid van UPC houdt niet op bij het uitbrengen van het Gezinspakket e-safety. Sinds 009 houdt UPC een ambassadeursestafette waarbij UPC-medewerkers aan de hand van het pakket lesgeven op basisscholen. 9

20 BESCHErmING VAN minderjarigen 6 7 Nederland e-safe & e-included UPC is in 009 officieel gestart met de estafette Ambassadeurs Veilig Internet. De ambassadeurs veilig internetten zijn UPC-medewerkers die les geven op basisscholen door het hele land (met het thema Nederland e-safe & e-included ) over veilig internetgebruik aan klassen met kinderen van 6 tot jaar. Het doel van deze ronde is op lokaal niveau aandacht te generen voor het e-safetypakket en het belang van veilig internetten aan te stippen. Via deze ambassadeurs-estafette wil UPC medewerkers direct betrekken bij dit belangrijke thema. Think bu post - De tips van Safer Internet Day Dankzij nieuwe technologieën heeft iedereen de mogelijkheid gekregen om uitgever te zijn van informatie, foto s en video s. Wij kunnen onze identiteit online beheren op zo n manier dat wij een grote reputatie vestigen, of soms zelfs een beroemdheid worden. Maar de keerzijde is dat de dingen die we op internet zetten ook ernstige schadelijke gevolgen kunnen hebben. Alles wat iemand online zet is doorgaans toegankelijk voor iedereen, en jaren later nog door zoekmachines vindbaar, zelfs als we de tekst of foto al lang weer hebben verwijderd. Niet alleen kinderen maar ook volwassenen moeten zich bewust zijn dat zij een online identiteit hebben en daar controle over hebben. Voordat iemand iets online zet, moet hij/zij zich afvragen: Mmaak ik gebruik van de privacy-settings van mijn sociale netwerken? Sselecteer ik vrienden en contacten die ik kan vertrouwen? Pplaats ik alleen foto s nadat ik goed heb nagedacht over de mogelijke consequenties? Pplaats ik foto s van vrienden uitsluitend met hun toestemming? De Kindertelefoon Sinds 007 is UPC partner van de Kindertelefoon. Via onze steun kan de organisatie verschillende campagnes voeren, zoals die voor zorgeloos internet, en is zij in staat te professionaliseren met onder meer de Kindertelefoon Academie. Alle vrijwilligers die voor de organisatie gaan werken, volgen hier eerst een intensieve training. Kinderen kunnen bij de Kindertelefoon in vertrouwen praten over een probleem. Ook krijgen zij advies, hulp en informatie. 0

21 Anderen over UPC BESCHErmING VAN minderjarigen 6 7 Marjolijn Bonthuis, programmamanager Digivaardig & Digibewust: Kinderen en jongeren leren verantwoord en veilig om te gaan met internet is cruciaal aangezien internet een belangrijk deel uitmaakt van hun leven. Dankzij de zeer waardevolle samenwerking met UPC binnen het publiek-private programma Digivaardig & Digibewust laten we zien dat we met alle betrokken partijen aan deze doelstelling werken. Bamber Delver, algemeen directeur De Kinderconsument, over de samenwerking met UPC: Stichting De Kinderconsument en UPC zijn elkaar tegengekomen in hun strijd voor een verantwoord internetgebruik. Het is een grote stap dat bedrijven hun verantwoordelijkheden nemen. Die zijn enorm als je beseft dat 98 procent van de jeugd internet gebruikt en 70 procent van de tien-jarige kinderen een mobieltje heeft. Daarom zijn wij blij dat UPC haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en ons ondersteunt in ons werk. Ambities 0 Lancering nieuw Internet-werkboek voor - tot 8-jarigen. Vervolg e-safe & e-included tour. De Kinderconsument Sinds 007 ondersteunt UPC De Kinderconsument. Deze stichting komt op voor het recht van ieder kind om veilig te spelen in de digitale wereld. Deze missie realiseert de stichting Kinderconsument door voorlichting aan kinderen en tieners zelf, maar ook aan ouders, leerkrachten en andere professionals die in hun werk met kinderen bezig zijn. De Kinderconsument werkt voornamelijk vanuit projectopdrachten zoals ouderavonden of samenwerkingsprojecten voor lesmateriaal. Ook geeft het met hulp van sponsors als UPC eigen publicaties uit. Donald Duck Om kinderen goed te bereiken, heeft UPC in 00 artikelen en advertenties geplaatst in jeugdbladen. Zo stond er onder meer een advertentie met tekst en uitleg over verstandig omgaan met wachtwoorden in de Donald Duck. «

22 MARK GiESBERS VP Marketing: BESCHErmING VAN minderjarigen 6 7 De digitale wereld stelt ons in staat met iedereen, en op elk gewenst moment, overal ter wereld te communiceren. Deze omgeving brengt zowel kansen als risico s met zich mee. Aan ons de taak om met maatschappelijke partners, de overheid en andere bedrijven samen te werken. Samenwerken zodat iedereen profijt kan hebben van de digitale wereld en we de toegankelijkheid en veiligheid van internet kunnen waarborgen.

23 garanderen VAN DE privacy EN VEILIGHEID VAN ONZE KLANTEN garanderen van de privacy en veiligheid van onze klanten Het waarborgen van veiligheid en privacy is een doel op zich. Het is de derde van de zeven pijlers van ons maatschappelijk beleid. Om gebruik van digitale diensten zo veilig mogelijk te maken, zet UPC zich actief in. 6 7

24 garanderen VAN DE privacy EN VEILIGHEID VAN ONZE KLANTEN 7 6 Rene Blankestein, Network Security Manager: Naast grote kansen die de digitale wereld biedt, zijn er ook risico s aan verbonden. Het is daarom van groot belang dat we samen werken met maatschappelijke partners, overheden en wetenschap. Als Network Security Manager ben ik nauw betrokken bij al deze vormen van samenwerking waardoor we de toegankelijkheid en veiligheid van internet en onze overige digitale diensten op een zo n hoog mogelijk niveau kunnen houden. Mijlpalen in 00 januari 00 Officiële start van de gezamenlijke bestrijding van botnets, door UPC en andere internetproviders. 00 Platform Internetveiligheid gaat effectief van start. Bedrijven en overheid werken hierin samen. VeilIG internet Veiligheid op het internet kent veel verschillende aspecten, variërend van privacybescherming en het tegengaan van identiteitsfraude en cybercriminaliteit tot copyrightbescherming en het weren van kinderporno. Consumenten vragen zich bovendien af hoe informatie, over hoe zij zich bewegen in de digitale wereld, wordt opgeslagen. Nu technologie een onlosmakelijk onderdeel van ons dagelijks leven is geworden, is die vraag des te belangrijker. Consumenten krijgen voortdurend te maken met nieuwe en onverwachte risico s op het internet. Wij willen dat mensen onze producten optimaal kunnen gebruiken, zonder zich zorgen te hoeven maken. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat wij alle veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Wij kiezen dan ook voor een actieve en zorgvuldige aanpak. Een aantal van deze maatregelen is al beschreven in hoofdstuk, over de bescherming van onze jongste gebruikers. Wij willen iedere klant de kennis en middelen bieden om veilig online te bewegen. Een basisvoorwaarde voor dat veilige gevoel is een veilig netwerk, dat aan de hoogste technische veiligheidseisen voldoet. Ook beschermen wij de privacy van klanten. AandachtsPUnten Op het gebied van veiligheid en privacy neemt UPC een verantwoordelijkheid die verder gaat dan de wettelijke verplichtingen. Belangrijke aandachtspunten zijn: Netwerkintegriteit en kwaliteit van onze service: veilige, veerkrachtige technologieplatforms voor de digitale wereld bieden en optimale gebruikerservaring leveren. Privacy en databescherming: zorgen dat de digitale data van de consument in veilige handen zijn bij de aanbieders van digitale diensten. Bescherming van minderjarigen: het welzijn van minderjarigen beschermen als zij online zijn. Zorgen voor een veilige digitale om geving voor alle belanghebbenden. Vertrouwen is miljarden waard De impact van digitaal vertrouwen op de groei van de digitale economie is niet gering. Zo becijferde het rapport Digital Confidence (in opdracht van Liberty Global, 008) dat de Europese digitale economie naar verwachting zal groeien van 6 miljard in 008 tot 6 miljard in 0. De absolute cijfers uit dit rapport zijn waarschijnlijk al weer achterhaald door actuelere prognoses, maar het rapport komt wel met een interessant gegeven: als het digitaal vertrouwen toeneemt dan kan de groei in deze periode nog procent hoger uitkomen. VeilIGheid is teamwork Om onze klanten veilig te laten internetten, informeert UPC de eindgebruikers uitvoerig over zorgvuldig internetgedrag. We doen dit op twee manieren. In de eerste plaats willen we mensen bewust maken van de risico s van onzorgvuldig gedrag. Daarnaast gaat het om het aanreiken van mogelijkheden en middelen om de risico s drastisch te beperken. Dit kunnen virusscanners, firewalls en spamfilters zijn. Maar de meeste veiligheidswinst valt te boeken door het aanleren van verstandige gewoontes. Denk aan zorgvuldig paswoordgebruik en het niet zomaar openen van onbekende bestanden.

25 garanderen VAN DE privacy EN VEILIGHEID VAN ONZE KLANTEN 7 6 UPC geeft voorlichting over veilig internetten Wat we zelf doen Wij zetten ons actief in om veilig internet te bieden en de garantie te geven dat gegevens bij ons in veilige handen zijn. We nemen concrete stappen om de consument dat belangrijke gevoel van vertrouwen te geven, onder andere door diverse campagnes te voeren waarbij we wijzen op actuele veiligheidsrisico s en wat de consument daaraan kan doen. Bijvoorbeeld als het gaat om online betalingsverkeer of om het voorkomen en bestrijden van computervirussen. Onze strijd tegen illegale websites UPC is deelnemer aan de vrijwillige gedragscode Notice-and-Take-Down (NTD). Deze code is een initiatief van overheid en bedrijfsleven in hun gezamenlijke strijd tegen cybercrime. De code schept geen nieuwe wettelijke verplichtingen, maar is juist bedoeld om partijen te helpen om binnen de bestaande wettelijke kaders zorgvuldig te opereren bij het op verzoek van derden verwijderen van informatie van internet. We beschouwen het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze klanten goed voor te lichten over hun eigen mogelijkheden om zelf verantwoordelijkheid te nemen en op huisniveau filters in te stellen. Veel maatregelen die de veiligheid en het digitaal vertrouwen vergroten, kunnen we als UPC zelfstandig nemen. Bij andere maatregelen is het effectiever om samen te werken met met andere partijen. Zoals in de strijd tegen de botnets. UPC is een van de veertien internetproviders die in augustus 009 een convenant hebben Onze veiligste pagina op internet Op de webpagina veilig_internet/ gaan we de dialoog aan met onze klanten. In begrijpelijke taal geven we voorlichting over ingewikkelde veiligheidsrisico s zoals spam, phishing en spyware. En hoe de klant zich daar tegen kan wapenen. Op deze webpagina worden vragen beantwoord zoals: - Wwat is spam en hoe kunnen we het voorkomen? - Wwat doet u tegen ongewenste s? - Virussen zijn schadelijk voor uw computer. Hoe kunnen we ze voorkomen? - Ddoor phishing kunnen uw persoonlijke gegevens in gevaar komen. Hoe gaat u dit tegen? - Wwat is een draadloos netwerk en hoe veilig is het? Omdat veel mensen informatie het beste verwerken bij een mondelinge uitleg, worden de antwoorden op deze belangrijkste veiligheidsvragen gegeven in de vorm van gesproken voorlichtingsfilmpjes. gesloten om de problematiek van de botnets gezamenlijk aan te pakken. Botnets vormen een groot veiligheidsprobleem. De netwerken van soms mil joenen computers die met bijvoorbeeld een virus zijn besmet, kunnen door hackers worden ingezet voor het versturen van spam berichten of het uitvoeren van cyber aanvallen, zonder dat de eigenaar van de pc dat doorheeft. De samenwerkende providers treden hiertegen op. Op januari 00 ging deze samenwerking effectief van start.

26 garanderen VAN DE privacy EN VEILIGHEID VAN ONZE KLANTEN 7 6 Arie van Bellen, Directeur ECP-EPN: Juist rondom maatschappelijk belangrijke thema s als de aanpak van botnets en Notice and Takedown is een publiek private samenwerking van cruciaal belang. Binnen het Platform Internetveiligheid leveren overheid en marktpartijen samen een structurele bijdrage aan het verbeteren van de internetveiligheid voor de consument/internetgebruiker. De betrokkenheid van UPC sinds de start van het platform in 009 is erg waardevol en wordt gewaardeerd! Samen met enkele andere bedrijven is UPC de initiatiefnemer van het Platform Internetveiligheid. De effectieve samenwerking is in 00 begonnen. Doel van dit platform is om een structurele bijdrage te leveren aan de internetveiligheid voor de consument. Het signaleert trends en vertaalt die naar concrete initiatieven. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het voorkomen van strafbare en onrechtmatige zaken, vanuit het oogpunt van de consument. Op de agenda staan onder meer phishing, hotspots en de relatie tussen opsporing en privacy. Het platform werkt als overkoepelend orgaan voor de bestaande werkgroepen als Notice and Takedown en het gezamenlijke providersinitiatief tegen botnets. Het platform is bedoeld om meer samenwerking te krijgen tussen de werkgroepen. Daarmee kunnen Naast de uitleg op onze website, hebben we als extra wapen tegen internetcriminaliteit Smartguard ontwikkeld, een veiligheidspakket dat klanten via onze website kunnen downloaden. Smartguard is een compleet beveiligingspakket met virusscanner, firewalls en anti-spamsoftware. Ook biedt Smartguard de mogelijkheid om extra filters in te stellen, waardoor ongewenste sites geblokkeerd worden. «Samen met andere bedrijven is upc initiatief nemer van het Platform Internetveiligheid kansen worden benut en bedreigingen worden weggenomen. Om meer daadkracht te verkrijgen is het Platform Internetveiligheid ondergebracht in het overkoepelende ECP-EPN, platform voor de informatiesamenleving. Hierin werken ruim 0 bedrijven en organisaties samen om doorbraken te realiseren op het gebied van internetveiligheid en randvoorwaarden te creëren voor een veiligere digitale wereld. 6

27 YVONNE SCHERS VP Public Affairs & General Counsel: garanderen VAN DE privacy EN VEILIGHEID VAN ONZE KLANTEN 7 6 Iedereen weet dat je goede wachtwoorden nodig hebt en dat je nooit je pincode moet afgeven. Maar er is ook een grijs gebied waarin niet altijd even duidelijk is waar je verstandig aan doet. Omdat de digitale wereld heel dynamisch is en zich steeds weer nieuwe spannende ontwikkelingen aandienen, verschuift dit grijze gebied continu. Daarom werken wij samen met overheid en met andere bedrijven om de nieuwe kansen en mogelijkheden van de technologie te kunnen benutten, maar tegelijkertijd de veiligheid te waarborgen.

28 HET TErUGBrENGEN VAN ONZE impact OP HET milieu het terugbrengen van onze impact op het milieu Verantwoord energiegebruik is een belangrijke pijler in het duurzaamheidsbeleid van UPC. Ons Climate Challenge-programma heeft als doel de CO -uitstoot als gevolg van bedrijfsactiviteiten te verminderen en daarnaast het milieubewustzijn van medewerkers te vergroten

29 HET TErUGBrENGEN VAN ONZE impact OP HET milieu 6 7 Age Rotshuizen, Director IT Operations (Workstreamleader Climate Challenge): Het is hele mooie uitdaging om met elkaar binnen onze eigen kennisgebieden met kleine aanpassingen grote stappen te zetten. Een voorbeeld vanuit IT is bijvoorbeeld Green Nights, waarbij we ervoor zorgen dat elke computer zichzelf na werktijd uitschakelt. Mijlpalen in Introductie energiezuinige desktop levert een energiebesparing van 89 kwh per jaar op (6 procent reductie). 00 Vervanging oude liften op het UPC hoofdkantoor in Amsterdam met nieuwe generatie liften levert een energiebesparing op van 80 procent. 00 Vervanging van de koelinstallatie op de Kabelweg levert een energie besparing op van minstens procent procent papierreductie door standaardisatie dubbelzijdig printen. 8 juni 00 Eerste paal geslagen van duurzaam kantoor Leeuwarden. 00 Kantoor Amsterdam Kabelweg krijgt zonnepanelen op het dak, goed voor de productie van ruim.000 kwh energie per jaar. 00 UPC neemt het besluit om per januari 0 over te stappen op groene stroom. December 00 UPC sluit zich aan bij het Platform Slim Werken Slim Reizen (SWSR). ClIMate Challenge Ons programma ten aanzien van energiebesparing en CO -reductie maakt deel uit van de Liberty Global Climate Challenge. Dit internationale programma, ging in 009 van start en richt zich op het verminderen van de CO -uitstoot van Liberty Global en al haar dochterondernemingen. Ook UPC Nederland neemt eraan deel. De Climate Challenge bestaat uit een breed scala van activiteiten die samen leiden tot een sterk gereduceerd energieverbruik en een aanzienlijk kleinere CO -voetafdruk voor ons bedrijf. Maar bovenal is de Climate Challenge een programma om iedereen er van bewust te maken dat we allemaal een positieve bijdrage kunnen leveren aan duurzaamheid, door te streven naar verantwoord en verminderd energieverbruik. CLiMATE CHALLEnGE, THE BATTLE In weken tijd 8 tips De over meer digitaal produceren en minder papier gebruiken. Laat ook externe partijen hun voorstellen, offertes, facturen digitaal sturen. En loonstrookjes digitaal. collega s stellen voor ZIN uitsluitend digitaal te verspreiden. tips waren energie- en/of lichtgerelateerd: vervang TL-buizen voor LED s! Gebruik bewegingssensoren! Het energiebeleid van UPC wordt vastgesteld in de Climate Challenge Stuurgroep die bestaat uit een aantal leden van het Management Team. De stuurgroep werkt krijgt input van de Climate Challenge workstream groep waarin de voor dit thema belangrijkste bedrijfsonderdelen van UPC vertegen woordigd zijn. ClIMate Challenge: The Battle Om de bewustwording ten aanzien duurzaam energieverbruik te vergroten is UPC op november 00, Nationale duurzaamheidsdag, gestart met de Climate Challenge BATTLE. Al onze medewerkers kregen de kans mee te denken over ons duurzaamheidsbeleid. Binnen weken ontvingen we 8 verschillende creatieve tips om energieverbruik te verminderen. Een aantal tips is inmiddels ingevoerd. 9 over tips zijn divers van aard. En soms wel heel specifiek. Bijvoorbeeld: hoe houd je onze schotels en antennes milieuvriendelijk ijs- en sneeuwvrij? Nou, zo: Gebruik een trildoek in plaats van een verwarmingselement. Van simpel en logisch - Koud? Trek een trui aan tot big brother superstreng: Neem papierverbruik/ printfrequentie/ energie- & waterverbruik als targets in het beloningsysteem. mobiliteit: meer fietsen, meer milieuvriendelijke lease-auto s, elektrische auto s. Organiseer een wedstrijd wie het meeste fietst of loopt naar het werk! 8 tips over computerschermen: van innoveren tot uitzetten als je naar huis gaat. Meer videoconferencing inzetten - keer genoemd. tips gingen over ons massale gebruik van plastic bekertjes. Goed nieuws: vanaf januari 0 wordt op alle locaties de voorraad plastic bekertjes opgemaakt, waarna Facilities de Bio Beker ïntroduceert. Deze beker is biologisch afbreekbaar. De hele keten, van grondstof tot aan productie en gebruik, is dusdanig ontworpen dat het een zo min mogelijk impact op het milieu heeft. Aardewerken of porseleinen mokken hebben we ook overwogen, maar blijken het milieu meer te belasten door de manier waarop ze worden schoongemaakt, aldus Roelof Hellemans, Program Manager Facilities. nummer 8 dec 00 Zin 9

Maatschappelijk en Sociaal Overzicht 2011

Maatschappelijk en Sociaal Overzicht 2011 Maatschappelijk en Sociaal Overzicht 2011 In 2011 bracht UPC Nederland B.V. haar eerste Maatschappelijk Jaaroverzicht uit over het jaar 2010. In dit tweede Maatschappelijk en Sociaal Overzicht rapporteert

Nadere informatie

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren,

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren, Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009 Dames en heren, Goed dat we hier bijeen zijn om het Platform Internetveiligheid op te richten. Ik ben blij

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Digivaardig & meeting the future

Digivaardig & meeting the future Digivaardig & meeting the future Roy Tomeij voorzitter Digivaardig & José de Leeuwe, directeur IT operations Eneco werkgroep ecf 5 april 2013 2 info@digivaardigdigiveilig.nl Kansen benutten ICT biedt kansen

Nadere informatie

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf?

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Digital Transformation een van de buzzwoorden van deze tijd. Begrijpelijk want nieuwe mogelijkheden, ontstaan door technologische vooruitgang,

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Total Zero CO 2 -neutrale pakketverzending zonder extra kosten

Total Zero CO 2 -neutrale pakketverzending zonder extra kosten Total Zero CO 2 -neutrale pakketverzending zonder extra kosten Een vrijwillige en ongekende betrokkenheid. CO 2 -neutrale pakketverzending zonder extra kosten. In 2013 breidt het programma uit en kunnen

Nadere informatie

Disruptions & Innovatie bij KPN

Disruptions & Innovatie bij KPN Disruptions & Innovatie bij KPN Fokko Dijkstra manager SSC Billing & Collections 12 november 2015 KPN : winnaar of ICT milieu prijs 2015 Over mij Fokko Dijkstra 52 jaar 27 jaar ervaring bij KPN 12 management

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis!

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! Wat is de Opgewekte Woning Club? De Opgewekte Woning Club is een slimme aanpak welke energiezuinig wonen en verbouwen bij woningeigenaren

Nadere informatie

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs!

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs! Powered by Agenda Even voorstellen Doelstelling Breedband Beemster Waarom glasvezel? Maatschappelijke thema s zorgen -wonen werken leren ontspannen Vergelijk netwerken Aanbod / wat krijg ik en wat kost

Nadere informatie

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven Even voorstellen Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven in een bijzonder dynamische markt. In deze wereld van snelle ontwikkelingen ontplooien zij zich als vernieuwende en betrouwbare leveranciers

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel

Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel Shailin Soekaloe S. Soekaloe Contextbeschrijving Naam: Shailin Soekaloe Studentnummer: 12072273 Opleiding: Werktuigbouwkunde Duaal 1. Voorwoord Deze contextbeschrijving

Nadere informatie

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe Gemeente Westerveld 16 april 2014 Evert Blansjaar Kwartiermaker provincie Drenthe Achtergrond Onze samenleving wordt steeds afhankelijker van hoogwaardige en toekomstvaste breedbandinfrastructuren. Geen

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een online platform voor duurzaamheid in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing Quickscan Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 26 augustus 2013 JH Business Promotions heeft

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

De kansen van online samenwerken

De kansen van online samenwerken De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 INDEPENDENT INSURANCES Introductie De

Nadere informatie

Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland"

Parallelsesssie Lean bij Aon Nederland Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland" Lean succesvol implementeren zonder grootscheeps veranderprogramma!! Peter Dijkstra, Senior Business Consultant, @PDleanAon Rob de Bruin, Managing Director Afdeling

Nadere informatie

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011 PERSBERICHT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 20-2011 Nederland zakt naar de 11e plaats op ranglijst van WEF Global Information Technology Report, en de opkomende economieën

Nadere informatie

Canon Essential Business Builder Program. Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes

Canon Essential Business Builder Program. Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes Canon Essential Business Builder Program Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes Essential Business Builder Program Introductie Het runnen van een drukkerij is een uitdaging. De activiteiten

Nadere informatie

ZUINIGE ENERGIE EN KPN

ZUINIGE ENERGIE EN KPN ZUINIGE ENERGIE EN KPN KPN start op 30 oktober 2012 met nieuwe corporate campagne Het netwerk dat geeft om Nederland. Hierbij worden relevante maatschappelijke thema s belicht. In de eerste uiting, We

Nadere informatie

Les 2 ... Hoe in alle veiligheid surfen. Deze iconen tonen aan voor wie het document is. Leerkrachten

Les 2 ... Hoe in alle veiligheid surfen. Deze iconen tonen aan voor wie het document is. Leerkrachten Les 2... Hoe in alle veiligheid surfen. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht Waarom?

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie

Televisie, radio, internet en telefonie

Televisie, radio, internet en telefonie Televisie, radio, internet en telefonie More power, more joy More power, more joy Meer genieten van televisie, radio, internet en telefonie Bij UPC ontvangt u uw diensten zoals televisie, radio, internet

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN.

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. SPORT FRYSLÂN Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. INHOUDSOPGAVE EEN AGILE PROJECTAANPAK 3 INLEIDING 3 4 EEN

Nadere informatie

ISATIS GROUP OVER OP CLOUDSOFTWARE OM KLANTEN CENTRAAL TE STELLEN

ISATIS GROUP OVER OP CLOUDSOFTWARE OM KLANTEN CENTRAAL TE STELLEN Exact Online CASE STUDY ISATIS GROUP OVER OP CLOUDSOFTWARE OM KLANTEN CENTRAAL TE STELLEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ZAKELIJKE DIENSTVERLENING GROEI REALISEREN DOOR TE INVESTEREN IN LEUKE

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven Even voorstellen Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven in een bijzonder dynamische markt. In deze wereld van snelle ontwikkelingen ontplooien zij zich als vernieuwende en betrouwbare leveranciers

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP Wat nou cloud?! De zin én onzin! CSP De zin en onzin van werken in de cloud De cloud, wat is dat nou precies? Is het een hype zoals je die vaker tegenkomt in ICT? Of biedt het echt kansen waar u als ondernemer

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Social Media Marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

De consument kiest zelf, grip op eigen energiedata!

De consument kiest zelf, grip op eigen energiedata! De consument kiest zelf, grip op eigen energiedata! HelloData een service van MPARE MPARE faciliteert standaardisatie van energiedata. Maatschappelijk doel: versnellen energietransitie. HelloData: maatschappelijke

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Solcon, betrouwbare speler. Solcon. Als beste getest in de categorie internet. Solcon, betrokken speler

Solcon, betrouwbare speler. Solcon. Als beste getest in de categorie internet. Solcon, betrokken speler solcon.nl 2 solcon.nl Solcon, betrouwbare speler Dronten vormt een sterke thuisbasis voor Solcon, de Internet Service Provider met 17 jaar ervaring. En met ruim 60.000 particuliere en zakelijke klanten

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 29.5.2012 2011/0299(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie industrie,

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

Westfield. Digital signage stimuleert dynamisch winkelen IN HET KORT: www.scala.com

Westfield. Digital signage stimuleert dynamisch winkelen IN HET KORT: www.scala.com Westfield Digital signage stimuleert dynamisch winkelen IN HET KORT: Op twee na grootste winkelcentrum in Groot-Brittannië 350 digitale schermen Modules met één scherm, videowalls en verplaatsbare schermen

Nadere informatie

Laat ik vooropstellen: de meeste Nederlanders en daar hoor ik zelf ook bij zijn het er over eens dat bedrijven zich op internet even netjes moeten ged

Laat ik vooropstellen: de meeste Nederlanders en daar hoor ik zelf ook bij zijn het er over eens dat bedrijven zich op internet even netjes moeten ged Speech van Minister van Economische Zaken, mevrouw M.J.A. van der Hoeven, uitreiking DDMA privacy waarborg, Den Haag/ Pulchri Studio, 21 april 2010. (DDMA= Dutch Direct Marketing Association) Tussen droom

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Projectgroep Gemeentesupport

Projectgroep Gemeentesupport Projectgroep Gemeentesupport Samenwerking tussen Stedenlink en het esociety Platform Nederland Dick van Schooneveld, voorzitter Slimme Steden, verhalen uit de praktijk Amsterdam, 6 februari 2013 Waar loopt

Nadere informatie

Wereldproblemen te lijf met business modellen

Wereldproblemen te lijf met business modellen INTERVIEW tekst: Maarten van der Schaaf Wereldproblemen te lijf met business modellen Marcello Palazzi behoort al decennia tot de voorhoede van het mondiale duurzame bedrijfsleven. Samen met Leen Zevenbergen

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

GfK Twitter TV ratings

GfK Twitter TV ratings GfK Twitter TV ratings Paul van Niekerk GfK 31 maart 2015 1 Agenda 1 2 3 GfK Audience Measurement Trends in kijken en keuze voor TV-content GfK Twitter TV ratings 2 GfK Audience Measurement 3 Video optie

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

Symposium Niet aangeboren hersenletsel

Symposium Niet aangeboren hersenletsel 13-10-2017 Symposium Niet aangeboren hersenletsel Missie & visie SeniorWeb Visie SeniorWeb gelooft dat de digitale samenleving een onmisbaar onderdeel is van, en een verrijking biedt voor, het dagelijkse

Nadere informatie

Zorginnovatie in het primair proces

Zorginnovatie in het primair proces Zorginnovatie in het primair proces Economische krachtbron m.deheer@interhealth.nl 0653953495 @mjdeheer Martin de Heer, 22-6-2011 Korte introductie Interhealth Mentaal Beter AIM NIC shared service center

Nadere informatie

Outsourcing ICT & Sales India

Outsourcing ICT & Sales India Outsourcing ICT & Sales India Introductie & Lessons learned InnoVites BV Albert Groothedde CEO InnoVites BV Agenda Introductie InnoVites Achtergrond InnoVites team Markt en Oplossingen Organisatie Outsourcing

Nadere informatie

KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities

KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities KNVB Marjan Heinen UNIT4 Internet Solutions Edo-Jan Meijer 16 06 2011 pagina 1/34 16 06 2011 pagina 2/34 Voorstellen 16 06 2011 pagina 3/34

Nadere informatie

De toekomst van bereikbaarheid

De toekomst van bereikbaarheid De toekomst van bereikbaarheid www.detron.nl De toekomst van bereikbaarheid De wereld verandert. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Mensen werken steeds vaker samen in virtuele omgevingen

Nadere informatie

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland Stichting Innovatief Onderwijs Nederland ONTZORGT SCHOLEN OP ICT De ION QuickScan heeft als primair doel om scholen voor te bereiden op digitalisering van het onderwijs binnen. U kunt direct met de resultaten

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

NIEUWE VISIE OP ZONREGELING

NIEUWE VISIE OP ZONREGELING NIEUWE VISIE OP ZONREGELING Zon en daglicht regeling als deel van de energieprestaties in gebouwen Peter Winters President of the European Solar Shading Organization Director Shading & Building Dickson

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een E-platform voor duurzaamheid in de Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan Rotmans hoogleraar transitie-management,

Nadere informatie

The Future: what s in it for us!

The Future: what s in it for us! The Future: what s in it for us! Tim Rook Marketing Republic! 16 juni 2010 Persoonlijke introductie: Chief Inspiration Officer: Marketing Republic! Ruim 20 jaar ervaring in Channel Marketing & Communicatie:

Nadere informatie

Diversity is een business case. Mohamed el Achkar Manager Diversity & Inclusion TNT Post

Diversity is een business case. Mohamed el Achkar Manager Diversity & Inclusion TNT Post Diversity is een business case. Mohamed el Achkar Manager Diversity & Inclusion TNT Post Ontwikkelingen in Nederland _ 20% van Nederlandse bevolking heeft een allochtone achtergrond _ 50% bewoners grote

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Informatiebeveiliging the next level!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Informatiebeveiliging the next level! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Informatiebeveiliging the next level! 1! 1. Introductie Agenda! 2. Stand van zaken in de Cyber Security wereld 3. Verschillende soorten

Nadere informatie

1. Uw tablet beveiligen

1. Uw tablet beveiligen 11 1. Uw tablet beveiligen Het risico op virussen of andere schadelijke software (malware genoemd) is bekend van pc s. Minder bekend is dat u ook op een tablet met malware geconfronteerd kan worden als

Nadere informatie

GEWOON DUIDELIJKE TAAL.

GEWOON DUIDELIJKE TAAL. GEWOON DUIDELIJKE TAAL. TELEVISIE Uw favoriete programma s kijken wanneer het u uitkomt OnsBrabantNet biedt u bij een alles-in-één pakket standaard Interactieve TV. Hiermee kunt u maar liefst 6 programma

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

OVERZICHT INITIATIEVEN CO2 REDUCTIE SOGETI NEDERLAND B.V.

OVERZICHT INITIATIEVEN CO2 REDUCTIE SOGETI NEDERLAND B.V. OVERZICHT INITIATIEVEN CO2 REDUCTIE SOGETI NEDERLAND B.V. Auteur Erica Hendriks Versie V1.0 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur C1.0 31 juli 2012

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

DÉ TOOL VOOR ONLINE VIDEOVERGADEREN VIA DE CLOUD

DÉ TOOL VOOR ONLINE VIDEOVERGADEREN VIA DE CLOUD OZMO s videoconferentie oplossing DÉ TOOL VOOR ONLINE VIDEOVERGADEREN VIA DE CLOUD OZMO cloud video conferentie voor elk bedrijf dat efficiënter wil werken OZMO levert de beste en meest gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie

Nadere informatie

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Dutch industry fit for the future?! onze wereld verandert en dus ook onze industrie. met impact op economie en samenleving smart industry agenda

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken!

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Wat is het Nieuwe Werken? Het Nieuwe Werken: ingericht op activiteiten In het Nieuwe Werken is de werkomgeving afgestemd op de activiteiten van de medewerkers.

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you Ready healthcare Actieplan gezondheidszorg Vodafone Power to you 2 Hoe kunnen onze zorgverleners efficiënter werken? Uw kansen Naarmate de vraag naar zorg groter wordt, neemt de druk op zorgverleners toe.

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

Procademy & De Kindertelefoon

Procademy & De Kindertelefoon procademy Foto: De Kindertelefoon / Lionne Hietberg Zonder procademy was het ons niet gelukt om ons nieuwe ICT systeem zo soepel te installeren. Merel Luichies Beleidsmedewerker Kwaliteit bij Stichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015

Nieuwsbrief april 2015 Nieuwsbrief april 2015 April was een maand vol lanceringen, congressen, media aandacht en het smeden van nieuwe plannen! We kijken terug op een veelbewogen periode en kondigen de volgende aan met o.a.

Nadere informatie

Partner in het sociaal domein

Partner in het sociaal domein Partner in het sociaal domein Samen in het sociaal domein Zlimthuis Gemeentelijke opgaven Werkt aan bewustwording Levensloopbestendig wonen Opereert lokaal Langer en veilig thuis wonen, ook met dementie

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Security is bij uitstek een thema waarmee KPN zich moet onderscheiden?!

Security is bij uitstek een thema waarmee KPN zich moet onderscheiden?! Verslag dialoog: Security Onder leiding van: Jasper Spanbroek, Chief Legal Officer Jaya Baloo, Chief Information Security Office In onze samenleving groeit de afhankelijkheid van op internet gebaseerde

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie