Maatschappelijk overzicht 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk overzicht 2010"

Transcriptie

1 Maatschappelijk overzicht 00 Voorwoord, Feiten & cijfers, Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, Toegang voor iedereen, Be scher ming van minder jarigen, 7 Garanderen van de privacy en veiligheid van onze klanten, Het terugbrengen van onze impact op het milieu, 8 onze medewerkers goed en eerlijk behandelen, Duurzaam ketenbeheer, 9 Verantwoorde marketing en verkoop,

2 VOOrWOOrd Voor iedereen UPC Nederland werkt aan de wereld van morgen. Een wereld waarin het digitale leven versmelt met het niet-digitale leven. Dit heeft gevolgen voor iedereen, in alle lagen van onze maatschappij. Om iedereen deel te laten nemen aan deze digitale wereld, staat bij UPC niet de techniek, maar de gebruiker centraal. We vertalen snelle technologische ontwikkelingen in nieuwe, praktische toepassingen op het gebied van telefonie, internet en televisie. Deze diensten zijn belangrijk in het dagelijks leven van veel mensen. Alleen al om die reden is maatschappelijk ondernemen een onlosmakelijk deel van ons werk. Tot nu toe werd alleen door ons moederbedrijf Liberty Global over de maatschappelijke activiteiten gerapporteerd. Gezien de vele samenwerkingsverbanden die we in Nederland aangaan, brengen wij nu ons eerste eigen maatschappelijk verslag uit. In dit kleurrijke overzicht leest u hoe wij enerzijds geïnspireerd worden door de ambities van Liberty Global en haar andere dochterondernemingen wereldwijd op het gebied van maatschappelijk ondernemen. Anderzijds zijn alle activiteiten die we met partners in Nederland invullen een belangrijke drijfveer. Onze initiatieven worden gedreven door economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan klimaatverandering, vergrijzing of het belang van privacy. Oplossingen proberen we dicht bij onszelf te vinden. Zo leest u in dit verslag over onze toekomstige duurzame vestiging in Leeuwarden en over de bijdrage van medewerkers aan ons Climate Challenge programma. Of hoe wij ruimte creëren voor maatschappelijke en commerciële innovatie. Voorbeelden hiervan zijn zorgop-afstand, telewerken en e-learning. Net als de digitale agenda van EU-commissaris Kroes, willen wij zo iedereen toegang bieden tot de digitale wereld. Veiligheid en goede begeleiding van de consument staan daarbij voorop. We zijn ons ervan bewust dat de hoeveelheid initiatieven in dit eerste maatschappelijke overzicht nog niet voldoende zegt over de impact die wij als organisatie hebben. Ook zullen onze commerciële, maatschappelijke en duurzame initiatieven soms op gespannen voet staan. Immers, meer internetgebruik betekent ook meer energieverbruik. Onze uitdaging en ons streven ligt in een efficiënter gebruik. De juiste balans moet daarbij steeds weer worden gezocht. In 0 ligt de focus op het formuleren van concrete doelstellingen, zodat we onze resultaten beter meetbaar en vergelijkbaar maken. Om ons beleid vorm te geven gaan we bewust de dialoog aan met onze belanghebbenden. Op die manier hopen we onze initiatieven om te zetten in een duurzame strategie. Robert Dunn Algemeen Directeur UPC Nederland

3 FEITEN & CIJFERS Aantal diensten Upc Nederland analoge televisie digitale televisie digitale telefonie breedband internet Omzet 00 (In EURO) 870 miljoen Omzet 009 (In EURO) 8 miljoen Medewerkers UPC NEDErLAND.70 Over UPC UPC biedt huishoudens via internet, televisie en telefonie op een zo makkelijk mogelijke manier toegang tot de digitale wereld. UPC bereikt,8 miljoen huishoudens en bedient,9 miljoen klanten met, miljoen diensten. Feiten & cijfers Innovatief Al sinds de jaren 90 doorbreken we technologische barrières. Als eerste aanbieder in Nederland brachten wij internet, interactieve digitale televisie en telefonie via de kabel. Ons landelijke kabelnetwerk van 97% glasvezel (tussen aansluiting en UPC netwerk) is dan ook het uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen. Via de kabel hebben onze klanten toegang tot een wereld aan digitale diensten. Van entertainmentdiensten zoals interactieve digitale televisie, HDTV, video on demand en DTV tot alle mogelijke maatschappelijke diensten. Ons netwerk stelt ons in staat om een uitgebreid digitaal televisiepakket te bieden. Duurzaam Voor onze toekomst investeren we in een duurzaam Nederland. Dat betekent investeren in breedband voor iedereen en overal. Met toepassingen voor internet, televisie en telefonie faciliteren we niet alleen onze klanten, maar helpen we ook ouderen en kinderen om beter gebruik te maken van onze diensten. UPC heeft tevens een bedrijfsbreed Climate Challenge-programma, waarmee we investeren in de vergroening van ons bedrijf. Kantoren Amsterdam, Leeuwarden, Zutphen, Nijmegen, Helmond en Capelle aan den ijssel Inhouse Call Centers Leeuwarden, Nijmegen en Capelle aan den ijssel UPC Centers Almere Stad, Amsterdam (Kabelweg en Ceintuurbaan), Arnhem, Eindhoven, Nijmegen, Haarlem, Leeuwarden, Rotterdam (Lijnbaan en Zuidplein) en Dordrecht

4 ONZE maatschappelijke verantwoordelijkheid UPC levert toegang tot de digitale wereld van televisie, telefoon en internet. Doordat het dagelijks leven van burgers steeds verder digitaliseert, groeit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Internettoegang voor iedereen is hét speerpunt van ons beleid. Kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen krijgen daarbij extra aandacht.

5 Liberty Global: met verschillende merken actief in diverse markten Europa Noord Amerika Australië Het bedrijf upc Wat is UPC? UPC Nederland is een dochterbedrijf van Liberty Global, het tweede grootste kabel bedrijf ter wereld. Liberty Global verzorgt betrouwbare breedbandcommunicatie in Europa: België, Duitsland, Hongarije, Ierland, Nederland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slowakije, Tsjechië en Zwitserland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Denver, Colorado. Het Europese hoofdkantoor, gevestigd in Schiphol-Rijk, is voor Liberty Global een belangrijk centrum voor netwerkmanagement en technologieen productontwikkeling. Wat doet UPC? UPC levert via een hoogwaardig netwerk toegang tot internet, televisie en telefoon aan bijna twee miljoen klanten in Nederland. Dat doen we via een hoogwaardig kabelnetwerk dat tussen aansluiting en UPC netwerk voor 97 procent uit glasvezel bestaat. UPC is in de eerste plaats een leverancier van technologische infrastructuur. Door middel van die infrastructuur vormen we een brug tussen technische innovaties en onze klanten die hiervan gebruik maken. Bedrijfsfilosofie: UPC, Gewoon Voor Iedereen Gewoon voor iedereen, dat is de bedrijfsfilosofie van UPC. Internet en andere digitale diensten moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Voor alle groepen in de samenleving. Gewoon voor iedereen is de basis van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Management Team UPC Nederland Robert Dunn, Algemeen Directeur Guido Nap, Chief Financial Officer Yvonne Schers, VP Public Affairs & General Counsel Mark Giesbers, VP Marketing Eva Slack, VP Sales & Customer Service Kees Bosman, VP Network Services Mick Fernhout, VP Strategy & Corporate Development Ruben Uppelschoten, VP it & Operations Ronald Borgers, VP Human Resources Erik Wiechers, VP UPC Business Organisatie UPC Nederland UPC Nederland Legal & Public Affairs Marketing Sales & Customer Service Network Services Strategy & Corporate Development IT & Operations Human Resources UPC Business Finance ONZE maatschappelijke VErANTWOOrDELIJKHEID

6 Mike Fries, President en CEO van Liberty Global: Bij Liberty Global bedienen we meer dan 8 miljoen klanten over de hele wereld, met Europa als belangrijkste markt. We zorgen niet alleen voor onze klanten, maar dragen als wereldwijde onderneming ook verantwoordelijkheid voor de manier waarop wij zaken doen. Onze visie moet zorgen voor duurzame groei en het creëren van economische meerwaarde. Onze rol in de samenleving Wat betekent technologie voor onze samenleving? Het is nauwelijks nog nodig om uit te leggen hoezeer technologie onze samenleving in hoog tempo beïnvloedt. Telefoon en televisie helpen ons dagelijks met informatie en communicatie. En de komst van internet heeft ons leven compleet veranderd. Vijftien jaar geleden had nog maar een op de zeven bedrijven in Nederland een internetaansluiting. Nu speelt internet een cruciale rol in de bedrijfsvoering van bijna elk bedrijf. Voor de burger zijn de gevolgen net zo groot. Winkelen, werken, bankieren, reizen, communiceren, vrijetijdsbesteding - op alle terreinen in het leven heeft internet zijn intrede gedaan. Voor iedereen, met speciale aandacht voor KInderen en ouderen Onze producten en diensten stellen mensen in staat om zelf te kiezen wat ze wanneer en waar doen. Toch is de digitale wereld nog niet voor alle mensen even gewoon. UPC zet zich actief in voor iedereen die wat extra hulp nodig heeft. Wij vinden het belangrijk dat ouderen de mogelijkheid hebben om aansluiting te vinden tot de digitale wereld. Een deel van de ouderen heeft moeite om de snelle technologische ontwikkelingen bij te benen en daarom verrichten wij extra inspanningen om het voor deze groep makkelijker te maken. Het belang hiervan wordt in de nabije toekomst waarschijnlijk steeds groter, nu allerlei zorgaanbieders experimenteren met zorg-op-afstand, UPC zet zich actief in voor iedereen die wat extra hulp nodig heeft waarbij digitale toegang noodzakelijk is. Ook kinderen geven wij speciale aandacht. Hoewel zij opgroeien met moderne technologie, zijn zij zich niet altijd bewust van de mogelijke risico s van de digitale wereld. UPC neemt de verantwoordelijkheid voor een goede voorlichting en is nadrukkelijk actief op het gebied van bescherming van minderjarigen. 6 ONZE maatschappelijke VErANTWOOrDELIJKHEID

7 Diederik Karsten, Managing Director, European Broadband Operations van Liberty Global: Nederland is een van de grootste markten voor Liberty Global. UPC heeft dan ook meestal de wereldwijde primeur van nieuwe producten en diensten die binnen Liberty Global zijn ontwikkeld. Governance zeven PIjlers van de zeven pijlers van ons maatschappelijk beleid Duurzaam ketenbeheer Verantwoorde marketing en verkoop van onze producten en diensten Onze medewerkers goed en eerlijk behandelen 6 OVERIGE PIJLERS MaatschaPPelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) UPC ziet MVO als het zoeken naar een balans tussen markt, mens en milieu. Liberty Global, het moederbedrijf van UPC Nederland, heeft haar MVO beleid gebaseerd op 7 pijlers. Deze worden ook door UPC omarmd en vormen het raamwerk van ons maatschappelijk beleid. In dit verslag staan deze zeven pijlers centraal. Elke pijler wordt in een apart hoofdstuk beschreven. Daarin gaan we dieper in op 7 Toegang tot digitale voorzieningen voor iedereen DIGTAAL VERTROUWEN de betekenis ervan en op de vraag hoe UPC in Nederland invulling geeft aan dit beleid. De hoeksteen van ons maatschappelijk beleid is het vergroten van digitaal vertrouwen. Digitaal vertrouwen bestaat in onze ogen uit drie pijlers: Toegang tot digitale voorzieningen voor iedereen. Beschermen en helpen van minderjarigen en ouderen. Garanderen van de privacy en veiligheid van onze klanten. Naast het vergroten van het digitaal vertrouwen heeft UPC nog vier andere pijlers van maatschappelijke verantwoordelijkheid geformuleerd in de bedrijfsdoelstellingen. Het terugbrengen van onze impact op het milieu. Onze medewerkers goed en eerlijk behandelen. 6 Duurzaam ketenbeheer. 7 Verantwoorde marketing en verkoop van onze producten en diensten. Beschermen en helpen van minderjarigen en ouderen Garanderen van de privacy en veiligheid van onze klanten Het terugbrengen van onze impact op het milieu 7 ONZE maatschappelijke VErANTWOOrDELIJKHEID

8 Manuel Kohnstamm, Managing Director Public Policy & Communications Liberty Global: Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid legt de nadruk op het zorgen voor digitaal vertrouwen, internettoegang voor iedereen, het zorgen voor digitale vaardigheden en mogelijkheden, en het waarborgen van de privacy en veiligheid binnen de digitale omgeving. Internationale richtlijnen met een lokale invulling Liberty Global zet zich in om koploper te zijn op het gebied van technologische innovaties die de digitale wereld voor iedereen beter, veiliger en eenvoudiger maken. Liberty Global werkt actief aan maatschappelijke onderwerpen die daarbij komen kijken. Alle dochters van Liberty Global hanteren daarbij dezelfde algemene richtlijnen voor het maatschappelijk beleid (corporate responsibility). Elke dochter is zelf verantwoordelijk voor de praktische invulling van het maatschappelijk beleid, afhankelijk van de nationale situatie. De wensen en behoeften van klanten verschillen immers per land. Corporate Responsibility Committee Liberty Global Om ervoor te zorgen dat het maatschappelijk beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd binnen alle dochterondernemingen van Liberty Global is het Corporate Responsibility Committee in het leven geroepen. De voorzitter hiervan rapporteert rechtstreeks aan Mike Fries, President en CEO van Liberty Global. In het overzicht aan de rechterkant worden de leden van het committee genoemd. Rick Westerman (Chairman of the Committee), Senior Vice President, Investor Relations and Corporate Communications, Liberty Global Amy Blair, Senior Vice President, Global Human Resources, Liberty Global Diederik Karsten, Managing Director, European Broadband Operations, Liberty Global Manuel Kohnstamm, Managing Director, Public Policy and Communications, Liberty Global Europe Balan Nair, Senior Vice President and Chief Technology Officer, Liberty Global Shane O Neill, Senior Vice President, Chief Strategy Officer, Liberty Global and President, Chellomedia Mauricio Ramos, President, Liberty Global Latin America and Chief Executive Officer, VTR Globalcom 8 ONZE maatschappelijke VErANTWOOrDELIJKHEID

9 Rob van Esch, Directeur NLKabel: De sector is duidelijk gegroeid de afgelopen jaren. Niet alleen qua innovatie en nieuwe producten, maar ook in het nemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid. belangen- en samenwerkingsorganisaties & stakeholders UPC Nederland participeert in diverse belangenorganisaties. Aan deze belangenorganisaties nemen medewerkers van UPC deel. Via brancheorganisatie NLKabel is UPC indirect ook aangesloten bij belangenorganisaties. De belangen- en samenwerkingsorganisaties variëren van technische clubs zoals het Platform Netbeheerder en veiligheidsorganisaties zoals Nationaal Coördinatie Overleg-Telecom, tot meer maatschappelijke samenwerkingsorganisaties zoals ECP-EPN. Natuurlijk zijn ook de klanten, leveranciers, werknemers, aandeelhouders en de gemeenschappen waarin wij werken voor ons van wezenlijk belang om een vitaal bedrijf te zijn en te blijven. Door voor deze groepen na te gaan wat hen drijft, kunnen wij ons beleid formuleren en zorgen dat de producten en diensten van UPC hierop zo goed mogelijk aansluiten. «GoedTV Samen met de andere Nederlandse kabelbedrijven is upc partner van GoedTV. GoedTV biedt een brede groep aan charitatieve organisaties een platform om sociaal maatschappelijke initiatieven bij het Nederlandse publiek onder de aandacht te brengen. Op de zender zijn indringende documentaires uit de hele wereld te zien, maar ook programma s van goede initiatieven om de hoek, die impact hebben in straat, wijk of dorp. Omdat alle kabelbedrijven deelnemen, ontstaat een nationaal platform met miljoenen kijkers. GoedTV wordt verspreid via de digitale kabel en zit bij alle kabelbedrijven standaard in het basispakket. 9 ONZE maatschappelijke VErANTWOOrDELIJKHEID

10 YVONNE SCHERS VP Public Affairs & General Counsel: Om de digitale mogelijkheden voor iedereen bereikbaar te maken, stellen we niet de techniek, maar de gebruiker centraal. De relatie tot onze klanten is er een van mens tot mens. Wij zijn koploper in technologische innovaties en vertalen deze naar praktische toepassingen voor onze klanten, naar diensten die begrijpelijk, overzichtelijk en toegankelijk zijn. 0 ONZE maatschappelijke VErANTWOOrDELIJKHEID

11 TOEGANG VOOR IEDEREEN 6 7 toegang voor iedereen Toegang voor iedereen tot de digitale wereld is een belangrijke doelstelling van UPC. Daarbij is aansluiting net zo belangrijk als de vaardigheden om de digitale wereld veilig te gebruiken. 6 7

12 Iedereen digitaal De drie stappen van effectieve toegang tot de digitale wereld TOEGANG VOOR IEDEREEN 6 7 TOEGANG Iedereen de mogelijkheid bieden deel te nemen aan de digitale wereld via een snel en betrouwbaar netwerk. VAARDIGHEDEN Zorgen dat mensen in staat zijn effectief en veilig gebruik te maken van digitale diensten. KANSEN Voordurend innoveren en investeren in nieuwe, digitale maatschappelijke diensten. Mijlpalen in 00 Introductie Orion webbox voor blinden en slechtzienden in samenwerking met SolutionsRadio. ZuidZorg Eindhoven start zorg op afstand via de kabelverbinding van UPC. Toegang voor iedereen Toegang voor iedereen betekent een zo laag mogelijke drempel om gebruik te maken van de digitale wereld. We willen dat onze diensten en producten eenvoudig te gebruiken en te installeren zijn. Mensen voor wie deze lage drempels alsnog te hoog zijn, bieden we extra hulp. VaardIG en bewust Niet iedereen is direct vertrouwd met alle digitale mogelijkheden. Sommige mensen hebben nieuwe vaardigheden nodig. Om hen mee te nemen in de snelle digitalisering van de samenleving, is digitaal vertrouwen van het grootste belang. UPC zet zich in voor de vergroting van het digitale vertrouwen. We steunen veel maatschappelijke initiatieven om het digibewustzijn en digivaardigheden te vergroten. Nieuwe kansen mogelijk maken UPC ontwikkelt nieuwe diensten waarbij het digitale netwerk een cruciale rol speelt. We kijken naar actuele vraagstukken zoals vergrijzing en mobiliteit. Waar mogelijk innoveert en investeert UPC De digitale agenda van Neelie Kroes Het belang van digitale aansluiting voor individuele burgers wordt ook verwoord in de beleidsplannen van de Europese Commissie. In mei 00 presenteerde Eurocommissaris Neelie Kroes haar Digital Agenda for Europe. Snel en veilig internet voor iedereen en het voorkomen van digitale uitsluiting zijn speerpunten in deze agenda. De Eurocommissaris kwantificeert haar doelstellingen als volgt: in 00 moeten alle inwoners van de EU kunnen beschikken over een internet snelheid van meer dan 0 Mbps. Nederland heeft een uitstekend uitgangspunt zich als positief voorbeeld van de realisatie van de Digitale Agenda te bewijzen, want Nederland loopt op diverse fronten ver voorop. Het beter benutten van maatschappelijke breedbanddiensten op het gebied van zorg, onderwijs en wonen, die mogelijk zijn door de huidige moderne breedbandinfrastructuur in ons land, staan bij ons hoog op de agenda. We willen iedereen de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan de digitale wereld om toepassingen van derden technisch mogelijk te maken. Ook worden wij vaak gevraagd als gesprekspartner om nieuwe maatschappelijke diensten te verkennen.

13 TOEGANG VOOR IEDEREEN 6 7 Riet Schroven, Senior Strategy Manager: Ons netwerk staat open voor allerlei soorten maatschappelijke diensten. De vereisten hiervoor kunnen variëren van beperkte tot volledig afgeschermde breedbandige datadiensten. Ambities 0 UPC richt zich in 0 ook op senioren. Samen met SeniorWeb ontwikkelt UPC een methodiek om cursisten van de SeniorWeb Leercentra (00 locaties) te helpen bewuster te internetten. Om dit thema Veilig internetten voor iedereen en de ontwikkelde lesmaterialen te introduceren wordt een aantal docententrainingen georganiseerd. Ons netwerk is klaar voor nieuwe kansen Op Europees niveau is UPC koploper op het gebied van snelle internetverbindingen. Zo waren wij de eerste aanbieder van internet via de kabel (in 997) en introduceerden we in 008 Fiber Power Internet met downloadsnelheden tot 0 Mbps. Hiermee bieden we onze klanten de toegang tot een toekomstvast breedbandnetwerk met supersnel internet, een uitgebreid interactief tv-aanbod en digitale telefonie. Begin 00 kondigde UPC Nederland aan haar netwerk binnen een paar jaar te vernieuwen in gemeenten, zoals in de Betuwe, waar nog geen interactieve breedbanddiensten werden aange boden. We blijven in ons netwerk investeren. De investering in ons netwerk bedroeg miljoen euro ten opzichte van miljoen euro in 009. Nog eens een miljoeneninvestering deden wij in randapparatuur. Met dat netwerk hebben we tevens een betrouwbaar platform voor maatschappelijke breedbanddiensten van de toekomst. Kortom, onze initiatieven vinden plaats vanuit de visie dat onze infrastructuur en ons bedrijf klaar zijn voor de toekomst en wij in samenwerking met anderen ook duurzaam investeren in de maatschappelijke kansen die dat biedt. UPC heeft de ambitie toonaangevend te blijven in deze ontwikkelingen op de convergerende markten waarop wij actief zijn. Investeren in onrendabele gebieden Op een aantal plekken in Nederland kunnen consumenten nu nog geen gebruik maken van breedbandinternet. Veelal is dit in afgelegen gebieden waar het voor internetaanbieders niet rendabel is om diensten aan te bieden. UPC heeft zich met andere aanbieders verenigd in NLKabel en streeft gezamenlijk naar een verbeterde toegang. UPC hoopt samen met andere partijen en de overheid te werken aan techniekneutrale oplossingen voor de onrendabele gebieden. Met de nieuwste technologie hebben wij innovaties gerealiseerd die sociaal-maatschappelijke toepassingen zoals zorg-opafstand, telewerken, onderwijs, en andere toepassingen via ons netwerk mogelijk maken. Inmiddels zijn meerdere partijen op het UPC-netwerk actief, waaronder Viedome/ZuidZorg (woon- en zorgconcept) en de OrionWebbox, waarmee UPC speciale internettoegang voor blinden en slechtzienden biedt. Wij bieden een platform dat open staat voor aanbieders van maatschappelijke diensten.

14 TOEGANG VOOR IEDEREEN 6 7 Anderen over UPC Toon van de Looy, manager thuiszorgorganisatie ZuidZorg te Eindhoven over UPC: Dankzij een rechtstreekse beeldverbinding met de zorgcentrale is er direct contact tussen onze cliënt en hun zorgverlener. Zo kunnen we bijvoorbeeld via beeldcontact beter bepalen of het wenselijk is dat een zorgverlener langskomt. Het netwerk van UPC maakt dit mogelijk op een makkelijke en betrouwbare manier, voor de cliënt en voor ons. Wij willen met dit open platform de keuze van telecomleverancier aan de cliënt laten. Een open platform is voor ons een voorwaarde voor een succesvol product. Karel Raven, directeur van SolutionsRadio over UPC: Het initiatief van UPC, om voor mensen met een leesbeperking een laagdrempelig internetabonnement te ontwikkelen, is door alle andere kabelmaatschappijen overgenomen en wordt door NLKabel, de overkoepelende brancheorganisatie ondersteund. Dat de kabelbedrijven dit voor de relatief kleine doelgroep hebben opgepakt is een mooi voorbeeld van maatschappelijk ondernemen. Belangrijkste is dat de doelgroep is geholpen. Kansen in de praktijk Case : Thuiszorg via de kabel Thuiszorgaanbieders experimenteren momenteel met digitale thuiszorg. UPC speelt hierbij een belangrijke rol op de achtergrond. Wij bieden de technische voorzieningen die nodig zijn om deze projecten van zorg op afstand tot een succes te maken. De Eindhovense thuiszorgorganisatie ZuidZorg lanceerde in februari 00 één van de eerste toepassingen van zorg op afstand in ons land. ZuidZorg biedt haar cliënten een zorgplatform aan waarop direct beeldcontact met hulpverleners is te leggen vanuit de eigen woning. Dit platform maakt gebruik van een beveiligde verbinding via de bestaande kabel van UPC. De cliënten van ZuidZorg zijn door deze ondersteuning in staat om langer comfortabel en verantwoord in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Het mes snijdt aan twee kanten. Dankzij de beeldverbinding is er vaker en langduriger persoonlijk contact tussen zorgverlener en zorgcliënt. De netto zorgtijd gaat omhoog. Tegelijkertijd daalt de bruto zorgtijd, doordat er bespaard wordt op de reistijd van de thuiszorgmedewerkers. In hoofdstuk 7 zal verder uitgebreid worden ingegaan op UPC en zorg op afstand. Case : Luisteren naar internet In januari 009 lanceerde het bedrijf Solutions Radio de OrionWebbox, een apparaat waarmee blinden en slechtzienden toegang krijgen tot gesproken informatie. Het bijzondere aan deze Webbox is, dat deze is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de doelgroep. Ook het contentaanbod werd in overleg bepaald: de dagelijkse gesproken krant, tijdschriften, boeken en actuele informatie, die dankzij de Webbox online toegankelijk is. Maar ook bijvoorbeeld de ondertiteling van tien Nederlandse televisiezenders wordt uitgesproken, waardoor het volgen van series en actualiteitsprogramma s weer tot de mogelijk behoort. De bediening van de OrionWebbox is uiterst eenvoudig: met vier toetsen en een draaiknop voor het volume is deze bediening volledig afgestemd op de doelgroep. Tot voor kort was internet alleen interessant voor blinden en slechtzienden die een computer konden bedienen. Voor de Webbox is wel een internetaansluiting, maar geen pc nodig. Speciaal voor de OrionWebbox heeft UPC, als eerste kabelmaatschappij, een voordelig en laagdrempelig internetabonnement ontwikkeld.

15 TOEGANG VOOR IEDEREEN 6 7 UPC & sponsoring In dit jaaroverzicht wordt een aantal sponsorschappen beschreven die direct gerelateerd zijn aan onze maatschappelijke pijlers, waaronder Cinekid en de Kindertelefoon (hoofdstuk ). Daarnaast toonde UPC in 00 haar betrokkenheid door het sponsoren van de volgende activiteiten. Spijkenisse sponsor van het Spijkenisse Festival Oosterbeek het Airborne museum in Oosterbeek Almere sponsor van de UPC Holland Triathlon in Almere Amsterdam het Amsterdams Uitburo de Uitmarkt in Amsterdam de lokale radio- en televisiezender Salto Stichting Sint (intocht Sinterklaas in Amsterdam) Art Amsterdam Gouden sponsor van TEDx Amsterdam Premium sponsor van PICNIC Rotterdam het Rotterdams Uitburo Wageningen het Bevrijdingsfestival en het bijbehorende defilé. Van beide activiteiten verzorgen we de opnamen en zenden we deze uit via ons netwerk Hilversum sponsor van het Mediapark Jaarcongres War Child UPC is sinds 007 Business Ambassador. WCIT UPC was in 00 sponsor van het WCIT (World Congress on Information Technology). Het congres stond in het teken van ICT als belangrijke motor voor economische groei en maatschappelijke participatie en werd gebruikt om belangrijke innovaties op het gebied van televisie en internet te tonen. «Tijdens WCIT heeft UPC een prijs weggegeven aan het team van de Hogeschool van Amsterdam dat The Battle heeft gewonnen, een wedstrijd van UPC voor het maken van een vernieuwend concept voor TV in 0.

16 MiCK FERNHOut VP Strategy & Corporate Development: TOEGANG VOOR IEDEREEN 6 7 Commercie en MVO gaan heel goed samen. Als commercieel bedrijf proberen we zoveel mogelijk toegang te verkopen aan zoveel mogelijk mensen. En dat doen we goed. Maar soms merk je dat die toegang niet voor iedereen even goed werkt: blinden en slechtzienden, ouderen, kinderen. Dan zetten we al onze kennis en ervaring in om onze dienstverlening aan te passen, zodat ook deze groepen aan bod komen. En daar gaan we ver in. Zo geven we gestalte aan onze lijfspreuk: UPC, gewoon voor iedereen. 6

17 BESCHErmING VAN minderjarigen 6 7 Bescherming van minderjarigen Na toegang voor iedereen, is veilig gebruik van de digitale wereld een tweede speerpunt in ons maatschappelijk beleid. We geven daarbij extra aandacht aan kinderen. Zij zijn enthousiast en leergierig, maar zijn zich nog niet bewust van de risico s van de digitale wereld. Samen met onze maatschappelijke partners zetten wij ons in om kinderen veilig te laten internetten en tv-kijken

18 BESCHErmING VAN minderjarigen 6 7 Mijlpalen in 00 januari 00 UPC zet sponsorschap voort van de Kindertelefoon, een organisatie die we al sinds 007 ondersteunen. 9 februari 00 lancering van de Online e-safety Kit, de gratis digitale variant van het Gezinspakket e-safety: 9 februari 00 Safer Internet Day, met als thema Think B U Post. mei 00 upc lanceert kidszone, een kindvriendelijk digitaal platform. juli 00 Introductie Magic Desktop, gratis computeromgeving waarmee kinderen en hun ouders veilig gebruik kunnen maken van internet. BescherMIng in drie stappen Om kinderen zo veilig mogelijk te laten internetten en tv-kijken, gebruiken we een strategie die uitgaat van drie stappen: Bijbrengen: kinderen de instrumenten geven om veilig gebruik te maken van tv en internet en hen begeleiden bij het verstandig gebruik ervan. Bewust maken: kinderen in staat stellen digitale vaardigheden te ontwikkelen en daardoor te handelen tegen mogelijke gevaren op internet. Afdwingen: waar nodig actief ingrijpen. bijbrengen We leren kinderen en hun ouders omgaan met internet door hen vaardigheden te bieden om veilig te internetten en digitale televisie te gebruiken. Mediawijsheid noemen we dat. Met Kidszone en met Magic Desktop heeft UPC twee unieke instrumenten waarbij kinderen in een zeer beschermde omgeving veilig kennis kunnen maken met televisie en internet. Kidszone Voor digitale televisie is Kidszone ontwikkeld, een tv-overzichtsscherm, speciaal voor kinderen. Hier zijn uitsluitend tvprogramma s te zien die geschikt zijn voor kinderen tot jaar. Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid om de tv te voorzien van een pincode, zodat ouders controle houden over wanneer de tv aan gaat en wat er gekeken wordt. Sponsoring Cinekid upc sponsort Cinekid, het film-, televisie- en nieuwe mediafestival voor de jeugd. upc sponsort de juryprijs upc Beste Nederlandse Kinderfilm en de upc Gouden Kinderkast, de televisieprijs van Cinekid. Als gevolg van de samenwerking heeft upc samen met Cinekid een groot aantal kinderfilms in haar On Demand aanbod voor digitale TV opgenomen. Cinekid en upc hebben de krachten gebundeld om kinderen meer mediawijs te maken. Bezoekende scholieren in de leeftijd van 6- jaar hebben tijdens het festival een workshop gevolgd waar zij aan de hand van verschillende thema s rondom internet en televisie zelf een kort filmpje hebben gemaakt. 8

19 BESCHErmING VAN minderjarigen 6 7 Magic Desktop Magic Desktop is een leuke en veilige omgeving waarin kinderen kunnen leren met de pc te werken. Magic Desktop biedt een brede selectie van leuke en leerzame websites voor kinderen van tot en met 0 jaar in een afgeschermde omgeving. De magie van het internet blijft behouden, maar de ouders hebben de controle welke websites kinderen wel en niet kunnen bezoeken. En met wie de kinderen wel en niet kunnen mailen. Deloitte deed onderzoek in opdracht van de Europese Commissie en noemde Magic Desktop de beste software voor kinderen tussen de en 0 jaar. De Magic Desktop was gratis te downloaden via Bewust maken Een ander belangrijk punt in onze aanpak is het bewust maken van de risico s die er zijn en hoe kinderen zich daartegen kunnen wapenen. We investeren hiertoe in speciaal op kinderen gericht lesmateriaal, dat gratis wordt verspreid via scholen, bibliotheken en uiteraard via onze eigen website. Ook helpen we kinderen via educatieve advertenties in jeugdbladen. Daarnaast werken we samen met De Kindertelefoon en Stichting Kinderconsument. E-safety Het Gezinspakket e-safety is in 008 door UPC ontwikkeld, in samenwerking met Digivaardig & Digibewust en Insafe. Dit pakket helpt kinderen in de leeftijd van 6 tot jaar de risico s van internet te herkennen en ouders hun kinderen veilig te laten internetten. Met stickers, vragen en oefeningen leren de kinderen spelenderwijs zich veilig te begeven in de digitale wereld. We merkten dat ouders behoefte hebben om met hun kinderen te praten over hun activiteiten op internet en hen te kunnen wijzen op eventuele gevaren. Het pakket wordt via onder meer de Openbare Bibliotheken verspreid. De verantwoordelijkheid van UPC houdt niet op bij het uitbrengen van het Gezinspakket e-safety. Sinds 009 houdt UPC een ambassadeursestafette waarbij UPC-medewerkers aan de hand van het pakket lesgeven op basisscholen. 9

20 BESCHErmING VAN minderjarigen 6 7 Nederland e-safe & e-included UPC is in 009 officieel gestart met de estafette Ambassadeurs Veilig Internet. De ambassadeurs veilig internetten zijn UPC-medewerkers die les geven op basisscholen door het hele land (met het thema Nederland e-safe & e-included ) over veilig internetgebruik aan klassen met kinderen van 6 tot jaar. Het doel van deze ronde is op lokaal niveau aandacht te generen voor het e-safetypakket en het belang van veilig internetten aan te stippen. Via deze ambassadeurs-estafette wil UPC medewerkers direct betrekken bij dit belangrijke thema. Think bu post - De tips van Safer Internet Day Dankzij nieuwe technologieën heeft iedereen de mogelijkheid gekregen om uitgever te zijn van informatie, foto s en video s. Wij kunnen onze identiteit online beheren op zo n manier dat wij een grote reputatie vestigen, of soms zelfs een beroemdheid worden. Maar de keerzijde is dat de dingen die we op internet zetten ook ernstige schadelijke gevolgen kunnen hebben. Alles wat iemand online zet is doorgaans toegankelijk voor iedereen, en jaren later nog door zoekmachines vindbaar, zelfs als we de tekst of foto al lang weer hebben verwijderd. Niet alleen kinderen maar ook volwassenen moeten zich bewust zijn dat zij een online identiteit hebben en daar controle over hebben. Voordat iemand iets online zet, moet hij/zij zich afvragen: Mmaak ik gebruik van de privacy-settings van mijn sociale netwerken? Sselecteer ik vrienden en contacten die ik kan vertrouwen? Pplaats ik alleen foto s nadat ik goed heb nagedacht over de mogelijke consequenties? Pplaats ik foto s van vrienden uitsluitend met hun toestemming? De Kindertelefoon Sinds 007 is UPC partner van de Kindertelefoon. Via onze steun kan de organisatie verschillende campagnes voeren, zoals die voor zorgeloos internet, en is zij in staat te professionaliseren met onder meer de Kindertelefoon Academie. Alle vrijwilligers die voor de organisatie gaan werken, volgen hier eerst een intensieve training. Kinderen kunnen bij de Kindertelefoon in vertrouwen praten over een probleem. Ook krijgen zij advies, hulp en informatie. 0

21 Anderen over UPC BESCHErmING VAN minderjarigen 6 7 Marjolijn Bonthuis, programmamanager Digivaardig & Digibewust: Kinderen en jongeren leren verantwoord en veilig om te gaan met internet is cruciaal aangezien internet een belangrijk deel uitmaakt van hun leven. Dankzij de zeer waardevolle samenwerking met UPC binnen het publiek-private programma Digivaardig & Digibewust laten we zien dat we met alle betrokken partijen aan deze doelstelling werken. Bamber Delver, algemeen directeur De Kinderconsument, over de samenwerking met UPC: Stichting De Kinderconsument en UPC zijn elkaar tegengekomen in hun strijd voor een verantwoord internetgebruik. Het is een grote stap dat bedrijven hun verantwoordelijkheden nemen. Die zijn enorm als je beseft dat 98 procent van de jeugd internet gebruikt en 70 procent van de tien-jarige kinderen een mobieltje heeft. Daarom zijn wij blij dat UPC haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en ons ondersteunt in ons werk. Ambities 0 Lancering nieuw Internet-werkboek voor - tot 8-jarigen. Vervolg e-safe & e-included tour. De Kinderconsument Sinds 007 ondersteunt UPC De Kinderconsument. Deze stichting komt op voor het recht van ieder kind om veilig te spelen in de digitale wereld. Deze missie realiseert de stichting Kinderconsument door voorlichting aan kinderen en tieners zelf, maar ook aan ouders, leerkrachten en andere professionals die in hun werk met kinderen bezig zijn. De Kinderconsument werkt voornamelijk vanuit projectopdrachten zoals ouderavonden of samenwerkingsprojecten voor lesmateriaal. Ook geeft het met hulp van sponsors als UPC eigen publicaties uit. Donald Duck Om kinderen goed te bereiken, heeft UPC in 00 artikelen en advertenties geplaatst in jeugdbladen. Zo stond er onder meer een advertentie met tekst en uitleg over verstandig omgaan met wachtwoorden in de Donald Duck. «

22 MARK GiESBERS VP Marketing: BESCHErmING VAN minderjarigen 6 7 De digitale wereld stelt ons in staat met iedereen, en op elk gewenst moment, overal ter wereld te communiceren. Deze omgeving brengt zowel kansen als risico s met zich mee. Aan ons de taak om met maatschappelijke partners, de overheid en andere bedrijven samen te werken. Samenwerken zodat iedereen profijt kan hebben van de digitale wereld en we de toegankelijkheid en veiligheid van internet kunnen waarborgen.

23 garanderen VAN DE privacy EN VEILIGHEID VAN ONZE KLANTEN garanderen van de privacy en veiligheid van onze klanten Het waarborgen van veiligheid en privacy is een doel op zich. Het is de derde van de zeven pijlers van ons maatschappelijk beleid. Om gebruik van digitale diensten zo veilig mogelijk te maken, zet UPC zich actief in. 6 7

24 garanderen VAN DE privacy EN VEILIGHEID VAN ONZE KLANTEN 7 6 Rene Blankestein, Network Security Manager: Naast grote kansen die de digitale wereld biedt, zijn er ook risico s aan verbonden. Het is daarom van groot belang dat we samen werken met maatschappelijke partners, overheden en wetenschap. Als Network Security Manager ben ik nauw betrokken bij al deze vormen van samenwerking waardoor we de toegankelijkheid en veiligheid van internet en onze overige digitale diensten op een zo n hoog mogelijk niveau kunnen houden. Mijlpalen in 00 januari 00 Officiële start van de gezamenlijke bestrijding van botnets, door UPC en andere internetproviders. 00 Platform Internetveiligheid gaat effectief van start. Bedrijven en overheid werken hierin samen. VeilIG internet Veiligheid op het internet kent veel verschillende aspecten, variërend van privacybescherming en het tegengaan van identiteitsfraude en cybercriminaliteit tot copyrightbescherming en het weren van kinderporno. Consumenten vragen zich bovendien af hoe informatie, over hoe zij zich bewegen in de digitale wereld, wordt opgeslagen. Nu technologie een onlosmakelijk onderdeel van ons dagelijks leven is geworden, is die vraag des te belangrijker. Consumenten krijgen voortdurend te maken met nieuwe en onverwachte risico s op het internet. Wij willen dat mensen onze producten optimaal kunnen gebruiken, zonder zich zorgen te hoeven maken. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat wij alle veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Wij kiezen dan ook voor een actieve en zorgvuldige aanpak. Een aantal van deze maatregelen is al beschreven in hoofdstuk, over de bescherming van onze jongste gebruikers. Wij willen iedere klant de kennis en middelen bieden om veilig online te bewegen. Een basisvoorwaarde voor dat veilige gevoel is een veilig netwerk, dat aan de hoogste technische veiligheidseisen voldoet. Ook beschermen wij de privacy van klanten. AandachtsPUnten Op het gebied van veiligheid en privacy neemt UPC een verantwoordelijkheid die verder gaat dan de wettelijke verplichtingen. Belangrijke aandachtspunten zijn: Netwerkintegriteit en kwaliteit van onze service: veilige, veerkrachtige technologieplatforms voor de digitale wereld bieden en optimale gebruikerservaring leveren. Privacy en databescherming: zorgen dat de digitale data van de consument in veilige handen zijn bij de aanbieders van digitale diensten. Bescherming van minderjarigen: het welzijn van minderjarigen beschermen als zij online zijn. Zorgen voor een veilige digitale om geving voor alle belanghebbenden. Vertrouwen is miljarden waard De impact van digitaal vertrouwen op de groei van de digitale economie is niet gering. Zo becijferde het rapport Digital Confidence (in opdracht van Liberty Global, 008) dat de Europese digitale economie naar verwachting zal groeien van 6 miljard in 008 tot 6 miljard in 0. De absolute cijfers uit dit rapport zijn waarschijnlijk al weer achterhaald door actuelere prognoses, maar het rapport komt wel met een interessant gegeven: als het digitaal vertrouwen toeneemt dan kan de groei in deze periode nog procent hoger uitkomen. VeilIGheid is teamwork Om onze klanten veilig te laten internetten, informeert UPC de eindgebruikers uitvoerig over zorgvuldig internetgedrag. We doen dit op twee manieren. In de eerste plaats willen we mensen bewust maken van de risico s van onzorgvuldig gedrag. Daarnaast gaat het om het aanreiken van mogelijkheden en middelen om de risico s drastisch te beperken. Dit kunnen virusscanners, firewalls en spamfilters zijn. Maar de meeste veiligheidswinst valt te boeken door het aanleren van verstandige gewoontes. Denk aan zorgvuldig paswoordgebruik en het niet zomaar openen van onbekende bestanden.

25 garanderen VAN DE privacy EN VEILIGHEID VAN ONZE KLANTEN 7 6 UPC geeft voorlichting over veilig internetten Wat we zelf doen Wij zetten ons actief in om veilig internet te bieden en de garantie te geven dat gegevens bij ons in veilige handen zijn. We nemen concrete stappen om de consument dat belangrijke gevoel van vertrouwen te geven, onder andere door diverse campagnes te voeren waarbij we wijzen op actuele veiligheidsrisico s en wat de consument daaraan kan doen. Bijvoorbeeld als het gaat om online betalingsverkeer of om het voorkomen en bestrijden van computervirussen. Onze strijd tegen illegale websites UPC is deelnemer aan de vrijwillige gedragscode Notice-and-Take-Down (NTD). Deze code is een initiatief van overheid en bedrijfsleven in hun gezamenlijke strijd tegen cybercrime. De code schept geen nieuwe wettelijke verplichtingen, maar is juist bedoeld om partijen te helpen om binnen de bestaande wettelijke kaders zorgvuldig te opereren bij het op verzoek van derden verwijderen van informatie van internet. We beschouwen het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze klanten goed voor te lichten over hun eigen mogelijkheden om zelf verantwoordelijkheid te nemen en op huisniveau filters in te stellen. Veel maatregelen die de veiligheid en het digitaal vertrouwen vergroten, kunnen we als UPC zelfstandig nemen. Bij andere maatregelen is het effectiever om samen te werken met met andere partijen. Zoals in de strijd tegen de botnets. UPC is een van de veertien internetproviders die in augustus 009 een convenant hebben Onze veiligste pagina op internet Op de webpagina veilig_internet/ gaan we de dialoog aan met onze klanten. In begrijpelijke taal geven we voorlichting over ingewikkelde veiligheidsrisico s zoals spam, phishing en spyware. En hoe de klant zich daar tegen kan wapenen. Op deze webpagina worden vragen beantwoord zoals: - Wwat is spam en hoe kunnen we het voorkomen? - Wwat doet u tegen ongewenste s? - Virussen zijn schadelijk voor uw computer. Hoe kunnen we ze voorkomen? - Ddoor phishing kunnen uw persoonlijke gegevens in gevaar komen. Hoe gaat u dit tegen? - Wwat is een draadloos netwerk en hoe veilig is het? Omdat veel mensen informatie het beste verwerken bij een mondelinge uitleg, worden de antwoorden op deze belangrijkste veiligheidsvragen gegeven in de vorm van gesproken voorlichtingsfilmpjes. gesloten om de problematiek van de botnets gezamenlijk aan te pakken. Botnets vormen een groot veiligheidsprobleem. De netwerken van soms mil joenen computers die met bijvoorbeeld een virus zijn besmet, kunnen door hackers worden ingezet voor het versturen van spam berichten of het uitvoeren van cyber aanvallen, zonder dat de eigenaar van de pc dat doorheeft. De samenwerkende providers treden hiertegen op. Op januari 00 ging deze samenwerking effectief van start.

26 garanderen VAN DE privacy EN VEILIGHEID VAN ONZE KLANTEN 7 6 Arie van Bellen, Directeur ECP-EPN: Juist rondom maatschappelijk belangrijke thema s als de aanpak van botnets en Notice and Takedown is een publiek private samenwerking van cruciaal belang. Binnen het Platform Internetveiligheid leveren overheid en marktpartijen samen een structurele bijdrage aan het verbeteren van de internetveiligheid voor de consument/internetgebruiker. De betrokkenheid van UPC sinds de start van het platform in 009 is erg waardevol en wordt gewaardeerd! Samen met enkele andere bedrijven is UPC de initiatiefnemer van het Platform Internetveiligheid. De effectieve samenwerking is in 00 begonnen. Doel van dit platform is om een structurele bijdrage te leveren aan de internetveiligheid voor de consument. Het signaleert trends en vertaalt die naar concrete initiatieven. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het voorkomen van strafbare en onrechtmatige zaken, vanuit het oogpunt van de consument. Op de agenda staan onder meer phishing, hotspots en de relatie tussen opsporing en privacy. Het platform werkt als overkoepelend orgaan voor de bestaande werkgroepen als Notice and Takedown en het gezamenlijke providersinitiatief tegen botnets. Het platform is bedoeld om meer samenwerking te krijgen tussen de werkgroepen. Daarmee kunnen Naast de uitleg op onze website, hebben we als extra wapen tegen internetcriminaliteit Smartguard ontwikkeld, een veiligheidspakket dat klanten via onze website kunnen downloaden. Smartguard is een compleet beveiligingspakket met virusscanner, firewalls en anti-spamsoftware. Ook biedt Smartguard de mogelijkheid om extra filters in te stellen, waardoor ongewenste sites geblokkeerd worden. «Samen met andere bedrijven is upc initiatief nemer van het Platform Internetveiligheid kansen worden benut en bedreigingen worden weggenomen. Om meer daadkracht te verkrijgen is het Platform Internetveiligheid ondergebracht in het overkoepelende ECP-EPN, platform voor de informatiesamenleving. Hierin werken ruim 0 bedrijven en organisaties samen om doorbraken te realiseren op het gebied van internetveiligheid en randvoorwaarden te creëren voor een veiligere digitale wereld. 6

27 YVONNE SCHERS VP Public Affairs & General Counsel: garanderen VAN DE privacy EN VEILIGHEID VAN ONZE KLANTEN 7 6 Iedereen weet dat je goede wachtwoorden nodig hebt en dat je nooit je pincode moet afgeven. Maar er is ook een grijs gebied waarin niet altijd even duidelijk is waar je verstandig aan doet. Omdat de digitale wereld heel dynamisch is en zich steeds weer nieuwe spannende ontwikkelingen aandienen, verschuift dit grijze gebied continu. Daarom werken wij samen met overheid en met andere bedrijven om de nieuwe kansen en mogelijkheden van de technologie te kunnen benutten, maar tegelijkertijd de veiligheid te waarborgen.

28 HET TErUGBrENGEN VAN ONZE impact OP HET milieu het terugbrengen van onze impact op het milieu Verantwoord energiegebruik is een belangrijke pijler in het duurzaamheidsbeleid van UPC. Ons Climate Challenge-programma heeft als doel de CO -uitstoot als gevolg van bedrijfsactiviteiten te verminderen en daarnaast het milieubewustzijn van medewerkers te vergroten

29 HET TErUGBrENGEN VAN ONZE impact OP HET milieu 6 7 Age Rotshuizen, Director IT Operations (Workstreamleader Climate Challenge): Het is hele mooie uitdaging om met elkaar binnen onze eigen kennisgebieden met kleine aanpassingen grote stappen te zetten. Een voorbeeld vanuit IT is bijvoorbeeld Green Nights, waarbij we ervoor zorgen dat elke computer zichzelf na werktijd uitschakelt. Mijlpalen in Introductie energiezuinige desktop levert een energiebesparing van 89 kwh per jaar op (6 procent reductie). 00 Vervanging oude liften op het UPC hoofdkantoor in Amsterdam met nieuwe generatie liften levert een energiebesparing op van 80 procent. 00 Vervanging van de koelinstallatie op de Kabelweg levert een energie besparing op van minstens procent procent papierreductie door standaardisatie dubbelzijdig printen. 8 juni 00 Eerste paal geslagen van duurzaam kantoor Leeuwarden. 00 Kantoor Amsterdam Kabelweg krijgt zonnepanelen op het dak, goed voor de productie van ruim.000 kwh energie per jaar. 00 UPC neemt het besluit om per januari 0 over te stappen op groene stroom. December 00 UPC sluit zich aan bij het Platform Slim Werken Slim Reizen (SWSR). ClIMate Challenge Ons programma ten aanzien van energiebesparing en CO -reductie maakt deel uit van de Liberty Global Climate Challenge. Dit internationale programma, ging in 009 van start en richt zich op het verminderen van de CO -uitstoot van Liberty Global en al haar dochterondernemingen. Ook UPC Nederland neemt eraan deel. De Climate Challenge bestaat uit een breed scala van activiteiten die samen leiden tot een sterk gereduceerd energieverbruik en een aanzienlijk kleinere CO -voetafdruk voor ons bedrijf. Maar bovenal is de Climate Challenge een programma om iedereen er van bewust te maken dat we allemaal een positieve bijdrage kunnen leveren aan duurzaamheid, door te streven naar verantwoord en verminderd energieverbruik. CLiMATE CHALLEnGE, THE BATTLE In weken tijd 8 tips De over meer digitaal produceren en minder papier gebruiken. Laat ook externe partijen hun voorstellen, offertes, facturen digitaal sturen. En loonstrookjes digitaal. collega s stellen voor ZIN uitsluitend digitaal te verspreiden. tips waren energie- en/of lichtgerelateerd: vervang TL-buizen voor LED s! Gebruik bewegingssensoren! Het energiebeleid van UPC wordt vastgesteld in de Climate Challenge Stuurgroep die bestaat uit een aantal leden van het Management Team. De stuurgroep werkt krijgt input van de Climate Challenge workstream groep waarin de voor dit thema belangrijkste bedrijfsonderdelen van UPC vertegen woordigd zijn. ClIMate Challenge: The Battle Om de bewustwording ten aanzien duurzaam energieverbruik te vergroten is UPC op november 00, Nationale duurzaamheidsdag, gestart met de Climate Challenge BATTLE. Al onze medewerkers kregen de kans mee te denken over ons duurzaamheidsbeleid. Binnen weken ontvingen we 8 verschillende creatieve tips om energieverbruik te verminderen. Een aantal tips is inmiddels ingevoerd. 9 over tips zijn divers van aard. En soms wel heel specifiek. Bijvoorbeeld: hoe houd je onze schotels en antennes milieuvriendelijk ijs- en sneeuwvrij? Nou, zo: Gebruik een trildoek in plaats van een verwarmingselement. Van simpel en logisch - Koud? Trek een trui aan tot big brother superstreng: Neem papierverbruik/ printfrequentie/ energie- & waterverbruik als targets in het beloningsysteem. mobiliteit: meer fietsen, meer milieuvriendelijke lease-auto s, elektrische auto s. Organiseer een wedstrijd wie het meeste fietst of loopt naar het werk! 8 tips over computerschermen: van innoveren tot uitzetten als je naar huis gaat. Meer videoconferencing inzetten - keer genoemd. tips gingen over ons massale gebruik van plastic bekertjes. Goed nieuws: vanaf januari 0 wordt op alle locaties de voorraad plastic bekertjes opgemaakt, waarna Facilities de Bio Beker ïntroduceert. Deze beker is biologisch afbreekbaar. De hele keten, van grondstof tot aan productie en gebruik, is dusdanig ontworpen dat het een zo min mogelijk impact op het milieu heeft. Aardewerken of porseleinen mokken hebben we ook overwogen, maar blijken het milieu meer te belasten door de manier waarop ze worden schoongemaakt, aldus Roelof Hellemans, Program Manager Facilities. nummer 8 dec 00 Zin 9

Maatschappelijk en Sociaal Overzicht 2013. Krachtig en duurzaam de toekomst in

Maatschappelijk en Sociaal Overzicht 2013. Krachtig en duurzaam de toekomst in Maatschappelijk en Sociaal Overzicht 2013 Krachtig en duurzaam de toekomst in Inhoud Voorwoord pag. 3 Hoogtepunten 2013 pag. 5 Feiten en cijfers pag. 11 Ons maatschappelijk beleid pag. 13 Bouwen aan een

Nadere informatie

Maatschappelijk en Sociaal Overzicht 2013

Maatschappelijk en Sociaal Overzicht 2013 POCKETVERSIE Lees de volledige versie op www.upc.nl/jaarverslag Maatschappelijk en Sociaal Overzicht 2013 Krachtig en duurzaam de toekomst in More power, more joy 2 3 Inhoud Bouwen aan een digitale samenleving

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om!

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! jaarverslag 2008-2009 jaarverslag 2008-2009 2 VOORWOORD Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! De afgelopen 10 jaar stond de informatiemaatschappij in het teken

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

moderne communicatie

moderne communicatie dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 SEPTEMBER 2013 moderne communicatie ons dataverbruik neemt jaarlijks drastisch

Nadere informatie

Europa. interoperabiliteit. impuls. mobiliteit. e-skills. energie. security. visie. cloud. adoptie. duurzaamheid. keten. debat.

Europa. interoperabiliteit. impuls. mobiliteit. e-skills. energie. security. visie. cloud. adoptie. duurzaamheid. keten. debat. innovatie Europa digitale vaardigheden mensen netwerk standaardisatie privacy duurzaamheid veiligheid mobiliteit e-skills social media digitalisering e-factureren security keten cloud Nederland mobiliteit

Nadere informatie

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland 2012-2013 inhoudsopgave Voorwoord CEO & RvC Kerncijfers en resultaten Het jaar in beeld Wie wij zijn Hoe wij waarde creëren Externe en interne omgeving Visie, missie

Nadere informatie

INVESTEREN IN DE SAMENLEVING

INVESTEREN IN DE SAMENLEVING INVESTEREN IN DE SAMENLEVING ONZE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons een logisch onderdeel van onze bedrijfsvoering, dat we steeds meer integreren. Daarom investeren

Nadere informatie

DigitalSocietyMonitor. "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland"

DigitalSocietyMonitor. Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland DigitalSocietyMonitor "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van " Monitor 2014 Uitgegeven door het esociety Platform Mogelijk gemaakt door: - esociety Platform - Provincie Noord-Brabant - Digitale

Nadere informatie

ECP. JAARVERSLAG 2012-2013. Visie en duiding. Veiligheid en vertrouwen Vaardigheden Verbinding. Platform voor de InformatieSamenleving

ECP. JAARVERSLAG 2012-2013. Visie en duiding. Veiligheid en vertrouwen Vaardigheden Verbinding. Platform voor de InformatieSamenleving ECP. JAARVERSLAG 2012-2013 Platform voor de InformatieSamenleving Visie en duiding breng dit omslag tot leven met Layar Veiligheid en vertrouwen Vaardigheden Verbinding Inhoud Het omslag en de pagina s

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Alle manuals en vliegkaarten online. Trend bij bedrijven: bring your own device. Kansen in de crisis: hoe pak je die?

Alle manuals en vliegkaarten online. Trend bij bedrijven: bring your own device. Kansen in de crisis: hoe pak je die? NUMMER 3/2013 Alle manuals en vliegkaarten online 2 KNALLEN OP DE VIERDAAGSE Trend bij bedrijven: bring your own device 36 IEDER Z N EIGEN APPARAAT 16 KLANTEN IN ÉÉN KEER GOED HELPEN 12 PASSAGIERS ÉN MEDEWERKERS

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

Het netwerk dat geeft om Nederland

Het netwerk dat geeft om Nederland Het netwerk dat geeft om Nederland Verkort Jaarslag 2014 Onze missie We geloven in een samenleving waarin communicatietechnologie het leven verrijkt. Het is onze missie om veilige, betrouwbare en toekomstbestendige

Nadere informatie

Succesvol zijn als bedrijf. strijd om de beste werknemers. van medewerkers. Vodafone Power to you. interview Interview met CEO Rob Shuter

Succesvol zijn als bedrijf. strijd om de beste werknemers. van medewerkers. Vodafone Power to you. interview Interview met CEO Rob Shuter GEÏNTEGREERD Geïntegreerd verslag VERSLAG 2013-2014 2013-2014 interview Interview met CEO Rob Shuter CEO Rob Shuter Succesvol zijn als bedrijf Succesvol begint bij het zijn winnen als bedrijf begint van

Nadere informatie

Strategische verkenning open breedbandinfrastructuur gemeente 's-hertogenbosch

Strategische verkenning open breedbandinfrastructuur gemeente 's-hertogenbosch Strategische verkenning open breedbandinfrastructuur gemeente 's-hertogenbosch Strategische verkenning open breedbandinfrastructuur gemeente s-hertogenbosch Rapport bij project 113137, versie 01 Dit rapport

Nadere informatie

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 MVO ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 INHOUD 3 Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Kerngegevens 5 Hoofdstuk 2: Maatschappelijke doelstellingen 6 Hoofdstuk 3: Profiel 6 3.1. De organisatie ANWB 9 3.2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

KPN. Maatschappelijk verslag 2011 Duurzaam verbonden

KPN. Maatschappelijk verslag 2011 Duurzaam verbonden KPN Maatschappelijk verslag 2011 Duurzaam verbonden KPN, in Nederland toonaangevend in ICT-diensten, biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie. In de zakelijke markt verzorgt

Nadere informatie

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2 De allerallerbeste is verantwoord MVO bij Tele2 Tele2 - MVO report 201 2014 1 Management statement Gedurende mijn eerste jaar bij Tele2 ben ik verrast door wat wij als organisatie allemaal doen om een

Nadere informatie

Digital Confidence Sleutel tot de digitale groei van morgen

Digital Confidence Sleutel tot de digitale groei van morgen Digital Confidence Sleutel tot de digitale groei van morgen Policy Series Digital Confidence Sleutel tot de digitale groei van morgen Vertaald uit het Engels Digital Confidence: de kernpunten 4 I. samenvatting

Nadere informatie

Onze Duurzaamheidsevaluatie 2011. Better Future

Onze Duurzaamheidsevaluatie 2011. Better Future Onze Duurzaamheidsevaluatie 2011 Better Future over bt We voorzien in de behoeften van consumenten in het Verenigd Koninkrijk en in meer dan 170 landen wereldwijd. We concurreren op diverse markten, waaronder

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Randvoorwaarden. ecp.nl jaarverslag 0809

Randvoorwaarden. ecp.nl jaarverslag 0809 31 Randvoorwaarden. ecp.nl jaarverslag 0809 RANDVOORWAARDEN Randvoorwaarden Het realiseren van een aantal essentiële randvoorwaarden is van zeer groot belang voor de verdere ontwikkeling van enederland.

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012. the way we do it

Duurzaamheidsverslag 2012. the way we do it Duurzaamheidsverslag 2012 the way we do it Voorwoord the way we do it Capgemini heeft een wereldwijde mvo- en duurzaamheidsstrategie die zich toespitst op een duurzame omgeving, betrokkenheid bij de maatschappij

Nadere informatie

pggm.nl Een waardevolle toekomst, met respect voor mens en omgeving

pggm.nl Een waardevolle toekomst, met respect voor mens en omgeving pggm.nl Een waardevolle toekomst, met respect voor mens en omgeving Duurzaamheid bij - 2011 Onze visie is een pensioenuitvoeringsorganisatie waar gewerkt wordt met geld en waar het draait om mensen. Haar

Nadere informatie

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Juni 2014 Geen bits & bytes, maar mensen 10 Het Nieuwe Samenwerken Zo werkt HNW wél 18 Business Simulations Veranderen is mensenwerk 22

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie