GEBRUIKERSGIDS GEMEENSCHAPSCENTRUM SPIKKERELLE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKERSGIDS GEMEENSCHAPSCENTRUM SPIKKERELLE"

Transcriptie

1 1 GEBRUIKERSGIDS GEMEENSCHAPSCENTRUM SPIKKERELLE Sleutels Alle sleutels worden afgehaald en teruggebracht in GC Spikkerelle, Scheldelaan 6 en dit zoveel mogelijk tijdens de openingsuren: ma-di-do: 9u tot 12u, woe: 14u tot 18u, vrij: 14u tot 19u. Indien dit niet lukt, gelieve dan een afspraak te maken. Bij verlies van de sleutel, zullen de kosten die daaraan verbonden zijn aangerekend worden aan de gebruiker. Om de sleutel te kunnen ontvangen dienen de huur en waarborg reeds betaald te zijn. Klaarzetten zaal De gebruiker staat zelf in voor het klaarzetten van de zaal en zorgt zelf voor handdoeken, vaatdoeken, vuilniszakken en afwasmiddel. De gebruiker neemt het afval mee. Als er na de activiteit materiaal tekort is, wordt dit gefactureerd of van de waarborg afgetrokken. Indien er vooraf reeds materiaal verdwenen is of schade aangebracht is, gelieve dit dan zo snel mogelijk te melden. De Dienst Jeugd & Cultuur is bereikbaar op volgend GSM-nummer: De infrastructuur wordt enkel betreden op de dagen die vermeld staan op het aanvraagformulier, ook al werd de sleutel vroeger afgehaald. Voor het klaarzetten en opruimen zijn er specifieke tarieven. Sabam: door de huurder te regelen / Billijke vergoeding: door de gemeente geregeld De aanvraag voor SABAM dient gericht te worden aan Sabam, Aarlenstraat bus 2, 1040 Brussel. Telefoon: mail: Het gemeentebestuur heeft een jaarcontract voor de gemeentelijke ontmoetingscentra en het gemeenschapscentrum. Alle kosteloze, mechanische uitvoeringen op deze locaties zijn vrijgesteld behalve film- en/of toneelvoorstellingen. Dit wil dus zeggen dat er voor activiteiten waarvoor geen toegangsgeld wordt gevraagd, waarbij er niet live wordt opgetreden en waarbij er geen uitkoopsom wordt betaald aan een artiest (muzikant, spreker, dj, ) geen aanvraag moet worden ingediend bij Sabam. Voor alle andere activiteiten en voor film- of toneelvoorstellingen moet dit wel.

2 2 Verwarming De gebruiker dient niets te doen omtrent verwarming van het gebouw, deze wordt door de Dienst Jeugd & Cultuur op voorhand ingesteld. Gebruik regiekamer Gebruik van de regiekamer gebeurt enkel onder toezicht van de gemeentelijke theatertechnicus of een door de directeur aangeduide plaatsvervanger. Vooraf contact opnemen omtrent technische ondersteuning is noodzakelijk. Drank Bij het aanvraagformulier is in bijlage een basislijst dranken bijgevoegd. Deze dranken zijn verplicht af te nemen via de administratie van Spikkerelle, gelieve uw bestelling minstens 2 weken op voorhand door te geven. Indien dit niet tijdig gebeurd is, kunnen wij niet garanderen dat de nodige dranken aanwezig zijn. De dranken in Spikkerelle dienen van de huisleveranciers afgenomen te worden. Voor dranken buiten de basislijst dient de gebruiker zelf te bestellen bij onze huisleveranciers. De factuur voor deze bestelling wordt ook rechtstreeks aan de gebruikers bezorgd. Bij het gebruik van vaten wordt een forfait van 10 aangerekend voor de CO²-flessen. Eens een vat aangesloten geweest is, wordt het volledige vat aangerekend. Dit geldt ook voor reeds geopende flessen. Alle verbruikte dranken worden aan de huurder gefactureerd aan aankoopprijs. Gebroken glazen worden gefactureerd aan aankoopprijs. Er gebeurt een dranktelling voor en na de activiteit door de onderhoudsman en het verschil wordt gefactureerd. Het is niet toegestaan dranken of eten mee te nemen in de theaterzaal. Enkel op en achter de scène kunnen er dranken geserveerd worden. Eventuele schade als gevolg van het omstoten van dranken of glasbreuk zal worden aangerekend aan de gebruiker. Het is verboden sterke dranken (vanaf 21 alcohol) te serveren. Uitzonderingen hierop dienen worden aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen. Eten Het is verboden binnen het gebouw open vuren en gasflessen te gebruiken of te frituren. Buiten het gebouw is dit wel toegestaan op voorwaarde dat vluchtwegen en nooduitgangen helemaal vrij blijven. Er is beperkte kookgelegenheid voorzien in Spikkerelle. Veiligheid In de theaterzaal mogen niet meer dan 306 bezoekers toegelaten worden. Onder geen beding mogen losse stoelen worden bijgeplaatst of zit of staanplaatsen op en naast de trappen worden toegelaten. Het maximumaantal personen in de theaterzaal (inclusief de mensen op het podium) is 400. In de foyer mogen ook niet meer dan 306 bezoekers toegelaten worden, in de polyvalente zaal niet meer dan 780 personen.

3 3 Elk gebruik van rook, rookwaar, vuur, explosieven, munitie, confetti, papiersnippers, zand of poeder dat voor beschadiging of extra vervuiling kan leiden moet op voorhand worden gemeld bij de directeur van het gemeenschapscentrum. Ontplofbare of ontvlambare producten zijn niet toegelaten. Voor het aankleden van de zaal mogen ook geen licht ontvlambare producten gebruikt worden. De directeur of de theatertechnicus behoudt zich steeds het recht het gebruik ervan te verbieden wanneer hij de effecten niet veilig acht. De hoogtewerker en goederenlift kunnen enkel gebruikt worden door de gemeentelijke theatertechnicus of een door de directeur aangeduide plaatsvervanger. Alles wat boven de scène of boven het hoofd van het publiek wordt gehangen, dient beveiligd te zijn door staalkabels of kettingen; voorzien van de nodige keuringslabels en breeklast. Alle nooduitgangen en toegangswegen naar het GC moeten vrijgehouden worden. Binnendeuren moeten vrij blijven en open zijn. Buitendeuren van de lokalen waar publiek aanwezig is mogen niet gesloten zijn. In Spikkerelle is er een rookverbod. De gebruiker/ huurder is op de hoogte van de maatregelen betreffende brandpreventie. In geval van een onnodige oproep van de nooddiensten zullen de kosten hiervoor ten allen tijde verhaald worden op de gebruiker. Het gemeentebestuur voorziet een brandpreventiesysteem waarbij de organisator een vals alarmsignaal kan annuleren. De handleiding is te vinden achteraan deze gebruikersgids. Geluidsnormen voor muziekactiviteiten Spikkerelle De zalen in Spikkerelle behoren tot volgende categorieën: Polyvalente Zaal: Categorie 2 max. 95 decibel (rustig optreden, klein feest) Foyer: Categorie 1 max. 85 decibel (achtergrondmuziek) Theaterzaal: Categorie 2 max. 95 decibel (rustig optreden, klein feest) Categorie 1, max. 85 decibel (achtergrondmuziek) (db(a) LAeq,15min) geen aanvragen nodig, het is niet verplicht om te meten of oordopjes te voorzien. Uitzonderingen naar categorie 2 of 3 kunnen enkel via het college van burgemeester en schepenen Categorie 2, max. 95 decibel (rustig optreden, klein feest) (db(a) LAeq,15min) geen aanvragen nodig voor polyvalente zaal of theaterzaal (wel voor foyer), het is wel verplicht om te meten (of geluidsbegrenzer te gebruiken) maar niet verplicht om oordopjes te voorzien. Uitzonderingen naar categorie 3 kunnen enkel via het college van burgemeester en schepenen. Categorie 3, max. 100 decibel (grote fuif/luide optredens) (db(a) LAeq,60min) Het is verplicht om te meten (en te registreren) en om gratis oordopjes te voorzien. Uitzonderingen: Uitzonderingen naar categorie 2 of 3 kunnen enkel via het college van burgemeester en schepenen en enkel voor erkende verenigingen (maximaal 12x per jaar en 2x per maand in dezelfde zaal). De aanvraag kun je doen voor een reeks van activiteiten tegelijkertijd.

4 4 Geluidsmeters en oordopjes: Via de uitleendienst van Avelgem kun je als vereniging gratis een geluidsmeter ontlenen, deze zijn erg eenvoudig in gebruik. Oordopjes zijn te verkrijgen aan 0,15 per paar. In de theaterzaal en polyvalente zaal is een vast geluidsmeetsysteem aanwezig. Duur activiteit Op zondag-, maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagnacht moet elke activiteit eindigen om 24u, tenzij deze nacht voor een wettelijke feestdag valt. Op andere nachten moeten de activiteiten in het OC eindigen om 1u. Vanaf dan mag er geen muziek meer gedraaid worden en geen drank geschonken worden. Er kan na het sluitingsuur wel nog opgekuist worden, mits dit in stilte gebeurt. In deze gebruikersgids steekt achteraan een checklist van wat gedaan moet worden na de activiteit. Uitzonderingen op het sluitingsuur moeten steeds schriftelijk aangevraagd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen via het voorziene formulier. Voorzieningen Voor minder mobiele mensen is er een rolstoel ter beschikking. In Spikkerelle staan er toogplanken in de drankberging van de polyvalente zaal. Die zijn vrij te gebruiken. Erkende Avelgemse jeugdverenigingen kunnen gebruik maken van de brandwerende doeken in Spikkerelle. Er zijn zwarte scheidingswanden / expopanelen ter beschikking. Die zijn enkel te gebruiken in Spikkerelle. Afficheren Ramen, deuren, muren en vloeren mogen niet benageld, beplakt, beschilderd of beschreven worden en van geen enkel hechtingsmiddel voorzien worden. Bewegwijzering aanbrengen buiten (in de omgeving) is niet toegestaan. Opkuis Eventuele schade of tekortkomingen aan de infrastructuur moet voor ingebruikname door de huurder worden medegedeeld aan de administratie van Spikkerelle. De administratie zal in voorkomend geval akte nemen van de situatie. Schade of tekortkomingen aan de infrastructuur kunnen geen aanleiding geven tot wijzigingen aan de in dit reglement vastgelegde tarieven. De gebruikte infrastructuur wordt steeds in nette staat achter gelaten. De huurder staat in voor het opruimen en zorgt ervoor dat het gemeenschapscentrum opnieuw in haar basisopstelling wordt geplaatst. Onder opruimen wordt verstaan: - Meegebrachte materialen worden terug meegenomen

5 5 - Het vuilnis wordt in de voorziene zakken (huisvuil en PMD) gedaan en in de juiste containers gedeponeerd op de parking of meegenomen door de gebruikers. Glas wordt meegenomen door de gebruiker - Het gehuurde deel van het GC wordt grondig geveegd - Glazen, tassen, borden, bestek of ander gebruikt keukenmateriaal worden afgewassen, afgedroogd en in de daarvoor bestemde kasten of rekken geplaatst - Toog en/of keukenaanrecht wordt opgekuist keukentoestellen worden gereinigd - Drank wordt terug in de berging geplaatst, leeggoed wordt apart geplaatst in de berging. Frigo s worden uitgekuist. - Poetsmateriaal van het gemeenschapcentrum wordt proper opgeborgen op de daarvoor voorziene plaats - De omgeving van het gemeenschapscentrum wordt proper achtergelaten - De toiletten worden doorgespoeld en lege wc-rollen worden verwijderd - De gebruikte podiumelementen worden terug in de berging geplaatst en worden schoongemaakt. Wanneer het gemeenschapscentrum niet in nette staat wordt achtergelaten en de zaal niet geschikt werd volgens de basisopstelling (zie checklisten) wordt de waarborg of een deel van de waarborg ingehouden. Bij beschadigde voorwerpen evenals bij abnormale vervuiling worden extra kosten(factuur) aangerekend.

6 6 Bijlage 1: Checklist bij het verlaten van de theaterzaal en regiekamer Volgende zaken moeten in orde zijn bij het verlaten van de zaal. Al het eigen materiaal is weg Het vuilnis is weg in de regiekamer, op en rond het podium en op de zeteltribune. Versterkers, geluids- en lichttafel en projector zijn uitgeschakeld Het gordijn is volledig open, het projectiedoek is terug naar boven Podium, ingang en trappen zijn geveegd Al het materiaal (oa. spots, kleurenfilters, kabels, ) staat in de oorspronkelijke opstelling. Lichten uit De deuren zijn gesloten Al het afval is verwijderd en wordt meegenomen of in de juiste zakken en in de juiste containers op de parking gedeponeerd Al het plakband/tape is verwijderd op het podium

7 7 Bijlage 2: Checklist bij het verlaten van de artiestenruimtes Volgende zaken moeten in orde zijn bij het verlaten van de ruimtes. Al het eigen materiaal is weg Al het afval is verwijderd en wordt meegenomen of in de juiste zakken en in de juiste containers op de parking gedeponeerd De douches en wasbakken zijn schoongemaakt Vloer lokalen, wenteltrap en toiletten is geveegd Eet- en drinkgerief is afgewassen en op de juiste plaats teruggezet Het leeggoed is gesorteerd en staat op de aangewezen plaats De toiletten zijn proper Meubilair staat in de oorspronkelijke opstelling De keukeninfrastructuur wordt gereinigd na gebruik (ook de toestellen!) de vaatwasmachine moet geledigd zijn na gebruik (zelf blokjes voorzien) De lichten zijn gedoofd, de radiatoren zijn dichtgedraaid

8 8 Bijlage 3: Checklist bij het verlaten van de polyvalente zaal Volgende zaken moeten in orde zijn bij het verlaten van de zaal. Al het eigen materiaal is weg Al het afval (ook buiten tot 500 m rond het gebouw) is verwijderd en wordt meegenomen of in de juiste zakken en in de juiste containers op de parking gedeponeerd Al het eet- en drinkgerief is afgewassen en staat terug op de voorziene plaats (zie labels in de kasten) De keukentoestellen worden gereinigd De koffiemachine is proper en de koffiefilters zijn verwijderd De toog/bar is afgekuist, de vloer van de zaal, ingang, bergingen, toiletten en keuken is geveegd De tapinstallatie is gespoeld, de afwasbakken en tapkranen zijn proper De koelkasten zijn leeg en schoongemaakt. Gelieve die ook open te zetten. Het leeggoed en drank staan gesorteerd en op de voorziene plaats Alle tafels en stoelen staan gestapeld in de bergingen Kapstokken staan terug in de gang, tegen de muur Lichten zijn uit, ramen zijn dicht en deuren gesloten, nooddeuren zijn langs de buitenkant gesloten Vuilnisbakken zijn leeg en uitgekuist

9 9 De keukeninfrastructuur wordt gereinigd na gebruik (ook de toestellen!) de vaatwasmachine moet geledigd zijn na gebruik (zelf blokjes voorzien) Bijlage 4: Checklist bij het verlaten van de foyer Volgende zaken moeten in orde zijn bij het verlaten van de zaal. Al het eigen materiaal is weg Al het afval is verwijderd en wordt meegenomen of in de juiste zakken en in de juiste containers op de parking gedeponeerd Al het eet- en drinkgerief is afgewassen en staat terug op de voorziene plaats (zie labels in de kasten) De koffiemachine is proper en de koffiefilters zijn verwijderd De toog/bar is afgekuist, de vloer van de foyer, ingang, berging, toiletten en bar zijn geveegd De tapinstallatie is gespoeld, de afwasbakken en tapkranen zijn proper De koelkasten zijn leeg, schoongemaakt en staan open. Het leeggoed en drank staan gesorteerd en op de voorziene plaats. Het meubilair staat terug in de basisopstelling Lichten zijn uit, ramen zijn dicht en deuren gesloten, nooddeuren zijn langs de buitenkant gesloten Vuilnisbakken zijn leeg

10 10 De nummers van de vestiaire hangen allemaal terug ( 3 bij verlies) Bijlage 5: Handleiding brandalarm BRAND! Voor onmiddellijke doormelding naar de brandweer: Ga naar de brandbediening en steek de sleutel in het contact Draai hem horizontaal zodanig dat je het lichtje ziet branden Druk op EVAC Indien dit niet lukt, bel 112 Door op de drukknop te duwen wordt het alarm dus pas doorgemeld naar de brandweer, na 9 minuten De hittedetectoren (geen rookdetectie) worden bij detectie onmiddellijk doorgemeld naar de brandweer. Dit staat los van de drukknoppen en kan dus ook niet gecontroleerd worden door de gebruiker. VALS ALARM ER WERD OP DE DRUKKNOP GEDRUKT ZONDER BRANDGEVAAR DRUKKNOP WERD INGEDRUKT De sirene gaat aan Op de brandbediening (PZ bar, PZ berging en FO vestaire) komt een boodschap met vermelding nummer van de drukknop en locatie drukknop. SIRENE AFLEGGEN De sirene wordt stilgelegd door op de muzieknoot te duwen. (sleutel van de bediening is hiervoor niet nodig) Vanaf nu heb je opnieuw 9 minuten tijd om de drukknop terug te schakelen en het alarm te resetten.

11 11 Indien deze handeling niet wordt uitgevoerd gaat de automatische doormelding naar de brandweer na 9 minuten. DRUKKNOP TERUGSCHAKELEN Kijk op de bediening over welke drukknop het gaat. Ga naar de drukknop. Je merkt dat er ACTIVATED vermeld staat op de knop. Draai met het rode sleuteltje de drukknop terug naar voor. Indien deze handeling niet werd uitgevoerd gaat de automatische doormelding naar de brandweer na 9 minuten. ALARM RESETTEN: Ga naar de brandbediening en steek de sleutel in het contact Draai hem horizontaal zodanig dat je het lichtje ziet branden Druk op RESET Het volledig systeem is terug in originele werking. Bij dringende problemen kunt u ons contacteren op het nummer: 0471/ Graag steeds bellen, sms wordt niet doorgestuurd. Gelieve een boodschap in te spreken indien u geen gehoor krijgt. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

GEBRUIKERSGIDS ZAAL TER BIEST

GEBRUIKERSGIDS ZAAL TER BIEST 1 GEBRUIKERSGIDS ZAAL TER BIEST Doorniksesteenweg 77a 8580 Avelgem (Max. 80p) Sleutels Alle sleutels worden afgehaald en teruggebracht in GC Spikkerelle, Scheldelaan 6 en dit zoveel mogelijk tijdens de

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS ONTMOETINGSCENTRUM OUTRIJVE

GEBRUIKERSGIDS ONTMOETINGSCENTRUM OUTRIJVE 1 GEBRUIKERSGIDS ONTMOETINGSCENTRUM OUTRIJVE Outrijveplein Z.N. 8582 Outrijve (Max. 184 personen) Sleutels Alle sleutels worden afgehaald en teruggebracht in GC Spikkerelle, Scheldelaan 6 en dit zoveel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN TARIEFREGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE ONTMOETINGSCENTRA EN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN TARIEFREGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE ONTMOETINGSCENTRA EN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN TARIEFREGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE ONTMOETINGSCENTRA EN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN ART.1. Begripsbepaling De administratie: de dienst van het

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE, POLYVALENTE ZAAL SPIKKERELLE

TECHNISCHE FICHE, POLYVALENTE ZAAL SPIKKERELLE TECHNISCHE FICHE, POLYVALENTE ZAAL SPIKKERELLE Het Gemeenschapscentrum Spikkerelle is gelegen te Avelgem. Binnen het gebouw is er een theaterzaal + foyer, een jeugdhuis Jeugdhuis Krak en een polyvalente

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ter Deeve ontmoetingslokalen

Aanvraagformulier Ter Deeve ontmoetingslokalen Aanvraagformulier Ter Deeve ontmoetingslokalen Gelieve dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en te bezorgen aan OCMW Meulebeke, Bonestraat 24, 8760 Meulebeke. U kan dit formulier ook downloaden

Nadere informatie

Gemeentelijke uitleendienst. Verhuur gemeentelijke infrastructuur

Gemeentelijke uitleendienst. Verhuur gemeentelijke infrastructuur Gemeentelijke uitleendienst Verhuur gemeentelijke infrastructuur GC Spikkerelle - OC Outrijve Ter Biest - OC Waarmaarde - OC Kerkhove Gemeentelijke uitleendienst A V E L G E M GEMEENSCHAPSCENTRUM SPIKKERELLE

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

INFOBROCHURE ZAAL WALFERGEM

INFOBROCHURE ZAAL WALFERGEM INFOBROCHURE ZAAL WALFERGEM cultuurcentrum asse huinegem 4, 1730 asse tel.: 02 456 01 60 info@ccasse.be www.ccasse.be WELKOM Je maakt gebruik van de zaal in Walfergem. Om alles in goede banen te leiden

Nadere informatie

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan.

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan. Gebruiksreglement gemeenschapscentrum Neerpelt Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum (GC) om het GC te verhuren met voorrang

Nadere informatie

Reglement huur grote zaal jeugd- en ontmoetingscentrum

Reglement huur grote zaal jeugd- en ontmoetingscentrum Gemeentelijke infrastructuur Reglement huren grote zaal jeugd- en ontmoetingscentrum Reglement huur grote zaal jeugd- en ontmoetingscentrum Art. 1. Capaciteit De grote zaal heeft een oppervlakte van 268m²

Nadere informatie

Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3

Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 ----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE ZALEN EN MATERIALEN -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeenschapscentrum Colomba

Gemeenschapscentrum Colomba Gemeenschapscentrum Colomba GEBRUIKSREGLEMENT 1 Doelstelling a. Het beheer van het gemeenschapscentrum Colomba, gelegen in de Wijngaardstraat 1 te 3070 Kortenberg, wordt door het gemeentebestuur Kortenberg

Nadere informatie

INFOBROCHURE ZAAL BEKKERZEEL

INFOBROCHURE ZAAL BEKKERZEEL INFOBROCHURE ZAAL BEKKERZEEL cultuurcentrum asse huinegem 4, 1730 asse tel.: 02 456 01 60 info@ccasse.be www.ccasse.be WELKOM Je maakt gebruik van de zaal in Bekkerzeel. Om alles in goede banen te leiden

Nadere informatie

VERHUURREGLEMENT DE FONTEIN. Artikel 1. Dit reglement regelt het gebruik van De Fontein, gelegen Fonteinestraat 22 te Pittem.

VERHUURREGLEMENT DE FONTEIN. Artikel 1. Dit reglement regelt het gebruik van De Fontein, gelegen Fonteinestraat 22 te Pittem. VERHUURREGLEMENT DE FONTEIN Hoofdstuk 1 - Algemeen Artikel 1. Dit reglement regelt het gebruik van De Fontein, gelegen Fonteinestraat 22 te Pittem. Artikel 2. De Fontein bestaat uit volgende onderdelen:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ter Deeve ontmoetingslokalen

Aanvraagformulier Ter Deeve ontmoetingslokalen Aanvraagformulier Ter Deeve ontmoetingslokalen Gelieve dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en te bezorgen aan OCMW Meulebeke, Bonestraat 24, 8760 Meulebeke. U kan dit formulier ook downloaden

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph

Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph 1. Algemeen. Dit regelement is van toepassing voor het gebruik van de verbuikszaal Groenhof St.-Joseph, Gentstraat 1 te Oostakker. 2. Gebruiksmodaliteiten

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS. Laatst bijgewerkt 5 december 2012. 1 Grondplan Studio M

GEBRUIKERSGIDS. Laatst bijgewerkt 5 december 2012. 1 Grondplan Studio M GEBRUIKERSGIDS Laatst bijgewerkt 5 december 2012 1 Grondplan Studio M BRAND- EN INBRAAKALARM 1. Brandalarm Alle ruimten van het complex zijn uitgerust met rookdetectoren. Dit wil zeggen dat het rookverbod

Nadere informatie

ONTMOETINGSCENTRUM DE VRANKEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT + HANDLEIDING

ONTMOETINGSCENTRUM DE VRANKEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT + HANDLEIDING Versie maart 2013. ONTMOETINGSCENTRUM DE VRANKEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT + HANDLEIDING Versie maart 2013 1 DEEL 1: Algemeen deel. Dit algemeen deel is van toepassing bij: het huren van de feestzaal (met

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ter Deeve ontmoetingslokalen

Aanvraagformulier Ter Deeve ontmoetingslokalen Aanvraagformulier Ter Deeve ontmoetingslokalen Gelieve dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en te bezorgen aan OCMW Meulebeke, Bonestraat 24, 8760 Meulebeke. U kan dit formulier ook downloaden

Nadere informatie

Gemeentelijke uitleendienst

Gemeentelijke uitleendienst Gemeentelijke uitleendienst Verhuur gemeentelijke infrastructuur GC Spikkerelle Buurthuis Bossuit OC Outrijve Ter Biest Barbarazaal OC Waarmaarde OC Kerkhove Gemeentelijke uitleendienst SPIKKERELLE Spikkerelle

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. De Zilverlink vzw, met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS OVEREENGEKOMEN

Nadere informatie

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel 1. Algemeen OCMW Lubbeek is eigenaar van zalen die zij ter beschikking stelt van verenigingen, scholen en bedrijven die de ruimte en materialen kunnen

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: ALGEMENE HUUROVEREENKOMST 1. NOWEDO vzw met zetel DOVENONTMOETINGSCENTRUM EFFETA in de Polderstraat 76a te 8310 SINT-KRUIS (Brugge) Hierna vernoemd de VERHUURDER en 2 (Naam & adres).

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. VZW De Zilverlink met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS

Nadere informatie

INTRODUCTIE BROCHURE Eerste maal in het Gildenhuis

INTRODUCTIE BROCHURE Eerste maal in het Gildenhuis INTRODUCTIE BROCHURE Eerste maal in het Gildenhuis Vzw Gildenhuis Melle - Vogelhoek Merelbekestraat 99, 9090 - Melle update 10/2014 1 MKL 17/03/2009 Welkom, INTRODUCTIE ALGEMEEN Het is de eerste maal dat

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN Dienst patrimonium p/a Markt 1 9340 LEDE lokalenverhuur@lede.be 053 60 68 50 REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN Artikel 1. Het gemeentebestuur Lede beschikt over een aantal lokalen die

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

Het Jeugdlokaal, gelegen Stationsstraat 47 a, 1570 Galmaarden, kan enkel gebruikt worden voor activiteiten die zich richten tot de jeugd (3-30 jaar).

Het Jeugdlokaal, gelegen Stationsstraat 47 a, 1570 Galmaarden, kan enkel gebruikt worden voor activiteiten die zich richten tot de jeugd (3-30 jaar). HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDLOKAAL GALMAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN Het Jeugdlokaal, gelegen Stationsstraat 47 a, 1570 Galmaarden, kan enkel gebruikt worden voor activiteiten die

Nadere informatie

ONTWERP Huishoudelijk reglement Jeugdcentrum Prosperpolder

ONTWERP Huishoudelijk reglement Jeugdcentrum Prosperpolder ONTWERP Huishoudelijk reglement Jeugdcentrum Prosperpolder I. Algemeen Indien er inbreuken worden vastgesteld door de verantwoordelijke beheerder op het huurreglement of huishoudelijk reglement kan de

Nadere informatie

JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN

JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN ART. 1 OMSCHRIJVING Dit reglement regelt het gebruik van de vergaderlokalen in het stedelijke jeugdcentrum, Europalaan 26, 3600 Genk. Volgende lokalen staan

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement welzijn Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 3 4. Prijzen... 3 4.1 Waarborg... 3 4.2 Huur... 3 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

Gemeentelijke uitleendienst

Gemeentelijke uitleendienst Gemeentelijke uitleendienst Verhuur gemeentelijke infrastructuur GC Spikkerelle Buurthuis Bossuit OC Outrijve Ter Biest OC Waarmaarde OC Kerkhove Gemeentelijke uitleendienst SPIKKERELLE Spikkerelle bestaat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS Artikel 1 Alle verenigingen die lid zijn van een erkend gemeentelijk adviesorgaan of verenigingen waarvan 50 % van de leden woonachtig zijn in Pittem of hun maatschappelijke

Nadere informatie

REGLEMENT. inzake tijdelijke huur en gebruik van

REGLEMENT. inzake tijdelijke huur en gebruik van OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 26.09.2013 REGLEMENT inzake tijdelijke huur en gebruik van ONTMOETINGSRUIMTEN DE CEDER Voor Verenigingen van deelgemeente Beersel (Werkjaar 2013-14) Algemene

Nadere informatie

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda!

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! De Wijmenier Ledezijdestraat 74 9340 Impe (Lede) BTW-BE 0848.291.526 Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! Astrid Bauters, uitbaatster van het gebouwencomplex De Wijmenier, Ledezijdestraat 74 te

Nadere informatie

Dhr., Mevr... Adres... Gemeente... Tel... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er voor de vereniging...

Dhr., Mevr... Adres... Gemeente... Tel... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er voor de vereniging... HUUROVEREENKOMST EN REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BIJ HET GEBRUIK VAN DE ZAAL HET GILDENHUIS. 1. Identiteit van de huurder*. Dhr., Mevr.... Adres... Gemeente... Tel.... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Bovenlokaal Dries 30

Huishoudelijk reglement Bovenlokaal Dries 30 Huishoudelijk reglement Bovenlokaal Dries 30 Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement bepaalt de specifieke gebruiksvoorwaarden per zaal. Definitie van de gebruikte termen: Aanvrager: Persoon ouder

Nadere informatie

SPORTCOMPLEX DE DAMBURG ALGEMENE GEBRUIKSNOTA BIJ EVENEMENTEN EN VIP ACTIVITEITEN

SPORTCOMPLEX DE DAMBURG ALGEMENE GEBRUIKSNOTA BIJ EVENEMENTEN EN VIP ACTIVITEITEN SPORTCOMPLEX DE DAMBURG ALGEMENE GEBRUIKSNOTA BIJ EVENEMENTEN EN VIP ACTIVITEITEN Aansluiting Elektriciteit - Bij evenementen dient steeds gebruik gemaakt te worden van de aansluitingen 63A/125A (gewone

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing elektronische sloten GC Forum

Gebruiksaanwijzing elektronische sloten GC Forum Gebruiksaanwijzing elektronische sloten GC Forum Algemene werking Het badgesysteem werkt als een gewone sleutel met dien verstande dat er dient gebadged te worden in plaats van de sleutel in het slot te

Nadere informatie

Verhuurcontract bivak

Verhuurcontract bivak Verhuurcontract bivak Overeenkomst gesloten tussen, Chiro SAS Stekene, Nieuwstraat 11-13, vertegenwoordigd door: O Tristan Van Geystelen 0493/76.35.99 O Alien Schokkaert 0479/10.54.22 O Christoph Cuylaerts

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT ONTMOETINGSCENTRUM VONDEL MEULEBEKE. Meulebeekse onderwijsinstelling

GEBRUIKSREGLEMENT ONTMOETINGSCENTRUM VONDEL MEULEBEKE. Meulebeekse onderwijsinstelling GEBRUIKSREGLEMENT ONTMOETINGSCENTRUM VONDEL MEULEBEKE Artikel 1: AANVRAAG GEBRUIK OC 1.1. Gebruikerscategorieën Categorie 1 Meulebeekse vereniging die aangesloten is bij een Meulebeekse adviesraad of Meulebeekse

Nadere informatie

Overdracht sleutels (datum, plaats, uur, verantw.):...

Overdracht sleutels (datum, plaats, uur, verantw.):... VZW Sint Aloysius Aalst OVEREENKOMST VERHUUR Eigenaar (verhuurder) Scouts en Gidsen Vlaanderen Sint-Aloyius Aalst Schendelbeekhofstraat 36 9300 Aalst Contactpersoon verhuur Naam + Voornaam Bursens Simon

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. De Zilverlink vzw met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS OVEREENGEKOMEN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT - GEMEENSCHAPSCENTRUM FELIX SOHIE VOORWAARDEN TOT GEBRUIK VAN ZALEN EN LOKALEN IN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM FELIX SOHIE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT - GEMEENSCHAPSCENTRUM FELIX SOHIE VOORWAARDEN TOT GEBRUIK VAN ZALEN EN LOKALEN IN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM FELIX SOHIE HUISHOUDELIJK REGLEMENT - GEMEENSCHAPSCENTRUM FELIX SOHIE VOORWAARDEN TOT GEBRUIK VAN ZALEN EN LOKALEN IN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM FELIX SOHIE Alle zalen en lokalen van het gemeenschapscentrum Felix Sohie,

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Afspraken voor het huren van een lokaal in Jeugdcentrum Jotie

Hoofdstuk I: Afspraken voor het huren van een lokaal in Jeugdcentrum Jotie WOORD VOORAF Het jeugdcentrum in Oudenaarde is beter gekend onder de naam Jotie. In het jeugdcentrum bevinden zich de jeugddienst, het JAC, de jeugdraad, een jeugdhuis en de uitleendienst. Bovendien zijn

Nadere informatie

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN Art. 1. - Dit reglement regelt de verhuur van de volgende lokalen van Theater Krakeel Toneelzaal Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge Foyer Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge

Nadere informatie

Verhuurcontract. 737-0319201-17 Chiro SAS Stekene Nieuwstraat 11-13 9190 Stekene. Overeenkomst gesloten tussen,

Verhuurcontract. 737-0319201-17 Chiro SAS Stekene Nieuwstraat 11-13 9190 Stekene. Overeenkomst gesloten tussen, Verhuurcontract Overeenkomst gesloten tussen, Chiro SAS Stekene, Nieuwstraat 11-13, vertegenwoordigd door: O Nicola Keymeulen 0479/47.25.06 O Maartje Cosemans 0486/22.92.38 O Lode Windey 0486/82.78.12

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN Artikel 1 In de Kunstacademie Ter Beuken, gelegen te 9160 Lokeren Groendreef 8, worden volgende ruimten ter beschikking gesteld voor gebruik:

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Jeugd- en Ontmoetingscentrum STOKRODE vzw Sint-Amandusstraat 18, 3511 Hasselt ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ALGEMEEN 1. De verhuring van een ruimte of van materiaal van het Jeugd- en Ontmoetingscentrum Stokrode

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Betreft gebruik van de faciliteiten van Gildenhuis Art. 1. Reservatie Iedereen kan gebruik maken van de infrastructuur van het Gildenhuis, Ciamberlanidreef te BEVEREN ter gelegenheid

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET CULTUREEL CENTRUM KUMTICH

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET CULTUREEL CENTRUM KUMTICH vzw CENTRUM KUMTICH Keibergstraat 54 3300 Kumtich Voorzitter : Jos Peeters Keibergstraat 22 3300 Kumtich Secretaris : Gegeest Theofiel Nieuwstraat 79 3370 Boutersem 0479/24 85 30 Bankrekening : Argenta

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENT IN AVELGEM IN GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR

MELDINGSFORMULIER EN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENT IN AVELGEM IN GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR A V E L G E M MELDINGSFORMULIER EN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENT IN AVELGEM IN GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u een melding doen van de organisatie van

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIK LOKALEN

HANDLEIDING GEBRUIK LOKALEN HANDLEIDING GEBRUIK LOKALEN Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Racing Markt 1 9890 Gavere 1 INHOUD: Waarom deze handleiding? Beschikbare lokalen en infrastructuur. Hoe reserveren? Niet vergeten voor de ingebruikname.

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Huishoudelijk reglement gemeentelijke wijkcentra Maasmechelen voorstel 2015 (Bijlage 1 aan de gemeenteraadsbeslissing van 5 mei 2015 houdende wijziging van het huishoudelijk- en retributiereglement gemeentelijke

Nadere informatie

Sport en Speelpleinen v.z.w.

Sport en Speelpleinen v.z.w. HUUROVEREENKOMST ZAAL DENNENOORD Tussen enerzijds de vzw sport en speelpleinen en anderzijds: De huurder: INSZ nummer Naam organisatie: BTW nr.: Contactpersoon:. Adres: Nr Gemeente:......Postcode Tel/Gsm:...

Nadere informatie

JEUGDLOKALEN DOOR DE KLJ

JEUGDLOKALEN DOOR DE KLJ REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET KLJ-LOKAAL EN DE POLYVALENTE ZAAL VAN DE JEUGDLOKALEN DOOR DE KLJ Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Het gemeentebestuur van Ruiselede stelt met het oog op de

Nadere informatie

Huur- en gebruiksreglement Gemeenschapscentrum Rijkevorsel 2014-2019

Huur- en gebruiksreglement Gemeenschapscentrum Rijkevorsel 2014-2019 Huur- en gebruiksreglement Gemeenschapscentrum Rijkevorsel 2014-2019 Met ingang van 01.04.2014 en voor een termijn eindigend op 31.12.2019, worden de modaliteiten voor het niet-bestendig gebruik van de

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD DD. 26 JUNI 2014 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE ZALEN VAN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM

BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD DD. 26 JUNI 2014 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE ZALEN VAN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD DD. 26 JUNI 2014 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE ZALEN VAN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM Artikel 1 Toepassingsgebied Dit huishoudelijk reglement is vanaf 1 juli 2014

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen.

Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen. Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen. Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op het toegankelijkheids- en gebruikersreglement van de Roomanmolen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84 ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84 Inleiding Dit is het reglement voor het huren van een lokaal beheerd door Graffiti vzw. Wie een lokaal huurt, moet dit reglement naleven. In dit reglement

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - TECHNISCHE FICHE. Plattegrond en opstellingsplan: Afzonderlijk op te vragen Opstellingsplan ook steeds aanwezig in de zaal zelf

HOOFDSTUK 1 - TECHNISCHE FICHE. Plattegrond en opstellingsplan: Afzonderlijk op te vragen Opstellingsplan ook steeds aanwezig in de zaal zelf Gebruikshandleiding HOEVE VANDEWALLE VERTELZOLDER HOOFDSTUK 1 - TECHNISCHE FICHE Adres: Boomgaardstraat 168 8520 Kuurne Plattegrond en opstellingsplan: Afzonderlijk op te vragen Opstellingsplan ook steeds

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - TECHNISCHE FICHE. Plattegrond en opstellingsplan: Afzonderlijk op te vragen Opstellingsplan ook steeds aanwezig in de zaal zelf

HOOFDSTUK 1 - TECHNISCHE FICHE. Plattegrond en opstellingsplan: Afzonderlijk op te vragen Opstellingsplan ook steeds aanwezig in de zaal zelf Gebruikshandleiding HOEVE VANDEWALLE VERTELZOLDER HOOFDSTUK 1 - TECHNISCHE FICHE Adres: Boomgaardstraat 168 8520 Kuurne Plattegrond en opstellingsplan: Afzonderlijk op te vragen Opstellingsplan ook steeds

Nadere informatie

Reglement op het gebruik van de gemeentelijke lokalen

Reglement op het gebruik van de gemeentelijke lokalen Reglement op het gebruik van de gemeentelijke lokalen Zitting van 22 november 2012. Gewijzigd in zitting van 12 december 2013, 23 januari 2014, 20 februari 2014, 15 mei 2014, 16 april 2015, 17 december

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route

Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement bepaalt de specifieke gebruiksvoorwaarden per zaal. Definitie van de gebruikte termen: Aanvrager: Persoon

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL 1. ALGEMEEN Artikel 1: Het gemeentebestuur Zulte leent, ter ondersteuning en ter stimulatie van het verenigingsleven, gemeentelijk materiaal

Nadere informatie

GEBRUIK- EN HUURREGLEMENT CULTUURHUIS DEN DRIES

GEBRUIK- EN HUURREGLEMENT CULTUURHUIS DEN DRIES GEMEENTELIJKE CULTURELE INFRASTRUCTUUR Cultuurdienst Sint-Pieterstraat 1 3890 Gingelom Tel. (011)88 04 93 fax. (011)83 15 79 e-mail : cultuurjeugd@gingelom.be www.gingelom.be GEBRUIK- EN HUURREGLEMENT

Nadere informatie

Gebruikersgids GC Bandi

Gebruikersgids GC Bandi Gebruikersgids GC Bandi Laatst bijgewerkt 15-04--2009 Deze gebruikersgids heeft als doel alle informatie omtrent het gebruik van (één van de lokalen van) gemeenschapscentrum Bandi op een bevattelijke en

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen

Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen Laatste wijziging gepubliceerd op 1 maart 2014. Artikel één. 1. Het gemeentebestuur Lede beschikt over een aantal lokalen die kunnen ter beschikking

Nadere informatie

INLICHTINGEN EN AFSPRAKEN BIJ HET GEBRUIK VAN ZALEN

INLICHTINGEN EN AFSPRAKEN BIJ HET GEBRUIK VAN ZALEN 1 INLICHTINGEN EN AFSPRAKEN BIJ HET GEBRUIK VAN ZALEN ZAALGEBRUIK DIENSTBETOON Don Bosco is geen professioneel uitbater van zalen, maar stelt enkel lokalen en terreinen ter beschikking als dienstbetoon

Nadere informatie

2) Voorbehoud : Het uitvoerend bestuur heeft het recht om bepaalde activiteiten te weigeren.

2) Voorbehoud : Het uitvoerend bestuur heeft het recht om bepaalde activiteiten te weigeren. De vzw De Koepel is nu ook bereikbaar via hun website ocdekoepel.be. Via deze site kunt u de beschikbare data consulteren evenals online een zaal of zalen reserveren. Reglement vzw "De Koepel" Voor het

Nadere informatie

Onder voorzitterschap van de heer Burgemeester L. Vantieghem, wordt de zitting geopend om 19u30.

Onder voorzitterschap van de heer Burgemeester L. Vantieghem, wordt de zitting geopend om 19u30. Zitting van 22 maart 2010 Aanwezig: Afwezig: VANTIEGHEM Lieven,Voorzitter; DEGROOTE André Gaston, VERHIEST Ghislaine, VAN STEENBRUGGE Koen, BYLS Koenraad, Schepenen; TACK Roger, PLATTEAU Alfred, VERSCHUERE

Nadere informatie

Gemeentelijk Ontmoetingscentrum

Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Kerkham 2 4 9070 Destelbergen INHOUDSTAFEL 1. Indeling 2. Sleutel 3. Controle 4. Opkuis 5. Gebruik alarmsysteem 6. Enkele belangrijke aandachtspunten 7. Afbeeldingen 8.

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht

Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht Gemeente Beveren Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht geldig vanaf 1 januari 2014 GEBRUIKSREGLEMENT POLYVALENTE ZAAL ART. 1: Het gemeentebestuur stelt volgende lokalen in het ontmoetingscentrum

Nadere informatie

Artikel 1 : Artikel 2 :

Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 1 : Het huurreglement voor het gebruik van gemeentelijke gebouwen, terreinen en gemeentelijk materieel, goedgekeurd in de gemeenteraadsbeslissing van 23 november 2006, wordt opgeheven en vervangen

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE INFRASTRUCTUUR

BESCHRIJVING VAN DE INFRASTRUCTUUR BESCHRIJVING VAN DE INFRASTRUCTUUR Laatst bijgewerkt 18-03-2011 Studio M is opgedeeld in 3 delen: de grote polyvalente zaal met kleedkamers, een keuken met eetplaats, en de foyer met bar. Deze zijn samen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HUUR POLYVALENTE ZAAL DE HOEVE

REGLEMENT VOOR HUUR POLYVALENTE ZAAL DE HOEVE REGLEMENT VOOR HUUR POLYVALENTE ZAAL DE HOEVE OCMW-ZEMST- HOOGSTRAAT 69 1980 ZEMST I. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ---------------------------------------------------- Art. 1. De huurprijs voor de polyvalente

Nadere informatie

ZAAL MOLENHOEVE Algemene voorwaarden

ZAAL MOLENHOEVE Algemene voorwaarden DATUM FEEST Naam Adres Gemeente Tel Fax/e-mail ZAAL MOLENHOEVE Algemene voorwaarden 1. Prijs huur van de zaal 300 excl. BTW voor de eerste 5 uren, daarna : 25 per begonnen uur extra. Indien een tweede

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke wijkcentra Maasmechelen (Bijlage 1 aan de gemeenteraadsbeslissing van 24 november 2015 houdende wijziging van

Huishoudelijk reglement gemeentelijke wijkcentra Maasmechelen (Bijlage 1 aan de gemeenteraadsbeslissing van 24 november 2015 houdende wijziging van Huishoudelijk reglement gemeentelijke wijkcentra Maasmechelen (Bijlage 1 aan de gemeenteraadsbeslissing van 24 november 2015 houdende wijziging van het huishoudelijk- en retributiereglement gemeentelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT jeugdverblijfplaats VZW Den Chiro Bijef te Klein-Vorst Adres van het LOKAAL: Jeugdverblijfplaats Chiro Klein-Vorst Lindestraat 15A 2430 LAAKDAL Voor vragen, informatie, toegang

Nadere informatie

Huurvoorwaarden. Bibliotheek

Huurvoorwaarden. Bibliotheek Huurvoorwaarden Bibliotheek 1 Bibliotheek Genk stelt volgende lokalen ter beschikking voor verhuur aan derden: De Ontdekking Een polyvalente zaal voor max. 100 personen; Het Portaal Leslokaal voorzien

Nadere informatie

Meldingsformulier. feesten, fuiven, evenementen. Naam evenement: Datum evenement (dag + datum): Contactpersoon: (naam). (tel / gsm):.

Meldingsformulier. feesten, fuiven, evenementen. Naam evenement: Datum evenement (dag + datum): Contactpersoon: (naam). (tel / gsm):. Meldingsformulier feesten, fuiven, evenementen Wie een evenement / fuif wil organiseren, moet dit MINSTENS 2 MAANDEN VOORAF melden aan het College van burgemeester en schepenen via dit formulier. Een antwoord

Nadere informatie

Reglement gebruik gemeentelijke lokalen

Reglement gebruik gemeentelijke lokalen DIENST PATRIMONIUM Markt 1, 9340 LEDE tel. (053)60 68 50 fax (053)80 33 09 e-mail: lokalenverhuur@lede.be Gemeenteraad: zitting van 21 juni 2007 Wijziging gemeenteraad: zitting van 19 juni 2008 Aanvulling

Nadere informatie

HUURREGLEMENT CLUB KAMIKAZE

HUURREGLEMENT CLUB KAMIKAZE HUURREGLEMENT CLUB KAMIKAZE Dit reglement is van toepassing op Club Kamikaze (Douaneplein z/n, 2800 Mechelen) en infrastructuur. Club Kamikaze bestaat uit een optredenzaal, podium, sanitair, backstage,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL. 1 GEMEENTE AFFLIGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR Artikel 1 De gemeentelijke sporthal Bellekouter bestaat uit: 1250 m2 sportzaal; 6 kleedkamers,

Nadere informatie

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Cultuurcentrum Zwaneberg Cultuurkapel Cultuurplein 1 Kloosterstraat 1 2220 Heist-op-den-Berg 2220 Heist-op-den-Berg 015 25 07 70 www.zwaneberg.be www.facebook.com/cultuurcentrum.zwaneberg

Nadere informatie

VEILIGHEIDSWEEKEND 2012 Algemene informatie

VEILIGHEIDSWEEKEND 2012 Algemene informatie VEILIGHEIDSWEEKEND 2012 Algemene informatie ADRES VAN DE BEURS Gemeentehallen Kloosterstraat 32 9820 Merelbeke OPBOUW Dinsdag 30 oktober Woensdag 31 oktober van 17u00 tot 22u00 van 08u00 tot 22u00 De opbouw

Nadere informatie

Gemeenschapscentrum Hoogstraten I Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten I I GEMEENSCHAPSCENTRUM HOOGSTRATEN

Gemeenschapscentrum Hoogstraten I Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten I I GEMEENSCHAPSCENTRUM HOOGSTRATEN GEMEENSCHAPSCENTRUM HOOGSTRATEN TECHNISCHE FICHE RABBOENIZAAL Algemene informatie Contact Cultuurdienst Hoogstraten Vrijheid 149 2320 Hoogstraten +32 (0)3 340 19 57 cultuur@hoogstraten.be gemeenschapscentrum@hoogstraten.be

Nadere informatie

Reglement van interne orde.

Reglement van interne orde. Reglement van interne orde. Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 juni werd het reglement van interne orde goedgekeurd. De huurders van de zaal dienen zich te houden aan dit reglement: Artikel 1 Beschrijving

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Wijkhuis Zevenbergen, gelegen te Peter Benoîtlaan 6, 2500 Lier Iedereen die het wijkhuis Zevenbergen betreedt, wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERHURING LOKALEN Lokaal Dienstencentrum De Ploeg Statiestraat 80 8810 Lichtervelde

REGLEMENT VOOR VERHURING LOKALEN Lokaal Dienstencentrum De Ploeg Statiestraat 80 8810 Lichtervelde REGLEMENT VOOR VERHURING LOKALEN Lokaal Dienstencentrum De Ploeg Statiestraat 80 8810 Lichtervelde Het OCMW Lichtervelde, als organiserend bestuur van het erkend Lokaal Dienstencentrum De Ploeg stelt de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DORPSHUIS VREDEDAAL

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DORPSHUIS VREDEDAAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT DORPSHUIS VREDEDAAL versie 01/09/2015 Betreft gebruik van de faciliteiten van vzw Dorpshuis Vrededaal Art. 1. Reservatie Iedereen kan gebruik maken van de infrastructuur van het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Fuifzaal De Route

Huishoudelijk reglement Fuifzaal De Route Huishoudelijk reglement Fuifzaal De Route Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement bepaalt de specifieke gebruiksvoorwaarden per zaal. Definitie van de gebruikte termen: Aanvrager: Persoon ouder

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT KOETSHUIS HALLEHOF KASTEELDREEF 55, 2980 HALLE-ZOERSEL

GEBRUIKSOVEREENKOMST EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT KOETSHUIS HALLEHOF KASTEELDREEF 55, 2980 HALLE-ZOERSEL GEBRUIKSOVEREENKOMST EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT KOETSHUIS HALLEHOF KASTEELDREEF 55, 2980 HALLE-ZOERSEL GEBRUIKSOVEREENKOMST Vandenplas-Events BVBA de gebruiker. Vandenplas-Events BVBA stelt aan de gebruiker

Nadere informatie

Retributiereglement op het gebruik van de culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard

Retributiereglement op het gebruik van de culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard Retributiereglement op het gebruik van de culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard Titel I: De culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Art. 1: Het gemeenschapscentrum

Nadere informatie

Dienstencentrum Heusden

Dienstencentrum Heusden Dienstencentrum Heusden Heusdendorp 2 9070 Destelbergen INHOUDSTAFEL 1. Indeling 2. Sleutel 3. Controle 4. Opkuis 5. Wifi 6. Enkele belangrijke aandachtspunten 7. Afbeeldingen Dendermondesteenweg 430 9070

Nadere informatie

Activiteit Categorie A Categorie B Categorie C Categorie D Weekendtarief socio-culturele activiteit Weekendtarief fuif

Activiteit Categorie A Categorie B Categorie C Categorie D Weekendtarief socio-culturele activiteit Weekendtarief fuif TIJDELIJK GEBRUIKSREGLEMENT JEUGDHUIS VANAF 01.06.2014 Het lokaal voor jeugdhuiswerking in het Vlaams Trefpunt Laekelinde bestaat uit een inkomhal (sas), ontmoetingsruimte, toogruimte, keuken, opbergruimte

Nadere informatie