Leiderdorpse Bridgeclub LBC opgericht 1941 HET ABC VAN LBC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leiderdorpse Bridgeclub LBC opgericht 1941 HET ABC VAN LBC"

Transcriptie

1 Leiderdorpse Bridgeclub LBC opgericht 1941 HET ABC VAN LBC November 2014

2 Versie 5, november 2014 Uiteraard hebben we onze uiterste best gedaan volledige en correcte informatie te geven over onze verenigingen, maar er zullen ongetwijfeld onnauwkeurigheden en foutjes ingeslopen zijn. Geef eventueel noodzakelijke wijzigingen door aan onze secretaris en we zullen dit indien nodig in de volgende versie aanpassen. Voor de duidelijkheid, statuten, huishoudelijk reglement en wedstrijdreglement geven de formele regels, met het ABC van LBC proberen we slechts de gang van zaken op een rijtje te zetten. 2

3 Leiderdorpse Bridgeclub LBC opgericht 1941 WELKOM Deze brochure is in de eerste plaats bedoeld om nieuwe- en aspirant-leden van onze vereniging te informeren over het reilen en zeilen van onze vereniging. De meer formele verenigingsaangelegenheden vindt U in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement. Maar hoe belangrijk deze ook zijn, ze gaan niet in op allerlei historische en praktische zaken. Welnu, LBC is met rond de 330 leden één van de grotere bridgeclubs van Nederland. We spelen op drie avonden in de week clubcompetities en daarnaast zijn er nog tal van andere activiteiten op het gebied van bridge gaande. Bij de aankoop van het clubgebouw in 1988 is onderkend, dat het exploiteren van een eigen pand een bijzondere verenigingsstructuur zou vergen. Er is geprobeerd om de taken op de terreinen van bridgeorganisatie en beheer en exploitatie van het gebouw zo veel mogelijk te scheiden. Voor deze laatste taken heeft LBC de Vereniging tot Exploitatie Bernhardstraat 3 (VEB) opgericht. Deze vereniging met een zelfstandig bestuur is verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van het gebouw en regelt ook de hele exploitatie en de bediening van de bar. Door het lidmaatschap van LBC word je, uitzonderingen daargelaten, ook lid van de VEB. LBC heeft in 1988 ook de Stichting Denksportcentrum Leiderdorp, (DCL) in het leven geroepen. Die stichting is de eigenaar van ons gebouw, dat indertijd van de gemeente Leiderdorp is gekocht. Een belangrijke taak van de stichting is het financiële beheer van het gebouw. Een tweede taak is het zorgen voor continuïteit, d.w.z. ervoor te zorgen, dat ook op langere termijn speelgelegenheid voor de bridgeclub behouden blijft. Het bestuur van de stichting bestaat uit twee bestuursleden van LBC, twee bestuursleden van de VEB en een vijfde bestuurslid, dat door de eerste vier wordt benoemd. Voor een grote club als de onze is het als bestuur onmogelijk om zelf alle activiteiten te coördineren. Veel taken zijn gedelegeerd aan commissies of personen., Dit ABC heeft dan ook een belangrijke functie in het vastleggen van afspraken en regels. Hoewel wij ons best doen om de communicatie tussen bestuur, commissies en leden open te houden, kan het wel eens gebeuren, dat iets niet goed loopt. Als dat mocht gebeuren, willen wij als bestuur dat graag weten, zodat we er iets aan kunnen doen. Zoals gezegd, dit ABC is bedoeld om U op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van LBC en VEB. U vindt er de verenigingsgegevens en bijzonderheden over de gang van zaken, zowel bij het bridgen, als bij de exploitatie van het gebouw. Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat LBC en VEB, zowel bij het bridgetechnische deel, als het logistieke deel, afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers en dat bent U. We hebben hier inmiddels lange tijd ervaring mee en zijn al diegenen, die zich voor LBC en VEB inspannen, buitengewoon erkentelijk.

4 Toch zijn we bezorgd over de continuïteit van de dienstverlening. U, leden van LBC en VEB, zou die bezorgdheid weg kunnen nemen, door naast het consumeren van de aangeboden bridgeproducten, ook een aandeel te nemen in de taken, die nu eenmaal in een grote club moeten worden verricht. Nol Monster Voorzitter LBC Paul de Jonge Voorzitter VEB VAN DE REDACTIE Bij LBC heerst een tamelijk informele sfeer. Iedereen wordt bijna altijd aangesproken met de voornaam en we hebben gemerkt, dat dit met behoud van respect voor elkaar, ook heel goed kan. Aanspreekvormen, als U, Mijnheer en Mevrouw worden alleen maar gebruikt, als iemand daar uitdrukkelijk prijs op stelt. Om die reden is ook in deze brochure de toon informeel gehouden en gebruiken we liever je/jullie, dan het wat formelere U. Communicatie is moeilijk. Vier mensen aan de bridgetafel hebben daar al hulpstukken (biedboxen) voor nodig. Communicatie met of tussen ca. 330 personen is navenant lastiger. Deze brochure is dan ook bedoeld, als één van de hulpmiddelen om huisregels en andere informatie bekend te maken. We wijzen wel nadrukkelijk op het informatieve karakter van deze brochure. Formele regels en besluiten van LBC en VEB hebben altijd voorrang. Hoewel wij ernaar streven de informatie in deze brochure op onze website volledig en actueel te houden, willen wij toch ook wijzen op de andere informatiebronnen binnen onze vereniging, t.w. de mededelingen in ons clubblad Acollade en op de publicatieborden. Ook doen bestuursleden en wedstrijdleiders op de clubavonden regelmatig mededelingen. Bovendien is er één keer per jaar de Algemene Ledenvergadering (ALV), waar besluiten worden genomen en waar je zelf je stem kunt laten horen en zodoende direct bij kan dragen aan het functioneren van onze verenigingen. Communicatie bij LBC en VEB is geen éénrichtingsverkeer, dus laat van je horen, als je denkt, dat dat nodig is. Er is altijd wel iemand (een bestuurslid of een avondverantwoordelijke) in de buurt, die ervoor kan zorgen, dat een probleem of een suggestie op de juiste plaats in behandeling wordt genomen. Uiteraard kan dat heden ten dage ook per . Tenslotte is er in de bestuurskamer een postvak voor vrijwel elke functionaris in beide verenigingen. Ook suggesties voor aanvullingen of wijzigingen op dit ABC zijn te allen tijde welkom. De samenstellers 4

5 INHOUD WELKOM... 3 VAN DE REDACTIE... 4 INHOUD... 5 BESTUUR EN COMMISSIES LBC... 6 BESTUUR EN COMMISSIES VEB... 7 BESTUUR SDL... 8 SAMENHANG LBC, VEB EN SDL... 8 CONTRIBUTIE... 9 LEDENADMINISTRATIE... 9 DOCUMENTATIE... 9 ALGEMENE LEDENVERGADERING NIET SPELENDE LEDEN TRIO s LBC CLUBCOMPETITIES Wedstrijden en clubavonden SOORTEN COMPETITIES OP CLUBAVONDEN Parencompetitie Viertallencompetitie Topintegraal VERLOOP VAN EEN CLUBAVOND. 13 OPKOMST EN INVALLERS OVERIGE LBC-ACTIVITEITEN Kerstdrive Vrije drives Onderlinge wedstrijden Zomerdrives ANDERE BRIDGE-ACTIVITEITEN Woensdagmiddag Harten Vrouw Klaver Heer SPELREGELS EXTERNE COMPETITIES Open Paren Damesparen Mixed Paren Viertallen Bekerwedstrijden NBB Biedbeker Andere Landelijke Wedstrijden Ruitenboer Seniorenwedstrijden BRIDGECURSUSSEN Beginners Gevorderden Kadercursussen TECHNISCHE FACILITEITEN Computer Dupliceermachine Website Clubblad Acolade Thuistoernooikoffers Het lenen van spelmateriaal Lief en Leed Beleid bij overlijdensgevallen Bibliotheek Postvakken MEESTERPUNTEN ROKEN / NIET ROKEN PARKEREN BAR / CONSUMPTIES Hoe werkt de bar? Bevoorrading en onderhoud Assortiment Huisdieren Privé feesten Mobiele telefoons GEVONDEN VOORWERPEN INDELING De indelingsprocedure SCORE BEREKENING Parencompetitie (normaal) Parencompetitie (Butler) Viertallencompetitie Topintegraal

6 BESTUUR EN COMMISSIES LBC LEIDERDORPSE BRIDGECLUB Clubgebouw Bernhardstraat 3, 2351 GG Leiderdorp, tel: Internet: Bestuur Voorzitter: Nol Monster, Neptunuskade 253, 2314 CN Leiden Tfn: Secretaris: Kees Nicolai, Vogellaan 25, 2352 EA Leiderdorp Tfn: Penningmeester: Jacques Serdijn, Vredebest 23, 2405 AX Alphen a/d Rijn Tfn: Leden: Jouko Renqvist, Van der Valk Boumanweg 31, 2352 JB Leiderdorp Tfn: Hans den Hartog, Kooilaan 17, 2315 EB Leiden Tfn: Anneke van der Velde, Korenmolen 17, 2315 XE Leiderdorp Tfn: Inge Nieuwsma, Laan van Berendrecht 302, 2353 VP Leiderdorp Tfn: Ereleden: Bep Verduin, Marianne de Vrind, Gé van Strien, Jan Hoogervorst, Henk Vendrig, Theo van de Laar, Piet Jansen en Wiet Schiethart Technische commissie Protestcommissie Jouko Renqvist (voorzitter), Tfn: Cees Rijnbeek (voorzitter), Tfn: Wilbert van Beijsterveldt Pieter van der Klein Marianne de Vrind Hans de Brieder Jacques Verduijn Jouko Renqvist Liesbeth Schenk Wilbert van Beijsterverldt Redactie Acollade Nel Bentvelzen (hoofdredacteur), Tfn: Iet van Slingerland, Tfn Opleiding en training Avondverantwoordelijken Pieter van der Klein, Tfn: Jouko Renqvist, Tfn: Ledenadministratie Piet Jansen, Tfn: Syb Gorter, Tfn: Kees van Bezooijen, Tfn: Bridgekoffers Bep Verduin, Tfn: Wil Renqsit-Simons Tfn: Bibliotheek Webmaster Eric Oosterom, Tfn: Hans den Hartog, Tfn:

7 BESTUUR EN COMMISSIES VEB VERENIGING TOT EXPLOITATIE BERNHARDSTRAAT 3 Bestuur Voorzitter: Paul de Jonge, Cobetstraat 75, 2313 KB Leiden Tfn: Secretaris: Bert Friele, Krefeldlaan 23, 2314 ED Leiden Tfn: Penningmeester: Fred v.d.laan, Dragontuin 35, 2355 PP Leiderdorp Tfn: Bouwtechnische zaken: vacature Lid: Bert de Klein, van Alphenplein 1, 2353 BX Leiderdorp Tfn: Joyce Truffino, Schoolstraat 29, 2355 BS Hoogmade Tfn: Bouwtechnische commissie Voorzitter: Leden: Theo van de Laar, Tfn: Han Jansen, Tfn: Piet van Weelden, Tfn: Jan Slats, Tfn: Barcommissie Voorzitter: Piet Jansen, Tfn: Secretaris: Bep Verduin, Tfn: Speciale activiteiten: Koos van der Meer, Tfn: Bevoorrading / weekdiensten: Piet Dijkstra, Tfn: Koos van der Meer, Tfn: Reini Hulsker, Tfn: Jan Lam, Tfn: Herman Bavinck, Tfn:

8 BESTUUR SDL STICHTING DENKSPORTCENTRUM LEIDERDORP Bestuur Voorzitter: Piet Schoorl, Campuysendrf 11, 2353 CH Leiderdorp Tfn: Secretaris: Bert Friele, Krefeldlaan 23, 2314 ED Leiden Tfn: Penningmeester: Jacques Serdijn, Vredebest 23, 2405 AX Alphen a.d. R Tfn: Leden: Nol Monster, Neptunuskade 253, 2314 CN Leiden Tfn: : Paul de Jonge, Cobetstraat 75, 2313 KB Leiden Tfn: SAMENHANG LBC, VEB EN SDL LBC, VEB en SDL zijn nauw met elkaar verweven maar hebben elk hun eigen verantwoordelijkheden. In onderstaand schema is de relatie tussen de verenigingen en de stichting toegelicht. Ook is aangegeven hoe de besturen worden samengesteld. 8

9 CONTRIBUTIE De jaarlijkse contributie wordt aan de hand van de volgende bedragen opgebouwd: -Gewone leden : 51 euro per speelavond als basiscontributie -Niet-spelende leden: 26 euro per jaar als basiscontributie -Entreegeld nieuwe leden: 10 euro (eenmalig) Het totale bedrag wordt verhoogd met 21 euro voor de contributie aan de Nederlandse Bridge Bond (NBB). Als je lid bent van meerdere (bij de NBB aangesloten) clubs, dan betaal je per vereniging 11 euro voor de contributie aan de NBB. Let op: Stepbridge geldt niet als 2 e club. De korting hiervoor moet je via de organisatie van Stepbridge regelen. Rekenvoorbeeld: Je speelt op dinsdag- en woensdagavond en alleen bij LBC, dan betaal je 2 x 51 euro + 21 euro (NBB)= 123 euro in totaal. Zou je ook nog bij bijv. de Sleutels bridgen, dan betaal je 2 x 51 euro + 12 euro (NBB)=114 euro in totaal. Acceptgiro s voor de contributie worden in de periode oktober/november op de speelavonden uitgereikt. Als je die op 1 december nog niet hebt ontvangen, dan is er iets misgegaan. Neem dan even contact op met de penningmeester. Ook voor verdere vragen m.b.t. de contributie kun je je altijd tot de penningmeester wenden. LEDENADMINISTRATIE Op basis van de stand van zaken aan het begin van het seizoen wordt de ledenadministratie bijgewerkt. Deze wordt vergeleken met de indeling in de verschillende afdelingen. Daarna vindt verificatie plaats v.w.b. niet-spelende leden en de opzeggingen. Nadat aldus het ledenbestand is bijgewerkt, wordt op basis hiervan een ledenlijst (naam, adres, tfnnr en speelavond) opgemaakt en aan de direct belanghebbenden gedistribueerd. Ook is dan dit ledenbestand de basis voor het aanmaken van de acceptgiro s voor de NBB- en LBC-contributie. De informatie wordt ook gebruikt voor het toezenden van informatie via de post, als dat nodig mocht zijn. Geef daarom adreswijzigingen door aan de ledenadministratie. Omdat informatie-uitwisseling per sneller en met name ook goedkoper is, willen wij (v.z.v. van toepassing) ook graag over je adres beschikken. DOCUMENTATIE Als lid van LBC heb je, behalve het gebruik van de clubfaciliteiten, ook recht op een hoeveelheid informatie. Schriftelijk ontvang je in ieder geval: -Ons clubblad Acollade 9

10 -Het maandblad van de NBB Bridge -Het jaarverslag van de LBC en de VEB en evt. andere vergaderstukken Voorts is op onze website de volgende informatie beschikbaar: -De Statuten en het Huishoudelijk Reglement -Het Speelreglement (en de bijbehorende bijlage) -Dit ABC van LBC & VEB -Informatie over het speelprogramma -Invallerslijsten -Cursussen Voor diegenen, die niet over internet beschikken, is deze informatie ook schriftelijk beschikbaar. V.z.v. niet aanwezig op de publicatieborden, kan je je hiervoor wenden tot de secretaris ALGEMENE LEDENVERGADERING. Minstens één keer per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden van zowel LBC, als VEB. In verband met de nodige voorbereidingen en productie van de jaarstukken is dat meestal pas op een maandagavond eind september. De precieze datum wordt al op het eind van het seizoen bekend gemaakt op de clubavonden. De jaarstukken worden niet op naam thuisgestuurd. Ze liggen vanaf de eerste (in)speelavond in september klaar om te worden meegenomen. Niet-spelende leden krijgen de stukken wel toegezonden. NIET SPELENDE LEDEN Niet-spelende leden (NSL) zijn leden, die wel (gereduceerde) club- en bondscontributie betalen, maar die niet ingedeeld zijn op een speelavond. Een niet-spelend lid is -lid van LBC (met dezelfde rechten en plichten) en van de NBB -minimaal een jaar aansluitend spelend lid geweest van LBC Een niet-spelend lid kan -als invaller deelnemen aan de interne LBCcompetities (opgeven bij de AV) -deelnemen aan alle LBCdrives, ook kerstdrive (wel van tevoren opgeven bij de AV) en vrije speelavonden -deelnemen aan de topintegraal, als daar plaats is (opgeven bij de AV) -deelnemen aan alle competities van district en NBB Een niet-spelend lid krijgt -aan het eind van het seizoen een lijst toegezonden van leden, die een partner zoeken -bij plaatsing op een speelavond voorrang cfm. de plaatsingsregeling -de Acollade per post toegezonden 10

11 -de jaarstukken per post toegezonden -zoals alle NBBleden het maandblad Bridge toegezonden Het bestuur kan een uitzondering maken en aspiranten direct als NSL toelaten, als dat voor de externe competities gewenst is. Dit NSL heeft dan dezelfde rechten en plichten, als de andere NSL, met uitzondering van voorrang bij plaatsing in het nieuwe seizoen. In dat geval worden ze beschouwd als aspiranten van de wachtlijst. TRIO s Spelers die verwachten, dat ze veel afwezig zullen zijn, kunnen een trio vormen. Dat is een door de betreffende leden zelf gevormde groep van 3 LBC-leden met de volgende rechten en plichten: alle drie zijn lid van tenminste de betreffende speelavond alle drie betalen voor die speelavond de volledige contributie wanneer twee van de drie leden van een trio spelen, wordt er geen invallersregeling toegepast LBC CLUBCOMPETITIES Wedstrijden en clubavonden Bij LBC draait het in de eerste plaats om de clubcompetitie. De uitvoering daarvan is in handen van de Technische Commissie (TC),de Avondverantwoordelijken, de wedstrijdleiders en de arbiters. Het bestuur legt de bridgeactiviteiten van LBC vast in het (door de TC voorbereide) jaarprogramma, dat de leden voorafgaande aan de ALV bekend wordt gemaakt. Er zijn 3 avonden, waarop een clubcompetitie wordt gespeeld, t.w. dinsdag, woensdag en donderdag De leden kunnen in principe voor één of meer afdelingen inschrijven. Een deel van het jaar wordt op één van de speelavonden ook in een speciale beginnerslijn gespeeld, waarin beginnende bridgers op hun eigen niveau en in hun eigen tempo, onder begeleiding van ervaren spelers, worden voorbereid van het spelen in de reguliere competitie. Iedereen kan kiezen op één of meer van deze avonden te spelen. Het kan voorkomen, dat er voor bepaalde avonden wachtlijsten ontstaan. In dat geval worden de belangstellenden geïnformeerd, als er een plaats vrijkomt. Voor definitieve plaatsing gelden voorrangsregels, die verderop in dit ABC staan. Indeling in een competitiegroep betekent, dat elke week op je aanwezigheid wordt gerekend. Tijdens de schoolvakanties en rond de feestdagen wordt er in beginsel geen clubcompetitie gespeeld. De data staan op het wedstrijdprogramma vermeld. Meestal kun je dan vrij bridgen, d.w.z. er wordt wel een wedstrijd gespeeld (meestal een topintegraal), maar af- en aanmelding is van tevoren niet nodig en de resultaten tellen niet mee voor de competitiestand. Soms wordt een speciaal bridgetoernooi georganiseerd. 11

12 SOORTEN COMPETITIES OP CLUBAVONDEN Er zijn verschillende methodes om de onderlinge krachtsverhoudingen te testen: Parencompetitie Er wordt naar gestreefd de spelers in groepen van 10 tot 16 paren in te delen. Volgens een vooraf bepaald schema speelt elk paar, indien mogelijk, minstens één keer tegen alle andere paren in hun groep. De resultaten worden binnen de eigen groep met elkaar vergeleken en uiteindelijk over 4, 5 of 6 avonden opgeteld. De hoogst geplaatsten promoveren en de laagst geplaatsten degraderen volgens een vooraf aangekondigde promotie/degradatie-regeling. De parencompetitie kan gespeeld worden via de normale scores, die in matchpunten worden omgezet, via de Butlertelling (zie scoreberekening) of via een andere vooraf bekend gemaakte alternatieve wijze van scoreberekening. Viertallencompetitie Een team bestaat uit 4 tot 6 spelers,die tijdens een wedstrijd als twee paren (captains- en nevenpaar) meespelen. Elk team speelt tijdens een competitie van 5 t/m 7 avonden, indien mogelijk, tenminste één keer tegen alle andere teams in hun groep. Iedere speler is in principe vrij in zijn of haar keuze van de spelers met wie hij of zij wil samenspelen. Als het niet lukt om zelf een team te formeren, kan de avondverantwoordelijke of de wedstrijdleider bemiddelen. Ook hier vindt promotie en degradatie plaats volgens vooraf bekend gemaakte regels. De scores, die aan de ene tafel op een spel zijn behaald, worden vergeleken met de scores van het nevenpaar uit het viertal aan de andere tafel en vormen in totaal een uitslag van de onderlinge wedstrijd (zie scoreberekening). Topintegraal Dit is een parencompetitie zonder groepenindeling. Alle paren van een avond spelen tegen elkaar in één grote groep, waarin iedereen dezelfde spellen speelt. De spellen worden daarvoor (machinaal of handmatig) gedupliceerd. Alle resultaten worden met elkaar vergeleken (computer). Zodoende ontstaat er één grote ranglijst. Er is uiteraard geen sprake van promotie en degradatie. De LBC topintegraal wordt tijdens de schoolvakanties en op andere avonden, waarop om één of andere reden geen normale opkomst wordt verwacht, gespeeld. Ook kan (of kunnen) aan het begin van het seizoen een bijzondere avond (of een aantal avonden) als topintegraal-avond worden aangemerkt. Anders dan bij de paren- en viertallencompetitie is er geen verplichting tot spelen van de topintegraalcompetitie. 12

13 VERLOOP VAN EEN CLUBAVOND uur Het clubgebouw is vanaf deze tijd open. Bij de wedstrijdleider haal je ruim voor uur een gidsbriefje en een barbon. Het gidsbriefje vertelt je in welke groep en aan welke tafels je speelt. De barbon (op paarnummer) heb je nodig om consumpties te halen en af te rekenen uur Zorg dat je op je plaats zit. Controleer of je aan de goede tafel zit en in de goede windrichting. Er zijn 3 zalen, waar gebridged wordt: de Ruitenzaal (bij de bar) en de lange Harten- en Schoppenzaal. De wedstrijdleider geeft via de microfoon aanvullende informatie over speeltempo, wisselen van spellen, opruimen etc. De Klaverzaal (achter de garderobe) wordt gebruikt als rokersruimte. In elke zaal hangt een wedstrijdklok, die de beschikbare speeltijd aangeeft. Speel op tijd en ga vooral niet voortijdig wisselen. Meestal 5 minuten voor het einde van de speeltijd wordt een waarschuwingssignaal gegeven. Begin dan niet meer met een nieuw spel. Er wordt met biddingboxen gespeeld. Indien de resultaten van een spel moeten worden ingevoerd in zgn. bridgemates, controleer dan of na het laatste resultaat Einde ronde op het scherm verschijnt uur Streeftijd einde bridgeavond.de spelers aan iedere tafel ruimen zelf alle bridgebenodigdheden van hun tafel op. Deze moeten in de daarvoor bestemde kratten,dozen en kasten, die zich tussen de harten- en de schoppenzaal resp. achterin de zaal bevinden, worden opgeborgen. Twee of drie vrijwilligers per avond zorgen er daarna voor dat de materialen, die in de bestuurskamer moeten worden opgeborgen, op de juiste plaatsen terecht komen. De uitslagen zijn meestal uiterlijk binnen een half uur na het spelen bekend. Ook worden er bij machinaal geschudde spellen spellenoverzichten verstrekt. Je kunt je barbon afrekenen bij de kassa, naast de bar. Je hoeft niet direct naar huis, integendeel: vaak is het nog heel gezellig en leerzaam om na afloop wat langer te blijven uur Bel voor de laatste ronde. Ga direct afrekenen, uiterlijk tot uur. Blijf niet hangen, want de clubleden met bardienst willen zo langzamerhand ook naar huis. 13

14 OPKOMST EN INVALLERS In tegenstelling tot sommige andere verenigingen is bij LBC gekozen voor een systeem van Verplichte Opkomst. Je kunt niet zomaar een avondje wegblijven, als je geen zin hebt, of als je het weer te mooi vindt, want dan klopt het wedstrijdschema voor die avond niet meer. Dat betekent dus, dat het hele seizoen op je komst gerekend wordt. Het competitieschema valt of staat met het aanwezig zijn van alle paren. Als jij (of je partner) eens echt verhinderd is, zoek dan eerst zelf één of twee invallers. Raadpleeg de invallerslijst, die op het publicatiebord hangt, op de website staat en ook periodiek wordt verspreid. Meld invallers tijdig bij de wedstrijdleider. Ben je echt niet in staat om voor een vervanger te zorgen, meld dit dan zo spoedig mogelijk aan de wedstrijdleider. Wellicht dat deze dan nog voor een oplossing kan zorgen. Wie tijdens het bridgeseizoen gedurende langere tijd weg wil blijven (bv wegens vakantie) of noodgedwongen gedurende een lange tijd niet kan deelnemen (bv wegens ziekte) moet in ieder geval contact opnemen met de wedstrijdleider. Deze kan dan hiervoor een oplossing zoeken. Wegblijven gedurende een gehele competitie (5 á 6 speelavonden) met behoud van plaatsing in een groep behoort tot de mogelijkheden. Het spelen met een invaller of invallers kan tot consequentie hebben, dat aan de hand van het speelreglement de score(s) van die speelavond(en) worden gecorrigeerd. Dit kan ook van invloed zijn op promotie of degradatie. In het spelreglement kan je hier meer details over vinden. Denk er trouwens eens over na of je eventueel zou willen invallen op een andere avond. Hoe meer invallers, hoe groter de kans op een ongestoord verloop van de competitie(s). Op het publicatiebord hangen lijsten, waarop je je als invaller kan inschrijven. Ook is het mogelijk je rechtstreeks aan te melden bij de avondverantwoordelijke (AV) van een andere speelavond. Als invaller kan je regelmatig door anderen gebeld worden om in te vallen, maar dat wil niet zeggen, dat je te allen tijde verplicht bent om hieraan gevolg te geven. OVERIGE LBC-ACTIVITEITEN Kerstdrive Voorafgaande aan de kerstvakantie wordt er naar gestreefd op elke speelavond een gezellige kerstdrive te houden. Voor iedere deelnemer is er een prijs en tijdens de speelavond worden er (door bestuursleden) hapjes geserveerd. De zalen worden feestelijk aangekleed en het wordt op prijs gesteld, als de deelnemende spelers dit voorbeeld volgen. De drive staat buiten het normale competitieprogramma en de opkomst is niet verplicht. 14

15 In verband met de prijzen en de hapjes zal wel vooraf worden gevraagd, wie wel of niet deelneemt. Als je partner verhinderd is, kan je dit aan de wedstrijdleider melden, want dan probeert deze je alsnog aan iemand te koppelen. Ook worden door zorg van het bestuur alle niet-spelende leden voor deze drive uitgenodigd. Daarenboven bestaat ook de mogelijkheid om niet LBC-leden, die als paar, of als individu door in te vallen de club regelmatig heeft geholpen, voor de kerstdrive uit te nodigen Namen kunnen worden voorgelegd aan de wedstrijdleider en deze beslist, zo nodig in overleg met het bestuur, of er plaats en voldoende reden is betrokkenen uit te nodigen. Vrije drives Tijdens de schoolvakanties staat de clubcompetitie even stil. Meestal is er dan een vrije bridge-avond (Topintegraal).Je bent vrij om wel of niet te komen. Onderlinge wedstrijden Een onderlinge wedstrijd wordt, meestal aan het eind van het seizoen, gespeeld tussen de deelnemers van de verschillende speelavonden. Zomerdrives Tijdens de zomervakanties (juni-augustus) zijn er geen clubcompetities. Wel worden er dan (op dinsdag en donderdag) zomerdrives georganiseerd, meestal met 7 of 8 voorronden. De indeling in groepen gebeurt zoveel mogelijk naar speelsterkte. Omdat veel spelers pas op het laatste moment komen, lukt dat echter niet altijd optimaal. Er zijn twee series, elk met een eigen finale. Aanmelding voor de voorronden kan zowel telefonisch bij de wedstrijdleider of aan de zaal (voor uur). Lidmaatschap van LBC is niet nodig. Om uur wordt met spelen begonnen. Per avond wordt om een inschrijfgeld gevraagd, waarvan de hapjes en de prijzen worden bekostigd. Winnaars in de voorronden plaatsen zich voor de respectievelijke finales, die in augustus worden gespeeld. Diegenen, die als paar minstens 6 keer hebben meegespeeld in de voorronden plaatsen zich, ongeacht de behaalde resultaten, ook voor de finale. Ook zij, die met wisselende partner minstens 6 keer hebben meegedaan plaatsen zich voor de finale. De wedstrijdleider bepaalt in dat geval, wie in de finale de partner is. Bij de finale zijn er prijzen in geld en natura voor alle finalisten. 15

16 ANDERE BRIDGE-ACTIVITEITEN In het clubgebouw van LBC vinden ook bridge-activiteiten plaats, die deels door LBC worden georganiseerd, t.w.: Woensdagmiddag Het hele jaar door (ook in de zomervakantie) is er onder de vlag van LBC op woensdagmiddag een Bridge-soos. Je kunt als paar of alleen komen en je hoeft je niet van tevoren op te geven. Wanneer je in een bepaalde groep wilt spelen is telefonische reservering mogelijk ( ), echter alleen op de dag zelf en na uur. Je betaalt een bescheiden inschrijfgeld (momenteel 2 per persoon.) en wordt dan in een groep ingedeeld. De zaal gaat om uur open en het spelen begint om uur. Soms worden er prijzen uitgeloofd. Je hoeft geen lid van LBC te zijn. Harten Vrouw Op maandagmiddag wordt er vanaf uur bridge gespeeld door de damesclub Harten Vrouw. Wedstrijden vinden plaats als parencompetities en op viertallenbasis. Er worden jaarlijks 2 feestdrives gehouden (kerstdrive en slotdrive), die een hele dag duren en waaraan prijzen en een lunch zijn verbonden. Om mee te doen, moet je wel lidzijn van Harten Vrouw. Aanmelden kan het hele jaar door bij Voorzitter Ria Griffioen of secretaris Suus Braakman. Klaver Heer Op maandagmiddag is er vanaf uur ook bridge voor heren. Er wordt op soos-basis gespeeld, dat wil zeggen, dat er geen doorlopende competitie is. Je hoeft ook geen lid van LBC of Klaver Heer te zijn. Inschrijven kan à raison van 1,50 euro, direct aan de zaal. Een enkele keer zijn er dagprijzen. De coördinatie ligt bij Mart Dubbeldeman. SPELREGELS De clubcompetities worden gespeeld volgens Spelregels en Wedstrijd Reglement van de Nederlandse Bridge Bond (NBB).Er is ook een Speelreglement van LBC, waarin aanvullende regels zijn vastgelegd. Meer aanvullende regels kunnen per wedstrijd door het LBC Bestuur (c.q. de Technische Commissie) worden gegeven. Voor Districtswedstrijden geldt dit navenant. Het is niet de bedoeling in dit ABC alle spelregels uit de doeken te doen. We beperken ons tot enkele tips en de belangrijkste afspraken binnen de club. Roep bij een (vermoedelijke) onregelmatigheid altijd de wedstrijdleider of één van de arbiters. 16

17 Zij zijn de enigen, die onregelmatigheden kunnen herstellen en er voor kunnen zorgen, dat er geen benadeling plaatsvindt. Het gaat er niet om een straf uit te delen, maar om een eventuele overtreding van de wedstrijdregels te arbitreren. Aarzel niet hen er bij te slepen, zij zijn ervoor. Hierna volgt een aantal tips en afspraken: 1. Kaarten tellen Contoleer of je de juiste tafel, richting, spellen en tegenstanders hebt. Tel steeds de 13 kaarten (met de beeldzijde naar beneden) als je deze uit de boards haalt. Raak de kaarten van partner en tegenstanders niet aan. 2. Gedekt uitkomen Kom de eerste slag altijd uit met een gedekte kaart. Draai de kaart pas om, als je partner te kennen heeft gegeven, dat hij niets meer te vragen heeft over het bieden. Je partner mag overigens wat vragen ná het gedekt uitkomen en voordat de kaart wordt omgedraaid. Een (gedekte) voorgespeelde kaart mag je alleen na toestemming van de WL of arbiter terugnemen! 3. Systeemkaart Een ingevulde systeemkaart is verplicht. Geef die ongevraagd aan je tegenstanders. Blanco exemplaren kosten bijna niets. Vraag er zonodig naar bij de WL. 4. Alerteren Tegenstanders hebben recht op informatie over de biedafspraken met je partner. Bij bijzondere afspraken moet je alerteren met het blauwe ALERT-kaartje uit de bidding-box. 5. Uitleg vragen Vraag alleen uitleg over het bieden, als je zelf aan de beurt bent. Doe dat alleen, als je werkelijk wat te vragen hebt en stel de vraag alleen aan de partner van degene, die het bod deed waarover je wat wilt vragen. Vraag alleen naar de afspraak over een bieding en niet hoe die wordt opgevat, want dat hoeft niet te worden gezegd. 6. Bidding-boxen Denk eerst na over de bieding, die je gaat doen en pak dan de daarbij behorende biedkaart. Niet in de bidding-box zitten grabbelen, maar leg zonder aarzeling de bieding op tafel. In sommige gevallen mag je een bieding wijzigen, als je per ongeluk het verkeerde kaartje uit de bak hebt gehaald. Vergissingen volgens je eigen systeem mogen niet worden gewijzigd. Bij twijfel: roep de WL of de arbiter 7. Stopregel Pas de stopregel toe. Bij het doen van een sprongbod eerst het STOP-kaartje op tafel leggen en dan pas het bod. De speler links van de sprongbieder heeft nu een verplichte denkpauze van 10 seconden. De extra denkpauze houdt echter meteen op, als het STOP-kaartje wordt weggehaald. Als je biedt zolang het STOP-kaartje op tafel ligt, loop je kans bestraft te worden voor het overbrengen van ongeoorloofde informatie. 17

18 8. Tempo 1 Bied in normaal tempo. Denk eraan dat lang nadenken, gevolgd door een PAS, je in de problemen kan brengen wegens ongeoorloofde informatie. Dat geldt ook voor het grabbelen in de bidding-box. 9. Tempo 2 Speel op tijd. Langzaam spelen kan leiden tot ergernis, tot problemen met wisselen en eventueel tot strafpunten. 10. Verzaken Roep na een (vermoedelijke) verzaking direct de WL of een arbiter. Laat de kaarten dicht liggen. Tegenspelers mogen elkaar niet vragen of er soms verzaakt is. Hierop staat een straf. 11. Dummy De dummy mag zich in principe niet met het spel bemoeien. Er zijn maar een paar uitzonderingen: hij mag de leider waarschuwen, als deze uit de verkeerde hand dreigt te spelen (niet meer, als het te laat is). Hij mag ook aan de leider (niet aan een tegenspeler) vragen, of die misschien verzaakt heeft. 12. Scores Noord voert na het spelen de score zorgvuldig in, Oost controleert dit daarna. Als later de score in de verkeerde richting blijkt te staan, of bij het verkeerde paarnummer, of op een andere manier verkeerd is, kan de WL besluiten, dat er onvoldoende aandacht voor het spel is en straf opleggen. EXTERNE COMPETITIES LBC is door de NBB ingedeeld bij het district Leiden. Elk jaar worden districtswedstrijden georganiseerd. Er wordt gespeeld in een aantal klassen: 2 e,1 e en Hoofdklasse. De indeling gebeurt door het District. Elke competitie kent een promotie- en degradatieregeling. Vanuit de Hoofdklasse van het District wordt gepromoveerd naar de verschillende Bondsklassen, zoals de Regionale 2 e Divisie en daarna eventueel naar de 1 e Divisie en Meesterklasse. Er is een klein verschil tussen de paren- en viertallencompetities. Deelname aan de parencompetities is een persoonlijke aangelegenheid, waarvoor inschrijfgeld gevraagd wordt. Iedereen kan zich rechtstreeks opgeven bij de Districtscompetitieleider, Cees Varkevisser, tel: c.q. of bij de eigen wedstrijdleider. In de viertallencompetitie vertegenwoordigt het viertal LBC. Samenstelling en opgave gebeurt dan ook door de Technische Commissie (TC) van LBC. De club betaalt ook het inschrijfgeld. 18

19 Je kunt je dus niet rechtstreeks bij het District opgeven. Meld je met een viertal daarom bij de TC, of je eigen LBC-wedstrijdleider. Je speelt deze competities op andere avonden dan de clubavond en afwisselend thuis en uit. Er zijn in het district Leiden de volgende competities, waarvan de details op het publicatiebord worden vermeld. Open Paren Je speelt met een partner naar keuze. Meestal wordt deze competitie in september en oktober gespeeld, op 4 doordeweekse avonden (meestal maandag of vrijdag) en de laatste 2 ronden op zondag. Plaats: het gebouw van de Stichting Denksport Leiden (SDL) aan de Robijnstraat in Leiden. Damesparen Deze wedstrijden worden op 6 vrijdagmiddagen gehouden in de periode januari-februari. Plaats: meestal het clubgebouw van LBC. Mixed Paren Elk paar bestaat uit één dame en één heer. Meestal 3 zondagmiddagen in december, januari en februari in het SDL-gebouw. Viertallen Een viertal bestaat uit 2 LBC-paren. Dat viertal speelt 6 á 7 wedstrijden tegen viertallen van andere clubs in het District. In de Hoofdklasse wordt vaker gespeeld. Het spelen tegen teams van andere clubs gebeurt afwisselend thuis (Bernhardstraat) en uit. Sommige uitwedstrijden worden ook bij LBC aan huis gespeeld. De wedstrijden zijn in principe op maandagavonden in de periode november tot februari. De Maandagclubs hebben wel het recht hun thuiswedstrijden op een andere avond te houden. De TC van LBC bepaalt, wie er in welk team en in welke klasse speelt. Ook hier geldt promotie en degradatie. Nadere informatie over kosten, exacte data en inschrijvingsprocedure vindt je op het publicatiebord, of op de website van het District. Bekerwedstrijden Deze landelijke (viertallen)wedstrijden worden door de NBB georganiseerd. Er zijn bekers in verschillende klassen. Aan de NBB-beker kunnen spelers van alle sterktes deelnemen. Voor deelname aan de strijd om andere bekers gelden beperkingen. Voor de Hoofdklasse-beker (strekte max Hoofd- en 1 e klasse district) en de Elffers-beker (max 2 e klasse district) zijn er beperkingen in speelsterkte. 19

20 De wedstrijden worden als viertallencompetitie (Mitchell Duplicate) op basis van knock-out gespeeld. Een team bestaat uit 3 viertallen en via loting wordt bepaald tegen welke vereniging wordt gespeeld en of dat uit of thuis moet gebeuren. De winnaar gaat door naar de volgende ronde en de verliezer is uitgeschakeld. Iedereen kan het initiatief nemen om een team te formeren, maar de beslissing voor deelname/opgave ligt bij de TC. NBB Biedbeker Sinds het seizoen 95/96 organiseert de NBB een wedstrijd om de NBB Biedbeker voor clubteams. Een clubteam bestaat uit 3 paren met een max sterkte van 2 e klasse District. Er zijn voorronden, waarin teams op hun eigen speelavond, voor of na de gewone wedstrijden,10 spellen moeten uitbieden. Na het bieden kunnen de teams direct de scores vaststellen: er zijn max 10 punten per contract te verdienen, plus 1 punt voor het aanbevolen biedverloop. De spellen bevatten geen valstrikken of dubbele bodems. Met standaard ACOL zijn alle spellen heel goed uit te bieden. Sterker: moderne biedconventies horen nooit bij het aanbevolen biedverloop. Na de voorronden worden er landelijke knock-outs gespeeld, steeds per team van 3 paren. Opgave (per team) bij je wedstrijdleider. Andere Landelijke Wedstrijden Ruitenboer Dit is een landelijk toernooi van de NBB. Het toernooi begint met een voorronde in februari (of maart).. In één week worden elke avond door heel Nederland dezelfde spellen gespeeld. De winnaars gaan door naar de volgende ronden, die regionaal worden gespeeld en uiteindelijk resulteren in een landelijke finale. LBC organiseert meestal één (soms twee) speelavonden, normaliter op vrijdag. Voor deelname aan de (halve) finale gelden beperkingen voor spelers met een te hoge NBBrating. Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot de TC.. Seniorenwedstrijden Deze worden door de NBB georganiseerd en ook in voorronden en finales gespeeld. Je mag deelnemen vanaf het jaar, waarin je de 60-jarige leeftijd bereikt. Meestal worden in het clubgebouw van LBC voorronden gehouden. De organisatie ligt bij het District. Mededelingen worden in het NBB-blad gedaan of op de website van het district. 20

21 BRIDGECURSUSSEN Beginners LBC ondersteunt het cursus programma van Pieter van der Klein, die als gediplomeerd bridgedocent een serie cursussen geeft, zowel voor beginners als voor gevorderde bridgers. Daarnaast bieden wij als LBC een programma aan dat aansluit bij deze bridgecursussen en bedoeld is om de cursisten zo snel mogelijk actief aan het bridgen te krijgen. Dit programma en de afstemming met de cursussen wordt georgainseerd door Hans den Hartog Inpassing van afgestudeerde beginners in een clubavond halverwege het seizoen heeft praktische bezwaren en vaak zien deze ex-cursisten er tegenop om meteen aan de wedstrijdtafel te zitten met spelers met veel meer ervaring en een hoger speeltempo. Daarom biedt LBC beginnende bridgers de mogelijkheid om direct na hun cursus lid te worden en in een speciale beginnerslijn te acclimatiseren. Ze spelen hier in hun eigen tempo, onder begeleiding van de bridgedocent en/of ervaren spelers aan de opbouw van de ervaring met ruime mogelijkheden om tijdens een speelavond stil te staan bij bepaalde speelmomenten om de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden verder in te slijpen. Uiteraard kunnen de beginners desgewenst, of invallen in de reguliere competitie, of (als zij van mening zijn daaraan toe te zijn) instromen in de reguliere competities. Gevorderden Verder organiseert LBC vrijwel elk jaar een serie lessen, gegeven door een docent van de NBB Bridge School. In die lessen wordt per avond één onderwerp behandeld. Het niveau wisselt per serie, daarom wordt steeds (bij benadering) aangegeven wat de doelgroep is. De onderwerpen betreffen bieden, spelen,tegenspelen en het maken van een speelplan. Deze avonden, met een vrije opkomst, worden standaard op vrijdagavond gegeven. Per avond wordt een beperkt inschrijfgeld geheven.( 5 pp ) Daarnaast worden er op verschillende momenten in het jaar, afhankelijk van de behoefte, cursussen georganiseerd voor uiteenlopende niveaugroepen. In dit geval wordt er per cursus betaald. Nader informatie hierover kan je terugvinden op onze website en/of de publicatieborden en incidenteel in ons clubblad Acollade. Kadercursussen Door de NBB en de Districten worden regelmatig cursussn georganiseerd voor het bridgekader. In de opleiding voor Clubleider A (CL-A) wordt aandacht gegeven aan de beginselen van scoreberekening, wedstrijdschema s en enkele veel voorkomende overtredingen en arbitrages. De cursus beslaat ongeveer 6 dagdelen en wordt afgesloten met een schriftelijk bondsexamen. Wie hiervoor slaagt kan de wedstrijdleider veel werk uit handen nemen en zal veelal in staat zijn een parencompetitie of een viertallenwedstrijd op de club te leiden. 21

22 De kosten van deze cursus kunnen door de club worden vergoed, mits men zich bereid verklaart zich na het behalen van de diploma s voor de club in te zetten. Verder is er elke 2 jaar een cursus Clubleider B (CL-B). Hierin wordt dieper ingegaan op wat bij de CL-A cursus is behandeld. De cursist leert zelf schema s te maken of aan te passen, meer over ingewikkelde scoreberekeningen en meer over arbitrale scores. Bovendien is veel tijd ingeruimd voor het behandelen van de spelregels; alle technische overtredingen komen aan bod. Buiten behandeling blijven de heel ingewikkelde arbitrages, die vaak samenhangen met ethische kwesties, zoals denkpauzes en het overbrengen van ongeoorloofde informatie. De cursus beslaat normaliter 8 avonden en wordt met een schriftelijk bondsexamen afgesloten. Wie voor deze cursus slaagt kan in de praktijk als wedstrijdleider op een clubavond optreden. Het vooraf volgen van de CL-A cursus is verplicht. Nog verder voert de opleiding voor wedstrijdleider (WL). Hiervoor gelden twee toelatingsvoorwaarden: de aanstaande cursist moet het CL-B diploma bezitten én voldoende speelniveau hebben. Dat laatste is nodig om ook in ingewikkelde kwesties succesvol te kunnen arbitreren. De spelkennis wordt getoetst aan de hand van een schriftelijke test. Momenteel zijn 2 e Divisie spelers hiervan vrijgesteld. De opleiding bestaat uit 8 theorieavonden en wordt afgesloten met een schriftelijk examen en een praktijkdag, waarop de kandidaat live-arbitrages moet verrichten als mondeling examen. Om voor het diploma in aanmerking te komen moeten vier voldoende stages worden gelopen. Tenslotte is er elke 2 jaar een opleiding tot Bridgedocent. Ook hier is voldoende speelniveau nodig. Aanstaande cursisten moeten slagen voor een schriftelijk examen voordat de cursus begint. De opleiding wordt afgesloten met 2 mondelinge examens. Informatie over cursusperiode, toelatingsvoorwaarden en aanmelding staan regelmatig in het bondsblad van de NBB vermeld. Leden van Bestuur en Technische Commissie weten dat meestal ook. TECHNISCHE FACILITEITEN De organisatie van het bridge bij LBC begint een heel bedrijf te worden, waarvoor allerlei wedstrijdmateriaal en technische hulpmiddelen, zoals computers, een dupliceermachine en een kopieermachine nodig zijn. Er zijn formulieren, zoals rekenstaten, gidsbriefjes en scorestrips nodig om het goede verloop van een wedstrijd te garanderen. De machines doen het werk niet uit zichzelf: er zijn mensen nodig om ze te bedienen, onderhoud uit te voeren en te zorgen voor bevoorrading van papier, toner etc. Dat betekent, dat we daar ook hulp bij kunnen gebruiken. We hebben beheerders nodig voor documenten (bv dit ABC, Wedstrijdreglement, Vademecum voor WL s, formulieren etc.). Zij houden met name de actualiteit en de beschikbaarheid in het oog. We roepen belangstellenden op zich aan te melden bij één van de bestuursleden of bij een lid van de TC. 22

23 Computer LBC heeft twee computers (in een netwerkje) en programmalicenties voor het NBB rekenprogramma. We streven er naar om de scoring bij alle parencompetities en topintegraalwedstrijden m.b.v. de computer te berekenen en zodoende direct na een wedstrijd de uitslagen en de standen te produceren. Bovendien is het met het rekenprogramma heel eenvoudig om de (inval)scorecorrecties, overeenkomstig het Spelreglement, uit te voeren. Dupliceermachine De club beschikt over een dupliceermachine, gekoppeld aan één van de clubcomputers. Op die manier kunnen de door de computer geschudde spellen door de dupliceermachine worden gesorteerd en in spelborden gedaan. Er wordt naar gestreefd om alle (paren)competities met computer geschudde handen te spelen en na afloop van de speelavond de spelverdelingen uit te reiken. Ook voor training en grotere toernooien spelen computer en dupliceermachine een belangrijke rol. De dupliceermachine moet worden bediend en dus hebben we mensen nodig, die helpen met het genereren en dupliceren van spellen. In de huidige werkwijze dupliceren we de spellen voor een parencompetitie op de dag tevoren. Het tijdsbeslag is ongeveer 15 minuten per speelgroep. Website LBC beschikt over een eigen website, op het internet te vinden als We produceren daar de uitslagen en standen van de clubcompetities, alsmede tal van wetenswaardigheden over de club. Zo zijn bv de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het Spelreglement en dit ABC on-line te lezen. We hopen, dat steeds meer clubleden de weg naar onze website zullen weten te vinden. Als je belangstelling hebt om de webmaster te assisteren bij het onderhouden van de website, meldt je dan bij hem aan of bij één van de bestuursleden. Clubblad Acolade Het clubblad van LBC, Acollade, verschijnt c.a. 6 keer per seizoen. Het staat vol met artikelen (van redactie en clubleden) over bridge en bevat verder competitiestanden, mededelingen van bestuur, Technische Commissie, wedstrijdleiders, bridgedocent etc. Het blad ligt op de clubavonden gereed om mee te nemen. Niet-spelende leden krijgen Acollade per post toegestuurd. Als dat eens mis mocht gaan, neem dan contact op met de secretaris. Iedereen kan stukjes, artikelen, oproepen, advertenties etc. laten plaatsen. De redactie is in beginsel blij met elke bijdrage, als het (m.u.v. de advertenties) maar ergens met de club of met bridge te maken heeft. Doe de bijdrage aan ons clubblad in het Acolladepostvak in de bestuurskamer, geef het aan iemand van de redactie of stuur het per (de adressen staan in Acollade). Als je een bijdrage per stuurt, laat dan de opmaak zoveel mogelijk weg, want daar zorgt de redactie zelf voor. 23

24 Thuistoernooikoffers Voor een avondje thuisbridge, training of toernooi heeft LBC een aantal koffertjes te huur. Ze bevatten een toernooi, dat ooit eens is gespeeld. In een koffer zitten 28 of meer mappen met kaarten en een handleiding. De mappen met kaarten zijn al gesorteerd, dat wil zeggen, dat er voor iedere speler 13 kaarten inzitten in de verdeling, zoals ze op het toernooi gespeeld zijn. Natuurlijk mogen die spellen nooit worden geschud. Na het spelen noteer je het resultaat en vergelijkt dat met de bijbehorende frequentiestaat, het overzicht van alle resultaten op dat spel in dat toernooi. De spellen zijn voorzien van duidelijke commentaren van zeer getalenteerde bridgers. Het lenen van een koffer kost 3,- per week. De opbrengst wordt gebruikt om meer koffers samen te stellen, danwel de bestaande inhoud te vernieuwen. Je vindt ze in het rek onder het publicatiebord in de Ruitenzaal. Er hangt een blok met formulieren bij. Volg de instructies op en stop het te betalen bedrag in de zwarte bus. De beheerder van de koffers (Bep Verduin) heeft een postvak in de bestuurskamer voor eventuele op- of aanmerkingen. Het lenen van spelmateriaal Hoewel LBC het uitlenen van spelmateriaal (kaartspellen, bridgemates, biddingboxes etc) niet propageert, wil het deze mogelijkheid ook niet volledig uitsluiten. In bijzondere gevallen kan het bestuur na een tijdig ingediend en gemotiveerd verzoek aan leden of aan andere bridgeverenigingen toestemming verlenen voor het gebruik van speelmateriaal van de club. In principe geldt dit niet voor dupliceerbare spellen. In beginsel zal voor het lenen een passende vergoeding worden gevraagd. Lief en Leed Soms is het nodig, dat bijzondere aandacht aan één van de leden moet worden gegeven. Bij feestelijke gebeurtenissen, zoals huwelijk en geboorte, maar ook bij droevige aangelegenheden, als langdurige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden wil LBC iets van zich laten horen. Het sturen van een attentie wordt in beginsel verzorgd door de secretaris en bij diens afwezigheid door een ander bestuurslid. Het bezorgen van een attentie kan alleen goed gaan, als het bestuur ook op de hoogte is van de bijzondere gebeurtenis. Laat het daarom aan een bestuurslid of aan je wedstrijdleider weten, als je denkt dat LBC op dit vlak iets van zich moet laten horen. In verband met de doorgaans beperkte reactietijd wordt eenieder verzocht overlijdensgevallen telefonisch of per een de secretaris door te geven en overlijdenskaarten bij voorkeur naar het huisadres van de secretaris te zenden. 24

25 Beleid bij overlijdensgevallen In geval van overlijden van een lid van LBC zal de club haar medeleven betuigen door het doen bezorgen van een bloemstuk (met linten) en door het afvaardigen van minimaal 1 bestuurslid naar de uitvaartdienst, waarbij namens de vereniging condoleances zullen worden aangeboden. Op de eerstvolgende vaste speelavond(en) van het overleden lid zal hij/zij worden herdacht. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de rouwkaart zal deze in het clubhuis op een publicatiebord worden bekendgesteld en zal worden geprobeerd de informatie ook zo snel mogelijk op de site van de vereniging te publiceren. Voorts zal van het overlijden melding worden gemaakt in de eerstvolgende uitgave van het verenigingsorgaan Acollade. Bij aanvang van de Algemene Ledenvergadering worden alle leden, die in het afgelopen clubjaar zijn overleden nog éénmaal herdacht. Indien het het overlijden betreft van een lid met grote verdiensten voor de club zal aan de nabestaanden worden aangeboden, dat namens LBC de overledene tijdens de uitvaartplechtigheid in een door een bestuurslid te houden toespraak wordt herdacht. Tevens zal in de eerstvolgende uitgave van het verenigingsorgaan een in memoriam worden geplaatst. In het geval van overlijden van een ex-lid van de vereniging (mits bekendgesteld aan de vereniging), zal binnen het bestuur d.m.v. een snelle consultatie worden vastgesteld op welke wijze de club zal reageren. Bibliotheek Er zijn talloze boeken geschreven over bridge. Allerlei soorten, van droge opsommingen van mogelijke biedingen tot smeuïge bridgeverhalen. De bibliotheek van LBC heeft al meer dan honderd verschillende boeken en tijdschriften. Je vindt de bibliotheek in één van de kasten tussen de Harten-en de Schoppenzaal. Iedereen mag zo vaak en zo veel boeken lenen, als hij/zij wil. Er zijn geen vaste openingstijden: de kast is altijd open en je kunt er altijd bij. Het uitlenen en terugbrengen geschiedt op basis van vertrouwen. Wel zijn er een paar spelregels en die vindt je aan de binnenkant van de kastdeur. In het kort komt het neer op zelfbediening. Het tarief is 0,25 per week. Houd je wel aan de spelregels voor uitleen. De beheerder van de bibliotheek heeft een postvak in de bestuurskamer. Opmerkingen, suggesties en aanvragen van boeken kan je doen met een papiertje in diens postvak. Als je thuis bridgeboeken of bladen, danwel artikelen hebt, die je toch niet meer leest, overweeg dan deze aan de bibliotheek te geven. Zonder tegenbericht blijven deze jouw eigendom, je kunt ze altijd terugvragen. Maar schenken mag natuurlijk ook. De opbrengst van de uitleen van de boeken wordt gebruikt om nieuwe titels aan te schaffen. 25

WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE B.C. DE HONNEUR. VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR D.D. 1 februari 2014.

WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE B.C. DE HONNEUR. VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR D.D. 1 februari 2014. WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE B.C. DE HONNEUR. VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR D.D. 1 februari 2014. Technische commissie De voorzitter van de Technische Commissie (TC) is lid van het bestuur. De TC wordt gevormd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BC 80,

Wedstrijdreglement BC 80, I Afkortingen en begrippen NBB: Nederlandse Bridge Bond. TC: Technische Commissie van BC 80. Parencompetitie: totaal aantal clubavonden van deze competitievorm in het seizoen. Viertallencompetitie: totaal

Nadere informatie

Bijlage Agendapunt 4 COMPETITIE- EN WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB "MAG DAT" TE HEEZE

Bijlage Agendapunt 4 COMPETITIE- EN WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB MAG DAT TE HEEZE Bijlage Agendapunt 4 COMPETITIE- EN WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB "MAG DAT" TE HEEZE 1. Algemeen Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Spelregels voor Wedstrijdbridge, vastgesteld door de Nederlandse

Nadere informatie

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement BC Hoog Laag Competitie- en Wedstrijdreglement Artikel 1 Het bestuur stelt de wedstrijdagenda op legt deze ter bespreking voor aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur is bevoegd gedurende het speelseizoen

Nadere informatie

Bridge Club Zuidlaren

Bridge Club Zuidlaren Bridge Club Zuidlaren Competitie-reglement 1. Indeling in groepen 2. Afmelden en verhindering 3. Spelen in een andere groep 4. Promotie/degradatie 5. Systeemkaarten 6. Speeltempo 7. Algemeen 8. Spelregels

Nadere informatie

Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw

Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw Algemeen Artikel 1: 1. De organisatie en inrichting van de competities *) van de vereniging zijn een taak van de Technische Commissie (hierna T.C.) 2.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Bridgeclub B.Z.R ( Bridgen Zonder Rook ) Wijchen

Wedstrijdreglement. Bridgeclub B.Z.R ( Bridgen Zonder Rook ) Wijchen Wedstrijdreglement Bridgeclub B.Z.R ( Bridgen Zonder Rook ) Wijchen Algemeen Art. 1. 1.1 Dit reglement is gebaseerd op art. 18 van de statuten en op art. 1 van het huishoudelijk reglement van B.Z.R. Art.

Nadere informatie

Het ABC van de Leiderdorpse Bridgeclub November 2016

Het ABC van de Leiderdorpse Bridgeclub November 2016 Het ABC van de Leiderdorpse Bridgeclub November 2016 ABC van LBC 1 Inhoudsopgave Welkom 3 Van de redactie 4 Samenhang LBC, VEB en SDL 5 Contributie 5 Ledenadministratie 5 Documentatie 6 Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Regels voor de rangschikking van viertallen voor de districts- en bondscompetities

Regels voor de rangschikking van viertallen voor de districts- en bondscompetities Intern reglement En Regels voor de rangschikking van viertallen voor de districts- en bondscompetities Bridge Bond Nijmegen Uitgave augustus 2002 REGLEMENT Regels voor de interne competities (artikel 6

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Tabel voor ratinglijst.

WEDSTRIJDREGLEMENT. Tabel voor ratinglijst. WEDSTRIJDREGLEMENT Artikel 1 Algemeen 1. Het wedstrijdreglement van de Bridgeclub Zutphen is gebaseerd op het Wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridge Bond (NBB) en bevat aanvullende bepalingen voor

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Bridgeclub Het Twentse Ros ALGEMEEN

Wedstrijdreglement Bridgeclub Het Twentse Ros ALGEMEEN Artikel 1. Opkomst Wedstrijdreglement Bridgeclub Het Twentse Ros ALGEMEEN Leden dienen op het vastgestelde tijdstip aanwezig te zijn. Aan leden die op dat tijdstip niet aanwezig zijn, kunnen door de WL

Nadere informatie

Informatie Bridgeclub "Sassem Troef"

Informatie Bridgeclub Sassem Troef Versie 06-11-2017 Informatie Bridgeclub "Sassem Troef" Ons huidige bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Voorzitter TC Ledenadministratie Ton Schinck Marianne Freke Robert Cornelisse Danny Ahrens

Nadere informatie

Wedstrijdreglement N.R.B.V. Beter Zicht

Wedstrijdreglement N.R.B.V. Beter Zicht Wedstrijdreglement N.R.B.V. Beter Zicht Definities NBB: Nederlandse Bridgebond Vereniging: Niet-Rokers Bridge Vereniging Beter Zicht Bestuur: Zoals bedoel in artikel 18 van het Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden.

Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden. Competitie reglement Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden. Artikel 1: Begrippen Begrippen welke in dit reglement gebruikt worden zijn als volgt

Nadere informatie

Competitie Reglement. Artikel 1: Toepassing van definities

Competitie Reglement. Artikel 1: Toepassing van definities Competitie Reglement Artikel 1: Toepassing van definities Het reglement is van toepassing bij alle door de vereniging georganiseerde interne parenwedstrijden waaraan leden van de vereniging en invallers

Nadere informatie

Een door het Bestuur ingestelde en door haar benoemde commissie, bestaande uit een aantal leden welke het Bestuur adviseert omtrent wedstrijdzaken.

Een door het Bestuur ingestelde en door haar benoemde commissie, bestaande uit een aantal leden welke het Bestuur adviseert omtrent wedstrijdzaken. Artikel 1 Toepassing van definities Het wedstrijdreglement is van toepassing bij alle door de vereniging georganiseerde interne wedstrijden waaraan leden van de vereniging en invallers deelnemen. Voor

Nadere informatie

BRIDGESPELREGELS. Elke speler dient voldoende aandacht aan elk spel te geven en geen ongevraagd commentaar te leveren.

BRIDGESPELREGELS. Elke speler dient voldoende aandacht aan elk spel te geven en geen ongevraagd commentaar te leveren. BRIDGESPELREGELS ALGEMEEN Spelregels zijn er niet in eerste plaats om straf uit te delen, maar om schade te herstellen en ervoor te zorgen dat de volgende paren geen voor of nadeel van iemands vergissing

Nadere informatie

BRIDGE ZONDER NICOTINE WEDSTRIJDREGLEMENT. Uitgave september 2016.

BRIDGE ZONDER NICOTINE WEDSTRIJDREGLEMENT. Uitgave september 2016. BZN BRIDGE ZONDER NICOTINE WEDSTRIJDREGLEMENT Uitgave september 2016. 1 INTERNE CLUBCOMPETITIE... 3 ARTIKEL 1. COMMISSIES.... 3 ARTIKEL 2. SPEELAVOND - AANVANG... 3 ARTIKEL 3. COMPETITIESCHEMA.... 3 ARTIKEL

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBCOMPETITIE BRIDGECLUB "'t HUUFKE"

WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBCOMPETITIE BRIDGECLUB 't HUUFKE WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBCOMPETITIE BRIDGECLUB "'t HUUFKE" Organisatie 1. De speelavonden beginnen om 20.00 uur. De deelnemers dienen op een zodanig tijdstip aanwezig te zijn dat daadwerkelijk om 20.00 uur

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Status :

WEDSTRIJDREGLEMENT. Status : WEDSTRIJDREGLEMENT Status : Geaccordeerd in Algemene Leden Vergadering d.d. 2 september 2013 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1.1 De Technische Commissie ( TC) bestaat uit minimal drie en maximaal

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Bridgeclub Deurne 66

Wedstrijdreglement Bridgeclub Deurne 66 Wedstrijdreglement Bridgeclub Deurne 66 Afdeling A Algemeen Artikel 1 De competitiewedstrijden worden gespeeld volgens de "Spelregels voor wedstrijdbridge", de reglementen van de N.B.B. en dit reglement.

Nadere informatie

INHOUD. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Doel van het Reglement. Algemene bepalingen

INHOUD. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Doel van het Reglement. Algemene bepalingen INHOUD LBC - Landsmeerse Bridge Club Wedstrijd- en Competitie-Reglement Doel van het Reglement Het reglement geeft richtlijnen om in een speel-seizoen de wedstrijden voor het club-kampioenschap te organiseren.

Nadere informatie

Leiderdorpse B.C. Speelreglement

Leiderdorpse B.C. Speelreglement Leiderdorpse B.C. Speelreglement In de bijlage vindt u een aantal praktische aspecten en invulling van deze speelreglementen. Hoofdstuk 1: Definities en algemene bepalingen Artikel 1.1 In dit reglement

Nadere informatie

Reglement Paren Competitie Bleiswijkse Bridge Club

Reglement Paren Competitie Bleiswijkse Bridge Club Reglement Paren Competitie Bleiswijkse Bridge Club Indeling van de competitie 1. Indeling van de lijnen geschiedt na toepassing van promotie en degradatie volgens het bereikte resultaat uit de voorgaande

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGEVERENIGING ALERT CULEMBORG. BV Alert, versie maart / 9

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGEVERENIGING ALERT CULEMBORG. BV Alert, versie maart / 9 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGEVERENIGING ALERT CULEMBORG 2017 BV Alert, versie maart 2017 1 / 9 I N H O U D 1. Algemeen... 3 1.1. Instelling vaste commissies:... 3 1.2. Technische commissie (TC):... 3

Nadere informatie

REGLEMENT PARENCOMPETITIE Bridgeclub Heksentoer Oudewater

REGLEMENT PARENCOMPETITIE Bridgeclub Heksentoer Oudewater REGLEMENT PARENCOMPETITIE Bridgeclub Heksentoer Oudewater 1. Dit reglement is van toepassing op de parencompetitie met ingang van het seizoen 2016/2017 2. De parencompetitie wordt gespeeld op de dinsdag

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Wedstrijdreglement BC De Vriendschap, oktober 2013, pagina 1

Wedstrijdreglement. Wedstrijdreglement BC De Vriendschap, oktober 2013, pagina 1 Wedstrijdreglement Algemene bepalingen Art.1 Doel van dit reglement is het vastleggen van een correcte gang van zaken op de verschillende soorten speelavonden van Bridgeclub De Vriendschap. Art.2 BC De

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGE VEGHEL 77

WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGE VEGHEL 77 WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGE VEGHEL 77 I. COMPETITIE 1 A. Club kampioenschap Het club kampioenschap bestaat uit: Meerdere series met zittingen paren bridge. Meerdere zittingen met butler bridge B. Kalender

Nadere informatie

Bridgeclub Wateringen

Bridgeclub Wateringen Bridgeclub Wateringen COMPETITIEREGLEMENT Gewijzigd en goedgekeurd, ALV, bestuur dd oktober 2014 V7 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement geldt voor de interne competitie van de Bridgeclub Wateringen (BCW). 1.2

Nadere informatie

Met een aantal initiatiefnemers in de vorm van een Bestuur is er dus nu sprake van een heuse club die haar naam waar maakt!

Met een aantal initiatiefnemers in de vorm van een Bestuur is er dus nu sprake van een heuse club die haar naam waar maakt! Historie Bridgeclub Gezelligheid Troef! is ontstaan vanuit de behoefte om bridge te kunnen spelen op een zeer ontspannen wijze op de dag. Steeds meer mensen haken af om s avonds de deur uit te willen,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement BCW

Huishoudelijk Reglement BCW Huishoudelijk Reglement BCW Artikel 1: Algemeen Bridgevereniging BC Weert (verder omschreven als vereniging): opgericht op `19 juni 1969, als fusieclub van BCW (opgericht 27 augustus 1952) en BCL (opgericht

Nadere informatie

Technisch Reglement Larsheim Bridge, 12 februari 2015 blad 1

Technisch Reglement Larsheim Bridge, 12 februari 2015 blad 1 Technisch Reglement Larsheim Bridge, 12 februari 2015 blad 1 Algemene bepalingen Art. 1 Wedstrijden, georganiseerd door de bridgeclub "Larsheim", worden gespeeld volgens de spelregels voor wedstrijdbridge

Nadere informatie

Artikel A6. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels zoals vastgesteld door de NBB en dit reglement.

Artikel A6. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels zoals vastgesteld door de NBB en dit reglement. Bridge Reglementen Hoofdstuk A - Algemeen - Artikel A1 / A11 Hoofdstuk B - Programma - Artikel B1 / B3 Hoofdstuk C - Scores, lijnen - Artikel C1 / C3 Hoofdstuk D - Vervangende scores, promotie en degradatie

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Bridgeclub Zomerzorg. Seizoen 2008/2009:

Wedstrijdreglement Bridgeclub Zomerzorg. Seizoen 2008/2009: Wedstrijdreglement Bridgeclub Zomerzorg Seizoen 2008/2009: De volgende Etiquette dienen tijdens de clubavonden in acht te worden genomen (de spelers die op de Noord en Oost plaats zitten zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

BRIDGECLUB LIMMEN REGLEMENTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGLEMENT LIDMAATSCHAP REGLEMENT VAN ORDE WEDSTRIJDREGLEMENT REGLEMENT BONDSACTIVITEITEN

BRIDGECLUB LIMMEN REGLEMENTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGLEMENT LIDMAATSCHAP REGLEMENT VAN ORDE WEDSTRIJDREGLEMENT REGLEMENT BONDSACTIVITEITEN BRIDGECLUB LIMMEN REGLEMENTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGLEMENT LIDMAATSCHAP REGLEMENT VAN ORDE WEDSTRIJDREGLEMENT REGLEMENT BONDSACTIVITEITEN bijgewerkt september 2014 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BC DE BOERDERIE

WEDSTRIJDREGLEMENT BC DE BOERDERIE 1 Algemeen 1.1 Clubcompetitie: Serie zittingen voor clubleden waarover een gemiddelde score per paar wordt bijgehouden. 1.2 Zomercompetitie: Serie zittingen voor clubleden en belangstellenden waarover

Nadere informatie

BRIDGECLUB VIANEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Huishoudelijk Reglement Bridge Club Vianen, versie ; pag.1 van 11

BRIDGECLUB VIANEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Huishoudelijk Reglement Bridge Club Vianen, versie ; pag.1 van 11 BRIDGECLUB VIANEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2017 Huishoudelijk Reglement Bridge Club Vianen, versie 08-06-2017; pag.1 van 11 I N H O U D : 1.0 Algemeen 1.1 Instelling vaste commissies 1.2 Technische commissie

Nadere informatie

Bridgeclub "Sassem Troef" Introductie nieuwe leden. Hierbij heten wij u welkom als nieuw lid van onze club. Even voorstellen:

Bridgeclub Sassem Troef Introductie nieuwe leden. Hierbij heten wij u welkom als nieuw lid van onze club. Even voorstellen: Bridgeclub "Sassem Troef" Introductie nieuwe leden Hierbij heten wij u welkom als nieuw lid van onze club. Even voorstellen: Max van Alphen Dorine van Ginkel Lucy van Oostrum Hans Hiel Cary Vermeulen Yolanda

Nadere informatie

Technisch reglement voor het seizoen 2014/2015

Technisch reglement voor het seizoen 2014/2015 Technisch reglement voor het seizoen 2014/2015 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 1.1 Spelregels: Alle wedstrijden, georganiseerd door of namens B.C. Groen Wit worden gespeeld volgens de geldende spelregels van de

Nadere informatie

Clubwedstrijdreglement BRIDGE september 2014

Clubwedstrijdreglement BRIDGE september 2014 Clubwedstrijdreglement BRIDGE 82 4 september 2014 Inhoud 1. Algemene bepalingen en begrippen Artikel 1.1. Algemeen 4 Artikel 1.2. Begrippen 4 a) Wedstrijdleiding 4 b) Wedstrijden 4 c) Overige begrippen

Nadere informatie

Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Artikel 1 In dit reglement wordt de Leiderdorpse Bridge Club L.B.C. aangeduid als de vereniging. Artikel 2 De vereniging is lid van het district

Nadere informatie

BRIDGE ZONDER NICOTINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. (H.R.) Uitgave september 2001.

BRIDGE ZONDER NICOTINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. (H.R.) Uitgave september 2001. BZN BRIDGE ZONDER NICOTINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. (H.R.) Uitgave september 2001. 1 ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALING.... 3 ARTIKEL 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT.... 3 ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAP VAN DE BOND.... 3

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Bridge Club Tilburg Zuid Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de algemene ledenvergadering van 6 december 2007 en treedt in werking per 6 december 2007. Het huishoudelijk

Nadere informatie

REGLEMENT PARENCOMPETITIES DISTRICT UTRECHT NBB (zoals van kracht per 1 aug 2012)

REGLEMENT PARENCOMPETITIES DISTRICT UTRECHT NBB (zoals van kracht per 1 aug 2012) 1 # 6 REGLEMENT PARENCOMPETITIES DISTRICT UTRECHT NBB (zoals van kracht per 1 aug 2012) 1 Reglementen 1.1 Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van het District Utrecht en: - de internationale

Nadere informatie

Oostzaanse Bridgeclub (OBC) Secretaris: Rietschoot 236 telefoon: / WS OOSTZAAN

Oostzaanse Bridgeclub (OBC) Secretaris: Rietschoot 236 telefoon: / WS OOSTZAAN Competitiereglement Laddercompetitie 2017 2018 Het competitieseizoen 2017 2018 bestaat uit een laddercompetitie van 34 speelavonden, eindigende met een clubkampioen en kampioenen in de B- en de C- lijn

Nadere informatie

LBC - Wedstrijd-Reglement. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Begrippen & Definities. Doel van het Reglement

LBC - Wedstrijd-Reglement. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Begrippen & Definities. Doel van het Reglement LBC - Landsmeerse Bridge Club Wedstrijd- en Competitie-Reglement Begrippen & Definities Speel-seizoen Wedstrijd-Planning Competitie-Wedstrijd Ladder-Competitie Competitie-Ronde Periode Wedstrijd Speel-Ronde

Nadere informatie

REGLEMENT. Het biljartseizoen

REGLEMENT. Het biljartseizoen REGLEMENT Het biljartseizoen Het biljartseizoen begint in de maand september en eindigt in de maand mei, nadat ieder spelend lid twee, of indien mogelijk, drie maal tegen elkaar heeft gespeeld voor de

Nadere informatie

III. Over de organisatie van en deelname aan de interne competitie. Artikel 5 t/m 19

III. Over de organisatie van en deelname aan de interne competitie. Artikel 5 t/m 19 Speelreglement. Inhoudsopgave I. Begrippen II. Algemeen Artikel 1 t/m 4 III. Over de organisatie van en deelname aan de interne competitie. Artikel 5 t/m 19 IV. Over de deelname aan de Bonds- en districtsviertallenwedstrijden.

Nadere informatie

Bridgeseizoen 2014-2015

Bridgeseizoen 2014-2015 Bridgeseizoen 2014-2015 Maak uw clubagenda met hulp van de NBB Beloning na gedane arbeid! Ruitenboertoernooi Uw clubavond is de voorronde! Districtscompetities Leuk om mee te doen Bridgecongres Zorg dat

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT voor de interne parencompetitie van de Westlandse Bridge Club te Naaldwijk

COMPETITIEREGLEMENT voor de interne parencompetitie van de Westlandse Bridge Club te Naaldwijk Competitiereglement WBC, versie 17 maart 2016 COMPETITIEREGLEMENT voor de interne parencompetitie van de Westlandse Bridge Club te Naaldwijk Ingegaan op 1 augustus 1996. Herzien op 22 februari 2007, op

Nadere informatie

Website B.K. de Kentering.

Website B.K. de Kentering. Website B.K. de Kentering. Teksten die blauw zijn weergegeven, kun je aanklikken voor nadere informatie. Het menu ziet U aan de linker kant van het openingsblad. Op een tablet of mobieltje is er een knop

Nadere informatie

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 1. Het Masters Driebanden Klein Kampioenschap van Noord-Oost Nederland bestaat uit een zestal open ranking toernooien genoemd

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Bridgeclub t Geyn HUISREGELS

Bridgeclub t Geyn HUISREGELS Bridgeclub t Geyn HUISREGELS 1. ALGEMEEN Artikel 1.1. De huisregels zijn bedoeld om de organisatie van BC t Geyn vorm te geven. BC t Geyn beschikt niet over statuten en is niet aangesloten bij de Nederlandse

Nadere informatie

Het District Utrecht NBB organiseert elk seizoen:

Het District Utrecht NBB organiseert elk seizoen: Het District Utrecht NBB organiseert elk seizoen: PARENCOMPETITIES. Deze parencompetities geven u de kans in een gezellige sfeer overdag eens tegen andere spelers te spelen. Deze aankondiging betreft zowel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors...

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors... Tennisvereniging Puttershoek Park: Sportlaan 9, Maasdam Tel: 078-6763205 Postadres: Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek E-mail: info@tvputtershoek.nl Website: www.tvputtershoek.nl Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Tabellenboekje. Meesterpunten. (behorend bij Handleiding)

Tabellenboekje. Meesterpunten. (behorend bij Handleiding) Tabellenboekje Meesterpunten (behorend bij Handleiding) 1 2 Inhoud Voorwoord... 5 Inleiding... 7 Clubwedstrijden Tabel 1a Parencompetities in groepen, Categorie 1... 9 Tabel 1b Parencompetities in groepen,

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandagavond 28 september

Nadere informatie

Bekende problemen? Meer bekende problemen? De flexibele clubcompetitie. Opmerkingen Enquête 2014 (1/2)

Bekende problemen? Meer bekende problemen? De flexibele clubcompetitie. Opmerkingen Enquête 2014 (1/2) De flexibele clubcompetitie Bekende problemen? (Kaderdag District Noord en Midden Limburg 14 november Voorjaarsvakantie: In de B-lijn zijn maar 8 paren aanwezig. De uitslag wordt door de spelers voor loterij

Nadere informatie

Januari 2010. Beleidsplan 2007-2011 Bridgeclub Rijnland

Januari 2010. Beleidsplan 2007-2011 Bridgeclub Rijnland Januari 2010 Versie 1.0 ALV september 2007 Versie 1.1 Update actieplan 2009-2010 Versie 1.2 Update september 2009 Versie 1.3 Update doelstellingen Beleidsplan 2007-2011 Bridgeclub Rijnland Versie 1.3 1

Nadere informatie

Bridge Vaardigheids Bewijs

Bridge Vaardigheids Bewijs Bridge Vaardigheids Bewijs Plezierig bridge is alleen mogelijk als de deelnemers op hoffelijke wijze met elkaar omgaan en weten wat hun rechten en plichten zijn. Als je van de volgende 25 vragen er minstens

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE versie februari 2015. Begrippen

WEDSTRIJDREGLEMENT. BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE versie februari 2015. Begrippen WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE versie februari 2015 Begrippen T.C. Technische Commissie; MAC, DIC, WOC, DOC, VRYC MACM, DICM, WOCM, DOCM, VRYCM Speelavonden maandag t/m vrijdag. Aanvang 20.00

Nadere informatie

Bekende problemen? De NBB-Clubranking. Meer bekende problemen? Opmerkingen Enquête 2014 (1/2) Opmerkingen enquête 2014 (2/2)

Bekende problemen? De NBB-Clubranking. Meer bekende problemen? Opmerkingen Enquête 2014 (1/2) Opmerkingen enquête 2014 (2/2) Bekende problemen? De NBB-Clubranking Voorjaarsvakantie: In de B-lijn zijn maar 8 paren aanwezig. De uitslag wordt door de spelers voor loterij uitgemaakt. De topspelers van de club hebben twee keer 60%

Nadere informatie

B E K E R R E G L E M E N T

B E K E R R E G L E M E N T ingaande 1 september 1975 geheel gewijzigd 1 september 1996 gewijzigd 1 september 1997 gewijzigd 5 maart 1998 gewijzigd 1 september 1998 geheel gewijzigd 1 september 2004 B E K E R R E G L E M E N T VAN

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement DGV

Huishoudelijk reglement DGV Huishoudelijk reglement DGV 30 08 2016 Gunning DGV Iedere biljartclub uit Veldhoven (buiten in para commerciële instellingen spelende verenigingen) kunnen zich aanmelden om in aanmerking te komen om het

Nadere informatie

Een product van BoostVision bv Alfons Beerens

Een product van BoostVision bv Alfons Beerens Een product van BoostVision bv Alfons Beerens 0614949897 info@bridgeboost.net www.bridgeboost.net 1 Inhoud BridgeBoost... 3 Voorbereiding... 3 Inlog pagina... 3 Tafel en spelers pagina... 4 Spelkeuze pagina...

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder - NH : de vereniging Bridgedistrict Noord-Holland - NBB : de Nederlandse Bridge Bond - Vereniging : het Bridgedistrict Noord-Holland -

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB LEENDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB LEENDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB LEENDE Inhoudsopgave: OVER DE INFO SPEELAVONDEN 1) Ledenbestand 2) Bridgekalender 3) Indeling in rondes 4) Indeling competitieavond 5) Indeling in de lijnen A B C 6)

Nadere informatie

CEES VARKEVISSER TROFEE WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGEDISTRICT LEIDEN E.O.

CEES VARKEVISSER TROFEE WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGEDISTRICT LEIDEN E.O. CEES VARKEVISSER TROFEE 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGEDISTRICT LEIDEN E.O. Artikel 1 NBB reglement Deze competitie zal worden gespeeld volgens de regels van de NBB uitgave 2017, het Competitiereglement

Nadere informatie

Oostzaanse Bridgeclub (OBC) Secretaris: Rietschoot 236 telefoon: / WS OOSTZAAN

Oostzaanse Bridgeclub (OBC) Secretaris: Rietschoot 236 telefoon: / WS OOSTZAAN Competitiereglement Laddercompetitie 2016 2017 Het competitieseizoen 2016 2017 bestaat uit een laddercompetitie van 34 speelavonden eindigende met een clubkampioen en kampioenen in de B- en de C- lijn

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Bekende problemen? De NBB-Clubranking. Meer bekende problemen? Opmerkingen Enquête 2014 (1/2)

Bekende problemen? De NBB-Clubranking. Meer bekende problemen? Opmerkingen Enquête 2014 (1/2) Bekende problemen? De NBB-Clubranking Voorjaarsvakantie: In de B-lijn zijn maar 8 paren aanwezig. De uitslag wordt door de spelers voor loterij uitgemaakt. De topspelers van de club hebben twee keer 60%

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16

Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16 Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16 De data van de nacompetitie zijn onder voorbehoud. Zaterdagvoetbal - standaard 1e klasse (C) De kampioen promoveert naar de Hoofdklasse.

Nadere informatie

W E D S T R I J D R E G L E M E N T

W E D S T R I J D R E G L E M E N T W E D S T R I J D R E G L E M E N T (aanvulling op de spelregels) VAN DE NEDERLANDSE BRIDGE BOND ingaande 24 mei 1961 geheel gewijzigd 1 september 1995 gewijzigd 1 september 1997 gewijzigd 1 september

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

6 september 2016 NIEUWSBRIEF. nummer 2 seizoen

6 september 2016 NIEUWSBRIEF. nummer 2 seizoen 6 september 2016 NIEUWSBRIEF nummer 2 seizoen 2016-2017 nieuw bridgejaar gestart door: Sonja van Katwijk Bridgeclub Ermelo Fijn om de meesten van jullie na de vakantie weer terug te zien. Fijn dat de meeste

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB)

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) Spelregels Dit gedeelte bestaat uit 18 opgaven. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd. Om te kunnen slagen moet u voor dit onderdeel minimaal 30 van de 54 punten behalen.

Nadere informatie

1.1 Dit reglement geldt voor de interne competitie van de Bridgeclub Wateringen (BCW).

1.1 Dit reglement geldt voor de interne competitie van de Bridgeclub Wateringen (BCW). E-mail: Website: NBB-clubnr. info@bridgewat.nl www.bridgewat.nl 22023, sinds 1991 COMPETITIEREGLEMENT Gewijzigd en goedgekeurd, ALV, bestuur dd april 2016 V9 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement geldt voor de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Minigolfclub Appelscha 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Leden... 2 Artikel 2 Bestuur... 3 Artikel 3 Commissies... 4 Artikel 4 Contributie... 4 Artikel 5 Geldmiddelen/declaraties...

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB SCHOLLEVAAR

WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB SCHOLLEVAAR WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB SCHOLLEVAAR 1. Organisatie Dit wedstrijdreglement is van toepassing op alle wedstrijden die onder de verantwoordelijkheid van Bridgeclub Schollevaar gehouden worden. De vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

Inleiding: onderstaand ziet u het NTTB-competitieboek van de afdeling Gelre voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016

Inleiding: onderstaand ziet u het NTTB-competitieboek van de afdeling Gelre voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016 Inleiding: onderstaand ziet u het NTTB-competitieboek van de afdeling Gelre voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016 Uitslagen inbrengen in NAS De verenigingen dienen er voor te zorgen dat

Nadere informatie

Bekende problemen? De NBB-Clubranking. Meer bekende problemen? Opmerkingen Enquête 2014 (1/2) Opmerkingen enquête 2014 (2/2)

Bekende problemen? De NBB-Clubranking. Meer bekende problemen? Opmerkingen Enquête 2014 (1/2) Opmerkingen enquête 2014 (2/2) Bekende problemen? De NBB-Clubranking Voorjaarsvakantie: In de B-lijn zijn maar 8 paren aanwezig. De uitslag wordt door de spelers voor loterij uitgemaakt. De topspelers van de club hebben twee keer 60%

Nadere informatie

Notitie over regels en gebruiken voor bridgers die in clubverband spelen.

Notitie over regels en gebruiken voor bridgers die in clubverband spelen. Notitie over regels en gebruiken voor bridgers die in clubverband spelen. overgenomen uit spelregels voor wedstrijd-bridge van de NBB. Samensteller: uw club/cursusleider CEES van OVERVELD. Aangeboden door

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Zie wedstrijdreglement parencompetities van het district.

Wedstrijdreglement Zie wedstrijdreglement parencompetities van het district. INLEIDING De afgelopen jaren is de belangstelling voor de districtswedstrijden aanzienlijk teruggelopen. Voor de damescompetitie was zelfs zo weinig belangstelling dat deze van het programma is verdwenen.

Nadere informatie

Promotie- / degradatieregelingen

Promotie- / degradatieregelingen KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie- / degradatieregelingen Landelijk Seizoen 2016/'17 Inhoud 1. PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING MANNEN LANDELIJK 3 1.1 Algemene bepalingen 3 1.2 Mannen

Nadere informatie

Biljartvereniging DVO

Biljartvereniging DVO Biljartvereniging DVO HUISHOUDELIJK REGLEMENT Onder de naam Door Vriendschap Ontstaan is de huidige vereniging D.V.O. op 7 september 1989 door de familie Hoogenboom opgericht. Reeds in 1983 legde een vriendenclub,

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR COACHES

INFORMATIE VOOR COACHES INFORMATIE VOOR COACHES JONGSTE JEUGD SEIZOEN 2012-2013 Inhoud 1. Speeldagenrooster Jongste Jeugd 2012-2013 pag. 2 2. Het wedstrijdprogramma pag. 2 3. Rijrooster pag. 3 4. Barrooster pag. 3 5. Digitaal

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere competitie in

Nadere informatie

Reglement interne senioren competities Versie

Reglement interne senioren competities Versie Reglement interne senioren competities Versie 01-03-2016 1. ALGEMEEN Artikel 1.1 Dit reglement heeft betrekking op de voor de leden te organiseren interne competities senioren. Artikel 1.2 De competities

Nadere informatie

Spelregelweetjes voor de leden van BC De Hartenslag. Info uit Gids voor Bridge en Spelregels voor Wedstrijdbridge 2007

Spelregelweetjes voor de leden van BC De Hartenslag. Info uit Gids voor Bridge en Spelregels voor Wedstrijdbridge 2007 Algemeen 1. De speler die als Noord begint mag in een volgende ronde niet Zuid gaan zitten; hetzelfde geldt voor Oost. 2. Alle spelers zijn verantwoordelijk voor een goed verloop, de juiste speelrichting,

Nadere informatie

Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17

Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17 Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake zijn van dezelfde werkwijze

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Artikel 1. Opstellen wedstrijdreglement en speelplan Artikel 2. Wekelijkse speelavond

Wedstrijdreglement. Artikel 1. Opstellen wedstrijdreglement en speelplan Artikel 2. Wekelijkse speelavond Wedstrijdreglement. Artikel 1. Opstellen wedstrijdreglement en speelplan De T(echnische) C(ommissie) stelt het wedstrijdreglement en het speelplan op. Tijdens de algemene ledenvergadering worden ze ter

Nadere informatie

Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel

Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel Versie 1.0 13 juni 2016 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel...3 1.1. Behoefte aan scheidsrechters!...3 1.2. Hoe is de arbitrage geregeld bij NHC de

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB)

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) EXAME CLUBLEIDER B (CLB) Spelregels Dit gedeelte bestaat uit 17 opgaven. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd. Om te kunnen slagen moet u voor dit onderdeel minimaal 27 van de 49 punten behalen.

Nadere informatie