Leiderdorpse Bridgeclub LBC opgericht 1941 HET ABC VAN LBC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leiderdorpse Bridgeclub LBC opgericht 1941 HET ABC VAN LBC"

Transcriptie

1 Leiderdorpse Bridgeclub LBC opgericht 1941 HET ABC VAN LBC November 2014

2 Versie 5, november 2014 Uiteraard hebben we onze uiterste best gedaan volledige en correcte informatie te geven over onze verenigingen, maar er zullen ongetwijfeld onnauwkeurigheden en foutjes ingeslopen zijn. Geef eventueel noodzakelijke wijzigingen door aan onze secretaris en we zullen dit indien nodig in de volgende versie aanpassen. Voor de duidelijkheid, statuten, huishoudelijk reglement en wedstrijdreglement geven de formele regels, met het ABC van LBC proberen we slechts de gang van zaken op een rijtje te zetten. 2

3 Leiderdorpse Bridgeclub LBC opgericht 1941 WELKOM Deze brochure is in de eerste plaats bedoeld om nieuwe- en aspirant-leden van onze vereniging te informeren over het reilen en zeilen van onze vereniging. De meer formele verenigingsaangelegenheden vindt U in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement. Maar hoe belangrijk deze ook zijn, ze gaan niet in op allerlei historische en praktische zaken. Welnu, LBC is met rond de 330 leden één van de grotere bridgeclubs van Nederland. We spelen op drie avonden in de week clubcompetities en daarnaast zijn er nog tal van andere activiteiten op het gebied van bridge gaande. Bij de aankoop van het clubgebouw in 1988 is onderkend, dat het exploiteren van een eigen pand een bijzondere verenigingsstructuur zou vergen. Er is geprobeerd om de taken op de terreinen van bridgeorganisatie en beheer en exploitatie van het gebouw zo veel mogelijk te scheiden. Voor deze laatste taken heeft LBC de Vereniging tot Exploitatie Bernhardstraat 3 (VEB) opgericht. Deze vereniging met een zelfstandig bestuur is verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van het gebouw en regelt ook de hele exploitatie en de bediening van de bar. Door het lidmaatschap van LBC word je, uitzonderingen daargelaten, ook lid van de VEB. LBC heeft in 1988 ook de Stichting Denksportcentrum Leiderdorp, (DCL) in het leven geroepen. Die stichting is de eigenaar van ons gebouw, dat indertijd van de gemeente Leiderdorp is gekocht. Een belangrijke taak van de stichting is het financiële beheer van het gebouw. Een tweede taak is het zorgen voor continuïteit, d.w.z. ervoor te zorgen, dat ook op langere termijn speelgelegenheid voor de bridgeclub behouden blijft. Het bestuur van de stichting bestaat uit twee bestuursleden van LBC, twee bestuursleden van de VEB en een vijfde bestuurslid, dat door de eerste vier wordt benoemd. Voor een grote club als de onze is het als bestuur onmogelijk om zelf alle activiteiten te coördineren. Veel taken zijn gedelegeerd aan commissies of personen., Dit ABC heeft dan ook een belangrijke functie in het vastleggen van afspraken en regels. Hoewel wij ons best doen om de communicatie tussen bestuur, commissies en leden open te houden, kan het wel eens gebeuren, dat iets niet goed loopt. Als dat mocht gebeuren, willen wij als bestuur dat graag weten, zodat we er iets aan kunnen doen. Zoals gezegd, dit ABC is bedoeld om U op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van LBC en VEB. U vindt er de verenigingsgegevens en bijzonderheden over de gang van zaken, zowel bij het bridgen, als bij de exploitatie van het gebouw. Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat LBC en VEB, zowel bij het bridgetechnische deel, als het logistieke deel, afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers en dat bent U. We hebben hier inmiddels lange tijd ervaring mee en zijn al diegenen, die zich voor LBC en VEB inspannen, buitengewoon erkentelijk.

4 Toch zijn we bezorgd over de continuïteit van de dienstverlening. U, leden van LBC en VEB, zou die bezorgdheid weg kunnen nemen, door naast het consumeren van de aangeboden bridgeproducten, ook een aandeel te nemen in de taken, die nu eenmaal in een grote club moeten worden verricht. Nol Monster Voorzitter LBC Paul de Jonge Voorzitter VEB VAN DE REDACTIE Bij LBC heerst een tamelijk informele sfeer. Iedereen wordt bijna altijd aangesproken met de voornaam en we hebben gemerkt, dat dit met behoud van respect voor elkaar, ook heel goed kan. Aanspreekvormen, als U, Mijnheer en Mevrouw worden alleen maar gebruikt, als iemand daar uitdrukkelijk prijs op stelt. Om die reden is ook in deze brochure de toon informeel gehouden en gebruiken we liever je/jullie, dan het wat formelere U. Communicatie is moeilijk. Vier mensen aan de bridgetafel hebben daar al hulpstukken (biedboxen) voor nodig. Communicatie met of tussen ca. 330 personen is navenant lastiger. Deze brochure is dan ook bedoeld, als één van de hulpmiddelen om huisregels en andere informatie bekend te maken. We wijzen wel nadrukkelijk op het informatieve karakter van deze brochure. Formele regels en besluiten van LBC en VEB hebben altijd voorrang. Hoewel wij ernaar streven de informatie in deze brochure op onze website volledig en actueel te houden, willen wij toch ook wijzen op de andere informatiebronnen binnen onze vereniging, t.w. de mededelingen in ons clubblad Acollade en op de publicatieborden. Ook doen bestuursleden en wedstrijdleiders op de clubavonden regelmatig mededelingen. Bovendien is er één keer per jaar de Algemene Ledenvergadering (ALV), waar besluiten worden genomen en waar je zelf je stem kunt laten horen en zodoende direct bij kan dragen aan het functioneren van onze verenigingen. Communicatie bij LBC en VEB is geen éénrichtingsverkeer, dus laat van je horen, als je denkt, dat dat nodig is. Er is altijd wel iemand (een bestuurslid of een avondverantwoordelijke) in de buurt, die ervoor kan zorgen, dat een probleem of een suggestie op de juiste plaats in behandeling wordt genomen. Uiteraard kan dat heden ten dage ook per . Tenslotte is er in de bestuurskamer een postvak voor vrijwel elke functionaris in beide verenigingen. Ook suggesties voor aanvullingen of wijzigingen op dit ABC zijn te allen tijde welkom. De samenstellers 4

5 INHOUD WELKOM... 3 VAN DE REDACTIE... 4 INHOUD... 5 BESTUUR EN COMMISSIES LBC... 6 BESTUUR EN COMMISSIES VEB... 7 BESTUUR SDL... 8 SAMENHANG LBC, VEB EN SDL... 8 CONTRIBUTIE... 9 LEDENADMINISTRATIE... 9 DOCUMENTATIE... 9 ALGEMENE LEDENVERGADERING NIET SPELENDE LEDEN TRIO s LBC CLUBCOMPETITIES Wedstrijden en clubavonden SOORTEN COMPETITIES OP CLUBAVONDEN Parencompetitie Viertallencompetitie Topintegraal VERLOOP VAN EEN CLUBAVOND. 13 OPKOMST EN INVALLERS OVERIGE LBC-ACTIVITEITEN Kerstdrive Vrije drives Onderlinge wedstrijden Zomerdrives ANDERE BRIDGE-ACTIVITEITEN Woensdagmiddag Harten Vrouw Klaver Heer SPELREGELS EXTERNE COMPETITIES Open Paren Damesparen Mixed Paren Viertallen Bekerwedstrijden NBB Biedbeker Andere Landelijke Wedstrijden Ruitenboer Seniorenwedstrijden BRIDGECURSUSSEN Beginners Gevorderden Kadercursussen TECHNISCHE FACILITEITEN Computer Dupliceermachine Website Clubblad Acolade Thuistoernooikoffers Het lenen van spelmateriaal Lief en Leed Beleid bij overlijdensgevallen Bibliotheek Postvakken MEESTERPUNTEN ROKEN / NIET ROKEN PARKEREN BAR / CONSUMPTIES Hoe werkt de bar? Bevoorrading en onderhoud Assortiment Huisdieren Privé feesten Mobiele telefoons GEVONDEN VOORWERPEN INDELING De indelingsprocedure SCORE BEREKENING Parencompetitie (normaal) Parencompetitie (Butler) Viertallencompetitie Topintegraal

6 BESTUUR EN COMMISSIES LBC LEIDERDORPSE BRIDGECLUB Clubgebouw Bernhardstraat 3, 2351 GG Leiderdorp, tel: Internet: Bestuur Voorzitter: Nol Monster, Neptunuskade 253, 2314 CN Leiden Tfn: Secretaris: Kees Nicolai, Vogellaan 25, 2352 EA Leiderdorp Tfn: Penningmeester: Jacques Serdijn, Vredebest 23, 2405 AX Alphen a/d Rijn Tfn: Leden: Jouko Renqvist, Van der Valk Boumanweg 31, 2352 JB Leiderdorp Tfn: Hans den Hartog, Kooilaan 17, 2315 EB Leiden Tfn: Anneke van der Velde, Korenmolen 17, 2315 XE Leiderdorp Tfn: Inge Nieuwsma, Laan van Berendrecht 302, 2353 VP Leiderdorp Tfn: Ereleden: Bep Verduin, Marianne de Vrind, Gé van Strien, Jan Hoogervorst, Henk Vendrig, Theo van de Laar, Piet Jansen en Wiet Schiethart Technische commissie Protestcommissie Jouko Renqvist (voorzitter), Tfn: Cees Rijnbeek (voorzitter), Tfn: Wilbert van Beijsterveldt Pieter van der Klein Marianne de Vrind Hans de Brieder Jacques Verduijn Jouko Renqvist Liesbeth Schenk Wilbert van Beijsterverldt Redactie Acollade Nel Bentvelzen (hoofdredacteur), Tfn: Iet van Slingerland, Tfn Opleiding en training Avondverantwoordelijken Pieter van der Klein, Tfn: Jouko Renqvist, Tfn: Ledenadministratie Piet Jansen, Tfn: Syb Gorter, Tfn: Kees van Bezooijen, Tfn: Bridgekoffers Bep Verduin, Tfn: Wil Renqsit-Simons Tfn: Bibliotheek Webmaster Eric Oosterom, Tfn: Hans den Hartog, Tfn:

7 BESTUUR EN COMMISSIES VEB VERENIGING TOT EXPLOITATIE BERNHARDSTRAAT 3 Bestuur Voorzitter: Paul de Jonge, Cobetstraat 75, 2313 KB Leiden Tfn: Secretaris: Bert Friele, Krefeldlaan 23, 2314 ED Leiden Tfn: Penningmeester: Fred v.d.laan, Dragontuin 35, 2355 PP Leiderdorp Tfn: Bouwtechnische zaken: vacature Lid: Bert de Klein, van Alphenplein 1, 2353 BX Leiderdorp Tfn: Joyce Truffino, Schoolstraat 29, 2355 BS Hoogmade Tfn: Bouwtechnische commissie Voorzitter: Leden: Theo van de Laar, Tfn: Han Jansen, Tfn: Piet van Weelden, Tfn: Jan Slats, Tfn: Barcommissie Voorzitter: Piet Jansen, Tfn: Secretaris: Bep Verduin, Tfn: Speciale activiteiten: Koos van der Meer, Tfn: Bevoorrading / weekdiensten: Piet Dijkstra, Tfn: Koos van der Meer, Tfn: Reini Hulsker, Tfn: Jan Lam, Tfn: Herman Bavinck, Tfn:

8 BESTUUR SDL STICHTING DENKSPORTCENTRUM LEIDERDORP Bestuur Voorzitter: Piet Schoorl, Campuysendrf 11, 2353 CH Leiderdorp Tfn: Secretaris: Bert Friele, Krefeldlaan 23, 2314 ED Leiden Tfn: Penningmeester: Jacques Serdijn, Vredebest 23, 2405 AX Alphen a.d. R Tfn: Leden: Nol Monster, Neptunuskade 253, 2314 CN Leiden Tfn: : Paul de Jonge, Cobetstraat 75, 2313 KB Leiden Tfn: SAMENHANG LBC, VEB EN SDL LBC, VEB en SDL zijn nauw met elkaar verweven maar hebben elk hun eigen verantwoordelijkheden. In onderstaand schema is de relatie tussen de verenigingen en de stichting toegelicht. Ook is aangegeven hoe de besturen worden samengesteld. 8

9 CONTRIBUTIE De jaarlijkse contributie wordt aan de hand van de volgende bedragen opgebouwd: -Gewone leden : 51 euro per speelavond als basiscontributie -Niet-spelende leden: 26 euro per jaar als basiscontributie -Entreegeld nieuwe leden: 10 euro (eenmalig) Het totale bedrag wordt verhoogd met 21 euro voor de contributie aan de Nederlandse Bridge Bond (NBB). Als je lid bent van meerdere (bij de NBB aangesloten) clubs, dan betaal je per vereniging 11 euro voor de contributie aan de NBB. Let op: Stepbridge geldt niet als 2 e club. De korting hiervoor moet je via de organisatie van Stepbridge regelen. Rekenvoorbeeld: Je speelt op dinsdag- en woensdagavond en alleen bij LBC, dan betaal je 2 x 51 euro + 21 euro (NBB)= 123 euro in totaal. Zou je ook nog bij bijv. de Sleutels bridgen, dan betaal je 2 x 51 euro + 12 euro (NBB)=114 euro in totaal. Acceptgiro s voor de contributie worden in de periode oktober/november op de speelavonden uitgereikt. Als je die op 1 december nog niet hebt ontvangen, dan is er iets misgegaan. Neem dan even contact op met de penningmeester. Ook voor verdere vragen m.b.t. de contributie kun je je altijd tot de penningmeester wenden. LEDENADMINISTRATIE Op basis van de stand van zaken aan het begin van het seizoen wordt de ledenadministratie bijgewerkt. Deze wordt vergeleken met de indeling in de verschillende afdelingen. Daarna vindt verificatie plaats v.w.b. niet-spelende leden en de opzeggingen. Nadat aldus het ledenbestand is bijgewerkt, wordt op basis hiervan een ledenlijst (naam, adres, tfnnr en speelavond) opgemaakt en aan de direct belanghebbenden gedistribueerd. Ook is dan dit ledenbestand de basis voor het aanmaken van de acceptgiro s voor de NBB- en LBC-contributie. De informatie wordt ook gebruikt voor het toezenden van informatie via de post, als dat nodig mocht zijn. Geef daarom adreswijzigingen door aan de ledenadministratie. Omdat informatie-uitwisseling per sneller en met name ook goedkoper is, willen wij (v.z.v. van toepassing) ook graag over je adres beschikken. DOCUMENTATIE Als lid van LBC heb je, behalve het gebruik van de clubfaciliteiten, ook recht op een hoeveelheid informatie. Schriftelijk ontvang je in ieder geval: -Ons clubblad Acollade 9

10 -Het maandblad van de NBB Bridge -Het jaarverslag van de LBC en de VEB en evt. andere vergaderstukken Voorts is op onze website de volgende informatie beschikbaar: -De Statuten en het Huishoudelijk Reglement -Het Speelreglement (en de bijbehorende bijlage) -Dit ABC van LBC & VEB -Informatie over het speelprogramma -Invallerslijsten -Cursussen Voor diegenen, die niet over internet beschikken, is deze informatie ook schriftelijk beschikbaar. V.z.v. niet aanwezig op de publicatieborden, kan je je hiervoor wenden tot de secretaris ALGEMENE LEDENVERGADERING. Minstens één keer per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden van zowel LBC, als VEB. In verband met de nodige voorbereidingen en productie van de jaarstukken is dat meestal pas op een maandagavond eind september. De precieze datum wordt al op het eind van het seizoen bekend gemaakt op de clubavonden. De jaarstukken worden niet op naam thuisgestuurd. Ze liggen vanaf de eerste (in)speelavond in september klaar om te worden meegenomen. Niet-spelende leden krijgen de stukken wel toegezonden. NIET SPELENDE LEDEN Niet-spelende leden (NSL) zijn leden, die wel (gereduceerde) club- en bondscontributie betalen, maar die niet ingedeeld zijn op een speelavond. Een niet-spelend lid is -lid van LBC (met dezelfde rechten en plichten) en van de NBB -minimaal een jaar aansluitend spelend lid geweest van LBC Een niet-spelend lid kan -als invaller deelnemen aan de interne LBCcompetities (opgeven bij de AV) -deelnemen aan alle LBCdrives, ook kerstdrive (wel van tevoren opgeven bij de AV) en vrije speelavonden -deelnemen aan de topintegraal, als daar plaats is (opgeven bij de AV) -deelnemen aan alle competities van district en NBB Een niet-spelend lid krijgt -aan het eind van het seizoen een lijst toegezonden van leden, die een partner zoeken -bij plaatsing op een speelavond voorrang cfm. de plaatsingsregeling -de Acollade per post toegezonden 10

11 -de jaarstukken per post toegezonden -zoals alle NBBleden het maandblad Bridge toegezonden Het bestuur kan een uitzondering maken en aspiranten direct als NSL toelaten, als dat voor de externe competities gewenst is. Dit NSL heeft dan dezelfde rechten en plichten, als de andere NSL, met uitzondering van voorrang bij plaatsing in het nieuwe seizoen. In dat geval worden ze beschouwd als aspiranten van de wachtlijst. TRIO s Spelers die verwachten, dat ze veel afwezig zullen zijn, kunnen een trio vormen. Dat is een door de betreffende leden zelf gevormde groep van 3 LBC-leden met de volgende rechten en plichten: alle drie zijn lid van tenminste de betreffende speelavond alle drie betalen voor die speelavond de volledige contributie wanneer twee van de drie leden van een trio spelen, wordt er geen invallersregeling toegepast LBC CLUBCOMPETITIES Wedstrijden en clubavonden Bij LBC draait het in de eerste plaats om de clubcompetitie. De uitvoering daarvan is in handen van de Technische Commissie (TC),de Avondverantwoordelijken, de wedstrijdleiders en de arbiters. Het bestuur legt de bridgeactiviteiten van LBC vast in het (door de TC voorbereide) jaarprogramma, dat de leden voorafgaande aan de ALV bekend wordt gemaakt. Er zijn 3 avonden, waarop een clubcompetitie wordt gespeeld, t.w. dinsdag, woensdag en donderdag De leden kunnen in principe voor één of meer afdelingen inschrijven. Een deel van het jaar wordt op één van de speelavonden ook in een speciale beginnerslijn gespeeld, waarin beginnende bridgers op hun eigen niveau en in hun eigen tempo, onder begeleiding van ervaren spelers, worden voorbereid van het spelen in de reguliere competitie. Iedereen kan kiezen op één of meer van deze avonden te spelen. Het kan voorkomen, dat er voor bepaalde avonden wachtlijsten ontstaan. In dat geval worden de belangstellenden geïnformeerd, als er een plaats vrijkomt. Voor definitieve plaatsing gelden voorrangsregels, die verderop in dit ABC staan. Indeling in een competitiegroep betekent, dat elke week op je aanwezigheid wordt gerekend. Tijdens de schoolvakanties en rond de feestdagen wordt er in beginsel geen clubcompetitie gespeeld. De data staan op het wedstrijdprogramma vermeld. Meestal kun je dan vrij bridgen, d.w.z. er wordt wel een wedstrijd gespeeld (meestal een topintegraal), maar af- en aanmelding is van tevoren niet nodig en de resultaten tellen niet mee voor de competitiestand. Soms wordt een speciaal bridgetoernooi georganiseerd. 11

12 SOORTEN COMPETITIES OP CLUBAVONDEN Er zijn verschillende methodes om de onderlinge krachtsverhoudingen te testen: Parencompetitie Er wordt naar gestreefd de spelers in groepen van 10 tot 16 paren in te delen. Volgens een vooraf bepaald schema speelt elk paar, indien mogelijk, minstens één keer tegen alle andere paren in hun groep. De resultaten worden binnen de eigen groep met elkaar vergeleken en uiteindelijk over 4, 5 of 6 avonden opgeteld. De hoogst geplaatsten promoveren en de laagst geplaatsten degraderen volgens een vooraf aangekondigde promotie/degradatie-regeling. De parencompetitie kan gespeeld worden via de normale scores, die in matchpunten worden omgezet, via de Butlertelling (zie scoreberekening) of via een andere vooraf bekend gemaakte alternatieve wijze van scoreberekening. Viertallencompetitie Een team bestaat uit 4 tot 6 spelers,die tijdens een wedstrijd als twee paren (captains- en nevenpaar) meespelen. Elk team speelt tijdens een competitie van 5 t/m 7 avonden, indien mogelijk, tenminste één keer tegen alle andere teams in hun groep. Iedere speler is in principe vrij in zijn of haar keuze van de spelers met wie hij of zij wil samenspelen. Als het niet lukt om zelf een team te formeren, kan de avondverantwoordelijke of de wedstrijdleider bemiddelen. Ook hier vindt promotie en degradatie plaats volgens vooraf bekend gemaakte regels. De scores, die aan de ene tafel op een spel zijn behaald, worden vergeleken met de scores van het nevenpaar uit het viertal aan de andere tafel en vormen in totaal een uitslag van de onderlinge wedstrijd (zie scoreberekening). Topintegraal Dit is een parencompetitie zonder groepenindeling. Alle paren van een avond spelen tegen elkaar in één grote groep, waarin iedereen dezelfde spellen speelt. De spellen worden daarvoor (machinaal of handmatig) gedupliceerd. Alle resultaten worden met elkaar vergeleken (computer). Zodoende ontstaat er één grote ranglijst. Er is uiteraard geen sprake van promotie en degradatie. De LBC topintegraal wordt tijdens de schoolvakanties en op andere avonden, waarop om één of andere reden geen normale opkomst wordt verwacht, gespeeld. Ook kan (of kunnen) aan het begin van het seizoen een bijzondere avond (of een aantal avonden) als topintegraal-avond worden aangemerkt. Anders dan bij de paren- en viertallencompetitie is er geen verplichting tot spelen van de topintegraalcompetitie. 12

13 VERLOOP VAN EEN CLUBAVOND uur Het clubgebouw is vanaf deze tijd open. Bij de wedstrijdleider haal je ruim voor uur een gidsbriefje en een barbon. Het gidsbriefje vertelt je in welke groep en aan welke tafels je speelt. De barbon (op paarnummer) heb je nodig om consumpties te halen en af te rekenen uur Zorg dat je op je plaats zit. Controleer of je aan de goede tafel zit en in de goede windrichting. Er zijn 3 zalen, waar gebridged wordt: de Ruitenzaal (bij de bar) en de lange Harten- en Schoppenzaal. De wedstrijdleider geeft via de microfoon aanvullende informatie over speeltempo, wisselen van spellen, opruimen etc. De Klaverzaal (achter de garderobe) wordt gebruikt als rokersruimte. In elke zaal hangt een wedstrijdklok, die de beschikbare speeltijd aangeeft. Speel op tijd en ga vooral niet voortijdig wisselen. Meestal 5 minuten voor het einde van de speeltijd wordt een waarschuwingssignaal gegeven. Begin dan niet meer met een nieuw spel. Er wordt met biddingboxen gespeeld. Indien de resultaten van een spel moeten worden ingevoerd in zgn. bridgemates, controleer dan of na het laatste resultaat Einde ronde op het scherm verschijnt uur Streeftijd einde bridgeavond.de spelers aan iedere tafel ruimen zelf alle bridgebenodigdheden van hun tafel op. Deze moeten in de daarvoor bestemde kratten,dozen en kasten, die zich tussen de harten- en de schoppenzaal resp. achterin de zaal bevinden, worden opgeborgen. Twee of drie vrijwilligers per avond zorgen er daarna voor dat de materialen, die in de bestuurskamer moeten worden opgeborgen, op de juiste plaatsen terecht komen. De uitslagen zijn meestal uiterlijk binnen een half uur na het spelen bekend. Ook worden er bij machinaal geschudde spellen spellenoverzichten verstrekt. Je kunt je barbon afrekenen bij de kassa, naast de bar. Je hoeft niet direct naar huis, integendeel: vaak is het nog heel gezellig en leerzaam om na afloop wat langer te blijven uur Bel voor de laatste ronde. Ga direct afrekenen, uiterlijk tot uur. Blijf niet hangen, want de clubleden met bardienst willen zo langzamerhand ook naar huis. 13

14 OPKOMST EN INVALLERS In tegenstelling tot sommige andere verenigingen is bij LBC gekozen voor een systeem van Verplichte Opkomst. Je kunt niet zomaar een avondje wegblijven, als je geen zin hebt, of als je het weer te mooi vindt, want dan klopt het wedstrijdschema voor die avond niet meer. Dat betekent dus, dat het hele seizoen op je komst gerekend wordt. Het competitieschema valt of staat met het aanwezig zijn van alle paren. Als jij (of je partner) eens echt verhinderd is, zoek dan eerst zelf één of twee invallers. Raadpleeg de invallerslijst, die op het publicatiebord hangt, op de website staat en ook periodiek wordt verspreid. Meld invallers tijdig bij de wedstrijdleider. Ben je echt niet in staat om voor een vervanger te zorgen, meld dit dan zo spoedig mogelijk aan de wedstrijdleider. Wellicht dat deze dan nog voor een oplossing kan zorgen. Wie tijdens het bridgeseizoen gedurende langere tijd weg wil blijven (bv wegens vakantie) of noodgedwongen gedurende een lange tijd niet kan deelnemen (bv wegens ziekte) moet in ieder geval contact opnemen met de wedstrijdleider. Deze kan dan hiervoor een oplossing zoeken. Wegblijven gedurende een gehele competitie (5 á 6 speelavonden) met behoud van plaatsing in een groep behoort tot de mogelijkheden. Het spelen met een invaller of invallers kan tot consequentie hebben, dat aan de hand van het speelreglement de score(s) van die speelavond(en) worden gecorrigeerd. Dit kan ook van invloed zijn op promotie of degradatie. In het spelreglement kan je hier meer details over vinden. Denk er trouwens eens over na of je eventueel zou willen invallen op een andere avond. Hoe meer invallers, hoe groter de kans op een ongestoord verloop van de competitie(s). Op het publicatiebord hangen lijsten, waarop je je als invaller kan inschrijven. Ook is het mogelijk je rechtstreeks aan te melden bij de avondverantwoordelijke (AV) van een andere speelavond. Als invaller kan je regelmatig door anderen gebeld worden om in te vallen, maar dat wil niet zeggen, dat je te allen tijde verplicht bent om hieraan gevolg te geven. OVERIGE LBC-ACTIVITEITEN Kerstdrive Voorafgaande aan de kerstvakantie wordt er naar gestreefd op elke speelavond een gezellige kerstdrive te houden. Voor iedere deelnemer is er een prijs en tijdens de speelavond worden er (door bestuursleden) hapjes geserveerd. De zalen worden feestelijk aangekleed en het wordt op prijs gesteld, als de deelnemende spelers dit voorbeeld volgen. De drive staat buiten het normale competitieprogramma en de opkomst is niet verplicht. 14

15 In verband met de prijzen en de hapjes zal wel vooraf worden gevraagd, wie wel of niet deelneemt. Als je partner verhinderd is, kan je dit aan de wedstrijdleider melden, want dan probeert deze je alsnog aan iemand te koppelen. Ook worden door zorg van het bestuur alle niet-spelende leden voor deze drive uitgenodigd. Daarenboven bestaat ook de mogelijkheid om niet LBC-leden, die als paar, of als individu door in te vallen de club regelmatig heeft geholpen, voor de kerstdrive uit te nodigen Namen kunnen worden voorgelegd aan de wedstrijdleider en deze beslist, zo nodig in overleg met het bestuur, of er plaats en voldoende reden is betrokkenen uit te nodigen. Vrije drives Tijdens de schoolvakanties staat de clubcompetitie even stil. Meestal is er dan een vrije bridge-avond (Topintegraal).Je bent vrij om wel of niet te komen. Onderlinge wedstrijden Een onderlinge wedstrijd wordt, meestal aan het eind van het seizoen, gespeeld tussen de deelnemers van de verschillende speelavonden. Zomerdrives Tijdens de zomervakanties (juni-augustus) zijn er geen clubcompetities. Wel worden er dan (op dinsdag en donderdag) zomerdrives georganiseerd, meestal met 7 of 8 voorronden. De indeling in groepen gebeurt zoveel mogelijk naar speelsterkte. Omdat veel spelers pas op het laatste moment komen, lukt dat echter niet altijd optimaal. Er zijn twee series, elk met een eigen finale. Aanmelding voor de voorronden kan zowel telefonisch bij de wedstrijdleider of aan de zaal (voor uur). Lidmaatschap van LBC is niet nodig. Om uur wordt met spelen begonnen. Per avond wordt om een inschrijfgeld gevraagd, waarvan de hapjes en de prijzen worden bekostigd. Winnaars in de voorronden plaatsen zich voor de respectievelijke finales, die in augustus worden gespeeld. Diegenen, die als paar minstens 6 keer hebben meegespeeld in de voorronden plaatsen zich, ongeacht de behaalde resultaten, ook voor de finale. Ook zij, die met wisselende partner minstens 6 keer hebben meegedaan plaatsen zich voor de finale. De wedstrijdleider bepaalt in dat geval, wie in de finale de partner is. Bij de finale zijn er prijzen in geld en natura voor alle finalisten. 15

16 ANDERE BRIDGE-ACTIVITEITEN In het clubgebouw van LBC vinden ook bridge-activiteiten plaats, die deels door LBC worden georganiseerd, t.w.: Woensdagmiddag Het hele jaar door (ook in de zomervakantie) is er onder de vlag van LBC op woensdagmiddag een Bridge-soos. Je kunt als paar of alleen komen en je hoeft je niet van tevoren op te geven. Wanneer je in een bepaalde groep wilt spelen is telefonische reservering mogelijk ( ), echter alleen op de dag zelf en na uur. Je betaalt een bescheiden inschrijfgeld (momenteel 2 per persoon.) en wordt dan in een groep ingedeeld. De zaal gaat om uur open en het spelen begint om uur. Soms worden er prijzen uitgeloofd. Je hoeft geen lid van LBC te zijn. Harten Vrouw Op maandagmiddag wordt er vanaf uur bridge gespeeld door de damesclub Harten Vrouw. Wedstrijden vinden plaats als parencompetities en op viertallenbasis. Er worden jaarlijks 2 feestdrives gehouden (kerstdrive en slotdrive), die een hele dag duren en waaraan prijzen en een lunch zijn verbonden. Om mee te doen, moet je wel lidzijn van Harten Vrouw. Aanmelden kan het hele jaar door bij Voorzitter Ria Griffioen of secretaris Suus Braakman. Klaver Heer Op maandagmiddag is er vanaf uur ook bridge voor heren. Er wordt op soos-basis gespeeld, dat wil zeggen, dat er geen doorlopende competitie is. Je hoeft ook geen lid van LBC of Klaver Heer te zijn. Inschrijven kan à raison van 1,50 euro, direct aan de zaal. Een enkele keer zijn er dagprijzen. De coördinatie ligt bij Mart Dubbeldeman. SPELREGELS De clubcompetities worden gespeeld volgens Spelregels en Wedstrijd Reglement van de Nederlandse Bridge Bond (NBB).Er is ook een Speelreglement van LBC, waarin aanvullende regels zijn vastgelegd. Meer aanvullende regels kunnen per wedstrijd door het LBC Bestuur (c.q. de Technische Commissie) worden gegeven. Voor Districtswedstrijden geldt dit navenant. Het is niet de bedoeling in dit ABC alle spelregels uit de doeken te doen. We beperken ons tot enkele tips en de belangrijkste afspraken binnen de club. Roep bij een (vermoedelijke) onregelmatigheid altijd de wedstrijdleider of één van de arbiters. 16

17 Zij zijn de enigen, die onregelmatigheden kunnen herstellen en er voor kunnen zorgen, dat er geen benadeling plaatsvindt. Het gaat er niet om een straf uit te delen, maar om een eventuele overtreding van de wedstrijdregels te arbitreren. Aarzel niet hen er bij te slepen, zij zijn ervoor. Hierna volgt een aantal tips en afspraken: 1. Kaarten tellen Contoleer of je de juiste tafel, richting, spellen en tegenstanders hebt. Tel steeds de 13 kaarten (met de beeldzijde naar beneden) als je deze uit de boards haalt. Raak de kaarten van partner en tegenstanders niet aan. 2. Gedekt uitkomen Kom de eerste slag altijd uit met een gedekte kaart. Draai de kaart pas om, als je partner te kennen heeft gegeven, dat hij niets meer te vragen heeft over het bieden. Je partner mag overigens wat vragen ná het gedekt uitkomen en voordat de kaart wordt omgedraaid. Een (gedekte) voorgespeelde kaart mag je alleen na toestemming van de WL of arbiter terugnemen! 3. Systeemkaart Een ingevulde systeemkaart is verplicht. Geef die ongevraagd aan je tegenstanders. Blanco exemplaren kosten bijna niets. Vraag er zonodig naar bij de WL. 4. Alerteren Tegenstanders hebben recht op informatie over de biedafspraken met je partner. Bij bijzondere afspraken moet je alerteren met het blauwe ALERT-kaartje uit de bidding-box. 5. Uitleg vragen Vraag alleen uitleg over het bieden, als je zelf aan de beurt bent. Doe dat alleen, als je werkelijk wat te vragen hebt en stel de vraag alleen aan de partner van degene, die het bod deed waarover je wat wilt vragen. Vraag alleen naar de afspraak over een bieding en niet hoe die wordt opgevat, want dat hoeft niet te worden gezegd. 6. Bidding-boxen Denk eerst na over de bieding, die je gaat doen en pak dan de daarbij behorende biedkaart. Niet in de bidding-box zitten grabbelen, maar leg zonder aarzeling de bieding op tafel. In sommige gevallen mag je een bieding wijzigen, als je per ongeluk het verkeerde kaartje uit de bak hebt gehaald. Vergissingen volgens je eigen systeem mogen niet worden gewijzigd. Bij twijfel: roep de WL of de arbiter 7. Stopregel Pas de stopregel toe. Bij het doen van een sprongbod eerst het STOP-kaartje op tafel leggen en dan pas het bod. De speler links van de sprongbieder heeft nu een verplichte denkpauze van 10 seconden. De extra denkpauze houdt echter meteen op, als het STOP-kaartje wordt weggehaald. Als je biedt zolang het STOP-kaartje op tafel ligt, loop je kans bestraft te worden voor het overbrengen van ongeoorloofde informatie. 17

18 8. Tempo 1 Bied in normaal tempo. Denk eraan dat lang nadenken, gevolgd door een PAS, je in de problemen kan brengen wegens ongeoorloofde informatie. Dat geldt ook voor het grabbelen in de bidding-box. 9. Tempo 2 Speel op tijd. Langzaam spelen kan leiden tot ergernis, tot problemen met wisselen en eventueel tot strafpunten. 10. Verzaken Roep na een (vermoedelijke) verzaking direct de WL of een arbiter. Laat de kaarten dicht liggen. Tegenspelers mogen elkaar niet vragen of er soms verzaakt is. Hierop staat een straf. 11. Dummy De dummy mag zich in principe niet met het spel bemoeien. Er zijn maar een paar uitzonderingen: hij mag de leider waarschuwen, als deze uit de verkeerde hand dreigt te spelen (niet meer, als het te laat is). Hij mag ook aan de leider (niet aan een tegenspeler) vragen, of die misschien verzaakt heeft. 12. Scores Noord voert na het spelen de score zorgvuldig in, Oost controleert dit daarna. Als later de score in de verkeerde richting blijkt te staan, of bij het verkeerde paarnummer, of op een andere manier verkeerd is, kan de WL besluiten, dat er onvoldoende aandacht voor het spel is en straf opleggen. EXTERNE COMPETITIES LBC is door de NBB ingedeeld bij het district Leiden. Elk jaar worden districtswedstrijden georganiseerd. Er wordt gespeeld in een aantal klassen: 2 e,1 e en Hoofdklasse. De indeling gebeurt door het District. Elke competitie kent een promotie- en degradatieregeling. Vanuit de Hoofdklasse van het District wordt gepromoveerd naar de verschillende Bondsklassen, zoals de Regionale 2 e Divisie en daarna eventueel naar de 1 e Divisie en Meesterklasse. Er is een klein verschil tussen de paren- en viertallencompetities. Deelname aan de parencompetities is een persoonlijke aangelegenheid, waarvoor inschrijfgeld gevraagd wordt. Iedereen kan zich rechtstreeks opgeven bij de Districtscompetitieleider, Cees Varkevisser, tel: c.q. of bij de eigen wedstrijdleider. In de viertallencompetitie vertegenwoordigt het viertal LBC. Samenstelling en opgave gebeurt dan ook door de Technische Commissie (TC) van LBC. De club betaalt ook het inschrijfgeld. 18

19 Je kunt je dus niet rechtstreeks bij het District opgeven. Meld je met een viertal daarom bij de TC, of je eigen LBC-wedstrijdleider. Je speelt deze competities op andere avonden dan de clubavond en afwisselend thuis en uit. Er zijn in het district Leiden de volgende competities, waarvan de details op het publicatiebord worden vermeld. Open Paren Je speelt met een partner naar keuze. Meestal wordt deze competitie in september en oktober gespeeld, op 4 doordeweekse avonden (meestal maandag of vrijdag) en de laatste 2 ronden op zondag. Plaats: het gebouw van de Stichting Denksport Leiden (SDL) aan de Robijnstraat in Leiden. Damesparen Deze wedstrijden worden op 6 vrijdagmiddagen gehouden in de periode januari-februari. Plaats: meestal het clubgebouw van LBC. Mixed Paren Elk paar bestaat uit één dame en één heer. Meestal 3 zondagmiddagen in december, januari en februari in het SDL-gebouw. Viertallen Een viertal bestaat uit 2 LBC-paren. Dat viertal speelt 6 á 7 wedstrijden tegen viertallen van andere clubs in het District. In de Hoofdklasse wordt vaker gespeeld. Het spelen tegen teams van andere clubs gebeurt afwisselend thuis (Bernhardstraat) en uit. Sommige uitwedstrijden worden ook bij LBC aan huis gespeeld. De wedstrijden zijn in principe op maandagavonden in de periode november tot februari. De Maandagclubs hebben wel het recht hun thuiswedstrijden op een andere avond te houden. De TC van LBC bepaalt, wie er in welk team en in welke klasse speelt. Ook hier geldt promotie en degradatie. Nadere informatie over kosten, exacte data en inschrijvingsprocedure vindt je op het publicatiebord, of op de website van het District. Bekerwedstrijden Deze landelijke (viertallen)wedstrijden worden door de NBB georganiseerd. Er zijn bekers in verschillende klassen. Aan de NBB-beker kunnen spelers van alle sterktes deelnemen. Voor deelname aan de strijd om andere bekers gelden beperkingen. Voor de Hoofdklasse-beker (strekte max Hoofd- en 1 e klasse district) en de Elffers-beker (max 2 e klasse district) zijn er beperkingen in speelsterkte. 19

20 De wedstrijden worden als viertallencompetitie (Mitchell Duplicate) op basis van knock-out gespeeld. Een team bestaat uit 3 viertallen en via loting wordt bepaald tegen welke vereniging wordt gespeeld en of dat uit of thuis moet gebeuren. De winnaar gaat door naar de volgende ronde en de verliezer is uitgeschakeld. Iedereen kan het initiatief nemen om een team te formeren, maar de beslissing voor deelname/opgave ligt bij de TC. NBB Biedbeker Sinds het seizoen 95/96 organiseert de NBB een wedstrijd om de NBB Biedbeker voor clubteams. Een clubteam bestaat uit 3 paren met een max sterkte van 2 e klasse District. Er zijn voorronden, waarin teams op hun eigen speelavond, voor of na de gewone wedstrijden,10 spellen moeten uitbieden. Na het bieden kunnen de teams direct de scores vaststellen: er zijn max 10 punten per contract te verdienen, plus 1 punt voor het aanbevolen biedverloop. De spellen bevatten geen valstrikken of dubbele bodems. Met standaard ACOL zijn alle spellen heel goed uit te bieden. Sterker: moderne biedconventies horen nooit bij het aanbevolen biedverloop. Na de voorronden worden er landelijke knock-outs gespeeld, steeds per team van 3 paren. Opgave (per team) bij je wedstrijdleider. Andere Landelijke Wedstrijden Ruitenboer Dit is een landelijk toernooi van de NBB. Het toernooi begint met een voorronde in februari (of maart).. In één week worden elke avond door heel Nederland dezelfde spellen gespeeld. De winnaars gaan door naar de volgende ronden, die regionaal worden gespeeld en uiteindelijk resulteren in een landelijke finale. LBC organiseert meestal één (soms twee) speelavonden, normaliter op vrijdag. Voor deelname aan de (halve) finale gelden beperkingen voor spelers met een te hoge NBBrating. Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot de TC.. Seniorenwedstrijden Deze worden door de NBB georganiseerd en ook in voorronden en finales gespeeld. Je mag deelnemen vanaf het jaar, waarin je de 60-jarige leeftijd bereikt. Meestal worden in het clubgebouw van LBC voorronden gehouden. De organisatie ligt bij het District. Mededelingen worden in het NBB-blad gedaan of op de website van het district. 20

21 BRIDGECURSUSSEN Beginners LBC ondersteunt het cursus programma van Pieter van der Klein, die als gediplomeerd bridgedocent een serie cursussen geeft, zowel voor beginners als voor gevorderde bridgers. Daarnaast bieden wij als LBC een programma aan dat aansluit bij deze bridgecursussen en bedoeld is om de cursisten zo snel mogelijk actief aan het bridgen te krijgen. Dit programma en de afstemming met de cursussen wordt georgainseerd door Hans den Hartog Inpassing van afgestudeerde beginners in een clubavond halverwege het seizoen heeft praktische bezwaren en vaak zien deze ex-cursisten er tegenop om meteen aan de wedstrijdtafel te zitten met spelers met veel meer ervaring en een hoger speeltempo. Daarom biedt LBC beginnende bridgers de mogelijkheid om direct na hun cursus lid te worden en in een speciale beginnerslijn te acclimatiseren. Ze spelen hier in hun eigen tempo, onder begeleiding van de bridgedocent en/of ervaren spelers aan de opbouw van de ervaring met ruime mogelijkheden om tijdens een speelavond stil te staan bij bepaalde speelmomenten om de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden verder in te slijpen. Uiteraard kunnen de beginners desgewenst, of invallen in de reguliere competitie, of (als zij van mening zijn daaraan toe te zijn) instromen in de reguliere competities. Gevorderden Verder organiseert LBC vrijwel elk jaar een serie lessen, gegeven door een docent van de NBB Bridge School. In die lessen wordt per avond één onderwerp behandeld. Het niveau wisselt per serie, daarom wordt steeds (bij benadering) aangegeven wat de doelgroep is. De onderwerpen betreffen bieden, spelen,tegenspelen en het maken van een speelplan. Deze avonden, met een vrije opkomst, worden standaard op vrijdagavond gegeven. Per avond wordt een beperkt inschrijfgeld geheven.( 5 pp ) Daarnaast worden er op verschillende momenten in het jaar, afhankelijk van de behoefte, cursussen georganiseerd voor uiteenlopende niveaugroepen. In dit geval wordt er per cursus betaald. Nader informatie hierover kan je terugvinden op onze website en/of de publicatieborden en incidenteel in ons clubblad Acollade. Kadercursussen Door de NBB en de Districten worden regelmatig cursussn georganiseerd voor het bridgekader. In de opleiding voor Clubleider A (CL-A) wordt aandacht gegeven aan de beginselen van scoreberekening, wedstrijdschema s en enkele veel voorkomende overtredingen en arbitrages. De cursus beslaat ongeveer 6 dagdelen en wordt afgesloten met een schriftelijk bondsexamen. Wie hiervoor slaagt kan de wedstrijdleider veel werk uit handen nemen en zal veelal in staat zijn een parencompetitie of een viertallenwedstrijd op de club te leiden. 21

22 De kosten van deze cursus kunnen door de club worden vergoed, mits men zich bereid verklaart zich na het behalen van de diploma s voor de club in te zetten. Verder is er elke 2 jaar een cursus Clubleider B (CL-B). Hierin wordt dieper ingegaan op wat bij de CL-A cursus is behandeld. De cursist leert zelf schema s te maken of aan te passen, meer over ingewikkelde scoreberekeningen en meer over arbitrale scores. Bovendien is veel tijd ingeruimd voor het behandelen van de spelregels; alle technische overtredingen komen aan bod. Buiten behandeling blijven de heel ingewikkelde arbitrages, die vaak samenhangen met ethische kwesties, zoals denkpauzes en het overbrengen van ongeoorloofde informatie. De cursus beslaat normaliter 8 avonden en wordt met een schriftelijk bondsexamen afgesloten. Wie voor deze cursus slaagt kan in de praktijk als wedstrijdleider op een clubavond optreden. Het vooraf volgen van de CL-A cursus is verplicht. Nog verder voert de opleiding voor wedstrijdleider (WL). Hiervoor gelden twee toelatingsvoorwaarden: de aanstaande cursist moet het CL-B diploma bezitten én voldoende speelniveau hebben. Dat laatste is nodig om ook in ingewikkelde kwesties succesvol te kunnen arbitreren. De spelkennis wordt getoetst aan de hand van een schriftelijke test. Momenteel zijn 2 e Divisie spelers hiervan vrijgesteld. De opleiding bestaat uit 8 theorieavonden en wordt afgesloten met een schriftelijk examen en een praktijkdag, waarop de kandidaat live-arbitrages moet verrichten als mondeling examen. Om voor het diploma in aanmerking te komen moeten vier voldoende stages worden gelopen. Tenslotte is er elke 2 jaar een opleiding tot Bridgedocent. Ook hier is voldoende speelniveau nodig. Aanstaande cursisten moeten slagen voor een schriftelijk examen voordat de cursus begint. De opleiding wordt afgesloten met 2 mondelinge examens. Informatie over cursusperiode, toelatingsvoorwaarden en aanmelding staan regelmatig in het bondsblad van de NBB vermeld. Leden van Bestuur en Technische Commissie weten dat meestal ook. TECHNISCHE FACILITEITEN De organisatie van het bridge bij LBC begint een heel bedrijf te worden, waarvoor allerlei wedstrijdmateriaal en technische hulpmiddelen, zoals computers, een dupliceermachine en een kopieermachine nodig zijn. Er zijn formulieren, zoals rekenstaten, gidsbriefjes en scorestrips nodig om het goede verloop van een wedstrijd te garanderen. De machines doen het werk niet uit zichzelf: er zijn mensen nodig om ze te bedienen, onderhoud uit te voeren en te zorgen voor bevoorrading van papier, toner etc. Dat betekent, dat we daar ook hulp bij kunnen gebruiken. We hebben beheerders nodig voor documenten (bv dit ABC, Wedstrijdreglement, Vademecum voor WL s, formulieren etc.). Zij houden met name de actualiteit en de beschikbaarheid in het oog. We roepen belangstellenden op zich aan te melden bij één van de bestuursleden of bij een lid van de TC. 22

23 Computer LBC heeft twee computers (in een netwerkje) en programmalicenties voor het NBB rekenprogramma. We streven er naar om de scoring bij alle parencompetities en topintegraalwedstrijden m.b.v. de computer te berekenen en zodoende direct na een wedstrijd de uitslagen en de standen te produceren. Bovendien is het met het rekenprogramma heel eenvoudig om de (inval)scorecorrecties, overeenkomstig het Spelreglement, uit te voeren. Dupliceermachine De club beschikt over een dupliceermachine, gekoppeld aan één van de clubcomputers. Op die manier kunnen de door de computer geschudde spellen door de dupliceermachine worden gesorteerd en in spelborden gedaan. Er wordt naar gestreefd om alle (paren)competities met computer geschudde handen te spelen en na afloop van de speelavond de spelverdelingen uit te reiken. Ook voor training en grotere toernooien spelen computer en dupliceermachine een belangrijke rol. De dupliceermachine moet worden bediend en dus hebben we mensen nodig, die helpen met het genereren en dupliceren van spellen. In de huidige werkwijze dupliceren we de spellen voor een parencompetitie op de dag tevoren. Het tijdsbeslag is ongeveer 15 minuten per speelgroep. Website LBC beschikt over een eigen website, op het internet te vinden als We produceren daar de uitslagen en standen van de clubcompetities, alsmede tal van wetenswaardigheden over de club. Zo zijn bv de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, het Spelreglement en dit ABC on-line te lezen. We hopen, dat steeds meer clubleden de weg naar onze website zullen weten te vinden. Als je belangstelling hebt om de webmaster te assisteren bij het onderhouden van de website, meldt je dan bij hem aan of bij één van de bestuursleden. Clubblad Acolade Het clubblad van LBC, Acollade, verschijnt c.a. 6 keer per seizoen. Het staat vol met artikelen (van redactie en clubleden) over bridge en bevat verder competitiestanden, mededelingen van bestuur, Technische Commissie, wedstrijdleiders, bridgedocent etc. Het blad ligt op de clubavonden gereed om mee te nemen. Niet-spelende leden krijgen Acollade per post toegestuurd. Als dat eens mis mocht gaan, neem dan contact op met de secretaris. Iedereen kan stukjes, artikelen, oproepen, advertenties etc. laten plaatsen. De redactie is in beginsel blij met elke bijdrage, als het (m.u.v. de advertenties) maar ergens met de club of met bridge te maken heeft. Doe de bijdrage aan ons clubblad in het Acolladepostvak in de bestuurskamer, geef het aan iemand van de redactie of stuur het per (de adressen staan in Acollade). Als je een bijdrage per stuurt, laat dan de opmaak zoveel mogelijk weg, want daar zorgt de redactie zelf voor. 23

24 Thuistoernooikoffers Voor een avondje thuisbridge, training of toernooi heeft LBC een aantal koffertjes te huur. Ze bevatten een toernooi, dat ooit eens is gespeeld. In een koffer zitten 28 of meer mappen met kaarten en een handleiding. De mappen met kaarten zijn al gesorteerd, dat wil zeggen, dat er voor iedere speler 13 kaarten inzitten in de verdeling, zoals ze op het toernooi gespeeld zijn. Natuurlijk mogen die spellen nooit worden geschud. Na het spelen noteer je het resultaat en vergelijkt dat met de bijbehorende frequentiestaat, het overzicht van alle resultaten op dat spel in dat toernooi. De spellen zijn voorzien van duidelijke commentaren van zeer getalenteerde bridgers. Het lenen van een koffer kost 3,- per week. De opbrengst wordt gebruikt om meer koffers samen te stellen, danwel de bestaande inhoud te vernieuwen. Je vindt ze in het rek onder het publicatiebord in de Ruitenzaal. Er hangt een blok met formulieren bij. Volg de instructies op en stop het te betalen bedrag in de zwarte bus. De beheerder van de koffers (Bep Verduin) heeft een postvak in de bestuurskamer voor eventuele op- of aanmerkingen. Het lenen van spelmateriaal Hoewel LBC het uitlenen van spelmateriaal (kaartspellen, bridgemates, biddingboxes etc) niet propageert, wil het deze mogelijkheid ook niet volledig uitsluiten. In bijzondere gevallen kan het bestuur na een tijdig ingediend en gemotiveerd verzoek aan leden of aan andere bridgeverenigingen toestemming verlenen voor het gebruik van speelmateriaal van de club. In principe geldt dit niet voor dupliceerbare spellen. In beginsel zal voor het lenen een passende vergoeding worden gevraagd. Lief en Leed Soms is het nodig, dat bijzondere aandacht aan één van de leden moet worden gegeven. Bij feestelijke gebeurtenissen, zoals huwelijk en geboorte, maar ook bij droevige aangelegenheden, als langdurige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden wil LBC iets van zich laten horen. Het sturen van een attentie wordt in beginsel verzorgd door de secretaris en bij diens afwezigheid door een ander bestuurslid. Het bezorgen van een attentie kan alleen goed gaan, als het bestuur ook op de hoogte is van de bijzondere gebeurtenis. Laat het daarom aan een bestuurslid of aan je wedstrijdleider weten, als je denkt dat LBC op dit vlak iets van zich moet laten horen. In verband met de doorgaans beperkte reactietijd wordt eenieder verzocht overlijdensgevallen telefonisch of per een de secretaris door te geven en overlijdenskaarten bij voorkeur naar het huisadres van de secretaris te zenden. 24

25 Beleid bij overlijdensgevallen In geval van overlijden van een lid van LBC zal de club haar medeleven betuigen door het doen bezorgen van een bloemstuk (met linten) en door het afvaardigen van minimaal 1 bestuurslid naar de uitvaartdienst, waarbij namens de vereniging condoleances zullen worden aangeboden. Op de eerstvolgende vaste speelavond(en) van het overleden lid zal hij/zij worden herdacht. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de rouwkaart zal deze in het clubhuis op een publicatiebord worden bekendgesteld en zal worden geprobeerd de informatie ook zo snel mogelijk op de site van de vereniging te publiceren. Voorts zal van het overlijden melding worden gemaakt in de eerstvolgende uitgave van het verenigingsorgaan Acollade. Bij aanvang van de Algemene Ledenvergadering worden alle leden, die in het afgelopen clubjaar zijn overleden nog éénmaal herdacht. Indien het het overlijden betreft van een lid met grote verdiensten voor de club zal aan de nabestaanden worden aangeboden, dat namens LBC de overledene tijdens de uitvaartplechtigheid in een door een bestuurslid te houden toespraak wordt herdacht. Tevens zal in de eerstvolgende uitgave van het verenigingsorgaan een in memoriam worden geplaatst. In het geval van overlijden van een ex-lid van de vereniging (mits bekendgesteld aan de vereniging), zal binnen het bestuur d.m.v. een snelle consultatie worden vastgesteld op welke wijze de club zal reageren. Bibliotheek Er zijn talloze boeken geschreven over bridge. Allerlei soorten, van droge opsommingen van mogelijke biedingen tot smeuïge bridgeverhalen. De bibliotheek van LBC heeft al meer dan honderd verschillende boeken en tijdschriften. Je vindt de bibliotheek in één van de kasten tussen de Harten-en de Schoppenzaal. Iedereen mag zo vaak en zo veel boeken lenen, als hij/zij wil. Er zijn geen vaste openingstijden: de kast is altijd open en je kunt er altijd bij. Het uitlenen en terugbrengen geschiedt op basis van vertrouwen. Wel zijn er een paar spelregels en die vindt je aan de binnenkant van de kastdeur. In het kort komt het neer op zelfbediening. Het tarief is 0,25 per week. Houd je wel aan de spelregels voor uitleen. De beheerder van de bibliotheek heeft een postvak in de bestuurskamer. Opmerkingen, suggesties en aanvragen van boeken kan je doen met een papiertje in diens postvak. Als je thuis bridgeboeken of bladen, danwel artikelen hebt, die je toch niet meer leest, overweeg dan deze aan de bibliotheek te geven. Zonder tegenbericht blijven deze jouw eigendom, je kunt ze altijd terugvragen. Maar schenken mag natuurlijk ook. De opbrengst van de uitleen van de boeken wordt gebruikt om nieuwe titels aan te schaffen. 25

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

BestuurWijzer. 22 juni 2015, Nummer 48. Mail bestuurvraagstukken naar: rob.stravers@upcmail.nl

BestuurWijzer. 22 juni 2015, Nummer 48. Mail bestuurvraagstukken naar: rob.stravers@upcmail.nl Inhoud 02 Boekhoudprogramma s voor de bridgeclub 02 De ontvangen tips en aanbiedingen 07 Mijn conclusie en advies 08 Vraag & Antwoord 08 Omgaan met de NBB-schudmachine 10 Schema s versus schema s 13 Oud

Nadere informatie

Officieel orgaan van de. Clubgebouw Bernhardstraat 3 2351 GG Leiderdorp 071-5895033 ACOL-LADE

Officieel orgaan van de. Clubgebouw Bernhardstraat 3 2351 GG Leiderdorp 071-5895033 ACOL-LADE Officieel orgaan van de Clubgebouw Bernhardstraat 3 2351 GG Leiderdorp 071-5895033 ACOL-LADE 32 e jaargang december 2013 nr.3 Inhoud Namens het bestuur 3 De kofferbibliotheek 4 Regels zijn regels 5 Lief

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

Bestuur COVS Hondsrug e.o.

Bestuur COVS Hondsrug e.o. Bestuur COVS Hondsrug e.o. DRAAIBOEK SECRETARIAAT COVS-GROEP versie HON / JL / 95.075 d.d. 28 maart 1995 Secretaris Jan Lahuis De Mulderij 128 7772 HK Hardenberg Tel.: 0523 26 01 36 Fax.: 0523 27 2799

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

Voorwoord. Mochten er na het lezen nog vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden of commissieleden.

Voorwoord. Mochten er na het lezen nog vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden of commissieleden. Voorwoord Met veel genoegen doen wij u het informatieboekje van Hockey Club Gilze-Rijen toekomen. Dit boekje is allereerst bedoeld voor diegenen die lid willen worden. Zij kunnen de informatie die van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Almonte Basketbal Eindhoven

Huishoudelijk Reglement Almonte Basketbal Eindhoven In dit Huishoudelijk Reglement (HR) is de regelgeving weergegeven met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken en interne aangelegenheden binnen Almonte Basketbal te Eindhoven. Het beschrijft rechten

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Handleiding teamleider bij KDO Seizoen 2012-2013

Handleiding teamleider bij KDO Seizoen 2012-2013 Handleiding teamleider bij KDO Seizoen 2012-2013 Pagina 1 Teamleider jeugdteam Voetbalvereniging KDO is in hoge mate afhankelijk van de inzet en steun van vrijwilligers. Daarom bedanken we je in de eerste

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Landstede Basketbal ZAC

Huishoudelijk Reglement Landstede Basketbal ZAC In dit Huishoudelijk Reglement (HR) is de regelgeving weergegeven met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken en interne aangelegenheden binnen Basketbalvereniging Landstede Basketbal ZAC. Het beschrijft

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

PR- & COMMUNICATIE COMMISSIE

PR- & COMMUNICATIE COMMISSIE INHOUDSOPGAVE Jaargang 33, nummer 4, 17 mei 2010 Blz. Algemene gegevens 2 Van de Redactie 3 De ziekenboeg 4 Agenda ALV 17 mei 2010 6 Van de voorzitter 7 Uit de TC-kamer 9 Onze website 10 Mutaties ledenbestand

Nadere informatie

Schaats- & skeelervereniging De IJsster www.ijsster.nl editie 11 ALLES VOOR, DOOR & OVER DE IJSSTER

Schaats- & skeelervereniging De IJsster www.ijsster.nl editie 11 ALLES VOOR, DOOR & OVER DE IJSSTER Schaats- & skeelervereniging De IJsster www.ijsster.nl editie 11 ALLES VOOR, DOOR & OVER DE IJSSTER Het is tijd om te sporten. Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen

Nadere informatie

Na afloop van de algemene ledenvergadering wordt er een bridgedrive georganiseerd! Spelen met eigen bridgepartner en aanmelden vooraf is niet nodig.

Na afloop van de algemene ledenvergadering wordt er een bridgedrive georganiseerd! Spelen met eigen bridgepartner en aanmelden vooraf is niet nodig. UITNODIGING Voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Bridgeclub Leeuwarden (BCL) Datum: 27 augustus 2015 Tijd: 19.30 uur Plaats: Zalencentrum Priyas 1. Opening/vaststellen agenda A G E N

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 1 Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 2 Terrein: Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk Postadres

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld zijn alle in dit document vermelde personen en gegevens fictief. Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013 THOS Beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan 2013-2017 Bestuur Thos 05 februari 2013 Mgr. Borretweg 21, Grave, Telefoon: 0486-473827 E-mail: info@thos-tennis.nl Website: www.thos-tennis.nl 2 Beleidsplan 2013-2017

Nadere informatie

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord?

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? Het is een gewoonte die we al lang bij ODO hebben: het bestuur biedt bij de start van het korfbalseizoen alle leden een uitgave met algemene informatie over onze vereniging

Nadere informatie

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Inleiding 1. Doelstelling en visie Doelstelling vereniging: (zie Statuten) het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband

Nadere informatie

Jeugdplan RKSV NEO. Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO. Cluster Jeugd December 2014 Versie 3

Jeugdplan RKSV NEO. Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO. Cluster Jeugd December 2014 Versie 3 Jeugdplan RKSV NEO Cluster Jeugd December 2014 Versie 3 Jeugdplan RKSV NEO Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO Inhoudsopgave Jeugdplan RKSV NEO... 2 1. INLEIDING... 4 2. JEUGDBESTUUR...

Nadere informatie