DE VRIJE VLINDER ANTWERPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE VRIJE VLINDER ANTWERPEN"

Transcriptie

1 DE VRIJE VLINDER ANTWERPEN Als ik een vlinder was, dan vloog ik sierlijk van plas tot plas, dan hield ik de mensen bij elkaar, dan vloog ik naar om het even waar, dan gaf ik vrede aan alle mensen, dan deed ik de mooiste wensen, maar helaas ik kan niet vliegen en ik kan niet blijven liegen, dus zeg ik maar: dit was maar een wens, want ik ben zoals iedereen een heel gewoon mens

2 Intern Huishoudelijke Reglement Om van De Vrije Vlinder Antwerpen een thuis te maken is het belangrijk dat er enkele regels en afspraken op papier gezet worden. Op deze manier kunnen we het samenwonen beter afstemmen, vereenvoudigen en de huiselijke sfeer optimaliseren. Sfeer is wat we nodig hebben om van een huis een thuis te maken. Deel 1: Algemene dagstructuur Een eerste belangrijk punt om het samenwonen te vereenvoudigen is een duidelijke dagstructuur. - Opstaan: Iedereen is vrij om op te staan wanneer hij/zij wil en dit voor 11u en mits goede afspraken met betrekking tot de verzorging. - Wassen: De zelfstandigheid van de cliënten wordt zoveel mogelijk gestimuleerd en onderhouden. Waar nodig zullen opvoeder/ begeleiders en thuisverpleging de zorg overnemen. - Ontbijt: Er kan ontbeten worden tussen 8u en 10.30u, dit onder begeleiding van een logistieke assistent, ergotherapeut en opvoeder/begeleider. Ook hier wordt de zelfstandigheid zoveel mogelijk gestimuleerd. - Voormiddag: Na het wassen en het ontbijt worden door de ergotherapeuten activiteiten aangeboden aan de hand van een weekschema. Dit brengt wel met zich mee dat er niet altijd grote

3 groepsactiviteiten zijn. Toch wordt getracht een zo ruim mogelijk aanbod te bieden zodat aan iedereen zijn behoeften kan voldaan worden. Het vaste activiteitenschema wordt wekelijks aangevuld met kleinere binnen- en grotere buitenactiviteiten. Dit schema is te vinden op het activiteitenbord in de gang. Het vaste schema bevat o.a. koken, zwemmen, marktbezoek, krant lezen en gezelschapspelen. Aanvullingen kunnen zijn: crea, functietraining, wandelen, winkelen. - Middagmaal: Om u eten we allemaal samen. - Namiddag: Vanaf 14.30u kan het ergolokaal terug bezet worden, ditmaal voor individuele activiteiten. De bewoners kunnen zelf aangeven wat ze willen doen. Regelmatig worden er externe activiteiten georganiseerd voor een klein groepje bewoners samen met een begeleider uit de zorg. Het aanbod is steeds vrijblijvend. Gebruikers kunnen deelnemen, maar moeten niet. - Avondeten: s Avonds kan gegeten worden tussen 17u en 18:30 u. De cliënten krijgen een aanbod aan charcuterie, kaas en zoet beleg. Ze zijn vrij om zelf iets mee te brengen als ze iets anders verkiezen. - Slapen: De cliënten zijn vrij om te kiezen wanneer ze gaan slapen, dit in overleg met de begeleiding. Ze kunnen dit zelfstandig ondernemen, gedeeltelijke of volledige hulp krijgen van opvoeder/begeleiders en thuisverpleegkundigen.

4 Deel 2: Verschillende diensten en hun afspraken Een tweede belangrijk punt is duidelijkheid scheppen over de verschillende functies van het personeel in De Vrije Vlinder. Daarnaast kan u hier ook enkele afspraken lezen vanuit deze functies. - Sociale dienst De medewerker van de SD probeert de cliënten zo goed mogelijk te begeleiden bij intake, opname, financiële zaken en briefwisseling. Enkele afspraken: o Afwezigheden: Verwittig steeds de mensen van de sociale dienst wanneer je weet dat je meer dan één dag of dagdeel weg zal gaan, op die manier kan dit verrekend worden in de dagprijs. o Zakgeld: De cliënten kunnen geld storten (in bewaring geven) op de rekening van De Mick. Dit geld kunnen ze op dinsdag rond 11u opvragen bij Nicole van de administratie. Op deze manier is er niet teveel geld in omloop. Er werd ook een kluis geïnstalleerd om waardevolle spullen in te bewaren. o Beheer van goederen en geld: Beheren van geld is niet toegestaan. Wanneer de cliënt dit niet meer zelfstandig kan en geen familie heeft die dit op zich wil nemen, zal bewindvoering opgestart worden. o Bewindvoering: Indien de cliënt ondersteund wordt door een bewindvoerder zal de sociale dienst elke financiële transactie met de bewindvoerder bespreken. o Persoonlijke bijdrage: 32,06 per dag o Facturatie: De facturen komen steeds de 3 e week van de volgende maand.

5 o Internet: Het afsluiten van een internetabonnement gebeurt door de cliënt zelf of zijn familielid / contactpersoon. o Televisie en telefoon: wordt maandelijks gefactureerd. o Kleding en beddengoed: Dit zit in de dagprijs en is ten laste van de voorziening o Vervoer: Indien we het busje huren van het zorgbedrijf betalen de bewoners 0.30 euro per kilometer. - Opvoeder/ verzorgenden/ begeleiders Het team van opvoeder/begeleiders staat in voor ondersteuning van het dagelijkse leven van de cliënten. Zij bieden totaalzorg. Zij begeleiden en organiseren op regelmatige basis zowel interne als externe activiteiten. Enkele praktische afspraken: o Was van kledij: persoonlijke was gaat dagelijks in de waszakken en wordt intern gewassen en gestreken. o Was van beddengoed: beddengoed wordt gehuurd en gewassen bij CLOVA Eenmaal per week wordt er geleverd. o Bad/douche: om alles vlot te laten verlopen hebben de cliënten een vaste bad of douchedag. De keuze tussen bad en douche wordt in overleg met de opvoeder/begeleiders en thuisverpleegkundigen genomen. - Thuisverpleging Zowel s morgens als s avonds staat een vaste ploeg van thuisverpleegkundigen ter beschikking van de cliënten en de opvoeder/begeleiders. - Logistiek assistenten De hoofdtaak van de logistiek assistenten is de cliënten begeleiden bij het maaltijdgebeuren, dit zowel s morgens als s avonds samen met opvoeder/begeleiders en

6 ergotherapeuten. Hun hulp gaat van het stimuleren van de zelfstandigheid van de cliënten tot volledige overname van dit gebeuren. De logistiek assistenten nemen rustig de tijd om de cliënten te begeleiden. Het maaltijdgebeuren is namelijk een belangrijke sociale aangelegenheid. Daarnaast zullen zij in de namiddag ook de watertoer op zich nemen. - Klusjesdienst en chauffeur Kleine werkjes zoals het ophangen van kaders, het aansluiten en instellen van elektrische toestellen en het herstellen van persoonlijke spullen kunnen steeds door de klusjesdienst uitgevoerd worden. De klusjesdienst zorgt eveneens voor transport van goederen. De chauffeur staat in voor begeleiding van bewoners naar ziekenhuizen en diverse consulten. - Poetsdienst Onze poetsdames zorgen zowel voor het onderhoud van de kamers, de bureaus en de gangen. Daarnaast hebben zij ook een belangrijke taak bij de ondersteuning van het middagmaal. - Ergotherapeuten De ergotherapeuten proberen de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënten te verbeteren, te onderhouden en te stimuleren. Hiernaast staan ze ook in voor de hulpmiddelen. Zowel het zoeken naar geschikt materiaal, het aankopen als het onderhouden nemen zij voor hun rekening. Als derde belangrijke punt proberen zij cliënten een zo zinvol mogelijke daginvulling te bieden. Hierna volgen enkele belangrijke wetenswaardigheden vanuit hun functie:

7 o Externe activiteiten: De ergotherapeuten proberen wekelijks een externe activiteit te voorzien. Dit telkens voor een klein groepje cliënten zodat er voldoende begeleiders kunnen voorzien worden. Op deze manier proberen ze een link met de buitenwereld te bewaren. Ze proberen iedereen evenveel aan bod te laten komen, maar kijken vooral ook naar de interesses van de cliënten. o Het aanbod van de ergo loopt in overleg met andere initiatieven genomen door opvoeder/begeleiders o Vervoer: Wenst u vervoer aan te vragen voor een externe activiteit, dan wendt u zich tot de ergotherapeuten. Zij zoeken (samen met u) naar de beste oplossing. o Hulpmiddelen: Vragen rond gebruik of bestaan van bepaalde hulpmiddelen mogen steeds gesteld worden zowel door cliënten als door familie of vrienden. - Orthopedagoge/ psychologe De orthopedagoge/psychologe staat open voor alle vragen van de cliënt en zijn/haar familie en probeert gepaste en gerichte actie te ondernemen als antwoord op deze vragen. De orthopedagoge/psychologe probeert zo goed mogelijk de mogelijkheden, de ondersteuningsnoden, de wensen en behoeften van iedere individuele cliënt in kaart te brengen en dit schriftelijk weer te geven in een ondersteuningsplan. Op basis hiervan worden enkele doelen vooropgesteld. De orthopedagoge/psychologe zorgt ervoor dat het hele team gericht is op deze doelen en er alles aan doet deze doelen te bereiken en zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de noden van de cliënt. Verder kunnen zowel de cliënt als de familie bij de orthopedagoge/psychologe terecht wanneer zij problemen ervaren en/ of extra informatie wensen betreffende het functioneren van de cliënt.

8 - Hoofd zorg en begeleiding Het hoofd zorg en begeleiding staat in voor een goede wisselwerking tussen zorgkundigen, thuisverpleegkundigen, opvoeder/begeleiders, verpleegkundigen, logistiek assistenten en ergotherapeuten. Zij stelt uurroosters op, maakt afspraken rond het begeleiden van externe activiteiten, voert verpleegkundige handelingen uit en staat steeds klaar met een luisterend oor voor de cliënten en hun familie. - Verpleegkundige De verpleegkundige staat in voor de dagdagelijkse medische begeleiding en de opvolging van bewoners. Zij pleegt overleg met het artsenteam en volgt de consulten op. Zij staat ook in voor het klaarzetten van de medicatie. Enkele belangrijke punten die u moet weten: o Medicatie: De verpleegkundige kijkt toe op het ganse medicatiehoofdstuk zoals de juiste inname van medicatie. Zij staat de arts bij tijdens de cliëntenronde. o Bijvoeding en dieet: Na overleg met arts en diëtiste kan de verpleegkundige nodige schikkingen treffen en opdrachten geven. - Dagelijks verantwoordelijke De dagelijks verantwoordelijke dient er voor te zorgen dat alles goed verloopt, dat zowel cliënten als personeelsleden zich thuis voelen in De Vrije Vlinder. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle facetten van de werking.

9 Deel 3: De verschillende ruimtes en een aantal bijhorende afspraken - Keuken IJskast De ijskast dient uitsluitend voor het bewaren van etenswaren die vanuit de grootkeuken geleverd worden. Persoonlijke waren van de gebruikers dienen in de kamer (persoonlijk ijskastje) bewaard te worden of het kleine ijskastje in de eetruimte. Microgolfoven: Er staat een microgolfoven ter ieders beschikking. Het gebruik hiervan dient steeds via een begeleider te gaan. - Eet- en leefruimte Koffie en thee: Iedereen is vrij om koffie en thee te nemen. De tassen, ondertassen, lepeltjes en glazen bevinden zich op de kar. Suikerklontjes en theezakjes zijn terug te vinden in de kast in de keuken. Afruimkar: Tussen de koffiemachine en de keuken bevindt zich een afruimkar. Gelieve koffietassen van cliënten en bezoek hier steeds te deponeren, zo kunnen de logistiek assistenten en opvoeder/begeleider er steeds voor zorgen dat alles netjes is en er voldoende propere spullen aanwezig zijn. Bezoek blijft eten: Bezoek wordt verzocht om in de cafetaria iets te eten. Bijbestellen op de afdeling kan niet. Radio en tv: Deze zijn gemeenschappelijk bezit. Maaltijdkar: s Morgens en s avonds wordt er een maaltijdkar in de eetruimte geplaatst met het volledige aanbod vanuit De Vrije Vlinder. Deze kar wordt enkel gebruikt door medewerkers. - Rokersruimte Tv: Tv toestel in de rokersruimte is beschikbaar. Asbakken: Deze worden op regelmatige basis leeggemaakt.

10 - Terras Tuinmeubelen: Bij mooi weer is het fijn om buiten te kunnen zitten, ook met bezoek. Er wordt wel gevraagd de meubelen proper te houden en het geheel ordelijk te houden. - Badkamer Elke cliënt heeft een eigen baddag. Wilt u de badkamer ook op andere momenten gebruiken, bespreek dit dan met de opvoeder/begeleiders zodat een regeling kan getroffen worden. - Gang Orde: Voor ieders veiligheid en gezelligheid wordt gevraagd de gangen proper en netjes te houden Op vraag van de brandweer mag nooit iets rechts in de gang gezet worden Kamerdeur: Kamerdeuren worden liefst afgesloten bij afwezigheid. - Personeelsruimtes Deze ruimtes zijn verboden terrein voor cliënten. Het zijn ook de vergaderlokalen voor de medewerkers. - Bureau Centraal bevindt zich een bureau. De sociale dienst, de orthopedagoge/psychologe, het hoofd en de dagelijks verantwoordelijke hebben daar hun plaats. U kunt gerust aankloppen met een vraag. - Ergolokaal: Dit lokaal is voorbehouden voor ergo activiteiten. Bij afwezigheid van de ergotherapeut zal de deur toe zijn.

11 - Eigen kamer Inkleding: De cliënten zijn vrij om hun kamer naar eigen smaak aan te kleden. Kaders kunnen opgehangen worden door de klusjesdienst. Elektrische toestellen mogen eveneens aangesloten worden door de klusjesdienst om storingen te voorkomen. Orde: De kamers worden dagelijks gepoetst. Er wordt wel verwacht, indien mogelijk, dat de cliënten hun kamer zelf mee op orde houden. Deel 4: Praktische afspraken - Pedicure: Om de zes weken komt de pedicure, Mieke, langs. Wenst u hiervan gebruik te maken dan geeft u dit door aan de dagelijks verantwoordelijke. Eens de pedicure eenmaal bij u geweest is, sta je automatisch op haar lijst en kom je om de zes weken aan de beurt. Dit kost u 15 Euro. Dit kan u op de factuur laten zetten. - Dokter: Elke dinsdag- en vrijdagvoormiddag komt Dokter Evelyne Lenders langs. Zij toert samen met de verpleegkundige. Dit toeren wil zeggen dat zij alle cliënten aanspreekt die op voorhand aan de verpleegkundige hebben doorgegeven de dokter te willen spreken. De verpleegkundige en het ganse team houden zelf ook in de gaten of personen die minder mondig zijn een dokter nodig hebben of niet. De rekening voor het doktersbezoek komt op de maandelijkse factuur.

12 - Doorverwijzing ziekenhuis: De Vrije Vlinder is een gezinsvervangende woonvorm. We trachten heel concreet zoveel als mogelijk de vergelijking met een thuissituatie waar te maken waarbij we optimale zorg, ook op medisch vlak na streven. Soms kan het zijn dat de zorg zo intensief wordt dat wij als voorziening niet meer kunnen instaan voor een gepaste aanpak of behandeling. Op dat moment verwijzen we door. Dit is vb. zo bij het toedienen van antibiotica (intraveneus) of bij decubitus waar sprake is van fase drie. Enkel de arts is gemachtigd om door te verwijzen. - Kinesitherapie: Elke dag zijn er vier kinesisten aanwezig (Frank, Jan, Patricia en Joëlle). Zij werken op zelfstandige basis. Ze geven consulten op de kamer of in de kinéruimte van Sint Maria. U kan kinesitherapie krijgen na het voorleggen van een doktersattest. - Kapper: Om de zes weken komt de kapper aan huis voor de bewoners. Bewoners kunnen eveneens op afspraak naar het kapsalon van Sint Maria. Men kan rechtstreeks betalen of via facturatie. - Was en strijk : Was en strijk worden intern gedaan. Wij blijven de werkwijze volgen zoals jullie dat gewoon zijn. De kledij wordt getekend met de volledige naam van de bewoner. - Vrijwilligers: Reeds vele jaren bestaat er een vrijwilligerswerking. De vrijwilligers worden nu contractueel verbonden met De Mick. De vrijwilligers kunnen wel blijven aansluiten bij de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomsten in Sint Maria. Dit alles verloopt via

13 de hoofdanimator van De Mick, Rita Schroeven en de ergotherapeuten van De Vrije Vlinder Antwerpen. - Niet-storen-bordjes: Elke cliënt heeft een rood bordje vooraan zijn kamerdeur. Dit bordje kan aangeven dat die cliënt op dat moment niet gestoord wilt worden. Dit dient zoveel mogelijk gerespecteerd te worden. - Huisdieren: Beperkte aanwezigheid van huisdieren is toegelaten. Deze worden ten allen tijde verzorgd door de cliënten/ familie. Bezoekers mogen wel steeds huisdieren meebrengen. - Tuinset op eigen terras: De cliënten zijn vrij om hun kamer in te richten zoals ze het zelf willen, het terras hoort hier bij. Een tuinsetje kan dus eventueel geplaatst worden. - Rolstoelvervoer: Bij de huur van het busje van het zorgbedrijf bedraagt de km prijs 0.30 Euro per persoon. De Vrije Vlinder Brasschaat heeft een eigen busje waar enkele rolstoelen in kunnen. Hierop kunnen we enkel en alleen beroep doen in geval van nood en wanneer De Vrije Vlinder Brasschaat het niet in gebruik heeft. Het startgeld voor het gebruik van dit busje bedraagt per persoon 2. Hiernaast wordt 0,25 per kilometer gevraagd. Dit bedrag wordt door de verschillende inzittenden gedeeld. - Boodschappen: Onze klusjesdienst - chauffeur kan bij uitzondering wel eens een boodschap doen. We vragen wel ook om zoveel mogelijk beroep te doen op familie en vrienden om boodschappen te

14 doen. Kleine benodigdheden kunnen op donderdag aangekocht worden tijdens de uitstap naar de markt. Deel 5: Goed om weten - Gebruikersraad: De gebruikersraad is een wettelijk vastgesteld overlegorgaan dat voorgezeten wordt door de dagelijks verantwoordelijke en de adjunct-directeur van De Mick. - Bewonersvergadering: Dit is een vergadering die in dezelfde week plaatsvindt als de gebruikersraad. Het is een overlegmoment voor de ganse groep. Alle vragen die hier aan bod komen, kunnen ook voorgelegd worden op de gebruikersraad. - Raad van Bestuur: Vier keer per jaar komt de Raad van Bestuur samen in De Mick. Iemand van de gebruikersraad mag daar ook zetelen, maar heeft geen stemrecht. - Klachten: Indien men klachten heeft, kan men steeds bij de dagelijks verantwoordelijke of hoofd zorg en begeleiding terecht. Zij bespreken dit met de betreffende persoon (personen) en bekijken wat verder moet gebeuren. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk overgemaakt worden. - Rookverbod: Er mag enkel in de rokersruimte gerookt worden door de cliënten. Sigaretten dienen in de asbakken gedoofd en weggegooid te worden.

15 - Alcoholgebruik: De cliënten zijn vrij om alcohol te gebruiken, maar we beperken het gebruik wel tot twee eenheden per dag. Op deze manier willen we overmatig gebruik en mogelijke overlast beperken. - Drugs: De algemene wetgeving rond druggebruik geldt ook in De Vrije Vlinder. - Weggaan: We vragen aan de bewoners voor het sluiten van de buitendeur, om 21u30, binnen te zijn. Indien dit niet mogelijk is, moeten zij dit vooraf melden. Bij het verlaten van De Vrije Vlinder wordt aan elke bewoner gevraagd te melden waar zij naartoe gaan en van wanneer tot wanneer. Enerzijds willen we de bewoners ruimte bieden, maar zullen we tevens rekening moeten houden eventuele zorgafspraken zoals maaltijdgebeuren en het geven van veiligheid en houvast aan de bewoners. Daarnaast moeten de bewoners bij het verlaten van de voorziening hun afwezigheid kenbaar maken op het bord in de gang.

16 Deel 6: Besluit Een huishoudelijk reglement is iets dat leeft, iets dat kan veranderen en steeds in ontwikkeling is. Op datum van 1 juni 2011 zijn dit de regels en afspraken die gelden in De Vrije Vlinder ANTWERPEN en die moeten bijdragen tot het harmonisch samenleven. Opmerkingen en vragen over het huishoudelijk reglement mogen steeds overgemaakt worden aan de dagelijks verantwoordelijke. Een open dialoog kan ons alleen maar vooruit helpen. Van dit huis een thuis maken is onze opdracht.

Intern Huishoudelijke Reglement

Intern Huishoudelijke Reglement Als ik een vlinder was, dan vloog ik sierlijk van plas tot plas, dan hield ik de mensen bij elkaar, dan vloog ik naar om het even waar, dan gaf ik vrede aan alle mensen, dan deed ik de mooiste wensen,

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Infobrochure. Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke. Juni 2012

Infobrochure. Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke. Juni 2012 Infobrochure Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke Juni 2012 Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke Rustoordlaan 3 3010 Kessel-Lo Tel. 016 55 55 11 wzc.tervlierbeke@ocmw-leuven.be www.ocmw-leuven.be Algemene infobrochure

Nadere informatie

ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER

ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER De Groof Marian Taeymans Sofie Prof. Dr. Van Audenhove Chantal Leuven oktober 2009 Inhoud

Nadere informatie

INHOUD. Deze brochure geldt ook als afsprakennota voor het woonzorgcentrum Ter Melle.

INHOUD. Deze brochure geldt ook als afsprakennota voor het woonzorgcentrum Ter Melle. INHOUD 02 Een grote stap met veel vragen. 02 Voorstelling woonzorgcentrum Ter Melle. 02 Waar kan ik terecht voor informatie en een eventuele aanvraag tot opname? 03 Welke administratieve stappen moet ik

Nadere informatie

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel!

Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Welkom in Den Weeligenberg en De Triangel! Wij willen dat uw familielid zich zo prettig mogelijk voelt bij ons. Al onze medewerkers zetten zich daarom gezamenlijk in om voor hem of haar een zo optimaal

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

www.elisabethbreda.nl

www.elisabethbreda.nl Stichting Elisabeth bestaat uit: Locatie centrum Locatie Overakker Locatie Vuchterhage Locatie Westerwiek Locatie De Donk Elisabeth Zorg Thuis Merlinde, hotel dat zorg draagt Kijk voor onze overige diensten

Nadere informatie

WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM

WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Akkerleven

Welkom in. Zo thuis als mogelijk. Woonzorgcentrum Akkerleven Welkom in Zo thuis als mogelijk Woonzorgcentrum Akkerleven Inhoud 1. Wij zijn Pieter van Foreest... 6 1.1 Pieter van Foreest... 6 1.2 Zo thuis als mogelijk... 6 1.3 Excellente zorg... 6 1.4 Daar heeft

Nadere informatie

Informatie De Wetering

Informatie De Wetering Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1 Welkom in zorgcentrum De Wetering

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Salem

Informatie voor Bewoners Locatie Salem Informatie voor Bewoners Locatie Salem SALEM - DUINDOORNLAAN 34-2225 RT KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE SALEM -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand DUINRAND - NOLENSSTRAAT 2-2221 CE KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE DUINRAND --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis verantw. uitg. Gui Rusch, Andreas Vesaliuslaan 39,2980 Zoersel Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Algemene onthaalbrochure binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Deze brochure geeft je een leidraad om op dit alles zicht te krijgen en om af en toe op terug te vallen als afspraken en regels onduidelijk worden.

Deze brochure geeft je een leidraad om op dit alles zicht te krijgen en om af en toe op terug te vallen als afspraken en regels onduidelijk worden. INLEIDING Er zijn moeilijkheden, thuis of elders. Je ouders, familie en jij zien geen uitweg meer en weten niet goed hoe het verder moet. Daarom heeft de verwijzende instantie, al dan niet samen met jou

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Bethaniënhuis. Psychiatrisch Ziekenhuis. Binnen en buiten met aandacht verbonden

Bethaniënhuis. Psychiatrisch Ziekenhuis. Binnen en buiten met aandacht verbonden Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel.: 03 380 30 11 e-mail: pzbethanienhuis@emmaus.be website: www.pzbethanienhuis.be

Nadere informatie

De Taag. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek

De Taag. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Taag Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be

Nadere informatie

open en toegankelijk een huis in de wijk

open en toegankelijk een huis in de wijk open en toegankelijk een huis in de wijk De Liendert Zwaluwenstraat 1 3815 SB Amersfoort T (033) 472 28 44 E liendert@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Beste lezer, Wij heten u van harte welkom als

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Opgesteld op: 22-09-11 Geldig tot: 2015 Laatste wijziging: 25-07-12 Huishoudelijk reglement OOOC Luein Code: ALG Type: document Auteur: kwaliteit coördinator Huishoudelijk reglement OOOC Luein Dorp-Oost

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Actief leven en zorgeloos wonen? Laat u verbazen door de serviceflats van Foyer de Lork

Actief leven en zorgeloos wonen? Laat u verbazen door de serviceflats van Foyer de Lork Actief leven en zorgeloos wonen? Laat u verbazen door de serviceflats van Foyer de Lork Assistentiewoningen Foyer de Lork IN DEZE BROCHURE WELKOM IN ONZE ASSISTENTIEWONINGEN FOCUS OP MENSEN, AANDACHT VOOR

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Welkom bij Vilente Pieter Pauw!

Welkom bij Vilente Pieter Pauw! Welkom bij Vilente Pieter Pauw! Voor u ligt de informatiebrochure voor (toekomstige) bewoners en cliënten van Pieter Pauw. We informeren u over een aantal praktische zaken waar u, als cliënt of familie,

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Wegwijzer t Ronde Sant

Wegwijzer t Ronde Sant Wegwijzer t Ronde Sant Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over t Ronde Sant bij de hand! Welkom in t Ronde Sant Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 t Ronde Sant... 1 3 Prettig

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie