Codeeradviezen en Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-9-CM codering. Codeervragen gesteld in 2009, 2 de semester 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Codeeradviezen en Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-9-CM codering. Codeervragen gesteld in 2009, 2 de semester 2011"

Transcriptie

1 Federale overheidsdienst VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Datamanagement Codeeradviezen en Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-9-CM codering. Codeervragen gesteld in 2009, 2 de semester 2011

2 INHOUDSTAFEL INLEIDING... 6 ALGEMENE VRAGEN OPNAME VOOR EEN BILAN VAN EEN MEDISCHE BEHANDELING CODEREN OP BASIS VAN ABNORMALE RESULTATEN GEREGELDE EN ONTREGELDE DIABETES BLOEDEND EN NIET BLOEDEND ULCUS OPSTAPELING VAN WATER EN ZOUT AANWEZIGE PATHOLOGIEËN TIJDENS HET GEHEEL VAN SPECIALISMEN... 8 HFDST. 01- INFECTIEUZE EN PARASITAIRE AANDOENINGEN ERNSTIGE SEPSIS... 9 HFDST. 02-NEOPLASMATA INTRAVESICALE INSTILLATIE VOOR EEN IN SITU BLAASCARCINOOM MONOKLONALE ANTILICHAMEN LYMFANGITIS CARCINOMATOSA EPIDURITIS PREVENTIEVE INSTILLATIE VAN BCG PREVENTIEVE INSTILLATIE VAN BCG PRIMAIRE LONGTUMOREN BURNED OUT SEMINIMA PLAATSEN PAC + TOEDIENING VAN CHEMO CODERING VAN EEN TESTICULAIR T-LYMFOOM CODERING VAN EEN LYMFOOM IN REMISSIE PROPHYLACTISCH TOEDIENEN VAN NOLVADEX (V07.51) LYMFEKLIERMETASTASEN HFDST. 03- ENDOCRIENE, NUTRITIONELE, METABOLE EN IMMUNOLOGISCHE AANDOENINGEN CODEREN VAN MALNUTRITIE GROEICURVE BIJ KINDEREN ONTREGELDE DIABETES SENIEL CATARACT BIJ DIABETES ADIPOSITY VERSUS PLASTIC SURGEY HFDST AANDOENINGEN VAN BLOED EN HEMATOPOIETISCHE ORGANEN POSTOPERATIEVE ANEMIE TOXISCHE ANEMIE ADVERSE EFFECT COMPLICATIE PERIPHERE STAMCEL-TRANPLANTATIE ANEMIE EN MYELODYSPLASIE MDS HFDST MENTALE AANDOENINGEN ALCOHOLISME ICHT ALCHOLONTWENNINGSSYNDROOM CONVULSIES SLEEP STAGE SHIFT HFDST AANDOENINGEN VAN ZENUWSTELSEL EN ZINTUIGLIJKE ORGANEN ONDERZOEK BIJ EEN KIND MET EEN PSYCHOMOTORISCHE ACHTERSTAND CADASIL CATARACT CVA SDTA, DEMENTIE DYSEXECUTIEF SYNDROOM HUIDCYSTE IN HET MIDDENOOR FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 2

3 HFDST. 07 AANDOENINGEN VAN CIRCULATOIR SYSTEEM CODERING VAN BILATERALE ATHEROSCLEROSE VAN DE HALSVATEN NECROSE TGV. VAATLIJDEN ATHEROMATOSE VAN DE NIERARTERIE EN AHT REOCCLUSIE VAN BYPASS HFDST AANDOENINGEN VAN RESPIRATOIR SYSTEEM ZUURSTOFDEPENDENTIE HFDST AANDOENINGEN VAN SPIJSVERTERINGSSYSTEEM GASTRIC BANDING EROSIE- COMPLICATIE - OBESITAS LYMFOCYTAIRE COLITIS ENCEFALOPATHIE IN GEVAL VAN LEVERCIRROSE MET CHRONISCHE HEPATITIS C RECTAAL ULCUS VAN VERMOEDELIJK ISCHEMISCHE OORSPRONG HFDST AANDOENINGEN VAN UROGENITAAL SYSTEEM CODEREN VAN URINAIRE OBSTRUCTIE BIJ PROSTAATHYPERPLASIE HFDST COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BEVALLING EN POSTPARTUM GEBOREN BUITEN HET ZIEKENHUIS EPISIOTOMIE EN BEVALLING POSTPARTUM DIEPE FLEBOTHROMBOSIS HFDST AANDOENINGEN VAN HUID EN SUBCUTAAN WEEFSEL CODERING DECUBITUS STADIUM HFDST AANDOENINGEN VAN MUSCULOSKELETALE SYSTEEM EN BINDWEEFSEL HD BIJ HET TERUGPLAATSEN VAN EEN BOTLUIK VERVANGING VAN EEN POMPSYSTEEM SYNCHROMED II - END OF LIFE PROTRUSION (BULGING) VAN EEN INTERVERTEBRALE DISCUS SPINAAL KANAAL STENOSE MET DISCUSBULGING -PROTRUSIE HFDST SYMPTOMEN, TEKENS EN SLECHT GEDEFINIEERDE PATHOLOGIEËN CODERING VAN HET VALSYNDROOM BIJ DE OUDERE OBSTRUCTIEF SLAAPAPNEA SYNDROOM, HYPERSOMNOLENTIE POSTOPERATIEF ABDOMINAAL COMPARTIMENTSYNDROOM V-CODES ONDERZOEK BIJ KIND MET STUIPEN VERVANGING NEUROPACEMAKER HARTREVALIDATIE POST-TRANSPLANTATIE BILAN PREOPERATIVE ONDERZOEKEN IKV NIERTRANSPLANTATIE V HOOFDDIAGNOSE ONDERZOEKEN IKV NIERTRANSPLANTATIE V FAMILIALE GESCHIEDENIS VAN OBESITAS TOILET VAN DE COLOSTOMIE EN VAN CYSTOSTOMIESONDE V V V VERWIJDEREN VAN EEN MAAGBAND, MAAGBALLON V V57 EN INTERNE TRANSFERS CODEREN VAN DE PRESTATIES RESPIRATOIRE KINE EN V PERSOON MET EEN BLAASSONDE PREOPERATIEVE CORONAROGRAFIE CODES V22-V V GENETIC SUSCEPTIBILITY TO OTHER MALIGNANT NEOPLASM REMOVAL OF GASTRIC BALLOON 44.94, V PRESENT ON ADMISSION WAARDE "F" VAN POA PROCEDURES FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 3

4 2282 CODEREN VAN ARTHROSCOPISCHE MENISCECTOMIE BI-PAP VIA ENDOTRACHEALE TUBE EN TRACHEOSTOMIE CONTROLE DIGESTIEVE BLOEDING EXCISIE ENDOMETRIOSELETSEL KATHETERISATIE VOOR HARTBIOPSIE APPENDECTOMIE LUXATIE HEUPPROTHESE BRONCHOSCOPIE VOOR ASPIRATIE VAN SECRETIES 33.21, IMPLANTEREN VAN EEN INDURA INTRATHECALE CATHETER MET BARD - RESERVOIR TRANSPLANTATIE VAN MESENCHYMALE STAMCELLEN PERCUTANE AORTAKLEPVERVANGING OPPERVLAKTEMATERIAAL BIJ EEN HEUPPROTHESE WOND, PEESEXPLORATIE CANULATIE VAN DE DUCTUS CHOLEDOCHUS ERCP TVT - TOT PROCEDEURECODE VOOR EEN NETVLIESLOSLATING PEROPERATOIRE BIOPSIE RUPTUUR VAN DE TIBIALES POSTERIOR MKG REGISTRATIE MZG EN REGISTRATIE VAN (NIET-) ST SEGMENT ELEVATIE FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 4

5 IN SAMENWERKING MET: DESKUNDIGEN L. BELMANS AZ ST ELISABETH, HERENTALS M. DEVOGELE AZ MARIA MIDDELARES, GENT C. FIERENS AZ KLINA, BRASSCHAAT P. HEIRMAN AZ VESALIUS, TONGEREN (*) A. ORBAN ZNA, AZ JAN PALFIJN, MERKSEM (**) K. PIEN AZ OUDENAARDE, OUDENAARDE N. BAUWENS CHR ST JOSEPH, MONS C. BEGUIN CLINIQUES UNIVERSITAIRES ST LUC, BRUXELLES G. BOUHY CLINIQUES DE L EUROPE, BRUXELLES (***) B. DU JARDIN CHU ST PIERRE, BRUXELLES (****) P. MINETTE CH JOLIMONT-LOBBES (*****) S. REGOUT CLINIQUES UNIBERSITAIRES ST LUC, BRUXELLES (*) HEDEN: CHR CITADELLE LIÈGE (**) HEDEN: VZW ELISABETH ZIEKENHUIS - HEILIG HARTKLINIEK - EEKLO (***) HEDEN: CHIREC - BRUXELLES (****) HEDEN: CLINIQUES DE L EUROPE - BRUXELLES (*****) HEDEN: CHWAPI -TOURNAI ARTS AUDITEURS D. DESANTOINE FOD VVVL E. DEWULF, AUDIT CEL COÖRDINATOR FOD VVVL N. FARHAT FOD VVVL M.-A. LAMBOT FOD VVVL F. PROOT FOD VVVL S. VAN MALDEREN FOD VVVL K. WIJMEERSCH FOD VVVL FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 5

6 INLEIDING Deze brochure is een aanvulling op het codeerhandboek 2007/2008 en 2009/2010 i.v.m. ICD CM codering, FOD van Volksgezondheid, (zie ook refertes onderaan); en beantwoordt de codeerproblemen gesteld door de ziekenhuizen in 2009/2 de semester. De antwoorden op de codeervragen van ziekenhuizen hebben alleen betrekking op de in de vragen beschreven codeerproblemen. De antwoorden die hier gegeven zijn, mogen niet in andere contexten gebruikt worden. De codeervragen & antwoorden zijn gegroepeerd in dezelfde volgorde van de hoofdstukken van het codeerhandboek 2007/2008. Een verwijzingscode wordt toegewezen aan elke vraag en ter beschikking gesteld van ziekenhuizen die een vraag & antwoord willen verduidelijken; in dit geval moet deze code vermeld worden op de vraagfiches (ter beschikking gesteld van de ziekenhuizen op het web van de FOD Volksgezondheid) die aan de auditeurs zullen worden onderworpen. Referten: 1. ICD CM 9th Revision Clinical Modification - Sixth Edition , Hospital Edition, volumes 1,2 & 3, PMIC (Practice Management Information Corporation), Los Angeles, CA, USA 2. ICD CM Internationale Classificatie van Ziekten en Ingrepen. Codeerhandleiding 2007/ ICD CM Internationale Classificatie van Ziekten en Ingrepen. Codeerhandleiding 2009/2010. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 6

7 ALGEMENE VRAGEN 2354 Opname voor een bilan van een medische behandeling Wanneer een patiënt wordt opgenomen voor een bilan van een medische behandeling in geval van een chronische ziekte (Parkinson, Alzheimer, diabetes mellitus, ) wat coderen we dan als hoofddiagnose: - V58.83, vervolgens de pathologie en V58.6x? of - De pathologie en V58.6x (in dit geval: wanneer de code V58.83 gebruiken?)? Blijft dit zo indien de medicamenteuze behandeling wijzigt? Indien het gaat om een opname in het kader van een monitoring van de medicamenteuze behandeling, dan kunt u de code V58.83 als HD gebruiken (encounter for therapeutic drug monitoring) samen met de code van de chronische pathologie en de code V58.6x (long term drug use) als ND. Indien het daarentegen een opname betreft in het kader van een algemeen bilan van de chronische pathologie, dan zal deze als HD worden geregistreerd. De wijziging van de behandeling verandert de keuze van uw HD niet Coderen op basis van abnormale resultaten Mag men, op basis van onderstaande zin uit een ontslagbrief, besluiten tot een code voor cerebraal oedeem "Cerebral edema" en/of voor compressie van de hersenen "compression of brain", of geen van beide? "De aanliggende rand van oedeem is ongewijzigd tot zelfs discreet toegenomen. Duidelijk massa-effect met beperkte deviatie van de middellijn naar links en compressie van de linkerlaterale ventrikel." De zin, die uit een ontslagbrief komt, blijkt een besluit van een CT scan of NMR (medische beeldvorming) te zijn. Ter herinnering, men codeert niet enkel op basis van een beeld maar tevens dient de behandelende arts een diagnose te vermelden, cf. handboek 2007/2008, pagina 23-24: - Het automatisch coderen op basis van abnormale resultaten is onaanvaardbaar; - Wanneer de arts in het medische dossier het oedeem of 'compression of brain' heeft gedocumenteerd, dan mag deze afwijking gecodeerd worden; - Wanneer de diagnose in de ontslagbrief niet vermeld is, dan moet men aan de arts vragen of deze diagnose moet toegevoegd en gecodeerd worden. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 7

8 2442 Geregelde en ontregelde diabetes Een patiënt wordt opgenomen met ontregelde diabetes op de dienst inwendige ziekten; diabetes wordt geregeld en patiënt wordt getransfereerd naar de dienst heelkunde voor een ingreep. Wordt op dit specialisme dan eveneens nog ontregelde diabetes gecodeerd of geregeld? In de door u voorgestelde casus gebruikt u voor het eerste specialisme (dienst inwendige ziekten) de code van ontregelde diabetes en voor het tweede specialisme (dienst heelkunde) gebruikt u de code voor geregelde diabetes Bloedend en niet bloedend ulcus Een patiënt wordt opgenomen op de dienst intensieve zorgen met een ernstig bloedend maagulcus; hier wordt het bloedend ulcus (hoofddiagnose) gescleroseerd; na enkele dagen wordt de patiënt getransfereerd naar de verpleegafdeling; Daar wordt hij behandeld met medicatie (Exacyl); Wordt op het tweede specialisme nog een bloedend ulcus gecodeerd of een niet bloedend ulcus. In de door u voorgestelde casus codeert u een niet bloedend ulcus in het tweede deelverblijf specialisme Opstapeling van water en zout Hoe een opstapeling van water en zout coderen? Wij kunnen geen code voorstellen in antwoord op uw vraag. Water- en zoutretentie zijn symptomen dat bij tal van pathologieën en situaties kan optreden, onder andere zwangerschap, hartdecompensatie, het innemen van bepaalde geneesmiddelen, een nefrotisch syndroom, enz. Al naargelang het geval zal dit symptoom intrinsiek deel uitmaken van het klinische beeld van de oorzakelijke aandoening dan wel een afzonderlijke code vereisen Aanwezige pathologieën tijdens het geheel van specialismen Heeft het nut om de nevendiagnoses in de verschillende specialismen te herhalen (gezien de concatenatie)? Het is niet nodig om alle diagnoses in de verschillende specialismen te herhalen. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 8

9 HFDST. 01- INFECTIEUZE EN PARASITAIRE AANDOENINGEN 2425 Ernstige sepsis Steeds vaker noteren de intensieve zorgartsen de term "ernstige sepsis" in hun dossiers. Volgens hen zijn de termen "sepsis" en "septicemie" synoniemen; een ernstige sepsis is erger dan een septicemie omdat er een orgaanfalen zonder shock is. Hoe een "ernstige sepsis" coderen, of ? Voor ernstige sepsis met orgaanfalen worden de code 038.x (septicemia) en de code (systemic inflammatory response syndrome due to infectious process with organ dysfonction) allebei gebruikt, samen met de codes voor de verschillende orgaandysfuncties. U vindt alle informatie daarover in het codeerhandboek ICD-9-CM 2007/2008, pagina 39. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 9

10 HFDST. 02-NEOPLASMATA 2405 Intravesicale instillatie voor een in situ blaascarcinoom Wij vragen ons af of het relevant is om de code V58.11 (admission for chemotherapy) te gebruiken in het geval van een patiënt die naar het dagziekenhuis komt voor een intravesicale instillatie met Oncotice (BCG) voor een in situ blaascarcinoom; het gaat hier om een pre-neo context, en behoort dus nog niet tot de categorie van de ICD-9 codes die voor neoplasmata worden gebruikt. Moeten we dan het in situ carcinoom als HD coderen, samen met een code (injection or infusion of other therapeutic or prophylactic substance)? De intravesicale instillatie met BCG (of doxorubicine, epirubicine, mitomycine die minder werkzaam zouden zijn) volgt op de resectie van een in situ carcinoom of van een oppervlakkige papillaire tumor. Het doel is om recidieven te verminderen en/of de verdere ontwikkeling van de tumor tegen te gaan. In de QR 2007/2008/2009, p113, gebruikt men de term intravesicale profylaxis van een oppervlakkig tumorrecidief na transurethrale resectie, er wordt vermeld dat enkel in het kader van een oppervlakkige blaastumor de code V07.39 "Prophylactic chemotherapy" als HD wordt gebruikt. De HD van het verblijf is dan V de procedures "injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance" voor de BCG voor de intravesicale instillatie. + V10.51 "Personal history of malignant neoplasm of bladder" voor oppervlakkige tumoren die volledig zijn verwijderd en niets in geval van een in situ carcinoom omdat er geen code is voor een in situ antecedent. U vindt meer hierover in het codeerhandboek pagina Monoklonale antilichamen Worden "Monoklonale antilichamen" zoals Herceptin, Mabthera, Avastin, e.a. gecodeerd als chemotherapie V58.11 en omdat deze producten in de BCFI-classificatie onder de antitumorale middelen vallen en niet onder deze van immuniteit? Zoals het op de pagina 55 van het handboek 2007/2008 staat, is het gebruik van de code voor de monoklonale antilichamen Herceptin (transtuzumab), Mabthera (rituximab) en Mabcampath (alemtuzumab) gerechtvaardigd Lymfangitis carcinomatosa Hoe lymfangitis carcinomatosa correct coderen? (malignant neoplasm of connective and other soft tissue, site unspecified) of (lymph nodes of head, face and neck) of beide codes samen. - In de alfabetische index wordt via de zoektermen "neoplasm, lymph channel, primary", als code voor een primair lymfangitis carcinomatosa de code (malignant neoplasm of connective and other soft tissue, site unspecified) gevonden. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 10

11 - In de alfabetische index wordt via de zoektermen "neoplasm, lymph channel, secondary", als code voor een metatstatische lymfangitis carcinomatosa de code (secondary malignant neoplasm of other specified sites) gevonden. (Veneuze, lymfatische en vetinfiltratie binnen het aangetaste orgaan worden niet als metastases beschouwd. Maar dezelfde infiltraties op afstand van het primair aangetaste orgaan, worden wel als metastases gecodeerd; codeerhandboek 2009/2010 pagina 55)" 2436 Epiduritis Hoe een "epiduritis" coderen in het kader van een metastase in de wervelkolom? Indien carcinomateuze epiduritis: (secondary malignant neoplasm of other parts of nervous system Zo niet: (meningitis unspecified) Men moet dus aan de arts vragen om de aard van de aandoening nauwkeurig te omschrijven Preventieve instillatie van BCG Moet de tumor als een actieve gecodeerd worden bij een patiënt, met een voorgeschiedenis van een TUR blaas 2 jaar geleden (pt1 G3 + CIS), die steeds voor sessies met instillatie van BCG terugkomt? Bij de DIAGNOSTISCHE CYSTOSCOPIE nu zijn geen verdachte recidieflaesies teruggevonden. Het BCGschema wordt verdergezet. Een antecedent van een in situ neoplasma wordt niet gecodeerd met een code van categorie V10 (codeerhandboek pag. 63). De intravesicale instillatie van BCG of van antitumorantibiotica (doxorubicine bijvoorbeeld) wordt door een aantal medische teams toegepast om tumorrecidief te voorkomen na resectie van een oppervlakkige blaastumor. Men spreekt ook van intravesicale profylaxis. Om over profylaxis te kunnen spreken, moet de primaire tumor weggehaald zijn en mag er geen lokaal recidief zijn; en mag er derhalve enkel een code van persoonlijke voorgeschiedenis van maligne neoplasma vermeld worden als ND. In de voorgelegde casus en enkel in het kader van oppervlakkige blaastumoren wordt de code V07.39 Other prophylactic chemotherapy als hoofddiagnose gezet.(antwoorden op de vragen van de ziekenhuizen 2007 / 2008 / 2009, pag. 113) Preventieve instillatie van BCG Wanneer patiënten na een TURB behandeld worden met blaasinstillaties (OncoTice) zonder dat er sprake is van recidief van het blaascarcinoma, moeten deze dagopnames gecodeerd worden als opname voor chemotherapie met het primair blaascarcinoom als nevendiagnose (is dit nabehandeling) of moeten we hier gebruik maken van de code V07.39 Prohylactic chemotherapy? De intravesicale instillatie van BCG of van antitumorantibiotica (doxorubicine bijvoorbeeld) wordt door een aantal medische teams toegepast om tumorrecidief te voorkomen na resectie van een oppervlakkige blaastumor. Men spreekt ook van intravesicale profylaxis. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 11

12 Om over profylaxis te kunnen spreken, moet de primaire tumor weggehaald zijn en mag er geen lokaal recidief zijn; en mag er derhalve enkel een code van persoonlijke voorgeschiedenis van maligne neoplasma vermeld worden als ND. In de voorgelegde casus en enkel in het kader van oppervlakkige blaastumoren wordt de code V07.39 Other prophylactic chemotherapy als hoofddiagnose gezet.(antwoorden op de vragen van de ziekenhuizen 2007 / 2008 / 2009, pag. 113)" primaire longtumoren Als er 2 primaire tumoren worden vastgesteld, waarvan 1 in de linker long en 1 in de rechter long. Moeten "de longen" dan als 1 orgaan worden aanzien en de code "contiguous sites" gecodeerd worden, of moeten de twee lokalisaties apart gecodeerd worden met 1 M-code voor de 2? Als de arts de diagnose stelt van 2 primaire longtumoren (bijvoorbeeld longtumor ter hoogte van bovenkwab rechter long + longtumor ter hoogte van onderkwab linker long), dan worden de beide primaire longtumorlokaties apart gecodeerd Burned out seminima Een patiënt wordt opgenomen voor een orchidectomie nadat bij hem een metastase van een seminoma ontdekt wordt na biopsie van de lymfeklier van de lies. De weggenomen testis blijkt vrijwel volledig atrofisch; er is geen tumoraal weefsel meer aantoonbaar. Vermoedelijk betreft het een regressie van de testiculaire primaire tumor (burn-out fenomeen). Mag deze vermoedelijke testis seminoma bij de orchidectomie gecodeerd als actief gecodeerd worden (186.9 maligne neoplasma van testis, M seminoma)? Met hierbij de codes meta's van neoplasma van lymfeklieren van inguinale regio, M meta's van seminoma; Procedure: 62.3 enkelzijdige orchidectomie Bij een latere opname voor chemotherapie van de metastase van een seminoma, mag deze vermoedelijke testis seminoma als V-code gecodeerd worden? HD: V58.11 opname voor chemo ND:196.5 meta's van neoplasma van lymfeklieren van inguinale regio M meta's van seminoma V10.47 persoonlijke anamnese met maligne neoplasma testis V45.77 verworven afwezigheid van geslachtsorganen Proc.: toediening van chemo Indien de behandelende arts voor dit verblijf de diagnose stelt van (vermoeden van) testisseminoma, dan wordt deze testisseminoma gecodeerd zolang deze laatste onder behandeling is (orchidectomie,...). Hierbij zijn de voorgestelde codes voor de meta's terecht. Bij latere opnames wordt de code V10.47 gebruikt wanneer de primaire site voordien volledig werd geëradiceerd. De voorgestelde codes zijn terecht Plaatsen PAC + toediening van chemo. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 12

13 Een patiënt wordt opgenomen op abdominale heelkunde voor het plaatsten van een PAC; volgens de richtlijnen komt dan de tumor als hoofddiagnose. Daarna gaat de patiënt verder naar gastro-enterologie voor chemo-toediening. Deelverblijf 1 op abdominale heelkunde: HD tumorcode//procedure plaatsen van PAC Deelverblijf 2 op gastroenterologie: HD tumorcode// procedure toedienen van chemotherapie Wanneer we zouden coderen per verblijf zou de hoofddiagnose V58.11 zijn. Wanneer we per specialisme coderen is de tumor hoofddiagnose. Is deze codering correct? Wanneer de patiënt alleen wordt gehospitaliseerd voor de plaatsing van een vasculaire toegangsweg ("port") is het neoplasma de hoofddiagnose en wordt een code V58.1x niet gebruikt: HD: Neoplasma en/of de metastase(n) Wanneer de patiënt wordt gehospitaliseerd voor de implantatie van de port gevolgd door antineoplastische chemo- of immunotherapie tijdens hetzelfde verblijf: HD: V58.1x opname voor antineoplastische chemo-/immunotherapie ND: Neoplasma en/of metastase(n) (handboek ICD-9-CM codering 2009/2010, pagina 60) Codering van een testiculair T-lymfoom Hoe een testiculair T-lymfoom coderen? In de codering van het lymfoom komt de testiculaire lokalisatie niet voor. Een testiculair T-lymfoom wordt gecodeerd met de code "other malignant neoplasms of lymphoïd and histiocytic tissue; peripheral T-cell lymphoma; unspecified site, extranodal and solid organ sites" Codering van een lymfoom in remissie Een patiënt met een "lymfoom in remissie", niet meer onder behandeling; wordt dit als antecedent V10.79 "Personal history of lymphatic & hematopoietic neoplasms" gecodeerd? Leukemie of lymfoom in remissie is niet synoniem met genezing. Doorgaans krijgen die patiënten af en toe een 'consoliderende' chemotherapie. Wanneer voor de hematologische pathologieën van de categorie de arts verklaart dat de pathologie in remissie is, gebruikt u de code van de actieve ziekte aangezien er geen code bestaat voor remissie. Voor de pathologieën met een code van 203 tot 208 gebruikt u het 5de cijfer "1 - in remissie". Het is in feite het einde van de behandeling dat van belang is. Wanneer de behandeling helemaal afgelopen is, codeert men een antecedent van het neoplasma. Merk op dat er in de alfabetische index bij de in dit geval voorgestelde code V10.79 "Personal history of lymphatic & hematopoietic neoplasms" het volgende vermeld wordt "excludes conditions listed in in remission" Prophylactisch toedienen van Nolvadex (V07.51) FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 13

14 Mag de code V10.xx gebruikt worden in de gevallen dat er verder Nolvadex gegeven wordt na beëindiging van de operatie, chemo-, radiotherapie, i.p.v. een primaire code? Wordt V07.5x dan als hoofddiagnose geplaatst en V10.x als nevendiagnose? Moet de tumor verder als actief gecodeerd worden wanneer nog een hormonale onderhoudsbehandeling (van soms 3 à 5 jaar) wordt gegeven? De V10.x code zou dan alleen maar toegekend worden indien in het huidige verblijf sprake is van een recidief, dus steeds gecombineerd met een actieve tumorcode? Zijn er gevallen mogelijk waarbij de code V07.5x louter gecombineerd wordt met een V10.x-code? In ICD-boek versie 2009 is een diagnose voorhanden V07.5 "Prophylactic use of agents affecting estrogen receptors and estrogen levels" met de voorafgaande vermelding: Code first, if applicable: malignant neoplasm of breast ( , ) malignant neoplasm of prostate ( 185 ) Use additional code, if applicable, to identify: estrogen receptor positive status ( V86.0 ) family history of breast cancer ( V16.3 ) genetic susceptibility to cancer ( V V84.09 ) personal history of breast cancer ( V10.3 ) personal history of prostate cancer ( V10.46 ) postmenopausal status ( V49.81 ) Excludes: hormone replacement therapy (postmenopausal) ( V07.4 ) 1.Indien voor een (zelfs uitgesneden) borstkanker nog steeds een adjuvante onderhoudsbehandeling door Nolvadex gegeven wordt, dan is de tumor de HD; de code V10.xx mag niet gebruikt worden. 2. Vanaf 2009, mag een V07.5x code bijgevoegd worden als ND om de behandeling te preciseren (codeerhandboek , pag.307). 3. Indien de behandeling een recidief of een metastase of een nieuwe tumor betreft en indien de primaire tumor verwijderd is, dan zal deze door een V10.3 code gecodeerd worden Lymfekliermetastasen Patiënt heeft pancreastumor met infiltratie retroperitoneaal, meta s para-iliacaal en inguinaal. Mogen deze meta s apart gespecificeerd worden of wordt de code (meta s multiple sites) gebruikt? Is de code enkel bedoeld voor neo s van de lymfatische systemen? Voor het door u beschreven geval (pancreastumor met metastasen) komen we tot de volgende codering: (retroperitoneale lymfekliermetastasen) ofwel indien het hier gewoon doorgroei van de pancreas tot in het retroperitoneum betreft (para-iliacale lymfekliermetastasen) (inguinale lymfekliermetastasen). Wat betreft de neo s van de lymfatische systemen, indien het over lymfekliermetastasen met als primaire haard een vast orgaan gaat, dan moeten alle metastatische lokalisaties gecodeerd worden. Dit is in tegenstelling met wat geldt voor de hematopoïetische of lymfatische tumoren, waarbij de verschillende aantastingen niet als metastase, maar als lokalisaties van de primaire tumor beschouwd worden. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 14

15 HFDST. 03- ENDOCRIENE, NUTRITIONELE, METABOLE EN IMMUNOLOGISCHE AANDOENINGEN 2357 Coderen van malnutritie Graag had ik uw advies willen vragen ivm het coderen van malnutritie. In ons ziekenhuis beschikken we over een team dat systematisch de patiënten screent bij opname en hen gedurende de opname volgt met als doel de nutritietoestand op te volgen. Dit team staat onder leiding van de dr. gastro-enteroloog die de resultaten van de screening opvolgt en in samenspraak met de diëtiste zo nodig voedingsmaatregelen afspreekt. Zij maken gebruik van een screeningsfiche. Daarop staat o.a. een evolutie van het gewicht af te lezen alsook het albuminegehalte in het bloed. Volstaat deze fiche om op basis van de vermelde gegegevens malnutritie te gaan coderen? (concreet in dit geval: het gewichtsverlies bedraagt 2.65% en het albuminegehalte is 1.6g/dl) Mag de codeerder op basis van de resultaten het type malnutritie bepalen (in dit geval kwashiorkor) of moet de arts naast zijn handtekening dit ook uitdrukkelijk op de fiche vermelden? Wat zou u/moet er concreet veranderen aan de screeningsfiche? Ten eerste, moet de diagnose van malnutritie duidelijk door de behandelende arts gesteld worden. De precisering van de ernst of van het soort van malnutritie moet ook duidelijk door de behandelende arts vermeld worden. Het is niet aan de codeerder om enkel op basis van de resultaten (ingeschreven in een fiche) het type malnutritie te bepalen. Zonder verdere precisering van de behandelende arts in verband met de ernst van de malnutritie, kent u de code "Unspecified protein-calorie malnutrition"toe. Ten tweede, wat uw screeningsfiche betreft, kunnen we u geen advies geven; dit is een interne aangelegenheid van uw ziekenhuis Groeicurve bij kinderen Met het verschijnen van de nieuwe codes 2009 hebben wij vragen m.b.t. de code V85.5 (Body Mass Index, pediatric). Wij stellen vast dat die van toepassing is op kinderen van 2 tot 20 jaar. Wat dan met baby's onder de 2 jaar met overgewicht of een laag gewicht? Er bestaan groeicurven voor kinderen van 0 tot 3 jaar. U vindt deze terug op de verschillende sites (K&G, WGO, CDC, enz). (codeerhandleiding pagina's 90-93) 1.Het BMI volstaat niet als enig antropometrisch criterium om de groei van pasgeborenen van 0 tot 36 maanden te bestuderen 2. Het BMI is moeilijk te interpreteren, in het bijzonder rond de leeftijd van 9-12 maanden 3. Daarom verkiest men ''percentile charts'' te gebruiken als internationale referenties m.b.t. de groei 4. Men gebruikt de ''z scores'' om de standaarddeviatie ten opzichte van het gemiddelde aan te geven (van -3 tot + 3) Aangezien de ICD-9-CM geen BMI-codes bevat voor de leeftijd 0-24 maanden, noch een code voor de "z-scores" wordt dit gegeven niet geregistreerd Ontregelde diabetes FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 15

16 Aanvaardt u de code voor de ontregelde diabetes als die vermeld is in de ontslagbrief zonder enige biologisch criterium 1. Men mag diabetes als onstabiel (ontregeld) coderen ENKEL indien de arts duidelijk vermeldt dat dit het geval is 2. Bij een audit kunnen de objectieve elementen m.b.t. de ontregeling van diabetes in het opnamedossier worden opgezocht: verschillende ernstige hyper- of hypoglykemieën en/of een HbA1c hoger dan 7% (53 mmol/mol) (Dit zijn de criteria van de 'American Diabetes Association) 3. Een ontregeling kan acuut zijn, zoals in geval van ketoacidotisch coma of hyperosmolair coma. Op dat moment kan de HbA1c-waarde normaal zijn! 2502 Seniel cataract bij diabetes a. Mag er automatisch aangenomen worden dat seniel catarct bij diabetes totaal of matuur is en dan de code (seniel cataract, totaal of matuur) gebruiken? b. Indien de patiënt in dagziekenhuis wordt opgenomen voor cataractoperatie, is de hoofddiagnose dan nog steeds diabetes, aangezien de operatie dan toch specifiek voor het cataract is? a. Seniel cataract bij diabetes wordt gecodeerd mat "seniel catarct, niet gespecificeerd"; Men mag natuurlijk niet automatisch aannemen dat seniel cataract bij diabetes totaal of matuur is. b. Indien de patiënt specifiek opgenomen wordt voor cataract en er geen verband gelegd wordt tussen seniel cataract en diabetes, dan codeert men de cataract als hoofddiagnose en de diabetes als nevendiagnose. Indien daarentegen de arts wel een link legt tussen de twee aandoeningen, dan codeert men 250.5x ( diabetes with ophtalmic manifestations ) als hoofddiagnose en voor de diabetische cataract als nevendiagnose Adiposity versus Plastic surgey Patiënt met een voorgeschiedenis van opgenomen om een een morbide obesitas, geslaagde surgical bypass, komt nu voor een plastische ingreep size reduction plastic operation thv de buik owv een belangrijke abdominale huidoverschot tgv het vermageren; hoe wordt de HD gecodeerd, localized adiposity OF V58.1 other aftercare involving the use of plastic operation? "Abdominaal huidoverschot" ("pendulous abdomen'' in het Engels) wordt met de code (via de index) gecodeerd. Als ND wordt de code V45.86 ''bariatric surgery status'', die vanaf 2009 bestaat, toegevoegd. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 16

17 HFDST AANDOENINGEN VAN BLOED EN HEMATOPOIETISCHE ORGANEN 2419 Postoperatieve anemie Welke code stemt het best overeen met de diagnose postoperatieve anemie na een orthopedische ingreep? (acute posthemorrhagic anemia)? of (anemia, unspecified)? In de alfabetische index vindt men: postoperatieve anemie acute blood loss "chronic blood loss" other Indien de arts vermeldt dat er een bloeding is geweest als complicatie van de ingreep, dan voegt men de code toe + de E-code die de omstandigheid aangeeft" Toxische anemie adverse effect Welke code kan worden gebruikt voor het coderen van een toxische anemie, veroorzaakt door (correct) medicatiegebruik? Een toxische anemie door correct medicatiegebruik wordt gecodeerd met de code "other specified aplastic anemias aplastic anemia due to drugs". De gepaste E-code wordt toegevoegd Complicatie periphere stamcel-tranplantatie Patiënt opgenomen met gedissemineerde toxoplasmose als complicatie bij een allotransplantie met periphere stamcellen. Kan hierbij de complicatiecode (Complications of transplanted organ, not otherwise specified) als HD genomen worden samen met (Multisystemic disseminated toxoplasmosis) als ND? Is er een specifiekere codering als infectieuse complicatie van de stamceltransplantatie zoals hierboven beschreven? In de voorgestelde casus is de codering als volgt: HD: ( Multisystemic disseminated toxoplasmosis ). ND: E933.1 ( Antineoplastic/immunosuppressive drug causing adverse effects in therapeutic use ) FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 17

18 2461 Anemie en myelodysplasie Een patiënt met MDS met anemie en thrombopenie (geen leukopenie) wordt opgenomen voor allogene stamceltransplantatie. Na de inductietherapie belandt de patiënt in een fase van neutropene koorts, mede ten gevolge van de aplasie veroorzaakt door de chemotherapie. Kan in dit geval een neutropene koorts worden gecodeerd, of is het beter een aplastische anemie (beenmergaplasie) tgv. chemotherapie (dit om te kunnen meegeven dat het gaat om een iatrogene aplastische anemie) te coderen, of geen van beide? In dit geval en op basis van de verstrekte gegevens is de codering de volgende: H.D.: 238.7x "Neoplasm of uncertain behavior of Other lymphatic and hematopoietic tissues N.D.: "Drug induced neutropenia" E933.1 "Antineoplastic/immunosuppressive drug causing adverse effects in therapeutic use" "Fever presenting with conditions classified elsewhere" De pancytopenie na een inductietherapie voor de stamceltransplantatie is een te verwachten effect van de behandeling (daarom wordt dit niet gecodeerd); maar de neutropene koorts is een onverwacht effect die een specifieke behandeling eist (daarom wordt dit geregistreerd) MDS Indien een patiënt slechts een tekort heeft in 1 cellijn (bvb. thrombopenie) en wordt opgenomen voor toediening van bloedplaatjes in het kader van het myelodysplastisch syndroom, wordt de thrombopenie dan gecodeerd? Ingeval van opname voor toediening van rode bloedcellen bij anemie of van bloedplaatjes bij thrombocytopenie in het kader van het myelodysplastisch syndroom, codeert men het myelodysplastisch syndroom als hoofddiagnose en de procedurecode voor de toediening. De diagnosecodes voor anemie of thrombocytopenie worden niet toegevoegd. (Antwoorden op de vragen van de ziekenhuizen 2007 / 2008 / 2009, pag. 23) FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 18

19 HFDST MENTALE AANDOENINGEN 2411 Alcoholisme Een alcoholverslaafde patiënt die de code (other and unspecified alcohol dependance, continuous) krijgt, stopt met drinken. Vanaf welk moment mag men de code voor remissie gebruiken (other and unspecified alcohol dependance, in remission) en de code voor het antecedent V11.3 (personal history of alcoholism)? Raadpleeg hiervoor de codeerhandleiding van de FOD pagina 104: "Hoewel er een code bestaat voor een geschiedenis van alcoholisme V11.3 Personal history of mental disorder, alcoholism (Persoonlijke voorgeschiedenis van mentale aandoening, alcoholisme), is het toch zeldzaam dat een patiënt met chronisch alcoholisme volledig geneest. Men dient dus meestal de code van alcoholisme in remissie te gebruiken ( "Unspecified alcohol dependence, in remission") ICHT Hoe een intracraniële hypertensie (uitgezonderd benigne intracraniële hypertensie) in de context van een trauma, metastase,...moet worden gecodeerd? Maakt dit integraal deel uit van de pathologie of moet men ICHT coderen als de toestand zeer ernstig is zoals massa-effect, indaling (Compression of brain) of moet men de code (Other conditions of brain) gebruiken? De code "Benigne intracraniële hypertensie" heeft betrekking op een welbepaalde klinische entiteit en kan niet worden gebruikt om een ICHT als een manifestatie van een welomschreven pathologie te beschrijven. In geval van een trauma, enz. zit de ICHT vervat in de code van de pathologie en van de aanwezige complicaties (massa-effect, indaling,..) Ter herinnering, benigne intracraniële hypertensie ook pseudotumor cerebri genoemd is een toestand van intracraniële hypertensie zonder dat er een tumor of een andere ziekte aanwezig is Alcholontwenningssyndroom convulsies Een patiënt gekend met alcoholisme doet een gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult op basis van alcoholderving. Via de codefinder komen we uit op de code voor alcoholderving (291.81) als HD, en een code voor convulsies (780.39). Gezien de arts het specifiek heeft over een gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult, is het niet beter om de code voor convulsies (780.39) te vervangen door code (Generalized convulsive epilepsy, without intractable epilepsy)? Het is niet toegelaten om convulsies, hoe uitgebreid ook, te coderen als epilepsie, indien de diagnose epilepsie niet door de behandelende arts in het patiëntendossier vermeld wordt. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 19

20 Convulsies die optreden in het kader van alcholontwenning, maken deel uit van het alcoholontwenningssyndroom en worden dan ook niet gecodeerd (geen code other convulsions samen met de code Alcohol withdrawal ). We verwijzen hiervoor naar het Handboek ICD-9-CM codering 2007/2008, pagina Sleep stage shift Op basis van de anamnese bij polysomnografische bevindingen stelt de arts de diagnose van "sleep stage shift". Reeds altijd is de patiënt laat gaan slapen en was ze 's morgens niet goed uitgeslapen. Op dit ogenblik is haar normaal slaappatroon om te gaan slapen omstreeks 2 uur en slaapt ze tot 11 uur 's morgens. Hoe codeert men een "sleep stage shift"? Vanaf de registratieperiode 2009 worden voor het coderen van slaapstoornissen codes uit de categorie 327 gebruikt; hiervoor worden de codes uit de categorie 307 niet meer toegepast. Slaapstoornissen betreffende het circadiaanse ritme worden gecodeerd met de gepaste code uit de subcategorie "Circadian rhythm sleep disorder". FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 20

21 HFDST AANDOENINGEN VAN ZENUWSTELSEL EN ZINTUIGLIJKE ORGANEN 2298 Onderzoek bij een kind met een psychomotorische achterstand Hoe het onderzoek naar een hersenafwijking d.m.v. een MRI-scan onder algemene anesthesie (maxiforfait) bij een kind met een psychomotorische achterstand coderen? Het resultaat van de MRI is normaal: psychomotorische achterstand of observatie voor vermoedelijke (hersen)aandoening? De HD is de code m.b.t. de psychomotorische achterstand CADASIL Hoe een CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy) coderen? Moet men uitgaan van de code en vervolgens de door de arts beschreven pathologieën in detail coderen (323.9? 435.0? 437.8?) CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy) is een aangeboren ziekte van de hersenbloedvaten en wordt geregistreerd met de code (anomalies of cerebrovasular system). De aanwezige en behandelde manifestaties (bijvoorbeeld: migraine, TIA, CVA,...) mogen ook geregistreerd worden (indien ze voldoen aan de regels voor het registreren van de ND) Cataract Kan men cataract bij patiënten die ouder dan 65 jaar zijn als "seniel" beschouwen, naar analogie met de dementie die als seniel kan beschouwd worden vanaf een leeftijd van 65 jaar, zoals beschreven op pagina 88 van het codeerhandboek 2007/2008? 1. Wat dementie betreft, wordt er op pagina 88 van het codeerhandboek van de FOD 2007/2008 vermeld dat wanneer de geassocieerde aandoening niet in het dossier genoteerd werd, men bij verstek de code voor een seniele dementie kan gebruiken vanaf de leeftijd van 65 jaar en voor een preseniele dementie indien de patiënt jonger is dan 65 jaar. Dit betekent niet dat het bij elke dementie vanaf de leeftijd van 65 jaar gaat om seniele dementie. 2. Evenzo kan men niet zeggen dat het bij elk cataract vanaf de leeftijd van 65 jaar gaat om een seniel cataract. Dit moet duidelijk door de behandelende arts worden gepreciseerd. Zo niet moet de code "Unspecified cataract" worden gebruikt. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 21

22 2420 CVA Hoe volgende casus coderen, in 2009: Opname op neuro: - cerebraal embool met infarct: spastische hemiplegie rechts: afasie: Transfer (zonder ontslag) naar de revalidatiedienst van hetzelfde ziekenhuis: - revalidatie: V57** - embool: ? - heiploegje: of ? - afasie: of 784.3? Bij opname in geval van een acute episode wordt voor een cerebraal embool met infarct de code Cerebral embolism with cerebral infarction gebruikt, voor een spastische hemiplegie rechts de code Spastic hemiplegia and hemiparesis affecting dominant side en voor een afasie de code Bij een transfer van die patiënt naar een revalidatiedienst en voor zover de revalidatie voldoet aan de specifieke criteria wordt de code V57.xx gebruikt + de codes m.b.t. de sekwellen van het CVA: Hemiplegia affecting dominant side as late effect of cerebrovascular disease voor de hemiplegie en Aphasia as late effect of cerebrovascular disease voor de afasie. De codes m.b.t. de acute aandoening worden niet meer gebruikt eenmaal de patiënt in revalidatie is SDTA, dementie Geriaters vermelden dikwijls een SDAT met gedragsstoornissen, met daarnaast ook nog een seniele dementie met delier, wanen en depressie. Hoe moet dit gecodeerd worden? Alzheimer s disease Dementia in conditions classified elsewhere with behavioral disturbance Dysexecutief syndroom Hoe een dysexecutief syndroom coderen? Er bestaat geen specifieke code. Men moet dus de manifestaties coderen (apathie, cognitieve stoornissen, enz.) 2535 Huidcyste in het middenoor Hoe een epidermale cyste in het middenoor coderen? Voor zover het inderdaad gaat om een epidermale cyste (en niet om een cholesteatoom) in het middenoor die aan de criteria voor het registreren van nevendiagnoses voldoet, stellen wij voor de code "other disorders of middle ear and mastoid" te gebruiken. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 22

23 HFDST. 07 AANDOENINGEN VAN CIRCULATOIR SYSTEEM 2355 Codering van bilaterale atherosclerose van de halsvaten Hoe bilaterale atherosclerose van de halsvaten coderen (bv. carotide). Bent u het eens met de codering die wordt gebruikt in de AHA coding clinic: Bilateral Carotid Artery Stenosis Question: A correction notice published in Coding Clinic Second Quarter 2002, page 19, instructs to assign code , Occlusion and stenosis of precerebral arteries, multiple and bilateral, without mention of cerebral infarction, for bilateral carotid artery stenosis instead of code , Occlusion and stenosis of precerebral arteries, carotid artery, without mention of cerebral infarction. However, if we assign code , Medicare is denying our claims. What is the correct way to code bilateral carotid artery stenosis? Answer: Assign code , Occlusion and stenosis of precerebral arteries, carotid artery, without mention of cerebral infarction, for carotid artery stenosis. Code , Occlusion and stenosis of precerebral arteries, multiple and bilateral, without mention of cerebral infarction, may be assigned as an additional diagnosis to further describe the laterality. Assigning both codes will allow information on both the specific artery involved and the laterality to be captured. (Bilaterale) atheromatose van de carotiden wordt d.m.v. 2 codes geregistreerd: "occlusion and stenosis of precerebral arteries, carotid artery, without mention of cerebral infarction" "occlusion and stenosis of precerebral arteries, multiple and bilateral, without mention of cerebral infarction", op voorwaarde dat de atheromatose voldoet aan de regels voor het registreren van ND Necrose tgv. vaatlijden Een patiënt wordt opgenomen omwille van atherosclerose arteria femoralis superficialis met necrose teen 3. Er wordt hiervoor een PTA met stenting uitgevoerd. Wat is de correcte code voor de diagnose? Vooral de omschrijving "necrose" zorgt voor problemen. Necrose = "Disorder of skin", maar in de codeerrichtlijnen van het codeerhandboek 2007/2008, op pagina 191 staat volgend voorbeeld: "cellulitis met necrosecomplicatie wordt gecodeerd als "Gangrene". Kan de code (atherosclerose OL met gangreen) gebruikt worden? De voorgestelde diagnosecode "Atherosclerosis of native arteries of extremities with gangrene" is correct. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 23

24 2531 Atheromatose van de nierarterie en AHT Er wordt een PTCA van de linker nierarterie uitgevoerd bij een patiënt met hypertensie en nierinsufficiëntie. Er wordt een vermoedelijke renovasculaire oorsprong van de hypertensie vermeld. Is het correct om naast de code "Benign renovascular secondary hypertension", ook de arteriestenose te coderen, namelijk de code "Atherosclerosis of renal artery"? Indien er geen renovasculaire oorsprong wordt vermeld, is het dan correct om de codes "Atherosclerosis of renal artery" en "Benign essential hypertension" te gebruiken?" In het eerste geval gebruikt men inderdaad twee codes, één voor de etiologie en één voor de hypertensie: , waaraan nog een code voor de nierinsufficiëntie moet worden toegevoegd 585.x. De volgorde van de codes hangt af van de reden van opname. Het tweede geval wordt bij verstek als volgt gecodeerd "Benign hypertensive chronic kidney disease stage V or end stage renal disease" x. Indien de arts aangeeft dat de nierinsufficiëntie geen verband houdt met de AHT, gebruikt men de code 401.x een code Reocclusie van bypass Een reocclusie van PTCA mag niet als complicatie beschouwd worden. Geldt deze regel ook voor een reocclusie van bypass (bv. fem-pop bypass)? Zonder vermelding van complicatie wordt de reocclusie van de fem-pop bypass met ( arteriosclerosis bypass graft, extremity ) gecodeerd. De redenering is immers dezelfde als voor de reocclusie van CABG. Om een complicatie te mogen coderen, moet de behandelende arts duidelijk in het patiëntendossier preciseren dat het over een complicatie gaat. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 24

25 HFDST AANDOENINGEN VAN RESPIRATOIR SYSTEEM 2358 Zuurstofdependentie Patiënt met chronische respiratoire insufficiëntie (518.83), die zuurstofdependent is (O2-therapie thuis). Moet ook code V46.2 (dependence on supplemental oxygen ) gecodeerd worden? De code V46.2 "Supplemental oxygen" kan in onderstaand geval gecodeerd worden als nevendiagnose. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 25

26 HFDST AANDOENINGEN VAN SPIJSVERTERINGSSYSTEEM 2260 Code voor anismus Wat is de best passende code voor de diagnose anismus (synoniemen: spastic levator syndrome / spastic pelvic floor syndrome)? In feite gaat het om de onmogelijkheid om te defeceren; de diagnose wordt op basis van anamnese + radiologie + manometrie gesteld. Er bestaat geen specifieke code voor anismus. Zonder specifieke onderliggende oorzaken of symptomen wordt deze aandoening dan ook gecodeerd met de code (Other symptoms involving abdomen and pelvis). Indien er echter specifieke symptomen of onderliggende aandoeningen of bijkomende pathologie in het patiëntendossier beschreven worden, dan worden deze gecodeerd. Indien het gaat om een anaal spasme (spasme van de anus) dan wordt de code gebruikt Gastric banding erosie- complicatie - obesitas Patiënt met een gastric banding sinds enkele jaren geleden komt op heden terug wegens erosie van de band, waarna de band wordt verwijderd. Hoe wordt dit gecodeerd? Gaat het in dit geval om een postoperatieve complicatie. De erosie van de gastric band wordt beschouwd als een mechanische complicatie en gecodeerd met de code Mechanical complication of other specified prosthetic device, implant, and graft, due to other implant and internal device, not elsewhere classified. Om de notie dat het om een complicatie van een maagband gaat weer te geven wordt de code V45.86 Bariatric surgery status toegevoegd als nevendiagnose. Ingeval de opname voor verwijdering van de maagband gebeurt, zonder dat het om een complicatie gaat, dan wordt de code V53.5 "Fitting and adjustment of intestinal appliance" gebruikt Lymfocytaire colitis Hoe lymfocytaire colitis coderen? 558.9? Lymfocytaire colitis wordt inderdaad gecodeerd met de code "Noninfectious gastroenteritis and colitis". FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 26

27 2532 Encefalopathie in geval van levercirrose met chronische hepatitis C Hoe een encefalopathie coderen in geval van levercirrose bij chronische hepatitis C: "Hepatic coma" "cirrhosis of liver without mention of alcohol" " Chronic viral hepatitis C without hepatic coma" OF "Chronic viral hepatitis C with hepatic coma" ? De codering "Hepatic coma" "cirrhosis of liver without mention of alcohol" "Chronic viral hepatitis C without hepatic coma" die u voorstelt, is correct. De code "Chronic viral hepatitis C with hepatic coma" wordt gebruikt indien de coma te wijten is aan de hepatitis en niet aan de cirrose Rectaal ulcus van vermoedelijk ischemische oorsprong Mag men voor wat door de clinicus wordt omschreven als een "rectaal ulcus van vermoedelijk ischemische oorsprong" de code "Acute vascular insufficiency of intestine" gebruiken (betreft niet strikt het rectum) om het causaal proces weer te geven of moet men binnen de categorie "ulcer of anus and rectum" blijven? De code "ulcer of anus and rectum" komt het best overeen met de situatie die u beschrijft. De codes 557.x worden gebruikt voor uitgebreide intestinale ischemieën van het type mesenteriaal infarct. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 27

Codeeradviezen. Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering. Publicatie mei 2016 (deel 3)

Codeeradviezen. Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering. Publicatie mei 2016 (deel 3) Codeeradviezen Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie mei 2016 (deel 3) FOD Volksgezondheid Publicatie mei 2016 (Deel 3) ICD-10-BE Codeerproblemen registratie 2015 1

Nadere informatie

Codeeradviezen. Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering. Publicatie juni 2016 (deel 5)

Codeeradviezen. Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering. Publicatie juni 2016 (deel 5) Codeeradviezen Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie juni 2016 (deel 5) FOD Volksgezondheid Publicatie juni 2016 (Deel 5) ICD-10-BE Codeerproblemen registratie 2015

Nadere informatie

Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering. Publicatie april 2017 (nr. 1)

Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering. Publicatie april 2017 (nr. 1) Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie april 2017 (nr. 1) FOD Volksgezondheid Publicatie april 2017 (nr. 1) ICD-10-BE Codeerproblemen registratie 2017 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie juni 2016 (deel 4)

Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie juni 2016 (deel 4) Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie juni 2016 (deel 4) FOD Volksgezondheid Publicatie juni 2016 (Deel 4) ICD-10-BE Codeerproblemen registratie 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Codeeradviezen. Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering

Codeeradviezen. Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Codeeradviezen Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie april 2016 (deel 2) FOD Volksgezondheid Publicatie april 2016 (Deel 2) ICD-10-BE Codeerproblemen registratie 2015

Nadere informatie

Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering. Publicatie juli 2017 (nr. 4)

Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering. Publicatie juli 2017 (nr. 4) Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie juli 2017 (nr. 4) FOD Volksgezondheid Publicatie juli 2017 (nr. 4) ICD-10-BE Codeerproblemen registratie 2017 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie maart 2016 (deel 1)

Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie maart 2016 (deel 1) Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-10-BE codering Publicatie maart 2016 (deel 1) FOD Volksgezondheid Publicatie maart 2016 (Deel 1) ICD-10-BE Codeerproblemen registratie 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

FEEDBACK DSM-IV code combinaties

FEEDBACK DSM-IV code combinaties FEEDBACK DSM-IV code combinaties Populatie: Beëindigde verblijven in de Minimale Psychiatrische Gegevens 2004 (N= 88551) Sectoren: Psychiatrische ziekenhuizen (PZ) en psychiatrische afdelingen van algemene

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 SYMPTOMEN, TEKENEN EN ZIEKTETOESTANDEN

HOOFDSTUK 13 SYMPTOMEN, TEKENEN EN ZIEKTETOESTANDEN HOOFDSTUK 13 SYMPTOMEN, TEKENEN EN ZIEKTETOESTANDEN OVERZICHT - Vele symptomen en tekenen worden in hoofdstuk 18 van ICD-10-CM geclassificeerd wanneer zijn veroorzaakt kunnen worden door verschillende

Nadere informatie

Bijkomende informatie voor de registratie van de doodsoorzaak

Bijkomende informatie voor de registratie van de doodsoorzaak Bijkomende informatie voor de registratie van de doodsoorzaak 1. Veld 31: A2_CODE_DIAG_CAUSE_DEATH Veld 31 A2_CODE_DIAG_CAUSE_DEATH behoort tot het bestand STAYHOSP in domein 3 van de administratieve gegevens.

Nadere informatie

Handleiding Morfologiecodering in de LBZ Publicatie februari 2014

Handleiding Morfologiecodering in de LBZ Publicatie februari 2014 Handleiding Morfologiecodering in de LBZ Publicatie februari 2014 Codeerinstructie morfologie in de LBZ Met ingang van het registratiejaar 2014 vindt de morfologiecodering binnen de LBZ plaats aan de hand

Nadere informatie

Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52

Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52 Hoofdstuk 5:... 50 Het patientendossier als referentiedocument... 50 1. Inleiding... 51 2. Inhoud van het patientendossier... 52 Officiële versie 2015 - Hoofdstuk 5 49 Hoofdstuk 5: Het patientendossier

Nadere informatie

Codeeradviezen en Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-9-CM codering

Codeeradviezen en Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-9-CM codering Federale overheidsdienst VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Datamanagement Codeeradviezen en Antwoorden

Nadere informatie

Patiëntenbetrokkenheid bij medische beslissingen. Vragenlijst bij inclusie.

Patiëntenbetrokkenheid bij medische beslissingen. Vragenlijst bij inclusie. FACULTEIT GENEESKUNDE EN FARMACIE Gelieve de onderstaande vragen samen met de patiënt in te vullen (sommige zaken zijn waarschijnlijk opgenomen in het medisch dossier, maar gelieve toch even te overlopen

Nadere informatie

Bijlage 9. Toelichting op tabel indeling DKG s

Bijlage 9. Toelichting op tabel indeling DKG s Toelichting op tabel indeling DKG s Bijlage 9 Indeling in ndxg 173,174 en 176 is gebaseerd op de in de tabel genoemde DBC-behandelcodes. Indeling in ndxg 175 is gebaseerd op in de tabel genoemde DBC-diagnosecodes

Nadere informatie

23 april 2015 Dr. Luc Belmans (RZ Tienen)

23 april 2015 Dr. Luc Belmans (RZ Tienen) 23 april 2015 Dr. Luc Belmans (RZ Tienen) Pentalfa sessie ICD-10-BE Wat gaan de codeurs u vragen als ziekenhuisarts? Agenda Waarom gaan de codeurs u vragen stellen? Wanneer gaan de codeurs u vragen stellen?

Nadere informatie

Codeeradviezen en Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-9-CM codering.

Codeeradviezen en Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-9-CM codering. Federale overheidsdienst VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Datamanagement Codeeradviezen en Antwoorden

Nadere informatie

HSMR en SMR s per diagnosegroep Cijfers eerste helft 2014 Ziekenhuisgroep Twente

HSMR en SMR s per diagnosegroep Cijfers eerste helft 2014 Ziekenhuisgroep Twente HSMR en SMR s per diagnosegroep Cijfers eerste helft 2014 Ziekenhuisgroep Twente 20 maart 2015 Ziekenhuisgroep Twente T.a.v. mw. Eggert en dhr. Gorgels Postbus 7600 7600 SZ Almelo Introductie In deze rapportage

Nadere informatie

Daarnaast moeten vanaf 1 juli 2007 de forfaits chronische pijn als daghospitalisatie geregistreerd worden (artikel 4, 8).

Daarnaast moeten vanaf 1 juli 2007 de forfaits chronische pijn als daghospitalisatie geregistreerd worden (artikel 4, 8). Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DM/RCM-MKG/n.48_07 DATUM 09/11/2007 Ter attentie van de Algemeen Directeur de Hoofdgeneesheer

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 14. Redactionele verantwoording 16. Redactie 20. Auteurs 22

Inhoud. Woord vooraf 14. Redactionele verantwoording 16. Redactie 20. Auteurs 22 Inhoud Woord vooraf 14 Redactionele verantwoording 16 Redactie 20 Auteurs 22 1 Ademhaling 24 1.1 COPD 24 1.1.1 Inleiding 24 1.1.2 COPD en longemfyseem 25 1.1.3 Behandeling van COPD 29 1.1.4 Multidisciplinaire

Nadere informatie

Tabel indeling DKG s (ten behoeve van risicovereveningsmodel 2009)

Tabel indeling DKG s (ten behoeve van risicovereveningsmodel 2009) Bijlage 9 Tabel indeling DKG s (ten behoeve van risicovereveningsmodel 2009) Toelichting op de tabel indeling DKG s Indeling in ndxgroepen 173,174 en 176 is gebaseerd op de in de tabel genoemde DBC-behandelcodes.

Nadere informatie

ICD-9-CM CODERINGSADVIEZEN

ICD-9-CM CODERINGSADVIEZEN Federale overheidsdienst VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Datamanagement ICD-9-CM CODERINGSADVIEZEN

Nadere informatie

Tumoren van het anaal kanaal

Tumoren van het anaal kanaal 7.1.8. Tumoren van het anaal kanaal 1. Inleiding 1.1. Incidentie Aparte entiteit! Incidentie uitzonderlijk (2% van de digestieve tumoren) Incidentie 3v - 2m Gem. 65 jaar 2. Klinische presentatie De meeste

Nadere informatie

HOOFDSTUK 12 Z CODES EN UITWENDIGE OORZAAK CODES

HOOFDSTUK 12 Z CODES EN UITWENDIGE OORZAAK CODES HOOFDSTUK 12 Z CODES EN UITWENDIGE OORZAAK CODES OVERZICHT - Z codes en uitwendige oorzaak codes hebben hetzelfde formaat en conventies als alle andere codes. - Bepaalde Z codes worden in specifieke situaties

Nadere informatie

Tabel indeling DKG s (ten behoeve van risicovereveningsmodel 2011)

Tabel indeling DKG s (ten behoeve van risicovereveningsmodel 2011) Bijlage 8 (herzien, december 2011) Tabel indeling DKG s (ten behoeve van risicovereveningsmodel 2011) Toelichting op de tabel indeling DKG s Indeling in ndxgroepen 173,174 en 176 is gebaseerd op de in

Nadere informatie

Maligne hematologie. Asia Ropela, internist-oncoloog St.Jansdal ziekenhuis 22 maart 2014

Maligne hematologie. Asia Ropela, internist-oncoloog St.Jansdal ziekenhuis 22 maart 2014 Maligne hematologie Asia Ropela, internist-oncoloog St.Jansdal ziekenhuis 22 maart 2014 Indeling Leukemie acuut AML (acute myeloïde leukemie) ALL (acute lymfoïde leukemie) chronisch CML (chronische myeloïde

Nadere informatie

Codeeradviezen en Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-9-CM codering. Codeervragen gesteld in 2009, 1 ste semester 2010

Codeeradviezen en Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-9-CM codering. Codeervragen gesteld in 2009, 1 ste semester 2010 Federale overheidsdienst VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Datamanagement Codeeradviezen en Antwoorden

Nadere informatie

Laarbeeklaan Brussel. Oncologisch Handboek. Richtlijnen Urologie. Blaas

Laarbeeklaan Brussel. Oncologisch Handboek. Richtlijnen Urologie. Blaas Laarbeeklaan 101 1090 Brussel Oncologisch Handboek Richtlijnen Urologie Blaas V3.2014 Blaas ICD-O C67 1 Inleiding De meerderheid van de patiënten (75-85%) vertoont oppervlakkige blaastumoren (stadium Tis,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 29 NIEUWVORMINGEN

HOOFDSTUK 29 NIEUWVORMINGEN HOOFDSTUK 29 NIEUWVORMINGEN OVERZICHT - Nieuwvormingen (neoplasma) staan geklasseerd in het hoofdstuk 2 van de ICD-10-CM. - Neoplasma worden ingedeeld volgens twee assen. o De eerste as bij het coderen

Nadere informatie

BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR DE REGISTRATIE VAN INHOUD DAGHOSPITALISATIES

BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR DE REGISTRATIE VAN INHOUD DAGHOSPITALISATIES BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR DE REGISTRATIE VAN DAGHOSPITALISATIES INHOUD INHOUD...1 1. Domein MEDISCHE GEGEVENS en FACTURATIEGEGEVENS...3 1.1 Daghospitalisaties op verpleegeenheden specifiek voor daghospitalisatie...3

Nadere informatie

GUIDELINES PBO CONTROLE. bij solide tumoren

GUIDELINES PBO CONTROLE. bij solide tumoren GUIDELINES PBO CONTROLE bij solide tumoren 1 Algemene richtlijnen Witte bloedcellen Een grondige klinische evaluatie van de neutropene patiënt is essentieel. Bij de minste twijfel, gelieve met ons contact

Nadere informatie

APR-DRG (versie 15.0)

APR-DRG (versie 15.0) APR-DRG (versie 15.0) Met de AP-DRG s (All Patient Diagnosis Related Groups) kan de ernst van de aandoening, zoals gedefinieerd door de artsen (de ernst van de pathologie, de prognose, het risico op overlijden,

Nadere informatie

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus THEMA IV.3. Diabetes Mellitus Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a) en bovendien als hoofddiagnose

Nadere informatie

OBESITAS STAPPEN NAAR GEZONDHEID. Dr. Marly Oosterhof

OBESITAS STAPPEN NAAR GEZONDHEID. Dr. Marly Oosterhof OBESITAS STAPPEN NAAR GEZONDHEID Dr. Marly Oosterhof STAPPEN NAAR GEZONDHEID Wat is obesitas? Definitie Classificatie Contribuerende factoren Complicaties Behandeling OBESITAS Wat is obesitas? Obesitas

Nadere informatie

BPPV komt eerder zelden voor

BPPV komt eerder zelden voor BPPV komt eerder zelden voor Dr.Hélène Valcke NKO Vertigo: tips en valkuilen Een overwegend % vertigo patiënten met positie gebonden vertigo krijgen de diagnose BPPV zonder investigatie. Echter elke vestibulaire

Nadere informatie

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

Doelstellingen basisstage neurologie

Doelstellingen basisstage neurologie Doelstellingen basisstage neurologie Zoals voor elke basisstage wordt het accent gelegd op vaak voorkomende problemen en op urgente problemen waarbij het van belang is ze tijdig te herkennen. Het is de

Nadere informatie

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 DBCzorgproductcode 19999007 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B932 11.286,44 10.283,87 1.002,57 20107006 Operatie

Nadere informatie

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie Hoofdstuk 6 55

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie Hoofdstuk 6 55 Hoofdstuk 6... 56 Basisstappen in de ICD-10-CM codering... 56 1. Inleiding... 57 2. Lokaliseer de vermelding van de code in de alfabetische lijst... 57 3. Verifieer de code in de systematische lijst...

Nadere informatie

Codeeradviezen en Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-9-CM codering. Codeervragen gesteld in 2013, 1 ste semester

Codeeradviezen en Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-9-CM codering. Codeervragen gesteld in 2013, 1 ste semester Federale overheidsdienst VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Gezondheidszorg DM - Data Management Cel TCG & Audit Codeeradviezen en Antwoorden op vragen van

Nadere informatie

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

Domein 5 Medische gegevens

Domein 5 Medische gegevens Medische gegevens Domein 5 Medische gegevens Medische gegevens. Het bestand Gegevens over de diagnoses 1. Het bestand Gegevens over de diagnoses 1.1. NAAM XXX-Z-VERS-M-DIAGNOSE-YYYY-PP.TXT Voorbeeld: 001-Z-1.0-M-DIAGNOSE-2007-01.TXT

Nadere informatie

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie 2015 - Hoofdstuk 4 37

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie 2015 - Hoofdstuk 4 37 Hoofdstuk 4:... 38 Het registreren van de diagnosen en de procedures in de MG-MZG... 38 1. Inleiding... 39 2. medische gegevens in de registratie... 39 3. De hoofddiagnose van het verblijf en de geverifieerde

Nadere informatie

CODEERHANDBOEK ICD-9-CM

CODEERHANDBOEK ICD-9-CM federale overheidsdienst VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Datamanagement CODEERHANDBOEK ICD-9-CM

Nadere informatie

HANDBOEK ICD-9-CM-CODERING

HANDBOEK ICD-9-CM-CODERING Federale OverheidsDienst VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Datamanagement HANDBOEK ICD-9-CM-CODERING

Nadere informatie

Codeeradviezen en Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-9-CM codering

Codeeradviezen en Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-9-CM codering Codeeradviezen en Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-9-CM codering Codeervragen gesteld in 2013, 2 de semester Maart 2014 FOD Volksgezondheid 2013 - ICD-9-CM Codeerproblemen 2013/sem.2 1

Nadere informatie

Kanker: klinisch beeld,

Kanker: klinisch beeld, Kanker: klinisch beeld, epidemiologie, biologie en pathofysiologie Prof. Patrick Schöffski, M.D., M.P.H. Dienst Algemene Medische Oncologie Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg Leuvens Kanker Instituut

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86 1 KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86 2 1. BESCHRIJVENDE STATISTIEK Tabel 1: Invasieve borstkanker en ductaal carcinoma in situ

Nadere informatie

Mijn pathologieverslag begrijpen

Mijn pathologieverslag begrijpen Mijn pathologieverslag begrijpen Deze brochure bevat zeker niet alle gedetailleerde informatie over uw pathologieverslag. We geven u vooral de belangrijkste en juiste informatie mee over de resultaten

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord Algemene Richtlijnen Specifieke voorbeelden Referenties Bijlage

Inhoud Voorwoord Algemene Richtlijnen Specifieke voorbeelden Referenties Bijlage Inhoud Voorwoord ii Algemene Richtlijnen 1 1. Het begrip hoofddiagnose... 1 2. Het begrip nevendiagnose... 2 3. Definitie Laat Gevolg of Restletsel... 3 4. Registratie van ingrepen... 6 5. V-codes... 7

Nadere informatie

Prijslijst 2013 : deurprijzen geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013 VOORWAARDEN

Prijslijst 2013 : deurprijzen geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013 VOORWAARDEN VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voorzover deze werkzaamheden binnen het kader

Nadere informatie

Kindersterfte Doodsoorzaken - 2008

Kindersterfte Doodsoorzaken - 2008 Kindersterfte Doodsoorzaken - 2008 Alle oorzaken Minder dan 5 jaar 573 0 324 249 Van 1 tot 4 jaar 86 0 48 38 Minder dan 28 dagen 335 0 193 142 Minder dan 7 dagen 254 0 143 111 Minder dan 1 dag 133 0 79

Nadere informatie

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie Hoofdstuk 3 25

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie Hoofdstuk 3 25 Hoofdstuk 3:... 26 ICD-10-CM conventies... 26 1. Inleiding... 27 2. Instructienota s... 27 2.1. Algemene instructienota s... 27 2.2. Inclusienota s en exclusienota s... 27 2.2.1. Inclusienota s... 28 2.2.2.

Nadere informatie

Bijkomende informatie voor de registratie van. Daghospitalisaties

Bijkomende informatie voor de registratie van. Daghospitalisaties Bijkomende informatie voor de registratie van daghospitalisaties Inhoud 1. DOMEIN MEDISCHE GEGEVENS EN FACTURATIEGEGEVENS... 1 1.1. Daghospitalisaties op verpleegeenheden specifiek voor daghospitalisatie...

Nadere informatie

HANDBOEK ICD-9-CM CODERING

HANDBOEK ICD-9-CM CODERING federale overheidsdienst VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Datamanagement HANDBOEK ICD-9-CM CODERING

Nadere informatie

Dutch Spine Surgery Registry DSSR

Dutch Spine Surgery Registry DSSR pagina 1 Dutch Spine Surgery Registry DSSR Vetgedrukte items zijn verplicht Lumbale wervelkolom - Ongeïnstrumenteerd, versie: 2015-6-1 - v3.0.0 Identificatie Het BSN-nummer bestaat uit 9 cijfers, inclusief

Nadere informatie

Bijkomende informatie bij het bestand 'geboortegegevens pasgeborene' (PATBIRTH)

Bijkomende informatie bij het bestand 'geboortegegevens pasgeborene' (PATBIRTH) BESTUUR VAN DE GEZONDHEIDSZORGEN DIRECTIE GEZONDHEIDSZORGBELEID M.K.G.-cel Contactpersoon: dr. C Hauzeur Geneesheer-inspecteur - diensthoofd : (02) 210.47.81 : (02) 210.47.91 : christiane.hauzeur@health.fgov.be

Nadere informatie

Inclusie criteria Ja Nee

Inclusie criteria Ja Nee In- en exclusie criteria Visite datum: 2 0 In- en exclusie criteria Inclusie criteria Ja Nee 1. Naadlekkage na LAR tot maximaal 5 cm vanaf de anus. O O 2. Naadlekkage bevestigd op CT-scan OF endoscopie.

Nadere informatie

Er zijn chromosomale veranderingen aangetoond in de cellen van de teelbaltumor. Er bestaat ook een familiale voorgeschiktheid.

Er zijn chromosomale veranderingen aangetoond in de cellen van de teelbaltumor. Er bestaat ook een familiale voorgeschiktheid. Teelbalkanker Auteur: Dr. Guy Boeckx Testistumor of teelbalkanker is een kwaadaardig letsel van de teelbal. Deze tumor komt frequent voor (3-6 nieuwe gevallen per 100.000 mannen per jaar). In minder dan

Nadere informatie

Technische onderzoeken bij het vaataccess

Technische onderzoeken bij het vaataccess Technische onderzoeken bij het vaataccess Dr Thiéry Chapelle Dienst hepatobiliaire, endocriene en transplantatie heelkunde Universitair ziekenhuis Antwerpen Wanneer technisch onderzoeken uitvoeren? 1.

Nadere informatie

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

Nabehandeling voor oppervlakkige blaasgezwellen met BCG of Mitomycine-C SAP 13554

Nabehandeling voor oppervlakkige blaasgezwellen met BCG of Mitomycine-C SAP 13554 Nabehandeling voor oppervlakkige blaasgezwellen met BCG of Mitomycine-C SAP 13554 2014, opgemaakt door de dienst urologie te Az Damiaan Oostende. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar

Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar Kaart toenemende demografie obesitas The influence of obesity on total joint arthroplasty.

Nadere informatie

C. Wervelkolom. Inhoudsopgave 01 C 02 C 03 C 04 C 05 C 06 C 07 C 08 C 09 C 10 C

C. Wervelkolom. Inhoudsopgave 01 C 02 C 03 C 04 C 05 C 06 C 07 C 08 C 09 C 10 C C. Wervelkolom nhoudsopgave 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 1 C Congenitale aandoeningen... 1 Myelopathie (excl. trauma s van de wervelkolom)... 1 Mogelijke atlanto-axiale subluxatie... 1 Nekpijn...

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Trepanatie

Patiënteninformatie. Trepanatie Patiënteninformatie Trepanatie 2 Inhoud Inhoud... 3 Praktische informatie... 4 Inleiding... 5 Informatie over het ziektebeeld... 5 Breng uw arts steeds voor de operatie op de hoogte van:... 6 Voorbereiding

Nadere informatie

Abdominale, kinder- en reconstructieve heelkunde

Abdominale, kinder- en reconstructieve heelkunde PATIËNTENINFO Slokdarmkanker slokdarmresectie of verwijdering Abdominale, kinder- en reconstructieve heelkunde Beste patiënt Welkom op de dienst abdominale, kinder- en reconstructieve heelkunde van het

Nadere informatie

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie 2015 - Hoofdstuk 1 1

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie 2015 - Hoofdstuk 1 1 Hoofdstuk 1:... 2 Achtergrond van de ICD-10-CM en ICD-10-PCS classificatie... 2 1. Inleiding... 3 2. De ontwikkeling van ICD-10-CM... 4 3. De ontwikkeling van ICD-10-PCS... 4 4. Motivering voor de overstap...

Nadere informatie

Start, afbouw en stop van voedingstherapie bij zware neuroschade. AZ Nikolaas

Start, afbouw en stop van voedingstherapie bij zware neuroschade. AZ Nikolaas Start, afbouw en stop van voedingstherapie bij zware neuroschade Dr. C. Jadoul Neuroloog AZ Nikolaas 1 Casus: recidief slikpneumonie Dame 75 jaar Spoed: algemeen achteruit (mentaal en fysiek) Antec: Parkinson

Nadere informatie

De indicatoren over borstkanker, die in kader van het VIP²-project worden opgevolgd zijn:

De indicatoren over borstkanker, die in kader van het VIP²-project worden opgevolgd zijn: Indicatoren VIP²-project Oncologie In België is, net als in Europa, borstkanker de meest voorkomende oorzaak van overlijden door kanker bij vrouwen (20,6 % van alle overlijdens ingevolge kanker). In 2009

Nadere informatie

gastric banding (maagbandje)

gastric banding (maagbandje) gastric banding (maagbandje) GASTRIC BANDING (MAAGBANDJE) Inleiding Deze folder geeft u informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond de plaatsing van gastric banding, oftewel maagbandje. Het is

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 NBCA 2018.3 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 01-07-2016 2017.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juli DICA 2016. Verwijderen

Nadere informatie

HOVON-Hematologie scholingsdag donderdag 1 okt 2015

HOVON-Hematologie scholingsdag donderdag 1 okt 2015 HOVON-Hematologie scholingsdag donderdag 1 okt 2015 Josée Zijlstra VUMC www.hematologie.nl/ j.zijlstra@vumc.nl Thomas Hodgkin 1798-1866 Hodgkin lymfoom Diagnostiek Pathologie Epidemiologie Symptomen Beeldvorming

Nadere informatie

HANDBOEK ICD-9-CM-CODERING

HANDBOEK ICD-9-CM-CODERING federale overheidsdienst VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Datamanagement HANDBOEK ICD-9-CM-CODERING

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016 Registratie gestart: 2009 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Primaire mammacarcinomen waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden: Alle tumorstadia,

Nadere informatie

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie Hoofdstuk 9 103

Handboek ICD-10-BE Codering Officiële versie Hoofdstuk 9 103 Hoofdstuk 9:... 104 Basisstappen van de ICD-10-PCS codering... 104 1. Inleiding... 105 2. Lokaliseer de hoofdtermen in de alfabetische lijst... 105 3. Gebruik de toepasselijke tabel... 106 4. Codeervoorbeelden...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE

HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE OVERZICHT - ICD-10-CM en ICD-10-PCS werden ontwikkeld om ICD-9-CM te vervangen - De overstap naar ICD-10-CM is noodzakelijk omwille

Nadere informatie

OPNAMECRITERIA INTENSIEVE ZORGEN Pediatrie ( IZP) UZ GENT*

OPNAMECRITERIA INTENSIEVE ZORGEN Pediatrie ( IZP) UZ GENT* OPNAMECRITERIA INTENSIEVE ZORGEN Pediatrie ( IZP) UZ GENT* * Dit document werd aan de hand van de AAP policy statement guidelines. Doelgroep o Kinderen vanaf de leeftijd van 28 dagen en/of > 2, 5 kg tot

Nadere informatie

Laarbeeklaan Brussel. Oncologisch Handboek. Richtlijnen Urologie. Testis

Laarbeeklaan Brussel. Oncologisch Handboek. Richtlijnen Urologie. Testis Laarbeeklaan 101 1090 Brussel Oncologisch Handboek Richtlijnen Urologie Testis V3.2014 Testis ICD-O C62 1 Inleiding De richtlijnen hebben betrekking tot kiemceltumoren van de testis, die meer dan 90% van

Nadere informatie

Wat brengt 2015 voor de borstkliniek? Dr. Hetty Sonnemans Gynaecoloog 28-02-2015

Wat brengt 2015 voor de borstkliniek? Dr. Hetty Sonnemans Gynaecoloog 28-02-2015 Wat brengt 2015 voor de borstkliniek? Dr. Hetty Sonnemans Gynaecoloog 28-02-2015 Huisartsensymposium Borstkanker 35% van kankers bij vrouwen 1989-1993 5 jaars overleving borstkanker: 77% inmiddels 5 jaars

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER ( ) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 75

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER ( ) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 75 1 KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 75 2 1. BESCHRIJVENDE STATISTIEK Tabel 1: Invasieve borstkanker (2007-2008) - Beschrijving

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER ( ) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 78

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER ( ) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 78 1 KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 78 2 1. BESCHRIJVENDE STATISTIEK Tabel 1: Invasieve borstkanker (2007-2008) - Beschrijving

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER ( ) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 85

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER ( ) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 85 1 KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 85 2 1. BESCHRIJVENDE STATISTIEK Tabel 1: Invasieve borstkanker (2007-2008) - Beschrijving

Nadere informatie

Overzicht Wijzigingen ICD-10 codering Per januari 2015

Overzicht Wijzigingen ICD-10 codering Per januari 2015 Overzicht Wijzigingen ICD-10 codering Per januari 2015 Belangrijke wijzigingen in de ICD-10 codering met ingang van registratiejaar 2015 Met ingang van het registratiejaar 2015 wordt in de LBZ voor de

Nadere informatie

J. Mamma aandoeningen. Inhoudsopgave 01 J 02 J 03 J 04 J 05 J 06 J 07 J 08 J 09 J 10 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18 J 19 J

J. Mamma aandoeningen. Inhoudsopgave 01 J 02 J 03 J 04 J 05 J 06 J 07 J 08 J 09 J 10 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18 J 19 J J. Mamma aandoeningen nhoudsopgave 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 J 8 J 9 J 1 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18 J 19 J Screening: vrouwen jonger dan 4 jaar zonder genetisch risico... 1 Screening: vrouwen

Nadere informatie

23 april 2015 Dr. Hilde Pincé (UZ Leuven- KU Leuven) Dr. Ingrid Mertens (FOD Volksgezondheid)

23 april 2015 Dr. Hilde Pincé (UZ Leuven- KU Leuven) Dr. Ingrid Mertens (FOD Volksgezondheid) 23 april 2015 Dr. Hilde Pincé (UZ Leuven- KU Leuven) Dr. Ingrid Mertens (FOD Volksgezondheid) Pentalfa sessie ICD-10-BE Pentalfa sessie ICD-10-BE Wat zijn mogelijke financiële gevolgen voor uw ziekenhuis?

Nadere informatie

Codeeradviezen. Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-9-CM codering. Codeerproblemen gesteld in 2001. November 2002 CODEERHANDLEIDING 2001

Codeeradviezen. Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-9-CM codering. Codeerproblemen gesteld in 2001. November 2002 CODEERHANDLEIDING 2001 Codeeradviezen. Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-9-CM codering. Codeerproblemen gesteld in 2001. November 2002 CODEERHANDLEIDING 2001 UNIVERSITAIRE COORDINATOREN Dr. Eric. Baert Universitair

Nadere informatie

Centraal zenuwstelsel betrokkenheid in cutaan T-cel lymfoom. MDO-praatje

Centraal zenuwstelsel betrokkenheid in cutaan T-cel lymfoom. MDO-praatje Centraal zenuwstelsel betrokkenheid in cutaan T-cel lymfoom MDO-praatje Casus Patient CutaanT-cel lymfoom, type mycosis fungoides met aanwijzingen voor lymfeklierbetrokkenheid (niet PA-bewezen). Buikproblemen

Nadere informatie

Maxi feedback 2010. Subacute ziekenhuizen. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Maxi feedback 2010. Subacute ziekenhuizen. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Maxi feedback 2010 Subacute ziekenhuizen FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu >> Selectie van de verblijven Registratiejaar 2010 - subacute ziekenhuizen Zijn

Nadere informatie

Peer Review. Hartrevalidatie

Peer Review. Hartrevalidatie Peer Review Hartrevalidatie Inhoudstafel Inleiding Inleidende kennistest Toelichting Intercollegiaal overleg INLEIDENDE KENNISTEST 1. Welke van onderstaande eigenschappen is geen cardiovasculaire risicofactor?

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Centrum Over Gewicht

Patiënteninformatie. Centrum Over Gewicht Patiënteninformatie Centrum Over Gewicht 1. Centrum Over Gewicht Een multidisciplinaire aanpak voor overgewicht en obesitas Heelkundig en conservatief programma Behandeling op maat Begeleide opvolging

Nadere informatie

C. Wervelkolom. Inhoudsopgave 01 C 02 C 03 C 04 C 05 C 06 C 07 C 08 C 09 C

C. Wervelkolom. Inhoudsopgave 01 C 02 C 03 C 04 C 05 C 06 C 07 C 08 C 09 C C. Wervelkolom nhoudsopgave 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C Congenitale aandoeningen... 1 Myelopathie (excl. trauma s van de wervelkolom)... 1 Mogelijke atlanto-axiale subluxatie... 1 Nekpijn... 1

Nadere informatie

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors Gender differences in heart disease Dr Danny Schoors Women are meant to be loved, not to be understood Oscar Wilde (1854-1900) 2 05/01/16 Inleiding Cardiovasculaire ziekte 7 tot 10 jaar later dan bij mannen

Nadere informatie

If Yes, date of informed consent: d d m m m y y y y

If Yes, date of informed consent: d d m m m y y y y In- en exclusie criteria Page 1 of 1 Patient Identification Number: Pag 1 van 6 In- en exclusie criteria Inclusion criteria Yes No 1. Getekende informed consent 2. Leeftijd van 18 jaar en ouder 3. M0-stadium

Nadere informatie

GENETISCHE ONDERZOEKEN Art. 33bis pag. 1 officieuze coördinatie

GENETISCHE ONDERZOEKEN Art. 33bis pag. 1 officieuze coördinatie GENETISCHE ONDERZOEKEN Art. 33bis pag. 1 "Artikel 33bis. 1. Moleculaire Biologische testen op menselijk genetisch materiaal bij verworven aandoeningen." "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) "A." + "

Nadere informatie

Internationale statistische classificatie van ziekten en met gezondheid verband houdende problemen

Internationale statistische classificatie van ziekten en met gezondheid verband houdende problemen Internationale statistische classificatie van ziekten en met gezondheid verband houdende problemen Tiende Revisie Deel 1 Systematische lijst versie 2014 Deel 2 Handleiding voor het gebruik versie 2014

Nadere informatie

Bijkomende informatie over de diagnosen en de grouper

Bijkomende informatie over de diagnosen en de grouper Bijkomende informatie over de diagnosen en de grouper Inhoud 1. e hoofddiagnose van een specialisme... 1 1.1. Algemene regel... 1 1.2. Uitzonderingen... 1 2. e geverifieerde opnamediagnose... 2 2.1. Algemene

Nadere informatie

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Een betrouwbare HSMR berekening is alleen mogelijk als ziekenhuizen volgens dezelfde regels, dus op uniforme wijze hun opnamen in de LMR (en diens opvolger

Nadere informatie

Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 30 april 2015

Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 30 april 2015 Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 30 april 2015 Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor alle prestaties Medisch Specialistische

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 18.3.2011 In werking 1.5.2011 B.S. 30.3.2011 Artikel 33bis GENETISCHE ONDERZOEKEN Wijzigen Invoegen Verwijderen 1. Moleculaire Biologische testen op menselijk genetisch materiaal bij verworven aandoeningen.

Nadere informatie

Inclusie criteria Ja Nee. 3. Is de patiënt in staat om naar de polikliniek te komen voor de follow-up? O O

Inclusie criteria Ja Nee. 3. Is de patiënt in staat om naar de polikliniek te komen voor de follow-up? O O In- en exclusie criteria Visite datum: _2_ _0_ In- en exclusie criteria Inclusie criteria Ja Nee 1. eapr voor primair rectumcarcinoom gepland 2. Preoperatieve radiotherapie gepland of reeds ondergaan 3.

Nadere informatie