Codeeradviezen en Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-9-CM codering. Codeervragen gesteld in 2009, 2 de semester 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Codeeradviezen en Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-9-CM codering. Codeervragen gesteld in 2009, 2 de semester 2011"

Transcriptie

1 Federale overheidsdienst VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Datamanagement Codeeradviezen en Antwoorden op vragen van ziekenhuizen i.v.m. ICD-9-CM codering. Codeervragen gesteld in 2009, 2 de semester 2011

2 INHOUDSTAFEL INLEIDING... 6 ALGEMENE VRAGEN OPNAME VOOR EEN BILAN VAN EEN MEDISCHE BEHANDELING CODEREN OP BASIS VAN ABNORMALE RESULTATEN GEREGELDE EN ONTREGELDE DIABETES BLOEDEND EN NIET BLOEDEND ULCUS OPSTAPELING VAN WATER EN ZOUT AANWEZIGE PATHOLOGIEËN TIJDENS HET GEHEEL VAN SPECIALISMEN... 8 HFDST. 01- INFECTIEUZE EN PARASITAIRE AANDOENINGEN ERNSTIGE SEPSIS... 9 HFDST. 02-NEOPLASMATA INTRAVESICALE INSTILLATIE VOOR EEN IN SITU BLAASCARCINOOM MONOKLONALE ANTILICHAMEN LYMFANGITIS CARCINOMATOSA EPIDURITIS PREVENTIEVE INSTILLATIE VAN BCG PREVENTIEVE INSTILLATIE VAN BCG PRIMAIRE LONGTUMOREN BURNED OUT SEMINIMA PLAATSEN PAC + TOEDIENING VAN CHEMO CODERING VAN EEN TESTICULAIR T-LYMFOOM CODERING VAN EEN LYMFOOM IN REMISSIE PROPHYLACTISCH TOEDIENEN VAN NOLVADEX (V07.51) LYMFEKLIERMETASTASEN HFDST. 03- ENDOCRIENE, NUTRITIONELE, METABOLE EN IMMUNOLOGISCHE AANDOENINGEN CODEREN VAN MALNUTRITIE GROEICURVE BIJ KINDEREN ONTREGELDE DIABETES SENIEL CATARACT BIJ DIABETES ADIPOSITY VERSUS PLASTIC SURGEY HFDST AANDOENINGEN VAN BLOED EN HEMATOPOIETISCHE ORGANEN POSTOPERATIEVE ANEMIE TOXISCHE ANEMIE ADVERSE EFFECT COMPLICATIE PERIPHERE STAMCEL-TRANPLANTATIE ANEMIE EN MYELODYSPLASIE MDS HFDST MENTALE AANDOENINGEN ALCOHOLISME ICHT ALCHOLONTWENNINGSSYNDROOM CONVULSIES SLEEP STAGE SHIFT HFDST AANDOENINGEN VAN ZENUWSTELSEL EN ZINTUIGLIJKE ORGANEN ONDERZOEK BIJ EEN KIND MET EEN PSYCHOMOTORISCHE ACHTERSTAND CADASIL CATARACT CVA SDTA, DEMENTIE DYSEXECUTIEF SYNDROOM HUIDCYSTE IN HET MIDDENOOR FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 2

3 HFDST. 07 AANDOENINGEN VAN CIRCULATOIR SYSTEEM CODERING VAN BILATERALE ATHEROSCLEROSE VAN DE HALSVATEN NECROSE TGV. VAATLIJDEN ATHEROMATOSE VAN DE NIERARTERIE EN AHT REOCCLUSIE VAN BYPASS HFDST AANDOENINGEN VAN RESPIRATOIR SYSTEEM ZUURSTOFDEPENDENTIE HFDST AANDOENINGEN VAN SPIJSVERTERINGSSYSTEEM GASTRIC BANDING EROSIE- COMPLICATIE - OBESITAS LYMFOCYTAIRE COLITIS ENCEFALOPATHIE IN GEVAL VAN LEVERCIRROSE MET CHRONISCHE HEPATITIS C RECTAAL ULCUS VAN VERMOEDELIJK ISCHEMISCHE OORSPRONG HFDST AANDOENINGEN VAN UROGENITAAL SYSTEEM CODEREN VAN URINAIRE OBSTRUCTIE BIJ PROSTAATHYPERPLASIE HFDST COMPLICATIES VAN ZWANGERSCHAP, BEVALLING EN POSTPARTUM GEBOREN BUITEN HET ZIEKENHUIS EPISIOTOMIE EN BEVALLING POSTPARTUM DIEPE FLEBOTHROMBOSIS HFDST AANDOENINGEN VAN HUID EN SUBCUTAAN WEEFSEL CODERING DECUBITUS STADIUM HFDST AANDOENINGEN VAN MUSCULOSKELETALE SYSTEEM EN BINDWEEFSEL HD BIJ HET TERUGPLAATSEN VAN EEN BOTLUIK VERVANGING VAN EEN POMPSYSTEEM SYNCHROMED II - END OF LIFE PROTRUSION (BULGING) VAN EEN INTERVERTEBRALE DISCUS SPINAAL KANAAL STENOSE MET DISCUSBULGING -PROTRUSIE HFDST SYMPTOMEN, TEKENS EN SLECHT GEDEFINIEERDE PATHOLOGIEËN CODERING VAN HET VALSYNDROOM BIJ DE OUDERE OBSTRUCTIEF SLAAPAPNEA SYNDROOM, HYPERSOMNOLENTIE POSTOPERATIEF ABDOMINAAL COMPARTIMENTSYNDROOM V-CODES ONDERZOEK BIJ KIND MET STUIPEN VERVANGING NEUROPACEMAKER HARTREVALIDATIE POST-TRANSPLANTATIE BILAN PREOPERATIVE ONDERZOEKEN IKV NIERTRANSPLANTATIE V HOOFDDIAGNOSE ONDERZOEKEN IKV NIERTRANSPLANTATIE V FAMILIALE GESCHIEDENIS VAN OBESITAS TOILET VAN DE COLOSTOMIE EN VAN CYSTOSTOMIESONDE V V V VERWIJDEREN VAN EEN MAAGBAND, MAAGBALLON V V57 EN INTERNE TRANSFERS CODEREN VAN DE PRESTATIES RESPIRATOIRE KINE EN V PERSOON MET EEN BLAASSONDE PREOPERATIEVE CORONAROGRAFIE CODES V22-V V GENETIC SUSCEPTIBILITY TO OTHER MALIGNANT NEOPLASM REMOVAL OF GASTRIC BALLOON 44.94, V PRESENT ON ADMISSION WAARDE "F" VAN POA PROCEDURES FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 3

4 2282 CODEREN VAN ARTHROSCOPISCHE MENISCECTOMIE BI-PAP VIA ENDOTRACHEALE TUBE EN TRACHEOSTOMIE CONTROLE DIGESTIEVE BLOEDING EXCISIE ENDOMETRIOSELETSEL KATHETERISATIE VOOR HARTBIOPSIE APPENDECTOMIE LUXATIE HEUPPROTHESE BRONCHOSCOPIE VOOR ASPIRATIE VAN SECRETIES 33.21, IMPLANTEREN VAN EEN INDURA INTRATHECALE CATHETER MET BARD - RESERVOIR TRANSPLANTATIE VAN MESENCHYMALE STAMCELLEN PERCUTANE AORTAKLEPVERVANGING OPPERVLAKTEMATERIAAL BIJ EEN HEUPPROTHESE WOND, PEESEXPLORATIE CANULATIE VAN DE DUCTUS CHOLEDOCHUS ERCP TVT - TOT PROCEDEURECODE VOOR EEN NETVLIESLOSLATING PEROPERATOIRE BIOPSIE RUPTUUR VAN DE TIBIALES POSTERIOR MKG REGISTRATIE MZG EN REGISTRATIE VAN (NIET-) ST SEGMENT ELEVATIE FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 4

5 IN SAMENWERKING MET: DESKUNDIGEN L. BELMANS AZ ST ELISABETH, HERENTALS M. DEVOGELE AZ MARIA MIDDELARES, GENT C. FIERENS AZ KLINA, BRASSCHAAT P. HEIRMAN AZ VESALIUS, TONGEREN (*) A. ORBAN ZNA, AZ JAN PALFIJN, MERKSEM (**) K. PIEN AZ OUDENAARDE, OUDENAARDE N. BAUWENS CHR ST JOSEPH, MONS C. BEGUIN CLINIQUES UNIVERSITAIRES ST LUC, BRUXELLES G. BOUHY CLINIQUES DE L EUROPE, BRUXELLES (***) B. DU JARDIN CHU ST PIERRE, BRUXELLES (****) P. MINETTE CH JOLIMONT-LOBBES (*****) S. REGOUT CLINIQUES UNIBERSITAIRES ST LUC, BRUXELLES (*) HEDEN: CHR CITADELLE LIÈGE (**) HEDEN: VZW ELISABETH ZIEKENHUIS - HEILIG HARTKLINIEK - EEKLO (***) HEDEN: CHIREC - BRUXELLES (****) HEDEN: CLINIQUES DE L EUROPE - BRUXELLES (*****) HEDEN: CHWAPI -TOURNAI ARTS AUDITEURS D. DESANTOINE FOD VVVL E. DEWULF, AUDIT CEL COÖRDINATOR FOD VVVL N. FARHAT FOD VVVL M.-A. LAMBOT FOD VVVL F. PROOT FOD VVVL S. VAN MALDEREN FOD VVVL K. WIJMEERSCH FOD VVVL FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 5

6 INLEIDING Deze brochure is een aanvulling op het codeerhandboek 2007/2008 en 2009/2010 i.v.m. ICD CM codering, FOD van Volksgezondheid, (zie ook refertes onderaan); en beantwoordt de codeerproblemen gesteld door de ziekenhuizen in 2009/2 de semester. De antwoorden op de codeervragen van ziekenhuizen hebben alleen betrekking op de in de vragen beschreven codeerproblemen. De antwoorden die hier gegeven zijn, mogen niet in andere contexten gebruikt worden. De codeervragen & antwoorden zijn gegroepeerd in dezelfde volgorde van de hoofdstukken van het codeerhandboek 2007/2008. Een verwijzingscode wordt toegewezen aan elke vraag en ter beschikking gesteld van ziekenhuizen die een vraag & antwoord willen verduidelijken; in dit geval moet deze code vermeld worden op de vraagfiches (ter beschikking gesteld van de ziekenhuizen op het web van de FOD Volksgezondheid) die aan de auditeurs zullen worden onderworpen. Referten: 1. ICD CM 9th Revision Clinical Modification - Sixth Edition , Hospital Edition, volumes 1,2 & 3, PMIC (Practice Management Information Corporation), Los Angeles, CA, USA 2. ICD CM Internationale Classificatie van Ziekten en Ingrepen. Codeerhandleiding 2007/ ICD CM Internationale Classificatie van Ziekten en Ingrepen. Codeerhandleiding 2009/2010. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 6

7 ALGEMENE VRAGEN 2354 Opname voor een bilan van een medische behandeling Wanneer een patiënt wordt opgenomen voor een bilan van een medische behandeling in geval van een chronische ziekte (Parkinson, Alzheimer, diabetes mellitus, ) wat coderen we dan als hoofddiagnose: - V58.83, vervolgens de pathologie en V58.6x? of - De pathologie en V58.6x (in dit geval: wanneer de code V58.83 gebruiken?)? Blijft dit zo indien de medicamenteuze behandeling wijzigt? Indien het gaat om een opname in het kader van een monitoring van de medicamenteuze behandeling, dan kunt u de code V58.83 als HD gebruiken (encounter for therapeutic drug monitoring) samen met de code van de chronische pathologie en de code V58.6x (long term drug use) als ND. Indien het daarentegen een opname betreft in het kader van een algemeen bilan van de chronische pathologie, dan zal deze als HD worden geregistreerd. De wijziging van de behandeling verandert de keuze van uw HD niet Coderen op basis van abnormale resultaten Mag men, op basis van onderstaande zin uit een ontslagbrief, besluiten tot een code voor cerebraal oedeem "Cerebral edema" en/of voor compressie van de hersenen "compression of brain", of geen van beide? "De aanliggende rand van oedeem is ongewijzigd tot zelfs discreet toegenomen. Duidelijk massa-effect met beperkte deviatie van de middellijn naar links en compressie van de linkerlaterale ventrikel." De zin, die uit een ontslagbrief komt, blijkt een besluit van een CT scan of NMR (medische beeldvorming) te zijn. Ter herinnering, men codeert niet enkel op basis van een beeld maar tevens dient de behandelende arts een diagnose te vermelden, cf. handboek 2007/2008, pagina 23-24: - Het automatisch coderen op basis van abnormale resultaten is onaanvaardbaar; - Wanneer de arts in het medische dossier het oedeem of 'compression of brain' heeft gedocumenteerd, dan mag deze afwijking gecodeerd worden; - Wanneer de diagnose in de ontslagbrief niet vermeld is, dan moet men aan de arts vragen of deze diagnose moet toegevoegd en gecodeerd worden. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 7

8 2442 Geregelde en ontregelde diabetes Een patiënt wordt opgenomen met ontregelde diabetes op de dienst inwendige ziekten; diabetes wordt geregeld en patiënt wordt getransfereerd naar de dienst heelkunde voor een ingreep. Wordt op dit specialisme dan eveneens nog ontregelde diabetes gecodeerd of geregeld? In de door u voorgestelde casus gebruikt u voor het eerste specialisme (dienst inwendige ziekten) de code van ontregelde diabetes en voor het tweede specialisme (dienst heelkunde) gebruikt u de code voor geregelde diabetes Bloedend en niet bloedend ulcus Een patiënt wordt opgenomen op de dienst intensieve zorgen met een ernstig bloedend maagulcus; hier wordt het bloedend ulcus (hoofddiagnose) gescleroseerd; na enkele dagen wordt de patiënt getransfereerd naar de verpleegafdeling; Daar wordt hij behandeld met medicatie (Exacyl); Wordt op het tweede specialisme nog een bloedend ulcus gecodeerd of een niet bloedend ulcus. In de door u voorgestelde casus codeert u een niet bloedend ulcus in het tweede deelverblijf specialisme Opstapeling van water en zout Hoe een opstapeling van water en zout coderen? Wij kunnen geen code voorstellen in antwoord op uw vraag. Water- en zoutretentie zijn symptomen dat bij tal van pathologieën en situaties kan optreden, onder andere zwangerschap, hartdecompensatie, het innemen van bepaalde geneesmiddelen, een nefrotisch syndroom, enz. Al naargelang het geval zal dit symptoom intrinsiek deel uitmaken van het klinische beeld van de oorzakelijke aandoening dan wel een afzonderlijke code vereisen Aanwezige pathologieën tijdens het geheel van specialismen Heeft het nut om de nevendiagnoses in de verschillende specialismen te herhalen (gezien de concatenatie)? Het is niet nodig om alle diagnoses in de verschillende specialismen te herhalen. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 8

9 HFDST. 01- INFECTIEUZE EN PARASITAIRE AANDOENINGEN 2425 Ernstige sepsis Steeds vaker noteren de intensieve zorgartsen de term "ernstige sepsis" in hun dossiers. Volgens hen zijn de termen "sepsis" en "septicemie" synoniemen; een ernstige sepsis is erger dan een septicemie omdat er een orgaanfalen zonder shock is. Hoe een "ernstige sepsis" coderen, of ? Voor ernstige sepsis met orgaanfalen worden de code 038.x (septicemia) en de code (systemic inflammatory response syndrome due to infectious process with organ dysfonction) allebei gebruikt, samen met de codes voor de verschillende orgaandysfuncties. U vindt alle informatie daarover in het codeerhandboek ICD-9-CM 2007/2008, pagina 39. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 9

10 HFDST. 02-NEOPLASMATA 2405 Intravesicale instillatie voor een in situ blaascarcinoom Wij vragen ons af of het relevant is om de code V58.11 (admission for chemotherapy) te gebruiken in het geval van een patiënt die naar het dagziekenhuis komt voor een intravesicale instillatie met Oncotice (BCG) voor een in situ blaascarcinoom; het gaat hier om een pre-neo context, en behoort dus nog niet tot de categorie van de ICD-9 codes die voor neoplasmata worden gebruikt. Moeten we dan het in situ carcinoom als HD coderen, samen met een code (injection or infusion of other therapeutic or prophylactic substance)? De intravesicale instillatie met BCG (of doxorubicine, epirubicine, mitomycine die minder werkzaam zouden zijn) volgt op de resectie van een in situ carcinoom of van een oppervlakkige papillaire tumor. Het doel is om recidieven te verminderen en/of de verdere ontwikkeling van de tumor tegen te gaan. In de QR 2007/2008/2009, p113, gebruikt men de term intravesicale profylaxis van een oppervlakkig tumorrecidief na transurethrale resectie, er wordt vermeld dat enkel in het kader van een oppervlakkige blaastumor de code V07.39 "Prophylactic chemotherapy" als HD wordt gebruikt. De HD van het verblijf is dan V de procedures "injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance" voor de BCG voor de intravesicale instillatie. + V10.51 "Personal history of malignant neoplasm of bladder" voor oppervlakkige tumoren die volledig zijn verwijderd en niets in geval van een in situ carcinoom omdat er geen code is voor een in situ antecedent. U vindt meer hierover in het codeerhandboek pagina Monoklonale antilichamen Worden "Monoklonale antilichamen" zoals Herceptin, Mabthera, Avastin, e.a. gecodeerd als chemotherapie V58.11 en omdat deze producten in de BCFI-classificatie onder de antitumorale middelen vallen en niet onder deze van immuniteit? Zoals het op de pagina 55 van het handboek 2007/2008 staat, is het gebruik van de code voor de monoklonale antilichamen Herceptin (transtuzumab), Mabthera (rituximab) en Mabcampath (alemtuzumab) gerechtvaardigd Lymfangitis carcinomatosa Hoe lymfangitis carcinomatosa correct coderen? (malignant neoplasm of connective and other soft tissue, site unspecified) of (lymph nodes of head, face and neck) of beide codes samen. - In de alfabetische index wordt via de zoektermen "neoplasm, lymph channel, primary", als code voor een primair lymfangitis carcinomatosa de code (malignant neoplasm of connective and other soft tissue, site unspecified) gevonden. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 10

11 - In de alfabetische index wordt via de zoektermen "neoplasm, lymph channel, secondary", als code voor een metatstatische lymfangitis carcinomatosa de code (secondary malignant neoplasm of other specified sites) gevonden. (Veneuze, lymfatische en vetinfiltratie binnen het aangetaste orgaan worden niet als metastases beschouwd. Maar dezelfde infiltraties op afstand van het primair aangetaste orgaan, worden wel als metastases gecodeerd; codeerhandboek 2009/2010 pagina 55)" 2436 Epiduritis Hoe een "epiduritis" coderen in het kader van een metastase in de wervelkolom? Indien carcinomateuze epiduritis: (secondary malignant neoplasm of other parts of nervous system Zo niet: (meningitis unspecified) Men moet dus aan de arts vragen om de aard van de aandoening nauwkeurig te omschrijven Preventieve instillatie van BCG Moet de tumor als een actieve gecodeerd worden bij een patiënt, met een voorgeschiedenis van een TUR blaas 2 jaar geleden (pt1 G3 + CIS), die steeds voor sessies met instillatie van BCG terugkomt? Bij de DIAGNOSTISCHE CYSTOSCOPIE nu zijn geen verdachte recidieflaesies teruggevonden. Het BCGschema wordt verdergezet. Een antecedent van een in situ neoplasma wordt niet gecodeerd met een code van categorie V10 (codeerhandboek pag. 63). De intravesicale instillatie van BCG of van antitumorantibiotica (doxorubicine bijvoorbeeld) wordt door een aantal medische teams toegepast om tumorrecidief te voorkomen na resectie van een oppervlakkige blaastumor. Men spreekt ook van intravesicale profylaxis. Om over profylaxis te kunnen spreken, moet de primaire tumor weggehaald zijn en mag er geen lokaal recidief zijn; en mag er derhalve enkel een code van persoonlijke voorgeschiedenis van maligne neoplasma vermeld worden als ND. In de voorgelegde casus en enkel in het kader van oppervlakkige blaastumoren wordt de code V07.39 Other prophylactic chemotherapy als hoofddiagnose gezet.(antwoorden op de vragen van de ziekenhuizen 2007 / 2008 / 2009, pag. 113) Preventieve instillatie van BCG Wanneer patiënten na een TURB behandeld worden met blaasinstillaties (OncoTice) zonder dat er sprake is van recidief van het blaascarcinoma, moeten deze dagopnames gecodeerd worden als opname voor chemotherapie met het primair blaascarcinoom als nevendiagnose (is dit nabehandeling) of moeten we hier gebruik maken van de code V07.39 Prohylactic chemotherapy? De intravesicale instillatie van BCG of van antitumorantibiotica (doxorubicine bijvoorbeeld) wordt door een aantal medische teams toegepast om tumorrecidief te voorkomen na resectie van een oppervlakkige blaastumor. Men spreekt ook van intravesicale profylaxis. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 11

12 Om over profylaxis te kunnen spreken, moet de primaire tumor weggehaald zijn en mag er geen lokaal recidief zijn; en mag er derhalve enkel een code van persoonlijke voorgeschiedenis van maligne neoplasma vermeld worden als ND. In de voorgelegde casus en enkel in het kader van oppervlakkige blaastumoren wordt de code V07.39 Other prophylactic chemotherapy als hoofddiagnose gezet.(antwoorden op de vragen van de ziekenhuizen 2007 / 2008 / 2009, pag. 113)" primaire longtumoren Als er 2 primaire tumoren worden vastgesteld, waarvan 1 in de linker long en 1 in de rechter long. Moeten "de longen" dan als 1 orgaan worden aanzien en de code "contiguous sites" gecodeerd worden, of moeten de twee lokalisaties apart gecodeerd worden met 1 M-code voor de 2? Als de arts de diagnose stelt van 2 primaire longtumoren (bijvoorbeeld longtumor ter hoogte van bovenkwab rechter long + longtumor ter hoogte van onderkwab linker long), dan worden de beide primaire longtumorlokaties apart gecodeerd Burned out seminima Een patiënt wordt opgenomen voor een orchidectomie nadat bij hem een metastase van een seminoma ontdekt wordt na biopsie van de lymfeklier van de lies. De weggenomen testis blijkt vrijwel volledig atrofisch; er is geen tumoraal weefsel meer aantoonbaar. Vermoedelijk betreft het een regressie van de testiculaire primaire tumor (burn-out fenomeen). Mag deze vermoedelijke testis seminoma bij de orchidectomie gecodeerd als actief gecodeerd worden (186.9 maligne neoplasma van testis, M seminoma)? Met hierbij de codes meta's van neoplasma van lymfeklieren van inguinale regio, M meta's van seminoma; Procedure: 62.3 enkelzijdige orchidectomie Bij een latere opname voor chemotherapie van de metastase van een seminoma, mag deze vermoedelijke testis seminoma als V-code gecodeerd worden? HD: V58.11 opname voor chemo ND:196.5 meta's van neoplasma van lymfeklieren van inguinale regio M meta's van seminoma V10.47 persoonlijke anamnese met maligne neoplasma testis V45.77 verworven afwezigheid van geslachtsorganen Proc.: toediening van chemo Indien de behandelende arts voor dit verblijf de diagnose stelt van (vermoeden van) testisseminoma, dan wordt deze testisseminoma gecodeerd zolang deze laatste onder behandeling is (orchidectomie,...). Hierbij zijn de voorgestelde codes voor de meta's terecht. Bij latere opnames wordt de code V10.47 gebruikt wanneer de primaire site voordien volledig werd geëradiceerd. De voorgestelde codes zijn terecht Plaatsen PAC + toediening van chemo. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 12

13 Een patiënt wordt opgenomen op abdominale heelkunde voor het plaatsten van een PAC; volgens de richtlijnen komt dan de tumor als hoofddiagnose. Daarna gaat de patiënt verder naar gastro-enterologie voor chemo-toediening. Deelverblijf 1 op abdominale heelkunde: HD tumorcode//procedure plaatsen van PAC Deelverblijf 2 op gastroenterologie: HD tumorcode// procedure toedienen van chemotherapie Wanneer we zouden coderen per verblijf zou de hoofddiagnose V58.11 zijn. Wanneer we per specialisme coderen is de tumor hoofddiagnose. Is deze codering correct? Wanneer de patiënt alleen wordt gehospitaliseerd voor de plaatsing van een vasculaire toegangsweg ("port") is het neoplasma de hoofddiagnose en wordt een code V58.1x niet gebruikt: HD: Neoplasma en/of de metastase(n) Wanneer de patiënt wordt gehospitaliseerd voor de implantatie van de port gevolgd door antineoplastische chemo- of immunotherapie tijdens hetzelfde verblijf: HD: V58.1x opname voor antineoplastische chemo-/immunotherapie ND: Neoplasma en/of metastase(n) (handboek ICD-9-CM codering 2009/2010, pagina 60) Codering van een testiculair T-lymfoom Hoe een testiculair T-lymfoom coderen? In de codering van het lymfoom komt de testiculaire lokalisatie niet voor. Een testiculair T-lymfoom wordt gecodeerd met de code "other malignant neoplasms of lymphoïd and histiocytic tissue; peripheral T-cell lymphoma; unspecified site, extranodal and solid organ sites" Codering van een lymfoom in remissie Een patiënt met een "lymfoom in remissie", niet meer onder behandeling; wordt dit als antecedent V10.79 "Personal history of lymphatic & hematopoietic neoplasms" gecodeerd? Leukemie of lymfoom in remissie is niet synoniem met genezing. Doorgaans krijgen die patiënten af en toe een 'consoliderende' chemotherapie. Wanneer voor de hematologische pathologieën van de categorie de arts verklaart dat de pathologie in remissie is, gebruikt u de code van de actieve ziekte aangezien er geen code bestaat voor remissie. Voor de pathologieën met een code van 203 tot 208 gebruikt u het 5de cijfer "1 - in remissie". Het is in feite het einde van de behandeling dat van belang is. Wanneer de behandeling helemaal afgelopen is, codeert men een antecedent van het neoplasma. Merk op dat er in de alfabetische index bij de in dit geval voorgestelde code V10.79 "Personal history of lymphatic & hematopoietic neoplasms" het volgende vermeld wordt "excludes conditions listed in in remission" Prophylactisch toedienen van Nolvadex (V07.51) FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 13

14 Mag de code V10.xx gebruikt worden in de gevallen dat er verder Nolvadex gegeven wordt na beëindiging van de operatie, chemo-, radiotherapie, i.p.v. een primaire code? Wordt V07.5x dan als hoofddiagnose geplaatst en V10.x als nevendiagnose? Moet de tumor verder als actief gecodeerd worden wanneer nog een hormonale onderhoudsbehandeling (van soms 3 à 5 jaar) wordt gegeven? De V10.x code zou dan alleen maar toegekend worden indien in het huidige verblijf sprake is van een recidief, dus steeds gecombineerd met een actieve tumorcode? Zijn er gevallen mogelijk waarbij de code V07.5x louter gecombineerd wordt met een V10.x-code? In ICD-boek versie 2009 is een diagnose voorhanden V07.5 "Prophylactic use of agents affecting estrogen receptors and estrogen levels" met de voorafgaande vermelding: Code first, if applicable: malignant neoplasm of breast ( , ) malignant neoplasm of prostate ( 185 ) Use additional code, if applicable, to identify: estrogen receptor positive status ( V86.0 ) family history of breast cancer ( V16.3 ) genetic susceptibility to cancer ( V V84.09 ) personal history of breast cancer ( V10.3 ) personal history of prostate cancer ( V10.46 ) postmenopausal status ( V49.81 ) Excludes: hormone replacement therapy (postmenopausal) ( V07.4 ) 1.Indien voor een (zelfs uitgesneden) borstkanker nog steeds een adjuvante onderhoudsbehandeling door Nolvadex gegeven wordt, dan is de tumor de HD; de code V10.xx mag niet gebruikt worden. 2. Vanaf 2009, mag een V07.5x code bijgevoegd worden als ND om de behandeling te preciseren (codeerhandboek , pag.307). 3. Indien de behandeling een recidief of een metastase of een nieuwe tumor betreft en indien de primaire tumor verwijderd is, dan zal deze door een V10.3 code gecodeerd worden Lymfekliermetastasen Patiënt heeft pancreastumor met infiltratie retroperitoneaal, meta s para-iliacaal en inguinaal. Mogen deze meta s apart gespecificeerd worden of wordt de code (meta s multiple sites) gebruikt? Is de code enkel bedoeld voor neo s van de lymfatische systemen? Voor het door u beschreven geval (pancreastumor met metastasen) komen we tot de volgende codering: (retroperitoneale lymfekliermetastasen) ofwel indien het hier gewoon doorgroei van de pancreas tot in het retroperitoneum betreft (para-iliacale lymfekliermetastasen) (inguinale lymfekliermetastasen). Wat betreft de neo s van de lymfatische systemen, indien het over lymfekliermetastasen met als primaire haard een vast orgaan gaat, dan moeten alle metastatische lokalisaties gecodeerd worden. Dit is in tegenstelling met wat geldt voor de hematopoïetische of lymfatische tumoren, waarbij de verschillende aantastingen niet als metastase, maar als lokalisaties van de primaire tumor beschouwd worden. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 14

15 HFDST. 03- ENDOCRIENE, NUTRITIONELE, METABOLE EN IMMUNOLOGISCHE AANDOENINGEN 2357 Coderen van malnutritie Graag had ik uw advies willen vragen ivm het coderen van malnutritie. In ons ziekenhuis beschikken we over een team dat systematisch de patiënten screent bij opname en hen gedurende de opname volgt met als doel de nutritietoestand op te volgen. Dit team staat onder leiding van de dr. gastro-enteroloog die de resultaten van de screening opvolgt en in samenspraak met de diëtiste zo nodig voedingsmaatregelen afspreekt. Zij maken gebruik van een screeningsfiche. Daarop staat o.a. een evolutie van het gewicht af te lezen alsook het albuminegehalte in het bloed. Volstaat deze fiche om op basis van de vermelde gegegevens malnutritie te gaan coderen? (concreet in dit geval: het gewichtsverlies bedraagt 2.65% en het albuminegehalte is 1.6g/dl) Mag de codeerder op basis van de resultaten het type malnutritie bepalen (in dit geval kwashiorkor) of moet de arts naast zijn handtekening dit ook uitdrukkelijk op de fiche vermelden? Wat zou u/moet er concreet veranderen aan de screeningsfiche? Ten eerste, moet de diagnose van malnutritie duidelijk door de behandelende arts gesteld worden. De precisering van de ernst of van het soort van malnutritie moet ook duidelijk door de behandelende arts vermeld worden. Het is niet aan de codeerder om enkel op basis van de resultaten (ingeschreven in een fiche) het type malnutritie te bepalen. Zonder verdere precisering van de behandelende arts in verband met de ernst van de malnutritie, kent u de code "Unspecified protein-calorie malnutrition"toe. Ten tweede, wat uw screeningsfiche betreft, kunnen we u geen advies geven; dit is een interne aangelegenheid van uw ziekenhuis Groeicurve bij kinderen Met het verschijnen van de nieuwe codes 2009 hebben wij vragen m.b.t. de code V85.5 (Body Mass Index, pediatric). Wij stellen vast dat die van toepassing is op kinderen van 2 tot 20 jaar. Wat dan met baby's onder de 2 jaar met overgewicht of een laag gewicht? Er bestaan groeicurven voor kinderen van 0 tot 3 jaar. U vindt deze terug op de verschillende sites (K&G, WGO, CDC, enz). (codeerhandleiding pagina's 90-93) 1.Het BMI volstaat niet als enig antropometrisch criterium om de groei van pasgeborenen van 0 tot 36 maanden te bestuderen 2. Het BMI is moeilijk te interpreteren, in het bijzonder rond de leeftijd van 9-12 maanden 3. Daarom verkiest men ''percentile charts'' te gebruiken als internationale referenties m.b.t. de groei 4. Men gebruikt de ''z scores'' om de standaarddeviatie ten opzichte van het gemiddelde aan te geven (van -3 tot + 3) Aangezien de ICD-9-CM geen BMI-codes bevat voor de leeftijd 0-24 maanden, noch een code voor de "z-scores" wordt dit gegeven niet geregistreerd Ontregelde diabetes FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 15

16 Aanvaardt u de code voor de ontregelde diabetes als die vermeld is in de ontslagbrief zonder enige biologisch criterium 1. Men mag diabetes als onstabiel (ontregeld) coderen ENKEL indien de arts duidelijk vermeldt dat dit het geval is 2. Bij een audit kunnen de objectieve elementen m.b.t. de ontregeling van diabetes in het opnamedossier worden opgezocht: verschillende ernstige hyper- of hypoglykemieën en/of een HbA1c hoger dan 7% (53 mmol/mol) (Dit zijn de criteria van de 'American Diabetes Association) 3. Een ontregeling kan acuut zijn, zoals in geval van ketoacidotisch coma of hyperosmolair coma. Op dat moment kan de HbA1c-waarde normaal zijn! 2502 Seniel cataract bij diabetes a. Mag er automatisch aangenomen worden dat seniel catarct bij diabetes totaal of matuur is en dan de code (seniel cataract, totaal of matuur) gebruiken? b. Indien de patiënt in dagziekenhuis wordt opgenomen voor cataractoperatie, is de hoofddiagnose dan nog steeds diabetes, aangezien de operatie dan toch specifiek voor het cataract is? a. Seniel cataract bij diabetes wordt gecodeerd mat "seniel catarct, niet gespecificeerd"; Men mag natuurlijk niet automatisch aannemen dat seniel cataract bij diabetes totaal of matuur is. b. Indien de patiënt specifiek opgenomen wordt voor cataract en er geen verband gelegd wordt tussen seniel cataract en diabetes, dan codeert men de cataract als hoofddiagnose en de diabetes als nevendiagnose. Indien daarentegen de arts wel een link legt tussen de twee aandoeningen, dan codeert men 250.5x ( diabetes with ophtalmic manifestations ) als hoofddiagnose en voor de diabetische cataract als nevendiagnose Adiposity versus Plastic surgey Patiënt met een voorgeschiedenis van opgenomen om een een morbide obesitas, geslaagde surgical bypass, komt nu voor een plastische ingreep size reduction plastic operation thv de buik owv een belangrijke abdominale huidoverschot tgv het vermageren; hoe wordt de HD gecodeerd, localized adiposity OF V58.1 other aftercare involving the use of plastic operation? "Abdominaal huidoverschot" ("pendulous abdomen'' in het Engels) wordt met de code (via de index) gecodeerd. Als ND wordt de code V45.86 ''bariatric surgery status'', die vanaf 2009 bestaat, toegevoegd. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 16

17 HFDST AANDOENINGEN VAN BLOED EN HEMATOPOIETISCHE ORGANEN 2419 Postoperatieve anemie Welke code stemt het best overeen met de diagnose postoperatieve anemie na een orthopedische ingreep? (acute posthemorrhagic anemia)? of (anemia, unspecified)? In de alfabetische index vindt men: postoperatieve anemie acute blood loss "chronic blood loss" other Indien de arts vermeldt dat er een bloeding is geweest als complicatie van de ingreep, dan voegt men de code toe + de E-code die de omstandigheid aangeeft" Toxische anemie adverse effect Welke code kan worden gebruikt voor het coderen van een toxische anemie, veroorzaakt door (correct) medicatiegebruik? Een toxische anemie door correct medicatiegebruik wordt gecodeerd met de code "other specified aplastic anemias aplastic anemia due to drugs". De gepaste E-code wordt toegevoegd Complicatie periphere stamcel-tranplantatie Patiënt opgenomen met gedissemineerde toxoplasmose als complicatie bij een allotransplantie met periphere stamcellen. Kan hierbij de complicatiecode (Complications of transplanted organ, not otherwise specified) als HD genomen worden samen met (Multisystemic disseminated toxoplasmosis) als ND? Is er een specifiekere codering als infectieuse complicatie van de stamceltransplantatie zoals hierboven beschreven? In de voorgestelde casus is de codering als volgt: HD: ( Multisystemic disseminated toxoplasmosis ). ND: E933.1 ( Antineoplastic/immunosuppressive drug causing adverse effects in therapeutic use ) FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 17

18 2461 Anemie en myelodysplasie Een patiënt met MDS met anemie en thrombopenie (geen leukopenie) wordt opgenomen voor allogene stamceltransplantatie. Na de inductietherapie belandt de patiënt in een fase van neutropene koorts, mede ten gevolge van de aplasie veroorzaakt door de chemotherapie. Kan in dit geval een neutropene koorts worden gecodeerd, of is het beter een aplastische anemie (beenmergaplasie) tgv. chemotherapie (dit om te kunnen meegeven dat het gaat om een iatrogene aplastische anemie) te coderen, of geen van beide? In dit geval en op basis van de verstrekte gegevens is de codering de volgende: H.D.: 238.7x "Neoplasm of uncertain behavior of Other lymphatic and hematopoietic tissues N.D.: "Drug induced neutropenia" E933.1 "Antineoplastic/immunosuppressive drug causing adverse effects in therapeutic use" "Fever presenting with conditions classified elsewhere" De pancytopenie na een inductietherapie voor de stamceltransplantatie is een te verwachten effect van de behandeling (daarom wordt dit niet gecodeerd); maar de neutropene koorts is een onverwacht effect die een specifieke behandeling eist (daarom wordt dit geregistreerd) MDS Indien een patiënt slechts een tekort heeft in 1 cellijn (bvb. thrombopenie) en wordt opgenomen voor toediening van bloedplaatjes in het kader van het myelodysplastisch syndroom, wordt de thrombopenie dan gecodeerd? Ingeval van opname voor toediening van rode bloedcellen bij anemie of van bloedplaatjes bij thrombocytopenie in het kader van het myelodysplastisch syndroom, codeert men het myelodysplastisch syndroom als hoofddiagnose en de procedurecode voor de toediening. De diagnosecodes voor anemie of thrombocytopenie worden niet toegevoegd. (Antwoorden op de vragen van de ziekenhuizen 2007 / 2008 / 2009, pag. 23) FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 18

19 HFDST MENTALE AANDOENINGEN 2411 Alcoholisme Een alcoholverslaafde patiënt die de code (other and unspecified alcohol dependance, continuous) krijgt, stopt met drinken. Vanaf welk moment mag men de code voor remissie gebruiken (other and unspecified alcohol dependance, in remission) en de code voor het antecedent V11.3 (personal history of alcoholism)? Raadpleeg hiervoor de codeerhandleiding van de FOD pagina 104: "Hoewel er een code bestaat voor een geschiedenis van alcoholisme V11.3 Personal history of mental disorder, alcoholism (Persoonlijke voorgeschiedenis van mentale aandoening, alcoholisme), is het toch zeldzaam dat een patiënt met chronisch alcoholisme volledig geneest. Men dient dus meestal de code van alcoholisme in remissie te gebruiken ( "Unspecified alcohol dependence, in remission") ICHT Hoe een intracraniële hypertensie (uitgezonderd benigne intracraniële hypertensie) in de context van een trauma, metastase,...moet worden gecodeerd? Maakt dit integraal deel uit van de pathologie of moet men ICHT coderen als de toestand zeer ernstig is zoals massa-effect, indaling (Compression of brain) of moet men de code (Other conditions of brain) gebruiken? De code "Benigne intracraniële hypertensie" heeft betrekking op een welbepaalde klinische entiteit en kan niet worden gebruikt om een ICHT als een manifestatie van een welomschreven pathologie te beschrijven. In geval van een trauma, enz. zit de ICHT vervat in de code van de pathologie en van de aanwezige complicaties (massa-effect, indaling,..) Ter herinnering, benigne intracraniële hypertensie ook pseudotumor cerebri genoemd is een toestand van intracraniële hypertensie zonder dat er een tumor of een andere ziekte aanwezig is Alcholontwenningssyndroom convulsies Een patiënt gekend met alcoholisme doet een gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult op basis van alcoholderving. Via de codefinder komen we uit op de code voor alcoholderving (291.81) als HD, en een code voor convulsies (780.39). Gezien de arts het specifiek heeft over een gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult, is het niet beter om de code voor convulsies (780.39) te vervangen door code (Generalized convulsive epilepsy, without intractable epilepsy)? Het is niet toegelaten om convulsies, hoe uitgebreid ook, te coderen als epilepsie, indien de diagnose epilepsie niet door de behandelende arts in het patiëntendossier vermeld wordt. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 19

20 Convulsies die optreden in het kader van alcholontwenning, maken deel uit van het alcoholontwenningssyndroom en worden dan ook niet gecodeerd (geen code other convulsions samen met de code Alcohol withdrawal ). We verwijzen hiervoor naar het Handboek ICD-9-CM codering 2007/2008, pagina Sleep stage shift Op basis van de anamnese bij polysomnografische bevindingen stelt de arts de diagnose van "sleep stage shift". Reeds altijd is de patiënt laat gaan slapen en was ze 's morgens niet goed uitgeslapen. Op dit ogenblik is haar normaal slaappatroon om te gaan slapen omstreeks 2 uur en slaapt ze tot 11 uur 's morgens. Hoe codeert men een "sleep stage shift"? Vanaf de registratieperiode 2009 worden voor het coderen van slaapstoornissen codes uit de categorie 327 gebruikt; hiervoor worden de codes uit de categorie 307 niet meer toegepast. Slaapstoornissen betreffende het circadiaanse ritme worden gecodeerd met de gepaste code uit de subcategorie "Circadian rhythm sleep disorder". FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 20

21 HFDST AANDOENINGEN VAN ZENUWSTELSEL EN ZINTUIGLIJKE ORGANEN 2298 Onderzoek bij een kind met een psychomotorische achterstand Hoe het onderzoek naar een hersenafwijking d.m.v. een MRI-scan onder algemene anesthesie (maxiforfait) bij een kind met een psychomotorische achterstand coderen? Het resultaat van de MRI is normaal: psychomotorische achterstand of observatie voor vermoedelijke (hersen)aandoening? De HD is de code m.b.t. de psychomotorische achterstand CADASIL Hoe een CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy) coderen? Moet men uitgaan van de code en vervolgens de door de arts beschreven pathologieën in detail coderen (323.9? 435.0? 437.8?) CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy) is een aangeboren ziekte van de hersenbloedvaten en wordt geregistreerd met de code (anomalies of cerebrovasular system). De aanwezige en behandelde manifestaties (bijvoorbeeld: migraine, TIA, CVA,...) mogen ook geregistreerd worden (indien ze voldoen aan de regels voor het registreren van de ND) Cataract Kan men cataract bij patiënten die ouder dan 65 jaar zijn als "seniel" beschouwen, naar analogie met de dementie die als seniel kan beschouwd worden vanaf een leeftijd van 65 jaar, zoals beschreven op pagina 88 van het codeerhandboek 2007/2008? 1. Wat dementie betreft, wordt er op pagina 88 van het codeerhandboek van de FOD 2007/2008 vermeld dat wanneer de geassocieerde aandoening niet in het dossier genoteerd werd, men bij verstek de code voor een seniele dementie kan gebruiken vanaf de leeftijd van 65 jaar en voor een preseniele dementie indien de patiënt jonger is dan 65 jaar. Dit betekent niet dat het bij elke dementie vanaf de leeftijd van 65 jaar gaat om seniele dementie. 2. Evenzo kan men niet zeggen dat het bij elk cataract vanaf de leeftijd van 65 jaar gaat om een seniel cataract. Dit moet duidelijk door de behandelende arts worden gepreciseerd. Zo niet moet de code "Unspecified cataract" worden gebruikt. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 21

22 2420 CVA Hoe volgende casus coderen, in 2009: Opname op neuro: - cerebraal embool met infarct: spastische hemiplegie rechts: afasie: Transfer (zonder ontslag) naar de revalidatiedienst van hetzelfde ziekenhuis: - revalidatie: V57** - embool: ? - heiploegje: of ? - afasie: of 784.3? Bij opname in geval van een acute episode wordt voor een cerebraal embool met infarct de code Cerebral embolism with cerebral infarction gebruikt, voor een spastische hemiplegie rechts de code Spastic hemiplegia and hemiparesis affecting dominant side en voor een afasie de code Bij een transfer van die patiënt naar een revalidatiedienst en voor zover de revalidatie voldoet aan de specifieke criteria wordt de code V57.xx gebruikt + de codes m.b.t. de sekwellen van het CVA: Hemiplegia affecting dominant side as late effect of cerebrovascular disease voor de hemiplegie en Aphasia as late effect of cerebrovascular disease voor de afasie. De codes m.b.t. de acute aandoening worden niet meer gebruikt eenmaal de patiënt in revalidatie is SDTA, dementie Geriaters vermelden dikwijls een SDAT met gedragsstoornissen, met daarnaast ook nog een seniele dementie met delier, wanen en depressie. Hoe moet dit gecodeerd worden? Alzheimer s disease Dementia in conditions classified elsewhere with behavioral disturbance Dysexecutief syndroom Hoe een dysexecutief syndroom coderen? Er bestaat geen specifieke code. Men moet dus de manifestaties coderen (apathie, cognitieve stoornissen, enz.) 2535 Huidcyste in het middenoor Hoe een epidermale cyste in het middenoor coderen? Voor zover het inderdaad gaat om een epidermale cyste (en niet om een cholesteatoom) in het middenoor die aan de criteria voor het registreren van nevendiagnoses voldoet, stellen wij voor de code "other disorders of middle ear and mastoid" te gebruiken. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 22

23 HFDST. 07 AANDOENINGEN VAN CIRCULATOIR SYSTEEM 2355 Codering van bilaterale atherosclerose van de halsvaten Hoe bilaterale atherosclerose van de halsvaten coderen (bv. carotide). Bent u het eens met de codering die wordt gebruikt in de AHA coding clinic: Bilateral Carotid Artery Stenosis Question: A correction notice published in Coding Clinic Second Quarter 2002, page 19, instructs to assign code , Occlusion and stenosis of precerebral arteries, multiple and bilateral, without mention of cerebral infarction, for bilateral carotid artery stenosis instead of code , Occlusion and stenosis of precerebral arteries, carotid artery, without mention of cerebral infarction. However, if we assign code , Medicare is denying our claims. What is the correct way to code bilateral carotid artery stenosis? Answer: Assign code , Occlusion and stenosis of precerebral arteries, carotid artery, without mention of cerebral infarction, for carotid artery stenosis. Code , Occlusion and stenosis of precerebral arteries, multiple and bilateral, without mention of cerebral infarction, may be assigned as an additional diagnosis to further describe the laterality. Assigning both codes will allow information on both the specific artery involved and the laterality to be captured. (Bilaterale) atheromatose van de carotiden wordt d.m.v. 2 codes geregistreerd: "occlusion and stenosis of precerebral arteries, carotid artery, without mention of cerebral infarction" "occlusion and stenosis of precerebral arteries, multiple and bilateral, without mention of cerebral infarction", op voorwaarde dat de atheromatose voldoet aan de regels voor het registreren van ND Necrose tgv. vaatlijden Een patiënt wordt opgenomen omwille van atherosclerose arteria femoralis superficialis met necrose teen 3. Er wordt hiervoor een PTA met stenting uitgevoerd. Wat is de correcte code voor de diagnose? Vooral de omschrijving "necrose" zorgt voor problemen. Necrose = "Disorder of skin", maar in de codeerrichtlijnen van het codeerhandboek 2007/2008, op pagina 191 staat volgend voorbeeld: "cellulitis met necrosecomplicatie wordt gecodeerd als "Gangrene". Kan de code (atherosclerose OL met gangreen) gebruikt worden? De voorgestelde diagnosecode "Atherosclerosis of native arteries of extremities with gangrene" is correct. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 23

24 2531 Atheromatose van de nierarterie en AHT Er wordt een PTCA van de linker nierarterie uitgevoerd bij een patiënt met hypertensie en nierinsufficiëntie. Er wordt een vermoedelijke renovasculaire oorsprong van de hypertensie vermeld. Is het correct om naast de code "Benign renovascular secondary hypertension", ook de arteriestenose te coderen, namelijk de code "Atherosclerosis of renal artery"? Indien er geen renovasculaire oorsprong wordt vermeld, is het dan correct om de codes "Atherosclerosis of renal artery" en "Benign essential hypertension" te gebruiken?" In het eerste geval gebruikt men inderdaad twee codes, één voor de etiologie en één voor de hypertensie: , waaraan nog een code voor de nierinsufficiëntie moet worden toegevoegd 585.x. De volgorde van de codes hangt af van de reden van opname. Het tweede geval wordt bij verstek als volgt gecodeerd "Benign hypertensive chronic kidney disease stage V or end stage renal disease" x. Indien de arts aangeeft dat de nierinsufficiëntie geen verband houdt met de AHT, gebruikt men de code 401.x een code Reocclusie van bypass Een reocclusie van PTCA mag niet als complicatie beschouwd worden. Geldt deze regel ook voor een reocclusie van bypass (bv. fem-pop bypass)? Zonder vermelding van complicatie wordt de reocclusie van de fem-pop bypass met ( arteriosclerosis bypass graft, extremity ) gecodeerd. De redenering is immers dezelfde als voor de reocclusie van CABG. Om een complicatie te mogen coderen, moet de behandelende arts duidelijk in het patiëntendossier preciseren dat het over een complicatie gaat. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 24

25 HFDST AANDOENINGEN VAN RESPIRATOIR SYSTEEM 2358 Zuurstofdependentie Patiënt met chronische respiratoire insufficiëntie (518.83), die zuurstofdependent is (O2-therapie thuis). Moet ook code V46.2 (dependence on supplemental oxygen ) gecodeerd worden? De code V46.2 "Supplemental oxygen" kan in onderstaand geval gecodeerd worden als nevendiagnose. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 25

26 HFDST AANDOENINGEN VAN SPIJSVERTERINGSSYSTEEM 2260 Code voor anismus Wat is de best passende code voor de diagnose anismus (synoniemen: spastic levator syndrome / spastic pelvic floor syndrome)? In feite gaat het om de onmogelijkheid om te defeceren; de diagnose wordt op basis van anamnese + radiologie + manometrie gesteld. Er bestaat geen specifieke code voor anismus. Zonder specifieke onderliggende oorzaken of symptomen wordt deze aandoening dan ook gecodeerd met de code (Other symptoms involving abdomen and pelvis). Indien er echter specifieke symptomen of onderliggende aandoeningen of bijkomende pathologie in het patiëntendossier beschreven worden, dan worden deze gecodeerd. Indien het gaat om een anaal spasme (spasme van de anus) dan wordt de code gebruikt Gastric banding erosie- complicatie - obesitas Patiënt met een gastric banding sinds enkele jaren geleden komt op heden terug wegens erosie van de band, waarna de band wordt verwijderd. Hoe wordt dit gecodeerd? Gaat het in dit geval om een postoperatieve complicatie. De erosie van de gastric band wordt beschouwd als een mechanische complicatie en gecodeerd met de code Mechanical complication of other specified prosthetic device, implant, and graft, due to other implant and internal device, not elsewhere classified. Om de notie dat het om een complicatie van een maagband gaat weer te geven wordt de code V45.86 Bariatric surgery status toegevoegd als nevendiagnose. Ingeval de opname voor verwijdering van de maagband gebeurt, zonder dat het om een complicatie gaat, dan wordt de code V53.5 "Fitting and adjustment of intestinal appliance" gebruikt Lymfocytaire colitis Hoe lymfocytaire colitis coderen? 558.9? Lymfocytaire colitis wordt inderdaad gecodeerd met de code "Noninfectious gastroenteritis and colitis". FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 26

27 2532 Encefalopathie in geval van levercirrose met chronische hepatitis C Hoe een encefalopathie coderen in geval van levercirrose bij chronische hepatitis C: "Hepatic coma" "cirrhosis of liver without mention of alcohol" " Chronic viral hepatitis C without hepatic coma" OF "Chronic viral hepatitis C with hepatic coma" ? De codering "Hepatic coma" "cirrhosis of liver without mention of alcohol" "Chronic viral hepatitis C without hepatic coma" die u voorstelt, is correct. De code "Chronic viral hepatitis C with hepatic coma" wordt gebruikt indien de coma te wijten is aan de hepatitis en niet aan de cirrose Rectaal ulcus van vermoedelijk ischemische oorsprong Mag men voor wat door de clinicus wordt omschreven als een "rectaal ulcus van vermoedelijk ischemische oorsprong" de code "Acute vascular insufficiency of intestine" gebruiken (betreft niet strikt het rectum) om het causaal proces weer te geven of moet men binnen de categorie "ulcer of anus and rectum" blijven? De code "ulcer of anus and rectum" komt het best overeen met de situatie die u beschrijft. De codes 557.x worden gebruikt voor uitgebreide intestinale ischemieën van het type mesenteriaal infarct. FOD van Volksgezondheid ICD-9-CM Codeerproblemen 2009/sem.2 27

CODEERHANDBOEK ICD-9-CM

CODEERHANDBOEK ICD-9-CM federale overheidsdienst VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Datamanagement CODEERHANDBOEK ICD-9-CM

Nadere informatie

Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20150101

Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20150101 Codeadviezen expertgroep ICD-10 versie 20150101 INHOUDSOPGAVE blz 0-1 Definitie hoofddiagnose 1 0-2 Risicofactoren 1 0-3 Waarschijnlijkheidsdiagnosen (mutatie!) 2 0-4 Aanvullend coderen 4 0-5 Multipele

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE

HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE OVERZICHT - ICD-10-CM en ICD-10-PCS werden ontwikkeld om ICD-9-CM te vervangen - De overstap naar ICD-10-CM is noodzakelijk omwille

Nadere informatie

Vergelijking van V28.0 versus V15.0.0 van 3M APR-DRG

Vergelijking van V28.0 versus V15.0.0 van 3M APR-DRG 2013 Vergelijking van V28.0 versus V15.0.0 van 3M APR-DRG FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Inhoudstafel 1 PreMDC... 18 1.1 DRG 1... 21 1.2 DRG 2... 21 1.3 DRG 3... 21 1.4

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 AANDOENINGEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN

HOOFDSTUK 18 AANDOENINGEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN HOOFDSTUK 18 AANDOENINGEN VAN HET ZENUWSTELSEL EN DE ZINTUIGEN OVERZICHT - De aandoeningen van het zenuwstelsel vindt men terug in het hoofdstuk 6 van de ICD-10-CM. - De aandoeningen van het oog en zijn

Nadere informatie

Prismant codeadviezen voor ziekenhuizen, nummer 3, juni 2006 (prismantca-zh nummer 3, juni 2006)

Prismant codeadviezen voor ziekenhuizen, nummer 3, juni 2006 (prismantca-zh nummer 3, juni 2006) Prismant codeadviezen voor ziekenhuizen, nummer 3, juni 2006 (prismantca-zh nummer 3, juni 2006) M-codering neuro-endocriene tumoren N.a.v. de nieuwe PALGA-editie (2005) luidt het advies m.b.t. de morfologiecodering

Nadere informatie

Leverkanker. Wat is leverkanker? We leggen het u graag uit. ESMO/AKF Patient Guide Series. Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO

Leverkanker. Wat is leverkanker? We leggen het u graag uit. ESMO/AKF Patient Guide Series. Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO Leverkanker Wat is leverkanker? We leggen het u graag uit. www.antikankerfonds.org www.esmo.org ESMO/AKF Patient Guide Series Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO LEVERKANKER: EEN GIDS

Nadere informatie

Blaaskanker. Wat is blaaskanker? We leggen het u graag uit. ESMO/AKF Patient Guide Series. Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO

Blaaskanker. Wat is blaaskanker? We leggen het u graag uit. ESMO/AKF Patient Guide Series. Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO Blaaskanker Wat is blaaskanker? We leggen het u graag uit. www.antikankerfonds.org www.esmo.org ESMO/AKF Patient Guide Series Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO BLAASKANKER: GIDS

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 INLEIDING TOT DE ICD-10-PCS CLASSIFICATIE

HOOFDSTUK 8 INLEIDING TOT DE ICD-10-PCS CLASSIFICATIE HOOFDSTUK 8 INLEIDING TOT DE ICD-10-PCS CLASSIFICATIE OVERZICHT - Alle ICD-10-PCS codes hebben een alfanumerieke structuur, geen decimaal punt en zeven karakters. - ICD-10-PCS wordt in 16 hoofdstukken

Nadere informatie

Klinische versus pathologische respons na preoperatieve chemoradiatie voor het rectumcarcinoom

Klinische versus pathologische respons na preoperatieve chemoradiatie voor het rectumcarcinoom FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2010 2011 Klinische versus pathologische respons na preoperatieve chemoradiatie voor het Pieter-Jan DE MUNCK Promotor: Prof. Dr. Wim Ceelen

Nadere informatie

Domein 3 Administratieve gegevens

Domein 3 Administratieve gegevens Administratieve gegevens Domein 3 Administratieve gegevens Administratieve gegevens. Het bestand Gegevens over de patiënt 1. Het bestand Gegevens over de patiënt 1.1. NAAM XXX-Z-VERS-A-PATHOSPI-YYYYP-P.TXT.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE

HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND VAN DE ICD-10-CM EN ICD-10-PCS CLASSIFICATIE OVERZICHT - ICD-10-CM en ICD-10-PCS werden ontwikkeld om ICD-9-CM te vervangen - De overstap naar ICD-10-CM is noodzakelijk omwille

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Heliomare Wijk aan Zee 1 VOORLICHTINGSBROCHURE NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1. Het doel van deze informatiefolder...

Nadere informatie

ZORGETHISCH ADVIES IN VERBAND MET HET STOPPEN OF STAKEN VAN KUNSTMATIGE VOCHT- & VOEDSELTOEDIENING BIJ TERMINALE EN NIET-TERMINALE PATIËNTEN.

ZORGETHISCH ADVIES IN VERBAND MET HET STOPPEN OF STAKEN VAN KUNSTMATIGE VOCHT- & VOEDSELTOEDIENING BIJ TERMINALE EN NIET-TERMINALE PATIËNTEN. ZORGETHISCH ADVIES IN VERBAND MET HET STOPPEN OF STAKEN VAN KUNSTMATIGE VOCHT- & VOEDSELTOEDIENING BIJ TERMINALE EN NIET-TERMINALE PATIËNTEN. Gemeenschappelijke Ethische Reflectiecommissie GZA 1 Inleiding....

Nadere informatie

Diabetes voet management in gespecialiseerde centra

Diabetes voet management in gespecialiseerde centra Coördinatoren: Dr. Kristien Van Acker Endocrinologie / Diabetologie St-Jozefkliniek, Bornem & Willebroek Dr. Bernard Vandeleene Kliniekhoofd Endocrinologie en voeding Cliniques Universitaires St-Luc, Brussel

Nadere informatie

THERAPIETROUW AAN EEN LANGDURIGE BEHANDELING: EEN GROTE UITDAGING VOOR ARTS EN PATIENT. Een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen

THERAPIETROUW AAN EEN LANGDURIGE BEHANDELING: EEN GROTE UITDAGING VOOR ARTS EN PATIENT. Een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen THERAPIETROUW AAN EEN LANGDURIGE BEHANDELING: EEN GROTE UITDAGING VOOR ARTS EN PATIENT Een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen Deze brochure is een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Redactie

Nadere informatie

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Een brochure voor patiënten met kanker The future of cancer therapy V o o r w o o r d Inhoudstafel Klinische Studies: Alles wat u moet weten DE EORTC en

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Leuven Katholieke Universiteit Leuven FACULTEIT GENEESKUNDE SCHOOL VOOR MAATSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP BIJLAGEN BIJ HET ONDERZOEKSRAPPORT ACTUALISATIE VAN DE

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE BIJ DIAGNOSE Dit dient eenmalig per patiënt te worden ingevuld!

ALGEMENE INFORMATIE BIJ DIAGNOSE Dit dient eenmalig per patiënt te worden ingevuld! FORMULIER 1 CLL GRA-registratienummer.. / Hospital Record. nummer ALGEMENE INFORMATIE BIJ DIAGNOSE Dit dient eenmalig per patiënt te worden ingevuld! Lengte... cm [999=onbekend] Gewicht..., kg [999.9=onbekend]

Nadere informatie

Borstkanker. hoe moet het nu verder?

Borstkanker. hoe moet het nu verder? Borstkanker hoe moet het nu verder? Deze brochure bevat zeker niet alle gedetailleerde informatie over borstkanker. We geven u vooral de belangrijkste en juiste informatie mee over borstkanker. 2 We proberen

Nadere informatie

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier

Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Aanloop naar een zorgtraject overgewicht en obesitas: evaluatie van een intakeformulier Mirjam Slenders Promotor: Prof. Dr. Paul De Cort Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde Academiejaar

Nadere informatie

ContContacten. Harvey Cushing Center : Informatie voor de patiënt en zijn naasten. Harvey Cushing Centrum

ContContacten. Harvey Cushing Center : Informatie voor de patiënt en zijn naasten. Harvey Cushing Centrum mo MeMemo acten ContContacten Harvey Cushing Centrum Brussel Hôpital Erasme Anderlecht................ 02/555.42.87 of 02/555.43.11 UZ Brussel Jette................................................ 02/476.33.87

Nadere informatie

Te verzekeren prestatie. Hyperbare zuurstoftherapie

Te verzekeren prestatie. Hyperbare zuurstoftherapie Standpunt Te verzekeren prestatie Hyperbare zuurstoftherapie Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen Fax (020) 797 85 00 E-mail info@cvz.nl Internet www.cvz.nl Volgnummer Datum

Nadere informatie

Uitzaaiingen bij kanker

Uitzaaiingen bij kanker Uitzaaiingen bij kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker en wat zijn uitzaaiingen? 4 Hoe ontstaan uitzaaiingen? 7 Waar ontstaan uitzaaiingen? 11 Klachten 13 Vaststellen van uitzaaiingen

Nadere informatie

Als u te horen krijgt dat u leukemie hebt, is de schrik natuurlijk groot. Vaak komen er dan veel vragen op over

Als u te horen krijgt dat u leukemie hebt, is de schrik natuurlijk groot. Vaak komen er dan veel vragen op over Wat is leukemie? Leukemie is de verzamelnaam voor verschillende soorten beenmergkanker. Alle vormen worden gekenmerkt door een ontregelde groei van verschillende soorten witte bloedcellen. In het beenmerg,

Nadere informatie

Tijdschrift van de geneesheer-specialisten van AZ Alma campus Eeklo en Sijsele

Tijdschrift van de geneesheer-specialisten van AZ Alma campus Eeklo en Sijsele Jaargang 3 nummer 3 scoop Herfsteditie 2012 Tijdschrift van de geneesheer-specialisten van AZ Alma campus Eeklo en Sijsele Lees in dit nummer: 3 Voorstelling dienst neurologie AZ Alma 4 Multiple Sclerose

Nadere informatie

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP. Pijn & Symptoomcontrole

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP. Pijn & Symptoomcontrole Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP Pijn & Symptoomcontrole Afdeling Kwaliteitsbevordering Domus Medica vzw- Commissie Zorg voor het Levenseinde HIPP-project Peter De Meulenaere Versie 12

Nadere informatie

Casusboek ICD-10. Registratie van cliëntproblematieken met ICD-10 in de Centra voor Ambulante Revalidatie

Casusboek ICD-10. Registratie van cliëntproblematieken met ICD-10 in de Centra voor Ambulante Revalidatie Adviesraad Wetenschappelijk Onderzoek Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie Casusboek ICD-10 Registratie van cliëntproblematieken met ICD-10 in de Centra voor Ambulante Revalidatie Casusboek

Nadere informatie