Toets CAT B / Cursus-afhankelijke toets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toets CAT B3.1 13-14 / Cursus-afhankelijke toets"

Transcriptie

1 A VUmc-compas toetsing Toets CAT B / Cursus-afhankelijke toets Cursus B Spijsvertering en stofwisseling Cursuscoördinator (vice-) Dr. W.J.H.J. Meijerink Gelegenheid 1 e Toetsdatum 25 oktober 2013 Tijd 15:15 17:15 uur (tot 17:45 uur voor extra-tijd studenten) Plaats RAI, MF-J173 en MF-B034 Aantal en type vragen 72 meerkeuzevragen: 15 tweekeuzevragen, 38 driekeuzevragen, 19 vierkeuzevragen Druk tweezijdig bedruk, kleurendruk Toegestane hulpmiddelen geen Studentinstructie: MC-toets: kies het beste (volledig juiste en meest complete) antwoord mobiele telefoons uit en in de tas onder de stoel alléén toetsbenodigdheden op tafel vul je studentnummer en naam duidelijk in op het formulier kras NIET in de barcode rechtsonder; ook GEEN doorhalingen zo nodig foutieve hokjes corrigeren door zeer goed te gummen vragen over de inhoud van de toets worden NIET beantwoord commentaren na afloop naar de JVC van je cursus toiletbezoek NIET toegestaan fraude wordt bestraft. Succes! CAT Spijsvertering en stofwisseling / afname 25 oktober 2013 Pagina 1 van 14

2 CAT Spijsvertering en stofwisseling / afname 25 oktober 2013 Pagina 2 van 14

3 1 Welke van de onderstaande bijwerking(-en) kan of kunnen optreden bij een chronisch gebruik van zuurremmende medicatie? a. Gastro-intestinale infecties en osteoporose b. Verhoogde kans op een maligniteit van de maag. c. Rebound gastro-oesophageale reflux 2 Hoe verminderen protonpompremmers (PPI s) zoals omeprazol de zuursecretie? Door selectief remmen van a. het enzym H + /Ca2 + -ATP-ase in de pariëtale cel. b. de histaminase als analoog van cyclisch adenosinemonofosfaat c. het enzym H + /K + -ATP-ase in de pariëtale cel. 3 U wilt een patiënt met een ijzergebreksanemie behandelen met een ijzerpreparaat. Deze patiënt gebruikt tevens doxycycline. Welke stelling over gecombineerd gebruik van deze middelen is juist? a. Beide middelen worden in combinatie beter opgenomen en de doseringen dienen gehalveerd te worden b. Beide middelen beïnvloeden elkaars opname niet en de dosering hoeft daarom niet aangepast te worden c. Beide middelen worden verminderd opgenomen en dienen niet tegelijk ingenomen te worden 4 Een collega laat u een advertentie zien van een farmaceut over de voordelen van slow release preparaten bij de behandeling van ijzergebreksanemie. Hij twijfelt over de juistheid van de informatie en vraagt om uw advies. In de advertentie staat onder andere: Stelling 1: Toepassing van preparaten met gereguleerde afgifte ('slow release'-preparaten) is rationeel omdat deze preparaten bijna al het ijzer in het duodenum afgeven, waar de resorptie grotendeels plaatsvindt. Stelling 2: het gebruik van preparaten met gereguleerde afgifte ('slow release'-preparaten) is kosten-effectiever dan het gebruik van normale ijzertabletten. Wat is juist met betrekking tot deze stellingen? a. Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist b. Stelling 2 is juist, stelling 1 is onjuist c. Beide stellingen zijn onjuist 5 Bij de behandeling van maagklachten worden H2-receptor antagonisten gebruikt. Welke van de volgende geneesmiddelen is een H2-receptor antagonist? a. Ranitidine b. Omeprazol c. Misoprostol d. Algeldraat/magnesiumhydroxide CAT Spijsvertering en stofwisseling / afname 25 oktober 2013 Pagina 3 van 14

4 6 Een anti-helicobacter Pylori therapie bestaat uit een combinatie van 2 zuurremmers & 1 antibioticum. 7 Antacida hebben een remmend effect op de maagzuurproductie. 8 Steatose van de lever komt voor bij: a. alcoholische hepatitis b. hepatitis C c. mensen met overgewicht en diabetes d. alle bovenstaande 9 Bij een patiënt met een chronische hepatitis B virusinfectie wordt een leverbiopt genomen. Wat is de belangrijkste indicatie voor dit biopt? a. Bevestiging van de etiologische diagnose b. Vaststellen van ziekteactiviteit en stadium c. Vaststellen van virusload 10 Bij een patiënt met een chronische virale hepatitis wordt in het leverbiopt vastgesteld dat de ontsteking actief is. Waarop is deze bevinding gebaseerd? Op de aanwezigheid van a. lymfocyten in de portale velden b. lymfocyten in het leverparenchym c. neutrofiele granulocyten in de portale velden d. neutrofiele granulocyten in het leverparenchym 11 Welk compartiment van de milt speelt een cruciale rol bij de afweer tegen pneumococcen in het bloed? a. De witte pulpa b. De marginale zone c. De rode pulpa 12 Waar komen M-cellen voor? a. De marginale zone van de milt b. Lymfoepitheel van de Plaat van Peyer c. De cardia-klieren van de maagwand d. Lymfevaten van mucosale lymfeklieren 13 Welke cellen differentiëren in de grote follikels van de platen van Peyer? a. Geheugen B-cellen b. Geheugen T-cellen c. Cytotoxische T-cellen CAT Spijsvertering en stofwisseling / afname 25 oktober 2013 Pagina 4 van 14

5 14 Een 73-jarige vrouw blijkt een adenocarcinoom van de slokdarm te hebben. De tumor bevindt zich van 38 cm tot 42 cm gemeten vanaf de tandenrij. De tumor wordt gestadieerd als een T3N1. Wat is de meest aangewezen behandeling? a. Definitieve chemoradiotherapie met pneumodilatatie b. Brachitherapie met een stent ter palliatie c. Neoadjuvante behandeling gevolgd door een resectie 15 Stelling: Het plaveiselcelcarcinoom is het meest voorkomende type slokdarmcarcinoom in Nederland. 16 Stelling: Een oesophaguscardiaresectie met buismaagreconstructie is een palliatieve ingreep. 17 Stelling: Bij de chirurgische behandeling van maagkanker is het nodig om naast een gedeelte van het pancreas ook de milt te verwijderen in verband met eventuele lymfekliermetastasen. 18 Stelling: Bij een zogenaamde linitis plastica is de prognose beter dan bij een antrumcarcinoom. Casus bij vraag 19 en20 19 Een patiënt zegt tegen een arts: "Dokter, ik maak mij grote zorgen over mijn hoofdpijn. Ik denk dat het zomaar eens een hersentumor zou kunnen zijn. De arts vermoedt dat dit hoogstwaarschijnlijk niet zo zal zijn maar besluit dit toch niet direct te vertellen en zegt: Ik merk dat u erg met deze gedachte zit. Kunt u mij vertellen waarom u hier aan denkt? Hoe heet de gesprekstechniek die de arts hier toepast? a. Metacommunicatie b. De judo-techniek c. Erkennen CAT Spijsvertering en stofwisseling / afname 25 oktober 2013 Pagina 5 van 14

6 Vervolg casus 20 Als de arts tegen de patiënt zou hebben gezegd: Maakt u zich maar geen zorgen hoor, deze zijn immers ongegrond. Gezien uw situatie is de kans zeer klein dat u een hersentumor heeft. Op welk niveau van de boodschap zou deze uitspraak van de arts zich bevinden? a. Emotioneel niveau b. Inhoudsniveau c. Procedureel niveau Einde casus 21 Welke interventievorm heeft over het algemeen de voorkeur bij het stellen van grenzen? a. Ik-boodschap b. Jij-boodschap c. Waarom-vraag 22 Tegen welke cellen maken patiënten met autoimmuun gastritis antilichamen? a. Hoofdcellen b. Pariëtale cellen c. G-cellen d. Mucineus foveolaire eptiheelcellen 23 De meeste poliepen in de maag zijn niet-neoplastisch. Welke van onderstaande poliepen is wel neoplastisch? a. Fundus klier poliep (fundic gland polyp) b. Juveniele poliep c. Inflammatoire fibroide poliep d. Adenoom 24 Van welke wandlaag van de dunne darm is de lamina propria een onderdeel? a. Mucosa b. Submucosa c. Muscularis propria d. Serosa 25 Onderstaand worden gegevens getoond van drie 57-jarige mannen die allen onbedoeld gewicht verloren. Welke man is op basis van deze gegevens ondervoed? a. Lengte 1.74 m. Huidig gewicht 65 kg, gewicht 1 maand geleden 68 kg. b. Lengte 1.70 m. Huidig gewicht 56 kg, gewicht 6 maanden geleden 60 kg. c. Lengte 1.73 m. Huidig gewicht 84 kg, gewicht 6 maanden geleden 94 kg. CAT Spijsvertering en stofwisseling / afname 25 oktober 2013 Pagina 6 van 14

7 26 Welk instrument voor het screenen op ondervoeding is het meest geschikt voor ouderen (>65 jaar) die thuis wonen? a. Short Nutritional Assessment Questionnaire (SNAQ)65+ b. Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA)65+ c. Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) Bij welk ondervoedingssyndroom speelt inflammatie altijd een rol? a. Sarcopenie b. Cachexie c. Wasting 28 Welke stelling met betrekking tot behandeling van ondervoeding is juist? a. Bij een ondervoede patiënt die nu weer voldoende eet dient toch drinkvoeding gestart te worden b. Bij een ondervoede patiënt met een voedingsinname van minder dan 50% van de vastgestelde voedingsbehoefte dient sondevoeding gestart te worden c. Bij een ondervoede patiënt met een voedingsinname van minder dan 50% van de vastgestelde voedingsbehoefte dient drinkvoeding gestart te worden 29 In welk onderdeel van de maag mondt de oesophagus uit? a. Fundus b. Pars cardiaca c. Antrum pyloricum d. Corpus 30 Welk bloedvat verzorgt of welke verzorgen de maag vanaf de curvatura minor? a. aa. gastricae breves b. aa. gastrica dextra en sinistra c. a. gastroduodenalis d. aa. gastro-omentalis dextra en sinistra CAT Spijsvertering en stofwisseling / afname 25 oktober 2013 Pagina 7 van 14

8 31 Bekijk onderstaande afbeelding. Wat wordt er met de pijl aangeduid? a. Lobus hepatis sinister b. Lobus quadratus c. Area nuda d. Porta hepatis 32 Bekijk onderstaande afbeelding. Welke buisvormige structuur is met de pijl aangeduid? a. Ductus choledochus b. Ductus pancreaticus c. Ductus cysticus d. Ductus hepaticus communis CAT Spijsvertering en stofwisseling / afname 25 oktober 2013 Pagina 8 van 14

9 33 Inflammatoir darmlijden is een verzamelnaam en omvat 3 verschillende sub-types. Welke zijn dat? a. Ziekte van Crohn, spastisch colon en ischemische colitis b. Ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en Inflammatory Bowel Disease-Undetermined c. Colitis ulcerosa, microscopische colitis en ischemische colitis 34 Welke histologische veranderingen zijn kenmerkend voor een actieve ziekte van Crohn? a. Transmurale ontsteking, afwisselende gebieden van normale mucosa en inflammatie en granulomen b. Oppervlakkige inflammatie, cryptabcessen en howell jolly bodies c. Granulomen, vlokatrofie en Barrett-mucosa 35 Wat is de meest aangewezen behandeling bij een mild actieve colitis ulcerosa van het gehele colon? a. Mesalazine b. Methotrexaat c. Ribaverine 36 Er zijn een aantal belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen van dikke darmkanker bij patiënten met inflammatoir darmlijden. Een daarvan is een belaste familie-anamnese. Wat is een andere belangrijke risicofactor? a. Primair scleroserende cholangitis b. Auto-immuun hepatitis c. Primair biliaire cirrose 37 Een patiënte met 1 jaar bestaande klachten van fecale incontinentie komt bij de huisarts. Ze heeft in het verleden een zware bevalling doorgemaakt en toen uitgescheurd. Ze heeft 2 x daags zachte ontlasting en is 1 a 2 x per week incontinent. Bij lichamelijk onderzoek voelt u een slappe sfincterspanning. Wat is de aangewezen eerste stap in de behandeling? a. Anale endoechografie b. Coloscopie c. Loperamide max 2-4 per dag d. Vezels en fysiotherapie 38 Stelling: Een purulente of fecale peritonitis ten gevolge van een diverticulitis wordt in praktijk het liefst alleen met antibiotica behandeld. 39 Stelling: Er is geen indicatie voor een CT-geleide drainage van een abces bij diverticulitis. CAT Spijsvertering en stofwisseling / afname 25 oktober 2013 Pagina 9 van 14

10 40 Waar past anaal helderrood bloedverlies niet bij? a. Rectumcarcinoom b. Coecumtumor c. Diverticulose d. Proctitis 41 Een vrouw van 62 jaar heeft sedert enkele dagen klachten van pijn in de linker onderbuik en koorts van 38.9º. De ontlasting komt ook moeizaam en er zit een beetje bloed bij. Bij lichamelijk onderzoek geeft zij drukpijn in de linker-onderbuik aan. Wat is de meest aannemelijke diagnose? a. Colitis ulcerosa b. Diverticulitis c. Salpingitis d. Colon carcinoom 42 Wat dient gemeten te worden om de leversynthesefunctie te bepalen? a. Albumine, PTT, bilirubine b. Albumine, PTT, IgG c. Bilirubine, ammoniak, IgG 43 Wat is geen mogelijke complicatie van cirrose? a. Hersenbloeding b. Varixbloeding c. Hepatocellulair carcinoom 44 Wat is een intraheptische oorzaak van portale hypertensie? a. Vena portae trombose b. Budd Chiari syndroom c. Rechter hartfalen 45 Bij welke leverziekte bestaat een verhoogd risico op coloncarcinoom? a. PSC b. PBC c. AIH 46 Met welke risicofactor is NAFLD geassocieerd? a. Overgewicht en overmatig alcoholgebruik b. Ondergewicht en hyperlipidaemie c. Overgewicht en dm 47 Waar liggen de snijvlakken bij een hemicolectomie rechts? a. Proximaal door terminale ileum en distaal tot aan of voorbij flexura lienalis b. Proximaal door coecum en distaal tot aan of voorbij flexura hepatica c. Proximaal door terminale ileum en distaal tot aan of voorbij flexura hepatica d. Proximaal door coecum en distaal tot aan of voorbij flexura lienalis CAT Spijsvertering en stofwisseling / afname 25 oktober 2013 Pagina 10 van 14

11 48 Welke zenuwen worden bij een total mesorectal excision TME operatie gezien en gespaard? a. Hypogastrische zenuwen b. n. Iliaca communis c. Ilio-inguinale zenuwen 49 Welke lymfeklier is of welke lymfklieren zijn positief in een stadium T2N1M0? a. Eén peritumorale lymfeklier b. Eén centrale lymfeklier c. Beide stations kunnen positief zijn 50 Welke van de drie onderstaande stellingen is juist: Een parastomale hernia is een postoperatieve complicatie. a. Deze behoeft direct chirurgische correctie b. Deze is veelal de oorzaak van stomalekkage c. Dit komt veelvuldig voor na operatieve aanleg stoma en behoeft bijna nooit chirurgische correctie 51 Welke van de onderstaande carcinomen hoort niet bij Lynch syndroom? a. Maagcarcinoom b. Endometrium carcinoom c. Nierpyelumcarcinoom 52 Stelling: Bij de standaard work-up van een coloncarcinoom horen een CT abdomen, een CT thorax en een MRI. 53 De kans dat een man van 40 in de rest van zijn leven een colorectaal carcinoom zal ontwikkelen is a. ongeveer 10% bij een niet-belaste familie anamnese b. ongeveer 15% als zijn vader op zijn 80e levensjaar een coloncarcinoom ontwikkeld heeft c. ongeveer 15% als zijn broer op 47-jarige leeftijd een coloncarcinoom ontwikkeld heeft 54 Wat stelling is juist over de kans op maligne ontaarding van colonpoliepen bij FAP? a. Deze is klein doordat de chromosomale afwijking vroeg in de adenoom-carcinoom sequentie zit, maar door het aantal poliepen is de cumulatieve kans wel groot b. Deze is nagenoeg 100% doordat de FAP mutatie een late stap is in de adenoomcarcinoom sequentie en daardoor in bijna alle gevallen leidt tot de ontwikkeling van een maligne poliep CAT Spijsvertering en stofwisseling / afname 25 oktober 2013 Pagina 11 van 14

12 55 Welke patiënten met een reflux oesofagitis zijn geschikte kandidaten om een chirurgische correctie te ondergaan? a. Patiënten met een leeftijd onder de 45 jaar b. Patiënten die niet reageren op omeprazol c. Patiënten die vinden dat medicatie te duur is omdat deze niet meer worden vergoed en levenslang moeten worden ingenomen d. Patiënten met een barrett oesofagus 56 Bij een 82-jarige patiënte is een para-oesofageale hernia gediagnosticeerd tijdens een ERCP wegens galstenen. Zij heeft, behoudens de pijnaanvallen van haar galstenen, geen duidelijke klachten. Wat is het meest aangewezen beleid ten aanzien van haar para-oesofageale hernia? a. Operatieve correctie van de hernia b. Anti-protonremmers therapie c. Dieet d. Geen behandeling 57 Wat dient vooraf te gebeuren bij elke patiënt met reflux oesofagitis die in aanmerking komt voor operatie? a. Een passagefoto verrichten b. Een manometrie en 24 uur ph meting verrichten c. Protonremmers therapie instellen 58 Stelling: Galstenen in de galblaas behoeven altijd behandeling vanwege de grote kans op cholecystitis. 59 Stelling: Galstenen geven alleen klachten als ze in de ductus choledochus terecht komen. 60 Hoeveel cc gal wordt bij een gezonde volwassene dagelijks in de lever geproduceerd? a. Ongeveer 250 cc/dag b. Ongeveer 5 ml/kg/dag c. Ongeveer 100 ml/10kg/dag 61 Welke stelling over het genezen van galwegkanker is juist? a. Is operatief niet te genezen b. Wordt nooit genezen middels een Whipple procedure c. Wordt soms genezen door een partiële hepatectomie 62 Welke stelling over pancreatitis is juist? Pancreatitis a. is meestal geïnfecteerd met E. coli b. is een ziekte die primair operatief moet worden behandeld c. kan tot hypocalciaemie leiden CAT Spijsvertering en stofwisseling / afname 25 oktober 2013 Pagina 12 van 14

13 63 In welke cellen ontstaat meestal het pancreascarcinoom? a. Hormoonproducerende cellen b. Buisvormende cellen c. Langerhanscellen 64 Tijdens een Whipple-operatie voor pancreascarcinoom kan een deel van het duodenum gespaard worden. Welk deel van het duodenum betreft dit? a. De pylorus b. Het duodenum wordt zoveel mogelijk gespaard c. Pars decendens 65 Welke stelling over een Whipple-operatie is juist? Na een Whipple-operatie voor pancreascarcinoom a. bestaat er een 5-jaars overleving van 75-85% b. neemt de kans op diabetes mellitus toe c. komt pancreasinsufficiëntie zelden voor 66 Wat is de aangewezen behandeling van hooggradige dysplasie bij een Barrett? a. Zuurremmers b. Mucosale resectie c. Oesofagusresectie 67 Stelling: Obstructieve defaecatie is het hoofdsymptoom van een rectocele. 68 Stelling: laparoscopische rectopexie voor intussiceptie verbetert zowel incontinentie als obstructieve defecatie. Casus bij vraag 69, 70 en Een vrouw van 45 jaar, G3P3, komt bij de huisarts. Bij de geboorte van haar eerste kind van ruim 8 pond heeft zij een partiële ruptuur gehad. Anamnestisch heeft zij een verhaal van chronische obstipatie, onvolledige defecatie, met frequente moeizame toiletbezoeken achter elkaar voordat ze de deur uit gaat, en dyspareunie. Welke differentiaal diagnose is meest waarschijnlijk? a. Enterocele b. Pudendus neuropathie c. Intussiceptie Let op! Vraag 70 t/m 72 op volgende blad! CAT Spijsvertering en stofwisseling / afname 25 oktober 2013 Pagina 13 van 14

14 70 Welk van de onderstaande onderzoeken geeft de meeste informatie bij genoemde klachten? a. Marker studie b. Defecografie c. CT met oraal en rectaal contrast d. Dubbelcontrast X-colon 71 Haar klachten kunnen het best behandeld worden met a. vezelrijk dieet en bekkenbodem fysiotherapie b. laparoscopische sigmoid resectie c. rectopexie d. sacrale zenuwstimulatie Einde casus 72 Hoe wordt een volledige rectale prolaps (graad 5) bij voorkeur behandeld? a. Bekkenbodem fysiotherapie b. Transanale resectie volgens Altemeier c. Laparoscopische rectopexie CAT Spijsvertering en stofwisseling / afname 25 oktober 2013 Pagina 14 van 14

Toets CAT B3.1 13-14 / Cursus-afhankelijke toets

Toets CAT B3.1 13-14 / Cursus-afhankelijke toets A VUmc-compas toetsing Toets CAT B3.1 13-14 / Cursus-afhankelijke toets Cursus B Spijsvertering en stofwisseling 13-14 Cursuscoördinator (vice-) Dr. W.J.H.J. Meijerink Gelegenheid 2 e Toetsdatum 3 januari

Nadere informatie

Toets hercat B 3.1 14-15 / Cursus-afhankelijke toets

Toets hercat B 3.1 14-15 / Cursus-afhankelijke toets A VUmc-compas toetsing Toets hercat B 3.1 14-15 / Cursus-afhankelijke toets Cursus B Spijsvertering en stofwisseling 14-15 Cursuscoördinator (vice-) dr. W.J.H.J. Meijerink / dr. M.A.J.M. Jacobs Gelegenheid

Nadere informatie

Antwoordformulieren open vragen

Antwoordformulieren open vragen Antwoordformulieren open vragen Bloktoets : 5O0 Datum : 9 juli 009 Aanvang : Studentnummer : Studentnaam :. BLOKTOETS STOFWISSELING 5O0 9 juli 009 Sint Radboud. Het uitvragen van de pijnklachten is van

Nadere informatie

Antwoordformulieren open vragen

Antwoordformulieren open vragen Antwoordformulieren open vragen Bloktoets : 5O0 Datum : 9 juli 009 Aanvang : Studentnummer : Studentnaam :. BLOKTOETS STOFWISSELING 5O0 9 juli 009 Sint Radboud. Het uitvragen van de pijnklachten is van

Nadere informatie

DE DIKKE DARM DE DIKKE DARM

DE DIKKE DARM DE DIKKE DARM DE DIKKE DARM DE DIKKE DARM Om te begrijpen wat dikkedarmkanker is, wordt eerst het spijsverteringsstelsel en de werking van de spijsvertering uitgelegd. Om te begrijpen wat dikkedarmkanker is, wordt eerst

Nadere informatie

Laparoscopisch, andere oorzaken klachten beter op te sporen en eventueel te behandelen, minder pijn/minder wondinfectie

Laparoscopisch, andere oorzaken klachten beter op te sporen en eventueel te behandelen, minder pijn/minder wondinfectie Voorlopige antwoorden Toets Stofwisseling 2 2012 VRAAG 1 1. Eisprong/Ovariële bloeding 2.Torsie ovarium(cyste) Bloed prikkelt peritoneum, ischemie door draaiing orgaan Hoogste waarde CRP: appendicitis

Nadere informatie

Onderwerpen. De lever en zijn functies PBC: oorzaak? Wat is het precies? Verschijnselen en klachten Natuurlijk beloop Behandeling Overlapsyndromen

Onderwerpen. De lever en zijn functies PBC: oorzaak? Wat is het precies? Verschijnselen en klachten Natuurlijk beloop Behandeling Overlapsyndromen Onderwerpen De lever en zijn functies PBC: oorzaak? Wat is het precies? Verschijnselen en klachten Natuurlijk beloop Behandeling Overlapsyndromen 1 De lever 2 De Lever 3 Functies van de lever Voedingsstoffen:

Nadere informatie

Autoimmune pancreatitis

Autoimmune pancreatitis Oorzaken van chronische pancreatitis TIGARO-classificatie T: toxisch (alcohol/roken) I: idiopatisch G: genetisch A: auto-immuun R: na ernstige acute O: obstructief Autoimmune pancreatitis IgG4-gerelateerde

Nadere informatie

Darmkanker screening zin of onzin? Lisette Saveur, Verpleegkundig specialist MDL-oncologie Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam

Darmkanker screening zin of onzin? Lisette Saveur, Verpleegkundig specialist MDL-oncologie Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam Darmkanker screening zin of onzin? Lisette Saveur, Verpleegkundig specialist MDL-oncologie Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam Agenda Colorectaal carcinoom algemeen Voortraject darmkanker screening Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Colorectaal carcinoom. Danielle de Jong, MDL arts Rutger-Jan Renger, chirurg Venetië, 10 november 2016

Colorectaal carcinoom. Danielle de Jong, MDL arts Rutger-Jan Renger, chirurg Venetië, 10 november 2016 Colorectaal carcinoom Danielle de Jong, MDL arts Rutger-Jan Renger, chirurg Venetië, 10 november 2016 Dokter, wat raadt u aan? Programma Indicaties coloscopie Cijfers IKR / regio Gorkum Organisatie BZ

Nadere informatie

Leverfunctiestoornissen

Leverfunctiestoornissen Leverfunctiestoornissen Claire Fitzpatrick, Saskia te Loo, Ruud Klomp DuodagenIJsselland Ziekenhuis 2015 Stellingen Als de levertesten normaal zijn is de leverfunctie ook normaal Steatose kan uitmonden

Nadere informatie

Dikke darmoperatie. Poli Chirurgie

Dikke darmoperatie. Poli Chirurgie 00 Dikke darmoperatie Poli Chirurgie 1 Deze folder geeft u informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een dikke darmoperatie. Ook geeft deze folder informatie over de aandoeningen waarbij een

Nadere informatie

Alles wat je altijd over darmkanker wou weten (maar niet durfde vragen)

Alles wat je altijd over darmkanker wou weten (maar niet durfde vragen) Alles wat je altijd over darmkanker wou weten (maar niet durfde vragen) Tim Rondou Gastroenteroloog Sint-Jozefkliniek Bornem-Willebroek Bijscholing 2013 vóórkomen ontstaan voorkómen en preventie symptomen

Nadere informatie

Galgangcarcinoom. Landelijke richtlijn, Versie: 1.1

Galgangcarcinoom. Landelijke richtlijn, Versie: 1.1 Galgangcarcinoom Landelijke richtlijn, Versie: 1.1 Datum Goedkeuring: 06-10-2003 Methodiek: Consensus based Verantwoording: Landelijke tumorwerkgroep gastro-intestinale tumoren Inhoudsopgave Algemeen...1

Nadere informatie

Dikke darmoperatie. Chirurgie. Beter voor elkaar

Dikke darmoperatie. Chirurgie. Beter voor elkaar Dikke darmoperatie Chirurgie Beter voor elkaar 2 Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht over de gebruikelijke gang van zaken rond een dikke darmoperatie. Ook geeft deze folder enige informatie

Nadere informatie

Pathofysiologie van de spijsvertering. Mark Stolk MDL-arts St. Antonius Ziekenhuis

Pathofysiologie van de spijsvertering. Mark Stolk MDL-arts St. Antonius Ziekenhuis Pathofysiologie van de spijsvertering Mark Stolk MDL-arts St. Antonius Ziekenhuis Mondziekten Mondziekten Reflux oesofagitis Reflux oesofagitis Reflux oesofagitis Slokdarmkanker Slokdarmkanker Buismaag

Nadere informatie

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe Tarieven per 1 januari 2013

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe Tarieven per 1 januari 2013 019999003 Meerdere dagbehandelingen bij Een infectieziekte 15B928 3.343,25 3.060,85 282,40 019999004 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B929 3.816,23 3.540,83 275,40 019999005 Onderzoek

Nadere informatie

Toets CAT B 3.1 14-15 / Cursus-afhankelijke toets

Toets CAT B 3.1 14-15 / Cursus-afhankelijke toets VUmc-compas A toetsing Toets CAT B 3.1 14-15 / Cursus-afhankelijke toets Cursus B Spijsvertering en stofwisseling 14-15 Cursuscoördinator (vice-) Gelegenheid dr. W.J.H.J. Meijerink / dr. M.A.J.M. Jacobs

Nadere informatie

Prednison / Prednisolon (corticosteroïden) bij Inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa)

Prednison / Prednisolon (corticosteroïden) bij Inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa) Prednison / Prednisolon (corticosteroïden) bij Inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa) Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het gebruik van prednison/ prednisolon. In

Nadere informatie

Echo-endoscopie. Dr. Mike Cool. AZ Damiaan Oostende UZ Leuven. Echo-endoscopie

Echo-endoscopie. Dr. Mike Cool. AZ Damiaan Oostende UZ Leuven. Echo-endoscopie Echo-endoscopie Dr. Mike Cool AZ Damiaan Oostende UZ Leuven 1. Wat is echo-endoscopie? 2. Wat is de meerwaarde van echo-endoscopie? 3. Diagnostische toepassingen A. Oncologie 1. Slo kdarmcarcinoom 2. Maagcarcinoom

Nadere informatie

Medische Publieksacademie

Medische Publieksacademie Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant Dinsdag 20 januari 2015 Welkom! #mclmpa 1 Programma 19:30 Welkom door moderator Hans Willems, redacteur gezondheidszorg Leeuwarder

Nadere informatie

Van darmpoliep tot darmkanker:

Van darmpoliep tot darmkanker: Endoscopische Opvolging na poliepen/carcinoom Wetenschappelijke studies beperkt: Richtlijnen voornamelijk gebaseerd op observaties. Sinds screeningsprogramma lopend: toenemend aantal gevorderde adenomen,

Nadere informatie

Dikke darmoperatie. Polikliniek Chirurgie Route 10

Dikke darmoperatie. Polikliniek Chirurgie Route 10 00 Dikke darmoperatie Polikliniek Chirurgie Route 10 1 Deze folder geeft u een globaal overzicht over de gebruikelijke gang van zaken rond een dikkedarmoperatie. Ook geeft deze folder enige informatie

Nadere informatie

Samenvatting van de richtlijn erfelijke darmkanker, revisie

Samenvatting van de richtlijn erfelijke darmkanker, revisie Samenvatting van de richtlijn erfelijke darmkanker, revisie WKO 3 sept Uitgangspunt richtlijn Welke aanbevelingen over genetische counseling en diagnostiek, preventie, surveillance, behandeling voor mensen

Nadere informatie

Darmkanker Presentatie voor Marikenhuis

Darmkanker Presentatie voor Marikenhuis Darmkanker Presentatie voor Marikenhuis Franka Alofs, verpleegkundig specialist oncologie Linda Geurts, verpleegkundig specialist heelkunde 26 mei 2016 Inhoud Darmkanker Symptomen Diagnose Behandeling

Nadere informatie

Darm chirurgie. Nascholing huisartsen Istanbul 2012. Anke Smits Gastrointestinaal Chirurg St Antonius ziekenhuis Nieuwegein

Darm chirurgie. Nascholing huisartsen Istanbul 2012. Anke Smits Gastrointestinaal Chirurg St Antonius ziekenhuis Nieuwegein Darm chirurgie Nascholing huisartsen Istanbul 2012 Anke Smits Gastrointestinaal Chirurg St Antonius ziekenhuis Nieuwegein Colorectale chirurgie Anke Smits, chirurg Sint Antonius Ziekenhuis Nieuwegein/Utrecht

Nadere informatie

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darm

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darm Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darm Inleiding Zwanger worden als je een chronische ontstekingsziekte van de darm (IBD = inflammatory Bowel disease) hebt zoals de ziekte van Crohn

Nadere informatie

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2015

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2015 19999003 Meerdere dagbehandelingen bij Een infectieziekte 15B928 3.886,92 19999004 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B929 2.889,91 19999005 Onderzoek of behandeling op de polikliniek

Nadere informatie

Inclusie criteria Ja Nee

Inclusie criteria Ja Nee In- en exclusie criteria Visite datum: 2 0 In- en exclusie criteria Inclusie criteria Ja Nee 1. Naadlekkage na LAR tot maximaal 5 cm vanaf de anus. O O 2. Naadlekkage bevestigd op CT-scan OF endoscopie.

Nadere informatie

Dokter, ik krijg mijn poep er niet uit! BekkenbodemDAG 24-1-2015. Charlotte Deen, chirurg

Dokter, ik krijg mijn poep er niet uit! BekkenbodemDAG 24-1-2015. Charlotte Deen, chirurg Dokter, ik krijg mijn poep er niet uit! Charlotte Deen, chirurg Overzicht 1. Achtergrond 2. De klacht 3. De oorzaak 4. Diagnostisch onderzoek 5. De behandeling 6. Take home message 7. Toekomst Achtergrond

Nadere informatie

CHIRURGIE. Dikke darmoperatie BEHANDELING

CHIRURGIE. Dikke darmoperatie BEHANDELING CHIRURGIE Dikke darmoperatie BEHANDELING Dikke darmoperatie Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor iedereen anders

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen binnen de MDL-oncologie. Paul Fockens, MDL-arts AMC

Nieuwe ontwikkelingen binnen de MDL-oncologie. Paul Fockens, MDL-arts AMC Nieuwe ontwikkelingen binnen de MDL-oncologie Paul Fockens, MDL-arts AMC Nieuwe ontwikkelingen MDL-oncologie De termen van 2012: Minimally invasive Patient centered Multi-modality Ageing population (Neo-)adjuvant

Nadere informatie

Probleem-georienteerde kliniek Icterus. W. Van Steenbergen

Probleem-georienteerde kliniek Icterus. W. Van Steenbergen Probleem-georienteerde kliniek Icterus W. Van Steenbergen Arts 1, 2006-2007 Casus 1: Man, 53 jaar Raadpleging 06-09-2005 Sinds één week: Vermoeidheid Sclerale icterus, donkere urine, ontkleurde stoelgang

Nadere informatie

Gastro intestinale problemen.

Gastro intestinale problemen. DE BEHANDELING VAN COMPLEXE LICHAMELIJKE PROBLEMEN IN DE PALLIATIEVE EN TERMINALE FASE Gastro intestinale problemen. DR. P. VANDECANDELAERE MDL - ARTS (SUB) OBSTRUCTIE PERSISTERENDE HIK DR. P. VANDECANDELAERE

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 15A066 020109023 Diagnostiek bij Prostaatkanker 1.070,00 15A077 020109034 Behandeling

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 15A066 020109023 Diagnostiek bij Prostaatkanker 1.070,00 15A077 020109034 Behandeling 15A066 020109023 Diagnostiek bij Prostaatkanker 1.070,00 15A077 020109034 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker 570,00 15A130 020110010 Diagnostiek waarbij een

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIE:

ALGEMENE AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIE: Bloktoets : 5O202 Stofwisseling 2 Datum : 3 juni 2011 Aanvang : 13 uur Studentnummer Studentnaam :. :. ALGEMENE AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIE: Controleer of uw tentamenset compleet is. De toets bestaat uit

Nadere informatie

Nascholing verpleegkundig specialisten oncologie De Lever: anatomie, leverschade en leverfunctie

Nascholing verpleegkundig specialisten oncologie De Lever: anatomie, leverschade en leverfunctie Nascholing verpleegkundig specialisten oncologie De Lever: anatomie, leverschade en leverfunctie GJ (Geert) Bulte, MDL-arts i.o. Jeroen Bosch ziekenhuis, s Hertogenbosch donderdag 19-6-2014 5x leverfuncties

Nadere informatie

Maag- darm- leverziekten september 2013 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN

Maag- darm- leverziekten september 2013 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN INTERLINE Maag- darm- leverziekten september 2013 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN Inleiding Deze Interline betreft de werkafspraken Maagklachten en Colon- en rectumonderzoek.

Nadere informatie

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darmen

Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darmen Zwangerschap bij chronische ontstekingsziekten van de darmen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zwangerschap 2 Erfelijkheid 2 Vruchtbaarheid 2 Invloed chronische darmziekte op de zwangerschap

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Inclusie & exclusie criteria DUCA. DUCA 2017 Registratie gestart: 2011

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Inclusie & exclusie criteria DUCA. DUCA 2017 Registratie gestart: 2011 Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2017 Registratie gestart: 2011 Inclusie & exclusie criteria DUCA Inclusie Primaire tumoren (slokdarm, slokdarm-maagovergang, maag) Recidief tumoren (slokdarm,

Nadere informatie

Galblaascarcinoom. Landelijke richtlijn, Versie: 1.1

Galblaascarcinoom. Landelijke richtlijn, Versie: 1.1 Galblaascarcinoom Landelijke richtlijn, Versie: 1.1 Datum Goedkeuring: 10-05-2004 Methodiek: Consensus based Verantwoording: Landelijke werkgroep GI-tumoren Inhoudsopgave Algemeen...1 Screening...2 Diagnostiek...3

Nadere informatie

Antwoordformulieren open vragen

Antwoordformulieren open vragen Antwoordformulieren open vragen Bloktoets : 5O202 Datum : 29 mei 2009 Aanvang : Studentnummer : Studentnaam :. . Medische gegevens: Meneer H, 3 jaar, is bekend met de ziekte van Crohn. Hij heeft in het

Nadere informatie

DE SLOKDARM DE SLOKDARM

DE SLOKDARM DE SLOKDARM DE SLOKDARM DE SLOKDARM De slokdarm (oesofagus) is een onderdeel van het spijsverteringskanaal. Het grootste deel van de slokdarm ligt in de borstholte. De slokdarm loopt ongeveer midden door de borstholte

Nadere informatie

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2016 (1 januari 2016 t/m 31 december 2016)

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2016 (1 januari 2016 t/m 31 december 2016) Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2016 (1 januari 2016 t/m 31 december 2016) Medisch Centrum de Veluwe houdt zich het recht voor om afzonderlijke passantentarieven tussentijds aan te passen,

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen binnen de MDL-oncologie. Paul Fockens, MDL-arts AMC

Nieuwe ontwikkelingen binnen de MDL-oncologie. Paul Fockens, MDL-arts AMC Nieuwe ontwikkelingen binnen de MDL-oncologie Paul Fockens, MDL-arts AMC Nieuwe ontwikkelingen MDL-oncologie De termen van 2012 2013: Minimally invasive Patient centered Multi-modality Ageing population

Nadere informatie

COLON (DIKDARM) Colitis: dikke darm ontsteking Coloscopie: endoscopie van de dikke darm Colectomie: verwijderen van de dikke darm

COLON (DIKDARM) Colitis: dikke darm ontsteking Coloscopie: endoscopie van de dikke darm Colectomie: verwijderen van de dikke darm COLON (DIKDARM) Colitis: dikke darm ontsteking Coloscopie: endoscopie van de dikke darm Colectomie: verwijderen van de dikke darm 2 organen waarop stress invloed heeft : hart en darmen Dikke darm loopt

Nadere informatie

Maag-, darm- en leverziekten

Maag-, darm- en leverziekten Afdeling: Onderwerp: Maag-, darm- en leverziekten Prednison bij ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa Inleiding De maag-darm-leverarts (MDL-arts) heeft samen met u besloten om u te behandelen met Prednison.

Nadere informatie

Klinisch College Decentrale Selectie 2013. Klinisch College Decentrale Selectie 2013 AMC 3 juni 2013. Buikpijn. Prof. Dr. Paul Fockens, MDL-arts

Klinisch College Decentrale Selectie 2013. Klinisch College Decentrale Selectie 2013 AMC 3 juni 2013. Buikpijn. Prof. Dr. Paul Fockens, MDL-arts Klinisch College Decentrale Selectie 2013 Klinisch College Decentrale Selectie 2013 AMC 3 juni 2013 Buikpijn Prof. Dr. Paul Fockens, MDL-arts Afdeling Maag-. Darm- en Leverziekten Academisch Medisch Centrum,

Nadere informatie

If Yes, date of informed consent: d d m m m y y y y

If Yes, date of informed consent: d d m m m y y y y In- en exclusie criteria Page 1 of 1 Patient Identification Number: Pag 1 van 6 In- en exclusie criteria Inclusion criteria Yes No 1. Getekende informed consent 2. Leeftijd van 18 jaar en ouder 3. M0-stadium

Nadere informatie

Dikke darm kanker is een veelvoorkomende vorm van kanker. Enkele feiten op een rij:

Dikke darm kanker is een veelvoorkomende vorm van kanker. Enkele feiten op een rij: COLOgen-Test Dikke darmkanker Prof Dr. B. Weber Laboratoires Réunis Risico s in kaart De COLOgen test biedt u de mogelijkheid uw persoonlijk risico en predispositie op dikke darmkanker te bepalen. In deze

Nadere informatie

Om foto s voor de casus te verkrijgen zal een fotosessie met een icterische patiënt nodig zijn. Dit kan niet eenvoudig van te voren gepland worden.

Om foto s voor de casus te verkrijgen zal een fotosessie met een icterische patiënt nodig zijn. Dit kan niet eenvoudig van te voren gepland worden. Casus 05L Fase A Titel Mevrouw Klaassen Onderwerp Pancreaskop carcinoom Inhoudsdeskundige J.M. van Baalen Technisch verantwoordelijke S. Eggermont Literatuur Bestaande Cascoo casus. Multimedia materiaal

Nadere informatie

BESLISBOOM MAAGKLACHTEN

BESLISBOOM MAAGKLACHTEN 23-1 BESLISBOOM MAAGKLACHTEN 1 e presentatie maagklachten met alarmsymptomen haematemesis, melaena spoedverwijzing mdl arts diensttel: 058-2861153 passagestoornis, gewichtsverlies, anaemie, 1 e presentatie

Nadere informatie

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2017 (1 januari 2017 t/m 31 december 2017)

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2017 (1 januari 2017 t/m 31 december 2017) Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe 2017 (1 januari 2017 t/m 31 december 2017) Medisch Centrum de Veluwe houdt zich het recht voor om afzonderlijke passantentarieven tussentijds aan te passen,

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA)

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2018.1 Registratie gestart: 2011 Datum Versie Mutatie Eigenaar 22-07-2015 2015.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juni 2015 DICA 08-09-2015 2015.2

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA)

Factsheet Indicatoren Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA) Factsheet en Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA) DPCA 2018.3 Registratie gestart: 2014 Datum Versie Mutatie Eigenaar 27-07-2015 2015.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juni 2015 DICA 30-09-2015 2015.2

Nadere informatie

COLOSCOPIE EN PREVENTIE VAN DARMKANKER. Hoe kan darmkanker voorkomen worden? - Patiëntinformatie -

COLOSCOPIE EN PREVENTIE VAN DARMKANKER. Hoe kan darmkanker voorkomen worden? - Patiëntinformatie - COLOSCOPIE EN PREVENTIE VAN DARMKANKER Hoe kan darmkanker voorkomen worden? - Patiëntinformatie - Wat is darmkanker? Kanker van de darm (colorectale kanker) is de 3de meest voorkomende kanker bij mannen,

Nadere informatie

Zwangerschap bij een chronische darmziekte

Zwangerschap bij een chronische darmziekte Maag-, Darm- en Leverziekten Zwangerschap bij een chronische darmziekte www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Vruchtbaarheid... 3 Erfelijkheid... 4 Medicijnen... 4 Invloed chronische darmziekte op de zwangerschap...

Nadere informatie

Klinische Dag NVvH 2 oktober 2014. Disclosure belangen Anke Bruns. Geen (potentiële) belangenverstrengeling

Klinische Dag NVvH 2 oktober 2014. Disclosure belangen Anke Bruns. Geen (potentiële) belangenverstrengeling Klinische Dag NVvH 2 oktober 2014 Disclosure belangen Anke Bruns Geen (potentiële) belangenverstrengeling Diarree na cord blood transplantatie 2 oktober 2014 Klinische dag NVvH Anke Bruns, Moniek de Witte,

Nadere informatie

Infectierisico na ERCP. Marcel Groenen MDL-arts

Infectierisico na ERCP. Marcel Groenen MDL-arts Infectierisico na ERCP Marcel Groenen MDL-arts Disclosure slide (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium

Nadere informatie

Pancreascarcinoom en kansen voor de toekomst

Pancreascarcinoom en kansen voor de toekomst 18 mei 2006 Jaarbeurs Utrecht Pancreascarcinoom en kansen voor de toekomst Jan Ouwerkerk Research Coördinator Oncologie Leids Universitair Medisch Centrum Pancreas Carcinoom Incidencie: 33.730 nieuwe patiënten

Nadere informatie

Proctologie. Diagnose en behandeling. F. Logeman, Beatrixziekenhuis Gorinchem Studiereis Gorinchem goes Edinburgh November 2017

Proctologie. Diagnose en behandeling. F. Logeman, Beatrixziekenhuis Gorinchem Studiereis Gorinchem goes Edinburgh November 2017 Proctologie Diagnose en behandeling F. Logeman, Beatrixziekenhuis Gorinchem Studiereis Gorinchem goes Edinburgh November 2017 Anatomie Aandoeningen Hemorroiden Getromboseerde randvene Slijmvliesprolaps

Nadere informatie

Wat as het misloopt met de lever! Slide Source:

Wat as het misloopt met de lever! Slide Source: Wat as het misloopt met de lever! Les geven in Zuid-Afrikaans :! LIFT Les geven in Zuid-Afrikaans :! LIFT = HYSBAK Les geven in Zuid-Afrikaans :! METRO? Les geven in Zuid-Afrikaans :! METRO= MOLTREIN Les

Nadere informatie

Prednison bij ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Maag-Darm-Levercentrum

Prednison bij ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Maag-Darm-Levercentrum Prednison bij ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Maag-Darm-Levercentrum Beter voor elkaar Inleiding De maag-darm-leverarts (MDL-arts) heeft samen met u besloten om u te behandelen met Prednison. In deze

Nadere informatie

Prednis(ol)on. Bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Prednis(ol)on. Bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Prednis(ol)on Bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Uw behandelend arts en/of verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van Prednis(ol)on. In deze folder krijgt u informatie over de

Nadere informatie

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 en Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 Type Uitvraag Bron Nr. indicator over (jaar) 1. Deelname aan de DSCA Structuur 2014 DSCA 2. Volume

Nadere informatie

Mail: of Fax: t.a.v. Emo van Halsema

Mail: of Fax: t.a.v. Emo van Halsema Datum: Beloop na aanleggen decomprimerend stoma Ja Nee Zijn er complicaties opgetreden in het traject na aanleggen van het decomprimerende stoma? Ο Ο ZO JA, VULT U SVP EEN COMPLICATIEFORMULIER IN Hebben

Nadere informatie

SLOKDARMKANKER 25-10-2010

SLOKDARMKANKER 25-10-2010 SLOKDARMKANKER 25-10-2010 Bij slokdarmkanker is er sprake van een kwaadaardige tumor in de slokdarm. In de medische wereld worden vaak de namen slokdarmcarcinoom en oesofaguscarcinoom gebruikt. De medische

Nadere informatie

Prednis(ol)on bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Prednis(ol)on bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Prednis(ol)on bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Ziekenhuis Gelderse Vallei Uw behandelend arts en/of verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van Prednis(ol)on. In deze folder krijgt

Nadere informatie

Basisbegrippen Oncologie

Basisbegrippen Oncologie Basisbegrippen Oncologie Tumor afmeting Diagnose periode Behandel periode Preventie/interventie periode Invasie interventie Tijd Detectie drempel Van normale naar kankercel Normale cel Van celkern naar

Nadere informatie

5.4 Gastro-intestinaal

5.4 Gastro-intestinaal 5.4 Gastro-intestinaal 5.4.1 Indicator: Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA) De mortaliteit en morbiditeit van de chirurgische behandeling van slokdarmkanker heeft de laatste jaren veel aandacht

Nadere informatie

Medicatie bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa Prednison (corticosteroïden)

Medicatie bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa Prednison (corticosteroïden) Medicatie bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa Prednison (corticosteroïden) Maag-, Darm- en Leverziekten IJsselland Ziekenhuis Uw MDL-arts (maag-, darm- en leverarts) heeft u Prednison voorgeschreven

Nadere informatie

Richtlijnen voor screening en follow-up bij Familiale Adenomateuze Polyposis (FAP)

Richtlijnen voor screening en follow-up bij Familiale Adenomateuze Polyposis (FAP) Richtlijnen voor screening en follow-up bij Familiale Adenomateuze Polyposis (FAP) 12/09/2007 Overzicht Patiënten met klassieke familiale adenomateuze polyposis (FAP) 1. Endoscopische follow-up na heelkunde

Nadere informatie

Inflammatoire darmziekten bij kinderen

Inflammatoire darmziekten bij kinderen Inflammatoire darmziekten bij kinderen Kindergastro-enterologie, Hepatologie en Nutricie Dr. Virginie Janssens Dr. Ilse Hoffman 89 11 De ziekte van Crohn bij het kind en de adolescent. 11.1. Inleiding

Nadere informatie

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding.

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding. Casus 12A Fase A Titel Buikpijn Onderwerp Galstenen Inhoudsdeskundige Dr. O.R.C. Busch Technisch verantwoordelijke Drs. R. Sijstermans Opleidingsniveau studenten De casus is bedoeld voor medisch studenten

Nadere informatie

Darmoperatie bij Diverticulitis. Chirurgie Waregem O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis

Darmoperatie bij Diverticulitis. Chirurgie Waregem O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Darmoperatie bij Diverticulitis Chirurgie Waregem O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Chirurgie Waregem_Versie 1_Feb 2016 Inleiding Deze folder geeft uitleg over een operatie van de dikkedarm bij diverticulitis.

Nadere informatie

Chirurgische behandeling darmcarcinoom

Chirurgische behandeling darmcarcinoom ONCOLOGISCH ZORGPROGRAMMA KEMPEN Regionale Vormingscel Oncologie Maandag 10 februari 2014 Dr. Maarten Michiels H.Hartziekenhuis Mol Chirurgische behandeling darmcarcinoom Fast facts Anatomie, fysiologie,

Nadere informatie

Acute ontsteking van de alvleesklier. Acute pancreatitis

Acute ontsteking van de alvleesklier. Acute pancreatitis Acute ontsteking van de alvleesklier Acute pancreatitis Uw behandelend arts heeft met u besproken dat een u een acute otsteking van de alvleesklier (pancreatitis) hebt. Deze folder geeft u informatie over

Nadere informatie

6 maart 2014 Ian Faneyte. Ongemak van onder

6 maart 2014 Ian Faneyte. Ongemak van onder Ian Faneyte Ongemak van onder Persoonlijke observatie Patienten met proctologische klachten komen veelal met een diagnose al in het hoofd en ook vaak met een verwachting van (chirurgische) therapie Patienten

Nadere informatie

Prednison of Prednisolon

Prednison of Prednisolon Prednison of Prednisolon Prednison of Prednisolon Uw maag, darm- en leverarts heeft in overleg met u besloten u te gaan behandelen met Prednison. Dit geneesmiddel dient ter behandeling van de ziekte van

Nadere informatie

Prednis(ol)on. bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Informatiefolder. N-ICC folder PRED uitgave november 2014

Prednis(ol)on. bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Informatiefolder. N-ICC folder PRED uitgave november 2014 Prednis(ol)on bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Informatiefolder N-ICC folder PRED uitgave november 2014 Deze folder is tot stand gekomen door samenwerkende IBD verpleegkundigen en MDL artsen

Nadere informatie

Prednison (corticosteroïden)

Prednison (corticosteroïden) Prednison (corticosteroïden) Medicatie bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis www.mdlcentrum.nl Uw MDL-arts (maag-, darm- en leverarts) heeft u Prednison voorgeschreven

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting 11 Nederlandse Samenvatting 113 Chapter 11 Dikke darmkanker (colorectaal carcinoom, CRC) is een veelvoorkomend gezwel in de westerse wereld en is na longkanker de belangrijkste oorzaak van sterfte aan

Nadere informatie

prednison bij darmziekten

prednison bij darmziekten patiënteninformatie prednison bij darmziekten Uw maag-darm-leverarts heeft u prednison voorgeschreven voor de behandeling van de ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa of auto-immuun hepatitis. Om dit medicijn

Nadere informatie

Vlaams bevolkingsonderzoek: + ifobt - St. Andriesziekenhuis Tielt

Vlaams bevolkingsonderzoek: + ifobt - St. Andriesziekenhuis Tielt Vlaams bevolkingsonderzoek: + ifobt - St. Andriesziekenhuis Tielt Dr. S. De Coninck Mede namens: Dr. J. Beyls Dr. C. Baertsoen E. Rysman Dienst interne gastro-entero 24/11/2015 Darmkanker = gezondheidsprobleem!

Nadere informatie

Prednison. bij kinderen en jongeren met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Prednison. bij kinderen en jongeren met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Prednison bij kinderen en jongeren met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Waarom deze folder? Je dokter heeft met je gesproken over het gebruik van prednison. In deze folder lees je de belangrijkste

Nadere informatie

Reflux oesofagitis. Pathofysiologie van de spijsvertering. Mondziekten. Reflux oesofagitis. Mondziekten. Reflux oesofagitis

Reflux oesofagitis. Pathofysiologie van de spijsvertering. Mondziekten. Reflux oesofagitis. Mondziekten. Reflux oesofagitis Pathofysiologie van de spijsvertering Reflux oesofagitis Mark Stolk MDL-arts St. Antonius Ziekenhuis Mondziekten Reflux oesofagitis Mondziekten Reflux oesofagitis 1 Slokdarmkanker Maag-duodenum ulcus Slokdarmkanker

Nadere informatie

Voedingsadvies bij short bowel

Voedingsadvies bij short bowel Afdeling: Onderwerp: Diëtetiek De dunne darm is een belangrijk onderdeel van de spijsvertering. Na een maaltijd komt het voedsel via mond, slokdarm en maag in de dunne darm terecht. In de dunne darm wordt

Nadere informatie

Hersenmetastasen. Jeroen van Eijk Neuroloog JBZ 2 oktober 2014 Symposium Palliatieve Zorg

Hersenmetastasen. Jeroen van Eijk Neuroloog JBZ 2 oktober 2014 Symposium Palliatieve Zorg Hersenmetastasen Jeroen van Eijk Neuroloog JBZ 2 oktober 2014 Symposium Palliatieve Zorg Hersenmetastasen (HM) + Introductie + Enkele cijfers. + Wanneer denken we aan HM? + Behandeling van HM (Landelijke

Nadere informatie

Verwijsoverzicht Radiologie

Verwijsoverzicht Radiologie Verwijsoverzicht Radiologie Versie maart 2007 SKELET ALGEMEEN Trauma 2 e lijn CT-scan, MRI, isotopenscan Sinus Kaakkopjes OPG via de kaakchirurg Schüller opnamen (met open en gesloten mond) Osteomyelitis

Nadere informatie

OPERATIES EN NOG VEEL MEER

OPERATIES EN NOG VEEL MEER OPERATIES EN NOG VEEL MEER Hoe heet deze operatie? Hoe heet deze operatie? Hoe heet deze operatie? Hoe heet deze operatie? Hoe heet deze operatie? Hoe heet deze operatie? Hoe heet deze operatie? Hoe heet

Nadere informatie

Nederlandse introductie en samenvatting voor niet-ingewijden

Nederlandse introductie en samenvatting voor niet-ingewijden Nederlandse introductie en samenvatting voor niet-ingewijden 157 Introductie In de Westerse wereld is het aantal mensen dat slokdarmkanker krijgt de laatste jaren sterk toegenomen. In 1989 werd de diagnose

Nadere informatie

50202 stofwisseling uur. Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen. Het ANDERE deel ingevuld inleveren bij uw surveillant(e)

50202 stofwisseling uur. Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen. Het ANDERE deel ingevuld inleveren bij uw surveillant(e) Universitair Medisch Centrum Faculteit der Medische Wetenschappen Bloktoets Datum Aanvang 50202 stofwisseling 2 29-05-2009 13.00 uur Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen Het ANDERE deel ingevuld

Nadere informatie

Hemochromatose: wat is het..hoe kom je aan wat doe je eraan.hoe voelt het?

Hemochromatose: wat is het..hoe kom je aan wat doe je eraan.hoe voelt het? Hemochromatose: wat is het..hoe kom je aan wat doe je eraan.hoe voelt het? Wie ben ik? Wat is hemochromatose? Hoe kom je eraan? Wat doe je eraan? Wat zijn de complicaties van? Hoe voel U zich? Open spreek

Nadere informatie

Endeldarmoperatie. Poli Chirurgie

Endeldarmoperatie. Poli Chirurgie 00 Endeldarmoperatie Poli Chirurgie Deze folder geeft u informatie over operaties aan de endeldarm vanwege een kwaadaardig gezwel. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders

Nadere informatie

Samenvatting van dr. J.J. Koornstra (maag-darm-leverarts) en prof. dr. R.M.W.Hofstra

Samenvatting van dr. J.J. Koornstra (maag-darm-leverarts) en prof. dr. R.M.W.Hofstra Medische Publieksacademie UMCG Thema: Dikkedarmkanker Samenvatting van dr. J.J. Koornstra (maag-darm-leverarts) en prof. dr. R.M.W.Hofstra (moleculair geneticus). Dikkedarmkanker is één van de meest voorkomende

Nadere informatie

Colofon. Oplage brochure 2.500, januari 2010, CCUVN. Tekst Schrijf-Schrijf, tekst en meer, Utrecht

Colofon. Oplage brochure 2.500, januari 2010, CCUVN. Tekst Schrijf-Schrijf, tekst en meer, Utrecht Fistels: een pijnlijk probleem 6 Editie 2010 Colofon Deze folder is een uitgave van de CCUVN. Geen enkel deel van deze tekst, noch de gehele uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder

Nadere informatie

Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP) Informatie over het ziektebeeld

Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP) Informatie over het ziektebeeld Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP) Informatie over het ziektebeeld Wat is FAP? Familiaire adenomateuze polyposis (FAP) is een erfelijke ziekte die zich kenmerkt door het ontstaan van honderden poliepen

Nadere informatie

Chirurgie. Acute Pancreatitis. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Acute Pancreatitis. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Acute Pancreatitis 1 Acute Pancreatitis Acute ontsteking van de alvleesklier Ligging en functie van de alvleesklier De alvleesklier (het pancreas) is een orgaan dat dwars

Nadere informatie

Vedoluzimab. Bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa

Vedoluzimab. Bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa Vedoluzimab Bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa 2 Uw maag-, darm- en leverarts (MDL-arts) heeft u vedoluzimab (merknaam Entyvio ) voorgeschreven voor de behandeling van de ziekte van Crohn of colitis

Nadere informatie