Wijzigingen DOT interne geneeskunde vanaf 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen DOT interne geneeskunde vanaf 2009"

Transcriptie

1 Wijzigingen DOT interne geneeskunde vanaf 2009 Nederlandse Internisten Vereniging Versie 2 december

2 Inhoudsopgave 1. Release januari 2013 (RZ13b) 2. Release januari 2013 (RZ13a) 3. Release september 2012 (RZ12d) 4. Release mei 2012 (RZ12c) 5. Release januari 2012 (RZ12b) 6. Release januari 2011 (RZ07) 7. Release juli 2009 (RZ01) 2

3 Release januari 2013 (RZ13b) 1.1 Scopieën Per 1 januari 2012 bevatten de overige zorgproducten voor scopieën geen poorthonorarium, maar dient hierover in het ondersteunershonorarium op basis van het zorgprofiel apart onderhandeld te worden. In tegenstelling tot bij één uniforme poortnormtijd biedt deze aanpak de gelegenheid om verschillen in werklast bij scopieën tussen de betrokken specialismen te ondervangen. De betrokken wetenschappelijke verenigingen hebben richting de NZa echter aangegeven dat er geen sprake is van een verschil in werklast aangezien de betreffende wetenschappelijke verenigingen aan de zorgactiviteiten een gelijke normtijd hebben toegekend. Daarom hebben de betrokken wetenschappelijke verenigingen de NZa verzocht de honorariumtarieven voor de scopieën te uniformeren. De NZa heeft deze tarieven geüniformeerd in de RZ13b, conform de algehele methodiek van het berekenen van overstijgende producten. Hierbij is gekozen voor een budgetneutrale aanpak, zodat een eventuele verhoging van het tarief van de endoscopische verrichting geneutraliseerd wordt door een afslag op de eigen tarieven van de betreffende verenigingen. 1.2 Nieuwe ondersteunende zorgactiviteiten voor interne geneeskunde De onderstaande zorgactiviteiten zijn nu ook voor de interne geneeskunde geoormerkt als ondersteunende activiteiten Rectoscopie of proctoscopie Enteroscopie (b.v. enkel- of dubbelballon) met behulp van een flexibele endoscoop inclusief eventuele biopten en poliepectomie Behandeling Zenker-divertikel Endoscopische gastrostomie (zie voor open procedure) Endoscopische mucosectomie Capsule endoscopie Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar Echografie van de buikorganen Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling. 1.3 Face-to-face en e-health In de BR/CU-2081 is bij het begrip face-to-face contact opgenomen dat in uitzondering hierop in geval van screen-to-screen beeldcontact tussen patiënt en poortspecialist een herhaalpolikliniekbezoek kan worden vastgelegd. Dit beeldcontact dient als vervanging voor een fysiek consult. Hiermee wordt het per 2013 mogelijk om een polikliniekbezoek te registreren voor een consult via videocommunicatie tussen patiënt en poortspecialist. Op deze manier dragen screen-to-screen beeldcontacten bij aan de afleiding van een DBC-zorgproduct. Deze uitzondering is beperkt tot herhaalbezoeken, om te borgen dat deze ehealth toepassing wordt ingezet in een bestaande behandelrelatie tussen arts en patiënt. 1.4 Aanpassen naam uitzondering chronische zorg met hemodialyse (issue 2050) De naam van de uitzondering voor de 7 daagse subtrajecten voor chronische dialyse is aangepast in Chronische zorg met dialyse. Deze uitzondering betreft naast hemodialyse namelijk ook de chronische dialyse Continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD) en Automatische peritoneale dialyse (APD). 1.5 Parallel registreren zorgtrajecten medische oncologie In de regeling zijn een aantal specifieke registratieregels opgenomen over het parallel registeren van zorgtrajecten bij eenzelfde specialisme. Eén van de voorwaarden is dat het zorgtraject minimaal één zorgactiviteit met zorgprofielklasse 1, 2 of 3 dient te hebben. Op deze voorwaarde bestond reeds een uitzondering voor zorgactiviteiten uit de groepen chronische zorg met dialyse of chronische thuisbeademing. In de NR/CU-222 zijn bij deze voorwaarde twee uitzonderingen toegevoegd voor zorgactiviteiten uit de groep van verstrekking van oncologische medicatie per infuus of per injectie én voor zorgactiviteiten uit de groep gespecialiseerde technieken voor fertiliteitsbehandelingen. 1.6 Zorgactiviteiten immunotherapie leiden naar ambulante zorgproducten (issue 1803, 1845, 1867, 1894, 1944, 1971) Zorgproductgroepen: , , , , , , , , en

4 De registratie van onderstaande twee zorgactiviteiten voor immunotherapie leidde tot uitval bij verschillende niet-oncologische diagnosen waar deze behandeling wordt toegepast Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met immunotherapie Verstrekking immunotherapie via infuus of injectie Met het verwijderen van deze zorgactiviteiten uit de standaarduitval en toevoeging aan het standaardcluster Overige ingrepen voor alle zorgproductgroepen, leidt de registratie ervan niet langer tot uitvalproducten. Er zal een ambulant zorgproduct worden afgeleid in alle zorgproductgroepen waar deze zorgactiviteit (nog) niet afleidde tot een specifiek zorgproduct. 1.7 Activiteiten chemotherapie bij niet-oncologische diagnosen niet langer standaarduitval (issue 1944) Zorgproductgroepen: ; ; ; De registratie van onderstaande twee zorgactiviteiten voor chemotherapie bij niet-oncologische diagnosen leidde tot uitval bij verschillende diagnosen waar deze behandeling wordt toegepast (zorgproductgroepen , , en ) Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij niet-oncologische diagnosen Begeleiding tijdens de behandeling met chemotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie (zie ), bij niet-oncologische diagnosen. Met het verwijderen van deze zorgactiviteiten uit de standaarduitval en toevoeging aan het standaardcluster Overige ingrepen voor alle zorgproductgroepen, leidt de registratie ervan niet langer tot uitvalproducten. Er wordt een ambulant zorgproduct afgeleid in alle zorgproductgroepen waar deze zorgactiviteit (nog) niet afleidde tot een specifiek zorgproduct. Daarnaast leidde de registratie van onderstaande twee zorgactiviteiten voor chemo-immunotherapie onterecht tot uitval bij een aantal diagnosen in dezelfde zorgproductgroepen Verstrekking chemo-immunotherapie per infuus of per injectie Begeleiding tijdens de behandeling met chemo-immunotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie (zie ). In de betreffende zorgproductgroepen zijn deze zorgactiviteiten derhalve uit de uitval gehaald waardoor zij zullen afleiden tot een bij de rest van het profiel passend declarabel zorgproduct. 1.8 Zorgactiviteit Device voor real-time continue glucosemeting uit standaarduitval (issue 1991) De zorgactiviteit Device voor real-time continue glucosemeting (RT-GCM) wordt onder andere in het kader van ziekenhuisverplaatste zorg geregistreerd bij de diagnosen: Diabetes Mellitus zonder secundaire complicaties Diabetes Mellitus met secundaire complicaties Diabetes Mellitus chronisch pomptherapie De zorgactiviteit is voor deze diagnosen uit de standaarduitval gehaald in zorgproductgroep Endocrien/voeding/stofwisseling - Diabetes mellitus. Echter, ook bij de diagnose zwangerschapsdiabetes wordt deze glucosemeting toegepast. De diagnose leidt dan naar zorgproductgroep De zorgactiviteit is de bepalende factor voor afleiding naar het zorgproduct Diagnostisch zwaar/therapeutisch licht. Een traject met materiaalcode voor de device viel onterecht in de standaarduitval. Dit is gecorrigeerd, zodat trajecten met materiaalcode landen in zorgproduct Wijzigingen n.a.v. veranderingen in het document registratieregels Er is een voorwaarde toegevoegd ter verduidelijking voor het openen van een subtraject met zorgtype 13. Een ICC mag alleen worden geregistreerd bij een klinische opname waarbij één of meer verpleegdagen en/of IC-behandeldagen zijn geregistreerd. Release januari 2013 (RZ13a) 2.1 E-health Opnemen van zorgactiviteiten die betrekking hebben op e-health ter registratie. Bij adequaat registreren door de instellingen worden e-health toepassingen zichtbaar binnen lokale en landelijke profielen. 4

5 Nieuwe zorgactiviteit Teleconsult Een teleconsult betreft een multimediaal consult (o.a. telefonisch, of web consult). Deze zorgactiviteit is alleen te registreren door medisch specialisten. Naast het aanmaken van een nieuwe zorgactiviteit zijn twee zorgactiviteiten beëindigd: Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiënt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult Doelgerichte consultatie van een poortspecialist door een patiënt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult 2.2 ZPG Bloed/bloedv org /immuunsyst Stollingsst/purpura/ov hemorr aand/bep aand immuunsyst (excl sarcoidose long) (wd) (issue 1446 en 1614) Ter voorkoming van uitval en het afleiden tot onjuiste zorgproducten zijn in de niet-oncologische ZPG de volgende aanpassingen uitgevoerd: - aan bestaande zorgproducten zorgactiviteiten toegevoegd en - aan een bestaande diagnosegroep een diagnose toegevoegd: 1. Bij de zorgproducten Chemo-immuno therapie (ZA Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met chemo-immunotherapie en ZA Intraveneuze of intrathecale verstrekking chemo-immunotherapie.) zijn de zorgactiviteiten voor chemotherapie (ZA Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met chemotherapie bij niet-oncologische diagnosen en ZA Intraveneuze of intrathecale verstrekking chemotherapie bij nietoncologische diagnosen toegevoegd. De naam van de zorgproducten is hiervoor aangepast: Chemo-/chemo-immunotherapie. Er worden dus wel zorgactiviteiten toegevoegd aan de afleiding (knoop), maar er komen geen nieuwe zorgproducten bij. 2. Aan het diagnoseknooppunt Sarcoidose, Cryoglobulinemie en Vasculites All, Henoch Schonl is de diagnose ITP toegevoegd omdat immunobehandeling ook bij deze diagnose in de praktijk voorkomt. En aan de zorgproducten Immunobehandeling voor deze diagnosegroep is de ZA Verstrekking immunotherapie via infuus of injectie toegevoegd. Hier veranderen twee dingen: allereerst wordt een bestaande diagnosegroep uitgebreid met de diagnose ITP en bestaande zorgproducten Immunobehandeling met de ZA Verstrekking immunotherapie via infuus of injectie. 2.3 Nieuwe zorgactiviteit Verstrekking Hormoontherapie toegevoegd (1458) Dit komt voor in alle ZPG n met oncologische behandelingen. Bij de medicinale oncologische behandelingen zijn er voor alle soorten behandelingen zorgactiviteiten ontwikkeld voor zowel de verstrekking als de begeleiding. Echter voor de hormoontherapie (gemetastaseerd en niet gemetastaseerd) is dit nog niet gebeurd, hiervoor bestaat alleen de zorgactiviteit voor de begeleiding. In de praktijk kan hormoontherapie zowel per injectie (verstrekking) als oraal (begeleiding) worden toegediend. Daarom zijn er 2 nieuwe zorgactiviteiten ontwikkeld voor de verstrekking van hormoontherapie: Verstrekking hormoontherapie per infuus of per injectie bij niet-gemetastaseerde tumoren Verstrekking hormoontherapie per infuus of per injectie bij gemetastaseerde tumoren. Deze zorgactiviteiten zijn toegevoegd aan alle bestaande zorgproducten voor hormoontherapie in alle zorgproductgroepen waar deze voorkomen. Samen met de zorgactiviteiten begeleiding hormoontherapie leiden ze af tot de zorgproducten Hormoontherapie bij niet-gemetastaseerde tumoren en Hormoontherapie bij gemetastaseerde tumoren. 2.4 Nieuwe zorgactiviteit voor bijvullen externe insulinepompen (issue 1762) In het kader van ziekenhuisverplaatste zorg is het bijvullen van externe insulinepompen als medisch specialistische zorg te beschouwen. Hiervoor bestond echter nog geen registratiemogelijkheid. Daarom is een nieuwe zorgactiviteit geïntroduceerd: Bijvullen externe insulinepomp 5

6 Binnen de relevante zorgproductgroepen (40201 Endocrien, voeding en stofwisseling - Diabetes mellitus en Kindergeneeskunde) zal deze activiteit op vergelijkbare wijze fungeren als zorgactiviteit Bijvullen subcutaan geplaatste insulinepomp (IIP) en afleiden naar één van onderstaande zorgproducten: Bijvullen pomp Bijvullen pomp 2.5 Medicinale oncologische behandeling (issue 1526) Verzoek tot ontclusteren van oncologische producten. In RZ13a zijn alle geclusterde producten ontclusterd (besluitvorming NZa maart 2012). Daarnaast zijn de registratieregels zodanig aangepast dat voorafgaand aan de medicinale oncologische behandeling het subtraject gesloten wordt. Het (diagnostische) voortraject valt dus buiten de subtrajecten waarbinnen de medicinale oncologische behandeling gegeven wordt. 2.6 Vervangen diagnosecodes en gewijzigde omschrijving diagnosecodes nierinsufficiëntie (issue 1733) De omschrijving van de diagnosecodes voor chronische nierinsufficiëntie (predialyse en geen dialyse) zijn op basis van de thans geldende richtlijnen aangepast. De omschrijving van de codes 324 en 325 voor chronische nierinsufficiëntie zijn gewijzigd waardoor ze beter aansluiten bij de richtlijnen voor de behandeling van patiënten met chronische nierinsufficiëntie. De nieuwe omschrijvingen zijn: 324 Chronische nierinsufficiëntie egfr ml/min. 325 Chronische nierinsufficiëntie egfr<30 ml/min. Daarnaast zijn verschillende diagnosecodes samengevoegd, omdat het voor de typering van hemodialyse in een instelling niet relevant is om te specificeren in welk type instelling de dialyse wordt uitgevoerd. Vier diagnosecodes zijn vervangen door één nieuwe code. De oude diagnosecodes: 326 Chronische hemodialyse in het ziekenhuis passief 333 Chronische hemodialyse in zelfstandig behandelcentrum actief 334 Chronische hemodialyse in zelfstandig behandelcentrum opleiding 335 Chronische hemodialyse in zelfstandig behandelcentrum passief 337 Chronische hemodialyse thuis met verpleegkundige 338 Chronische hemodialyse thuis nacht De nieuwe diagnosecode: 339 Chronische hemodialyse in instelling Differentiatie op diagnosecode is bij thuis hemodialyse overbodig. Alle thuis hemodialyse valt onder diagnose 336 "Chronische hemodialyse thuis". 2.7 Nieuwe diagnosen en zorgproduct voor landelijke screening colorectaal carcinoom (issue 1226) De gezondheidsraad heeft in november 2009 aan de minister van Volksgezondheid het advies gegeven om een landelijke screening colorectaal carcinoom in te gaan voeren. Naar verwachting per september In de productstructuur was nog niet voorzien in een declaratiemogelijkheid. In de uitwerking is gekozen om hiervoor nieuwe diagnosen aan te maken en een nieuw zorgproduct te ontwikkelen. Interne geneeskunde (specialisme 0313): 28: Screening colorectaal carcinoom (bevolkingsonderzoek) In zorgproductgroep is zorgproduct Screening colorectaal carcinoom geïntroduceerd. Het zorgproduct maakt deel uit van het vrije segment. De basis voor de afleiding is de diagnose in combinatie met zorgactiviteit Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 2.8 ZPG Botspierstelsel-bindweefsel / Letsel Ziekten botspierstelsel /bindweefsel en late gevolgen/ vroege compl trauma (wd) Zorgactiviteiten en diagnosen toegevoegd voor Chemo-/chemo-immuno therapie (issue 1459) Dit wijzigingsverzoek is reeds deels gehonoreerd in RZ12c (1459a) door uitval te reduceren. In de niet-oncologische zorgproductgroep Botspierstelsel-bindweefsel/Letsel - Ziekten botspierstelsel/bindweefsel en late gevolgen/vroege compl trauma (wd) zijn aan bestaande 6

7 zorgproducten zorgactiviteiten toegevoegd en is aan een bestaande diagnosegroep een diagnose toegevoegd: Bij de zorgproducten 'Chemo-immuno therapie zijn twee zorgactiviteiten voor chemotherapie toegevoegd: Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met chemotherapie bij nietoncologische diagnosen Intraveneuze of intrathecale verstrekking chemotherapie bij niet-oncologische diagnosen De naam van het zorgproduct is hiertoe ook aangepast naar Chemo-/chemo-immunotherapie. Er zijn zorgactiviteiten toegevoegd aan de afleiding (knoop), maar er zijn geen nieuwe zorgproducten aangemaakt. Omdat immunobehandeling ook bij de diagnose TTP voorkomt, is deze diagnose toegevoegd aan diagnoseknooppunt: 313_503 Behcet 313_522 SLE/MCTD 313_524 Sjögren 313_526 systemische vasculitis 313_599 overige syszkt, vasculitis nno Aan de zorgproducten immunobehandeling voor deze diagnosegroep is zorgactiviteit Verstrekking immunotherapie via infuus of injectie toegevoegd. 2.9 Toevoegen van zorgactiviteiten aan bestaande zorgproducten in de ZPG _Bloed/bloedv.org./immuunsyst. - Voedings-/hemolytische-/aplastische-/anemie nec+ziekte bloed/-vormende organen nec. (issue 1481) In deze ZPG zijn aan bestaande zorgproducten zorgactiviteiten toegevoegd. Dit geldt voor alle diagnosen in deze ZPG behalve de diagnose HUS (excl. TTP), waarvoor aparte ZP n gelden. Bij de bestaande zorgproducten Chemo-immuno therapie met de onderscheidende ZA s: Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met chemo-immunotherapie Intraveneuze of intrathecale verstrekking chemo-immunotherapie zijn de zorgactiviteiten voor chemotherapie toegevoegd: Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met chemotherapie bij nietoncologische diagnosen en Intraveneuze of intrathecale verstrekking chemotherapie bij niet-oncologische diagnosen en voor immunotherapie toegevoegd: Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met immunotherapie Verstrekking immunotherapie via infuus of injectie De naam van het zorgproduct zal hiervoor worden aangepast: Chemo-/chemo-immuno- /immunotherapie. Er worden dus wel zorgactiviteiten toegevoegd aan de afleiding (knoop), maar er komen geen nieuwe zorgproducten bij Nieuwe diagnosecodes en zorgactiviteiten voor gecombineerde lever- en niertransplantatie (issue 1347) Nier-/lever-/darm-/pancreastransplantatie (incl WBMV) Voor de registratie van de gecombineerde lever- en niertransplantatie zijn nieuwe diagnosecodes en zorgactiviteiten aangemaakt, zowel voor de begeleiding als de operatieve ingreep. In de operatieve tak zijn deze nieuwe diagnosecodes en zorgactiviteiten toegevoegd aan de bestaande producten voor de levertransplantatie. Voorheen was hiervoor geen passend zorgproduct beschikbaar dat recht deed aan de inhoud van de operatie. Nieuwe diagnosecode: 313_081 Begeleiding lever- en niertransplantatie ontvanger Drie nieuwe zorgactiviteiten: Screening lever- en niertransplantatie ontvanger Begeleiding lever- en niertransplantatie ontvanger Nazorg lever- en niertransplantatie ontvanger 7

8 Voor de begeleiding door niet-snijdende specialismen kent de bestaande productstructuur geen onderscheid naar diagnose, waardoor de trajecten terecht komen in bestaande zorgproducten voor de screening, begeleiding en nazorg. Afhankelijk van het profiel wordt op een later moment besloten in hoeverre aparte zorgproducten noodzakelijk zijn Dubbele uitvraag op 28 verpleegdagen in zorgproductgroep gecorrigeerd (issue 1802) In zorgproductgroep Nier-/lever-/darm-/pancreastransplantatie (incl WBMV) werd dubbel uitgevraagd op 28 verpleegdagen: Klinisch en Klinisch De uitvraag Klinisch is gewijzigd in Klinisch Ook de omschrijving van de desbetreffende zorgproducten is gewijzigd ( , , , , , , ) Opsplitsen zorgactiviteiten in de voorfase van stamceltransplantatie (issue 1498) ZPG Stamceltransplantatie Aanleiding: In de productstructuur m.b.t. de stamceltransplantaties bij de Allogene stamceltransplantatie wordt in het voortraject geen onderscheid gemaakt tussen de search/selectie van de donor en de daadwerkelijke afname/aankoop van de stamcellen bij stamceltherapie. Beide activiteiten, de selectie en de afname zijn zowel bij de verwante, de niet-verwante en de navelstreng donor gecombineerd in de volgende zorgactiviteiten: Stamceltransplantatie allogeen, selectie/afname verwante donor Stamceltransplantatie allogeen, selectie/afname niet verwante donor Stamceltransplantatie allogeen, selectie/afname navelstrengbloed In de praktijk echter komt het vaker voor dat er alleen een search/selectie van stamcellen plaatsvindt (wat substantiele kosten met zich meebrengt) en dit niet leidt tot de afname of aankoop daarvan. De reden hiervoor kan bv. zijn omdat de patient te ziek is voor transplantatie. Daarom is het voortraject (fase 1) van de Allogene Stamceltransplantaties (Verwant, Onverwant en Navelstreng) opgesplitst in twee trajecten, search en afname/aankoop stamcellen. Hiervoor is de volgende oplossingsrichting gekozen: 1. Opsplitsen van de zorgactiviteit Stamceltransplantatie allogeen, selectie/afname verwante donor naar 2 verschillende zorgactiviteiten; Selectie stamcellen allogeen verwante donor bij stamceltransplantatie Afname stamcellen allogeen verwante donor bij stamceltransplantatie 2. Opsplitsen van de zorgactiviteit Stamceltransplantatie allogeen, selectie/afname niet verwante donor naar 2 verschillende zorgactiviteiten; Selectie stamcellen allogeen onverwante donor bij stamceltransplantatie Stamcellen allogeen onverwante donor bij stamceltransplantatie 3. Opsplitsen van de zorgactiviteit Stamceltransplantatie allogeen, selectie/afname navelstrengbloed naar 2 verschillende zorgactiviteiten; naar Selectie allogeen navelstrengbloed bij stamceltherapie Stamcellen allogeen navelstrengbloed bij stamceltherapie Met deze nieuwe 6 zorgactiviteiten is het mogelijk nieuwe zorgproducten voor de eerste fase te ontwikkelen. In de voorfase zullen deze zorgactiviteiten, (zowel voor de verwante, niet-verwante als navelstreng) typerend worden voor een zorgproducten waarbij alleen de selectie plaatsvindt en zorgproducten waarbij zowel de selectie als de afname plaatsvindt.(dus van 3 zorgproducten naar 6 zorgproducten ten behoeve van de Allogene stamceltransplantaties). Fase 1 (Voorfase): - Zorgproduct Verwante donor, search en afname Selectie stamcellen allogeen verwante donor bij stamceltransplantatie Afname stamcellen allogeen verwante donor bij stamceltransplantatie - Zorgproduct Verwante donor, search Selectie stamcellen allogeen verwante donor bij stamceltransplantatie - Zorgproduct Onverwante donor, search en aankoop Selectie stamcellen allogeen onverwante donor bij stamceltransplantatie 8

9 Stamcellen allogeen onverwante donor bij stamceltransplantatie - Zorgproduct Onverwante donor, search Selectie stamcellen allogeen onverwante donor bij stamceltransplantatie - Zorgproduct Navelstrengbloed, search en aankoop Selectie allogeen navelstrengbloed bij stamceltherapie Stamcellen allogeen navelstrengbloed bij stamceltherapie - Zorgproduct Navelstrengbloed, search Selectie allogeen navelstrengbloed bij stamceltherapie Bij fase 1 van de Autologe Stamceltransplantatie wordt op dit moment de volgende code gebruikt: Stamcelmobilisatie en harvest autologe transplantatie Omdat het moment waarop gestart wordt met het toedienen van groeifactoren van belang is zal deze ZA worden opgesplitst in: Toedienen groeifactoren autologe stamceltransplantatie Harvest tbv autologe stamceltransplantatie Deze nieuwe zorgactiviteiten zullen vooralsnog afleiden tot hetzelfde zorgproduct Aanpassen registratieregels Stamceltransplantatie (issue 1706) ZPG Stamceltransplantatie Dit betreft aanpassing registratie fase 1 (selectie/afname) groep 1 van de stamceltransplantaties en opsplitsen zorgproducten fase 1. Bij allogene stamceltransplantatie wordt in de productstructuur in het voortraject geen onderscheid gemaakt tussen de search van de donor en de daadwerkelijke afname/aankoop van de stamcellen. Dit is niet gunstig, omdat er vaak donor search plaatsvindt bij patiënten (wat substantiële kosten met zich meebrengt) en vervolgens de afname of aankoop van stamcellen niet plaatsvindt omdat de patiënt te ziek is voor transplantatie. Zie eerder in deze paragraaf issue 1498 voor de uitwerking van deze wijziging. Release september 2012 (RZ12d) 3.1 Correctie naamgeving zorgproduct (issue 1837) Correctie naamgeving DBC-zorgproduct Colitis ulcerosa Dag/ Poli >2/ Routine onderzoek >2 Dag =1 Spijsvertering Crohn/colitis ulcerosa en Ziekte van Crohn Dag/ Poli >2/ Routine onderzoek >2 Dag =1 Spijsvertering Crohn/colitis ulcerosa : de foutief in de naamgeving opgenomen omschrijving van het Dag(verplegings)element is gecorrigeerd. De producten kunnen zowel trajecten met één dagverpleging als trajecten zonder dagverpleging bevatten (Niet dag/ Dag =1) 3.2 Vervallen verplichting standaard openen vervolg subtraject Ter voorkoming van lege parallelle subtrajecten en het beter kunnen koppelen van zorgactiviteiten door het verminderen van (lege) parallelle subtrajecten is de verplichting van het standaard openen van vervolg subtrajecten komen te vervallen. Een subtraject moet alleen vervolgd worden als de patiënt na het sluiten van een subtraject nog niet is uitbehandeld. Op het moment dat binnen 365 dagen na afsluiten van het voorgaande subtraject een zorgactiviteit wordt geregistreerd in het kader van de zorgvraag van het betreffende zorgtraject moet aansluitend op het voorgaande subtraject met ZT11 of ZT21 een vervolg subtraject worden geopend. Als in de periode na afsluiten van het voorgaande subtraject binnen 365 dagen geen zorgactiviteiten zijn geregistreerd in het kader van de zorgvraag van het betreffende zorgtraject, hoeft dus geen vervolg subtraject te worden geopend. Deze wijziging is doorgevoerd in het document Registratieregels, het Registratieaddenum, de Algemene toelichting op de registratieregels en enkele Specialismespecifieke toelichtingen. Release mei 2012 (RZ12c) 4.1 Aanpassing sluitregels voor uitzondering medicinale oncologische behandelingen (issue 1820) De sluitregels voor de uitzondering medicinale oncologische behandelingen is op een tweetal punten teruggedraaid naar de RZ12a-situatie: 9

10 Een behandeldag bij de behandeling per injectie of injectie van acute leukemie is niet langer gedefinieerd als klinische dag respectievelijk dagverpleging in combinatie met verstrekkingscode. De toevoeging in combinatie met verstrekkingcode is verwijderd. In het registratieaddendum wordt in de pseudocode van de niet klinische medicinale oncologische behandelingen (punten C en D), geen ZPK 1 of ZPK2 meer uitgevraagd. 4.2 ZP-groep : ZA s voor begeleiding bij en verstrekking van chemotherapie voor nietoncologische diagnosen uit de standaarduitval verwijderen (issue 1446a) Registratie van de volgende zorgactiviteiten leidde tot standaarduitval in deze zorgproductgroep: Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met chemotherapie, alle toedieningsvormen excl. intraveneuze of intrathecale toediening (zie ), bij niet-oncologische diagnosen Intraveneuze of intrathecale verstrekking chemotherapie bij niet-oncologische diagnosen In deze release zijn bovengenoemde zorgactiviteiten uit de standaarduitval verwijderd om af te leiden naar een passend zorgproduct. In een latere release wordt de verdere uitwerking van dit wijzigingsverzoek (1446) opgepakt. 4.3 ZP-groep : ZA s voor chemotherapie bij niet-oncologische diagnosen uit de standaarduitval verwijderen (issue 1481a) Wijzigingsverzoek 1481 wordt in deze release deels gehonoreerd (1481a). De volgende zorgactiviteiten zijn uit de standaarduitval verwijderd: Begeleiding tijdens de behandeling met chemotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie, bij niet-oncologische diagnosen Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij niet-oncologische diagnosen Verstrekking chemo-immunotherapie per infuus of per injectie. De verdere uitwerking van dit wijzigingsverzoek wordt opgepakt in een latere release. 4.4 ZP-groep : ZA s immunotherapie uit de standaarduitval verwijderen (issue 1777) In zorgproductgroep zat het geven van immunotherapie in de standaarduitval. Door de zorgactiviteiten met betrekking tot immunotherapie voor deze zorgproductgroep uit de standaarduitval te verwijderen zullen trajecten ermee niet meer uitvallen maar afleiden naar een passend zorgproduct. Het gaat om de volgende zorgactiviteiten: Begeleiding tijdens de behandeling met immunotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie Verstrekking immunotherapie per infuus of per injectie. 4.5 ZP-groep : ZA s voor chemo-immunotherapie bij niet-oncologische diagnosen uit de standaarduitval verwijderen (issue 1459a) Het wijzigingsverzoek is deels (1459a) uitgewerkt in deze release, namelijk door twee zorgactiviteiten uit de standaarduitval te verwijderen. De aanwezigheid van onderstaande zorgactiviteiten in een profiel leidt niet meer tot uitval: Begeleiding tijdens de behandeling met chemo-immunotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie Verstrekking chemo-immunotherapie per infuus of per injectie. Daarnaast is diagnose 313_722 TTP (excl. HUS) toegevoegd aan het knooppunt Interne diagnosen systeemziekten, zodat deze diagnose tot de juiste producten zal afleiden. De verdere uitwerking van dit wijzigingsverzoek vindt plaats in een latere release. 4.6 ZP-groep : Continue glucose monitoring (issue 1689) Op basis van input vanuit de werkgroep ziekenhuisverplaatste zorg kan de per 1 januari 2012 opgenomen begeleidingscode bij continue glucosemonitoring (zorgactiviteitcode ) vervallen. Het volstaat om de zorgactiviteitcode voor het bij de continue glucosemonitoring gebruikte device (zorgactiviteitcode ) voor de labeling op te nemen binnen de profielen van de diabeteszorgproducten. Daarmee kan code als kostendrager en profielcomponent voor onderhandeling in het B-segment dienen. De begeleidingscode heeft als zodanig in dat verband geen toegevoegde waarde. Concreet zijn twee wijzigingen doorgevoerd: - Beëindigen van zorgactiviteit per Mogelijk maken dat zorgactiviteit voor interne geneeskunde en kindergeneeskunde in en als profielcomponent kan landen. 10

11 4.7 ZP-groep : ZA s voor chemo-/chemo-immunotherapie bij niet-oncologische diagnosen uit de standaarduitval verwijderen (issue 1585a) De volgende zorgactiviteiten zijn uit de standaarduitval verwijderd: Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met chemotherapie, alle toedieningsvormen excl. intraveneuze of intrathecale toediening (zie ), bij nietoncologische diagnosen Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met chemo-immunotherapie, alle toedieningsvormen excl. intraveneuze of intrathecale toediening (zie ) Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij niet-oncologische diagnosen Verstrekking chemo-immunotherapie per infuus of per injectie. De verdere uitwerking van dit wijzigingsverzoek wordt in een latere release opgepakt. 4.8 ZP-groep : ZA s voor chemotherapie uit standaarduitval verwijderen (issue 1456a) In deze zorgproductgroep kan bij de diagnose mastocytose chemo- dan wel immunotherapie voorkomen. Daarom zijn onderstaande zorgactiviteiten uit de standaarduitval gehaald. Zorgactiviteitcode Omschrijving Begeleiding tijdens de behandeling met chemotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie (zie ), bij niet-gemetastaseerde tumoren Begeleiding tijdens de behandeling met chemotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie, bij gemetastaseerde tumoren Begeleiding tijdens de behandeling met chemotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie, bij acute leukemie Begeleiding tijdens de behandeling met chemotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie, bij niet-oncologische diagnosen Begeleiding tijdens de behandeling met chemo-immunotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie Begeleiding tijdens de behandeling met immunotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met hormoontherapie bij niet gemetastaseerde tumoren Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met hormoontherapie bij gemetastaseerde tumoren Begeleiding van oncologie patiënten tijdens supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij niet-gemetastaseerde tumoren Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij gemetastaseerde tumoren Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij acute leukemie Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij niet-oncologische diagnosen Verstrekking chemo-immunotherapie per infuus of per injectie Verstrekking immunotherapie per infuus of per injectie. Hiermee is de aanvraag deels gehonoreerd in RZ12c. De aanwezigheid van bovenstaande zorgactiviteiten in een profiel leidt niet meer tot uitval. De verdere uitwerking van dit wijzigingsverzoek (1456) vindt plaats in een latere release. 4.9 Meerdere ZP-groepen: Plasmafiltratie verwijderen uit standaarduitval (issue 1691) Bij bepaalde diagnosen is plasmafiltratie een geaccepteerde behandeling. Daarom is deze zorgactiviteit uit de standaard uitval gehaald in de volgende zorgproductgroepen: ZA-code op specialismenniveau verruimen (issue 1668) De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft DBC-Onderhoud verzocht om conform de Cardiologen en Neurologen een tarief vast te stellen voor de prestatie , aangezien het steeds 11

12 vaker voorkomt dat Internisten een medische keuring voor het rijbewijs uitvoeren. De NZa heeft het verzoek gehonoreerd en de zorgactiviteitcode specialismenonafhankelijk gemaakt waardoor deze prestatie declarabel is voor alle medisch specialisten Wijzigen omschrijving ZA s medicinale oncologie (issue 1669) In de uitlevering van 1 juli 2011 (RS08, ingangsdatum 1 januari 2012) zijn nieuwe, producttyperende zorgactiviteitcodes aangemaakt waarmee de zes medicinale oncologische producten kunnen worden afgeleid. Omdat de toediening per infuus of per injectie niet alleen intraveneus of intrathecaal plaatsvindt, wordt de omschrijving van deze nieuwe zorgactiviteitcodes aangepast waardoor beter inzichtelijk is dat er twee typen medicinale oncologische behandelingen zijn. Namelijk de toediening per infuus of per injectie enerzijds en andere toedieningsvormen anderzijds (o.a. oraal, zalfjes) die doormiddel van één van de begeleidingscodes t/m kan worden vastgelegd. Code Zorgactiviteit_omschrijving Ingangsdatum Einddatum Mutatie Intraveneuze of intrathecale verstrekking Tekstueel oud chemotherapie bij niet-gemetastaseerde tumoren Verstrekking chemotherapie per infuus of per Tekstueel nieuw injectie bij niet-gemetastaseerde tumoren Intraveneuze of intrathecale verstrekking Tekstueel oud chemotherapie bij gemetastaseerde tumoren Verstrekking chemotherapie per infuus of per Tekstueel nieuw injectie bij gemetastaseerde tumoren Intraveneuze of intrathecale verstrekking Tekstueel oud chemotherapie bij acute leukemie Verstrekking chemotherapie per infuus of per Tekstueel nieuw injectie bij acute leukemie Intraveneuze of intrathecale verstrekking Tekstueel oud chemotherapie bij niet-oncologische diagnosen Verstrekking chemotherapie per infuus of per Tekstueel nieuw injectie bij niet-oncologische diagnosen Intraveneuze of intrathecale verstrekking Tekstueel oud chemo-immunotherapie Verstrekking chemo-immunotherapie per infuus Tekstueel nieuw of per injectie Verstrekking immunotherapie via infuus of Tekstueel oud injectie Verstrekking immunotherapie per infuus of per Tekstueel nieuw injectie Begeleiding van patiënten tijdens de Tekstueel oud behandeling met chemotherapie bij nietgemetastaseerde tumoren Begeleiding tijdens de behandeling met Tekstueel nieuw chemotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie (zie ), bij niet-gemetastaseerde tumoren Begeleiding van patiënten tijdens de Tekstueel oud behandeling met chemotherapie bij gemetastaseerde tumoren Begeleiding tijdens de behandeling met Tekstueel nieuw chemotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie, bij gemetastaseerde tumoren Begeleiding van patiënten tijdens de Tekstueel oud behandeling met chemotherapie bij acute leukemie Begeleiding tijdens de behandeling met Tekstueel nieuw chemotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie, bij acute leukemie Begeleiding van patiënten tijdens de Tekstueel oud behandeling met chemotherapie bij nietoncologische diagnosen Begeleiding tijdens de behandeling met Tekstueel nieuw chemotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie, bij nietoncologische diagnosen Begeleiding van patiënten tijdens de Tekstueel oud behandeling met chemo-immunotherapie Begeleiding tijdens de behandeling met chemoimmunotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie Tekstueel nieuw 12

13 Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met immunotherapie Begeleiding tijdens de behandeling met immunotherapie, alle toedieningsvormen exclusief per infuus of per injectie Tekstueel oud Tekstueel nieuw 4.12 Inwendige geneeskunde Omdat een pre-operatief consult net als bij andere maligne aandoeningen, parallel geregistreerd moet kunnen worden aan diagnose 927 wordt de volgende combinatie verwijderd uit de tabel. 031 Pre-operatief consult 927 Maligniteit colorectaal Release januari 2012 (RZ12b) 4.1 Zorgproductgroep en : nierfunctievervangende therapie De uitvragingen van zorgactiviteiten met betrekking tot chronische dialyse zijn vervangen door uitvraging van onderstaande acute dialyse -zorgactiviteiten: De eerste acute nierfunctievervangende therapie bij acuut nierlijden, intoxicaties etc Tweede en volgende nierfunctievervangende therapie bijacuut nierlijden, intoxicaties etc. in de acute fase 4.2 Zorgproductgroep : toevoegen zorgactiviteit In zorgproductgroep Maligne neoplasmata ademhalingsstestel/intrathoracale organen (incl. metastasten) is zorgactiviteit (Verstrekking immunotherapie via infuus of injectie) toegevoegd aan het knooppunt Medicinale oncologische behandeling. 4.3 Zorgproductgroep : ontbreken uitvraging 0 t/m 5 dagen Indien in een traject met Stamcelmobilisatie en harvest van autologe stamcellen geen verpleegdagen/dagbehandeling worden vastgelegd, belandde dit traject onterecht in het zorgproduct dag/klin cumulatief zeer lang. Dergelijke trajecten landen nu in het uitvalproduct. 4.4 Routing trajecten in conservatieve tak onderzoeken Op verzoek van de NZa en de WV Oogheelkunde is er een aanpassing doorgevoerd in de Licht Ambulant - uitvraag in de conservatieve tak van alle beslisbomen die een dergelijk knooppunt kennen. De wijze van uitvraging in dit knooppunt vereiste geen face-to-face contact met een medisch specialist voor afleiding naar een declarabel product. Dit is niet in lijn met het face-to-facecriterium. Zodoende is de bestaande brede uitvraag in deze knoop (zorgactiviteiten uit zorgprofielklasse 1 t/m 6 of 89) omgezet naar een smallere uitvraag (zorgactiviteiten uit zorgprofielklasse 1 of 89). 4.5 Nieuwe diagnosetypering begeleiding donor stamceltransplantatie Voor Inwendige Geneeskunde is de volgende diagnosecode toegevoegd: 080 Begeleiding stamceltransplantatie donor Code 080 wordt toegevoegd omdat code 027 screening pre-tranpl. donor excl. niertransplantaties per 1 januari 2012 wordt beëindigd (zie wijzigingen v ). Code 027 wordt tot 1 januari 2012 getypeerd bij screening en begeleiding van donoren (behalve bij niertransplantaties). Vanaf 1 januari 2012 zijn hier specifiekere diagnosecodes voor beschikbaar (opgenomen in v ). Bij deze uitlevering wordt hier diagnosecode 080 voor de stamcel donor aan toegevoegd. Met deze diagnosecode wordt het gehele transplantatietraject, te weten de screening en/of begeleiding en/of eventuele nazorg, van de donor getypeerd. Release januari 2012 (RZ12a) 5.1 Continue glucosemeting Continue Glucosemeting (CGM ) wordt toegepast in de thuissituatie bij diabetes type I patiënten en wordt onder voorwaarden als verzekerde zorg beschouwd. Voor de registratie van het begeleidingstraject is een registratiecode (039575) aangemaakt zodat binnen de internistische diabetes zorgproducten inzicht ontstaat over hoeveel patiënten gebruik maken van deze monitoring, waarop nadere uitwerking van de afspraken tussen verzekeraars en aanbieders mogelijk is (in het kader van het B segment). Daarnaast is er een materiaalcode aangemaakt voor het gebruikte device (190351) waarop kostentoerekening kan plaatsvinden. 13

14 Code Zorgactiviteit_omschrijving ZPK_ code ZPK_omschrijving Device voor real-time continue 13 BIJZONDERE KUNSTglucosemeting (RT-CGM). EN HULPMIDDELEN Begeleiding van patiënten bij 6 OVERIGE continue glucosemeting. THERAPEUTISCHE ACTIVITEITEN Aanspraakcode Wijzigingen in bestaand palet van zorgactiviteitcodes voor MDL Binnen DOT zijn, door MDL-artsen veelvuldig uitgevoerde handelingen op het niveau van zorgactiviteiten, verdeeld in een tweetal clusters: GE activiteiten eenvoudig en GE activiteiten complex. Dit bestrijkt in grote lijnen de zorgactiviteiten die tot het standaardinstrumentarium van de MDL-arts behoren. De gehanteerde zorgactiviteitcodes en omschrijvingen sluiten echter niet goed aan bij de actuele medische praktijk en zijn niet altijd eenduidig. De intentie van de doorgevoerde wijzigingen in dit pakket betreft voor het merendeel een actualisatie van de omschrijving, vanuit de actuele medische praktijk. Voor een beperkt deel gaat het om differentiatie, bijvoorbeeld op grond van lokalisatie, of clustering van bestaande zorgactiviteitcodes. code Zorgactiviteit_omschrijving Actie Diagnostische oesophagoscopie, waaronder begrepen oesophagusmanometrie en inclusief eventuele proefexcisie(s). Beëindigen ivm Diagnostische oesophagoscopie inclusief eventuele oesophagus manometrie met behulp van fiberscoop, inclusief eventuele Beëindigen ivm proefexcisie(s) Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie. Beëindigen ivm Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s). Beëindigen ivm Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met Nieuw na behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten Diagnostische coloscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventuele proefexcisie(s) en poliepectomie (zie voor dubbelballon-enteroscopie). Tekstueel oud Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele Tekstueel nieuw endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie Oesofagusfunctieonderzoek. Beëindigen Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen Nieuw (manometrie en/of ph-meting) Diagnostische sigmoidoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief Tekstueel oud eventuele proefexcisie(s) en poliepectomie Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een Tekstueel nieuw flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, met canulering van de papilla vateri (ERCP). Beëindigen ivm Therapeutische duodenoscopie (ERCP), papillotomie met steenextractie, of plaatsen van een endoprothese, of plaatsen van een nasobiliaire drain. Beëindigen ivm Endoscopische retrograde (pancreatico-)cholangioscopie (ERCP). Nieuw na Endo-echografie. Beëindigen ivm splitsen Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten Dubbel-ballon-enteroscopie (DBE, zie voor overige diagnostische coloscopie) Enteroscopie (b.v. enkel- of dubbelballon) met behulp van een flexibele endoscoop inclusief eventuele biopten en poliepectomie Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal) Therapeutische oesophagoscopie, zoals scleroseren van oesophagusvarices, endoscopische dilatatie van oesophagus en/of plaatsen van een stent in de oesophagus of verwijding van de cardia Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen. Nieuw na uitsplitsen Nieuw na uitsplitsen Beëindigen Nieuw Nieuw Beëindigen ivm Beëindigen ivm 14

15 Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum. Nieuw na Interventie-coloscopie. Beëindigen Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ). Nieuw 5.3 Beëindigen zorgactiviteitcode Zorgactiviteitcode Poliklinische verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie wordt geregistreerd, zoals de omschrijving al aangeeft, in de polikliniek. In tegenstelling tot de zorgactiviteitcode voor de klinische verstrekking (190053) en voor de verstrekking tijdens dagopname (190052) is de poliklinische verstrekking een FB-parameter. In de DOT productstructuur worden dus de setting afhankelijke verstrekkingszorgactiviteitcodes beëindigd. Aangezien een opname, een dagbehandeling of een polikliniekbezoek middels zorgactiviteitcodes worden geregistreerd is de poliklinische verstrekking, bij een juiste registratie, uit de gegevens te filteren. Ten vervanging van de FB-parameter dient dus de intraveneuze of intrathecale verstrekking bij een oncologische indicatie vastgelegd te worden. Ten behoeve van het schaduw-fb dient deze zorgactiviteitcode geteld te worden indien deze op dezelfde dag naast de zorgactiviteitcode voor het polikliniekbezoek is vastgelegd: Intraveneuze of intrathecale verstrekking chemotherapie bij niet-gemetastaseerde tumoren Intraveneuze of intrathecale verstrekking chemotherapie bij gemetastaseerde tumoren Intraveneuze of intrathecale verstrekking chemotherapie bij acute leukemie Intraveneuze of intrathecale verstrekking chemo-immunotherapie Verstrekking immunotherapie via infuus of injectie. 5.4 Beëindigen zorgactiviteitcode Zorgactiviteitcode Niertransplantatie / hertransplantatie. is de FB-parameter die beëindigd wordt, maar voor de bepaling van de schaduw-fb volstaat de optelsom van de nieuwe vervangende zorgactiviteitcodes Niertransplantatie ontvanger levende donor. en Niertransplantatie ontvanger postmortale donor Beëindigen zorgactiviteitcode Zorgactiviteitcode Levertransplantatie / hertransplantatie. is de FB-parameter die beëindigd wordt maar voor de bepaling van de schaduw-fb volstaat de registratie van de nieuwe zorgactiviteitcode Totale levertransplantatie ontvanger postmortale donor. 5.6 Herstructurering transplantatieboom De huidige productstructuur voor de nier-, lever-, darm- en pancreastransplantatie is niet eenduidig en sluit onvoldoende aan op de te onderscheiden fasen in de behandeling en de verschillende te onderscheiden taken van de betrokken specialismen. Op dit moment is het nog niet duidelijk welke mate van differentiatie qua zorgproducten per behandelfase (screening, operatie en nazorg) noodzakelijk is, waardoor op dit moment een hoge mate van differentiatie van zorgproducten is gehanteerd. Op basis van de daadwerkelijke vulling van de verschillende producten wordt op termijn duidelijk welke mate van differentiatie van zorgproducten in de toekomst gewenst is. Voor de volledige lijst ga naar de toelichting op de zorgactiviteitentabel v (RZ12a) op de website van DBC-Onderhoud. 5.7 Palliatieve zorg Er zijn momenteel geen passende producten voor de zorg aan patiënten in de laatste fase van het leven (palliatieve zorg). DBC-Onderhoud heeft medio 2009 van het Ministerie van VWS het verzoek gekregen om de palliatieve zorg mee te nemen in de DBC-doorontwikkeling. Er zijn, in samenwerking met de NFU en de kenniscentra palliatieve zorg, producten ontwikkelt. Deze producten zijn vanwege het ontbreken van data grotendeels gebaseerd op expert opinion. Via expert opinion worden gelijktijdig behandelprotocollen voor deze zorg ontwikkeld. De inhoud van de behandelprotocollen wordt hiermee het expertprofiel van de te ontwikkelen zorgproducten. Het behandelprotocol wordt vertaald naar de uitvraging van de palliatieve producten. Dit project heeft geresulteerd in de ontwikkeling van zes palliatieve producten. Daarvoor was het onder andere nodig om een nieuwe zorgactiviteit op te nemen. Code Zorgactiviteit_omschrijving Zpk_code Zpk_omschrijving Overleg palliatieve zorg. 89 OVERIGE ZORGACTIVITEITEN T.B.V. AFLEIDING 15

16 5.8 Aanpassingen productstructuur boomoverstijgend Voor het afleiden van medicinale oncologische producten is in de huidige structuur registratie van twee zorgactiviteiten noodzakelijk. Het registreren van deze beide zorgactiviteiten gedurende een medicinale oncologische behandeling is geen algemene praktijk. De huidige afleiding betekent registratielast in de ziekenhuizen. Binnen de nieuwe productstructuur zijn nieuwe, producttyperende zorgactiviteiten aangemaakt waarmee de zes medicinale oncologische producten kunnen worden afgeleid. code Zorgactiviteit_omschrijving Ingangsdatum Einddatum Actie Begeleiding van oncologie patiënten tijdens de behandeling met hormoontherapie bij niet gemetastaseerde tumoren Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met hormoontherapie bij niet gemetastaseerde tumoren Poliklinische verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie Verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie in dagopname Klinische verstrekking van cytostatica per infuus of injectie Intraveneuze of intrathecale verstrekking chemotherapie bij niet-gemetastaseerde tumoren Intraveneuze of intrathecale verstrekking chemotherapie bij gemetastaseerde tumoren Intraveneuze of intrathecale verstrekking chemotherapie bij acute leukemie Intraveneuze of intrathecale verstrekking chemotherapie bij niet-oncologische diagnosen Intraveneuze of intrathecale verstrekking chemo-immunotherapie Verstrekking immunotherapie via infuus of injectie Begeleiding van oncologie patiënten tijdens de behandeling met orale chemotherapie bij niet gemetastaseerde tumoren Begeleiding van oncologie patiënten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale chemotherapie bij niet gemetastaseerde tumoren Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met chemotherapie bij nietgemetastaseerde tumoren Begeleiding van oncologie patiënten tijdens de behandeling met orale toediening chemotherapie van metastasen Begeleiding van oncologie patiënten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale chemotherapie van metastasen Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met chemotherapie bij gemetastaseerde tumoren Begeleiding van oncologie patiënten tijdens de behandeling met chemo-immunotherapie Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met chemo-immunotherapie Begeleiding van oncologie patiënten tijdens de behandeling met immunotherapie Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met immunotherapie Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met chemotherapie bij nietoncologische diagnosen Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met chemotherapie bij acute leukemie Begeleiding van oncologie patiënten tijdens de behandeling met hormoontherapie van metastasen Tekstueel oud Tekstueel nieuw Beëindigen Beëindigen Beëindigen Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Beëindigen ivm Beëindigen ivm Nieuw na Beëindigen ivm Beëindigen ivm Nieuw na Beëindigen Nieuw Beëindigen Nieuw Nieuw Nieuw Tekstueel oud 16

17 Begeleiding van patiënten tijdens de behandeling met hormoontherapie bij gemetastaseerde tumoren Tekstueel nieuw 5.9 Wijziging omschrijving zorgtype 51 Zorgtype 51 kent 2 toepassingen; 1. als zorg/subtraject voor ondersteuning aan de hoofdbehandelaar; 2. als zorg/subtraject voor verblijf op de IC-afdeling, waarbij verwezen is vanuit een ander zorgtraject. Zie voor de exacte toepassing van dit zorgtype het document Registratieregels. De omschrijving van zorgtype 51 is hierop aangepast: Traject interne ondersteuning / IC-traject met hoofdtraject Introductie zorgtype 52 IC-traject zonder hoofdtraject Zorgtype 52 wordt getypeerd in situaties waarbij een patiënt rechtstreeks op de IC-afdeling wordt opgenomen en de IC verlaat zonder dat er een zorgtraject met een hoofdbehandelaar is geopend. In die gevallen is er geen bijbehorend zorgtraject met subtraject ZT11 of ZT21 waaraan het IC zorg/subtraject kan worden gekoppeld. Zie voor meer informatie het document Registratieregels. Dit document kunt u downloaden via de website van DBC-Onderhoud. Zorgtype 52 "IC-traject zonder hoofdtraject" wordt ingevoerd bij alle specialismen, behalve bij Audiologie. Dit specialisme omvat alleen audiologische producten Introductie nieuwe diagnosen Voor Inwendige Geneeskunde zijn de volgende diagnosen toegevoegd: 050 Palliatieve zorg 070 Begeleiding darmtransplantatie ontvanger 071 Begeleiding darmtransplantatie donor 072 Begeleiding eilandjestransplantatie ontvanger 073 Begeleiding levertransplantatie ontvanger 074 Begeleiding partiële levertransplantatie ontvanger 075 Begeleiding partiële levertransplantatie donor 076 Begeleiding niertransplantatie ontvanger 077 Begeleiding niertransplantatie donor 078 Begeleiding nier- en pancreastransplantatie ontvanger 079 Begeleiding pancreastransplantatie ontvanger 133 Chronische zorg patiënten met meerdere cardiovasculaire risicofactoren 423 SOA, exclusief HIV 424 TBC De volgende diagnosecodes zijn komen te vervallen: 027 screening pre-transpl. Donor excl. niertransplantaties 342 pre-transplantatie screening (ontvanger) 343 begeleiding niertransplantatie donor 344 niertransplantatie 365 dagen 345 nier- en pancreastransplantatie 365 dagen 346 niertransplantatie > 365 dagen 347 nier- en pancreastransplantatie > 365 dagen Code 050 Palliatieve zorg In opdracht van het Ministerie van VWS zijn er in het kader van de multidisciplinaire palliatieve zorg, producten ontwikkeld. Deze producten moeten voldoen aan de palliatieve richtlijn die is ontwikkeld door de kenniscentra palliatieve zorg. Om deze zorg te kunnen registreren en declareren is een nieuwe diagnosecode geïntroduceerd. Deze diagnose kan alleen getypeerd worden door instellingen die voldoen aan de palliatieve richtlijn die is ontwikkeld door de kenniscentra palliatieve zorg. Voor palliatieve zorg wordt een eigen (eventueel parallel) zorgtraject geopend. Code 070 t/m 079 Begeleiding transplantaties Voor de begeleiding rond darm-, eilandjes-, (partiële)lever-, nier(-en pancreas) en pancreastransplantaties wordt een eigen (eventueel parallel) zorgtraject geopend. Voor de typering hiervan zijn nieuwe diagnosecodes toegevoegd. In de diagnosetypering is het onderscheid tussen donor en ontvanger aangebracht maar wordt geen onderscheid gemaakt naar fase van de behandeling; dit wordt vastgelegd aan de hand van de hiervoor beschikbare specifieke zorgactiviteiten. Alle drie de fasen van een transplantatietraject te weten de screening, begeleiding en nazorg, worden met de diagnose begeleiding voor de betreffende transplantatie donor/ontvanger getypeerd. 17

18 Nb. Aan de hand van de geregistreerde zorgactiviteiten zal afgeleid worden naar een zorgproduct voor de screening, begeleiding of nazorg. Voor de Begeleiding transplantatie is de nieuwe hoofdgroep 10 toegevoegd. Met de invoering van deze nieuwe diagnosecodes komen de transplantatiezorg codes 027 en 342 t/m 347 te vervallen. Code 133 Chronische zorg patiënten met meerdere cardiovasculaire risicofactoren Patiënten die meerdere risicofactoren hebben, ontvangen arbeidsintensieve zorg en zijn als aparte groep te onderscheiden bij de zogenaamde vaatpoli. Voor de juiste typering bij deze patiëntengroep is diagnosecode 133 toegevoegd. Code 423 SOA, exclusief HIV Om de behandeling van SOA door de internist inzichtelijk te maken wordt een specifieke diagnosecode voor SOA (exclusief HIV) toegevoegd. Hierdoor wordt het mogelijk om deze diagnosecode op basis van de ICD-10 indeling te koppelen aan een specifieke zorgproductgroep. Code 424 TBC Om de behandeling van tuberculose door de internist te kunnen onderscheiden van mycobacteriële infecties is een specifieke diagnosecode voor TBC toegevoegd. Hierdoor wordt het mogelijk om deze diagnosecode op basis van de ICD-10 indeling te koppelen aan een specifieke zorgproductgroep. Afhankelijk van de vergelijkbaarheid van de behandeling van tuberculose door de verschillende specialismen kunnen indien wenselijk uniforme zorgproducten ontwikkelt worden. Code 463 Virale hepatitis Bij code 463 Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 943) werd voor hepatitis B/C per abuis verwezen naar code 943. Dit moet code 944 Hepatitis B/C zijn. Deze verwijzing is aangepast. Release januari 2011 (RZ07) 6.1 Nieuwe zorgactiviteit "Multidisciplinair overleg (MDO)" Bij een aantal specialismen is het multidisciplinair overleg (MDO) opgenomen in de richtlijnen. Hierbij is het MDO van groot belang voor het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor de patiënt. Onder MDO wordt hierbij verstaan een multidisciplinaire bespreking waarbij van iedere patiënt systematisch de diagnostiek en het behandelplan wordt besproken en vastgelegd. Binnen de huidige DBC s is het niet mogelijk om deelname aan een multidisciplinair overleg te registreren. De deelname van de verschillende specialisten wordt aan de hand van deze nieuwe zorgactiviteit (190005), die per 1 januari 2011 wordt geïntroduceerd, vastgelegd binnen de DBC van de behandelend specialist. 6.2 Nieuwe zorgactiviteit "Extracorporele immunoadsorptie" Per 1 januari 2011 wordt een zorgactiviteit (039967) geïntroduceerd die het gebruik van de immunoadsorptiekolom beschrijft. Het gaat hierbij om een behandeling die transplantaat afstotingsreacties zou kunnen afremmen bij niertransplantaties met levende donornieren. Met de nieuwe behandelmethode zou er voortaan ook door de bloedgroep heen getransplanteerd kunnen worden. Dit staat ook wel bekend als een ABO-incompatibele (ABOi) niertransplantatie. Bij een ABOi transplantatie worden er extra middelen en verrichtingen ingezet die erop gericht zijn om de antilichaam-gemedieerde immuunrespons af te remmen. Daarvoor worden er (anti-a / B) antistoffen rondom de periode van transplantatie middels een immunoadsorptie kolom uit het bloedplasma van de nierpatiënt gefilterd. 6.3 Nieuwe zorgactiviteit "Begeleiding van oncologie patienten tijdens de behandeling met chemo-immunotherapie" Ten behoeven van de afleiding in DOT wordt er een nieuwe zorgactiviteit (039919) met ingangsdatum 1 januari 2011 voor Inwendige Geneeskunde geïntroduceerd: Begeleiding van oncologie patienten tijdens de behandeling met chemo-immunotherapie. 6.4 Nieuwe zorgactiviteiten ECP en DLI Extracorporele fotoferese (ECP) Op advies van de Medisch Wetenschappelijke Advies Raad is de extracorporele fotoferese (ECP) behandeling bij volwassen patiënten met Graft-versus-host disease (GVHD), die optreedt na een allogene stamceltransplantatie en die niet voldoende reageert op medicatie, zowel voor de acute als de chronische verschijningsvorm, per 1 januari 2011 opgenomen in de DBC Zorgactiviteiten Tabel (039965). Bij ECP wordt met behulp van een fotoferesemachine witte bloedcellen uit het bloed geïsoleerd, waaronder veel T-cellen. Deze witte bloedcellen worden blootgesteld aan een psoraleen (methoxsalen) waardoor de cellen gevoelig zijn voor ultravioletlicht. Hierna volgt UV-bestraling om de T-cellen te doden. Donor lymfocyten infusie (DLI), per sessie 18

19 Als onderdeel van de behandeling met allogene stamcellen kan het nodig zijn in een later stadium meer T-lymfocyten van de donor aan de patiënt te geven. Wanneer de hoeveelheid cellen van donororigine in de minderheid is of in de tijd afneemt, kan een donor lymfocyten infusie (DLI) de situatie verbeteren. Deze zorgactiviteit is per 1 januari 2011 opgenomen onder code Herziening zorgactiviteiten stamceltransplantaties Er is een aantal acties ondernomen om de omschrijvingen en detaillering van de zorgactiviteiten met betrekking tot de stamceltransplantaties te actualiseren. Per 1 januari 2011 wordt de zorgactiviteitcode Beenmergtransplantatie/hertransplantatie allogeen opgesplitst naar drie nieuwe zorgactiviteiten ( t/m 97). Per 1 januari 2011 wordt zorgactiviteitcode Beenmergtransplantatie Beenmergtransplantatie allogeen nazorg opgesplitst naar drie nieuwe zorgactiviteiten (192079, en ). Per 1 januari 2011 wordt tevens het onderscheid naar indicatie AML / Niet AML verwijderd. Dit impliceert het afsluiten van de zorgactiviteitcodes , , en en introductie van twee nieuwe zorgactiviteiten Stamceltransplantatie autoloog. (192086) en Posttransplantatietraject stamceltransplantatie autoloog. (192087). Per 1 januari 2011 worden de omschrijvingen van de bestaande zorgactiviteitcodes en naar stamceltransplantie in plaats van BMT omgezet. Daarnaast is er een nieuwe zorgactiviteit toegevoegd (192088). Omdat een deel van de oude zorgactiviteiten ook specifiek werd uitgevraagd binnen de Afleiding Behandelas is ook deze tabel geactualiseerd voor de bovenstaande nieuwe zorgactiviteitcodes. 6.6 Opsplitsing diagnose 341 niertransplantatie Op verzoek van de Nederlandse Federatie van Nefrologen is in overleg met de Nederlandse Transplantatie Vereniging en de Nederlandse Internisten Vereniging ten aanzien van de transplantatieproducten onderscheid gewenst in het eerste jaar, waarin de meeste kosten worden gemaakt en de meeste controles plaatsvinden, en in de periode erna. Daarnaast vindt de behandeling en controles van patiënten in het eerste jaar in het academische ziekenhuis plaats. Daarna worden patiënten terugverwezen naar de perifere instelling. Om dit onderscheid te kunnen maken zijn de diagnosecodes voor de transplantaties aangepast. Voor Inwendige Geneeskunde zijn de volgende diagnosen toegevoegd 344 niertransplantatie 365 dagen 345 nier- en pancreastransplantatie 365 dagen 346 niertransplantatie > 365 dagen 347 nier- en pancreastransplantatie > 365 dagen De volgende diagnose is komen te vervallen: 341 niertransplantatie Release juli 2009 (RZ01) 7.1 Ingevoerde behandelassen Inwendige geneeskunde Voor het specialisme Inwendige geneeskunde zijn de zorgactiviteiten die de begeleiding van oncologiepatiënten tijdens chemotherapie beschrijven uitgesplitst. Aan de hand van het stadium van de aandoening en de toegediende middelen dient nu een keuze te worden gemaakt uit een grotere set zorgactiviteiten. Het volstaat om per DBC of zorgproduct éénmalig de begeleidingszorgactiviteit te registreren. Op basis van die begeleidingscode zal het juiste zorgproduct of de juiste DBC worden afgeleid. Naast de splitsing van bestaande begeleidingscodes zijn tevens voor een viertal behandelingen nieuwe begeleidingscodes toegevoegd om de juiste bijbehorende producten af te kunnen leiden. Ook voor deze zorgactiviteiten geldt dat een éénmalige registratie per DBC of zorgproduct voldoende is om de afleiding naar het zorgproduct of DBC goed te laten verlopen Begeleiding van oncologie patiënten tijdens de behandeling met orale toediening van cytostatica (poliklinisch en/of in dagbehandeling) Begeleiding van oncologie patiënten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale toediening van cytostatica (poliklinisch en/of in dagbehandeling) Begeleiding van oncologie patiënten tijdens de behandeling met orale chemotherapie bij niet gemetastaseerde tumoren Begeleiding van oncologie patiënten tijdens de behandeling met orale toediening chemotherapie van metastasen. beëindigd, gesplitst beëindigd, gesplitst nieuw, gesplitst nieuw, gesplitst Begeleiding van oncologie patiënten tijdens de behandeling met nieuw, gesplitst 19

20 intraveneuze of intrathecale chemotherapie bij niet gemetastaseerde tumoren Begeleiding van oncologie patiënten tijdens de behandeling met intraveneuze of intrathecale chemotherapie van metastasen Begeleiding van oncologie patiënten tijdens supportive care/palliatieve zorg zonder chemo- en/of hormoontherapie Begeleiding van oncologie patiënten tijdens de behandeling met hormoontherapie bij niet gemetastaseerde tumoren Begeleiding van oncologie patiënten tijdens de behandeling met hormoontherapie van metastasen Begeleiding van oncologie patiënten tijdens de behandeling met immunotherapie. nieuw, gesplitst nieuw nieuw nieuw nieuw 7.2 Stand alone nieuwe zorgactiviteiten Voortkomend uit de gevoerde besprekingen in het kader van de DOT-zorgproductstructuur zijn nieuwe losstaande zorgactiviteiten beschreven die veelal rechtstreeks de afleiding van zorgproducten mogelijk maken. Niet altijd hebben deze nieuwe zorgactiviteiten een dergelijke essentiële rol gekregen in de zorgproductstructuur, soms zijn zorgactiviteiten toegevoegd die een niet eerder beschreven medische handeling kenmerken ( witte vlekken ), zonder dat deze essentieel is voor een zorgproduct. Deze zorgactiviteiten hebben dan alleen een kostendragende en/of registratieve functie. Het betreft een 40- tal nieuwe zorgactiviteiten over nagenoeg de hele breedte van specialismen. Let op: er is een selectie uit de tabel gemaakt voor interne geneeskunde Continue glucosesensor meting, gedurende 3 dagen, diagnostisch uurs bloeddrukmeting Klinisch intercollegiaal consult Doelgerichte consultatie van een poortspecialist door een patiënt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult Analyse behandeladvies en/of behandeling elders opgesteld en/of uitgevoerd, in het kader van een second opinion Analyse doorverwijzing vanuit een tweedelijns zorginstelling elders, in het kader van een tertiaire verwijzing Nachtelijke hemodialyse Nachtelijke hemodialyse met epo 7.3 Neurostimulatoren en pompen Het plaatsen, verwijderen en vervangen van implanteerbare pompen en stimulatoren is verder opgesplitst om op deze wijze tot de juiste productafleiding te komen. Tevens is het plaatsen van onderdelen van deze devices apart als zorgactiviteit opgenomen, evenals de benodigde batterij. Let op: er is een selectie uit de tabel gemaakt voor interne geneeskunde Verwijderen of revisie inwendige insulinepomp. beëindigd,gesplitst Verwijderen of revisie subcutaan geplaatste insulinepomp. nieuw, gesplitst Vervangen subcutaan geplaatste insulinepomp nieuw, gesplitst Bijvullen subcutaan geplaatste insulinepomp. nieuw, gesplitst Batterij voor implanteerbare pomp/neurostimulator nieuw 20

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-209. Regeling medisch specialistische zorg

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-209. Regeling medisch specialistische zorg Nadere Regel Regeling medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Inleiding... 2 Artikel 1. Grondslag... 2 Artikel 2. Reikwijdte... 2 Artikel 3. Inwerkingtreding... 2 Artikel 4. Begrippen en afkortingen...

Nadere informatie

Verboden-toegestaan-lijst

Verboden-toegestaan-lijst Verboden-toegestaan-lijst Aanleiding Op 22 mei 2014 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de bestuurlijke afspraken met betrekking tot

Nadere informatie

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1 Handboek controles Zelfonderzoek 2014 Versie: 27 mei 2015 1 Inhoudsopgave Versiebeheer... 4 Inleiding... 6 1.2 Onterecht vastleggen van een polikliniekbezoek meerdere consulten op één dag... 7 1.3 Onterecht

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

Financiële impactanalyse DOT

Financiële impactanalyse DOT Rapportage Financiële impactanalyse DOT DOT experiment Sint Maartenskliniek Nijmegen Leerdoel 1 Nijmegen, juni 2011 Inhoudsopgave Inleiding 2 Uitgangspunten en berekeningswijze 3 1. Omzetanalyse DBC s

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Ziekenhuiszorg 2015 Besluitvormingsdocument groslijst (1e go) Versie 1.0 5 december 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vervroegen onderhoudscyclus... 3 1.2 Doel

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

E-health in de huidige DBC-systematiek

E-health in de huidige DBC-systematiek Stichting DBC-Onderhoud E-health in de huidige DBC-systematiek Onderzoeksrapportage Utrecht, augustus 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding en achtergrond 2 2 Managementsamenvatting 4 3 Bevindingen 3.1 Afbakening

Nadere informatie

Het DOT-effect. Onderzoek naar de impact van de invoering van DOT in Nederlandse ziekenhuizen. Auteurs: H.Y. Kwa P. Hooftman A.

Het DOT-effect. Onderzoek naar de impact van de invoering van DOT in Nederlandse ziekenhuizen. Auteurs: H.Y. Kwa P. Hooftman A. Het DOT-effect Onderzoek naar de impact van de invoering van DOT in Nederlandse ziekenhuizen Auteurs: H.Y. Kwa P. Hooftman A. Sliedrecht Datum: 1 november 2008 Versie: 1.0 definitief De Praktijk Postbus

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor. juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit

Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor. juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor medisch-specialistische zorg juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit Rolf de Groot, Reimer Veldhuis, Joris Rijken, Marte van Graafeiland

Nadere informatie

December 2010. Rapportage. Business Case Eerstelijns diagnostiek

December 2010. Rapportage. Business Case Eerstelijns diagnostiek December 2010 Rapportage Business Case Eerstelijns diagnostiek Inhoud Hoofdstuk 1 Aanleiding 3 Hoofdstuk 2 Onderzoeksvragen 4 Hoofdstuk 3 Aanpak en leeswijzer 5 Hoofdstuk 4 Substitutiemodel en resultaten

Nadere informatie

Kostprijsmodel DB(B)C voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader

Kostprijsmodel DB(B)C voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Kostprijsmodel DB(B)C voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Versie FZ 2011, 1.0 Utrecht, oktober 2010 Kostprijsmodel DB(B)C voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Versie FZ 2011, 1.0 1

Nadere informatie

Advies Basis GGZ december 2011

Advies Basis GGZ december 2011 Advies Basis GGZ december 2011 Advies Basis GGZ 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Adviesvraag 11 1.2 Afbakening 11 1.3 Begrippenkader 13 1.4 Leeswijzer 14 2. Knelpunten en

Nadere informatie

Kostprijsmodel DBC GRZ. Versie 2.2.

Kostprijsmodel DBC GRZ. Versie 2.2. Kostprijsmodel DBC GRZ Versie 2.2. 15 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doel van het kostprijsmodel... 4 2 Gehanteerde uitgangspunten... 5 3 Het kostprijsmodel in hoofdlijnen... 6 3.1 Korte

Nadere informatie

Praktijktest ziekenhuistransparantie

Praktijktest ziekenhuistransparantie Kiezen in zorg Praktijktest ziekenhuistransparantie Eindrapportage Drs. N. Beersen Dr. M. Kallewaard Ir. S. Drevers PRAKTIJKTEST ZIEKENHUIS TRANSPARANTIE Een studie naar de specificaties en haalbaarheid

Nadere informatie

Advies Bekostiging verpleging en verzorging in de Zorgverzekeringswet

Advies Bekostiging verpleging en verzorging in de Zorgverzekeringswet Advies Bekostiging verpleging en verzorging in de Zorgverzekeringswet Op weg naar integrale zorgbekostiging met resultaatbeloning februari 2015 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 15

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond WCC-nr: HERZIENE VERSIE, oktober Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van

Nadere informatie

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Verruiming grenzen en soorten ketens januari 2010 Inhoud Vooraf 3 Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 9 2. Bestaande ketens 11 3. Grenzen

Nadere informatie

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg

Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Uitvoeringstoets Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg Verruiming grenzen en soorten ketens januari 2010 Inhoud Vooraf Managementsamenvatting 3 5 1. Inleiding 9 2. Bestaande ketens 11 3. Grenzen

Nadere informatie

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32

Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz naar aanleiding van de NBA audit alert 32 Definitieve versie, 1 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoud 1 Voorwoord en leeswijzer...

Nadere informatie

Document Calculatieprincipes Verantwoordingkostprijs. Versie 1.0

Document Calculatieprincipes Verantwoordingkostprijs. Versie 1.0 Document Calculatieprincipes Verantwoordingkostprijs Versie 1.0 Nederlandse Zorgautoriteit 5 december 2006 Inhoudsopgave AANLEIDING EN DOELSTELLING... 2 Taken Zorgautoriteit... 2 Interne sturing zorginstellingen...

Nadere informatie

Concept Jaarverslag 2014

Concept Jaarverslag 2014 Concept Jaarverslag 2014 1 INLEIDING... 2 2 NASCHOLING... 2 NEDERLANDS HEMATOLOGIECONGRES (DHC8)... 2 KLINISCHE DAG... 2 BIJDRAGE INTERNISTENDAGEN... 3 3 ONDERWIJS & OPLEIDING... 3 COMMISSIE ONDERWIJS

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

beroepskader TAAKHERSCHIKKING

beroepskader TAAKHERSCHIKKING beroepskader TAAKHERSCHIKKING NEDERLANDSE ASSOCIATIE PHYSICIAN ASSISTANTS Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Dit document is tot stand gekomen door de inzet van de volgende betrokkenen: Vanuit

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de organisatie van de oogheelkundige zorg en de toegevoegde waarde van een goede samenwerking. Op weg naar geintegreerde oogzorg

Ontwikkelingen in de organisatie van de oogheelkundige zorg en de toegevoegde waarde van een goede samenwerking. Op weg naar geintegreerde oogzorg Ontwikkelingen in de organisatie van de oogheelkundige zorg en de toegevoegde waarde van een goede samenwerking. Op weg naar geintegreerde oogzorg Samenwerking tussen oogheelkunde, orthoptie en optometrie.

Nadere informatie

Zorgadministratie en Informatie

Zorgadministratie en Informatie Zorgadministratie en Informatie Wat is de diagnose en wat is de behandel combinatie DBC Informatie Systeem 126 jaargang 33 december 2006 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en

Nadere informatie

Voorwoord. NOREA ZekeREzorg

Voorwoord. NOREA ZekeREzorg Voorwoord De invoering van de Diagnose-Behandeling-Combinaties (DBC s) -per 1 januari 2005- is een grote verandering voor het Nederlandse Ziekenhuiswezen. De DBC-systematiek is ontworpen door het Ministerie

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie