BLOK 3.2: BUIK. I. Icterus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BLOK 3.2: BUIK. I. Icterus"

Transcriptie

1 BLOK 3.2: BUIK I. Icterus Ten eerste iets korts over bilirubinemetabolisme: dit proces heeft een aantal stappen: vorming van bilirubine: er zijn een aantal bronnen van bilirubine in het lichaam, nl.: afbraak van oude erythrocyten in het RES ( reticulair endotheliaal systeem; vnl. milt ) 80-85% van alle bilirubine wordt hier gevormd afbraak van rijpende ery s in het beenmerg afbraak van myoglobine afbraak van enzymen van het cytochroom P 450 -complex De vorming van bilirubine uit hemoglobine vindt als volgt plaats: samen ongeveer 15-20% van alle bilirubine wordt Hb globine haem haem oxygenase biliverdine biliverdine reductase ongeconjugeerde bilirubine Ongeconjugeerde blirubine is niet oplosbaar in water, maar wel vetoplosbaar; het probleem is dat vetoplosbare dingen de neiging hebben weefselschade toe te brengen en dan vooral in de hersenen ( hersenbeschadiging t.g.v. teveel ongeconjugeerde bilirubine = kernicterus ). Daarom wordt het bilirubine later in de lever geconjugeerd metabolisme in de lever: in de lever gebeuren 3 dingen met bilirubine: opname door hepatocyten: het ongeconjugeerde bilirubine dat gebonden is aan albumine wordt van het albumine afgehaald en door transporteiwitten in de levercellen opgenomen, waar het gebonden wordt aan ligandine glucuronidering: het ongeconjugeerde bilirubine wordt aan glucuronzuur gekoppeld ( door een bepaald enzym, nl. UGT ) geconjugeerde bilirubine excretie door hepatocyten naar de galcanaliculi en vandaar uit met gal naar de tractus digestivus intestinale fase: in de darm vindt geen reabsorptie plaats van geconjugeerd bilirubine; het bilirubine wordt ofwel direct uitgescheiden in het faeces of door de darmflora omgezet in urobilinogeen. Dit urobilinogeen wordt gedeeltelijk uitgescheiden in het faeces en gedeeltelijk weer gereabsorbeerd. Na reabsorptie wordt het ofwel opgenomen in de lever en weer uitgescheiden in gal, ofwel komt het in de systemische circulatie terecht en vandaar uit in de urine 1

2 uitscheiding door nieren: bilirubine wordt normaliter niet uitgescheiden in de urine, want in ongeconjugeerde vorm is het gebonden aan albumine en kan dus niet door het basaalmembraan heen, en in geconjugeerde vorm komt het normaal gesproken niet in het bloed voor urobilinogeen komt normaliter wel in de urine voor; als er bij icterus geen urobilinogeen in de urine gevonden wordt, heb je waarschijnlijk te maken met een complete obstructieicterus ( dus post-hepatisch ) Icterus is een mooi woord voor hyperbilirubinemie; dit kan via een aantal mechanismen ontstaan: meer productie van bilirubine ( door hemolyse ) ongeconjugeerd minder opname in hepatocyten ongeconjugeerd minder conjugatie door hepatocyten ongeconjugeerd minder excretie door hepatocyten geconjugeerd minder excretie door obstructie van intrahepatische galwegen geconjugeerd stuwing in extrahepatische galwegen geconjugeerd intrahepatisch prehepatisch Verminderde conjugatie door hepatocyten vindt voornamelijk plaats bij bepaalde erfelijke ziekten, b.v. syndroom van Gilbert en syndroom van Crigler-Najjar Bij intra- en posthepatische icterus is er dus een geconjugeerde hyperbilirubinemie; dit uit zich o.a. door het donker worden van de urine ( doordat er dus geconjugeerde bilirubine in de urine terecht komt ) Bij posthepatische icterus kan het bovendien zo zijn, dat de faeces ontkleurd raakt doordat er te weinig bilirubine is om urobilinogeen van te maken ontkleurde faeces wijst altijd op posthepatische icterus! Je gaat bij iemand met icterus altijd de leverfuncties meten aan de hand van bepaalde enzymen in het bloed, nl.: bilirubine: je kijkt naar totale bilirubine en naar geconjugeerde bilirubine ( als meer dan ca. 40% van de totale bilirubine geconjugeerd is, dan spreek je van geconjugeerde hyperbilirubinemie ); je doet dit met de Van den Bergh-reactie de transaminasen ASAT en ALAT: deze zijn meestal verhoogd als er levercellen worden beschadigd alkalische fosfatase (AF), γgt: meestal verhoogd bij obstructie van galwegen; geïsoleerde γgt-verhoging kan duiden op alcoholisme LDH: doet meestal mee met AF en γgt, maar als LDH verhoogd is bij normale AF en γgt, dan wijst dat in de richting van hemolyse Als je hemolyse vermoedt, is het handig om ook gelijk de reticulocyten te bepalen. Als die verhoogd zijn, dan weet je vrijwel zeker dat er teveel ery s worden afgebroken. Reticulocyten zijn namelijk voorlopers van ery s; als er grote behoefte is aan ery s krijg je er dus meer van posthepatisch 2

3 Als beslisboom voor onderscheid tussen pre-, intra- en posthepatische hepatitis aan de hand van de leverfuncties kan je het volgende gebruiken: bilirubine ongeconjugeerd geconjugeerd prehepatisch ASAT, ALAT > γgt, AF γgt, AF > ASAT, ALAT LDH reticulocyten urine: bilirubine neg. urobilinogeen pos. alles normaal intrahepatisch posthepatisch hemolyse Gilbert Crigler-Najjar DD: hepatitis cirrose DD: galstenen pancreaskopca. pancreatitis Bij prehepatische icterus ten gevolge van hemolyse is er vaak splenomegalie ( omdat de milt dus hard moet werken ). Om de oorzaak van hemolyse aan te tonen is het handig om b.v. een Coombstest te doen; is deze positief, dan is er sprake van autoïmmune hemolytische anemie Intrahepatische icterus kan een aantal oorzaken hebben, nl.: hepatitis ( acuut of chronisch ) levercirrose Posthepatische icterus ( dus cholestase door obstructie van de galstroom ) heeft ook een aantal oorzaken: obstructie van de galwegen: galstenen primaire scleroserende cholangitis: congenitale afwijking waarbij verbindweefseling van de galwegen optreedt compressie van buitenaf: maligniteiten, b.v. pancreaskopcarcinoom en lymfkliermetastasen in het portagebied ontsteking, b.v. pancreatitis ( evt. met complicatie daarvan, zoals een pancreascyste ) 3

4 Hepatitis kan een aantal oorzaken hebben: viraal medicamenteus alcohol autoïmmuun Ten eerste de virale hepatitis: je hebt een aantal virale hepatitiden; de belangrijkste staan hieronder: TYPE TRANSMISSIE INCUBATIETIJD MORTALITEIT CHRONISCH A faeco-oraal 2-6 weken laag nooit B parenteraal, 2-6 maanden soms fulminant vaak (ca. 15%) sexueel, perinataal C parenteraal, sexueel, perinataal 6-9 weken acute hepatitis C: laag zeer vaak (ca. 80%) D parenteraal 3-7 weken, als superinfectie bij relatief vaak fulminant zeer vaak (>50%) hepatitis B E faeco-oraal 2-9 weken laag ( behalve in zwangerschap ) nooit Ik ga het vnl. hebben over hepatitis A, B en C omdat die het meest voorkomen Eerst de acute virale hepatitis: hepatitis A (HAV): de viruspartikels kan je aantreffen in lever, gal, faeces en bloed; het verloop van de infectie is als volgt (opm.: ALT = ALAT): Belangrijk is dus dat als IgM anti-hav verschijnt, er al weinig faecale uitscheiding van HAV is; IgG anti-hav blijft levenslang aantoonbaar en zorgt voor immuniteit tegen herinfectie Vanwege de faeco-orale transmissie is het belangrijk te vragen of patiënt onlangs in het buitenland ( met name de Derde Wereld ) is geweest; HAV is zeer besmettelijk: navragen van icterus in de omgeving is dus ook verstandig ( N.B. kinderen kunnen HAV-besmet zijn zonder icterisch te worden! ) Preventie van HAV is mogelijk: zowel passief ( met anti-hav antistoffen; bescherming < 3 maanden ) als actief (HAV-vaccin) Behandeling is vnl. ondersteunend; HAV is zelden fulminant dan is behandeling met IFNα een mogelijkheid hepatitis B (HBV): er zijn een aantal antigenen op het HBV-partikel: rondom de nucleocapside zit een envelop dat HBsAg bevat ( dit komt ook in grote hoeveelheid als los envelop voor, omdat HBV meer envelop maakt dan nucleocapside ); op de nucleocapside zitten HBcAg ( zie je nooit los in het bloed ) en HBeAg ( komt wel vrij in het bloed ). HBeAg geeft aan dat er veel HBV-replicatie plaatsvindt: kinderen van HBeAg-negatieve HBsAg- 4

5 positieve moeders hebben 10-15% kans op perinatale besmetting, terwijl dat bij HBeAgpositieve moeders meer dan 90% is. Het verloop van de acute HBV-infectie is als volgt: HBsAg in het bloed betekent dat je op dat moment HBV-infectie hebt ( indien > 6 maanden chronische HBV ) HBeAg in het bloed wijst op ernstige HBV-infectie op dat moment anti-hbc geeft aan dat je contact met het virus hebt gehad anti-hbs geeft aan dat je contact met het virus hebt gehad ( via infectie of vaccinatie! ) vragen naar recente transfusies, intraveneus druggebruik, wisselende sexuele contacten is belangrijk; enige tact hierbij zal ervoor zorgen dat je niet in elkaar geramd wordt door je patiënt Preventie: preëxpositie: 3 intramusculaire injecties van HBV-vaccin ( recombinant HBsAg) op 0, 1 en 6 maanden postexpositie bij niet gevaccineerde personen: combinatie van HBV immunoglobuline (passief) en HBV vaccin (actief) perinatale profylaxe: eenmalige injectie van immunoglobuline gevolgd door 3 intramusculaire injecties van het vaccin ( de eerste binnen 12 uur na geboorte ) na prikaccident: eenmalige intramusculaire injectie van immunoglobuline ( binnen 14 dagen ) gevolgd door volledig cyclus van 3 vaccin-injecties Behandeling is ook hier vnl. ondersteunend hepatitis C (HCV): de belangrijkste markers in het bloed zijn HCV-RNA en antilichamen tegen bepaalde HCV-antigenen ( anti-c100 en anti-c22/c33 ); het verloop is als volgt: je moet de zelfde dingen uitvragen als bij HBV: transfusies, intraveneus druggebruik, sexuele anamnese, etc. tegen HCV is geen preventie beschikbaar behandeling is ook hier ondersteunend 5

6 Virusserologie: om een acute virale hepatitis te diagnosticeren, worden normaliter 4 markers in het bloed bepaald: HBsAg IgM anti-hbc IgM anti-hav anti-hcv HBsAg IgM anti-hav IgM anti-hbc anti-hcv diagnose acute HBV chronische HBV acute HAV + chronische HBV acute HAV + acute HBV acute HAV acute HAV + acute HBV acute HBV acute HCV Pathogenese van acute virale hepatitis ( vnl. acute HBV ): het virus zelf is niet cytotoxisch, maar lokt een schadelijke immuunrespons uit ( vnl. celgemedieerde immunologie: TC-cellen ) Nog een opmerking over therapie: er is geen specifieke therapie voor acute virale hepatitis ( vnl. ondersteunend ); bij fulminante hepatitis moet je altijd aan het volgende denken: vochtbalans ondersteuning circulatie en ademhaling correctie stollingsstoornissen correctie hypoglycaemie dit alles om de lever een kans te geven om te herstellen Histologisch beeld van virale hepatitis ( ongeacht verwekker ) wordt gekenmerkt door vnl. lymfocytaire infiltratie door alle leverlobjes heen (aanvankelijk periportaal, later ook intralobulair), necrose van hepatocyten, hyperplasie van Kupffer-cellen ( dat zijn macrofagen die specifiek in leverweefsel zitten ), variabele cholestase en regeneratie van hepatocyten ( veel mitosen en multinucleaire cellen ) Het klinisch beeld van acute virale hepatitis bestaat uit 4 fasen: incubatieperiode: duur is afhankelijk van virustype prodromale fase: 1-2 weken voor het verschijnen van icterus de prodromen zijn veelal systemische, aspecifieke symptomen: anorexie misselijkheid braken moeheid malaise arthralgie ( gewrichtspijn ) myalgie ( spierpijn ) hoofdpijn fotofobie faryngitis etc. icterische fase: prodromen verminderen, toenemende icterus hepatomegalie ( soms met pijn in rechterbovenkwadrant ) 10-20% van alle patiënten heeft splenomegalie 6

7 herstelfase: alle systemische symptomen zijn verdwenen milde hepatomegalie en afwijkende leverfuncties kunnen og enige tijd aanwezig blijven deze fase duurt 1-2 maanden bij HAV en 3-4 maanden bij HBV en HCV Beloop van acute virale hepatitis: HAV: mild beloop ( fulminant bij ca. 0,1% ) nooit chronisch geen late complicaties HBV: meestal mild ( fulminant bij 0,1-1% ) chronische infectie bij 1-30% ( 90% bij neonatale infectie ) complicaties: dragerschap bij 0,1-30% frequente cirrose bij neonatale infectie grote kans op hepatocellulair carcinoom (HCC) HCV: matig ernstig beloop ( fulminant bij 0,1% ) 50-70% krijgt chronische hepatitis complicaties: dragerschap bij 0,5-1% zeer grote kans op HCC Acute hepatitis kan ook veroorzaakt worden door bepaalde faramcologische en chemische agentia; de leverbeschadiging die hierdoor optreedt is 1 van 2 typen: direct toxisch ( b.v. door acetaminophen = paracetamol ): deze reactie treedt snel na gebruik van het middel op, is dosisafhankelijk en vrij voorspelbaar; de leverbeschadiging is karakteristiek voor het gebruikte middel idiosyncratisch: niet voorspelbaar, niet dosisafhankelijk en de tijdsduur tussen inname en reactie is erg variabel; vaak zijn er extrahepatische manifestaties als arthralgie, koorts, eosinofilie, leucocytose. Een belangrijk voorbeeld van direct-toxische leverbeschadiging is intoxicatie door acteaminophen ( paracetamol ): acetaminophen wordt omgezet in bepaalde metabolieten die door glutathion gebonden worden bij teveel acetaminophen schiet de voorraad glutathion tekort veel vrije metabolieten groot probleem behandeling: maagspoelen binnen 30 uur actieve kool indien na 4 uur acetaminophen > 200 µg/ml N-acetylcysteïne Als er acute hepatitis bestaat, zal er ook zoiets als chronische hepatitis zijn; dit heeft tal van oorzaken, o.a. chronische HBV ( evt. met HDV erbij ) chronische HCV autoïmmuun medicamenteus alcohol Ongeacht de oorzaak zijn de histologische kenmerken die kunnen optreden steeds dezelfde; de ernst van de hepatitis wordt bepaald op basis van de aan-/afwezigheid van: periportale necrose, o.a. piecemeal necrose: destructie van periportale hepatocyten door ontstekingscellen bridging necrose: necrose die zich uitbreidt tussen portale driehoekjes of naar de v. centralis intralobulaire necrose portale ontsteking 7

8 fibrose: in het portale driehoekje bridging fibrose: vgl. bridging necrose cirrose Belangrijke verschillen tussen de verschillende chronische hepatitiden zie je hieronder: Type Diagnostisch test auto-ig therapie chronische HBV HBsAg, IgG anti-hbc, ongebruikelijk IFNα HBeAg, HBV-DNA chronische HCV anti-hcv, HCV-RNA soms: anti-lkm1 IFNα chronische HDV anti-hdv, HDV-RNA, anti-lkm3 IFNα (?) HBsAg, IgG anti-hbc autoïmmuun ANF, anti-lkm1, hyperglobulinemie ANF, anti-lkm1, anti-sla glucocorticoïden, azathioprine Chronische hepatitis B is gedefinieerd als het aantoonbaar blijven van HBsAg in het bloed gedurende minstens 6 maanden; het verloop van belangrijke markers is als volgt: Belangrijk in het bovenstaande plaatje is de afwezigheid van anti-hbs Er zijn twee fasen in bovengenoemd verloop: replicatieve fase: HBV-DNA in serum en hepatocyt-nucleus HBeAg in serum maximale infectiviteit en leverschade niet-replicatieve fase: geen HBV-DNA in serum, maar geïntegreerd in genoom van gastheer geen HBeAg, wel anti-hbe afname van mate van leverschade De overgang van replicatieve naar niet-replicatieve fase heet seroconversie en gaat gepaard met een tijdelijke stijging van ALAT ( vgl. acute virale hepatitis ) Icterus staat bij chronische hepatitis minder op de voorgrond dan bij acute hepatitis; patiënten presenteren vaak met vage klachten als vermoeidheid De belangrijkste behandelingsvorm van chronische hepatitis is met IFNα; de indicaties hiervoor zijn: aantoonbare markers van chronische, replicatieve HBV ( dus HBeAg en HBV-DNA ) verhoogd ALAT immuuncompetentie HBV-infectie verkregen tijdens/ na adolescentie gecompenseerde leverziekte 8

9 geen HBV-mutanten ( alleen wild-type ) Complicaties van IFNα-therapie zijn: systemische griep -achtige symptomen beenmergsuppressie emotionele labiliteit autoïmmuunreacties ( o.a. thyreoïditis ontsteking van de schildklier ) Als je eindstadium leverfalen hebt, is een levertransplantatie handiger dan IFNα geven; na de transplantatie geef je anti-hbv Ig en nucleoside analogen om herinfectie te voorkomen Chronische hepatitis C heeft als voornaamste symptoom vermoeidheid; sterker nog: icterus is eigenlijk een zeldzaamheid bij chronische hepatitis C; verder kan je op basis van het klinisch beeld geen onderscheid maken tussen chronische HBV en HCV, afgezien van het feit dat een HCV veel vaker chronisch wordt dan een HBV Wat de leverfuncties betreft is het belangrijkste verschil dat de ALAT niveau s meer fluctueren en iets lager zijn dan bij chronische HBV Bij een chronische HCV behandel je ook met IFNα; de indicaties daarvoor zijn: verhoogde ALAT matig-ernstige ziekte volgesn lever-biopt aantoonbare HCV-DNA Die indicaties die hierboven staan zijn alom geaccepteerd; veel controversieler zijn: histologisch milde hepatitis mild abnormale ALAT ( < 1,5 keer bovengrens ) voorgeschiedenis van relaps na eerdere IFN-behandeling Daarnaast zijn er ook bepaalde omstandigheden die gepaard gaan met een lage respons op IFN: ernstige histologische lesie langdurige ziekte hoge niveau s van HCV-RNA HCV-1b genotype En tenslotte is er absoluut geen voordeel te verwachten van IFN-behandeling bij: gedecompenseerde leverziekte ( levertransplantatie! ) normale transaminasen geen respons op voorgaande IFN-kuur Naast chronische virale hepatitis heb je ook chronische autoïmmune hepatitis: de voortdurende hepatocellulaire necrose en ontsteking met fibrose leidt zeer vaak tot cirrose en leverfalen ( ernstige vormen van deze ziekte hebben een 6-maand-mortaliteit van 40%! ) We weten niet zeker of deze hepatitis daadwerkelijk autoïmmuun is, maar het volgende pleit er wel voor: de lesies bevatten vnl. TC-cellen en plasmacellen patiënten hebben rondcirculerende auto-ig patiënten hebben ook vaak andere autoïmmuunziekten ( thyreoïditis, rheumato:ide arthritis, autoïmmune hemolytische anemie, e.d. ) de ziekte gaat gepaard met bepaalde HLA-haplotypen de ziekte reageert op glucocorticoïden en immuunsuppressiva Bij deze ziekte komen dus rondcirculerende auto-ig s voor: anti-nucleaire factor: ANF anti-smooth muscle factor: ASMF anti-lkm anti-sla 9

10 De belangrijkste labbevindingen zijn, afgezien van de leverfunctiestoornissen ( vergelijkbaar met de virale hepatitis ) hypergammaglobulinemie en de aanwezigheid van auto-ig, vnl. ANF De belangrijkste therapie is ontstekingsremming met glucocorticoïden en azathioprine Wat de lever betreft, kunnen er 3 dingen misgaan bij alcoholmisbruik: alcoholische leververvetting: vergrote vaste, vetten lever; hepatocyten bevatten grote vetvacuolen alcoholische hepatitis: hepatocytaire degeneratie en necrose met lymfocytaire infiltratie; de beschadigde hepatocyten bevatten Mallory-lichaampjes ( eosinofiel materiaal rondom de kern; deze lichaampjes zijn echter niet specifiek ) alcoholische cirrose: verschijnen van fibroblasten uitbreidende fibrose met regeneratienoduli Cirrose: nodulaire transformatie van leverarchitectuur door fibrose en regeneratie bij hepatitis en vroege cirrose is de lever vergroot ( door de ontsteking ) bij late cirrose is de lever verkleind ( door verbindweefseling ) Cirrose heeft een aantal oorzaken: postnecrotisch / posthepatitisch: complicatie van virale hepatitis B of C alcoholisch primaire biliaire cirrose (PBC) hemochromatose ziekte van Wilson ( M. Wilson ) Postnecrotische cirrose is vrij gemakkelijk vast te stellen: als een patiënt tekenen van cirrose heeft en de virusserologie wijst op ( evt. doorgemaakte ) HBV of HCV, dan is de kans groot dat de cirrose postnecrotisch is PBC wordt gekenmerkt door chronische ontsteking en obliteratie van intrahepatische galwegen Eén van de belangrijkste bevindingen bij PBC is het aantreffen van anti-mitochondriële factor (AMF) in het bloed ( pos. bij 90% ) Op basis van de morfologie zijn er 4 stadia van PBC te onderscheiden: stadium I: necrotiserend ontstekingsproces van portale driehoekjes met destructie van kleinere galwegen en soms lymffollikels en granulomen stadium II: afname van ontstekingsinfiltraat, minder galgangen, proliferatie van nieuwe galgangen stadium III: interlobulaire gangen gaan verloren, verlies van hepatocyten, toename van periportale fibrose tot een netwerk van bindweefselstrengen stadium IV: cirrose PBC treedt vooral op bij vrouwen van middelbare leeftijd ( jr ); de eerste symptomen zijn veelal jeuk ( gegeneraliseerd of beperkt tot handpalmen en voetzolen ) later krijg je icterus en symptomen van gestoorde galsecretie: steatorrhoe en malabsorptie van vetoplosbare vitaminen ( K stollingsstoornissen; A nachtblindheid; D botpijn door osteomalacie; E dermatitis ); nog later krijg je de complicaties van cirrose ( komt nog aan bod ) Je moet altijd denken aan PBC bij middeljarige vrouwen met onverklaarde jeuk of verhoogde AF met evt. andere kenmerken van langdurig verminderde galsecretie Echt een specifieke behandeling voor PBC is er niet: belangijkste vorm van therapie bestaat uit toediening van ursodeoxycholzuur ( ursodiol ), wat blijkbaar leidt tot zowel symptomatische als biochemische verbetering; onduidelijk is echter of je er ook progressie tot cirrose mee voorkomt Naast ursodiol kan je ook nog cholestyramine ( tegen jeuk ) en vitamine A en K supplementen geven 10

11 Hemochromatose is een afwijking van ijzeropslag met verhoogde intestinale ijzerabsorptie en daardoor depositie van grote hoeveelheden ijzer in weefsels; hierdoor ontstaat schade in vnl. het hart ( decompensatio cordis ), pancreas ( diabetes mellitus ), lever ( cirrose ) en hypofyse ( hypogonadisme ) De belangrijkste symptomen zijn: hepatomegalie (95%), vaak met tekenen van cirrose HCC bij 30% van patiënten met cirrose splenomegalie (50%) huidpigmentatie (90%) nieuw ontstane diabetes mellitus arthropathie (20-50%) decompensatio cordis (10%) en hartritmestoornissen hypogonadisme ( afname libido, impotentie, amenorrhoe, testisatrofie, afname lichaamsbeharing ) Als er een patiënt bij je komt met hepatomegalie, huidpigmentatie, diabetes mellitus, hartproblemen, arthritis en/of hypogonadisme, dan moet je denken aan hemochromatose Het betreft vnl. mannen, aangezien vrouwen bij de menstruatie veel ijzer kwijtraken Als diagnostiek meet je in ieder geval ferritine ( sterk verhoogd hemochromatose ) en kan je een leverbiopt nemen De behandeling bestaat uit flebotomie ( aderlaten ), waarbij per keer 500 ml bloed ( ca. 250 mg ijzer ) wordt verwijderd; dit doe je 1-2 keer per week totdat 25 g ijzer verwijderd is ( 1-2 jaar dus ); daarna afhankelijk van ferritine Als je geen flebotomie kan verrichten ( bij b.v. anemie ), dan geef je deferioxamine De belangrijkste doodsoorzaken bij hemochromatose zijn: hartfalen (30%) leverfalen en portale hypertensie (25%) HCC (30%) M. Wilson ontstaat door onvermogen van de lever om het teveel aan koper in het dieet uit te scheiden koperstapeling in lever ontsteking cirrose 50% van de patiënten presenteren met leverziekte: acute hepatitis: self-limiting chronische hepatitis cirrose fulminante hepatitis: meestal fataal In de overige 50% zijn neurologische of psychiatrische symptomen de eerste klachten, altijd vergezeld door Kayser-Fleisscherringen in de cornea ( geven koperneerslag in het CZS aan ): neurologisch: spasticiteit, tremor, rigiditeit, chorea, dysfagie, dysarthrie psychiatrisch: bizarre gedragsstoornissen De diagnose wordt besteld op basis van: ceruloplasmine < 200 mg/l en Kayser-Fleisscherringen of ceruloplasmine < 200 mg/l en koper-concentratie in leverbiopt > 250 µg/g drooggewicht De behandeling bestaat uit penicillamine ( zorgt voor koperexcretie ); in 10% treedt overgevoeligheid hiervoor op koorts, huidafwijkingen, leuco-/thrombopenie, nefrotisch syndroom, syndroom van Goodpasture, etc. Penicillamine wordt vervangen door trieen-therapie bij: irreversibele penicillamine-intolerantie verslechtering van neurologische symptomen bij aanvang penicillamine-therapie 11

12 Het is niet fijn om cirrose te hebben omdat dat allemaal complicaties veroorzaakt: portale hypertensie afname metabole functies: afname synthese van stollingsfactoren ( II, V, VII, IX, X ) en albumine afname detoxificatie ( meer ammoniak, hormonen, etc. in het bloed ) ascites HCC ( vooral bij corrose door HBV/ HCV ) Ascites is de ophoping van vocht in de vrije buikholte en ontstaat via een aantal mechanismen: toename van hydrostatische druk in v. porta hypoalbuminemie afname osmotische druk van serum beschadigde lekkende lymfevaten afname detoxificatie aldosteron blijft in bloed hyperaldosteronisme meer vochtresorptie door de nieren meer vocht in circulatie toename hydrostatische druk je verliest vocht naar de buikholte ECV daalt activatie van RAAS ECV stijgt toename van hydrostatische druk De therapie van ascites bestaat uit: zoutarm dieet als diuretica gebruik je aldosteron-antagonisten: spironolacton omdat spironolacton een hyperkaliëmie veroorzaakt, geef je ook furosemide ( lisdiureticum ) eventueel een punctie met drainage Een te krachtige diurese voor ascites kan het hepatorenaal syndroom veroorzaken, gekenmerkt door afname nierfunctie, hyponatriëmie, oligurie en hypotensie De belangrijkste complicatie van ascites is SBP ( spontane bacteriële peritonitis ); het probleem is dat SBP niet dezelfde klachten geeft als een normale peritonitis vaak wordt dan ook antibioticaprofylaxe gegeven De afname van de synthese van stollingsfactoren merk je aan het voorkomen van blauwe plekken op verschillende plekken De toename van hormoonspiegels ( met name oestrogenen ) door de verminderde detoxificatie leidt tot het ontstaan van spider naevi ( vooral bovenste thoraxhelft, armen en gelaat ), erythema palmare, gynaecomastie en testisatrofie De toename van ammoniakspiegels leidt tot hepatische encefalopathie ( hersenen vinden ammoniak namelijk niet zo leuk ); je moet hieraan denken bij de volgende 4 factoren: hepatocellulaire ziekten met portosystemische shunts stoornissen van bewustzijn en cognitie verschillende neurologische symptomen, o.a. asterixis ( = flapping tremor ), rigiditeit, hyperreflexie, e.d. abnormaal EEG De stadiëring van hepatische encefalopathie is als volgt: stadium mentale toestand asterixis EEG I euforie/depressie, +/- meestal normaal milde verwardheid II lethargie, matige + abnormaal verwardheid III ernstige verwardheid, + abnormaal incoherente spraak IV coma - abnormaal 12

13 Behandeling van hepatische encefalopathie: corrigeren van uitlokkende factoren ( zie tabel Harrison ) eiwitbeperking ( ammoniak wordt immers uit eiwitten gemaakt ) lactulose: vermindert de absorptie van ammoniak uit het maagdarmkanaal door: laxeren ph-verlaging ammoniak wordt ammonium ( slecht absorbeerbaar ) wijziging van metabolisme van darmbacteriën afname ammoniakproductie Portale hypertensie is een verhoogde druk in de v. porta door de cirrotische lever omdat er nog wel aanvoer van bloed uit de darmen blijft komen, wordt de portale druk zo hoog, dat het bloed uitwegen gaat zoeken de collaterale circulatie De collaterale circulatie: vv. paraumbilicales caput medusae rondom navel naar het rectum hemorrhoïden in de oesofaguswand oesofagusvarices ( die heel erg kunnen bloeden ) maagslijmvlies congestieve gastropathie ( gestuwd, kwetsbaar maagslijmvlies met sijpelend bloedverlies ) Oesofagusvarices hebben de irritante neiging om te scheuren en te gaan bloeden: om bloedingen te voorkomen geef je β-blokkers ( propanolol ) gooien de bloeddruk omlaag maar hebben bijwerkingen als iemand aan het bloeden is: hemodynamische stabilisatie ( infuus, transfusie ) met scopie kijken of de bloeding daadwerkelijk uit varices komt met scopie kan je de bloeding stelpen ( scleroseren kan anafylaxie veroorzaken ) als scopie niet lukt vanwege de heftigehid van de bloeding Sengstaken-tube de bloedstroom door de oesofagusvarices moet omlaag vasoconstrictie met: vasopressine = ADH heeft renale bijwerkingen dus liever niet somatostatine heeft geen bijwerkingen ( meestal wordt octreotide gegeven, dat is somatostatine met een langere halfwaardetijd ) als herhaalde sclerotherapie en somatostatine-therapie de bloeding niet stopt, kan een TIPS ( transjugulaire intrahepatische portosystemische shunt ) aangelegd worden; in de v. jugularis wordt een catheter ingebracht die via de vv. hepaticae onder echogeleide in de intrahepatische levervenen wordt gepositioneerd door leverweefsel heen verbinding met v. porta takken indicaties voor TIPS: acute bloeding uit varices recidiverende varicesbloeding, ondanks conventionele medicatie en sclerotherapie eventueel nog refractaire ascites en Budd-Chiari-syndroom contraïndicaties voor TIPS: rechter hartfalen polycysteuze leverziekte ernstig leverfalen ernstige encefalopathie vasculaire levertumor obstructie van v. porta actieve infectie complicaties van TIPS: bloeding hemobilie leverruptuur sepsis encefalopathie (!) stenosering van de shunt migreren van de shunt 13

14 de grote chirurgische shunt-operaties ( portocavaal of splenorenaal ) gaan gepaard met hoge mortalitiet en worden dus nauwelijks meer toegepast De portale hypertensie leidt ook tot vergroting van de milt deze splenomegalie kan uiteindelijk leiden tot hypersplenisme ( toegenomen miltactiviteit ) thrombocytopenie, leucopenie of pancytopenie slechts in extreme gevallen is splenectomie heirvoor geïndiceerd splenomegalie bij leverziekte heeft dus een aantal oorzaken: poratle hypertensie bij cirrose hemolyse daarnaast kan het zijn dat iemand een of andere infectie ( b.v. malaria ) heeft ( gehad ), wat verder niets met de leverziekte te maken heeft HCC: risicofactoren: man leeftijd jr chronische HBV/HCV en cirrose aflatoxine alcohol hemochromatose α 1 -antitrypsine-deficientie 70-80% van de mensen met HCC hebben een ( sterk ) verhoogde α 1 -foetoproteïne (AFP) Er zijn een aantal mogelijkheden voor therapie: partiële leverresectie levertransplantatie chemo-embolisatie ( alleen bij haarden in 1 leverkwab ) alcohol-ablatie immunotherapie gentherapie Screening van HBV/HCV-cirrose-patiënten op HCC (m.b.v. halfjaarlijkse echo en AFP) is handig Als iemand met een geschiedenis van langdurig alcoholmisbruik en leverziekte verward is, moet je naast hepatische encefalopathie ook denken aan ziekte van Wernicke; dit wordt veroorzaakt door een thiamine ( vitamine B 1 ) -deficientie 9 door alcohol ); kenmerken: nystagmus ataxie verwardheid De ziekte van Wernicke gaat vaak gepaard met Krorsakoff-psychose ( ook door thiaminedeficientie ): stoornis van korte-termijn geheugen gestoorde redeneervermogen confabulaties verwardheid, desoriëntatie 14

15 Posthepatische icterus = cholestatische icterus = obstructie-icterus kan veroorzaakt worden door een obstructie in de galwegen (galstenen, primaire scleroserende cholangitis) of door een compressie van buitenaf ( pancreaskopcarcinoom, pancreatitis ) Er zijn 3 soorten galstenen: pigmentstenen ( = bilirubinestenen ), vnl. bij mensen met chronische hemolytische ziekte ( meer bilirubine ) cholesterolstenen: mechanismen van ontstaan: toegenomen cholesterol/galzuur-verhouding gestoorde vesikelvorming sludgevorming dik muceus materiaal met cholesterolkristaalen, calciumbilirubinaat en slijm ( voorloperstadium van stenen ) stenen van gemengde samenstelling Cholesterolstenen en gemengde stenen vormen samen ca. 80% van alle galstenen; ze bevatten > 70% cholesterol met calciumzouten, galzuren, eiwit, vetzuren en fosfolipiden 2 toestanden zijn geassocieerd met het ontstaan van cholesterolstenen: zwangerschap: sterke toename van cholesterolverzadiging vertraagde galblaaslediging snel gewichtsverlies verandering van galsamenstelling bij zeer laag calorisch dieet mogelijk ook vertraagde galblaaslediging Galstenen veroorzaken symptomen door ontsteking en/of obstructie na migratie uit de galblaas naar de ductus cysticus of ductus choledochus; het belangrijkste en meest karakteristieke symptoom van galsteenziekte is koliekpijn ( vaak uitstralend naar rechter scapula ) met bewegingsdrang De kans dat een asymptomatische patiënt met galstenen complicaties ontwikkelt die cholecystectomie ( verwijderen van galblaas ) nodig maken, is slechts 1-2% per jaar; profylactische cholecystectomie bij asymptomatisch galsteenlijden is dan ook niet aangewezen, maar moet gebaseerd worden op een overweging van de volgende 3 factoren: symptomen die ernstig/frequent genoeg zijn om het normale leven te hinderen eerdere complicaties van galstenen ( b.v. acute cholecystitis, pancreatitis ) verhoogd risico op complicaties Er zijn 3 belangrijke indicaties voor cholecystectomie: kolieken cholangitis obstructie-icterus Er zijn twee soorten cholecystectomie: laparoscopisch: behandeling van eerste keus voordelen: korte opnameduur korte ziekteduur minder pijn minder pulmonale complicaties nadeel: meer iatrogeen choledochusletsel contraïndicaties: levercirrose uitgebreide bovenbuikschirurgie uitgebreide buikwandherniatie 15

16 complicaties: peroperatief: bloeding galwegbeschadiging vroeg postoperatief: absces bloedingen biliodigestieve fistel gallekkage laat postoperatief ( = postcholecystectomie-syndroom ) galwegstrictuur reststenen in ductus choledochus galzoutdiarrhee papil van Vater dysfunctie mortaliteit: 0,1% laparotomisch ( dus buik openmaken ): laparoscopie wordt in 5-10% omgezet in laparotomie vanwege bloedingen, adhesies of onduidelijke anatomie mortaleit ( bij leeftijd > 70 jr ): 0,1-2,5% ( grotendeels door cardiovasculaire oorzaken ) Eén van de belangrijkste complicaties van galstenen in de galblaas is cholecystitis; dit volgt meestal op obstructie van de ductus cysticus door een steen: cholecystitis begint als een progressief ergere koliekpijn uitbreiding over rechter bovenbuik de diagnose berust vaak op het vinden van een klassieke trias van plotselinge rechter bovenbuik-pijn, koorts zonder rillingen en leucocytose ( met een linksverschuiving, dus meer staafkernigen in de differentiatie ) Naast stenen in de galblaas ( cholelithiasis ) kan je natuurlijk ook stenen in de ductus choledochus hebben ( choledocholithiasis ): choledochusstenen zijn vrijwel altijd afkomstig uit de galblaas de zeldzame primaire choledochusstenen zijn meestal pigmentstenen bij patiënten met: chornische hemolytische ziekten hepatobiliaire parasitisme congenitale galwegafwijkingen galwegen met verwijdingen, scleroseringen of stricturen Choledochusstenen kunnen jarenlang asymptomatisch blijven, spontaan naar het duodenum passeren of ( zoals meestal het geval is ) presenteren met koliekpijn of een complicatie. De belangrijkste complicaties van choledocholithiasis zijn: cholangitis: de ontsteking ontstaat door ( partiële of totale ) galstuwing ( in 75% van de patiënten zijn bacteriekweken van de gal positief ) de klassieke klinische presentatie bestaat uit de trias van Charcot: koliekpijn icterus intermitterende koorts met rillingen een zeer ernstige vorm is suppuratieve acute cholangitis ( bij complete choledochusobstructie ) met verwardheid, bacteremie en septische shock obstructie-icterus: lijkt me duidelijk pancreatitis: je moet hieraan denken als iemand met bestaande galsteenziekte rugpijn ontwikkelt ( of pijn die uitstraalt naar de rug ) langdurig gaat braken in combinatie met verzwakte darmperistaltiek een pleurale effusie krijgt ( vooral linkszijdig ) Als je bij iemand galstenen vermoedt, begin je het aanvullend onderzoek met echografie van de galwegen vnl. geschikt voor het aantonen van stenen in de galblaas ( cholelithiasis ), maar vaak wordt choledocholithiasis gemist; als je op een echo verwijde galwegen ziet ERCP ( endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie ): in het duodenum 16

17 wordt een endoscoop ingebracht met een zijvenster canuleren papil van Vater inbrengen contrast afbeelding extrahepatische galwegen en ductus pancreaticus een ERCP kan ook gebruikt worden voor therapeutische doeleinden ( b.v. galsteen-extractie, doorsnijden sfincter Oddi = papillotomie ) indicaties voor ERCP: diagnostisch afbeelden van distaal stenotisch traject van ductus choledochus afbeelden stenen in ductus choledochus verkrijgen van brush-materiaal therapeutisch plaatsen endoprothese of stent voor inwendige galdrainage papillotomie om passage van achtergebleven stenen mogelijk te maken galsteenextractie complicaties van ERCP: pancreatitis cholangitis bloeding perforatie van ductus choledochus Het omgekeerde van een ERCP is een PTC ( percutane transhepatische cholangiogram ): door de huid en spieren wordt onder echogeleide een uitgezetten intrahepatische galgang aangeprikt; langs een drain kan m.b.v. contrast een afbeelding van de proximale galwegen worden verkregen indicaties voor PTC: diagnostisch afbeelden van proximaal stenotisch traject therapeutisch uitwendige galdrainage als inwendig niet mogelijk blijkt Een combinatie van ERCP en PTC is de Rendez-vous procedure: d.m.v. PTC voerdraad langs stenose in de extrahepatische galwegen tot in duodenum met ERCP aanbrengen van drain over de voerdraad indicaties voor Rendez-vous alleen therapeutisch : inbrengen van endoprothese/stent voor inwendige galdrainage Complicaties van PTC en Rendez-vous: cholangitis biliaire peritonitis door gallekkage uit punctie-opening naar vrije buikholte bloeding met hemobilie Een obstructie-icterus kan, zoals eerder gezegd, ook ontstaan door compressie van de galwegen van buitenaf; het gaat dan vnl. om een tweetal pancreasproblemen: pancreatitis ( al of niet met pancreascyste, -pseudocyste of absces door ontsteking ) pancreaskopcarcinoom Het meest karakteristieke van een pancreatitis is een borende pijn in epigastrio, uitstralend naar de rug; de zgn. pancreas-houding ( voorovergebogen zitten met opgetrokken knieën ) geeft duidelijke verlichting Als je bij iemand een chronische pancreatitis vermoedt als oorzaak van obstructie-icterus, is het handig om te vragen naar tekenen van diabetes mellitus ( polyurie, pollakisurie en polydipsie ) en exocriene pancreasinsufficiëntie ( steatorrhoe ) aanvullend labonderzoek: glucose, HbA 1C, amylase ( in serum en urine; verhoogd bij acute pancreatitis maar verlaagd bij chronische ) aangezien alcohol één van de belangrijkste risicofactoren voor pancreatitis is, moet je het alcoholgebruik van patiënt goed uitvragen 17

18 Eén van de meest karakteristieke aanknopingspunten voor pancreaskopcarcinoom is het teken van Courvoisier: pijnloze, palpabele galblaas pancreaskopcarcinoom choledocholithiasis geeft geen palpabele galblaas, omdat galstenen een ontsteking veroorzaken met fibrosering en daardoor inkrimping van de galblaas ( vgl. de inkrimping van de lever bij cirrose ) Een CT/echo is geschikt voor het aantonen van pancreasproblematiek: calcificaties in pancreas chronische pancreatitis proces in pancreaskop: kan cyste, pseudocyste, absces of carcinoom zijn punctie pus absces maligne cellen carcinoom pancreasenzymen in hoge concentratie (pseudo)cyste (complicatie van pancreatitis) draineren II. Dysfagie Dysfagie = stoornis in de passage van voedsel van mondholte naar maag orofaryngeale dysfagie: slikprobleem gepaard met hoesten, verslikken, nasale regurgitatie oesofageaal: passageklacht vooral vast voedsel mechanische obstructie vloeibaar en vast voedsel neuromusculair Ziekten van de oesofagus veroorzaken een drietal symptomen: dysfagie oesofageale pijn: pyrosis = zuurbranden karakteristiek voor gastro-oesofageale reflux vergergering bij vooroverbuigen, inspannen, liggen, na maaltijden (postprandiaal) verlichting bij rechtop staan, innemen van zuurremmers ( medicamenteus of gewoon melk ) odynofagie = pijn bij slikken of passeren vooral bij non-reflux oesofagitis ( b.v. door herpes ) ook bij Barrett-oesofagus en oesofaguscarcinoom atypische pijn op de borst ( retrosternaal ) denk aan hartproblemen reflux oesofagitis, diffuse oesofageale spasmen De diagnostiek bij ziekten van de oesofagus bestaat uit : radiologie: bariumslikfoto + X-oesofagus verdenking op orofaryngeale problemen videofluoroscopie verdenking op reflux-oesofagitis zoeken naar spontane terugloop van barium uit de maag oesofagoscopie: vnl. bij mechanische obstructie voordeel: biopten! functie-onderzoek: vnl. manometrie ( = drukmeting ) alleen nuttig bij aantonen van neuromusculaire afwijkingen ( achalasie, diffuse oesofageale spasmen, sclerodermie ) 18

19 Er zijn nog een aantal specifieke onderzoeken ter evaluatie van reflux; deze komen later aan de orde Ik ga het vnl. hebben over een aantal hoofdoorzaken van dysfagie Ten eerste de neuromusculaire afwijkingen: globus hystericus orofaryngeale dysfagie met het gevoel van brok in de keel geen afwijkingen bij lichamelijk onderzoek komt vnl. voor bij mensen met emotionele stoornissen behandeling: uitleg/geruststellen, evt. psychologische begeleiding achalasie chronische, progressieve oesofageale dysfagie voor vloeibaar en vast voedsel vaak gepaard met retrosternale pijn, hoestbuien, regurgitatie en ongewenst gewichtsverlies oorzaak: afwezigheid van inhibitoire NO- en VIP-neuronen van de onderste slokdarmsfincter voortdurende contractie van de onderste slokdarmsfincter diagnostiek: bariumslikfoto: sterk verbrede oesofagus eindigend in 1 punt (gecontraheerde onderste slokdarmsfincter) manometrie: hoge rusttonus van onderste slokdarmsfincter, met zeer zwakke relaxatie; soms ook afwijkende peristaltiek endoscopie: ter uitsluiting van secundaire oorzaken van achalasie, vnl. maagcarcinoom therapie: in eerste instantie ballondilatatie van de onderste slokdarmsfincter ( effectief bij ca. 85% ) complicaties: perforatie en bloeding als dat niet lukt: myotomie volgens Heller ( sneetje in circulaire spierlaag van de sfincter ) N.B. vaak ontstaat na succesvolle therapie reflux-oesofagitis zuurremming diffuse oesofageale spasmen: intermitterende oesofageale dysfagie voor vloeibaar en vast voedsel met pijn op de borst ( soms uitstralend naar rug, thoraxzijden, armen, kaken ) meerdere spontane contracties ( hoge amplitude en lange duur ) 19

20 diagnostiek: bariumslikfoto: ongecoördineerde, simultane contracties geven het karakteristieke beeld van een kurkentrekker- oesofagus manometrie: langdurige, sterke, herhaalde, simultane contracties in onderste helft van de oesofagus cardiale oorzaken uitsluiten! therapie: spierverslappers ( b.v. nitroglycerine en calciumantagonisten ) sclerodermie orofaryngeale en oesofageale dysfagie met zuurbranden en regurgitatie normaal alleen dysfagie voor vast voedsel, in liggende houding ook voor vloeistoffen atrofische contracties van glad spierweefsel zwakte in onderste deel slokdarm + incompetentie van onderste slokdarmsfincter ( verlaagde rusttonus ) sclerodermie is een systemische ziekte andere symptomen: Raynaud-fenomeen: intermitterende digitale ischemie: verbleking cyanose roodheid van vingers en tenen na blootstelling aan kou en daarna warmte verdikking van de huid telangiectasie: gedilateerde oppervlakkige bloedvaten diagnostiek: manometrie contracties met afgenomen amplitude therapie: alleen symptomatisch, m.n. zuurremming Eén van de belangrijkste structurele afwijkingen van de oesofagus is oesofagitis, m.n. als gevolg van gastro-oesofageale reflux ( in Europa heeft ca. 5% van de bevolking dagelijks refluxklachten ) Reflux vindt plaats als aan 2 voorwaarden wordt voldaan: maaginhoud moet terug willen vloeien grotere maagvolume na maaltijden pylorusobstructie gastroparese hyperchlorhydrie maaginhoud vlakbij gastro-oesofageale overgang liggen voorover buigen hiatale hernia verhoogde maagdruk adipositas zwangerschap ascites strakke kleding 20

21 inhibitie van normale antireflux-mechanisme verlaagde tonus onderste slokdarmsfincter door o.a. spierzwakte ( sclerodermie ) abnormale anatomische configuratie van gastro-oesofageale overgang ( b.v. bij hiatale hernia ) Complicaties van gastro-oesofageale reflux: oesofagitis: mucosa-defensie schiet tekort t.o.v. hoeveelheid reflux mild: microscopische veranderingen met granulocytaire en eosinofiele infiltraten erosief: endoscopisch zichtbare mucosaschade ( roodheid, bloeding, oppervlakkige lineaire ulceraties, exudaten ) N.B. ca. 50% van de patiënten met pathologische reflux heeft endoscopisch zichtbare oesofagitis peptische strictuur: progressieve oesofageale dysfagie ( met pyrosis en/of regurgitatie ) voor vast voedsel constrictie van oesofageaal lumen door fibrose na langdurige reflux diagnostiek: X-oesofagus oesofagoscopie met biopten ( ter uitsluiting van carcinoom ) therapie: krachtige zuurremming met mechanische dilatatie Barrett-oesofagus: metaplasie van het oesofageale plaveiselepitheel naar het intestinale kolomepitheel ( intestinale metaplasie ziet er rood uit bij endoscopie ) risicofactor voor adenocarcinoom van de oesofagus ( cardiacarcinoom ), i.t.t. oesofageale plaveiselcelcarcinoom ( risicofactoren daarvoor : roken en alcohol ) Als iemand die al enige tijd refluxklachten ( pyrosis, retrosternale pijn, hoesten ) heeft gehad jubelend naar je toe komt omdat de klachten verdwenen zijn, moet je toch denken aan het ontstaan van een adenocarcinoom in een Barrett-oesofagus ( refluxklachten gaan namelijk niet zomaar over! ) De 2 belangrijkste vormen van aanvullende diagnostiek bij reflux zijn: 24 uurs ph-meting vaststellen aanwezigheid en ernst van reflux oesofagoscopie beoordelen complicaties van reflux Nadere diagnostiek is eigenlijk alleen nodig bij de aanwezigheid van alarmsymptomen ( zie ergens hieronder ) en indien een ingezette medicamenteuze kuur niet helpt. Behandeling van reflux: algemeen: afvallen slapen met hoofdeinde van het bed omhoog niet roken vermijden van vettig voedsel, koffie, chocola, alcohol, sinaasappelsap aanpassen medicatie ( glad spierweefsel-relaxantia, b.v. narcotica en calciumblockers ) minder intensieve inspanning medicamenteus: milde gevallen: lage dosis H 2 -RA ( H 2 -receptor antagonisten ), b.v. ranitidine cimetidine ernstigere gevallen: hoge dosis H 2 -RA, evt. met prokinetica zoals metoclopramide (CZS-bijwerkingen) cisapride (hartritmestoornissen) domperidon verhogen druk van onderste slokdarmsfincter en versnellen de maaglediging ( zie BRAKEN ) krachtigste vorm van medicamenteuze zuurremming: protonpompremmers (PPI) inhibitie van H + /K + -ATPase op pariëtale cellen; belangrijkste vertegenwoordiger: omeprazol probleem bij PPI-gebruik: reboundfenomeen ( reflux keert heviger terug na staken PPI-gebruik ) daarom in eerste instantie H 2 -RA en pas later overstappen naar PPI de medicamenteuze kuur moet wel lang genoeg zijn (6-8 weken); refluxpatiënten met oesofagitis behoeven langere therapie ( minstens 3-6 maanden ) 21

22 chirurgisch: laparoscopische fundoplicatie ( maagfundus wordt rondom oesofagus gewonden druk onderste slokdarmsfincter verhoogd ) chirurgische benadering moet overwogen worden bij patiënten met resistente/gecompliceerde reflux-oesofagitis dat niet op medicamenteuze therapie reageert Mensen met Barrett-oesofagus: regelmatige controle ( in Nederland: 1 keer per 2 jaar ) d.m.v. endoscopie met biopten op dysplasie en/of adenocarcinoom Let altijd op alarmsymptomen voor oesofaguscarcinoom: ongewenst gewichtsverlies anorexie passageklachten ( dysfagie/odynofagie ) en braken let vooral op zomaar verdwijnen van reflux met tegelijk opkomende dysfagie bloedverlies ( braaksel, diarrhee, urine ) anemie nieuwe klacht op leeftijd > 45 jaar belaste familie-anamnese icterus ( levermetastasen! ) Belangrijke risicofactoren voor oesofaguscarcinoom: roken alcohol belaste familie-anamnese reflux ( Barrett-oesofagus ) plaveiselcelcarcinoom adenocarcinoom Let bij verdenking op oesofaguscarcinoom bij lichamenlijk onderzoek op het volgende: cachexie palpabele lymfeklieren ( vooral links supraclaviculair klier van Virchow ) vergrote, hobbelige lever Diagnostiek: endoscopie met biopten metastaseringsonderzoek: CT-thorax echo-/ct-abdomen echo-hals De 5 jaars-overleving van een oesofaguscarcinoom is minder dan 10% en slechts 40% is operabel ( deze operabelen hebben een 5 jaars-overleving van minder dan 20% ) De enige curatieve optie is chirurgie ( evt. met chemotherapie ) oesofagectomie complicaties: fistelvorming met bronchus/pleura aspiratie-pneumonie Er blijkt wel steeds meer dat radiotherapie met chemo ( evt. gevolgd door chirurgie ) de overleving verbetert Voor inoperabele patiënten zijn dysfagie, ondervoeding en pijn de belangrijkste zaken waar dan wat aan gedaan wordt ( palliatie ) d.m.v.: laser oesofagus-stent pijnstilling + begeleiding door huisarts voedingsinterventie ( evt. sondevoeding ) 22

23 Geneesmiddelen die dysfagie kunnen veroorzaken zijn o.a.: NSAID kaliumtabletten Fosamax Doxycycline Quinidine geef deze medicatie daarom met water terwijl patiënt rechtop zit III. Braken In eerste instantie is het belangrijk om te kijken of het braken acuut of chronisch (> 1 weken ) is: acuut gastro-enteritis: vaak zijn er dan ook buikklachten, b.v. diarrhee; handig is het om te vragen of mensen in de omgeving dezelfde klachten hebben exogene factoren, met name alcohol en medicatie (NSAID!): NSAID s en maagklachten: 10-60% van de NSAID-gebruikers heeft bovenbuikklachten acute effecten van NSAID s: oppervlakkige erosies en bloedingen van het maagslijmvlies chronische effecten: ulcus ventriculi, ulcus duodeni, maagbloeding, maagperforatie mechanismen van NSAID/alcohol gastropathie: locaal toxisch effect op mucuslaag afname prostaglandinesynthese mucussecretie, HCO - 3 -secretie en locale bloedflow NSAID s en alcohol kunnen beide tot acute gastritis leiden met eenzelfde histologisch beeld chronisch: differentiatie op basis van relatie tot voedselinname braken volgt op voedselinname gastro-intestinale oorzaak geen relatie tot voedselinname op basis van geassocieerde symptomen differentiatie tussen KNO-, neurologische en psychiatrische oorzaken De twee belangrijkste gastro-intestinale oorzaken van chronisch braken zijn: maagretentie: het voedsel loopt niet weg uit de weg; dit kan, globaal gezien, 2 oorzaken hebben: functioneel: de maag doet het niet gastroparese structureel: er zit iets in de weg meestal ben je dan bang voor een tumor ( met name bij de pylorus ) darmretentie: net als bij de maag: functioneel: paralytische ileus structureel: mechanische ileus oftewel feitelijke darmobstructie Typisch voor maagretentie is het zgn. retentiebraken: het braken volgt niet meteen op de maaltijd, maar na enkele uren Als iemand, naast braken, ook klachten heeft van vroege, langdurig vol gevoel ( stase-klachten), moet je ook denken aan maagretentie bij lichamelijk onderzoek zijn karakteristieke voor maagretentie: foetor ex ore: slechte adem opgezette bovenbuik vermagering clappotage: klotsen van maaginhoud 23

24 als je maagretentie door een maligniteit vermoedt, let je op: cachexie palpabele lymfeklieren ( vnl. klier van Virchow ) ongewenst gewichtsverlies Gastroparese kan een aantal oorzaken hebben, o.a.: idiopathisch: mooie manier om te zeggen we weten het eigenlijk niet, maar we wekken de indruk op dat we slim zijn door er een moeilijk woord tegen aan te gooien complicatie van maagchirurgie: na (partiële) maagresectie: Billroth I (B I ): verwijderen van antrum ( antrectomie ) met gastroduodenostomie Billroth II (B II ): antrectomie met gastrojejunostomie vagotomie: doorsnijden van n. vagus-takken om maagzuursecretie te inhiberen sclerodermie: vgl. verlies van oesofagusperistaltiek ( zie DYSFAGIE ) diabetes mellitus diabetische gastroparese: secundiare complicaties van diabetes mellitus zijn: circulatoire afwijkingen retinopathie nefropathie diabetische neuropathie: perifere neuropathie mononeuropathie radiculopathie autonome neuropathie de autonome neuropathie veroorzaakt verschillende gastro-intestinale problemen: gastroparese gestoorde galblaasmotoriek ( galstenen ) gestoorde colonmotoriek ( obstipatie ) gestoorde dunne darm-motoriek ( bacteriële overgroei steatorrhoe ) Diagnostiek van maagretentie: gastroscopie ( bekijken peristaltische golven + aantonen/uitsluiten structurele maagpathologie, met name carcinoom ) indien je bij gastroscopie retentie van voedsel in de maag ziet: aspiratie-gevaar afbreken! als bij navragen blijkt dat de laatste maaltijd van patiënt al een tijdje geleden is, weet je in ieder geval dat er sprake is van maagretentie als een gastroscopie afgebroken is, is het handig om hem te herhalen, omdat je nog niet weet of er wel of niet een maligniteit zit ( voorbereiding 2 e scopie: vloeibaar dieet met evt. prokinetica ) 24

Leverkanker. Wat is leverkanker? We leggen het u graag uit. ESMO/AKF Patient Guide Series. Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO

Leverkanker. Wat is leverkanker? We leggen het u graag uit. ESMO/AKF Patient Guide Series. Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO Leverkanker Wat is leverkanker? We leggen het u graag uit. www.antikankerfonds.org www.esmo.org ESMO/AKF Patient Guide Series Gebaseerd op de medische praktijk aanbevelingen van ESMO LEVERKANKER: EEN GIDS

Nadere informatie

6.1 Klachten onderzoek en diagnostiek

6.1 Klachten onderzoek en diagnostiek 6.1 Klachten onderzoek en diagnostiek Ziekten van de tractus circulatorius Inleiding Hart- en vaatziekten hebben een relatief groot aandeel in de morbiteit en mortaliteit. Aandoeningen van de arteriele

Nadere informatie

algemene problemen Hoofdstuk 1 W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Lichaamssamenstelling

algemene problemen Hoofdstuk 1 W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Lichaamssamenstelling Hoofdstuk 1 algemene problemen W.D. Reitsma en J.B.L. Hoekstra Ω 1.1 Lichaamssamenstelling Het totale lichaamswater bedraagt ongeveer 60% van het lichaamsgewicht. Bij vrouwen is dit iets lager dan bij

Nadere informatie

Informatie van de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. Hepatitis

Informatie van de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. Hepatitis Informatie van de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen Hepatitis Deze brochure is ontwikkeld door de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 1. Deze toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen. 2. Controleer of er pagina s ontbreken en vraag zonodig een nieuw exemplaar. 3. Bij de inschrijfbalie ontvangt

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Voorkomen

1. Inleiding. 2. Voorkomen 1. Inleiding Een aanzienlijk deel van de intoxicaties wordt veroorzaakt door geneesmiddelen. Omdat men nogal eens de neiging heeft alle ongewenste of schadelijke effecten van geneesmiddelen toxische effecten

Nadere informatie

1. Stoornissen van de zoutbalans 1.1 INLEIDING

1. Stoornissen van de zoutbalans 1.1 INLEIDING 1. Stoornissen van de zoutbalans 1.1 INLEIDING Natrium: - voornaamste extracellulair kation - bepaalt volume van extracellulair vocht Regulatie zoutbalans: veranderingen in renale excretie van natrium

Nadere informatie

1.1 Inleiding 2 1. 1.2 Anamnese 2 2. 1.4 Algemene anamnese 2 8. 1.5 Onderzoek 3 0 1.5.1 Lichamelijk onderzoek 3 1 1.5.2 Specieel onderzoek 3 1

1.1 Inleiding 2 1. 1.2 Anamnese 2 2. 1.4 Algemene anamnese 2 8. 1.5 Onderzoek 3 0 1.5.1 Lichamelijk onderzoek 3 1 1.5.2 Specieel onderzoek 3 1 1 Klinisch redeneren 11 Inleiding 2 1 12 Anamnese 2 2 13 Speciële anamnese 2 4 14 Algemene anamnese 2 8 15 Onderzoek 3 0 151 Lichamelijk onderzoek 3 1 152 Specieel onderzoek 3 1 16 Klinisch redeneren in

Nadere informatie

Academiejaar 2012-2013. Gastroparese na het cisapride tijdperk : Wat zijn de huidige behandelingsopties?

Academiejaar 2012-2013. Gastroparese na het cisapride tijdperk : Wat zijn de huidige behandelingsopties? Academiejaar 2012-2013 Gastroparese na het cisapride tijdperk : Wat zijn de huidige behandelingsopties? Mathieu HALLYN Promotor: Prof.Dr.H.Peeters Scriptie voorgedragen in de 2 de Master in het kader van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage SURF

Voortgangsrapportage SURF Periode: 1 maart 2001 tot 1 mei 2001 Project: Interfacultaire communicatie training via een virtuele patiënt status Uitvoerders: LUMC, Leiden AMC, Amsterdam Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Project doelstelling...

Nadere informatie

Module 1.3.1 Productinformatie voor arts, apotheker en verplegend personeel Pagina 1 van 18

Module 1.3.1 Productinformatie voor arts, apotheker en verplegend personeel Pagina 1 van 18 Module 1.3.1 Productinformatie voor arts, apotheker en verplegend personeel Pagina 1 van 18 NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Lasix 250 mg, concentraat voor infusievloeistof 250 mg/25 ml KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE

Nadere informatie

RICHTLIJN PALLIATIEVE ZORG BIJ CHRONISCH HARTFALEN

RICHTLIJN PALLIATIEVE ZORG BIJ CHRONISCH HARTFALEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RICHTLIJN PALLIATIEVE ZORG BIJ CHRONISCH HARTFALEN Herziende conceptrichtlijn Hartfalen, versie 6, 13 april 2010 Pagina 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Colofon De Richtlijn

Nadere informatie

Alcohol en leverziekten

Alcohol en leverziekten Nederlandse Leverpatiënten Vereniging Nederlandse Le 3818 LE Amersfoort Stationsplein 8 Nederlandse Leverpatiënten Vereniging Postzegel Voorlichtingsbrochures Een leverziekte en wat dan? (ook in het Turks

Nadere informatie

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding.

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding. Alvleesklierkanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Het lymfestelsel 6 De alvleesklier 8 Alvleesklierkanker 11 Oorzaken 13 Klachten 14 Onderzoek 16 Verder onderzoek 18 Behandeling 22

Nadere informatie

Achtergronddocument zwangerschapsgerelateerde infectieziekten in medische instellingen, waaronder verpleeg- en verzorgingshuizen

Achtergronddocument zwangerschapsgerelateerde infectieziekten in medische instellingen, waaronder verpleeg- en verzorgingshuizen Achtergronddocument zwangerschapsgerelateerde infectieziekten in medische instellingen, waaronder verpleeg- en verzorgingshuizen Januari 2009 1 Inhoudsopgave: Inleiding... 5 Infectieziekten in medische

Nadere informatie

s Ochtends is AP vaak meer uitgesrpoken en treedt vaker op na een maaltijd.

s Ochtends is AP vaak meer uitgesrpoken en treedt vaker op na een maaltijd. Circulatie-2 Deel 1 Ischeamische hartziekte Pijn op de borst: Oorzaken: -skelet en borstwandspieren (contusie, myalgie, atralgie(gewrichtspijn) -cardiale ischeamie (infarct, AP oiv atherosclerose en toegenomen

Nadere informatie

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Broze botten Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Broze botten Alles over de preventie en behandeling van osteoporose Drs. W.J. Braam Prof. dr. J.C. Netelenbos Inhoud Inleiding 7 Wat is osteoporose?

Nadere informatie

Leven met CMP VLAANDEREN

Leven met CMP VLAANDEREN Leven met DE ZIEKTE VAN WALDENSTRÖM CMP VLAANDEREN Colofon Grafische vormgeving: MB Grafische Creaties, Wetteren Druk en afwerking: CTP, Turnhout Uitgiftedatum: oktober 2013 Uitgegeven door CMP Vlaanderen

Nadere informatie

Nefrologie... 6. Urologie... 10

Nefrologie... 6. Urologie... 10 Woord vooraf Deze cursus Pathologie III is bedoeld voor studenten van de opleiding Office management, afstudeerrichting medical management assistant. Dit partim is een onderdeel van de module 3MMA/4 Mens

Nadere informatie

Chronische nierschade

Chronische nierschade Chronische nierschade A a n d a c h t s p u n t e n v o o r c l i n i c i 2 Chronische nierschade Chronische nierschade 3 Inleiding: Waarom deze brochure? 5 Methoden om de nierfunctie te berekenen 6 Chronisch

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

Behandeling. a. behandeling is nodig om medische redenen; b. behandeling is nodig voor klachtenl;

Behandeling. a. behandeling is nodig om medische redenen; b. behandeling is nodig voor klachtenl; Behandeling 5 De diagnose syndroom van Sjögren houdt niet automatisch in dat er een behandeling moet worden gegeven. Eerst moet een inschatting worden gemaakt van eventuele aanwezige schade en wat voor

Nadere informatie

Vademecum mondarts. H.H. Bruins

Vademecum mondarts. H.H. Bruins Vademecum Mondarts Vademecum mondarts H.H. Bruins Houten, 2010 Uitgave: Prelum Uitgevers, Houten Vormgeving omslag en binnenwerk: beeldvorm, Pijnacker Tekeningen: Ron Slagter, Voorschoten en Bianca Adriaanse,

Nadere informatie

De belangrijkste voedingsproblemen van de oncologische patiënt in kaart HANDLEIDING & PRAKTISCHE TIPS

De belangrijkste voedingsproblemen van de oncologische patiënt in kaart HANDLEIDING & PRAKTISCHE TIPS De belangrijkste voedingsproblemen van de oncologische patiënt in kaart HANDLEIDING & PRAKTISCHE TIPS 1 Verantwoording Eind 2002 voerde de Stichting tegen Kanker een enquête uit bij ziekenhuisdiëtisten

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Behandelwijzer. bij uitgezaaide prostaatkanker. Urologie Bestemd voor mannen met prostaatkanker

PATIËNTEN INFORMATIE. Behandelwijzer. bij uitgezaaide prostaatkanker. Urologie Bestemd voor mannen met prostaatkanker PATIËNTEN INFORMATIE Behandelwijzer bij uitgezaaide prostaatkanker Urologie Bestemd voor mannen met prostaatkanker 2 PATIËNTENINFORMATIE Eigendom van Naam... Adres... Postcode... Woonplaats... Telefoonnummer...

Nadere informatie

Anamnese Samenvatting

Anamnese Samenvatting Anamnese Samenvatting In dit hoofdstuk wordt besproken: de anamnese bij patiënten die qua klachten mogelijk cardiovasculaire afwijkingen hebben. De anamnese en daarmee de volgorde en prioriteit van de

Nadere informatie

ZORGPAD. De ziekte van Kahler; Zorg, maar dan efficiënter.

ZORGPAD. De ziekte van Kahler; Zorg, maar dan efficiënter. ZORGPAD De ziekte van Kahler; Zorg, maar dan efficiënter. Auteurs: Onno Baur, Sarina Brukx, Vasco Esman, Matthias van Spanje, Xavier Teitsma en Tom Vredeveld Onder leiding van: Rom Guttinger Hogeschool

Nadere informatie

Reumatoïde artritis (RA)

Reumatoïde artritis (RA) 1 Reuma bestaat niet Het is een verzamelwoord voor een 200-tal aandoeningen die "pijn ter hoogte van de gewrichten" als gemeenschappelijk kenmerk heeft. Indeling van de verschillende vormen van reumatisch

Nadere informatie