CVB info avond 11 december 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CVB info avond 11 december 2012"

Transcriptie

1 Inleiding Beheersmodel Budgettair kader zorg (BKZ) medisch specialisten Hoofdlijnen akkoord (HLA) CVB info avond 11 december 2012 Verdeelmodel met lokaal omzet plafond Overschrijden dan afdragen vereveningsfonds Bij onderschrijden gebeurt niets Tot 2015 jaarlijks 2,5% volumegroei In 2015 besparing van 100 miljoen op BKZ Ook HLA gekort Vanaf 2015 integrale tarieven Inleiding Integrale tarieven Eén honorarium- en kostendeel ziekenhuis Onderhandelen met RvB over omzet Aan declareren? Dienstverband? Volgens Orde geen tarieven nodig Voorafgaande jaar is basis omzet en volume Hoe ELD en OVP s? Productie x tarief als basis? Indien geen onderscheid tussen kosten en honorarium Risico honorarium >> ziekenhuis Maar ook mogelijkheid geld uit ziekenhuis >> honorarium Inleiding Nog veel onduidelijk Status fiscaal ondernemerschap Regiomaatschappen -Ontmoedigd Investeringsrisico Meerdere opdrachtgevers Dienstverband? Suttorp 70% dienstverband en 30% vrij Politiek zal het salaris verder willen verlagen Dienstverband aantrekkelijker maken Goodwill? Door ziekenhuis overgenomen Hoe heeft u het in uw associatieovereenkomst geregeld? Pensioen? Inleiding Brief minister aan 2 e kamer navrapport Meurs: realiseerbaarheid van wettelijke inkomensnormering op juridische gronden en op grond van uit- voerbaarheid nihil expliciete verplichting om in loondienst werkzaam te zijn juridisch niet haalbaar financiële overwegingen minder bepalend zijn bij de keuze tussen vrije vestiging en loondienst belangen van instelling en specialisten zoveel mogelijk gelijk gericht door participatie van specialisten in juridische en financiële zin in een instelling vast-variabeleafspraken tussen instelling en specialisten over het inkomen regionaal georganiseerde, in-stellingsoverstijgende maatschappenzeer onwenselijk impact die aanscherping kan hebben op de aantrekkelijkheid van loondienst Inleiding Lokaal verdeelmodel > 50% Logex of variant hiervan Eigen systematiek Obv inkomsten Disutilityin Logexmodel voor heelkunde, Ob/Gynen anesthesiologie dmv 1 dagdeel op input FTE Voor de radiologie moet disutilitylokaal worden onderhandeld met het collectief PFF per specialisme Bij Logexaangegeven dat NVvR alleen benchobvnormtijd reëel vindt; omzet en efficiëntie niet

2 Inleiding Craenenarrest ELD, OVP, IR ZP (15-20%) Tarieflijst Gereguleerde segment (25-30%) Landelijke profielen (+ OCF) Vrije segment vrij onderhandelbaar (55-60%) Lokaal profiel: ZA sx tarief LOB lijst VRAGEN? Programma Tariefberekening Inleiding Tarief 2012 en 2013 Berekening tarief Stavaza bezwaar en radiologie Interventie Radiologie en radiologie: cardio, 2nd opinion ELD Sanderspunten Gegevens uitvraag NVvR Normtijden herijken Nieuwe codering 2015 en verder. Positioneringsnota Tariefberekening Beheersmodel Budgettair kader zorg (BKZ) Incl. eerste lijns diagnostiek (ELD) DIS data (ZA in DBC s) DHD data (FTE s) Vektis data (schadelast) DBC-onderhoud en Nza KBG Nza Systematiek berekening met WV-enoverlegd in Klankbordgroep bijeenkomsten NZa in 2011 Tariefberekening Wet van Boyle p x V = c = Wet van beheersmodel prijs x Verrichting = c (BKZ deel) OMS omzet vgvms Nzanu omzet Rekentarief 140

3 Budgettair Kader Zorg MS 2,1 x 10 9 (vastgesteld door VWS) Voor tariefberekening 2012 Productie volume 2009 >> 2012 Af: Volumegroei 2,5% 2011 en 2012 Lumpsum declarerende zhs Volumegroei ,3 x 10 6 BKZ 2012 Budgettair Kader Zorg MS = Productie 2012 is onbekend Productie 2012 Budgettair Kader Zorg MS Budgettair Kader Zorg MS BKZ 2012 Productie 2009 BKZ 2012 Gecorrigeerd BKZ peil 2009 = Productie 2009 Productie 2009 is bekend Af: Volumegroei 2,5% 2011 en 2012 Lumpsum declarerende zhs Volumegroei ,3 x 10 6 Budgettair Kader Zorg MS Resteert 1,776 x 10 9 voor ,8383 x 10 9 voor 2013 BKZ verdeeld naar FTE rato Budgettair Kader Zorg MS FTE >>> DHD (Dutch HospitalData) 629 fte vrijgevestigd radiologen in fte totaal MS vrijgevestigd 647,4 FTE in totaal vrijgevestigd In 2012 radiologie 9,54% van het BKZ = In 20139,53% BKZ = ,53%

4 2012 Tariefberekening 2012 Radiologie 9,54% BKZ = 169,5 x FTE vrijgevestigd radiologen / FTE bij gemiddelde casemix BKZ verdeeld over ziekenhuizen Nza beschikking >> productie 2009 = omzetplafond Lokaal verdeelmodel VRAGEN? Tariefberekening radiologie Normtijden Normtijden zijn in de normtijdentooljaarlijks door de WV-en vastgesteld Normtijden zijn specialisme overstijgend Niet voor RDL Normtijd = verdeelsleutel Gelijke verrichting en normtijd kan tussen specialisme leiden tot verschillend tarief Tariefberekening Ondersteuners compensatie factor OCF In oude systematiek toegepast NA tariefberekening Nu toegepast VOOR tariefberekening OCF verhoogt het aantal verrichtingen dat gebruikt wordt voor tariefberekening indien OCF > 1 Berekend door de Praktijk Veel fouten in aanlevering Spreiding 0,5-2 Foutief berekend 1,14

5 OCF OCF Per ondersteunend specialisme: OCF-factor ZIS Minuutvolume DIS Minuutvolume Scope zorgactiviteiten: Niet: losdeclarabele zorgactiviteiten ZA s uitgevoerd door een andere zorginstelling Wel: uitbestede zorgactiviteiten(voor derden) Tariefberekening radiologie Productie ZA DBC sin DIS X OCF 1,14 + ZP IR Los declarabel (oa1 e lijn) Tarieven Productie (ZA) x normtijd (per ZA) = totaal minuutvolume BKZ deel rdl: totaal minuutvolume = BKZ minuutprijs BKZ minuutprijs x normtijd is tarief Tariefberekening radiologie Stappenplan productie Radiologie in tariefberekening DIS 2009 (ongeschoond) DIS 2009 (geschoond) DIS 2009 (geschoond ) Productstructuur (registratieregels) Productie (Radiologie) Losdeclarabel productie (Soortwaarde 8) Poortproductie (Soortwaarde 4) Ondersteunerproductie (Soortwaarde 6) OCF Radiologie 1,14 Tariefberekening radiologie Opschaling via Vektis Obvgedeclareerde omzet Gesloten DBC s 2009 (loopt van 1/1/ /12/2009) Los declarabel 2009 Alleen vrijgevestigde productie Echter: Gedeclareerde omzet aantallen verrichtingen Dus: gevolg Vektis opschaling onduidelijk Productie (Radiologie) 29 augustus 2011 Minuutvolume Radiologie Opschaling Vektis OVP Opschaling Vektis DBC Losdeclarabel productie (Soortwaarde 8) Poortproductie (Soortwaarde 4) Ondersteunerproductie (Soortwaarde 6) OCF Radiologie Normtijd activiteit Poort normtijd Normtijd activiteit Indeling Vrijgevestigd/ loondienst Indeling Vrijgevestigd/ loondienst Indeling Vrijgevestigd/ loondienst

6 Tariefberekening radiologie Tariefberekening radiologie Productie DIS in ZP x 1,14 =??? + ZP IR =??? 1 e lijn =??? Nza: ZA/ZP x normtijd = 95 miljoen minuten bij 69 instellingen (76,3%) : 60 x 140 = 224 miljoen fictieve omzet Uitlijnen met 76% BKZ deel: 128 miljoen Afslagfactor Omzet minuutvolume : 60 x 140 = 224 miljoen Afslag-factor = 0,573 BKZ deel 128 miljoen Dus bij hoge normtijd afslagfactor lager en Bij lage normtijd is afslagfactor hoger Normtijd is verdeelsleutel Bij afslagfactor 1 Omzet = BKZ Tariefberekening radiologie BKZ bedrag voor radiologie = (zie ook figuur 8 op pagina 17 van de toelichting). Na de correctie voor uitval bedraagt dit bedrag (zie voor de uitvalfactoren tabel 10 op pagina 20 van de toelichting). Op basis van de normtijden en de productie is het totaal minuutvolume (normtijden x productie). Qua productie zijn beiden gehouden tegen de BKZ casemixen voor het ondersteunerswerktegen landelijke profielen, waarbij dit alleen bij vrijgevestigde maatschappen is meegenomen. Dit betekent dat er euro / minuten = 1,35 euro per minuutbeschikbaar is (x 0,8 min = 1,08 euro per Spt) Alternatief kunnen we de minuten waarderen voor 140,89 euro per uur (140 euro +0,7% index*)= 2,35 euro per minuut. Dat komt neer op een omzet van euro. Deze omzet is nog niet uitgelijnd met het BKZ van Om de berekende omzet in lijn te krijgen met het BKZ slaan we deze af met een afschaalfactor: / = 0,573206(afrondingsverschil met berekening van DBC- Onderhoud). * De index van 0,7% betreft de voorcalculatorischeindexatie voor de loon-enprijsbijstelling die door VWS is vastgesteld. Dit percentage wordt nagecalculeerdop het werkelijke niveau. Tariefberekening radiologie Dezelfde producten toch verschil in tarieven Meer productie leidt tot lagere minuutprijs BKZ deel obv FTE s per specialisme en niet tijdbesteding Voorbeeld: DexaRDL 12 min = 16 DexaNG 10 min = 25 Zelfde productie binnen een specialisme maar verschil honorarium Omzetplafond ziekenhuis Lokaal verdeelmodel Geen ZA voor een onderzoek >>>> gratis? Nee, Tariefberekening radiologie Er komt honorarium uit A-en B-segment ongeacht of je veel of weinig doet Tot 2015 verandert BKZ alleen met FTE ratio (T -3jaar) Extra ZA sof ZP smaken spoeling weer dunner Meer minuten Tariefberekening radiologie Leidt voor 2012 tot 1,075 per sanderspunt(1 SP = 0,8 minuut in 2012) 1,35 per (BKZ) minuut (128 milj: 95 milj) Is 95 miljoen minuten correct??

7 NEEN >>> Bezwaar NZa Bezwaar NVvR NZa Visitaties >> gemiddeld SP in 2009 a 1, gemiddelde omzet De vastgestelde tarieven zijn te laag!! VRAGEN? Uitvraag NVvR in november FTE en Sanderspunten Bevestigt de bevindingen Bezwaar NVvR NZa Voor goede onderbouwing nieuwe uitvraag FTE en productie in ZA 2009 t/m 2011 FTE per 1 jan 2009 t/m 2012 Ook chefs, fellows en SPIDMA s Maatschapaandeel = FTE ZA sin declaratie codes (08 codes) 2009 t/m 2011 Uitvraag NVvR 100% respons periferie (uiteindelijk) 85 ziekenhuizen, 87 afdelingen - Incl Reade Amsterdam 5/8 academie 2 afdelingen geen productiedata 2009 Extrapoleren nav Sanderspunten RIS = ZIS? FTE DHD = maatschapaandeel? FTE Bezwaar NZa Bezwaar NZa Productie vrijgevestigd Perifeer vrijgevestigd Perifeer dienstverband NZa/DHD ,6 655, ,4 25,5 24,8 35,8 38, Sanderspt/fte ZA/fte Groei in SP 2,6% 3,4%

8 Bezwaar NZa Uitvraag nov2011 >> SP in 2009 Vertaald naar 2012 > +/+ 8% > SP x 1,08 / Spt = -/-14% van In december 2011 bezwaarschrift tariefbeschikking 2012 naar NZa 10 april 2012 hoorzitting FTE ±goed (629 ~ 644) Bezwaar NZa BKZ deel radiologie ±goed (9,54%) Volume verrichtingen - FOUT!!! Uitvraag NVvR veel lager dan DBC-O Normtijdentool 2009 OCF 1,14?? LAAT ZIEN HOE DE NZA TOT HET TARIEF IS GEKOMEN NZa: Bezwaar op beroep wordt aangehouden, NZa en DBC-onderhoud moeten verklaring geven voor discrepantie minuten NZa en NVvR. Nza Bezwaar NZa Coöperatief! Aantonen dat aantallen ZA s en minuten juist zijn Rekensystematiek uitgelegd Toepassing OCF op tarief Verschil in minuut volume groot Data set niet geheel vergelijkbaar DIS gesloten DBC s2009 vsris/zis 2009 Bezwaar NZa NT tabel NVvR zorgactiviteiten minuten Verschil met NVvR +31% Bezwaar NZa simulatie NVvR 100% zorgactiviteiten minuten Verschil met NVvR -15% in ZA Bezwaar NZa simulatie NVvR 76% zorgactiviteiten minuten NZa Verschil + 14%

9 Vraag aan NZablijft: Bezwaar NZa Hoe tot 95 miljoen minuten gekomen? Bij uitvraag NVvR: 83 miljoen minuten bij zelfde selectie ziekenhuizen als NZa Logex heeft de NVvR data gevalideerd < 1% afwijking Effecten per stap op minuutvolume 2012 SW4 = IR SW6 = OP SW8 = OVP Totaal Aant inst Aant DBC 1.Ruwe DIS Geschoonde DIS Simulatie a. P&C: gecalibreerden DIS opgeschaald 4b. P&C Bijschatten onb. Uitvoerder c. Toepassen OCF a. BKZ-per instelling 5b.Opschalen naar Vektis Vrijgevestigd Tekst naar keuze Minuten radiologie Minuten radiologie 2013 In de impactanalyse wordt gewerkt met min/fte 2223 uur / jaar min 2 / min 1,40 / Spt Bezwaar NZa Verschil minuten Nzaen NVvR ook in 2013 Opnieuw bezwaar aangetekend tegen tariefbeschikking 2013 Van Doornekijkt nu mee Als radiologie te weinig dan ander te veel Evaluatie tarieven 2012 in 2 e helft 2013 Afspraak KBG NZa Nog geen betrouwbare informatie Oorzaken laag tarief radiologie Beheersmodel met BKZ FTE s in 2009/2010 Omzet /fte Foutieve berekening totaal minuutvolume >> Te lage minuutprijs Opschaling Vektis OCF Te veel ZA s in berekening Normtijd niet van belang Afsluitregels Via grouper, niet iedere interventie is meer DBC Max tarieven niet overal gehanteerd? Productie

10 Bezwaar NZa Vooraf geïnformeerd zijn over FTE Productie: ZA s, DBC ZP s IR, OVP s OCF On-linetoolop site Veel werk ADAS Logex Met meer WV-en Vertrouwd Bezwaar NZa Nieuwe uitvraag in januari 2013 FTE per Productie 2013 ZA s IR DBC s OVP s Zwevende verrichtingen VRAGEN? Inleiding Tarief 2012 en 2013 Berekening tarief Stavaza bezwaar en radiologie Interventie Radiologie en radiologie: cardio, 2nd opinion ELD Sanderspunten Gegevens uitvraag NVvR Normtijden herijken Nieuwe codering 2015 en verder. Positioneringsnota DBC DBC () zorgproducten Medisch inhoudelijk gelijk Specialisme overstijgend Alleen behandelingen! Parallelliteit Alleen bij andere behandeling in andere diagnose groep Dubbelzijdigheid Alleen bij operatief ZPK en diagnose in diagnose combinatie tabel Validatie via grouper De geregistreerde ZA s bepalen het ZP! Geen registratie meer vd behandelas Nieuwe afsluitregels Operatief sluit na 42 dagen Therapeutisch en conservatief na 90 dagen Diagnostisch = zorgactiviteit DBC ZP

11 Hoe werkt de grouper Dit plaatje werkt alleen als diapresentatie (F5) Subtraject Specialisme-X D nee nee D D JA!! grouper nee ja D = = Diagnose Verrichting << >> Prestatiebekostiging Zorgzwaarte bepaalt zorgproduct Poliklinisch < > klinisch Conservatief < > operatief Opname < > dagopname Meerdere verpleegdagen Zware diagnostiek Goede registratie ZA s Soort ZA Aanvrager ja ZP Effect van slechte registratie in Voorbeeld Patiënt Harry Uitgevoerd geregistreerd Grouper gefactureerd Patiënt Harry ZIS DBC open gesloten diagnose gebroken been Verrichting poli SEH foto gips polibezoek Goed genezen 3 weken later hartaanval gebroken been diabetes Rekening Patiënt Harry met DBC 350 Operatie diagnose gebroken been nee ja uitgevoerd SEH foto gips poli foto kliniek prijs zkh: 450 honorarium arts: 60 Grouper gips gips DBC 345 DBC 346 DBC 347 DBC 348 DBC 349 DBC 350

12 Voorbeeld Patiënt Harry Goed genezen 3 weken later hartaanval gips DBC 347 DBC 348 ZIS Patiënt Harry DBC open gesloten diagnose gebroken been Verrichting poli SEH gips polibezoek gebroken been diabetes Rekening Patiënt Harry met DBC 348 Operatie diagnose gebroken been nee ja uitgevoerd SEH foto gips foto kliniek poli prijs zkh: 350 honorarium arts: 50 gips DBC 345 DBC 346 DBC 350 DBC 349 Grouper DBC zorgproduct heeft honorarium per poortspecialisme In vrije (B) segment kosten en profiel (= honorarium ondersteuners) vrij te onderhandelen Dus: honorarium B-segment + Lokaal profiel: ZA sx tarief LOB lijst + Lokale compensatiefactor (zwevende ZA) + Correctie (lokale) uitval ZP + Innovatie en zorgzwaarte (4%) In gereguleerde (A) segment vaste kosten vergoeding en honoraria poorters en ondersteuners Honoraria poorters via normtijden door WV-en vastgesteld Nu meer honorarium dan op basis van FB Afsluitregels DBC sluit na 42 dagen Meerdere ZP sper DBC Parallelliteit DBC conversie tabellen juist? Na een jaar factureren duidelijkheid over aantallen zorgproducten Honorariumplafond NZa beschikking Bij overschrijding lokaal omzet plafond Afdragen vereveningsfonds Bij onderschrijden gebeurt niets Evt onderscheiding naar ziekenhuis met overschrijding Regulering via onderhandenwerk (via OHW grouper) Geopende DBC ZP openen 21 vervolg product reële openstaande OHW Plafond 2012: Nza ZN Nza > Gefactureerde ZP 2012 > Gefactureerde DBC s uit 2011 > OHW ZP 2012 ZN > Geopende ZP 2012 = voorspelde schadelast

13 ZN Aanneemsom Plafond Aanneemsom = marktaandeel ZV x beschikking Forbetterand forworse Max vergoeding ongeacht declaraties Plafond = marktaandeel ZV x beschikking Max vergoeding alleen indien ook gedeclareerd Tarieflijst maken Prijs x aantal ZP (Q) = aandeel verzekeraar Prijs = kostprijs + marge Aantal = ZP uit DBC conversie Lastig te schatten Bij plafondafspraak is p x Q erg belangrijk Indien te laag wordt plafond niet bereikt Bij aanneemsom is p x Q minder belangrijk Evtvoor volgende jaar Profielen belangrijk voor de prijs ZN vergelijkt verkoopprijzen Profielen ook belangrijk voor radiologie Loon naar werken ook na 2015 voor onderhandelingen RvB Weinig aandacht voor kwaliteit Meer geïnteresseerd in praktijkvariatie Er is geen FB meer In % FB oud A-segment vergoed (transitiemodel ziekenhuis) In 2013 nog 70% van dit bedrag In % prestatiebekostiging Tot 2015 jaarlijks 2,5% volumegroei VRAGEN? Interventie Radiologie IR poorter (ook voor eerste lijn) Vast honorarium per ZP Vrije (B) segment kosten onderhandelbaar 2013 vs2012 Volgorde uitvraag gewijzigd Stentgraft, neurointerventie, thrombolyse, stent, PTA, embolisatie, ablatie, drainage, verwca, inbrengen lijn, injectie medicatie In 2013 bij thrombolyseen PTA afleiden naar thrombectomie/thrombolyse

14 Interventie Radiologie Interventie Radiologie DBC zorgproduct is behandeling Sluit als: behandeling beëindigd na 42 of 90 dgn Pat overleden Na een jaar Geen verschil ZP met/zonder verpleegdagen, (poli)klinisch Ook IR ZP heeft profiel ZA binnen DBC ZP horen in profiel! Bv RFA onder echo Interventie Radiologie 2 ZP klassen: ZPK 5 en 6 >> afzonderlijke afsluitregels 5 operatief > afsluiten 42 dgnna laatste behandeling >> stentgraft, neuroint, thrombolyse, stent, PTA, embolisatie en nefrostomie 6 therapeutisch > afsluiten 90 dgnna laatste behandeling >> overige drainages, injectie med incl NACD en overige ZP s Dubbelzijdigheid alleen bij ZPK 5!! en in diagnose combinatie tabel Bij ZPK 6 slechts 1 DBC ZP mogelijk Ieder ZP heeft eigen normtijd GEEN relatie met profiel!! Voorbeeld: Interventie Radiologie Ascitesdrainage openen DBC registreren 1x sluit 90 dgnna laatste drainage grouper ZP drainage (buik) Indien meerdere drainages registreren 2x sluit 90 dgnna laatste drainage (of na 1 jaar) grouper ZP drainage multipel (buik) Interventie Radiologie Voorbeeld: PTA registreren codes openen DBC 42 dgnna PTA sluiten grouper ZP ptaenkelz PTA registreren codes openen DBC na 3 weken occlusie -stent-42 dgnna stent sluiten grouper ZP stent Interventie Radiologie Voorbeeld: RFA lever registreren codes openen DBC complicatie abces waarvoor drainages complicatie bloeding waarvoor embolisatie nierinsufficiëntie waarvoor lijn pat overlijdt grouper WELK ZP gefactureerd?

15 Interventie Radiologie Voorbeeld: RFA lever registreren codes openen DBC complicatie abces waarvoor drainages complicatie bloeding waarvoor embolisatie nierinsufficiëntie waarvoor lijn pat overlijdt grouper ZP embolisatie(lever) Interventie Radiologie Voorbeeld: Drainage galweg (2x) openen DBC drainwissel indien nu naar grouperdan drainage mult( 323) echter stentplaatsing binnen 90 dagen afsluiten na 42 dgn grouper ZP stent(galwegen) voor 188 of indien ZP multstentsvoor 269 Interventie Radiologie Ook voor huisarts: Realiseer dat ZA s in profiel ZP (moeten) komen Dus: NACD schouder DBC openen echo, barbotage/infiltmaar ook X-schouderin DBC registreren sluit 90 dgnna laatste behandeling grouper ZP injectie medicatie (arm) OF: Interventie Radiologie Drainage mammacyste voor huisarts Mammografie, echo, mammadrainage ZP mammadrainage 64,74 (factna 90 dgn) ( 16,18), ( 21,58), ( 0,00) of ( 32,37) Interventie Radiologie Voor validatie/facturatie Invoeren verwijzers informatie Medische noodzaak Bij ZP s waar diagnose mogelijk tot niet verzekerde zorg leidt B.V. Vertebroplastiek in ZP embolisatie Zorg voor goede koppeling uitvoerder aan ZA Indien RDL ZP dan radioloog aanvrager IR is de poort specialist! Anders ZA in profiel poorter Dubbele telling minuten VRAGEN?

16 en radiologie Geen ZA voor vacuümbiopsie, CT coloscopie, te combineren bvct + colon DexaVFA: dexa+ X-LWK Honorarium cardioct en MRI in normtijd cardioloog; radioloog via profiel Cardioloog heeft eigen OVP voor Cardio CT/MRI Lokale profiel verhogen! + Lokale compensatiefactor (zwevende ZA) + Correctie (lokale) uitval ZP + Innovatie en zorgzwaarte (4%) 2nd opinion en radiologie als ZA registreren in DBC ZP Nieuwe ZA a 48,66 Nog niet voor 1 e lijn als OVP te declareren? Staat niet op de ELD lijst Cave verslag etc. Houdt u aan de declaratie regels van een ZA Bvdubbelzijdige onderzoeken 1x registreren/declareren en Radiologie Eerste lijns diagnostiek (ELD) in BKZ!! Waarschijnlijk per 2015 eigen BKZ voor ELD BKZ geschoond Niet alle ZA smeer als ELD te declareren IR ZA sniet 3 tarieflijsten Los declarabele producten (ELD, OVP) LOB-lijst(OP s in DBC vrije segment) Eigen IR DBC zorgproducten Declaratiebepalingen OVP s Voor 2012 CU/NR Overige en ondersteunende producten 6.5a.Een overig of ondersteunend product wordt alleen bij patiënt of zorgverzekeraar in rekening gebracht indien (1) er sprake is van productie op verzoek van de eerste lijn, (2) productie aan een ander specialisme, werkzaam binnen dezelfde instelling, waarvoor de DBC-systematiek niet geldt (zoals kaakchirurgie en revalidatiegeneeskunde) of (3) er sprake is van verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch-specialistische zorg. 6.5b.Een overig of ondersteunend product wordt dus niet bij patiënt of verzekeraar in rekening gebracht als het overig of ondersteunend product onderdeel uitmaakt van een DBC. Declaratiebepalingen OVP s Beleidsregel NR/CU-217 en 209 (2012) 14.6 Een overig product (OVP) kan alleen in rekening worden gebracht als er sprake is van: a.eenverzoek voor het uitvoeren van dit overige zorgproduct van de eerstelijn, waarbij dit overige zorgproduct niet leidt tot een zorgtraject b.eenverzoek voor het uitvoeren van dit overige zorgproduct van een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling, waarvoor de DBC-systematiek niet geldt Declaratiebepalingen OVP s Beleidsregel NR/CU-220 in 2013 vervangen door NR/CU Een overig product (OVP) kan alleen in rekening worden gebracht als er sprake is van: a.eenverzoek voor het uitvoeren van dit overige zorgproduct van de eerstelijn, waarbij dit overige zorgproduct niet binnen één week na uitvoering leidt tot opening van een zorgtraject, of b.eenverzoek voor het uitvoeren van dit overige zorgproduct van een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling, waarvoor de DBC-systematiek niet geldt Geldt per 1 september 2012

17 Declaratiebepalingen OVP s Veel kritiek gegeven op deze regel Besproken met brancheorganisatie Veldpartijen akkoord Uitvoerbaarheid en verantwoordelijkheid? ZN geen reactie CvB RvB verantwoordelijk CvB bezwaar ivm onuitvoerbaarheid? Declaratiebepalingen OVP s In ieder geval: Terugvorderen ELD gelden van voor 2012 door verzekeraars is niet terecht en dient te worden geweigerd!!!! Bij aanneemsom na 2012 ook geen probleem VRAGEN? Inleidnig Tarief 2012 en 2013 Berekening tarief Stavaza bezwaar en radiologie Interventie Radiologie en radiologie: cardio, 2nd opinion ELD Sanderspunten Gegevens uitvraag NVvR Normtijden herijken Nieuwe codering 2015 en verder. Positioneringsnota Productie en FTE uitvraag NVvR Nieuwe uitvraag in januari 2013 FTE per Productie 2013 ZA s IR DBC s OVP s Zwevende verrichtingen Uitvraag NVvR 100% respons periferie (uiteindelijk) 85 instellingen (respons van 87 afd) Incl maartenskliniek, Slotervaart en Reade 5/8 academie 2 afdelingen geen productiedata 2009 Extrapoleren nav Sanderspunten

18 FTE Perifere ziekenhuizen Perifeer vrijgevestigd Perifeer dienstverband ,6 655, ,4 25,5 24,8 35,8 38, Aantal ZA s Sanderspunten Normtijd /Spt 0,8 min 0,7 min 0,7 min Totaal minuutvolume Productie vrijgevestigd vs dienstverband STZ met/zonder opleiding STZ SP/fte Spreiding STZ SP/fte Spreiding Klein perifeer < 5 rdl SP/fte Spreiding < 6 rdl SP/fte Spreiding Middel perifeer 6 < 7 rdl SP/fte Spreiding < 8 rdl SP/fte Spreiding

19 Groot perifeer 8-10 rdl SP/fte Spreiding > 10 rdl SP/fte Uitvraag NVvR Vaststellen normpraktijk?? Hoogte Spreiding Uitbaters Spreiding Herijken Sanderspunten VRAGEN? Huidige Sanderspunten begin jaren 90 1 sptwas 1 minuut, na invoeren DBC geleidelijk minder berekening DBC-O Normtijd vastgesteld door TBO Vanaf 2012 vaststellen normtijd door WV in ,8 minuut in ,7 minuut Er komt GEEN nieuw TBO Herijken Sanderspunten Voor 2015 goede tarieven maar ook Reële normtijden Normtijd Sanderspunt x 0,8 min Er zijn nu al ongelijke tarieven per Spt Normtijd Sanderspunt? Geen relatie meer tussen Spten normtijd Wat is reëel? Spt per jaar gemiddeld In 2013 = minuten 2566 uur a 0,7 min ±5dgn/week en 10 uur/dag; 44 wkn/jaar Herijken Sanderspunten Sanderspunt vaste relatie met normtijd nu x 0,8 min Nadelen Lage Sptkrijgen een (te) lage normtijd bvbucky Tijd is niet per ZA te normeren Geen verschil in werklast bij gelijke SptbvMRI Voordelen Eenvoudig Sptis minuut of deel hiervan Bench met visitatie gegevens blijft Vergelijk met verleden

20 Herijken Sanderspunten Sanderspunt geen relatie met normtijd Is nu soms al ±het geval Verschillende honoraria ELD en LOB-lijst Nadelen Geen relatie tussen Spt en normtijd Geen vergelijk visitatiegegevens Geen vergelijk verleden Voordelen Per ZA (code) tijd normeren Laat verschil in werklast zien Niet herijken Sanderspunten Niets wijzigen Sanderspuntx 0,? minuut = Normtijd Nadelen Te lage normtijd bvbucky Niet reële tijden tovzp poorters Geen reële werklast per ZA Voordelen Vergelijk met verleden Bench met visistatiegegevens Herijken Sanderspunten Relatie Spten NT loslaten Bucky3 minuten; nu 2,1 MRI ondextr15 min; nu 31,5 CT schedel 10 min; nu 21 Doorlichting 3 min; nu 7 ERCP 10 min; nu 31,5 CT petrosum15 min; nu 42 Arthrografie15 min; nu 21 Echo ondextr10 min; nu 14 Inbrengen maagsonde 30 min; nu 7 min Herijken Sanderspunten Geen TBO Voorstel tot normtijden per ZA door maatschappen Normtijden invullen Werklast, incl besprekingen, uitleg etc. Gemiddelde minuutvolume/fte 2013 Afhankelijk hiervan aanpassen indien opnieuw normtijdentool voor tarief 2014 Coderingen ZA declaratie codes 08 CBV codes 38 Nza codes Etc. Slechte mapping tussen de verschillende codes DBC-onderhoud gaat naar Snomed codering Mappen aan 08 en 38 coderingen VRAGEN?

21 Inleiding Tarief 2012 en 2013 Berekening tarief Stavaza bezwaar en radiologie Interventie Radiologie en radiologie: cardio, 2nd opinion ELD Sanderspunten Gegevens uitvraag NVvR Normtijden herijken Nieuwe codering 2015 en verder. Positioneringsnota

DOT honorariumcomponent medisch specialisten

DOT honorariumcomponent medisch specialisten DOT honorariumcomponent medisch specialisten Presentatie 1 ste klankbordgroep Datum 19-01-2011 Agenda Welkom Presentatie Proces Inhoud Consultatievragen & vervolg Mogelijkheid voor reacties op presentatie

Nadere informatie

Logopedie in de DBC systematiek

Logopedie in de DBC systematiek Logopedie in de DBC systematiek 28 november 2012 Ingeborg van Dijke/ Jolien Ewalds DBC-Onderhoud i.van.dijke@dbconderhoud.nl 2 Inhoud 1. Hoezo Diagnose Behandel Combinaties (DBC s)? 2. Hoe werkt het systeem

Nadere informatie

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening Europalaan 40 3526 KS Utrecht Postbus 2774 3500 GT Utrecht AAN NZa TELEFOON 030 285 08 00 FAX 030 285 08 01 WEBSITE www.dbconderhoud.nl Memo VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

Nadere informatie

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Verslag Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011 Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Opening Voorzitter de heer Noorlag van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opent de vergadering

Nadere informatie

Invoering DOT: kanttekeningen van een medisch specialist. M.R. van der Linde, cardioloog vice-voorzitter BBC NVVC lid Klankbordgroep NZa

Invoering DOT: kanttekeningen van een medisch specialist. M.R. van der Linde, cardioloog vice-voorzitter BBC NVVC lid Klankbordgroep NZa Invoering DOT: kanttekeningen van een medisch specialist M.R. van der Linde, cardioloog vice-voorzitter BBC NVVC lid Klankbordgroep NZa 1 DOT & Budgetbeheersmodel 2 DOT & Budgetbeheersmodel Documenten,

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Bepaling BKZ aandelen per medisch specialisme 1. Inleiding Dit memo dient ter voorbereiding op de 4 de klankbordgroepbijeenkomst

Nadere informatie

Anesthesiogie, t Kind van de (Rond)rekening

Anesthesiogie, t Kind van de (Rond)rekening Anesthesiogie, t Kind van de (Rond)rekening ALV 20 november 2007 J.W. Kallewaard & R.B. Sie Vanaf 01-01-2008 Rondrekening 2005 (VWS, SDO) Vernieuwd Besturen (NVZ) de Zichtbare Hand (NZa) Documenten Toekomstige

Nadere informatie

Toelichting op de honorariumberekening DOT 2012. Definitieve versie ter publicatie van het DOTpakket

Toelichting op de honorariumberekening DOT 2012. Definitieve versie ter publicatie van het DOTpakket Toelichting op de honorariumberekening DOT 2012 Definitieve versie ter publicatie van het DOTpakket november 2011 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Honorariumberekening op hoofdlijnen 3. BKZ bedragen per specialisme

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten 4e klankbordgroep bijeenkomst. 20 april 2011

DOT honorariumcomponent medisch specialisten 4e klankbordgroep bijeenkomst. 20 april 2011 DOT honorariumcomponent medisch specialisten 4e klankbordgroep bijeenkomst 20 april 2011 Inhoudsopgave 1. Doel van de klankbordgroepbijeenkomst 2. Terugblik op 3 e bijeenkomst klankbordgroep (14-03-2011)

Nadere informatie

Toelichting op de Ondersteunerhonoraria B- segment. Versie 20120927

Toelichting op de Ondersteunerhonoraria B- segment. Versie 20120927 Toelichting op de Ondersteunerhonoraria B- segment Versie 20120927 Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel en de functie... 3 1.2 Bijzonderheden in de toepassing... 3 1.2.1

Nadere informatie

LOGEX DOT B-Segment analyse honorariumtarieven 2013

LOGEX DOT B-Segment analyse honorariumtarieven 2013 Informatiedocument: LOGEX DOT B-Segment analyse honorariumtarieven 2013 Voor Medisch specialisten / Ziekenhuizen Op dit document zijn de Algemene Voorwaarden van LOGEX, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst. 19 september 2011

DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst. 19 september 2011 DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst 19 september 2011 Inhoudsopgave 1. Evaluatie Memo 19 juli 2011 2. Tariefberekening DOT 2013 Memo 13 september 2011 2 Evaluatie

Nadere informatie

Toelichting uitval bij honorariumberekening. versie 1.0

Toelichting uitval bij honorariumberekening. versie 1.0 Toelichting uitval bij honorariumberekening versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitval algemeen... 4 3 Honorariumberekening... 6 4 Waardering uitvalproducten... 8 5 Waardering uitvalproducten...

Nadere informatie

Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2

Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2 Addendum bij Handboek DOT Controleregels release 2 Vanwege een eerder dan geplande releasedatum komt er een versie van de DCM AOM beschikbaar, waarin een aantal wijzigingen is opgenomen ten opzichte van

Nadere informatie

Toelichting op de honorariumberekening kaakchirurgie

Toelichting op de honorariumberekening kaakchirurgie Toelichting op de honorariumberekening kaakchirurgie juli 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Proces 6 3. Tariefberekening op hoofdlijnen 7 4. Bepaling macrokader honorarium 2014 8 5. Productie 9 6. Toegekende

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over DOT

Veelgestelde vragen over DOT Veelgestelde vragen over DOT Openen Mag bij een faxverwijzing alvast een zorgtraject door het secretariaat geopend worden? Kan in DOT in een vervolgtraject (met zorgtype=21) ook een klinische episode worden

Nadere informatie

Schadelast medisch specialistische zorg - Eindrapportage -

Schadelast medisch specialistische zorg - Eindrapportage - Schadelast medisch specialistische zorg - Eindrapportage - Zeist, juni 2009 Onderzoek in opdracht van Samenvatting: Achtergrond Vektis heeft in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie

Nadere informatie

NZa Vragenlijst uitvoeringstoets integrale tarieven 2015

NZa Vragenlijst uitvoeringstoets integrale tarieven 2015 NZa Vragenlijst uitvoeringstoets integrale tarieven 2015 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het verzoek ontvangen een uitvoeringstoets

Nadere informatie

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

Afrekenen op DOT? Marc Verhagen Beroepsbelangencommissie. NVMDL symposium 2012

Afrekenen op DOT? Marc Verhagen Beroepsbelangencommissie. NVMDL symposium 2012 Afrekenen op DOT? Marc Verhagen Beroepsbelangencommissie NVMDL symposium 2012 Afr k n n op DOT? Marc Verhagen Beroepsbelangencommissie NVMDL symposium 2012 Historie 1960 Open eind financiering kosten zorg

Nadere informatie

Medisch Management op de SEH. (andere)

Medisch Management op de SEH. (andere) Medisch Management op de SEH. Over geld en (andere) belangrijke dingen P (Pol) Stuart Medisch Manager SEH/ observatorium. Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht. Eerst: Medische Geschiedenis In den beginne

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling BELEIDSREGEL CI-949 Bijlage 8 bij A/06/177 Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel

Nadere informatie

Capgemini Nederland B.V. Aan: J.W. Kallewaard Afzender: Hermen Vermaat C.c.: NVA Ref.: Betreft: POS Datum: 18-december 2007

Capgemini Nederland B.V. Aan: J.W. Kallewaard Afzender: Hermen Vermaat C.c.: NVA Ref.: Betreft: POS Datum: 18-december 2007 Capgemini Nederland B.V. Aan: J.W. Kallewaard Afzender: Hermen Vermaat C.c.: NVA Ref.: Betreft: POS Datum: 18-december 2007 Advisering integratie POS in DBC systematiek Capgemini is gevraagd te adviseren

Nadere informatie

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Belinda van de Lagemaat Senior Adviseur, Organisatie & Financiering Federatie Medisch Specialisten 28 oktober 2016 Agenda Kosten van gezondheidszorg

Nadere informatie

DOT, Basisregistratie en Prestatiebekostiging

DOT, Basisregistratie en Prestatiebekostiging DOT, Basisregistratie en Prestatiebekostiging Je gaat het pas zien als je het door hebt Adviesbureau voor organisatie, informatisering en automatisering in de zorg Brinklaan 34 1404 EW Bussum t (035) 692

Nadere informatie

Financiering optometrie en orthoptie binnen de instelling d.d

Financiering optometrie en orthoptie binnen de instelling d.d Financiering optometrie en orthoptie binnen de instelling d.d. 26-11-2014 De BBC heeft mede naar aanleiding van vragen van oogartsen over de financiering van de optometrie een overzicht gemaakt van de

Nadere informatie

Bespreking Actiz 8 maart 2009 Bauke Versteeg, DBC-Onderhoud

Bespreking Actiz 8 maart 2009 Bauke Versteeg, DBC-Onderhoud Registratiemodel Bespreking Actiz 8 maart 2009 Bauke Versteeg, DBC-Onderhoud Agenda 2 1. Het DBC-proces en Registratiemodel 2. Registratiemodel STAP voor STAP 3. Grouper en omgeving 4. Wat de instellingen

Nadere informatie

Toelichting op de Ondersteunerhonoraria B- segment. Versie

Toelichting op de Ondersteunerhonoraria B- segment. Versie Toelichting op de Ondersteunerhonoraria B- segment Versie 20121122 Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel en de functie... 3 1.2 Bijzonderheden in de toepassing... 3 1.2.1

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c

Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c Besluitvormingsdocument 2e go Versie 1.0 15 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scope en uitsluitingen, mijlpalen... 4 2.1 Binnen de scope... 4 2.2 Buiten de scope...

Nadere informatie

Memo Representativiteit honoraria DOT 2013

Memo Representativiteit honoraria DOT 2013 Memo Representativiteit honoraria DOT 2013 Aan Leden van de klankbordgroep honorariumcomponent medisch specialisten Van Telefoonnummer E-mailadres Project honorariumtarieven DOT Onderwerp Datum Representativiteit

Nadere informatie

DBC zorgproducten en de Verpleegkundig Specialist in 2015

DBC zorgproducten en de Verpleegkundig Specialist in 2015 DBC zorgproducten en de Verpleegkundig Specialist in 2015 Nascholing Netwerk Verpleegkundig Specialisten 11:45 12:15 Drs. A.J. (Arjan) Kouwen Senior Adviseur / Onderzoeker Adviesgroep Procesverbetering

Nadere informatie

Consultatiedocument Honorarium medisch specialisten DOT 2012

Consultatiedocument Honorarium medisch specialisten DOT 2012 Consultatiedocument Honorarium medisch specialisten DOT 2012 Berekening honorariumcomponent per zorgproduct januari 2011 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Proces 7 3. Achtergrond en aanleiding 9 4. Uitgangspunten,

Nadere informatie

DOT Impact analyse. Voor ziekenhuizen en medisch specialisten LOGEX LOGEX

DOT Impact analyse. Voor ziekenhuizen en medisch specialisten LOGEX LOGEX Financiële DOT Impact analyse Uitgangspunt: Het ontwikkelen van een begrijpbare en werkbare DOT Impact oplossing voor ziekenhuizen. Door de analyses specifiek en begrijpbaar te maken voor ziekenhuizen

Nadere informatie

Het financieringssysteem 2012 / 2013 Presentatie voor VGE / Tranzo Tilburg, 9 februari 2012

Het financieringssysteem 2012 / 2013 Presentatie voor VGE / Tranzo Tilburg, 9 februari 2012 Bron: OECD Health Data 2011 http://stats.oecd.org/index.aspx?datasetcode=sha Inleiding Biesheuvel lumpsum Boter bij de vis Einde lumpsum Invoeren uurtarief Einde bouwregime Invoeren DBC Einde FB-budget

Nadere informatie

Bekostiging & financiering in de cure

Bekostiging & financiering in de cure Alleen de hoofdzaken 2011 Bekostiging & financiering in de cure Inleiding 2001 2002 Afstudeeronderzoek DBC Ministerie VWS 2002 2004 Lid landelijk projectteam DBC s NVZ vereniging van Ziekenhuizen 2004

Nadere informatie

Tarieven medisch specialisten 2011

Tarieven medisch specialisten 2011 Toelichting op tariefbeschikkingen Tarieven medisch specialisten 2011 Nederlandse Zorgautoriteit november 2010 2 1. Inleiding De honorariumtarieven 2011 bevatten een korting vanwege de door de minister

Nadere informatie

DOT de stand van zaken en hoe verder. Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam

DOT de stand van zaken en hoe verder. Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam DOT de stand van zaken en hoe verder Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam 2 Inhoud presentatie Wie is DBC-Onderhoud DOT in het kort Belangrijkste kenmerken huidige declaratiepraktijk Problemen binnen

Nadere informatie

CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF?

CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF? CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF? Na een druk en roerig jaar kijken veel ziekenhuizen terug op de overgang van DBC s naar DOT. Het is een flink project geweest. Maar wanneer is uw ziekenhuis

Nadere informatie

NOV-DAG VAN DE ORTHOPEDISCH SECRETARESSE EN DE POLIKLINIEK ASSISTENT

NOV-DAG VAN DE ORTHOPEDISCH SECRETARESSE EN DE POLIKLINIEK ASSISTENT NOV-DAG VAN DE ORTHOPEDISCH SECRETARESSE EN DE POLIKLINIEK ASSISTENT DOT, ICD-10 en andere ontwikkelingen Beroepsbelangen Commissie Regelgeving Raad beroepsbelangen Federatie Bemiddeling geschillen DOT;

Nadere informatie

Handreiking budgetneutrale schoning dure geneesmiddelen en stollingsfactoren

Handreiking budgetneutrale schoning dure geneesmiddelen en stollingsfactoren Handreiking budgetneutrale schoning dure geneesmiddelen en stollingsfactoren 14 september 2016 NVZ, NFU en ZN Inleiding De registratie van de dure geneesmiddelen en stollingsfactoren verandert per 01-01-2017.

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van der Veen (PvdA) over artsen die 1 miljard Euro extra declareren (2011Z22427).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van der Veen (PvdA) over artsen die 1 miljard Euro extra declareren (2011Z22427). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg

Nadere informatie

Aanleverspecificaties DBC Speurder

Aanleverspecificaties DBC Speurder Aanleverspecificaties DBC Speurder 1. DBC-speurder In dit document treft u aan de aanleverspecificaties voor ziekenhuizen die een DBCspeurder willen ontvangen over het gehele jaar 2005. Onderdeel van deze

Nadere informatie

Vooruitblik: Wijzigingsprocedure en toetsingskader per 2018 en verder

Vooruitblik: Wijzigingsprocedure en toetsingskader per 2018 en verder Vooruitblik: Wijzigingsprocedure en toetsingskader per 2018 en verder NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september 2016 Ivola Hoornweg Marnelle de Groot Inhoud Hoe verloopt het proces van aanvragen,

Nadere informatie

Tariefberekening ondersteunende specialismen. Versie 1.1

Tariefberekening ondersteunende specialismen. Versie 1.1 Tariefberekening ondersteunende specialismen Versie 1.1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 1 Inleiding...3 2 Tariefberekening ondersteuners...4 2.1 Methode op hoofdlijnen...4 2.1.1 Het uurtarief...4 2.1.2

Nadere informatie

Zicht op opbrengsten. 4 oktober 2012

Zicht op opbrengsten. 4 oktober 2012 Zicht op opbrengsten 4 oktober 2012 Waar gaat het om? Wat zijn dan de onduidelijkheden? Factuurstroom zelf! Verschillende soorten contracten Waardering OHW (incl. uitval) Segmentindeling FB parameters

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA Financiering van gezondheidszorg Jaap Doets consultant VVAA Het Nederlandse zorgstelsel Zorgstelsel -Collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak -vraagsturing -prestatiebekostiging -maatschappelijke

Nadere informatie

Aanleverspecificaties Omzetmonitor ziekenhuizen

Aanleverspecificaties Omzetmonitor ziekenhuizen Aanleverspecificaties Omzetmonitor ziekenhuizen Versie 3.1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1. Achtergrond... 2 1.2. Algemene richtlijnen data-aanlevering...

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk CDIN/escs/TSZ 030 296 81 37 voorlichting@nza.nl CI/11/21c 11D0024065

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk CDIN/escs/TSZ 030 296 81 37 voorlichting@nza.nl CI/11/21c 11D0024065 Aan het bestuur van de algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Verkenning integrale tarieven medisch specialistische zorg 2015. Rapportage vragenlijst

Verkenning integrale tarieven medisch specialistische zorg 2015. Rapportage vragenlijst Verkenning integrale tarieven medisch specialistische zorg 2015 Rapportage vragenlijst April 2013 2 Inhoud Inleiding 5 1. Respons vragenlijst 7 1.1 Respons vragenlijst 7 2. Organisatiemodellen 8 2.1 Contractuele

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 030 296 8111 BHAE/mveme/CI/09/33c

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 030 296 8111 BHAE/mveme/CI/09/33c Aan de besturen van de algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) radiotherapeutische centra (090) revalidatiecentra

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Normtijden 2008. Versie 1.0

Verantwoordingsdocument Normtijden 2008. Versie 1.0 Verantwoordingsdocument Normtijden 2008 Versie 1.0 Utrecht, augustus 2007 1 B EPALING NORMTIJDEN 2008 1.1 inleiding In dit document is alle informatie die van belang is voor het opstellen van normtijden

Nadere informatie

Routekaart invoering prestatiebekostiging en verbeterplan

Routekaart invoering prestatiebekostiging en verbeterplan Routekaart invoering prestatiebekostiging en verbeterplan Versie juli 2008 Toelichting: Groen: gerealiseerde deadlines Oranje: aandachtspunten Rood: kritieke punten 1 2008 1 Invoering uurtarief 1-1-2008

Nadere informatie

Registratieregels. Versie

Registratieregels. Versie Registratieregels Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratiemodel en definities... 4 2.1 Registratiemodel... 4 2.1.1 Registreren... 5 2.1.2 Samenvatten... 6 2.1.3 Afleiden...

Nadere informatie

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem 1 12 april 2013 Karlijn Straatjes DIS: DBC Informatie Systeem I N H O U D 1. Wat doet DIS 2. Achtergrond opbrengstverrekening 3. Soorten

Nadere informatie

Aan de besturen van de:

Aan de besturen van de: Aan de besturen van de: algemene ziekenhuizen (010) categorale instellingen (011) academische ziekenhuizen (020) zelfstandige behandelcentra (291) klinisch genetische centra (390) en zorgverzekeraars.

Nadere informatie

Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg. Jaap Doets

Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg. Jaap Doets Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg Jaap Doets Het Nederlandse zorgstelsel Uitgangspunten zorgstelsel -collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak Doel beschikbaarheid betaalbaarheid

Nadere informatie

0307 Gynaecologie Technische uitwerking F21 en toelichting blok B en D

0307 Gynaecologie Technische uitwerking F21 en toelichting blok B en D 0307 Gynaecologie 3. Wijzigingsverzoeken 3.1 Wijzigingen in regelgeving 3.1.3 Technische uitwerking 2.0307.1 F21 en toelichting 1.0000.1 blok B en D Dit wijzigingsverzoek bestaat uit aanpassingen in twee

Nadere informatie

Opbrengstverantwoording

Opbrengstverantwoording Opbrengstverantwoording Seminar Casemix-PWC 4 oktober 2012 Erik den Teuling Partner Casemix Verhaallijn Het speelveld Aanzet tot een analytisch kader Sturing Bepalen van het speelveld Omzet prestatiebekostiging

Nadere informatie

De DBC-systematiek in de ziekenhuiszorg

De DBC-systematiek in de ziekenhuiszorg De DBC-systematiek in de ziekenhuiszorg DBC s zijn nog maar onlangs geïntroduceerd en de systematiek doorloopt momenteel de groeistadia naar volwassenheid. Inmiddels is ook duidelijk hoe de ontwikkeling

Nadere informatie

Medisch specialist 2015 Sharing = caring

Medisch specialist 2015 Sharing = caring Medisch specialist 2015 Sharing = caring Regionale informatiebijeenkomst De kaarten zijn geschud, de medisch specialist is aan zet Op dit document zijn de Algemene Voorwaarden van LOGEX, gedeponeerd bij

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Zicht op opbrengsten. Overzicht houden in de complexiteit

Zicht op opbrengsten. Overzicht houden in de complexiteit Seminar Zicht op opbrengsten Overzicht houden in de complexiteit Arjen Hakbijl Landelijke onzekerheid omzet ziekenhuizen (1) Veroorzaakt door massieve impact van vele wijzigingen die elkaar beïnvloeden.

Nadere informatie

Medische psychologie in de DOT

Medische psychologie in de DOT Medische psychologie in de DOT Marieke de Visscher DBC consulent St. Antonius Ziekenhuis 10 mei 2012 - PAZ Achtergrond - context Financiering Medische Psychologie al discussiepunt sinds start DBC systematiek

Nadere informatie

Kostprijzen 2016: ziekenhuis en specialist samen

Kostprijzen 2016: ziekenhuis en specialist samen Kostprijzen 2016: ziekenhuis en specialist samen Holger Wagenaar, COO, Performation Sjoerd de Blok, gynaecoloog en managing director healthcare programs, Nyenrode Hardwin van den Doel, afdelingsmanager

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

Advies. Bekostiging medisch specialisten

Advies. Bekostiging medisch specialisten Advies Bekostiging medisch specialisten april 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 9 2. Regulering medisch specialisten 11 2.1 Uitgangspunt NZa 11 2.2 Achtergrond 11 2.2.1 Regulering

Nadere informatie

Congres Implementatie DBC-pakket 2014

Congres Implementatie DBC-pakket 2014 Congres Implementatie DBC-pakket 2014 7 oktober 2013 Mark de Rijter 2 Congres Implementatie DBC-pakket 2014 Ruim 400 deelnemers Ochtend én middagprogramma Per sector 4 parallelsessies Twitter mee: #DBCpakket2014

Nadere informatie

Aandachtspunten voor de implementatie en aanbevelingen voor de doorontwikkeling van DOT

Aandachtspunten voor de implementatie en aanbevelingen voor de doorontwikkeling van DOT Rapportage Aandachtspunten voor de implementatie en aanbevelingen voor de doorontwikkeling van DOT DOT experiment Sint Maartenskliniek Nijmegen Leerdoel 3 Nijmegen, juni 2011 Inhoudsopgave Inleiding 2

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Memo Aan deelnemers technisch overleg jeugd-ggz Van Telefoonnummer E-mailadres I.M. Vermeulen / J.J.Janse Onderwerp Datum invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Inleiding

Nadere informatie

Hashcode Samenstelling Grouper

Hashcode Samenstelling Grouper Hashcode Samenstelling Grouper Vanaf softwareversie 7.0 Versie 20141223 va 07 00 23 december 2014 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Bepaling van de hashcode voor dure geneesmiddelen, OZP en IC... 3 1.2

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Ziekenhuiszorg 2015 Besluitvormingsdocument groslijst (1e go) Versie 1.0 5 december 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vervroegen onderhoudscyclus... 3 1.2 Doel

Nadere informatie

Van Telefoonnummer adres Kenmerk NZa en DBC Onderhoud. Verwachte dip in schadelast mei 2014

Van Telefoonnummer  adres Kenmerk NZa en DBC Onderhoud. Verwachte dip in schadelast mei 2014 Memo Aan VWS Van Telefoonnummer E-mailadres NZa en DBC Onderhoud Onderwerp Datum Verwachte dip in schadelast 2015 23 mei 2014 1. Inleiding In de brief van 8 januari 2013 (kenmerk: CZ-3148478) heeft VWS

Nadere informatie

Wijzigingen productstructuur 2016. DBC-implementatiecongres

Wijzigingen productstructuur 2016. DBC-implementatiecongres Wijzigingen productstructuur 2016 DBC-implementatiecongres Inhoud van de bijeenkomst 1. Projecten Licht complexe spoedzorg/ ambulant middel Interventieradiologie Varices 2. Overige punten Transplantatiezorg

Nadere informatie

Inzicht in zorgprestaties

Inzicht in zorgprestaties Inzicht in zorgprestaties Dag van de zorgbekostiging, 11 februari 2014 Caspar Dik & Cees Moerman, DBC-Onderhoud c.dik@dbconderhoud.nl Missie DBC-O DBC-Onderhoud: expertisecentrum voor zorgprestaties DBC-Onderhoud

Nadere informatie

Handreiking zorgproducten palliatieve zorg in het ziekenhuis

Handreiking zorgproducten palliatieve zorg in het ziekenhuis Handreiking zorgproducten palliatieve zorg in het ziekenhuis maart 2016 Handreiking zorgproducten palliatieve zorg in het ziekenhuis Auteurs Bo van Aalst Manon Boddaert Joep Douma Elske van der Pol maart

Nadere informatie

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013

655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 655 ZORGINSTELLINGEN EDITIE 2013 Deze Richtlijn 655 (aangepast 2013) vervangt Richtlijn 655 (herzien 2012) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013. 101 1 Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Benchmarken binnen DOT

Benchmarken binnen DOT Benchmarken binnen DOT Zorgvisie congres 14-03-2012 Op dit document zijn de Algemene Voorwaarden van LOGEX, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, van toepassing. Inhoud presentatie 1. Inleiding

Nadere informatie

Gebruikersbijeenkomst grz 12 april 2013. Even voorstellen..

Gebruikersbijeenkomst grz 12 april 2013. Even voorstellen.. DBC-Onderhoud Gebruikersbijeenkomst grz 12 april 2013 Even voorstellen.. Jolien Ewalds (Adviseur DBC-systematiek) Patricia Geerts (Beleidsadviseur ActiZ) Simcha Surachno (Adviseur DBC-systematiek) Joost

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Medisch specialisten Een medisch specialist is een gespecialiseerde arts, ingeschreven in een speciaal register. Er worden 34 specialismen onderscheiden. Ongeveer 75% van de circa 17.000 medisch specialisten

Nadere informatie

Handboek DOT Controleregels

Handboek DOT Controleregels Handboek DOT Controleregels Release 2 (mei 2013) Handboek DOT controle regels Datum: 16 mei 2013 Naam: Handboek DOT controle regels versie 29 revisie 17 Inhoudsopgave Korte omschrijving DOT controleregels...

Nadere informatie

Specialismespecifieke toelichting op de Registratieregels Klinische Geriatrie. Versie

Specialismespecifieke toelichting op de Registratieregels Klinische Geriatrie. Versie Specialismespecifieke toelichting op de Registratieregels Klinische Geriatrie Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene regels... 4 2.1 Sluiten van subtraject

Nadere informatie

-1- COMMISSIE VOOR DE RECHTSPRAAK ZORGVERZEKERING. Partij A (Medisch Centrum) gevestigd te Eiseres Gemachtigden: tegen:

-1- COMMISSIE VOOR DE RECHTSPRAAK ZORGVERZEKERING. Partij A (Medisch Centrum) gevestigd te Eiseres Gemachtigden: tegen: -1- COMMISSIE VOOR DE RECHTSPRAAK ZORGVERZEKERING Scheidsrechterlijk vonnis in de zaak van: Partij A (Medisch Centrum) gevestigd te Eiseres Gemachtigden: tegen: Partij B (Zorgverzekeraar) gevestigd te

Nadere informatie

2/13/2012. Incentives in the Diagnosis Treatment Combination payment system for specialist medical care

2/13/2012. Incentives in the Diagnosis Treatment Combination payment system for specialist medical care Incentives in the Diagnosis Treatment Combination payment system for specialist medical care A study about behavioral responses of medical specialists and hospitals in the Netherlands 1. DBC 2. Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Registratieregels RZ15a

Registratieregels RZ15a Implementatiecongres DBC-pakket 2015 4 september 2014 Marjolein Hildebrand 2 Wijzigingen: Registratieregels Registratieaddendum Wijzigingen in de Diagnose en zorgvraagtypering toelichting 3 Aansluiting

Nadere informatie

Handreiking omzetverantwoording 2013

Handreiking omzetverantwoording 2013 Handreiking omzetverantwoording 2013 BOEKJAAR = GESLOTEN IN T + MUTATIE OHW SCHADELASTJAAR = GESTART IN JAAR T JAAR T Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Nederlandse Federatie van Universitair Medische

Nadere informatie

Financiële impactanalyse DOT

Financiële impactanalyse DOT Rapportage Financiële impactanalyse DOT DOT experiment Sint Maartenskliniek Nijmegen Leerdoel 1 Nijmegen, juni 2011 Inhoudsopgave Inleiding 2 Uitgangspunten en berekeningswijze 3 1. Omzetanalyse DBC s

Nadere informatie

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten Van: DHD Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief 1. Inleiding DHD maakt in opdracht van de NVZ

Nadere informatie

Zorgkosten nemen toe

Zorgkosten nemen toe DBC-Onderhoud Inzicht in zorgprestaties Eise Douma / Joost Warners 2 Zorgkosten nemen toe Inzicht: zorg wordt onbetaalbaar Uitdaging: duurzaam realiseren van goede, veilige en betaalbare zorg Doelstellingen:

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Gynaecologie v20110701

Instructie DBC-registratie Gynaecologie v20110701 Instructie DBC-registratie Gynaecologie v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en eventueel doorlopen

Nadere informatie

Marktwerking, wat hebben we bereikt en hoe verder?

Marktwerking, wat hebben we bereikt en hoe verder? Marktwerking, wat hebben we bereikt en hoe verder? Lustrumsymposium NVZF 3 oktober 2013 te Zwolle (isalaklinieken) Ger Thijssen (Financieel deskundige zorg) 1 Waarom deze presentatie? Veranderingen per

Nadere informatie

Leeswijzer eindrapportage Commissie Bruggeman en Voetelink

Leeswijzer eindrapportage Commissie Bruggeman en Voetelink Leeswijzer eindrapportage Commissie Bruggeman en Voetelink Hieronder treft u de eindrapportage Onderzoek onjuistheid declaraties aan in opdracht van het St. Antonius Ziekenhuis. Het rapport wordt vooraf

Nadere informatie

Wijzigingen Jeugd-ggz. Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014

Wijzigingen Jeugd-ggz. Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014 Wijzigingen Jeugd-ggz Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014 2 De Jeugdwet per 2015 3 Opdracht: DBC-systematiek voor de Jeugd-ggz Opdrachtgever Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Nadere informatie

Handboek DOT controle regels. Date: 20-1-2014 Name: Handboek DOT controle regels version 29 revision 22 Status:

Handboek DOT controle regels. Date: 20-1-2014 Name: Handboek DOT controle regels version 29 revision 22 Status: Handboek DOT controle regels Date: 20-1-2014 Name: Handboek DOT controle regels version 29 revision 22 Status: Index Handboek DOT controle regels 29022... 6 Voorwoord... 6 Afkeurvolgorde... 7 Codering

Nadere informatie

DOT in de medische oncologie

DOT in de medische oncologie NVMO-informatiesheet DOT in de medische oncologie versie 2.1, september 2012 NVMO-werkgroep DOT Inleiding Per 1-1-2012 zijn de DBC s vervangen door de DBC Zorgproducten onder DOT. Onder DOT worden zorgtrajecten

Nadere informatie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie v20110701 Ingangsdatum 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene registratieregels... 4 2.1 Sluiten

Nadere informatie