CVB info avond 11 december 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CVB info avond 11 december 2012"

Transcriptie

1 Inleiding Beheersmodel Budgettair kader zorg (BKZ) medisch specialisten Hoofdlijnen akkoord (HLA) CVB info avond 11 december 2012 Verdeelmodel met lokaal omzet plafond Overschrijden dan afdragen vereveningsfonds Bij onderschrijden gebeurt niets Tot 2015 jaarlijks 2,5% volumegroei In 2015 besparing van 100 miljoen op BKZ Ook HLA gekort Vanaf 2015 integrale tarieven Inleiding Integrale tarieven Eén honorarium- en kostendeel ziekenhuis Onderhandelen met RvB over omzet Aan declareren? Dienstverband? Volgens Orde geen tarieven nodig Voorafgaande jaar is basis omzet en volume Hoe ELD en OVP s? Productie x tarief als basis? Indien geen onderscheid tussen kosten en honorarium Risico honorarium >> ziekenhuis Maar ook mogelijkheid geld uit ziekenhuis >> honorarium Inleiding Nog veel onduidelijk Status fiscaal ondernemerschap Regiomaatschappen -Ontmoedigd Investeringsrisico Meerdere opdrachtgevers Dienstverband? Suttorp 70% dienstverband en 30% vrij Politiek zal het salaris verder willen verlagen Dienstverband aantrekkelijker maken Goodwill? Door ziekenhuis overgenomen Hoe heeft u het in uw associatieovereenkomst geregeld? Pensioen? Inleiding Brief minister aan 2 e kamer navrapport Meurs: realiseerbaarheid van wettelijke inkomensnormering op juridische gronden en op grond van uit- voerbaarheid nihil expliciete verplichting om in loondienst werkzaam te zijn juridisch niet haalbaar financiële overwegingen minder bepalend zijn bij de keuze tussen vrije vestiging en loondienst belangen van instelling en specialisten zoveel mogelijk gelijk gericht door participatie van specialisten in juridische en financiële zin in een instelling vast-variabeleafspraken tussen instelling en specialisten over het inkomen regionaal georganiseerde, in-stellingsoverstijgende maatschappenzeer onwenselijk impact die aanscherping kan hebben op de aantrekkelijkheid van loondienst Inleiding Lokaal verdeelmodel > 50% Logex of variant hiervan Eigen systematiek Obv inkomsten Disutilityin Logexmodel voor heelkunde, Ob/Gynen anesthesiologie dmv 1 dagdeel op input FTE Voor de radiologie moet disutilitylokaal worden onderhandeld met het collectief PFF per specialisme Bij Logexaangegeven dat NVvR alleen benchobvnormtijd reëel vindt; omzet en efficiëntie niet

2 Inleiding Craenenarrest ELD, OVP, IR ZP (15-20%) Tarieflijst Gereguleerde segment (25-30%) Landelijke profielen (+ OCF) Vrije segment vrij onderhandelbaar (55-60%) Lokaal profiel: ZA sx tarief LOB lijst VRAGEN? Programma Tariefberekening Inleiding Tarief 2012 en 2013 Berekening tarief Stavaza bezwaar en radiologie Interventie Radiologie en radiologie: cardio, 2nd opinion ELD Sanderspunten Gegevens uitvraag NVvR Normtijden herijken Nieuwe codering 2015 en verder. Positioneringsnota Tariefberekening Beheersmodel Budgettair kader zorg (BKZ) Incl. eerste lijns diagnostiek (ELD) DIS data (ZA in DBC s) DHD data (FTE s) Vektis data (schadelast) DBC-onderhoud en Nza KBG Nza Systematiek berekening met WV-enoverlegd in Klankbordgroep bijeenkomsten NZa in 2011 Tariefberekening Wet van Boyle p x V = c = Wet van beheersmodel prijs x Verrichting = c (BKZ deel) OMS omzet vgvms Nzanu omzet Rekentarief 140

3 Budgettair Kader Zorg MS 2,1 x 10 9 (vastgesteld door VWS) Voor tariefberekening 2012 Productie volume 2009 >> 2012 Af: Volumegroei 2,5% 2011 en 2012 Lumpsum declarerende zhs Volumegroei ,3 x 10 6 BKZ 2012 Budgettair Kader Zorg MS = Productie 2012 is onbekend Productie 2012 Budgettair Kader Zorg MS Budgettair Kader Zorg MS BKZ 2012 Productie 2009 BKZ 2012 Gecorrigeerd BKZ peil 2009 = Productie 2009 Productie 2009 is bekend Af: Volumegroei 2,5% 2011 en 2012 Lumpsum declarerende zhs Volumegroei ,3 x 10 6 Budgettair Kader Zorg MS Resteert 1,776 x 10 9 voor ,8383 x 10 9 voor 2013 BKZ verdeeld naar FTE rato Budgettair Kader Zorg MS FTE >>> DHD (Dutch HospitalData) 629 fte vrijgevestigd radiologen in fte totaal MS vrijgevestigd 647,4 FTE in totaal vrijgevestigd In 2012 radiologie 9,54% van het BKZ = In 20139,53% BKZ = ,53%

4 2012 Tariefberekening 2012 Radiologie 9,54% BKZ = 169,5 x FTE vrijgevestigd radiologen / FTE bij gemiddelde casemix BKZ verdeeld over ziekenhuizen Nza beschikking >> productie 2009 = omzetplafond Lokaal verdeelmodel VRAGEN? Tariefberekening radiologie Normtijden Normtijden zijn in de normtijdentooljaarlijks door de WV-en vastgesteld Normtijden zijn specialisme overstijgend Niet voor RDL Normtijd = verdeelsleutel Gelijke verrichting en normtijd kan tussen specialisme leiden tot verschillend tarief Tariefberekening Ondersteuners compensatie factor OCF In oude systematiek toegepast NA tariefberekening Nu toegepast VOOR tariefberekening OCF verhoogt het aantal verrichtingen dat gebruikt wordt voor tariefberekening indien OCF > 1 Berekend door de Praktijk Veel fouten in aanlevering Spreiding 0,5-2 Foutief berekend 1,14

5 OCF OCF Per ondersteunend specialisme: OCF-factor ZIS Minuutvolume DIS Minuutvolume Scope zorgactiviteiten: Niet: losdeclarabele zorgactiviteiten ZA s uitgevoerd door een andere zorginstelling Wel: uitbestede zorgactiviteiten(voor derden) Tariefberekening radiologie Productie ZA DBC sin DIS X OCF 1,14 + ZP IR Los declarabel (oa1 e lijn) Tarieven Productie (ZA) x normtijd (per ZA) = totaal minuutvolume BKZ deel rdl: totaal minuutvolume = BKZ minuutprijs BKZ minuutprijs x normtijd is tarief Tariefberekening radiologie Stappenplan productie Radiologie in tariefberekening DIS 2009 (ongeschoond) DIS 2009 (geschoond) DIS 2009 (geschoond ) Productstructuur (registratieregels) Productie (Radiologie) Losdeclarabel productie (Soortwaarde 8) Poortproductie (Soortwaarde 4) Ondersteunerproductie (Soortwaarde 6) OCF Radiologie 1,14 Tariefberekening radiologie Opschaling via Vektis Obvgedeclareerde omzet Gesloten DBC s 2009 (loopt van 1/1/ /12/2009) Los declarabel 2009 Alleen vrijgevestigde productie Echter: Gedeclareerde omzet aantallen verrichtingen Dus: gevolg Vektis opschaling onduidelijk Productie (Radiologie) 29 augustus 2011 Minuutvolume Radiologie Opschaling Vektis OVP Opschaling Vektis DBC Losdeclarabel productie (Soortwaarde 8) Poortproductie (Soortwaarde 4) Ondersteunerproductie (Soortwaarde 6) OCF Radiologie Normtijd activiteit Poort normtijd Normtijd activiteit Indeling Vrijgevestigd/ loondienst Indeling Vrijgevestigd/ loondienst Indeling Vrijgevestigd/ loondienst

6 Tariefberekening radiologie Tariefberekening radiologie Productie DIS in ZP x 1,14 =??? + ZP IR =??? 1 e lijn =??? Nza: ZA/ZP x normtijd = 95 miljoen minuten bij 69 instellingen (76,3%) : 60 x 140 = 224 miljoen fictieve omzet Uitlijnen met 76% BKZ deel: 128 miljoen Afslagfactor Omzet minuutvolume : 60 x 140 = 224 miljoen Afslag-factor = 0,573 BKZ deel 128 miljoen Dus bij hoge normtijd afslagfactor lager en Bij lage normtijd is afslagfactor hoger Normtijd is verdeelsleutel Bij afslagfactor 1 Omzet = BKZ Tariefberekening radiologie BKZ bedrag voor radiologie = (zie ook figuur 8 op pagina 17 van de toelichting). Na de correctie voor uitval bedraagt dit bedrag (zie voor de uitvalfactoren tabel 10 op pagina 20 van de toelichting). Op basis van de normtijden en de productie is het totaal minuutvolume (normtijden x productie). Qua productie zijn beiden gehouden tegen de BKZ casemixen voor het ondersteunerswerktegen landelijke profielen, waarbij dit alleen bij vrijgevestigde maatschappen is meegenomen. Dit betekent dat er euro / minuten = 1,35 euro per minuutbeschikbaar is (x 0,8 min = 1,08 euro per Spt) Alternatief kunnen we de minuten waarderen voor 140,89 euro per uur (140 euro +0,7% index*)= 2,35 euro per minuut. Dat komt neer op een omzet van euro. Deze omzet is nog niet uitgelijnd met het BKZ van Om de berekende omzet in lijn te krijgen met het BKZ slaan we deze af met een afschaalfactor: / = 0,573206(afrondingsverschil met berekening van DBC- Onderhoud). * De index van 0,7% betreft de voorcalculatorischeindexatie voor de loon-enprijsbijstelling die door VWS is vastgesteld. Dit percentage wordt nagecalculeerdop het werkelijke niveau. Tariefberekening radiologie Dezelfde producten toch verschil in tarieven Meer productie leidt tot lagere minuutprijs BKZ deel obv FTE s per specialisme en niet tijdbesteding Voorbeeld: DexaRDL 12 min = 16 DexaNG 10 min = 25 Zelfde productie binnen een specialisme maar verschil honorarium Omzetplafond ziekenhuis Lokaal verdeelmodel Geen ZA voor een onderzoek >>>> gratis? Nee, Tariefberekening radiologie Er komt honorarium uit A-en B-segment ongeacht of je veel of weinig doet Tot 2015 verandert BKZ alleen met FTE ratio (T -3jaar) Extra ZA sof ZP smaken spoeling weer dunner Meer minuten Tariefberekening radiologie Leidt voor 2012 tot 1,075 per sanderspunt(1 SP = 0,8 minuut in 2012) 1,35 per (BKZ) minuut (128 milj: 95 milj) Is 95 miljoen minuten correct??

7 NEEN >>> Bezwaar NZa Bezwaar NVvR NZa Visitaties >> gemiddeld SP in 2009 a 1, gemiddelde omzet De vastgestelde tarieven zijn te laag!! VRAGEN? Uitvraag NVvR in november FTE en Sanderspunten Bevestigt de bevindingen Bezwaar NVvR NZa Voor goede onderbouwing nieuwe uitvraag FTE en productie in ZA 2009 t/m 2011 FTE per 1 jan 2009 t/m 2012 Ook chefs, fellows en SPIDMA s Maatschapaandeel = FTE ZA sin declaratie codes (08 codes) 2009 t/m 2011 Uitvraag NVvR 100% respons periferie (uiteindelijk) 85 ziekenhuizen, 87 afdelingen - Incl Reade Amsterdam 5/8 academie 2 afdelingen geen productiedata 2009 Extrapoleren nav Sanderspunten RIS = ZIS? FTE DHD = maatschapaandeel? FTE Bezwaar NZa Bezwaar NZa Productie vrijgevestigd Perifeer vrijgevestigd Perifeer dienstverband NZa/DHD ,6 655, ,4 25,5 24,8 35,8 38, Sanderspt/fte ZA/fte Groei in SP 2,6% 3,4%

8 Bezwaar NZa Uitvraag nov2011 >> SP in 2009 Vertaald naar 2012 > +/+ 8% > SP x 1,08 / Spt = -/-14% van In december 2011 bezwaarschrift tariefbeschikking 2012 naar NZa 10 april 2012 hoorzitting FTE ±goed (629 ~ 644) Bezwaar NZa BKZ deel radiologie ±goed (9,54%) Volume verrichtingen - FOUT!!! Uitvraag NVvR veel lager dan DBC-O Normtijdentool 2009 OCF 1,14?? LAAT ZIEN HOE DE NZA TOT HET TARIEF IS GEKOMEN NZa: Bezwaar op beroep wordt aangehouden, NZa en DBC-onderhoud moeten verklaring geven voor discrepantie minuten NZa en NVvR. Nza Bezwaar NZa Coöperatief! Aantonen dat aantallen ZA s en minuten juist zijn Rekensystematiek uitgelegd Toepassing OCF op tarief Verschil in minuut volume groot Data set niet geheel vergelijkbaar DIS gesloten DBC s2009 vsris/zis 2009 Bezwaar NZa NT tabel NVvR zorgactiviteiten minuten Verschil met NVvR +31% Bezwaar NZa simulatie NVvR 100% zorgactiviteiten minuten Verschil met NVvR -15% in ZA Bezwaar NZa simulatie NVvR 76% zorgactiviteiten minuten NZa Verschil + 14%

9 Vraag aan NZablijft: Bezwaar NZa Hoe tot 95 miljoen minuten gekomen? Bij uitvraag NVvR: 83 miljoen minuten bij zelfde selectie ziekenhuizen als NZa Logex heeft de NVvR data gevalideerd < 1% afwijking Effecten per stap op minuutvolume 2012 SW4 = IR SW6 = OP SW8 = OVP Totaal Aant inst Aant DBC 1.Ruwe DIS Geschoonde DIS Simulatie a. P&C: gecalibreerden DIS opgeschaald 4b. P&C Bijschatten onb. Uitvoerder c. Toepassen OCF a. BKZ-per instelling 5b.Opschalen naar Vektis Vrijgevestigd Tekst naar keuze Minuten radiologie Minuten radiologie 2013 In de impactanalyse wordt gewerkt met min/fte 2223 uur / jaar min 2 / min 1,40 / Spt Bezwaar NZa Verschil minuten Nzaen NVvR ook in 2013 Opnieuw bezwaar aangetekend tegen tariefbeschikking 2013 Van Doornekijkt nu mee Als radiologie te weinig dan ander te veel Evaluatie tarieven 2012 in 2 e helft 2013 Afspraak KBG NZa Nog geen betrouwbare informatie Oorzaken laag tarief radiologie Beheersmodel met BKZ FTE s in 2009/2010 Omzet /fte Foutieve berekening totaal minuutvolume >> Te lage minuutprijs Opschaling Vektis OCF Te veel ZA s in berekening Normtijd niet van belang Afsluitregels Via grouper, niet iedere interventie is meer DBC Max tarieven niet overal gehanteerd? Productie

10 Bezwaar NZa Vooraf geïnformeerd zijn over FTE Productie: ZA s, DBC ZP s IR, OVP s OCF On-linetoolop site Veel werk ADAS Logex Met meer WV-en Vertrouwd Bezwaar NZa Nieuwe uitvraag in januari 2013 FTE per Productie 2013 ZA s IR DBC s OVP s Zwevende verrichtingen VRAGEN? Inleiding Tarief 2012 en 2013 Berekening tarief Stavaza bezwaar en radiologie Interventie Radiologie en radiologie: cardio, 2nd opinion ELD Sanderspunten Gegevens uitvraag NVvR Normtijden herijken Nieuwe codering 2015 en verder. Positioneringsnota DBC DBC () zorgproducten Medisch inhoudelijk gelijk Specialisme overstijgend Alleen behandelingen! Parallelliteit Alleen bij andere behandeling in andere diagnose groep Dubbelzijdigheid Alleen bij operatief ZPK en diagnose in diagnose combinatie tabel Validatie via grouper De geregistreerde ZA s bepalen het ZP! Geen registratie meer vd behandelas Nieuwe afsluitregels Operatief sluit na 42 dagen Therapeutisch en conservatief na 90 dagen Diagnostisch = zorgactiviteit DBC ZP

11 Hoe werkt de grouper Dit plaatje werkt alleen als diapresentatie (F5) Subtraject Specialisme-X D nee nee D D JA!! grouper nee ja D = = Diagnose Verrichting << >> Prestatiebekostiging Zorgzwaarte bepaalt zorgproduct Poliklinisch < > klinisch Conservatief < > operatief Opname < > dagopname Meerdere verpleegdagen Zware diagnostiek Goede registratie ZA s Soort ZA Aanvrager ja ZP Effect van slechte registratie in Voorbeeld Patiënt Harry Uitgevoerd geregistreerd Grouper gefactureerd Patiënt Harry ZIS DBC open gesloten diagnose gebroken been Verrichting poli SEH foto gips polibezoek Goed genezen 3 weken later hartaanval gebroken been diabetes Rekening Patiënt Harry met DBC 350 Operatie diagnose gebroken been nee ja uitgevoerd SEH foto gips poli foto kliniek prijs zkh: 450 honorarium arts: 60 Grouper gips gips DBC 345 DBC 346 DBC 347 DBC 348 DBC 349 DBC 350

12 Voorbeeld Patiënt Harry Goed genezen 3 weken later hartaanval gips DBC 347 DBC 348 ZIS Patiënt Harry DBC open gesloten diagnose gebroken been Verrichting poli SEH gips polibezoek gebroken been diabetes Rekening Patiënt Harry met DBC 348 Operatie diagnose gebroken been nee ja uitgevoerd SEH foto gips foto kliniek poli prijs zkh: 350 honorarium arts: 50 gips DBC 345 DBC 346 DBC 350 DBC 349 Grouper DBC zorgproduct heeft honorarium per poortspecialisme In vrije (B) segment kosten en profiel (= honorarium ondersteuners) vrij te onderhandelen Dus: honorarium B-segment + Lokaal profiel: ZA sx tarief LOB lijst + Lokale compensatiefactor (zwevende ZA) + Correctie (lokale) uitval ZP + Innovatie en zorgzwaarte (4%) In gereguleerde (A) segment vaste kosten vergoeding en honoraria poorters en ondersteuners Honoraria poorters via normtijden door WV-en vastgesteld Nu meer honorarium dan op basis van FB Afsluitregels DBC sluit na 42 dagen Meerdere ZP sper DBC Parallelliteit DBC conversie tabellen juist? Na een jaar factureren duidelijkheid over aantallen zorgproducten Honorariumplafond NZa beschikking Bij overschrijding lokaal omzet plafond Afdragen vereveningsfonds Bij onderschrijden gebeurt niets Evt onderscheiding naar ziekenhuis met overschrijding Regulering via onderhandenwerk (via OHW grouper) Geopende DBC ZP openen 21 vervolg product reële openstaande OHW Plafond 2012: Nza ZN Nza > Gefactureerde ZP 2012 > Gefactureerde DBC s uit 2011 > OHW ZP 2012 ZN > Geopende ZP 2012 = voorspelde schadelast

13 ZN Aanneemsom Plafond Aanneemsom = marktaandeel ZV x beschikking Forbetterand forworse Max vergoeding ongeacht declaraties Plafond = marktaandeel ZV x beschikking Max vergoeding alleen indien ook gedeclareerd Tarieflijst maken Prijs x aantal ZP (Q) = aandeel verzekeraar Prijs = kostprijs + marge Aantal = ZP uit DBC conversie Lastig te schatten Bij plafondafspraak is p x Q erg belangrijk Indien te laag wordt plafond niet bereikt Bij aanneemsom is p x Q minder belangrijk Evtvoor volgende jaar Profielen belangrijk voor de prijs ZN vergelijkt verkoopprijzen Profielen ook belangrijk voor radiologie Loon naar werken ook na 2015 voor onderhandelingen RvB Weinig aandacht voor kwaliteit Meer geïnteresseerd in praktijkvariatie Er is geen FB meer In % FB oud A-segment vergoed (transitiemodel ziekenhuis) In 2013 nog 70% van dit bedrag In % prestatiebekostiging Tot 2015 jaarlijks 2,5% volumegroei VRAGEN? Interventie Radiologie IR poorter (ook voor eerste lijn) Vast honorarium per ZP Vrije (B) segment kosten onderhandelbaar 2013 vs2012 Volgorde uitvraag gewijzigd Stentgraft, neurointerventie, thrombolyse, stent, PTA, embolisatie, ablatie, drainage, verwca, inbrengen lijn, injectie medicatie In 2013 bij thrombolyseen PTA afleiden naar thrombectomie/thrombolyse

14 Interventie Radiologie Interventie Radiologie DBC zorgproduct is behandeling Sluit als: behandeling beëindigd na 42 of 90 dgn Pat overleden Na een jaar Geen verschil ZP met/zonder verpleegdagen, (poli)klinisch Ook IR ZP heeft profiel ZA binnen DBC ZP horen in profiel! Bv RFA onder echo Interventie Radiologie 2 ZP klassen: ZPK 5 en 6 >> afzonderlijke afsluitregels 5 operatief > afsluiten 42 dgnna laatste behandeling >> stentgraft, neuroint, thrombolyse, stent, PTA, embolisatie en nefrostomie 6 therapeutisch > afsluiten 90 dgnna laatste behandeling >> overige drainages, injectie med incl NACD en overige ZP s Dubbelzijdigheid alleen bij ZPK 5!! en in diagnose combinatie tabel Bij ZPK 6 slechts 1 DBC ZP mogelijk Ieder ZP heeft eigen normtijd GEEN relatie met profiel!! Voorbeeld: Interventie Radiologie Ascitesdrainage openen DBC registreren 1x sluit 90 dgnna laatste drainage grouper ZP drainage (buik) Indien meerdere drainages registreren 2x sluit 90 dgnna laatste drainage (of na 1 jaar) grouper ZP drainage multipel (buik) Interventie Radiologie Voorbeeld: PTA registreren codes openen DBC 42 dgnna PTA sluiten grouper ZP ptaenkelz PTA registreren codes openen DBC na 3 weken occlusie -stent-42 dgnna stent sluiten grouper ZP stent Interventie Radiologie Voorbeeld: RFA lever registreren codes openen DBC complicatie abces waarvoor drainages complicatie bloeding waarvoor embolisatie nierinsufficiëntie waarvoor lijn pat overlijdt grouper WELK ZP gefactureerd?

15 Interventie Radiologie Voorbeeld: RFA lever registreren codes openen DBC complicatie abces waarvoor drainages complicatie bloeding waarvoor embolisatie nierinsufficiëntie waarvoor lijn pat overlijdt grouper ZP embolisatie(lever) Interventie Radiologie Voorbeeld: Drainage galweg (2x) openen DBC drainwissel indien nu naar grouperdan drainage mult( 323) echter stentplaatsing binnen 90 dagen afsluiten na 42 dgn grouper ZP stent(galwegen) voor 188 of indien ZP multstentsvoor 269 Interventie Radiologie Ook voor huisarts: Realiseer dat ZA s in profiel ZP (moeten) komen Dus: NACD schouder DBC openen echo, barbotage/infiltmaar ook X-schouderin DBC registreren sluit 90 dgnna laatste behandeling grouper ZP injectie medicatie (arm) OF: Interventie Radiologie Drainage mammacyste voor huisarts Mammografie, echo, mammadrainage ZP mammadrainage 64,74 (factna 90 dgn) ( 16,18), ( 21,58), ( 0,00) of ( 32,37) Interventie Radiologie Voor validatie/facturatie Invoeren verwijzers informatie Medische noodzaak Bij ZP s waar diagnose mogelijk tot niet verzekerde zorg leidt B.V. Vertebroplastiek in ZP embolisatie Zorg voor goede koppeling uitvoerder aan ZA Indien RDL ZP dan radioloog aanvrager IR is de poort specialist! Anders ZA in profiel poorter Dubbele telling minuten VRAGEN?

16 en radiologie Geen ZA voor vacuümbiopsie, CT coloscopie, te combineren bvct + colon DexaVFA: dexa+ X-LWK Honorarium cardioct en MRI in normtijd cardioloog; radioloog via profiel Cardioloog heeft eigen OVP voor Cardio CT/MRI Lokale profiel verhogen! + Lokale compensatiefactor (zwevende ZA) + Correctie (lokale) uitval ZP + Innovatie en zorgzwaarte (4%) 2nd opinion en radiologie als ZA registreren in DBC ZP Nieuwe ZA a 48,66 Nog niet voor 1 e lijn als OVP te declareren? Staat niet op de ELD lijst Cave verslag etc. Houdt u aan de declaratie regels van een ZA Bvdubbelzijdige onderzoeken 1x registreren/declareren en Radiologie Eerste lijns diagnostiek (ELD) in BKZ!! Waarschijnlijk per 2015 eigen BKZ voor ELD BKZ geschoond Niet alle ZA smeer als ELD te declareren IR ZA sniet 3 tarieflijsten Los declarabele producten (ELD, OVP) LOB-lijst(OP s in DBC vrije segment) Eigen IR DBC zorgproducten Declaratiebepalingen OVP s Voor 2012 CU/NR Overige en ondersteunende producten 6.5a.Een overig of ondersteunend product wordt alleen bij patiënt of zorgverzekeraar in rekening gebracht indien (1) er sprake is van productie op verzoek van de eerste lijn, (2) productie aan een ander specialisme, werkzaam binnen dezelfde instelling, waarvoor de DBC-systematiek niet geldt (zoals kaakchirurgie en revalidatiegeneeskunde) of (3) er sprake is van verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch-specialistische zorg. 6.5b.Een overig of ondersteunend product wordt dus niet bij patiënt of verzekeraar in rekening gebracht als het overig of ondersteunend product onderdeel uitmaakt van een DBC. Declaratiebepalingen OVP s Beleidsregel NR/CU-217 en 209 (2012) 14.6 Een overig product (OVP) kan alleen in rekening worden gebracht als er sprake is van: a.eenverzoek voor het uitvoeren van dit overige zorgproduct van de eerstelijn, waarbij dit overige zorgproduct niet leidt tot een zorgtraject b.eenverzoek voor het uitvoeren van dit overige zorgproduct van een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling, waarvoor de DBC-systematiek niet geldt Declaratiebepalingen OVP s Beleidsregel NR/CU-220 in 2013 vervangen door NR/CU Een overig product (OVP) kan alleen in rekening worden gebracht als er sprake is van: a.eenverzoek voor het uitvoeren van dit overige zorgproduct van de eerstelijn, waarbij dit overige zorgproduct niet binnen één week na uitvoering leidt tot opening van een zorgtraject, of b.eenverzoek voor het uitvoeren van dit overige zorgproduct van een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling, waarvoor de DBC-systematiek niet geldt Geldt per 1 september 2012

17 Declaratiebepalingen OVP s Veel kritiek gegeven op deze regel Besproken met brancheorganisatie Veldpartijen akkoord Uitvoerbaarheid en verantwoordelijkheid? ZN geen reactie CvB RvB verantwoordelijk CvB bezwaar ivm onuitvoerbaarheid? Declaratiebepalingen OVP s In ieder geval: Terugvorderen ELD gelden van voor 2012 door verzekeraars is niet terecht en dient te worden geweigerd!!!! Bij aanneemsom na 2012 ook geen probleem VRAGEN? Inleidnig Tarief 2012 en 2013 Berekening tarief Stavaza bezwaar en radiologie Interventie Radiologie en radiologie: cardio, 2nd opinion ELD Sanderspunten Gegevens uitvraag NVvR Normtijden herijken Nieuwe codering 2015 en verder. Positioneringsnota Productie en FTE uitvraag NVvR Nieuwe uitvraag in januari 2013 FTE per Productie 2013 ZA s IR DBC s OVP s Zwevende verrichtingen Uitvraag NVvR 100% respons periferie (uiteindelijk) 85 instellingen (respons van 87 afd) Incl maartenskliniek, Slotervaart en Reade 5/8 academie 2 afdelingen geen productiedata 2009 Extrapoleren nav Sanderspunten

18 FTE Perifere ziekenhuizen Perifeer vrijgevestigd Perifeer dienstverband ,6 655, ,4 25,5 24,8 35,8 38, Aantal ZA s Sanderspunten Normtijd /Spt 0,8 min 0,7 min 0,7 min Totaal minuutvolume Productie vrijgevestigd vs dienstverband STZ met/zonder opleiding STZ SP/fte Spreiding STZ SP/fte Spreiding Klein perifeer < 5 rdl SP/fte Spreiding < 6 rdl SP/fte Spreiding Middel perifeer 6 < 7 rdl SP/fte Spreiding < 8 rdl SP/fte Spreiding

19 Groot perifeer 8-10 rdl SP/fte Spreiding > 10 rdl SP/fte Uitvraag NVvR Vaststellen normpraktijk?? Hoogte Spreiding Uitbaters Spreiding Herijken Sanderspunten VRAGEN? Huidige Sanderspunten begin jaren 90 1 sptwas 1 minuut, na invoeren DBC geleidelijk minder berekening DBC-O Normtijd vastgesteld door TBO Vanaf 2012 vaststellen normtijd door WV in ,8 minuut in ,7 minuut Er komt GEEN nieuw TBO Herijken Sanderspunten Voor 2015 goede tarieven maar ook Reële normtijden Normtijd Sanderspunt x 0,8 min Er zijn nu al ongelijke tarieven per Spt Normtijd Sanderspunt? Geen relatie meer tussen Spten normtijd Wat is reëel? Spt per jaar gemiddeld In 2013 = minuten 2566 uur a 0,7 min ±5dgn/week en 10 uur/dag; 44 wkn/jaar Herijken Sanderspunten Sanderspunt vaste relatie met normtijd nu x 0,8 min Nadelen Lage Sptkrijgen een (te) lage normtijd bvbucky Tijd is niet per ZA te normeren Geen verschil in werklast bij gelijke SptbvMRI Voordelen Eenvoudig Sptis minuut of deel hiervan Bench met visitatie gegevens blijft Vergelijk met verleden

20 Herijken Sanderspunten Sanderspunt geen relatie met normtijd Is nu soms al ±het geval Verschillende honoraria ELD en LOB-lijst Nadelen Geen relatie tussen Spt en normtijd Geen vergelijk visitatiegegevens Geen vergelijk verleden Voordelen Per ZA (code) tijd normeren Laat verschil in werklast zien Niet herijken Sanderspunten Niets wijzigen Sanderspuntx 0,? minuut = Normtijd Nadelen Te lage normtijd bvbucky Niet reële tijden tovzp poorters Geen reële werklast per ZA Voordelen Vergelijk met verleden Bench met visistatiegegevens Herijken Sanderspunten Relatie Spten NT loslaten Bucky3 minuten; nu 2,1 MRI ondextr15 min; nu 31,5 CT schedel 10 min; nu 21 Doorlichting 3 min; nu 7 ERCP 10 min; nu 31,5 CT petrosum15 min; nu 42 Arthrografie15 min; nu 21 Echo ondextr10 min; nu 14 Inbrengen maagsonde 30 min; nu 7 min Herijken Sanderspunten Geen TBO Voorstel tot normtijden per ZA door maatschappen Normtijden invullen Werklast, incl besprekingen, uitleg etc. Gemiddelde minuutvolume/fte 2013 Afhankelijk hiervan aanpassen indien opnieuw normtijdentool voor tarief 2014 Coderingen ZA declaratie codes 08 CBV codes 38 Nza codes Etc. Slechte mapping tussen de verschillende codes DBC-onderhoud gaat naar Snomed codering Mappen aan 08 en 38 coderingen VRAGEN?

21 Inleiding Tarief 2012 en 2013 Berekening tarief Stavaza bezwaar en radiologie Interventie Radiologie en radiologie: cardio, 2nd opinion ELD Sanderspunten Gegevens uitvraag NVvR Normtijden herijken Nieuwe codering 2015 en verder. Positioneringsnota

Het DOT-effect. Onderzoek naar de impact van de invoering van DOT in Nederlandse ziekenhuizen. Auteurs: H.Y. Kwa P. Hooftman A.

Het DOT-effect. Onderzoek naar de impact van de invoering van DOT in Nederlandse ziekenhuizen. Auteurs: H.Y. Kwa P. Hooftman A. Het DOT-effect Onderzoek naar de impact van de invoering van DOT in Nederlandse ziekenhuizen Auteurs: H.Y. Kwa P. Hooftman A. Sliedrecht Datum: 1 november 2008 Versie: 1.0 definitief De Praktijk Postbus

Nadere informatie

Benchmark Ziekenhuizen

Benchmark Ziekenhuizen Rapport Benchmark Ziekenhuizen Documentatie & verkennende analyses oktober 2012 Inhoud Samenvatting 5 1. Inleiding 6 1.1 Doel van het project 6 1.2 Relaties met bestaand onderzoek 7 1.3 Leeswijzer 7 2.

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek

Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Hoofdlijnen wijzigingen DBCsystematiek Ziekenhuiszorg 2015 Besluitvormingsdocument groslijst (1e go) Versie 1.0 5 december 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vervroegen onderhoudscyclus... 3 1.2 Doel

Nadere informatie

Financiële impactanalyse DOT

Financiële impactanalyse DOT Rapportage Financiële impactanalyse DOT DOT experiment Sint Maartenskliniek Nijmegen Leerdoel 1 Nijmegen, juni 2011 Inhoudsopgave Inleiding 2 Uitgangspunten en berekeningswijze 3 1. Omzetanalyse DBC s

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-209. Regeling medisch specialistische zorg

Inhoudsopgave. Nadere Regel NR/CU-209. Regeling medisch specialistische zorg Nadere Regel Regeling medisch specialistische zorg Inhoudsopgave Inleiding... 2 Artikel 1. Grondslag... 2 Artikel 2. Reikwijdte... 2 Artikel 3. Inwerkingtreding... 2 Artikel 4. Begrippen en afkortingen...

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse declaratiepraktijk medisch specialistische zorg. Dr. J. van Erp Mr. A.G. Mein

Doelgroepenanalyse declaratiepraktijk medisch specialistische zorg. Dr. J. van Erp Mr. A.G. Mein Doelgroepenanalyse declaratiepraktijk medisch specialistische zorg Dr. J. van Erp Mr. A.G. Mein Januari 2013 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Doelstelling en uitvoering onderzoek 6 2.1 Context en doelstelling onderzoek

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1

Handboek controles. Zelfonderzoek 2014. Versie: 27 mei 2015. Handboek controles - zelfonderzoek 2014 (versie 27-05-15) 1 Handboek controles Zelfonderzoek 2014 Versie: 27 mei 2015 1 Inhoudsopgave Versiebeheer... 4 Inleiding... 6 1.2 Onterecht vastleggen van een polikliniekbezoek meerdere consulten op één dag... 7 1.3 Onterecht

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

Verboden-toegestaan-lijst

Verboden-toegestaan-lijst Verboden-toegestaan-lijst Aanleiding Op 22 mei 2014 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de bestuurlijke afspraken met betrekking tot

Nadere informatie

NBA-Alert 32 Controleverklaringen bij de financiële overzichten 2013 van aanbieders van curatieve GGZ zorg April 2014

NBA-Alert 32 Controleverklaringen bij de financiële overzichten 2013 van aanbieders van curatieve GGZ zorg April 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-Alert 32 Controleverklaringen bij de financiële overzichten 2013 van aanbieders van curatieve GGZ zorg April 2014 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot

Nadere informatie

Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg

Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg Consultatiedocument Invoering prestatiebekostiging medisch specialistische zorg Uitwerking van implementatie per 2012 mei 2011 Inhoud Vooraf 7 Managementsamenvatting 9 1. Inleiding 15 1.1 Aanleiding en

Nadere informatie

December 2010. Rapportage. Business Case Eerstelijns diagnostiek

December 2010. Rapportage. Business Case Eerstelijns diagnostiek December 2010 Rapportage Business Case Eerstelijns diagnostiek Inhoud Hoofdstuk 1 Aanleiding 3 Hoofdstuk 2 Onderzoeksvragen 4 Hoofdstuk 3 Aanpak en leeswijzer 5 Hoofdstuk 4 Substitutiemodel en resultaten

Nadere informatie

E-health in de huidige DBC-systematiek

E-health in de huidige DBC-systematiek Stichting DBC-Onderhoud E-health in de huidige DBC-systematiek Onderzoeksrapportage Utrecht, augustus 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding en achtergrond 2 2 Managementsamenvatting 4 3 Bevindingen 3.1 Afbakening

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over DOT

Veelgestelde vragen over DOT Veelgestelde vragen over DOT Openen Mag bij een faxverwijzing alvast een zorgtraject door het secretariaat geopend worden? Kan in DOT in een vervolgtraject (met zorgtype=21) ook een klinische episode worden

Nadere informatie

Schriftelijke reacties op consultatie

Schriftelijke reacties op consultatie Schriftelijke reacties op consultatie Inhoudsopgave - Reactie GGZ Nederland - Reactie Nederlandse Associatie Physician Assistants - Reactie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen - Reactie Orde van Medisch

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg combineert. Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Advies Bekostiging verpleging en verzorging in de Zorgverzekeringswet

Advies Bekostiging verpleging en verzorging in de Zorgverzekeringswet Advies Bekostiging verpleging en verzorging in de Zorgverzekeringswet Op weg naar integrale zorgbekostiging met resultaatbeloning februari 2015 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 15

Nadere informatie

RAD MEMO RADIOLOGIE EN DBC-SYSTEMATIEK MEER MET MINDER: STUUR OP TOEGEVOEGDE WAARDE! RADIOLOGIE EN TUCHTCOLLEGE ENQUÊTE SECTIE JUNIORLEDEN

RAD MEMO RADIOLOGIE EN DBC-SYSTEMATIEK MEER MET MINDER: STUUR OP TOEGEVOEGDE WAARDE! RADIOLOGIE EN TUCHTCOLLEGE ENQUÊTE SECTIE JUNIORLEDEN 1 MEMO RAD JAARGANG 13 - NUMMER 1 - VOORJAAR 2008 RADIOLOGIE EN DBC-SYSTEMATIEK MEER MET MINDER: STUUR OP TOEGEVOEGDE WAARDE! RADIOLOGIE EN TUCHTCOLLEGE ENQUÊTE SECTIE JUNIORLEDEN Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Het wetsvoorstel Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG

Het wetsvoorstel Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG Het wetsvoorstel Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG Over nieuwe beheers- en verdeelmodellen en onverklaarbare inkomensverschillen * Mr. M.E. Gelpke & mr. dr. W.I. Koelewijn ** 1 Inleiding In het

Nadere informatie

Praktijktest ziekenhuistransparantie

Praktijktest ziekenhuistransparantie Kiezen in zorg Praktijktest ziekenhuistransparantie Eindrapportage Drs. N. Beersen Dr. M. Kallewaard Ir. S. Drevers PRAKTIJKTEST ZIEKENHUIS TRANSPARANTIE Een studie naar de specificaties en haalbaarheid

Nadere informatie

Kostprijsmodel DBC GRZ. Versie 2.2.

Kostprijsmodel DBC GRZ. Versie 2.2. Kostprijsmodel DBC GRZ Versie 2.2. 15 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doel van het kostprijsmodel... 4 2 Gehanteerde uitgangspunten... 5 3 Het kostprijsmodel in hoofdlijnen... 6 3.1 Korte

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 17 maart 2011

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 17 maart 2011 32 393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG) Nr. 7 NOTA

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Maasstad Ziekenhuis

Jaarrekening 2012. Stichting Maasstad Ziekenhuis Jaarrekening 2012 Stichting Maasstad Ziekenhuis INHOUDSOPGAVE Pagina 11.1 Jaarrekening 2012 11.1.1 Balans per 31 december 2012 1 11.1.2 Resultatenrekening over 2012 2 11.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012

Nadere informatie

Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor. juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit

Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor. juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor medisch-specialistische zorg juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit Rolf de Groot, Reimer Veldhuis, Joris Rijken, Marte van Graafeiland

Nadere informatie

Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken

Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken Eindrapportage 12 december 2011 SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 G-1 3439 MN Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

Zorg voor baten brancherapport algemene ziekenhuizen 2010 b r a n c h e r a p p o r t a l g e m e n e z i e k e n h u i z e n 2 0 1 0

Zorg voor baten brancherapport algemene ziekenhuizen 2010 b r a n c h e r a p p o r t a l g e m e n e z i e k e n h u i z e n 2 0 1 0 Zorg voor baten brancherapport algemene ziekenhuizen 2010 brancherapport algemene ziekenhuizen 2010 Voorwoord Bij de presentatie van ons eerste brancherapport kondigde de NVZ vereniging van ziekenhuizen

Nadere informatie