Heelkunde C2. 1. Welkom. 2. Contactgegevens van de afdeling: Telefoonnummer: 09/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heelkunde C2. 1. Welkom. 2. Contactgegevens van de afdeling: E-mail: C2@azalma.be Telefoonnummer: 09/376 06 80"

Transcriptie

1 Stagemap studenten Heelkunde C2 1. Welkom Uw volgende stageperiode vindt plaats in AZ Alma. De directie en verpleegkundigen van dit regionaal ziekenhuis heten u van harte welkom en hopen op een vruchtbare samenwerking. Wij bieden u het gebruik van de infrastructuur van het ziekenhuis en de steun van de verpleegkundigen aan, om u toe te laten uw stagedoelstellingen te bereiken en bij te dragen tot het algemeen herstel van de opgenomen patiënten Wij wensen u alvast een boeiende en leerrijke stageperiode toe! 2. Contactgegevens van de afdeling: Telefoonnummer: 09/ Vzw AZ Alma Campus Eeklo p. 1 IntroC2

2 Dagindeling/ verpleegkundige organisatie van de verpleegeenheid 07u00 08u00 11u00 11u30 12u00 12u30 14u00 14u30 17u00 18u00 20u45 21u00 Bloedafnames en glycemies prikken Nuchtere patiënten eerst wassen Patiënten voorbereiden voor OK Eventueel hulp bij het op- en toedienen van het ontbijt: vb: eettafel op de juiste hoogte plaatsen, goede positionering van de patiënt, Korte patiëntenbespreking (eigen inbreng wordt geapprecieerd) Patiëntentoewijzing Patiëntenverzorging (alle observaties worden onmiddellijk genoteerd in de verpleegdossiers) Ordenen van de utility Glycemies prikken Opdienen van middagmaal en hulp bieden waar nodig Afdienen (let op netheid van de tafel) Patiëntentoer: patiënten in bed helpen en een goede houding geven, navragen of pt naar het toilet moet. Eventueel het incontinentiemateriaal vernieuwen, Herevaluatie van de parameters indien nodig Rust voor de patiënten Beloproepen beantwoorden Patiëntenoverdracht Glycemie prikken Patiënten verzorging Koffie wordt verdeeld door de logistieke hulp Post operatieve controle van de patiënten die net terug komen van OK Opruimen kamers van de reeds ontslagen patiënten Afdienen koffie door de logistieke hulp Patiëntentoewijzing Patiëntenverzorging Voorbereiding van patiënten die de volgende dag een ingreep moeten ondergaan Opdienen van avondmaal en hulp bieden waar nodig Tussendoor wordt de utility verder opgeruimd Postoperatieve controle van de patiënten die terug zijn van het operatiekwartier Patiënten verzorging Beloproepen beantwoorden Patiëntenoverdracht naar nachtdienst Om de 2 uur patiëntenronde Toezicht van alle patiënten, de operatiepatiënten worden nauwkeurig gevolgd (RR, P, inf., wonde, urinedebiet, ) Beloproepen beantwoorden Medicatie toedienen Patiëntendossiers invullen Activiteiten van overdag verder afwerken Om 6u30 patiënten overdracht met de vroegdienst 24u/24u: Alle orthopediepatiënten ijsapplicatie om de 3uur. Vzw AZ Alma Campus Eeklo p. 2 IntroC2

3 3. Verwachtingen vanuit de VE naar de student ALGEMEEN - Ingaan op de problematiek en individuele noden van de patiënten. Hierbij kunnen objectief observeren en de essentiële observatiepunten duidelijk aangeven. - Op een tactvolle manier omgaan met verpleegkundigen, patiënten, logistiek en onderhoud. Zich kunnen integreren. - Eigen handelingen durven bespreekbaar stellen bij mentoren en stageleerkracht. - Het eigen denkvermogen ontwikkelen. Vooraleer opdrachten uit te voeren, systematisch plannen en verwerken van gegevens en specifieke noden van de patiënt (SVH). - Ergonomisch en economisch omgaan met materiaal. - Bijwerken van technische vaardigheden ngl. doelstellingen en mogelijkheden. Hierbij benutten van de geboden kansen en zelf initiatieven nemen. Durven vragen stellen en openstaan voor opmerkingen. - Bij het maken van eventuele fouten of vergissingen: eerlijk ervoor uitkomen en verantwoordelijkheid opnemen. SPECIFIEK - Verpleegkundigen en studenten worden geacht de grootste hygiëne in acht te nemen om kruisinfectie te voorkomen: handen wassen tussendoor, gebruik maken van ontsmettingsstof op verzorgingskar, bakjes ontsmettingsstof naast de deur gebruiken, thermometers ontsmetten na ieder gebruik, geen afval of vuil linnen op de verzorgingswagens, vuile bedpannen in bedpanafwasser, uitlaten van collecteerzakken ontsmetten na ledigen, zakken of redonflessen ophangen aan bed, enz. - Alle afval meteen in daartoe bestemde container brengen. - Aan de studenten wordt gevraagd hun begeleidingsfiche voor te leggen aan de mentor, na een begeleidende verzorging. Eventuele onduidelijkheden kunnen ook verder met de stagebegeleidster besproken worden. - Van de studenten wordt spontaan initiatief verwacht na de inloopperiode; het wordt gewaardeerd indien dit zich ruimer uitstrekt dan de gewone routine- en neventaken. 4. Voorkomende pathologie patiëntenpopulatie De pathologie op de afdeling is van algemene aard dus heel gevarieerd. De patiënten met ernstige operaties blijven enkele dagen na de operatie op de intensieve zorgenafdeling. De orthopedische patiënt (bv. TKP, PLIF, THP), die na de operatie in de iets verder gevorderde revalidatieperiode komt (vanaf dag 3 post-operatief), kan overgeplaatst worden naar de afdeling locomotorische spec., om verder te revalideren. Vzw AZ Alma Campus Eeklo p. 3 IntroC2

4 5. Terminologie voorkomend op de VE AP: Abdomino perineale operatie waarbij zieke darm wordt verwijderd met inbegrip van anus AC resectie: acromio-claviculaire resectie operatie aan schouder ACDF: Anterior cervical discectomy and fusion ALIF: Anterieure Lumbale Interbody fusie TE: tonsillectomie wegname van amandelen Arpe: duimprothese Artro: artroscopie = kijkoperatie in gewricht (bv. knie, schouder) BH incisie: blaashalsincisie Bricker: blaas wordt verwijderd en wordt vervangen door een kunstblaas gemaakt uit een stuk darm Bypass: overbrugging van een verstopte ader Colpo: opnaaiing van de blaas en/of darmen COPD: chronisch obstructief pulmonair disease CPM: toestel gebruikt door kinesisten om heup-, knie-, schouder-, of enkelgewricht te plooien CTS: Carpal tunnel syndroom Cysto: cystoscopie onderzoek waarbij met een sonde in de uretra wordt gegaan om de blaas te inspecteren Durom: het kogelgewricht van de heup wordt vervangen, de revalidatie gebeurt sneller dan bij een thp EA: endometrium ablatie lasering van het baarmoederslijmvlies ERCP: endoscopische retrograde cholangio pancreatografie via endoscopie wordt de papil van vater visueel gecontroleerd ESWL: extra corporal shockwave lithotrypsie niersteenverbrijzeling Hallux Valgus: rechtzetten van grote teen Hemicolectomie: gedeeltelijke wegname van het colon HNP: Hernia nuclei pulposi JJ-stent:varkensstaartje katheter van nier tot blaas om ureter te dilateren zodat niersteen makkelijker afvloeit Laminectomie: Verwijderen van de lamina (wervelboog) van de wervel Lap CCE - Lap gal: laparascopische wegname van de galblaas Lap lies: laparascopisch plaatsen van een netje bij een liesbreuk Lap nefrectomie: laparoscopisch verwijderen van nier Lithoclast: niersteenverbrijzeling in de ureter, via de uretra Low anterior: darmoperatie Mastectomie: operatie waarbij de borst wordt weggenomen MIS: Minimal invasive surgery MOB: middenoorbuisjes drainagebuisje doorheen trommelvlies om etter te evacueren en het middenoor te beluchten MM: mediale meniscus NSAID: niet steroïde anti-inflammatoire middelen pijnstiller zoals voltaren, feldene ORIF: open reductie interne fixatie Otis: insnijden van de urethra om vernauwing op te heffen Pan sin san: pansinusitis sanering Patey: borstamputatie met inbegrip van okselklieren en spieren EPCA: epidural pain controled analgesie pijnpomp PFN: proximale femur nagel operatie om heupfractuur te stabiliseren Plexus: plaatselijke verdoving van lidmaat PLIF: posterior lumbale interbody fusie operatie waarbij wervels worden vastgezet Poplitea block: lokale verdoving thv knieholte Pro lift: plaatsen van nct om urineincontinentie op te heffen PTA: percutane transluminale angioplastie: opschuiven van ballonkatheter om arteriële Rachi: verdoving van onderste ledematen dmv een ruggenprik Radicale prostatectomie: volledig wegname van de prostaat RC: Rotator cuff SAAD: sub-acromiale arthroscopische decompressie schouderoperatie Scalenus: katheter thv van bezenuwing van schouder met de bedoeling om postoperatieve pijnstilling SCC: septumcorrectie chirurgische correctie scheefstand neustussenschot Telemetrie: draadloze EKG monitoring THP: totale heupprothese TKP: totale knieprothese TLIF: Transforaminal lumbar interbody fusion TSP: totale schouderprothese Tur blaas: transurethrale resectie van blaaspoliep Tur prostaat: transurethrale resectie van prostaat Vzw AZ Alma Campus Eeklo p. 4 IntroC2

5 TVTO (Tension Free Vaginale Tape): urologische operatie om incontinentie op te heffen UKP: unicompartimentele knieprothese VOS: verwijderen osteosynthesemateriaal VAC: Vacuum assisted closure wondheling onder vacuumtherapie VKB: voorste kruisbanden Varices: spataders Xyfo-navelnet: groot net dat start vanaf het zwaardvormig uitsteeksel 6. Aanbod leermomenten vanuit de VE Inoefenen van relationele vaardigheden - Tijdens de interventies - Bij het bespreken van de zorgen met de vpk. - Bij het weergeven van de observaties, bv. tijdens overdracht - Bij opname van een nieuwe patiënt: uitleg in kamer en voorbereiden op de preoperatieve zorgen - Bij het contact met dokters, vpk, logistiek en paramedisch personeel Inoefenen van technische vaardigheden - Toedienen van medicatie en inspuitingen. - voorbereiden van patiënt op de operaties:. scheren, ontvetten en ontsmetten van de operatieplaats. plaatsen van verblijfsonde. toedienen van lavement. toedienen vaginale spoeling. plaatsen van infuus. nemen van ECG - Bloedafnames - Toedienen van hygiënische zorgen in alle omstandigheden - Controleren en vervangen van infusen, ook met infuuspomp of spuitpomp - Opnemen van parameters - Wondverzorgingen:. zuivere wonden: verwijderen van hechtingen. wonden met drains: verzorgen, verkorten en verwijderen van drains. wondspoelingen. inbrengen van droge en vochtige wieken. aanbrengen van vochtige verbanden. aanbrengen van in zalf gedrenkte gaas - Aanbrengen van zwachtelverbanden en TED kousen - TKV: bij patiënten met fracturen, orthopedische operaties; patiënt in tractie, enz. - Toedienen van zuurstof en aërosoltherapie - Verzorgen van patiënt met kunstmatige anus Administratieve en andere leermomenten - Meehelpen bij de opname van een patiënt - meevolgen van het opnamegesprek - In orde maken van verpleegdossiers en correct M.V.G. scoren - Op aanvraag kunnen studenten een onderzoek bijwonen van een patiënt van de afdeling Vzw AZ Alma Campus Eeklo p. 5 IntroC2

6 7. Gebruik van de PC op de afdeling In de dienstkamer vind je de computer. Studenten die bepaalde gegevens in de PC wensen te raadplegen, moeten eerst contact opnemen met een van de mentoren. Wat vind je zoal via (= intranet)? Stage-informatie Procedures: o algemene procedures o chirurgie o daghospitalisatie o inwendige o intensieve zorgen o ziekenhuishygiëne o woordenboek Trace Medical: o patiëntengegevens o laboresultaten o medische dossiers (enkel toegang voor dokters) Bijscholingen Spoedkast: welke medicatie is op welke VE voorradig? Sobotta: Atlas of Human Anatomy Labo: uitleg over labo-onderzoeken Ontslagblad medicatie: bij ontslag krijgen de patiënten een medicatieschema mee dat opgemaakt wordt door de verpleegkundige 8. Varia en tips o.a. specifieke afspraken per dienst, tips voor de verzorging Het team van C2 wenst de student een aangename en leerrijke stageperiode toe! Vzw AZ Alma Campus Eeklo p. 6 IntroC2

INTRODUCTIEBROCHURE. Internistisch dagziekenhuis

INTRODUCTIEBROCHURE. Internistisch dagziekenhuis INTRODUCTIEBROCHURE Internistisch dagziekenhuis Hoofdverpleegkundige: Françoise Weemaels September 2011 2 WELKOMSTWOORD Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom op het internistisch

Nadere informatie

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat 84 8700 Tielt Info@sintandriestielt.be. Infobundel Verpleegafdeling chirurgie C2

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat 84 8700 Tielt Info@sintandriestielt.be. Infobundel Verpleegafdeling chirurgie C2 Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat 84 8700 Tielt Info@sintandriestielt.be Infobundel Verpleegafdeling chirurgie C2 WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM OP DE AFDELING ORTHOPEDIE C2 Wij willen je graag als nieuw

Nadere informatie

2015 INFOBUNDEL AFDELING INTENSIEVE ZORGEN

2015 INFOBUNDEL AFDELING INTENSIEVE ZORGEN 2015 INFOBUNDEL AFDELING INTENSIEVE ZORGEN Intredebegeleider/stageorganisatie Tel: 051/42(5210) of (5211) intredebegeleiding@sintandriestielt.be Inhoudstabel 1. Voorstelling van de dienst 3 1.1. Bereikbaarheid

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN Ziekenhuis Oost - Limburg Campus Sint Jan INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN Abdominale en algemene heelkunde GV4 Versie Januari 2013 2 Inhoudstabel Voorwoord 1. Voorstelling van de verpleegeenheid 3 1.1

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B2 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B2 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde 2B2 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE. Materniteit

INTRODUCTIEBROCHURE. Materniteit INTRODUCTIEBROCHURE Materniteit Hoofdverpleegkundige: Veronique Stul September 2011 2 WELKOMSTWOORD Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom op onze verpleegeenheid. Met deze

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Heelkunde 2 Verantwoordelijke: Hilde Schuybroek Telefoon: 03 650 50 62 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast

Nadere informatie

INFOBROCHURE KNIEPROTHESE. (Brochure 1 van 3) AZ Klina 1 INFOBROCHURE KNIEPROTHESE

INFOBROCHURE KNIEPROTHESE. (Brochure 1 van 3) AZ Klina 1 INFOBROCHURE KNIEPROTHESE INFOBROCHURE KNIEPROTHESE (Brochure 1 van 3) AZ Klina 1 INFOBROCHURE KNIEPROTHESE AZ Klina 2 INFOBROCHURE KNIEPROTHESE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. De knie... 5 3. Artrose... 6 4. De knieprothese...

Nadere informatie

SF Z. Introductiebrochure studenten: Inwendige ziekten 1 SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS

SF Z. Introductiebrochure studenten: Inwendige ziekten 1 SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS Introductiebrochure studenten: Inwendige ziekten 1 Inhoud 1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID 1.1 Architectonisch 1.2 Multidisciplinair team 1.3 Patiëntenpopulatie 2. TAAKINHOUD

Nadere informatie

Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst

Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst Introductiemap studenten verpleegkunde Spoedgevallendienst 1-07-2015 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Spoedgevallendienst 1 Beste student Het team van de spoedgevallendienst heet je van harte welkom.

Nadere informatie

introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid F3 (intensieve zorgen)

introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid F3 (intensieve zorgen) introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid F3 (intensieve zorgen) 2 Voorwoord Welkom op de dienst Intensieve Zorgen (F3). Wij willen je graag als student opnemen op onze eenheid. Wij willen ons

Nadere informatie

Introductiebrochure studenten

Introductiebrochure studenten Introductiebrochure studenten C1.1 Pediatrie 2 Voorwoord Welkom op de afdeling Pediatrie. Onze afdeling is een verzorgingseenheid die om een kindvriendelijke aanpak vraagt. Wij vinden het fijn jou als

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Afdeling T6 Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72. Versie 2013-2014 Pagina 1

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Afdeling T6 Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72. Versie 2013-2014 Pagina 1 Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Afdeling T6 Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72. Versie 2013-2014 Pagina 1 Verwelkoming Met deze brochure willen we je graag welkom heten

Nadere informatie

Introductiebrochure voor studenten LSPG

Introductiebrochure voor studenten LSPG ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG Introductiebrochure voor studenten LSPG Campus Sint- Barbara 2 Inhoud Voorwoord 1. Voorstelling van de dienst 1.1. Architectuur - plan dienst 1.2. Multidisciplinair team - medisch

Nadere informatie

Introductiebrochure. Voor studenten en. nieuwe

Introductiebrochure. Voor studenten en. nieuwe Sint-Rembertziekenhuis Torhout Introductiebrochure Voor studenten en nieuwe personeelsleden Versie 2014-2015 S p o e d o p n a m e Welkom Het team van de dienst spoedopname heet je van harte welkom. Je

Nadere informatie

Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten

Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten az groeninge Kortrijk Informatiebrochure voor nieuwe verpleegkundigen en studenten EPSI (Eenheid Psychiatrische Spoedinterventie) Campus Vercruysselaan 5 Versie juli 2012 Inhoudstafel Welkom... 3 1. Voorstelling

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling Neurologie, Psychiatrie en Borstkliniek B3

Onthaalbrochure Afdeling Neurologie, Psychiatrie en Borstkliniek B3 Onthaalbrochure Afdeling Neurologie, Psychiatrie en Borstkliniek B3 Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen.... 6 Verpleegkundige

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL HLK2 I5 SN

AFDELINGSPROFIEL HLK2 I5 SN AFDELINGSPROFIEL HLK2 I5 SN AFDELINGSPROFIEL: Heelkunde HLK2 I5 Algemene gegevens Hoofdverpleegkundige: Willem Geysen Verpleegkundig diensthoofd: Lieve Quagebuer Mentoren: Ariane en Femke Specialismen:

Nadere informatie

Open partiële nefrectomie

Open partiële nefrectomie Open partiële nefrectomie www.urologischcentrum.be Geachte heer, geachte mevrouw, Onlangs heeft u van de arts vernomen dat er zich een letsel bevindt in één van uw nieren waarvoor een heelkundige behandeling

Nadere informatie

Totale knieprothese. Informatiebrochure patiënten

Totale knieprothese. Informatiebrochure patiënten Totale knieprothese Informatiebrochure patiënten 3 1. Het kniegewricht...4 1.1 Een beetje anatomie...4 1.2 Artrose of slijtage van de knie...5 1.3 Een knieprothese...5 2. Voorbereiding op de ingreep...6

Nadere informatie

De knie. Knie aandoeningen. Arthoscopie van de knie. Totale knieprothese. Revalidatie (totale) knieprothese. Revalidatie arthroscopische meniscectomie

De knie. Knie aandoeningen. Arthoscopie van de knie. Totale knieprothese. Revalidatie (totale) knieprothese. Revalidatie arthroscopische meniscectomie De knie Knie aandoeningen Arthoscopie van de knie Totale knieprothese Revalidatie (totale) knieprothese Revalidatie arthroscopische meniscectomie Mozaïekplastie Unicondylaire hemi-knieprothese Voorste

Nadere informatie

WELKOM OP DE SPOEDGEVALLENDIENST.

WELKOM OP DE SPOEDGEVALLENDIENST. STUDENTENBROCHURE SPOEDGEVALLENDIENST 200202075SPOEDGEVALLEN WELKOM OP DE SPOEDGEVALLENDIENST. De komende dagen of weken zal je stage lopen op de dient spoedgevallen. Samen met het ganse spoedgevallenteam

Nadere informatie

Reconstructie van de voorste kruisband. Orthopedie

Reconstructie van de voorste kruisband. Orthopedie Reconstructie van de voorste kruisband Orthopedie Inhoudsopgave 1. De aandoening en de operatie... Hoe wordt een voorste kruisband gekwetst?... Wat zijn de tekenen van een gescheurde voorste kruisband?...

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL INW3 I6

AFDELINGSPROFIEL INW3 I6 AFDELINGSPROFIEL INW3 I6 AFDELINGSPROFIEL INW3 I6 Algemene gegevens Hoofdverpleegkundige: Martine Van Gaver Verpleegkundig diensthoofd: Lut van de Vijver Mentoren: Samira, Mira en Marleen Specialismen:

Nadere informatie

Afdeling Orthopedie. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Afdeling Orthopedie. Ziekenhuis Gelderse Vallei Afdeling Orthopedie Ziekenhuis Gelderse Vallei Het team van C2 afdeling Orthopedie heet u van harte welkom. Wij streven naar goede kwaliteit van zorg, patiëntgerichtheid en professionaliteit. Duidelijke

Nadere informatie

Totale heup. Orthopedie. Beter voor elkaar

Totale heup. Orthopedie. Beter voor elkaar Totale heup Orthopedie Beter voor elkaar 2 Hartelijk welkom op afdeling 5A U wordt binnenkort opgenomen op de afdeling Orthopedie van het Ikazia Ziekenhuis. Om tijdens uw opname alles goed te laten verlopen,

Nadere informatie

2014-2015. Az Damiaan. Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie. ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE

2014-2015. Az Damiaan. Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie. ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE 2014-2015 Az Damiaan Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom op onze

Nadere informatie

Zo wordt uw hart onderzocht

Zo wordt uw hart onderzocht Infobrochure Coronarografie Zo wordt uw hart onderzocht Uw welzijn verdient onze beste zorg Deze brochure geeft een beknopte uitleg overde coronarografie of hartkatheterisatie, een gespecialiseerd onderzoek

Nadere informatie

Een totale heupprothese

Een totale heupprothese Een totale heupprothese Informatie voor patiënten F0970-3513 juli 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070

Nadere informatie