Prijslijst 1 januari 2015 versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prijslijst 1 januari 2015 versie 2015.1"

Transcriptie

1 Prijslijst 1 januari 2015 versie Onderstaande zorgproducten zijn geprijsd conform de structuur De onderhavige prijzen zijn niet van toepassing op verzekerden van zorgverzekeraars waarmee ziekenhuis Amstelland andere prijzen is overeengekomen. Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Ziekenhuis Amstelland zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam (zie ook ziekenhuisamstelland.nl) Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving prestatie Prijs OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0, OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33, OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73, OVPXXXXXX Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 168, OVPXXXXXX Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage 370,71 en/of afzuigen van ma OVPXXXXXX Diagnostische pleurapunctie. 50, OVPXXXXXX Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel 40,64 gebruik van de cardiove OVPXXXXXX INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 974, OVPXXXXXX Echo-oesofagoscopie (EUS), inclusief evt. biopten. 791, OVPXXXXXX Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten. 722, OVPXXXXXX Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten. 590, OVPXXXXXX Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele 268,11 biopten OVPXXXXXX Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie, 188,06 impedantiemetrie en/ OVPXXXXXX Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum. 327, OVPXXXXXX 13C ureum ademtest (Helicobacter pylori). 86, OVPXXXXXX GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH). 290, OVPXXXXXX Endoscopische gastrostomie (zie voor open procedure). 447, OVPXXXXXX Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp 210,91 van flexibele endoscoop, OVPXXXXXX Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, 355,48 eventueel inclusief biopte OVPXXXXXX CAPSULE ENDOSCOPIE. 366, OVPXXXXXX Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele 231,01 endoscoop, inclusief eve OVPXXXXXX RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE. 101, OVPXXXXXX Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP). 578, OVPXXXXXX Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal) , OVPXXXXXX Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing 377,63 (zie ) OVPXXXXXX Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van 150,72 scleroseren, bandligatie, i OVPXXXXXX Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van 138,71 scleroseren, bandligatie, i OVPXXXXXX Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling 162,20 en het eerste kind OVPXXXXXX Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en 158,91 het eerste kind van een m OVPXXXXXX Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder 99,88 volgend kind van een OVPXXXXXX Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend 140,92 kind van een meerling OVPXXXXXX Prenatale screening: counseling. 73, OVPXXXXXX Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen 50,50 door middel van reek OVPXXXXXX Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor 247,60 geen anesthesie staat ve OVPXXXXXX Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder 619,15 narcose van AWBZ cliënte OVPXXXXXX Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder 851,38 narcose van AWBZ cliënte OVPXXXXXX Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder 1.123,39 narcose van AWBZ cliënte OVPXXXXXX Cytologische en/of bacteriologische punctie. 103, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP. 37, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 103, OVPXXXXXX Echografie van het hart. 140, OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- 181,77 en nabespreking met r OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting 105,19 inclusief voor- en n

2 OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking 185,83 met radioloog OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart 462,48 inclusief voor- en nabe OVPXXXXXX Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane 197,97 injecties OVPXXXXXX Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) incl. toeslag bij behandeling 2.391,82 op Neonatale IC of Pediatr OVPXXXXXX Standaard intra-operatieve neuromonitoring. 164, OVPXXXXXX Langdurige intra-operatieve neuromonitoring. 219, OVPXXXXXX Zeer langdurige intra-operatieve neuromonitoring. 446, OVPXXXXXX Uitgebreide kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG). 117, OVPXXXXXX Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur. 154, OVPXXXXXX Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur. 522, OVPXXXXXX AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE. 395, OVPXXXXXX Electro-encephalografie (EEG) bij hersendoodprocedure. 296, OVPXXXXXX 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR. 365, OVPXXXXXX Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).82, OVPXXXXXX Aanvullende uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).82, OVPXXXXXX Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur). 91, OVPXXXXXX Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-6 uur of 6-24 uur. 145, OVPXXXXXX ELECTRO-OCULOGRAFIE (EOG). 109, OVPXXXXXX Slaap-Apneu registratie (screening). 135, OVPXXXXXX Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief 147,09 arts-patiëntencontact p OVPXXXXXX Multiple Slaap Latentie Test (MSLT). 275, OVPXXXXXX Polysomnografie (PSG) 215, OVPXXXXXX Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping. 827, OVPXXXXXX Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of 80,49benen of penis met C OVPXXXXXX Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen 79,97 incl. proxim OVPXXXXXX Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping. 870, OVPXXXXXX Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.). 132, OVPXXXXXX Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.). 188, OVPXXXXXX MICRONEUROGRAFIE , OVPXXXXXX Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie. 135, OVPXXXXXX Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 184, OVPXXXXXX BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 43, OVPXXXXXX Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie. 71, OVPXXXXXX Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie. 137, OVPXXXXXX Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie 141,48analyse OVPXXXXXX Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een bronlokalisatie 227,63 analyse OVPXXXXXX Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling. 124, OVPXXXXXX Visually evoked potentials (VEP), inclusief objectieve visusbepaling. 127, OVPXXXXXX Event-Related Potentials (ERP). 79, OVPXXXXXX Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt. 164, OVPXXXXXX Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) uitgebreid. 201, OVPXXXXXX Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD). 246, OVPXXXXXX Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) in kader van emboliedetectie(> 30 min). 143, OVPXXXXXX Trans Craniële (TC) duplex. 151, OVPXXXXXX Duplex extracraniële halsvaten. 124, OVPXXXXXX DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN. 79, OVPXXXXXX Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende 137,02 test OVPXXXXXX Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek. 191, OVPXXXXXX Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek. 89, OVPXXXXXX OOGBEWEGINGSONDERZOEK. 230, OVPXXXXXX PUPILLOMETRIE. 34, OVPXXXXXX Eenvoudige electro-retinografie (ERG). 82, OVPXXXXXX Uitgebreide electro-retinografie (ERG). 74, OVPXXXXXX Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij. 458, OVPXXXXXX Eenvoudige toon-audiometrie. 33, OVPXXXXXX Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel. 40,64

3 OVPXXXXXX Autonoom functieonderzoek met kantelproef. 64, OVPXXXXXX Polymyografie (PMG) / tremorregistratie. 217, OVPXXXXXX KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING. 91, OVPXXXXXX Oculoplethysmografie (OPG). 108, OVPXXXXXX Eerste orthoptisch onderzoek. 47, OVPXXXXXX Standaard vervolg orthoptisch onderzoek. 17, OVPXXXXXX Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de 51,72 ventilatie. Katapherom OVPXXXXXX Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk 51,54 + bepaling van de volledi OVPXXXXXX Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van 23,27 direct geregistreerde dru OVPXXXXXX Residubepaling longen. 51, OVPXXXXXX Spirografische longfunctiebepaling. 33, OVPXXXXXX Eenvoudige fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en 170,38 continue observatie doo OVPXXXXXX Uitgebreide fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en 191,65 continue observatie doo OVPXXXXXX BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN. 64, OVPXXXXXX BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN. 65, OVPXXXXXX Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur. 171, OVPXXXXXX Urodynamisch onderzoek met meerdere kanalen. 140, OVPXXXXXX Eenvoudige kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG). 19, OVPXXXXXX Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: 234,05 proctoscopie OVPXXXXXX Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- 230,51 en compliancemeting, OVPXXXXXX Hematotachografie( HTG). 82, OVPXXXXXX Echografie zenuwen en spieren. 108, OVPXXXXXX Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face 52,50 contact op ver OVPXXXXXX Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen 67,60 per injectie of per i OVPXXXXXX Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling 103,45 van de prikkelbaarheid OVPXXXXXX Spirometrie, voor en na inspanning. 40, OVPXXXXXX Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, 173,09 inclusief med OVPXXXXXX ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK. 375, OVPXXXXXX VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK. 48, OVPXXXXXX Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatsch 549, OVPXXXXXX Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief 33,61planmatig georganis OVPXXXXXX Flow-cytometrie. 375, OVPXXXXXX Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit 973,82 anders dan frequent a OVPXXXXXX Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of 134,21 cellen i.v.m. frequent aa OVPXXXXXX Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen 449,30 (oa CISH, ISH, FISH) en OVPXXXXXX Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder 112,24 röntgencontrole OVPXXXXXX Directe percutane arteriële punctie. 220, OVPXXXXXX Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie. 290, OVPXXXXXX Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een 306,03 venapunctie is inbegre OVPXXXXXX Planigrafie algemeen. 153, OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, 229,63 ONDER CT-CONTROLE OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, 168,52 ONDER RÖNTGENCONTR OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, 139,72 ONDER ECHOGRAFISCHE OVPXXXXXX Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal 92,35onderzochte anatom OVPXXXXXX Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire 908,13vaten (zie vo OVPXXXXXX Embolisatie van vaten. 939, OVPXXXXXX Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen) , OVPXXXXXX Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team , OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen. 41, OVPXXXXXX MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid. 257, OVPXXXXXX MRI hersenen - met contrast. 218, OVPXXXXXX MRI hersenen - standaard. 250, OVPXXXXXX CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel. 131, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO). 87, OVPXXXXXX Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van 109,25 de cerebropetale vaten OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief 41,62 sphenoid respectieve

4 OVPXXXXXX CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.131, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN. 77, OVPXXXXXX SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS). 47, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis. 133, OVPXXXXXX Echografie orbita inclusief oogbol. 69, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties. 43, OVPXXXXXX CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies 154,00 tbv afbeelden binnen OVPXXXXXX MRI achterste schedelgroeve. 243, OVPXXXXXX PARTIELE GEBITSSTATUS. 55, OVPXXXXXX VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME. 45, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie 45,87 speekselsteen OVPXXXXXX SIALOGRAFIE. 158, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS. 79, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en 70,18 overzichtsopname sacro OVPXXXXXX CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM. 140, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan. 45, OVPXXXXXX MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang. 243, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan. 42, OVPXXXXXX MRI thoracale wervelkolom. 298, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname 44,64 sacroiliacale gewrichten OVPXXXXXX MRI lumbosacrale wervelkolom. 243, OVPXXXXXX Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis. 41, OVPXXXXXX Inbrengen van intrathecaal of intra-articulair contrast door de radioloog, t.b.v. 118,98 MRI of CT OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand. 52, OVPXXXXXX FLEBOGRAFIE VAN EEN ARM INCLUSIEF DE BENODIGDE VENAPUNCTIE. 302, OVPXXXXXX CT ONDERZOEK VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS 146,56 CONTRAST OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN. 87, OVPXXXXXX MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en). 250, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of 44,66 bovenarm OVPXXXXXX Arthrografie schoudergewricht. 160, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm. 41, OVPXXXXXX Arthrografie elleboogsgewricht. 157, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers. 40, OVPXXXXXX Arhthrografie polsgewricht. 120, OVPXXXXXX Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling. 42, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname. 53, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting. 43, OVPXXXXXX CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel. 182, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX. 77, OVPXXXXXX MRI thorax(wand), mamma en mediastinum. 227, OVPXXXXXX Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 286, OVPXXXXXX Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 180, OVPXXXXXX MRI-hart. 323, OVPXXXXXX MRI-hart met dobutamine stress-test. 536, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek 214,78 in beeld komende zijtak OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram. 164, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteriae coronariae. 179, OVPXXXXXX Laryngo- en/of bronchografie. 180, OVPXXXXXX CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.166, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet 40,96 met oesofaguscontrast OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum. 41, OVPXXXXXX Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen. 90, OVPXXXXXX BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR PER OPERATIEVE ZITTING. 62, OVPXXXXXX LOCALISATIE MAMMATUMOR. 247, OVPXXXXXX Echografie van mamma. 87, OVPXXXXXX Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere 45,06 richtingen.

5 OVPXXXXXX CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale 188,62 en/of rectale contraststof OVPXXXXXX Echografie van de buikorganen. 87, OVPXXXXXX Abcesdrainage met echografie. 214, OVPXXXXXX MRI abdomen. 280, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek slokdarm. 106, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm 123,04en inclusief dunne d OVPXXXXXX INBRENGEN MAAG- OF DUODENUMSONDE. 99, OVPXXXXXX Percutane gastro- of jejunostomie, de verrichting omvat de punctie, catheterisatie 494,79en inbrengen van de OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof. 206, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek dikke darm. 160, OVPXXXXXX Drainageprocedure galblaas of galwegen, met röntgen. 627, OVPXXXXXX Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie. 337, OVPXXXXXX Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de 223,48 foto s OVPXXXXXX HERNIOGRAFIE, MET BEHULP VAN INTRAPERITONEAAL INGEBRACHTE CONTRASTVLOEISTOF. 164, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele latere 80,67 en tomografische o OVPXXXXXX MRI bekken. 265, OVPXXXXXX ANTEGRADE PYLEOGRAFIE. 141, OVPXXXXXX Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met röntgen. 625, OVPXXXXXX Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie. 374, OVPXXXXXX RETROGRADE CYSTO-EN/OF URETHROGRAFIE, INCLUSIEF EVENTUEEL MICTIE- 157,70 EN INCONTINENTIEONDE OVPXXXXXX FLEBOGRAFIE VAN SPERMATICA. 298, OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN HET SCROTUM. 78, OVPXXXXXX HYSTERO-SALPINGOGRAFIE. 126, OVPXXXXXX Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld 77,57 persoonlij OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde 261,87 zijtakken en beenarter OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet. 58, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteriën van het been. 241, OVPXXXXXX Flebografie van een been - inclusief de benodigde venapunctie. 282, OVPXXXXXX CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of 161,02 zonder toediening van ee OVPXXXXXX Echografie onderste extremiteit. 79, OVPXXXXXX MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en). 243, OVPXXXXXX Flebografie van het bekken. 265, OVPXXXXXX CT ONDERZOEK VAN DE ONDERSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS 142,74 CONTRAST OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht. 44, OVPXXXXXX Arthrografie heupgewricht. 156, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek bovenbeen. 40, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen. 41, OVPXXXXXX Arthrografie kniegewricht. 110, OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen. 40, OVPXXXXXX Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden. 51, OVPXXXXXX Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder 78,05 resp. aanvrager r OVPXXXXXX Rijbewijs: rapporten op verzoek politie, voor rekening van centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen 78,05 (CBR OVPXXXXXX Rijbewijs:rapport op verzoek CBR voor rekening te keuren houder/aanvrager rijbewijs, 39,02 toeslag icm OVPXXXXXX Rijbewijs: rapporten op verzoek politie voor rekening van CBR, toeslag icm , 39,02per 15 min. extra di OVPXXXXXX Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of het centraal 61,05 bureau rijvaardigh OVPXXXXXX SPEEKSELKLIERONDERZOEK (AL OF NIET MET INTERVENTIE). 214, OVPXXXXXX SCHILDKLIER UPTAKE-METING. 229, OVPXXXXXX SCHILDKLIERSCINTIGRAFIE. 210, OVPXXXXXX STATISCH SKELETONDERZOEK. 282, OVPXXXXXX MEERFASEN SKELETONDERZOEK. 312, OVPXXXXXX Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur. 181, OVPXXXXXX Skeletdensitometrie heupen. 140, OVPXXXXXX Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom. 140, OVPXXXXXX Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse. 287, OVPXXXXXX LONGPERFUSIEONDERZOEK. 225, OVPXXXXXX LONGVENTILATIEONDERZOEK MET EDELGASSEN OF AEROSOLEN. 206,87

6 OVPXXXXXX LYMFEKLIERONDERZOEK MET AFVLOEDMETING (092). 329, OVPXXXXXX SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE MET BIJBEHORENDE BEELDVORMING. 367, OVPXXXXXX NIERONDERZOEK STATISCH (DMSA). 287, OVPXXXXXX RENOGRAFIE MET FARMACOLOGISCHE INTERVENTIE. 348, OVPXXXXXX Tumorlokalisatie mbv Ga,Tl, V DMSA e.d. (156). 431, OVPXXXXXX ABCES/ONTSTEKINGSLOKALISATIE MET BEHULP VAN GELABELDE LEUKO S. 762, OVPXXXXXX ORGAANPERFUSIE (VOOR ZOVER NIET APART VERMELD) (155). 315, OVPXXXXXX BEPALING GALZUURMETABOLISME. 339, OVPXXXXXX C14-UREUMADEMTEST. 153, OVPXXXXXX SPECT VAN HERSENDOORBLOEDING. 652, OVPXXXXXX SPECT VAN RECEPTOREN IN HERSENEN. 918, OVPXXXXXX SPECT VAN SKELET DETAIL. 243, OVPXXXXXX SPECT VAN MYOCARD RUST. 313, OVPXXXXXX SPECT VAN MYOCARD INSPANNING MET STRESS-TEST. 521, OVPXXXXXX SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD, RUST MET EF- BEREKENING (244). 420, OVPXXXXXX SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD MET EF-BEREKENING, INSPANNING 518,52 EN STRESS-TEST (244) OVPXXXXXX SPECT VAN ABDOMEN. 366, OVPXXXXXX BEHANDELING HYPERTHYREOIDIE MET I , OVPXXXXXX BEHANDELING SCHILDKLIERTUMOREN MET I-131 (401). 647, OVPXXXXXX CONSULT, NIET GEVOLGD DOOR EEN NUCLEAIR GENEESKUNDIGE BEHANDELING. 147, OVPXXXXXX PET PARTIEEL (NEUROLOGISCH, CARDIOLOGISCH). 855, OVPXXXXXX PET WB (WHOLE BODY), ONCOLOGIE , OVPXXXXXX SCEN-CONSULTATIE 164, OVPXXXXXX VERKEERDE BED 331, OVPXXXXXX Verblijf gezonde moeder. 297, OVPXXXXXX Verblijf gezonde zuigeling. 342, OVPXXXXXX Verblijf vervallen ziekenhuisindicatie, niet verpleeghuis. 318, OVPXXXXXX Poliklinische bevalling zonder medische indicatie niet door een gynaecoloog met 525,88 partusassistentie OVPXXXXXX Poliklinische bevalling zonder medische indicatie niet door een gynaecoloog en 263,67 zonder partusassistentie OVPXXXXXX Poliklinische bevalling op medische indicatie niet door een gynaecoloog met partusassistentie. 525, OVPXXXXXX Poliklinische bevalling op medische indicatie niet door een gynaecoloog en zonder 263,67partusassistentie OVPXXXXXX Verplichte poliklinische bevalling zonder medische indicatie niet door een gynaecoloog 525,88 met partusassis OVPXXXXXX Verplichte poliklinische bevalling zonder medische indicatie niet door een gynaecoloog 263,67 en zonder partu OVPXXXXXX IC CONSULT. INTERCOLLEGIAAL CONSULT BUITEN DE IC, SPOED EN NIET-SPOED. 62, OVPXXXXXX Interklinisch IC transport(< 2 uur). Door medisch specialist fysiek begeleid transport 211,54van een IC-patiënt t OVPXXXXXX Interklinisch IC transport(>= 2 uur). Door medisch specialist begeleid transport 419,45 van een IC-patiënt tusse OVPXXXXXX Micu transport < 2 uur , OVPXXXXXX Micu transport >= 2 uur , OVPXXXXXX Neonatale IC , OVPXXXXXX Pediatrische IC , OVPXXXXXX POST IC-HIGH CARE 387, OVPXXXXXX IC-dag licht , OVPXXXXXX IC-dag middel , OVPXXXXXX IC-dag zwaar , OVPXXXXXX IC dialysetoeslag. 317, OVPXXXXXX ZOTELOVERNACHTING 10, OVPXXXXXX ZELFMETING BLOEDSTOLLINGSWAARDEN: TRAINING / INSTRUCTIE (EENMALIG) 396, OVPXXXXXX Zelfmeting bloedstollingswaarden: begeleiding / controle (per kwartaal). 187, OVPXXXXXX Zelfmeting bloedstollingswaarden: training / instructie exclusief hulpmiddelen 293,18 (eenmalig) OVPXXXXXX Zelfmeting bloedstollingswaarden: begeleiding / controle exclusief kosten apparatuur 175,92 doch inclusief an OVPXXXXXX Zelfmeting bloedstollingswaarden: begeleiding / controle exclusief kosten apparatuur 61,65 en andere hulpm OVPXXXXXX Nabij patiënt trombosediensttest (NPT) (per kwartaal). 22, OVPXXXXXX Verpleging, minder complexe zorg noodzakelijk in verband met medisch specialistische 6,86 zorg in de thuiss OVPXXXXXX Verpleging, complexe zorg noodzakelijk in verband met medisch specialistische 6,86 zorg in de thuissituatie OVPXXXXXX Postnataal biochemisch onderzoek -biochemische basisdiagnostiek. 810, OVPXXXXXX Postnataal biochemisch onderzoek - enzymendiagnostiek ,44

7 OVPXXXXXX Prenataal biochemisch onderzoek , OVPXXXXXX Geavanceerd ultrageluid - groep , OVPXXXXXX Geavanceerd ultrageluid - groep , OVPXXXXXX Prenatale genotypering (exclusief niet invasieve prenatale test (NIPT) zie ). 775, OVPXXXXXX Postnatale genotypering. 797, OVPXXXXXX Pre-implantatie genetische diagnostiek - intake (per aangemelde patiënt) , OVPXXXXXX Pre-implantatie genetische diagnostiek - analyse per behandeling (cyclus) , OVPXXXXXX Vitrificatie en opslag eicellen bij een medische indicatie, eenmalig kosten. 416, OVPXXXXXX Vitrificatie en opslag eicellen zonder medische indicatie, eenmalig kosten. 416, OVPXXXXXX Vitrificatie en opslag eicellen bij een medische indicatie, per jaar. 41, OVPXXXXXX Vitrificatie en opslag eicellen zonder medische indicatie, per jaar. 41, OVPXXXXXX Vitrificatie en opslag eicellen bij een medische indicatie, onderzoek eicellen. 19, OVPXXXXXX Vitrificatie en opslag eicellen zonder medische indicatie, onderzoek eicellen. 19, OVPXXXXXX Niet invasieve prenatale test (NIPT). 775, OVPXXXXXX Aafact, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel 220,22 prestaties en OVPXXXXXX Aafact, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel 440,43 prestaties en OVPXXXXXX Aafact, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de 880,86 beleidsregel prestaties en OVPXXXXXX Advate, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de 252,81 beleidsregel prestaties en OVPXXXXXX Advate, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de 505,62 beleidsregel prestaties en OVPXXXXXX Advate, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan 1.011,24 de beleidsregel prestaties e OVPXXXXXX Advate, per toedieningeenheid van 1500 E bij indicaties welke voldoen aan 1.516,86 de beleidsregel prestaties e OVPXXXXXX Advate, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen aan 2.022,48 de beleidsregel prestaties e OVPXXXXXX Advate, per toedieningeenheid van 3000 E bij indicaties welke voldoen aan 3.033,72 de beleidsregel prestaties e OVPXXXXXX Benefix, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de 270,30 beleidsregel prestaties en OVPXXXXXX Benefix, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de 540,60 beleidsregel prestaties en OVPXXXXXX Benefix, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan 1.081,20 de beleidsregel prestaties e OVPXXXXXX Benefix, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen aan 2.162,40 de beleidsregel prestaties e OVPXXXXXX Ceprotin, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan 1.060,00 de beleidsregel prestaties e OVPXXXXXX Ceprotin, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan 2.120,00 de beleidsregel prestaties OVPXXXXXX Factor VII, Baxter concentraat, per toedieningeenheid van 600 E bij indicaties 464,28 welke voldoen aan de bel OVPXXXXXX Factor VII, Baxter concentraat, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties 434,60 welke voldoen aan de bel OVPXXXXXX Factor X P Behring, per toedieningeenheid van 600 E bij indicaties welke voldoen 508,80 aan de beleidsregel pr OVPXXXXXX Feiba S-TIM 4, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan 773,80 de beleidsregel prestat OVPXXXXXX Feiba S-TIM 4, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen 1.547,60 aan de beleidsregel prest OVPXXXXXX Fibrogammin P, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen 214,65 aan de beleidsregel prest OVPXXXXXX Fibrogammin P, per toedieningeenheid van 1250 E bij indicaties welke voldoen 1.073,25 aan de beleidsregel pres OVPXXXXXX Haemate P, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan 233,20 de beleidsregel prestatie OVPXXXXXX Haemate P, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan 466,40 de beleidsregel prestatie OVPXXXXXX Haemate P, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan 932,80 de beleidsregel prestati OVPXXXXXX Haemocomplettan P, per toedieningeenheid van 1 g bij indicaties welke voldoen 365,70 aan de beleidsregel pr OVPXXXXXX Helixate Nex Gen, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen 249,10 aan de beleidsregel pre OVPXXXXXX Helixate Nex Gen, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen 498,20 aan de beleidsregel pre OVPXXXXXX Helixate Nex Gen, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen 996,40 aan de beleidsregel pr OVPXXXXXX Helixate Nex Gen, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen 1.992,80 aan de beleidsregel pr OVPXXXXXX NovoEight, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan 252,81 de beleidsregel prestaties OVPXXXXXX NovoEight, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan 505,62 de beleidsregel prestaties OVPXXXXXX NovoEight, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan 1.011,24 de beleidsregel prestatie OVPXXXXXX NovoEight, per toedieningeenheid van 1500 E bij indicaties welke voldoen aan 1.516,86 de beleidsregel prestatie OVPXXXXXX NovoEight, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen aan 2.022,48 de beleidsregel prestatie OVPXXXXXX NovoEight, per toedieningeenheid van 3000 E bij indicaties welke voldoen aan 3.033,72 de beleidsregel prestatie OVPXXXXXX Immunine, per toedieningeenheid van 600 E bij indicaties welke voldoen aan 591,48 de beleidsregel prestaties OVPXXXXXX Immunine, per toedieningeenheid van 1200 E bij indicaties welke voldoen aan 1.182,96 de beleidsregel prestatie OVPXXXXXX Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen 249,10 aan de beleidsregel pres OVPXXXXXX Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen 498,20 aan de beleidsregel pres OVPXXXXXX Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen 996,40 aan de beleidsregel pre OVPXXXXXX Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen 1.992,80 aan de beleidsregel pre

8 OVPXXXXXX Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 3000 E bij indicaties welke voldoen 2.989,20 aan de beleidsregel pre OVPXXXXXX Mononine, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan 477,00 de beleidsregel prestaties OVPXXXXXX Mononine, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan 954,00 de beleidsregel prestatie OVPXXXXXX Nonafact, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de 444,33 beleidsregel prestaties e OVPXXXXXX Nonafact, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan 888,66 de beleidsregel prestaties OVPXXXXXX Novoseven, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan 797,45 de beleidsregel prestaties OVPXXXXXX Novoseven, per toedieningeenheid van 2 mg bij indicaties welke voldoen aan 1.594,89 de beleidsregel prestaties OVPXXXXXX Novoseven, per toedieningeenheid van 5 mg bij indicaties welke voldoen aan 3.987,22 de beleidsregel prestaties OVPXXXXXX Novoseven, per toedieningeenheid van 8 mg bij indicaties welke voldoen aan 6.379,59 de beleidsregel prestaties OVPXXXXXX ReFacto AF, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan 249,10 de beleidsregel prestatie OVPXXXXXX ReFacto AF, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan 498,20 de beleidsregel prestatie OVPXXXXXX ReFacto AF, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan 996,40 de beleidsregel prestati OVPXXXXXX ReFacto AF, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen 1.992,80 aan de beleidsregel prestati OVPXXXXXX Wilate, per toedieningeenheid van 450 E bij indicaties welke voldoen aan de 386,37 beleidsregel prestaties en OVPXXXXXX Wilate, per toedieningeenheid van 900 E bij indicaties welke voldoen aan de 772,74 beleidsregel prestaties en OVPXXXXXX Wilfactin, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan 954,00 de beleidsregel prestaties OVPXXXXXX Antitrombine III concentraat immuno, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties 298,92 welke voldoen aan OVPXXXXXX Antitrombine III concentraat immuno, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties 597,84 welke voldoen a OVPXXXXXX Atenative, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan 285,67 de beleidsregel prestaties OVPXXXXXX Atenative, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan 571,34 de beleidsregel prestaties OVPXXXXXX Atenative, per toedieningeenheid van 1500 E bij indicaties welke voldoen aan 857,01 de beleidsregel prestaties OVPXXXXXX Beriplex P/N, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan 194,99 de beleidsregel prestati OVPXXXXXX Beriplex P/N, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan 389,97 de beleidsregel prestati OVPXXXXXX Cofact, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel 194,99 prestaties en OVPXXXXXX Cofact, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel 389,97 prestaties en OVPXXXXXX Hemoleven Factor XI preparaat, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties 2.787,80 welke voldoen aan de b OVPXXXXXX Nanotiv, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de 445,20 beleidsregel prestaties en OVPXXXXXX Nanotiv, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de 890,40 beleidsregel prestaties e OVPXXXXXX Octanate, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de 219,95 beleidsregel prestaties e OVPXXXXXX Octanate, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de 439,90 beleidsregel prestaties e OVPXXXXXX Octanate, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan 879,80 de beleidsregel prestaties OVPXXXXXX Mabthera, per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan 285,65 de beleidsregel prestatie OVPXXXXXX Mabthera, per toedieningeenheid van 500 mg bij indicaties welke voldoen aan 1.428,25 de beleidsregel prestatie OVPXXXXXX Wilate, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de 772,74 beleidsregel prestaties en OVPXXXXXX Wilate, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de 858,60 beleidsregel prestaties en OVPXXXXXX Benefix, per toedieningeenheid van 3000 E bij indicaties welke voldoen aan 3.243,60 de beleidsregel prestaties e OVPXXXXXX Dieetadvisering als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire zorgverlening Geenaan patiënten met D OVPXXXXXX Uittoeslag bij dieetadvisering als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire Geen zorgverlening aan pa OVPXXXXXX Groepsbehandeling bij dieetadvisering als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire Geen zorgverlenin OVPXXXXXX Screening bij directe toegang extramurale dieetadvisering. Geen OVPXXXXXX Eerste optometrisch onderzoek (binoculair). 31, OVPXXXXXX Voortgezette optometrische behandeling per bezoek (binoculair). 15, OVPXXXXXX Intramurale dieetadvisering (per kwartier) Geen OVPXXXXXX Huisbezoek intramurale dieetadvisering. Geen OVPXXXXXX Groepsbehandeling intramurale dieetadvisering (per patiënt, per kwartier). Geen OVPXXXXXX Screening bij directe toegang intramurale dietetiek. Geen OVPXXXXXX Preventieve optometrische screening. 50, OVPXXXXXX Screening (intake) orthoptie. 12, OVPXXXXXX Uitgebreid vervolg orthoptisch onderzoek. 47, OVPXXXXXX Telefonische zitting (oefentherapie). Geen OVPXXXXXX Lange zitting (oefentherapie). Geen OVPXXXXXX Intake en onderzoek na verwijzing (oefentherapie). Geen OVPXXXXXX Eenvoudige, korte rapporten (oefentherapie). Geen OVPXXXXXX Meer complexe tijdrovende rapporten (oefentherapie). Geen OVPXXXXXX Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport. Geen OVPXXXXXX Toeslag voor thuisbehandeling (oefentherapie). Geen

9 OVPXXXXXX Kinderoefentherapie. Geen OVPXXXXXX Instructie / overleg ouders van de patiënt (oefentherapie). Geen OVPXXXXXX Screening (oefentherapie). Geen OVPXXXXXX Intake en onderzoek na screening (oefentherapie). Geen OVPXXXXXX Psychosomatische oefentherapie. Geen OVPXXXXXX Oefentherapeutische behandeling bij een groep van meer dan tien personen. Geen OVPXXXXXX Inrichtingstoeslag (oefentherapie). Geen OVPXXXXXX Toeslag buiten reguliere werktijden (oefentherapie). Geen OVPXXXXXX Specifieke behandeling stotteren (logopedie). 76, OVPXXXXXX Specifieke behandeling Afasie-patiënten (logopedie). 76, OVPXXXXXX Specifieke behandeling cf. Hanen-ouderprogramma (logopedie) , OVPXXXXXX Dagdeeltarief IZS per patiënt (logopedie). 101, OVPXXXXXX Overleg met derden te declareren aan derden (logopedie). 76, OVPXXXXXX Verslaglegging aan derden te declareren aan derden (logopedie). 76, OVPXXXXXX Uittoeslag (logopedie). 21, OVPXXXXXX Screening bij directe toegang (logopedie). 19, OVPXXXXXX Geriatrische fysiotherapie. Geen OVPXXXXXX Psychosomatische fysiotherapie. Geen OVPXXXXXX Fysiotherapeutische behandeling. Geen OVPXXXXXX LOOPBAD/VLINDERBAD/STANGERBAD (INCL.EVT. MASSAGE EN OEFENEN) Geen OVPXXXXXX Kinderfysiotherapie. Geen OVPXXXXXX Fysiotherapeutische behandeling bij een groep van 5 t/m 10 personen. Geen OVPXXXXXX Manuele therapie. Geen OVPXXXXXX Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie. Geen OVPXXXXXX Oedeemtherapie. Geen OVPXXXXXX Fysiotherapeutische behandeling bij een groep van 2 personen. Geen OVPXXXXXX Fysiotherapeutische behandeling bij een groep van 3 personen. Geen OVPXXXXXX Fysiotherapeutische behandeling bij een groep van 4 personen. Geen OVPXXXXXX Enkelvoudige ergotherapie. 15, OVPXXXXXX TOESLAG THUISBEHANDELING ENKELVOUDIGE ERGOTHERAPIE 26, OVPXXXXXX Bekkenfysiotherapie. Geen OVPXXXXXX Fysiotherapeutische behandeling bij een groep van meer dan 10 personen. Geen OVPXXXXXX Instructie / overleg ouders van de patiënt (fysiotherapie). Geen OVPXXXXXX Verstrekte verband- en hulpmiddelen (individueel tarief) (fysiotherapie). Geen OVPXXXXXX Eenvoudige, korte rapporten (fysiotherapie). Geen OVPXXXXXX Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten (fysiotherapie). Geen OVPXXXXXX Logopedie. 38, OVPXXXXXX Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie. 76, OVPXXXXXX Preverbale logopedie. 76, OVPXXXXXX Lange zitting (fysiotherapie). Geen OVPXXXXXX Telefonische zitting (fysiotherapie). Geen OVPXXXXXX Screening (fysiotherapie). Geen OVPXXXXXX Intake en onderzoek na screening (fysiotherapie) Geen OVPXXXXXX Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie) Geen OVPXXXXXX Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport. Geen OVPXXXXXX Oefentherapie volgens Ceasar. Geen OVPXXXXXX Oefentherapie volgens Mensendieck. Geen OVPXXXXXX Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek op medisch indicatie. Geen OVPXXXXXX Oefentherapeutische behandeling bij een groep van twee personen. Geen OVPXXXXXX Oefentherapeutische behandeling bij een groep van drie personen. Geen OVPXXXXXX Oefentherapeutische behandeling bij een groep van vier personen. Geen OVPXXXXXX Oefentherapeutische behandeling bij een groep van vijf tot en met tien personen. Geen OVPXXXXXX Toeslag thuisbehandeling (fysiotherapie). Geen OVPXXXXXX Screening bij directe toegang extramurale ergotherapie. 15, OVPXXXXXX Telefonische zitting (logopedie). 19, OVPXXXXXX Internet zitting/telelogopedie (logopedie). 38,03

10 OVPXXXXXX Inrichtingstoeslag (fysiotherapie). Geen OVPXXXXXX Toeslag buiten reguliere werktijden (fysiotherapie). Geen OVPXXXXXX Logopedische behandeling bij een groep van twee personen. 57, OVPXXXXXX Logopedische behandeling bij een groep van drie personen. 38, OVPXXXXXX Logopedische behandeling bij een groep van vier personen. 28, OVPXXXXXX Logopedische behandeling bij een groep van vijf tot tien personen. 16, OVPXXXXXX Docetaxel toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties 5,04 welke voldoen OVPXXXXXX Docetaxel toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij 5,04 indicaties welke voldoe OVPXXXXXX Irinotecan, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij 1,30 indicaties welke voldoe OVPXXXXXX Gemcitabine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 mg 0,48 bij indicaties welke vold OVPXXXXXX Gemcitabine, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg 0,96 bij indicaties welke vo OVPXXXXXX Oxaliplatine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij 3,69 indicaties welke voldo OVPXXXXXX Oxaliplatine, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg 1,91 bij indicaties welke vold OVPXXXXXX Paclitaxel, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij 2,93 indicaties welke voldoe OVPXXXXXX Infliximab, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties 6,54 welke voldoen OVPXXXXXX Immunoglobuline i.v., toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 7, mg bij indicaties w OVPXXXXXX Immunoglobuline i.v., toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 6,89100 mg bij indicaties OVPXXXXXX Trastuzumab, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij 4,38 indicaties welke vold OVPXXXXXX Verteporfin, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,1 mg 8,07 bij indicaties welke vold OVPXXXXXX Doxorubicine in gepegyleerde liposomen, toedieningsvorm infusievloeistof, per 22,06 gebruikte eenheid van OVPXXXXXX Vinorelbine, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij 1,98 indicaties welke voldo OVPXXXXXX Bevacizumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 34,29 mg bij indicaties welke vo OVPXXXXXX Pemetrexed, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 mg 29,48 bij indicaties welke vold OVPXXXXXX Bortezomib, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,1 mg 34,65 bij indicaties welke vold OVPXXXXXX Omalizumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg 2,66 bij indicaties welke vol OVPXXXXXX Omalizumab, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg 2,60 bij indicaties welke vold OVPXXXXXX [90Y]-Ibritumomab-tiuxetan, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte 6.760,58 eenheid van 2 mg bij indic OVPXXXXXX Pegaptanib, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 0,1233,88 mg bij indicaties welke vo OVPXXXXXX Alemtuzumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1618,33 mg bij indicaties welke vo OVPXXXXXX Palifermin, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,01 mg 1,31 bij indicaties welke vold OVPXXXXXX Rituximab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg 29,03 bij indicaties welke voldo OVPXXXXXX Natalizumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg 5,83 bij indicaties welke vold OVPXXXXXX Cetuximab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij 2,32 indicaties welke voldo OVPXXXXXX Ranibizumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 0,144,38 mg bij indicaties welke v OVPXXXXXX Abatacept, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 mg bij 15,23 indicaties welke voldoe OVPXXXXXX Voriconazol, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij 0,72 indicaties welke voldo OVPXXXXXX Voriconazol, toedieningsvorm suspensievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg 0,18 bij indicaties welke v OVPXXXXXX Voriconazol, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties 0,18welke voldoen aan d OVPXXXXXX Methylaminolevulinaat, toedieningsvorm creme, per gebruikte eenheid van 10 8,61 mg bij indicaties welke v OVPXXXXXX Panitumumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1049,28 mg bij indicaties welke v OVPXXXXXX Anidulafungine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg 4,50 bij indicaties welke vo OVPXXXXXX Caspofungine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg 8,88 bij indicaties welke vold OVPXXXXXX Temsirolimus, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg 31,36 bij indicaties welke vol OVPXXXXXX Temoporfine, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 0,137,10 mg bij indicaties welke v OVPXXXXXX Azacitidine, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij 4,03 indicaties welke voldoe OVPXXXXXX Tocilizumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 2 mg 4,23 bij indicaties welke vold OVPXXXXXX Adalimumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg 14,48 bij indicaties welke vol OVPXXXXXX Certolizumab pegol, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 2,66 1 mg bij indicaties we OVPXXXXXX Etanercept, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij 5,76 indicaties welke voldoe OVPXXXXXX Etanercept, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij 5,81 indicaties welke vold OVPXXXXXX Golimumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg 23,56 bij indicaties welke vold OVPXXXXXX Amfotericine B liposomaal, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid 3,15van 1 mg bij indicatie OVPXXXXXX Anakinra, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij 0,34 indicaties welke voldoe OVPXXXXXX Ustekinumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg 76,87 bij indicaties welke vo OVPXXXXXX Cabazitaxel, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg 79,43 bij indicaties welke voldo OVPXXXXXX Ipilimumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg 901,00 bij indicaties welke vold

11 OVPXXXXXX Eribuline, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 0,01 mg 4,82 bij indicaties welke vold OVPXXXXXX Collagenase clostridium histolyticum, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte 11,66 eenheid van 0,01 m OVPXXXXXX Belimumab, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 mg 13,36 bij indicaties welke voldo OVPXXXXXX Bendamustine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg 3,35 bij indicaties welke vol OVPXXXXXX Paclitaxel albumine gebonden, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid 3,51 van 1 mg bij indi OVPXXXXXX Micafungine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij 4,97 indicaties welke voldo OVPXXXXXX Crisantaspase, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 IE 0,85 bij indicaties welke vol OVPXXXXXX Catumaxomab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 0,01 545,26 mg bij indicaties welk OVPXXXXXX Amfotericine B in lipidecomplex, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte 12,09 eenheid van 10 mg bij OVPXXXXXX Vemurafenib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties 1,67 welke voldoen aa OVPXXXXXX Laronidase, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 E bij 14,84 indicaties welke voldoe OVPXXXXXX Alglucosidase alfa, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 111,30 10 mg bij indicaties welke OVPXXXXXX Agalsidase alfa, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 0,1 54,57 mg bij indicaties welke OVPXXXXXX Agalsidase bèta, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,10,64 mg bij indicaties welke OVPXXXXXX Galsulfase, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg 315,88 bij indicaties welke voldoe OVPXXXXXX Idursulfase, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg 555,62 bij indicaties welke voldo OVPXXXXXX Clofarabine, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg 88,78 bij indicaties welke voldo OVPXXXXXX Eculizumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg 172,29 bij indicaties welke vold OVPXXXXXX Trabectedine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,0121,14 mg bij indicaties welke v OVPXXXXXX Mifamurtide, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,01 mg 7,64bij indicaties welke v OVPXXXXXX Ofatumumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1024,49 mg bij indicaties welke vo OVPXXXXXX Ivacaftor, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties 22,71 welke voldoen aan de OVPXXXXXX Decitabine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij 29,12 indicaties welke voldoe OVPXXXXXX Brentuximab Vedotin, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 69,96 1 mg bij indicaties we OVPXXXXXX Pertuzumab, toedieningsvorm infusievloeistof per gebruikte eenheid van ,00 mg bij indicaties welke vo OVPXXXXXX Bosutinib monohydraat, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van ,12 mg bij indicaties welke OVPXXXXXX Ponatinib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 15 mg bij indicaties 70,08 welke voldoen aan de OVPXXXXXX Mecasermine, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg 17,20 bij indicaties welke vo OVPXXXXXX Chondrocelect, toedieningsvorm autologe chondrocytenimplantatie, per gebruikte ,22eenheid van 1 E (= OVPXXXXXX Axitinib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties 14,88 welke voldoen aan de be OVPXXXXXX Abatacept, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij 2,16 indicaties welke voldo OVPXXXXXX Abirateronacetaat, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 250 mg 29,15 bij indicaties welke voldo OVPXXXXXX Bexaroteen, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 75 mg bij indicaties 12,55 welke voldoen aan OVPXXXXXX Lapatinib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 250 mg bij indicaties 18,08welke voldoen aan d OVPXXXXXX Sorafenib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 200 mg bij indicaties 35,48welke voldoen aan d OVPXXXXXX Gefitinib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 250 mg bij indicaties 89,91 welke voldoen aan d OVPXXXXXX Mitotaan, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 500 mg bij indicaties 7,29welke voldoen aan d OVPXXXXXX Pazopanib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 100 mg bij indicaties 14,28 welke voldoen aan OVPXXXXXX Trabectedine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,0121,14 mg bij indicaties welke v OVPXXXXXX Crizotinib, toedieningsvorm tablet per gebruikte eenheid van 50 mg bij indicaties 19,12 welke voldoen aan de OVPXXXXXX Menopauzegonadotrofine, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid 22,10van 75 E bij indicatie OVPXXXXXX Urofollitropine, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 7520,72 E bij indicaties welke vo OVPXXXXXX Follitropine (alfa), toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 30,82 75 E bij indicaties welke v OVPXXXXXX Follitropine (alfa), toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 62, E bij indicaties welk OVPXXXXXX Follitropine (bèta), toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 20,07 50 E bij indicaties welk OVPXXXXXX Gonadoreline, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 0,17,19 mg bij indicaties welke OVPXXXXXX Gonadoreline, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 3,2318,00 mg bij indicaties welke v OVPXXXXXX Corifollitropine (alfa), toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid 221,25 van 50 E bij indicaties w OVPXXXXXX Enzalutamide, toedieningsvorm capsule, per gebruikte eenheid van 40 mg bij indicaties 29,15 welke voldoen a OVPXXXXXX Vismodegib, toedieningsvorm capsule, per gebruikte eenheid van 150 mg bij 238,50 indicaties welke voldoen a OVPXXXXXX Dabrafenib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties 0,96 welke voldoen aan d OVPXXXXXX Trastuzumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1.839, mg bij indicaties welke OVPXXXXXX Afatinib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties 17,98 welke voldoen aan de b OVPXXXXXX Pixantron, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij 25,87 indicaties welke voldoen OVPXXXXXX Radium-223 chloride, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid 4.733,96 van 6 MBq bij indicaties OVPXXXXXX Aflibercept, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg 237,67 bij indicaties welke vold

12 OVPXXXXXX Trastuzumab-emtansine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid 18,66 van 1 mg bij indicaties OVPXXXXXX Vandetanib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties 97,17 welke voldoen aa OVPXXXXXX Vandetanib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 300 mg bij indicaties 194,33 welke voldoen aa OVPXXXXXX Imatinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties 22,06welke voldoen aan d OVPXXXXXX Imatinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 400 mg bij indicaties 86,04welke voldoen aan d OVPXXXXXX Sunitinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 12,5 mg bij indicaties 47,09welke voldoen aan OVPXXXXXX Sunitinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 25 mg bij indicaties 92,97 welke voldoen aan de OVPXXXXXX Sunitinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 50 mg bij indicaties 184,93 welke voldoen aan de OVPXXXXXX Somatropine, toedieningsvorm injectiepoeder, per toedieningeenheid van 4 mg 134,87 bij indicaties welke vold OVPXXXXXX Somatropine, toedieningsvorm injectiepoeder, per toedieningeenheid van 5 mg 256,80 bij indicaties welke vold OVPXXXXXX Somatropine, toedieningsvorm injectiepoeder, per toedieningeenheid van 6 mg 192,64 bij indicaties welke vold OVPXXXXXX Somatropine, toedieningsvorm injectiepoeder, per toedieningeenheid van 10355,31 mg bij indicaties welke vo OVPXXXXXX Somatropine, toedieningsvorm injectiepoeder, per toedieningeenheid van 12385,60 mg bij indicaties welke vo OVPXXXXXX Somatropine, toedieningsvorm injectiepoeder, per toedieningeenheid van 24856,62 mg bij indicaties welke vo OVPXXXXXX Somatropine, toedieningsvorm injectievloeistof, per toedieningeenheid van 5146,24 mg bij indicaties welke vo OVPXXXXXX Somatropine, toedieningsvorm injectievloeistof, per toedieningeenheid van ,89 mg bij indicaties welke v OVPXXXXXX Somatropine, toedieningsvorm injectievloeistof, per toedieningeenheid van ,72 mg bij indicaties welke v OVPXXXXXX Dasatinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 20 mg bij indicaties 35,85welke voldoen aan d OVPXXXXXX Dasatinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 50 mg bij indicaties 70,30welke voldoen aan d OVPXXXXXX Dasatinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 70 mg bij indicaties 71,72welke voldoen aan d OVPXXXXXX Dasatinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties 140,60welke voldoen aan OVPXXXXXX Dasatinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 140 mg bij indicaties 138,04welke voldoen aan OVPXXXXXX Everolimus, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 2,5 mg bij indicaties 52,15 welke voldoen aan OVPXXXXXX Everolimus, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 5 mg bij indicaties 106,73welke voldoen aan d OVPXXXXXX Everolimus, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties 120,20 welke voldoen aan OVPXXXXXX Erlotinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 25 mg bij indicaties 18,38 welke voldoen aan de OVPXXXXXX Erlotinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties 63,45welke voldoen aan d OVPXXXXXX Erlotinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 150 mg bij indicaties 78,26welke voldoen aan d OVPXXXXXX Nilotinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 150 mg bij indicaties 28,00welke voldoen aan d OVPXXXXXX Nilotinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 200 mg bij indicaties 36,04welke voldoen aan d OVPXXXXXX Regorafenib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 40 mg bij indicaties 56,36 welke voldoen aan OVPXXXXXX Lenalidomide, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 5 mg bij indicaties 261,43 welke voldoen aan OVPXXXXXX Lenalidomide, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties 272,10 welke voldoen a OVPXXXXXX Lenalidomide, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 15 mg bij indicaties 281,54 welke voldoen a OVPXXXXXX Lenalidomide, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 25 mg bij indicaties 300,56 welke voldoen a OVPXXXXXX Pomalidomide, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties 127,90 welke voldoen aa OVPXXXXXX Behandeling door tandarts met huispraktijk voor niet-awbz instellingen die niet 20,56 voldoen aan de criteria OVPXXXXXX Behandeling door tandarts zonder huispraktijk voor niet-awbz instellingen die 14,43 niet voldoen aan de crit OVPXXXXXX Spermabank, eenmalige initiële kosten. 68, OVPXXXXXX Spermabank, per jaar. 53, OVPXXXXXX Spermabank, spermaonderzoek. 51, OVPXXXXXX Reiskostenvergoeding levende donor per kilometer. Geen OVPXXXXXX Uurtarief bijzondere tandheelkundige behandelingen van verstandelijk en/of lichamelijk Geen bijzondere zor OVPXXXXXX Verdoving door middel van een roesje (sedatie) bij bijzondere tandheelkundige Geen behandelingen OVPXXXXXX Verdoving door middel van algehele narcose (anesthesie) bij bijzondere tandheelkundige Geen behandelinge OVPXXXXXX Injectiepen bij somatropine (exclusief injectiekop bij somatropine zie ). 174, OVPXXXXXX Techniekkosten mondziekten en kaakchirurgie. Geen OVPXXXXXX Vacatiegelden, per uur. 46, OVPXXXXXX Tumor van orbita en decompressie van het orbitadak 1.236, OVPXXXXXX Operatieve verwijdering van nervus infraorbitalis of nervus alveolaris inferior 411,27 of verleggen van nervus m OVPXXXXXX Exenteratio orbitae , OVPXXXXXX Hechten van een gescheurd ooglid met gescheurde ooglidrand en herstel van 2.244,01 een primair ooglid colobo OVPXXXXXX Blepharoplastiek van een ooglid, respectievelijk correctie ptosis wenkbrauw. 292, OVPXXXXXX Laterale canthopexie. 409, OVPXXXXXX Enkelzijdige transnasale mediale canthopexie , OVPXXXXXX Herstel binnen of buiten ooghoek. 814,47

13 OVPXXXXXX Correctief chirurgische behandeling van de deformiteiten aan het benige neusskelet, 1.364,21 met laterale osteo OVPXXXXXX Correctieve ingrepen aan cartilagines laterales en/of ter correctie van de neusvleugels 1.023,63 en vestibulum na OVPXXXXXX Septum correctie met mobilisatie en repositie van kraakbeen met mediale osteotomie 442,55 en eventuele con OVPXXXXXX Plastische sluiting oro-antrale perforatie. 295, OVPXXXXXX Tracheotomie , OVPXXXXXX Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 170, OVPXXXXXX Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage 603,64 en/of afzuigen van ma OVPXXXXXX Onderbinden van groot bloedvat. 623, OVPXXXXXX Radicale halsklieruitruiming , OVPXXXXXX Regionale klierdissectie, enkelzijdig , OVPXXXXXX Diagnostische lymfklierextirpatie, supra- of infraclaviculair 633, OVPXXXXXX Consult 63, OVPXXXXXX Behandeling grote diepe kaakabcessen. 268, OVPXXXXXX Operatieve verwijdering van grote benigne tumoren en cysten in kaak of weke 246,19 delen (excl. kaakcysten g OVPXXXXXX Operatieve verwijdering van kaakcysten groter dan 1/4 van het kaakvolume en 652,46 operaties aan de sinus m OVPXXXXXX Extirpatie frenulum labii en linguae. 189, OVPXXXXXX Paradontale chirurgie aan één element. 127, OVPXXXXXX Parodontale chirurgie aan alle aanwezige frontelementen per kaak of aan alle 194,25 aanwezige postcaniene e OVPXXXXXX Parodontale chirurgie aan alle aanwezige elementen per kaakhelft. 836, OVPXXXXXX Preventieve parodontale behandeling aan alle aanwezige frontelementen per 145,65 kaak, of aan alle aanwezi OVPXXXXXX Preventieve parodontale behandeling per kaakhelft. 235, OVPXXXXXX Ongecompliceerde extractie van één of meerdere gebitselementen in één kaakhelft. 98, OVPXXXXXX Extracties in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in één kaakhelft 420, OVPXXXXXX Operatieve verwijdering van een gebitselement of één of meerdere radices of 266,75 een corpus aliënum per k OVPXXXXXX Apexresectie per kaak, inclusief één behandelde wortel(inclusief eventueel noodzakelijke 289,13 wortelkanaalb OVPXXXXXX Behandeling van één of meer geluxeerde elementen, replantatie en/of transplantatie 272,78 van elementen en OVPXXXXXX Excisie torus palatinus of mandibularis, grote alveolotomie en/of correctie linea 307,37 mylohyoidea of proces OVPXXXXXX Omslagplooi plastiek met behulp van een vrij transplantaat frontgedeelte of per 579,55 kaakhelft inclusief het OVPXXXXXX Uitgebreide correctie articulatie bij kaakgewrichtsklachten of bij parodontale 225,41 aandoeningen, inclusief a OVPXXXXXX Vrij prepareren van een geïmpacteerd element. 222, OVPXXXXXX Vrij prepareren met aanbrengen van een ligatuur of extensie. 261, OVPXXXXXX Extirpatie van de gehele tong , OVPXXXXXX Extirpatie van een gedeelte van de tong. 721, OVPXXXXXX Primaire behandeling van gehemelte-spleten in het voorste deel van het palatum 1.179, OVPXXXXXX Primaire behandeling van gehemelte-spleten in het achterste deel van het palatum 1.176, OVPXXXXXX Extirpatie tumor weke delen van de mond. 290, OVPXXXXXX Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). 274, OVPXXXXXX Controlebezoek MRA. 53, OVPXXXXXX Reparatie MRA met afdruk. 76, OVPXXXXXX Resectieprothese, obturatorklos, bestralingsmoulage, gelaatsprothese en schedelplaat , OVPXXXXXX Tijdelijke intra-orale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld opbeetspalk, beschermplaatje, 199,31 wafer, Herbst, inc OVPXXXXXX Verwijdering speekselsteen, per klier en/of ductus. 251, OVPXXXXXX Partiële extirpatie van het oppervlakkige deel van de glandula parotis , OVPXXXXXX Totale extirpatie van het oppervlakkige deel van de glandula parotis , OVPXXXXXX Extirpatie glandula submandibularis, glandula sublingualis of lymfeklier(en).1.022, OVPXXXXXX Totale parotidectomie , OVPXXXXXX Operatie van een speekselfistel. 438, OVPXXXXXX Sequestrotomie of decorticatie bij osteomyelitis. 366, OVPXXXXXX Resectie van halve bovenkaak , OVPXXXXXX Resectie van totale bovenkaak. 683, OVPXXXXXX Resectie van halve onderkaak 2.619, OVPXXXXXX Resectie van totale onderkaak , OVPXXXXXX Commando-operatie , OVPXXXXXX Correctie van benige kin, corticotomie ten behoeve van rapid expansion. 937, OVPXXXXXX Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft , OVPXXXXXX Osteotomie/distractie van het os zygomaticum of van de maxilla volgens le 1.978,98 Fort I, alsmede decompress

14 OVPXXXXXX Overbruggen van een gnathoschisis met bottransplantaat of kaakreconstructie 1.436,42 met allo- of autotranspl OVPXXXXXX Osteotomie/distractie van de mandibula enkelzijdig of frontgedeelte , OVPXXXXXX Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort II , OVPXXXXXX Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort III , OVPXXXXXX Permandibulair implantaat , OVPXXXXXX Behandeling van fracturen per kaak, bijvoorbeeld met behulp van spalken, brackets, 552,41 IMF-schroeven OVPXXXXXX Operatieve behandeling van een enkelvoudige mandibula-fractuur , OVPXXXXXX Operatieve behandeling van een meervoudige mandibula-fractuur of van een 1.244,94 maxilla- of zygoma-fractu OVPXXXXXX Intermaxillaire fixatie, als zelfstandige ingreep (niet bij osteotomie, fractuur of 371,33 reconstructie) - het plaat OVPXXXXXX Resectie van het tuberculum articulare, extirpatie of repositie discus articularis, 1.288,87 condylotomie, condylar OVPXXXXXX Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat) 553, OVPXXXXXX Kosten implantaten 317, OVPXXXXXX Vrijleggen van implantaat/implantaten, in geval van 2 fasen: de tweede fase (per 206,17 kaak) OVPXXXXXX Operatieve verwijdering van osteosynthese materiaal/distractor per kaakhelft. 423, OVPXXXXXX Verlengen, verkorten of uitsnijden van pezen, fasciën of spieren. 730, OVPXXXXXX Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen. 788, OVPXXXXXX Behandeling uitgebreide weke delen letsels in het gelaat. 461, OVPXXXXXX Thierschplastiek 679, OVPXXXXXX Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van huid of opschuifplastiek. 370, OVPXXXXXX Grote of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie 716,10van huid OVPXXXXXX Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts. 84, OVPXXXXXX Eenvoudige, korte rapporten. 81, OVPXXXXXX Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten. 148, OVPXXXXXX Transpositie van een huidspierlap naar een defect in mondholte, pharynx, larynx 3.288,95 en/ of oesophagus OVPXXXXXX Primaire behandeling van congenitale lipspleten, enkelzijdig 1.313, OVPXXXXXX Pharyngoplastiek , OVPXXXXXX Facelift enkelzijdig, respectievelijk rhytidectomie van gelaat en hals met zogenaamde 5.020,94 smash-plastiek OVPXXXXXX Liposuctie van het submentale gebied, de regio pectoralis, het onderbeen ,92 of de onderarm, enkelzijdig, OVPXXXXXX Nasopharyngoscopie, uitgevoerd door middel van optiek via de oropharynx, al 347,25 dan niet met proefexcisi OVPXXXXXX Inbrengen röntgencontrastvloeistof (sialografie, arthrografie) 93, OVPXXXXXX Kostendeel röntgengebitsonderzoek en/of röntgenschedelonderzoek, elk maximaal 32,22 éénmaal per dag te OVPXXXXXX Röntgengebitsonderzoek, ongeacht aantal en soort opnamen en inclusief eventuele 67,95 controlefoto('s) - m OVPXXXXXX Röntgenschedelonderzoek 58, OVPXXXXXX Uitgebreide analyse ten behoeve van röntgenschedelonderzoek 92, OVPXXXXXX Functieonderzoek speekselklieren 133, OVPXXXXXX Arthroscopie, diagnose en lavage 581, OVPXXXXXX Antroscopie. 298, OVPXXXXXX Nemen van afdrukken van boven- en onderkaak voor studiemodellen of het bruikbaar 67,92 maken van besta OVPXXXXXX Proefoperatie op model (al dan niet in articulator) 91,68

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL Overige zorgproducten (OZP's): periode 01/01/2014 tm 31/05/2014 Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop,

Nadere informatie

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling

Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Soort overig zorgproduct Ingangsdatum Einddatum Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER

Nadere informatie

Prijslijst 1 januari 2016 versie 2016.1

Prijslijst 1 januari 2016 versie 2016.1 Prijslijst 1 januari 2016 versie 2016.1 Onderstaande zorgproducten zijn geprijsd conform de maximum tarieven structuur 2015. De onderhavige prijzen zijn niet van toepassing op verzekerden van zorgverzekeraars

Nadere informatie

Tarieven onderlinge dienstverlening andere ziekenhuizen bijgewerkt: 30-5-2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 Zorgproduct

Tarieven onderlinge dienstverlening andere ziekenhuizen bijgewerkt: 30-5-2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 Zorgproduct 80001 Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten).

Nadere informatie

Tarieven onderlinge dienstverlening andere ziekenhuizen bijgewerkt: prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2017 Zorgproduct

Tarieven onderlinge dienstverlening andere ziekenhuizen bijgewerkt: prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2017 Zorgproduct 80001 Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten).

Nadere informatie

Grondslagen van gebruikers in 2013 (met dubbeltellingen) N = 1 [90Y] Ibritumomab tiuxetan 100

Grondslagen van gebruikers in 2013 (met dubbeltellingen) N = 1 [90Y] Ibritumomab tiuxetan 100 en van gebruikers in 213 (met dubbeltellingen) N = 1 [9Y] Ibritumomab tiuxetan 1 en van gebruikers in 213 (met correctie) N = 1 [9Y] Ibritumomab tiuxetan 1 5 5 bovenste luchtwegen en middenoor nieuwvormingen

Nadere informatie

039847 OVPXXXXXX Beoordeling X-thorax voor derden. 32,13

039847 OVPXXXXXX Beoordeling X-thorax voor derden. 32,13 Passantentarieven 2015 Deze prijzen zijn geldig van 1 januari 2015 t/m 31 december 2015. Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaal tarief 039847 OVPXXXXXX Beoordeling X-thorax voor derden. 32,13 050501

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 juni 2014 t/m 31 december 2014, bedragen in Euro's

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 juni 2014 t/m 31 december 2014, bedragen in Euro's Passantenprijslijst DBCZorgproducten Declaratiecode DBCZorgproduct DBCZorgproduct omschrijving Prijs Kosten Ziekenhuis Kosten Specialisten 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,25 010906 OVPXXXXXX

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Medisch Specialistische Zorg

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Medisch Specialistische Zorg Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Medisch Specialistische Zorg Publicatiedatum: 28-7-2015 Code Omschrijving Tarief 190031 VERKEERDE BED 251,69 190032 Verblijf gezonde moeder. 226,04 190033 Verblijf

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Medisch Specialistische Zorg

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Medisch Specialistische Zorg Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Medisch Specialistische Zorg Publicatiedatum: 28-7-2015 Code Omschrijving Tarief 190031 VERKEERDE BED 302,02 190032 Verblijf gezonde moeder. 271,25 190033 Verblijf

Nadere informatie

Tarieventabel Toelichting. Versie

Tarieventabel Toelichting. Versie Tarieventabel Toelichting Versie 20141218 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

Tarieven Paramedische Zorg naturapolis

Tarieven Paramedische Zorg naturapolis Tarieven Paramedische Zorg naturapolis Tarieven Fysiotherapie (1000-1971) Tarieven Oefentherapie (2000-3803) Tarieven Logopedie (4000-4307) Tarieven Ergotherapie (5000-5002) Tarieven Dieetadvisering (6000-6302)

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Medisch Specialistische Zorg

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Medisch Specialistische Zorg Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Medisch Specialistische Zorg Publicatiedatum: 28-7-2015 Code Omschrijving Tarief 190031 VERKEERDE BED 251,69 190032 Verblijf gezonde moeder. 226,04 190033 Verblijf

Nadere informatie

Toelichting op de Tarieven Tabel

Toelichting op de Tarieven Tabel Toelichting op de Tarieven Tabel v20111115 Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Samenhang simuleren, schaduwdraaien en introductie

Nadere informatie

Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF

Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 080077 OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE. 129,00 081092 OVPXXXXXX

Nadere informatie

(lijst bevat passantentarieven, het bedrag dat bij uw zorgverzekering vergoedt kunt u terugvinden op de lijst ongecontracteerde tarieven

(lijst bevat passantentarieven, het bedrag dat bij uw zorgverzekering vergoedt kunt u terugvinden op de lijst ongecontracteerde tarieven Zorgproductcode Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs 029399019 15C164 1 of 2 polikliniekbezoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen 162,75 029999011

Nadere informatie

Toelichting Tarieven Tabel. Versie

Toelichting Tarieven Tabel. Versie Toelichting Tarieven Tabel Versie 20120329 Ingangsdatum 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Tarieventabel per

Nadere informatie

FBTO Zorgverzekering. Tarieven Oefentherapie Cesar-Mensendieck 1 januari 2014

FBTO Zorgverzekering. Tarieven Oefentherapie Cesar-Mensendieck 1 januari 2014 Tarieven Oefentherapie Cesar-Mensendieck Ongecontracteerd 2000 Reguliere zitting cesar 27,75 200 Reguliere zitting cesar aan huis 35,25 2002 Reguliere zitting cesar in inrichting/instelling 35,25 2003

Nadere informatie

geldig per 1 juni 2014

geldig per 1 juni 2014 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0,25 10906 Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 33,00 33,00 32280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 32281

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Declaratiecode 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0,25 010906 010906

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 44)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 44) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Tarieven Radiologie 2011

Tarieven Radiologie 2011 Tarieven Radiologie 2011 Tarief per 01-01-2011 interne verrichting code omschrijving interne verrichting code declaratie code tarief honorarium tarief kosten tarief totaal 080028 Niet-electieve embolisatie

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum Haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120101 20120430 0,28 0,00 0,28 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 20120501 20121231 0,28 0,00 0,28 010906 REISTIJD/VACATIE PER HALF UUR (MET EEN DAGMAX. VAN 448) 20120101

Nadere informatie

Verzekerde Toegang en Betaalbaarheid van nieuwe Hepatitis C Medicatie

Verzekerde Toegang en Betaalbaarheid van nieuwe Hepatitis C Medicatie Verzekerde Toegang en Betaalbaarheid van nieuwe Hepatitis C Medicatie Huib Kooijman Nationale Hepatitis Dag 16 september 2014 1 Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie 'De toegankelijkheid waarborgen

Nadere informatie

15A031 20107023 Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met

15A031 20107023 Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met Passantentarieven 2014 Deze prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2014. Wij behouden ons het recht voor deze prijslijst aan te passen als de landelijke of interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden.

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden. U kunt via onze Zorgvinder nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Zorgvinder Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2007 DigiMV bij beeldvormende diagnostiek 120311 Algemeen

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2007 DigiMV bij beeldvormende diagnostiek 120311 Algemeen Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 27 DigiMV bij beeldvormende diagnostiek Algemeen Code 23: SPECT RECEPTORENONDERZOEK MEERDERE D Met behulp van deze enquête wordt de stralingsbelasting in Nederland

Nadere informatie

Toelichting Tarieven Tabel. Versie

Toelichting Tarieven Tabel. Versie Toelichting Tarieven Tabel Versie 20120726 Ingangsdatum 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2014 Standaard prijslijst overige zorgproducten 2014 Declarati ecode Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Kostenbedra g zorginstelling en 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor overige zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor overige zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor overige zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor overige zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 INDELING TARIEFLIJST 2012 A. ALGEMEEN B. DIAGNOSTIEK 1. Beeldvormende diagnostiek 2. Klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken 3. Pathologie 4. Nucleaire

Nadere informatie

Toelichting op de Ondersteunerhonoraria B- segment. Versie

Toelichting op de Ondersteunerhonoraria B- segment. Versie Toelichting op de Ondersteunerhonoraria B- segment Versie 20121122 Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel en de functie... 3 1.2 Bijzonderheden in de toepassing... 3 1.2.1

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2015

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2015 10906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 32280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 32281 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

210,91 eventuele biopten. 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en

210,91 eventuele biopten. 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

034688 CAPSULE ENDOSCOPIE. 370,95

034688 CAPSULE ENDOSCOPIE. 370,95 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Publicatiedatum: Tarief 1 januari t/m 31 maart Tarief 1 april t/m 31 december Decl.code + Zorgproduct consumentenomschrijving

Publicatiedatum: Tarief 1 januari t/m 31 maart Tarief 1 april t/m 31 december Decl.code + Zorgproduct consumentenomschrijving Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen Prestaties Medisch Specialistische Zorg, Overige Zorgproducten - Overige prestaties MSZ - Begin heeft Gelre met alle verzekeraars specifieke tarieven

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten. per 1 januari 2015

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten. per 1 januari 2015 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte

Nadere informatie

versie 1 Pagina 1 van 17

versie 1 Pagina 1 van 17 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten. per 1 januari 2016. Declaratiecode omschrijving overig product Totaalprijs

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten. per 1 januari 2016. Declaratiecode omschrijving overig product Totaalprijs 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 227,52 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

CWZ Prijslijst overige zorgproducten vanaf 1 januari 2016 Versie 151117

CWZ Prijslijst overige zorgproducten vanaf 1 januari 2016 Versie 151117 CWZ Prijslijst overige zorgproducten vanaf 1 januari 2016 Versie 151117 Declaratiecode Omschrijving Tarief 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 032280 Diagnostische

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140601 0,25 0,00 0,25 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Disclaimers 1. De prijs van een behandeling is de prijs die geldt bij aanvang van de behandeling. Aan

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Omschrijving Totaal Tarief. 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur.

Omschrijving Totaal Tarief. 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. Passantentarief Streekziekenhuis Koningin Beatrix 2016 Overige producten Periode: vanaf 1 januari 2016 Versie 1 De vermelde prijzen zijn alleen van toepassing op patiënten van zorgverzekeraars waarmee

Nadere informatie

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst eerstelijns

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) FBTO Zorgverzekering Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2017 Ziekenhuis Amstelland

Passantenprijslijst 2017 Ziekenhuis Amstelland 010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 0,26 1-1-2017 31-12-2017 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 34,71 1-1-2017 31-12-2017 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2016 (voorlopig)

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2016 (voorlopig) 010905 Reiskosten per kilometer 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 227,52 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92 032281 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 168,45 103,45 65,00

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015*

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Declaratiecode Omschrijving dbc-zorgproduct 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden:

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Declaratiebepalingen overige en ondersteunende producten

Declaratiebepalingen overige en ondersteunende producten Nadere Regel Declaratiebepalingen overige en ondersteunende producten In deze bijlage zijn aanvullende declaratiebepalingen opgenomen voor de overige en ondersteunende producten op verzoek van de eerste

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 juni 2014 tot en met 31 december 2014 Declaratie 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen [Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer AGB-code: Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2014 Declaratie 034388 Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten.

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor overige zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor overige zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 227,52 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4 Overig product 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 Overig product 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 Overig product 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker:

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie)

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie) 14E000 990416036 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 818,09 15E000 20109057 Toediening van chemotherapie bij niet

Nadere informatie

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Contractbeheer 030 68 69 177 AGB-code: Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst

Nadere informatie

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2015

Spijkenisse Medisch Centrum Passantenprijslijst 2015 192846 OVPXXXXXX Groepsbehandeling bij dieetadvisering als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire zorgverlening aan patiënten met DM, COPD en VRM. 36,30 192850 OVPXXXXXX Intramurale dieetadvisering

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Reistijd/vacatie per half uur. Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Reistijd/vacatie per half uur. Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). FBTO Zorgverzekering Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (naturapolis) Medisch Specialistische Zorg 2016 Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke

Nadere informatie

Standaard prijslijst CWZ overige producten vanaf 1 januari 2016 Versie 160511

Standaard prijslijst CWZ overige producten vanaf 1 januari 2016 Versie 160511 Standaard prijslijst CWZ overige producten vanaf 1 januari 2016 Versie 160511 Declaratiecode Omschrijving Tarief 010905 Reiskosten per kilometer. 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,56 032280

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis,

Nadere informatie

Reistijd/vacatie per half uur. Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Reistijd/vacatie per half uur. Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). FBTO Zorgverzekering Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners (restitutiepolis) Medisch Specialistische Zorg 2016 Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische

Nadere informatie

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016

Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Vergoedingen bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2016 Looptijd prijslijst 1/1/2016-30/6/2016* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis,

Nadere informatie

Toelichting op de Lijst Ondersteunerhonoraria B- segment. Versie

Toelichting op de Lijst Ondersteunerhonoraria B- segment. Versie Toelichting op de Lijst Ondersteunerhonoraria B- segment Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel en de functie... 3 1.2 Bijzonderheden in de toepassing... 3 1.2.1 Volledigheid

Nadere informatie

Zorgactiviteiten Tabel Toelichting. Versie

Zorgactiviteiten Tabel Toelichting. Versie en Tabel Toelichting Versie 20121120 Ingangs 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 4 1.2 Wat is de functie van de tabel... 4 2 Algemene gegevens van de tabel...

Nadere informatie

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis Ingangsdatum: 01 januari 2016 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Bijlage 4: Rapportage uitvalreductie RZ18a

Bijlage 4: Rapportage uitvalreductie RZ18a Bijlage 4: Rapportage uitvalreductie RZ18a In deze bijlage vindt u de rapportage reductie. Hieronder lichten we eerst het overzicht kort toe, daarna vindt u de rapportage in tabelvorm. De Rapportage Uitvalreductie

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7041-02 1 januari 2013 17 december 2012 19 december 2012 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 2 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer. Voorwaarden: - Indicatie zie NHG-standaard M13

Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer. Voorwaarden: - Indicatie zie NHG-standaard M13 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

Toelichting op de Ondersteunerhonoraria B- segment. Versie 20120927

Toelichting op de Ondersteunerhonoraria B- segment. Versie 20120927 Toelichting op de Ondersteunerhonoraria B- segment Versie 20120927 Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel en de functie... 3 1.2 Bijzonderheden in de toepassing... 3 1.2.1

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20130701 20131231 0,24 0,00 0,24

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Ingangsdatum: 01 januari 2016 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie

Nadere informatie