KWALITEITSUITVRAAG Verslagjaar DICA transparantieportaal Structuurindicatoren. Versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEITSUITVRAAG Verslagjaar 2014. DICA transparantieportaal Structuurindicatoren. Versie 2015.5"

Transcriptie

1 KWALITEITSUITVRAAG Verslagjaar 2014 DICA transparantieportaal Structuurindicatoren 1

2 Inhoudsopgave 1 Documenthistorie Verklaring coderingen ONCOLOGIE - Uitvraag over ALGEMENE DEEL MAMMACARCINOOM COLORECTAAL CARCINOOM LEVERTUMOREN PERITONEAAL METASTASEN OESOFAGUS/MAAGCARCINOOM PANCREAS/DISTALE GALGANGCARCINOOM NEUROENDOCRIENE TUMOREN SCHILDKLIERCARCINOOM MELANOOM WEKE DELEN TUMOREN PROSTAATCARCINOOM NIERCELCARCINOOM TESTISCARCINOOM BLAASCARCINOOM GYNAECOLOGISCHE ONCOLOGIE OVARIUMCARCINOOM

3 ENDOMETRIUMCARCINOOM CERVIXCARCINOOM VULVACARCINOOM LONGCARCINOOM HOOFD- HALS ONCOLOGIE NEURO- ONCOLOGIE: GLIOMEN NIET- ONCOLOGISCHE AANDOENINGEN BARIATRISCHE CHIRURGIE CHIRURGIE BIJ KINDEREN VAATCHIRURGIE ALGEMEEN PARKINSON LAGE RUG HERNIA LAGE RUG STENOSE

4 1 Documenthistorie Versie Datum Auteur Omschrijving DICA Alle aanpassingen t.o.v. uitvraag over 2013 doorgevoerd, inclusief: structuurvragen indicatorensets ZINL nieuwe diagnosen SONCOS- document wijzigingen o.b.v. concept SONCOS- normering DICA Verwijderen vragen die niet in indicatorensets ZINL voorkomen: - Algemene deel - Weke delen tumoren - Neuro- endocriene tumoren - Longcarcinoom - Bariatrische chirurgie - Algemene vaatchirurgie - Aneurysma chirurgie - Carotis chirurgie Toevoegen vragen : - Longcarcinoom (voor invoer cardiothoracaal centra: vraag 1c, 3, 12-16) - Blaascarcinoom (vraag 1b en 1c) - Algemene vaatchirurgie (vraag 2 en 4) DICA Toevoegen vragen : - Lage rug stenose (vraag 1-5) DICA Verwijderen structuurvraag 2 uit Parkinson indicatorenset 4

5 2 Verklaring coderingen Indien a en b met Nee. *Met refer- entiecentrum www. (norm: Ja) (norm: 20 of meer) ZINL Nummering vraag Per sectie zijn er enkele vragen waarmee bepaald kan worden of het nodig is de overige vragen van de sectie te beantwoorden. Met rode tekst is de opmerking gemarkeerd die aangeeft welke vragen hier bedoeld worden. Indien aan deze blauwe voorwaarden wordt voldaan, dan zijn de vervolgvragen binnen de sectie en daarmee de normen (!) niet relevant. Met een * en schuin gedrukte tekst worden hulpteksten aangegeven die de vragen in de uitvraag begeleiden. Bij een gele markering wordt er nog een gegeven c.q. verwijzing gemist en moet dus nog ingevuld worden. Groene markering: staat voor een onvoorwaardelijke norm. Anders gezegd, de groene normen gelden altijd. De norm in dit voorbeeld is dus Ja. LET OP: Indien door beantwoording van de eerste paar vragen een gehele sectie kan worden overgeslagen, dan geldt geen enkele norm (zie opmerking over blauwe markering hierboven). Blauwe markering: deze norm is voorwaardelijk. Door de invulling van een andere vraag, wordt bepaald of deze norm wel of niet geldt. De norm in dit voorbeeld is 20 of meer. Met een rode markering worden de vragen aangegeven uit de sets voor publieke transparantie die aangeboden zijn aan het Zorg Instituut Nederland Donkergroen: indien het nummer van de vraag gemarkeerd is dan heeft een wijziging of toevoeging van de vraag plaatsgevonden ten opzichte van eerdere versie. 5

6 3 ONCOLOGIE - Uitvraag over 2014 (peildatum 31 december 2014) 3.1 ALGEMENE DEEL 1. Wordt in uw ziekenhuis voor iedere patiënt in het (digitale) dossier vastgelegd wie de hoofdbehandelaar is? (norm: Ja) 2. Is er in uw ziekenhuis voor iedere patiënt een vast contactpersoon (casemanager)? (norm: Ja) 3. Wordt er in uw ziekenhuis van patiënten die besproken worden op een multidisciplinaire bespreking een verslag van die bespreking naar de huisarts gestuurd? (norm: Ja) 4. a. Welk percentage van de verpleegkundigen op de dagbehandeling waar cytostatica worden toegediend, heeft de aantekening oncologie of volgt hiervoor de opleiding?* Antwoord: <CC> procent b. Welk percentage van de verpleegkundigen op de klinische afdeling interne geneeskunde waar oncologiepatiënten worden verpleegd, heeft de aantekening oncologie of volgt hiervoor de opleiding?* Antwoord: Afdeling interne oncologie: <CC> procent *Indien er sprake is van een dagbehandeling of klinische afdeling interne geneeskunde waar ook niet- oncologische behandelingen plaatsvinden, graag het percentage invullen voor de verpleegkundigen die zorg verlenen aan de oncologie- patiënten. Een afdeling longziekten waar patiënten met longkanker worden behandeld kunt u hier buiten beschouwing laten. 6

7 5. a. Heeft uw ziekenhuis een spoedeisende hulp waar 24 uur per etmaal, 7 dagen per week expertise in oncologische zorg beschikbaar is voor alle oncologische patiënten en behandelingen waaraan uw ziekenhuis zorg verleent? (norm: Ja) b. Indien Nee, met welke zorginstelling heeft u schriftelijk vastgelegde afspraken om bovengenoemde zorg aan patiënten te leveren? Antwoord: <naam> 6. a. Hoeveel internisten met registratie in het aandachtsgebied oncologie zijn er in uw ziekenhuis werkzaam? Antwoord: Aantal: <CC> b. Hoeveel chirurgen met certificering in de oncologische of gastro- intestinale chirurgie zijn er in uw ziekenhuis werkzaam? Antwoord: Aantal: <CC> (norm: 2 of meer) 7. a. Heeft u op uw ziekenhuislocatie de mogelijkheid om radiotherapie te geven? b. Indien Nee, met welk radiotherapie instituut heeft u schriftelijk vastgelegde afspraken voor het verwijzen van patiënten bij wie radiotherapie geïndiceerd is? Antwoord: Instituut: <naam> c. Indien Nee, worden patiënten in uw ziekenhuis die in aanmerking komen voor chemo- radiotherapie verwezen naar een ziekenhuis waar beide behandelingen op 1 locatie gegeven kunnen worden? d. Indien Nee (bij c.), met welk instituut heeft u schriftelijk vastgelegde afspraken over doorlooptijden, verantwoordelijkheden, opvang van complicaties en dergelijke? Antwoord: Instituut: <naam> 7

8 8. a. Heeft u op uw ziekenhuislocatie de beschikking over een afdeling Klinische Genetica? b. Indien Nee, met welk instituut heeft u schriftelijk vastgelegde afspraken voor het verrichten van klinisch genetisch onderzoek bij uw patiënten? Antwoord: Instituut: <naam> 9. Heeft uw ziekenhuis 1 of meerdere stomaverpleegkundigen? (norm: Ja) 10. a. Heeft uw ziekenhuis een pijnteam? (norm: Ja) b. Hoeveel anesthesiologen met registratie in de pijngeneeskunde zijn er op uw ziekenhuislocatie werkzaam? Antwoord: Aantal: <C> (norm: 1 of meer) 11. a. Heeft uw ziekenhuis een multidisciplinair team palliatieve zorg?* b. Welke zorgverleners zijn onderdeel van dit team: Antwoord: - Medisch specialisten: Aantal: <C> (norm: 2 of meer) - Verpleegkundigen**: Aantal: <C> (norm: 1 of meer) c. Hoe vaak komt het multidisciplinaire palliatieve team bijeen? Antwoord: op indicatie / 1 keer per week / minder dan 1 keer per week *Norm van toepassing per **Het gaat om een verpleegkundige met specifieke expertise in palliatieve zorg, bij voorkeur een oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist oncologie of anesthesiologie/pijngeneeskunde. Krijgen alle patiënten met een oncologische aandoening in uw ziekenhuis standaard psychosociale zorg aangeboden 8

9 12. Ja/nee (norm: ja) Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gecontroleerde normen of o U voldoet niet aan de gecontroleerde normen Welke vervolgacties gaat u ondernemen? Te ondernemen acties: <vrije tekst> Opmerkingen: <vrije tekst> 9

10 3.2 MAMMACARCINOOM Nr. 1. a. Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met borstkanker door middel van chirurgie behandeld? b. Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met borstkanker door middel van systemische therapie behandeld? c. Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met borstkanker palliatief behandeld? 2. Indien 1a en 1b beiden met Nee zijn beantwoord, dan hoeven onderstaande vragen niet ingevuld te worden. a. Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten* met invasief borstkanker of DCIS dat op uw ziekenhuislocatie is behandeld** door chirurg en/of medisch oncoloog in de periode 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014? Antwoord: Aantal: <CCC> b. Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met een lokaal, regionaal of afstandsrecidief van hun borstkanker dat op uw ziekenhuislocatie is behandeld** door chirurg en/of medisch oncoloog in de periode 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014? Antwoord: Aantal: <CC> *Zowel geopereerde als niet geopereerde patiënten; patiënten met recidief borstkanker bij 2a niet meetellen **Chirurgie en/of systemische therapie, geen patiënten die alleen radiotherapie in uw instituut hebben ondergaan. Wel inclusief overname therapie van elders en second opinions bij patiënten daadwerkelijk gezien door chirurg of medisch oncoloog in uw instituut maar elders behandeld. 10

11 Internist oncologen a. Hoeveel internisten zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? Antwoord: Aantal: <CC> b. Hoeveel van deze internisten behandelen nieuwe patiënten met borstkanker? Antwoord: Aantal: <CC> c. Hoeveel gecertificeerde internist- oncologen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? Antwoord: Aantal: <CC> d. Hoeveel gecertificeerde internist- oncologen werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld? Antwoord: Aantal: <CC> Chirurgen a. Hoeveel NVvH chirurgen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? Antwoord: Aantal: <CC> b. Hoeveel NVvH chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelen nieuwe patiënten met borstkanker? Antwoord: Aantal: <CC> c. Hoeveel gecertificeerde NVCO- chirurg- oncologen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? Antwoord: Aantal: <CC> d. Hoeveel gecertificeerde NVCO- chirurg- oncologen, werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld? Antwoord: Aantal: <CC> Radiotherapeuten a. Hoeveel radiotherapeuten zijn betrokken bij uw ziekenhuis? Antwoord: Aantal: <CC> b. Hoeveel radiotherapeuten zijn betrokken bij de behandeling van nieuwe patiënten met borstkanker?* Antwoord: Aantal: <CC> c. Hoeveel radiotherapeuten hebben als aandachtsgebied borstkanker? Antwoord: Aantal: <CC> * met betrokken radiotherapeuten wordt bedoeld het totaal aantal radiotherapeuten dat 11

12 6. bestralingen uitvoert bij patiënten uit uw ziekenhuis. a. Is de voorziening tot invriezen van tumorweefsel op uw ziekenhuislocatie aanwezig? b. Indien Nee, wordt er gebruik gemaakt van faciliteiten elders voor het invriezen van tumorweefsel? Antwoord: Ja, nl. <naam instituut>./nee 7. a. Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle patiënten met borstkanker de behoefte aan psychosociale zorg standaard en bij herhaling in kaart gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument? (bijvoorbeeld met behulp van de LAST- meter) b. Maakt op uw ziekenhuislocatie een klinisch psycholoog onderdeel uit van het multidisciplinaire mammateam (vast of op afroep)? Opmerkingen: U voldoet aan de hier uitgevraagde structuurnormen. U voldoet niet aan de volgende normen:.. 12

13 3.3 COLORECTAAL CARCINOOM Nr. 1. a. Worden er op uw ziekenhuislocatie colonresecties verricht voor benigne of maligne colon pathologie? b. Worden er op uw ziekenhuislocatie rectumresecties verricht voor benigne of maligne rectum pathologie? c. Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met colorectaal carcinoom met systemische therapie behandeld? d. Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met colorectaal carcinoom palliatief behandeld? 2. *Indien 1a. en 1b. met Nee beantwoord worden, dan hoeven onderstaande vragen niet ingevuld te worden. a. Hoeveel colonresecties werden in uw ziekenhuis verricht in het jaar 2014 voor maligne en benigne pathologie? Maligne: <CCC> (dit aantal graag overnemen uit de DSCA, indicator 2a) Benigne: <CCC> b. Hoeveel rectumresecties werden in uw ziekenhuis verricht in het jaar 2014 voor maligne en benigne pathologie? Maligne: <CCC> (dit aantal graag overnemen uit de DSCA, indicator 2b) Benigne: <CCC> (norm colorectale chirurgie: som van de aantallen bij 2a plus 2b is 50 of meer) (norm rectumchirurgie: som van de aantallen bij 2b is 20 of meer) Conclusie (automatisch gegenereerd) 13

14 o o U voldoet aan de gecontroleerde normen U voldoet niet aan de gecontroleerde normen Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? Antwoord: o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: <vrije tekst> o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen: <vrije tekst> Opmerkingen: 14

15 3.4 LEVERTUMOREN a. Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met primaire levertumoren door middel van chirurgie behandeld? S b. Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met levermetastasen door middel van chirurgie en/of RFA behandeld? S c. Indien Nee bij 1a en/of 1b, naar welk ziekenhuis worden patiënten bij wie leverchirurgie geïndiceerd is doorverwezen? Ziekenhuis 1: <ziekenhuislijst> Ziekenhuis 2: <ziekenhuislijst> 1. d. Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met primaire levertumoren door middel van systemische therapie behandeld? S e. Indien Nee bij 1d, naar welk ziekenhuis worden patiënten bij wie systemische therapie voor primaire levertumoren geïndiceerd is doorverwezen? Ziekenhuis: <ziekenhuislijst> f. Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met primaire levertumoren palliatief behandeld? 2. Indien 1a. en 1b. alle twee met Nee beantwoord worden, dan hoeven onderstaande vragen niet ingevuld te worden. Welke specialisten maken deel uit van het team dat in uw ziekenhuis patiënten waarbij leverchirurgie wordt verricht behandeld? S - Lever chirurgen: Aantal: <CC> (norm: 2 of meer) - MDL- artsen*: Aantal: <CC> (norm: 2 of meer) - Interventie- radiologen: Aantal: <CC> (norm: 2 of meer) - Pathologen: Aantal: <CC> (norm: 1 of meer) 15

16 - Radiotherapeut: Aantal: <CC> (norm: 1 of meer) - Internist- oncologen: Aantal: <CC> (norm: 1 of meer) - Nucleair geneeskundige: Aantal: <CC> (norm: 1 of meer) 3. * Het gaat hier alleen om MDL artsen die in staat zijn interventiescopieën te verrichten, waar onder ERCP met stentplaatsing. Kunnen er in uw ziekenhuis interventie- Ecg s worden verricht? S (norm: Ja) 4. Kan er in uw ziekenhuis op de operatiekamer echografie van de lever worden verricht? S (norm: Ja) a. Kan er in uw ziekenhuis radiofrequente ablatie (RFA/HIFU) van levermetastasen worden verricht? S (norm: Ja) 5. b. Indien Nee, met welk ziekenhuis zijn er schriftelijk vastgelegde afspraken voor het verrichten van RFA s bij patiënten bij wie dit geïndiceerd is? Ziekenhuis 1: <ziekenhuislijst> Ziekenhuis 2: <ziekenhuislijst> a. Kan er in uw ziekenhuis Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) worden verricht? S 6. b. Indien Nee, met welk radiotherapie- instituut zijn er schriftelijk vastgelegde afspraken voor het verrichten van SBRT bij patiënten bij wie dit geïndiceerd is? Antwoord: <radiotherapie- instituten lijst> 7. Hoeveel lever/galwegresecties werden er op uw ziekenhuislocatie verricht in 2014? NVvH Antwoord: Aantal: <CCC> (norm: 20 of meer) 16

17 Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gecontroleerde normen o U voldoet niet aan de gecontroleerde normen Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? Antwoord: o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: <vrije tekst> o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen: <vrije tekst> Opmerkingen: 17

18 3.5 PERITONEAAL METASTASEN a. Vindt er in uw ziekenhuis Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie plaats (HIPEC)? 1. b. Indien Nee, naar welk ziekenhuis worden patiënten bij wie HIPEC geïndiceerd is doorverwezen? Antwoord: <ziekenhuislijst> 2. Indien a. met Nee beantwoord wordt, dan hoeven onderstaande vragen niet ingevuld te worden. Hoeveel specialisten met aantoonbaar specifieke expertise voeren HIPEC behandelingen in uw ziekenhuis uit? S - HIPEC chirurgen: Aantal: <CC> (norm: 2 of meer) - Anesthesiologen: Aantal: <CC> (norm: 2 of meer) - Perfusionisten: Aantal: <CC> (norm: 2 of meer) - Andere: Antwoord: <vrije tekst> 3. Is uw ziekenhuis vertegenwoordigd in de landelijke HIPEC werkgroep? S (norm: Ja) 4. Hoeveel HIPEC behandelingen werden er in 2014 verricht in uw ziekenhuis? S Antwoord: 2014: Aantal: <CCC> (norm: 20 of meer) 5. Wordt er in uw ziekenhuis een database bijgehouden van alle patiënten die een HIPEC behandeling ondergaan, inclusief gegevens over complicaties? S (norm: Ja) Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gecontroleerde normen o U voldoet niet aan de gecontroleerde normen Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? 18

19 Antwoord: o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: <vrije tekst> o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen: <vrije tekst> Opmerkingen: 19

20 3.6 OESOFAGUS/MAAGCARCINOOM a. Vinden er op uw ziekenhuislocatie resecties voor slokdarm- of maagcarcinoom plaats? Antwoord: Slokdarmresecties Ja/Nee Maagresecties Ja/Nee 1. b. Worden patiënten ziekenhuislocatie met slokdarm- of maagcarcinoom op uw ziekenhuislocatie systemisch behandeld (evt. in combinatie met radiotherapie)? c. Vinden er op uw ziekenhuislocatie palliatieve behandelingen voor slokdarm- of maagcarcinoom plaats? Indien zowel 1a. als 1b. met Nee beantwoord worden, dan hoeven onderstaande vragen niet ingevuld te worden. Indien bij 1a Ja wordt ingevuld, dan openen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Indien bij 1b Ja wordt ingevuld, dan openen 2, 3, 4, 5, 9 Hoeveel slokdarm- en/of maagresecties vonden er in uw ziekenhuis plaats in 2014? ZINL 2. Slokdarmresecties: <CC> (dit aantal graag overnemen uit DUCA indicator 2*) (norm: 20 of meer) Maagresecties: <CC> (dit aantal graag overnemen uit DUCA indicator 2*) (norm: 20 of meer) * Het betreft hier de optelsom van curatieve, palliatieve en profylactische slokdarm- en/of maagresecties. 3. Welke niet- chirurgische behandelmethoden* voor slokdarm- of maagcarcinoom worden in uw ziekenhuis verricht? ZINL Antwoorden: Chemotherapie Ja /Nee Radiotherapie Ja/Nee Chemoradiotherapie Ja/Nee Plaatsen van stent Ja/Nee 20

21 Targeted therapie Ja/Nee * Het gaat hier zowel om curatieve als palliatieve behandelmethoden. 4. a. Is er in uw ziekenhuis een wekelijks multidisciplinair overleg waarop patiënten met slokdarm- maag carcinoom voorafgaand aan de behandeling besproken worden? ZINL (norm: Ja) b. Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm- maag overleg? ZINL - Een Slokdarm- maag chirurg? - Een Maag- darm- lever arts? - Een Internist- oncoloog? - Een Radiotherapeut? - Een Radioloog? - Een Patholoog? - Een gespecialiseerd verpleegkundige / casemanager? (norm: alle bovenstaande vragen Ja) c. Is er een samenwerkingsovereenkomst met één of meer referentiecentra* voor consultatie waarin onderlinge afspraken zijn vastgelegd? ZINL d. Is er een mogelijkheid tot wekelijkse consultatie van een vertegenwoordiger van het referentiecentrum* bij dit multidisciplinaire overleg? ZINL e. Uit welk referentiecentrum* is deze vertegenwoordiger afkomstig? Antwoord: <naam> *Indien u zelf het referentiecentrum bent kunt u bij 2c en 2d Ja en bij 2e de naam van uw eigen ziekenhuis invullen. N.B. Naast het feit dat een referentiecentrum moet voldoen aan de algemene en tumorspecifieke SONCOS- normen, dient het bovendien second opinions te verlenen en actief te 21

22 5. zijn in onderzoek en onderwijs, blijkend uit deelname en initiatie van wetenschappelijk onderzoek, relevante publicaties en organisatie van (supra)regionale nascholingsactiviteiten. Hoeveel geregistreerde MDL- artsen zijn er op uw ziekenhuislocatie met ervaring in interventiescopieën (dilataties, stentplaatsing, orale endo- echografie)? ZINL Antwoord: interventie- MDL- artsen: <CC> (norm: 2 of meer) 6. Door hoeveel chirurgen* worden resecties voor slokdarm- en/of maagkanker op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? ZINL Antwoord: Chirurgen aantal: <CC> (norm: 2 of meer) 7. * Chirurg: een door de NVvH gecertificeerde gastro- intestinaal of oncologisch chirurg. Hoeveel van de anesthesiologen op uw ziekenhuislocatie zijn specifiek toegewijd aan de slokdarm- maag chirurgie? ZINL Antwoord: Anesthesiologen: <CC> (norm: 2 of meer) 8. Krijgen alle patiënten die een operatie ondergaan vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom in uw ziekenhuis standaard het bestaan van een patiëntenorganisatie (SPKS*) medegedeeld. ZINL Antwoord: Ja /Nee *Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal a. Wordt erop uw ziekenhuislocatie bij patiënten met een maagcarcinoom standaard onderzocht of er een indicatie is voor onderzoek naar een erfelijk gen dat maagcarcinoom kan veroorzaken? ZINL Antwoord: Ja /Nee 9. b. Krijgen familieleden van de patiënt met een maagcarcinoom waarbij mogelijk sprake is van een erfelijke aanleg, op uw ziekenhuislocatie standaard een screening aangeboden op de aanwezigheid van maagcarcinoom? ZINL Antwoord: Ja /Nee c. Wordt er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met een maagcarcinoom standaard gescreend op Helicobacter pylori? ZINL 22

23 Antwoord: Ja /Nee d. Worden familieleden van patiënten met een maagcarcinoom waarbij Helicobacter pylori is geconstateerd, standaard gescreend op aanwezigheid van Helicobacter pylori? ZINL Antwoord: Ja /Nee Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gecontroleerde normen o U voldoet niet aan de gecontroleerde normen Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? Antwoord: o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: <vrije tekst> o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen: <vrije tekst> Opmerkingen: 23

24 3.7 PANCREAS/DISTALE GALGANGCARCINOOM a. Vinden er op uw ziekenhuislocatie resecties voor pancreas- of distaal galgangcarcinoom plaats? Antwoord: Resecties pancreascarcinoom Ja/Nee Resecties galgangcarcinoom Ja/Nee 1. b. Vinden er op uw ziekenhuislocatie andere behandelingen, zoals systemische therapie, eventueel gecombineerd met radiotherapie plaats voor patiënten met pancreas- en/of galwegcarcinoom? c. Vinden er op uw ziekenhuislocatie palliatieve behandelingen voor pancreascarcinoom plaats? Indien bij 1a. en 1b. twee keer Nee geantwoord wordt, dan hoeven alle onderstaande vragen niet ingevuld te worden. Indien bij 1a. Nee geantwoord wordt, dan hoeven vraag 5, 6 en 7 niet ingevuld te worden Zijn de volgende faciliteiten beschikbaar op uw ziekenhuislocatie en zo niet met welk ziekenhuis zijn er schriftelijke afspraken gemaakt over verwijzing van patiënten waarbij het service- level is vastgelegd? 2. a. Een adequaat conform eisen NVMDL ingerichte endoscopie- afdeling met uitslaapkamer voor bewaking na ingreep? S - eigen ziekenhuislocatie: (norm: ja) - ander ziekenhuis/centrum, namelijk*: Antwoord: <ziekenhuislijst> of: Antwoord: <vrije tekst> b. Faciliteiten voor het verrichten van interventie ERCP s? S - eigen ziekenhuislocatie: (norm: ja) - ander ziekenhuis/centrum, namelijk*: Antwoord: <ziekenhuislijst> of: Antwoord: <vrije tekst> c. Faciliteiten voor zowel diagnostische als therapeutische orale endo- echografie? S - eigen ziekenhuislocatie: 24

25 - ander ziekenhuis/centrum, namelijk*: Antwoord: <ziekenhuislijst> of: Antwoord: <vrije tekst> * Maak een keuze uit de lijst. Indien instelling niet voorkomt in de lijst, beantwoord dan de volgende vraag (vraag 'of'). a. Is er in uw ziekenhuis een wekelijks multidisciplinair overleg waarop patiënten met een pancreas- of galwegcarcinoom voorafgaand aan de behandeling besproken worden? S (norm: Ja) 3. b. Zijn bij het wekelijkse multidisciplinaire overleg in ieder geval de volgende specialisten vertegenwoordigd? S - Een Chirurg? - Een Maag- Darm- Lever- arts? - Een Internist- oncoloog? - Een Radiotherapeut? - Een Radioloog? - Een Patholoog? - Een gespecialiseerd verpleegkundige / casemanager? (norm: alle bovenstaande vragen Ja) c. Is er een mogelijkheid tot wekelijkse consultatie van een vertegenwoordiger van het referentiecentrum bij het multidisciplinaire overleg*? S d. Uit welk referentiecentrum is deze vertegenwoordiger afkomstig? Antwoord: <ziekenhuislijst> * De vertegenwoordiger van het referentiecentrum is fysiek of via videoverbinding aanwezig bij het overleg. Indien u zelf het referentiecentrum bent kunt u bij 2c Ja en bij 2d de naam van uw eigen ziekenhuis invullen. 4. Hoeveel geregistreerde MDL- artsen zijn er op uw ziekenhuislocatie met ervaring in interventiescopieën (ERCP, dilataties, stentplaatsing, orale endo- echografie)? S 25

26 Antwoord: Aantal: <CC> (norm: 2 of meer) Hoeveel chirurgen met aantoonbaar specifieke expertise in pancreas en galwegcarcinoom chirurgie voeren pancreasresecties uit? S Antwoord: Aantal: <CC> (norm: 2 of meer) 5. Hoeveel pancreaticoduodenectomieen voor pancreas- of galwegcarcinoom vonden er in uw ziekenhuis plaats in 2014? NVvH Pancreaticoduodenectomieen: <CCC> (norm: 20 of meer) 6. Hoeveel van de anesthesiologen in uw ziekenhuis hebben aantoonbaar specifieke expertise in pancreas- en galgwegcarcinoom chirurgie? S Antwoord: Anesthesiologen: <CC> (norm: 2 of meer) 7. Hoeveel van de interventieradiologen in uw ziekenhuis hebben aantoonbaar specifieke expertise in de diagnostiek en behandeling van pancreas- en galgwegcarcinoom? S Antwoord: Interventieradiologen: <CC> (norm: 2 of meer) Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gecontroleerde normen o U voldoet niet aan de gecontroleerde normen Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? Antwoord: o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: <vrije tekst> o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen: <vrije tekst> Opmerkingen: 26

27 27

28 3.8 NEUROENDOCRIENE TUMOREN a. Bent u een referentiecentrum voor neuro- endocriene tumoren? 1. b. Is uw ziekenhuis in bezit van het Europese certificaat voor kenniscentra* voor endocriene tumoren? S * Het betreft het certificaat van de European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) a. Worden er in uw ziekenhuis neuro- endocriene tumoren behandeld? 2. b. Worden patiënten in uw ziekenhuis met een gemetastaseerde neuroendocriene tumor of tumor die mogelijk niet in eerste instantie resectabel is overlegd met een referentiecentrum? c. Zo ja, met welk referentiecentrum wordt overlegd? Antwoord: <ziekenhuislijst> Indien bij 2a. Nee geantwoord wordt, dan hoeven onderstaande vragen niet ingevuld te worden. 3. a. Is er in uw ziekenhuis een multidisciplinair overleg waarop alle patiënten met een neuro- endocriene tumor besproken worden? S (norm: Ja) b. Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit multidisciplinaire overleg? - Een Chirurg? - Een Maag- darm- lever arts? - Een Internist- oncoloog? - Een Radiotherapeut? 28

29 - Een Radioloog? - Een Patholoog? - Een Nucleair geneeskundige? - Een gespecialiseerd verpleegkundige / casemanager? (norm: alle bovenstaande vragen Ja) Hoeveel nieuwe patiënten met een neuro- endocriene tumor werden er in 2014 in uw ziekenhuis behandeld? S 4. - Totaal aantal behandeld: Aantal: <CC> (norm: 20 of meer) - Aantal behandeld met systemische therapie: Aantal: <CC> (norm: 10 of meer) - Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gecontroleerde normen o U voldoet niet aan de gecontroleerde normen Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? Antwoord: o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: <vrije tekst> o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen: <vrije tekst> Opmerkingen: 29

30 3.9 SCHILDKLIERCARCINOOM Vinden er in uw ziekenhuis behandelingen plaats vanwege schildkliercarcinoom? 1. Indien met Nee geantwoord wordt, dan hoeven onderstaande vragen niet ingevuld te worden. a. Worden patiënten met schildkliercarcinoom in uw ziekenhuis besproken in een multidisciplinair overleg dat ten minste 1 keer per 2 weken plaatsvindt? S (norm: ja) b. Zijn de volgende specialisten standaard aanwezig bij dit multidisciplinaire overleg: S Een Chirurg? - Een Internist- endocrinoloog? Een Nucleair geneeskundige? - Een Radioloog? - Een Patholoog? (norm: alle bovenstaande vragen Ja) - Hoeveel chirurgen verrichten in uw ziekenhuis (bij)schildklieroperaties? Antwoord: <C> 3. Hoeveel internisten met speciale expertise in de behandeling van schildkliercarcinoom behandelen patiënten met schildkliercarcinoom in uw ziekenhuis? Antwoord: <C> 4. a. Hoeveel operaties van de schildklier of de bijschildklieren vonden er in uw ziekenhuis plaats in 2014? S Antwoord: Schildklieroperaties: <CC> Bijschildklieroperaties: <CC> (norm: 20 of meer (bij)schildklieroperaties ) b. Bij hoeveel patiënten vond er een schildklieroperatie plaats voor carcinoom in 2014?S Antwoord: Aantal: <CC> c. Bij hoeveel patiënten vond er een operatie plaats voor een loco- regionaal recidief van 30

31 schildkliercarcinoom in 2014? S Antwoord: Aantal: <CC> d. Hoeveel halsklierdissecties voor schildkliercarcinoom vonden er in uw ziekenhuis plaats in 2014? S Antwoord: Aantal: <CC> a. Worden er in uw ziekenhuis I- 131 behandelingen gegeven bij patiënten met schildkliercarcinoom? 5. b. Indien Nee, naar welk ziekenhuis worden patiënten met schildkliercarcinoom bij wie een I- 131 behandeling geïndiceerd is, doorverwezen? Ziekenhuis 1: <ziekenhuislijst> Ziekenhuis 2: <ziekenhuislijst> c. Indien Ja, hoeveel I- 131 ablatie- behandelingen werden er gegeven bij patiënten met schildkliercarcinoom in 2014? S Antwoord: Aantal: <CC> (norm: 10 of meer) Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gecontroleerde normen o U voldoet niet aan de gecontroleerde normen Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? Antwoord: o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: <vrije tekst> o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen: <vrije tekst> Opmerkingen: 31

32 32

33 3.10 MELANOOM Nr. 1. Worden in uw ziekenhuis patiënten met de (verdenking op) melanoom gezien? ZINL Indien Nee dan hoeven alle andere vragen niet ingevuld te worden Is uw ziekenhuis één van de 14 verwijscentra* voor de behandeling van gemetastaseerd melanoom (melanoomcentra)? 2. *In Nederland zijn door de NZA 14 ziekenhuizen aangewezen voor de behandeling van gemetastaseerd melanoom (stadium IIIc en IV) met immunotherapie of targeted therapies. 3. Indien Ja dan ook vragen 8 en 9 te beantwoorden. Indien Nee dan hoeven vragen 8 en 9 niet beantwoord te worden. Binnen hoeveel werkdagen kunnen patiënten met verdenking melanoom worden gezien op de afdeling dermatologie in uw ziekenhuis? (exclusief ver gevorderd stadium melanoom) ZINL Antwoord: Aantal dagen <cc> (norm: 2 of minder) 4 Hoeveel chirurgen op uw ziekenhuislocatie hebben aantoonbare ervaring in het chirurgisch verwijderen van schildwachtklieren op lokalisaties specifiek voor melanoom? ZINL Antwoord: Chirurgen aantal <CC> (norm: 2 of meer) 5 Wordt in uw ziekenhuis standaard verwezen naar informatie over Stichting Melanoom? a. Is er in uw ziekenhuis een zorgpad melanoom aanwezig? ZINL 6. b. Wordt in uw ziekenhuis het zorgpad melanoom gepubliceerd op de website van het ziekenhuis? ZINL 33

34 c. Is er in uw ziekenhuis een patiënten versie van het zorgpad melanoom welke op de website van het ziekenhuis wordt gepubliceerd? ZINL Worden patiënten met een stadium IIIc en/of stadium IV melanoom standaard verwezen naar een melanoomcentrum* of met het melanoomcentrum overlegd in dien verwijzing niet zinvol is? ZINL (norm: Ja) 7. *In Nederland zijn 14 ziekenhuizen aangewezen voor de behandeling van gemetastaseerd melanoom (stadium IIIc en IV) met immunotherapie of targeted therapies. Volgens de SONCOS normen dient iedere patiënt met een dergelijk stadium van de ziekte verwezen te worden naar 1 van de melanoomcentra. Alleen na overleg met het centrum kan daar van afgeweken worden. a. Worden patiënten die in uw ziekenhuis gediagnosticeerd zijn met een gevorderd stadium melanoom (stadium IIIc/IV) voorafgaand aan de behandeling besproken in een wekelijks multidisciplinair overleg? ZINL Antwoord: Ja/ Nee (norm: Ja) 8. b. Zijn bij dit wekelijkse multidisciplinaire overleg de volgende specialisten vertegenwoordigd: - Een Chirurg- oncoloog? - Een Internist- oncoloog? - Een Radiotherapeut? - Een Radioloog? - Een Patholoog? - Een gespecialiseerd verpleegkundige / casemanager? Antwoord: Ja /Nee (norm: alle antwoorden ja) 9. Hoeveel internist- oncologen op uw ziekenhuislocatie hebben aantoonbare expertise en ervaring met immunotherapieën en targeted therapies? ZINL 34

35 Antwoord: Aantal: <CC> (norm: 2 of meer) Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gecontroleerde normen o U voldoet niet aan de gecontroleerde normen Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? Antwoord: o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: <vrije tekst> o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen: <vrije tekst> Opmerkingen: 35

36 3.11 WEKE DELEN TUMOREN a. Vinden er in uw ziekenhuis resecties voor weke delen sarcomen plaats? b. Vindt er in uw ziekenhuis systemische behandeling van weke delen sarcomen plaats? 1. c. Vinden er op uw ziekenhuislocatie palliatieve behandelingen voor weke delen tumoren plaats? Indien 1a en 1b met Nee beantwoord worden, dan hoeven onderstaande vragen niet ingevuld te worden. a. Is er in uw ziekenhuis een multidisciplinair overleg voor het bespreken van het diagnostisch en behandel beleid bij patiënten met een weke delen sarcoom? S (norm: ja) b. Hoe vaak vindt dit multidisciplinaire overleg plaats? S Antwoord: 1 keer per week / 1 keer per 2 weken / <1 keer per 2 weken (norm: 1 keer per week) 2. c. Zijn bij dit wekelijkse multidisciplinaire overleg de volgende specialisten vertegenwoordigd: S - Een Chirurg- oncoloog? - Een Internist- oncoloog? - Een Radiotherapeut? - Een Radioloog? - Een Patholoog? - Een gespecialiseerd verpleegkundige / casemanager? Antwoord: Ja /Nee (norm: alle antwoorden ja) c. Is bij dit multidisciplinaire overleg een vertegenwoordiger van het referentiecentrum aanwezig*? 36

37 d. Uit welk ziekenhuis is de vertegenwoordiger van het referentiecentrum* voor weke delen sarcomen afkomstig? Antwoord: <ziekenhuislijst> *De vertegenwoordiger van het referentiecentrum is fysiek of via videoverbinding aanwezig bij het overleg. Indien u zelf een referentiecentrum bent kunt u bij 2c Ja en bij 2d de naam van uw eigen ziekenhuis invullen. N.B. Naast het feit dat een referentiecentrum moet voldoen aan de algemene en tumorspecifieke SONCOS- normen, dient het bovendien second opinions te verlenen en actief te zijn in onderzoek en onderwijs, blijkend uit deelname en initiatie van wetenschappelijk onderzoek, relevante publicaties en organisatie van (supra)regionale nascholingsactiviteiten. a. Hoeveel patiënten ondergingen 1 of meerdere resecties voor weke delen sarcomen op uw ziekenhuislocatie in 2014? S Antwoord: Aantal: <CCC> (norm: 10 of meer) 3. b. Hoeveel patiënten ondergingen 1 of meer systemische behandelingen voor weke delen sarcomen in uw ziekenhuis in 2014? Antwoord: Aantal: <CCC> Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gecontroleerde normen o U voldoet niet aan de gecontroleerde normen Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? Antwoord: o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: <vrije tekst> o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen: <vrije tekst> 37

38 Opmerkingen: 3.12 PROSTAATCARCINOOM a. Vinden er op uw ziekenhuislocatie resecties voor prostaatcarcinoom plaats? 1. b. Indien Nee, naar welk ziekenhuis worden patiënten met prostaatcarcinoom waarbij resectie geïndiceerd is verwezen? Antwoord: <ziekenhuislijst> a. Vindt er op uw ziekenhuislocatie bestraling voor prostaatcarcinoom plaats? 2 b. Indien Nee, naar welk radiotherapie instituut worden patiënten met prostaatcarcinoom waarbij bestraling geïndiceerd is verwezen? Antwoord: <naam> a. Vindt er in uw ziekenhuis systemische behandeling van prostaatcarcinoom plaats? b. Zo ja, is er in uw ziekenhuis een internist- oncoloog werkzaam met specifieke belangstelling voor en kennis van de systeembehandeling van prostaatcarcinoom? S (norm: Ja) c. Indien patiënten een systemische behandeling moeten ondergaan die niet in uw ziekenhuis wordt gegeven, naar welk ziekenhuis worden patiënten met prostaatcarcinoom verwezen? Antwoord: <ziekenhuislijst> Indien 1a, 2a en 3a met Nee geantwoord wordt, dan hoeven onderstaande vragen niet ingevuld te worden. a. Hoe vaak vindt het multidisciplinaire overleg voor patiënten met prostaatcarcinoom in uw ziekenhuis plaats? S Antwoord: nooit / <1 keer per 2 weken/ 1 keer per 2 weken / 1 keer per week 38

39 (norm: 1 keer per week) b. Zijn de volgende specialisten aanwezig bij deze multidisciplinaire bespreking? S - uroloog (norm: Ja) - internist- oncoloog (norm: Ja) - radiotherapeut (norm: Ja) - nucleair geneeskundige (norm: Ja) - radioloog (op afroep) (norm: Ja) - patholoog (op afroep) (norm: Ja) - casemanager (norm: Ja) c. Is bij de multidisciplinaire bespreking een vertegenwoordiger van het referentiecentrum aanwezig*? S Antwoord: Ja, altijd / Ja, meestal / Ja, maar zelden / Nee (norm: Ja, altijd) d. Uit welk ziekenhuis is de vertegenwoordiger van het referentiecentrum* voor prostaatcarcinomen afkomstig? Antwoord: <ziekenhuislijst> * De vertegenwoordiger van het referentiecentrum is fysiek of via videoverbinding aanwezig bij het overleg. Indien u zelf het referentiecentrum bent kunt u bij 4d de eigen ziekenhuisnaam invullen. N.B. Naast het feit dat een referentiecentrum moet voldoen aan de algemene en tumorspecifieke SONCOS- normen, dient het bovendien second opinions te verlenen en actief te zijn in onderzoek en onderwijs, blijkend uit deelname en initiatie van wetenschappelijk onderzoek, relevante publicaties en organisatie van (supra)regionale nascholingsactiviteiten. a. Worden patiënten behandeld voor prostaatcarcinoom in uw ziekenhuis standaard besproken in het multidisciplinaire overleg voorafgaand aan de operatie? S (norm: Ja) 5. b. Worden patiënten behandeld voor prostaatcarcinoom in uw ziekenhuis standaard besproken in het multidisciplinaire overleg na afloop van de behandeling? S (norm: Ja) 39

40 6. Hoeveel prostatectomieën werden er in uw ziekenhuis uitgevoerd in 2014? S Antwoord: <CCC> (norm: 20 of meer) Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gecontroleerde normen o U voldoet niet aan de gecontroleerde normen Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? Antwoord: o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: <vrije tekst> o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen: <vrije tekst> Opmerkingen: 40

41 3.13 NIERCELCARCINOOM a. Vinden er op uw ziekenhuislocatie resecties voor niercelcarcinoom plaats? b. Indien Nee, naar welk ziekenhuis worden patiënten met niercelcarcinoom gediagnosticeerd in uw ziekenhuis verwezen voor resectie? Antwoord: <ziekenhuislijst> 1. c. Vinden er in uw ziekenhuis systemische behandelingen voor niercelcarcinoom plaats? d. Indien Nee, naar welk ziekenhuis worden patiënten met niercelcarcinoom verwezen voor systemische behandeling? Antwoord: <ziekenhuislijst> Als bij 1a en 1c allebei Nee wordt geantwoord, dan hoeven onderstaande vragen 2, 3, 4 en 5 niet beantwoord te worden. Als bij 1a Nee wordt geantwoord, dan hoeven vragen 3 en 4 niet beantwoord te worden. Als bij 1c Nee wordt geantwoord, dan hoeft vraag 5 niet beantwoord te worden a. Hoe vaak vindt er multidisciplinaire overleg voor patiënten met niercelcarcinoom in uw ziekenhuis plaats? S Antwoord: nooit / <1 keer per 2 weken/ 1 keer per 2 weken / 1 keer per week (norm: 1 keer per week) 2. b. Zijn de volgende specialisten aanwezig bij deze multidisciplinaire bespreking? S - uroloog (norm: Ja) - internist- oncoloog (norm: Ja) - radiotherapeut (norm: Ja) - radioloog (op afroep) (norm: Ja) - patholoog (op afroep) (norm: Ja) - casemanager (norm: Ja) c. Is bij de multidisciplinaire bespreking een vertegenwoordiger van het 41

42 referentiecentrum aanwezig*? S Antwoord: Ja, altijd / Ja, meestal / Ja, maar zelden / Nee (norm: Ja, altijd) d. Uit welk ziekenhuis is de vertegenwoordiger van het referentiecentrum* voor niercelcarcinomen afkomstig? Antwoord: <ziekenhuislijst> * De vertegenwoordiger van het referentiecentrum is fysiek of via videoverbinding aanwezig bij het overleg. Indien u zelf het referentiecentrum bent kunt u bij 2d de eigen ziekenhuisnaam invullen. N.B. Naast het feit dat een referentiecentrum moet voldoen aan de algemene en tumorspecifieke SONCOS- normen, dient het bovendien second opinions te verlenen en actief te zijn in onderzoek en onderwijs, blijkend uit deelname en initiatie van wetenschappelijk onderzoek, relevante publicaties en organisatie van (supra)regionale nascholingsactiviteiten. 3. Hoeveel nieuwe patiënten met niercelcarcinoom werden er in totaal in uw ziekenhuis gediagnosticeerd of behandeld in 2014? S Antwoord: <CCC> (norm: 20 of meer) a. Hoeveel operatieve oncologische ingrepen aan de nier werden er op uw ziekenhuislocatie verricht in 2014? S Antwoord: Aantal: <CCC> (norm: 10 of meer) 4. b. Vinden er op uw ziekenhuislocatie ook resecties voor niercelcarcinoom plaats bij patiënten met een mononier of een supra- diafragmatische trombus? - Mononier - Supra- diafragmatische trombus c. Vinden er in uw ziekenhuis niersparende operaties voor niercelcarcinoom plaats? d. Zo ja, Is er op uw ziekenhuislocatie de mogelijkheid om percutane true- cut biopsieën te verrichten van de nier bij patiënten met een niercelcarcinoom? S (norm: Ja) 42

43 a. Vindt er in uw ziekenhuis immunotherapie en/of targeted therapy voor niercelcarcinoom plaats? b. Indien ja, is er in uw ziekenhuis een internist- oncoloog werkzaam met specifieke kennis en ervaring met immunotherapie en/of targeted therapy voor niercelcarcinoom? S (norm: Ja) 5. c. Door welke specialisten wordt op uw ziekenhuislocatie systemische behandeling van niercelcarcinoom uitgevoerd? S - Uroloog (norm: Nee) - Internist- oncoloog (norm: Ja) - Andere specialist (norm: Nee) d. Indien patiënten een systemische behandeling moeten ondergaan die niet in uw ziekenhuis wordt gegeven, naar welk ziekenhuis worden patiënten met niercelcarcinoom dan verwezen? S Antwoord: <ziekenhuislijst> e. Hoeveel patiënten met niercelcarcinoom werden er in uw ziekenhuis systemisch behandeld in 2014? S Antwoord: Aantal: <CCC> (norm: 10 of meer) Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gestelde normen o U voldoet niet aan de volgende normen:.. Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? Antwoord: 43

44 o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen:.. Opmerkingen: 44

45 3.14 TESTISCARCINOOM a. Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten behandeld met stadium I testiscarcinoom? b. Indien Ja, hoeveel nieuwe patiënten met stadium I testiscarcinoom werden er in totaal in uw ziekenhuis behandeld in 2014? S Antwoord: Aantal: <CC> (norm: 5 of meer) 1. c. Worden er in uw ziekenhuis patiënten behandeld met hogere stadia testiscarcinoom (hoger dan stadium I)? Antwoord: Ja, alle stadia / Ja, maar alleen good risk tumoren / Nee d. Naar welke ziekenhuizen/instituten worden patiënten met stadia van het testiscarcinoom die in uw ziekenhuis niet worden behandeld, verwezen? - Ziekenhuis voor chirurgie: Antwoord: <ziekenhuislijst> - Ziekenhuis voor systemische therapie: Antwoord: <ziekenhuislijst> - Instituut voor radiotherapie: Antwoord: <naam> 2. Indien 1a en 1c met Nee geantwoord wordt, dan hoeven onderstaande vragen niet ingevuld te worden. Indien 1a met Ja en 1c met Nee wordt beantwoord, dan hoeft verder alleen vraag 2 beantwoord te worden a. Hoe vaak vindt het multidisciplinaire overleg voor patiënten met testiscarcinoom in uw ziekenhuis plaats? S Antwoord: nooit / minder dan 1 keer per 2 weken/ 1 keer per 2 weken / 1 keer per week (norm: 1 keer per week) b. Zijn de volgende specialisten aanwezig bij deze multidisciplinaire bespreking? S 45

46 - uroloog (norm: Ja) - internist- oncoloog (norm: Ja) - radiotherapeut (norm: Ja) - radioloog (op afroep) (norm: Ja) - patholoog (op afroep) (norm: Ja) - casemanager (norm: Ja) c. Is bij de multidisciplinaire bespreking een vertegenwoordiger van het referentiecentrum aanwezig*? S Antwoord: Ja, altijd / Ja, meestal / Ja, maar zelden / Nee (norm: Ja, altijd) d. Uit welk ziekenhuis is de vertegenwoordiger van het referentiecentrum* voor testiscarcinomen afkomstig? Antwoord: <ziekenhuislijst> * De vertegenwoordiger van het referentiecentrum is fysiek of via videoverbinding aanwezig bij het overleg. Indien u zelf het referentiecentrum bent kunt u bij 2d de eigen ziekenhuisnaam invullen. N.B. Naast het feit dat een referentiecentrum moet voldoen aan de algemene en tumorspecifieke SONCOS- normen, dient het bovendien second opinions te verlenen en actief te zijn in onderzoek en onderwijs, blijkend uit deelname en initiatie van wetenschappelijk onderzoek, relevante publicaties en organisatie van (supra)regionale nascholingsactiviteiten. 3. Indien in uw ziekenhuis ook hogere stadia testiscarcinoom (hoger dan stadium I) worden behandeld, hoeveel nieuwe patiënten met testiscarcinoom hoger dan stadium I werden er in uw ziekenhuis behandeld in 2014? S Antwoord: <CC> (norm: 10 of meer ) 4. a. Worden er in uw ziekenhuis retroperitoneale lymfeklierdissecties voor testiscarcinoom verricht? b. Indien Ja, hoeveel retroperitoneale lymfeklierdissecties werden er op uw ziekenhuislocatie verricht in 2014? S Antwoord: <CC> (norm: 5 of meer) 46

47 5. Is er in uw ziekenhuis een internist- oncoloog werkzaam met aantoonbaar specifieke expertise in het testiscarcinoom en de systeemtherapie voor deze tumorsoort? S (norm: Ja) 6. Wordt patiënten bij wie systeemtherapie gestart wordt standaard semenpreservatie aangeboden voorafgaand aan de behandeling? S (norm: Ja) Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gecontroleerde normen o U voldoet niet aan de gecontroleerde normen Indien u niet aan een of meerdere normen voldoet, welke vervolgacties gaat u ondernemen? Antwoord: o Instelling stopt of en inmiddels gestopt met de betreffende behandeling, patiënten worden verwezen naar: <vrije tekst> o Instelling gaat door met de betreffende behandeling en de volgende acties zullen worden ondernomen om aan de normen te gaan voldoen: <vrije tekst> Opmerkingen: 47

48 3.15 BLAASCARCINOOM a. Worden er in uw ziekenhuis patiënten behandeld voor spierinvasief blaascarcinoom? Indien 1a met Nee geantwoord wordt, dan hoeven onderstaande vragen niet ingevuld te worden. b. Indien Ja, welke behandelingen voor spierinvasief blaascarcinoom vinden in uw ziekenhuis plaats? Antwoord: b1. Chirurgie Ja/Nee b2. Radiotherapie Ja/Nee b3. Systemische therapie Ja/Nee 1. c. Indien, Nee bij de vragen b1, b2 of b3, naar welk ziekenhuizen/instituten worden patiënten verwezen? - Ziekenhuis voor chirurgie: Antwoord: <ziekenhuislijst> - Ziekenhuis voor systemische therapie: Antwoord: <ziekenhuislijst> - Instituut voor radiotherapie: Antwoord: <naam> d. Indien Ja, bij chirurgie, hoeveel nieuwe patiënten met spierinvasief blaascarcinoom ondergingen een cystectomie in uw ziekenhuis in 2014? S Antwoord: Aantal: <CC> (norm: 10 of meer) 2. e. Indien Ja, bij chirurgie, welke vormen van urinedeviatie na cystectomie voor spierinvasief blaascarcinoom worden in uw ziekenhuis uitgevoerd? Antwoord: Brickerse blaas Ja/Nee Continente pouch Ja/Nee Orthotope blaas Ja/Nee Anders LLLLLLLLLLLLLL Indien Ja, systemische therapie, Is er in uw ziekenhuis een internist- oncoloog werkzaam met aantoonbaar specifieke expertise in het blaascarcinoom en systeemtherapie voor deze tumorsoort? S (norm: Ja) 48

49 a. Hoe vaak vindt het multidisciplinaire overleg voor patiënten met blaascarcinoom in uw ziekenhuis plaats? S Antwoord: nooit / minder dan 1 keer per 2 weken/ 1 keer per 2 weken / 1 keer per week (norm: 1 keer per week) b. Zijn de volgende specialisten aanwezig bij deze multidisciplinaire bespreking? S - uroloog (norm: Ja) - internist- oncoloog (norm: Ja) - radiotherapeut (norm: Ja) - radioloog (op afroep) (norm: Ja) - patholoog (op afroep) (norm: Ja) - casemanager (norm: Ja) 3. c. Is bij de multidisciplinaire bespreking een vertegenwoordiger van het referentiecentrum aanwezig*? Antwoord: Ja, altijd / Ja, meestal / Ja, maar zelden / Nee (norm: Ja, altijd) d. Uit welk ziekenhuis is de vertegenwoordiger van het referentiecentrum* voor blaascarcinomen afkomstig? Antwoord: <ziekenhuislijst> * De vertegenwoordiger van het referentiecentrum is fysiek of via videoverbinding aanwezig bij het overleg. Indien u zelf het referentiecentrum bent kunt u bij 3d de eigen ziekenhuisnaam invullen. N.B. Naast het feit dat een referentiecentrum moet voldoen aan de algemene en tumorspecifieke SONCOS- normen, dient het bovendien second opinions te verlenen en actief te zijn in onderzoek en onderwijs, blijkend uit deelname en initiatie van wetenschappelijk onderzoek, relevante publicaties en organisatie van (supra)regionale nascholingsactiviteiten. 4. Indien Ja, bij chirurgie, neemt uw ziekenhuis deel aan de landelijke registratie van invasief blaascarcinoom van de Nederlandse Vereniging voor Urologie? S (norm: Ja) Conclusie (automatisch gegenereerd) o U voldoet aan de gecontroleerde normen 49

Invulformulier SONCOS-normen & NVvH-minimumnormen

Invulformulier SONCOS-normen & NVvH-minimumnormen Invulformulier SONCOS-normen & NVvH-minimumnormen 05-03-2014 1 Inhoudsopgave 1 Verklaring coderingen... 4 2 SONCOS - NVvH kwaliteitsnormen - Uitvraag 2014... 5 2.1 ALGEMENE DEEL... 5 2.2 MAMMACARCINOOM...

Nadere informatie

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA)

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA)

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2014 [2.5; 14-11- 2014] Registratie gestart: 2011 Nr. Type Uitvraag over Bron indicator (jaar) 1. Aantal nieuwe patiënten met een slokdarm- of maagcarcinoom.

Nadere informatie

Instantiegegevens. Vragenlijst informatie. Overzicht vragenlijst. Gegenereerd op: :46:04. St. Ziekenhuis Rijnstate Adres: Postbus 9555

Instantiegegevens. Vragenlijst informatie. Overzicht vragenlijst. Gegenereerd op: :46:04. St. Ziekenhuis Rijnstate Adres: Postbus 9555 Gegenereerd op: 28-6-2013 17:46:04 Instantiegegevens Naam: St. Ziekenhuis Rijnstate Adres: Postbus 9555 Postcode: 6800TA Plaats: ARNHEM AGB: 06010535 Vragenlijst informatie Naam vragenlijst: SONCOS normen

Nadere informatie

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA)

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014 Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen Versie juli 2014 VGZ kiest voor kwaliteit VGZ staat voor zorg van goede medische kwaliteit, die klantvriendelijk en

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Factsheet NABON Breast Cancer Audit () [1.0.; 15-09-] Registratie gestart: 2011 Als algemene voorwaarde voor het meenemen van een patiënt in de berekening van de kwaliteitsindicatoren is gesteld dat ten

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 NBCA 2018.3 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 01-07-2016 2017.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juli DICA 2016. Verwijderen

Nadere informatie

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA)

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA.

Nadere informatie

zicht op normen de impact van normen op uw ziekenhuis Alkmaar Medisch Centrum Alkmaar T.G.M.van Benthem M.C.G. de Vroome 4 september 2013

zicht op normen de impact van normen op uw ziekenhuis Alkmaar Medisch Centrum Alkmaar T.G.M.van Benthem M.C.G. de Vroome 4 september 2013 zicht op normen de impact van normen op uw ziekenhuis Alkmaar Medisch Centrum Alkmaar Adviseur IKNL Hoofdinvuller Publicatiedatum T.G.M.van Benthem M.C.G. de Vroome 4 september 2013 Disclaimer Deze rapportage

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE NORMERING ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND

MULTIDISCIPLINAIRE NORMERING ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND MULTIDISCIPLINAIRE NORMERING ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND SONCOS NORMERINGRAPPORT 3 2015 5 1. Introductie Dit is de derde versie van het SONCOS normeringdocument. In december 2012 is de eerste openbaar

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 NBCA 2018.2 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 01-07-2016 2017.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juli DICA 2016. Verwijderen

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015]

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Factsheet en NABON Breast Cancer Audit () 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05112015] Inclusiecriteria Nabon Breast Cancer Audit Inclusie Alle primaire invasieve mammacarcinomen volgens de WHO classificatie

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE NORMERING ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND

MULTIDISCIPLINAIRE NORMERING ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND MULTIDISCIPLINAIRE NORMERING ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND SONCOS NORMERINGRAPPORT 2 Februari 2014 5 Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Algemene voorwaarden voor oncologische zorg 3 Informatie en organisatie

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 23-10-2017 2017.1 Vrijwillig/ verplicht toegevoegd DICA 27-11-2017 2017.2 Schrappen van indicatoren

Nadere informatie

zicht op normen de impact van normen op uw ziekenhuis Hoorn Westfriesgasthuis Harriët Blaauwgeers Annemarie van Dongen 18 oktober 2013

zicht op normen de impact van normen op uw ziekenhuis Hoorn Westfriesgasthuis Harriët Blaauwgeers Annemarie van Dongen 18 oktober 2013 zicht op normen de impact van normen op uw ziekenhuis Hoorn Westfriesgasthuis Adviseur IKNL Hoofdinvuller Publicatiedatum Harriët Blaauwgeers Annemarie van Dongen 18 oktober 2013 Disclaimer Deze rapportage

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016 Registratie gestart: 2009 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Primaire mammacarcinomen waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden: Alle tumorstadia,

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Registratie gestart: 2009 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Primaire mammacarcinomen waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden: Alle tumorstadia,

Nadere informatie

zicht op normen de impact van normen op uw ziekenhuis Esperanz, samenwerkingsverband oncologie

zicht op normen de impact van normen op uw ziekenhuis Esperanz, samenwerkingsverband oncologie zicht op normen de impact van normen op uw ziekenhuis Esperanz, samenwerkingsverband oncologie Adviseur IKNL Hoofdinvuller Publicatiedatum Harriët Blaauwgeers Arjan van den Berge 18 oktober 2013 Disclaimer

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA)

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2018.1 Registratie gestart: 2011 Datum Versie Mutatie Eigenaar 22-07-2015 2015.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juni 2015 DICA 08-09-2015 2015.2

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Inclusie & exclusie criteria DUCA. DUCA 2017 Registratie gestart: 2011

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Inclusie & exclusie criteria DUCA. DUCA 2017 Registratie gestart: 2011 Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2017 Registratie gestart: 2011 Inclusie & exclusie criteria DUCA Inclusie Primaire tumoren (slokdarm, slokdarm-maagovergang, maag) Recidief tumoren (slokdarm,

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE NORMERING ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND

MULTIDISCIPLINAIRE NORMERING ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND MULTIDISCIPLINAIRE NORMERING ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND 1. Introductie Dit document is opgesteld door SONCOS (Stichting ONCOlogische Samenwerking), het samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

SONCOS MULTIDISCIPLINAIRE NORMERING ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND

SONCOS MULTIDISCIPLINAIRE NORMERING ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND CONCEPT SONCOS NORMERINGRAPPORT 2013 Versie 14 november 2014 SONCOS MULTIDISCIPLINAIRE NORMERING ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND 1. Introductie Dit is de tweede versie van het SONCOS-normeringdocument.

Nadere informatie

Jaarverslag Ketenzorg ovariumcarcinoom Regio zuidwest Nederland. Augustus 2015

Jaarverslag Ketenzorg ovariumcarcinoom Regio zuidwest Nederland. Augustus 2015 Jaarverslag 2014 Ketenzorg ovariumcarcinoom Regio zuidwest Nederland Augustus 2015 Direct betrokken ziekenhuizen: Albert Schweitzer Ziekenhuis Bravis Ziekenhuis Erasmus MC Maasstad Ziekenhuis Sint Franciscus

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE NORMERING ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND

MULTIDISCIPLINAIRE NORMERING ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND MULTIDISCIPLINAIRE NORMERING ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND SONCOS NORMERINGRAPPORT 4-2016 Aan dit SONCOS normeringsrapport 4 hebben de volgende organisaties meegewerkt: - NVCO Nederlandse Vereniging voor

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR 2015 [2015.4.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015]

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR 2015 [2015.4.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR [.4.ZIN besluit verwerkt; 0511] Beschrijving Indicatoren Registratie gestart: Medio 2013 Naar aanleiding van eerder gemaakte afspraken vindt de behandeling van

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: maagkanker

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: maagkanker Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: maagkanker Keuze-items Normen per keuze-item: Uw wensen. Let op: dit zijn geen normen voor goede zorg. Dit zijn normen om te bepalen of er wordt voldaan aan

Nadere informatie

Kwaliteitsregistratie: het werkt!

Kwaliteitsregistratie: het werkt! Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg Oncologisch en gastro-intestinaal chirurg 7 nov 2014 Disclosure belangen: (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante

Nadere informatie

Normering Chirurgische Behandelingen

Normering Chirurgische Behandelingen Normering Chirurgische Behandelingen Versie 1.0 Januari 2011 I. Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is de beroepsvereniging van chirurgen in Nederland. In de NVvH participeren zeven

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE NORMERING ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND

MULTIDISCIPLINAIRE NORMERING ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND MULTIDISCIPLINAIRE NORMERING ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND SONCOS NORMERINGRAPPORT 5-2017 Aan dit SONCOS normeringsrapport 5 hebben de volgende organisaties meegewerkt: Nederlandse Vereniging voor Chirurgische

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Longcarcinoom (DLSA-DLRA) 2016

Factsheet Indicatoren Longcarcinoom (DLSA-DLRA) 2016 Factsheet en Longcarcinoom (DLSA-DLRA) 2016 Inclusie en exclusie criteria DLSA Inclusie Alle chirurgische thoracale (thoraxwand, pleurale, long en mediastinale) ingrepen, in te delen in: Resecties bij

Nadere informatie

Normering Chirurgische Behandelingen 5.0

Normering Chirurgische Behandelingen 5.0 Normering Chirurgische Behandelingen 5.0 Juni 2015 Inhoud p. I Inleiding 3 II Algemene voorwaarden voor chirurgische zorg 5 III Specifieke voorwaarden voor specifieke chirurgische behandelingen 6 A. Oncologische

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Mammacarcinoom verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Mammacarcinoom verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Mammacarcinoom

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving Indicatoren

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving Indicatoren Factsheet en Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving en Registratie gestart: Medio 2013 Naar aanleiding van eerder gemaakte afspraken vindt de behandeling van patiënten met een laag stadium melanoom (stadium

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO)

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) Factsheet en Bariatrische chirurgie (DATO) DATO 2014 [2.0.; 10102014] Registratie gestart: 1 januari 2014 Type Uitvraag over Bron Nr. indicator (jaar) 1 Aantal primaire bariatrische ingrepen per ziekenhuislocatie.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Ketenzorg voor vrouwen met ovariumcarcinoom regio zuidwest Nederland Naam Ziekenhuis. Naam afdeling Auteurs. Datum. (logo ziekenhuis invoegen) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Resultaten

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE NORMEN ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND Naar een nog betere kwaliteit van behandeling van patiënten met kanker

MULTIDISCIPLINAIRE NORMEN ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND Naar een nog betere kwaliteit van behandeling van patiënten met kanker MULTIDISCIPLINAIRE NORMEN ONCOLOGISCHE ZORG IN NEDERLAND Naar een nog betere kwaliteit van behandeling van patiënten met kanker Patiënten met kanker worden in Nederland volgens een hoge standaard behandeld.

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix D - Codering Rekenregels

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix D - Codering Rekenregels Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van Carpaletunnelsyndroom INID001122 CTS heeft plaatsgevonden? Neurochirurg - De arts die de operatie heeft uitgevoerd Met wie vindt de controleafspraak

Nadere informatie

5.4 Gastro-intestinaal

5.4 Gastro-intestinaal 5.4 Gastro-intestinaal 5.4.1 Indicator: Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA) De mortaliteit en morbiditeit van de chirurgische behandeling van slokdarmkanker heeft de laatste jaren veel aandacht

Nadere informatie

VII. Inhoud. Algemeen

VII. Inhoud. Algemeen VII Inhoud I Algemeen 1 Kanker, diagnostiek en stadiëring............................................... 3 1.1 Inleiding............................................................................. 4 1.2

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Sector Zorg Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 opendata@zinl.nl Oplegger indicatorenset Mammacarcinoom (NBCA)

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Medische Publieksacademie

Medische Publieksacademie Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant Aan de winnende hand Borstkanker 27 oktober 2015 Welkom! #mclmpa 1 Borstkanker aan de winnende hand Marloes Emous, oncologisch chirurg

Nadere informatie

Toetstabel Longcarcinoom vj 2018

Toetstabel Longcarcinoom vj 2018 Toetstabel Longcarcinoom vj 2018 Aard van de wijziging Criteria Toetsingskader Advies werkgroep PFN FMS V&VN ZN NVZ NFU ZKN 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18 Overweging ZiN Advies ZiN 4, 9, 13,

Nadere informatie

Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg

Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg Simplificatie ontwerp KB oncologisch zorgprogramma: Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg Afdeling 1. Doelgroep aard en inhoud Artikel 2 1 Elk ziekenhuis dient te beschikken over programma

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Maag- en Slokdarmcarcinoom verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Maag- en Slokdarmcarcinoom verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Maag-

Nadere informatie

GIO keten Gastro-Intestinale Oncologie keten. Marcel Groenen MDL-arts

GIO keten Gastro-Intestinale Oncologie keten. Marcel Groenen MDL-arts GIO keten Gastro-Intestinale Oncologie keten Marcel Groenen MDL-arts Oncologie in Nederland Landelijke Gelderland Gastro-Intestinale Oncologie GIO traject gestart in 2009 Doel Snelheid in diagnostiek Uniformiteit

Nadere informatie

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria multidisciplinair overleg (mdo)

Kwaliteitscriteria multidisciplinair overleg (mdo) Kwaliteitscriteria multidisciplinair overleg (mdo) Februari 2016 Kwaliteitscriteria multidisciplinair overleg (mdo) Auteur Willien Westerhuis Februari 2016 Versie 1.0 3 multidisciplinair overleg (mdo)

Nadere informatie

Normering Chirurgische Behandelingen 3.0

Normering Chirurgische Behandelingen 3.0 Normering Chirurgische Behandelingen 3.0 Juni 2012 Inhoud p. I Inleiding 3 II Algemene voorwaarden voor chirurgische zorg 7 III Specifieke voorwaarden voor specifieke chirurgische behandelingen 8 A. Oncologische

Nadere informatie

Normering Chirurgische Behandelingen 4.0

Normering Chirurgische Behandelingen 4.0 Normering Chirurgische Behandelingen 4.0 Januari 2014 Inhoud p. I Inleiding 3 II Algemene voorwaarden voor chirurgische zorg 7 III Specifieke voorwaarden voor specifieke chirurgische behandelingen 8 A.

Nadere informatie

Normering Chirurgische Behandelingen 4.1

Normering Chirurgische Behandelingen 4.1 Normering Chirurgische Behandelingen 4.1 Juni 2014 Inhoud p. I Inleiding 3 II Algemene voorwaarden voor chirurgische zorg 7 III Specifieke voorwaarden voor specifieke chirurgische behandelingen 8 A. Oncologische

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren DSSR 2018 Geïnstrumenteerd (A) DSSR 2018 Registratie gestart: 2014

Factsheet Indicatoren DSSR 2018 Geïnstrumenteerd (A) DSSR 2018 Registratie gestart: 2014 Factsheet en DSSR 2018 Geïnstrumenteerd (A) DSSR 2018 Registratie gestart: 2014 Inclusie- en exclusiecriteria geïnstrumenteerd (A) Inclusie Alle patiënten die operatief behandeld worden aan de lumbale

Nadere informatie

11 april Annemarie Haverhals Leider programma

11 april Annemarie Haverhals Leider programma 11 april 2017 VBHC@Santeon Annemarie Haverhals Leider VBHC@Santeon programma Santeon: zeven topklinische ziekenhuizen 2 Samen circa 13% van nationale zorg 2,56 miljard omzet 26.600 werknemers 1580 medisch

Nadere informatie

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Tessa Bouwhuis, MSc en Martina Hoever, BSc 1 Inhoud presentatie Opdrachtformulering project sneldiagnostiek Werkwijze opzetten sneldiagnostiek Shared resources Uitwerking

Nadere informatie

De indicatoren over borstkanker, die in kader van het VIP²-project worden opgevolgd zijn:

De indicatoren over borstkanker, die in kader van het VIP²-project worden opgevolgd zijn: Indicatoren VIP²-project Oncologie In België is, net als in Europa, borstkanker de meest voorkomende oorzaak van overlijden door kanker bij vrouwen (20,6 % van alle overlijdens ingevolge kanker). In 2009

Nadere informatie

Normering Chirurgische Behandelingen

Normering Chirurgische Behandelingen Normering Chirurgische Behandelingen Versie 2.0 September 2011 Inhoud I Inleiding II. Algemene voorwaarden voor chirurgische zorg III. Specifieke voorwaarden voor specifieke chirurgische behandelingen

Nadere informatie

Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC) A. Beschrijving Indicator

Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC) A. Beschrijving Indicator Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC) A. Beschrijving Dutch Audit Vascular Center [1.0; 20-11-2014] Registratie huidige criteria gestart: 1 januari 2013 (H&V groep arterieel vaatkeurmerk)

Nadere informatie

Colorectaal carcinoom. Danielle de Jong, MDL arts Rutger-Jan Renger, chirurg Venetië, 10 november 2016

Colorectaal carcinoom. Danielle de Jong, MDL arts Rutger-Jan Renger, chirurg Venetië, 10 november 2016 Colorectaal carcinoom Danielle de Jong, MDL arts Rutger-Jan Renger, chirurg Venetië, 10 november 2016 Dokter, wat raadt u aan? Programma Indicaties coloscopie Cijfers IKR / regio Gorkum Organisatie BZ

Nadere informatie

Oncologie, oncogenese en kankerzorg. Asia Ropela, internist-oncoloog St.Jansdal ziekenhuis 27 september 2014

Oncologie, oncogenese en kankerzorg. Asia Ropela, internist-oncoloog St.Jansdal ziekenhuis 27 september 2014 Oncologie, oncogenese en kankerzorg Asia Ropela, internist-oncoloog St.Jansdal ziekenhuis 27 september 2014 Oncologie Deel van de geneeskunde dat kanker bestudeert en probeert te genezen Medische wetenschap

Nadere informatie

SAMEN VERDER NA KANKER TRANSMURALE ONCOLOGISCHE NAZORG

SAMEN VERDER NA KANKER TRANSMURALE ONCOLOGISCHE NAZORG SAMEN VERDER NA KANKER TRANSMURALE ONCOLOGISCHE NAZORG Wat is het beste voor de patiënt? Carla M.L. van Herpen, internist-oncoloog 14-10-2014 Nazorg en controle na kanker EXPERTISE Wat wil de patiënt?

Nadere informatie

Visie op toekomst voor nierkankerzorg in Nederland

Visie op toekomst voor nierkankerzorg in Nederland Visie op toekomst voor nierkankerzorg in Nederland Inleiding De zorg voor nierkankerpatiënten vindt momenteel plaats in vrijwel alle ziekenhuizen. Patiëntenorganisatie Leven met blaas- of nierkanker vindt

Nadere informatie

Zorgpad MEN1 syndroom. Informatie voor patiënten

Zorgpad MEN1 syndroom. Informatie voor patiënten Zorgpad MEN1 syndroom Informatie voor patiënten Dit Zorgpad MEN1 syndroom, informatie voor patiënten, is tot stand gekomen met medewerking van: Belangengroep M.E.N. drs. C.R.C. Pieterman, M. Aarts bestuur

Nadere informatie

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 en Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 Type Uitvraag Bron Nr. indicator over (jaar) 1. Deelname aan de DSCA Structuur 2014 DSCA 2. Volume

Nadere informatie

Belangrijkste punten van deze folder:

Belangrijkste punten van deze folder: Longkanker: wat nu? HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken intensief samen binnen het Universitair Kankercentrum Leiden - Den Haag (UKC). De belangrijkste

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument voor gebruikte criteria: Blaaskanker

Verantwoordingsdocument voor gebruikte criteria: Blaaskanker Verantwoordingsdocument voor gebruikte criteria: Blaaskanker Verslagjaar 2015, augustus 2016 Verantwoording over de getoonde informatie: In de patiëntenwijzer worden alleen ziekenhuizen en zelfstandige

Nadere informatie

Beentumoren (=bottumoren)

Beentumoren (=bottumoren) Beentumoren (=bottumoren) Inleiding Gezwellen in beenderen worden beentumoren genoemd. Er zijn verschillende typen beentumoren te onderscheiden. Zo zijn er vormen waarbij de tumor of het gezwel direct

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA)

Factsheet Indicatoren Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA) Factsheet en Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA) DPCA 2018.3 Registratie gestart: 2014 Datum Versie Mutatie Eigenaar 27-07-2015 2015.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juni 2015 DICA 30-09-2015 2015.2

Nadere informatie

Nog betere chirurgische zorg voor patiënten Normen voor chirurgische behandelingen 3.0

Nog betere chirurgische zorg voor patiënten Normen voor chirurgische behandelingen 3.0 Nog betere chirurgische zorg voor patiënten Normen voor chirurgische behandelingen 3.0 De zorg in Nederland is goed. Het kan echter altijd beter. De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) zoekt constant

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Borstkanker indicatoren - Resultaten voor

Borstkanker indicatoren - Resultaten voor Borstkanker indicatoren - Resultaten voor 2009-2011 AZ Sint-Jozef Malle maakt samen met AZ Klina Brasschaat deel uit van de Borstkliniek Voorkempen. Recent werden vanuit het Vlaams Indicatoren Project

Nadere informatie

Vlaams Indicatorenproject VIP²: Kwaliteitsindicatoren Borstkanker

Vlaams Indicatorenproject VIP²: Kwaliteitsindicatoren Borstkanker Vlaams Indicatorenproject VIP²: Kwaliteitsindicatoren Borstkanker INDICATOR B1 Proportie van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker bij wie een systeembehandeling voorafgegaan werd door ER/PR-

Nadere informatie

Behandelingsmogelijkheden en trials bij het oesophagus- en maagcarcinoom M. Wumkes, Medische Oncologie VUmc

Behandelingsmogelijkheden en trials bij het oesophagus- en maagcarcinoom M. Wumkes, Medische Oncologie VUmc Behandelingsmogelijkheden en trials bij het oesophagus- en maagcarcinoom 2017 M. Wumkes, 21-09-2017 Medische Oncologie VUmc 1 Te bespreken Standaardbehandeling Studiebehandeling Ontwikkeling nieuwe medicijnen

Nadere informatie

Domein Type categorie indicator_set id_bron vraag operationalisatie IndicatorWaarde code ring

Domein Type categorie indicator_set id_bron vraag operationalisatie IndicatorWaarde code ring Elsevier 2014 - code en s dinsdag 28 oktober 2014 12:44:00 Domein Type categorie indicator_set id_bron vraag operationalisatie IndicatorWaarde code dienstverlening proces informatievoorzieni ng Liesbreukoperaties

Nadere informatie

Samenvatting van de richtlijn erfelijke darmkanker, revisie

Samenvatting van de richtlijn erfelijke darmkanker, revisie Samenvatting van de richtlijn erfelijke darmkanker, revisie WKO 3 sept Uitgangspunt richtlijn Welke aanbevelingen over genetische counseling en diagnostiek, preventie, surveillance, behandeling voor mensen

Nadere informatie

Borstcentrum Bernhoven. Yvonne Paquay Chirurg

Borstcentrum Bernhoven. Yvonne Paquay Chirurg Borstcentrum Bernhoven Yvonne Paquay Chirurg Klachten van de borst? Verwijzing naar het borstcentrum voor analyse en zonodig behandeling 2 3 4 Verwijsredenen: > Knobbeltje voelbaar > BOBZ (de bus) > Controle

Nadere informatie

Domein Categorie Indicatorset id_bron Vraag Operationalisatie Antwoord Codering Rekenregel

Domein Categorie Indicatorset id_bron Vraag Operationalisatie Antwoord Codering Rekenregel Codering antwoorden en rekenregels Elsevier 2013 woensdag 23 oktober 2013 Domein Categorie Indicatorset id_bron Vraag Operationalisatie Antwoord Codering Rekenregel Dienstverle ning behandeltr aject Blaascarcinoom

Nadere informatie

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix C - Geselecteerd Indicatoren

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix C - Geselecteerd Indicatoren Blaascarcinoom Is er een zorgpad voor blaascarcinoom op uw INID000095 ziekenhuislocatie? Blaascarcinoom Zijn de maximale wachttijden (voor eerste polikliniekbezoek voor vraagstelling maligniteit, doorlooptijd

Nadere informatie

zorgpad kanker aan het spijsverteringskanaal

zorgpad kanker aan het spijsverteringskanaal zorgpad kanker aan het spijsverteringskanaal U bent onder behandeling bij het Oncologisch centrum Amsterdam in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), het Sint Lucas Andreas ziekenhuis (SLAZ) of het BovenIJ

Nadere informatie

Handreiking Kiesgerust

Handreiking Kiesgerust Handreiking Kiesgerust Begeleiding bij het maken van een bewust keuze Quirine van Rossum, internist-oncoloog Vlietland ziekenhuis Ingeborg Mares, chirurg Vlietland ziekenhuis Jorien van den Doel, huisarts

Nadere informatie

Casemanagement. Sandra Oosterlaar Stoma- en DEC verpleegkundige Casemanager Colorectaal

Casemanagement. Sandra Oosterlaar Stoma- en DEC verpleegkundige Casemanager Colorectaal Casemanagement Sandra Oosterlaar Stoma- en DEC verpleegkundige Casemanager Colorectaal Deventer Ziekenhuis 2 dagen stomapoli 2 dagen GE-verpleegkundige spreekuur 1 dag defeacatie expertise centrum Cijfers:

Nadere informatie

Focus op kwaliteit: Zorg verbeteren door audit & feedback. Dr Michel W.J.M. Wouters Chirurg oncoloog

Focus op kwaliteit: Zorg verbeteren door audit & feedback. Dr Michel W.J.M. Wouters Chirurg oncoloog Focus op kwaliteit: Zorg verbeteren door audit & feedback Dr Michel W.J.M. Wouters Chirurg oncoloog Secretaris Kwaliteit NVvH Hoofd wetenschappelijk bureau Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)

Nadere informatie

Normering Chirurgische Behandelingen 6.0

Normering Chirurgische Behandelingen 6.0 Normering Chirurgische Behandelingen 6.0 Juni 2016 Inhoud p. I Inleiding 4 II Algemene voorwaarden voor chirurgische zorg 6 III Specifieke voorwaarden voor specifieke chirurgische behandelingen 8 A. Oncologische

Nadere informatie

hoofd- halsaandoeningen in de beste chirurgische handen

hoofd- halsaandoeningen in de beste chirurgische handen hoofd- halsaandoeningen in de beste chirurgische handen Kwaliteit in de behandeling van aandoeningen in het hoofd-halsgebied (n.a.v. de Hoofd-Hals enquête gehouden onder de Nederlandse chirurgen 2005)

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

1 Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. Subindicator

1 Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. Subindicator Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Aandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling

Aandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling Status bepaling: 99,4% Aandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling Vóór het starten van de behandeling

Nadere informatie

ONCOLOGIE- en MILESTONEDAGEN

ONCOLOGIE- en MILESTONEDAGEN NEDERLANDSE VERENIGING voor ONCOLOGIE ONCOLOGIE- en MILESTONEDAGEN De Oncologiedagen worden georganiseerd door: NVvO, NKI-AVL en ERASMUS MC 1. Larynx- en hypofarynxafwijkingen 09-05-1970 2. Hormonen en

Nadere informatie

informatie over uw zorgpad borstkanker

informatie over uw zorgpad borstkanker informatie over uw zorgpad borstkanker Oncologisch Centrum Amsterdam Oncologisch Centrum Amsterdam is het grootste oncologisch samenwerkingsverband van Amsterdam, een initiatief van BovenIJ ziekenhuis,

Nadere informatie

DERMATOLOGIE/CHIRURGIE

DERMATOLOGIE/CHIRURGIE Zorgpad: Melanoom Algemene informatie U bent door uw huisarts verwezen naar de dermatoloog op verdenking van huidkanker (melanoom). Indien u al onder behandeling bent bij de chirurg, komt u bij de chirurg

Nadere informatie

NBCA: Een eerste stap in de goede richting

NBCA: Een eerste stap in de goede richting NABON Breast Cancer Audit NBCA: Een eerste stap in de goede richting Prof. dr. Vivianne C.G. Tjan-Heijnen, voorzitter NABON en NBCA, hoogleraar Medische Oncologie, Maastricht Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Zorgprogramma borstkliniek. Bespreking AZ Groeninge RZJ Yperman Ziekenhuis OLV Lourdes

Zorgprogramma borstkliniek. Bespreking AZ Groeninge RZJ Yperman Ziekenhuis OLV Lourdes Zorgprogramma borstkliniek Bespreking AZ Groeninge RZJ Yperman Ziekenhuis OLV Lourdes Belgisch staatsblad 20.07.2007 ed 02 Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd

Nadere informatie

informatie over uw zorgpad borstkanker

informatie over uw zorgpad borstkanker informatie over uw zorgpad borstkanker Oncologisch Centrum Amsterdam Oncologisch Centrum Amsterdam is het grootste oncologisch samenwerkingsverband van Amsterdam, een initiatief van BovenIJ ziekenhuis,

Nadere informatie

Behandeling Kanker aan een spijsverteringsorgaan (anus, darm, lever, alvleesklier, maag en slokdarm)

Behandeling Kanker aan een spijsverteringsorgaan (anus, darm, lever, alvleesklier, maag en slokdarm) Behandeling Kanker aan een spijsverteringsorgaan (anus, darm, lever, alvleesklier, maag en slokdarm) Polikliniek Oncologie Telefoon 020 510 8880 Route 06 Oncologisch Centrum Amsterdam Oncologisch Centrum

Nadere informatie

a) Percentage patiënten met een niercelcarcinoom 4 cm (ct1a) die geen nefrectomie hebben

a) Percentage patiënten met een niercelcarcinoom 4 cm (ct1a) die geen nefrectomie hebben Indicatoren evaluatie project richtlijn Niercelcarcinoom Indicator 1 a) Percentage patiënten met een niercelcarcinoom 4 cm (ct1a) die geen nefrectomie hebben ondergaan waarbij minstens 2 histologische

Nadere informatie

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013 --23 Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg chirurg 3 oktober 23 Belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie