Maag-Darm-Leverziekten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maag-Darm-Leverziekten"

Transcriptie

1 Bijlage G Lokaal opleidingsplan Maag-Darm-Leverziekten Isala klinieken, Zwolle Auteurs: Dr. M.A.C. Meijssen, MDL-arts Isala klinieken Dr. I.M. Nijholt, Isala Academie Dr. J. Vecht, MDL-arts Isala klinieken Dr. R.C. Verdonk, AIOS- MDL UMCG November 2010

2 Inleiding Dit document is het lokale opleidingsplan Maag-Darm-Leverziekten van de Isala klinieken te Zwolle. Het is gebaseerd op het landelijke opleidingsplan Herstructurering Opleiding Maag- Darm-Leverziekten (HOM-rapport). Het plan vormt als het ware een lokale interpretatie van het HOM-rapport en kan derhalve niet los gezien worden van het HOM-rapport. Dit lokale plan voldoet aan het Kaderbesluit CCMS en het Besluit Maag-Darm-Leverziekten. De MDL-opleiding vindt plaats in het regionale opleidingscluster Noord-Oost-Nederland, waarbij een deel van de opleiding in de Isala klinieken te Zwolle of Medisch Spectrum Twente te Enschede wordt gevolgd en een deel in het UMCG te Groningen. Het nieuwe opleiden is competentiegericht, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen vakspecifieke competenties (medisch handelen) en meer discipline overstijgende, algemene competenties (communicatie, samenwerking, organisatie, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, professionaliteit). Tevens wordt voldaan aan de criteria opgesteld door de werkgroep Modernisering Medische Vervolgopleidingen: de structuur van de opleiding is duidelijk vastgelegd en er worden koppelingen gemaakt tussen leerdoel-leermiddel-toets-bekwaamheidsniveau en plaats in de opleiding. Algemeen De Isala klinieken in Zwolle is het grootste topklinische opleidingsziekenhuis van Nederland. In het strategisch beleid van het ziekenhuis neemt opleiding een prominente plaats in. Training, opleiding en onderzoek worden ondersteund door de Isala Academie. De medische staf beschikt over een eigen opleidingsreglement. Het ziekenhuis heeft een erkenning voor 939 bedden. De adherentie voor MDL-ziekten bedraagt klinisch en poliklinisch. De MDL afdeling beschikt over 35 bedden. Dit waarborgt dat het vakgebied in de volle breedte kan worden uitgeoefend. Opleidingsgroep De opleidingsgroep bestaat uit 8 MDL-artsen, die allen het vakgebied Maag-Darm- Leverziekten in de volle breedte uitoefenen en daarnaast een aantal specifieke aandachtsgebieden hebben: - A. Flierman: dubbelballon enteroscopie, endo-echografie, nieuwe en geavanceerde endoscopische technieken - Dr M.A.C. Meijssen (opleider MDL): IBD, oncologie, endo-echografie - Dr A.C. Poen: endo-echografie, interventie-endoscopie, oncologie - Dr B.E Schenk: surveillance Barrett slokdarm, diagnostiek en behandeling vroegcarcinoom slokdarm, EMR slokdarm, maag, duodenum, colon - Dr J. Vecht (plaatsvervangend opleider MDL): IBD, functie onderzoek en motiliteit, premaligne aandoeningen colon, pancreatitis en post ERCP complicaties, dubbelballon enteroscopie - Dr W.H de Vos tot Nederveen Cappel: hereditary gastrointestinal tumors, IBD, EMR colonpoliepen - Dr B.D. Westerveld: IBD, dunnedarm pathologie, videocapsule endoscopie, proctologie, bekkenbodem pathologie - Dr E.J. van der Wouden: hepatologie 2

3 De opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud en vormgeving van het 3 e en 4 e jaar van de MDL-opleiding. Door de opleidingsgroep wordt het competentieprofiel opleider en supervisor nagestreefd, zodat een gunstig en veilig opleidingsklimaat wordt gecreëerd waarin de AIOS zich kan ontwikkelen tot MDL-arts. Evaluatie van de opleiding(sgroep) vindt plaats middels proefvisitatie en het digitaal afnemen van de D-RECT (Dutch Residents Educational Climate Test) en de SET-Q (Systemic Evaluation of Teaching Qualities) als gevalideerde meetinstrumenten voor de kwaliteit van het opleidingsklimaat en voor de didactische kwaliteiten van elk lid van de opleidingsgroep. Docentprofessionalisering vindt plaats middels Teach the Teacher cursussen. De opleidingsgroep onderkent het belang van wetenschappelijk onderzoek en stimuleert de AIOS tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, daarbij eventueel bijgestaan door het researchbureau van de Isala Academie. Lokaal opleidingsplan Hieronder wordt het lokale opleidingsplan nader toegelicht aan de hand van een 5- stappenplan. Het lokale opleidingsplan eindigt met een toetsmatrix en een weekoverzicht met de verschillende activiteiten van de MDL-afdeling van de Isala klinieken. 1. Structuur van de opleiding De totale opleiding duurt 6 jaar en bestaat uit 2 jaar vooropleiding Interne Geneeskunde en 4 jaar Maag-Darm-Leverziekten. De vooropleiding Interne Geneeskunde bestaat uit 1 jaar zaalstage algemene interne geneeskunde en drie stages, bij voorkeur intensive care, oncologie en nefrologie. De vooropleiding voldoet aan het Besluit Interne Geneeskunde. Jaar van de opleiding Maag-Darm-Leverziekten vinden plaats in de Isala klinieken en bestaan uit 6 maanden zaalstage (stage 1), 15 maanden polikliniek en endoscopie (stage 2) en tenslotte 3 maanden supervisie in combinatie met polikliniek en endoscopie (stage 3). Jaar van de opleiding vinden plaats in een academische setting in het UMCG. Jaar 5 bestaat uit drie stages: zaalstage (stage 4), IBD (stage 5) en hepatologie (stage 6). In jaar 6 kan een keuze worden gemaakt tussen een jaar nadere verdieping algemene MDL-ziekten of een jaar aandachtsgebied hepatologie, oncologie of geavanceerde endoscopie. In schema 1 zijn de verschillende stages en de duur van de stages verwerkt. Schema 1 6 jaar jaar Interne jaar MDL Isala klinieken jaar MDL UMCG Zaalstage Zaalstage 6 maanden 4 maanden Zaalstage 12 maanden IBD 4 maanden Intensive care 4 maanden Oncologie 4 maanden Polikliniekstage + endoscopische verrichtingen 15 maanden Hepatologie 4 maanden Aandachtsgebied 12 maanden Nefrologie Zaalsupervisie + 4 maanden polistage + endosc. verrichtingen 3 maanden 3

4 2. Leerdoel en thema s De verschillende competenties, die door een AIOS tijdens de opleiding ontwikkeld moeten worden, zijn gegroepeerd in 18 thema s, die de eindtermen Maag-Darm-Leverziekten vormen en inhoudelijk het gehele vakgebied bestrijken. Het facultatieve thema abdominale echografie komt niet aan bod tijdens de opleiding in de Isala klinieken maar wel in het UMCG. In schema s 2, 3 en 4 zijn de thema s verwerkt per stage. Omdat er tijdens opleidingsjaar 3 tot en met 5 voornamelijk sprake is van een lijnstructuur komen de meeste thema s in meerdere stages aan bod. In stage 2 vindt binnen thema Neurogastro-enterologie en motiliteit een blok Functie onderzoek plaats, waarbij waterstofademtesten, dumpingtesten, stationaire anorectale en oesofageale manometrie en 24-uurs ph-metrie worden uitgevoerd. 3. Bekwaamheidsniveau en ijking In schema s 2,3 en 4 staan tevens de bekwaamheidsniveaus die beheerst moeten worden gerelateerd aan de opleidingsfase, vermeld. Bij het vaststellen van de bekwaamheidsniveaus wordt gebruik gemaakt van 3 ijkpunten: het basisniveau na 3 jaar opleiding (ijkpunt I), het niveau na jaar 5 (ijkpunt II) en het niveau na jaar 6 (ijkpunt III). Omdat de opleiding in Zwolle eindigt na jaar 4 wordt er in schema 2 ook een bekwaamheidsniveau op ijkpunt I/II gehanteerd. Daarnaast is het van belang om de AIOS gedurende de opleiding feedback te kunnen geven over de ontwikkeling c.q. groei in de algemene competenties bekwaamheids- heeft kennis handelt onder handelt met handelt superviseert en niveau van strenge beperkte zonder onderwijst bij de supervisie supervisie supervisie handeling 4. Leermiddel en opleidingsactiviteiten De thema s worden op de werkplek geleerd. De stagewerkplekken zijn: kliniek, polikliniek, endoscopie afdeling, spoedeisende hulp en consulten. Deze variatie aan werkplekken geeft de AIOS de mogelijkheid alle vereiste competenties te leren. De leermiddelen zijn het werkplekleren met activiteiten als ochtend/avondrapport, visites, spreekuren, endoscopische activiteiten, dienst, consulten, zelfstudie en patientenbesprekingen. Om de kwaliteit van de endoscopische vaardigheden te garanderen zijn door de Commissie Certificering Endoscopie de volgende eindtermen voor de endoscopist vastgesteld: oesofagogastroduodenoscopieen, waarvan 200 onder directe supervisie sigmoidoscopieen, waarvan 100 onder directe supervisie colonoscopieen, waarvan 100 onder directe supervisie - 25 therapeutische oesofagogastroduodenoscopieen onder directe supervisie ERCP s onder directe supervisie, waarvan 25 met sfincterotomie en 25 met stent plaatsing Daarnaast is cursorisch onderwijs op lokaal, regionaal en landelijk niveau een belangrijk leermiddel. De AIOS is verplicht 12 dagen erkend onderwijs per jaar te volgen. Verplicht landelijk cursorisch onderwijs zijn: cursus stralenhygiëne, hands-on basiscursus flexibele endoscopie, AIOS onderwijs Lunteren (minimaal 3 x), cursus klinische hepatologie NVH, cursorisch onderwijs Veldhoven (minimaal 6 x). In schema s 2, 3 en 4 zijn ook de verschillende leermiddelen en opleidingsactiviteiten weergegeven per stage. 4

5 5. Toetsing Om het bekwaamheidsniveau per thema gedurende de opleiding vast te stellen wordt gebruik gemaakt van verschillende toetsinstrumenten: a. periodieke voortgangs- en beoordelingsgesprekken b. Korte Praktijk Beoordelingen (KPB) gerelateerd aan de opleidingsfase c. Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS) op de endoscopiekamer gerelateerd aan opleidingsfase d. schriftelijke kennistoets e. 360 graden feedback f. portfolio, waarin opgenomen het opleidingsplan, medische ervaringen en verrichtingen, cursorisch onderwijs, symposia en congressen, publicaties en voordrachten, toetsresultaten, sterkte-zwakte analyse d.m.v. zelfreflectie en samenvatting van de voortgangsgesprekken In schema 5 en 6 zijn de verschillende toetsinstrumenten per stage weergegeven. Schema 7 toont de toetsmatrix van de gehele MDL-opleiding. Schema 8 is een voorbeeld van een weekoverzicht van de MDL-opleiding in Zwolle. 5

6 Schema stages in opleidingsjaar MDL Setting: Isala klinieken Stages Thema's BN Opleidingsactiviteiten Toetsing Stage 1 1. Gastro-intestinale Oncologie 1 Ochtend/avondrapport tenminste 3 KPBs Zaalstage 2. Inflammatoir darmlijden 1 Afdelingsvisite 360 graden feedback zaalstage 6 maanden 3. Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair 1 Grote visite met supervisors 1 x CAT 4. Ischaemische aandoeningen 1 Multidisciplinaire besprekingen (onco/heelkunde/hpb) 5. Maagzuur-gerelateerde aandoeningen 2 Radiologie bespreking klinische brieven 6. Aandoeningen van de lever en levertransplantatie 1 PA bespreking 7. Aandoeningen van de pancreas 1 Overleg met infectiologen en microbiologen 8. Aandoeningen van de galwegen Voeding 1 Stage 2 1. Gastro-intestinale Oncologie 2 Ochtend/avondrapport tenminste 10 KPBs Polikliniekstage + 2. Inflammatoir darmlijden 2 Multidisciplinaire besprekingen (onco/heelkunde/hpb) tenminste 9 OSATS endoscopische verrichtingen 3. Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair 2 Radiologie bespreking 15 maanden 4. Ischaemische aandoeningen 2 PA bespreking 360 graden feedback polikliniekstage 5. Maagzuur-gerelateerde aandoeningen 3 Endoscopie-afdeling 2 x CAT 6. Aandoeningen van de lever en levertransplantatie 2 Polikliniek bespreking met supervisor 7. Aandoeningen van de pancreas 2 Spoedeisende hulp (SEH) poliklinische brieven 8. Aandoeningen van de galwegen 2 Overleg infectiologen en microbiologen 9. Bekkenbodemproblematiek en proctologie 2 Consulten 10. (Mal)absorptie en (mal)digestie 2 Functieonderzoek 11. Neurogastro-enterologie en motiliteit 3 Overleg voedingsteam 12. Voeding 2 Plenaire polikliniekbespreking 13. Spoedeisende maag-darm-leverziekten 2 Dienst 14. Genetische en aangeboren aandoeningen Diagnostische endoscopie 2/3 16. Algemene therapeutische endoscopie: bloeding, poliepectomie 2/3 17. Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS 1/2 6

7 Schema stages in opleidingsjaar MDL Setting: Isala klinieken Stages Thema's BN Opleidingsactiviteiten Toetsing Stage 3 1. Gastro-intestinale Oncologie 2/3 Zaalsupervisie tenminste 5 OSATS Zaalsupervisie + 2. Inflammatoir darmlijden 2/3 Voorzitten ochtendrapport polikliniekstage + 3. Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair 2/3 Multidisciplinaire besprekingen (onco/heelkunde/hpb) 360 graden feedback endoscopiestage endoscopische verrichtingen 4. Ischaemische aandoeningen 2/3 Radiologie bespreking 1 x CAT 3 maanden 5. Maagzuur-gerelateerde aandoeningen 3 Endoscopie-afdeling 6. Aandoeningen van de lever en levertransplantatie 2/3 Polikliniek bespreking met supervisor poliklinische brieven 7. Aandoeningen van de pancreas 2/3 Spoedeisende hulp (SEH) 8. Aandoeningen van de galwegen 2/3 Overleg infectiologen en microbiologen 9. Bekkenbodemproblematiek en proctologie 2/3 Consulten 10. (Mal)absorptie en (mal)digestie 2/3 Overleg voedingsteam 11. Neurogastro-enterologie en motiliteit 3 Plenaire polikliniekbespreking 12. Voeding 2/3 Dienst 13. Spoedeisende maag-darm-leverziekten 2/3 PA bespreking 14. Genetische en aangeboren aandoeningen 2/3 15. Diagnostische endoscopie 2/3 16. Algemene therapeutische endoscopie: bloeding, poliepectomie 2/3 17. Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS 2 Hele periode Algemene competenties Kennis van richtlijnen NVMDL, CBO endoscopie verslagen Omgaan met complicaties 6 x voortgangsgesprekken Cursorisch onderwijs (lokaal/regionaal/landelijk) incl. zelfbeoordeling Discipline overstijgend onderwijs Isala Academie (4 in 3e jaar en 2 in 4e jaar) Congressen, symposia, literatuur 2 x beoordelingsgesprekken Teach the teacher voor AIOS 4 x kennistoets Omgang met personeel en assistentie complicatie registratie Optimaal gebruik van foldermateriaal en patientenvoorlichting Communicatie training tenminste 9 KPBs Wetenschap Referaat 4 x referaat beoordeling Begeleiding co-assistenten verrichtingen bijhouden 7

8 Schema stages in opleidingsjaar 5 Setting: UMCG Stages Thema's BN Opleidingsactiviteiten Toetsing 1. Gastro-intestinale Oncologie 3 Chirurgie-MDL bespreking 2 x KPB Stage 4 2. Inflammatoir darmlijden 3 PA bespreking 1 x OSATS Zaalstage 3. Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair 3 Radiologiebespreking 4 maanden 4. Ischaemische aandoeningen 3 Ochtendrapport klinische brieven 5. Maagzuur-gerelateerde aandoeningen 3 Diensten 6. Aandoeningen van de lever en levertransplantatie 2 Rectum en Slokdarmbespreking 7. Aandoeningen van de pancreas 3 Endoscopie- en complicatiebespreking 8. Aandoeningen van de galwegen 3 MDO op zaal: fysiotherapie, verpleging, dietiste 10. (Mal)absorptie en (mal)digestie 3 Grote visite 11. Neurogastro-enterologie en motiliteit Voeding Spoedeisende maag-darm-leverziekten 3 Stage 5 2. Inflammatoir darmlijden 3 IBD bespreking 3 x KPB IBD stage 3. Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair 3 PA bespreking 4 maanden 12. Voeding 3 Radiologiebespreking 13. Spoedeisende maag-darm-leverziekten 3 Endoscopiebespreking endoscopieverslagen 15. Diagnostische endoscopie 3 Consulten 16. Algemene therapeutische endoscopie: bloeding, poliepectomie 3 Diensten poliklinische brieven 17. Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS 3 Chirurgie-MDL bespreking Stage 6 3. Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair 3 Transplantatiebespreking 3 x KPB Hepatologiestage 6. Aandoeningen van de lever en levertransplantatie 3 HPB radiologiebespreking 1 x OSATS 4 maanden 8. Aandoeningen van de galwegen 3 Polikliniekbespreking 12. Voeding 3 Ochtendrapport endoscopieverslagen 13. Spoedeisende maag-darm-leverziekten 3 Consulten 14. Genetische en aangeboren aandoeningen 3 LeverPAbespreking poliklinische brieven 15. Diagnostische endoscopie 3 Diensten 16. Algemene therapeutische endoscopie: bloeding, poliepectomie 3 Virale hepatitis bespreking 17. Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS 3 hepatologie-cursus 8

9 Schema stages in opleidingsjaar 5 Setting: UMCG Stages Thema's BN Opleidingsactiviteiten Toetsing Hele periode 1. Gastro-intestinale Oncologie 3 Chirurgie-MDL bespreking 1 x KPB eigen poli 2. Inflammatoir darmlijden 3 PA bespreking 7 x OSATS algemene MDL 3. Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair 3 Radiologiebespreking 4. Ischaemische aandoeningen 3 Ochtendrapport endoscopieverslagen 5. Maagzuur-gerelateerde aandoeningen 3 Diensten bijhouden poliklinische contacten 6. Aandoeningen van de lever en levertransplantatie 3 Rectum en Slokdarmbespreking 7. Aandoeningen van de pancreas 3 Endoscopie- en complicatiebespreking 2 x CAT 8. Aandoeningen van de galwegen 3 MDO op zaal: fysiotherapie, verpleging, dietiste 9. Bekkenbodemproblematiek en proctologie 3 Grote visite 10. (Mal)absorptie en (mal)digestie 3 Functie stage phmetrie/manometrie/impedantie 11. Neurogastro-enterologie en motiliteit 3 Consulten 12. Voeding Spoedeisende maag-darm-leverziekten Genetische en aangeboren aandoeningen Diagnostische endoscopie Algemene therapeutische endoscopie: bloeding, poliepectomie Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS 3 Hele periode algemene competenties Nationale en internationale congressen 2 x voortgangsgesprek Regionaal onderwijs 1 x beoordelingsgesprek Teach the Teacher Refereren, PICO 1 x 360 graden beoordeling Regio-avonden MDL UMCG complicatie-registratie cursorisch onderwijs Veldhoven Lunteren cursus beoordeling referaten Statusvoering Begeleiding co-assistenten Research bijeenkomsten MDL-UMCG 9

10 Schema 4 1 stage in opleidingsjaar 6 Setting: UMCG Stages Thema's BN* Opleidingsactiviteiten Toetsing Stage 7 1. Gastro-intestinale Oncologie 4/5 Chirurgie-MDL bespreking 10 x KPB Polikliniekstage + 2. Inflammatoir darmlijden 4 PA bespreking 8 x OSATS endoscopische verrichtingen 3. Infecties van het maag-darmkanaal, bacterieel, viraal en parasitair 4 Radiologiebespreking 12 maanden 4. Ischaemische aandoeningen 4 Ochtendrapport 2 x voortgangsgesprek 5. Maagzuur-gerelateerde aandoeningen 4 Diensten 1 x 360 graden feedback of 6. Aandoeningen van de lever en levertransplantatie 4/5 Rectum en Slokdarmbespreking 7. Aandoeningen van de pancreas 4 Endoscopie- en complicatiebespreking verrichtingen bijhouden Aandachtsgebied 8. Aandoeningen van de galwegen 4/5 MDO op zaal:fysiotherapie, verpleging, dietiste endoscopieverslagen 9. Bekkenbodemproblematiek en proctologie 4 Grote visite publicaties 10. (Mal)absorptie en (mal)digestie 4 IBD bespreking 11. Neurogastro-enterologie en motiliteit 4 Functie stage phmetrie/manometrie/impedantie 12. Voeding 4 Transplantatiebespreking 13. Spoedeisende maag-darm-leverziekten 4 HPB radiologiebespreking 14. Genetische en aangeboren aandoeningen 4 Consulten 15. Diagnostische endoscopie 4/5 Diensten 16. Algemene therapeutische endoscopie 4/5 Polikliniek bespreking 17. Geavanceerde endoscopie: ERCP, stents, EMR, EUS 4/5 LeverPA bespreking 18. Abdominale echografie 4 Virale hepatitis bespreking hepatologie-cursus Hele periode algemene competenties Nationale en internationale congressen 2 x voortgangsgesprek Regionaal onderwijs 1 x beoordelingsgesprek Teach the Teacher Refereren, PICO 1 x 360 graden beoordeling Regio-avonden MDL UMCG complicatie-registratie cursorisch onderwijs Veldhoven Lunteren cursus 2 x CAT Statusvoering beoordeling referaten Begeleiding co-assistenten Research bijeenkomsten MDL-UMCG * Indien aandachtgebied: hoger competentieniveau 10

11 Schema 5.1 TOETSMATRIX opleidingsjaar MDL Setting: Isala klinieken Stages Toetsing Competenties* Thema M C KW S O MH P Stage 1 Zaalstage KPB ernstige acute pancreatitis x x x x 7 6 maanden KPB galwegpathologie x x x 8 KPB gedecompenseerde levercirrose x x x x graden feedback zaalstage x x x x 1 x CAT x x x 1,2,6,7,8 Stage 2 KPB instellen behandeling IBD x 2 Polikliniekstage + KPB chronische virale hepatitis x 3 endoscopische verrichtingen KPB acuut mesenteriaal infarct x x x 4 15 maanden KPB auto-immuun hepatitis x x x 6 KPB hemorrhoiden x 9 KPB maldigestie of malabsorptie x 10 KPB IBS x x x x 11 KPB functionele dyspepsie x x x x 11 KPB gastro-intestinale bloeding x x 13 KPB acute buik x x x x 13 OSATS behandeling haemorrhoiden x x x x x x 9 OSATS diagnostische gastroscopie (2x) x x x x x x 15 OSATS diagnostische colonoscopie (2x) x x x x x x 15 OSATS gerichte biopsie x x x x x x 15 OSATS poliepectomie colon (3x) x x x x x x graden feedback polikliniekstage x x x x 2 x CAT x x x 1,2,6,7,8,11,13 *M= medisch handelen, C = communicatie, KW = kennis en wetenschap, S = samenwerking, O = organisatie, MH = maatschappelijk handelen, P = professionaliteit 11

12 Schema 5.2 TOETSMATRIX opleidingsjaar MDL Setting: Isala klinieken Stages Toetsing Competenties* Thema M C KW S O MH P Stage 3 OSATS inbrengen sonde voor 24h ph meting en manometrie x x x x x x 11 Zaalsupervisie + OSATS hemostase gastroscopie (2x) x x x x x x 16 polikliniekstage + OSATS verwijderen corpus alienum x x x x x x 16 endoscopische verrichtingen OSATS ERCP x x x x x x 17 3 maanden 360 graden feedback endoscopiestage x x x x 17 1 x CAT x x x 1,2,6,7,8,11,13 Hele periode endoscopie verslagen x x x Algemene competenties 6 x voortgangsgesprekken incl zelfbeoordeling (4 in 3e jaar, x x x x x x x en 2 in 4e jaar) 2 x beoordelingsgesprekken x x x x x x x 4 x kennistoets x x complicatie registratie x x x x cursorisch onderwijs x x x x x x x artikels/voordrachten x x x x KPB slecht nieuwsgesprek x x x 1 KPB afdelingsvisite x x x 1 KPB MDO oncologie x x 1 KPB doelgerichte diagnostiek x 2 KPB maagzuurremmer behandeling EBM x 5 KPB chronische (alcoholische) pancreatitis x x x x 7 KPB risico's ERCP x x x 8 KPB begeleiding TPV x x x 12 KPB consult op SEH x x x 13 *M= medisch handelen, C = communicatie, KW = kennis en wetenschap, S = samenwerking, O = organisatie, MH = maatschappelijk handelen, P = professionaliteit 12

13 Schema 6.1 TOETSMATRIX opleidingsjaar 5+6 MDL Setting: UMCG Stages Toetsing Competenties* Thema M C KW S O MH P Stage 4 KPB obstructie-icterus x x x 8 Zaalstage KPB maldigestie/malabsorbtie x 10 4 maanden OSATS ascitespunctie / drainage x x Stage 5 KPB instellen IBD x 2 IBD KPB doelgerichte diagnostiek x 2 4 maanden KPB behandeling via EBM x 5 Stage 6 KPB chronische virale hepatitis x 3 Hepatologie KPB indicatiegesprek levertransplantatie x x x 6 4 maanden KPB patient met alcoholische levercirrose x x 6 OSATS biopsie x x x x x x 15 *M= medisch handelen, C = communicatie, KW = kennis en wetenschap, S = samenwerking, O = organisatie, MH = maatschappelijk handelen, P = professionaliteit 13

14 Schema 6.2 TOETSMATRIX opleidingsjaar 5+6 MDL Setting: UMCG Stages Toetsing Competenties* Thema M C KW S O MH P Hele periode endoscopie verslagen x x x Jaar x voortgangsgesprek x x x x x x x Algemene competenties 2 x beoordelingsgesprekken x x x x x x x complicatie registratie x x x x cursorisch onderwijs x x x x x x x artikels/voordrachten x x x x KPB slecht nieuwsgesprek x 1 KPB mesenteriaal infarct x x x 4 KPB autoimmuunhepatitis x x x 6 KPB chronische pancreatitis x x x x 7 KPB IBS x x x x 11 KPB dyspepsie x x x x 11 KPB begeleiding enterale voeding x x x 12 KPB spoedeisende hulp x x x 13 KPB acute buik x x x x 13 KPB gastrointestinale bloeding x x 13 KPB gedecompenseerde cirrose x x x x 13 KPB genetic counseling x x x x 14 OSATS diagnostische gastroscopie (2x) x x x x x x 15 OSATS hemostase (3x) x x x x x x 16 OSATS diagnostische colonoscopie (2x) x x x x x x 15 OSATS poliepectomie colon (2x) x x x x x x 16 OSATS corpus alienum x x x x x x 17 OSATS ERCP x x x x x x 17 OSATS galwegstent x x x x x x 17 OSATS colonstent x x x x x x 17 OSATS EMR x x x x x x 17 OSATS EUS +/- FNA x x x x x x 17 4 x CAT x x x *M= medisch handelen, C = communicatie, KW = kennis en wetenschap, S = samenwerking, O = organisatie, MH = maatschappelijk handelen, P = professionaliteit 14

15 Schema 7 Toetsing Jaar jaar Isala klinieken UMCG Voortgangsgesprek 6x 4x Alle competenties Geschiktheidsbeoordeling 2x 2x Alle competenties kennistoets 3-4x 3-4x Medisch handelen. Kennis en wetenschap 360 graden beoordeling 3x 2x Communicatie, samenwerking, organisatie en professionaliteit CAT (Critical Appraised Topic) 4x 4x Kennis en wetenschap, organisatie Referaat 4x 4x Kennis en wetenschap, organisatie KPB 22x 20x Alle competenties OSATS 14x 17x Medisch handelen, communicatie en samenwerking Verplicht onderwijs: - cursus stralenhygiene (1x) - AIOS onderwijs Lunteren (min. 3x) Cursorisch onderwijs - cursus klinische hepatologie NVH (min. 1 x) (min. 12 dagen per jaar) - cursorisch onderwijs Veldhoven (min. 6x) Alle competenties - Hands-on basiscursus flexibele endoscopie (1x) Regionaal: 3 x per jaar + Teach the Teacher cursus Lokaal Zwolle: wekelijks MDL + DORA 3x per jaar + AA-dag Algemeen: geaccrediteerd onderwijs (symposia, congressen etc) 1e auteur peer-reviewed artikel Kennis en wetenschap In principe minimaal 1 artikel, manuscript of presentatie op (inter)nationaal congres Groen: de competenties die met betreffende instrument kunnen worden getoetst 15

16 Schema 8 Stages Voorbeeld weekoverzicht opleidingsjaar MDL Setting: Isala klinieken maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Stage 1 Zaalstage ochtendrapport ochtendrapport ochtendrapport ochtendrapport ochtendrapport 6 maanden grote visite HPB bespreking radiologiebespreking grote visite kliniek avondrapport kliniek kliniek avondrapport avondrapport plen. polibespreking avondrapport avondrapport curs. onderwijs MDO oncologie MDL-heelkunde Stage 2 Polikliniekstage + ochtendrapport ochtendrapport ochtendrapport ochtendrapport ochtendrapport endoscopische verrichtingen polikliniek HPB bespreking radiologiebespreking polikliniek SEH 15 maanden endoscopie endoscopie endoscopie endoscopie spoedscopie consulten administratie zelfstudie consulten consulten avondrapport consulten consulten avondrapport avondrapport plen. polibespreking avondrapport avondrapport curs. onderwijs MDO oncologie MDL-heelkunde Stage 3 Zaalsupervisie + ochtendrapport ochtendrapport ochtendrapport ochtendrapport ochtendrapport polikliniekstage + grote visite HPB bespreking radiologiebespreking grote visite polikliniek endoscopische verrichtingen endoscopie zelfstudie administratie endoscopie zaalsupervisie 3 maanden avondrapport zaalsupervisie zaalsupervisie avondrapport endoscopie Overig: plen. polibespreking endoscopie polikliniek curs. onderwijs avondrapport CAT bespreking 1 x per maand avondrapport avondrapport PA bespreking 1 x per maand MDO oncologie complicatie bespreking 1 x per kwartaal MDL-heelkunde refereer avond 1 x per kwartaal opleidingsvergadering 1 x per kwartaal 16

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010 Workshop Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen Donderdag 5 februari 010 Implementatie en visitatie Gaan hand in hand Wederzijdse beïnvloeding Wederzijdse stimulering

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Maag-Darm- Leverziekten. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Maag-Darm- Leverziekten. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Maag-Darm- Leverziekten Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Inleiding Dit document betreft het opleidingsplan Maag-darm-leverziekten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Het

Nadere informatie

Workshop: Lokaal opleidingsplan

Workshop: Lokaal opleidingsplan Workshop: Lokaal opleidingsplan 9 oktober 2009 Dr. Paetrick M. Netten, internist opleider Prof. Dr. Rijk. O.B. Gans, internist opleider en voorzitter van de werkgroep modernisering CCMS Workshop: Lokaal

Nadere informatie

Locaal Opleidingsplan voor de opleiding tot Maag-, Darm- en Leverarts in het Erasmus MC

Locaal Opleidingsplan voor de opleiding tot Maag-, Darm- en Leverarts in het Erasmus MC Locaal Opleidingsplan voor de opleiding tot Maag-, Darm- en Leverarts in het Erasmus MC Gebaseerd op het landelijk opleidingsplan Herstructurering Opleiding Maag, Darm en Leverziekten (HOM) Versie vastgesteld:

Nadere informatie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie Leerplan profileringsstage kinderneurologie Inleiding Tijdens de stage algemene kindergeneeskunde in het MMC krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in neurologische stoornissen bij kinderen en in de

Nadere informatie

4 jaar opleiding Longziekten en Tuberculose

4 jaar opleiding Longziekten en Tuberculose Overzicht opleiding Longziekten en Tuberculose Vooropleiding Interne Geneeskunde, inclusief cardiologie zijn hierin niet opgenomen stages 3 1 4 opleiding Longziekten en Tuberculose 4 5 6 zaalstage zaalstage

Nadere informatie

Opleidingsplan Maag darm leverziekten Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch Augustus 2010

Opleidingsplan Maag darm leverziekten Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch Augustus 2010 Opleidingsplan Maag darm leverziekten Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch Augustus 2010 1 Inleiding Dit document betreft het opleidingsplan Maag darm leverziekten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ).

Nadere informatie

RICHTLIJN OPSTELLEN LEERWERKPLAN OPLEIDING IGT

RICHTLIJN OPSTELLEN LEERWERKPLAN OPLEIDING IGT RICHTLIJN OPSTELLEN LEERWERKPLAN OPLEIDING IGT Voor de borging van de opleiding IGT in de opleidingsinrichtingen en voor de erkenning en/of herregistratie als opleidingsinrichting is de opleidingsinrichting

Nadere informatie

Leerplan profileringstage kinderneurologie

Leerplan profileringstage kinderneurologie Leerplan profileringstage kinderneurologie L. Bok, kinderarts Erfelijke en aangeboren afwijkingen en aandachtsgebied kinderneurologie Mw. L. Niers, algemeen kinderarts en opleider kindergeneeskunde F.

Nadere informatie

Opleidingsplan Maag-Darm-Leverziekten Haaglanden Medisch Centrum

Opleidingsplan Maag-Darm-Leverziekten Haaglanden Medisch Centrum Opleidingsplan Maag-Darm-Leverziekten Haaglanden Medisch Centrum Opleidingsplan Maag-Darm-Leverziekten HMC versie 1.0 Pagina 1 Versie 1.0 Den Haag 2017 Redactie en samenstelling: Dr. R. Verburg, MDL-arts

Nadere informatie

Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten

Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten Eindtermen voor de opleiding tot Maag-Darm-Leverarts Rapport in opdracht van het Concilium Gastroenterologicum Neerlandicum, april 2008 1 2 VOORWOORD De

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 14 december 2009 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Intern toetsingskader CGS voor een landelijk opleidingsplan 1

Intern toetsingskader CGS voor een landelijk opleidingsplan 1 Intern toetsingskader CGS voor een landelijk opleidingsplan 1 Ingevuld voor LOP: De wetenschappelijke verenigingen in de zorg stellen voor de eigen geneeskundige vervolgopleiding een landelijk opleidingsplan

Nadere informatie

Modern opleiden: hoe visiteren?

Modern opleiden: hoe visiteren? donderdag 30 september 1999 Vrijdag 9 oktober 2009 Modern opleiden: hoe visiteren? Corry den Rooyen, onderwijskundige Paul Blok, secretaris MSRC Introductie Maatschappelijke veranderingen Project modernisering

Nadere informatie

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde W. Tjon A Ten, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider

Nadere informatie

MCHaaglanden. How we do it?

MCHaaglanden. How we do it? MCHaaglanden How we do it? implementatie De praktijk IOP s visitatie 1-7-11 Aanvraag en LOP Start voorbereiding ToetsMatrix Implementatie Voortgangstoets 1 Geschiktheidsbeoordeling 1 Kennistoets 4 360

Nadere informatie

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011 Opbouw van de opleiding tot internist Landelijk opleidingsplan regionaal opleiden Waar leg je wat vast? Prof. Dr. Jacqueline de Graaf, internist Opleider Interne Geneeskunde Opleidingsdirecteur Vervolgopleidingen

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde versie september 2010

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde versie september 2010 Lokaal Opleidingsplan Heelkunde versie september 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lokale implementatie SCHERP 3. Structuur van de opleiding (Regio 3) 4. Opleidingsschema en stage-indeling (Regio 3) 5.

Nadere informatie

Lokaal opleidingsplan Neurologie GHZ

Lokaal opleidingsplan Neurologie GHZ 1 Lokaal opleidingsplan Neurologie GHZ Inhoud Inleiding... 3 Inhoud en structuur van de opleiding... 3 Aandachtsgebieden neurologie GHZ... 3 Stagewerkplaatsen... 4 Kliniek... 4 Consulten/SEH... 4 TIA/CTS

Nadere informatie

Leerplan profileringstage NICU

Leerplan profileringstage NICU Leerplan profileringstage NICU Stage op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) Inleiding De NICU van MMC is een van de 10 landelijk erkende centra voor neonatale intensive care behandeling voor zieke

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Structuur van de opleiding

Samenvatting. Inleiding. Structuur van de opleiding Samenvatting HOOP 2.0: Tweede Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie Mario Braakman Inleiding Het landelijke opleidingsplan psychiatrie (HOOP 2.0) is met ingang van 1 januari 2016 van kracht. Er

Nadere informatie

Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten

Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten Eindtermen voor de opleiding tot Maag-Darm-Leverarts Rapport in opdracht van het Concilium Gastroenterologicum Neerlandicum, april 2008 1 VOORWOORD De

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Maag-Darm-Leverziekten. St. Antonius Ziekenhuis

Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Maag-Darm-Leverziekten. St. Antonius Ziekenhuis Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Maag-Darm-Leverziekten Documentbeheer Voor de samenstelling van dit lokale opleidingsplan is gebruik gemaakt van: Het nationale opleidingsplan: Herstructurering

Nadere informatie

Opleidingsscan nuttig instrument bij modernisering medische vervolgopleidingen

Opleidingsscan nuttig instrument bij modernisering medische vervolgopleidingen onderwijs Opleidingsscan nuttig instrument bij modernisering medische vervolgopleidingen Beatrijs J.A. de Leede, Agnes A.M. Kerckhoffs en Arnout Jan de Beaufort De modernisering van de vervolgopleidingen

Nadere informatie

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Wat vindt u? Het portfolio: Lasten? Lusten? Wat is het portfolio? Portare = dragen

Nadere informatie

Bijlagen. bij. Lokaal Opleidingsplan Cardiologie. Atrium Medisch Centrum Heerlen

Bijlagen. bij. Lokaal Opleidingsplan Cardiologie. Atrium Medisch Centrum Heerlen Bijlagen bij Lokaal Opleidingsplan Cardiologie Atrium Medisch Centrum Heerlen 2011 1 Bijlagen Inlegbladen Portofolio Zelftesten 2 Inlegbladen Portofolio: Voorbeeld CV Aandachtspunten introductiegesprek

Nadere informatie

Visiteren = implementeren

Visiteren = implementeren Visiteren = implementeren Ralph Kupka Opleider psychiatrie Altrecht GGZ, Utrecht MSRC-lid Corry den Rooyen Onderwijskundige Paul Blok secretaris MSRC NVMO congres 12 november 2009 Ralph Kupka Opleider

Nadere informatie

Leerplan stage grote kinderen in een algemeen ziekenhuis

Leerplan stage grote kinderen in een algemeen ziekenhuis Leerplan stage grote kinderen in een algemeen ziekenhuis B. Zegers, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider kindergeneeskunde

Nadere informatie

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde. Groene Hart Ziekenhuis Gouda

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde. Groene Hart Ziekenhuis Gouda Lokaal OpleidingsPlan heelkunde Groene Hart Ziekenhuis Gouda Index 1 voorwoord 2 de (wettelijke) kaders voor de opleiding heelkunde 2.1 algemene competenties van een medisch specialist 2.2 specialismegebonden

Nadere informatie

3/2/2016. Inhoud. Waarom EPA s? Wat zijn EPA s? Basis beroepsactiviteiten van de internist. EPA s en Competenties

3/2/2016. Inhoud. Waarom EPA s? Wat zijn EPA s? Basis beroepsactiviteiten van de internist. EPA s en Competenties sals handvat voor AIOS en opleidingsteams Inhoud 1. Waarom s? 2. Wat is een? Pilot gericht opleiden 3. Proces ontwikkeling IG 4. Opzet Pilot gericht opleiden Maart t/m september 2016 1 2 Waarom s? Theorie

Nadere informatie

Differentiatiejaren Gastro-intestinale Chirurgie en Chirurgische Oncologie

Differentiatiejaren Gastro-intestinale Chirurgie en Chirurgische Oncologie ifferentiatiejaren Gastro-intestinale hirurgie en hirurgische Oncologie Gastro-intestinaal chirurg of oncologisch chirurg e respectievelijke differentiaties leiden antegraad op tot gecertificeerd gastro-intestinaal

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN VOOR DE STAGE ZIEKENHUISPSYCHIATRIE ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS, AMSTERDAM

OPLEIDINGSPLAN VOOR DE STAGE ZIEKENHUISPSYCHIATRIE ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS, AMSTERDAM OPLEIDINGSPLAN VOOR DE STAGE ZIEKENHUISPSYCHIATRIE ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS, AMSTERDAM Versie 3.0 Auteurs: Jeroen Lijmer, psychiater en plaatsvervangend opleider Tjeerd van Benthem, psychiater en opleider

Nadere informatie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Het St. Antonius Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis met een vakgroep urologie die het vakgebied vrijwel in de volle breedte en in al zijn

Nadere informatie

De implementatiefase van het landelijk opleidingsplan bedrijfsarts 2017

De implementatiefase van het landelijk opleidingsplan bedrijfsarts 2017 De implementatiefase van het landelijk opleidingsplan bedrijfsarts 2017 Het LOP op basis van NVAB visie, uitgangspunt voor de opleiding tot BA te implementeren in de (opleidings)praktijk Modernisering

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde Versie november 2011 Lokaal OpleidingsPlan heelkunde Groene Hart Ziekenhuis Gouda Index 1 voorwoord 2 de (wettelijke) kaders voor de opleiding heelkunde 2.1 algemene competenties van een medisch specialist

Nadere informatie

AIOS en opleiders actief in opleiding HANNEKE FEITSMA: GYNAECOLOOG, OPLEIDER SUZANNE PEETERS: AIOS GYNAECOLOGIE TANJA VAN KEMPEN: ONDERWIJSKUNDIGE

AIOS en opleiders actief in opleiding HANNEKE FEITSMA: GYNAECOLOOG, OPLEIDER SUZANNE PEETERS: AIOS GYNAECOLOGIE TANJA VAN KEMPEN: ONDERWIJSKUNDIGE AIOS en opleiders actief in opleiding HANNEKE FEITSMA: GYNAECOLOOG, OPLEIDER SUZANNE PEETERS: AIOS GYNAECOLOGIE TANJA VAN KEMPEN: ONDERWIJSKUNDIGE Opleiden is veranderd Veilig klimaat, leren zwemmen, vlieguren

Nadere informatie

Leerplan Polikliniek in een algemeen ziekenhuis

Leerplan Polikliniek in een algemeen ziekenhuis Leerplan Polikliniek in een algemeen ziekenhuis W. Tjon A Ten, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider kindergeneeskunde Inleiding

Nadere informatie

De Voortgangsgesprekken

De Voortgangsgesprekken Spoedeisende hulp De Voortgangsgesprekken AIOS, SEH. Versie oktober 2017 OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam T (020) 5999111 F (020)5992996 www.olvg.nl Wat moet ik doen Je word ingeroosterd voor een voortgangsgesprek.

Nadere informatie

Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders

Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders Lambert de Bont Voorzitter Centrale Opleidingscommissie UMCG Aanleiding KNMG workshop over functioneren COC Nieuwe kaderbesluit Doel Stilstaan bij functioneren

Nadere informatie

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Symposium taakherschikking MDL 09.30 Inleiding 09.40 PA, VS en VE: wat houden de functies in? 09.50 Juridisch Kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

College Geneeskundig Specialismen

College Geneeskundig Specialismen College Geneeskundig Specialismen Besluit van. houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme urologie (Besluit urologie) Het College Geneeskundig Specialismen, gelet

Nadere informatie

Leerplan Stage Zuigelingen afdeling (Medium care)

Leerplan Stage Zuigelingen afdeling (Medium care) Leerplan Stage Zuigelingen afdeling (Medium care) E. de Kort, kinderarts-neonatoloog L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider kindergeneeskunde

Nadere informatie

Workshop Ouderenzorg 26 juni 2014

Workshop Ouderenzorg 26 juni 2014 Workshop Ouderenzorg 26 juni 2014 Programma Inhoudsverdieping Frailty Verenigingen aan het woord: Heelkunde, Interne geneeskunde, Anesthesiologie, Neurologie In subgroepen werken aan brondocument Wat is

Nadere informatie

Opleidingsplan urologie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan urologie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan urologie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Inleiding Dit document betreft het opleidingsplan urologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de opleidingsgroep

Nadere informatie

Opleidingsplan Interne Geneeskunde. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Interne Geneeskunde. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Interne Geneeskunde Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Interne geneeskunde Jeroen Bosch Ziekenhuis 2010 2 Inleiding Dit document betreft het Opleidingsplan van het Jeroen

Nadere informatie

Differentiatie - Nefrologie

Differentiatie - Nefrologie Differentiatie - Nefrologie Dit is de afdeling, dit zijn de patiënten Het aandachtsgebied Nefrologie is het onderdeel van de Interne Geneeskunde dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Urologie. St. Antonius Ziekenhuis

Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Urologie. St. Antonius Ziekenhuis Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Urologie Documentbeheer Voor de samenstelling van dit lokale opleidingsplan is gebruik gemaakt van: het Curriculum voor de opleiding Urologie, versie november

Nadere informatie

Algemene informatie Het vak cardiologie Kan ik cardioloog worden? De opleiding Het dedicated schakeljaar in de cardiologie

Algemene informatie Het vak cardiologie Kan ik cardioloog worden? De opleiding Het dedicated schakeljaar in de cardiologie Algemene informatie Het vak cardiologie Cardiologie houdt zich bezig met hartziekten in de breedste zin van het woord. Hoewel atherosclerotische hartziekten, zoals het acute hartinfarct, het meest bekend

Nadere informatie

De toekomst van de Radiologie

De toekomst van de Radiologie De toekomst van de Radiologie Matthieu Rutten Gerrit Jager Corry den Rooyen Het nieuwe opleiden: profiteren van voordelen en reduceren van nadelen Het nieuwe opleiden vraagt veel van medisch specialisten.

Nadere informatie

Verpleegkundig Endoscopist Eerder Verworven Competentie procedure

Verpleegkundig Endoscopist Eerder Verworven Competentie procedure Verpleegkundig Endoscopist Eerder Verworven Competentie procedure EVC procedure Verpleegkundig Endoscopist EVC procedure verpleegkundig endoscopist Inleiding In oktober 2012 is de eerste landelijke opleiding

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose 2012 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose 2012 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose 2012 Jeroen Bosch Ziekenhuis s Hertogenbosch Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch ziekenhuis In dit opleidingsplan Longziekten en Tuberculose

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde. Rijnland Ziekenhuis Mei 2013

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde. Rijnland Ziekenhuis Mei 2013 Lokaal Opleidingsplan Heelkunde Rijnland Ziekenhuis Mei 2013 85 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz 87 2. Wettelijke kaders voor de opleiding Heelkunde blz 88 3. Opleiding Heelkunde Rijnland Ziekenhuis blz

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie (Besluit orthopedie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid, onder

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 14 december 2009 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Opleidingsplan Reumatologie herziening september 2013

Opleidingsplan Reumatologie herziening september 2013 Opleidingsplan Reumatologie herziening september 2013 Nederlandse Vereniging voor Reumatologie Pagina 1 Pagina 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Competenties en Thema s... 5 Competenties... 5 Thema s

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

Opleidingsdocument opleiding tot SEH-arts UMCG

Opleidingsdocument opleiding tot SEH-arts UMCG Opleidingsdocument opleiding tot SEH-arts UMCG Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Leerdoelen 3. Leermiddelen 3.1 Praktijkonderwijs 3.2 Cursorisch onderwijs 3.2.1 Landelijke onderwijsdagen 3.2.2 Regionale onderwijsdagen

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie (BESLUIT REUMATOLOGIE) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid,

Nadere informatie

Opleidingseisen en herregistratievoorwaarden voor de differentiatie Nefrologie binnen de Interne Geneeskunde

Opleidingseisen en herregistratievoorwaarden voor de differentiatie Nefrologie binnen de Interne Geneeskunde Opleidingseisen en herregistratievoorwaarden voor de differentiatie Nefrologie binnen de Interne Geneeskunde 1. Definitie van de differentiatie De differentiatie Nefrologie is het onderdeel van de Interne

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie (Besluit cardiologie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENCOMMISSIE A

UITSPRAAK GESCHILLENCOMMISSIE A UITSPRAAK GESCHILLENCOMMISSIE A Referentie Utrecht, 14 februari 2017 GC/17-63268 Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst. Uitspraak Uitspraak als

Nadere informatie

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus Samen naar een individueel opleidingsplan Anouk Straus Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan. Het individueel opleidingsplan in de praktijk Oefenen met IOP gesprek tussen aios en opleider Aan

Nadere informatie

Opleidingsplan Pathologie. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Pathologie. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Pathologie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Inleiding Dit document betreft het opleidingsplan van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) afdeling pathologie. Het plan bestaat uit vier

Nadere informatie

Lokaal Opleidings Plan Dermatologie. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Lokaal Opleidings Plan Dermatologie. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Lokaal Opleidings Plan Dermatologie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Inleiding Dit document betreft het Lokale OpleidingsPlan van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) afdeling dermatologie. Het plan

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam. Aannamebeleid

Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam. Aannamebeleid Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam Aannamebeleid Schakeljaarstudenten worden via een aparte sollicitatieronde aangenomen. Start in de zomer van 2015 met het schakeljaar en meedingen

Nadere informatie

Neuron. Neurologie Opleidingsplan Nederland

Neuron. Neurologie Opleidingsplan Nederland Neuron Neurologie Opleidingsplan Nederland Inhoud Deel 1 Opleidingsplan neurologie Voorwoord 5 1 Inleiding, profiel en werkterrein van 9 het specialisme neurologie 2 Competentieprofiel van de neuroloog

Nadere informatie

Richtlijn gebruik portfolio in de vervolgopleiding

Richtlijn gebruik portfolio in de vervolgopleiding Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, december 2010 Vol. 29, nr. 6, Suppl. 5, p. 143-159 Richtlijn gebruik portfolio in de vervolgopleiding J.O. Busari, L.G.J.M. Dirksen-de Tombe, E. Jippes Voorwoord Deze

Nadere informatie

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. Spoedeisende hulp

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. Spoedeisende hulp Spoedeisende hulp AIOS Inwerken Contract voor: In dienst per: Uit dienst per: 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren 1 januari xxxx 31 december xxxx OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam T (020) 5999111

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 12 april 2010 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Besluit van houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme klinische geriatrie

Besluit van <datum> houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme klinische geriatrie Besluit van houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme klinische geriatrie (Besluit klinische geriatrie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op

Nadere informatie

Opleiding Heelkunde 2012. De worsteling met de implementatie van de modernisering

Opleiding Heelkunde 2012. De worsteling met de implementatie van de modernisering Opleiding Heelkunde 2012 De worsteling met de implementatie van de modernisering Herziene opleiding: van huidig naar nieuw Huidig Vage criteria leiden tot globale feedback onvoldoende (zelf)sturing van

Nadere informatie

Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darmen Leverziekten

Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darmen Leverziekten Maag-, Darm- en Leverziekten Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darmen Leverziekten www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Gang van zaken... 3 De polikliniek Maag-Darm- en Leverziekten... 3 De zorgverleners...

Nadere informatie

EPA s en individualisering, nu praktisch

EPA s en individualisering, nu praktisch EPA s en individualisering, nu praktisch Drs. Liesbeth Adelmeijer, onderwijskundig adviseur Dr. Sesmu Arbous, anesthesioloog-intensivist, opleider IC OPLEIDINGSSYMPOSIUM, 12 APRIL 2016, LEIDEN Entrustable

Nadere informatie

juni 2010 Opleidingsplan klinische geriatrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

juni 2010 Opleidingsplan klinische geriatrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch juni 2010 Opleidingsplan klinische geriatrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Inleiding Dit document betreft het opleidingsplan Klinische Geriatrie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Het plan

Nadere informatie

Workshop kwaliteitszorg medische vervolgopleidingen

Workshop kwaliteitszorg medische vervolgopleidingen Workshop kwaliteitszorg medische vervolgopleidingen Albert Scherpbier Marjolein Schouten Corry den Rooyen Opzet workshop Eigen situatie centraal Inleiding kwaliteitszorg: wat doet het en wat vooral niet

Nadere informatie

Opleiding Sportgeneeskunde

Opleiding Sportgeneeskunde Leerdoel 1: U weet wat sportgeneeskunde is. Opleiding Sportgeneeskunde Leerdoel 2: U weet dat sportgeneeskunde nodig is Leerdoel 3: U weet wat het SMC is. Opleidingsregio Groningen Leerdoel 4: U kent de

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN profileringsprogramma Echografie. Behorende bij het opleidingsplan Reumatologie

OPLEIDINGSPLAN profileringsprogramma Echografie. Behorende bij het opleidingsplan Reumatologie OPLEIDINGSPLAN profileringsprogramma Echografie Behorende bij het opleidingsplan Reumatologie INHOUD 1. Inleiding 2. Competenties te bereiken door het profileringsprogramma echografie 3. Thema s, kenmerkende

Nadere informatie

Opleidingsplan klinische geriatrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Inclusief Klinische Geriatrie Altrecht

Opleidingsplan klinische geriatrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Inclusief Klinische Geriatrie Altrecht Opleidingsplan klinische geriatrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Inclusief Klinische Geriatrie Altrecht augustus 2010 Inleiding Dit document betreft het opleidingsplan Klinische Geriatrie van

Nadere informatie

Voortgangsgesprekken, POP en portfolio. Paul Brand, kinderarts-opleider Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMCG

Voortgangsgesprekken, POP en portfolio. Paul Brand, kinderarts-opleider Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMCG Voortgangsgesprekken, POP en portfolio Paul Brand, kinderarts-opleider Isala klinieken Zwolle Hoogleraar klinisch onderwijs UMCG Overzicht workshop Inleiding: het nieuwe opleiden herhaling: toetsen en

Nadere informatie

Modernisering vervolgopleiding Informatie & TIPS voor aios

Modernisering vervolgopleiding Informatie & TIPS voor aios Modernisering vervolgopleiding Informatie & TIPS voor aios introductie CanMEDS, portfolio, KPB s; als aios krijg je er mee te maken. Tussen nu en 2015 worden de medische vervolgopleidingen competentiegericht.

Nadere informatie

Workshop basis modern opleiden

Workshop basis modern opleiden Workshop basis modern opleiden Congres opleiden is maatwerk 11-12-13 Pieter van Driel SEH arts & opleider Elisabeth Ziekenhuis Marieke van der Horst onderwijskundige Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Opzet

Nadere informatie

Concept Beleidsreglement opleiding klinische geriatrie September 2007

Concept Beleidsreglement opleiding klinische geriatrie September 2007 Concept Beleidsreglement opleiding klinische geriatrie September 2007 Status van het reglement In aanvulling op het Kaderbesluit (KB) en het Besluit Klinische Geriatrie (BKG) van de CCMS worden beleidsregels

Nadere informatie

Visitatie van de opleiding informatie voor aios

Visitatie van de opleiding informatie voor aios Visitatie van de opleiding informatie voor aios introductie Visitatie van de opleiding: informatie voor aios Kwaliteit staat bij de medische vervolgopleidingen hoog in het vaandel. Om de kwaliteit te bewaken

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 11 mei 2009 houdende de algemene eisen voor de opleiding, registratie en herregistratie

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 12 april 2010 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Oogheelkunde. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Oogheelkunde. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Oogheelkunde Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan oogheelkunde Jeroen Bosch Ziekenhuis 2012 Inleiding Dit document betreft het Opleidingsplan Oogheelkunde van het

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Keel-Neus-Oorheelkunde Haaglanden Medisch Centrum. Opleidingscluster: LUMC HMC DIAC GHZ - RIJNL

Lokaal Opleidingsplan Keel-Neus-Oorheelkunde Haaglanden Medisch Centrum. Opleidingscluster: LUMC HMC DIAC GHZ - RIJNL Lokaal Opleidingsplan Keel-Neus-Oorheelkunde Haaglanden Medisch Centrum Opleidingscluster: LUMC HMC DIAC GHZ - RIJNL Lokaal opleidingsplan KNO-heelkunde Haaglanden Medisch Centrum (HMC) Versie 16 januari

Nadere informatie

Achtergrond Aanvraag

Achtergrond Aanvraag Onderwerp Contactperso on Inleiding Uitvoering Electronisch afnemen en verwerken van vragenlijsten voor evaluatie van opleidingsklimaat en opleiders (2010) Prof. Dr. Paul Brand, kinderarts en hoofd medisch

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Urologie. St. Antonius Ziekenhuis

Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Urologie. St. Antonius Ziekenhuis Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Urologie Documentbeheer Voor de samenstelling van dit lokale opleidingsplan is gebruik gemaakt van: het Curriculum voor de opleiding Urologie, versie november

Nadere informatie

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN Versie Definitief Datum, dinsdag 21 juli 2009 Opdrachtgever Stuurgroep Projectleider Prof. dr. H.A.P. Pols, voorzitter OOR-ZWN, namens de instellingen van de OOR-ZWN Mw. dr. C.J. Kruijthof, Sint Franciscus

Nadere informatie

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. versie november 2014. Spoedeisende hulp

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. versie november 2014. Spoedeisende hulp Spoedeisende hulp AIOS Inwerken versie november 2014 Contract voor: In dienst per: Uit dienst per: 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren 1 januari xxxx 31 december xxxx OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam

Nadere informatie

Begeleider of beoordelaar: wanneer draagt u welke pet?

Begeleider of beoordelaar: wanneer draagt u welke pet? Begeleider of beoordelaar: wanneer draagt u welke pet? dr. Anneke Landstra (Kinderarts-opleider, decaan Leerhuis Ziekenhuis Rijnstate) Monique Bolung, trainer/coach Achtergrond Opleider: met name evaluatiegesprekken

Nadere informatie

EINDTERMEN VOOR DE ENDOSCOPIST (januari 2006)

EINDTERMEN VOOR DE ENDOSCOPIST (januari 2006) EINDTERMEN VOOR DE ENDOSCOPIST (januari 2006) De in dit stuk genoemde getallen gelden als minimum-eisen. Voor bijzondere endoscopische verrichtingen zoals stentplaatsing, alle vormen van dilatatie, PEG-plaatsing,

Nadere informatie

Regionaal Opleidingsplan Pathologie

Regionaal Opleidingsplan Pathologie Regionaal Opleidingsplan Pathologie Opleidingscluster MUMC+ A-opleiding: Dr. A. Driessen, opleider Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) Dr. M. Baldewijns, plaatsvervangend opleider Maastricht

Nadere informatie

Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch Ziekenhuis

Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch Ziekenhuis 2010 Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch Ziekenhuis In dit opleidingsplan Longziekten en Tuberculose JBZ is een vertaling gemaakt van het landelijke opleidingsplan naar de lokale situatie.

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 7 oktober 2015 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Kaderbesluit CCMS van

Nadere informatie