ZE 430 Internistisch Dagziekenhuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZE 430 Internistisch Dagziekenhuis"

Transcriptie

1 2013 Az Damiaan Mollet Kevin Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie ZE 430 Internistisch Dagziekenhuis INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE

2 Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom op het internistisch dagziekenhuis. Deze brochure is een hulpmiddel om je wegwijs te maken op onze afdeling en om je stage zo vlot mogelijk te laten verlopen. We zijn een enthousiaste groep die openstaat voor studenten. Je wordt voor een korte tijd lid van ons team, waar je zeker je inbreng zult mogen doen en waar je de nodige begeleiding zult krijgen. We danken je alvast voor je inzet en je medewerking en wensen je veel succes met je stage op onze afdeling.

3 ALGEMENE GEGEVENS HOOFDVERPLEEGKUNDIGE Françoise Weemaels SPECIALISME Internistisch dagziekenhuis DIENSTHOOFD Dr. M. Cool ARTSEN Dr. Deboever, Dr. Lambrecht, Dr. Cool, Dr. Simpelaere, Dr. Desmet, Dr. Holvoet, Dr. Dhooghe, Dr. Hagers, Dr. Ketels, Dr. Van Ingelghem, Dr. Fonteyn, Dr. Van Diest, Dr. Maertens, Dr. Winne, Dr. Vandebon, Dr. Terwecoren, Dr. Minderhout, Dr. Ovreeide, Dr. Dekeyzer. VERPLEEGKUNDIG TEAM Emelie Boel Sharon Handschoewerker Christel Germonpré, stagementor Veerle Keersebilck Kelly Mattheus Jennifer Canivet, stagementor Mariette D Hondt Rita Delva Maarten Rosseel Annick Vanbelleghem Er zijn op de afdeling drie afdelingsassistenten : Carine Verhé, Gwen Daems en Dominique Legein, die zowel administratieve als logistieke hulp bieden aan het verpleegteam. AANTAL BEDDEN 29 bedden

4 PATHOLOGIEËN EN BEHANDELINGEN GASTRO-ENTERO-HEPATO Coloscopie, gastroscopie, slokdarmdilatatie, echo endografie, ascitespunctie, plaatsen Peg sonde, ercp, leverbiopsie, aderlatingen. PNEUMOLOGIE Bronchoscopie, longfunctie, stapproef, saturatiemeting met of zonder zuurstof, pleurapunctie. CARDIOLOGIE Coronarografie, TEE, Elektrische reconversie, EFO, pacemaker batterij vervanging. INFUUSTHERAPIE Venofer, Remicade, Tysabri, Injectafer, Mabthera, Roactemra, Solu-medrol, Mg-infuus. WEEKPLANNING MAANDAG Dr. Deboever (onder algemene verdoving) Coloscopie Gastroscopie Cardiologie Coronaro DINSDAG Dr. Cool (onder algemene verdoving) Coloscopie Gastroscopie Leverbiopsie Dr. Deboever en Dr. Lambrecht (niet onder algemene verdoving). Cardiologie Coronaro TEE + ER WOENSDAG Dr. Maertens voor infuustherapieën Cardiologie Dr. Deboever en Dr. Lambrecht ERCP Slokdarmdillatatie en stent Pneumologie Bronchoscopie

5 DONDERDAG Dr. Cool en Dr. Lambrecht (onder algemene verdoving) Echoscopie Endoscopie Coloscopie Gastroscopie Cardiologie Coronaro TEE + ER VRIJDAG Infuustherapieën Cardiologie Coronaro TEE + ER Bloedtransfusie Aderlatingen 1x/maand infuustherapie voor MS-patiënten. TER INFO Ter info m.b.t. algemene verdoving Boven de 50 jaar EKG te nemen. Boven de 65 jaar EKG + bloedafname te nemen. Ter info m.b.t. coronarografie door Dr. Hagers Steeds EKG afnemen na het onderzoek.

6 MEEST VOORKOMENDE VERPLEEGACTIVITEITEN ALGEMENE VAARDIGHEDEN Verplegen van patiënten met pijn. Verplegen van patiënten met angst. Begeleiden van de patiënt tijdens de pre- en postoperatieve periode (colo-, coronaro ) Verplegen van patiënten met een stoma. Informatieverstrekking. Actief deelnemen aan patiëntenbespreking, overdracht. Invullen van verpleegdossiers. Anamnesegesprek. Ontslag- en nazorgplanning. Patiënt informeren over onderzoeken. Begeleiden van patiënten met infuustherapie. TECHNISCHE VAARDGHEDEN Mobiliteit: gebruik van hulpmiddelen bij het verplaatsen van patiënten. Uitscheiding: toedienen van klein of groot lavement, midstream afname, correct gebruik van incontinentiemateriaal. Fysieke parameters: voeding, gewicht, stoelgang, dagcurve aflezen en noteren. Vitale parameters: bloeddruk, pols, temperatuur, ademhaling. Post coronaro controles uitvoeren. Venapunctie. Inspuitingen: klaarmaken en toedienen van IM-SC inspuitingen, insulinetoediening + glucosemetergebruik. Klaarmaken, plaatsen (onder toezicht van vpk.) en verwijderen van een perfusie. Zorgen aan het maagdarmstelsel: het verzorgen en verwijderen van maagsonde. EKG procedure hanteren: voorbereiding, uitvoering en nazorg. Onderzoeken in de medische beeldvorming bijwonen, patiënten voorbereiden en instaan voor de nazorg op de ZE. De onmiddellijke voorbereiding van de onderzoeksstreek op het lichaam: scheren liesplooi. Endoscopische onderzoeken bijwonen, patiënten informeren, voorbereiding en nazorg van gastroscopie en coloscopie. Het hanteren van IVAC-pomp en volumeregelaars.

7 AANBOD LEERMOMENTEN PER STUDIEJAAR EN PER PERIODE EERSTEJAARSSTUDENTEN Aandacht hebben voor de totale persoon (actief luisteren). Algemene observatie van de patiënt: bv. oedeemvorming, huidskleur, braken of diarree, sputum kleur, dyspnoe, urinedebiet, gewicht Opnemen en observatie van de vitale parameters: temperatuur, pols, bloeddruk, ademhaling. Toedienen hygiënische zorgen met aandacht voor de totaliteit van de patiënt. Zorg aan bed. Let er vooral op dat je tijdens de nazorg aandacht hebt voor een nette accommodatie voor de patiënt. Opdienen van voeding: voeding zo nodig voorbereiden, hulp bieden aan hulpbehoevende mensen, eventueel belangrijke observaties melden. Comfort verzekeren aan je toevertrouwde patiënt: denken we aan het geven van een aangepaste, comfortabele houding, bel binnen handbereik, alsook het persoonlijk gerief zoals water, bril, dicht bij de patiënt plaatsen. Toedienen van medicatie onder toezicht van de verpleegkundige, mentor of stagedocent: medicatie PO, SC en IM inspuitingen, toedienen van aerosol, zuurstof, oplossen van toe te dienen medicatie. Gebruik van de glucometer: capillaire bloedafname voor glycemiebepaling. Bij het gebruik van een nieuw doosje glucosticks steeds de glucosemeter ijken. Toedienen van lavementen. Hulp bieden voor het vervoer van patiënten voor onderzoek of consultatie. Wondzorg: rekening dient gehouden te worden met de wondclassificatie, alsook met de theoretische en praktische kennis van de student. Spreek dan ook duidelijk af met de mentor of hoofdverpleegkundige hoever je hierin staat. Aanbrengen TED-kousen. Afname niet steriele urineafname en faeces. Correcte mondelinge en schriftelijke rapportage. Voor de eerste jaarsstudenten richting KHBO mogen er afspraken gemaakt worden betreffende bloedafnames.

8 TWEEDEJAARSSTUDENTEN Alle verpleegkundige handelingen zoals deze opgesomd worden bij de eerstejaarsstudenten. Bijkomende opdrachten kunnen zijn: klaarmaken van een infuus, patiënt vergezellen naar een onderzoek en bijwonen van een onderzoek, plaatsen van een verblijfssonde, maagsonde en microsonde, wondzorg comfort persoonlijke leersituatie, aanbrengen van dauerbinden, steriele maagtubage. DERDEJAARSSTUDENTEN Alle verpleegkundige handelingen die in de vermelde items werden opgesomd. Alsook volgende verpleegkundige handelingen: bloedafname voor haemocultuur, plaatsen van een IV-catheter, vervangen van een infuus onder toezicht, de nodige administratie verrichten bij een opname van een patiënt, klaarzetten van medicatie onder toezicht van een verpleegkundige OVERLEGSTRUCTUREN VERPLEEGKUNDIG NIVEAU uur Patiëntenoverdracht V-A diensten uur Kort overleg na middagpauze i.v.m. voorbereidingen colon en eventuele opnames (coronaro s, broncho s en gastro s) uur Overleg met hoofdverpleegkundige/verantwoordelijke i.v.m. veranderingen/ planningen/nazorg van opgenomen patiënten naar ontslag toe.

9 VERPLEEGKUNDIGE DAGINDELING uur Alles wordt klaargezet op de kamer voor de patiënten uur Opname van patiënten en hun voorbereiding voor onderzoek. Utility: opruimen na de verzorging. Karren en mandjes aanvullen na het opnemen van de patiënten uur Patiëntenbespreking met de avonddiensten + beantwoorden van beloproepen en uur Vroegdiensten en avonddiensten gaan eten. Ondertussen aanhangen van infusen, eventueel lavementen geven, parametercontrole, eventuele opnames uur Verpleegdossiers en materiaal klaarmaken voor de opnames van de volgende dag. Patiënten begeleiden van en naar onderzoeken. Infusen verwijderen, maaltijden opdienen, beddenopmaak, artsenronde, verdere voorbereiding voor de volgende dag, administratief werk afronden uur Sluiting van de dienst. ZORGMODEL We werken volgens het verpleegplan Integrerende verpleegkunde. De patiënt wordt vanuit zijn totale persoon benaderd. Het uitgangspunt vormt de patiëntentoewijzing, d.w.z. dat elke verpleegkundige verantwoordelijk is voor de totaalzorg van een aantal patiënten. Als student werk je steeds onder supervisie van een verpleegkundige. De student die onder supervisie werkt van een verpleegkundige, is medeverantwoordelijk voor de toegewezen patiënten. Via integrerende verpleegkunde streven we naar het verlenen van patiëntgerichte zorg, het uitbouwen van een vertrouwensrelatie en betrokkenheid van de verpleegkundigen met de zieke en het ondersteunen van de verpleegkundige arbeidstevredenheid. SAMENWERKING MET ANDERE DISCIPLINES Opname Labo Radiologie Coronarozaal Apotheek Consultatie Ziekenvervoer Andere zorgeenheden

10 VEEL VOORKOMENDE TERMEN EN AFKORTINGEN Peg-sonde ERCP TEE ER PTCA EFO PAC SM-kuur percutane endoscopische gastrostomie endoscopische retrograde cholangio pancreaticografie transoesophagale echo elektrische reconversie ballondilatatie elektrofysiologisch onderzoek porth-a-cath poortcatheter Solu-medrol kuur

11 VERWACHTINGEN NAAR DE STUDENT TOE STAGEMENTOREN Het volledige team met de stagementoren en de hoofdverpleegkundige vervullen de opdracht als stagementor en staan in voor de opvang en de begeleiding van de studenten. De stagementor is een vertrouwenspersoon waarbij de student steeds terecht kan. VERLOOP VAN DE EERSTE STAGEDAG Om uur word je verwacht aan de ingang van het ziekenhuis. De begeleidingsverpleegkundigen zorgen voor het onthaal en begeleiden je naar onze zorgeenheid. De hoofdverpleegkundige of de verantwoordelijke verpleegkundige zal je op de afdeling verwelkomen. In de loop van de dag zal je mentor of een andere verpleegkundige een korte voorstelling geven van de afdeling en het zorggebeuren. Je stagedoelstellingen en stageopdracht worden besproken en genoteerd zodat alle verpleegkundigen er zicht op hebben (of kunnen inkijken). De verantwoordelijkheid voor je stageopdracht en stagerapport ligt volledig bij jou. Vraag gerust uitleg zodat je vlug wegwijs bent in alle documentatie. BEGELEIDING EN EVALUATIE Dagelijks werk je samen met een verpleegkundige. Vraag regelmatig wat zij van jouw werk vindt, je omgang met de patiënten en collega s, jouw observatievermogen. Op de vooraf bepaalde begeleidingsmomenten zal de verpleegkundige na de zorgverstrekking samen met jou de begeleidingsfiche invullen. Deze fiche biedt bijkomende informatie voor de evaluatie door de stagebegeleider van de school. Onze afdeling streeft ernaar een sfeer te scheppen waar je vrij vragen kunt stellen in verband met je opdracht en patiëntenzorg. We trachten een open klimaat te scheppen waar je opmerkingen en suggesties kunt bespreekbaar stellen. Halfweg je stage zal er een gesprek georganiseerd worden met je stagebegeleidster, stagementor en hoofdverpleegkundige om samen met jou over je functioneren te spreken. Het is de bedoeling dat je op de hoogte blijft van zowel je sterke als je zwakke punten gedurende de stage. Zo heb je nog tijd om aan je zwakke punten te werken tijdens het verdere verloop van je stage. Op het einde van je stage wordt een eindevaluatie door de stagebegeleidster samen met de stagementoren gegeven op basis van voorafgaande gesprekken en de begeleidingsfiche.

12 SPECIALE AFSPRAKEN EN VERWACHTINGEN VAN DE DOCENT EN STAGEMENTOR Stage lopen is een belangrijk onderdeel van het LEERPROCES. Kom voorbereid op stage. kennis (cognitieve) is een vereiste, kunnen (psychomotorisch) en zijn (dynamisch-affectief) worden via het stagegebeuren geoptimaliseerd Studenten dragen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Om de geplande leerdoelen te kunnen realiseren kan je je eigen leerproces, vanuit de basisprincipes concretiseren, dit zowel op cognitief, psychomotorisch en dynamisch affectief vlak.. COGNITIEF VLAK De verschillende informatiebronnen kunnen raadplegen vooraleer patiëntenzorg te verlenen. Enkele relevante verpleegproblemen kunnen verwoorden met reflectie naar het verpleegplan. Deze gegevens verzamelen in voorbereiding van een gepland begeleidingsmoment, zodat je in de voormiddag het schrijfwerk beperkt wordt. De basisprincipes in hun totaliteit kennen bij het uitvoeren van een verpleeginterventie. De zorg op een inzichtelijke manier systematisch kunnen verwoorden, rekening houdend met deze basisprincipes. Relevante observaties kunnen rapporteren. PSYCHOMOTORISCH VLAK De interventies op een systematische manier kunnen uitvoeren (cf. basisprincipes). De aangeleerde interventies vanuit de verwoorde leerpunten vlotter kunnen uitvoeren naar het einde van de stage toe. Het verpleegkundig handelen kunnen coördineren (ergonomisch, rustig, ordevol). De verpleegkundige zorg vlot uitvoeren, ook in gestresseerde situaties; De patiënt gedeeltelijk of geheel betrekken tijdens de zorg (informatie geven, medewerking vragen). DYNAMISCH AFFECTIEF VLAK Houding t.a.v. de patiënt. Empathische benadering van de patiënt (kunnen luisteren en gerichte vragen stellen). De patiënt op een tactvolle manier begeleiden. Discreet kunnen omgaan met informatie. HOUDING T.O.V. DE HULPVERLENERS Opgelegde taken ordevol en stipt uitvoeren. Initiatieven nemen binnen jouw mogelijkheden. Respect en aandacht tonen voor het werk van andere hulpverleners in het team.

13 SAMENWERKING Op een rustige en vlotte wijze kunnen communiceren met de verpleegkundigen en andere hulpverleners uit het team. (bv. Overleggen, afspraken, samen taken uitvoeren). Als je met 2 studenten op een verpleegeenheid stage loopt, de andere student op een positieve manier beïnvloeden naar een betere professionele relatie (bv. opzoekingswerk en uitleg vragen). LEERPROCES Jouw eigen verpleegkundig handelen vanuit de basisprincipes kritisch bevragen en leerpunten op een gestructureerde manier noteren (cognitief, psychomotorisch, dynamisch affectief). Een dialoog kunnen aangaan met zowel de stagedocent, mentor of verpleegkundige en rekening houden met de gegeven feedback. Wanneer bepaalde opmerkingen niet duidelijk zijn, mag je op een assertieve manier vragen om verduidelijking. NOOT VAN DE STAGEDOCENT Als stagedocent en in naam van het team hoop ik jullie op een boeiende manier te begeleiden. Dit ervaar ik als een belangrijke schakel in jouw kundig worden in de verpleegkunde. Op het einde van de stage zal ik vooral toezien hoe je in jouw kennen en kunnen geëvolueerd bent. Ik zal hiervoor rekening houden met de besproken feedbackgegevens en jouw individuele evolutie na bijsturing van de zorgverlening. De individuele opdracht die aan deze stage verbonden is zal met jou besproken worden. Je hebt er alle belang bij dat je bij onduidelijkheden dit tijdig bespreekt, zodat je ook vanuit deze feedback een keurige opdracht kan uitwerken. Dien dan ook volgens de afspraak jouw opdracht in. Voor de studenten uit de richting KHBO is er op het einde van de stage een examenmoment voorzien. Op deze manier kan ik toezien of je de geleerde interventies kan integreren in een totaalzorg en deelzorg. Op het einde van de stageperiode krijg je de kans om ook het stageoord te evalueren. Om dit op een gestructureerde manier te kunnen verwoorden reik ik graag volgende items aan: kreeg je voldoende uitleg om te starten? werd er rekening gehouden met jouw beginsituatie? waren de afspraken duidelijk? kon je jouw uitgeschreven doelstellingen realiseren? waren er voldoende leermomenten? hadden de stagementoren voldoende inbreng? kreeg je voldoende feedback na de verzorging? kon je jezelf terugvinden in de eindevaluatie? andere opmerkingen?

14 NOOT I.V.M. DE MENTORFICHE Dit kan door de stagedocent, mentor of student ingevuld worden (zeker derdejaarsstudent). Hierbij worden de basisprincipes gehanteerd om feedback te kunnen geven aan de student, zodat persoonlijke leerpunten kunnen worden aangehaald. Bij de begeleidingsmomenten, al dan niet vooraf gepland, wordt gevraagd steeds de begeleidingsfiche aan te bieden. Deze fiche kan door jou persoonlijk bewaard worden in het verpleegbureau van de afdeling. SPECIFIEKE AFSPRAKEN I.V.M. DE VERZORGING EN HOUDING IN HET ALGEMEEN Neem initiatief, het succes van jouw stage hangt voor een groot stuk af van jezelf!!!! In de periode van de MVG-registratie (de eerste 15 dagen van maart, juni, september en december) wordt er gevraagd om de handleiding betreffende de MVG te raadplegen op de ZE. Dit voor het invullen van de patiëntendossiers. Er worden geen opdrachten afgewerkt op dienst, wel gegevens genoteerd. Het ganse team van het internistisch dagziekenhuis wenst jullie veel succes toe!

15 AANDACHT VEILIGHEID EN BEPERKEN RISICO S Risicogroep Personeel Verplegend personeel Kinesisten Afdelingsassistenten Onderhoudspersoneel Aard van risico Preventiemaatregelen Niet toegelaten Risico op tillen van lasten of belastende houding Ergonomische regels respecteren, aanwezige hulpmiddelen benutten (zie intranet). Risico op contact met besmette patiënten of producten Standaardvoorzorgsmaatregelen naleven (zie intranet). Geneeskundig attest kunnen voorleggen dat hij/zij voldoet. Heb je vragen of suggesties m.b.t. deze introductiebrochure, aarzel dan niet contact te nemen met de begeleidingsverpleegkundigen van Az Damiaan

INTRODUCTIEBROCHURE. Internistisch dagziekenhuis

INTRODUCTIEBROCHURE. Internistisch dagziekenhuis INTRODUCTIEBROCHURE Internistisch dagziekenhuis Hoofdverpleegkundige: Françoise Weemaels September 2011 2 WELKOMSTWOORD Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom op het internistisch

Nadere informatie

introductiemap stagiairs verpleegkunde Dagziekenhuis Inwendige geneeskunde

introductiemap stagiairs verpleegkunde Dagziekenhuis Inwendige geneeskunde introductiemap stagiairs verpleegkunde Dagziekenhuis Inwendige geneeskunde 22-06-2016 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Dagziekenhuis inwendige geneeskunde Hartelijk welkom in het Dagziekenhuis

Nadere informatie

Verpleegafdeling Dagkliniek heelkunde / Slaapunit

Verpleegafdeling Dagkliniek heelkunde / Slaapunit Verpleegafdeling Dagkliniek heelkunde / Slaapunit 1. Opdracht De dagkliniek heelkunde heeft als opdracht niet-dringende heelkundige ingrepen uit te voeren dat op één dag kunnen plaats vinden. De dagkliniek

Nadere informatie

AZ VESALIUS. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11. tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN

AZ VESALIUS. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11. tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN AZ VESALIUS Introductiebrochure voor studenten Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11 tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN DAGHOSPITAAL E2 1

Nadere informatie

ZE 540 PALLIATIEVE ZORGEN

ZE 540 PALLIATIEVE ZORGEN 2014-2015 Az Damiaan Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie ZE 540 PALLIATIEVE ZORGEN INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom

Nadere informatie

introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ)

introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ) introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ) 10-07-2017 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Verpleegeenheid psychiatrie Hartelijk welkom op de PAAZ. Voor uitgebreide informatie

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL GER3 BE

AFDELINGSPROFIEL GER3 BE AFDELINGSPROFIEL GER3 BE AFDELINGSPROFIEL GER3 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Miquel Verpleegkundig diensthoofd: van de Vijver Lut Hoofdverpleegkundige: Vanessa Van Osselaer Stagementoren:

Nadere informatie

Afdelingsbrochure dienst Orthopedie (A6)

Afdelingsbrochure dienst Orthopedie (A6) Afdelingsbrochure dienst Orthopedie (A6) Studenteninformatie Versie 1.0 Beste student Binnenkort vat je je stage aan in ons ziekenhuis. Deze brochure bevat alle praktische en nuttige info over de afdeling

Nadere informatie

introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ)

introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ) introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ) 22-06-2016 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Verpleegeenheid psychiatrie Hartelijk welkom op de PAAZ. Voor uitgebreide informatie

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Miquel Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries Hoofdverpleegkundige: Ilse De Jaeck (waarnemend) Stagementoren:

Nadere informatie

Het niet-chirurgisch dagziekenhuis

Het niet-chirurgisch dagziekenhuis Het niet-chirurgisch dagziekenhuis Het niet-chirurgisch dagziekenhuis als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over het niet-chirurgisch dagziekenhuis 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.3

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de dienst oncologie (hospitalisatie) van het AZ Monica, campus Deurne.

Hartelijk welkom op de dienst oncologie (hospitalisatie) van het AZ Monica, campus Deurne. Beste student(e), Hartelijk welkom op de dienst oncologie (hospitalisatie) van het AZ Monica, campus Deurne. Met deze infobundel willen we je een handleiding meegeven om je stage op een vlotte en leerrijke

Nadere informatie

De hospitalisatie-afdeling Heelkunde 2 als stageplaats voor studenten.

De hospitalisatie-afdeling Heelkunde 2 als stageplaats voor studenten. De afdeling Heelkunde 2 De hospitalisatie-afdeling Heelkunde 2 als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over de afdeling Heelkunde 2 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie A-dienst Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Inwendige 5 Verantwoordelijke: Katelijn Francken Telefoon: 03 650 50 68 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE. Oncologisch centrum

INTRODUCTIEBROCHURE. Oncologisch centrum INTRODUCTIEBROCHURE Oncologisch centrum Hoofdverpleegkundige: Nele Nolf September 20 WELKOMSTWOORD Beste student Alvorens je stage op onze verpleegeenheid voor te bereiden, zouden we het aparte karakter

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde

Inwendige geneeskunde PATIËNTEN INFORMATIE Inwendige geneeskunde onthaalbrochure 2 Beste patiënt en familie, Van harte welkom op de afdeling inwendige geneeskunde (4 de verdieping) van het AZ Lokeren. Met deze brochure stellen

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE VE 8. Hoofdverpleegkundige: Joke Dewulf September 2011

INTRODUCTIEBROCHURE VE 8. Hoofdverpleegkundige: Joke Dewulf September 2011 1 INTRODUCTIEBROCHURE VE 8 Hoofdverpleegkundige: Joke Dewulf September 2011 WELKOMSTWOORD 2 Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom op onze verpleegeenheid. De disciplines

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op beroertezorg

Patiënteninformatie. Welkom op beroertezorg Patiënteninformatie Welkom op beroertezorg 2 Inhoud Welkom op onze dienst... 4 Wie zijn we en wat doen we?... 4 Voorstelling van het multidisciplinair team... 4 Medisch team van neurologen en neurochirurgen...

Nadere informatie

introductiemap stagiairs verpleegkunde Dagziekenhuis Geriatrie

introductiemap stagiairs verpleegkunde Dagziekenhuis Geriatrie introductiemap stagiairs verpleegkunde Dagziekenhuis Geriatrie 24-04-2015 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Dagziekenhuis geriatrie Beste student Binnenkort start je je stage op onze dienst, het

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B5 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B5 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde 2B5 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Infobundel stage Pediatrie B4

Infobundel stage Pediatrie B4 Pagina 1 Beste student(e), Hartelijk welkom op de dienst pediatrie van het AZ Monica, campus Deurne. Met deze infobundel willen we je een handleiding meegeven om je stage op een vlotte en leerrijke manier

Nadere informatie

Voorstelling. VE101 Mid-Care

Voorstelling. VE101 Mid-Care Voorstelling VE101 Mid-Care Versiedatum: 09/08/2011 1 VERWELKOMING 2/6 Beste student De hoofdverpleegkundige, de praktijklector en de ganse equipe heet je welkom op VE 101. Van onze kant garanderen we

Nadere informatie

Daghospitaal geneeskunde. Dienst specifieke informatie

Daghospitaal geneeskunde. Dienst specifieke informatie Daghospitaal geneeskunde Dienst specifieke informatie Contactgegevens Hoofdverpleegkundige: Kristine De Keyzer Tel: 03/890.18.43 kristine.de.keyzer@sjk.be Mentors: Debby Van der Stoelen/ Sabine Peeters

Nadere informatie

Studentenbrochure. Kinderdagziekenhuis 0K12D

Studentenbrochure. Kinderdagziekenhuis 0K12D Studentenbrochure Kinderdagziekenhuis 0K12D Voorstelling van de dienst 1) Inleiding In het kinderdagziekenhuis worden patiënten opgenomen voor alle pediatrische disciplines. In totaal worden ongeveer 3000

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Spoed Verantwoordelijke: Pieter Van Turnhout Telefoon: 03 650 50 45 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast kan

Nadere informatie

Studentenbrochure Polikliniek voor Urologie

Studentenbrochure Polikliniek voor Urologie Studentenbrochure Polikliniek voor Urologie Voorstelling van de dienst De polikliniek voor Urologie is gelegen op 0P3. Op onze polikliniek worden de patiënten gezien voor consultatie en worden er ook verschillende

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Internistisch daghospitaal

Onthaalbrochure studenten Internistisch daghospitaal Onthaalbrochure studenten Internistisch daghospitaal Inhoud 1. Welkom... 3 2. Gegevens van de afdeling... 3 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 3 2.1.1. Voorstelling personeel... 3 2.1.2. Aantal

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B2 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B2 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde 2B2 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

De afdeling Neonatologie

De afdeling Neonatologie De afdeling Neonatologie De afdeling Neonatologie als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over de afdeling Neonatologie 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 36 2 Zorgverloop

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2

AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 Algemene gegevens Medisch diensthoofd: Dr. Lemmens Hoofdverpleegkundige: De Troyer Kristel Verpleegkundig diensthoofd: Lieve Quaghebeur Stagementoren:

Nadere informatie

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Ontdek onze nieuwe website op Rwww.mariamiddelares.be GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je

Nadere informatie

Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie

Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie Hier komt titel van persbericht Versie 2012-2013 Pagina 1 OLV Ziekenhuis Afdeling ve Materniteit Asse Bloklaan 5 1730 Asse Tel. 02 300 62 99 Verwelkoming

Nadere informatie

EINDVERSLAG STAGE VERPLEEGKUNDE & VROEDKUNDE

EINDVERSLAG STAGE VERPLEEGKUNDE & VROEDKUNDE EINDVERSLAG STAGE VERPLEEGKUNDE & VROEDKUNDE Naam en voornaam student: Studiejaar/module: Stage van tot. Stageperiode I II III IV V Naam hoofdverpleegkundige: Naam mentor: Naam stagebegeleider: Stageplaats/dienst:

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2

Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Oktober 2014 Inhoud 1. WELKOM... 3 2. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 4 2.1.1. Voorstelling

Nadere informatie

AZ VESALIUS. Medisch Centrum a.z.vesalius Bilzen. MCB. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11

AZ VESALIUS. Medisch Centrum a.z.vesalius Bilzen. MCB. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11 AZ VESALIUS Introductiebrochure voor studenten Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN Medisch Centrum a.z.vesalius Bilzen. DAGHOSPITAAL

Nadere informatie

Departement Verpleging. Studenteninfo Gipskamer 0P5

Departement Verpleging. Studenteninfo Gipskamer 0P5 Departement Verpleging Studenteninfo Gipskamer 0P5 Gipskamer 0P5 1. VOORSTELLING VAN DE DIENST 1.1. Inleiding Met deze brochure willen we jou als student wegwijs maken op de afdeling zodat je stage vlot

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Radiologie GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Radiologie GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Radiologie Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure High Care Spoed GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure High Care Spoed GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie High Care Spoed Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de afdeling Cardiologie/Inwendige Geneeskunde van het AZ Monica, campus Deurne.

Hartelijk welkom op de afdeling Cardiologie/Inwendige Geneeskunde van het AZ Monica, campus Deurne. Beste student(e), Hartelijk welkom op de afdeling Cardiologie/Inwendige Geneeskunde van het AZ Monica, campus Deurne. Met deze infobundel willen we je een handleiding meegeven om je stage op een vlotte

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst : Neonatologie Verantwoordelijke : Marijke Michielsen Telefoon 03 650 50 67 Beste student Deze informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast kan

Nadere informatie

Az Damiaan. Mollet Kevin Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie. ZE 455 Neurologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE

Az Damiaan. Mollet Kevin Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie. ZE 455 Neurologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE 2013 Az Damiaan Mollet Kevin Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie ZE 455 Neurologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom op onze zorgeenheid.

Nadere informatie

Dagziekenhuis. 1. Welkom. 2. Contactgegevens van de afdeling: E-mail: Dag1@azalma.be Telefoonnummer: 050/72 83 10

Dagziekenhuis. 1. Welkom. 2. Contactgegevens van de afdeling: E-mail: Dag1@azalma.be Telefoonnummer: 050/72 83 10 Stagemap studenten Dagziekenhuis 1 1. Welkom Uw volgende stageperiode vindt plaats in AZ Alma. De directie en verpleegkundigen van dit regionaal ziekenhuis heten u van harte welkom en hopen op een vruchtbare

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie Patiënteninformatie Welkom op de afdeling pneumologie 2 Inhoud Inhoud... 3 Welkom op onze dienst... 5 Wie zijn we en wat doen we... 5 Voorstelling van het multidisciplinair team... 5 Medisch team... 5

Nadere informatie

introductiemap stagiairs verpleegkunde en vroedkunde Verpleegeenheid Verloskwartier

introductiemap stagiairs verpleegkunde en vroedkunde Verpleegeenheid Verloskwartier introductiemap stagiairs verpleegkunde en vroedkunde Verpleegeenheid Verloskwartier 18-12-2015 Introductiemap stagiairs verpleegkunde-vroedkunde - Verpleegeenheid verloskunde Welkom aan alle studenten

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE. VE 4 Gastro-hepato-enterologie Medische oncologie

INTRODUCTIEBROCHURE. VE 4 Gastro-hepato-enterologie Medische oncologie INTRODUCTIEBROCHURE VE 4 Gastro-hepato-enterologie Medische oncologie Hoofdverpleegkundige: Sofie Delaey September 2011 2 WELKOMSTWOORD Beste student Het team van verpleegeenheid 4 heet je van harte welkom.

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL INW5 B1

AFDELINGSPROFIEL INW5 B1 AFDELINGSPROFIEL INW5 B1 AFDELINGSPROFIEL INW5 B1 Algemene gegevens Verpleegkundig diensthoofd: Lieve Quaghebeur Hoofdverpleegkundige: Leemans Dany Verpleegkundigen: 13 Zorgkundigen: 2 Logistieke medewerkers:

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE. Medische beeldvorming 2

INTRODUCTIEBROCHURE. Medische beeldvorming 2 INTRODUCTIEBROCHURE Medische beeldvorming 2 Hoofdverpleegkundige: Daniël Vandenbussche September 2010 WELKOMSTWOORD Beste student Van harte welkom op de dienst medische beeldvorming. Deze introductiebrochure

Nadere informatie

Profielschets Preoperatieve consultatie, DZC

Profielschets Preoperatieve consultatie, DZC Algemene gegevens Preoperatieve consultatie: Tel. 5407 Hoofdverpleegkundige: Jacky Cornelis, tel. 5401 Specialisme: Preoperatieve consultaties Anesthesist: Dr. H. Camerlynck, Dr. S. Maes Aantal bedden:

Nadere informatie

Onthaalbrochure VPE 15 (vroeger verpleegafdeling 5C)

Onthaalbrochure VPE 15 (vroeger verpleegafdeling 5C) Onthaalbrochure VPE 15 (vroeger verpleegafdeling 5C) Oncologie Fysiotherapie AZ Groeninge Campus Loofstraat Loofstraat 43, 8500 Kortrijk 056/63 14 62 Hoofdverpleegkundige: Veronique Vercaempst 2 Voorwoord

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Geriatrie 2 Verantwoordelijke: Guy De Swerdt Telefoon: 03 298 10 60 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast kan

Nadere informatie

Kinderdagziekenhuis. Studentenbrochure

Kinderdagziekenhuis. Studentenbrochure Kinderdagziekenhuis Studentenbrochure 01. Inleiding In het Kinderdagziekenhuis worden patiënten opgenomen voor alle pediatrische disciplines. In totaal worden ongeveer 3000 patiënten per jaar verzorgd

Nadere informatie

Palliatieve zorgen. Studentenbrochure

Palliatieve zorgen. Studentenbrochure Palliatieve zorgen Studentenbrochure 01. Inleiding Binnenkort loop je stage op de palliatieve eenheid en het palliatief support team (PST). Deze brochure is een voorbereiding op jouw stage. De bedoeling

Nadere informatie

Cardiologie CCU INFORMATIE VOOR STUDENTEN

Cardiologie CCU INFORMATIE VOOR STUDENTEN Cardiologie CCU INFORMATIE VOOR STUDENTEN INHOUD Welkom 3 1. Voorstelling van de dienst 4 1.1 Wat? 4 1.2 Waar? 4 1.3 Wie? 4 1.4 Indeling 5 2. Patiëntenpopulatie 5 3. Werking van de dienst 5 3.1 Dagindeling

Nadere informatie

SP Neurologie Links. Informatiebrochure studenten

SP Neurologie Links. Informatiebrochure studenten SP Neurologie Links Informatiebrochure studenten Inhoud 1 Algemene gegevens 4 2 Pathologieën en behandelingen 4 2.1 Meest voorkomende pathologieën 4 2.2 De meest voorkomende problemen 4 3 De meest voorkomende

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL SP LOCO1 BE

AFDELINGSPROFIEL SP LOCO1 BE AFDELINGSPROFIEL SP LOCO1 BE AFDELINGSPROFIEL SP-LOCO1 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Debuysscher Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries Hoofdverpleegkundige: Anneleen Vantomme

Nadere informatie

Startuur: Algemene gegevens Voor de stage

Startuur: Algemene gegevens Voor de stage Vragenlijst Startuur: Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? o Module 1 o Module 2 o Module 3 o Module 4 o Module 5 : specialisatie:. 2. Leeftijd o 18-22 jaar o 23-25 jaar o 26-30 jaar o

Nadere informatie

SF Z. Introductiebrochure studenten: Inwendig dagziekenhuis SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS

SF Z. Introductiebrochure studenten: Inwendig dagziekenhuis SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS Introductiebrochure studenten: Inwendig dagziekenhuis Inhoud Voorwoord. 1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID 2. MULTIDISCIPLINAIR TEAM 3. VERLOOP VAN EEN DAGOPNAME 4. SPECIFIEKE

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL INW8 T1

AFDELINGSPROFIEL INW8 T1 AFDELINGSPROFIEL INW8 T1 AFDELINGSPROFIEL INW8=T1 Algemene gegevens Hoofdverpleegkundige: Ilse Wielandt Verpleegkundig diensthoofd: Lut van de Vijver Geneesheerdiensthoofd: Dr. I. Deleu Afdelingsverantwoordelijke

Nadere informatie

17/03/2015 STAGE LOPEN IN EEN ZORGTRAJECT STAGE LOPEN VROEGER. Kristin Muller Imelda ziekenhuis Danny Peeters Thomas More Campus Lier

17/03/2015 STAGE LOPEN IN EEN ZORGTRAJECT STAGE LOPEN VROEGER. Kristin Muller Imelda ziekenhuis Danny Peeters Thomas More Campus Lier STAGE LOPEN IN EEN ZORGTRAJECT Kristin Muller Imelda ziekenhuis Danny Peeters Thomas More Campus Lier 1 STAGE LOPEN VROEGER 2 STAGE LOPEN VROEGER 3 1 STAGE LOPEN VROEGER 4 STAGE LOPEN IN THOMAS MORE LIER

Nadere informatie

De dienst Spoedgevallen

De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over dienst Spoedgevallen 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 37 2 Verloop opvang

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Heelkunde 4 Verantwoordelijke: Veronika Kureckova Telefoon: 03 650 50 66 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast

Nadere informatie

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum)

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Inleiding In deze brochure krijg je meer informatie over de LIC-stage in UZ Leuven. Verschillende afdelingen bieden deze stagevorm aan om

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling....

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2

AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 AFDELINGSPROFIEL HLK7 V2 AFDELINGSPROFIEL HEELKUNDE 7 V2 Algemene gegevens Medisch diensthoofd: Dr. Lemmens Hoofdverpleegkundige: De Troyer Kristel Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries en Nathalie

Nadere informatie

2015-2016. Az Damiaan. Thierry Claeys Céline Vande Vannet Cel begeleiding en retentie. ZE 435 Diagnose 2 INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE

2015-2016. Az Damiaan. Thierry Claeys Céline Vande Vannet Cel begeleiding en retentie. ZE 435 Diagnose 2 INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE 2015-2016 Az Damiaan Thierry Claeys Céline Vande Vannet Cel begeleiding en retentie ZE 435 Diagnose 2 INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE Beste student Het team van zorgeenheid 435 / Diagnose 2

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten. Chirurgisch daghospitaal

Onthaalbrochure studenten. Chirurgisch daghospitaal Onthaalbrochure studenten Chirurgisch daghospitaal Inhoud 1. WELKOM... 3 2. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 4 2.1.1. Voorstelling personeel... 4 2.1.2. Aantal

Nadere informatie

Infobundel stage SPM Pagina 2

Infobundel stage SPM Pagina 2 Infobundel stage SPM Pagina 1 Infobundel stage SPM Pagina 2 / Beste student(e), Hartelijk welkom op SPM van het AZ Monica, campus Deurne. Met deze infobundel willen we je een handleiding meegeven om je

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL HLK3 A5

AFDELINGSPROFIEL HLK3 A5 AFDELINGSPROFIEL HLK3 A5 AFDELINGSPROFIEL HLK3 A5 Algemene gegevens Hoofdverpleegkundige: Bianca Mertens Verpleegkundig diensthoofd: Stef Vertenten Geneesheer diensthoofd: Dokter Verroken Stagementoren:

Nadere informatie

De afdeling Kort Verblijf

De afdeling Kort Verblijf De afdeling Kort Verblijf De afdeling Kort Verblijf als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over de afdeling Kort Verblijf 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 37 2 Verloop

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Dagziekenhuis X3 Noord Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72 41 25 053/72 40 87 Fax 053/72 47 93 Pagina 1 Verwelkoming Allereerst heten

Nadere informatie

Vragenlijst. Algemene gegevens. Voor de stage

Vragenlijst. Algemene gegevens. Voor de stage Vragenlijst Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? o Module 1 o Module 2 o Module 3 o Module 4 o Module 5 : specialisatie:. 2. Leeftijd o 18-22 jaar o 23-25 jaar o 26-30 jaar o 31 + 3. Vooropleiding/tewerkstellingsproject

Nadere informatie

Neonatologie. Informatiebrochure studenten

Neonatologie. Informatiebrochure studenten Neonatologie Informatiebrochure studenten Inhoud 1 Algemene gegevens 3 2 Pathologieën en behandelingen 4 2.1 Medium care 4 3 Dagindeling 4 4 Meest voorkomende verpleeg-activiteiten 5 5 Ouderparticipatie

Nadere informatie

2. LOGBOEK. 2.1 Administratieve gegevens stageplaats. Periode van de verpleegstage: Introductiesessie gevolgd op : 2.2 Logboek stageactiviteiten

2. LOGBOEK. 2.1 Administratieve gegevens stageplaats. Periode van de verpleegstage: Introductiesessie gevolgd op : 2.2 Logboek stageactiviteiten Verpleegstage 1 2. LOGBOEK 2.1 Administratieve gegevens stageplaats Naam Student: Periode van de verpleegstage: Introductiesessie gevolgd op : Ziekenhuis: Beëindigd studiejaar: Afdeling: 2.2 Logboek stageactiviteiten

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie Onthaalbrochure studenten Pediatrie 1. Welkom! Welkom op onze afdeling pediatrie van het AZ Jan Portaels. Met deze beknopte brochure willen we je wat meer informatie geven over de afdeling. Natuurlijk

Nadere informatie

Profielschets Preoperatieve consultatie, DZC

Profielschets Preoperatieve consultatie, DZC Algemene gegevens Preoperatieve consultatie: Tel. 5407 Hoofdverpleegkundige: Sophie Bertrand, tel. 5401 Specialisme: Preoperatieve consultaties Anesthesist: Dr. H. Camerlynck, Dr. S. Maes Aantal bedden:

Nadere informatie

Onthaalmoment. Studenten verpleegkunde en vroedkunde

Onthaalmoment. Studenten verpleegkunde en vroedkunde Onthaalmoment Studenten verpleegkunde en vroedkunde Hartelijk welkom! Directeur Zorgdepartement Dhr. Walter Siau Begeleidingsverpleegkundigen: Mevr. Christine De Geyter Mevr. Frederica Moro 2 VERWELKOMING

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 OB Neurologische revalidatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 OB Neurologische revalidatie Onthaalbrochure Afdeling 3 OB Neurologische revalidatie Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling....

Nadere informatie

Introductiebrochure studenten: Inwendig dagziekenhuis

Introductiebrochure studenten: Inwendig dagziekenhuis Introductiebrochure studenten: Inwendig dagziekenhuis Inhoud VOORWOORD 1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID 2. MULTIDISCIPLINAIR TEAM 3. VERLOOP VAN EEN DAGOPNAME 4. SPECIFIEKE VERPLEEGKUNDIGE HANDELINGEN OP

Nadere informatie

Geriatrie 2. Informatiebrochure studenten

Geriatrie 2. Informatiebrochure studenten Geriatrie 2 Informatiebrochure studenten Inhoud 1 Algemene gegevens 3 2 Pathologieën en behandelingen 4 3 Meest voorkomende verpleeg-activiteiten 4 3.1 Algemeen 4 3.2 Specifiek voor de afdeling: 5 4 Verwachtingen

Nadere informatie

De afdeling Heelkunde 1

De afdeling Heelkunde 1 De afdeling Heelkunde 1 De verpleegafdeling Heelkunde 1 als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over de afdeling Heelkunde 1 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering& organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 37 2 Verloop

Nadere informatie

SF Z. Introductiebrochure studenten: Polikliniek inwendige geneeskunde SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS

SF Z. Introductiebrochure studenten: Polikliniek inwendige geneeskunde SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS Introductiebrochure studenten: Polikliniek inwendige geneeskunde Inhoud Voorwoord. 1. Voorstelling van de eenheid. 1.1 Architectonisch 1.2 De afdeling 1.3 Multidisciplinair

Nadere informatie

ZOL Campus St. Jan. Introductiebrochure voor studenten Afdeling: GDK1

ZOL Campus St. Jan. Introductiebrochure voor studenten Afdeling: GDK1 ZOL Campus St. Jan Introductiebrochure voor studenten Afdeling: GDK1 1 Introductiebrochure GDK1 We heten je van harte welkom op de afdeling GDK1 (dagkliniek geneeskunde). We hopen dat jouw eerste werkdag

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Dagziekenhuis Biezenstraat Ninove Tel. 054 /

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Dagziekenhuis Biezenstraat Ninove Tel. 054 / Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Dagziekenhuis Biezenstraat 2 9400 Ninove Tel. 054 / 31 21 05 Versie 2014-2015 Pagina 1 Verwelkoming Met deze brochure willen we je graag

Nadere informatie

Introductiebrochure studenten: Inwendig & oncologisch dagziekenhuis

Introductiebrochure studenten: Inwendig & oncologisch dagziekenhuis Introductiebrochure studenten: Inwendig & oncologisch dagziekenhuis Inhoud VOORWOORD 1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID 2. MULTIDISCIPLINAIR TEAM 3. VERLOOP VAN EEN DAGOPNAME 4. SPECIFIEKE VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL INW2 A4

AFDELINGSPROFIEL INW2 A4 AFDELINGSPROFIEL INW2 A4 AFDELINGSPROFIEL INW2 A4 Algemene gegevens Hoofdverpleegkundige: Geert Dewyspelaere Verpleegkundig diensthoofd: Stef Vertenten Mentoren: Tina, Davina en Jolien Pneumologen: Dr.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Heelkunde 2 Verantwoordelijke: Hilde Schuybroek Telefoon: 03 650 50 62 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast

Nadere informatie

introductiebrochure voor studenten intern patiëntenvervoer

introductiebrochure voor studenten intern patiëntenvervoer introductiebrochure voor studenten intern patiëntenvervoer 2 Voorwoord Beste student Welkom binnen het team intern patiëntenvervoer. We willen jou graag als student opnemen in ons team zodat je stageperiode

Nadere informatie

introductiebrochure voor studenten nierdialyse

introductiebrochure voor studenten nierdialyse introductiebrochure voor studenten nierdialyse 2 Voorwoord Beste student Welkom op de nierdialyse. We willen je als student graag opnemen in onze eenheid. Wij willen ons inzetten zodat je een aangename

Nadere informatie

2014-2015. Az Damiaan. Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie. ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE

2014-2015. Az Damiaan. Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie. ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE 2014-2015 Az Damiaan Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie ZE 230 Pneumologie INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom op onze

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Cardiologie

Onthaalbrochure studenten Cardiologie Onthaalbrochure studenten Cardiologie Inhoud 1. WELKOM... 3 2. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 4 2.1.1. Voorstelling personeel... 4 2.1.2. Aantal bedden... 4 2.1.3.

Nadere informatie

Verpleegafdeling Pneumologie

Verpleegafdeling Pneumologie Verpleegafdeling Pneumologie Beste studenten Het verpleegkundig/verzorgende team heet u van harte welkom op de afdeling pneumologie. Deze brochure biedt je een kennismaking met onze afdeling. Uiteraard

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst : Heelkunde 3 Verantwoordelijke : Julie Janssen Telefoon: 03 650 50 65 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. onthaalbrochure

PATIËNTEN INFORMATIE. onthaalbrochure PATIËNTEN INFORMATIE M i d c a r e onthaalbrochure Beste patiënt en familie Midcare is een afdeling van het AZ Lokeren waar patiënten opgenomen worden waarbij de gezondheidstoestand een continue opvolging

Nadere informatie

Dagziekenhuis. 1. Welkom. 2. Contactgegevens van de afdeling: Telefoonnummer: 09/

Dagziekenhuis. 1. Welkom. 2. Contactgegevens van de afdeling:   Telefoonnummer: 09/ Stagemap studenten Dagziekenhuis 2 1. Welkom Uw volgende stageperiode vindt plaats in AZ Alma. De directie en verpleegkundigen van dit regionaal ziekenhuis heten u van harte welkom en hopen op een vruchtbare

Nadere informatie

introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid G1

introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid G1 introductiebrochure voor studenten verpleegeenheid G1 2 Voorwoord Beste student Welkom op verpleegeenheid G1. Wij willen je graag als student opnemen op onze eenheid. Wij willen ons inzetten zodat je een

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op het geriatrisch dagziekenhuis

Patiënteninformatie. Welkom op het geriatrisch dagziekenhuis Patiënteninformatie Welkom op het geriatrisch dagziekenhuis Inhoud Welkom op onze dienst... 3 Wie zijn we en wat doen we?... 3 Voorstelling van het multidisciplinair team... 3 Afspraak en openingsuren...

Nadere informatie

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure Intensieve Zorgen Pediatrie Studentenbrochure 01. Inleiding Beste student, Met deze brochure willen we je goed informeren over onze afdeling, medewerkers en patiënten ter voorbereiding van je stage. Uiteraard

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Inwendige 1 Verantwoordelijke: Albert Vanchaze Telefoon: 03 650 50 59 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast

Nadere informatie