Een samenvatting van het boek Gids voor persoonlijk ondernemen en innovatie, Scriptum, Schiedam, ISBN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een samenvatting van het boek Gids voor persoonlijk ondernemen en innovatie, Scriptum, Schiedam, 2004. ISBN 90 5594 378 9"

Transcriptie

1 GIDS VOOR PERSOONLIJK ONDERNEMEN EN INNOVATIE JONG GELEERD OUD GEDAAN DOOR THOMAS J.P. THIJSSEN Lector Experience in Hospitality Business Kenniscentrum Business & Hospitality Saxion Hospitality Business School Een samenvatting van het boek Gids voor persoonlijk ondernemen en innovatie, Scriptum, Schiedam, ISBN Inleiding Piet Jansen, tuinder in Brazilië, keert na een ernstig verkeersongeluk in dat land terug naar Nederland om hier te revalideren. Tijdens zijn geleidelijke herstel zit hij in de WAO. Op uitnodiging van de sociale dienst van de gemeente waar hij woont, in Zeeland, doet hij mee aan een reïntegratieprogramma met de titel Mens Mens Mens (tegenhanger van het motto Werk, Werk, Werk van de paarse kabinetten). In dit programma formuleert hij zijn persoonlijke ambitie om weer aan de slag te gaan in een nieuw beroep, rekening houdend met zijn fysieke beperkingen. De consulent ondersteunt hem in zijn ambitie door hem een herscholingsprogramma aan te bieden. Piet grijpt het aanbod met beide handen aan. Hij ziet dit als een reële kans om zijn leven opnieuw inhoud te geven. Bill Gates, komt in 1968 als scholier aan de Lakeside Private School in Seattle in aanraking met computers. Hij beseft welke kansen de nieuwe informatie- en communicatietechnologie biedt. Na de middelbare school gaat hij naar Harvard. Op zijn studentenkamer werkt hij samen met Paul Allen aan een computerbesturingsprogramma 8080 BASIC dat de besturing van de PC mogelijk maakt. Zijn programmeertalent wendt hij aan om een besturingsprogramma te schrijven en in licentie aan te bieden aan IBM. Big Blue is veeleisend, maar Bill slaat zich goed door de onderhandelingen heen en krijgt voor elkaar. Zijn directe concurrent was Digital Research, een bedrijf waar IBM eigenlijk voor had willen kiezen, maar dat niet akkoord wilde gaan met de strenge nondisclosure-voorwaarden van IBM. En dus werd Microsoft onverwachts eerste keus. Bill had samen met zijn studiegenoot al vrij jong de ambitie om op elk bureau en in elke huiskamer een PC met Microsoft-software te realiseren in een tijd waarin zoiets volstrekt onwaarschijnlijk klonk. In jaartal 1975 richt hij Microsoft op. De rest van het verhaal kent iedereen. Zijn studie heeft hij nimmer afgemaakt. Gerard van Ochteren doceert Accountancy aan een universiteit. Tijdens een workshop <persoonlijk ondernemen> voor wetenschappers formuleert hij de volgende ambitie: als hij later met pensioen gaat, wil hij in Bourkino Faso in Afrika een organisatie voor venture capital starten. Daarmee hoopt hij startende ondernemers te helpen. De workshopbegeleider vraagt of hij deze kans al heeft verkend. Nee, dat nog niet, zegt Gerard; hij droomt er alleen maar van. Na enige discussie doet de workshopbegeleider hem een suggestie aan de hand: zou het niet mogelijk zijn om een kortdurend gastdocentschap te krijgen in Bourkina Faso. Gerard kan dan alvast onderzoeken hoe realistisch zijn ambitie is lang voordat hij met pensioen gaat. Gerard wordt enthousiast bij de gedachte. Hij besluit om met deze suggestie aan de slag te gaan. Piet, Bill en Gerard hebben met elkaar gemeen dat zij alledrie een ambitie hebben en daar concreet iets mee willen doen. Zij zijn, ieder op hun eigen manier, ondernemers in de zin dat zij zaken aanpakken die bij hen passen en waar zij energie in willen steken. Door hun talent in te zetten (hoe verschillend ook) zoeken zij actief naar mogelijkheden om waarde te creëren: voor henzelf en voor anderen. Natuurlijk zullen ze daarbij ook problemen moeten overwinnen. Maar alledrie beschouwen zij problemen als uitdagingen. 1

2 Ziedaar de kern van persoonlijk ondernemerschap, het centrale thema van deze Gids voor Persoonlijk Ondernemen en Innovatie. Iedereen kan persoonlijk ondernemen, dat is hoofdboodschap die op deze pagina s wordt ontwikkeld. Persoonlijk ondernemerschap is een voor iedereen bereikbare levensvervulling. Met de juiste bril op kan iedereen zijn of haar eigen leven en dat van anderen een nieuwe en betere wending geven. De Gids voor Persoonlijk Ondernemen en Innovatie wil bevorderen dat meer en meer mensen die bril opzetten en kiezen voor persoonlijk ondernemerschap. Ondernemerschap kan op een aantal verschillende niveaus worden beschreven: het individu (de ondernemer), de organisatie (de ondernemende organisatie) en de maatschappij (de ondernemende maatschappij). In deze Gids voor Persoonlijk Ondernemen en Innovatie ligt het accent op het individu, het persoonlijk ondernemen, met hier en daar uitstapjes naar de organisatie en de maatschappij. De Gids voor Persoonlijk Ondernemen en Innovatie is, kortom, bedoeld voor iedereen die meer van zijn leven wil maken. De drie etappes van persoonlijk ondernemen De lucht is zwanger van een nieuwe ontwikkeling die sommigen al jaren en misschien wel tientallen jaren hebben zien aankomen: mensen ontdoen zich van het juk van besturing door bedrijven en overheden. De burger is het zat om als machine te worden ingezet in het kapitalistische regime. Hij is het zat om zich te laten betuttelen door de overheid. Steeds meer mensen ontdekken dat ondernemerschap niet alleen is weggelegd voor een happy few maar voor iedereen. De Gids voor Persoonlijk Ondernemen en Innovatie wil helpen duidelijk te maken hoe iedereen, u en ik, zijn of haar ondernemende talenten kan leren herkennen en praktisch kan toepassen ongeacht de gegeven omstandigheden teneinde het eigen leven de gewenste inhoud te geven. Ondernemerschap is bevrijding en een middel tot zelfsturing, communicatie, creativiteit en waardecreatie. Persoonlijk ondernemerschap kun je leren en toepassen. Persoonlijk ondernemerschap ligt binnen ieders bereik: zowel de medewerker als de zelfstandige, en zowel in het werk als in de vrije tijd. Dit besef dringt, zoals gezegd, steeds meer door: persoonlijk ondernemerschap wordt zo een manier van leven en werken voor iedereen die zich wil ontplooien. Omgaan met risico s Veel mensen denken bij het woord ondernemen meteen aan de risico s die eraan verbonden zijn en neigen daarbij onwillekeurig naar de negatieve interpretatie van het woord risico, namelijk riskant iets wat je mijdt en zeker niet opzoekt. (Interessant is overigens dat het Chinese teken voor risico bestaat uit twee tekens: één voor crisis en één voor kans.) Ons hele leven is echter één lange aaneenschakeling van risico s die we bewust aangaan. Leren omgaan met risico s in huis, op straat, in het verkeer, op het werk, op reis is een onderdeel van ons leven. De belangrijke vraag is vooral: in hoeverre begin je ergens onvoorbereid aan? Iemand die zonder rijbewijs of met een flinke slok op achter het stuur kruipt, neemt onaanvaardbare risico s voor zichzelf en zijn medemens. Met ondernemerschap is het niet anders. Bij iedere activiteit die we ontplooien stellen we ons bloot aan bepaalde risico s. Hoe we omgaan met deze risico s bepaalt of we gelukkig en gezond kunnen leven, leren en werken. Door oefening en ervaring leren we risico s te onderkennen, te managen en te beheersen ook de risico s verbonden aan persoonlijk ondernemerschap. Goed persoonlijk ondernemerschap houdt in dat we kansen signaleren en benutten maar tegelijkertijd ook inschatten welke mogelijke onzekerheden en risico s er verbonden zijn aan die kansen. We grijpen onze kans wanneer onze persoonlijke talenten voldoende zijn ontwikkeld en we de risico s kunnen overzien. We nemen tijdig de juiste maatregelen om de voorziene risico s af te dekken. Bij bepaalde werkzaamheden dragen we bijvoorbeeld veilige schoenen en kleding. Tijdens een lange autoreis rusten we om de paar uur uit langs de kant van de weg. Het risico van arbeidsongeschiktheid kunnen we wellicht (afhankelijk van de omstandigheden) verzekeren. 2

3 Een cruciale voorzorgsmaatregel (maar zo denken we er vaak niet over na) is: regelmatig oefenen. Een muzikante oefent dagelijks uren op haar instrument om haar talent verder te ontwikkelen. Door die oefening staat ze er op het moment dat het echt nodig is zodat ze ook voor een volgend concert wordt gevraagd. Natuurlijk: oefening vergt doorzettingsvermogen. Maar als iets wat we graag willen ook lukt, dan smaakt de beloning bijzonder zoet. Kortom, geen leven zonder risico. Als we echter onze persoonlijke talenten ontwikkelen wanneer we onze ambities nastreven, dan kunnen we verstandig omgaan met de risico s die we daarmee aangaan. Misverstanden over ondernemen Ondernemerschap in de zin van wat een ondernemer precies is en doet leidt tot vele misverstanden. Zo worden aan een ondernemer vaak bergen kwaliteiten toegeschreven, merkt Amar Bhidé op in zijn fantastische boek, The Origin and Evolution of New Businesses. Een ondernemer zou iemand zijn met een uniek en briljant idee, die een unieke nieuwe technologie inzet, een uitgebreid ondernemingsplan schrijft en over een aanzienlijk startkapitaal beschikt. Bovendien zou een ondernemer meestal jong zijn en een goede opleiding hebben genoten. Ook zou een ondernemer iemand zijn die grote risico s neemt, vooraf zwaar investeert en snel financieel succes wil behalen. De praktijk leert echter anders: Verreweg de meeste ondernemers starten met een bestaand idee en gebruiken meestal een combinatie van bewezen technologie. Bij de start is niet planning de hoofdvaardigheid, maar flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Slechts 5 procent met vermogen van een vermogensverschaffer; starters zijn meestal zelfgefinancierd met een gemiddeld bedrag van niet meer dan euro. De meeste starters zijn boven de dertig en beschikken over veel praktijkervaring in een bepaalde branche. In Nederland is de gemiddelde leeftijd van de startende ondernemer zo n 35 jaar. Alhoewel ondernemers goed kunnen omgaan met onzekerheid en ambiguïteit zijn zij risicomijdend en richten zij zich op klanten, omzet en resultaat. Naast financieel succes streven ondernemers vooral naar vrijheid en plezier, zij delen het succes met hun medewerkers en relaties, en zij genieten van hun zelfstandigheid. Daarbij speelt het overwinnen van kleine en grote problemen een belangrijke rol. Ondernemers zien problemen als uitdagingen waar zij hun talenten op kunnen botvieren. Als de geschetste misperceptie omtrent ondernemers inderdaad zo wijd verbreid is, dan is het ook niet verwonderlijk dat de drempel voor ondernemerschap in Nederland tot dusverre zo hoog is. Slechts 7 procent van de Nederlandse studenten overweegt nu zelfstandig ondernemer te worden; de overigen geven de voorkeur aan een carrière bij een multinational. Na enkele jaren werkervaring groeit het percentage dat (alsnog) zelfstandig ondernemer wil worden echter wel aanzienlijk. Het grootste misverstand is echter dat ondernemen zou zijn voorbehouden aan een zelfstandig ondernemer die voor eigen rekening en risico activiteiten ontplooit. De Gids voor Persoonlijk Ondernemen en Innovatie wil aantonen dat ondernemen in de 21e eeuw bereikbaar is voor iedereen. Jong geleerd, oud gedaan Elke ouder weet dat, wanneer een kind leert kruipen en lopen, het op een natuurlijke wijze de wereld om zich heen wil verkennen. Het ziet nog geen gevaar, en met vallen en opstaan (en de bescherming van zijn ouders) leert het om zijn mogelijkheden te ontplooien. Het kind leert van zijn gedrag en dus ook van zijn fouten. Persoonlijk ondernemerschap zit er blijkbaar van nature in. Iets later vraagt het kind je de oren van je hoofd: Wat is dat?, Waarom? Van nature zijn we nieuwsgierig; we willen weten hoe het zit. Het is ook geen wonder dat kinderen van ondernemende ouders vaak het voorbeeld van hun ouders volgen om zelfstandig dingen in het leven aan te pakken. Iedereen kent bijvoorbeeld wel een student met een bijbaantje. De vraag die we ons wel kunnen stellen is of de opvoeding van de ouders in combinatie met het huidige Nederlandse onderwijs de natuurlijke geneigdheid tot persoonlijk ondernemerschap voldoende aanwakkert of juist afremt? De kans is groot dat de natuurlijke creativiteit van kinderen wordt ingeperkt op school. Dezelfde 3

4 vraag kunnen we stellen aan werkgevers. Bieden zij jong talent voldoende mogelijkheden voor zelfontplooiing? Met andere woorden, hoe bevorderen we persoonlijk ondernemerschap? Leerling Student Volwassene Oudere Ondernemend vermogen Leeftijd Figuur 1 Ondernemend vermogen In figuur 1 zijn de verschillende levensfasen afgebeeld, met onderaan het leeftijdsverloop. De lijn in deze figuur geeft het ondernemend vermogen weer. Interessant is nu dat, zoals gezegd, ondernemend vermogen niet beperkt blijft tot zelfstandig ondernemerschap in de traditionele en enge betekenis van het woord, namelijk de betrekkelijk kleine groep mensen vanaf 35 jaar met een eigen commercieel bedrijf. Nee, ondernemend vermogen strekt zich uit over de gehele levensloop: leerling, student, volwassene en oudere. Dit betekent dat opvoeders, onderwijzers en werkgevers kunnen inspelen op de behoefte aan persoonlijk ondernemerschap, door ruimte te geven aan de individuele talenten van personen van alle leeftijden. De term intrapreneurship (ondernemen in een organisatie) wordt wel gebruikt om het begrip persoonlijk ondernemerschap te duiden in organisaties. Steeds vaker combineren werknemers intrapreneurship met entrepreneurship: met behoud van een vast dienstverband van bijvoorbeeld 3 of 4 dagen begint men parttime voor eigen rekening en risico een eigen bedrijf. Het spreekt voor zich dat het verstandig is om eerst ervaring op te doen bij werkgevers om de eigen talenten te ontwikkelen en om een bepaalde branche te leren kennen. Door als intrapreneur te oefenen en successen te oogsten, oefent men persoonlijk ondernemerschap en bereidt men zich voor op een eventuele stap naar zelfstandig ondernemerschap. Natuurlijk is deze specifieke stap niet voor iedereen weggelegd niet iedereen begint ook echt voor eigen rekening en risico een bedrijf (al dan niet met personeel). Persoonlijk ondernemerschap is echter voor iedereen en voor alle leeftijden. Kinderen als persoonlijk ondernemer? Joel Rubin was vijftien toen hij in de winter van 1989/1990 op televisie zag hoe tonijnvissers op grote schaal dolfijnen afslachtten, en hij besloot in actie te komen (niet beseffend, overigens, dat op tal van plaatsen in de VS ook kinderen ertegen in het geweer waren gekomen). Dit leidde uiteindelijk tot een actie waarbij protestkaarten werden gestuurd naar de privé-adressen van de directeuren van de visverwerkende industrie. Die kregen het daardoor aan de stok met hun eigen kinderen en trokken daarop bij de vissers aan de bel. Al in april 1990 was de overwinning daar: de drie grootste aanbieders van tonijn in blik Heinz (Star-Kist), Bumble Bee en Van Camp (samen goed voor zeventig procent van de totale tonijnafzet in blik in de VS) kondigden aan dat zij alleen nog maar zouden inkopen bij tonijnvissers die de dolfijnen met rust lieten. Om de consument te informeren zou er een keurmerk op de blikjes komen. Het voorbeeld van Joel en van vele andere kinderen illustreert dat <ondernemerschap> al op heel vroege leeftijd kan beginnen, en dat we niet moeten onderschatten wat kinderen ervan kunnen maken. Bron: Phillip Hoose, It s our world, too! : stories of young people who are making a difference. Little, Brown and Company, Boston (Mass.), Van besturing naar zelfsturing 4

5 De filosoof Arnold Cornelis schetst de logische evolutie naar zelfsturing en communicatie in zijn boek De vertraagde tijd; revanche van de Geest als Filosofie van de Toekomst met het scheppingsverhaal als metafoor. De zesde dageraad van Cornelis, waarin we ons nu bevinden, spreekt over communicatie en zelfsturing als logisch instrumenten om te streven naar een zinvolle levensvervulling. Cornelis breekt daarmee met het gedachtegoed van de 20e eeuw, waarin de mens wordt bestuurd als een machine. Veel van het denken van Cornelis is terug te vinden in deze {Gids}, als onderliggende theorie dat er in elk mens een ondernemer schuilt. Cornelis stelt dat de factor tijd verband houdt met het verborgen programma van ieder individu, die zijn zelfbeeld opbouwt in relatie tot zijn wereldbeeld en geluk nastreeft door zelfsturing en communicatie. Het verborgen programma ontvouwt zich in de tijd. Zo beschrijft Cornelis dat elk mens bij het ontwaken energie voelt opkomen en zich oriënteert waar hij is in de ruimte: is hij thuis of in een hotelkamer? Vervolgens vraagt hij zich af wat zijn agenda is, zijn {programma}: wat heeft hij gisteren gedaan, wat staat er vandaag op het programma en wat is in de nabije toekomst van belang? Deze filosofie biedt talloze aanknopingspunten om onszelf en de wereld om ons heen beter te gaan begrijpen en ons handelen daarop af te stemmen. Definitie van ondernemerschap In de voorgaande alinea s gebruiken we de begrippen ondernemerschap, persoonlijk ondernemerschap, ondernemend vermogen en entrepreneurship willekeurig door elkaar. Dit vraagt om een heldere definitie. In mijn rondreis door de literatuur stuitte ik in 1998 op de volgende definitie uit het European Case-book on Entrepreneurship and New Ventures: At the heart of entrepreneurship is the notion of action arising out of the pursuit of opportunity, as a result of which value is created. The entrepreneur starts with the opportunity and then seeks the resources to exploit it. Deze definitie is bijna te mooi om te vertalen. Kernbegrippen zijn: actie, opsporen van kansen, waardecreatie, verzamelen van resources ([hulp]middelen, hulpbronnen) en het benutten van de kans. We zullen de begrippen entrepreneurship en ondernemerschap in dit artikel als elkaars synoniemen gebruiken. Daarbij leggen we de nadruk op persoonlijk ondernemerschap: hoe je zelf kunt ondernemen. Er zijn al heel veel publicaties over het schrijven van ondernemingsplannen, geredeneerd vanuit de onderneming. Er is echter nog maar weinig geschreven over de mens als persoonlijk ondernemer. Afgeleid van de bovenstaande definitie geef ik de voorkeur aan de verkorte definitie van persoonlijk ondernemerschap: kansen zien, kansen benutten en waardecreatie. Deze definitie wordt weerspiegeld in de opbouw van dit artikel. De reis van persoonlijk ondernemerschap We starten met een voorbeeld uit de levenspraktijk van Jolanda van den Berg en beschrijven aan de hand van haar verhaal de drie etappes van de reis van persoonlijk ondernemerschap. In de winter van 1995/1996 ging Jolanda op vakantie naar Zuid-Amerika en kwam terecht in Cuzco, de oude Inca-hoofdstad in de Andes in Peru. Daar zag ze straatkinderen en vatte het plan op om iets voor die kinderen te gaan doen. (1e etappe: Kansen Zien.) Een half jaar later kwam ze terug naar Cuzco, nu met de bedoeling om er voorgoed te blijven voor die kinderen (<al help ik er maar één!>). Ze zocht contact met de kinderen en trok alle dagen met ze op, net zolang totdat ze hun vertrouwen had gewonnen. Toen stelde ze aan eentje voor: heb je geen zin om bij mij in te trekken? Al gauw had ze er een paar <onder dak> en moest ze betere voorzieningen zien te vinden (dan de huurkamer die ze op dat moment had). Een donor schonk haar geld om een groot pand in Cuzco te kopen: het Niños Hotel (Kinderhotel) was geboren. (2e etappe: Kansen Benutten.) Inmiddels (medio 2004) is de aanvankelijke eenvrouwsactie van Jolanda (haar vriend Titus Bovenberg voegde zich al snel bij haar) uitgegroeid tot drie pleeggezinnen (van respectievelijk twaalf, elf en zes kinderen), twee Niños Hotels en twee Niños Kinderrestaurants waar 250 kinderen zes dagen per week een warme maaltijd krijgen en andere faciliteiten genieten (douches, medische zorg, sportlessen en speelse lessen in sociale vaardigheden en zelfrespect). De hele onderneming, die onder de vlag vaart van de stichting Niños Unidos Peruanos, biedt inmiddels vast werk aan zo n veertig lokale medewerkers die daarmee op hun beurt hun eigen 5

6 veertig gezinnen onderhouden. De door de jaren uitgevoerde bouwprojecten hebben voor nog eens tientallen mensen vele maanden aan werk gecreëerd (3e etappe: Waarde Creëren.) Zo kan persoonlijk ondernemerschap worden gezien als een ontdekkingsreis, een reisprogramma met als drijvende kracht de zelfsturing en communicatie van het individu. Kansen zien: de eerste etappe De reis begint bij het individu (zelfbeeld) en zijn persoonlijkheid en talenten in relatie tot het door hem of haar opgebouwde beeld van de wereld (wereldbeeld). Zingeving is het uitgangspunt bij het uitvoeren van het eigen verborgen programma. Kansen doen zich voor in de gedaante van ideeën en concepten van waardecreatie die wellicht relevant zijn voor de ondernemer en de afnemers die hij voor ogen heeft. Zoals bij Jolanda, die zich het lot van de straatkinderen in Cuzco persoonlijk aantrok en daar concreet iets aan wilde doen. De persoonlijk ondernemer gaat te rade bij zijn verstand en zijn gevoel, en dat van anderen, en probeert gevoel te krijgen of het idee dan wel het uitgewerkte concept daadwerkelijk waarde vertegenwoordigt en zo ja, voor wie. Is het idee of concept onderscheidend genoeg? Wordt er een concreet probleem mee opgelost? Is er werkelijk behoefte aan de voorgestelde oplossing? Bieden anderen al een bestaande en misschien betere oplossing? Wat kan ik daarvan leren? Is er potentieel voor waardecreatie? Is de tijd er rijp voor? Kortom, heeft het zin? De persoonlijk ondernemer heeft nu de eerste etappe van de reis afgelegd. De tweede etappe kan pas worden aangevangen als de motivatie is toegenomen en de persoonlijk ondernemer concreet mogelijkheden ziet. Je moet niet alleen ideeën hebben, de ideeën moeten je ook persoonlijk raken. Als de ideeën en mogelijke concepten je niet persoonlijk raken, dan is het moeilijk zo niet onmogelijk om daar (gedurende langere tijd) iets nuttigs mee te doen. Je moet er echt achter staan. Je hart moet er in zitten. Hart, hoofd en handen worden slechts verbonden als het idee je persoonlijk raakt. Is dat niet het geval, dan is het beter om opnieuw te beginnen bij nieuwe ideeën. Kansen benutten: de tweede etappe De reis wordt vervolgd als het uitgewerkte idee (concept) een goed idee is. We zullen later vertellen dat een idee een goed idee is als de tijd er rijp voor is (Victor Hugo). Nu begint het zoeken naar de benodigde resources ofwel grondstoffen. Wat heb ik nodig om mijn idee te verwezenlijken? De beschikbare grondstoffen zijn: arbeid (ik geef de voorkeur aan het begrip menskracht of menselijk talent), materialen en grondstoffen, informatie en kennis (waaronder eventueel patenten) en ten slotte kapitaal. Dit klinkt allemaal nogal zwaar. Bedenk echter dat voor heel veel kansen bestaande menskracht, bestaande materialen en grondstoffen en bestaand kapitaal door een slimme toepassing van informatie en kennis kunnen leiden tot aanzienlijke waardecreatie. Bedenk dat kansen benutten kan worden geleerd door te oefenen. Immers: jong geleerd, oud gedaan. Wanneer je door omstandigheden wordt gedwongen om het roer in een organisatie drastisch om te gooien, dan beschik je immers over het innovatief vermogen van de gehele organisatie en kun je dit vermogen ook aanspreken. Het verstand en het gevoel worden ingezet om te bedenken wat die koerswijziging kost en wat de potentiële opbrengst ervan is. Bij kosten en baten moeten we niet alleen denken in termen van geld en winst, ook al zijn dat uiteraard noodzakelijke grondstoffen en voorwaarden voor continuïteit. Want ook sociale kosten en opbrengsten (Voelt het goed? Wordt de klant er beter van? Wordt de maatschappij er beter van?) en kosten en opbrengsten in de zin van duurzaamheid (milieuvriendelijkheid, recycling, aantasting natuur en landschap) spelen een belangrijke rol. Pakt deze analyse in de tweede etappe van de reis goed uit, dan kunnen we ons voorbereiden op de implementatie, veelal door te beproeven, uit te proberen en te testen op kleine schaal. Veel organisaties vergeten in deze fase van ontwerp en ontwikkeling de (potentiële) klanten en medewerkers te betrekken. Geen wonder dat vele verbeteringen en vernieuwingen niet aanslaan, niet met succes kunnen worden ingevoerd en daardoor nooit tot het stadium van een geslaagde innovatie komen. Veel goede ideeën gaan verloren. Geslaagde organisaties richten zich door middel van een open dialoog met klanten en medewerkers op wat Frido Smulders van de Technische Universiteit Delft continuous innovation noemt: een prachtig perspectief om organisch mee te groeien met de behoeften van klanten in de markt, net zo natuurlijk als inademen en 6

7 uitademen. Midden in de samenleving staan, met alle zintuigen alert om kansen te signaleren en onmiddellijk te benutten. Zou dit niet een prachtig alternatief zijn voor de rigoureuze herstructureringen en massaontslagen van de vaak grote tot zeer grote organisaties, met alle angst, boosheid en verdriet die dergelijke operaties met zich meebrengen? Waarom is het topmanagement niet slim genoeg om zich te richten op continuous innovation? Misschien dat de zelfgenoegzaamheid in goede tijden blind maakt voor kansen die alom aanwezig zijn? In slechte tijden zijn we dan onvoldoende voorbereid, het overkomt ons en we moeten diep snijden in de organisatie om te proberen alsnog te overleven. Het ontbreekt ons aan pro-actief denken, flexibiliteit en het vermogen tot aanpassen de typische kenmerken, kortom, van ondernemend vermogen. Waardecreatie: de derde etappe The proof of the pudding is in the eating! Het spannendste deel van de reis is nu aangebroken: de verbetering of vernieuwing wordt in de praktijk ingevoerd. Werkt het? Doet het wat we hadden bedacht? Beter of slechter? Wat vinden onze klanten en onze medewerkers ervan? Levert het nieuwe energie op? Moeten we aanpassen, bijstellen? Levert het economische waarde (geld), sociale waarde (plezier, geluk, schoonheid, gemak) en blijkt het duurzaam te zijn (verbetert het onze planeet in allerlei kleine dingen)? Is het antwoord hierop ja, dan is de beloning groot: zelfverwezenlijking van alle betrokkenen, voor minder doen we het niet, het smaakt naar meer. Zoals Jolanda, samen met haar man, er niet alleen in slaagt om kinderen te helpen maar ook banen te scheppen voor lokale gezinnen. Zij vindt in dit werk haar persoonlijke ontplooiing en helpt daarmee anderen zichzelf te ontplooien. Vanzelfsprekend zal het niet altijd lukken. Het is als met leren schaatsen: een proces van vallen en opstaan en vooral een proces van doorzetten en volhouden totdat het lukt. Er zijn immers omstandigheden die we niet altijd kunnen voorzien. Onze talenten zijn niet altijd voldoende ontwikkeld. Het is dan vanzelfsprekend van belang om van deze reis te leren en deze kennis en ervaring in de bagage te stoppen voor de volgende reis. Dat dit niet altijd eenvoudig is kan ik uit persoonlijke ervaring bevestigen. Soms zit het tegen. En als iets echt tegen zit, dan valt dat ook vaak samen met andere tegenslagen. De Engelsen kunnen dat zo mooi verwoorden: it never rains but it pours als het regent, dan valt het ook met bakken uit de lucht. Als je bijvoorbeeld valt met schaatsen en je behoorlijk bezeert, dan is de eerste en menselijke reactie om van het ijs af te gaan en om nooit meer te schaatsen. Door de dikke knie goed te verzorgen en opnieuw te oefenen leren we met doorzettingsvermogen toch schaatsen en gaan we er op den duur zelfs van genieten. Als we terugkijken op het begin van vallen en opstaan is het vaak moeilijk om nog voor de geest te halen hoe moeilijk het was in het begin. Het is goed om ons te realiseren dat alle begin moeilijk is en dat dat voor iedereen geldt. Ook ontdek je dat je niet voor alles in de wieg bent gelegd. Na die val bij het schaatsen kun je ook besluiten om inderdaad nooit meer te schaatsen en je heil te zoeken in een andere sport of vrijetijdsbesteding die je beter ligt, die beter past bij je talenten. Leren wat je (niet) wilt en wat je (niet) kunt maakt ook deel uit van de reis van persoonlijk ondernemerschap. Zo leren we stapsgewijs aansluitend bij onze eigen talenten en ambities van beginnend ondernemer te groeien naar gevorderd ondernemer, naar meester-ondernemer en ten slotte naar leermeester en coach, zodat we anderen kunnen helpen hun ondernemend vermogen te ontwikkelen. Zaken die we niet willen en niet kunnen bannen we met toenemend succes uit, door onze energie te richten op wat we wel kunnen en willen. Met steeds meer plezier gaan we op reis. Als steeds meer mensen de reis van persoonlijk ondernemerschap afleggen, dan kan dit uiteindelijk een reactie ontketenen in de 21e eeuw die zijn weerga niet kent. Persoonlijk ondernemerschap wordt gemeengoed. Voor iedereen in elke levensfase een passend beroep Het aantal mogelijke beroepen is duizelingwekkend groot. Het vinden van een goede match tussen persoonlijke talenten en beroepsmogelijkheden is daarom zeker niet eenvoudig. Van Lier brengt met behulp van een eenvoudige structuur het <oerwoud> aan beroepen in kaart. Zij onderscheidt drie categorieën: Uitvoerende beroepen. Uitvoerende beroepen zijn beroepen waarbij vooral met de handen wordt gewerkt. Voorbeelden zijn te vinden in de agrarische sector, de bouw en de installatiesector, de automatisering en 7

8 de industrie. Kenmerkend is dat de uitvoerende zelf geen invloed heeft op het ontwerp van de producten of diensten. De uitvoerende voert uit volgens door anderen ontwikkelde specificaties. Dienstverlenende beroepen. Het kenmerk van dienstverlenende beroepen is dat zij voorwaarden scheppen voor leven, werk en welzijn. Inmiddels bestaat het bruto binnenlands product voor drie kwart uit diensten. Voorbeelden zijn onder meer verzorging, verpleging en behandeling in de gezondheidszorg, beroepen in horeca, recreatie en toerisme, beroepen in beveiliging en bewaking, administratieve, financiële, fiscale en accountancy-diensten en bijvoorbeeld vrijwilligersdiensten. Ook juridische diensten (advocaten, notarissen, makelaars, enzovoort), consultants en aanbieders van opleidingen behoren tot de dienstverlening. Vaak zijn deze beroepen een intermediair tussen creatieve en uitvoerende beroepen. Creatieve beroepen. Creatieve beroepen zijn beroepen waarbij iets nieuws wordt ontwikkeld en gemaakt. Voorbeelden zijn kunstenaars, schrijvers, politici, architecten, kleding- en meubelontwerpers en wetenschappers. De bovenstaande indeling maakt het mogelijk om door de bomen het bos te zien. Deze indeling helpt namelijk duidelijk te maken hoe een bepaald soort beroep bijdraagt aan de vernieuwing van de ondernemende samenleving want in elk van de drie genoemde categorieën is ondernemerschap (kansen zien, kansen benutten) mogelijk: Bij uitvoerende beroepen zal dat ondernemerschap vooral liggen op het vlak van efficiency en effectiviteit in het met handen en machines vervaardigen van producten. Er zijn nog immer kansen om de veiligheid en gezondheid van het eigen werk te verbeteren en de productie op te voeren, waarbij plezier in het werk en de beroepstrots een hoofdrol spelen. Vakmanschap en meesterschap in uitvoerende beroepen kunnen ook in de 21e eeuw verder worden uitgebouwd. Bij dienstverlenende beroepen liggen de kansen letterlijk voor het opscheppen niet alleen om de efficiency en effectiviteit verder op te voeren, maar vooral ook om klantgerichter te werken en meer waarde te creëren, om meer en meer in te spelen op individuele behoeften van individuele klanten. De transformatie van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd werken stelt nieuwe eisen en schept tevens nieuwe kansen. Nieuwe en oude media kunnen worden ingezet om dienstverlening op maat mogelijk te maken op het moment dat de klant het wil. Bij vernieuwing spelen creatieve beroepen een hoofdrol. Zij bieden optimale ruimte aan creatieve geesten die alle registers van ondernemerschap willen en kunnen benutten. De mate waarin het individu zijn of haar talenten leert beheersen in een bepaalde beroepssituatie die bij hem of haar past, verloopt volgens een patroon van leren: de beginneling wordt gevorderde, de gevorderde wordt meester, de meester ontwikkelt zich tot leermeester/coach. Cornelis zegt het al: arbeid is leren. Door je talenten uit te bouwen geef je steeds beter vorm aan je eigen programma. Zelf kun je aanvoelen of je liever met je handen werkt of met je hoofd, of wellicht een combinatie van beide. Ook voel je aan of je over voldoende creatieve talenten beschikt om je uit te leven in een creatief beroep. Het is goed om te bedenken dat vele beroepen een bepaalde mix van uitvoering, dienstverlening en creatieve aspecten in zich dragen. Peter Drucker wees er enkele jaren geleden al op: de grote uitdaging van de 21e eeuw is om de (vaak nog veel te lage) productiviteit van de <kenniswerker> drastisch op te voeren (onder andere om het hoofd te kunnen bieden aan de vergrijzing van de samenleving).*10* Kenniswerkers zijn creatief, hebben oog voor dienstverlening en schuwen de uitvoering van een bepaalde taak niet als hen dat dichter bij hun doel brengt. De beschreven indeling van beroepen in drie categorieën volgens Van Lier biedt slechts één mogelijkheid om bij jezelf na te gaan waar het hoofdaccent van een bepaald soort werk ligt en dus of een uitvoerend, dienstverlenend dan wel creatief beroep (of een combinatie daarvan) het beste bij je past. De grenzen van besturing zijn bereikt De grenzen aan besturing zijn bereikt. We hebben de natuur weten te beteugelen en worden daar nog steeds slimmer in. Willen we echte vooruitgang boeken, dan moeten we stoppen met het beteugelen van mensen. We moeten de beleidsgevangenissen opheffen. Mensen zijn geen machines en willen ook niet als zodanig worden gebruikt. Mensen kunnen en willen zich ontwikkelen. Zij kunnen dit proces zelf uitermate goed vormgeven. Zij zelf zijn een bron van creativiteit ten behoeve van zichzelf, hun sociale netwerk en de maatschappij. Voor eenieder bepaalt het persoonlijk wereldbeeld de eigen arena voor persoonlijk ondernemen. Daar liggen de kansen en uitdagingen die we kunnen zien, interpreteren en als mogelijk onderwerp van persoonlijk 8

9 ondernemen kunnen benutten of verwerpen. We kunnen ons de vraag stellen wat ons in de wereld om ons heen raakt en waar we onze tanden in willen zetten. Zo kunnen we deze {Gids voor Persoonlijk Ondernemen en Innovatie} heel praktisch voor onszelf gebruiken. Juist deze tijd biedt nieuwe mogelijkheden en kansen, zoals we hebben kunnen zien. De komende tijd houdt de mogelijkheid in zich dat iedereen een beroep kiest dat bij hem of haar past. Waardecreatie Waar het natuurlijk allemaal om draait is waardecreatie. Word je er zelf beter van? Worden anderen er beter van? Wij maken graag onderscheid tussen economische waarde (verdien je er aan?), sociale waarde (versterkt het mijn relaties?) en ecologische waarde (ga ik daarbij uit van een respectvol gebruik van de natuur?). De meest effectieve en duurzame methode van waardecreatie is als je in al deze afwegingen een win/win- relatie nastreeft. Emotionele intelligentie komt hierbij goed van pas: kun je door middel van empathie (invoelingsvermogen) de behoeften van anderen goed inschatten en daar in voldoende mate rekening mee houden? Hoe meer dat lukt, des te beter lukt het ook om kansen daadwerkelijk te benutten. Als de relatie tussen binnenwereld (jezelf) en buitenwereld (de ander) niet wederkerig is, dan is deze relatie vaak van zeer korte duur en weinig bevredigend. Het gaat er vooral om: leveren zelfsturing en communicatie wederzijds betekenis op voor de toekomst. Om een en ander wat tastbaarder te maken, volgen nu enkele voorbeelden van ondernemende mensen. Hopelijk herken je in hen het programma van zelfsturing, communicatie en waardecreatie. Waar mogelijk onderstreep ik de kenmerken van persoonlijk ondernemen. Kansen zien als interne dialoog We komen weer even bij jezelf terug. Kansen ga je zien door een interne dialoog tussen verstand en gevoel, door een gesprek te voeren met jezelf (communicatie), en door zelf te bepalen wat je wilt (zelfsturing) alsook door je omstandigheden goed te analyseren. Door deze interne dialoog (luisteren naar je interne stem) kun je kansen ontdekken en gaan toewerken naar je eigen doel. Het is van belang dat het idee goed voelt, dat het je aanspreekt en dat het je energie geeft. Want passie en motivatie zijn goede vrienden bij het zien en benutten van kansen. Daar zijn een aantal redenen voor aan te voeren: Het kost energie om iets nieuws in te voeren en dan heb je passie en motivatie nodig. Datgene wat je {wilt} bereiken en datgene wat je potentieel {kunt} bereiken moeten met elkaar in balans zijn. Natuurlijk mag er best een uitdaging in je doel zitten, dat motiveert. Maar als je op je tenen staat, moet je er wel bij kunnen. Is dat niet het geval, dan heb je waarschijnlijk te hoog gegrepen. Voorkom stress en stel je doelen bij. Je zult ook passie en motivatie nodig hebben om je incasseringsvermogen op peil te kunnen houden. Je zult vrijwel altijd tegenslagen het hoofd moeten bieden. Heb je ooit al eens iets belangrijks in je leven gedaan zonder dat je daarbij tegenslagen moest overwinnen? Je doel kun je vaak uitsluitend bereiken met inzet en doorzettingsvermogen. Passie en motivatie voeden deze eigenschappen. In mijn jarenlange ervaring heb ik heel goede mensen met fantastische ideeën zien afhaken omdat zij doorzettingsvermogen tekort kwamen. Focus op wat je wilt, en je krijgt waar je op focust, zegt de trainer Ralph Bakker. Ik ben het met hem eens. Of, zoals Professor Thijs Chanowski zegt: Scatter & Gather. Wat hij bedoelt is dat een periode van wilde ideeën dient te worden afgewisseld met focus. Anders blijf je, net als een naald in een kapotte grammofoonplaat, hangen in de groeven en kom je niet verder. En dat wil je toch niet? Mijn advies is: oefen in kleine stappen. Door vertraging versnel je. Als je eenmaal door veel oefening meester bent geworden, dan kun je zaken vaak tien tot honderd keer sneller. Begin bij het begin, met een duidelijk doel voor ogen, en concentreer je daarop (focus). ##Lay out: deze portretten kunnen in de tekst worden verwerkt in kadertjes## 9

10 Portret van persoonlijk ondernemen en waardecreatie Floor Basten 20+ Zelfstandig onderzoeker/publicist Bedrijf: OrléoN, Nijmegen Waardecreatie: publiceren van portretten van inspirerende mensen die een unieke bijdrage leveren aan de maatschappij; organisaties helpen bij veranderen en vernieuwen op basis van een kennisintensieve samenwerking. Kans zien: roep om ondersteuning bij het samen veranderen en vernieuwen van samenwerkingsvormen gebaseerd op kennis: inzicht, overzicht en vooruitzicht. Portret van persoonlijk ondernemen en waardecreatie Julien Haffmans 30+ Zelfstandig adviseur netwerker Organisatie: Netwerkimpuls, Kortenhoef Waardecreatie: bijeen brengen van mensen en het helpen bevorderen dat individuen hun eigen ding gaan doen. Anders gezegd: kiezen waar ze in geloven en goed in zijn. Kans Zien: veel mensen worden geleefd in organisaties en worden gedwongen om binnen de lijnen te blijven. Door deze mensen een spiegel voor te houden ontdekken zij hun eigen kracht en kiezen ze voor zelfontplooiing. Portret van persoonlijk ondernemen en waardecreatie Arie Schinkel 80+ Gepensioneerd te Amstelveen Organisatie: Hogeschool Arnhem Nijmegen Waardecreatie: na een leven lang werken in de automatiseringssector (onder andere ontwikkelaar van de opleidingsmodules AMBI) het ontwikkelen, in nauwe samenwerking met de hogeschool, van een databank voor werkkennis. Kans Zien: kennis is niet alleen wetenschappelijke kennis, maar ook kennis van werk. Er is behoefte om werkkennis te beschrijven en vast te leggen. Portret van persoonlijk ondernemen en waardecreatie Sophia Smitskamp 60+ Voorzitter bestuur Organisatie: Splinter, Middelburg, platvorm voor armoedebestrijding in Zeeland Waardecreatie: met lange adem bundelen van krachten van allerlei organisaties die zich in Zeeland begeven op het vlak van armoedebestrijding. Ondersteuning van cliëntenorganisaties door middel van werkconferenties en trainingen. Lobbyen bij de politiek en het bestuur van de provincie en de gemeenten. Deelnemen in de stuurgroep <Mens Mens Mens>, een vernieuwingsproject van de sociale diensten in Zeeland gericht op perspectief van cliënten die langdurig in een situatie van armoede verkeren. Kans Zien: vele initiatieven missen samenhang en bestuurskracht. Er is behoefte aan bundeling van krachten en profilering om de maatschappelijke doelen te realiseren. Portret van persoonlijk ondernemen en waardecreatie Richard Steenhuis 20+ Voorman buitendienst, timmerman Bedrijf: De Haan, Twello Waardecreatie: vakwerk leveren door werken en leren te combineren; door specialisatie in restauratie van oude gebouwen wordt vakmanschap nog waardevoller. Kans Zien: juist in deze tijd is er behoefte aan vakmanschap en specialisatie. Portret van persoonlijk ondernemen en waardecreatie Jaap Tas 60+ Gepensioneerd en mede initiatiefnemer van het project Mens Mens Mens Organisatie: Jaap Tas Organisatie Advies B.V., Vrouwenpolder i.s.m. Rijnconsult, Utrecht 10

11 Waardecreatie: in de periode verrichten van onderzoek bij cliënten in armoede in de provincie Zeeland. Door werkconferenties ontwerpen en ontwikkelen van een visie dat alle mensen (ook mensen in armoede) architect en bouwer zijn van hun eigen toekomst. Ontwikkelen van een benadering Mens Mens Mens in de gemeenten Sluis, Reimerswaal en Vlissingen; en door training, begeleiding en intervisie doorvoeren van de nieuwe benadering. Meer dan 65 procent van de deelnemende cliënten in armoede pakken hun eigen leven weer op, leggen sociale contacten en nemen weer deel aan het maatschappelijk verkeer door een hobby te beoefenen, door te gaan studeren of door vrijwilligerswerk te verrichten. Hun leven wordt weer zinvol. Enkelen stromen op den duur door naar betaald werk. In maart 2004 draagt Jaap Tas deze werkzaamheden over aan ondergetekende, en inmiddels doen 9 van de 13 gemeenten in Zeeland mee aan het project Mens Mens Mens. Kans Zien: de toenmalige paarse leuze Werk Werk Werk leidt niet automatisch tot oplossingen voor mensen die langdurig in een situatie van armoede verkeren en vaak een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het is niet acceptabel om deze grote groep (ruim mensen in Nederland) als afgeschreven te beschouwen. De vraag naar creatieve en mensgerichte oplossingen voor het vraagstuk van langdurige armoede groeit. Persoonlijk ondernemen in verschillende levenssituaties In welke situatie verkeer je nu en in welke situatie zou je binnenkort willen verkeren? Waar schuilt de ondernemer in jou en hoe herken je dat? Nog op school? Zit je nog op de basisschool of de middelbare school? Of studeer je inmiddels aan een MBO, HBO of Universiteit? Je bent dan alle dagen bezig om je bepaalde theorieën eigen te maken en deze te leren toepassen in de praktijk. Afhankelijk van de school en je persoonlijke aanleg kost dat proces je meer of minder moeite en {geeft} het je energie of kost het je {juist} energie. Vaak gaan die moeite en energie in golfbewegingen en lopen inspanning en beloning vaak parallel. Het is belangrijk om je bij je studiekeuzen en de samenstelling van je vakkenpakket te laten inspireren door je eigen gevoel en verstand. Spreekt de studie je aan? Sluit het aan bij jou als persoon? Grijp je niet te hoog, maar zeker ook niet te laag? Zit er voor jou een haalbare uitdaging in? Voel je je thuis bij je medestudenten tijdens en na school? Voel je je thuis bij de school en de docenten? Indien je als scholier of student van tijd tot tijd stil staat bij deze vragen, dan zie je vanzelf kansen om je school- en studietijd zo plezierig mogelijk in te richten. Je hebt recht op veel zorg van je ouders en docenten, zodat je je breed kunt ontwikkelen, kunt <ruiken> aan verschillende mogelijkheden en zodoende je zelfbeeld en je wereldbeeld stap voor stap kunt op- en uitbouwen. Neem vooral de tijd om te spelen en te genieten. Ontdek in vrijheid. Wissel hard leren af met beloningen voor jezelf in je vrije tijd. Veel ondernemende mensen hebben tijdens hun studie al geëxperimenteerd met ondernemen. Zij organiseerden feestjes, waren actief in een studievereniging, namen initiatieven door schoolreisjes en excursies te organiseren, ondersteunden studieprojecten met hun actieve en positieve houding en hun doorzettingsvermogen. In hun vrije tijd waren ze bijvoorbeeld aanvoerder van het voetbal- of hockeyteam, acteur in een amateur toneelgezelschap, lid van een bandje. De boodschap is dus vooral: ontdek je persoonlijke talenten en zet ze in waar je kunt. Zo ontdek je wat je wel en wat je niet een zinvolle tijdsbesteding vind. Zo verwerf je respect en een sociaal netwerk, wat er in de meeste gevallen ook is als het iets minder met je gaat en wanneer jij meer steun nodig hebt. Leren en ontdekken. Genieten en spelen. Creatieve expressie. Plezier en waardering. Iedere scholier, ook jij, hebt daar recht op. De ondernemende scholier is iemand die op basis van gevoel en verstand zijn schooltijd vorm geeft. Daarin leer je sturen en leer je communiceren en in toenemende mate voor jezelf en anderen opkomen. Ook bijbaantjes, op zaterdagen of in de vakantie, leveren niet alleen zakgeld op maar ook een wereld aan ervaringen en contacten. Je studiekeuzen bereiden je voor op een beroepskeuze. In Nederland is de ondersteuning op dat gebied zeer goed geregeld. Die ondersteuning is er ook voor jou. Pak die kans. Al deze indrukken samen vormen je en versterken je. Ze bereiden je voor op de volgende stap, van ondernemend scholier naar ondernemend werknemer. 11

12 Pas begonnen met werken? Of je nu 16, 17 of 25 bent, je entrée op de arbeidsmarkt is een echte uitdaging waar je je talenten uit je schooltijd en je opvoeding hard voor nodig hebt. Je moet je eerste baan vinden en erop solliciteren, en dan volgen je eerste werkdag en je inwerkperiode. Het belangrijkste criterium is: zoek werk dat bij je past, werk dat aansluit bij je talenten en bij jouw opvatting van zinvol werk. Werk je graag met je handen of met moderne machines, computers of met landbouwproducten? Of werk je juist graag met mensen in bijvoorbeeld een winkel of een horecabedrijf? Of ben je een boekenwurm die helemaal gek is van de wereld van wetenschap en techniek, een wereld waar je een bijdrage kunt leveren aan de kennisontwikkeling? Noteer je voorkeuren. Praat met veel mensen. Lees veel over potentiële bedrijven of organisaties waar je graag zou willen werken. Bezoek open dagen. Vraag een gesprek aan met iemand van de afdeling Personeelszaken. Kijk op hun website. Zoek uit of iemand in jouw kennissenkring bij dat bedrijf werkt en bel haar of hem op. Stel vragen en ontdek of deze werkgever voor jou een kans is of niet. Je eerste keuze is nooit je laatste keuze. Ook als je pas begint te werken is leren en ontdekken nog steeds het hoofdthema voelen en weten of iets bij je past of niet. Blijkt iets niet te passen, dan is dat soms een teleurstelling. Aan de andere kant leer je zo te ontdekken wat niet bij je past. Als je na zes maanden achter een prachtige machine ontdekt dat je het contact met mensen mist, dan weet je dat. Het kan de aanleiding zijn om je opnieuw binnen of buiten het bedrijf te oriënteren en kansen op te sporen om meer met mensen om te gaan. Zo ontwikkelt zich de ondernemende werknemer, in kleine stappen, met soms een gekozen wending omdat het werk toch niet bij je blijkt te passen. Die ontwikkeling als persoonlijk ondernemer in de situatie als beginnend medewerker stuur je zelf, communiceer je zelf met direct betrokkenen. Ook kan het gebeuren dat je na zes maanden in een dienstverlenend bedrijf, wanneer je de kneepjes van het vak onder de knie hebt, ontdekt dat het voor jou routine wordt. De glans gaat er van af. Je kunt je verstand onvoldoende inzetten. Misschien ben je dan toch meer geschikt voor een intellectueel creatief beroep met afwisseling en uitdaging. Universiteiten schreeuwen om jonge talentvolle onderzoekers. Hetzelfde geldt voor grote bedrijven als banken en verzekeraars. Zij zijn op zoek naar ondernemende kenniswerkers die zelfsturend kennis kunnen verzamelen, bewerken, delen en verspreiden. De beginnende ondernemende werknemer zoekt een goede balans tussen machinegebonden werk, mensgerelateerd werk en kennisintensief werk. Kijk naar jezelf. Kijk naar je talenten en kies met je gevoel en je verstand. Zo werkt de ondernemende werknemer. Werken is zwaar, zeker in het begin. Daar kun je helemaal in opgaan. Dat gebeurt gewoon. Het spreekt voor zich dat je als beginner zult moeten leren hoe je de juiste balans kunt leggen tussen werk, privé-leven en tijd voor je zelf. Dat zal je hele leven lang zo blijven. Je werkweek zo inrichten dat de combinatie van werk, privé en tijd voor jezelf maximale energie oplevert is een kunst op zich. Ook dat moet je leren. Luister naar je interne stem en naar je lichaam. Ontspan op zijn tijd. De les van Cornelis is: vertragen betekent versnellen. Neem in ieder geval elke zes maanden de tijd om een paar uur te reflecteren: waar schuilt de ondernemer in mij? Welke kansen zie ik die ik onbenut laat? Welke kans zou ik graag willen verzilveren? Welke waarde levert dat voor mij en mijn omgeving op? Stel vervolgens je programma bij op basis van wat je wilt en kunt. Stel jezelf concrete doelen die voor jou een uitdaging betekenen en zie, de ondernemende werknemer is geboren. De agenda vult zich met activiteiten waar je echt warm voor loopt een bijgestelde mix van privé, zakelijk en persoonlijk. Je tijdshorizon is meestal zo n twee tot zes weken. De energiespiraal werkt het beste voor jou wanneer je binnen die periode de door jouw gestelde doelen realiseert. Al bouwende aan het realiseren van je doelen word je gaandeweg van beginner een gevorderde. Je bouwt als persoonlijk ondernemer gericht aan je eigen toekomst en laat dat niet (alleen) afhangen van anderen. Je werkt nauw samen met anderen die jou kunnen en willen helpen om jouw doel te bereiken als medewerker in een bij jou passend beroep. Gevorderde in een bepaald beroep? Na zo n drie tot vijf jaar raak je volledig ingevoerd in een bepaald beroep. Dit geldt ook voor de persoonlijke en privé-zaken die je hebt opgenomen in je programma. Je persoonlijke eigenschappen en talenten zijn door de ervaringen (goed en slecht) die je hebt opgedaan verder ontwikkeld. De wereld om je heen is gegroeid en je hebt er steeds meer zicht op. Het wordt gemakkelijker om keuzes te maken, om zelf te sturen en te 12

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

8. Stages of concern. De vijf fasen in het leren van een vak

8. Stages of concern. De vijf fasen in het leren van een vak 8. Stages of concern De vijf fasen in het leren van een vak CORA SMIT WANNEER IEMAND AAN EEN NIEUW VAK BEGINT of een nieuwe complexe vaardigheid aanleert, doorloopt hij meestal vijf voorspelbare stadia

Nadere informatie

De Balansschool. Generatie Einstein over herontwerp mbo. Procesmanagement herontwerp mbo

De Balansschool. Generatie Einstein over herontwerp mbo. Procesmanagement herontwerp mbo De Balansschool Generatie Einstein over herontwerp mbo Procesmanagement herontwerp mbo Horaplantsoen 20 6717 LT Ede Postbus 7001 6710 CB Ede Tel. (0318) 64 85 65 procesmanagement@herontwerpmbo.nl www.herontwerpmbo.nl

Nadere informatie

De kracht achter de slimme ondernemer

De kracht achter de slimme ondernemer De kracht achter de slimme ondernemer MKB Krachtcentrale Inleiding Laat de energie door uw bedrijf stromen Niet harder maar slimmer werken! De afgelopen jaren zijn niet de meest gemakkelijke geweest: er

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Advies Coaching Training Denken in mogelijkheden Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC uitgave 2014 1 euro 1 DeHaanCoaching AdviesCoachingTraining

Nadere informatie

Gids voor actieve sollicitanten. Solliciteren is werken. Gerrit Lettinga. Vijfde druk

Gids voor actieve sollicitanten. Solliciteren is werken. Gerrit Lettinga. Vijfde druk Gids voor actieve sollicitanten Solliciteren is werken Gerrit Lettinga Vijfde druk Noordhoff Uitgevers bv Solliciteren is werken Gids voor actieve sollicitanten Gerrit Lettinga Vijfde druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

De kracht van netwerkbenadering

De kracht van netwerkbenadering De kracht van netwerkbenadering Een dynamische en inspirerende kijk op de organiserende samenleving Anne-Marie Poorthuis (redactie) 2006 2006, Koninklijke Van Gorcum BV, Postbus 43, 9400 AA Assen. Behoudens

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen Een dank je wel vooraf Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het event Het Nieuwe

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

outline Motivatie 3.0 motiverend coachen van (ervaren) medewerkers

outline Motivatie 3.0 motiverend coachen van (ervaren) medewerkers outline Motivatie 3.0 motiverend coachen van (ervaren) medewerkers Contact Voor meer informatie over Motivatie 3.0 en wat Oudstanding Loopbaanbegeleiding voor u kan betekenen m.b.t. coaching, outplacement

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

met kwaliteit Mensen met autisme aan het werk

met kwaliteit Mensen met autisme aan het werk Rekening houden met &capaciteit sturen op kwaliteit Mensen met autisme aan het werk REKENING HOUDEN MET CAPACITEIT EN STUREN OP KWALITEIT Mensen met autisme aan het werk Specialisterren, een social enterprise

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

LESBRIEF 4 - DOCENTENHANDLEIDING - WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS

LESBRIEF 4 - DOCENTENHANDLEIDING - WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS LESBRIEF 4 Docenten LESBRIEF 4 - DOCENTENHANDLEIDING - WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS Netwerken en loopbaanleren Vanaf onze geboorte behoren we tot een groep, ons sociaal netwerk. Ons netwerk bouwt

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

Tex Gunning. nivoz-lezing

Tex Gunning. nivoz-lezing We weten wat van waarde is. Het wordt tijd dat we durven te varen op dat kompas! Tex Gunning 2011 39 Tex Gunning 2011 nivoz-lezing 40 2011: een jaar in perspectief Halverwege december 2010 stak in Tunis

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie