Uit de LOP regio Halle Beersel Sint-Pieters-Leeuw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uit de LOP regio Halle Beersel Sint-Pieters-Leeuw"

Transcriptie

1 Goede Praktijkvoorbeelden Uit de LOP regio Halle Beersel Sint-Pieters-Leeuw

2 Communicatie en taal Pictogrammenwoordenboek Pictogrammenbrief Schoolwoordenboek Woordenschatlijsten per thema Prentenboek Wannes gaat naar school + draaiboek Prentenboeken op cd of dvd Fundels Verteltassen Boekentasje Knuffeltas Geheime doos De klaspop gaat logeren bij De kader Nik-nak boekjes in twee talen 3-talig kinderboek Ik zag twee beren Voorleesouders Tutorlezen Cursus mijn kind, de school en ik Infostandje Nederlandse lessen op infodag, opendeurdag, Hulp bij het invullen van documenten/brieven Lessen Nederlands op school in samenwerking met Taalinstituut Globus Lessen Nederlands op school via vrijwilligers Taallessen voor ouders Tolkouders Pasta sociale tolkendienst Babal telefonische tolkendiest Taalbad Taalkampen Zin van het kleuteronderwijs Startersboek en vertelkaart Kijk wat ik al kan campagne Ouderavonden rond bepaalde thema s Nieuws uit de klas Open klasmomenten Open klasdag voor nieuwe ouders Opendeurdagen Toeleiders in diversiteit Leertraject PRIC: wat is de rol van de ouder in de westerse samenleving? Ouderbetrokkenheid Talenten van ouders Contactouders Schoolpoortmomenten Schoolpoortacties via toeleiders in de diversiteit

3 Ouders nemen deel aan school Ouders op school Ik zie je bij de klas Oudergroepen Koffiemomenten Ouders koken in de klas voor verjaardag kind Praatcafé Infomoment bij het begin van het schooljaar Ouders aansporen om thuis te spelen met hun kind Spelotheek Buitenspeeldag Gezelschapspelen met anderstalige ouders Opvoedende spelen Techniektas Leuke links om samen met je kind te spelen aanbieden via de website Leuke taalspelletjes (of andere) op cd-rom Oefeningen per leerjaar op cd-rom Regelmatig en op tijd naar school Themaweek: op tijd komen (activiteiten voor de school begint) Prentenboek als ik niet op school ben + draaiboek Folder: wat leer ik in de kleuterklas Affiches met aan- en afwezigheden briefkaart met aan- en afwezigheden Mega Mindy lied Verwelkomingskaartje Infomoment voor kleuters op het einde van de vakantie Bijlagen Leertraject ouderbetrokkenheid Kruispunt migratie-integratie Ondersteuning vanuit de Provincie cel onderwijs Uitlenen box kleuterparticipatie Provincie Vlaams-Brabant

4 Inleiding Tijdens het schooljaar werd de werkgroep kleuterparticipatie van het Lokaal Overlegplatform Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw basisonderwijs opgericht. Werken aan kleuterparticipatie is één van de decretale opdrachten van het LOP. De werkgroep is gestart met een omgevingsanalyse waarin volgende items aan bod kwamen: aantal niet-ingeschreven kleuters en afwezigheden van ingeschreven kleuters. Uit deze cijfers bleek dat er binnen onze LOP-regio weinig niet-ingeschreven kleuters zijn. In het schooljaar ging het om kleuters, is schooljaar waren er kleuters niet ingeschreven. Op het eerste zicht is er dus niet echt een probleem wat betreft de kleuterparticipatie. Tijdens onze bevragingen werd wel duidelijk dat er heel wat kleuters zijn die regelmatig te laat komen of afwezig zijn. De werkgroep kleuterparticipatie koos er voor om rond deze thema s te werken. Al snel werd duidelijk dat we niet alleen moeten spreken van kleuterparticipatie, maar ook van ouderparticipatie. Kleuter- en ouderparticipatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zijn de ouders die bepalen of hun kinderen regelmatig en op tijd naar scholen komen. Willen we de kleuterparticipatie verhogen, dan moeten we inzetten op ouderparticipatie. De meeste scholen doen al heel wat inspanningen om de ouderparticipatie te verhogen. De werkgroep kleuterparticipatie is op zoek gegaan naar goede praktijkvoorbeelden die gericht zijn op kleuter- en ouderparticipatie. De praktijkvoorbeelden uit onze LOP-regio worden gebundeld in deze map. We hebben de praktijkvoorbeelden onderverdeeld in 5 categorieën: 1. Communicatie en taal 2. Zin van het kleuteronderwijs 3. Ouderbetrokkenheid 4. Ouders aansporen om thuis te spelen met hun kind 5. Regelmatig en op tijd naar school Een aantal van de praktijkvoorbeelden die in deze map opgenomen zijn, worden reeds door heel wat scholen toegepast. Daarnaast zijn er ook minder gekende voorbeelden die kunnen inspireren. Deze map is geen eindproduct. Er zullen steeds nieuwe initiatieven bijkomen en bestaande ideeën worden geëvalueerd en bijgestuurd. De werkgroep zal dus ook proberen om deze map op regelmatige basis te actualiseren.

5

6 Pictogrammenwoordenboek Met een pictogrammenwoordenboek wordt de schriftelijke communicatie met ouders ondersteund. Pictogrammen die op school gebruikt worden in de communicatie naar de ouders toe worden in een woordenboek verzameld en onderverdeeld in 4 thema s: - meebrengen - we gaan op uitstap - mededelingen - ouders op school Deze pictogrammen zijn vertaald in 29 talen. Het woordenboek wordt aan de ouders meegegeven. De school krijgt een cd-rom die alle pictogrammen bevat. De pictogrammen kunnen door de school gebruikt worden op brieven of in de agenda. De slaagkansen van de kinderen vergroten, als ouders - op de hoogte zijn van wat er in de school gebeurt - het schoolsysteem beter kennen - hun kind op een goede manier kunnen begeleiden School in de LOP regio? Gemeentelijke Basisschool Wegwijzer Schoolstraat Ruisbroek Directie: Eva Wauters Meer info? Het pictogrammenwoordenboek kan je bestellen op: Je kan de pictogrammen ook downloaden via dezelfde website.

7 Pictogrammenbrief Een eenvoudige brief wordt ondersteund door pictogrammen. De school heeft de pictogrammen zelf ontworpen of gekozen. Ze komen steeds terug in het ganse klas- en schoolgebeuren. Pictogrammen worden op school gebruikt in de schriftelijke communicatie naar de ouders toe, vb. in brieven, in korte mededelingen, in de maandbrief. Duidelijke en eenvoudige zinnen, worden ondersteund door pictogrammen. Op deze manier begrijpen ook ouders die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn toch wat er in de brief staat De slaagkansen van de kinderen vergroten, als ouders - op de hoogte zijn van wat er in de school gebeurt - het schoolsysteem beter kennen - hun kind op een goede manier kunnen begeleiden School in de LOP regio? BGSO De Groene Parel Vrije Basisschool Don Bosco Albert Van Cotthemstraat 110 Jules Sermonstraat Sint-Pieters-Leeuw 1600 Sint-Pieters-Leeuw Directie: Rita Vanhemelryck Directie: Luc Uylenbroeck Gemeentelijke Basisschool Wegwijzer Schoolstraat Ruisbroek Meer info? Pictogrammen kan je downloaden op het volgend adres:

8 Schoolwoordenboek Verschillende schoolse begrippen en woorden worden verzameld en vertaald in 5 talen: Frans Engels Russisch Pools en Arabisch. Met dit schoolwoordenboek wordt de mondeling en schriftelijke communicatie met ouders ondersteund. Aan de hand van het woordenboek kunnen de ouders die het Nederlands onvoldoende machtig zijn, toch de schoolbrieven en mededelingen verstaan. De slaagkansen van de kinderen vergroten, als ouders: - op de hoogte zijn van wat er in de school gebeurt - het schoolsysteem beter kennen - hun kind op een goede manier kunnen begeleiden School in de LOP regio? BGSO De Groene Parel Albert Van Cotthemstraat Sint-Pieters-Leeuw Directie: Rita Vanhemelryck

9 Woordenschatlijsten De lay-out is als een prentenboekje met centrale themawoorden uit de kleuterschool, enkel bestemd voor kinderen die dit nodig hebben en waarvan de ouders dit kunnen ondersteunen. In de communicatie met de andertalige kleuter verwijst de leerkracht naar het prentenboekje zodat de kleuter zijn woordenschat en de begripvorming rond het thema verrijkt en er later nog kan gebruik van maken. De begripvorming en de woordenschat worden versterkt zonder te vertalen. Ouders leren op deze manier ook de woordenschat uit de klas. School in de LOP regio? Vrije Basisschool Jan Ruusbroec Fabriekstraat Ruisbroek Directie: Greta Muylaert

10 Woordenschatslijsten bij thema s Een blaadje met de woordenschat en afbeeldingen die bij het thema horen. Bij elke thema wordt een blaadje meegegeven met prenten en de woordenschat van het weekthema. Er is een verticale lijn uitgewerkt doorheen de verschillende jaren. Op die manier ontstaat een woordenboekje rond de verschillende thema s. De blaadjes worden meegegeven aan anderstalige kinderen. Zo kunnen zij thuis de woordenschat oefenen en komen de ouders ook in contact met de nieuwe woorden. De prenten worden verzameld via verschillende digitale bronnen. Anderstalige ouders krijgen de mogelijkheid om de woordenschat mee in te oefenen. De ouders worden zich bewust van het aanbod dat een kleuterschool aanbied. Ouders worden dichter betrokken bij het klasgebeuren. School in de LOP-regio? GBS Huizingen Vaucampslaan Huizingen Directie: Jo Vander Meylen

11 Prentenboek Wannes gaat naar school Wannes gaat naar school is een themapakket voor de jongste kleuters en hun ouders waarbij participatie, taal en onthaal centraal staan. Wannes is een kleuter uit de eerste kleuterklas. Samen met Wannes maken je kleuters een sterke start! Wannes helpt hen bij het zetten van hun eerste stapjes op school. Het Wannesproject heeft niet alleen oog voor de leefwereld van de kleuters, maar vormt tevens een ondersteuning voor de leerkracht. Elke uitgave is didactisch onderbouwd en doordacht op het gebied van taalontwikkeling bij kleuters, de socio-emotionele ontwikkeling, het welbevinden en het dagelijks functioneren binnen een klasgroep. Dit vrolijke prentenboek kun je gebruiken om peuters en jonge kleuters op een speelse manier voor te bereiden op de eerste schooldag. Elk moment van de dag wordt op een eenvoudige manier in beeld gebracht. Het themapakket bestaat uit drie delen: een kijkboekje met een doe-boek en een hoe-boek. Het kijkboekje "Wannes gaat naar school" vertelt een eenvoudig verhaal over een kleuter die voor het eerst naar school gaat. Het besteedt speciaal aandacht aan schooltaalbegrippen waarmee een kleuter bij de start van zijn schoolloopbaan wordt geconfronteerd. Het boekje informeert ouders en kleuters op een laagdrempelige manier over de werking van de kleuterschool. Het kijkboekje dat ouders en kleuters bij de start ontvangen, stimuleert ook tot voorlezen. In het doe-boek vind je materiaal om meteen aan de slag te gaan! Tekeningen van Wannes, hoekenkaartjes, spelletjes, voorbeeldbrieven, kaartjes voor de daglijn of de weerkalender, een verjaardagskaartje, een doe-boekje voor thuis Het doeboekje voor thuis kun je aanpassen aan de eigen schoolsituatie. Het stimuleert de interactie tussen ouders en hun kind. Al het materiaal vind je terug op de cd-rom. Op die manier kunnen leerkrachten actief en creatief inspelen op de klas- en schooleigen context. Het hoe-boek ondersteunt een school in het ontwikkelen van een onthaalbeleid als basis voor een positieve schoolloopbaan een positieve ouderparticipatie welbevinden bij jonge kleuters een taalbeleid: schooltaalbegrippen aanreiken en vaardigheden ontwikkelen om ze te gebruiken.

12 De ouders worden geïnformeerd over het kleuteronderwijs. Het is tevens een instrument voor de kleuterleid(st)ers om hun kinderen zich thuis te laten voelen op school. Kleuters komen in contact met schoolbegrippen zodat kleuters die een andere thuistaal spreken dan het Nederlands de instap in het kleuteronderwijs vlotter verloopt. School in de LOP regio? Vrije Basisschool Don Bosco Jules Sermonstraat Sint-Pieters-Leeuw Directie: Luc Uylenbroeck Meer info? Het prentenboek kan besteld worden bij de Abimo uitgeverij

13 Prentenboeken op cd en dvd Werken aan taalverwerving door het herhaald en interactief kijken naar prentenboeken op dvd, of het luisteren naar cd s. De school spreekt prentenboeken in op cd of scant deze in op dvd en spreekt de tekst in. De kleuters kijken dan samen naar de dvd of beluisteren de cd. Kleuters worden taalvaardiger op het gebied van luisteren, begrijpen en navertellen. School in de LOP regio? Vrije Basisschool Don Bosco Jules Sermonstraat Sint-Pieters-Leeuw Directie: Luc Uylenbroeck

14 Fundels Fundels brengt bestaande prentenboeken tot leven op de computer en stimuleert de algemene vaardigheden van het kind zoals spreken, luisteren, tekenen, schrijven en lezen. Iedere Fundel bestaat uit zes interactieve hoeken die kinderen zelf, of met behulp van de leerkracht kunnen ontdekken. De leerkracht kan via het optiemenu elke hoek in- en uitschakelen. Fundels kan klassikaal gebruikt worden of aan de hand van kleine groepjes in de computerhoek. Fundels wordt aangeboden onder de vorm van een digitaal abonnement, voor alle klassen per vestigingsplaats. Bij een bestelling ontvangt de school een persoonlijke licentiecode die na download, installatie en registratie van de Fundels-applicatie dient ingevuld te worden. Na verificatie van de code kan de school alle boekjes uit de catalogus downloaden. Een internetverbinding is noodzakelijk voor installatie en download. Van zodra alle gewenste Fundels gedownload werden, is een internetverbinding niet langer noodzakelijk. Fundels maakt zich sterk in het stimuleren van de taalvaardigheid van zowel Nederlands- als anderstalige kinderen. Anderstalige kinderen kunnen eenvoudig switchen tussen verschillende talen (Frans en Turks) om zo het Nederlands op een leuke, ontspannende en eenvoudige manier onder de knie te krijgen. Voor Nederlandstalige kinderen verhoogt Fundels het taalbegrip en verrijkt het hun woordenschat. Kinderen die het Nederlands als moedertaal hebben maar toch kampen met een lage taalvaardigheid kunnen het verhaal op twee verschillende tempo's bekijken en beluisteren. School in de LOP regio? Vrije Basisschool Don Bosco Jules Sermonstraat Sint-Pieters-Leeuw Directie: Luc Uylenbroeck Basisschool Den Top Topstraat Sint-Pieters-Leeuw Directie: Hilde Van Onsem Meer info?

15 Verteltassen Ouders komen naar de school en maken verteltassen samen met de zorgcoördinator en/of de GOK leerkracht. Samen met de leerkracht stellen ze een verteltas samen rond een prentenboek. In de tas worden allerlei attributen gestopt die met het verhaal te maken hebben. Naast het boek, waarin een bepaald thema aan bod komt, kan je in de verteltas vinden: infoprenten, spelletjes, een kaft met werkblaadjes, versjes en liedjes, een doorgeefboekje, verkleedkleren, voorleestips en een inventaris. De leerkracht kiest een prentenboek uit dat ze samen met de ouders wil uitwerken tot een verteltas. In het prentenboek wordt een thema behandeld dat aansluit bij de leefwereld van de kinderen en waar ouders mee geconfronteerd worden: vb. zindelijkheid, bang in het donker, gezonde voeding, Nadien gaan de leerkrachten met de verteltas aan de slag in de klas. Er kan ook voor gekozen worden om de verteltassen uit te lenen zodat ook de ouders er thuis mee aan de slag kunnen gaan. Via dit project worden ouders betrokken bij het schoolgebeuren. Ze sporen elkaar aan om mee te werken aan dit project. Door verteltassen te maken komen de ouders in contact met boeken en leren ze omgaan met taal. Indien de tassen mee naar huis genomen kunnen worden, wordt de school binnen gebracht in het gezin. Ouders zien het belang in van (voor)lezen en leren op die manier, samen met hun kind, heel wat Nederlands bij. Ouders krijgen instrumenten aangereikt om hun kind beter te ondersteunen. School in de LOP regio? Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Administratieve zetel Jules Sermonstraat Sint-Pieters-Leeuw Gemeentelijke Basisschool t Populiertje Jan Vanderstraetenstraat Sint-Pieters-Leeuw Directie: Ingrid Borremans

16 Gemeentelijke Basisschool Wegwijzer Schoolstraat Ruisbroek Directie: Tineke Coeck Basisschool Den Top Topstraat Sint-Pieters-Leeuw Directie: Hilde Van Onsem Meer info? Stichting Nederlands Kenniscentrum Verteltassen klasse

17 Boekjestas Een rugzakje met het boek van de week en fiches rond voorlezen. Een leerling krijgt de rugzak mee tijdens het weekend. Het boekje wordt door de ouders voorgelezen, met eventueel ondersteuning door de voorleesfiches. Maandagochtend wordt het boek besproken in de klas met de andere kinderen. Ouders zien het belang van voorlezen in. Ouders leren Nederlands samen het hun kinderen. De link met de school in de thuisomgeving wordt verhoogd. School in de LOP-regio? Stedelijke Basisschool Klim-op A. Puesstraat 46A 1502 Lembeek Directie: Joëlle Mertens

18 Knuffeltas Een schooltas waarin een knuffelbeer en een dagboek zitten. Tijdens het weekend krijgt een kleuter de schooltas mee naar huis. Alles wat het kind dat weekend beleeft, gebeurt samen met de knuffel. Daarnaast wordt er een dagboek bijgehouden dat weekend. Hierin kan het kind samen met de ouders tekenen, foto s kleven, tekstjes toevoegen, Kinderen die niet snel over hun weekend vertellen, worden in de klas gestimuleerd om dit toch te doen. Ouders kunnen ideeën opdoen om creatief thuis met hun kinderen aan de slag te gaan. School in de LOP-regio? Stedelijke Basisschool Klim-op A. Puesstraat 46A 1502 Lembeek Directie: Joëlle Mertens

19 Geheime doos Een doos waarin het kind belangrijke voorwerpen steekt. Het kind stopt belangrijke voorwerpen, foto s, in de doos. Wat in de doos komt, wordt eerst met de ouders besproken. Die week wordt de doos besproken in de klas. Dit gesprek wordt eerst voorbereid thuis samen met de ouders. Kinderen die niet snel over hun weekend vertellen, worden in de klas gestimuleerd om dit toch te doen. De leefwereld van de kinderen wordt binnen de klas gebracht. Ouders begeleiden dit samen met het kind, waardoor de kloof tussen ouder en school verkleind. School in de LOP-regio? Stedelijke Basisschool Klim-op A. Puesstraat 46A 1502 Lembeek Directie: Joëlle Mertens

20 De klaspop Suzie (Jules) gaat logeren bij De klaspop in dit geval Suzie mag tijdens het weekend gaan logeren,telkens bij een andere kleuter. De kleuter die aan de beurt is, neemt op vrijdag de klaspop mee naar huis. Suzie komt logeren. Wat zit er in de logeertas: zakje met verrassing (snoepje) fototoestel boek met info waar ouders in noteren en waar het kind een tekening maakt voor de klas CD van de klas Speelgoedje van de klas Boekje van de klas Klaspop zelf Na het weekend mag de kleuter zijn verhaal doen: wat hebben zij en Suzie allemaal beleefd dit weekend? De kleuter wordt hierin ondersteund door de foto s en het boekje. Ook door Suzie zelf aan het woord te laten, komen kleuters die wat verlegen zijn gemakkelijker aan het woord. Taalverwerving: Elke kleuter komt uitgebreid aan het woord als Suzie komen logeren is. Het bezoek van Suzie geeft een aanknopingspunt om hun leefwereld te delen met de klas. Ook de ouders worden hier nauw bij betrokken. Zij komen via de logeertas in contact met CD, boekje en andere dingen uit de klas en er wordt ook van hen wat medewerking verwacht. School in de LOP regio? Basisschool Den Top Vrije Basisschool Sint-lutgardis Topstraat 15 Arthur Quintusstraat Sint-Pieters-Leeuw 1600 Sint-Pieters-Leeuw Directie: Hilde Van Onsem Directie: Francis Van Rompaey

21 De kader Elke kleuter mag zich zelf voorstellen door de kader. Een variante is de TV (het geraamte van een oud toestel) De kleuter die aan de beurt is, houdt een kader voor zijn gezicht en vertelt over zichzelf. Dit gaat natuurlijk niet bij alle kleuters even vlot. Door hulpvragen worden de kleuter verplicht na te denken over zich zelf en probeert dit te verwoorden. Hulpvragen: Hoe oud ben je? Heb je broers, zussen? Hoe heet je mama/papa? Wat vind je leuk? Van welke kleur hou je? Wat vind je lekker? Waar kijk je graag naar op tv? welk boekje vind je leuk? enz Bij de variante zet het kind zich achter de TV en kondigt het weerbericht en de dagorde van de klas aan. De nodige hulpvragen bieden structuur aan de inhoud. Taalverwerving: ieder kind heeft zijn moment/ als hij/zij in de kader staat, dan krijgt hij/zij ook alle aandacht. In dit leerproces en op termijn hoeft de juf de hulpvragen niet meer te stellen. School in de LOP regio? Basisschool Den Top Vrije Basisschool Don Bosco Topstraat 15 Jules Sermonstraat Sint-Pieters-Leeuw 1600 Sint-Pieters-Leeuw Directie: Hilde Van Onsem Directie: Luc Uylenbroeck

22 Nik-nak boekjes in twee talen Nik-nak boekjes zijn meertalige, originele en eigentijdse kinderboekjes waarbij op elke pagina 2 talen naast elkaar worden gezet. De boekjes zijn gemaakt voor iedereen die om welke reden ook kinderen wil helpen om spontaan een andere taal te verwerven. En ze zijn een hulp voor ouders met kinderen die opgroeien in een taalgebied waarvan zij zelf de taal (nog) niet beheersen. Op elke pagina worden 2 talen naast elkaar gezet. Ze maken de kinderen spelenderwijs vertrouwd met woorden, uitdrukkingen en zinnen in een andere taal. Talen waarin de boekjes beschikbaar zijn: Arabisch, Tsjechisch, Bulgaars, Duits, Engels, Spaans, Frans, Nederlands, Pools, Russisch, Slowaaks, Turks. Bestellen kan via de website Klik op een boekje om de informatie op te roepen en de gewenste editie in je winkelkar te leggen. Na je betaling worden de boekjes verzonden. Koop je liever niet online? De boekjes zijn ook op bestelling verkrijgbaar via Standaard Boekhandel. Via de boekjes wil men - met aandacht voor de moedertaal - spontane meertaligheid stimuleren met het oog op wereldburgerschap en leven in diversiteit. Elk kind, ongeacht de manier waarop het in een maatschappij terechtkomt, moet de kans krijgen om zijn eigen ambitie in het leven te ontplooien en zijn rol te spelen op sociaal, cultureel en economisch vlak. Taalintegratie is een zeer belangrijke factor in dit verhaal. Iedereen die in een nieuw taalgebied terechtkomt, heeft baat bij kinderboeken waarin de brug gelegd wordt tussen de moedertaal en de bestemmingstaal. De nik-nakverhalen zijn positief, stimulerend en kunnen ook inhoudelijk leerrijk zijn, maar het belangrijkst blijven het leesplezier en de taalverwerving. Meer info?

23 3-talig kinderboek Ik zag twee beren Het boek is in de eerste plaats gemaakt om te genieten. Daarnaast zijn er een aantal educatieve kansen. Als je het boek openklapt, zie je telkens een schilderij en een bijhorend verhaal in drie talen (Nederlands, Frans en Turks). Als voorlezer kan je kiezen welke taal of talen het meest aansluiten bij je publiek. Jonge lezers maken zelf die keuze. Doordat de vertalingen naast elkaar staan, gaan de voorlezer en de lezer al spelenderwijs de taaltekens in de verschillende talen leren herkennen. Als je al voorlezer een bepaalde taal niet zo machtig bent, kan je de rollen omdraaien. Het kind kan het verhaal voorlezen in de taal die het verkiest, terwijl jij het verhaal in jouw taal volgt. De beelden dagen kinderen en volwassenen uit om verder te kijken. Meer info?

24 Voorleesouders (Groot)ouders komen op school regelmatig voorlezen aan een groep kleuters of leerlingen van eerste en tweede leerjaar. Naar aanleiding van boekenbeurzen, de jeugdboekenweek, de voorleesweek, poëziedag, een schoolproject of roepen we (groot)ouders en sympathisanten die in de mogelijkheid zijn om zich vrij te maken, op. De klastitularis of het team bepalen de organisatie. Het boek wordt eventueel samen met de vrijwilliger gekozen. (Groot)ouders worden bij de schoolwerking betrokken. De banden tussen school en thuis worden aangehaald. Ouders leren een onderscheid maken tussen goede en minder goede prentenboeken. Ze zien het belang in van voorlezen en zullen de stap thuis sneller zetten. School in de LOP regio? Vrije Basisschool Sint-Lutgardis Vrije Basisschool Don Bosco Arthur Quintusstraat 45 Jules Sermonstraat Sint-Pieters-Leeuw 1600 Sint-Pieters-Leeuw Directie: Francis Van Rompaey Directie: Luc Uylenbroeck

25 Tutorlezen Kinderen uit de 3 de graad van de lagere school helpen bij het voorlezen aan de leerlingen van de 1 ste graad. In functie van de schoolstructuur of noden kan de school de organisatie uitbreiden of beperken. De kinderen uit de 3 de graad van de lagere school die voldoende taalvaardig zijn, worden voorbereid op hun tutoraat. De kinderen lezen voor aan de leerlingen van de 1 ste graad. De leerlingen van de 1 ste graad worden taalvaardiger op het gebied van luisteren, begrijpen en spreken. Een schoolse woordenschat wordt opgebouwd. Taal wordt in kleine groepjes geoefend. Sociale vaardigheden worden aangeleerd. Ook de leerlingen van de 3 de graad vergroot zijn taalvaardigheid en zijn sociale handelen. School in de LOP regio? Alle scholen van Sint-Pieters-Leeuw

26

27 Cursus Mijn kind, de school en ik De cursus mijn kind de school en ik is een aanbod op maat van anderstalige ouders met kinderen in de kleuter en/of lagere school: men leert er Nederlands, maar ook hoe het leven er op een school aan toe gaat. Hoe kan ik mijn kinderen helpen met hun huiswerk? Heeft het zin om voor te lezen voor mijn kind? Voed ik een jongen anders op dan een meisje? Je leert: praten met je kinderen je leert de organisatie van het onderwijs beter kennen hoe je je kind kan helpen bij zijn huiswerk wat een kind kan doen buiten de school hoe je je kind kan helpen bij zijn/haar ontwikkeling welke rollen je als ouder voor het kind kan hebben over vormen van samenleven over jouw vragen in verband met het opvoeden van kinderen Bij Basiseducatie kunnen volwassenen met een beperkte of onafgewerkte schoolloopbaan hun basisvaardigheden opfrissen en versterken. Een van hun leergebieden is taal voor anderstaligen. Als school neem je best contact op met het Centrum voor Basiseducatie om hun aanbod te bespreken. En om samen te zoeken naar een module en een formule die voor de school en zijn ouders het meest geschikt is. Anderstalige cursisten verwerven vaardigheden in de Nederlandse taal die noodzakelijk zijn voor hun sociale contacten, hun werk of beroepsopleiding en voor de omgang met allerlei diensten en instellingen, waaronder de school van hun kinderen. Ouders leren ook de werking van de school kennen, leren wat de school van hen verwacht als ouder. Hierdoor verhogen de kansen van de kinderen binnen hun schoolse omgeving.

28 School in de LOP regio? Gemeentelijke Basisschool Wegwijzer Schoolstraat Ruisbroek Directie: Tineke Coeck Meer info? Centrum Basiseducatie - regio Halle Gemeenteplein Buizingen 02/

29 Standje van de Nederlandse lessen op de infodag, opendeurdag, schoolfeest, De cursisten van de Nederlandse lessen hebben een standje met foto s over hun activiteiten, informatiefolders, Ze zorgen eventueel ook voor hapjes uit de verschillende landen van herkomst. Geïntressseerde ouders kunnen informatie komen vragen over de lessen. De cursisten spreken zelf ook ouders aan die evt tot de doelgroep behoren. Zij kunnen evt uitleg geven in hun eigen taal. Doordat de cursisten zelf de uitleg geven, eventueel in hun eigen taal, wordt de drempel verlaagd. Omdat alle cursisten aanwezig zijn, tonen zij hoe gezellig de lessen wel zijn. Cursisten worden bevriend met elkaar. School in de LOP-regio? GBS Huizingen GBS Lot Blokbos Vaucampslaan 85 Beerselsestraat Huizingen 1651 Lot Directie: Jo Vander Meylen Directie: Nadine Maes Meer info? Tamara Meysmans CBE Open School Halle-Vilvoorde Gemeenteplein Buizingen 02/

30 Hulp bij het invullen van documenten (studietoelage, brieven, ) Een gesprek bij het helpen van het invullen van documenten. De zorgcoördinatoren helpen de ouders bij het invullen van bepaalde documenten ( studietoelage ed). Tijdens het gesprek wordt aan de ouders uitgelegd dat het belangrijk is dat hun kind regelmatig naar school komt omdat anders de studietoelage kan wegvallen. Het algemeen belang van onderwijs wordt uitgelegd ( sociaal, taal verwerven, kennis verwerven...) De ouders worden aangemoedigd om Nederlandse lessen te volgen opdat zij hun kind beter zouden kunnen begeleiden tijdens hun schoolloopbaan. De informatie over de Nederlandse lessen wordt meegegeven en ouders die geïnteresseerd zijn kunnen hun gegevens nalaten op school. Deze gegevens worden doorgegeven aan de leerkracht Nederlandse lessen, die de ouders persoonlijk contacteert. Doordat de ouders zelf ervaren dat een beperkte schoolse kennis of beperkte kennis van het Nederlands voor moeilijkheden zorgt bij het invullen van documenten, worden zijn zich bewust dat het nuttig is dat hun kind veel naar school komt. Zo voorkomen ze dat hun kind tegen dezelfde moeilijkheden opbotst. School in de LOP-regio? GBS Lot Beerselsestraat Lot Directie: Nadine Maes

31 Lessen Nederlands - i.s.m. Taalinstituut Globus Het Taalinstituut Globus geeft Nederlandse les aan anderstaligen, dit kan zowel op privé basis als collectief. Als school kan je aanvraag indienen om in de school een leerkracht te voorzien die Nederlandse les geeft aan de anderstalige ouders. Er wordt gewerkt met materiaal die vanuit de school wordt aangereikt: de agenda, schoolbrieven, het schoolreglement. Best neem je als school contact op met het Taalinstituut Globus. In overleg kan dan de beste formule voorzien worden. Anderstalige ouders verwerven vaardigheden in de Nederlandse taal die noodzakelijk zijn voor hun contacten met de school, met de leerkracht van hun kind, met de directie. Ouders leren ook de werking van de school kennen, leren wat de school van hen verwacht als ouder. Hierdoor verhogen de kansen van de kinderen binnen hun schoolse omgeving. School in de LOP regio? Gemeentelijke Basisschool t Populiertje Jan Vanderstraetenstraat Sint-Pieters-Leeuw Directie: Ingrid Borremans Meer info?

32 Lessen Nederlands met vrijwilligers Vrijwilligers, meestal met een achtergrond binnen het onderwijs, geven een basiscursus Nederlands les aan de anderstalige ouders van de school. De lessen gaan door in de school. Bij het begin van het schooljaar wordt er gepolst naar de interesse in Nederlands les. Bij voldoende interesse kan er een groep starten. Men leert de basisbegrippen Nederlands en oefent in het praten. Anderstalige ouders verwerven vaardigheden in de Nederlandse taal die noodzakelijk zijn voor hun contacten met de school, met de leerkracht van hun kind, met de directie. School in de LOP regio? Vrije Basisschool Sint-Stevens Vrije Basisschool Sint-Lutgardis Gustave Gibonstraat 1A Arthur Quintusstraat Sint-Pieters-Leeuw 1600 Sint-Pieters-Leeuw Directie: Guido Geldhof Directie: Francis Van Rompaey

33 Taallessen voor ouders Nederlandse taallessen voor de ouders van de kleuterschool. Dit project werd door de school, in samenwerking met verschillende partners georganiseerd. Vanuit de GOK-juf werd het initiatief genomen om het Centrum voor Basiseducatie (CBE) samen te werken om de lessen te organiseren. Samen vulden zij zowel de inhoud als de praktische organisatie in. Het project werd op maat van de school uitgeschreven door het CBE en ook door hen toegelicht op een oudercontact. Samen met de vzw PIN, werden de ouders tijdens het 1 e trimester geregeld aan de schoolpoort aangesproken door de toeleiders in diversiteit. Zo kon er geleidelijk aan een vertrouwensband opgebouwd worden. Voorafgaand aan de lessen kregen de ouders 2 keer de kans om een intake te doen op school door het Huis van het Nederlands. Ouders die hier niet konden aanwezig zijn, werden door de GOK-juf begeleidt naar het Huis zelf. In januari gingen de eigenlijke lessen van start. Naast de lessen voor ouders, werden voor de jongste kinderen ook 2 plaatsen in de occasionele kinderopvang voorzien. Het project biedt een gevarieerde inhoud gericht op woordenschat en praktijk: ouders stellen zichzelf voor bij de juf in de klas, gaan tijdens de les in de kleuterklas meehelpen of knutselen, juffen snoezelen met de mama s ipv met de kinderen, Daarnaast werd de oudergroep ook gevraagd mee te helpen aan de opendeurdag. Grote draagkracht en goed complementair aanbod dankzij de vele partners. Ouders hebben een beter inzicht in de schoolstructuur en het schoolsysteem. Meer betrokkenheid van de ouders op hun kind en tot de school. Ouders voelen zich meer gewaardeerd en hebben meer zelfvertrouwen, waardoor de dagdagelijkse contacten vlotter gaan. School in de LOP-regio? Stedelijke Kleuterschool t Parkske Arkenvest Halle Directie: Tania Lowagie

34 Meer info? Centrum voor Basiseducatie Vzw PIN Halle Vilvoorde August Demaeghtlaan 305 Gemeenteplein Halle 1501 Buizingen Huis van het Nederlands Vandenpeereboomstraat Halle Sint Stevensstraat Sint-Pieters-Leeuw Alsembergsesteenweg Alsemberg

35 Tolkouders De andertalige ouders vragen meertalige ouders om voor maximum 1 jaar te tolken bij oudercontactmomenten in de school: individueel oudercontact, schoolfeest, informatiemomenten bij het begin van het schooljaar, inschrijving, Zowel de school als de ouder kan de hulp inroepen van een meertalige ouder om te tolken. De school staat dit maximaal 1 jaar toe. Daarna verwacht de school dat de betrokken ouder zich de Nederlandse taal al voldoende eigen maakte om zelfstandig te communiceren met de school. De vrees voor communicatie wordt weggenomen. Toch blijft het belang van het leren van het Nederlands aanwezig omwille van de tijdsbeperking waarin tolken toegestaan wordt. Zodoende werkt de school ook aan een integratiebeleid. School in de LOP regio? Gemeentelijke Basisschool Wegwijzer Schoolstraat Ruisbroek Directie: Tineke Coeck

36 Pasta sociale tolkendienst De Provinciale dienst voor sociale tolken en vertalers, Pasta, zoekt op vraag van de school een geschikte tolk die kan ingeschakeld worden bij gesprekken met de ouders, die het Nederlands helemaal niet machtig zijn. Diensten en organisaties die gebruik willen maken van dit aanbod, sluiten eerst een overeenkomst af met Pasta, met de voorwaarden van het aanbod en krijgen informatie over de eigenheid van het werken met tolken en vertalingen. De sociaal tolk wordt ingeschakeld om mondeling de boodschappen om te zetten van de moedertaal van de cliënt naar het Nederlands en omgekeerd en komt ter plaatse. De sociaal vertaler zet een schriftelijke boodschapgetrouw en volledig over van net Nederlands naar een andere taal of omgekeerd. Dit kunnen zowel informatieve Nederlandstalige teksten zijn bedoeld voor het anderstalig doelpubliek, als officiële anderstalige documenten op vraag van diensten. Pasta heeft een uitgebreide lijst van zorgvuldig geselecteerde en opgeleide sociaal tolken en vertalers die een overeenkomst tekenen met de werkafspraken en deontologie. Diensten en organisaties betalen: voor de sociaal tolken: 30 euro per begonnen uur of een abonnementsformule van 125 euro per 5 tolkuren. Ter kennismaking wordt een gratis proefabonnement aangeboden. voor sociaal vertalingen:1.21 / regel van 60 aanslagen inclusief spaties. De tolkendienst maakt steeds vooraf een prijsberekening. Pasta ondersteunt openbare diensten en organisaties uit de welzijnssector in de provincie Vlaams-Brabant bij het voeren van een diversiteitbeleid, zodat zij al hun cliënten enkele even kwalitatief diensten aanbod kunnen garanderen en de hulpverlening voor anderstalige allochtonen toegankelijker maken. Een tolk kan handig zijn om een vlot verloop te garanderen van oudercontacten of andere momenten dat je met anderstalige ouders iets wil bespreken. Op die manier kun je een kwaliteitsvolle dienstverlening vanuit de school aanbieden, ook aan allochtone ouders die het Nederlands nog onvoldoende machtig zijn.

37 School in de LOP regio? Vrije Basisschool Don Bosco Lenniksesteenweg Halle 02/ Directie: Jan Crabeels Meer info? Pasta tel Katrijn Machiels, Annick Mondelaers of Frieda Feijten

38 Babel telefonische tolkendienst Ba-bel, Vlaamse Tolkentelefoon vzw verschaft gratis telefonische tolkhulp aan dienst- en hulpverlenende organisaties onder Vlaamse bevoegdheid. Als school sluit u een overeenkomst af met Ba-bel. U kan dan, indien nodig beroep doen op een telefoontolk. U contacteert best een telefoontolk indien: - het gesprek vrij kort is - het gesprek emotioneel minder geladen is - een acute vertaalnood zich voordoet, bv. Bij een crisissituatie - een tolk ter plaatse ongewenst of onmogelijk is - Anonimiteit gewenst of vereist is Deze dienstverlening wordt gratis aangeboden. Via een telefoontolk kan men een korte en eenvoudige boodschap duidelijk overbrengen. Er kan ook extra uitleg gevraagd worden bij een inschrijving, een oudergesprek of het overbrengen van een boodschap in een crisissituatie. Op die manier kun je een kwaliteitsvolle dienstverlening vanuit de school aanbieden, ook aan allochtone ouders die het Nederlands nog onvoldoende machtig zijn. School in de LOP regio? De meeste scholen uit Sint-Pieters-Leeuw maakten hiervan al eens gebruik. Meer info? Ba-bel, Vlaamse Tolkentelefoon Vooruitgangstraat 323/ Brussel Tel 02/ (woe en don; vrijdag oneven weken) - Fax 02/

39 Taalbad School in de LOP regio? Meer info?

40 Taalkampen / taalvakanties Vzw de Rand en jeugddienst Phanta Rei organiseren tijdens de schoolvakanties speelse, creatieve en leerrijke taalstages voor kinderen van wie het Nederlands niet de moedertaal is. Aan de hand van een centraal thema kunnen anderstalige kinderen van 4 tot 12 jaar knutselen en spelen. Zowel kinderen met een basiskennis Nederlands als zonder zijn van harte welkom. De stad of de gemeente sluit een overeenkomst af met vzw De Rand om in de vakantieperiodes taalvakanties te organiseren. De vakantie, de leeftijd van de deelnemende kinderen en de thema s worden in onderling overleg overeengekomen. Kinderen leren op een speelse manier omgaan met de Nederlandse taal. De activiteiten zijn didactisch onderbouwd en afgestemd op leeftijd en taalniveau. De deelnemers krijgen gedurende een week op een creatieve en speelse manier talige en sociale impulsen. Bedoeling is ook om de taalvaardigheid, woordenschat en het taalgevoel van allochtone kinderen te vergroten. Meer info? Vzw De Rand Bernadette Vriamont

41

42 Starterspakket naar de kleuterklas Het starterspakket naar de kleuterklas informeert ouders van instappende kleuters op een laagdrempelige manier over het leven van hun kind op school. Wat doet een kleuter in de klas? Wie loopt er rond op een school? Hoe zit het met de inschrijvingen? Wat is de kostprijs? Het pakket bestaat uit : - Een informatieboekje dat bij de inschrijving aan de ouders meegegeven wordt. Hierin vindt de ouder een heleboel informatie en nuttige tips voor als dekleuter naar school komt. Er zitten ook een heleboel tips in verwerkt om de kleuter voor te bereiden op zijn instap in het onderwijs. - Bij het boek hoort ook een kleurrijke vertelkaart. Aan de hand van die kaart kunnen de ouders met hun kind praten over de kleuterklas. - Een kijklijst met verschillende aandachtspunten voor een oudercontact - Stickers met boodschappen voor de leraar om de communicatie tussen leraar en ouders te vergemakkelijken. Ouders krijgen op een laagdrempelige manier uitleg over de kleuterschool en de werking ervan. Zo kan de band tussen de kleuterschool en thuis op een speelse manier worden versterkt. School in de LOP regio? Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Administratieve zetel Jules Sermonstraat Sint-Pieters-Leeuw Basisschool Den Top Topstraat Sint-Pieters-Leeuw Directie: Hilde Van Onsem Meer info?

43 Kijk wat ik al kan campagne De campagne "Kijk wat ik al kan" promoot de kleuterklas en helpt kleuterscholen om met ouders te spreken. Ouders spelen met hun kind een spelletje en ervaren zo wat het al kan. Alle gezinnen met een kind in de derde kleuterklas (geboren in 2006) krijgen thuis per post het spel en uitleg. Op school hangen affiches die het belang van de kleuterklas onderstrepen. Op het oudercontact voeren kleuterjuffen en meesters een motiverend gesprek. Alle kleuterscholen krijgen daar materiaal voor toegestuurd. Ook sociale diensten die werken met ouders krijgen een pakket. Dankzij een instapbrief in 10 talen en een presentatie met foto's ontdekken anderstalige nieuwkomers wat de kleuterschool is. Het materiaal is online beschikbaar en wordt gepromoot bij organisaties die werken met anderstaligen. Alleen wie regelmatig aanwezig is in de kleuterklas of een taalproef aflegt, mag naar het eerste leerjaar. Scholen en ouders krijgen informatie over die recente regels. Er zijn vier redenen waarom ouders hun kind niet elke dag naar school sturen: - Er zijn ouders die niet willen. Ze oordelen dat hun kind thuis beter af is, waar het de volle aandacht krijgt. Of dat hun kind meer leert op wereldreis. - Andere ouders willen wel, maar geraken niet elke dag op school. Door onregelmatige werkuren of een slechte verbinding met het openbaar vervoer. Praktische redenen dus. - Een derde groep ouders houdt zijn kind thuis als er problemen zijn op school. Bijvoorbeeld als het kind gepest wordt. - En ten slotte is er een groep ouders die niet weet wat kleuteronderwijs precies is. Denk aan migrantenouders die zelf niet in België naar school zijn gegaan. De campagne Kijk wat ik al kan speelt in op die vier verschillende drempels. - Ouders krijgen een zoekspel. Ze spelen het samen met hun kind en ervaren zo wat hun kind dankzij de kleuterklas al kan. - Kleuterjuffen hangen affiches op en tonen filmpjes op de infoavond. - Directies en zorgleraren voeren motiverende gesprekken met ouders. Ze achterhalen welke drempels een rol spelen. Op de campagnesite staan materialen zoals een instapbrief in 10 talen en een handig rekenschema. De campagne is gericht op ouders met een kind in de derde kleuterklas. Hun kind moet voldoende aanwezig zijn op school. Dat is een voorwaarde om zich in te schrijven in het eerste leerjaar van een gewone Nederlandstalige school. Wie onvoldoende aanwezig is en toch naar het eerste leerjaar wil, moet een taalproef afleggen. Met dit pakket proberen de scholen ouders reeds voor te bereiden op dit proces.

44 School in de LOP regio? Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Administratieve zetel Jules Sermonstraat Sint-Pieters-Leeuw Meer info?

45 Ouderavonden rond bepaalde thema s Een keer per jaar organiseert de school en/of de ouderraad in samenwerking met de school een informele gespreksavond. De thema s worden zorgvuldig gekozen, enerzijds vanuit een ouderbevraging naar interesses, anderzijds vanuit opvoedkundige doelstellingen of aandachtspunten binnen de school. Bv. Help, mijn kind heeft een probleem! Mijn kind en zijn vriendje met ADHD of een interactief gesprek o.l.v. CLB rond een zorgbrede school en ouders. Bv. Je kind anders ontdekken via muzische activiteiten, een knutselavond doorspekt met ideeën, achtergrondinformatie en aanbod van tips en mogelijkheden. Bv Met kinderen bouwen aan zelfvertrouwen, een interactieve ouderavond met Marijke Bisschop, opvoedingsconsulente en gedragstherapeute Bv. Uw kind en het internet, Kim Loots, psychologe bij Action Innocence De ouderraad en de school nodigen de ouders uit en stimuleren hun aanwezigheid. In functie van het thema zoekt de ouderraad/school externe gastsprekers of werkt zelf de avond uit. De werkvormen kunnen gaan van groepsgesprekken met plenaire momenten over creatieve en muzische aanpak tot lezingen. De avonden zorgen voor een drempelverlagend contact en bieden kansen tot het beter leren kennen van de ouders. De ouders leren ook mekaar kennen en dit leidt tot het verrijken van sociale contacten. School in de LOP regio? Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Administratieve zetel Jules Sermonstraat Sint-Pieters-Leeuw

46 Nieuws uit de klas Een wekelijkse nieuwsbrief voor de ouders. De ouders krijgen wekelijks een nieuwsbrief met een kort tekstje waarin staat wat er dagelijks gebeurde in de klas. De ouders worden ook op de hoogte gebracht van de activiteiten die de komende week gepland staan. De brieven worden ook naar anderstalige ouders versterkt met visueel materiaal. Hierdoor kunnen de ouders gericht praten met de kleuter over hun dag in de klas. Anderstalige ouders kunnen op basis van deze brief ook sneller in gesprek gaan met de leerkracht om meer uitleg te vragen. De gebeurtenissen en activiteiten op school worden mee naar huis genomen. Ouders krijgen een betere kijk op het dagverloop en het aanbod van activiteiten. Ouders kunnen echt praten met de kinderen over hun dag. De drempel om als ouder contact te zoeken met de leerkracht wordt verlaagd. Wanneer hun kind afwezig was, zien de ouders welk aanbod hun kind gemist heeft. Ouders worden gestimuleerd om hun kind naar school te sturen. School in LOP-regio? Vrije kleuterschool Sancta Maria GO! Zilverberk (Zoef-blaadje) Heerweg 75 P. Bernaertstraat Lembeek 1500 Halle Directie: Claudia Pierrreux Directie: Brenda Felix GBS Alsemberg (Themabriefje en schoolkrant) GBS Huizingen (schoolkrant) Brusselsesteenweg 77B Vaucampslaan Alsemberg 1654 Huizingen Directie: Johan Marchal Directie: Jo Vander Meylen GBS Blokbos Lot (Nieuwsbrief en schoolkrant) Beerselsestraat Lot

47 Directie: Nadine Maes Open klasmomenten Een contactmoment waarop ouders een bezoek kunnen brengen aan hun zoon/dochter in de klas en kunnen ervaren hoe het er in de klas aan toegaat. De ouders krijgen de kans om een kijkje te nemen in de klas. Ze zien welke thema s er gedurende het schooljaar al aan bod gekomen zijn. De ouders kunnen deelnemen aan de activiteit, maar dit is zeker niet verplicht. Ouderbetrokkenheid in de klas. De ouders komen in contact met de kleuterklas, de leerkracht, de andere kleuters en eventuele andere ouders. Op die manier wordt de kloof tussen de thuissituatie en de school verkleind. De ouders krijgen ook meer zicht op wat er allemaal in de kleuterklas gebeurt. School in de LOP regio? Vrije Basisschool Sint-Stevens Gustave Gibonstraat 1A 1600 Sint-Pieters-Leeuw Directie: Guido Geldhof

48 Open klasdag voor nieuwe ouders Een voormiddag waarbij geïnteresseerden een kijkje kunnen nemen in de klas, terwijl de kinderen met schoolse activiteiten bezig zijn. De ouders van nieuwe leerlingen krijgen per post een uitnodiging om naar de infodag te komen. De ouders van kinderen krijgen een briefje mee. Als activiteitenaanbod wordt gekozen voor de niet alledaagse activiteiten, maar voor een meer speciaal aanbod. Zo maken de ouder kennis met nieuwe werkvormen. Ouders zien dat de kleuterschool meer is dan spelen. Ze maken kennis met nieuwe spelvormen die ze thuis ook kunnen toepassen. Omdat heel het gebeuren in het Nederlands plaatsvindt, ervaren ze de noodzaak om deze taal zelf te leren. Nieuwe ouders maken kennis met het hele schoolgebeuren. Meer info? GBS Alsemberg GBS Huizingen Brusselsesteenweg 77B Vaucampslaan Alsemberg 1654 Huizingen Directie: Johan Marchal Directie: Jo Vander Meylen

49 Opendeurdagen De school zet zijn deuren open voor ouders, sympathisanten en geïnteresseerden. De school bepaalt het uitgangspunt van de opendeur en het moment (een avond of een namiddag in de week, een zaterdag of zondag). - Dit kan de afsluiting en apotheose van een projectweek of een tentoonstelling en toonmoment in kader van een gezamenlijk thema zijn. - Naar het einde van een schooljaar kan het ook tot doel hebben om kennis te maken met het team en de klastitularis van het volgend schooljaar. - een kennismakingsmoment voor de inschrijvingsperiode om de school, zijn visie en zijn werking te ontdekken. - Het team krijgt de kans tot een open en informeel contactmoment. Ouders krijgen de kans om over het muurtje van de school en de klas van hun kind te kijken en zo zich meer thuis te voelen in de school. School in de LOP regio? Vrije Basisschool Ave Maria Vrije Basisschool Don Bosco Dorp 48 Jules Sermonstraat Sint-Pieters-Leeuw 1600 Sint-Pieters-Leeuw Directie: Valentine Decorte Directie: Luc Uylenbroeck Basisschool Den Top Topstraat Sint-Pieters-Leeuw 02/ Directie: Hilde Van Onsem

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

BETREKKEN VAN MOEILIJK BEREIKBARE OUDERS

BETREKKEN VAN MOEILIJK BEREIKBARE OUDERS BETREKKEN VAN MOEILIJK BEREIKBARE OUDERS Een brochure voor ouderraden en schoolteams met bruikbare handvaten, praktijkvoorbeelden en getuigenissen Inhoud INLEIDING... 3 1. WIE ZIJN DE MOEILIJK BEREIKBARE

Nadere informatie

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Voor woord VOORWOORD Als schoolopbouwwerker leg je je oor te luisteren bij kwetsbare groepen, en hun ervaringen met onderwijs. Op dit

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016 vzw Schoolbestuur Ave-Mariabasisschool Dorp 48 1602 Vlezenbeek Tel. 02/569.07.24 Fax. 02/569.69.62 E-mail: amb.vlezenbeek@telenet.be Website: www.ambvlezenbeek.be

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

1. Algemene informatie 1.1. Verwelkoming 2 1.2. Wie is wie? 5 1.3. CLB of Centrum voor Leerlingenbegeleiding 8

1. Algemene informatie 1.1. Verwelkoming 2 1.2. Wie is wie? 5 1.3. CLB of Centrum voor Leerlingenbegeleiding 8 Inhoudstafel van schoolbrochure met algemene informatie, opvoedingsproject en schoolreglement 1. Algemene informatie 1.1. Verwelkoming 2 1.2. Wie is wie? 5 1.3. CLB of Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SOCIALE MEDIA, OUDERS EN SCHOOL

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SOCIALE MEDIA, OUDERS EN SCHOOL OUDERBLIK Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SOCIALE MEDIA, OUDERS EN SCHOOL 2013 Sociale media, school en ouders Inhoudsopgave Sociale media, school en ouders... 2 Sociale watte?... 3 1. Leren

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Vallei

Peuterspeelzaal De Vallei Peuterspeelzaal De Vallei Spelend de wereld verkennen Pedagogisch Beleidsplan Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 Doelstelling... 6 Samen opvoeden... 8 Pedagogische driehoek... 8 Volgen van ontwikkeling...

Nadere informatie

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1 El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316 Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1 Basisschool op islamitische grondslag El Boukhari Populierstraat

Nadere informatie

Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6

Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 Promotor: Machteld Verhelst Onderzoekers: Sien Joos en Caroline Moons Centrum voor Taal en Onderwijs K.U.Leuven Studieopdracht

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan OBS de Kubus 2012-2013

Ouderbeleidsplan OBS de Kubus 2012-2013 Ouderbeleidsplan OBS de Kubus 2012-2013 Hoofdstuk 1 - Algemene doelstellingen en uitgangspunten Inleiding Alle scholen in Rotterdam worden aangemoedigd tot actief ouderbeleid. De school draagt zorg voor

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

Brede schouders: een werkboek. Veerle Ernalsteen

Brede schouders: een werkboek. Veerle Ernalsteen Veerle Ernalsteen Colofon Auteur: Veerle Ernalsteen Met medewerking van Kaat Delrue, Katrijn Kelchtermans, Barbara Linsen, Kristel Luyckx, Filip Paelman, Sven Sierens, Stijn Suijs, Hilde Van Lysebettens

Nadere informatie

Schooljaar 2013-2014

Schooljaar 2013-2014 Zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken om te worden die je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kunt vertonen en je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur. (naar A.A. Terruwe)

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

Omig Ouderbetrokkenheid 1

Omig Ouderbetrokkenheid 1 Omig Ouderbetrokkenheid 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 3 Inleiding... 4 Ouderbetrokkenheid doet echt ertoe!... 5 Invulling dimensies ouderbetrokkenheid... 15 De (allochtone) ouders, wie zijn ze, waarom

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

Vrije Basisschool CENTRUM SCHOOLBROCHURE

Vrije Basisschool CENTRUM SCHOOLBROCHURE Vrije Basisschool CENTRUM SCHOOLBROCHURE 0 Vrije Basisschool Balen Centrum een school voor iedereen! Elk kind is anders, elk kind is speciaal. De kunst en onze opdracht is om met elk kind te doen wat nodig

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

Nascholing en professionalisering in onderwijs campus Turnhout en campus Vorselaar

Nascholing en professionalisering in onderwijs campus Turnhout en campus Vorselaar Nascholing en professionalisering in onderwijs campus Turnhout en campus Vorselaar Donche 2015-2016 De roots in onze naam Bijna twee eeuwen nadat Lodewijk Vincent Donche de Congregatie van de Zusters der

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Basisschool De Maasköpkes

Basisschool De Maasköpkes Basisschool De Maasköpkes Samen leren, groter groeien Schoolgids (Versie 18 juni 2013) 1 Inhoudsopgave Een woord vooraf pag. 4 Hoofdstuk 1: Basisschool de Maaskopkes Geschiedenis pag. 5 Ons team pag. 6

Nadere informatie

Pedagogisch beleid peuterspeelzalen: ontwikkelen en actualiseren

Pedagogisch beleid peuterspeelzalen: ontwikkelen en actualiseren Pedagogisch beleid peuterspeelzalen: ontwikkelen en actualiseren Juni 2002 Geactualiseerd december 2006 Bestelwijze De brochure is te bestellen door te bellen met het secretariaat 0182-547888 of mailen

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie