Q&A ICS Phase 1. Page 1/139. Versie 26/10/2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Q&A ICS Phase 1. Page 1/139. Versie 26/10/2010"

Transcriptie

1 Dit document bevat een samenvatting van de vragen die ons bereikten sinds de start van de ontwikkeling van het 'ICS Phase 1'-project, gerangschikt volgens trefwoord. Kijk regelmatig op de volgende URL voor een bijgewerkte versie: Opmerking: we hebben deze vragen geassocieerd met een lijst van trefwoorden. Het is bijgevolg mogelijk dat dezelfde vraag voorkomt bij meerdere trefwoorden. Disclaimer: Indien u meent dat er discrepanties zijn tussen de FAQ in dit document en de technische specificaties, neem dan contact op met de helpdesk (zie onderstaande lijst) Indien er discrepanties zijn tussen de FAQ in dit document en standpunten van de Dienst Douaneprocedures van de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen, dan hebben de standpunten van deze laatste voorrang. Ce document contient des différentes questions depuis le début du développement du projet 'ICS Phase 1', regroupés par mots clés. Visitez cet URL régulièrement pour des mis-à-jours: Note: nous avons associé ces questions avec une liste de mots-clés. Il est donc possible que les questions se répêtent sous différents mots-clés. Avertissement: Si vous trouvez qu'il y a des contradictions entre les FAQ dans ce document et les spécifications techniques, veuillez contacter le helpdesk concerné (voir liste en dessous) S'il y a des contradictions entre les FAQ dans ce document et des points de vue du service Procedures Douanières du SPF Finances, Administration des Douanes & Accises, leurs points de vue prévalent. This document contains various questions that reached us since the start of development of the 'ICS Phase 1' project, grouped by keyword. Please check the following URL regularly for updates: Note: we've associated these questions with a list keywords, so it is possible that you find the same question under different keywords. Disclaimer: If you feel that there are discrepancies between the FAQ in this document and the technical specifications, please contact the appropriate helpdesk (see list below) In case of discrepancies between the FAQ in this document and official positions of the service Customs Procedures of the FPS Finance, General Administration of Customs & Excise, the positions of the latter prevail. Helpdesk Contact ICS helpdesk.ics at minfin.fed.be ECS helpdesk.ecs at minfin.fed.be NCTS helpdesk.ncts at minfin.fed.be NCTS-Web helpdesk.webncts at minfin.fed.be (cfr. / EORI EORI.be at minfin.fed.be PLDA plda.helpdesk at minfin.fed.be (questions regarding all other business processes, PRODUCTION environment only) PLDA TEST plda.test00 at minfin.fed.be (questions regarding all other business processes, TEST environment only) Page 1/139

2 actoren ICS Ingeval van luchtvracht dienen in MASP AIS pre-arrival en arrival messages te worden verstuurd. Mijn vraag is wie dit dient te doen. Is dit de declarant douane aangifts of transavia. Wie is hier dus de agent? Does BELGIUM anticipate receiving ENS messages from the carriers, agents, or both? Men mag de status van de 'Person lodging the ENS' niet verwarren met de 'Declarant' van de douane-aangifte. Deze zijn niet noodzakelijk dezelfde persoon. Wie de rol van indiener van de pre-arrival gegevens vervult, is in de Verordening (648R2005 en 1875R2006) bewust vrij open gelaten.let wel: daarnaast bestaat ook de verantwoordelijkheid van diegene die de goederen op het grondgebied van de EU brengt, om ervoor te zorgen dat ieder van deze goederen (met uitzondering van de lijst in art. 181 quater CCIP) is gedekt door pre-arrival gegevens (=de lijst elementen van bijlage 30bis CCIP, zij het onder de vorm van een ENS, zij het onder de vorm van een douaneaangifte vóór aankomst van de goederen, voorzien van deze security-elementen), met name de carrier. Deze laatste kan de taak tot het indienen van de summiere aangifte bij binnenkomst delegeren, maar niet de verantwoordelijkheid. Als de carrier m.a.w. vaststelt dat bepaalde goederen niet gedekt zijn door pre-arrival gegevens (concreet, een MRN), dan is het zijn verantwoordelijkheid om alsnog een ENS voor deze goederen in te dienen. Hoe men in praktijk daarmee omgaat, illustreer ik met twee voorbeelden. Ik ga er telkens vanuit dat de tijdslimieten voor het indienen van de ENS worden gerespecteerd (art. 184 bis CCIP)1) De carrier overloopt een lijst van geladen (te laden) goederen. Voor de goederen waarvoor hij van de 'Person lodging' geen MRN heeft gekregen, dient de carrier vóór het verstrijken van de tijdslimiet alsnog een ENS in. Op die manier zijn alle goederen gedekt door een MRN.2) Indien de carrier deze oefening niet wenst te maken, kan hij weigeren goederen aan boord te nemen zonder bijhorende MRN. Per slot van rekening zal de carrier verantwoordelijk gesteld worden indien er geen/niet tijdig pre-arrival gegevens werden bezorgd.iedere carrier moet voor zichzelf uitmaken hoe hij met deze verantwoordelijkheid omgaat. Het is niet de rol van de douane deze of gene keuze af te dwingen. One should not confuse the legal status of the 'Person lodging the ENS' with the one of the 'Declarant' of the customs application. They are not (necessarily) the same person. The EC Regulations 648/2005 and 1875/2006 have deliberately left out a strict definition of who should fulfill the role of the person lodging the prearrival data. Note, however, that apart from this 'role', the Regulation also defines the 'responsibility' of the economic operator who brings the goods into the customs territory of the EU, which is to make sure that all goods brought into the customs territory of the EU should be covered by pre-arrival data - with the exception of the goods mentioned in the list in art. 181c CCIP) Pre-arrival data is defined as the list of elements mentioned in annex 30a CCIP, taking the form of an ENS or a customs declaration before arrival of the goods, supplemented by these security- 29/01/ /05/2010 Page 2/139

3 elements. While the role *may* be delegated to another party, the *responsibility* lies with the carrier. In other words, the carrier can delegate the task to lodge the Entry Summary Declaration, but not the responsitiliyt. If the carrier knows that certain goods are not covered by pre-arrival data (e.g. when he doesn't have an MRN for these goods), then it is the carrier's responsibility to lodge an ENS for these goods in any case. For the practical approach, I give three examples. I assume that in both cases, the time limits for lodging the ENS (art. 184a CCIP) are being respected. 1) The carrier offers a service to his customers by taking care of lodging the ENS. For this to work, it is necessary that this customer provides him with the necessary data elements. 2) The carrier checks the lists of all goods (to be) loaded. For those goods that lack an MRN provided by the 'Person lodging', the carrier lodges an ENS *before* the time limit expires. In this way, all goods are covered by an MRN.Op die manier zijn alle goederen gedekt door een MRN. 3) Alternatively, if the carrier chooses not to do this, he can refuse to take on board goods for which an MRN has not been provided. In the end, the carrier will be held responsible if the pre-arrival data has not been provided within the time limits or not provided at all. What role does BELGIUM see the Importer/Consignee playing in complying with the requirement? Each carrier must determine how to deal with this responsibility. Customs authorities are not competent to make that decision for the carrier. One should not confuse the legal status of the 'Person lodging the ENS' with the one of the 'Declarant' of the customs application. They are not (necessarily) the same person. The EC Regulations 648/2005 and 1875/2006 have deliberately left out a strict definition of who should fulfill the role of the person lodging the prearrival data. Note, however, that apart from this 'role', the Regulation also defines the 'responsibility' of the economic operator who brings the goods into the customs territory of the EU, which is to make sure that all goods brought into the customs territory of the EU should be covered by pre-arrival data - with the exception of the goods mentioned in the list in art. 181c CCIP) Pre-arrival data is defined as the list of elements mentioned in annex 30a CCIP, taking the form of an ENS or a customs declaration before arrival of the goods, supplemented by these securityelements. While the role *may* be delegated to another party, the *responsibility* lies with the carrier. In other words, the carrier can delegate the task to lodge the Entry Summary Declaration, but not the responsitiliyt. If the carrier knows that certain goods are not covered by pre-arrival data (e.g. when he doesn't have an MRN for these goods), then it is the carrier's responsibility to lodge an ENS for these goods in any case. For the practical approach, I give three examples. I assume that in both cases, the time limits for lodging the ENS (art. 184a CCIP) are 05/05/2010 Page 3/139

4 being respected. 1) The carrier offers a service to his customers by taking care of lodging the ENS. For this to work, it is necessary that this customer provides him with the necessary data elements. 2) The carrier checks the lists of all goods (to be) loaded. For those goods that lack an MRN provided by the 'Person lodging', the carrier lodges an ENS *before* the time limit expires. In this way, all goods are covered by an MRN.Op die manier zijn alle goederen gedekt door een MRN. 3) Alternatively, if the carrier chooses not to do this, he can refuse to take on board goods for which an MRN has not been provided. In the end, the carrier will be held responsible if the pre-arrival data has not been provided within the time limits or not provided at all. Notify party:ref. MIG_ENS1.6:The notify party: quote"this information needs to be provided where applicable. Where the goods are carried under a negotiable bill of lading that is to order blank endorsed, in which case the consignee is not mentioned and code is entered, the notify party shall always be provided Unquote. Does the Notifiy party need to be a European based company or person (in comparison to the AMS filing for US where in case of a To order Tpdoc, the notify party needs to be a US based company or an affiliate)? Each carrier must determine how to deal with this responsibility. Customs authorities are not competent to make that decision for the carrier. I don't see such a restriction (for EU based company) in Annex 30a CCIP. However, 'This information takes the form of the notify party EORI number whenever this number is available to the person lodging the summary declaration.' See also rule R835: If the Trader has a valid EORI Trader Identification number (TIN), then the TIN shall be declared. Other than EORI-TIN shall not be used. See also C501: 'IF the attribute 'TIN' is present in the data group (and thus known by EORI) THEN this attribute = 'O' ELSE this attribute = 'R'' meaning that if no EORI TIN is declared, the other contact details fields are compulsory. 18/05/2010 Page 4/139

5 AEO Which persons need to be an AEO (holders of an AEO certificate -Security and Safety or of an AEO certificate Customs Simplifications/Security and Safety) in order to submit a declaration containing the reduced security data set? TAXUD/2008/2008- EN In essence, the Person lodging the ENS. Further explanation below.article 14b (3) CCIP:Holders of an AEO certificate referred to in point (b) or (c) of Article 14a(1) importing or exporting goods may lodge entry and exit summary declarations comprising the reduced data requirements set out in Section 2.5. of Annex 30A.Carriers, freight forwarders or customs agents who are holders of an AEO certificate referred to in point (b) or (c) of Article 14a (1), and are involved in the importation or exportation of goods on behalf of holders of AEO certificate referred to in point (b) or (c) of Article 14a (1) may also lodge entry and exit summary declarations comprising the reduced data requirements set out in Section 2.5 of Annex 30A.Entry summary declaration:- The person lodging the entry summary declaration and all consignees declared in the entry summary declaration.- In case the entry summary declaration is sent by a representative of the person lodging the entry summary declaration, the representative and all consignees declared in the entry summary declaration.import declaration: Article 36c (1) CC allows that a customs declaration is submitted instead of an entry summary declaration; in this case the customs declaration should contain the data elements of an entry summary declaration.- The declarant in case he lodges himself the import declaration.- If the import declaration is lodged by the representative of the declarant, the representative (using the code "2" or "3" in box 14 of the SAD for indicating the representation) and all consignees (box 8 of the SAD) declared in the import declaration.(note 1)Exit summary declaration:- The person lodging the exit summary declaration and all consignors declared in the exit summary declaration.- In case the exit summary declaration is lodged by a representative of the person responsible for lodging the exit summary declaration, the representative and all consignors declared in the exit summary declaration.export declaration:article 182b CC specifies that, in case the goods leaving the Community are covered by a customs declaration, this customs declaration shall contain the data elements of an exit summary declaration.- The declarant in case he lodges himself the export declaration.- If the export declaration is lodged by the representative of the declarant, the representative (using the code "2" or "3" in box 14 of the SAD for indicating the representation) and all consignors/exporters (box 2 of the SAD) declared in the export declaration.transit declaration:articles 36c (1) and 182b CC allow situations where transit declarations are used for submitting entry or exit summary declarations. More detailed, Article 183a CCIP specifies the situation where an entry summary declaration is lodged using the transit procedure.- The principal and all consignees declared in the transit declaration (in case of entry).- The principal and all consignors declared in the transit declaration (in case of exit). (note 1) Annex 37 CCIP contains the explanatory notes and specifies the 26/08/2008 Page 5/139

6 Member states may allow that in certain cases no ENS has to be sent. Will Belgium make use of this possibility? Les états membres ont la possibilité de permettre qu un ENS ne doit pas être rentré dans certaines circonstances. Est-ce que la Belgique fera usage de cette possibilité? De lidstaten kunnen toestaan dat in bepaalde gevallen geen ENS moet worden ingestuurd. Zal België hiervan gebruik maken? AEO: Our understanding is that the ENS is submitted on consignee basis. In order for the carrier to be allowed to send a reduced data set for ENS, the consignee in the ENS needs to be AEO certifiied. Or do all the parties (shipper, consignee) need to be AEO certfied? How will customs verify whether this consignee is AEO certified? The Specific circumstance indicator in the ENS will read 'E'. But is there an additional check on whether this is correct? How can we as a carrier identify whether the consignee is really AEO certified or not? Or is this not needed and is this also captured under the legislation:quote"the declarant is entitled to base his ENS filing on data provided by its trading or contracting parties, and the declarant would not have to ascertain the accuracy of the data provided to him." unquote? Wij hebben vernomen dat diegene die een summiere aangifte bij binnenkomen in de EU (ENS) wil indienen AEO-gecertifieerd zou moeten zijn. Bovendien werd ook gesteld dat alle geadresseerden ook AEO-gecertifieerd zouden moeten zijn. Dit lijkt ons echter vreemd, aangezien het behalen van een AEO-certificaat momenteel nog geen voorwaarde is om douane-handelingen te mogen stellen. Kan U ons meedelen in hoeverre dit correct is of wat eventueel de voorwaarden zijn om een ENS te mogen indienen? particulars to be entered in the various boxes of the SAD. Annex 38 CCIP lays down the codes to be used in the particular boxes. The codes to be used in box 14 of the SAD are indicated in Annex 38: if the customs declaration is submitted by the declarant, code "1" should be used, if the declaration is submitted by his representative, codes "2" or "3" should be used (indicating the direct or indirect representation, respectively). Depending on the AEO, the authorisation can allow that certain issues don t have to be sent. Dépendant de AEO à AEO, l autorisation peut stipuler si certaines choses doivent être envoyées ou non. Afhankelijk van AEO tot AEO kan in de machtiging voorzien worden dat bepaalde zaken wel of niet moeten worden ingestuurd. Verification of AEO-status occurs via the EORI-database, by means of the EORI TIN number. In case the AEO dataset is used, there are conditions that impose the compulsory use of EORI-TIN for those traders. Zulke verplichting bestaat niet. Deze bewering is dan ook volledig uit de lucht gegrepen. Wellicht is dit een verwarring van de volgende principes: - De indiener van de summiere aangifte bij binnenkomst (Person lodging the ENS) en de vertegenwoordiger (Representative) moeten verplicht een EORI-nummer opgeven. - Voor de andere partijen (afzender, geadresseerde, vervoerder) varieert deze verplichting naargelang men de standaard gegevensset of de gereduceerde gegevens-set voor AEO gebruikt. Onderstaande tabel geeft aan voor welke partij de EORI-TIN verplicht dan wel optioneel moet worden vermeld. Uiteraard is dit enkel van toepassing indien een bepaalde partij voorkomt in de ENS. De kernvraag is: geef ik een EORI-TIN of 07/05/ /05/ /05/ /05/ /07/2010 Page 6/139

7 volstaan de adres-gegevens? Trader;Usage;Default data set;aeo data set Consignor;Optional;Optional;Optional Consignee;Dependent;Optional;Required Notify party;optional;optional;optional Representative;Required;Required;Required Person lodging the ENS;Required;Required;Required Trader at Entry (Carrier);Dependent;Optional;Required Overigens is het niet omdat men AEO-gecertificeerd is, dat men de AEO data set moet gebruiken. Page 7/139

8 amendment restrictions May any of the particulars in the ENS be amended? Tot wanneer kan een amendment request ingediend worden? Tot net voor de arrival notification wordt ingediend? Is the only restriction to send an amendment request a diversion? Or are there other cases when it is no longer allowed to accept an amendment? TAXUD/2008/2008- EN From a legal point of view, there is no restriction in the CC or the CCIP. However, the particulars concerning the person lodging the ENS, the representative and the customs office of first entry should not be amended in order to avoid technical problems. An amendment request can no longer be accepted if one of the following conditions is met:- The Trader has been informed that the Office of first Entry intend to examine the goods;- Customs Authorities have established that the particulars in question are incorrect;- The Office of first Entry has accepted the corresponding presented arrival notification and allowed the removal of the goods.additionally, the ICS system imposes the limitation that an amendment cannot be made after- a diversion request (IE323 and/or validation response IE325)- the arrival notification at the Office of First Entry (IE347) An amendment request can no longer be accepted if one of the following conditions is met:- The Trader has been informed that the Office of first Entry intend to examine the goods;- Customs Authorities have established that the particulars in question are incorrect;- The Office of first Entry has accepted the corresponding presented arrival notification and allowed the removal of the goods.additionally, the ICS system imposes the limitation that an amendment cannot be made after- a diversion request (IE323 and/or validation response IE325)- the arrival notification at the Office of First Entry (IE347) 20/10/ /11/ /11/2008 Page 8/139

9 arrival notification Wat zijn de tijdslimieten voor het indienen van de arrival notification? Arrival notification Q1 (IE347): EU regulations stipulates that, if we are in a first port of call, we have to send in the AN, all goods transported in the vessel, even those already declared by exporters,nvocc,.. To do that, the possibility is given to us to : - introduce the MRN numbers of all goods Or, - use the Entry Key. Entry key is a set of field traditionally used to declare the arrival of a vessel in a port (IMO of the vessel, name of the company, ETA,..). As we are not able to receive MRN of all goods, because we can t afford it (we don t have all of them Nvocc Mrns, freight forwarders Mrns,..), we will send to the customs only the entry key. Can you confirm it s Ok for you? Vanuit de nieuwe Verordening zijn er als dusdanig geen tijdslimieten voorop gesteld. De aankomstmelding (arrival notification) vervangt de bestaande summiere aangifte (voor tijdelijke opslag) in PLDA en neemt de overeenkomstige tijdslimieten gewoon over. Please note that the following messages are out-of-scope for ICS Phase 1: IE Name Function IE347 E_ARN_ENT Arrival notification at OoFE IE348 E_ARN_VAL Arrival notification accepted/rejected IE349 E_ARI_REJ Item rejected IE344 E_SAN_ENT Arrival notification at OoSE IE345 E_SAN_VAL Arrival notification accepted/rejected IE346 E_SAI_REJ Item rejected IE361 E_IMP_CTR Control notification IE322 E_ENT_REJ Item stopped at Entry IE330 E_ENT_REL Item released for Entry IE329 E_ENT_DET Entry details data for modification It is very unlikely that these will be implemented in the security framework of ICS. The current legal basis for the arrival processes is insufficient. It is possible that these will be implemented within the Automated Import System (AIS). For this, the MCC IP (Modernised Customs Code Implementing Provisions) need to be published. Currently, this is only a working document. Only then, functional and technical specifications will be elaborated. 15/12/ /04/2010 Arrival notification What is the Belgian local requirement? Later this year, we will make the link (based on MRN list or Entry Key) using existing PLDA messages. It is possible that this will require small modifications to these messages (or maybe not). As we still need to determine which message(s) to use, I am currently not in a position to share that with you. Please note that the following messages are out-of-scope for ICS Phase 1: IE Name Function IE347 E_ARN_ENT Arrival notification at OoFE IE348 E_ARN_VAL Arrival notification accepted/rejected IE349 E_ARI_REJ Item rejected IE344 E_SAN_ENT Arrival notification at OoSE IE345 E_SAN_VAL Arrival notification accepted/rejected IE346 E_SAI_REJ Item rejected 05/05/2010 Page 9/139

10 IE361 E_IMP_CTR Control notification IE322 E_ENT_REJ Item stopped at Entry IE330 E_ENT_REL Item released for Entry IE329 E_ENT_DET Entry details data for modification It is very unlikely that these will be implemented in the security framework of ICS. The current legal basis for the arrival processes is insufficient. It is possible that these will be implemented within the Automated Import System (AIS). For this, the MCC IP (Modernised Customs Code Implementing Provisions) need to be published. Currently, this is only a working document. Only then, functional and technical specifications will be elaborated. Later this year, we will make the link (based on MRN list or Entry Key) using existing PLDA messages. It is possible that this will require small modifications to these messages (or maybe not). As we still need to determine which message(s) to use, I am currently not in a position to share that with you. Page 10/139

11 arrival processes Bij het versturen van een ENS-bericht (IE315) komt in geval van acceptance een IE328-bericht terug met een MRN nummer. Is deze MRN-nummer verplicht terug mee te geven bij het versturen van een summier aangifte lossing (IE347)? Arrival notification What is the Belgian local requirement? Het bericht IE347 zit niet in de scope van ICS Phase 1. Bij publicatie van de MIGdrafts in de eerste helft van 2008 was dit nog niet helemaal duidelijk. Please note that the following messages are out-of-scope for ICS Phase 1: IE Name Function IE347 E_ARN_ENT Arrival notification at OoFE IE348 E_ARN_VAL Arrival notification accepted/rejected IE349 E_ARI_REJ Item rejected IE344 E_SAN_ENT Arrival notification at OoSE IE345 E_SAN_VAL Arrival notification accepted/rejected IE346 E_SAI_REJ Item rejected IE361 E_IMP_CTR Control notification IE322 E_ENT_REJ Item stopped at Entry IE330 E_ENT_REL Item released for Entry IE329 E_ENT_DET Entry details data for modification It is very unlikely that these will be implemented in the security framework of ICS. The current legal basis for the arrival processes is insufficient. It is possible that these will be implemented within the Automated Import System (AIS). For this, the MCC IP (Modernised Customs Code Implementing Provisions) need to be published. Currently, this is only a working document. Only then, functional and technical specifications will be elaborated. 09/12/ /05/2010 Wordt in het kader van ICS een controlebericht verstuurd indien goederen geselecteerd zijn voor controle? Later this year, we will make the link (based on MRN list or Entry Key) using existing PLDA messages. It is possible that this will require small modifications to these messages (or maybe not). As we still need to determine which message(s) to use, I am currently not in a position to share that with you. Niet in deze fase van ICS. Dit controlebericht (IE361) werd in 2008 buiten scope geplaatst. Het is best mogelijk dat dit wordt opgenomen in de scope van het latere AIS. 22/06/2010 Page 11/139

12 asynchronous messages When using the Web Service callback mode, how are the subsequent IE328, IE351, IE361 etc messages returned to us? the WebServices document suggests that the conversation would be terminated once the first IE328 response had been sent, and would time out after a few hours if not explicitly terminated? The WebServices document seems to describe a request / response model, where a message is submitted and a response message is returned, after which the CorrelationID is expired.however, the ICS and ECS specifications allow for multiple response messages to be sent over a period of time for the same message submission, e.g.trader Customs IE315 Entry Summary Declaration à ß IE328 ENS Accepted ß IE328 ENS Accepted (copy to carrier) ß IE351 No Load ß IE361 Goods to be controlled ß IE330 Control results satisfactoryfor example, the IE328 would be sent as the response to the correlation ID received for submitting the IE315.How would we receive the subsequent IE328, IE351, IE361 and IE330 messages, which may be sent days later? After careful evaluation of the ENS regulations, we concluded that there is no method to "lift" the Do Not Load status for any ENS submitted before loading at Port of Loading. However, we understand that the individual MS should be in a position to advise the action necessary by the carrier to lift a DNL status. Can I ask if BE ICS will allow the DNL status to be lifted, and how such might operate. Whenever new information becomes available e.g. a no-load message IE351 our systems will send a new callback message to the party that originally submitted the declaration. (In particular cases in ICS e.g. the IE351 - also the carrier will receive this message, provided the IP-address and/or are available in the EORI-database. As the correlation ID doesn't expire, consecutive getstatus-requests in polling mode will add information. For example, directly after lodging an ENS, a response to a getstatus-request can- be empty (the ICS-system is still processing the incoming queue- contain the IE328 validation message- contain additionally the IE351 message in case common risk analysis has been performed AND identified a risk.only at some moment in time (weeks, months), a technical archive operation will occur within the system. However, the correlation ID will remain active (sometimes needed by NCTS)The main rule is: the correlation ID does not expire as long as the question (=submitted object = the ENS) is 'alive' and being updated in the ICS-system. Information is added to the response message as it becomes available; we don't keep a history of which information has been retrieved already. So, in case of polling mode, you poll for the correlation ID, not for a specific message. All available messages concerning this correlation ID are returned whenever a getstatus-request is received by our systems.this shows an issue that ICS is though supported not really suitable for polling mode. Theoretically, the IE351 no load message will occur very rarely. Polling for a message that will most likely never occur, seems to be a bit counter-intuitive. For high volume traders, we would certainly recommend using callback. The IE351 (Do Not Load) is an asynchronous message, that will be sent by BE ICS to the Person lodging the ENS and the Trader at Entry (if different from the first). In the functional specifications, there is no way that traders can "poll" for any IE351 messages. On the technical level, an approximate mode of operations would be to register as a B2B polling customer, but that way of working is not recommended. B2B callback method is the preferred way of communication. 17/12/ /12/ /05/2010 Page 12/139

13 B/L Klopt de volgende redenering nog altijd? (redenering MASP ENS p24): 1 CUSCAR bericht -> n CNI segmenten (= n ENS, = n B/L s) -> n MRN s terug ontvangen. Wil de douane de mogelijkheid aanbieden om in 1 verzonden bericht (met 1 LRN in BGM/1004) verschillende ENS en of B/Ls ( meerdere CNI s) te versturen? De douane antwoordt dan met meerdere antwoordberichten en dus meerdere MRN nummers. <screenshot removed> CUSCAR: Het Commercial reference number wordt bij MASP zowel op hoofding als op detail niveau meegegeven. In BE enkel op hoofding (CNI) niveau onder de vorm van de Bill of Lading nummer. Klopt dit? EU regulations give us the possibility to use the granularity we can use for the ENS declaration. I mean declaration at Manifest level, at BL level or at container level. As it is the general case for most carriers and most countries, we are going to use a declaration at BL manifest. Can you tell us if it s OK for you? Ik heb één laadhaven bvb New York, Ik ga een containerschip laden met 500 containers aan boord die allemaal bestemd zijn voor Antwerpen (= normale situatie). Voor die 500 containers heb ik 300 Bill of Ladings (= ook een normale situatie) Antwerpen is de eerste en enigste aanloophaven. Heb ik dan 1 aangifte met 1 MRN voor 300 Bills of lading of Heb ik dan 300 aangiften met 300 MRN's voor 300 Bills of lading? Of is dat afhankelijk van de wijze waarop ik dat bericht instuur? CUSRES Message (ENS Response Message)c. DOC Segment (p.33 of MASP.be_ICS_MIG ENS_1.05.doc)i. The BL number is provided in the return message only if UNH:S009:0057 = '328'? Other status like Amendment accepted or rejected, will it provide the BL number in DOC segment as well? Begrijp uit het IBM/PLDA document pagina 24 van 35 dat in geval een (1) berichten envelope meerdere Bills of ladings bevat per BL een (1) MRN # wordt uitgegeven. Dus niet een (1) MRN per envelope. Gaarne bevestigen hoe het gaat worden!!. MIG ENS, p. 24 or 35 1 bericht = 1 LRN = 1 MRN1 XML bericht kan gegevens van 1 of meerdere B/L's bevatten.1 CUSCAR-bericht kan enkel gegevens van 1 B/L bevatten. Commercial reference number op header-niveau geldt voor alle goods items. Bij afwezigheid op header-niveau, kan een (verschillend) Commercial reference number worden opgegeven op GOODS ITEM niveau. As far as I know, there is no technical limitation for that. Whether the system is triggered by a message on Manifest or BL level, it will generate a response message (containing the MRN, if not rejected due to technical or functional errors) per message, so on the same level as your ENS. Dat is correct. De granulariteit van het ENS-bericht kiest u zelf. In praktijk hoor ik vaak 1 B/L = 1 ENS, maar niets houdt u tegen om dat anders te doen. Als ik me niet vergis, is dat voornamelijk een technische beslissing, op basis van de gebruikte bericht-standaard (XML of EDIFACT) According to the MIG, it looks like this is not the case. It is possible that this is a legacy from CUSCAR/CUSRES for other purposes (temporary storage), on which the CUSCAR ENS specification was based. In these other business processes, it is not possible to modify the B/L number, so it would make no sense to include it in the amendment accept/reject message. If this is true, then ENS EDIFACT would seem more restrictive for amendments than the XML implementation. To be investigated. 1 IE315 = 1 LRN = 1 MRN. Als meerdere CUSCAR's in hetzelfde SOAP-bericht naar de WSDL worden gestuurd, blijft de regel 1 CUSCAR = 1 IE /12/ /12/ /04/ /05/ /05/ /05/2010 Page 13/139

14 B2B When using the Web Service callback mode, how are the subsequent IE328, IE351, IE361 etc messages returned to us? the WebServices document suggests that the conversation would be terminated once the first IE328 response had been sent, and would time out after a few hours if not explicitly terminated? The WebServices document seems to describe a request / response model, where a message is submitted and a response message is returned, after which the CorrelationID is expired.however, the ICS and ECS specifications allow for multiple response messages to be sent over a period of time for the same message submission, e.g.trader Customs IE315 Entry Summary Declaration à ß IE328 ENS Accepted ß IE328 ENS Accepted (copy to carrier) ß IE351 No Load ß IE361 Goods to be controlled ß IE330 Control results satisfactoryfor example, the IE328 would be sent as the response to the correlation ID received for submitting the IE315.How would we receive the subsequent IE328, IE351, IE361 and IE330 messages, which may be sent days later? is there a way of interrogating PLDA to see if there are any messages waiting for a Trader? When the WebService interface to the PLDA-EDI ICS service is used in polling mode: do we have to poll individually for every Correlation ID sent by every Trader, or can we just poll once for each Trader, and receive all messages waiting for that Trader? Will BELGIUM provide for a central point of data transmission, or will transmissions be sent to individual customs offices at port of first arrival? Regarding response times, has a deadline already been set? Whenever new information becomes available e.g. a no-load message IE351 our systems will send a new callback message to the party that originally submitted the declaration. (In particular cases in ICS e.g. the IE351 - also the carrier will receive this message, provided the IP-address and/or are available in the EORI-database. As the correlation ID doesn't expire, consecutive getstatus-requests in polling mode will add information. For example, directly after lodging an ENS, a response to a getstatus-request can- be empty (the ICS-system is still processing the incoming queue- contain the IE328 validation message- contain additionally the IE351 message in case common risk analysis has been performed AND identified a risk.only at some moment in time (weeks, months), a technical archive operation will occur within the system. However, the correlation ID will remain active (sometimes needed by NCTS)The main rule is: the correlation ID does not expire as long as the question (=submitted object = the ENS) is 'alive' and being updated in the ICS-system. Information is added to the response message as it becomes available; we don't keep a history of which information has been retrieved already. So, in case of polling mode, you poll for the correlation ID, not for a specific message. All available messages concerning this correlation ID are returned whenever a getstatus-request is received by our systems.this shows an issue that ICS is though supported not really suitable for polling mode. Theoretically, the IE351 no load message will occur very rarely. Polling for a message that will most likely never occur, seems to be a bit counter-intuitive. For high volume traders, we would certainly recommend using callback. In polling mode, status is requested per correlation ID. In callback mode, a new callback message is sent as soon as new information becomes available. A correlation ID does not expire after you pull the information from PLDA. Therefore, pulling all active correlation IDs would actually pull the entire history for that trader out of PLDA.Instead, you have to send a getstatus-request for each individual correlation ID. There is only one e-customs application per Member State, usually accessible via B2B (WSDL web service) or a web application. Customs offices have access to this centralised application. Communication between customs and trade takes place via the central application. Just like in PLDA, the message will be followed by an answer without delay. Noload messages have to be received before the loading starts. The period during 17/12/ /12/ /12/ /12/ /05/ /05/2010 Page 14/139

15 Une limite est-elle prévue en matière de délai de réponse? Is er een deadline voorzien inzake responstijd? Do you offer any other connection option other than Web Services, such as FTP, AS2, , etc? In de ICS-XML staan bepaalde headergegevens die wij moeten opvullen met jullie gegevens, zoals bijvoorbeeld MesRecMES6. Kunnen jullie die gegevens ons leveren? In het kort, waar moeten wij onze berichten naartoe sturen? - <CC315A xsi:nonamespaceschemalocation="cc315a_ics.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <MesSenMES3>[!$MG_MesSenMES3]</MesSenMES3> <MesRecMES6>[!$MG_MesRecMES6]</MesRecMES6> <DatOfPreMES9>[!$MG_DatOfPreMES9]</DatOfPreMES9> <TimOfPreMES10>[!$MG_TimOfPreMES10]</TimOfPreMES10> <PriMES15>[!$MG_PriMES15]</PriMES15> <TesIndMES18>[!$MG_TesIndMES18]</TesIndMES18> <MesIdeMES19>[!$MG_MesIdeMES19]</MesIdeMES19> <MesTypMES20>[!$MG_MesTypMES20]</MesTypMES20> <CorIdeMES25>[!$MG_CorIdeMES25]</CorIdeMES25> - <HEAHEA> <RefNumHEA4> F </RefNumHEA4> which the data is at disposal, is at least 24 hours, but can also be longer. This depends on the time on which the message has been sent. Legally this has to take place at least 24 hours before loading in the port of origin. Apart from that, the possibility exists to communicate to AEO s that verification will also take place. Tout comme PLDA une réponse suivra immédiatement après le message. Les messages no-load doivent être reçus avant le début du chargement. La période pendant laquelle on dispose des donnés est au moins 24 heures, mais peut aussi être plus long. Ceci dépend du moment de l imputation, qui selon la loi doit se passer au moins 24 heurs avant le chargement dans le port d origine. D autre part, il y a la possibilité de communiquer aux AEO s qu un contrôle aura lieu. Net zoals in PLDA zal er op het bericht onmiddellijk een antwoord volgen. No-load berichten moeten worden ontvangen voor de start van de lading. De termijn tijdens dewelke men over de gegevens beschikt is minimaal 24 uur, maar kan ook langer zijn. Dit is afhankelijk van het tijdstip van indienen. Wettelijk vermeld wordt dat dit dient plaats te vinden tenminste 24 uur voor de lading in de haven van herkomst. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om aan AEO's mede te delen dat er een controle zal volgen. For ICS, B2B communication can only take place using SOAP-requests over HTTP(S). De XML-specificaties die we krijgen van TAXUD bevatten een aantal "legacy"- velden uit het EDIFACT tijdperk. Bijvoorbeeld: Date and Time of preparation zitten daar in de service segmenten (UNB) De MIGs zijn oorspronkelijk opgesteld vanuit de functionele specs, waar die velden niet relevant waren. Zij werden desalniettemin opgenomen in de XML-mapping. Voor een aantal velden zijn er geen strikte regels, maar ik raad de volgende inhoud aan: Message Sender = EORI-nummer Message Recipient = "NICA.BE" Date of preparation = JJJJMMDD Time of preparation = HHMM Message identification = LRN (vgl. met ENS CUSCAR BGM/C106/1004) Message type = "CC315A", "CC313A" of "CC323A" Correlation identifier = niet van toepassing. (TR9181: This field is Required for response and rejection messages. It does not apply for requests and one way messages.) 07/05/ /05/ /06/ /06/2010 Can you direct us to documentation where we can get detailed descriptions on the The XML-specifications we received from TAXUD contain a number of "legacy"- 25/06/2010 Page 15/139

16 requirements for implementation of these elements: Message Level elements in ENS XSD's MesSenMES3 MesRecMES6 DatOfPreMES9 TimOfPreMES10 PriMES15 TesIndMES18 MesIdeMES19 MesTypMES20 During (B2B) testing, I receive an error message. What should I do now? Pendant un test (B2B), on a reçu un erreur. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Tijdens een (B2B-) test krijg ik een foutbericht. Wat moet ik doen? elements of the EDIFACT era, e.g.: Date and Time of preparation stored in the service segments(unb) The MIGs were originally drafted from the functional specifications, where these fields had no relevance. However, they have been copied to the XML mapping. For most fields, there are no strict rules on content, but I recommend the following: Message Sender = EORI number Message Recipient = "NICA.BE" Date of preparation = YYYYMMDD Time of preparation = HHMM Message identification = LRN (compare with ENS CUSCAR BGM/C106/1004) Message type = "CC315A", "CC313A" of "CC323A" Correlation identifier = not applicable. (TR9181: This field is Required for response and rejection messages. It does not apply for requests and one way messages.) Send the original message, together with the error message (if applicable) to the PLDA helpdesk, ICS division where the problem will be analysed. Envoyez le message original avec la réponse (message d'erreur, dans le cas échéant) au Helpdesk PLDA, cellule ICS où on va analyser le problème. Stuur het originele bericht samen met het fout-bericht (indien van toepassing) naar de PLDA helpdesk, cel ICS Het probleem wordt dan geanalyseerd. 15/07/ /07/ /07/2010 Page 16/139

17 buitenlandse bedrijven We wish to connect to Belgian Customs to allow our customers to make these new ECS and ICS declarations. It is our intention to connect you in time for the launch of ECS and ICS. As establishing a tested and proven connection can take many months, we need your support now. Please confirm who we should be speaking to for this support. We are a service provider sending electronic messages on behalf of ouragents to the customs in Europe. In light of the EU import customs systemand export customs system requirements, we are trying to find out how toconnect to the respective customs to deliver the EDI (electronic datainterchange) messages according to the specs given. Daarnaast zouden we willen vragen of er reeds een oplossing is voor het praktisch probleem als een buitenlandse partij (met een buitenlands EORI nummer) een ENS instuurt in het Belgische systeem (PLDA). Regarding technical mechanism exchange messages, what do you use? (Web services? VPN, a Web portal,..) In annex I have added some information on the way BT can have access to our system.if more detailed technical information is needed please contact: if your possible customers have the intention to send information on ECS and/or /ECS phase 2 some restrictions are applicable.for the moment our application does not allow that a non registered trader gets access to the system. For the time being this access is only granted if the trader has a KBO number or VAT number in Belgium.We are investigating this problem because we are aware of the fact that the possibility exists that from the 1th of July 2009 foreign traders could send us information on ICS/ECS. You can find the information for accessing our B2B system in attachment. The latest version of these documents can be found on For the moment the PLDA website is in Dutch or French only. The URLs for using PLDA (Web, B2B) can be found on more detailed technical information is needed, please contact note that if your possible customers have the intention to send information on ECS and/or /ECS phase 2, some restrictions are applicable.for the moment, our application does not allow that a non registered trader gets access to the system. For the time being, this access is only granted if the trader has a KBO number or VAT number in Belgium. We are investigating this problem because we are aware of the fact that the possibility exists that from the 1th of July 2009 foreign traders could send us information on ICS/ECS. Voor B2B-gebruikers wordt het EORI-nummer gecontroleerd. Voor gebruikers van de web-applicatie blijft het probleem (voorlopig) bestaan, omdat de authenticatie gebeurt op basis van het portaal van de sociale zekerheid. Both web service (B2B WSDL, polling and callback supported) and a web application are available to operators. Please note that economic operators outside BE can only communicate through B2B. Identity and Access Management to the web-application uses services of our (national) social security platform. As a consequence, it can only authenticate users that have a national registration number (national register for individuals, identification based on the VAT-number). Currently, there is no solution available. It is not certain whether can can use the EORI-number for this purpose (privacy and other issues) Traders can connect directly or use a software solution provider. 20/10/ /12/ /01/ /04/2010 Page 17/139

18 cancellation BGM/1225 Message Function code MIG CUSCAR covers codes 5 and 9 MIG IBM/PLDA covers on page 24 under mapping to EDIFACT codes 9, 5 and 3.Which is correct! PLDA MIG CUSCAR D04A Valid qualifiers for ENS are 9 (IE315) and 5 (IE313) Functional specifications ICS do not support cancellation of ENS. Hence, code 3 cannot be used. MASP MIG to be updated. 30/06/2010 Page 18/139

19 carrier Zal de carrier ergens het statuut kunnen opvragen van de zaken waarvoor hij verantwoordelijk is? Are there any special requirements for ICS regarding NVOCC Shipments? Naast de bestaande voorzieningen in PLDA, worden enkel de IE-berichten voorzien in de functionele specificaties van TAXUD geïmplementeerd. From the perspective of Customs, it is not that important which party provides us with the ENS data. It is up to the different economic operators involved in the goods movement to agree who will send/receive the messages and their respective responses. You may also want to read the answer to the question 'Does BELGIUM anticipate receiving ENS messages from the carriers, agents, or both?' in the FAQ 03/12/ /08/2010 Page 19/139

20 certificates We would like to connect to the PLDA-EDI service for ICS as a Service Provider and submit declarations on behalf of multiple Trader organisations:we understand that we need a server certificate to establish the SSL transport connection between our server and PLDA-EDI, as this uses two-way SSL.Can you please confirm whether we can use a single Service Provider certificate for the SSL connection, over which we can send messages for multiple Trader organisations, or whether we must use a separate server certificate for each Trader that we send a message for? Are personal certificates specific to individuals within an organisation, or can we use a single Trader certificate to sign all messages on behalf of that Trader organisation? You can use both approaches. Some providers have a separate certificate for highvolume customers. Technically, nothing stops you from using the one trader, one certificate approach or one-certificate-for-all.the client certificate will be registered on our server by our ICT-department You can use the GlobalSign PersonalSign 3 Pro certificate that you've mentioned below. The only requirement for this certificate is the field 'Key Purpose'. This needs to contain at least the following values: - Digital Signature - Non-repudiation 17/12/ /12/2008 Is there a difference in the type of certificates used to authenticate the SSL connection and to sign the messages?we have applied for a GlobalSign PersonalSign 3 pro certificate, which we believe is the correct type to authenticate the SSL connection on the server. Can this type of certificate also be used to sign the messages? We understand that each message sent to PLDA is signed (using the RDRMES message for EDIFACT submission).can you please confirm that the signing is performed using a personal certificate, which is a separate certificate to the server certificate used for the SSL connection? I'm not 100% clear what is meant by "certificate registration" could I ask for a basic explanation from your side what this refers, or should we contact the for details. Is there a possibility to have an electronic Signature/Authentication (as mentioned in EU Reg 1875 Annex 30 A) which is valid throughout Europe? As long as the correct 'Key Purpose' values are present, you can use either personal certificates or a single 'Trader' certificate. However, when using several 'personal' certificates, keep in mind that each certificate has its expiration date, which can make it more difficult to keep track. Yes, you can use this certificate. 18/12/2008 The only requirement for this certificate is the field 'Key Purpose'. This needs to contain at least the following values:- Digital Signature- Non-repudiationAs a general comment, we are planning to provide an English translation of the documents concerning 'Digital signatures' on our PLDA web-site (http://plda.fgov.be) Concerning the RDRMES signature, I refer to my answer above. For more information on certificates, please consult the FAQ at (search for keyword: certificates) To register for connection, send a request to PLDA helpdesk. While I definitely support this idea, requirements for authentication and message integrity are determined by each Member State - as are the specifications for External Domain messages (=traders-to-customs). It is perfectly possible that two or more Member States have matching requirements, but that would be purely 18/12/ /05/ /08/2010 Page 20/139

WEBSURVEY@KCE. Version: 10/06/2015. Laurence KOHN, Carl DEVOS. With thanks to Irina CLEEMPUT, Nadia BENHAMED & Wendy CHRISTIAENS

WEBSURVEY@KCE. Version: 10/06/2015. Laurence KOHN, Carl DEVOS. With thanks to Irina CLEEMPUT, Nadia BENHAMED & Wendy CHRISTIAENS WEBSURVEY@KCE Version: 10/06/2015 Laurence KOHN, Carl DEVOS With thanks to Irina CLEEMPUT, Nadia BENHAMED & Wendy CHRISTIAENS TABLE OF CONTENTS 1 BACKGROUND... 2 PROCESS... 3 HOW TO PREPARE A SURVEY...

Nadere informatie

O2C (FMCG) ideal INVOIC message Guideline

O2C (FMCG) ideal INVOIC message Guideline O2C (FMCG) ideal INVOIC message Guideline v3.4 (01 05 2012) Disclaimer: The current document provides a way of electronic invoicing which is compliant with the Belgian law. By implementing it (by mutual

Nadere informatie

McKesson and the Dutch National Electronic Patient Record

McKesson and the Dutch National Electronic Patient Record McKesson and the Dutch National Electronic Patient Record Ewoud van der Vliet ewoudv@ndervliet.nl Programme: MSc in Business Administration Track: Service Management Supervisors: Prof. Dr. C.P.M. Wilderom

Nadere informatie

VOORJAARSZITTING 2013

VOORJAARSZITTING 2013 CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART VOORJAARSZITTING 2013 UITGAVE VAN OMVANGRIJKE BIJLAGEN VAN DE BESLUITEN 2013-I-23 Straatsburg, 29 mei 2013 Omvangrijke bijlagen bij protocol 23: Kennisnemingen van

Nadere informatie

General terms and conditions of purchase of Achmea

General terms and conditions of purchase of Achmea General terms and conditions of purchase of Achmea October 2013 Index Chapter 1 General Conditions 3 Chapter 2 Support Facilities 9 Chapter 3 Marketing and Communication 9 Chapter 4 Secondment en Consultancy

Nadere informatie

Koppelvlakstandaard ebms Digikoppeling 2.0

Koppelvlakstandaard ebms Digikoppeling 2.0 Koppelvlakstandaard ebms Digikoppeling 2.0 Versie 2.5 Datum 09/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Advantage Database Server 11: A first Look < Onderhoudbare GUI tests met Coded UI < Getting testing done in the sprint < Nummer

Nadere informatie

Start using standard European direct debit. For new creditors

Start using standard European direct debit. For new creditors Start using standard European For new creditors Introduction Why a new standard European What is the standard European What you need to do 1. Gather information about the standard European 2. Appoint a

Nadere informatie

Koppelvlakstandaard ebms voor Digikoppeling 2.0

Koppelvlakstandaard ebms voor Digikoppeling 2.0 Koppelvlakstandaard ebms voor Digikoppeling 2.0 Versie 2.4 Datum 22 november 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling 2.4 Definitief Servicecentrum Logius Postbus

Nadere informatie

The Field of Medical Translation A Descriptive Analysis of the Medical Translation Process from the Translator s Point of View

The Field of Medical Translation A Descriptive Analysis of the Medical Translation Process from the Translator s Point of View The Field of Medical Translation A Descriptive Analysis of the Medical Translation Process from the Translator s Point of View Linda Ploeg 3217957 Master Thesis Vertalen Supervisor: Cees Koster Second

Nadere informatie

Patient data for health research

Patient data for health research Patient data for A discussion paper on anonymisation procedures for the use of patient data for incorporating: Zorggegevens voor zorgonderzoek De TTP als panacee? mr. Evert-Ben van Veen October 2011 The

Nadere informatie

Response. from 16 to 18 October 2013. CPT/Inf (2015) 15

Response. from 16 to 18 October 2013. CPT/Inf (2015) 15 CPT/Inf (2015) 15 Response of the Government of the Netherlands to the report of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) on its visit

Nadere informatie

REFERENCE TABLE OF FIRA PLATFORM TO NPR 9026

REFERENCE TABLE OF FIRA PLATFORM TO NPR 9026 REFERENCE TABLE OF FIRA PLATFORM TO NPR 9026 FIRA Sustainability BV Netherlands, February 2015 Reference table of FIRA Platform to NPR, August 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 1.1 FIRA Platform...

Nadere informatie

Faculty of Science. Prospectus 2007-2008. Information Science Master. Radboud University Nijmegen

Faculty of Science. Prospectus 2007-2008. Information Science Master. Radboud University Nijmegen Faculty of Science Prospectus 2007-2008 Information Science Master Radboud University Nijmegen Preface This is the prospectus for the 2007 master programme of Information Science of the Radboud University,

Nadere informatie

Selection of Research Data GUIDELINES FOR APPRAISING AND SELECTING RESEARCH DATA

Selection of Research Data GUIDELINES FOR APPRAISING AND SELECTING RESEARCH DATA Selection of Research Data GUIDELINES FOR APPRAISING AND SELECTING RESEARCH DATA About this publication Selection of Research Data; Guidelines for appraising and selecting research data A report by DANS

Nadere informatie

The Multatuli Project ISP Notice & take down

The Multatuli Project ISP Notice & take down The Multatuli Project ISP Notice & take down Lecture by Sjoera Nas, Bits of Freedom* SANE, 1 October 2004 Revised article, 27 October 2004** Under the European E-Commerce directive internet hosting providers

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Study Guide. Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013

Study Guide. Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013 Study Guide Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013 1 2 Contents 1 Foreword 6 2 Organization of the study programme 8 2.1 Professional profile... 8 2.1.1 Profession... 8

Nadere informatie

WATCHIT.NET. General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014

WATCHIT.NET. General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014 WATCHIT.NET General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014 Sportveldstraat 77a 4112 KK BEUSICHEM +31-345 - 760000 +31-345 - 473297 ABN AMRO NL39ABNA0642379351 ING Bank NL53 INGB 0004

Nadere informatie

Do financial analysts take into account risk management and internal control information?

Do financial analysts take into account risk management and internal control information? UNIVERSITEIT GENT FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION ACADEMIC YEAR 2013-2014 Do financial analysts take into account risk management and internal control information? Master thesis to obtain

Nadere informatie

DG390 User Focus and Perspective Basics. Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443

DG390 User Focus and Perspective Basics. Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443 DG390 User Focus and Perspective Basics Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443 Date: 10-1-2014 1 Table of Contents Introduction page 3 Context of Use Analysis page 4 Context

Nadere informatie

Internet Information Shop. Jos Visser Open Solution Providers

Internet Information Shop. Jos Visser Open Solution Providers Internet Information Shop Jos Visser Open Solution Providers 13 juli 2004 i c 1994-2004 Open Solution Providers All rights reserved Open Solution Providers is a trademark of Uniteam B.V. This document

Nadere informatie

23.7 The Conclusions XVIII-2 of the Committee suggested non-conformity of the Dutch education system with the Charter.

23.7 The Conclusions XVIII-2 of the Committee suggested non-conformity of the Dutch education system with the Charter. Introduction 23.1 On 10 September 2007 applicants submitted an application - now registered as application nr 39881/07 - to the European Court for Human Rights after the Dutch Council of State had decided

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: Van Continuous Problems naar Continuous Delivery < Talking about Frames < Microsoft Project Siena < Roslyn <

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: Van Continuous Problems naar Continuous Delivery < Talking about Frames < Microsoft Project Siena < Roslyn < MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Van Continuous Problems naar Continuous Delivery < Talking about Frames < Microsoft Project Siena < Roslyn < Nummer 122 september

Nadere informatie

A Q methodological study to stakeholder perspectives on youth care, a first step towards a decentralised youth care policy Martijn Sikkens

A Q methodological study to stakeholder perspectives on youth care, a first step towards a decentralised youth care policy Martijn Sikkens A Q methodological study to stakeholder perspectives on youth care, a first step towards a decentralised youth care policy 1 Who Cares? A Q methodological study to stakeholder perspectives on youth care,

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 14 MAART 2007 MET BETREKKING TOT HET BRUO ADDENDUM VAN 22 FEBRUARI 2007 Hoe kunt u reageren op dit document?

Nadere informatie

Sommaire / Inhoud. The financial crisis: a new role for the auditor? Prospect for the National Bank of Belgium as a prudential supervisor 03

Sommaire / Inhoud. The financial crisis: a new role for the auditor? Prospect for the National Bank of Belgium as a prudential supervisor 03 Tax Audit & Accountancy MAI/MEI 2013 Sommaire / Inhoud Editoriaal Voor een meer stabiele en transparante wetgeving inzake belastingzaken Editorial Pour davantage de stabilité et de transparence legislatives

Nadere informatie

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch PRINCE2 2005 Glossary EN 020708--v3.2_Translation EN-NL Document Details: Document Name: Document Control Information Dutch translation of PRINCE2 glossary PRINCE2 2005 Glossary EN 020708-v3.2 Purpose

Nadere informatie

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel)

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Tracker MT-900M Service diensten SafelinQ Benelux BV OVERZICHT DIENSTEN Land: Product: Benelux Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Dit serviceoverzicht geeft inzicht

Nadere informatie

Notification of an application for a regular residence permit under Article 8 ECHR/humanitarian grounds

Notification of an application for a regular residence permit under Article 8 ECHR/humanitarian grounds Notification of an application for a regular residence permit under Article 8 ECHR/humanitarian grounds Read the explanation before you start to fill out the form. For whom is this form? You can use this

Nadere informatie